Увод

Ova mašina je kosilica sa cilindričnim sečivom sa sedištem za operatera, namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na pločici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g259591

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive. Za detalje pogledajte posebnu Deklaraciju o usaglašenosti specifičnu za proizvod (DOC).

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili koji je konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i savezne države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardom EN ISO 5395 (kada izvršite procedure za podešavanje) i ANSI B71.4-2017.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Kako biste smanjili mogućnost za povredu, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koje označava Pažnju, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Mašina sa CE oznakom

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Priprema mašine

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 3. Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima pre upotrebe; pogledajteProvera pritiska u pneumaticima.

  Note: Pneumatici su prenaduvani za potrebe transporta. Podesite vazdušni pritisak u pneumaticima pre nego što koristite mašinu.

 4. Proverite nivo hidraulične tečnosti; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

 5. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje ležajeva i čaura.

  Important: Nepodmazivanje mašine na pravilan način će dovesti do prevremenog kvarenja kritičnih delova.

 6. Otvorite poklopac motora i proverite nivo rashladnog sredstva; pogledajte Provera nivoa rashladnog sredstva.

 7. Proverite nivo motornog ulja i zatvorite i zabravite haubu; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

  Note: Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora; međutim, proverite nivo ulja pre i posle prvog pokretanja motora.

Podešavanje položaja komandne poluge

Položaj komandne poluge možete da podesite kako vam je udobnije.

 1. Olabavite dva zavrtnja koji pričvršćuju komandnu polugu za nosač (Слика 3).

  g004152
 2. Okrenite komandnu polugu u željeni položaj i zategnite 2 zavrtnja.

Montiranje jedinica za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Jedinice za sečenje5

Priprema mašine

Пажња

Ako ne odvojite napajanje od jedinica za sečenje, neko bi mogao slučajno da pokrene jedinicu za sečenje, što bi dovelo do teških povreda šaka i stopala.

Uvek odvojite konektore za odvajanje napajanja pre nego što počnete da radite na jedinicama za sečenje (Слика 44).

 1. Otkačite osnovu sedišta, nagnite sedište i osnovu da se otvore i poduprite je potpornim šipkama (Слика 4).

  g375231
 2. Odvajanje spojnice za odvajanje akumulatora sistema od 48 VDC (Слика 5).

  g375232
 3. Sa svake podizne poluge jedinice za sečenje uklonite sigurnosnu čiviju koja pričvršćuje poklopac rukavca jarma i uklonite poklopac (Слика 6).

  g003975

Priprema jedinica za sečenje

 1. Uklonite jedinice za sečenje iz kartonskog pakovanja.

 2. Sklopite ih i podesite kao što je opisano u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

 3. Pobrinite se da kontra teg (Слика 7) bude montiran na odgovarajućem kraju jedinice za sečenje, kao što je opisano u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

  g027133
 4. Premažite vratilo rama nosača čistom mašću (Слика 8).

  g375263
 5. Ponovite korake od 1 do 4 za ostale jedinice za sečenje.

Pozicioniranje opruge za kompenzaciju travnjaka

Jedinice za sečenje 2 i 4
g378839
 1. Ako je rascepka montirana u zadnjoj rupi šipke opruge za kompenzaciju – uklonite rascepku i umetnite je u rupu pored nosača (Слика 10).

  g375689
 2. Uklonite 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜") i 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1-¼") koji pričvršćuju nosač kompenzator travnjaka za ram jedinice za sečenje (Слика 11).

  g375690
 3. Uklonite kontranavrtku sa prirubnicom (⅜") koja pričvršćuje zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka za držač rama nosača i uklonite oprugu za kompenzaciju travnjaka sa jedinice za sečenje (Слика 12).

  Note: Nemojte da uklanjate nazubljenu navrtku sa prirubnicom sa zavrtnja sa kapom.

  g375691
 4. Sklopite zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka rama nosača (Слика 13) sa kontranavrtkom sa prirubnicom (⅜").

  g375694
 5. Poravnajte rupe na nosaču kompenzatora travnjaka sa rupama na ramu jedinice za sečenje (Слика 14).

  Note: Noseća petlja vođice creva poravnava se prema centralnoj osi mašine.

  g378789
 6. Sklopite nosač kompenzatora travnjaka sa ramom jedinice za sečenje pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1-¼") i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

 7. Pritegnite kontranavrtke i zavrtnjeve momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

 8. Ponovite korake od 1 do 7 za drugu jedinicu za sečenje.

Montiranje prednjih jedinica za sečenje na podizne poluge

 1. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 15).

  g375274
 2. Sklopite rukavac jarma sa vratilom rama nosača.

 3. Sklopite poklopac sa rukavcem jarma i poravnajte rupe na vratilu rama nosača, rukavcu jarma i poklopcu.

 4. Pričvrstite poklopac i vratilo rama nosača za rukavac jarma pomoću sigurnosne čivije.

  Blokiranje obrtnog oslonca jedinice za sečenje za košenje trave na kosini – Zablokirajte obrtne oslonce jedinica za sečenje da biste sprečili okretanje jedinica za sečenje nizbrdo prilikom košenja uzbrdo. Koristite rupu u rukavcu jarma (Слика 16) da biste blokirali jedinicu za sečenje. Koristite žleb za upravljanje jedinicom za sečenje.

  g375251

Montiranje zadnjih jedinica za sečenje na podizne poluge

Jedinice za sečenje podešene na 1,2 cm ili na veću visinu košenja
 1. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 17).

  g375252
 2. Sklopite rukavac jarma sa vratilom rama nosača.

 3. Sklopite poklopac sa rukavcem jarma i poravnajte rupe u vratilu rama nosača, rukavcu jarma i poklopca.

 4. Pričvrstite vratilo obrtne poluge i poklopac za vratilo rama nosača pomoću sigurnosne čivije.

  Blokiranje obrtnog oslonca jedinice za sečenje za košenje trave na kosini – Zablokirajte obrtne oslonce jedinica za sečenje da biste sprečili okretanje jedinica za sečenje nizbrdo prilikom košenja uzbrdo. Koristite rupu u rukavcu jarma (Слика 17) da biste blokirali jedinicu za sečenje. Koristite žleb za upravljanje jedinicom za sečenje.

  g375251
 5. Ponovite korake 1 i 2 za ostale zadnje jedinice za sečenje.

Montiranje zadnjih jedinica za sečenje na podizne poluge

Jedinice za sečenje podešene na 1,2 cm ili na manju visinu košenja
 1. Uklonite čiviju osovine i podlošku koje pričvršćuju rukavac jarma za podiznu polugu i izvucite vratilo iz podizne poluge (Слика 19).

  g375236
 2. Sklopite rukavac jarma sa vratilom rama nosača (Слика 20).

  g375237
 3. Sklopite poklopac sa rukavcem jarma i poravnajte rupe na vratilu rama nosača, rukavcu jarma i poklopcu.

 4. Pričvrstite rukavac jarma i poklopac za vratilo rama nosača pomoću sigurnosne čivije.

  Blokiranje obrtnog oslonca jedinice za sečenje za košenje trave na kosini – Zablokirajte obrtne oslonce jedinica za sečenje da biste sprečili okretanje jedinica za sečenje nizbrdo prilikom košenja uzbrdo. Koristite rupu u rukavcu jarma (Слика 21) da biste blokirali jedinicu za sečenje. Koristite žleb za upravljanje jedinicom za sečenje.

  g375251
 5. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 22).

  g375239
 6. Umetnite rukavac jarma u podiznu polugu i pričvrstite vratilo za polugu pomoću čivije osovine i podloške.

 7. Ponovite korake od 1 do 6 za ostale zadnje jedinice za sečenje.

Montiranje lanaca podizne poluge jedinice za sečenje

Pričvrstite lanac podizne poluge za nosač lanca pomoću sigurnosne čivije (Слика 23).

Note: Koristite broj karika lanca opisan u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

g003948

Sklapanje motora cilindara sa jedinicama za sečenje

 1. Nanesite sloj čiste masti na žlebove vratila motora cilindra.

 2. Nanesite sloj ulja na O-prsten motora cilindra i postavite ga na prirubnicu motora.

 3. Poravnajte motor sa jedinicom za sečenje tako da motor nalegne na zavrtnjeve u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 24).

  Important: Pobrinite se da kabl motora cilindra ne bude uvrnut, zapetljan ili u opasnosti od prikleštenja.

  g027140
 4. Okrećite motor suprotno okretanja kazaljke na satu dok prirubnice ne obuhvate zavrtnjeve.

 5. Pritegnite montažne zavrtnjeve momentom od 19 N∙m do 25 N∙m.

 6. Ponovite korake od 1 do 5 za ostale jedinice za sečenje.

Montiranje završnih kompleta

Делови потребни за овај поступак:

Završni komplet (prodaje se zasebno)1

Important: Da biste obezbedili da sprovođenje električnog kabla bude odgovarajuće i da kablovi nisu uvrnuti, montirajte motore na jedinice za sečenje pre montiranja završnih kompleta.Koristite sledeći dijagram za određivanje položaja jedinica za sečenje i motora cilindara.

g316995
 1. Na prednjem levom uglu rama (lokacija jedinice za sečenje #4), uklonite dodatnu navrtku sa prirubnicom na zavrtnju koji pričvršćuje nosač pregrade za mašinu (Слика 26).

 2. Otpustite navrtke na priključku creva završnog kompleta, umetnite crevo u žleb na nosaču pregrade i pritegnite navrtke.

  Note: Prilikom pritezanja navrtki koristite ključ da biste sprečili uvijanje ili zapetljavanje creva.

 3. Umetnite ploču sa konektorima na montažne zavrtnje pregrade sa konektorima postavljenim kao što je prikazano na Слика 26.

 4. Pričvrstite ploču sa konektorima za 1 od montažnih zavrtnjeva pomoću prethodno uklonjene navrtke sa prirubnicom.

 5. Locirajte snop kablova na mašini i priključite konektore kablova za konektore završnog kompleta.

  g316962
 6. Ponovite postupak za preostale 4 lokacije pregrade kao što je prikazano od Слика 27 do Слика 30.

  Important: Ploče sa konektorima su različito postavljene na preostalim lokacijama tako da crevo može da se sprovede kroz nosač pregrade do jedinice za sečenje bez uvrtanja i upetljavanja,

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Upotreba potporne noge jedinice za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Potporna noga jedinice za sečenje1

Svaki put kada treba da nagnete jedinicu za sečenje kako biste otkrili donji nož/cilindar, poduprite zadnji deo jedinice za sečenje pomoću potporne noge kako biste osigurali da navrtke na zadnjem kraju zavrtanja za podešavanje ležajne šipke ne budu naslonjene na radnu površinu (Слика 31).

g003985

Pričvrstite potpornu nogu za nosač lanca pomoću sigurnosne čivije (Слика 32).

g004144

Montiranje spojnice za odvajanje od 48 V i zatvaranje osnove sedišta

 1. Nanesite dielektričnu mast na površine kontakta spojnice za odvajanje akumulatora (Слика 33).

  g353655
 2. Priključite spojnicu za odvajanje akumulatora u konektor sistema od 48 V.

 3. Spustite sedište i osnovu sedišta u zatvoren položaj i zabravite osnovu (Слика 34).

  g379173

Montiranje CE brave poklopca motora

Делови потребни за овај поступак:

Brava poklopca motora, zaptivka i kontranavrtka1
Podloška1
 1. Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite poklopac.

 2. Izvadite gumeni čep iz rupe na levoj strani poklopca motora (Слика 35).

  g027072
 3. Pobrinite se da zaptivka bude spojena sa sigurnosnom bravom poklopca motora (Слика 36).

  g375326
 4. Uklonite navrtku sa brave.

 5. Sa spoljašnje strane haube, umetnite kraj kuke brave kroz rupu na haubi.

  Note: Zaptivka je poravnata sa spoljašnjom stranom haube.

 6. Sa unutrašnje strane poklopca motora pričvrstite sigurnosnu bravu za poklopac motora pomoću podloške i navrtke.

 7. Zatvorite haubu i koristite isporučeni ključ za sigurnosnu bravu poklopca motora da biste proverili da li brava kači okvir kada se zatvori.

Lepljenje CE nalepnica

Делови потребни за овај поступак:

CE nalepnica1
Nalepnica sa godinom proizvodnje1
Nalepnica upozorenja1

Lepljenje CE nalepnice

 1. Pomoću alkohola za čišćenje i čiste krpe očistite površinu poklopca motora pored brave poklopca motora i ostavite ga da se osuši (Слика 37).

  g375337
 2. Uklonite poleđinu sa CE nalepnice.

 3. Zalepite nalepnicu na haubu.

Lepljenje nalepnice sa godinom proizvodnje

 1. Pomoću alkohola za čišćenje i čiste krpe očistite površinu nosača poda pored pločice sa serijskim brojem i ostavite nosač da se osuši (Слика 38).

  g375339
 2. Uklonite poleđinu sa nalepnice sa godinom proizvodnje.

 3. Zalepite nalepnicu na nosač poda.

Lepljenje CE nalepnice upozorenja

 1. Pomoću alkohola za čišćenje i čiste krpe očistite površinu nalepnice upozorenja 133-2930 i ostavite je da se osuši (Слика 39).

  g375338
 2. Uklonite poleđinu CE nalepnice upozorenja.

 3. Zalepite CE nalepnicu upozorenja preko nalepnice 133-2930.

Преглед производа

g260768

Papučica gasa

Papučica gasa (Слика 41) kontroliše kretanje unapred i unazad. Pritisnite gornji deo papučice gasa da bi se mašina kretala unapred a donji deo da bi se mašina kretala unazad. Brzina kretanja zavisi od toga koliko ste pritisnuli papučicu. Za maksimalnu brzinu kretanja, bez opterećenja, pritisnite papučicu do kraja dok je prigušnica u položaju FAST (brzo).

Da biste zaustavili mašinu, smanjite pritisak nogom na papučicu i dozvolite joj da se vrati u centralni položaj.

g003955

Poluga za promenu režima košenja/transporta

Koristite polugu za promenu režima košenja/transporta (Слика 41) da biste prebacili mašinu u režim za KOšENJE ili režim za TRANSPORT. Gurnite ručicu napred da biste izabrali režim za KOšENJE, a nazad da biste izabrali režim za TRANSPORT.

Note: Jedinice za sečenje se ne mogu spustiti kada je poluga za promenu režima košenja/transporta u položaju za TRANSPORT.

Limitator brzine košenja

Kada je limitator brzine košenja (Слика 41) prebačen u položaj nagore/napred, on ograničava brzinu košenja i omogućava aktiviranje jedinica za sečenje. Svaki odstojnik podešava brzinu košenja za 0,8 km/h. Što više odstojnika ima na vrhu zavrtnja, mašina se sporije kreće. Prebacite limitator brzine unazad da biste omogućili maksimalnu brzinu kretanja.

Papučica kočnice

Da biste zaustavili mašinu pritisnite papučicu kočnice (Слика 41).

Parkirna kočnica

Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, (Слика 41) pritisnite papučicu kočnice nadole i pritisnite gornji deo napred da se zabravi. Da biste otpustili parkirnu kočnicu, pritisnite papučicu kočnice dok se zasun parkirne kočnice ne otkači.

Papučica za naginjanje volana

Da biste nagnuli volan prema sebi, pritisnite papučicu (Слика 41) nadole, povucite volan prema sebi do najudobnijeg položaja i otpustite papučicu.

Prekidač za brzinu motora

Prekidač za brzinu motora ima 2 režima za promenu brzine motora (Слика 42). Privremenim pritiskanjem prekidača možete da menjate brzinu motora u koracima od 100 o/min. Ako zadržite prekidač pritisnutim, motor će se automatski prebaciti u prazan hod visoke ili niske brzine, u zavisnosti koji kraj prekidača pritisnete.

g021208

Poluga za spuštanje/podizanje košenja

Ova poluga (Слика 42) podiže i spušta jedinice za sečenje a takođe i pokreće i zaustavlja jedinice za sečenje kada su one aktivirane u režimu KOšENJA. Jedinice za sečenje ne možete da spustite kada je poluga za promenu režima košenja/transporta u položaju za TRANSPORT.

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta (Слика 42) ima 3 položaja: OFF (isključeno), ON/PREHEAT (uključeno/predzagrevanje), i START (pokretanje).

InfoCenter (infocentar)

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini (Слика 42).

Prekidač za aktivaciju/deaktivaciju

Koristite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju (Слика 42) zajedno sa polugom za spuštanje/podizanje košenja da biste rukovali jedinicama za sečenje.

Prekidač za svetlo

Okrenite prekidač nadole da biste uključili svetla (Слика 42).

Utičnica

Utičnica obezbeđuje napajanje od 12 V za elektronske uređaje (Слика 43).

g004133

Odvajanje napajanja jedinice za sečenje

Pre montiranja, uklanjanja ili rada na jedinicama za sečenje, odvojite jedinice za sečenje od napajanja tako što ćete odvojiti konektor za odvajanje napajanja jedinica za sečenje (Слика 44) koji se nalazi ispod sedišta. Utaknite konektor nazad pre korišćenja mašine.

g027134

Пажња

Ako ne odvojite napajanje od jedinica za sečenje, neko bi mogao slučajno da pokrene jedinicu za sečenje, što bi dovelo do teških povreda šaka i stopala.

Uvek odvojite konektore za odvajanje napajanja jedinice za sečenje pre nego što počnete da radite na jedinicama za sečenje.

Kontrole za podešavanje sedišta

g003954

Poluga za pozicioniranje sedišta

Povucite polugu za pozicioniranje sedišta (Слика 45) da biste pomerili sedište unapred ili unazad. Otpustite polugu da biste zadržali sedište u mestu.

Zavrtanj za podešavanje težine

Okrećite zavrtanj za podešavanje težine dok se vaša težina ne prikaže u prikazu merača težine.

Zavrtanj za podešavanje visine

Okrećite zavrtanj za podešavanje visine da biste promenili visinu sedišta.

Korišćenje LCD displeja sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini (Слика 46). Postoji više ekrana u sistemu InfoCenter. Te ekrane možete da menjate u bilo kom trenutku pritiskom na bilo koje dugme sistema InfoCenter, a zatim biranjem odgovarajuće strelice.

g020650
 • Levo dugme, dugme za pristup meniju/povratak – pritisnite ovo dugme da biste pristupili menijima sistema InfoCenter. Možete ga koristiti da biste izašli iz bilo kog menija koji trenutno koristite.

 • Srednje dugme – koristite ovo dugme da biste se pomerali kroz menije.

 • Desno dugme – koristite ovo dugme da biste otvorili meni kada strelica nadesno ukazuje na dodatni sadržaj.

Note: Namena svakog dugmeta se može promeniti u zavisnosti od toga šta je potrebno u datom trenutku. Svako dugme je obeleženo ikonicom koja prikazuje njegovu trenutnu funkciju.

Opis ikonica za InfoCenter

SERVICE DUE (vreme do servisa)Pokazuje kada treba izvršiti redovni servis
GraphicBrojač radnih sati
GraphicIkonica za informaciju
GraphicBrzo
GraphicSporo
GraphicNivo goriva
GraphicGrejači su aktivni.
GraphicPodignite jedinice za sečenje.
GraphicSpustite jedinice za sečenje.
GraphicSedite na sedište.
GraphicParkirna kočnica je aktivirana.
GraphicOpseg je visok (transport).
GraphicNeutralni položaj
GraphicOpseg je nizak (košenje).
GraphicTemperatura rashladne tečnosti motora (°C ili °F)
GraphicTemperatura (toplo)
GraphicPTO je aktiviran.
GraphicNije dozvoljeno
GraphicPokrenite motor.
GraphicZaustavite motor.
GraphicMotor
GraphicPrekidač kontakta
GraphicAkumulator
GraphicMotor/generator (ne puni se)
GraphicMotor/generator (puni se)
GraphicCilindar
GraphicOštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije prednjih cilindara
GraphicOštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije zadnjih cilindara
GraphicJedinice za sečenje se spuštaju.
GraphicJedinice za sečenje se podižu.
GraphicPIN kôd
GraphicCAN magistrala
GraphicInfoCenter (infocentar)
GraphicLoše ili neuspelo
GraphicSijalica
GraphicIzlaz sa TEC kontrolera ili komandnog kabla iz snopa
GraphicPrekidač
GraphicOtpustite prekidač.
GraphicPromenite u naznačeno stanje.
Simboli se često kombinuju tako da formiraju rečenice. Neki primeri su prikazani u nastavku 
GraphicUbacite mašinu u neutralno stanje.
GraphicPokretanje motora je odbijeno.
GraphicGašenje motora
GraphicRashladna tečnost motora je pretopla.
GraphicSedite ili aktivirajte parkirnu kočnicu

Korišćenje menija

Da biste pristupili sistemu InfoCenter menija, pritisnite dugme za pristup meniju dok ste na glavnom ekranu. To vas dovodi do glavnog menija. Pogledajte sledeće tabele za kratak pregled opcija koje su na raspolaganju u menijima:

Main menu (glavni meni)
Stavka menijaOpis
Faults (greške)Meni Faults (greške) sadrži spisak skorašnjih grešaka kod mašine. Pogledajte Priručnik za servisiranje ili se obratite distributeru kompanije Toro za više informacija o meniju Faults (greške) i informacijama u njemu.
Service (servis)Meni Service (servis) sadrži informacije o mašini kao što su broj sati korišćenja, brojači i drugi slični brojevi.
Diagnostics (dijagnostika)Meni Diagnostics (dijagnostika) prikazuje stanje svakog prekidača, senzora i izlaza komandi. Ovo možete koristiti za rešavanje određenih problema pošto brzo dobijete informaciju koje komande mašine su uključene, a koje su isključene.
Settings (podešavanja)Meni Settings (podešavanja) vam omogućava da prilagodite i modifikujete konfiguracijske promenljive na displeju za InfoCenter.
About (o proizvodu)Meni About (o proizvodu) navodi broj modela, serijski broj i verziju softvera vaše mašine.
Service (servis)
Stavka menijaOpis
Hours (sati)Navodi se koliko su ukupno sati mašina, motor i PTO uključeni, kao i koliko sati je mašina transportovana, i kada je potreban sledeći servis.
Counts (brojač)Navode se razna brojanja koje je mašina izvršila.
Diagnostics (dijagnostika)
Stavka menijaOpis
Cutting Units (jedinice za sečenje)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za podizanje i spuštanje jedinica za sečenje.
Hi/Low Range (visok/nizak opseg)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za vožnju u transportnom režimu.
PTOPrikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za omogućavanje PTO kola.
Engine Run (pokretanje motora)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za pokretanje motora.
Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za rad funkcije oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije.
Settings (podešavanja)
Stavka menijaOpis
Units (jedinice)Služi za izbor mernih jedinica koje se koriste u sistemu InfoCenter. Izbori menija su engleski ili metrički sistem.
Language (jezik)Služi za izbor jezika koji se koristi u sistemu InfoCenter*.
LCD Backlight (osvetljenost LCD displeja)Služi za kontrolu osvetljenosti LCD displeja.
LCD Contrast (kontrast LCD displeja)Služi za kontrolu kontrasta LCD displeja.
Front Backlap Reel Speed (brzina prednjeg cilindra za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Kontroliše brzinu prednjeg cilindra u režimu oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije.
Rear Backlap Reel Speed (brzina zadnjeg cilindra za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Kontroliše brzinu zadnjeg cilindra u režimu oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije.
Protected Menus (zaštićeni meniji)Unos lozinke nadzorniku/mehaničaru omogućava pristup zaštićenim menijima.
Auto Idle (automatski prazan hod)Kontroliše dozvoljenu količinu vremena pre vraćanja motora u malu brzinu praznog hoda kada je mašina stacionirana.
Blade Count (broj sečiva)Kontroliše broj sečiva na cilindru za određivanje brzine cilindra.
Mow Speed (brzina košenja)Kontroliše brzinu kretanja za određivanje brzine cilindra.
Height of cut (HOC) (visina košenja)Kontroliše visinu košenja za određivanje brzine cilindra.
F Reel RPM (brzina prednjih cilindara – o/min)Prikazuje izračunatu brzinu cilindra za prednje cilindre. Cilindri takođe mogu da se ručno podešavaju.
R Reel RPM (brzina zadnjih cilindara – o/min)Prikazuje izračunatu brzinu cilindra za zadnje cilindre. Cilindri takođe mogu da se ručno podešavaju.
Economy Mode (režim za uštedu energije)Kada je aktivan, režim Economy Mode (režim za uštedu energije) smanjuje brzinu motora tokom košenja da bi se smanjio nivo buke i potrošnje goriva. Brzina cilindara se ne menja, ali brzina košenja se smanjuje ako se blokada ne podesi na odgovarajući način.

*Preveden je samo tekst sa kojim operater dolazi u kontakt. Ekrani Faults (greške), Service (servis) i Diagnostics (dijagnostika) su namenjeni serviserima. Naslovi su u izabranom jeziku, ali stavke menija su na engleskom.

About (o proizvodu)
Stavka menijaOpis
ModelNavodi se broj modela mašine.
SN (serijski broj)Navodi se serijski broj mašine.
Machine Controller Revision (revizija kontrolera mašine)Navodi se revizija softvera za glavni kontroler.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Navodi se revizija softvera za svaku jedinicu za sečenje.
Generator (generator)Navodi se revizija softvera za motor/generator.
InfoCenter RevisionNavodi se revizija softvera za InfoCenter.
CAN magistralaNavodi se status sistema komunikacije mašine.

Protected Menus (zaštićeni meniji)

Postoje 2 dodatna ekrana i 7 podešavanja radne konfiguracije koje mogu da se podese u meniju Settings (Podešavanja) u sistemu InfoCenter: Auto Idle (automatski prazan hod), Blade Count (broj sečiva), Mow Speed (brzina košenja), Height of Cut (HOC) (visina košenja), F Reel RPM (brzina prednjih cilindra – o/min), R Reel RPM (brzina zadnjih cilindra – o/min) i Economy Mode (režim za uštedu energije). Ova podešavanja mogu da se zaključaju pomoću opcije Protected Menu (zaštićeni meni).

Note: U trenutku isporuke imate inicijalni kôd-lozinku koju je isprogramirao vaš distributer.

Pristup Protected Menus (zaštićenim menijima)

Note: Fabrički podešen PIN kôd za vašu mašinu je ili 0000 ili 1234.Ako ste promenili PIN kôd i zaboravili ga, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za pomoć.

 1. Iz MAIN MENU (glavnog menija), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte dole do menija SETTINGS (podešavanja) i pritisnite desno dugme (Слика 47).

  g028523
 2. Iz menija SETTINGS (podešavanja), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte dole do PROTECTED MENU (zaštićenog menija) i pritisnite desno dugme (Слика 48A).

  g028522
 3. Da biste uneli PIN kôd, pritisnite srednje dugme dok se ne pojavi tačna prva cifra, pa pritisnite desno dugme da pređete na sledeću cifru (Слика 48B i Слика 48C). Ponavljajte taj korak dok ne unesete i poslednju cifru a zatim ponovo pritisnite desno dugme.

 4. Pritisnite srednje dugme da unesete PIN kôd (Слика 48D).

  Sačekajte da zasvetli crvena lampica indikatora za InfoCenter.

  Note: Ako InfoCenter prihvati PIN kôd i zaštićeni meni se otključa, reč PIN“ se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana.

Note: Okretanjem prekidača kontakta u položaj OFF (isključeno) a zatim u položaj ON (uključeno) zaključava se zaštićeni meni.

Možete pregledati i menjati podešavanja u Protected Menu (zaštićenom meniju). Kada pristupite Protected Menu (zaštićenom meniju), skrolujte dole do opcije Protect Settings (zaštita podešavanja). Pomoću desnog dugmeta možete promeniti podešavanja. Postavljanjem Protect Settings (zaštite podešavanja) na OFF (isključeno) možete da pregledate i menjate podešavanja u Protected Menu (zaštićenom meniju) bez unošenja PIN kôda. Postavljanjem Protect Settings (zaštite podešavanja) na ON (uključeno) sakrivaju se zaštićene opcije i morate da unesete PIN kôd da biste menjali podešavanja u Protected Menu (zaštićenom meniju). Kada podesite PIN kôd, okrenite prekidač kontakta u položaj OFF (isključeno) pa nazad u položaj ON (uključeno) da biste omogućili i sačuvali ovu funkciju.

Podešavanje tajmera vremena do servisa

Tajmer vremena do servisa resetuje sate vremena do servisa nakon obavljanja zakazanog postupka održavanja.

 1. U meniju Settings (postavke) koristite srednje dugme da biste listali nadole do opcije PROTECTED MENU (zaštićeni meni) i pritisnite desno dugme.

 2. Unesite PIN kôd; pogledajte odeljak Pristup zaštićenim menijima u priručniku za operatera vaše mašine.

 3. U meniju Service (servis), idite do opcije HOURS MENU (meni sati).

 4. Listajte nadole do servisnog simbola Graphic.

  Note: Ako je trenutno došlo vreme servisa, prva ikona će prikazivati NOW (sada).

 5. Ispod prve ikone nalazi se stavka intervala servisa Graphic (vremenski interval, npr. 250, 500 itd.)

  Note: Interval servisa je zaštićena stavka menija.

 6. Obeležite interval servisa i pritisnite desno dugme.

 7. Kada se pojavi novi ekran, potvrdite odgovorom na pitanje RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (resetuj sate servisa – da li ste sigurni?)

 8. Izaberite YES (da, srednje dugme) ili NO (ne, levo dugme).

 9. Nakon što izaberete YES (da) interval na ekranu će se obrisati i vratiće se nazad na izbor sati servisa.

Podešavanje automatskog praznog hoda

 1. U meniju Settings (podešavanja), skrolujte dole do opcije Auto Idle (automatski prazan hod).

 2. Pritisnite desno dugme da menjate vreme automatskog praznog hoda između OFF (isključen), 8s, 10s, 15s, 20s, i 30s.

Podešavanje broja sečiva

 1. U meniju Settings (podešavanja), listajte nadole do opcije Blade Count (broj sečiva)

 2. Pritisnite desno dugme da biste promenili broj sečiva između cilindara sa 5, 8 i 11 sečiva.

Podešavanje brzine košenja

 1. U meniju Settings (podešavanja), listajte nadole do opcije Mow Speed (brzina košenja).

 2. Pritisnite desno dugme da biste izabrali opciju Mow Speed (brzina košenja).

 3. Koristite srednje i desno dugme da biste izabrali odgovarajuću brzinu košenja postavljenu na mehaničkom limitatoru brzine košenja na papučici gasa.

 4. Pritisnite levo dugme da biste izašli iz podešavanja brzine košenja i sačuvali uneto podešavanje.

Podešavanje visine košenja

 1. U meniju Settings (podešavanja) listajte nadole do opcije HOC (visina košenja).

 2. Pritisnite desno dugme da biste odabrali visinu košenja.

 3. Koristite srednje i desno dugme da biste izabrali odgovarajuće podešavanje visine košenja. (Ako tačno podešavanje nije prikazano, izaberite najpribližnije podešavanje visine košenja sa prikazane liste).

 4. Pritisnite levo dugme da biste izašli iz podešavanja visine košenja i sačuvali uneto podešavanje.

Podešavanje brzine prednjih i zadnjih cilindara

Iako se brzine prednjih i zadnjih cilindara izračunavaju unosom broja sečiva, brzine košenja i visine košenja u sistem InfoCenter, podešavanje može ručno da se promeni da bi odgovaralo različitim uslovima košenja.

 1. Da biste promenili podešavanja brzine cilindara, listajte nadole do opcije F Reel RPM (brzina prednjih cilindara – o/min), R Reel RPM (brzina zadnjih cilindara – o/min) ili obe.

 2. Pritisnite desno dugme da biste promenili vrednost brzine cilindara. Dok se podešavanje brzine menja, ekran će nastaviti da prikazuje izračunatu brzinu na osnovu prethodno unetih vrednosti broja sečiva, brzine košenja i visine košenja ali takođe će prikazati i novu vrednost.

Podešavanje režima Economy Mode (režim za uštedu energije)

 1. Iz menija Main Menu (glavni meni), pomoću srednjeg dugmeta listajte nadole do menija Settings Menu (meni podešavanja).

 2. Pritisnite desno dugme da biste izabrali.

 3. U meniju Settings Menu (meni podešavanja), koristite srednje dugme da biste listali nadole do opcije Economy Mode (režim za uštedu energije).

 4. Pritisnite desno dugme da biste izabrali ON (uključivanje) funkcije.

 5. Pritisnite levo dugme da biste sačuvali podešavanje i izašli iz podešavanja.

Za pristup zaštićenim ekranima

U glavnom ekranu jednom pritisnite srednje dugme, kada se pojave strelice iznad dugmadi, pritisnite srednje dugme ponovo da biste listali kroz ekrane.

Pritisnite srednje dugme ponovo da biste izabrali ekran eReel (Cilindar) sa informacijama koji prikazuje trenutnu brzinu cilindra i brzinu svake od 5 jedinica za sečenje.

Pritisnite srednje dugme ponovo da biste pristupili ekranu režima za uštedu energije koji prikazuje komponente, smer i tok energije u toku rada.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina u transportu228 cm
Širina košenja254 cm
Dužina282 cm
Visinasa ROPS sistemom160 cm
Težina1259 kg
MotorKubota 18,5 kW (24,8 ks)
Kapacitet rezervoara za gorivo53 l
Brzina transporta0 do 16 km/h
Brzina košenja0 do 13 km/h

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su jedinice za sečenje u dobrom radnom stanju.

 • Pregledajte područje gde ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla razbacivati.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Specifikacije goriva

Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 ppm) ili ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalna vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad –7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog goriva pri nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike protoka pri hladnom vremenu koje olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva na temperaturi iznad –7 °C doprinosi dužem životu pumpe za gorivo i povećanoj snazi u poređenju sa zimskim dizel gorivom.

Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

Biodizel spreman za upotrebu

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Poštujte sledeće mere opreza:

 • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

 • Ofarbane površine mogu biti oštećene biodizel mešavinom.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

 • Kontrolišite zaptivke, creva, zaptivače u kontaktu sa gorivom pošto vremenom podležu degradaciji.

 • Neko vreme nakon prelaska na mešavinu sa biodizelom može se očekivati začepljenje filtera za gorivo.

 • Ako želite više informacija o biodizelu, obratite se distributeru.

Kapacitet rezervoara za gorivo

53 l

Dosipanje goriva

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte jedinice za sečenje, isključite motor i uklonite ključ.

 2. Čistom krpom očistite područje oko poklopca rezervoara za gorivo.

 3. Uklonite poklopac rezervoara za gorivo (Слика 49).

  g021210
 4. Napunite rezervoar dizel gorivom dok nivo ne bude do dna otvora za punjenje.

 5. Nakon punjenja rezervoara, vratite poklopac rezervoara za gorivo i čvrsto ga pritegnite.

  Note: Ako je moguće, dopunite rezervoar za gorivo nakon svake upotrebe. Time će se smanjiti nakupljanje kondenzacije u rezervoaru za gorivo.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

  Provera prekidača blokade

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite prekidače blokade.
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Important: Ako mašina ne prođe bilo koju proveru prekidača blokade, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Priprema mašine

  1. Polako odvezite mašinu do otvorenog prostora.

  2. Spustite jedinice za sečenje, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  Provera blokade pokretanja papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Pritisnite papučicu gasa.

  5. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE.

   Note: Anlaser ne bi trebalo da pokrene motor dok je papučica gasa pritisnuta.

  Provera PTO blokade pokretanja

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

  3. Pokrenite motor.

   Note: Motor ne bi trebalo da se pokrene dok je prekidač PTO u položaju za AKTIVIRANJE.

  Provera blokade rada PTO prekidača

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  3. Pokrenite motor.

  4. Ustanite sa sedišta.

  5. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

   Note: PTO ne bi trebalo da radi dok niste na mestu operatera.

  Provera parkirne kočnice i blokade rada papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Pokrenite motor.

  6. Pritisnite papučicu gasa.

   Note: Motor bi trebalo da se isključi kad je parkirna kočnica aktivirana i papučica gasa pritisnuta.

  Razrađivanje mašine

  Da bi se osigurao optimalni učinak sistema parkirne kočnice, kočnice treba da se ispoliraju“ (razrade) pre upotrebe. Postavite brzinu kretanja unapred na 6,4 km/h da se podudari sa brzinom kretanja unazad (svih 8 odstojnika pomerenih na vrh kontrole brzine košenja). Sa motorom u praznom hodu visoke brzine, krenite unapred sa aktiviranom kontrolom brzine košenja i pritisnite kočnicu u trajanju od 15 sekundi. Krenite unazad pri punoj brzini za kretanje unazad i pritisnite kočnicu u trajanju od 15 sekundi. Ponovite to 5 puta čekajući po 1 minut između svakog ciklusa kretanja unapred i unazad da biste izbegli pregrevanje kočnica. Nakon razrađivanja, može biti neophodno podešavanje kočnica; pogledajte .

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje.

  • Pogledajte pozadi i dole pre nego što se uverite da imate čist put.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite jedinice za sečenje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas prikačen i da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju.

  • Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite sve oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pogledajte uputstva za upravljanje mašinom na nagibima koja su navedena u nastavku. Pre korišćenja mašine, pregledajte uslove na terenu da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom pod uslovima koji u tom trenutku vladaju na lokaciji. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

   • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

   • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

   • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

   • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine.

   • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

   • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

   • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  Pokretanje motora

  Important: Ako po prvi put pokrećete motor, ako se motor isključio zbog nestanka goriva ili ste vršili održavanje sistema za goriva, moraćete da odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora; pogledajte Odzračivanje sistema za gorivo.

  1. Sedite na sedište, sklonite stopalo sa papučice gasa tako da ona bude u NEUTRALNOM položaju, aktivirajte parkirnu kočnicu, postavite prekidač brzine motora u položaj za BRZ rad i proverite da je prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaju za DEAKTIVACIJU.

  2. Okrenite ključ u položaj za UKLJUčIVANJE/ZAGREVANJE.

   Automatski tajmer kontroliše zagrevanje grejača na 6 sekundi.

  3. Nakon zagrevanja grejača, okrenite ključ u položaj za POKRETANJE.

   Zaverglajte motor ne duže od 15 sekundi. Otpustite ključ kada se motor upali. Ako je potrebno dodatno zagrevanje, okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE i zatim u položaj za UKLJUčIVANJE/ZAGREVANJE. Ponovite ovaj postupak ako je neophodno.

  4. Neka motor radi u praznom hodu niske brzine dok se ne zagreje.

  Isključivanje motora

  1. Postavite sve komande u NEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, postavite prigušnicu u položaj LOW IDLE (prazan hod niske brzine) i pustite motor da postigne nisku brzinu u praznom hodu.

   Important: Pustite motor da radi u praznom hodu 5 minuta pre nego što ga isključite nakon rada pod punim opterećenjem. U protivnom se mogu javiti problemi sa turbomotorom.

  2. Okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE i uklonite ga iz prekidača.

  Podešavanje opruge za kompenzaciju travnjaka

  Opruga za kompenzaciju travnjaka (Слика 50) prenosi težinu sa prednjeg valjka na zadnji valjak. To pomaže da se smanji talasni obrazac na travnjaku, takođe poznat kao talasi“ ili lukovi“.

  Important: Podesite oprugu sa jedinicom za sečenje koja je montirana na vučnu jedinicu, usmerenu ravno napred i spuštenu na pod radionice.

  1. Proverite da li je rascepka postavljena u zadnji otvor na opružnoj šipki (Слика 50).

   Note: Kada servisirate jedinicu za sečenje, pomerite rascepku u rupu opružne šipke pored opruge za kompenzaciju travnjaka.

   g003863
  2. Pritegnite šestostrane navrtke na prednjem kraju opružne šipke dok kompresovana dužina opruge ne bude 15,9 cm; pogledajte Слика 50.

   Note: Kada radite na neravnom terenu smanjite dužinu opruge za 13 mm. Praćenje terena biće blago smanjeno.

   Note: Podešavanje kompenzacije travnjaka će morati da se resetuje ako podešavanja visine košenja ili agresivnosti košenja budu promenjena.

  Prilagođavanje kontra tega podizne poluge

  Zadnje jedinice za sečenje

  Пажња

  Opruge su napete i mogu da izazovu telesnu povredu.

  Budite oprezni kada prilagođavate opruge.

  Količinu sile kontra tega primenjene na zadnje jedinice za sečenje možete da prilagodite da biste pomogli kompenzaciju različitih uslova travnjaka, kao i da biste održali jednaku visinu košenja u teškim uslovima ili u oblastima u kojima se nakupila travna slama.

  Prilagodite silu kontra tega svakoj torzionoj opruzi prema 1 od 4 podešavanja. Svaki korak povećava ili smanjuje silu kontra tega na jedinicu za sečenje za 2,3 kg. Opruge možete da postavite na zadnjoj strani prve opruge aktuatora da biste uklonili sav kontra teg (četvrti položaj).

  Note: Da biste uklonili svu silu kontra tega, postavite dugi krak torzione opruge iznad zavrtnja sa osloncem.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i uklonite ključ.

  2. Umetnite dugi kraj opruge kontra tega u cev ili sličan predmet i okrenite oprugu oko zavrtnja sa osloncem u željeni položaj (Слика 51).

   g375585
  3. Ponovite korake 1 i 2 sa ostalim oprugama kontra tega.

  Podešavanje pokretnog položaja podizne poluge

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i uklonite ključ.

  2. Otpustite sigurnosnu navrtku koja se nalazi ispod rezervoara za hidrauličnu tečnost i unutrašnjosti podizne poluge jedinice za sečenje br. 5 (Слика 23).

   g375697
  3. Otpustite kontranavrtku koja pričvršćuje prekidač podizne poluge za ploču prekidača (Слика 53).

   g375696
  4. Podesite podiznu polugu kao što sledi:

   • Da biste povećali pokretnu visinu podizne poluge, pomerite prekidač nadole.

   • Da biste smanjili pokretnu visinu podizne poluge, pomerite prekidač nagore.

  5. Zategnite kontranavrtku.

  Podešavanje brzine cilindra

  Da biste postigli konzistentan, visokokvalitetan i ujednačen izgled nakon košenja, važno je da podesite brzinu cilindra prema pravilnom podešavanju. Podesite brzinu cilindra kao što sledi:

  1. U sistemu InfoCentre, u meniju podešavanja, unesite broj sečiva, brzinu košenja i visinu košenja da biste izračunali adekvatnu brzinu cilindra.

  2. Ako su potrebna dodatna podešavanja, u meniju podešavanja, listajte nadole do opcije F Reel RPM (brzina prednjih cilindara – o/min), R Reel RPM (brzina zadnjih cilindara – o/min) ili obe.

  3. Pritisnite desno dugme da biste promenili vrednost brzine cilindara. Kada je podešavanje brzine promenjeno, ekran će nastaviti da prikazuje izračunatu brzinu na osnovu broja sečiva, brzine košenja i visine košenja, ali nova vrednost će se takođe prikazivati.

   Note: Može biti neophodno povećanje ili smanjenje brzine cilindara da bi se kompenzovali različiti uslovi travnjaka.

  g031995
  g031996

  Razumevanje svetla za dijagnostiku

  Mašina je opremljena svetlom za dijagnostiku koje pokazuje kada elektronski upravljač prepozna elektronski kvar. Svetlo za dijagnostiku se nalazi iznad displeja za InfoCenter (Слика 56). Kada mašina radi ispravno i prekidač kontakta se postavi u položaj za UKLJUčIVANJE/RAD, svetlo za dijagnostiku se uključuje nakratko da bi signaliziralo da je svetlo ispravno. Kada se prikaže neka poruka sa obaveštenjem u vezi sa mašinom, svetlo svetli kada je poruka prisutna. Kada se prikaže poruka o grešci, svetlo trepće dok se greška ne razreši.

  g021272

  Оперативне напомене

  Upoznavanje sa mašinom

  Pre nego što budete kosili travu, vežbajte da rukujete mašinom na otvorenom prostoru. Pokrenite i isključite motor. Pokrenite mašinu unapred i unazad. Spuštajte i podižite jedinice za sečenje i aktivirajte i deaktivirajte cilindre. Kada smatrate da ste se upoznali sa mašinom, vežbajte rukovanje njome uz i niz nagibe pri različitim brzinama.

  Razumevanje sistema upozorenja

  Ako u toku rada zasija lampica upozorenja, odmah zaustavite mašinu i rešite problem pre nastavka sa radom. Ako koristite neispravnu mašinu može doći do ozbiljne štete.

  Košenje

  Pokrenite motor i pomerite prekidač brzine motora u položaj za BRZ rad. Pomerite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaj za AKTIVACIJU i koristite polugu za spuštanje/podizanje košenja da biste upravljali jedinicama za sečenje (prednje jedinice za sečenje su tempirane za niže pre zadnjih jedinica za sečenje). Da biste se kretali unapred i kosili travu, pritisnite papučicu gasa ka napred.

  Transportovanje mašine

  Pomerite prekidač Enable/Disable (aktivacija/deaktivacija) u položaj DISABLE (deaktivacija) i podignite jedinice za sečenje u položaj TRANSPORT. Pomerite polugu Mow/Transport (košenje/transport) u položaj TRANSPORT. Budite pažljivi kada vozite između predmeta da ne biste slučajno oštetili mašinu ili jedinice za sečenje. Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na nagibima. Vozite polako i izbegavajte nagla skretanja na nagibima da biste izbegli prevrtanje. Spustite jedinice za sečenje kada idete nizbrdo zbog kontrole upravljača.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje, pogona, izduvnih lonaca, rashladnih rešetki i pregratka motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Deaktivirajte pogon na priključku kad god šlepate ili ne koristite mašinu.

  • Održavajte i čistite pojas(eve) prema potrebi.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Lokacije tačaka za privezivanje

  g375766
  • Napred – rupe u nosačima dizalice na cevi prednje osovine (Слика 57).

  • Pozadi – obruči rama sa obe strane mašine.

  Tegljenje mašine

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

  • Zavežite i osigurajte mašinu.

  Guranje ili vučenje mašine

  U hitnom slučaju možete da pomerite mašinu aktiviranjem bajpas ventila u hidrauličnoj pumpi promenljive radne zapremine i guranjem ili vučenjem mašine.

  Important: Nemojte da gurate ili vučete mašinu brzinom većom od 3 km/h do 4,8 km/h jer može doći do oštećenja internog prenosa. Bajpas ventili moraju biti otvoreni kad god vučete ili gurate mašinu.

  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na pumpi promenljive radne zapremine okrenite zavrtanj bajpas ventila za 1–½ okret da biste ga otvorili da bi ulje moglo interno da zaobilazi (Слика 58).

   Note: Bajpas ventil se nalazi sa leve strane pumpe. Omogućavajući zaobilaženje fluidima, možete da polako pomerate mašinu bez oštećivanja prenosa.

   g379147
  4. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  5. Gurajte ili vucite mašinu.

  6. Pre pokretanja motora zatvorite bajpas ventil. Ne prelazite momenat zatezanja od 7 N∙m do 11 N∙m prilikom zatvaranja ventila.

   Important: Rad motora sa otvorenim bajpas ventilom dovodi do pregrevanja prenosa.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Note: Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti www.Toro.com i potražiti vašu mašinu na vezi Manuals (priručnici) na početnoj strani.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Након првих 8 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Proverite brzinu motora (u praznom hodu i pod punim gasom).
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite prekidače blokade.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Ispustite vodu i druge zagađivače iz separatora za gorivo i vodu.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite nivo rashladnog sredstva.
 • Uklonite nečistoće sa maske, hladnjaka ulja i hladnjaka.(Češće u slučaju rada u prljavim uslovima).
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Proverite sigurnosni pojas.
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure(odmah nakon svakog pranja).
 • Servisirajte akumulator.
 • Сваких 100 сати
 • Pregledajte creva sistema za hlađenje.
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Сваких 150 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 200 сати
 • Osušite vlagu iz rezervoara za gorivo i hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 250 сати
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Сваких 400 сати
 • Servisirajte čistač vazduha. (češće u ekstremno prljavim i prašnjavim uslovima). Servisirajte čistač vazduha ranije ako indikator čistača vazduha pokaže crvenu boju.
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.(Ili godišnje, koji se uslov pre ispuni).
 • Proverite brzinu motora (u praznom hodu i pod punim gasom).
 • Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako se sistem za gorivo zagadi.
 • Proverite pozitivno uvlačenje zadnjih točkova.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost t ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite filter napojnog voda.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Izvršite zaptivanje ležajeva zadnjih točkova.
 • Podesite ventile motora (pogledajte priručnik za servisiranje motora).
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter napojnog voda.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako skladištite mašinu tokom dužeg perioda.
 • Сваке 2 године
 • Isperite i zamenite rashladnu tečnost sistema za hlađenje.
 • Zamenite creva za hidrauličnu tečnost.
 • Zamenite creva za rashladno sredstvo.
 • Ispustite i zamenite rashladnu tečnost.
 • Zamenite sva pokretna creva.
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Predmet provere za održavanjeZa nedelju od:
  Pon.Ut.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite nivoe motornog ulja i goriva.       
  Proverite nivo rashladnog sredstva u sistemu.       
  Ispraznite separator za vodu i gorivo.       
  Proverite indikator servisa filtera za vazduh.       
  Proverite da li na hladnjaku, hladnjaku ulja i maski ima otpadaka.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.1       
  Proverite neobičnu buku pri radu.       
  Proverite nivo tečnosti u hidrauličnom sistemu.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite podešavanje cilindra u odnosu na donji nož.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite oštećenu farbu.       

  1. Proverite lampicu za grejač i mlaznice brizgaljke ako se motor otežano pokreće, pravi previše dima ili motor radi neravnomerno.

  2. Odmah nakon svakog ispiranja, bez obzira na navedeni interval.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za operatera za vaš motor.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Поступци предодржавања

  Priprema za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaj za DEAKTIVACIJU.

  4. Pomerite naniže upravljač za spuštanje/podizanje košenja u položaj za KOšENJE.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Sačekajte da se svi delovi zaustave.

  7. Sačekajte da se motor ohladi.

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite 2 sigurnosne brave poklopca motora (Слика 59).

   g377320
  2. Okrećući otvorite poklopac motora.

  Zatvaranje poklopca motora

  1. Pažljivo okrećite poklopac motora nazad da biste ga zatvorili (Слика 60).

   g377319
  2. Pričvrstite poklopac motora pomoću 2 sigurnosne brave poklopca motora.

  Otvaranje maske

  1. Uklonite osigurače sa kuglastom glavom sa sigurnosne brave maske (Слика 61).

   g378822
  2. Otkačite i otvorite masku.

  Zatvaranje maske

  1. Zatvorite i zakačite masku (Слика 62).

   g378174
  2. Umetnite osigurače sa kuglastom glavom kroz sigurnosnu bravu maske.

  Naginjanje sedišta

  1. Pomerite bravu sedišta prema spolja (Слика 63).

   g369007
  2. Pažljivo rotirajte sedište naviše.

  3. Pobrinite se da prednja potporna šipka legne u žleb za zadržavanje na ploču za vođenje šipke (Слика 64).

   g369008

  Spuštanje sedišta

  1. Blago zarotirajte sedište i podignite potpornu šipku iz žleba nosača sedišta (Слика 65).

   g375779
  2. Pažljivo spuštajte sedište dok se bezbedno ne zabravi.

  Odvajanje obloga vazduha za hlađenje generatora

  1. Uklonite 4 zavrtnja sa prirubnicom i 4 kontranavrtke sa prirubnicom koji pričvršćuju gornje i donje obloge vazduha za hlađenje generatora (Слика 66).

   g378913
  2. Odvojite obloge.

  3. Podignite gornju oblogu da biste pristupili mazalicama pogonskog vratila.

  Sklapanje obloga vazduha za hlađenje generatora

  1. Poravnajte žlebove na gornjoj i donjoj oblozi vazduha za hlađenje generatora pomoću zaptivke četke pogonskog vratila i prirubnice poklopca generatora (Слика 67).

   g378915
  2. Poravnajte rupe u oblogama vazduha za hlađenje generatora sa čivijama za ograničavanje kompresije.

  3. Pričvrstite polovine obloga vazduha za hlađenje generatora i čivije za ograničavanje kompresije pomoću 4 zavrtnja sa prirubnicom i 4 kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 68).

   g378913

  Lokacije tačaka za podizanje

  Note: Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje; pogledajte Спецификације.

  Koristite sledeće kao tačke za podizanje mašine:

  g375763
  • Napred – nosači dizalice na cevi prednje osovine (Слика 69).

  • Pozadi – cev zadnje osovine.

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure(odmah nakon svakog pranja).
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora

  2. Odvojite obloge vazduha za hlađenje generatora; pogledajte Odvajanje obloga vazduha za hlađenje generatora

  3. Podmažite sve mazalice za ležajeve i čaure navedenom mašću. Lokacije mazalica i količine su sledeće:

   • Kardanski zglob pogonskog vratila pumpe (3) (Слика 70)

    Note: Pristupite pumpi pogonskog vratila sa donje strane mašine.

    g378860g378914
   • Cilindri kraka za podizanje jedinice za sečenje (po 2 svaki) (Слика 71)

    g012150
   • Obrtni oslonci podiznih poluga (po 1 svaki) (Слика 71)

   • Obrtni oslonac i noseći ram jedinice za sečenje (po 2 svaki) (Слика 72)

    g003960
   • Vratilo - obrtnog oslonca podizne poluge (po 1 svaki) (Слика 73)

    g004157
   • Obrtni oslonac upravljanja osovinom (1) (Слика 74)

    g004169
   • Kuglični zglobovi cilindra za upravljanje (2) (Слика 75)

    g003966
   • Papučica kočnice (1) (Слика 76)

    g011615
  4. Sklopite obloge vazduha za hlađenje generatora; pogledajte Sklapanje obloga vazduha za hlađenje generatora

  5. Spustite i zabravite sedište; pogledajte Spuštanje sedišta.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora ili držati preveliku brzinu motora.

  Proveravanje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite indikator servisa na kraju kućišta filtera za vazduh (Слика 77).

   g373570
  4. Ako se na indikatoru servisa pokazuje crvena traka, zamenite filter za vazduh; pogledajte Servisiranje čistača vazduha.

  5. Stisnite ventil za izbacivanje prašine (Слика 78).

   g373568
  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Servisirajte čistač vazduha. (češće u ekstremno prljavim i prašnjavim uslovima). Servisirajte čistač vazduha ranije ako indikator čistača vazduha pokaže crvenu boju.
 • Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite ga ako je oštećen. Proverite ceo ulazni sistem da li ima curenja, oštećenja ili labavih obujmica za crevo.

  Servisirajte filter čistača vazduha samo kada indikator za servis to zatraži. Promena filtera za vazduh pre nego što to bude potrebno samo povećava verovatnoću da prljavština uđe u motor kada menjate filter.

  Important: Pobrinite se da poklopac ulegne pravilno i da zaptiva sa telom prečišćivača vazduha.

  g378927g031351

  Resetovanje indikatora servisa filtera za vazduh

  1. Ako se na indikatoru servisa prikaže crvena traka, pritisnite dugme za reset na kraju indikatora (Слика 80).

   g373569
  2. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Specifikacija ulja

  Koristite visokokvalitetno motorno ulje koje zadovoljava ili premašuje API servisnu kategoriju CH-4 ili višu.

  Koristite sledeće gradacije viskoznosti motornog ulja:

  • Prvi izbor ulja: SAE 15W-40 (iznad -18 °C)

  • Alternativno ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Motorno ulje Toro Premium Engine Oil gradacije viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Important: Proveravajte nivo ulja svaki dan. Ako je nivo ulja iznad oznake Full (puno) na mernoj šipki, motorno ulje može biti razblaženo gorivom;Ako je nivo ulja iznad oznake Full (puno), promenite ulje u motoru.

  Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake Add (dosuti) na mernoj šipki ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake Full (puno). Nemojte prepuniti motor uljem.

  Important: Neka nivo motornog ulja bude između gornje i donje granice na meraču; motor bi mogao da se pokvari ako ga pokrećete sa previše ili premalo ulja.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite nivo motornog ulja (Слика 81).

   g378928g031256

   Important: Pobrinite se da održite nivo motornog ulja između gornje i donje granice na meraču ulja. Zbog prekomerne ili nedovoljne količine motornog ulja može doći do kvara motora.

  4. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Kapacitet ulja u kućištu motora

  Približno 3,3 l sa filterom.

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 150 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
  1. Pripremite mašinu; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Ispustite ulje i zamenite filter.

   g373614g378573

   Important: Nemojte previše zategnuti filter.

  3. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  4. Dodajte ulje u kućište motora; pogledajte Specifikacija ulja, Kapacitet ulja u kućištu motora i Provera nivoa motornog ulja.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  Pod određenim uslovima, gorivo i isparenja goriva su veoma zapaljiva i eksplozivna. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor isključen i hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte da punite rezervoar za gorivo do vrha. Dodajte gorivo u rezervoar za gorivo dok nivo ne bude 25 mm ispod vrha rezervoara, ne otvora za punjenje. Taj prazan prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva.

  • Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.

  • Gorivo čuvajte u čistim, bezbednosno odobrenim rezervoarima sa zatvorenim poklopcem.

  Ispuštanje vode iz separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispustite vodu i druge zagađivače iz separatora za gorivo i vodu.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; Otvaranje poklopca motora.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod drenažnog ventila separatora za gorivo i vodu (Слика 83).

   g375850
  4. Otvorite ventil i ispustite vodu i druge zagađivače iz separatora.

  5. Zatvorite drenažni ventil separatora za gorivo i vodu.

  6. Pokrenite motor i proverite da li ima curenja.

   Note: Otklonite sva curenja.

  7. Isključite motor i uklonite ključ.

  8. Zatvorite i zabravite poklopac motora; Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
  1. Potpuno ispraznite separator za gorivo i vodu; pogledajte Ispuštanje vode iz separatora za gorivo i vodu.

  2. Očistite glavu filtera i kanister filtera (Слика 84).

   g375851
  3. Uklonite kanister filtera i očistite površinu za montažu glave filtera.

  4. Podmažite zaptivku na kanisteru filtera čistim uljem.

  5. Montirajte kanister filtera rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, a zatim ga okrenite još za ½ kruga.

  6. Pritegnite drenažni ventil na dnu kanistera filtera.

  7. Pokrenite motor i proverite da li ima curenja.

   Note: Otklonite sva curenja.

  8. Isključite motor i uklonite ključ.

  9. Zatvorite i zabravite poklopac motora; Zatvaranje poklopca motora.

  Odzračivanje sistema za gorivo

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uverite se da je rezervoar za gorivo najmanje do pola pun.

  3. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  4. Otvorite zavrtanj za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Слика 85).

   g008891
  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj ON (uključeno).

   Električna pumpa za gorivo radi, izbacujući vazduh oko zavrtnja za odzračivanje.

   Note: Ostavite ključ u položaju ON (uključeno) dok solidan mlaz goriva ne poteče oko zavrtnja.

  6. Zategnite zavrtanj i okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (isključeno).

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Provera cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.(Ili godišnje, koji se uslov pre ispuni).
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako se sistem za gorivo zagadi.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako skladištite mašinu tokom dužeg perioda.
 • Kapacitet rezervoara za gorivo: 53 l

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod ventila za drenažu rezervoara za gorivo (Слика 86).

   g373900
  3. Otvorite drenažni ventil i pustite gorivo da isteče iz rezervoara.

  4. Upotrebite čisto gorivo da biste isprali rezervoar.

  5. Zatvorite drenažni ventil.

  Čišćenje mrežice cevi za uzimanje goriva

  Uklanjanje cevi za uzimanje goriva

  Cev za uzimanje goriva, koja se nalazi u rezervoaru za gorivo, opremljena je mrežicom koja sprečava da otpaci ulaze u sistem za gorivo. Po potrebi izvadite cev za uzimanje goriva i očistite mrežicu.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite 5 zavrtnjeva sa Phillips glavom koji pričvršćuju poklopac davača goriva za rezervoar za gorivo i uklonite poklopac (Слика 87).

   g373885
  3. Uklonite konektor sa 2 ulaza ožičenja davača goriva od konektora sa 2 pina sklopa kablova mašine (Слика 88).

   g373884
  4. Pomerite stezaljke koje pričvršćuju creva za priključke davača goriva iznutra i uklonite creva sa tih priključaka (Слика 89).

   g373882
  5. Otpustite poklopac davača goriva (Слика 90).

   g373883
  6. Pažljivo izvadite davač goriva iz rezervoara.

   Note: Ne savijajte cev za napajanje, povratnu cev ili krak plovka.

  Čišćenje i montiranje cevi za napajanje gorivom

  1. Očistite mrežicu na kraju cevi za napajanje gorivom (Слика 91).

   g373881
  2. Pažljivo montirajte cev za napajanje gorivom i plovak u rezervoar za gorivo (Слика 92).

   g373886
  3. Poravnajte sve priključke iznutra sa cevi za napajanje gorivom i povratnom cevi.

  4. Pritegnite poklopac davača goriva za rezervoar za gorivo.

  5. Sklopite crevo sa priključcima davača goriva i pričvrstite creva za priključke pomoću stezaljki (Слика 93).

   g373882
  6. Priključite konektor ožičenja davača goriva sa konektorom sklopa kablova mašine (Слика 94).

   g373884
  7. Poravnajte rupe davača goriva sa rupama u rezervoaru za gorivo i pričvrstite poklopac za rezervoar pomoću 5 zavrtnjeva sa Phillips glavom (Слика 95).

   g373885

  Одржавање електричног система

  Important: Pre zavarivanja na mašini, odvojite sve kablove od akumulatora, oba priključka snopa kablova od električnog upravljačkog modula i konektore sa terminala alternatora da biste sprečili oštećivanje električnog sistema.

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Odvajanje akumulatora od 12 V

  Опасност

  Elektroliti u akumulatoru sadrže sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se konzumira i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite masku; pogledajte Otvaranje maske.

  3. Pritisnite stranice poklopca akumulatora i uklonite poklopac sa nosača akumulatora (Слика 96).

   g378176
  4. Odvojite negativni kabl akumulatora.

  5. Svucite izolacioni poklopac sa stezaljke pozitivnog kabla akumulatora i odvojite pozitivni kabl akumulatora.

  Povezivanje akumulatora od 12 V

  1. Montirajte pozitivan kabl akumulatora (crveni) na pozitivni (+) pol akumulatora (Слика 97).

   g378177
  2. Montirajte negativni kabl akumulatora (crni) na negativni (-) pol akumulatora.

  3. Nanesite sloj masti Grafo 112X (skin-over), Toro deo br. 505-47 na polove akumulatora i stezaljke kablova akumulatora.

  4. Navucite gumeni poklopac na stezaljku pozitivnog kabla akumulatora.

  5. Stavite poklopac na akumulator i umetnite držače poklopca u žlebove na nosaču akumulatora.

  6. Zatvorite i zabravite masku; pogledajte Zatvaranje maske.

  Punjenje akumulatora od 12 V

  1. Odvojite akumulator; pogledajte Odvajanje akumulatora od 12 V.

  2. Povežite punjač od 3 A do 4 A sa polovima akumulatora.

  3. Akumulator punite 4 do 8 sati u rasponu jačine od 3 A do 4 A.

  4. Kada se akumulator napuni, odvojite punjač od električne utičnice i polova akumulatora.

  5. Povežite akumulator; pogledajte Povezivanje akumulatora od 12 V.

  Servisiranje akumulatora od 12 V

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Servisirajte akumulator.
 • Note: Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim jer se prljav akumulator sporo prazni.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite masku; pogledajte Otvaranje maske.

  3. Proverite stanje akumulatora.

   Note: Zamenite pohabani ili oštećeni akumulator.

  4. Odvojite kablove akumulatora i uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Odvajanje akumulatora od 12 V.

  5. Očistite celo kućište akumulatora rastvorom natrijum bikarbonata (sode bikarbone) i vode.

  6. Isperite kućište čistom vodom.

  7. Postavite akumulator u mašinu i spojite kablove akumulatora; pogledajte Povezivanje akumulatora od 12 V.

  8. Zatvorite i zabravite masku; pogledajte Zatvaranje maske.

  Zamena bloka osigurača od 12 V

  Blok osigurača je u komandnoj poluzi.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite 2 brave koje pričvršćuju poklopac komandne poluge za komandnu polugu i uklonite poklopac (Слика 98).

   g375760
  3. Zamenite otvoren osigurač (Слика 99) osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

   g375761
  4. Postavite poklopac komandne poluge na komandnu polugu i pričvrstite ga pomoću 2 brave.

  Zamena osigurača jedinice za sečenje od 48 V

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na prednjoj, levoj strani motora, uklonite poklopac bloka osigurača od 48 V.

   g379036
  4. Zamenite pregoreli osigurač osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

   Note: Pogledajte nalepnicu na poklopcu.

   g379037
  5. Vratite nazad poklopac bloka osigurača od 48 V.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena osigurača za omogućavanje cilindra

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na prednjoj, levoj strani motora, uklonite poklopac sa nosača rednog osigurača obeleženog sa

   g379038
  4. Zamenite pregoreli osigurač osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

  5. Vratite nazad poklopac nosača rednog osigurača.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena TEC osigurača

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na zadnjem delu, sa desne strane motora, uklonite poklopac sa nosača rednog osigurača obeleženog sa .

   g379039
  4. Zamenite pregoreli osigurač osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

  5. Vratite nazad poklopac nosača rednog osigurača.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena telematskog osigurača

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i nagnite sedište; pogledajte Naginjanje sedišta.

  3. Uklonite poklopac sa nosača rednog osigurača označenog sa (Слика 104).

   g378242
  4. Uklonite osigurač iz nosača osigurača.

  5. Umetnite osigurač iste vrste i amperaže.

  6. Postavite poklopac na nosač rednog osigurača.

  7. Spustite i zabravite sedište; pogledajte Spuštanje sedišta.

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Important: Održavajte preporučeni pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine. Nemojte premalo naduvati pneumatike.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Izmerite pritisak u pneumaticima.

   Note: Pravilan pritisak u pneumaticima iznosi od 0,83 bara (83 kPa) do 1,03 bara.

  3. Ako je neophodno, dodajte ili uklonite vazduh iz pneumatika.

  4. Ponovite korake 2 i 3 na ostalim pneumaticima.

  Provera priteznog momenta navrtki točka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Сваких 250 сати
 • Pritegnite navrtke točkova momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.
 • Упозорење

  Nepoštovanje odgovarajućeg priteznog momenta navrtki točka može da dovede do telesne povrede.

  Održavajte odgovarajući pritezni momenat navrtki točka.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Pritegnite navrtke točka momentom od 94 N∙m do 122 N∙m.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Important: Mašina ne sme da se pomera kada je papučica gasa otpuštena (u NEUTRALNOM položaju). Ako se mašina pomera, podesite vučnu pumpu kao što sledi:

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite prednji deo mašine tako da oba prednja točka budu u vazduhu i poduprite mašinu podupiračima, pogledajte Спецификације i Lokacije tačaka za podizanje.

  3. Sa donjeg dela mašine i desne strane vučne pumpe otpustite navrtku koja pričvršćuje zavrtanj za podešavanje neutralnog povratnog mehanizma (Слика 105).

   g379040

   Упозорење

   Motor mora da radi da bi moglo da se izvrši finalno podešavanje brega za podešavanje vuče. To može dovesti do telesne povrede.

   Držite šake, stopala, lice i druge delove tela dalje od izduvnog lonca, drugih vrelih delova motora i svih rotirajućih delova.

  4. Pokrenite motor i otpustite parkirnu kočnicu.

  5. Okrećite zavrtanj za podešavanje neutralnog povratnog mehanizma u bilo kom smeru dok točkovi ne prestanu da se okreću.

  6. Pritegnite navrtku momentom od 22 N∙m.

  7. Isključite motor i uklonite ključ.

  8. Uklonite podupirače i spustite mašinu na zemlju.

  9. Probnom vožnjom proverite da se mašina više ne pomera kada je papučica gasa u NEUTRALNOM položaju.

  Provera reglaže zadnjeg trapa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Proverite pozitivno uvlačenje zadnjih točkova.
  1. Okrenite volan tako da zadnji točkovi budu usmereni pravo napred.

  2. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  3. U visini osovine, izmerite rastojanje od ose do ose na prednjim i zadnjim upravljačkim pneumaticima.

   Note: Podešavanje uvlačenja zadnjih točkova je pravilno ako je razlika između merenja prednjih i zadnjih točkova 6 mm ili manja. (Слика 106).

   g009169
  4. Ako je merenje veće od 6 mm, podesite uvlačenje zadnjih točkova; pogledajte Podešavanje pozitivnog uvlačenja zadnjih točkova.

  Podešavanje pozitivnog uvlačenja zadnjih točkova

  1. Olabavite protivnavrtku na oba kraja spone (Слика 107).

   Note: Kraj spone sa spoljnim kanalom je levi navoj.

   g004136
  2. Okrećite sponu koristeći prorez za ključ.

  3. U visini osovine, izmerite rastojanje od ose do ose na prednjim i zadnjim upravljačkim pneumaticima.

   Note: Podešavanje uvlačenja zadnjih točkova je pravilno ako je razlika između merenja prednjih i zadnjih točkova 6 mm ili manja.

  4. Ponovite korake 2 i 3 ako je potrebno.

  5. Zategnite kontranavrtke.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  Specifikacija rashladnog sredstva

  Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

  Important: Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Tabela tipova rashladnih sredstava

  Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola

  Tip inhibitora korozije

  Antifriz sa produženim rokom trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zelenog) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.

  • Poželjno: kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.

  • Poželjna opcija: ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.

  • Minimalni zahtevi: ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešajte koncentrovano rashladno sredstvo sa čistom pijaćom vodom.

  Provera nivoa rashladnog sredstva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladnog sredstva.
 • Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi (Слика 108).

   Note: Nivo rashladne tečnosti ispravan kada je između oznake za dodavanje i oznake za punu posudu na stranici posude.

   g375925
  4. Ako je nivo rashladnog sredstva nizak, uklonite poklopac ekspanzione posude i dodajte navedeno rashladno sredstvo dok nivo ne dođe do oznake za punu posudu.

   Note: Nemojte prepuniti rezervoar sa rashladnim sredstvom.

  5. Postavite čep ekspanzione posude.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Uklanjanje nečistoća iz rashladnog sistema

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite nečistoće sa maske, hladnjaka ulja i hladnjaka.(Češće u slučaju rada u prljavim uslovima).
 • Сваких 100 сати
 • Pregledajte creva sistema za hlađenje.
 • Сваке 2 године
 • Isperite i zamenite rashladnu tečnost sistema za hlađenje.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Temeljno očistite sve otpatke iz predela motora.

  4. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  5. Otkačite zadnju masku i obrnite je da biste je otvorili (Слика 109).

   g004138
  6. Pažljivo očistite masku komprimovanim vazduhom.

  7. Okrenite 2 brave hladnjaka ulja ka unutra i nagnite hladnjak ulja (Слика 110).

   g379098
  8. Pažljivo očistite obe strane hladnjaka ulja i hladnjaka (Слика 111) komprimovanim vazduhom.

   g379099
  9. Podignite hladnjak ulja i pričvrstite ga pomoću 2 brave.

  10. Zatvorite i zabravite masku.

  Одржавање кочница

  Podešavanje parkirnih kočnica

  Radne kočnice treba podesiti kada papučica kočnice ima više od 13 mm slobodnog hoda ili kada proklizava. Slobodan hod je rastojanje za koje se papučica kočnice pomeri pre nego što osetite otpor kočenja.

  1. Pripremite mašinu, pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite parkirnu kočnicu.

  3. Koristite mrtav hod motora-točka da biste klatili doboše napred-nazad da budete sigurni da su slobodni pre i posle podešavanja.

  4. Blago pritisnite papučicu kočnice; izmerite rastojanje koliko se papučica pomera bez otpora (Слика 112).

   Note: Kočnice treba podesiti ako papučica kočnice ima više od 2,5 cm slobodnog hoda (Слика 112) ili kada je potrebna veća sila držanja.

   g026816
  5. Da biste smanjili slobodan hod kočnice, otpustite prednje kontranavrtke na kraju svake sajle kočnice sa navojem na kraju (Слика 113).

   g379043
  6. Zategnite zadnje navrtke da biste pomerili sajlu unazad dok papučica kočnice ne bude imala 6 mm do 13 mm slobodnog hoda (Слика 112) pre nego što parkirna kočnica zablokira točkove.

  7. Pritegnite prednje kontranavrtke, obezbeđujući da obe sajle aktiviraju kočnice istovremeno.

   Note: Pobrinite se da sajla ne rotira tokom zatezanja kontranavrtki.

  Podešavanje zasuna parkirne kočnice

  Ako se parkirna kočnica ne aktivira i zasun se ne zakači, potrebno je podešavanje zubaca kočnice.

  1. Pripremite mašinu, pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite 2 vijka koji pričvršćuju zupce parkirne kočnice za ram (Слика 114).

   g011617
  3. Pritisnite papučicu parkirne kočnice ka napred dok se zapor kočnice potpuno ne zakači za zupce kočnice (Слика 114).

  4. Zategnite 2 vijka kako biste zaključali izvedeno podešavanje.

  5. Pritisnite papučicu kočnice da biste otpustili parkirnu kočnicu.

  6. Proverite podešavanje i podesite po potrebi.

  Одржавање појаса

  Zatezanje kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite zategnutost kaiša alternatora tako što ćete ga pritisnuti (Слика 115) na pola puta između alternatora i remenice radilice silom od 10 kg.

   Note: Kaiš bi trebalo da se zavije 11 mm. Ako vrednost defleksije nije dobra, pređite na korak 4. Ako je zategnutost kaiša dobra, preskočite na korak 7.

   g003976
  4. Otpustite kaiš pridržavajući alternator uz nosač i okretni vijak alternatora. (Слика 115)

  5. Umetnite polugu za odvajanje između alternatora i motora i pomerite alternator prema spolja.

  6. Kada je kaiš zategnut kao što je opisano u koraku 3, pritegnite zavrtnje pričvršćujući alternator za nosač i okretni vijak alternatora.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Toro Premium sintetička biorazgradiva hidraulična tečnost je dostupna kod ovlašćenog Toro distributera u kantama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Najbolje vreme za proveru hidrauličnog ulja jeste kada je tečnost hladna. Mašina bi trebalo da bude u svojoj konfiguraciji za transport.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite prostor oko grla otvora za punjenje i poklopca hidrauličnog rezervoara (Слика 116).

   g376007
  3. Izvucite čep/mernu šipku iz otvora za punjenje i očistite je čistom krpom.

  4. Umetnite mernu šipku u otvor za punjenje; zatim je izvucite i proverite nivo tečnosti.

   Note: Nivo tečnosti treba da bude u radnom opsegu označenom na mernoj šipki.

   Important: Nemojte da prepunite rezervoar.

  5. Ako je nivo nizak, dodajte odgovarajuću količinu tečnosti do oznake za pun rezervoar.

  6. Postavite čep/mernu šipku u otvor za punjenje.

  Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost da otkrijete ima li curenja, zapetljanih ili presavijenih vodova, labavih nosača, labavih priključaka i propadanja uzrokovanog vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.

  Zamena filtera pod pritiskom

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost t ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite filter napojnog voda.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter napojnog voda.
 • Important: Korišćenje bilo kog drugog filtera bi moglo da poništi garanciju za neke delove.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Nagnite sedište; pogledajte Naginjanje sedišta.

  3. Sa leve strane mašine postavite posudu za pražnjenje ispod filtera pod pritiskom (Слика 117).

   g376339
  4. Uklonite filter.

  5. Obrišite područje za postavljane glave filtera.

  6. Nanesite tanak sloj navedene hidraulične tečnosti na zaptivku novog filtera pod pritiskom.

  7. Rukom navrnite filter na glavu filtera dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, zatim okrenite filter za još ½ kruga.

  8. Spustite i zabravite sedište; pogledajte Spuštanje sedišta.

  Provera da li ima curenja

  1. Pokrenite motor i ostavite ga da radi 2 minuta dok se hidraulični sistem ne odzrači.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i proverite da li negde curi na povratnom filteru i filteru pod pritiskom.

   Note: Otklonite sva curenja hidraulične tečnosti.

  Kapacitet hidraulične tečnosti

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Ako tečnost postane zaprljana obratite se distributeru kompanije Toro zbog toga što sistem mora da se ispere. Zaprljana tečnost izgleda mlečno ili crno u poređenju sa čistom tečnošću.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Postavite veliku posudu za pražnjenje ispod kolenastog priključka od 90° (Слика 118) rezervoara za hidrauličnu tečnost; pogledajte Kapacitet hidraulične tečnosti.

   g379100
  3. Odvojite povratnu cev od hladnjaka od kolenastog priključka 90° i ostavite rezervoar da se isprazni.

  4. Kada hidraulična tečnost prestane da otiče iz rezervoara, postavite cev.

  5. Napunite rezervoar preciziranom hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti i Kapacitet hidraulične tečnosti.

   Important: Koristite samo navedenu hidrauličnu tečnost. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

  6. Postavite poklopac repertoara.

  7. Pokrenite motor i koristite sve hidraulične komande da biste rasporedili hidrauličnu tečnost kroz sistem.

  8. Proverite da li ima curenja hidrauličnih tečnosti, pogledajte Provera da li ima curenja.

  9. Proverite nivo; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Održavanje sistema jedinice za sečenje

  Bezbednost sečiva

  Istrošeno ili oštećeno sočivo ili donji nož može da se polomi, i komad može da bude odbačen ka vama ili posmatračima i da dovede do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda.

  • Periodično proveravajte da li su sečiva i donji noževi previše istrošeni ili oštećeni.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više jedinica za sečenje, vodite računa kad rotirate jedinicu za sečenje; to bi moglo da dovede do rotiranja cilindara u ostalim jedinicama za sečenje.

  Provera kontakta između cilindra i donjeg noža

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Svakog dana pre rada, proverite kontakt između cilindra i donjeg noža, nezavisno od toga da li je kvalitet prethodnog puta bio zadovoljavajuć. Kontakt mora da postoji celom dužinom cilindra i donjeg noža (pogledajte odeljak Podešavanje cilindra i donjeg noža u Priručniku za operatera jedinice za sečenje).

  Oštrenje jedinice za sečenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  Упозорење

  Kontakt sa jedinicama za sečenje ili drugim pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

  • Držite prste, šake i odeću podalje od jedinica za sečenje ili drugih pokretnih delova.

  • Nikad nemojte da pokušavate da šakom ili stopalom okrećete jedinice za sečenje dok je motor uključen.

  Note: Dodatna uputstva i postupci o oštrenju glačanjem u obrnutom smeru rotacije dostupno je u dokumentu Osnove Toro kosilica sa cilindričnim sečivom (sa smernicama za oštrenje), Obrazac 09168SL.

  Note: Kada oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije, prednje jedinice se sve oštre zajedno i zadnje jedinice se sve oštre zajedno.

  Priprema mašine

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Dok je motor isključen, ali dok je ključ i dalje u položaju za rad, pristupite meniju Main Menu (glavni meni) sistema InfoCenter.

  3. Iz menija Main Menu (glavni meni), prelistajte nadole do opcije Service Menu (servis) pomoću srednjeg dugmeta i izaberite je pomoću desnog dugmeta.

  4. U meniju Service (servis), listajte nadole do opcija Front Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije prednjeg cilindra) i Rear Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije zadnjeg cilindra) i aktivirajte prednje, zadnje ili obe opcije pomoću desnog dugmeta tako što ćete odabrati kombinaciju jedinica preko opcija OFF (isključeno) i ON (uključeno).

  5. Pritisnite levo dugme da biste sačuvali podešavanja i izašli iz menija Settings (podešavanja).

  6. Napravite početna podešavanja cilindra i donjeg noža za oštrenje glačanjem na svim jedinicama za sečenje koje treba da se oštre glačanjem sa obrnutim smerom rotacije; pogledajte Priručnik za operatera jedinice za sečenje.

  Oštrenje cilindara i donjeg noža

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu niske brzine.

   Опасност

   Promena brzine motora u toku oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije može da dovede do zastoja cilindara.

   • Nikad nemojte da menjate brzinu tokom oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije.

   • Oštrite glačanjem sa obrnutim smerom rotacije samo u praznom hodu motora.

  2. Polugom za promenu režima košenja/transporta u položaju za KOšENJE, pomerite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaj za AKTIVACIJU. Pomerite polugu za spuštanje/podizanje košenja unapred da biste počeli sa oštrenjem glačanjem određenih cilindara.

  3. Nanesite sredstvo za glačanje pomoću četke sa dugom drškom.

   Important: Nikad nemojte koristiti četku sa kratkom drškom.

  4. Ako dođe do zastoja cilindara ili počnu nepravilno da rade u toku glačanja sa obrnutim smerom rotacije, izaberite veću brzinu cilindara dok se brzina ne stabilizuje, a zatim brzinu vratite na željenu. To može da se uradi pomoću dugmadi u sistemu InfoCenter.

  5. Ako vam je potrebno da podesite jedinice za sečenje dok se oštre glačanjem u obrnutom smeru rotacije, obavite sledeće korake:

   1. Pomerite polugu za spuštanje/podizanje košenja unazad i pritisnite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaj za DEAKTIVACIJU.

   2. Isključite motor i uklonite ključ.

   3. Podesite jedinice za sečenje.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  6. Ponovite korak 3 za svaku drugu jedinicu za sečenje koju želite da naoštrite glačanjem.

  Završavanje oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  1. Pomerite polugu za spuštanje/podizanje košenja unazad i pritisnite prekidač za aktivaciju/deaktivaciju u položaj za DEAKTIVACIJU.

  2. Isključite funkciju oštrenja glačanjem pomoću dugmadi u sistemu InfoCenter.

   Important: Ako funkciju oštrenja glačanjem ne vratite u podešavanje OFF (isključeno) nakon završetka oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije, jedinice za sečenje se neće podizati ili funkcionisati pravilno.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Sperite sredstvo za glačanje sa svih jedinica za sečenje.

  5. Za bolju oštricu, nakon oštrenja pređite turpijom preko prednje strane donjeg noža nakon glačanja.

   Note: Usled glačanja oštrice može doći do hrapave ili grube ivice. Za bolje oštrice, pređite turpijom preko oštrice pod uglom od 90º ka prednjoj strani donjeg noža da biste uklonili neravnine.

  6. Po potrebi podesite cilindar jedinice za sečenje prema donjem nožu.

  7. Podesite brzinu cilindra jedinice za sečenje na željeno podešavanje košenja.

  Održavanje šasije

  Proveravanje sigurnosnog pojasa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sigurnosni pojas.
  1. Proverite da li je sigurnosni pojas pohaban, isečen i ima li neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.

  2. Očistite sigurnosni pojas prema potrebi.

  Prošireno održavanje

  Šasija i motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваке 2 године
 • Zamenite creva za hidrauličnu tečnost.
 • Zamenite creva za rashladno sredstvo.
 • Ispustite i zamenite rashladnu tečnost.
 • Чишћење

  Pranje mašine

  Operite mašinu prema potrebi koristeći samo vodu ili blagi deterdžent. Možete koristiti krpu kada perete mašinu.

  Important: Nemojte koristiti praktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok motor radi. Time možete uzrokovati unutrašnja oštećenja motora.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Priprema vučne jedinice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Temeljno očistite vučnu jedinicu, jedinice za sečenje i motor.

  3. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  4. Proverite sve pričvršćivače i zategnite one koji su labavi.

  5. Podmažite ili nauljite sve mazalice i tačke obrtanja. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano išmirglajte i popravite farbu na ofarbanim mestima koja su ogrebana, ispucala ili zarđala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

  7. Servisirajte akumulator i kablove na sledeći način; pogledajte Bezbednost električnog sistema:

   1. Skinite terminale akumulatora sa polova akumulatora.

   2. Očistite akumulator, terminale i polove žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.

   3. Premažite terminale kablova i polove akumulatora mašću Grafo 112X skin-over (Toro deo br. 505- 47) ili petrolejskim gelom kako biste sprečili koroziju.

   4. Polako punite akumulator na svakih 60 dana po 24 sata kako biste sprečili sulfaciju olova u bateriji.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz kartera i postavite čep.

  2. Skinite i bacite filter za ulje. Postavite novi filter za ulje.

  3. Napunite motor navedenim motornim uljem.

  4. Upalite motor i pustite ga da radi u praznom hodu približno 2 minuta.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim gorivom.

  7. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  8. Temeljno očistite i servisirajte sklop čistača vazduha.

  9. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izlaz izduva trakom otpornom na vremenske uslove.

  10. Proverite antifriz zaštitu i dodajte rastvor vode i etilen glikol antifriza u razmeri 50/50 prema potrebi za očekivanu minimalnu temperaturu u vašoj regiji.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite mašinu na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ostavite kablove nepovezane, ako ih skladištite na mašini. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, pobrinite se da bude potpuno napunjen. Specifična gravitacija potpuno napunjenog akumulatora iznosi od 1,265 do 1,299.