Увод

Ova gurajuća kosilica sa rotacionim sečivom je namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima stambenih ili poslovnih objekata. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu

g226628

Ovaj priručnik pokazuje potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji signalizira opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne pratite preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Bruto ili neto obrtni moment: Bruto ili neto obrtni moment ovog motora je ocenio proizvođač motora u laboratoriji u skladu sa Društvom automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE) J1940 ili J2723. S obzirom da je konfigurisan da zadovolji zahteve u pogledu bezbednosti, emisije i rada, stvarni obrtni moment motora na ovoj klasi kosilice biće značajno manji. Potražite informacije proizvođača motora priložene uz ovu mašinu.

Nemojte vršiti neovlašćene izmene ili onemogućavati sigurnosne uređaje na mašini i redovno proveravajte njihovu ispravnost. Ne pokušavajte da podešavate ili menjate kontrolu brzine motora; time možete dovesti do nebezbednih radnih uslova, a time i do telesne povrede.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa EN ISO 5395.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu ili smrtni ishod.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte i pridržavajte se uputstava i upozorenja u ovom priručniku za rad i na mašini i priključcima.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim delovima ili ispod mašine. Držite se podalje od svakog otvora za pražnjenje.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Ne dozvolite deci da koriste mašinu. Samo osobama koje su odgovorne, obučene, upoznate sa uputstvima i fizički u stanju dozvolite da koriste mašinu.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine akumulatora može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koji znači Oprez, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal131-0822
decal116-7583

Подешавање

Important: Uklonite i odložite zaštitnu plastičnu ploču koja pokriva motor i svaku drugu plastiku ili omot na mašini.

Uklanjanje štitnika sajli

g235164

Montaža ručke

g234475

Montiranje štitnika sajli

g235163

Postavljanje užeta za ručno pokretanje u vođicu užeta

g230180

Dodavanje ulja u motor

Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

g222533

Postavljanje vreće za travu

g238450

Podešavanje samohodnog pogona

Important: Sajlu za samohodni pogon morate da podesite pre korišćenja mašine po prvi put. Pogledajte Podešavanje samohodnog pogona.

Преглед производа

g024344
ModelTežinaDužinaŠirinaVisina
2229156 kg161 cm55 cm88 cm
    

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Proverite da li su svi štitnici i sigurnosni uređaji, poput deflektora i/ili sakupljača trave na mestu i funkcionišu pravilno.

 • Uvek pregledajte mašinu kako biste se uverili da sečiva i zavrtnji sečiva nisu pohabani ili oštećeni.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koji bi mogli ometati rad mašine ili koje bi mašina mogla odbaciti.

 • Kontakt sa pokretnim sečivom će dovesti do teške povrede. Nemojte stavljati prste ispod mašine.

Bezbednost goriva

 • Gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, pre punjenja stavite kanister i/ili mašinu direktno na zemlju, ne u vozilo ili na neki predmet.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte rukovati gorivom dok pušite ili u blizini otvorenog plamena ili varnica.

  • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti dolivati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

  • Ako prospete gorivo, ne pokušavajte da pokrenete motor. Izbegavajte stvaranje izvora paljenja dok se pare goriva ne rasprše.

  • Gorivo čuvajte u odobrenom kanisteru i držite ga van domašaja dece.

 • Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može dovesti do teške povrede i bolesti.

  • Izbegavajte dugotrajno udisanje para.

  • Držite šake i lice podalje od mlaznice i otvora rezervoara za gorivo.

  • Gorivo držite podalje od očiju i kože.

Punjenje rezervoara za gorivo

TipBezolovni benzin
Minimalni oktanski broj87 (SAD) ili 91 (istraživački oktanski broj; izvan SAD)
EtanolNe više od 10% zapremine
MetanolNijedan
MTBE (metil tercijarni butil etar)Manje od 15% zapremine
UljeNe dodavati u gorivo

Koristite samo čisto, sveže (ne starije od 30 dana) gorivo od proverenog prodavca.

Important: Da biste smanjili probleme sa pokretanjem, u sveže gorivo dodajte stabilizator/regenerator goriva prema uputstvu proizvođača stabilizatora/regeneratora goriva.

Dodatne informacije potražite u priručniku za vlasnike motora.

Napunite rezervoar za gorivo kao što je prikazano na Слика 10.

g230458

Provera nivoa motornog ulja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja i po potrebi dodajte ulje.
 • Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u kućištu motora prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

  g222533

  Podešavanje visine ručke

  Ručku možete podići ili spustiti u 1 od 3 položaja koji vam je udobniji (Слика 12).

  g272748
  1. Uklonite i zavrtnje ručke i odgovarajuće navrtke.

  2. Pomerite ručku u položaj željene visine.

  3. Pričvrstite ručku sa prethodno skinutim zavrtnjima i odgovarajućim navrtkama.

  Podešavanje visine košenja

  Опасност

  Podešavanje ručica za visinu košenja moglo bi dovesti do kontakta vaših šaka sa pokretnim sečivom i time do teške povrede.

  • Pre podešavanja visine košenja, isključite motor i sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Nemojte stavljati prste ispod kućišta kada podešavate visinu košenja.

  Пажња

  Ako je motor radio, izduvni lonac će biti vruć i može da vas opeče.

  Držite se podalje od vrućeg izduvnog lonca.

  Podesite visinu košenja po želji. Postavite sve točkove na istu visinu košenja (Слика 13).

  g234297

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

  • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Kada otpustite polugu za kontrolu sečiva, motor bi trebalo da se isključi i sečivo bi trebalo da se zaustavi u roku od 3 sekunde. Ako to nije slučaj, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  • Vodite računa da posmatrači budu van radnog prostora. Držite malu decu van radnog prostora i pod brižnim nadzorom odgovorne odrasle osobe koja ne rukuje mašinom. Zaustavite mašinu ako neko uđe u prostor.

  • Uvek pogledajte nadole i iza sebe pre pomeranja mašine unazad.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

  • Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo. Izbegavajte košenje u vlažnim uslovima.

  • Budite naročito pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Nemojte usmeravati materijal za pražnjenje ka bilo kome. Izbegavajte pražnjenje materijala uz zid ili prepreku; materijal bi mogao da se odbije ka vama. Zaustavite sečivo(a) kada prelazite šljunkovite površine.

  • Pazite na rupe, brazde, izbočine, kamenje ili druge skrivene predmete. Neravan teren može da dovede do toga da izgubite ravnotežu ili uporište.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i iskopčajte kabl sa svećice pre pregledanja mašine u potrazi za oštećenjem. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Ako je motor radio, biće vruć i može da vas ozbiljno opeče. Držite se podalje od vrućeg motora.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji predstavlja smrtonosni otrov bez mirisa.

  • Često proveravajte delove sakupljača trave i kanal za pražnjenje na znakove istrošenosti ili oštećenja i po potrebi ih zamenite originalnim Toro delovima.

  Bezbednost na nagibu

  • Kosite popreko površine nagibe; nikada uz ili niz. Budite naročito pažljivi pri promeni pravca na nagibima.

  • Nemojte kositi na preterano strmim nagibima. Loše uporište bi moglo da izazove nezgodu usled klizanja i pada.

  • Kosite oprezno blizu strmina, rovova ili nasipa.

  Pokretanje motora

  1. Čvrsto pritisnite i zadržite dugme za punjenje sistema uljem na 1 sekundu (A na Слика 14).

  2. Držite prečku za kontrolu sečiva uz ručku (B na Слика 14).

  3. Povucite ručku za ručno pokretanje (C na Слика 14).

   Note: Kada povučete ručku za ručno pokretanje, lagano je povucite dok ne osetite otpor, a zatim je naglo povucite. Pustite da se uže polako vrati na ručku.

   Note: Ako se mašina ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, obratite se ovlašćenom serviseru.

  g234299

  Isključivanje motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Da biste isključili motor, otpustite prečku za kontrolu sečiva.

  Note: Zatvorite ventil za gorivo ako ubrzo nakon toga nećete pokrenuti motor.

  Important: Kada otpustite prečku za kontrolu sečiva, i motor i sečivo bi trebalo da se zaustave u roku od 3 sekunde. Ako se ne zaustave pravilno, odmah prestanite da koristite mašinu i obratite se ovlašćenom serviseru.

  Korišćenje samohodnog pogona

  • Za aktiviranje samohodnog pogona: povucite prečku za samohodni pogon ka ručki i držite je (Слика 15).

   g024356

   Note: Maksimalna brzina samohodnog pogona je fiksna. Da biste smanjili brzinu, povećajte razmak između prečke za samohodni pogon i ručke.

  • Za deaktiviranje samohodnog pogona: otpustite prečku za samohodni pogon.

   Note: Mašina je opremljena kvačilima za slobodni hod točkova koja olakšavaju vučenje mašine unazad. Da biste deaktivirali kvačila, možda ćete morati da gurnete mašinu unapred oko 2,5 cm ili više kada otpustite prečku za samohodni pogon.

  Recikliranje pokošene trave

  Ova mašina se fabrički isporučuje spremna za recikliranje pokošene trave i lišća na travnjaku. Za pripremu mašine za recikliranje:

  • Ako je vreća za travu na mašini, uklonite je (A na Слика 16).

  • Ako čep za zadnje pražnjenje nije postavljen, uhvatite ga za dršku, podignite zadnji usmerivač i ubacite ga u izbacivač zadnjeg pražnjenja dok se brava ne zaustavi na mestu (B na Слика 16).

   g236734

  Упозорење

  Korišćenje mašine za recikliranje pokošene trave bez čepa omogućava da predmeti budu izbačeni u pravcu vas ili posmatrača. Takođe, može doći do kontakta sa sečivima. Odbačeni predmeti ili kontakt sa sečivom mogu dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

  Pre recikliranja pokošene trave proverite da li je postavljen čep za zadnje pražnjenje. Nikada ne aktivirajte sečiva bez postavljenog bilo čepa za zadnje pražnjenje ili vreće za travu na mašini.

  Skupljanje pokošene trave

  Koristite vreću za travu kada želite skupljati pokošenu travu i lišće sa travnjaka.

  Упозорење

  Pohabana vreća za travu može dovesti do toga da sitno kamenje i drugi slični ostaci budu izbačeni u pravcu vas ili posmatrača, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  Redovno proveravajte vreću za travu. Ako je oštećena, postavite novu Toro zamensku vreću.

  Упозорење

  Sečiva su oštra; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede.

  Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Postavljanje vreće za travu

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Podignite i držite nagore zadnji usmerivač (A na Слика 17).

  3. Uklonite čep za zadnje pražnjenje tako što ćete palcem gurnuti bravu i izvući čep iz mašine (B i C na Слика 17).

  4. Postavite krajeve šipke vreće u ureze na dnu ručke i ljuljajte vreću napred-nazad da biste obezbedili da se krajevi šipke vreće postave na dno oba ureza (D na Слика 17).

  5. Spustite zadnji usmerivač dok se ne nasloni uz vreću za travu.

  g236745

  Uklanjanje vreće za travu

  Опасност

  Mašina može baciti pokošenu travu i druge predmete kroz otvor u kućištu mašine. Predmeti izbačeni dovoljno jako mogu da izazovu tešku telesnu povredu ili smrtni ishod vas ili posmatrača.

  • Nikada nemojte ukloniti vreću za travu i zatim pokrenuti motor bez postavljenog čepa za pražnjenje na mašini.

  • Nikada ne otvarajte zadnji usmerivač na mašini kada motor radi.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Podignite zadnji usmerivač.

  3. Uklonite šipku vreće na vreći za travu iz ureza na dnu ručke (A na Слика 16).

  4. Postavite čep za pražnjenje (B na Слика 16).

  5. Spustite zadnji usmerivač (C na Слика 16).

  Оперативне напомене

  Opšti saveti

  • Pregledajte bezbednosna uputstva i pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre korišćenja mašine.

  • Očistite površinu od štapova, kamenja, žice, grana i drugih otpadaka u koje bi sečivo moglo da udari i odbaci ih.

  • Sve osobe, naročito decu i ljubimce, držite dalje od područja rada.

  • Izbegavajte udaranje u drveće, zidove, ivičnjake ili druge tvrde predmete. Nikada nemojte namerno kositi preko bilo kog predmeta.

  • Ako mašina udari u neki predmet ili počne da vibrira, odmah isključite motor, iskopčajte kabl sa svećice i pregledajte mašinu u potrazi za oštećenjem.

  • Sečivo održavajte oštrim tokom sezone košenja. Periodično isturpijajte zareze na sečivu.

  • Kada to bude potrebno, zamenite sečivo originalnim zamenskim sečivom kompanije Toro.

  • Kosite samo suvu travu ili lišće. Mokra trava i lišće obično formiraju grumen u dvorištu i mogu izazvati začepljenje mašine ili zastoj motora.

   Упозорење

   Mokra trava ili lišće mogu dovesti do teške povrede ako se okliznete i dodirnete sečivo.

   Kosite samo u suvim uslovima.

  • Očistite oblast ispod mašine nakon svakog košenja; pogledajte Čišćenje ispod mašine.

  • Održavajte motor u dobrom radnom stanju.

  • Često čistite filter za vazduh. Malčiranje podiže više pokošene trave i prašine koji začepljuju filter za vazduh i smanjuje učinak motora.

  • Postavite brzinu motora na najbrži položaj za najbolje rezultate košenja.

   Упозорење

   Rad sa mašinom dok motor radi pri brzini većoj od fabričke postavke može dovesti do toga da mašina odbaci deo sečiva ili motora u pravcu vas ili posmatrača, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

   • Nemojte da menjate postavku brzine motora.

   • Ako sumnjate da je brzina motora veća od normalne, obratite se ovlašćenom serviseru.

  Košenje trave

  • Trava raste različitom brzinom u različita doba godine. Tokom letnjih vrućina najbolje je kositi travu na postavkama visine košenja od 64 mm, 76 mm ili 89 mm. Odsecajte samo trećinu vlati trave odjednom. Ne kosite ispod postavke od 64 mm osim ako je trava proređena ili ako je kasna jesen kada trava sporije raste.

  • Prilikom košenja trave više od 15 cm, prvo pokosite na najvećoj postavci visine košenja i hodajte sporije; zatim ponovo pokosite na nižoj postavci za što bolji izgled travnjaka. Ako je trava preduga i lišće se nakuplja na travnjaku, mašina može da se začepi i tako izazove zastoj motora.

  • Naizmenično menjajte smer košenja. To pomaže u rasipanju pokošene trave preko travnjaka radi ravnomernog đubrenja.

  Ako niste zadovoljni konačnim izgledom travnjaka, pokušajte jedno ili više od sledećih uputstava:

  • Naoštrite sečivo.

  • Hodajte sporijim tempom tokom košenja.

  • Podignite visinu košenja na mašini.

  • Češće kosite travu.

  • Preklapajte područja otkosa umesto da kosite puni otkos pri svakom prolazu.

  Košenje lišća

  • Nakon košenja travnjaka, proverite da li je pola travnjaka vidljivo kroz poklopac pokošenog lišća. Možda ćete morati da više od jednom pređete preko lišća.

  • Za malu pokrivenost lišća, postavite sve točkove na istu postavku visine košenja.

  • Usporite brzinu košenja ako mašina dovoljno ne usitnjava lišće.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa mašine kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte nikada skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Bezbednost u slučaju transporta

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine.

  • Mašinu pričvrstite od kotrljanja.

  • Zatvorite ventil za gorivo pre utovarivanja mašine radi transporta.

  Čišćenje ispod mašine

  Da bi se osigurao najbolji učinak, održavajte donju stranu mašine čistom. Posebno pazite da na štitnicima nema otpadaka (Слика 18).

  g240549

  Metod pranja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Упозорење

  Mašina može da izbaci materijal ispod mašine.

  • Nosite zaštitu za oči.

  • Ostanite u radnom položaju (iza ručke) dok motor radi.

  • Ne dozvolite da u blizini bude posmatrača.

  1. Premestite mašinu na popločanu ravnu površinu u blizini baštenskog creva.

  2. Pokrenite motor.

  3. Držite baštensko crevo u visini ručke i usmerite vodu da teče po tlu neposredno ispred zadnjeg desnog točka (Слика 19).

   g002275

   Note: Sečivo će uvući vodu i isprati pokošenu travu. Pustite vodu da teče dok više ne vidite da se pokošena trava ispire ispod mašine.

  4. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  5. Isključite vodu.

  6. Pokrenite mašinu i ostavite je da radi nekoliko minuta da se osuši donja strana mašine.

  Metod struganja

  Ako pranje ne ukloni sve otpatke ispod mašine, ostružite ih.

  1. Skinite kabl sa svećice.

  2. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

   Упозорење

   Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva iz karburatora ili rezervoara za gorivo. Gorivo je lako zapaljivo, vrlo eksplozivno i u određenim uslovima može dovesti do telesne povrede ili materijalne štete.

   Izbegnite izlivanje goriva radom motora na suvo ili ispuštanjem goriva pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe.

  3. Mašinu nagnite na desnu stranu (čistač vazduha je usmeren nagore).

  4. Uklonite prljavštinu i pokošenu travu strugačem za tvrdo drvo. Izbegavajte hrapave i oštre ivice.

  5. Vratite mašinu u radni položaj.

  6. Spojite kabl na svećicu.

  Одржавање

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Након првих 25 сати
 • Zategnite sve olabavljene pričvršćivače.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja i po potrebi dodajte ulje.
 • Proverite da li su sečiva kosilice oštećena ili pohabana.
 • Proverite da li je ubrzavač oštećen ili pohaban.
 • Proverite vreme zaustavljanja kočnice sečiva. Sečivo mora da se zaustavi u roku od 3 sekunde od otpuštanja prečke za kontrolu sečiva; ako to nije slučaj, obratite se ovlašćenom serviseru radi popravke.
 • Proverite da li ima labavih ili nedostajućih pričvršćivača na motoru.
 • Proverite da li curi gorivo ili ulje.
 • Proverite ili očistite uže za ručno pokretanje i mrežicu usisnog vazduha.
 • Након сваке употребе
 • Uverite se da se motor isključuje u roku od 3 sekunde nakon otpuštanja prečke za kontrolu sečiva.
 • Uklonite pokošenu travu i prljavštinu ispod mašine.
 • Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Naoštrite ili zamenite sečivo.Održavajte ga češće ako ivica brzo otupi u grubim ili peskovitim uslovima.
 • Сваких 100 сати
 • Pregledajte, očistite i podesite zazor svećice; po potrebi zamenite svećicu.
 • Zategnite sve olabavljene pričvršćivače.
 • Proverite ili očistite uže za ručno pokretanje i mrežicu usisnog vazduha.
 • Сваких 200 сати
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri da li ima curenja u sistemu za gorivo i/ili dotrajalog creva za gorivo. Zamenite delove po potrebi.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Očistite cilindar i rebra cilindarske glave.
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri i podesi brzinu praznog hoda motora.
 • Neka ovlašćeni serviser motora očisti komoru za sagorevanje.
 • Neka ovlašćeni serviser motora proveri i podesi zazor ventila.
 • Neka ovlašćeni serviser motora očisti i izbrusi površinu sedišta ventila.
 • Bezbednost pri održavanju

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  • Pre bilo kakvog postupka održavanja skinite kabl svećice sa svećice.

  • Nosite rukavice i zaštitu za oči kada servisirate mašinu.

  • Sečivo je oštro; dodirivanje sečiva može dovesti do teške telesne povrede. Nosite rukavice kada servisirate sečivo. Nemojte vršiti popravke ili prepravke sečiva.

  • Nemojte nikada vršiti neovlašćene izmene na bezbednosnim uređajima. Redovno proveravajte njihovu ispravnost.

  • Naginjanje mašine može dovesti do curenja goriva. Gorivo je zapaljivo i eksplozivno i može da izazove telesnu povredu. Motor upotrebljavajte dok ne potrošite gorivo ili gorivo ispustite pomoću ručne pumpe; nikada pomoću sifonske pumpe.

  • Da biste obezbedili optimalne performanse mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Servisiranje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Očistite penasti predfilter (češće u prašnjavim uslovima).
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite papirni filter za vazduh (češće u prašnjavim uslovima).
 • Important: Nemojte da koristite motor bez postavljenog sklopa filtera za vazduh; u suprotnom, doći će do ekstremnog oštećenja motora.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Olabavite vijak na poklopcu filtera za vazduh (Слика 20).

   g024349
  4. Uklonite poklopac i temeljno ga očistite.

  5. Uklonite i pregledajte papirni filter za vazduh (Слика 20) i zamenite ga ako je prekomerno zaprljan.

   Important: Ne pokušavajte da očistite papirni filter.

  6. Uklonite penasti predfilter (Слика 20) i operite ga blagim deterdžentom i vodom, a zatim ga osušite ubrusom.

  7. Postavite penasti predfilter.

  8. Postavite papirni filter za vazduh.

  9. Postavite poklopac i pričvrstite ga pomoću vijka.

  Zamena motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite ulje u motoru.
 • Сваких 50 сати
 • Zamenite ulje u motoru (češće u prašnjavim uslovima).
 • Pre zamene ulja pustite motor da radi nekoliko minuta kako bi se zagrejao. Toplo ulje je tečnije i sadrži više zagađivača.

  Specifikacije motornog ulja

  Kapacitet motornog ulja0,65 l*
  Viskoznost uljaSAE 30 ili SAE 10W-30 deterdžentno ulje
  Klasifikacija API servisaSJ ili više

  *Nakon ispuštanja ulja u kućištu motora ostaje malo ulja. Nemojte napuniti kućište motora do punog kapaciteta ulja. Napunite kućište motora uljem prema uputstvu u sledećim koracima.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

  4. Postavite odgovarajuću posudu za ispuštanje ispod merne šipke/odvoda ulja.

  5. Očistite oko merne šipke.

  6. Mernu šipku izvadite tako što ćete čep okrenuti u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvući ga.

  7. Mašinu nagnite na desnu stranu (filter za vazduh je usmeren nagore) da ulje iscuri u ispusnu posudu.

  8. Nakon ispuštanja ulja vratite mašinu u položaj operatera.

  9. Pažljivo ulijte ¾ kapaciteta motornog ulja u cev za punjenje ulja.

  10. Sačekajte 3 minuta da se ulje slegne u motoru.

  11. Čistom krpom obrišite šipku za merenje nivoa ulja.

  12. Umetnite mernu šipku u cev za punjenje ulja, učvrstite je, a zatim je izvadite.

  13. Očitajte nivo ulja na šipci za merenje ulja.

   • Ako je nivo ulja na mernoj šipci prenizak, pažljivo dolijte malo ulja u cev za punjenje ulja, sačekajte 3 minuta i ponovite korake od do .

   • Ako je nivo ulja na mernoj šipki previsok, ispuštajte višak ulja dok nivo na mernoj šipki ne bude odgovarajući.

   Important: Ako upalite motor dok je nivo ulja u motoru prenizak ili previsok, možete da oštetite motor.

  14. Učvrstite mernu šipku u cev za punjenje ulja.

  15. Propisno reciklirajte iskorišćeno ulje.

  Servisiranje svećice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Pregledajte, očistite i podesite zazor svećice; po potrebi zamenite svećicu.
 • Koristite svećicu NGK BPR5ES ili ekvivalentnu.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Očistite oko svećice.

  4. Skinite svećicu sa glave cilindra.

   Important: Zamenite svećicu ako je ispucala, ima naslage ili je prljava. Nemojte da čistite elektrode zato što prljavština koja ulazi u cilindar može da ošteti motor.

  5. Podesite rastojanje na utikaču na 0,76 mm; pogledajte Слика 21.

   g000533
  6. Pažljivo montirajte svećicu rukom (da bi se izbeglo zavrtanje ukrivo) dok je ne zategnete koliko može rukom.

  7. Pritegnite svećicu na 23 N∙m.

   Important: Labava svećica može mnogo da se ugreje i da ošteti motor; prejako zatezanje svećice može da ošteti navoje u cilindarskoj glavi.

  8. Spojite kabl na svećicu.

  Podešavanje samohodnog pogona

  Ako je mašina nova, ako samohodni pogon ne radi ili teži da se pomera unapred, podesite sajlu za pogon.

  1. Premestite mašinu napolje i na popločanu površinu u blizini čvrstog zida da biste bezbedno sprečili mašinu da se pomera unapred dok motor radi.

  2. Postavite mašinu sa prednjim gumama uz zid.

   Note: Vodite računa da prostor bude dobro provetren i očišćen od otpadaka koje bi mašina mogla odbaciti.

  3. Prebacite menjač u treću brzinu.

  4. Pokrenite motor; pogledajte Pokretanje motora.

  5. Povucite prečku za samohodni pogon ka ručki.

   Note: Točkovi bi trebalo početi da se okreću dok prečka za samohodni pogon veoma blago dodiruje ručku.

  6. Isključite motor.

  7. Ako morate da podesite mašinu, uradite sledeće:

   • Ako se točkovi ne okreću kada aktivirate prečku za samohodni pogon, kaiš za vuču je previše labav. Okrenite upravljačko dugme pogona točkova (Слика 22) 1 okret u smeru kretanja kazaljke na satu i ponovite korake 4 do 6.

    g024465
   • Ako se točkovi okreću pre nego što do kraja aktivirate prečku za samohodni pogon, kaiš za vuču je previše zategnut. Okrenite upravljačko dugme pogona točkova (Слика 22) 1 okret u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i ponovite korake 4 do 6.

  8. Za novi kaiš za vuču, okrenite zavrtanj za podešavanje sajle za pogon 1 dodatni okret u smeru kazaljke na satu kako biste omogućili normalno istezanje kaiša tokom perioda razrade.

   Note: Ovaj korak možete da preskočite ako podešavate stari kaiš.

  Održavanje sečiva

  Uvek kosite sa oštrim sečivom. Oštro sečivo seče pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave.

  1. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  2. Skinite kabl sa svećice.

  3. Ispraznite gorivo iz rezervoara.

  4. Mašinu nagnite na desnu stranu (čistač vazduha je usmeren nagore) kao što je prikazano na Слика 23.

   g024253

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su sečiva kosilice oštećena ili pohabana.
 • Pažljivo proverite oštrinu i pohabanost sečiva, naročito tamo gde se sastaju ravan i zakrivljeni deo (Слика 24A). Pošto pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal koji povezuje ravan i zakrivljeni deo sečiva, proverite sečivo pre nego što koristite mašinu. Ako primetite žleb ili pohabanost (Слика 24B i Слика 24C), zamenite sečivo; pogledajte Uklanjanje sečiva.

  g002278

  Note: Za najbolje rezultate postavite novo sečivo pre početka sezone košenja. Tokom godine isturpijajte sve male zareze kako biste očuvali oštricu.

  Опасност

  Istrošeno ili oštećeno sečivo može se slomiti, a deo sečiva bi mogao da odleti ka vama ili prolaznicima, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  • Periodično proveravajte da li je sečivo istrošeno ili oštećeno.

  • Zamenite dotrajalo ili oštećeno sečivo.

  Pregled ubrzavača

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li je ubrzavač oštećen ili pohaban.
 • Pažljivo pregledajte ubrzavač na prekomerno habanje (Слика 25). Pošto pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal (naročito na mestu prikazanom kao stavka 2 na Слика 25), proverite ubrzavač pre nego što koristite mašinu. Ako primetite da je jezičak na ubrzavaču pohaban ka oštroj ivici ili ima pukotina, zamenite ubrzavač.

  g027496

  Упозорење

  Pohaban ili oštećen ubrzavač može se slomiti, a deo ubrzavača bi mogao da odleti ka vama ili prolaznicima, što može dovesti do teške telesne povrede ili smrti.

  • Periodično proveravajte da li je ubrzavač pohaban ili oštećen.

  • Zamenite pohabani ili oštećeni ubrzavač.

  Uklanjanje sečiva

  1. Uhvatite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Uklonite zavrtanj sečiva, sigurnosnu podlošku, ubrzavač i sečivo (Слика 24).

  Oštrenje sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Naoštrite ili zamenite sečivo.Održavajte ga češće ako ivica brzo otupi u grubim ili peskovitim uslovima.
 • Isturpijajte gornju stranu sečiva kako biste zadržali originalni ugao sečenja (Слика 26A) i unutrašnji radijus oštrice (Слика 26B). Sečivo će ostati u ravnoteži ako sa obe oštrice uklonite istu količinu metala.

  g002279

  Uravnoteženje sečiva

  1. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete centralnu rupu sečiva staviti preko eksera ili drške odvijača koji je horizontalno stegnut u stezi (Слика 27).

   g002280

   Note: Ravnotežu možete da proverite i pomoću komercijalno proizvedenog balansera sečiva.

  2. Ako se bilo koji kraj sečiva okrene nadole, isturpijajte taj kraj (ne oštricu ili kraj blizu oštrice) dok se niti jedan kraj sečiva ne spušta.

  Montiranje sečiva

  1. Montirajte oštro, uravnoteženo sečivo kompanije Toro, gas, sigurnosnu podlošku i zavrtanj sečiva. Jedro sečiva mora biti usmereno prema vrhu kućišta kosilice radi pravilne montaže.

   Note: Zategnite zavrtanj sečiva momentom od 82 N∙m.

   Упозорење

   Korišćenje mašine bez ubrzavača na mestu može dovesti do naprezanja, savijanja ili lomljenja sečiva, što može dovesti do teške povrede ili smrti vas ili posmatrača.

   Nemojte rukovati mašinom ako ubrzavač nije na mestu.

  2. Vratite mašinu u radni položaj.

  Складиштење

  Za pripremu mašine za skladištenje van sezone, izvršite preporučene postupke održavanja; pogledajte .

  Mašinu skladištite na hladnom, čistom i suvom mestu. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održali čistom.

  Bezbednost prilikom skladištenja

  Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, uvek isključite mašinu, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se ohladi.

  Priprema sistema za gorivo

  Ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo prilikom poslednjeg košenja pre skladištenja mašine.

  1. Pustite da motor radi dok se ne isključi zbog nedostatka goriva.

  2. Prigušite motor i pokrenite ga ponovo.

  3. Neka motor radi dok se ne zaustavi. Motor je dovoljno suv kada ga više ne možete pokrenuti.

  Priprema motora

  1. Dok je motor još topao, zamenite ulje u kućištu motora; pogledajte Zamena motornog ulja.

  2. Uklonite svećicu.

  3. Pomoću kantice za ulje dodajte oko 30 ml motornog ulja u kućište radilice motora kroz otvor za svećicu.

  4. Polako rotirajte motor nekoliko puta povlačeći ručicu za ručno pokretanje kako bi se ulje rasporedilo po kućištu motora.

  5. Postavite svećicu ali nemojte povezivati kabl na svećicu.

  Opšte informacije

  1. Očistite oblast ispod mašine; pogledajte Čišćenje ispod mašine.

  2. Očistite svu prljavštinu i otpatke sa cilindra, rebara glave cilindra i kućišta ventilatora.

  3. Uklonite pokošenu travu, prljavštinu i nečistoće sa spoljašnjih delova motora, pokrova i vrha kućišta kosilice.

  4. Proverite stanje sečiva; pogledajte Pregled sečiva.

  5. Proverite stanje ubrzavača; pogledajte Pregled ubrzavača.

  6. Servisirajte filter za vazduh; pogledajte Servisiranje filtera za vazduh.

  7. Zategnite sve navrtke, vijke i zavrtnje.

  8. Izvršite retuširanje površina koje su ispucale ili zarđale sa farbom koju možete dobiti kod ovlašćenog servisera.

  Prekid skladištenja mašine

  1. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje.

  2. Izvadite svećicu i brzo zavrtite motor korišćenjem startera kako bi se izbacio višak ulja iz cilindra.

  3. Očistite svećicu ili je zamenite ako je napukla, polomljena ili ako su elektrode pohabane.

  4. Postavite svećicu; pogledajte Servisiranje svećice.

  5. Obavite sve potrebne postupke održavanja; pogledajte .

  6. Napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom.

  7. Proverite nivo ulja u motoru.

  8. Spojite kabl na svećicu.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor neće da se pokrene.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan ili se u sistemu za gorivo nalazi ustajalo gorivo.
  2. Ručica gasa nije u položaju Choke (čok) .
  3. Kabl nije povezan na svećicu.
  4. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  1. Ispraznite i/ili napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom. Ako problem i dalje postoji, obratite se ovlašćenom serviseru.
  2. Pomerite ručicu gasa u položaj Choke (čok).
  3. Spojite kabl na svećicu.
  4. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  Motor se teško pokreće ili gubi snagu.
  1. U rezervoaru za gorivo se nalazi ustajalo gorivo.
  2. Element filtera za vazduh je prljav i ograničava protok vazduha.
  3. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  4. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  5. Nivo motornog ulja je nizak ili je ulje prljavo.
  1. Ispraznite i napunite rezervoar za gorivo svežim gorivom.
  2. Očistite čistač vazduha filtera za gorivo i/ili zamenite papirni filter za vazduh.
  3. Očistite mašinu sa donje strane.
  4. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  5. Proverite motorno ulje. Zamenite ulje ako je prljavo ili dodajte ulje ako je nivo nizak.
  Motor radi neravnomerno.
  1. Kabl nije povezan na svećicu.
  2. Svećica ima poroznost, zaprljana je ili razmak nije dobar.
  3. Ručica gasa nije u položaju Fast (brzo).
  4. Element filtera za vazduh je prljav i ograničava protok vazduha.
  1. Spojite kabl na svećicu.
  2. Proverite svećicu i podesite razmak ako je neophodno. Zamenite svećicu ako ima poroznosti, ako je zaprljana ili napukla.
  3. Pomerite ručicu gasa u položaj Fast (Brzo).
  4. Očistite čistač vazduha filtera za gorivo i/ili zamenite papirni filter za vazduh.
  Mašina ili motor prekomerno vibriraju.
  1. Sečivo je iskrivljeno ili je van ravnoteže.
  2. Montažne navrtke za sečivo su olabavljene.
  3. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  4. Montažni zavrtnjevi za motor su olabavljeni.
  1. Uravnotežite sečivo. Ako je sečivo iskrivljeno, zamenite ga.
  2. Zategnite montažne navrtke za sečivo.
  3. Očistite mašinu sa donje strane.
  4. Zategnite montažne zavrtnjeve za motor.
  Šara košenja je neravnomerna.
  1. Sva 4 točka nisu na istoj visini.
  2. Sečivo je tupo.
  3. Uzastopno kosite istu šaru.
  4. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  1. Postavite sva 4 točka na istu visinu.
  2. Naoštrite i uravnotežite sečivo.
  3. Promenite šaru košenja.
  4. Očistite mašinu sa donje strane.
  Izbacivač se zapušuje.
  1. Ručica gasa nije u položaju Fast (brzo).
  2. Visina košenja je preniska.
  3. Kosite prebrzo.
  4. Trava je vlažna.
  5. Na donjoj strani mašine ima odrezaka i ostataka.
  1. Pomerite ručicu gasa u položaj Fast (Brzo).
  2. Podignite visinu košenja.
  3. Usporite.
  4. Pustite da se trava osuši pre košenja.
  5. Očistite mašinu sa donje strane.
  Samohodni pogon mašine ne radi.
  1. Sajla za samohodni pogon nije podešena ili je oštećena.
  2. Ispod poklopca kaiša ima ostataka.
  1. Podesite sajlu za samohodni pogon. Ukoliko je neophodno, zamenite sajlu.
  2. Očistite ostatke ispod poklopca kaiša.