Bevezetés

A gép hidraulikus hajtású fúró munkaeszköz Toro kompakt kisgépekhez. Burkolt felületek alatti talaj átfúrására szolgál vezetékek vagy csövek számára, majd azok behúzására. Talaj és kavicságy átfúrására alkalmas. Nem alkalmas kőzet, fa és egyéb kemény anyagok átfúrására. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és gyári szám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g257161

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ha ezeket megsérti, áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölésének ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. A munkaeszköz a gép súlypontját hátrafelé tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Fúróegységekre vonatkozó óvintézkedések

 • Kerekes gépek esetén a munkaeszköz használatakor ne használja az ellensúlyt a vontatóegységen.

 • Tartson legalább 3 m távolságot a forgó alkatrészektől, kivéve, ha a rúdmegvezetőt használja.

 • Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, amikor a fúróegységet használja vagy segíti.

 • A fúrórúd és a fúróhegy elindításához a rúdmegvezetőn kívül ne használjon semmi egyebet.

 • Ne használjon csavart vagy csapot a nyomógombos csatlakozók helyett.

 • A munkaeszközt mindig 2 fő működtesse, egyikük kezelje a vontatóegységet, a másikuk pedig vezesse a fúróegységet a rúdmegvezetővel.

 • A fúróegység beigazításához mindig a rúdmegvezetőt használja.

 • Ne álljon a rúd fölé vagy a rúdra, amíg jár a motor.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal99-9945
decal133-8061

Termékáttekintés

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség61 cm
Hosszúság56 cm
Magasság63,5 cm
Tömeg54 kg
Elkészíthető furat átmérője3,2–8,9 cm

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a jótállást is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá bejutó folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók lekötéséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

Tartozék felszerelése

A munkaeszközzel különféle fúrórudak és fúróhegyek használhatók. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a rakodókarokat, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

 3. Csúsztassa be a fúrórúd hatlapú szárát, a fúróhegyet vagy a dörzsárat a befogóhüvelybe. Igazítsa össze a befogóhüvelyen levő furatot a nyomógombos csatlakozóval (Ábra 3).

  g008475
 4. Nyomja le a csatlakozó nyomógombját és tolja be a szárat a befogóhüvelybe, hogy a nyomógomb bekattanjon a befogóhüvelyen kialakított furatba (Ábra 3).

 5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

Tartozék leszerelése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a rakodókarokat, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

 3. Nyomja be a tartozék szárát a befogóhüvelyben rögzítő nyomógombot, és húzza ki a tartozékot a befogóhüvelyből.

A fúróegység használata

Árok ásása

Járda vagy út alatti furat készítése előtt az átfúrandó terület két oldalán készíteni kell egy bemeneti és egy kimeneti árkot (Ábra 4).

 • Az árkok legyenek legalább 15 cm szélesek és 46 cm mélyek.

 • A bemeneti árok legyen legalább 2,13 m hosszú és a járdára vagy az útra merőleges.

 • A kimeneti árok legyen legalább 0,91–1,8 m hosszú, párhuzamos a járdával vagy az úttal, és helyezkedjen el központosan a bemeneti árokhoz képest.

g008476

Furat készítés

Important: A fúrás 2 személyt igénylő művelet. Ne kísérelje meg egyedül elvégezni.

 1. Állítsa a vontatóegységet a hajtófejjel a bemeneti árok elejéhez, és engedje le a hajtófejet a kívánt mélységbe.

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

 3. Csatlakoztasson egy fúrórudat és egy fúróhegyet a hajtófejhez.

 4. Csatlakoztassa a rúdmegvezetőt a fúrórúdhoz közvetlenül a fúróhegy mögött (Ábra 5).

  g008477
 5. Ha a fúróhegyet vezető személy elfoglalta a helyét az árok jobb oldalán (Ábra 5), indítsa be a motort, állítsa a szivattyú választószelepét LASSú helyzetbe (csak 200 és 300 sorozatú vontatóegységeknél), a gázt állítsa LASSú és GYORS közé középhelyzetbe, majd a fúróhegy előreforgatásához húzza hátra a segédhidraulika-kart.

 6. Induljon el lassan előre a vontatóegységgel, közben a rúdmegvezetőt kezelő személy vezesse be a fúróhegyet a talajba (Ábra 5).

 7. Ha a teljes fúróhegy a talajba hatolt, tolja a segédhidraulika-kart üres helyzetbe.

 8. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

 9. Ha a fúrórúd nem az elvégzendő munka tűréshatárainak megfelelő szögben áll, indítsa be a motort, hátramenetbe kapcsolva húzza ki a fúrót a talajból, majd ismételje meg az 5–8. lépést a megfelelő korrekciókkal a megfelelő helyzetű furat elkészítéséhez.

 10. Távolítsa el a rúdmegvezetőt.

 11. Indítsa be a motort, és húzza hátra a segédhidraulika-kart a fúró elindításához.

 12. Induljon el lassan előre, hogy a fúróhegy belemélyedjen a talajba.

  Important: Ne haladjon túl gyorsan, beleerőltetve a fúróhegyet a talajba. Hagyja, hogy a fúróhegy a saját ütemében haladjon. Ne tolja vagy húzza a fúrót a talajban, ha a hajtófej nem forog.

 13. Amikor már csak nagyjából 15 cm látszik ki a fúrórúdból, a bemeneti árokban, vagy ha a fúróhegy teljesen eltűnt és belépett a kimeneti árokba, álljon meg a vontatóegységgel, tolja a segédhidraulika-kart üres helyzetbe, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 14. Ha a fúróhegy még nem ért el a kimeneti árokig, végezze el az alábbiakat:

  1. Válassza le a fúrórudat a hajtófejről.

  2. Indítsa be a motort, és tolasson a bemeneti árok végéig.

  3. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

  4. Csatlakoztasson egy másik fúrórudat, majd ismételje meg a 11–14. lépést.

A furat dörzsárazása

 1. Ássa körbe lapáttal óvatosan a fúróhegyet, eltakarítva körülötte a talajt, hogy le lehessen választani a fúrórúdról (Ábra 6).

  g008478
 2. Távolítsa el a fúróhegyet, és tegye fel a dörzsárat (Ábra 6).

 3. Rögzítse a kábelt vagy csövet a dörzsár végén található forgócsuklóhoz (Ábra 6).

 4. Indítsa be a motort, és húzza hátra a segédhidraulika-kart a dörzsár elindításához.

 5. Induljon el lassan hátrafelé, hogy a dörzsár belemélyedjen a talajba.

  Important: Ne haladjon túl gyorsan, beleerőltetve a dörzsárat a talajba. Hagyja, hogy a dörzsár a saját ütemében haladjon. Ne tolja vagy húzza a dörzsárat a talajban, ha a hajtófej nem forog.

 6. Ha a fúrórúd csatlakozója már kb. 15 cm-re belépett a bemeneti árokba, vagy ha a dörzsár teljesen belépett a bemeneti árokba és a kábelt vagy csövet is kb. 15 cm-re behúzta, álljon meg a vontatóegységgel, tolja a segédhidraulika-kart üres helyzetbe, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 7. Ha a dörzsár még nem érte el a bemeneti árkot, végezze el az alábbiakat:

  1. Válassza le a fúrórudat a hajtófejről és a még a talajban lévő fúrórúdról.

  2. Indítsa be a motort, és menjen a géppel a bemeneti árok elejéig.

  3. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg leáll az összes mozgó alkatrész.

  4. Csatlakoztassa a hajtófejet a talajban lévő fúrórúdhoz.

  5. Ismételje meg a 4–7. lépést.

 8. Ha a dörzsár a kábellel vagy csővel együtt belépett a bemeneti árokba, válassza le a kábelt vagy csövet a dörzsárról.

Vonulási helyzet

A munkaeszközzel történő vonuláskor emelje meg kissé a rakodókarokat, maximum 15 cm-rel a talaj fölé. Billentse meg úgy a munkaeszközt, hogy a szerelőlapja függőlegesen álljon.

g257693

Tárolás

 1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

 2. Ellenőrizze a fogak állapotát. A kopott vagy károsodott fogakat fordítsa meg vagy cserélje ki.

 3. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket.

 4. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e; nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

 5. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

 6. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

Hibakeresés és elhárítás

ProblemPossible CauseCorrective Action
A fúró hajtófej nem forog.
 1. A hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
 2. Megsérült egy hidraulikus csatlakozó.
 3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
 4. Egy hidraulikus tömlő megcsavarodott.
 5. A vontatóegységen nem nyílik ki a segédhidraulika-szelep.
 6. Egy hidraulikus motor megsérült vagy elkopott.
 1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
 2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik sérült.
 3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
 4. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőt.
 5. Javítsa meg a szelepet.
 6. Cserélje ki vagy javítsa meg a motort.