Увод

Kada je pravilno instaliran, ovaj dodatak pretvara vozilo u namensku mašinu za prskanje travnjaka i namenjen je profesionalnim, angažovanim operaterima za komercijalne primene. Prevashodno je projektovana za prskanje dobro održavanih travnjaka u parkovima, na golf terenima, sportskim terenima i na komercijalnim površinama.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom vaša je odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god su vam potrebni servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Važno: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g238191

U ovom priručniku se prikazuju potencijalne opasnosti i bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji ukazuje na opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako se ne pridržavate preporučenih mera predostrožnosti.

g000502

U ovom priručniku se koriste 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Nepravilno korišćenje ili održavanje od strane operatera može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Ova mašina je projektovana u skladu sa zahtevima iz SAE J2258.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod može da dovede do telesne povrede. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Treba da pročitate i shvatite sadržaj ovog Priručnika za operatera pre nego što pokrenete motor.

 • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

 • Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama. Hemijske supstance koje se koriste u sistemu prskalice mogu da budu opasne i toksične.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte koristiti mašinu ako na nju nisu postavljeni svi ispravni štitnici i drugi zaštitni uređaji za bezbednost.

 • Držite se podalje od oblasti pražnjenja mlaznica prskalice i raspršivanja. Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, izvadite ključ (ako je deo opreme) i pre nego što napustite mesto operatera sačekajte da se sve zaustavi. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Ovim priručnikom nisu obuhvaćeni svi priključci koji mogu da adaptiraju mašinu. Za dodatna bezbednosna uputstva pogledajte priručnik za operatera koji je isporučen sa svakim priključkom.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva lako su vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Note: Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa upravljačkim sistemom prskalice, pogledajte Priručnik za operatera koji je isporučen uz sistem.

Important: Ova prskalica se prodaje bez mlaznica za prskanje.Da biste koristili prskalicu, morate da nabavite i montirate mlaznice. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za informacije u vezi sa dostupnim kompletima i dodatnom opremom za sekcije. Nakon što postavite vaše mlaznice i pre prvog korišćenja prskalice, podesite ventile za zaobilaženje sekcije tako da pritisak i stopa primene ostanu isti za sve sekcije kada isključite jednu ili više sekcija. Pogledajte Kalibracija protoka prskalice.

Important: Multi-Pro WM prskalica za travnjak zahteva 4-stubni ROPS ili kabinu instaliranu na Workman vozilo.

Uklanjanje postojećeg tovarnog prostora

Пажња

Natovaren tovarni prostor teži približno 95 kg. Možete se povrediti ako bez pomoći uklanjate tovarni prostor.

 • Ne pokušavajte sami da instalirate ili uklonite tovarni prostor.

 • Angažujte 2 ili 3 lica kao pomoć ili koristite mosnu dizalicu.

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i pokrenite motor.

 2. Pomerite ručicu hidraulične dizalice napred i spustite tovarni prostor tako da se svornjaci za cilindre za podizanje na kraju šipke cilindra olabave u montažnim žlebovima montažnih ploča tovarnog prostora.

 3. Otpustite ručicu hidraulične dizalice, postavite ručicu za zaključavanje hidraulične dizalice, ugasite motor i izvadite ključ; pogledajte priručnik za operatera za vašu mašinu.

 4. Skinite klinove za osovinu točka sa spoljašnjih krajeva svornjaka šipke cilindra (Слика 3).

  g002368
 5. Uklonite svornjake koji obezbeđuju krajeve šipke cilindra za montažne ploče tovarnog prostora gurajući rukavce prema srednjoj liniji mašine (Слика 3).

 6. Uklonite klin osovine točka i svornjake koji obezbeđuju okretne nosače tovarnog prostora za kanale rama mašine (Слика 4).

  g002369
 7. Odignite tovarni prostor od vozila.

 8. Smestite cilindre za podizanje u stezaljke za skladištenje.

Priprema za ugradnju platforme rezervoara

Делови потребни за овај поступак:

Komplet za zadnji PTO, Workman vozilo za teške uslove rada (modeli HD serije sa ručnim menjačem)1
Komplet za montažu hidraulike velikog protoka, Workman HDX-Auto komunalno vozilo (Nije TC – HDX-Auto model)1
Komplet za montažu Multi Pro prskalice za travnjak, Workman komunalno vozilo Manual (model HD serije sa ručnim menjačem)1
Komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalno vozilo Automatic (model HDX-Auto)1

Instaliranje kompleta za zadnji PTO za Workman vozila za teške uslove rada (modeli HD serije sa ručnim menjačem)

Za Workman modele HD i HDX serije sa ručnim menjačem, potpuno instalirajte komplet za zadnji PTO za Workman vozila za teške uslove rada; pogledajte uputstvo za instalaciju za komplet za zadnji PTO za Workman vozila za teške uslove rada.

Komplet za montažu hidraulike velikog protoka, Workman HDX-Auto komunalno vozilo (Nije TC – HDX-Auto model)

Potpuno instalirajte komplet za hidrauliku velikog protoka za Workman HDX-Auto komunalna vozila; pogledajte Uputstvo za instalaciju za komplet za hidrauliku velikog protoka, Workman HDX-Auto komunalno vozilo.

Podizanje platforme prskalice

Koristeći opremu za dizanje sa kapacitetom dizanja od 408 kg, podignite platformu rezervoara sa sanduka za transport na 2 prednje i 2 zadnje tačke podizanja (Слика 5).

Note: Uverite se da je platforma rezervoara podignuta dovoljno visoko za postavljanje postolja dizalice.

g023738

Komplet za montažu Multi Pro Workman prskalice za travnjak (model HD serije sa ručnim menjačem)

Za modele Workman HD i HDX serije sa ručnim menjačem, obavite korake u Kompletu za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak za Workman komunalna vozila Manuel; pogledajte uputstva za komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalnog vozila Manual.

Komplet za montažu Multi Pro Workman prskalice za travnjak (model HDX-Auto)

Za modele Workman HDX serije, obavite korake u Kompletu za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak za Workman komunalna vozila Automatic; pogledajte uputstva za komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalnog vozila Automatic.

Ugradnja držača za platformu rezervoara

Делови потребни за овај поступак:

Držači2
 1. Uklonite 2 zadnja zavrtnja sa prirubnicom i 2 kontranavrtke sa prirubnicom koje učvršćuju potporni nosač za cev motora na ram mašine (Слика 6).

  Note: Sačuvajte zavrtnje za pričvršćivanje za kasniju upotrebu.

  g028410
 2. Okrenite cilindar za podizanje da biste obezbedili slobodan prostor za ugradnju držača za platformu rezervoara (Слика 6).

 3. Montirajte držače na potporni držač i ram pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom uklonjenih u koraku 1 (Слика 7).

  g028421
 4. Zategnite zavrtnje i navrtke na 91 do 113 N∙m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 na suprotnoj strani mašine.

Montaža platforme rezervoara

Делови потребни за овај поступак:

Sklop rezervoara i platforme1
Svornjaci2
Konusni svornjak2
Rascepke2
Klinovi za osovinu4
Zavrtanj (½ x 1-½")2
Navrtke (½")2

Опасност

Sklop rezervoara za prskanje predstavlja opasnost od uskladištene energije. Ako nije pravilno zadržan prilikom instaliranja ili uklanjanja sklopa, može se pomeriti ili pasti i povrediti vas ili druge prolaznike.

Koristite pojaseve i dizalicu iznad glave da poduprete sklop rezervoara prskalice tokom instalacije, uklanjanja ili bilo kakvog održavanja kad god uklanjate pričvrsne elemente.

 1. Koristeći dizalicu, podignite platformu rezervoara (Слика 8) i postavite je preko rama vozila sa sklopovima pumpe i ventila okrenutim prema nazad.

  Note: Neka vam još jedna osoba pomogne da obavite sledeće korake.

  g023738
 2. Polako spustite platformu rezervoara na ram mašine.

 3. Produžite cilindre za podizanje do nosača na platformi rezervoara i poravnajte priključke cilindara sa rupama na nosačima platforme rezervoara (Слика 9).

  g022353
 4. Pričvrstite platformu rezervoara na cilindre za podizanje pomoću svornjaka i rascepki sa obe strane mašine.

 5. Poravnajte rupe u zakretnim ušicama na zadnjoj strani sklopa platforme rezervoara sa rupama u zakretnoj cevi tovarnog prostora na kraju rama vozila (Слика 10).

  g022354
 6. Instalirajte konusni svornjak i 2 klina za osovinu na zakretnu ušicu da biste učvrstili sklop rezervoara za ram (Слика 10).

 7. Produžite cilindre za podizanje da biste podigli rezervoar i podržali njegovu težinu.

  Note: Odvojite sklop rezervoara od opreme za podizanje.

 8. Sklonite oslonce tovarnog prostora sa skladišnih nosača na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja (Слика 11).

  g002397
 9. Gurnite oslonce za tovarni prostor na šipku cilindra vodeći računa da se krajnji držači oslanjaju na kraj cevi cilindra i na kraj šipke cilindra (Слика 12).

  g009164

Montaža drenažnog ventila

 1. Uklonite vezicu za kablove koja pričvršćuje drenažni ventil i crevo za rezervoar prskalice na kanal platforme (Слика 13).

  g213728
 2. Слика 14Pomerite drenažni ventil i crevo van kanala platforme (A).

  g213726
 3. Uklonite 2 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x ⅝") iz kućišta drenažnog ventila (Слика 14).

 4. Montirajte drenažni ventil u nosač drenažnog ventila (Слика 14, deo B) pomoću 2 zavrtanja sa prirubnicom (5/16 x ⅝") koje ste skinuli u koraku 3.

 5. Zategnite 2 zavrtnja sa prirubnicom rukom (Слика 14, deo B).

Odvajanje akumulatora

Упозорење

Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja prskalice i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

 • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni kabl (crveni).

 • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni kabl (crni).

Упозорење

Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama prskalice i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

 • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove prskalice.

 • Vodite računa da metalni alat ne izazove kratak spoj između terminala akumulatora i metalnih delova prskalice.

 1. Stegnite stranice poklopca akumulatora kako biste otpustili držače iz žlebova ležišta akumulatora i sklonite poklopac akumulatora sa ležišta akumulatora (Слика 15).

  g028456
 2. Povucite poklopac unazad i uklonite negativni terminal akumulatora sa akumulatora (Слика 15).

 3. Uklonite pozitivan terminal akumulatora sa akumulatora (Слика 15).

Povezivanje višežilnog kabla senzora brzine

Povezivanje višežilnog kabla senzora brzine (modeli HD serije sa ručnim menjačem)

 1. Na višežilnom kablu za prskalicu, pronađite konektor sa 3 utičnice za kolo senzora brzine i 3-pinski konektor za kolo vozila.

 2. Na sklopu menjača i diferencijala mašine, povežite 3-pinski konektor višežilnog kabla mašine za senzor brzine na konektor sa 3 utičnice višežilnog kabla prskalice za senzor brzine (Слика 16).

  g024088
 3. Povežite 3-pinski konektor za kolo višežilnog kabla prskalice u vozilu na 3-pinski konektor za kolo višežilnog kabla mašine u vozilu.

Povezivanje višežilnog kabla senzora brzine (model HDX-Auto)

 1. Na višežilnom kablu za prskalicu, pronađite konektor sa 3 utičnice za kolo senzora brzine (Слика 17).

  g028436
 2. Povežite 3-pinski konektor višežilnog kabla mašine za senzor brzine na konektor sa 3 utičnice višežilnog kabla prskalice za senzor brzine (Слика 17).

Spajanje pumpe prskalice

 • Za modele serije HD sa ručnim menjačem, povežite osovinu PTO sa PTO transaxle sistemom, pogledajte uputstva za instalaciju za komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalnog vozila Manual.

 • Za model HDX-Auto – priključite creva hidrauličnog motora na spojnice za brzo odvajanje na hidrauličnoj ploči visokog protoka; pogledajte uputstva za instalaciju za komplet za montažu prskalice za travnjak Multi Pro WM, Workman komunalno vozilo Automatic.

Montiranje kontrolne konzole na mašinu

Делови потребни за овај поступак:

Montažni nosač konzole1
Kontranavrtka sa prirubnicom (5/16")3
Zavrtanj sa prirubnicom (5/16")3
Plastična čaura2
Kontrolna konzola1
Opružni spojni klin1
Ručica1

Instaliranje montažnog nosača konzole

Note: Na nekim Workman vozilima, kontrolna montažna ploča je pričvršćena na kontrolnu tablu na istoj lokaciji na kojoj je montiran držač za opcioni komplet za ručni gas. Ako je komplet za ručni gas instaliran, potrebno je da uklonite nosač sklopa ručnog gasa sa kontrolne table, poravnate montažnu ploču kontrole sa komandnom pločom i instalirate nosač za ručni gas na vrh montažne ploče kontrole. Pogledajte uputstva za instalaciju kompleta za ručni gas u vezi sa uputstvima za uklanjanje i instaliranje sklopa ručnog gasa.

 1. Uklonite 3 zavrtnja i 3 navrtke koji pričvršćuju donji srednji deo komandne table na nosač komandne table (Слика 18).

  Note: Neke starije Workman mašine mogu koristiti 4 zavrtnja i navrtke sa prirubnicom.

  Note: Odbacite zavrtnje i navrtke.

  g028408
 2. Poravnajte rupe na montažnom nosaču za kontrolnu konzolu sa rupama na komandnoj tabli i potpornom nosaču (Слика 18).

 3. Montirajte montažni nosač komandne table i potporni nosač sa 3 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x 1") i 3 kontranavrtke sa prirubnicom (5/16").

 4. Zategnite navrtke i zavrtnje na (Слика 18).

 5. Umetnite 2 plastične čaure u montažni nosač (Слика 18).

Montiranje kontrolne konzole na mašinu

 1. Uklonite rascepku koja pričvršćuje okretni oslonac kontrolne konzole za držač za skladištenje na rezervoaru prskalice.

 2. Instalirajte kontrolnu konzolu na montažni nosač kontrole i pričvrstite kontrolnu konzolu opružnim spojnim klinom (Слика 19).

  Note: Uverite se da je opružni spojni klin rotiran preko okretnog oslonca da bi se opružni spojni klin sigurno učvrstio.

  g033521
 3. Instalirajte ručicu i zategnite je kako biste sprečili da se konzola okreće tokom rada (Слика 19).

Instaliranje električnog višežilnog kabla za prskalicu

Делови потребни за овај поступак:

J-kopče3
Zavrtanj (¼ x ¾")1
Navrtka sa prirubnicom (¼")1

Sprovođenje zadnjeg električnog višežilnog kabla prskalice do kontrolne konzole

 1. Instalirajte 2 J-kopče u srednju konzolu na mestima koja se nalaze u Слика 20 i Слика 21 koristeći postojeće zavrtnje.

  g002507
  g028443
 2. Instalirajte J-kopču iza suvozačkog sedišta (Слика 22) pomoću zavrtnja (¼ x ½") i navrtke sa prirubnicom (¼").

  g024089
 3. Pričvrstite višežilni kabl kontrolne konzole na konzolu i poklopac ROPS pomoću J-kopči (Слика 22).

Povezivanje zadnjeg električnog višežilnog kabla sa prednjim električnim višežilnim kablom na kontrolnoj konzoli

 1. Poravnajte 2 ključa 38-pinskog konektora zadnjeg višežilnog kabla za prskalicu sa 2 otvora za ključeve konektora sa 38 utičnica prednjeg višežilnog kabla povezanog na kontrolnu konzolu (Слика 23).

  g033524
 2. Priključite konektor zadnjeg višežilnog kabla u konektor prednjeg višežilnog kabla sve dok se reze konektora ne uklope zajedno i bezbedno (Слика 23).

Instaliranje bloka osigurača prskalice

Делови потребни за овај поступак:

Nalepnica osigurača (127-3966)1
 1. Na kontrolnoj konzoli za prskalicu, usmerite granu prednjeg višežilnog kabla sa blokovima osigurača između dna komandne table i poprečne cevi šasije mašine i nadole prema prednjoj strani bloka osigurača mašine (Слика 24).

  g033528
 2. Pronađite neizolovani terminal utičnice na kraju otvorenog, žutog provodnika za napajanje bloka osigurača za mašinu i terminal sa izolovanim utikačem na kraju žutog, opcionog provodnika za napajanje bloka osigurača za ožičenje prskalice (Слика 25).

  g033529
 3. Povežite terminal neizolovane utičnice bloka osigurača za mašinu na izolovani muški terminal bloka osigurača prskalice (Слика 25).

 4. Poravnajte T-priključke na bloku osigurača prskalice sa T-žlebovima bloka osigurača za mašinu i gurnite blok osigurača za prskalicu u žlebove tako da potpuno nalegne (Слика 26).

  g028445
 5. Pričvrstite nalepnicu osigurača na površinu blizu bloka osigurača za prskalicu.

Povezivanje višežilnog kabla prskalice sa akumulatorom

Делови потребни за овај поступак:

Zavrtanj terminala akumulatora2
Stezna navrtka2
Poklopac – široki (terminal akumulatora – crveni)1

Priprema pozitivnog terminala akumulatora

Упозорење

Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja prskalice i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

 1. Uklonite navrtke i T-zavrtnje na stezaljkama pozitivnih i negativnih kablova akumulatora (Слика 27).

  Note: Više vam nisu potrebne navrtke i T-zavrtnji.

  g033559
 2. Skinite poklopac (uski) sa pozitivnog kabla akumulatora (Слика 28).

  Note: Više vam nije potreban uski poklopac akumulatora.

  g033568
 3. Postavite široki poklopac akumulatora preko pozitivnog kabla akumulatora kao što je prikazano na Слика 28.

  Note: Gurnite poklopac dovoljno daleko preko kablova da omogućite pristup stezaljci.

 4. Poravnajte prstenasti terminal topljive veze (višežilni kabl prskalice) kroz široki poklopac akumulatora kao što je prikazano na Слика 29.

  g033560
 5. Labavo montirajte zavrtanj terminala i steznu navrtku na pozitivne i negativne stezaljke kabla akumulatora (Слика 30).

  g033558
 6. Pričvrstite prstenasti terminal topljive veze (višežilni kabl prskalice) na stub zavrtnja terminala koji ste sastavili na pozitivni kabl akumulatora pomoću stezne navrtke (Слика 31).

  g033561
 7. Pričvrstite prstenasti terminal negativnog provodnika (crni–višežilni kabl prskalice) na stub zavrtnja terminala koji ste sastavili na negativni kabl akumulatora pomoću stezne navrtke (Слика 31).

 8. Postavite pozitivan kabl akumulatora na pozitivni priključak akumulatora i rukom zategnite steznu navrtku (Слика 32).

  g033567
 9. Postavite negativni kabl akumulatora na negativni priključak akumulatora i rukom zategnite steznu navrtku.

 10. Stegnite stranice poklopca akumulatora, poravnajte držače poklopca sa žlebovima ležišta akumulatora i otpustite poklopac akumulatora (Слика 33).

  g033557

Spuštanje platforme rezervoara

Делови потребни за овај поступак:

Zavrtanj (½ x 1-½")2
Kontranavtanj (½")2
 1. Pokrenite mašinu i malo podignite platformu rezervoara pomoću cilindara za podizanje.

 2. Uklonite oslonac za tovarni prostor iz cilindra za podizanje i odložite oslonac u nosače za skladištenje na zadnjoj strani ROPS panela (Слика 34 i Слика 35).

  g033569
  g002397
 3. Koristite cilindre za podizanje da polako spustite rezervoar na ram.

  Note: Neka još jedna osoba prati platformu rezervoara dok se spušta. Potražite creva i ožičenja koji bi mogli biti priklješteni ili savijeni.

 4. Proverite poravnanje platforme rezervoara sa ramom mašine.

 5. Uklonite ploče za pristup sa obe strane rama platforme (Слика 36).

  g022355
 6. Proverite creva ili ožičenje koje možete da vidite kroz otvor na ramu platforme u pogledu znakova priklještenja ili savijanja.

  Important: Ako su bilo koja creva ili ožičenja na sklopu platforme rezervoara priklještena ili savijena, podignite sklop, podesite njegovo pozicioniranje i ponovo ih vežite.

 7. Poravnajte prednje montažne nosače sa držačima instaliranim u Ugradnja držača za platformu rezervoara.

 8. Pričvrstite držač sklopa platforme rezervoara na nosač tovarnog prostora na ramu sa svake strane mašine pomoću zavrtnja (½ x 1-½") i navrtke (½") kao što je prikazano na Слика 36.

 9. Zategnite zavrtanj i navrtku na 91 do 113 N∙m.

 10. Ponovite korake od 7 do 9 na drugoj strani platforme rezervoara i mašine.

Instaliranje strele srednje sekcije

Делови потребни за овај поступак:

Sklop srednje strele1
Zavrtanj (⅜ x 1")10
Kontranavrtka sa prirubnicom (⅜")10
Nosač za transport strela2
Zavrtanj (½ x 1-¼")4
Navrtka sa prirubnicom (½")4

Sastavljanje nosača za transport strela

 1. Pričvrstite opremu za podizanje na strelu srednje sekcije i izvadite je iz transportnog kontejnera.

 2. Poravnajte nosače za transport strela sa strelom srednje sekcije (Слика 37).

  g028458
 3. Montirajte nosače na strelu sekcije (Слика 37 i Слика 38) sa 6 zavrtnja (⅜ x 1") i 6 kontranavrtki sa prirubnicom (⅜").

  g028459
 4. Zategnite zavrtnje i navrtke na 37 do 45 N∙m.

Instaliranje strele srednje sekcije na platformu rezervoara

 1. Pokrenite mašinu, uklonite oslonac tovarnog prostora sa cilindra za podizanje i odložite oslonac, spustite platformu rezervoara, isključite mašinu i izvadite ključ iz prekidača za pokretanje.

 2. Poravnajte donju rupu u montažnim nosačima sekcija sklopa srednje strele sa trećom rupom odozdo u nosačima strele na ramu platforme prskalice, kao što je prikazano na Слика 39.

  Note: Ako je potrebno, olabavite nosače strela i podesite ih prema streli srednje sekcije radi boljeg poravnanja rupa. Zategnite zavrtnje i navrtke na 67 do 83 N∙m.

  g028460
 3. Montirajte sklop srednje strele na ram platforme prskalice pomoću 4 zavrtnja (½ x 1-¼") i 4 navrtke (½").

 4. Zategnite zavrtnje i navrtke na 67 do 83 N∙m.

Povezivanje creva i ožičenja za ventil za podizanje strele

 • Za modele serije HD sa ručnim menjačem, pogledajte uputstva za instalaciju za komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalnog vozila Manual.

 • Za modele serije HDX sa automatskim menjačem, pogledajte uputstva za instalaciju za komplet za montažu Multi Pro WM prskalice za travnjak, Workman komunalnog vozila Automatic.

Instaliranje strela leve i desne sekcije

Делови потребни за овај поступак:

Strela leve sekcije1
Strela desne sekcije1
Zavrtnji sa prirubnicom (⅜ x 1-¼")8
Podložne ploče8
Kontranavrtke sa prirubnicom (⅜")8
Svornjak2
Rascepka2

Svaka strela sekcije ima težinu od oko 14 kg.

 1. Uklonite 4 zavrtnja sa prirubnicom (⅜ x 1-¼"), 4 podložne ploče i 4 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜") sa nosača šarki strele srednje sekcije.

 2. Okrenite svaki okretni nosač na kraju strele srednje sekcije tako da se nosači poravnaju vertikalno (Слика 40).

  g028737
 3. Podignite strelu spoljne sekcije i poravnajte rupe na trougaonoj montažnoj ploči na kraju strele spoljne sekcije sa rupama na okretnom nosaču.

  Note: Uverite se da su kupole za mlaznice prskalice okrenute unazad.

 4. Montirajte ploču šarke na trougaonu ploču koristeći 4 zavrtnja sa prirubnicom, 4 podložne ploče i 4 kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 40) koje ste uklonili u koraku 1.

 5. Zategnite zavrtnje navrtki i navrtke na 37 do 45 N∙m.

 6. Poravnajte kraj šipke cilindra za podizanje strele sa rupama na vrhu okretnog nosača (Слика 40).

  g028738
 7. Pričvrstite kraj šipke na okretni nosač pomoću svornjaka i rascepke (Слика 40).

 8. Ponovite korake 1 do 5 na drugoj strani sklopa srednje strele sa suprotnom sekcijom.

  Note: Pre nego što završite ovaj postupak, uverite se da su sve kupole za mlaznice za prskanje okrenute unazad.

Instalacija creva strele

Делови потребни за овај поступак:

Obujmice za crevo3
R-stezaljka2
Ramenski vijak2
Podloška2
Navrtka2

Instaliranje creva za strele leve i desne sekcije

 1. Provucite creva strele sekcije, kao što je prikazano na Слика 42 i Слика 43.

  g028468
  g213727
 2. Pričvrstite creva strele na prednju stranu strela srednje sekcije (Слика 42 i Слика 43) pomoću 1 R-stezaljke, 1 remenskog vijka (5/16 x 1"), 1 kontranavrtke (5/16") i 1 podloške (5/16").

 3. Instalirajte crevo strele sekcije preko bodljikavog T-priključka na strelu sekcije i pričvrstite crevo stezaljkom za crevo (Слика 42 i Слика 43).

  Note: Nanesite sloj tečnog sapuna na vrh creva na spojnici da biste olakšali ugradnju creva.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 na crevu do strele sekcije na drugoj strani prskalice.

Instaliranje creva strele srednje sekcije

 1. Sprovedite crevo strele srednje sekcije kao što je prikazano na Слика 44.

  g028471
 2. Instalirajte crevo strele sekcije preko bodljikavog T-priključka na strelu srednje sekcije i pričvrstite crevo stezaljkom za crevo (Слика 44).

  Note: Nanesite sloj tečnog sapuna na vrh creva na spojnici da biste olakšali ugradnju creva.

Montaža mlaznica

Mlaznice koje koristite za primenu hemikalija variraju u zavisnosti od stope primene koja vam je potrebna; zato se mlaznice ne isporučuju sa kompletom. Da biste dobili odgovarajuće mlaznice za vaše potrebe, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro i budite spremni da im date sledeće informacije:

 • Ciljna stopa primene u litrima po hektaru, američkim galonima po jutru ili američkim galonima na 1.000 kvadratnih stopa.

 • Ciljana brzina vozila u kilometrima na sat ili miljama na sat.

 1. Zavrnite ili umetnite mlaznicu u prihvat za mlaznicu, a zatim postavite zaptivku.

 2. Gurnite prihvat mlaznice preko priključka mlaznice na kupoli.

 3. Okrenite mlaznicu u smeru kazaljke na satu da biste na mesto zaključali zupce na prihvatu.

 4. Proverite ventilacioni deo na mlaznici.

Za više informacija pogledajte uputstvo za instalaciju koje je isporučeno uz mlaznicu.

Instaliranje rezervoara za ispiranje

Делови потребни за овај поступак:

Rezervoar za svežu vodu1
90° koleno (¾" NPT)1
90° slavina1
Nosač rezervoara za svežu vodu1
Montažna traka4
Zavrtanj sa prirubnicom (5/16 x ⅝")4
Kontranavrtka sa prirubnicom (5/16")10
Potporna cev (rezervoar za svežu vodu)1
Sigurnosna navrtka (5/16")1
Zavrtanj (5/16 x 1")1
Remenski vijak (½ x 1-15/16")2
Zavrtanj (5/16 x 2-¼")2
Podloška(5/16")2

Montaža montažnog nosača na rezervoar za svežu vodu

 1. Montirajte rezervoar za svežu vodu na nosač rezervoara za svežu vodu pomoću 2 montažne trake, 4 zavrtnja sa prirubnicom (5/16 x ⅝") i 4 kontranavrtke sa prirubnicom (5/16"), kao što je prikazano na Слика 45.

  Note: Uverite se da su koleno i slavina poravnati na istoj strani rezervoara kao nalepnica na rezervoaru za svežu vodu.

  g033570
 2. Zategnite zavrtnje i navrtke na 20 do 25 N∙m.

Instaliranje potporne cevi rezervoara

 1. Poravnajte potpornu cev rezervoara za svežu vodu sa potpornim kanalom rezervoara (Слика 46).

  g033572
 2. Poravnajte rupe na potpornoj cevi sa rupama u kanalu (Слика 46).

 3. Pričvrstite cev za kanal (Слика 46) pomoću 2 remenska vijka (½ x 1-15/16") i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (5/16").

 4. Zategnite zavrtnje i navrtke na 20 do 25 N∙m.

 5. Zavrnite sigurnosnu navrtku (5/16") u zavrtanj (5/16 x 1") kao što je prikazano na Слика 46.

 6. Zavrnite zavrtanj (5/16 x 1") i sigurnosnu navrtku u navrtku za zavarivanje na dnu potpornog kanala rezervoara i rukom zategnite zavrtanj i sigurnosnu navrtku (Слика 46).

Montaža rezervoara

Note: Multi-Pro WM prskalica za travnjak zahteva 4-stubni ROPS ili kabinu instaliranu na Workman vozilo.

 1. Montirajte rezervoar za svežu vodu i pričvrstite ga na potpornu cev pomoću 2 zavrtnja (5/16 x 2-¼") i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (5/16"), kao što je prikazano na Слика 47.

  g033573
 2. Zategnite zavrtnje i navrtke na 20 do 25 N∙m.

Montaža protiv-sifonskog priključka za punjenje

Делови потребни за овај поступак:

Sklop priključka za punjenje1
Zavrtanj sa prirubnicom (5/16 x ¾")1

Postavite sklop priključka za punjenje na rupu sa navojem u rezervoaru (Слика 48) i pričvrstite ga zavrtnjem sa prirubnicom (5/16 x ¾").

g208978

Skladištenje postolja dizalice

Делови потребни за овај поступак:

Prednje postolje dizalice2
Zadnje postolje dizalice2
Opružni osigurač4
Svornjak(4-½")2
Svornjak (3")2
Ručica2
 1. Umetnite prednje postolje dizalice naopačke u ram blizu prednjih tačaka za vezivanje (Слика 49).

  g023740
 2. Učvrstite prednja postolja dizalice sa 2 svornjaka (3") i 2 opružna osigurača kroz srednju rupu na postoljima.

 3. Umetnite zadnja postolja dizalice odozdo nagore u ram blizu zadnjih tačaka za vezivanje (Слика 50).

  g023739
 4. Učvrstite zadnja postolja dizalice sa 4 svornjaka (4-½") i 4 opružna osigurača kroz poslednju rupu na postoljima.

Преглед производа

g028854

LCD displej sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini i akumulatoru, kao što su trenutna napunjenost akumulatora, brzina, dijagnostičke informacije i tako dalje (Слика 51). Za više informacija, pogledajte Korišćenje sistema InfoCenter.

Prekidač glavne sekcije

Prekidač glavne sekcije (Слика 51) nalazi se sa strane konzole i desno od sedišta operatera. On omogućava da pokrenete ili zaustavite prskanje. Pritisnite prekidač da biste omogućili ili onemogućili sistem prskalice.

Prekidači leve, srednje i desne sekcije

Prekidači leve, srednje i desne sekcije nalaze se na upravljačkoj tabli (Слика 51). Prebacite prekidač unapred da biste uključili odgovarajuću sekciju, a unazad da biste je isključili. Kada je prekidač uključen, lampica na prekidaču svetli. Ovi prekidači utiču na sistem prskalice samo kada je prekidač glavne sekcije uključen.

Prekidač stope primene

Prekidač za stopu primene nalazi se na levoj strani kontrolne table (Слика 51). Pritisnite i zadržite prekidač nagore da biste povećali pritisak sistema prskalice ili pritisnite i zadržite nadole da biste smanjili pritisak.

Prekidači za podizanje strela sekcija

Prekidači za podizanje strela sekcija nalaze se na upravljačkoj tabli i koriste se za podizanje strela spoljašnjih sekcija.

Prekidač za režim prskalice (model HDX-Auto)

Koristite prekidač za režim prskanja da biste izabrali neku od sledećih metoda prskanja:

 • Koristite ručni režim kada želite da ručno kontrolišete stopu primene prskalice.

 • Koristite automatski režim kada želite da računar kontroliše stopu primene prskalice sa podešavanjem koje unesete u InfoCenter.

g028486

Regulacioni ventil (za kontrolu stope)

Regulacioni ventil, koji se nalazi iza rezervoara (Слика 53), regulacioni ventil upravlja količinom tečnosti koja se usmerava prema ventilima sekcije ili stopom povrata u rezervoar.

g028483

Merač protoka

Merač protoka meri brzinu protoka tečnosti do ventila strele sekcije (Слика 53).

Ventili sekcije

Koristite ventile strela sekcije da biste uključili ili isključili pritisak prskalice na mlaznicama prskalice u strelama leve, srednje i desne sekcije (Слика 53).

Ventili za zaobilaženje sekcije

Ventili za zaobilaženje strele sekcije (Слика 54) preusmeravaju protok tečnosti iz strele do rezervoara kada isključite strelu sekcije. Ove ventile možete podesiti kako biste osigurali da pritisak strele ostane konstantan bez obzira na to koju kombinaciju strele koristite; pogledajte Kalibracija ventila za zaobilaženje sekcije.

g028485

Prigušni ventil za mućkanje

Ovaj ventil se nalazi na zadnjoj levoj strani rezervoara (Слика 55). Okrenite ručicu na ventilu u položaj 6 sati da biste uključili mućkanje rezervoara i u položaj 8 sati da biste isključili mućkanje rezervoara.

g033579

Note: Modeli HD serije sa ručnim menjačem – da bi mućkanje radilo, PTO i kvačilo moraju biti uključeni i motor mora da radi iznad praznog hoda. Ako zaustavite prskalicu i potrebno je mućkanje da bi sadržaj rezervoara cirkulisao, postavite ručicu menjača opsega u položaj NEUTRAL (neutralni), otpustite kvačilo, aktivirajte parkirnu kočnicu i podesite ručni gas (ako postoji).

Pumpa prskalice

Pumpa prskalice se nalazi na zadnjoj strani mašine (Слика 56).

Upravljajte pumpom prskalice tako što ćete uraditi sledeće:

 • Za model HD serije sa ručnim menjačem – Na centralnoj konzoli mašine, pomerite ručicu PTO u položaj za UKLJUčIVANJE da biste pokrenuli pumpu; pomerite ručicu PTO u položaj za ISKLJUčENJE da biste zaustavili pumpu. Pogledajte priručnik za operatera za Workman HDX-Auto komunalno vozilo.

 • Za model HDX-Auto – Na komandnoj tabli levo od stuba volana, pritisnite preklopni prekidač za hidraulični sistem velikog protoka do položaja ON (uključeno) da biste pokrenuli pumpu prskalice (svetlo preklopnog prekidača svetli). Pritisnite preklopni prekidač nadole u položaj OFF (isključeno) da isključite pumpu prskalice. Pogledajte uputstva za instalaciju kompleta za hidrauliku velikog protoka (svetlo preklopnog prekidača se gasi).

g028857

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Osnovna težina sistema za prskanje (težina vozila nije uključena)424 kg
Kapacitet rezervoara757 l
Ukupna dužina vozila sa standardnim sistemom prskalice422 cm
Ukupna visina vozila sa standardnim sistemom prskanja do vrha rezervoara147 cm
Ukupna visina vozila sa standardnim sistemom prskanja i strelama uskladištenim u X šablonu234 cm
Ukupna širina vozila sa standardnim sistemom za prskanje i strelama uskladištenim u X šablonu175 cm

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, dostupan je izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro i koji se mogu koristiti sa mašinom. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Note: Ako treba da transportujete vozilo na prikolici sa instaliranom prskalicom, uverite se da su strele pričvršćene i bezbedne.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci i neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalnim propisima se može ograničiti starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znakovima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

  • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

 • Saznajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Ako mašina ne funkcioniše pravilno ili je na bilo koji način oštećena, nemojte je koristiti. Rešite problem pre korišćenja mašine ili priključka.

 • Pobrinite se da svi konektori voda tečnosti budu dotegnuti i da sva creva budu u dobrom stanju pre nego što pustite pritisak u sistem.

Hemijska bezbednost

Hemijske supstance koje se koriste u sistemu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, posmatrače i životinje i mogu da oštete biljke, zemljište i drugu imovinu.

 • Pročitajte informacije o svakoj hemikaliji. Nemojte prihvatati da rukujete ili da radite prskalicom ako ovi podaci nisu dostupni.

 • Pre rada na sistemu prskalice, pobrinite se da sistem bude tri puta ispran i neutralizovan u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci, kao i da svi ventili prođu kroz 3 ciklusa.

 • Proverite da li postoji dovoljno čiste vode i sapuna u blizini i odmah isperite svaku hemikaliju sa kojom budete u kontaktu.

 • Pažljivo pročitajte i poštujte nalepnice sa hemijskim upozorenjem i liste bezbednosnih podataka za sve hemikalije koje se koriste i zaštitite se u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci.

 • Uvek zaštitite svoje telo kada koristite hemikalije. Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama, poput sledećeg:

  • zaštitne naočare, naočare i/ili zaštitni vizir

  • odelo za zaštitu od hemikalija

  • zaštitni respirator ili masku sa filterom

  • rukavice otporne na hemikalije

  • gumene čizme ili drugu odgovarajuću odeću

  • čistu presvlaku, sapun i jednokratne ubruse za čišćenje

 • Prođite adekvatnu obuku pre korišćenja ili rukovanja hemikalijama.

 • Koristite hemikalije koje su odgovarajuće za dati posao.

 • Poštujte uputstva proizvođača hemikalija radi bezbednog korišćenja hemikalija. Ne premašujte preporučenu primenu pritiska u sistemu.

 • Nemojte da dopunjujete, kalibrišete ili čistite mašinu kada u okolini ima ljudi, naročito dece, ili kućnih ljubimaca.

 • Sa hemikalijama rukujte u dobro provetrenom prostoru.

 • Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite u blizini hemikalija.

 • Nemojte čistiti mlaznice prskalice tako što ćete duvati kroz njih ili ih stavljati u usta.

 • Uvek operite ruke i ostale izložene delove tela čim pre nakon završetka rada sa hemikalijama.

 • Držite hemikalije u originalnom pakovanju i čuvajte ih na bezbednom mestu.

 • Odlažite nekorišćene hemikalije i posude za hemikalije na propisan način onako kako nalaže proizvođač opreme i lokalni propisi.

 • Hemikalije i isparenja su opasni; nikada nemojte ulaziti u rezervoar ili stavljati glavu iznad ili u otvor rezervoara.

 • Poštujte lokalne, državne i savezne propise za nanošenje ili prskanje hemikalijama.

Korišćenje sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini (Слика 57). U sistemu InfoCenter se nalazi početni ekran i glavni ekran sa informacijama. Možete da pređete sa početnog ekrana na glavni ekran sa informacijama u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti bilo koje dugme sistema InfoCenter, a zatim izabrati odgovarajuću strelicu za smer.

g020650
 • Levo dugme, Pristup meniju/dugme za nazad – ovo dugme pritisnite da biste pristupili menijima sistema InfoCenter. Možete da ga koristite i da biste izašli iz bilo kog menija koji trenutno koristite.

 • Srednje dugme – ovo dugme koristite da biste listali menije nadole.

 • Desno dugme – ovo dugme koristite da biste otvorili meni kada strelica nadesno ukazuje na dodatni sadržaj.

Note: Namena svakog dugmeta se može promeniti u zavisnosti od toga šta je u datom trenutku potrebno. LCD displej prikazuje ikonu iznad svakog dugmeta koja ukazuje na njegovu trenutnu funkciju.

Pokretanje sistema InfoCenter

 1. Umetnite ključ u prekidač startera i okrenite ga u položaj ON (Uključeno).

  Note: InfoCenter svetli i prikazuje ekran za inicijalizaciju (Слика 58).

  g028527
 2. Nakon otprilike 15 sekundi, pojavljuje se početni ekran. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste prikazali kontekst informacije (Слика 59).

  g028528
  • Ponovo pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz Glavni meni.

  • Desno dugme za izbor: Ukupna naprskana površina (Слика 60, deo A)

  • Desno dugme za izbor: Stopa primene (Слика 60, deo B)

  • Levo dugme za izbor: Naprskana podoblast (Слика 60, deo C)

  • Levo dugme za izbor: Zapremina rezervoara (Слика 60, deo D)

   g029189

Note: Okretanjem prekidača startera u položaj START (pokretanje) i pokretanjem motora vrednosti prikazane na ekranu sistema InfoCenter odražavaju rad mašine.

Otvaranje menija Settings (Podešavanja)

 1. Pokretanje sistema InfoCenter, pogledajtePokretanje sistema InfoCenter.

  Note: Prikazuje se početni ekran.

 2. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste pristupili kontekstu informacije.

  Note: Prikazuje se ikona konteksta informacija.

 3. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste pristupili glavnom meniju (Слика 61).

  g028416
 4. Pritisnite desno dugme za izbor da biste prikazali podmenije Podešavanja.

  Note: Glavni meni se prikazuje sa izabranom opcijom Podešavanja.

  Note: Pritiskom na srednje dugme za izbor (dugme ispod ikone sa strelicom nadole na ekranu) izabrana opcija se pomera nadole.

Promena mernih jedinica (imperijalni i metrički sistem)

 1. Otvorite meniji Podešavanja; pogledajte Otvaranje menija Settings (Podešavanja).

 2. Za promenu merne jedinice, pritisnite desno dugme za izbor da biste promenili navedene merne jedinice (Слика 62).

  • Engleski (imperijalni sistem): milje na sat (mph), galoni i akri

  • Turf (Travnjak): mph, galoni i 1.000 ft2

  • SI (metrički sistem): km/h, litra, hektar

  Note: Prikaz se prebacuje između imperijalnog i metričkog sistema.

  g028519

  Note: Pritiskom na levo dugme za izbor čuvate vaš izbor, izlazite iz menija Settings (Podešavanja) i vraćate se u glavni meni.

 3. Da biste promenili jezik koji se koristi na displeju, pritisnite srednje dugme za izbor (dugme ispod strelice nadole na displeju) da biste pomerili izabranu opciju na Jezik (Слика 62).

 4. Pritisnite desno dugme za izbor (dugme ispod ikone liste na displeju) da biste istakli navedeni jezik koji se koristi na displeju (Слика 62).

  Note: Dostupni jezici uključuju engleski, španski, francuski, nemački, portugalski, danski, holandski, finski, italijanski, norveški i švedski.

 5. Pritisnite na levo dugme za izbor da sačuvate vaš(e) izbor(e), izađite iz menija Settings (Podešavanja) i vratite se u glavni meni (Слика 61).

 6. Pritisnite levi taster za izbor da biste se vratili na početni ekran (Слика 62).

Podešavanje nivoa pozadinskog osvetljenja i kontrasta prikaza

 1. Otvorite meniji Podešavanja; pogledajteOtvaranje menija Settings (Podešavanja).

 2. Da biste podesili nivo pozadinskog osvetljenja, pritisnite srednje dugme za izbor (dugme ispod strelice nadole na displeju) da biste pomerili izabranu opciju na postavku Backlight (Pozadinsko osvetljenje) (Слика 63).

  g028415
 3. Pritisnite desno dugme za izbor da biste prikazali kontekst podešavanja vrednosti (Слика 63).

  Note: Displej prikazuje ikonu (―) iznad srednjeg dugmeta za izbor i ikonu (+) iznad desnog dugmeta za izbor.

 4. Koristite srednje dugme za izbor i desno dugme za izbor da biste menjali osvetljenost displeja (Слика 63).

  Note: Kako menjate vrednost osvetljenosti, ekran menja izabrani nivo osvetljenosti.

 5. Pritisnite levo dugme za izbor (dugme ispod ikone liste na ekranu) da biste sačuvali svoj izbor, izašli iz menija Backlight (Pozadinsko osvetljenje) i vratili se u meni Settings (Podešavanja) (Слика 63).

 6. Da biste podesili nivo kontrasta displeja, pritisnite srednje dugme za izbor (dugme ispod strelice nadole na displeju) da biste pomerili izabranu opciju na postavku Contrast (Kontrast) (Слика 63).

 7. Pritisnite desno dugme za izbor da biste prikazali kontekst podešavanja vrednosti (Слика 63).

  Note: Displej prikazuje ikonu (―) iznad srednjeg dugmeta za izbor i ikonu (+) iznad desnog dugmeta za izbor.

 8. Pritisnite levo dugme za izbor (dugme ispod ikone liste na ekranu) da biste sačuvali svoj izbor, izašli iz menija Contrast (Kontrast) i vratili se u meni Settings (Podešavanja) (Слика 63).

 9. Pritisnite na levo dugme za izbor da izađete iz menija Settings (Podešavanja) i vratite se u glavni meni (Слика 61 i Слика 63).

 10. Pritisnite levi taster za izbor da biste se vratili na početni ekran (Слика 63).

Ikone InfoCenter-a

Opis ikona

GraphicIkona informacija
GraphicSledeće
GraphicPrethodno
GraphicListaj nadole
GraphicOtvori
GraphicPromeni sledeću vrednost na listi
GraphicPovećaj
GraphicSmanji
GraphicAktivni ekran
GraphicNeaktivni ekran
GraphicVrati se na početni ekran
GraphicAktivni početni ekran
GraphicSačuvaj vrednost
GraphicNapusti meni
GraphicBrojač radnih sati
GraphicUnet je tačan PIN kôd
GraphicProvera unosa PIN kôda/Potvrda kalibracije
GraphicGlavna strela je uključena / prskalice na streli su isključene
GraphicGlavna strela je uključena / prskalice na streli su uključene
GraphicRezervoar prskalice je pun
GraphicRezervoar prskalice je poluprazan
GraphicNizak nivo u rezervoaru
GraphicRezervoar prskalice je prazan
Graphic ili GraphicJedinice TRAVNJAK (1.000 kvadratnih stopa)
GraphicNaprskana površina
GraphicNaprskana zapremina
GraphicPrilagodi zapreminu sredstva u rezervoaru
GraphicPočetni ekran
GraphicObriši aktivnu površinu
GraphicObriši sve površine
GraphicPodesi cifre
GraphicIzaberi sledeću površinu za akumulaciju
GraphicStopa primene 1
GraphicStopa primene 2
GraphicPojačana stopa

Korišćenje menija

Pristupite podešavanjima kalibracije u sistemu menija InfoCenter pritiskom na dugme za otvaranje meniju dok ste na glavnom ekranu. Ovo vas vraća na glavni meni. Pogledajte sledeće tabele za kratak pregled opcija koje su na raspolaganju u menijima:

Calibration (Kalibracija)
Stavka menijaOpis
Test Speed (Ispitna brzina)Ovaj meni određuje ispitnu brzinu za kalibraciju.
Flow Calibration (Kalibracija protoka)Ovaj meni kalibriše merač protoka.
Speed Calibration (Kalibracija brzine)Ovaj meni kalibriše senzor brzine.

Biranje programa prskalice

Model HDX-Auto

Prebacivanje između manuelnog i automatskog režima

g028518
 • Na kontrolnoj konzoli, gurnite prekidač za režim prskanja u levi položaj da biste kontrolisali stopu primene prskalice preko sistema InfoCenter u AUTOMATIC MODE (automatski režim).

  Note: Na displeju InfoCenter pojavljuje se ikona za stopu primene.

 • Gurnite prekidač za režim prskanja udesno da biste ručno kontrolisali stopu primene prskalice u MANUAL MODE (ručni režim).

  Note: Kada pređete iz automatskog u ručni režim, ikona za stopu primene nestaje sa displeja.

Prebacivanje između podešavanja programa prskalice

g028507
 • Da biste izabrali stopu primene 1, pritisnite 2 dugmeta levo na InfoCenter-u (Слика 65).

  Note: Pojavljuje se ikona Graphic.

 • Da biste izabrali stopu primene 2 (stopa primene) pritisnite 2 dugmeta desno (Слика 65).

  Note: Pojavljuje se ikona Graphic.

 • Da biste privremeno primenili pojačanu stopu primene, pritisnite i zadržite 2 spoljna dugmeta (Слика 65).

  Note: Pojavljuje se ikona Graphic.

  Note: Pojačanje stope primene predstavlja dodatni procenat iznad stope primene (1 ili 2) aktivnog programa. Pritisnite i zadržite dugmad da biste primenili pojačanu stopu primene; otpustite dugmad da biste zaustavili pojačanu stopu.

Programiranje stope primene i pojačanja stope primene

Model HDX-Auto

Programiranje stope primene 1 i 2

 1. Na početnom ekranu, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz Glavni meni.

 2. Ako je potrebno, pritisnite srednje dugme za izbor da biste označili stopu primene za program prskalice 1 (Слика 66).

  Note: Ikona za stopu primene prskalice 1 izgleda kao broj 1 u krugu desno od cilja.

  g028512
 3. Pritisnite desno dugme za izbor da biste izabrali program prskalice 1 (Слика 66, deo A).

 4. Podesite brojčanu vrednost pritiskom na sledeće dugmad za izbor:

  • Pritisnite desno dugme za izbor (Слика 66, deo B) da biste pomerili kursor na sledeću numeričku poziciju nadesno.

  • Pritisnite srednje dugme za izbor (Слика 66, deo C) da biste povećali numeričku vrednost (od 0 do 9)

 5. Kada krajnje desna vrednost bude postavljena, pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: Ikona za čuvanje se pojavljuje iznad srednjeg dugmeta za izbor (Слика 66, deo D).

 6. Pritisnite srednje dugme za izbor (Слика 66, D) da biste sačuvali programiranje stope primene.

 7. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste označili stopu primene za program prskalice 2.

  Note: Ikona za stopu primene prskalice 2 izgleda kao broj 2 u krugu desno od cilja.

  Note: Možete da koristite stopu primene za program prskalice 2 da biste po potrebi primenili veću ili manju stopu primene na vaš travnjak.

 8. Ponovite korake od 4 do 6.

Programiranje povećane stope primene

Pojačanje primene dodaje određeni procenat stopi primene aktivnog programa kada se pritisnu 2 spoljna dugmeta InfoCenter-a tokom prskanja u automatskom režimu.

 1. Na početnom ekranu, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz Glavni meni.

 2. Ako je potrebno, pritisnite srednje dugme za izbor da biste označili pojačanje stope primene (Слика 67).

  Note: Ikona za stopu primene prskalice izgleda kao 2 (+) znakovi na desnoj strani cilja (Слика 67).

  g028513
 3. Pritisnite desno dugme za izbor (Слика 67) da povećate procenat pojačanja u koracima od 5% (maksimalno 20%).

Korišćenje menija Settings (Podešavanja)

Model HDX-Auto

Izbor aktivne stope primene iz menija Settings (Podešavanja)

 1. U glavnom meniju, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz meni Settings (Podešavanja).

 2. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli postavku Active application rate (Aktivna stopa primene) (Слика 68).

  g028520
 3. Pritisnite desno dugme za izbor da biste se prebacili između stope primene 1 i 2 (Слика 68).

 4. Pritisnite levi taster za izbor da biste sačuvali postavku i vratili se na glavni meni

Podešavanje upozorenja na nivo u rezervoaru

 1. U glavnom meniju, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz meni Settings (Podešavanja).

 2. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli postavku Alert (Upozorenje) (Слика 69).

  Note: Iznad srednjeg i desnog dugmeta za izbor pojavljuju se ikone (-) i (+).

  g028521
 3. Pritisnite desno dugme za izbor (Слика 69).

 4. Koristite srednje ili desno dugme za izbor da biste uneli najmanju količinu sredstva u rezervoaru kada upozorenje treba da se prikaže u toku rada prskalice (Слика 69).

  Note: Zadržavanje dugmeta povećava vrednost za upozorenje rezervoara za 10%.

 5. Pritisnite levi taster za izbor da biste sačuvali postavku i vratili se na glavni meni

Unošenje PIN kôda u sistem InfoCenter

Note: Unošenje PIN kôda vam omogućava da izmenite pristup zaštićenim postavkama i da održavate lozinku.

Note: Fabrički PIN kôd je 1234.

 1. U glavnom meniju, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz meni Settings (Podešavanja).

 2. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli postavku Protected Menus (Zaštićeni meniji).

  g028522
 3. Pritisnite desno dugme za izbor da biste izabrali opciju Protected Menus (Zaštićeni meniji) (Слика 70, deo A).

 4. Postavite numeričku vrednost u ekranu za unos PIN kôda pritiskom na sledeći izbor dugmadi:

  • Pritisnite srednje dugme za izbor (Слика 70, deo B) da biste povećali numeričku vrednost (od 0 do 9)

  • Pritisnite desno dugme za izbor (Слика 70, deo C) da biste pomerili kursor na sledeću numeričku poziciju nadesno.

 5. Kada krajnje desna vrednost bude postavljena, pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: Ikona oznake potvrde se pojavljuje iznad srednjeg dugmeta za izbor (Слика 70, deo D).

 6. Pritisnite srednje dugme za izbor (Слика 70, deo D) da biste uneli lozinku.

Promena PIN kôda

 1. Unesite trenutni PIN; pogledajte korake 1 do 6 u Unošenje PIN kôda u sistem InfoCenter.

 2. U glavnom meniju, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz meni Settings (Podešavanja).

 3. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli postavku Protected Menus (Zaštićeni meniji).

  g028717
 4. Pritisnite desno dugme za izbor da biste izabrali opciju Protected Menus (Zaštićeni meniji) (Слика 71, deo A).

 5. Unesite novi PIN kôd u ekran za unos tako što ćete izabrati sledeću dugmad:

  • Pritisnite srednje dugme za izbor (Слика 71, deo A) da biste povećali numeričku vrednost (od 0 do 9)

  • Pritisnite desno dugme za izbor (Слика 71, deo C) da biste pomerili kursor na sledeću numeričku poziciju nadesno.

 6. Kada krajnje desna vrednost bude postavljena, pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: Ikona za čuvanje se pojavljuje iznad srednjeg dugmeta za izbor (Слика 71, deo D).

 7. Sačekajte dok sistem InfoCenter ne prikaže poruku o sačuvanoj vrednosti“ i crvena lampica indikatora ne zasvetli.

Postavke Protect Settings (Zaštita podešavanja)

Important: Ovu funkciju koristite da biste otključali i zaključali stopu primene.

Note: Potrebno je da znate četvorocifreni PIN kôd za promenu postavki funkcija u zaštićenim menijima.

 1. U glavnom meniju, pritisnite srednje dugme za izbor da biste se kretali kroz meni Settings (Podešavanja).

 2. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli unos Protect Settings (Zaštita podešavanja).

  Note: Ako u polju za potvrdu sa desne strane unosa Protect Settings (Zaštita podešavanja) ne postoji X“, podmeniji L Boom (Leva strela), C Boom (Srednja strela), R Boom (desna strela) i Reset Defaults (Uspostavljanje podrazumevanih vrednosti) nisu zaključani PIN kodom (Слика 73).

  g028524
 3. Pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: Pojavljuje se ekran za unos PIN kôda

 4. Unesite trenutni PIN; pogledajte korak 4 u Unošenje PIN kôda u sistem InfoCenter.

 5. Kada krajnje desna vrednost bude postavljena, pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: Ikona oznake potvrde se pojavljuje iznad srednjeg dugmeta za izbor.

 6. Pritisnite srednje dugme za izbor.

  Note: Podmeniji L Boom (Leva strela), C Boom (Srednja strela), R Boom (desna strela) i Reset Defaults (Uspostavljanje podrazumevanih vrednosti) se pojavljuju.

 7. Pritisnite srednje dugme za izbor da biste istakli unos Protect Settings (Zaštita podešavanja)

 8. Pritisnite desno dugme za izbor.

  Note: U polju za potvrdu desno od unosa Protect Settings (Zaštita podešavanja) pojavljuje se X“ (Слика 73).

  g028523
 9. Sačekajte dok sistem InfoCenter ne prikaže poruku o sačuvanoj vrednosti“ i crvena lampica indikatora ne zasvetli.

  Note: Podmeniji u okviru unosa Protected Menus (Zaštićeni meniji) zaključani su PIN kodom.

  Note: Da bi se tim podmenijima pristupilo, istaknite unos Settings (Zaštita podešavanja), pritisnite srednje dugme za izbor, unesite PIN kôd i kada se ikona oznake potvrde pojavi – pritisnite srednje dugme za izbor.

Resetovanje veličina strele sekcije na podrazumevanu vrednost

 1. Koristite srednje dugme za izbor da biste došli do stavke Reset Defaults (Uspostavljanje podrazumevanih vrednosti) (Слика 74).

  g028526
 2. Pritisnite desno dugme za izbor da biste izabrali Reset Defaults (Uspostavljanje podrazumevanih vrednosti).

 3. Na ekranu Default Settings (Podrazumevana podešavanja), pritisnite levo dugme za izbor za NO (Ne) ili desno dugme za izbor za YES (Da) (Слика 74).

  Note: Biranjem YES (Da) vraćaju se veličine strela sekcije na fabričko podešavanje.

Obaveštenja sistema InfoCenter

Obaveštenja za operatera automatski se prikazuju na ekranu sistema InfoCenter kada rad mašine zahteva dodatnu radnju. Na primer, ako pokušate da pokrenete motor dok pritiskate papučicu gasa, prikazaće se obaveštenje koje ukazuje da papučica gasa mora da bude u NEUTRALNOM položaju.

Za svako obaveštenje koje se pojavi, indikator greške će zasvetleti, a kôd (broj) obaveštenja, opis obaveštenja i kvalifikator obaveštenja pojavljuju se na ekranu kao što je prikazano na Слика 75.

Opisi i kvalifikatori obaveštenja pojavljuju se kao ikone sistema InfoCenter. Pogledajte Ikone InfoCenter-a za opis svake ikone.

Note: Kvalifikator obaveštenja objašnjava stanje koje je pokrenulo obaveštenje i pruža uputstva o otklanjanju problema.

g202867

Note: Obaveštenja se ne evidentiraju u evidenciju grešaka.

Note: Obaveštenje možete da uklonite sa prikaza displeja pritiskom na bilo koji od tastera sistema InfoCenter.

Pogledajte tabelu koja sledi za obaveštenja sistema InfoCenter:

Obaveštenja

Kôd obaveštenjaOpis
200Pokretanje je sprečeno – prekidač pumpe je aktiviran
201Pokretanje je sprečeno – nije u NEUTRALNOM položaju
202Pokretanje je sprečeno – nije na svom mestu
203Pokretanje je sprečeno – papučica gasa nije na svom mestu
204Pokretanje je sprečeno – vremensko ograničenje za aktiviranje startera je isteklo
205Aktivirana parkirna kočnica
206Pokretanje pumpe je sprečeno – strela je aktivna
207Pokretanje pumpe je sprečeno – broj obrtaja motora je previsok
208Blokada gasa/brzine je sprečena – pumpa nije aktivna
209Blokada gasa je sprečena – parkirna kočnica nije aktivirana
210Blokada brzine je sprečena – operater nije na svom mestu ili parkirna kočnica nije aktivirana
211Blokada gasa/brzine je sprečena – aktivirani su kvačilo ili radna kočnica
212Upozorenje o maloj zapremini sredstva u rezervoaru
213Pumpa za ispiranje je UKLJUčENA
220Kalibracija senzora protoka
221Kalibracija senzora protoka – sipajte vodu u rezervoar i unesite dodatu zapreminu
222Kalibracija senzora protoka – uključite pumpu
223Kalibracija senzora protoka – uključite sve strele
224Kalibracija senzora protoka – kalibracija je započeta
225Kalibracija senzora protoka – kalibracija je dovršena
226Kalibracija senzora protoka – izlazak iz režima kalibracije
231Kalibracija senzora brzine
232Kalibracija senzora brzine – napunite rezervoar za čistu vodu, pritisnite dugme za prelazak na sledeći korak
233Kalibracija senzora brzine – napunite prskalicu čistom vodom do pola, pritisnite dugme za prelazak na sledeći korak
234Kalibracija senzora brzine – unesite rastojanje kalibracije, pritisnite dugme za prelazak na sledeći korak
235Kalibracija senzora brzine – označite i prevezite uneseno rastojanje sa isključenim sekcijama prskalice
236Kalibracija senzora brzine – kalibracija senzora brzine je u toku
237Kalibracija senzora brzine – kalibracija senzora brzine je dovršena
238Kalibracija senzora brzine – isključite strele
241Kalibracija je van granica, koriste se podrazumevane vrednosti

Izvođenje provera pre pokretanja

Proverite sledeće stavke svaki put kada počnete da koristite prskalicu za taj dan:

 • Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima.

  Note: Gume ove mašine se razlikuju od automobilskih guma; zahtevaju manji vazdušni pritisak da bi se minimiziralo kompaktiranje i oštećenja travnjaka.

 • Proverite sve nivoe tečnosti i dodajte odgovarajuću količinu navedenih tečnosti, ako se utvrdi da je niska.

 • Proverite rad papučice kočnice.

 • Proverite da li svetla rade.

 • Okrenite volan ulevo i udesno da proverite odziv upravljača.

 • Kada je motor ugašen, proverite da li curi ulje, da li ima labavih delova i bilo kojih drugih primetnih kvarova.

Ako bilo koja od gore navedenih stavki nije u redu, obavestite svog mehaničara ili proverite sa svojim nadređenim pre nego što izvadite prskalicu tokom dana. Vaš pretpostavljeni će možda želeti da svakodnevno proveravate druge stavke, pa pitajte za koje provere ste odgovorni.

Priprema prskalice

Odabir mlaznice

Note: Pogledajte vodič za odabir mlaznice koji je dostupan kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

Tela kupole prihvataju do 3 različite mlaznice.

 1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ.

 2. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno) i postavite prekidač pumpe prskalice u položaj OFF (isključeno).

 3. Okrenite kupolu mlaznica u bilo kom smeru do odgovarajuće mlaznice.

 4. Obavite kalibraciju protoka; pogledajte Kalibracija protoka prskalice.

Odabir usisnog filtera

Standardna oprema: usisni filter gustine sita 50 (plavi)

Koristite usisni filter da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

Tabela usisnog filtera

Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita*Oznaka filtera bojom
Žuta (0,75 l/min)50Plava
Crvena (1,5 l/min)50Plava
Smeđa (1,9 l/min)50 (ili 30)Plava (ili zelena)
Siva (2,3 l/min)30Zelena
Bela (3 l/min)30Zelena
Plava (3,8 l/min)30Zelena
Zelena (5,7 l/min)30Zelena
*Gustina sita usisnog filtera u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni usisni filter; pogledajte Слика 76.

g214212

Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog usisnog filtera; pogledajte Слика 77.

g214214

Odabir potisnog filtera

Dostupne veličine sita obuhvataju:

Standardna oprema: usisni filter gustine sita 50 (plavi)

Koristite potisni filter da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

Tabela potisnog filtera

Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita*Oznaka filtera bojom
Kao što je navedeno za nizak viskozitet hemikalija ili rešenja ili niske stope primene100Zelena
Žuta (0,75 l/min)80Žuta
Crvena (1,5 l/min)50Plava
Smeđa (1,9 l/min)50Plava
Siva (2,3 l/min)50Plava
Bela (3 l/min)50Plava
Plava (3,8 l/min)50Plava
Zelena (5,7 l/min)50Plava
Kao što je navedeno za visok viskozitet hemikalija ili rešenja ili visoke stope primene30Crvena
Kao što je navedeno za visok viskozitet hemikalija ili rešenja ili visoke stope primene16Smeđa
*Gustina sita potisnog filtera u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni potisni filter; pogledajte Слика 78.

g214211

Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog potisnog filtera; pogledajte Слика 79.

g214240

Odabir filtera vrha mlaznice (opciono)

Note: Koristite opcioni filter vrha mlaznice da biste zaštitili vrh mlaznice prskalice i produžili joj radni vek.

Koristite opcioni filter vrha mlaznice da biste utvrdili gustinu sita za mlaznice koje koristite na osnovu hemijskih proizvoda ili rastvora viskoziteta jednakom vodi.

Tabela filtera vrha mlaznice

Oznaka mlaznice prskalice bojom (stopa protoka)Gustina sita filtera*Oznaka filtera bojom
Žuta (0,75 l/min)100Zelena
Crvena (1,5 l/min)50Plava
Smeđa (1,9 l/min)50Plava
Siva (2,3 l/min)50Plava
Bela (3 l/min)50Plava
Plava (3,8 l/min)50Plava
Zelena (5,7 l/min)50Plava
*Gustina sita filtera vrha mlaznice u ovoj tabeli zasnovana je na hemikalijama ili rastvorima za prskalicu viskoziteta jednakog vodi.

Important: Kada prskate hemijske proizvode ili rastvore većeg viskoziteta (gušće) sa močivim prahovima, možda će vam biti potrebno grublje sito za opcioni filter vrha mlaznice; pogledajte Слика 80.

g214246

Kada prskate pri većoj stopi primene, razmotrite korišćenje grubljeg sita opcionog filtera vrha mlaznice; pogledajte Слика 81.

g214245

Punjenje rezervoara

Punjenje rezervoara za svežu vodu

Important: Nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu) u rezervoaru za svežu vodu.

Note: Rezervoar za svežu vodu se koristi kao izvor čiste vode za spiranje hemikalija sa kože, iz očiju ili drugih površina u slučaju slučajnog izlaganja.Rezervoar za svežu vodu uvek napunite čistom vodom pre rukovanja ili mešanja bilo kakvih hemikalija.

Rezervoar za svežu vodu se nalazi na ROPS-u, iza suvozačevog sedišta (Слика 82). Koristi se kao izvor sveže vode za ispiranje hemikalija sa kože, iz očiju ili sa drugih površina u slučaju slučajnog izlaganja.

 • Da biste napunili rezervoar, odvrnite čep na vrhu rezervoara i napunite rezervoar svežom vodom. Vratite čep.

 • Da biste otvorili slavinu rezervoara za svežu vodu, okrenite polugu na slavini.

g210327

Punjenje rezervoara prskalice

Montirajte opremu za pripremljenu hemijsku mešavinu za optimalno mešanje i spoljašnju čistoću rezervoara.

Important: Kad god je to moguće, u rezervoaru prskalice nemojte da koristite iskorišćenu vodu (sivu vodu).

Important: Pobrinite se da su hemikalije koje koristite kompatibilne sa materijalom VitonTM (pogledajte oznaku proizvođača; trebalo bi da bude naznačeno ako nije kompatibilna). Upotreba hemikalija koje nisu kompatibilne sa materijalom VitonTM oštećuju O-prstenove na prskalici i dovode do curenja.

Important: Nakon prvog punjenja rezervoara, proverite da li ima slobodnog hoda držača rezervoara. Pritegnite ih ako je neophodno.

 1. Pročistite sistem prskalice regeneratorom sistema prskalice tako što ćete ga pustiti kroz sekcije.

 2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, prebacite birač stepena prenosa u neutralni položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

 3. Pobrinite se da drenažni ventil na dnu rezervoara bude zatvoren.

 4. Utvrdite količinu vode potrebnu za mešanje količine potrebne hemikalije kao što je odredio proizvođač hemikalije.

 5. Otvorite poklopac rezervoara prskalice.

  Note: Poklopac rezervoara se nalazi centralno na vrhu rezervoara. Da biste ga otvorili, okrenite prednju polovinu poklopca u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i zakrenite ga u otvoren položaj. Možete da uklonite unutrašnje sito za čišćenje. Da biste zatvorili rezervoar, zatvorite poklopac i okrenite prednju polovinu u smeru kretanja kazaljke na satu.

 6. U rezervoar prskalice dodajte ¾ potrebne količine vode preko protiv-sifonskog priključka za punjenje.

  Important: U rezervoaru prskalice uvek koristite svežu čistu vodu. Nemojte da sipate koncentrat u prazan rezervoar.

  g239037
 7. Pokrenite motor, uključite PTO i podesite ručni gas ako postoji.

 8. Okrenite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

 9. Dodajte odgovarajuću količinu koncentrata hemikalije u rezervoar kao što je naveo proizvođač hemikalije.

  Important: Ako koristite močive prahove, pomešajte prahove sa malom količinom vode da biste napravili kašasti rastvor pre dodavanja u rezervoar

 10. Dodajte ostatak vode u rezervoar.

  Note: Radi boljeg mućkanja, smanjite postavku stope primene.

Provera držača rezervoara

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite držače rezervoara.
 • Important: Previše zategnuti pričvršćivači držača rezervoara mogu da dovedu do deformisanja i oštećivanja rezervoara i držača.

  1. Napunite glavni rezervoar vodom.

  2. Proverite da li ima slobodnog hoda između držača rezervoara i rezervoara (Слика 84).

   g028263
  3. Ako su držači rezervoara labavi, pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom i zavrtnjeve na vrhu držača, dok držači ne budu u ravni sa površinom rezervoara (Слика 84).

   Note: Nemojte previše dotegnuti opremu držača rezervoara.

  Kalibracija prskalice

  Priprema mašine

  Important: Pre kalibracije sistema prskalice koji se koristi na modelu HDX-Auto, napunite rezervoar prskalice čistom vodom po potrebi i pokrenite mašinu dok prskate na 2,75 bara ili više u trajanju od najmanje 30 minuta.

  Note: Pre prvog korišćenja prskalice, ako promenite mlaznice ili prema potrebi, kalibrišite ventile za protok, brzinu i zaobilaženje sekcije.

  1. Napunite rezervoar prskalice čistom vodom.

   Note: Pobrinite se da u rezervoaru ima dovoljno vode za obavljanje svake procedure kalibracije.

  2. Spustite strele leve i desne sekcije.

  3. Za model HDX-Auto – rukujte mašinom dok prskate na 2,75 bara ili više u trajanju od najmanje 30 minuta. Napunite rezervoar prskalice čistom vodom kada završite.

  4. Isključite zaštita podešavanja; pogledajte Postavke Protect Settings (Zaštita podešavanja).

  5. Za model HDX-Auto – podesite sistem prskalice na Manual Mode (Ručni režim); pogledajte Prebacivanje između manuelnog i automatskog režima.

  Kalibracija protoka prskalice

  Oprema koju dobavlja operater: Štoperica u mogućnosti da meri do ± 1/10 sekundi i graduisana posuda u koracima od 50 ml.

  Note: Kalibracija protoka prskalice za mašine bez blokade gasa zahteva 2 osobe.

  Priprema sistema prskalice

  1. Podesite menjač na sledeći način:

   • Za modele HD serije sa ručnim prenosom – prebacite menjač u položaj NEUTRAL (Neutralno).

   • Za model HDX-Auto – prebacite menjač u položaj P (parkiranje).

  2. Pritisnite parkirnu kočnicu i pokrenite motor.

  3. Uključite pumpu prskalice i uključite mućkanje.

  4. Pritisnite papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu.

  5. Podesite brzinu motora na sledeći način:

   • Za mašine bez opcione blokade gasa – neka 1 osoba pritisne papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu.

    Note: Neka druga osoba uzme uzorke iz mlaznica prskalice.

   • Za mašine sa opcionom blokadom gasa, pritisnite papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu i podesite blokadu gasa; pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Workman kompleta za ručni gas.

  Obavljanje testa prikupljanja

  1. Podesite sva 3 prekidača sekcije i prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  2. Pripremite se za obavljanje testa prikupljanja pomoću graduisane posude.

  3. Počnite sa 2,75 bara i koristite prekidač stepena primene da biste podesili pritisak prskalice tako da test prikupljanja daje rezultate navedene u sledećoj tabeli.

   Note: Uzmite 3 uzorka na po 15 sekundi i odredite srednju vrednost sakupljenih količina vode.

   Boja mlazniceMililitri prikupljeni za 15 sekundiUnce prikupljene za 15 sekundi
   Žuta189 6,4 
   Crvena378 12,8 
   Smeđa473 16,0 
   Siva567 19,2 
   Bela757 25,6 
   Plava946 32,0 
   Zelena1419 48,0 
  4. Kada test prikupljanja dâ količine navedene u tabeli iznad, postavite prekidač nadzora blokade stope u položaj LOCK (Blokiranje).

  5. Okrenite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  Podešavanje sistema InfoCenter

  1. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (Kalibracija) i izaberite opciju FLOW CAL (Kalibracija protoka) na sledeći način:

   Note: Odabir ikone za početni ekran otkazuje kalibraciju u bilo kom trenutku.

   1. Dvaput pritisnite srednje dugme za izbor sistema InfoCenter da biste pristupili menijima.

   2. Otvorite meni kalibracije tako što ćete pritisnuti desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

   3. Izaberite opciju FLOW CAL (Kalibracija protoka) tako što ćete istaknuti FLOW CAL i pritisnuti desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

   4. U sledećem ekranu unesite poznatu količinu vode koja će biti prskana iz sekcija tokom postupka kalibracije; pogledajte tabelu ispod.

   5. Pritisnite desno dugme za izbor sistema InfoCenter.

  2. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite zapreminu protoka u skladu sa tabelom ispod.

   Boja mlazniceLitreAmerički galoni
   Žuta4211
   Crvena8322
   Smeđa10628
   Siva12533
   Bela16744
   Plava20855
   Zelena31483
  3. Uključite prekidač glavne sekcije na 5 minuta.

   Note: Dok mašina prska, displej sistema InfoCenter prikazuje količinu tečnosti koju broji.

  4. Nakon 5 minuta prskanja, izaberite oznaku potvrde pritiskom na srednje dugme sistema InfoCenter.

   Note: Prihvatljivo je ako se prikazani galoni tokom postupka kalibracije ne podudaraju sa poznatom količinom vode unetom u InfoCenter.

  5. Isključite prekidač glavne sekcije i izaberite oznaku potvrde pritiskom na srednje dugme sistema InfoCenter.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Kalibracija brzine prskalice

  1. Uverite se da je rezervoar prskalice napunjen vodom.

  2. Na otvorenom, ravnom, terenu obeležite rastojanje između 45 i 152 m.

   Note: Obeležite 152 m radi dobijanja tačnijih rezultata.

  3. Pokrenite motor i vozite od početka do označenog kraja rastojanja.

   Note: Poravnajte sredinu prednjih točkova sa startnom linijom radi dobijanja najtačnijih rezultata.

  4. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (Kalibracija) i izaberite opciju Speed Calibration (Kalibracija brzine).

   Note: Odabir ikone za početni ekran u bilo kom trenutku otkazuje kalibraciju.

  5. Odaberite strelicu za nastavak (→) u sistemu InfoCenter.

  6. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite označeno rastojanje u sistem InfoCenter.

  7. Obavite jedno od sledećeg:

   • Za modeli HD serije sa LCD ručnim menjačem – prebacite mašinu u prvu brzinu i vozite do kraja označenog rastojanja, pravolinijski sa punim gasom.

   • Za model HDX-Auto, – prebacite mašinu u položaj D (pogon) i vozite do kraja označenog rastojanja pravolinijski punim gasom.

  8. Zaustavite mašinu na označenom kraju rastojanja i izaberite oznaku potvrde na sistemu InfoCenter.

   Note: Usporite i polako se zaustavite da vam sredina prednjih točkova bude u ravni sa linijom cilja radi dobijanja najtačnijih rezultata.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Kalibracija ventila za zaobilaženje sekcije

  Pre prvog korišćenja prskalice, kadgod promenite mlaznice ili prema potrebi, kalibrišite ventile za protok, brzinu i postavite zaobilaženje sekcije.

  Important: Izaberite otvoren ravan teren za obavljanje ovog postupka.

  Note: Za kalibraciju zaobilaženja sekcije za mašine bez blokade gasa potrebne su 2 osobe.

  Priprema mašine

  1. Uverite se da je rezervoar prskalice napunjen vodom.

  2. Podesite menjač na sledeći način:

   • Za modele HD serije sa ručnim prenosom – prebacite menjač u položaj NEUTRAL (Neutralno).

   • Za model HDX-Auto – prebacite menjač u položaj P (parkiranje).

  3. Pritisnite parkirnu kočnicu i uključite motor.

  4. Postavite 3 prekidača sekcija u položaj ON (uključeno), ali ostavite prekidač glavne sekcije u položaju OFF (isključeno).

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno) i uključite mućkanje.

  6. Podesite brzinu motora na sledeći način:

   • Za mašine bez opcione blokade gasa – neka 1 osoba pritisne papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu motora.

    Note: Neka druga osoba podesi ventile za zaobilaženje sekcije.

   • Za mašine sa opcionom blokadom gasa, pritisnite papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu motora i podesite blokadu gasa; pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Workman kompleta za ručni gas.

  7. U sistemu InfoCenter, idite na meni Calibration (Kalibracija) i izaberite opciju Test Speed (Ispitna brzina).

   Note: Odabir ikone za početni ekran otkazuje kalibraciju u bilo kom trenutku.

  8. Pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite ispitnu brzinu od 5,6 km/h, a zatim izaberite ikonu početne stranice.

  Podešavanje ventila za zaobilaženje sekcije

  1. Pomoću prekidača stope primene podesite stopu primene u skladu sa sledećom tabelom.

   Tabela stopa primene mlaznice

   Boja mlazniceSI (metrički) sistemEngleski imperijalni sistemTravnjak
   Žuta159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Crvena319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Smeđa394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Siva478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Bela637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Plava796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Zelena1190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Isključite prekidač leve sekcije i podesite ventil za zaobilaženje leve sekcije (Слика 85) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

   Note: Broj indikatora na ventilu za zaobilaženje služe samo kao referenca.

   g028047
  3. Uključite prekidač leve sekcije i isključite desnu sekciju.

  4. Podesite ventil za zaobilaženje desne sekcije (Слика 85) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

  5. Uključite prekidač desne sekcije i isključite prekidač srednje sekcije.

  6. Podesite dugme za podešavanje zaobilaženja srednje sekcije (Слика 85) dok očitavanje pritiska ne bude na prethodno podešenom nivou (uglavnom 2,75 bara).

  7. Isključite sve sekcije.

  8. Isključite pumpu prskalice.

   Note: Kalibracija je sada gotova.

  Podešavanje ventila mućkanja i glavnog zaobilaženja

  Položaji ručice ventila za zaobilaženje mućkanja

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u potpuno otvorenom položaju kao što je prikazano na Слика 86, deo A.

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u zatvorenom (0) položaju kao što je prikazano na Слика 86, deo B.

  • Ventil za zaobilaženje mućkanja je u srednjem (podešenom u odnosu na merač pritiska sistema prskalice) položaju kao što je prikazano na Слика 86 deo C.

  g214029

  Kalibracija ventila za zaobilaženje mućkanja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Kalibrišite ventil za zaobilaženje mućkanja.
 • Important: Izaberite otvoren ravan teren za obavljanje ovog postupka.

  Note: Za kalibraciju ventila za zaobilaženje mućkanja za mašine bez blokade gasa potrebne su 2 osobe.

  1. Uverite se da je rezervoar prskalice napunjen vodom.

  2. Proverite da li je ventil za regulaciju mućkanja otvoren. Ako je bio podešavan, ovaj put ga potpuno otvorite.

  3. Podesite menjač na sledeći način:

   • Za modele HD serije sa ručnim prenosom – prebacite menjač u položaj NEUTRAL (Neutralno).

   • Za model HDX-Auto – prebacite menjač u položaj P (parkiranje).

  4. Pritisnite parkirnu kočnicu i uključite motor.

  5. Uključite pumpu prskalice.

  6. Podesite brzinu motora na sledeći način:

   • Za mašine bez opcione blokade gasa – neka 1 osoba pritisne papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu.

    Note: Neka druga osoba uzme uzorke iz mlaznica prskalice.

   • Za mašine sa opcionom blokadom gasa, pritisnite papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu i podesite blokadu gasa; pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Workman kompleta za ručni gas.

  7. Podesite 3 pojedinačna prekidača ventila sekcije u položaj OFF (isključeno).

  8. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  9. Postavite pritisak sistema na MAKSIMUM.

  10. Pritisnite prekidač za mućkanje u položaj OFF (isključeno) i očitajte merač pritiska.

   • Ako očitavanje ostane na 6,9 bara, ventil za zaobilaženje mućkanja je pravilno kalibrisan.

   • Ako merač prikazuje drugo očitavanjem, pređite na sledeći korak.

  11. Podesite ventil za zaobilaženje mućkanja (Слика 87) na zadnjoj strani ventila mućkanja dok očitavanje pritiska na meraču ne prikaže 6,9 bara.

   g033583
  12. Pritisnite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno), pomerite ručicu gasa u položaj IDLE (prazan hod) i okrenite prekidač startera u položaj OFF (isključeno).

  Podešavanje ventila za zaobilaženje glavne sekcije

  Note: Podešavanje ventila za zaobilaženje glavne sekcije smanjuje ili povećava protok poslat do mlaznica za mućkanje u rezervoaru kada je prekidač glavne strele postavljen u položaj OFF (isključeno).

  1. Uverite se da je rezervoar prskalice napunjen vodom.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podesite menjač na sledeći način:

   • Za modele HD serije sa ručnim prenosom – prebacite menjač u položaj NEUTRAL (Neutralno).

   • Za model HDX-Auto – prebacite menjač u položaj P (parkiranje).

  4. Uključite pumpu prskalice.

  5. Postavite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

  6. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  7. Podesite brzinu motora na sledeći način:

   • Za mašine bez opcione blokade gasa – neka 1 osoba pritisne papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu.

    Note: Neka druga osoba uzme uzorke iz mlaznica prskalice.

   • Za mašine sa opcionom blokadom gasa, pritisnite papučicu gasa dok motor ne dostigne maksimalnu brzinu i podesite blokadu gasa; pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Workman kompleta za ručni gas.

  8. Podesite ručicu za zaobilaženje glavne sekcije da kontroliše količinu mućkanja koje se javlja u rezervoaru (Слика 87).

  9. Smanjite brzinu gasa na prazan hod.

  10. Postavite prekidač mućkanja i prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  11. Isključite motor.

  Lociranje pumpe prskalice

  Pumpa prskalice se nalazi na zadnjoj strani mašine (Слика 88).

  g239107

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater mogu da spreče i snose odgovornost za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči, duge pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za uši. Zavežite dugu kosu i nemojte nositi odeću ili nakit koji vise.

  • Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu kao što je navedeno u odeljku Hemijska bezbednost.

  • Budite maksimalno fokusirani dok radite na mašini. Nemojte se baviti nikakvim drugim aktivnostima koje odvraćaju pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili oštećenja imovine.

  • Nemojte upravljati mašinom ako ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili droga.

  • Nemojte da prevozite više od 1 putnika na mašini; putnik treba da sedi samo na određenom mestu za sedenje.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Izbegavajte rupe i skrivene opasnosti.

  • Pre pokretanja motora, pobrinite se da budete na mestu operatera, da menjač bude u položaju NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili u položaju PARK (parkiranje) (automatski) i da parkirna kočnica bude aktivirana.

  • Ostanite u sedištu kad god je mašina u pokretu. Držite obe ruke na volanu kad god je to moguće i uvek držite ruke i noge u odeljku za operatera.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Pre kretanja unazad pogledajte nazad i uverite se da nema nikog iza vas. Idite unazad polako.

  • Nikad ne prskajte po ljudima, naročito po deci, ili po kućnim ljubimcima ako su u blizini.

  • Nemojte upravljati mašinom u blizini spusta, kanala ili nasipa. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak sklizne preko ivice ili ako se ivica uruši.

  • Smanjite brzinu kada upravljate mašinom po neravnom terenu ili u blizini ivičnjaka, rupa i ostalih naglih promena na terenu. Teret može da se pomeri, dovodeći do nestabilnosti mašine.

  • Ako udarite u neki predmet ili osećate neobičnu vibraciju mašine, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ, aktivirajte parkirnu kočnicu i proverite da li ima štete. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Budite dodatno pažljivi tokom upravljanja mašinom po vlažnim površinama, u nepovoljnim vremenskim uslovima, pri većim brzinama ili pod punim opterećenjem. Vreme i razdaljina zaustavljanja se povećavaju u takvim uslovima.

  • Ne dodirujte motor ili izduvni lonac dok motor radi ili odmah nakon isključivanja. Te oblasti mogu da budu toliko tople da izazovu opekotine.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

   • Isključite pumpu prskalice.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Nikada ne pokrećite motor u području gde su izduvni gasovi zatvoreni.

  • Ne upravljajte mašinom ako postoji opasnost od grmljavine.

  • Koristite isključivo dodatnu opremu i priključke koje je odobrila kompanija Toro.

  Rukovanje prskalicom

  Da biste rukovali sa Multi Pro WM, prvo napunite rezervoar prskalice, zatim primenite sredstvo u radnoj oblasti i na kraju očistite rezervoar. Važno je da izvršite sva 3 ova koraka uzastopno da ne biste oštetili prskalicu. Na primer, nemojte da mešate i dodajete hemikalije u rezervoar prskalice uveče, a zatim da prskate ujutro. To bi izazvalo odvajanje hemikalija i moguće oštećenje komponenti prskalice.

  Important: Oznake rezervoara su samo za referencu i ne mogu se smatrati preciznim za kalibraciju.

  Пажња

  Hemikalije su opasne i mogu dovesti do telesne povrede.

  • Pročitajte smernice na hemijskim nalepnicama pre rukovanja sa hemikalijama i pratite sve preporuke i mere opreza koje je dao proizvođač.

  • Držite hemikalije podalje od vaše kože. Ukoliko dođe do kontakta, temeljno isperite zahvaćenu površinu sa sapunom i čistom vodom.

  • Nosite naočare i drugu zaštitnu opremu koju je preporučio proizvođač hemikalija.

  Multi Pro WM je posebno projektovan za veliku izdržljivost i dug radni vek koji vam je potreban. Da bi prskalica ispunila taj cilj, iz posebnih razloga odabrani su različiti materijali za različite lokacije. Nažalost, ne postoji jedinstveni materijal koji je savršen za sve moguće primene.

  Neke hemikalije su agresivnije od drugih, a neke hemikalije reaguju različito sa raznim materijalima. Neki sastojci (npr. močivi prahovi, aktivni ugalj) više su abrazivni, što dovodi do veće stope habanja. Ako je hemikalija dostupna u formulaciji koja bi pružila produženi radni vek prskalice, koristite tu alternativnu formulaciju.

  Kao i uvek, ne zaboravite da temeljno očistite sistem prskalice nakon svih primena. Ovim se osigurava da vaša prskalica bez problema ima dug vek trajanja.

  Prskanje

  Korišćenje prskalice

  Important: Da biste obezbedili da vaš rastvor ostane dobro pomešan, koristite funkciju mućkanja kada god imate rastvor u rezervoaru. Da bi mućkanje funkcionisalo, morate uključiti PTO i motor mora da radi iznad praznog hoda. Ako zaustavite vozilo i treba da uključite mućkanje, postavite ručicu menjača u položaj NEUTRAL (neutralni), aktivirajte parkirnu kočnicu, uključite PTO, aktivirajte kvačilo i podesite ručni gas, ako postoji.

  Note: Ova procedura pretpostavlja da je PTO uključen (modeli HD serije sa ručnim menjačem) i da je kalibracija ventila sekcije završena.

  1. Spustite strele u položaj.

  2. Za model HDX-Auto, podesite prekidač za režim prskalice na sledeći način:

  3. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  4. Postavite prekidače pojedinačnih sekcija u položaj ON (uključeno).

  5. Dovezite se do lokacije koja treba da se prska.

  6. Dođite do ekrana Application Rate (Stopa primene) u sistemu InfoCenter i podesite željenu stopu tako što ćete izvršiti sledeće korake:

   1. Uverite se da je prekidač za pumpu u položaju ON (uključeno).

   2. Za modele HD serije sa ručnim menjačem, izaberite željeni opseg brzina.

   3. Počnite da vozite željenom brzinom na tlu.

   4. Za modele HD serije sa ručnim menjačem ili sa automatskim menjačem koji se koristi u ručnom režimu, proverite da li monitor prikazuje pravilnu stopu primene. Ako je potrebno, podesite prekidač za stopu primene tako da monitor prikaže željenu stopu primene.

    Note: Za modele serije HD sa automatskim menjačem koji rade u automatskom režimu, računar automatski prilagođava pritisak prskalice da bi održao stopu primene.

   5. Vratite se na lokaciju na kojoj ste prskali.

  7. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno) i započnite sa prskanjem.

   Note: Kada se rezervoar skoro isprazni, mućkanje može da dovede do stvaranja pene u rezervoaru. Da biste to sprečili, isključite ventil za mućkanje. Alternativno, u rezervoaru možete da koristite sredstvo protiv stvaranja pene.

  8. Kada završite sa prskanjem, postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF da biste isključili sve sekcije za prskanje i otkačite ručicu PTO (modeli HD serije sa ručnim menjačem).

  Mere opreza za negu travnjaka za vreme rada u stacionarnim režimima

  Important: U nekim uslovima, toplota sa motora, hladnjaka i prigušivača može potencijalno oštetiti travu kada se radi sa prskalicom u stacionarnom režimu. Stacionarni režim obuhvata mućkanje u rezervoaru, ručno prskanje pištoljem prskalice ili korišćenje strele na guranje.

  Preduzmite sledeće mere opreza:

  • Izbegavajte stacionarno prskanje kada su uslovi ekstremno topli i/ili suvi, jer travnjak može biti pod većim opterećenjem tokom ovih perioda.

  • Izbegavajte parkiranje na travnjaku za vreme stacionarnog prskanja. Parkirajte na stazi za kolica kada god je to moguće.

  • Smanjite količinu vremena za koje mašinu ostavljate da radi nad nekom određenom površinom travnjaka. Stepen oštećenja trave zavisi i od vremena i od temperature.

  • Postavite brzinu mašine na što je manje moguću kako biste postigli željeni pritisak i protok. Ovo svodi proizvedenu toplotu i brzinu vazduha iz ventilatora za hlađenje na najmanju meru.

  • Omogućite da toplota izađe nagore iz dela sa motorom tako što ćete podići sklopove sedišta tokom stacionarnog rada pre nego da je forsirate ispod vozila.

  Pozicioniranje sekcija prskalice

  Prekidači za podizanje strela sekcija na upravljačkoj tabli prskalice omogućavaju vam da pomerate spoljašnje sekcije prskalice između transportnog položaja i položaja za prskanje bez napuštanja sedišta operatera. Uvek kada je moguće, zaustavite mašinu pre promene položaja sekcija prskalice.

  Podešavanje blokade hidrauličnog podizača

  Umetnite poluga hidrauličnog podizača i zaključajte je da biste obezbedili hidrauličnu snagu za upravljanje podizanjem strele.

  1. Gurnite napred poluga hidrauličnog podizača (Слика 89 ili Слика 90).

   g255717
   g255830
  2. Pomerite blokadu hidrauličnog podizača ulevo da biste aktivirali blokadu (Слика 89 ili Слика 90).

  Menjanje položaja sekcije prskanja

  Izvršite sledeće korake da pomerite spoljne sekcije za prskanje u položaj za PRSKANJE:

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija spustite spoljašnje sekcije.

   Note: Sačekajte dok se spoljašnje sekcije prskalice ne izvuku potpuno u položaj za prskanje.

  Završite posao prskalice, a zatim izvršite sledeće korake da biste uvukli spoljne sekcije prskalice u transportni položaj:

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija podignite spoljašnje sekcije dok se potpuno ne podignu do nosača sekcija strela za transport formirajući transportni položaj X“, a cilindri za podizanje ne budu potpuno uvučeni.

   Important: Kada spoljašnje sekcije dostignu željeni položaj, otpustite prekidač(e) za podizanje strela sekcija. Pokretanje aktuatora preko mehaničkih graničnika može da ošteti cilindre za podizanje i/ili ostale hidraulične komponente.

   g239336

  Important: Da biste sprečili oštećenje cilindara za podizanje, pobrinite se da aktuatori budu potpuno uvučeni pre transporta mašine.

  Korišćenje transportnih nosača strela sekcija

  Prskalica je opremljena transportnim nosačima strela sekcija koji imaju jedinstvenu bezbednosnu funkciju. U slučaju da sekcija prskalice slučajno dođe u kontakt sa nižim nadzemnim predmetom dok je u transportnom položaju, sekcije prskalice mogu da se izguraju iz transportnih nosača. Ako do toga dođe, sekcije prskalice ostaju u gotovo horizontalnom položaju u zadnjem delu mašine. Dok takvo kretanje neće oštetiti sekcije prskalice, one bi trebalo odmah da se vrate u transportni nosač.

  Important: Sekcije prskalice mogu da se oštete ako ih transportujete u bilo kom drugom položaju, osim u transportnom položaju X“ pomoću transportnih nosača strela.

  Da biste vratili spoljašnje sekcije prskalice nazad u transportni nosač, spustite sekcije prskalice u položaj za prskanje, a zatim ih podignite nazad u transportni položaj. Pobrinite se da cilindri za podizanje budu potpuno uvučeni da bi se sprečilo oštećenje šipke aktuatora.

  Saveti za prskanje

  • Ne preklapajte površine gde ste već naprskali.

  • Vodite računa o začepljenju mlaznica. Zamenite sve pohabane ili oštećene mlaznice.

  • Koristite prekidač glavne sekcije da biste zaustavili prskanje pre nego što zaustavite prskalicu. Kada se zaustavi, koristite blokadu neutralne brzine motora da biste održali brzinu motora za pokretanje mućkanja.

  • Dobijate bolje rezultate ako se prskalica kreće dok isključujete sekcije prskalice.

  • Posmatrajte promene u stopi primene koje mogu ukazivati na to da se vaša brzina promenila izvan opsega mlaznica ili da postoji problem sa sistemom za prskanje.

  Modeli HD serije sa automatskim menjačem koji rade u automatskom režimu

  Note: Pogledajte vodič za odabir mlaznice koji je dostupan kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  • Ako koristite prskalicu pri maloj brzini, što dovodi do toga da računar održava prenizak pritisak u sistemu prskalice za nivo primene izabranih mlaznica, hemijski rastvor se nepravilno ispušta iz mlaznice (teče ili curi). Izaberite mlaznicu za prskanje sa nižim opsegom stope primene.

  • Ako koristite prskalicu pri velikoj brzini, što dovodi do toga da računar koristi pun pritisak u sistemu prskalice, pritisak prskalice nije adekvatan za postizanje željene stope primene. Da biste ispravili stopu primene, smanjite brzinu da biste postigli svoju stopu primene ili izaberite mlaznicu za prskanje sa većim opsegom stopa primene.

  Otčepljivanje mlaznica

  Ako se mlaznica začepi dok prskate, očistite mlaznicu na sledeći način:

  1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Postavite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno), a zatim postavite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  3. Uklonite začepljenu mlaznicu i očistite je pomoću flašice vode sa rasprskivačem i četkice za zube.

  4. Montirajte mlaznicu.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor, izvadite ključ, a pre nego što napustite mašinu, sačekajte da se sve zaustavi.

  • Kada završite rad sa mašinom za taj dan, isperite sve ostatke hemikalija sa spoljašnje strane mašine; pogledajte deo Hemijska bezbednost.

  • Pustite motor da se ohladi pre nego što skladištite mašinu u zatvorenom prostoru.

  • Održavajte i čistite sigurnosne pojas(eve) prema potrebi.

  • Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugom uređaju.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane i oštećene nalepnice, kao i one koje nedostaju.

  Čišćenje sistema prskalice

  Important: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

  Pražnjenje rezervoara prskalice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  2. Pronađite drenažni ventil rezervoara na desnoj strani mašine (Слика 92).

   g208238
  3. Otvorite ventil da ispraznite sav neiskorišćeni materijal iz rezervoara (Слика 93).

   Important: Sve otpadne hemikalije odložite u skladu sa lokalnim propisima i uputstvima proizvođača materijala.

   g208237
  4. Zatvorite drenažni ventil (Слика 93).

  Čišćenje prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Isperite prskalicu čistom vodom. Tokom postupka ispiranja, povećajte brzinu pumpe da biste otvorili rasteretni ventil; čišćenje ventila i creva od ostataka tečnosti.
 • Important: Morate uvek da ispraznite i očistite prskalicu odmah nakon svakog korišćenja. Ako to ne učinite hemikalije mogu da se osuše ili zgusnu u vodovima i da zapuše pumpu i druge komponente.

  Koristite odobreni komplet za ispiranje ove mašine. Obratite se ovlašćenom Toro distributeru za više informacija.

  Očistite sistem za prskanje nakon svake sesije prskanja. Da biste temeljno očistili sistem za prskanje, uradite sledeće:

  • Primenite 3 zasebna ispiranja.

  • Koristite sredstva za čišćenje i neutralisanje prema uputstvima proizvođača tih hemikalija.

  • Za poslednje ispiranje koristite čistu vodu (bez sredstava za čišćenje ili neutralisanje).

  1. Napunite rezervoar sa barem 190 l čiste sveže vode i zatvorite poklopac.

   Note: Po potrebi možete da koristite sredstvo za čišćenje/neutralizaciju u vodi. Za poslednje ispiranje koristite samo čistu vodu.

  2. Spustite strele u položaj za prskanje.

  3. Pokrenite motor i postavite prekidač pumpe u položaj ON (uključeno).

  4. Pomerite gasa na veći prazan hod.

  5. Uverite se da je prekidač za mućkanje u položaju ON (uključeno) i upotrebite prekidač za stopu primene da biste podesili visok pritisak.

  6. Postavite prekidač glavne sekcije i prekidače pojedinačnih sekcija u položaje ON (uključeno) da biste počeli sa prskanjem.

  7. Omogućite vodi u rezervoaru da pravilno prska kroz mlaznice.

  8. Proverite mlaznice da biste bili sigurni da sve pravilno prskaju.

  9. Postavite glavni prekidač u položaj OFF (isključeno), isključite pumpu prskalice i ugasite motor.

  10. Ponovite korake od 1 do 9 barem još 2 puta da biste bili sigurni da je sistem prskalice potpuno očišćen.

   Important: Ovaj postupak uvek morate da obavite najmanje 3 puta da biste bili sigurni da je sistem za prskanje potpuno čist, čime se sprečava oštećenje sistema.

  11. Očistite usisni i potisni filter; pogledajte Čišćenje usisnog filtera i Čišćenje potisnog filtera.

   Important: Ako ste koristili močive praškaste hemikalije, očistite sito nakon svakog punjenja rezervoara.

  12. Baštenskim crevom saperite spoljašnost prskalice čistom vodom.

  13. Uklonite mlaznice i ručno ih očistite. Zamenite sve oštećene ili pohabane mlaznice.

  Čišćenje usisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite usisni filter.Očistite usisni filter (češće kada koristite močive prahove).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Na vrhu rezervoara prskalice, uklonite osigurač koji pričvršćuje priključak creva spojenog sa velikim crevom iz kućišta filtera (Слика 94).

   g033577
  3. Uklonite crevo i priključak creva sa kućišta filtera (Слика 94).

  4. Izvucite sito usisa iz kućišta filtera u rezervoaru (Слика 95).

   g033578
  5. Očistite usisni filter čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  6. Umetnite usisni filter u kućište filtera dok potpuno ne nalegne.

  7. Poravnajte crevo i priključak creva sa kućištem filtera na gornjem delu rezervoara i spojite priključak i kućište osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 2.

  Čišćenje potisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite potisni filter.Očistite potisni filter (češće kada koristite močive prahove).
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod potisnog ventila (Слика 96).

   g033582
  3. Okrenite čep za pražnjenje u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite ga sa posude potisnog filtera (Слика 96).

   Note: Sačekajte da se posuda potpuno isprazni.

  4. Okrenite posudu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite glavu filtera (Слика 96).

  5. Uklonite element potisnog filtera (Слика 96).

  6. Očistite element potisnog filtera čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  7. Proverite da li su zaptivka čepa za drenažu (nalazi se ispod posude) i zaptivka posude (nalazi se ispod glave filtera) oštećene i pohabane (Слика 96).

   Important: Zamenite oštećenu i pohabanu zaptivku čepa, posude ili obe.

  8. Postavite element potisnog filtera u glavu filtera (Слика 96).

   Note: Pobrinite se da element filtera bude čvrsto spojen sa glavom filtera.

  9. Postavite posudu na glavu filtera i pritegnite je rukom (Слика 96).

  10. Sastavite čep za pražnjenje sa priključkom na dnu posude i pritegnite čep rukom (Слика 96).

  Čišćenje filtera mlaznice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite mlaznicu sa kupole prskalice (Слика 97).

   g209504
  3. Uklonite filter mlaznice (Слика 97).

  4. Očistite filter mlaznice čistom vodom.

   Important: Zamenite filter ako je oštećen ili ne može da se očisti.

  5. Montirajte filter mlaznice (Слика 97).

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  6. Montirajte mlaznicu na kupolu prskalice (Слика 97).

  Regenerisanje sistema prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након сваке употребе
 • Regenerišite sistem prskalice nakon svakodnevne upotrebe.
 • Specifikacija regeneratora

  Specifikacija regeneratora: propilen glikol netoksični RV antifriz“ sa inhibitorom korozije

  Important: Koristite samo propilen glikol sa inhibitorom korozije. Nemojte da koristite reciklirani propilen glikol. Nemojte da koristite antifriz na bazi etilen glikola.Nemojte da koristite propilen glikol sa dodatim rastvorivim alkoholima (metanol, etanol ili izopropanol) ili slanim rastvorima.

  Priprema regeneratora

  1. Pomerite mašinu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Dodajte regenerator u rezervoar na sledeći način:

   • Za propilen glikol RV antifriz koji je spreman za upotrebu (već pomešan) – u rezervoar dodajte 38 litara propilen glikola RV antifriza.

   • Za koncentrisani propilen glikol RV antifriz, obavite sledeće korake:

    1. Dodajte 38 litara mešavine propilen glikola RV antifriza i vode u rezervoar prskalice. Pripremite mešavinu antifriza prema uputstvu proizvođača za koncentraciju označenu sa najmanje -45 °C.

     Important: Kada čistite prskalicu koristite samo čistu vodu.

    2. Pokrenite motor i postavite prekidač pumpe prskalice u položaj ON (uključeno).

    3. Pritisnite papučicu gasa da biste povećali brzinu motora.

    4. Postavite prekidač mućkanja u položaj ON (uključeno).

     Sačekajte da rastvor regeneratora i vode cirkuliše 3 minuta ili duže.

  Prskanje regeneratora

  Preporučena alatka: providna posuda za prihvat.

  1. Pomerite mašinu na površinu za ispuštanje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Spustite spoljašnje strele sekcija.

  3. Postavite levi, srednji i desni prekidač sekcija i prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno).

  4. Ostavite sistem prskalice da prska dok mlaznice ne isprazne regenerator.

   Note: Većina propilen glikol RV antifriza je obojena roze bojom. Koristite posudu za prihvat da biste uzorkovali ispust prskalice na nekoliko mlaznica.

  5. Isključite prekidač glavne sekcije, 3 prekidača sekcija, prekidač mućkanja, prekidač pumpe prskalice, motor i uklonite ključ.

  Transport ili vuča mašine

  Za informacije o transportu ili vuči mašine, pogledajte priručnik za operatera za vaše Workman vozilo.

  Important: Vežite sekcije prskalice za transportne nosače strela sekcija.

  Одржавање

  Note: Preuzmite besplatnu kopiju električne ili hidraulične šeme na lokaciji www.Toro.com tako što ćete potražiti svoju mašinu na vezi za priručnike na početnoj stranici.

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Prebacite menjač u položaj NEUTRAL (neutralni) (ručni) ili položaj PARK (parkiranje) (automatski).

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Dozvolite samo kvalifikovanom i ovlašćenom osoblju da održava, popravlja, podešava i proverava mašinu.

  • Pre obavljanja bilo kakvih radova održavanja, temeljno očistite i isperite prskalicu; pogledajte odeljak Hemijska bezbednost.

  • Hemikalije koje se koriste u sistemu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, posmatrače, životinje, biljke, zemljište ili drugu imovinu.

   • Pažljivo pročitajte i poštujte nalepnice sa hemijskim upozorenjem i liste bezbednosnih podataka za sve hemikalije koje se koriste i zaštitite se u skladu sa preporukama proizvođača hemijskih supstanci.

   • Uvek zaštitite kožu kada ste u blizini hemikalija. Koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (LZO) da biste se sačuvali od kontakta sa hemikalijama, uključujući sledeće:

    • zaštitne naočare, naočare i/ili zaštitni vizir

    • odelo za zaštitu od hemikalija

    • zaštitni respirator ili masku sa filterom

    • rukavice otporne na hemikalije

    • gumene čizme ili drugu odgovarajuću odeću

    • čistu presvlaku, sapun i jednokratne ubruse za čišćenje

   • Nemojte prihvatati da rukujete ili da radite prskalicom ako podaci o hemijskoj bezbednosti nisu dostupni.

   • Nemojte da dopunjujete, kalibrišete ili čistite mašinu kada u okolini ima ljudi, naročito dece, ili kućnih ljubimaca.

   • Sa hemikalijama rukujte u dobro provetrenom prostoru.

   • Neka čista voda bude dostupna, naročito kada punite rezervoar za prskanje.

   • Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite u blizini hemikalija.

   • Nemojte čistiti mlaznice prskalice tako što ćete duvati kroz njih ili ih stavljati u usta.

   • Uvek operite ruke i ostale izložene delove tela čim pre nakon završetka rada sa hemikalijama.

   • Hemikalije i isparenja su opasni; nikada nemojte ulaziti u rezervoar ili stavljati glavu iznad ili u otvor rezervoara.

  • Kako biste obezbedili da čitava mašina bude u dobrom stanju, neka sva čvrsta oprema bude propisno dotegnuta.

  • Da biste smanjili mogućnost požara, održavajte prostor oko motora čistim i bez suvišnog maziva, hemikalija, trave, lišća i prljavštine.

  • Ako morate da pokrenete motor kako bi se obavila neka servisna podešavanja, držite šake, stopala, odeću i sve delove tela podalje od pokretnih delova. Udaljite svakog.

  • Nemojte podešavati brzinu kretanja mašine. Da bi se osigurala bezbednosti i tačnost, prepustite ovlašćenom distributeru kompanije Toro da proveri brzinu kretanja.

  • Ako je mašini potrebna veća popravka ili vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  • Modifikovanje ove mašine na bilo koji način može uticati na rad, učinak, trajnost ili svrhu mašine i dovesti do povrede ili smrti. Takva upotreba bi mogla da poništi garanciju na proizvod.

  • Kada radite ispod mašine, oslonite mašinu na stalke za dizalicu.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite držače rezervoara.
 • Očistite usisni filter.Očistite usisni filter (češće kada koristite močive prahove).
 • Očistite potisni filter.Očistite potisni filter (češće kada koristite močive prahove).
 • Након сваке употребе
 • Regenerišite sistem prskalice nakon svakodnevne upotrebe.
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite pumpu.
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite šarke strele.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite sva creva i priključke da li su oštećeni i pravilno priključeni.
 • Očistite merač protoka(češće ako ste koristili močive prahove).
 • Сваких 400 сати
 • Pregledajte O-prstenove u sklopovima ventila i zamenite ih ako je potrebno.
 • Zamenite usisni filter.
 • Zamenite potisni filter.
 • Proverite dijafragme pumpe i zamenite ih ako je neophodno.(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite kontrolne ventile pumpe i zamenite ih ako je neophodno.(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite najlonske okretne rukavce.
 • Годишње
 • Kalibrišite ventil za zaobilaženje mućkanja.
 • Isperite prskalicu čistom vodom. Tokom postupka ispiranja, povećajte brzinu pumpe da biste otvorili rasteretni ventil; čišćenje ventila i creva od ostataka tečnosti.
 • Important: Pogledajte Priručnik za operatera vaše mašine i uputstvo za upotrebu motora za dodatne procedure održavanja.

  Kontrolna lista za dnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu za rutinsko korišćenje.

  Stavka održavanja koju treba proveritiZa nedelju:
  Pon.Uto.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad kočnice i parkirne kočnice.       
  Proverite rad birača smera kretanja.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo motornog ulja pre punjenja rezervoara.       
  Proverite nivo ulja u menjaču pre punjenja rezervoara.       
  Pregledajte filter za vazduh pre punjenja rezervoara.       
  Pregledajte rebra za hlađenje motora pre punjenja rezervoara.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.       
  Proverite neobičnu buku pri radu.       
  Proverite pritisak u gumama.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite rad gasa.       
  Očistite usisno sito.       
  Proverite uvlačenje točkova.       
  Podmažite sve mazalice.1       
  Popravite oštećenu farbu.       

  1Odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval

  Označavanje problematičnih područja

  Inspekciju obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Поступци предодржавања

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču startera, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i ozbiljno da povredi vas ili posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača startera i odvojite negativni kabl akumulatora sa akumulatora. Gurnite kabl akumulatora na stranu da ne bi slučajno došao u dodir sa priključkom akumulatora.

  Pristupanje mašini

  Podizanje sklopa rezervoara

  Опасност

  Sklop rezervoara za prskanje predstavlja opasnost od uskladištene energije. Ako nije pravilno zadržan prilikom instaliranja ili uklanjanja sklopa, može se pomeriti ili pasti i povrediti vas ili druge prolaznike.

  Koristite pojaseve i dizalicu iznad glave da poduprete sklop rezervoara prskalice tokom instalacije, uklanjanja ili bilo kakvog održavanja kad god uklanjate pričvrsne elemente.

  Možete podići sklop rezervoara da biste pristupili motoru i drugim unutrašnjim komponentama. Okrenite produžetak strele napred da biste ravnomernije rasporedili težinu.

  1. Rezervoar prskalice je prazan.

  2. Parkirajte vozilo na ravnoj površini.

  3. Koristite prekidače za upravljanje strelom da podignete produžetak strele na približno 45°.

  4. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  5. Uklonite sigurnosne zavrtnje sa prednje strane platforme (Слика 98).

   g022366
  6. Preklopite produžetke strele napred, pored sklopa rezervoara da biste ravnomernije rasporedili težinu i sprečili da se prevrne unazad.

  7. Podižite sklop rezervoara dok cilindri podizača ne budu potpuno izvučeni.

  8. Sklonite oslonce tovarnog prostora sa skladišnih nosača na zadnjem delu panela sistema za zaštitu od prevrtanja (Слика 99).

   g002397
  9. Gurnite oslonce za tovarni prostor na šipku cilindra vodeći računa da se krajnji držači oslanjaju na kraj cevi cilindra i na kraj šipke cilindra za podizanje (Слика 100).

   g009164

  Spuštanje sklopa rezervoara

  1. Kada ste spremni da spustite sklop rezervoara, uklonite oslonce za tovarni prostor iz cilindra i umetnite u nosače na zadnjoj strani ROPS panela.

   Important: Nemojte pokušavati da spustite sklop rezervoara sa sigurnosnim osloncem za tovarni prostor na cilindru.

  2. Uvucite cilindre za podizanje da pažljivo spustite rezervoar na ram.

  3. Ugradite 2 pričvrsna zavrtnja i učvršćivače da biste učvrstili sklop rezervoara.

  4. Preklopite produžetke strele unazad u produženi položaj.

  5. Koristite prekidače za upravljanje strelom da podignete produžetke strele u TRANSPORTNI položaj.

  Подмазивање

  Podmazivanje pumpe prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite pumpu.
 • Vrsta sredstva za podmazivanje: Mobil XHP 461

  1. Pronađite priključke za podmazivanje na pumpi prskalice.

   Note: Pumpa prskalice se nalazi na zadnjem delu mašine.

   g208179
  2. Obrišite 2 udaljene mazalice.

  3. Upumpajte mast u svaku udaljenu mazalicu.

  4. Obrišite suvišno mazivo.

  Podmazivanje šarki strele

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Podmažite šarke strele.
 • Important: Ako šarku strele operete vodom, obrišite svu vodu i ostatke sa sklopa šarke i nanesite sveže mazivo.

  Vrsta sredstva za podmazivanje: litijumova mast br. 2

  1. Obrišite mazalice tako da strana tela ne mogu da prodru u ležaj ili čauru.

  2. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru na svakom priključku Слика 102.

   g002014
  3. Obrišite suvišno mazivo.

  4. Ponovite ovaj postupak za svaki okretni oslonac strele.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odspojite akumulator. Prvo odspojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, izvucite punjač.

  • Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Zamena osigurača

  Blok osigurača sistema prskalice montiran je na kraju bloka osigurača za vozilo. Zamenite otvoreni osigurač osiguračem istog tipa i amperaže.

  g362157

  Održavanje sistema prskalice

  Proveravanje creva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite sva creva i priključke da li su oštećeni i pravilno priključeni.
 • Сваких 400 сати
 • Pregledajte O-prstenove u sklopovima ventila i zamenite ih ako je potrebno.
 • Pregledajte svako crevo sistema prskalice da li je napuklo, da li curi ili je na drugi način oštećeno. U isto vreme, proverite da li veze i priključci imaju slična oštećenja. Zamenite creva i priključke ako su oštećeni.

  Zamena usisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite usisni filter.
 • Note: Odredite odgovarajuću veličinu sita usisnog filtera koja vam je potrebna za obavljanje posla; pogledajte Odabir usisnog filtera.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Na vrhu rezervoara prskalice, uklonite osigurač koji pričvršćuje priključak creva spojenog sa velikim crevom iz kućišta filtera (Слика 104).

   g033577
  3. Uklonite crevo i priključak creva sa kućišta filtera (Слика 104).

  4. Uklonite stari usisni filter iz kućišta filtera u rezervoaru (Слика 105).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

   g033578
  5. Montirajte novi usisni filter u kućište filtera.

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  6. Poravnajte crevo i priključak creva sa kućištem filtera na gornjem delu rezervoara i spojite priključak i kućište osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 2.

  Zamena potisnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite potisni filter.
 • Note: Odredite odgovarajuću veličinu sita potisnog filtera koja vam je potrebna za obavljanje posla; pogledajte Odabir potisnog filtera.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod potisnog ventila (Слика 106).

   g033582
  3. Okrenite čep za pražnjenje u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite ga sa posude potisnog filtera (Слика 106).

   Note: Sačekajte da se posuda potpuno isprazni.

  4. Okrenite posudu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu i uklonite glavu filtera (Слика 106).

  5. Uklonite stari element potisnog filtera (Слика 106).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

  6. Proverite da li su zaptivka čepa za drenažu (nalazi se ispod posude) i zaptivka posude (nalazi se ispod glave filtera) oštećene i pohabane (Слика 106).

   Note: Zamenite oštećenu i pohabanu zaptivku čepa, posude ili obe.

  7. Postavite novi element potisnog filtera u glavu filtera (Слика 106).

   Note: Pobrinite se da element filtera bude čvrsto spojen sa glavom filtera.

  8. Postavite posudu na glavu filtera i pritegnite je rukom (Слика 106).

  9. Sastavite čep za pražnjenje sa priključkom na dnu posude i pritegnite čep rukom (Слика 106).

  Zamena filtera mlaznice

  Note: Odredite odgovarajuću veličinu sita filtera mlaznice koja vam je potrebna za obavljanje posla; pogledajte Odabir filtera vrha mlaznice (opciono).

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite mlaznicu sa kupole prskalice (Слика 107).

   g209504
  3. Uklonite stari filter mlaznice (Слика 107).

   Note: Odložite stari filter u otpad.

  4. Montirajte novi filter mlaznice (Слика 107).

   Note: Pobrinite se da filter potpuno nalegne.

  5. Montirajte mlaznicu na kupolu prskalice (Слика 107).

  Provera pumpe prskalice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite dijafragme pumpe i zamenite ih ako je neophodno.(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Proverite kontrolne ventile pumpe i zamenite ih ako je neophodno.(obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro).
 • Note: Sledeće komponente mašine se smatraju delovima koji se troše korišćenjem, osim ako se ne otkrije da su defektni, i nisu pokriveni Garancijom vezanom za ovu mašinu.

  Neka ovlašćeni distributer kompanije Toro proveri da li su sledeće interne komponente pumpe oštećene:

  • Dijafragma pumpe

  • Sklopovi kontrolnih ventila pumpe

  Zamenite bilo koju komponentu ako je neophodno.

  Provera najlonskih okretnih rukavaca

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite najlonske okretne rukavce.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Izvucite strele spoljašnjih sekcija u položaj za prskanje i poduprite ih nogarama ili pojasevima i opremom za podizanje.

  3. Uklonite zavrtanj i navrtku koji pričvršćuju okretni oslonac i uklonite osovinicu (Слика 108).

   g242083
  4. Uklonite strelu i sklop okretnog nosača sa sredine rama da biste pristupili najlonskim čaurama.

  5. Uklonite i pregledajte najlonske rukavce s prednje i zadnje strane okretnog nosača (Слика 108).

   Note: Zamenite pohabane ili oštećene rukavce.

  6. Podmažite najlonske čaure malom količinom ulja i ugradite čaure u okretni nosač (Слика 108).

  7. Poravnajte rupe na okretnom nosaču sa rupama na kraju kanal (Слика 108).

  8. Montirajte okretni oslonac i pričvrstite ga zavrtnjem sa prirubnicom i kontranavrtkom sa prirubnicom koji su uklonjeni u koraku 3.

  9. Ponovite korake od 2 do 8 za ostale strele spoljašnjih sekcija.

  Podešavanje nivoa strela

  Sledeći postupak se može koristiti za podešavanje aktuatora na srednjoj streli da bi leva i desna strela bile u nivou.

  1. Izvucite strele u položaj za prskanje.

  2. Uklonite opružni osigurači iz okretnog oslonca (Слика 109).

   g013780
  3. Podignite strelu i uklonite osovinicu (Слика 109) i polako spustite strelu na zemlju.

  4. Pregledajte osovinicu da li je oštećena i zamenite je ako je neophodno.

  5. Koristite ključ na ravnoj strani šipke aktuatora da biste je imobilizirali, zatim otpustite kontranavrtku da biste omogućili da se šipka sa ušicom podesi (Слика 110).

   g014220
  6. Okrenite šipku sa ušicom u šipci aktuatora da biste skratili ili produžili izvučeni aktuator u željeni položaj (Слика 110).

   Note: Morate da okrenete šipku sa ušicom za pola ili za ceo krug da biste mogli da sklopite šipku sa strelom.

  7. Kada postignete željeni položaj pritegnite kontranavrtku da biste pričvrstili aktuator i šipku sa ušicom.

  8. Podignite strelu da biste poravnali obrtnu tačku sa šipkom aktuatora.

  9. Dok držite strelu, umetnite osovinicu kroz obrtnu tačku strele i šipku aktuatora (Слика 109).

  10. Sa osovinicom na mestu, pustite strelu i pričvrstite osovinicu opružnim osiguračem koji ste ranije uklonili.

  11. Ponovite postupak za svaki ležaj šipke aktuatora, ako je neophodno.

  Чишћење

  Important: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

  Čišćenje merača protoka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Očistite merač protoka(češće ako ste koristili močive prahove).
  1. Temeljno isperite i ocedite ceo sistem prskalice.

  2. Uklonite merač protoka sa prskalice i isperite ga čistom vodom.

  3. Uklonite sigurnosni prsten na uzvodnoj strani (Слика 111).

   g214630
  4. Očistite turbinu i glavčinu turbine da biste uklonili metalne opiljke i močive prahove.

  5. Proverite da li su lopatice turbine pohabane.

   Note: Držite turbinu u ruci i zavrtite je. Trebalo bi da se slobodno okreće sa malo zastoja. Ako ne, zamenite je.

  6. Sklopite merač protoka.

  7. Koristite blagi pritisak (0,50 bara (50 kPa)) vazduha da biste proverili da li se turbina slobodno vrti.

   Note: Ako se turbina ne vrti slobodno, otpustite zavrtanj na dnu glavčine turbine za 1/16 kruga dok turbina ne počne da se vrti.

  Čišćenje ventila prskalice

  Uklanjanje aktuatora ventila

  1. Pozicionirajte prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite konektor sa 3 pina ventila aktuatora od konektora sa 3 utičnice višežilnog kabla prskalice.

  3. Uklonite osigurač koji pričvršćuje aktuator na razvodni ventil za ventil regulacije stope, mućkanje, glavne sekcije ili sekcije (Слика 112).

   Note: Stisnite 2 nožice osigurača zajedno dok ih gurate nadole.

   Note: Zadržite aktuator i osigurač za montažu u Montiranje aktuatora ventila.

   g028237
  4. Skinite aktuator sa razvodnog ventila.

  Uklanjanje razvodnog ventila regulacije stope

  1. Uklonite 2 prirubničke stezaljke i 2 zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za regulacioni ventil stope (Слика 113) na pritisni filter i ventil za mućkanje.

   Note: Sačuvajte prirubničke stezaljke i zaptivke za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila regulacije stope.

   g033584
  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za spajanje razvodnika za regulacioni ventil stope (Слика 114).

   g033585
  3. Uklonite 2 zavrtnja sa prirubnicom (¼ x ¾") i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (¼") koji pričvršćuju regulacioni ventil stope na nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 114).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za montažu glave potisnog filtera da bi se regulacioni ventil stope lakše uklonio.

   Note: Zadržite zavrtnje sa prirubnicom, kontranavrtke sa prirubnicom i držač za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila za mućkanje.

  Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje

  1. Uklonite 3 prirubničke stezaljke i 3 zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil za mućkanje (Слика 115) za ventil za zaobilaženje mućkanja, regulacioni ventil stope i ventil glavne strele.

   Note: Sačuvajte prirubničke stezaljke i zaptivke za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila za mućkanje.

   g033586
  2. Uklonite držač koji pričvršćuje utičnicu za brzo rastavljanje na spojnicu za brzo rastavljanje razvodnika za ventil za mućkanje (Слика 116).

   g214596
  3. Uklonite zavrtanj sa prirubnicom (¼ x ¾") i kontranavrtku sa prirubnicom (¼") koji pričvršćuju ventil za mućkanje na nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 116).

   Note: Zadržite zavrtanj sa prirubnicom, kontranavrtku sa prirubnicom i držač za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila za mućkanje.

  Uklanjanje razvodnog ventila glavne strele

  1. Uklonite prirubničke stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil glavne strele (Слика 117) sa ventilom za zaobilaženje glavne strele, ventilom za mućkanje i prirubničkim kolenom od 90° (na kraju creva merača protoka).

   Note: Sačuvajte prirubničke stezaljke i zaptivke za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila glavne strele.

   g033590
  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak od 90° na spojnicu razvodnika za ventil glavne strele (Слика 118).

   g033591
  3. Uklonite zavrtanj sa prirubnicom (¼ x ¾") i kontranavrtku sa prirubnicom (¼") koji pričvršćuju ventil glavne strele na nosač ventila i uklonite razvodnik ventila sa mašine (Слика 118).

   Note: Zadržite zavrtanj sa prirubnicom, kontranavrtku sa prirubnicom i držač za instalaciju u Instaliranje razvodnog ventila glavne strele.

  Uklanjanje razvodnog ventila sekcije

  1. Uklonite stezaljke i zaptivke koje pričvršćuju razvodnik za ventil sekcije (Слика 119) sa ventilom susedne sekcije (ako ventil leve sekcije i redukovana spojnica).

   g028236
  2. Uklonite osigurače koji pričvršćuju izlazni priključak za razvodnik ventila sekcije i razvodnik ventila za priključak za zaobilaženje (Слика 120).

   g028238
  3. Za ventile strele leve ili desne sekcije, uklonite zavrtnje sa prirubnicom i navrtke sa prirubnicom da biste pričvrstili ventile sekcije na nosač ventila i uklonili ventil razvodnika sa mašine; za ventil srednje sekcije, uklonite razvodnik ventila sekcije sa mašine (Слика 121).

   g028239

  Čišćenje razvodnog ventila

  1. Postavite rukavac ventila tako da bude u zatvorenom položaju (Слика 122 deo B).

   g027562
  2. Uklonite 2 sklopa krajnja poklopca priključka sa svakog tela razvodnika (Слика 123 i Слика 124).

   g028243
   g028240
  3. Okrenite rukavac ventila tako da lopta bude u otvorenom položaju (Слика 122 deo A).

   Note: Kada rukavac ventila bude paralelno sa protokom ventila, lopta ispada.

  4. Uklonite osigurač rukavca sa proreza na portu u razvodniku (Слика 123 i Слика 124).

  5. Uklonite osigurač rukavca ventila sa razvodnika (Слика 123 i Слика 124).

  6. Posegnite do tela razvodnika i uklonite rukavac ventila sa sklopa (Слика 123 i Слика 124).

  7. Očistite unutrašnjost razvodnika i spoljašnost loptastog ventila, sklop rukavca ventila, hvatač rukavca i krajnji priključak.

  Montaža razvodnog ventila

  Materijal koji dobavlja operater: čista silikonska mast.

  Important: Prilikom sklapanja ventila koristite samo silikonsku mast.

  1. Proverite stanje O prstenova (samo u odeljku ventila razvodnika), O-prstenove krajnjeg poklopca, O-prstenove zadnjeg ležišta i ležište kugle da li ima oštećenja ili habanja (Слика 123 i Слика 124).

   Note: Zamenite oštećene ili pohabane O-prstenove ili ležišta.

  2. Nanesite silikonsku mast na rukavac ventila i umetnite ga u ležište tela ventila (Слика 123 i Слика 124).

  3. Montirajte rukavac ventila i ležište u razvodnik i pričvrstite rukavac i ležište osiguračem rukavca (Слика 123 i Слика 124).

  4. Pobrinite se da O-prsten zadnjeg ležišta i ležište kugle budu poravnati sa krajnjim poklopcem priključka (Слика 123 i Слика 124)

  5. Montirajte sklop krajnjeg poklopca priključka na telo razvodnika dok prirubnica krajnjeg poklopca priključka ne dodirne telo razvodnika (Слика 123 i Слика 124), zatim okrenite krajnji poklopac priključka za dodatnu ⅛ do ¼ okreta.

   Note: Budite pažljivi da ne oštetite kraj priključka.

  6. Umetnite kuglu u telo ventila (Слика 125).

   Note: Rukavac ventila treba da stane unutar otvora kugle. Ako rukavac ventila ne stane, podesite položaj kugle (Слика 125).

   g027565
  7. Okrenite sklop rukavca ventila tako da ventil bude zatvoren (Слика 122 deo B)

  8. Ponovite korake od 4 do 5 za sve ostale sklopove krajnjeg poklopca priključka.

  Instaliranje razvodnog ventila regulacije stope

  1. Poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika regulacionog ventila stope i glave potisnog filtera (Слика 126 deo A).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za pričvršćivanje glave potisnog filtera da bi se omogućio potreban pristup.

   g238670
  2. Sklopite razvodnik regulacionog ventila, zaptivku i glavu potisnog filtera sa prirubničkom stezaljkom i pritegnite rukom (Слика 126 deo A).

  3. Poravnajte zaptivku između prirubnica regulacionog ventila stepena i razvodnika ventila za mućkanje (Слика 126 deo A).

  4. Sklopite razvodnik regulacionog ventila, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje sa prirubničkom stezaljkom i pritegnite rukom (Слика 126 deo A).

  5. Montirajte regulacioni ventil stope na nosač ventila pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i 2 navrtke sa prirubnicom (Слика 126, deo A) koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnog ventila regulacije stope i pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 10 do 12 N∙m.

  6. Sklopite izlazni priključak sa priključkom spojnice na dnu i razvodnikom regulacionog ventila stope (Слика 126 deo B).

  7. Pričvrstite izlazni priključak umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 126 deo B).

  8. Ako ste otpustili opremu za pričvršćivanje glave potisnog filtera, pritegnite navrtke i zavrtnjeve momentom od 10 do 12 N∙m.

  Instaliranje razvodnog ventila za mućkanje

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila za mućkanje, zaptivku i prirubnicu ventila za zaobilaženje mućkanja (Слика 127).

   Note: Ako je neophodno, otpustite opremu za pričvršćivanje ventila glavne strele da bi se omogućio potreban pristup.

   g033604
  2. Montirajte ventil za zaobilaženje mućkanja, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje pomoću prirubničke stezaljke i pritegnite rukom (Слика 128).

  3. Poravnajte zaptivku između prirubnica regulacionog ventila stope i razvodnika ventila za mućkanje (Слика 128, deo A).

   g033605
  4. Montirajte regulacioni ventil stope, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje sa prirubničkom stezaljkom i pritegnite rukom (Слика 128, deo A)

  5. Poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika ventila za mućkanje i ventila glavne strele (Слика 128 deo A)

  6. Montirajte razvodnik ventila za mućkanje, zaptivku i ventil glavne strele pomoću prirubničke stezaljke i pritegnite rukom (Слика 128, deo A)

  7. Montirajte izlazni priključak na priključak spojnice na dnu razvodnika za ventil za mućkanje (Слика 128, deo B)

  8. Pričvrstite izlazni priključak na priključak spojnice osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 128, deo B)

  9. Montirajte ventil za mućkanje na nosač ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 127) koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje i pritegnite zavrtanj i navrtku momentom od 10 do 12 N∙m.

  10. Ako ste otpustili opremu za pričvršćivanje ventila glavne strele, pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 10 do 12 N∙m.

  Instaliranje razvodnog ventila glavne strele

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila glavne strele, zaptivku i prirubnicu ventila za zaobilaženje glavne strele (Слика 129).

   g033590
  2. Montirajte razvodnik ventila glavne strele, zaptivku i ventil za zaobilaženje glavne strele pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Слика 129).

  3. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila glavne strele, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje (Слика 129).

  4. Montirajte razvodnik ventila glavne strele, zaptivku i razvodnik ventila za mućkanje pomoću prirubničke stezaljke i pritegnite rukom (Слика 129)

  5. Poravnajte utičnicu izlaznog priključka od 90° sa priključkom spojnice na dnu razvodnika za ventil glavne strele (Слика 130).

   g033591
  6. Pričvrstite izlazni priključak umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 130).

  7. Montirajte ventil za mućkanje na nosač ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 129) koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnog ventila glavne strele i pritegnite zavrtanj i navrtku momentom od 10 do 12 N∙m.

  Instaliranje razvodnog ventila sekcije

  1. Umetnite gornji krajnji poklopac priključka razvodnog ventila u priključak za zaobilaženje (Слика 131, deo A).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za pričvršćivanje priključka za zaobilaženje da bi se omogućio slobodan prostor.

   g033609
  2. Pričvrstite krajnji poklopac priključka za priključak za zaobilaženje umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 131 deo A).

  3. Montirajte izlazni priključak sa donjim krajnjim poklopcem priključka razvodnog ventila (Слика 131, deo A).

  4. Pričvrstite krajnji poklopac priključka umetanjem osigurača u prorez izlaznog priključka (Слика 131 deo A).

  5. Poravnajte zaptivku između prirubnica redukovane spojnice i razvodnika ventila sekcije (Слика 131 deo B).

  6. Sklopite redukovanu spojnicu, zaptivku i razvodnik ventila sekcije sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 131 deo B).

  7. Ako montirate 2 preostale sekcije ventila, poravnajte zaptivku između prirubnica razvodnika ventila 2 susedne sekcije (Слика 131 deo B).

  8. Sklopite 2 razvodnika ventila susednih sekcija i zaptivku sa stezaljkom pritegnutom rukom (Слика 131 deo B).

  9. Za ventile strele leve ili desne sekcije, sklopite ventile sa nosačem ventila pomoću zavrtnja sa prirubnicom i kontranavrtke sa prirubnicom koje ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje razvodnog ventila sekcije i pritegnite navrtke i zavrtnje momentom od 10 do 12 N∙m.

  10. Ako otpustite opremu za pričvršćivanje priključka za zaobilaženje, pritegnite navrtku i zavrtanj momentom od 10 do 12 N∙m.

  Montiranje aktuatora ventila

  1. Poravnajte aktuator sa razvodnim ventilom i (Слика 112).

  2. Pričvrstite aktuator i ventil osiguračem kojeg ste uklonili u koraku 3 odeljka Uklanjanje aktuatora ventila.

  3. Povežite konektor sa 3 pina aktuatora ventila snopa kablova sa priključkom sa 3 ulaza snopa kablova prskalice.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Isključite pumpu prskalice.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ (ako je deo opreme).

   • Sačekajte da se sva kretanja zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Priprema mašine za skladištenje

  Kratkoročno skladištenje

  (Manje od 30 dana)

  Izvršite sledeće postupke:

  1. Čišćenje sistema prskalice

  2. Priprema za kondicioniranje prskalice

  3. Kondicioniranje prskalice

  Čišćenje spoljašnjosti mašine

  Important: Nemojte koristiti braktičnu ili prerađenu vodu za čišćenje mašine.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu; isključite pumpu prskalice i motor; izvadite ključ; a pre nego što napustite mašinu, sačekajte da se sve zaustavi.

   Note: Za Workman modele HD i HDX serije sa ručnim menjačem, isključite PTO.

  2. Očistite prljavštinu i ostatke sa cele mašine, uključujući spoljnu stranu rebara cilindarske glave i kućišta ventilatora.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom za pranje mašine. Pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem ili oprati neophodne masnoće na tačkama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini upravljačke table, svetala, motora i akumulatora.

  Priprema za kondicioniranje prskalice

  1. Pomerite mašinu na drenažnu površinu, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite pumpu prskalice, isključite motor, izvadite ključ, i pre nego što napustite mesto operatera, sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  2. Ispraznite rezervoar za svežu vodu i ostavite slavinu rezervoara otvorenu.

  3. Potpuno ocedite rezervoar za prskanje, što potpunije moguće.

  4. Pripremite rastvor inhibitora rđe, RV antifriza koji nije na bazi alkohola; pogledajte Priprema regeneratora.

  5. Uklonite jednu od cevi za senzor pritiska sa pritisnog priključka za povezivanje kao što je prikazano na Слика 132.

   g362136
  6. Pokrenite motor i spustite strelu spoljne sekcije.

  Kondicioniranje prskalice

  1. Pokrenite pumpu prskalice na nekoliko minuta da RV antifriz cirkuliše kroz sistem prskalice i bilo koje montirane opreme.

  2. Okrenite prekidače leve, srednje i desne sekcije u položaj ON (uključeno).

  3. Okrenite prekidač glavne sekcije u položaj ON (uključeno) i potražite sledeće:

   • Uverite se da RV sredstvo protiv smrzavanja teče iz odvojenog kraja cevi merača pritiska.

   • Isprskavajte mlaznicu sve dok ne bude vidljiv RV antifriz.

  4. Okrenite prekidač glavne sekcije u položaj OFF (isključeno).

  5. Okrenite prekidač pumpe u položaj OFF (isključeno).

  6. Pomoću prekidača za podizanje strela sekcija podignite strele spoljašnjih sekcija.

   Podignite strele sekcija dok se potpuno ne premeste na nosač za transport strela, formirajući transportni položaj X“, a cilindri za podizanje ne budu uvučeni.

   Note: Pobrinite se da cilindri za podizanje budu potpuno uvučeni da bi se sprečilo oštećivanje šipke aktuatora.

  7. Isključite motor.

  8. Potpuno ocedite rezervoar za prskanje, što potpunije moguće.

  Dugoročno skladištenje

  (Duže od 30 dana)
  1. Očistite ventile prskalice; pogledajte Čišćenje ventila prskalice.

  2. Podmažite prskalicu; pogledajte Подмазивање.

  3. Proverite i dotegnite sve zavrtnje i navrtke.

   Note: Popravite ili zamenite svaki deo koji je pohaban ili oštećen.

  4. Proverite stanje svih creva prskalice.

   Note: Popravite sva creva koja su pohabana ili oštećena.

  5. Pritegnite sve priključke.

  6. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen bojom koju možete nabaviti kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  7. Ako je potrebno, pripremite vozilo za dugotrajno skladištenje; pogledajte Priručnik za operatera za vaše vozilo.

  8. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu.

  9. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Priprema mašine za servis

  1. Umetnite cev senzora pritiska u pritisni priključak tako da potpuno nalegne (Слика 133).

   g362136
  2. Zatvorite slavinu rezervoara za svežu vodu.

  3. Dodajte gorivo u rezervoar za gorivo.

  4. Servis vozila; pogledajte Priručnik za operatera za vaše vozilo.

  Uklanjanje platforme prskalice i rezervoara

  Kapacitet opreme za podizanje: 408 kg

  Опасност

  Sklop rezervoara za prskanje predstavlja opasnost od uskladištene energije. Ako nije pravilno zadržan prilikom instaliranja ili uklanjanja sklopa, može se pomeriti ili pasti i povrediti vas ili prolaznike.

  Koristite pojaseve i dizalicu iznad glave da poduprete sklop rezervoara prskalice tokom instalacije, uklanjanja ili bilo kakvog održavanja kad god uklanjate pričvrsne elemente.

  Priprema centralne konzole

  1. Odvojite kablove akumulatora sa akumulatora; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Odvojite blok osigurača prskalice od bloka osigurača mašine i odvojite ožičenje između 2 bloka osigurača; pogledajte Instaliranje bloka osigurača prskalice.

  3. Izvadite višežilni kabl iz J-kopči; pogledajte Sprovođenje zadnjeg električnog višežilnog kabla prskalice do kontrolne konzole.

  4. Otpustite ručicu koja se nalazi ispod konzole i uklonite rascepku; pogledajte Montiranje kontrolne konzole na mašinu.

  5. Odvojite terminale žica koje povezuju blok osigurača za prskalicu sa blokom osigurača mašine; pogledajte Instaliranje bloka osigurača prskalice.

  6. Odvojite blok osigurača za prskalicu od bloka osigurača za mašinu; pogledajte Instaliranje bloka osigurača prskalice.

  7. Uklonite konzolu sa montažnog nosača konzole na komandnoj tabli mašine i poravnajte okretni oslonac na kontrolnoj konzoli sa držačem za skladištenje na prednjem pojasu rezervoara (Слика 134); pogledajte Montiranje kontrolne konzole na mašinu.

   g033615
  8. Montirajte konzolu na nosač i pričvrstite okretni oslonac na nosač pomoću rascepke (Слика 134).

  Instaliranje postolja dizalice

  Kapacitet opreme za podizanje: 408 kg

  1. Poravnajte prednje postolje dizalice sa prihvatom postolja dizalice na prednjem delu rezervoara (Слика 135).

   g028422
  2. Umetnite postolje dizalice u prihvat sve dok srednja rupa u cevi horizontalnog postolja dizalice ne bude poravnata sa rupom na vrhu prihvata (Слика 135).

  3. Umetnite svornjak (½ x 3") u rupe na postolju dizalice i prihvat i pričvrstite svornjak rascepkom (5/32 x 2-⅝").

  4. Namestite ručicu za zaključavanje u prihvat i zategnite ga rukom (Слика 135).

  5. Poravnajte zadnje postolje dizalice sa prihvatom zadnjeg postolja dizalice (Слика 136).

   g028423
  6. Poravnajte rupu na vrhu postolja dizalice sa rupom u ramu platforme rezervoara (Слика 136)

  7. Pričvrstite postolje dizalice na prihvat i ram pomoću 2 svornjaka (½ x 4-½") i 2 rascepke (5/32 x 2-⅝") kao što je prikazano na Слика 136.

  8. Ponovite korake od 1 do 7 za prednja i zadnja postolja dizalice na drugoj strani platforme rezervoara.

  Produženje postolja dizalice

  Koristite dizalicu i produžetak postolja dizalice da biste produžili postolja dizalice.

  g392428

  Uklonite platformu prskalice

  1. Spustite strele na približno 45° i zakrenite ih prema napred (Слика 138).

   g033619
  2. Uklonite 2 zavrtnja (½ x 1-½") i 2 navrtke (½") koji pričvršćuju držač sklopa platforme rezervoara na nosač tovarnog prostora na ramu sa svake strane mašine; pogledajte Spuštanje platforme rezervoara.

  3. Podignite platformu rezervoara pomoću cilindara za podizanje, postavite cilindarsku bravu i izvršite sledeće:

   Note: Pogledajte Podizanje sklopa rezervoara.

  4. Uklonite cilindarsku bravu i spustite platformu rezervoara pomoću cilindara za podizanje; pogledajte Spuštanje sklopa rezervoara.

  5. Pričvrstite opremu za podizanje na horizontalne cevi prednjih postolja dizalice i vertikalni stub zadnjih postolja dizalice (Слика 138).

  6. Podignite sklop rezervoara 7,5 do 10 cm i uklonite klinove za osovinu i svornjake koji pričvršćuju cilindre za podizanje na sklop rezervoara.

  7. Podignite platformu rezervoara sa mašine dovoljno visoko da uklonite platformu sa mašine (Слика 138).

  8. Pažljivo pomerite vozilo napred i dalje od platforme rezervoara.

  9. Polako spustite platformu rezervoara na tlo.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Sekcija ne prska.
  1. Električna veza sa ventilom sekcije je zaprljana ili prekinuta.
  2. Pregoreo je osigurač.
  3. Priklješteno je crevo.
  4. Zaobilaženje sekcije je nepravilno podešeno.
  5. Postoji oštećen ventil sekcije.
  6. Električni sistem je oštećen.
  1. Rukom isključite ventil. Odvojite električni priključak na ventilu, očistite sve kontakte i povežite ih.
  2. Proverite osigurače i zamenite ih ako je neophodno.
  3. Popravite ili zamenite crevo.
  4. Podesite zaobilaženje sekcije.
  5. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  6. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Sekcija se ne isključuje.
  1. Ventil sekcije je oštećen.
  1. Rastavite ventil sekcije; pogledajte odeljak Čišćenje ventila prskalice. Pregledajte sve delove i zamenite oštećene.
  Ventil sekcije curi..
  1. Zaptivka ili ležište ventila su pohabani ili oštećeni.
  1. Rasklopite ventil i zamenite zaptivke pomoću kompleta za popravku ventila; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.
  Mlaznice prskalice kaplju kada se sekcija isključi.
  1. Nakupila se prljavština između tela mlaznice i dijafragme kontrolnog ventila.
  1. Očistite telo mlaznice i dijafragmu; pogledajte odeljak Čišćenje tela mlaznice i dijafragme kontrolnog ventila.
  Pad pritiska se javlja kada se uključi strela.
  1. Ventil za zaobilaženje strele nije dobro podešen.
  2. Postoji prepreka u telu ventila strele.
  3. Mlaznica filtera je oštećena ili zapušena.
  1. Podesite ventil za zaobilaženje strele.
  2. Uklonite ulazne i izlazne priključke ventila strele i uklonite prepreke.
  3. Uklonite i pregledajte mlaznice.

  Шематски прикази

  Dijagram toka, sistem prskalice

  g209531