Bevezetés

A rönkvilla Toro kompakt kisgépen való használatra szánt munkaeszköz. Fák és nagyobb cserjék gyors és könnyű elültetéséhez, valamint különféle anyagok áthelyezéséhez nyújt segítséget a lakóterületi ingatlanokon és kereskedelmi területeken való használata során. Kizárólag fák és nagyobb cserjék ültetésére alkalmas. Kizárólag Toro vontatóegységeken való használatra alkalmas.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A termékekkel és tartozékokkal kapcsolatos információkért, a márkakereskedőkre vonatkozó tájékoztatásért vagy terméke regisztrációjáért a Torót közvetlenül is elérheti a www.Toro.com címen.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és gyári szám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

g000826

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és tartalmazza a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket. Ezek az üzenetek olyan veszélyt jeleznek, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv emellett 2 szót is használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • A munkaeszközt ne felemelt vagy (adott esetben) kitolt karokkal szállítsa. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése vagy (adott esetben) kitolása befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett és visszahúzott helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Az emelővillával kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

 • Mindig engedje le a munkaeszközt és állítsa le a gépet, amikor elhagyja a kezelőállást.

 • Tisztítson le minden szennyeződést és hulladékot, amely gátolhatja a munkaeszköz felkapcsolását a gépre. Gondoskodjon arról, hogy a munkaeszköz reteszelő csapjai teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába. A munkaeszköz gépre történő biztonságos csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el a gép Kezelői kézikönyvét.

 • A munkaeszközt emelés közben tartsa vízszintes helyzetben, hogy ne dőljön hátrafelé a tartalma.

 • Minden használat után vizsgálja meg az emelővilla épségét.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal100-4650
decal100-4690

Termékáttekintés

g000827

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség62 cm
Hosszúság114 cm
Magasság32 cm
Tömeg77 kg
Villahossz109 cm
Maximális teherbírás100 kg

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz, forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com címre.

Beruházása legjobb védelme és Toro-berendezése optimális teljesítményének fenntartása érdekében eredeti Toro-alkatrészeket használjon. Ha a megbízhatóságról van szó, a Toro kifejezetten az Ön berendezésének pontos műszaki jellemzőihez tervezett pótalkatrészeket biztosítja. A zökkenőmentes használat érdekében ragaszkodjon az eredeti Toro-alkatrészekhez.

Üzemeltetés

A munkaeszköznek a vontatóegységre való fel- és az arról történő leszerelésével kapcsolatban tekintse át a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

A rönkvilla használata

Note: A rönkvilla kiválóan alkalmas földlabdás és konténeres nevelésű fák és cserjék szállítására. A villa kőtömbök mozgatására is alkalmas. Maximális teherbírás 100 kg.

 1. Ha a vontatóegység sebességválasztóval és áramláselosztóval is rendelkezik, a sebességválasztót állítsa gyors (nyúl) helyzetbe, az áramláselosztót pedig 10–11 óra helyzetbe.

 2. Szükség esetén a villaszárak kinyitásához húzza neki a segédhidraulika-kart a kapaszkodónak.

 3. Induljon el előre úgy, hogy a szállítandó tárgy a villaszárak közé kerüljön.

 4. Tolja el a segédhidraulika-kart a kapaszkodótól, hogy a villaszárakat a tárgyhoz közelítse.

  Important: Ügyeljen rá, nehogy összenyomja az edényt vagy földlabdát. A villaszárak teljes erőt kifejtve károsíthatják a fa földlabdáját.

 5. A tárgy felemeléséhez emelje fel a rakodókarokat. Szállításkor tartsa a lehető legközelebb a talajhoz.

 6. Hajtson oda, ahol el kell helyezni a tárgyat, majd engedje le a helyére.

 7. A segédhidraulika-kart a kapaszkodó felé húzva engedje el a tárgyat.

A rönkvilla szállítása

 1. Helyezze a rönkvillát olyan utánfutóra vagy tehergépkocsira, amely elbírja.

 2. Rögzítse biztonságosan a rönkvillát az utánfutóhoz vagy tehergépkocsihoz megfelelő teherbírású és közúti forgalomnak megfelelő hevederekkel vagy egyéb eszközzel.

Vonulási helyzet

Rakomány szállításakor tartsa a munkaeszközt a lehető legközelebb a talajhoz, 15 cm-nél nem távolabb attól. Billentse hátra, hogy a rakomány vízszintes helyzetben maradjon.

g417991

Üzemeltetési tanácsok

 • A maximális emelési kapacitás érdekében a fát helyezze a rönkvilla vázához a lehető legközelebb.

 • Ne kísérelje meg túllépni a vontatóegység/munkaeszköz kombináció névleges emelési teherbírását.

 • Szállításkor tartsa a villát a lehető legközelebb a talajhoz.

 • A gödörbe helyezés megkönnyítése érdekében minél feljebb fogja meg a fa konténerét vagy földlabdáját.

 • A villa kisebb sziklák, kövek megemelésére, szállítására és elhelyezésére is használható.

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A csapágyak zsírzása.
 • Minden 100 órában
 • A hidraulikatömlők ellenőrzése.
 • Tárolás előtt
 • A csapágyak zsírzása.
 • A hidraulikatömlők ellenőrzése.
 • Javítsa ki a festést, ahol lepattogzott.
 • Minden 2 évben
 • A hidraulikatömlők cseréje(vagy 1500 üzemóránként, ami előbb bekövetkezik).
 • Vigyázat

  Ha a kulcsot a vontatóegység gyújtáskapcsolójában hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  A csapágyak zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A csapágyak zsírzása.
 • Tárolás előtt
 • A csapágyak zsírzása.
  1. Válassza le a munkaeszközt a vontatóegységről, lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

  2. Távolítsa el a burkolatot rögzítő 2 csavart és vegye le a fedelet (Ábra 5).

   g000824
  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket (Ábra 5 és Ábra 6). Kaparja le a festéket a zsírzógomb elejéről, ha van rajta.

   g000823
  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 5 és Ábra 6).

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg ki nem türemkedik a csapágyakból.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A hidraulikatömlők ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • A hidraulikatömlők ellenőrzése.
 • Tárolás előtt
 • A hidraulikatömlők ellenőrzése.
 • Minden 2 évben
 • A hidraulikatömlők cseréje(vagy 1500 üzemóránként, ami előbb bekövetkezik).
  1. Ellenőrizze a hidraulikatömlőket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.

  2. A gép használatának megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.

  Vigyázat

  A kiszökő nagy nyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

  • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott és kopott alkatrészeket.

  3. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  4. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  5. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A villaszárak nem nyílnak szét vagy nem záródnak.
  1. Egy hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Egy hidraulikus csatlakozó megsérült vagy elszennyeződött.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. A vontatóegységen nem nyílik ki egy segédhidraulika-szelep.
  5. Megsérült egy hidraulikus munkahenger.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik sérült vagy elszennyeződött.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Javítsa meg a szelepet.
  5. Javítsa meg vagy cserélje ki a hibás munkahengereket.