Bevezetés

A talajkultivátor Toro kompakt kisgépen való használatra szánt munkaeszköz. Elsősorban kövek, talajrögök, törmelék és fű földbe forgatására készült, amellyel megteremti a házikertben vagy közterületen frissen elvetett magvak és gyep tökéletes csírázási környezetét. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. Az 1. ábra jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

g285760

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és tartalmazza a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket. Ezek az üzenetek olyan veszélyt jeleznek, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ha ezeket megsérti, áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölésének ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • A munkaeszközt ne felemelt vagy (adott esetben) kitolt karokkal szállítsa. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Vonulási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a gépet.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Ez a munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése vagy (adott esetben) kitolása befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett és visszahúzott helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A talajkultivátorral kapcsolatos óvintézkedések

 • Kerekes vontatóegységek esetén a munkaeszköz használatakor az ellensúlyt a vontatóegységen kell elhelyezni.

 • Mindig engedje le a talajra a munkaeszközt, mielőtt leállítja a gépet vagy elhagyja a kezelőállást.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet.

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal93-7321
decal100-4708
decal108-1287
decal133-8061

Felszerelés

A henger felszerelése

 1. Távolítsa el a hengert a szállítási állványról.

 2. Szerelje fel a kultivátort a vontatóegységre, és távolítsa el a szállítási állványról.

  Note: A munkaeszköznek a vontatóegységre való felszerelésével kapcsolatos további információkért tekintse át a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

 3. Engedje a talajra a kultivátort.

 4. Távolítsa el a Seeger-gyűrű kengyelcsapszegeit a rögzítőpeckekből (Ábra 3).

 5. Távolítsa el a rögzítőpeckeket a kultivátor karjaiból (Ábra 3).

  g030947
 6. Csúsztassa a hengeren lévő karokat a kultivátor karjaiba, majd a rögzítőpeckekkel csatlakoztassa egymáshoz őket (Ábra 3).

 7. Biztosítsa a rögzítőpeckeket a Seeger-gyűrűhöz csatolt kengyelcsapszegekkel.

Termékáttekintés

g008177

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség130 cm
Hosszúság130 cm
Magasság53 cm
Tömeg250 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a jótállást is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt irányítsa a gépet vízszintes felületre, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá bejutó folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

A henger eltávolítása

Ha a kultivátort a gréder vagy henger nélkül talajlazítóként kívánja használni, vagy ha különféle beállítási és karbantartási eljárásokat végezne a berendezésen, távolítsa el a hengert és a grédert az alábbiak szerint:

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le, majd döntse meg a munkaeszközt, hogy elemelje a hengert a talajtól, majd húzza be a rögzítőféket (ha van).

 2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Távolítsa el a rögzítőpeckeket a kultivátor karjaiból (Ábra 5).

  g030948
 4. Emelje le a hengert a kultivátorról (Ábra 5).

 5. A szegeket a henger karjaiban tárolja a későbbi felhasználás érdekében.

Note: A henger felszereléséhez lásd: A henger felszerelése.

Az ásási mélység beállítása

Az éppen végzett munkának megfelelően állítsa be a kultivátor ásási mélységét 13,9 cm-ig. Az ásási mélységet a henger helyzete határozza meg. A kultivátoron lévő karok felszerelési helyének alábbiak szerinti megváltoztatásával mozgathatja felfelé vagy lefelé a hengert:

 1. Szerelje le a hengert a kultivátorról; lásd: A henger eltávolítása.

 2. Távolítsa el a karokat a kultivátorhoz rögzítő csavarokat (Ábra 6).

  g008181
 3. Helyezze át a karokat a kívánt mélységnek megfelelő furatokba (Ábra 6).

  • Az ásási mélység növeléséhez mozgassa felfelé a karokat.

  • Az ásási mélység csökkentéséhez mozgassa lefelé a karokat.

 4. Rögzítse a karokat a korábban eltávolított csavarokkal és anyákkal.

 5. Szerelje fel a hengert.

A gréderkés beállítása

A közvetlenül a henger mögött elhelyezkedő gréderkés beállításával gondoskodhat a kívánt felület kialakításáról. Jellemzően úgy érdemes beállítania, hogy a kés éle épp csak valamivel magasabban helyezkedjen el a henger aljához képest.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le, majd döntse meg a munkaeszközt, hogy elemelje a hengert a talajtól, majd húzza be a rögzítőféket (ha van).

 2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Távolítsa el a rögzítőpeckeket a gréderkés tartóoszlopaiból (Ábra 7).

  g031069
 4. Csúsztassa felfelé vagy lefelé a gréderkést a kívánt furatpozícióba.

 5. Helyezze be a rögzítőpeckeket a tartóoszlopokba.

 6. Helyezze be a Seeger-gyűrűhöz csatolt kengyelcsapszegeket a 2 rögzítőpecekbe.

 7. A gréderkés rögzítéséhez hajtsa le a Seeger-gyűrűket a szegek végére.

 8. Engedje a talajra a hengert.

A henger vízszintes helyzetének módosítása

A henger 3 vízszintes helyzetet vehet fel. Ha a munkaterület széle mentén kívánja megművelni a talajt, igazítsa a henger széleit a kultivátor széleihez. Ha úgy kívánja megművelni a területet, hogy a talajművelési nyomvonalak között ne legyenek rendetlen szélek, tolja el bármelyik oldalra a hengert, hogy annak kb. 15 cm-e átfedje a legutóbbi talajművelési nyomvonalat.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

 2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Távolítsa el a rögzítőpecket (Ábra 8).

  g030866
 4. Csúsztassa a hengert a kívánt helyzetbe (Ábra 8).

 5. A hengertartó rúdon keresztül helyezze be a rögzítőpecket.

 6. A henger rögzítéséhez helyezze be a rögzítőpecken keresztül a Seeger-gyűrűhöz csatolt kengyelcsapszeget.

A kultivátor használata

 1. Engedje a talajra a kultivátort, és győződjön meg arról, hogy a láncburkolat merőleges a talajra (Ábra 9).

  g008183
 2. A kultivátor elindításához húzza a segédhidraulika-kart a kezelő kapaszkodójához.

 3. Lassan engedje le annyira a kultivátort, hogy a kések a földbe mélyedjenek, és a henger érintkezésbe kerüljön a talajjal.

 4. Lassan haladjon hátramenetben.

 5. Ha végzett a nyomvonallal, állítsa le a hidraulika-rendszert, és emelje fel a kultivátort.

Important: Mielőtt áthajtana a géppel a járdán vagy más kemény felületen, először mindig emelje fel a kultivátort. Ha leengedett tüskékkel halad keresztül kemény felületeken, azzal megrongálja a tüskéket, és anyagi kárt is okoz.

Vonulási helyzet

A munkaeszközzel történő vonuláskor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, annál maximum 15 cm-rel magasabban. Billentse meg hátrafelé.

g286182

Üzemeltetési tanácsok

 • Vizsgálja át a területet, ahol a kultivátort használni kívánja, és a talaj megművelése előtt távolítson el onnan minden tárgyat, például a nagy köveket, hulladékokat és ágakat, hogy elkerülje a berendezés károsodását.

 • A talaj művelését mindig a lehető leglassabban haladva kezdje. Ha a körülmények lehetővé teszik, növelje a sebességet.

 • Mindig maximális gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Hosszú, egyenes nyomvonalakon végezze a talajművelést. Ha leengedett tüskékkel fordul, azzal megrongálja a tüskéket, és anyagi kárt is okoz.

 • Ha kő vagy más akadály kerül a tüskék közé, kapcsolja ki a hidraulikarendszert, majd addig hajtson a vontatóegységgel előremenetben, amíg ki nem szabadul az akadály.

 • Ha áramláselosztóval rendelkező vontatóegységet használ (egyes kerekes munkagépeket áramláselosztóval szereltek fel; tekintse át a vontatóegység Kezelői kézikönyvét), az alábbiak szerint érheti el az áramláselosztó segítségével a talajviszonyoknak optimális rotor- és munkasebességet:

  1. Állítsa be az áramláselosztót 9 óra helyzetbe, a sebességválasztó kart pedig teknős” helyzetbe.

  2. A kultivátor elindításához húzza a segédhidraulika-kart a kezelő kapaszkodójához.

  3. A vontatóegységgel végzett tolatás közben mozgassa addig az áramláselosztó karját, amíg ideálisak nem lesznek a talajművelési eredmények.

Karbantartás

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Vigyázat

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 5 óra után
 • Állítsa be a hajtólánc feszességét.
 • Minden használat után
 • Tisztítsa le a törmeléket a munkaeszközről.
 • Minden 25 órában
 • Végezze el a kultivátor zsírzását.
 • Állítsa be a hajtólánc feszességét.
 • Minden 200 órában
 • Végezze el a hajtólánc olajcseréjét.
 • Tárolás előtt
 • Végezze el a kultivátor zsírzását.
 • Javítsa ki a festést, ahol lepattogzott.
 • A kultivátor zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Végezze el a kultivátor zsírzását.
 • Tárolás előtt
 • Végezze el a kultivátor zsírzását.
 • Végezze el a zsírzást a henger végein található 2 zsírzóponton, majd a fő burkolat bal oldalán lévő 4 csavaros perem 1 zsírzópontján.

  Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  Important: Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg ki nem türemkedik a csapágyakból.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  A hajtólánc olajcseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Végezze el a hajtólánc olajcseréjét.
 • Ellenőrizze a hajtómű kenőolajszintjét a hajtóműházban 25 üzemóránként, és cseréljen olajat 200 üzemóránként vagy évente egyszer, amelyik korábban esedékessé válik.

  Olaj típusa: 85 W 140

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van), és győződjön meg arról, hogy a hajtólánc burkolata merőleges a talajra.

  2. Emelje fel a munkaeszközt elég magasra ahhoz, hogy egy edényt tehessen a hajtólánc burkolata alá, és támassza alá a munkaeszközt emelőállványokkal.

   Figyelmeztetés

   A mechanikus vagy hidraulikus emelők, illetve az emelőkarok nem feltétlenül bírják el a kultivátort, és így súlyos személyi sérülést okozhatnak; a kultivátor alátámasztására használjon emelőállványokat.

   Ne használja csupán az emelőkarokat vagy a hidraulikus emelőket.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Nyissa ki a hajtólánc burkolatának tetején található olajbetöltő nyílást (Ábra 11).

   g008186
  5. Helyezzen egy nagy leeresztőedényt a hajtólánc burkolata alá.

  6. Távolítsa el a leeresztőcsavart (Ábra 11).

  7. Amikor az összes olaj kiürült a burkolatból, cserélje ki és húzza meg a leeresztőcsavart.

  8. Távolítsa el az oldalsó zárócsavart (Ábra 11).

  9. Lassan öntsön olajat az olajbetöltő nyílásba, amíg az túl nem csordul az oldalsó zárócsavar nyílásán.

  10. Cserélje ki, majd húzza meg az oldalsó zárócsavart és az olajbetöltő nyílás csavarját.

  11. Törölje le a kifolyt olajat.

  A hajtólánc feszességének beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Állítsa be a hajtólánc feszességét.
 • Minden 25 órában
 • Állítsa be a hajtólánc feszességét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg az ellenanyát a lánc állítócsavarján (Ábra 12).

   g008185
  4. Fordítsa el kézzel a csavart, amíg ellenállást nem érez (Ábra 12).

  5. Ceruzával jelölje meg a csavart, majd hajtsa ki 1 fordulattal.

  6. Húzza meg az ellenanyát.

  Tüskék cseréje

  Ellenőrizze és cserélje ki a tüskéket, ha elkoptak vagy tompák. Az elkopott vagy tompa tüskék rontják a kultivátor teljesítményét.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a munkaeszközt, és húzza be a rögzítőféket (ha van).

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje le a hengeregységet a kultivátorról.

  4. Emelje fel és oldja ki a rugós rögzítőszerkezetet a kultivátor oldalán (Ábra 13).

   g008184
  5. Nyissa fel a tüskefedelet (Ábra 13).

  6. Távolítsa el egyenként a régi tüskéket, majd helyezzen be újakat (Ábra 14).

   Note: Minden központi agy 4 tüskével rendelkezik (2 jobbra és 2 balra). A bal és jobb oldali tüskék felváltva helyezkednek el az agyon. Ügyeljen arra, hogy az előzőleg felszerelttel azonos típusúra cserélje az egyes tüskéket.

   g008188
  7. Húzza meg a tüskék rögzítőcsavarját 86–104 N∙m nyomatékkal.

  8. Zárja le a tüskefedelet, majd rögzítse a rugós retesszel.

  9. Szerelje fel a hengeregységet.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton.

  3. Ellenőrizze és állítsa be a hajtólánc feszességét.

  4. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket.

  5. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik-e; nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  6. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  7. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A kultivátor nem működik.
  1. Egy hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Megsérült egy hidraulikus csatlakozó.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. Egy hidraulikus tömlő megcsavarodott.
  5. A vontatóegységen nem nyílik ki a segédhidraulika-szelep.
  6. A hajtómotor hidraulikus szelepe megsérült.
  7. Elakadt akadály található a kultivátorban (pl. kő vagy gyökér).
  8. Laza a hajtólánc.
  9. A hajtólánc megsérült.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik sérült.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőt.
  5. Javítsa meg a szelepet.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  8. Állítsa be a lánc feszességét.
  9. Javítsa meg vagy cserélje ki a láncot.