Uvod

Ovim se uređajem upravlja hodajući te je namijenjen profesionalnim rukovateljima za komercijalnu primjenu. Ovaj uređaj prvenstveno je namijenjen za prozračivanje (aerifikaciju) velikih površina na dobro održavanim travnjacima u parkovima i na golf-terenima, sportskim terenima i komercijalnim terenima. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upotrebljavati proizvod i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o sigurnosti uređaja, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svojeg uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod (ako postoji) na pločici sa serijskim brojem kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g241897

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Budući da u nekim područjima postoje lokalni, državni ili savezni propisi kojima se zahtijeva upotreba hvatača iskri na motoru ovog uređaja, hvatač iskri dostupan je kao opcija. Ako vam je potreban hvatač iskri, kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro. Originalne hvatače iskri Toro odobrila je Služba za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država.

Priložene Upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava, održavanju i jamstvu. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadržavaju kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Sigurnost

Opće informacije o sigurnosti

Proizvod može uzrokovati tjelesne ozljede. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Pozorno upravljajte vozilom. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima vozila.

 • Ne upravljajte vozilom ako na njemu nisu postavljeni svi štitnici i drugi funkcionalni zaštitni uređaji.

 • Prolaznici se ne smiju približavati uređaju dok je u pokretu.

 • Ne približavajte se otvorima izbacivača. Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i kućnih ljubimaca.

 • Osigurajte da djeca budu izvan područja rada uređaja. Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Prije servisiranja, ulijevanja goriva ili odčepljivanja uređaja zaustavite uređaj, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu, izvadite ključ i pričekajte da se zaustave svi pomični dijelovi.

Neispravna upotreba ili nepropisno održavanje uređaja mogu dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja Graphic, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decal93-6696
decal93-9084
decal93-9363
decal106-8835
decal106-8853
decal106-8856
decal140-8962
decal107-7555
decal140-2269
decalbatterysymbols
decal133-8062
decal106-8854
decal107-7534
decal115-4716

Postavljanje

Note: Prednja strana uređaja ona je na kojoj se nalazi ručka za upravljanje i to je standardan položaj rukovatelja. Lijeva i desna strana odnose se na smjer kretanja dok hodate zajedno s uređajem.

Note: Kako biste podigli glavu za vađenje čepova nakon što izvadite uređaj iz sanduka, pokrenite motor i pritisnite gumb Reset (Resetiranje). Pogledajte Pokretanje motora i Ponovno postavljanje kontrolnog kruga sustava za više informacija.

Postavljanje stražnjih kotača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Sklop kotača2
 1. Maknite 8 priteznih matica kojima je stražnja strana uređaja učvršćena za pakiranje.

 2. Postavite sklop kotača na glavčinu svakog stražnjeg kotača (Slika 3).

  g010018
 3. Postavite pritezne matice (Slika 3) i pritegnite ih od 61 do 75 Nm.

 4. Ispušite sve gume na 83 kPa.

Postavljanje ručke

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Sigurnosna matica (½ inča)3
Vodilica kabela1
Vijak (5/16 × ½ inča)2
 1. Pažljivo okrenite ručku prema prednjoj strani uređaja. Pazite da ne oštetite kabele.

 2. Umetnite usadne vijke za montažu ručke u rupice na vilici (Slika 4).

  g010019
 3. Učvrstite usadne vijke ručke na vilicu (Slika 4) s pomoću 3 sigurnosne matice (½ inča).

 4. Postavite vodilicu kabela oko kabela.

 5. Postavite vodilicu kabela na vrh vilice (Slika 4) s pomoću 2 vijka (5/16 × ½ inča).

Učvršćivanje stražnjeg poklopca (samo CE)

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Blokada zasuna 2
Samourezni vijak 2
Unutarnja zupčasta fiksacijska podloška 2

Ako postavljate ovaj uređaj za uporabu u Europskoj uniji (CE), učvrstite stražnji poklopac motora na sljedeći način radi usklađivanja s propisima koji se odnose na oznaku CE.

 1. Postavite blokadu zasuna iznad lijevog i desnog zasuna poklopca (Slika 5) s pomoću samoureznog vijka (ukupno 2).

  g013611
 2. Kliještima ili podesivim ključem pritegnite unutarnju fiksacijsku podlošku na svaki vijak (1 do 2 navoja) da biste učvrstili vijke (Slika 5).

Učvršćivanje poklopca remena (samo CE)

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Uzica1
Udarna zakovica1
Vijak (¼ × 1 inč)1
Sigurnosna matica (¼ inča)1

Ako postavljate ovaj uređaj tako da je usklađen s oznakom CE, učvrstite poklopac remena na sljedeći način.

 1. Pronađite rupicu na poklopcu remena pokraj poluge zasuna (Slika 6 i Slika 7).

  g010024
 2. Služeći se rupicom na poklopcu remena postavite sklop uzice s pomoću udarne zakovice (Slika 7).

  g012264
 3. Provucite vijak u polugu zasuna (Slika 8).

g012265

Lijepljenje naljepnice s oznakom CE i naljepnice s godinom proizvodnje

Samo oznaka CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Naljepnica s oznakom CE1
Naljepnica s godinom proizvodnje1

Nakon što ispunite sve potrebne zahtjeve u vezi s oznakom CE, nalijepite naljepnicu s oznakom CE i naljepnicu s godinom proizvodnje na nogu vilice (Slika 9).

g243051

Postavljanje držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka

Za uređaj je dostupan velik izbor držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka. Postavite dijelove potrebne za svoju primjenu kao što je opisano u Postavljanje držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka.

Punjenje akumulatora

Napunite akumulator prije prve upotrebe; pogledajte Punjenje akumulatora.

Pregled proizvoda

g010150

Upoznajte se sa svim komandama prije pokretanja motora i upravljanja uređajem.

g010151

Poluga vučnog pogona

Da biste krenuli prema naprijed, pomaknite polugu vučnog pogona prema naprijed. Da biste krenuli prema natrag, pomaknite polugu vučnog pogona prema natrag (Slika 11).

 • Što dalje pomaknete polugu vučnog pogona, to će se uređaj brže kretati.

 • Da biste zaustavili uređaj, otpustite obje poluge vučnog pogona.

Poluga ručne kočnice

Important: Uvijek aktivirajte ručnu kočnicu kad zaustavite uređaj ili ga ostavite bez nadzora.

 • Da biste aktivirali ručnu kočnicu, pomaknite polugu ručne kočnice prema ručki za upravljanje (Slika 11).

  Note: Možda ćete trebati pomaknuti uređaj malo prema naprijed ili natrag kad budete aktivirali ručnu kočnicu.

 • Da biste deaktivirali ručnu kočnicu, pomaknite polugu ručne kočnice podalje od ručke za upravljanje.

  Note: Možda ćete trebati malo pomaknuti uređaj prema naprijed ili natrag kad budete deaktivirali ručnu kočnicu.

Kontrolna lampica za tlak ulja

Kontrolna lampica za tlak ulja (Slika 11) svijetli ako tlak motornog ulja padne ispod sigurne razine. U slučaju niskog tlaka ulja isključite motor i utvrdite uzrok. Popravite štetu prije ponovnog pokretanja motora.

Prekidač za podizanje, spuštanje/aktiviranje

Podizanje – pritisnite gornji dio prekidača (Slika 11) da biste podigli i deaktivirali glavu za vađenje čepova. Motor mora raditi da bi se stvorio pritisak za podizanje. Ako je glava za vađenje čepova ispod visine za transport, pogledajte Ponovno postavljanje kontrolnog kruga sustava.

Spuštanje/aktiviranje – pritisnite donji dio prekidača (Slika 11) da biste spustili i aktivirali glavu za vađenje čepova. Poluga vučnog pogona mora biti u položaju prema naprijed da bi se prekidač aktivirao.

Opasnost

Kad glava za vađenje čepova radi, može ozlijediti vaše ruke i noge.

Držite ruke i noge podalje od glave za vađenje čepova. Pazite da na području glave za vađenje čepova nema nikakvih prepreka prije nego što je spustite.

Da biste spustili glavu za vađenje čepova bez njezine aktivacije, okrenite ključ za paljenje u položaj za RAD (dok motor ne radi), pomaknite polugu vučnog pogona u položaj prema naprijed i pritisnite donji dio prekidača.

Prekidač za paljenje i ključ

Prekidačem za paljenje (Slika 12) pokrenite i zaustavite motor. Prekidač ima tri položaja:

 • START (Pokretanje) – ključ okrenite u smjeru kazaljke na satu u položaj START (Pokretanje) kako biste aktivirali pokretač motora.

 • RUN (Rad) – kad se motor pokrene, pustite ključ i automatski će se pomaknuti u položaj ON (Uključeno).

 • OFF (Isključeno) – okrenite ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj OFF (Isključeno) kako biste ugasili motor.

g261348

Poluga za podešavanje razmaka između šiljaka

Pomaknite polugu prozračivača za podešavanje razmaka između šiljaka (Slika 12) na željeni razmak ili na oznaku T za transport.

Poluga za gas

Koristite polugu za gas (Slika 12) za reguliranje brzine motora. Pomicanjem poluge za gas prema naprijed brzina motora se povećava (položaj FAST (Brzo)), a njezinim pomicanjem prema natrag brzina motora se smanjuje (položaj SLOW (Sporo)). Brzina motora regulira brzinu glave za vađenje čepova i kontrolira brzinu vožnje uređaja.

Brojač sati rada / tahometar

 • Kad se motor ugasi, na brojaču sati rada / tahometru (Slika 12) prikazuje se broj sati rada motora.

 • Dok motor radi, na brojaču sati rada / tahometru prikazuje se brzina motora kao okretaji u minuti (o/min).

 • Na brojaču sati rada / tahometru prikazani su sljedeći podsjetnici na održavanje:

  • Nakon prvih 50 sati rada i zatim svakih 100 sati (150, 250, 350 itd.) na zaslonu se prikazuje poruka CHG OIL” (Zamijenite motorno ulje) kao podsjetnik da trebate zamijeniti motorno ulje.

  • Nakon svakih 100 sati (100, 200, 300 itd.) na zaslonu se prikazuje poruka SVC” kao podsjetnik da trebate izvršiti druge postupke održavanja na temelju rasporeda održavanja svakih 100, 200 ili 500 sati.

   Note: Ti podsjetnici prikazuju se 3 sata prije vremena servisa i trepere u redovitim razmacima tijekom 6 sati.

Prigušnica

Upotrebljavajte prigušnicu za pokretanje hladnog motora (Slika 12).

Selektivni prekidač za ručno praćenje tla

Za isključivanje funkcije TrueCore okrenite prekidač u položaj prema dolje (Slika 12). Maknite vijak da biste pristupili prekidaču za ručno praćenje tla.

Prekidač za ponovno postavljanje sustava

Pritisnite prekidač za resetiranje sustava (Slika 12) da biste podigli glavu za vađenje čepova ako uređaj neočekivano prestane raditi (npr. ako ostane bez goriva).

Zaporni ventil za gorivo

Zapornim ventilom za gorivo upravljajte gorivom iz spremnika za gorivo (Slika 13).

g263574

Poluga za podešavanje dubine prozračivanja

Pomaknite polugu na željenu dubinu prozračivanja (Slika 14).

g010035

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Širina127 cm
Međuosovinski razmak113 cm
Širina staze97 cm
Širina čepova122 cm
Dužina265 cm
Visina glave (podignuta)114 cm
Visina glave (spuštena)93 cm
Visina, ručka104 cm
Visina podvozja12 cm
Brzina kretanja prema naprijed0 do 6 km/h
Brzina kretanja prema natrag0 do 3 km/h
Neto težina721 kg

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti vozila koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu društva Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Pogledajte tablicu za konfiguraciju šiljaka za informacije o glavi sa šiljcima, štitniku za travnjak i šiljcima:

Tablica za konfiguraciju šiljaka

Opis glave sa šiljcimaRazmak između šiljakaVeličina tijelaBroj šiljakaVrsta štitnika za travnjak (količina)
Glava s 2 × 5 malih šiljaka41 mm9,5 mm605 šiljaka – kratki (2)
5 šiljaka – dugački (1)
Glava s 1 × 6 malih šiljaka32 mm9,5 mm366 šiljaka – kratki (2)
6 šiljaka – dugački (1)
Glava s 3 šiljka (22,2 mm)66 mm22,2 mm183 šiljka – kratki (2)
3 šiljka – dugački (1)
Glava s 3 šiljka (19,5 mm)66 mm19,5 mm183 šiljka – kratki (2)
3 šiljka – dugački (1)
Glava s 4 šiljka51 mm19,5 mm244 šiljka – kratki (2)
4 šiljka – dugački (1)
Glava s 5 iglastih šiljaka41 mm305 šiljaka – kratki (2)
5 šiljaka – dugački (1)

Rad

Note: Desnu i lijevu stranu vozila utvrdite iz uobičajenog položaja vozača.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad nemojte dopustiti djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitnici postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, nemojte upravljati uređajem.

 • Prije upravljanja uvijek pregledajte uređaj kako biste osigurali da su šiljci u dobrom radnom stanju. Zamijenite istrošene ili oštećene šiljke.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao udariti.

 • Pronađite i označite sve električne ili komunikacijske vodove, komponente za navodnjavanje i ostale prepreke na području koje treba prozračiti. Uklonite opasnosti ako je to moguće ili planirajte kako ih izbjeći.

 • Prije nego što napustite uređaj, parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Dolijevanje goriva

Specifikacija goriva

 • Za najbolje rezultate upotrebljavajte samo čisti, svježi (ne stariji od 30 dana) bezolovni benzin s oktanskim brojem 87 ili višim ((R+M)/2 metoda ocjenjivanja).

 • Etanol: Prihvatljiv je benzin s udjelom etanola od najviše 10 % (gasohol) ili 15 % MTBE-a (metil-tercijarni-butil-eter). Etanol i MTBE nisu isto. Nemojte upotrebljavati gorivo s 15 % etanola (E15) po volumenu. Nikad nemojte upotrebljavati benzin koji sadržava više od 10 % etanola po volumenu, kao što su E15 (sadržava 15 % etanola), E20 (sadržava 20 % etanola) ili E85 (sadržava do 85 % etanola). Upotreba neodobrenog benzina može uzrokovati poteškoće u radu i/ili oštećenje motora koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.

 • Nemojte upotrebljavati gorivo koje sadržava metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo u spremniku za gorivo ili kanistrima za gorivo tijekom zime ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u gorivo.

Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo osim stabilizatora/konzervansa goriva. Nemojte upotrebljavati stabilizatore goriva s alkoholnom bazom kao što je etanol, metanol ili izopropanol.

Important: Nemojte upotrebljavati metanol, benzin koji sadržava metanol ili gasohol koji sadržava više od 10 % etanola jer tako možete oštetiti sustav goriva. Nemojte miješati ulje i gorivo.

Punjenje spremnika za gorivo

Kapacitet spremnika za gorivo: 26,5 l

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

 2. Očistite područje oko čepa spremnika za gorivo i uklonite ga (Slika 15).

  g010026
 3. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne bude između 6 mm i 13 mm ispod dna otvora za ulijevanje.

  Important: Taj prostor u spremniku omogućuje širenje goriva. Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo.

 4. Čvrsto postavite čep spremnika za gorivo.

 5. Obrišite proliveno gorivo.

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite sljedeće postupke namijenjene svakodnevnom izvršavanju:

Sigurnosni sustav blokiranja

Oprez

Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

 • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

 • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

Razumijevanje sigurnosnog sustava blokiranja

Sigurnosni sustav blokiranja služi za sprječavanje pokretanja motora osim ako je poluga vučnog pogona u položaju NEUTRAL (Neutralno).

Ispitivanje sigurnosnog sustava blokiranja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Ispitajte sigurnosni sustav blokiranja.
  1. Ako je motor upaljen, ugasite ga.

  2. Dok držite polugu vučnog pogona prema naprijed ili natrag, pokrenite motor.

   Motor se ne bi trebao pokrenuti.

  3. Pomaknite polugu vučnog pogona u položaj NEUTRAL (Neutralno) i pokrenite motor.

  4. Pomaknite uređaj na područje s travnjakom.

  5. Aktivirajte PTO uređaj i spustite glavu za vađenje čepova.

  6. Otpustite polugu vučnog pogona ili je pomaknite u neutralni položaj.

   Glava za vađenje čepova trebala bi se podići i prestati okretati.

  Ako sigurnosni sustav ne radi na način opisan gore, neka ga smjesta popravi ovlašteni distributer tvrtke Toro.

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga, stegnite široku odjeću i nemojte nositi nakit.

  • Ne upravljajte uređajem umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Nikad nemojte prevoziti putnike na uređaju i držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i kućnih ljubimaca.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra kako biste izbjegli rupe ili skrivene opasnosti.

  • Držite ruke i noge podalje od šiljaka.

  • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili da je put slobodan.

  • Nakon sudara s objektom ili ako uređaj proizvodi neobične vibracije, zaustavite uređaj, ugasite motor, izvadite ključ, pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i pregledajte šiljke. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

  • Uvijek održavajte ispravan tlak u gumama.

  • Smanjite brzinu vožnje na neravnim cestama i površinama.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost.

  • Ocijenite uvjete na lokaciji i pregledajte lokaciju kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri pregledavanju terena uvijek primijenite zdrav razum.

  • Pročitajte upute za upravljanje uređajem na padinama navedene u nastavku i provjerite uvjete kako biste utvrdili možete li upravljati uređajem u uvjetima na toj lokaciji i toga dana. Promjene terena mogu uzrokovati promjenu u radu uređaja na padinama.

  • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Skrećite polako i postupno.

  • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni.

  • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

  • Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja pogonskih kotača može dovesti do proklizavanja ili gubitka kočenja i upravljanja.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Ako kotači prijeđu preko rubova ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Uspostavite sigurnu udaljenost između uređaja i opasnosti.

  Pokretanje motora

  1. Otpustite polugu vučnog pogona i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Upotrijebite prigušnicu na sljedeći način:

   • Prije pokretanja hladnog motora pomaknite komandu prigušnice u položaj ON (Uključeno).

   • Kad pokrećete vrući ili topao motor, možda neće biti potrebno korištenje prigušnice.

  3. Pomaknite polugu za gas u položaj FAST (Brzo) prije pokretanja hladnog motora.

  4. Okrenite ključ za paljenje kako biste pokrenuli motor. Kad se motor pokrene, pustite ključ.

   Important: Nemojte aktivirati starter više od 10 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, pričekajte 30 sekundi radi hlađenja između pokušaja. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do pregaranja startera motora.

  5. Kad se motor pokrene, pomaknite prigušnicu u položaj OFF (Isključeno). Ako motor zastane ili oklijeva, pomaknite prigušnicu natrag u položaj ON (Uključeno) na nekoliko sekundi. Zatim pomaknite polugu za gas na željenu postavku. Ponavljajte postupak po potrebi.

  Gašenje motora

  1. Pomaknite polugu za gas u položaj SLOW (Sporo).

  2. Pustite motor u praznom hodu 60 sekundi.

  3. Okrenite ključ u položaj OFF (Isključeno) i izvadite ključ.

  4. Zatvorite zaporni ventil za gorivo prije transporta ili skladištenja uređaja.

   Important: Zatvorite zaporni ventil za gorivo prije transporta uređaja na prikolici ili skladištenja uređaja. Aktivirajte ručnu kočnicu prije transporta uređaja. Izvadite ključ jer bi pumpa za gorivo mogla raditi i uzrokovati pražnjenje akumulatora.

   Oprez

   Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

   Uvijek izvadite ključ za paljenje i aktivirajte ručnu kočnicu kad ostavljate uređaj bez nadzora, čak i na samo par minuta.

  Upotreba uređaja

  1. Pokrenite motor.

  2. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pogledajte u smjeru planiranog puta da biste provjerili je li slobodan.

  4. Pomaknite polugu vučnog pogona prema dolje za vožnju prema naprijed.

   Hodajte prema naprijed dok upravljate uređajem. Nemojte hodati i gledati unatrag dok upravljate uređajem.

  5. Aktivirajte PTO uređaj i spustite glavu za vađenje čepova.

  6. Deaktivirajte PTO uređaj i podignite glavu za vađenje čepova.

  7. Za zaustavljanje uređaja pustite polugu vučnog pogona.

  Postavljanje dubine čepova

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Odaberite preporučeni šiljak za željenu primjenu.

  3. Položite šiljak na naljepnicu s dubinom šiljaka (Slika 16) tako da je jedan kraj poravnat sa željenom dubinom prozračivanja (pogledajte oznaku za šiljke na naljepnici).

   g010035
  4. Utvrdite s kojim je slovom drugi kraj šiljka poravnat i pomaknite polugu za podešavanje dubine na odgovarajuću postavku.

  Note: Kako se šiljak bude trošio, moći ćete prilagoditi postavku dubine da bi se to trošenje uzelo u obzir. Na primjer, ako je postavka dubine vašeg novog šiljka na slovu G, nakon trošenja šiljka od 6 mm možete primijeniti postavku H.

  Upotreba označivača linija

  Upotrijebite označivač linija da biste poravnali redove pri prozračivanju (Slika 17).

  g010050

  Podupiranje glave za vađenje čepova servisnim zasunom

  Postavite servisni zasun prije servisiranja glave za vađenje čepova ili ako skladištite uređaj duže od nekoliko dana.

  Opasnost

  Ako je glava za vađenje čepova podignuta i nije zaključana, može se neočekivano spustiti i ozlijediti vas ili prolaznike.

  Pri svakom servisiranju glave za vađenje čepova, uključujući zamjenu šiljaka ili štitnika za travnjak, servisnim zasunom učvrstite glavu za vađenje čepova u podignutom položaju.

  1. Podignite glavu za vađenje čepova.

  2. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  3. Uklonite spojni prsten koji učvršćuje servisni zasun u položaju za skladištenje (Slika 18).

   g010036
  4. Okrenite servisni zasun prema natrag i postavite ga na klin glave za vađenje čepova (Slika 19). Učvrstite zasun spojnim prstenom.

   g010037

  Postavljanje ručnog praćenja tla

  Odstojnici za ručno postavljanje dubine potrebni su samo kad sustav za praćenje tla TrueCore® ne radi zbog oštećenja sustava povratnih informacija (štitnici za travnjak, vezna šipka i sklop aktuatora) ili ako vam je potrebna maksimalna dubina čepova.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Uklonite preklopni osigurač koji učvršćuje odstojnike i klinove za postavljanje dubine (Slika 20).

   g010043
  3. Postavite odstojnike iznad ili ispod nosača kako biste dobili željenu dubinu čepova.

   • Debeli odstojnici odgovaraju pomacima od 19 mm.

   • Tanki odstojnici odgovaraju pomacima od 9,5 mm.

   • Ako su svi odstojnici na gornjoj strani, postavka dubine je 10,7 cm.

  4. Uklonite maticu i vijak za zaključavanje iz selektivnog prekidača (Slika 21).

   g010044
  5. Za isključivanje funkcije TrueCore okrenite prekidač u položaj prema dolje.

  6. Da biste spriječili da se postavka slučajno promijeni, postavite maticu i vijak za zaključavanje.

  Postavljanje držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka

  Za uređaj je dostupan velik izbor držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka. Odaberite potrebne komponente u skladu s tablicom dodatne opreme u odjeljku Priključci i dodatna oprema.

  1. Podignite glavu za vađenje čepova i servisnim je zasunom zaključajte na mjestu.

  2. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  3. Postavite držač šiljaka na svaki krak sa šiljcima (Slika 22) s pomoću 3 vijka (½ × 1¼ inča). Pritegnite vijke na 101,6 Nm.

   Note: Vijci su dio kompleta držača šiljaka.

   g010038
  4. Labavo postavite štitnike za travnjak na nosače s pomoću 4 stezaljke za štitnik i 12 prirubnih matica (Slika 23). Nemojte pritegnuti pričvršćivače.

   Note: Tvornica isporučuje stezaljke za štitnik za travnjak i prirubne matice učvršćene na nosače štitnika za travnjak (Slika 23).

   g010039
  5. Labavo postavite stezaljku za šiljke na svaki držač šiljaka (Slika 24) s pomoću 4 vijka (⅜ × 1½ inča). Nemojte pritegnuti vijke.

   g010041
  6. Postavite šiljke u držače šiljaka br. 2 i 5 (Slika 25). Pritegnite vijke.

   g010040
  7. Provjerite jesu li šiljci poravnati sa sredinom razmaka u štitnicima za travnjak (Slika 26). Prema potrebi podesite štitnike za travnjak i pritegnite matice.

   g010042
  8. Postavite preostale šiljke u držače šiljaka br. 1, 3, 4 i 6. Pritegnite sve vijke držača šiljaka na 40,6 Nm.

  Zamjena šiljaka

  Pogledajte Postavljanje držača šiljaka, štitnika za travnjak i šiljaka za slikovne prikaze.

  1. Podignite glavu za vađenje čepova i servisnim je zasunom zaključajte na mjestu.

  2. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  3. Olabavite pričvrsne vijke držača šiljaka i uklonite stare šiljke.

  4. Umetnite nove šiljke u držač šiljaka.

  5. Pritegnite vijke na preporučeni pritezni moment.

  6. Ponovite taj postupak na preostalim krakovima.

  Podešavanje prijenosa težine

  Uređaj prenosi težinu s vučne jedinice na glavu za vađenje čepova radi održavanja dubine rupa u različitim strukturama tla. Međutim, ako je struktura tla toliko čvrsta da ne omogućuje potpunu dubinu prozračivanja, možda će biti potrebno prenijeti još više težine na glavu za vađenje čepova. Da biste povećali pritisak opruga za prijenos težine prema dolje, učinite sljedeće:

  Upozorenje

  Iznenadno otpuštanje ploča opruge može uzrokovati ozljede.

  Zatražite pomoć od druge osobe kako biste podesili oprugu za prijenos težine.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Olabavite noseće vijke i matice kojima su nosači opruge učvršćeni na glavu za vađenje čepova (Slika 27). Nemojte ih ukloniti.

   g010051
  3. Umetnite račvasti ključ ili šipku veličine ½ inča u četvrtasti otvor na ploči opruge (Slika 28).

   g010052
  4. Držite račvasti ključ ili šipku da biste otpustili napetost na ploči opruge i uklonite stražnji noseći vijak.

  5. Okrećite ploču opruge dok se ne poravna s drugim otvorom, umetnite noseći vijak i zategnite matice.

   Note: Okretanjem ploča opruge prema gore povećava se prijenos težine.

  Dodavanje dodatne težine

  Prenesena dodatna težina za prozračivanje vrlo čvrstog tla može biti tolika da se dvije stražnje gume počnu dizati s tla. To može dovesti do neravnomjernog razmaka između rupa.

  Ako dođe do toga, možete dodati dodatnu ploču utega na cijev osovine stražnjeg okvira. Svaki lijevani uteg dodaje uređaju 28,5 kg. Možete dodati najviše dvije ploče. Pogledajte katalog dijelova za te brojeve dijelova.

  Ručno guranje/vučenje uređaja

  Important: Nemojte vući uređaj brže od 1,6 km/h jer to može oštetiti hidrauličke komponente.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Pronađite zaobilazni ventil između motora i hidrostatske pumpe (Slika 29).

  3. Ključem veličine ⅝ inča okrenite zaobilazni ventil u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za jedan okret. To omogućuje hidrauličnoj tekućini da zaobiđe pumpu i omogućuje okretanje kotača (Slika 29).

   g010045

   Important: Ne okrećite zaobilazni ventil za više od jednog okreta. To sprječava izlazak ventila iz kućišta i istjecanje tekućine.

   Important: Nemojte gurati/vući uređaj više od 30,5 m ni brže od 0,6 km/h jer to može oštetiti hidrauličke komponente.

  4. Deaktivirajte ručnu kočnicu prije guranja/vučenja uređaja.

   Important: Neka motor ne radi s otvorenim zaobilaznim ventilom duže od 10 do 15 sekundi.

  5. Da biste ponovno upravljali uređajem, okrenite zaobilazni ventil u smjeru kazaljke na satu za jedan okret (Slika 29).

   Note: Nemojte prekomjerno zategnuti zaobilazni ventil.

   Note: Morate zatvoriti zaobilazni ventil da biste vozili uređaj. Nemojte upravljati sustavom vožnje dok je zaobilazni ventil otvoren.

  Ponovno postavljanje kontrolnog kruga sustava

  Ako glava za vađenje čepova ostane u položaju za prozračivanje (ako uređaj ostane bez goriva, ako zaboravite postaviti servisni zasun pri skladištenju, u slučaju mehaničkog kvara motora ili pumpe itd.), električni sustav koji kontrolira hidraulični elektromagnetski svitak i električnu spojku deaktivira se kako bi se spriječilo slučajno pomicanje glave za vađenje čepova bez namjernog ponovnog postavljanja sustava.

  1. Pokrenite motor.

  2. Pritisnite prekidač za ponovno postavljanje sustava (Slika 30).

   Podiže se glava za vađenje čepova i resetira se električni kontrolni sustav.

   Note: Ako ne možete pokrenuti motor, uključite ga pokretačem motora pritišćući pritom prekidač za resetiranje sustava dok se glava za vađenje čepova ne podigne s tla.

   g010046

  Pomicanje uređaja kad je glava za vađenje čepova spuštena

  Ako se motor zaustavi ili ga ne možete pokrenuti sa spuštenom glavom za vađenje čepova i šiljcima u tlu, učinite sljedeće:

  1. Uklonite držače šiljaka s krakova.

  2. Otvorite zaobilazni ventil za jedan okretaj.

  3. Odvucite/odgurajte uređaj na obližnju lokaciju kako biste nastavili servis ili ga utovarili na prikolicu.

  Important: Nemojte vući/gurati uređaj više od 30,5 m ni brže od 1,6 km/h jer može doći do oštećenja hidrauličkih komponenti.

  Savjeti za rad

  Općenito

  Upozorenje

  Sudar uređaja s preprekama može dovesti do toga da izgubite kontrolu nad njime.

  Uvijek budite svjesni prepreka na mjestu na kojem upotrebljavate uređaj. Planirajte svoj put prozračivanja tako da vi i uređaj izbjegnete kontakt sa svim preprekama.

  • Vrlo postupno skrećite pri prozračivanju. Nikad nemojte oštro skretati dok je glava za vađenje čepova aktivirana. Planirajte svoj put prozračivanja prije spuštanja prozračivača.

  • Uvijek održavajte svijest o tome što se nalazi ispred u smjeru kretanja prema naprijed. Izbjegavajte upravljanje uređajem u velikoj blizini zgrada, ograda i druge opreme.

  • Često gledajte iza sebe da biste provjerili radi li uređaj ispravno i održavate li poravnanje s prethodnim prolaskom.

  • Uvijek maknite sve oštećene dijelove stroja kao što su slomljeni šiljci itd. s područja rada kako ih ne bi pokupile kosilice ili druga oprema za održavanje travnjaka.

  • Zamijenite slomljene šiljke te pregledajte i popravite šiljke koji se još mogu upotrebljavati. Popravite svu drugu štetu na uređaju prije početka rada.

  • Pri prozračivanju s nepunom širinom uređaja možete ukloniti šiljke, ali glave sa šiljcima trebale bi ostati postavljene na krakovima kako bi se osigurala pravilna ravnoteža i rad uređaja.

  • Ovaj uređaj omogućuje dublje prozračivanje u odnosu na većinu drugih prozračivača. Na prirodnim ili umjetno podignutim travnatim površinama za golf veća dubina i duži šuplji šiljci mogu otežati izbacivanje cijelog čepa. Uzrok je tvrđe prirodno tlo koje se zaglavi na kraju šiljka. Šiljci tvrtke Toro s bočnim izbacivanjem ostaju čišći i skraćuju čišćenje šiljaka. S vremenom ćete popraviti to stanje redovitim prozračivanjem i prihranom.

  Tvrdo tlo

  Ako je tlo pretvrdo da bi se postigla željena dubina čepova, glava za vađenje čepova može početi odskakivati. To se događa zbog tvrdog sloja zemlje u koji šiljci pokušavaju prodrijeti. Ispravite to stanje tako da pokušate sljedeće:

  • Nemojte prozračivati tlo ako je pretvrdo ili presuho. Najbolje rezultate prozračivanja postići ćete nakon kiše ili zalijevanja travnjaka prethodni dan.

  • Prijeđite na glavu s 3 šiljka ako upotrebljavate glavu s 4 šiljka ili smanjite broj šiljaka po kraku. Pokušajte održati simetričnu konfiguraciju šiljaka kako bi krakovi bili ravnomjerno opterećeni.

  • Ako je tlo jako zbijeno, smanjite prodiranje prozračivača (postavka dubine), očistite šiljke, zalijte travnjak i ponovno prozračite tlo s dubljim prodiranjem.

  Prozračivanje sloja tla koji prekriva podtlo (tj. tlo ili pijesak postavljeni preko stjenovitog tla) može dovesti do neželjene kvalitete rupa. To se događa kad je dubina prozračivanja dublja od postavljenog tla, a podtlo je pretvrdo da bi se moglo prodrijeti u njega. Kad šiljci dođu u dodir s tim tvrđim podtlom, prozračivač se može podići i to može dovesti do izduženja vrha rupa. Smanjite dubinu prozračivanja toliko da izbjegnete prodiranje u tvrdo podtlo.

  Kvaliteta rupa pri ulasku/izlasku

  Ako uređaj proizvodi sljedeće rezultate, pogoršava se kvaliteta rupa pri ulasku/izlasku:

  • Rupe su pri ulasku ukošene (nagnute prema naprijed).

  • Glava za vađenje čepova ne aktivira se prije dodira s travnjakom.

  • Glava za vađenje čepova oblikuje busene na ulasku ili odskakuje na malim dubinama prozračivanja.

  Provjerite sljedeće:

  • Možda je potrebno podesiti blizinsku sklopku br. 4 (sklopka br. 4 na H-okviru); pogledajte Podešavanje blizinskog prekidača br. 4.

  • Možda je potrebno podesiti sklopku za aktivirani položaj (sklopka br. 3 na H-okviru); pogledajte Podešavanje blizinske sklopke br. 3.

  • Spojka vašeg uređaja možda je istrošena ili proklizava; pogledajte Priručnik za održavanje za svoj uređaj.

  Podešavanje blizinskog prekidača br. 4

  Blizinski prekidač br. 4 možete postaviti u dva različita položaja na nosaču blizinskog prekidača. Postavite ga u gornji položaj za postavke dubine prozračivanja od A do D i u donji položaj za postavke dubine prozračivanja od E do H.

  Note: Blizinski prekidač br. 4 tvornički je postavljen u donji položaj radi poboljšane kvalitete i dubine ulaznih rupa te bi trebao ostati u tom položaju pri većini aktivnosti prozračivanja.

  Prozračivanje s blizinskim prekidačem br. 4 u pogrešnom položaju nosača u odnosu na postavku dubine prozračivanja može dovesti do odskakivanja glave za vađenje čepova, prekoračenja dubine šiljaka i/ili stvaranja busena. Podesite blizinski prekidač br. 4 tako da učinite sljedeće:

  1. Prije nego što napustite uređaj, parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  2. Podignite polugu zasuna za poklopac i odignite poklopac od uređaja (Slika 31).

   g261627
  3. Pronađite sklop blizinskog prekidača na sklopu H-okvira (Slika 32).

  4. Postavite blizinski prekidač br. 4 u potreban položaj s obzirom na dubinu prozračivanja kako je prikazano na Slika 32.

   g261628g364784
  5. Poravnajte nosač poklopca s montažnim elementom poklopca na uređaju.

  6. Postavite poklopac na uređaj i učvrstite poklopac zasunom.

  7. Provjerite kvalitetu rupa pri ulasku/izlasku.

  Podešavanje blizinske sklopke br. 3

  1. Prije nego što napustite uređaj, parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave

  2. Podignite polugu zasuna za poklopac i odignite poklopac od uređaja (Slika 31).

  3. Provjerite da sklop blizinske sklopke (vanjska strana H-okvira) nije udaljen od ciljne ploče za više od 1,5 mm (Slika 33).

   g261628g261629
  4. Provjerite radi li blizinska sklopka br. 3 pravilno.

  5. Po potrebi olabavite sigurnosnu maticu i noseći vijak kojima je učvršćena montažna ploča sklopke i podignite je na najviši položaj i učvrstite montažnu ploču (Slika 33).

   Note: Podizanje sklopke uzrokuje brže aktiviranje spojke.

  6. Zategnite sigurnosnu maticu (Slika 33).

  7. Poravnajte nosač poklopca s montažnim elementom poklopca na uređaju.

  8. Postavite poklopac na uređaj i učvrstite poklopac zasunom.

  9. Provjerite kvalitetu rupa pri ulasku/izlasku.

   Important: Ako se glava za vađenje čepova ne pokreće prije ulaska, a prekidač se nalazi u najvišem dopuštenom položaju, električna spojka možda se toliko oštetila da uzrokuje odgodu aktivacije. Kontaktirajte svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro ili pogledajte Priručnik za održavanje.

  Mali šiljci (kvadratni šiljci)

  Zbog dizajna s dva reda razmak između šiljaka glave za vađenje čepova s malim šiljcima mora biti postavljen na 6,3 cm. Brzina vožnje ključna je za održavanje razmaka između rupa od 3,2 cm. Pogledajte Podešavanje razmaka između šiljaka ako je vaš razmak između šiljaka potrebno prilagoditi.

  Pri uporabi glave s malim šiljcima ili većih čvrstih šiljaka važno je uzeti u obzir strukturu korijenja travnjaka kako bi se spriječila oštećenja travnjaka uslijed trganja područja oko korijenja. Ako dva središnja kraka počnu podizati travnjak ili ako je oštećenje zone korijena pretjerano, učinite sljedeće:

  • Povećajte razmak između šiljaka

  • Smanjite veličinu šiljaka

  • Smanjite dubinu šiljaka

  • Uklonite neke šiljke

  Podizanje čvrstih šiljaka pri povlačenju iz travnjaka može oštetiti travnjak. Pri podizanju se može oštetiti zona korijenja ako su gustoća šiljaka ili promjer šiljaka preveliki.

  Udubljen ili raskopan prednji dio rupe (čvrsti šiljci ili meko tlo)

  Pri prozračivanju s dužim čvrstim šiljcima (⅜ × 4 inča) ili iglastim šiljcima prednji dio rupa može postati nakošen ili se mogu oblikovati buseni. Da biste obnovili kvalitetu rupa za tu konfiguraciju, smanjite prazan hod s visokim brojem okretaja motora na 2800 do 2900 o/min. Budući da se brzina vožnje i glave za vađenje čepova povećava i smanjuje zajedno s brzinom motora, to ne utječe na razmak između šiljaka.

  Ako se kvaliteta rupa pri upotrebi većih čvrstih šiljaka ne popravi nakon smanjenja brzine motora, amortizacijski mehanizam Roto-Link možda će trebati postaviti na čvršću postavku. Čvršća postavka mehanizma Roto-Link može pomoći u sprječavanju deformacije prednjeg dijela rupa. Međutim, u većini slučajeva najbolje djeluje tvornička postavka.

  Note: Zamijenite polovinu mehanizma Roto-Link (3 kraka) i ispitajte razliku na probnoj parceli.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Uklonite sigurnosne matice kojima je sklop amortizera Roto-Link učvršćen na okvir glave za vađenje čepova.

  3. Uklonite gornji amortizacijski odstojnik debljine 1,25 cm i ponovno učvrstite sklop amortizera Roto-Link na okvir glave za vađenje čepova. Obavezno upotrijebite ojačanu D-podlošku.

  4. Otpustite vijke koji učvršćuju ploču branika.

  5. Pomaknite ploču branika prema naprijed i učvrstite vijke. To omogućuje branicima Roto-Link da pravilno osciliraju.

  Odvezite uređaj na probno područje i usporedite kvalitetu rupa. Ako je kvaliteta poboljšana, dovršite ovaj postupak s preostalim sklopovima amortizera Roto-Link.

  Note: Pri vraćanju na šuplje šiljke ili bilo koju vrstu malih šiljaka morate obrnuti položaj amortizera Roto-Link.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  • Prije nego što napustite uređaj, parkirajte uređaj na ravnoj površini; aktivirajte ručnu kočnicu; ugasite motor; izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Održavajte sve dijelove uređaja u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu.

  • Zamijenite sve istrošene i oštećene naljepnice ili naljepnice koje nedostaju.

  Čišćenje uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite uređaj
  1. Temeljito operite uređaj.

   Četkom uklonite stvrdnuti materijal s njega.

   Note: Upotrijebite crijevo za vodu bez mlaznice kako biste spriječili prolazak vode kroz brtve i onečišćenje masti ležajeva.

  2. Upotrijebite blagi deterdžent za čišćenje poklopaca.

   Nakon čišćenja povremeno nanesite sloj voska za automobile kako biste održali sjaj poklopca.

  3. Provjerite je li uređaj oštećen, curi li ulje i jesu li komponente i šiljci istrošeni.

  4. Uklonite, očistite i nauljite šiljke. Nanesite tanki sloj ulja na ležajeve glave za vađenje čepova (veze s koljenastim vratilom i amortizerom).

  Important: Ako skladištite uređaj duže od nekoliko dana, učvrstite glavu za vađenje čepova servisnim zasunom.

  Pronalaženje mjesta za vezanje

  Mjesta za vezanje nalaze se na prednjoj i stražnjoj strani uređaja (Slika 34, Slika 35, i Slika 36).

  Note: Upotrijebite trake odgovarajućeg razreda koje ispunjavaju uvjete američkog Ministarstva prometa kako biste zavezali uređaj.

  g010047
  g010048
  g010049

  Tegljenje vozila

  Upozorenje

  Vožnja uređaja na cesti bez pokazivača smjera kretanja, svjetala, reflektirajućih oznaka ili oznake za spora vozila opasna je i može dovesti do nesreća i tjelesnih ozljeda.

  Ne upravljajte uređajem na javnim ulicama ili cestama.

  Important: Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

  1. Utovarite uređaj na prikolicu ili kamion (poželjno s glavom za vađenje čepova prema naprijed).

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Učvrstite glavu za vađenje čepova servisnim zasunom; pogledajte Podupiranje glave za vađenje čepova servisnim zasunom.

  4. Zatvorite zaporni ventil za gorivo; pogledajte Zaporni ventil za gorivo.

  5. Na svim mjestima za vezanje zavežite uređaj za prikolicu ili kamion kabelima, lancima ili trakama.

  Preporuke za prikolicu

  Težina721 kg ili 805 kg s 2 opcionalna utega
  ŠirinaNajmanje 130 cm
  DužinaNajmanje 267 cm
  Kut rampeNajveći kut od 3,5/12 (16°)
  Smjer teretaGlava za vađenje čepova prema naprijed (poželjno)
  Kapacitet vuče vozilaVeći od bruto težine prikolice

  Important: Za vuču ovog uređaja nemojte upotrijebiti prikolicu Hydroject.

  Održavanje

  Note: Desnu i lijevu stranu vozila utvrdite iz uobičajenog položaja vozača.

  Sigurnost pri održavanju

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama ili prolaznicima teške ozljede.

  Prije servisiranja ili podešavanja uređaja aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ i učvrstite glavu za vađenje čepova servisnim zasunom.

  • Prije podešavanja, servisiranja, čišćenja ili skladištenja uređaja obavezno isključite uređaj, izvadite ključ (ako postoji) te pričekajte da se zaustave svi pomični dijelovi i da se uređaj ohladi.

  • Izvršavajte održavanje uređaja isključivo kako je navedeno u ovom priručniku. Ako su potrebni veći popravci ili pomoć, kontaktirajte ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  • Pobrinite se da je uređaj u sigurnom radnom stanju održavanjem zategnutosti matica, svornjaka i vijaka.

  • Ako je moguće, ne obavljajte održavanje dok je motor u pogonu. Držite se podalje od pomičnih dijelova.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Svakodnevno provjeravajte montažne vijke šiljaka da biste provjerili jesu li zategnuti u skladu sa specifikacijama.

  • Osigurajte da su svi štitnici postavljeni i da je poklopac čvrsto zatvoren nakon održavanja ili podešavanja uređaja.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Podesite remen pumpe.
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu i filtre povrata i punjenja.
 • Provjerite pritezni moment pričvršćivača glave za vađenje čepova, pričvršćivača ručke za upravljanje i priteznih matica kotača.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Ispitajte sigurnosni sustav blokiranja.
 • Očistite uređaj
 • Provjerite razinu motornog ulja.(Provjerite ulje dok je motor hladan.)
 • Uklonite prljavštinu s maske motora.(Čistite je češće u uvjetima rada s puno prljavštine.)
 • Provjerite hidraulične vodove.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Svakih 25 sati
 • Očistite pjenasti uložak filtra zraka i provjerite je li papirnati element oštećen.(češće u prisutnosti prašine ili pijeska).
 • Svakih 50 sati
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite papirnati element filtra zraka.(češće u prisutnosti prašine ili pijeska)
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.(Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte motorno ulje i filtar.)
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Svakih 200 sati
 • Provjerite svjećice.
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu i filtre povrata i punjenja.
 • Svakih 500 sati
 • Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamijenite.
 • Prije skladištenja
 • Postupke koje je potrebno izvesti prije skladištenja uređaja duže od 30 dana pogledajte u odjeljku Skladištenje.
 • Godišnje
 • Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamijenite.
 • Provjerite spojeve kabela akumulatora.
 • Provjerite jesu li remeni istrošeni ili oštećeni.
 • Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  Pon.Uto.Sri.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Provjerite rad sigurnosnog sustava blokiranja.       
  Provjerite rad ručne kočnice.       
  Provjerite razinu motornog ulja.       
  Provjerite razinu goriva       
  Provjerite pročistač zraka.       
  Provjerite ima li u motoru prljavštine.       
  Provjerite neobične zvukove motora.       
  Provjerite neobične zvukove rada.       
  Provjerite razinu hidraulične tekućine.       
  Provjerite oštećenja na hidrauličnim cijevima.       
  Provjerite propuštanje tekućine.       
  Provjerite rad instrumenata.       
  Provjerite stanje šiljaka.       
  Popravite oštećenu boju.       

  Bilješke o uočenim problemima

  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama ili prolaznicima teške ozljede.

  Izvadite ključ iz prekidača paljenja i odspojite žicu od svjećice (ili svjećica) prije bilo kakvog održavanja. Ostavite žicu po strani kako ne bi slučajno dodirnula svjećicu.

  Postupci prije održavanja

  Important: Pričvršćivači na poklopcima uređaja osmišljeni su da ostanu pričvršćeni na poklopce nakon uklanjanja. Nekoliko puta okrenite pričvršćivače na svakom poklopcu tako da je poklopac labav, ali i dalje pričvršćen, a zatim ih ponovno olabavite dok se poklopac ne odvoji. Time se sprječava slučajno micanje držača s vijaka.

  Podizanje uređaja

  Oprez

  Ako se uređaj ne podupire pravilno blokovima ili podmetačima za pridržavanje, može se pomaknuti ili pasti i uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Pri zamjeni priključaka i guma ili izvođenju druge vrste servisa upotrebljavajte ispravne blokove, dizalice i podmetače.

  • Parkirajte uređaj na čvrstoj, ravnoj površini kao što je betonski pod.

  • Prije nego što podignete uređaj, uklonite sve priključke koji bi mogli ometati sigurno i pravilno podizanje uređaja.

  • Uvijek poduprite ili blokirajte kotače. Poduprite podignuti uređaj podmetačima za pridržavanje ili čvrstim drvenim blokovima.

  Podizanje prednjeg dijela

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Poduprite stražnje gume kako biste spriječili pomicanje uređaja.

   Important: Kako biste spriječili oštećenje motora kotača, nemojte upotrebljavati motor prednjeg kotača kao točku za podizanje.

  3. Postavite podmetač na siguran način ispod prednjeg dijela okvira (Slika 37).

   g010055
  4. Podignite prednji dio uređaja s tla.

  5. Postavite podmetače za pridržavanje ili čvrste drvene blokove ispod prednjeg dijela okvira kako biste poduprli uređaj.

  Podizanje stražnjeg dijela

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Poduprite prednju gumu kako biste spriječili pomicanje uređaja.

   Important: Kako biste spriječili oštećenje motora kotača, nemojte upotrebljavati motor stražnjeg kotača kao točku za podizanje.

  3. Postavite podmetač na siguran način ispod ploče okvira unutar stražnjeg kotača (Slika 38).

   g010056

   Note: Ako je dostupna, dizalicom podignite stražnji dio uređaja. Upotrijebite otvore na kućištima ležajeva glave za vađenje čepova kao pričvrsne točke za dizalicu (Slika 39).

   g010057
  4. Podignite stražnji dio uređaja s tla.

  5. Postavite podmetače za pridržavanje ili čvrste drvene blokove ispod okvira kako biste poduprli uređaj.

  Podmazivanje

  Provjera ležajeva glave za vađenje čepova

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 500 sati
 • Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamijenite.
 • Godišnje
 • Pregledajte ležajeve glave za vađenje čepova i po potrebi ih zamijenite.
 • Uređaj nema priključke za podmazivanje koje je potrebno podmazivati.

  Important: Ležajevi se rijetko pokvare zbog nedostataka u materijalu ili izradi. Najčešći su razlozi kvarova vlaga i onečišćenje koji prodiru kroz zaštitne slojeve. Podmazani ležajevi moraju se redovito održavati kako bi se uklonila štetna prljavština s područja ležaja. Početno punjenje posebnom masti i čvrsta integralna brtva osiguravaju da prljavština i vlaga ne ulaze u okretne elemente zabrtvljenih ležajeva.

  Zabrtvljene ležajeve nije potrebno podmazivati ili kratkoročno održavati. To smanjuje potrebno rutinsko servisiranje i potencijal oštećenja travnjaka zbog onečišćenja mašću. Ti paketi zabrtvljenih ležajeva omogućavaju dobar rad i dug život uz normalnu upotrebu, ali treba redovito provjeravati stanje ležajeva i integritet brtve kako bi se izbjeglo razdoblje prekida rada. Sezonski provjeravajte ležajeve i zamijenite ih ako su oštećeni ili istrošeni. Ležajevi bi trebali raditi glatko bez negativnih svojstava kao što su velika toplina, buka, labavost ili hrđa.

  Zbog uvjeta rada ti paketi ležajeva/brtvi podložni su npr. pijesku, kemikalijama za travnjak, vodi, udarcima itd. Oni se smatraju normalnim potrošnim dijelovima. Ležajevi koji se pokvare zbog uzroka koji nisu materijalni nedostaci ili nedostaci u izradi obično nisu obuhvaćeni jamstvom.

  Note: Ako ne perete uređaj ispravno, to može negativno utjecati na ležajeve. Nemojte prati uređaj dok je još vruć i ne usmjeravajte mlazove velikog obujma i visokog pritiska na ležajeve.

  Na novom uređaju iz brtvi novih ležajeva obično izlazi određena količina masti. Ta izbačena mast postaje crna zbog nakupljanja prljavštine, ne prekomjerne topline. Obrišite taj višak masti s brtvi nakon prvih 8 sati. Područje oko brtvenog ruba brtve može se trajno činiti mokrim. To ne šteti životnom vijeku ležaja i održava brtveni rub podmazanim.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Ugasite motor prije provjeravanja ili dodavanja ulja u blok motora.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Očistite pjenasti uložak filtra zraka i provjerite je li papirnati element oštećen.(češće u prisutnosti prašine ili pijeska).
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite papirnati element filtra zraka.(češće u prisutnosti prašine ili pijeska)
 • Uklanjanje filtara

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Očistite područje oko pročistača zraka kako biste spriječili prodiranje nečistoće u motor, što može uzrokovati kvar.

  3. Odvrnite kuglastu ručicu i uklonite poklopac pročistača zraka (Slika 40).

   g004195
  4. Pažljivo gurnite pjenasti predfiltar s elementa od papira (Slika 40).

  5. Odvrnite maticu poklopca i uklonite poklopac, odstojnik i papirnati filtar (Slika 40).

  Čišćenje pjenastog predfiltra

  Important: Zamijenite pjenasti element ako je potrgan ili istrošen.

  1. Operite pjenasti predfiltar s pomoću tekućeg sapuna i tople vode. Kad je čist, temeljito ga isperite.

  2. Osušite predfiltar tako da ga stisnete u čistoj krpi (nemojte je cijediti).

  3. Stavite od 3 do 6 cl ulja na predfiltar (Slika 41).

   g004196
  4. Stisnite predfiltar kako biste rasporedili ulje.

  5. Provjerite ima li na papirnatom filtru poderotina, naslaga masti i oštećenja gumene brtve (Slika 42).

   g004197

   Important: Nikad nemojte čistiti papirnati element. Zamijenite papirnati element ako je prljav ili oštećen.

  Postavljanje filtara

  Important: Kako biste spriječili oštećenja motora, uvijek radite s postavljenim cjelovitim sklopom pjenastog i papirnatog elementa pročistača zraka.

  1. Pažljivo gurnite pjenasti predfiltar na element od papira (Slika 42).

  2. Postavite sklop pročistača zraka na bazu pročistača zraka (Slika 40).

  3. Postavite poklopac i odstojnik i učvrstite ga s pomoću matice poklopca (Slika 40). Pritegnite maticu na 11 Nm.

  4. Postavite poklopac pročistača zraka i učvrstite ga kuglastom ručicom (Slika 40).

  Specifikacije motornog ulja

  Vrsta ulja: deterdžentno ulje visoke kvalitete (specifikacije API SJ ili više)

  Viskoznost: pogledajte tablicu u nastavku

  g010152

  Provjera razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.(Provjerite ulje dok je motor hladan.)
 • Motor se isporučuje s uljem u kućištu, no provjerite razinu ulja prije i nakon prvog pokretanja motora.

  Upotrijebite motorno ulje visoke kvalitete kako je opisano u Specifikacije motornog ulja.

  Important: Nemojte prepuniti kućište motora uljem jer to može uzrokovati oštećenje motora.Nemojte pokrenuti motor s uljem ispod najniže oznake jer se tako motor može oštetiti.

  Note: Motorno ulje najbolje je provjeriti kad je motor hladan, prije prvog pokretanja u danu. Ako ste već pokretali motor, prije provjeravanja pustite da se ulje najmanje 10 minuta cijedi natrag u uljno korito.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Očistite područje oko šipke za mjerenje razine ulja (Slika 44) tako da prljavština ne može ući u otvor spremnika i oštetiti motor.

   g002359
  3. Izvadite šipku za mjerenje razine ulja, obrišite je i postavite tako da potpuno nasjeda (Slika 44).

  4. Izvadite šipku za mjerenje i provjerite razinu ulja.

   Razina ulja trebala bi biti između oznake napunjenosti F” i oznake najniže razine L” na šipki za mjerenje razine ulja (Slika 44).

  5. Ako je razina ulja ispod oznake najniže razine L”, uklonite čep cijevi za punjenje (Slika 44) i dodajte navedeno ulje tako da doseže oznaku napunjenosti F” na šipki za mjerenje razine ulja.

  6. Postavite poklopac spremnika za ulje i šipku za mjerenje razine ulja.

  Zamjena motornog ulja i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.(Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte motorno ulje i filtar.)
 • Kapacitet kućišta motora: otprilike 1,9 l s filtrom.

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta. Time se zagrijava ulje, što će olakšati njegovo istjecanje.

  2. Parkirajte uređaj tako da je odvodna strana nešto niža od suprotne strane kako biste osigurali da se ulje potpuno iscijedi, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  3. Stavite posudu ispod otvora za odvod ulja. Uklonite čep otvora za odvod ulja kako bi ulje iscurilo.

  4. Kad ulje u potpunosti iscuri, vratite čep.

   Note: Odložite iskorišteno ulje u ovlašteni reciklažni centar.

  5. Stavite plitku posudu ili krpu ispod filtra kako biste u njoj sakupili ulje (Slika 45).

   g010058
   g001056
  6. Uklonite stari filtar (Slika 45 i Slika 46) i obrišite površinu brtve adaptera filtra.

  7. Ulijte novo ulje ispravne vrste kroz središnji otvor filtra. Prestanite ulijevati ulje kad dosegne donji dio navoja.

  8. Pričekate minutu ili dvije da materijal filtra apsorbira ulje, a zatim izlijte višak ulja.

  9. Nanesite tanki sloj novog ulja na gumenu brtvu na zamjenskom filtru.

  10. Postavite zamjenski filtar ulja na adapter filtra. Okrećite filtar ulja u smjeru kazaljke na satu sve dok gumena brtva ne dotakne adapter filtra, a zatim pritegnite filtar dodatnih ½ okreta.

  11. Skinite čep spremnika za ulje i polako ulijte oko 80 % potrebne količine ulja kroz poklopac ventila.

  12. Provjerite razinu ulja; pogledajte Provjera razine motornog ulja.

  13. Polako dolijevajte dodatno ulje dok razina ne dosegne oznaku F (full) (Napunjeno) na šipki za mjerenje.

  14. Postavite poklopac spremnika za ulje i šipku za mjerenje razine ulja.

  Servisiranje svjećica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite svjećice.
 • Prije ugradnje svake svjećice provjerite je li zazor između središnje i bočne elektrode ispravan. Za uklanjanje i postavljanje svjećica upotrebljavajte ključ za svjećicu, a za provjeravanje i prilagodbu zazora alat za podešavanje zazora / mjerni listić. Ako je to potrebno, postavite nove svjećice.

  Vrsta: Champion RC12YC ili ekvivalentna. Zazor: 0,75 mm

  Uklanjanje svjećica

  1. Ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Povucite žice sa svjećica (Slika 47).

   g004207
  3. Očistite područje oko svjećica.

  4. Uklonite svjećice i metalne brtve.

  Provjera svjećica

  1. Pogledajte središte obiju svjećica (Slika 48). Ako vidite svijetlosmeđu ili sivu boju na izolatoru, motor ispravno radi. Crni sloj na izolatoru najčešće znači da je pročistač zraka prljav.

   Important: Nikad nemojte čistiti svjećice. Uvijek zamijenite svjećice koje su obložene crnim slojem, koje imaju istrošene elektrode, ako su pokrivene uljem ili ako su napuknute.

   g004219
  2. Provjerite razmak između središnje i bočne elektrode (Slika 48).

  3. Savijte bočnu elektrodu (Slika 48) ako razmak nije ispravan.

  Postavljanje svjećica

  1. Umetnite svjećice u otvore svjećica.

  2. Pritegnite svjećice na 27 Nm.

  3. Gurnite žice na svjećice (Slika 47).

  Čišćenje maske motora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Uklonite prljavštinu s maske motora.(Čistite je češće u uvjetima rada s puno prljavštine.)
 • Prije svake upotrebe provjerite i očistite masku motora. Uklonite svu nakupljenu travu, blato ili druge ostatke s pregrade usisnika zraka motora.

  Održavanje sustava goriva

  Opasnost

  U određenim su uvjetima gorivo i pare goriva iznimno zapaljivi i eksplozivni. Požari ili eksplozije uzrokovani gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  • Punite spremnik za gorivo na otvorenom kad je motor ugašen i hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

  • Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne bude 25 mm ispod vrha spremnika, ne otvora za ulijevanje. Taj prazni prostor u spremniku omogućuje da se gorivo proširi.

  • Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

  • Skladištite gorivo u čistom, sigurnosno odobrenom spremniku i držite čep zatvorenim.

  Zamjena filtra goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Important: Nikad nemojte postavljati prljavi filtar nakon što ga uklonite iz cijevi za dovod goriva.

  1. Pričekajte da se uređaj ohladi.

  2. Zatvorite zaporni ventil za gorivo (Slika 49).

   g010059
  3. Stisnite krajeve stezaljki za crijevo i povucite ih dalje od filtra (Slika 49).

  4. Uklonite filtar iz cijevi za dovod goriva.

  5. Postavite novi filtar i pomaknite stezaljke za crijevo blizu filtra (Slika 49).

  6. Obrišite proliveno gorivo.

  7. Otvorite zaporni ventil za gorivo (Slika 49).

  Ispuštanje goriva iz spremnika

  Opasnost

  U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  • Ispustite gorivo iz spremnika za gorivo kad je motor hladan. To činite na otvorenom. Obrišite gorivo ako se prolije.

  • Nikad nemojte pušiti dok ispuštate gorivo i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Zatvorite zaporni ventil za gorivo (Slika 49).

  3. Otpustite stezaljku za crijevo na filtru goriva i povucite je uz cijev za dovod goriva dalje od filtra goriva (Slika 49).

  4. Povucite cijev za dovod goriva s filtra goriva (Slika 49). Otvorite zaporni ventil za gorivo i pustite da gorivo iscuri u kanistar za gorivo ili posudu za pražnjenje.

   Note: Sad je najbolje vrijeme za postavljanje novog filtra goriva jer je spremnik za gorivo prazan.

  5. Postavite cijev za dovod goriva na filtar goriva. Povucite stezaljku za crijevo blizu filtra goriva kako biste učvrstili cijev za dovod goriva (Slika 49).

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja vozila. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora.

  • Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Upozorenje

  Kleme, priključci i pripadajući dodaci sadržavaju olovo i spojeve olova, kemikalije za koje je državi Kaliforniji poznato da uzrokuju rak i reproduktivne probleme. Operite ruke nakon rukovanja njima.

  Punjenje akumulatora

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora i držite iskre i plamenove podalje od akumulatora.

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama vučne jedinice ili uređaja i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora nemojte dopustiti da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom vozila.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i bilo kojih metalnih dijelova.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela akumulatora može uzrokovati oštećenja vozila i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  1. Otključajte i otvorite poklopac odjeljka akumulatora.

  2. Uklonite akumulator iz odjeljka akumulatora:

   1. Uklonite držač akumulatora i šipke držača kojima je akumulator učvršćen za podlogu (Slika 50).

   2. Uklonite noseći vijak i maticu kojima je negativni (crni) kabel akumulatora učvršćen na negativni (–) priključak i odspojite negativni kabel.

   3. Uklonite noseći vijak i maticu kojima je pozitivni (crveni) kabel akumulatora učvršćen na pozitivni (+) priključak akumulatora i odspojite pozitivni kabel.

  3. Očistite vrh akumulatora.

  4. Priključite punjač akumulatora od 3 do 4 A na kleme. Punite akumulator brzinom od 3 do 4 A tijekom razdoblja od 4 do 8 sati.

  5. Kad se akumulator napuni, odspojite punjač s utičnice i klema.

  6. Stavite akumulator na podlogu u odjeljku akumulatora kako je prikazano na Slika 50.

   g010021
  7. Spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora na pozitivni (+) priključak akumulatora prethodno uklonjenim nosećim vijkom i maticom; stavite gumenu kapicu preko pozitivnog priključka kako biste spriječili mogući kratki spoj.

  8. Spojite negativni (crni) kabel akumulatora na negativni (–) priključak prethodno uklonjenim nosećim vijkom i maticom.

  9. Premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47).

  10. Zatvorite i zaključajte poklopac odjeljka akumulatora.

  Održavanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Provjerite spojeve kabela akumulatora.
 • Kabeli akumulatora moraju biti čvrsto pričvršćeni za priključke kako bi električni spoj bio ispravan.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela akumulatora može uzrokovati oštećenja vozila i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  Ako na priključcima dođe do korozije, odspojite kabele (prvo negativni (–) kabel) i zasebno ostružite stezaljke i priključke. Spojite kabele (prvo pozitivni (+) kabel) i priključke premažite vazelinom.

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama uređaja i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora nemojte dopustiti da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom vozila.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova vozila.

  1. Otključajte i otvorite poklopac odjeljka akumulatora (Slika 51).

   g010020
  2. Provjerite jesu li stezaljke za kabele akumulatora učvršćene i zategnite sve olabavljene stezaljke za kabele akumulatora.

   Important: Osigurajte da postoji razmak između kabela akumulatora i poluge mjenjača brzine. Provjerite da poluga mjenjača brzine ne dolazi na 2,5 cm od ijednog kabela akumulatora pri pomicanju u svojem čitavom rasponu pomicanja. Nemojte zavezati ni zalijepiti negativni i pozitivni kabel akumulatora zajedno.

  3. Provjerite ima li na stezaljkama za kabele akumulatora i priključcima akumulatora korozije. Ako na priključcima ima korozije, učinite sljedeće:

   1. Uklonite noseći vijak i maticu kojima je negativni (crni) kabel akumulatora učvršćen na negativni (–) priključak i odspojite negativni kabel.

   2. Uklonite noseći vijak i maticu kojima je pozitivni (crveni) kabel akumulatora učvršćen na pozitivni (+) priključak akumulatora i odspojite pozitivni kabel.

   3. Očistite stezaljke za kabele i priključke akumulatora.

   4. Spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora na pozitivni (+) priključak akumulatora prethodno uklonjenim nosećim vijkom i maticom; stavite gumenu kapicu preko pozitivnog priključka kako biste spriječili mogući kratki spoj.

   5. Spojite negativni (crni) kabel akumulatora na negativni (–) priključak akumulatora prethodno uklonjenim nosećim vijkom i maticom.

   6. Premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47).

  4. Zatvorite i zaključajte poklopac odjeljka akumulatora.

  Provjera osigurača

  Električni sustav zaštićen je osiguračima (Slika 52). Nije ga potrebno održavati, ali ako osigurač pregori, provjerite je li došlo do kvara ili kratkog spoja u komponenti / strujnom krugu.

  1. Kako biste zamijenili osigurače, izvucite osigurač i izvadite ga.

  2. Postavite novi osigurač.

  g010074

  Kontrolni modul prozračivača (ACM)

  Kontrolni modul prozračivača elektronički je uređaj obložen epoksidnom smolom koji se proizvodi u jedinstvenoj konfiguraciji. Modul upotrebljava čvrste i mehaničke komponente za nadzor električnih svojstava potrebnih za siguran rad proizvoda i upravljanje njima.

  g010053

  Modul nadzire ulaze, uključujući niski položaj glave, visoki položaj glave, transport, prozračivanje i praćenje tla. Modul je podijeljen na ulaze i izlaze. Ulazi i izlazi označeni su zelenim LED indikatorima na tiskanoj pločici. Napajanje je označeno crvenim LED indikatorom.

  Ulaz za pokretanje pločice napaja se s 12 V istosmjerne struje. Svi drugi ulazi napajaju se kad je strujni krug zatvoren s tlom. Svaki ulaz ima LED indikator koji se upali kad se određeni strujni krug napaja. Upotrijebite LED indikatore za ulaze za utvrđivanje kvarova na prekidaču i strujnom krugu za ulaze.

  Strujni krugovi za izlaze napajaju se odgovarajućim skupom ulaznih uvjeta. Tri izlaza uključuju SVL, SVR i SVQ. LED indikatori za izlaze nadziru stanja releja tako što pokazuju prisutnost napona na jednom od triju posebnih terminala za izlazne vrijednosti.

  Izlazni strujni krugovi ne određuju cjelovitost izlaznih vrijednosti uređaja pa utvrđivanje kvara na električnim dijelovima uključuje provjeru LED indikatora izlaza te konvencionalnu provjeru cjelovitosti uređaja i kabelskog svežnja. Izmjerite impedanciju odspojenih komponenti kroz kabelski svežanj (odspojen na kontrolnom modulu prozračivača) ili privremenom aktivacijom dotične komponente radi provjere.

  Kontrolni modul prozračivača ne može se spojiti na vanjsko računalo ili ručni uređaj, ne može se reprogramirati i ne bilježi podatke o periodičnom utvrđivanju grešaka.

  Naljepnica na kontrolnom modulu prozračivača sadržava samo simbole. Tri simbola za LED indikator izlaza nalaze se na kutiji izlaza. Svi drugi LED indikatori pokazuju ulaze. Tablica u nastavku prikazuje simbole.

  decal106-8835

  U nastavku se navode logični koraci za utvrđivanje kvara u kontrolnom modulu prozračivača:

  1. Odredite kvar na izlazu koji želite popraviti.

  2. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ON (Uključeno) i provjerite svijetli li crveni LED indikator za napajanje.

  3. Okrenite sve prekidače za ulaze kako biste osigurali da svi LED indikatori promijene stanje.

  4. Sve ulazne uređaje postavite u odgovarajući položaj kako biste postigli odgovarajuće izlazne vrijednosti.

  5. Ako određeni LED indikator svijetli, a izlazi ne funkcioniraju na odgovarajući način, provjerite izlazni snop, priključke i komponentu. Popravite ih ako je potrebno.

  6. Ako određeni LED indikator za izlaz ne svijetli, provjerite oba osigurača.

  7. Ako određeni LED indikator za izlaz ne svijetli, a izlazi su u odgovarajućem stanju, postavite novi kontrolni modul prozračivača i utvrdite je li kvar nestao.

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  Provjerite tlak zraka da biste osigurali da u svim gumama iznosi 83 kPa. Provjeravajte gume dok su hladne radi što preciznijeg očitavanja tlaka.

  Important: Neujednačen tlak u gumama može dovesti do neravnomjerne dubine čepova.

  g010030

  Oprez

  Uteg za kotač je vrlo težak, 33 kg.

  Budite pažljivi kad ga uklanjate sa sklopa gume.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Uređaj se ne smije pomicati kad otpustite polugu vučnog pogona. Ako se pomakne, potrebno ga je podesiti.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Podignite uređaj tako da su prednji kotač i jedan stražnji kotač malo iznad razine tla. Postavite podmetače za pridržavanje ispod uređaja. Pogledajte Podizanje uređaja.

  3. Otpustite sigurnosnu maticu s brijega za podešavanje trenja (Slika 56).

   g010062
  4. Pokrenite motor i deaktivirajte ručnu kočnicu.

   Upozorenje

   Motor mora biti upaljen kako biste mogli konačno podesiti brijeg za podešavanje trenja. To može uzrokovati tjelesne ozljede.

   Ruke, noge, lice i druge dijelove tijela držite podalje od prigušivača, drugih vrućih dijelova motora i svih rotirajućih dijelova.

  5. Okrenite šesterokutni brijeg u bilo kojem smjeru tako da se kotači više ne okreću.

  6. Pritegnite sigurnosnu maticu kako biste učvrstili podešeni položaj.

  7. Ugasite motor.

  8. Uklonite podmetače i spustite uređaj na tlo.

  9. Testirajte uređaj da biste bili provjerili da se ne pomiče.

  Održavanje remena

  Podešavanje remena pumpe

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Podesite remen pumpe.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Otključajte i uklonite poklopac remena (Slika 57).

   g010065
  3. Uklonite dva pričvrsna vijka štitnika za pumpu i uklonite štitnik (Slika 58).

   g010066
  4. Otpustite slobodni vijak remena pumpe samo onoliko da omogućuje kretanje unutar utora za podešavanje (Slika 59).

   g010067
  5. Dodirnite vrh slobodne remenice i dopustite da zatezna opruga podesi napetost remena.

   Note: Nemojte primijeniti veću napetost remena nego što dopušta zatezna opruga jer to može oštetiti komponente.

  6. Učvrstite slobodni vijak remena.

  7. Postavite štitnik za pumpu i poklopac remena.

  Pregledavanje remena

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Provjerite jesu li remeni istrošeni ili oštećeni.
 • Pogonski remeni na uređaju su izdržljivi. Međutim, uobičajena izloženost UV zračenju, ozonu ili slučajna izloženost kemikalijama s vremenom može istrošiti gumu i dovesti do preranog trošenja ili gubitka materijala.

  Jednom godišnje pregledajte ima li na remenima znakova trošenja, pretjeranih napuklina ili velikih dijelova uglavljene prljavštine. Po potrebi ih zamijenite. Potpuni servisni komplet za remene dostupan je kod vašeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Održavanje sustava upravljanja

  Ponovno postavljanje sustava za praćenje tla

  Ako je sustav za praćenje tla TrueCore potrebno servisirati na bilo koji način (osim zamjene štitnika za travnjak) ili ako držači šiljaka dodiruju štitnike za travnjak kad su postavljeni na postavku najveće dubine, možda ćete trebati ponovno postaviti veznu šipku za podešavanje dubine.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Okrećite lijevi nosač za montažu štitnika za travnjak (Slika 60) prema gore dok ne budete mogli umetnuti klin za zaključavanje, kao što je šipka za svrdlo ili vijak od 8 mm (5/16 inča), između nosača i cijevi za postavljanje dubine zavarene na okvir.

   g010063
  3. Pomaknite polugu za dubinu šiljaka (Slika 60) na postavku H (najveća dubina).

  4. Odspojite vanjski kuglasti prekidač (Slika 60) od kabelskog svežnja (prekidač za niski položaj glave).

  5. Otpustite protumatice (lijevu i desnu) na veznoj šipki za podešavanje dubine (Slika 60).

  6. Multimetrom utvrdite električno zatvaranje kuglastog prekidača.

  7. Okrećite veznu šipku dok se kuglasti prekidač ne zatvori ili uspostavi kontakt.

  8. Učvrstite lijevu i desnu protumaticu na veznoj šipki.

  9. Spojite kuglasti prekidač na kabelski svežanj.

  10. Uklonite klin iz nosača štitnika za travnjak i cijevi za postavljanje dubine.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Provjera hidrauličnih vodova

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite hidraulične vodove.
 • Prije svake upotrebe provjerite ima li na hidrauličnim vodovima i crijevima curenja, labavih pričvrsnih elemenata, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja. Prije rukovanja izvršite potrebne popravke.

  Note: Redovito čistite područje oko hidrauličkog sustava od nakupljene prljavštine.

  Specifikacija hidraulične tekućine

   Tekućina za mjenjač / hidraulična tekućina za traktor Toro Premium (Dostupna u kantama od 19 litara i bačvama od 208 litara. Brojeve dijelova pogledajte u katalogu dijelova ili se obratite distributeru tvrtke Toro.)

  Druge tekućine: ako navedena tekućina nije dostupna, možete upotrijebiti druge univerzalne hidraulične tekućine za traktor (UTHF), ali upotrijebite isključivo konvencionalne proizvode na bazi nafte, ne sintetičke ili biorazgradive tekućine. Specifikacije moraju biti unutar navedenog raspona za sva sljedeća svojstva materijala, a tekućina treba zadovoljiti navedene industrijske standarde. Provjerite sa svojim dobavljačem tekućine ispunjava li tekućina ove specifikacije.

  Note: Tvrtka Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih hidrauličnih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Materijalna svojstva:
  Viskoznost, ASTM D445cSt na 40 °C 55 do 62
  Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 do 152
  Stinište, ASTM D97–37 °C do –43 °C
  Industrijske specifikacije: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 i Volvo WB-101/BM
   

  Note: Većina hidrauličnih tekućina je gotovo bezbojna, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidrauličnu tekućinu u bočicama od 20 ml. Jedna bočica dovoljna je za količinu od 15 do 22 l hidraulične tekućine. Naručite dio br. 44-2500 od svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Provjeravanje razine hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Important: Provjerite razinu hidraulične tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga

  Spremnik hidraulične tekućine u tvornici se puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Otključajte i uklonite poklopac remena (Slika 61).

   g010024
  3. Očistite područje oko otvora za ulijevanje i čepa hidrauličnog spremnika (Slika 62). Maknite čep s otvora za ulijevanje.

   g010028
  4. Uklonite šipku za mjerenje razine tekućine iz otvora za ulijevanje i obrišite je čistom krpom. Umetnite šipku u otvor za ulijevanje; zatim je uklonite i provjerite razinu tekućine. Razina tekućine trebala bi biti do oznake na šipki za mjerenje (Slika 63).

   g010029
  5. Ako je razina niska, dodajte predviđenu hidrauličnu tekućinu kako biste podigli razinu do oznake napunjenosti.

  6. Postavite šipku za mjerenje i čep na otvor za ulijevanje.

  Zamjena hidraulične tekućine i filtara

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu i filtre povrata i punjenja.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu i filtre povrata i punjenja.
 • Kapacitet spremnika hidraulične tekućine: otprilike 6,6 l

  Important: Filtre nemojte zamijeniti automobilskim filtrima za ulje jer može doći do ozbiljnih oštećenja hidrauličkog sustava.

  Note: Pri zamjeni filtra povrata prazni se cijeli spremnik tekućine.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtara, izvadite stare filtre i očistite površinu brtve adaptera filtara (Slika 64).

   g010060
  3. Nanesite tanki sloj hidraulične tekućine na gumenu brtvu na zamjenskim filtrima.

  4. Postavite zamjenske hidraulične filtre na adaptere filtara. Okrećite svaki filtar u smjeru kazaljke na satu sve dok gumena brtva ne dotakne adapter filtra, a zatim pritegnite svaki filtar dodatnih ½ okreta.

  5. Dodajte predviđenu hidrauličnu tekućinu tako da razina tekućine dođe do oznake Full (Napunjeno) na šipki za mjerenje, pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  6. Pokrenite motor i pustite ga da radi oko 2 minute da pročisti zrak iz sustava. Ugasite motor, izvadite ključ i provjerite je li došlo do curenja.

  7. Ponovno provjerite razinu tekućine dok je tekućina topla. Po potrebi dodajte predviđenu hidrauličnu tekućinu tako da razina tekućine dođe do oznake Full (Napunjeno) na šipki za mjerenje.

   Note: Nemojte prepuniti spremnik hidraulične tekućine.

  Ispitni otvori hidrauličkog sustava

  Ispitni otvori upotrebljavaju se za ispitivanje tlaka u hidrauličkim krugovima. Obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro za pomoć.

  • Ispitni otvor G 2 (Slika 65) upotrebljava se kao pomoć u otklanjanju problema s krugom punjenja za vuču.

   g010061
  • Ispitni otvor G 1 (Slika 65) upotrebljava se kao pomoć u otklanjanju problema s krugom punjenja za podizanje.

  Održavanje prozračivača

  Provjeravanje priteznog momenta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Provjerite pritezni moment pričvršćivača glave za vađenje čepova, pričvršćivača ručke za upravljanje i priteznih matica kotača.
 • Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  Provjerite pričvršćivače glave za vađenje čepova, pričvršćivače ručke za upravljanje i pritezne matice kotača kako biste osigurali da se održava pravilni pritezni moment. Zahtjevi u pogledu priteznog momenta pričvršćivača navedeni su na referentnoj servisnoj naljepnici na glavi za vađenje čepova.

  g010072

  Podešavanje bočnih štitnika

  Bočne štitnike glave za vađenje čepova treba podesiti tako da je njihovo dno udaljeno između 25 i 38 mm od travnjaka pri prozračivanju.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Otpustite vijke i matice kojima je bočni štitnik učvršćen za okvir (Slika 67).

   g010064
  3. Podesite štitnik prema gore ili dolje i zategnite matice.

  Zamjena štitnika travnjaka

  Sve štitnike za travnjak treba zamijeniti ako su slomljeni ili ako su se istrošili na debljinu manju od 6 mm. Slomljeni štitnici za travnjak mogu zahvatiti i potrgati travnjak i tako dovesti do neželjene štete.

  g010068

  Tanki štitnici za travnjak mogu uzrokovati pomak sustava za praćenje tla TrueCore od željene postavke dubine zbog trošenja i gubitka čvrstoće.

  Podešavanje razmaka između šiljaka

  Razmak između šiljaka prozračivača ovisi o brzini vožnje koja se održava u sustavu vožnje. Razmak između šiljaka postavljen je unutar 3 mm od nazivne tvorničke postavke.

  Ako se razmak između šiljaka razlikuje od nazivne postavke više nego što je potrebno, nastavite na sljedeći način:

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, ugasite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Otključajte i uklonite poklopac remena (Slika 57).

  3. Uklonite dva pričvrsna vijka štitnika za pumpu i uklonite štitnik (Slika 58).

  4. Na otvorenom području koje se može prozračivati (npr. probna parcela) postavite polugu prozračivača za podešavanje razmaka između šiljaka na željeni razmak između šiljaka i prijeđite prozračivačem barem 4,5 m.

  5. Izmjerite udaljenost između nekoliko otvora i podijelite je s brojem izmjerenih otvora da biste dobili prosječnu vrijednost razmaka između šiljaka.

   Primjer: nazivna postavka razmaka između šiljaka od 5,08 cm:

   53,85 podijeljeno s 10 je 5,385; razmak između šiljaka veći je od nazivnog za 0,305 cm (Slika 69).

   g010069

   47,75 podijeljeno s 10 je 4,775; razmak između šiljaka manji je od nazivnog za 0,305 cm (Slika 70).

   g010070
  6. Ako je potrebno podesiti razmak između šiljaka, okrenite zaporni vijak pumpe (Slika 71) bliže zapornoj ploči kako biste smanjili razmak između šiljaka ili okrenite zaporni vijak od zaporne ploče kako biste povećali razmak između šiljaka.

   g010071
  7. Ponovite korake od 4 do 6 dok razmak ne bude u skladu s nazivnom postavkom.

   Note: Jednim potpunim okretajem zapornog vijka razmak između šiljaka podešava se za otprilike 16 mm.

  Kutovi aktivacije glave za vađenje čepova

  Oznake kutova aktivacije glave za vađenje čepova lako se identificiraju s pomoću oznaka na odljevku.

  g010073

  Skladištenje

  1. Prije nego što napustite uređaj, parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  2. Odspojite žicu svjećice.

  3. Uklonite travu, zemlju i nečistoću s vanjskih dijelova čitavog uređaja, osobito s motora i hidrauličkog sustava. Očistite zemlju i otpatke s vanjske strane rashladnih rebara glave cilindra motora i kućišta ventilatora.

  4. Servisirajte pročistač zraka; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  5. Promijenite ulje u radilici; pogledajte Zamjena motornog ulja i filtra.

  6. Zamijenite hidraulične filtre i tekućinu, pogledajte Zamjena hidraulične tekućine i filtara.

  7. Provjerite tlak u gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  8. Provjerite stanje šiljaka.

  9. Ako skladištite uređaj duže od 30 dana, pripremite ga na sljedeći način:

   1. Uklonite kabele akumulatora s klema i izvadite akumulator iz uređaja.

   2. Očistite akumulator, priključke i kleme s pomoću žičane četke i otopine sode bikarbone.

   3. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

   4. Polako punite akumulator svakih 60 dana tijekom 24 sata kako biste spriječili sulfataciju akumulatora. Akumulator mora biti potpuno napunjen kako bi se spriječilo njegovo smrzavanje. Specifična težina potpuno napunjenog akumulatora je između 1,265 i 1,299.

    Upozorenje

    Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

    Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora, a iskre i plamen držite podalje od njega.

   5. Skladištite akumulator na polici ili u uređaju. Ako akumulator skladištite u uređaju, ostavite kabele odspojenima. Skladištite ga u hladnom okruženju kako biste spriječili brzo pražnjenje akumulatora.

   6. Dodajte stabilizator/konzervans na bazi nafte gorivu u spremniku. Slijedite upute za miješanje proizvođača stabilizatora. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/konzervans goriva najučinkovitiji je ako je pomiješan sa svježim gorivom i ako se uvijek koristi.

   7. Pokrenite motor na 5 minuta kako bi se stabilizator goriva proširio sustavom goriva.

   8. Isključite motor, pričekajte da se ohladi i ispraznite spremnik za gorivo; pogledajte Ispuštanje goriva iz spremnika.

   9. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne ugasi.

   10. Prigušite motor. Pokrenite i pustite motor da radi dok se ne prestane paliti.

   11. Pravilno zbrinite gorivo. Reciklirajte ga u skladu s lokalnim propisima.

    Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/konzervans dulje od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  10. Uklonite svjećice i provjerite u kakvom su stanju; pogledajte Servisiranje svjećica. Nakon što uklonite svjećice iz motora, ulijte dvije žlice motornog ulja u otvor svake svjećice. Zatim upotrijebite starter kako biste pokrenuli motor i rasporedili ulje unutar cilindara. Postavite svjećice. Nemojte postavljati žice na svjećice.

  11. Provjerite i zategnite sve svornjake, vijke i matice. Popravite ili zamijenite sve oštećene ili istrošene dijelove.

  12. Operite i osušite cijeli uređaj. Izvadite šiljke te ih očistite i nauljite. Nanesite tanki sloj ulja na ležajeve glave za vađenje čepova (veze s koljenastim vratilom i amortizerom).

   Important: Možete prati uređaj s pomoću blagog deterdženta i vode. Nemojte prati uređaj uređajem za visokotlačno pranje. Nemojte koristiti prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, hidrauličnih pumpi i motora.

   Note: Pokrenite uređaj s motorom koji radi u praznom hodu 2 do 5 minuta nakon pranja.

  13. Obojite sve izgrebane ili gole metalne površine. Boju možete kupiti kod ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  14. Postavite servisni zasun ako će uređaj biti pohranjen duže od nekoliko dana.

  15. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru. Uklonite ključ iz prekidača paljenja i držite ga izvan dosega djece i drugih neovlaštenih korisnika.

  16. Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne može pokrenuti.
  1. Poluga vučnog pogona nije u položaju neutral (Neutralno).
  2. Akumulator je ispražnjen.
  3. Električni spojevi su zahrđali ili su otpušteni.
  4. Neutralni prekidač nepravilno je podešen.
  5. Relej ili prekidač je pokvaren.
  1. Pomaknite polugu vučnog pogona u položaj neutral (Neutralno).
  2. Napunite akumulator.
  3. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt.
  4. Podesite neutralni prekidač.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
  1. Spremnik za gorivo je prazan.
  2. Prigušnica nije aktivirana.
  3. Pročistač zraka je prljav.
  4. Žice svjećica su neučvršćene ili odspojene.
  5. Svjećice su oštećene, prljave ili je razmak netočan.
  6. U filtru goriva postoje nečistoće.
  7. U sustavu za gorivo nalazi se prljavština, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Napunite spremnik za gorivo gorivom.
  2. Pomaknite polugu prigušnice skroz prema naprijed.
  3. Očistite ili zamijenite element pročistača zraka.
  4. Spojite žice na svjećice.
  5. Postavite nove svjećice s ispravnim razmakom.
  6. Zamijenite filtar goriva.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Pročistač zraka je prljav.
  3. Razina motornog ulja je niska.
  4. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  5. Svjećice su oštećene, prljave ili je razmak netočan.
  6. U filtru goriva postoje nečistoće.
  7. U sustavu za gorivo nalazi se prljavština, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Očistite element pročistača zraka.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite prljavštinu iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  5. Postavite nove svjećice s ispravnim razmakom.
  6. Zamijenite filtar goriva.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor se pregrijava.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Razina motornog ulja je niska.
  3. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite prljavštinu iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  Uređaj proizvodi neobične vibracije.
  1. Pričvrsni vijci motora nisu zategnuti.
  2. Ležajevi međuvratila ili glave za vađenje čepova su istrošeni.
  3. Komponente međuvratila ili glave za vađenje čepova su neučvršćene ili istrošene.
  1. Zategnite pričvrsne vijke motora.
  2. Zamijenite ležajeve.
  3. Zategnite ili zamijenite komponente.
  Uređaj ne vozi.
  1. Aktivirana je ručna kočnica.
  2. Niska je razina hidraulične tekućine.
  3. Ventil za vuču je otvoren.
  4. Oštećen je hidraulički sustav.
  1. Deaktivirajte ručnu kočnicu.
  2. Dodajte hidrauličnu tekućinu.
  3. Zatvorite ventil za vuču.
  4. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Glava za vađenje čepova ne radi.
  1. Razina hidraulične tekućine je niska.
  2. Ventil za vuču je otvoren.
  3. Remen je istrošen ili olabavljen.
  4. Spojka je istrošena.
  5. Prekidač ili relej je istrošen.
  6. Oštećen je hidraulički sustav.
  1. Dodajte hidrauličnu tekućinu.
  2. Zatvorite ventil za vuču.
  3. Podesite ili zamijenite remene.
  4. Zamijenite spojku.
  5. Zamijenite prekidač ili relej.
  6. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Glava odskakuje pri prozračivanju.
  1. Tlo je pretvrdo.
  2. Postoji problem s postavkom sigurnosnog ventila / ograničavajućeg otvora.
  3. Prekidač br. 4 nalazi se u najnižem položaju dok se izvodi plitko prozračivanje
  1. Pogledajte odjeljak Savjeti za rad.
  2. Postoji dinamički odgovor sustava za podizanje. Podesite vrijednosti tlaka sustava; pogledajte Priručnik za održavanje.
  3. Pogledajte odjeljak Podešavanje blizinske sklopke br. 4.
  Oblikuju se buseni trave / travnjak se trga na ulasku i izlasku.
  1. Potrebno je podesiti sklopke.
  2. Glava se presporo spušta.
  3. Potrebno je podesiti sklopku za aktivirani položaj (sklopka br. 3 na H-okviru).
  4. Potrebno je podesiti blizinsku sklopku br. 4 (sklopka br. 4 na H-okviru).
  5. Spojka je istrošena ili proklizava.
  1. Podesite sklopku. Provjerite Priručnik za održavanje.
  2. Provjerite rad SVQ svitka.
  3. Pogledajte odjeljak Podešavanje blizinske sklopke br. 3
  4. Pogledajte odjeljak Podešavanje blizinske sklopke br. 4
  5. Provjerite Priručnik za održavanje.
  Postoji problem s razmakom između šiljaka kvadratnih (ili malih) šiljaka.
  1. Otvori nisu ravnomjerno razmaknuti.
  1. Provjerite razmak. Pogledajte odjeljak Savjeti za rad.
  Pri upotrebi šiljaka s bočnim izbacivanjem nastaju buseni na otvorima.
  1. Dolazi do zahvaćanja prozora za izbacivanje pri izlasku.
  1. Okrenite šiljak od 45° do 90° tako da izbacuje materijal sa strane. Ako to ne uspije, upotrijebite šuplji šiljak.
  Travnjak se podiže/trga pri prozračivanju.
  1. Provjerite kut glave za vađenje čepova.
  2. Promjer, razmak ili količina šiljaka nisu prikladni za primjenu.
  3. Dubina je prevelika.
  4. Razmak između šiljaka je premalen.
  5. Uvjeti travnjaka (npr. struktura korijena) nisu dostatni da se odupru oštećenju.
  1. Provjerite specifikacije u Priručniku za održavanje.
  2. Smanjite promjer šiljaka, smanjite broj šiljaka po glavi ili povećajte razmak između šiljaka.
  3. Smanjite dubinu.
  4. Povećajte razmak između šiljaka.
  5. Promijenite metodu ili vrijeme prozračivanja.
  Prednji dio otvora je udubljen ili gurnut.
  1. Roto-Link se nalazi u mekom položaju.
  1. Pogledajte odjeljak Savjeti za rad.