Introducere

Aceasta este o mașină multifuncțională destinată utilizării de către operatori profesioniști, angajați pentru aplicații comerciale. Este concepută în principal pentru cosirea ierbii uscate de pe gazoanele bine întreținute din parcuri, terenuri de golf, terenuri de sport și spații comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g259772

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Este o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443 folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă dacă motorul nu este echipat cu un amortizor parascântei, conform Secțiunii 4442, păstrat în stare bună de funcționare sau dacă motorul nu este construit, echipat şi întreţinut pentru prevenirea incendiilor.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu și respectă standardele ANSI B71.4-2017 și EN ISO 5395 atunci când finalizați procedurile de configurare și instalați setul CE, conform Declarației de conformitate.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele rotative. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsește.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3628
decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal136-3702
decal136-3713
decal136-3679

Reglare

Verificarea indicatorului de unghi

Piese solicitate pentru această procedură:

Inclinometru portabil1
 1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

 2. Verificați planeitatea mașinii, amplasând un inclinometru portabil (furnizat împreună cu mașina) pe șina transversală a cadrului, lângă rezervorul de combustibil (Figura 3).

  Note: Inclinometrul portabil trebuie să indice 0° atunci când este văzut din poziția de operare.

  g349782
 3. Dacă inclinometrul nu indică 0°, mutați mașina într-o altă locație pentru a obține o citire de 0°.

  Note: Indicatorul de unghi, montat pe mașină, ar trebui să indice acum și 0° (Figura 4).

 4. Dacă indicatorul de unghi nu indică 0°, slăbiți cele 2 șuruburi și piulițele care fixează indicatorul de unghi pe suportul de montare, reglați indicatorul pentru a obține 0° și strângeți șuruburile.

  g031569

Montarea autocolantelor cu CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant de avertizare CE1
Autocolant cu anul de fabricație1
Autocolant cu marcajul CE1

Dacă această mașină va fi utilizată pentru CE, aplicați autocolantul de avertizare CE (121-3598) peste autocolantul de avertizare existent (121-3628).

g278676

Dacă această mașină va fi utilizată pentru CE, aplicați autocolantul cu anul de producție și autocolantul cu marcajul CE lângă plăcuța cu numărul de serie (Figura 6).

g278675

Instalarea clichetului capotei

Doar mașini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Suport clichet capotă1
Nit2
Șaibă1
Șurub (¼ x 2")1
Contrapiuliţă (¼")1
 1. Desprindeți clichetul capotei din suportul acestuia.

 2. Îndepărtați cele 2 nituri care fixează suportul clichetului capotei pe capotă (Figura 7).

  g012628
 3. Îndepărtați suportul clichetului capotei de pe capotă.

 4. În timp ce aliniați orificiile de montare, poziționați pe capotă suportul de blocare CE și suportul clichetului capotei (Figura 8).

  Note: Suportul de blocare trebuie să fie pe capotă. Nu îndepărtați șurubul și piulița de pe brațul suportului de blocare.

  g012629
 5. Aliniați șaibele cu orificiile din interiorul capotei.

 6. Nituiți suporții și șaibele pe capotă (Figura 8).

 7. Prindeți clichetul capotei pe suportul clichetului capotei (Figura 9).

  g012630
 8. Montați șurubul la celălalt braț al suportului clichetului capotei pentru a bloca clichetul în poziție (Figura 10). Strângeți șurubul, dar nu strângeți piulița.

  g012631

Montarea protecției pentru evacuare

Doar pentru modelele CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Protecție pentru evacuare1
Șurub cu autofiletare4
 1. Poziționați protecția pentru evacuare în jurul tobei de eșapament în timp ce aliniați orificiile de montare cu orificiile din cadru (Figura 11).

  g008875
 2. Fixați protecția pentru evacuare pe cadru cu 4 șuruburi cu autofiletare (Figura 11).

Reglarea brațelor de ridicare

 1. Porniți motorul, ridicați unitățile de tăiere și asigurați-vă că spațiul liber dintre fiecare braț de ridicare și suportul plăcii de podea este de 5 până la 8 mm, așa cum se arată în Figura 12.

  g031571

  Dacă spațiul liber nu se încadrează în acest interval, reglați-l după cum urmează:

  1. Deșurubați șuruburile de oprire (Figura 13).

   g031572
  2. Deșurubați contrapiulița de pe cilindru (Figura 14).

   g031573
  3. Îndepărtați știftul de la capătul tijei și rotiți cuiul spintecat.

  4. Montați știftul și verificați distanța.

   Note: Repetați procedura, dacă este necesar.

  5. Strângeți contrapiulița pentru cuiul spintecat.

 2. Asigurați-vă că spațiul dintre fiecare braț de ridicare și șurub de oprire este de 0,13 până la 1,02 mm, așa cum se arată în Figura 13.

  Note: Dacă spațiul nu este în acest interval, reglați șuruburile de oprire pentru a obține spațiul corespunzător.

 3. Porniți motorul, ridicați unitățile de tăiere și asigurați-vă că spațiul dintre cureaua anti-uzură de pe partea superioară a barei de uzură a unității de tăiere din spate și cureaua opritorului este de 0,51 până la 2,54 mm, așa cum se arată în Figura 15.

  g031574

  Dacă spațiul nu este în acest interval, reglați cilindrul din spate după cum urmează:

  Note: Dacă brațul de ridicare din spate vibrează puternic în timpul transportului, puteți reduce spațiul liber.

  1. Coborâți unitățile de tăiere și deșurubați contrapiulița de pe cilindru (Figura 16).

   g031575
  2. Prindeți tija cilindrului aproape de piuliță cu un clește și o lavetă și rotiți tija.

  3. Ridicați unitățile de tăiere și verificați spațiul.

   Note: Repetați procedura, dacă este necesar.

  4. Strângeți contrapiulița pentru cuiul spintecat.

Important: Lipsa spațiului liber la opritoarele din față sau la bara de uzură din spate poate deteriora brațele de ridicare.

Reglarea cadrului de susținere

Reglarea unităților de tăiere frontale

Unitățile de tăiere față și spate necesită poziții de montare diferite. Unitatea de tăiere frontală are 2 poziții de montare, în funcție de înălțimea de tăiere și de gradul de rotație dorit al unității de tăiere.

 1. Pentru înălțimi de tăiere în intervalul de 2 până la 7,6 cm, montați cadrele de susținere frontale în orificiile de montare inferioare, frontale (Figura 17).

  Note: Acest lucru permite o deplasare mai mare a unităților de tăiere în raport cu mașina în cazul unor mișcări bruște pe teren în pantă. Cu toate acestea, limitează spațiul liber al camerei față de elementul de susținere la deplasarea pe pante mici, în unghi.

  g031576
 2. Pentru înălțimi de tăiere în intervalul de 6,3 până la 10 cm, montați cadrele de susținere frontale în orificiile de montare superioare frontale (Figura 17).

  Note: Acest lucru mărește spațiul dintre cameră și suport datorită poziției mai înalte a camerei de tăiere, dar face ca unitatea de tăiere să atingă cursa maximă în sus mai rapid.

Reglarea unității de tăiere din spate

Unitățile de tăiere față și spate necesită poziții de montare diferite. Unitatea de tăiere din spate are 1 poziție de montare pentru alinierea corectă cu unitatea Sidewinder® sub cadru.

Pentru toate înălțimile de tăiere, montați unitatea de tăiere din spate în orificiile de montare din spate (Figura 17).

Reglarea înălțimii de tăiere

Important: Această unitate de tăiere taie adesea cu aproximativ 6 mm mai jos decât o unitate de tăiere cu cilindru cu aceeași setare de banc. Poate fi necesar ca bancul de tăiere rotativ să fie așezat la 6 mm deasupra cilindrelor care taie în aceeași zonă.

Important: Accesul la unitățile de tăiere din spate este îmbunătățit considerabil prin îndepărtarea unității de tăiere din mașină. Dacă mașina este echipată cu o unitate Sidewinder®, înfășurați lateral unitățile de tăiere spre dreapta, scoateți unitatea de tăiere din spate și glisați-o afară în partea dreaptă.

 1. Coborâți puntea de tăiere pe sol, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

 2. Slăbiți șurubul care fixează fiecare consolă pentru înălțimea de tăiere la placa pentru înălțimea de tăiere (față și fiecare parte), așa cum este indicat în Figura 18.

  g031577
 3. Începând cu reglarea frontală, scoateți șurubul.

 4. În timp ce susțineți camera, îndepărtați distanțierul (Figura 18).

 5. Mutați camera la înălțimea de tăiere dorită și instalați un distanțier în orificiul și fanta pentru înălțimea de tăiere desemnate (Figura 19).

  g026184
 6. Poziționați placa filetată în linie cu distanțierul.

 7. Montați șurubul (strâns cu degetele).

 8. Repetați pașii de la 4la 7pentru fiecare reglare laterală.

 9. Strângeți cele 3 șuruburi la 41 N·m.

  Note: Strângeți mai întâi șurubul din față.

  Note: Ajustările de peste 3,8 cm pot necesita asamblarea temporară la o înălțime intermediară pentru a preveni blocarea (de exemplu, schimbarea de la o înălțime de tăiere de 3,1 la 7 cm).

Reglarea screperului pentru rolă

Opţional

Screperul pentru rola spate opțional funcționează cel mai bine atunci când există un spațiu uniform de 0,5 până la 1 mm între screper și rolă.

 1. Slăbiți fitingul de lubrifiere și șurubul de montare (Figura 20).

  g031578
 2. Glisați screperul în sus sau în jos până când obțineți un spațiu de 0,5 până la 1 mm între tijă și rolă.

 3. Strângeți fitingul de lubrifiere și înșurubați-l la un cuplu de 41 Nm într-o secvență alternativă.

Montarea deflectorului de mulcire

Opţional

Contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro pentru deflectorul de mulcire corespunzător.

 1. Curățați bine reziduurile din orificiile de montare de pe peretele din spate și peretele stâng al camerei.

 2. Instalați deflectorul de mulcire în deschiderea din spate și fixați-l cu 5 șuruburi cu guler (Figura 21).

  g031579
 3. Verificați dacă deflectorul de mulcire nu interferează cu vârful lamei și nu iese în interiorul suprafeței peretelui camerei spate.

  Pericol

  Utilizarea lamei cu ridicare la înălțime împreună cu deflectorul de mulcire poate cauza ruperea lamei, ducând la vătămări corporale sau deces.

  Nu utilizați lama cu ridicare la înălțime cu deflectorul.

Rezumat al produsului

g349784
g021539

Pedale de tracțiune

Apăsați pedala de tracțiune înainte pentru a vă deplasa în față. Apăsați pedala de tracțiune inversă pentru deplasare în marșarier sau pentru asistare la oprire atunci când vă deplasați în față (Figura 22).

Note: Lăsați pedala să se deplaseze sau deplasați-o în poziția NEUTRU pentru a opri mașina.

Manetă pentru înclinarea volanului

Trageți maneta pentru înclinarea volanului în spate pentru a înclina volanul în poziția dorită, apoi împingeți maneta înainte pentru a strânge (Figura 22).

Frână de parcare

De fiecare dată când opriți motorul, cuplați frâna de parcare pentru a preveni mișcarea accidentală a mașinii. Pentru a cupla frâna de parcare, trageți în sus maneta (Figura 23).

Note: Motorul se oprește dacă apăsați pedala de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

Comutator de contact

Comutatorul de contact este folosit pentru a porni, opri și preîncălzi motorul. Comutatorul de contact are 3 poziții: OPRIT, PORNIT/PREîNCăLZIRE și START. Rotiți cheia în poziția PORNIRE/PREîNCăLZIRE până când se stinge - indicatorul luminos cu privire la - bujia incandescentă (aproximativ 7 secunde); apoi rotiți cheia în poziția START pentru a cupla demarorul. Eliberați cheia atunci când pornește motorul (Figura 23).

Pentru a opri motorul, rotiți cheia în poziția OPRIRE.

Note: Scoateți cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentală.

Manetă pentru reglarea scaunului

Mutați maneta de reglare a scaunului de sub scaun spre stânga, glisați scaunul în poziția dorită și mutați maneta spre dreapta pentru a bloca scaunul în pozițiae (Figura 24).

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil înregistrează cantitatea de combustibil din rezervor (Figura 24).

g322579

Contor orar

Contorul orar înregistrează numărul de ore în care utilizați mașina cu cheia în poziția FUNCțIONARE. Folosiți aceste ore pentru a programa întreținerea regulată.

Lampă de avertizare pentru temperatura lichidului de răcire a motorului

Lampa de avertizare pentru temperatura lichidului de răcire a motorului se aprinde dacă temperatura lichidului de răcire este ridicată. Dacă temperatura lichidului de răcire crește cu încă 10°, motorul se oprește (Figura 23).

Indicator luminos pentru bujii de preîncălzire

Indicatorul luminos pentru bujii de preîncălzire se aprinde atunci când bujiile funcționează (Figura 23).

Lampă de avertizare pentru presiunea uleiului

Lampa de avertizare a presiunii uleiului se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel de siguranță (Figura 23). Dacă presiunea uleiului este scăzută, opriți motorul și determinați cauza. Reparați sistemul de ulei de motor înainte de a porni din nou motorul.

Manetă de blocare ridicare

Folosiți maneta de blocare a ridicării pentru a fixa comutatorul de ridicare (Figura 23) în poziția de RIDICARE A PLATFORMEI atunci când efectuați întreținerea unității de tăiere sau când o transportați între locurile de cosit.

Glisor pentru cosire/transport

Folosind călcâiul, deplasați glisorul pentru cosit/transport la stânga pentru transport și la dreapta pentru a cosi (Figura 22).

Note: Unitățile de tăiere funcționează doar în poziția de cosire.

Important: Viteza de cosire este setată din fabrică la 9,7 km/h. Puteți crește sau micșora viteza de cosire prin reglarea șurubului de fixare a vitezei (Figura 25).

g031596

Fantă pentru indicator

Fanta de indicator din platforma operatorului indică momentul în care unitățile de tăiere sunt în poziția centrală (Figura 22).

Manetă de accelerație

Deplasați maneta de accelerație spre față pentru a mări turația motorului și spre spate pentru a reduce turația motorului (Figura 23).

Comutator priză de putere

Comutatorul prizei de putere are 2 poziții: ÎN EXTERIOR (Pornire) și ÎN INTERIOR (Oprire). Trageți comutatorul prizei de putere în afară pentru a cupla lamele unității de tăiere. Apăsați comutatorul pentru a decupla lamele unității de tăiere (Figura 23).

Manetă de comutare pentru unitatea de tăiere

Pentru a coborî unitățile de tăiere la sol, deplasați maneta de comutare pentru unitatea de tăiere înainte. Pentru a ridica unitățile de tăiere, trageți maneta de comutare spre spate, în poziția RIDICARE (Figura 23).

Note: Unitățile de tăiere nu coboară decât dacă motorul este pornit.

Deplasați joystick-ul la dreapta sau la stânga pentru a deplasa unitățile de tăiere în direcția respectivă.

Note: Faceți acest lucru doar atunci când unitățile de tăiere sunt ridicate sau se află pe sol și mașina este în mișcare.

Note: Maneta nu trebuie ținută în poziție înainte în timp ce coborâți unitățile de tăiere.

Indicator luminos alternator

Lumina alternatorului ar trebui să fie stinsă când motorul funcționează (Figura 23).

Note: Dacă este aprinsă, verificați sistemul de încărcare și reparați-l dacă este necesar.

Note: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

g192077
DescriereFigura 26 ReferințăDimensiune sau greutate
Lățime totală în poziție de cositA192 cm
Lățime totală în poziție de transportB184 cm
ÎnălțimeC197 cm
Lățime ampatamentD146 cm
AmpatamentE166 cm
Lungime totalăîn poziția de cositF295 cm
Lungime totală în poziție de transportG295 cm
Gardă la sol 15 cm
Greutate 963 kg

Note: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Înainte de utilizare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina și motorul.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Înainte de cosire, inspectați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că lamele, șuruburile și ansamblurile de tăiere sunt în stare bună de funcționare. Înlocuiți lamele și șuruburile uzate sau deteriorate, ca ansamblu, pentru a menține echilibrul.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Umplerea rezervorului de combustibil

Combustibil recomandat

Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultrascăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

Important: Utilizarea unui alt combustibil decât cel cu conținut ultrascăzut de sulf poate deteriora sistemul de emisii al motorului.

Capacitatea rezervorului de combustibil: 42 l

Utilizați motorină pentru vară (Nr. 2-D) la temperaturi de peste –7 °C și pentru iarnă (Nr. 1-D sau amestec Nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la - temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece, ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului pentru vară la peste –7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul pentru iarnă.

Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție cauzează deteriorarea motorului.

Utilizarea combustibilului biodiesel

Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină).

Conținut de sulf: conținut foarte redus de sulf (<15 ppm)

Specificație combustibil biodiesel: ASTM D6751 sau EN14214

Specificație combustibil amestecat: ASTM D975, EN590 sau JIS K2204

Important: Proporția de motorină din petrol trebuie să aibă un conținut foarte scăzut de sulf.

Respectați următoarele măsuri de precauție:

 • Amestecurile de biodiesel pot deteriora suprafețele vopsite.

 • Utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.

 • Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

 • După o perioadă de timp de la trecerea la amestecuri de combustibil biodiesel poate apărea colmatarea filtrului de combustibil.

 • Pentru mai multe informații despre combustibilul biodiesel, contactați distribuitorul autorizat Toro.

Completarea nivelului de combustibil

 1. Curățați zona din jurul capacului rezervorului de combustibil (Figura 27).

 2. Îndepărtați capacul de la rezervorul de combustibil.

 3. Umpleți rezervorul până la partea inferioară a bușonului. Nu umpleți excesiv. Montați capacul.

 4. Pentru a preveni pericolul de incendiu, ștergeți orice urme de combustibil scurs.

  g008884

Note: Dacă este posibil, umpleți rezervorul de combustibil după fiecare utilizare. Acest lucru minimizează acumularea de condens în rezervorul de combustibil.

Verificarea nivelului uleiului de motor

Înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina, verificați nivelul uleiului din carterul motorului; consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

Verificarea sistemului de răcire

Înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina, verificați sistemul de răcire; consultați Verificarea sistemului de răcire.

Verificarea sistemului hidraulic

Înainte de a porni motorul și de a utiliza mașina, verificați sistemul hidraulic; consultați Întreținere cu privire la uleiul hidraulic.

Selectarea unei lame

Suprafață velică combinată standard

Această lamă a fost concepută pentru a oferi o ridicare și o dispersie excelente în aproape orice condiție. Dacă este necesară o viteză de ridicare și de descărcare mai mare sau mai mică, luați în considerare o lamă diferită.

Atribute: ridicare și dispersie excelente în majoritatea condițiilor

Suprafață velică înclinată (nu este conformă CE)

În general, lama funcționează cel mai bine la înălțimi mai mici de tăiere - 1,9 până la 6,4 cm.

Atribute:

 • Descărcarea este mai uniformă la înălțimi mai mici de tăiere.

 • Descărcarea nu proiectează atât de multe resturi la stânga și, prin urmare, asigură un aspect mai curat în jurul obstacolelor de nisip și al terenurilor.

 • Necesar de putere mai mic pentru înălțimi mai mici și gazon dens.

Suprafață velică paralelă cu ridicare la înălțime (nu este conformă CE)

În general, lama funcționează cel mai bine la înălțimi mai mari de tăiere - 7 până la 10 cm.

Atribute:

 • Ridicare mai sus și o viteză mai mare de descărcare

 • Gazonul rar sau moale este colectat în mod semnificativ la înălțimi mai mari de tăiere

 • Reziduurile umede sau lipicioase sunt evacuate mai eficient, reducând aglomerarea materialului pe unitatea de tăiere.

 • Necesită mai mulți cai putere pentru funcționare

 • Are tendința de descărcare într-o zonă mai spre stânga și tendință de polog la înălțimi mai mici de tăiere

Atenţie

Utilizarea unei lame cu ridicare la înălțime împreună cu deflectorul de mulcire poate cauza ruperea lamei, ducând la vătămări corporale sau deces.

Nu utilizați lama cu ridicare la înălțime cu deflectorul de mulcire.

Lamă atomică

Această lamă a fost concepută pentru a asigura o mulcire excelentă a frunzelor.

Atribut: mulcire excelentă a frunzelor

Alegerea accesoriilor

Configurațiile echipamentului opţional

 Lamă cu suprafață velică înclinatăLamă cu suprafață velică paralelă și cu ridicare la înălțime(Nu utilizați cu deflectorul de mulcire) (nu este conformă CE)Deflector de mulcireScreper pentru rolă
Tăierea ierbii: înălțime de tăiere cuprinsă între 1,9 și 4,4 cmRecomandată în majoritatea aplicațiilorFuncționare optimă pentru suprafețe cu gazon moale sau rarS-a demonstrat că îmbunătățește dispersia și performanța după tăierile efectuate asupra ierbii din zone nordice, care sunt tăiate de cel puțin 3 ori pe săptămână și mai puțin de ⅓ din firul de iarbă este îndepărtat. Nu utilizați cu lama cu suprafață velică paralelă și cu ridicare la înălțimeUtilizați ori de câte ori în role se acumulează iarbă sau se pot observa acumulări mari și plate de iarbă. Screperele pot spori depunerea acumulărilor în cazul anumitor aplicații.
Tăierea ierbii: înălțime de tăiere cuprinsă între 5 și 6,4 cmRecomandată pentru suprafețe cu gazon des sau abundentRecomandată pentru suprafețe cu gazon moale sau rar
Tăierea ierbii: înălțime de tăiere cuprinsă între 7 și 10 cmFuncționare optimă pentru suprafețe cu gazon abundentRecomandată în majoritatea aplicațiilor
Mulcirea frunzelorRecomandată pentru utilizare cu deflectorul de mulcireNepermisUtilizați doar în combinație cu lama cu suprafață velică sau cu suprafață velică înclinată
AvantajeDescărcare uniformă la înălțime de tăiere mai mică; un aspect mai curat în jurul obstacolelor de nisip și al terenurilor; necesar de putere mai micRidicare mai sus și o viteză mai mare de descărcare; gazonul rar sau moale este preluat la o înălțime mare de tăiere; resturile umede sau lipicioase sunt evacuate eficientPoate îmbunătăți dispersia și aspectul în anumite aplicații de tăiere a ierbii; ideală pentru mulcirea frunzelorReduce acumularea materialului pe rolă pentru anumite aplicații
DezavantajeNu ridică bine iarba în aplicații cu înălțime mare de tăiere; iarba umedă sau lipicioasă are tendința de a se acumula în cameră, ceea ce duce la o calitate slabă a tăierii și la un necesar de putere mai mareNecesită mai multă putere pentru a funcționa în unele aplicații; tendință de polog la o înălțime mai mică de tăiere în iarbă deasă; nu utilizați cu deflectorul de mulcireIarba se va acumula în cameră dacă încercați să îndepărtați prea multă iarbă cu deflectorul montat 

Verificarea sistemului de blocare de siguranță

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați sistemele de siguranță.

  • Verificați funcționarea comutatoarelor în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  1. Deplasați-vă încet cu mașina într-o zonă mare, deschisă.

  2. Coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

  3. În timp ce stați pe scaun, motorul nu trebuie să pornească cu comutatorul unității de tăiere cuplat sau cu pedala de tracțiune cuplată.

   Note: Remediați problema dacă nu funcționează corect.

  4. În timp ce stați pe scaun, comutați pedala de tracțiune în poziție NEUTRă, frâna de parcare este DECUPLATă și comutatorul unității de tăiere în poziția OPRIT.

   Note: Motorul ar trebui să pornească. Ridicați-vă de pe scaun și apăsați încet pedala de tracțiune, iar motorul ar trebui să se oprească în 1 până la 3 secunde. Dacă nu se oprește, există o defecțiune a sistemului de interblocare pe care ar trebui să o remediați înainte de a relua funcționarea.

  Note: Mașina este echipată cu un comutator de blocare a frânei de parcare. Motorul se oprește dacă apăsați pedala de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Nu transportați persoane cu mașina și țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea mașinii.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de piesele rotative. Staţi la distanţă de gura de descărcare.

  • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Opriți lamele când nu tundeți iarba.

  • Opriți mașina, îndepărtați cheia și așteptați până ce se opresc toate piesele mobile înainte de a verifica un dispozitiv de atașare după lovirea unui obiect sau dacă mașina vibrează anormal. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Decuplați dispozitivul de acționare de la unitatea de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce toate piesele mobile se opresc înainte de a regla înălțimea de tăiere (cu excepția cazului în care o puteți regla din poziția de operare).

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți motorul și scoateți cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Utilizați mașina doar atunci când aveți o vizibilitate corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Nu utilizaţi maşina drept vehicul de tractare.

  • Utilizați numai accesorii, dispozitive de atașare și piese de schimb aprobate de Toro.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • ROPS este un dispozitiv de siguranță integral și eficient.

  • Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este montată la mașină.

  • Trageți centura de siguranță și conectați-o la catarama de pe partea cealaltă a scaunului.

  • Pentru a deconecta centura de siguranță, susțineți-o, apăsați butonul de pe cataramă pentru a elibera centura și ghidați-o în deschiderea de retragere automată. Asigurați-vă că puteți elibera cureaua rapid în caz de urgență.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  Siguranță ROPS suplimentară pentru mașinile cu cabină sau bară antiruliu fixă

  • O cabină montată de Toro are o bară antiruliu.

  • Purtați întotdeauna centura de siguranță.

  Siguranță ROPS suplimentară pentru mașinile cu bară antiruliu rabatabilă

  • Mențineți bara antiruliu rabatabilă în poziția ridicată și blocată și utilizați centura de siguranță atunci când operați mașina cu bara antiruliu în poziția ridicată.

  • Coborâți o bară antiruliu pliabilă doar când este necesar. Nu purtați o centură de siguranță atunci când bara antiruliu este pliată.

  • Rețineți că nu există protecție împotriva răsturnării atunci când o bară antiruliu pliată este în poziția inferioară.

  • Verificați zona pe care o veți cosi și nu pliați niciodată o bară antiruliu pliabilă în zonele în care există pante sau apă.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile privind pantele indicate mai jos pentru operarea mașinii pe pante și pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

  • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virați ușor și treptat.

  • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

  • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

  • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii. Pierderea tracțiunii pentru roțile motoare poate duce la alunecare și pierderea capacității de frânare și direcționare.

  • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

  • Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, cosiți panta cu o mașină controlată pietonal.

  • Dacă este posibil, mențineți unitatea (unitățile) de tăiere coborâtă(e) la sol în timpul utilizării pe pantă. Ridicarea unității (unităților) de tăiere timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  • Fiți extrem de precaut cu sistemele de colectare a ierbii sau alte dispozitive de atașare. Acestea pot modifica stabilitatea mașinii și pot cauza pierderea controlului.

  Pornirea motorului

  1. Asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată și comutatorul de acționare a unității de tăiere este în poziția de DECUPLARE.

  2. Eliberați pedala de tracțiune și asigurați-vă că este în poziția NEUTRă.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția ½.

  4. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în poziția PORNIRE/PREîNCăLZIRE până când se stinge indicatorul luminos cu privire la - bujia incandescentă (aproximativ 7 secunde); apoi rotiți cheia în poziția START pentru a cupla demarorul.

   Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 15 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

  5. Eliberați cheia atunci când pornește motorul.

   Note: Cheia de contact se mută automat în poziția PORNIRE/RULARE.

  6. Când porniți motorul pentru prima dată sau după o revizie a motorului, deplasați mașina înainte și în marșarier timp de 1 până la 2 minute.

   Note: De asemenea, acționați maneta de ridicare și comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere pentru a vă asigura că toate piesele funcționează corect.

  7. Rotiți volanul la stânga și la dreapta pentru a verifica răspunsul direcției, apoi opriți motorul și verificați dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite sau orice alte disfuncționalități.

  Oprirea motorului

  1. Deplasați maneta de accelerație în poziția de RALANTI.

  2. Deplasați comutatorul de acționare pentru - unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  3. Rotiți cheia în poziția OPRIT.

  4. Scoateți cheia din contact pentru a preveni pornirea accidentală.

  Modul de control standard (MCS)

  Modulul de control standard (MCS) este un dispozitiv electronic cu carcasă turnată fabricat într-o configurație care se potrivește tuturor modelelor. Modulul utilizează semiconductori și componente mecanice pentru a monitoriza și controla caracteristicile electrice standard necesare pentru funcționarea în siguranță a produsului.

  Modulul monitorizează intrările, inclusiv cea neutră, frâna de parcare, priza de putere, pornirea, ascuțirea și temperatura ridicată. Modulul activează ieșirile, inclusiv priza de putere, demarorul și solenoidul ETR (energize to run).

  Modulul este împărțit în intrări și ieșiri. Intrările și ieșirile sunt identificate prin indicatoare LED verzi montate pe placa de circuit imprimat.

  Intrarea circuitului de pornire este alimentată la 12 V c.c. Toate celelalte intrări sunt alimentate atunci când circuitul este închis la masă. Fiecare intrare are un LED care se aprinde atunci când este alimentat circuitul respectiv. Utilizați LED-urile de intrare pentru depanarea comutatorului și a circuitului de intrare.

  Circuitele de ieșire sunt alimentate de un set adecvat de condiții de intrare. Cele 3 ieșiri includ PTO, ETR și START. LED-urile de ieșire monitorizează starea releului care , indică prezența tensiunii la unul din cele 3 terminale de ieșire specifice.

  Circuitele de ieșire nu determină integritatea dispozitivului de ieșire, astfel încât depanarea electrică include verificarea LED-urilor de ieșire și testarea convențională a integrității dispozitivului și cablajului. Măsurați impedanța componentei deconectate, impedanța cablajului (deconectat la MCS) sau prin testarea temporară a alimentării componentei specifice.

  MCS nu se conectează la un computer extern sau la un dispozitiv portabil, nu poate fi reprogramat și nu înregistrează date de depanare a erorilor intermitente.

  Autocolantul de pe MCS include doar simboluri. Simbolurile celor 3 ieșiri LED sunt prezentate în caseta pentru ieșiri,. în timp ce toate celelalte LED-uri sunt pentru intrări așa cum se arată în Figura 28.

  g031611

  Pentru a depana dispozitivul MCS, parcurgeți următorii pași:

  1. Determinați eroarea de ieșire pe care încercați să o rezolvați (PTO (Priză de putere), START sau ETR).

  2. Mutați cheia în poziția PORNIRE și asigurați-vă că LED-ul roșu de alimentare se aprinde.

  3. Mutați toate comutatoarele de intrare pentru a vă asigura că toate LED-urile își schimbă starea.

  4. Poziționați dispozitivele de intrare în poziția corespunzătoare pentru a obține ieșirea corespunzătoare.

   Note: Utilizați următoarea diagramă logică pentru a determina starea de intrare adecvată.

  5. Examinați următoarele opțiuni de reparație dacă se aprinde un anumit LED de ieșire.

   • Dacă un LED de ieșire specific se aprinde fără o funcție de ieșire adecvată, verificați cablul de ieșire, conexiunile și componenta.

    Note: Reparați după cum este necesar.

   • Dacă un LED de ieșire specific nu se aprinde, verificați ambele siguranțe.

   • Dacă un LED de ieșire specific nu se aprinde și intrările sunt în starea corespunzătoare, montați un MCS nou și determinați dacă dispare defectul.

  Fiecare rând (transversal) din diagrama logică de mai jos identifică cerințele de intrare și de ieșire pentru fiecare funcție specifică a produsului. Funcțiile produsului sunt prezentate în coloana din stânga. Simbolurile identifică starea specifică a circuitului, inclusiv cea de alimentare, închis la masă și deschis la masă.

  IntrăriIeșiri
  FuncțieAlimentare PORNITăIntrare NEUTRUPornire ACTIVATăFrână CUPLATăPriză de putere ACTIVATăScaun ocupatTemperatură ridicată AscuțireStart ETRPriză de putere
  Start+OOOO++O
  Funcționare (unitate oprită)OOOOOOO+O
  Funcționare (unitate pornită)OOOOOO+O
  CosireOOOOO++
  AscuțireOOOOO++
  Temperatură ridicată  O    OOO
  • (–) Indică un circuit închis la masă - LED aprins

  • (O) Indică un circuit deschis la masă sau lipsa alimentării – LED stins

  • (+) Indică un circuit alimentat (intrare bobină ambreiaj, solenoid sau start) – LED aprins

  • Un spațiu gol indică un circuit care nu este implicat cu diagrama logică.

  Pentru depanare, rotiți cheia în contact fără a porni motorul. Identificați funcția specifică care nu este activă și este activă în diagrama logică. Verificați starea fiecărui LED de intrare pentru a vă asigura că se potrivește cu diagrama logică.

  Dacă LED-urile de intrare sunt adecvate, verificați LED-ul de ieșire. Dacă LED-ul de ieșire este aprins, dar dispozitivul nu este alimentat, măsurați tensiunea disponibilă la dispozitivul de ieșire, continuitatea dispozitivului deconectat și tensiunea potențială la nivelul circuitului de legare la masă (neconectare la masă).

  Indicaţii de exploatare

  Crearea unui studiu la locația de instalare

  Pentru a efectua un studiu la locația de instalare, așezați o scândură de 1,25 m pe suprafața pantei și măsurați unghiul pantei folosind inclinometrul furnizat cu mașina. Scândura (2 x 4) va ajuta la determinarea unei medii a pantei, dar nu va lua în considerare adânciturile sau găurile care pot provoca o schimbare bruscă a unghiului de pantă lateral. După finalizarea studiului la locația de instalare, consultați Siguranța înainte de utilizare.

  În plus, mașina este echipată cu un indicator de unghi montat pe tubul de direcție. Acesta indică unghiul de pantă lateral pe care se află mașina.

  Utilizarea mașinii

  • Porniți motorul și turați-l la JUMăTATE DE RALANTI până când se încălzește. Împingeți maneta de accelerație până la capăt, ridicați unitățile de tăiere, decuplați frâna de parcare, apăsați pedala de tracțiune înainte și conduceți cu atenție într-o zonă deschisă.

  • Exersați deplasarea în față și în marșarier și pornirea și oprirea mașinii. Pentru a opri mașina, ridicați piciorul de pe pedala de tracțiune și permiteți revenirea la PUNCTUL NEUTRU sau apăsați pedala de marșarier. Când coborâți în pantă cu mașina, poate fi necesar să folosiți pedala de marșarier pentru a opri.

  • Exersați deplasarea în jurul obstacolelor cu unitățile de tăiere ridicate și coborâte. Aveți grijă când conduceți între obiecte apropiate, astfel încât să nu deteriorați mașina sau unitățile de tăiere.

  • Pe unitatea Sidewinder, familiarizați-vă cu raza de acțiune a unităților de tăiere, astfel încât să nu le agățați sau să le deteriorați.

  • Nu mutați unitățile de tăiere dintr-o parte în alta decât dacă acestea sunt coborâte și mașina se deplasează sau unitățile de tăiere sunt în poziția de transport. Schimbarea unităților de tăiere când acestea sunt coborâte și mașina nu se deplasează poate deteriora gazonul.

  • Conduceți întotdeauna încet în zonele accidentate.

  • Unitatea Sidewinder oferă o lungime a consolei de maximum 33 cm, permițându-vă să tăiați mai aproape de marginea bazinelor de deznisipare și a altor obstacole, menținând, în același timp, anvelopele tractorului cât mai departe posibil de marginea bazinelor respective sau de pericolele reprezentate de apă.

  • Dacă există un obstacol în cale, mutați unitățile de tăiere pentru a cosi în jurul acestuia.

  • Când transportați mașina dintr-o zonă de lucru în alta, ridicați unitățile de tăiere în poziția complet în sus, mutați glisorul pentru cosit/transport spre stânga pentru transport și comutați clapeta de accelerație în poziția RAPID.

  Modificarea modelelor tundere a ierbii

  Modificați frecvent modelele de tundere a ierbii pentru a obține un aspect cât mai plăcut după tăiere, evitând tunderea ierbii în mod repetat în aceeași direcție.

  Înțelegerea contrabalansării

  Sistemul de contrabalansare menține contrapresiunea hidraulică pe cilindrii de ridicare ai unității de tăiere. Această presiune îmbunătățește tracțiunea prin transferarea greutății unității de tăiere la roțile de acționare ale mașinii de tuns. Presiunea de contrabalansare a fost setată din fabrică la un echilibru optim între aspectul după tăiere și puterea de tracțiune pentru majoritatea stărilor gazonului.

  Setarea contrabalansării la un nivel mai mic poate determina sporirea stabilității unității de tăiere, dar poate scădea puterea de tracțiune. Setarea contrabalansării la un nivel mai mare poate mări puterea de tracțiune, dar poate duce la un aspect necorespunzător după tăiere. Consultați manualul de service al mașinii pentru unitatea de tracțiune și pentru instrucțiuni de reglare a presiunii de contrabalansare.

  Îmbunătățirea aspectului după tăiere

  Consultați Ghidul pentru îmbunătățirea aspectului după tăiere disponibil pe pagina de internet www.Toro.com.

  Utilizarea tehnicilor adecvate de tundere a ierbii

  • Pentru a începe tunderea ierbii, cuplați unitățile de tăiere și apoi apropiați-vă încet de zona de tundere. În momentul în care partea din față a unităților de tăiere intră în contact cu zona de tundere, coborâți unitățile de tăiere.

  • Pentru a efectua tunderea ierbii în mod profesionist, în linie dreaptă și cu dungi care sunt necesare pentru anumite aplicații, găsiți un copac sau alt obiect în depărtare și conduceți direct spre el.

  • Imediat după ce unitățile de tăiere din față ajung la marginea zonei de tundere a ierbii, ridicați unitățile de tăiere și efectuați o întoarcere în formă de lacrimă pentru a vă alinia rapid pentru următoarea trecere.

  • Pentru a tunde iarba cu ușurință în jurul buncărelor, al corpurilor de apă sau al altor contururi, utilizați unitatea Sidewinder și deplasați maneta de comandă la stânga sau la dreapta, în funcție de lucrarea efectuată. De asemenea, puteți deplasa unitățile de tăiere pentru a varia echilibrarea roților.

  • Unitățile de tăiere au tendința de a arunca iarbă în partea stângă mașinii. Când cosiți în jurul buncărelor, cosiți în sensul acelor de ceasornic pentru a preveni aruncarea ierbii tăiate în buncăr.

  • Pentru unitățile de tăiere sunt disponibile deflectoare de mulcire cu fixare cu șuruburi. Deflectoarele de mulcire funcționează bine atunci când întrețineți gazonul conform unui program regulat, pentru a evita îndepărtarea per tundere a unei lungimi de creștere mai mari de 25 mm. Dacă tăiați o lungime de creștere prea mare cu deflectoarele de mulcire montate, aspectul după tăiere se poate deteriora și crește puterea observată de tundere a gazonului. Deflectoarele de mulcire se comportă bine și la mărunțirea frunzelor, toamna.

  Selectarea setării a înălțimii de tăiere adecvate pentru a adaptarea la condițiile existente

  Îndepărtați cel mult aproximativ 25 mm sau ⅓ din firul de iarbă atunci când o tăiați. În iarba excepțional de luxuriantă și densă, poate fi necesar să măriți valoarea de setare a înălțimii de tăiere.

  Tăierecu lame ascuțite

  O lamă ascuțită taie precis, fără a rupe sau mărunți firele de iarbă, așa cum face o lamă tocită. Ruperea și mărunțirea cauzează decolorarea marginilor firelor de iarbă, reducând viteza de creștere și sporind riscul de îmbolnăvire. Asigurați-vă că lama este în stare bună și că există o suprafață velică plină.

  Verificarea stării unității de tăiere

  Asigurați-vă că toate camerele de tăiere sunt în stare bună. Îndreptați orice componente îndoite ale camerei pentru a asigura un spațiu corect între vârful lamei și cameră.

  Întreținerea mașinii după tunderea ierbii

  După tunderea ierbii, spălați bine mașina cu un furtun de grădină fără duză pentru a evita contaminarea și deteriorarea garniturilor și rulmenților, cauzate de presiunea excesivă a apei. Asigurați-vă că radiatorul și răcitorul de ulei sunt păstrate fără murdărie sau reziduuri de iarbă. După curățare, verificați mașina pentru a determina eventuale scurgeri de ulei hidraulic, urme de deteriorare sau uzură a componentelor hidraulice și mecanice și verificați starea de ascuțire a lamelor unității de tăiere.

  Important: După spălarea mașinii, deplasați mecanismul Sidewinder de la stânga la dreapta de mai multe ori pentru a elimina apa dintre blocurile de rulmenți și tubul transversal.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Curățați iarba și resturile de pe unitățile de tăiere, tobele de eșapament și compartimentul motorului pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Ștergeți scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Dacă unitățile de tăiere sunt în poziția de transport, utilizați siguranța mecanică (dacă este disponibilă) înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.

  • Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

  • Scoateți cheia și opriți alimentarea (dacă este disponibilă) înainte de a depozita sau transporta mașina.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  • Întrețineți și curățați centurile de siguranță, după cum este necesar

  Transportul mașinii

  • Scoateți cheia și opriți alimentarea (dacă este disponibilă) înainte de a depozita sau transporta mașina.

  • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

  • Utilizați rampe cu lățime maximă pentru încărcarea mașinii pe o remorcă sau un camion.

  • Fixați mașina corespunzător.

  Localizarea punctelor de legare

  Sunt disponibile mai multe puncte de legare, situate la partea din față și cea din spate a mașinii (Figura 29).

  Note: Utilizați curele aprobate DOT pentru a lega mașina în 4 colțuri.

  • 2 pe partea frontală a platformei operatorului

  • Anvelopă spate

  g192121g192122

  Împingerea sau tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți deplasa mașina în o distanță foarte scurtă acționând supapa de bypass din pompa hidraulică și împingând sau tractând mașina.

  Important: Nu împingeți sau tractați mașina mai repede de 3 până la 4,8 km/h. Dacă împingeți sau tractați la o viteză mai mare, pot apărea deteriorări interne ale transmisiei. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă.

  Important: Supapa de bypass trebuie să fie deschisă de fiecare dată când împingeți sau tractați mașina. Închideți supapa după ce ați împins sau remorcat mașina în locul dorit.

  1. Localizați supapa de bypass de pe pompă (Figura 30) și slăbiți-o rotind-o cu 90° (¼ de tură).

   g031610
  2. Împingeți sau tractați mașina.

  3. Finalizați acțiunea de împingere sau tractare a mașinii și închideți supapa de bypass rotind-o cu 90° (¼ de tură).

   Important: Asigurați-vă că supapa de bypass este închisă înainte de a porni motorul. Pornirea motorului cu o supapă de bypass deschisă duce la supraîncălzirea transmisiei.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Note: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina principală.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare de siguranță.
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Goliți separatorul de apă.
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Verificați nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Curățați reziduurile de pe radiator și de pe răcitorul de ulei (curățați-le mai des în condiții de murdărie).
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificați conductele hidraulice și furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.
 • Verificați timpii de oprire a lamei.
 • Curățați mașina.
 • Curățați și efectuați operațiuni de întreținere pentru centura de siguranță.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit.(Dacă mașina este depozitată, verificați-l la fiecare 30 de zile.)
 • La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați toți rulmenții și toate bucșele.
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. Nu îndepărtaţi filtrul.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Efectuați service-ul filtrului de aer.(Mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf sau murdărie)
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • La intervale de 500 de ore
 • Lubrifiați rulmenții de pe puntea spate.
 • La intervale de 800 de ore
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți filtrul hidraulic (mai curând dacă indicatorul intervalului de service se aprinde în zona roșie).
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți filtrul hidraulic (mai curând dacă indicatorul intervalului de service se aprinde în zona roșie).
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Înainte de depozitare
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Verificați toate elementele de fixare.
 • Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și punctele de pivotare.
 • Vopsiți suprafețele ciobite.
 • La fiecare 2 ani
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • Goliți și purjați rezervorul de ulei hidraulic.
 • Înlocuiți furtunurile în mișcare.
 • Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați funcționarea frânei.       
  Verificați nivelul uleiului de motor.       
  Verificați nivelul de lichid al sistemului de răcire.       
  Goliți separatorul de apă/combustibil.       
  Verificați filtrul de aer, cupa anti-praf și supapa de aerisire.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.1       
  Verificați dacă există resturi pe radiator și ecran       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificați nivelul de ulei în sistemul hidraulic.       
  Verificați dacă furtunurile hidraulice sunt deteriorate.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificați presiunea din anvelope.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați reglarea înălțimii de tăiere.       
  Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.2       
  Retușați orice zone cu vopsea deteriorată.       
  Spălați mașina.       
  Curățați și efectuați operațiuni de întreținere pentru centura de siguranță.       

  1Verificați bujia incandescentă și duzele injectoarelor dacă se observă o pornire grea, exces de fum sau rulare dificilă.

  2Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.

  Important: Consultaţi manualul operatorului motorului pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Notare pentru zonele de interes

  Inspecție efectuată de:
  ElementDatăInformații
     
     
     
     

  Proceduri permanente

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

   • Decuplați priza de putere și coborâți dispozitivele de atașare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți motorul și scoateți cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători. Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Dacă unitățile de tăiere sunt în poziția de transport, utilizați blocarea de siguranță mecanică (dacă este disponibilă) înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de piesele mobile.

  • Sprijiniți mașina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate, în special dispozitivele de atașare pentru lamă.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Pentru a asigura performanța optimă și sigură a mașinii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere

  1. Asigurați-vă că priza de putere este decuplată.

  2. Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Coborâți unitatea (unitățile) de tăiere, dacă este necesar.

  5. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  6. Rotiți cheia de contact în poziția OPRIRE și scoateți-o.

  7. Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  Îndepărtarea capotei

  1. Desfaceți și ridicați capota.

  2. Scoateți știftul în formă de agrafă care fixează pivotul capotei de suporturile de montare (Figura 31).

   g031613
  3. Glisați capota în partea dreaptă, ridicați cealaltă parte și scoateți-o din suporturi.

  Note: Inversați această procedură pentru a instala capota.

  Utilizarea bocajului pentru service al unității de tăiere

  Când efectuați service-ul unităților de tăiere, utilizați blocajul pentru service pentru a preveni rănirea.

  1. Centrați mecanismul Sidewinder al unității de tăiere cu unitatea de tracțiune.

  2. Ridicați unitatea de tăiere în poziția de transport.

  3. Trageți frâna de parcare și opriți mașina.

  4. Eliberați tija de blocare din dispozitivul de fixare al cadrului de susținere frontal (Figura 32).

   g031614
  5. Ridicați exteriorul unităților de tăiere frontale și poziționați blocajul peste știftul cadrului montat pe partea din față a platformei operatorului (Figura 32).

  6. Așezați-vă pe scaunul operatorului și porniți mașina.

  7. Coborâți unitățile de tăiere în poziția de cosire.

  8. Opriți mașina și scoateți cheia.

  9. Inversați această procedură pentru a debloca unitățile de tăiere.

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților și a bucșelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați toți rulmenții și toate bucșele.
 • La intervale de 500 de ore
 • Lubrifiați rulmenții de pe puntea spate.
 • Mașina este echipată cu fitinguri de lubrifiere care trebuie lubrifiate în mod regulat cu lubrifiant cu litiu nr. 2. De asemenea, lubrifiați mașina imediat după fiecare spălare.

  Locațiile fitingurilor de lubrifiere și cantitățile sunt următoarele:

  • Pivot unitate de tăiere spate (Figura 33)

   g008894
  • Pivot unitate de tăiere față (Figura 34)

   g008895
  • 2 capete de cilindru sidewinder (Figura 35)

   g008896
  • Pivot de direcție (Figura 36)

   g195307
  • 2 pivoți braț de ridicare spate și cilindru de ridicare (Figura 37)

   g008898
  • 2 pivoți braț de ridicare stânga față și cilindru de ridicare (Figura 38)

   g008899
  • 2 pivoți braț de ridicare dreapta față și cilindru de ridicare (Figura 39)

   g008900
  • Mecanism de reglare poziție neutru (Figura 40)

   g008901
  • Glisor pentru cosit/transport (Figura 41)

   g008902
  • Pivot de tensionare curea (Figura 42)

   g008903
  • Cilindru de direcție (Figura 43)

   g008904
  • 2 (pe unitate de tăiere) lagăre arbore-ax unitate de tăiere (Figura 44)

   Note: Puteți utiliza oricare fiting, care vă este mai accesibil. Introduceți lubrifiant în fiting până când apare o cantitate mică în partea de jos a carcasei axului (sub unitatea de tăiere).

   g008906
  • 2 (pe unitate de tăiere) rulmenți cu role în spate (Figura 45)

   g195309

   Note: Asigurați-vă că canelura pentru lubrifiere din fiecare suport al rolei se aliniază cu orificiul pentru lubrifiere de la fiecare capăt al arborelui rolei. Pentru a ajuta la alinierea canelurii și orificiului, există, de asemenea, un semn de aliniere pe un capăt al arborelui rolei.

   Important: Nu lubrifiați tubul transversal Sidewinder. Blocurile de rulmenți sunt auto-lubrifiate.

  Întreţinere motor

  Siguranța motorului

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia înainte de a verifica nivelul de ulei sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați turația regulatorului și nu supraturați motorul.

  Întreținerea filtrului de aer

  Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer și înlocuiți-l dacă este deteriorat. Verificați întregul sistem de admisie pentru scurgeri, deteriorări sau cleme pentru furtun slăbite. De asemenea, inspectați conexiunile ale furtunului de admisie din cauciuc la filtrul de aer și la turbocompresor pentru a vă asigura că acestea sunt complete.

  Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanșează perfect corpul filtrului de aer.

  Service-ul capacului filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. Nu îndepărtaţi filtrul.
 • Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți corpul filtrului de aer, dacă este deteriorat.

  Curățați capacul filtrului de aer (Figura 46).

  g031340

  Service-ul filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Efectuați service-ul filtrului de aer.(Mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf sau murdărie)
  1. Înainte de a scoate filtrul, utilizați aer curat și uscat, de joasă presiune (2,75 bari) pentru a ajuta la îndepărtarea acumulărilor mari de resturi depuse între exteriorul filtrului primar și recipient.

   Important: Evitați utilizarea aerului de înaltă presiune, care ar putea forța murdăria să treacă prin filtru în zona de admisie, cauzând defecțiuni. Acest proces de curățare previne pătrunderea reziduurilor în admisie atunci când îndepărtați filtrul primar.

  2. Îndepărtați filtrul primar (Figura 47).

   Important: Nu curățați elementul folosit, pentru a preveni posibilitatea deteriorării mediului de filtrare. Verificați noul filtru pentru a descoperi eventuale deteriorări din timpul transportului, verificând partea exterioară a etanșării filtrului și corpului acestuia. Nu utilizați un produs deteriorat.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul de siguranță. Înlocuiți filtrul de siguranță după fiecare 3 lucrări de service pentru filtrul primar (Figura 48).

   g032050
   g008861
  3. Înlocuiți filtrul primar (Figura 47).

  4. Introduceți noul filtru, presând pe marginea exterioară a acestuia pentru a-l amplasa în recipient.

   Note: Nu presați la nivelul centrului flexibil al filtrului.

  5. Curățați orificiul pentru eliminarea murdăriei de pe capacul detașabil.

  6. Îndepărtați valva de ieșire din cauciuc de la capac, curățați cavitatea și înlocuiți valva de ieșire.

  7. Montați capacul, orientând valva de ieșire din cauciuc în jos, într-o poziție între cea corespunzătoare orei 5 și orei 7 atunci când este privită de la extremitate și fixați elementele de blocare (Figura 47).

  Întreținerea uleiului de motor

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Motorul este livrat cu ulei în carter; totuși, verificați nivelul uleiului înainte și după pornirea motorului pentru prima dată.

  Capacitatea carterului este de aproximativ 2,8 l, cu filtru.

  Utilizați ulei de motor Toro Premium sau un alt ulei de înaltă calitate, cu conținut scăzut de cenușă, care îndeplinește sau depășește următoarele specificații:

  • Nivel necesar clasificare API: CH–4, CI–4, sau superior.

  • Ulei preferat: SAE 15W-40 peste -17 ºC

  • Ulei alternativ: SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

  Note: Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de către distribuitor, cu vâscozitate de 15W-40 sau 10W-30. De asemenea, consultați manualul proprietarului motorului (inclus cu mașina) pentru recomandări suplimentare.

  Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit pentru activitatea din ziua respectivă. Dacă ați pornit deja motorul, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în baia de ulei timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul ADD (Adăugare) de pe jojă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul FULL (Plin). Nu umpleți excesiv. Dacă nivelul uleiului este între marcajul FULL (Plin) și ADD (Adăugare), nu trebuie să mai adăugați ulei.

  Verificați nivelul uleiului de motor conform indicaţiilor din Figura 49.

  g029301

  Schimbarea uleiului de motor și a filtrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei de motor.
  1. Porniți motorul și lăsați-l să ruleze timp de 5 minute pentru a permite încălzirea uleiului.

  2. Cu mașina parcată pe o suprafață uniformă, opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea tuturor componentelor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.

  3. Schimbați uleiul de motor conform indicaţiilor din Figura 50.

   g031623
  4. Înlocuiți filtrul de ulei de motor conform indicaţiilor din Figura 51.

   g027477

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Scurgerea rezervorului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Înainte de depozitare
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • În plus față de intervalul de service menționat, goliți și curățați rezervorul dacă sistemul de alimentare este contaminat sau dacă depozitați mașina pentru o perioadă îndelungată. Utilizați combustibil curat pentru a purja rezervorul.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Verificați conductele de combustibil pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

  Întreținerea separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Goliți separatorul de apă.
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Golirea separatorului de apă

  1. Așezați o tavă de golire sub filtrul de combustibil.

  2. Slăbiți valva de golire de la partea inferioară a filtrului (Figura 52).

   g031634
  3. Strângeți valva după golire.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  1. Curățați zona de montare a filtrului (Figura 52).

  2. Scoateți filtrul și curățați suprafața de montare.

  3. Lubrifiați garnitura de pe filtru cu ulei curat.

  4. Montați manual filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  Purjarea sistemului de combustibil

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere

  2. Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin cel puțin pe jumătate.

  3. Desfaceți și ridicați capota.

   Pericol

   În anumite condiții, motorina și vaporii de combustibil sunt foarte inflamabili și explozivi. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

   Nu fumați niciodată când manipulați combustibil și stați departe de flăcări deschise sau de locurile în care vaporii de combustibil pot fi aprinși de scântei.

  4. Deșurubați șurubul pentru purjarea aerului de pe pompa de injecție de combustibil (Figura 53).

   g031609
  5. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT.

   Note: Pompa electrică pentru combustibil începe funcționarea, forțând aerul să iasă în jurul șurubului de purjare a aerului. Lăsați cheia în poziția PORNIT până când din jurul șurubului curge un flux consistent de combustibil.

  6. Strângeți șurubul și rotiți cheia în poziția OPRIT.

  Note: În mod normal, motorul ar trebui să pornească după efectuarea acestei proceduri. Cu toate acestea, dacă motorul nu pornește, aerul poate fi prins între pompa de injecție și injectoare; consultați Purjarea aerului din injectoare.

  Purjarea aerului din injectoare

  Note: Utilizați această procedură doar dacă a fost purjat aerul din cadrul sistemului de combustibil prin procedurile normale de amorsare și motorul nu pornește; consultați Purjarea sistemului de combustibil.

  1. Slăbiți conexiunea conductei la duza nr. 1 și ansamblul de susținere (Figura 54).

   g031615
  2. Deplasați maneta de acceleraţie în poziţia de deplasare RAPIDă.

  3. Rotiți cheia în contact în poziția START și urmăriți curgerea combustibilului în jurul conectorului.

   Note: Rotiți cheia în poziția OPRIT atunci când se observă flux continuu.

  4. Strângeți ferm conectorul țevii.

  5. Repetați această procedură pe duzele rămase.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Întreținerea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit.(Dacă mașina este depozitată, verificați-l la fiecare 30 de zile.)
 • Mențineți corect nivelul electrolitului bateriei și păstrați liberă partea superioară a bateriei. Dacă depozitați mașina într-un loc fierbinte, bateria se va descărca mai rapid decât dacă o depozitați într-un loc răcoros.

  Mențineți nivelul din celulele cu apă distilată sau demineralizată. Nu umpleți celulele peste partea inferioară a inelului de separare din interiorul fiecărei celule. Montați capacele bușoanelor la orificiile de ventilație îndreptate spre spate (spre rezervorul de combustibil).

  Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii și mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.

  • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

  Păstrați partea superioară a bateriei curată, spălând-o periodic cu o perie înmuiată în amoniac sau o soluție de bicarbonat de sodiu. Clătiți suprafața superioară cu apă după curățare. Nu scoateți capacele bușoanelor în timp ce curățați bateria.

  Cablurile bateriei trebuie să fie strânse pe borne pentru a asigura un contact electric bun.

  Atenţie

  Amplasarea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora tractorul și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  Dacă bornele bateriei sunt corodate, deconectați cablurile, (mai întâi cablul(–)) și răzuiți clemele și bornele separat. Conectați cablurile (mai întâi cablul pozitiv (+)) și acoperiți bornele cu vaselină.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Siguranțele din sistemul electric al mașinilor sunt situate sub capacul consolei.

  Dacă mașina se oprește sau are alte probleme cu sistemul electric, verificați siguranțele. Prindeți fiecare siguranță pe rând și scoateți-le câte una, verificând dacă sunt arse.

  Important: Dacă trebuie să înlocuiți o siguranță, utilizați întotdeauna o siguranță de același tip și amperaj nominal ca cea pe care o înlocuiți; în caz contrar, puteți defecta sistemul electric. Consultați autocolantul de lângă siguranțe pentru o diagramă a fiecărei siguranțe și amperajul acesteia.

  Note: Dacă o siguranță se arde frecvent, probabil că aveți un scurtcircuit în sistemul electric și trebuie să apelați la un tehnician calificat pentru service-ul acestuia.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Pericol

  Presiunea scăzută din anvelope reduce stabilitatea mașinii pe un teren înclinat. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mașinii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

  Asigurați o umflare corespunzătoare a anvelopelor.

  Presiunea corectă a aerului în anvelope este de 0,97 până la 1,24 bari, după cum se arată în Figura 55.

  Important: Mențineți presiunea în toate anvelopele pentru a asigura o calitate de tăiere constantă și o performanță adecvată a mașinii.Verificați presiunea aerului din toate anvelopele înainte de a utiliza mașina.

  g001055

  Verificarea cuplul prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • La intervale de 200 de ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Strângeți prezoanele la un cuplu de 61 - 88 N·m.

  Atenţie

  Nerespectarea cuplului adecvat de strângere a prezoanelor poate cauza vătămări corporale.

  Strângeți prezoanele la un cuplu adecvat.

  Reglarea unității de tracțiune pentru poziția Neutră

  Dacă mașina se mișcă atunci când pedala de control al tracțiunii este în poziția NEUTRă, reglați cama de reglare a tracțiunii.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

  2. Blocați roțile din față și din spate pe o parte.

  3. Ridicați roțile din față și din spate opuse de pe podea și plasați blocuri de susținere sub cadru.

   Atenţie

   Dacă mașina nu este susținută corespunzător, acesta poate cădea accidental, rănind persoana aflată dedesubt.

   O roată din față și o roată din spate trebuie ridicate de pe sol; în caz contrar, mașina se va mișca în timpul reglării.

  4. Slăbiți contrapiulița camei de reglare a tracțiunii (Figura 56).

   g008922

   Atenţie

   Motorul trebuie să funcționeze, astfel încât să puteți efectua o reglare finală a camei de reglare a tracțiunii. Contactul cu piesele fierbinți sau mobile poate duce la vătămare personală.

   Țineți mâinile, picioarele, fața și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament, alte părți fierbinți ale motorului și piesele rotative.

  5. Porniți motorul și rotiți șurubul hexagonal al camei în ambele sensuri pentru a determina poziția intermediară a zonei neutre.

  6. Strângeți contrapiulița de fixare a reglării.

  7. Opriți motorul.

  8. Îndepărtați blocurile de susținere și coborâți mașina pe podeaua atelierului. Efectuați un test cu mașina pentru a vă asigura că nu se deplasează atunci când pedala de tracțiune este în poziția neutră.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  • Nu operați mașina fără capace montate.

  • Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de ventilatorul rotativ și cureaua de transmisie.

  Specificații cu privire la lichidul de răcire

  Rezervorul de lichid de răcire este umplut din fabrică cu o soluție 50/50 de apă și lichid de răcire cu durată de viață prelungită pe bază de etilenglicol.

  Important: Utilizați doar lichide de răcire disponibile în comerț, care îndeplinesc specificațiile enumerate în Tabelul cu standardele pentru lichidul de răcire cu durată de viață extinsă.Nu utilizați pentru mașină lichid de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT). Nu amestecați lichid de răcire convențional cu lichid de răcire cu durată de viață prelungită.

  Tabel pentru tipul de lichid de răcire

  Lichid de răcire pe bază de etilenglicol

  Tip de inhibitor de coroziune

  Antigel cu durată de viață prelungită

  Tehnologia acizilor organici (OAT)

  Important: Nu vă bazați pe culoarea lichidului de răcire pentru a identifica diferența dintre lichidul de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT) și lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.Producătorii de lichid de răcire pot colora lichidul de răcire cu durată de viață prelungită într-una dintre următoarele culori: roșu, roz, portocaliu, galben, albastru, turcoaz, violet și verde. Folosiți lichid de răcire care îndeplinește specificațiile din Tabelul cu standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.

  Standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită

  ATSM International

  SAE International

  D3306 și D4985

  J1034, J814 și 1941

  Important: Concentrația lichidului de răcire trebuie să fie dată de un amestec 50/50 de lichid de răcire și apă.

  • De preferat: atunci când diluați lichidul de răcire concentrat, amestecați-l cu apă distilată.

  • Opțiune preferată: dacă nu este disponibilă apă distilată, utilizați un lichid de răcire preamestecat în locul unui lichid de răcire concentrat.

  • Cerință minimă: dacă nu sunt disponibile apă distilată și lichid de răcire preamestecat, amestecați lichidul de răcire concentrat cu apă potabilă curată.

  Verificarea sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • La fiecare 2 ani
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • Curățați orice reziduuri de pe radiator (Figura 57).

  g195255

  Curățați radiatorul din oră în oră în condiții de mediu cu foarte mult praf și murdărie; consultați Curățarea sistemului de răcire.

  Sistemul de răcire este umplut cu o soluție 50/50 apă și antigel permanent cu etilenglicol. Verificați nivelul lichidului de răcire la începutul fiecărei zile înainte de a porni motorul.

  Capacitatea sistemului de răcire este de aproximativ 5,7 l.

  Avertisment

  Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune și fierbinte, care pot provoca arsuri.

  • Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.

  • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  1. Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune (Figura 58).

   Note: Cu motorul rece, nivelul lichidului de răcire trebuie să se afle aproximativ la jumătatea distanței dintre marcajele din partea laterală a rezervorului.

   g031618
  2. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, scoateți capacul rezervorului de expansiune și completați.

   Note: Nu umpleți excesiv.

  3. Montați capacul de la rezervorul de expansiune.

  Curățarea sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați reziduurile de pe radiator și de pe răcitorul de ulei (curățați-le mai des în condiții de murdărie).
  1. Ridicați capota.

  2. Curățați bine zona motorului de toate reziduurile.

  3. Cu aer comprimat, începeți din partea din față a radiatorului și suflați reziduurile spre spate.

  4. Curățați radiatorul din spate și suflați spre față.

   Note: Repetați procedura de mai multe ori până când îndepărtați toate reziduurile și resturile.

   Important: Curățarea radiatorului cu apă favorizează deteriorarea prematură a componentelor prin coroziune și compactează reziduurile.

   g195255
  5. Închideți și blocați capota.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați frecvent reglajul frânei de parcare.
  1. Slăbiți șurubul care fixează butonul pe maneta frânei de parcare (Figura 60).

   g031637
  2. Strângeți bulonul la 41 până la 68 N·m pentru a acționa maneta.

  3. Strângeți șurubul de fixare.

  Întreţinerea bandei

  Întreținerea curelelor motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • Verificarea tensionării curelei alternatorului

  1. Deschideți capota.

  2. Aplicați o forță de 30 N asupra curelei alternatorului, la jumătatea distanței dintre roțile de antrenare (Figura 61).

   g031638
  3. În cazul în care deflexia curelei nu este de 11 mm, parcurgeți următoarea procedură pentru a tensiona cureaua:

   1. Slăbiți șurubul care fixează suportul la motor și șurubul care fixează alternatorul la suport.

   2. Introduceți un levier între alternator și motor și scoateți alternatorul.

   3. Când ajungeți la o tensionare corectă, strângeți șuruburile alternatorului și ale suportului pentru a asigura reglarea.

  Înlocuirea curelei de transmisie a sistemului hidrostatic

  1. Introduceți o piuliță sau o bucată mică de tub pe capătul arcului de tensionare a curelei.

   Avertisment

   Arcul care tensionează cureaua este sub o sarcină mare, iar eliberarea incorectă a tensiunii arcului poate provoca răniri.

   Acordați atenție când detensionați arcul și înlocuiți cureaua.

  2. Împingeți în jos și înainte capătul arcului pentru a-l desprinde din suport și eliberați tensiunea arcului (Figura 62

   g031639
  3. Înlocuiți cureaua.

  4. Inversați această procedură pentru a tensiona arcul.

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea manetei de accelerație

  1. Poziționați maneta de accelerație în spate, astfel încât să se oprească în fanta panoului de comandă.

  2. Slăbiți conectorul cablului manetei de accelerație de pe brațul manetei pompei de injecție (Figura 63).

   g031640
  3. Țineți brațul manetei pompei de injecție pe opritorul de turație scăzută de ralanti și strângeți conectorul cablului.

  4. Slăbiți șuruburile care fixează maneta de accelerație pe panoul de comandă.

  5. Împingeți maneta de comandă a accelerației complet înainte.

  6. Glisați placa de oprire până când ajunge în contact cu maneta de accelerație și strângeți șuruburile care fixează maneta de control a accelerației pe panoul de comandă.

  7. Dacă maneta de accelerație nu rămâne în poziție în timpul funcționării, strângeți contrapiulița , utilizată pentru a seta dispozitivul de fricțiune de pe maneta de accelerație la 5 – 6 N·m.

   Note: Forța maximă necesară pentru a acționa maneta de accelerație trebuie să fie de 27 N·m.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Întreținere cu privire la uleiul hidraulic

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul uleiului hidraulic înainte de a porni motorul și zilnic după aceea; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  Lichid hidraulic recomandat: lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX; disponibil în recipiente de 19 l sau în bidoane de 208 l.

  Note: O mașină care utilizează lichidul de înlocuire recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente de lichid și de filtru.

  Lichide hidraulice alternative: Dacă lichidul hidraulic cu durată de viață extinsă Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt lichid hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul menționat pentru toate următoarele proprietăți ale materialelor și care îndeplinește standardele din industrie. Nu utilizaţi lichide sintetice. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 44 - 48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-37°C - -45 °C
   Specificații pentru industrie:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

  Important: Lichidul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este singurul lichid sintetic biodegradabil aprobat de Toro. Acest lichid este compatibil cu elastomerii utilizați în sistemele hidraulice Toro și este potrivit pentru un interval vast de temperaturi. Acest lichid este compatibil cu uleiurile minerale convenționale, dar pentru biodegradabilitate și performanță maximă, sistemul hidraulic trebuie spălat complet de lichidul convențional. Uleiul este disponibil la distribuitorul autorizat Toro în containere de 19 l sau butoaie de 208 l.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați. Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere.

  2. Curățați zona din jurul gâtului de umplere și a capacului rezervorului hidraulic (Figura 64).

   g031641
  3. Scoateți capacul rezervorului hidraulic (Figura 64).

  4. Îndepărtați joja de la bușon și ștergeți-o cu o lavetă curată.

  5. Introduceți joja în bușon, apoi scoateți-o și verificați nivelul de ulei.

   Note: Nivelul uleiului trebuie să fie într-un interval de 6 mm față de marcajul de pe jojă.

  6. Dacă nivelul este scăzut, adăugați cantitatea corespunzătoare de lichid pentru a ridica nivelul până la marcajul PLIN.

  7. Amplasați joja și capacul la bușon.

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La fiecare 2 ani
 • Goliți și purjați rezervorul de ulei hidraulic.
 • Capacitate ulei hidraulic: 13,2 l

  Dacă uleiul este contaminat, contactați distribuitorul local Toro pentru purjarea sistemului. Lichidul contaminat pare lăptos sau negru.

  1. Opriți motorul și ridicați capota.

  2. Deconectați conducta hidraulică sau scoateți filtrul hidraulic și lăsați fluidul hidraulic să curgă într-o tavă de scurgere (Figura 67 și Figura 65).

   g031643
  3. Instalați conducta hidraulică atunci când lichidul hidraulic încetează să se scurgă (Figura 65).

  4. Umpleți rezervorul (Figura 66) cu aproximativ 13,2 l de ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic și Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

   Important: Utilizați doar uleiurile hidraulice specificate. Alte uleiuri ar putea deteriora sistemul.

   g031641
  5. Montați capacul rezervorului.

  6. Porniți motorul.

  7. Utilizați toate comenzile hidraulice pentru a distribui fluidul hidraulic în întregul sistem, verificați dacă există scurgeri, apoi opriți motorul.

  8. Verificați nivelul uleiului și adăugați suficient pentru a ridica nivelul până la marcajul PLIN de pe jojă.

   Note: Nu umpleți excesiv.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți filtrul hidraulic (mai curând dacă indicatorul intervalului de service se aprinde în zona roșie).
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți filtrul hidraulic (mai curând dacă indicatorul intervalului de service se aprinde în zona roșie).
 • Utilizați un filtru de schimb original Toro (nr. piesă 86-3010).

  Important: Utilizarea oricărui alt filtru poate anula garanția pentru unele componente.

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați. Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere.

  2. Prindeți furtunul de placa de montare a filtrului.

  3. Curățați zona de montare a filtrului, așezați o tavă de scurgere sub filtru și scoateți filtrul (Figura 67).

   g195308
  4. Ungeți garnitura nouă a filtrului și umpleți filtrul cu ulei hidraulic.

  5. Asigurați-vă că zona de montare a filtrului este curată și înșurubați filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare; apoi strângeți filtrul cu ½ de tură.

  6. Eliberați furtunul de la placa de montare a filtrului.

  7. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

  8. Opriţi motorul şi verificați dacă există scurgeri.

  Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați conductele hidraulice și furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.
 • La fiecare 2 ani
 • Înlocuiți furtunurile în mișcare.
 • Verificați conductele hidraulice și furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați toate reparațiile necesare înainte de a utiliza mașina.

  Întreținerea unității de tăiere

  Separarea unităților de tăiere de unitatea de tracțiune

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați. Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere.

  2. Scoateți șuruburile de montare a motorului hidraulic și deconectați și scoateți motorul hidraulic din unitatea de tăiere (Figura 68).

   Important: Acoperiți partea superioară a axului pentru a preveni contaminarea.

   g031644
  3. Scoateți știftul de prindere sau piulița de refixare care fixează cadrul suportului unității de tăiere de știftul pivotului brațului de ridicare (Figura 69).

   g031645
  4. Îndepărtaţi unitatea de tăiere de pe unitatea de tracţiune.

  Montarea unității de tăiere pe unitatea de tracţiune

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați. Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere.

  2. Deplasați unitatea de tăiere în poziție în fața unității de tracțiune.

  3. Glisați cadrul suportului unității de tăiere pe știftul de pivotare al brațului de ridicare și fixați-l cu știftul de prindere sau piulița de fixare (Figura 69).

  4. Folosind șuruburile de montare a motorului hidraulic, instalați motorul hidraulic pe unitatea de tăiere (Figura 68).

   Note: Asigurați-vă că garnitura inelară este poziționată corespunzător și nu prezintă deteriorări.

  5. Lubrifiați axul.

  Întreținerea suprafeței lamei

  Unitate de tăiere rotativă vine din fabrică la o înălțime de tăiere presetată la 5 cm și cu o înclinație a lamei de 7,9 mm. Înălțimile de tăiere din stânga și din dreapta sunt, de asemenea, presetate la ± 0,7 mm, una față de cealaltă.

  Unitatea de tăiere este proiectată să reziste la impacturi ale lamei fără deformarea camerei. Dacă lama lovește un obiect solid, verificați-o pentru a observa dacă este deteriorată și suprafața lamei este corespunzătoare.

  Verificarea suprafeței lamei

  1. Îndepărtați motorul hidraulic de la unitatea de tăiere și îndepărtați unitatea de tăiere de pe unitatea de tracțiune.

   Note: Utilizați un echipament de ridicare (sau minim 2 persoane) și așezați unitatea de tăiere pe o masă plană.

  2. Marcați un capăt al lamei cu un pix sau un marker.

   Note: Utilizați acest capăt al lamei pentru a verifica toate înălțimile.

  3. Poziționați marginea de tăiere a capătului marcat al lamei la poziția corespunzătoare orei 12 (drept înainte în direcția de cosire) și măsurați înălțimea de la masă la muchia de tăiere a lamei (Figura 70).

   g011353
  4. Rotiți capătul marcat al lamei în pozițiile corespunzătoare orei 3 și orei 9 și măsurați înălțimile (Figura 70).

  5. Comparați înălțimea măsurată în poziția corespunzătoare orei 12 cu setarea înălțimii de tăiere.

   Note: Aceasta ar trebui să fie de 0,7 mm. Înălțimile corespunzătoare orei 3 și 9 trebuie să fie cu 3,8 ± 2,2 mm mai mari decât setarea corespunzătoare orei 12 și la aproximativ 2,2 mm una față de cealaltă.

  Dacă oricare dintre aceste măsurători nu se încadrează în specificații, continuați la Reglarea suprafeței lamei.

  Reglarea suprafeței lamei

  Începeți cu reglarea frontală (schimbați câte o consolă pe rând).

  1. Îndepărtați consola pentru înălțimea de tăiere (față, stânga sau dreapta) de pe cadrul unității de tăiere (Figura 71).

   g031647
  2. Reglați lamele de 1,5 mm și/sau lama de 0,7 mm între cadrul unității de tăiere și consolă pentru a obține înălțimea de tăiere dorită (Figura 71).

  3. Montați consola pentru înălțimea de tăiere pe cadrul unității de tăiere cu lamelele rămase asamblate sub consola pentru înălțimea de tăiere. (Figura 71).

  4. Fixați șurubul cu cap imbus și distanțierul și piulița cu guler.

   Note: Șurubul cu cap imbus și distanțierul sunt fixate cu un agent blocare a filetului pentru a preveni căderea distanțierului în interiorul cadrului unității de tăiere.

  5. Verificați setarea de poziție corespunzătoare orei 12 și reglați dacă este necesar.

  6. Stabiliți dacă trebuie să reglați doar una sau ambele (partea dreaptă și stânga) înălțimi de tăiere ale consolelor.

   Note: Dacă partea de la ora 3 sau ora 9 este cu 1,6 până la 6,0 mm mai ridicată decât noua înălțime frontală, atunci nu este necesară nicio ajustare pentru a regla partea respectivă. Reglați cealaltă parte la ± 2,2 mm față de partea corectă.

  7. Reglați consolele pentru înălțimea de tăiere din dreapta și/sau din stânga, repetând pașii 1 - 3.

  8. Fixați șuruburile de fixare și piulițele cu guler.

  9. Verificați înălțimile corespunzătoare orei 12, 3 și 9.

  Întreținerea rolei frontale

  Inspectați rola frontală pentru uzură, mișcări necontrolate în exces sau blocare. Reparați sau înlocuiți rola sau componentele dacă există oricare dintre aceste condiții.

  Îndepărtarea rolei frontale

  1. Îndepărtați șurubul de montare a rolei (Figura 72).

   g031649
  2. Introduceți un perforator prin capătul carcasei rolei și scoateți lagărul opus în afară prin lovire alternativă pe partea opusă a căii de rulare a lagărului.

   Note: Ar trebui să fie expusă o margine de 1,5 mm a căii de rulare interioare.

  3. Împingeți al doilea lagăr în presă.

  4. Inspectați carcasa rolei, lagărul și distanțierul lagărului pentru a observa dacă sunt deteriorate (Figura 72).

   Note: Înlocuiți componentele deteriorate și asamblați rola frontală.

  Instalarea rolei frontale

  1. Apăsând doar pe calea de rulare exterioară sau în mod egal pe calea de rulare interioară și cea exterioară, apăsați primul rulment în carcasa rolei (Figura 72).

   Note: Apăsați doar sau în mod egal pe calea de rulare interioară și exterioară.

  2. Introduceți distanțierul (Figura 72).

  3. Apăsând doar pe calea de rulare exterioară sau în mod egal pe calea de rulare interioară și cea exterioară, apăsați cel de-al doilea rulment în carcasa rolei până când intră în contact cu distanțierul (Figura 72).

  4. Instalați ansamblul rolei în cadrul unității de tăiere.

   Important: Fixarea ansamblului rolelor cu un spațiu mai mare de 1,5 mm creează o sarcină laterală asupra lagărului și poate duce la defectarea prematură a acestuia.

  5. Verificați dacă există un spațiu mai mare de 1,5 mm între ansamblul rolelor și suporturile de montare rolă ale cadrului unității de tăiere.

   Note: Dacă există un spațiu de peste 1,5 mm, instalați suficiente șaibe cu diametrul de ⅝ inch pentru a acoperi distanța.

  6. Strângeți șurubul de montare la un cuplu de 108 N·m.

  Întreținerea lamei

  Siguranța lamei

  • Inspectați lama periodic pentru urme de uzură sau de deteriorare.

  • Verificați lamele cu grijă. Acoperiți lamele sau purtați mănuși și efectuați lucrările de service pentru lame cu atenție. Doar înlocuiți sau ascuțiți lamele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe lame, acționați cu atenție, deoarece rotirea unei lame poate duce la rotirea celorlalte lame.

  Efectuarea lucrărilor de service pentru lamă

  Îndepărtarea și montarea unității (unităților de tăiere)

  Înlocuiți lama dacă a lovit un obiect solid sau dacă lama nu mai este echilibrată sau este îndoită. Utilizați întotdeauna lame de schimb originale Toro pentru a asigura siguranță și performanță optimă.

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, ridicați unitatea de tăiere în poziția de transport, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

   Note: Blocați sau încuiați unitatea de tăiere pentru a preveni o cădere accidentală a acesteia.

  2. Prindeți capătul lamei folosind o lavetă sau mănușă cu protecție corespunzătoare.

  3. Scoateți șurubul lamei, cupa anti-scalp și lama de pe arborele axului (Figura 73).

   g011355
  4. Montați lama, cupa anti-scalp și șurubul lamei și strângeți șurubul lamei la un cuplu cuprins între 115 și 149 N·m.

   Important: Partea curbată a lamei trebuie să fie îndreptată către interiorul unității de tăiere, pentru a asigura tăierea corespunzătoare.

   Note: După lovirea unui obiect străin, strângeți toate piulițele fuliei axului la un cuplu cuprins între 115 și 149 N·m.

  Inspectarea și ascuțirea lamei

  Note: Verificați lama înainte de a utiliza mașina. Nisipul și materialul abraziv pot uza metalul care conectează părțile plate și curbate ale lamei. Dacă observați uzură, înlocuiți lama; consultați Îndepărtarea și montarea unității (unităților de tăiere).

  1. Efectuați procedurile premergătoare lucrărilor de întreținere; consultați. Pregătirea mașinii pentru lucrările de întreținere.

  2. Blocați unitatea de tăiere pentru a preveni căderea accidentală.

  3. Examinați cu atenție capetele de tăiere ale lamei, în special acolo unde se întâlnesc părțile plate și curbate ale lamei (Figura 74).

   g031648
  4. Inspectați muchiile de tăiere ale tuturor lamelor. Ascuțiți muchiile de tăiere dacă sunt tocite sau ciobite, ascuțiți doar partea superioară a muchiei de tăiere și mențineți unghiul de tăiere inițial pentru a asigura ascuțimea (Figura 75).

   Note: Lama rămâne echilibrată dacă este îndepărtată aceeași cantitate de metal de pe ambele margini de tăiere.

   g006926
  5. Pentru a verifica dacă lama este dreaptă și paralelă, așezați lama pe o suprafață plană și verificați-i capetele. Capetele lamei trebuie puțin mai joase decât centrul, iar muchia de tăiere mai joasă decât călcâiul lamei. Această lamă va produce o tăiere de bună calitate și necesită putere minimă din partea motorului. Spre deosebire de o lamă care este mai înaltă la capete decât centrul, sau dacă marginea de tăiere este mai înaltă decât călcâiul, lama este îndoită sau deformată și trebuie înlocuită.

   g276373
  6. Utilizați cupa anti-scalp și șurubul lamei pentru a instala lama cu suprafața velică orientată spre unitatea de tăiere.

  7. Strângeți șurubul lamei la 115 – 149 N·m.

  Verificarea timpilor de oprire a lamei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați timpii de oprire a lamei.
 • Lamele unității de tăiere ar trebui să se oprească în 7 secunde după ce ați oprit unitățile de tăiere.

  Note: Asigurați-vă că unitățile de tăiere sunt coborâte pe o porțiune curată de gazon sau o suprafață tare pentru a evita aruncarea de praf și reziduuri.

  Pentru a verifica timpul de oprire, apelați la un asistent pentru a sta la cel puțin 6 m de unitatea de tăiere, urmărind lamele de pe una dintre unitățile de tăiere. Opriți unitățile de tăiere și înregistrați timpul necesar pentru oprirea completă a lamelor. Dacă timpul este mai mare de 7 secunde, supapa de frânare necesită reglare; contactați distribuitorul autorizat Toro pentru asistență în efectuarea acestei ajustări.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Pregătirea maşinii pentru depozitare

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau recuperată pentru a curăța mașina.

  Pregătirea unităţii de tracțiune

  1. Curățați temeinic unitatea de tracțiune, unitățile de tăiere și motorul.

  2. Verificați presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  3. Verificați dacă toate elementele de fixare sunt slăbite și strângeți-le dacă este necesar.

  4. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și punctele de articulație. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  5. Șlefuiți ușor și utilizați vopsea de retuș pe zonele vopsite care sunt zgâriate, ciobite sau ruginite. Reparați orice lovituri ale caroseriei metalice.

  6. Reparați bateria și cablurile, după cum urmează:

   1. Deconectați bornele bateriei de la picioarele de susținere ale bateriei.

    Note: Întotdeauna deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Întotdeauna conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

   2. Curățați bateria, bornele și picioarele de susținere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.

   3. Acoperiți bornele cablului și picioarele de susținere ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

   4. Reîncărcați lent bateria la fiecare 60 de zile timp de 24 de ore pentru a preveni sulfatarea plumbului bateriei.

  Pregătirea motorului

  1. Goliți uleiul de motor din baia de ulei și înlocuiți bușonul de golire.

  2. Îndepărtați și eliminați filtrul de ulei. Montați un filtru de ulei nou.

  3. Reumpleți baia de ulei cu cantitatea necesară de ulei de motor.

  4. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIRE, porniți motorul și rulați-l la o turație de ralanti timp de aprox. 2 minute.

  5. Rotiți cheia în contact în poziția OPRIRE.

  6. Goliți tot combustibilul din rezervorul de combustibil, conducte și ansamblul filtrului de combustibil/separatorului de apă.

  7. Clătiți rezervorul de combustibil cu motorină proaspătă și curată.

  8. Fixați toate fitingurile sistemului de alimentare.

  9. Curăţaţi bine şi întreţineţi ansamblul filtrului de aer.

  10. Etanșați admisia filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.

  11. Verificați protecția antiîngheț și adăugați conform necesităților pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

  Depozitarea unităţilor de tăiere

  Dacă o unitate de tăiere este separată de unitatea de tracțiune pentru o perioadă mai lungă de timp, instalați un dop pentru ax în partea superioară a arborelui pentru a proteja axul împotriva prafului și apei.