Увод

Ova mašina je višenamenska mašina namenjena profesionalnim, uposlenim operaterima za komercijalne primene. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima u parkovima, na golf terenima, sportskim terenima i na komercijalnim terenima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g259772

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardima ANSI B71.4-2017 i EN ISO 5395, kada se dovrše postupci postavke i montiranje CE kompleta, prema Deklaraciji o usaglašenosti.

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Kako biste smanjili mogućnost za povredu, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koje označava Pažnju, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3628
decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal136-3702
decal136-3713
decal136-3679

Подешавање

Provera indikatora ugla

Делови потребни за овај поступак:

Ručni merač nagiba1
 1. Parkirajte mašinu na ravnoj, horizontalnoj površini.

 2. Proverite da li je mašina vodoravna tako što ćete postaviti ručni merač nagiba (isporučen sa mašinom) na poprečnu šinu okvira, pored rezervoara za gorivo (Слика 3).

  Note: Ručni merač nagiba trebalo bi da bude na 0° kada se posmatra iz radnog položaja.

  g349782
 3. Ako merač nagiba ne očitava 0°, pomerite mašinu na drugo mesto da biste dobili očitavanje od 0°.

  Note: Indikator ugla, instaliran na mašini, trebalo bi takođe da očitava 0° (Слика 4).

 4. Ako indikator ugla ne očitava 0°, otpustite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju indikator ugla na montažni nosač, podesite indikator tako da dobijete očitavanje 0° i pritegnite zavrtnje.

  g031569

Montiranje CE nalepnica

Делови потребни за овај поступак:

CE nalepnica upozorenja1
Nalepnica sa godinom proizvodnje1
CE nalepnica1

Ako će se ova mašina koristiti za CE, postavite CE nalepnicu upozorenja (121-3598) preko postojeće nalepnice upozorenja (121-3628).

g278676

Ako će se ova mašina koristiti za CE, postavite nalepnicu sa godinom proizvodnje i CE nalepnicu na pločicu sa serijskim brojem (Слика 6).

g278675

Montaža sigurnosne brave poklopca motora

Samo za mašine koje podležu CE označavanju

Делови потребни за овај поступак:

Nosač sigurnosne brave poklopca motora1
Zakivka2
Podloška1
Zavrtanj (¼ x 2")1
Kontranavrtka (¼")1
 1. Otkačite sigurnosnu bravu poklopca motora sa nosača sigurnosne brave poklopca motora.

 2. Skinite 2 zakivke koje pričvršćuju nosač sigurnosne brave poklopca motora za poklopac motora (Слика 7).

  g012628
 3. Skinite nosač sigurnosne brave poklopca motora sa poklopca motora.

 4. Poravnavajući rupe za montažu, postavite CE sigurnosni nosač i nosač sigurnosne brave poklopca motora na poklopac motora (Слика 8).

  Note: Sigurnosni nosač mora biti do poklopca motora. Nemojte skidati zavrtanj i navrtku sa kraka sigurnosnog nosača.

  g012629
 5. Poravnajte podloške sa rupama na unutrašnjoj strani poklopca motora.

 6. Zakivkama pričvrstite nosače i podloške za poklopac motora (Слика 8).

 7. Zakačite sigurnosnu bravu za nosač sigurnosne brave poklopca motora (Слика 9).

  g012630
 8. Postavite zavrtanj na drugi krak nosača sigurnosne brave poklopca motora da blokirate sigurnosnu bravu na mestu (Слика 10). Zategnite zavrtanj ali nemojte zatezati navrtku.

  g012631

Montaža štitnika izduva

Samo za CE modele

Делови потребни за овај поступак:

Štitnik izduva1
Samourezni vijak4
 1. Postavite štitnik izduva oko izduvnog lonca dok poravnavate rupe za montažu sa rupama u ramu (Слика 11).

  g008875
 2. Pričvrstite štitnik izduva na ram pomoću 4 samourezna vijka (Слика 11).

Podešavanje podiznih ručica

 1. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje i proverite da li je rastojanje između svake podizne ručice i nosača podne pločice 5 do 8 mm, kao što je prikazano na Слика 12.

  g031571

  Ako rastojanje nije u tom opsegu, podesite ga na sledeći način:

  1. Otpustite zaustavne vijke (Слика 13).

   g031572
  2. Otpustite sigurnosnu navrtku na cilindru (Слика 14).

   g031573
  3. Izvadite klin iz kraja šipke i okrenite svornjak.

  4. Postavite klin i proverite zazor.

   Note: Po potrebi ponovite proceduru.

  5. Pritegnite protivnavrtku svornjaka.

 2. Proverite da li je rastojanje između svake podizne ručice i zaustavnog vijka 0,13 do 1,02 mm, kao što je prikazano na Слика 13.

  Note: Ako rastojanje nije u tom opsegu, podesite zaustavne vijke da biste dobili odgovarajuće rastojanje.

 3. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje i proverite da li je rastojanje između habajućeg držača na vrhu habajuće šipke zadnje jedinice za sečenje i držača branika 0,51 do 2,54 mm, kao što je prikazano na Слика 15.

  g031574

  Ako rastojanje nije u tom opsegu, podesite zadnji cilindar na sledeći način:

  Note: Ako zadnja podizna ručica klopoće tokom transporta, smanjite rastojanje.

  1. Spustite jedinice za sečenje i otpustite sigurnosnu navrtku na cilindru (Слика 16).

   g031575
  2. Pomoću klešta i krpe uhvatite šipku cilindra do navrtke i okrenite šipku.

  3. Podignite jedinice za sečenje i proverite rastojanje.

   Note: Po potrebi ponovite proceduru.

  4. Pritegnite protivnavrtku svornjaka.

Important: Nedostatak rastojanja na prednjim zaustavljačima ili zadnjoj habajućoj šipki može oštetiti podizne ručice.

Podešavanje nosećeg rama

Podešavanje prednjih jedinica za sečenje

Prednja i zadnja jedinica za sečenje se montiraju na različitim položajima. Prednja jedinica za sečenje ima dva položaja za montažu, u zavisnosti od željene visine košenja i stepena rotacije jedinice za sečenje.

 1. Za visinu košenja od 2 do 7,6 cm, montirajte prednje noseće ramove u donje prednje rupe za montažu (Слика 17).

  Note: Ovo omogućava jedinicama za sečenje da se pomeraju više nagore u odnosu na mašinu prilikom približavanja iznenadnim promenama na terenu sa nagibom nagore. Međutim, njime se ograničava rastojanje između komore i nosača kod prelaska preko strmih brdašaca.

  g031576
 2. Za visinu košenja od 6,3 do 10 cm, montirajte prednje noseće ramove u gornje prednje rupe za montažu (Слика 17).

  Note: Time se povećava rastojanje između komore i nosača usled višeg položaja komore za sečenje, ali dolazi i do toga da jedinica za sečenje ranije dostiže maksimalni gornji položaj.

Podešavanje zadnje jedinice za sečenje

Prednja i zadnja jedinica za sečenje se montiraju na različitim položajima. Zadnja jedinica za sečenje ima jedan položaj za montažu za pravilno poravnavanje sa Sidewinder® jedinicom ispod rama.

Za sve visine košenja, montirajte zadnju jedinicu za sečenje u zadnje rupe za montažu (Слика 17).

Podešavanje visine košenja

Important: Ova platforma za košenje često kosi oko 6 mm niže nego jedinica za sečenje sa koturom sa istim referentnim podešavanjem. Možda će biti potrebno da se referentne mere za rotacione jedinice za sečenje postave na 6 mm iznad mera za jedinice za sečenje sa koturom koje kose na istom području.

Important: Pristup zadnjim jedinicama za sečenje se znatno poboljšava uklanjanjem jedinice za sečenje sa mašine. Ako je mašina opremljena Sidewinder® jedinicom, pomerite jedinice za sečenje udesno, uklonite zadnju jedinicu za sečenje i pomerite je na desnu stranu.

 1. Spustite platformu za košenje do zemlje, isključite motor i uklonite kontakt ključ.

 2. Olabavite zavrtanj koji pričvršćuje svaki nosač za visinu sečenja za ploču za visinu sečenja (napred i sa svake strane) kako je prikazano na Слика 18.

  g031577
 3. Počevši od prednjeg podešavanja, skinite zavrtanj.

 4. Pridržavajući komoru, uklonite odstojnik (Слика 18).

 5. Pomerite komoru do željene visine sečenja i postavite odstojnik u odgovarajuću rupu i prorez za visinu sečenja (Слика 19).

  g026184
 6. Postavite ploču sa urezanim navojem u ravni sa odstojnikom.

 7. Postavite zavrtanj (zategnite rukom).

 8. Ponovite korake 4 do 7 za podešavanje svake strane.

 9. Zategnite 3 zavrtnja na 41 N∙m.

  Note: Prvo zategnite prednji zavrtanj.

  Note: Za podešavanja za više od 3,8 cm bi moglo biti potrebno privremeno postavljanje na neku među-visinu da bi se sprečilo sputavanje (na primer, promena sa visine sečenja od 3,1 cm na 7 cm).

Podešavanje strugača valjka

Opciono

Opcioni strugač zadnjeg valjka najbolje radi kada postoji ravnomeran razmak od 0,5 do 1 mm između strugača i valjka.

 1. Olabavite mazalice i montažni vijak (Слика 20).

  g031578
 2. Povucite strugač gore ili dole dok ne dobijete razmak od 0,5 do 1 mm između šipke i valjka.

 3. Zategnite mazalicu i vijak na 41 N∙m naizmeničnim redosledom.

Montaža pregrade za malčiranje

Opciono

Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za odgovarajuću pregradu za malčiranje.

 1. Temeljno očistite otpatke sa rupa za montažu na zadnjem zidu i levom zidu komore.

 2. Montirajte pregradu za malčiranje u zadnji otvor i pričvrstite je uz pomoć 5 vijaka sa prirubnicom (Слика 21).

  g031579
 3. Proverite da pregrada za malčiranje ne ometa vrh sečiva i da ne prodire unutar površine zadnjeg zida komore.

  Опасност

  Korišćenje sečiva sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje može dovesti do loma sečiva, i izazvati telesnu povredu ili smrtni ishod.

  Nemojte koristiti sečivo sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom.

Преглед производа

g349784
g021539

Papučice gasa

Nagazite papučicu gasa za kretanje unapred da biste se kretali unapred. Nagazite papučicu gasa za kretanje unazad da biste se kretali unazad ili da biste potpomogli zaustavljanje prilikom kretanja unapred (Слика 22).

Note: Pustite pedalu da se pomeri ili je pomerite u NEUTRALNI položaj da biste zaustavili mašinu.

Poluga za naginjanje volana

Povucite polugu za naginjanje volana unazad da biste nagnuli volan u željeni položaj, pa gurnite polugu unapred da biste pritegli (Слика 22).

Parkirna kočnica

Kad god isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili slučajno pomeranje mašine. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite polugu nagore (Слика 23).

Note: Motor se isključuje kada pritisnete papučicu gasa dok je parkirna kočnica aktivirana.

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta se koristi za pokretanje, zaustavljanje i zagrevanje motora. Prekidač za paljenje ima 3 položaja: ISKLJUčENO, UKLJUčENO/ZAGREVANJE i POKRETANJE. Okrenite ključ u položaj za UKLJUčIVANJE/ZAGREVANJE dok se lampica indikatora grejača nafte ne ugasi (približno 7 sekundi); zatim okrenite ključ u položaj POKRETANJE da biste aktivirali anlaser. Otpustite ključ kada se motor upali (Слика 23).

Da biste ugasili motor, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO.

Note: Uklonite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

Poluga za podešavanje sedišta

Ulevo pomerite polugu za podešavanje sedišta koja se nalazi ispod sedišta, gurnite sedište u željeni položaj, pa pomerite polugu udesno da biste fiksirali sedište u tom položaju (Слика 24).

Uređaj za merenje nivoa goriva

Uređaj za merenje nivoa goriva pokazuje količinu goriva u rezervoaru (Слика 24).

g322579

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati pokazuje broj sati korišćenja mašine sa prekidačem kontakta u RADNOM položaju. Ova vremena koristite za planiranje redovnog održavanja.

Lampica upozorenja za temperaturu rashladne tečnosti za motor

Lampica upozorenja za temperaturu svetli ako je temperatura rashladne tečnosti za motor previsoka. Ako se temperatura rashladne tečnosti za motor poveća za još 10°, motor se isključuje (Слика 23).

Lampica indikatora grejača nafte

Lampica indikatora grejača nafte svetli kada grejači rade (Слика 23).

Lampica upozorenja za pritisak ulja

Lampica upozorenja za pritisak ulja svetli ako pritisak motornog ulja opadne ispod bezbednog nivoa (Слика 23). Ako dođe do niskog pritiska ulja, isključite motor i utvrdite uzrok. Popravite sistem ulja pre nego što ponovo pokrenete motor.

Ručica blokade podizača

Ručicu blokade podizača koristite da biste blokirali prekidač podizača (Слика 23) u položaju PODIGNUTE PLATFORME kada obavljate održavanje jedinice za sečenje ili prilikom transporta između lokacija za košenje.

Klizač za promenu režima košenja/transporta

Petom pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta ulevo za transport i udesno za košenje (Слика 22).

Note: Jedinice za sečenje rade samo u položaju za košenje.

Important: Brzina košenja je fabrički podešena na 9,7 km/h. Brzinu košenja možete da povećate ili smanjite podešavanjem zavrtnja limitatora brzine (Слика 25).

g031596

Prorez za indikator

Prorez za indikator na platformi operatera označava kada su jedinice za sečenje u centralnom položaju (Слика 22).

Ručica gasa

Pomerite gas napred za povećanje brzine motora i nazad za smanjenje brzine motora (Слика 23).

PTO prekidač

PTO prekidač ima 2 položaja: IZVUčEN (pokretanje) i UVUčEN (zaustavljanje). Izvucite PTO prekidač da biste aktivirali sečiva jedinice za sečenje. Uvucite prekidač da biste deaktivirali sečiva jedinice za sečenje (Слика 23).

Ručica menjača jedinice za sečenje

Da biste spustili jedinice za sečenje na zemlju, pomerite ručicu menjača jedinice za sečenje unapred. Da biste podigli jedinice za sečenje, povucite ručicu menjača unazad u PODIGNUTI položaj (Слика 23).

Note: Jedinice za sečenje se ne spuštaju sem kada motor radi.

Pomerite ručicu udesno ili ulevo za pomeranje jedinica za sečenje u istom smeru.

Note: Ovo obavljajte samo kada su jedinice za sečenje podignute ili ako su na zemlji, a mašina se kreće.

Note: Ručicu ne morate da držite u položaju unapred dok spuštate jedinice za sečenje.

Lampica za alternator

Lampica za alternator treba da bude isključena kada motor radi (Слика 23).

Note: Ako je uključena, proverite sistem za punjenje i popravite ga po potrebi.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

g192077
OpisСлика 26 oznakeDimenzija ili težina
Ukupna širina u položaju za košenjeA192 cm
Ukupna širina u položaju za transportB184 cm
VisinaC197 cm
Širina osnove točkovaD146 cm
Dužina osnove točkovaE166 cm
Ukupna dužinau položaju za košenjeF295 cm
Ukupna dužina u položaju za transportG295 cm
Rastojanje od tla do najniže tačke vozila 15 cm
Teg 963 kg

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Пре рада

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su sečiva, zavrtnji sečiva i sklopovi za sečenje u dobrom radnom stanju. Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Punjenje rezervoara za gorivo

Preporučeno gorivo

Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 ppm) ili ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalna vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Important: Korišćenje goriva sa ne-ultraniskim sadržajem sumpora izaziva oštećenja na sistemu za emisiju izduvnih gasova motora.

Kapacitet rezervoara za gorivo: 42 l

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog goriva pri nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike protoka pri hladnom vremenu, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva na temperaturi iznad -7 °C doprinosi dužem životu pumpe za gorivo i povećanoj snazi u poređenju sa zimskim dizel gorivom.

Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

Korišćenje biodizela

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela).

Sadržaj sumpora: ultra-nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

Specifikacije biodizel goriva: ASTM D6751 ili EN14214

Specifikacije mešavine goriva: ASTM D975, EN590, ili JIS K2204

Important: Naftni dizel u mešavini mora biti ultra niskog sadržaja sumpora.

Poštujte sledeće mere opreza:

 • Mešavine sa biodizelom mogu da oštete ofarbane površine.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

 • Proveravajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer vremenom mogu degradirati.

 • Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.

 • Za više informacija o biodizelu obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

Dosipanje goriva

 1. Očistite područje oko poklopca rezervoara (Слика 27).

 2. Uklonite poklopac rezervoara.

 3. Napunite rezervoar do dna otvora za punjenje. Nemojte ga prepuniti. Postavite poklopac.

 4. Da biste sprečili opasnost od požara, obrišite svo prosuto gorivo.

  g008884

Note: Ako je moguće, dopunite rezervoar za gorivo nakon svake upotrebe. Time će se smanjiti nakupljanje kondenzacije u rezervoaru za gorivo.

Provera nivoa motornog ulja

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite nivo ulja u kućištu motora; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

Provera sistema za hlađenje

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite sistem za hlađenje; pogledajte Provera sistema za hlađenje.

Provera hidrauličnog sistema

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite hidraulični sistem; pogledajte Servisiranje hidraulične tečnosti.

Odabir sečiva

Standardno kombinovano jedro

Ovo sečivo je projektovano za odlično podizanje i disperziju u skoro svim uslovima. Ako je potrebno više ili manje podizanja i veća ili manja brzina izbacivanja, razmislite o drugom sečivu.

Karakteristike: Odlično podizanje i disperzija u većini uslova.

Jedro pod uglom (nema CE usaglašenost)

Ovo sečivo generalno ima najbolji učinak kod nižih visina košenja – 1,9 do 6,4 cm.

Karakteristike:

 • Izbacivanje ostaje ravnomernije pri nižim visinama košenja.

 • Izbacivanje ima manju tendenciju bacanja ulevo čime se dobija čistiji izgled oko bankera i ferveja.

 • Niža potrebna snaga pri nižim visinama i gustom travnjaku.

Paralelno jedro sa visokim podizanjem (nema CE usaglašenost)

Ovo sečivo generalno ima bolji učinak kod viših visina košenja – 7 do 10 cm.

Karakteristike:

 • Više podizanje i veća brzina izbacivanja

 • Retka ili mlitava trava se značajno pokupi pri višim visinama košenja

 • Mokra ili lepljiva pokošena trava se efikasnije izbacuje čime se smanjuje zapušenje u jedinici za sečenje.

 • Zahteva više konjskih snaga za korišćenje

 • Obično izbacuje više nalevo i može stvarati otkos u redovima pri nižim visinama košenja

Упозорење

Korišćenje sečiva sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje može dovesti do loma sečiva, i izazvati telesnu povredu ili smrtni ishod.

Nemojte koristiti sečivo sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje.

Atomsko sečivo

Ovo sečivo je projektovano za odlično malčiranje lišća.

Karakteristika: Odlično malčiranje lišća

Odabir dodatne opreme

Konfiguracije opcione opreme

 Sečivo sa jedrom pod uglomSečivo sa visokim podizanjem i paralelnim jedrom(Nemojte koristiti sa pregradom za malčiranje)(nema CE usaglašenost)Pregrada za malčiranjeStrugač valjka
Košenje trave: visina košenja 1,9 do 4,4 cmPreporučuje se za većinu primenaMože raditi dobro sa laganom ili retkom travomDokazano poboljšava disperziju i učinak nakon košenja kod trava iz severnih krajeva koje se kose najmanje 3 puta nedeljno i skida se manje od ⅓ vlati trave. Nemojte koristiti sa sečivom sa visokim podizanjem i paralelnim jedromKoristite ga kad god se na valjcima nakupi trava ili se vidi veliko, pljosnato grumenje trave. Strugači mogu da povećaju formiranje grumenja kod određenih primena.
Košenje trave: visina košenja 5 do 6,4 cmPreporučuje se za guste ili bujne travnjakePreporučuje se za tanke ili retke travnjake
Košenje trave: visina košenja 7 do 10 cmMože raditi dobro na bujnom travnjakuPreporučuje se za većinu primena
Malčiranje lišćaPreporučuje se za korišćenje sa pregradom za malčiranjeNije dozvoljenoKoristiti samo sa sečivom sa kombinovanim jedrom ili jedrom pod uglom
ZaRavnomerno izbacivanje pri nižim visinama košenja; čistiji izgled oko bankera i ferveja; niža potrebna snagaViše podizanje i veća brzina izbacivanja; retka ili mlitava trava se pokupi pri visokoj visini košenja; mokra ili lepljiva pokošena trava se efikasno izbacujeMože poboljšati disperziju i izgled kod određenih primena; veoma dobro za malčiranje lišćaSmanjuje nakupljanje na valjku kod određenih primena
ProtivNe podiže travu dobro kod primena sa visokom visinom košenja; mokra ili lepljiva trava se nakuplja u komori, što dovodi do lošeg kvaliteta košenja i više potrebne snagePotrebno je više snage za rad kod određenih primena; obično stvara otkos u redovima pri nižim visinama košenja kod bujne trave; nemojte koristiti sa pregradom za malčiranjeTrava će se nakupiti u komori ako pokušate da uklonite previše trave dok je pregrada postavljena 

Provera sistema bezbednosne blokade

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na sigurnosnim sistemima.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  1. Polako odvezite mašinu do velikog otvorenog prostora.

  2. Spustite jedinicu(e) za sečenje, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Dok sedite na sedištu, motor ne sme da se pokrene ako je aktiviran prekidač jedinice z sečenje ili ako je aktivirana papučica gasa.

   Note: Otklonite problem ako ne radi pravilno.

  4. Dok sedite na sedištu, stavite papučicu gasa u NEUTRALNI položaj, parkirna kočnica je DEAKTIVIRANA, a prekidač jedinice za sečenje je u ISKLJUčENOM položaju.

   Note: Motor bi trebalo da se pokrene. Ustanite sa sedišta i polako pritisnite papučicu gasa, a motor bi trebalo da se isključi za 1 do 3 sekunde. Ako se ne isključi, postoji kvar na sistemu za blokadu koji bi trebalo da popravite pre nego što nastavite sa radom.

  Note: Mašina je opremljena prekidačem za blokadu na parkirnoj kočnici. Motor se isključuje kada pritisnete papučicu gasa dok je parkirna kočnica aktivirana.

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

  • Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite sečiva kad god ne kosite.

  • Zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što pregledate priključak nakon udara u neki predmet ili ako u mašini postoje neuobičajene vibracija. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Deaktivirajte pogon jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svako kretanje zaustavi pre nego podešavate visinu košenja (osim u slučaju da je možete podesiti iz položaja operatera).

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

  • Nemojte koristiti mašinu kao vozilo za vuču.

  • Koristite samo dodatnu opremu, priključke i zamenske delove koje je odobrila kompanija Toro.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • ROPS je delotvoran sigurnosni uređaj i sastavni deo mašine.

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas pričvršćen za mašinu.

  • Povucite pojas preko krila i ukopčajte ga u kopču sa druge strane sedišta.

  • Da iskopčate sigurnosni pojas, držite pojas, pritisnite dugme kopče da ga otpustite, pa usmerite pojas da se vrati na mesto. Proverite da možete brzo da otpustite pojas u hitnoj situaciji.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa kabinom ili fiksiranim rol-barom

  • Kabina koju je montirala kompanija Toro je rol-bar.

  • Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa sklopivim rol-barom

  • Sklopivi rol-bar držite u podignutom i zaključanom položaju i vezujte sigurnosni pojas kada rukujete mašinom sa rol-barom u podignutom položaju.

  • Privremeno spustite sklopivi rol-bar samo kad je to neophodno. Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je rol-bar sklopljen.

  • Imajte na umu da ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je sklopivi rol-bar u spuštenom položaju.

  • Proverite prostor koji ćete kositi i nikada nemojte sklapati sklopivi rol-bar na prostorima gde postoje nagibi, strmine ili voda.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pregledajte dole navedena uputstva za nagibe za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na tom mestu. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

  • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

  • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.

  • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

  • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

  • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  • Budite izuzetno pažljivi sa sistemima za prikupljanje trave ili drugim priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole.

  Pokretanje motora

  1. Proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da je prekidač za pogon jedinice za sečenje u DEAKTIVIRANOM položaju.

  2. Sklonite stopalo sa papučice gasa i uverite se da je papučica u NEUTRALNOM položaju.

  3. Pomerite ručicu gasa u položaj ½ gasa.

  4. Umetnite ključ u prekidač i okrenite ga u položaj za UKLJUčIVANJE/ZAGREVANJE dok se lampica indikatora grejača nafte ne ugasi (približno 7 sekundi); zatim okrenite ključ u položaj za POKRETANJE da biste aktivirali anlaser.

   Important: Da biste sprečili pregrevanje anlasera, nemojte ga pokretati duže od 15 sekundi. Nakon 10 sekundi neprekidnog verglanja sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo pokrenete anlaser.

  5. Otpustite ključ kada se motor upali.

   Note: Ključ se automatski pomera u položaj za UKLJUčIVANJE/RAD.

  6. Kada pokrećete motor prvi put ili nakon generalnog sređivanja, pustite mašinu da radi unapred i unazad od 1 do 2 minuta.

   Note: Takođe koristite polugu podizača i prekidač za pogon jedinice za sečenje kako biste se uverili da svi delovi rade pravilno.

  7. Okrenite volan ulevo i udesno da biste proverili odziv upravljača, zatim ugasite motor i proverite da li ima curenja ulja, labavih delova i bilo kakvog kvara.

  Isključivanje motora

  1. Pomerite komandu gasa u položaj PRAZNOG HODA.

  2. Pomerite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  3. Okrenite prekidač kontakta u položaj za ISKLJUčIVANJE.

  4. Uklonite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

  Standardni upravljački modul (SCM)

  Standardni upravljački modul (SCM) je zaliveni elektronski uređaj koji se proizvodi u univerzalnoj konfiguraciji. Ovaj modul koristi poluprovodničke i mehaničke komponente za praćenje i upravljanje standardnim električnim funkcijama potrebnim za bezbedan rad proizvoda.

  Ovaj modul nadgleda ulaze, među kojima su neutralni stepen prenosa, parkirna kočnica, PTO, pokretanje, oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije i visoka temperatura. Modul daje napon izlazima, među kojima su PTO, starter i ETR solenoid (energize to run, dovod napona za rad).

  Modul je podeljen na ulaze i izlaze. Ulazi i izlazi se identifikuju pomoću zelenih LED indikatora na štampanoj ploči.

  Startno kolo dobija napon od 12 VDC. Svi ostali ulazi su pod naponom kada je kolo zatvoreno prema masi. Svaki ulaz ima LED lampicu koja se pali kada je konkretno kolo pod naponom. Koristite LED lampice ulaza za rešavanje problema sa prekidačima i ulaznim kolima.

  Izlazna kola su pod naponom pod odgovarajućim skupom ulaznih uslova. 3 izlaza su PTO, ETR i START. Izlazne LED lampice prate stanje releja koje ukazuje na prisustvo napona na 1 od 3 konkretna izlazna terminala.

  Izlazna kola ne utvrđuju integritet izlaznog uređaja, pa rešavanje problema sa električnim komponentama uključuje pregled izlaznih LED lampica i konvencionalno ispitivanje integriteta uređaja i snopa kablova. Izmerite impedansu odspojene komponente, impedansu kroz snop kablova (odspojenih na SCM) ili privremeno probno dovedite napon“ na konkretnu komponentu.

  SCM se ne povezuje sa eksternim računarom ni ručnim uređajem, ne može se ponovo programirati i ne beleži podatke za rešavanje problema kod povremenih grešaka.

  Nalepnica na SCM sadrži samo simbole. Simboli za 3 LED lampice izlaza prikazani su u okviru za izlaze, dok su sve ostale LED lampice za ulaze, kao što je prikazano na Слика 28.

  g031611

  Da biste rešili problem sa SCM uređajem, obavite sledeće korake:

  1. Utvrdite izlaznu grešku koju pokušavate da rešite (PTO, START ili ETR).

  2. Postavite prekidač kontakta u UKLJUčEN položaj i uverite se da se crvena LED lampica napajanja pali.

  3. Promenite položaj svih ulaznih prekidača da se uverite da sve LED lampice menjaju stanje.

  4. Postavite ulazne uređaje u odgovarajući položaj da dobijete odgovarajući izlaz.

   Note: Koristite sledeću logičku tabelu da odredite odgovarajuće stanje ulaza.

  5. Pogledajte sledeće opcije za popravku ako se uključi određena izlazna LED lampica.

   • Ako određena izlazna LED lampica svetli bez odgovarajuće izlazne funkcije, proverite izlazni snop, spojeve i komponentu.

    Note: Po potrebi popravite.

   • Ako određena izlazna LED lampica ne svetli, proverite oba osigurača.

   • Ako određena izlazna LED lampica ne svetli, a ulazi su u odgovarajućem stanju, ugradite novi SCM i proverite da je greška eliminisana.

  Svaki red (popreko) u logičkoj tabeli ispod označava ulazne i izlazne zahteve za svaku određenu funkciju proizvoda. Funkcije proizvoda su navedene u levoj koloni. Simboli označavaju stanje konkretnog kola, među kojima su dovedeno na napon, zatvoreno prema masi i otvoreno prema masi.

  UlaziIzlazi
  FunkcijaNapajanje UKLJ.U NEUTRALNOM položajuPokretanje UKLJ.Kočnica UKLJ.PTO UKLJ.U sedištuVisoka temp. Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Pokretanje ETRPTO
  Pokretanje+OOOO++O
  Rad (Isključena jedinica)OOOOOOO+O
  Rad (Uključena jedinica)OOOOOO+O
  KošenjeOOOOO++
  Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)OOOOO++
  Visoka temp.  O    OOO
  • (–) Označava kolo zatvoreno prema masi – LED lampica je uključena

  • (O) Označava kolo otvoreno prema masi ili bez napona – LED lampica je isključena

  • (+) Označava kolo pod naponom (ulaz za kalem kvačila, solenoid ili pokretanje) – LED lampica je uključena

  • Prazan prostor označava kolo koje nije uključeno u logičku tabelu.

  Da biste rešili problem, okrenite ključ bez pokretanja motora. Označite konkretnu funkciju koja ne radi i radi u logičkoj tabeli. Proverite stanje svake LED lampice ulaza da biste se uverili da odgovara logičkoj tabeli.

  Ako su LED lampice ulaza ispravne, proverite LED lampicu izlaza. Ako LED lampica izlaza svetli, ali uređaj nije pod naponom, izmerite raspoloživi napon na izlaznom uređaju, neprekinutost isključenog uređaja i potencijalni napon u kolu prema masi (plutajuće uzemljenje).

  Оперативне напомене

  Kreiranje pregleda lokacije

  Da biste obavili pregled lokacije, postavite dasku dužine 1,25 m na površinu pod nagibom i izmerite ugao nagiba pomoću merača nagiba koji se isporučuje sa mašinom. Daska (2 x 4) će dati prosečnu vrednost za nagib, ali bez uzimanja u obzir padova ili rupa koje mogu da dovedu do nagle promene ugla nagiba. Nakon što obavite pregled lokacije, pogledajte Bezbednost pre korišćenja.

  Pored toga, mašina je opremljena indikatorom ugla instaliranom na cev volana. On ukazuje na ugao nagiba na kojem se nalazi mašina.

  Korišćenje mašine

  • Pokrenite motor i pustite da radi UPOLA BRZINE U PRAZNOM HODU dok se ne ugreje. Gurnite ručicu gasa do kraja napred, podignite jedinice za sečenje, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pritisnite papučicu gasa unapred i pažljivo se odvezite na otvoreni prostor.

  • Vežbajte kretanje unapred i unazad, kao i pokretanje i zaustavljanje mašine. Da zaustavite mašinu, sklonite stopalo sa papučice gasa i pustite je da se vrati u NEUTRALNI položaj ili pritisnite papučicu za nazad. Kada se mašinom krećete nizbrdo, možda ćete morati da koristite papučicu za kretanje unazad da biste se zaustavili.

  • Vežbajte vožnju oko prepreka sa jedinicama za sečenje podignutim i spuštenim. Budite pažljivi kada vozite između uskih predmeta da ne biste oštetili mašinu ili jedinice za sečenje.

  • Na Sidewinder jedinici se naviknite na doseg jedinica za sečenje kako ih ne biste okačili ili oštetili.

  • Nemojte da pomerate jedinice za sečenje sa jedne strane na drugu osim ako su spuštene i mašina se pomera, odnosno ako su jedinice za sečenje u položaju za transport. Pomeranje jedinica za sečenje kada su spuštene i mašina se ne kreće može da ošteti travnjak.

  • Uvek vozite polako na neravnom terenu.

  • Sidewinder jedinica pruža maksimalno do 33 cm spuštenog dela, što vam omogućava da kosite bliže ivicama peščanih zamki i drugih prepreka, dok istovremeno održavate točkove traktora što je dalje moguće od ivica zamki ili šančeva.

  • Ako ima neka prepreka na putu, podignite jedinice za sečenje da pokosite oko nje.

  • Kada transportujete mašinu sa jedne radne površine na drugu, podignite jedinice za sečenje u potpuno podignuti položaj, pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta ulevo za transport, a gas postavite u položaj BRZO.

  Promena obrasca košenja

  Često menjajte obrazac košenja kako biste izbegli loš izgled nakon košenja izazvan stalnim košenjem u istom pravcu.

  Razumevanje protivteže

  Sistem protivteže održava hidraulički povratni pritisak na cilindre za podizanje jedinica za sečenje. Ovaj pritisak poboljšava vuču tako što prenosi težinu jedinice za sečenje na pogonske točkove kosilice. Protivtežni pritisak je fabrički podešen na optimalnu ravnotežu između izgleda nakon košenja i mogućnosti prianjanja za većinu uslova i stanja travnjaka.

  Smanjenje podešene protivteže može dati stabilniju jedinicu za sečenje, ali može smanjiti mogućnost prianjanja. Povećanje podešene protivteže može povećati mogućnost prianjanja, ali može dovesti do lošeg izgleda nakon košenja. Uputstva za podešavanje pritiska protivteže potražite u Priručniku za servisiranje za vučnu jedinicu.

  Rešavanje izgleda nakon košenja

  Pogledajte Vodič za rešavanje problema sa izgledom nakon košenja koji možete naći na www.Toro.com.

  Primena pravilnih tehnika košenja

  • Da počnete sa košenjem, aktivirajte jedinice za sečenje, pa polako priđite površini za košenje. Kada prednje jedinice za sečenje budu iznad površine za košenje, spustite jedinice za sečenje.

  • Da biste postigli profesionalno pravolinijsko košenje sa prugama koje je poželjno kod nekih primena, pronađite drvo ili drugi predmet u daljini i vozite pravo prema njemu.

  • Čim prednje jedinice za sečenje stignu do ivice površine za košenje, podignite jedinice za sečenje i izvršite okret u obliku suze kako biste se brzo poravnali za sledeći prolaz.

  • Za jednostavno košenje oko bankera, ribnjaka ili drugih kontura koristite Sidewinder jedinicu i pomerite ručicu za kontrolu levo ili desno, u zavisnosti od vaše primene košenja. Takođe, možete da pomerate jedinice za sečenje da biste varirali tragove guma.

  • Jedinice za sečenje obično izbacuju travu sa leve strane mašine. Ako kosite oko bankera, to obavljajte u smeru kazaljke na satu da biste sprečili izbacivanje pokošene trave u banker.

  • Za jedinice za košenje se mogu pribaviti pregrade za malčiranje koje se pričvršćuju zavrtnjima. Pregrade za malčiranje imaju dobar učinak kad održavate travnjak prema redovnom rasporedu, da ne biste morali da uklanjate više od 25 mm izrastka u jednom košenju. Ako sečete previše izrastka kad su pregrade za malčiranje montirane, izgled nakon košenja može biti narušen, a potrebna snaga za košenje travnjaka se povećava. Pregrade za malčiranje dobro služe i u jesen za usitnjavanje opalog lišća.

  Odabir odgovarajućeg podešavanja za visinu košenja u zavisnosti od uslova

  Skidajte najviše oko 25 mm ili ⅓ vlati trave prilikom košenja. Možda ćete morati da izaberete veću visinu košenja na izuzetno bujnoj i gustoj travi.

  Košenjesa oštrim sečivima

  Oštro sečivo seče pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave kao što to čini tupo sečivo. Kidanje i komadanje dovodi do toga da trava postane smeđa na ivicama, što usporava rast i povećava osetljivost na bolesti. Proverite da je sečivo u dobrom stanju i da ima puno jedro.

  Provera stanja jedinice za sečenje

  Proverite da su komore za sečenje u dobrom stanju. Ispravite sve iskrivljene delove komora kako biste osigurali pravilno rastojanje između vrha sečiva i komore.

  Održavanje mašine nakon košenja

  Nakon košenja detaljno operite mašinu baštenskim crevom bez mlaznice da biste izbegli kontaminaciju i oštećenje zaptivki i ležajeva zbog prevelikog pritiska vode. Pazite da prljavština ili pokošena trava ne dospeju u hladnjak ili hladnjak ulja. Nakon čišćenja pregledajte mašinu da proverite da li ima eventualnih curenja hidraulične tečnosti, oštećenja ili pohabanih hidrauličnih i mehaničkih komponenti, te proverite da li su sečiva jedinica za sečenje oštra.

  Important: Nakon pranja mašine, nekoliko puta pomerite Sidewinder mehanizam levo-desno da biste uklonili vodu između blokova ležajeva i poprečne cevi.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje, izduvnih lonaca i pregratka motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako postoji) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.

  • Neka se motor ohladi pre nego što ostavite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.

  • Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.

  • Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  • Sigurnosne pojaseve održavajte i čistite prema potrebi.

  Tegljenje mašine

  • Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.

  • Čvrsto privežite mašinu.

  Pronalaženje mesta za privezivanje

  Mesta za privezivanje nalaze se na prednjoj i zadnjoj strani mašine (Слика 29).

  Note: Za privezivanje mašine koristite trake odobrene od strane američkog Ministarstva za transport (DOT) na 4 ugla.

  • 2 na prednjoj strani platforme operatera

  • Zadnja guma

  g192121g192122

  Guranje ili vučenje mašine

  U hitnom slučaju možete da pomerite mašinu na veoma kratkom rastojanju aktiviranjem bajpas ventila u hidrauličnoj pumpi i guranjem ili vučenjem mašine.

  Important: Nemojte gurati mašinu brže od 3 do 4,8 km/h. Ako je gurate ili vučete brže, može doći do oštećenja transmisije. Ako morate da pomerite mašinu na neko dosta veće rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici.

  Important: Bajpas ventili moraju biti otvoreni kad god vučete ili gurate mašinu. Zatvorite ventil nakon što gurnete ili povučete mašinu na željenu lokaciju.

  1. Pronađite bajpas ventil na pumpi (Слика 30) i otpustite ga rotiranjem za 90° (¼ kruga).

   g031610
  2. Gurajte ili vucite mašinu.

  3. Završite sa guranjem ili vučenjem mašine i zatvorite bajpas ventil tako što ćete ga rotirati za 90° (¼ kruga).

   Important: Proverite da je bajpas ventil zatvoren pre nego što pokrenete motor. Rad motora sa otvorenim bajpas ventilom dovodi do pregrevanja transmisije.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Note: Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti www.Toro.com i potražiti vašu mašinu na vezi Manuals (priručnici) na početnoj strani.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade.
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Ispraznite separator za vodu.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Očistite prljavštinu sa hladnjaka i hladnjaka ulja (čistite češće kada radite u prljavim uslovima).
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, zapetljane ili presavijene vodove, labave nosače, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom.
 • Proverite vreme zaustavljanja sečiva.
 • Očistite mašinu.
 • Očistite i održavajte sigurnosni pojas.
 • Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita.(Ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana.)
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite sve ležajeve i čaure.
 • Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Сваких 200 сати
 • Servisirajte filtera prečišćivača vazduha.(češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima)
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.
 • Сваких 400 сати
 • Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo.
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Сваких 500 сати
 • Podmažite ležajeve u zadnjoj osovini.
 • Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite sve pričvršćivače.
 • Podmažite ili nauljite sve mazalice i tačke obrtanja.
 • Ofarbajte površine sa oštećenom bojom.
 • Сваке 2 године
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Ispraznite i isperite hidraulični rezervoar.
 • Zamenite pokretna creva.
 • Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora.

  Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Stavka održavanja koju treba proveritiZa nedelju:
  ponedeljakutoraksredačetvrtakpetaksubotanedelja
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite nivo ulja u motoru.       
  Proverite nivo tečnosti u rashladnom sistemu.       
  Ispraznite separator za vodu i gorivo.       
  Proverite filter za vazduh, čašicu za prašinu i ventil za ispuštanje vazduha.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.1       
  Proverite da li na hladnjaku i rešetki ima otpadaka.       
  Proverite da li se čuju neobični zvuci pri radu.       
  Proverite nivo ulja u hidrauličnom sistemu.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite bilo kako oštećenu farbu.       
  Operite mašinu.       
  Očistite i održavajte sigurnosni pojas.       

  1Proverite grejač i mlaznice brizgaljke ako je primećeno teško pokretanje, previše dima ili neravnomeran rad.

  2Odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za operatera za vaš motor.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
     
     
     
     

  Поступци предодржавања

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako je deo opreme) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove mašine održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Priprema mašine za održavanje

  1. Proverite da je parkirna kočnica deaktivirana.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Po potrebi spustite jedinicu(e) za sečenje.

  5. Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  6. Okrenite ključ za paljenje u položaj za ZAUSTAVLJANJE i uklonite ga.

  7. Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  Skidanje haube

  1. Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite poklopac.

  2. Uklonite rascepku koja fiksira rukavac haube na montažne nosače (Слика 31).

   g031613
  3. Pomerite haubu udesno, podignite drugu stranu i izvucite je iz nosača.

  Note: Za postavljanje haube ponovite postupak obrnutim redosledom.

  Korišćenje servisne brave jedinice za sečenje

  Prilikom servisiranja jedinica za sečenje, koristite servisnu bravu da biste sprečili povrede.

  1. Centrirajte Sidewinder jedinice za sečenje sa vučnom jedinicom.

  2. Podignite jedinice za sečenje do položaja za transport.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite mašinu.

  4. Oslobodite šipku brave iz osigurača prednjeg nosećeg rama (Слика 32).

   g031614
  5. Podignite spoljnu stranu prednjih jedinica za sečenje i postavite bravu preko čivije rama instalirane sa prednje strane platforme operatera (Слика 32).

  6. Sedite na sedište operatera i pokrenite mašinu.

  7. Spustite jedinice za sečenje u položaj za košenje.

  8. Isključite mašinu i uklonite ključ.

  9. Za odbravljivanje jedinica za sečenje ponovite postupak obrnutim redosledom.

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite sve ležajeve i čaure.
 • Сваких 500 сати
 • Podmažite ležajeve u zadnjoj osovini.
 • Mašina ima mazalice koje morate redovno da podmazujete litijumovom mašću br. 2. Takođe podmažite mašinu odmah nakon svakog pranja.

  Lokacije mazalica i količine su sledeće:

  • Tačka obrtanja zadnje jedinice za sečenje (Слика 33)

   g008894
  • Tačka obrtanja prednje jedinice za sečenje (Слика 34)

   g008895
  • 2 kraja Sidewinder cilindra (Слика 35)

   g008896
  • Okretni držač (Слика 36)

   g195307
  • 2 zadnja obrtna oslonca podizne ručice i podizni cilindar (Слика 37)

   g008898
  • 2 leva prednja obrtna oslonca podizne ručice i podizni cilindar (Слика 38)

   g008899
  • 2 desna prednja oslonca podizne ručice i podizni cilindar (Слика 39)

   g008900
  • Mehanizam za podešavanje neutralnog položaja (Слика 40)

   g008901
  • Klizač za promenu režima košenja/transporta (Слика 41)

   g008902
  • Tačka obrtanja za zatezanje kaiša (Слика 42)

   g008903
  • Cilindar upravljača (Слика 43)

   g008904
  • 2 (po jedinici za sečenje) ležaja osovine vretena jedinice za sečenje (Слика 44)

   Note: Možete koristiti bilo koju od mazalica, koja god je pristupačnija. Ubrizgajte mast u mazalicu dok se mala količina ne pojavi na dnu kućišta vretena (ispod jedinice za sečenje).

   g008906
  • 2 (po jedinici za sečenje) ležaja zadnjeg valjka (Слика 45)

   g195309

   Note: Pazite da se kanal za podmazivanje u svakom nosaču valjka poravna sa rupom za podmazivanje na svakom kraju vratila valjka. Da biste lakše poravnali kanal i rupu, postoji i oznaka za poravnavanje na jednom kraju vratila valjka.

   Important: Nemojte da podmazujete Sidewinder poprečnu cev. Blokovi ležajeva su samopodmazujući.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor i uklonite ključ pre nego što proveravate ulje ili dolivate ulje u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha i zamenite ga ako je oštećeno. Proverite ceo ulazni sistem na curenje, oštećenja ili labave obujmice za crevo. Takođe proverite gumene konektore usisnog creva na prečišćivaču vazduha i turbopunjaču da biste bili sigurni da su kompletni.

  Proverite da je poklopac pravilno nalegao i da zaptiva sa telom čistača vazduha.

  Servisiranje poklopca prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.
 • Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite oštećeno telo prečišćivača vazduha.

  Očistite poklopac prečišćivača vazduha (Слика 46).

  g031340

  Servisiranje filtera prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Servisirajte filtera prečišćivača vazduha.(češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima)
  1. Pre nego što uklonite filter, koristite čist i suv vazduh pod niskim pritiskom (2,75 bara) da biste uklonili velike nakupine ostataka koji su zbijeni između spoljašnjosti primarnog filtera i kanistera.

   Important: Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može navući prljavštinu kroz filter u usisni vod i izazove oštećenje. Ovim postupkom čišćenja sprečavate da ostaci dopru do usisnog voda kada uklonite primarni filter.

  2. Skinite primarni filter (Слика 47).

   Important: Nemojte da čistite korišćeni element da biste sprečili oštećenje filterskog medijuma. Pregledajte da li novi filter ima oštećenje od transporta, proverite kraj zaptivke filtera i telo. Nemojte koristiti oštećeni filter.

   Important: Ne pokušavajte da očistite sigurnosni filter. Zamenite sigurnosni filter nakon svaka 3 servisiranja primarnog filtera (Слика 48).

   g032050
   g008861
  3. Zamenite primarni filter (Слика 47).

  4. Umetnite novi filter pritiskanjem spoljašnje ivice filtera da bi ulegao u kanister.

   Note: Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  5. Očistite otvor za izbacivanje prljavštine koji se nalazi u poklopcu koji se može ukloniti.

  6. Uklonite gumeni izlazni ventil sa poklopca, očistite šupljinu i zamenite izlazni ventil.

  7. Umetnite poklopac, usmerite gumeni izlazni ventil u položaj prema dole pod približnim uglom između 5 i 7 sati posmatrano od nagore i obezbedite bravu (Слика 47).

  Servisiranje motornog ulja

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora; međutim, proverite nivo ulja pre i posle prvog pokretanja motora.

  Kapacitet kućišta motora je približno 2,8 l sa filterom.

  Koristite motorno ulje Toro Premium Engine Oil ili drugo kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

  • Zahtevani nivo API klasifikacije: CH–4, CI–4 ili viši.

  • Preporučeno ulje: SAE 15W-40 iznad -17 ºC

  • Alternativno ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Note: Motorno ulje Toro Premium Engine Oil viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod distributera. Takođe, dodatne preporuke potražite u priručniku za vlasnike motora (isporučuje se uz mašinu).

  Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako ste već pokrenuli motor, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake ADD (DOSUTI) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake FULL (PUNO). Nemojte ga prepuniti. Ako je nivo ulja između oznaka FULL (PUNO) i ADD (DOSUTI), ne morate da dodajete ulje.

  Proverite nivo motornog ulja kao što je prikazano na Слика 49.

  g029301

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta da bi se ulje zagrejalo.

  2. Sa mašinom parkiranom na ravnoj površini, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite položaj operatera.

  3. Zamenite motorno ulje kao što je prikazano na Слика 50.

   g031623
  4. Zamenite za motorno ulje kao što je prikazano na Слика 51.

   g027477

  Одржавање система за гориво

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Osim u navedenim servisnim intervalima, ispraznite i očistite rezervoar ako sistem za gorivo postane zaprljan ili ako ćete skladištiti mašinu na duži vremenski period. Upotrebite čisto gorivo da biste isprali rezervoar.

  Pregled cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo.
 • Pregledajte da li su cevovodi dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

  Servisiranje separatora za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispraznite separator za vodu.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Pražnjenje separatora za vodu

  1. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera za gorivo.

  2. Otpustite drenažni ventil na dnu filtera (Слика 52).

   g031634
  3. Pritegnite ventil nakon ispuštanja.

  Zamena filtera za gorivo

  1. Očistite prostor gde se vrši montaža filtera (Слика 52).

  2. Skinite filter i očistite površinu za montažu.

  3. Podmažite zaptivku na filteru sa čistim uljem.

  4. Montirajte filter rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu; zatim okrenite još za ½ kruga.

  Odzračivanje sistema za gorivo

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje

  2. Uverite se da je rezervoar za gorivo najmanje do pola pun.

  3. Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite poklopac.

   Опасност

   Gorivo i isparenja od goriva su pod određenim uslovima izuzetno zapaljivi i eksplozivni. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba, kao i materijalnu štetu.

   Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.

  4. Otvorite zavrtanj za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Слика 53).

   g031609
  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj ON (uključeno).

   Note: Električna pumpa za gorivo će raditi, izbacujući vazduh oko zavrtnja za odzračivanje. Ostavite ključ u položaju ON (uključeno) dok solidan mlaz goriva ne poteče oko zavrtnja.

  6. Zategnite zavrtanj i okrenite ključ u ISKLJUčEN položaj.

  Note: Uobičajeno, motor bi trebalo da se pokrene nakon što obavite ovaj postupak. Međutim, ako se motor ne pokrene, vazduh je možda zarobljen između pumpe za ubrizgavanje i mlaznica; pogledajte Ispuštanje vazduha iz mlaznica.

  Ispuštanje vazduha iz mlaznica

  Note: Koristite ovaj postupak samo ako je iz sistema za gorivo izbačen vazduh normalnim postupkom punjenja, a motor se ne pokreće; pogledajte Odzračivanje sistema za gorivo.

  1. Otpustite vezu cevi sa mlaznicom br. 1 i sklopom držača (Слика 54).

   g031615
  2. Pomerite ručicu gasa u položaj FAST (BRZO).

  3. Okrenite ključ u prekidaču kontakta u položaj za POKRETANJE i gledajte protok goriva oko konektora.

   Note: Okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE kada postoji kontinuirani protok.

  4. Dobro pritegnite konektor cevi.

  5. Ponovite ovaj postupak na preostalim mlaznicama.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita.(Ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana.)
 • Održavajte pravilan nivo elektrolita u akumulatoru i održavajte gornju stranu akumulatora čistom. Ako mašinu ostavljate na mestu sa visokom temperaturom, akumulator će se brže prazniti nego ako mašinu ostavite na hladnom mestu.

  Održavajte nivo tečnosti u ćelijama destilovanom ili demineralizovanom vodom. Nemojte puniti ćelije iznad donjeg dela razdvojnog prstena unutar svake ćelije. Postavite čepove otvora za punjenje tako da ventilacioni otvori budu usmereni ka zadnjoj strani (prema rezervoaru za gorivo).

  Опасност

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  Održavajte gornji deo akumulatora čistim tako što ćete ga periodično prati četkom potopljenom u rastvor amonijaka ili sode bikarbone. Posle čišćenja isperite gornju površinu vodom. Nemojte skidati čepove otvora za punjenje za vreme čišćenja akumulatora.

  Kablovi akumulatora moraju biti dobro pričvršćeni na terminalima da bi obezbedili dobar električni kontakt.

  Упозорење

  Pogrešno povezivanje kablova akumulatora može da ošteti traktor i kablove, stvarajući varnice. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  Ako nastane korozija na terminalima, isključite kablove (prvo negativni (–) kabl), a zatim odvojeno ostružite stezaljke i terminale. Spojite kablove (prvo pozitivni (+) kabl) pa premažite terminale vazelinom.

  Servisiranje osigurača

  Osigurači električnog sistema mašine nalaze se ispod poklopca konzole.

  Ako se mašina zaustavlja ili postoje drugi problemi sa električnim sistemom, proverite osigurače. Uhvatite svaki osigurač i uklanjajte ih pojedinačno, uz proveru da li je neki pregoreo.

  Important: Ako je potrebno da zamenite osigurač, uvek koristite zamenski osigurač istog tipa i amperaže; u suprotnom, može da dođe do oštećenja električnog sistema. Pogledajte nalepnicu pored osigurača za dijagram svih osigurača i njihove amperaže.

  Note: Ako osigurač često pregoreva, verovatno postoji kratak spoj u električnom sistemu i trebalo bi da ga servisira kvalifikovani serviser.

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Опасност

  Nizak pritisak u pneumaticima smanjuje stabilnost mašine na kosini. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

  Nemojte premalo naduvati pneumatike.

  Pravilan pritisak u pneumaticima iznosi od 0,97 do 1,24 bara, kao što je prikazano na Слика 55.

  Important: Održavajte pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine.Proverite pritisak u svim pneumaticima pre nego što rukujete mašinom.

  g001055

  Provera obrtnog momenta navrtki točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 200 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Zategnite navrtke točkova na 61 do 88 N∙m.

  Упозорење

  Nepoštovanje odgovarajućeg obrtnog momenta navrtki točkova može da dovede do telesne povrede.

  Zategnite navrtke točkova do odgovarajućeg obrtnog momenta.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Ako se mašina pomera dok je papučica gasa u NEUTRALNOM položaju, podesite breg vuče.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkiranu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  2. Poduprite ili blokirajte prednje i zadnje točkove sa jedne strane.

  3. Podignite suprotni prednji i zadnji točak sa tla i postavite potporne blokove ispod rama.

   Упозорење

   Ako mašina nije adekvatno poduprta, može slučajno pasti i povrediti svakoga ispod mašine.

   Prednji točak i zadnji točak moraju da budu podignuti sa tla; u suprotnom, mašina će se pomerati tokom podešavanja.

  4. Olabavite kontra navrtku na bregu za podešavanje vuče (Слика 56).

   g008922

   Упозорење

   Motor mora da radi da biste mogli da izvršite finalna podešavanja brega za podešavanje vuče. Kontakt sa vrućim ili pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

   Držite šake, stopala, lice i druge delove tela dalje od izduvnog lonca, drugih vrelih delova motora i rotirajućih delova.

  5. Pokrenite motor i okrećite heksagon brega u oba smera da biste odredili srednji položaj neutralnog rastojanja.

  6. Zategnite kontra navrtku da biste pričvrstili podešeno.

  7. Isključite motor.

  8. Uklonite potporne blokove i spustite mašinu na pod radionice. Probnom vožnjom proverite da se mašina više ne pomera kada je papučica gasa u neutralnom položaju.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  • Nemojte rukovati mašinom ako poklopci nisu na mestu.

  • Držite prste, šake i odeću dalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

  Specifikacija rashladnog sredstva

  Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

  Important: Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Tabela tipova rashladnih sredstava

  Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola

  Tip inhibitora korozije

  Antifriz sa produženim rokom trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zelenog) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.

  • Poželjno: kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.

  • Poželjna opcija: ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.

  • Minimalni zahtevi: ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešajte koncentrovano rashladno sredstvo sa čistom pijaćom vodom.

  Provera sistema za hlađenje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Сваке 2 године
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Očistite prljavštinu sa hladnjaka (Слика 57).

  g195255

  Ako su uslovi rada izuzetno prašnjavi i prljavi, čistite hladnjak svakog sata; pogledajte Čišćenje sistema za hlađenje.

  Sistem za hlađenje se puni rastvorom vode i permanentnog etilen glikol antifriza u razmeri 50/50. Proverite nivo rashladne tečnosti na početku svakog radnog dana pre pokretanja motora.

  Kapacitet sistema za hlađenje je približno 5,7 l.

  Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  1. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi (Слика 58).

   Note: Dok je motor hladan, nivo rashladne tečnosti treba da bude približno na sredini između oznaka na stranici posude.

   g031618
  2. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite čep ekspanzione posude i dopunite sistem.

   Note: Nemojte ga prepuniti.

  3. Postavite čep ekspanzione posude.

  Čišćenje sistema za hlađenje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite prljavštinu sa hladnjaka i hladnjaka ulja (čistite češće kada radite u prljavim uslovima).
  1. Podignite haubu.

  2. Očistite temeljno zonu motora od svih nečistoća.

  3. Komprimovanim vazduhom počnite od prednje strane hladnjaka i oduvajte prljavštinu ka zadnjoj strani.

  4. Čistite hladnjak od zadnje strane i duvajte ka prednjoj.

   Note: Ponovite postupak nekoliko puta dok ne skinete svu prljavštinu i otpatke.

   Important: Čišćenje hladnjaka vodom dovodi do prevremene korozije, oštećenja komponenti, kao i sabijanja otpadaka.

   g195255
  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Одржавање кочница

  Podešavanje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešavanja parkirne kočnice.
  1. Odvrnite pritezni vijak koji osigurava dugme ručice parkirne kočnice (Слика 60).

   g031637
  2. Pritegnite upravljačko dugme na 41 do 68 N∙m da biste aktivirali ručicu.

  3. Pritegnite pritezni zavrtanj.

  Одржавање појаса

  Servisiranje motornih kaiševa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Provera zategnutosti kaiša alternatora

  1. Otvorite haubu.

  2. Primenite 30 N m sile na kaiš alternatora, na sredini između remenica (Слика 61).

   g031638
  3. Ako se kaiš ne savija 11 mm, obavite sledeći postupak za zatezanje kaiša:

   1. Otpustite zavrtanj koji pričvršćuje nosač za motor i zavrtanj koji pričvršćuje alternator uz nosač.

   2. Umetnite polugu za odvajanje između alternatora i motora i polugom pomerite alternator.

   3. Kada postignete odgovarajuću zategnutost, zategnite zavrtnje alternatora i nosača da biste fiksirali podešavanje.

  Zamena pogonskog kaiša hidrostata

  1. Umetnite odvijač navrtke ili mali komad cevi na kraj opruge za zatezanje kaiša.

   Пажња

   Opruga koja zateže kaiš je pod velikim opterećenjem, pa nepravilno otpuštanje zategnutosti opruge može da dovede do povrede.

   Budite pažljivi prilikom ponovnog zatezanja opruge i zamene kaiša.

  2. Gurnite nadole i napred na kraju sa oprugom da biste je otkačili sa nosača i otpustili zategnutost opruge (Слика 62).

   g031639
  3. Zamenite kaiš.

  4. Ponovite postupak obrnutim redosledom da biste zategnuli oprugu.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje gasa

  1. Postavite ručicu gasa unazad tako da se zaustavi uz prorez kontrolne table.

  2. Olabavite konektor kabla za gas na ručici pumpe za ubrizgavanje (Слика 63).

   g031640
  3. Držite ručicu pumpe za ubrizgavanje uz graničnik praznog hoda i zategnite konektor kabla.

  4. Otpustite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.

  5. Gurnite ručicu komande gasa do kraja napred.

  6. Gurnite zaustavnu ploču dok ne dođe u kontakt sa ručicom gasa i zategnite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.

  7. Ako ručica gasa ne ostane u položaju tokom rada, pritegnite kontranavrtku koja se koristi za postavljanje frikcionog uređaja na ručici gasa na 5 do 6 N∙m.

   Note: Maksimalna sila potrebna za rad ručice gasa treba da bude 27 N∙m.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Servisiranje hidraulične tečnosti

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je dostupno u kantama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje.

  2. Očistite prostor oko grla za punjenje i poklopca rezervoara za hidrauličnu tečnost (Слика 64).

   g031641
  3. Skinite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost (Слика 64).

  4. Izvucite šipku za merenje iz grla za punjenje i očistite je čistom krpom.

  5. Ubacite merač u grlo otvora za punjenje, zatim ga izvadite i proverite nivo tečnosti.

   Note: Nivo tečnosti treba da bude do 6 mm od oznake na meraču.

  6. Ako je nivo nizak, dodajte odgovarajuću tečnosti do oznake za PUN rezervoar.

  7. Vratite mernu šipku i poklopac na otvor za punjenje.

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваке 2 године
 • Ispraznite i isperite hidraulični rezervoar.
 • Kapacitet hidraulične tečnosti: 13,2 l

  Ako se tečnost kontaminira, obratite se lokalnom distributeru kompanije Toro da ispere sistem. Kontaminirana tečnost ima izgled mleka ili je crna.

  1. Isključite motor i podignite haubu.

  2. Otkačite hidraulični vod ili skinite hidraulični filter i ispustite hidrauličnu tečnost u posudu za istakanje (Слика 67 i Слика 65).

   g031643
  3. Pričvrstite hidraulični vod kada hidraulična tečnost prestane da ističe (Слика 65).

  4. Napunite rezervoar (Слика 66) sa oko 13,2 l hidraulične tečnosti; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti i Provera nivoa hidraulične tečnosti.

   Important: Koristite samo specificirane hidraulične tečnosti. Druge tečnosti mogu oštetiti sistem.

   g031641
  5. Postavite poklopac rezervoara.

  6. Pokrenite motor.

  7. Koristite sve hidraulične kontrole da biste distribuirali hidrauličnu tečnost kroz sistem, proverite da li postoji curenje, pa isključite motor.

  8. Proverite nivo tečnosti i dodajte je dovoljno da bi se nivo podigao do oznake FULL (PUNO) na mernoj šipki.

   Note: Nemojte ga prepuniti.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).
 • Koristite originalni Toro filter za zamenu (br. dela 86-3010).

  Important: Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje.

  2. Uklonite ukleštenje creva na ploči za montažu filtera.

  3. Očistite oko područja za montažu filtera, postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter (Слика 67).

   g195308
  4. Podmažite novu zaptivku napunite filter hidrauličnom tečnošću.

  5. Pobrinite se da površina za montažu filtera bude čista i navrćite filter sve dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu: zatim pritegnite filter za ½ okreta.

  6. Otpustite crevo sa ploče za montažu filtera.

  7. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  8. Isključite motor i proverite da li negde curi.

  Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, zapetljane ili presavijene vodove, labave nosače, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom.
 • Сваке 2 године
 • Zamenite pokretna creva.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, zapetljane ili presavijene vodove, labave nosače, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego korišćenja mašine.

  Održavanje jedinice za sečenje

  Skidanje jedinica za sečenje sa vučne jedinice

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje.

  2. Uklonite vijke za montažu hidrauličnog motora i raskačite i skinite hidraulični motor sa jedinice za sečenje (Слика 68).

   Important: Pokrijte vrh vretena kako biste sprečili prljanje.

   g031644
  3. Skinite čiviju osovine ili osiguravajuću navrtku koja pričvršćuje noseći ram jedinice za sečenje za obrtni oslonac kraka za podizanje (Слика 69).

   g031645
  4. Odgurajte jedinicu za sečenje od vučne jedinice.

  Montiranje jedinica za sečenje na vučnu jedinicu

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje.

  2. Pomerite jedinicu za sečenje na mesto ispred vučne jedinice.

  3. Navucite noseći ram jedinice za sečenje na obrtni oslonac kraka za podizanje i pričvrstite ga sigurnosnom osovinicom ili osiguravajućom navrtkom (Слика 69).

  4. Uklonite vijke za montažu hidrauličnog motora i postavite hidraulični motor na jedinicu za sečenje (Слика 68).

   Note: Pazite da je O-prsten na odgovarajućem mestu i da nije oštećen.

  5. Podmažite vreteno.

  Servisiranje ravni sečiva

  Rotaciona jedinica za sečenje stiže iz fabrike podešena na visinu košenja od 5 cm i sa nagibom sečiva od 7,9 mm. Leva i desna visina košenja su takođe fabrički podešene tako da među njima bude razlika do ± 0,7 mm.

  Jedinica za sečenje je projektovana da izdrži udare sečiva bez deformisanja komore. Ako sečivo udari u čvrst predmet, pregledajte ga za oštećenja i pregledajte da li je ravan sečiva precizna.

  Pregled ravni sečiva

  1. Skinite hidraulični motor sa jedinice za sečenje i skinite jedinicu za sečenje sa vučne jedinice.

   Note: Pomoću dizalice (ili najmanje 2 osobe) podignite jedinicu za sečenje na ravan sto.

  2. Obeležite jedan kraj sečiva bojom ili markerom.

   Note: Koristite taj kraj sečiva za proveru svih visina.

  3. Postavite oštricu obeleženog kraja sečiva u položaj 12 sati na časovniku (pravo napred u smeru košenja) i izmerite visinu od stola do oštrice sečiva (Слика 70).

   g011353
  4. Okrenite obeleženi kraj sečiva u položaje 3 i 9 sati i izmerite visine (Слика 70).

  5. Uporedite izmerenu visinu u položaju 12 sati sa podešavanjem za visinu košenja.

   Note: Treba da bude unutar 0,7 mm. Visine u položajima 3 sata i 9 sati na časovniku treba da budu 3,8 ± 2,2 mm više od visine u položaju 12 sati, a do 2,2 mm jedna od druge.

  Ako bilo koja od tih mera nije u okviru navedenih specifikacija, idite na Podešavanje ravni sečiva.

  Podešavanje ravni sečiva

  Počnite od prednjeg podešavanja (menjajte jedan po jedan nosač).

  1. Skinite nosač za visinu košenja (prednji, levi ili desni) sa rama jedinice za sečenje (Слика 71).

   g031647
  2. Postavite regulacione pločice od 1,5 mm i/ili regulacionu pločicu od 0,7 mm između rama jedinice za sečenje i nosača kako biste postigli željeno podešavanje visine košenja (Слика 71).

  3. Montirajte nosač za visinu košenja na ram jedinice za sečenje sa preostalim regulacionim pločicama postavljenim ispod nosača za visinu košenja (Слика 71).

  4. Pričvrstite zavrtanj sa upuštenom glavom i odstojnik i navrtku sa prirubnicom.

   Note: Zavrtanj sa upuštenom glavom i odstojnik se drže zajedno pomoću lepka za osiguranje navoja kako bi se sprečilo da odstojnik upadne u ram jedinice za sečenje.

  5. Proverite postavku u položaju 12 sati i podesite je po potrebi.

  6. Utvrdite da li samo jedan ili oba (desni i levi) nosač za visinu košenja treba da se podese.

   Note: Ako je strana u položaju 3 sata ili 9 sati za 1,6 do 6,0 mm viša od nove prednje visine, nikakvo podešavanje nije potrebno da biste podesili tu stranu. Podesite drugu stranu tako da bude ± 2.2 mm od ispravne strane.

  7. Podesite desni i/ili levi nosač za visinu košenja ponavljanjem koraka 1 do 3.

  8. Pričvrstite noseće vijke i navrtke sa prirubnicom.

  9. Proverite visine u položaju 12, 3 i 9 sati.

  Servisiranje prednjeg valjka

  Pregledajte prednji valjak za habanje, prekomerno klimanje ili sputavanje. Servisirajte ili zamenite valjak ili njegove delove ako postoji bilo koje od navedenih stanja.

  Uklanjanje prednjeg valjka

  1. Skinite montažni zavrtanj valjka (Слика 72).

   g031649
  2. Uvucite izbijač kroz kraj kućišta valjka i izbijte suprotni ležaj naizmeničnim kuckanjem po suprotnoj strani unutrašnjeg prstena ležaja.

   Note: Trebalo bi da 1,5 mm ivice unutrašnjeg prstena bude vidljivo.

  3. Izgurajte drugi ležaj na presi.

  4. Pregledajte kućište valjka, ležajeve i odstojnik ležaja za oštećenja (Слика 72).

   Note: Zamenite oštećene komponente i sklopite prednji valjak.

  Montiranje prednjeg valjka

  1. Dok pritiskate samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednako, pritisnite prvi ležaj u kućište valjka (Слика 72).

   Note: Pritiskajte samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednako.

  2. Postavite odstojnik (Слика 72).

  3. Dok pritiskate samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednako, pritisnite drugi ležaj u kućište valjka dok ne dođe u kontakt sa odstojnikom (Слика 72).

  4. Montirajte sklop valjka u ram jedinice za sečenje.

   Important: Ako se sklop valjka pričvrsti sa razmakom većim od 1,5 mm, stvara se bočno opterećenje na ležaju što može dovesti do prevremenog kvara ležaja.

  5. Proverite da nema više od 1,5 mm razmaka između sklopa valjka i nosača za montažu valjka na ramu jedinice za sečenje.

   Note: Ako je razmak veći od 1,5 mm, postavite dovoljno podloški prečnika ⅝" da popuni prazninu.

  6. Zategnite montažni zavrtanj na 108 N·m.

  Održavanje sečiva

  Bezbednost sečiva

  • Periodično proveravajte da li je sečivo istrošeno ili oštećeno.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

  Servisiranje sečiva

  Skidanje i montiranje sečiva jedinice za sečenje

  Zamenite sečivo ako udari u tvrd predmet ili je van ravnoteže ili iskrivljeno. Uvek koristite originalna zamenska sečiva kompanije Toro kako biste osigurali bezbednost i optimalan učinak.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, podignite jedinicu za sečenje u položaj za transport, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

   Note: Blokirajte ili zaključajte jedinicu za sečenje da ne bi slučajno pala.

  2. Uhvatite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  3. Skinite zavrtanj sečiva, prsten protiv struganja i sečivo sa osovine vretena (Слика 73).

   g011355
  4. Montirajte sečivo, prsten protiv struganja i zavrtanj sečiva i zategnite zavrtanj sečiva na 115 do 149 N∙m.

   Important: Kako bi se obezbedilo pravilno košenje, zakrivljeni deo sečiva mora da bude upereno prema unutrašnjosti kosilice.

   Note: Nakon udarca u strano telo, zategnite sve navrtke remenice vretena momentom od 115 do 149 N∙m.

  Pregled i oštrenje sečiva

  Note: Proverite sečivo pre korišćenja mašine. Pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal koji povezuje ravan i zakrivljeni deo sečiva. Ako primetite habanje, zamenite sečivo; pogledajte Skidanje i montiranje sečiva jedinice za sečenje.

  1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte Priprema mašine za održavanje.

  2. Blokirajte jedinicu za sečenje da ne bi slučajno pala.

  3. Pažljivo pregledajte rezne krajeve sečiva, naročito tamo gde se sastaju njegov ravan i zakrivljeni deo (Слика 74).

   g031648
  4. Pregledajte oštrice svih sečiva. Naoštrite oštrice ako su tupe ili zarezane, naoštrite samo vrh oštrice i održavajte originalni ugao sečenja da biste osigurali oštrinu (Слика 75).

   Note: Sečiva ostaju izbalansirana ako se ista količina metala ukloni sa oba sečiva.

   g006926
  5. Da biste proverili da li je sečivo pravo i paralelno, postavite ga na ravnu površinu i proverite mu krajeve. Krajevi sečiva moraju da budu malo niže od centra, a oštrica mora da bude niže od pete sečiva. Ovakvo sečivo daje dobar kvalitet košenja i zahteva minimalnu snagu od motora. S druge strane, sečivo koje je više na krajevima nego u centru ili čija je oštrica viša od pete, sečivo se krivi ili izvitoperi i mora da se zameni.

   g276373
  6. Koristite prsten protiv struganja i zavrtanj sečiva da biste instalirali sečivo tako da jedro bude okrenuto ka jedinici za sečenje.

  7. Zategnite zavrtanj sečiva na 115 to 149 N∙m.

  Provera vremena zaustavljanja sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vreme zaustavljanja sečiva.
 • Sečiva jedinice za sečenje trebalo bi da se zaustave u roku od 7 sekundi nakon što isključite jedinice za sečenje.

  Note: Pazite da se jedinice za sečenje spuste na čist deo travnjaka ili tvrdu površinu kako bi se izbeglo bacanje prašine i otpadaka.

  Da biste proverili vreme zaustavljanja, neka pomoćnik stoji bar 6 m od jedinice za sečenje i posmatra sečiva na jednoj od jedinica za sečenje. Isključite jedinice za sečenje i zabeležite koliko je vremena potrebno da se sečiva potpuno zaustave. Ako je vreme duže od 7 sekundi, potrebno je podesiti kočioni ventil; obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za pomoć sa podešavanjem.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Priprema mašine za skladištenje

  Important: Nemojte koristiti braktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  Priprema vučne jedinice

  1. Temeljno očistite vučnu jedinicu, jedinice za sečenje i motor.

  2. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  3. Proverite sve pričvršćivače i zategnite one koji su labavi.

  4. Podmažite sve mazalice i tačke obrtanja. Obrišite višak maziva.

  5. Lagano išmirglajte i popravite farbu na ofarbanim mestima koja su ogrebana, ispucala ili zarđala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

  6. Servisirajte akumulator i kablove na sledeći način:

   1. Skinite terminale akumulatora sa stubića akumulatora.

    Note: Uvek prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Uvek prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

   2. Očistite akumulator, terminale i stubiće žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.

   3. Premažite terminale kablova i stubiće akumulatora mašću Grafo 112X (skin-over) (deo broj 505-47) ili petrolejskim gelom kako biste sprečili koroziju.

   4. Polako punite akumulator na svakih 60 dana po 24 sata kako biste sprečili sulfaciju olova u bateriji.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz kartera i zamenite čep.

  2. Skinite i bacite filter za ulje. Postavite novi filter za ulje.

  3. Napunite karter predviđenom količinom motornog ulja.

  4. Okrenite ključ u prekidaču u položaj ON (uključeno), pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu oko 2 minuta.

  5. Okrenite ključ u prekidaču u položaj OFF (isključeno).

  6. Temeljno ispraznite svo gorivo iz rezervoara za gorivo, cevovoda i sklopa filtera za gorivo i separatora za vodu.

  7. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim dizel gorivom.

  8. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  9. Temeljno očistite i servisirajte sklop čistača vazduha.

  10. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izlaz izduva trakom otpornom na vremenske uslove.

  11. Proverite antifriz i dodajte po potrebi prema očekivanim minimalnim temperaturama u vašem regionu.

  Skladištenje jedinica za sečenje

  Ako će jedinica za sečenje biti skinuta sa vučne jedinice na neko vreme, montirajte čep za vreteno na vrh vretena da bi se vreteno zaštitilo od prašine i vode.