Uvod

Ovaj je uređaj traktorska cilindrična kosilica namijenjena profesionalnim korisnicima za komercijalnu primjenu. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici www.Toro.com možete dobiti više informacija, uključujući sigurnosne savjete, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: Pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na pločici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g259591

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Prema točki 4442. ili točki 4443. Zakona o očuvanju javnih resursa savezne države Kalifornije zabranjeno je upotrebljavati uređaj na šumskim, grmovitim ili travnatim površinama ako njegov motor nije opremljen hvatačem iskri na način opisan u točki 4442, ako nije održavan u ispravnom stanju ili ako motor nije izrađen, opremljen i održavan na način da sprječava požare.

Priložene upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava, održavanjem i jamstvom. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Savezna država Kalifornija utvrdila je da ispušni plinovi dizelskog motora i neke njihove sastavnice uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa zahtjevima normi EN ISO 5395 (nakon dovršetka postupaka postavljanja) i ANSI B71.4-2017.

Opće informacije o sigurnosti

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge te odbacivati predmete.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Osigurajte da prolaznici i djeca budu izvan područja rada uređaja. Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

Neispravna upotreba ili održavanje ovog uređaja može dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja Graphic, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Uređaj s oznakom CE

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Postavljanje

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Priprema uređaja

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 3. Provjerite tlak zraka u gumama prije upotrebe; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  Note: Gume su prenapuhane radi transporta. Podesite tlak zraka u gumama prije upravljanja uređajem.

 4. Provjerite razinu hidraulične tekućine; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

 5. Podmažite uređaj; pogledajte Podmazivanje ležaja i čahura.

  Important: Neispravno podmazivanje uređaja rezultirat će preranim otkazivanjem kritičnih dijelova.

 6. Otvorite poklopac motora i provjerite razinu rashladne tekućine; pogledajte Provjeravanje razine rashladne tekućine.

 7. Provjerite razinu motornog ulja pa zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Provjera razine motornog ulja.

  Note: Motor se isporučuje s uljem u kućištu, ali provjerite razinu ulja prije i nakon prvog pokretanja motora.

Podešavanje položaja upravljačke poluge

Položaj upravljačke poluge možete podesiti kako vam najbolje odgovara.

 1. Otpustite 2 vijka koji pričvršćuju upravljačku polugu za potporni nosač (Slika 3).

  g004152
 2. Okrenite upravljačku polugu u željeni položaj i pritegnite 2 vijka.

Postavljanje jedinica za rezanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Jedinice za rezanje5

Priprema uređaja

Oprez

Ako ne odspojite napajanje jedinica za rezanje, netko bi mogao slučajno pokrenuti jedinicu za rezanje i uzrokovati teške ozljede ruku i nogu.

Uvijek odspojite konektore napajanja prije rada na jedinicama za rezanje (Slika 44).

 1. Otključajte konzolu sjedala, nagnite i otvorite sjedalo i konzolu i poduprite ju šipkama za podupiranje (Slika 4).

  g375231
 2. Odspojite kratkospojnik za odvajanje akumulatora sustava istosmjernog napona od 48 V (Slika 5).

  g375232
 3. Na svakoj poluzi za podizanje jedinice za rezanje uklonite klin s osiguračem kojim je poklopac pričvršćen za okretnu vilicu (Slika 6).

  g003975

Priprema jedinica za rezanje

 1. Izvadite jedinice za rezanje iz pakiranja.

 2. Sastavite i podesite prema Uputama za upotrebu jedinice za rezanje.

 3. Provjerite je li protuuteg (Slika 7) postavljen na ispravnom kraju jedinice za rezanje, kako je opisano u Uputama za upotrebu jedinice za rezanje.

  g027133
 4. Premažite osovinu nosivog okvira čistim mazivom (Slika 8).

  g375263
 5. Ponovite korake od 1 do 4 za ostale jedinice za rezanje.

Postavljanje opruge za prilagodbu travnjaku

Jedinice za rezanje 2 i 4
g378839
 1. Ako je rascjepka u stražnjem otvoru šipke s oprugom za prilagodbu – izvadite rascjepku i umetnite je u otvor koji je najbliže nosaču (Slika 10).

  g375689
 2. Uklonite 2 prirubne matice (⅜ inča) i 2 noseća vijka (⅜ × 1¼ inča) koji pričvršćuju nosač opruge za prilagodbu travnjaku na okvir jedinice za rezanje (Slika 11).

  g375690
 3. Uklonite prirubnu maticu (⅜ inča) koja učvršćuje glavati vijak opruge za prilagodbu travnjaku na desni jezičac nosivog okvira i uklonite oprugu za prilagodbu s jedinice za rezanje (Slika 12).

  Note: Nemojte ukloniti nazubljenu prirubnu maticu s glavatog vijka.

  g375691
 4. Postavite glavati vijak opruge za prilagodbu travnjaku na desni jezičac nosivog okvira (Slika 13) s prirubnom maticom (⅜ inča).

  g375694
 5. Poravnajte otvore na nosaču opruge za prilagodbu travnjaku s otvorima na okviru jedinice za rezanje (Slika 14).

  Note: Noseća petlja vodilice crijeva poravnava se prema sredini uređaja.

  g378789
 6. Postavite nosač opruge za prilagodbu travnjaku na okvir jedinice za rezanje s pomoću 2 noseća vijka (⅜ × 1¼ inča) i 2 prirubne matice (⅜ inča).

 7. Pritegnite matice i vijke na 37 do 45 Nm.

 8. Ponovite korake od 1 do 7 za ostale jedinice za rezanje.

Postavljanje prednjih jedinica za rezanje na poluge za podizanje

 1. Podmetnite jedinicu za rezanje ispod poluge za podizanje (Slika 15).

  g375274
 2. Postavite okretnu vilicu na osovinu nosivog okvira.

 3. Stavite poklopac na okretnu vilicu i poravnajte otvore na osovini nosivog okvira, okretnoj vilici i poklopcu.

 4. Pričvrstite poklopac i osovinu nosivog okvira na okretnu vilicu s pomoću klina s osiguračem.

  Zaključavanje okretne točke jedinice za rezanje za košenje trave na padini – Zaključajte okretne točke jedinice za rezanje kako biste spriječili njihovo okretanje nizbrdo pri košenju po padini. Zaključajte jedinicu za rezanje u otvoru na okretnoj vilici (Slika 16). Upotrijebite utor za upravljanje jedinicom za rezanje.

  g375251

Postavljanje stražnjih jedinica za rezanje na poluge za podizanje

Jedinice za rezanje podešene za visinu košnje od 1,2 cm ili više
 1. Podmetnite jedinicu za rezanje ispod poluge za podizanje (Slika 17).

  g375252
 2. Postavite okretnu vilicu na osovinu nosivog okvira.

 3. Stavite poklopac na okretnu vilicu i poravnajte otvore na osovini nosivog okvira, okretnoj vilici i poklopcu.

 4. Pričvrstite okretnu osovinu poluge za podizanje i poklopac na osovinu nosivog okvira pomoću klina s osiguračem.

  Zaključavanje okretne točke jedinice za rezanje za košenje trave na padini – Zaključajte okretne točke jedinice za rezanje kako biste spriječili njihovo okretanje nizbrdo pri košenju po padini. Zaključajte jedinicu za rezanje u otvoru na okretnoj vilici (Slika 17). Upotrijebite utor za upravljanje jedinicom za rezanje.

  g375251
 5. Ponovite korake 1 i 2 za drugu stražnju jedinicu za rezanje.

Postavljanje stražnjih jedinica za rezanje na poluge za podizanje

Jedinice za rezanje podešene za visinu košnje od 1,2 cm ili manje
 1. Uklonite preklopni osigurač i podložnu pločicu koji pričvršćuju okretnu vilicu na polugu za podizanje i izvucite osovinu iz poluge za podizanje (Slika 19).

  g375236
 2. Postavite okretnu vilicu na osovinu nosivog okvira (Slika 20).

  g375237
 3. Stavite poklopac na okretnu vilicu i poravnajte otvore na osovini nosivog okvira, okretnoj vilici i poklopcu.

 4. Pričvrstite okretnu vilicu i poklopac na osovinu nosivog okvira pomoću klina s osiguračem.

  Zaključavanje okretne točke jedinice za rezanje za košenje trave na padini – Zaključajte okretne točke jedinice za rezanje kako biste spriječili njihovo okretanje nizbrdo pri košenju po padini. Zaključajte jedinicu za rezanje u otvoru na okretnoj vilici (Slika 21). Upotrijebite utor za upravljanje jedinicom za rezanje.

  g375251
 5. Podmetnite jedinicu za rezanje ispod poluge za podizanje (Slika 22).

  g375239
 6. Umetnite okretnu vilicu u polugu za podizanje i pričvrstite osovinu na polugu pomoću preklopnog osigurača i podložne pločice.

 7. Ponovite korake od 1 do 6 za drugu stražnju jedinicu za rezanje.

Postavljanje lanaca poluga za podizanje jedinica za rezanje

Pričvrstite lanac poluge za podizanje na nosač lanca pomoću klina s osiguračem (Slika 23).

Note: Upotrijebite onoliko karika lanca koliko je navedeno u Uputama za upotrebu jedinice za rezanje.

g003948

Postavljanje motora cilindara na jedinice za rezanje

 1. Nanesite sloj čistog maziva na žljebove osovine motora cilindra.

 2. Nanesite sloj ulja na O-prsten motora cilindra i postavite ga na prirubnicu motora.

 3. Namjestite motor na jedinicu za rezanje tako da prirubnice motora nalegnu na vijke u smjeru kazaljke na satu (Slika 24).

  Important: Osigurajte da kabel motora cilindra nije zavrnut, savijen ili u opasnosti da bude prikliješten.

  g027140
 4. Okrećite motor u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok prirubnice ne obuhvate vijke.

 5. Pritegnite montažne vijke na 19 do 25 Nm.

 6. Ponovite korake od 1 do 5 na ostalim jedinicama za rezanje.

Postavljanje kompleta za finiširanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Komplet za finiširanje (prodaje se odvojeno)1

Important: Kako biste osigurali da je usmjeravanje električnih kablova primjereno i da kabeli nisu zavrnuti, postavite motore na jedinice za rezanje prije postavljanja kompleta za finiširanje.Utvrdite položaj jedinica za rezanje i motora cilindara pomoću sljedećeg dijagrama.

g316995
 1. Na prednjem lijevom kutu okvira (položaj jedinice za rezanje br. 4) uklonite dodatnu prirubnu maticu s vijka koji učvršćuje nosač pregrade na uređaj (Slika 26).

 2. Otpustite matice na spojnici crijeva iz kompleta za finiširanje, umetnite crijevo u utor na nosaču pregrade i zategnite matice.

  Note: Pri zatezanju matica upotrijebite dodatnu glavu na ključu kako biste spriječili zavrtanje ili savijanje crijeva.

 3. Postavite ploču s konektorima na montažne vijke pregrade s konektorima u položaju prikazanom na Slika 26.

 4. Pričvrstite ploču s konektorima na 1 montažni vijak pomoću prirubne matice koju ste prethodno uklonili.

 5. Pronađite kabelski svežanj na uređaju i umetnite konektore kablova u konektore kablova kompleta za finiširanje.

  g316962
 6. Ponovite postupak na preostala 4 položaja pregrade, kako je prikazano od Slika 27 do Slika 30.

  Important: Ploče s konektorima drukčije su postavljene na ostalim položajima kako bi se crijevo moglo provući kroz nosač pregrade do jedinice za rezanje bez zavrtanja ili savijanja.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Upotreba potporne nožice jedinice za rezanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Potporna nožica jedinice za rezanje1

Kad god trebate nagnuti jedinicu za rezanje kako biste mogli pristupiti noževima ležišta ili cilindru, poduprite stražnji dio jedinice za rezanje potpornom nožicom kako biste osigurali da se matice na stražnjem dijelu vijaka za podešavanje postolja ne naslanjaju na radnu površinu (Slika 31).

g003985

Pričvrstite potpornu nožicu za nosač lanca pomoću klina s osiguračem (Slika 32).

g004144

Postavljanje kratkospojnika za odvajanje od sustava od 48 V i zatvaranje konzole sjedala

 1. Nanesite dielektrično mazivo na kontaktne površine kratkospojnika za akumulator (Slika 33).

  g353655
 2. Umetnite kratkospojnik za akumulator u konektor sustava od 48 V.

 3. Spustite sjedalo i konzolu sjedala i zaključajte konzolu (Slika 34).

  g379173

Postavljanje sigurnosne brave poklopca motora s oznakom CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Sigurnosna brava poklopca motora, brtva i protumatica1
Podložna pločica1
 1. Otvorite i podignite poklopac motora.

 2. Uklonite gumenu uvodnicu iz otvora na lijevoj strani poklopca motora (Slika 35).

  g027072
 3. Osigurajte da je brtva postavljena na sigurnosnu bravu poklopca motora (Slika 36).

  g375326
 4. Izvadite maticu iz brave.

 5. S vanjske strane poklopca motora umetnite kuku brave kroz otvor na poklopcu.

  Note: Brtva je poravnata s vanjskom stranom poklopca motora.

 6. S unutarnje strane poklopca motora pričvrstite bravu na poklopac motora pomoću podložne pločice i matice.

 7. Zatvorite poklopac motora i priloženim ključem za bravu poklopca motora provjerite pristaje li kuka brave u okvir kad je zaključana.

Lijepljenje naljepnica s oznakom CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Naljepnica s oznakom CE1
Naljepnica godine proizvodnje1
Naljepnica upozorenja1

Lijepljenje naljepnice s oznakom CE

 1. Alkoholom i čistom krpom očistite dio poklopca motora pokraj sigurnosne brave i ostavite da se osuši (Slika 37).

  g375337
 2. Uklonite podlogu naljepnice s oznakom CE.

 3. Zalijepite naljepnicu na poklopac motora.

Lijepljenje naljepnice s godinom proizvodnje

 1. Alkoholom i čistom krpom očistite dio podnog nosača pokraj pločice sa serijskim brojem i ostavite da se osuši (Slika 38).

  g375339
 2. Uklonite podlogu naljepnice s godinom proizvodnje.

 3. Zalijepite naljepnicu na podni nosač.

Lijepljenje naljepnice upozorenja s oznakom CE

 1. Alkoholom i čistom krpom očistite površinu naljepnice upozorenja 133-2930 i ostavite da se osuši (Slika 39).

  g375338
 2. Uklonite podlogu naljepnice upozorenja s oznakom CE.

 3. Zalijepite naljepnicu upozorenja s oznakom CE preko naljepnice 133-2930.

Pregled proizvoda

g260768

Papučica snage

Papučica snage (Slika 41) kontrolira rad prema naprijed i prema natrag. Pritisnite vrh papučice za kretanje uređaja prema naprijed i dno papučice za kretanje uređaja unatrag. Brzina vožnje ovisi o tome koliko jako pritisnete papučicu. Za postizanje maksimalne brzine pri vožnji bez tereta, pritisnite papučicu do kraja dok je poluga za gas u položaju BRZO.

Za zaustavljanje uređaja smanjite pritisak stopala na papučicu snage i dopustite joj da se vrati u središnji položaj.

g003955

Poluga za košnju/transport

Polugom za košnju/transport (Slika 41) stavite uređaj u način rada za KOšNJU ili TRANSPORT. Gurnite polugu prema naprijed kako biste izabrali način rada za KOšNJU ili prema natrag kako biste izabrali način rada za TRANSPORT.

Note: Jedinice za rezanje ne mogu se spustiti kad je poluga za košnju/transport u položaju za TRANSPORT.

Ograničavač brzine košnje

Kad je ograničavač brzine košnje (Slika 41) podignut ili gurnut prema naprijed, on ograničava brzinu košnje i omogućava pokretanje jedinica za rezanje. Svaki odstojnik podešava brzinu košnje za 0,8 km/h. Što je više odstojnika na vrhu vijka, uređaj se kreće sporije. Pomaknite ograničavač brzine košnje unatrag kako biste omogućili postizanje maksimalne brzine pri transportu.

Papučica kočnice

Pritisnite papučicu kočnice (Slika 41) za zaustavljanje uređaja.

Parkirna kočnica

Kako biste aktivirali parkirnu kočnicu (Slika 41), pritisnite papučicu kočnice, a vrh papučice pritisnite prema naprijed kako biste ju zaključali. Za otpuštanje parkirne kočnice, pritišćite papučicu kočnice sve dok se zapor za parkirnu kočnicu potpuno ne uvuče.

Papučica za podešavanje upravljača

Kako biste pomaknuli upravljač prema sebi, pritisnite papučicu (Slika 41) prema dolje, povucite upravljački stup prema sebi dok ne nađete najudobniji položaj i zatim otpustite papučicu.

Prekidač za promjenu brzine motora

Prekidač za promjenu brzine motora ima 2 opcije za promjenu brzine motora (Slika 42). Kratkim pritiskom na prekidač možete mijenjati brzinu motora po 100 o/min. Ako držite prekidač pritisnutim, motor automatski prelazi u visoki ili niski prazni hod, ovisno o tome koji kraj prekidača pritisnete.

g021208

Upravljačka poluga za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje

Ovom se polugom (Slika 42) podiže i spušta jedinice za rezanje te ih se pokreće i zaustavlja kad su one aktivirane u načinu rada za KOšNJU. Jedinice za rezanje ne mogu se spustiti kad je poluga za košnju/transport u položaju za TRANSPORT.

Prekidač za paljenje

Ključ za paljenje (Slika 42) ima 3 položaja: OFF (ISKLJUčENO), ON/PREHEAT (UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE) i START (POKRETANJE).

Sustav za informacije InfoCenter

Na LCD zaslonu sustava InfoCenter prikazuju se informacije o uređaju, kao što su operativno stanje, razne dijagnostike i druge informacije o uređaju (Slika 42).

Prekidač za uključivanje/isključivanje

Za upravljanje jedinicama za rezanje upotrebljavajte prekidač za uključivanje/isključivanje (Slika 42) u kombinaciji s upravljačkom polugom za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje.

Prekidač za prednja svjetla

Gurnite prekidač za prednja svjetla prema dolje kako biste ih uključili (Slika 42).

Priključak za napajanje

Priključak za napajanje je izvor napajanja od 12 V za elektroničke uređaje (Slika 43).

g004133

Prekidanje napajanja jedinica za rezanje

Prije postavljanja, uklanjanja ili rada s jedinicama za rezanje, prekinite napajanje jedinica za rezanje odspajanjem konektora za prekidanje napajanja jedinica za rezanje (Slika 44), koji se nalazi ispod sjedala. Ponovno priključite konektor prije pokretanja uređaja.

g027134

Oprez

Ako ne odspojite napajanje jedinica za rezanje, netko bi mogao slučajno pokrenuti jedinicu za rezanje i uzrokovati teške ozljede ruku i nogu.

Uvijek odspojite konektore za prekidanje napajanja jedinica za rezanje prije rada na jedinicama za rezanje.

Komande za podešavanje sjedala

g003954

Ručica za položaj sjedala

Povucite ručicu za položaj sjedala (Slika 45) kako biste pomaknuli sjedalo prema naprijed i prema natrag. Pustite polugu kako biste zaključali položaj sjedala.

Gumb za podešavanje težine

Okrećite gumb za podešavanje težine dok se vaša težina ne prikaže na prozorčiću mjerača težine.

Gumb za podešavanje visine

Okrenite gumb za podešavanje visine kako biste promijenili visinu sjedala.

Upotreba LCD zaslona sustava InfoCenter

Na LCD zaslonu sustava InfoCenter prikazuju se informacije o uređaju, kao što su operativno stanje, razne dijagnostike i druge informacije o uređaju (Slika 46). Sustav InfoCenter sastoji se od više zaslona. Možete se u bilo kojem trenutku prebacivati s jednog zaslona na drugi pritiskanjem bilo kojeg gumba sustava InfoCenter i odabirom odgovarajuće strelice.

g020650
 • Lijevi gumb, gumb za pristup izborniku/za natrag – pritisnite ovaj gumb da biste pristupili izbornicima sustava InfoCenter. Možete ga upotrijebiti za izlaz iz bilo kojeg izbornika u kojem se trenutačno nalazite.

 • Srednji gumb – pritisnite ovaj gumb za pomicanje prema dolje u izbornicima.

 • Desni gumb – pritisnite ovaj gumb da biste otvorili izbornik na kojem je strelicom udesno označen dodatni sadržaj.

Note: Namjena svakog gumba može se promijeniti ovisno o tome što je u tom trenutku potrebno. Svaki je gumb označen ikonom koja prikazuje njegovu trenutačnu funkciju.

Opis ikona sustava InfoCenter

SERVICE DUEPokazuje kad bi trebalo napraviti redovan servis
GraphicBrojač sati rada
GraphicIkona informacija
GraphicBrzo
GraphicSporo
GraphicRazina goriva
GraphicŽarnice su upaljene.
GraphicPodignite jedinice za rezanje.
GraphicSpustite jedinice za rezanje.
GraphicSjednite na sjedalo.
GraphicAktivirana je parkirna kočnica.
GraphicRaspon velike brzine (transport).
GraphicNeutralni položaj
GraphicRaspon male brzine (košnja).
GraphicTemperatura rashladne tekućine (°C)
GraphicTemperatura (vruće)
GraphicPTO uređaj je uključen.
GraphicNije dopušteno
GraphicPokrenite motor.
GraphicZaustavite motor.
GraphicMotor
GraphicPrekidač za paljenje
GraphicAkumulator
GraphicMotor/generator (ne puni se)
GraphicMotor/generator (puni se)
GraphicE-Reel (E-Cilindar)
GraphicPrednje oštrenje
GraphicStražnje oštrenje
GraphicJedinice za rezanje se spuštaju.
GraphicJedinice za rezanje se podižu.
GraphicPIN/zaporka
GraphicCAN sabirnica
GraphicSustav za informacije InfoCenter
GraphicLoše ili neuspješno
GraphicŽarulja
GraphicIzlaz TEC kontrolera ili kontrolne žice u kabelskom svežnju
GraphicPrekidač
GraphicOtpustite prekidač.
GraphicPromijenite u navedeno stanje.
Simboli se često kombiniraju kako bi se formirale rečenice. Nekolicina primjena navedena je u nastavku 
GraphicStavite uređaj u prazan hod (neutralni položaj).
GraphicPokretanje motora nije odobreno.
GraphicGašenje motora
GraphicRashladna tekućina je prevruća.
GraphicSjednite ili aktivirajte parkirnu kočnicu.

Upotreba izbornika

Da biste pristupili izbornicima sustava InfoCenter, pritisnite gumb za pristup izborniku dok ste na glavnom zaslonu. Time se prebacujete na glavni izbornik. U sljedećim tablicama potražite kratak opis opcija dostupnih u izbornicima:

Glavni izbornik
Stavka izbornikaOpis
Faults (Kvarovi)U izborniku Kvarovi nalazi se popis nedavnih kvarova uređaja. Pročitajte Priručnik za održavanje ili kontaktirajte distributera tvrtke Toro za više informacija o izborniku Kvarovi i ondje sadržanim informacijama.
Service (Upotreba)U izborniku Upotreba nalaze se informacije o uređaju, kao što su sati upotrebe, brojači i drugi slični brojevi.
Diagnostics (Dijagnostika)U izborniku Dijagnostika prikazuje se stanje svih prekidača, senzora i komandi uređaja. Tu opciju možete upotrijebiti za rješavanje određenih problema jer ćete brzo dobiti informacije o tome koje su komande uređaja uključene, a koje su isključene.
Settings (Postavke)Izbornik Postavke omogućuje vam prilagođavanje i izmjenu konfiguracijskih varijabli na zaslonu sustava InfoCenter.
About (Informacije o uređaju)U izborniku Informacije o uređaju navode se broj modela, serijski broj i verzija softvera uređaja.
Service (Upotreba)
Stavka izbornikaOpis
Hours (Sati)Sadrži popis ukupnog broja sati tijekom kojih su uređaj, motor i PTO uređaj uključeni, kao i broja sati tijekom kojih je uređaj bio prenošen i u stanju koje zahtjeva servis.
Counts (Brojač)Sadrži popis brojenja koje je uređaj proveo.
Diagnostics (Dijagnostika)
Stavka izbornikaOpis
Cutting Units (Jedinice za rezanje)Prikazuje ulazne vrijednosti, kvalifikatore i izlazne vrijednosti za podizanje i spuštanje jedinica za rezanje.
Hi/Low Range (Raspon velike/male brzine)Prikazuje ulazne vrijednosti, kvalifikatore i izlazne vrijednosti za vožnju u načinu rada za transport.
PTOPrikazuje ulazne vrijednosti, kvalifikatore i izlazne vrijednosti za aktivaciju strujnog kruga PTO uređaja.
Engine Run (Pokretanje motora)Prikazuje ulazne vrijednosti, kvalifikatore i izlazne vrijednosti za pokretanje motora.
Backlap (Oštrenje)Prikazuje ulazne vrijednosti, kvalifikatore i izlazne vrijednosti za upravljanje funkcijom oštrenja.
Settings (Postavke)
Stavka izbornikaOpis
Units (Jedinice)Upravlja jedinicama koje se upotrebljavaju u sustavu InfoCenter. Jedinice u izborniku su engleske ili metričke.
Language (Jezik)Upravlja jezikom koji se upotrebljava u sustavu InfoCenter*.
LCD Backlight (Pozadinsko LCD osvjetljenje)Upravlja svjetlinom LCD zaslona.
LCD Contrast (LCD kontrast)Upravlja kontrastom LCD zaslona.
Front Backlap Reel Speed (Brzina prednjih cilindara tijekom oštrenja)Upravlja brzinom prednjih cilindara u načinu rada za oštrenje.
Rear Backlap Reel Speed (Brzina stražnjih cilindara tijekom oštrenja)Upravlja brzinom stražnjih cilindara u načinu rada za oštrenje.
Protected Menus (Zaštićeni izbornici)Nadzorniku/mehaničaru omogućuje pristup zaštićenim izbornicima unosom lozinke.
Auto Idle (Automatski prazan hod)Upravlja količinom vremena koja je dopuštena prije vraćanja motora u stanje niskog praznog hoda kad je uređaj stacionaran.
Blade Count (Broj noževa)Upravlja brojem noževa na cilindru za brzinu cilindara.
Mow Speed (Brzina košnje)Upravlja brzinom vožnje za utvrđivanje brzine cilindara.
Height of cut (HOC) (Visina košnje)Upravlja visinom košnje za utvrđivanje brzine cilindara.
F Reel RPM (o/min prednjeg cilindra)Prikazuje izračunatu brzinu cilindara za prednje cilindre. Cilindri se mogu i ručno podešavati.
R Reel RPM (o/min stražnjeg cilindra)Prikazuje izračunatu brzinu cilindara za stražnje cilindre. Cilindri se mogu i ručno podešavati.
Economy Mode (Ekonomičan način rada)Kad je aktiviran, Ekonomičan način rada smanjuje brzinu motora pri košnji kako bi se smanjila buka i potrošnja goriva. Brzina cilindara se ne mijenja, ali se brzina košnje smanjuje ako graničnik za košnju nije pravilno namješten.

*Preveden je samo tekst namijenjen za rukovatelja. Zasloni Faults (Kvarovi), Service (Upotreba) i Diagnostics (Dijagnostika) namijenjeni su serviserima. Naslovi su na odabranom jeziku, ali stavke izbornika su na engleskom.

About (Informacije o uređaju)
Stavka izbornikaOpis
ModelNavodi se broj modela uređaja.
SN (Serijski broj)Navodi se serijski broj uređaja.
Machine Controller Revision (Revizija regulatora uređaja)Navodi se revizija softvera za glavni regulator.
CU 1CU 2CU 3CU 4CU 5Navodi se revizija softvera za svaku jedinicu za rezanje.
GeneratorNavodi se revizija softvera za motor/generator.
InfoCenter Revision (Revizija sustava InfoCenter)Navodi se revizija softvera za sustav InfoCenter.
CAN Bus (CAN sabirnica)Navodi se status komunikacijske sabirnice uređaja.

Protected Menus (Zaštićeni izbornici)

Postoje 2 dodatna zaslona i 7 postavki konfiguracija za rad koje se mogu podesiti u izborniku Postavke sustava InfoCenter: Auto Idle (Automatski prazan hod), Blade Count (Broj noževa), Mow Speed (Brzina košnje), Height of cut (HOC) (Visina košnje), F Reel RPM (o/min prednjeg cilindra), R Reel RPM (o/min stražnjeg cilindra) i Economy Mode (Ekonomičan način rada). Te se postavke mogu zaključati u Zaštićenom izborniku.

Note: Početnu lozinku postavlja vaš distributer u trenutku isporuke.

Pristup zaštićenim izbornicima

Note: Tvornički zadani PIN za uređaj glasi 0000 ili 1234.Ako ste promijenili PIN i zaboravili ga, za pomoć se obratite ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

 1. Na GLAVNOM IZBORNIKU s pomoću srednjeg gumba pomaknite se dolje na IZBORNIK POSTAVKE i pritisnite desni gumb (Slika 47).

  g028523
 2. Na IZBORNIKU POSTAVKE s pomoću srednjeg gumba pomaknite se dolje na ZAšTIćENI IZBORNIK i pritisnite desni gumb (Slika 48A).

  g028522
 3. Da biste unijeli PIN, pritišćite srednji gumb dok se ne pojavi točna prva znamenka, a zatim pritisnite desni gumb da biste se prebacili na sljedeću znamenku (Slika 48B i Slika 48C). Ponavljajte ovaj korak sve dok ne unesete zadnju znamenku pa još jednom pritisnite desni gumb.

 4. Pritisnite srednji gumb da biste unijeli PIN (Slika 48D).

  Pričekajte dok se ne upali crveno svjetlo indikatora sustava InfoCenter.

  Note: Ako InfoCenter prihvati PIN i otključa se zaštićeni izbornik, u gornjem desnom kutu zaslona pojavljuje se riječ PIN”.

Note: Okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (ISKLJUčENO) i zatim u položaj ON (UKLJUčENO) kako bi se zaključao zaštićeni izbornik.

Postavke možete pregledati i promijeniti u Zaštićenom izborniku. Kad pristupite Zaštićenom izborniku, pomaknite se dolje do opcije Protect Settings (Zaštita postavki). Postavku promijenite s pomoću desnog gumba. Postavljanjem opcije Zaštita postavki na OFF (ISKLJUčENO) omogućuje se prikaz i mijenjanje postavki u Zaštićenom izborniku bez unosa PIN-a. Postavljanjem opcije Zaštita postavki na ON (UKLJUčENO) skrivaju se zaštićene opcije i od vas se zahtijeva unos PIN-a da biste promijenili postavku u Zaštićenom izborniku. Nakon što postavite PIN, okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (ISKLJUčENO) i zatim natrag u položaj ON (UKLJUčENO) kako biste omogućili i spremili tu opciju.

Postavljanje tajmera za servisiranje (Service Due Timer)

Tajmer za servisiranje ponovno postavlja broj sati do servisa nakon provođenja redovitog postupka održavanja.

 1. U izborniku Postavke s pomoću srednjeg gumba pomaknite se dolje na ZAšTIćENI IZBORNIK i pritisnite desni gumb.

 2. Unesite PIN; pročitajte Pristup zaštićenim izbornicima u Uputama za upotrebu vašeg uređaja.

 3. U izborniku Upotreba pronađite stavku HOURS (Sati).

 4. Pomaknite se dolje do simbola za servisiranje Graphic.

  Note: Ako je trenutačno potrebno servisiranje, prva ikona prikazuje NOW (Sad).

 5. Ispod prve ikone nalazi se stavka s intervalom servisiranja Graphic (vremenski interval, npr. 250, 500 itd.).

  Note: Interval servisiranja je stavka zaštićenog izbornika.

 6. Označite interval servisiranja i pritisnite desni gumb.

 7. Kad se pojavi novi zaslon, potvrdite RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Ponovno postavljanje sati do servisiranja – Jeste li sigurni?)

 8. Odaberite DA (srednji gumb) ili NE (lijevi gumb).

 9. Odabirom opcije DA zaslon intervala servisiranja se briše i vraća se na odabir sati do servisiranja.

Postavljanje automatskog praznog hoda

 1. U izborniku Postavke pomaknite se dolje do stavke Auto Idle (Automatski prazan hod).

 2. Pritisnite desni gumb kako biste vrijeme aktivacije automatskog praznog hoda mijenjali između OFF (Isključeno), 8S, 10S, 15S, 20S i 30S.

Postavljanje broja noževa

 1. U izborniku Postavke pomaknite se dolje do stavke Blade Count (Broj noževa).

 2. Pritisnite desni gumb kako biste broj noževa na cilindru postavili na 5, 8 ili 11.

Postavljanje brzine košnje

 1. U izborniku Postavke pomaknite se dolje do stavke Mow Speed (Brzina košnje).

 2. Pritisnite desni gumb za odabir stavke Mow Speed (Brzina košnje).

 3. Srednjim i desnim gumbom odaberite odgovarajuću brzinu košnje postavljenu na ograničavaču brzine košnje na papučici snage.

 4. Pritisnite lijevi gumb kako biste izašli iz stavke Mow Speed (Brzina košnje) i spremili postavke.

Postavljanje visine košnje

 1. U izborniku Postavke pomaknite se dolje do stavke HOC (Visina košnje).

 2. Pritisnite desni gumb za odabir stavke HOC.

 3. Srednjim i desnim gumbom odaberite odgovarajuću postavku visine košnje. (Ako nije prikazana točna postavka, odaberite najbližu postavku visine košnje s popisa koji je prikazan.)

 4. Pritisnite lijevi gumb kako biste izašli iz stavke HOC i spremili postavke.

Postavljanje brzine prednjih i stražnjih cilindara

Iako se brzine prednjih i stražnjih cilindara izračunavaju unosom broja noževa, brzine košnje i visine košnje u sustav InfoCenter, postavka se može ručno promijeniti za prilagodbu različitim uvjetima košenja.

 1. Kako biste promijenili postavke brzine cilindara, pomaknite se dolje do stavke F Reel RPM (o/min prednjeg cilindra), R Reel RPM (o/min stražnjeg cilindra) ili obje.

 2. Pritisnite desni gumb kako biste promijenili vrijednost brzine cilindra. Nakon promjene postavke brzine, na zaslonu se i dalje prikazuje brzina cilindra izračunata na temelju broja noževa, brzine košnje i visine košnje koji su prethodno uneseni u sustav, ali prikazuje se i nova vrijednost.

Postavljanje ekonomičnog načina rada

 1. U glavnom izborniku se pomoću srednjeg gumba pomaknite dolje na izbornik Postavke.

 2. Pritisnite desni gumb za odabir stavke.

 3. U izborniku Postavke se pomoću srednjeg gumba pomaknite dolje do stavke Economy Mode (Ekonomičan način rada).

 4. Pritisnite desni gumb za odabir funkcije ON (Uključeno).

 5. Pritisnite lijevi gumb kako biste spremili postavke.

Pristup zaštićenim zaslonima

U glavnom izborniku jednom pritisnite srednji gumb, a zatim, kad se strelice pojave iznad gumba, ponovno pritisnite srednji gumb kako biste se pomicali između zaslona.

Ponovno pritisnite srednji gumb za pristup zaslonu eReel (eCilindar) s informacijama o trenutačnoj brzini cilindra i brzini za svaku od 5 jedinica za rezanje.

Ponovno pritisnite srednji gumb kako biste pristupili zaslonu s informacijama o energiji na kojemu se prikazuju komponente, protok i smjer energije tijekom rada.

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Širina u transportu228 cm
Širina košnje254 cm
Dužina282 cm
Visina bez ROPS-a160 cm
Težina1259 kg
MotorKubota 18,5 kW (24,8 KS)
Kapacitet spremnika za gorivo53 l
Brzina pri transportu0 do 16 km/h
Brzina košnje0 do 13 km/h

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

  • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Ugasite motor i izvadite ključ.

  • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Prije košenja uvijek pregledajte uređaj kako biste osigurali da su jedinice za rezanje u ispravnom radnom stanju.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Specifikacije goriva

Upotrebljavajte samo čisto i svježe dizelsko gorivo ili biodizel s niskim (<500 ppm) ili ultra niskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalni cetanski broj treba biti 40. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste osigurali da je gorivo svježe.

Upotrebljavajte ljetno dizelsko gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili mješavinu br. 1-D/2-D) ispod te temperature. Upotreba zimskog goriva na nižim temperaturama osigurava niže plamište i svojstva hladnog toka koji olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtra za gorivo.

Upotreba ljetnog goriva na temperaturama iznad -7 °C pridonosi dužem trajanju pumpe za gorivo i većoj snazi u usporedbi sa zimskim gorivom.

Important: Ne upotrebljavajte kerozin ili benzin umjesto dizelskog goriva. Nepridržavanje ovog upozorenja dovest do oštećenja motora.

Prikladno za biodizel

Za ovaj se uređaj može upotrebljavati i mješavina biodizela do B20 (20 % biodizel i 80 % fosilni dizel). Fosilni dizel u mješavini treba imati nizak ili ultra nizak sadržaj sumpora. Pridržavajte se sljedećih upozorenja:

 • Biodizel u mješavini mora zadovoljavati specifikacije ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mješavine goriva treba zadovoljavati specifikacije ASTM D975 ili EN590.

 • Mješavine biodizela mogu oštetiti obojene površine.

 • Upotrebljavajte B5 (udio biodizela 5 %) ili slabije mješavine kad je hladnije.

 • Kontrolirajte dinamičke brtve, crijeva i statičke brtve koje dolaze u dodir s gorivom jer se mogu s vremenom oštetiti.

 • Moguće je da do začepljenja filtra za gorivo dođe i neko vrijeme nakon prelaska na mješavinu biodizela.

 • Kontaktirajte distributera za više informacija o biodizelu.

Kapacitet spremnika za gorivo

53 l

Dolijevanje goriva

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, ugasite motor i izvadite ključ.

 2. Čistom krpom očistite područje oko čepa spremnika za gorivo.

 3. Uklonite čep sa spremnika za gorivo (Slika 49).

  g021210
 4. Napunite spremnik dok dizelsko gorivo ne dosegne dno otvora za ulijevanje.

 5. Kad napunite spremnik postavite čep i čvrsto ga pritegnite.

  Note: Ako je moguće, napunite spremnik za gorivo nakon svake upotrebe. Time će se smanjiti mogućnost nakupljanja kondenzacije unutar spremnika za gorivo.

Svakodnevno održavanje

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite jesu li sigurnosni pojasevi istrošeni te imaju li rezove ili druga oštećenja. Promijenite sigurnosne pojaseve ako bilo koja komponenta ne radi kako treba.
 • Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

  Provjeravanje prekidača sigurnosnog sustava blokiranja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite prekidače sigurnosnog sustava blokiranja.
 • Oprez

  Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

  • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

  Important: Ako za vrijeme provjere prekidača sigurnosnog sustava utvrdite da neki prekidač ne radi, obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

  Priprema uređaja

  1. Uređaj polako odvezite na otvoreno.

  2. Spustite jedinice za rezanje, ugasite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  Provjera sustava blokiranja papučice snage

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač PTO uređaja u položaj ISKLJUčENO.

  4. Pritisnite papučicu snage.

  5. Okrenite ključ u položaj START (Pokretanje).

   Note: Pokretač ne bi trebao pokrenuti motor ako je papučica snage pritisnuta.

  Provjera sustava blokiranja pokretanja PTO uređaja

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Pritisnite prekidač PTO uređaja u položaj UKLJUčENO.

  3. Pokrenite motor.

   Note: Motor se ne bi trebao pokrenuti kad je prekidač PTO uređaja u položaju UKLJUčENO.

  Provjera sustava blokiranja rada PTO uređaja

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Pritisnite prekidač PTO uređaja u položaj ISKLJUčENO.

  3. Pokrenite motor.

  4. Ustanite sa sjedala.

  5. Pritisnite prekidač PTO uređaja u položaj UKLJUčENO.

   Note: PTO uređaj ne bi trebao raditi ako niste na vozačevu sjedalu.

  Provjera parkirne kočnice i sustava blokiranja papučice snage

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač PTO uređaja u položaj ISKLJUčENO.

  4. Nemojte pritiskati papučicu snage.

  5. Pokrenite motor.

  6. Pritisnite papučicu snage.

   Note: Motor bi se trebao ugasiti ako je parkirna kočnica aktivirana i ako je papučica snage pritisnuta.

  Početak upotrebe uređaja

  Da biste osigurali optimalnu učinkovitost sustava parkirne kočnice, potrebno je prije upotrebe razraditi kočnice. Postavite brzinu vožnje prema naprijed na 6,4 km/h kako biste je uskladili s brzinom vožnje prema natrag (svih 8 odstojnika na vrhu ograničavača brzine košnje). Kad je motor u visokom praznom hodu, nastavite voziti prema naprijed s aktiviranim graničnikom ograničavača brzine košnje i pritišćite kočnicu 15 sekundi. Nastavite voziti unatrag pri maksimalnoj brzini i pritišćite kočnicu 15 sekundi. Ponovite 5 puta uz jednominutne pauze između svakog ciklusa vožnje prema naprijed i prema natrag kako ne bi došlo do pregrijavanja kočnica. Nakon razrade može biti potrebno podesiti kočnice; pogledajte .

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

  • Ne upravljajte kosilicom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Prije pokretanja motora osigurajte da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste na vozačevom položaju.

  • Nemojte prevoziti putnike na uređaju i osigurajte da su prolaznici i djeca izvan područja rada uređaja.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra kako biste izbjegli rupe ili skrivene opasnosti.

  • Izbjegavajte košenje mokre trave. Smanjeno trenje može dovesti do proklizavanja uređaja.

  • Držite ruke i noge podalje od jedinica za rezanje.

  • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili da je put slobodan.

  • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Zaustavite jedinice za rezanje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Motor smije raditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljični monoksid, koji u slučaju udisanja može uzrokovati smrt.

  • Nemojte ostavljati uključen uređaj bez nadzora.

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra i u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  Sigurnost konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  • Nemojte uklanjati komponente ROPS-a s uređaja.

  • Provjerite je li sigurnosni pojas učvršćen i može li se brzo otpustiti u slučaju nesreće.

  • Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom.

  • Pažljivo provjerite ima li prepreka iznad glave i ne dodirujte ih.

  • Održavajte ROPS u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i održavate sve pričvrsnice dobro zategnutima.

  • Zamijenite sve oštećene komponente ROPS-a. Nemojte ih popravljati ili izmjenjivati.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost.

  • Ocijenite uvjete na lokaciji i pregledajte lokaciju kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri pregledavanju terena uvijek razumno prosuđujte.

  • Pročitajte upute za upravljanje uređajem na padinama navedene u nastavku kako biste mogli upravljati uređajem na padinama. Prije upravljanja uređajem na padinama provjerite uvjete na lokaciji kako biste utvrdili možete li upravljati uređajem u tim uvjetima tog dana i na toj lokaciji. Promjene terena mogu uzrokovati promjenu u radu uređaja na padinama.

   • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Skrećite polako i postupno.

   • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni.

   • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

   • Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja.

   • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Ako kotači prijeđu preko rubova ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Uspostavite sigurnu udaljenost između uređaja i opasnosti.

   • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ako postoje opasnosti, pokosite padinu uređajem kojim se upravlja pješke.

   • Ako je moguće, neka jedinice za rezanje budu spuštene do tla tijekom rada na padinama. Podizanje jedinica za rezanje na padinama može destabilizirati uređaj.

  Pokretanje motora

  Important: Ako prvi put pokrećete motor, ako se motor ugasio zbog nedostatka goriva ili ako ste obavili održavanje sustava goriva, morate odzračiti sustav goriva prije pokretanja motora; pogledajte Odzračivanje sustava goriva.

  1. Sjednite na sjedalo, nemojte pritiskati papučicu snage kako bi se nalazila u NEUTRALNOM položaju, aktivirajte parkirnu kočnicu, postavite prekidač za promjenu brzine motora u položaj BRZO i provjerite je li prekidač za uključivanje/isključivanje u položaju ISKLJUčENO.

  2. Okrenite ključ u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE.

   Automatski tajmer upravlja predgrijavanjem žarnica 6 sekundi.

  3. Nakon predgrijavanja žarnica okrenite ključ za paljenje u položaj START (Uključeno).

   Pokrećite motor najviše 15 sekundi. Otpustite ključ kad se motor upali. Ako je potrebno dodatno predgrijavanje, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO i zatim u položaj UKLJUčENO/PREDGRIJAVANJE. Ponavljajte postupak po potrebi.

  4. Pokrenite motor u niskom praznom hodu dok se ne ugrije.

  Gašenje motora

  1. Stavite sve komande uNEUTRALNI položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, pomaknite polugu za gas u položaj NISKOG PRAZNOG HODA i pustite da motor postigne stanje niskog praznog hoda.

   Important: Pustite motor da radi u praznom hodu 5 minuta prije nego što ga ugasite nakon rada pod punim opterećenjem. U suprotnom bi moglo doći do problema kod motora s turbo napajanjem.

  2. Okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO i izvadite ga iz prekidača.

  Podešavanje opruge za prilagodbu travnjaku

  Opruga za prilagodbu travnjaku (Slika 50) prebacuje težinu s prednjeg na stražnji valjak. Na taj se način smanjuje valoviti uzorak na travnjaku (engl. marcelling, bobbing).

  Important: Podesite oprugu dok je jedinica za rezanje postavljena na uređaj, orijentirana prema naprijed i spuštena na tlo.

  1. Provjerite je li rascjepka postavljena u stražnjem otvoru šipke opruge (Slika 50).

   Note: Pri servisiranju jedinice za rezanje, pomaknite rascjepku u otvor šipke opruge koji se nalazi pored opruge za prilagodbu travnjaku.

   g003863
  2. Pritegnite šesterokutne matice na prednjem kraju šipke opruge tako da duljina stlačene opruge bude 15,9 cm; pogledajte Slika 50.

   Note: Pri upravljanju na zahtjevnom terenu smanjite duljinu opruge za 13 mm. Prilagodba travnjaku malo će se smanjiti.

   Note: Postavka prilagodbe travnjaku morat će se ponovno postaviti ako se promijeni postavka visine košnje ili kuta noža ležišta u odnosu na tlo.

  Podešavanje protuteže poluga za podizanje

  Stražnje jedinice za rezanje

  Oprez

  Opruge su napete i mogu uzrokovati tjelesne ozljede.

  Budite oprezni pri podešavanju opruga.

  Možete podesiti protutežu na stražnjim jedinicama za rezanje kako biste prilagodili uređaj različitim uvjetima travnjaka i održali jednoliku visinu košnje u zahtjevnim uvjetima ili u područjima nakupljene slame.

  Protuteža svake torzijske opruge podešava se na 1 od 4 postavke. Svaka razina povećava ili smanjuje protutežu na jedinici za rezanje za 2,3 kg. Opruge možete postaviti na stražnju stranu prvog aktuatora opruge kako biste uklonili svu protutežu (četvrti položaj).

  Note: Kako biste uklonili svu protutežu, postavite dugu nožicu torzijske opruge iznad vijka s osloncem.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, ugasite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Umetnite dugi kraj opruge za protutežu u cijev ili sličan predmet i zakrenite oprugu oko vijka s osloncem do željenog položaja (Slika 51).

   g375585
  3. Ponovite korake 1 i 2 na ostalim oprugama za protutežu.

  Podešavanje položaja za zaokret poluga za podizanje

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, ugasite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ.

  2. Prekidač poluge za podizanje nalazi se ispod hidrauličnog spremnika i na unutarnjoj strani poluge za podizanje jedinice za rezanje br. 5 (Slika 23).

   g375697
  3. Otpustite protumaticu koja učvršćuje prekidač poluge za podizanje za ploču prekidača (Slika 53).

   g375696
  4. Podesite prekidač poluge za podizanje kako slijedi:

   • Za povećanje visine zaokreta poluge za podizanje, pomaknite prekidač prema dolje.

   • Za smanjenje visine zaokreta poluge za podizanje, pomaknite prekidač prema gore.

  5. Pritegnite protumaticu.

  Postavljanje brzine cilindra

  Kako biste postigli kontinuiranu visoku kvalitetu košnje i jednolik izgled nakon košnje, važno je da ispravno postavite brzinu cilindra. Podesite brzinu cilindra kako slijedi:

  1. U sustavu InfoCenter, u izborniku Postavke, unesite broj noževa, brzinu košnje i visinu košnje za izračunavanje odgovarajuće brzine cilindara.

  2. Ako je potrebno dodatno podešavanje, u izborniku Postavke se pomaknite dolje do stavke F Reel RPM (o/min prednjeg cilindra), R Reel RPM (o/min stražnjeg cilindra) ili obje.

  3. Pritisnite desni gumb kako biste promijenili vrijednost brzine cilindra. Nakon promjene postavke brzine, na zaslonu se i dalje prikazuje brzina cilindra izračunata na temelju broja noževa, brzine košnje i visine košnje, ali se prikazuje i nova vrijednost.

   Note: Za prilagodbu različitim uvjetima travnjaka može biti potrebno povećati ili smanjiti brzinu cilindra.

  g031995
  g031996

  Dijagnostičko svjetlo

  Uređaj je opremljen dijagnostičkim svjetlom koje označava da je elektronički regulator detektirao elektronički kvar. Dijagnostičko svjetlo nalazi se iznad zaslona sustava InfoCenter (Slika 56). Ako uređaj radi ispravno i ključ za paljenje se okrene u položaj UKLJUčENO/RAD, dijagnostičko svjetlo se nakratko upali kako bi označilo da svjetlo radi ispravno. Kad se prikazuje obavijest o uređaju, svjetlo svijetli. Kad se prikazuje poruka o kvaru, svjetlo treperi dok se kvar ne riješi.

  g021272

  Savjeti za rad

  Upoznavanje s uređajem

  Prije košenja trave, vježbajte upravljanje uređajem na otvorenom. Pokrenite i ugasite motor. Vozite prema naprijed i prema natrag. Spustite i podignite jedinice za rezanje te aktivirajte i deaktivirajte cilindre. Kad se upoznate s uređajem, vježbajte upravljanje uređajem uz i niz padine pri različitim brzinama.

  Sustav upozorenja

  Ako se tijekom rada upali kontrolno svjetlo, odmah zaustavite uređaj i riješite problem prije nego što nastavite raditi. Ako upravljate uređajem u kvaru, može doći do ozbiljnog oštećenja.

  Košenje

  Pokrenite motor i stavite prekidač za promjenu brzine motora u položaj BRZO. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj UKLJUčENO i polugom za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje upravljajte jedinicama za rezanje (namješteno je da se prednje jedinice za rezanje spuštaju prije stražnjih). Za kretanje prema naprijed i košenje trave, pritisnite papučicu snage.

  Transport uređaja

  Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ISKLJUčENO i podignite jedinice za rezanje u položaj za TRANSPORT. Pomaknite polugu za košnju/transport u položaj za TRANSPORT. Pažljivo vozite između predmeta kako ne biste slučajno oštetili uređaj ili jedinice za rezanje. Budite posebno pažljivi kad upravljate uređajem na padini. Vozite polako i izbjegavajte oštre zavoje na padinama kako biste izbjegli prevrtanje. Spustite jedinice za rezanje kad se krećete niz padinu za bolju kontrolu pri upravljanju.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Ugasite motor i izvadite ključ.

  • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Očistite travu i prljavštinu iz jedinica za rezanje, pogona, prigušivača, rešetki za hlađenje i motornog prostora kako biste smanjili rizik od požara. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Prilikom tegljenja ili kada ne koristite uređaj deaktivirajte pogon priključnog dijela.

  • Održavajte i čistite sigurnosne pojaseve kad je to potrebno.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Točke vezanja

  g375766
  • Prednja strana – otvor na osloncima za dizalicu na cijevi prednje osovine (Slika 57).

  • Stražnja strana – obruči na okviru sa svake strane uređaja.

  Tegljenje uređaja

  • Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

  • Uređaj čvrsto zavežite.

  Guranje ili tegljenje uređaja

  U hitnim slučajevima možete pomaknuti uređaj aktivirajući optočni ventil u hidrauličnoj pumpi s reguliranim protokom i gurajući ili tegleći uređaj.

  Important: Nemojte gurati ili tegliti uređaj brže od 3 do 4,8 km/h jer može doći do oštećenja unutarnjeg prijenosa. Optočni ventil mora biti otvoren kad god gurate ili teglite uređaj.

  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na pumpi s reguliranim protokom okrenite vijak optočnog ventila za 1½ okret kako biste otvorili i omogućili unutarnje preusmjeravanje ulja (Slika 58).

   Note: Optočni ventil nalazi se na lijevoj strani pumpe. Zbog toga što je tekućina preusmjerena, možete polako pomicati uređaj bez oštećenja prijenosa.

   g379147
  4. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  5. Gurajte ili teglite uređaj.

  6. Prije pokretanja motora, zatvorite optočni ventil. Nemojte zatezati vijak više od 7 do 11 Nm pri zatvaranju ventila.

   Important: Pokretanje motora s otvorenim optočnim ventilom uzrokuje pregrijavanje prijenosa.

  Održavanje

  Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

  Note: Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete preuzeti besplatan primjerak električne ili hidrauličke sheme i potražiti svoj uređaj na poveznici Upute na početnoj stranici.

  Sigurnost pri održavanju

  • Prije nego što napustite položaja rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.

  • Ako je moguće, ne obavljajte održavanje dok je motor u pogonu. Držite se podalje od pomičnih dijelova.

  • Upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja dok radite ispod uređaja.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Održavajte sve dijelove uređaja u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu.

  • Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

  • Da biste osigurali siguran i optimalan rad uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Toro. Zamjenski dijelovi drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Nakon prvih 8 sati
 • Provjerite stanje i napetost remena alternatora.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Provjerite brzinu motora (prazan hod i puni gas).
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite jesu li sigurnosni pojasevi istrošeni te imaju li rezove ili druga oštećenja. Promijenite sigurnosne pojaseve ako bilo koja komponenta ne radi kako treba.
 • Provjerite prekidače sigurnosnog sustava blokiranja.
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Ispustite vodu i onečišćivače iz separatora vode i goriva.
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Provjerite razinu rashladne tekućine.
 • Uklonite prljavštinu iz filtra, hladnjaka ulja i hladnjaka.(Češće u prljavim uvjetima rada).
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Provjerite hidraulične vodove i crijeva.
 • Provjerite dodirnu točku cilindara i noževa ležišta.
 • Provjerite sigurnosni pojas.
 • Svakih 50 sati
 • Podmažite ležajeve i čahure(i odmah nakon svakog pranja).
 • Servisirajte akumulator.
 • Svakih 100 sati
 • Pregledajte crijeva rashladnog sustava.
 • Provjerite stanje i napetost remena alternatora.
 • Svakih 150 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Svakih 200 sati
 • Ispustite vlagu iz spremnika za gorivo i hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 250 sati
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Svakih 400 sati
 • Servisirajte pročistač zraka. (češće u iznimno prljavim ili prašnjavim uvjetima). Servisirajte pročistač zraka ranije ako indikator pročistača zraka pokazuje crveno.
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Provjerite jesu li cijevi za dovod goriva i cijevni priključci istrošeni, oštećeni ili labavi.(ili napravite godišnju izmjenu, što dođe prije).
 • Provjerite brzinu motora (prazan hod i puni gas).
 • Svakih 800 sati
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.Ispraznite i očistite spremnik za gorivo ako sustav goriva postane onečišćen.
 • Provjerite konvergenciju stražnjih kotača.
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite filtar punjenja.
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Očistite i podmažite ležajeve stražnjih kotača.
 • Podesite ventile motora (pročitajte priručnik za održavanje motora).
 • Svakih 1000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite filtar punjenja.
 • Svakih 2000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Prije skladištenja
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.Ispraznite i očistite spremnik za gorivo ako skladištite uređaj na duže vrijeme.
 • Svake 2 godine
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Zamijenite hidraulične cijevi.
 • Zamijenite crijeva za rashladnu tekućinu.
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Zamijenite pokretna crijeva.
 • Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  Pon.Uto.Sri.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Provjerite rad sigurnosnog sustava blokiranja.       
  Provjerite rad kočnice.       
  Provjerite razine motornog ulja i goriva.       
  Provjerite razinu tekućine u rashladnom sustavu.       
  Ispraznite separator vode i goriva.       
  Provjerite indikator servisiranja zračnog filtra.       
  Provjerite ima li prljavštine u hladnjaku, hladnjaku ulja i na rešetki.       
  Provjerite neobične zvukove motora.1       
  Provjerite neobične zvukove tijekom rada.       
  Provjerite razinu tekućine u hidrauličnom sustavu.       
  Provjerite oštećenja na hidrauličnim cijevima.       
  Provjerite propuštanje tekućine.       
  Provjerite tlak u gumama.       
  Provjerite rad instrumenta.       
  Provjerite jesu li podešeni cilindri i noževi ležišta.       
  Provjerite je li podešena visina košnje.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite oštećenu boju.       

  1. Provjerite žarnicu i ubrizgače ako se motor teško pokreće, stvara pretjeranu količinu dima ili otežano radi.

  2. Odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  Important: Pročitajte upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Bilješke o uočenim problemima

  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Postupci prije održavanja

  Priprema za održavanje

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ISKLJUčENO.

  4. Pomaknite polugu za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje u položaj za KOšNJU.

  5. Ugasite motor i izvadite ključ.

  6. Pričekajte da se zaustave svi pomični dijelovi.

  7. Pričekajte da se motor ohladi.

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite 2 zapora poklopca motora (Slika 59).

   g377320
  2. Podignite poklopac motora.

  Zatvaranje poklopca motora

  1. Pažljivo zatvorite poklopac motora (Slika 60).

   g377319
  2. Učvrstite poklopac motora s pomoću 2 zapora.

  Otvaranje rešetke

  1. Izvadite zatik s prstenom iz zapora rešetke(Slika 61).

   g378822
  2. Otključajte i otvorite rešetku.

  Zatvaranje rešetke

  1. Zatvorite i zaključajte rešetku (Slika 62).

   g378174
  2. Umetnite zatik s prstenom u zapor rešetke.

  Naginjanje sjedala

  1. Pomaknite zapor sjedala prema van (Slika 63).

   g369007
  2. Pažljivo otvorite sjedalo.

  3. Osigurajte da prednja šipka za podupiranje leži u zapornom utoru ploče s vodilicom za šipku (Slika 64).

   g369008

  Spuštanje sjedala

  1. Blago podignite sjedalo i podignite šipku za podupiranje iz utora za podupiranje sjedala (Slika 65).

   g375779
  2. Pažljivo spuštajte sjedalo sve dok se sigurno ne zaključa.

  Razdvajanje obloga za hlađenje generatora

  1. Uklonite 4 prirubna glavata vijka i 4 prirubne matice koji učvršćuju gornje i donje obloge za hlađenje generatora (Slika 66).

   g378913
  2. Razdvojite obloge.

  3. Podignite gornju oblogu kako biste pristupili mazalicama pogonskog vratila.

  Sastavljanje obloga za hlađenje generatora

  1. Poravnajte utore na vrhu i dnu obloga za hlađenje generatora s četkastom brtvom pogonskog vratila i prirubnicom poklopca generatora (Slika 67).

   g378915
  2. Poravnajte otvore na oblogama za hlađenje generatora s klinovima za ograničavanje kompresije.

  3. Pričvrstite polovice obloga za hlađenje generatora i klinove za ograničavanje kompresije pomoću 4 prirubna glavata vijka i 4 prirubne matice (Slika 68).

   g378913

  Točke za podizanje

  Note: Upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja dok radite ispod uređaja; pogledajte Specifikacije.

  Upotrebljavajte sljedeće točke za podizanje uređaja:

  g375763
  • Prednja strana – oslonci za dizalicu na cijevi prednje osovine (Slika 69).

  • Stražnja strana – cijev stražnje osovine.

  Podmazivanje

  Podmazivanje ležaja i čahura

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite ležajeve i čahure(i odmah nakon svakog pranja).
 • Specifikacija maziva: litijska mast br. 2

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  2. Razdvojite obloge za hlađenje generatora; pogledajte Razdvajanje obloga za hlađenje generatora.

  3. Podmažite sve mazalice za ležajeve i čahure navedenim mazivom. Lokacije mjesta za podmazivanje i količine su kako slijedi:

   • Kardanska spojka pogonskog vratila pumpe (3) (Slika 70)

    Note: Pristupite pogonskom vratilu pumpe s donje strane uređaja.

    g378860g378914
   • Cilindri poluga za podizanje jedinica za rezanje (2 na svakoj) (Slika 71)

    g012150
   • Okretne točke poluga za podizanje (1 na svakoj) (Slika 71)

   • Nosivi okvir i okretna točka jedinica za rezanje (2 na svakoj) (Slika 72)

    g003960
   • Okretna osovina poluga za podizanje (1 na svakoj) (Slika 73)

    g004157
   • Okretna točka upravljačke osovine (1) (Slika 74)

    g004169
   • Kuglasti zglobovi cilindra za upravljanje (2) (Slika 75)

    g003966
   • Papučica kočnice (1) (Slika 76)

    g011615
  4. Sastavite obloge za hlađenje generatora; pogledajte Sastavljanje obloga za hlađenje generatora.

  5. Spustite i zaključajte sjedalo; pogledajte Spuštanje sjedala.

  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Ugasite motor prije provjeravanja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  Provjera filtra zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Provjerite indikator servisiranja na kraju kućišta filtra zraka (Slika 77).

   g373570
  4. Ako se na indikatoru servisiranja prikazuje crvena traka, promijenite zračni filtar; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  5. Stisnite ventil za izbacivanje prašine (Slika 78).

   g373568
  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Servisirajte pročistač zraka. (češće u iznimno prljavim ili prašnjavim uvjetima). Servisirajte pročistač zraka ranije ako indikator pročistača zraka pokazuje crveno.
 • Provjerite ima li kućište pročistača zraka oštećenja koja bi mogla uzrokovati ispuštanje zraka. Ako je oštećen, zamijenite ga. Pregledajte cijeli usisni sustav i provjerite ima li curenja, oštećenja ili neučvršćenih obujmica za crijeva.

  Servisirajte filtar pročistača zraka samo ako je to potrebno prema indikatoru servisiranja. Promjena filtra zraka prije nego što je to potrebno samo povećava vjerojatnost ulaska prašine u motor kad maknete filtar.

  Important: Osigurajte da je poklopac ispravno postavljen i da je zabrtvljen na kućište pročistača zraka.

  g378927g031351

  Resetiranje indikatora servisiranja filtra zraka

  1. Ako se na indikatoru servisiranja prikazuje crvena traka, pritisnite gumb za resetiranje na kraju indikatora (Slika 80).

   g373569
  2. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Specifikacija ulja

  Upotrebljavajte visokokvalitetno motorno ulje s niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili nadilazi API servisnu kategoriju CH-4 ili više.

  Upotrebljavajte motorno ulje sljedeće gradacije viskoznosti:

  • Poželjno ulje: SAE 15W-40 (iznad –17 °C)

  • Zamjensko ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Motorno ulje tvrtke Toro viskozne gradacije 15W-40 ili 10W-30 dostupno je kod vašeg ovlaštenog distributera.

  Provjera razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Important: Svaki dan provjerite razinu motornog ulja. Ako je razina motornog ulja iznad oznake Full (Puno) na šipki za mjerenje razine ulja, motorno ulje može se razrijediti gorivom;Ako je razina motornog ulja iznad oznake Full (Puno), promijenite motorno ulje.

  Najbolje je provjeriti motorno ulje kad je motor hladan prije prvog pokretanja u danu. Ako je već radio, prije provjeravanja pustite da se ulje najmanje 10 minuta cijedi natrag u karter. Ako je razina ulja do oznake Add (Dodati) na šipki za mjerenje ili ispod nje, dodajte još ulja kako bi se razina podigla do oznake Full (Puno). Nemojte uliti previše ulja u motor.

  Important: Razinu motornog ulja održavajte između gornje i donje granice na mjeraču razine ulja; moglo bi doći do kvara motora ako radi s previše ili premalo ulja.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Provjerite razinu motornog ulja (Slika 81).

   g378928g031256

   Important: Razinu motornog ulja održavajte između gornje i donje granice na mjeraču razine ulja. Može doći do kvara motora zbog dodavanja previše ili premalo motornog ulja.

  4. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Kapacitet ulja kućišta motora

  Približno 3,3 l s filtrom.

  Mijenjanje motornog ulja i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Svakih 150 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
  1. Pripremite uređaj; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Ispustite ulje i zamijenite filtar.

   g373614g378573

   Important: Nemojte prekomjerno zategnuti filtar.

  3. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  4. Dodajte ulja u kućište motora; pogledajte Specifikacija ulja, Kapacitet ulja kućišta motora i Provjera razine motornog ulja.

  5. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Održavanje sustava goriva

  Opasnost

  U određenim su uvjetima gorivo i pare goriva iznimno zapaljivi i eksplozivni. Požari ili eksplozije uzrokovani gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  • Spremnik za gorivo punite na otvorenom, kad je motor ugašen i hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

  • Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne bude 25 mm ispod vrha spremnika, ne otvora za ulijevanje. Taj prazni prostor u spremniku omogućuje da se gorivo proširi.

  • Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

  • Skladištite gorivo u čistom, sigurnosno odobrenom spremniku i držite čep zatvorenim.

  Ispuštanje vode iz separatora vode i goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Ispustite vodu i onečišćivače iz separatora vode i goriva.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; Otvaranje poklopca motora.

  3. Poravnajte posudu za pražnjenje ispod ventila za pražnjenje separatora vode i goriva (Slika 83).

   g375850
  4. Otvorite ventil i ispustite vodu i onečišćivače iz separatora.

  5. Zatvorite ventil separatora vode i goriva.

  6. Pokrenite motor i provjerite je li došlo do curenja.

   Note: Popravite sva curenja.

  7. Ugasite motor i izvadite ključ.

  8. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; Zatvaranje poklopca motora.

  Zamjena filtra separatora vode

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Zamijenite filtar goriva.
  1. U potpunosti ispraznite separator vode i goriva; pogledajte Ispuštanje vode iz separatora vode i goriva.

  2. Očistite glavu i kanistar filtra (Slika 84).

   g375851
  3. Uklonite kanistar filtra i očistite pričvrsnu površinu glave filtra.

  4. Podmažite brtvu na kanistru filtra čistim gorivom.

  5. Ručno postavite kanistar filtra tako da brtva dodirne pričvrsnu površinu i zatim okrenite za još pola okreta.

  6. Pritegnite ventil za pražnjenje na dnu kanistra filtra.

  7. Pokrenite motor i provjerite je li došlo do curenja.

   Note: Popravite sva curenja.

  8. Ugasite motor i izvadite ključ.

  9. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; Zatvaranje poklopca motora.

  Odzračivanje sustava goriva

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Osigurajte da spremnik za gorivo bude barem napola pun.

  3. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  4. Otvorite vijak za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Slika 85).

   g008891
  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj UKLJUčENO.

   Uključuje se električna pumpa za gorivo i ispuhuje zrak iz sustava goriva oko vijka za odzračivanje.

   Note: Ostavite ključ u položaju ON (Uključeno) dok oko vijka ne iscuri mlaz goriva.

  6. Pritegnite vijak i okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Provjera cijevi za dovod goriva i cijevnih priključaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite jesu li cijevi za dovod goriva i cijevni priključci istrošeni, oštećeni ili labavi.(ili napravite godišnju izmjenu, što dođe prije).
 • Provjerite jesu li cijevi za dovod goriva i cijevni priključci istrošeni, oštećeni ili labavi.

  Ispuštanje spremnika za gorivo

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.Ispraznite i očistite spremnik za gorivo ako sustav goriva postane onečišćen.
 • Prije skladištenja
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.Ispraznite i očistite spremnik za gorivo ako skladištite uređaj na duže vrijeme.
 • Kapacitet spremnika za gorivo: 53 l

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Poravnajte posudu za pražnjenje ispod ventila za pražnjenje spremnika za gorivo (Slika 86).

   g373900
  3. Otvorite ventil za pražnjenje i pustite da gorivo iscuri iz spremnika.

  4. Isperite spremnik čistim gorivom.

  5. Zatvorite ventil za pražnjenje.

  Čišćenje filtra cijevi za gorivo

  Uklanjanje cijevi za gorivo

  Cijev za gorivo, koja se nalazi unutar spremnika za gorivo, na sebi ima filtar koji sprečava ulazak prljavštine u sustav goriva. Izvadite cijev za gorivo i očistite filtar po potrebi.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite 5 križnih vijaka koji pričvršćuju poklopac mjerača količine goriva za spremnik goriva i uklonite poklopac (Slika 87).

   g373885
  3. Uklonite 2-pinski ženski konektor kabelskog svežnja mjerača količine goriva iz 2-pinskog muškog konektora kabelskog svežnja uređaja (Slika 88).

   g373884
  4. Pomaknite obujmice koje učvršćuju crijeva za spojnice mjerača količine goriva prema unutra i uklonite crijeva sa spojnica (Slika 89).

   g373882
  5. Otpustite čep mjerača količine goriva (Slika 90).

   g373883
  6. Pažljivo podignite mjerač količine goriva sa spremnika.

   Note: Nemojte savijati cijev za gorivo, cijev za povrat goriva i plovak.

  Čišćenje i postavljanje cijevi za gorivo

  1. Očistite filtar na kraju cijevi za gorivo (Slika 91).

   g373881
  2. Pažljivo postavite cijev za gorivo i plovak u spremnik za gorivo (Slika 92).

   g373886
  3. Poravnajte spojnice za cijev za gorivo i cijev za povrat goriva s unutarnje strane.

  4. Zategnite čep mjerača količine goriva na spremniku za gorivo.

  5. Postavite crijevo na spojnice mjerača količine goriva i pričvrstite ih za spojnice obujmicama (Slika 93).

   g373882
  6. Umetnite konektor kabelskog svežnja mjerača količine goriva u konektor kabelskog svežnja uređaja (Slika 94).

   g373884
  7. Poravnajte otvore na poklopcu mjerača količine goriva s otvorima na spremniku za gorivo i pričvrstite poklopac za spremnik s pomoću 5 križnih vijaka (Slika 95).

   g373885

  Održavanje električnog sustava

  Important: Prije zavarivanja na uređaju odspojite sve kablove s akumulatora, oba utikača kabelskog svežnja iz elektroničkog upravljačkog modula i terminalni konektor iz alternatora kako biste spriječili oštećenje električnog sustava.

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Odspajanje akumulatora od 12 V

  Opasnost

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu, koja je smrtonosna ako se proguta i uzrokuje teške opekline.

  • Nemojte piti elektrolit i spriječite dodir s kožom, očima ili odjećom. Nosite zaštitne naočale kako biste zaštitili oči i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mjestima na kojima uvijek ima čiste vode za ispiranje kože.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite rešetku; pogledajte Otvaranje rešetke.

  3. Pritisnite strane poklopca akumulatora i uklonite poklopac s podloge za akumulator (Slika 96).

   g378176
  4. Odspojite negativni kabel akumulatora.

  5. Skinite izolacijsku zaštitnu kapicu sa stezaljke pozitivnog kabela akumulatora i odspojite pozitivni kabel akumulatora.

  Spajanje akumulatora od 12 V

  1. Postavite pozitivni kabel akumulatora (crveni) na pozitivnu (+) klemu akumulatora (Slika 97).

   g378177
  2. Postavite negativni kabel akumulatora (crni) na negativnu (-) klemu akumulatora.

  3. Nanesite sloj masti za popravak Grafo 112X (kojom se stvara zaštitni pokrov) (broj dijela Toro 505-47) na kleme akumulatora i stezaljke za kablove akumulatora.

  4. Pomaknite gumenu kapicu preko stezaljke pozitivnog kabela.

  5. Postavite poklopac na akumulator i umetnite jezičke poklopca u utore na podlozi za akumulator.

  6. Zatvorite i zaključajte rešetku; pogledajte Zatvaranje rešetke.

  Punjenje akumulatora od 12 V

  1. Odspojite akumulator; pogledajte Odspajanje akumulatora od 12 V.

  2. Priključite punjač akumulatora od 3 do 4 A na kleme.

  3. Punite akumulator brzinom od 3 do 4 A tijekom razdoblja od 4 do 8 sati.

  4. Kad se akumulator napuni, odspojite punjač s utičnice i klema.

  5. Spojite akumulator; pogledajte Spajanje akumulatora od 12 V.

  Servisiranje akumulatora od 12 V

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Servisirajte akumulator.
 • Note: Održavajte priključke i cijelo kućište akumulatora čistima jer se prljavi akumulator polako prazni.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite rešetku; pogledajte Otvaranje rešetke.

  3. Provjerite stanje akumulatora.

   Note: Zamijenite istrošeni ili oštećeni akumulator.

  4. Odspojite kablove akumulatora i uklonite akumulator iz uređaja; pogledajte Odspajanje akumulatora od 12 V.

  5. Operite cijelo kućište akumulatora otopinom natrijeva bikarbonata (sode bikarbone) i vode.

  6. Isperite kućište čistom vodom.

  7. Postavite akumulator u uređaj i spojite kablove akumulatora; pogledajte Spajanje akumulatora od 12 V.

  8. Zatvorite i zaključajte rešetku; pogledajte Zatvaranje rešetke.

  Zamjena osigurača iz kutije osigurača od 12 V

  Kutija osigurača nalazi se u upravljačkoj poluzi.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite 2 zapora koji pričvršćuju poklopac upravljačke poluge za upravljačku polugu i uklonite poklopac (Slika 98).

   g375760
  3. Zamijenite pregoreni osigurač (Slika 99) osiguračem istog tipa i jednake amperaže.

   g375761
  4. Postavite poklopac upravljačke poluge na upravljačku polugu i pričvrstite ga 2 zaporima.

  Zamjena osigurača jedinice za rezanje od 48 V

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otključajte i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na prednjoj lijevoj strani motora uklonite poklopac za kutiju osigurača od 48 V.

   g379036
  4. Zamijenite pregoreni osigurač osiguračem istog tipa i jednake amperaže.

   Note: Pogledajte naljepnicu na poklopcu.

   g379037
  5. Postavite poklopac na kutiju osigurača od 48 V.

  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamjena osigurača za cilindar

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otključajte i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na prednjoj lijevoj strani motora uklonite poklopac s linijskog držača osigurača za pokretanje cilindara ().

   g379038
  4. Zamijenite pregoreni osigurač osiguračem istog tipa i jednake amperaže.

  5. Postavite poklopac na linijski držač osigurača.

  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamjena TEC osigurača

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otključajte i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Na stražnjoj desnoj strani motora uklonite poklopac linijskog držača TEC osigurača ().

   g379039
  4. Zamijenite pregoreni osigurač osiguračem istog tipa i jednake amperaže.

  5. Postavite poklopac na linijski držač osigurača.

  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamjena osigurača za telematiku

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otključajte i nagnite sjedalo; pogledajte Naginjanje sjedala.

  3. Uklonite poklopac s linijskog držača osigurača za telematiku () (Slika 104).

   g378242
  4. Uklonite osigurač iz držača osigurača.

  5. Umetnite osigurač istog tipa i amperaže.

  6. Postavite poklopac na linijski držač osigurača.

  7. Spustite i zaključajte sjedalo; pogledajte Spuštanje sjedala.

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Important: Održavajte preporučeni tlak u svim gumama kako biste osigurali dobru kvalitetu košnje i ispravan rad uređaja. U gumama mora biti dovoljno zraka.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Izmjerite tlak zraka u gumama.

   Note: Ispravan tlak zraka u gumama iznosi od 0,83 bara (83 kPa) do 1,03 bara (12 do 15 psi).

  3. Ako je to potrebno, dodajte ili ispustite zrak iz guma.

  4. Ponovite korake 2 i 3 na ostalim gumama.

  Provjera zakretnog momenta matica kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Svakih 250 sati
 • Pritegnite pritezne matice kotača na 94 do 122 Nm.
 • Upozorenje

  Neispravno pritezanje matica kotača može uzrokovati tjelesne ozljede.

  Održavajte ispravni zakretni moment matica kotača.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Pritegnite matice kotača na 94 do 122 Nm.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Important: Uređaj se ne smije kretati kad papučica snage nije pritisnuta (u NEUTRALNOM položaju). Ako se uređaj kreće, podesite pogonsku pumpu na sljedeći način:

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite prednji dio uređaja tako da obje prednje gume budu iznad tla i poduprite uređaj podmetačima; pogledajte Specifikacije i Točke za podizanje.

  3. S donje strane uređaja i na desnoj strani pogonske pumpe otpustite maticu koja pričvršćuje vijak za podešavanje mehanizma za povratak u neutralni položaj (Slika 105).

   g379040

   Upozorenje

   Motor mora biti upaljen za konačno podešavanje vučnog pogona. To može uzrokovati tjelesne ozljede.

   Ruke, noge, lice i druge dijelove tijela držite podalje od prigušivača, drugih vrućih dijelova motora i svih rotirajućih dijelova.

  4. Pokrenite motor i otpustite parkirnu kočnicu.

  5. Okrećite vijak za podešavanje mehanizma za povratak u neutralni položaj u bilo kojem smjeru dok se kotači ne prestanu okretati.

  6. Pritegnite maticu na 22 Nm.

  7. Ugasite motor i izvadite ključ.

  8. Uklonite podmetače i spustite uređaj na tlo.

  9. Izvršite probnu vožnju kako biste osigurali da se uređaj ne miče kad je papučica snage u NEUTRALNOM položaju.

  Provjera poravnanja stražnjih kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Provjerite konvergenciju stražnjih kotača.
  1. Okrenite upravljač tako da stražnji kotači budu okrenuti prema naprijed.

  2. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  3. Na visini osovine izmjerite udaljenost od središta do središta na prednjoj i stražnjoj strani upravljačkih guma.

   Note: Podešavanje konvergencije stražnjih kotača ispravno je ako je razlika između mjerenja prednjeg i stražnjeg kotača 6 mm ili manje (Slika 106).

   g009169
  4. Ako je mjerenje veće od 6 mm, podesite konvergenciju stražnjih kotača; pogledajte Podešavanje konvergencije stražnjih kotača.

  Podešavanje konvergencije stražnjih kotača

  1. Otpustite protumaticu na svakom kraju vezne šipke (Slika 107).

   Note: Kraj vezne šipke s vanjskim utorom ima lijevi navoj.

   g004136
  2. Upotrijebite plosnati dio šipke za ključ kako biste okrenuli veznu šipku.

  3. Na visini osovine izmjerite udaljenost od središta do središta na prednjoj i stražnjoj strani upravljačkih guma.

   Note: Podešavanje konvergencije stražnjih kotača ispravno je ako je razlika između mjerenja prednjeg i stražnjeg kotača 6 mm ili manje.

  4. Ponovite korake 2 i 3 ako je to potrebno.

  5. Zategnite protumatice.

  Održavanje sustava hlađenja

  Sigurnost rashladnog sustava

  • Gutanje rashladne tekućine može uzrokovati trovanje; držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

  • Izbacivanje vruće rashladne tekućine pod tlakom ili diranje vrućeg hladnjaka ili okolnih dijelova može uzrokovati teške opekline.

   • Uvijek pustite da se motor hladi barem 15 minuta prije uklanjanja čepa hladnjaka.

   • Pri otvaranju čepa hladnjaka upotrijebite krpu i polako otvorite čep kako bi para mogla izaći.

  Specifikacija rashladne tekućine

  Spremnik rashladne tekućine u tvornici se puni otopinom vode i rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja na osnovi etilen-glikola u omjeru 50:50.

  Important: Upotrebljavajte samo rashladne tekućine dostupne na tržištu koje zadovoljavaju specifikacije iz tablice standarda rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.Nemojte upotrebljavati tradicionalnu (zelenu) anorgansku rashladnu tekućinu (IAT). Nemojte miješati tradicionalnu rashladnu tekućinu i rashladnu tekućinu produljenog vijeka trajanja.

  Tablica vrsta rashladnih tekućina

  Rashladna tekućina na osnovi etilen-glikola

  Inhibitor korozije

  Rashladna tekućina produljenog vijeka trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se oslanjati na boju rashladne tekućine za određivanje razlike između tradicionalne (zelene) anorganske rashladne tekućine (IAT) i rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.Proizvođači rashladnih tekućina mogu obojati rashladnu tekućinu produljenog vijeka trajanja u sljedeće boje: crvena, ružičasta, narančasta, žuta, plava, plavozelena, ljubičasta i zelena. Upotrebljavajte rashladnu tekućinu koja zadovoljava specifikacije iz tablice standarda rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.

  Standardi rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Omjer rashladne tekućine i vode trebao bi iznositi 50:50.

  • Poželjno: Kad miješate rashladnu tekućinu iz koncentrata, miješajte je s destiliranom vodom.

  • Poželjni izbor: Ako destilirana voda nije dostupna, upotrijebite prethodno izmiješanu rashladnu tekućinu, a ne koncentrat.

  • Minimalni zahtjev: Ako destilirana voda i prethodno izmiješana rashladna tekućina nisu dostupni, pomiješajte koncentriranu rashladnu tekućinu s čistom vodom za piće.

  Provjeravanje razine rashladne tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu rashladne tekućine.
 • Oprez

  Ako je motor bio upaljen, može doći do izbacivanja vruće rashladne tekućine pod tlakom, što može uzrokovati opekline.

  • Ne uklanjajte čep hladnjaka dok motor radi.

  • Pri otvaranju čepa hladnjaka upotrijebite krpu i polako otvorite čep kako bi para mogla izaći.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Provjerite razinu rashladne tekućine u ekspanzijskoj posudi (Slika 108).

   Note: Razina rashladne tekućine je ispravna ako se nalazi između oznake Add (Dopuniti) i oznake Full (Napunjeno).

   g375925
  4. Ako je razina rashladne tekućine niska, uklonite čep ekspanzijske posude i dolijte navedenu rashladnu tekućinu do oznake Full (Napunjeno).

   Note: Nemojte prepuniti ekspanzijsku posudu rashladnom tekućinom.

  5. Postavite čep ekspanzijske posude.

  6. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Uklanjanje prljavštine iz rashladnog sustava

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Uklonite prljavštinu iz filtra, hladnjaka ulja i hladnjaka.(Češće u prljavim uvjetima rada).
 • Svakih 100 sati
 • Pregledajte crijeva rashladnog sustava.
 • Svake 2 godine
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Temeljito očistite svu prljavštinu iz prostora motora.

  4. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  5. Otključajte stražnju rešetku i otvorite je (Slika 109).

   g004138
  6. Temeljito očistite rešetku komprimiranim zrakom.

  7. Okrenite 2 zapora na hladnjaku ulja prema unutra i nagnite hladnjak ulja (Slika 110).

   g379098
  8. Temeljito očistite obje strane hladnjaka ulja i hladnjaka (Slika 111) komprimiranim zrakom.

   g379099
  9. Podignite hladnjak ulja i pričvrstite ga 2 zaporima.

  10. Zatvorite i zaključajte rešetku.

  Održavanje kočnica

  Podešavanje parkirnih kočnica

  Podesite radne kočnice ako je slobodan hod papučice kočnice veći od 13 mm ili se javlja proklizavanje kočnica. Slobodan hod je udaljenost za koju se papučica kočnice pomakne prije nego što osjetite otpor papučice kočenja.

  1. Pripremite uređaj, pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite parkirnu kočnicu.

  3. Upotrijebite zračnost motora kotača kako biste zaljuljali bubnjeve kočnica s jedne strane na drugu i osigurali da su slobodni, prije i nakon podešavanja.

  4. Lagano pritisnite papučicu kočnice i izmjerite udaljenost za koju se papučica pomakne bez otpora (Slika 112).

   Note: Podesite kočnice ako je slobodan hod (Slika 112) papučice kočnice veći od 2,5 cm ili ako je potrebna veća sila za aktivaciju parkirne kočnice.

   g026816
  5. Kako biste smanjili slobodan hod papučice kočnice, otpustite prednje protumatice na kraju s navojima svakog kabela kočnice (Slika 113).

   g379043
  6. Zategnite stražnje matice kako biste pomaknuli kabel unatrag, tako da slobodan hod (Slika 112) papučice kočnice bude između 6 i 13 mm, prije nego što se parkirna kočnica aktivira na kotačima.

  7. Zategnite prednje protumatice i osigurajte da oba kabela aktiviraju kočnice istovremeno.

   Note: Osigurajte da se kabelska zaštitna cijev ne okreće dok zatežete protumatice.

  Podešavanje zapora parkirne kočnice

  Ako se parkirna kočnica ne može aktivirati i zaključati, potrebno je podesiti zapinjač kočnice.

  1. Pripremite uređaj, pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite 2 vijka koji pričvršćuju zapinjač parkirne kočnice za okvir (Slika 114).

   g011617
  3. Pritisnite papučicu parkirne kočnice sve dok zapor kočnice u potpunosti ne sjedne u zapinjač kočnice (Slika 114).

  4. Pritegnite 2 vijka kako biste zaključali podešeni položaj.

  5. Pritisnite papučicu kočnice kako biste otpustili parkirnu kočnicu.

  6. Provjerite podešavanje i podesite ako je to potrebno.

  Održavanje remena

  Napinjanje remena alternatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Provjerite stanje i napetost remena alternatora.
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite stanje i napetost remena alternatora.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Provjerite napetost remena alternatora tako da ga pritisnete (Slika 115) na pola puta između alternatora i remenice radilice s 10 kg sile.

   Note: Remen bi trebao imati otklon od 11 mm. Ako otklon nije ispravan, nastavite na korak 4. Ako je otklon ispravan, preskočite na korak 7.

   g003976
  4. Otpustite vijak koji pričvršćuje alternator za nosač i zakretni vijak (Slika 115).

  5. Umetnite polugu za izdizanje između alternatora i motora te povucite alternator prema van.

  6. Kad je remen napet kako je opisano u koraku 3, zategnite vijke koji pričvršćuju alternator za nosač i zakretni vijak alternatora.

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Specifikacija hidrauličkog sustava

  Spremnik se u tvornici puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom. Provjerite razinu hidraulične tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  Preporučena hidraulična tekućina: Hidraulična tekućina produljenog vijeka trajanja Toro PX; dostupna u kantama od 19 l i bačvama od 208 l.

  Note: Uređaj u kojem se upotrebljava preporučena zamjenska tekućina zahtijeva rjeđe zamjene tekućine i filtara.

  Zamjenske hidraulične tekućine: Ako hidraulična tekućina produljenog vijeka trajanja Toro PX nije dostupna, možete upotrijebiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tekućinu na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog raspona za sva sljedeća materijalna svojstva i koja zadovoljava industrijske standarde. Nemojte upotrebljavati sintetičku tekućinu. Nađite zadovoljavajuć proizvod u dogovoru sa svojim distributerom maziva.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Hidraulična tekućina protiv trošenja s visokim indeksom viskoznosti i niskim stiništem, ISO VG 46

  Materijalna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 ili više
   Stinište, ASTM D97–37 °C do –45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Većina hidrauličnih tekućina je gotovo bezbojna, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidraulično tekućinu u bočicama od 20 ml. Jedna je bočica dovoljna za količinu od 15 do 22 l hidraulične tekućine. Naručite dio br. 44-2500 od svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Important: Sintetička biorazgradiva hidraulična tekućina Toro Premium jedina je sintetička biorazgradiva tekućina koju je odobrila tvrtka Toro. Ta je tekućina kompatibilna s elastomerima koji se upotrebljavaju u hidrauličkim sustavima tvrtke Toro i primjerena je za širok raspon temperatura. Kompatibilna je i s konvencionalnim mineralnim uljima, ali kako bi biorazgradivost i učinkovitost bile na najvišoj mogućoj razini, trebalo bi temeljito isprati konvencionalnu tekućinu iz hidrauličkog sustava. Sintetička biorazgradiva hidraulična tekućina Toro Premium dostupna je kod vašeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro u kantama od 19 l ili bačvama od 208 l.

  Provjeravanje razine hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Spremnik se u tvornici puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom. Najbolje je provjeriti hidraulično ulje kad je tekućina hladna. Uređaj bi trebao biti u konfiguraciji za transport.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite područje oko otvora za ulijevanje i čepa hidrauličnog spremnika (Slika 116).

   g376007
  3. Uklonite čep/šipku za mjerenje razine tekućine iz otvora za ulijevanje i obrišite je čistom krpom.

  4. Umetnite šipku za mjerenje u otvor za ulijevanje, a zatim je uklonite i provjerite razinu tekućine.

   Note: Razina tekućine trebala bi biti u radnom rasponu na šipki za mjerenje.

   Important: Nemojte prepuniti spremnik.

  5. Ako je razina niska, dodajte odgovarajuću količinu tekućine kako biste podigli razinu do oznake Full (Napunjeno).

  6. Postavite čep/šipku za mjerenje na otvor za ulijevanje.

  Provjeravanje hidrauličnih vodova i crijeva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite hidraulične vodove i crijeva.
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima i crijevima curenja, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, labavih pričvrsnih elemenata, oštećenja zbog vremenskih prilika ili kemijskih oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavka s radom.

  Zamjena filtra punjenja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite filtar punjenja.
 • Svakih 1000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite filtar punjenja.
 • Important: Upotreba bilo kojeg drugog filtra može poništiti jamstvo nekih dijelova.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Nagnite sjedalo; pogledajte Naginjanje sjedala.

  3. Na lijevoj strani uređaja, poravnajte posudu za pražnjenje ispod filtra punjenja (Slika 117).

   g376339
  4. Uklonite filtar.

  5. Obrišite pričvrsni dio glave filtra.

  6. Nanesite tanak sloj navedene hidraulične tekućine na brtvu novog filtra punjenja.

  7. Ručno postavite filtar na glavu filtra tako da brtva dodirne pričvrsnu površinu i zatim okrenite filtar za još pola okreta.

  8. Spustite i zaključajte sjedalo; pogledajte Spuštanje sjedala.

  Provjera curenja

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 2 minute da se izbaci zrak iz hidrauličnog sustava.

  2. Isključite motor, izvadite ključ i provjerite je li došlo do curenja na filtru povrata i filtru punjenja.

   Note: Popravite sva curenja hidraulične tekućine.

  Kapacitet hidraulične tekućine

  Zamjena hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 2000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Ako tekućina postane onečišćena, obratite se svom distributeru tvrtke Toro jer se sustav mora isprati. Onečišćena tekućina mliječne je ili crne boje u usporedbi s čistom tekućinom.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod spojnice hidrauličnog spremnika od 90° (Slika 118); pogledajte Kapacitet hidraulične tekućine.

   g379100
  3. Odspojite cijev za povrat rashladne tekućine iz spojnice od 90° i pustite da se spremnik isprazni.

  4. Kad hidraulična tekućina prestane istjecati iz spremnika, postavite cijev.

  5. Napunite spremnik navedenom hidrauličnom tekućinom; pogledajte Specifikacija hidrauličkog sustava i Kapacitet hidraulične tekućine.

   Important: Upotrebljavajte samo navedene hidraulične tekućine. Druge tekućine mogu uzrokovati oštećenja sustava.

  6. Postavite čep spremnika.

  7. Upalite motor i pomoću svih komandi za hidraulični sustav rasporedite hidrauličnu tekućinu u sustav.

  8. Provjerite je li došlo do curenja hidraulične tekućine; pogledajte Provjera curenja.

  9. Provjerite razinu; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  Održavanje sustava jedinica za rezanje

  Sigurnost noževa

  Istrošeni ili oštećeni noževi ili noževi ležišta mogu se slomiti i komadići bi mogli biti odbačeni prema vama ili prolaznicima te tako uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.

  • Povremeno provjerite jesu li noževi ili noževi ležišta prekomjerno istrošeni ili oštećeni.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri servisiranju noževa budite oprezni i nosite rukavice. Uvijek zamijenite ili naoštrite noževe ili noževe ležišta; nikad ih nemojte ravnati ili variti.

  • Ako uređaj ima više jedinica za rezanje, pazite kako okrećete pojedinačne jedinice; okretanje jedne jedinice za rezanje može uzrokovati okretanje cilindara u drugim jedinicama.

  Provjera dodirne točke cilindara i noževa ležišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite dodirnu točku cilindara i noževa ležišta.
 • Svaki dan prije upravljanja uređajem provjerite dodirnu točku cilindara i noževa ležišta, bez obzira na to je li kvaliteta košnje prethodno bila prihvatljiva. Cilindar i noževi ležišta moraju se lagano dodirivati po cijeloj njihovoj dužini (pogledajte odjeljak o podešavanju cilindara i noževa ležišta u Uputama za upotrebu).

  Oštrenje jedinica za rezanje

  Upozorenje

  Dodirivanje jedinica za rezanje ili drugih dijelova u pokretu može dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Držite prste, ruke i odjeću podalje od jedinica za rezanje i drugih pomičnih dijelova.

  • Nikad nemojte pokušavati rukama ili nogama okretati jedinice za rezanje dok je motor upaljen.

  Note: Dodatne upute i postupci o oštrenju dostupni su u Osnovama cilindričnih kosilica tvrtke Toro (sa smjernicama za oštrenje), Obrazac 09168SL.

  Note: Tijekom oštrenja, prednje jedinice rade zajedno i stražnje jedinice rade zajedno.

  Priprema uređaja

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Kad je motor isključen, a ključ je u položaju za pokretanje, pristupite glavnom izborniku sustava InfoCenter.

  3. U glavnom se izborniku pomaknite dolje do izbornika Upotreba pomoću srednjeg gumba, a odaberite ga pritiskom na desni gumb.

  4. U izborniku Upotreba pomaknite se dolje do stavke Front Backlap (Prednje oštrenje) i Rear Backlap (Stražnje oštrenje) i aktivirajte prednje, stražnje ili oba oštrenja pritiskom na desni gumb kako biste UKLJUčILI željeni komplet jedinica za rezanje ako je ISKLJUčEN.

  5. Pritisnite lijevi gumb kako biste spremili postavke i izašli iz izbornika.

  6. Obavite početna podešavanja cilindara i noževa ležišta koja su primjerena za oštrenje na svim jedinicama za rezanje koje se moraju naoštriti; pogledajte Upute za upotrebu jedinica za rezanje.

  Oštrenje cilindara i noževa ležišta

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu.

   Opasnost

   Promjena brzine motora za vrijeme oštrenja može uzrokovati zatajenje cilindara.

   • Nikad nemojte mijenjati brzinu motora dok oštrite.

   • Oštrite samo kad motor radi u praznom hodu.

  2. Kad je poluga za košnju/transport u položaju za KOšNJU, pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj UKLJUčENO. Pomaknite polugu za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje prema naprijed kako biste započeli postupak oštrenja na odabranim cilindrima.

  3. Kistom s dugačkom ručkom nanesite brusnu pastu.

   Important: Nikad nemojte koristiti kist s kratkom ručkom.

  4. Ako cilindri zataje ili počnu raditi nepredvidljivo tijekom oštrenja, odaberite veću brzinu cilindra dok se brzina ne stabilizira i zatim vratite željenu brzinu cilindra. To možete učiniti pomoću gumba u sustavu InfoCenter.

  5. Ako morate podesiti jedinice za rezanje za vrijeme oštrenja, pratite sljedeće korake:

   1. Pomaknite polugu za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje unatrag i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ISKLJUČENO.

   2. Ugasite motor i izvadite ključ.

   3. Podesite jedinice za rezanje.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  6. Ponovite korak 3 za ostale jedinice za rezanje koje želite oštriti.

  Završavanje oštrenja

  1. Pomaknite polugu za podizanje/spuštanje jedinica za rezanje unatrag i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj ISKLJUčENO.

  2. Ugasite funkciju oštrenja pomoću gumba u sustavu InfoCenter.

   Important: Ako nakon oštrenja ne ISKLJUčITE funkciju oštrenja, jedinice za rezanje neće se podizati ni pravilno raditi.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Isperite svu brusnu pastu s jedinica za košnju.

  5. Kako biste bolje naoštrili oštrice, nakon oštrenja prođite turpijom preko prednje strane noževa ležišta.

   Note: Oštrenje oštrice može dovesti do stvaranja izbočina ili grubih rubova. Kako biste poboljšali oštricu i uklonili izbočine, prođite turpijom preko oštrice pod kutom od 90º u odnosu na prednju stranu noževa ležišta.

  6. Podesite cilindar jedinice za rezanje i noževe ležišta po potrebi.

  7. Podesite brzinu cilindra jedinice za rezanje na željenu postavku za košnju.

  Održavanje šasije

  Provjera sigurnosnog pojasa

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni pojas.
  1. Provjerite da na pojasevima nema tragova trošenja, rezova i drugih oštećenja. Zamijenite sigurnosni pojas/pojaseve ako neka komponenta nije ispravna.

  2. Po potrebi očistite sigurnosni pojas.

  Prošireno održavanje

  Šasija i motor

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svake 2 godine
 • Zamijenite hidraulične cijevi.
 • Zamijenite crijeva za rashladnu tekućinu.
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Čišćenje

  Pranje uređaja

  Po potrebi operite uređaj vodom ili blagim deterdžentom. Možete upotrijebiti krpu pri pranju uređaja.

  Important: Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati slanu ili tehnološku vodu.

  Important: Nemojte prati uređaj visokotlačnim čistačima. Visokotlačni čistači mogu oštetiti električni sustav, olabaviti važne naljepnice ili isprati potrebnu mast na mjestima trenja. Nemojte upotrebljavati prekomjerne količine vode u blizini upravljačke ploče, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati uređaj dok motor radi. To može dovesti do unutarnjeg oštećenja motora.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Priprema kosilice

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, aktivirajte parkirnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Temeljito očistite kosilicu, jedinice za rezanje i motor.

  3. Provjerite tlak u gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  4. Provjerite čvrstoću svih pričvrsnica; učvrstite ih po potrebi.

  5. Podmažite ili nauljite sve mazalice i okretne točke. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano obrusite i upotrijebite boju za popravak na obojenim površinama koje su izgrebane, oguljene ili zahrđale. Popravite udubljenja na karoseriji ako ih ima.

  7. Održavajte akumulator i kabele na sljedeći način; pogledajte Sigurnost električnog sustava:

   1. Uklonite priključke akumulatora iz klema.

   2. Očistite akumulator, priključke i kleme pomoću žičane četke i otopine – sode bikarbone.

   3. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

   4. Polako punite akumulator svakih 60 dana na 24 sata kako biste spriječili sulfataciju.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz posude za ulje i vratite čep za pražnjenje na mjesto.

  2. Uklonite i bacite uljni filtar. Postavite novi uljni filtar.

  3. Napunite motor navedenim motornim uljem.

  4. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu otprilike dvije minute.

  5. Ugasite motor i izvadite ključ.

  6. Isperite spremnik za gorivo svježim, čistim gorivom.

  7. Učvrstite sve priključke za gorivo.

  8. Temeljito očistite i servisirajte sklop pročistača zraka.

  9. Zabrtvite ulaz pročistača zraka i ispušni otvor pomoću trake otporne na vremenske uvjete.

  10. Provjerite razinu antifriza i dodajte otopinu vode i rashladne tekućine na osnovi etilen-glikola u omjeru 50:50 u količini koja je potrebna za očekivanu najmanju temperaturu u vašem području.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite uređaj duže od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga do kraja. Skladištite ga na polici ili u uređaju. Ako ga skladištite u uređaju, odspojite kabele. Skladištite akumulator u hladnom okruženju kako biste spriječili njegovo brzo pražnjenje. Osigurajte da je akumulator potpuno napunjen kako biste spriječili smrzavanje akumulatora. Specifična težina potpuno napunjenog akumulatora je između 1,265 i 1,299.