Uvod

Ta stroj je kosilnica z rezilnim vretenom s sedežem, ki ga lahko uporabljajo profesionalni in najeti upravljavci za komercialne namene. Primarno je zasnovana za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na ploščici s serijsko številko (če je nameščena).

g259591

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim simbolom (Diagram 2), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so podrobnejše navedene v ločeni Izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

V skladu s 4442. ali 4443. členom zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v 4442. členu, če ni v ustreznem delujočem stanju oziroma če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi uporabniški priročnik za motor vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) in kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan skladno s standardoma EN ISO 5395 (če so izvedeni vsi postopki priprave) in ANSI B71.4 -2017.

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Priročnika za upravljanje.

 • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

 • Ne postavljajte rok ali nog blizu premičnih delov stroja.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj. Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal127-2470
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

Stroj z oznako CE

decal133-2931
decal136-3721
decal136-3731
decal136-3732

Nastavitve

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Priprava stroja

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite rezalne enote in aktivirajte parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo.

 3. Pred uporabo preverite zračni tlak v pnevmatikah; glejte Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah.

  Note: Pnevmatike so pri dostavi prenapolnjene. Pred upravljanjem stroja nastavite tlak v pnevmatikah.

 4. Preverite raven tekočine hidravličnega sistema; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

 5. Namažite stroj, glejte Mazanje ležajev in puš.

  Important: Če stroja ne namažete pravilno, lahko pride do prezgodnje okvare kritičnih delov.

 6. Odprite pokrov motorja in preverite raven hladilne tekočine; glejte Preverjanje ravni hladilne tekočine.

 7. Preverite raven motornega olja in zaprite in zapahnite pokrov motorja; glejtePreverjanje ravni motornega olja.

  Note: Motor je dobavljen z oljem v okrovu ročične gredi, vendar priporočamo, da preverite raven olja pred prvim zagonom motorja in po njem.

Nastavitev položaja krmilnega vzvoda

Položaj krmilnega vzvoda lahko nastavite za svoje udobje.

 1. Odvijte 2 vijaka, ki pritrjujeta krmilni vzvod na nosilec (Diagram 3).

  g004152
 2. Zavrtite krmilni vzvod v želen položaj in privijte oba vijaka.

Namestitev rezalnih enot

Deli potrebni za ta postopek:

Rezalne enote5

Priprava stroja

Pozor

Če ne prekinete napajanja rezalnih enot, lahko nekdo pomotoma zažene rezalno enoto in s tem povzroči resne poškodbe dlani in stopal.

Pred delom na rezalnih enotah vedno odklopite priključek za prekinitev napajanja (Diagram 44).

 1. Sprostite nosilec sedeža, prekucnite sedež in nosilec v odprto pozicijo in ga podprite s podpornimi drogovi (Diagram 4).

  g375231
 2. Odklapljanje 48 VDC sistemskega povezovalnega kabla za odklop akumulatorja (Diagram 5).

  g375232
 3. Na vsaki izmed dvižnih rok rezalne enote odstranite varovalni zatič, ki pritrjuje pokrovček na vrtljivi jarem, ter odstranite pokrovček (Diagram 6).

  g003975

Priprava rezalnih enot

 1. Odstranite rezalne enote iz kartonske embalaže.

 2. Sestavite in prilagodite, kot je to opisano v Priročniku za upravljanje rezalne enote.

 3. Prepričajte se, da je protiutež (Diagram 7) nameščena na pravi konec rezalne enote, kot je to opisano v Priročniku za upravljanje rezalne enote.

  g027133
 4. Namažite gred nosilnega okvirja s čistim mazivom (Diagram 8).

  g375263
 5. Ponovite korake od 1 do 4 za preostale rezalne enote.

Postavitev kompenzacijske vzmeti

Rezalni enoti 2 in 4
g378839
 1. Če je razcepka nameščena v zadnjo odprtino palice kompenzacijske vzmeti – odstranite razcepko in jo vstavite v odprtino zraven nosilca (Diagram 10).

  g375689
 2. Odstranite dve varovalni matici (⅜") in dva nosilna vijaka (⅜ x 1 ¼"), ki pritrjujeta nosilec kompenzatorja na okvir rezalne enote (Diagram 11).

  g375690
 3. Odstranite varovalno matico s prirobkom (⅜"), ki pritrjuje vijak s cilindrično glavo kompenzacijske vzmeti na desni jeziček nosilnega okvirja, in odstranite kompenzacijsko vzmet iz rezalne enote (Diagram 12).

  Note: Ne odstranite matice s prirobkom z vijaka s cilindrično glavo.

  g375691
 4. Vijak s cilindrično glavo kompenzacijske vzmeti vstavite v desni jeziček nosilnega okvirja (Diagram 13) in nanj privijte varovalno matico s prirobkom (⅜").

  g375694
 5. Poravnajte odprtine v nosilcu kompenzatorja z odprtinami v okvirju rezalne enote (Diagram 14).

  Note: Podporna zanka vodila cevi je poravnana s sredino stroja.

  g378789
 6. Pritrdite nosilec kompenzatorja na okvir rezalne enote z dvema nosilnima vijakoma (⅜ x 1 ¼") in dvema varovalnima maticama s prirobkom (⅜").

 7. Zategnite matici in vijaka z zateznim momentom 37-45 N∙m.

 8. Ponovite korake od 1 do 7 za drugo rezalno enoto.

Namestitev sprednjih rezalnih enot na dvižne roke

 1. Potisnite rezalno enoto pod dvižno roko (Diagram 15).

  g375274
 2. Nastavite vrtljivi jarem na gred nosilnega okvirja.

 3. Nastavite pokrovček na vrtljivi jarem in poravnajte odprtine na gredi nosilnega okvirja, vrtljivem jarmu in pokrovčku.

 4. Pritrdite pokrovček in gred nosilnega okvirja na vrtljivi jarem z varovalnim zatičem.

  Zaklep vrtenja rezalnih enot za košnjo trave na pobočju – Zaklenite vrtenje rezalnih enot, da preprečite rezalnim enotam, da se usmerijo navzdol po pobočju, ko kosite travo na strmem terenu počez. Uporabite odprtino na vrtljivem jarmu (Diagram 16) da zaklenete rezalno enoto. Uporabite režo za rezalno enoto z možnostjo krmarjenja.

  g375251

Namestitev zadnjih rezalnih enot na dvižne roke

Rezalne enote so prilagojene za košnjo v višini 1,2 cm ali več
 1. Potisnite rezalno enoto pod dvižno roko (Diagram 17).

  g375252
 2. Nastavite vrtljivi jarem na gred nosilnega okvirja.

 3. Nastavite pokrovček na vrtljivi jarem in poravnajte odprtine na gredi nosilnega okvirja, vrtljivem jarmu in pokrovčku.

 4. Gred vrtljive roke in pokrovček pritrdite na gred nosilnega okvirja z varovalnim zatičem.

  Zaklep vrtenja rezalnih enot za košnjo trave na pobočju – Zaklenite vrtenje rezalnih enot, da preprečite rezalnim enotam, da se usmerijo navzdol po pobočju, ko kosite travo na strmem terenu počez. Uporabite odprtino na vrtljivem jarmu (Diagram 17) da zaklenete rezalno enoto. Uporabite režo za rezalno enoto z možnostjo krmarjenja.

  g375251
 5. Ponovite korake od 1 in 2 za drugo zadnjo rezalno enoto.

Namestitev zadnjih rezalnih enot na dvižne roke

Rezalne enote so prilagojene za košnjo v višini 1,2 cm ali manj
 1. Odstranite zatič s podložko, ki pritrjuje vrtljivi jarem na dvižno roko in izvlecite gred iz dvižne roke (Diagram 19).

  g375236
 2. Nastavite vrtljivi jarem na gred nosilnega okvirja (Diagram 20).

  g375237
 3. Nastavite pokrovček na vrtljivi jarem in poravnajte odprtine na gredi nosilnega okvirja, vrtljivem jarmu in pokrovčku.

 4. Vrtljivi jarem in pokrovček pritrdite na gred nosilnega okvirja z varovalnim zatičem.

  Zaklep vrtenja rezalnih enot za košnjo trave na pobočju – Zaklenite vrtenje rezalnih enot, da preprečite rezalnim enotam, da se usmerijo navzdol po pobočju, ko kosite travo na strmem terenu počez. Uporabite odprtino na vrtljivem jarmu (Diagram 21) da zaklenete rezalno enoto. Uporabite režo za rezalno enoto z možnostjo krmarjenja.

  g375251
 5. Potisnite rezalno enoto pod dvižno roko (Diagram 22).

  g375239
 6. Vrtljivi jarem vstavite v dvižno roko in gred pritrdite na roko z zatičem in podložko.

 7. Ponovite korake od 1 do 6 za drugo zadnjo rezalno enoto.

Namestitev verig dvižne roke rezalne enote

Pritrdite verigo dvižne roke na nosilec verige z varovalnim zatičem (Diagram 23).

Note: Uporabite ustrezno število verižnih členov, kot je to opisano v Priročniku za upravljanje rezalne enote.

g003948

Sestavljanje motorjev vretena z rezalnimi enotami

 1. Nanesite sloj čistega maziva v utore gredi motorja vretena.

 2. Nanesite sloj olja na tesnilni obroč motorja vretena in ga namestite na prirobnico motorja.

 3. Motor poravnajte z rezalno enoto tako, da se prirobnice motorja v smeri urinega kazalca ne zataknejo ob vijake (Diagram 24).

  Important: Prepričajte se, da kabel motorja vretena ni zvit ali priščipnjen ter da ni nevarnosti, da bi se lahko priščipnil v prihodnosti.

  g027140
 4. Zavrtite motor v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se prirobnice ne zataknejo za vijake.

 5. Zategnite pritrdilne vijake z zateznim momentom 19-25 N∙m.

 6. Ponovite korake od 1 do 5 za preostale rezalne enote.

Namestitev kompletov za končno obdelavo

Deli potrebni za ta postopek:

Komplet za končno obdelavo (naprodaj ločeno)1

Important: Da zagotovite, da je napeljava električnih kablov pravilna in da kabli niso zviti, namestite motorje na rezalne enote pred namestitvijo kompletov za končno obdelavo.Glejte naslednjo sliko, da določite položaj rezalnih enot in motorjev vretena.

g316995
 1. V levem kotu okvirja (lokacija na rezalni enoti št. 4) odstranite dodatno matico s prirobnico na vijaku, ki pritrjuje nosilec pregrade na stroj (Diagram 26).

 2. Razrahljajte matice na pritrdilnem elementu cevi kompleta za končno obdelavo, vstavite cev v režo na nosilcu pregrade in privijte vijake.

  Note: Medtem ko zategujete matice, uporabite rezervni ključ, da preprečite zvijanje ali prepogibanje cevi.

 3. Nastavite ploščo s priključki na pritrdilne vijake pregrade tako, da so priključki obrnjeni, kot je prikazano na sliki Diagram 26.

 4. Pritrdite ploščo s priključki na enega izmed pritrdilnih vijakov z matico s prirobnico, ki ste jo odvili pred tem.

 5. Poiščite kabelski snop na stroju in priklopite priključke na tiste v kompletu za končno obdelavo.

  g316962
 6. Ponovite proces za preostale 4 lokacije pregrade, kot je prikazano na slikah od Diagram 27 do Diagram 30.

  Important: Na drugih lokacijah je položaj plošče s priključki drugačen, tako da lahko cev napeljete skozi nosilec pregrade do rezalne enote brez zvijanja ali prepogibanja.

  g316994
  g316976
  g316996
  g316998

Uporaba stojala rezalne enote

Deli potrebni za ta postopek:

Stojalo rezalne enote1

Kadarkoli morate rezalno enoto nagniti, da izpostavite rezilo/vreteno, podprite zadnji del rezalne enote s stojalom, da zagotovite, da se matice na zadnji strani vijakov za prilagajanje letvice ne dotikajo delovne površine (Diagram 31).

g003985

Pritrdite stojalo na nosilec verige z varovalnim zatičem (Diagram 32).

g004144

Namestitev 48-V povezovalnega kabla za odklop akumulatorja in zapiranje nosilca sedeža

 1. Nanesite dielektrično mast na kontaktne površine povezovalnega kabla za odklop akumulatorja (Diagram 33).

  g353655
 2. Vključite povezovalni kabel za odklop akumulatorja v 48-V sistemski priključek.

 3. Vrnite sedež in nosilec sedeža v zaprti položaj in zapahnite nosilec (Diagram 34).

  g379173

Namestitev zaklepa pokrova motorja CE

Deli potrebni za ta postopek:

Zaklep pokrova motorja, tesnilo, protimatica1
Podložka1
 1. Sprostite in dvignite pokrov motorja.

 2. Izvlecite gumijasti vtič iz odprtine na levi strani pokrova (Diagram 35).

  g027072
 3. Prepričajte se, da je tesnilo vstavljeno v zaklep pokrova motorja (Diagram 36).

  g375326
 4. Odstranite matico z zatiča.

 5. Z zunanje strani pokrova motorja, vstavite kljukasti del zatiča skozi odprtino v pokrovu.

  Note: Tesnilo mora biti na zunanji strani pokrova.

 6. Na notranji strani pokrova pritrdite zatič na pokrov z matico in podložko.

 7. Zaprite pokrov motorja in uporabite priloženi ključ zaklepa pokrova motorja, da preverite, ali se zatič ujame v okvir, ko zaklenete zaklep.

Lepljenje nalepk CE

Deli potrebni za ta postopek:

Nalepka CE1
Nalepka z letnico proizvodnje1
Opozorilna nalepka1

Lepljenje nalepke CE

 1. Z izopropilnim alkoholom in čisto krpo očistite predel pokrova motorja ob zaklepu in pustite, da se posuši. (Diagram 37).

  g375337
 2. Odstranite zadnjo plast z nalepke CE.

 3. Nalepko nalepite na pokrov motorja.

Lepljenje nalepke z letom proizvodnje

 1. Z izopropilnim alkoholom in čisto krpo očistite predel ob tipski ploščici na nosilcu talne plošče in pustite, da se nosilec posuši (Diagram 38).

  g375339
 2. Odstranite zadnjo plast z nalepke z letnico proizvodnje.

 3. Nalepko nalepite na nosilec talne plošče.

Lepljenje opozorilne nalepke CE

 1. Z izopropilnim alkoholom in čisto krpo očistite površino opozorilne nalepke 133-2930 in pustite, da se posuši (Diagram 39).

  g375338
 2. Odstranite zadnjo plast z opozorilne nalepke CE.

 3. Nalepite opozorilno nalepko CE čez nalepko 133-2930.

Pregled izdelka

g260768

Stopalka za vožnjo

Stopalka za vožnjo (Diagram 41) nadzira premikanje stroja naprej in nazaj. Pritisnite zgornji del stopalke za premikanje stroja naprej in spodnji del za premikanje nazaj. Hitrost vožnje je odvisna od tega, kako daleč pritisnete stopalko. Ko stroj ni obremenjen, za največjo hitrost vožnje pritisnite stopalko do konca, pri čemer mora biti ročica plina v položaju HITRO.

Za zaustavitev stroja zmanjšajte pritisk stopala na stopalko za vožnjo in pustite, da se vrne v središčni položaj.

g003955

Ročica za košnjo/prevoz

Uporabite ročico za košnjo/prevoz(Diagram 41), da prestavite stroj v način za KOšNJO ali način za PREVOZ. Potisnite ročico naprej, da izberete način za KOšNJO ali jo povlecite nazaj, da izberete način za PREVOZ.

Note: Rezalne enote se ne spustijo, ko je ročica za košnjo/prevoz v položaju za PREVOZ.

Omejevalnik hitrosti košnje

Ko je omejevalnik hitrosti košnje (Diagram 41) preklopljen gor/naprej, omejuje hitrost košnje in dovoljuje vklop rezalnih enot. Vsak distančnik prilagodi hitrost košnje za 0,8 km/h. Več kot je distančnikov na vrhu vijaka, počasneje se stroj premika. Preklopite omejevalnik hitrosti košnje nazaj za polno transportno hitrost.

Zavorna stopalka

Za ustavljanje stroja pritisnite zavorno stopalko (Diagram 41).

Parkirna zavora

Za vklop parkirne zavore pritisnite zavorno stopalko in pritisnite zgornji del naprej, da jo zaklenete v položaj (Diagram 41). Za sprostitev parkirne zavore pritisnite zavorno stopalko, dokler se zapah parkirne zavore ne odmakne.

Stopalka za nastavitev nagiba volana

Za nagib volana v smeri proti vam pritisnite stopalko za nastavitev (Diagram 41) navzdol, povlecite volanski drog proti sebi v najbolj udoben položaj in sprostite stopalko.

Stikalo za hitrost motorja

Stikalo za hitrost motorja ima dva načina za spreminjanje hitrosti motorja (Diagram 42). S hitrimi pritiski na stikalo lahko spremenite hitrost motorja v intervalih 100 vrt/min. Če stisnete stikalo, se bo hitrost motorja samodejno prestavila na najvišjo ali najnižjo vrtilno frekvenco v prostem teku, odvisno od dela stikala, ki ga stiskate.

g021208

Ročica za dviganje/spuščanje rezalnih enot

Ta ročica (Diagram 42) dviga in spušča rezalne enote in jih tudi vklopi in izklopi ko so omogočene v načinu za KOšNJO. Rezalne enote se ne spustijo, ko je ročica za košnjo/prevoz v položaju za PREVOZ.

Stikalo za vžig na ključ

Stikalo za vžig na ključ (Diagram 42) ima 3 položaje: IZKLOP, VKLOP/PREDOGREVANJE in ZAGON.

InfoCenter

Na LCD-zaslonu sistema InfoCenter so prikazani podatki o vašem stroju, na primer stanje delovanja, ter različne diagnostične in druge informacije o stroju (Diagram 42).

Stikalo za omogočitev/onemogočitev

Uporabite stikalo za omogočitev/onemogočitev (Diagram 42) skupaj z ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot, da upravljate z rezalnimi enotami.

Stikalo za žaromete

Obrnite stikalo navzgor, da vklopite žaromete (Diagram 42).

Stikalo za izklop elektrike

Stikalo za izklop elektrike je 12-V napajalna enota za elektronske naprave (Diagram 43).

g004133

Priključek za prekinitev napajanja rezalnih enot

Pred namestitvijo, odstranitvijo ali delom z rezalnimi enotami, prekinite napajanje rezalnih enot tako, da odklopite priključke za prekinitev napajanja rezalnih enot (Diagram 44), ki se nahajajo pod sedežem. Pred ponovno uporabo stroja znova povežite priklopite priključek.

g027134

Pozor

Če ne prekinete napajanja rezalnih enot, lahko nekdo pomotoma zažene rezalno enoto in s tem povzroči resne poškodbe dlani in stopal.

Pred delom na rezalnih enotah vedno odklopite priključek za prekinitev napajanja rezalnih enot.

Krmilniki za sedež

g003954

Ročica za nastavitev položaja sedeža

Povlecite ročico za nastavitev položaja sedeža (Diagram 45), da premaknete sedež naprej ali nazaj. Spustite ročico, da zaklenete položaj sedeža.

Gumb za prilagoditev mase

Vrtite gumb za prilagoditev mase, dokler se vaša masa ne izpiše na okencu merilnika mase.

Gumb za prilagoditev višine

Vrtite gumb za prilagoditev višine, da prilagodite višino sedeža.

Uporaba LCD-zaslona InfoCenter

Na LCD-zaslonu sistema InfoCenter so prikazani podatki o vašem stroju, na primer stanje delovanja, ter različne diagnostične in druge informacije o stroju (Diagram 46). V InfoCenter sistemu je na voljo več prikaznih zaslonov. Med njimi lahko kadar koli preklopite, tako da pritisnete poljuben gumb zaslona InfoCenter, nato pa izberete ustrezno smerno puščico.

g020650
 • Levi gumb, Menu Access (Dostop do menijev)/Back Button (Gumb nazaj) – pritisnite ta gumb, če želite dostopati do različnih InfoCenter menijev. Uporabite ga lahko za izhod iz katerega koli menija, ki ga trenutno uporabljate.

 • Sredinski gumb – Pritisnite ta gumb za premikanje navzdol po menijih.

 • Desni gumb – Pritisnite ta gumb, da odprete meni, kjer desna puščica označuje, da je na voljo dodatna vsebina.

Note: Funkcija posameznega gumba se lahko spremeni glede na to, kaj trenutno potrebujete. Vsak gumb je označen z ikono, ki prikazuje trenutno funkcijo gumba.

Opis ikon na zaslonu InfoCenter

SERVICE DUE (NASLEDNJI SERVIS)Označuje, kdaj je treba opraviti načrtovan servis.
GraphicMerilnik delovnih ur
GraphicIkona za informacije
GraphicHitro
GraphicPočasi
GraphicRaven goriva
GraphicŽarilne svečke delujejo.
GraphicDvignite rezalne enote.
GraphicSpustite rezalne enote.
GraphicUsedite se na sedež.
GraphicParkirna zavora je vklopljena.
GraphicStroj je v dvignjenem položaju (prevoz).
GraphicNevtralni položaj
GraphicStroj je v spuščenem položaju (košnja).
GraphicTemperatura hladilnega sredstva (°C ali °F)
GraphicTemperatura (vroče)
GraphicPriključna gred je vklopljena.
GraphicNi dovoljeno
GraphicZaženite motor.
GraphicZaustavite motor.
GraphicMotor
GraphicStikalo za vžig na ključ
GraphicAkumulator
GraphicMotor/Generator (se ne polni)
GraphicMotor/Generator (se polni)
GraphicE-vreteno
GraphicSprednje brušenje
GraphicZadnje brušenje
GraphicRezalne enote se spuščajo.
GraphicRezalne enote se dvigajo.
GraphicGeslo PIN
GraphicVodilo CAN
GraphicInfoCenter
GraphicSlabo ali okvara
GraphicŽarnica
GraphicIzhod krmilnika TEC ali krmilna žica v snopu
GraphicStikalo
GraphicSprostite stikalo.
GraphicSpremenite v navedeni način.
Simboli so pogosto združeni v stavke. Nekaj primerov je prikazanih v nadaljevanju. 
GraphicPrestavite stroj v nevtralni položaj.
GraphicZagon motorja je zavrnjen.
GraphicIzklop motorja
GraphicHladilna tekočina motorja je prevroča.
GraphicUsedite se ali vklopite parkirno zavoro

Uporaba menijev

Če želite odpreti sistem menijev na zaslonu InfoCenter, na glavnem zaslonu pritisnite gumb za odpiranje menija. S tem odprete glavni meni. V spodnjih tabelah je prikazan povzetek možnosti, ki so na voljo v menijih:

Glavni meni
Menijski elementOpis
Faults (Napake)V meniju Faults (Napake) je seznam nedavnih napak stroja. Za dodatne informacije o meniju Faults (Napake) in tam predstavljenih informacijah glejte Servisni priročnik ali se obrnite na vašega distributerja znamke Toro.
Service (Servis)V meniju Service (Servis) so informacije o stroju, na primer število ur uporabe, števniki in podobni podatki.
Diagnostics (Diagnostika)V meniju Diagnostics (Diagnostika) je prikazano stanje stikal stroja, senzorjev in izhoda krmilnika. Informacije v tem meniju lahko uporabite za odpravljanje določenih težav, saj hitro vidite, kateri krmilniki stroja so vklopljeni in kateri izklopljeni.
Settings (Nastavitve)V meniju Settings (Nastavitve) lahko prilagodite in spremenite spremenljivke konfiguracij na zaslonu InfoCenter.
About (Vizitka)V meniju About (Vizitka) so navedene številka modela, serijska številka in različica programske opreme stroja.
Servisiranje
Menijski elementOpis
Hours (Ure)Vsebuje skupno število ur delovanja stroja, motorja in priključne gredi, pa tudi število ur, ko je bil stroj v prevozu in kdaj se pričakuje naslednji servis.
Counts (Štetje)Prikazuje različne števnike, ki jih beleži stroj.
Diagnostika
Menijski elementOpis
Cutting Units (Rezalne enote)Navaja vhodne in izhodne podatke ter kvalifikatorje za dviganje in spuščanje rezalnih enot.
Hi/Low Range (Razpon visoko/nizko)Navaja vhodne in izhodne podatke ter kvalifikatorje za vožnjo v načinu za prevoz.
PTO (Priključna gred)Navaja vhodne in izhodne podatke ter kvalifikatorje za omogočanje PTO vezja.
Engine Run (Motor v teku)Navaja vhodne in izhodne podatke ter kvalifikatorje za zagon motorja.
Backlap (Brušenje)Navaja vhodne in izhodne podatke ter kvalifikatorje za upravljanje z funkcijo brušenja.
Nastavitve
Menijski elementOpis
Units (Enote)Nadzoruje merske enote, uporabljene v sistemu InfoCenter. V meniju lahko izbirate med English (Angleščina) ali Metric (Metrični sistem).
Language (Jezik)Upravlja jezik, uporabljen v sistemu InfoCenter*.
LCD Backlight (Osvetlitev LCD-zaslona)Upravlja svetlost LCD-zaslona.
LCD Contrast (Kontrast LCD-zaslona)Upravlja kontrast LCD-zaslona.
Front Backlap Reel Speed (Hitrost sprednjih vreten med brušenjem)Regulira hitrost sprednjih vreten, ko so v načinu brušenja.
Rear Backlap Reel Speed (Hitrost zadnjih vreten med brušenjem)Nadzira hitrost zadnjih vreten, ko so v načinu brušenja.
Protected Menus (Zaščiteni meniji)Nadzorniku/mehaniku omogoča dostop do zaščitenih menijev z vnosom gesla.
Auto Idle (Samodejni prosti tek)Nadzira pretečeni čas po katerem se motor vrne v nizke vrtljaje, ko je stroj mirujoč.
Blade Count (Število rezil)Nadzira število rezil na vretenu za hitrost vretena.
Mow Speed (Hitrost košnje)Nadzira hitrost na tleh za določanje hitrosti vreten.
Height of cut (Višina košnje)Nadzira HOC (Višino košnje) za določanje hitrosti vreten.
F Reel RPM (Hitrost vrtenja sprednjih vreten)Prikazuje preračunano hitrost vrtenja za sprednja vretena. Vretena lahko tudi ročno prilagodite.
R Reel RPM (Hitrost vrtenja zadnjih vreten)Prikazuje preračunano hitrost vrtenja za zadnja vretena. Vretena lahko tudi ročno prilagodite.
Economy Mode (Eko način)Ko je Economy Mode (Eko način) vklopljen, zmanjša hitrost motorja med košnjo, da zmanjša hrup in porabo goriva. Hitrost vreten se ne spremeni, se pa zniža hitrost košnje, če kosilna zapora ni ustrezno prilagojena.

*Prevedeno je samo besedilo, ki ga vidi »upravljavec«. Meniji Faults (Napake), Sevice (Servisiranje) in Diagnostics (diagnostika) so v pristojnosti servisne službe. Naslovi so v izbranem jeziku, meniji pa so v angleščini.

Vizitka
Menijski elementOpis
ModelPrikazuje številko modela stroja..
SNPrikazuje serijsko številko stroja..
Machine Controller Revision (Spremembe glavnega krmilnika)Prikazuje spremembe programske opreme glavnega krmilnika.
CU 1 (Rezalna enota 1)CU 2 (Rezalna enota 2)CU 3 (Rezalna enota 3)CU 4 (Rezalna enota 4)CU 5 (Rezalna enota 5)Prikazuje spremembe programske opreme vsake rezalne enote.
Generator (Generator)Prikazuje spremembe programske opreme motorja/generatorja.
InfoCenter Revision (Spremembe sistema InfoCenter)Prikazuje spremembe programske opreme sistema InfoCenter.
CAN Bus (vodilo CAN)Prikazuje stanje komunikacijskega vodila stroja.

Protected Menus (Zaščiteni meniji)

Obstajata dva dodatna prikazna zaslona in sedem nastavitev konfiguracij za uporabo, ki jih lahko nastavite znotraj menija Settings Menu (Meni nastavitev) v sistemu InfoCenter: Auto Idle (Samodejni prosti tek), Blade Count (Število rezil), Mow Speed (Hitrost košnje), Height of cut (Višina košnje), F Reel RPM (Hitrost vrtenja sprednjih vreten), R Reel RPM (Hitrost vrtenja zadnjih vreten) in Economy Mode (Eko način). Te nastavitve lahko zaklenete z uporabo menija Protected Menu (Zaščiteni meni).

Note: Ob dobavi vam prvotno varnostno geslo nastavi distributer.

Odpiranje zaščitenih menijev

Note: Tovarniško nastavljena privzeta koda PIN za vaš stroj je 0000 ali 1234.Če ste kodo PIN spremenili in jo pozabili, se za pomoč obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

 1. V meniju MAIN MENU (Glavni meni) se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija SETTINGS (Nastavitve) in pritisnite desni gumb (Diagram 47).

  g028523
 2. V meniju SETTINGS (Nastavitve) se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija PROTECTED MENU (Zaščiteni meni) in pritisnite desni gumb (Diagram 48A).

  g028522
 3. Če želite vnesti kodo PIN, pritisnite sredinski gumb in ga držite toliko časa, da se prikaže ustrezna prva števka. Nato pritisnite desni gumb, da se premaknete na naslednjo števko (Diagram 48B in Diagram 48C). Ta korak ponavljajte, dokler ne vnesete zadnje števke, nato pa še enkrat pritisnite desni gumb.

 4. Pritisnite sredinski gumb, da vnesete kodo PIN (Diagram 48D).

  Počakajte, da se prižge rdeča svetleča dioda za zaslonu InfoCenter.

  Note: Če zaslon InfoCenter sprejme kodo PIN, zaščiteni meni pa se odklene, se v desnem zgornjem kotu zaslona prikaže beseda »PIN«.

Note: Če obrnete stikalo za vžig na ključ v položaj IZKLOP in nato v položaj VKLOP, zaklenete zaščiteni meni.

Nastavitve si lahko ogledate in jih spremenite v meniju Zaščiteni meni. Ko odprete meni Zaščiteni meni, se premaknite navzdol do možnosti Zaščiti nastavitve. Nastavitev spremenite z desnim gumbom. Če možnost Zaščiti nastavitve nastavite na IZKLOP, si lahko ogledate in spremenite nastavitve v meniju Zaščiteni meni brez vnosa kode PIN. Če možnost Zaščiti nastavitve nastavite na VKLOP, skrijete zaščitene možnosti. V tem primeru morate vnesti kodo PIN, če želite spremeniti nastavitev v meniju Zaščiteni meni. Ko nastavite kodo PIN, obrnite stikalo za vžig na ključ v položaj IZKLOP in nato nazaj v položaj VKLOP, da omogočite in shranite to funkcijo.

Nastavitev časovnika za naslednji servis

Časovnik za naslednji servis ponastavi ure delovanja po opravljenem načrtovanem vzdrževanju.

 1. V meniju Settings (Nastavitve) se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija PROTECTED MENU (Zaščiteni meni) in pritisnite desni gumb.

 2. Vnesite kodo PIN; glejte Odpiranje zaščitenih menijev v Priročniku za upravljanje za vaš stroj.

 3. V meniju Service Menu (Servisni meni) se pomaknite v meni HOURS MENU (Meni za ure).

 4. Pomaknite se navzdol do simbola za vzdrževanje Graphic.

  Note: Če je treba opraviti vzdrževanje, bo prva ikona prikazovala NOW(Zdaj).

 5. Pod prvo ikono je prikazan simbol za servisni interval Graphic (časovni interval, npr. 250, 500 itn.).

  Note: Servisni interval je del zaščitenega menija.

 6. Izberite servisni interval in pritisnite desni gumb.

 7. Ko se izriše pojavno okno, potrdite RESET SERVICE HOURS – ARE YOU SURE? (Ponastavite čas servisa? – Ali ste prepričani?)

 8. Izberite YES(Da)(srednji gumb) ali NO (Ne)(Levi gumb).

 9. Potem ko izberete YES (Da), se bo pojavno okno zaprlo in ekran bo spet izrisal izbiro časa servisa.

Nastavitev možnosti Auto Idle (Samodejni prosti tek)

 1. V meniju Setting Menu (Nastavitve) se premaknite navzdol do izbire Auto Idle (Samodejni prosti tek).

 2. Pritisnite desni gumb, da spremenite čas za samodejni prosti tek izmed naslednjih možnosti: OFF (Izklopljeno), 8 s, 10 s, 15 s, 20 s in 30 s.

Nastavitev možnosti Blade Count (Število rezil)

 1. V meniju Settings Menu (Nastavitve) se premaknite navzdol do izbire Blade Count (Število rezil)

 2. Pritisnite desni gumb, da spremenite število rezil na 5, 8 ali 11 rezil.

Nastavitev Mow Speed (Hitrost košnje)

 1. V meniju Settings Menu (Nastavitve) se premaknite navzdol do Mow Speed (Hitrost košnje).

 2. Pritisnite desni gumb za izbor Mow Speed (Hitrost košnje).

 3. Uporabite sredinski in desni gumb, da izberete primerno hitrost košnje, ki se nastavi na mehaničnem omejevalniku hitrosti košnje na stopalki za vožnjo.

 4. Pritisnite levi gumb, da izstopite iz menija in shranite hitrost košnje.

Nastavitev Height of Cut (Višine košnje)

 1. V meniju Settings Menu (Nastavitve) se premaknite navzdol do HOC.

 2. Pritisnite desni gumb, da izberete HOC (Višina košnje).

 3. Uporabite srednji in desni gumb, da izberete ustrezno nastavitev HOC (Višina košnje) nastavitev. (Če točna nastavitev ni prikazana, izberite najbližjo nastavitev HOC (Višina košnje) izmed tistih, ki so na voljo).

 4. Pritisnite levi gumb, da izstopite iz menija in shranite nastavitev HOC (Višina košnje).

Nastavitev Front and Rear Reel Speeds (Hitrost sprednjih in zadnjih vreten)

Čeprav se hitrost vreten izračuna samodejno po tem, ko vnesete število rezil, hitrost košnje in višino košnje v sistem InfoCenter, lahko to nastavitev ročno spremenite, da se prilagodite različnim razmeram pri košnji.

 1. Da spremenite nastavitev Reel Speed Settings (Nastavitev hitrosti vrtenja vreten), se pomaknite navzdol do F Reel RPM (Hitrost vrtenja sprednjih vreten), R Reel RPM (Hitrost vrtenja zadnjih vreten) ali obeh.

 2. Pritisnite desni gumb, da spremenite vrednost hitrosti vreten. Ko spremenite to nastavitev, bo zaslon še vedno prikazoval hitrost vreten, ki je bila izračunana glede na število rezil, hitrost košnje in višino košnje, vendar bo prikazana tudi nova vrednost.

Nastavitev načina Economy Mode (Eko način)

 1. V meniju Main Menu (Glavni meni) se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija Settings Menu (Nastavitve).

 2. Pritisnite desni gumb, da ga izberete.

 3. V meniju Settings Menu (Nastavitve) se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do možnosti Economy Mode (Eko način).

 4. Pritisnite desni gumb, da izberete funkcijo ON (Vklop).

 5. Pritisnite levi gumb, da shranite nastavitev in izstopite iz menija.

Dostop do možnosti Protected Display Screens (Zaščiteni prikazni zasloni)

Na glavnem zaslonu enkrat pritisnite sredinski gumb. Ko se nad gumbi prikažejo puščice, spet pritisnite sredinski gumb, da se lahko pomikate skozi različne prikazne zaslone.

S ponovnim pritiskom na sredinski gumb vstopite na informacijski zaslon eReel, ki prikazuje napetost in hitrost vretena za vsako izmed petih rezalnih enot.

S ponovnim pritiskom na sredinski gumb vstopite na zaslon energy mode (energijski način), ki prikazuje sestavne dele, pretok energije in smer med delovanjem.

Note: Tehnični podatki in oblika se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Transportna širina228 cm
Širina reza254 cm
Dolžina282 cm
Višina z varnostnim lokom (ROPS)160 cm
Masa1259 kg
MotorKubota 18,5 kW (24,8 KM)
Prostornina rezervoarja za gorivo53 l
Hitrost prevoza0–16 km/h
Hitrost košnje0–13 km/h

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnost pred upravljanjem

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Izklopite in spustite rezalne enote.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Pred košenjem vedno preglejte stroj in se prepričajte, da so rezalne enote v dobrem stanju.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

Specifikacija goriva

Uporabite le čisto, sveže dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z nizko (< 500 ppm) ali ultra nizko (< 15 ppm) vsebnostjo žvepla. Cetansko število mora biti najmanj 40. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da zagotovite svežost goriva.

Uporabite poletno dizelsko gorivo (št. 2-D) pri temperaturah nad -7 °C in zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali mešanico goriv št. 1-D/2-D) pod to temperaturo. Zimsko gorivo ima pri nižjih temperaturah nižje plamenišče in pretočne značilnosti v hladnem vremenu, ki olajšajo zagon in zmanjšajo zamašenost filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad -7 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in poveča moč v primerjavi z zimskim gorivom.

Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko poškodujete motor.

Pripravljen za uporabo biodizla

Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B20 (20 % biodizla, 80 % naftnega dizla). Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z nizko ali ultra nizko vsebnostjo žvepla. Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Delež biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN14214.

 • Sestava mešanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN590.

 • Biodizelske mešanice lahko poškodujejo pobarvane površine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

 • Nadzorujte stanje tesnil, gibkih cevi in tesnilk, ki so v stiku z gorivom, ker se lahko sčasoma izrabijo.

 • Po uporabi biodizelske mešanice lahko določeno obdobje pričakujte zamašitev filtra za gorivo.

 • Če želite dodatne informacije o biodizlu, se obrnite na svojega distributerja.

Prostornina rezervoarja za gorivo

53 l

Dolivanje goriva

 1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote, ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. S čisto krpo očistite območje okrog pokrovčka rezervoarja za gorivo.

 3. Odstranite pokrovček z rezervoarja za gorivo (Diagram 49).

  g021210
 4. V rezervoar napolnite gorivo, dokler raven goriva ni poravnana s spodnjim delom nastavka za dizel.

 5. Potem ko napolnite rezervoar, ponovno in močno privijte pokrovček.

  Note: Če je možno, po vsaki uporabi dolijte gorivo v rezervoar za gorivo. S tem boste zmanjšali možnost nabiranja kondenzacije v rezervoarju za gorivo.

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so varnostni pasovi obrabljeni, prerezani ali poškodovani. Če kateri koli del ne deluje pravilno, zamenjajte varnostni pas.
 • Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v .

  Preverjanje zapornih stikal

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zaporna stikala.
 • Pozor

  Če so varnostna zaporna stikala odklopljena ali poškodovana, lahko stroj začne delovati nepričakovano, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Ne posegajte v zaporna stikala.

  • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred začetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa poškodovana stikala.

  Important: Če naprava ne izvede preverjanja zapornega sistema, se obrnite na pooblaščenega distributerja strojev Toro.

  Priprava stroja

  1. Stroj počasi zapeljite na odprto območje.

  2. Spustite rezalne enote, ugasnite motor in vklopite parkirno zavoro.

  Preverjanje zapornega sistema stopalke za vožnjo pri zagonu

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pritisnite stikalo priključne gredi v položaj DISENGAGE (Izklop).

  4. Pritisnite stopalko za vožnjo.

  5. Zavrtite ključ v položaj ZAGON.

   Note: Zaganjalnik ne sme zagnati motorja, ko je pritisnjena stopalka za vožnjo.

  Preverjanje zagonskega zapornega sistema priključne gredi

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Pritisnite stikalo priključne gredi v položaj ENGAGE (Vklop).

  3. Zaženite motor.

   Note: Motor se ne bi smel zagnati, dokler je stikalo priključne gredi v položaju ENGAGE (Vklop).

  Preverjanje zapornega sistema delovanja priključne gredi

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Pritisnite stikalo priključne gredi v položaj DISENGAGE (Izklop).

  3. Zaženite motor.

  4. Vstanite s sedeža.

  5. Pritisnite stikalo priključne gredi v položaj ENGAGE (Vklop).

   Note: Priključna gred ne bi smela delovati, kadar nihče ne sedi na upravljavčevem sedežu.

  Preverjanje zapornega sistema parkirne zavore in stopalke za vožnjo

  1. Usedite se na upravljavčev sedež.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Pritisnite stikalo priključne gredi v položaj DISENGAGE (Izklop).

  4. Vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo.

  5. Zaženite motor.

  6. Pritisnite stopalko za vožnjo.

   Note: Motor se mora izklopiti, če je parkirna zavora vklopljena in pritisnete na stopalko za vožnjo.

  Uvajanje stroja

  Da zagotovite kar najboljše delovanje sistema parkirne zavore, pred uporabo opravite utekanje zavor. Nastavite hitrost vožnje naprej na 6,4 km/h, da se ta ujema s hitrostjo vzvratne vožnje (vseh osem distančnikov naj bo premaknjenih na vrh omejevalnika hitrosti košnje). Z motorjem v visoki vrtilni frekvenci v prostem teku se pomaknite naprej z vklopljenim omejevalnikom hitrosti košnje in pritisnite zavoro za 15 sekund. Potem se začnite pomikati vzvratno in pritisnite zavoro za 15 sekund. Ta ponovite petkrat, pri čemer med vsakim ciklom ustavljanja počakajte 1 minuto, da se izognete pregrevanju zavor. Morda bo po utekanju potrebno prilagoditi zavore; glejte .

  Med uporabo

  Varnost med upravljanjem

  Splošna varnost

  • Lastnik/upravljavec je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali premoženjsko škodo.

  • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

  • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

  • Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.

  • Pred zagonom motorja zagotovite, da so vsi krmilniki za nadzor vožnje v nevtralnem položaju, da je parkirna zavora vklopljena in da ste pravilno nameščeni na upravljavčevem položaju.

  • Ne prevažajte potnikov ter drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

  • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

  • Izogibajte se košnji na mokri travi. Slabši oprijem lahko povzroči zdrs stroja.

  • Roke in noge ne smejo biti v bližini rezalnih enot.

  • Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepričate, da imate prosto pot.

  • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo vaš pogled.

  • Ko ne kosite, ustavite rezalne enote.

  • Pri zavijanju in prečkanju cest in pločnikov s strojem upočasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeležencem v prometu.

  • Motor sme teči samo v dobro prezračevanem prostoru. Izpušni plini vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

  • Delujoče kosilnice ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroj uporabljajte samo pri dobri vidljivosti in ustreznih vremenskih pogojih. Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

  Varnost pri uporabi varnostnega loka (ROPS)

  • Nobenega dela varnostnega loka (ROPS) ne smete odstraniti s stroja.

  • Zagotovite, da bo varnostni pas pripet in da ga lahko hitro odpnete v nujnih primerih.

  • Vedno morate biti pripeti z varnostnim pasom.

  • Preverite, ali so nad vami ovire in preprečite trk z njimi.

  • Varnostni lok (ROPS) ohranjajte v dobrem stanju tako, da ga redno pregledujete za poškodbe in preverite, ali so pritrdilni elementi dobro zategnjeni.

  • Vse poškodovane dele varnostnega loka (ROPS) nemudoma zamenjajte. Popravilo ali spreminjanje ni dovoljeno.

  Varna uporaba na pobočjih

  • Pobočja so najpogostejši dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Sami odgovarjate za varno uporabo na pobočjih. Upravljanje stroja na strminah zahteva dodatno previdnost.

  • Ocenite, ali so razmere na pobočju varne za uporabo stroja, obvezno si oglejte teren. Med pregledom se zanašajte na zdravo pamet in dobro presojo.

  • Za upravljanje stroja na pobočjih preberite spodaj navedena navodila za uporabo stroja na pobočjih. Pred uporabo stroja ocenite razmere na pobočju, da se odločite, ali lahko v danem trenutku in razmerah stroj uporabljate na tem pobočju. Če se teren spremeni, se lahko spremeni tudi upravljanje stroja na klancu.

   • Izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obračanju stroja na pobočjih. Pazite, da ne boste preveč sunkovito spreminjali hitrosti ali smeri. Zavijajte počasi in postopoma.

   • Stroja ne uporabljajte pri pogojih, ki lahko bistveno vplivajo na oprijem koles, krmiljenje ali stabilnost stroja.

   • Odstranite ali označite ovire, kot so jarki, kolesnice, grbine, skale in druge skrite nevarnosti. Visoka trava lahko zakrije ovire. Neraven teren lahko povzroči prevrnitev stroja.

   • Upoštevajte, da ima lahko stroj na mokri travi, pobočju ali vožnji navzdol po klancu slabši oprijem koles.

   • Pri uporabi stroja v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vodnih teles in drugih nevarnosti bodite izredno previdni. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre kolo prek roba ali če se rob vdre. Med strojem in nevarnimi deli ohranjajte varnostno območje.

   • Ob vznožju pobočja si oglejte morebitne nevarnosti. Če je teren prenevaren, ga pokosite s samohodno kosilnico.

   • Če je možno, naj bodo med uporabo stroja na pobočjih rezalne enote spuščene na tla. Dvig kosilnih enot med upravljanjem na klancih lahko povzroči nestabilnost stroja.

  Zagon motorja

  Important: Pred zagonom motorja morate opraviti odzračevanje sistema za gorivo, če ga zaganjate prvič, se je ugasnil zaradi pomanjkanja goriva ali pa ste opravljali servis sistema za gorivo; glejte Odzračevanje sistema za gorivo.

  1. Usedite se na sedež, vaše stopalo ne sme biti na stopalki za vožnjo, da je le ta v NEVTRALNEM položaju, potem vklopite parkirno zavoro, nastavite stikalo za hitrost motorja na položaj HITRO in se prepričajte, da je stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaju ONEMOGOčI.

  2. Ključ obrnite v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE.

   Samodejni časovnik 6 sekund nadzira predogrevanje žarilnih svečk.

  3. Po predogrevanju žarilnih svečk obrnite ključ v položaj ZAGON.

   Motorja ne zaganjajte dlje kot 15 sekund. Ko se motor zažene, spustite ključ. Če je treba opraviti dodatno predogrevanje, zavrtite ključ v položaj IZKLOP in nato spet v položaj VKLOP/PREDOGREVANJE. Če je treba, ponovite postopek.

  4. Motor naj deluje pri nizkih vrtljajih, dokler se ne ogreje.

  Ugašanje motorja

  1. Premaknite vse kontrole v NEVTRALNI POLOžAJ, vključite parkirno zavoro, premaknite plin na NAJNIžJO HITROST V PROSTEM TEKU in pustite motorju, da doseže nizke vrtljaje.

   Important: Preden motor po polni obremenitvi izklopite, ga pustite 5 minut delovati v prostem teku. Neupoštevanje tega priporočila lahko povzroči težave na turbo motorju.

  2. Obrnite ključ v položaj IZKLOP in ga odstranite iz stikala.

  Prilagoditev kompenzacijske vzmeti

  Kompenzacijska vzmet (Diagram 50) prenaša težo s prednjega na zadnji valj. To pomaga zmanjšati valovitost trate, kar je poimenovano tudi kot »marcelling« ali »bobbing«.

  Important: Med prilagajanjem vzmeti naj bodo rezalne enote pritrjene na vlečno enoto, poravnane naprej in spuščene na tla delavnice.

  1. Prepričajte se, da je razcepka nameščena v zadnjo odprtino na vzmetnem drogu (Diagram 50).

   Note: Med vzdrževanjem rezalne enote prestavite razcepko v luknjo na vzmetnem drogu, ki je zraven kompenzacijske vzmeti.

   g003863
  2. Privijte šestkotne matice na sprednjem delu vzmetnega droga, dokler dolžina stisnjene vzmeti ne doseže 15,9 cm; glejte Diagram 50.

   Note: Za delo na neravnem terenu skrajšajte dolžino vzmeti za 13 mm. Prilagajanje terenu se bo s tem malce zmanjšalo.

   Note: Če spremenite višino ali agresivnost košnje, je potrebno spremeniti tudi nastavitev kompenzacije travne ruše.

  Prilagoditev protiuteži dvižne roke

  Zadnje rezalne enote

  Pozor

  Vzmeti so napete in lahko povzročijo telesne poškodbe.

  Bodite previdni pri nastavljanju vzmeti.

  Količino sile, ki jo protiutež vrši na zadnje rezalne enote, lahko prilagodite, da bo pomagala pri kompenzaciji na različnih travnatih terenih in zagotavljala enakomerno višino košnje na neravnih tleh ali območjih s kopicami odmrle trave.

  Silo protiuteži prilagodite za vsako torzijsko vzmet na 1 izmed 4 nastavitev. V vsakem položaju se sila protiuteži na rezalno enoto poveča ali zmanjša za 2,3 kg. Vzmeti na zadnji strani prvega aktuatorja lahko nastavite tako, da odstranite vso protiutežno silo (četrti položaj).

  Note: Da odstranite vso protiutežno silo, nastavite dolgi konec torzijske vzmeti nad sornik.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote, ugasnite motor, aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ.

  2. Vstavite dolgi konec vzmeti protiuteži v cev ali podoben predmet in jo premaknite okoli sornika v želeni položaj (Diagram 51).

   g375585
  3. Ponovite korake od 1 in 2 na drugi vzmeti protiuteži.

  Prilagoditev položaja obračanja dvižne roke

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote, ugasnite motor, aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ.

  2. Stikalo za dvižno roko je pod hidravličnim rezervoarjem na notranji strani dvižne roke rezalne enote št. 5 (Diagram 23).

   g375697
  3. Odvijte varovalno matico, ki pritrjuje stikalo za dvižno roko na ploščico stikala (Diagram 53).

   g375696
  4. Stikalo dvižne roke prilagodite na naslednji način:

   • Stikalo pomaknite navzdol, da povečate višino obračanja dvižne roke.

   • Stikalo pomaknite navzgor, da zmanjšate višino obračanja dvižne roke.

  5. Zategnite varovalno matico.

  Nastavitev hitrosti vreten

  Za doseganje dosledne, visoke kakovosti košnje in enotnega videza po košnji je pomembno, da primerno nastavite hitrost vreten. Hitrost vreten prilagodite na naslednji način:

  1. V sistemu InfoCenter, v meniju Settings Menu (Nastavitve), vnesite število rezil, hitrost košnje in višino košnje, da izračunate pravilno hitrost vreten.

  2. Če so potrebne dodatne prilagoditve, se znotraj menija Settings Menu (Nastavitve) pomaknite do F Reel RPM (Hitrost vrtenja sprednjih vreten), R Reel RPM (Hitrost vrtenja zadnjih vreten) ali obeh.

  3. Pritisnite desni gumb, da spremenite vrednost hitrosti vreten. Ko spremenite to nastavitev, bodo na zaslonu še vedno prikazane hitrost vreten, ki je bila izračunana glede na število rezil, hitrost košnje, in višina košnje, vendar bo prikazana tudi nova vrednost.

   Note: Hitrost vreten je potrebno nastaviti glede na spremenljive pogoje med košnjo travne ruše.

  g031995
  g031996

  Razumevanje delovanja diagnostične lučke

  Stroj je opremljen z diagnostično lučko, ki zasveti, ko elektronski krmilnik zazna okvaro elektronike. Diagnostična lučka je na sistemu InfoCenter nad zaslonom (Diagram 56). Ko stroj deluje pravilno in stikalo za vžig na ključ premaknemo v položaj VKLOP, diagnostična lučka krmilnika zasveti za kratek čas, kar označuje pravilno delovanje lučke. Lučka se zasveti ob prikazu opozorilnega sporočila. Lučka začne utripati ob prikazu sporočila o napaki in utripa, dokler ne razrešite težave.

  g021272

  Delovni namigi

  Spoznavanje delovanja stroja

  Pred košnjo trave vadite upravljanje stroja na odprti površini. Zaženite in ugasnite motor. Vozite naprej in vzvratno. Spustite in dvignite rezalne enote ter vklopite in izklopite vretena. Ko se seznanite z delovanjem stroja, vadite upravljanje gor in dol po klančinah pri različnih hitrostih.

  Razumevanje sistema opozoril

  Če med upravljanjem stroja zasveti opozorilna lučka, takoj ustavite stroj in odpravite napako, preden nadaljujete. Upravljanje stroja z napako lahko privede do resne škode stroju.

  Košnja

  Zaženite motor in prestavite stikalo za hitrost motorja v položaj HITRO. Premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj OMOGOčITEV in uporabite ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot za njihovo nadziranje (sprednje rezalne enote so tempirane tako, da se spustijo pred zadnjimi). Za premikanje naprej in košnjo trave pritisnite stopalko za vožnjo.

  Prevoz stroja

  Premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj ONEMOGOčITEV in dvignite rezalne enote v položaj za PREVOZ. Premaknite ročico za košnjo/prevoz v položaj za PREVOZ. Pri vožnji med objekti bodite previdni, da ne poškodujete stroja ali rezalnih enot. Pri upravljanju stroja na pobočju bodite še posebej previdni. Vozite počasi in se izogibajte ostrim zavojem na pobočjih, da preprečite prevrnitev. Spustite rezalne enote za več nadzora med spuščanjem po pobočjih.

  Po uporabi

  Varnost po upravljanju

  Splošna varnost

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Izklopite in spustite rezalne enote.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Očistite travo in druge ostanke iz rezalnih enot, pogonskih delov, glušnikov, hladilnih delov in motornega prostora, da zmanjšate možnost za požar. Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Kadar koli prevažate stroj oziroma ga ne uporabljate, odklopite pogon priključkov.

  • Varnostni pas vzdržujte in po potrebi očistite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Lokacije privezovalnih nastavkov

  g375766
  • Spredaj – odprtina v podpornih nosilcih cevi sprednje osi (Diagram 57).

  • Zadaj – obročki na obeh straneh okvirja stroja.

  Prevoz stroja

  • Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak uporabljajte klančine polne širine.

  • Stroj varno privežite.

  Potiskanje ali vleka stroja

  V nujnih primerih lahko stroj premaknete tako, da vklopite ventil obtočnega voda v hidravlični črpalki s spremenljivo prostornino in potiskate ali vlečete stroj.

  Important: Stroja ne potiskajte ali vlecite pri hitrostih, ki so večje od 3 do 4,8 km/h, saj lahko to privede do poškodbe v menjalniku. Vedno ko potiskate ali vlečete stroj, morajo biti obvodni ventili odprti.

  1. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Ob hidravlični črpalki s spremenljivo prostornino zavrtite vijak ventila obtočnega voda za 1 ½ obrata, da lahko olje znotraj prosto teče (Diagram 58).

   Note: Ventil obtočnega voda je na levi strani črpalke. Ker je tekočina v obvodu, lahko stroj premikate počasi, ne da bi poškodovali menjalnik.

   g379147
  4. Zaprite in zapahnite pokrov.

  5. Stroj potisnite ali povlecite.

  6. Pred zagonom motorja zaprite ventil obtočnega voda. Pri zategovanju ventila ne presezite zateznega momenta 7-11 N∙m.

   Important: Delovanje motorja z odprtim ventilom obtočnega voda povzroči pregrevanje.

  Vzdrževanje

  Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

  Note: Brezplačni izvod sheme električne ali hidravlične napeljave lahko prenesete na naslovu www.Toro.com, kjer lahko poiščite svoj stroj z uporabo povezave Priročniki na domači strani.

  Varnost pri vzdrževanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.

  • Če je mogoče, ne opravljajte vzdrževanja, medtem ko motor teče. Ne približujte se delom, ki se premikajo.

  • Če delate pod strojem, ga podprite z dvižnimi stojali.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni.

  • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju in poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti.

  • Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

  • Zaradi zagotavljanja varnega in optimalnega delovanja stroja uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro. Uporaba nadomestnih delov drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Po prvih 8 urah
 • Preverite stanje in napetost jermena alternatorja.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Preverite število vrtljajev motorja (v prostem teku in s polnim plinom).
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so varnostni pasovi obrabljeni, prerezani ali poškodovani. Če kateri koli del ne deluje pravilno, zamenjajte varnostni pas.
 • Preverite zaporna stikala.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Odtočite vodo ali umazanijo iz izločevalnika vode/goriva.
 • Preverite zračni tlak v pnevmatikah.
 • Preverite raven hladilne tekočine.
 • Odstranite drobir z rešetke, hladilnika motornega olja in hladilnika.(Pogosteje v umazanih pogojih).
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Preverite hidravlične vode in cevi.
 • Preverite nastavitev stika med vretenom in nožem.
 • Preglejte varnostni pas.
 • Vsakih 50 ur
 • Namažite ležaje in puše(in takoj po pranju).
 • Servisiranje akumulatorja.
 • Vsakih 100 ur
 • Preglejte cevi hladilnega sistema.
 • Preverite stanje in napetost jermena alternatorja.
 • Vsakih 150 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Vsakih 200 ur
 • Odlijte vlago iz rezervoarjev za gorivo in hidravlično tekočino.
 • Vsakih 250 ur
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Vsakih 400 ur
 • Servisirajte zračni filter. (pogosteje v zelo prašnih ali umazanih pogojih). Če indikator zračnega filtra kaže rdeče, morate servisiranje zračnega filtra opraviti prej, kot je predvideno.
 • Zamenjajte filter za gorivo.
 • Preglejte, ali je na ceveh in priključkih za gorivo prišlo do izrabljenosti, škode ali zrahljanih priključkov.(Ali enkrat letno, odvisno od tega, kaj nastopi prej.)
 • Preverite število vrtljajev motorja (v prostem teku in s polnim plinom).
 • Vsakih 800 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.Če gorivni sistem postane onesnažen, izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Preverite stekanje zadnjih koles.
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Spakirajte ležaje zadnjega kolesa.
 • Prilagodite ventile motorja (glejte servisni priročnik).
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Pred skladiščenjem
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.Če nameravate stroj shraniti za daljše obdobje, izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Vsaki 2 leti
 • Iztočite in zamenjajte tekočino v hladilnem sistemu.
 • Zamenjajte hidravlične cevi.
 • Zamenjajte cevi za hladilno tekočino.
 • Izpraznite in zamenjajte hladilno tekočino.
 • Zamenjajte vse gibke cevi.
 • Kontrolni seznam za vsakodnevno vzdrževanje

  To stran lahko kopirate za redno uporabo.

  Postavka vzdrževalnega pregledaZa teden:
  Pon.Tor.Sre.Čet.Pet.Sob.Ned.
  Preverite delovanje varnostnih zapor.       
  Preverite delovanje zavor.       
  Preverite raven motornega olja in goriva.       
  Preverite raven tekočine v hladilnem sistemu.       
  Izpraznite ločevalnik vode/goriva.       
  Preverite servisni indikator zračnega filtra.       
  Preverite hladilnik, hladilnik olja in rešetko za tujke.       
  Preverite za nenavadne zvoke motorja.1       
  Preverite, ali med delovanjem nastajajo nenavadni zvoki.       
  Preverite raven tekočine v hidravličnem sistemu.       
  Preverite hidravlične cevi za poškodbe.       
  Preverite za puščanje tekočin.       
  Preverite tlak v pnevmatikah.       
  Preverite delovanje instrumentov.       
  Preverite nastavitev stika med vretenom in spodnjim nožem.       
  Preverite nastavitev višine košnje.       
  Namažite vse mazalke.2       
  Popravite poškodovane lakirane površine.       

  1. Če opazite, da je zagon motorja težaven, da iz izpuha uhajajo prevelike količine dima ali če motor ne teče gladko, preverite žarilno svečko in vbrizgalne šobe.

  2. Takoj po vsakem pranju, ne glede na navedene intervale.

  Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za upravljanje motorja.

  Obvestilo za vsa težavna območja

  Pregled je opravil:
  PostavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Predvzdrževalni postopki

  Priprava za vzdrževanje

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Vklopite parkirno zavoro.

  3. Premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj ONEMOGOčITEV.

  4. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot v položaj KOšNJA.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

  7. Počakajte, da se motor ohladi.

  Odpiranje pokrova motorja

  1. Sprostite 2 zapaha pokrova motorja (Diagram 59).

   g377320
  2. Dvignite pokrov motorja.

  Zapiranje pokrova motorja

  1. Previdno zaprite pokrov motorja (Diagram 60).

   g377319
  2. Pokrov pritrdite z dvema zapahoma.

  Odpiranje rešetke

  1. Z zapaha rešetke odstranite zglob (Diagram 61).

   g378822
  2. Odpahnite in odprite rešetko.

  Zapiranje rešetke

  1. Zaprite in zapahnite rešetko (Diagram 62).

   g378174
  2. V zapah rešetke vstavite zglob.

  Nagibanje sedeža

  1. Premaknite zapah sedeža naprej (Diagram 63).

   g369007
  2. Previdno dvignite sedež navzgor.

  3. Prepričajte se, da se podporni drog usede v režo zatika na vodilni plošči droga (Diagram 64).

   g369008

  Spuščanje sedeža

  1. Rahlo zavrtite stol in dvignite podporni drog iz reže za podporo sedeža (Diagram 65).

   g375779
  2. Previdno spuščajte sedež, dokler se varno ne zaskoči.

  Ločevanje hladilnih zaščit generatorja

  1. Odstranite 4 vijake s cilindrično glavo in prirobnico ter 4 varovalne matice s prirobnico ki pritrjujejo zgornje in spodnje hladilni zaščiti generatorja (Diagram 66).

   g378913
  2. Ločite zaščiti.

  3. Dvignite zgornjo zaščito za dostop do mazalke pogonske gredi.

  Sestavljanje hladilnih zaščit generatorja

  1. Poravnajte utore na spodnji in zgornji hladilni zaščiti generatorja s krtačnim tesnilom pogonske gredi in prirobnico pokrova generatorja (Diagram 67).

   g378915
  2. Poravnajte odprtine v hladilnih zaščitah generatorja z zatiči za omejevanje kompresije.

  3. Pritrdite obe polovici hladilne zaščite generatorja in zatiče za omejevanje kompresije s 4 vijaki s cilindrično glavo in prirobnico ter 4 varovalnimi maticami s prirobnico (Diagram 68).

   g378913

  Lokacije podpornih točk

  Note: Če delate pod strojem, ga podprite z dvižnimi stojali; glejte Specifikacije.

  Uporabite naslednje lokacije kot podporne točke za dviganje stroja:

  g375763
  • Spredaj – podporni nosilci cevi sprednje osi (Diagram 69).

  • Zadaj – cev zadnje osi.

  Mazanje

  Mazanje ležajev in puš

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Namažite ležaje in puše(in takoj po pranju).
 • Specifikacije za mazanje: mast št. 2 na osnovi litija

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja

  2. Ločite hladilni zaščiti generatorja; glejte Ločevanje hladilnih zaščit generatorja.

  3. Namažite vse mazalke za ležaje in puše z navedenim mazivom. Lokacije in količine mazalk so naslednje:

   • Kardanski zgib pogonske gredi črpalke (3) (Diagram 70)

    Note: Do pogonske gredi črpalke dostopate s spodnje strani stroja.

    g378860g378914
   • Cilindri dvižne roke rezalne enote (2 na vsaki) (Diagram 71)

    g012150
   • Tečaj dvižne roke (1 na vsaki) (Diagram 71)

   • Nosilni okvir rezalne enote in tečaj (2 na vsaki) (Diagram 72)

    g003960
   • Gred tečaja dvižne roke (1 na vsaki) (Diagram 73)

    g004157
   • Tečaj volana (1) (Diagram 74)

    g004169
   • Kroglasti zglobi krmilnih valjev (2) (Diagram 75)

    g003966
   • Zavorna stopalka (1) (Diagram 76)

    g011615
  4. Spojite hladilni zaščiti generatorja; glejte Sestavljanje hladilnih zaščit generatorja.

  5. Spustite in zapahnite sedež; glejte Spuščanje sedeža.

  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v karter morate ugasniti motor.

  • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  Pregled zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Preverite servisni indikator na koncu ohišja zračnega filtra (Diagram 77).

   g373570
  4. Če je v servisnem indikatorju prikazan rdeč trak, zamenjajte zračni filter; glejte Servisiranje zračnega filtra.

  5. Stisnite ventil za izbrizg prahu (Diagram 78).

   g373568
  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Servisirajte zračni filter. (pogosteje v zelo prašnih ali umazanih pogojih). Če indikator zračnega filtra kaže rdeče, morate servisiranje zračnega filtra opraviti prej, kot je predvideno.
 • Preglejte ohišje filtra za zrak za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka. Če je poškodovan, ga zamenjajte. Preverite celotni sesalni sistem za puščanje, poškodbe ali zrahljane cevne objemke.

  Servisiranje filtra za zrak opravite samo, če to zahteva servisni indikator. Zaradi zamenjave zračnega filtra, preden je to nujno, se lahko poveča verjetnost za vdor umazanije v motor pri odstranjevanju filtra.

  Important: Prepričajte se, da je pokrov nameščen pravilno in dobro tesni skupaj z ohišjem zračnega filtra.

  g378927g031351

  Ponastavitev servisnega indikatorja zračnega filtra

  1. Če je na servisnem indikatorju prikazan rdeč trak, pritisnite na gumb za ponastavitev na koncu indikatorja (Diagram 80).

   g373569
  2. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Specifikacije za olje

  Uporabljajte visokokakovostno motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, ki izpolnjuje ali presega servisno kategorijo API CH-4 ali višjo.

  Uporabite naslednji razred viskoznosti motornega olja:

  • Priporočeno olje: SAE 15W-40 (nad –18 °C)

  • Alternativno olje: SAE 10W-30 ali 5W-30 (za vse temperature)

  Premijsko motorno olje Toro z viskoznostnim razredom 15W-40 ali 10W-30 je na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju za izdelke Toro.

  Preverjanje ravni motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Important: Nivo motornega olja preverite vsak dan. Če je nivo motornega olja nad oznako Full (Polno) na merilni palici, je motorno olje morda razredčeno z gorivom.Če je nivo motornega olja nad oznako Full (Polno), zamenjajte motorno olje.

  Najboljši čas za preverjanje nivoja motornega olja je, ko je motor ohlajen, preden ga prvič zaženete na začetku dneva. Če je motor že deloval, pred preverjanjem počakajte vsaj 10 minut, da olje odteče nazaj v oljno korito. Če je nivo olja pri oznaki za dolivanje na merilni palici ali pod njo, dolijte olje, da se nivo olja dvigne do oznake Full (Polno). V motor ne smete naliti preveč olja.

  Important: Nivo motornega olja naj bo med zgornjo in spodnjo mejo na merilni palici olja; motor se lahko pokvari, če ga zaženete s preveliko ali premajhno količino olja.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Preverite raven motornega olja (Diagram 81).

   g378928g031256

   Important: Zagotovite, da bo raven motornega olja vedno med zgornjo in spodnjo mejo na merilni palici olja. Prevelika ali premajhna količina motornega olja lahko privede do okvare motorja.

  4. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Prostornina olja ročične gredi

  Približno 3,3 l skupaj s filtrom.

  Menjava motornega olja in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Vsakih 150 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
  1. Pripravite stroj; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Izpustite olje in zamenjajte filter.

   g373614g378573

   Important: Filtra ne zategnite preveč.

  3. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  4. Dolijte olje v ročično gred; glejte Specifikacije za olje, Prostornina olja ročične gredi in Preverjanje ravni motornega olja.

  5. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Nevarnost

  V določenih pogojih so gorivo in hlapi goriva zelo vnetljivi in eksplozivni. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  • Polnjenje goriva v rezervoar za gorivo opravite na prostem, na odprtem območju, ko je motor ugasnjen in ohlajen. Pobrišite razlito gorivo.

  • Rezervoarja za gorivo ne smete napolniti do konca. V rezervoar za gorivo dolivajte gorivo, dokler raven goriva ni 25 mm pod spodnjim delom rezervoarja in ne nastavka za dolivanje. Prazen prostor v rezervoarju omogoča raztezanje goriva.

  • Pri delu z gorivom ne smete kaditi in se izogibajte odprtemu ognju ali mestom, kjer hlape goriva lahko vžge iskra.

  • Gorivo mora biti shranjeno v čisti, homologirani varnostni posodi z nameščenim pokrovčkom.

  Izpust vode iz izločevalnika vode/goriva

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Odtočite vodo ali umazanijo iz izločevalnika vode/goriva.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; Odpiranje pokrova motorja.

  3. Podstavite prestrezno posodo pod odtočni ventil izločevalnika vode/goriva (Diagram 83).

   g375850
  4. Odprite ventil in odtočite vodo in umazanijo iz izločevalnika.

  5. Zapri ventil v izločevalnika vode/goriva.

  6. Zaženite motor in preverite, ali je prišlo do puščanja.

   Note: Popravite vsa puščanja.

  7. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  8. Zaprite in zapahnite pokrov; Zapiranje pokrova motorja.

  Zamenjava filtra izločevalnika vode/goriva

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte filter za gorivo.
  1. Popolnoma odtočite vso vsebino izločevalnika vode/goriva; glejte Izpust vode iz izločevalnika vode/goriva.

  2. Očistite glavo in posodo filtra (Diagram 84).

   g375851
  3. Odstranite posodo filtra in očistite montažno površino na glavi filtra.

  4. Tesnila na posodi filtra namažite s čistim gorivom.

  5. Z roko privijte posodo filtra, dokler se tesnilo ne dotakne montažne površine in nato vijak zavrtite še za ½ obrata.

  6. Zategnite odtočni ventil na spodnjem delu posode filtra.

  7. Zaženite motor in preverite, ali je prišlo do puščanja.

   Note: Popravite vsa puščanja.

  8. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  9. Zaprite in zapahnite pokrov; Zapiranje pokrova motorja.

  Odzračevanje sistema za gorivo

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Prepričajte se, da je rezervoar za gorivo napolnjen vsaj do polovice.

  3. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  4. Odprite vijak za odzračevanje na črpalki za vbrizgavanje goriva (Diagram 85).

   g008891
  5. Obrnite ključ v stikalu na ključ v položaj VKLOP.

   Električna črpalka za gorivo začne delovati in potiska zrak ven okoli odzračevalnega vijaka.

   Note: Ključ mora ostati v položaju VKLOP, dokler okoli vijaka ne priteče neprekinjen pretok goriva.

  6. Zategnite vijak in obrnite kontaktni ključ v položaj IZKLOP.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Preverjanje vodov in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preglejte, ali je na ceveh in priključkih za gorivo prišlo do izrabljenosti, škode ali zrahljanih priključkov.(Ali enkrat letno, odvisno od tega, kaj nastopi prej.)
 • Preglejte, ali je na ceveh in priključkih za gorivo prišlo do izrabljenosti, škode ali zrahljanih priključkov.

  Praznjenje rezervoarja za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.Če gorivni sistem postane onesnažen, izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Pred skladiščenjem
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.Če nameravate stroj shraniti za daljše obdobje, izpraznite in očistite rezervoar za gorivo.
 • Prostornina rezervoarja za gorivo: 53 l

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Pod odtočni ventil rezervoarja za gorivo namestite odtočno posodo (Diagram 86).

   g373900
  3. Odprite odtočni ventil in pustite, da gorivo izteče iz rezervoarja.

  4. Za izpiranje rezervoarja uporabite čisto gorivo.

  5. Zaprite odtočni ventil.

  Čiščenje sita cevke za dovod goriva

  Odstranitev cevke za dovod goriva

  Cevka za dovod goriva, ki se nahaja v rezervoarju za gorivo, je opremljena s sitom, ki preprečuje vdor nečistoč v sistem za gorivo. Odstranite cevko za dovod goriva in po potrebi očistite sito.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odstranite 5 križnih vijakov, s katerimi je pokrov merilca goriva pritrjen na rezervoar za gorivo, in odstranite pokrov(Diagram 87).

   g373885
  3. Odstranite 2-polni priključek snopa merilca goriva z 2-polnega priključka kabelskega snopa stroja (Diagram 88).

   g373884
  4. Premaknite objemke, ki pritrjujejo cevi na priključke na merilcu goriva, na notranjo stran in odstranite vse cevi iz priključkov (Diagram 89).

   g373882
  5. Razrahljajte pokrovček merilca goriva (Diagram 90).

   g373883
  6. Previdno odstranite merilec goriva iz rezervoarja.

   Note: Ne zvijajte cevi za dovod goriva, povratne cevi ali ročice s plovcem.

  Namestitev cevi za dovod goriva

  1. Očistite sito na koncu cevi za dovod goriva (Diagram 91).

   g373881
  2. Previdno vstavite cev za dovod goriva in plovec v rezervoar za gorivo (Diagram 92).

   g373886
  3. Poravnajte nastavke za dovodno in povratno cev na notranjo stran.

  4. Privijte pokrov merilca goriva na rezervoar za gorivo.

  5. Namestite cev v nastavke na merilcu goriva in jih na nastavke pritrdite z objemkami (Diagram 93).

   g373882
  6. Vključite priključek snopa merilca goriva v priključek kabelskega snopa stroja (Diagram 94).

   g373884
  7. Poravnajte odprtine na pokrovu merilca goriva s tistimi na rezervoarju za gorivo in pritrdite pokrov na rezervoar s 5 križnimi vijaki (Diagram 95).

   g373885

  Vzdrževanje električnega sistema

  Important: Pred varjenjem na stroju, odklopite vse kable z akumulatorja, oba priključka kabelskega snopa z elektronskega kontrolnega modula in terminalski priključek z alternatorja, da preprečite škodo na električnem sistemu.

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Odklop 12-V akumulatorja

  Nevarnost

  Elektrolit v akumulatorju vsebuje žveplovo kislino, ki je smrtno nevarna pri zaužitju in lahko privede do hudih opeklin.

  • Elektrolita ne smete zaužiti in izogibajte se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nosite zaščitna očala, da zaščitite oči, in gumijaste rokavice, da zaščitite roke.

  • Akumulator polnite na mestu, kjer je vedno na voljo čista voda za izpiranje kože.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite rešetko; glejte Odpiranje rešetke.

  3. Pritisnite ob straneh pokrova akumulatorja ter ga odstranite s podstavka akumulatorja (Diagram 96).

   g378176
  4. Odklopite negativni (-) kabel akumulatorja.

  5. Potisnite izolacijski pokrov z objemke pozitivnega (+) kabla akumulatorja in odstranite pozitivni (+) kabel akumulatorja.

  Priklop 12-V akumulatorja

  1. Namestite pozitivni (+) kabel akumulatorja (rdeči) na pozitivno (+) priključno sponko akumulatorja (Diagram 97).

   g378177
  2. Namestite negativni (-) kabel akumulatorja (črni) na negativno (-) priključno sponko akumulatorja.

  3. Nanesite plast masti Grafo 112X (da nastane zaščitni sloj) (št. dela Toro 505-47) na priključne sponke akumulatorja in priključne nastavke kablov akumulatorja.

  4. Gumijasti pokrovček potisnite čez objemko pozitivnega (+) kabla akumulatorja.

  5. Sestavite pokrov akumulatorja tako, da vstavite jezičke na pokrovu v reže na podstavku akumulatorja.

  6. Zaprite in zapahnite rešetko; glejte Zapiranje rešetke.

  Polnjenje 12-V akumulatorja

  1. Odklopite akumulator, glejte Odklop 12-V akumulatorja.

  2. Priključite 3-4 A polnilnik akumulatorja na priključne sponke akumulatorja.

  3. Akumulator polnite z jakostjo 3-4 A od 4 do 8 ur.

  4. Ko je akumulator napolnjen, odklopite polnilnik z električne vtičnice in s priključnih sponk akumulatorja.

  5. Priključite akumulator; glejte Priklop 12-V akumulatorja.

  Servisiranje 12-V akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Servisiranje akumulatorja.
 • Note: Pola in celotno ohišje akumulatorja morajo biti čisti, saj se umazan akumulator počasi prazni.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite rešetko; glejte Odpiranje rešetke.

  3. Preglejte stanje akumulatorja.

   Note: Zamenjajte obrabljen ali poškodovan akumulator.

  4. Odklopite kable akumulatorja in odstranite akumulator iz stroja; glejte Odklop 12-V akumulatorja.

  5. Celotno ohišje akumulatorja očistite z raztopino sode bikarbone in vode.

  6. Akumulator sperite s čisto vodo.

  7. Vstavite akumulator v stroj in priklopite akumulatorske kable; glejte Priklop 12-V akumulatorja.

  8. Zaprite in zapahnite rešetko; glejte Zapiranje rešetke.

  Zamenjava 12-V varovalke

  Ohišje z varovalkami je v krmilnem vzvodu.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odpahnite oba zapaha, ki pritrjujeta pokrov krmilnega vzvoda na kontrolni vzvod, in odstranite pokrov (Diagram 98).

   g375760
  3. Zamenjajte odprto varovalko (Diagram 99) z varovalko enake vrste in stopnje jakosti.

   g375761
  4. Pokrov krmilnega vzvoda namestite na krmilni vzvod in ga pritrdite z dvema zapahoma.

  Zamenjava 48-V varovalke rezalne enote

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odpahnite in odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Na sprednji levi strani motorja odstranite pokrov ohišja z 48-V varovalkami.

   g379036
  4. Pregorelo varovalko zamenjajte z varovalko enakega tipa in stopnjo nazivnega toka.

   Note: Glejte nalepko na pokrovu.

   g379037
  5. Pokrov namestite nazaj na ohišje z 48-V varovalkami.

  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Zamenjava varovalke za zagon vretena

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odpahnite in odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Na sprednji levi strani motorja odstranite pokrovček z držala varovalke označenega z .

   g379038
  4. Pregorelo varovalko zamenjajte z varovalko enakega tipa in stopnjo nazivnega toka.

  5. Pokrovček namestite na držalo varovalk.

  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Zamenjava varovalke TEC

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odpahnite in odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Na zadnji desni strani motorja odstranite pokrovček z držala varovalke označenega z .

   g379039
  4. Pregorelo varovalko zamenjajte z varovalko enakega tipa in stopnjo nazivnega toka.

  5. Pokrovček namestite na držalo varovalk.

  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Zamenjava telematične varovalke

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odpahnite in prekucnite sedež; glejte Nagibanje sedeža.

  3. Odstranite pokrovček z držala varovalke označenega z  (Diagram 104).

   g378242
  4. Odstranite varovalko z držala.

  5. Vstavite varovalko enakega tipa in nazivnega toka.

  6. Namestite pokrovček na držalo varovalke.

  7. Spustite in zapahnite sedež; glejte Spuščanje sedeža.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite zračni tlak v pnevmatikah.
 • Important: Vzdržujte priporočen tlak v vseh pnevmatikah, da zagotovite dobro kakovost košnje in pravilno delovanje stroja. Ne napolnite pnevmatik s premalo zraka.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Izmerite zračni tlak v pnevmatikah.

   Note: Ustrezen zračni tlak v pnevmatikah je 0,83-1,10 bara (12-15 psi).

  3. Po potrebi dodajte ali izpustite zrak iz pnevmatike.

  4. Ponovite koraka 2 in 3 na drugih pnevmatikah.

  Preverjanje navora kolesnih matic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvi uri
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Po prvih 10 urah
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Vsakih 250 ur
 • Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.
 • Opozorilo

  Če ne vzdržujete ustreznega zateznega momenta kolesnih matic, lahko pride do telesnih poškodb.

  Vzdržujte ustrezen zatezni moment kolesnih matic.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Zategnite kolesne matice z zateznim momentom 94-122 N∙m.

  Nastavitev pogona za vožnjo v nevtralni položaj

  Important: Ko spustite stopalko za vožnjo, se stroj ne sme premikati (v NEVTRALNEM položaju). Če se stroj premakne, nastavite črpalko vlečnega pogona na naslednji način:

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Dvignite sprednji del stroja, dokler se obe prednji pnevmatiki ne odlepita od tal, in ga podprite z dvigalkami. Glejte SpecifikacijeinLokacije podpornih točk.

  3. Na spodnji strani stroja in levo od črpalke vlečnega pogona odvijte varovalno matico, ki pritrjuje nastavitveni vijak za nevtralni položaj (Diagram 105).

   g379040

   Opozorilo

   Med končno prilagoditvijo odmikala za prilagoditev pogona mora motor delovati. To lahko privede do telesnih poškodb.

   Roke, noge, obraz in drugi deli telesa ne smejo biti blizu dušilca, drugih vročih delov motorja in delov, ki se vrtijo.

  4. Zaženite motor in sprostite parkirno zavoro.

  5. Zavrtite nastavitveni vijak za nevtralni položaj v katero koli smer, dokler se kolesa ne nehajo vrteti.

  6. Zategnite varovalno matico z zateznim momentom 22 N∙m.

  7. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  8. Odstranite podporno stojalo in spustite stroj na tla.

  9. Opravite testno vožnjo stroja, da zagotovite, da se ne premika, ko je stopalka za vožnjo v NEVTRALNEM položaju.

  Preverjanje poravnave koles

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Preverite stekanje zadnjih koles.
  1. Zavrtite volanski obroč tako, da bodo zadnja kolesa v položaju za vožnjo naravnost naprej.

  2. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  3. Izmerite razdaljo med središčema krmilnih pnevmatik (na višini osi) na sprednji in zadnji strani pnevmatik.

   Note: Stekanje zadnjih koles je nastavljeno pravilno, če je razlika med spredaj izmerjeno razdaljo in zadaj izmerjeno razdaljo 6 mm ali manj. (Diagram 106).

   g009169
  4. Če je razdalja večja od 6 mm, prilagodite stekanje zadnjih koles; glejte Prilagoditev stekanja zadnjih koles.

  Prilagoditev stekanja zadnjih koles

  1. Zrahljajte protimatico na vsakem koncu vezna palica (Diagram 107).

   Note: Matica na koncu vezne palice, ki ima utor na zunanji strani, se privija v levo smer.

   g004136
  2. Vezno palico zavrtite z uporabo reže za ključ.

  3. Izmerite razdaljo med središčema krmilnih pnevmatik (na višini osi) na sprednji in zadnji strani pnevmatik.

   Note: Stekanje zadnjih koles je nastavljeno pravilno, če je razlika med spredaj izmerjeno razdaljo in zadaj izmerjeno razdaljo 6 mm ali manj.

  4. Po potrebi ponovite koraka 2 in 3.

  5. Zategnite protimatice.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim hladilnikom in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka hladilnika vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  Specifikacije za hladilno tekočino

  Rezervoar za hladilno tekočino je tovarniško napolnjen z raztopino vode in s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

  Important: Uporabljajte samo hladilne tekočine, ki so na voljo na trgu in ustrezajo specifikacijam, navedenim v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.V stroju ne uporabljajte običajne (zelenega) hladilne tekočine na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT). Ne mešajte običajne hladilne tekočine s hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.

  Vrsta hladilne tekočine

  Hladilne tekočine na osnovi etilenglikola

  Zaviralci korozije

  Antifriz s podaljšano življenjsko dobo

  Sredstvo z organskimi protikorozijskimi aditivi (OAT)

  Important: Ne zanašajte se na barvo hladilne tekočine pri prepoznavanju razlike med konvencionalno (zeleno) hladilno tekočino na osnovi mineralnih inhibitorjev (IAT) in hladilnim sredstvom s podaljšano življenjsko dobo.Proizvajalci hladilne tekočine lahko hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo barvajo v eni od naslednjih barv: rdeča, roza, oranžna, rumena, modra, modrozelena, vijolična in zelena. Uporabljajte hladilno sredstvo, ki ustreza specifikacijam v tabeli s standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo.

  Standardi za hladilno sredstvo s podaljšano življenjsko dobo

  ATSM International

  SAE International

  D3306 in D4985

  J1034, J814 in 1941

  Important: Koncentracija hladilnega sredstva mora biti mešanica hladilnega sredstva in vode v razmerju 50/50.

  • Priporočeno: pri mešanju hladilnega sredstva iz koncentrata ga zmešajte z destilirano vodo.

  • Priporočena možnost: če destilirana voda ni na voljo, namesto koncentrata uporabite vnaprej pripravljeno mešanico hladilnega sredstva.

  • Minimalna zahteva: če destilirana voda in vnaprej pripravljena mešanica hladilnega sredstva nista na voljo, zmešajte koncentrirano hladilno tekočino s čisto pitno vodo.

  Preverjanje ravni hladilne tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hladilne tekočine.
 • Pozor

  Če je motor deloval, lahko vroča hladilna tekočina pod tlakom uide in povzroči opekline.

  • Ne odpirajte pokrovčka hladilnika, ko motor teče.

  • Pri odpiranju pokrovčka hladilnika uporabite krpo in pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Prevrite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi (Diagram 108).

   Note: Raven hladilne tekočine je pravilna, če stoji med oznakama »add« in »full« na strani posode.

   g375925
  4. Če je raven hladilne tekočine prenizka, odstranite pokrovček ekspanzijske posode in dolijte ustrezno hladilno tekočino do oznake »full«.

   Note: Ekspanzijske posode ne napolnite čezmerno s hladilno tekočino.

  5. Namestite pokrovček izravnalne posode.

  6. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Odstranjevanje drobirja iz hladilnega sistema

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Odstranite drobir z rešetke, hladilnika motornega olja in hladilnika.(Pogosteje v umazanih pogojih).
 • Vsakih 100 ur
 • Preglejte cevi hladilnega sistema.
 • Vsaki 2 leti
 • Iztočite in zamenjajte tekočino v hladilnem sistemu.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Temeljito očistite ves drobir iz okolice motorja.

  4. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  5. Odpahnite zadnjo rešetko in jo odprite (Diagram 109).

   g004138
  6. Temeljito spihajte rešetko s stisnjenim zrakom.

  7. Zavrtite dva zapaha hladilnika motornega olja navznoter in nagnite hladilnik motornega olja (Diagram 110).

   g379098
  8. S stisnjenim zrakom skrbno očistite obe strani hladilnika motornega olja in hladilnik (Diagram 111).

   g379099
  9. Dvignite hladilnik motornega olja in ga pritrdite z dvema zapahoma.

  10. Zaprite in zapahnite rešetko.

  Vzdrževanje zavor

  Nastavitev parkirne zavore

  Nastavite delovne zavore, ko je prosti hod zavorne stopalke večji od 13 mm ali ko zavore niso več učinkovite. Prosti hod je razdalja, ki jo zavorna stopalka opravi, preden začutite upor.

  1. Pripravite stroj, glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Sprostite parkirno zavoro.

  3. Uporabite mrtvi tek kolesnega motorja, da premaknete bobne naprej in nazaj ter se tako prepričate, da se bobni lahko premikajo prosto pred in po nastavitvi.

  4. Rahlo pritisnite na zavorno stopalko in izmerite razdaljo za katero se stopalka premakne brez upora (Diagram 112).

   Note: Nastavite zavore, ko je prosti hod (Diagram 112) zavorne stopalke večji od 2,5 cm ali ko je potrebna večja sila za pritisk parkirne zavore.

   g026816
  5. Da skrajšate pot prostega hoda zavorne stopalke, zrahljajte sprednje protimatice na koncu vsakega zavornega kabla (Diagram 113).

   g379043
  6. Zategnite zadnjo matico, da premaknete kabel nazaj, dokler zavorne stopalke nimajo od 6 do 13 mm prostega hoda (Diagram 112), preden parkirna zavora ustavi kolesa.

  7. Zategnite sprednje protimatice in se prepričajte, da oba kabla sprožita delovanje zavor hkrati.

   Note: Prepričajte se, da se med zategovanjem protimatice kablovod ne vrti.

  Nastavitev zapaha parkirne zavore

  Če se parkirna zavora ne zategne in zapahne, nastavite zaskočko zavore.

  1. Pripravite stroj, glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Zrahljajte 2 vijaka, ki pritrjujeta zaskočko parkirne zavore na ogrodje (Diagram 114).

   g011617
  3. Pritisnite stopalko parkirne zavore naprej, dokler se zatik popolnoma ne zatakne na zaskočki zavore (Diagram 114).

  4. Zategnite 2 vijaka za zaklepanje nastavitve.

  5. Pritisnite stopalko zavore, da sprostite parkirno zavoro.

  6. Preverite nastavitev in jo prilagodite, če je treba.

  Vzdrževanje jermena

  Napenjanje jermena alternatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Preverite stanje in napetost jermena alternatorja.
 • Vsakih 100 ur
 • Preverite stanje in napetost jermena alternatorja.
  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Odprite pokrov motorja; glejte Odpiranje pokrova motorja.

  3. Preverite napetost jermena alternatorja tako, da ga pritisnete (Diagram 115) na sredini med alternatorjem in jermenicami ročične gredi s silo 10 kg.

   Note: Jermen se mora odmakniti za 11 mm. Če odmik ni pravilen, nadaljujte s korakom 4. Če je jermen ustrezno napet, preskočite na korak 7.

   g003976
  4. Zrahljajte vijak, ki pritrjuje alternator na nosilec, in tečajni vijak alternatorja. (Diagram 115)

  5. Med alternator in motor vstavite kovinski vzvod ter premaknite alternator navzven.

  6. Ko jermen zategnete, kot je opisano v koraku 3, zategnite vijake, ki pritrjujejo alternator na nosilec in tečajni vijak alternatorja.

  7. Zaprite in zapahnite pokrov; glejte Zapiranje pokrova motorja.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Rezervoar je v tovarni napolnjen s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Pred prvim zagonom motorja in nato vsak dan preverite raven hidravlične tekočine; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

  Priporočena hidravlična tekočina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na voljo v vedrih s prostornino 19 litrov ali sodih s prostornino 208 litrov.

  Note: Stroj, v katerem se uporablja priporočena nadomestna tekočina, potrebuje manj pogoste menjave tekočine in filtra.

  Alternativne hidravlične tekočine: če Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ni na voljo, lahko uporabite drugo konvencionalno hidravlično tekočino na naftni osnovi, ki ima specifikacije, ki spadajo v navedeno območje za vse naslednje lastnosti materiala in ustrezajo industrijskim standardom. Ne uporabljajte sintetične tekočine. Za ugotavljanje, kateri izdelek bo ustrezal tem zahtevam, se posvetujte s svojim distributerjem za maziva.

  Note: Toro ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite izdelke uglednih proizvajalcev, ki nudijo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Hidravlična tekočina za preprečevanje obrabe z nizko točko točenja/in visokim indeksom viskoznosti, ISO VG 46

  Lastnosti: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40°C od 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ali višji
   Točka tečenja, ASTM D97Od –37 °C do –45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ali M-2952-S)

  Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za hidravlično tekočino v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro s št. dela 44-2500.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je edina sintetična biorazgradljiva tekočina, ki jo je odobrila družba Toro. Ta tekočina je združljiva z elastomeri, ki se uporabljajo v hidravličnih sistemih Toro, in je primerna za širok razpon temperaturnih pogojev. Ta tekočina je združljiva s konvencionalnimi mineralnimi olji, vendar je treba za največjo biološko razgradljivost in zmogljivost iz hidravličnega sistema temeljito sprati konvencionalno tekočino. Tekočina Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju za izdelke Toro v 19-litrskih vedrih ali 208-litrskih sodih.

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Rezervoar je v tovarni napolnjen s hidravlično tekočino visoke kakovosti. Najboljši čas za preverjanje hidravličnega olja je, ko je tekočina hladna. Stroj naj bo v konfiguraciji za prevoz.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Očistite predel okoli nastavka za dolivanje rezervoarja za hidravlično tekočino (Diagram 116).

   g376007
  3. Odstranite pokrovček/merilno palico iz nastavka za dolivanje in jo obrišite s čisto krpo.

  4. Vstavite merilno palico nazaj v nastavek za dolivanje; nato jo odstranite in preverite raven tekočine.

   Note: Raven hladilne tekočine bi morala biti znotraj območja delovanja na merilni palici.

   Important: Rezervoar ne sme biti prenapolnjen.

  5. Če je raven nizka, dodajte ustrezno količino tekočine, da dvignete raven do oznake za polno.

  6. Namestite pokrovček/merilno palico na nastavek za dolivanje.

  Preverjanje hidravličnih vodov in cevi

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite hidravlične vode in cevi.
 • Preverite morebitno puščanje hidravličnih vodov in cevi, nepritrjene spoje, prepognjene vode, obrabo, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zaradi vremenskih vplivov ali kemikalij. Pred uporabo opravite vsa potrebna popravila.

  Menjava hidravličnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Vsakih 1000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlični filter.
 • Important: Uporaba katerega koli drugega filtra lahko razveljavi garancijo za nekatere sestavne dele.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Nagnite sedež; glejte Nagibanje sedeža.

  3. Na levi strani stroja podstavite drenažno posodo pod hidravlični filter (Diagram 117).

   g376339
  4. Odstranite filter.

  5. Očistite montažno površino in glavo filtra.

  6. Na tesnilo novega hidravličnega filtra nanesite tanek sloj ustrezne hidravlične tekočine.

  7. Z roko privijte filter na glavo filtra, dokler se tesnilo ne dotakne montažne površine, in ga nato obrnite še za ½ obrata.

  8. Spustite in zapahnite sedež; glejte Spuščanje sedeža.

  Preverjanje puščanja

  1. Zaženite motor in ga pustite teči 2 minuti, da odzračite hidravlični sistem.

  2. Izklopite motor, odstranite ključ in preverite če katerikoli izmed hidravličnih filtrov pušča.

   Note: Odpravite morebitna uhajanja hidravlične tekočine.

  Prostornina hidravlične tekočine

  Menjava hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Če ne uporabljate priporočene hidravlične tekočine ali ste rezervoar kdaj napolnili z drugo tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 2000 ur
 • Če uporabljate priporočeno hidravlično tekočino, zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Če je tekočina onesnažena, se obrnite na distributerja za izdelke Toro, saj je treba sistem sprati. Onesnažena tekočina je v primerjavi s čisto tekočino videti mlečna ali črna.

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Postavite veliko drenažno posodo pod 90° priključek (Diagram 118) hidravličnega rezervoarja; glejte Prostornina hidravlične tekočine.

   g379100
  3. Odklopite cev za vračanje hladilne tekočine z 90° priključka in pustite, da se rezervoar izprazni.

  4. Ko hidravlična tekočina preneha curljati iz rezervoarja, ponovno priklopite cev.

  5. Napolnite rezervoar z ustrezno hidravlično tekočino; glejte Specifikacije za hidravlično tekočino in Prostornina hidravlične tekočine.

   Important: Uporabljajte samo navedene hidravlične tekočine. Druge tekočine lahko poškodujejo sistem.

  6. Namestite pokrovček rezervoarja.

  7. Zaženite motor in uporabite vse hidravlične kontrole, da se hidravlična tekočina porazdeli po sistemu.

  8. Preverite puščanje hidravlične tekočine; glejte Preverjanje puščanja.

  9. Preverite raven; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Vzdrževanje sistema rezalnih enot

  Varnost pri delu z rezili

  Izrabljeno ali poškodovano rezilo ali nož se lahko zlomi in lahko izvrže v vas ali druge navzoče osebe, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt.

  • Redno preverjajte in nože rezila za pretirano obrabo ali poškodbe.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Nosite rokavice in bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila in nože lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.

  • Pri strojih z več rezalnimi enotami bodite previdni pri vrtenju rezalne enote; lahko se posledično vrtijo tudi vretena v drugih rezalnih enotah.

  Preverjanje nastavitve stika med vretenom in nožem

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite nastavitev stika med vretenom in nožem.
 • Vsak dan pred uporabo stroja preverite stik med vretenom in nožem, ne glede na to, ali je bila kakovost košnje pred tem sprejemljiva. Celotna dolžina vretena in noža mora biti v lahnem stiku (glejte »Nastavitev stika med vretenom in nožem« v Priročniku za upravljanje rezalne enote).

  Brušenje rezalnih enot

  Opozorilo

  Stik z rezalnimi enotami ali drugimi premikajočimi se deli lahko povzroči telesne poškodbe.

  • Prsti, roke in oblačila ne smejo biti blizu rezalnih enot in drugih premikajočih se delov.

  • Med delovanjem motorja nikoli ne poskušajte obračati rezalnih enot z roko ali nogo.

  Note: Dodatna navodila in postopki za brušenje so na voljo v dokumentu Toro Reel Mower Basics (s smernicami za ostrenje), Obrazec 09168SL.

  Note: Med brušenjem sprednje enote delujejo skupaj in zadnje enote delujejo skupaj.

  Priprava stroja

  1. Stroj pripravite za vzdrževanje; glejte Priprava za vzdrževanje.

  2. Medtem ko je motor izklopljen, vendar je ključ v položaju Kontakt vstopite v meni Main Menu (Glavni meni) v sistemu InfoCenter.

  3. Iz menija Main Menu (Glavni meni) se z uporabo sredinskega gumba pomaknite navzdol do menija Service Menu (Servisni meni) in ga izberite z desnim gumbom.

  4. V meniju Service Menu (Servisni meni) se pomaknite navzdol do menijev Front Backlap (Sprednje brušenje) in Rear Backlap (Zadnje brušenje) ter aktivirajte sprednje brušenje, zadnje brušenje ali brušenje obeh tako, da z desnim gumbom spremenite nastavitev za izbrane rezalne enote z »OFF«(izklopljeno) na »ON«(vklopljeno).

  5. Pritisnite levi gumb, da shranite nastavitev in izstopite iz menija Settings menu (Nastavitve).

  6. Naredite začetne prilagoditve za vretena in nož, ki so primerne za brušenje na vseh rezalnih enotah, ki jih je treba brusiti; za rezalne enote glejte Priročnik za upravljanje.

  Brušenje vreten in noža

  1. Zaženite motor in ga pustite teči pri najmanjši vrtilni frekvenci v prostem teku.

   Nevarnost

   Spreminjanje števila vrtljajev motorja med brušenjem lahko povzroči upočasnitev vreten.

   • Med brušenjem ne spreminjajte števila vrtljajev motorja.

   • Brusite rezila le z motorjem v prostem teku.

  2. Medtem ko je ročica za košnjo/prevoz v položaju za KOšNJO, premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj OMOGOčITEV. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot naprej, da začnete z brušenjem na izbranih vretenih.

  3. S krtačo z dolgim ročajem nanesite brusilno pasto.

   Important: Nikoli ne uporabljajte krtače s kratkim ročajem.

  4. Če se vretena med brušenjem ustavijo ali se neenakomerno vrtijo, izberite višjo nastavitev hitrosti vreten, dokler se hitrost ne stabilizira, nato vrnite hitrost vreten na želeno hitrost. To lahko storite z uporabo gumbov na sistemu InfoCenter.

  5. Če morate med brušenjem rezalne enote prilagoditi, izvedite naslednje korake:

   1. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot nazaj in premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj ONEMOGOČITEV.

   2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

   3. Prilagodite na rezalne enote.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  6. Ponovite korak 3 za druge rezalne enote, ki jih želite nabrusiti.

  Dokončanje brušenja

  1. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje rezalnih enot nazaj in premaknite stikalo za omogočitev/onemogočitev v položaj ONEMOGOčITEV.

  2. Ugasnite funkcijo brušenja tako, da uporabite gumbe na sistemu InfoCenter.

   Important: Če funkcije brušenja ne povrnete v nastavitev »OFF« (Izklop), se rezalne enote ne bodo dvignite ali delovale pravilno.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Sperite vso brusilno pasto z rezalnih enot.

  5. Za boljši rezalni rob po brušenju s pilo potegnite čez sprednjo stran noža.

   Note: Po brušenju se lahko na rezalnem robu pojavijo grebeni in grobi robovi. Za boljši rezalni rob po brušenju s pilo potegnite čez sprednjo stran noža pod kotom 90°.

  6. Po potrebi nastavite vretena rezalnih enot na nož.

  7. Prilagodite hitrost vreten rezalne enote na želeno nastavitev košnje.

  Vzdrževanje šasije

  Pregled varnostnega pasu

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte varnostni pas.
  1. Preglejte, ali je na varnostnih pasovih prišlo do obrabe, rezov in druge škode. Če kateri koli del ne deluje pravilno, zamenjajte varnostni pas.

  2. Po potrebi očistite varnostni pas.

  Podaljšano vzdrževanje

  Šasija in motor

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte hidravlične cevi.
 • Zamenjajte cevi za hladilno tekočino.
 • Izpraznite in zamenjajte hladilno tekočino.
 • Čiščenje

  Pranje stroja

  Stroj po potrebi operite z vodo ali z blagim detergentom. Pri pranju stroja lahko uporabite krpo.

  Important: Za čiščenje stroja ne uporabljajte somornice ali filtrirane morske vode.

  Important: Za pranje stroja ne uporabljajte opreme za strojno čiščenje. Oprema za strojno čiščenje lahko poškoduje električni sistem, zrahlja pomembne nalepke ali odplakne potrebno mast na mestih trenja. Ne uporabljajte prekomerne količine vode v bližini nadzorne plošče, motorja in akumulatorja.

  Important: Stroja ne čistite, ko motor deluje. To lahko povzroči notranjo poškodbo motorja.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:

   • Parkirajte stroj na ravni površini.

   • Izklopite in spustite rezalne enote.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Počakajte, da se vsi deli ustavijo.

   • Pustite, da se stroj ohladi, preden ga nastavite, popravite, očistite ali shranite.

  • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

  Priprava vlečne enote

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite rezalne enote navzdol, zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  2. Temeljito očistite vlečno enoto, rezalne enote in motor.

  3. Preverite tlak v pnevmatikah, glejte Preverjanje zračnega tlaka v pnevmatikah.

  4. Preverite, ali so vsi pritrdilni elementi dobro zategnjeni; zategnite jih, če je treba.

  5. Z oljem ali mastjo namažite vse mazalke in tečajna mesta. Obrišite odvečno mazivo.

  6. Opraskane, oluščene ali zarjavele dele laka narahlo obrusite in prebarvajte s korekturnim lakom. Popravite vse udrtine v kovinskih delih karoserije.

  7. Servisiranje akumulatorja in kablov opravite, kot je opisano v nadaljevanju; glejte Varnost električnega sistema:

   1. Odstranite priključne sponke akumulatorja s priključnih nastavkov akumulatorja.

   2. Očistite akumulator, priključne sponke in priključne nastavke z žično krtačo in raztopino sode bikarbone.

   3. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke kabla in priključne nastavke akumulatorja z mastjo Grafo 112X za ustvarjanje trde zaščitne plasti (št. dela Toro 505-47).

   4. Počasi polnite akumulator 24 ur vsakih 60 dni, da preprečite sulfatizacijo svinca v akumulatorju.

  Priprava motorja

  1. Izpustite motorno olje iz oljne kadi in namestite izpustni čep.

  2. Odstranite in zavrzite oljni filter. Namestite nov oljni filter.

  3. Napolnite motor z določenim motornim oljem.

  4. Zaženite motor in ga približno 2 minuti pustite v prostem teku.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Rezervoar za gorivo sperite s svežim in čistim gorivom.

  7. Pritrdite vse priključke sistema za gorivo.

  8. Temeljito očistite in servisirajte sklop zračnega filtra.

  9. Zatesnite dovod zračnega filtra in izpušni odvod z zaščitnim trakom, odpornim na vremenske vplive.

  10. Preverite raven zaščitnega sredstva proti zmrzovanju in dodajte raztopino vode in antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50, kot je potrebno za pričakovano najnižjo temperaturo v vašem območju.

  Shranjevanje akumulatorja

  Če bo stroj shranjen več kot 30 dni, odstranite akumulator in ga napolnite do konca. Shranite ga lahko na polici ali na stroju. Če bo shranjen v stroju, morajo biti kabli odklopljeni. Akumulator shranite v prostoru s hladnim ozračjem, da preprečite hitro izpraznitev. Zagotovite, da bo akumulator popolnoma napolnjen, da preprečite njegovo zamrznitev. Specifična gostota popolnoma napolnjenega akumulatorja je med 1,265 in 1,299.