Uvod

Ovaj je uređaj namjenski uređaj za prskanje travnjaka koji je namijenjen profesionalnim korisnicima za komercijalnu primjenu. Prvenstveno je namijenjen za prskanje na dobro održavanim travnjacima u parkovima i na golf-terenima, sportskim terenima i komercijalnim terenima.

Uređaj je prvenstveno namijenjen terenskoj upotrebi i nije prikladan za dugotrajnu vožnju na javnim cestama. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici www.Toro.com možete dobiti više informacija, uključujući sigurnosne savjete, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na naljepnici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g237021

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je proizvod u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj proizvod.

Prema točki 4442. ili točki 4443. Zakona o očuvanju javnih resursa savezne države Kalifornije zabranjeno je upotrebljavati vozilo na šumskim, grmovitim ili travnatim površinama ako njegov motor nije opremljen hvatačem iskri na način opisan u točki 4442, ako nije održavan u ispravnom stanju ili ako motor nije izrađen, opremljen i održavan na način da sprječava požare.

Priložene upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava te održavanjem i jamstvom. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadržavaju kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Ako rukovatelj ili vlasnik neispravno upotrebljavaju ili održavaju uređaj, može doći do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa zahtjevima norme SAE J2258.

Opće informacije o sigurnosti

Proizvod može uzrokovati tjelesne ozljede. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Pozorno upravljajte vozilom. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kako biste se zaštitili od kontakta s kemikalijama. Kemijske tvari koje se nalaze u sustavu prskalice mogu biti opasne i toksične.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi funkcionalni zaštitni uređaji.

 • Ne približavajte se otvorima za pražnjenje mlaznica prskalice i raspršenim česticama. Osigurajte da prolaznici i djeca budu izvan područja rada uređaja.

 • Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor, izvadite ključ (ako postoji) i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

Neispravna upotreba ili nepropisno održavanje uređaja mogu dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja Graphic, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

U ovim uputama nisu navedeni svi dodaci ovog uređaja. Pročitajte upute za upotrebu svakog pojedinačnog dodatka za dodatne informacije o sigurnosti.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4125
decal125-4128
decal125-4129
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941

Postavljanje

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Note: Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije o sustavu za kontrolu prskanja, pročitajte Upute za upotrebu koje ste dobili s uređajem.

Important: Ova se prskalica prodaje bez mlaznica za prskanje.Da biste upotrebljavali prskalicu, morate nabaviti i postaviti mlaznice. Kontaktirajte ovlaštenog distributera tvrtke Toro za informacije o dostupnom kompletu i opremi. Nakon što postavite mlaznice i prije prvog korištenja prskalice kalibrirajte protok prskalice i podesite optočne ventile krakova tako da tlak i stopa prskanja budu jednaki za sve krakove kad isključite 1 ili više krakova. Pogledajte Kalibracija prskaliceProtok i Kalibracija optočnih ventila krakova.

Postavljanje protusifonskog otvora za punjenje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Pravokutna spojnica1
Brza spojnica1
Adapter za crijevo1
Nosač otvora za punjenje1
Prirubni vijak (5/16 × ¾ inča)1
Protusifonsko crijevo1
 1. Stavite nosač otvora za punjenje na otvor spremnika s navojima i pričvrstite ga s pomoću prirubnog vijka (5/16 × ¾ inča) kako je prikazano na Slika 3.

  g001488
 2. Stavite kraj pravokutne spojnice s navojima u nosač i navijte na nju brzu spojnicu kako biste je pričvrstili za nosač (Slika 3).

  Note: Postavite spojnicu s otvorenim krajem usmjerenim prema velikom otvoru na nosaču i prema otvoru spremnika tako da se voda ulijeva u spremnik pod kutom.

 3. Postavite adapter crijeva u brzu spojnicu (Slika 3).

 4. Učvrstite položaj adaptera tako da pomaknete poluge prema njemu i zatim ih pričvrstite s pomoću rascjepki (Slika 3).

 5. Postavite protusifonsko crijevo kroz veliki otvor na nosaču na kraj pravokutne spojnice sa zarezima (Slika 3).

  Important: Nemojte produživati crijevo kako ne bi dodirivalo tekućinu u spremniku.

Pregled proizvoda

g033285
g033286
g204239

Papučica gasa

Papučica gasa (Slika 7) omogućuje mijenjanje brzine vožnje prskalice. Pritiskom na papučicu povećava se brzina vožnje. Otpuštanjem papučice uređaj se usporava i brzina motora smanjuje se na prazan hod.

g023035

Papučica spojke

Do kraja pritisnite papučicu spojke (Slika 7) kako biste deaktivirali spojku pri pokretanju motora ili mijenjanju brzina. Ravnomjerno otpuštajte papučicu kad je mjenjač u brzini kako biste spriječili nepotrebno trošenje prijenosa i drugih povezanih dijelova.

Important: Ne pritišćite papučicu spojke tijekom rada. Morate u potpunosti otpustiti papučicu spojke, u suprotnom će spojka proklizati i doći će do zagrijavanja i trošenja. Nikad ne upotrebljavajte spojku kako biste zadržali vozilo zaustavljeno na padini; mogli biste oštetiti spojku.

Papučica kočnice

Upotrebljavajte papučicu kočnice za zaustavljanje ili usporavanje prskalice (Slika 7).

Oprez

Kočnice se mogu istrošiti ili mogu biti pogrešno podešene, što može dovesti do tjelesnih ozljeda.

Ako se papučica kočnice može pritisnuti do 2,5 cm od poda vozila, podesite ili popravite kočnice.

Ručna kočnica

Ručna kočnica velika je poluga s lijeve strane sjedala (Slika 8). Aktivirajte ručnu kočnicu svaki put kad napustite sjedalo kako biste spriječili slučajno kretanje uređaja. Da biste aktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu prema gore i unatrag. Kako biste je deaktivirali, gurnite je prema naprijed i dolje. Ako je prskalica parkirana na strmom nagibu, aktivirajte ručnu kočnicu i stavite stopere iza kotača koji su usmjereni nizbrdo.

g023036

Funkcija Hill Assist

Funkcija Hill Assist sprječava proklizavanje ili trzanje prskalice na brdovitom terenu tako što ga privremeno zadržava na mjestu dok premještate nogu s papučice kočnice na papučicu gasa. Kako biste aktivirali funkciju Hill Assist, aktivirajte spojku i čvrsto pritisnite papučicu kočnice. Kad se funkcija aktivira, na zaslonu sustava InfoCenter prikazuje se ikona Hill Assist; pogledajte Vodič za softver prskalice za travnjak Multi Pro 1750. Hill Assist zadržava uređaj na mjestu 2 sekunde nakon otpuštanja papučice kočnice.

Note: Sustav Hill Assist samo privremeno zadržava uređaj na mjestu; ne možete ga upotrebljavati umjesto ručne kočnice.

Blokada diferencijala

Blokada diferencijala omogućuje blokiranje stražnje osovine radi povećanja trenja. Možete aktivirati blokadu diferencijala (Slika 6) dok je vozilo u pokretu. Pomaknite polugu prema naprijed i udesno kako biste blokirali diferencijal.

Note: Možda ćete morati voziti uređaj prema naprijed uz blago skretanje kako biste aktivirali ili deaktivirali blokadu diferencijala.

Oprez

Skretanje s blokiranim diferencijalom može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.

Ne upravljajte uređajem s blokiranim diferencijalom pri naglom skretanju ili brzoj vožnji; pogledajte Blokiranje diferencijala.

Ručica čoka

Ručica čoka mala je ručica iza ručice mjenjača (Slika 6). Za pokretanje hladnog motora povucite ručicu čoka prema gore. Nakon što se motor pokrene, prilagodite čok kako bi motor nastavio pravilno raditi. Pritisnite ručicu čoka prema dolje u ISKLJUčENI položaj što prije. Zagrijani motor vrlo malo ili uopće ne zahtijeva upotrebu čoka.

Mjenjač

Mjenjač (Slika 6) ima 5 položaja: 3 brzine kretanja prema naprijed, NEUTRALNU BRZINU i BRZINU KRETANJA PREMA NATRAG. Motor se može pokrenuti samo ako je mjenjač u NEUTRALNOM položaju.

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje (Slika 6) ima 3 položaja: STOP (ISKLJUčENO), RUN (UKLJUčENO) i START (POKRETANJE). Okrenite ključ u smjeru kazaljki na satu u položaj START kako biste pokrenuli motor i nakon pokretanja ga pustite da se vrati u položaj RUN. Okrenite ključ u položaj STOP kako biste ugasili motor.

Prekidač prednjih svjetala

Prednjim svjetlima upravlja se pritiskanjem prekidača prednjih svjetala (Slika 6). Pritisnite ga prema naprijed kako biste uključili svjetla i prema natrag kako biste ih isključili.

Prekidač za zaključavanje gasa/brzine

Kad je mjenjač u NEUTRALNOM položaju, možete s pomoću papučice gasa ubrzati motor i zatim pritisnuti prekidač ispod sustava InfoCenter prema naprijed kako biste zadržali željenu brzinu motora. To je potrebno za mućkanje kemikalija dok vozilo stoji ili pri upravljanju priključcima kao što je ručna prskalica (Slika 6).

Important: Kako bi prekidač radio, mjenjač mora biti u NEUTRALNOM položaju i mora biti aktivirana ručna kočnica.

Mjerač goriva

Mjerač goriva nalazi se na vrhu spremnika goriva s lijeve strane uređaja i prikazuje količinu goriva u spremniku.

Glavni prekidač krakova

Glavni prekidač krakova (Slika 6) nalazi se na bočnoj strani konzole i desno od sjedala rukovatelja. S pomoću njega možete pokrenuti ili zaustaviti prskanje. Pritisnite prekidač kako biste uključili ili isključili sustav prskalice.

Prekidači lijevog, središnjeg i desnog kraka

Prekidači lijevog, središnjeg i desnog kraka nalaze se na upravljačkoj ploči (Slika 6). Pritisnite svaki prekidač prema naprijed kako biste uključili odgovarajući krak i prema natrag kako biste ga isključili. Kad je prekidač uključen, svijetlit će lampica na prekidaču. Tim se prekidačima može upravljati sustavom prskalice samo ako je uključen glavni prekidač krakova.

Prekidač pumpe

Prekidač pumpe nalazi se na upravljačkoj ploči desno od sjedala (Slika 6). Pritisnite prekidač prema naprijed kako biste pokrenuli pumpu i prema natrag kako biste je zaustavili.

Important: Prekidač pumpe aktivira se samo ako je motor u praznom hodu s niskim brojem okretaja kako ne bi došlo do oštećenja pogona pumpe.

Prekidač za stopu prskanja

Prekidač za stopu prskanja nalazi se upravljačkoj ploči desno od sjedala (Slika 6). Pritisnite i držite pritisnutim prekidač prema naprijed kako biste povećali tlak sustava prskalice ili ga pritisnite i držite pritisnutim prema natrag kako biste smanjili tlak.

Prekidač za zaključavanje stope prskanja

Prekidač za zaključavanje stope prskanja nalazi se upravljačkoj ploči desno od sjedala (Slika 6). Okrenite ključ u smjeru suprotnom od kazaljki na satu u ZAKLJUčANI položaj kako biste deaktivirali prekidač za stopu prskanja i tako spriječili da netko slučajno promijeni stopu prskanja. Za aktiviranje prekidača za stopu prskanja okrenite ključ u smjeru kazaljki na satu u OTKLJUčANI položaj.

Prekidači za podizanje krakova

Prekidači za podizanje krakova nalaze se na upravljačkoj ploči i upotrebljavaju se za podizanje vanjskih krakova.

Brojač sati rada

Brojač sati rada prikazuje ukupan broj sati rada motora. Taj se broj prikazuje na prvom zaslonu sustava InfoCenter. Brojač sati rada započinje s radom svaki put kad se prekidač za paljenje okrene u UKLJUčENI položaj.

Mjesta za prekidače za označavanje pjenom (opcionalno)

Ako postavite komplet za označavanje pjenom, upravljačkoj ploči morate dodati prekidače za upravljanje njime. Prskalica se isporučuje s plastičnim čepovima na mjestima predviđenim za te prekidače.

Regulacijski ventil (kontrola stope)

Ventil je smješten iza spremnika (Slika 9), a upravlja količinom tekućine koja se usmjerava u krakove ili brzinom povrata u spremnik.

g204247

Glavni ventil krakova

Glavni ventil krakova (Slika 9) služi za upravljanje protokom do mjerača protoka i ventila krakova.

Mjerač protoka

Mjerač protoka mjeri brzinu protoka tekućine za upotrebu u sustavu InfoCenter (Slika 9).

Optočni ventili krakova

Ti ventili služe za uključivanje i isključivanje desnog, središnjeg i lijevog kraka (Slika 9).

Zaporni/optočni ventil krakova

Zaporni/optočni ventil krakova preusmjerava protok tekućine iz kraka u spremnik kad isključite određeni krak. Možete ga podesiti kako biste osigurali da je tlak u krakovima stalan, bez obzira na to koliko je krakova uključeno. Pogledajte Podešavanje optočnih ventila krakova.

Ventil za mućkanje

Ovaj se ventil nalazi na stražnjoj strani spremnika (Slika 9). Dok je mućkanje uključeno, protok se usmjerava kroz mlaznice za mućkanje u spremniku. Dok je mućkanje isključeno, protok se usmjerava kroz usisnu pumpu.

Mjerač tlaka

Mjerač tlaka nalazi se na upravljačkoj ploči (Slika 6). Taj mjerač prikazuje tlak tekućine u sustavu u mjernim jedinicama psi i kPa.

LCD zaslon sustava InfoCenter

Na LCD zaslonu sustava InfoCenter prikazane su informacije o uređaju i akumulatoru kao što su trenutačni postotak napunjenosti akumulatora, brzina, razne dijagnostike i druge informacije (Slika 6).

Za više informacija pogledajte Vodič za softver prskalice Multi Pro 1750.

Prigušni ventil za mućkanje

Prigušni ventil za mućkanje upotrebljava se za smanjenje dostupnog protoka za mućkanje. Njime se usmjerava više protoka u krakove.

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Težina s praznim standardnim sustavom prskanja, bez rukovatelja953 kg
Težina s punim standardnim sustavom prskanja, bez rukovatelja1678 kg
Maksimalna bruto težina vozila (na ravnoj površini)1814 kg
Ukupna dužina sa standardnim sustavom prskanja343 cm
Ukupna visina sa standardnim sustavom prskanja191 cm
Ukupna visina sa standardnim sustavom prskanja do vrha krakova spremljenih u položaj u obliku slova X246 cm
Ukupna širina sa standardnim sustavom prskanja s krakovima spremljenima u položaj u obliku slova X178 cm
Visina podvozja14 cm
Međuosovinski razmak kotača155 cm
Kapacitet spremnika (uključujući prelijevanje od 5 % u skladu sa zahtjevima oznake CE)662 l

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti vozila koje je odobrila tvrtka Toro. Kontaktirajte svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Rad

Note: Desnu i lijevu stranu vozila utvrdite iz uobičajenog položaja vozača.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad nemojte dopustiti djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

  • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  • Pomaknite mjenjač u NEUTRALNI položaj (ručni prijenos) ili u položaj za PARKIRANJE (automatski prijenos).

  • Aktivirajte ručnu kočnicu.

  • Ugasite motor i izvadite ključ (ako postoji).

  • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitovi postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, ne upravljajte uređajem.

 • Ako uređaj ne radi ispravno ili je oštećen, nemojte ga upotrebljavati. Popravite kvar prije upravljanja uređajem ili dodacima.

 • Svi priključci na crijevima za tekućinu moraju biti dobro pričvršćeni i sva crijeva moraju biti u dobrom stanju prije izlaganja sustava pritisku.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti vozilo ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Kemijska sigurnost

Kemijske tvari koje se upotrebljavaju u sustavu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, prolaznike i životinje te mogu oštetiti biljke, tlo i drugu imovinu.

 • Pročitajte informacije o svakoj kemikaliji. Nemojte upravljati prskalicom ili raditi na njoj ako vam te informacije nisu dostupne.

 • Prije rada na prskalici pobrinite se da je neutralizirana i tri puta isprana u skladu s preporukama proizvođača kemikalija i da su svi ventili okrenuti 3 puta.

 • Provjerite nalazi li se u blizini dovoljna količina čiste vode i sapuna i odmah isperite sve kemikalije s kojima dođete u dodir.

 • Pažljivo pročitajte naljepnice upozorenja o kemikalijama i sigurnosno-tehničke listove za korištene kemikalije i pridržavajte ih se te se zaštitite u skladu s preporukama proizvođača kemikalija.

 • Uvijek zaštitite svoje tijelo tijekom rada s kemikalijama. Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kako biste se zaštitili od kontakta s kemikalijama, uključujući sljedeće:

  • zaštitne naočale, zaštitnu masku za oči i/ili štitnik za lice

  • kemijsko zaštitno odijelo

  • respirator ili masku s filtrom

  • rukavice otporne na kemikalije

  • gumene čizme ili drugu odgovarajuću obuću

  • čistu odjeću, sapun i jednokratne ručnike za čišćenje

 • Prije upotrebe kemikalija ili rukovanja njima potrebno je proći odgovarajuću obuku.

 • Upotrijebite ispravnu kemikaliju za rad.

 • Pridržavajte se uputa proizvođača kemikalija za sigurnu primjenu kemikalije. Nemojte premašivati preporučeni tlak prskanja.

 • Nemojte puniti, kalibrirati ili čistiti uređaj ako se u njegovoj blizini nalaze drugi ljudi, posebno djeca, ili životinje.

 • Rukujte kemikalijama u dobro prozračenom prostoru.

 • Nemojte jesti, piti ili pušiti za vrijeme rada u blizini kemikalija.

 • Nemojte čistiti mlaznice za prskanje tako da upuhujete zrak kroz njih ili da ih stavljate u usta.

 • Uvijek sapunom operite ruke i druga izložena područja što prije nakon rada s kemikalijama.

 • Držite kemikalije u originalnoj ambalaži i pohranjene na sigurnom mjestu.

 • Na ispravan način odložite nekorištene kemikalije i spremnike za kemikalije u skladu s uputama proizvođača kemikalija i vašim lokalnim propisima.

 • Kemikalije i pare su opasne; nikad nemojte ulaziti u spremnik ili staviti glavu iznad otvora spremnika ili u njega.

 • Pridržavajte se svih lokalnih, državnih i saveznih propisa o širenju ili raspršivanju kemikalija.

Priprema uređaja

Provjeravanje motornog ulja

Motor se isporučuje s uljem u radilici; no potrebno je provjeriti razinu ulja prije prvog pokretanja motora i nakon njegova rada.

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

 2. Izvadite šipku za mjerenje razine ulja i obrišite je čistom krpom (Slika 10).

 3. Stavite šipku za mjerenje u cijev i provjerite je li u potpunosti sjela. Izvadite šipku za mjerenje i provjerite razinu ulja.

  g023037
 4. Ako je razina ulja niska, skinite čep s poklopca ventila (Slika 10) i dodajte ulje u otvor dok razina ne dosegne oznaku FULL na šipki za mjerenje; pogledajte Održavanje motornog ulja za informacije o odgovarajućoj vrsti i viskoznosti ulja.

  Note: Polako dodavajte ulje i pritom često provjeravajte njegovu razinu. Nemojte prepuniti spremnik.

 5. Vratite šipku za mjerenje razine ulja i čvrsto je zategnite.

Provjeravanje tlaka zraka u gumama

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak zraka u gumama svakih 8 sati ili svaki dan.
 • Napunite gume zrakom do 1,38 bara. Provjerite jesu li gume istrošene ili oštećene.

  Note: Zamijenite sve istrošene ili oštećene gume.

  Dolijevanje goriva

  Specifikacija goriva

  BenzinUpotrijebite bezolovni benzin s oktanskim brojem 87 ili višim ((R+M)/2 metoda ocjenjivanja).
  Mješavina goriva s etanolomPrihvatljivo je upotrijebiti bezolovnu mješavinu benzina s udjelom etanola od najviše 10 % (gasohol) ili 15 % MTBE-a (metil-tercijarni-butil-eter). Etanol i MTBE nisu isti.
  Nije dopuštena uporaba benzina s udjelom etanola od 15 % (E15). Nikad nemojte koristiti benzin s udjelom etanola višim od 10 %, kao što su E15 (sadrži 15 % etanola), E20 (sadrži 20 % etanola) ili E85 (sadrži do 85 % etanola). Upotreba neodobrenog benzina može uzrokovati poteškoće u radu i/ili oštećenje motora koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.

  Important: Za najbolje rezultate upotrebljavajte samo čisto, svježe gorivo (ne starije od 30 dana).

  • Nemojte upotrebljavati benzin koji sadrži metanol.

  • Nemojte skladištiti gorivo u spremniku za gorivo ili kanistrima za gorivo tijekom zime ako ne upotrebljavate stabilizator goriva.

  • Nemojte dodavati ulje u benzin.

  Punjenje spremnika za gorivo

  Kapacitet spremnika za gorivo iznosi približno 19 l.

  Note: Čep spremnika za gorivo sadrži mjerač koji pokazuje razinu goriva; često ga provjeravajte.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Očistite područje oko čepa spremnika za gorivo (Slika 11).

   g023038
  3. Uklonite čep spremnika za gorivo.

  4. Napunite spremnik do približno 2,5 cm ispod gornje stijenke spremnika (donji dio otvora za ulijevanje).

   Note: Taj prazni prostor u spremniku omogućuje širenje goriva. Nikad nemojte prepuniti spremnik.

  5. Čvrsto postavite čep na spremnik za gorivo.

  6. Obrišite proliveno gorivo.

  Početak upotrebe novog vozila

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 100 sati
 • Kako biste osigurali ispravan rad i dug vijek trajanja prskalice, tijekom prvih 100 sati rada pratite sljedeće smjernice:
  • Redovito provjeravajte razine motornog ulja i tekućine i pozorno pratite ima li znakova pregrijavanja u bilo kojoj komponenti prskalice.

  • Nakon pokretanja hladnog motora pričekajte približno 15 sekundi da se ugrije prije ubrzavanja.

  • Kako biste optimizirali kočioni sustav, razradite kočnice na sljedeći način:

   1. Ulijte 454 l vode u spremnik.

   2. Premjestite uređaj na ravnu površinu na otvorenom.

   3. Vozite uređaj pri punoj brzini.

   4. Naglo zakočite.

    Note: Zaustavite uređaj u ravnoj liniji bez zaključavanja kotača.

   5. Pričekajte 1 minutu da se kočnice ohlade.

   6. Ponovite korake od 3 do 5 još 9 puta.

  • Nemojte pritiskati papučicu gasa dok motor nije u brzini.

  • Pri radu mijenjajte brzinu prskalice. Izbjegavajte naglo pokretanje i naglo zaustavljanje.

  • Pogledajte za posebne provjere u slučaju rijetke upotrebe.

  Priprema prskalice

  Odabir mlaznice

  Note: Pročitajte upute za mlaznice koje su dostupne kod vašeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Na kućišta obrtnih glava mogu se postaviti do 3 različite mlaznice. Kako biste odabrali željenu mlaznicu, učinite sljedeće:

  1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, ugasite motor i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno) i postavite prekidač pumpe za prskanje u položaj OFF (Isključeno).

  3. Okrenite obrtnu glavu mlaznice u bilo kojem smjeru kako biste ispravili mlaznicu.

  4. Kalibrirajte protok prskalice; pogledajte Kalibracija prskaliceProtok.

  5. Kalibrirajte optočne ventile krakova; pogledajte Kalibracija optočnih ventila krakova.

  Odabir usisnog filtra

  Standardna oprema: usisni filtar finoće sita 50 (plavi)

  Poslužite se tablicom usisnog filtra kako biste utvrdili finoću sita za mlaznice za prskanje koje upotrebljavate na temelju kemijskih proizvoda ili otopina čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Tablica usisnog filtra

  Oznake boja za mlaznice za prskanje (brzina protoka)Finoća sita*Oznake boja za filtar
  Žuta (0,76 l/min)50Plava
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50 (ili 30)Plava (ili zelena)
  Siva (2,3 l/min)30Zelena
  Bijela (3 l/min)30Zelena
  Plava (3,8 l/min)30Zelena
  Zelena (5,7 l/min)30Zelena
  *Finoća sita usisnih filtara navedenih u ovoj tablici temelji se na kemikalijama ili otopinama za prskanje čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Important: U slučaju prskanja kemijskim proizvodima ili otopinama s močivim prahom veće viskoznosti (gušćima), možda će vam trebati grublje sito za opcionalni usisni filtar; pogledajte Slika 12.

  g214212

  Ako prskate pri višoj stopi, razmislite o upotrebi grubljeg sita opcionalnog usisnog filtra; pogledajte Slika 13.

  g214214

  Odabir tlačnog filtra

  Dostupne veličine sita uključuju:

  Standardna oprema: usisni filtar finoće sita 50 (plavi)

  Poslužite se tablicom tlačnog filtra kako biste utvrdili finoću sita za mlaznice za prskanje koje upotrebljavate na temelju kemijskih proizvoda ili otopina čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Tablica tlačnog filtra

  Oznake boja za mlaznice za prskanje (brzina protoka)Finoća sita*Oznake boja za filtar
  U skladu sa zahtjevima za kemikalije ili otopine niske viskoznosti ili kod niskih stopa prskanja100Zelena
  Žuta (0,76 l/min)80Žuta
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50Plava
  Siva (2,3 l/min)50Plava
  Bijela (3 l/min)50Plava
  Plava (3,8 l/min)50Plava
  Zelena (5,7 l/min)50Plava
  U skladu sa zahtjevima za kemikalije ili otopine visoke viskoznosti ili kod visokih stopa prskanja30Crvena
  U skladu sa zahtjevima za kemikalije ili otopine visoke viskoznosti ili kod visokih stopa prskanja16Smeđa
  *Finoća sita tlačnih filtara navedenih u ovoj tablici temelji se na kemikalijama ili otopinama za prskanje čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Important: U slučaju prskanja kemijskim proizvodima ili otopinama s močivim prahom veće viskoznosti (gušćima), možda će vam trebati grublje sito za opcionalni tlačni filtar; pogledajte Slika 14.

  g214211

  Ako prskate pri višoj stopi, razmislite o upotrebi grubljeg sita opcionalnog tlačnog filtra; pogledajte Slika 15.

  g214240

  Odabir filtra za vrh mlaznice (opcionalno)

  Note: Upotrebljavajte opcionalni filtar za vrh mlaznice kako biste zaštitili vrh mlaznice za prskanje i produžili njezin vijek trajanja.

  Poslužite se tablicom filtra za vrh mlaznice kako biste utvrdili finoću sita za mlaznice za prskanje koje upotrebljavate na temelju kemijskih proizvoda ili otopina čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Tablica filtara za vrh mlaznice

  Oznake boja za mlaznice za prskanje (brzina protoka)Finoća sita filtara*Oznake boja za filtar
  Žuta (0,76 l/min)100Zelena
  Crvena (1,5 l/min)50Plava
  Smeđa (1,9 l/min)50Plava
  Siva (2,3 l/min)50Plava
  Bijela (3 l/min)50Plava
  Plava (3,8 l/min)50Plava
  Zelena (5,7 l/min)50Plava
  *Finoća sita filtara mlaznica navedenih u ovoj tablici temelji se na kemikalijama ili otopinama za prskanje čija je viskoznost jednaka viskoznosti vode.

  Important: U slučaju prskanja kemijskim proizvodima ili otopinama s močivim prahom veće viskoznosti (gušćima), možda će vam trebati grublje sito za opcionalni filtar za vrh mlaznice; pogledajte Slika 16.

  g214246

  Ako prskate pri višoj stopi, razmislite o upotrebi grubljeg sita filtra za vrh mlaznice; pogledajte Slika 17.

  g214245

  Punjenje spremnika

  Punjenje spremnika za čistu vodu

  Important: Nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za čistu vodu.

  Note: Spremnik za čistu vodu služi kao izvor čiste vode kojom možete isprati kemikalije sa svoje kože, iz očiju ili s drugih površina dođe li do slučajnog izlaganja.

  Uvijek napunite spremnik čistom vodom prije rukovanja kemikalijama ili njihovog miješanja.

  • Za punjenje spremnika odvrnite čep na vrhu spremnika i napunite spremnik čistom vodom te vratite čep (Slika 18).

  • Za otvaranje slavine spremnika za čistu vodu okrenite ručicu na slavini (Slika 18).

  g239015

  Punjenje spremnika za prskanje

  Postavite opcionalni komplet za pripremljenu kemijsku mješavinu za optimalno miješanje i vanjsku čistoću spremnika.

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  Important: Kemikalije koje ćete upotrebljavati moraju biti kompatibilne za upotrebu s materijalom VitonTM (pročitajte oznaku proizvođača, na njoj bi trebalo biti naznačeno ako nisu kompatibilne). Upotreba kemikalije koja nije kompatibilna s materijalom VitonTM oštetit će O-prstenove u prskalici, što dovodi do curenja.

  Important: Prije punjenja spremnika kemikalijama provjerite je li postavljena ispravna stopa prskanja.

  1. Pročistite sustav prskalice sredstvom za kondicioniranje sustava prskalice tako da pokrenete krakove.

  2. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, pomaknite mjenjač u NEUTRALNI položaj, ugasite motor i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ventil za pražnjenje spremnika mora biti zatvoren.

  4. Utvrdite količinu vode potrebnu za miješanje potrebne količine kemikalije u skladu s uputama proizvođača kemikalije.

  5. Otvorite poklopac spremnika za prskanje.

   Note: Poklopac spremnika nalazi se na sredini gornje strane spremnika. Da biste ga otvorili, okrenite prednju polovicu poklopca u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i širom ga otvorite. Možete izvaditi sito iz njega kako biste ga očistili. Da biste zatvorili spremnik, vratite poklopac na mjesto i okrenite prednju polovicu u smjeru kazaljki na satu.

  6. Dodajte ¾ potrebne količine vode u spremnik za prskanje kroz protusifonski otvor za punjenje.

   Important: Uvijek stavljajte čistu vodu u spremnik za prskanje. Nikad nemojte staviti koncentrat u prazan spremnik.

   g239016
  7. Pokrenite motor i stavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno).

  8. Pritisnite papučicu gasa do kraja i AKTIVIRAJTE zaključavanje gasa.

  9. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno).

  10. Okrenite ventil za mućkanje u položaj ON (Uključeno).

  11. Dodajte odgovarajuću količinu koncentrata kemikalije u spremnik prema uputama proizvođača kemikalije.

   Important: Ako upotrebljavate močivi prah bez potpunog mućkanja, pomiješajte prah s malom količinom vode kako biste dobili emulziju prije nego što ga dodate u spremnik.

  12. Dodajte ostatak vode u spremnik.

   Note: Za bolje mućkanje smanjite postavku stope prskanja.

   Important: Nakon prvog punjenja spremnika provjerite jesu li držači spremnika dobro pričvršćeni. Pritegnite ih ako je potrebno.

  Pregled držača spremnika

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite držače spremnika.
 • Important: Prejako stezanje pričvrsnih elemenata držača spremnika može dovesti do deformacije i oštećenja spremnika i držača.

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  1. Napunite glavni spremnik vodom.

  2. Provjerite ima li slobodnog hoda između držača spremnika i spremnika (Slika 20).

   g028263
  3. Ako su držači spremnika labavo pričvršćeni za spremnik, pritegnite prirubne matice i vijke na vrhu držača dok držači ne budu priljubljeni uz površinu spremnika (Slika 20).

   Note: Nemojte previše zategnuti dijelove držača spremnika.

  Kalibracija prskaliceProtok

  Prije prve upotrebe prskalice, ako promijenite mlaznice ili ako je potrebno, kalibrirajte protok prskalice.

  Oprema koju dobavlja rukovatelj: štoperica koja može mjeriti ± 1/10 sekunde i mjerna posuda s oznakama po 50 ml.

  Priprema uređaja

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  1. Napunite spremnik za prskanje čistom vodom.

   Note: Pobrinite se da je u spremniku dovoljno vode za dovršetak kalibracije.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu i upalite motor.

  3. Stavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno) i uključite mućkanje.

  4. Pritišćite papučicu gasa dok motor ne dosegne maksimalnu brzinu i UKLJUčITE prekidač za zaključavanje gasa.

  Provjera količine prskanja

  1. Postavite sva 3 prekidača krakova i glavni prekidač krakova u položaj ON (Uključeno).

  2. Okrenite prekidač za zaključavanje stope prskanja u OTKLJUčANI položaj.

  3. Pripremite se za provjeru količine prskanja s pomoću mjerne posude.

  4. Počnite pri 2,75 bara i s pomoću prekidača za stopu prskanja podesite tlak prskanja kako biste dobili rezultate koji odgovaraju iznosima u tablici u nastavku.

   Note: Ponovite provjeru 3 puta i izračunajte prosjek.

   Boja mlazniceMililitri prikupljeni u 15 sekundiUnce prikupljene u 15 sekundi
   Žuta1896,4
   Crvena37812,8
   Smeđa47316,0
   Siva56719,2
   Bijela75725,6
   Plava94632,0
   Zelena1.41948,0
  5. Kad postignete količine navedene u prethodnoj tablici, postavite prekidač za zaključavanje stope prskanja u ZAKLJUčANI položaj.

  6. Isključite glavni prekidač krakova.

  Kalibracija protoka prskalice

  1. Pomičite se do izbornika Calibration (Kalibracija) na sustavu InfoCenter i odaberite FLOW CAL (Kalibracija protoka) kako slijedi:

   Note: Odabirom ikone početnog zaslona možete poništiti kalibracije u bilo kojem trenutku.

   1. Dvaput pritisnite srednji gumb za odabir na sustavu InfoCenter za pristup izbornicima.

   2. Uđite u izbornik Calibration (Kalibracija) pritiskom desnog gumba za odabir na sustavu InfoCenter.

   3. Odaberite opciju FLOW CAL (Kalibracija protoka) označivanjem opcije FLOW CAL (Kalibracija protoka) i pritisnite desni gumb za odabir na sustavu InfoCenter.

   4. Na sljedećem zaslonu unesite poznatu količinu vode koja će biti raspršena kroz krakove za postupak kalibracije; pogledajte tablicu u nastavku.

   5. Pritisnite desni gumb za odabir na sustavu InfoCenter.

  2. S pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite obujam protoka u skladu s tablicom u nastavku.

   Boja mlazniceLitreAmerički galoni
   Žuta4211
   Crvena8322
   Smeđa10628
   Siva12533
   Bijela16744
   Plava20855
   Zelena31483
  3. Uključite glavni prekidač krakova na 5 minuta.

   Note: Dok uređaj provodi prskanje, na sustavu InfoCenter prikazuje se količina tekućine koju bilježi sustav.

  4. Nakon prskanja od 5 minuta odaberite kvačicu pritiskom na srednji gumb na sustavu InfoCenter.

   Note: Prihvatljivo je ako galoni prikazani tijekom postupka kalibracije ne odgovaraju poznatoj količini vode unesenoj u sustav InfoCenter.

  5. Isključite glavni prekidač krakova.

   Note: Kalibracija je sada dovršena.

  Kalibracija brzine prskalice

  Prije prve upotrebe prskalice, ako promijenite mlaznice ili ako je potrebno, kalibrirajte brzinu prskalice.

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  1. Napunite spremnik čistom vodom.

  2. Na otvorenoj, ravnoj površini, označite udaljenost između 45 i 152 m.

   Note: Toro preporučuje da označite 152 m za preciznije rezultate.

  3. Pokrenite motor i vozite do početka označene udaljenosti.

   Note: Poravnajte središte prednjih guma sa startnom linijom za najpreciznije mjerenje.

  4. Pomičite se do izbornika Calibration (Kalibracija) na zaslonu sustava InfoCenter i odaberite SPEED CAL (Kalibracija brzine).

   Note: Odabirom ikone početnog zaslona možete poništiti kalibracije u bilo kojem trenutku.

  5. Odaberite strelicu Next (→) (Dalje) na sustavu InfoCenter.

  6. S pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite označenu udaljenost u sustav InfoCenter.

  7. Prebacite uređaj u prvu brzinu i prijeđite označenu udaljenost vozeći ravno prema naprijed uz puni gas.

  8. Zaustavite uređaj na kraju označene udaljenosti i odaberite kvačicu na zaslonu sustava InfoCenter.

   Note: Usporite i polako se zaustavite kako biste poravnali središte prednjih guma s ciljnom linijom za najpreciznije mjerenje.

   Note: Kalibracija je sada dovršena.

  Kalibracija optočnih ventila krakova

  Prije prve upotrebe prskalice, ako promijenite mlaznice ili ako je potrebno, kalibrirajte optočne ventile krakova prskalice.

  Important: Provedite postupak na otvorenoj, ravnoj površini.

  Priprema uređaja

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  1. Napunite pola spremnika za prskanje čistom vodom.

  2. Spustite krakove prskalice.

  3. Stavite mjenjač u NEUTRALNI položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Postavite 3 prekidača krakova u položaj ON (Uključeno), no ostavite glavni prekidač krakova isključen.

  5. Stavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno) i uključite mućkanje.

  6. Pritišćite papučicu gasa dok motor ne dosegne maksimalnu brzinu i UKLJUčITE prekidač za zaključavanje gasa.

  7. Pomičite se do izbornika Calibration (Kalibracija) na zaslonu sustava InfoCenter i odaberite TEST SPEED (Ispitna brzina).

   Note: Odabirom ikone početnog zaslona možete poništiti kalibraciju u bilo kojem trenutku.

  8. S pomoću simbola plus (+) i minus (-) unesite ispitnu brzinu od 5,6 km/h i zatim odaberite ikonu početnog zaslona.

  9. Okrenite prekidač za zaključavanje stope prskanja u OTKLJUčANI položaj i okrenite glavni prekidač krakova u UKLJUčENI položaj.

  Podešavanje optočnih ventila krakova

  1. S pomoću prekidača za stopu prskanja podesite stopu u skladu s tablicom u nastavku.

   Boja mlazniceSI (metrički)EngleskiTravnjak
   Žuta159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Crvena319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Smeđa394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Siva478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Bijela637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Plava796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Zelena1.190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Isključite lijevi krak i podešavajte ručicu optočnog ventila kraka (Slika 21) dok očitanje tlaka ne bude na prethodno podešenoj razini (najčešće 2,75 bara).

   Note: Numerirani indikatori na ručici i igli optočnog ventila služe samo u informativne svrhe.

   g028047
  3. Uključite lijevi krak i isključite desni krak.

  4. Podešavajte ručicu optočnog ventila desnog kraka (Slika 21) dok očitanje tlaka ne bude na prethodno podešenoj razini (najčešće 2,75 bara).

  5. Uključite desni krak i isključite središnji krak.

  6. Podešavajte ručicu optočnog ventila središnjeg kraka (Slika 21) dok očitanje tlaka ne bude na prethodno podešenoj razini (najčešće 2,75 bara).

  7. Isključite sve krakove.

  8. Isključite pumpu.

   Note: Kalibracija je sada dovršena.

  Podešavanje optočnog ventila mućkanja i glavnog optočnog ventila krakova

  Položaj ručice optočnog ventila mućkanja

  • Optočni ventil mućkanja u potpuno je otvorenom položaju kako je prikazano na Slika 22A.

  • Optočni ventil mućkanja u zatvorenom je položaju (0) kako je prikazano na Slika 22B.

  • Optočni ventil mućkanja u srednjem je položaju (podešenom u odnosu na mjerač tlaka za sustav prskalice) kako je prikazano na Slika 22C.

  g214029

  Kalibracija optočnog ventila mućkanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Kalibrirajte optočni ventil mućkanja.
 • Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  Provedite postupak na otvorenoj, ravnoj površini.

  1. Napunite spremnik za prskanje čistom vodom.

  2. Provjerite je li ventil za kontrolu mućkanja otvoren. Ako je bio podešavan, otvorite ga do kraja.

  3. Aktivirajte ručnu kočnicu i pokrenite motor.

  4. Postavite mjenjač brzina u NEUTRALNI položaj.

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno).

  6. Pritisnite papučicu gasa kako biste postigli maksimalnu brzinu motora i uključite zaključavanje gasa.

  7. Postavite ventile triju krakova u položaj OFF (Isključeno).

  8. Postavite glavni prekidač krakova u položaj ON (Uključeno).

  9. Postavite tlak sustava na MAXIMUM (Maksimum).

  10. Stavite prekidač za mućkanje u položaj OFF (Isključeno) i očitajte mjerač tlaka.

   • Ako očitanje ostane na 6,9 bara, optočni ventil mućkanja ispravno je kalibriran.

   • Ako mjerač tlaka prikaže drugu vrijednost, prijeđite na sljedeći korak.

  11. Podesite optočni ventil mućkanja (Slika 23) na stražnjoj strani ventila za mućkanje dok očitanje tlaka na mjeraču ne bude 6,9 bara.

   g028049
  12. Stavite prekidač pumpe u položaj OFF (Isključeno), prebacite ručicu za gas u položaj PRAZNOG HODA i stavite prekidač za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

  Podešavanje glavnog optočnog ventila krakova

  Important: Kad god je moguće, nemojte upotrebljavati tehnološku vodu (sivu vodu) u spremniku za prskanje.

  Note: Podešavanjem glavnog optočnog ventila krakova smanjuje se ili povećava količina protoka koji se šalje u mlaznice za mućkanje u spremniku kad je glavni prekidač krakova u položaju OFF (Isključeno).

  1. Napunite pola spremnika za prskanje čistom vodom.

  2. Premjestite uređaj na ravnu površinu na otvorenom.

  3. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Postavite mjenjač brzina u NEUTRALNI položaj.

  5. Postavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno).

  6. Postavite prekidač za mućkanje u položaj ON (Uključeno).

  7. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno).

  8. Povećajte brzinu motora do kraja i UKLJUčITE zaključavanje gasa.

  9. Podesite ručicu glavnog optočnog ventila krakova kako biste kontrolirali količinu mućkanja u spremniku (Slika 23).

  10. Smanjite brzinu gasa na prazan hod.

  11. Postavite prekidač za mućkanje i prekidač pumpe u položaj OFF (Isključeno).

  12. Isključite uređaj.

  Lociranje pumpe za prskanje

  Pumpa za prskanje nalazi se ispod sjedala (Slika 24).

  g216323

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

  • Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kako je propisano u odjeljku Kemijska sigurnost.

  • Pozorno upravljajte vozilom. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Ne upravljajte vozilom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Nemojte prevoziti putnike na uređaju.

  • Upravljajte uređajem samo u uvjetima dobre vidljivosti. Izbjegavajte rupe ili skrivene opasnosti.

  • Prije nego što pokrenete motor, provjerite jeste li u radnom položaju, je li mjenjač u NEUTRALNOM položaju (ručni prijenos) ili u položaju za PARKIRANJE (automatski prijenos) te je li aktivirana ručna kočnica.

  • Ostanite sjediti kad god se uređaj kreće. Držite obje ruke na upravljaču kad god je to moguće i uvijek držite ruke i noge unutar dijela predviđenog za rukovatelja.

  • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Prije vožnje unatrag pogledajte iza sebe i provjerite ima li ikoga iza vas. Polako vozite unatrag.

  • Nikad ne prskajte dok se u vašoj blizini nalaze drugi ljudi, posebno djeca, ili životinje.

  • Nemojte upravljati uređajem u blizini padina, jaraka ili nasipa. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako rub propadne.

  • Smanjite brzinu za vrijeme rada na zahtjevnom terenu, neravnoj površini i u blizini rubnika, rupa i drugih naglih promjena u terenu. Teret se može pomaknuti i destabilizirati vozilo.

  • Nagle promjene na terenu mogu uzrokovati naglo pomicanje upravljača, što može dovesti do ozljeda šaka i ruku. Lagano primite upravljač s vanjske strane i držite ruke podalje od prečki upravljača.

  • Nakon sudara s objektom ili ako uređaj proizvodi neobične vibracije, zaustavite uređaj, ugasite motor, izvadite ključ, aktivirajte ručnu kočnicu i provjerite ima li oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Budite oprezni pri upravljanju uređajem na mokrim površinama, u lošim vremenskim uvjetima, pri visokim brzinama ili s punim spremnikom. Vrijeme zaustavljanja i zaustavni put povećavaju se u navedenim uvjetima.

  • Nemojte dodirivati motor ili prigušivač dok motor radi ili odmah nakon gašenja. Te bi površine mogle biti dovoljno zagrijane da prouzroče opekline.

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

   • Pomaknite mjenjač u NEUTRALNI položaj (ručni prijenos) ili u položaj za PARKIRANJE (automatski prijenos).

   • Ugasite pumpu za prskanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ (ako postoji).

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Nikad ne držite motor u pogonu u zatvorenom prostoru koji zadržava ispušne plinove.

  • Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  • Upotrebljavajte samo onu dodatnu opremu i priključke koje je odobrila tvrtka Toro.

  Sigurnost konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  Note: Kabina koju postavlja tvrtka Toro je ROPS na svim uređajima obuhvaćenim ovim Uputama za upotrebu.

  • Nemojte uklanjati ROPS s uređaja.

  • Vežite se sigurnosnim pojasom i provjerite biste li ga u hitnom slučaju mogli brzo otkopčati. Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom.

  • Pažljivo provjerite ima li prepreka iznad glave i ne dodirujte ih.

  • Održavajte ROPS u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i održavate sve pričvrsnice dobro zategnutima.

  • Po potrebi održavajte i čistite sigurnosne pojaseve.

  • Zamijenite sve oštećene komponente ROPS-a. Nemojte ga popravljati ili izmjenjivati.

  Sigurnost na padinama

  Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost.

  • Pročitajte upute za upravljanje uređajem na padinama navedene u nastavku i utvrdite možete li upravljati uređajem u uvjetima na toj radnoj lokaciji i toga dana. Promjene terena mogu uzrokovati promjenu u radu uređaja na padinama.

  • Utvrdite je li padina sigurna za upravljanje uređajem, među ostalim tako da pregledate lokaciju. Pri pregledavanju terena uvijek upotrijebite zdrav razum.

  • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Vozite uz padine i niz padine. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Ako morate skrenuti, skrenite polako i postepeno niz padinu, ako je to moguće. Budite oprezni pri vožnji unatrag.

  • Ne upravljajte uređajem kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni.

  • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

  • Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokrim površinama, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja kotača može dovesti do proklizavanja ili smanjenja učinkovitosti kočenja i upravljanja.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Ako kotači prijeđu preko rubova ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Uspostavite sigurnu udaljenost između uređaja i opasnosti.

  • Budite posebno oprezni dok upravljate uređajem s priključcima jer oni mogu utjecati na stabilnost uređaja.

  • Ako motor zapinje ili počnete gubiti zamah pri vožnji uz padinu, postupno pritišćite kočnice i polako vratite vozilo ravno niz padinu.

  • Uvijek držite mjenjač u brzini (ako je primjenjivo) kad vozite uređaj niz padinu.

  • Nemojte parkirati uređaj na kosini.

  • Težina materijala u spremniku može utjecati na upravljanje uređajem. Kako biste spriječili gubitak kontrole nad vozilom i tjelesne ozljede, pratite sljedeće smjernice:

   • Pri upravljanju uređajem s teškim teretom smanjite brzinu i ostavite dovoljno prostora za kočenje. Nemojte naglo kočiti. Budite posebno oprezni na padinama.

   • Tekućina u spremniku pomiče se, osobito pri skretanju, vožnji uz ili niz padine, naglom mijenjanju brzine ili vožnji po neravnom terenu. Pomicanje tereta može dovesti do prevrtanja uređaja.

  Držač za radio

  Upotrijebite držač kako biste na njega postavili ručni radio dok vozite (Slika 25).

  g317230

  Upravljanje uređajem

  Pokretanje motora

  1. Sjednite na vozačevo mjesto, umetnite ključ u prekidač za paljenje i okrenite ključ u smjeru kazaljki na satu u položaj UKLJUčENO.

  2. Pritisnite papučicu spojke i pomaknite mjenjač u NEUTRALNIpoložaj.

  3. Provjerite je li prekidač pumpe u položaju ISKLJUčENO.

  4. Ako je motor hladan, povucite ručicu čoka prema gore.

   Important: Nemojte aktivirati čok ako je motor zagrijan.

  5. Držite ključ u položaju START dok se motor ne pokrene.

   Important: Nemojte držati ključ u položaju START (Pokretanje) duže od 10 sekundi. Ako se motor ne pokrene nakon 10 sekundi, pričekajte 1 minutu prije nego što ponovno pokušate. Ne pokušavajte gurati ili vući prskalicu kako biste pokrenuli motor.

  6. Kad se motor pokrene, polako gurnite ručicu čoka prema dolje.

  Vožnja

  1. Otpustite ručnu kočnicu.

  2. Do kraja pritisnite papučicu spojke.

  3. Pomaknite mjenjač u prvu brzinu.

  4. Ravnomjerno otpuštajte papučicu spojke dok pritišćete papučicu gasa.

  5. Kad se uređaj dovoljno ubrza, maknite stopalo s papučice gasa, do kraja pritisnite papučicu spojke, pomaknite mjenjač u sljedeću brzinu i otpustite papučicu spojke dok pritišćete papučicu gasa. Ponavljajte postupak dok ne postignete željenu brzinu.

   Important: Uvijek zaustavite uređaj prije prebacivanja mjenjača iz položaja za vožnju prema naprijed u položaj za vožnju unatrag ili obrnuto.

   Note: Nemojte dugo ostavljati motor u praznom hodu.

   S pomoću tablice u nastavku utvrdite brzinu vožnje praznog uređaja pri 3400 o/min.

   BrzinaOmjerBrzina (km/h)Brzina (mph)
   166,4:15,63,5
   238,1:19,86,1
   319,6:119,211,9
   R (vožnja unatrag)80,7:14,72,9

   Note: Ako predugo ostavite prekidač za paljenje u UKLJUčENOM položaju, a da ne pokrenete motor, akumulator će se isprazniti.

   Important: Ne pokušavajte gurati ili vući uređaj kako biste ga pokrenuli. Moglo bi doći do oštećenja pogonskog sklopa.

  Zaključavanje gasa

  Note: Da biste zaključali gas, ručna kočnica i pumpa za prskanje moraju biti aktivirane i mjenjač mora biti u NEUTRALNOM položaju.

  1. Pritisnite papučicu gasa kako biste postigli željenu brzinu motora (o/min).

  2. Pomaknite prekidač za zaključavanje gasa na upravljačkoj ploči u UKLJUčENI položaj.

  3. Kako biste otključali gas, pomaknite prekidač u ISKLJUčENI položaj ili pritisnite papučicu kočnice ili spojke.

  Zaključavanje brzine

  Note: Prije zaključavanja brzine morate sjediti na vozačevom sjedalu i ručna kočnica mora biti deaktivirana, pumpa mora biti uključena i mjenjač mora biti u brzini.

  1. Pritisnite papučicu gasa kako biste postigli željenu brzinu motora.

  2. Pomaknite prekidač za zaključavanje brzine na upravljačkoj ploči u UKLJUčENI položaj.

  3. Kako biste otključali brzinu, pomaknite prekidač u ISKLJUčENI položaj ili pritisnite papučicu kočnice ili spojke.

  Gašenje motora

  1. Kako biste zaustavili prskalicu, pritisnite spojku i zakočite.

  2. Povucite polugu ručne kočnice prema gore i unatrag kako biste je aktivirali.

  3. Pomaknite mjenjač iz brzine u NEUTRALNI položaj.

  4. Okrenite ključ za paljenje u položaj STOP (Zaustavljanje).

  5. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje kako biste spriječili slučajno pokretanje.

  Blokiranje diferencijala

  Blokiranje diferencijala povećava trenje prskalice zaključavanjem stražnjih kotača kako bi se spriječilo proklizavanje jednog kotača. To može pomoći kad prevozite težak teret na mokroj travi ili skliskim površinama, na uzbrdicama i na pješčanim površinama. No imajte na umu da je to dodatno trenje namijenjeno samo za privremenu ili ograničenu upotrebu. Ta funkcija ne može zamijeniti siguran rad na strmim padinama i s teškim teretom.

  Blokiranje diferencijala izjednačava brzinu okretanja stražnjih kotača. Dok je blokiranje diferencijala aktivirano, mogućnost naglog skretanja ograničena je i gume bi mogle ogrebati travnjak. Upotrebljavajte blokiranje diferencijala samo kad je potrebno, pri manjim brzinama vožnje i samo u prvoj ili drugoj brzini.

  Upozorenje

  Prevrtanje ili proklizavanje prskalice na padini uzrokovat će teške ozljede.

  • Dodatno trenje koje uzrokuje blokada diferencijala može biti dovoljno da dovede do opasnih situacija, kao što je vožnja uz padinu koja je prestrma da biste se na njoj okrenuli. Budite posebno pažljivi kad upravljate uređajem s blokiranim diferencijalom, osobito na strmijim padinama.

  • Ako je diferencijal blokiran dok naglo skrećete pri visokoj brzini vožnje i unutarnji se stražnji kotač podigne s tla, moglo bi doći do gubitka kontrole, a time i do proklizavanja prskalice. Upotrebljavajte blokadu diferencijala samo pri manjim brzinama.

  Upotreba prskalice

  Da biste upravljali prskalicom Multi Pro, prvo napunite spremnik za prskanje, zatim nanesite otopinu na radno područje i na kraju očistite spremnik. Dovršite sva 3 navedena koraka jedan za drugim kako ne bi došlo do oštećenja prskalice. Na primjer, nemojte miješati i dodavati kemikalije u spremnik za prskanje tijekom noći i zatim prskati ujutro. To bi dovelo do razdvajanja kemikalija, a možda i oštećenja komponenti prskalice.

  Oprez

  Kemikalije su opasne i mogu uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Pročitajte upute na naljepnicama za kemikalije prije rukovanja kemikalijama te se pridržavajte svih preporuka i mjera opreza proizvođača.

  • Pazite da kemikalije ne dođu u dodir s kožom. Dođe li do kontakta, temeljito operite zahvaćeno područje sapunom i čistom vodom.

  • Nosite zaštitne naočale i drugu zaštitnu opremu koju je preporučio proizvođač kemikalije.

  Prskalica Multi Pro posebno je dizajnirana da bude postojana kako bi imala dug vijek trajanja. Kako bi se taj cilj ostvario, odabrani su posebni materijali za različite dijelove vaše prskalice. Nažalost, ne postoji jedan materijal koji je savršen za sve predvidive primjene.

  Neke su kemikalije agresivnije od drugih i svaka kemikalija reagira drukčije u kontaktu s raznim materijalima. Neke su konzistencije (npr. močivi prah, ugljen) abrazivnije i dovode do većeg trošenja od uobičajenog. Ako je dostupna kemikalija u formulaciji koja bi omogućila produljeni vijek trajanja prskalice, upotrijebite tu formulaciju.

  Kao uvijek, temeljito očistite prskalicu nakon svake primjene. Tako ćete znatno pridonijeti dugom vijeku trajanja prskalice bez problema.

  Prskanje

  Important: Da bi vaša otopina ostala dobro promiješana, upotrijebite funkciju mućkanja kad god se u spremniku nalazi otopina. Da bi mućkanje bilo uspješno, morate uključiti pumpu i motor mora raditi, ali ne biti u praznom hodu. Ako zaustavite uređaj i trebate mućkanje, aktivirajte ručnu kočnicu, uključite pumpu, pritisnite papučicu gasa do kraja i UKLJUčITE zaključavanje gasa.

  1. Spustite krakove u prikladni položaj.

  2. Postavite prekidač pumpe za prskanje u položaj ON (Uključeno).

  3. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno) i postavite 3 prekidača krakova u položaj ON (Uključeno).

  4. Odvezite se do lokacije na kojoj ćete prskati.

  5. Postavite glavni prekidač krakova u položaj ON (Uključeno) i počnite s prskanjem.

   Note: InfoCenter prikazuje krakove na kojima je prskanje uključeno.

   Note: Ako je spremnik skoro prazan, mućkanje bi moglo prouzročiti stvaranje pjene u spremniku. Da biste to spriječili, isključite ventil za mućkanje. U suprotnom možete dodati sredstvo protiv stvaranja pjene u spremnik.

  6. S pomoću prekidača za stopu prskanja podesite i odredite ciljnu vrijednost.

  7. Kad dovršite prskanje, postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno) kako biste ugasili sve krakove i zatim postavite prekidač pumpe u položaj OFF (Isključeno).

  Postavljanje položaja krakova za prskanje

  Prekidači za podizanje krakova na upravljačkoj ploči prskalice omogućuju vam da pomičete vanjske krakove između položaja za transport i položaja za prskanje bez da napuštate sjedalo rukovatelja. Kad god je moguće, zaustavite uređaj prije nego što promijenite položaj krakova.

  Spuštanje vanjskih krakova u položaj za prskanje

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Spustite vanjske krakove s pomoću prekidača za podizanje krakova.

   Note: Pričekajte dok vanjski krakovi ne dođu u potpuno izvučeni položaj za prskanje.

  Podizanje vanjskih krakova u položaj za transport

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Podižite vanjske krakove za prskanje s pomoću prekidača za podizanje krakova dok se u potpunosti ne smjeste u transportne nosače krakova u transportnom položaju u obliku slova X i dok cilindri za podizanje ne budu u potpunosti uvučeni.

   Important: Otpustite prekidače za podizanje krakova nakon što vanjski krakovi budu u željenom položaju. Ako aktuatori rade dok su mehanički graničnici aktivni, može doći do oštećenja cilindara za podizanje i/ili drugih hidrauličnih komponenti.

   g239336

  Important: Da biste spriječili oštećenje cilindra za podizanje, aktuatori moraju biti u potpunosti uvučeni prije transporta uređaja.

  Upotreba transportnih nosača za krakove

  Prskalica je opremljena nosačima za transport krakova koji imaju jedinstvenu sigurnosnu značajku. Ako krak za prskanje slučajno dođe u kontakt s niskim nadzemnim predmetom dok je u transportnom položaju, možete gurnuti krakove za prskanje izvan transportnih nosača. Dođe li do toga, krakovi za prskanje zaustavljaju se u skoro horizontalnom položaju na stražnjoj strani uređaja. Iako takvo kretanje neće oštetiti krakove za prskanje, trebalo bi ih odmah smjestiti u transportni nosač.

  Important: Krakovi za prskanje mogu se oštetiti za vrijeme transporta ako nisu u transportnom položaju u obliku slova X na transportnom nosaču krakova.

  Da biste vanjske krakove za prskanje vratili u transportni nosač, spustite krakove za prskanje u položaj za prskanje i zatim ih ponovno podignite u transportni položaj. Cilindri za podizanje moraju biti skroz uvučeni kako se ne bi oštetila šipka aktuatora.

  Savjeti za prskanje

  • Nemojte ponovno prskati područja koja ste već poprskali.

  • Vodite računa o začepljenju mlaznica. Zamijenite sve istrošene ili oštećene mlaznice.

  • Zaustavite prskanje s pomoću glavnog prekidača krakova prije nego što zaustavite prskalicu. Nakon što se prskalica zaustavi, s pomoću poluge za gas održite brzinu motora kako bi se mućkanje nastavilo.

  • Postići ćete bolje rezultate ako se prskalica kreće kad uključite krakove za prskanje.

  Odčepljivanje mlaznice

  Ako se mlaznica začepi za vrijeme prskanja, očistite je na sljedeći način:

  1. Zaustavite prskalicu na ravnoj površini, ugasite motor i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno) i postavite prekidač pumpe za prskanje u položaj OFF (Isključeno).

  3. Uklonite začepljenu mlaznicu i očistite je s pomoću bočice vode s raspršivačem i četkice za zube.

  4. Postavite mlaznicu.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

   • Pomaknite mjenjač u NEUTRALNI položaj (ručni prijenos) ili u položaj za PARKIRANJE (automatski prijenos).

   • Ugasite pumpu za prskanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ (ako postoji).

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se vozilo ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nakon što završite s upotrebom uređaja tog dana, isperite sve ostatke kemikalija s vanjske strane uređaja i pobrinite se da je sustav neutraliziran i tri puta ispran u skladu s preporukama proizvođača kemikalija i da su svi ventili okrenuti 3 puta; pogledajte odjeljak Kemijska sigurnost.

  • Pustite da se motor ohladi prije skladištenja uređaja u bilo kojem zatvorenom prostoru.

  • Nikad nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  • Održavajte sve dijelove uređaja u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu.

  • Zamijenite sve istrošene i oštećene naljepnice ili naljepnice koje nedostaju.

  Čišćenje prskalice

  Important: Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati bočatu ili tehnološku vodu.

  Čišćenje sustava prskalice

  Pražnjenje spremnika

  1. Zaustavite prskalicu, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  2. Pronađite ventil za pražnjenje spremnika na lijevoj strani uređaja ispred spremnika goriva (Slika 27).

   g237187
  3. Podignite ventil i pomaknite ga prema unutra dok vijci za montažu ventila ne prođu otvore u nosaču ventila za pražnjenje i pomaknite ventil prema natrag (Slika 27).

  4. Poravnajte rub ventila sa spremnikom za pražnjenje i okrenite ručicu ventila u smjeru suprotnom od kazaljki na satu u otvoreni položaj (Slika 27).

  5. Kad se spremnik isprazni do kraja, okrenite ručicu ventila za pražnjenje u zatvoreni položaj i postavite ventil na nosač ventila za pražnjenje (Slika 27).

   Important: Odložite otpadne kemikalije iz spremnika za prskanje u skladu s lokalnim propisima i uputama proizvođača materijala.

  Čišćenje unutarnjih komponenti prskalice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon svake uporabe
 • Očistite prskalicu. Za vrijeme ispiranja povećajte brzinu pumpe kako biste otvorili ventil i tako isprali ostatke tekućine iz ventila i crijeva.
 • Important: Upotrebljavajte samo čistu vodu za čišćenje prskalice.

  Important: Uvijek morate neposredno nakon svake upotrebe isprazniti i isprati prskalicu, uključujući svu dodatnu opremu sustava prskalice. Ako ne isperete i očistite prskalicu, kemikalije bi se mogle osušiti i moglo bi doći do začepljenja vodova, filtara, ventila, kućišta mlaznica, pumpe i drugih komponenti.

  Upotrebljavajte odobreni komplet za čišćenje i ispiranje ovog uređaja. Za više informacija obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

  Note: Sljedeće su preporuke i upute primjenjive na uređaje na kojima nije ugrađen komplet za ispiranje tvrtke Toro.

  Očistite sustav prskalice i svu ugrađenu dodatnu opremu nakon svake upotrebe. Kako biste u potpunosti očistili sustav prskalice, morate ga isprati 3 puta.

  1. Napunite spremnik s najmanje 190 l čiste vode i zatvorite poklopac.

  2. Pri prvom i drugom ispiranju sustava prema potrebi možete u vodu staviti sredstvo za čišćenje/neutralizaciju.

   Note: Za posljednje ispiranje upotrebljavajte isključivo čistu, bistru vodu.

  3. Spustite vanjske krakove u položaj za prskanje.

  4. Pokrenite motor, stavite prekidač pumpe za prskanje u UKLJUčENI položaj i pritisnite papučicu gasa za veću brzinu.

  5. Postavite prekidač za mućkanje u položaj ON (Uključeno).

  6. Povećajte tlak s pomoću prekidača za stopu prskanja.

  7. Postavite pojedinačne prekidače krakova i glavni prekidač krakova u položaj ON (Uključeno).

  8. Provjerite mlaznice i odvija li se prskanje na ispravan način.

  9. Pustite da sva voda u spremniku izađe kroz mlaznice.

  10. Postavite glavni prekidač krakova u položaj OFF (Isključeno), zatim postavite prekidač za mućkanje i prekidač pumpe za prskanje u položaj OFF (Isključeno) i isključite motor.

  11. Ponovite korake od 1 do 10 još najmanje 2 puta kako biste osigurali da je sustav prskalice posve čist.

   Important: Uvijek morate isprati sustav 3 puta kako biste osigurali da su sustav prskalice i dodatna oprema za prskanje potpuno čisti, čime se sprječavaju oštećenja sustava.

  Čišćenje vanjskih komponenti prskalice

  1. Očistite usisni i tlačni filtar; pogledajte Čišćenje usisnog filtra i Čišćenje tlačnog filtra.

   Important: Ako ste upotrebljavali kemikalije u obliku močivog praha, očistite sito nakon svakog čišćenja spremnika.

  2. Isperite vanjski dio prskalice s pomoću crijeva za vodu.

  3. Skinite mlaznice i ručno ih očistite.

   Note: Zamijenite oštećene ili istrošene mlaznice.

   Note: Ako uređaj ima opcionalne filtre mlaznica, očistite ih prije postavljanja mlaznica; pogledajte Čišćenje opcionalnih filtara mlaznica.

  Čišćenje usisnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon svake uporabe
 • Očistite usisni filtar.Očistite usisni filtar (češće ako upotrebljavate močivi prah).
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Na vrhu spremnika za prskanje uklonite iz kućišta filtra držač koji pričvršćuje spojnicu crijeva spojenu na veliko crijevo (Slika 28).

   g033577
  3. Skinite crijevo i spojnicu crijeva s kućišta filtra (Slika 28).

  4. Povucite usisno sito iz kućišta filtra u spremniku (Slika 29).

   g033578
  5. Očistite usisni filtar čistom vodom.

   Important: Zamijenite filtar ako je oštećen ili ako ga se ne može očistiti.

  6. Stavite usisni filtar u kućište filtra i namještajte dok filtar ne sjedne na svoje mjesto.

  7. Poravnajte crijevo i spojnicu crijeva s kućištem filtra na vrhu spremnika i pričvrstite spojnicu i kućište s pomoću držača koji ste uklonili u koraku 2.

  Čišćenje tlačnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon svake uporabe
 • Očistite tlačni filtar.Očistite tlačni filtar (češće ako upotrebljavate močivi prah).
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Stavite posudu za pražnjenje ispod tlačnog filtra (Slika 30).

   g033293
  3. Okrenite čep za pražnjenje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga s posude tlačnog filtra (Slika 30).

   Note: Pustite da se posuda isprazni do kraja.

  4. Okrenite posudu u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite glavu filtra (Slika 30).

  5. Skinite uložak tlačnog filtra (Slika 30).

  6. Očistite uložak tlačnog filtar čistom vodom.

   Important: Zamijenite filtar ako je oštećen ili ako ga se ne može očistiti.

  7. Provjerite brtvu čepa za pražnjenje (unutar posude) i brtvu posude (unutar glave filtra) i ima li znakova oštećenja i trošenja (Slika 30).

   Important: Zamijenite sve oštećene ili istrošene brtve čepa otvora, posude, ili oboje.

  8. Postavite uložak tlačnog filtra u glavu filtra (Slika 30).

   Note: Uložak filtra mora biti čvrsto postavljen u glavi filtra.

  9. Postavite posudu na glavu filtra i pričvrstite rukom (Slika 30).

  10. Stavite čep za pražnjenje na spojnicu na dnu posude i pričvrstite čep rukom (Slika 30).

  Čišćenje opcionalnih filtara mlaznica

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Skinite mlaznicu s obrtne glave prskalice (Slika 31).

   g209504
  3. Skinite filtar mlaznice (Slika 31).

  4. Očistite filtar mlaznice čistom vodom.

   Important: Zamijenite filtar ako je oštećen ili ako ga se ne može očistiti.

  5. Postavite filtar mlaznice (Slika 31).

   Note: Filtar mora čvrsto sjesti na mjesto.

  6. Postavite mlaznicu na obrtnu glavu prskalice (Slika 31).

  7. Ponovite korake od 2 do 6 za druge mlaznice.

  Čišćenje kućišta mlaznice i membrane nepovratnog ventila

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Očistite kućište mlaznice i membranu nepovratnog ventila.Očistite kućište mlaznice i membranu nepovratnog ventila ako primijetite da iz mlaznice curi voda dok je prekidač kraka isključen.
  1. Okrenite poklopac membrane u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga s kućišta mlaznice (Slika 32).

   g239582
  2. Skinite membranu nepovratnog ventila s poklopca ili kućišta mlaznice (Slika 32).

  3. Očistite poklopac, membranu i kućište mlaznice čistom vodom (Slika 32).

  4. Postavite membranu u poklopac tako da je šiljak na membrani okrenut prema poklopcu (Slika 32).

   g239583
  5. Postavite poklopac i membranu na kućište mlaznice i pritegnite rukom (Slika 32).

  6. Ponovite korake od 1 do 5 za druge mlaznice.

  Kondicioniranje sustava prskalice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon svake uporabe
 • Kondicionirajte sustav prskalice na kraju svakog dana upotrebe.
 • Specifikacija sredstva za kondicioniranje

  Specifikacija sredstva za kondicioniranje: netoksični antifriz” na bazi propilen-glikola s inhibitorom korozije

  Important: Upotrebljavajte samo propilen-glikol s inhibitorom korozije. Nemojte upotrebljavati reciklirani propilen-glikol. Nemojte upotrebljavati antifriz na bazi etilen-glikola.Nemojte upotrebljavati propilen-glikol s dodanim topivim alkoholima (metanol, etanol ili izopropanol) ili slanom vodom.

  Priprema sredstva za kondicioniranje

  1. Pomaknite uređaj na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Dodajte sredstvo za kondicioniranje u spremnik na sljedeći način:

   • Za već pomiješan antifriz na bazi propilen-glikola (spreman za upotrebu) – dodajte 38 l antifriza na bazi propilen-glikola u spremnik.

   • Za koncentrirani antifriz na bazi propilen-glikola poduzmite sljedeće korake:

    1. Dodajte 38 l mješavine antifriza na bazi propilen-glikola i vode u spremnik za prskanje. Pripremite mješavinu antifriza prema uputama proizvođača koje se odnose na koncentraciju označenu s najmanje-45 °C.

     Important: Upotrebljavajte samo čistu vodu za čišćenje prskalice.

    2. Pokrenite motor i stavite prekidač pumpe u položaj ON (Uključeno).

    3. Pritisnite papučicu gasa za povećanje brzine motora.

    4. Postavite prekidač za mućkanje u položaj ON (Uključeno).

     Pustite da otopina sredstva za kondicioniranje i vode cirkulira 3 minute ili više.

  Prskanje sredstva za kondicioniranje

  Preporučeni alat: prozirna posuda za prikupljanje.

  1. Pomaknite uređaj do prostora za pražnjenje i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Spustite vanjske krakove.

  3. Postavite prekidač lijevog, središnjeg i desnog kraka i glavni prekidač krakova u položaj ON (Uključeno).

  4. Pustite da sustav prska dok mlaznice ne ispuste sredstvo za kondicioniranje.

   Note: Većina netoksičnih antifriza na bazi propilen-glikola je ružičaste boje. U posudu prikupite uzorke protoka nekoliko mlaznica prskalice.

  5. Isključite glavni prekidač krakova, 3 prekidača krakova, prekidač za mućkanje, prekidač pumpe za prskanje i motor.

  Transport prskalice

  Ako morate uređaj premjestiti na veliku udaljenost, prevezite ga na kamionu ili prikolici.

  • Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

  • Svežite vanjske krakove za prskanje za transportne nosače krakova.

  • Čvrsto vežite uređaj za transportno vozilo; na Slika 34 prikazane su točke za vezanje uređaja.

  g216272

  Tegljenje prskalice

  U hitnim slučajevima možete tegliti prskalicu na kratku udaljenost. Međutim, to ne bi smio postati standardni postupak.

  Upozorenje

  Tegljenje pri prevelikim brzinama može dovesti do gubitka kontrole pri upravljanju i posljedičnih tjelesnih ozljeda.

  Nikad nemojte tegliti prskalicu brže od 8 km/h.

  Za tegljenje prskalice potrebne su dvije osobe. Ako morate vozilo premjestiti na znatnu udaljenost, prevezite ga na kamionu ili prikolici; pogledajte Transport prskalice.

  1. Pričvrstite uže za vuču na okvir.

  2. Stavite mjenjač u NEUTRALNI položaj i otpustite ručnu kočnicu.

  3. Teglite prskalicu pri brzini manjoj od 8 km/h.

  Održavanje

  Note: Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete preuzeti besplatan primjerak sheme i potražiti svoje vozilo na poveznici Upute na početnoj stranici.Za dodatne informacije o sustavu prskalice pogledajte shemu sustava prskalice u odjeljku .

  Note: Desnu i lijevu stranu vozila utvrdite iz uobičajenog položaja vozača.

  Sigurnost pri održavanju

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

   • Pomaknite mjenjač u NEUTRALNI položaj (ručni prijenos) ili u položaj za PARKIRANJE (automatski prijenos).

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ (ako postoji).

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.

  • Održavanje, popravke, podešavanje i pregledavanje vozila smije vršiti samo kvalificirano i ovlašteno osoblje.

  • Temeljito očistite i isperite prskalicu prije bilo kakvog održavanja; pogledajte odjeljak Kemijska sigurnost.

  • Kemikalije koje se upotrebljavaju u sustavu prskalice mogu biti opasne i toksične za vas, prolaznike, životinje, biljke, tlo ili drugu imovinu.

   • Pažljivo pročitajte naljepnice upozorenja o kemikalijama i sigurnosno-tehničke listove za korištene kemikalije i pridržavajte ih se te se zaštitite u skladu s preporukama proizvođača kemikalija.

   • Uvijek zaštitite kožu kad se nalazite u blizini kemikalija. Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu kako biste se zaštitili od kontakta s kemikalijama, uključujući sljedeće:

    • zaštitne naočale, zaštitnu masku za oči i/ili štitnik za lice

    • kemijsko zaštitno odijelo

    • respirator ili masku s filtrom

    • rukavice otporne na kemikalije

    • gumene čizme ili drugu odgovarajuću obuću

    • čistu odjeću, sapun i jednokratne ručnike za čišćenje

   • Nemojte upravljati prskalicom ili raditi na njoj ako vam informacije o kemijskoj sigurnosti nisu dostupne.

   • Nemojte puniti, kalibrirati ili čistiti uređaj ako se u njegovoj blizini nalaze drugi ljudi, posebno djeca, ili životinje.

   • Rukujte kemikalijama u dobro prozračenom prostoru.

   • Imajte pri ruci čistu vodu, posebno prilikom punjenja spremnika za prskanje.

   • Nemojte jesti, piti ili pušiti za vrijeme rada u blizini kemikalija.

   • Nemojte čistiti mlaznice za prskanje tako da upuhujete zrak kroz njih ili da ih stavljate u usta.

   • Uvijek sapunom operite ruke i druga izložena područja što prije nakon rada s kemikalijama.

   • Kemikalije i pare su opasne; nikad nemojte ulaziti u spremnik ili staviti glavu iznad otvora spremnika ili u njega.

  • Da bi čitavo vozilo bilo u ispravnom stanju, sva oprema mora biti primjereno zategnuta.

  • Kako biste smanjili mogućnost požara, prostor motora čuvajte od suvišnih nakupina maziva, kemikalija, trave, lišća i prljavštine.

  • Ako morate pokrenuti motor radi održavanja, držite ruke, noge, odjeću i sve ostale dijelove tijela podalje od motora i pomičnih dijelova. Neka se nitko ne približava uređaju.

  • Nemojte prilagođavati brzinu vožnje uređaja. Ovlašteni distributer tvrtke Toro trebao bi provjeriti brzinu vožnje kako bi se osigurala sigurnost i točnost.

  • Ako na uređaju treba izvršiti opširne popravke ili vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

  • Bilo kakva modifikacija ovog uređaja može utjecati na rad uređaja, njegove performanse, postojanost ili upotrebu te prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt. Takva bi upotreba mogla dovesti do poništavanja jamstva proizvoda.

  • Upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja dok radite ispod uređaja.

  • Pažljivo otpuštajte tlak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Provjerite zračni filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Zamijenite filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Nakon prvih 100 sati
 • Kako biste osigurali ispravan rad i dug vijek trajanja prskalice, tijekom prvih 100 sati rada pratite sljedeće smjernice:
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak zraka u gumama svakih 8 sati ili svaki dan.
 • Provjerite držače spremnika.
 • Provjerite rotirajući filtar motora.
 • Provjerite motorno ulje.
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Nakon svake uporabe
 • Očistite prskalicu. Za vrijeme ispiranja povećajte brzinu pumpe kako biste otvorili ventil i tako isprali ostatke tekućine iz ventila i crijeva.
 • Očistite usisni filtar.Očistite usisni filtar (češće ako upotrebljavate močivi prah).
 • Očistite tlačni filtar.Očistite tlačni filtar (češće ako upotrebljavate močivi prah).
 • Kondicionirajte sustav prskalice na kraju svakog dana upotrebe.
 • Svakih 50 sati
 • Podmažite pumpu.
 • Očistite i nauljite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Provjerite spojeve kabela akumulatora.
 • Provjerite razinu elektrolita akumulatora.
 • Svakih 100 sati
 • Podmažite sve mazalice.
 • Podmažite šarke krakova.
 • Očistite rotirajući filtar motora(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Promijenite motorno ulje(češće pod velikim opterećenjem ili pri visokim temperaturama).
 • Zamijenite filtar motornog ulja.
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Provjerite stanje i istrošenost guma.
 • Provjerite konvergenciju prednjih kotača.
 • Provjerite kočnice.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite papirnati element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Promijenite svjećice.
 • Provjerite zračni filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Zamijenite filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Provjerite napetost kabela blokade diferencijala.
 • Provjerite ručnu kočnicu.
 • Provjerite hidrauličnu tekućinu / tekućinu za prijenos.
 • Pregledajte sva crijeva i spojeve kako biste provjerili imaju li oštećenja i jesu li ispravno spojeni.
 • Očistite mjerač protoka(češće ako upotrebljavate močivi prah).
 • Svakih 400 sati
 • Izvršite sve postupke godišnjeg održavanja navedene u Uputama za upotrebu motora.
 • Pregledajte cijevi za dovod goriva.
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Promijenite usisni filtar.
 • Promijenite tlačni filtar.
 • Provjerite membrane pumpe i zamijenite ako je potrebno(posjetite ovlaštenog distributera tvrtke Toro).
 • Provjerite nepovratne ventile pumpe i zamijenite ako je potrebno(posjetite ovlaštenog distributera tvrtke Toro).
 • Provjerite najlonske okretne čahure.
 • Svakih 800 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu / tekućinu za prijenos i očistite sito.
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Godišnje
 • Kalibrirajte optočni ventil mućkanja.
 • Očistite kućište mlaznice i membranu nepovratnog ventila.Očistite kućište mlaznice i membranu nepovratnog ventila ako primijetite da iz mlaznice curi voda dok je prekidač kraka isključen.
 • Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  Pon.Uto.Sri.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Provjerite rad kočnica i ručne kočnice.       
  Provjerite funkcioniranje mjenjača brzina/neutralnog položaja.       
  Provjerite razinu goriva.       
  Provjerite razinu motornog ulja.       
  Provjerite razinu ulja u prijenosu snage (engl. transaxle).       
  Pregledajte filtar zraka.       
  Pregledajte rashladna rebra motora.       
  Provjerite neobične zvukove motora.       
  Provjerite neobične zvukove tijekom rada.       
  Provjerite tlak u gumama.       
  Provjerite istjecanje tekućina.       
  Provjerite rad instrumenata.       
  Provjerite rad papučice gasa.       
  Očistite usisno sito.       
  Provjerite konvergenciju.       
  Podmažite sve mazalice.1       
  Popravite oštećenu boju.       

  1Odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom intervalu

  Bilješke o uočenim problemima

  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama ili prolaznicima teške ozljede.

  Prije bilo kakvog održavanja izvadite ključ iz prekidača za paljenje i odspojite žice sa svjećica. Ostavite žice po strani kako ne bi slučajno dodirnule svjećice.

  Postupci prije održavanja

  Podizanje prskalice

  Kad god pokrećete motor u okviru rutinskog održavanja i/ili dijagnostike motora, stražnji kotači prskalice trebali bi biti podignuti 2,5 cm od tla i stražnja bi osovina trebala biti poduprta podmetačima.

  Opasnost

  Prskalica možda neće biti stabilna na podmetaču i može skliznuti s njega te ozlijediti osobe koje se nalaze ispod nje.

  • Nemojte pokretati motor dok se prskalica nalazi na podmetaču.

  • Uvijek izvadite ključ iz prekidača prije silaska s prskalice.

  • Blokirajte gume dok se prskalica nalazi na podmetaču.

  Točka za podizanje na prednjoj strani prskalice nalazi se ispod prednje vodoravne šipke (Slika 35A). Točka za podizanje na stražnjoj strani prskalice nalazi se na stražnjem potpornom okviru iza stražnjih točaka za vezanje (Slika 35B).

  g028108

  Podmazivanje

  Podmazivanje uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Podmažite sve mazalice.
 • Vrsta maziva: Litijska mast, tip 2

  Lokacije mazalica prikazane su na Slika 36.

  g216476
  1. Obrišite mazalicu kako u ležaj ili čahuru ne bi ušli prljavština ili otpad.

  2. Napunite ležaj ili čahuru mazivom.

  3. Obrišite višak maziva.

  Podmazivanje pumpe za prskanje

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite pumpu.
 • Vrsta maziva: Mobil XHP 461

  1. Podignite prskalicu; pogledajte Podizanje prskalice.

  2. Pronađite pumpu za prskanje.

   Note: Pumpa se nalazi ispod sjedala; pogledajte Lociranje pumpe za prskanje.

  3. Obrišite 2 mazalice (Slika 37A i Slika 37B).

   g216324g216325
  4. Uštrcajte mazivo u svaku mazalicu (Slika 37A i Slika 37B).

  5. Obrišite višak maziva.

  Podmazivanje šarki krakova

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Podmažite šarke krakova.
 • Important: Ako operete šarku kraka vodom, uklonite svu vodu i ostatke iz sklopa šarke i nanesite novi sloj maziva.

  Vrsta maziva: Litijska mast, tip 2

  1. Obrišite mazalice kako u ležajeve ili čahure ne bi ušlo strano tijelo.

  2. Uštrcajte mazivo u ležaj ili čahuru na svakoj mazalici (Slika 38).

   g002014
  3. Obrišite višak maziva.

  4. Ponovite postupak za svaki zglob kraka.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  Ugasite motor prije provjeravanja ili dodavanja ulja u radilicu.

  Provjera filtra usisnika zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite rotirajući filtar motora.
 • Svakih 100 sati
 • Očistite rotirajući filtar motora(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Prije svake upotrebe ili jednom dnevno provjerite i prema potrebi očistite filtar usisnika zraka na prednjoj strani motora.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Očistite i nauljite pjenasti element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite papirnati element pročistača zraka(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Uklanjanje pjenastih i papirnatih elemenata

  1. Aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Otpustite zasun na stražnjoj strani sjedala i podignite sjedalo prema naprijed.

  3. Očistite područje oko pročistača zraka kako biste spriječili prodiranje nečistoće u motor, što može uzrokovati kvar (Slika 39).

   g001980
  4. Otpustite ručicu na poklopcu pročistača zraka i skinite poklopac (Slika 39).

  5. Pažljivo skinite pjenasti element s papirnatog elementa (Slika 39).

  6. Skinite maticu poklopca i uklonite poklopac i papirnati element (Slika 39).

  Čišćenje pjenastog elementa

  1. Operite pjenasti element tekućim sapunom i toplom vodom.

  2. Nakon što ga očistite, dobro ga isperite.

  3. Osušite element na način da ga stisnete u čistoj krpi.

  4. Nanesite 30 do 59 ml ulja na element (Slika 40).

   Important: Zamijenite pjenasti element ako je potrgan ili istrošen.

   g001981
  5. Stisnite element kako bi se ulje raspodijelilo.

  Provjera papirnatog elementa

  Provjerite ima li papirnati element rupe, naslage masti, oštećenja gumene brtve, previše prljavštine ili druga oštećenja (Slika 41). Ako je prisutan bilo koji od navedenih znakova, zamijenite filtar.

  Important: Nemojte čistiti papirnati element komprimiranim zrakom ili tekućinama kao što su otapala, benzin ili kerozin.

  g001982

  Important: Kako biste spriječili oštećenja motora, uvijek radite s postavljenim cjelovitim sklopom pjenastog i papirnatog elementa pročistača zraka.

  Postavljanje pjenastih i papirnatih elemenata

  1. Pažljivo stavite pjenasti element na papirnati element pročistača zraka (Slika 39).

  2. Stavite sklop pročistača zraka i poklopac na dugu šipku.

  3. Postavite i rukom pritegnite maticu poklopca na poklopac (Slika 39).

   Note: Gumena brtva mora biti priljubljena uz bazu i poklopac pročistača zraka.

  4. Postavite poklopac pročistača zraka i ručicu (Slika 39).

  5. Zatvorite i zaključajte sjedalo.

  Održavanje motornog ulja

  Kapacitet radilice iznosi 2,0 l s filtrom.

  Upotrebljavajte visokokvalitetno motorno ulje koje ispunjava sljedeće specifikacije:

  • Potrebna razina API klasifikacije: SJ ili više.

  • Preporučeno ulje: SAE 10W30 (iznad -18 °C)

  • Alternativno ulje: SAE 5W30 (ispod 0 °C)

  Motorno ulje Toro Premium viskozne gradacije 10W30 ili 5W30 dostupno je kod vašeg distributera. Pogledajte Katalog dijelova za brojeve dijelova.

  Provjeravanje motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite motorno ulje.
 • Svakih 400 sati
 • Izvršite sve postupke godišnjeg održavanja navedene u Uputama za upotrebu motora.
 • Motor se isporučuje s uljem u radilici; no morate provjeriti razinu ulja prije prvog pokretanja motora i nakon njegova rada.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

  2. Izvadite šipku za mjerenje razine ulja i obrišite je čistom krpom (Slika 42). Stavite šipku za mjerenje u cijev i provjerite je li u potpunosti sjela. Izvadite šipku za mjerenje i provjerite razinu ulja.

   g023037
  3. Ako je razina ulja niska, skinite čep s poklopca ventila (Slika 42) i dodajte ulje u otvor dok razina ne dosegne oznaku FULL na šipki za mjerenje. Polako dodavajte ulje i pritom često provjeravajte njegovu razinu. Nemojte prepuniti spremnik.

  4. Vratite šipku za mjerenje razine ulja i čvrsto je zategnite.

  Zamjena motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Svakih 100 sati
 • Promijenite motorno ulje(češće pod velikim opterećenjem ili pri visokim temperaturama).
  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta. Rad motora zagrijava ulje, što olakšava njegovo ispuštanje.

  2. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Otpustite zasun na stražnjoj strani sjedala i podignite sjedalo prema naprijed.

   Oprez

   Komponente ispod sjedala vruće su ako je prskalica radila. Dodirivanje vrućih komponenti može dovesti do opeklina.

   Pustite da se prskalica ohladi prije održavanja ili diranja komponenti ispod poklopca motora.

  4. Stavite posudu za ispuštanje ulja ispod otvora za pražnjenje.

  5. Uklonite čep za pražnjenje (Slika 43).

   g023045
  6. Kad se ulje isprazni do kraja, vratite čep na mjesto i pritegnite ga na 13,6 Nm.

  7. Odložite iskorišteno ulje u ovlašteni reciklažni centar.

  8. Polako ulijte oko 80 % navedene količine ulja u usipnu cijev (Slika 42).

  9. Provjerite razinu ulja.

  10. Polako dolijevajte ulje dok razina ne dosegne oznaku FULL (Puno) na šipki za mjerenje.

   Important: Ako prepunite radilicu uljem, moglo bi doći do oštećenja motora.

  Zamjena filtra motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite filtar motornog ulja.
  1. Ispustite ulje iz motora; pogledajte Zamjena motornog ulja, korake od 1 do 7.

  2. Uklonite filtar ulja (Slika 43).

  3. Obrišite površinu brtve adaptera filtra.

  4. Nanesite tanki sloj novog ulja na gumenu brtvu na zamjenskom filtru.

  5. Postavite zamjenski filtar ulja na adapter filtra. Okrećite filtar ulja u smjeru kazaljki na satu sve dok gumena brtva ne dodirne adapter filtra, a zatim pritegnite filtar dodatnih ½ okreta (Slika 43).

  6. Napunite radilicu ispravnim novim uljem; pogledajte Zamjena motornog ulja, korake od 8 do 10.

  7. Odložite iskorišteni filtar ulja u ovlašteni reciklažni centar.

  Promjena svjećica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Promijenite svjećice.
 • Vrsta: Champion RC-12YC (ili ekvivalentna)

  Zračni razmak: 0,76 mm

  Prije ugradnje svjećica provjerite je li zračni razmak između središnje i bočnih elektroda ispravan. Za uklanjanje i postavljanje svjećica koristite ključ za svjećice i alat za zatvaranje otvora / mjerni listić kako biste provjerili i prilagodili zračni razmak.

  Uklanjanje svjećica

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Otpustite zasun na stražnjoj strani sjedala i podignite sjedalo prema naprijed.

  3. Odspojite žice sa svjećica (Slika 44).

  4. Očistite područje oko svjećica kako biste spriječili upadanje nečistoće u motor, što može uzrokovati kvar.

  5. Uklonite svjećice i metalne podloške.

   g001985

  Provjera svjećica

  1. Pogledajte središte svjećica (Slika 45).

   Note: Ako vidite svijetlosmeđi ili sivi sloj na izolatoru, motor ispravno radi. Crni sloj na izolatoru najčešće znači da je pročistač zraka prljav.

   Important: Nemojte čistiti svjećice. Uvijek zamijenite svjećicu koja je obložena crnim slojem, koja ima istrošene elektrode, ako je pokrivena uljem ili ako je napuknuta.

  2. Provjerite razmak između središnje i bočne elektrode (Slika 45) i savinite bočnu elektrodu ako razmak nije ispravan.

   g000533

  Postavljanje svjećica

  1. Postavite svjećice i metalne podloške.

  2. Pritegnite svjećice na 24,4 do 29,8 Nm.

  3. Gurnite žice u svjećice (Slika 44).

  4. Zatvorite i zaključajte sjedalo.

  Održavanje sustava goriva

  Zamjena filtra goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Svakih 400 sati
 • Pregledajte cijevi za dovod goriva.
  1. Aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Otpustite zasun na stražnjoj strani sjedala i podignite sjedalo prema naprijed.

  3. Stegnite crijevo s obje strane filtra goriva kako biste spriječili istjecanje goriva iz crijeva kad uklonite filtar.

  4. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtra.

  5. Stisnite krajeve stezaljki za crijevo i povucite ih dalje od filtra (Slika 46).

  6. Uklonite filtar iz cijevi za dovod goriva.

   g001986
  7. Postavite novi filtar i pomaknite stezaljke za crijevo blizu filtra.

   Provjerite je li strelica koja označuje smjer protoka usmjerena prema motoru.

  Servisiranje spremnika s aktivnim ugljenom

  Provjera zračnog filtra spremnika s aktivnim ugljenom

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite zračni filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Svakih 200 sati
 • Provjerite zračni filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Provjerite je li otvor na dnu zračnog filtra spremnika s aktivnim ugljenom čist te bez ostataka i prepreka (Slika 47).

  g033149

  Zamjena filtra spremnika s aktivnim ugljenom

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite filtar spremnika s aktivnim ugljenom.
  1. Uklonite priključak sa zarezima filtra spremnika s aktivnim ugljenom s crijeva na dnu spremnika s aktivnim ugljenom i uklonite filtar (Slika 47).

   Note: Bacite stari filtar.

  2. U potpunosti umetnite priključak sa zarezima novog filtra spremnika s aktivnim ugljenom u crijevo na dnu spremnika s aktivnim ugljenom.

  Ispuštanje goriva iz spremnika

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo ako sustav goriva postane onečišćen ili ako namjeravate skladištiti uređaj na duže vrijeme. Isperite spremnik svježim, čistim gorivom.

  1. Prelijte gorivo iz spremnika u odobreni kanistar za gorivo s pomoću sifonske pumpe ili skinite spremnik s uređaja i izlijte gorivo iz spremnika u kanistar za gorivo kroz otvor za ulijevanje.

   Note: Ako uklonite spremnik goriva, ispraznite i gorivo i skinite crijeva sa spremnika prije nego što ga uklonite.

  2. Zamijenite filtar goriva; pogledajte Zamjena filtra goriva.

  3. Ako je potrebno, isperite spremnik svježim, čistim gorivom.

  4. Postavite spremnik ako ste ga uklonili.

  5. Napunite spremnik svježim, čistim gorivom.

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja vozila. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora.

  • Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Lociranje osigurača

  U električnom sustavu nalaze se 2 kutije osigurača i 1 prazan utor. Nalaze se ispod sjedala (Slika 48).

  g023046

  Održavanje akumulatora

  Important: Nemojte pokretati akumulator uređaja s pomoću vanjskog izvora energije.

  Akumulator uvijek mora biti čist i potpuno napunjen. Upotrijebite papirnati ručnik kako biste očistili akumulator i kućište akumulatora. Ako su terminali akumulatora zahrđali, očistite ih otopinom vode i sode bikarbone u omjeru 4:1. Nanesite tanak sloj maziva na terminale akumulatora kako biste spriječili njihovu koroziju.

  Napon: 12 V s 280 A (hladno pokretanje) pri -18 °C

  Uklanjanje akumulatora

  1. Parkirajte prskalicu na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Akumulator se nalazi na desnoj strani uređaja iza pumpe (Slika 48).

  3. Odspojite negativni (crni) kabel za uzemljenje s kleme akumulatora.

   Upozorenje

   Neispravno usmjeravanje kabela može uzrokovati oštećenja prskalice i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

   • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

   • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

   Upozorenje

   Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama prskalice i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

   • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora ne dopustite da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom prskalice.

   • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova prskalice.

   • Držače akumulatora uvijek držite na predviđenom mjestu kako biste ga zaštitili i učvrstili.

  4. Odspojite pozitivni (crveni) kabel s kleme akumulatora.

  5. Uklonite držač akumulatora i pričvrsne elemente (Slika 48).

  6. Uklonite akumulator.

  Postavljanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite spojeve kabela akumulatora.
  1. Stavite akumulator na kućište akumulatora tako da su kleme okrenute prema prednjoj strani prskalice.

  2. Postavite držač akumulatora i učvrstite ga s pomoću pričvrsnih elemenata koje ste prethodno uklonili (Slika 48).

   Important: Držač akumulatora uvijek držite na mjestu kako biste zaštitili i učvrstili akumulator.

  3. Spojite pozitivni (crveni) kabel na pozitivnu (+) klemu akumulatora i negativni (crni) kabel na negativnu (-) klemu akumulatora s pomoću vijaka i krilatih matica. Stavite gumenu kapicu preko pozitivne kleme akumulatora.

  4. Postavite poklopac akumulatora i učvrstite ga s pomoću 2 gumba (Slika 48).

  Provjeravanje razine elektrolita

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite razinu elektrolita akumulatora.
 • Note: Ako je uređaj uskladišten, provjeravajte razinu elektrolita akumulatora svakih 30 dana.

  1. Otpustite gumbe na stranama kućišta akumulatora i uklonite poklopac akumulatora (Slika 48).

  2. Skinite čepove spremnika. Ako je razina elektrolita ispod oznake napunjenosti, dodajte potrebnu količinu destilirane vode; pogledajte Dodavanje vode u akumulator.

   Opasnost

   Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosan otrov i uzrokuje teške opekline.

   • Nemojte piti elektrolit i spriječite dodir s kožom, očima ili odjećom. Nosite zaštitne naočale i gumene rukavice kako biste zaštitili oči i ruke.

   • Punite akumulator na mjestima na kojima uvijek ima čiste vode za ispiranje kože.

  Dodavanje vode u akumulator

  Najbolje je dodati destiliranu vodu u akumulator neposredno prije upotrebe uređaja. Tako će se voda temeljito izmiješati s otopinom elektrolita.

  1. Očistite gornju stranu akumulatora papirnatim ručnikom.

  2. Skinite čepove s akumulatora i polako napunite svaku ćeliju destiliranom vodom do maksimalne razine. Vratite čepove na spremnik.

   Important: Nemojte prepuniti akumulator. U suprotnom će se elektrolit preliti u druge dijelove prskalice i uzrokovati tešku koroziju i oštećenja.

  Punjenje akumulatora

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora, a iskre i plamen držite podalje od akumulatora.

  Important: Uvijek držite akumulator napunjen do kraja (specifična težina 1,260). To je posebno važno kako bi se spriječila oštećenja akumulatora na temperaturama ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Provjerite razinu elektrolita; pogledajte Provjeravanje razine elektrolita.

  3. Priključite punjač akumulatora od 3 do 4 A na kleme. Punite akumulator brzinom od 3 do 4 A tijekom 4 do 8 sati (12 V).

   Important: Nemojte prenapuniti akumulator.

  4. Postavite akumulator u šasiju; pogledajte Postavljanje akumulatora.

  Skladištenje akumulatora

  Ako namjeravate skladištiti uređaj duže od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga do kraja. Skladištite ga na polici ili u vozilu. Ako akumulator skladištite u vozilu, ostavite kabele odspojenima. Skladištite akumulator u hladnom okruženju kako biste spriječili brzo pražnjenje akumulatora. Osigurajte da je akumulator potpuno napunjen kako biste spriječili smrzavanje akumulatora.

  Održavanje pogonskog sustava

  Pregledavanje kotača i guma

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Svakih 100 sati
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Provjerite stanje i istrošenost guma.
 • Provjerite tlak u gumama svakih 8 sati ili jednom dnevno kako biste održali ispravan tlak. Napunite gume do 1,38 bara. Provjerite jesu li gume istrošene ili oštećene.

  Provjerite jesu li kotači čvrsto postavljeni nakon prvih 8 sati rada i zatim svakih 100 sati. Pritegnite prednje i stražnje pritezne matice na 102 do 108 Nm.

  Provjerite stanje guma barem nakon svakih 100 sati rada. Nezgode pri radu, kao što je udarac u rubnik, mogu oštetiti gumu ili naplatak i poremetiti upravljanje. Provjerite stanje guma nakon nezgode.

  Podešavanje kabela blokade diferencijala

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite napetost kabela blokade diferencijala.
  1. Pomaknite polugu blokade diferencijala u položaj OFF (Isključeno).

  2. Otpustite protumatice koje pričvršćuju kabel blokade diferencijala za nosač na prijenosu snage (Slika 49).

   g002425
  3. Podesite protumatice kako biste postigli razmak od 0,25 do 1,5 mm između kuke opruge i vanjskog ruba otvora na poluzi prijenosa.

  4. Zategnite protumatice kad završite.

  Podešavanje konvergencije prednjih kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Provjerite konvergenciju prednjih kotača.
 • Konvergencija bi trebala iznositi od 0 do 6 mm.

  1. Napunite spremnik s otprilike 331 l vode.

  2. Provjerite i napunite sve gume; pogledajte Provjeravanje tlaka zraka u gumama.

  3. Vozite uređaj naprijed-natrag nekoliko puta kako bi se oscilirajuće rame opustilo, a zatim ga vozite prema naprijed barem 3 m.

  4. Izmjerite udaljenost između prednjih guma u visini osovine na prednjem i na stražnjem dijelu prednjih guma (Slika 50).

   Note: Trebat će vam postolje ili mjerač za poravnanje za mjerenje stražnjeg dijela prednjih guma na visini osovine. S pomoću tog postolja ili mjerača za poravnanje točno izmjerite prednji dio prednjih guma na visini osovine (Slika 50).

   Razmak između prednjih strana prednjih guma trebao bi biti 0 do 6 mm manji od razmaka između stražnjih strana tih guma.

   g002006
  5. Ako razmak nije u navedenom rasponu, otpustite protumatice na oba kraja veznih šipki (Slika 51).

   g002007
  6. Okrenite obje vezne šipke kako biste prednji dio gume pomaknuli prema unutra ili prema van.

   Note: Vezne šipke jednake su dužine.

  7. Zategnite protumatice veznih šipki kad je podešavanje gotovo.

  8. Provjerite može li se upravljač u potpunosti okrenuti u oba smjera.

  Održavanje kočnica

  Provjeravanje kočione tekućine

  Spremnik kočione tekućine isporučuje se iz tvornice napunjen kočionom tekućinom DOT 3. Provjerite razinu tekućine svaki dan prije pokretanja motora.

  g023047
  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Razina tekućine u spremniku trebala bi dosegnuti oznaku FULL (Puno).

  3. Ako je razina tekućine niska, očistite područje oko čepa spremnika, uklonite čep i napunite spremnik do ispravne razine. Nemojte prepuniti spremnik.

  Provjera kočnica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Provjerite kočnice.
 • Kočnice su ključna sigurnosna komponenta prskalice. Provjerite ih na sljedeći način:

  • Provjerite jesu li kočne čeljusti istrošene ili oštećene. Ako je obloga (kočna ploča) tanja od 1,6 mm, zamijenite kočne čeljusti.

  • Provjerite ima li na ploči nosača kočnice i drugim komponentama znakova prekomjernog trošenja ili deformacija. Ako pronađete deformaciju, zamijenite odgovarajuće komponente.

  Podešavanje ručne kočnice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite ručnu kočnicu.
  1. Uklonite plastičnu ručku.

  2. Otpustite vijak za postavljanje s pomoću kojeg je gumb pričvršćen na polugu ručne kočnice (Slika 53).

   g023036
  3. Okrećite gumb dok se ne postigne sila od 18 do 23 kg za aktiviranje poluge.

  4. Pritegnite vijak za postavljanje.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u njemu.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  Specifikacije hidraulične tekućine

  Vrsta tekućine: Dexron III ATF.

  Kapacitet spremnika: otprilike 7 l

  Provjeravanje hidraulične tekućine / tekućine za prijenos

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite hidrauličnu tekućinu / tekućinu za prijenos.
  1. Parkirajte prskalicu na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Izvadite šipku za mjerenje tekućine za prijenos i obrišite je čistom krpom (Slika 54).

   g002002

   Important: Pazite da pri provjeri ulja prijenosa u otvor ne upadnu prljavština i drugi onečišćivači.

  3. Stavite šipku za mjerenje u cijev i provjerite je li u potpunosti sjela. Izvadite šipku za mjerenje i provjerite razinu ulja.

  4. Razina tekućine za prijenos trebala bi biti na vrhu plosnatog dijela šipke. Ako nije, napunite spremnik odgovarajućom hidrauličnom tekućinom; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

  5. Vratite šipku za mjerenje razine ulja i čvrsto je zategnite.

  Zamjena hidraulične tekućine / tekućine za prijenos

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu / tekućinu za prijenos i očistite sito.
  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod čepa za pražnjenje spremnika.

  3. Uklonite čep za pražnjenje s bočne strane spremnika i pustite hidrauličnu tekućinu da istječe u veliku posudu za pražnjenje (Slika 55).

   g002003
  4. Zapamtite položaj hidrauličnog crijeva i pravokutne spojnice na situ.

  5. Skinite hidraulično crijevo i pravokutnu spojnicu (Slika 56).

   g002004
  6. Uklonite sito i očistite ga čistim odmašćivačem.

  7. Pustite sito da se osuši na zraku.

  8. Postavite sito kad se ispušta ulje.

  9. Postavite hidraulično crijevo i pravokutnu spojnicu na sito.

  10. Postavite i zategnite čep za pražnjenje.

  11. Napunite spremnik s približno 7 l tekućine Dexron III ATF.

   Important: Upotrebljavajte samo navedene hidraulične tekućine. Druge tekućine mogu uzrokovati oštećenja sustava.

  12. Pokrenite motor i vozite uređaj kako bi se napunio hidraulički sustav.

  13. Provjerite razinu ulja i dopunite ga ako je to potrebno.

  Zamjena hidrauličnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Svakih 800 sati
 • Zamijenite hidraulični filtar.
 • Upotrijebite zamjenski filtar tvrtke Toro (dio br. 54-0110).

  Important: Upotreba bilo kojeg drugog filtra može poništiti jamstvo nekih dijelova.

  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, zaustavite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ za paljenje.

  2. Očistite područje oko pričvrsnog dijela filtra.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtra.

  4. Skinite filtar (Slika 57).

   g204330
  5. Podmažite novu brtvu filtra.

  6. Pazite da je pričvrsni dio filtra čist.

  7. Okrećite filtar dok brtva ne dodirne montažnu ploču; zatim pritegnite filtar za još pola okretaja.

  8. Pokrenite motor i pustite ga da radi oko 2 minute da se izbaci zrak iz sustava.

  9. Ugasite motor i provjerite razinu hidraulične tekućine te provjerite curi li igdje tekućina; pogledajte Zamjena hidraulične tekućine / tekućine za prijenos.

  Provjeravanje hidrauličnih vodova i crijeva

  Svakodnevno provjeravajte ima li na hidrauličnim vodovima i crijevima curenja, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, labavih pričvrsnih elemenata, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavka s radom.

  Održavanje sustava prskalice

  Provjera crijeva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Pregledajte sva crijeva i spojeve kako biste provjerili imaju li oštećenja i jesu li ispravno spojeni.
 • Provjerite svako crijevo sustava prskalice i potražite znakove pucanja, curenja ili drugih oštećenja. Također provjerite pričvrsne elemente i potražite znakove sličnih oštećenja. Zamijenite sva istrošena ili oštećena crijeva i spojnice.

  Promjena usisnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Promijenite usisni filtar.
 • Note: Odredite odgovarajuću finoću sita usisnog filtra koja vam je potrebna; pogledajte Odabir usisnog filtra.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Na vrhu spremnika za prskanje uklonite iz kućišta filtra držač koji pričvršćuje spojnicu crijeva spojenu na veliko crijevo (Slika 58).

   g033577
  3. Skinite crijevo i spojnicu crijeva s kućišta filtra (Slika 58).

  4. Uklonite stari usisni filtar iz kućišta filtra u spremniku (Slika 59).

   Note: Odložite stari filtar.

   g033578
  5. Postavite novi usisni filtar u kućište filtra.

   Note: Filtar mora čvrsto sjesti na mjesto.

  6. Poravnajte crijevo i spojnicu crijeva s kućištem filtra na vrhu spremnika i pričvrstite spojnicu i kućište s pomoću držača koji ste uklonili u koraku 2.

  Promjena tlačnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Promijenite tlačni filtar.
  1. Pomaknite uređaj na ravnu površinu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Stavite posudu za pražnjenje ispod tlačnog filtra (Slika 60).

   g033293
  3. Okrenite čep za pražnjenje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga s posude tlačnog filtra (Slika 60).

   Note: Pustite da se posuda isprazni do kraja.

  4. Okrenite posudu u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite je s glave filtra (Slika 60).

  5. Uklonite stari uložak tlačnog filtra (Slika 60).

   Note: Odložite stari filtar.

  6. Provjerite ima li znakova oštećenja i trošenja na O-prstenu čepa za pražnjenje (unutar posude) i O-prstenu posude (unutar glave filtra) (Slika 60).

   Note: Zamijenite sve oštećene ili istrošene O-prstene čepa ili posude, ili oboje.

  7. Postavite novi uložak tlačnog filtra u glavu filtra (Slika 60).

   Note: Uložak filtra mora biti čvrsto postavljen u glavi filtra.

  8. Postavite posudu na glavu filtra i pričvrstite rukom (Slika 60).

  9. Postavite čep u posudu i pričvrstite rukom (Slika 60).

  Promjena filtra mlaznice

  Note: Odredite odgovarajuću finoću sita filtra mlaznice koja vam je potrebna; pogledajte Odabir filtra za vrh mlaznice (opcionalno).

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu za prskanje, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Skinite mlaznicu s obrtne glave prskalice (Slika 61).

   g209504
  3. Skinite stari filtar mlaznice (Slika 61).

   Note: Odložite stari filtar.

  4. Postavite novi filtar mlaznice (Slika 61).

   Note: Filtar mora čvrsto sjesti na mjesto.

  5. Postavite mlaznicu na obrtnu glavu prskalice (Slika 61).

  Provjera pumpe

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite membrane pumpe i zamijenite ako je potrebno(posjetite ovlaštenog distributera tvrtke Toro).
 • Provjerite nepovratne ventile pumpe i zamijenite ako je potrebno(posjetite ovlaštenog distributera tvrtke Toro).
 • Note: Sljedeće komponente uređaja smatraju se podložnima trošenju pri upotrebi, osim ako se utvrdi da su neispravne i nisu obuhvaćene jamstvom za ovaj uređaj.

  Neka ovlašteni distributer tvrtke Toro provjeri ima li oštećenja na sljedećim unutarnjim dijelovima pumpe:

  • Membrane pumpe

  • Sklopovi nepovratnih ventila pumpe

  Zamijenite komponente prema potrebi.

  Provjera najlonskih okretnih čahura

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite najlonske okretne čahure.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Izvucite vanjske krakove u položaj za prskanje i poduprite krakove postoljima ili držačima i opremom za podizanje.

  3. Nakon što poduprete krak, skinite vijak i maticu koji pričvršćuju zakretni klin na sklop kraka (Slika 62).

   g022367
  4. Skinite vijak i maticu koji pričvršćuju zakretni klin i skinite klin (Slika 62).

  5. Skinite sklop kraka i okretnog nosača sa središnjeg okvira kako biste pristupili najlonskim čahurama.

  6. Uklonite i provjerite najlonske čahure s prednje i stražnje strane okretnog nosača (Slika 62).

   Note: Zamijenite sve istrošene ili oštećene čahure.

  7. Premažite najlonske čahure s malo ulja i postavite ih u okretni nosač (Slika 62).

  8. Postavite sklop kraka i okretnog nosača na središnji okvir i poravnajte otvore (Slika 62).

  9. Postavite zakretni klin i pričvrstite ga s pomoću vijka i matice koje ste uklonili u koraku 4.

  10. Ponovite korake od 2 do 9 za drugi vanjski krak.

  Poravnavanje krakova

  Pratite sljedeće korake kako biste podesili razinu lijevog i desnog kraka kad su u položaju za prskanje.

  1. Izvucite krakove u položaj za prskanje.

  2. Izvadite rascjepku iz zakretnog klina (Slika 63).

   g013780
  3. Podignite krak i uklonite klin (Slika 63) te polako spustite krak na tlo.

  4. Provjerite ima li na klinu znakova oštećenja i po potrebi ga zamijenite.

  5. Upotrijebite ključ na ravnim stranama šipke aktuatora kako biste je imobilizirali, a zatim otpustite protumaticu da biste mogli podesiti šipku s otvorom (Slika 64).

   g014220
  6. Okrenite šipku s otvorom u šipki aktuatora kako biste skratili ili produljili izvučeni aktuator na željeni položaj (Slika 64).

   Note: Morate okretati šipku s otvorom za pola kruga ili puni krug kako biste mogli staviti šipku na krak.

  7. Nakon što postignete željeni položaj, zategnite protumaticu kako biste pričvrstili aktuator i šipku s otvorom.

  8. Podignite krak kako biste poravnali zakretni klin sa šipkom aktuatora.

  9. Dok držite krak, umetnite klin kroz kućište zakretnog klina kraka i šipku aktuatora (Slika 63).

  10. Nakon što postavite klin, otpustite krak i pričvrstite klin s pomoću rascjepke koju ste prethodno uklonili.

  11. Ponovite postupak za svaki ležaj šipke aktuatora ako je potrebno.

  Čišćenje

  Important: Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati slanu ili tehnološku vodu.

  Čišćenje mjerača protoka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Očistite mjerač protoka(češće ako upotrebljavate močivi prah).
  1. Temeljito isperite i ispraznite cjelokupni sustav prskanja.

  2. Skinite mjerač protoka s prskalice i isperite ga čistom vodom.

  3. Uklonite prstenasti osigurač na uzvodnoj strani (Slika 65).

   g012934
  4. Očistite turbinu i glavčinu turbine kako biste uklonili sve metalne strugotine i močivi prah.

  5. Provjerite jesu li oštrice turbine potrošene.

   Note: Držite turbinu u ruci i zavrtite je. Trebala bi se nesmetano okretati uz vrlo malo otpora. Ako to nije slučaj, zamijenite je.

  6. Sastavite mjerač protoka.

  7. Upotrebljavajte niski tlak zraka (0,5 bara ili 50 kPa) kako bi se turbina nesmetano okretala.

   Note: Ako se turbina ne okreće nesmetano, otpustite šesterokutni vijak na dnu glavčine turbine za 1/16 okreta dok se ne počne nesmetano okretati.

  Čišćenje ventila prskalice

  Uklanjanje aktuatora ventila

  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Odspojite 3-pinski muški konektor aktuatora ventila od 3-pinskog ženskog konektora kabelskog svežnja prskalice.

  3. Skinite držač koji pričvršćuje aktuator na razvodnik za regulacijski ventil stope, ventil za mućkanje, glavni ventil krakova ili ventil kraka (Slika 66).

   Note: Pritisnite 2 nožice držača jednu prema drugoj i pritišćite prema dolje.

   Note: Sačuvajte aktuator i držač za postavljanje u Postavljanje aktuatora ventila.

   g028237
  4. Uklonite aktuator s razvodnika.

  Uklanjanje razvodnika za regulacijski ventil stope

  1. Uklonite stezaljke i brtve koje pričvršćuju razvodnik za regulacijski ventil stope (Slika 67).

   Note: Sačuvajte stezaljke i brtve za postavljanje iz odjeljka Postavljanje razvodnika regulacijskog ventila stope.

   g033304
  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik regulacijskog ventila stope (Slika 68).

   g033313
  3. Uklonite 2 prirubna vijka i 2 prirubne matice koji pričvršćuju regulacijski ventil stope za nosač ventila i uklonite razvodnik s uređaja (Slika 68).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za montažu glave tlačnog filtra radi jednostavnijeg uklanjanja regulacijskog ventila stope.

  Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje

  1. Uklonite stezaljke i brtve koje pričvršćuju razvodnik ventila za mućkanje (Slika 69) za optočni ventil mućkanja, regulacijski ventil stope, glavni ventil krakova i priključak adaptera (prigušni ventil za mućkanje).

   Note: Sačuvajte stezaljke i brtve za postavljanje iz odjeljka Postavljanje razvodnika ventila za mućkanje.

  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik ventila za mućkanje (Slika 69).

   g033327
  3. Uklonite prirubni vijak i prirubnu maticu koji pričvršćuju ventil za mućkanje za nosač ventila i uklonite razvodnik s uređaja (Slika 70).

   g033307

  Uklanjanje razvodnika glavnog ventila krakova

  1. Uklonite stezaljke i brtve koje pričvršćuju razvodnik glavnog ventila krakova (Slika 71) za glavni optočni ventil krakova, ventil za mućkanje i razvodnik glavnog ventila krakova (na kraju crijeva za mjerač protoka).

   Note: Sačuvajte stezaljke i brtve za postavljanje iz odjeljka Postavljanje razvodnika glavnog ventila krakova.

  2. Uklonite držač koji pričvršćuje izlazni priključak za razvodnik glavnog ventila krakova (Slika 71).

   g033328
  3. Uklonite prirubni vijak i prirubnu maticu koji pričvršćuju glavni ventil krakova za nosač ventila i uklonite razvodnik s uređaja (Slika 72).

   g033309

  Uklanjanje razvodnika ventila kraka

  1. Uklonite stezaljke i brtve koje pričvršćuju razvodnik ventila kraka (Slika 73) za ventil susjednog kraka (ako je ventil lijevog kraka, i redukcijsku spojku).

   g028236
  2. Uklonite držače koji pričvršćuju izlazni priključak za razvodnik ventila kraka i razvodnik za premosni priključak (Slika 74).

   g028238
  3. Za ventile lijevog ili desnog kraka uklonite prirubne vijke i prirubne matice koji pričvršćuju ventile krakova za nosač ventila i uklonite razvodnike s uređaja; za ventil središnjeg kraka uklonite razvodnik ventila kraka s uređaja (Slika 75).

   g028239

  Čišćenje razvodnika

  1. Postavite stablo ventila u zatvoreni položaj (Slika 76B).

   g027562
  2. Uklonite 2 sklopa spojnice krajnjeg čepa sa svake strane kućišta razvodnika (Slika 77 i Slika 78).

   g028243
   g028240
  3. Okrenite stablo ventila tako da kuglica bude u otvorenom položaju (Slika 76A).

   Note: Kad je stablo ventila paralelno s protokom ventila, kuglica izađe van.

  4. Uklonite držač stabla iz utora na ulazu stabla u razvodnik (Slika 77 i Slika 78).

  5. Uklonite držač stabla i ležište stabla ventila s razvodnika (Slika 77 i Slika 78).

  6. Posegnite unutar kućišta razvodnika i uklonite sklop stabla ventila (Slika 77 i Slika 78).

  7. Očistite unutrašnjost razvodnika i vanjski dio kuglastog ventila, sklop stabla ventila, spoj ventila i krajnje spojnice.

  Sastavljanje razvodnika

  Materijal koji dobavlja rukovatelj: prozirna silikonska mast.

  Important: Upotrebljavajte samo silikonsku mast pri sastavljanju ventila.

  1. Provjerite stanje O-prstenova izlaznog priključka (samo razvodnik ventila krakova), O-prstenova krajnjeg čepa, O-prstenova stražnjeg ležišta i kuglastog ležaja te ima li na njima znakova oštećenja ili trošenja (Slika 77 i Slika 78).

   Note: Zamijenite sve oštećene ili istrošene O-prstenove ili ležajeve.

  2. Nanesite silikonsku mast na stablo ventila i umetnite ga u ležište stabla ventila (Slika 77 i Slika 78).

  3. Postavite stablo ventila i ležaj u razvodnik i pričvrstite stablo i ležaj s pomoću držača stabla (Slika 77 i Slika 78).

  4. O-prsten stražnjeg ležišta i kuglasti ležaj moraju biti poravnati i stavljeni na spoj krajnjeg čepa (Slika 77 i Slika 78)

  5. Postavite sklop spoja krajnjeg čepa na kućište razvodnika dok prirubnica spoja krajnjeg čepa ne dodirne kućište razvodnika (Slika 77 i Slika 78) i zatim okrenite spoj krajnjeg čepa za dodatnih ⅛ do ¼ kruga.

   Note: Pazite da ne oštetite kraj priključka.

  6. Umetnite kuglicu u kućište ventila (Slika 79).

   Note: Stablo ventila trebalo bi stati u ležište. Ako stablo ventila ne stane u njega, podesite položaj kuglice (Slika 79).

   g027565
  7. Okrenite sklop stabla ventila kako biste zatvorili ventil (Slika 76B)

  8. Ponovite korake 4 i 5 za drugi sklop spoja krajnjeg čepa.

  Postavljanje razvodnika regulacijskog ventila stope

  1. Poravnajte brtvu između prirubnica razvodnika regulacijskog ventila stope i glave tlačnog filtra (Slika 80A).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za montažu glave tlačnog filtra kako biste omogućili potreban pristup.

   g033311
  2. Sastavite razvodnik regulacijskog ventila stope, brtvu i glavu tlačnog filtra s pomoću stezaljke za prirubnicu i pritegnite rukom (Slika 80A).

  3. Poravnajte brtvu između prirubnica regulacijskog ventila stope i razvodnika ventila za mućkanje (Slika 80A).

  4. Sastavite razvodnik regulacijskog ventila stope, brtvu i razvodnik ventila za mućkanje s pomoću stezaljke za prirubnicu i pritegnite rukom (Slika 80A).

  5. Stavite regulacijski ventil stope na nosač ventila s pomoću 2 prirubna vijka i 2 prirubne matice (Slika 80A) koje ste uklonili u koraku 3 u odjeljku Uklanjanje razvodnika za regulacijski ventil stope i pritegnite maticu i vijak na 10 do 12 Nm.

  6. Stavite izlazni priključak na spojnicu spojke na dnu razvodnika za regulacijski ventil stope (Slika 80B).

  7. Pričvrstite izlazni priključak na spojnicu spojke umetanjem držača u spojnik izlaznog priključka (Slika 80B).

  8. Ako ste otpustili opremu za montažu glave tlačnog filtra, pritegnite maticu i vijak na 10 do 12 Nm.

  Postavljanje razvodnika ventila za mućkanje

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika ventila za mućkanje, jednu brtvu i prirubnicu optočnog ventila mućkanja (Slika 81A).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za montažu glavnog ventila krakova kako biste omogućili potreban pristup.

   g033329
  2. Sastavite optočni ventil mućkanja, brtvu i razvodnik ventila za mućkanje s pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Slika 81A).

  3. Poravnajte brtvu između prirubnica regulacijskog ventila stope i razvodnika ventila za mućkanje (Slika 81B).

  4. Sastavite brtvu i razvodnik ventila za mućkanje s pomoću stezaljke i zategnite rukom (Slika 81B).

  5. Poravnajte brtvu između prirubnica razvodnika ventila za mućkanje i glavnog ventila krakova (Slika 81B).

  6. Sastavite razvodnik ventila za mućkanje, brtvu i glavni ventil krakova s pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Slika 81B).

  7. Sastavite ventil za mućkanje i spojnik s pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Slika 81C).

  8. Pričvrstite spoj krajnjeg čepa na izlazni priključak umetanjem držača u spojnik izlaznog priključka (Slika 81C).

  9. Stavite ventil za mućkanje na nosač ventila s pomoću prirubnog vijka i prirubne matice koje ste uklonili u koraku 3 u odjeljku Uklanjanje razvodnika ventila za mućkanje i pritegnite maticu i vijak na 10,17 do 12,43 Nm.

  10. Ako ste otpustili opremu za montažu glavnog ventila krakova, pritegnite maticu i vijak na 19,78 do 25,42 Nm.

  Postavljanje razvodnika glavnog ventila krakova

  1. Poravnajte prirubnicu razvodnika glavnog ventila krakova, jednu brtvu i prirubnicu glavnog optočnog ventila krakova (Slika 82A).

   g033330
  2. Sastavite razvodnik glavnog ventila krakova, brtvu i glavni optočni ventil krakova s pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Slika 82A).

  3. Poravnajte prirubnicu razvodnika glavnog ventila krakova, brtvu i razvodnik ventila za mućkanje (Slika 82B).

  4. Sastavite razvodnik glavnog ventila krakova, brtvu i razvodnik ventila za mućkanje s pomoću stezaljke i zategnite rukom (Slika 82B)

  5. Poravnajte prirubnicu razvodnika glavnog ventila krakova, brtvu i glavni ventil krakova (Slika 82B).

  6. Sastavite razvodnik glavnog ventila krakova i spojnik s pomoću stezaljke i pritegnite rukom (Slika 82B).

  7. Pričvrstite spoj krajnjeg čepa na izlazni priključak umetanjem držača u izlazni priključak (Slika 82B).

  8. Stavite ventil za mućkanje na nosač ventila s pomoću prirubnog vijka i prirubne matice koje ste uklonili u koraku 3 u odjeljku Uklanjanje razvodnika glavnog ventila krakova i pritegnite maticu i vijak na 10,17 do 12,43 Nm.

  Postavljanje razvodnika ventila kraka

  1. Umetnite gornji spoj krajnjeg čepa razvodnika u premosni priključak (Slika 83A).

   Note: Ako je potrebno, otpustite opremu za montažu premosnog priključka kako biste omogućili potreban pristup.

   g238558
  2. Pričvrstite spoj krajnjeg čepa na premosni priključak umetanjem držača u spojnik premosnog priključka (Slika 83A).

  3. Stavite izlazni priključak na donji spoj krajnjeg čepa razvodnika (Slika 83A).

  4. Pričvrstite spoj krajnjeg čepa na izlazni priključak umetanjem držača u spojnik izlaznog priključka (Slika 83A).

  5. Poravnajte brtvu između prirubnica redukcijske spojke i razvodnika ventila kraka (Slika 83A).

  6. Sastavite redukcijsku spojku, brtvu i razvodnik ventila kraka s pomoću stezaljke i zategnite rukom (Slika 83B).

  7. Ako postavljate ventile 2 krajnje lijeva kraka, poravnajte brtvu između prirubnica razvodnika ventila 2 susjednih krakova (Slika 83B).

  8. Sastavite 2 razvodnika ventila susjednih krakova i brtvu s pomoću stezaljke i zategnite rukom (Slika 83B).

  9. Za ventile lijevog ili desnog kraka, stavite ventile na nosač ventila s pomoću prirubnog vijka i prirubne matice koje ste uklonili u koraku 3 u odjeljku Uklanjanje razvodnika ventila kraka i pritegnite maticu i vijak na 10 do 12 Nm.

  10. Ako ste otpustili opremu za montažu premosnog priključka, pritegnite maticu i vijak na 10 do 12 Nm.

  Postavljanje aktuatora ventila

  1. Poravnajte aktuator s razvodnikom (Slika 66).

  2. Pričvrstite aktuator i ventil s pomoću držača koji ste uklonili u koraku 3 od Uklanjanje aktuatora ventila.

  3. Spojite 3-pinski muški konektor kabelskog svežnja aktuatora ventila s 3-pinskim ženskim konektorom kabelskog svežnja prskalice.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte uređaj na ravnoj površini.

   • Ugasite pumpu za prskanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ (ako postoji).

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nemojte skladištiti vozilo ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Priprema sustava prskalice

  1. Postavite prskalicu na ravnu površinu, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite pumpu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Očistite prljavštinu s cijelog uređaja, uključujući vanjsku stranu rashladnih rebara glave cilindra motora i kućišta ventilatora.

   Important: Možete prati uređaj blagim deterdžentom i vodom. Nemojte prati uređaj visokotlačnim mlazom vode. Pranje visokotlačnim peračem moglo bi oštetiti električni sustav ili isprati potrebna maziva na točkama trenja. Nemojte upotrebljavati prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, svjetala, motora i akumulatora.

  3. Očistite sustav prskalice; pogledajte .

  4. Očistite kuglasti ventil u sklopu ventila, pogledajte Čišćenje razvodnika.

  5. Kondicionirajte sustav prskalice na sljedeći način:

   1. Ispraznite spremnik za čistu vodu.

   2. Ispraznite sustav prskalice najviše što možete.

   3. Pripremite otopinu netoksičnog antifriza s inhibitorom korozije koja nije na bazi alkohola u skladu s uputama proizvođača.

   4. Ulijte otopinu netoksičnog antifriza u spremnik za čistu vodu, spremnik za prskanje i, ako je ugrađen, u opcionalni spremnik za ispiranje.

   5. Ako je ugrađen, prelijte otopinu netoksičnog antifriza iz opcionalnog spremnika za ispiranje u spremnik za prskanje.

   6. Neka pumpa za prskanje radi nekoliko minuta kako bi antifriz cirkulirao kroz cijeli sustav prskalice i postavljenu dodatnu opremu za prskanje.

    Prskajte otopinu netoksičnog antifriza iz mlaznica.

   7. Ispraznite spremnik za čistu vodu i sustav prskalice najviše što možete.

  6. Podignite vanjske krakove s pomoću prekidača za podizanje krakova. Podižite krakove dok se u potpunosti ne smjeste u transportni nosač u transportnom položaju u obliku slova X i dok cilindri krakova ne budu u potpunosti uvučeni.

   Note: Cilindri krakova moraju biti skroz uvučeni kako se ne bi oštetila šipka aktuatora.

  Izvršavanje postupaka održavanja

  1. Provjerite kočnice; pogledajte Provjera kočnica.

  2. Servisirajte pročistač zraka; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  3. Podmažite prskalicu; pogledajte Podmazivanje.

  4. Zamijenite motorno ulje; pogledajte Zamjena motornog ulja.

  5. Provjerite tlak zraka u gumama; pogledajte Provjeravanje tlaka zraka u gumama.

  Priprema motora i akumulatora

  1. Ako vozilo skladištite duže od 30 dana, pripremite sustav goriva na sljedeći način:

   1. Dodajte stabilizator/konzervans na bazi nafte gorivu u spremniku.

    Slijedite upute za miješanje proizvođača stabilizatora. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/konzervans goriva najučinkovitiji je kad se tijekom godine miješa sa svježim benzinom.

   2. Pokrenite motor kako bi se gorivo proširilo sustavom goriva (5 minuta).

   3. Isključite motor, pričekajte da se ohladi i ispraznite spremnik za gorivo.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne zaustavi.

   5. Prigušite motor.

   6. Pokrenite motor i pustite da radi sve dok ga ne možete ponovno pokrenuti.

   7. Pravilno zbrinite gorivo. Reciklirajte u skladu s lokalnim propisima.

    Important: Nemojte skladištiti gorivo s dodanim stabilizatorom/konzervansom duže od 90 dana.

  2. Uklonite svjećice i provjerite u kakvom su stanju; pogledajte Uklanjanje svjećica.

  3. Nakon što uklonite svjećice iz motora, ulijte dvije žlice motornog ulja u otvor svjećice.

  4. Koristite elektropokretač kako biste pokrenuli motor i rasporedili ulje unutar cilindra.

  5. Ugradite svjećice i zategnite na preporučeni moment; pogledajte Postavljanje svjećica.

   Note: Nemojte postavljati žice na svjećicu(e).

  6. Uklonite akumulator iz šasije, provjerite razinu elektrolita i napunite ga do kraja; pogledajte Održavanje akumulatora.

   Note: Tijekom skladištenja nemojte priključivati kabele akumulatora na kleme.

   Important: Akumulator mora biti u potpunosti napunjen kako ne bi došlo do njegova smrzavanja i oštećenja na temperaturi ispod 0 °C. Potpuno napunjeni akumulator zadržava napon približno 50 dana pri temperaturi ispod 4 °C. Ako će temperatura biti iznad 4 °C, provjerite razinu vode u akumulatoru i napunite ga svakih 30 dana.

  Priprema uređaja

  1. Provjerite i zategnite sve svornjake, vijke i matice. Popravite ili zamijenite sve oštećene dijelove.

  2. Provjerite stanje svih crijeva za prskanje i zamijenite oštećena ili istrošena crijeva.

  3. Pritegnite sve pričvrsne elemente crijeva.

  4. Obojite sve izgrebane ili gole metalne površine. Boju možete kupiti kod ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  5. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru.

  6. Izvadite ključ za paljenje i držite ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

  7. Pokrijte vozilo kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne može pokrenuti.
  1. Mjenjač je u položaju koji nije neutralan.
  2. Električni spojevi su zahrđali ili su otpušteni.
  3. Osigurač je pregorio ili je labav.
  4. Akumulator je ispražnjen.
  5. Sigurnosni sustav blokiranja je neispravan.
  6. Slomljen je starter ili elektromagnet startera.
  7. Zaglavljene su unutarnje komponente motora.
  1. Pritisnite papučicu kočnice i pomaknite mjenjač u neutralnipoložaj.
  2. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt.
  3. Popravite ili zamijenite osigurač.
  4. Napunite akumulator ili ga zamijenite.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  6. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor se okreće, ali se ne može pokrenuti.
  1. Spremnik za gorivo je prazan.
  2. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  3. Začepljena je cijev za dovod goriva.
  4. Odspojen je vod svjećice.
  5. Svjećica je prljava ili oštećena.
  6. Relej za prekidanje kruga ne radi.
  7. Slomljen je prekidač za paljenje.
  1. Napunite spremnik svježim gorivom.
  2. Ispraznite i isperite sustav goriva; dodajte svježe gorivo.
  3. Očistite ili zamijenite sustav goriva.
  4. Spojite svjećicu.
  5. Zamijenite svjećicu.
  6. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor se može pokrenuti, ali ne može nastaviti raditi.
  1. Otvor spremnika za gorivo je začepljen.
  2. U sustavu za gorivo ima prljavštine ili vode.
  3. Filtar goriva je začepljen.
  4. Osigurač je pregorio ili je labav.
  5. Slomljena je pumpa za gorivo.
  6. Slomljen je rasplinjač.
  7. Na uređaju ima labavih žica ili loših spojeva.
  8. Potrgana je brtva glave cilindra.
  1. Vratite čep spremnika za gorivo.
  2. Ispraznite i isperite sustav goriva; dodajte svježe gorivo.
  3. Zamijenite filtar goriva.
  4. Popravite ili zamijenite osigurač.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  6. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  7. Provjerite i učvrstite spojeve žica.
  8. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor radi, ali dolazi do detonacije ili zatajenja.
  1. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  2. Vod svjećice je labav.
  3. Svjećica je slomljena.
  4. Na uređaju ima labavih žica ili loših spojeva.
  5. Motor se pregrijava.
  1. Ispraznite i isperite sustav goriva; dodajte svježe gorivo.
  2. Spojite vod svjećice.
  3. Zamijenite svjećicu.
  4. Provjerite i učvrstite spojeve žica.
  5. Pogledajte uzroke i korake u odjeljku Motor se pregrijava.
  Motor ne radi u praznom hodu.
  1. Otvor spremnika za gorivo je začepljen.
  2. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  3. Svjećica je oštećena ili slomljena.
  4. Začepljeni su prolazi rasplinjača za dovod goriva u praznom hodu.
  5. Vijak za podešavanje broja okretaja u praznom hodu nije ispravno postavljen.
  6. Slomljena je pumpa za gorivo.
  7. Tlak je nizak.
  8. Element pročistača zraka je prljav.
  1. Vratite čep spremnika za gorivo.
  2. Ispraznite i isperite sustav goriva; dodajte svježe gorivo.
  3. Zamijenite svjećicu.
  4. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  6. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  8. Očistite ili zamijenite element.
  Motor se pregrijava.
  1. Razina ulja u radilici nije ispravna.
  2. Opterećenje je preveliko.
  3. Filtri usisnika zraka su prljavi.
  4. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora i/ili rotirajući filtar usisnika zraka su začepljeni.
  5. Smjesa goriva je siromašna.
  1. Dodajte ili ispustite ulje dok razina ne dosegne oznaku Full.
  2. Smanjite opterećenje; smanjite brzinu vožnje.
  3. Očistite nakon svake upotrebe.
  4. Očistite nakon svake upotrebe.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Motor gubi snagu.
  1. Razina ulja u radilici nije ispravna.
  2. Element pročistača zraka je prljav.
  3. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  4. Motor je pregrijan.
  5. Svjećica je prljava ili oštećena.
  6. Začepljen je otvor za odzračivanje spremnika za gorivo.
  7. Tlak je nizak.
  1. Dodajte ili ispustite ulje dok razina ne dosegne oznaku Full.
  2. Očistite ili zamijenite.
  3. Ispraznite i isperite sustav goriva; dodajte svježe gorivo.
  4. Pogledajte uzroke i korake u odjeljku Motor se pregrijava.
  5. Zamijenite svjećicu.
  6. Vratite čep spremnika za gorivo.
  7. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Uređaj proizvodi neobične vibracije ili buku.
  1. Pričvrsni vijci motora nisu zategnuti.
  2. Postoji problem s motorom.
  1. Zategnite pričvrsne vijke motora.
  2. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Uređaj ne radi ili slabo radi u oba smjera jer motor zapinje i zastaje.
  1. Aktivirana je ručna kočnica.
  1. Otpustite ručnu kočnicu.
  Uređaj ne radi u oba smjera.
  1. Mjenjač je u neutralnom položaju.
  2. Ručna kočnica je aktivirana ili se ne može otpustiti.
  3. Slomljen je prijenos.
  4. Potrebno je podesiti ili zamijeniti polužje za kontrolu.
  5. Oštećeno je pogonsko vratilo ili ključ glavčine kotača.
  1. Pritisnite kočnicu i prebacite mjenjač u brzinu.
  2. Otpustite ručnu kočnicu ili provjerite polužje.
  3. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  4. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  5. Kontaktirajte svojeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Nema prskanja iz kraka.
  1. Električni spoj na ventilu kraka je prljav ili odspojen.
  2. Osigurač je pregorio.
  3. Probušeno je crijevo.
  4. Optočni ventil kraka nije ispravno podešen.
  5. Ventil kraka je oštećen.
  6. Oštećen je električni sustav.
  1. Ručno isključite ventil. Odspojite električni priključak na ventilu i očistite sve kabele, a zatim ga spojite.
  2. Provjerite osigurače i po potrebi ih zamijenite.
  3. Popravite ili zamijenite crijevo.
  4. Podesite optočni ventil kraka.
  5. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Krak se ne isključuje.
  1. Ventil kraka je oštećen.
  1. Rastavite ventil kraka; pogledajte odjeljak Čišćenje ventila prskalice. Pregledajte sve dijelove i zamijenite sve one koji su oštećeni.
  Iz ventila kraka curi voda.
  1. Brtva ili ležište ventila su istrošeni ili oštećeni.
  1. Rastavite ventil i zamijenite brtve s pomoću kompleta za popravak ventila; kontaktirajte svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.
  Iz mlaznica prskalica curi voda kad je prekidač kraka isključen.
  1. Između kućišta mlaznice i membrane nepovratnog ventila nakupila se prljavština.
  1. Očistite kućište mlaznice i membranu; pogledajte dio Čišćenje kućišta mlaznice i membrane nepovratnog ventila.
  Tlak pada kad uključite krak.
  1. Optočni ventil kraka nije ispravno podešen.
  2. U kućištu ventila kraka nešto ometa prohodnost.
  3. Filtar mlaznice je oštećen ili začepljen.
  1. Podesite optočni ventil kraka.
  2. Uklonite ulazne i izlazne priključke s ventila kraka i uklonite sve prepreke.
  3. Uklonite i provjerite sve mlaznice.
  Kad isključite krakove, mijenja se tlak kad pritisnete prekidač za mućkanje u uključeni položaj.
  1. Optočni ventil mućkanja nije kalibriran.
  1. Kalibrirajte optočni ventil mućkanja.
  Kad prskate iz više krakova i isključite krak, tlak se mijenja.
  1. Optočni ventil krakova nije kalibriran za odabrane mlaznice.
  1. Kalibrirajte optočni ventil krakova.
  Nakon prskanja u spremniku ostaje više od očekivane količine tekućine.
  1. Nije točno izračunata potrebna količina tekućine
  2. Sustav prskalice nije kalibriran
  1. Pogledajte tablicu mlaznica kako biste odredili ispravnu mlaznicu za stopu prskanja.
  2. Kalibrirajte protok i brzinu.
  Tijekom prskanja neočekivano nestaje tekućine u spremniku za prskanje.
  1. Nije točno izračunata potrebna količina tekućine.
  2. Sustav prskalice nije kalibriran.
  1. Pogledajte tablicu mlaznica kako biste odredili ispravnu mlaznicu za stopu prskanja.
  2. Kalibrirajte protok i brzinu.

  Shematski prikaz

  Shema sustava prskalice

  g028078