Introducere

Acest cultivator de sol este destinat utilizării pe un dispozitiv port-scule compact Toro. Este proiectat, în special, pentru îngroparea pietrelor, bulgărilor de pământ, reziduurilor și a ierbii, care formează mediul germinativ perfect pentru semințe proaspete sau gazon pe proprietăți rezidențiale sau comerciale. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 identifică locația numerelor de model și de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

g285760

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Acest produs respectă toate directivele europene relevante. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Declarația de încorporare (DOI) de la finalul prezentei publicații.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Pericol

În zona de lucru pot exista linii subterane pentru utilități. În cazul în care se intră în contact cu acestea, pot rezulta şocuri sau explozii.

Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane şi nu săpaţi în zonele respective. Contactaţi serviciul local de marcare sau furnizorul de utilităţi pentru marcarea proprietăţii (de exemplu, apelaţi 811 în Statele Unite ale Americii sau 1100 în Australia pentru serviciul naţional de marcare).

Siguranța generală

Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Nu depășiți capacitatea operațională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați un dispozitiv de atașare cu brațele ridicate sau extinse (dacă este cazul). Transportați întotdeauna dispozitivul de atașare aproape de sol; consultați Poziția pentru transport.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze maşina.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile și dispozitivele de atașare.

 • Nu utilizaţi maşina fără apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la o distanţă sigură faţă de maşină.

 • Opriți mașina, scoateți-o din funcțiune și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service, de alimentare cu combustibil sau de desfundare a mașinii.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Siguranța în pantă

 • Utilizați mașina pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Pentru acest dispozitiv de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Ridicarea brațelor încărcătorului sau extinderea acestora (dacă este cazul) pe o pantă afectează stabilitatea mașinii. Mențineți brațele încărcătorului coborâte și în poziție retrasă la deplasarea pe pante.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru lucrul pe pante. Aceste proceduri trebuie să includă evaluarea locului pentru a stabili ce suprafețe înclinate sunt sigure pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

 • Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri deluroase. Condițiile de sol pot afecta stabilitatea mașinii.

 • Nu porniți și nu opriți pe o pantă. Dacă mașina pierde din tracțiune, continuați cu viteză mică și coborâți panta în linie dreaptă.

 • Nu virați pe pante. Dacă trebuie să virați, virați ușor și mențineți partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus.

 • La deplasarea pe pante, realizați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția.

 • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri sau denivelări deoarece terenurile denivelate pot cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole.

 • Aveți grijă la deplasarea pe suprafețe umede. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea.

 • Verificați zona pentru a vă asigura că solul este suficient de stabil pentru a suporta greutatea mașinii.

 • Utilizați cu atenție mașina în apropiere de:

  • Stații

  • Șanțuri

  • Terasamente

  • Corpuri de apă

  Mașina se poate răsturna brusc dacă o șenilă trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

 • Nu îndepărtați sau adăugați dispozitive de atașare pe o pantă.

 • Nu parcați maşina pe un teren deluros sau o pantă.

Siguranță cultivator sol

 • Pentru unitățile de tracțiune pe roți, utilizați contragreutatea de pe unitatea de tracțiune atunci când utilizați dispozitivul de atașare.

 • Coborâți întotdeauna dispozitivul de atașare de fiecare dată când opriți mașina sau părăsiți poziția de operare.

Întreţinerea şi depozitarea în siguranță

 • Verificați dispozitivele de fixare în mod frecvent pentru a vă asigura că sunt bine strânse, astfel încât echipamentul să fie în stare de funcționare în siguranță.

 • Consultaţi prezentul Manual al operatorului pentru detalii importante dacă dispozitivul de atașare trebuie depozitat pentru o perioadă îndelungată de timp.

 • Menţineţi sau înlocuiţi etichetele de siguranţă şi instrucţiuni, dacă este necesar.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal93-7321
decal100-4708
decal108-1287
decal133-8061

Reglare

Instalarea rolei

 1. Îndepărtați rola de pe stativul de transport.

 2. Instalați cultivatorul pe unitatea de tracțiune și îndepărtați-l de pe stativul de transport.

  Note: Consultați Manualul operatorului pentru mai multe informații despre instalarea dispozitivelor de atașare pe unitatea dumneavoastră de tracțiune.

 3. Coborâți cultivatorul pe sol.

 4. Îndepărtați cuiele spintecate cu inel de fixare din știfturile de asamblare (Figura 3).

 5. Îndepărtați știfturile de asamblare de pe brațele cultivatorului (Figura 3).

  g030947
 6. Glisați brațele rolei în brațele cultivatorului și conectați-le cu știfturi de asamblare (Figura 3).

 7. Fixați știfturile de asamblare cu cuiele spintecate cu inel de fixare atașate.

Rezumat al produsului

g008177

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime130 cm
Lungime130 cm
Înălțime53 cm
Greutate250 kg

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Montarea și demontarea dispozitivului de atașare

Consultați Manualul operatorului pentru unitatea de tracțiune pentru procedura de montare și demontare.

Important: Înainte de montarea dispozitivului de atașare, amplasați maşina pe o suprafaţă plană, asigurați-vă că nu există murdărie sau reziduuri pe plăcile de montare și că știfturile se rotesc liber. Dacă știfturile nu se rotesc liber, lubrifiaţi-le.

Note: Folosiţi întotdeauna unitatea de tracţiune pentru a ridica şi muta dispozitivul ataşat.

Atenţie

Dacă nu fixați complet știfturile de atașare rapidă în placa de montare a dispozitivului de atașare, acesta din urmă poate cădea de pe mașină și vă poate strivi pe dumneavoastră sau pe trecători.

Asigurați-vă că știfturile de atașare rapidă sunt fixate complet în placa de montare a dispozitivului de atașare.

Atenţie

Uleiul hidraulic scurs sub presiune poate pătrunde în piele și cauza răniri. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic specializat în acest tip de accidente; în caz contrar, se poate ajunge la cangrenă.

 • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

 • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

 • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic; nu folosiți niciodată mâinile.

Avertisment

Cuplajele hidraulice, conductele/supapele hidraulice și uleiul hidraulic pot fi fierbinți. Contactul cu componente fierbinți poate provoca arsuri.

 • Purtați mănuși la manipularea cuplajelor hidraulice.

 • Lăsați mașina să se răcească înainte de a atinge componentele hidraulice.

 • Nu atingeți uleiul hidraulic scurs.

Îndepărtarea rolei

Pentru a utiliza cultivatorul ca motocultivator fără dispozitivul de nivelat sau rolă, sau pentru a efectua diferite ajustări și proceduri de întreținere, îndepărtați rola și dispozitivul de nivelat după cum urmează:

 1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare, înclinați dispozitivul de atașare pentru a ridica rola de la sol și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

 2. Opriți motorul și scoateți cheia

 3. Îndepărtați știfturile de asamblare de pe brațele cultivatorului (Figura 5).

  g030948
 4. Trageți rola de pe cultivator (Figura 5).

 5. Depozitați știfturile în brațele rolei pentru utilizare ulterioară.

Note: Pentru a monta rola, consultați Instalarea rolei.

Setarea adâncimii de săpare

Setați adâncimea de săpare a cultivatorului în funcție de lucrările efectuate până la 13,9 cm. Adâncimea de tăiere este determinată de poziția rolei. Puteți mișca rola în sus și în jos prin modificarea locației de montare a brațelor pe cultivator, după cum urmează:

 1. Demontați rola de la cultivator; consultați Îndepărtarea rolei.

 2. Îndepărtați șuruburile care fixează brațele pe cultivator (Figura 6).

  g008181
 3. Mișcați brațele la setul de orificii care corespund adâncimii dorite (Figura 6).

  • Mișcați brațele în sus pentru a crește setarea de adâncime de săpare

  • Mișcați brațele în jos pentru a scădea setarea de adâncime de săpare.

 4. Fixați brațele cu ajutorul șuruburilor și piulițelor îndepărtate anterior.

 5. Instalați rola.

Ajustarea lamei dispozitivului de nivelat

Puteți ajusta lama dispozitivului de nivelat așezată chiar în spatele rolei pentru finisarea dorită. De obicei, ar trebui să o ajustați astfel încât muchia lamei să fie puțin mai ridicată decât partea inferioară a rolei.

 1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare, înclinați dispozitivul de atașare pentru a ridica rola de la sol și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

 2. Opriți motorul și scoateți cheia

 3. Îndepărtați știfturile de asamblare de pe barele de montare ale lamei dispozitivului de nivelare (Figura 7).

  g031069
 4. Glisați lama dispozitivului de nivelat în sus sau în jos la poziția orificiului dorit.

 5. Așezați știfturile de asamblare în barele de montare.

 6. Așezați cuiele spintecate cu inel de fixare atașate în cele 2 știfturi de asamblare.

 7. Pliați inelele de atașare în jos, peste capetele știfturilor pentru a fixa lama dispozitivului de nivelat.

 8. Coborâți rola pe sol.

Modificarea poziției orizontale a rolei

Rola are 3 poziții orizontale. Pentru a cultiva de-a lungul marginii zonei de lucru, aliniați marginile rolei cu marginile cultivatorului. Pentru a cultiva o zonă fără margini dezordonate între trecerile de cultivare, decalați rola într-o parte, astfel încât aproximativ 15 cm din rolă să se suprapună peste ultima trecere de cultivare.

 1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

 2. Opriți motorul și scoateți cheia

 3. Îndepărtați știftul de asamblare (Figura 8).

  g030866
 4. Glisați rola în poziția dorită (Figura 8).

 5. Introduceți știftul de asamblare prin bara de susținere a rolei.

 6. Introduceți cuiul spintecat cu inel de fixare atașat prin știftul de asamblare pentru a fixa rola.

Operarea cultivatorului

 1. Coborâți cultivatorul pe sol și asigurați-vă că carcase lanțului este perpendiculară cu solul (Figura 9).

  g008183
 2. Trageți maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar spre mânerul operatorului pentru a porni cultivatorul.

 3. Coborâți încet cultivatorul până când lamele sapă în sol, iar rola atinge pământul.

 4. Deplasați-vă ușor în spate.

 5. Când trecerea este finalizată, opriți circuitul hidraulic și ridicați cultivatorul.

Important: Nu conduceți mașina pe pavaj sau alte suprafețe dure fără a ridica mai întâi cultivatorul. Dacă treceți peste suprafețe dure cu dinții coborâți, dinții și proprietatea vor suferi daune.

Poziția pentru transport

Atunci când transportați dispozitivul de atașare, țineți-l cât mai aproape de sol, la cel mult 15 cm deasupra solului. Înclinați-l spre spate.

g286182

Indicaţii de exploatare

 • Inspectați zona în care cultivatorul va fi folosit și îndepărtați toate obiectele, precum pietrele mari, gunoiul și ramurile înainte de cultivare pentru a evita daunele la nivelul echipamentului.

 • Începeți întotdeauna cultivatul cu cea mai mică viteză de deplasare posibilă. Măriți viteza în cazul în care condițiile permit acest lucru.

 • Lucrați întotdeauna la accelerația maximă (turația maximă a motorului).

 • Cultivați sub formă de treceri lungi, drepte. Dacă virați cu dinții coborâți, acest lucru cauzează daune la nivelul echipamentului și proprietății.

 • În cazul în care o piatră sau o obstrucție pătrunde în dinți, decuplați circuitul hidraulic și deplasați unitatea de tracțiune în față până când obstrucția este dislocată.

 • În cazul în care utilizați o unitate de tracțiune cu divizor de debit (unele unități pe roți au divizoare de debit; consultați Manualul operatorului pentru unitatea dumneavoastră de tracțiune), puteți utiliza divizorul de debit pentru a obține viteza optimă de rotor și la sol pentru condițiile dumneavoastră de sol, după cum urmează:

  1. Setați divizorul de debit la poziția de la ora 9, iar maneta de selectare a poziției la poziția de țestoasă.

  2. Trageți maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar spre mânerul operatorului pentru a porni cultivatorul.

  3. Mișcați maneta divizorului de debit în timp ce mișcați unitatea de tracțiune în spate până când rezultatele cultivării sunt ideale.

Întreţinere

Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Avertisment

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 5 ore
 • Reglați tensionarea lanțului de transmisie.
 • După fiecare folosinţă
 • Îndepărtați reziduurile de pe dispozitivul de atașare.
 • La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați cultivatorul.
 • Reglați tensionarea lanțului de transmisie.
 • La intervale de 200 de ore
 • Schimbați uleiul lanțului de transmisie.
 • Înainte de depozitare
 • Lubrifiați cultivatorul.
 • Vopsiți suprafețele ciobite.
 • Lubrifierea cultivatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Lubrifiați cultivatorul.
 • Înainte de depozitare
 • Lubrifiați cultivatorul.
 • Lubrifiați cele 2 fitinguri de pe capetele rolei și 1 fiting de pe flanșa cu 4 șuruburi din partea stângă a carcasei principale.

  Tip lubrifiant: lubrifiant universal

  Important: Lubrifiați imediat după fiecare spălare

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

  2. Opriți motorul și scoateți cheia

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting.

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți.

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Schimbarea uleiului lanțului de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Schimbați uleiul lanțului de transmisie.
 • Verificați nivelul de ulei de lubrifiere a angrenajului din carcasa angrenajului la fiecare 25 ore de operare și schimbați-l la fiecare 200 ore de operare sau o dată pe an, oricare dintre acestea survine mai întâi.

  Tip ulei: 85 W 140

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzut) și asigurați-vă că capacul lanțului de transmisie este perpendicular cu solul.

  2. Ridicați dispozitivul de atașare destul de sus pentru a așeza o tavă sub carcasa lanțului de transmisie și susțineți dispozitivul de atașare cu suporturi de cricuri.

   Atenţie

   Cricurile mecanice sau hidraulice sau brațele de ridicare pot să nu susțină cultivatorul și să cauzeze vătămări corporale grave; utilizați suporturi de cricuri pentru a susține cultivatorul.

   Nu utilizați doar brațe de ridicare sau cricuri hidraulice.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia

  4. Deschideți orificiul de umplere cu ulei de pe partea superioară a carcasei lanțului de transmisie (Figura 11).

   g008186
  5. Așezați o tavă mare pentru captarea uleiului sub carcasa lanțului de transmisie.

  6. Îndepărtați bușonul de golire (Figura 11).

  7. Când tot uleiul a fost golit din carcasă, înlocuiți și strângeți bușonul de golire.

  8. Îndepărtați bușonul lateral (Figura 11).

  9. Turnați ulei încet în orificiul de umplere până când uleiul iese din orificiul bușonului lateral.

  10. Înlocuiți bușonul lateral și bușonul orificiului de umplere cu ulei și strângeți-le.

  11. Ștergeți orice urmă de ulei vărsat.

  Reglarea tensionării lanțului de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Reglați tensionarea lanțului de transmisie.
 • La intervale de 25 de ore
 • Reglați tensionarea lanțului de transmisie.
  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

  2. Opriți motorul și scoateți cheia

  3. Slăbiți contrapiulița de pe șurubul de reglare a lanțului (Figura 12).

   g008185
  4. Strângeți șurubul manual până când simțiți rezistență (Figura 12).

  5. Marcați șurubul cu un creion și apoi deșurubați-l cu 1 tură.

  6. Strângeți contrapiulița.

  Înlocuirea dinților

  Verificați și înlocuiți dinții când aceștia sunt uzați sau tociți. Dinții uzați sau tociți degradează performanța cultivatorului

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți dispozitivul de atașare și cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

  2. Opriți motorul și scoateți cheia

  3. Demontați ansamblul rolei de pe cultivator.

  4. Ridicați și eliberați închizătorul cu arc de pe partea laterală a cultivatorului (Figura 13).

   g008184
  5. Deschideți capacul dinților (Figura 13).

  6. Îndepărtați dinții vechi, 1 câte 1 și instalați dinți noi (Figura 14).

   Note: Fiecare butuc central are 4 dinți (2 dreapta și 2 stânga). Dinții din dreapta și din stânga sunt alternați pe butuc. Asigurați-vă că înlocuiți fiecare dinte cu același tip de dinte care a fost montat anterior.

   g008188
  7. Strângeți șuruburile de montare a dinților la un cuplu de 86-104 N∙m.

  8. Închideți capacul dinților și fixați-l cu închizătorul cu arc.

  9. Instalați ansamblul rolei.

  Depozitare

  1. Înaintea depozitării pe termen lung, spălați dispozitivul de atașare cu detergent delicat și apă pentru a îndepărta murdăria și stratul depus.

  2. Lubrifiați toate fitingurile.

  3. Verificați și reglați tensiunea lanțului de transmisie.

  4. Verificați și strângeți toate componentele. Reparați sau înlocuiți orice piese uzate sau deteriorate.

  5. Asigurați-vă că toate cuplajele hidraulice sunt conectate împreună pentru a preveni contaminarea sistemului hidraulic.

  6. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol. Vopseaua este disponibilă de la distribuitorul nostru autorizat.

  7. Depozitaţi dispozitivul de ataşare într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Acoperiţi-l pentru a-l proteja şi păstraţi-l curat.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Cultivatorul nu funcționează.
  1. Un cuplaj hidraulic nu este conectat complet.
  2. Un cuplaj hidraulic este deteriorat.
  3. Există o obstrucție într-un furtun hidraulic.
  4. Un furtun hidraulic este îndoit.
  5. Supapa auxiliară de pe unitatea de tracțiune nu se deschide.
  6. O supapă hidraulică sau motorul de acționare sunt deteriorate.
  7. Există o obstrucție în cultivator (de exemplu, piatră sau rădăcină).
  8. Lanțul de transmisie este slăbit.
  9. Lanțul de transmisie este rupt.
  1. Verificați și strângeți toate cuplajele.
  2. Verificați cuplajele și înlocuiți-le pe cele deteriorate.
  3. Găsiți și îndepărtați obstrucția.
  4. Înlocuiți furtunul îndoit.
  5. Reparați supapa.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Găsiți și îndepărtați obstrucția.
  8. Reglați tensionarea lanțului.
  9. Reparați sau înlocuiți lanțul.