Увод

Kultivator zemljišta je namenjen za korišćenje na kompaktnom nosaču alata kompanije Toro. Projektovan je prvenstveno za zakopavanje kamenja, grudvica zemlje, otpadaka i trave, što stvara savršeno okruženje za klijanje svežeg semena ili busena na stambenim ili poslovnim imanjima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Slika 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

g285760

Ovo uputstvo otkriva potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke koje su označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja bi mogla da dovede do ozbiljne povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, i Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama. Za detalje pogledajte Deklaraciju o ugradnji (DOU) na poleđini ove publikacije.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Опасност

U zoni radova mogu da postoje ukopani komunalni vodovi. Kopanje u njih može izazvati šok ili eksploziju.

Obeležite ukopane vodove na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama. Obratite se lokalnoj službi za obeležavanje ili komunalnom preduzeću za obeležavanje imanja (na primer, u SAD-u pozovite 811 ili u Australiji pozovite 1100 za državnu službu za obeležavanje).

Opšta bezbednost

Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku povredu ili smrt.

 • Ne premašujte nominalni radni kapacitet, jer mašina može da postane nestabilna, što može da dovede do gubitka kontrole.

 • Nemojte transportovati priključak sa podignutim ili produženim (ako je primenljivo) kracima. Priključak uvek transportovati blizu tla; pogledajte Transportni položaj.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama.

 • Pre pokretanja mašine, pažljivo pročitajte sadržaj ovog Priručnika za operatera.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste mašinu.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova i priključaka.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne rade na mašini.

 • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i uklonite ključ.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Bezbednost na nagibu

 • Upravljajte mašinom uz i niz nagibe sa težim krajem mašine uzbrdo. Raspodela težine se menja sa priključcima. Ovaj priključak čini prednji deo mašine težim krajem.

 • Podizanje ili produživanje (ako je primenljivo) krakova za utovarivanje na nagibu utiče na stabilnost mašine. Držite krakove za utovarivanje u spuštenom ili uvučenom položaju kada ste na nagibima.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Uspostavite sopstvene postupke i pravila za rad na nagibima. Te procedure moraju da sadrže procenu lokacije da biste utvrdili koji nagibi su bezbedni za rad mašine. To merenje obavite uvek koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

 • Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Stanje tla može da utiče na stabilnost mašine.

 • Izbegavajte pokretanje ili zaustavljanje na nagibu. Ako mašina izgubi vuču, nastavite polako i pravo niz nagib.

 • Izbegavajte skretanje na nagibima. Ako morate da skrenete, skrećite polako i držite teži kraj mašine uzbrdo.

 • Neka sva pomeranja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte vršiti nagle promene u brzini ili smeru.

 • Ako se osećate nelagodno kada koristite mašinu na nagibu, nemojte to činiti.

 • Pazite na rupe, brazde ili izbočine jer neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke.

 • Budite pažljivi kada radite na mokrim površinama. Smanjena vuča bi mogla da izazove klizanje.

 • Procenite prostor da biste bili sigurni da je tlo dovoljno stabilno pod težinom mašine.

 • Budite pažljivi kada koristite mašinu u blizini sledećeg:

  • Strmina

  • Rovova

  • Nasipa

  • Vodenih površina

  Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako gusenica sklizne preko ivice ili ako se ivica ulegne. Održavajte bezbedno rastojanje između mašine i bilo kakve opasnosti.

 • Nemojte skidati niti dodavati priključke na nagibu.

 • Nemojte parkirati mašinu na padini ili nagibu.

Bezbednost kultivatora zemljišta

 • Za vučne jedinice sa točkovima, koristite kontrateg na vučnoj jedinici kada koristite priključak.

 • Uvek spustite priključak svaki put kada isključite mašinu ili napustite radni položaj.

Bezbednost održavanja i skladištenja

 • U čestim intervalima proveravajte da li su pričvršćivači pravilno zategnuti kako biste bili sigurni da je oprema u bezbednom radnom stanju.

 • Pogledajte ovaj Priručnik za operatera za važne detalje ako skladištite priključak na duži vremenski period.

 • Održavajte ili po potrebi zamenite nalepnice sa bezbednosnim informacijama i uputstvima.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decal93-7321
decal100-4708
decal108-1287
decal133-8061

Подешавање

Instaliranje valjka

 1. Uklonite valjak sa postolja za transport.

 2. Postavite kultivator na vučnu jedinicu i uklonite ga sa postolja za transport.

  Note: Pogledajte Priručnik za operatera za vašu vučnu jedinicu za više informacija o instaliranju priključaka na vašu vučnu jedinicu.

 3. Spustite kultivator na zemlju.

 4. Uklonite zatike sa uskočnim prstenom sa pokretnih klinova (Слика 3).

 5. Uklonite pokretne klinove sa ruku kultivatora (Слика 3).

  g030947
 6. Gurnite ruke na valjku u ruke na kultivatoru i povežite ih pokretnim klinovima (Слика 3).

 7. Pričvrstite pokretne klinove pričvršćenim zaticima sa uskočnim prstenom.

Преглед производа

g008177

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina130 cm
Dužina130 cm
Visina53 cm
Težina250 kg

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Montaža i demontaža priključka

Za postupak montaže i demontaže pogledajte priručnik za rad za vučnu jedinicu.

Important: Pre montiranja priključka, postavite mašinu na ravnu površinu, proverite da li su ploče za montažu očišćene od prljavštine ili otpadaka i proverite da li se klinovi slobodno okreću. Ako se klinovi ne okreću slobodno, podmažite ih.

Note: Uvek koristite vučnu jedinicu za podizanje i pomeranje priključka.

Упозорење

Ako klinove za brzo pričvršćivanje ne postavite do kraja kroz ploču za montažu priključka, priključak može da spadne sa mašine i da prignječi vas ili prolaznike.

Proverite da li su klinovi za brzo pričvršćivanje postavljeni do kraja u ploči za montažu priključka.

Упозорење

Hidraulična tečnost koja izlazi pod pritiskom može prodreti kroz kožu i dovesti do povrede. Tečnost ubrizgana u kožu mora biti hirurški uklonjena u roku od nekoliko sati od strane lekara upoznatog sa ovim vidom povrede; u suprotnom, može doći do gangrene.

 • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

 • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

 • Koristite karton ili papir za otkrivanje hidrauličkih curenja; nikada ne koristite ruke.

Пажња

Hidraulične spojnice, hidraulički vodovi/ventili i hidraulična tečnost mogu biti vrući. Ako dođete u kontakt sa vrućim komponentama, možete dobiti opekotine.

 • Nosite rukavice kada radite sa hidrauličnim spojnicama.

 • Sačekajte da se mašina ohladi pre dodirivanja hidrauličnih komponenti.

 • Ne dodirujte prosutu hidrauličnu tečnost.

Uklanjanje valjka

Da biste koristili kultivator kao frezu bez razastirača ili valjka, ili da biste izvršili različita podešavanja i procedure održavanja, uklonite valjak i razastirač na sledeći način:

 1. Parkirajte mašinu na ravnu površinu, spustite priključak, nagnite priključak da biste podignuli valjak od tla i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

 2. Isključite motor i uklonite ključ

 3. Uklonite pokretne klinove sa ruku kultivatora (Слика 5).

  g030948
 4. Skinite valjak sa kultivatora (Слика 5).

 5. Čuvajte klinove u rukama valjka za buduću upotrebu.

Note: Da biste instalirali valjak, pogledajte Instaliranje valjka.

Podešavanje dubine kopanja

Podesite dubinu kopanja kultivatora u skladu sa poslom koji obavljate do 13,9 cm. Dubina kopanja je određena položajem valjka. Valjak možete da pomerate gore-dole tako što ćete promeniti mesto montaže ruku na kultivatoru na sledeći način:

 1. Skinite valjak sa kultivatora; pogledajte Uklanjanje valjka.

 2. Skinite zavrtnje koji učvršćuju ruke na kultivator (Слика 6).

  g008181
 3. Pomerite ruke do niza rupa koje odgovaraju željenoj dubini (Слика 6).

  • Pomerite ruke nagore da biste podesili veću dubinu kopanja

  • Pomerite ruke nadole da biste podesili manju dubinu kopanja.

 4. Pričvrstite ruke pomoću prethodno uklonjenih zavrtanja i navrtki.

 5. Instalirajte valjak.

Podešavanje noža za razastiranje

Možete da podesite nož za razastiranje koji se nalazi odmah iza valjka da biste postigli željenu završnu obradu. Tipično, trebalo bi da ga podesite tako da ivica noža bude malo viša od dna valjka.

 1. Parkirajte mašinu na ravnu površinu, spustite priključak, nagnite priključak da biste podignuli valjak od tla i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

 2. Isključite motor i uklonite ključ

 3. Uklonite pokretne klinove sa montažnih šipki noža za razastiranje (Слика 7).

  g031069
 4. Pomerite nož za razastiranje gore ili dole do željene pozicije rupe.

 5. Postavite pokretne klinove u montažne šipke.

 6. Postavite pričvršćene zatike sa uskočnim prstenom u 2 pokretna klina.

 7. Okrenite uskočne prstenove nadole preko krajeva klina da biste učvrstili nož za razastiranje.

 8. Spustite valjak na zemlju.

Promena horizontalnog položaja valjka

Valjak ima 3 horizontalna položaja. Za kultivaciju duž ivice radne površine, poravnajte ivice valjka sa ivicama kultivatora. Za kultivaciju i područje bez neurednih ivica između prolaza, pomerite valjak na obe strane tako da oko 15 cm valjka preklapa poslednji prolaz kultivacije.

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

 2. Isključite motor i uklonite ključ

 3. Uklonite pokretni klin (Слика 8).

  g030866
 4. Gurnite valjak u željeni položaj (Слика 8).

 5. Umetnite pokretni klin kroz potpornu šipku valjka.

 6. Umetnite pričvršćen zatik sa uskočnim prstenom kroz pokretni klin da biste učvrstili valjak.

Rukovanje kultivatorom

 1. Spustite kultivator na zemlju i uverite se da je kućište lanca pod pravim uglom u odnosu na zemlju (Слика 9).

  g008183
 2. Povucite ručicu pomoćne hidraulike do rukohvata da biste pokrenuli kultivator.

 3. Polako spuštajte kultivator dok se noževi ne ukopaju u zemlju i valjak ne dodirne tlo.

 4. Polako se pomerajte unazad.

 5. Kada je prolaz završen, zaustavite hidrauliku i podignite kultivator.

Important: Nemojte da vozite mašinu preko trotoara ili drugih tvrdih površina bez prethodnog podizanja kultivatora. Vožnja preko tvrdih površina sa spuštenim zupcima oštećuje zupce i imanje.

Transportni položaj

Prilikom transporta priključka, držite ga što bliže zemlji, ne više od 15 cm iznad zemlje. Nagnite ga unazad.

g286182

Оперативне напомене

 • Pregledajte površinu na kojoj ćete koristiti kultivator i uklonite sve predmete, kao što su veliko kamenje, smeće i granje, pre kultivacije da biste sprečili oštećenje opreme.

 • Uvek započnite kultivaciju najsporijom mogućom putnom brzinom. Povećajte brzinu ako uslovi to dozvoljavaju.

 • Uvek koristite puni gas (maksimalnu brzinu motora).

 • Kultivaciju vršite u dugim, pravim prolazima. Okretanje sa spuštenim zupcima dovodi do oštećenja opreme i imanja.

 • Ako kamen ili neka druga prepreka uđe u zupce, isključite hidrauliku i pomerite vučnu jedinicu napred dok se prepreka ne odglavi.

 • Ako koristite vučnu jedinicu sa razdelnikom protoka (neke jedinice na točkovima imaju razdelnike protoka; pogledajte Priručnik za operatera vaše vučne jedinice), možete koristiti razdelnik protoka da biste postigli optimalnu brzinu rotora i putnu brzinu za vaše uslove tla na sledeći način:

  1. Postavite razdelnik protoka na položaj od 9 sati, a menjač na položaj kornjače.

  2. Povucite ručicu pomoćne hidraulike do rukohvata da biste pokrenuli kultivator.

  3. Pomerajte polugu razdelnika protoka dok pomerate vučnu jedinicu unazad sve dok rezultati kultivacije ne budu idealni.

Одржавање

Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пажња

Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 5 сати
 • Podesite zategnutost pogonskog lanca.
 • Након сваке употребе
 • Očistite otpatke sa priključka.
 • Сваких 25 сати
 • Podmažite kultivator.
 • Podesite zategnutost pogonskog lanca.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite ulje za pogonski lanac.
 • Пре складиштења
 • Podmažite kultivator.
 • Ofarbajte površine sa oštećenom bojom.
 • Podmazivanje kultivatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Podmažite kultivator.
 • Пре складиштења
 • Podmažite kultivator.
 • Podmažite 2 fitinga na krajevima valjka i 1 fiting na prirubnici sa 4 zavrtnja na levoj strani glavnog kućišta.

  Tip maziva: mazivo opšte namene

  Important: Podmažite odmah nakon svakog pranja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

  2. Isključite motor i uklonite ključ

  3. Mazalice obrišite krpom.

  4. Priključite pištolj za podmazivanje na svaku mazalicu.

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva.

  6. Obrišite višak maziva.

  Zamena ulja za pogonski lanac

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Zamenite ulje za pogonski lanac.
 • Proveravajte nivo ulja za podmazivanje menjača u kućištu menjača svakih 25 radnih sati i menjajte ga svakih 200 radnih sati ili jednom godišnje, do čega prvo dođe.

  Tip ulja: 85 W 140

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi) i osigurajte da poklopac pogonskog lanca bude pod pravim uglom u odnosu na tlo.

  2. Podignite priključak dovoljno visoko da postavite posudu ispod kućišta pogonskog lanca i poduprite priključak dizalicama.

   Упозорење

   Mehaničke ili hidraulične dizalice ili podizne ruke možda neće podržati kultivator i mogu da izazovu ozbiljne povrede; koristite dizalice za podupiranje kultivatora.

   Ne koristite samo podizne ruke ili hidraulične dizalice.

  3. Isključite motor i uklonite ključ

  4. Otvorite otvor za punjenje ulja na vrhu kućišta pogonskog lanca (Слика 11).

   g008186
  5. Postavite veliku posudu za kapanje ispod kućišta pogonskog lanca.

  6. Uklonite čep za ispuštanje (Слика 11).

  7. Kada se svo ulje ispusti iz kućišta, zamenite i zategnite čep za ispuštanje.

  8. Uklonite bočni čep (Слика 11).

  9. Polako sipajte ulje u otvor za punjenje dok ulje ne počne da curi iz otvora za bočni čep.

  10. Vratite bočni čep i čep otvora za punjenje ulja i zategnite ih.

  11. Obrišite svo prosuto ulje.

  Podešavanje zategnutosti pogonskog lanca

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 5 сати
 • Podesite zategnutost pogonskog lanca.
 • Сваких 25 сати
 • Podesite zategnutost pogonskog lanca.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

  2. Isključite motor i uklonite ključ

  3. Otpustite sigurnosnu navrtku na zavrtnju za podešavanje lanca (Слика 12).

   g008185
  4. Okrećite zavrtanj rukom dok ne osetite otpor (Слика 12).

  5. Označite zavrtanj olovkom, a zatim ga odvrnite za 1 okretaj.

  6. Zategnite sigurnosnu navrtku.

  Zamena zubaca

  Proverite i zamenite zupce kada se istroše ili otupe. Istrošeni ili tupi zupci smanjuju performanse kultivatora

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je u opremi).

  2. Isključite motor i uklonite ključ

  3. Uklonite sklop valjka iz kultivatora.

  4. Podignite i otpustite oprugu sa strane kultivatora (Слика 13).

   g008184
  5. Otvorite poklopac za zupce (Слика 13).

  6. Uklonite stare zupce, jedan po jedan, i montirajte nove zupce (Слика 14).

   Note: Svaka centralna glavčina ima 4 zupca (2 desna i 2 leva). Levi i desni zupci su naizmenično postavljeni na glavčini. Uverite se da ste zamenili svaki zubac sa istim tipom zupca koji je prethodno bio instaliran.

   g008188
  7. Pritegnite zavrtnje za montažu zubaca na 86 do 104 N∙m.

  8. Zatvorite poklopac i pričvrstite ga opružnom rezom.

  9. Montirajte sklop valjka.

  Складиштење

  1. Pre odlaganja na duže vreme, operite priključak blagim deterdžentom i vodom da biste uklonili prljavštinu i ostatke.

  2. Podmažite sve fitinge.

  3. Proverite i podesite zategnutost pogonskog lanca.

  4. Proverite i pritegnite svu opremu. Popravite ili zamenite sve oštećene ili dotrajale delove.

  5. Uverite se da su sve hidraulične spojnice spojene zajedno kako biste sprečili zagađenje hidrauličkog sistema.

  6. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen. Boja je dostupna kod vašeg ovlašćenog servisera.

  7. Priključak skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Pokrijte ga da biste ga zaštitili i održali čistim.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kultivator ne radi.
  1. Hidraulična spojnica nije potpuno povezana.
  2. Hidraulična spojnica je oštećena.
  3. Postoji prepreka u hidrauličnom crevu.
  4. Hidraulično crevo je upetljano.
  5. Pomoćni ventil na vučnoj jedinici se ne otvara.
  6. Oštećen je hidraulički ventil ili pogonski motor.
  7. Postoji prepreka u kultivatoru (npr. kamen ili koren).
  8. Pogonski lanac je labav.
  9. Pogonski lanac je polomljen.
  1. Proverite i pritegnite sve spojnice.
  2. Proverite spojnice i zamenite one oštećene.
  3. Pronađite i uklonite prepreku.
  4. Zamenite upetljano crevo.
  5. Popravite ventil.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Pronađite i uklonite prepreku.
  8. Podesite zategnutost lanca.
  9. Popravite ili zamenite lanac.