Увод

Ova mašina je kompaktni nosač alata namenjen za upotrebu na različitim zemljištima i aktivnostima pomeranja materijala za uređivanje zemljišta i građevinske radove. Osmišljena je da se koristi sa širokim spektrom priključaka od kojih svaki izvršava specijalizovanu funkciju. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g239557

U ovom priručniku se prikazuju potencijalne opasnosti i bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji ukazuje na opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako se ne pridržavate preporučenih mera predostrožnosti.

g000502

U ovom priručniku se koriste 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Priloženi priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Rezervni delovi se mogu poručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Опасност

U zoni radova mogu da postoje ukopani komunalni vodovi. Kopanje u njih može izazvati šok ili eksploziju.

Obeležite ukopane vodove na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama. Obratite se lokalnoj službi za obeležavanje ili komunalnom preduzeću za obeležavanje imanja (na primer, u SAD-u pozovite 811 ili u Australiji pozovite 1100 za državnu službu za obeležavanje).

Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku povredu ili smrt.

 • Ne premašuje nominalni radni kapacitet, jer mašina može da postane nestabilna, što može da dovede do gubitka kontrole.

 • Nemojte prenositi tovar sa podignutim kracima; uvek prenosite tovar spušten blizu tla.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Upravljajte mašinom uz i niz nagibe sa težim krajem mašine okrenutim uzbrdo i tovarom spuštenim blizu tla. Raspodela težine se menja sa priključcima. Prazna korpa čini da zadnji deo mašine bude teži, a puna korpa čini da prednji deo mašine bude teži. Većina drugih priključaka čini da prednji deo mašine bude teži.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama.

 • Pre pokretanja motora pažljivo pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste mašinu.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova i priključaka.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne rade na mašini.

 • Neka posmatrači i deca budu van radnog prostora.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i uklonite ključ.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal132-9051
decal133-8062

Oznaka 136- 5750 je samo za mašine sa širokim gusenicama.

decal136-5750
decal137-9030
decal138-0829
decal140-3619
decal145-0637
decal145-3762

Преглед производа

g314194g366357

Pre pokretanja motora i rukovanja vučnom jedinicom, upoznajte sve kontrole (Слика 4).

Kontrolna tabla

g337136

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta, koji se koristi za pokretanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: ISKLJUčENO, RAD i POKRETANJE. Pogledajte Pokretanje motora.

Ručica gasa

Pomerite upravljač napred za povećanje brzine motora i nazad za smanjenje brzine.

Referentna šipka

Tokom vožnje vučne jedinice koristite referentnu šipku kao ručku i tačku uticaja za upravljanje i kontrolu vuče i ručicu pomoćne hidraulike. Da biste osigurali miran, kontrolisan rad, nemojte sklanjati svoje ruke sa referentnih šipki dok koristite mašinu.

Prekidač za omogućavanje vuče

Ručica za kontrolu vuče automatski je onemogućena prilikom pokretanja mašine. Prebacite prekidač za omogućavanje vuče nakon pokretanja mašine da biste koristili ručicu za kontrolu vuče.

Ručica za kontrolu vuče

g259646
 • Za kretanje unapred, pomerite kontrolu vuče unapred (Слика 6).

  g259645
 • Za kretanje unazad, pomerite kontrolu vuče unazad (Слика 7).

  Important: Prilikom kretanja unazad gledajte iza sebe da li ima prepreka i držite ruke na referentnoj šipci.

  g259647
 • Za skretanje udesno, okrenite kontrolu vuče u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 8).

  g259649
 • Za skretanje ulevo, okrenite kontrolu vuče suprotno od smera kretanja kazaljke na satu (Слика 9).

  g259648
 • Za zaustavljanje mašine, otpustite kontrolu vuče (Слика 5).

Note: Što dalje pomerate ručicu za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru.

Ručica krakova za utovarivanje/naginjanje priključka

 • Da biste nagnuli priključak unapred, polako pomerajte ručicu udesno (Слика 10).

 • Da biste nagnuli priključak unazad, polako pomerajte ručicu ulevo (Слика 10).

 • Za spuštanje krakova za utovarivanje, polako pomerajte ručicu unapred (Слика 10).

 • Za podizanje krakova za utovarivanje, polako pomerajte ručicu unazad (Слика 10).

 • Za spuštanje krakova za utovarivanje u zaustavni (ravni) položaj, gurnite ručicu skroz napred (Слика 10).

  Note: Ovo omogućava priključcima da kao poluga i hidraulično sečivo prate konture zemljišta (tj. plutaju nad njim) prilikom ravnanja.

g029293

Pomeranjem ručice u srednji položaj (npr. unapred i levo), možete da pomerite krakove za utovarivanje u nagnete priključak istovremeno.

Blokada ventila utovarivača

Blokada ventila utovarivača osigurava ručicu krakova za utovarivanje/naginjanje priključka tako da ne možete da je gurnete unapred. To pomaže da se osigura da niko slučajno ne spusti krakove za utovarivanje tokom održavanja. Osigurajte ventil utovarivača blokadom, pored blokade cilindara, u bilo kom trenutku kada treba da isključite mašinu sa podignutim kracima za utovarivanje. Pogledajte Korišćenje blokada cilindra.

Da biste postavili blokadu, podignite je tako da oslobodi otvor na kontrolnoj tabli i zakrenite ulevo, ispred ručice za podizanje krakova za utovarivanje, gurajući je nadole u zaključani položaj (Слика 11).

g029981

Referentna šipka upravljača utovarivačem

Referentna šipka upravljača utovarivačem vam pomaže da stabilizujete ruku prilikom upravljanja ručicom krakova za utovarivanje/naginjanje priključka (Слика 4).

Ručica pomoćne hidraulike

 • Za upravljanje hidrauličnim priključkom u smeru unapred, pomerite ručicu pomoćne hidraulike unapred (Слика 12).

 • Za upravljanje hidrauličnim priključkom u smeru unazad, pomerite ručicu pomoćne hidraulike unazad (Слика 12).

Note: Ako otpustite ručicu dok je u položaju za kretanje UNAPRED ili UNAZAD, ručica se automatski vraća u NEUTRALAN položaj (Слика 12).

g029294

Papučica za blokadu pomoćne hidraulike

Desnim stopalom pritisnite papučicu za blokadu pomoćne hidraulike da biste nastavili protok pomoćne hidraulike unapred ili unazad i oslobodili svoje ruke za druge kontrole.

g366356

Ručica parkirne kočnice

 • Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, okrenite ručicu ulevo (Слика 14).

  Note: Vučna jedinica može blago da se blago pomera pre nego što kočnica zakači pogonski zupčanik.

 • Da biste otpustili kočnice, okrenite ručicu kočnice udesno.

  Note: Možda ćete morati da podesite ručicu za kontrolu vuče da biste oslobodili zupce kočnice i okrenuli ručicu.

g030721

Uređaj za merenje nivoa goriva

Ovaj uređaj za merenje meri količinu goriva u rezervoarima.

Ekran za poruke

Lampica za temperaturu rashladne tečnosti za motor

Ako rashladna tečnost za motor postane prevruća, svetlo sa leve strane treperi i oglašava se sirena (Слика 15). Ako dođe do toga, deaktivirajte pomoćnu hidrauliku i ostavite mašinu da radi u praznom hodu visoke brzine da bi rashladni sistem ohladio mašinu. Proverite nivo rashladne tečnosti kada se motor potpuno ohladi.

Important: Ne isključujte motor jer to može dovesti do pregrevanja mašine.

g029666

Lampica za pritisak motornog ulja

Ako pritisak motornog ulja postane prenizak, lampica sa leve strane će ravnomerno svetleti (Слика 16). Ako dođe do toga, odmah isključite motor i proverite nivo ulja. Ako je nizak, dolijte ulje i proverite da li negde curi.

g029665

Lampica za grejač

Lampica treperi sa desne strane kada su grejači uključeni i kada zagrevaju motor (Слика 17).

g029668

Lampica za napunjenost akumulatora

Ako napunjenost akumulatora bude preniska, lampica sa desne strane će ravnomerno svetleti (Слика 18). Ako dođe do toga, isključite motor i napunite ili zamenite akumulator. Pogledajte Servisiranje akumulatora.

g029667

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati prikazuje broj sati rada koji su evidentirani na vučnoj jedinici i sledeće indikatore:

 • Pokretanje motora – prikazuje kada ste pokrenuli motor

  g029974
 • Parkirna kočnica – prikazuje kada ste deaktivirali parkirnu kočnicu

  g030520
 • Neutralan položaj vuče – prikazuje kada je ručica za kontrolu vuče u NEUTRALNOM položaju

  g029211
 • Ručica pomoćne hidraulike u neutralnom položaju – prikazuje se kada je ručica pomoćne hidraulike u NEUTRALNOM položaju

  g029975

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Model 22327
Širina85 cm
Dužina256 cm
Visina138 cm
Težina1234 kg
Radni kapacitet (sa operaterom od 75 kg i standardnom korpom)454 kg
Kapacitet naginjanja (sa operaterom od 75 kg i standardnom korpom)1296 kg
Međuosovinsko rastojanje104 cm
Visina istovarivanja (sa standardnom korpom)155 cm
Domašaj – potpuno podignuto (sa standardnom korpom)62 cm
Visina do osovinice šarke (sa standardnom korpom u najvišem položaju)206 cm
Model 22328
Širina103 cm
Dužina256 cm
Visina138 cm
Težina1297 kg
Radni kapacitet (sa operaterom od 75 kg i standardnom korpom)454 kg
Kapacitet naginjanja (sa operaterom od 75 kg i standardnom korpom)1296 kg
Međuosovinsko rastojanje104 cm
Visina istovarivanja (sa standardnom korpom)155 cm
Domašaj – potpuno podignuto (sa standardnom korpom)62 cm
Visina do osovinice šarke (sa standardnom korpom u najvišem položaju)206 cm

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci i neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera ili da zahtevaju sertifikovanu obuku operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, kontrolama operatera i bezbednosnim oznakama.

 • Uvek aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme), isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i ostavite mašinu da se ohladi pre podešavanja, servisiranja. čišćenja ili skladištenja mašine.

 • Saznajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i zaštitni elementi pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Locirajte područja priklještenja označena na mašini i priključcima; držite šake i stopala podalje od ovih područja.

 • Pre korišćenja mašine sa priključkom, pobrinite se da priključak bude pravilno montiran i da je to originalna priključak kompanije Toro. Pročitajte priručnike za priključak.

 • Procenite teren kako biste utvrdili dodatnu opremu i priključke koji su vam potrebni za pravilno i bezbedno obavljanje posla.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama; zabeležite lokaciju neoznačenih objekata i građevina, kao što su podzemni skladišni rezervoari, bunari i septički sistemi.

 • Pregledajte zonu u kojoj ćete koristiti opremu i uklonite sav otpad.

 • Pre korišćenja mašine, uverite se da u zoni nema posmatrača. Zaustavite mašinu ako neko uđe u zonu.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.

 • Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte sipati ili ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da upalite motor; izbegavajte da stvarate bilo koji izvor paljenja sve dok ne nestanu isparenja goriva.

 • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, uklonite mašinu iz kamiona ili prikolice i napunite je na zemlji, daleko od svih vozila. Ako to nije moguće, postavite prenosni kanister za gorivo na zemlju, dalje od svih vozila, i napunite ga; zatim napunite mašinu gorivom iz kanistera sa gorivom, a ne iz mlaznice za doziranje goriva.

 • Držite mlaznicu za doziranje goriva u kontaktu sa obodom rezervoara za gorivo ili otvorom kanistra sve vreme dok se punjenje goriva ne završi. Nemojte koristiti uređaj za otvaranje-zatvaranje mlaznice.

Dodavanje goriva

Preporučeno gorivo

Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 ppm) ili ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalan vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje možete da se potrošite u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva iznad -7°C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

Biodizel spreman za upotrebu

Ova mašina takođe može da koristi mešavinu biodizel goriva do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Pogledajte sledeće mere opreza:

 • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

 • Ofarbane površine mogu biti oštećene biodizel mešavinom.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manjom količinom.

 • Posmatrajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer mogu degradirati tokom vremena.

 • Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.

 • Obratite se vašem distributeru za više informacija o biodizelu.

Točenje goriva u rezervoare

Kapacitet rezervoara za gorivo: 41 l

Napunite rezervoare za gorivo kao što je prikazano na Слика 23.

Note: Poklopci rezervoara kliknu kada ih čvrsto zatvorite. Koristite nosače da pričvrstite rezervoare goriva.

g029669

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Important: Proverite nivo hidraulične tečnosti i odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora po prvi put; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti i Odzračivanje sistema za gorivo.

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Ne premašuje nominalni radni kapacitet, jer mašina može da postane nestabilna, što može da dovede do gubitka kontrole.

 • Nemojte da prenosite tovar sa podignutim kracima. Tovar uvek prenosite spušten blizu zemlje.

 • Koristite samo priključke i dodatnu opremu koje je odobrila kompanija Toro. Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine.

 • Za mašine sa platformom:

  • Spustite krakove za utovarivanje pre nego što zakoračite na platformu.

  • Ne pokušavajte da stabilizujete mašinu spuštajući nogu na zemlju. Ako izgubite kontrolu nad mašinom, siđite sasa platforme i udaljite se od mašine.

  • Ne postavljajte nogu ispod platforme.

  • Me pomerajte mašinu osim ako ne stojite sa obe noge na platformi i ne držite se rukama za referentne šipke.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Gledajte iza i dole pre nego što krenete unazad kako biste bili sigurni da je put čist.

 • Nemojte nikada trzati kontrole; koristite ravnomeran pokret.

 • Vlasnik/korisnik može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Nosite odgovarajuću odeću uključujući rukavice, zaštitu za oči, dugačke pantalone, izdržljivu neklizajuću obuću i zaštitu za sluha. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

 • Nikad ne prevozite putnike i vodite računa da kućni ljubimci i posmatrači budu dalje od mašine.

 • Rukujte mašinom samo u uslovima dobrog osvetljenja, izbegavajući rupe i skrivene opasnosti.

 • Pre pokretanja motora proverite da li su svi pogoni u neutralnom položaju i aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme). Pokrenite motor samo iz položaja operatera.

 • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja i prelaska puteva i trotoara. Vodite računa o saobraćaju.

 • Zaustavite priključak kada ne radite.

 • Ako udarite u neki predmet, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ i pregledajte mašinu. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 • Motor nikada ne treba da radi u zatvorenom prostoru.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

 • Pre nego što napustite radni položaj, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Spuštanje krakova za utovarivanje i deaktivirajte pomoćnu hidrauliku.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme).

  • Isključite motor i uklonite ključ.

 • Ne upravljajte mašinom ako postoji opasnost od grmljavine.

 • Mašinom rukujte samo u područjima gde postoji dovoljno slobodnog prostora za bezbedno manevrisanje. Imajte u vidu prepreke u vašoj blizini. Nepoštovanje odgovarajuće udaljenosti od drveća, zidova i drugih prepreka može dovesti do povrede jer se mašina pomera unazad tokom rada ako ne obraćate pažnju na okolni prostor.

 • Proverite da li ima slobodnog prostora iznad glave (tj. električnih žica, grana i okvira za vrata) pre vožnje ispod bilo kakvih predmeta i nemojte ih dodirivati.

 • Nemojte prepunjavati priključak i uvek pridržavajte tovar kada podižete krakove za utovarivanje. Predmeti na priključku mogu da padnu i dovedu do povrede.

Bezbednost na nagibu

 • Upravljajte mašinom uz i niz nagibe sa težim krajem mašine uzbrdo. Raspodela težine se menja sa priključcima. Prazna korpa čini da zadnji deo mašine bude teži, a puna korpa čini da prednji deo mašine bude teži. Većina drugih priključaka čini da prednji deo mašine bude teži.

 • Podizanje krakova za utovarivanje na nagibu utiče na stabilnost mašine. Držite krakove za utovarivanje u spuštenom položaju kada ste na nagibima.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Uspostavite sopstvene postupke i pravila za rad na nagibima. Te procedure moraju da sadrže procenu lokacije da biste utvrdili koji nagibi su bezbedni za rad mašine. To merenje obavite uvek koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

 • Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Stanje tla može da utiče na stabilnost mašine.

 • Izbegavajte pokretanje ili zaustavljanje na nagibu. Ako mašina izgubi vuču, nastavite polako i pravo niz nagib.

 • Izbegavajte skretanje na nagibima. Ako morate da skrenete, skrećite polako i držite teži kraj mašine uzbrdo.

 • Neka sva pomeranja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte vršiti nagle promene u brzini ili smeru.

 • Ako se osećate nelagodno kada koristite mašinu na nagibu, nemojte to činiti.

 • Pazite na rupe, brazde ili izbočine jer neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke.

 • Budite pažljivi kada radite na mokrim površinama. Smanjena vuča bi mogla da izazove klizanje.

 • Procenite prostor da biste bili sigurni da je tlo dovoljno stabilno pod težinom mašine.

 • Budite pažljivi kada koristite mašinu u blizini sledećeg:

  • Strmina

  • Rovova

  • Nasipa

  • Vodenih površina

  Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako gusenica sklizne preko ivice ili ako se ivica ulegne. Održavajte bezbedno rastojanje između mašine i bilo kakve opasnosti.

 • Nemojte skidati niti dodavati priključke na nagibu.

 • Nemojte parkirati mašinu na padini ili nagibu.

Bezbednost komunalnih vodova

 • Ako udarite komunalni vod, uradite sledeće:

  • Isključite mašinu i uklonite ključ.

  • Uklonite sve ljude iz radnog prostora.

  • Odmah se obratite odgovarajućim službama za hitne slučajeve i komunalnim službama da osiguraju područje.

  • Ako oštetite optički kabl, nemojte da gledate u izloženo svetlo.

 • Ne napuštajte platformu rukovaoca ako je mašina pod naponom. Bićete bezbedni sve dok ne napustite platformu.

  • Dodirivanje bilo kog dela mašine može da vas uzemlji.

  • Ne dozvolite da bilo koja osoba dodirne ili pristupi mašini kada je pod naponom.

  • Uvek pretpostavite da je mašina pod naponom ako udarite u električnu ili komunikacionu liniju. Nemojte pokušavati da napustite mašinu.

 • Gas koji curi je zapaljiv i eksplozivan i može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nemojte da pušite dok radite sa mašinom.

Pokretanje motora

 1. Proverite da li je prekidač za odvajanje akumulatora u UKLJUčENOM položaju.

 2. Proverite da su ručice pomoćne hidraulike i upravljanja vučom postavljene u NEUTRALNI položaj.

 3. Pomerite ručicu gasa na pola puta između položaja za SPOR i BRZ rad.

 4. Umetnite ključ u prekidač kontakta i okrenite da u UKLJUčENOM položaju.

 5. Sačekajte da lampica indikator grejača prestane da treperi.

 6. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE. Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

  Important: Nemojte aktivirati starter duže od 10 sekundi odjednom. Ako motor ne uspe da se pokrene, sačekajte 30 sekundi do ponovnog pokušaja da bi se starter ohladio. Nepoštovanje ovih uputstava moglo bi dovesti do pregorevanja startera.

 7. Pomerite ručicu gasa u položaj za BRZ rad.

  Important: Rad motora pri velikim brzinama dok je hidraulički sistem hladan (tj. kada je temperatura vazduha na ili ispod nule) može oštetiti hidraulički sistem. Kada pokrećete motor u hladnim uslovima, pustite da radi u srednjem položaju gasa 2 do 5 minuta pre nego što pomerite ručicu gasa u položaj BRZO.

  Note: Ako je spoljašnja temperatura ispod nule, skladištite vučnu jedinica u garaži kako bi bila toplija i od pomoći u pokretanju.

Vožnja mašine

Note: Omogućite kontrolu vuče preklapanjem prekidača za omogućavanje vuče pre vožnje mašine.

Koristite ručice za kontrolu vuče za pomeranje mašine. Što dalje pomerate ručicu za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru. Otpustite kontrolu vuče za zaustavljanje mašine.

Komanda gasa reguliše brzinu motora mereno u o/min (broj obrtaja u minuti). Postavite ručicu gasa u položaj BRZO za najbolje rezultate. Međutim, možete koristiti položaj gasa za rad pri manjim brzinama.

Zaustavljanje motora

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme) i spustite krakove za utovarivanje.

 2. Pobrinite se da ručica pomoćne hidraulike bude u NEUTRALNOM položaju.

 3. Pomerite ručicu gasa u položaj za SPOR rad.

 4. Ako je motor jako radio ili je vruć, ostavite da radi u praznom hodu jedan minut pre nego što okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO.

  Note: To pomaže da se motor ohladi pre nego što ga isključite. U hitnom slučaju možete odmah isključiti motor.

 5. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO i uklonite ključ.

Пажња

Dete ili neobučeni posmatrač može pokušati da koristi vučnu jedinicu i da se povredi.

Uklonite ključ iz prekidača kontakta kada ostavljate vučnu jedinicu, čak i na samo nekoliko sekundi.

Korišćenje priključaka

Montiranje priključka

Important: Koristite samo priključke koje je odobrila kompanija Toro. Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine. Garancija na mašinu može da se poništi ako je koristite sa neodobrenim priključcima.

Important: Pre montiranja priključka, proverite da li su ploče za montažu očišćene od prljavštine ili otpadaka i da li se klinovi slobodno okreću. Ako se klinovi ne okreću slobodno, podmažite ih.

 1. Postavite priključak na ravnu površinu sa dovoljno prostora iza da biste prilagodili mašinu.

 2. Pokrenite motor.

 3. Nagnite ploču za montažu priključka unapred.

 4. Postavite ploču za montažu na gornji rub ploče za prihvatanje priključka (Слика 24).

  g003710
 5. Podignite krakove za utovarivanje istovremeno naginjući ploču za montažu unazad.

  Important: Podignite priključak dovoljno da ga odvojite od zemlje i nagnite ploču za montažu skroz unazad.

 6. Isključite motor i uklonite ključ.

 7. Aktivirajte klinove za brzo pričvršćivanje, vodeći računa da u potpunosti nalegnu u ploču za montažu (Слика 25).

  Important: Ako klinovi nisu okrenuti u aktiviran položaj, ploča za montažu nije u potpunosti poravnata sa otvorima na ploči za prihvatanje priključka. Proverite ploču za prihvatanje i očistite je ukoliko je neophodno.

  g003711

  Упозорење

  Ako klinove za brzo pričvršćivanje ne postavite do kraja kroz ploču za montažu priključka, priključak može da spadne sa mašine i da prignječi vas ili prolaznike.

  Proverite da li su klinovi za brzo pričvršćivanje postavljeni do kraja u ploči za montažu priključka.

Povezivanje hidrauličnih creva

Упозорење

Hidraulična tečnost koja izlazi pod pritiskom može prodreti kroz kožu i dovesti do povrede. Tečnost ubrizgana u kožu mora biti hirurški uklonjena u roku od nekoliko sati od strane lekara upoznatog sa ovim vidom povrede; u suprotnom, može doći do gangrene.

 • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

 • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

 • Koristite karton ili papir za otkrivanje hidrauličkih curenja; nikada ne koristite ruke.

Пажња

Hidraulične spojnice, hidraulički vodovi/ventili i hidraulična tečnost mogu biti vrući. Ako dođete u kontakt sa vrućim komponentama, možete dobiti opekotine.

 • Nosite rukavice kada radite sa hidrauličnim spojnicama.

 • Sačekajte da se mašina ohladi pre dodirivanja hidrauličnih komponenti.

 • Ne dodirujte prosutu hidrauličnu tečnost.

Ako je priključku potrebna hidraulika za rad, povežite hidraulična creva kao što sledi:

 1. Isključite motor i uklonite ključ.

 2. Pomerite ručicu pomoćne hidraulike unapred, unazad i nazad u NEUTRALAN položaj da biste otpustili pritisak iz hidrauličnih spojnica.

 3. Uklonite zaštitne poklopce sa hidrauličnih konektora mašine.

 4. Pobrinite se da sve strane materije budu očišćene iz hidrauličnih konektora.

 5. Gurnite muški konektor priključka u ženski konektor mašine.

  Note: Kada prvo povežete muški konektor priključka, oslobađate nagomilani pritisak u priključku.

 6. Gurnite ženski konektor priključka na muški konektor na mašini.

 7. Proverite da li su konektori sigurno spojeni povlačeći creva.

Uklanjanje priključka

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

 2. Spustite priključak na zemlju.

 3. Isključite motor i uklonite ključ.

 4. Deaktivirajte klinove za brzo pričvršćivanje okretanjem ka spolja.

 5. Ako priključak koristi hidrauliku, pomerite ručicu pomoćne hidraulike unapred, unazad i nazad u NEUTRALAN položaj da biste otpustili pritisak iz hidrauličnih spojnica.

 6. Ako priključak koristi hidrauliku, navucite prstenje nazad na hidraulične spojnice i odvojite ih.

  Important: Povežite creva priključka zajedno da biste sprečili zagađivanje hidrauličnog sistema tokom skladištenja.

 7. Montirajte zaštitne poklopce na hidraulične spojnice na mašini.

 8. Pokrenite motor, nagnite ploču za montažu unapred i udaljite mašinu od priključka.

Након рада

Bezbednost nakon rada

Opšta bezbednost

 • Aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme), spustite krakove za utovarivanje, isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se mašina ohladi pre podešavanja, čišćenja, skladištenja i servisiranja.

 • Očistite priključke, pogone, izduvni lonac i motor od otpadaka da biste sprečili požar. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti.

 • Ne dodirujte delove koji bi mogli da ostanu vreli tokom rada. Ostavite ih da se ohlade pre nego što pokušate da održavate, podesite ili servisirate mašinu.

 • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine u prikolicu ili kamion.

Pomeranje mašine koja ne funkcioniše

Important: Nemojte da šlepate ili gurate mašinu ukoliko prvo niste otvorili ventile za šlepanje, jer ćete oštetiti hidraulični sistem.

 1. Isključite motor i uklonite ključ.

 2. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

 3. Uklonite bočne rešetke; pogledajte Uklanjanje bočne rešetke.

 4. Pomoću ključa, okrenite ventile za šlepanje koji se nalaze na hidrauličnoj pumpi dvaput ih okrećući u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (Слика 26).

  g031210g031211
 5. Šlepajte mašinu prema potrebi.

 6. Nakon popravke mašine, zatvorite ventile za šlepanje pre puštanja u rad.

Prevoženje mašine

Za prevoženje mašine koristite prikolicu ili kamion predviđene za teške primene. Koristite rampu pune širine. Proverite da li prikolica ili kamion poseduju sve neophodne kočnice, svetlosnu signalizaciju i oznake u skladu sa zakonom. Pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva. Poznavanje ovih informacija može pomoći u izbegavanju povrede kod vas ili posmatrača. Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

Упозорење

Vožnja ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za – sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

Nemojte voziti mašinu javnim ulicama ili putevima.

Izbor prikolice

Упозорење

Utovar ili istovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda (Слика 27).

 • Koristite samo rampu pune širine.

 • Postarajte se da dužina rampe bude barem 4 puta duža od visine poda prikolice ili kamiona od zemlje. To obezbeđuje da ugao rampe ne prekorači 15 stepeni na ravnom tlu.

g229507

Utovar mašine

Упозорење

Utovar ili istovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

 • Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na rampi.

 • Utovarujte u istovarujte mašinu sa težim krajem okrenutim prema rampi.

 • Kada vozite mašinu po rampi izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje, jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja.

 1. Ako koristite prikolicu, povežite je sa vučnim vozilom i povežite bezbednosne lance.

 2. Ako je moguće, povežite kočnice prikolice.

 3. Spustite rampe.

 4. Spustite krakove za utovarivanje.

 5. Utovarite mašinu na prikolicu sa težim krajem okrenutim prema rampi, sa tovarom spuštenim nisko (Слика 28).

  • Ako mašina ima pun priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu napred uz rampu.

  • Ako mašina uma prazan priključak koji može da nosi teret ili nema priključak, vozite mašinu unazad uz rampu.

  g204457
 6. Spustite krakove za utovarivanje skroz dole.

 7. Aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme), isključite motor i izvadite ključ.

 8. Koristite metalne ušice za privezivanje na mašini da biste bezbedno privezali mašinu za prikolicu ili kamion pomoću traka, lanaca, sajli ili užadi (Слика 29). Potražite zahteve za vezivanje u lokalnim propisima.

  g031331

Istovar mašine

 1. Spustite rampe.

 2. Istovarite mašinu sa prikolice sa težim krajem okrenutim prema rampi, sa tovarom spuštenim nisko (Слика 30).

  • Ako mašina ima pun priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu unazad niz rampu.

  • Ako mašina ima prazan priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu unapred uz rampu.

  g204458

Одржавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine sa uobičajenog položaja operatera.

Bezbednost pri održavanju

Пажња

Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite pomoćnu hidrauliku, spustite priključak, aktivirajte parkirnu kočnicu(ako je deo opreme), isključite motor i uklonite ključ. Pre podešavanja, čišćenja, odlaganja ili popravke mašine, sačekajte da se svi pokreti zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

 • Koristite podupirače za podupiranje komponenti kada je to potrebno.

 • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom; pogledajte Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema.

 • Pre vršenja bilo kakvih popravki odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Ako je moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na sigurnosnim uređajima.

 • Koristite samo priključke koje je odobrila kompanija Toro. Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine. Možete da poništite garanciju ako sa mašinom koristite neodobrene priključke.

 • Koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro.

 • Ako bilo kakvo održavanje ili popravka zahteva da krakovi za utovarivanje budu u podignutom položaju, pričvrstite krakove u podignuti položaj sa blokadom hidrauličnog cilindra.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 8 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Proverite indikator servisa filtera za vazduh.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz filtera za gorivo/separatora za vodu.
 • Očistite gusenice.
 • Proverite da li su gusenice prekomerno pohabanei pravilno zategnute.
 • Očistite rešetku, hladnjak ulja i prednji deo hladnjaka (češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.
 • Proverite i očistite rešetku hladnjaka
 • Testirajte parkirnu kočnicu.
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Proverite da li ima labavih zavrtanja za pričvršćivanje.
 • Сваких 25 сати
 • Uklonite poklopac čistača vazduha, očistite prljavštinu i proverite indikator servisa za vazduh.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite stanje akumulatora.
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje.(Servisirajte češće u izuzetno prašnjavim ili peskovitim uslovima.)
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja.(Obavite potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.)
 • Proverite nagomilavanje prljavštine na šasiji.
 • Provera alternatora/zategnutosti kaiša ventilatora (za uputstva pogledajte priručnik za vlasnika motora).
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za ulje.(Servisirajte češće u izuzetno prašnjavim ili peskovitim uslovima.)
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite kanister filtera za gorivo i linijski filter.
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite alternator/kaiš ventilatora (za uputstva pogledajte priručnik za vlasnika motora).
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Годишње
 • Zamena rashladnog sredstva motora (samo kod ovlašćenog servisera).
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Годишње или пре складиштења
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Popravite oštećenu boju.
 • Сваке 2 године
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo – samo ovlašćeni serviser.
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Important: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

  Поступци предодржавања

  Korišćenje blokada cilindra

  Упозорење

  Kraci za utovarivanje mogu da se iz podignutog položaja spuste i priklješte svakog ispod njih.

  Montirajte blokade cilindara pre obavljanja održavanje koje zahteva da kraci budu podignuti.

  Montiranje blokada cilindara

  1. Uklonite priključak.

  2. Podignite krakove za utovarivanje u potpuno podignut položaj.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite 2 klina koji pričvršćuju blokadu cilindra za stubove na boku mašine.

  5. Pomerite blokadu cilindra preko šipke cilindra za podizanje (Слика 31).

   g314197
  6. Ponovite korake 4 i 5 za drugu stranu mašine.

  7. Polako spustite krakove za utovarivanje dok blokade cilindra ne dođu u kontakt sa telima cilindra i krajevima šipki.

  Uklanjanje i skladištenje blokada cilindra

  Important: Uklonite blokade cilindra sa šipki i potpuno ih pričvrstite u položaju za skladištenje pre korišćenja mašine.

  1. Pokrenite motor.

  2. Podignite krakove za utovarivanje u potpuno podignut položaj.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite osovinice koje pričvršćuju blokade cilindra.

  5. Postavite blokade cilindra na stubove na bočnim stranama mašine i pričvrstite ih klinovima.

  6. Spustite krakove za utovarivanje.

  Pristup unutrašnjim komponentama

  Упозорење

  Otvaranje ili uklanjanje poklopaca, haube i rešetaka dok motor radi može da vam omogući kontakt sa pokretnim delovima, i ozbiljno vas opeče.

  Pre korišćenja bilo kakvog poklopca, haube i rešetki, isključite motor, uklonite ključ iz prekidača kontakta, ostavite motor da se ohladi.

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite ručicu za zaključavanje haube (Слика 32)

   g031215
  2. Okrenite ručicu haube u smeru okretanja kazaljke na satu (Слика 32).

  3. Podignite je naviše držeći je za ručke (Слика 32).

  4. Pričvrstite potpornu šipku.

  Zatvaranje haube

  1. Podignite nagore na nosaču pričvršćujući potpornu šipku (Слика 33)

   g031216
  2. Spustite haubu i pričvrstite je pritiskom nadole na prednjem delu haube dok se ne zabravi.

  3. Pritegnite zavrtnjeve za zaključavanje haube da biste zabravili bravu (Слика 32).

  Otvaranje poklopac za zadnji pristup

  1. Uklonite pričvršćivač (Слика 34).

   g031217
  2. Podignite poklopac za zadnji pristup naviše da biste pristupili unutrašnjim komponentama (Слика 34).

  3. Spustite poklopac za zadnji pristup i postavite pričvršćivače da biste zatvorili poklopac.

  Uklanjanje bočne rešetke

  1. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  2. Svucite bočne rešetke nagore (Слика 35) i vam žlebova na prednjoj rešetki i ramu.

   g030720

  Uklanjanje prednje rešetke

  1. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  2. Otpustite 2 gornja zavrtnja i 2 prednja zavrtnja.

   g247902
  3. Uklonite rešetku.

  Uklanjanje prednjeg poklopca

  1. Uklonite 2 gornja zavrtnja (⅜ x 1"), 2 podloške i 2 donja zavrtnja (5/16 x ⅝") sa prednjeg poklopca.

  2. Uklonite prednji poklopac.

  g256988

  Подмазивање

  Podmazivanje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Tip maziva: mazivo opšte namene.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Mazalice obrišite krpom.

  4. Priključite pištolj za podmazivanje na svaku mazalicu (Слика 38, Слика 39 i Слика 40).

   Note: Podignite krakove za utovarivanje pre podmazivanja mazalica kao što je prikazano na Слика 40.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva (približno 3 pumpanja).

  6. Obrišite višak maziva.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati postavku regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  • Držite šake, stopala, lice, druge delove tela i odeću podalje od izduvnog lonca i drugih vrućih površina.

  Servisiranje prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite indikator servisa filtera za vazduh.
 • Сваких 25 сати
 • Uklonite poklopac čistača vazduha, očistite prljavštinu i proverite indikator servisa za vazduh.
 • Servisiranje poklopca i tela čistača vazduha

  Important: Menjajte filter čistača vazduha samo kada indikator servisa pokaže crvenu boju (Слика 41). Promena filtera za vazduh pre nego što to bude potrebno samo povećava verovatnoću da prljavština uđe u motor kada menjate filter.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme) i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku (ako je moguće).

  4. Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Proverite ceo ulazni sistem da li ima curenja, oštećenja ili labavih obujmica za crevo.

   Zamenite ili popravite oštećene komponente.

  5. Otpustite brave na čistaču vazduha i povucite poklopac čistača vazduha sa tela čistača vazduha (Слика 41).

   Important: Nemojte skidati filter za vazduh.

   g031236
  6. Pritisnite čepove za prašinu sa strana kako biste ih otvorili i izbacili prašinu.

  7. Očistite unutrašnjost poklopca čistača vazduha komprimovanim vazduhom pod pritiskom 205 kPa.

   Important: Nemojte da koristite komprimovani vazduh na telu čistača vazduha.

  8. Proverite indikator za servis.

   • Ako je indikator servisa čist, postavite poklopac čistača vazduha sa poklopcem za prašinu okrenutim nadole i čvrsto pričvrstite reze (Слика 41).

   • U slučaju da je indikator crven, zamenite filter za vazduh kao što je opisano u Zamena filtera.

  Zamena filtera

  Important: Kako biste sprečili oštećenje motora, motor uvek neka radi sa montiranim filterom za vazduh i poklopcem.

  1. Lagano izvucite filter iz tela čistača vazduha (Слика 41).

   Note: Izbegavajte da filter dodiruje stranice tela.

   Important: Nemojte pokušavati da očistite filter.

  2. Proverite ima li habanja na novom filteru, uljnog filma ili oštećenja na gumenoj zaptivci. Pregledajte filter osvetljavajući spoljašnost filtera na blještavom svetlu; rupe u filteru se javljaju kao svetle tačke.

   Ako je filter oštećen, nemojte ga koristiti.

  3. Pažljivo montirajte filter (Слика 41).

   Note: Proverite da je filter ubačen do kraja tako što ćete gurati spoljašnji ram filtera dok ga montirate.

   Important: Nemojte pritiskati meko, unutrašnje područje filtera.

  4. Montirajte poklopac čistača vazduha sa poklopcem za prašinu okrenutim nadole i pričvršćenim rezama (Слика 41).

  5. Zatvorite haubu.

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Сваких 100 сати
 • Zamenite motorno ulje.(Servisirajte češće u izuzetno prašnjavim ili peskovitim uslovima.)
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za ulje.(Servisirajte češće u izuzetno prašnjavim ili peskovitim uslovima.)
 • Specifikacije motornog ulja

  Tip ulja: deterdžentno ulje za dizel motor (API servisna klasifikacija CH -4 ili više)

  Kapacitet kućišta motora: sa filterom 5,7 l

  Viskoznost: Pogledajte donju tabelu.

  g238048

  Provera nivoa motornog ulja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  3. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  4. Očistite prostor oko šipke za merenje i poklopca za ulje(Слика 43).

   g029940
  5. Proverite nivo ulja i po potrebi dodajte ulje (Слика 44).

   Important: Nemojte da prepunjavate kućište motora uljem ako je nivo ulja u kućištu motora previsok i ako pokrenete motor, možete da oštetite motor.

   g029301

  Zamena motornog ulja

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta.

   Note: Time se ulje zagreva pa bolje ističe.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  3. Podignite krakove za utovarivanje i učvrstite ih blokadama cilindra; pogledajte Korišćenje blokada cilindra.

  4. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  5. Ispustite ulje ispod platforme (Слика 45).

   Пажња

   Komponente će biti vrele ako je mašina radila. Ako dodirnite vruće komponente, možete dobiti opekotine.

   Pazite da ne dodirnete vruće komponente dok menjate ulje i/ili filter.

   g031212g029385
  6. Skinite poklopac otvora za sipanje ulja i polako uspite oko 80% precizirane količine ulja kroz poklopac ventila.

  7. Proverite nivo ulja.

  8. Polako dospite još ulja da nivo ulja stigne do gornje rupe na šipki za merenje.

  9. Vratite poklopac otvora za sipanje na mesto.

  Zamena filtera za ulje

  1. Podignite krakove za utovarivanje i učvrstite ih blokadama cilindra; pogledajte Korišćenje blokada cilindra.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  3. Uklonite prednji poklopac; pogledajte Uklanjanje prednjeg poklopca.

  4. Ispustite ulje iz motora; pogledajte Zamena motornog ulja.

  5. Postavite plitku posudu ili krpu ispod filtera da skuplja ulje.

  6. Zamenite filter za ulje (Слика 46).

   g029749
  7. Skinite poklopac otvora za sipanje ulja i polako uspite oko 80% precizirane količine ulja kroz poklopac ventila.

  8. Proverite nivo ulja.

  9. Polako dospite još ulja da nivo ulja stigne do gornje rupe na šipki za merenje.

  10. Vratite poklopac otvora za sipanje na mesto.

  11. Postavite prednji poklopac; pogledajte Uklanjanje prednjeg poklopca.

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  Pogledajte Bezbednost goriva za kompletnu listu mera opreza u vezi sa gorivom.

  Ispraznite filter za gorivo/separator za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz filtera za gorivo/separatora za vodu.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite poklopac za zadnji pristup; pogledajte Otvaranje poklopac za zadnji pristup.

  4. Locirajte filter za gorivo na desnoj strani motora (Слика 47) i postavite čistu posudu ispod.

   g029408
  5. Otpustite ventil za ispuštanje na donjem delu kanistera za gorivo i pustite vodu da iscuri.

  6. Kada završite, pritegnite ventil za gorivo.

  7. Zatvorite poklopac za zadnji pristup i pričvrstite ga pričvršćivačima.

  Zamena kanistera filtera za gorivo i linijskog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite kanister filtera za gorivo i linijski filter.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite poklopac za zadnji pristup; pogledajte Otvaranje poklopac za zadnji pristup.

  4. Locirajte filtere za gorivo na desnoj strani motora (Слика 47) i postavite čistu posudu ispod.

  5. Očistite prostor gde se vrši montaža kanistera filtera (Слика 47).

  6. Skinite kanister filtera i očistite površinu za montažu (Слика 47).

  7. Podmažite zaptivku na kanisteru novog filtera čistim uljem.

  8. Napunite rezervoar gorivom.

  9. Montirajte kanister filtera rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, a zatim ga okrenite još za ½ kruga (Слика 47).

  10. Locirajte linijski filter sa leve strane kanistera za gorivo (Слика 47) i proverite smer strelice toka na bočnoj strani linijskog filtera.

  11. Otvorite stezaljke na svakom kraju linijskog filtera i svucite crevo sa njega (Слика 47). Odložite filter u otpad.

  12. Navucite creva preko krajeva novog filtera (Слика 47), pobrinite se da strelica na filteru pokazuje u smeru motora ili električne pumpe za gorivo.

  13. Pričvrstite creva za filter pomoću stezaljki za crevo.

  14. Zatvorite poklopac za zadnji pristup i pričvrstite ga pričvršćivačima.

  Provera cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Pregledajte da li su vodovi i priključci za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi. Pritegnite sve labave priključke i obratite se ovlašćenom serviseru za pomoć prilikom popravljanja oštećenih vodova.

  Odzračivanje sistema za gorivo

  Morate da odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora ako dođe do bilo koje od sledećih situacija:

  • Početno pokretanje nove mašine

  • Motor je prestao sa radom usled nedostatka goriva.

  • Obavljeni su radovi održavanja na komponentama sistema za gorivo (npr. zamenjen je filter).

  1. Okrenite ključ u položaj RAD.

  2. Pustite pumpu za gorivo da radi 2 minuta pre nego što pokrenete mašinu.

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваке 2 године
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo – samo ovlašćeni serviser.
 • Neka ovlašćeni serviser isprazni i očisti rezervoare za gorivo.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre vršenja bilo kakvih popravki odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  • Akumulatorska kiselina je otrovna i može izazvati opekotine. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Zaštitite lice, oči i odeću kada radite sa akumulatorom.

  • Gasovi iz akumulatora mogu eksplodirati. Držite cigarete, varnice i otvorene plamene podalje od akumulatora.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite stanje akumulatora.
 • Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora

  Упозорење

  Kontakt sa vrućim površinama može da izazove telesnu povredu.

  Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od izduvnog lonca i drugih vrelih površina.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu, pričvrstite potpornu šipku i uklonite levu rešetku.

  4. Okrenite prekidač za odvajanje akumulatora u položaj UKLJUčENO ili ISKLJUčENO da biste izvršili sledeće:

   • Da biste električno uključili mašinu, okrenite prekidač za odvajanje akumulatora u smeru kretanja kazaljke na satu u UKLJUčENI položaj (Слика 48).

   • Da biste električno isključili mašinu, okrenite prekidač za odvajanje akumulatora suprotno od smera kretanja kazaljke na satu u ISKLJUčENI položaj (Слика 48).

   g033901

  Uklanjanje akumulatora

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da metalni alat ne izazove kratak spoj između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite akumulator kako je prikazano na Слика 49.

  g204573

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (1,265 specifična težina). To je posebno važno za sprečavanje oštećenja akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator 4 do 8 sati na 3 do 4 A (Слика 50). Nemojte da prepunite akumulator.

   g003792
  3. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora (Слика 50).

  Čišćenje akumulatora

  Note: Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim, da biste produžili radni vek akumulatora.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme) i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite akumulator iz mašine; Uklanjanje akumulatora.

  4. Očistite celo kućište akumulatora rastvorom sode bikarbone i vode.

  5. Isperite akumulator čistom vodom.

  6. Premažite stubove akumulatora i konektore kabla Grafo 112X (skin-over) mazivom (Toro br. dela 505-47) ili vazelinom kako biste sprečili koroziju.

  7. Postavite akumulator; pogledajte Instalacija akumulatora.

  Instalacija akumulatora

  Montirajte akumulator kako je prikazano na Слика 51.

  g204572

  Servisiranje zamenskog akumulatora

  Originalni akumulator ne zahteva održavanje ni servisiranje. Za servisiranje zamenskog akumulatora, pogledajte uputstvo proizvođača akumulatora.

  Pokretanje mašine spolja

  Упозорење

  Kontakt sa vrućim površinama može da izazove telesnu povredu.

  Držite šake, stopala, lice, odeću i druge delove tela podalje od izduvnog lonca i drugih vrelih površina.

  Упозорење

  Pokretanje akumulatora pomoću kabla startera proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  1. Otvorite haubu, pričvrstite potpornu šipku i uklonite levu rešetku.

  2. Skinite poklopac sa spojnog stuba (Слика 52).

   g033902
  3. Povežite pozitivni (+) kabl startera sa spojnim stubom (Слика 52).

  4. Povežite drugi kraj pozitivnog (+) kabla startera na pozitivan priključak na akumulatoru na drugoj mašini.

  5. Povežite na kraj negativnog (–) kabla startera na negativan priključak na akumulatoru na drugoj mašini.

  6. Povežite drugi kraj negativnog (–) kabla startera na tačku uzemljenja, kao što je nelakirani zavrtanj ili član šasije.

  7. Pokrenite motor u drugoj mašini. Neka radi nekoliko minuta, a zatim pokrenite vaš motor.

  8. Uklonite kablove obrnutim redosledom u odnosu na povezivanje.

  9. Skinite poklopac sa spojnog stuba.

  Servisiranje osigurača

  Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ne zahteva održavanje; međutim, ako osigurač pregori, proverite da li postoji neispravnost ili A kratak spoj komponente/kola. Слика 53 ilustruje blok osigurača i prepoznaje položaj osigurača.

  g029409

  Note: Ako se mašina ne pokrene, ili glavno kolo ili kontrolna tabla/relejni osigurač može da bude pregoreo.

  Takođe postoji i osigurač (50 A) koji se nalazi sa desne strane mašine. Podignite krakove za utovarivanje, montirajte blokadu cilindra i uklonite desni poklopac za pristup. Osigurač se nalazi unutar rama.

  g205353

  Одржавање погонског система

  Servisiranje gusenica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite gusenice.
 • Proverite da li su gusenice prekomerno pohabanei pravilno zategnute.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Čišćenje gusenica

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Sa montiranom korpom usmerenom nadole, spustite je u zemlju tako da se prednji deo vučne jedinice podigne sa zemlje za nekoliko centimetara.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pomoću creva za vodu ili perača pod pritiskom, uklonite prljavštinu sa svakog sistema gusenica.

  Important: Pobrinite se da vodu pod visokim pritiskom koristite samo za pranje gusenica. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom, za čišćenje ostataka sa vučne jedinice. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom između pogonskog zupčanika i vučne jedinice jer možete da oštetite zaptivke motora. Pranje pod visokim pritiskom može da ošteti električni sistem i hidraulične ventile ili ukloni mazivo.

  Important: Pobrinite se da potpuno očistite drumske točkove, prednji točak i pogonski zupčanik (Слика 55). Drumski točkovi treba slobodno da se okreću kada su čisti.

  g029756

  Podešavanje zatezača gusenica

  Mašine sa uskim gusenicama

  Podignite/poduprite jednu stranu mašine i koristeći težinu gusenice potvrdite da je razmak između donje strane oboda drumskog točka i gusenice 13 mm kao što je prikazano na Слика 56. Ako to nije tako, podesite zategnutost gusenice na sledeći način.

  g257979
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Podignite stranu mašine koju podešavate tako da gusenica bude odignuta od tla.

  4. Uklonite samoosiguravajući zavrtanj, odstojnik i navrtku (Слика 57).

   g257903
  5. Umetnite račnu od ½", okrećite zatezni zavrtanj dok deflekcija gusenice ne bude 13 mm kao što je prikazano na Слика 56.

   Note: Okretanje u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu zateže gusenicu; okretanje zavrtnja u smeru kretanja kazaljke na satu otpušta gusenicu.

  6. Poravnajte najbliži urez u zavrtnju za zatezanje da sa otvorom samoosiguravajućeg zavrtnja da biste pričvrstili zavrtanj samoosiguravajućim zavrtnjem i navrtkom (Слика 57).

  7. Ponovite postupak za drugu gusenicu.

  8. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  9. Potvrdite da je defleksija gusenice 13 mm kao što je prikazano na Слика 56. Podesite ako je neophodno.

  Mašina sa uskim gusenicama

  Potvrdite da je blok za zatezanje poravnat za zelenom vođicom na nalepnici ili da je blok za 1,3 cm udaljen od zadnje strane žleba cevi za zatezanje (Слика 58).

  g203962
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite samoosiguravajući zavrtanj, odstojnik i navrtku (Слика 59).

   g029758
  4. Umetnite račnu od ½", okrećite zatezni zavrtanj dok blok za zatezanje ne bude poravnat za zelenom vođicom na nalepnici ili dok ne bude za 1,3 cm udaljen od zadnje strane žleba cevi za zatezanje (Слика 58).

   Note: Okretanje u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu zateže gusenicu; okretanje zavrtnja u smeru kretanja kazaljke na satu otpušta gusenicu.

  5. Poravnajte najbliži urez u zavrtnju za zatezanje da sa otvorom samoosiguravajućeg zavrtnja da biste pričvrstili zavrtanj samoosiguravajućim zavrtnjem i navrtkom (Слика 59).

  6. Ponovite postupak za drugu gusenicu.

  7. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  8. Potvrdite da je blok za zatezanje poravnat za zelenom vođicom na nalepnici ili da je blok za 1,3 cm udaljen od zadnje strane žleba cevi za zatezanje za obe gusenice (Слика 58). Podesite ako je neophodno.

  Zamena gusenica

  Mašine sa uskim gusenicama

  Zamenite gusenice kada budu dosta pohabane.

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini vodeći računa da samo jedna polovina pogonskog zupčanika bude u kontaktu sa gusenicom (Слика 60).

   g259714
  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Spustite krakove za utovarivanje tako da budu približno 20 do 25 cm iznad rama.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Podignite stranu mašine na kojoj se nalaze gusenice koje menjate. Poduprite mašinu koristeći dizalice.

   Note: Koristite dizalice pogodne za vašu mašinu.

   Упозорење

   Mehaničke ili hidraulične dizalice mogu da popuste pod težinom mašine i izazovu tešku povredu.

   Koristite podupirače za podupiranje mašine.

  7. Uklonite samoosiguravajući zavrtanj, odstojnik i navrtku (Слика 57).

  8. Umetnite račnu od ½", otpustite zatezni pogon okretanjem zateznog zavrtnja u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 57 i Слика 61).

   g258146
  9. Uklonite 3 zavrtnja koji pričvršćuju polovinu zupčanika koja nije u kontaktu sa gusenicama (Слика 61).

   g257925
  10. Pokrenite mašinu i deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  11. Pomerajte ručicu za kontrolu vuče unapred sve dok druga polovina pogonskog zupčanika ne izađe iz gusenice(Слика 63).

   g259736
  12. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  13. Uklonite gusenicu sa okvira gusenice, pogonsku glavčinu, a zatim prednji točak.

  14. Omotajte novu gusenicu oko prednjeg točka, zatim namotajte gusenicu oko pogonske glavčine na strani bez pogonskog zupčanika (Слика 61).

  15. Gurnite gusenicu ispod i između drumskih točkova i omotajte je oko rama (Слика 61).

  16. Pokrenite motor i otpustite parkirnu kočnicu.

  17. Pomerajte ručicu za kontrolu vuče unapred sve dok polovina pogonskog zupčanika ne uđe u gusenicu (Слика 64).

   g259737
  18. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

  19. Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtnje polovine pogonskog zupčanika koje ste uklonili i postavite polovinu zupčanika (Слика 62). Pritegnite zavrtnje momentom od 95 do 115 N·m.

  20. Umetnite račnu od ½", okrećite zatezni zavrtanj u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok deflekcija gusenice ne bude 12,7 mm kao što je prikazano na Слика 56.

  21. Poravnajte najbliži urez u zavrtnju za zatezanje da sa otvorom samoosiguravajućeg zavrtnja da biste pričvrstili zavrtanj samoosiguravajućim zavrtnjem, odstojnikom i navrtkom.

  22. Spustite mašinu na zemlju.

  23. Ponovite postupak za zamenu druge gusenice.

  24. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  25. Potvrdite da je defleksija gusenice 12,7 mm kao što je prikazano na Слика 56.

  Mašina sa širokim gusenicama

  Zamenite gusenice kada budu dosta pohabane.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Podignite/poduprite stranu jedinice na kojoj ćete raditi tako da gusenica bude 7,6 do 10 cm odignuta od tla.

  4. Uklonite samoosiguravajući zavrtanj i navrtku (Слика 59).

  5. Umetnite račnu od ½", otpustite zatezni pogon okretanjem zateznog zavrtnja u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 59 i Слика 65).

   g029759
  6. Otpustite zadnji zavrtanj, u blizini pogonskog točka (Слика 65).

  7. Uklonite navrtku koja pričvršćuje spoljni prednji točak i uklonite točak (Слика 66).

   g217640
  8. Uklonite gusenicu (Слика 66).

  9. Izvucite 2 velike podloške iz spoljnih točkova, 1 na svakoj strani točka (Слика 66).

  10. Očistite mazivo i prljavštinu sa spoljne oblasti između mesta gde su bile podloške i ležajeva unutar točkova, zatim napunite ovu oblast mazivom na svakoj strani svakog točka.

  11. Montirajte velike podloške na točkove preko maziva.

  12. Postavite novu gusenicu (Слика 66).

   Note: Pobrinite se da navrtke u gusenici naležu između odstojnika u sredini pogonskog zupčanika.

  13. Montirajte spoljašnji prednji točak i pričvrstite ga prethodno uklonjenim navrtkama (Слика 66).

  14. Pritegnite navrtku momentom od 407 N∙m.

  15. Okrećite zavrtanj za zatezanje u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok se zatezni zavrtanj ne spusti (Слика 67).

   g203963
  16. Poravnajte najbliži urez u zavrtnju za zatezanje da sa otvorom samoosiguravajućeg zavrtnja da biste pričvrstili zavrtanj samoosiguravajućim zavrtnjem i navrtkom.

  17. Pritegnite zadnji zavrtanj momentom od 108 do 122 N∙m.

  18. Spustite mašinu na zemlju.

  19. Ponovite postupak za zamenu druge gusenice.

  20. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  21. Potvrdite da je blok za zatezanje spušten.

   Note: Nakon određenog vremena korišćenja, zategnutost gusenice se opusti.

  22. Podesite zategnutost gusenice tako da blok za zatezanje bude poravnat za zelenom vođicom na nalepnici ili da je blok za 1,3 cm udaljen od zadnje strane žleba cevi; pogledajte Podešavanje zatezača gusenica.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost rashladnog sistema

  • Gutanje rashladne tečnosti za motor može dovesti do trovanja; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Pražnjenje vrele, rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može izazvati teške opekotine.

   • Uvek ostavite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre skidanja poklopca hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac na hladnjaku i otvarajte poklopac polako kako biste omogućili ispuštanje pare.

  Servisiranje rashladnog sistema

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite rešetku, hladnjak ulja i prednji deo hladnjaka (češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Годишње
 • Zamena rashladnog sredstva motora (samo kod ovlašćenog servisera).
 • Čišćenje rešetke hladnjaka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite i očistite rešetku hladnjaka
 • Skinite sve naslage trave, prljavštine i drugih otpadaka sa rešetke hladnjaka komprimovanim vazduhom.

  Provera nivoa rashladne tečnosti za motor

  Sistem za hlađenje se puni rastvorom vode i permanentnog etilen – glikol antifriza u razmeri 50/50.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite krakove za utovarivanje, aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite motor.

  2. Uklonite ključ iz prekidača kontakta i ostavite motor da se ohladi.

  3. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi (Слика 68).

   Nivo rashladne tečnosti treba da bude na ili iznad oznake na strani rezervoara.

   g029314
  4. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite poklopac ekspanzione posude i dodajte 50/50 mešavinu vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

   Important: Nemojte da prepunite ekspanzionu posudu.

  5. Postavite čep ekspanzione posude.

  Zamena rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Годишње
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Neka ovlašćeni serviser obavi zamenu rashladne tečnosti svake godine.

  Ako treba da dodate rashladnu tečnost, pogledajte Provera nivoa rashladne tečnosti za motor.

  Одржавање кочница

  Testiranje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Testirajte parkirnu kočnicu.
  1. Aktivirajte parkirnu kočnicu; pogledajte Ručica parkirne kočnice.

  2. Pokrenite motor.

  3. Polako pokušajte da vozite mašine unapred ili unazad.

  4. Ako se mašina pomeri, obratite se ovlašćenom serviseru za servisiranje.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje kontrola

  Fabrika podešava kontrole pre isporučivanja mašine. Međutim, nakon dosta sati korišćenja, možda ćete morati da podesite poravnanje kontrola vuče, NEUTRALNI položaj kontrole vuče i praćenje kontrola vuče u položaju skroz napred.

  Obratite se svom ovlašćenom serviseru da podesi kontrole vaše mašine.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Odmah potražite medicinsku pomoć ako tečnost prodre u kožu. Ako tečnost prodre u kožu, u roku od nekoliko sati mora je ukloniti lekar hirurškim putem.

  • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

  • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Potražite mesta curenja hidraulične tečnosti pomoću kartona ili papira.

  • Bezbedno otpustite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre obavljanja bilo kakvog rada na njemu.

  Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema

  Da biste otpustili pritisak hidrauličnog sistema dok je motor uključen, deaktivirajte pomoćnu hidrauliku i potpuno spustite krakove utovarivača.

  Da biste otpustili pritisak hidrauličnog sistema dok je motor isključen, ručica pomoćne hidraulike mora da bude između položaja protoka skroz napred i skroz nazad da bi se oslobodio pritisak pomoćne hidraulike, i ciklus ručice krakova za utovarivanje/naginjanje priključka između položaja napred da bi se krakovi za utovarivanje spustili (Слика 69).

  g281706

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja.(Obavite potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.)
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Сваке 2 године
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Kapacitet hidrauličkog rezervoara: 37,9 l

  Tip hidraulične tečnosti: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (za više informacija obratite se ovlašćenom serviseru)

  Ako gore navedene tečnosti kompanije Toro nisu dostupne, možete koristiti drugu Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF), ali ona mora da bude samo konvencionalni proizvod na bazi petroleja. Specifikacije moraju biti u okviru navedenog opsega za sva sledeća svojstva materijala i tečnost treba da zadovoljava navedene industrijske standarde. Proverite kod dobavljača hidraulične tečnosti da biste utvrdili da li tečnost zadovoljava ove specifikacije.

  Note: Kompanija Toro ne preuzima odgovornost za štetu koja je posledica nepravilnih zamena, zato koristite samo proizvode renomiranih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Svojstva materijala
  Viskoznost, ASTM D445cSt na 40°C: 55 do 62
  cSt na 100°C: 9,1 do 9,8
  Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 do 152
  Tačka tečenja, ASTM D97–37 do –43 °C
  Industrijski standardi
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 i Volvo WB-101/BM

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, što otežava uočavanje curenja. Dodatak crvene boje za tečnosti hidrauličkog sistema je dostupan u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Poručite deo br. 44- 2500 od ovlašćenog prodavca.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Important: Uvek koristite odgovarajuću hidrauličnu tečnost. Neodređene tečnosti mogu da oštete hidraulični sistem. Pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  3. Podignite krakove za utovarivanje i montirajte blokade cilindra.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  6. Uklonite rešetku sa desne strane.

  7. Očistite prostor oko grla otvora za punjenje rezervoara sa hidrauličnom tečnošću (Слика 70).

   g029748
  8. Uklonite otvora za punjenje i proverite nivo hidraulične tečnosti šipci za merenje ulja (Слика 71).

   Note: Nivo tečnosti treba da bude između 2 ureza na šipci za merenje ulja dok su kraci spušteni ili na nižem urezu ako su kraci podignuti.

   g029729
  9. Ako je nivo nizak, dodajte dovoljnu količinu navedene tečnosti kako biste podigli nivo do odgovarajućeg nivoa.

  10. Postavite poklopac otvora za punjenje na mesto.

  11. Postavite bočnu rešetku.

  12. Zatvorite haubu.

  13. Uklonite i uskladištite blokade cilindra i spustite krakove za utovarivanje.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite hidraulični filter.
 • Important: Nemojte kao zamenu stavljati automobilski filter za ulje jer može doći do oštećenja hidrauličnog sistema.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  4. Postavite posudu za istakanje ispod filtera i zamenite filter (Слика 72).

   g205342
  5. Očistite prosutu tečnost.

  6. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  7. Zaustavite motor i proverite da li ima curenja.

  8. Proverite nivoe tečnosti u hidrauličnom rezervoaru, pogledajteProvera nivoa hidraulične tečnosti i dodajte tečnost da biste podigli nivo do oznake na šipki za merenje.

   Important: Nemojte da prepunite rezervoar.

  9. Zatvorite haubu.

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Podignite krakove za utovarivanje i montirajte blokade cilindra.

  3. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  4. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  5. Uklonite desnu bočnu rešetku; pogledajte Uklanjanje bočne rešetke.

  6. Uklonite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost i šipku za merenje (Слика 73).

   g029729
  7. Ispusnu posudu koja može da primi 57 l postavite ispod čepa za ispuštanje delu mašine (Слика 74).

   g031213
  8. Uklonite čep za ispuštanje i pustite ulje da iscuri u posudu (Слика 74).

  9. Kada se završi ispuštanje ulja, postavite i pritegnite čep za ispuštanje.

   Note: Iskorišćeno ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  10. Napunite hidraulični rezervoar hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  11. Pokrenite motor i pustite da radi nekoliko minuta.

  12. Isključite motor i uklonite ključ.

  13. Proverite nivo hidraulične tečnosti i po potrebi dodajte tečnost da biste napunili rezervoar; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  14. Zatvorite haubu.

  Чишћење

  Uklonite otpatke

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Important: Rad motora sa začepljenim mrežicama i/ili uklonjenim rashladnim kućištima dovode do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i spuštenih krakova za utovarivanje.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  3. Otvorite haubu i postavite potpornu šipku.

  4. Očistite otpatke sa prednje strane rešetki.

  5. Obrišite otpatke iz čistača vazduha.

  6. Očistite sve otpatke nakupljene na motoru i rebrima hladnjaka ulja četkom ili duvaljkom.

   Important: Rad motora sa začepljenim mrežicama i/ili uklonjenim rashladnim kućištima dovode do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  7. Očistite otpatke sa otvora haube, izduvnog lonca, toplotne zaštite i rešetke hladnjaka (ako je moguće).

  8. Zatvorite haubu.

  Pranje mašine

  Nakon čišćenja mašine pod pritiskom, uradite sledeće:

  • Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu za uređaj za pranje pod pritiskom.

  • Sve štitnike na mašini držite na mestu.

  • Izbegavajte prskanje elektronskih komponenti.

  • Izbegavajte prskanje po ivicama nalepnica.

  • Prskajte samo spoljašnjost mašine. Ne prskajte direktno u otvore na mašini.

  • Prskajte samo prljave delove mašine.

  • Koristite mlaznicu za prskanje od 40 stepeni ili veću. Mlaznice od 40 stepeni su obično bele.

  • Držite vrh uređaja za pranje pod pritiskom najmanje 61 cm dalje od površine koju perete.

  • Koristite samo uređaje za pranje pod pritiskom sa pritiskom ispod 137,9 bari protokom manjim od 7,6 l u minuti.

  • Zamenite oštećene ili oljuštene nalepnice.

  • Podmažite sva mesta za podmazivanje nakon pranja; pogledajte Podmazivanje mašine.

  Čišćenje šasije

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite nagomilavanje prljavštine na šasiji.
 • Šasija ispod motora skuplja prljavštinu i ostatke tokom vremena i oni se moraju ukloniti. Otvorite haubu i pomoću ručne svetiljke redovno proveravajte oblast ispod motora. Kada ostaci dostignu 2,5 do 5 cm debljine, očistite kućište.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Podignite prednji deo mašine tako da je mašina okrenuta unazad.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite 2 zavrtnja koji pričvršćuju donju ploču i uklonite donju ploču (Слика 75).

   g031235
  5. Uklonite prednju rešetku; pogledajte Uklanjanje prednje rešetke.

  6. Prskajte vodu na šasiju da biste očistili prljavštinu i ostatke.

   Note: Voda će iscureti sa zadnje strane mašine.

   Important: Nemojte da prskate vodu na senzore ili prema njima.

  7. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje mašine.

  8. Postavite donju ploču (Слика 75).

  9. Postavite prednju rešetku.

  10. Spustite mašinu.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se mašina ohladi pre skladištenja.

  • Nemojte da odlažete mašinu u blizini goriva ili otvorenog plamena.

  Skladištenje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite prljavštinu i nečistoće sa cele mašine.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Ne perite mašinu pod pritiskom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, motora, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte Servisiranje prečišćivača vazduha.

  5. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje mašine.

  6. Zamenite motorno ulje; pogledajte Zamena motornog ulja.

  7. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  8. Proverite i podesite zategnutost gusenice; pogledajte Podešavanje zatezača gusenica.

  9. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje. Popravite ili zamenite sve pohabane, oštećene ili nedostajuće delove.

  10. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen bojom koju možete nabaviti kod ovlašćenog servisera.

  11. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača za paljenje i čuvajte ga na mestu koje nećete zaboraviti.

  12. Odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

  13. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne pokreće.
  1. Električni priključci su korodirali ili labavi.
  2. Osigurač je pregoreo ili je labav.
  3. Akumulator je ispražnjen.
  4. Oštećen je relej ili prekidač.
  5. Starter ili elektromagnetni ventil startera su oštećeni.
  6. Interna komponenta motora je prestala sa radom.
  7. Bezbednosna blokada je aktivirana.
  1. Proverite da li električni priključci imaju dobar kontakt.
  2. Ispravite ili zamenite osigurač.
  3. Napunite akumulator ili ga zamenite.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Proverite neutralnu postavku na kontrolama vuče i pomoćne hidraulike.
  Motor vergla, ali neće da se pokrene.
  1. Postupak pokretanja je nepravilan.
  2. Rezervoar za gorivo je prazan.
  3. Zaustavni ventil goriva je zatvoren.
  4. Prljavština, voda ili neadekvatno gorivo je u sistemu goriva.
  5. Cev za gorivo je zapušena.
  6. U za gorivu ima vazduha.
  7. Grejači nisu u radnom stanju.
  8. Brzina verglanja je previše spora.
  9. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  10. Filter za gorivo je začepljen.
  11. Nepravilna gradacija goriva za hladno vreme je u mašini.
  12. Slaba je kompresija.
  13. Mlaznica za ubrizgavanje je oštećena.
  14. Vremenska koordinacija pumpe za ubrizgavanje je pogrešna.
  15. Pumpa za ubrizgavanje je oštećena.
  16. ETR solenoid je oštećen.
  1. Pogledajte odeljak o pokretanju motora.
  2. Napunite rezervoar svežim gorivom.
  3. Otvorite zaustavni ventil goriva.
  4. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  5. Očistite ili zamenite vod za gorivo.
  6. Odzračite mlaznice i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  7. Proverite osigurače, grejače i ožičenje.
  8. Proverite akumulator, viskozitet ulja i pokretanje motora (obratite se ovlašćenom serviseru).
  9. Servisirajte filtere za vazduh.
  10. Zamenite filter za gorivo.
  11. Ispustite gorivo iz sistema i zamenite filter za gorivo. Dodajte sveže gorivo odgovarajuće gradacije za uslove ambijentalne temperature. Možda morate da zagrejete celu vučnu jedinicu.
  12. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  13. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  14. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  15. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  16. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se pokrene, ali neće da nastavi da radi.
  1. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  2. Prljavština ili voda su dospeli u sistem za gorivo.
  3. Filter za gorivo je začepljen.
  4. U za gorivu ima vazduha.
  5. Nepravilna gradacija goriva za hladno vreme koristi se u mašini.
  6. Mrežica za sprečavanje varnica je začepljena.
  7. Pumpa za gorivo je oštećena.
  1. Otpustite poklopac. Ako motor radi sa otpuštenim poklopcem, zamenite poklopac.
  2. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  3. Zamenite filter za gorivo.
  4. Odzračite mlaznice i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  5. Ispustite gorivo iz sistema i zamenite filter za gorivo. Dodajte sveže gorivo odgovarajuće gradacije za uslove ambijentalne temperature.
  6. Očistite ili zamenite mrežicu za sprečavanje varnica.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se pokrene, ali lupa ili preskače.
  1. Prljavština, voda ili neadekvatno gorivo je u sistemu goriva.
  2. Motor se pregreva.
  3. U za gorivu ima vazduha.
  4. Mlaznica za ubrizgavanje je oštećena.
  5. Slaba je kompresija
  6. Vremenska koordinacija pumpe za ubrizgavanje je pogrešna.
  7. Ima prekomernog nagomilavanja ugljenika.
  8. Postoji unutrašnje habanje ili oštećenje.
  1. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  2. Pogledajte odeljak Motor se pregreva“.
  3. Odzračite mlaznice i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor ne radi u praznom hodu.
  1. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  2. Prljavština, voda ili neadekvatno gorivo je u sistemu goriva.
  3. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  4. Filter za gorivo je začepljen.
  5. U za gorivu ima vazduha.
  6. Pumpa za gorivo je oštećena.
  7. Slaba je kompresija
  1. Otpustite poklopac. Ako motor radi sa otpuštenim poklopcem, zamenite poklopac.
  2. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  3. Servisirajte filtere za vazduh.
  4. Zamenite filter za gorivo.
  5. Odzračite mlaznice i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Motor se pregreva.
  1. Potrebno je još rashladnog sredstva.
  2. U hladnjaku je začepljen protok vazduha.
  3. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  4. Opterećenje motora je prekomerno.
  5. Pogrešno gorivo je u sistemu za gorivo.
  6. Termostat je oštećen.
  7. Kaiš ventilatora je labav ili pokidan.
  8. Vremenska koordinacija ubrizgavanja je pogrešno.
  9. Pumpa za rashladnu tečnost je oštećena.
  10. Broj obrtaja u minuti motora je previše nizak.
  1. Proverite i dodajte rashladno sredstvo.
  2. Proverite i očistite mrežicu hladnjaka prilikom svake upotrebe.
  3. Napunite ili ispustite do oznake za napunjenost.
  4. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  5. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  9. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  10. Proverite prazan hod visoke brzine.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  3. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  4. Prljavština, voda ili neadekvatno gorivo je u sistemu goriva.
  5. Motor se pregreva.
  6. Mrežica za sprečavanje varnica je začepljena.
  7. U za gorivu ima vazduha.
  8. Slaba je kompresija
  9. Otvor rezervoara za gorivo je blokiran.
  10. Vremenska koordinacija pumpe za ubrizgavanje je pogrešna.
  11. Pumpa za ubrizgavanje je oštećena.
  12. Prazan hod visoke brzine motora je previše spor.
  1. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  2. Napunite ili ispustite do oznake za napunjenost.
  3. Servisirajte filtere za vazduh.
  4. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  5. Pogledajte odeljak Motor se pregreva“.
  6. Očistite ili zamenite mrežicu za sprečavanje varnica.
  7. Odzračite mlaznice i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  9. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  10. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  11. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  12. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Ispust pravi previše crnog dima.
  1. Opterećenje motora je prekomerno.
  2. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  3. Pogrešno gorivo je u sistemu za gorivo.
  4. Vremenska koordinacija pumpe za ubrizgavanje je pogrešna.
  5. Pumpa za ubrizgavanje je oštećena.
  6. Mlaznica za ubrizgavanje je oštećena.
  1. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  2. Servisirajte filtere za vazduh.
  3. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Ispust pravi previše belog dima.
  1. Ključ je okrenut u položaj za pokretanje pre nego što se lampica grejača isključila.
  2. Temperatura motora je previše niska.
  3. Grejači nisu u radnom stanju.
  4. Vremenska koordinacija pumpe za ubrizgavanje je pogrešna.
  5. Mlaznica za ubrizgavanje je oštećena.
  6. Slaba je kompresija.
  1. Okrenite ključ u položaj za rad i pustite da se lampica grejača isključi pre pokretanja motora.
  2. Proverite termostat.
  3. Proverite osigurače, grejače i ožičenje.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  Mašina neće da se kreće.
  1. Hidraulika kontrole vuče je onemogućena.
  2. Parkirna kočnica je aktivirana.
  3. Nivo hidraulične tečnosti je nizak.
  4. Hidraulični sistem je oštećen.
  5. Ventili za vuču su otvoreni.
  6. Ručica ventila za deljenje toka je u položaju na 9 sati.
  7. Spojnica pogona vučne pumpe je labava ili polomljena.
  8. Remenica pumpe i/ili motora je oštećena.
  9. Kontrolni ventil je oštećen.
  10. Odušni ventil je oštećen.
  1. Preklopite prekidač za omogućavanje vuče.
  2. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  3. Dospite hidrauličnu tečnost u rezervoar.
  4. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  5. Zatvorite ventile za vuču.
  6. Pomerite ručicu u položaj od 12 sati ili 10 sati.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  9. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  10. Obratite se ovlašćenom serviseru.