Introducere

Această mașină este un echipament port-scule compact utilizat în diverse lucrări de terasamente și mutare a materialelor pentru amenajări peisagistice și construcții. Echipamentul este conceput pentru funcționarea cu o mare varietate de dispozitive de atașare fiecare îndeplinind o anumită funcție. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g239557

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

 Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Pericol

În zona de lucru pot exista linii subterane pentru utilități. În cazul în care se intră în contact cu acestea, pot rezulta şocuri sau explozii.

Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane şi nu săpaţi în zonele respective. Contactaţi serviciul local de marcare sau furnizorul de utilităţi pentru marcarea proprietăţii (de exemplu, apelaţi 811 în Statele Unite ale Americii sau 1100 în Australia pentru serviciul naţional de marcare).

Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Nu depășiți capacitatea operaţională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați o încărcătură cu brațele ridicate; transportați întotdeauna încărcăturile aproape de sol.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Lucrați pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus și încărcătura aproape de sol. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Partea grea a mașinii este partea din spate în cazul unei cupe goale și partea frontală în cazul unei cupe pline. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze maşina.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile și dispozitivele de atașare.

 • Nu utilizaţi maşina fără apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

 • Opriți mașina, opriți motorul și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service, de alimentare cu combustibil sau de desfundare a mașinii.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal132-9051
decal133-8062

Autocolantul 136-5750 este destinat exclusiv mașinilor cu șenile late.

decal136-5750
decal137-9030
decal138-0829
decal140-3619
decal145-0637
decal145-3762

Rezumat al produsului

g314194g366357

Familiarizați-vă cu toate comenzile (Figura 4) înainte de a porni motorul și de a utiliza unitatea de tracțiune.

Panou de comandă

g337136

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE. Consultați Pornirea motorului.

Manetă de accelerație

Deplasați maneta spre față pentru a mări turația motorului și spre spate pentru a reduce turația motorului.

Bară de referință

Când conduceți unitatea de tracțiune, utilizați bara de referință ca manetă și punct de pârghie pentru controlul manetei de tracțiune și al manetei circuitului hidraulic auxiliar. Pentru a asigura o funcționare uniformă și controlată, nu luați mâinile de pe barele de referință în timp ce utilizați mașina.

Comutator activare tracțiune

Maneta de tracțiune este dezactivată automat atunci când porniți mașina. Comutați comutatorul de activare a tracțiunii după pornirea mașinii pentru a utiliza maneta de tracțiune.

Manetă de tracțiune

g259646
 • Pentru deplasare înainte, deplasați maneta de tracțiune spre față (Figura 6).

  g259645
 • Pentru deplasare în spate, deplasați maneta de tracțiune spre spate (Figura 7).

  Important: Când vă deplasați cu spatele, uitați-vă în spatele dumneavoastră pentru a vedea obstacolele și țineți mâinile pe bara de referință.

  g259647
 • Pentru a vira la dreapta, rotiți maneta de tracțiune în sensul acelor de ceasornic (Figura 8).

  g259649
 • Pentru a vira la stânga, rotiți maneta de tracțiune în sens invers acelor de ceasornic (Figura 9).

  g259648
 • Pentru a opri mașina, eliberați maneta de tracțiune (Figura 5).

Note: Cu cât deplasați mai mult maneta de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă.

Braț încărcător/manetă de înclinare a dispozitivului de atașare

 • Pentru a înclina dispozitivul de atașare în față, mișcați încet maneta spre dreapta (Figura 10).

 • Pentru a înclina dispozitivul de atașare în spate, mișcați încet maneta spre stânga (Figura 10).

 • Pentru a coborî brațele încărcătorului, mișcați încet maneta spre față (Figura 10).

 • Pentru a ridica brațele încărcătorului, mișcați încet maneta spre înapoi (Figura 10).

 • Pentru a coborî brațele încărcătorului într-o poziție de blocare (deasupra solului), împingeți maneta complet înainte (Figura 10).

  Note: Acest lucru permite dispozitivelor de atașare, cum ar fi nivelatorul și lama hidraulică, să urmeze contururile solului (adică să plutească” deasupra solului) la nivelare.

g029293

Prin mutarea manetei într-o poziție intermediară (de exemplu, înainte și la stânga), puteți muta brațele încărcătorului și puteți înclina dispozitivul de atașare în același timp.

Element de blocare valvă încărcător

Elementul de blocare valvă încărcător fixează brațul încărcătorului/maneta de înclinare a dispozitivului de atașare, astfel încât să nu-l puteți împinge înainte. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că nimeni nu coboară accidental brațele încărcătorului în timpul întreținerii. Asigurați valva încărcătorului cu blocajul, în plus față de elementele de blocare a cilindrului, de fiecare dată când trebuie să opriți mașina cu brațele încărcătorului ridicate. Consultați Utilizarea elementelor de blocare cilindru.

Pentru a fixa blocajul, ridicați-l astfel încât să elibereze orificiul din panoul de comandă și balansați-l spre stânga, în fața manetei brațului încărcătorului, împingându-l în jos în poziția blocată (Figura 11).

g029981

Bară de referință comandă încărcător

Bara de referință pentru comanda încărcătorului vă ajută să vă stabilizați mâna în timp ce acționați brațul încărcătorului/maneta de înclinare a dispozitivului de atașare (Figura 4).

Maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar

 • Pentru a opera un dispozitiv de atașare hidraulic în direcția înainte, deplasați maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar în față (Figura 12).

 • Pentru a opera un dispozitiv de atașare hidraulic în direcția înapoi, deplasați maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar în spate (Figura 12).

Note: Dacă eliberați maneta în poziția îNAINTE sau îNAPOI, maneta revine automat în poziția NEUTRă (Figura 12).

g029294

Pedală de blocare circuit hidraulic auxiliar

Utilizați piciorul drept pentru a apăsa pedala de blocare a circuitului hidraulic auxiliar pentru a continua direcția înainte sau direcția înapoi a componentelor hidraulice auxiliare și pentru a vă elibera mâna pentru alte comenzi.

g366356

Manetă frână de parcare

 • Pentru a cupla frâna de parcare, rotiți maneta la stânga (Figura 14).

  Note: Unitatea de tracțiune se poate rostogoli ușor înainte ca frânele să se cupleze în pinionul de antrenare.

 • Pentru a elibera frâna, rotiți maneta de frână la dreapta.

  Note: Este posibil să fie nevoie să ajustați maneta de tracțiune pentru a elibera știfturile frânei și pentru a roti maneta.

g030721

Indicator de combustibil

Acest indicator măsoară cantitatea de combustibil din rezervorul(e) de combustibil.

Afișaj mesaje

Indicator luminos de temperatură a lichidului de răcire a motorului

În cazul în care lichidul de răcire a motorului devine prea fierbinte, lumina din stânga luminează intermitent și sună claxonul (Figura 15). Dacă se întâmplă acest lucru, decuplați sistemul hidraulic auxiliar și lăsați mașina să funcționeze la o turație de ralanti ridicată pentru a permite sistemului de răcire să răcească mașina. Verificați nivelul lichidului de răcire atunci când mașina este complet răcită.

Important: Nu opriți motorul, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea mașinii.

g029666

Indicator luminos pentru presiunea uleiului de motor

Dacă presiunea uleiului de motor devine prea scăzută, lumina din stânga luminează permanent (Figura 16). Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat motorul și verificați nivelul uleiului. Dacă este scăzut, adăugați ulei și verificați eventuale scurgeri.

g029665

Indicator luminos pentru bujii incandescente

Indicatorul luminos din stânga luminează intermitent în timp ce bujiile incandescente sunt încărcate și încălzesc motorul (Figura 17).

g029668

Indicator luminos pentru încărcarea bateriei

Dacă nivelul bateriei devine prea scăzut, indicatorul luminos din dreapta luminează permanent (Figura 18). Dacă se întâmplă acest lucru, opriți motorul și încărcați sau înlocuiți bateria. Consultați Lucrări de service pentru baterie.

g029667

Contor de timp

Contorul orar afișează numărul de ore de funcționare care au fost înregistrate pe unitatea de tracțiune și pe următorii indicatori:

 • Pornire motor – apare când porniți motorul

  g029974
 • Frână de parcare – apare când decuplați frâna de parcare

  g030520
 • Tracțiune neutră– apare când maneta de tracțiune este în poziția NEUTRă

  g029211
 • Manetă auxiliară neutră – apare când maneta auxiliară este în poziția NEUTRă

  g029975

Note: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Model 22327
Lățime85 cm
Lungime256 cm
Înălțime138 cm
Greutate1234 kg
Capacitate de operare (cu operator de 75 kg și cupă standard)454 kg
Capacitate de basculare (cu operator de 75 kg și cupă standard)1296 kg
Ampatament104 cm
Înălțime de basculare (cu cupă standard)155 cm
Rază de acțiune – poziție complet ridicată (cu cupă standard)62 cm
Înălțime până la axul de basculare (cu cupa standard în poziția cea mai ridicată)206 cm
Model 22328
Lățime103 cm
Lungime256 cm
Înălțime138 cm
Greutate1297 kg
Capacitate de operare (cu operator de 75 kg și cupă standard)454 kg
Capacitate de basculare (cu operator de 75 kg și cupă standard)1296 kg
Ampatament104 cm
Înălțime de basculare (cu cupă standard)155 cm
Rază de acțiune – poziție complet ridicată (cu cupă standard)62 cm
Înălțime până la axul de basculare (cu cupa standard în poziția cea mai ridicată)206 cm

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizarea mașinii sau certificarea operatorului în urma unei instruiri. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și autocolantele de siguranță.

 • Cuplați întotdeauna frâna de parcare (dacă este prevăzută), opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

 • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

 • Verificați dacă toate controalele pentru prezența operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Localizați punctele de strângere marcate pe mașină și dispozitivele de atașare; țineţi mâinile și picioarele la distanţă de aceste zone.

 • Înainte de utilizarea mașinii cu un dispozitiv de atașare, asigurați-vă că acesta din urmă este instalat corect și că este un dispozitiv de atașare original Toro. Citiți toate manualele dispozitivelor de atașare.

 • Evaluați terenul pentru a stabili de ce accesorii și dispozitive de atașare aveți nevoie pentru a realiza sarcina respectivă în mod corespunzător și în condiții de siguranță.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective; notați locația obiectelor și structurilor nemarcate, cum ar fi rezervoare de stocare subterane, puțuri și sisteme septice.

 • Inspectați zona în care veți folosi echipamentul și îndepărtați toate reziduurile.

 • Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că în zonă nu sunt trecători. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde cineva.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

 • Pentru a preveni aprinderea combustibilului din cauza unei încărcături electrostatice, scoateți mașina din camion sau de pe remorcă și alimentați-o pe sol, departe de toate vehiculele. Dacă acest lucru nu este posibil, așezați un recipient portabil de combustibil pe sol, departe de toate vehiculele, și umpleți-l; apoi alimentați mașina din recipientul de combustibil, mai degrabă decât de la duza dozatorului de combustibil.

 • Menţineţi în permanenţă duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizaţi un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut scăzut de sulf (<500 ppm) sau ultrascăzut (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 40. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

Utilizați motorină pentru vară (Nr. 2-D) la temperaturi de peste –7 °C și pentru iarnă (Nr. 1-D sau amestec Nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste -7°C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție va cauza deteriorarea motorului.

Compatibilitate cu combustibili biodiesel

Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

 • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

 • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

 • Suprafețele vopsite pot fi deteriorate de amestecurile cu biodiesel.

 • Pe vreme rece utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu conținut mai mic.

 • Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

 • După o perioadă de timp de la trecerea la amestecuri de combustibil biodiesel poate apărea colmatarea filtrului de combustibil.

 • Contactați distribuitorul pentru mai multe informații cu privire la combustibilul biodiesel.

Umplerea rezervorului de combustibil

Capacitatea rezervorului de combustibil: 41 l

Umpleți rezervorul de combustibil în modul indicat în Figura 23.

Note: Capacele rezervorului de combustibil se fixează cu clic atunci când le închideți corespunzător. Utilizați consolele pentru a bloca rezervoarele de combustibil.

g029669

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Important: Verificați nivelul lichidului hidraulic și purjați sistemul de alimentare înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic și Purjarea sistemului de combustibil.

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Nu depășiți capacitatea operațională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați o încărcătură cu brațele ridicate. Transportați întotdeauna încărcăturile aproape de sol.

 • Utilizați numai dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii.

 • Pentru mașinile cu o platformă:

  • Coborâţi brațele încărcătorului înainte de a coborî de pe platformă.

  • Nu încercați să stabilizați mașina punând piciorul pe sol. Dacă pierdeți controlul mașinii, coborâți de pe platformă și depărtați-vă de mașină.

  • Nu așezați picioarele sub platformă.

  • Nu deplasați mașina decât atunci când stați cu ambele picioare pe platformă și vă țineți cu mâinile pe barele de referință.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

 • Nu bruscați niciodată comenzile; mișcați-le ușor.

 • Proprietarul/utilizatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv mănuși, ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • Nu transportați persoane și țineți animalele de companie și trecătorii la distanță de mașină.

 • Utilizați mașina doar în condiții bune de luminozitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

 • Asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră și cuplați frâna de parcare (dacă este echipată) înainte de a porni motorul. Porniți motorul doar din poziția de operare.

 • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care pot afecta vizibilitatea.

 • Încetiniți și virați, traversați drumurile și aleile de pietoni cu mare atenție. Aveți grijă la trafic.

 • Opriți dispozitivul de atașare când nu lucrați.

 • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia și verificați mașina dacă ați lovit un obiect. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 • Nu porniți niciodată un motor într-o zonă închisă.

 • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

 • Înainte de a părăsi poziţia de operare, efectuați următoarele:

  • Parcați mașina pe o suprafață plană.

  • Coborâţi brațele încărcătorului și decuplați circuitul hidraulic auxiliar.

  • Cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă).

  • Opriți motorul și scoateți cheia.

 • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

 • Utilizați mașina doar în zone unde există spațiu suficient pentru efectuarea unor manevre sigure. Aveți grijă la obstacolele din imediata apropiere. Nerespectarea unei distanțe adecvate față de copaci, pereți și alte obstacole poate cauza răniri atunci când deplasați mașina cu spatele dacă nu sunteți atent la obiectele din jur.

 • Verificați dacă aveți spațiu suficient deasupra (atenție la cabluri electrice, ramuri și cadre de uși) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

 • Nu supraîncărcați dispozitivul de atașare și mențineți dreaptă încărcătura atunci când ridicați brațele încărcătorului. Încărcătura din dispozitivul de atașare poate cădea și cauza accidentări.

Siguranța în pantă

 • Utilizați mașina pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Partea grea a mașinii este partea din spate în cazul unei cupe goale și partea frontală în cazul unei cupe pline. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Ridicarea brațelor încărcătorului pe o pantă afectează stabilitatea mașinii. Mențineți brațele încărcătorului coborâte la deplasarea pe pante.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru lucrul pe pante. Aceste proceduri trebuie să includă evaluarea locului pentru a stabili ce suprafețe înclinate sunt sigure pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

 • Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri deluroase. Condițiile de sol pot afecta stabilitatea mașinii.

 • Nu porniți și nu opriți pe o pantă. Dacă mașina pierde din tracțiune, continuați cu viteză mică și coborâți panta în linie dreaptă.

 • Nu virați pe pante. Dacă trebuie să virați, virați ușor și mențineți partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus.

 • La deplasarea pe pante, realizați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția.

 • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri sau denivelări deoarece terenurile denivelate pot cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole.

 • Aveți grijă la deplasarea pe suprafețe umede. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea.

 • Verificați zona pentru a vă asigura că solul este suficient de stabil pentru a suporta greutatea mașinii.

 • Utilizați cu atenție mașina în apropiere de:

  • Stații

  • Șanțuri

  • Terasamente

  • Corpuri de apă

  Mașina se poate răsturna brusc dacă o șenilă trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

 • Nu îndepărtați sau adăugați dispozitive de atașare pe o pantă.

 • Nu parcați maşina pe un teren deluros sau o pantă.

Siguranța liniilor de utilități

 • În cazul în care loviți o linie de utilitate, procedați după cum urmează:

  • Opriți mașina și scoateți cheia.

  • Îndepărtați toate persoanele din zona de lucru.

  • Contactați imediat serviciile de urgență și serviciile de utilități adecvate pentru a securiza zona.

  • Dacă deteriorați un cablu din fibre optice, nu priviți în lumina expusă.

 • Nu părăsiți platforma operatorului dacă mașina este încărcată cu electricitate. Veți fi în siguranță atât timp cât nu părăsiți platforma.

  • Atingerea oricărei părți a mașinii vă poate conecta la masă.

  • Nu permiteți altei persoane să atingă mașina sau să se apropie de aceasta atunci când este încărcată.

  • Considerați întotdeauna că mașina este încărcată dacă ați lovit o linie electrică sau de comunicație. Nu încercați să părăsiți mașina.

 • Scurgerile de gaz sunt atât inflamabile, cât și explozive și pot provoca vătămări grave sau decesul. Nu fumați în timp ce utilizați mașina.

Pornirea motorului

 1. Asigurați-vă că comutatorul pentru deconectarea bateriei este în poziția PORNIT.

 2. Asigurați-vă că maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar și maneta de tracțiune se află în poziția NEUTRă.

 3. Deplasați maneta de accelerație până la jumătatea distanței dintre pozițiile LENT și RAPID.

 4. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în poziția de PORNIRE.

 5. Așteptați ca indicatorul luminos pentru bujia incandescentă să nu mai lumineze intermitent.

 6. Rotiți cheia în poziția START. După pornirea motorului, eliberați cheia.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 10 secunde la o încercare. Dacă motorul nu pornește, așteptați 30 de secunde pentru ca demarorul să se răcească între încercări. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arderea demarorului.

 7. Mutați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDă.

  Important: Utilizarea motorului la turații mari atunci când sistemul hidraulic este rece (adică atunci când temperatura aerului este de zero grade sau mai mică) ar putea deteriora sistemul hidraulic. Când porniți motorul în condiții de temperaturi scăzute, lăsați-l să funcționeze în poziția centrală a manetei de accelerație timp de 2 până la 5 minute înainte de a deplasa maneta de accelerație în poziția RAPID.

  Note: Dacă temperatura exterioară este sub zero grade, depozitați unitatea de tracțiune într-un garaj pentru a o menține mai caldă și pentru a ajuta la pornire.

Operarea mașinii

Note: Activați maneta de tracțiune prin comutarea comutatorului de activare a tracțiunii înainte de a opera mașina.

Utilizați manetele de tracțiune pentru deplasarea mașinii. Cu cât deplasați mai mult maneta de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă. Eliberați manetele de tracțiune pentru a opri mașina.

Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Deplasați maneta de accelerație în poziția RAPID pentru performanțe optime. Cu toate acestea, puteți utiliza poziția manetei de accelerație pentru a lucra la viteze mai mici.

Oprirea motorului

 1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzut) și coborâți brațele încărcătorului.

 2. Asigurați-vă că maneta circuitul hidraulic auxiliar este în poziția NEUTRă.

 3. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare LENTă.

 4. Dacă motorul a funcționat mult timp sau este fierbinte, lăsați-l la ralanti timp de un minut înainte de a roti cheia în poziția OPRIRE.

  Note: Acest lucru ajută la răcirea motorului înainte de a-l opri. În caz de urgență, puteți opri motorul imediat.

 5. Deplasați cheia în poziția OPRIRE și scoateți-o.

Avertisment

Un copil sau un trecător neinstruit ar putea încerca să opereze unitatea de tracțiune și să se rănească.

Scoateți cheia din contact înainte de a părăsi unitatea de tracțiune, chiar și pentru câteva secunde.

Utilizarea dispozitivelor de atașare

Instalarea unui dispozitiv de atașare

Important: Utilizați numai dispozitive de atașare aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii. Puteți pierde garanția mașinii dacă o utilizați împreună cu dispozitive de atașare neaprobate.

Important: Înainte de instalarea dispozitivului de atașare, asigurați-vă că nu există murdărie sau reziduuri pe plăcile de montare și că știfturile se rotesc liber. Dacă știfturile nu se rotesc liber, lubrifiaţi-le.

 1. Poziționați dispozitivul de atașare pe o suprafață uniformă cu suficient spațiu în spate pentru mașină.

 2. Porniți motorul.

 3. Înclinați în față placa de montare a dispozitivului de atașare.

 4. Poziționați placa de montare în buza superioară a plăcii de fixare a dispozitivului de atașare (Figura 24).

  g003710
 5. Ridicați brațele încărcătorului în timp ce înclinați în spate placa de montare.

  Important: Ridicați dispozitivul de atașare suficient deasupra solului și înclinați complet în spate placa de montare.

 6. Opriți motorul și scoateți cheia.

 7. Cuplați știfturile de atașare rapidă, asigurându-vă că se fixează complet în placa de montare (Figura 25).

  Important: Dacă știfturile nu se rotesc în poziția cuplată, placa de montare nu este perfect aliniată cu orificiile din placa de fixare a dispozitivului de atașare. Verificaţi placa de fixare şi curățați-o, dacă este necesar.

  g003711

  Atenţie

  Dacă nu fixați complet știfturile de atașare rapidă în placa de montare a dispozitivului de atașare, acesta din urmă poate cădea de pe mașină și vă poate strivi pe dumneavoastră sau pe trecători.

  Asigurați-vă că știfturile de atașare rapidă sunt fixate complet în placa de montare a dispozitivului de atașare.

Conectarea furtunurilor hidraulice

Atenţie

Uleiul hidraulic scurs sub presiune poate pătrunde în piele și cauza răniri. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic specializat în acest tip de accidente; în caz contrar, se poate ajunge la cangrenă.

 • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

 • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

 • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic; nu folosiți niciodată mâinile.

Avertisment

Cuplajele hidraulice, conductele/supapele hidraulice și uleiul hidraulic pot fi fierbinți. Contactul cu componente fierbinți poate provoca arsuri.

 • Purtați mănuși la manipularea cuplajelor hidraulice.

 • Lăsați mașina să se răcească înainte de a atinge componentele hidraulice.

 • Nu atingeți uleiul hidraulic scurs.

Dacă dispozitivul hidraulic este acționat hidraulic, conectați furtunurile hidraulice după cum urmează:

 1. Opriți motorul și scoateți cheia.

 2. Deplasați maneta circuitului hidraulic auxiliar în față, în spate și înapoi în poziția NEUTRă pentru a depresuriza cuplajele hidraulice.

 3. Îndepărtați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 4. Îndepărtați eventualele materii străine de pe cuplajele hidraulice.

 5. Împingeți conectorul tată al dispozitivului de atașare în conectorul mamă de pe mașină.

  Note: În cazul în care cuplați mai întâi conectorul tată al dispozitivului de atașare, eliberați presiunea acumulată în acesta din urmă.

 6. Împingeți conectorul mamă al dispozitivului de atașare pe conectorul tată de pe mașină.

 7. Verificați conectarea sigură trăgând de furtunuri.

Demontarea unui dispozitiv de atașare

 1. Parcați mașina pe o suprafață plană.

 2. Coborâți pe sol dispozitivul de atașare.

 3. Opriți motorul și scoateți cheia.

 4. Decuplați știfturile de atașare rapidă rotindu-le în exterior.

 5. Dacă dispozitivul de atașare este acționat hidraulic, deplasați maneta circuitului hidraulic auxiliar în față, în spate și înapoi în poziția NEUTRă pentru a depresuriza cuplajele hidraulice.

 6. Dacă dispozitivul de atașare este acționat hidraulic, glisați colierele înapoi pe cuplajele hidraulice și decuplați-le.

  Important: Conectați furtunurile dispozitivului de atașare unul de celălalt pentru a preveni contaminarea sistemului hidraulic în timpul depozitării.

 7. Instalați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 8. Porniți motorul, înclinați placa de montare în față și deplasați mașina cu spatele pentru a desprinde dispozitivul de atașare.

După utilizare

Siguranța după utilizare

Siguranța generală

 • Cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă), coborâți brațele încărcătorului, opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii.

 • Curățați reziduurile de pe dispozitivele de atașare, dispozitivele de acționare, toba de eşapament și motor a preveni incendiile. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate.

 • Nu atingeți piesele care pot deveni fierbinți în urma funcționării. Lăsați-le să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere, reglare sau service asupra mașinii.

 • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

Deplasarea unei mașini nefuncționale

Important: Nu remorcați sau împingeți mașina înainte de a deschide supapele de remorcare; în caz contrar, puteți deteriora sistemul hidraulic.

 1. Opriți motorul și scoateți cheia.

 2. Deschideți capota și fixați tija de sprijin a capotei.

 3. Îndepărtați scuturile din lateral; consultați Îndepărtarea scuturilor laterale de protecție.

 4. Folosind o cheie, rotiți supapele de remorcare de pe pompele hidraulice de două ori în sens invers acelor de ceasornic (Figura 26).

  g031210g031211
 5. Remorcați mașina după cum este necesar.

 6. După repararea mașinii, închideți supapele de remorcare înainte de a o pune în funcțiune.

Transportul mașinii

Pentru transportul mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

Atenţie

Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

Alegerea unei remorci

Atenţie

Încărcarea sau descărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 27).

 • Utilizați doar rampe cu lățime maximă.

 • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

g229507

Încărcarea mașinii

Atenţie

Încărcarea sau descărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

 • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

 • Încărcați și descărcați mașina cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus.

 • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

 1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

 2. Dacă este cazul, conectați frânele remorcii.

 3. Coborâți rampa (rampele).

 4. Coborâți brațele încărcătorului.

 5. Încărcați mașina pe remorcă cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus și încărcătura în poziție joasă (Figura 28).

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), urcați mașina pe rampă cu fața.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, urcați mașina pe rampă cu spatele.

  g204457
 6. Coborâți complet brațele încărcătorului.

 7. Cuplați frâna de parcare(dacă este prevăzută), opriți motorul și scoateți cheia.

 8. Utilizați buclele metalice de legare de pe mașină pentru a fixa ferm mașina pe remorcă sau camion cu curele, lanțuri, cablu sau frânghii (Figura 29). Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

  g031331

Descărcarea mașinii

 1. Coborâți rampa (rampele).

 2. Descărcați mașina de pe remorcă cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus și încărcătura în poziție joasă (Figura 30).

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), coborâți mașina de pe rampă cu spatele.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  g204458

Întreţinere

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Siguranță în timpul întreținerii

Avertisment

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

 • Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați circuitul hidraulic auxiliar, coborâți dispozitivul de atașare, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzută), opriți motorul și scoateți cheia. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau repararea mașinii.

 • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

 • Utilizați cricuri pentru susținerea componentelor, dacă este cazul.

 • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată; consultați Depresurizarea sistemului hidraulic.

 • Deconectați bateria înainte de orice reparație; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

 • Nu modificați dispozitivele de siguranță.

 • Utilizați numai dispozitive de atașare aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii. Utilizarea mașinii cu dispozitive de atașare neaprobate poate duce la anularea garanției.

 • Utilizați doar piese de schimb originale Toro.

 • Dacă brațele încărcătorului trebuie să fie ridicate pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau reparații, blocați brațele în această poziție cu elementul (elementele) de blocare cilindru hidraulic.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 8 ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Scurgeți apa și alți contaminanți din separatorul de apă al filtrului de combustibil.
 • Curățați șenilele.
 • Verificați șenilele pentru uzură excesivăși tensionare corespunzătoare.
 • Curățați sita, răcitorul de ulei și partea din față a radiatorului (mai des în condiții murdare sau cu praf).
 • Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune.
 • Verificați și curățați sita radiatorului
 • Testați frâna de parcare.
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Verificați dacă elementele de fixare sunt slăbite.
 • La intervale de 25 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer, curățați resturile și verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați starea bateriei.
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor.(Service mai frecvent în condiții cu praf extrem sau mult nisip.)
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • Verificați dacă există acumulări de murdărie în șasiu.
 • Verificați tensiunea alternatorului/curelei ventilatorului (consultați manualul de utilizare al motorului pentru instrucțiuni).
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei.(Service mai frecvent în condiții cu praf extrem sau mult nisip.)
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți recipientul filtrului de combustibil și filtrul în linie.
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți cureaua alternatorului/ventilatorului (consultați manualul de utilizare al motorului pentru instrucțiuni).
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Anual
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului (doar centru de service autorizat).
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Retușați vopseaua sărită.
 • La fiecare 2 ani
 • Goliți și curățați rezervorul (rezervoarele) de combustibil – doar distribuitorul de service autorizat.
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Proceduri permanente

  Utilizarea elementelor de blocare cilindru

  Atenţie

  Brațele încărcătorului pot coborî în timp ce sunt ridicate și strivi persoanele aflate dedesubt.

  Instalați elementul (elementele) de blocare cilindru înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere cu brațele încărcătorului ridicate.

  Instalarea elementelor de blocare cilindru

  1. Demontați dispozitivul de atașare.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Îndepărtați cele 2 știfturi care fixează elementul de blocare a cilindrului la tijele de pe părțile laterale ale mașinii.

  5. Glisați elementul de blocare cilindru peste tija cilindrului de ridicare (Figura 31).

   g314197
  6. Repetați pașii 4 și 5 pentru cealaltă parte a mașinii.

  7. Coborâți ușor brațele încărcătorului până ce elementele de blocare cilindru intră în contact cu corpul cilindrului și capetele tijelor.

  Îndepărtarea și depozitarea elementelor de blocare cilindru

  Important: Îndepărtați elementele de blocare cilindru de pe tije și fixați-le complet în poziția de depozitare înainte de a utiliza mașina.

  1. Porniți motorul.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Îndepărtați știfturile care fixează elementele de blocare cilindru.

  5. Așezați elementele de blocare a cilindrului pe tijele de pe părțile laterale ale mașinii și securizați-le cu știfturi.

  6. Coborâți brațele încărcătorului.

  Accesarea componentelor interne

  Atenţie

  Prin deschiderea sau îndepărtarea capacelor, capotelor și sitelor în timp ce motorul se află în funcțiune puteți intra în contact cu piesele mobile și vă puteți accidenta grav.

  Înainte de a deschide orice capace, capote și site, opriți motorul, scoateți cheia din contact și lăsați motorul se răcească.

  Deschiderea capotei

  1. Slăbiți șurubul de blocare a capotei (Figura 32)

   g031215
  2. Rotiți clichetul capotei în sensul acelor de ceasornic (Figura 32).

  3. Ridicați de mânere și deschideți capota (Figura 32).

  4. Fixați tija de sprijin.

  Închiderea capotei

  1. Ridicați clapeta care fixează tija de sprijin (Figura 33)

   g031216
  2. Coborâți capota și fixați-o apăsând în jos pe partea din față a capotei până când aceasta se blochează în poziție.

  3. Strângeți șurubul de blocare a capotei pentru a fixa clichetul (Figura 32).

  Deschiderea capacului de acces din spate

  1. Scoateți elementul de fixare (Figura 34).

   g031217
  2. Ridicați capacul de acces din spate pentru a avea acces la componentele interne (Figura 34).

  3. Coborâți capacul de acces din spate și instalați elementul de fixare pentru a închide capacul.

  Îndepărtarea scuturilor laterale de protecție

  1. Deschideți capota și fixați tija de sprijin a capotei.

  2. Glisați scuturile laterale de protecție (Figura 35) în sus și în afara fantelor din scutul frontal și cadru.

   g030720

  Îndepărtarea scutului frontal

  1. Deschideți capota și fixați tija de sprijin a capotei.

  2. Slăbiți cele 2 șuruburi din partea superioară și cele 2 șuruburi frontale.

   g247902
  3. Îndepărtați scutul.

  Îndepărtarea capacului frontal

  1. Îndepărtați cele 2 șuruburi din partea superioară (⅜ x 1 inch), cele 2 șaibe și cele 2 șuruburi inferioare (5/16 x ⅝ inch) din capacul frontal.

  2. Îndepărtați capacul frontal.

  g256988

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Tip lubrifiant: lubrifiant universal.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting (Figura 38, Figura 39, și Figura 40).

   Note: ridicați brațele încărcătorului înainte de a lubrifia fitingurile din Figura 40.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți (aproximativ 3 pompări).

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați setările regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de componentele rotative, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • La intervale de 25 de ore
 • Scoateți capacul filtrului de aer, curățați resturile și verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • Service-ul capacului și corpului filtrului de aer

  Important: Înlocuiți filtrul de aer doar când indicatorul de service este roșu (Figura 41). Înlocuirea filtrului de aer înainte de a fi necesar mărește doar posibilitatea de pătrundere a murdăriei în motor atunci când scoateți filtrul.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzut) și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota și fixați tija de sprijin (dacă este cazul).

  4. Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Verificați întregul sistem de admisie pentru a descoperi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme de furtun slăbite.

   Înlocuiți sau reparați orice componente deteriorate.

  5. Eliberați elementele de fixare ale filtrului de aer și îndepărtați capacul filtrului de aer (Figura 41).

   Important: Nu îndepărtați filtrul de aer.

   g031236
  6. Strângeți părțile laterale ale capacului anti-praf pentru a-l deschide și eliminați praful.

  7. Curățați interiorul capacului filtrului de aer cu aer comprimat sub 205 kPa.

   Important: Nu utilizați aer comprimat pe corpul filtrului de aer.

  8. Verificați indicatorul de service.

   • Dacă indicatorul de service este stins, instalați capacul filtrului de aer cu capacul de praf orientat în jos și fixați elementele de blocare (Figura 41).

   • Dacă indicatorul de service este roșu, înlocuiți filtrul de aer așa cum este descris în Înlocuirea filtrului.

  Înlocuirea filtrului

  Important: Pentru a preveni deteriorarea motorului, utilizați întotdeauna motorul cu filtrul de aer și capacul montate.

  1. Glisați ușor filtrul din corpul filtrului de aer (Figura 41).

   Note: Evitați lovirea filtrului în partea laterală a corpului.

   Important: Nu încercați să curățați filtrul.

  2. Verificați noul filtru pentru rupturi, peliculă uleioasă sau deteriorare a garniturii de cauciuc. Priviți în filtru în timp ce proiectați o lumină puternică pe exteriorul filtrului; găurile din filtru apar ca pete luminoase.

   În cazul în care filtrul este deteriorat, nu-l utilizați.

  3. Instalați cu grijă filtrul (Figura 41).

   Note: Asigurați-vă că filtrul este amplasat perfect apăsând pe marginea exterioară a acestuia în timp ce îl montați.

   Important: Nu apăsați pe zona moale din interiorul filtrului.

  4. Instalați capacul filtrului de aer cu capacul de praf orientat în jos și fixați elementele de blocare (Figura 41).

  5. Închideți capota.

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Schimbați uleiul de motor.(Service mai frecvent în condiții cu praf extrem sau mult nisip.)
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul de ulei.(Service mai frecvent în condiții cu praf extrem sau mult nisip.)
 • Specificații – ulei de motor

  Tip ulei: ulei de motor diesel detergent (service API CH-4 sau superior)

  Capacitate carter: cu filtru 5,7 l

  Vâscozitate: consultați tabelul de mai jos.

  g238048

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Deschideți capota și fixați tija de sprijin.

  4. Curățați zona din jurul jojei de ulei și capacului de umplere cu ulei (Figura 43).

   g029940
  5. Verificați nivelul de ulei și adăugați ulei dacă este necesar (Figura 44).

   Important: Nu umpleți excesiv carterul cu ulei; dacă nivelul de ulei din carter este prea scăzut sau prea ridicat și rulați motorul, este posibil să-l defectați.

   g029301

  Schimbarea uleiului de motor

  1. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze 5 minute.

   Note: Acest lucru încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană.

  3. Ridicați brațele încărcătorului și fixați cu elemente de blocare a cilindrului; consultați Utilizarea elementelor de blocare cilindru.

  4. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

  5. Scurgeți uleiul sub platformă (Figura 45).

   Avertisment

   Componentele sunt fierbinți dacă mașina a funcționat. Atingerea componentelor fierbinți poate provoca arsuri.

   Aveți grijă să evitați atingerea componentelor fierbinți în timp ce schimbați uleiul și/sau filtrul.

   g031212g029385
  6. Îndepărtați capacul de umplere cu ulei și turnați încet aproximativ 80% din cantitatea specificată de ulei prin capacul supapei.

  7. Verificați nivelul de ulei.

  8. Adăugați încet ulei suplimentar pentru ca nivelul să ajungă la orificiul superior de pe jojă.

  9. Remontați capacul rezervorului.

  Înlocuirea filtrului de ulei

  1. Ridicați brațele încărcătorului și fixați cu elemente de blocare a cilindrului; consultați Utilizarea elementelor de blocare cilindru.

  2. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați capacul frontal; consultați Îndepărtarea capacului frontal.

  4. Scurgeți uleiul din motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  5. Puneți o tavă de adâncime mică sau o lavetă sub filtru pentru a colecta uleiul.

  6. Înlocuiți filtrul de ulei (Figura 46).

   g029749
  7. Îndepărtați capacul de umplere cu ulei și turnați încet aproximativ 80% din cantitatea specificată de ulei prin capacul supapei.

  8. Verificați nivelul de ulei.

  9. Adăugați încet ulei suplimentar pentru ca nivelul să ajungă la orificiul superior de pe jojă.

  10. Remontați capacul rezervorului.

  11. Montați capacul frontal; consultați Îndepărtarea capacului frontal.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră şi celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Golirea filtrului de combustibil/separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Scurgeți apa și alți contaminanți din separatorul de apă al filtrului de combustibil.
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capacul de acces din spate; consultați Deschiderea capacului de acces din spate.

  4. Localizați filtrul de combustibil de pe partea din spate a motorului (Figura 47) și puneți un recipient curat sub acesta.

   g029408
  5. Slăbiți supapa de scurgere de pe partea inferioară a recipientului filtrului și lăsați apa să se scurgă.

  6. Când ați încheiat, strângeți robinetul de evacuare.

  7. Închideți capacul de acces din spate și fixați-l cu elementul de fixare.

  Înlocuirea recipientului filtrului de combustibil și a filtrului în linie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți recipientul filtrului de combustibil și filtrul în linie.
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capacul de acces din spate; consultați Deschiderea capacului de acces din spate.

  4. Localizați filtrele de combustibil pe partea dreaptă a motorului (Figura 47) și puneți un recipient curat sub acesta.

  5. Curățați zona de montare a recipientului filtrului (Figura 47).

  6. Scoateți recipientul filtrului și curățați suprafața de montare (Figura 47).

  7. Ungeți garnitura de pe recipientul noului filtru cu ulei curat.

  8. Umpleți recipientul cu combustibil.

  9. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură (Figura 47).

  10. Localizați filtrul în linie în stânga recipientului filtrului de combustibil (Figura 47) și observați direcția de curgere indicată de săgeată pe partea laterală a filtrului în linie.

  11. Deschideți clemele de la fiecare capăt al filtrului în linie și glisați furtunurile de pe acesta (Figura 47). Eliminați filtrul.

  12. Glisați furtunurile peste capătul unui filtru nou (Figura 47), asigurându-vă că săgeata de pe filtru este orientată către motor sau pompa electrică de combustibil.

  13. Fixați furtunurile la filtru cu clemele de furtun.

  14. Închideți capacul de acces din spate și fixați-l cu elementele de fixare.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite. Strângeți toate conexiunile slăbite și contactați distribuitorul de service autorizat pentru asistență în repararea conductelor de combustibil deteriorate.

  Purjarea sistemului de combustibil

  Trebuie să purjați sistemul de combustibil înainte de a porni motorul în cazul oricăreia dintre următoarele situații:

  • Pornirea inițială a unei noi mașini

  • Motorul a încetat să funcționeze din cauza lipsei de combustibil.

  • A fost efectuată întreținerea pentru componentele sistemului de alimentare cu combustibil (de exemplu, filtru înlocuit).

  1. Rotiți cheia în poziția FUNCȚIONARE.

  2. Lăsați pompa de combustibil să funcționeze timp de 2 minute înainte de a porni mașina.

  Golirea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La fiecare 2 ani
 • Goliți și curățați rezervorul (rezervoarele) de combustibil – doar distribuitorul de service autorizat.
 • Solicitați unui dealer de service autorizat golirea și curățarea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de orice reparație; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  • Acidul bateriei este otrăvitor și poate provoca arsuri. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Protejați-vă fața, ochii și îmbrăcămintea atunci când lucrați cu o baterie.

  • Gazele din baterie pot exploda. Țineți țigările și sursele de scântei și flăcări deschise departe de baterie.

  Lucrări de service pentru baterie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificați starea bateriei.
 • Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei

  Atenţie

  Contactul cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

  Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota, fixați tija de sprijin și îndepărtați scutul din partea stângă.

  4. Deplasați comutatorul pentru deconectarea bateriei în poziția PORNIT sau OPRIT pentru a efectua următoarele:

   • Pentru a alimenta electric mașina, rotiți comutatorul de deconectare a bateriei în sensul acelor de ceasornic în poziția PORNIT (Figura 48).

   • Pentru a deconecta mașina de la alimentarea electrică, rotiți comutatorul de deconectare a bateriei în sens invers acelor de ceasornic în poziția OPRIT (Figura 48).

   g033901

  Demontarea bateriei

  Atenţie

  Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele mașinii, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale mașinii.

  • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale mașinii.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați bateria în modul indicat în Figura 49.

  g204573

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este extrem de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

  1. Demontați bateria de la mașină; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de 4 - 8 ore la 3 - 4 A (Figura 50). Nu supraîncărcați bateria.

   g003792
  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei (Figura 50).

  Curățarea bateriei

  Note: Păstrați bornele și întreaga carcasă a bateriei curate, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzut) și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Demontați bateria de la mașină; Demontarea bateriei.

  4. Spălați întreaga carcasă cu o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

  5. Clătiți bateria cu apă curată.

  6. Acoperiți clemele bateriei și conectorii cablurilor cu lubrifiant Grafo 112X (nr. Piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

  7. Montați bateria; consultați Montarea bateriei.

  Montarea bateriei

  Montați bateria în modul indicat în Figura 51.

  g204572

  Lucrări de service pentru o baterie de schimb

  Bateria originală nu necesită întreținere sau service. Pentru service-ul unei baterii de schimb, consultați instrucțiunile producătorului bateriei.

  Pornirea motorului de la o sursă externă

  Atenţie

  Contactul cu suprafețele fierbinți poate provoca vătămări corporale.

  Țineți mâinile, picioarele, fața, îmbrăcămintea și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Atenţie

  Încărcarea bateriei de la o sursă externă poate produce gaze explozibile.

  Nu fumați în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  1. Deschideți capota, fixați tija de sprijin și îndepărtați scutul din partea stângă.

  2. Îndepărtați capacul de pe tija de pornire de la o sursă externă (Figura 52).

   g033902
  3. Conectați un capăt al cablului jumper pozitiv (+) la tija de pornire de la o sursă externă (Figura 52).

  4. Conectați celălalt capăt al cablului jumper pozitiv (+) la borna pozitivă a bateriei de la cealaltă mașină.

  5. Conectați un capăt al cablului jumper negativ (–) la borna negativă a bateriei de la cealaltă mașină.

  6. Conectați celălalt capăt al cablului jumper negativ (–) la un punct de legare la masă, cum ar fi un șurub nevopsit sau o componentă a șasiului.

  7. Porniți motorul celeilalte mașini. Lăsați să funcționeze câteva minute, apoi porniți motorul mașinii dumneavoastră.

  8. Scoateți cablurile în ordinea inversă conectării.

  9. Instalați capacul pe tija de pornire de la o sursă externă.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit. Figura 53 ilustrează blocul de siguranțe și identifică pozițiile siguranțelor.

  g029409

  Note: Dacă mașina nu pornește, siguranța circuitul principal sau a panoului de control/releului ar putea fi arsă.

  De asemenea, există o siguranță fuzibilă (50 A) situată pe partea dreaptă a mașinii. Ridicați brațele încărcătorului, instalați elementul de blocare a cilindrului și îndepărtați capacul de acces din dreapta. Siguranța fuzibilă este situată chiar în interiorul cadrului.

  g205353

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Lucrări de service pentru șenile

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați șenilele.
 • Verificați șenilele pentru uzură excesivăși tensionare corespunzătoare.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Curățarea șenilelor

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  2. Cu cupa instalată și îndreptată în jos, coborâți-o în pământ, astfel încât partea din față a unității de tracțiune să se ridice de pe sol cu câțiva centimetri (inci).

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Folosind un furtun de apă sau un aparat de spălat cu presiune, îndepărtați murdăria de pe fiecare sistem de șenile.

  Important: Asigurați-vă că utilizați apă de înaltă presiune pentru a spăla doar zona șenilei. Nu folosiți un aparat de spălat cu înaltă presiune pentru a curăța restul unității de tracțiune. Nu folosiți apă la presiune ridicată între pinionul de antrenare și unitatea de tracțiune, deoarece puteți deteriora garniturile motorului. Spălarea la presiune înaltă poate deteriora sistemul electric și supapele hidraulice sau poate epuiza grăsimea.

  Important: Asigurați-vă că ați curățat complet roțile de drum, roata din față și pinionul de antrenare (Figura 55). Roțile de rulare trebuie să se poată roti liber atunci când sunt curate.

  g029756

  Reglarea tensiunii șenilei

  Mașini cu șenile înguste

  Ridicați/sprijiniți o latură a mașinii și, folosind greutatea șenilei, verificați dacă distanța dintre partea inferioară a buzei roții de rulare și șenilă este de 13 mm, așa cum se arată în Figura 56. În caz contrar, reglați tensionarea șenilei utilizând următoarea procedură.

  g257979
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Ridicați latura mașinii pe care o reglați astfel încât șenila să fie ridicată de la sol.

  4. Scoateți șurubul de blocare, distanțierul și piulița (Figura 57).

   g257903
  5. Folosind o cheie cu clichet de ½ inch, rotiți șurubul de tensionare până când deflexia șenilei este de 13 mm, așa cum se arată în Figura 56.

   Note: Rotirea șurubului în sens invers al acelor de ceasornic strânge șenila; rotirea șurubului în sensul acelor de ceasornic slăbește șenila.

  6. Aliniați cea mai apropiată crestătură din șurubul de tensionare la orificiul șurubului de blocare și fixați șurubul cu șurubul și piulița de blocare (Figura 57).

  7. Repetați procedura pentru cealaltă șenilă.

  8. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  9. Verificați dacă deflexia șenilei este de 13 mm, așa cum se arată în Figura 56. Ajustați dacă este necesar.

  Mașini cu șenile late

  Verificați dacă blocul de tensionare este aliniat cu ghidajul verde de pe autocolant sau dacă blocul se află la 1,3 m față de partea din spate a fantei tubului de tensionare (Figura 58).

  g203962
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Scoateți șurubul de blocare, distanțierul și piulița (Figura 59).

   g029758
  4. Folosind o cheie cu clichet de ½ inch, rotiți șurubul de tensionare până când blocul de tensionare se aliniază cu ghidajul verde de pe autocolant sau se află la 1,3 m față de partea din spate a fantei tubului de tensionare (Figura 58).

   Note: Rotirea șurubului în sens invers al acelor de ceasornic strânge șenila; rotirea șurubului în sensul acelor de ceasornic slăbește șenila.

  5. Aliniați cea mai apropiată crestătură din șurubul de tensionare la orificiul șurubului de blocare și fixați șurubul cu șurubul și piulița de blocare (Figura 59).

  6. Repetați procedura pentru cealaltă șenilă.

  7. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  8. Verificați dacă blocul de tensionare se aliniază cu ghidajul verde de pe autocolant sau dacă se află la 1,3 m față de partea din spate a tubului de tensionare pentru ambele șenile (Figura 58). Ajustați dacă este necesar.

  Înlocuirea șenilelor

  Mașini cu șenile cu lățime îngustă

  Înlocuiți șenilele când sunt foarte uzate.

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană, asigurându-vă că numai o jumătate de pinion este cuplată cu șenila (Figura 60).

   g259714
  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Coborâți brațele încărcătorului astfel încât să se afle la aproximativ 20-25 cm deasupra cadrului.

  5. Opriți motorul și scoateți cheia.

  6. Ridicați partea mașinii cu șenila pe care o înlocuiți. Sprijiniți mașina utilizând cricuri.

   Note: Folosiți cricuri corespunzătoare pentru mașina dumneavoastră.

   Atenţie

   Cricurile mecanice sau hidraulice pot să nu susțină mașina și să cauzeze vătămări corporale grave.

   Folosiți suporturi tip capră pentru susținerea mașinii.

  7. Scoateți șurubul de blocare, distanțierul și piulița (Figura 57).

  8. Folosind un clichet de antrenare de ½ inch, eliberați tensiunea de antrenare rotind șurubul de tensionare în sensul acelor de ceasornic (Figura 57 și Figura 61).

   g258146
  9. Îndepărtați cele 3 șuruburi care fixează jumătatea de pinion care nu este cuplată cu șenila (Figura 61).

   g257925
  10. Porniți mașina și eliberați frâna de parcare.

  11. Deplasați maneta de tracțiune în față până când cealaltă jumătate a pinionului de antrenare se decuplează de șenilă(Figura 63).

   g259736
  12. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

  13. Îndepărtați șenila de pe cadru, butucul de antrenare, apoi roata din față.

  14. Amplasați șenila nouă în jurul roții din față, apoi amplasați șenila în jurul butucului de antrenare de pe partea fără pinion (Figura 61).

  15. Împingeți șenila sub și între roțile de rulare și amplasați-o în jurul cadrului (Figura 61).

  16. Porniți motorul și eliberați frâna de parcare.

  17. Deplasați maneta de tracțiune în față până când jumătatea pinionului de antrenare se cuplează la șenilă (Figura 64).

   g259737
  18. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

  19. Aplicați un agent de blocare a filetului pe șuruburile jumătății pinionului de antrenare pe care ați îndepărtat-o și montați jumătatea pinionului (Figura 62). Strângeți șuruburile la un cuplu de 95-115 N·m.

  20. Folosind o cheie cu clichet de ½ inch, rotiți șurubul de tensionare în sens invers al acelor de ceasornic până când deflexia șenilei este de 12,7 mm, așa cum se arată în Figura 56.

  21. Aliniați cea mai apropiată crestătură din șurubul de tensionare la orificiul șurubului de blocare și fixați șurubul cu șurubul, distanțierul și piulița de blocare.

  22. Coborâți mașina pe sol.

  23. Repetați procedura pentru a înlocui cealaltă șenilă.

  24. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  25. Verificați dacă deflexia șenilei este de 12,7 mm, așa cum se arată în Figura 56.

  Mașini cu șenile late

  Înlocuiți șenilele când sunt foarte uzate.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Ridicați/sprijiniți partea laterală a unității la care trebuie să lucrați, astfel încât șenila să fie la 7,6 - 10 cm de sol.

  4. Scoateți șurubul de blocare și piulița (Figura 59).

  5. Folosind un clichet de antrenare de ½ inch, eliberați tensiunea de antrenare rotind șurubul de tensionare în sensul acelor de ceasornic (Figura 59 și Figura 65).

   g029759
  6. Slăbiți șurubul din spate, aproape de roata de ghidaj (Figura 65).

  7. Scoateți piulița care fixează roata din față exterioară și scoateți roata (Figura 66).

   g217640
  8. Scoateți șenila (Figura 66).

  9. Scoateți cele 2 șaibe mari din roțile exterioare, 1 pe fiecare parte a fiecărei roți (Figura 66).

  10. Curățați grăsimea veche și murdăria din zona în care au fost instalate șaibe și rulmenții din interiorul roților, apoi umpleți această zonă de fiecare parte a fiecărei roți cu unsoare.

  11. Instalați șaibele mari pe roți peste unsoare.

  12. Instalați noua șenilă (Figura 66).

   Note: Asigurați-vă că proeminențele din șenilă se potrivesc între distanțierele din mijlocul pinionului de antrenare.

  13. Montați roata din față exterioară și fixați-o cu piulița scoasă anterior (Figura 66).

  14. Strângeți piulița la un cuplu de 407 N·m.

  15. Rotiți șurubul de tensionare în sens invers al acelor de ceasornic până când șurubul de tensionare ajunge la capăt (Figura 67).

   g203963
  16. Aliniați cea mai apropiată crestătură din șurubul de tensionare la orificiul șurubului de blocare și fixați șurubul cu șurubul și piulița de blocare.

  17. Strângeți șurubul spate la un cuplu de 108-122 N·m.

  18. Coborâți mașina pe sol.

  19. Repetați procedura pentru a înlocui cealaltă șenilă.

  20. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  21. Verificați dacă blocul de tensiune ajunge la capăt.

   Note: Tensiunea șenilelor se slăbește după un număr de utilizări.

  22. Reglați tensiunea șenilelor astfel încât blocul de tensionare să se alinieze cu ghidajul verde pe de autocolant sau să se afle la 1,3 m față de partea din spate a fantei tubului de tensionare; consultați Reglarea tensiunii șenilei.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranță privind sistemul de răcire

  • Înghițirea lichidului de răcire a motorului poate cauza otrăvirea; nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte, sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Folosiți o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți-l încet, pentru a permite aburului să iasă.

  Service-ul sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați sita, răcitorul de ulei și partea din față a radiatorului (mai des în condiții murdare sau cu praf).
 • Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Anual
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului (doar centru de service autorizat).
 • Curățarea sitei radiatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați și curățați sita radiatorului
 • Îndepărtați orice acumulare de iarbă, murdărie sau alte reziduuri din sita radiatorului folosind aer comprimat.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor

  Sistemul de răcire este umplut cu o soluție 50/50 de apă și antigel permanent cu etilenglicol.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, coborâți brațele încărcătorului, cuplați frâna de parcare și opriți motorul.

  2. Scoateți cheia din comutatorul cu cheie și lăsați motorul să se răcească.

  3. Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune (Figura 68).

   Nivelul lichidului de răcire trebuie să se situeze între marcajele de pe lateralul rezervorului.

   g029314
  4. Dacă nivelul de lichid de răcire este scăzut, scoateți capacul rezervorului de expansiune și adăugați un amestec 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol.

   Important: Nu umpleţi excesiv rezervorul de expansiune.

  5. Montați capacul de la rezervorul de expansiune.

  Schimbarea lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • Solicitați unui distribuitor de service autorizat să schimbe anual lichidul de răcire a motorului.

  Dacă trebuie să adăugați lichid de răcire a motorului, consultați Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor.

  Întreţinerea frânei

  Testarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Testați frâna de parcare.
  1. Cuplați frâna de parcare; consultați Manetă frână de parcare.

  2. Porniți motorul.

  3. Încercați să deplasați ușor mașina înainte sau înapoi.

  4. Dacă mașina se deplasează, contactați un centru de service autorizat pentru Service.

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea comenzilor

  Comenzile sunt reglate în fabrică înainte de expedierea mașinii. Cu toate acestea, după multe ore de utilizare, poate fi necesar să reglați alinierea comenzii tracțiunii, poziția NEUTRă a comenzii tracțiunii și ghidarea comenzii tracțiunii în poziția complet înainte.

  Contactați centrul de service autorizat pentru a regla comenzile mașinii dumneavoastră.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Depresurizarea sistemului hidraulic

  Pentru a depresuriza sistemul hidraulic în timp ce motorul este pornit, decuplați circuitul hidraulic auxiliar și coborâți complet brațele încărcătorului.

  Pentru a reduce presiunea în timp ce motorul este oprit, deplasați maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar între pozițiile de debit înainte și înapoi pentru a elibera presiunea hidraulică auxiliară și comutați brațul de încărcător/maneta de înclinare a dispozitivului de atașare între pozițiile înainte pentru a coborî brațele încărcătorului (Figura 69).

  g281706

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • La fiecare 2 ani
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Capacitate rezervor de ulei hidraulic: 37,9 L

  Tip ulei hidraulic:Lichid de transmisie/hidraulic Toro Premium pentru tractor (pentru mai multe informații, adresați-vă unui centru de service autorizat)

  Dacă lichidul Toro de mai sus nu este disponibil, puteți utiliza alt ulei hidraulic universal pentru tractor (UTHF), dar trebuie să fie doar un produs convențional, pe bază de petrol. Specificațiile trebuie să se încadreze în intervalul menționat pentru toate proprietățile produsului de mai jos, iar uleiul trebuie să respecte standarde industriale specificate. Adresați-vă furnizorului dumneavoastră de ulei hidraulic pentru a stabili dacă acesta din urmă îndeplinește aceste specificații.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; așadar, utilizați doar produse de la producători consacrați care garantează pentru recomandările furnizate.

  Proprietăți produs
  Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 55 – 62
  cSt la 100 °C: 9,1 – 9,8
  Indice de vâscozitate, ASTM D2270De la 140 la 152
  Punct de curgere, ASTM D97De la –37 °C la –43 °C
  Standarde industriale
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 și Volvo WB-101/BM

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un dealer autorizat.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Important: Utilizați întotdeauna uleiul hidraulic corect. Uleiurile nerecomandate vor deteriora sistemul hidraulic. Consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  3. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  4. Opriți motorul și scoateți cheia.

  5. Deschideți capota și fixați tija de sprijin.

  6. Îndepărtați scutul din partea dreaptă.

  7. Curățați zona din jurul bușonului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 70).

   g029748
  8. Îndepărtați capacul bușonului rezervorului de ulei hidraulic și verificați nivelul uleiului pe jojă (Figura 71).

   Note: Nivelul de ulei trebuie să se afle între cele 2 caneluri de pe joja de ulei în timp ce brațele sunt coborâte sau la canelura din partea de jos în timp ce brațele sunt ridicate.

   g029729
  9. Dacă nivelul este scăzut, completați-l până la nivelul adecvat.

  10. Puneți la loc capacul bușonului.

  11. Montați scutul lateral.

  12. Închideți capota.

  13. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • La intervale de 200 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Important: Nu înlocuiți un filtru de ulei auto; în caz contrar, sistemul hidraulic poate fi grav avariat.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota și fixați tija de sprijin.

  4. Așezați o tavă de golire sub filtru și înlocuiți filtrul (Figura 72).

   g205342
  5. Curățați uleiul scurs, dacă este cazul.

  6. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

  7. Opriţi motorul şi verificați dacă există scurgeri.

  8. Verificați nivelul lichidului din rezervorul hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic și adăugați lichid pentru a ridica nivelul până la marcajul de pe jojă.

   Important: Nu umpleți excesiv rezervorul.

  9. Închideți capota.

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană.

  2. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  3. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  4. Deschideți capota și fixați tija de sprijin a capotei.

  5. Îndepărtați scutul din partea dreaptă; consultați Îndepărtarea scuturilor laterale de protecție.

  6. Îndepărtați capacul rezervorului hidraulic și joja (Figura 73).

   g029729
  7. Amplasați o tavă mare de scurgere, capabilă să rețină 57 l sub bușonul de golire din partea din față a mașinii (Figura 74).

   g031213
  8. Scoateți bușonul de golire și lăsați uleiul să se scurgă în tavă (Figura 74).

  9. Când uleiul nu se mai scurge, montați și strângeți bușonul de golire.

   Note: Eliminaţi uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

  10. Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  11. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze câteva minute.

  12. Opriți motorul și scoateți cheia.

  13. Verificați nivelul lichidului hidraulic și adăugați lichid pentru a umple rezervorul dacă este necesar; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  14. Închideți capota.

  Curăţare

  Îndepărtarea reziduurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Important: Operarea motorului cu sitele blocate și/sau mantalele de răcire îndepărtate va duce la defectarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Deschideți capota și fixați tija de sprijin.

  4. Îndepărtați orice reziduuri de pe sitele frontale și laterale.

  5. Ștergeți reziduurile de pe filtrul de aer.

  6. Îndepărtați orice reziduuri de pe motor și din nervurile răcitorului de ulei cu o perie sau o suflantă.

   Important: Operarea motorului cu sitele blocate și/sau mantalele de răcire îndepărtate va duce la defectarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  7. Îndepărtați orice reziduuri din orificiul capotei, toba de eșapament, scuturile termice și sita radiatorului (dacă este cazul).

  8. Închideți capota.

  Spălarea mașinii

  Pentru spălarea mașinii utilizând un aparat cu presiune:

  • Purtați echipament personal de protecție adecvat pentru aparatul de spălat cu presiune.

  • Lăsați toate protecțiile montate pe mașină.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre componentele electronice.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre marginile autocolantelor.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre exteriorul mașinii. Nu îndreptați jetul de apă direct înspre orificiile mașinii.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre părțile murdare ale mașinii.

  • Utilizați o duză cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sau mai mare. Duzele cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sunt de obicei albe.

  • Țineți vârful aparatului de spălat cu presiune la cel puțin 61 cm distanță de suprafața spălată.

  • Utilizați doar aparate de spălat cu o presiune sub 137,9 bar și un debit sub 7,6 litri pe minut.

  • Înlocuiţi autocolantele deteriorate sau exfoliate.

  • Lubrifiați toate punctele de lubrifiere după spălare; consultați Lubrifierea mașinii.

  Curățarea șasiului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați dacă există acumulări de murdărie în șasiu.
 • În timp, șasiul de sub motor colectează murdăria și reziduurile, fiind necesară îndepărtarea acestora. Folosind o lanternă, deschideți capota și inspectați regulat zona de sub motor. Când stratul de reziduuri are o grosime de 2,5 – 5 cm, curățați șasiul.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Ridicați partea din față a mașinii astfel încât mașina să fie înclinată în spate.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Îndepărtați cele 2 șuruburi care fixează placa inferioară și îndepărtați placa inferioară (Figura 75).

   g031235
  5. Îndepărtați scutul frontal; consultați Îndepărtarea scutului frontal.

  6. Pulverizați apă pe șasiu pentru a curăța murdăria și reziduurile.

   Note: Apa se va scurge în spatele mașinii.

   Important: Nu pulverizați apă în motor.

  7. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  8. Montați placa inferioară (Figura 75).

  9. Montați scutul frontal.

  10. Coborâți mașina.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări.

  Depozitare

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați murdăria și straturile depuse de la nivelul întregii mașini.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu spălați mașina cu presiune. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  6. Schimbați uleiul de motor; consultați Schimbarea uleiului de motor.

  7. Încărcați bateria; consultați Încărcarea bateriei.

  8. Verificați şi reglați tensionarea șenilelor; consultați Reglarea tensiunii șenilei.

  9. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piese uzate, deteriorate sau lipsă.

  10. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol cu vopsea furnizată de un centru de service autorizat.

  11. Depozitați mașina într-un spațiu de depozitare sau garaj uscat și curat. Scoateți cheia din contact și păstrați-o într-un loc sigur.

  12. Deconectați bateria; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

  13. Acoperiți mașina pentru a o proteja și a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Demarorul nu pornește.
  1. Conexiunile electrice sunt corodate sau slăbite.
  2. O siguranță este arsă sau slăbită.
  3. Bateria este descărcată.
  4. Releul sau comutatorul este deteriorat.
  5. Un demaror sau un solenoid al demarorului este defect.
  6. Componentele interne ale motorului s-au blocat.
  7. Blocarea de siguranță este activată.
  1. Verificați conexiunile electrice pentru un contact bun.
  2. Corectați sau înlocuiți siguranța.
  3. Încărcați bateria sau înlocuiți-o.
  4. Contactați centrul de service autorizat.
  5. Contactați centrul de service autorizat.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Verificați setarea neutră de pe maneta de tracțiune și maneta auxiliară.
  Motorul se rotește dar nu pornește.
  1. Procedura de pornire este incorectă.
  2. Rezervorul de combustibil este gol.
  3. Ventilul de închidere combustibil este închis.
  4. În sistemul de alimentare cu combustibil se află murdărie, apă, combustibil învechit sau combustibil incorect.
  5. Conducta de combustibil este colmatată.
  6. Există aer în combustibil.
  7. Bujiile incandescente nu funcționează.
  8. Viteza de pornire este lentă.
  9. Filtrele de aer sunt murdare.
  10. Filtrul de combustibil este colmatat.
  11. O calitate de combustibil necorespunzătoare pentru vreme rece se află în mașină.
  12. Compresia este scăzută.
  13. Duzele de injecție sunt deteriorate.
  14. Sincronizarea pompei de injecție este incorect.
  15. Pompa de injecție este deteriorată.
  16. Solenoidul ETR este deteriorat.
  1. Consultați Pornirea motorului.
  2. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt.
  3. Deschideţi ventilul de închidere combustibil.
  4. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  5. Curățați sau înlocuiți linia de alimentare cu combustibil.
  6. Aerisiți duzele și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  7. Verificați siguranța, bujiile incandescente și cablajul.
  8. Verificați bateria, vâscozitatea uleiului și motorul de pornire (contactați distribuitorul de service autorizat).
  9. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  10. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  11. Goliți sistemul de combustibil și înlocuiți filtrul de combustibil. Adăugați combustibil proaspăt de calitate adecvată pentru condițiile de temperatură ambientală. Poate fi necesar să încălziți întreaga unitate de tracțiune.
  12. Contactați centrul de service autorizat.
  13. Contactați centrul de service autorizat.
  14. Contactați centrul de service autorizat.
  15. Contactați centrul de service autorizat.
  16. Contactați centrul de service autorizat.
  Motorul pornește dar nu continuă să funcționeze.
  1. Este blocat orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil.
  2. În sistemul de alimentare cu combustibil există murdărie sau apă.
  3. Filtrul de combustibil este colmatat.
  4. Există aer în combustibil.
  5. În mașină a fost folosit un combustibil nepotrivit pentru vreme rece.
  6. Ecranul parascântei este înfundat.
  7. Pompa de combustibil este deteriorată.
  1. Slăbiți capacul. Dacă motorul funcționează cu capacul slăbit, înlocuiți capacul.
  2. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  3. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  4. Aerisiți duzele și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  5. Goliți sistemul de combustibil și înlocuiți filtrul de combustibil. Adăugați combustibil proaspăt de calitate adecvată pentru condițiile de temperatură ambientală.
  6. Curățați sau înlocuiți ecranul parascântei.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  Motorul pornește, dar bate sau are rateuri.
  1. În sistemul de alimentare cu combustibil se află murdărie, apă, combustibil învechit sau combustibil incorect.
  2. Motorul se supraîncălzește.
  3. Există aer în combustibil.
  4. Duzele de injecție sunt deteriorate.
  5. Există compresie scăzută
  6. Sincronizarea pompei de injecție este incorect.
  7. Există o acumulare excesivă de carbon.
  8. Există uzură sau deteriorare internă.
  1. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  2. Consultați Motorul se supraîncălzește”.
  3. Aerisiți duzele și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  4. Contactați centrul de service autorizat.
  5. Contactați centrul de service autorizat.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  8. Contactați centrul de service autorizat.
  Motorul nu funcționează la ralanti.
  1. Este blocat orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil.
  2. În sistemul de alimentare cu combustibil se află murdărie, apă, combustibil învechit sau combustibil incorect.
  3. Filtrele de aer sunt murdare.
  4. Filtrul de combustibil este colmatat.
  5. Există aer în combustibil.
  6. Pompa de combustibil este deteriorată.
  7. Există compresie scăzută
  1. Slăbiți capacul. Dacă motorul funcționează cu capacul slăbit, înlocuiți capacul.
  2. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  3. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  4. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  5. Aerisiți duzele și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Este necesar mai mult lichid de răcire.
  2. Există un flux de aer limitat la radiator.
  3. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  4. Sarcina motorului este excesivă.
  5. În sistemul de alimentare cu combustibil există combustibil incorect.
  6. Termostatul este deteriorat.
  7. Cureaua ventilatorului este slăbit sau rupt.
  8. Sincronizarea injecției este incorectă.
  9. Pompa de lichid de răcire este deteriorată.
  10. Turația motorului este prea mică.
  1. Verificați și adăugați lichid de răcire.
  2. Inspectați și curățați sita radiatorului la fiecare utilizare
  3. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
  4. Reduceți sarcina; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
  5. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  8. Contactați centrul de service autorizat.
  9. Contactați centrul de service autorizat.
  10. Verificați turația de ralanti ridicat.
  Puterea motorului scade.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  3. Filtrele de aer sunt murdare.
  4. În sistemul de alimentare cu combustibil se află murdărie, apă, combustibil învechit sau combustibil incorect.
  5. Motorul se supraîncălzește.
  6. Ecranul parascântei este înfundat.
  7. Există aer în combustibil.
  8. Există compresie scăzută
  9. Este blocat orificiul de aerisire al rezervorului de combustibil.
  10. Sincronizarea pompei de injecție este incorect.
  11. Pompa de injecție este deteriorată.
  12. Turația de ralanti ridicat a motorului este prea mică.
  1. Reduceți sarcina; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
  2. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
  3. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  4. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  5. Consultați Motorul se supraîncălzește”.
  6. Curățați sau înlocuiți ecranul parascântei.
  7. Aerisiți duzele și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  8. Contactați centrul de service autorizat.
  9. Contactați centrul de service autorizat.
  10. Contactați centrul de service autorizat.
  11. Contactați centrul de service autorizat.
  12. Contactați centrul de service autorizat.
  Evacuarea produce fum negru excesiv.
  1. Sarcina motorului este excesivă.
  2. Filtrele de aer sunt murdare.
  3. În sistemul de alimentare cu combustibil există combustibil incorect.
  4. Sincronizarea pompei de injecție este incorect.
  5. Pompa de injecție este deteriorată.
  6. Duzele de injecție sunt deteriorate.
  1. Reduceți sarcina; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
  2. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  3. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  4. Contactați centrul de service autorizat.
  5. Contactați centrul de service autorizat.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  Evacuarea produce fum alb excesiv.
  1. Cheia a fost întoarsă în poziția Start înainte ca lumina bujiei incandescente să se stingă.
  2. Temperatura motorului este scăzută.
  3. Bujiile incandescente nu funcționează.
  4. Sincronizarea pompei de injecție este incorect.
  5. Duzele de injecție sunt deteriorate.
  6. Compresia este scăzută.
  1. Rotiți cheia în poziția Funcționare și lăsați lumina bujiilor incandescente să se stingă înainte de a porni motorul.
  2. Verificați termostatul.
  3. Verificați siguranța, bujiile incandescente și cablajul.
  4. Contactați centrul de service autorizat.
  5. Contactați centrul de service autorizat.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Circuitul hidraulic al manetei de tracțiune este dezactivat.
  2. Frâna de parcare este cuplată.
  3. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  4. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  5. Supapele de remorcare sunt deschise.
  6. Maneta supapei divizoare de debit este în poziția de ora 9.
  7. Un cuplor de antrenare a pompei de tracțiune este slăbit sau rupt.
  8. Pompa și/sau motorul roții sunt deteriorate.
  9. Supapa de reglare este deteriorată.
  10. Supapa de siguranță este deteriorată.
  1. Comutați comutatorul de activare a tracțiunii.
  2. Eliberați frâna de parcare.
  3. Adăugați ulei hidraulic în rezervor.
  4. Contactați centrul de service autorizat.
  5. Închideți supapele de remorcare.
  6. Mutați maneta în poziția de la ora 12 la ora 10.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  8. Contactați centrul de service autorizat.
  9. Contactați centrul de service autorizat.
  10. Contactați centrul de service autorizat.