Uvod

Ta stroj je kompaktni delovni stroj, zasnovan za različne delovne aktivnosti premikanja zemlje in materialov pri krajinskem oblikovanju ter gradbenih delih. Stroj je zasnovan za upravljanje raznovrstnih priključkov, od katerih je vsak zasnovan za posebno delo. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe izdelka. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g239557

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

V skladu s členoma 4442 ali 4443 Zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo, ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v členu 4442, če ni v ustreznem delujočem stanju, oziroma, če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi priročnik za uporabo motorja vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) in kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Splošna varnost

Nevarnost

Na delovnem območju so lahko podzemna vodovodna, električna ali komunalna napeljava. Če to napeljavo poškodujete, lahko pride do električnega udara ali eksplozije.

Na delovnem objektu oziroma območju označite podzemne napeljave in na teh mestih ne kopljite. Za pravilno označevanje se obrnite na ustrezni organ ali javno komunalno podjetje (v ZDA na primer pokličete številko 811, v Avstraliji pa številko 1100 nacionalne službe za označevanje podzemnih vodov).

Za preprečevanje hudih telesnih poškodb ali smrti vedno upoštevajte varnostna navodila.

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.

 • Ne premikajte tovora z rokami v dvignjenem položaju, vedno ga premikajte blizu tal.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Med upravljanjem stroja navzgor ali navzdol po pobočju mora biti težji del stroja usmerjen proti pobočju navzgor, obremenitev pa mora biti blizu tal. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je žlica prazna, je zadnji del stroja težji del. Če pa je žlica polna, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite.

 • Vsebino tega Priročnika za upravljanje morate prebrati in razumeti, preden prvič zaženete motor.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Upravljanja stroja ne smete nikoli dovoliti otrokom ali neusposobljenim osebam.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje gibljivih komponent in priključkov.

 • Stroja ne smete upravljati, če varovala ter druge varnostne in zaščitne naprave niso nameščene in ne delujejo.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaševanjem ustavite stroj, ugasnite motor in odstranite ključ.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal130-2836
decal130-7637
decal131-0709
decal131-0711
decal131-8026
decal132-9051
decal133-8062

Nalepka 136-5750 je samo za stroje s širokimi gosenicami.

decal136-5750
decal137-9030
decal138-0829
decal140-3619
decal145-0637
decal145-3762

Pregled izdelka

g314194g366357

Pred zagonom motorja in uporabo vlečne enote se seznanite z vsemi upravljalnimi elementi stroja (Diagram 4).

Nadzorna plošča

g337136

Stikalo na ključ

Stikalo na ključ, ki omogoča zagon in ugašanje motorja, ima 3 položaje: IZKLOP, KONTAKT in ZAGON. Glejte Zagon motorja.

Ročica plina

Ročico za nadzor hitrosti premaknite naprej, da povečate število vrtljajev motorja, in nazaj, da število vrtljajev zmanjšate.

Oporni drog

Pri vožnji vlečne enote lahko oporni drog uporabljate kot ročaj ali oprimek, s katerim si pomagate pri upravljanju ročice za nadzor vlečnega pogona in ročice za pomožno hidravlično opremo. Da bi zagotovili kar najbolj gladko in nadzorovano delovanje, med upravljanjem stroja dlani ne umikajte z opornega droga.

Stikalo za vklop sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih koles

Ročica za nadzor vlečnega pogona se ob zagonu stroja samodejno izklopi. Po zagonu stroja preklopite stikalo za vklop nadzora vlečnega pogona, da lahko uporabite sistem.

Ročica za nadzor vlečnega pogona

g259646
 • Za premik naprej premaknite ročico za nadzor vlečnega pogona naprej (Diagram 6).

  g259645
 • Za premik nazaj premaknite ročico za nadzor vlečnega pogona nazaj (Diagram 7).

  Important: Med vzvratno vožnjo glejte nazaj za ovire in držite roke na referenčnem drogu.

  g259647
 • Za zavijanje v desno obrnite ročico za nadzor vlečnega pogona v smeri urinega kazalca (Diagram 8).

  g259649
 • Za zavijanje v levo obrnite ročico za nadzor vlečnega pogona v nasprotni smeri urinega kazalca (Diagram 9).

  g259648
 • Za zaustavitev stroja spustite ročico za nadzor vlečnega pogona (Diagram 5).

Note: Bolj ko premaknete ročico za nadzor vlečnega pogona v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer.

Vzvod za roko nakladalnika/nagib priključka

 • Če želite priključek nagniti naprej, ročico počasi premaknite v desno (Diagram 10).

 • Če želite priključek nagniti nazaj, ročico počasi premaknite v levo (Diagram 10).

 • Če želite spustiti roki nakladalnika, ročico počasi premaknite naprej (Diagram 10).

 • Če želite dvigniti roki nakladalnika, ročico počasi premaknite nazaj (Diagram 10).

 • Če želite roki nakladalnika spustiti v zaskočni položaj (lebdenje), potisnite ročico do konca naprej (Diagram 10).

  Note: Tako se bodo priključki, kot sta ravnalnik in hidravlično strgalo, pri naklonskih površinah lahko prilagajali tlom (tj. lebdenje).

g029293

S premikom ročice v vmesni položaj (npr. naprej in levo) lahko premikate roki nakladalnika in hkrati nagibate priključek.

Zaklepanje ventilov nakladalnika

Z zaklepanjem ventilov nakladalnika blokirate vzvod za roko nakladalnika/nagib priključka, da ga ni mogoče pritisniti naprej. Tako zagotovite, da med vzdrževanjem nihče ne bo pomotoma spustil ročice nakladalnika. Če želite stroj zaustaviti z dvignjenima rokama nakladalnika, poleg zaklepov valjev z zaklepom blokirajte tudi ventil nakladalnika. Glejte Uporaba zaklepov valjev.

Če želite nastaviti zaklep, ga dvignite, da se odprtina na nadzorni plošči odpre, in ga zasukajte v levo pred ročico roke nakladalnika ter potisnite navzdol v zaklenjeni položaj (Diagram 11).

g029981

Referenčni drog za upravljanje nakladalnika

Referenčni drog za upravljanje nakladalnika pomaga stabilizirati vašo roko pri upravljanju ročice za roko nakladalnika/nagib priključka (Diagram 4)

Ročica za pomožno hidravlično opremo

 • Če želite hidravlično opremo premakniti naprej, ročico za pomožno hidravlično opremo premaknite naprej (Diagram 12).

 • Če želite hidravlično opremo premakniti nazaj, ročico za pomožno hidravlično opremo premaknite nazaj (Diagram 12).

Note: Če spustite ročico medtem, ko je ta v položaju za premikanje NAPREJ ali VZVRATNO, se ročica samodejno vrne v položaj NEVTRALNO (Diagram 12).

g029294

Stopalka za zaklepanje pomožne hidravlike

Z desno nogo pritisnite stopalko za zaklepanje pomožne hidravlike, da omogočite nadaljevanje pretoka pomožne hidravlike naprej ali nazaj in imate prosto roko za upravljanje drugih elementov.

g366356

Ročica parkirne zavore

 • Če želite aktivirati parkirno zavoro, zavrtite ročico proti levi (Diagram 14).

  Note: Vlečna enota se lahko rahlo obrne, preden se zavore zaskočijo v pogonski verižnik.

 • Če želite zavoro sprostiti, ročico zavore zavrtite v desno.

  Note: Za sprostitev zavornih moznikov in vrtenje ročice bo morda treba nastaviti ročico za nadzor vlečnega pogona.

g030721

Merilnik goriva

Merilnik prikazuje količino goriva v rezervoarju.

Prikaz sporočil

Lučka za temperaturo hladilne tekočine motorja

Če hladilna tekočina motorja postane prevroča, lučka na levi strani utripa in zasliši se zvočni signal (Diagram 15). Če se to zgodi, izklopite pomožno hidravliko in pustite stroj delovati pri najvišji hitrosti prostega teka, da hladilni sistem ohladi stroj. Ko se motor popolnoma ohladi, preverite raven hladilne tekočine.

Important: Ne izklopite motorja, saj lahko to povzroči pregretje stroja.

g029666

Lučka za tlak motornega olja

Če je tlak motornega olja prenizek, lučka na levi strani stalno sveti (Diagram 16). Če se to zgodi, ugasnite motor takoj in preverite raven motornega olja. Če je raven nizka, dolijte olje in preverite, če olje pušča.

g029665

Lučka za žarilno svečko

Lučka na desni utripa, ko so žarilne svečke napolnjene in segrevajo motor (Diagram 17).

g029668

Lučka napolnjenosti akumulatorja

Če je akumulatorja premalo napolnjen, lučka na desni strani stalno sveti (Diagram 18). Če se to zgodi, ugasnite motor in napolnite ali zamenjajte akumulator. Glejte Servisiranje akumulatorja.

g029667

Merilnik delovnih ur

Merilnik delovnih ur prikazuje število ur delovanja, ki jih je zabeležila vlečna enota in naslednji indikatorji:

 • Zagon motorja – prikaže se ob zagonu motorja.

  g029974
 • Parkirna zavora – prikaže se, ko izklopite parkirno zavoro.

  g030520
 • Vlečni pogon nevtralen – prikaže se, ko je ročica za nadzor vlečnega pogona v položaju NEVTRALNO.

  g029211
 • Pomožna ročica nevtralna – prikaže se, ko je pomožna ročica v položaju NEVTRALNO.

  g029975

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Model 22327
Širina85 cm
Dolžina256 cm
Višina138 cm
Teža1234 kg
Zmogljivost delovanja (z upravljavcem, težkim 75 kg, in standardno žlico)454 kg
Zmogljivost nagiba (z upravljavcem, težkim 75 kg, in standardno žlico)1296 kg
Medosna razdalja104 cm
Višina odlaganja (s standardno žlico)155 cm
Doseg – popolnoma dvignjeno (s standardno žlico)62 cm
Višina do zatiča tečaja (standardna žlica v najvišjem položaju)206 cm
Model 22328
Širina103 cm
Dolžina256 cm
Višina138 cm
Teža1297 kg
Zmogljivost delovanja (z upravljavcem, težkim 75 kg, in standardno žlico)454 kg
Zmogljivost nagiba (z upravljavcem, težkim 75 kg, in standardno žlico)1296 kg
Medosna razdalja104 cm
Višina odlaganja (s standardno žlico)155 cm
Doseg – popolnoma dvignjeno (s standardno žlico)62 cm
Višina do zatiča tečaja (standardna žlica v najvišjem položaju)206 cm

Delovni priključki/dodatna oprema

Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme, s katerimi lahko povečate in razširite zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran stroja je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca ali pa zahtevajo certificirano usposabljanje. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Pred nastavitvijo, servisiranjem, čiščenjem ali uskladiščenjem stroja vedno aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Preverite, ali so nadzorni mehanizmi za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni in ali pravilno delujejo. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Poiščite označene dele na stroju in priključkih, kjer obstaja nevarnost stiska, ter v te dele ne segajte z rokami in nogami.

 • Pred upravljanjem stroja s priključkom poskrbite, da je priključek ustrezno nameščen in da je originalni priključek Toro. Preberite vse priročnike za priključek.

 • Ocenite podlago, da določite, katere dodatke in priključke potrebujete za varno izvedbo opravila.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite. Zabeležite mesto neoznačenih predmetov in struktur, kot so podzemni rezervoarji za shranjevanje, vodnjaki in kanalizacijski sistem.

 • Preglejte območje, na katerem boste uporabljali opremo in odstranite vse odpadke.

 • Pred začetkom upravljanja stroja poskrbite, da na območju ni drugih navzočih oseb. Če na območje vstopi druga oseba, zaustavite stroj.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri rokovanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskrenje ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelnik vode ali druge naprave.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

 • Da bi preprečili vžig goriva zaradi statične razelektritve, stroj odstranite s tovornjaka oziroma prikolice in gorivo dolijte, ko je na tleh, na varni razdalji od drugih vozil. Če to ni mogoče, prenosno posodo za gorivo postavite na tla, na varno razdaljo od vseh vozil, in jo napolnite; nato gorivo v stroj dolijte iz te posode za gorivo, namesto z ročko na bencinski črpalki.

 • Ročka za dolivanje goriva mora biti vedno v stiku z robom odprtine za dolivanje goriva oziroma posode, dokler dolivanje goriva ni končano. Ne uporabljate zatičnega mehanizma ročke.

Dolivanje goriva

Priporočeno gorivo

Uporabite le čisto, sveže dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z nizko (< 500 ppm) ali ultra nizko (< 15 ppm) vsebnostjo žvepla. Cetansko število mora biti najmanj 40. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da boste vedno uporabljali sveže gorivo.

Uporabite poletno dizelsko gorivo (št. 2-D) pri temperaturah nad –7 °C in zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali mešanico goriv št. 1-D/2-D ) pod to temperaturo. Zimsko gorivo ima pri nižjih temperaturah nižje plamenišče in pretočne značilnosti v hladnem vremenu, ki olajšajo zagon in preprečujejo zamašitev filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad –7 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in poveča moč v primerjavi z zimskim gorivom.

Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko poškodujete motor.

Pripravljen za uporabo biodizla

Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B20 (20 % biodizla, 80 % naftnega dizla). Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z nizko ali ultra nizko vsebnostjo žvepla. Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Delež biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN 14214.

 • Sestava mešanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN 590.

 • Biodizelske mešanice lahko poškodujejo pobarvane površine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

 • Nadzorujte stanje tesnil, gibkih cevi in tesnilk, ki so v stiku z gorivom, saj se lahko sčasoma obrabijo.

 • Ko preidete na biodizelske mešanice, lahko za določeno obdobje pričakujete pojavljanje zamašitev filtra za gorivo.

 • Za dodatne informacije glede biodizelskega goriva se obrnite na distributerja.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

Prostornina rezervoarja za gorivo: 41 litrov

Napolnite rezervoar za gorivo, kot je prikazano na Diagram 23.

Note: Pokrovček rezervoarja za gorivo se zaskoči, ko je dobro zaprt. Z nosilci zaklenite rezervoar za gorivo.

g029669

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v .

Important: Pred prvim zagonom motorja preverite raven hidravlične tekočine in odzračite sistem za gorivo; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine in Odzračevanje sistema za gorivo.

Med uporabo

Varnost med upravljanjem

Splošna varnost

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.

 • Ne premikajte tovora z rokami v dvignjenem položaju. Tovor vedno premikajte blizu tal.

 • Uporabljajte le priključke in dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja.

 • Za stroje s ploščadjo:

  • Spustite roki nakladalnika, preden sestopite s ploščadi.

  • Stroja ne poskusite stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Če izgubite nadzor nad strojem, stopite s ploščadi in se odmaknite od stroja.

  • Ne stopajte pod ploščad.

  • Stroj premikajte le, če stojite z obema nogama na ploščadi, z rokama pa se držite referenčnih drogov.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Pred vzvratno vožnjo poglejte za seboj in navzdol in se prepričajte, da na poti ni ovir.

 • Krmilnikov nikoli ne premikajte sunkovito, ampak počasi.

 • Lastnik/uporabnik je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

 • Nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z rokavicami, opremo za zaščito za oči, dolge hlače, zaščitno in protizdrsno obutev ter opremo za zaščito sluha. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

 • Stroja ne upravljajte, če ste utrujeni, bolni oziroma pod vplivom alkohola ali drog.

 • Nikoli ne prevažajte potnikov in poskrbite, da se druge navzoče osebe ne bodo približevale stroju.

 • Stroj upravljajte le pri dobri osvetlitvi, da se izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

 • Pred zagonom stroja poskrbite, da so vsi pogoni v nevtralnem položaju, in aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena). Motor zaženite le z upravljavčevega položaja.

 • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled.

 • Pri zavijanju ter prečkanju cest in pločnikov upočasnite in bodite previdni. Bodite pozorni na promet.

 • Ko ne delate, ustavite delovanje priključka.

 • Če trčite ob predmet, zaustavite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ in preglejte stroj. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

 • V zaprtih prostorih nikoli ne pustite teči motorja

 • Delujočega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

 • Preden zapustite delovni položaj:

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Spustite roki nakladalnika in odklopite pomožno hidravlično opremo.

  • Vklopite parkirno zavoro (če je vgrajena).

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

 • Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

 • Stroj uporabljajte le na območju brez ovir, ki bi omejevale varno manevriranje. Bodite pozorni na predmete v neposredni bližini. Če ne poskrbite za ustrezno oddaljenost od dreves, zidov in drugih ovir, lahko pri vzvratni vožnji s strojem med delovanjem pride do poškodb zaradi nepazljivosti na okolico.

 • Preden zapeljete na območje z omejeno višino (pod električnimi žicami, drevesi in podboji), preverite, ali je višina zadostna, in pazite, da ne pride do stika.

 • Priključka ne napolnite preveč in vedno poskrbite, da bo tovor med dviganjem rok nakladalnika vedno v vodoravnem položaju. Predmeti lahko padejo iz priključka in povzročijo poškodbo.

Varna uporaba na pobočjih

 • Stroj med vožnjo navzgor in navzdol po pobočju vozite tako, da je težji del stroja obrnjen navkreber. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je žlica prazna, je zadnji del stroja težji del. Če pa je žlica polna, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Če roki nakladalnika dvignete na strmini, vplivate na stabilnost stroja. Med vožnjo po pobočju morata biti roki nakladalnika v spuščenem položaju.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Vzpostavite svoje postopke in pravila za upravljanje stroja na strminah. Postopki morajo zajemati pregled mesta, da ugotovite, na katerih strminah je uporaba stroja varna. Med pregledom vedno uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

 • Na pobočjih upočasnite ter bodite še posebej previdni. Pogoji tal lahko vplivajo na stabilnost stroja.

 • Stroja ne zaganjajte in zaustavljajte na pobočju. Če stroj izgubi oprijem, se počasi premikajte naravnost po pobočju navzdol.

 • Izogibajte se zavojem na pobočju. Če morate zaviti, naredite to počasi in obdržite težji konec stroja obrnjen navkreber.

 • Na pobočjih morajo biti vsi premiki počasni in postopni. Hitrosti ali smeri premikanja ne spreminjajte nenadoma.

 • Ne upravljajte stroja na strminah, če niste prepričani, da ga boste lahko varno upravljali.

 • Bodite pozorni na luknje, kolesnice ali izbokline, saj se lahko stroj na neravni podlagi prevrne. Visoka trava lahko zakrije ovire.

 • Bodite pozorni, ko uporabljate stroj na mokri podlagi. Zaradi zmanjšanega oprijema lahko pride do zdrsa.

 • Ocenite, ali je območje dovolj stabilno za podporo stroja.

 • Bodite pozorni med upravljanjem stroja v bližini:

  • prepadov,

  • jarkov,

  • nasipov,

  • vodnih teles,

  Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre gosenica prek roba ali če se rob vdre. Vzdržujte varno razdaljo med strojem in morebitno nevarnostjo.

 • Na pobočju ne odstranjujte priključkov in jih ne dodajajte.

 • Ne parkirajte stroja na pobočju ali strmini.

Varnost ob električnih, plinskih in drugih napeljavah

 • Če zadenete kakršno koli napeljavo, storite naslednje:

  • Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  • Vse navzoče umaknite iz delovnega območja.

  • Takoj stopite v stik z ustreznimi organi za ukrepanje ob nesrečah in komunalnimi službami ter zavarujte območje.

  • Če poškodujete optični kabel, ne glejte v izpostavljeno svetlobo.

 • Če je stroj pod električnim nabojem, ne zapuščajte upravljavčeve ploščadi. Dokler ne zapustite ploščadi, ste na varnem.

  • Če se držite katerega koli dela stroja, ste ozemljeni.

  • Ne dovolite drugim osebam, da se približajo ali dotaknejo stroja, ki je pod električnim nabojem.

  • Če zadenete ob električno ali telekomunikacijsko napeljavo, vedno domnevajte, da je stroj pod električnim nabojem. Ne poskušajte zapustiti stroja.

 • Uhajajoči plin je vnetljiv in eksploziven ter lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Med upravljanjem stroja ne kadite.

Zagon motorja

 1. Prepričajte se, da je stikalo odklopnika akumulatorja v položaju VKLOP.

 2. Prepričajte se, da sta ročica za pomožno hidravlično opremo in vlečni pogon v položaju NEVTRALNO.

 3. Premaknite ročico plina na sredino med položajema POčASI in HITRO.

 4. Vstavite ključ v stikalo za vžig na ključ in ga obrnite v položaj za VKLOP.

 5. Počakajte, da indikatorska lučka za žarilno svečko preneha utripati.

 6. Obrnite ključ v položaj za ZAGON. Ko se motor zažene, spustite ključ.

  Important: Zaganjalnika ne pustite delovati več kot 10 sekund. Če se motor ne zažene, počakajte 30 sekund, da se zaganjalnik ohladi, preden poskusite znova. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do okvare zaganjalnika.

 7. Premaknite ročico za plin v položaj za HITRO delovanje.

  Important: Delovanje motorja pri visokih hitrostih, ko je hidravlični sistem hladen (tj. ko je temperatura zraka pri ledišču ali pod njim), lahko poškoduje hidravlični sistem. Pri zagonu motorja v hladnih razmerah naj od 2 do 5 minut motor deluje v srednjem položaju ročice za plin, preden ročico prestavite v položaj HITRO.

  Note: Če je zunanja temperatura pod lediščem, vlečno enoto pospravite v garažo, da shranjena na toplem in jo bo lažje zagnati.

Vožnja stroja

Note: Pred vožnjo s strojem vklopite ročico za nadzor vlečnega pogona tako, da preklopite stikalo za vklop ročice za nadzor vlečnega pogona.

Za premikanje stroja uporabite ročico za nadzor vlečnega pogona. Bolj ko premaknete ročico za nadzor vlečnega pogona v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer. Če želite zaustaviti stroj, izklopite ročico za nadzor vlečnega pogona.

Ročica za plin nadzoruje vrtljaje motorja, ki se merijo v vrt./min (vrtljajih na minuto). Za najboljšo zmogljivost nastavite ročico plina v položaj HITRO. Položaj ročice plina lahko uporabite tudi za vožnjo pri nižjih hitrostih.

Ugašanje motorja

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena) in spustite roki nakladalnika.

 2. Poskrbite, da je ročica za pomožno hidravlično opremo v položaju NEVTRALNO.

 3. Premaknite ročico za plin v položaj POčASI.

 4. Če je motor deloval intenzivno ali je vroč, ga pustite minuto delovati v prostem teku, preden stikalo za vžig na ključ obrnete v položaj za IZKLOP.

  Note: To pomaga ohladiti motor, preden ga izklopite. V nujnih primerih lahko takoj ugasnete motor.

 5. Obrnite stikalo za vžig na ključ v položaj za IZKLOP in izvlecite ključ.

Pozor

Otrok ali neusposobljena navzoča oseba lahko poskusi upravljati vlečno enoto in se poškoduje.

Ko zapustite vlečno enoto, četudi le za nekaj sekund, odstranite ključ iz stikala na ključ.

Uporaba priključkov

Namestitev priključka

Important: Uporabljajte samo priključke, ki jih je odobrilo podjetje Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja. Če uporabljate stroj z neodobrenimi priključki, lahko razveljavite garancijo.

Important: Pred namestitvijo priključka poskrbite, da na pritrdilnih ploščah ni umazanije ali smeti in da se lahko zatiči neovirano vrtijo. Če se zatiči ne vrtijo neovirano, jih namažite.

 1. Postavite priključek na ravno podlago, za njim pa naj bo dovolj prostora za stroj.

 2. Zaženite motor.

 3. Ploščo za pritrditev priključkov nagnite naprej.

 4. Postavite ploščo za pritrditev na zgornjo ustnico plošče za sprejem priključka (Diagram 24).

  g003710
 5. Dvignite roki nakladalnika, hkrati pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj.

  Important: Priključek dvignite toliko, da nastane prostor med priključkom in tlemi, nato pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj do skrajnega položaja.

 6. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 7. Aktivirajte zatiče za hitro pritrditev in poskrbite, da se dobro prilegajo plošči za pritrditev priključka (Diagram 25).

  Important: Če zatičev ni mogoče zavrteti do položaja za pritrditev, plošča za pritrditev priključka ni popolnoma poravnana z odprtinami na plošči za pritrditev priključka. Preverite ploščo za sprejem priključka in jo po potrebi očistite.

  g003711

  Opozorilo

  Če zatiči za hitro pritrditev ne segajo popolnoma skozi ploščo za pritrditev priključkov, lahko priključek pade s stroja in poškoduje vas ali druge osebe.

  Poskrbite, da se zatiči za hitro pritrditev popolnoma prilegajo plošči za pritrditev priključkov.

Priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave

Opozorilo

Hidravlična tekočina, ki pod tlakom brizga iz sistema, lahko predre kožo in povzroči poškodbe. Tekočino, ki je prodrla v kožo, mora v nekaj urah kirurško odstraniti zdravnik, ki ima izkušnje s tovrstnimi poškodbami. V nasprotnem primeru lahko pride do gangrene.

 • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

 • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

 • Za iskanje mest, kjer uhaja hidravlična tekočina, uporabite karton ali papir. Nikoli ne uporabljajte svojih rok.

Pozor

Hidravlične spojke, hidravlični vodi/ventili in hidravlična tekočina so lahko vroči. Ob stiku z vročimi komponentami lahko pride do opeklin.

 • Med delom s hidravličnimi spojkami uporabljajte rokavice.

 • Preden se dotaknete komponent hidravličnega sistema, počakajte, da se stroj ohladi.

 • Ne dotikajte se hidravlične tekočine, ki je iztekla iz sistema.

Če priključek za delovanje potrebuje hidravlični sistem, upoštevajte spodnja navodila za priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave:

 1. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Premaknite ročico za pomožno hidravlično opremo naprej, nazaj in nato znova v NEVTRALNI položaj, da sprostite tlak v hidravličnih spojkah.

 3. Odstranite zaščitne pokrove s hidravličnih priključkov na stroju.

 4. Poskrbite, da v hidravličnih priključkih ni nobenih tujkov.

 5. Potisnite moški konektor priključka v ženski konektor na stroju.

  Note: Če naprej priklopite moški konektor priključka, sprostite morebiten tlak, ki se je nakopičil v priključku.

 6. Potisnite ženski konektor priključka na moški konektor na stroju.

 7. Povlecite gibke cevi, da preverite, ali je povezava dobra.

Odstranjevanje priključka

 1. Parkirajte stroj na ravni površini.

 2. Spustite priključek do tal.

 3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 4. Iztaknite zatiče za hitro pritrditev tako, da jih zavrtite navzven.

 5. Če priključek za delovanje potrebuje hidravlični sistem, premaknite ročico za pomožno hidravlično opremo naprej, nazaj in nato znova v NEVTRALNI položaj, da sprostite tlak v hidravličnih spojih.

 6. Če priključek uporablja hidravlični sistem, potisnite obroče nazaj na hidravlične spojke in jih ločite.

  Important: Povežite cevi priključka skupaj, da preprečite onesnaženje hidravličnega sistema med shranjevanjem.

 7. Znova pritrdite zaščitne pokrove na hidravlične spojke na stroju.

 8. Zaženite stroj, ploščo za pritrditev priključka nagnite naprej, stroj pa vzvratno odmaknite od priključka.

Po uporabi

Varnostni postopki po uporabi

Splošna varnost

 • Pred nastavitvijo, čiščenjem, servisiranjem ali uskladiščenjem stroja aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Očistite drobir s priključkov, pogonskih delov, glušnikov in iz motornega prostora, da zmanjšate nevarnost požara. Počistite razlito olje ali gorivo.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti.

 • Ne dotikajte se delov opreme, ki so lahko vroči po zaključku dela. Pred vzdrževanjem, nastavljanjem ali servisiranjem stroja počakajte, da se ohladijo.

 • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

Premikanje nedelujočega stroja

Important: Če želite stroj vleči, morate najprej odpreti vlečne ventile, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete hidravlični sistem.

 1. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Odprite pokrov in ga podprite z drogom.

 3. Odstranite stransko ploščo; glejte Odstranjevanje stranskih plošč.

 4. S pomočjo ključa dvakrat obrnite vlečna ventila na hidravličnih črpalkah v nasprotni smeri urinega kazalca (Diagram 26).

  g031210g031211
 5. Odvlecite stroj na želeno mesto.

 6. Ko popravite stroj, zaprite ventila za vleko, preden ga znova uporabite.

Prevoz stroja

Za prevoz stroja uporabite težke tovornjake ali prikolice. Uporabljajte rampo polne širine. Prepričajte se, da ima prikolica ali tovornjak vse obvezne zavore, luči in oznake, ki jih zahteva zakonodaja. Pazljivo preberite vsa varnostna navodila. Poznavanje teh informacij lahko pomaga, da sebe in navzoče osebe zavarujete pred poškodbami. Upoštevajte krajevne predpise glede prevoza in privezovanja na prikolici.

Opozorilo

Vožnja po ulici ali cestišču brez smernikov, luči, odsevnih oznak ali table za označevanje počasnih vozil je nevarna in lahko povzroči nesreče, pri katerih lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Stroja ne vozite po javnih ulicah in cestah.

Izbira prikolice

Opozorilo

Natovarjanje ali raztovarjanje stroja na prikolico ali tovornjak poveča nevarnost prevrnitve, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti (Diagram 27).

 • Uporabljajte le rampe polne širine.

 • Rampa mora biti vsaj 4-krat daljša od višine prikolice oziroma kesona tovornjaka. Tako zagotovite, da kot rampe na ravnih tleh ne bo presegel 15 stopinj.

g229507

Natovarjanje stroja

Opozorilo

Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak oziroma raztovarjanju obstaja večja nevarnost prevrnitve, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

 • Pri vožnji stroja po rampi morate biti zelo previdni.

 • Med natovarjanjem in raztovarjanjem stroja naj bo težji del stroja usmerjen po rampi navzgor.

 • Pri vožnji po rampi ne zavirajte ali pospešujte preveč sunkovito, saj to lahko povzroči izgubo nadzora ali prevrnitev.

 1. Če uporabljate prikolico, jo priključite na vlečno vozilo in namestite varnostne verige.

 2. Po potrebi povežite zavore prikolice.

 3. Spustite rampe.

 4. Spustite roki nakladalnika.

 5. Naložite stroj na prikolico tako, da je težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal (Diagram 28).

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj na rampo z vožnjo naprej.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj na rampo z vzvratno vožnjo.

  g204457
 6. Spustite roki nakladalnika povsem na tla.

 7. Aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor in odstranite ključ.

 8. Uporabite kovinske zanke za privezovanje na stroju, da stroj varno pritrdite na prikolico ali tovornjak s trakovi, verigami, kabli ali vrvmi (Diagram 29). Upoštevajte krajevne predpise glede privezovanja na prikolici.

  g031331

Raztovarjanje stroja

 1. Spustite rampe.

 2. Raztovorite stroj s prikolice tako, da je težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal (Diagram 30).

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj z rampe z vzvratno vožnjo.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj z rampe z vožnjo v smeri naprej.

  g204458

Vzdrževanje

Note: Ugotovite, katera stran stroja je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje.

Varnost pri vzdrževanju

Pozor

Če pozabite ključ v stikalu za vžig, lahko nekdo nenamerno zažene motor ter vas ali druge prisotne osebe hudo poškoduje.

Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

 • Parkirajte stroj na ravni površini, izklopite pomožno hidravlično opremo, spustite priključek, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor in izvlecite ključ. Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali popravilom stroja počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Počistite razlito olje ali gorivo.

 • Servisiranje stroja sme izvajati samo ustrezno usposobljeno osebje.

 • Sestavne dele po potrebi podprite s podpornimi stojali.

 • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni. Glejte Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi.

 • Pred kakršnimi koli popravili izključite akumulator. Glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje premikajočih se delov. Če je mogoče, ne izvajajte prilagoditev, medtem ko motor teče.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

 • Ne spreminjajte varnostnih naprav.

 • Uporabljajte samo priključke, ki jih je odobrilo podjetje Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja. Če stroj uporabljate z neodobrenimi priključki, lahko razveljavite garancijo.

 • Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro.

 • Če morata biti roki nakladalnika med vzdrževanjem ali popravilom v dvignjenem položaju, zavarujte roki v dvignjenem položaju z zaklepom hidravličnih valjev.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 8 urah
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Preverite servisni indikator zračnega filtra.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Iztočite vodo ali druge onesnaževalce iz filtra za gorivo/izločevalnika vode.
 • Očistite gosenice.
 • Preverite gosenice glede prekomerne obrabe in pravilne napetosti.
 • Očistite rešetko, hladilnik olja in sprednji del hladilnika (pogosteje v umazanih ali prašnih pogojih).
 • Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi.
 • Preglejte in očistite rešetko hladilnika
 • Preizkusite parkirno zavoro.
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Preverite morebitna nepritrjena pritrdila.
 • Vsakih 25 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra, očistite nečistoče in preverite indikator za servisiranje zračnega filtra.
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Vsakih 50 ur
 • Preverite stanje akumulatorja.
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte motorno olje.(V zelo prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska servis izvajajte pogosteje.)
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Preverite, ali se je v šasiji nabrala umazanija.
 • Preverite jermen alternatorja/napetost jermena ventilatorja (za navodila glejte priročnik za lastnike stroja).
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte oljni filter.(V zelo prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska servis izvajajte pogosteje.)
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte posodo za filter za gorivo in filter v cevovodu.
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Vsakih 500 ur
 • Zamenjajte jermen alternatorja/ventilatorja (za navodila glejte priročnik za lastnike stroja).
 • Vsakih 1500 ur
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Letno
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja (samo pri pooblaščenem serviserju).
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Popravite poškodovane lakirane površine.
 • Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo – samo pri pooblaščenem serviserju.
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za uporabo motorja.

  Predvzdrževalni postopki

  Uporaba zaklepov valjev

  Opozorilo

  Roki nakladalnika se lahko v dvignjenem položaju spustita in stisneta osebe pod seboj.

  Pred izvajanjem vzdrževanja z rokama nakladalnika v dvignjenem položaju namestite zaklepe valjev.

  Namestitev zaklepov valjev

  1. Odstranite priključek.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite dva zatiča, s katerimi je zaklep valja pritrjen na stebričke ob strani stroja.

  5. Namestite zaklep valja na drog dvižnega valja (Diagram 31).

   g314197
  6. Ponovite korake od 4 do 5 še na drugi strani stroja.

  7. Počasi spuščajte roki nakladalnika toliko časa, da pride zaklep valja v stik z ohišjem valja in koncem droga.

  Odstranjevanje in shranjevanje zaklepov valja

  Important: Odstranite zaklepe valja z drogov in jih pred uporabo stroja shranite v položaj za shranjevanje.

  1. Zaženite motor.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite zatiče, ki pritrjujejo zaklepa valjev.

  5. Zaklepe valja namestite na stebričke ob straneh stroja in jih pritrdite z zatiči.

  6. Spustite roki nakladalnika.

  Dostop do notranjih sestavnih delov

  Opozorilo

  Če plošče, pokrove in rešetke odprete ali odstranite, med tem ko motor teče, lahko pride do stika s premikajočimi se deli, ki vas lahko hudo poškodujejo.

  Pred odpiranjem katerih koli plošč, pokrovov in rešetk zaustavite motor, izvlecite ključ iz stikala za vžig na ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  Odpiranje pokrova motorja

  1. Zrahljajte vijak za zaklep pokrova motorja (Diagram 32).

   g031215
  2. Zapah pokrova motorja zavrtite v smeri urinega kazalca (Diagram 32).

  3. Dvignite ročaje in dvignite pokrov (Diagram 32).

  4. Pritrdite podporni drog.

  Zapiranje pokrova

  1. Dvignite jeziček, ki pritrjuje podporni drog (Diagram 33).

   g031216
  2. Spustite pokrov in ga pritrdite tako, da pritisnete na sprednji del pokrova, dokler se ne zaskoči.

  3. Privijte vijak za zaklep pokrova motorja, da se zapah zapre (Diagram 32).

  Odpiranje pokrova na zadnji strani

  1. Odstranite matico za pritrditev (Diagram 34).

   g031217
  2. Za dostop do notranjih sestavnih delov dvignite pokrov na zadnji strani (Diagram 34).

  3. Spustite pokrov na zadnji strani in namestite matico za pritrditev, da zaprete pokrov.

  Odstranjevanje stranskih plošč

  1. Odprite pokrov in ga podprite z drogom.

  2. Stranske plošče (Diagram 35) potisnite navzgor in jih izvlecite iz rež sprednje plošče in ogrodja.

   g030720

  Odstranjevanje sprednje plošče

  1. Odprite pokrov in ga podprite z drogom.

  2. Zrahljajte dva zgornja vijaka in dva sprednja vijaka.

   g247902
  3. Odstranite ploščo.

  Odstranjevanje sprednje plošče

  1. S sprednje plošče odstranite dva zgornja vijaka (⅜ x 1"), dve podložki in dva spodnja vijaka (5/16 x ⅝").

  2. Odstranite sprednji pokrov.

  g256988

  Mazanje

  Mazanje stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Vrsta masti: mast za splošno uporabo.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Mazalke očistite s krpo.

  4. Mazalno pištolo pritrdite na vsako od mazalk (Diagram 38, Diagram 39 in Diagram 40).

   Note: Pred mazanjem mazalk dvignite roki nakladalnika Diagram 40.

   g031219
   g004209
   g029953
  5. Načrpajte mast v mazalki do točke, ko začne staro mast iztiskati iz ležajev (približno tri črpanja).

  6. Obrišite odvečno mast.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v okrov ročične gredi morate ugasniti motor.

  • Ne spreminjajte nastavitve regulatorja vrtljajev motorja oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  • Rok, nog, oblačil, obraza, drugih delov telesa in oblačil ne približujte glušniku motorja ali drugim vročim površinam.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite servisni indikator zračnega filtra.
 • Vsakih 25 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra, očistite nečistoče in preverite indikator za servisiranje zračnega filtra.
 • Servisiranje pokrova zračnega filtra in ohišja

  Important: Zračni filter zamenjajte samo, če je indikator za servisiranje rdeč (Diagram 41). Če zamenjate zračni filter, preden je to nujno, se lahko poveča verjetnost za vdor umazanije v motor pri odstranjevanju filtra.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena) in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom (če je primerno).

  4. Preglejte ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki bi lahko povzročile uhajanje zraka. Preverite celotni sesalni sistem za puščanje, poškodbe ali zrahljane cevne objemke.

   Zamenjajte ali popravite vse poškodovane sestavne dele.

  5. Sprostite zapahe na zračnem filtru in odstranite pokrov zračnega filtra z ohišja zračnega filtra (Diagram 41).

   Important: Ne odstranjujte zračnega filtra.

   g031236
  6. Stisnite stranice protiprašnega pokrova, da ga odprete in odstranite prah.

  7. Očistite notranjost pokrova zračnega filtra s stisnjenim zrakom pod tlakom 2,05 bara.

   Important: Ne uporabljajte stisnjenega zraka na ohišju zračnega filtra.

  8. Preverite indikator za servis.

   • Če je indikator za servis neobarvan, namestite pokrov zračnega filtra s protiprašnim pokrovom obrnjenim navzdol in pritrdite zapahe (Diagram 41).

   • Če je servisni indikator rdeč, zamenjajte zračni filter, kot je opisano v Zamenjava filtra.

  Zamenjava filtra

  Important: Med obratovanjem motorja morata biti zračni filter in pokrov vedno nameščena, da preprečite poškodbe na motorju.

  1. Nežno potisnite filter iz ohišja zračnega filtra (Diagram 41).

   Note: Preprečite udarce filtra ob stranice ohišja.

   Important: Filtra ne poskušajte očistiti.

  2. Preverite nov filter, če je slučajno raztrgan, ima oljni film ali poškodbe na gumijastem tesnilu. Poglejte v filter, medtem ko na zunanjo stran filtra posvetite z močno svetlobo; luknje v filtru bodo videti kot svetle točke.

   Če je filter poškodovan, ga ne uporabljajte.

  3. Previdno namestite filter (Diagram 41).

   Note: Zagotovite, da je filter popolnoma nameščen tako, da med nameščanjem pritisnete zunanji rob filtra.

   Important: Ne pritiskajte na notranji mehki del filtra.

  4. Namestite pokrov zračnega filtra s protiprašnim pokrovom obrnjenim navzdol in pritrdite zapahe (Diagram 41).

  5. Zaprite pokrov motorja.

  Servisiranje motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte motorno olje.(V zelo prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska servis izvajajte pogosteje.)
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte oljni filter.(V zelo prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska servis izvajajte pogosteje.)
 • Specifikacije za motorno olje

  Vrsta olja: detergentno dizelsko motorno olje (servisna klasifikacija API: CH-4 ali višja)

  Prostornina okrova ročične gredi: 5,7 l s filtrom

  Viskoznost: glejte spodnjo razpredelnico.

  g238048

  Preverjanje ravni motornega olja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  4. Očistite območje okoli merilne palice za olje in čepa odprtine za dolivanje olja (Diagram 43).

   g029940
  5. Preverite raven olja in ga po potrebi dolijte (Diagram 44).

   Important: V okrov ročične gredi ne dolijte prevelike količine olja; če je količina olja v okrovu ročične gredi previsoka, ko zaženete motor, lahko poškodujete motor.

   g029301

  Menjava motornega olja

  1. Zaženite motor in ga pustite teči 5 minut.

   Note: Tako segrejete olje, da bo lažje izteklo.

  2. Parkirajte stroj na ravni površini.

  3. Dvignite roki nakladalnika in pritrdite z zaklepoma valja; glejte Uporaba zaklepov valjev.

  4. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Pustite, da vse olje izteče v prestrezno posodo pod ploščadjo (Diagram 45).

   Pozor

   Komponente bodo vroče, če je stroj deloval. Stik z vročimi komponentami lahko povzroči opekline.

   Pri menjavi olja in/ali filtra pazite, da se ne dotaknete vročih komponent.

   g031212g029385
  6. Odstranite čep odprtine za dolivanje olja in skozi pokrov ventilov počasi vlijte približno 80 % predpisane količine olja.

  7. Preverite raven olja.

  8. Počasi dolivajte dodatno olje, da raven zraste do vrhnje oznake na merilni palici.

  9. Znova namestite čep odprtine za dolivanje olja.

  Zamenjava oljnega filtra

  1. Dvignite roki nakladalnika in pritrdite z zaklepoma valja; glejte Uporaba zaklepov valjev.

  2. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite sprednji pokrov; glejte Odstranjevanje sprednje plošče.

  4. Pustite, da olje izteče iz motorja; glejte Menjava motornega olja.

  5. Pod filter položite plitvo posodo ali krpo za prestrezanje olja.

  6. Zamenjajte oljni filter (Diagram 46).

   g029749
  7. Odstranite čep odprtine za dolivanje olja in skozi pokrov ventilov počasi vlijte približno 80 % predpisane količine olja.

  8. Preverite raven olja.

  9. Počasi dolivajte dodatno olje, da raven zraste do vrhnje oznake na merilni palici.

  10. Znova namestite čep odprtine za dolivanje olja.

  11. Namestite sprednji pokrov; glejte Odstranjevanje sprednje plošče.

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Nevarnost

  V določenih pogojih je gorivo zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  Za popoln seznam previdnostnih ukrepov v zvezi z gorivom glejte Varnost pri ravnanju z gorivom.

  Praznjenje filtra za gorivo/izločevalnika vode

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Iztočite vodo ali druge onesnaževalce iz filtra za gorivo/izločevalnika vode.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite zadnji pokrov; glejte Odpiranje pokrova na zadnji strani.

  4. Poiščite filter za gorivo na zadnji strani motorja (Diagram 47) in pod njega postavite čisto posodo.

   g029408
  5. Odvijte odtočni ventil na dnu posode filtra in pustite, da voda odteče.

  6. Ko končate, privijte izpustni ventil.

  7. Zaprite zadnji pokrov preko pokrova in ga pritrdite z matico za pritrditev.

  Menjava posode za filter za gorivo in filtra v cevovodu

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte posodo za filter za gorivo in filter v cevovodu.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite zadnji pokrov; glejte Odpiranje pokrova na zadnji strani.

  4. Poiščite filter za gorivo na desni strani motorja (Diagram 47) in pod njega postavite čisto posodo.

  5. Očistite območje pritrditve posode za filter (Diagram 47).

  6. Odstranite posodo za filter in očistite pritrdilno površino (Diagram 47).

  7. S čistim oljem namažite tesnilo na novi posodi filtra.

  8. Posodo napolnite z gorivom.

  9. Z roko namestite posodo filtra, dokler se tesnilo ne dotakne pritrdilne površine in nato vijak zavrtite še za ½ obrata (Diagram 47).

  10. Poiščite filter v cevovodu na levi strani posode za filter za gorivo (Diagram 47) in upoštevajte puščico za smer pretoka ob strani filtra v cevovodu.

  11. Odprite objemki na obeh koncih filtra v cevovodu in odstranite cevi z njega (Diagram 47). Filter zavrzite.

  12. Cevi potisnite čez konec novega filtra (Diagram 47) in pri tem pazite, da je puščica na filtru usmerjena proti motorju ali električni črpalki za gorivo.

  13. Cevi pritrdite na filter s cevnimi objemkami.

  14. Zaprite zadnji pokrov in ga pritrdite z matico/-ami za pritrditev.

  Preverjanje cevi in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke. Zategnite vse zrahljane priključke in se obrnite na pooblaščenega serviserja za pomoč pri popravilu poškodovanih cevi za gorivo.

  Odzračevanje sistema za gorivo

  Sistem za gorivo morate odzračiti pred zagonom motorja v naslednjih primerih:

  • pri prvem zagonu novega stroja;

  • če se motor ustavi zaradi pomakanja goriva;

  • po opravljenem vzdrževanju na sestavnih delih sistema za gorivo (npr. zamenjava filtra).

  1. Obrnite ključ v položaj ZAGON.

  2. Pred zagonom stroja pustite črpalko za gorivo delovati 2 minuti.

  Praznjenje rezervoarja(-ev) za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsaki 2 leti
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo – samo pri pooblaščenem serviserju.
 • Pooblaščeni serviser mora izprazniti in očistiti rezervoar(je) za gorivo.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred kakršnimi koli popravili izključite akumulator. Glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  • Kislina iz akumulatorja je strupena in lahko povzroči opekline. Preprečite stik s kožo, očmi ali oblačili. Pri delu z akumulatorjem zaščitite obraz, oči in oblačila.

  • Plini iz akumulatorja lahko eksplodirajo. Zagotovite, da prižgane cigarete, viri iskrenja in ogenj ne bodo blizu akumulatorja.

  Servisiranje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Preverite stanje akumulatorja.
 • Uporaba stikala odklopnika akumulatorja

  Opozorilo

  Stik z vročimi površinami lahko povzroči telesne poškodbe.

  Roke, noge, oblačila in drugi deli telesa ne smejo biti v bližini glušnika ali drugih vročih površin.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov, namestite podporni drog in odstranite levo stransko ploščo.

  4. Stikalo odklopnika akumulatorja preklopite v položaj VKLOP oziroma IZKLOP, če želite storiti naslednje:

   • Za vklop električnega napajanja stroja obrnite stikalo odklopnika akumulatorja v smeri urinega kazalca, v položaj VKLOP (Diagram 48).

   • Za izklop električnega napajanja stroja obrnite stikalo odklopnika akumulatorja v nasprotni smeri urinega kazalca, v položaj IZKLOP (Diagram 48).

   g033901

  Odstranjevanje akumulatorja

  Opozorilo

  Akumulatorske priključne sponke ali kovinska orodja lahko povzročijo kratek stik s kovinskimi sestavnimi deli stroja, kar lahko privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  • Pri odstranjevanju ali nameščanju akumulatorja ne dovolite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja.

  • Preprečite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja in tako povzročijo kratek stik.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite akumulator, kot je prikazano na sliki Diagram 49.

  g204573

  Polnjenje akumulatorja

  Opozorilo

  Pri polnjenju akumulatorja lahko nastanejo eksplozivni plini.

  Nikoli ne kadite v bližini akumulatorja in ne približujte virov iskrenja in plamenov akumulatorju.

  Important: Akumulator mora biti vedno popolnoma napolnjen (specifična gostota je 1,265). To je še posebej pomembno za preprečevanje poškodb akumulatorja pri temperaturah pod 0 °C.

  1. Odstranite akumulator iz stroja; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

  2. Akumulator polnite od 4 do 8 ur s tokom od 3 do 4 A (Diagram 50). Akumulatorja ne polnite predolgo.

   g003792
  3. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, odklopite polnilnik iz električne vtičnice, nato odklopite kabel polnilnika s priključnih sponk akumulatorja (Diagram 50).

  Čiščenje akumulatorja

  Note: Sponke in celotno ohišje akumulatorja naj bodo čisti, s tem boste podaljšali življenjsko dobo akumulatorja.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena) in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite akumulator iz stroja; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

  4. Celotno ohišje operite z raztopino sode bikarbone in vode.

  5. Akumulator sperite z navadno vodo.

  6. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke in priključke kablov z mastjo Grafo 112X (za ustvarjanje zaščitne plasti) (št. dela Toro 505-47) ali vazelinom.

  7. Namestite akumulator; glejte Namestitev akumulatorja.

  Namestitev akumulatorja

  Namestite akumulator, kot je prikazano na sliki Diagram 51.

  g204572

  Servisiranje nadomestnega akumulatorja

  Originalno vgrajeni akumulator ne zahteva vzdrževanja in servisiranja. Za servisiranje nadomestnega akumulatorja glejte navodila proizvajalca akumulatorja.

  Prisilni zagon stroja

  Opozorilo

  Stik z vročimi površinami lahko povzroči telesne poškodbe.

  Roke, noge, oblačila in drugi deli telesa ne smejo biti v bližini glušnika ali drugih vročih površin.

  Opozorilo

  Pri prisilnem zagonu stroja, lahko v akumulatorju nastanejo eksplozivni plini.

  Nikoli ne kadite v bližini akumulatorja in akumulatorju ne približujte virov iskrenja in ognja.

  1. Odprite pokrov, namestite podporni drog in odstranite levo stransko ploščo.

  2. Odstranite pokrov s povezovalnega priključka (Diagram 52).

   g033902
  3. Priključite konec pozitivnega (+) premostitvenega kabla na povezovalni priključek (Diagram 52).

  4. Drugi konec pozitivnega (+) povezovalnega kabla priključite na pozitivni pol akumulatorja na drugem stroju.

  5. En konec negativnega (–) povezovalnega kabla priključite na negativni pol akumulatorja na drugem stroju.

  6. Drugi konec negativnega (–) povezovalnega kabla priključite na ozemljitveno točko, na primer na nelakiran vijak ali del šasije.

  7. Zaženite motor drugega stroja. Pustite ga teči nekaj minut, nato pa zaženite motor svojega stroja.

  8. Odstranite kable v obratnem vrstnem redu priključitve.

  9. Namestite pokrov na povezovalni priključek.

  Servisiranje varovalk

  Električni sistem je zaščiten z varovalkami. Te ne zahtevajo vzdrževanja; če varovalka pregori, preverite sestavni del/tokokrog za okvaro ali kratki stik. Diagram 53 prikazuje blok za varovalkami in označuje položaje varovalk.

  g029409

  Note: Če stroja ni mogoče zagnati, je morda pregorela varovalka ali rele glavnega tokokroga ali nadzorne plošče.

  Na desni strani stroja se prav tako nahaja varovalka (50 A). Dvignite roki nakladalnika, namestite zaklep valja in odstranite desni pokrov. Varovalka se nahaja na notranji strani, tik ob ohišju.

  g205353

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Servisiranje gosenic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite gosenice.
 • Preverite gosenice glede prekomerne obrabe in pravilne napetosti.
 • Vsakih 50 ur
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Čiščenje gosenic

  1. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Žlico, ki mora biti nameščena in usmerjena navzdol, spustite na tla, tako da se sprednji del vlečne enote dvigne od tal za nekaj centimetrov.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Z vodno cevjo ali tlačnim čistilcem odstranite umazanijo z obeh sistemov gosenic.

  Important: Pazite, da boste vodo pod visokim tlakom brizgali samo v predel gosenic. Za čiščenje drugih delov vlečne enote ne uporabljajte visokotlačnega brizgalnika vode. Ne uporabljajte vode pod visokim tlakom za čiščenje med pogonskim verižnikom in vlečno enoto, saj lahko poškodujete tesnila motorja. Visokotlačno pranje lahko poškoduje električni sistem in hidravlične ventile ter spere mazalno mast.

  Important: Prepričajte se, da ste v celoti očistili napenjalna kolesa, sprednje kolo in pogonski verižnik (Diagram 55). Čista napenjalna kolesa se morajo prosto vrteti.

  g029756

  Nastavitev napetosti gosenic

  Stroji z ozkimi gosenicami

  Dvignite/podprite eno stran stroja in s pomočjo teže gosenic preverite, ali je razmik med spodnjim robom napenjalnega kolesa in gosenicami 13 mm, kot je prikazano na Diagram 56. Če ni, nastavite napetost gosenice po spodnjem postopku.

  g257979
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Dvignite stran stroja, kjer želite izvesti prilagoditev, tako da bo gosenica nad tlemi.

  4. Odstranite zaklepni vijak, distančnik in matico (Diagram 57).

   g257903
  5. S pomočjo ½-palčne raglje zavrtite napenjalni vijak, da bo odmik gosenic znašal 13 mm, kot je prikazano na Diagram 56.

   Note: Obračanje vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca gosenico napne, obračanje vijaka v smeri urinega kazalca pa gosenico razrahlja.

  6. Najbližjo zarezo na napenjalnem vijaku poravnajte z luknjo za zaklepni vijak in vijak pritrdite z zaklepnim vijakom in matico (Diagram 57).

  7. Ponovite postopek še za drugo gosenico.

  8. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  9. Preverite, ali odmik gosenice znaša 13 mm, kot je prikazano na Diagram 56. Po potrebi jo prilagodite.

  Stroji s širokimi gosenicami

  Preverite, ali je napenjalni blok poravnan z zelenim vodilom na nalepki oziroma ali je blok oddaljen 1,3 cm od zadnjega dela reže napenjalne cevi (Diagram 58).

  g203962
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite zaklepni vijak, distančnik in matico (Diagram 59).

   g029758
  4. S pomočjo ½-palčne raglje zavrtite napenjalni vijak dokler napenjalni blok ni poravnan z zelenim vodilom na nalepki ali je 1,3 cm oddaljen od zadnjega dela reže napenjalne cevi (Diagram 58).

   Note: Obračanje vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca gosenico napne, obračanje vijaka v smeri urinega kazalca pa gosenico razrahlja.

  5. Najbližjo zarezo na napenjalnem vijaku poravnajte z luknjo za zaklepni vijak in vijak pritrdite z zaklepnim vijakom in matico (Diagram 59).

  6. Ponovite postopek še za drugo gosenico.

  7. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  8. Preverite, ali je napenjalni blok poravnan z zelenim vodilom na nalepki oziroma ali je blok oddaljen 1,3 cm od zadnjega dela napenjalne cevi za obe gosenici (Diagram 58). Po potrebi jo prilagodite.

  Zamenjava gosenic

  Stroji z ozkimi gosenicami

  Ko so gosenice močno obrabljene, jih zamenjajte.

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Stroj parkirajte na vodoravni površini in pazite, da bo le ena polovica verižnika vpeta v gosenico (Diagram 60).

   g259714
  3. Aktivirajte parkirno zavoro.

  4. Roki nakladalnika spustite tako, da sta približno od 20 do 25 cm nad ohišjem.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Dvignite stran stroja z gosenico, ki jo želite zamenjati. Stroj podprite s podpornimi stojali.

   Note: Za podpiranje stroja uporabite podporna stojala.

   Opozorilo

   Mehanske in hidravlične dvigalke morda ne bodo zadostno podprle stroja, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb.

   Za podpiranje stroja uporabite podporna stojala.

  7. Odstranite zaklepni vijak, distančnik in matico (Diagram 57).

  8. S pomočjo ½-palčne raglje sprostite napetost pogona z vrtenjem napenjalnega vijaka v smeri urinega kazalca (Diagram 57 in Diagram 61).

   g258146
  9. Odstranite 3 vijake, ki pritrjujejo polovico verižnika, ki ni pritrjena na gosenico (Diagram 61).

   g257925
  10. Zaženite stroj in sprostite parkirno zavoro.

  11. Ročico za nadzor vlečnega pogona premaknite naprej in jo držite, dokler druga polovica pogonskega verižnika ne bo več vpeta v gosenico.(Diagram 63).

   g259736
  12. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  13. Odstranite gosenico z ogrodja, pogonskega pesta in nato sprednjega kolesa.

  14. Novo gosenico ovijte okoli sprednjega kolesa, nato pa jo ovijte okoli pogonskega pesta na strani brez verižnika (Diagram 61).

  15. Gosenico napeljite pod in med cestnimi kolesi ter jo ovijte okoli ogrodja stroja (Diagram 61).

  16. Zaženite stroj in sprostite parkirno zavoro.

  17. Ročico za nadzor vlečnega pogona premaknite naprej in jo držite, dokler druga polovica pogonskega verižnika ne zagrabi gosenice (Diagram 64).

   g259737
  18. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  19. Na vijake odstranjene polovice pogonskega verižnika nanesite sredstvo za varovanje navojev in namestite polovico verižnika (Diagram 62). Zategnite vijake z zateznim momentom od 95 do 115 N∙m.

  20. S pomočjo ½-palčne raglje zavrtite napenjalni vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, da bo odmik gosenic znašal 12,7 mm, kot je prikazano na Diagram 56.

  21. Najbližjo zarezo na napenjalnem vijaku poravnajte z luknjo za zaklepni vijak in vijak pritrdite z zaklepnim vijakom, distančnikom in matico.

  22. Spustite stroj na tla.

  23. Postopek ponovite še za zamenjavo druge gosenice.

  24. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  25. Preverite, ali odmik gosenice znaša 12,7 mm, kot je prikazano na Diagram 56.

  Stroji s širokimi gosenicami

  Ko so gosenice močno obrabljene, jih zamenjajte.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Dvignite/podložite tisto stran enote, na kateri boste delali, da bo gosenica od 7,6 do 10 cm dvignjena od tal.

  4. Odstranite zaklepni vijak in matico (Diagram 59).

  5. S pomočjo ½-palčne raglje sprostite napetost pogona z vrtenjem napenjalnega vijaka v smeri urinega kazalca (Diagram 59 in Diagram 65).

   g029759
  6. Sprostite zadnji vijak v bližini pogonskega kolesa (Diagram 65).

  7. Odstranite matico, ki pritrjuje zunanje sprednje kolo in odstranite kolo (Diagram 66).

   g217640
  8. Odstranite gosenice (Diagram 66).

  9. Iz zunanjih koles izvlecite dve veliki podložki, eno na vsaki strani vsakega kolesa (Diagram 66).

  10. Očistite staro mast in umazanijo med mestom, kjer sta bili vstavljeni podložki, in ležaji znotraj koles, nato pa to področje na vsaki strani vsakega kolesa napolnite z mastjo.

  11. Na kolesa in nad mastjo namestite velike podložke.

  12. Namestite nove gosenice (Diagram 66).

   Note: Prepričajte se, da se ušesa v gosenici prilegajo distančnikom na sredini pogonskega verižnika.

  13. Namestite zunanje sprednje kolo in ga pritrdite s prej odstranjeno matico (Diagram 66).

  14. Matico privijte z zateznim momentom 407 N∙m.

  15. Napenjalni vijak obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler napenjalni vijak ne doseže dna (Diagram 67).

   g203963
  16. Najbližjo zarezo na napenjalnem vijaku poravnajte z luknjo za zaklepni vijak in vijak pritrdite z zaklepnim vijakom in matico.

  17. Zategnite zadnji vijak z zateznim momentom od 108 do 122 N∙m.

  18. Spustite stroj na tla.

  19. Postopek ponovite še za zamenjavo druge gosenice.

  20. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  21. Preverite, ali je napenjalni blok na dnu.

   Note: Napetost gosenic se po nekaj časa uporabe razrahlja.

  22. Preverite, ali je napenjalni blok poravnan z zelenim vodilom na nalepki oziroma ali je blok oddaljen 1,3 cm od zadnjega dela reže napenjalne cevi; glejte Nastavitev napetosti gosenic.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim radiatorjem in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka radiatorja vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka radiatorja uporabite krpo. Pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  Servisiranje hladilnega sistema

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite rešetko, hladilnik olja in sprednji del hladilnika (pogosteje v umazanih ali prašnih pogojih).
 • Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi.
 • Vsakih 100 ur
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Letno
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja (samo pri pooblaščenem serviserju).
 • Čiščenje rešetke hladilnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte in očistite rešetko hladilnika
 • Odstranite nabrano travo, umazanijo ali druge ostanke z rešetke motorja s stisnjenim zrakom.

  Preverjanje ravni hladilne tekočine motorja

  Sistem hlajenja je napolnjen z raztopino vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite roki nakladalnika, aktivirajte parkirno zavoro in ugasnite motor.

  2. Odstranite ključ iz stikala na ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi (Diagram 68).

   Raven hladilne tekočine mora biti med oznakama na bočni strani rezervoarja.

   g029314
  4. Če je raven hladilne tekočine nizka, odstranite čep ekspanzijske posode in dodajte mešanico vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

   Important: Ekspanzijske posode ne napolnite čezmerno.

  5. Namestite čep ekspanzijske posode.

  Menjava hladilne tekočine motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Pri pooblaščenem serviserju vsako leto zamenjajte hladilno tekočino motorja.

  Če morate doliti hladilno tekočino motorja, glejte Preverjanje ravni hladilne tekočine motorja.

  Vzdrževanje zavor

  Preizkušanje parkirne zavore

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preizkusite parkirno zavoro.
  1. Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte Ročica parkirne zavore.

  2. Zaženite motor.

  3. S strojem poskusite počasi zapeljati naprej ali vzvratno.

  4. Če se stroj premika, se za izvedbo servisa obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Nastavitev krilnih elementov

  Krmilni elementi so tovarniško nastavljeni pred odpremo stroja. Po več urah uporabe boste morda morali prilagoditi nastavitev ročice za nadzor vlečnega pogona, položaj NEVTRALNO ročice za nadzor vlečnega pogona in pogon za vožnjo, ko je ročica za nadzor vlečnega pogona v skrajnem sprednjem položaju.

  Za prilagoditev krilnih elementov svojega stroja se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi

  Če želite sprostiti tlak v hidravlični napeljavi, medtem ko motor deluje, odklopite pomožno hidravlično opremo in popolnoma spustite roki nakladalnika.

  Če želite tlak sprostiti pri izklopljenem motorju, premaknite ročico za pomožno hidravlično opremo med položaja za pretok naprej in pretok nazaj, da sprostite tlak v pomožni hidravlični opremi, in zavrtite ročico za roko nakladalnika/nagib priključka med sprednja položaja, da spustite roki nakladalnika (Diagram 69).

  g281706

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Vsakih 1500 ur
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Prostornina rezervoarja za hidravlično tekočino: 37,9 l

  Vrsta hidravlične tekočine: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (za več informacij se obrnite na svojega pooblaščenega serviserja)

  Če zgoraj navedena tekočina Toro ni na voljo, lahko uporabite drugo tekočino Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF), vendar mora biti običajen izdelek na naftni osnovi. Specifikacije sredstva morajo biti znotraj navedenega razpona za vse te lastnosti materiala, tekočina pa bi morala ustrezati navedenim industrijskim standardom. Če želite preveriti, ali tekočina ustreza tem specifikacijam, se obrnite na dobavitelja tekočine.

  Note: Toro ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite le izdelke uglednih proizvajalcev, ki zagotavljajo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Lastnosti materiala
  Viskoznost, ASTM D445cSt pri 40 °C: od 55 do 62
  cSt pri 100 °C: od 9,1 do 9,8
  Indeks viskoznosti, ASTM D2270Od 140 do 152
  Točka tečenja, ASTM D97Od –37 do –43 °C
  Industrijski standardi
  API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 in Volvo WB-101/BM

  Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za tekočino hidravličnega sistema v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Ena steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri svojem pooblaščenem serviserju s št. dela 44-2500.

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Important: Vedno uporabljajte ustrezno hidravlično tekočino. Druge tekočine, ki niso navedene, lahko poškodujejo hidravlični sistem. Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Parkirajte stroj na ravni površini.

  3. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  6. Odstranite desno stransko ploščo.

  7. Očistite predel okoli nastavka za dolivanje rezervoarja hidravlične tekočine (Diagram 70).

   g029748
  8. Odstranite pokrov nastavka za dolivanje in preverite raven tekočine na merilni palici (Diagram 71).

   Note: Raven tekočine mora biti med dvema zarezama na merilni palici, ko so roke spuščene, ali na spodnji zarezi, ko so roke dvignjene.

   g029729
  9. Če je raven olja prenizka, dolijte toliko tekočine, da se poviša na ustrezno raven.

  10. Pritrdite pokrov nastavka za dolivanje.

  11. Namestite stransko ploščo.

  12. Zaprite pokrov motorja.

  13. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Zamenjava filtra za hidravlično tekočino

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Important: Ne uporabljajte filtra za avtomobilsko olje, saj lahko pride do poškodbe hidravličnega sistema.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  4. Pod filter namestite prestrezno posodo in odstranite filter (Diagram 72).

   g205342
  5. Pobrišite razlito tekočino.

  6. Zaženite motor in ga pustite teči približno 2 minuti, da odzračite sistem.

  7. Ugasnite motor in preverite ali sistem pušča.

  8. Preverite raven tekočine v rezervoarju hidravlične tekočine; glejte toPreverjanje ravni hidravlične tekočine in dolijte tekočino, da dvignete raven do ustrezne oznake na merilni palici.

   Important: Rezervoar ne sme biti prenapolnjen.

  9. Zaprite pokrov motorja.

  Menjava hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  3. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  4. Odprite pokrov in ga podprite z drogom.

  5. Odstranite desno stransko ploščo; glejte Odstranjevanje stranskih plošč.

  6. Odstranite pokrovček hidravličnega rezervoarja in merilno palico (Diagram 73).

   g029729
  7. Pod odtočni čep na sprednjem delu stroja postavite veliko prestrezno posodo s prostornino najmanj 57 l (Diagram 74).

   g031213
  8. Odstranite odtočni čep in pustite, da olje steče v prestrezno posodo (Diagram 74).

  9. Ko olje odteče, namestite in zategnite odtočni čep.

   Note: Odpadno olje izročite najbližjemu centru za recikliranje.

  10. Napolnite rezervoar za hidravlično tekočino s hidravlično tekočino. Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

  11. Zaženite motor in ga pustite teči nekaj minut.

  12. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  13. Preverite raven hidravlične tekočine in jo potrebi dolijte v rezervoar; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

  14. Zaprite pokrov motorja.

  Čiščenje

  Odstranjevanje smeti

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Important: Uporaba stroja, ki ima zamašene rešetke in/ali odstranjene hladilne okrove, lahko privede do poškodb motorja zaradi pregrevanja.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odprite pokrov motorja in ga podprite s podpornim drogom.

  4. S sprednjih in stranskih plošč očistite drobir.

  5. Temeljito obrišite drobir z zračnih filtrov.

  6. Odstranite morebitno umazanijo z motorja in hladilnih reber s krtačo ali puhalnikom.

   Important: Uporaba stroja, ki ima zamašene rešetke in/ali odstranjene hladilne okrove, lahko privede do poškodb motorja zaradi pregrevanja.

  7. Z odprtine pokrova motorja, glušnika, toplotne zaščite in rešetke hladilnika (če je primerno) očistite ves drobir.

  8. Zaprite pokrov motorja.

  Pranje stroja

  Pri pranju stroja z visokotlačnim čistilnim strojem:

  • Uporabljajte osebno zaščitno opremo, primerno za delo z visokotlačnim čistilnim strojem.

  • Poskrbite, da so na stroju nameščene vse varnostne zaščitne naprave.

  • Vode ne pršite po elektronskih komponentah.

  • Vode ne pršite po robovih nalepk.

  • Vodo pršite le po zunanjosti stroja. Ne pršite je neposredno v odprtine stroja.

  • Vodo pršite le na umazane dele stroja.

  • Uporabljajte le 40-stopinjsko ali večjo pršilno šobo. 40-stopinjske šobe so običajno bele barve.

  • Konica šobe visokotlačnega čistilnega stroja naj bo najmanj 61 cm oddaljena od površine, ki jo čistite.

  • Uporabljajte le visokotlačne čistilne stroje z zmogljivostjo, nižjo od 137,9 bara, in tokom, nižjim od 7,6 l na minuto.

  • Zamenjajte poškodovane nalepke in nalepke, ki odstopajo s površine.

  • Po pranju namažite vse mazalne točke. Glejte Mazanje stroja.

  Čiščenje šasije

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite, ali se je v šasiji nabrala umazanija.
 • Sčasoma se v podvozju pod motorjem nabereta drobir in umazanija, ki ju je treba odstraniti. Odprite pokrov motorja in z baterijsko svetilko redno pregledujte motorni prostor. Ko je nabrane umazanije od 2,5 do 5 cm, očistite šasijo.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Dvignite sprednji del stroja tako, da bo stroj nagnjen nazaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite dva vijaka, s katerima je pritrjena spodnja plošča, in odstranite spodnjo ploščo (Diagram 75).

   g031235
  5. Odstranite sprednjo ploščo; glejte Odstranjevanje sprednje plošče.

  6. Šasijo sperite z vodnim curkom, da odstranite umazanijo in drobir.

   Note: Voda bo odtekala na zadnji strani stroja.

   Important: Vode ne škropite po motorju.

  7. Namažite stroj, glejte Mazanje stroja.

  8. Namestite spodnjo ploščo (Diagram 75).

  9. Namestite sprednjo ploščo.

  10. Spustite stroj.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden pospravite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

  • Stroja ne shranjujte v bližini goriva ali ognja.

  Shranjevanje

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite umazanijo in drobir z vseh zunanjih delov stroja.

   Important: Stroj lahko operete z blagim čistilom in vodo. Ne perite ga z vodo pod tlakom. Ne pretiravajte s količino vode, zlasti v bližini nadzorne plošče ter okrog motorja, hidravličnih črpalk in motorjev.

  4. Servisirajte zračni filter, glejte Servisiranje zračnega filtra.

  5. Namažite stroj, glejte Mazanje stroja.

  6. Zamenjajte motorno olje; glejte Menjava motornega olja.

  7. Napolnite akumulator, glejte Polnjenje akumulatorja.

  8. Preverite in prilagodite napetost gosenic, glejte Nastavitev napetosti gosenic.

  9. Preverite vsa pritrdila in jih po potrebi pritrdite. Popravite ali zamenjajte morebitne obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele.

  10. Prebarvajte vse opraskane in oguljene kovinske površine z barvo, ki jo dobite pri pooblaščenem serviserju.

  11. Stroj uskladiščite v čistem in suhem skladiščnem prostoru. Odstranite ključ iz stikala za vžig na ključ in ga shranite na mesto, kamor spravljate ključe.

  12. Odklopite akumulator; glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

  13. Stroj prekrijte, da ga zaščitite in ohranite čistega.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Zaganjalnik se ne zažene.
  1. Električni spoji so razjedeni ali razrahljani.
  2. Varovalka je pregorela ali je zrahljana.
  3. Akumulator je izpraznjen.
  4. Rele ali stikalo je okvarjeno.
  5. Zaganjalnik ali elektromagnetni ventil zaganjalnika je poškodovan.
  6. Notranji sestavni deli motorja so se sprijeli.
  7. Varnostna zapora je aktivirana.
  1. Preverite, ali imajo električni spoji dober stik.
  2. Popravite ali zamenjajte varovalko.
  3. Akumulator napolnite ali ga zamenjajte.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Preverite nevtralno nastavitev nadzora vlečnega in pomožnega pogona.
  Motor se zažene, vendar ne začne delovati.
  1. Postopek zagona je napačen.
  2. Rezervoar za gorivo je prazen.
  3. Zaporni ventil za gorivo je zaprt.
  4. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro oziroma neustrezno gorivo.
  5. Cev za gorivo je zamašena.
  6. V gorivu je zrak.
  7. Žarilne svečke ne delujejo.
  8. Hitrost zagona je nizka.
  9. Zračni filtri so umazani.
  10. Filter za gorivo je zamašen.
  11. V stroju je neustrezna vrsta goriva za hladno vreme.
  12. Kompresija je nizka.
  13. Vbrizgalne šobe so poškodovane.
  14. Čas delovanja črpalke za vbrizgavanje goriva ni pravilen.
  15. Črpalka za vbrizgavanje goriva je poškodovana.
  16. Elektromagnetni ventil ETR je poškodovan.
  1. Oglejte si razdelek Zagon motorja.
  2. Rezervoar napolnite s svežim gorivom.
  3. Odprite zaporni ventil za gorivo.
  4. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  5. Očistite ali zamenjajte cev za gorivo.
  6. Odzračite šobe in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  7. Preverite varovalko, žarilne svečke in ožičenje.
  8. Preverite akumulator, viskoznost olja in zaganjalnik motorja (obrnite se na pooblaščenega serviserja).
  9. Servisirajte zračne filtre.
  10. Zamenjajte filter za gorivo.
  11. Izpraznite sistem za gorivo in zamenjajte filter za gorivo. Dolijte sveže gorivo ustrezne vrste za trenutne klimatske pogoje. Morda boste morali ogreti celotno vlečno enoto.
  12. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  13. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  14. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  15. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  16. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Motor se zažene, vendar se nato ustavi.
  1. Prezračevalni ventil rezervoarja za gorivo je zamašen.
  2. V sistemu za gorivo je umazanija ali voda.
  3. Filter za gorivo je zamašen.
  4. V gorivu je zrak.
  5. V stroju je bila uporabljena neustrezna vrsta goriva za hladno vreme.
  6. Rešetka lovilca isker je zamašena.
  7. Črpalka za gorivo je poškodovana.
  1. Zrahljajte pokrovček. Če motor deluje z zrahljanim pokrovčkom, zamenjajte pokrovček.
  2. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  3. Zamenjajte filter za gorivo.
  4. Odzračite šobe in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  5. Izpraznite sistem za gorivo in zamenjajte filter za gorivo. Dolijte sveže gorivo ustrezne vrste za trenutne klimatske pogoje.
  6. Očistite ali zamenjajte rešetko lovilca isker.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Motor deluje, vendar ropota ali se vrti v prazno.
  1. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro oziroma neustrezno gorivo.
  2. Motor se pregreva.
  3. V gorivu je zrak.
  4. Vbrizgalne šobe so poškodovane.
  5. Kompresija je nizka.
  6. Čas delovanja črpalke za vbrizgavanje goriva ni pravilen.
  7. Prekomerno kopičenje ogljika.
  8. Prišlo je do notranje obrabe ali poškodb.
  1. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  2. Glejte razdelek »Motor se pregreva«.
  3. Odzračite šobe in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Motor ne deluje v prostem teku.
  1. Prezračevalni ventil rezervoarja za gorivo je zamašen.
  2. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro oziroma neustrezno gorivo.
  3. Zračni filtri so umazani.
  4. Filter za gorivo je zamašen.
  5. V gorivu je zrak.
  6. Črpalka za gorivo je poškodovana.
  7. Kompresija je nizka.
  1. Zrahljajte pokrovček. Če motor deluje z zrahljanim pokrovčkom, zamenjajte pokrovček.
  2. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  3. Servisirajte zračne filtre.
  4. Zamenjajte filter za gorivo.
  5. Odzračite šobe in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Motor se pregreva.
  1. Doliti morate hladilno tekočino.
  2. Pretok zraka skozi hladilnik je oviran.
  3. Raven hidravličnega olja v okrovu ročične gredi ni ustrezna.
  4. Prevelika obremenitev motorja.
  5. V sistemu za gorivo je napačno gorivo.
  6. Termostat je poškodovan.
  7. Jermen ventilatorja je ohlapen ali poškodovan.
  8. Čas vbrizgavanja ni pravilen.
  9. Črpalka za vbrizgavanje hladilne tekočine je poškodovana.
  10. Število vrtljajev motorja je prenizko.
  1. Preverite raven hladilne tekočine in jo po potrebi dolijte.
  2. Ob vsaki uporabi preglejte in očistite rešetko hladilnika.
  3. Dolije oziroma odtočite olje, da bo raven na oznaki za poln rezervoar.
  4. Zmanjšajte obremenitev; uporabite nižjo hitrost vožnje.
  5. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  9. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  10. Preverite visoko hitrost motorja v prostem teku.
  Motor izgubi moč.
  1. Prevelika obremenitev motorja.
  2. Raven hidravličnega olja v okrovu ročične gredi ni ustrezna.
  3. Zračni filtri so umazani.
  4. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro oziroma neustrezno gorivo.
  5. Motor se pregreva.
  6. Rešetka lovilca isker je zamašena.
  7. V gorivu je zrak.
  8. Kompresija je nizka.
  9. Prezračevalni ventil rezervoarja za gorivo je zamašen.
  10. Čas delovanja črpalke za vbrizgavanje goriva ni pravilen.
  11. Črpalka za vbrizgavanje goriva je poškodovana.
  12. Visoka hitrost motorja v prostem teku je prenizka.
  1. Zmanjšajte obremenitev; uporabite nižjo hitrost vožnje.
  2. Dolije oziroma odtočite olje, da bo raven na oznaki za poln rezervoar.
  3. Servisirajte zračne filtre.
  4. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  5. Glejte razdelek »Motor se pregreva«.
  6. Očistite ali zamenjajte rešetko lovilca isker.
  7. Odzračite šobe in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  9. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  10. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  11. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  12. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Izpušni plin proizvaja preveč črnega dima.
  1. Prevelika obremenitev motorja.
  2. Zračni filtri so umazani.
  3. V sistemu za gorivo je napačno gorivo.
  4. Čas delovanja črpalke za vbrizgavanje goriva ni pravilen.
  5. Črpalka za vbrizgavanje goriva je poškodovana.
  6. Vbrizgalne šobe so poškodovane.
  1. Zmanjšajte obremenitev; uporabite nižjo hitrost vožnje.
  2. Servisirajte zračne filtre.
  3. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Izpušni plin proizvaja preveč belega dima.
  1. Ključ je bil obrnjen v položaj Zagon, preden je lučka za žarilno svečko ugasnila.
  2. Temperatura motorja je nizka.
  3. Žarilne svečke ne delujejo.
  4. Čas delovanja črpalke za vbrizgavanje goriva ni pravilen.
  5. Vbrizgalne šobe so poškodovane.
  6. Kompresija je nizka.
  1. Pred zagonom motorja obrnite ključ v položaj za Delovanje in počakajte, da se lučka za žarilno svečko ugasne.
  2. Preverite termostat.
  3. Preverite varovalko, žarilne svečke in ožičenje.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Stroja ni mogoče voziti.
  1. Hidravlika za nadzor vlečnega pogona je onemogočena.
  2. Parkirna zavora je vklopljena.
  3. Raven hidravlične tekočine je nizka.
  4. Hidravlični sistem je poškodovan.
  5. Obročni ventili so odprti.
  6. Ročica ventila razdelilnika pretoka je v položaju urinega kazalca ob 9. uri.
  7. Spojka črpalke vlečnega pogona je razrahljana ali počena.
  8. Črpalka in/ali pogonski motor sta poškodovana.
  9. Regulacijski ventil je poškodovan.
  10. Varnostni ventil je poškodovan.
  1. Preklopite stikalo za vklop ročice za nadzor vlečnega pogona.
  2. Izklopite parkirno zavoro.
  3. Dolijte hidravlično tekočino v rezervoar.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  5. Zaprite obročne ventile.
  6. Prestavite ročico v položaj urinega kazalca od 12. na 10. uro.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  9. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  10. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.