ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือเครื่องตัดหญ้าใบมีดโรตารีแบบนั่งขับ ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เหมาะกับการตัดหญ้าในสนามที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีภายในสวน สนามกีฬา และพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นหลัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 ระบุตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g259772

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

Important: เครื่องยนต์นี้ไม่ได้ติดตั้งท่อดักสะเก็ดไฟ ดังนั้น การใช้งานคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 รัฐหรือเขตการปกครองอื่นๆ อาจมีกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและองค์ประกอบบางส่วนของไอเสียมีสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตาม ANSI B71.4-2017 และ EN ISO 5395 ก็ต่อเมื่อคุณจัดเตรียมอุปกรณ์ตามขั้นตอนการตั้งค่าและติดตั้งชุดอุปกรณ์ CE ตามเอกสารรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชิ้นส่วนหมุน อยู่ให้ห่างจากช่องเปิดเทวัสดุ

 • กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphicได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal98-4387
decal99-3444
decal106-6755
decal107-1972
decal117-3270
decal117-4764
decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal138-2695
decalbatterysymbols
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal136-3713
decal136-3678

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

การเตรียม การชาร์จ และการต่อแบตเตอรี่

Note: หากยังไม่ได้เติมน้ำอิเล็กโทรไลต์หรือเตรียมแบตเตอรี่ ให้ซื้อน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.26 จากร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับแบตเตอรี่ในพื้นที่เพื่อใช้เติมแบตเตอรี่

อันตราย

น้ำอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นอันตรายหากรับประทานหรือทำให้เป็นแผลไหม้รุนแรง

 • ห้ามดื่มน้ำอิเล็กโตรไลต์และหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า สวมใส่แว่นนิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาและสวมถุงมือยางเพื่อปกป้องมือ

 • เติมน้ำแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีน้ำสะอาดเตรียมไว้เสมอเพื่อใช้ล้างผิวหนัง

 1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ (รูป 3)

  g031567
 2. ถอดฝาเติมออกจากแบตเตอรี่ และค่อยๆ เติมน้ำน้ำอิเล็กโทรไลต์ลงในแต่ละเซลล์จนกระทั่งระดับน้ำสูงกว่าแผ่นเพลทเล็กน้อย

 3. ปิดฝาเติม แล้วต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3 - 4 แอมป์เข้ากับเสาแบตเตอรี่

  Note: ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกำลัง 3 - 4 แอมป์เป็นเวลา 4 - 8 ชั่วโมง

  คำเตือน

  ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้

  • ระวังไม่ให้แบตเตอรี่เข้าใกล้ประกายไฟหรือเปลวไฟ

  • ห้ามสูบบุหรี่ใกล้กับแบตเตอรี่เป็นอันขาด

 4. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและเสาแบตเตอรี่

 5. ถอดฝาเติม

 6. ค่อยๆ เติมน้ำอิเล็กโทรไลต์ลงในเซลล์จนกระทั่งระดับน้ำขึ้นมาถึงวงแหวนเติม

  Important: อย่าเติมน้ำจนล้นแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์ที่ล้นออกมาและสัมผัสกับชิ้นส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์จะทำให้เกิดการกัดกร่อนรุนแรงและเสื่อมสภาพได้

 7. ปิดฝาเติม

 8. ติดตั้งสายไฟขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับขั้วบวก (+) และสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ และยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวและน็อต (รูป 4)

  Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวก (+) เข้าไปกับเสาจนสุด และสายไฟวางแนบกับแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา สายไฟจะต้องไม่สัมผัสกับฝาครอบแบตเตอรี่

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถแทรกเตอร์และสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  g031568

  Important: หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกมา ให้ขันสลักเกลียวของข้อรัดแบตเตอรี่ โดยให้หัวสลักเกลียวอยู่ด้านล่างและตัวน็อตอยู่ด้านบน เพราะหากสลักเกลียวของข้อรัดอยู่ในทิศทางตรงกันข้าม สลักเกลียวอาจจะสัมผัสกับท่อไฮดรอลิกตอนที่เลื่อนชุดตัดหญ้า

 9. เคลือบขั้วต่อแบตเตอรี่ด้วยจาระบี Grafo 112X (สกินโอเวอร์) หมายเลขชิ้นส่วน Toro 505-47 หรือปิโตรเลียมเจลลี่ หรือน้ำมันเบาเพื่อป้องกันการสึกกร่อน

 10. เลื่อนฝาครอบยางไปครอบขั้วบวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร

 11. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่

การติดเครื่องหมาย CE

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สติกเกอร์คำเตือน CE1
สติกเกอร์ปีที่ผลิต1
สติกเกอร์เครื่องหมาย CE1

หากต้องการใช้อุปกรณ์นี้ตามมาตรฐาน CE ให้ติดสติกเกอร์คำเตือน CE (121-3598) บนแผงควบคุมดังแสดงใน รูป 5

g389948

หากต้องการใช้อุปกรณ์นี้ตามมาตรฐาน CE ให้ติดสติกเกอร์ปีที่ผลิตและสติกเกอร์เครื่องหมาย CE (121-3598) ถัดจากป้ายซีเรียล (รูป 6)

g278675

การติดตั้งสลักกระโปรง

อุปกรณ์มาตรฐาน CE เท่านั้น

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

โครงยึดสลักกระโปรง1
หมุดย้ำ2
แหวน1
สกรู (1/4 x 2 นิ้ว)1
น็อตล็อก (1/4 นิ้ว)1
 1. ปลดล็อกสลักกระโปรงออกจากโครงยึดสลักกระโปรง

 2. ถอดหมุดย้ำ 2 ตัวที่ยึดโครงยึดสลักกระโปรงเข้ากับกระโปรงออก (รูป 7)

  g012628
 3. ถอดโครงยึดสลักกระโปรงออกจากกระโปรง

 4. ขณะเรียงรูติดตั้งให้ตรงกัน ให้วางโครงยึดล็อก CE และโครงยึดสลักกระโปรงเข้ากับกระโปรง (รูป 8)

  Note: โครงยึดล็อกต้องแนบกับกระโปรง อย่าถอดสลักเกลียวและน็อตออกจากแขนของโครงยึดล็อก

  g012629
 5. วางแหวนให้ตรงกับรูที่ด้านในของกระโปรง

 6. ใส่หมุดยึดโครงยึดและแหวนรองเข้ากับกระโปรง (รูป 8)

 7. เกี่ยวสลักเข้ากับโครงยึดสลักกระโปรง (รูป 9)

  g012630
 8. ใส่สลักเกลียวที่แขนอีกข้างของโครงยึดล็อกกระโปรงเพื่อล็อกสลักเข้าที่ (รูป 10) ขันสลักเกลียวให้แน่นหนาแต่ไม่ต้องขันน็อต

  g012631

การติดตั้งแผงกันท่อไอเสีย

รุ่น CE เท่านั้น

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

แผงกันท่อไอเสีย1
สกรูเกลียวปล่อย4
 1. วางแผงกันท่อไอเสียครอบท่อไอเสีย พร้อมทั้งขยับให้รูยึดตรงกับรูบนโครง (รูป 11)

  g008875
 2. ยึดแผงกันท่อไอเสียเข้ากับโครงของอุปกรณ์ด้วย สกรูเกลียวปล่อย 4 ตัว (รูป 11)

การปรับแขนยก

 1. สตาร์ทเครื่องยนต์ ยกชุดตัดหญ้าขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนยกแต่ละข้างมีระยะห่างจากโครงยึดแผ่นเพลทพื้น 5 ถึง 8 มม. (0.18 ถึง 0.32 นิ้ว) ดังแสดงใน รูป 12

  g031571

  หากระยะห่างแตกต่างจากนี้ ให้ปรับตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลายสลักเกลียวหยุด (รูป 13)

   g031572
  2. คลายน็อตสวมทับบนกระบอกสูบ (รูป 14)

   g031573
  3. ถอดหมุดออกจากปลายก้านและหมุนหมุดเคลวิส

  4. ใส่หมุดเข้าไป และตรวจสอบระยะห่าง

   Note: ทำซ้ำขั้นตอนตามที่จำเป็น

  5. ขันน็อตสวมทับของหมุดเคลวิสให้แน่น

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนยกแต่ละข้างมีระยะห่างจากสลักเกลียวหยุด 0.13 ถึง 1.02 มม. (0.005 ถึง 0.040 นิ้ว) ดังแสดงใน รูป 13

  Note: หากระยะห่างแตกต่างจากนี้ ให้ปรับสลักเกลียวหยุดจนได้ระยะห่างที่เหมาะสม

 3. สตาร์ทเครื่องยนต์ ยกชุดตัดหญ้าขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบกันสึกบนบาร์กันสึกของชุดตัดหญ้าด้านหลังมีระยะห่างจากส่วนกันกระแทก 0.51 ถึง 2.54 มม. (0.02 ถึง 0.10 นิ้ว) ดังแสดงใน รูป 15

  g031574

  หากระยะห่างแตกต่างจากนี้ ให้ปรับกระบอกสูบด้านหลังตามขั้นตอนด้านล่าง

  Note: หากแขนยกด้านหลังมีเสียงโลหะกระทบกันระหว่างเคลื่อนย้าย ให้ลดระยะห่างลง

  1. ลดชุดตัดหญ้าลง และคลายน็อตสวมทับบนกระบอกสูบ (รูป 16)

   g031575
  2. จับก้านกระบอกสูบด้วยคีมและผ้าขี้ริ้ว จากนั้นหมุนก้านกระบอกสูบ

  3. ยกชุดตัดหญ้าขึ้นและตรวจสอบระยะห่าง

   Note: ทำซ้ำขั้นตอนตามที่จำเป็น

  4. ขันน็อตสวมทับของหมุดเคลวิสให้แน่น

Important: หากระยะห่างของส่วนกันกระแทกด้านหน้าหรือแถบกันสึกไม่พอ แขนยกอาจเสียหายได้

การปรับโครงรองรับ

การปรับชุดตัดหญ้าด้านหน้า

ชุดตัดหญ้าด้านหน้าและด้านหลังมีตำแหน่งการยึดที่แตกต่างกัน โดยชุดตัดหญ้าด้านหน้าจะมีจุดยึด 2 ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับความสูงในการตัดและองศาการหมุนชุดตัดหญ้าที่คุณต้องการ

 1. สำหรับความสูงในการตัดระหว่าง 2 ถึง 7.6 ซม. (3/4 ถึง 3 นิ้ว) ให้ยึดโครงรองรับด้านหน้าเข้ากับรูยึดด้านหน้าตำแหน่งล่าง (รูป 17)

  Note: วิธีนี้จะทำให้ชุดตัดหญ้าขยับเคลื่อนที่ตามอุปกรณ์ได้มากขึ้นเมื่อสภาพสนามที่เป็นเนินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน แต่วิธีนี้จะทำให้ระยะห่างระหว่างช่องชุดตัดหญ้ากับส่วนรองรับมีจำกัดเมื่อตัดหญ้าบนยอดเนินขนาดเล็ก

  g031576
 2. สำหรับความสูงในการตัดระหว่าง 6.3 ถึง 10 ซม. (2 1/2 ถึง 4 นิ้ว) ให้ยึดโครงรองรับส่วนหน้าเข้ากับรูยึดด้านหน้าตำแหน่งบน (รูป 17)

  Note: ตำแหน่งนี้จะเพิ่มระยะห่างระหว่างช่องชุดตัดหญ้ากับส่วนรองรับเนื่องจากตำแหน่งของช่องชุดตัดหญ้าจะสูงขึ้น แต่จะทำให้ชุดตัดหญ้าเคลื่อนไปถึงระยะเดินหน้าสูงสุดเร็วขึ้นด้วย

การปรับชุดตัดหญ้าด้านหลัง

ชุดตัดหญ้าด้านหน้าและด้านหลังมีตำแหน่งการยึดที่แตกต่างกัน ชุดตัดหญ้าด้านหลังมีจุดยึดเพียง 1 ตำแหน่ง เพื่อให้จัดวางตำแหน่งได้เหมาะสมกับ Sidewinder® ที่อยู่ใต้โครง

ให้ยึดชุดตัดหญ้าส่วนท้ายในรูยึดส่วนท้าย (รูป 17) สำหรับทุกความสูงในการตัด

การปรับความสูงในการตัด

Important: เด็คตัดหญ้านี้มักจะตัดหญ้าต่ำกว่าชุดตัดหญ้าใบมีดพวงเมื่อมีการตั้งค่าระดับเบนช์เท่ากัน 6 มม. (1/4 นิ้ว) ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องตั้งค่าเด็คตัดหญ้าแบบโรตารีให้สูงกว่าระดับการตัดด้วยใบมีดพวง 6 มม. (1/4 นิ้ว) เมื่อตัดหญ้าในบริเวณเดียวกัน

Important: คุณสามารถเข้าถึงชุดตัดหญ้าส่วนท้ายได้ง่ายขึ้นมากหากถอดชุดตัดหญ้าออกจากอุปกรณ์ก่อน หากอุปกรณ์ติดตั้งชุดตัดหญ้า Sidewinder ให้เลื่อนชุดตัดหญ้าไปทางขวา ถอดชุดตัดหญ้าด้านหลังออก แล้วเลื่อนออกมาทางขวา

 1. ลดระดับเด็คตัดหญ้าลงบนพื้น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจสตาร์ทออก

 2. คลายสลักเกลียวที่ทำหน้าที่ยึดโครงยึดความสูงในการตัดแต่ละด้านเข้ากับแผ่นความสูงในการตัด (ด้านหน้าและแต่ละด้าน) ดังแสดงใน รูป 18

  g031577
 3. เริ่มปรับจากด้านหน้า โดยถอดสลักเกลียวออก

 4. หนุนช่องชุดตัดหญ้าขึ้นแล้วถอดตัวคั่นอก (รูป 18)

 5. เลื่อนช่องชุดตัดหญ้าไปยังความสูงในการตัดที่ต้องการ และติดตั้งตัวคั่นเข้าในรูความสูงในการตัดและช่องที่กำหนดไว้ (รูป 19)

  g390173
 6. วางแผ่นปิดในแนวเดียวกับตัวคั่น

 7. ใส่สลักเกลียว (ขันด้วยมือ)

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับการปรับแต่ละด้าน

 9. ขันสลักเกลียวทั้ง 3 ตัวจนได้แรงบิด 41 นิวตันเมตร (30 ฟุตปอนด์)

  Note: ขันสลักเกลียวตัวหน้าก่อน

  Note: หากปรับมากกว่า 3.8 ซม. (1 1/2 นิ้ว) อาจต้องใช้ชุดประกอบชั่วคราวติดตั้งเข้ากับความสูงในการตัดระดับปานกลางเพื่อป้องกันการติด (เช่น เปลี่ยนความสูงในการตัดจาก 3.1 ซม. เป็น 7 ซม. (1 1/4 นิ้วเป็น 2 3/4 นิ้ว))

การปรับตัวปาดลูกกลิ้ง

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมตัวปาดลูกกลิ้งส่วนท้ายจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีช่องว่างระหว่างตัวปาดกับลูกกลิ้ง 0.5 ถึง 1 มม. (0.02 ถึง 0.04 นิ้ว) และเท่ากันตลอดแนว

 1. คลายจุดอัดจาระบีและสกรูยึด (รูป 20)

  g031578
 2. เลื่อนตัวปาดขึ้นหรือลงจนได้ช่องว่างขนาด 0.5 ถึง 1 มม. (0.02 ถึง 0.04 นิ้ว) ระหว่างก้านกับลูกกลิ้ง

 3. ขันจุดอัดจาระบีและขันจนได้แรงบิด 41 นิวตันเมตร (30 ฟุตปอนด์) โดยขันสับหว่างไปมาตามลำดับ

การติดตั้งแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้า

อุปกรณ์เสริม

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าที่เหมาะสมกับอุปกรณ์

 1. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากรูยึดบนผนังส่วนท้ายและผนังด้านซ้ายของช่องชุดตัดหญ้าให้หมดจด

 2. ติดตั้งแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าในช่องเปิดส่วนท้ายและยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวติดจาน 5 ตัว (รูป 21)

  g031579
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าไม่เข้าไปขวางปลายใบมีด และไม่ยื่นเข้าไปในพื้นผิวของผนังช่องชุดตัดหญ้าส่วนท้าย

  อันตราย

  การใช้ใบมีดยกสูงร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าอาจทำให้ใบมีดแตกหัก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้

  ห้ามใช้ใบมีดยกสูงกับแผ่นกั้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ทำความคุ้นเคยกับการควบคุมทั้งหมดก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์

g389847
g389748

แป้นขับเคลื่อน

เหยียบแป้นเดินหน้าเพื่อเคลื่อนไปด้านหน้า เหยียบแป้นถอยหลังเพื่อถอยหลัง หรือช่วยในการหยุดขณะขับเคลื่อนไปด้านหน้า (รูป 22)

Note: ปล่อยแป้นเหยียบหรือเลื่อนแป้นเหยียบมายังตำแหน่งเกียร์ว่างเพื่อหยุดอุปกรณ์

คันปรับพวงมาลัยปรับมุม

ดึงคันปรับพวงมาลัยปรับมุมเข้าหาตัวเพื่อเอียงพวงมาลัยให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นดันคันปรับไปด้านหน้าเพื่อล็อกตำแหน่ง (รูป 22)

เบรกมือ

เมื่อคุณดับเครื่องยนต์ ให้ดึงเบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ หากต้องการใช้เบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือขึ้น (รูป 23)

Note: เครื่องยนต์จะดับลงเมื่อเหยียบแป้นขับเคลื่อนขณะที่ดึงเบรกมืออยู่

สวิตช์กุญแจ

สวิตช์กุญแจใช้เพื่อสตาร์ท ดับเครื่องยนต์ และอุ่นเครื่องยนต์ สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์มี 3 ตำแหน่ง: ปิด, เปิด/อุ่นเครื่อง และ สตาร์ท บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด/อุ่นเครื่อง จนกระทั่งไฟแสดงสถานะหัวเทียนดับ (ประมาณ 7 วินาที) จากนั้นบิดกุญแจไปยังตำแหน่งสตาร์ท เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำงาน จากนั้นปล่อยกุญแจเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทสำเร็จ (รูป 23)

บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิดเพื่อดับเครื่องยนต์

Note: ดึงกุญแจออกจากสวิตช์เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

คันปรับเบาะที่นั่ง

เลื่อนคันปรับเบาะที่นั่งที่อยู่ใต้เบาะไปทางซ้าย จากนั้นเลื่อนที่นั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลื่อนคันปรับไปทางขวาเพื่อล็อกตำแหน่งที่นั่ง (รูป 24)

เกจเชื้อเพลิง

เกจเชื้อเพลิงจะบันทึกปริมาณเชื้อเพลิงในถัง (รูป 24)

g322579

มิเตอร์นับชั่วโมง

มิเตอร์นับชั่วโมงบันทึกจำนวนชั่วโมงที่คุณใช้งานอุปกรณ์เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งทำงาน ให้คุณใช้เวลาเหล่านี้มากำหนดเวลาบำรุงรักษาตามปกติ

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะติดขึ้นมา หากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินไป หากอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงขึ้นอีก 10° เครื่องยนต์จะดับ (รูป 23)

ไฟสถานะหัวเทียน

ไฟสถานะหัวเทียนจะติดขึ้นมาเมื่อหัวเทียนทำงาน (รูป 23)

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะติดขึ้นมา หากแรงดันน้ำมันเครื่องตกลงต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย (รูป 23) หากแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ ให้ดับเครื่องยนต์และประเมินหาสาเหตุ ซ่อมแซมระบบน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

คันล็อกการยก

ล็อกสวิตช์ยก (รูป 23) โดยการเลื่อนคันล็อกการยกไปที่ตำแหน่งยกเด็ค เมื่อต้องบำรุงรักษาชุดตัดหญ้าหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสนามแต่ละแห่ง

คันโยกตัดหญ้า/เคลื่อนย้าย

ใช้ส้นเท้าดันคันโยกตัดหญ้า/เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และดันไปทางขวา หากต้องการตัดหญ้า (รูป 22)

Note: ชุดตัดหญ้าจะทำงานเมื่อคันโยกอยู่ในตำแหน่งตัดหญ้าเท่านั้น

Important: ความเร็วในการตัดหญ้าจากโรงงานคือ 9.7 กม./ชม. (6 ไมล์ต่อชั่วโมง) คุณสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วในการตัดหญ้าได้โดยการปรับสกรูหยุดความเร็ว ()รูป 25

g031596

ช่องระบุตำแหน่งชุดตัดหญ้า

ช่องระบุตำแหน่งชุดตัดหญ้าบนพื้นด้านล่างจะปรากฏขึ้นเมื่อชุดตัดหญ้าอยู่ตรงกลางพอดี (รูป 22)

คันเร่ง

ดันคันโยกลิ้นเร่งไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์ และดันไปข้างหลังเพื่อลดความเร็วเครื่องยนต์ (รูป 23)

สวิตช์ขับชุดตัดหญ้า

สวิตช์ขับชุดตัดหญ้าประกอบด้วย 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ใช้งาน และ ปลด สวิตช์กระดกจะสั่งการวาล์วโซเลนอยด์ที่อยู่บนชุดวาล์วให้ขับชุดตัดหญ้า (รูป 23)

คันบังคับชุดตัดหญ้า

หากต้องการลดระดับชุดตัดหญ้าลงบนพื้น ให้เลื่อนคันบังคับชุดตัดหญ้าไปด้านหน้า หากต้องการยกชุดตัดหญ้าขึ้น ให้ดึงคันบังคับมาด้านหลัง ไปยังตำแหน่งยกขึ้น (รูป 23)

Note: ชุดตัดหญ้าจะไม่ลดระดับลงมา หากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน

Note: ควรทำแบบนี้เฉพาะตอนที่ชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นเท่านั้น หรือเมื่อชุดตัดหญ้าอยู่บนพื้นขณะที่อุปกรณ์กำลังเคลื่อนที่

Note: ไม่จำเป็นต้องดันคันบังคับค้างไว้ระหว่างลดชุดตัดหญ้าลง

ไฟสถานะอัลเทอร์เนเตอร์

ไฟสถานะอัลเทอร์เนเตอร์จะดับลงเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน (รูป 23)

Note: แต่หากไฟไม่ดับลง ให้ตรวจสอบระบบชาร์จและซ่อมตามความจำเป็น

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

g192077
คำอธิบายรูป 26 อ้างอิงขนาดหรือน้ำหนัก
ความกว้างโดยรวมเมื่ออยู่ในตำแหน่งตัดหญ้าA192 ซม. (75 1/2 นิ้ว)
ความกว้างโดยรวมเมื่ออยู่ในตำแหน่งเคลื่อนย้ายB184 ซม. (72 1/2 นิ้ว)
สูงC197 ซม. (77 1/2 นิ้ว)
ความกว้างฐานล้อD146 ซม. (57 1/2 นิ้ว)
ความยาวฐานล้อE166 ซม. (65 1/2 นิ้ว)
ความยาวโดยรวมเมื่ออยู่ในตำแหน่งตัดหญ้าF295 ซม. (116 นิ้ว)
ความยาวโดยรวมเมื่ออยู่ในตำแหน่งเคลื่อนย้ายG295 ซม. (116 นิ้ว)
ความสูงจากพื้น 15 ซม. (6 นิ้ว)
น้ำหนักถ่วง 963 กก. (2,124 ปอนด์)

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถของเครื่องตัดหญ้า โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • ตรวจสอบว่าตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม สวิตช์ฉุกเฉิน และแผงป้องกันติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ ใช้งานเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

 • ก่อนตัดหญ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจเสมอว่าใบมีด สลักเกลียวยึดใบมีด และชิ้นส่วนชุดตัดอยู่ในสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ เปลี่ยนใบมีดหรือสลักที่สึกหรอหรือชำรุดทั้งชุดเพื่อรักษาความสมดุลเอาไว้

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังเชื้อเพลิงหรือเติมถังเชื้อเพลิงในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การเติมน้ำมัน

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ

ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลที่สะอาดและใหม่ ซึ่งมีค่าซัลเฟอร์ต่ำ (น้อยกว่า 500 ส่วนต่อมิลลิลิตร) หรือต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนต่อมิลลิลิตร) เท่านั้น อัตราซีเทนขั้นต่ำควรเท่ากับ 40 ซื้อน้ำมันในปริมาณที่คุณจะใช้ได้ภายใน 180 วันเพื่อรับรองว่าน้ำมันใหม่

Important: หากไม่ใช้น้ำมันที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำ อาจทำให้ระบบไอเสียของเครื่องยนต์เสียหายได้

ความจุถังเชื้อเพลิง: 42 ลิตร (11 แกลลอนสหรัฐ)

ใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อน (หมายเลข 2-D) ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) และเกรดฤดูหนาว (หมายเลข 1-D หรือหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านั้น การใช้น้ำมันเกรดฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำทำให้น้ำมันมีจุดวาบไฟและจุดไหลเทในอากาศหนาวต่ำลง ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายขึ้น และลดตัวกรองเชื้อเพลิงอุดตัน

การใช้น้ำมันเกรดฤดูร้อนในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) ทำให้ปั๊มเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับน้ำมันเกรดฤดูหนาว

Important: ห้ามใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเบนซินแทนน้ำมันดีเซลโดยเด็ดขาด การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

การใช้น้ำมันไบโอดีเซล

อุปกรณ์นี้สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้สูงสุดถึง B20 (ไบโอดีเซล 20%, ปิโตรดีเซล 80%)

ค่าซัลเฟอร์: ซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน)

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล: ASTM D6751 หรือ EN14214

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันผสม: ASTM D975, EN590 หรือ JIS K2204

Important: ส่วนที่เป็นน้ำมันดีเซลต้องมีค่าซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ

ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

 • น้ำมันไบโอดีเซลอาจทำให้สีอุปกรณ์เสียหายได้

 • ใช้น้ำมัน B5 (ไบโอดีเซลสัดส่วน 5%) หรือสัดส่วนผสมที่น้อยกว่านี้ในสภาพอากาศหนาวเย็น

 • ตรวจสอบซีล ท่อ ปะเก็นที่สัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป

 • ตัวกรองเชื้อเพลิงอาจอุดตันหลังจากเปลี่ยนไปใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซล

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซล โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

การเติมน้ำมัน

 1. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังเชื้อเพลิง (รูป 27)

 2. เปิดฝาถังเชื้อเพลิง

 3. เติมน้ำมันจนระดับน้ำมันถึงด้านล่างสุดของคอช่องเติม แต่อย่าเติมจนล้น ปิดฝา

 4. เช็ดน้ำมันเชื้อเพลิงที่หกหรือล้นออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้

  g008884

Note: ถ้าทำได้ ให้เติมน้ำมันหลังใช้งานทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยลดการควบแน่นสะสมภายในถังเชื้อเพลิงได้

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้อุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบหล่อเย็น โปรดดู การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้อุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

การเลือกใบมีด

ใบมีดผสมแบบมาตรฐาน

ใบมีดนี้ออกแบบมาให้ยกและกระจายหญ้าได้เป็นอย่างดีในเกือบทุกสภาพสนาม หากต้องการความเร็วในการยกและการกระจายหญ้ามากหรือน้อยกว่านี้ ให้พิจารณาใช้ใบมีดแบบอื่น

คุณสมบัติ: ยกและกระจายหญ้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยมในเกือบทุกสภาวะ

ใบมีดทำมุม (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CE)

โดยทั่วไปแล้วใบมีดนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อความสูงในการตัดต่ำ—1.9 ถึง 6.4 ซม. (3/4 ถึง 2 1/2 นิ้ว)

คุณสมบัติ:

 • กระจายเศษหญ้าได้สม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อใช้ความสูงในการตัดต่ำ

 • กระจายเศษหญ้าไปทางซ้ายน้อยลง หลุมทรายและแฟร์เวย์จึงดูสะอาดขึ้น

 • ใช้กำลังน้อยกว่าเมื่อใช้ความสูงในการตัดต่ำและทำงานในสนามที่มีหญ้าแน่นทึบ

ใบมีดขนานยกสูง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CE)

โดยทั่วไปแล้วใบมีดนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อความสูงในการตัดสูง—7 ถึง 10 ซม. (2 ถึง 4 นิ้ว)

คุณสมบัติ:

 • ยกได้สูงขึ้นและกระจายเศษหญ้าได้เร็วขึ้น

 • ตัดหญ้าในสนามที่มีหญ้าขึ้นหรอมแหรมหรือเปียกได้ดีขึ้นเมื่อใช้ความสูงในการตัดสูง

 • กระจายเศษหญ้าที่เปียกหรือเหนียวได้ดีขึ้น ลดปริมาณเศษหญ้าที่ติดในชุดตัดหญ้า

 • ต้องใช้แรงม้ามากขึ้นในการทำงาน

 • มีแนวโน้มที่จะกระจายเศษหญ้าไปทางซ้ายและมีแนวโน้มที่จะสร้างแนวกองฟางเมื่อใช้ความสูงในการตัดต่ำ

คำเตือน

การใช้ใบมีดยกสูงร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าอาจทำให้ใบมีดแตกหัก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้

ห้ามใช้ใบมีดยกสูงร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้า

ใบมีดอะตอมมิก

ใบมีดนี้ออกแบบมาให้คลุมดินด้วยใบไม้ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ: คลุมดินด้วยใบไม้ได้ดี

การเลือกอุปกรณ์เสริม

การกำหนดค่าอุปกรณ์เสริม

 ใบมีดทำมุมใบมีดขนานยกสูง(ห้ามใช้ร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้า) (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน CE)แผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าตัวปาดลูกกลิ้ง
การตัดหญ้า: ความสูงในการตัด 1.9 ถึง 4.4 ซม. (3/4 ถึง 1 3/4 นิ้ว)แนะนำสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่อาจใช้ได้ดีในสนามที่มีหญ้าไม่หนาแน่นหรือหรอมแหรมพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้กระจายหญ้าได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นหลังตัดได้สำหรับหญ้านอร์ทเทิร์นที่ตัดอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และตัดหญ้าไม่ถึง 1/3 ส่วนของใบหญ้า แต่ห้ามใช้ร่วมกับใบมีดขนานยกสูงใช้เมื่อลูกกลิ้งมีหญ้าสะสมหรือเห็นก้อนหญ้าขนาดใหญ่ราบบนพื้นสนาม ตัวปาดอาจทำให้หญ้าจับเป็นก้อนมากขึ้นในการใช้งานบางประเภท
การตัดหญ้า: ความสูงในการตัด 5 ถึง 6.4 ซม. (2 ถึง 2 1/2 นิ้ว)แนะนำสำหรับสนามที่มีหญ้าหนาหรือฟูแนะนำสำหรับสนามที่มีหญ้าบางหรือหรอมแหรม
การตัดหญ้า: ความสูงในการตัด 7 ถึง 10 ซม. (2 3/4 ถึง 4 นิ้ว)อาจใช้ได้ดีในสนามที่มีหญ้าฟูแนะนำสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
การคลุมดินด้วยใบไม้แนะนำสำหรับการใช้งานร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าไม่อนุญาตใช้กับใบมีดผสมแบบมาตรฐานหรือใบมีดทำมุมเท่านั้น
ข้อดีกระจายเศษหญ้าได้สม่ำเสมอเมื่อใช้ความสูงในการตัดต่ำ รอบๆ หลุมทรายและแฟร์เวย์ดูสะอาดตา และใช้กำลังน้อยกว่ายกได้สูงขึ้นและกระจายเศษหญ้าได้เร็วขึ้น ตัดหญ้าในสนามที่มีหญ้าขึ้นหรอมแหรมหรือเปียกได้ดีเมื่อใช้ความสูงในการตัดสูง กระจายเศษหญ้าที่เปียกหรือเหนียวได้ดีอาจช่วยให้กระจายเศษหญ้าได้ดีขึ้นและสนามสวยขึ้นในการใช้งานบางแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลุมดินด้วยใบไม้ลดเศษหญ้าสะสมในลูกกลิ้งในการใช้งานบางแบบ
ข้อเสียยกหญ้าได้ไม่ดีนักเมื่อความสูงในการตัดสูง หญ้าเปียกหรือเหนียวอาจสะสมในช่องชุดตัดหญ้าได้ ส่งผลคุณภาพการตัดไม่ดีและต้องใช้กำลังมากขึ้นต้องใช้กำลังมากขึ้นในการใช้งานบางแบบ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแนวกองฟางขึ้นเมื่อตัดหญ้าหนาแน่นด้วยความสูงในการตัดต่ำ ห้ามใช้ร่วมกับแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าหญ้าจะสะสมในช่องชุดตัดหญ้าหากคุณพยายามกวาดหญ้าออกมากเกินไปโดยการติดตั้งแผ่นกั้น 

การตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ข้อควรระวัง

  หากสวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยขาดหรือชำรุด อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติและทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • อย่าดัดแปลงระบบนิรภัย

  • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์เป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายก่อนการใช้งานอุปกรณ์

  1. ขับอุปกรณ์ช้าๆ ไปยังพื้นที่โล่งขนาดใหญ๋

  2. ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ และดึงเบรกมือ

  3. ขณะนั่งอยู่บนที่นั่ง เครื่องยนต์จะต้องไม่สตาร์ทเมื่อใช้สวิตช์ชุดตัดหญ้าหรือแป้นขับเคลื่อน

   Note: แก้ไขปัญหาหากระบบทำงานไม่ถูกต้อง

  4. ขณะนั่งอยู่บนที่นั่ง ให้เลื่อนแป้นขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่งเกียร์ว่างปลดเบรกมือ และเลื่อนสวิตช์ชุดตัดหญ้าไปที่ตำแหน่งปิด

   Note: เครื่องยนต์ควรจะสตาร์ท จากนั้นลุกออกจากที่นั่ง ค่อยๆ เหยียบแป้นขับเคลื่อน เครื่องยนต์ควรดับภายใน 1 ถึง 3 วินาที หากเครื่องยนต์ไม่ดับลง แสดงว่าระบบอินเทอร์ล็อกทำงานผิดปกติ ซึ่งควรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนใช้งานอุปกรณ์ต่อ

  Note: อุปกรณ์ติดตั้งสวิตช์อินเทอร์ล็อกไว้บนเบรกมือ เครื่องยนต์จะดับลงเมื่อเหยียบแป้นขับเคลื่อนขณะที่ดึงเบรกมืออยู่

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ดึงเบรกมือ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  • ห้ามนำอุปกรณ์ไปขนส่งผู้โดยสาร กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

  • หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าที่ยังเปียก แรงยึดเกาะที่ลดลงอาจทำให้อุปกรณ์ลื่นไถลได้

  • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชิ้นส่วนหมุน อยู่ให้ห่างจากช่องเปิดเทวัสดุ

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • หยุดการทำงานของใบมีดเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดก่อนที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังจากมีการชนวัตถุ หรือหากเครื่องยนต์สั่นผิดปกติ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางแก่ทางเอกก่อนเสมอ

  • ปลดชุดขับเคลื่อนของชุดตัดหญ้า ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอจนกว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุด ก่อนจะปรับความสูงในการตัด (ยกเว้นคุณสามารถปรับได้จากตำแหน่งควบคุมเครื่อง)

  • ใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีเท่านั้น ไอเสียมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากสูดหายใจเข้าไป

  • ห้ามปล่อยอุปกรณ์ที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปลดเกียร์ฝากและลดอุปกรณ์ต่อพ่วงลง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ที่มองเห็นทัศนวิสัยดีเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • ห้ามใช้อุปกรณ์ลากจูงยานพาหนะ

  • ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ต่อพ่วง และอะไหล่เปลี่ยนทดแทนที่ผ่านการรับรองโดย Toro เท่านั้น

  ความปลอดภัยของระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

  • ROPS เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่สำคัญและใช้งานได้จริง

  • อย่าถอดส่วนประกอบของ ROPS ออกจากอุปกรณ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีเข็มขัดนิรภัย

  • ดึงสายเข็มขัดนิรภัยพาดเหนือตัก แล้วล็อกเข้ากับตัวล็อกที่อีกด้านหนึ่งของเบาะนั่ง

  • หากต้องการปลดเข็มขัดนิรภัย ให้จับสายเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ จากนั้นกดปุ่มบนตัวล็อก แล้วค่อยจับสายเข็มขัดเข้าไปในช่องเก็บสายเข็มขัดนิรภัยแบบอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถปลดเข็มขัดนิรภัยได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

  • คอยระมัดระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ชน

  • ดูแลรักษา ROPS ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมการทำงาน โดยตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งคราวเพื่อหาความเสียหาย และตรวจเช็คตัวยึดให้ยึดแน่นหนา

  • เปลี่ยนส่วนประกอบ ROPS ที่ชำรุด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลง

  เพิ่มความปลอดภัยของ ROPS ด้วยห้องขับหรือโรลบาร์แบบยึดแน่น

  • ห้องขับที่ Toro ติดตั้งคือโรลบาร์

  • คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • ประเมินสภาพสถานที่เพื่อพิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • ตรวจสอบคำแนะนำสำหรั บการใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดด้านล่างและพิ จารณาว่าคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ ในบริเวณดังกล่าวในสภาวะการทำงา นของวันนั้นได้หรือไม่ สภาพเส ้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์บนพื้นลาดได้

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอย่างฉับพลัน ให้เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความเสถียรของอุปกรณ์ไม่แน่นอน

  • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์อุปสรรคต่างๆ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

  • การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงยึดเกาะอาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันได้ หากล้อเกยข้ามขอบทางหรือขอบทางพังทลาย ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์กับอันตรายใดๆ เตรียมไว้

  • ตรวจสอบหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณด้านล่างของทางลาด หากมีอันตรายอยู่ ให้ตัดหญ้าบนทางลาดด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม

  • ถ้าทำได้ ควรวางชุดตัดหญ้าไว้ต่ำลงกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด การยกชุดตัดหญ้าขณะใช้งานบนทางลาดอาจทำให้อุปกรณ์ไม่มั่นคงได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานระบบเก็บกวาดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพราะเครื่องมือเหล่านี้อาจทำให้สมดุลของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงและทำให้สูญเสียการควบคุมได้

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงเบรกมืออยู่ และสวิตช์ขับชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งปลด

  2. ถอนเท้าออกจากแป้นขับเคลื่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  3. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งลิ้นเร่ง 1/2

  4. เสียบกุญแจและบิดไปที่ตำแหน่งเปิด/อุ่นเครื่อง จนกระทั่งไฟแสดงสถานะหัวเทียนดับ (ประมาณ 7 วินาที) จากนั้นบิดกุญแจไปยังตำแหน่งสตาร์ท เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำงาน

   Important: เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ร้อนเกินไป อย่าให้สตาร์ทเตอร์ทำงานนานกว่า 15 วินาที หลังจากพยายามสตาร์ทต่อเนื่อง 10 วินาทีแล้ว ให้รอ 60 วินาทีก่อนสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทเตอร์อีกครั้ง

  5. จากนั้นปล่อยกุญแจเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทสำเร็จ

   Note: กุญแจจะบิดไปยังตำแหน่งเปิด/ทำงานโดยอัตโนมัติ

  6. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากยกเครื่องยนต์ใหม่ ให้ขับอุปกรณ์เดินหน้าและถอยหลังสัก 1 ถึง 2 นาที

   Note: นอกจากนี้ ให้ลองใช้คันยกและสวิตช์ขับชุดตัดหญ้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนทำงานได้ตามปกติ

  7. หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายและทางขวาเพื่อเช็คการตอบสนองของพวงมาลัย จากนั้นดับเครื่องยนต์และเช็คหาน้ำมันรั่วไหล ชิ้นส่วนหลวม รวมทั้งความผิดปกติอื่นๆ

  การดับเครื่องยนต์

  1. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเดินเบา

  2. เลื่อนสวิตช์ขับชุดตัดหญ้าไปที่ตำแหน่งปลด

  3. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งปิด

  4. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

  โมดูลควบคุมแบบมาตรฐาน (SCM)

  โมดูลควบคุมแบบมาตรฐาน (Standard Control Module หรือ SCM) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุมาในกล่องและออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์ได้ทุกแบบ โมดูลใช้ส่วนประกอบแบบโซลิดสเตตและแบบกลไก เพื่อตรวจสอบติดตามและควบคุมฟีเจอร์ทางไฟฟ้ามาตรฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

  โมดูลจะตรวจสอบอินพุตประเภทต่างๆ เช่น เกียร์ว่าง, เบรกมือ, PTO, การสตาร์ท, การลับคม และอุณหภูมิสูง รวมทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเอาต์พุตต่างๆ เช่น PTO, สตาร์ทเตอร์ และโซเลนอยด์ ETR (จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำงาน)

  โมดูลแบ่งออกเป็นส่วนอินพุตกับเอาต์พุต ซึ่งจำแนกด้วยไฟ LED สีเขียวบนแผ่นวงจรพิมพ์

  อินพุตของวงจรสตาร์ทจะใช้กำลังไฟฟ้า 12 VDC ส่วนอินพุตอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับกระแสไฟฟ้าเมื่อวงจรต่อเข้ากับกราวด์ อินพุตแต่ละประเภทจะมีไฟ LED ของตัวเอง ซึ่งจะส่องสว่างขึ้นเมื่อวงจรนั้นได้รับกระแสไฟฟ้า ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้ LED อินพุตในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวงจรสวิตช์และอินพุตได้

  วงจรเอาต์พุตจะได้รับกระแสไฟฟ้าตามเงื่อนไขอินพุตที่เหมาะสม เอาต์พุตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ PTO, ETR และสตาร์ท ไฟ LED เอาต์พุตแสดงให้เห็นเงื่อนไขที่บ่งชี้ว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่เทอร์มินัลเอาต์พุต 1 ใน 3

  วงจรเอาต์พุตนำมาใช้พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของอุปกรณ์เอาต์พุตไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าจึงต้องอาศัยการตรวจสอบ LED เอาต์พุตและอุปกรณ์แบบดั้งเดิม รวมถึงการทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของชุดสายไฟร่วมด้วย ให้วัดความต้านทานของส่วนประกอบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟฟ้า ความต้านทานผ่านชุดสายไฟ (ไม่ได้เชื่อมต่อกับ SCM) หรือใช้วิธีลองจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนประกอบที่ต้องการตรวจสอบชั่วคราว

  SCM ไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายนอกหรืออุปกรณ์แบบพกพา ตั้งโปรแกรมไม่ได้ และไม่บันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ

  สติกเกอร์บน SCM แสดงเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น สัญลักษณ์เอาต์พุต LED ทั้งสามจะอยู่ในช่องเอาต์พุต ส่วนไฟ LED อื่นๆ ที่เหลือเป็นอินพุต ดังแสดงใน รูป 28

  g031611

  ต่อไปนี้คือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาลอจิกสำหรับอุปกรณ์ SCM

  1. ประเมินหาความผิดปกติของเอาต์พุตที่คุณกำลังจะแก้ไข (PTO, สตาร์ท หรือ ETR)

  2. เลื่อนสวิตช์กุญแจไปยังตำแหน่งเปิด ไฟ LED สีแดงที่แสดงสถานะของกระแสไฟฟ้าจะต้องสว่างขึ้นมา

  3. เปิดสวิตช์อินพุตทั้งหมดเพื่อให้ไฟ LED ทุกดวงเปลี่ยนสถานะ

  4. วางอุปกรณ์อินพุตไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เอาต์พุตที่เหมาะสม

   Note: ใช้ตารางลอจิกต่อไปนี้ในการประเมินเงื่อนไขอินพุตที่เหมาะสม

  5. ตรวจสอบแนวทางการซ่อมแซมดังต่อไปนี้ หากมีไฟ LED เอาต์พุตสว่างขึ้น

   • หาก LED เอาต์พุตสว่างขึ้นโดยที่ไม่มีฟังก์ชันการทำงานของเอาต์พุตที่เหมาะสม ให้ตรวจสอบชุดสายไฟ ขั้วต่อ และส่วนประกอบฝั่งเอาต์พุต

    Note: ซ่อมแซมตามความจำเป็น

   • หาก LED เอาต์พุตไม่สว่างขึ้น ให้เช็คฟิวส์ทั้งคู่

   • หาก LED เอาต์พุตไม่สว่างขึ้น แต่อินพุตอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมแล้ว ให้ติดตั้ง SCM เครื่องใหม่ และดูว่าความผิดปกติหายไปหรือไม่

  แต่ละแถว (แนวขวาง) ในตารางลอจิกด้านล่างแสดงข้อกำหนดอินพุตและเอาต์พุตสำหรับแต่ละฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ ส่วนคอลัมน์ด้านซ้ายมือคือฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ สัญลักษณ์แสดงเงื่อนไขของวงจร เช่น มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ต่อกับกราวด์ และไม่ต่อกับกราวด์

  อินพุตเอาต์พุต
  ฟังก์ชันกำลัง เปิดเกียร์ว่างสตาร์ท เปิดเบรก เปิดPTO เปิดอยู่บนที่นั่งอุณหภูมิสูง การลับคมสตาร์ท ETRPTO
  สตาร์ท+OOOO++O
  ใช้งาน (ปิด)OOOOOOO+O
  ใช้งาน (เปิด)OOOOOO+O
  ตัดหญ้าOOOOO++
  การลับคมOOOOO++
  อุณหภูมิสูง  O    OOO
  • (–) แสดงว่าวงจรต่อเข้ากับกราวด์—LED เปิด

  • (O) แสดงว่าวงจรไม่ได้ต่อเข้ากับกราวด์หรือไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า —LED ปิด

  • (+) แสดงว่าวงจรมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า (คลัตช์คอยล์, โซเลนอยด์ หรืออินพุตสตาร์ท)—LED เปิด

  • หากเว้นว่างไว้แสดงว่าวงจรนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตารางลอจิกดังกล่าว

  ในการแก้ไขปัญหา ให้บิดกุญแจโดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ ระบุฟังก์ชันที่ผิดปกติและตรวจสอบตารางลอจิก ตรวจสอบเงื่อนไขของ LED อินพุตแต่ละดวง เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับตารางลอจิก

  หาก LED อินพุตถูกต้อง ให้ตรวจสอบ LED เอาต์พุต หาก LED เอาต์พุตสว่าง แต่ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์เอาต์พุต ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าที่อาจจะมีอยู่ในวงจรกราวด์ (กราวด์ลอย)

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  การสำรวจพื้นที่ทำงาน

  สำรวจพื้นที่ทำงาน โดยวางไม้กระดานขนาด 1.25 เมตร (4 ฟุต 2 x 4) บนเนิน แล้วใช้เครื่องวัดความเอียงที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ วัดมุมของเนินดังกล่าว ไม้กระดาน (2 x 4) ใช้หาความเอียงของเนินโดยเฉลี่ยเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวกับหลุมหรือบ่อที่อาจทำให้ความเอียงของเนินเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน หลังจากสำรวจพื้นที่เสร็จแล้ว โปรดดู ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

  นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังมีเครื่องมือวัดมุมติดตั้งอยู่บนท่อสเตียริง เพื่อใช้บอกความลาดเอียงของเนินขณะที่อุปกรณ์อยู่บนเนิน

  การใช้งานอุปกรณ์

  • สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยรอบเดินเบาจนกระทั่งอุ่นขึ้น ดันคันโยกลิ้นเร่งไปข้างหน้าจนสุด ยกชุดตัดหญ้าขึ้น ปลดเบรกมือ เหยียบแป้นขับเคลื่อน และขับอุปกรณ์ไปยังพื้นที่เปิดโล่งด้วยความระมัดระวัง

  • ฝึกขับอุปกรณ์เดินหน้าและถอยหลัง สตาร์ทและหยุดอุปกรณ์ หากต้องการหยุดอุปกรณ์ ให้ถอนเท้าออกจากแป้นขับเคลื่อน โดยปล่อยแป้นให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง หรือเหยียบแป้นถอยหลัง

   Note: ขณะลงเนิน คุณอาจต้องเหยียบแป้นถอยหลังเพื่อช่วยหยุดด้วย

  • ถ้าเป็นไปได้ ควรตัดหญ้าบนเนินโดยขับอุปกรณ์ขึ้นและลงเนินในแนวดิ่ง ไม่ใช่ขับข้ามเนินในแนวขวาง และลดชุดตัดหญ้าลงขณะขับลงเนิน เพื่อให้ยังคงควบคุมการบังคับเลี้ยวได้ อย่าเลี้ยวอุปกรณ์บนเนิน

  • ฝึกขับข้ามสิ่งกีดขวางขณะยกชุดตัดหญ้าขึ้นและลง ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ระหว่างวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หรือชุดตัดหญ้าเสียหาย

  • หาก ติดตั้งชุดตัดหญ้า Sidewinder ควรทำความคุ้นเคยกับระยะของชุดตัดหญ้า เพื่อจะได้ไม่ยกชุดตัดหญ้าค้างไว้หรือทำให้ชุดตัดหญ้าเสียหาย

  • ห้ามเลื่อนชุดตัดหญ้าจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ยกเว้นชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งยกลงและอุปกรณ์กำลังเคลื่อนที่ หรือชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งเคลื่อนย้าย เพราะการเลื่อนชุดตัดหญ้าตอนที่ชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งยกลงและอุปกรณ์จอดนิ่งอยู่กับที่อาจทำให้สนามเสียหายได้

  • ขับอุปกรณ์ช้าๆ หากพื้นขรุขระ

  • ชุดตัดหญ้า Sidewinder มีระยะยื่นออกมาสูงสุด 33 ซม. (13 นิ้ว) ช่วยให้คุณเข้าไปตัดหญ้าใกล้กับขอบหลุมทรายและอุปสรรคอื่นๆ ในสนามได้มากขึ้น โดยให้ล้ออยู่ห่างจากอันตรายบริเวณขอบหลุมทรายหรือบ่อน้ำมากที่สุด

  • หากพบอุปสรรคสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างเส้นทางตัดหญ้า ให้เลื่อนชุดตัดหญ้าเพื่อตัดหญ้ารอบๆ อุปสรรคเหล่านั้น

  • เมื่อต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากสนามแห่งหนึ่งไปยังสนามอีกแห่งหนึ่ง ให้ยกชุดตัดหญ้าขึ้นจนสุด แล้วเลื่อนคันเลื่อนเลือกตำแหน่งตัดหญ้า/เคลื่อนย้ายไปทางซ้ายเพื่อไปยังตำแหน่งเคลื่อนย้าย และขยับคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งเร็ว

  การเปลี่ยนรูปแบบการตัดหญ้า

  กรณีที่สนามหลังตัดหญ้าไม่สวยงามเนื่องจากตัดหญ้าในทิศทางเดียวกันซ้ำๆ กัน ปัญหานี้จะลดน้อยลง หากเปลี่ยนรูปแบบการตัดหญ้าบ่อยๆ

  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนัก

  ระบบถ่วงน้ำหนักช่วยรักษาแรงดันต้านกลับของระบบไฮดรอลิกบนกระบอกสูบยกของชุดตัดหญ้า แรงดันชนิดนี้จะช่วยเพิ่มแรงฉุดลาก โดยการถ่ายโอนน้ำหนักของชุดตัดหญ้าไปยังล้อขับของเครื่องตัดหญ้า แรงดันถ่วงน้ำหนักตั้งค่ามาให้แล้วจากโรงงาน เพื่อให้ได้สมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความสวยงามของสนามหลังตัดหญ้ากับการขับเคลื่อนในสภาพสนามส่วนใหญ่

  การลดค่าการถ่วงน้ำหนักลงอาจทำให้ชุดตัดหญ้ามีความเสถียรมากขึ้ก็จริง แต่ก็อาจลดขีดความสามารถในการขับเคลื่อนลง ในทางตรงกันข้าม หากเพิ่มค่าการถ่วงน้ำหนัก จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน แต่ความสวยงามของสนามหลังตัดหญ้าก็จะลดลงด้วย โปรดดูคำแนะนำในการปรับแรงดันถ่วงน้ำหนักสำหรับรถตัดหญ้าในคู่มือซ่อมบำรุงของอุปกรณ์

  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสวยงามของสนามหลังตัดหญ้า

  โปรดดูคู่มือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสวยงามของสนามหลังตัดหญ้าบนเว็บไซต์ www.Toro.com.

  การใช้เทคนิคตัดหญ้าที่เหมาะสม

  • หากต้องการเริ่มตัดหญ้า ให้เปิดการทำงานของชุดตัดหญ้า จากนั้นค่อยๆ ขับอุปกรณ์ไปยังสนามที่จะตัดหญ้า หลังจากชุดตัดหญ้าด้านหน้าอยู่เหนือสนามที่จะตัดหญ้าแล้ว ให้ลดระดับชุดตัดหญ้าลงมา

  • หากต้องการตัดหญ้าเป็นแนวตรงอย่างมืออาชีพที่นิยมกันในสนามบางประเภท ให้มองต้นไม้หรือวัตถุอื่นๆ ในระยะไกล แล้วขับตรงไปยังต้นไม้หรือวัตถุนั้น

  • ทันทีที่ชุดตัดหญ้าด้านหน้าชิดขอบของสนาม ให้ยกชุดตัดหญ้าขึ้น แล้วเลี้ยวเป็นทรงหยดน้ำ เพื่อให้เตรียมตัดหญ้าแถวถัดไปได้อย่างรวดเร็ว

  • เพื่อให้ตัดหญ้ารอบหลุมทราย สระน้ำ หรือภูมิประเทศแบบอื่นๆ ได้ง่าย แนะนำให้ใช้ชุดตัดหญ้า Sidewinder และเลื่อนคันบังคับไปทางซ้ายหรือทางขวา ขึ้นอยู่กับการตัดหญ้าของคุณ นอกจากนี้ คุณยังเลื่อนชุดตัดหญ้าเพื่อเปลี่ยนการตั้งศูนย์ล้อได้ด้วย

  • ชุดตัดหญ้ามักจะโยนเศษหญ้าไปด้านซ้ายของอุปกรณ์ หากคุณตัดหญ้าบริเวณขอบหลุมทราย ให้ตัดหญ้าตามเข็มนาฬิกาเพื่อป้องกันไม่ให้ชุดตัดหญ้าโยนเศษหญ้าลงในบ่อ

  • Toro มีแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าจำหน่ายเพื่อติดตั้งเข้ากับชุดตัดหญ้า แผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้าจะใช้ได้ผลดีเมื่อคุณตัดหญ้าในสนามเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดหญ้ายาวกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) เพราะเมื่อคุณติดตั้งแผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้า แต่ตัดหญ้ายาวเกินไป สภาพสนามหลังตัดหญ้าอาจจะสวยงามน้อยลง และต้องใช้กำลังมากขึ้นในการตัดหญ้า นอกจากนี้ แผ่นกั้นบังคับทิศทางเศษหญ้ายังใช้ได้ผลดีกับการย่อยใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

  การเลือกการตั้งค่าความสูงการตัดที่เหมาะสมกับสภาพสนาม

  ตัดยอดหญ้าไม่เกิน 25 มม. (1 นิ้ว) หรือ 1/3 ส่วนของใบหญ้าโดยประมาณ หากหญ้าขึ้นฟูและหนาแน่นมากเป็นพิเศษ คุณอาจต้องเพิ่มความสูงในการตัด

  การตัดหญ้าด้วยใบมีดคม

  ใบมีดที่คมตัดได้อย่างหมดจดและทำให้ใบหญ้าไม่ฉีกหรือขาดเหมือนอย่างใบมีดทื่อๆ การฉีกทึ้งใบหญ้าทำให้ขอบใบหญ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่งทำให้หญ้าโตช้าและเป็นโรคได้ง่าย ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดอยู่ในสภาพดีและกางเต็มที่

  การตรวจสอบสภาพชุดตัดหญ้า

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องชุดตัดหญ้าอยู่ในสภาพดี หากส่วนประกอบภายในช่องชุดตัดหญ้าบิดงอ ควรดัดให้ตรง เพื่อให้ปลายใบมีด/ช่องชุดตัดหญ้ามีระยะห่างที่เหมาะสม

  การดูแลรักษาอุปกรณ์หลังตัดหญ้า

  หลังตัดหญ้า ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดโดยใช้สายยางทั่วไปที่ใช้ในสวน และไม่ควรใช้หัวฉีด เพื่อป้องกันไม่ให้ซีลและแบริ่งปนเปื้อนหรือเสียหายเนื่องจากแรงดันน้ำสูงเกินไป นอกจากนี้ ควรดูแลไม่ให้สิ่งสกปรกหรือเศษหญ้าเข้าไปในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำมันเครื่อง หลังทำความสะอาดเสร็จ ให้ตรวจสภาพของอุปกรณ์เพื่อมองหาจุดที่น้ำมันไฮดรอลิกรั่วไหล ความเสียหาย หรือการสึกหรอบนส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกและกลไกต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบความคมของใบมีดชุดตัดหญ้า

  Important: หลังจากล้างอุปกรณ์ ให้เลื่อนกลไกชุดตัดหญ้า Sidewinder จากซ้ายไปขวาหลายๆ รอบ เพื่อกำจัดน้ำออกจากช่องว่างระหว่างบล็อกแบริ่งกับท่อกากบาท

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากชุดตัดหญ้า ท่อไอเสีย และส่วนเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • หากชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับขนส่ง ให้ล็อกกลไก (ถ้ามี) ก่อนจะทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • ดึงกุญแจออกและปิดเชื้อเพลิง (ถ้ามีติดตั้ง) ก่อนจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  • บำรุงรักษาและเช็ดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • ดึงกุญแจออกและปิดเชื้อเพลิง (ถ้ามีติดตั้ง) ก่อนจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อบรรทุกรถขึ้นหรือลงจากรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ใช้ทางลาดเต็มความกว้างสำหรับบรรทุกรถขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนา

  การหาตำแหน่งของจุดผูกยึด

  จุดผูกยึดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของอุปกรณ์ (รูป 29)

  Note: สายโยงที่ผ่านการรับรองจาก DOT และมีพิกัดน้ำหนักเหมาะสม ใน 4 มุม ผูกเข้ากับอุปกรณ์

  • 2 ด้านหน้าของพื้นที่นั่งขับ

  • ล้อหลัง

  g192121g192122

  การดันหรือลากอุปกรณ์

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เป็นระยะทางสั้นๆ ได้โดยเปิดใช้งานวาล์วบายพายในปั๊มไฮดรอลิก และเข็นหรือลากอุปกรณ์

  Important: อย่าดันหรือลากอุปกรณ์เร็วเกินกว่า 3 ถึง 4.8 กม./ชม. (2 ถึง 3 ไมล์ต่อชั่วโมง) เพราะหากคุณดันหรือลากอุปกรณ์เร็วกว่านี้ ระบบส่งกำลังภายในอาจเสียหายได้ หากคุณต้องเคลื่อนย้ายเครื่องฉีดพ่นเป็นระยะทางไกล ให้ขนย้ายด้วยรถบรรทุกหรือรถพ่วง

  Important: ต้องเปิดวาล์วบายพาสเมื่อต้องเข็นหรือลากอุปกรณ์ ปิดวาล์วหลังจากเข็นหรือลากอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว

  1. มองหาวาล์วบายพาสบนปั๊ม (รูป 30) แล้วเปิดวาล์วโดยการหมุน 90° (1/4 รอบ)

   g031610
  2. ดันหรือลากอุปกรณ์

  3. หลังจากดันหรือลากอุปกรณ์เสร็จ ให้ปิดวาล์วบายพาสโดยหมุนวาล์ว 90° (1/4 รอบ)

   Important: ตรวจดูให้แน่ใจว่าวาล์วบายพาสปิดแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์ การใช้งานเครื่องยนต์โดยที่วาล์วบายพาสเปิดอยู่จะทำให้ระบบส่งกำลังร้อนเกินไป

  การบำรุงรักษา

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

  Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานทุกเส้น
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบอินเทอร์ล็อกนิรภัย
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ระบายเครื่องแยกน้ำ
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • ทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกออกจากหม้อน้ำและหม้อพักน้ำมันเครื่อง (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมาก)
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อเช็คการรั่วไหล ท่อหักงอ ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี
 • ตรวจสอบเวลาหยุดใบมีด
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์
 • ทำความสะอาดและดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบระดับน้ำอิเล็กโทรไลต์(หากจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นเวลานาน ให้เช็คทุกๆ 30 วัน)
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิ่งทั้งหมด
 • ถอดฝาครอบกรองอากาศออกมาทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรก อย่าถอดตัวกรองออกมา
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานทุกเส้น
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองอากาศ(ซ่อมบำรุงให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก)
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบการปรับเบรกมือ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ทุก 500 ชั่วโมง
 • หยอดจาระบีที่แบริ่งในเพลาท้าย
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิก (เปลี่ยนเร็วขึ้น หากส่วนแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงอยู่โซนสีแดง)
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิก (เปลี่ยนเร็วขึ้น หากส่วนแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงอยู่โซนสีแดง)
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบจุดยึดทั้งหมด
 • อัดจาระบีหรือทาน้ำมันที่จุดอัดจาระบีและจุดหมุนทั้งหมด
 • ซ่อมสีที่หลุดลอก
 • ทุก 2 ปี
 • ระบายและล้างถังน้ำมันไฮดรอลิก
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหว
 • Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของรถ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์ที่:
  วันจันทร์วันอังคารวันพุูธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
  ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อก       
  ตรวจสอบการทำงานของเบรก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง       
  ตรวจสอบระดับน้ำยาในระบบหล่อเย็น       
  ระบายเครื่องแยกน้ำ/น้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบตัวกรองอากาศ ถ้วยเก็บฝุ่น และวาล์วไล่อากาศ       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ1       
  ตรวจสอบหม้อน้ำและตะแกรงเพื่อดูเศษวัสดุ       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบไฮดรอลิก       
  ตรวจสอบท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อดูความเสียหาย       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบความสูงในการตัด       
  หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด2       
  ทำสีที่ชำรุด       
  ล้างรถ       
  ทำความสะอาดและดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย       

  1 ตรวจสอบหัวเทียนและหัวฉีด หากพบว่าสตาร์ทยาก มีควันมากเกินไป หรือเครื่องยนต์สะดุด

  2ทันทีหลังจากการล้างทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องยนต์

  บันทึกจุดที่เป็นปัญหา

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
     
     
     
     

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ปฏิบัติตามดังนี้

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปลดเกียร์ฝากและลดอุปกรณ์ต่อพ่วงลง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ในสวิตช์ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้ ดึงกุญแจออกจากสวิตช์ก่อนการบำรุงรักษา

  • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  • หากชุดตัดหญ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับขนส่ง ให้ล็อกกลไก (ถ้ามีให้ใช้งาน) ก่อนจะทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่เครื่องตัดหญ้ากำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักอุปกรณ์เมื่อต้องทำงานใต้ท้องอุปกรณ์

  • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นใบมีด

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PTO ปลดอยู่

  2. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  3. ดึงเบรกมือ

  4. ลดชุดตัดหญ้าลง ถ้าจำเป็น

  5. ดับเครื่องยนต์ และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  6. บิดกุญแจสตาร์ทไปที่ตำแหน่ง หยุด แล้วดึงกุญแจออก

  7. รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  การถอดฝากระโปรง

  1. ปลดสลักและยกฝากระโปรงของอุปกรณ์ขึ้น

  2. ถอดปิ๊นตัวอาร์ที่ยึดแกนหมุนฝากระโปรงเข้ากับโครงยึด (รูป 31) ออก

   g031613
  3. เลื่อนฝากระโปรงไปด้านขวา ยกอีกด้านขึ้น จากนั้นดึงออกจากโครงยึด

  Note: ปิดฝากระโปรงโดยการย้อนกลับขั้นตอนนี้

  การใช้สลักซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า

  เมื่อต้องซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า ให้ใช้สลักซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

  1. ใช้รถตัดหญ้าเลื่อนชุดตัดหญ้า Sidewinder มาอยู่ตรงกลาง

  2. ยกชุดตัดหญ้าไปยังตำแหน่งสำหรับการขนส่ง

  3. ดึงเบรกมือและดับเครื่องยนต์

  4. ปลดก้านสลักออกจากตัวยึดบนโครงรองรับด้านหน้ารูป 32

   g031614
  5. ยกด้านนอกของชุดตัดหญ้าด้านหน้าออกมา และเกี่ยวสลักกับหมุดของโครงอุปกรณ์บริเวณด้านหน้าของพื้นที่คนขับ (รูป 32)

  6. นั่งบนเบาะที่นั่งคนขับและสตาร์ทเครื่องยนต์

  7. ยกชุดตัดหญ้าลงมา ให้อยู่ในตำแหน่งตัดหญ้า

  8. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  9. ปลดสลักของชุดตัดหญ้าโดยทำตามขั้นตอนนี้กลับหลัง

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบีแบริ่งและบุชชิ่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิ่งทั้งหมด
 • ทุก 500 ชั่วโมง
 • หยอดจาระบีที่แบริ่งในเพลาท้าย
 • อุปกรณ์มีจุดอัดจาระบีที่คุณต้องหล่อลื่นด้วยจาระบีลิเธียมหมายเลข 2 เป็นประจำ ควรหล่อลื่นอุปกรณ์ทันทีหลังจากล้างทุกครั้ง

  ตำแหน่งและจำนวนการอัดจาระบีเป็นไปดังต่อไปนี้:

  • แกนหมุนของชุดตัดหญ้าด้านหลัง (รูป 33)

   g008894
  • แกนหมุนของชุดตัดหญ้าด้านหน้า (รูป 34)

   g008895
  • ปลายกระบอกสูบ Sidewinder 2 จุด (รูป 35)

   g008896
  • แกนหมุนบังคับเลี้ยว (รูป 36)

   g195307
  • แกนหมุนแขนยกด้านหลังและกระบอกสูบยก 2 จุด (รูป 37)

   g008898
  • แกนหมุนแขนยกด้านหน้าซ้ายและกระบอกสูบยก 2 จุด (รูป 38)

   g008899
  • แกนหมุนแขนยกด้านหน้าขวาและกระบอกสูบยก 2 จุด (รูป 39)

   g008900
  • กลไกปรับเกียร์ว่าง (รูป 40)

   g008901
  • คันเลื่อนเลือกตำแหน่งตัดหญ้า/เคลื่อนย้าย (รูป 41)

   g008902
  • แกนหมุุนสายพาน (รูป 42)

   g008903
  • แบริ่งเพลาหมุนของชุดตัดหญ้า 2 จุด (ต่อชุดตัดหญ้า) (รูป 43)

   Note: คุณสามารถใช้ช่องใดก็ได้ แล้วแต่ว่าช่องใดเข้าถึงง่ายกว่า อัดจาระบีเข้าในช่องจนกว่าจะเห็นจาระบีจำนวนเล็กน้อยที่ด้านล่างของตัวเรือนเดือยหมุน (ใต้ชุดตัดหญ้า)

   g008906
  • แบริ่งลูกกลิ้งด้านหลัง 2 จุด (ต่อชุดตัดหญ้า) (รูป 44)

   g195309

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องจาระบีในที่ยึดลูกกลิ้งแต่ละจุดตรงกับรูอัดจาระบีในแต่ละปลายของเพลาลูกกลิ้ง เพื่อความสะดวกในการจัดตำแหน่งให้ร่องและรูตรงกัน คุณจะเห็นสัญลักษณ์สำหรับการจัดตำแหน่งที่ปลายด้านหนึ่งของเพลาลูกกลิ้ง

   Important: ห้ามหยอดจาระบีบนท่อกากบาทของ Sidewinder บล็อกแบริ่งมีการหล่อลื่นในตัวอยู่แล้ว

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยนถ้าพบความเสียหาย ตรวจสอบระบบอากาศเข้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล ความเสียหาย หรือข้อรัดท่ออ่อนที่หลวม นอกจากนี้ ควรตรวจสภาพข้อต่อท่ออากาศเข้าบริเวณระบบกรองอากาศและเทอร์โบชาร์จเจอร์ เพื่อดูว่าข้อต่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบผนึกเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศอย่างถูกต้อง

  การซ่อมบำรุงฝาครอบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ถอดฝาครอบกรองอากาศออกมาทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรก อย่าถอดตัวกรองออกมา
 • ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยนตัวเรือนระบบกรองอากาศที่ชำรุด

  เช็ดฝาครอบกรองอากาศให้สะอาด (รูป 45)

  g031340

  การซ่อมบำรุงตัวกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองอากาศ(ซ่อมบำรุงให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก)
  1. ก่อนถอดตัวกรอง ใช้ลมเป่าแรงดันต่ำที่สะอาดและแห้ง (275 กิโลปาสคาลหรือ 40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) เพื่อช่วยกำจัดสิ่งสกปรกสะสมที่อัดอยู่ระหว่างด้านนอกของตัวกรองขั้นต้นกับกล่องตัวกรอง

   Important: หลีกเลี่ยงการใช้ลมแรงดันสูง เพราะอาจดันฝุ่นผ่านตัวกรองเข้าในช่องอากาศเข้า จนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น การทำความสะอาดขั้นตอนนี้ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ท่อไอดีเมื่อคุณถอดตัวกรองขั้นต้นออก

  2. ถอดตัวกรองขั้นต้นออก (รูป 46)

   Important: อย่าทำความสะอาดตัวกรองที่ใช้แล้ว เนื่องจากอาจทำให้สื่อตัวกรองเสียหาย ตรวจสอบหาความเสียหายจากการขนส่งบนตัวกรองชิ้นใหม่ ตรวจสอบปลายผนึกของตัวกรองและตัวเรือน อย่าใช้ตัวกรองที่ชำรุด

   Important: ห้ามทำความสะอาดตัวกรองนิรภัย เปลี่ยนตัวกรองนิรภัยหลังจากซ่อมบำรุงตัวกรองขั้นต้นทุกๆ 3 ครั้ง (รูป 47)

   g032050
   g008861
  3. ติดตั้งตัวกรองขั้นต้นออก (รูป 46)

  4. สอดตัวกรองชิ้นใหม่เข้ากับบ่าในกล่องโดยใช้แรงกดที่ขอบด้านนอกของตัวกรอง

   Note: ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของตัวกรอง

  5. ทำความสะอาดช่องไล่ฝุ่นที่ในฝาครอบที่ถอดออกได้

  6. ถอดวาล์วช่องระบายออกจากฝาครอบ เช็ดทำความสะอาดร่อง และติดตั้งวาล์วช่องระบายกลับเข้าไป

  7. ปิดฝาครอบ วางวาล์วช่องระบายหันลงด้านล่าง โดยวางไว้ประมาณ 5 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาเมื่อมองจากส่วนปลาย แล้วยึดด้วยสลัก (รูป 46)

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่อง

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • เครื่องยนต์เติมน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงมาให้แล้วจากโรงงาน แต่ควรตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนและหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก

  ความจุห้องข้อเหวี่ยงอยู่ที่ประมาณ 2.8 ลิตร (4 ควอร์ต) พร้อมไส้กรอง

  ใช้น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หรือน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงชนิดเถ้าต่ำที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติสูงกว่าข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • ระดับ API Classification ที่กำหนด: CH-4, CI-4 ขึ้นไป

  • น้ำมันที่ดีที่สุด: SAE 15W-40 ขึ้นไป -17º C (0º F)

  • น้ำมันทางเลือก: SAE 10W-30 หรือ 5W-30 (ทุกอุณหภูมิ)

  Note: น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย ทั้งชนิดความหนืด 15W-40 หรือ 10W-30 โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมในคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ (ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์)

  Note: เวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องคือเมื่อเครื่องยนต์เย็น ก่อนที่จะสตาร์ทอุปกรณ์เป็นครั้งแรกของวัน หากเครื่องยนต์ทำงานไปแล้ว ควรรอให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไปยังอ่างน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะตรวจสอบ หากระดับน้ำมันพอดีกับหรืออยู่ต่ำกว่าขีดเติมบนก้านวัด เติมน้ำมันเพื่อให้ระดับน้ำมันถึงขีดเต็ม อย่าเติมจนล้น หากระดับน้ำมันอยู่ระหว่างขีดเต็มกับขีดเติม ไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่ม

  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องดังแสดงใน รูป 48

  g029301

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
  1. สตาร์ทเครื่องยนต์ และเดินเครื่อง 5 นาที เพื่ออุ่นน้ำมันให้ร้อน

  2. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ จากนั้นดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง ก่อนลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดังแสดงใน รูป 49

   g031623
  4. เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องดังแสดงใน รูป 50

   g027477

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  การระบายถังเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • นอกเหนือจากการซ่อมบำรุงตามรอบที่กำหนดแล้ว ให้ระบายและทำความสะอาดถังหากถังเชื้อเพลิงสกปรก หรือหากคุณจัดเก็บอุปกรณ์ไว้นาน ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดในการล้างถัง

  การซ่อมบำรุงเครื่องแยกน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ระบายเครื่องแยกน้ำ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
 • การระบายเครื่องแยกน้ำ

  1. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง

  2. คลายวาล์วระบายที่ด้านล่างตัวกรอง (รูป 51)

   g031634
  3. ขันวาล์วให้แน่นหลังจากระบายน้ำออกแล้ว

  การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง

  1. ทำความสะอาดบริเวณที่ยึดตัวกรอง (รูป 51)

  2. ถอดตัวกรองออกและทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้ยึดกล่องตัวกรอง

  3. หล่อลื่นปะเก็นบนตัวกรองด้วยน้ำมันสะอาด

  4. ติดตั้งตัวกรองด้วยมือจนกระทั่งปะเก็นแตะกับพื้นผิวที่ใช้ยึดตัวกรอง จากนั้นหมุนเพิ่มอีก 1/2 รอบ

  การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจมีเชื้อเพลิงอยู่อย่างน้อยครึ่งถัง

  3. ปลดสลักและยกฝากระโปรงของอุปกรณ์ขึ้น

   อันตราย

   น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ง่ายในบางสภาวะ เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

   ห้ามสูบบุหรี่ขณะจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และอยู่ให้ห่างจากประกายไฟหรือบริเวณที่ไอน้ำมันอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้

  4. เปิดสกรูไล่อากาศบนปั๊มฉีดเชื้อเพลิง (รูป 52)

   g031609
  5. บิดกุญแจในสวิตช์สตาร์ทไปที่ตำแหน่งเปิด

   Note: ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้าจะทำงานและดันอากาศออกมาทางสกรูไล่อากาศ บิดกุญแจไว้ในตำแหน่ง เปิด จนกว่าเชื้อเพลิงจะไหลออกมาเป็นสายรอบๆ สกรู

  6. ขันสกรูให้แน่นและบิดกุญแจไปตำแหน่งปิด

  Note: ปกติแล้วเครื่องยนต์จะสตาร์ทหลังจากทำตามขั้นตอนนี้เสร็จ แต่หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท แสดงว่าอาจมีอากาศติดอยู่ระหว่างปั๊มฉีดและหัวฉีด โปรดดู การไล่อากาศออกจากหัวฉีด

  การไล่อากาศออกจากหัวฉีด

  Note: ทำตามขั้นตอนนี้เฉพาะเมื่อไล่อากาศออกจากระบบเชื้อเพลิงตามขั้นตอนปกติแล้ว แต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท โปรดดู การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  1. คลายข้อต่อท่อในหัวฉีดและชุดจับยึดที่ 1 (รูป 53)

   g031615
  2. ขยับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว

  3. บิดกุญแจในสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ท และสังเกตเชื้อเพลิงที่ไหลรอบๆ ข้อต่อ

   Note: บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิดเมื่อเห็นว่าเชื้อเพลิงไหลดีแล้ว

  4. ขันข้อต่อท่อให้แน่น

  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับหัวฉีดที่เหลือ

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 25 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบระดับน้ำอิเล็กโทรไลต์(หากจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นเวลานาน ให้เช็คทุกๆ 30 วัน)
 • คอยเติมน้ำอิเล็กโทรไลต์ให้ได้ระดับที่เหมาะสม และปิดฝาด้านบนของแบตเตอรี่ หากจัดเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่อากาศร้อน แบตเตอรี่จะคายประจุเร็วกว่าการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่อากาศเย็น

  คอยเติมน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุในเซลล์แบตเตอรี่ อย่าเติมน้ำจนระดับน้ำสูงกว่าด้านล่างของแหวนแยกในแต่ละเซลล์ ปิดฝาเติมโดยให้ท่อระบายหันไปด้านหลัง (หันไปทางถังเชื้อเพลิง)

  อันตราย

  น้ำอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นอันตรายหากรับประทานหรือทำให้เป็นแผลไหม้รุนแรง

  • ห้ามดื่มน้ำอิเล็กโตรไลต์และหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า สวมใส่แว่นนิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาและสวมถุงมือยางเพื่อปกป้องมือ

  • เติมน้ำแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีน้ำสะอาดเตรียมไว้เสมอเพื่อใช้ล้างผิวหนัง

  รักษาความสะอาดส่วนบนของแบตเตอรี่ โดยล้างเป็นครั้งคราวด้วยแปรงจุ่แอมโมเนียหรือน้ำผสมโซดาไบคาร์บอเนต ล้างพื้นผิวด้านบนด้วยน้ำหลังจากทำความสะอาด อย่าเปิดฝาเติมขณะทำความสะอาดแบตเตอรี่

  สายไฟแบตเตอรี่ต้องยึดกับขั้วแน่นหนา เพื่อให้ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันดี

  คำเตือน

  การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถแทรกเตอร์และสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

  • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

  หากขั้วสึกกร่อน ให้ถอดสายไฟขั้วลบ (-) ออกก่อน และขูดข้อรัดและขั้วออกแยกกัน ต่อสายไฟขั้วบวก (+) ก่อน และเคลือบขั้วด้วยปิโตรเลียมเจลลี่

  การซ่อมบำรุงฟิวส์

  ฟิวส์ในระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์อยู่ใต้ฝาครอบแผงควบคุม

  หากอุปกรณ์หยุดทำงานหรือมีปัญหาระบบไฟฟ้า ให้ตรวจสอบฟิวส์ จับและถอดฟิวส์ทีละอันในแต่ละครั้ง จากนั้นเช็คว่าฟิวส์แต่ละอันขาดหรือไม่

  Important: หากต้องเปลี่ยนฟิวส์ ให้ใช้ฟิวส์ประเภทเดียวกันและมีอัตราแอมแปร์เท่ากันกับฟิวส์ที่จะเปลี่ยนเสมอ มิฉะนั้นระบบไฟฟ้าอาจเสียหายได้ โปรดดูสติกเกอร์ที่อยู่ข้างๆ ฟิวส์เพื่อดูแผนผังและแอมแปร์ของแต่ละฟิวส์

  Note: หากฟิวส์ขาดบ่อย แสดงว่าระบบไฟฟ้าอาจลัดวงจร กรณีนี้ควรให้ช่างซ่อมบำรุงที่มีความรู้เข้ามาแก้ไข

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • อันตราย

  หากแรงดันลมยางต่ำ ความเสถียรของอุปกรณ์จะลดลงเมื่อทำงานบนเนิน ซึ่งอุปกรณ์อาจพลิกคว่ำ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

  อย่าเติมลมยางน้อยเกินไป

  แรงดันลมยางที่ถูกต้องคือ 97 ถึง 124 กิโลปาสกาล (14 หรือ 18 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ดังแสดงใน รูป 54

  Important: คอยตรวจสอบแรงดันลมยางทุกล้อเพื่อให้อุปกรณ์ตัดหญ้าได้ดีและเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเหมาะสมตรวจสอบแรงดันลมยางทุกล้อก่อนการใช้งานอุปกรณ์

  g001055

  การตรวจสอบแรงบิดของน็อตล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 61 ถึง 122 นิวตันเมตร (45 ถึง 65 ฟุตปอนด์)

  คำเตือน

  หากไม่ขันน็อตล้อด้วยแรงบิดที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

  ขันน็อตล็อกล้อจนได้ค่าแรงบิดที่เหมาะสม

  การปรับระบบขับเคลื่อนสำหรับเกียร์ว่าง

  หากอุปกรณ์ขยับเมื่อแป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ให้ปรับลูกเบี้ยวขับเคลื่อน

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ท

  2. ขัดหรือหนุนล้อหน้าและล้อหลังฝั่งหนึ่งเอาไว้

  3. ยกล้อหน้าและล้อหลังฝั่งตรงข้ามขึ้นจากพื้น แล้ววางบล็อกหนุนไว้ใต้โครงอุปกรณ์

   คำเตือน

   หากไม่หนุนอุปกรณ์อย่างเพียงพอ อุปกรณ์อาจตกลงมา จนทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ใต้อุปกรณ์ได้รับบาดเจ็บได้

   ต้องยกล้อหน้าและล้อหลังขึ้นจากพื้น มิเช่นนั้น อุปกรณ์จะขยับตอนที่ทำการปรับ

  4. คลายน็อตล็อกบนลูกเบี้ยวปรับการขับเคลื่อน (รูป 55)

   g008922

   คำเตือน

   เครื่องยนต์ต้องทำงานเพื่อให้คุณปรับลูกเบี้ยวปรับการขับเคลื่อนครั้งสุดท้ายได้ การสัมผัสกับชิ้นส่วนร้อนหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

   เก็บมือ เท้า ใบหน้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากท่อไอเสีย พื้นผิวร้อนอื่นๆ ของเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนหมุน

  5. สตาร์ทเครื่องยนต์และขันน็อตหกเหลี่ยมบนลูกเบี้ยวไปทั้งสองทิศทาง เพื่อหาจุดกึ่งกลางของระยะเกียร์ว่าง

  6. ขันน็อตล็อกให้แน่นเพื่อล็อกการปรับเอาไว้

  7. ดับเครื่องยนต์

  8. นำบล็อกหนุนออกและลดอุปกรณ์ลงมาที่พื้น ทดลองขับอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ไม่ขยับเมื่อแป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์โดยที่ฝาครอบไม่เข้าที่

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าให้ห่างจากพัดลมหมุนและสายพานขับ

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำยาหล่อเย็น

  ถังหล่อเย็นมีการเติมน้ำผสมน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานชนิดเอทิลีนไกลคอลในสัดส่วน 50/50 มาจากโรงงาน

  Important: ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานเท่านั้นห้ามใช้น้ำยาหล่อเย็นชนิดเทคโนโลยีกรดอนินทรีย์ (สีเขียว) (IAT) แบบทั่วไปในอุปกรณ์ อย่าผสมน้ำยาหล่อเย็นแบบทั่วไปกับน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ตารางชนิดน้ำยาหล่อเย็น

  ชนิดน้ำยาหล่อเย็นเอทิลีนไกลคอล

  ชนิดสารยับยั้งการสึกกร่อน

  สารป้องกันการแข็งตัวแบบยืดอายุการใช้งาน

  เทคโนโลยีกรดอินทรีย์ (OAT)

  Important: อย่าแยกแยะความแตกต่างระหว่างน้ำยาหล่อเย็นชนิดกรดอนินทรีย์ (สีเขียว) แบบทั่วไปกับน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานโดยการดูจากสีของน้ำยาหล่อเย็นผู้ผลิตน้ำยาหล่อเย็นอาจย้อมสีน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานด้วยสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้: สีแดง, สีชมพู, สีส้ม, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีเขียวอมฟ้า, สีม่วง และสีเขียว ใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ตารางมาตรฐานน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  ATSM International

  SAE International

  D3306 และ D4985

  J1034, J814 และ 1941

  Important: สำหรับความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็น ควรผสมน้ำต่อน้ำยาหล่อเย็นในสัดส่วน 50/50

  • แนะนำ: เมื่อผสมน้ำยาหล่อเย็นจากน้ำยาเข้มข้น ให้ผสมกับน้ำกลั่น

  • ทางเลือก: หากไม่มีน้ำกลั่น ใช้น้ำยาหล่อเย็นผสมสำเร็จแทนน้ำยาแบบเข้มข้น

  • ข้อกำหนดขั้นต่ำ: หากไม่มีทั้งน้ำกลั่นและน้ำยาหล่อเย็นผสมสำเร็จ ให้ผสมน้ำยาหล่อเย็นเข้มข้นกับน้ำสะอาดที่ดื่มได้

  การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
 • ทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกออกจากหม้อน้ำ (รูป 56)

  g195255

  ทำความสะอาดหม้อน้ำทุกชั่วโมง หากใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่สกปรกและมีฝุ่นมาก โปรดดู การทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

  เติมส่วนผสมน้ำกับน้ำยาป้องกันการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลถาวรสัดส่วน 50/50 ลงในระบบหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในช่วงต้นของวันเป็นประจำทุกวันก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

  ความจุของระบบหล่อเย็นคือประมาณ 5.7 ลิตร (6 ควอร์ตสหรัฐ)

  ข้อควรระวัง

  หากเครื่องยนต์กำลังทำงานและมีแรงดัน น้ำหล่อเย็นที่ร้อนอาจดันออกมาและลวกผิวหนังได้

  • อย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  1. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังขยาย (รูป 57)

   Note: เมื่อเครื่องยนต์เย็น ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดด้านข้างถัง

   g031618
  2. หากระดับน้ำหล่อเย็นเหลือน้อย เปิดฝาถังขยายและเติมน้ำหล่อเย็น

   Note: แต่อย่าเติมจนล้น

  3. ปิดฝาถังขยาย

  การทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรกออกจากหม้อน้ำและหม้อพักน้ำมันเครื่อง (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมาก)
  1. ยกกระโปรงรถ

  2. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณเครื่องยนต์ให้หมดจด

  3. ใช้อากาศอัดเป่าทำความสะอาด เริ่มจากด้านหน้าหม้อน้ำ และเป่าไล่เศษสิ่งสกปรกไปทางด้านหลัง

  4. ทำความสะอาดหม้อน้ำจากด้านหลัง แล้วเป่าไปด้านหน้า

   Note: ทำซ้ำขั้นตอนนี้หลายๆ รอบ จนกว่าจะกำจัดเศษสิ่งสกปรกออกไปจนหมด

   Important: การทำความสะอาดหม้อน้ำด้วยน้ำจะทำให้ส่วนประกอบสึกกร่อนเร็วกว่ากำหนดและทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปสะสมได้

   g195255
  5. ปิดและล็อกสลักฝากระโปรงอุปกรณ์

  การบำรุงรักษาเบรก

  การปรับเบรกมือ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการปรับเบรกมือ
  1. คลายสกรูตั้งค่าที่ยึดลูกบิดกับคันเบรกมือ (รูป 59)

   g031637
  2. ขันลูกบิดจนได้แรงบิด 41 ถึง 68 นิวตันเมตร (30 ถึง 40 ฟุต-ปอนด์) เพื่อให้คันเบรกทำงาน

  3. ขันสกรูปรับให้แน่น

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การซ่อมบำรุงสายพานน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานทุกเส้น
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานทุกเส้น
 • การตรวจสอบความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  1. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  2. กดแรง 30 นิวตัน (22 นิ้วปอนด์) ลงบนสายพานอัลเทอร์เนเตอร์ที่ตรงกลางระหว่างรอก (รูป 60)

   g031638
  3. หากสายพานไม่เบนลง 11 มม. (7/16 นิ้ว) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับความตึงสายพาน:

   1. คลายสลักเกลียวที่ยึดตัวค้ำกับเครื่องยนต์และสลักเกลียวที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับตัวค้ำ

   2. สอดชะแลงเข้าไประหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับเครื่องยนต์ และงัดอัลเทอร์เนเตอร์ออกมา

   3. เมื่อได้ความตึงสายพานที่เหมาะสมแล้ว ขันสลักเกลียวของอัลเทอร์เนเตอร์และตัวค้ำให้แน่นเพื่อยึดการปรับไว้

  การเปลี่ยนสายพานขับระบบไฮดรอสเตติก

  1. สอดไขควงขันน็อตหรือท่อเล็กๆ เข้าไปตรงปลายสปริงขดของสายพาน

   ข้อควรระวัง

   สปริงที่ทำหน้าที่ขึงสายพานรองรับโหลดจำนวนมากอยู่ หากผ่อนแรงดึงบนสปริงอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้บาดเจ็บได้

   ผ่อนแรงดึงของสปริงและเปลี่ยนสายพานด้วยความระมัดระวัง

  2. กดปลายสปริงลงและดันไปข้างหน้าเพื่อปลดออกจากตัวยึด และผ่อนแรงดึงบนสปริง (รูป 61)

   g031639
  3. เปลี่ยนสายพาน

  4. เพิ่มแรงดึงให้สปริงโดยย้อนกลับขั้นตอนนี้

  การบำรุงรักษาระบบควบคุม

  การปรับลิ้นเร่ง

  1. เลื่อนคันโยกลิ้นเร่งไปด้านหลัง ให้ชนกับช่องบนแผงควบคุม

  2. คลายข้อต่อสายคันเร่งบนแขนคันโยกปั๊มฉีดเชื้อเพลิง (รูป 62)

   g031640
  3. ดันแขนคันโยกปั๊มฉีดให้แนบกับแผ่นปรับหยุดการเดินรอบเบา แล้วขันขั้วต่อสายเคเบิลให้แน่น

  4. คลายสกรูที่ยึดคันโยกลิ้นเร่งเข้ากับแผงควบคุม

  5. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปด้านหน้าจนสุด

  6. เลื่อนแผ่นปรับหยุดจนกระทั่งสัมผัสกับคันโยกลิ้นเร่ง จากนั้นขันสกรูที่ยึดคันโยกลิ้นเร่งเข้ากับแผงควบคุมให้แน่น

  7. หากลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งระหว่างที่ใช้งานอุปกรณ์ ขันน็อตล็อกที่ใช้ตั้งค่าอุปกรณ์แรงเสียดทานบนคันโยกลิ้นเร่งจนได้แรงบิด 5 ถึง 6 นิวตันเมตร (40 ถึง 55 นิ้วปอนด์)

   Note: แรงบิดสูงสุดที่ใช้สั่งการคันโยกลิ้นเร่งไม่ควรเกิน 27 นิวตัน (20 นิ้วปอนด์)

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  การซ่อมบำรุงน้ำมันไฮดรอลิก

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐ)

  Note: อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและตัวกรองบ่อยๆ เหมือนกับการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนแบบอื่น

  น้ำมันไฮดรอลิกทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกชนิดปิโตรเลียมทั่วไปที่มีข้อมูลจำเพาะตรงกับช่วงที่ระบุไว้สำหรับคุณสมบัติวัสดุต่อไปนี้ทั้งหมดและได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

  น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอชนิดดัชนีความหนืดสูง/จุดไหลเทต่ำ ISO VG 46

  คุณสมบัติวัสดุ: 
   ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40 °C 44 ถึง 48
   ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ขึ้นไป
   จุดไหลเท, ASTM D97-37 °C ถึง -45 °C
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 หรือ M-2952-S)

  Note: น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร (4 ถึง 6 แกลลอนสหรัฐ) สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  Important: น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเกรดพรีเมียมของ Toro เป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเพียงรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรองโดย Toro น้ำมันชนิดนี้เข้ากันได้กับอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก Toro และเหมาะสำหรับอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเข้ากันได้น้ำมันแร่ทั่วไปด้วย แต่เพื่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพและสมรรถนะสูงสุด ควรล้างน้ำมันทั่วไปออกจากระบบไฮดรอลิกให้หมดจด น้ำมันมีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอน) หรือถังดรัม 208 ลิตร (55 แกลลอน) จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบช่องเติมและฝาของถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 63)

   g031641
  3. เปิดฝาถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 63)

  4. ดึงก้านวัดออกจากช่องเติม และเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วสะอาด

  5. สอดก้านวัดลงในช่องเติม จากนั้นดึงออกมาดูระดับน้ำมัน

   Note: ระดับน้ำมันต้องอยู่ภายในระยะ 6 มม. (1/4 นิ้ว) ของขีดบนก้านวัด

  6. หากน้ำมันเหลือน้อย เติมน้ำมันที่เหมาะสมพอให้ถึงขีดเต็ม

  7. ใส่ก้านวัดเข้าที่และปิดฝาช่องเติม

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2 ปี
 • ระบายและล้างถังน้ำมันไฮดรอลิก
 • ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก: 13.2 ลิตร (3.5 แกลลอนสหรัฐ)

  หากน้ำมันปนเปื้อน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ในพื้นที่ น้ำมันปนเปื้อนจะมีสีขาวขุ่นหรือสีดำ

  1. ดับเครื่องยนต์และเปิดฝากระโปรงขึ้น

  2. ถอดท่อไฮดรอลิกหรือตัวกรองไฮดรอลิก แล้วระบายน้ำมันไฮดรอลิกลงในอ่างระบาย (รูป 66) และ (รูป 64)

   g031643
  3. ต่อท่อไฮดรอลิกกลับเข้าไปเมื่อระบายน้ำมันไฮดรอลิกออกมาหมดแล้ว (รูป 64)

  4. เติมน้ำมันไฮดรอลิกประมาณ 13.2 ลิตร (3.5 แกลลอนสหรัฐ) ลงในถัง (รูป 65) โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก และ การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

   Important: ใช้เฉพาะน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดเท่านั้น ของเหลวอื่นอาจทำให้ระบบเสียหายได้

   g031641
  5. ปิดฝาถังน้ำมันไฮดรอลิก

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์

  7. ใช้งานการควบคุมไฮดรอลิกทั้งหมดเพื่อจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกให้ทั่วระบบ ตรวจสอบการรั่วไหล จากนั้นดับเครื่องยนต์

  8. ตรวจสอบระดับน้ำมันและเติมน้ำมันจนถึงขีดเต็มบนก้านวัด

   Note: อย่าเติมจนล้น

  การเปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิก (เปลี่ยนเร็วขึ้น หากส่วนแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงอยู่โซนสีแดง)
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิก (เปลี่ยนเร็วขึ้น หากส่วนแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงอยู่โซนสีแดง)
 • ใช้ตัวกรองอะไหล่ของแท้จาก Toro (หมายเลขชิ้นส่วน 86-3010)

  Important: การใช้ตัวกรองอื่นๆ อาจทำให้การรับประกันส่วนประกอบบางอย่างเป็นโมฆะ

  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. หนีบท่ออ่อนที่ต่ออยู่กับแผ่นยึดตัวกรอง

  3. ทำความสะอาดรอบๆ แผ่นยึดตัวกรอง จากนั้นวางอ่างระบายไว้ใต้ตัวกรอง แล้วถอดตัวกรองออก (รูป 66)

   g195308
  4. หล่อลื่นปะเก็นตัวกรองอันใหม่และเติมน้ำมันไฮดรอลิกลงในตัวกรอง

  5. ตรวจสอบให้ดีว่าบริเวณที่ติดตั้งตัวกรองนั้นสะอาด ติดตั้งตัวกรองโดยขันสกรูจนกระทั่งปะเก็นสัมผัสกับแผ่นยึด จากนั้นขันตัวกรอง 1/2 รอบ

  6. ถอดคีบหนีบท่ออ่อนที่ต่ออยู่กับแผ่นยึดตัวกรองออก

  7. สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานประมาณ 2 นาทีเพื่อไล่อากาศออกจากระบบ

  8. ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบการรั่วไหล

  การตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อเช็คการรั่วไหล ท่อหักงอ ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี
 • ทุก 2 ปี
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหว
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อเช็คการรั่วไหล ท่อหักงอ ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานอุปกรณ์

  การบำรุงรักษาชุดตัดหญ้า

  การแยกชุดตัดหญ้าออกจากตัวรถ

  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. ขันสกรูยึดมอเตอร์ไฮดรอลิกออก จากนั้นถอดมอเตอร์ไฮดรอลิกออกจากชุดตัดหญ้า (รูป 67)

   Important: คลุมด้านบนของเดือยหมุนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

   g031644
  3. ถอดหมุดสลักหรือน็อตยึดที่ยึดโครงรองรับชุดตัดหญ้าเข้ากับหมุดแกนหมุนแขนยก (รูป 68)

   g031645
  4. กลิ้งรถตัดหญ้าออกจากรถตัดหญ้า

  การติดตั้งชุดตัดหญ้าเข้ากับรถตัดหญ้า

  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. ขยับชุดตัดหญ้าเข้ามาบริเวณด้านหน้าของรถตัดหญ้า

  3. เลื่อนโครงรองรับชุดตัดหญ้าลงไปบนหมุดแกนหมุนของแขนยก แล้วยึดด้วยหมุดสลักหรือน็อตยึด (รูป 68)

  4. ติดตั้งมอเตอร์ไฮดรอลิกเข้ากับชุดตัดหญ้าโดยใช้สกรูยึดมอเตอร์ไฮดรอลิก (รูป 67)

   Note: ตรวจสอบให้โอริงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและไม่ชำรุด

  5. อัดจาระบีกระสวย

  การซ่อมบำรุงระนาบใบมีด

  ชุดตัดหญ้าแบบโรตารีตั้งค่าความสูงในการตัด 5 ซม. (2 นิ้ว) และความสูงคราดใบมีด 7.9 มม. (0.31 นิ้ว) มาจากโรงงาน รวมทั้งตั้งค่าความสูงในการตัดด้านซ้ายและขวาไว้ไม่เกิน ± 0.7 มม. (0.03 นิ้ว) ระหว่างกัน

  ชุดตัดหญ้าออกแบบมาให้ทนต่อแรงกระแทกของใบมีดโดยไม่ทำให้ช่องชุดตัดหญ้าผิดรูป หากใบมีดกระแทกเข้ากับวัตถุแข็ง ให้ตรวจสอบความเสียหายของใบมีดและความถูกต้องของระนาบใบมีด

  การตรวจสอบระนาบใบมีด

  1. ถอดมอเตอร์ไฮดรอลิกออกจากชุดตัดหญ้าและถอดชุดตัดหญ้าออกจากตัวรถ

   Note: ใช้อุปกรณ์ยก (หรือคนอย่างน้อย 2 คน) วางชุดตัดหญ้าลงบนโต๊ะราบ

  2. ทำเครื่องหมายปลายด้านหนึ่งของใบมีดด้วยปากกาสีหรือมาร์กเกอร์

   Note: จากนั้นใช้ปลายด้านนี้ของใบมีดในการตรวจสอบความสูงทั้งหมด

  3. วางขอบตัดของปลายใบมีดที่ทำเครื่องหมายไว้ในตำแหน่ง 12 นาฬิกา (ตรงไปด้านหน้าตามทิศทางการตัดหญ้า) และวัดความสูงจากโต๊ะถึงขอบตัดของใบมีด (รูป 69)

   g011353
  4. หมุนปลายใบมีดที่ทำเครื่องหมายไว้ไปที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา และ 9 นาฬิกา และวัดความสูง (รูป 69)

  5. เปรียบเทียบความสูงที่วัดในตำแหน่ง 12 นาฬิกากับค่าความสูงในการตัด

   Note: ซึ่งควรต่างกันไม่เกิน 0.7 มม. (0.03 นิ้ว) ความสูงที่ 3 และ 9 นาฬิกาควรสูงกว่าความสูงที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา 3.8 ± 2.2 มม. (0.15 ± 0.09 นิ้ว) และไม่เกิน 2.2 มม. (0.09 นิ้ว) เมื่อเทียบระหว่างกัน

  หากค่าใดๆ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนใน การปรับระนาบใบมีด

  การปรับระนาบใบมีด

  เริ่มต้นจากการปรับส่วนหน้า (เปลี่ยนโครงยึดทีละ 1 ด้าน)

  1. ถอดโครงยึดความสูงในการตัด (ด้านหน้า ด้านซ้าย หรือด้านขวา) จากโครงชุดตัดหญ้า (รูป 70)

   g031647
  2. ปรับแผ่นจีม 1.5 มม. (0.06 นิ้ว) และ/หรือแผ่นจีม 0.7 มม. (0.03 นิ้ว) ระหว่างโครงชุดตัดหญ้ากับโครงยึดเพื่อให้ได้การตั้งค่าความสูงที่ต้องการ (รูป 70)

  3. ติดตั้งโครงยึดความสูงในการตัดเข้ากับโครงชุดตัดหญ้าโดยให้แผ่นจีมที่เหลือประกอบอยู่ใต้โครงยึดความสูงในการตัด (รูป 70)

  4. ยึดสลักเกลียวหัวจม ตัวคั่น และน็อตมีบ่า

   Note: สลักเกลียวหัวจมและตัวคั่นยึดกันด้วยน้ำยาล็อกเกลียว เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคั่นหลุดอยู่ภายในโครงชุดตัดหญ้า

  5. ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งที่ 12 นาฬิกาและปรับตามที่จำเป็น

  6. พิจารณาว่าต้องปรับโครงยึดความสูงในการตัด (ด้านซ้ายและด้านขวา) แค่ด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน

   Note: หากพบว่าด้าน 3 หรือ 9 นาฬิกาสูงกว่าความสูงด้านหน้าที่ปรับใหม่ 1.6 ถึง 6.0 มม. (0.06 ถึง 0.24 นิ้ว) แสดงว่าไม่จำเป็นต้องปรับด้านนั้นแล้ว และปรับอีกด้านให้สูงกว่าด้านที่ถูกต้องไม่เกิน ± 2.2 มม. (0.09 นิ้ว)

  7. ปรับโครงยึดความสูงในการตัดด้านขวาและ/หรือด้านซ้ายโดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3

  8. ยึดสลักเกลียวหัวกลมและน็อตมีบ่า

  9. ตรวจสอบความสูงที่ 12, 3 และ 9 นาฬิกา

  การซ่อมบำรุงลูกกลิ้งด้านหน้า

  ตรวจสอบลูกกลิ้งหน้าเพื่อดูว่ามีการสึกหรอ การโยกมากเกินไป หรือการหักงอหรือไม่ ซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนลูกกลิ้งหรือส่วนประกอบต่างๆ หากพบความชำรุด

  การถอดลูกกลิ้งด้านหน้า

  1. ถอดสลักยึดลูกกลิ้ง (รูป 71)

   g031649
  2. สอดแท่งเหล็กผ่านปลายตัวเรือนลูกกลิ้งและดันแบริ่งฝั่งตรงข้ามออกโดยเคาะสลับไปมาที่ฝั่งตรงข้ามของรางแบริ่งด้านใน

   Note: ขอบของรางด้านในควรโผล่ออกมา 1.5 มม. (0.06 นิ้ว)

  3. ดันแบริ่งตัวที่สองออกมา

  4. ตรวจสอบตัวเรือนลูกกลิ้ง แบริ่ง และตัวคั่นแบริ่งเพื่อมองหาการชำรุดเสียหาย (รูป 71)

   Note: เปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายและประกอบเข้ากับลูกกลิ้งด้านหน้า

  การติดตั้งลูกกลิ้งหน้า

  1. กดแบริ่งชิ้นแรกเข้าไปในตัวเรือนลูกกลิ้ง โดยกดบนรางด้านนอกเท่านั้น หรือกดรางด้านในและรางด้านนอกด้วยแรงเท่าๆ กัน (รูป 71)

   Note: กดบนรางด้านนอกเท่านั้น หรือกดรางด้านในและรางด้านนอกด้วยแรงเท่าๆ กัน

  2. ใส่ตัวคั่น (รูป 71)

  3. กดแบริ่งชิ้นที่สองเข้าไปในตัวเรือนลูกกลิ้งจนกระทั่งสัมผัสกับตัวคั่น โดยกดบนรางด้านนอกเท่านั้น หรือกดรางด้านในและรางด้านนอกด้วยแรงเท่าๆ กัน (รูป 71)

  4. ติดตั้งชุดลูกกลิ้งเข้ากับโครงของชุดตัดหญ้า

   Important: การยึดชุดลูกกลิ้งโดยมีช่องว่างกว้างกว่า 1.5 มม. (0.06 นิ้ว) จะทำให้เกิดน้ำหนักด้านข้างกดที่แบริ่ง และทำให้แบริ่งชำรุดก่อนเวลาอันควรได้

  5. ตรวจสอบให้ช่องว่างระหว่างชุดลูกกลิ้งกับโครงยึดลูกกลิ้งของโครงชุดตัดหญ้ากว้างไม่เกิน 1.5 มม. (0.06 นิ้ว)

   Note: หากช่องว่างกว้างกว่า 1.5 มม. (0.06 นิ้ว) ให้ติดตั้งแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้วให้พอเติมช่องว่าง

  6. ขันสลักยึดจนได้แรงบิด 108 นิวตันเมตร (80 ฟุตปอนด์)

  การบำรุงรักษาใบมีด

  ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด

  • ตรวจสอบใบมีดเป็นระยะว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่

  • ใช้ความระมัดระวังขณะที่ตรวจสอบใบมีด ห่อใบมีดหรือสวมใส่ถุงมือ และใช้ความระมัดระวังขณะซ่อมบำรุงใบมีด ให้เปลี่ยนหรือลับใบมีดเท่านั้น ห้ามยืดหรือเชื่อมใบมีดเด็ดขาด

  • ในอุปกรณ์ที่มีหลายใบมีด ให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากใบมีดหนึ่งด้ามที่หมุนอาจทำให้ใบมีดอื่นๆ หมุนตามได้

  การซ่อมบำรุงใบมีด

  การถอดและติดตั้งใบมีดชุดตัดหญ้า

  เปลี่ยนใบมีด หากใบมีดชนเข้ากับวัตถุแข็ง ไม่สมดุล หรืองอ โดยใช้ใบมีดอะไหล่ของแท้จาก Toro เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ยกชุดตัดหญ้าขึ้นในตำแหน่งขนส่ง ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกออก

   Note: ขัดหรือล็อกชุดตัดหญ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงมาโดยไม่ตั้งใจ

  2. จับปลายของใบมีดโดยใช้ผ้าขี้ริ้วหรือถุงมือป้องกันชนิดหนา

  3. ถอดสลักเกลียวใบมีด ฝากันครูด และใบมีดออกจากเดือยหมุน (รูป 72)

   g011355
  4. ติดตั้งใบมีด ฝากันครูด และสลักเกลียวใบมีด และขันสลักเกลียวใบมีดจนได้แรงบิด 115 ถึง 149 นิวตันเมตร (85 ถึง 110 ฟุตปอนด์)

   Important: ส่วนโค้งของใบมีดต้องหันเข้าด้านในของชุดตัดหญ้าเพื่อให้ตัดได้อย่างถูกต้อง

   Note: หลังจากชนเข้ากับวัตถุแปลกปลอม ให้ขันน็อตรอกเดือยหมุนทั้งหมดจนได้แรงบิด 115 ถึง 149 นิวตันเมตร (85 ถึง 110 ฟุตปอนด์)

  การตรวจสอบและการลับคมใบมีด

  Note: ตรวจสอบใบมีดก่อนใช้อุปกรณ์ เนื่องจากทรายและวัสดุแข็งทำให้โลหะที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนที่เรียบและส่วนที่โค้งของใบมีดเกิดการสึกหรอได้ ดังนั้น หากพบเห็นการสึกหรอ ให้เปลี่ยนใบมีดใหม่ โปรดดู การตรวจสอบและการลับคมใบมีด

  1. ทำตามขั้นตอนก่อนบำรุงรักษา โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

  2. ขัดชุดตัดหญ้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

  3. ตรวจสอบปลายด้านตัดของใบมีดอย่างระมัดระวัง โดยบริเวณที่ส่วนเรียบและส่วนโค้งของใบมีดมาบรรจบกัน (รูป 73)

   g031648
  4. ตรวจสอบขอบตัดของใบมีดทุกใบ หากพบว่าใบมีดทื่อหรือบิ่น ลับขอบตัดให้คม โดยลับเฉพาะด้านบนของขอบตัดเท่านั้น และพยายามลับให้ได้มุมตัดเท่าเดิมเพื่อคงความคมของใบมีดไว้ (รูป 74)

   Note: ใบมีดจะยังคงสมดุลกันถ้าหากคุณตะไบโลหะจากขอบตัดออกเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

   g006926
  5. วางใบมีดบนพื้นราบและตรวจสอบปลายใบมีดเพื่อดูว่าใบมีดตรงและขนานกัน

   Note: วางปลายใบมีดให้ต่ำกว่าตรงกลางเล็กน้อย โดยให้ขอบตัดต่ำกว่าสันของใบมีด ใบมีดแบบนี้ตัดหญ้าได้ดีและใช้กำลังเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม ใบมีดที่ส่วนปลายสูงกว่าตรงกลาง หรือหากขอบตัดสูงกว่าส่วนสัน แสดงว่าใบมีดงอหรือหัก และต้องเปลี่ยน

   g276373

   Note: ปลายใบมีดจะต้องต่ำกว่าตรงกลางเล็กน้อย โดยขอบตัดต้องอยู่ต่ำกว่าสันของใบมีด ใบมีดแบบนี้ตัดหญ้าได้ดีและใช้กำลังเครื่องยนต์เพียงเล็กน้อย

   Note: หากปฃใบมีดอยู่สูงกว่าตรงกลาง หรือหากขอบตัดของใบมีดสูงกว่าสันของใบมีด ให้เปลี่ยนใบมีด เพราะแสดงว่าใบมีดบิดหรืองอ

  6. ใช้ฝากันครูดและสลักเกลียวใบมีดในการติดตั้งใบมีด โดยให้ส่วนโค้งหันไปทางชุดตัดหญ้า

  7. ขันสลักเกลียวใบมีดให้ได้แรงบิด 115 ถึง 149 นิวตันเมตร (85 ถึง 110 ฟุตปอนด์)

  การตรวจสอบเวลาหยุดใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบเวลาหยุดใบมีด
 • ใบมีดของชุดตัดหญ้าควรหยุดใน 7 วินาที หลังจากปิดการทำงานของชุดตัดหญ้า

  Note: ควรลดระดับชุดตัดหญ้าลงมาบนสนามหรือพื้นผิวแข็งที่สะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและเศษวัสดุฟุ้งกระจาย

  ในการตรวจสอบเวลาหยุดใบมีด ควรให้ผู้ช่วยหนึ่งคนยืนห่างจากชุดตัดหญ้าอย่างน้อย 6 เมตร (20 ฟุต) และสังเกตชุดตัดหญ้าหนึ่งชุด ปิดการทำงานของชุดตัดหญ้าและจดบันทึกเวลาใบมีดหยุดสนิท หากใบมีดใช้เวลาเกิน 7 นาทีกว่าจะหยุด แสดงว่าต้องปรับวาล์วเบรก ในกรณีนี้ ควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro มาช่วยทำการปรับให้

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างอุปกรณ์

  การเตรียมรถตัดหญ้า

  1. ทำความสะอาดรถตัดหญ้า ชุดตัดหญ้า และเครื่องยนต์ให้หมดจด

  2. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  3. ตรวจสอบตัวยึดทั้งหมดว่าหลวมหรือไม่ และขันให้แน่นตามความจำเป็น

  4. อัดจาระบีที่จุดอัดจาระบีและจุดหมุนทั้งหมด เช็ดน้ำมันหล่อลื่นที่เกินมาออก

  5. ขัดเบาๆ และทาสีซ่อมแซมสีบนบริเวณที่มีรอยขูด แตก หรือเป็นสนิม ซ่อมแซมรอยบุ๋มในตัวถังโลหะ

  6. ซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และสายไฟดังนี้:

   1. ถอดขั้วแบตเตอรี่จากเสาแบตเตอรี่

    Note: ถอดขั้วลบออกก่อนเสมอ แล้วตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อนเสมอ แล้วตามด้วยขั้วลบ

   2. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ ขั้ว และเสาแบตเตอรี่ด้วยแปรงลวดและส่วนผสมเบกกิ้งโซดา

   3. เคลือบขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่ด้วยจาระบีแบบสกินโอเวอร์ Grafo 112X (หมายเลขอะไหล่ 505-47) หรือปิโตรเลียมเจลลี่เพื่อป้องกันการสึกกร่อน

   4. ชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้าๆ ทุกๆ 60 วันนาน 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เกิดตะกั่วซัลเฟต

  การเตรียมเครื่องยนต์

  1. ระบายน้ำมันเครื่องออกจากอ่างน้ำมันและปิดจุกระบาย

  2. ถอดตัวกรองน้ำมันทิ้งไป ติดตั้งตัวกรองน้ำมันชิ้นใหม่

  3. เติมน้ำมันมอเตอร์ที่กำหนดลงในอ่างน้ำมัน

  4. บิดกุญแจในสวิตช์ไปยังตำแหน่งเปิด สตาร์ทเครื่องยนต์ และให้เดินรอบเบาประมาณ 2 นาที

  5. บิดกุญแจในสวิตช์ไปที่ตำแหน่งปิด

  6. ระบายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากถังเชื้อเพลิง ท่อ และชุดไส้กรอง/เครื่องแยกน้ำ

  7. ล้างถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันดีเซลที่ใหม่และสะอาด

  8. ยึดข้อต่อระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดให้แน่น

  9. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศอย่างละเอียด

  10. ผนึกช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกด้วยเทปทนฝนและแดด

  11. ตรวจสอบสารป้องกันน้ำแข็งตัวและเติมตามที่จำเป็น โดยพิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้ในพื้นที่ของคุณ

  การจัดเก็บชุดตัดหญ้า

  หากถอดชุดตัดหญ้าออกจากรถตัดหญ้าเป็นเวลานาน ให้ปิดจุกปิดบนเดือยหมุนเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำ