Bevezetés

Ez a gép tereprendezési és építési munkák során föld és különféle egyéb anyag mozgatására szolgáló kompakt kisgép. Speciális funkciót végző munkaeszközök széles körével használható. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és gyári szám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g237186

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos szó speciális műszaki információkra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés szó külön figyelemre érdemes általános információkat emel ki.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek, ha a 22366 cikkszámú CE-készlet fel lett rá szerelve; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ha ezeket megsérti, áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölésének ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne végezzen szállítást felemelt karokkal; mindig a talaj közelében szállítsa a rakományt.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Emelkedőn vagy lejtőn haladva a gép nehezebb vége forduljon az emelkedő irányába, a rakomány pedig legyen a talaj közelében. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres kanál mellett a gép súlypontja hátulra, tele kanál esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a nézelődőket és a gyerekeket a működtetési területtől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal94-2551
decal98-4387
decal98-8219
decal108-4723
decal108-9716
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8062
decal139-8815
decal144-2025

Felszerelés

A fokozatváltó kar felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Fokozatválasztó kar1
 1. Távolítsa el és selejtezze a sebességválasztó kart rögzítő csavart és orros rugós alátétet.

 2. Rögzítse a kart a fokozatválasztó szelephez a csavar, az orros rugós alátét és az anya segítségével a Ábra 3 szerint.

  g230938

A folyadékszintek és a gumiabroncsnyomás ellenőrzése

A gép első beindítása előtt ellenőrizze a motorolaj, a hidraulikafolyadék szintjét és a gumiabroncsok nyomását. További információkat az alábbi részekben talál.

Az akkumulátor töltése

Töltse fel és szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

Termékáttekintés

g362934

Kezelőpanel

g005160

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS. Lásd: A motor beindítása.

Gázkar

A kart előretolva a motorfordulatszám nő, hátrahúzva csökken.

Hidegindító kar

Hideg motor indítása előtt tolja előre a hidegindító kart. A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon. Amint lehetséges, húzza a hidegindító kart teljesen hátra.

Note: A meleg motor kis mértékben vagy egyáltalán nem igényli a hidegindító használatát.

Haladást vezérlő karok

 • Előremenethez tolja előre a haladást vezérlő karokat.

 • Hátramenethez húzza hátra a haladást vezérlő karokat.

 • Kanyarodásnál a kívánt irányba eső kart állítsa vissza SEMLEGES helyzetbe, a másikat pedig hagyja az eredeti helyzetében.

  Note: Minél jobban kitéríti a haladást vezérlő karokat, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

 • Lassításhoz vagy megálláshoz állítsa vissza a haladást vezérlő karokat SEMLEGES helyzetbe.

Munkaeszközt billentő kar

 • A munkaeszköz előrebillentéséhez tolja lassan előre a munkaeszközt billentő kart.

 • A munkaeszköz hátrabillentéséhez húzza lassan hátra a munkaeszközt billentő kart.

Rakodókar-fogantyú

 • A rakodókarok leengedéséhez tolja lassan előre a rakodókar-fogantyút.

 • A rakodókarok felemeléséhez húzza lassan hátra a rakodókar-fogantyút.

Rakodószelep-retesz

A rakodószelep-retesz a rakodókart és a munkaeszközt billentő kart rögzíti, hogy azokat ne lehessen előretolni. Ez a rakodókarok véletlen leengedését segít elkerülni karbantartás során. A rakodókarok a munkahengerreteszek mellett a retesszel is bármikor rögzíthető, ha a gépet felemelt rakodókarokkal kell leállítania.

A reteszeléshez hajtsa hátra és teljesen le, neki a karoknak. (Ábra 6).

Note: A rakodószelep-retesz be- vagy kikapcsolásához a karokat hátra kell húzni.

g005955

Segédhidraulika-kar

 • Hidraulikus munkaeszköz előre irányba történő működtetéséhez lassan húzza ki a segédhidraulika-kart, majd nyomja lefelé.

 • Hidraulikus munkaeszköz hátrafelé történő működtetéséhez lassan húzza ki a segédhidraulika-kart, majd nyomja felfelé. Ez más néven a RETESZELT helyzet, mert nem igényli a kezelői jelenlétet.

Fokozatválasztó kar

 • A hajtás, a rakodókarok és a munkaeszköz billentés nagy sebességre és a segédhidraulika kis sebességre állításához mozgassa a fokozatválasztó kart ELőREMENET helyzetbe.

 • A segédhidraulika nagy sebességre, hajtás, a rakodókarok és a munkaeszköz billentés kis sebességre állításához mozgassa a fokozatválasztó kart HáTRAMENET helyzetbe.

Figyelmeztetés

Ha a fokozatválasztó kart a gép mozgása közben mozdítja el, a gép vagy hirtelen megáll, vagy hirtelen felgyorsul. Ha a gépet a fokozatválasztó kar közbenső helyzetében működteti, a gép rángatva fog működni és károsodhat. Elveszítheti az uralmat a gép felett, ami sérülést okozhat Önnek vagy a járókelőknek.

 • Ne mozgassa a fokozatválasztó kart, amíg a gép mozgásban van.

 • Ne működtesse a gépet, amíg a fokozatválasztó kar bármilyen köztes helyzetben van (azaz a teljesen előretolt vagy teljesen hátrahúzott helyzettől eltérő helyzetben).

Üzemóra-számláló/fordulatszámmérő

Amikor a motor áll, az üzemóra-számláló/fordulatszámmérő a gép által rögzített munkaórák számát jeleníti meg. Amikor a motor jár, a műszer a motor fordulatszámát mutatja (fordulat/perc).

50 üzemóra után, majd 100 üzemóránként (azaz, 150, 250, 350 stb. üzemóránál) a képernyőn megjelenik a CHG OIL (olajcsere) felirat, emlékeztetve az olajcsere szükségességére.

100 üzemóránként a kijelzőn az SVC felirat jelenik meg, hogy emlékeztesse a többi karbantartási művelet elvégzésére a 100, 200 vagy 400 üzemórás ütemezés alapján.

Note: Ezek az emlékeztetők a szervizelési időköz esedékessége előtt 3 órával jelennek meg először, majd 6 órán keresztül rendszeres időközönként felvillannak.

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség103 cm
Hossz152 cm
Magasság125 cm
Tömeg (munkaeszköz nélkül)876 kg
A hátsó ellensúly tömege75 kg
Az első ellensúlyok tömege56 kg
Teherbírás – 74,8 kg súlyú kezelővel, standard kanállal és ellensúlyokkal227 kg
Billentési teherbírás – 74,8 kg súlyú kezelővel , standard kanállal és ellensúlyokkal431 kg
Tengelytáv71 cm
Ürítési magasság (standard kanállal)120 cm
Kinyúlás – teljesen megemelve (standard kanállal)66 cm
Forgópántcsap magassága (keskeny kanál standard helyzetben)168 cm

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a jótállást is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát, vagy minősített képzést írhat elő a számára. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Mindig húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja a gépet lehűlni, mielőtt a beállításába, javításába vagy tisztításába kezd, illetve mielőtt elteszi.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy az éberségi kapcsolót, a biztonsági kapcsolókat és védőelemeket felszerelték-e, és megfelelően működnek-e. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Keresse meg a gépen és a munkaeszközökön a becsípődési pontként jelölt területeket; tartsa távol kezét és lábát ezektől a területektől.

 • Mielőtt a gépet munkaeszközzel használni kezdené, győződjön meg arról, hogy a munkaeszközt megfelelően felszerelték, és az eredeti Toro-tartozék. Olvassa el a munkaeszköz minden kézikönyvét.

 • Értékelje ki a területet annak meghatározására, hogy milyen tartozékok és adapterek szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken; ügyeljen a jelöletlen tárgyak és építmények, például föld alatti tárolótartályok, kutak és szennyvízrendszerek elhelyezkedésére.

 • Vizsgálja meg a gép munkaterületét, és távolítson el minden hulladékot.

 • A géppel való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a területen nincsenek nézelődők. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

 • Ne töltsön tartályokat járművön belül, műanyag betétes tehergépkocsin vagy utánfutógépágyon. Tankolás előtt mindig helyezze a tartályokat a földre, messze a járművétől.

 • A berendezést vegye le a gépkocsiról vagy pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását. Ha ez nem lehetséges, akkor a tankolást hordozható tartályból végezze, ne töltőpisztolyból.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztolyzáró-nyitó eszközt.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Az üzemanyag hosszan frissen tartása érdekében töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az adalékanyag gyártójának utasítása szerint.

Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

Töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

 3. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát (Ábra 7).

  g237020
 4. Tankoláskor az üzemanyag szintje és a töltőnyílás alsó pereme között maradjon 6–13 mm távolság.

  Important: Ez az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban. Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.

 5. Kattanásig elfordítva szilárdan helyezze fel a tanksapkát.

 6. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

A napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

A combtámasz beállítása

A combtámasz (Ábra 8) beállításához lazítsa ki a gombokat, majd emelje fel vagy engedje le a párnát a kívánt magasságba. Az állítási tartomány kibővíthető úgy, hogy a párnát a beállító lemezhez rögzítő anyát meglazítva a lapot feljebb vagy lejjebb állítja. Ha végzett, húzza meg a kötőelemeket.

g006054

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Ne végezzen szállítást felemelt karokkal. Mindig a talaj közelében szállítsa a rakományt.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • Csak a Toro által jóváhagyott munkaeszközöket és kiegészítőket használjon. A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit.

 • Kezelőállással rendelkező gépek:

  • Engedje le a rakodókarokat, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

  • Ne próbálja meg a talajra lépve stabilizálni a gépet. Ha elveszíti uralmát a gép fölött, hagyja el a kezelőállást, és távolodjon el a géptől.

  • Ne nyújtsa a lábát a kezelőállás alá.

  • Csak akkor induljon el a géppel, ha már mindkét lábával a kezelőálláson áll, a kezeivel pedig a kapaszkodókat fogja.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • Ne rángassa a kezelőszerveket; egyenletesen mozgassa azokat.

 • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőkesztyűt, a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • Ne szállítson utast, és tartsa távol az állatokat és a nézelődőket a géptől.

 • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

 • A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kezelőszerv semleges helyzetben van, és húzza be a rögzítőféket (ha van). Csak a kezelőálláson állva indítsa be a motort.

 • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

 • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor fordulókat végez és utakat vagy járdákat keresztez. Ügyeljen a forgalomra.

 • Állítsa le a munkaeszközt, ha nem dolgozik vele.

 • Ha nekiütközött valaminek, álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és vizsgálja meg a gépet. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Ne járassa a motort zárt területen.

 • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Engedje le a rakodókarokat és kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert.

  • Húzza be a rögzítőféket (ha van).

  • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • Csak olyan területen működtesse a gépet, ahol kellő hely van a biztonságos manőverezéshez. Ügyeljen a közeli akadályokra. Ha nem hagy kellő távolságot a fáktól, falaktól és egyéb akadályoktól, megsérülhet, amikor a géppel munkavégzés közben tolat, amennyiben nem ügyel a környezetére.

 • Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. elektromos vezetékbe, ágakba, ajtókeretbe), ha elhalad valami alatt.

 • Ne töltse túl a munkaeszközt, és mindig ügyeljen a töltési szintre, amikor megemeli a rakodókarokat. A munkaeszközből esetleg kihulló anyag sérülést okozhat.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres kanál mellett a gép súlypontja hátulra, tele kanál esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A motor beindítása

 1. Álljon fel a kezelőállásra (ha van a gépen).

 2. Győződjön meg arról, hogy a segédhidraulika-kar SEMLEGES helyzetben van.

 3. Hideg motor indításakor állítsa a hidegindító kart teljesen előretolt helyzetbe.

  Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

 4. A gázkar legyen a LASSú és a GYORS helyzet között félúton.

 5. Helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és fordítsa INDíTáS helyzetbe. Ha a motor beindult, engedje el a kulcsot.

  Important: Ne indítózzon alkalmanként 10 másodpercnél hosszabban. Ha a motor nem indulna be, az indítási kísérletek között várjon 30 másodpercet, hogy az indítómotor lehűlhessen. Ennek elmulasztása esetén az indítómotor kiéghet.

 6. Miután a motor beindult, állítsa fokozatosan vissza a hidegindító kart KI helyzetbe. Ha a motor lefullad vagy bizonytalanul jár, tolja újra előre a hidegindító kart, amíg a motor be nem melegszik.

 7. Állítsa a gázkart a kívánt helyzetbe.

  Important: Ha úgy járatja a motort magas fordulatszámon, hogy a hidraulikarendszer még hideg (azaz fagypont körüli vagy alatti hőmérsékleten), a hidraulikarendszer károsodhat. Hidegben járassa a motort a beindítása után 2–5 percig a gázkar középső helyzetében, mielőtt a gázkart a GYORS helyzetbe állítaná.

  Note: Fagypont alatti külső hőmérséklet esetén tárolja a gépet zárt garázsban, hogy melegen tartsa és könnyebben beindíthassa.

Közlekedés a géppel

A haladási kezelőszervek segítségével haladhat a géppel. Minél jobban kitéríti a haladási kezelőszerveket, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba. A haladási kezelőszervek elengedésekor a gép megáll.

A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe. Használhat ugyanakkor alacsonyabb motorfordulatszámokat is.

A motor leállítása

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

 2. Győződjön meg arról, hogy a segédhidraulika-kar SEMLEGES helyzetben van.

 3. Állítsa a gázkart ¾ GYORS helyzetbe.

  Note: Ha a gázkar kevesebb mint félig a GYORS helyzet felé el van mozdítva, a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe állítva a motor még 1 másodpercig jár, megelőzve ezzel a nem elégett üzemanyag hangos utólagos berobbanását a kipufogóban.

 4. Ha a motor nagy terhelést kapott vagy forró, hagyja alapjáraton járni egy ideig, mielőtt az indítókulcsot a KI helyzetbe fordítja.

  Note: Ez segít a motornak lehűlni a leállítása előtt. Vészhelyzetben állítsa le azonnal a motort.

 5. Fordítsa a kulcsos kapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

Vigyázat

Személyi sérüléshez vezethet, ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni.

Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja, mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket (ha van).

Munkaeszközök használata

Munkaeszközök felszerelése

Important: Csak a Toro által jóváhagyott munkaeszközöket használjon. A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit. Érvénytelenítheti a garanciát, ha a gépet nem jóváhagyott munkaeszközzel használja.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

 1. Helyezze el a munkaeszközt vízszintes felületre úgy, hogy elegendő hely legyen mögötte a gép számára.

 2. Indítsa be a motort.

 3. Billentse előre a munkaeszköz szerelőlapját.

 4. Akassza be a szerelőlapot a munkaeszköz fogadólapjának felső peremébe (Ábra 9).

  g003710
 5. Emelje fel a rakodókarokat, közben billentse hátra a szerelőlapot.

  Important: Emelje fel a munkaeszközt annyira, hogy elemelkedjen a talajról, és billentse teljesen hátra a szerelőlapot.

 6. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 7. Csatlakoztassa a gyorsrögzítő csapokat, ügyelve arra, hogy teljesen beüljenek a szerelőlapba (Ábra 10).

  Important: Ha a csapok nem fordulnak el reteszelt helyzetbe, a szerelőlap nem illeszkedik megfelelően a munkaeszköz fogadólapjának furataihoz. Ellenőrizze a fogadólapot, szükség szerint tisztítsa meg.

  Figyelmeztetés

  Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

  Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

  g003711

A hidraulikus tömlők csatlakoztatása

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá bejutó folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

Ha a munkaeszköz hidraulikus működtetésű, kösse be a hidraulikus tömlőket az alábbi módon:

 1. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 2. Mozgassa előre-hátra a segédhidraulika-kart, majd vissza SEMLEGES helyzetbe, hogy nyomásmentesítse a hidraulikacsatlakozókat.

 3. Távolítsa el a védősapkákat a gépen a hidraulikacsatlakozókról.

 4. Ügyeljen arra, hogy ne jusson idegen anyag a hidraulikacsatlakozókba.

 5. Nyomja be a munkaeszköz csatlakozódugóját a gép csatlakozóaljzatába.

  Note: Ha a munkaeszköz csatlakozódugóját először csatlakoztatja, minden esetleges túlnyomást kienged a munkaeszközből.

 6. Nyomja rá a munkaeszköz csatlakozóaljzatát a gép csatlakozódugójára.

 7. A tömlőket meghúzogatva ellenőrizze a megfelelő kapcsolódást.

Munkaeszköz leszerelése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Engedje a talajra a munkaeszközt.

 3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Oldja a gyorsrögzítő csapokat úgy, hogy kifelé fordítja azokat.

 5. Ha a munkaeszköz hidraulikus, mozgassa előre-hátra a segédhidraulika-kart, majd vissza SEMLEGES helyzetbe, hogy nyomásmentesítse a hidraulikacsatlakozókat.

 6. Ha a munkaeszköz hidraulikus, a hidraulikacsatlakozók csúszóhüvelyét hátrahúzva kösse le azokat.

  Important: Csatlakoztassa össze a munkaeszköz tömlőit, hogy a tárolás során ne kerüljön szennyeződés a hidraulika-rendszerbe.

 7. Szerelje fel a védősapkákat a gépen a hidraulikacsatlakozókra.

 8. Indítsa el a motort, billentse előre a szerelőlapot, majd tolasson el a munkaeszköztől.

Működtetés után

A használatot követően betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy szerelést végezne.

 • A tűzveszély megelőzése érdekében tisztítson le minden hulladékot a munkaeszközökről, hajtásokról, kipufogódobokról és a motorról. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Ne érjen olyan alkatrészekhez, amelyek üzem közben felforrósodhatnak. Hagyja azokat lehűlni, mielőtt a gép karbantartásába, beállításába vagy szerelésébe kezdene.

 • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor és levételekor.

Üzemképtelen gép mozgatása

Important: Ne vontassa vagy húzza úgy a gépet, hogy előtte nem nyitotta meg a vontatási szelepeket, különben tönkreteszi a hidraulika-rendszert.

 1. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 2. Távolítsa el az egyes vontatási szelepeket fedő dugókat (Ábra 11).

  g005288
 3. Lazítsa meg az ellenanyát az egyes vontatási szelepeken.

 4. Egy imbuszkulccsal fordítsa el mindegyik vontatási szelepet 1 fordulattal, az óra járásával ellentétes irányban.

 5. Igény szerint kezdje meg a gép vontatását.

  Important: Vontatáskor ne lépje túl a 4,8 km/h sebességet.

 6. A gép megjavítása után zárja vissza a vontatási szelepeket, és húzza meg az ellenanyákat.

  Important: Ne húzza túl a vontatási szelepeket.

 7. Tegye vissza a dugókat.

A gép szállítása

A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen arra, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

Figyelmeztetés

Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes, és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

Ne parkoljon a géppel közúton.

Az utánfutó kiválasztása

Figyelmeztetés

A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra 12).

 • Kizárólag teljes szélességű rámpákat használjon.

 • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató felülete és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15 fokot.

g229507

A gép felrakodása

Figyelmeztetés

A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása és onnan történő lerakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

 • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

 • Fel- és lerakodáskor a gép nehezebb vége nézzen a rámpán felfelé.

 • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát, és felborulhat.

 1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre, és akassza be a biztonsági láncokat is.

 2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét is.

 3. Hajtsa le a rámpát.

 4. Engedje le a rakodókarokat.

 5. Hajtson fel a géppel az utánfutóra a gép nehezebb oldalával felfelé, a rakományt lent tartva (Ábra 13).

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze tele van (pl. kanál), vagy nem teherhordó munkaeszköz (pl. árokásó) van rajta, a géppel előre haladva hajtson fel a rámpára.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze üres, vagy nincs rajta munkaeszköz, tolatva hajtson fel a rámpára.

  g237904
 6. Engedje le teljesen a rakodókarokat.

 7. Húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 8. A gépen kialakított fém lekötőhurkok, valamint heveder, lánc, sodrony vagy kötelek segítségével kösse le biztonságosan a gépet a tehergépkocsin vagy utánfutón (Ábra 14). A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  g357600

A gép lerakodása

 1. Hajtsa le a rámpát.

 2. Hajtson le a géppel az utánfutóról a gép nehezebb oldalával felfelé, a rakományt lent tartva (Ábra 15).

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze tele van (pl. kanál), vagy nem teherhordó munkaeszköz (pl. árokásó) van rajta, a géppel tolatva hajtson le a rámpán.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze üres, vagy nincs rajta munkaeszköz, előremenetben hajtson le a rámpán.

  g237905

A gép emelése

A gép a lekötő-/emelőhurkokat emelési pontként használva megemelhető; lásd: Ábra 14.

Karbantartás

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál haladási irány szerint határozza meg.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

Vigyázat

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

 • Parkoljon le sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert, engedje le a munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot. Várja meg, amíg minden mozgás leáll, és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy javítást végezne.

 • Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

 • Szükség esetén emelővel támassza alá az alkatrészeket.

 • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást; lásd: A hidraulika-rendszer nyomásának megszüntetése.

 • Kösse le az akkumulátort, mielőtt bármilyen javításba kezd; lásd: Az akkumulátor szervizelése.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

 • Ne bolygassa a biztonsági berendezéseket.

 • Csak a Toro által jóváhagyott munkaeszközöket használjon. A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit. A garanciát érvénytelenítheti, ha a gépet nem jóváhagyott munkaeszközzel használja.

 • Csak eredeti Toro-cserealkatrészt használjon.

 • Ha a karbantartáshoz vagy javításhoz a rakodókaroknak megemelt helyzetben kell lenniük, rögzítse a karokat megemelt helyzetben a munkahengerretesz(ek) segítségével.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 8 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Az első 50 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 200 órában
 • A légszűrő szervizelése.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály légszűrőjét.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály elvezető vezetékének a szűrőjét.(A vibrátoros eke használata esetén a karbantartást gyakrabban kell végezni.)
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Évente
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Javítsa ki a festékhibákat
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Important: Ha a gépet 25 foknál nagyobb mértékben kell megdöntenie, szorítsa el az üzemanyagtartály tetején lévő szellőzőtömlőt, hogy az üzemanyag ne szennyezze el az aktívszén-tartályt.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A munkahengerreteszek használata

  Figyelmeztetés

  A rakodókarok megemelt helyzetből leereszkedhetnek, zúzódást okozva az alattuk tartózkodó személynek.

  A megemelt rakodókarokat igénylő karbantartás megkezdése előtt helyezze be a munkahengerretesz(eke)t.

  A munkahengerreteszek behelyezése

  1. Szerelje le a munkaeszközt.

  2. Emelje fel a rakodókarokat teljesen felemelt helyzetbe.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Helyezze rá a munkahengerreteszt mindegyik munkahengerrúdra (Ábra 16).

   g005162
  5. Rögzítse mindegyik munkahengerreteszt biztosító sasszeg és kengyelcsapszeg segítségével (Ábra 16).

  6. Lassan engedje le a rakodókarokat, amíg a munkahengerreteszek a munkahenger házakhoz és a rúdvégekhez nem érnek.

  A munkahengerreteszek eltávolítása és tárolása

  Important: A gép használatának megkezdése előtt távolítsa el a munkahengerreteszeket a rudakról, és rögzítse azokat a tárolási helyzetükben.

  1. Indítsa be a motort.

  2. Emelje fel a rakodókarokat teljesen felemelt helyzetbe.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el az egyes munkahengerreteszeket biztosító kengyelcsapszeget és biztosító sasszeget.

  5. Távolítsa el a munkahengerreteszeket.

  6. Engedje le a rakodókarokat.

  7. Szerelje fel a munkahengerreteszeket a hidraulikus tömlőkre, és rögzítse azokat a kengyelcsapszegek és a biztosító sasszegek segítségével (Ábra 17).

   g005163

  Hozzáférés a belső alkatrészekhez

  Figyelmeztetés

  A burkolatok, fedelek és válaszfalak kinyitása vagy eltávolítása járó motor mellett lehetővé teszi, hogy mozgó alkatrészekkel érintkezzen, ami súlyos sérülésekkel járhat.

  A burkolat, a fedél vagy a válaszfalak kinyitása vagy eltávolítása előtt állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot a kapcsolóból, és várja meg, amíg a motor lehűl.

  A védőburkolat eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket (adott esetben).

  2. Emelje fel a rakodókarokat, majd helyezze be a munkahengerreteszeket.

   Note: Ha a védőburkolatot a rakodókarok felemelése nélkül kell eltávolítania, legyen nagyon óvatos, nehogy megsérüljön a védőburkolat vagy a hidraulikatömlők, amikor a védőburkolatot a karok alól kiemeli.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Oldja a 4 rögzítőfület (Ábra 18).

   g005290
  5. Emelje le a védőburkolatot a gépről.

  A védőburkolat felszerelése

  1. Helyezze a védőburkolatot a gépváz fölé úgy, hogy a védőburkolat csapjai a váz furataiba illeszkedjenek (Ábra 18).

  2. A rögzítőfüleket előrenyomva, majd lehajtva rögzítse a védőburkolatot (Ábra 18).

  Kenés

  A gép zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 19 és Ábra 20).

   g005291
   g004209
  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik (kb. 3 pumpálás).

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzését és a forgattyúházba az olaj betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • A légszűrő szervizelése.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 21).

   g200767
  4. Nyomja össze két oldalról a porvédő sapkát, hogy kinyíljon, majd ütögesse ki belőle a port.

  5. Fúvassa tisztára max. 2,05 bar nyomású sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

   Important: Ne használja a sűrített levegőt a légszűrőház kitisztítására.

  6. Csúsztassa ki óvatosan a légszűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 21).

   Note: Ügyeljen arra, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

   Important: Ne kísérelje meg a légszűrőbetét tisztítását.

  7. Vizsgálja meg az új légszűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés épsége szempontjából. Nézzen át a szűrő anyagán, miközben erős fény felé tartja a külső részét; a szűrő anyagán világos foltként jelennek meg a lyukak.

   Ha a szűrőbetét károsodott, ne használja.

  8. Szerelje be óvatosan a szűrőbetétet (Ábra 21).

   Note: A beszerelése során a külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy teljesen felüljön a helyén.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  9. Szerelje vissza a légszűrőfedelet úgy, hogy a porvédő sapka lefelé nézzen, és biztosítsa a reteszeket (Ábra 21).

  Az aktívszéntartály szervizelése

  Az aktívszén-tartály légszűrőjének a cserélje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály légszűrőjét.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg az aktívszén-tartály légszűrője fölötti tömlőbilincset (Ábra 22).

   g018290
  4. Távolítsa el és selejtezze a légszűrőt (Ábra 22).

   Important: Ha egy kis csődarab kijönne a nagyobb tömlőből és a szűrő csonkján marad, vegye le a szűrőről és helyezze vissza a tömlőbe.

  5. Szerelje be az új szűrőt a tömlőbe és rögzítse a tömlőbilinccsel (Ábra 22).

  Az aktívszén-tartály elvezető vezetéke szűrőjének a cserélje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki az aktívszén-tartály elvezető vezetékének a szűrőjét.(A vibrátoros eke használata esetén a karbantartást gyakrabban kell végezni.)
 • Note: Ellenőrizze alkalmanként az elvezető vezeték szűrőjét szennyeződés szempontjából. Ha a szűrő szennyezettnek tűnik, cserélje ki.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Mindkét oldalon húzza el a rugós tömlőbilincset az elvezető vezeték szűrőjétől (Ábra 22).

  4. Távolítsa el és selejtezze az elvezető vezeték szűrőjét (Ábra 22).

  5. Szerelje be az új szűrőt a tömlőbe úgy, hogy a szűrőn látható nyíl a visszacsapószelep felé mutasson, majd rögzítse a tömlőbilincsekkel (Ábra 22).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Cserélje le a motorolajat.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Minden 200 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.(Végezze el gyakrabban a szervizt, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.)
 • Motorolaj-előírások

  Olaj típusa: detergenstartalmú kenőolaj (SJ vagy jobb API-specifikáció)

  Feltöltési mennyiség: szűrőcserével 1,8 l, szűrőcsere nélkül 1,6 l

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot

  g032626

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa meg a nívópálca körüli területet (Ábra 24).

   g005157
  4. Húzza ki a nívópálcát, és törölje tisztára a fém végét (Ábra 24).

  5. Csúsztassa be a nívópálcát ütközésig a csövébe (Ábra 24).

  6. Húzza ki a nívópálcát, és nézze meg a fém végét.

  7. Ha az olajszint alacsony, tisztítsa meg az olajbetöltőnyílás-sapka körüli területet és távolítsa el a sapkát (Ábra 24).

  8. Öntsön be lassan annyi olajat a szelepfedélen keresztül, hogy a szint az F (tele) jelzéséig érjen.

   Important: Ne töltse túl a forgattyúházat olajjal, mert a motor károsodhat.

  9. Helyezze vissza az olajbetöltőnyílás-sapkát és a nívópálcát.

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig.

   Note: Így az olaj felmelegszik és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  3. Engedje le a rakodókarokat, ékelje ki a kerekeket vagy, húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

  4. Helyezze a tömlő egyik végét a leeresztőszelepre, a másik végét pedig egy edénybe (Ábra 25).

   g005167
  5. Nyissa meg a leeresztőszelepet az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva, és elfordítás közben húzza kifelé (Ábra 25).

  6. Ha az olaj teljesen leürült, zárja el a leeresztőszelepet és távolítsa el a tömlőt.

   Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  7. Távolítsa el a régi olajszűrőt, majd törölje le a szűrőadapter (Ábra 26) tömítésének a felületét.

   g000653
  8. Öntsön megfelelő típusú friss olajat a szűrőbe a középső nyílásán keresztül. Csak annyi olajat töltsön bele, hogy a szintje elérje a menetek alját.

  9. Várjon 1–2 percet, hogy a szűrő anyaga felszívja, amennyit elnyel, majd öntse ki a felesleges olajat.

  10. Kenje meg vékonyan új olajjal az új szűrő gumitömítését (Ábra 26).

  11. Szerelje fel az új olajszűrőt a szűrőadapterre. Húzza meg az óramutató járása szerint annyira, hogy a gumitömítés a szűrőadapterhez érjen, majd még ½ fordulattal (Ábra 26).

  12. Vegye le az olajbetöltőnyílás-sapkát (Ábra 24) és öntse be lassan a megadott olajmennyiség nagyjából 80%-át a szelepfedélen keresztül.

  13. Ellenőrizze az olajszintet.

  14. Töltse be lassan a maradék olajat, hogy a szintje a nívópálca felső (F, tele) jelzéséig érjen.

  15. Szerelje vissza a betöltőnyílás-sapkát.

  A gyújtógyertyák szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
 • Minden 500 órában
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • A gyújtógyertyák beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti hézagot. A gyújtógyertyák ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a gyertyahézag ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyákat.

  Típus: Champion XC12YC vagy ezzel egyenértékű.

  Légrés: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  3. Tisztítsa meg a gyújtógyertyák alapja körüli területet, hogy ne juthasson szennyeződés a motorba.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyákat a Ábra 27 alapján.

   g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyá(ka)t. A gyújtógyertyát cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően működik. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g028109

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Akkor ürítse le az üzemanyagtartályból az üzemanyagot, amikor a motor hideg. Ezt kültéren, nyitott helyen végezze. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Amikor az üzemanyagot leüríti, ne dohányozzon, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől, ahol szikrák gyújthatják be a gőzeit.

  • Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Az üzemanyagszűrő cseréje.
 • Important: Ne szereljen be szennyezett szűrőt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Zárja el az üzemanyagtartály alján lévő üzemanyagszelepet (Ábra 31).

  3. Szorítsa el az üzemanyagvezetéket az üzemanyagtartályok és az üzemanyagszűrő között, hogy elzárja az üzemanyagáramlást.

  4. Nyomja össze a tömlőbilincsek végeit és húzza el azokat a szűrőtől (Ábra 30).

   g005170
  5. Helyezzen egy leeresztő edényt az üzemanyagvezetékek alá, hogy felfogja az esetleges szivárgásokat, majd szerelje ki a szűrőt az üzemanyagvezetékekből (Ábra 30).

  6. Szerelje be az új szűrőt, majd csúsztassa a tömlőbilincseket a szűrő közelébe.

  7. Távolítsa el az üzemanyagáramlást elzáró eszközt és nyissa ki az üzemanyagszelepet.

  Az üzemanyagtartály(ok) leürítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Zárja el az üzemanyagtartály(ok) aljánál található tömlőn az üzemanyagszelepet a Ábra 31 szerint.

   g005294
  4. Lazítsa meg a tömlőbilincset az üzemanyagszűrőnél, majd csúsztassa el az üzemanyagszűrőtől felfelé az üzemanyagcsövön.

  5. Húzza le az üzemanyagvezetéket az üzemanyagszűrőről, nyissa ki az üzemanyagszelepet, lazítsa meg a tanksapkát és hagyja, hogy az üzemanyag az üzemanyagkannába vagy leeresztő edénybe folyjon.

  6. Szerelje fel az üzemanyag-vezetéket az üzemanyagszűrőre.

  7. Az üzemanyagcső rögzítéséhez csúsztassa a tömlőbilincset az üzemanyagszűrőhöz.

  8. Nyissa meg az üzemanyagtartály(ok) aljánál található tömlő(kö)n az üzemanyagszelepe(ke)t a Ábra 31 szerint.

  Note: Ez a legjobb alkalom az új üzemanyagszűrő beszereléséhez, mivel az üzemanyagtartály(ok) üres(ek).

  Elektromos berendezés karbantartása

  A villamos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  • Az akkumulátorsav mérgező és maró hatású. Ügyeljen arra, nehogy a bőrére, a szemébe vagy az öltözékére kerüljön. Védje arcát, szemét és ruházatát, amikor akkumulátorral foglalkozik.

  • Az akkumulátor gázai berobbanhatnak. Tartsa távol a cigarettákat, a szikrákat és a lángokat az akkumulátortól.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Az akkumulátorkábelek csatlakozásainak ellenőrzése.
 • Az akkumulátort mindig tartsa tisztán és teljesen feltöltött állapotban. Az akkumulátor burkolatának tisztításához használjon papír törlőkendőt. Ha az akkumulátorcsatlakozók korrodáltak, tisztítsa meg 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal. A korrózió csökkentése érdekében enyhén zsírozza meg az akkumulátorcsatlakozókat.

  Műszaki adatok: 12 V, 340 A (hideg motor indítása)

  Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fém szerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy annak pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen arra, hogy a fém szerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a védőburkolatot.

  4. Távolítsa el az akkumulátort rögzítő szárnyas anyákat és a rudat (Ábra 32).

   g005293
  5. Kösse le a negatív (fekete) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 32). Őrizze meg a kötőelemeket.

  6. Húzza le a gumisapkát a pozitív (piros) kábel sarujáról.

  7. Kösse le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra 32). Őrizze meg a kötőelemeket.

  8. Óvatosan tolja félre a hidraulikatömlőket és emelje ki az akkumulátort az alvázból.

  Az akkumulátor töltése

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 10–15 percig legalább 25–30 A vagy 30 percig 4–6 A áramerősséggel (Ábra 33). Ne töltse túl az akkumulátort.

   g003792
  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 33).

  Az akkumulátor tisztítása

  Note: Tartsa tisztán a kivezetéseket és a teljes akkumulátorházat, hogy megnövelje az akkumulátor élettartamát.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; Az akkumulátor eltávolítása.

  4. Mossa le kívülről az akkumulátort vízben feloldott szódabikarbónával.

  5. Öblítse le az akkumulátort tiszta vízzel.

  6. Vonja be az akkumulátorpólusokat és a kábelcsatlakozókat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

  7. Szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra (Ábra 32).

  2. Csúsztassa a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  3. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a negatív (fekete) akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra (Ábra 32).

  4. Rögzítse az akkumulátort a rúd és a szárnyas anyák segítségével (Ábra 32).

  Important: Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábelek ne érjenek éles peremekhez vagy egymáshoz.

  A csereakkumulátor karbantartása

  Az eredeti akkumulátor karbantartásmentes, nem igényel karbantartást. A csereakkumulátor karbantartása tekintetében olvassa el az akkumulátor gyártójának utasításait.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását.
 • Tartsa fenn az előírt légnyomást a gumiabroncsokban. A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncson mérhető.

  Nyomás: 1,03–1,38 bar (15–20 psi)

  Note: Használjon alacsonyabb, 1,03 bar (15 psi) abroncsnyomást, ha homokos talajon dolgozik, hogy jobb tapadást biztosítson a laza talajon.

  g003793

  A kerékanyák ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 100 órában
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Ellenőrizze és húzza meg a kerékanyákat 68 Nm nyomatékkal.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó kis átmérőjű lyukakhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • Kartonlap vagy papírlap segítségével ellenőrizze, nem szivárog-e a hidraulikafolyadék.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulika-rendszer nyomásának megszüntetése

  A hidraulikarendszer nyomásának megszüntetéséhez működő motor esetén kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert, és engedje le teljesen a rakodókarokat.

  A hidraulikarendszer nyomásának megszüntetéséhez álló motornál esetén mozgassa a segédhidraulika-kart előre- és hátraáramlási helyzetbe, hogy megszűnjön a nyomás a segédhidraulika-rendszerben, ezután mozgassa előre-hátra a munkaeszközt billentő kart, majd mozgassa előre a rakodókar-fogantyút a rakodókarok leengedéséhez (Ábra 35).

  g281214

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.
 • A hidraulikatartály űrtartalma: 62 l

  Az alábbi folyadékok közül csak egyet használjon a hidraulika-rendszerhez:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Ha a fentiek közül egyik Toro hidraulikafolyadék sem kapható, használhat traktorokba való más univerzális hidraulikafolyadékot (UTHF) is, de az legyen hagyományos, kőolaj-alapú termék. A specifikációi feleljenek meg az összes alábbi anyagjellemzőnek és a felsorolt iparági szabványoknak. Érdeklődjön hidraulikafolyadék-beszállítójától, hogy a folyadék megfelel-e ezeknek a specifikációknak.

   Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért. Használja megbízható, neves gyártó termékét.

   Anyagjellemzők
   Viszkozitás, ASTM D445cSt 40 °C-on: 55–62
   cSt 100 °C-on: 9,1–9,8
   Viszkozitási index, ASTM D2270140–152
   Dermedéspont, ASTM D97–43 és –37 °C között
   Iparági szabványok
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 és Volvo WB-101/BM

   Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét a motor első beindítása előtt, majd 25 üzemóránként.

  Lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  Important: Csak megfelelő hidraulikafolyadékot használjon. A nem megfelelő folyadékok károsíthatják a hidraulika-rendszert.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, szereljen le róla minden munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket (ha van), emelje fel a rakodókarokat és helyezze be a munkahengerreteszeket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  3. Távolítsa el a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  4. Tisztítsa meg a hidraulikatartály töltőnyílása körüli területet (Ábra 36).

  5. Távolítsa el a töltőnyílás fedelét, és ellenőrizze a folyadékszintet a nívópálcán (Ábra 36).

   A folyadékszintnek a nívópálca jelölései között kell lennie.

   g005158
  6. Ha a szint alacsony, töltsön be annyi folyadékot, hogy megfelelő legyen a szint.

  7. Szerelje fel a töltőnyílás fedelét.

  8. Szerelje fel a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  9. Távolítsa el és tegye el a munkahengerreteszeket, majd engedje le a rakodókarokat.

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Important: Ne helyettesítse gépjármű-olajszűrővel, különben a hidraulika-rendszer súlyosan károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, szereljen le róla minden munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket (ha van), emelje fel a rakodókarokat és helyezze be a munkahengerreteszeket.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  4. Helyezzen egy edényt a szűrő alá.

  5. Szerelje le a régi szűrőt (Ábra 37), és törölje tisztára a szűrőadapter felületét.

   g003721
  6. Kenje meg vékonyan hidraulikafolyadékkal az új szűrő gumitömítését (Ábra 37).

  7. Szerelje fel az új hidraulikaszűrőt a szűrőadapterre (Ábra 37). Húzza meg az óramutató járása szerint annyira, hogy a gumitömítés a szűrőadapterhez érjen, majd még ½ fordulattal.

  8. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  9. Indítsa be a motort és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

  10. Állítsa le a motort és keressen esetleges szivárgást.

  11. Ellenőrizze a folyadékszintet a hidraulikatartályban; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése. Töltsön be annyi folyadékot, hogy a szint elérje a nívópálca jelzését. Ne töltse túl a tartályt.

  12. Szerelje fel a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  13. Távolítsa el és tegye el a munkahengerreteszeket, majd engedje le a rakodókarokat.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, szereljen le róla minden munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket (ha van), emelje fel a rakodókarokat és helyezze be a munkahengerreteszeket.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  4. Helyezzen akkora edényt a gép alá, amelybe belefér legalább a hidraulikatartály űrtartalmának megfelelő mennyiség.

  5. Szerelje ki a leeresztőcsavart a hidraulikatartály aljából, majd ürítse le az összes folyadékot a tartályból.

   g328433
  6. Szerelje be a leeresztőcsavart.

  7. Töltse fel a hidraulikatartályt hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

   Note: A fáradt olajat adja le tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  8. Szerelje fel a védőburkolatot/elülső szerviznyílásfedelet.

  9. Távolítsa el és tegye el a munkahengerreteszeket, majd engedje le a rakodókarokat.

  Tisztítás

  A hulladékok eltávolítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Important: Eltömődött fűrácsokkal, szennyezett vagy eltömődött hűtőbordákkal és/vagy hűtőburkolatokkal üzemeltetve a motor károsodhat a túlhevüléstől.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van), emelje fel a rakodókarokat és helyezze be a munkahengerreteszeket.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítson le minden hulladékot a rácsról.

  4. Törölje le a szennyeződést a légszűrőről.

  5. Tisztítson le minden a motorra rakódott hulladékot kefével vagy légárammal.

   Important: Inkább sűrített levegőt használjon, ne vízsugarat. Ha vizet használ, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a hidraulikus szelepekre. Ne használjon magasnyomású mosót. A nagynyomású vízsugár károsíthatja az elektromos rendszert és a hidraulikarendszer szelepeit, vagy kimoshatja a zsírt.

  6. Távolítsa el és tegye el a munkahengerreteszeket, majd engedje le a rakodókarokat.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és mielőtt eltenné, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.

  • Ne tárolja a gépet üzemanyag és nyílt láng közelében.

  Tárolás

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a szennyeződéseket és lerakódásokat a gép összes külső felületéről, különösen a motorról. Tisztítsa ki a koszt és kaszálékot a hengerfej bordái közül és a motor ventilátorházából.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Zsírozza meg a gépet; lásd: A gép zsírzása.

  6. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj és az olajszűrő cseréje.

  7. Szerelje ki a gyújtógyertyákat és ellenőrizze az állapotukat, lásd: A gyújtógyertyák szervizelése.

  8. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 30 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerekbe.

  9. Helyezzen rongyot a gyertyanyílásokra, hogy felfogja az esetleges olajpermetet, majd az indítómotorral oszlassa el az olajat a hengerben.

  10. Szerelje be a gyújtógyertyákat, de ne tegye vissza a gyertyapipákat.

  11. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  12. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  13. 30 napon túli tárolásra a következő módon kell a gépet felkészíteni:

   1. Töltsön a tartályban lévő üzemanyagba kőolaj alapú üzemanyag-stabilizálót/-kondicionálót. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkohol alapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

    Note: Az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló friss üzemanyaggal keverve és folyamatosan használva a leghatékonyabb.

   2. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

   3. Állítsa le a motort, várja meg, amíg lehűl, majd ürítse ki az üzemanyagtartályokat, lásd: Az üzemanyagtartály(ok) leürítése.

   4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll.

   5. Aktiválja a hidegindítót.

   6. Indítsa be és járassa a motort, amíg már nem indul be újra.

   7. Ártalmatlanítsa az üzemanyagot a helyi előírásoknak megfelelően.

   Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizálót vagy -kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  14. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy pótolja a kopott károsodott vagy hiányzó alkatrészeket.

  15. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  16. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el olyan helyre, ahol megtalálja.

  17. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Important: Amikor kiveszi a gépet a tárolásból, töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. A segédhidraulika-kar nincs Semleges helyzetben.
  2. Az akkumulátor lemerült.
  3. A villamos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  4. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Állítsa a kart Semleges helyzetbe.
  2. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
  3. Ellenőrizze, megfelelően érintkeznek-e a villamos csatlakozók.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be vagy leáll.
  1. Nem megfelelő az indítási eljárás.
  2. Az üzemanyagtartály kiürült.
  3. A hidegindító nincs aktiválva.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. A gyertyapipák meglazultak vagy nem csatlakoznak.
  6. A gyújtógyertyák rozsdafoltosak, elszennyeződtek, vagy a gyertyahézaguk nem megfelelő.
  7. Az üzemanyagszűrő elszennyeződött.
  8. Szennyeződés, víz, állott vagy nem megfelelő üzemanyag került az üzemanyagrendszerbe.
  1. Lásd: A motor beindítási eljárása.
  2. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  3. Aktiválja a hidegindítót.
  4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  5. Tegye rá a gyertyapipákat a gyújtógyertyákra.
  6. Szereljen be új, megfelelő gyertyahézagú gyújtógyertyákat.
  7. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. A motor olajszintje nem megfelelő.
  4. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A gyújtógyertyák rozsdafoltosak, elszennyeződtek, vagy a gyertyahézaguk nem megfelelő.
  6. Az üzemanyagszűrő elszennyeződött.
  7. Szennyeződés, víz, állott vagy nem megfelelő üzemanyag került az üzemanyagrendszerbe.
  8. A magas alapjárati fordulatszám túl alacsony.
  1. Csökkentse a terhelést; haladjon lassabban.
  2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  3. Töltsön utána vagy engedje le az olajat a Tele jelzésig.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Szereljen be új, megfelelő gyertyahézagú gyújtógyertyákat.
  6. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A motor olajszintje nem megfelelő.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  4. A magas alapjárati fordulatszám túl alacsony.
  1. Csökkentse a terhelést; haladjon lassabban.
  2. Töltsön utána vagy engedje le az olajat a Tele jelzésig.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Rendellenes vibráció.
  1. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  1. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  A gép nem indul el sem előre-, sem hátramenetben.
  1. A rögzítőfék (ha van) be van húzva.
  2. A hidraulikafolyadék szintje alacsony.
  3. A hidraulika-rendszer károsodott.
  1. Engedje ki a rögzítőféket.
  2. Töltsön a tartályba hidraulikafolyadékot.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Tétlen állapotban a rakodókarok óránként több mint 7,6 cm-t ereszkednek (a normál érték óránként kevesebb mint 7,6 cm).
  1. A szeleporsó szivárog.
  1. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Tétlen állapotban a rakodókarok gyorsan 5 cm-t süllyednek, majd megállnak.
  1. Szivárognak a munkahenger tömítései.
  1. Cserélje ki a tömítéseket.