Giriş

Bu makine, özel olarak görevlendirilmiş profesyoneller tarafından ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, üzerine binmeli bir silindir bıçaklı çim biçme makinesidir. Özellikle, iyi bakımlı çim sahalardaki çimleri kesmek için tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışında kullanılması size ve çevrenizdekilere zarar verebilir.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Emniyet ipuçları gibi detaylı bilgilere, eğitim materyallerine ve aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları ilgili alana yazın.

Important: Garanti, yedek parça ve diğer ürün bilgilerine erişmek için, seri numarası plakasındaki (varsa) QR kodunu mobil aygıtınızla taratabilirsiniz.

g259591

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ürünün ayrı olarak sunulan Uygunluk Beyanı (DOC) belgesini inceleyebilirsiniz.

California Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki Motor Kullanım Kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili California Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motorun üreticisi kanalıyla sipariş edilebilir.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Dizel motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Bu makine EN ISO 5395’e (kurulum prosedürlerini tamamlamanız şartıyla) ve ANSI B71.4-2017’ye uygun tasarlanmıştır.

Genel Emniyet

Bu ürün elleri ve ayakları koparabilir ve cisimler fırlatabilir.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanma Kılavuzunu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli parçalarının yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Motor Emisyon Sertifikasyonu

Bu makinedeki motor EPA Kademe 4 Final ve Derece 3b tipiyle uyumludur.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decalbatterysymbols
decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
decal120-4158
decal125-8754
decal133-8062
decal145-5261
decal133-2930

CE Makineler

decal133-2931
decal136-3723

Kurulum

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Makinenin Hazırlanması

 1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin ve park frenini etkinleştirin.

 2. Motoru kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 3. Kullanmadan önce lastik hava basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi.

  Note: Lastikler, sevkiyat için aşırı şişirilmiştir. Makineyi çalıştırmadan önce lastik hava basıncını ayarlayın.

 4. Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

 5. Makineyi gresleyin; bkz. Yatakların ve Burçların Yağlanması.

  Important: Makinenin gerektiği gibi greslenmemesi kritik parçaların erken arızalanmasına neden olur.

 6. Kaputu açın ve soğutma suyu seviyesini kontrol edin; bkz. Soğutma Suyu Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

 7. Motor yağı seviyesini kontrol edin ve kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Note: Motor, kartere yağ doldurulmuş olarak teslim edilir; bununla birlikte, motorun ilk kez çalıştırılmasından önce ve sonra yağ seviyesini kontrol edin.

Kontrol Kolu Konumunun Ayarlanması

Kontrol kolunun pozisyonunu en rahat edeceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Kontrol kolunu tespit braketine (Şekil 3) sabitleyen 2 cıvatayı gevşetin.

  g004152
 2. Kontrol kolunu istenen konuma çevirin ve 2 cıvatayı sıkın.

Kesim Ünitelerinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Sağ ön hortum kılavuzu1
Sol ön hortum kılavuzu1

Makinenin Hazırlanması

 1. Silindir motorlarını sevkiyat braketlerinden çıkarın.

 2. Sevkiyat braketlerini çıkarıp atın.

 3. Her bir kesim ünitesi kaldırma kolunda, kapağı kaldırma kolu kılavuz pimine sabitleyen sıkıştırma pimini söküp kapağı yerinden çıkarın (Şekil 4).

  g003975

Kesim Ünitelerinin Hazırlanması

 1. Kesim ünitelerini kutularından çıkarın.

 2. Bunları, kesim ünitesi Kullanma Kılavuzunda açıklandığı gibi monte edin ve ayarlayın.

 3. Karşı ağırlığın (Şekil 5), kesim ünitesi Kullanım Kılavuzunda açıklandığı gibi kesim ünitesinin doğru ucuna takıldığından emin olun.

  g003320

Çim Dengeleme Yayının Yerleştirilmesi ve Hortum Kılavuzunun Takılması

Kesim üniteleri 4
g375671
 1. Denge yayı çubuğunun arka deliğine kopilya takılmışsa bu kopilyayı sökün ve braketin yanındaki deliğe takın (Şekil 7).

  g375689
 2. Çim dengeleme braketini kesim ünitesi çerçevesine sabitleyen 2 flanşlı kilit somununu (⅜ inç) ve 2 taşıyıcı cıvatayı (⅜ x 1¼ inç) sökün (Şekil 8).

  g375690
 3. Çim dengeleme yayının başlı vidasını taşıyıcı çerçevenin sağına sabitleyen flanşlı kilit somununu (⅜ inç) sökün ve denge yayını kesim ünitesinden çıkarın (Şekil 9).

  Note: Tırtıllı somunu başlı vidadan çıkarmayın.

  g375691
 4. Çim dengeleme yayının başlı vidasını, flanşlı kilit somununu (⅜ inç) kullanarak taşıyıcı çerçevenin sağ tırnağına (Şekil 10) monte edin.

  g375694
 5. Sol hortum kılavuzunun saplamalarını kesim ünitesi çerçevesindeki ve çim dengeleyici braketindeki deliklerle hizalayın (Şekil 11).

  Note: Hortum kılavuzunun destek halkası, makinenin orta çizgisine doğru hizalanır.

  g375687
 6. Hortum kılavuzu ile çim dengeleyici braketini, 2 adet flanşlı kilit somunuyla (⅜ inç) kesim ünitesi çerçevesine monte edin.

 7. Kilit somunlarını ve cıvataları 37 ila 45 N∙m torkla sıkın.

Hortum Kılavuzunun Takılması

Kesim üniteleri 5
g375672
 1. Denge yayı çubuğunun arka deliğine kopilya takılmışsa bu kopilyayı sökün ve braketin yanındaki deliğe takın (Şekil 12).

  g375689
 2. Çim dengeleme braketini kesim ünitesi çerçevesine sabitleyen 2 flanşlı kilit somununu (⅜ inç) ve 2 taşıyıcı cıvatayı (⅜ x 1¼ inç) sökün (Şekil 14).

  g375690
 3. Sağ hortum kılavuzunun saplamalarını kesim ünitesi çerçevesindeki ve çim dengeleyici braketindeki deliklerle hizalayın (Şekil 15).

  Note: Hortum kılavuzunun destek halkası, makinenin orta çizgisine doğru hizalanmalıdır.

  g375688
 4. Hortum kılavuzu ile çim dengeleyici braketini, 2 adet flanşlı kilit somunuyla (⅜ inç) kesim ünitesi çerçevesine monte edin.

 5. Kilit somunlarını 37 ila 45 N∙m torkla sıkın.

Çim Dengeleme Yayının Yerleştirilmesi

Kesim ünitesi 2
g379514
 1. Denge yayı çubuğunun arka deliğine kopilya takılmışsa bu kopilyayı sökün ve braketin yanındaki deliğe takın (Şekil 17).

  g375689
 2. Çim dengeleme braketini kesim ünitesi çerçevesine sabitleyen 2 flanşlı kilit somununu (⅜ inç) ve 2 taşıyıcı cıvatayı (⅜ x 1¼ inç) sökün (Şekil 18).

  g375690
 3. Çim dengeleme yayının başlı vidasını taşıyıcı çerçevenin sağına sabitleyen flanşlı kilit somununu (⅜ inç) sökün ve denge yayını kesim ünitesinden çıkarın (Şekil 19).

  Note: Tırtıllı somunu başlı vidadan çıkarmayın.

  g375691
 4. Çim dengeleme yayının başlı vidasını, flanşlı kilit somununu (⅜ inç) kullanarak taşıyıcı çerçevenin sağ tırnağına (Şekil 20) monte edin.

  g375694
 5. Çim dengeleyici braketindeki delikleri kesim ünitesi çerçevesindeki deliklerle hizalayın (Şekil 21).

  Note: Hortum kılavuzunun destek halkası, makinenin orta çizgisine doğru hizalanır.

  g378789
 6. Çim dengeleyici braketini, 2 taşıyıcı cıvata (⅜ x 1¼ inç) ve 2 flanşlı kilit somunuyla (⅜ inç) kesim ünitesi çerçevesine monte edin.

 7. Kilit somunlarını ve cıvataları 37 ila 45 N∙m torkla sıkın.

Destek Ayağının Takılması

Her kesim ünitesinde, destek ayağını, tutturma pimiyle zincir braketine sabitleyin (Şekil 22).

g004144

Ön Kesim Ünitelerinin Kaldırma Kollarına Takılması

 1. Kaldırma kolunun altına bir kesim ünitesi kaydırın (Şekil 23).

  g375274
 2. Kaldırma kolu pimini taşıyıcı çerçeve milinin üzerine monte edin.

 3. Kapağı kılavuz kol miline monte edin ve taşıyıcı çerçeve milindeki, kılavuz kol milindeki ve kapaktaki delikleri birbirine hizalayın.

 4. Kapağı ve taşıyıcı çerçeve milini, tutturma pimiyle kaldırma kolu pimine sabitleyin.

  Yamaçlarda Çim Kesmek için Kesim Ünitesi Kılavuzunun Kilitlenmesi—Bir yamaçta kesim yapıyorken kesim ünitelerinin aşağı doğru dönmelerini önlemek için kesim ünitesi kılavuzlarını kilitleyin. Kesim ünitesini kilitlemek için kaldırma kolu kılavuz milindeki deliği (Şekil 24) kullanın. Kesim ünitesini yönlendirmek için yuvayı kullanın.

  g375251

Arka Kesim Ünitelerinin Kaldırma Kollarına Takılması

1,2 cm veya Daha Yüksek bir Kesme Yüksekliğine Ayarlanmış Kesim Üniteleri
 1. Kaldırma kolunun altına bir kesim ünitesi kaydırın (Şekil 25).

  g375252
 2. Kaldırma kolu pimini taşıyıcı çerçeve milinin üzerine monte edin.

 3. Kapağı kılavuz kol miline monte edin ve taşıyıcı çerçeve milindeki, kılavuz kol milindeki ve kapaktaki delikleri birbirine hizalayın.

 4. Kılavuz kolu mili ile kapağını, tutturma pimini kullanarak taşıyıcı çerçeve miline sabitleyin.

  Yamaçlarda Çim Kesmek için Kesim Ünitesi Kılavuzunun Kilitlenmesi—Bir yamaçta kesim yapıyorken kesim ünitelerinin aşağı doğru dönmelerini önlemek için kesim ünitesi kılavuzlarını kilitleyin. Kesim ünitesini kilitlemek için kaldırma kolu kılavuz milindeki deliği (Şekil 25) kullanın. Kesim ünitesini yönlendirmek için yuvayı kullanın.

  g375251
 5. Diğer arka kesim ünitesi için de 1 ve 2 adımlarını tekrarlayın.

Arka Kesim Ünitelerinin Kaldırma Kollarına Takılması

1,2 cm veya Daha Alçak bir Kesme Yüksekliğine Ayarlanmış Kesim Üniteleri
 1. Kaldırma kolu kılavuz pimini kaldırma koluna sabitleyen sıkıştırma pimi ile rondelayı sökün ve kılavuz milini dışarı doğru kaydırarak kaldırma kolundan çıkarın (Şekil 27).

  g375236
 2. Kaldırma kolu pimini taşıyıcı çerçeve milinin üzerine monte edin (Şekil 28).

  g375237
 3. Kapağı kılavuz kol miline monte edin ve taşıyıcı çerçeve milindeki, kılavuz kol milindeki ve kapaktaki delikleri birbirine hizalayın.

 4. Kılavuz kolu mili ile kapağını, tutturma pimini kullanarak taşıyıcı çerçeve miline sabitleyin.

  Yamaçlarda Çim Kesmek için Kesim Ünitesi Kılavuzunun Kilitlenmesi—Bir yamaçta kesim yapıyorken kesim ünitelerinin aşağı doğru dönmelerini önlemek için kesim ünitesi kılavuzlarını kilitleyin. Kesim ünitesini kilitlemek için kaldırma kolu kılavuz milindeki deliği (Şekil 29) kullanın. Kesim ünitesini yönlendirmek için yuvayı kullanın.

  g375251
 5. Kaldırma kolunun altına bir kesim ünitesi kaydırın (Şekil 30).

  g375239
 6. Kaldırma kolu milini kaldırma kolunun içine yerleştirip rondela ve sıkıştırma pimiyle sabitleyin.

 7. Diğer arka kesim ünitesi için de 1 - 6 adımlarını tekrarlayın.

Kesim Ünitesi Kaldırma Kolu Zincirlerinin Takılması

Kaldırma kolu zincirini, tutturma pimiyle zincir braketine sabitleyin (Şekil 31).

Note: Kesim ünitesi Kullanma Kılavuzunda açıklanan sayıda zincir halkası kullanın.

g003948

Silindir Motorlarının Takılması

 1. Silindir motorunun kamalı miline temiz gres sürün.

 2. Silindir motoru O-halkasını yağlayın ve motor flanşının üzerine takın.

 3. Motoru, motor flanşları cıvatalardan ayrılacak biçimde saat yönünde döndürerek takın (Şekil 32).

  g004127
 4. Motoru, flanşları yeniden cıvatalarla kavraşacak biçimde saatin aksi yönünde döndürün ve cıvataları sıkın.

  Important: Silindir motoru hortumlarının bükülmediğinden veya sıkışma riski altında olmadığından emin olun.

 5. Montaj cıvatalarını 37 ila 45 N∙m torkla sıkın.

Kesim Ünitesi Destek Ayağının Kullanılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kesim ünitesi destek ayağı1

Alt bıçak/silindir grubunu ortaya çıkarmak için kesim ünitesini yana yatırmanız gereken durumlarda, kesim ünitesinin arkasını ayak desteğiyle kaldırarak, alt bıçak yuvası ayar vidalarının arka ucundaki somunların çalışma yüzeyine temas etmesini önleyin (Şekil 33).

g003985

Destek ayağını, tutturma pimiyle zincir braketine sabitleyin (Şekil 34).

g004144

CE Kaput Kilidinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

Kaput kilidi, conta ve sıkıştırma somunu1
Rondela1
 1. Mandalı açın ve kaputu kaldırın.

 2. Lastik halkayı kaputun sol tarafındaki delikten (Şekil 35) çıkarın.

  g004143
 3. Contanın, kaput kilidine takıldığından emin olun (Şekil 36).

  g375326
 4. Somunu kilitten çıkarın.

 5. Kaputun dış kısmında, mandalın kancalı ucunu kaputtaki delikten geçirin.

  Note: Conta, kaputun dışına göre hizalanmıştır.

 6. Kaput iç tarafında, rondela ve somunu kullanarak kilidi kaputa takın.

 7. Kaputu kapatın ve kilitlendiğinde kilit kancasının şasiye tutunduğundan emin olmak için kapalı kaput mandalı anahtarını kullanın.

CE Etiketlerinin Yapıştırılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

CE etiketi1
Üretim yılı etiketi1
Uyarı etiketi1

CE Etiketinin Yapıştırılması

 1. Kaputun kaput kilidi yanındaki kısmını silme alkolüyle ıslatılmış temiz bir bezle silin ve kaputu kurumaya bırakın (Şekil 37).

  g375553
 2. CE etiketinin arkasını çıkarın.

 3. Etiketi kaputa yapıştırın.

Üretim Yılı Etiketinin Yapıştırılması

 1. Seri plakasının yanındaki braket kısmını silme alkolüyle ıslatılmış temiz bir bezle silin ve braketi kurumaya bırakın (Şekil 38).

  g375554
 2. Üretim yılı etiketinin arkasını çıkarın.

 3. Etiketi taban braketine yapıştırın.

CE Uyarı Etiketinin Yapıştırılması

 1. Uyarı etiketinin (133-2930) yüzeyini silme alkolüyle ıslatılmış temiz bir bezle silin ve etiketi kurumaya bırakın (Şekil 39).

  g375338
 2. CE uyarı etiketinin arkasını çıkarın.

 3. CE uyarı etiketini 133-2930 etiketinin üzerine yapıştırın.

Ürüne genel bakış

g216864

Hareket Pedalı

Hareket pedalı (Şekil 41), ileri ve geri hareketleri kontrol eder. Makineyi ilerletmek için pedalın üst kısmına, geriye götürmek için pedalın alt kısmına basın. İlerleme hızı, pedala ne kadar bastığınıza bağlı olarak değişir. Yüksüz, maksimum ilerleme hızı için, gaz HıZLı konumdayken pedala tam basın.

Makineyi durdurmak için, ayağınızla hareket pedalına uyguladığınız basıncı azaltın ve pedalın orta konuma dönmesini bekleyin.

g003955

Çim Biçme/Taşıma Kolu

Çim biçme/taşıma kolunu (Şekil 41) kullanarak makineyi ÇIM BIçME veya TAşıMA moduna getirin. ÇIM BIçME modunu seçmek için kolu ileri itin, TAşıMA modunu seçmek içinse kolu geri çekin.

Note: Çim Biçme/Taşıma kolu TAşıMA konumundayken kesim üniteleri indirilemez.

Çim Biçme Hızı Sınırlayıcısı

Çim biçme hızı sınırlayıcısı (Şekil 41) yukarı/ileri konuma çevrildiğinde çim biçme hızını sınırlar ve kesim ünitelerinin etkinleştirilebilmesine imkan tanır. Her ara parça, çim biçme hızını 0,8 km/s’lik adımlarla ayarlar. Cıvatanın en üst kısmında ne kadar fazla ara parça varsa makine de o kadar yavaş hareket eder. Maksimum taşıma hızına ulaşmak için çim biçme hızı sınırlayıcısını geriye doğru çevirin.

Fren Pedalı

Makineyi durdurmak için fren pedalına basın (Şekil 41).

Park Freni

Park frenini etkinleştirmek için fren pedalına basın ve üst kısmı öne doğru bastırarak kenetlenmesini sağlayın (Şekil 41). Park frenini devre dışı bırakmak için park freni mandalı geri çekilinceye kadar fren pedalına basın.

Ayarlı Direksiyon Pedalı

Direksiyonu kendinize yaklaştırmak için ayak pedalına (Şekil 41) basın, direksiyon kulesini kendinize doğru en rahat konuma çekin ve pedalı bırakın.

Motor Devri Anahtarı

Motor devri anahtarında, motor devrini değiştirmek için 2 mod vardır (Şekil 42). Anahtara kısa dokunuşlarla motor devrini 100 dev/dak kademelerle değiştirebilirsiniz. Anahtarı basılı tutarsanız motor devri anahtarın hangi ucuna bastığınıza bağlı olarak Yüksek veya Düşük rölanti arasında otomatik olarak değişir.

g021208

Biçme Gövdesi İndirme/Kaldırma Kolu

Bu kol (Şekil 42) kesim ünitelerini kaldırır ve indirir. Bu kolu, çim biçme/taşıma kolu MOW (Çim Biçme) modundayken ve etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarı ENABLE (Etkinleştirme) konumundayken kesim ünitelerini başlatmak ve durdurmak için kullanabilirsiniz. Çim biçme/taşıma kolu TRANSPORT (Taşıma) konumundayken kesim ünitelerini indiremezsiniz.

Anahtarlı Şalter

Anahtarlı şalterin (Şekil 42) 3 pozisyonu vardır: KAPALı, AçıK/ÖN ISıTMA ve BAşLATMA.

Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi LCD ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar (Şekil 42).

Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Anahtarı

Kesim ünitelerini çalıştırmak için etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarını (Şekil 42) biçme gövdesi indirme/kaldırma kolu ile birlikte kullanın.

Far Düğmesi

Farları (Şekil 42) açmak için anahtarı aşağı döndürün.

Ters Bileyleme Kolları

Silindirlere ters bileyleme yapmak için, ters bileyleme kollarını, biçme gövdesi indirme/kaldırma koluyla birlikte kullanın (Şekil 43).

g021209

Priz

Priz (Şekil 44) elektronik cihazlar için kullanılabilecek 12 V’luk bir güç kaynağıdır.

g004133

Koltuk Kontrolleri

g003954

Koltuk Konumu Kolu

Koltuğu ileri ve geri doğru hareket ettirmek için koltuk konumu kolunu (Şekil 45) kullanın. Koltuk konumunu kilitlemek için kolu serbest bırakın.

Ağırlık Ayarlama Düğmesi

Ağırlık göstergesi penceresinde ağırlığınız görüntülenene kadar ağırlık ayarlama düğmesini döndürün.

Yükseklik Ayarlama Düğmesi

Koltuk yüksekliğini değiştirmek için yükseklik ayarlama düğmesini döndürün.

Bilgi Merkezi LCD Ekranını Kullanma

Bilgi Merkezi LCD ekranı, makinenin çalışma durumu, çeşitli arıza teşhis bilgileri ve diğer bazı bilgiler gibi makineniz hakkında çeşitli bilgiler sunar (Şekil 46). Bilgi merkezinin bir açılış ekranı ve bir ana bilgi ekranı vardır. Bilgi Merkezi düğmelerinden herhangi birine basıp ilgili yön okunu seçerek açılış ekranı ile ana bilgi ekranı arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.

g020650
 • Sol Düğme, Menü Erişimi/Geri Düğmesi—Bilgi Merkezi menülerine erişmek için bu düğmeye basın. Düğmeyi, o anda kullanmakta olduğunuz bir menüden çıkmak için kullanabilirsiniz.

 • Orta Düğme—Menüleri aşağı kaydırmak için bu düğmeye basın.

 • Sağ Düğme—Sağ ok ek bir içerik olduğunu gösterir; ilgili menüyü açmak için bu düğmeye basın.

Note: Her bir düğmenin amacı, o anda neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak değişebilir. Her düğme, o anki işlevini gösteren bir simgeyle işaretlenir.

Bilgi Merkezi Simgelerinin Anlamları

GraphicServis için kalan süre (saat cinsinden)
GraphicServis saatlerini sıfırlayın Graphic.
SERVİS ZAMANIPlanlı servis bakımının gerçekleştirilmesi gerektiğini gösterir
GraphicMotor devri/durumu—motor devrini gösterir (dev/dak cinsinden)
GraphicSaat ölçer
GraphicBilgi simgesi
GraphicHızlı
GraphicYavaş
GraphicYakıt seviyesi
GraphicSabit konumda rejenerasyon gerekli.
GraphicKızdırma bujileri aktif.
GraphicKesim ünitelerini kaldır.
GraphicKesim ünitelerini indir.
GraphicKoltuğa oturun.
GraphicPark freni Etkin.
GraphicVites aralığı "yüksek" (Taşıma).
GraphicBoş
GraphicVites aralığı "düşük" (Çim Biçme).
GraphicMotor soğutma suyu sıcaklığı (°C veya °F)
GraphicSıcaklık (sıcak)
GraphicPTO devrede.
Graphicİzin verilmez
GraphicMotoru çalıştırın.
GraphicMotoru kapatın.
GraphicMotor
GraphicAnahtarlı şalter
GraphicKesim üniteleri alçaltılıyor.
GraphicKesim üniteleri yükseltiliyor.
GraphicParola
GraphicCAN Veri Yolu
GraphicBilgi Merkezi
GraphicBozuk veya arızalı
GraphicAmpul
GraphicTEC kumandası veya kontrol kablo demeti çıkışı
GraphicAnahtar
GraphicŞalteri kaldırın.
GraphicBelirtilen duruma geçiş yapın.
Semboller genellikle cümleler oluşturmak için birleştirilir. Bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir 
GraphicMakineyi boşa alın.
GraphicMotorun çalıştırılması reddedildi.
GraphicMotor kapatıldı
GraphicMotor soğutma sıvısı çok sıcak.
GraphicDPF kül birikmesi bildirimi – Detaylar için bkz. DPF Kül Birikmesi.
GraphicBeklemeyi sıfırla rejenerasyon talebi
Park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon talebi
GraphicPark halinde veya geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon devam ediyor.
GraphicYüksek egzoz sıcaklığı
GraphicNOx kontrolü arıza tespit arızası; makineyi tekrar servise götürün ve yetkili Toro distribütörünüzle görüşün (U ve sonrası yazılım sürümü).
GraphicKuyruk mili (PTO) devre dışı.
GraphicOturun veya park frenini etkinleştirin.

Graphic Yalnızca parola girilerek erişilebilir.

Menülerin Kullanımı

Bilgi Merkezi menü sistemine erişmek için, ana ekrandayken menü erişim düğmesine basın. Ana menüye yönlendirilirsiniz. Menülerdeki seçeneklere genel bir bakış için aşağıdaki tabloları inceleyin:

Main Menu (Ana Menü)
Menü ÖğesiAçıklama
Faults (Arızalar)Son makine arızalarının bir listesini sunar. Arızalar menüsü ve orada yer alan bilgiler hakkında daha fazlasını öğrenmek için Servis Kılavuzuna veya yetkili Toro Distribütörünüze başvurun.
Service (Servis)Kullanım saatleri, sayaçlar ve diğer benzer sayılar gibi makine ile ilgili bilgiler içerir.
Arıza TeşhisHer bir makine anahtarının, sensörünün ve kontrol çıkışının durumunu gösterir. Hangi makine kontrollerinin açık hangilerinin kapalı olduğunu hızlıca gösteren bu menüyü kullanarak bazı sorunları giderebilirsiniz.
Settings (Ayarlar)Bilgi Merkezi ekranını kullanarak konfigürasyon değişkenlerini kişiselleştirmenize ve değiştirmenize olanak tanır.
About (Hakkında)Makinenizin model numarasını, seri numarasını ve yazılım sürümünü gösterir.
Service (Servis)
Menü ÖğesiAçıklama
Hours (Toplam Saat)Makinenin, motorun ve PTO’nun açık olduğu toplam saat sayısının yanı sıra makinenin nakliyede geçirdiği toplam saat sayısını ve servis zamanını gösterir.
Counts (Sayımlar)Motor çalıştırma işlemlerinin, kesme ünitesi/PTO çevrimlerinin ve makinenin maruz kaldığı fan geri dönmesi olaylarının sayısını gösterir.
DPF Regeneration (DPF Rejenerasyonu)Dizel partikül filtresi rejenerasyon seçeneği ile DPF alt menülerini içerir.
Inhibit Regen (Rejenerasyonu Engelle)Sıfırlama rejenerasyonunu kontrol etmek için kullanılır.
Parked Regen (Park Halinde Rejenerasyon)Park halinde rejenerasyon başlatmak için kullanılır.
Last Regen (Son Rejenerasyon)Son sıfırlama, park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon işleminden itibaren geçmiş süreyi gösterir (saat cinsinden)
Recover Regen (Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon)Geri kazanım amaçlı rejenerasyon başlatmak için kullanılır.
Counts (Sayımlar)Makinede gerçekleşen çeşitli olayların sayılarını gösterir.
Diagnostics (Arıza Teşhis)
Menü ÖğesiAçıklama
Cutting Units (Kesim Üniteleri)Kesim ünitelerinin kaldırılması ve indirilmesi için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Hi/Low Range (Yüksek/Düşük Vites Aralığı)Taşıma modunda sürüş için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
PTOPTO devresinin etkinleştirilmesi için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Engine Run (Motor Çalıştırma)Motorun çalıştırılması için girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Backlap (Ters Bileyleme)Ters bileyleme işlevini çalıştırmakla ilgili girdileri, niteleyici değerleri ve çıktıları gösterir.
Settings (Ayarlar)
Menü ÖğesiAçıklama
Units (Birimler)Bilgi Merkezinde kullanılan birimleri kontrol eder. Menü seçenekleri İngilizce veya Metrik birimleridir.
Language (Dil)Bilgi Merkezinde kullanılan dili kontrol eder*.
LCD Backlight (LCD Arka Işık)LCD ekranın parlaklığını kontrol eder.
LCD Contrast (LCD Kontrastı)LCD ekranın kontrastını kontrol eder.
Ön Ters Bileyleme Silindiri HızıTers bileyleme modundayken ön silindirlerin hızını kontrol eder.
Arka Ters Bileyleme Silindiri HızıTers bileyleme modundayken arka silindirlerin hızını kontrol eder.
Protected Menus (Korumalı Menüler)Şirketinizin bir parolayla yetkilendirdiği bir kişinin korumalı menülere erişebilmesine imkan tanır.
Auto Idle (Otomatik Rölanti) GraphicMakine hareketsiz durumdayken motorun tekrar düşük rölantiye dönmesinden önce izin verilen süreyi kontrol eder.
Blade Count (Bıçak Sayısı) GraphicSilindir hızı için silindirdeki bıçakların sayısını kontrol eder.
Mow Speed (Çim Biçme Hızı)GraphicSilindir hızını belirlemek için ilerleme hızını kontrol eder.
Height of cut (HOC) (Kesim Yüksekliği)GraphicSilindir hızını belirlemek için kesim yüksekliğini kontrol eder.
F Reel RPM (Ön Silindir Devri)GraphicÖn silindirler için hesaplanan silindir hızı konumunu gösterir. Silindirler manuel olarak da ayarlanabilir.
R Reel RPM (Arka Silindir Devri)GraphicArka silindirler için hesaplanan silindir hızı konumunu gösterir. Silindirler manuel olarak da ayarlanabilir.

*Yalnızca operatöre yönelik metin çevrilir. Arızalar, Servis ve Arıza Teşhis ekranları servise yöneliktir. Başlıklar seçilen dilde görünür, ancak menü öğeleri İngilizcedir.

Graphic Protected under Protected Menus (Korumalı Menüler Altında Korunuyor)—sadece parola girilerek erişilebilir

Hakkında
Menü ÖğesiAçıklama
ModelMakinenin model numarasını gösterir.
SNMakinenin seri numarasını gösterir.
Machine Controller Revision (Makine Kontrol Ünitesi Versiyonu)Ana kontrol ünitesinin yazılım versiyonunu gösterir.
InfoCenter Revision (Bilgi Merkezi Versiyonu)Bilgi Merkezi’nin versiyonunu gösterir.
CAN Bus (CAN Veri Yolu)Makinenin iletişim veri yolu durumunu gösterir.

Korumalı Menüler

Bilgi Merkezinin Ayarlar Menüsünde ayarlanabilir çalışma yapılandırması ayarları vardır. Bu ayarları kilitlemek için Korumalı Menü'yü kullanın.

Note: Teslimat sırasında, ilk parola distribütörünüz tarafından programlanır.

Korumalı Menülere Erişim

Note: Makinenizin varsayılan parolası 0000 veya 1234'tür.Parolanızı değiştirdiyseniz ve unuttuysanız, destek almak için yetkili Toro distribütörünüze danışın.

 1. ANA MENü'deki orta düğmeye basarak ekranı AYARLAR MENüSü'ne kaydırın ve sağdaki düğmeye (Şekil 47) basın.

  g028523
 2. AYARLAR MENüSü'ndeki orta düğmeye basarak ekranı KORUMALı MENüLER'e kaydırın ve sağdaki düğmeye (Şekil 48A) basın.

  g028522
 3. Parolanızı girmek için doğru birinci hane görüntülenene kadar ortadaki düğmeye basın, ardından da sağdaki düğmeye basarak bir sonraki haneye geçin (Şekil 48B ve Şekil 48C). Son haneyi girene kadar bu adımı tekrarlayın ve sağdaki düğmeye bir kez daha basın.

 4. Orta düğmeye basarak parolayı girin (Şekil 48D).

  Bilgi Merkezinin kırmızı gösterge ışığı yanana kadar bekleyin.

  Note: Bilgi Merkezi parolayı kabul eder ve korumalı menünün kilidi açılırsa, ekranın sağ üst köşesinde PIN sözcüğü gösterilir.

Note: Anahtarlı şalter önce KAPALı ardından da AçıK konumuna getirilince korumalı menü kilitlenir.

Korumalı Menü'de ayarları görebilir ve değiştirebilirsiniz. Korumalı Menü'ye girince, ekranı Ayarları Koru seçeneğine kadar kaydırın. Sağdaki düğmeyi kullanarak ayarı değiştirin. Ayarları Koru seçeneğini KAPALı olarak ayarlarsanız, Korumalı Menü'deki ayarları parola girmeden görebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayarları Koru seçeneğini AçıK olarak ayarlarsanız, korunan seçenekler gizlenir ve Korumalı Menü'de ayarları değiştirmek için parola girmeniz gerekir. Parolayı ayarladıktan sonra anahtarlı şalteri önce KAPALı ardından tekrar AçıK konumuna getirerek bu özelliği etkinleştirip kaydedebilirsiniz.

Otomatik Rölantinin Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nü aşağıya kaydırarak Otomatik Rölanti seçeneğine gidin.

 2. Otomatik Rölanti süresini KAPALı, 8S, 10S, 15S, 20S ve 30S arasında değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

Bıçak Sayısının Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nde sayfayı aşağıya kaydırarak Bıçak Sayısı'na gidin.

 2. Bıçak sayısını 5, 8 veya 11 bıçaklı silindirler arasında değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

Çim Biçme Hızının Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nde sayfayı aşağıya kaydırarak Çim Biçme Hızı'na gidin.

 2. Çim biçme hızını seçmek için sağdaki düğmeye basın.

 3. Yürüyüş pedalındaki mekanik çim biçme hızı sınırlayıcısında ayarlanan uygun çim biçme hızını seçmek için orta ve sağ düğmeyi kullanın.

 4. Çim biçme hızı seçeneğinden çıkıp ayarı kaydetmek için soldaki düğmeye basın.

Kesim Yüksekliğinin (HOC) Ayarlanması

 1. Ayarlar Menüsü’nü aşağıya kaydırarak Kesim Yüksekliği'ne gidin.

 2. Kesim Yüksekliğini seçmek için sağdaki düğmeye basın.

 3. Orta ve sağ düğmeyi kullanarak uygun Kesim Yüksekliği ayarını seçin. (Doğru ayar görüntülenmezse, gösterilen listeden en yakın Kesim Yüksekliği ayarını seçin).

 4. Kesim yüksekliği seçeneğinden çıkıp ayarı kaydetmek için soldaki düğmeye basın.

Ön ve Arka Silindir Hızlarının Ayarlanması

Ön ve arka silindir hızları aslında bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerleri Bilgi Merkezine girilerek hesaplanıyor olsa da, söz konusu ayar, farklı çim biçme koşullarına uyacak biçimde manuel olarak değiştirilebilir.

 1. Silindir Hızı Ayarlarını değiştirmek için sayfayı aşağı kaydırarak Arka Silindir Devri veya Ön Silindir Devri seçeneğine ya da her ikisine gidin.

 2. Silindir hızı değerini değiştirmek için sağdaki düğmeye basın. Siz hız ayarını değiştirdikçe ekran da daha önce girilen bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerlerini temel alarak hesaplanan silindir hızını göstermeye devam eder, fakat yeni değeri de gösterir.

Servis Zamanı Sayacını Ayarlama

Bu, planlanan bakım prosedürü gerçekleştirildikten sonra servis zamanı saatini sıfırlar.

 1. Ayarlar Menüsünde, ortadaki düğmeyi kullanarak PROTECTED MENU (Korumalı Menüler) bölümüne kaydırın ve sağdaki düğmeye basın.

 2. PIN'i girin; makineniz için bkz. Kullanma Kılavuzu'nda yer alan Korumalı Menülere Erişme bölümü.

 3. Servis Menüsünde HOURS MENU (Saat Menüsü) bölümüne gidin.

 4. Servis sembolüne Graphic gidin.

  Note: Servis zamanı geldiyse ilk simgede NOW (Şimdi) görüntülenir.

 5. İlk simgenin altında, servis aralığı süresi Graphic (süre aralığı, ör. 250, 500 gibi) yer alır

  Note: Servis aralığı, korumalı bir menü öğesidir.

 6. Servis aralığını vurgulu hale getirin ve sağdaki düğmeye basın.

 7. Yeni ekran açıldığında RESET SERVICE HOURS—ARE YOU SURE? (Servis Saatlerini Sıfırla—Emin Misiniz?) iletisini onaylayın.

 8. YES (Evet) (ortadaki düğme) veya NO (Hayır) (soldaki düğme) seçeneklerinden birini seçin.

 9. YES (Evet) seçeneğini seçtiğinizde aralık ekranı temizlenir ve tekrar Servis Saatleri seçimlerine dönülür.

Note: Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Taşıma genişliği

233 cm

Kesim Genişliği

254 cm

Uzunluk

282 cm

Yükseklik

160 cm

Ağırlık (sıvılarla birlikte ve 8 bıçaklı kesme üniteleri takılı olarak)

1420 kg

Motor

Yanmar 43 bg

Yakıt deposu kapasitesi

53 litre

Taşıma hızı

0 ila 16 km/s

Çim biçme hızı

0 ila 13 km/s

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılabilecek çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların bir listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Makinenin en yüksek performansı sergilemesi ve emniyet sertifikası geçerliliğinin korunması için sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

  • Makineyi düz bir zemine park edin.

  • Kesim ünitelerini devre dışı bırakın ve indirin.

  • Park frenini etkinleştirin.

  • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Biçmeye başlamadan önce, kesim ünitelerinin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.

 • Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

 • Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Yakıt Deposunu Doldurma

Yakıt Deposu Kapasitesi

53 litre

Yakıt Özellikleri

Important: Sadece ultra düşük kükürtlü dizel yakıt kullanın. Daha yüksek kükürtlü yakıtlar dizel oksitleme katalizörünü bozar, bu da çalışma sorunlarına yol açar ve motor bileşenlerinin hizmet ömrünü kısaltır.Aşağıdaki tedbirlere uymamak motora hasar verebilir.

 • Dizel yakıt yerine asla kerosen veya benzin kullanmayın.

 • Dizel yakıtı asla kerosen veya kullanılmış motor yağıyla karıştırmayın.

 • Yakıtı asla iç kısmı çinko kaplamalı kaplarda saklamayın.

 • Yakıt katkıları kullanmayın.

Petrodizel

Setan Derecesi: 45 veya üzeri

Kükürt İçeriği: Ultra düşük kükürt (<15 ppm)

Yakıt Tablosu

Dizel yakıt özellikleriKonum
ASTM D975ABD
No. 1-D S15
No. 2-D S15
EN 590Avrupa Birliği
ISO 8217 DMXUluslararası
JIS K2204 Derece No. 2Japonya
KSM-2610Kore
 • Sadece temiz ve yeni dizel yakıt veya biyodizel yakıt kullanın.

 • Yakıtın tazeliğini koruması için, daima en fazla 180 gün içinde kullanılacak miktarlarda yakıt satın alın.

-7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi dizel yakıt (No. 2-D), bu sıcaklığın altında ise kış tipi dizel yakıt (No. 1-D veya No. 1-D/2-D karışımı) kullanın.

Note: Daha düşük sıcaklıklarda kış sınıfı yakıt kullanılması daha düşük bir parlama noktası ve daha iyi soğukta akma özellikleri sağlar, bu da hem motoru çalıştırmayı kolaylaştırır hem de yakıt filtresinin tıkanmasını azaltır.-7°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz sınıfı yakıt kullanılması yakıt pompası ömrünün uzatılmasına katkıda bulunur ve kış sınıfı yakıta kıyasla daha yüksek güç elde edilmesine yardımcı olur.

Biyodizel

Bu makine B20’ye kadar (%20 biyodizel,%80 petrodizel) biyodizel karıştırılmış yakıt da kullanabilir.

Kükürt İçeriği: Ultra düşük kükürt (<15 ppm)

Biyodizel yakıt özellikleri: ASTM D6751 veya EN14214

Karıştırılmış yakıt özellikleri: ASTM D975, EN590 veya JIS K2204

Important: Yakıtın petrodizel kısmı ultra düşük kükürtlü olmalıdır.

Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

 • Biyodizel yakıt karışımları boyalı yüzeylere hasar verebilir.

 • Soğuk havalarda B5 (%5 biyodizel içeriği) veya daha düşük oranlı bir karışım kullanın.

 • Yakıtla temas eden sızdırmazlık ögeleri, hortumlar ve contalar zamanla bozulabileceğinden bunları düzenli olarak gözden geçirin.

 • Biyodizel karışımlarına geçildikten bir süre sonra yakıt filtresinin tıkanması normaldir.

 • Biyodizel hakkında detaylı bilgi için yetkili Toro distribütörüne danışın.

Yakıt Ekleme

 1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

 2. Yakıt deposu kapağının etrafını temiz bir bezle silerek temizleyin.

 3. Yakıt deposu kapağını çıkarın (Şekil 49).

  g021210
 4. Depoyu, doldurma ağzının alt kısmının 6 ila 13 mm altına kadar doldurun.

 5. Depoyu doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını sıkıca takın.

  Note: Mümkünse, her kullanımdan sonra yakıt deposunu doldurun. Bu, yakıt deposunda yoğuşma birikmesi olasılığını en aza indirir.

Günlük Bakımın Yapılması

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kemer(ler)ini aşınma, kesilme ve diğer hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa emniyet kemer(ler)ini yenisiyle değiştirin.
 • Makineyi başlatmadan önce 'de listelenen kullanım başı/günlük prosedürleri uygulayın.

  Emniyet Kilidi Anahtarlarının Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kilidi anahtarlarını kontrol edin.
 • Dikkat

  Emniyet kilidi anahtarlarının bağlantısı kesilir veya anahtarlar hasar görürse makine beklenmedik biçimde çalışarak yaralanmaya yol açabilir.

  • Emniyet kilidi anahtarlarını kurcalamayın.

  • Her gün makineyi çalıştırmadan önce emniyet kilidi anahtarlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı anahtarları değiştirin.

  Important: Makineniz emniyet kilidi anahtar testlerinde başarısız olursa yetkili Toro distribütörüne başvurun.

  Makinenin Hazırlanması

  1. Makineyi yavaşça açık bir alana alın.

  2. Kesim ünitelerini indirin, motoru kapatın ve park frenini etkinleştirin.

  Hareket Pedalı Başlatma Kilidinin Kontrol Edilmesi

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. Park frenini etkinleştirin.

  3. PTO anahtarını DISENGAGE (Devre dışı bırak) konumuna getirin.

  4. Hareket pedalına basın.

  5. Anahtarı MARş konumuna döndürün.

   Note: Hareket pedalına basılıyken marş motorunun motora marş vermemesi gerekir.

  PTO Başlatma Kilidinin Kontrol Edilmesi

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. PTO anahtarını ENGAGE (Etkinleştir) konumuna getirin.

  3. Motoru çalıştırın.

   Note: PTO anahtarı ENGAGE (Etkinleştir) konumundayken motor çalışmamalıdır.

  PTO Çalıştırma Kilidinin Kontrol Edilmesi

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. PTO anahtarını DISENGAGE (Devre dışı bırak) konumuna getirin.

  3. Motoru çalıştırın.

  4. Koltuktan kalkın.

  5. PTO anahtarını ENGAGE (Etkinleştir) konumuna getirin.

   Note: Operatör koltuğundan kalktığınızda PTO çalışmamalıdır.

  Park Freni ve Hareket Pedalı Çalıştırma Kilidinin Kontrolü

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. Park frenini etkinleştirin.

  3. PTO anahtarını DISENGAGE (Devre dışı bırak) konumuna getirin.

  4. Ayağınızı hareket pedalından çekin.

  5. Motoru çalıştırın.

  6. Hareket pedalına basın.

   Note: Park freni etkinleştirildiğinde ve hareket pedalına basıldığında motor kapanmalıdır.

  Çalışma Sırasında

  Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

  • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saçı bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.

  • Hasta, yorgun veya alkol/uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

  • Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

  • Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve çocukları çalışma alanından uzak tutun.

  • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

  • Islak çimleri biçmekten kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.

  • Ellerinizi ve ayaklarınızı kesim ünitelerinden uzak tutun.

  • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

  • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

  • Çim biçmediğiniz zamanlarda kesim ünitelerini durdurun.

  • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

  • Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, solunduğunda ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.

  • Çalışmakta olan bir makinenin başından ayrılmayın.

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kesim ünitelerini devre dışı bırakın ve indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

   • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Makineyi yalnızca iyi görüş koşullarında ve uygun hava şartları altında çalıştırın. Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

  Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

  • Hiçbir ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem) bileşenini makineden çıkarmayın.

  • Emniyet kemerini taktığınızdan ve acil bir durumda hızla açabileceğinizden emin olun.

  • Her zaman emniyet kemerinizi takın.

  • Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.

  • ROPS’u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenle çalışır durumda tutun.

  • Hasar gören tüm ROPS bileşenlerini yenileriyle değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

  Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

  • Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.

  • Eğimin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

  • Makineyi eğimli arazilerde çalıştırma konusunda aşağıda belirtilen talimatları gözden geçirin. Makineyi çalıştırmadan önce, makineyi o gün o saha şartlarında kullanmanın emniyetli olup olmayacağını belirlemek için saha koşullarını analiz edin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

   • Makineyi eğimli arazilerde çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.

   • Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.

   • Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.

   • Makineyi ıslak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanmak makinenin çekiş kaybetmesine yol açabilir.

   • Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

   • Eğimin dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, eğimli arazilerdeki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.

   • Eğimli arazilerde çalışırken, mümkünse kesim ünitelerini yere indirilmiş halde tutun. Eğimli arazilerde çalışırken kesim ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.

  Motorun Çalıştırılması

  Important: Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleşirse yakıt sistemindeki hava otomatik olarak boşaltılır:

  • Yeni bir makineyi ilk kez çalıştırıyorsanız.

  • Yakıtın bitmesi nedeniyle motor durmuşsa.

  • Yakıt sistemi bileşenlerinde bakım yapılmışsa.

  1. Koltuğa oturun, hareket pedalının BOşTA kalması için ayağınızı pedaldan uzak tutun, park frenini etkinleştirin, motor devri anahtarını ORTA konuma getirin ve Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarının DEVRE Dışı konumunda olduğundan emin olun.

  2. Ayağınızı hareket pedalından kaldırın ve pedalın BOş konumunda olduğundan emin olun.

  3. Anahtarı ÇALışTıR konumuna getirin.

  4. Buji göstergesi sönünce anahtarı MARş konumuna getirin. Motor çalışınca anahtarı hemen bırakın ve ÇALışMA konumuna gelmesini sağlayın. Motorun ısınmasını bekleyin (yüksüz olarak), ardından da gaz kolunu istediğiniz konuma getirin.

  Hidrolik Filtre Kısıtlama Göstergesi

  Hidrolik sistemi bir adet hidrolik filtre kısıtlama göstergesiyle donatılmıştır (Şekil 50). Motor çalışma sıcaklığında çalışıyorken, göstergeye bakın; yeşil bölgede olmalıdır. Gösterge kırmızı bölgede ise hidrolik filtrelerini değiştirin.

  g004132

  Motorun Kapatılması

  1. Tüm kontrolleri BOş konuma getirin, park frenini etkinleştirin, motor devri anahtarını düşük rölanti konumuna getirin ve motorun düşük rölanti devrine ulaşmasına izin verin.

  2. Anahtarı KAPALı konumuna getirip yuvasından çıkarın.

  Makineyle Çimlerin Kesilmesi

  Note: Motora yük bindirecek bir hızda çim kesmek DPF rejenerasyonunu destekler.

  1. Makineyi iş sahasına götürün ve ilk kesim geçişi için kesim alanının dışına yerleştirin.

  2. PTO anahtarının DEVRE Dışı konumunda olduğunu kontrol edin.

  3. Çim biçme hızı sınırlayıcısının kolunu ileri itin.

  4. Gaz kelebeği anahtarına basarak motor devrini YüKSEK RöLANTI seviyesine getirin.

  5. Joystick'i kullanarak kesim ünitelerini yere indirin.

  6. Kesim ünitelerini çalışmaya hazırlamak için PTO anahtarına basın.

  7. Joystick'i kullanarak kesim ünitelerini yerden yukarı kaldırın.

  8. Makineyi kesim alanına doğru götürmeye başlayın ve kesim ünitelerini indirin.

   Note: Motora yük bindirecek bir hızda çim kesmek DPF rejenerasyonunu destekler.

  9. Çim biçme geçişini tamamladıktan sonra joystick'i kullanarak kesim ünitelerini yukarı kaldırın.

  10. Sonraki geçişiniz için hızla hazırlanmak üzere gözyaşı şeklinde bir dönüş gerçekleştirin.

  Çim Dengeleme Yayının Ayarlanması

  Çim dengeleme yayı (Şekil 51), ağırlığı ön silindirden arka silindire aktarır. Bu, çimde dalgalanma veya kırpışma olarak da bilinen dalga deseninin azaltılmasına yardımcı olur.

  Important: Yay ayarlarını, kesim ünitesi çekiş ünitesine monte edilmiş, ileri doğru düz bakıyor ve atölye zeminine indirilmiş durumdayken yapın.

  1. Kopilyanın, yay çubuğundaki arka deliğe takıldığından emin olun (Şekil 51).

   Note: Kesim ünitesine servis uygularken kopilyayı, çim dengeleme yayının yanındaki deliğe alın.

   g003863
  2. Yay çubuğunun ön ucundaki altıgen somunları, yayın baskı altındaki uzunluğu 15,9 cm olana kadar sıkın; bkz. Şekil 51.

   Note: Bozuk bir zeminde çalışırken, yay uzunluğunu 13 mm azaltın. Yürüyüş hızı biraz azalacaktır.

   Note: HOC ayarı ya da Kesim Agresifliği ayarı değiştirilirse çim dengeleme ayarının sıfırlanması gerekir.

  Kaldırma Kolu Karşı Ağırlığının Ayarlanması

  Arka Kesim Üniteleri

  Dikkat

  Yaylar baskı altındadır ve yaralanmaya yol açabilir.

  Yayları ayarlarken çok dikkatli olun.

  Zorlu koşullarda veya saman oluşumu yaşanabilen yerlerde farklı çim koşullarını dengelemek ve eşit dağılımlı bir kesim yüksekliği elde etmek için arka kesim ünitesi kollarındaki karşı ağırlığı ayarlayabilirsiniz.

  Her bir burulma yayının karşı ağırlık kuvvetini 4 ayardan birine ayarlayabilirsiniz. Her kademe, kesim ünitesindeki karşı ağırlığı 2,3 kg azaltır veya artırır. Tüm karşı ağırlığı kaldırmak için, yayları birinci yay aktüatörünün arka tarafına yerleştirebilirsiniz (dördüncü konum).

  Note: Tüm karşı ağırlık kuvvetini ortadan kaldırmak için, burulma yayının uzun ayağını omuzlu saplamanın üzerine yerleştirin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve anahtarı çıkarın.

  2. Karşı ağırlık yayının uzun ucunu bir borunun veya benzer bir cismin içine yerleştirin ve kılavuzu omuzlu cıvatanın etrafından istediğiniz konuma yönlendirin (Şekil 52).

   g375585
  3. 1 - 2 arası adımları diğer karşı ağırlık yayında da tekrarlayın.

  Kaldırma Kolu Dönüş Konumunun Ayarlanması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve anahtarı çıkarın.

  2. Kaldırma kolu anahtarı hidrolik deposunun altında ve kesim ünitesinin 5 numaralı kaldırma kolunun içinde bulunur (Şekil 31).

   g375697
  3. Kaldırma kolu anahtarını anahtar plakasına sabitleyen sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 54).

   g375696
  4. Kaldırma kolu anahtarını şöyle ayarlayın:

   • Kaldırma kolu dönüş yüksekliğini artırmak için anahtarı aşağı çevirin.

   • Kaldırma kolu dönüş yüksekliğini azaltmak için anahtarı yukarı çevirin.

  5. Sıkıştırma somununu sıkın.

  Silindir Hızının Ayarlanması

  Tutarlı ve yüksek kaliteli bir kesim ve eşit dağılımlı bir kesim sonrası görünüm elde etmek için silindir hızını şöyle ayarlayın:

  1. Doğru silindir hızını hesaplamak için Bilgi Merkezine gidin ve Ayarlar menüsünün altında bıçak sayısını, çim biçme hızını ve kesim yüksekliğini girin.

  2. Başka ayarlar da yapmanız gerekiyorsa, Ayarlar menüsünü Ön Silindir Devrine, Arka Silindir Devrine veya her ikisine doğru aşağı kaydırın.

  3. Silindir hızı değerini değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

   Note: Siz hız ayarını değiştirdikçe ekran da bıçak sayısı, çim biçme hızı ve kesim yüksekliği değerlerini temel alarak hesaplanan silindir hızını göstermeye devam eder, fakat yeni değeri de gösterir.

   Note: Silindir hızını değişken çim koşullarına göre yükseltmeniz veya düşürmeniz gerekebilir.

  g031995
  g031996

  Arıza Teşhis Işığını Anlamak

  Makine, bir arıza algılandığında bunu gösteren bir arıza teşhis ışığı ile donatılmıştır. Arıza teşhis ışığı Bilgi Merkezi’nde, ekranının hemen üzerinde bulunur (Şekil 57). Makine düzgün çalışırken anahtarlı şalter AçıK/ÇALışıR konumuna getirildiğinde, ışığın düzgün çalıştığını göstermek için teşhis ışığı kısa bir süre yanar. Makine ekranında bir bilgilendirme mesajı görüntülendiğinde de bu ışık yanar. Bir arıza/hata mesajı görüntülendiğinde, arıza/hata giderilene kadar ışık yanıp söner.

  g021272

  Dizel Partikül Filtresi Rejenerasyonu

  Dizel partikül filtresi (DPF), egzoz sisteminin bir parçasıdır. DPF'nin dizel oksitlenme katalizörü zararlı gazları azaltır, kurum filtresi ise motor egzozundaki kurumu giderir.

  DPF rejenerasyon işlemi motor egzozundan gelen ısıyı kullanarak kurum filtresinde birikmiş kurumu yakıp küle dönüştürür ve DPF'den filtrelenmiş motor egzozu çıkmasını sağlamak için kurum filtresinin kanallarını temizler.

  Motor bilgisayarı, DPF'deki karşı basıncı ölçerek kurum birikmesini izler. Karşı basınç çok yüksekse, kurum filtresinde normal motor çalışmasıyla kurum yakılmıyordur. DPF'yi kurumdan temizlenmiş halde tutmak için şunları unutmayın:

  • Motor çalışıyorken kesintisiz olarak pasif rejenerasyon gerçekleştirilir—DPF rejenerasyonunu desteklemek için, mümkün olan her durumda motoru en yüksek devirde çalıştırın.

  • DPF'deki karşı basınç çok yüksekse veya 100 saattir hiçbir sıfırlama rejenerasyonu yapılmamışsa, sıfırlama rejenerasyonu çalışırken motor bilgisayarı Bilgi Merkezi aracılığıyla size bildirimlerde bulunur.

  • Motoru kapatmadan önce sıfırlama rejenerasyonu işleminin tamamlanmasını bekleyin.

  Makinenizi, DPF işlevini dikkate alarak çalıştırın ve bakımlarını yapın. Yüksek rölanti devrinde (tam gaz), motor yükü genellikle DPF rejenerasyonu için yeterli egzoz sıcaklığını üretir.

  Important: Kurum filtresinde kurum birikmesinin azaltılmasına yardımcı olmak için, motoru rölantide çalıştırdığınız süreyi en aza indirin veya motoru düşük devirde çalıştırın.

  DPF Kurum Birikmesi

  • Dizel partikül filtresi, kurum filtresinde zaman içinde kurum birikmesine yol açar. Motor bilgisayarı, DPF'deki kurum seviyesini izler.

  • Yeterince kurum birikince, bilgisayar DPF'ye rejenerasyon yapma zamanının geldiğini size hatırlatır.

  • DPF rejenerasyonu, DPF'yi ısıtarak kurumu küle döndüren bir işlemdir.

  • Bilgisayar, uyarı mesajları vermenin yanı sıra, motorun farklı kurum birikmesi seviyelerinde ürettiği gücü de azaltır.

  Motor Uyarı Mesajları—Kurum Birikmesi

  Gösterge SeviyesiArıza KoduMotor Gücü DerecelendirmesiTavsiye Edilen Eylem
  Seviye 1: Motor Uyarısı
  g213866
  Bilgisayar, motor gücünü %85'e düşürür.En kısa sürede, park halinde rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.
  Seviye 2: Motor Uyarısı
  g213867
  Bilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.En kısa sürede, geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.

  DPF Kül Birikmesi

  • Daha hafif olan kül egzoz sistemi üzerinden boşaltılır, daha ağır olan kül ise kurum filtresinde birikir.

  • Kül, rejenerasyon işleminin bir kalıntısıdır. Zaman içerisinde, dizel partikül filtresi, motor egzozuyla boşaltılamayan bir kül biriktirir.

  • Motor bilgisayarı, DPF'de biriken kül miktarını hesaplar.

  • Yeterli miktarda kül birikince, motor bilgisayarı, DPF'de kül biriktiği bilgisini bir motor arızası biçiminde Bilgi Merkezine gönderir.

  • Arıza mesajları, DPF'ye bakım yapma zamanının geldiğini gösterirler.

  • Bilgisayar, uyarılar vermenin yanı sıra, motorun farklı kül birikmesi seviyelerinde ürettiği gücü de azaltır.

  Bilgi Merkezi Tavsiye ve Motor Uyarı Mesajları—Kül Birikmesi

  Gösterge SeviyesiArıza KoduMotor Devri AzaltmaMotor Gücü DerecelendirmesiTavsiye Edilen Eylem
  Seviye 1: Motor Uyarısı
  g213863
  HiçbiriBilgisayar, motor gücünü %85'e düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma
  Seviye 2: Motor Uyarısı
  g213863
  HiçbiriBilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma
  Seviye 3: Motor Uyarısı
  g214715
  Maksimum torkta motor devri + 200 dev/dakBilgisayar, motor gücünü %50'ye düşürür.DPF'ye bakım uygulayın; bkz. Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma

  Dizel Partikül Filtresi Rejenerasyon Türleri

  Makine çalışıyorken gerçekleştirilen dizel partikül filtresi rejenerasyon türleri:

  Rejenerasyon TürüDPF rejenerasyonuna yol açan koşullarDPF çalışma tanımı
  PasifMakinenin yüksek motor devri veya yüksek motor yüküyle normal çalışması sırasında meydana gelir.• Bilgi Merkezi, pasif rejenerasyonu belirten bir simge göstermez.
  • Pasif rejenerasyon sırasında, DPF yüksek ısılı egzoz gazlarını işler, zararlı emisyonları oksitler ve kurumu yakarak küle dönüştürür.
  Bkz. Pasif DPF Rejenerasyonu.
  DestekDüşük motor devri veya düşük motor yükü nedeniyle ya da bilgisayar DPF'nin kurumla tıkanmaya başladığını tespit ettikten sonra meydana gelir.• Bilgi Merkezi, destek rejenerasyonunu belirten bir simge göstermez.
  • Destek rejenerasyonu sırasında motor bilgisayarı motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.
  Bkz. DPF Destek Rejenerasyonu.
  Sıfırla100 saatte bir gerçekleşir• Bilgi Merkezinde yüksek egzoz sıcaklığı simgesi Graphic gösterilmişse, devam eden bir rejenerasyon var demektir.
  Ayrıca, sadece bilgisayar destek rejenerasyonunun kurum miktarını yeterince azaltamadığını tespit ettiği takdirde, destek rejenerasyonundan sonra da gerçekleştirilir.
   • Sıfırlama rejenerasyonu sırasında motor bilgisayarı motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.
  Bkz. Sıfırlama Rejenerasyonu.

  Makineyi park etmenizi gerektiren dizel partikül filtresi rejenerasyon türleri şunlardır:

  Rejenerasyon TürüDPF rejenerasyonuna yol açan koşullarDPF çalışma tanımı
  Park halindeBilgisayar kurum oluşumu nedeniyle DPF'de karşı basınç tespit ettiği takdirde gerçekleşir.• Bilgi Merkezinde sıfırlama-bekleme/park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon simgesi Graphic veya #188 TAVSIYESI görüntülenirse bir rejenerasyon yapılmalıdır.
  Ayrıca, operatör park halinde rejenerasyon başlatırsa da meydana gelir.
  Bu rejenerasyon, Bilgi Merkezini sıfırlama rejenerasyonu önlenecek biçimde ayarlar fakat zaten DPF için bir sıfırlama rejenerasyonu yapılması gerekirken makineyi çalıştırmaya devam ederek daha fazla kurum eklenmesine yol açarsanız gerçekleştirilebilir.• Geri kazanım amaçlı rejenerasyon ihtiyacı ortaya çıkmasını önlemek için en kısa sürede park halinde rejenerasyon gerçekleştirin.
  Hatalı yakıt veya motor yağı kullanılmasından kaynaklanabilir• Park halinde rejenerasyonun tamamlanması 30 ila 60 dakika sürer.
   • Yakıt deposunun en az 1/4'ü dolu olmalıdır.
  • Park halinde rejenerasyon gerçekleştirmek için makineyi park etmeniz gerekir.
  Bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.
  Geri KazanımOperatörün park halinde rejenerasyon taleplerini dikkate almaması ve makineyi çalıştırmaya devam ederek DPF'ye daha da fazla kurum eklenmesine yol açması nedeniyle gerçekleştirilir.• Bilgi Merkezinde sıfırlama-bekleme/park halinde veya geri kazanım amaçlı rejenerasyon simgesi Graphic veya #190 TAVSIYESI görüntülenirse geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmalıdır.
  • Geri kazanım amaçlı rejenerasyonun tamamlanması 3 saate kadar sürer.
  • Makinenin yakıt deposunun en az 1/2'si dolu olmalıdır.
  • Geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmek için makineyi park etmeniz gerekir.
  Bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon.

  DPF Rejenerasyonu Menülerine Erişme

  DPF Rejenerasyonu Menülerine Erişme

  1. Servis menüsüne gidin, ortadaki düğmeye basarak ekranı DPF REJENERASYONU seçeneğine kadar kaydırın (Şekil 63).

   g227667
  2. DPF Rejenerasyonu girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 63).

  Son Rejenerasyondan İtibaren Geçen Süre

  DPF Rejenerasyonu menüsüne gidin, ortadaki düğmeye basarak ekranı SON REJENERASYON alanına kadar kaydırın (Şekil 64).

  Son sıfırlama rejenerasyonundan, park halinde rejenerasyondan veya geri kazanım amaçlı rejenerasyondan itibaren motoru kaç saat çalıştırdığınızı hesaplamak için SON REJENERASYON alanını kullanın.

  g224693

  Teknisyen Menüsü

  Important: Makineyi daha rahat işletmek amacıyla, başarıyla tamamlanmış son sıfırlama rejenerasyonundan, park halinde rejenerasyondan veya geri kazanım amaçlı rejenerasyondan itibaren motorun 50 saatten uzun çalışmış olması şartıyla, kurum yükü %100'e ulaşmadan önce park halinde rejenerasyon gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz.

  Teknisyen menüsünü kullanarak motor rejenerasyon kontrolünün güncel durumunu ve bildirilen kurum seviyesini görüntüleyin.

  DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, ortadaki düğmeye basarak ekranı TEKNISYEN seçeneğine kadar kaydırın ve Teknisyen girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 65).

  g227348
  • Mevcut DPF çalışma durumunu anlamak için DPF çalışma tablosunu kullanın (Şekil 66).

   g227360

   .

   DPF Çalışma Tablosu

   DurumAçıklama
   NormalDPF normal çalışma modundadır; pasif rejenerasyon.
   Destek RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir destek rejenerasyonu gerçekleştiriyordur.
   Sıfırlama - Bekleme RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu yapmaya çalışmaktadır fakat aşağıdaki koşullardan biri bunu engelliyordur:Rejenerasyonu önleme ayarı AçıK olarak ayarlanmış.
   Egzoz sıcaklığı rejenerasyon için çok düşük.
   Sıfırlama RejenerasyonuMotor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu gerçekleştiriyordur.
   Park Halinde - BeklemeMotor bilgisayarı, park halinde rejenerasyon yapmanızı istiyordur.
   Park Halinde RejenerasyonBir park halinde rejenerasyon isteği başlatmışsınız fakat motor bilgisayarı rejenerasyonu işlemeye devam ediyor demektir.
   Geri Kazanım - BeklemeMotor bilgisayarı, geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapmanızı istiyordur.
   Geri Kazanım - RejenerasyonGeri kazanım amaçlı bir rejenerasyon isteği başlatmışsınız fakat motor bilgisayarı rejenerasyonu işlemeye devam ediyor demektir.
  • DPF'deki kurum yüzdesi cinsinden ölçülen kurum yükünü görüntüleyin (Şekil 67); kurum yükü tablosuna bakın.

   Note: Kurum yükü değeri, makine çalıştırıldıkça ve DPF rejenerasyonu gerçekleştirildikçe değişir.

   g227359

   Kurum Yükü Tablosu

   Önemli Kurum Yükü DeğerleriRejenerasyon Durumu
   %0 ila %5Minimum kurum yükü aralığı
   %78Motor bilgisayarı bir destek rejenerasyonu gerçekleştirir.
   %100Motor bilgisayarı otomatik olarak park halinde rejenerasyon yapılmasını ister.
   %122Motor bilgisayarı otomatik olarak geri kazanım amaçlı rejenerasyon yapılmasını ister.

  Pasif DPF Rejenerasyonu

  • Normal motor çalışmasının bir parçası olarak pasif rejenerasyon gerçekleştirilir.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  DPF Destek Rejenerasyonu

  • Motor bilgisayarı, motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  Sıfırlama Rejenerasyonu

  Dikkat

  DPF rejenerasyonu sırasında egzoz gazı sıcaklığı çok yüksektir (yaklaşık 600°C). Sıcak egzoz gazı size veya başkalarına zarar verebilir.

  • Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın.

  • Egzoz sisteminin etrafında yanıcı maddeler bulunmadığından emin olun.

  • Sıcak bir egzoz sistemi bileşenine asla dokunmayın.

  • Makinenin egzoz borusunun yakınında veya çevresinde durmayın.

  g224417
  • Bilgi Merkezinde yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic görüntülenir (Şekil 68).

  • Motor bilgisayarı, motor ayarlarını egzoz sıcaklığı yükseltilecek biçimde ayarlar.

   Important: Yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi, makinenizden boşaltılan egzoz gazının sıcaklığının normal çalışma sırasındaki sıcaklıktan daha yüksek olabileceğini belirtir.

  • DPF rejenerasyonunu desteklemek için, makineyi kullanıyorken mümkün olan her durumda motoru en yüksek devir ve yükte çalıştırın.

  • Simge, sıfırlama rejenerasyonu sürdüğü müddetçe Bilgi Merkezinde gösterilir.

  • Mümkün olan her durumda, sıfırlama rejenerasyonu devam ederken motoru kapatmayın veya motor devrini düşürmeyin.

   Important: Mümkün olan her durumda, motoru kapatmadan önce makinenin sıfırlama rejenerasyonu işlemini tamamlamasını bekleyin.

  Periyodik Sıfırlama Rejenerasyonu

  Motor son 100 çalışma saati içinde başarıyla bir Sıfırlama, Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu tamamlamamışsa motor bilgisayarı bir sıfırlama rejenerasyonu yapmaya çalışacaktır.

  Rejenerasyon Önlemenin Ayarlanması

  Sadece Sıfırlama Rejenerasyonu

  Note: Bilgi Merkezini rejenerasyon engellenecek biçimde ayarlarsanız, motor bir sıfırlama rejenerasyonu yapılmasını talep ederken Bilgi Merkezinde 15 dakikada bir #185 TAVSIYESI (Şekil 69) gösterilir.

  g224692

  Bir sıfırlama rejenerasyonu yüksek miktarda motor egzoz gazı üretir. Makineyi ağaçların, çalıların veya sıcaklığa hassas başka bitki veya malzemelerin çevresinde çalıştırıyorsanız, motor bilgisayarının bir sıfırlama rejenerasyonu yapmasını önlemek için Rejenerasyonu Önle ayarını kullanabilirsiniz.

  Important: Motoru kapatıp tekrar çalıştırdığınızda, rejenerasyonu önle ayarı tekrar KAPALı seçeneğine sıfırlanır.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, ortadaki düğmeye basarak ekranı REJENERASYONU ÖNLE seçeneğine kadar kaydırın ve Rejenerasyonu Önle girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 70).

   g227304
  2. Rejenerasyonu Önle ayarını Açık yerine Kapalı (Şekil 70) veya Kapalı yerine Açık (Şekil 71) şeklinde değiştirmek için sağdaki düğmeye basın.

   g224691

  Sıfırlama Rejenerasyonuna İzin Verilmesi

  Sıfırlama rejenerasyonu devam ederken Bilgi Merkezinde yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic gösterilir.

  Note: REJENERASYONU ÖNLE seçeneği AçıK olarak ayarlanırsa, Bilgi Merkezinde #185 TAVSIYESI görüntülenir (Şekil 72). Rejenerasyonu Önle ayarını KAPALı konumuna getirmek ve sıfırlama rejenerasyonuna devam etmek için 3 düğmesine basın.

  g224394

  Note: Motor egzoz gazı sıcaklığı çok düşükse, Bilgi Merkezi ekranında, motor devrini yükseltmeniz (yüksek rölanti) gerektiğini bildirmek üzere #186 TAVSIYESI (Şekil 73) gösterilir.

  g224395

  Note: Sıfırlama rejenerasyonu tamamlanınca Bilgi Merkezi ekranındaki yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic kaybolur.

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon

  • Motor bilgisayarı Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını isterse, Bilgi Merkezinde rejenerasyon isteği simgesi (Şekil 74) gösterilir.

   g224404
  • Makine otomatik olarak bir Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmez, rejenerasyonu sizin Bilgi Merkezi aracılığıyla başlatmanız gerekir.

  Park Halinde Rejenerasyon Mesajları

  Motor bilgisayarı bir Park Halinde rejenerasyon yapılmasını isterse Bilgi Merkezinde şu mesajlar gösterilir:

  Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Mesajları

  Motor bilgisayarı bir Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon yapılmasını isterse Bilgi Merkezinde şu mesajlar gösterilir:

  • Motor uyarısı SPN 3719, FMI 0 (Şekil 79)

   g213867
  • Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerekli—PTO Devre Dışı #190 TAVSIYESI (Şekil 80)

   g224399

  Important: PTO işlevini tekrar etkinleştirmek için Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon gerçekleştirin; bkz. Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirmeye Hazırlanma ve Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirme.

  Note: Ana Ekranda, PTO devre dışı simgesi gösterilir; bkz. Park Halinde Rejenerasyon Mesajları kısmındaki Şekil 78.

  DPF Durumu - Sınırlama

  • Motor bilgisayarı geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını istiyor veya halihazırda geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon gerçekleştiriyorsa ve ekranı PARK HALINDE REJENERASYON seçeneğine kaydırırsanız park halinde rejenerasyon kilitlenir ve Bilgi Merkezinin sağ alt köşesinde kilit simgesi (Şekil 81) gösterilir.

   g224625
  • Motor bilgisayarı geri kazanım amaçlı bir rejenerasyon yapılmasını istememişse ve ekranı GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYON seçeneğine kaydırırsanız geri kazanım amaçlı rejenerasyon kilitlenir ve Bilgi Merkezinin sağ alt köşesinde kilit simgesi (Şekil 82) gösterilir.

   g224628

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirmeye Hazırlanma

  1. Makinenin yakıt deposunda, gerçekleştirmek istediğiniz rejenerasyon türüne uygun miktarda yakıt olduğundan emin olun:

   • Park Halinde Rejenerasyon: Park halinde rejenerasyon gerçekleştirmeden önce yakıt deposunun 1/4'ünün dolu olduğunu kontrol edin.

   • Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon: Geri kazanım amaçlı rejenerasyon gerçekleştirmeden önce yakıt deposunun 1/2'sinin dolu olduğunu kontrol edin.

  2. Makineyi yanıcı malzemelerden uzak bir yere getirin.

  3. Makineyi düz bir zemine park edin.

  4. Çekiş kontrol ve hareket kontrol kollarının BOş konumunda olduğundan emin olun.

  5. Mümkünse, PTO'yu kapatın ve kesim ünitelerini veya aksesuarları indirin.

  6. Park frenini etkinleştirin.

  7. Gazı düşük RöLANTI konumuna getirin.

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyon Gerçekleştirme

  Dikkat

  DPF rejenerasyonu sırasında egzoz gazı sıcaklığı çok yüksektir (yaklaşık 600°C). Sıcak egzoz gazı size veya başkalarına zarar verebilir.

  • Motoru asla kapalı bir alanda çalıştırmayın.

  • Egzoz sisteminin etrafında yanıcı maddeler bulunmadığından emin olun.

  • Sıcak bir egzoz sistemi bileşenine asla dokunmayın.

  • Makinenin egzoz borusunun yakınında veya çevresinde durmayın.

  Important: Motor devrini düşük rölantiden yükseğe getirir veya park frenini serbest bırakırsanız bilgisayar DPF rejenerasyonunu iptal eder.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin, orta düğmeye basarak ekranı PARK HALINDE REJENERASYON BAşLAT veya GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYON BAşLAT seçeneğine kaydırın (Şekil 83) ve sağdaki düğmeye basarak rejenerasyonu başlatmayı seçin (Şekil 83).

   g224402g224629
  2. VERIFY FUEL LEVEL (YAKıT SEVIYESINI DOğRULA) ekranında, park halinde rejenerasyon yapacaksanız yakıt deposunun 1/4'ünün ya da geri kazanım amaçlı rejenerasyon yapacaksanız yakıt deposunun 1/2'sinin dolu olduğunu teyit edin ve devam etmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 84).

   g224414g227678
  3. DPF kontrol listesi ekranında, park freninin etkin olduğunu ve motor devrinin düşük rölantiye ayarlandığını (Şekil 85) teyit edin.

   g224407g227679
  4. DPF REJENERASYONU BAşLAT ekranında, devam etmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 86).

   g224626g224630
  5. Bilgi Merkezi ekranında DPF REJENERASYONU BAşLATıLıYOR mesajı gösterilir (Şekil 87).

   g224411g227681
  6. Bilgi Merkezi, tamamlanma süresi mesajını gösterir (Şekil 88).

   g224406g224416
  7. Motor bilgisayarı motor durumunu ve arıza bilgilerini kontrol eder. Bilgi Merkezi, aşağıdaki tabloda belirtilen mesajları gösterebilir:

   Kontrol Mesajı ve Düzeltici Eylem Tablosu

   Graphic
   Düzeltici Eylem: Rejenerasyon menüsünden çıkın ve makineyi son rejenerasyondan itibaren geçen süre 50 saati aşana kadar çalıştırın; bkz. Son Rejenerasyondan İtibaren Geçen Süre.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor arızasını giderip DPF rejenerasyonunu tekrar deneyin.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motoru başlatın ve çalıştırın.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Soğutma suyu sıcaklığını 60°C'ye kadar yükseltmek için motoru çalıştırın.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor devrini düşük rölantiye getirin.
   GraphicGraphic
   Düzeltici Eylem: Motor bilgisayarının durumunu düzeltip DPF rejenerasyonunu tekrar deneyin.
  8. Bilgi Merkezi ana ekranı görüntüler ve rejenerasyon ilerledikçe ekranın sağ alt köşesinde rejenerasyon doğrulama simgesi (Şekil 89) gösterilir.

   g224403

   Note: DPF rejenerasyonu devam ederken Bilgi Merkezi ekranında yüksek egzoz gazı sıcaklığı simgesi Graphic gösterilir.

  9. Motor bilgisayarı Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı bir rejenerasyonu tamamlayınca Bilgi Merkezi ekranında #183 TAVSIYESI gösterilir (Şekil 90). Ana ekrandan çıkmak için soldaki düğmeye basın.

   g224392

   Note: Rejenerasyon tamamlanamazsa Bilgi Merkezi ekranında #184 Tavsiyesi gösterilir (Şekil 90). Ana ekrandan çıkmak için soldaki düğmeye basın.

   g224393

  Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu İptal Etme

  Devam eden bir Park Halinde veya Geri Kazanım Amaçlı rejenerasyon işlemini iptal etmek için Park Halinde Rejenerasyonu İptal Et veya Geri Kazanım Amaçlı Rejenerasyonu İptal Et ayarını kullanın.

  1. DPF Rejenerasyonu menüsüne girin (Şekil 92).

   g227305
  2. Orta düğmeye basarak ekranı PARK HALINDE REJENERASYONU İPTAL ET (Şekil 92) veya GERI KAZANıM AMAçLı REJENERASYONU İPTAL ET seçeneğine kaydırın (Şekil 93).

   g227306
  3. Rejenerasyonu İptal Et girdisini seçmek için sağdaki düğmeye basın (Şekil 92 veya Şekil 93).

  Çalıştırma İpuçları

  Makineyi Tanıyın

  Çim biçmeden önce, makineyi açık bir alanda kullanmayı deneyin. Motoru çalıştırın ve kapatın. İleri ve geri manevralar yapın. Kesim ünitelerini indirip kaldırın ve silindirleri etkinleştirip devre dışı bırakın. Makineye aşinalık kazandıktan sonra farklı hızlarda yokuş yukarı ve yokuş aşağı hareket etmeyi deneyin.

  Uyarı Sisteminin Anlaşılması

  Çalışma sırasında bir uyarı ışığı yanarsa makineyi hemen durdurun ve çalışmaya devam etmeden önce sorunu giderin. Bir arıza varken makineyi çalıştırmanız ağır hasara yol açabilir.

  Çim Biçme

  Motoru çalıştırın ve motor devri anahtarını HıZLı konumuna getirin. Kesim ünitelerini kontrol etmek için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını ETKINLEşTIR konumuna getirin ve Çim Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu kullanın (ön kesim üniteleri, arka kesim ünitelerinden önce indirilecek şekilde zamanlanırlar). İlerlemek ve çimleri kesmek için, hareket pedalına ileri doğru basın.

  Makinenin Taşınması

  Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı konumuna getirin ve kesim ünitelerini TAşıMA konumuna kaldırın. Biçme/Taşıma kolunu TAşıMA konumuna getirin. Makinelerin veya kesim ünitelerinin kazara zarar görmemesi için makineyle nesnelerin yanından geçerken dikkatli olun. Makineyi eğimlerde kullanırken çok dikkatli olun. Devrilmeleri önlemek için, eğimlerde makineyi yavaş sürün ve sert dönüşlerden kaçının. Yokuş aşağı inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için kesim ünitelerini indirin.

  Çalışmadan Sonra

  Çalışma Sonrası Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makineyi düz bir zemine park edin.

  • Kesim ünitelerini devre dışı bırakın ve indirin.

  • Park frenini etkinleştirin.

  • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Yangınları önlemek için kesim üniteleri, tahrik üniteleri, soğutma ızgaraları, egzoz susturucular ve motor bölmesindeki çimen ve kalıntıları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

  • Makineyi kullanmadığınız veya taşıdığınız zamanlarda, ek parçanın tahrik beslemesini kesin.

  • Gerekiyorsa emniyet kemer(ler)ine bakım yapın ve temizleyin.

  • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklemek için tam genişlikte bir rampa kullanın.

  • Makineyi sıkıca bağlayın.

  Bağlama Noktalarının Konumları

  g375766
  • Ön—Ön aks borusunun kriko braketlerindeki delik (Şekil 94).

  • Arka—Makinenin her iki tarafındaki şasi halkaları.

  Makinenin İtilmesi veya Çekilmesi

  Acil bir durumda, değişken hacimli hidrolik pompadaki baypas valfini çalıştırıp makineyi iterek veya çekerek makineyi hareket ettirebilirsiniz.

  Important: Makineyi 3 ila 4,8 km/s’den daha hızlı itmeyin veya çekmeyin, aksi takdirde dahili şanzıman hasarı meydana gelebilir. Makineyi her iterken veya çekerken baypas valfi açık olmalıdır.

  1. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Değişken hacimli pompada, baypas valfi cıvatasını 1½ tur döndürüp valfi açarak dahili yağ baypası oluşmasını sağlayın (Şekil 95).

   Note: Baypas valfi, pompanın sol tarafında bulunur. Akışkanı baypas ederek, makineyi yavaşça fakat şanzımana hasar vermeden hareket ettirebilirsiniz.

   g003995
  4. Kaputu kapatıp yerine kilitleyin.

  5. Makineyi itin veya çekin.

  6. Motoru çalıştırmadan önce baypas valfini kapatın. Valfi kapatmak için 7 ile 11 N∙m sıkma torkunu aşmayın.

   Important: Motorun baypas valfi açık halde çalıştırılması şanzımanın aşırı ısınmasına neden olur.

  Bakım

  Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

  Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki Kılavuzlar bağlantısından makinenizi arayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirin.

  Bakım Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kesim ünitelerini devre dışı bırakın ve indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

   • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

  • Makinenin altında çalışırken makineyi krikolarla destekleyin.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve tüm donanımları sıkılmış durumda tutun.

  • Aşınmış veya hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin.

  • Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • İlk 8 saatten sonra
 • Alternatör kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kemer(ler)ini aşınma, kesilme ve diğer hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa emniyet kemer(ler)ini yenisiyle değiştirin.
 • Emniyet kilidi anahtarlarını kontrol edin.
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Yakıt/su ayırıcıdaki suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
 • Filtre, yağ soğutucular ve radyatördeki kiri giderin.(Çalışma koşulları kirliyse daha sık temizleyin).
 • Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Silindir-alt bıçak temasını kontrol edin.
 • Emniyet kemerini kontrol edin.
 • Her 50 saatte
 • Yatak ve burç takımlarını gresleyin (ayrıca, her yıkamadan hemen sonra gresleyin).
 • Aküye bakım uygulayın.
 • Her 100 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını kontrol edin.
 • Alternatör kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
 • Her 250 saatte
 • Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi.
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Her 400 saatte
 • Hava filtresine bakım uygulayın. (Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık bakım uygulayın). Hava filtresi göstergesi kırmızıysa hava filtresine daha erken bakım uygulayın.
 • Yakıt filtresini değiştirin.
 • Motor yakıt filtresini değiştirin.
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin(veya yılda bir kontrol edin; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Her 800 saatte
 • Arka tekerleğin Toe açısını kontrol edin.
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hazneyi alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, geri dönüş hidrolik filtresini veya hidrolik doldurma filtresini değiştirin.
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hazneyi alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, geri dönüş hidrolik filtresini ve hidrolik doldurma filtresini değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 6000 saatte
 • Bilgi Merkezi ekranındaspn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 veya spn 3720 fmi 16 motor arızaları gösterilirse DPF'nin kurum filtresini sökün, temizleyin ve tekrar takın ya da kurum filtresini iyice temizleyin.
 • Her 2 yılda
 • Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.
 • Hidrolik hortumlarını değiştirin.
 • Soğutma suyu hortumlarını değiştirin.
 • Soğutma suyunu boşaltıp yenisini doldurun.
 • Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

  Bakım Kontrol ÖgesiHafta:
  Pzt.Sal.Çar.Per.Cum.Cts.Paz.
  Emniyet kilidinin çalışmasını kontrol edin.       
  Frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Motor yağ ve yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Su/yakıt ayırıcısını boşaltın.       
  Hava filtresi tıkanma göstergesini kontrol edin.       
  Radyatör ve elekte döküntü olup olmadığını kontrol edin.       
  Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.1       
  Çalışırken olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.       
  Hidrolik sistem sıvısı seviyesini kontrol edin.       
  Hidrolik filtre göstergesini kontrol edin. 2       
  Hidrolik hortumlarını hasara karşı kontrol edin.       
  Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.       
  Lastik basıncını kontrol edin.       
  Göstergenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Silindir-alt bıçak ayarını kontrol edin.       
  Kesim yüksekliği ayarını kontrol edin.       
  Yağlama için tüm gresörlükleri kontrol edin.3       
  Boya hasarlarını düzeltin.       
  Makineyi yıkayın.       

  1. Çalıştırmada güçlük, aşırı duman veya çalışırken titreşim varsa kızdırma bujisi ve enjektör memelerini kontrol edin.

  2. Motor çalışırken ve yağ çalışma sıcaklığındayken kontrol edin

  3. Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın

  Important: Ek bakım prosedürleri hakkında bilgi almak için motorun kullanma kılavuzu ile kesim ünitesinin Kullanma Kılavuzuna bakın.

  Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar

  Kontrolü yapan:
  ÖgeTarihBilgi
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Bakım Öncesi Prosedürler

  Bakım için Hazırlık

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı BıRAK konumuna getirin, kesim ünitelerini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  2. Motoru kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  3. Motorun soğumasını bekleyin.

  Kaputun Açılması

  1. 2 adet kaput mandalını açın (Şekil 96).

   g369009
  2. Kaputu döndürerek açın.

  Kaputun Kapatılması

  1. Kaputu dikkatle döndürerek kapatın (Şekil 97).

   g369219
  2. Kaputu 2 kilit mandalıyla sabitleyin.

  Filtrenin Açılması

  1. Bilyalı pimi filtre kilit mandalından sökün (Şekil 98).

   g378175
  2. Filtrenin kilit mandalını ve ardından filtreyi açın.

  Filtrenin Kapatılması

  1. Filtreyi kapatıp kilitleyin (Şekil 99).

   g378174
  2. Bilyalı pimi filtre kilit mandalına takın.

  Koltuğun Yatırılması

  1. Koltuk kilit mandalını dışarı doğru hareket ettirin (Şekil 100).

   g369007
  2. Koltuğu dikkatle yukarı döndürün.

  3. Ön kasa tutma çubuğunun, çubuk kılavuzu plakasındaki yarığın içine tam oturduğunu kontrol edin (Şekil 101).

   g369008

  Koltuğun İndirilmesi

  1. Koltuğu biraz döndürün ve kasa tutma çubuğunu koltuk desteği yuvasının oluğundan çıkarın (Şekil 102).

   g375779
  2. Koltuğu, yerine sıkıca kilitlenene kadar dikkatle indirin.

  Kaldırma Noktalarının Konumları

  Note: Makinenin altında çalışacağınız zaman makineyi mutlaka krikolarla destekleyin; bkz. Özellikler.

  Makineyi kaldırma noktası olarak şuraları kullanın:

  g375763
  • Ön—Ön aks borusunun kriko braketleri (Şekil 103).

  • Arka—Arka aks borusu.

  Yağlama

  Yatakların ve Burçların Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Yatak ve burç takımlarını gresleyin (ayrıca, her yıkamadan hemen sonra gresleyin).
 • Gres Tipi: 2 numara lityum gres

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Makineyi aşağıdaki konumlarda yer alan bağlantı parçalarından yağlamak için:

   • Pompa tahrik mili U mafsalı (3) (Şekil 104)

    Note: Pompa tahrik mili, kaputun altındadır.

    g378043
   • Kesim ünitesi kaldırma kolu silindirleri (2'şer adet) (Şekil 105)

    g012150
   • Kaldırma kolu kılavuzları (1’er adet) (Şekil 105)

   • Kesim ünitesi taşıyıcı çerçevesi ve kılavuzu (2'şer adet) (Şekil 106)

    g003960
   • Kaldırma kolu pivot mili (1’er adet) (Şekil 107)

    g004157
   • Arka aks bağlantı çubuğu (2) (Şekil 108)

    g003987
   • Aks direksiyon kılavuzu (1) (Şekil 109)

    g004169
   • Direksiyon silindiri bilyalı mafsalları (2) (Şekil 110)

    g003966
   • Fren pedalı (1) (Şekil 111)

    g011615
  4. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Motor Bakımı

  Motor Güvenliği

  • Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın.

  • Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.

  Hava Filtresinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Hava filtresi muhafazasının ucundaki bakım göstergesini kontrol edin (Şekil 112).

   g378073
  4. Bakım göstergesinde kırmızı bir şerit görünüyorsa hava filtresini değiştirin; bkz. Hava Filtresi Bakımı.

  5. Toz çıkarma vanasını sıkın (Şekil 113).

   g378074
  6. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Hava Filtresi Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Hava filtresine bakım uygulayın. (Aşırı kirli veya tozlu koşullarda daha sık bakım uygulayın). Hava filtresi göstergesi kırmızıysa hava filtresine daha erken bakım uygulayın.
 • Hava temizleyici gövdesinde hava sızıntısına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa yenisiyle değiştirin. Tüm emme sistemini sızıntı, hasar veya gevşek hortum kelepçelerine karşı kontrol edin.

  Hava temizleyicisi filtresine sadece servis göstergesi yandığında bakım yapın. Hava filtresinin gerektiğinden önce değiştirilmesi, filtre çıkarıldığında motora kir girme olasılığını artırmaktan başka bir işe yaramaz.

  Important: Kapağın yerine doğru oturduğunu ve hava temizleyici gövdesiyle tam olarak kapandığını teyit edin.

  g034923g031351

  Hava Filtresi Bakım Göstergesinin Sıfırlanması

  1. Bakım göstergesinde kırmızı bir şerit görünüyorsa göstergenin ucundaki sıfırlama düğmesine basın; (Şekil 115).

   g378075
  2. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Motor Yağı Bakımı

  Yağ Özellikleri

  Aşağıdaki özellikleri karşılayan veya bunları aşan, yüksek kaliteli, düşük küllü bir motor yağı kullanın:

  • API servis kategorisi CJ-4 veya üzeri

  • ACEA servis kategorisi E6

  • JASO servis kategorisi DH-2

  Important: API CJ-4 veya üzeri, ACEA E6 ya da JASO DH-2 dışında motor yağı kullanılması dizel partikül filtresinin tıkanmasına veya motor hasarına yol açabilir.

  Aşağıdaki viskozite sınıfından bir motor yağı kullanın:

  • Tercih edilen yağ: SAE 15W-40 (-18°C üzeri)

  • Alternatif yağ: SAE 10W-30 veya 5W-30 (tüm sıcaklıklar)

  Yetkili Toro distribütörünüzde, 15W-40 veya 10W-30 viskozite sınıfı Toro Premium Motor Yağı bulabilirsiniz.

  Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.
 • Important: Motor yağı seviyesini her gün kontrol edin. Motor yağı seviyesi seviye çubuğundaki Tam işaretinin üzerindeyse motor yağı yakıtla seyrelmiş olabilir.Motor yağı seviyesi Tam işaretinin üzerindeyse motor yağını kontrol edin.

  Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Motoru çalıştırdıysanız, motor yağı seviyesini kontrol etmeden önce, yağın kartere geri akması için en az 10 dakika bekleyin. Yağ seviyesi yağ çubuğundaki Ekle (Add) işaretinde veya altındaysa, yağ seviyesi Tam (Full) işaretine gelene kadar yağ ekleyin. Motora aşırı yağ doldurmayın.

  Important: Motor yağı seviyesini, yağ göstergesindeki yüksek ve düşük sınırları arasında tutun; çok fazla veya çok az yağ bulunması motorun arızalanmasına yol açabilir.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Motor yağı seviyesini kontrol edin (Şekil 116).

   g034922g031256

   Important: Motor yağı seviyesini, yağ göstergesinin üst ve alt sınırları arasında tuttuğunuzdan emin olun. Aşırı veya yetersiz motor yağı doldurulması motorun arızalanmasına yol açabilir.

  4. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Karter Yağ Kapasitesi

  Filtreyle birlikte 5,2 litre

  Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 250 saatte
 • Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi.
  1. Makineyi hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Yağı boşaltın ve filtreyi değiştirin.

   g034924g031400

   Important: Filtreyi aşırı sıkmayın.

  3. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  4. Kartere yağ ekleyin; bkz. Yağ Özellikleri, Karter Yağ Kapasitesi ve Motor Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  5. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Dizel Oksitlenme Katalizörüne ve Kurum Filtresine Bakım Yapma

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 6000 saatte
 • Bilgi Merkezi ekranındaspn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 veya spn 3720 fmi 16 motor arızaları gösterilirse DPF'nin kurum filtresini sökün, temizleyin ve tekrar takın ya da kurum filtresini iyice temizleyin.
 • Bilgi Merkezinde , veya arızaları gösterilirse (Şekil 118), aşağıdaki adımları uygulayarak kurum filtresini temizleyin:

  g214715g213864g213863
  1. Dizel oksitleme katalizörünün ve DPF kurum filtresinin sökülmesi ve takılması hakkında bilgi almak için Servis Kılavuzunun Motor bölümüne bakın.

  2. Dizel oksitleme katalizörü ve kurum filtresinin yedek parçaları veya bakım işleri konusunda yetkili Toro distribütörünüze başvurun.

  3. Temiz bir DPF taktıktan sonra motor ECU ünitesini sıfırlamak için yetkili Toro distribütörünüzle iletişim kurun.

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Tehlike

  Yakıt ve yakıt buharları belirli koşullar altında son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizde ve başkalarında yanıklar oluşmasına ve maddi hasara yol açabilir.

  • Yakıt deposunu, açık havada, motor kapalı ve soğukken doldurun. Yakıt dökülürse silin.

  • Yakıt deposunu ağzına kadar doldurmayın. Yakıt seviyesi doldurma ağzının değil deponun en üst noktasının 25 mm altına ulaşana kadar yakıt deposuna yakıt ekleyin. Depoda bırakacağınız bu boş alan yakıtın genleşmesine olanak tanır.

  • Yakıtla çalışırken asla sigara içmeyin ve açık alevlere veya yakıt buharlarının kıvılcımla alev alabileceği yerlere yaklaşmayın.

  • Yakıtı temiz, güvenlik onaylı bir kapta, kapağını kapalı tutarak saklayın.

  Yakıt-Su Ayırıcıdaki Suyun Boşaltılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Yakıt/su ayırıcıdaki suyu veya diğer kirleticileri boşaltın.
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; Kaputun Açılması.

  3. Yakıt-su ayırıcının tahliye valfinin altına bir boşaltma kabı yerleştirin (Şekil 119).

   g378079
  4. Valfi açın ve ayırıcıdaki su ve kirleticileri boşaltın.

  5. Yakıt-su ayırıcının valfini kapatın.

  6. Motoru çalıştırıp sızıntı kontrolü yapın.

   Note: Varsa tüm sızıntıları giderin.

  7. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  8. Kaputu kapatıp kilitleyin; Kaputun Kapatılması.

  Yakıt-Su Ayırıcı Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt filtresini değiştirin.
  1. Yakıt-su ayırıcıyı tamamen boşaltın; bkz. Yakıt-Su Ayırıcıdaki Suyun Boşaltılması.

  2. Filtre kapağını ve kabını temizleyin (Şekil 120).

   g378080
  3. Filtre kabını çıkarın ve filtre kapağının montaj yüzeyini temizleyin.

  4. Filtre kabındaki contayı temiz yakıtla yağlayın.

  5. Filtre kabını, conta ile montaj yüzeyi temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  6. Filtre kabının tabanındaki tahliye valfini sıkın.

  7. Motoru çalıştırıp sızıntı kontrolü yapın.

   Note: Varsa tüm sızıntıları giderin.

  8. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  9. Kaputu kapatıp kilitleyin; Kaputun Kapatılması.

  Motor Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Motor yakıt filtresini değiştirin.
  1. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  2. Yakıt filtresi kapağının (Şekil 121) etrafını temizleyin.

   g378468
  3. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin (Şekil 121).

  4. Filtre contasını temiz bir motor yağıyla yağlayın.

  5. Kuru filtre kabını, conta ile filtre kapağı temas edene kadar elinizle takın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  6. Motoru çalıştırın ve filtre ile filtre kapağının etrafında yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

   Varsa tüm yakıt sızıntılarını giderin.

  7. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  8. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin(veya yılda bir kontrol edin; hangisi önce gerçekleşirse).
 • Yakıt hatlarında ve bağlantılarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

  Yakıt Alım Borusu Filtresinin Temizlenmesi

  Yakıt Alım Borusunun Çıkarılması

  Yakıt deposunun içinde bulunan yakıt alım borusu, kalıntıların yakıt sistemine girmesini önleyen bir elek ile donatılmıştır. Yakıt alım borusunu çıkarın ve eleği gerektiği şekilde temizleyin.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Yakıt gönderme kapağını yakıt deposuna sabitleyen 5 adet altıgen vidayı sökün ve kapağı çıkarın (Şekil 122).

   g373885
  3. Yakıt gönderme kablo demetinin 2 prizli konnektörünü makinenin kablo demetinin 2 uçlu konnektöründen ayırın (Şekil 123).

   g373884
  4. Hortumları yakıt gönderici kartının bağlantı parçalarına sabitleyen kelepçeleri oynatın ve hortumları bağlantı parçalarından çıkarın (Şekil 124).

   g373882
  5. Yakıt gönderici kapağını gevşetin (Şekil 125).

   g373883
  6. Yakıt göndericiyi depodan dikkatle yukarı kaldırın.

   Note: Yakıt alım borusunu, geri dönüş borusunu veya şamandıra kolunu bükmeyin.

  Yakıt Alım Borusunun Temizlenmesi ve Takılması

  1. Yakıt alım borusunun ucundaki filtreyi temizleyin (Şekil 126).

   g373881
  2. Yakıt alım borusunu ve şamandırayı dikkatle yakıt deposuna monte edin (Şekil 127).

   g373886
  3. Yakıt alım borusunun bağlantı parçalarını geri dönüş borusu kartıyla hizalayın.

  4. Yakıt gönderici kapağını yakıt deposuna sabitleyin.

  5. Hortumu yakıt göndericinin bağlantı parçalarının üstüne monte edin ve hortumu kelepçelerle bağlantı parçalarına sabitleyin (Şekil 128).

   g373882
  6. Yakıt gönderme kablo demetinin konnektörünü makinenin kablo demetinin konnektörüne bağlayın (Şekil 129).

   g373884
  7. Yakıt gönderici kapağındaki delikleri yakıt deposundaki deliklerle hizalayın ve 5 altıgen vidayı kullanarak kapağı depoya sabitleyin (Şekil 130).

   g373885

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Elektrik Sistemi Emniyeti

  • Makineyi tamir etmeden önce akünün bağlantısını kesin. İlk önce negatif kutbun, son olarak da pozitif kutbun bağlantısını kesin. İlk önce pozitif kutbu, son olarak da negatif kutbu bağlayın.

  • Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin. Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

  Akü Bağlantısının Ayrılması

  Tehlike

  Akü elektroliti, tüketilmesi halinde ölümcül olan ve ağır yanıklara yol açabilen sülfürik asit içerir.

  • Elektroliti asla içmeyin veya cildinize, gözlerinize ya da giysilerinize temas etmesine izin vermeyin. Gözlerinizi korumak için emniyet gözlüğü, ellerinizi korumak içinse kauçuk eldiven takın.

  • Aküyü, cildi yıkamak için temiz su bulunan bir yerde doldurun.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Filtreyi açın; bkz. Filtrenin Açılması.

  3. Akü kapağının yanlarına bastırın kapağı akü tepsisinden çıkarın (Şekil 131).

   g378176
  4. Akü eksi kablosunun bağlantısını ayırın.

  5. İzolatör kapağını kaydırarak akü kablo kelepçesinden ayırın ve akünün artı kablosunun bağlantısını ayırın.

  Akünün Bağlanması

  1. Akünün artı kablosunu (kırmızı) akünün artı (+) ucuna bağlayın (Şekil 132).

   g378177
  2. Akünün eksi kablosunu (siyah) akünün eksi (-) ucuna bağlayın.

  3. Akü bağlantı uçlarına ve akü kablo kelepçelerine Grafo 112X yüzey gresi (Toro Parça No. 505-47) sürün.

  4. Kauçuk körüğü akü artı kablosu kelepçesinin üzerine kaydırın.

  5. Kapağı akünün üzerine monte edin ve tırnaklarını akü tepsisindeki yuvalara geçirin.

  6. Filtreyi kapatıp kilitleyin; bkz. Filtrenin Kapatılması.

  Akünün Şarj Edilmesi

  1. Akü bağlantısını ayırın; bkz. Akü Bağlantısının Ayrılması.

  2. Akü kutup başlarına 3 ila 4 A bir akü şarj cihazı bağlayın.

  3. Aküyü, 4 ila 8 saat boyunca 3 ila 4 A miktarla şarj edin.

  4. Akü şarj olduğunda, şarj cihazını elektrik prizinden ve ardından da akü kutup başlarından çıkarın.

  5. Aküyü bağlayın; bkz. Akünün Bağlanması.

  Akülerin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Aküye bakım uygulayın.
 • Note: Kirli bir akü yavaşça deşarj olacağından, bağlantı uçlarını ve tüm akü muhafazasını her zaman temiz tutun.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Filtreyi açın; bkz. Filtrenin Açılması.

  3. Akünün durumunu kontrol edin.

   Note: Aşınmış veya hasarlı bir aküyü yenisiyle değiştirin.

  4. Akü kablolarının bağlantılarını ayırın ve aküyü makineden çıkarın; bkz. Akü Bağlantısının Ayrılması.

  5. Akü muhafazasının tamamını karbonatlı suyla temizleyin.

  6. Muhafazayı tatlı suyla durulayın.

  7. Aküyü makineye monte edin ve akü kablolarını bağlayın; bkz. Akünün Bağlanması.

  8. Filtreyi kapatıp kilitleyin; bkz. Filtrenin Kapatılması.

  Sigorta-Sigorta Bloku Değiştirme

  Sigorta bloku kontrol kolundadır.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kontrol kolu kapağını kontrol koluna sabitleyen 2 kilit mandalını açın ve kapağı yerinden çıkarın (Şekil 133).

   g375760
  3. Açık sigortayı (Şekil 134) aynı tip ve amper değerine sahip yenisiyle değiştirin.

   g375761
  4. Kontrol kolu kapağını kontrol kutusuna takın ve kapağı 2 kilit mandalıyla sabitleyin.

  Telematik Sigortasının Değiştirilmesi

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Koltuğun kilidini açıp yatırın; bkz. Koltuğun Yatırılması.

  3. Kapağı, etiketli sıralı sigorta yuvasından çıkarın (Şekil 135).

   g378242
  4. Sigortayı sigorta yuvasından çıkarın.

  5. Aynı tip ve amper değerine sahip bir sigorta takın.

  6. Kapağı sıralı sigorta yuvasının üstüne monte edin.

  7. Koltuğu indirip kilitleyin; bkz. Koltuğun Yatırılması.

  Sürüş Sistemi Bakımı

  Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastik hava basıncını kontrol edin.
 • Important: İyi bir kesim kalitesi ve optimum makine performansı elde etmek için tüm lastikleri doğru hava basıncı seviyesinde tutun. Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Lastik hava basıncını ölçün.

   Note: Lastiklerin doğru hava basıncı 83 ila 103 kPa’dır (12 ila 15 psi).

  3. Gerekiyorsa lastiğe hava basın veya hava boşaltın.

  4. 2 - 3 arası adımları diğer lastiklerde de tekrarlayın.

  Bijon Somunlarının Torkunun Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • İlk 10 saatten sonra
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Her 250 saatte
 • Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.
 • Uyarı

  Bijon somunlarının belirtilen değerlerle sıkılmaması yaralanmaya neden olabilir.

  Bijon somunlarındaki doğru sıkma değerlerini koruyun.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Bijon somunlarını 94 ila 122 N∙m torkla sıkın.

  Çekiş Sistemini Boşta Çalışmaya Ayarlama

  Important: Hareket pedalı bırakıldığında makine hareket etmemelidir (BOş VITES konumundayken). Makine hareket ediyorsa hareket pompasını şöyle ayarlayın:

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Makinenin önünü her iki ön lastik de yerden kesilene kadar krikoyla kaldırın ve makineyi destek ayaklarıyla destekleyin; bkz. Özellikler ve Kaldırma Noktalarının Konumları.

  3. Makinenin en altında ve hareket pompasının sağında, boş vites geri dönüş ayar vidasını sabitleyen kilit somununu gevşetin (Şekil 136).

   g375898

   Uyarı

   Nihai çekiş ayar kamı ayarının yapılabilmesi için motor çalışıyor olmalıdır. Bu ise bedensel yaralanma riski doğurur.

   Ellerinizi, ayaklarınızı, yüzünüzü ve diğer uzuvlarınızı kıvılcım tutucudan, motorun diğer sıcak kısımlarından ve dönen parçalardan uzak tutun.

  4. Motoru çalıştırın ve park frenini bırakın.

  5. Boş vites geri dönüş ayar vidasını, tekerleklerin dönüşü durana kadar her iki yöne döndürün.

  6. Kilit somununu 22 N∙m torkla sıkın.

  7. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  8. Kriko ayaklarını çıkarın ve makineyi yere indirin.

  9. Makineyle bir test sürüşü yaparak, hareket pedalı BOş konumundayken hareket etmediğini teyit edin.

  Arka Tekerlek Hizalamasının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Arka tekerleğin Toe açısını kontrol edin.
  1. Direksiyonu arka tekerlekler düz ileri bakacak şekilde döndürün.

  2. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  3. Aks yüksekliğinde, direksiyon lastiklerinin ön ve arkasındaki merkezden merkeze mesafeyi ölçün.

   Note: Ön tekerlek ölçümü ile arka tekerlek ölçümü arasındaki fark 6 mm veya daha azsa, arka tekerlek Toe açısı ayarı doğrudur (Şekil 137).

   g009169
  4. Ölçüm değeri 6 mm'den fazlaysa arka tekerlek Toe açısını ayarlayın; bkz. Arka Tekerlek Toe Açısının Ayarlanması.

  Arka Tekerlek Toe Açısının Ayarlanması

  1. Bağlantı çubuğunun (Şekil 138) her iki ucundaki sıkıştırma somunu gevşetin.

   Note: Bağlantı çubuğunun dıştan oluklu ucu soldan dişlidir.

   g004136
  2. Anahtar ağzını kullanarak bağlantı çubuğunu döndürün.

  3. Aks yüksekliğinde, direksiyon lastiklerinin ön ve arkasındaki merkezden merkeze mesafeyi ölçün.

   Note: Ön tekerlek ölçümü ile arka tekerlek ölçümü arasındaki fark 6 mm veya daha azsa, arka tekerlek Toe açısı ayarı doğrudur.

  4. Gerekiyorsa 2 - 3 adımlarını tekrarlayın.

  5. Sıkıştırma somunlarını sıkın.

  Soğutma Sistemi Bakımı

  Soğutma Sistemi Emniyeti

  • Motor soğutma sıvısının yutulması zehirlenmeye neden olabilir; çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

  • Sıcak ve basınçlı soğutma sıvısının dışarı akması veya sıcak bir radyatöre ve çevresindeki parçalara dokunulması ciddi yanıklara neden olabilir.

   • Radyatör kapağını çıkarmadan önce mutlaka en az 15 dakika motorun soğumasını bekleyin.

   • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  Soğutma Sıvısı Teknik Özellikleri

  Soğutma sıvısı haznesi fabrikada 50/50 oranında su ve etilen glikol bazlı uzun ömürlü soğutma sıvısıyla doldurulur.

  Important: Sadece, Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları tablosunda belirtilen özellikleri karşılayan, piyasada satılan soğutma sıvıları kullanın.Makinenizde konvansiyonel (yeşil) inorganik asit teknolojili (IAT) soğutma sıvısı kullanmayın. Konvansiyonel soğutma sıvısını uzun ömürlü soğutma sıvısıyla karıştırmayın.

  Soğutma Sıvısı Tipi Tablosu

  Etilen Glikol Soğutma Sıvısı Tipi

  Korozyon Önleyici Tip

  Uzun ömürlü antifriz

  Organik asit teknolojisi (OAT)

  Important: Konvansiyonel (yeşil) inorganik asit teknolojili (IAT) soğutma sıvısı ile uzun ömürlü soğutma sıvısı arasındaki farkı belirlemek için soğutma sıvısının rengini referans almayın.Soğutma sıvısı üreticileri, uzun ömürlü soğutma sıvılarını kırmızı, pembe, turuncu, sarı, mavi, camgöbeği, mor ve yeşil renge boyayabilmektedirler. Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları tablosunda belirtilen özellikleri karşılayan soğutma sıvıları kullanın.

  Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı Standartları

  ATSM International

  SAE International

  D3306 ve D4985

  J1034, J814 ve 1941

  Important: Soğutma sıvısı konsantrasyonu, 50/50 oranında bir su/soğutma sıvısı karışımı olmalıdır.

  • Tercih Edilen: Bir konsantrattan soğutma sıvısı karıştıracağınız zaman bunu damıtılmış suyla karıştırın.

  • Tercih Edilen Seçenek: Damıtılmış su yoksa, konsantrat yerine bir ön karışım soğutma sıvısı kullanın.

  • Asgari Gereklilik: Damıtılmış su ve ön karışım soğutma sıvısı yoksa, konsantre soğutma sıvısını içilebilir temiz suyla karıştırın.

  Soğutma Suyu Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
 • Dikkat

  Motor çalışıyorsa, sıcak ve basınçlı soğutma suyu boşalarak yanmalara yol açabilir.

  • Motor çalışıyorken radyatör kapağını açmayın.

  • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  Soğutma Suyu Kapasitesi: 6,6 lt

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Haznedeki soğutma suyu seviyesini kontrol edin (Şekil 139).

   Note: Motor soğukken seviye deponun yanındaki soğuk işaretinde ve motor sıcakken sıcak işaretindeyse, soğutma suyu seviyesi doğru demektir.

   g378285
  4. Soğutma suyu seviyesi düşükse soğutma suyu haznesi kapağını çıkarın ve seviye soğuk işaretine (motor soğuksa) veya sıcak işaretine (motor sıcaksa) gelene kadar belirtilen tipte soğutma suyu ekleyin.

   Note: Genleşme deposuna aşırı miktarda soğutma suyu doldurmayın.

  5. Soğutma suyu haznesi kapağını takın.

  6. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Soğutma Sistemindeki Kalıntıların Giderilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Filtre, yağ soğutucular ve radyatördeki kiri giderin.(Çalışma koşulları kirliyse daha sık temizleyin).
 • Her 100 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını kontrol edin.
 • Her 2 yılda
 • Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Motor alanındaki tüm kalıntıları iyice temizleyin.

  4. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  5. Arka eleğin mandalını açın ve ardından eleği döndürerek açın (Şekil 140).

   g004138
  6. Filtreyi, basınçlı hava ile iyice temizleyin.

  7. 2 yağ soğutucu mandalını içe doğru döndürün ve yağ soğutucuyu eğin (Şekil 141).

   g003974
  8. Yağ soğutucunun ve radyatörün (Şekil 142) her iki tarafını basınçlı hava ile iyice temizleyin.

   g021880
  9. Yağ soğutucuyu yükseltin ve 2 mandal ile sabitleyin.

  10. Filtreyi kapatıp kilitleyin.

  Fren Bakımı

  Park Freninin Ayarlanması

  Fren pedalında 13 mm’den fazla hareket mesafesi varsa frenler sıyırıyorsa park frenlerini ayarlayın. Frenin hareket mesafesi, frenleme direnci hissedilmeden önce fren pedalının boşta hareket ettiği mesafedir.

  1. Makineyi hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Park frenini bırakın.

  3. Ayarlamadan önce ve sonra kampanaların serbest olduğundan emin olmak için tekerlek motoru boşluğunu kullanarak kampanaları ileri geri sallayın.

  4. Fren pedalına hafifçe basın ve pedalın hiçbir dirençle karşılaşmadan kat ettiği mesafeyi ölçün (Şekil 143).

   Note: Fren pedalında 2,5 cm’den fazla hareket mesafesi varsa (Şekil 143) veya daha fazla park freni kuvveti gerekiyorsa frenleri ayarlayın.

   g026816
  5. Fren pedalının hareket mesafesini azaltmak için, her bir fren kablosunun ucuna sabitlenmiş ön sıkma somunlarını gevşetin (Şekil 144).

   g375942
  6. Park freni tekerlekleri kilitlemeden önce fren pedallarında 6 ila 13 mm hareket mesafesi (Şekil 143) olana kadar kabloyu geriye doğru hareket ettirmek için arka somunları sıkın.

  7. Her iki kablonun da frenleri aynı anda etkinleştirdiğinden emin olarak ön sıkma somunlarını sıkın.

   Note: Somunları sıkarken kablo kanalının dönmediğinden emin olun.

  Park Freni Mandalının Ayarlanması

  Park freni devreye girmez ve kilitlenmezse, fren mandalında bir ayarlama yapılması gerekir.

  1. Makineyi hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Park freni mandalını şasiye sabitleyen 2 vidayı gevşetin (Şekil 145).

   g011617
  3. Fren kilidi fren mandalına tam olarak kenetlenene kadar (Şekil 145) park frenini ileri doğru bastırın.

  4. Ayarı kilitleyen 2 vidayı sıkın.

  5. Park frenini devreden çıkarmak için fren pedalına basın.

  6. Ayarı kontrol edin ve gerektiği şekilde ayarlayın.

  Kemer bakımı

  Alternatör Kayışının Gerilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 8 saatten sonra
 • Alternatör kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Alternatör kayışının durumunu ve gerginliğini kontrol edin.
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Kaputu açın; bkz. Kaputun Açılması.

  3. Alternatör kayışını alternatör ile krank mili kasnakları arasına 10 kg kuvvet uygulayarak bastırmak suretiyle (Şekil 146) kayışın gerginliğini kontrol edin.

   Note: Kayışta 11 mm sapma olmalıdır. Sapma yanlışsa, 4. adıma geçin. Kayış gerilimi doğru değerde ise 7. adıma atlayın.

   g020537
  4. Alternatörü gergiye sabitleyen cıvatayı ve alternatör döndürme cıvatasını gevşetin. (Şekil 146)

  5. Alternatör ile motor arasına bir levye yerleştirin ve alternatörü alt kısmından dışa doğru kaldırın.

  6. Kayış, 3 adımında açıklandığı şekilde gerildiğinde, alternatörü gergiye sabitleyen cıvataları ve alternatör döndürme cıvatasını sıkın.

  7. Kaputu kapatıp kilitleyin; bkz. Kaputun Kapatılması.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri

  Hazne, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısıyla doldurulur. Her gün motoru çalıştırmadan önce ve sonra hidrolik sıvısının seviyesini kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Önerilen hidrolik sıvı: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı; 19 litre kova veya 208 litre bidon seçenekleri mevcuttur.

  Note: Önerilen yedek sıvıyı kullanan makineler daha az sıvı ve filtre değişimi gerektirir.

  Alternatif hidrolik sıvıları: Toro PX Uzun Ömürlü Hidrolik Sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki tüm malzeme özellikleri için belirtilen aralıkta yer alan ve endüstri standartlarını karşılayan özelliklere sahip başka bir geleneksel, petrol bazlı hidrolik sıvısı kullanabilirsiniz. Sentetik sıvılar kullanmayın. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle ürünler sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Yıpranma Önleyici Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 44 ila 48 santistok (cSt)
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-37°C ila -45°C arası
   Endüstri Özellikleri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 veya M-2952-S)

  Note: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sıvıları için, 20 ml şişeler halinde satılan bir kırmızı boya katkısı vardır. 15 ila 22 litre hidrolik sıvısı için bir şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüze 44-2500 parça numarasıyla sipariş edebilirsiniz.

  Important: Toro Premium Sentetik Biyobozunur Hidrolik Sıvısı, Toro tarafından onaylanan tek sentetik biyobozunur sıvıdır. Bu sıvı, Toro hidrolik sistemlerinde kullanılan elastomerlerle uyumludur ve çok çeşitli sıcaklıklar için uygundur. Bu sıvı geleneksel mineral yağlarla uyumludur, ancak maksimum biyobozunurluk ve performans için hidrolik sistemi geleneksel sıvıdan olabildiğince arındırılmalıdır. Bu yağ, 19 litre kova veya 208 litre bidon seçenekleri ile yetkili Toro distribütörünüzde bulunabilir.

  Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.
 • Hazne, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısıyla doldurulur. Hidrolik sıvısını kontrol etmek için en iyi zaman sıvının soğuk olduğu zamandır. Makine, "taşıma" konfigürasyonunda olmalıdır.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Doldurma ağzının ve hidrolik deposu kapağının çevresini temizleyin (Şekil 147).

   g376007
  3. Kapağı/yağ çubuğunu doldurma ağzından çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin.

  4. Yağ çubuğunu doldurma ağzına sokun, ardından çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.

   Note: Yağ seviyesi, seviye ölçüm çubuğundaki işaretlerin arasında olmalıdır.

   Important: Depoyu aşırı doldurmayın.

  5. Seviye düşükse, Tam işaretine gelene kadar yağ ekleyin.

  6. Kapağı/yağ çubuğunu doldurma ağzına takın.

  Hidrolik Hatları ve Hortumlarının Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik hatları ve hortumlarını kontrol edin.
 • Hidrolik hatları ve hortumlarında sızıntı, bükülme, gevşek montaj destekleri, aşınma, gevşek bağlantı parçaları, hava şartlarından kaynaklanan bozulma ve kimyasal bozulma olup olmadığını kontrol edin. Çalışmaya başlamadan önce gerekli tüm onarımları yapın.

  Hidrolik Filtrelerinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hazneyi alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, geri dönüş hidrolik filtresini veya hidrolik doldurma filtresini değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Tavsiye edilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, geri dönüş hidrolik filtresini ve hidrolik doldurma filtresini değiştirin.
 • Important: Başka filtrelerin kullanılması, bazı bileşenlerin garantisini geçersiz kılabilir.

  Geri Dönüş Filtresinin Değiştirilmesi

  Hidrolik sistemi bir adet geri dönüş filtresi bakım göstergesiyle donatılmıştır (Şekil 148). Filtre bakım göstergesini taban plakasındaki delikten kontrol edebilirsiniz. Motor normal çalışma sıcaklığında çalışıyorken göstergenin rengini kontrol edin:

  • Yeşil - Filtreden normal bir şekilde hidrolik sıvısı aktığını ifade eder.

  • Ref. - Kısıtlı bir filtreyi ifade eder. Geri dönüş filtresini değiştirin.

  g004132
  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Makinenin önünde, geri dönüş filtresinin altına bir tahliye kabı yerleştirin (Şekil 149).

   g376340
  3. Filtreyi çıkarın.

  4. Filtre kapağının filtre montaj alanını silerek temizleyin.

  5. Yeni geri dönüş filtresinin contasına belirtilen tipte ince bir kat hidrolik sıvısı sürün.

  6. Filtre kapağını conta ile montaj yüzeyi temas edene kadar elinizle sıkın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  Dolum Filtresinin Değiştirilmesi

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Koltuğu yatırın; bkz. Koltuğun Yatırılması.

  3. Makinenin solunda, dolum filtresinin altına bir tahliye kabı yerleştirin (Şekil 150).

   g376339
  4. Filtreyi çıkarın.

  5. Filtre kapağının filtre montaj alanını silerek temizleyin.

  6. Yeni dolum filtresinin contasına belirtilen tipte ince bir kat hidrolik sıvısı sürün.

  7. Filtre kapağını conta ile montaj yüzeyi temas edene kadar elinizle sıkın, ardından 1/2 tur daha döndürün.

  8. Koltuğu indirip kilitleyin; bkz. Koltuğun İndirilmesi.

  Sızıntı Kontrolü

  1. Motoru çalıştırın ve hidrolik sistemindeki havanın boşaltılması için 2 dakika çalışmasını bekleyin.

  2. Motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve geri dönüş filtreleri ile dolum filtrelerinde sızıntı kontrolü yapın.

   Note: Varsa tüm hidrolik sızıntılarını giderin.

  Hidrolik Sıvısı Kapasitesi

  Hidrolik Sıvısının Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 800 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanmıyorsanız veya hazneyi alternatif bir sıvıyla doldurduysanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 2000 saatte
 • Önerilen hidrolik sıvısını kullanıyorsanız, hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Sıvı kirlenirse, sistemin yıkanması gerekeceğinden Toro Distribütörünüze başvurun. Kirlenmiş hidrolik sıvısı temiz bir yağa kıyasla sütümsü bir dokuda veya siyah renkte olur.

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Hidrolik deposunun düz bağlantı parçasının (Şekil 151) altına büyük bir tahliye kabı yerleştirin; bkz. Hidrolik Sıvısı Kapasitesi.

   g377036
  3. Karter tahliye hortumunu düz bağlantı parçasından ayırın ve deponun boşalmasını bekleyin.

  4. Depodan hidrolik sıvısı gelmemeye başlayınca tahliye hortumunu takın.

  5. Depoya, belirtilen tipte hidrolik sıvısı doldurun; bkz. Hidrolik Sıvısı Teknik Özellikleri ve Hidrolik Sıvısı Kapasitesi.

   Important: Sadece belirtilen hidrolik sıvılarını kullanın. Diğer sıvılar sistemde hasara neden olabilir.

  6. Depo kapağını takın.

  7. Motoru çalıştırın ve tüm hidrolik sistem kontrollerini kullanarak sisteme hidrolik sıvısı dağıtın.

  8. Hidrolik sıvısı sızıntılarını kontrol edin; bkz. Sızıntı Kontrolü.

  9. Seviyeyi kontrol edin; bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Kesim Ünitesi Sistemine Bakım Yapılması

  Bıçak Güvenliği

  Aşınmış veya hasar görmüş bir bıçak ya da alt bıçak kırılabilir, fırlayan bıçak parçaları size veya çevredekilere isabet edebilir ve ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir.

  • Bıçakları ve alt bıçakları aşınma veya hasara karşı düzenli olarak kontrol edin.

  • Bıçakları kontrol ederken dikkatli olun. Bunlara bakım yaparken eldiven takın ve dikkatli olun. Bıçakları ve alt bıçakları sadece yenileriyle değiştirin ya da ters bileyleyin, asla düzleştirmeyin veya kaynak uygulamayın.

  • Birden fazla kesim ünitesi bulunan makinelerde, bir kesim ünitesini döndürürken dikkatli olun, aksi takdirde diğer kesim ünitelerindeki silindirler de dönebilir.

  Silindir-Alt Bıçak Temasının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Silindir-alt bıçak temasını kontrol edin.
 • Kesim kalitesi daha önce iyi olmuş olsa bile silindir-alt bıçak temasını kontrol edin. Silindirin ve alt bıçağın tüm uzunluğu boyunca hafif bir temas olmalıdır (kesim ünitesinin kullanma kılavuzundaki Silindir-Alt Bıçak Ayarının Yapılması bölümünü inceleyin).

  Kesim Ünitelerine Ters Bileyleme Yapılması

  Uyarı

  Kesim üniteleri veya diğer hareketli parçalarla temas etmek yaralanmaya neden olabilir.

  • Parmaklarınızı, ellerinizi ve giysilerinizi kesim ünitelerinden ve diğer hareketli parçalardan uzak tutun.

  • Motor çalışıyorken kesim ünitelerini asla elinizle veya ayağınızla döndürmeye çalışmayın.

  Note: Ters bileyleme işlemine dair diğer talimat ve prosedürler, Toro Silindirli Çim Biçme Makinesi Temel Bilgileri (bileyleme talimatlarıyla birlikte) belgesinde mevcuttur (Form No.: 09168SL).

  Makinenin Hazırlanması

  1. Makineyi bakıma hazırlayın; bkz. Bakım için Hazırlık.

  2. Etkinleştir/Devre Dışı Bırak Anahtarını DEVRE Dışı BıRAK konumuna getirin.

  3. Ters bileyleme yapılacak tüm kesim ünitelerinde uygun ilk "silindir-alt bıçak" ayarlarını yapın; bkz. kesim ünitesi Kullanma Kılavuzu.

  4. Çim biçme makinesi manifoldunu açığa çıkarmak için koltuk kilidini açın ve koltuğu yükseltin (Şekil 152).

   g377118
  5. Ters bileyleme kollarını R (ters bileyleme) konumuna (Şekil 152) getirin.

   Note: Hangi ünitelere ters bileyleme yapılacağını belirlemek için ön, arka veya her iki ters bileyleme kolunu seçin. Ters bileyleme sırasında ön kesim üniteleri birlikte, arka kesim üniteleri birlikte çalışır.

  Alt Bıçak ve Silindirlerde Ters Bileyleme Yapma

  Tehlike

  Ters bileyleme sırasında motor devrinin değiştirilmesi silindirlerin durmasına yol açabilir.

  • Ters bileyleme sırasında motor devrini asla değiştirmeyin.

  • Sadece rölanti devrinde ters bileyleme yapın.

  1. Motoru çalıştırın ve düşük rölantiye getirin.

  2. Çim Biçme/Taşıma kolu ÇIM BIçME konumundayken, Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını ETKINLEşTIR konumuna getirin. Belirlenen silindirlerde ters bileyleme başlatmak için Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu ileri itin.

  3. Uzun saplı fırçayı kullanarak bileyleme malzemesi sürün.

   Tehlike

   Kesim ünitelerine hareket halindeyken dokunmak yaralanmaya neden olabilir.

   Yaralanmayı önlemek için, işleme devam etmeden önce kesim üniteleriyle temas etmediğinizden emin olun.

   Important: Asla kısa saplı bir fırça kullanmayın.

  4. Ters bileyleme sırasında silindirler durur veya hatalı çalışmaya başlarsa, hız sabitlenene kadar daha yüksek bir silindir hızı ayarı seçin, ardından da silindir hızını dilediğiniz hıza getirin.

  5. Ters bileyleme sırasında kesim ünitelerinde bir ayar yapmanız gerekirse şu adımları izleyin:

   1. Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu arkaya hareket ettirin ve Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı BıRAK konumuna getirin.

   2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   3. Kesim ünitelerini ayarlayın.

   4. 1 - 3 arası adımları tekrarlayın.

  6. Ters bileyleme yapmak istediğiniz diğer kesim üniteleri için de 3 adımlarını tekrarlayın.

  Ters Bileylemenin Sonlandırılması

  1. Biçme Gövdesini İndir/Kaldır kolunu arkaya hareket ettirin ve Etkinleştir/Devre Dışı Bırak anahtarını DEVRE Dışı BıRAK konumuna getirin.

  2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Ters bileyleme kolunu F (çim biçme) konumuna (Şekil 153) getirin.

   Important: Ters bileyleme yaptıktan sonra ters bileyleme kolunu tekrar F (çim biçme) konumuna getirmezseniz kesim üniteleri düzgün yükselmez veya düzgün çalışmaz.

   g377117
  4. Operatör koltuğunu indirip kilitleyin; bkz. Koltuğun İndirilmesi.

  5. Kesim ünitelerinde kalan tüm bileyleme artıklarını yıkayarak giderin.

  6. Daha iyi bir kesim kenarı için, bileyleme işleminden sonra alt bıçağın ön yüzünü eğeleyin.

   Note: Bu sayede, kesim kenarında kalmış olabilecek çapak ve sert köşeler giderilecektir.

  Şasi Bakımı

  Emniyet Kemerinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Emniyet kemerini kontrol edin.
  1. Emniyet kemerini aşınma, kesilme ve diğer hasarlara karşı kontrol edin. Herhangi bir bileşeni düzgün çalışmıyorsa emniyet kemer(ler)ini yenisiyle değiştirin.

  2. Gerekiyorsa emniyet kemerini temizleyin.

  Genişletilmiş Bakım

  Şasi ve Motor

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 2 yılda
 • Hidrolik hortumlarını değiştirin.
 • Soğutma suyu hortumlarını değiştirin.
 • Soğutma suyunu boşaltıp yenisini doldurun.
 • Temizlik

  Makinenin Yıkanması

  Gerektiğinde, makineyi sadece su veya hafif deterjanlı suyla yıkayın. Makineyi yıkarken bez kullanabilirsiniz.

  Important: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

  Important: Makineyi yıkamak için elektrikli yıkama ekipmanı kullanmayın. Elektrikli yıkama ekipmanı makinenin elektrik sistemine zarar verebilir, önemli etiketleri sökebilir veya sürtünme noktalarındaki gerekli gresi koparabilir. Kontrol panelinin, motorun ve akünün yakınında aşırı su kullanmayın.

  Important: Motor çalışıyorken makineyi yıkamayın. Aksi takdirde motor hasar görebilir.

  Depolama

  Depo Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kesim ünitelerini devre dışı bırakın ve indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

   • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Çekiş Ünitesinin Hazırlanması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, kesim ünitelerini indirin, park frenini etkinleştirin, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  2. Çekiş ünitesini, kesim ünitelerini ve motoru iyice temizleyin.

  3. Lastik basıncını kontrol edin; bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrol Edilmesi.

  4. Tüm bağlantı elemanlarını gevşekliğe karşı kontrol edin ve gerekirse sıkın.

  5. Tüm gresörlükleri ve döner noktalara gres veya yağlayıcı sürün. Yağ artıklarını silerek temizleyin.

  6. Boyalı alanlardaki çizik, pürüzlü veya paslı noktaları hafifçe zımparalayın ve boyasını rötuşlayın. Metal gövdede göçük varsa onarın.

  7. Aküye ve kablolara aşağıdaki şekilde bakım uygulayın; bkz. Elektrik Sistemi Emniyeti:

   1. Akü kutup başlarını akü kutuplarından çıkarın.

   2. Aküyü, bağlantı uçlarını ve kutupları bir tel fırça ve karbonat çözeltisi ile temizleyin.

   3. Korozyonu önlemek için Kablo uçlarına ve akü kutuplarına Grafo 112X kaplama gresi (Toro Parça No. 505-47) veya vazelin sürün.

   4. Aküde kurşun sülfat oluşumunu önlemek için aküyü 60 günde bir 24 saat boyunca yavaşça şarj edin.

  Motorun Hazırlanması

  1. Yağ karterindeki motor yağını boşaltın ve tahliye tapasını takın.

  2. Yağ filtresini çıkarın ve atın. Yeni yağ filtresini takın.

  3. Motora, belirtilen tipte motor yağı doldurun.

  4. Motoru çalıştırın ve yaklaşık 2 dakika boyunca rölantide çalıştırın.

  5. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  6. Yakıt deposunu temiz yakıtla yıkayın.

  7. Tüm yakıt sistemi bağlantılarını sabitleyin.

  8. Hava filtresi tertibatını iyice temizleyin ve bakımını yapın.

  9. Hava temizleyici girişini ve egzoz çıkışını, hava koşullarına dayanıklı bir bantla kapatın.

  10. Antifriz korumasını kontrol edin ve bulunduğunuz bölgede beklenebilecek en düşük sıcaklık için gerektiği şekilde 50/50 su ve etilen glikol bazlı antifriz çözeltisi ekleyin.

  Akünün Saklanması

  Makineyi 30 günden uzun bir süre boyunca depoya kaldıracaksanız aküyü çıkarın ve tam şarj edin. Aküyü, rafta veya makinenin üzerinde depolayın. Makinenin üzerinde depolayacaksanız kablolarını takmayın. Akü şarjının hızla bitmesini önlemek için aküyü serin bir yerde muhafaza edin. Akünün donmasını engellemek için tamamen şarj olduğundan emin olun. Tam şarjlı bir akünün özgül ağırlığı 1.265 ila 1.299'dur.