Увод

Ova mašina je kosilica sa cilindričnim sečivom sa sedištem za operatera, namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na prednjem delu okvira proizvoda. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na pločici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g233760

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive. Za detalje pogledajte posebnu Deklaraciju o usaglašenosti specifičnu za proizvod (DOC).

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili koji je konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i savezne države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Simbol za bezbednosno upozorenje

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) prikazan u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode.

g000502

Ovaj simbol za bezbednosno upozorenje se pojavljuje iznad informacija koje vas upozoravaju na radnje ili situacije koje nisu bezbedne i pratiće ga reč OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ.

OPASNOST označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

UPOZORENJE označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

OPREZ označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

Ovaj priručnik koristi druge dve reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6680
decal93-6686
decal98-4387
decal100-6574
decal106-6754
decal106-6755
decal110-9642
decal117-4763
decal117-4765
decal117-4766
decal120-1670
decal120-8947
decal125-8754
decal121-3884
decal121-3887
decal133-8062
decal145-5258
decal136-3712

Mašina usaglašena sa CE oznakom

decal120-1683
decal138-1186

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Podešavanje položaja cilindra prednjih jedinica za sečenje

Note:

 1. Utvrdite da li treba da podešavate položaj cilindra. Širina jedinice za sečenje koju montirate određuje položaj cilindra na nosaču cilindra kao što sledi:

  • jedinica za sečenje od 68,58 cm – gornje rupe za montažu nosača valjka.

  • jedinica za sečenje od 81,28 cm – donje rupe za montažu nosača valjka.

  g019541
 2. Ako je potrebno, uklonite zavrtanj sa kapom, kontranavrtku i valjak.

 3. Poravnajte valjak sa ostalim valjcima u rupama nosača.

 4. Pričvrstite valjak za nosač valjka pomoću zavrtnja sa kapom i kontranavrtkom.

 5. Ponovite korake od 2 do 4 za drugu stranu mašine.

Montiranje jedinica za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Prednja vođica creva (desna)1
Prednja vođica creva (leva)1

Priprema mašine

 1. Uklonite motore cilindra sa nosača za transport.

 2. Uklonite i odložite u otpad nosače za transport.

Priprema jedinica za sečenje

 1. Uklonite jedinice za sečenje iz kartonskog pakovanja.

 2. Sklopite ih i podesite kao što je opisano u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

 3. Pobrinite se da kontra teg (Слика 4) bude montiran na odgovarajućem kraju jedinice za sečenje, kao što je opisano u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

  g003320

Pozicioniranje opruge za kompenzaciju travnjaka i montiranje vođice creva

Jedinice za sečenje 4
g375671
 1. Ako je rascepka montirana u zadnjoj rupi šipke opruge za kompenzaciju – uklonite rascepku i umetnite je u rupu pored nosača (Слика 6).

  g375689
 2. Uklonite 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜") i 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1¼") koji pričvršćuju nosač kompenzator travnjaka za ram jedinice za sečenje (Слика 7).

  g375690
 3. Uklonite kontranavrtku sa prirubnicom (⅜") koja pričvršćuje zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka za držač rama nosača i uklonite oprugu za kompenzaciju travnjaka sa jedinice za sečenje (Слика 8).

  Note: Nemojte da uklanjate nazubljenu navrtku sa prirubnicom sa zavrtnja sa kapom.

  g375691
 4. Sklopite zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka rama nosača (Слика 9) sa kontranavrtkom sa prirubnicom (⅜").

  g375694
 5. Poravnajte zavrtnje leve vođice creva sa rupama u ramu jedinice za sečenje i nosača kompenzatora travnjaka (Слика 10).

  Note: Noseća petlja vođice creva poravnava se prema centralnoj osi mašine.

  g375687
 6. Sklopite vođicu creva i nosač kompenzatora travnjaka sa ramom jedinice za sečenje pomoću 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

 7. Pritegnite kontranavrtke i zavrtnjeve momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

Montiranje vođice creva

Jedinice za sečenje 5
g375672
 1. Ako je rascepka montirana u zadnjoj rupi šipke opruge za kompenzaciju – uklonite rascepku i umetnite je u rupu pored nosača (Слика 11).

  g375689
 2. Uklonite 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜") i 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1¼") koji pričvršćuju nosač kompenzator travnjaka za ram jedinice za sečenje (Слика 13).

  g375690
 3. Poravnajte zavrtnje desne vođice creva sa rupama u ramu jedinice za sečenje i nosača kompenzatora travnjaka (Слика 14).

  Note: Pobrinite se da noseća petlja vođice creva bude poravnata prema centralnoj osi mašine.

  g375688
 4. Sklopite vođicu creva i nosač kompenzatora travnjaka sa ramom jedinice za sečenje pomoću 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

 5. Pritegnite kontranavrtke momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

Pozicioniranje opruge za kompenzaciju travnjaka

Jedinica za sečenje 2
g379514
 1. Ako je rascepka montirana u zadnjoj rupi šipke opruge za kompenzaciju – uklonite rascepku i umetnite je u rupu pored nosača (Слика 16).

  g375689
 2. Uklonite 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜") i 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1¼") koji pričvršćuju nosač kompenzator travnjaka za ram jedinice za sečenje (Слика 17).

  g375690
 3. Uklonite kontranavrtku sa prirubnicom (⅜") koja pričvršćuje zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka za držač rama nosača i uklonite oprugu za kompenzaciju travnjaka sa jedinice za sečenje (Слика 18).

  Note: Nemojte da uklanjate nazubljenu navrtku sa prirubnicom sa zavrtnja sa kapom.

  g375691
 4. Sklopite zavrtanj sa kapom opruge za kompenzaciju travnjaka rama nosača (Слика 19) sa kontranavrtkom sa prirubnicom (⅜").

  g375694
 5. Poravnajte rupe na nosaču kompenzatora travnjaka sa rupama na ramu jedinice za sečenje (Слика 20).

  Note: Noseća petlja vođice creva poravnava se prema centralnoj osi mašine.

  g378789
 6. Sklopite nosač kompenzatora travnjaka sa ramom jedinice za sečenje pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom (⅜ x 1¼") i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

 7. Pritegnite kontranavrtke i zavrtnjeve momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

Montiranje potporne noge

Svakoj jedinici za sečenje pričvrstite potpornu nogu za nosač lanca pomoću sigurnosne čivije (Слика 21).

g004144

Povećavanje obrtnog ugla zadnje jedinice za sečenje

Povećajte obrtnog ugla zadnje jedinice za sečenje uklanjanjem 2 odstojnika, 2 zavrtnja sa šestostranom glavom i 2 kontranavrtke sa prirubnicom (Слика 22 i Слика 23) sa ramova nosača jedinica za sečenje 2 i 3.

g367812
g033150

Priprema za montažu jedinica za sečenje

 1. Pobrinite se da noseća podloška sa kontra upuštenom glavom bude umetnuta u vratilo rama nosača (Слика 24).

  g368731
 2. Premažite vratilo rama nosača čistom mašću (Слика 25).

  g367814
 3. Ponovite korake 1 i 2 za ostale jedinice za sečenje.

Montiranje prednjih jedinica za sečenje

 1. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 26).

  g368730
 2. Umetnite vratilo rama nosača u rukavac jarma podizne poluge.

 3. Pričvrstite vratilo rama nosača za rukavac jarma pomoću čivije osovine.

 4. Ponovite korake 1 i 3 za sve ostale položaje prednjih jedinica za sečenje.

Montiranje zadnjih jedinica za sečenje na podizne poluge

Jedinice za sečenje podešene na 1,2 cm ili na veću visinu košenja
 1. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 27).

  g368699
 2. Umetnite vratilo podizne poluge u podiznu polugu i pričvrstite ga pomoću čivije osovine.

 3. Ponovite korak 2 za ostale zadnje jedinice za sečenje.

Montiranje zadnjih jedinica za sečenje na podizne poluge

Jedinice za sečenje podešene na 1,2 cm ili na manju visinu košenja
 1. Uklonite čiviju osovine i podlošku koje pričvršćuju vratilo obrtnog oslonca podizne poluge za podiznu polugu i izvucite vratilo obrtnog oslonca iz podizne poluge (Слика 28).

  g368648
 2. Umetnite jaram podizne poluge na vratilo rama nosača (Слика 29).

  g368650
 3. Postavite jedinicu za sečenje ispod podizne poluge (Слика 30).

  g368687
 4. Umetnite vratilo podizne poluge u podiznu polugu i pričvrstite ga pomoću čivije osovine.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za ostale zadnje jedinice za sečenje.

Montiranje lanaca podizne poluge jedinice za sečenje

Pričvrstite lanac podizne poluge za nosač lanca pomoću sigurnosne čivije (Слика 31).

Note: Koristite broj karika lanca opisan u Priručniku za operatera za jedinice za sečenje.

g003948

Montiranje motora cilindra

 1. Premažite osovinu vretena motora cilindra čistom mašću.

 2. Podmažite uljem O-prsten motora cilindra i montirajte ga na prirubnicu motora.

 3. Montirajte motor okrećući ga u smeru kretanja kazaljke na satu tako da prirubnice motora oslobode zavrtnjeve (Слика 32).

  g004127
 4. Okrećite motor u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok prirubnice ne okruže zavrtnjeve i zatim pritegnite zavrtnjeve.

  Important: Pobrinite se da creva motora cilindra ne budu uvrnuta, zapetljana ili u opasnosti od bušenja.

 5. Pritegnite zavrtnjeve za pričvršćivanje od 37 N∙m do 45 N∙m.

Unošenje postavki jedinica za sečenje

Unesite sledeće informacije o jedinicama za sečenje u sistem InfoCenter:

Note: Potreban vam je PIN kôd da biste menjali vrednosti za broj sečiva. brzinu košenja i visinu košenja u sistemu InfoCenter.

Priprema mašine

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 3. Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima pre upotrebe; pogledajteProvera pritiska u pneumaticima.

  Note: Pneumatici su prenaduvani za potrebe transporta. Podesite vazdušni pritisak u pneumaticima pre nego što koristite mašinu.

 4. Proverite nivo maziva na zadnjoj osovini; pogledajte Provera nivoa ulja u zadnjoj osovini.

 5. Proverite nivo hidraulične tečnosti; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

 6. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje ležajeva i čaura.

  Important: Nepodmazivanje mašine na pravilan način će dovesti do prevremenog kvarenja kritičnih delova.

 7. Otvorite poklopac motora i proverite nivo rashladnog sredstva; pogledajte Provera nivoa rashladnog sredstva.

 8. Proverite nivo motornog ulja i zatvorite i zabravite haubu; pogledajte Provera nivoa motornog ulja.

  Note: Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora; međutim, proverite nivo ulja pre i posle prvog pokretanja motora.

Montaža sigurnosne brave poklopca motora za CE usaglašenost

Делови потребни за овај поступак:

Nosač brave poklopca motora 1
Zakivka 2
Zavrtanj (¼ x 2")1
Ravna podloška (¼")2
Kontranavrtka (¼")1
 1. Otkačite sigurnosnu bravu poklopca motora sa nosača sigurnosne brave poklopca motora (Слика 33).

  g200373
 2. Uklonite 2 zakivke koje pričvršćuju nosač sigurnosne brave poklopca motora za poklopac motora (Слика 34).

  g012628
 3. Uklonite nosač sigurnosne brave poklopca motora sa poklopca motora.

 4. Dok poravnavate rupe za montažu, postavite CE nosač brave i sigurnosnu bravu poklopca motora na poklopcu motora.

  Note: Sigurnosni nosač mora da bude na poklopcu motora (Слика 34).Ne uklanjajte sklop zavrtnja i navrtke sa poluge sigurnosnog nosača.

  g012629
 5. Poravnajte podloške sa rupama na unutrašnjoj strani poklopca motora.

 6. Zakivkama pričvrstite nosače i podloške za poklopac motora (Слика 35).

 7. Zakačite sigurnosnu bravu za nosač sigurnosne brave poklopca motora (Слика 36).

  g354465
 8. Uvrnite zavrtanj u drugu polugu nosača brave poklopca motora da bi se brava zabravila (Слика 37).

  g350021
 9. Protegnite zavrtnjeve čvrsto ali ne zatežite navrtke.

Lepljenje CE nalepnica

Делови потребни за овај поступак:

CE nalepnica1
Nalepnica sa godinom proizvodnje1
Nalepnica upozorenja1

Tabela sa lokacijom CE nalepnice

CE nalepnica – na poklopcu motora u blizini pločice sa serijskim brojem.

g371042

Nalepnica sa godinom proizvodnje – preko standardne nalepnice upozorenja.

g371044

CE nalepnica upozorenja – preko standardne nalepnice upozorenja.

g371043
 1. Očistite površinu mašine alkoholom i čistom krpom tamo gde ćete zalepiti nalepnicu; pogledajte dokument Tabela sa lokacijom CE nalepnice.

 2. Sačekajte da se površina osuši.

 3. Uklonite poleđinu sa nalepnice.

 4. Zalepite nalepnicu na površinu.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za ostale nalepnice.

Преглед производа

g320359

Papučice kočnice

2 nožne papučice (Слика 42) zasebno upravljaju kočnicama kao pomoć pri skretanju, a i za bolju vuču uzbrdo.

g015074

Brava za fiksiranje papučica

Brava za fiksiranje papučica (Слика 42) povezuje papučice i zajedno ih angažuje da budu parkirna kočnica.

Papučica parkirne kočnice

Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, (Слика 42) povežite sve papučice zajedno pomoću brave za fiksiranje papučica, pritisne odgovarajuću papučicu kočnice aktivirajući malu papučicu vrhovima prstiju.

Note: Kada je parkirna kočnica aktivirana, simbol parkirne kočnice se prikazuje u sistemu InfoCenter.

Da biste otpustili parkirnu kočnicu, pritisnite 1 od papučica kočnice dok se zasun parkirne kočnice ne otkači.

Papučica gasa

Papučica gasa (Слика 42) kontroliše kretanje unapred i unazad. Pritisnite gornji deo papučice da biste se kretali unapred, a donji deo papučice da biste se kretali unazad. Brzina kretanja zavisi od toga koliko ste pritisnuli papučicu. Bez opterećenja, maksimalnu brzinu kretanja, pritisnite prekidač za brzinu motora za veliku brzinu u praznom hodu i zatim do kraja pritisnite papučicu gasa.

Da biste se zaustavili, smanjite pritisak stopala na papučicu gasa i pustite je da se vrati u centralni položaj.

Papučica za naginjanje volana

Da biste nagnuli volan ka sebi, pritisnite papučicu Слика 42 nadole, povucite stub volana ka sebi dok ne dođe u najudobniji položaj, pa pustite papučicu.

Zavrtnji limitatora brzine

Podesite zavrtnjeve (Слика 43) da ograniče koliko papučica gasa može da se pritisne u smeru unapred ili unazad, da bi se ograničila brzina.

Important: Zavrtanj limitatora brzine mora da zaustavi papučicu gasa pre nego što pumpa postigne pun takt; u suprotnom, pumpa će se oštetiti.

g015075

Limitator brzine košenja

Kada se limitator brzine košenja (Слика 43) okrene prema napred, on omogućava jedinicama za sečenje da se aktiviraju i omogućava maksimalnu brzinu kretanja. Vi menjate položaj odstojnika da biste prilagodili brzinu kretanja. Kada vozite mašinu između dve lokacije, rotirajte limitator brzine košenja nazad radi postizanja maksimalne transportne brzine.

Poluga za spuštanje/podizanje košenja

Koristite polugu za spuštanje/podizanje košenja (Слика 44) da biste podizali i spuštali jedinice za sečenje. Poluga takođe pokreće i zaustavlja cilindre kada su cilindri omogućeni u režimu za košenje.

Note: Jedinice za sečenje se ne mogu spustiti kada je poluga za promenu režima košenja/transporta u položaju za transport.

g021208

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta (Слика 44) ima 3 položaja: OFF (isključeno), ON/PREHEAT (uključeno/predzagrevanje), i START (pokretanje).

InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini (Слика 44).

PTO prekidač

PTO prekidač (Слика 44) ima 2 položaja: za AKTIVIRANJE i DEAKTIVIRANJE. Pritisnite prekidač PTO ka napred da biste aktivirali sečiva jedinica za sečenje. Pritisnite prekidač ka nazad da deaktivirate sečiva jedinica za sečenje.

Prekidač za brzinu motora

Prekidač za brzinu motora (Слика 44) ima dva režima za menjanje brzine motora. Privremenim pritiskanjem prekidača možete da povećate ili smanjite brzinu motora u koracima od 100 o/min. Pritisnite i zadržite prekidač pritisnutim, motor će se automatski prebaciti u prazan hod visoke ili niske brzine, u zavisnosti koji kraj prekidača pritisnete.

Prekidač za svetlo

Pritisnite prekidač da biste uključili svetla (Слика 44).

Utičnica

Koristite mesto za napajanje (Слика 45) za napajanje električnih priključaka od 12 volti.

g368823

Držač torbe

Koristite držač torbe (Слика 45) za skladištenje.

Poluge za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

Koristite poluge za oštrenje cilindara glačanjem u obrnutom smeru rotacije da biste upravljali rotacijom i smerom jedinice za sečenje kada se oštre cilindri (Слика 46).

g370565

Korišćenje LCD displeja sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o vašoj mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini (Слика 47) InfoCenter ima uvodni ekran i glavni ekran sa informacijama. Možete prelaziti iz jednog u drugi ekran u bilo kom trenutku pritiskom na bilo koje dugme za InfoCenter, a zatim odabirom odgovarajuće strelice.

g020650
 • Levo dugme, dugme za Menu Access/Back (pristup meniju/povratak) – pritisnite ovo dugme da pristupite InfoCenter menijima. Možete ga koristiti da biste izašli iz bilo kog menija koji trenutno koristite.

 • Srednje dugme – koristite ovo dugme da skrolovanje kroz menije.

 • Desno dugme – koristite ovo dugme da otvorite meni kada strelica nadesno ukazuje na dodatni sadržaj.

 • Ručno obrtanje ventilatora – aktivira se pritiskom na levo i desno dugme istovremeno.

 • Zvučni signal – aktivira se kod spuštanja kućišta ili za obaveštenja i greške.

  Note: Namena svakog dugmeta se može promeniti u zavisnosti od toga šta je potrebno u datom trenutku. Svako dugme je obeleženo ikonicom koja prikazuje njegovu trenutnu funkciju.

Opis ikonica za InfoCenter

SERVICE DUE (vreme do servisa)Pokazuje kada treba izvršiti redovni servis
GraphicBroj sati do sledećeg servisa
GraphicResetujte broj sati do servisa Graphic
GraphicMotor (o/min i status) – pokazuje brzinu motora
GraphicIkonica za informaciju
GraphicBrojač radnih sati
GraphicBrzo
GraphicSporo
GraphicVentilator je obrnut – pokazuje da je ventilator obrnut
GraphicPotrebna je stacionarna regeneracija
GraphicGrejač usisnog vazduha je aktivan
GraphicPodizanje jedinica za sečenje
GraphicSpuštanje jedinica za sečenje
GraphicOperater mora da sedne u sedišta
GraphicIndikator parkirne kočnice – pokazuje kada je parkirna kočnica uključena
GraphicIdentifikuje opseg kao visok
GraphicNeutralni
GraphicIdentifikuje opseg kao nizak
GraphicTemperatura rashladnog sredstva – pokazuje temperaturu rashladne tečnosti motora u °C ili °F
GraphicTemperatura (toplo)
GraphicOdbijeno ili nije dozvoljeno
GraphicPTO je aktiviran
GraphicPokretanje motora
GraphicZaustavljanje ili isključivanje
GraphicMotor
GraphicPrekidač kontakta
GraphicUkazuje kada se jedinice za sečenje spuštaju
GraphicUkazuje kada se jedinice za sečenje podižu
GraphicPIN kôd
GraphicTemperatura hidraulične tečnosti – pokazuje temperaturu hidraulične tečnosti
GraphicCAN magistrala
GraphicInfoCenter
GraphicLoše ili neuspelo
GraphicSijalica
GraphicIzlaz sa TEC kontrolera ili komandnog kabla iz snopa
GraphicVisoko: iznad dozvoljenog opsega
GraphicNisko: ispod dozvoljenog opsega
GraphicIzvan opsega
GraphicPrekidač
GraphicOperater mora da otpusti prekidač
GraphicOperater treba da promeni u naznačeno stanje
Simboli se često kombinuju tako da formiraju rečenice. Neki primeri su prikazani u nastavku 
GraphicOperater treba da stavi mašinu u neutralni položaj
GraphicPokretanje motora je odbijeno
GraphicGašenje motora
GraphicRashladna tečnost motora je pretopla
GraphicHidraulična tečnost je pretopla
GraphicNeispravnost kod dijagnostike za kontrolu azotnih oksida; odvezite mašinu nazad u prodavnicu i obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro (verzija softvera F i novija).
GraphicObaveštenje o nakupljanju pepela na DPF filteru. Za više detalja, pogledajte Nakupljanje pepela u DPF filteru odeljak za održavanje.
GraphicSedite ili aktivirajte parkirnu kočnicu

Graphic Može se pristupiti samo unosom PIN kôda

Korišćenje menija

Da biste pristupili sistemu InfoCenter menija, pritisnite dugme za pristup meniju dok ste na glavnom ekranu. Ovo vas vodi do glavnog menija. Pogledajte sledeće tabele za kratak pregled opcija koje su na raspolaganju u menijima:

Main menu (glavni meni)
Stavka menijaOpis
Faults (greške)Meni Faults (greške) sadrži spisak skorašnjih grešaka kod mašine. Pogledajte Priručnik za servisiranje ili se obratite ovlašćenom distributeru kompanije Toro za više informacija o meniju Faults (greške) i informacijama u njemu.
Service (servis)Meni Service (servis) sadrži informacije o mašini kao što su broj sati korišćenja, brojači i drugi slični brojevi.
Diagnostics (dijagnostika)Meni Diagnostics (dijagnostika) prikazuje stanje svakog prekidača, senzora i izlaza komandi. Ovo možete koristiti za rešavanje određenih problema pošto brzo dobijete informaciju koje komande mašine su uključene, a koje su isključene.
Settings (podešavanja)Meni Settings (podešavanja) vam omogućava da prilagodite i modifikujete konfiguracijske promenljive na displeju za InfoCenter.
About (o proizvodu)Meni About (o proizvodu) navodi broj modela, serijski broj i verziju softvera vaše mašine.
Service (servis)
Stavka menijaOpis
Hours (sati)Navodi se koliko su ukupno sati mašina, motor i PTO uključeni, kao i koliko sati je mašina transportovana, i kada je potreban sledeći servis.
Counts (brojanja)Navode se razna brojanja koje je mašina izvršila
Diagnostics (dijagnostika)
Stavka menijaOpis
Cutting Units (jedinice za sečenje)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za podizanje i spuštanje jedinica za sečenje
Hi/Low Range (visok/nizak opseg)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za vožnju u transportnom režimu
PTOPrikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za omogućavanje PTO kola
Engine Run (pokretanje motora)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za pokretanje motora
Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Prikazuju se ulazi, kvalifikatori i izlazi za rad funkcije oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije
Settings (podešavanja)
Stavka menijaOpis
Units (jedinice)Služi za izbor jedinica koje se koriste za InfoCenter (engleske ili metričke)
Language (jezik)Služi za izbor jezika koji se koristi u sistemu InfoCenter*
LCD Backlight (osvetljenost LCD displeja)Služi za kontrolu osvetljenosti LCD displeja
Kontrast LCD displejaSluži za kontrolu kontrasta LCD displeja
Front Backlap Reel Speed (brzina prednjeg cilindra za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Kontroliše brzinu prednjeg cilindra u režimu oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije
Rear Backlap Reel Speed (brzina zadnjeg cilindra za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)Kontroliše brzinu zadnjeg cilindra u režimu oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije
Protected Menus (zaštićeni meniji)Omogućava osobi koju je vaša kompanija ovlastila da pomoću PIN kôda pristupi zaštićenim menijima
Auto Idle (automatski prazan hod) GraphicKontroliše dozvoljenu količinu vremena pre vraćanja motora u prazni hod niske brzine kada je mašina stacionirana
Blade Count (broj sečiva) GraphicKontroliše broj sečiva na cilindru za određivanje brzine cilindra
Mow Speed (brzina košenja) GraphicKontroliše brzinu kretanja za određivanje brzine cilindra
Height of cut (HOC) (visina košenja) GraphicKontroliše visinu košenja za određivanje brzine cilindra
F Reel RPM (brzina prednjih cilindara – o/min) GraphicPrikazuje izračunatu brzinu cilindra za prednje cilindre. Cilindri mogu da se ručno podešavaju
R Reel RPM (brzina zadnjih cilindara – o/min) GraphicPrikazuje izračunatu brzinu cilindra za zadnje cilindre. Cilindri mogu da se ručno podešavaju

*Preveden je samo tekst sa kojim operater dolazi u kontakt. Ekrani Faults (greške), Service (servis) i Diagnostics (dijagnostika) su namenjeni servisu. Naslovi se će biti na izabranom jeziku, ali stavke menija su na engleskom.

Graphic Zaštićeno u okviru zaštićenih menija – dostupno samo unosom PIN kôda

About (o proizvodu)
Stavka menijaOpis
Model (broj modela)Navodi se broj modela mašine
SN (serijski broj)Navodi se serijski broj mašine
Machine Controller Revision (revizija kontrolera mašine)Navodi se revizija softvera za glavni kontroler
InfoCenter Revision (revizija sistema InfoCenter)Navodi se revizija softvera za InfoCenter
CAN Bus (CAN magistrala)Navodi se status sistema komunikacije mašine

Protected Menus (zaštićeni meniji)

Postoji 7 podešavanja radne konfiguracije koje mogu da se podese u meniju Settings (Podešavanja) u sistemu InfoCenter: Auto Idle (automatski prazan hod), Time Delay (odlaganje vremena), Blade Count (broj sečiva), Height of Cut (HOC) (visina košenja), F Reel RPM (brzina prednjih cilindra – o/min) i R Reel RPM (brzina zadnjih cilindra – o/min). Ova podešavanja mogu da se zaključaju pomoću opcije Protected Menu (zaštićeni meni).

Note: U trenutku isporuke imate inicijalni kôd-lozinku koju je isprogramirao vaš distributer.

Pristup Protected Menus (zaštićenim menijima)

Note: Fabrički podešen PIN kôd za vašu mašinu je ili 0000 ili 1234.Ako ste promenili PIN kôd i zaboravili ga, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za pomoć.

 1. Iz MAIN MENU (glavnog menija), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte dole do menija SETTINGS (podešavanja) i pritisnite desno dugme (Слика 48).

  g028523
 2. Iz menija SETTINGS (podešavanja), pomoću srednjeg dugmeta skrolujte dole do PROTECTED MENU (zaštićenog menija) i pritisnite desno dugme (Слика 49A).

  g028522
 3. Da biste uneli PIN kôd, pritisnite srednje dugme dok se ne pojavi tačna prva cifra, pa pritisnite desno dugme da pređete na sledeću cifru (Слика 49B i Слика 49C). Ponavljajte taj korak dok ne unesete i poslednju cifru a zatim ponovo pritisnite desno dugme.

 4. Pritisnite srednje dugme da unesete PIN kôd (Слика 49D).

  Sačekajte da zasvetli crvena lampica indikatora za InfoCenter.

  Note: Ako InfoCenter prihvati PIN kôd i zaštićeni meni se otključa, reč PIN“ se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana.

Note: Okretanjem prekidača kontakta u položaj OFF (isključeno) a zatim u položaj ON (uključeno) zaključava se zaštićeni meni.

Možete pregledati i menjati podešavanja u Protected Menu (zaštićenom meniju). Kada pristupite meniju Protected Menu, skrolujte dole do opcije Protect Settings (zaštita podešavanja). Pomoću desnog dugmeta možete promeniti podešavanja. Postavljanjem podešavanja Protect Settings na OFF (isključeno) možete da pregledate i menjate podešavanja u meniju Protected Menu bez unošenja PIN kôda. Postavljanjem podešavanja Protect Settings na ON (uključeno) sakrivaju se zaštićene opcije i morate da unesete PIN kôd da biste menjali podešavanja u meniju Protected Menu. Kada podesite PIN kôd, okrenite prekidač kontakta u položaj OFF pa nazad u položaj ON da biste omogućili i sačuvali ovu funkciju.

Podešavanje automatskog praznog hoda

 1. U meniju Settings (podešavanja), skrolujte dole do opcije Auto Idle (automatski prazan hod).

 2. Pritisnite desno dugme da menjate vreme automatskog praznog hoda između Off (isključen), 8s, 10s, 15s, 20s, i 30s.

Podešavanje broja sečiva

 1. U meniju Settings (podešavanja), listajte nadole do opcije Blade Count (broj sečiva)

 2. Pritisnite desno dugme da biste menjali broj sečiva između 5, 8 ili 11 sečiva.

Podešavanje brzine košenja

 1. U meniju Settings (podešavanja), listajte nadole do opcije Mow Speed (brzina košenja).

 2. Pritisnite desno dugme da biste odabrali brzinu košenja.

 3. Koristite srednje i desno dugme da biste izabrali odgovarajuću brzinu košenja postavljenu na mehaničkom limitatoru brzine košenja na papučici gasa.

 4. Pritisnite levo dugme da biste izašli iz podešavanja brzine košenja i sačuvali uneto podešavanje.

Podešavanje visine košenja

 1. U meniju Settings (podešavanja) listajte nadole do opcije HOC (visina košenja).

 2. Pritisnite desno dugme da biste odabrali visinu košenja.

 3. Koristite srednje i desno dugme da biste izabrali odgovarajuće podešavanje visine košenja.

  Note: Ako tačno podešavanje nije prikazano, izaberite najpribližnije podešavanje visine košenja sa prikazane liste.

 4. Pritisnite levo dugme da biste izašli iz podešavanja visine košenja i sačuvali uneto podešavanje.

Podešavanje brzine prednjih i zadnjih cilindara

Iako se brzine prednjih i zadnjih cilindara izračunavaju unosom broja sečiva, brzine košenja i visine košenja u sistem InfoCenter, možete ručno da promenite podešavanje da bi odgovaralo različitim uslovima košenja.

 1. Listajte nadole do opcije F Reel RPM (brzina prednjih cilindara – o/min) RPM (brzina zadnjih cilindara – o/min) ili obe.

 2. Pritisnite desno dugme da biste promenili vrednost brzine cilindara. Dok se podešavanje brzine menja, ekran će nastaviti da prikazuje izračunatu brzinu na osnovu broja sečiva, brzine košenja i visine košenja, vrednosti koje su prethodno unete, ali takođe će prikazati i novu vrednost brzine.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Specifikacija vučne jedinice

Širina košenja, jedinice za sečenje od 68,58 cm307 cm
Širina košenja, jedinice za sečenje od 81,28 cm320 m
Ukupna širina, donja jedinica za sečenje od 68,58 cm345 cm
Ukupna širina, donja jedinica za sečenje od 81,28 cm358 cm
Ukupna širina, gornja jedinica za sečenje (transport)239 cm
Ukupna dužina370 cm
Težina sa ROPS220 cm
Širina gazišta, napred229 cm
Širina gazišta, nazad141 cm
Međuosovinsko rastojanje171 cm
Neto težina (bez jedinica za sečenje i bez tečnosti)1574 kg

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su jedinice za sečenje u dobrom radnom stanju.

 • Pregledajte područje gde ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla razbacivati.

 • Ovaj proizvod stvara elektromagnetno polje. Ako imate ugrađeni elektronski medicinski uređaj, obratite se zdravstvenom radniku pre korišćenja ovog proizvoda.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Punjenje rezervoara za gorivo

Kapacitet rezervoara za gorivo

83 l

Specifikacije goriva

Important: Koristite samo dizel gorivo sa ultra niskim sadržajem sumpora. Gorivo sa višim sadržajem sumpora degradira katalizator oksidacije dizela (DOC), što izaziva probleme sa radom i skraćuje radni vek delova motora.Nepoštovanje sledećih upozorenja može da ošteti motor.

 • Nikada nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva.

 • Nikada nemojte mešati kerozin ili korišćeno mašinsko ulje sa dizel gorivom.

 • Nikada nemojte držati gorivo u kanisterima koji sa unutrašnje strane imaju oplatu od cinka.

 • Nemojte koristiti aditive za gorivo.

Naftni dizel

Cetanski broj: 45 ili više

Sadržaj sumpora: ultra-nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

Tabela za gorivo

Specifikacije dizel gorivaLokacija
ASTM D975SAD
Klasa 1-D S15
Klasa 2-D S15
EN 590Evropska unija
ISO 8217 DMXMeđunarodno
JIS K2204 klasa 2Japan
KSM-2610Koreja
 • Koristite samo čisto, sveže dizel gorivo ili biodizel goriva.

 • Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Koristite letnje dizel gorivo (klasa 2-D) pri temperaturama iznad –7 °C a zimsko gorivo (klasa 1-D ili mešavina klasa 1-D/2-D) ispod navedene temperature.

Note: Korišćenje zimskog goriva pri nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike protoka pri hladnom vremenu koje olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtera za gorivo.Korišćenje letnjeg goriva iznad –7 °C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

Biodizel

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela).

Sadržaj sumpora: ultra-nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

Specifikacije biodizel goriva: ASTM D6751 ili EN14214

Specifikacije mešavine goriva: ASTM D975, EN590, ili JIS K2204

Important: Naftni dizel u mešavini mora biti ultra niskog sadržaja sumpora.

Poštujte sledeće mere opreza:

 • Mešavine sa biodizelom mogu da oštete ofarbane površine.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

 • Kontrolišite zaptivke, creva, zaptivače u kontaktu sa gorivom pošto vremenom podležu degradaciji.

 • Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.

 • Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro ako želite više informacija o biodizelu.

Dosipanje goriva

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte jedinice za sečenje, isključite motor i uklonite ključ.

 2. Čistom krpom očistite područje oko poklopca rezervoara za gorivo.

 3. Uklonite poklopac rezervoara za gorivo (Слика 50).

  g368887
 4. Napunite rezervoar navedenim gorivom dok nivo ne bude do dna otvora za punjenje.

 5. Čvrsto zategnite poklopac rezervoara za gorivo.

  Note: Ako je moguće, dopunite rezervoar za gorivo nakon svake upotrebe. Punjenje punog rezervoara umanjuje kondenzaciju u rezervoaru.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

  Provera prekidača blokade

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite prekidače blokade.
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Important: Ako mašina ne prođe bilo koju proveru prekidača blokade, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Priprema mašine

  1. Polako odvezite mašinu do otvorenog prostora.

  2. Spustite jedinice za sečenje, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  Provera blokade pokretanja papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Pritisnite papučicu gasa.

  5. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE.

   Note: Anlaser ne bi trebalo da pokrene motor dok je papučica gasa pritisnuta.

  Provera PTO blokade pokretanja

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

  3. Pokrenite motor.

   Note: Motor ne bi trebalo da se pokrene dok je prekidač PTO u položaju za AKTIVIRANJE.

  Provera blokade rada PTO prekidača

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  3. Pokrenite motor.

  4. Ustanite sa sedišta.

  5. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

   Note: PTO ne bi trebalo da radi dok niste na mestu operatera.

  Provera parkirne kočnice i blokade rada papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Pokrenite motor.

  6. Pritisnite papučicu gasa.

   Note: Motor bi trebalo da se isključi kad je parkirna kočnica aktivirana i papučica gasa pritisnuta.

  Podesite sedište

  g368847

  Zavrtanj za podešavanje naslona za ruke

  Okrećite zavrtanj da biste podesili ugao naslona za ruke (Слика 51).

  Poluga za podešavanje naslona sedišta

  Pomerite polugu i podesite ugao sedenja /Слика 51).

  Poluga za podešavanje unapred i unazad

  Povucite polugu da bi sedište klizalo napred i nazad (Слика 51).

  Poluga za podešavanje težine

  Podesite sedište na svoju težinu (Слика 51). Povucite polugu i povećajte vazdušni pritisak ili je gurnite da biste smanjili vazdušni pritisak. Pravilno podešavanje se postiže kada merač težine bude u zelenoj zoni.

  Merač težine

  Merač težine ukazuje kada je sedište podešeno za težinu operatera (Слика 51). Visina podešavanja je napravljena za pozicioniranje vešanja unutar opsega zelene oblasti.

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje.

  • Pogledajte pozadi i dole pre nego što se uverite da imate čist put.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite jedinice za sečenje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

  • Tempomat (ako je deo opreme) koristite samo kada mašinu koristite na otvorenom, ravnom terenu bez prepreka i gde mašina može da se kreće konstantnom brzinom bez prekida.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas prikačen i da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju.

  • Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite sve oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Mašine sa sklopivim zaštitnim ramom

  • Uvek koristite sigurnosni pojas sa rol-barom u podignutom položaju.

  • ROPS je integralni sigurnosni uređaj. Sklopivi rol-bar držite u podignutom i zaključanom položaju, i koristite sigurnosni pojas kada rukujete mašinom sa rol-barom u podignutom položaju.

  • Privremeno spustite sklopivi rol-bar samo kad je to neophodno. Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je rol-bar sklopljen.

  • Imajte na umu da ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je sklopivi rol-bar u spuštenom položaju.

  • Proverite prostor koji ćete kositi i nikada nemojte sklapati sklopivi rol-bar na prostorima gde postoje nagibi, strmine ili voda.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pogledajte uputstva za upravljanje mašinom na nagibima koja su navedena u nastavku. Pre korišćenja mašine, pregledajte uslove na terenu da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom pod uslovima koji u tom trenutku vladaju na lokaciji. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

   • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

   • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

   • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

   • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine.

   • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

   • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

   • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  Uređaj za merenje nivoa goriva

  Koristite merač goriva (Слика 52) pri vrhu rezervoara da biste odredili nivo goriva.

  g368967

  Korišćenje prekidača za brzinu motora

  Prekidač za brzinu motora ima 2 režima za promenu brzine motora.

  g370600
  • Privremenim pritiskanjem prekidača možete da povećate ili smanjite brzinu motora u koracima od 100 o/min.

  • Kad pritisnete i zadržite prekidač pritisnutim, motor će se automatski prebaciti u prazan hod visoke ili niske brzine, u zavisnosti koju stranu prekidača pritisnete.

  Pokretanje motora

  Important: Odzračite sistem goriva ako se javi bilo koja od sledećih situacija:

  • Motor se isključio jer je mašina ostala bez goriva.

  • Obavljeni su radovi održavanja na komponentama sistema goriva.

  1. Sedite u sedište za operatera, aktivirajte parkirnu kočnicu i neka vam stopalo ne bude na papučici gasa.

  2. Pritisnite prekidač za brzinu motora u položaj za PRAZAN HOD NISKE BRZINE.

  3. Okrenite ključ u RADNI položaj.

   Note: Indikator grejača se pokazuje u sistemu InfoCenter.

  4. Kada se lampica indikatora priguši, okrenite ključ i prebacite ga u položaj za POKRETANJE.

   Important: Nemojte pokretati starter motora duže od 15 sekundi u jednom pokušaju ili može doći do prevremenog kvara pokretača. Ako motor ne uspe da se pokrene nakon 15 sekundi, okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE, proverite kontrole i procedure i sačekajte dodatnih 15 sekundi pre nego što ponovo započnete postupak.Kada je temperatura manja od -7 °C, anlaser može da radi 30 sekundi sa pauzom od 60 sekundi za dva pokušaja.

  5. Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

  6. Podesite brzinu motora.

  Isključivanje motora

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  3. Pritisnite prekidač za brzinu motora u položaj za PRAZAN HOD NISKE BRZINE.

  4. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  5. Spustite jedinice za sečenje.

   Important: Spuštanje jedinica za sečenje otkriva hidraulično opterećenje sistema, sprečava habanje delova sistema i sprečava slučajno spuštanje jedinica za sečenje.

  6. Ako je mašina radila pod punim radnim opterećenjem, dozvolite motoru 5 minuta da radi u praznom hodu.

   Important: Rad motora u praznom hodu tokom 5 minuta omogućava turbopunjaču da se ohladi pre isključivanja motora. U suprotnom može doći do oštećenja turbopunjača.

  7. Okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE i uklonite ključ.

  8. Sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Zaključavanje i obrtni oslonac jedinice za sečenje

  Košenje trave na kosini

  Zablokirajte obrtne oslonce jedinica za sečenje da biste sprečili okretanje jedinica za sečenje nizbrdo prilikom košenja uzbrdo.

  1. Pričvrstite ram nosača jedinice za sečenje za rukavac jarma pomoću čivije osovine kao što je prikazano na Слика 54.

   g368742
  2. Ponovite korak 1 sa drugim jedinicama za sečenje.

  Košenje trave uz pomoć mašine

  1. Odvezite mašinu na mesto koje treba da se kosi i poravnajte mašinu van oblasti košenja za prvi prolaz košenja.

  2. Pobrinite se da PTO prekidač bude u položaju za DEAKTIVIRANJE (Слика 55).

   g370798
  3. Svojim stopalom pomerite polugu za ograničavanje brzine košenja unapred, u položaj za KOšENJE (Слика 56).

   g370797
  4. Pritisnite prekidač gasa da biste podesili brzinu motora na PRAZNI HOD VISOKE BRZINE.

  5. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

  6. Počnite sa vožnjom mašine kroz oblast košenja i pomerite polugu za spuštanje/podizanje košenja unapred.

   Note: Jedinice za sečenje već rade jer su spuštene. Prednje jedinice za sečenje su tempirane da se spuste pre zadnjih jedinica za sečenje.

   Note: Košenje trave brzinom koja motoru daje opterećenje podstiče regeneraciju DPF filtera.

  7. Kada završite prolaz košenja, pomerite polugu limitatora brzine košenja unazad da biste podigli jedinice za sečenje.

  8. Izvršite okret u obliku suze kako biste se poravnali za sledeći prolaz.

  Vožnja mašine u transportnom režimu

  1. Pritisnite prekidač PTO u položaj za DEAKTIVIRANJE (Слика 57).

   g370799
  2. Pomerite polugu za spuštanje/podizanje košenja unazad da biste podigli jedinice za sečenje.(transportni položaj).

  3. Pomerite polugu limitatora brzine košenja unazad u TRANSPORTNI položaj (Слика 58).

   g370687
  4. Pritisnite papučicu gasa da biste vozili mašinu.

   Important: Budite pažljivi kada vozite između predmeta da ne biste slučajno oštetili mašinu ili jedinice za sečenje. Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na nagibima. Vozite polako i izbegavajte nagla skretanja na nagibima da biste izbegli prevrtanje.

  Podešavanje opruge za kompenzaciju travnjaka

  Opruga za kompenzaciju travnjaka (Слика 59) prenosi težinu sa prednjeg valjka na zadnji valjak. To pomaže da se smanji talasni obrazac na travnjaku, takođe poznat kao talasi“ ili lukovi“.

  Important: Podesite oprugu sa jedinicom za sečenje koja je montirana na vučnu jedinicu, usmerenu ravno napred i spuštenu na pod radionice.

  1. Proverite da li je rascepka postavljena u zadnji otvor na opružnoj šipki (Слика 59).

   Note: Kada servisirate jedinicu za sečenje, pomerite rascepku u rupu opružne šipke pored opruge za kompenzaciju travnjaka.

   g003863
  2. Pritegnite šestostrane navrtke na prednjem kraju opružne šipke dok kompresovana dužina opruge ne bude 15,9 cm; pogledajte Слика 59.

   Note: Kada radite na neravnom terenu smanjite dužinu opruge za 13 mm. Praćenje terena biće blago smanjeno.

   Note: Podešavanje kompenzacije travnjaka će morati da se resetuje ako podešavanja visine košenja ili agresivnosti košenja budu promenjena.

  Podešavanje kontra tega jedinice za sečenje

  Zadnje jedinice za sečenje

  Пажња

  Opruge su napete i mogu da izazovu telesnu povredu.

  Budite oprezni kada prilagođavate opruge.

  Količinu sile kontra tega primenjene na zadnje jedinice za sečenje možete da prilagodite da biste pomogli kompenzaciju različitih uslova travnjaka, kao i da biste održali jednaku visinu košenja u teškim uslovima ili u oblastima u kojima se nakupila travna slama.

  Prilagodite silu kontra tega svakoj torzionoj opruzi prema 1 od 4 podešavanja. Svaki korak povećava ili smanjuje silu kontra tega na jedinicu za sečenje za 2,3 kg.

  Note: Da biste uklonili svu silu kontra tega, postavite dugi krak torzione opruge ispod zavrtnja sa kapom, podloške, odstojnika i kontranavrtke.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Umetnite cev ili sličan predmet preko dužeg kraka opruge i podignite krak opruge da biste oslobodili pritisak na odstojnik (Слика 60).

   Note: Neka vam druga osoba pomogne podizanjem i spuštanjem kraka opruge.

   g370761
  3. Dok držite oprugu, uklonite zavrtanj, podlošku i kontranavrtku sa ploče podizača (Слика 60).

  4. Poravnajte krak opruge iznad lokacije željene rupe.

  5. Montirajte zavrtanj sa kapom, podlošku i kontranavrtku na lokaciji rupe.

  6. Polako spustite krak opruge na odstojnik.

  7. Ponovite korake do 5 na podiznoj poluzi zadnje jedinice za sečenje.

  Podešavanje pokretne visine jedinice za sečenje

  Prekidač podizne poluge (Слика 48) nalazi se iza desne prednje podizne poluge (jedinice za sečenje br. 5).

  g370721
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Otpustite 2 zavrtnja sa prirubnicom koji pričvršćuju nosač prekidača na ram nosača za podizne poluge prednjih jedinica za sečenje.

  3. Pomerite nosač prekidača kao što sledi:

   • Da bi se povećala visina jedinice za sečenje, pomerite nosač nagore.

   • Da bi se smanjila visina jedinice za sečenje, pomerite nosač nadole.

  4. Pritegnite 2 zavrtnja s prirubnicom.

  Sklapanje zaštitnog rama

  • Obezbedite da sve navrtke, zavrtnjevi i vijci budu pravilno pritegnuti kako bi sva oprema bila u bezbednom radnom stanju.

  • Zamenite pohabane i oštećene delove zbog bezbednosti.

  • Pobrinite se da sigurnosni pojas i nosači budu bezbedni za rad.

  • Nosite sigurnosni pojas u sedištu dok je zaštitni ram podignut, a nemojte da ga nosite kada je zaštitni ram spušten.

  Možete da sklopite zaštitni ram i omogućite pristup prostorima sa ograničenom visinom.

  Упозорење

  Mašina nema sistem zaštite pri prevrtanju (ROPS ) kada je zaštitni ram sklopljen i spušten dole i tada ga ne treba smatrati sistemom zaštite pri prevrtanju.

  Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je zaštitni ram spušten.

  Упозорење

  Pri spuštanju i podizanju zaštitnog rama, vaši prsti mogu da se prignječe između mašine i rama.

  Budite oprezni pri spuštanju i podizanju zaštitnog rama kako biste sprečili da se vaši prsti prignječe između mašine i rama.

  Упозорење

  Zaštitni ram je integralni bezbednosni uređaj. Ne pruža vam zaštitu od povrede pa čak ni smrti prilikom prevrtanja osim ako nije pričvršćen i podignut na svom mestu, a vi ne nosite sigurnosni pojas.

  • Držite zaštitni ram podignutim svaki put kad rukujete mašinom.

  • Spuštajte zaštitni ram samo privremeno kada je to neophodno, a zatim što je pre moguće pričvrstite uspravljeni zaštitni ram pre nego što nastavite sa radom.

  Important: Zaštitni ram je integralni bezbednosni uređaj. Držite zaštitni ram u uspravljenom položaju kada koristite kosilicu. Privremeno spustite zaštitni ram samo kada je to apsolutno neophodno.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite čivije osovine koje pričvršćuju osovine zaštitnog rama sa obe strane zaštitnog rama (Слика 62).

   g368910
  3. Poduprite težinu gornje cevi zaštitnog okvira dok uklanjate čivije iz okretnih nosača.

  4. Pažljivo spustite gornju cev zaštitnog rama dok se ne nasloni na graničnike.

  5. Umetnite čivije zaštitnog rama u donje rupe okretnog nosača i pričvrstite čivije zaštitnog rama za nosače sa čivijama osovine.

  Podizanje zaštitnog rama

  Упозорење

  Sistem zaštite ROPS može da ne bude efikasan ako čivije zaštitnog rama budu labave, što može da dovede do ozbiljnih povreda ili čak smrti u slučaju prevrtanja.

  Kada je zaštitni ram podignut, morate montirati obe čivije zaštitnog rama i obe čivije osovine da bi se obezbedila potpuna ROPS zaštita.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite čivije osovine koje pričvršćuju osovine zaštitnog rama sa obe strane zaštitnog rama (Слика 63).

   g368924
  3. Uklanjanje čivija zaštitnog rama iz okretnih nosača.

  4. Pažljivo podignite gornju cev zaštitnog rama dok rupe u okretnom nosaču ne budu poravnate sa rupama u donjoj cevi zaštitnog rama.

  5. Umetnite čivije zaštitnog rama u rupe u okretnom nosaču i donjoj cevi zaštitnog rama.

  6. Pričvrstite čivije zaštitnog rama u nosačima i donjim cevima zaštitnog rama pomoću čivija osovine.

  Regeneracija filtera dizel čestica

  Filter dizel čestica (DPF) predstavlja deo izduvnog sistema. Katalizator oksidacije dizela DPF filtera smanjuje količinu štetnih gasova a filter čađi uklanja čađ iz izduva motora.

  Proces regeneracije DPF filtera koristi toplotu iz izduva motora da spali čađ koja se nakupila na filteru čađi, pretvarajući čađ u pepeo, i čisti kanale filtera čađi tako da filtrirani izduvni gasovi protiču kroz DFP filter.

  Računar motora prati nakupljanje čađi merenjem povratnog pritiska na DPF filteru. Ako je povratni pritisak previsok, čađ se ne spaljuje u filteru čađi tokom redovnog rada motora. Da bi se sprečilo nakupljanje čađi na DPF filteru, imajte sledeće na umu:

  • Pasivna regeneracija se odvija kontinuirano kada motor radi – neka motor radi pri punoj brzini motora kad god je moguće da bi se podstakla regeneracija DPF filtera.

  • Ako je povratni pritisak na DPF filteru previsok ili se regeneracija radi resetovanja 100 sati nije izvršila, računar motora vam putem InfoCenter signalizira da je regeneracija radi resetovanja u toku.

  • Pustite da se proces regeneracije završi pre nego što isključite motor.

  Imajte funkciju DPF filtera na umu kada rukujete mašinom i održavate je. Opterećenje motora pri praznom hodu visoke brzine (pun gas) obično proizvodi dovoljno visoku temperaturu izduvnih gasova da bi se izvršila regeneracija DPF filtera.

  Important: Što ređe držite motor u praznom hodu ili rukujte mašinom pri niskoj brzini motora kako bi se što manje čađi nakupljano na filteru čađi.

  Nakupljanje čađi na DPF filteru

  • Vremenom DPF filter nakuplja čađ na filteru čađi. Računar motora prati nivo čađi na DPF filteru.

  • Kada se nakupi dovoljno čađi, računar vas obavesti da je vreme za regeneraciju DPF filtera.

  • Regeneracija DPF filtera je proces koji zagreva DPF filter da bi se čađ pretvorila u pepeo.

  • Uz davanje poruka upozorenja, računar pri različitim količinama nakupljene čađi smanjuje snagu koju motor proizvodi.

  Poruke upozorenja za motor – Nakupljanje čađi

  Nivo signalizacijeKôd greškeSnaga motoraPreporučena radnja
  Nivo 1: Upozorenje za motor
  g213866
  Računar smanjuje snagu motora na 85%.Što pre izvršite regeneraciju kod parkirane mašine; pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka.
  Nivo 2: Upozorenje za motor
  g213867
  Računar smanjuje snagu motora na 50%.Što pre izvršite regeneraciju radi oporavka; pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka.

  Nakupljanje pepela u DPF filteru

  • Lakši pepeo se izbacuje kroz izduvni sistem; teži pepeo se nakuplja u filteru čađi.

  • Pepeo predstavlja ostatak procesa regeneracije. Vremenom se u DPF filteru nakupi pepeo koji nije izbačen kroz izduvne gasove.

  • Računar motora izračunava količinu pepela nakupljenog u DPF filteru.

  • Kada se nakupi dovoljno pepela, računar motora šalje informaciju na InfoCenter u vidu greške kod motora kako bi signalizirao nakupljanje pepela u DPF filteru.

  • Poruke o grešci signaliziraju da je vreme da se servisira DPF filter.

  • Uz davanje upozorenja, računar pri različitim količinama nakupljenog pepela smanjuje snagu koju motor proizvodi.

  InfoCenter obaveštenja i poruke upozorenja za motor – Nakupljanje pepela

  Nivo signalizacijeKôd greškeSmanjenje brzine motoraSnaga motoraPreporučena radnja
  Nivo 1: Upozorenje za motor
  g213863
  NemaRačunar smanjuje snagu motora na 85%.Servisirajte DPF filter; pogledajte Servisiranje katalizator oksidacije dizela (DOC) i filtera čađi
  Nivo 2: Upozorenje za motor
  g213863
  NemaRačunar smanjuje snagu motora na 50%.Servisirajte DPF filter; pogledajte Servisiranje katalizator oksidacije dizela (DOC) i filtera čađi
  Nivo 3: Upozorenje za motor
  g214715
  Brzina motora pri maksimalnom obrtnom momentu+ 200 o/minRačunar smanjuje snagu motora na 50%.Servisirajte DPF filter; pogledajte Servisiranje katalizator oksidacije dizela (DOC) i filtera čađi

  Vrste regeneracije filtera dizel čestica

  Vrste regeneracije filtera dizel čestica koje se vrše kada mašina radi:

  Vrsta regeneracijeUslovi koji dovode do regeneracije DPF filteraOpis rada DPF filtera
  Passive (pasivna regeneracija)Dešava se tokom redovnog rada mašine pri visokoj brzini motora ili visokom opterećenju motora• InfoCenter ne prikazuje ikonicu koja signalizira pasivnu regeneraciju.
  • Tokom pasivne regeneracije, DPF filter obrađuje izduvne gasove visoke temperature, oksidira štetne emisije i spaljuje čađ pretvarajući ga u pepeo.
  Pogledajte Pasivna regeneracija DPF filtera.
  Assist (potpomognuta regeneracija)Dešava se zbog niske brzine motora, niskog opterećenja motora ili kada računar otkrije da DPF filter postaje začepljen čađu.• InfoCenter ne prikazuje ikonicu koja signalizira potpomognutu regeneraciju.
  • Tokom potpomognute regeneracije, računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.
  Pogledajte Potpomognuta regeneracija DPF filtera.
  Reset (regeneracija radi resetovanja)Dešava se na svakih 100 sati• Kada se u sistemu InfoCenter prikaže ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic, to znači da je regeneracija u toku.
  Dešava se i posle potpomognute regeneracije samo ako računar otkrije da potpomognuta regeneracija nije dovoljno smanjila količinu čađi.
   • Tokom regeneracije radi resetovanja, računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.
  Pogledajte Regeneracija radi resetovanja.

  Vrste regeneracije filtera dizel čestica kod kojih morate da parkirate vozilo:

  Vrsta regeneracijeUslovi koji dovode do regeneracije DPF filteraOpis rada DPF filtera
  Parked (regeneracija kod parkirane mašine)Dešava se zbog toga što je računar otkrio povratni pritisak na DPF filteru usled nagomilavanja čađi• Kada se u sistemu InfoCenter prikaže ikonica za regeneraciju radi resetovanja/regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka Graphic ili ADVISORY #188 (obaveštenje br. 188), to znači da je zatražena regeneracija.
  Dešava se i zbog toga što je operater pokrenuo regeneraciju kod parkirane mašine
  Može se desiti i zbog toga što ste podesili da sistem InfoCenter inhibira regeneraciju radi resetovanja i nastavili da koristite mašinu, dodajući još čađi kada je DPF filteru već bila potrebna regeneracija radi resetovanja.• Što pre izvršite regeneraciju kod parkirane mašine kako biste izbegli potrebu za regeneracijom radi oporavka.
  Može biti uzrokovano korišćenjem pogrešnog goriva ili motornog ulja.• Za regeneraciju kod parkirane mašine je potrebno 30 do 60 minuta.
   • Morate imati najmanje ¼ rezervoara goriva u rezervoaru.
  • Morate parkirati mašinu da biste izvršili regeneraciju kod parkirane mašine.
  Pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka.
  Recovery (regeneracija radi oporavka)Dešava se zbog toga što je operater ignorisao zahteve za vršenje regeneracije kod parkirane mašine i nastavio da koristi mašinu, dodajući još čađi na DPF filter.• Kada se u sistemu InfoCenter prikaže ikonica za regeneraciju radi resetovanja/regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka Graphic ili ADVISORY #190 (obaveštenje br. 190), to znači da je zatražena regeneracija radi oporavka.
  • Za regeneraciju radi oporavka je potrebno do 3 sata.
  • Morate imati najmanje ½ rezervoara goriva u mašini.
  • Morate parkirati mašinu da biste izvršili regeneraciju radi oporavka.
  Pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka.

  Pristup menijima za regeneraciju DPF filtera

  Pristup menijima za regeneraciju DPF filtera

  1. Pristupite meniju Service (servis), pritisnite srednje dugme da biste skrolovali dole do opcije DPF REGENERATION (Слика 69).

   g227667
  2. Pritisnite desno dugme da izaberete ulazak u DPF Regeneration (Слика 69).

  Vreme od poslednje regeneracije

  Pristupite meniju DPF Regeneration menu, pritisnite srednje dugme da biste skrolovali dole do polja LAST REGEN (Слика 70).

  Pomoću polja LAST REGEN utvrdite koliko sati je motor radio od prošle regeneracije radi resetovanja, kod parkiranog vozila ili radi oporavka.

  g224693

  Meni za tehničare

  Important: Ako vam je tako pogodnije, možda ćete odlučiti da izvršite regeneraciju kod parkirane mašine pre nego što količina čađi dostigne 100%, pod uslovom da je motor radio više od 50 sati od poslednje uspešne regeneracije radi resetovanja, kod parkiranog vozila ili radi oporavka.

  Koristite meni za tehničare da biste videli trenutno stanje regeneracije motora i koja je prijavljena količina čađi.

  Pristupite meniju DPF Regeneration, pritisnite srednje dugme da biste skrolovali dole do opcije TECHNICIAN, i pritisnite desno dugme da izaberete ulazak u Technician (Слика 71).

  g227348
  • Koristite tabelu rada DPF filtera da biste razumeli trenutno stanje rada DPF filtera (Слика 72).

   g227360

   .

   Tabela rada DPF filtera

   StanjeOpis
   Normal (normalno)DPF je u režimu redovnog rada – pasivna regeneracija.
   Assist RegenRačunar motora vrši potpomognutu regeneraciju.
   Reset Stby (resetovanje u stanju pripravnosti)Računar motora pokušava da izvrši regeneraciju radi resetovanja, ali jedan od sledećih razloga sprečava regeneraciju:Podešavanje regen inhibit (inhibicija regeneracije) je podešeno na ON (uključeno).
   Temperatura izduvnih gasova je preniska za regeneraciju.
   Reset Regen (regeneracija radi resetovanja)Računar motora vrši regeneraciju radi resetovanja.
   Parked Stby (parkirano u stanju pripravnosti)Računar motora traži da izvršite regeneraciju kod parkirane mašine.
   Parked Regen (regeneracija kod parkirane mašine)Inicirali ste zahtev za regeneraciju kod parkirane mašine i računar motora obrađuje regeneraciju.
   Recov. Stby (oporavak u stanju pripravnosti)Računar motora traži da izvršite regeneraciju radi oporavka.
   Recov. Regen (regeneracija radi oporavka)Inicirali ste zahtev za regeneraciju radi oporavka i računar motora obrađuje regeneraciju.
  • Pogledajte opterećenost čađu koja se meri kao procenat čađi u DPF filteru (Слика 73); pogledajte tabelu opterećenosti čađu.

   Note: Vrednost za opterećenost čađu se menja kako mašina radi i dešava se regeneracija DPF filtera.

   g227359

   Tabela opterećenosti čađu

   Važne vrednosti opterećenosti čađuStanje regeneracije
   0% do 5%Raspon minimalne opterećenosti čađu
   78%Računar motora vrši potpomognutu regeneraciju.
   100%Računar motora automatski zatraži regeneraciju kod parkirane mašine.
   122%Računar motora automatski zatraži regeneraciju radi oporavka.

  Pasivna regeneracija DPF filtera

  • Pasivna regeneracija se dešava kao sastavni deo redovnog rada motora.

  • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

  Potpomognuta regeneracija DPF filtera

  • Računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

  • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

  Regeneracija radi resetovanja

  Пажња

  Izduvni gasovi su vreli (oko 600 °C tokom regeneracije DPF filtera. Vreli izduvni gasovi mogu da povrede vas ili druge.

  • Nikada nemojte puštati motor da radi u zatvorenom prostoru.

  • Pazite da nema zapaljivih materijala u blizini izduvnog sistema.

  • Nikada nemojte dodirivati delove vrelog izduvnog sistema.

  • Nikada nemojte stajati u blizini izduvne cevi mašine.

  g224417
  • U sistemu InfoCenter se prikazuje ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic (Слика 74).

  • Računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

   Important: Ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova signalizira da bi temperatura izduvnih gasova koji se ispuštaju iz vaše mašine mogla biti viša nego tokom redovnog rada.

  • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

  • Ikonica se prikazuje u sistemu InfoCenter dok je regeneracija radi resetovanja u toku.

  • Kad god je to moguće, nemojte isključivati motor niti smanjivati brzinu motora dok je regeneracija radi resetovanja u toku.

   Important: Kad god je to moguće, pustite mašinu da završi proces regeneracije radi resetovanja pre nego što isključite motor.

  Periodična regeneracija radi resetovanja

  Ako motor nije izvršio uspešnu regeneraciju radi resetovanja, kod parkirane mašine ili radi oporavka u poslednjih 100 sati rada motora, računar motora će pokušati da izvrši regeneraciju radi resetovanja.

  Podešavanje Inhibit Regen (inhibicija regeneracije)

  Samo kod regeneracije radi resetovanja

  Note: Ako podesite da InfoCenter inhibira regeneraciju, InfoCenter prikazuje ADVISORY #185 (obaveštenje br. 185) (Слика 75) na svakih 15 minuta dok motor zahteva regeneraciju radi resetovanja.

  g224692

  Regeneracija radi resetovanja proizvodi povišene izduvne gasove. Ako rukujete mašinom oko drveća, žbunja, visoke trave ili drugih biljaka ili materijala osetljivih na visoke temperature, možete da koristite podešavanje Inhibit Regen (inhibicija regeneracije) da sprečite računar motora da izvrši regeneraciju radi resetovanja.

  Important: Kada isključite motor i ponovo ga pokrenete, podešavanje za inhibiciju regeneracije podrazumevano se podešava na OFF (isključeno).

  1. Pristupite meniju DPF Regeneration, pritisnite srednje dugme da biste skrolovali dole do opcije INHIBIT REGEN i pritisnite desno dugme da izaberete ulazak u Inhibit Regen (Слика 76).

   g227304
  2. Pritisnite desno dugme da promenite podešavanje za inhibiciju regeneracije sa položaja On (uključeno) na Off (isključeno) (Слика 76) ili sa položaja Off na On (Слика 77).

   g224691

  Omogućavanje regeneracije radi resetovanja

  InfoCenter prikazuje ikonicu za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic kada je regeneracija radi resetovanja u toku.

  Note: Ako je INHIBIT REGEN (inhibicija regeneracije) podešen na ON (uključeno), InfoCenter prikazuje ADVISORY #185 (obaveštenje br. 185) (Слика 78). Pritisnite dugme 3 da postavite podešavanje za inhibiciju regeneracije na OFF (isključeno) i nastavite sa regeneracijom radi resetovanja.

  g224394

  Note: Ako je temperatura izduva motora previše niska, sistem InfoCenter će prikazati poruku ADVISORY #186 (obaveštenje br. 186) (Слика 79) da bi vas informisao da postavite pun gas motora (prazan hod visoke brzine).

  g224395

  Note: Kada se regeneracija radi resetovanja završi, ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic nestaje sa ekrana za InfoCenter.

  Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka

  • Kada računar motora zatraži regeneraciju kod parkirane mašine ili regeneraciju radi oporavka, u sistemu InfoCenter se prikazuje ikonica zahteva za regeneraciju (Слика 80).

   g224404
  • Mašina ne vrši regeneraciju kod parkirane mašine ni regeneraciju radi oporavka automatski, morate da pokrenete tu regeneraciju kroz InfoCenter.

  Poruke za regeneraciju kod parkirane mašine

  Kada računar motora zatraži regeneraciju kod parkirane mašine, na InfoCenter ekranu se prikazuju sledeće poruke:

  • Upozorenje za motor SPN 3720, FMI 16 (Слика 81)

   g213863
  • Potrebna regeneracija kod parkirane mašine ADVISORY #188 (Слика 82)

   Note: Advisory #188 (obaveštenje br. 188) se prikazuje na svakih 15 minuta.

   g224397
  • Ako ne izvršite regeneraciju kod parkirane mašine u roku od 2 sada, na InfoCenter ekranu se prikazuje ADVISORY #189 (obaveštenje br. 189) Potrebna regeneracija kod parkirane mašine – PTO deaktiviran. (Слика 83).

   g224398

   Important: Izvršite regeneraciju kod parkirane mašine da biste povratili funkciju PTO; pogledajte Priprema za vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka i Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

   Note: Na početnom ekranu se prikazuje ikonica da je PTO deaktiviran (Слика 84).

   g224415

  Poruke za regeneraciju radi oporavka

  Kada računar motora zatraži regeneraciju radi oporavka, na InfoCenter ekranu se prikazuju sledeće poruke:

  • Upozorenje za motor SPN 3719, FMI 0 (Слика 85)

   g213867
  • ADVISORY #190 (obaveštenje br. 190) Potrebna regeneracija radi oporavka – PTO deaktiviran (Слика 86)

   g224399

  Important: Izvršite regeneraciju radi oporavka da biste povratili funkciju PTO; pogledajte Priprema za vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka i Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

  Note: Na početnom ekranu se prikazuje ikonica da je PTO deaktiviran; pogledajte Слика 84 u Poruke za regeneraciju kod parkirane mašine.

  Status DPF filtera – ograničenje

  • Ako računar motora zatraži regeneraciju radi oporavka ili vrši regeneraciju radi oporavka a vi skrolujete dole do opcije PARKED REGEN (regeneracija kod parkirane mašine), regeneracija kod parkirane mašine se zaključava a ikonica katanca (Слика 87) se pojavljuje u donjem desnom uglu InfoCenter ekrana.

   g224625
  • Ako računar motora nije zatražio regeneraciju radi oporavka a vi skrolujete dole do opcije RECOVERY REGEN (regeneracija radi oporavka), regeneracija radi oporavka se zaključava a ikonica katanca (Слика 88) se pojavljuje u donjem desnom uglu InfoCenter ekrana.

   g224628

  Priprema za vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka

  1. Proverite da mašina ima dovoljno goriva u rezervoaru za vrstu regeneracije koju ćete vršiti:

   • Regeneracija kod parkirane mašine: Proverite da imate ¼ rezervoara goriva pre nego što vršite regeneraciju kod parkirane mašine.

   • Regeneracija radi oporavka: Proverite da imate ½ rezervoara goriva pre nego što vršite regeneraciju radi oporavka.

  2. Premestite mašinu napolje na prostor gde nema zapaljivih materijala.

  3. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  4. Proverite da su poluge za kontrolu gasa ili kontrolu kretanja postavljene u položaj NEUTRAL (neutralni).

  5. Ako je primenjivo, isključite PTO i spustite jedinice za sečenje ili dodatnu opremu.

  6. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  7. Pomerite prigušnicu u položaj IDLE (prazan hod) niske brzine.

  Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka

  Пажња

  Izduvni gasovi su vreli (oko 600 °C tokom regeneracije DPF filtera. Vreli izduvni gasovi mogu da povrede vas ili druge.

  • Nikada nemojte puštati motor da radi u zatvorenom prostoru.

  • Pazite da nema zapaljivih materijala u blizini izduvnog sistema.

  • Nikada nemojte dodirivati delove vrelog izduvnog sistema.

  • Nikada nemojte stajati u blizini izduvne cevi mašine.

  Important: Računar mašine poništava regeneraciju DPF filtera ako povećate brzinu motora sa praznog hoda niske brzine ili otpustite parkirnu kočnicu.

  1. Pristupite meniju DPF Regeneration, pritisnite srednje dugme da biste skrolovali dole ili do opcije PARKED REGEN START (pokretanje regeneracije kod parkirane mašine) ili opcije RECOVERY REGEN START (pokretanje regeneracije radi oporavka) (Слика 89), i pritisnite desno dugme da odaberete pokretanje regeneracije (Слика 89).

   g224402g224629
  2. Na ekranu VERIFY FUEL LEVEL (proverite količinu goriva) proverite da imate ¼ rezervoara goriva ako vršite regeneraciju kod parkirane mašine ili ½ rezervoara goriva ako vršite regeneraciju radi oporavka i pritisnite desno dugme da nastavite dalje (Слика 90).

   g224414g227678
  3. Na ekranu sa kontrolnom listom za DPF, proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da je brzina motora podešena na prazan hod niske brzine (Слика 91).

   g224407g227679
  4. Na ekranu INITIATE DPF REGEN (inicirajte regeneraciju DPF) pritisnite desno dugme da nastavite dalje (Слика 92).

   g224626g224630
  5. InfoCenter prikazuje poruku INITIATING DPF REGEN (regeneracija DPF se inicira) (Слика 93).

   g224411g227681
  6. InfoCenter prikazuje poruku o potrebnom vremenu za regeneraciju (Слика 94).

   g224406g224416
  7. Računar motora proverava stanje motora i informacije o grešci. InfoCenter bi mogao da prikaže sledeće poruke iz tabele koja sledi:

   Tabela poruka za proveru i korektivnih radnji

   Graphic
   Korektivna radnja: Izađite iz menija za regeneraciju i neka mašina radi dok vreme od poslednje regeneracije ne bude duže od 50 sati; pogledajte Vreme od poslednje regeneracije.
   GraphicGraphic
   Korektivna radnja: Rešite grešku kod motora i ponovo pokušajte regeneraciju DPF.
   GraphicGraphic
   Korektivna radnja: Pokrenite motor i pustite ga da radi.
   GraphicGraphic
   Korektivna radnja: Pustite motor da radi da bi se rashladna tečnost zagrejala na 60 °C.
   GraphicGraphic
   Korektivna radnja: Promenite brzinu motora na prazan hod niske brzine.
   GraphicGraphic
   Korektivna radnja: Rešite uslov računara motora i ponovo pokušajte regeneraciju DPF.
  8. InfoCenter prikazuje početni ekran i ikonica za potvrdu regeneracije (Слика 95) se pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana dok je regeneracija u toku.

   g224403

   Note: Dok se vrši regeneracija DPF, na InfoCenter ekranu se prikazuje ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic.

  9. Kada računar motora završi regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka, InfoCenter prikazuje ADVISORY #183 (obaveštenje br. 183) (Слика 96). Pritisnite levo dugme da izađete na početni ekran.

   g224392

   Note: Ako regeneracija ne uspe da se završi, InfoCenter prikazuje Advisory #184 (obaveštenje br. 184) (Слика 96). Pritisnite levo dugme da izađete na početni ekran.

   g224393

  Poništavanje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka

  Koristite podešavanje Parked Regen Cancel (poništavanje regeneracije kod parkirane mašine) ili Recovery Regen Cancel (poništavanje regeneracije radi oporavka) da biste poništili proces regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka koji je u toku.

  1. Pristup meniju za regeneraciju DPF filtera (Слика 98).

   g227305
  2. Pritisnite srednje dugme da skrolujete dole do opcije PARKED REGEN CANCEL (poništavanje regeneracije kod parkirane mašine) (Слика 98) ili RECOVERY REGEN CANCEL (poništavanje regeneracije radi oporavka) (Слика 99).

   g227306
  3. Pritisnite desno dugme da izaberete ulazak u Regen Cancel (Слика 98 ili Слика 99).

  Оперативне напомене

  Upoznavanje mašine

  Pre nego što budete kosili travu, vežbajte da rukujete mašinom na otvorenom prostoru. Pokrenite i isključite motor. Pokrenite mašinu unapred i unazad. Spuštajte i podižite jedinice za sečenje i aktivirajte i deaktivirajte cilindre. Kada smatrate da ste se upoznali sa mašinom, vežbajte rukovanje njome uz i niz nagibe pri različitim brzinama.

  Razumevanje sistema upozorenja

  Ako sistem InfoCenter u toku rada prikaže poruke za operatera ili kodove greške, odmah zaustavite mašinu i rešite problem pre nastavka sa radom. Ako koristite neispravnu mašinu može doći do ozbiljne štete.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Da biste pomogli u sprečavanju požara, pobrinite se da se u jedinicama za sečenje, pogonima, izduvnim loncima, rashladnim rešetkama i odeljku motora ne nakupljaju trava i nečistoće. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Deaktivirajte pogon na priključku kad god šlepate ili ne koristite mašinu.

  • Održavajte i čistite pojas(eve) prema potrebi.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Tegljenje mašine

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

  • Zavežite i osigurajte mašinu.

  Identifikovanje mesta za privezivanje

  Mesta za privezivanje se nalaze na sledećim lokacijama:

  • Sa svake strane rama ispod prednjih stepenika

  • Zadnji branik

  g200995

  Guranje ili vučenje mašine

  Упозорење

  Dok je bajpas ventil za vuču otvoren, mašina može da se nenamerno pomeri i povredi vas ili prolaznike.

  Kada ne gurate ili vučete mašinu, aktivirajte parkirnu kočnicu.

  U slučaju nužde, možete da pomerite mašinu tako da otvorite bajpas ventil vučne hidraulične pumpe, montirajući hidraulično crevo da zaobiđete kontrolni ventil, a zatim gurate ili vučete mašinu.

  Ako je potrebno da gurate ili vučete mašinu, možda ćete morati da je pomerate i napred i nazad. Da biste se pobrinuli da se sistem ne ošteti prilikom guranja ili vuče, najbolje bi bilo da pripremite mašinu za kretanje u oba smera guranjem ili vučenjem.

  Priprema mašine za guranje ili vučenje unazad

  Montiranje kompleta za vučenje unazad

  Neophodni delovi (kupuju se zasebno): komplet za vučenje unazad, Toro deo br. 136-3620

  Important: Ako treba da gurate ili vučete mašinu unazad, prvo morate da zaobiđete kontrolni ventil u razvodniku pogona na sva 4 točka.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, spustite jedinice za sečenje, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Labavo sklopite crevo za premošćavanje sa pravim priključcima kompleta za vučenje unazad; pogledajte Uputstvo za montažu kompleta za vučenje unazad.

  3. Uklonite poklopac za prašinu i ispitni priključak sa otvora za ispitivanje cevi za vuču unazad.

  4. Sklopite pravi priključak creva za premošćavanje sa otvorom za ispitivanje, zatim pritegnite priključak i crevo.

  5. Uklonite šestostrani čep br. 6 sa neobeleženog otvora (nalazi se između priključaka na otvoru M8 i otvoru P2) razvodnika zadnje vuče.

  6. Sklopite drugi pravi priključak creva za premošćavanje sa neobeleženim otvorom razdelnika zadnje vuče i pritegnite priključak i crevo.

  7. Otvorite bajpas ventil za vuču na vučnoj pumpi okretanjem za 90° u bilo kom smeru (Слика 101).

   Note: Upamtite položaj ventila kada je otvoren, a kada zatvoren.

   g009703
  8. Gurajte ili vucite mašinu.

   Important: Nemojte da gurate ili vučete mašinu većom brzinom od 3 km/h do 4,8 km/h ili duže od 0,4 km jer može doći do oštećenja hidrauličnog sistema. Bajpas ventili moraju biti otvoreni kad god vučete ili gurate mašinu.

  Priprema mašine za rad

  Uklanjanje kompleta za vučenje unazad
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, spustite jedinice za sečenje, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uklonite pravi priključak i crevo za premošćavanje kompleta za vuču unazad sa cevi za vučenje unazad; pogledajte Uputstvo za montažu kompleta za vučenje unazad.

  3. Montirajte ispitni priključak i poklopac za prašinu nazad na otvor za ispitivanje.

  4. Uklonite ostale prave priključke creva za premošćavanje sa neobeleženog (lociranih između priključaka otvora M8 i otvora P2) otvora razdelnika zadnje vuče.

  5. Montirajte nov šestostrani čep br. 6 iz kompleta za vučenje unazad na neobeleženi otvor razdelnika zadnje vuče.

  6. Zatvorite bajpas ventil okretanjem za 90° (¼ kruga) pre pokretanja motora (Слика 102).

   Note: Ne prelazite momenat zatezanja od 7 N∙m do 11 N∙m prilikom zatvaranja ventila.

   g009703

  Guranje ili vučenje mašine samo unapred

  Ako treba da gurate ili vučete mašinu samo unapred, možete samo da rotirate bajpas ventil.

  Important: Ako treba da gurate ili vučete mašinu unazad, pogledajte Priprema mašine za guranje ili vučenje unazad.

  1. Otvorite poklopac motora i uklonite centralnu oblogu.

  2. Otvorite bajpas ventil za vuču na vučnoj pumpi okretanjem za 90° u bilo kom smeru (Слика 101).

   Note: Upamtite položaj ventila kada je otvoren, a kada zatvoren.

   g009703
  3. Gurajte ili vucite mašinu samo unapred.

   Important: Nemojte da gurate ili vučete mašinu većom brzinom od 3 km/h do 4,8 km/h ili duže od 0,4 km jer može doći do oštećenja hidrauličnog sistema. Bajpas ventili moraju biti otvoreni kad god vučete ili gurate mašinu.

  4. Kada mašina bude spremna za rad, zatvorite bajpas ventil okretanjem za 90° (¼ kruga) pre pokretanja motora.

   Note: Ne prelazite momenat zatezanja od 7 N∙m do 11 N∙m prilikom zatvaranja ventila.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Note: Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti www.Toro.com i potražiti vašu mašinu na vezi Manuals (priručnici) na početnoj strani.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora i Priručniku za operatera jedinice za sečenje.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone i izdržljivu neklizajuću obuću. Držite šake, stopala, odeću, nakit i dugu kosu dalje od pokretnih delova.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se podalje od pokretnih delova.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje u prednjem planetarnom zupčastom pogonu.
 • Након првих 200 сати
 • Zamenite ulje u zadnjoj osovini.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite prekidače blokade.
 • Proverite filter za vazduh
 • Proverite nivo ulja u motoru.Dodajte motorno ulje po potrebi.
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz separatora za vodu.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Vizuelno proverite da li na zadnjoj osovini ima curenja.
 • Vizuelno proverite da li ima curenja na kućištu.
 • Proverite nivo rashladnog sredstva.
 • Uklonite nečistoće iz zone motora, hladnjaka ulja i hladnjaka.Čistite ih češće u nečistim uslovima.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure.Podmažite ležaje i čaure odmah nakon svakog pranja mašine.
 • Servisirajte akumulator.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Сваких 200 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za vazduh.Servisirajte filter vazduha ranije ako indikator servisa pokaže crvenu boju. Servisirajte ga češće u veoma prljavim ili prašnjavim uslovima.
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Zamenite filter separatora za gorivo i vodu.
 • Zamenite filter za motorno ulje.
 • Proverite da li ima aksijalnog hoda u planetarnim pogonima.
 • Proverite nivo ulja planetarnog zupčastog pogona(proverite i da li ima curenja).
 • Proverite nivo ulja u zadnjoj osovini.(Nivo ulja takođe proverite pre nego što pokrenete motor po prvi put.)
 • Proverite mazivo u kućištu reduktora.(Takođe proverite mazivo pre prvog pokretanja motora.)
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Zamenite ulje u prednjem planetarnom zupčastom pogonuili godišnje, koji se uslov pre ispuni.
 • Zamenite ulje u zadnjoj osovini.
 • Proverite reglažu zadnjeg trapa.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidraulične filtere.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulične filtere.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 6.000 сати
 • Rasklopite, očistite i sklopite filter čađi DPF filteraili očistite filter čađi ako se na InfoCenter ekranu prikažu greške kod motora spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ili spn 3720 fmi 16.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Сваке 2 године
 • Zamenite creva za hidrauličnu tečnost.
 • Zamenite creva za rashladno sredstvo.
 • Ispustite i zamenite rashladnu tečnost.
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Predmet provere za održavanjeZa nedelju od:
  Pon.Ut.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite nivoe motornog ulja i goriva.       
  Proverite nivo rashladnog sredstva u sistemu.       
  Ispraznite separator za vodu i gorivo.       
  Proverite indikator servisa filtera za vazduh.       
  Proverite da li na hladnjaku, hladnjaku ulja i maski ima otpadaka.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.1       
  Proverite neobičnu buku pri radu.       
  Proverite nivo tečnosti u hidrauličnom sistemu.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite podešavanje cilindra u odnosu na donji nož.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite oštećenu farbu.       

  1. Proverite lampicu za grejač i mlaznice brizgaljke ako se motor otežano pokreće, pravi previše dima ili motor radi neravnomerno.

  2. Odmah nakon svakog ispiranja, bez obzira na navedeni interval.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Поступци предодржавања

  Priprema za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite 2 sigurnosne brave poklopca motora (Слика 104).

   g369009
  2. Pomoću ručice na zadnjoj strani poklopca motora, okrećući otvorite poklopac motora.

  Zatvaranje poklopca motora

  1. Pažljivo okrećite poklopac motora nazad da biste ga zatvorili (Слика 105).

   g369219
  2. Pričvrstite poklopac motora pomoću 2 sigurnosne brave poklopca motora.

  Pristup odeljku akumulatora

  1. Oslobodite dve gumene kopče na poklopcu odeljka akumulatora (Слика 104).

   g369006
  2. Okrećite poklopac nagore.

  Naginjanje sedišta

  1. Pomerite bravu sedišta prema spolja (Слика 107).

   g369007
  2. Pažljivo rotirajte sedište naviše.

  3. Pobrinite se da prednja potporna šipka legne u žleb za zadržavanje nosača sedišta (Слика 108).

   g369008

  Spuštanje sedišta

  1. Blago zarotirajte sedište i podignite potpornu šipku iz žleba nosača sedišta (Слика 109).

   g369220
  2. Pažljivo spuštajte sedište dok se bezbedno ne zabravi.

  Lociranje tačaka za podizanje

  Note: Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje; pogledajte Спецификације.

  Koristite sledeće kao tačke za podizanje mašine:

  • Prednji deo mašine – na ramu mašine, ispred motora pogona točkova (Слика 110).

   Important: Ne poduprite mašinu na samim mestima motora pogona točkova. Opremu za podizanje držite podalje od hidrauličnih cevi i creva.

   g369205
  • Zadnji deo mašine – na sredini osovine (Слика 111)

   Note: Locirajte podupirače određene nosivosti sa obe strane kućišta menjača i ispod osovine.

   Important: Ne poduprite mašinu na sponama.

   g371178

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure.Podmažite ležaje i čaure odmah nakon svakog pranja mašine.
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Lokacije mazalica i količine su sledeće:

   • Okretni ležajevi vratila kočnice (5), pogledajte Слика 112

    g009704
   • Okretna čaura zadnje osovine i upravljački cilindar, pogledajte Слика 113

    g380870
   • Kuglični zglobovi cilindra za upravljanje (2), pogledajte Слика 114

    g009706
   • Kuglični zglobovi spone (2), pogledajte Слика 114

   • Rukavci osovinice točka (2), pogledajte Слика 114.

    Note: Gornji priključak na osovinici točka treba da bude podmazivan na godišnjem nivou (2 pumpe).

   • Rukavci podizne poluge (1 po jedinici za sečenje), pogledajte Слика 115

    g015159
   • Rukavci dizalice (2 po jedinici za sečenje), pogledajte Слика 115

   • Okretni rukavci podizne poluge (1 po jedinici za sečenje), pogledajte Слика 116

   • Noseći ram jedinice za sečenje (2 po jedinici za sečenje), pogledajte Слика 116

   • Okretna podizna poluga jedinice za sečenje (1 po jedinici za sečenje), pogledajte Слика 116

    g015158

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora ili držati preveliku brzinu motora.

  Proveravanje filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite filter za vazduh
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite indikator servisa na kraju kućišta filtera za vazduh (Слика 117).

   Note: Ako se na indikatoru servisa pokazuje crvena traka, zamenite filter za vazduh; pogledajte Uklanjanje filtera.

   g369206
  4. Stisnite ventil za izbacivanje prašine (Слика 118).

   g369207
  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena filtera za vazduh

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za vazduh.Servisirajte filter vazduha ranije ako indikator servisa pokaže crvenu boju. Servisirajte ga češće u veoma prljavim ili prašnjavim uslovima.
 • Uklanjanje filtera

  Servisirajte filter čistača vazduha samo kada indikator za servis pokaže crvenu boju. Menjanje filtera za vazduh pre nego što je to potrebno samo povećava mogućnost da prljavština uđe u motor kada se filter skine.

  Important: Pobrinite se da poklopac ulegne pravilno i da zaptiva sa telom čistača vazduha.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite da li telo čistača vazduha ima znake oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Proverite ceo ulazni sistem da li ima curenja, oštećenja ili labavih obujmica za crevo.

   Note: Zamenite pohaban ili oštećen deo čistača vazduha i delove sistema usisa.

  4. Povucite bravu ka spolja i okrenite poklopac čistača vazduha u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu (Слика 119).

   g369203
  5. Uklonite poklopac sa kućišta čistača vazduha.

  6. Pre nego što uklonite filter, koristite vazduh pod niskim pritiskom – 2,75 bara, čist i suv –da biste uklonili velike nakupine ostataka koji su zbijeni između spoljašnjosti primarnog filtera i kućišta.Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može umetnuti prljavštinu kroz filter u usisni vod.

   Ovim postupkom čišćenja sprečavate da ostaci dopru do usisnog voda kada uklonite primarni filter.

  7. Uklonite element primarnog filtera (Слика 120).

   Note: Nemojte čistiti element filtera za vazduh.

   g369223

  Postavljanje filtera

  1. Proverite element sigurnosnog filtera (Слика 121). Ako je prljav, zamenite ga.

   Important: Nikada ne pokušavajte da očistite sigurnosni filter (Слика 121). Zamenite sigurnosni filter novim nakon svaka 3 servisa primarnog filtera.

   g369204
  2. Pregledajte da li novi filter ima oštećenje od transporta, proverite kraj zaptivke elementa filtera i kućišta čistača vazduha.

   Important: Nemojte koristiti oštećeni element filter.

  3. Sklopite element primarnog filtera. Pritisnite spoljašnje ivice filtera da bi ulegao u kućište filtera za vazduh.

   Important: Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  4. Uklonite ventil za izbacivanje prašine sa poklopca čistača vazduha, očistite unutrašnjost i montirajte ventil za izbacivanje na poklopac.

  5. Sklopite poklopac sa kućištem čistača vazduha, poravnavajući ventil za izbacivanje prašine usmeravajući ga prema dole – pod približnim uglom između 5 i 7 sati posmatrano od kraja.

  6. Ako se na indikatoru servisa prikaže crvena traka, pritisnite dugme za reset na kraju indikatora (Слика 122).

   g369218
  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Specifikacija ulja

  Koristite kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

  • API servisna kategorija CJ-4 ili viša

  • ACEA servisna kategorija E6

  • JASO servisna kategorija DH-2

  Important: Korišćenje motornog ulja koje nije API CJ-4 ili više, ACEA E6 ili JASO DH-2 bi moglo da izazove začepljenje DPF filtera ili oštećenje motora.

  Koristite sledeće gradacije viskoznosti motornog ulja:

  • Prvi izbor ulja: SAE 15W-40: iznad -18 °C

  • Alternativno ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Motorno ulje Toro Premium Engine Oil gradacije viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.Dodajte motorno ulje po potrebi.
 • Motor se isporučuje sa uljem u kućištu radilice; svejedno proverite nivo ulja pre i nakon što prvi put pokrenete motor.

  Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je motor bio u radu, sačekajte 10 minuta pre provere nivoa ulja.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Izvucite mernu šipku iz cevi za mernu šipku (Слика 123) i obrišite je čistom krpom.

   g369816
  4. Potpuno umetnite mernu šipku u cev za mernu šipku, zatim je izvucite i proverite nivo ulja.

   Note: Ako je nivo ulja između oznaka punog rezervoara i nivoa za dodavanje, ne morate da dodajete ulje; pređite na korak 7.

  5. Ako je nivo ulja nizak, skinite poklopac otvora za punjenje ulja (Слика 124) i postepeno dodajte male količine ulja, redovno proveravajući nivo, dok on ne dođe do oznake za puno (Full“) na meraču.

   Important: Držite nivo motornog ulja između gornje i donje oznake na mernoj šipci. Prepunjavanje ili nedovoljna količina motornog ulja može da izazove teže oštećenje motora.

   g369817
  6. Vratite poklopac otvora za sipanje ulja i mernu šipku.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Kapacitet ulja u kućištu motora

  5,7 l sa filterom.

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Pražnjenje motornog ulja

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite poklopac otvora za sipanje ulja.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod čepa za drenažu.

  4. Uklonite čep za drenažu (Слика 125) i pustite ulje da iscuri u posudu.

   g369411
  5. Kada ulje prestane da otiče iz motora, montirajte čep za drenažu i pritegnite ga momentom od 54 N∙m do 63 N∙m.

  Zamena filtera za ulje

  1. Okrećite filter za ulje suprotno od smera kretanja kazaljke na satu da biste ga uklonili (Слика 126).

   g369728
  2. Očistite adapter filtera.

  3. Nanesite tanak sloj čistog ulja na zaptivku novog filtera.

   Note: Nemojte previše zategnuti filter.

  4. Navrnite filter na adapter filtera dok ne dođe u kontakt sa adapterom, zatim pritegnite filter za još 1 dodatni krug.

  5. Dodajte ulje u motor i postavite poklopac otvora za sipanje; pogledajte Specifikacija ulja, Kapacitet ulja u kućištu motora i Provera nivoa motornog ulja.

  Servisiranje katalizator oksidacije dizela (DOC) i filtera čađi

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 6.000 сати
 • Rasklopite, očistite i sklopite filter čađi DPF filteraili očistite filter čađi ako se na InfoCenter ekranu prikažu greške kod motora spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ili spn 3720 fmi 16.
 • Ako se pojave sledeće greške kod motora , ili na ekranu sistema InfoCenter (Слика 127), očistite filter čađi prateći sledeće korake:

  g214715g213864g213863
  1. Pogledajte odeljak Engine (motor) Priručnika za servisiranje za informacije o rasklapanju i sklapanju katalizatora oksidacije dizela i filtera čađi DPF filtera.

  2. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za zamenske delove ili servis za katalizator oksidacije dizela i filter čađi.

  3. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro da vam resetuje upravljačku jedinicu motora (ECU) kada ugradite čist DPF filter.

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  Pod određenim uslovima, gorivo i isparenja goriva su veoma zapaljiva i eksplozivna. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  • Rezervoar za gorivo punite napolju, na otvorenom prostoru, kada je motor isključen i hladan. Obrišite gorivo koje se prospe.

  • Nemojte da punite rezervoar za gorivo do vrha. Dodajte gorivo u rezervoar za gorivo dok nivo ne bude 25 mm ispod vrha rezervoara, ne otvora za punjenje. Taj prazan prostor u rezervoaru omogućava širenje goriva.

  • Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom i udaljite se od otvorenog plamena i mesta gde varnica može da zapali isparenja od goriva.

  • Gorivo čuvajte u čistim, bezbednosno odobrenim rezervoarima sa zatvorenim poklopcem.

  Pražnjenje separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz separatora za vodu.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod filtera separatora za gorivo i vodu Слика 128.

   g369829
  4. Otpustite drenažni ventil na dnu filtera separatora za gorivo i vodu i pustite gorivo i vodu da isteknu.

  5. Zatvorite drenažni ventil na dnu filtera separatora za gorivo i vodu.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Provera cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Pregledajte da li su cevovodi pohabani, dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

   Note: Popravite ili zamenite sve pohabane ili oštećene cevovode; pritegnite olabavljene spojeve.

  4. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena filtera separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite filter separatora za gorivo i vodu.
  1. Ispraznite separator za gorivo i vodu; pogledajte korake od 1 do 4 u Pražnjenje separatora za gorivo i vodu.

  2. Očistite filter separatora za gorivo i vodu i glavu filtera (Слика 129).

   g369850
  3. Uklonite filter separatora za gorivo i vodu sa glave filtera.

  4. Očistite površinu za montažu glave filtera.

  5. Nanesite sloj čistog goriva na zaptivku novog filtera separatora.

  6. Navrnite filter separatora na glavu filtera dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, zatim okrenite filter za još ½ kruga.

  7. Proverite da li je drenažni ventil na dnu filtera separatora za gorivo i vodu zatvoren.

  8. Pokrenite motor i proverite da li curi gorivo oko filtera separatora i glave filtera.

  9. Isključite motor, uklonite ključ, zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Zamena filtera za motorno ulje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite filter za motorno ulje.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Očistite prostor oko glave filtera za gorivo (Слика 130).

   g369851
  4. Uklonite filter i očistite površinu za montažu glave filtera (Слика 130).

  5. Podmažite zaptivač filtera čistim motornim uljem za podmazivanje. Dodatne informacije potražite u priručniku za vlasnike motora koji je isporučen uz mašinu.

  6. Montirajte suvi kanister filtera rukom, dok zaptivka ne dođe u kontakt sa glavom filtera, a zatim ga okrenite još za ½ kruga.

  7. Pokrenite motor i proverite da li curi gorivo oko glave filtera.

  8. Isključite motor, uklonite ključ, zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Pražnjenje i čišćenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Пре складиштења
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako sistem za gorivo postane zaprljan ili ako ćete skladištiti mašinu na duži vremenski period. Upotrebite čisto gorivo da biste isprali rezervoar.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Postavite posudu za pražnjenje ispod drenažnog ventila na dnu rezervoara za gorivo (Слика 131).

   g369818
  3. Otvorite drenažni ventil i pustite gorivo da isteče.

  4. Ako je potrebno, dodajte čisto gorivo u rezervoar za gorivo da biste ga isprali.

  5. Zatvorite drenažni ventil.

   Note: Kada dodate gorivo rezervoaru za gorivo, proverite da li drenažni ventil curi.

  Čišćenje mrežice cevi za uzimanje goriva

  Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  Cev za uzimanje goriva, koja se nalazi u rezervoaru za gorivo, opremljena je mrežicom koja sprečava da otpaci ulaze u sistem za gorivo. Po potrebi izvadite cev za uzimanje goriva i očistite mrežicu.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Nagnite sedište; pogledajte Naginjanje sedišta.

  3. Uklonite stezaljku koja pričvršćuje crevo za cev za uzimanje goriva (Слика 132).

   g369410
  4. Uklonite cev za uzimanje goriva i gumeni rukavac sa rezervoara.

  5. Očistite mrežicu na kraju cevi za napajanje gorivom (Слика 132).

  6. Umetnite cev za uzimanje goriva i gumeni rukavac u rezervoar dok rukavac ne nalegne u rezervoar.

  7. Spojite crevo i cev za uzimanje goriva i pričvrstite ih stezaljkom.

  8. Spustite i zabravite sedište; pogledajte Spuštanje sedišta.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Odvajanje akumulatora

  Опасност

  Elektroliti u akumulatoru sadrže sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se konzumira i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite odeljak za akumulator; pogledajte Pristup odeljku akumulatora.

  3. Odvojite negativni kabl akumulatora (Слика 133).

   g016643
  4. Svucite gumeni poklopac sa stezaljke pozitivnog kabla akumulatora i odvojite pozitivni kabl akumulatora.

  Povezivanje akumulatora

  1. Montirajte pozitivan kabl akumulatora (crveni) na pozitivni (+) pol akumulatora (Слика 134).

   g016643
  2. Montirajte negativni kabl akumulatora (crni) na negativni (-) pol akumulatora.

  3. Nanesite sloj masti Grafo 112X (skin-over), Toro deo br. 505-47 na polove akumulatora i stezaljke kablova akumulatora.

  4. Navucite gumeni poklopac na stezaljku pozitivnog kabla akumulatora.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac odeljka za akumulator.

  Punjenje akumulatora

  1. Odvojite akumulator; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  2. Povežite punjač od 3 A do 4 A sa polovima akumulatora.

  3. Akumulator punite 4 do 8 sati u rasponu jačine od 3 A do 4 A.

  4. Kada se akumulator napuni, odvojite punjač od električne utičnice i polova akumulatora.

  5. Povežite akumulator; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Servisirajte akumulator.
 • Note: Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim jer se prljav akumulator sporo prazni.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite odeljak za akumulator; pogledajte Pristup odeljku akumulatora.

  3. Proverite stanje akumulatora.

   Note: Zamenite pohabani ili oštećeni akumulator.

  4. Odvojite kablove akumulatora i uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Odvajanje akumulatora.

  5. Operite celo kućište akumulatora rastvorom natrijum bikarbonata (sode bikarbone) i vode.

  6. Isperite kućište čistom vodom.

  7. Postavite akumulator u mašinu i spojite kablove akumulatora; pogledajte Povezivanje akumulatora.

  8. Zatvorite i zabravite poklopac odeljka za akumulator.

  Zamena osigurača

  Blok osigurača je u odeljku za akumulator.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite odeljak za akumulator; pogledajte Pristup odeljku akumulatora.

  3. Zamenite otvoren osigurač (Слика 135) osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

   g369853g372876
  4. Zatvorite i zabravite poklopac odeljka za akumulator.

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Important: Održavajte preporučeni pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine. Nemojte premalo naduvati pneumatike.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Izmerite pritisak u pneumaticima.

   Note: Pravilan pritisak u pneumaticima iznosi od 0,83 bara (83 kPa) do 1,03 bara.

  3. Ako je neophodno, dodajte ili uklonite vazduh iz pneumatika.

  4. Ponovite korake 2 i 3 na ostalim pneumaticima.

  Provera priteznog momenta navrtki točka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 200 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Упозорење

  Neodržavanje odgovarajućeg momenta pritezanja navrtki točkova može dovesti do kvara ili gubitka točka, kao i do telesne povrede.

  Pritegnite navrtke na prednjim i zadnjim točkovima momentom pritezanja od 115 N∙m do 136 N∙m nakon 1 do 4 sata rada i posle ponovo nakon 8 sati rada. Nakon toga, pritežite navrtke točkova nakon svakih 200 sati rada.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Pritegnite navrtke točka momentom od 115 N∙m do 136 N∙m.

   Note: Navrtke na prednjim točkovima su ½ –20 UNF; navrtke na zadnjim točkovima su M12 x 1,6-6H (metričke).

  Provera aksijalnog hoda u planetarnim pogonima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite da li ima aksijalnog hoda u planetarnim pogonima.
 • Опасност

  Mašina na dizalici može biti nestabilna i skliznuti sa dizalice, povredivši svakoga ko je ispod nje.

  • Ne pokrećite motor dok je mašina na dizalici.

  • Uvek uklonite ključ iz prekidača pre nego što siđete sa mašine.

  • Blokirajte točkove kad podižete mašinu pomoću dizalice.

  • Poduprite mašinu podupiračima.

  U planetarnim pogonima/pogonskim točkovima ne bi trebalo da bude aksijalnog hoda (npr. točkovi ne bi smeli da se pomeraju kada ih povučete ili pogurate u paralelnom pravcu sa osovinom).

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Blokirajte zadnje točkove kada podižete prednji deo mašine; pogledajte Спецификације i Lociranje tačaka za podizanje.

  3. Oslonite prednji deo mašine na podupirače.

  4. Uhvatite 1 od prednjih pogonskih točkova i gurajte/vucite ka mašini i od nje, vodeći računa a li se nešto pomera.

   g229453
  5. Ponovite korak 4 za drugi pogonski točak.

  6. Ako se ijedan od točkova pomera, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za generalnu opravku planetarnog pogona.

  Provera maziva planetarnog zupčastog pogona

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite nivo ulja planetarnog zupčastog pogona(proverite i da li ima curenja).
 • Specifikacija maziva: ulje za zupčanike visokog kvaliteta SAE 85W-140

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini. postavite točkove tako da čep otvora za punjenje bude u položaju na 12 sati, čep kontrolnog otvora u položaju na 3 sata, a čep za drenažu na 6 sati (Слика 137).

   g225612
  2. Skinite čep za proveru koji se nalazi u položaju 3 sata (Слика 137).

   Nivo ulja treba da bude na dnu otvora za čep za proveru.

   g225606
  3. Ako je nivo ulja nizak, skinite čep za punjenje koji se nalazi u položaju 12 sati i sipajte ulje dok ne počne da ističe iz otvora u položaju 3 sata.

  4. Proverite da li na O-prstenu čep(ov)a ima znakova habanja ili oštećenja.

   Note: Po potrebi zamenite O-prsten(e).

  5. Postavite čep(ove).

  6. Ponovite korake od 1 do 5 na sklopu planetarnih zupčanika sa druge strane mašine.

  Zamena ulja planetarnog zupčastog pogona

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje u prednjem planetarnom zupčastom pogonu.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite ulje u prednjem planetarnom zupčastom pogonuili godišnje, koji se uslov pre ispuni.
 • Specifikacija maziva: ulje za zupčanike visokog kvaliteta SAE 85W-140

  Kapacitet lubrikacije kućišta planetarnog pogona i kočionog sistema: 0,65 l

  Ispuštanje ulja planetarnog zupčastog pogona

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i postavite točak tako da čep za punjenje bude u položaju 12 sati na časovniku, čep za proveru u položaju 3 sata, a čep za drenažu u položaju 6 sati; pogledajte Слика 137 u Provera maziva planetarnog zupčastog pogona.

  2. Skinite čep za punjenje koji se nalazi u položaju 12 sati i čep za proveru koji se nalazi u položaju 3 sata (Слика 139).

   g225609
  3. Postavite posudu za istakanje ispod glavčine planetarnog pogona, skinite čep za drenažu koji se nalazi u položaju 6 sati i pustite ulje da istekne do kraja (Слика 139).

  4. Proverite da li na O-prstenima čepova za punjenje, proveru i drenažu ima znakova habanja ili oštećenja.

   Note: Po potrebi zamenite O-prsten(e).

  5. Postavite čep za drenažu u drenažni otvor kućišta planetarnog pogona (Слика 139).

  6. Postavite posudu za istakanje ispod kućišta kočnice, skinite čep za drenažu i pustite ulje da istekne do kraja (Слика 140).

   g225608
  7. Proverite da li na O-prstenu čepa ima znakova habanja ili oštećenja i postavite čep za drenažu u kućište kočnice.

   Note: Po potrebi zamenite O-prsten.

  Dopuna maziva planetarnog-zupčastog-pogona

  1. Kroz čep otvora za punjenje, polako dopunite planetarni pogon sa 0,65 l visokokvalitetnog ulja za zupčanike SAE 85W-140.

   Important: Ako se planetarni pogon napuni pre nego što dodate 0,65 l ulja, sačekajte 1 sat ili stavite čep i pomerite mašinu približno 3 m da bi se ulje rasporedilo kroz kočioni sistem. Zatim uklonite čep i dodajte preostalo ulje.

   g225610
  2. Postavite čep za punjenje i čep za proveru.

  3. Obrišite kućište planetarnog pogona i kočnice (Слика 142).

   g225607
  4. Ponovite korake od 1 do 7 u Ispuštanje ulja planetarnog zupčastog pogona i korake od 1 do 3 u ovoj proceduri za planetarni/kočioni sklop i na drugoj strani mašine.

  Provera nivoa ulja u zadnjoj osovini

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Vizuelno proverite da li na zadnjoj osovini ima curenja.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite nivo ulja u zadnjoj osovini.(Nivo ulja takođe proverite pre nego što pokrenete motor po prvi put.)
 • Specifikacije ulja za osovine: ulje za zupčanike SAE 85W-140

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje

  2. Uklonite čep kontrolnog otvora sa 1 kraja kućišta osovine (Слика 143).

   g009716
  3. Proverite nivo ulja za zupčanike u osovini pomoću kontrolnog otvora.

   Note: Ulje za zupčanike je na zadovoljavajućem nivou ako je nivo ulja na dnu kontrolnog otvora.

  4. Ako je nivo ulja za zupčanike nizak, uklonite čep otvora za punjenje i dodajte navedeno ulje za zupčanike da biste podigli nivo ulja do dna kontrolnog otvora.

  5. Vratite čep kontrolnog otvora.

  6. Ako je uklonjen, vratite čep otvora za punjenje.

  Zamena ulja u zadnjoj osovini

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 200 сати
 • Zamenite ulje u zadnjoj osovini.
 • Сваких 800 сати
 • Zamenite ulje u zadnjoj osovini.
 • Kapacitet maziva u zadnjoj osovini: 2,4 l

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite oblast oko 3 čepa za drenažu (Слика 144) – 1 na svakom kućištu konusnih zupčanika (van kućišta osovine) i 1 na kućištu centralnog zupčanika.

   g369856
  3. Uklonite sve čepove za drenažu (Слика 144) i pustite da ulje iscuri u posudu za pražnjenje.

  4. Uklonite 2 čepa kontrolnog otvora na kućištu osovine i čep otvora za punjenje da bi se olakšalo pražnjenje ulja (Слика 145).

   g009716
  5. Vratite 3 čepa za drenažu i čep kontrolnog otvora na kućište osovine sa priključkom oduška.

  6. Na otvoru osovine za čep otvora za punjenje, napunite osovinu sa približno 2,37 l ulja za zupčanike 85W-140 ili dok nivo ulja ne bude na dnu rupe.

  7. Vratite čep kontrolnog otvora i čep otvora za punjenje.

  Provera podmazanosti kućišta reduktora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Vizuelno proverite da li ima curenja na kućištu.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite mazivo u kućištu reduktora.(Takođe proverite mazivo pre prvog pokretanja motora.)
 • Specifikacija ulja za kućište reduktora: ulje za zupčanike SAE 85W-140

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite čep otvora za punjenje / kontrolnog otvora sa leve strane kućišta reduktora (Слика 146).

   g370243
  3. Proverite da li je O-prsten na čepovima pohaban ili oštećen.

  4. Proverite nivo ulja u kućištu zupčanika.

   Note: Ulje za zupčanike je na zadovoljavajućem nivou ako je nivo ulja na dnu otvora za punjenje / kontrolnog otvora.

  5. Ako je nivo ulja za zupčanike nizak, dodajte dovoljno navedenog ulja za zupčanike da biste podigli nivo ulja do dna otvora za punjenje / kontrolnog otvora.

  6. Vratite čep otvora za punjenje / kontrolnog otvora.

  Tabela odstojnika za brzinu košenja

  g368821

  Podešavanje maksimalne brzine košenja/kretanja

  Podešavanje odstojnika za podešavanje brzine košenja

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Koristite tabelu odstojnika za brzinu košenja da biste utvrdili maksimalnu brzinu kretanja kad kosite, kao i položaj kratkih odstojnika koji ograničavaju brzinu košenja; pogledajte Tabela odstojnika za brzinu košenja.

   Note: Svaki kratki odstojnik koriguje brzinu košenja za 0,8 km/h.

  3. Ispod papučice gasa, uklonite granični zavrtanj i kontranavrtku sa prirubnicom koja pričvršćuje odstojnike koji blokiraju brzinu (Слика 148).

   g368822
  4. Postavite odstojnike iznad blokade brzine košenja.

  5. Postavite kratke odstojnike na željeni stepen 2.

  6. Pričvrstite odstojnike za blokadu brzine košenja pomoću graničnog zavrtnja i kontranavrtke sa prirubnicom koje ste uklonili u koraku 3.

   Note: Morate da montirate svih 6 kratkih odstojnika i dugački odstojnik.

  7. Postavite brzinu košenja u sistemu InfoCenter; pogledajte Podešavanje brzine košenja u InfoCenter.

  Podešavanje brzine košenja u InfoCenter

  Podešenu brzinu košenja u sistemu InfoCenter koristi TEC kontroler za prilagođavanje brzine jedinica za sečenje na maksimalnu brzinu košenja/kretanja.

  1. U sistemu InfoCenter pristupite meniju MAIN MENU (glavni meni).

  2. U MAIN MENU (glavni meni), pritisnite srednje dugme dok se ne označi opcija SETTING (podešavanja), a zatim pritisnite desno dugme.

  3. U SETTING MENU (meni podešavanja) pritisnite srednje dugme dok se ne označi opcija PROTECTED MENUS (zaštićeni meniji). a zatim pritisnite desno dugme.

  4. U ekranu PROTECTED MENUS (zaštićeni meniji) unesite PIN kôd; pogledajte Pristup Protected Menus (zaštićenim menijima).

  5. U meniju SETTINGS (podešavanja) pritisnite srednje dugme dok se ne označi MOW SPEED (brzina košenja), a zatim pritisnite desno dugme.

  6. U ekranu MOW SPEED (brzina košenja), pritisnite srednje dugme ili desno dugme dok brzina košenja prikazana u sistemi InfoCenter ne bude ista kao maksimalna brzina košenja/kretanja koju ste odredili u koraku 2 u Podešavanje odstojnika za podešavanje brzine košenja.

   Note: Podešavanje brzine košenja povećava se ili smanjuje u koracima od 0,8 km/h.

   g368874

   Note: Lampica indikatora svetli i ekran pokazuje Advisory #176 (Reel Speed Changed) (obaveštenje br. 176 (brzina cilindra je promenjena)).

   g368873
  7. Pritisnite levo dugme da biste napustili meni podešavanja.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Mašina ne sme da se kreće unapred ili unazad kada otpustite papučicu gasa. Ako se mašina kreće, podesite vučni pogon u neutralan položaj.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite motor, podesite kontrolu brzine na manje brzine i spustite jedinice za košenje.

  2. Pritisnite samo desnu papučicu kočnice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite dizalicom levu stranu mašine sve dok se levi točkovi ne izdignu sa poda radionice. Poduprite mašinu podupiračima da ne bi slučajno pala; pogledajte Спецификације i Lociranje tačaka za podizanje.

  4. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu niske brzine.

  5. Podesite kontranavrtke na krajevima šipke da biste pomerili šipku vuče unapred i tako eliminisali lagano pomeranje unapred, odnosno unazad da biste eliminisali lagano pomeranje unazad (Слика 151 i Слика 152).

   g370368
   g370369
  6. Kada točak prestane da se okreće, pritegnite navrtke da biste utvrdili podešavanje.

  7. Isključite motor i uklonite ključ.

  8. Uklonite podupirače i spustite mašinu na pod radionice.

  9. Probnom vožnjom proverite da više nema laganog pomeranja.

  Provera reglaže zadnjeg trapa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Proverite reglažu zadnjeg trapa.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Izmerite rastojanje od ose do ose (na visini osovine) na prednjim i zadnjim upravljačkim pneumaticima.

   Note: Merenje prednjeg trapa mora da bude za 3 mm manje nego merenje zadnjeg trapa (Слика 153).

   g009169

  Podešavanje pozitivnog uvlačenja zadnjih točkova

  1. Na zadnjoj osovini, uklonite opružni osigurač i užlebljenu navrtku sa bilo kog kraja spone (Слика 154).

   g370477
  2. Odvojite kraj spone od upravljačke spone kutije osovine.

  3. Otpustite stezaljke na oba kraja spona (Слика 154).

  4. Okrenite odvojeni loptasti zglob ka unutra ili spolja za 1 ceo krug.

  5. Pritegnite stezaljku na odvojenom kraju spone.

  6. Okrenite ceo sklop spone u istom smeru (ka unutra ili spolja) za 1 ceo krug.

  7. Pritegnite stezaljku na spojenom kraju spone.

  8. Sklopite kraj spone i upravljačku sponu kutije osovine užlebljenom navrtkom.

  9. Izmerite uvlačenje; pogledajte Provera reglaže zadnjeg trapa.

  10. Ako je potrebno, uklonite užlebljenu navrtku i ponovite korake od 2 do 9.

  11. Kada je razlika između merenja prednjih točkova i zadnjih točkova manja od 3 mm, pritegnite užlebljenu navrtku i postavite novi optužni osigurač.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  Specifikacija rashladnog sredstva

  Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

  Important: Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Tabela tipova rashladnih sredstava

  Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola

  Tip inhibitora korozije

  Antifriz sa produženim rokom trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zelenog) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.

  • Poželjno: kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.

  • Poželjna opcija: ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.

  • Minimalni zahtevi: ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešajte koncentrovano rashladno sredstvo sa čistom pijaćom vodom.

  Provera nivoa rashladnog sredstva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladnog sredstva.
 • Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Provera nivoa rashladnog sredstva.

  2. Otvorite poklopac motora i sačekajte da se ohladi; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Pažljivo uklonite poklopac hladnjaka (Слика 155).

   g370427
  4. Proverite nivo rashladne tečnosti u hladnjaku.

   Note: Nivo rashladne tečnosti je odgovarajuć ako je do vrha otvora za punjenje hladnjaka (Слика 155).

  5. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.

   Note: Nivo rashladne tečnosti je odgovarajuć kada je do oznake za PUNO u ekspanzionoj posudi.

  6. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, dodajte navedenu rashladnu tečnost u hladnjak. ekspanzionu posudu ili i jedno i drugo; pogledajte Specifikacija rashladnog sredstva.

  7. Postavite poklopac hladnjaka i poklopac ekspanzione posude.

  8. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Servisiranje rashladnog sistema motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite nečistoće iz zone motora, hladnjaka ulja i hladnjaka.Čistite ih češće u nečistim uslovima.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite zadnju masku (Слика 156).

   g370476
  3. Očistite obe strane maske.

  4. Podignite masku sa šarki i uklonite masku sa mašine.

  5. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  6. Pažljivo komprimovanim vazduhom očistite obe strane hladnjaka/hladnjaka ulja (Слика 157). Počnite od prednje strane i izduvajte nečistoće unazad. Zatim očistite zadnju stranu i duvajte ka napred. Ponovite postupak nekoliko puta dok se sva prljavština i nečistoće ne uklone.

   Important: Čišćenje hladnjaka ulja/hladnjaka vodom može da dovede do preuranjene korozije komponenti i kompaktnih nečistoća.

   g020509
  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora, Zatvaranje poklopca motora.

  8. Vratite masku na šarke (Слика 158).

   g370475
  9. Zatvorite i zabravite masku.

  Одржавање кочница

  Podešavanje radnih kočnica

  Radne kočnice treba podesiti kada papučica kočnice ima više od 13 mm slobodnog hoda ili kada proklizava. Slobodan hod je rastojanje za koje se papučica kočnice pomeri pre nego što osetite otpor kočenja.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Deaktivirajte bravu za fiksiranje papučica između papučica kočnice (Слика 159) tako da obe papučice rade nezavisno jedna od druge.

   g370488
  3. Otpustite prednju kontranavrtku na kraju sajle kočnice sa navojem na kraju (Слика 160).

   g370513g370514
  4. Da biste smanjili slobodan hod papučice , pritegnite zadnju kontranavrtku da biste pomerili sajlu unazad dok papučica ne bude imala od 0 do 13 mm slobodnog hoda.

   Note: Pobrinite se da ne bude napetosti sajle kočnice kada se papučica otpusti.

  5. Pritegnite prednju kontranavrtku nakon što pravilno podesite kočnice.

  6. Ako je potrebno, ponovite korake od 3 do 5 sa ostalim sajlama kočnice.

  Одржавање појаса

  Servisiranje kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša alternatora.
 • Proverite stanje i zategnutost kaiševa (Слика 161) nakon svakih 100 radnih sati.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Proverite stanje kaiša alternatora.

   Note: Zamenite pohabane i oštećene kaiševe.

  4. Proverite zategnutost kaiša.

   Note: Zategnutost kaiša je pravilna kada prilikom primene sile od 45 N sile na sredinu kaiša između dve remenice defleksija iznosi 10 mm.

  5. Ako je defleksija veća ili manja od 10 mm, otpustite montažne zavrtnjeve alternatora (Слика 161).

   g370515
  6. Povećajte ili smanjite zategnutost kaiša alternatora i zategnite montažne zavrtnje.

  7. Ponovo proverite defleksiju kaiša da biste bili sigurni da je zategnutost ispravna.

  8. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost da otkrijete ima li curenja, zapetljanih ili presavijenih vodova, labavih nosača, labavih priključaka i propadanja uzrokovanog vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite prostor oko grla otvora za punjenje i poklopca rezervoara sa hidrauličnom tečnošću (Слика 162).

   g370529
  3. Uklonite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost sa rezervoara.

  4. Izvucite šipku za merenje iz grla za punjenje i očistite je čistom krpom.

  5. Ubacite merač u otvor za punjenje; zatim ga izvadite i proverite nivo tečnosti.

   Odgovarajući nivo hidraulične tečnosti je između oznake za puno i oznake za dodavanje ulja na mernoj šipci.

  6. Ako je nivo nizak, dodajte odgovarajuću količinu hidraulične tečnosti do oznake za puno.

  7. Umetnite mernu šipku i poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost u rezervoar.

  Zamena filtera hidraulike

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidraulične filtere.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulične filtere.
 • Koristite hidraulične filtere kompanije Toro:

  Naziv

  Toro deo br.

  Lokacija

  Povratni filter

  94-2621

  Ispod desnog kanala okvira.

  Zamenite filter

  75-1310

  Ispod ploče sedišta.

  Important: Korišćenje drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

  Zamena filtera pod pritiskom

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Nagnite sedište; pogledajte Naginjanje sedišta.

  3. Očistite prostor oko glave filtera i filtera pod pritiskom (Слика 163).

   g370535
  4. Postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter.

  5. Čistom krpom obrišite površinu za montiranje filtera na glavi filtera.

  6. Podmažite novu zaptivku filtera i napunite filter navedenom hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  7. Navrnite filter na glavu filtera dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, zatim pritegnite filter za još ½ kruga.

  Zamena povratnog filtera

  1. Očistite prostor oko glave filtera i povratnog filtera (Слика 164).

   g370536
  2. Postavite posudu za istakanje ispod povratnog filtera i skinite filter.

  3. Čistom krpom obrišite površinu za montiranje filtera na glavi filtera.

  4. Podmažite novu zaptivku filtera i napunite filter navedenom hidrauličnom tečnošću i zatim ispraznite filter; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  5. Navrnite filter na glavu filtera dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, zatim pritegnite filter za još ½ kruga.

  Odzračivanje hidrauličnog sistema

  1. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  2. Proverite oko filtera i glave filtera da li ima curenja hidraulične tečnosti.

   Note: Otklonite sva curenja hidraulične tečnosti.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Spustite sedište; pogledajte Spuštanje sedišta.

  Kapacitet hidraulične tečnosti

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Pražnjenje hidraulične tečnosti

  Ako tečnost postane zaprljana, obratite se lokalnom ovlašćenom distributeru kompanije Toro zbog toga što sistem mora da se ispere. Zaprljana tečnost izgleda mlečno ili crno u poređenju sa čistom tečnošću.

  Kapacitet posude za pražnjenje: 30 l ili više

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod rezervoara sa hidrauličnom tečnošću (Слика 165).

   g370534
  4. Povratno crevo odvojite od pravog priključka sa dna rezervoara sa hidrauličnom tečnošću i ispustite hidrauličnu tečnost.

  5. Kada hidraulična tečnost prestane da curi, ponovo spojite povratno crevo i priključak rezervoara.

  6. Pritegnite priključak creva momentom od 50 N∙m do 63 N∙m.

  Punjenje hidrauličnog rezervoara

  1. Napunite rezervoar preciziranom hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti i Kapacitet hidraulične tečnosti.

   Important: Koristite samo navedenu hidrauličnu tečnost. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

  2. Umetnite mernu šipku i poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost u rezervoar.

   g370645
  3. Pokrenite motor i koristite sve hidraulične komande da biste rasporedili hidrauličnu tečnost kroz sistem.

  4. Proverite curenje hidraulične tečnosti, isključite motor i izvadite ključ.

   Otklonite sva curenja hidraulične tečnosti.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  6. Proverite nivo tečnosti; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

   Note: Ako je neophodno, dodajte dovoljno da bi nivo dospeo do oznake za puno na mernoj šipki. Nemojte da prepunite rezervoar sa hidrauličnom tečnošću.

  Održavanje jedinice za sečenje

  Bezbednost sečiva

  Istrošeno ili oštećeno sočivo ili donji nož može da se polomi, i komad može da bude odbačen ka vama ili posmatračima i da dovede do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda.

  • Periodično proveravajte da li su sečiva i donji noževi previše istrošeni ili oštećeni.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više jedinica za sečenje, vodite računa kad rotirate jedinicu za sečenje; to bi moglo da dovede do rotiranja cilindara u ostalim jedinicama za sečenje.

  Oštrenje jedinice za sečenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  Упозорење

  Kontakt sa cilindrom ili drugim pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

  • Držite prste, šake i odeću podalje od cilindra ili drugih pokretnih delova.

  • Nikad nemojte da pokušavate da šakom ili stopalom okrećete cilindre dok je motor uključen.

  Note: Dodatna uputstva i postupci o oštrenju glačanjem u obrnutom smeru rotacije dostupno je u dokumentu kompanije Toro Uputstvo za oštrenje cilindara i rotacionih kosilica, Obrazac 80-300SL.

  Priprema mašine

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i pomerite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  • Otvorite poklopac motora; pogledajte Otvaranje poklopca motora.

  • Napravite početna podešavanja cilindra i donjeg noža za oštrenje glačanjem na svim jedinicama za sečenje koje treba da se oštre glačanjem sa obrnutim smerom rotacije; pogledajte Priručnik za operatera jedinice za sečenje.

  • Pomerite prednju, zadnju ili obe poluge za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj R (položaj za oštrenje) (Слика 167).

   g370552
   g370553

  Oštrenje cilindara i donjeg noža

  Опасност

  Promena brzine motora u toku oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije može da dovede do zastoja cilindara.

  • Nikad nemojte da menjate brzinu tokom oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije.

  • Oštrite glačanjem sa obrnutim smerom rotacije samo u praznom hodu niske brzine motora.

  Note: Kada oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije, prednje jedinice se sve oštre zajedno i zadnje jedinice se sve oštre zajedno.

  1. Pobrinite se da papučica gasa bude u neutralnom položaju i da parkirna kočnica bude aktivirana.

  2. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu niske brzine.

  3. Pomerite polugu limitatora brzine košenja unapred u položaj za KOšENJE (Слика 169).

   g370644
  4. Pritisnite PTO prekidač u položaj za AKTIVIRANJE.

  5. Pomerite polugu za podizanje/spuštanje košenja unapred.

   Note: Cilindri koje ste izabrali su počeli da se oštre glačanjem u obrnutom smeru rotacije.

  6. Nanesite sredstvo za glačanje na cilindre pomoću četke sa dugom drškom.

   Опасност

   Dodirivanje jedinica za sečenje dok se pomeraju može da izazove telesnu povredu.

   • Nemojte koristiti četku sa kratkom drškom.

   • Da biste izbegli telesne povrede, udaljite se od jedinica za sečenje pre početka rada.

  7. Ako cilindri počnu nepravilno da rade u toku glačanja sa obrnutim smerom, povećajte brzinu motora dok se ne stabilizuju.

  8. Ako vam je potrebno da podesite jedinice za sečenje dok se oštre glačanjem, obavite sledeće korake:

   1. Pomerite polugu za podizanje/spuštanje košenja unazad.

    Note: Jedinice za sečenje se isključuju, ali ne podižu.

   2. Pritisnite PTO prekidač u položaj za DEAKTIVIRANJE.

   3. Isključite motor i uklonite ključ.

   4. Podesite jedinice za sečenje.

   5. Ponovite korake od 2 do 7.

  9. Ponovite korak 6 za sve jedinice za sečenje koje želite da naoštrite glačanjem.

  Završavanje oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  Important: Ako ne vratite prekidač za oštrenje glačanjem u položaj za ISKLJUčIVANJE nakon završetka oštrenja, jedinice za sečenje se neće podići niti funkcionisati pravilno.

  1. Isključite motor i uklonite ključ.

  2. Sperite sredstvo za glačanje sa svih jedinica za sečenje.

  3. Po potrebi podesite cilindar jedinice za sečenje prema donjem nožu.

  4. Pomerite poluge unazad u položaj F (košenje).

   g370556
  5. Za bolju oštricu, nakon oštrenja pređite turpijom preko prednje strane donjeg noža nakon glačanja.

   Note: Time ćete ukloniti sve neravnine ili grube ivice koje se mogu stvoriti na oštrici.

  6. Zatvorite i zabravite poklopac motora; pogledajte Zatvaranje poklopca motora.

  Prošireno održavanje

  Šasija i motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваке 2 године
 • Zamenite creva za hidrauličnu tečnost.
 • Zamenite creva za rashladno sredstvo.
 • Ispustite i zamenite rashladnu tečnost.
 • Чишћење

  Pranje mašine

  Operite mašinu prema potrebi koristeći samo vodu ili blagi deterdžent. Možete koristiti krpu kada perete mašinu.

  Important: Nemojte koristiti praktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok motor radi. Pranje mašine dok je motor u radu može dovesti do unutrašnjih oštećenja motora.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Priprema vučne jedinice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Temeljno očistite vučnu jedinicu, jedinice za sečenje i motor.

  3. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  4. Proverite sve pričvršćivače i zategnite one koji su labavi.

  5. Podmažite ili nauljite sve mazalice i tačke obrtanja. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano išmirglajte i popravite farbu na ofarbanim mestima koja su ogrebana, ispucala ili zarđala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

  7. Servisirajte akumulator i kablove na sledeći način; pogledajte Bezbednost električnog sistema:

   1. Skinite terminale akumulatora sa polova akumulatora.

   2. Očistite akumulator, terminale i polove žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.

   3. Premažite terminale kablova i polove akumulatora mašću Grafo 112X skin-over (Toro deo br. 505- 47) ili petrolejskim gelom kako biste sprečili koroziju.

   4. Polako punite akumulator na svakih 60 dana po 24 sata kako biste sprečili sulfaciju olova u bateriji.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz kartera i postavite čep.

  2. Skinite i bacite filter za ulje. Postavite novi filter za ulje.

  3. Napunite motor navedenim motornim uljem.

  4. Upalite motor i pustite ga da radi u praznom hodu približno 2 minuta.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim gorivom.

  7. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  8. Temeljno očistite i servisirajte sklop čistača vazduha.

  9. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izlaz izduva trakom otpornom na vremenske uslove.

  10. Proverite antifriz zaštitu i dodajte rastvor vode i etilen glikol antifriza u razmeri 50/50 prema potrebi za očekivanu minimalnu temperaturu u vašoj regiji.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite mašinu na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ostavite kablove nepovezane, ako ih skladištite na mašini. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, pobrinite se da bude potpuno napunjen. Specifična gravitacija potpuno napunjenog akumulatora iznosi od 1,265 do 1,299.