Introducere

Această mașină de tuns iarba cu cilindru cu lame, prevăzută cu cabină este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați pentru aplicații comerciale. A fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe plăcuța cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g259773

Acest produs corespunde tuturor directivelor europene relevante. Pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuşti sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secţiunea 4442 sau 4443.

Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii privitoare la Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare. Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Simbol de alertă de siguranță

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) prezent în acest manual și pe mașină identifică mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele.

g000502

Simbolul de alertă de siguranță apare deasupra informațiilor care vă atenționează cu privire la acțiuni sau situații nesigure și este urmat de cuvântul PERICOL, AVERTISMENT sau ATENȚIE.

PERICOL indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămare gravă.

AVERTISMENT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă.

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

Acest manual utilizează 2 alte cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsește.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal136-3702
decal117-3270

Mașini CE

decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal121-3628
decal136-3717
decal106-9290

Model 03170

decal136-3678

Model 03171

decal136-3679
decal121-3623
decal136-3716

Reglare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Montarea roților

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblu roată față2
Ansamblu roată spate1

Important: Janta și anvelopa roții din spate sunt mai înguste decât cele ale celor 2 roți din față.

 1. Montați un ansamblu de roată pe butucul roții cu tija ventilului îndreptată spre exterior.

 2. Fixați roata pe butuc cu prezoanele și strângeți piulițele conform unui model încrucișat la un cuplu de 61 - 88 Nm.

 3. Repetați pașii 1 și 2 pentru celelalte ansambluri de roată.

Montarea volanului

Piese solicitate pentru această procedură:

Volan1
Capac volan1
Șaibă mare1
Contrapiuliţă1
Şurub1
 1. Glisați volanul pe arborele de direcție (Figura 3).

  g010834
 2. Glisați șaiba pe arborele de direcție (Figura 3).

 3. Fixați volanul pe arborele de direcție (Figura 3) cu o contrapiuliță și strângeți-o la un cuplu de 27 - 35 Nm.

 4. Montați capacul la volan și fixați-l cu un șurub (Figura 3).

Încărcarea și conectarea bateriei

Pericol

Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

 • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție și mănuși de cauciuc.

 • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

 1. Îndepărtați cele 2 butoane care fixează capacul bateriei pe mașină și îndepărtați capacul (Figura 4).

  g336164
 2. Măsurați tensiunea bateriei.

  Note: Dacă valoarea măsurată este 12,4 V sau mai mare, bateria este încărcată.

 3. Dacă valoarea măsurată este 12,3 V sau mai mică, încărcați bateria timp de 4 - 8 ore la 3 - 4 A.

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  • Feriți bateria de sursele de scântei și flăcări deschise.

  • Nu fumați niciodată în apropierea bateriei.

 4. Când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică și de la bornele bateriei.

 5. Montați cablul pozitiv (roșu) la borna pozitivă (+) a bateriei și fixați-l cu un șurub în T și o piuliță (Figura 5).

  Note: Asigurați-vă că borna pozitivă (+) este introdusă până la capăt și cablul este poziționat perfect pe baterie.

  Important: Cablul nu trebuie să intre în contact cu capacul bateriei.

 6. Montați cablul negativ (negru) la borna negativă (–) a bateriei și fixați-l cu un șurub în T și o piuliță (Figura 5).

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora tractorul și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  g011213

  Important: Dacă îndepărtați vreodată bateria, asigurați-vă că șuruburile de blocare ale bateriei sunt montate cu capetele poziționate în partea inferioară și piulițele la partea superioară. Dacă șuruburile de blocare sunt inversate, acestea pot interfera cu tuburile hidraulice atunci când comutați unitățile de tăiere.

 7. Acoperiți ambele conexiuni ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (nr. Piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

 8. Glisați manșonul din cauciuc peste borna pozitivă pentru a preveni apariția unui scurtcircuit.

 9. Montați capacul bateriei.

Verificarea indicatorului de pantă

Piese solicitate pentru această procedură:

Indicator de unghi (portabil)1
 1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

 2. Verificați planeitatea mașinii, amplasând un indicator de unghi portabil (furnizat împreună cu mașina) pe șina transversală a cadrului, lângă rezervorul de combustibil (Figura 6).

  g353081
 3. Dacă indicatorul de unghi nu indică 0°, mutați mașina într-o locație în care puteți obține valoarea 0° pe indicatorul de unghi portabil.

 4. Verificați indicatorul de pantă montat pe tubul de direcție al mașinii (Figura 7).

  Note: Indicatorul de pantă trebuie să indice 0° atunci când este privit din poziția operatorului.

  g008873
 5. Dacă indicatorul de pantă nu indică 0°, slăbiți cele 2 șuruburi și 2 contrapiulițe care fixează indicatorul de unghi pe suportul de montare, reglați indicatorul pentru a obține valoarea 0° și strângeți șuruburile și piulițele.

Montarea barei antiruliu

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblu bară antiruliu1
Şurub cu guler4
Contrapiuliţă4
Clemă pentru furtun1

Atenţie

Este posibil ca utilizarea mașinii cu o bară antiruliu modificată sau deteriorată să nu vă ofere protecție în mod adecvat, cauzând posibile răniri sau moartea în caz de răsturnare.

 • Nu montați mașină o bară antiruliu deteriorată sau modificată.

 • Înlocuiți o bară antiruliu deteriorată; nu o reparați sau modificați.

 1. Coborâți bara antiruliu pe suporturile de montare a unității de tracțiune, aliniind orificiile de montare. Asigurați-vă că tubul de aerisire de pe bara antiruliu se află pe partea stângă a mașinii (Figura 8).

  g011160
 2. Fixați fiecare parte a barei antiruliu pe suporturile de montare cu 2 șuruburi cu guler și 2 contrapiulițe (Figura 8). Strângeţi elementele de fixare la un cuplu de 81 Nm.

 3. Fixați furtunul de aerisire al conductei de combustibil la tubul de aerisire de pe bara antiruliu cu clema pentru furtun.

  Avertisment

  Pornirea motorului cu furtunul de aerisire al conductei de combustibil deconectat de la tubul de aerisire va cauza curgerea combustibilului din furtun, crescând riscul de incendiu sau explozie. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur și poate cauza pagube materiale.

  Conectați furtunul de aerisire al conductei de combustibil la tubul de aerisire înainte de a porni motorul.

Montarea brațelor de ridicare față

Piese solicitate pentru această procedură:

Set braț de ridicare (set opțional - comandă separată)1

Pregătire pentru montarea brațelor de ridicare

 1. Introduceți o tijă de pivotare în fiecare braț de ridicare și aliniați orificiile de montare (Figura 9).

  g011162
 2. Fixați tijele de pivotare pe brațele de ridicare cu 2 șuruburi (5/16 x ⅞").

 3. Strângeţi șuruburile la un cuplu de 37 - 45 N·m.

 4. La partea din față a mașinii, îndepărtați cele 2 șuruburi cu cap imbus (½ x 2") care fixează articulația ax pivot la axul pivot al brațului de ridicare și îndepărtați articulația (Figura 10).

  Note: Păstrați articulația ax pivot și șuruburile cu cap imbus.

  g011161

Montarea brațelor de ridicare la mașină

 1. Montați brațele de ridicare pe axele pivot braț de ridicare, așa cum se arată în Figura 11).

  g346437
 2. Montați articulația ax pivot pe axele pivot braț de ridicare (Figura 11) cu cele 2 șuruburi cu cap imbus (½ × 2") pe care le-ați îndepărtat la pasul Pregătire pentru montarea brațelor de ridicare.

 3. Strângeţi șuruburile cu cap imbus la un cuplu de 95 N·m.

Montarea cilindrului de ridicare la brațul de ridicare stânga

Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

 1. Aliniați capătul capacului cilindrului de ridicare cu orificiile din flanșele brațului de ridicare stânga (Figura 12).

  g346438
 2. Montați cilindrul la flanșe cu știftul de montare și 2 inele de fixare (Figura 12).

 3. Aplicați lubrifiant cu litiu nr. 2 pe fitingurile de lubrifiere ale brațului de ridicare și ale cilindrului hidraulic (Figura 12).

Montarea cilindrului de ridicare la brațul de ridicare dreapta

Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

 1. Amplasați o tavă de golire sub fitingurile hidraulice ale cilindrului de ridicare (Figura 13).

  g346441
 2. La cilindrul de ridicare, slăbiți racordul pivotant drept al furtunului de retur și racordul pivotant de 90° al furtunului de ridicare (Figura 14).

  g346440
 3. Înfășurați o lavetă în jurul fitingurilor furtunului.

 4. Mișcați încet tija cilindrului de ridicare până când se aliniază cu orificiile din flanșele brațului de ridicare dreapta (Figura 15).

  Important: O parte din lichidul hidraulic este forțat să intre în fitingurile furtunului atunci când mișcați tija cilindrului de ridicare.

  g346439
 5. Montați tija la flanșe cu știftul de montare, 2 distanțiere și 2 inele de fixare (Figura 15).

 6. Aplicați lubrifiant cu litiu nr. 2 pe fitingurile de lubrifiere ale brațului de ridicare și ale cilindrului hidraulic (Figura 15).

 7. Strângeţi racordurile pivotante ale furtunurilor de retur și ridicare la un cuplu de 37 - 45 N·m.

  g346476
 8. Curățați uleiul hidraulic de pe mașină.

Montarea cadrelor de susținere la unitățile de tăiere

Piese solicitate pentru această procedură:

Unitate de tăiere (piesă opțională - comandă separată)3

Pregătirea unităţilor de tăiere

 1. Îndepărtați unitățile de tăiere de pe cartoane.

 2. Reglați unitățile de tăiere conform instrucțiunilor din Manualul operatorului pentru unitățile de tăiere.

Asamblarea cadrelor de susținere pentru unitățile de tăiere frontale

Unitate de tăiere cu articulații

Note: Cadrele de susținere față fac parte din setul braț de ridicare opțional.

 1. Aliniați orificiile din plăcile cadrului de susținere față cu orificiile din plăcile de montare ale unității de tăiere (Figura 17).

  g353162
 2. Aliniați o șaibă între placa de susținere și articulație (Figura 17) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un șurub de fixare (⅜ x 2 ¼"), șaibă și contrapiuliță cu guler (⅜").

  Note: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiul din mijloc al plăcii.

 3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii și articulații.

 4. Strângeţi contrapiulițele cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

 5. Repetați pașii 1 - 4 pentru cealaltă unitate de tăiere față și cadru de susținere.

Montarea unității de tăiere și a cadrului de susținere spate

Unitate de tăiere cu articulații

Note: Cadrul de susținere spate face parte din setul braț de ridicare opțional.

 1. Aliniați orificiul din plăcile cadrului de susținere spate cu orificiul din plăcile de montare a unității de tăiere

  g353110
 2. Aliniați o șaibă între placa de susținere și articulație (Figura 18) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un șurub de fixare (⅜ x 2 ¼"), șaibă și contrapiuliță cu guler (⅜").

  Note: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiul din mijloc al plăcii.

 3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii și articulații.

 4. Strângeţi contrapiulițele cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

Asamblarea cadrelor de susținere pentru unitățile de tăiere frontale

Unitate de tăiere cu plăci de montare

Note: Cadrele de susținere față fac parte din setul braț de ridicare opțional.

 1. Aliniați orificiile din plăcile cadrului de susținere față cu orificiile din plăcile de montare ale unității de tăiere (Figura 19).

  g353163
 2. Aliniați un distanțier între placa de susținere și placa de montare (Figura 19) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un șurub de fixare (⅜ x 1¼") și o contrapiuliță cu guler (⅜").

  Note: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiile din mijlocul fiecărei plăci.

 3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii.

 4. Strângeţi contrapiulițele cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

 5. Repetați pașii 1 - 4 pentru cealaltă unitate de tăiere față și cadru de susținere.

Montarea unității de tăiere și a cadrului de susținere spate

Unitate de tăiere cu plăci de montare

Note: Cadrul de susținere spate face parte din setul braț de ridicare opțional.

 1. Aliniați orificiile din cadrul de susținere spate cu orificiile din plăcile de montare a unității de tăiere (Figura 15).

  g353096
 2. Aliniați un distanțier între placa de susținere și placa de montare (Figura 16) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un șurub de fixare (⅜ x 1¼") și o contrapiuliță cu guler (⅜").

  Note: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiile din mijlocul fiecărei plăci.

 3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii.

 4. Strângeţi contrapiulițele cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

Montarea unităților de tăiere

 1. Glisați o șaibă de presiune pe fiecare tijă de pivotare a brațului de ridicare din față.

 2. Glisați cadrul de susținere a unității de tăiere pe tija de pivotare și fixați-l cu un cui de osie (Figura 21).

  Note: Pe unitatea de tăiere din spate, poziționați șaiba de presiune între partea din spate a cadrului de susținere și cuiul de osie.

  g012016
 3. Lubrifiați toate punctele de articulație ale brațului de ridicare și cadrului de susținere.

  Important: Asigurați-vă că furtunurile nu prezintă răsuciri sau îndoiri puternice și că furtunurile unității de tăiere din spate sunt direcționate așa cum se arată în (Figura 22). Ridicați unitățile de tăiere și deplasați-le spre stânga (model 03171). Furtunurile unității de tăiere din spate nu trebuie să intre în contact cu suportul cablului de tracțiune. Repoziționați fitingurile și/sau furtunurile dacă este necesar.

  g011965
 4. Dirijați un lanț de basculare prin fanta de la capătul fiecărui cadru de susținere. Fixați lanțul de basculare la partea superioară a cadrului de susținere cu un șurub, o șaibă și o contrapiuliță (Figura 23).

  g011218

Montarea motoarelor de acționare a unităților de tăiere

 1. Poziționați unitățile de tăiere în fața tijelor de pivotare a brațului de ridicare.

 2. Îndepărtați greutatea și inelul de etanşare (Figura 24) de la capătul interior al unității de tăiere din dreapta.

  g011964
 3. Îndepărtați capacul de la carcasa rulmentului de la capătul exterior al unității de tăiere din dreapta și montați greutățile și garnitura.

 4. Îndepărtați capacul de transport din carcasele rulmenților pentru restul unităților de tăiere.

 5. Introduceți un inel de etanşare (furnizat cu unitatea de tăiere) la flanșa motorului de acționare (Figura 25).

  g012025
 6. Montați motorul la capătul de antrenare a unității de tăiere și fixați-l cu 2 șuruburi cu cap imbus furnizate cu unitatea de tăiere (Figura 25).

Reglarea brațelor de ridicare

Verificarea brațului de ridicare și a jocului unității de tăiere din spate

 1. Porniți motorul.

 2. Ridicați unitățile de tăiere.

 3. La unitățile de tăiere față, măsurați distanța dintre brațul de ridicare din stânga și suportul plăcii de podea și brațul de ridicare din dreapta și suportul plăcii de podea (Figura 26).

  Note: Jocul corect este de 5 - 8 mm. Dacă jocul nu este în acest interval, reglați cilindrul de ridicare a unității de tăiere; consultați Reglarea distanței pentru brațul de ridicare și Reglarea șuruburilor de oprire ale brațului de ridicare.

  Important: Lipsa jocului la nivelul suportul plăcii frontale poate deteriora brațele de ridicare.

  g353279
 4. La unitatea de tăiere din spate, măsurați distanța dintre cureaua anti-uzură din partea superioară a barei anti-uzură a unității de tăiere spate și opritor (Figura 27).

  Note: Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm. Dacă jocul nu este în acest interval, reglați cilindrul de ridicare a unității de tăiere; consultați Reglarea distanței pentru unitatea de tăiere spate.

  Important: Lipsa jocului la nivelul barei anti-uzură din spate poate deteriora unitatea de tăiere.

  g353278
 5. Porniți motorul, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

Reglarea distanței pentru brațul de ridicare

 1. De fiecare parte a mașinii, slăbiți contrapiulițele și șuruburile de oprire ale brațului de ridicare (Figura 28).

  g353221
 2. Slăbiți contrapiulița de pe tija cilindrului de ridicare (Figura 29).

  g008878
 3. Îndepărtați știftul de la capătul tijei și rotiți cuiul spintecat.

 4. Montați știftul și verificați distanța.

 5. Repetați pașii 1 - 4 dacă este necesar.

 6. Porniți motorul, ridicați unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

 7. Măsurați distanța dintre brațele de ridicare stânga și dreapta și suporții plăcii de podea.

  Note: Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm.

 8. Repetați pașii 3 - 7 dacă este necesar.

 9. Strângeţi contrapiuliţa pentru cuiul spintecat.

 10. Repetați pașii 2 - 9 pentru cealaltă parte a mașinii, apoi efectuați procedura Reglarea șuruburilor de oprire ale brațului de ridicare.

Reglarea șuruburilor de oprire ale brațului de ridicare

Important: Lipsa spațiului liber la nivelul șuruburilor de oprire poate deteriora brațele de ridicare.

Note: Dacă brațul de ridicare din spate trepidează în timpul transportului, reduceți spațiul liber.

 1. Porniți motorul, ridicați unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

 2. Reglați șurubul de oprire până la o distanță de 0,13 - 1,02 mm între șurubul de oprire și placa brațului de ridicare.

  g353280
 3. Repetați pasul 2 pentru șurubul de oprire al celuilalt braț de ridicare.

 4. Porniți motorul, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

Reglarea distanței pentru unitatea de tăiere spate

 1. Slăbiți contrapiulița de pe cilindrul de ridicare (Figura 31).

  g008880
 2. Prindeți tija cilindrului aproape de piuliță cu un clește și o lavetă și rotiți tija.

  Note: Scurtarea tijei reduce distanța dintre cureaua anti-uzură și opritor.

 3. Porniți motorul.

 4. Ridicați unitățile de tăiere și măsurați distanța dintre cureaua anti-uzură din partea superioară a barei anti-uzură a unității de tăiere spate și opritor.

  Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm.

 5. Repetați pașii 1 - 4 dacă este necesar.

 6. Coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

 7. Strângeţi contrapiuliţa.

Reglarea presiunii din anvelope

Reglați presiunea din fiecare anvelopă; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

Note: Anvelopele sunt umflate excesiv pentru livrare.

Montarea clichetului capotei

Mașini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Suport de blocare1
Nit2
Șaibă1
Șurub (¼ x 2")1
Contrapiuliţă (¼")1
 1. Deblocați clichetul capotei de pe suportul acestuia.

 2. Îndepărtați cele 2 nituri care fixează suportul clichetului capotei pe capotă (Figura 32). Îndepărtați suportul clichetului capotei de pe capotă.

  g012628
 3. Atunci când aliniați orificiile de montare, poziționați suportul de blocare CE și suportul clichetului capotei pe capotă. Suportul de blocare trebuie să fie în contact cu capota (Figura 33). Nu îndepărtați ansamblul cu șurub și piuliță de pe brațul suportului de blocare.

  g012629
 4. Aliniați șaibele cu orificiile din interiorul capotei.

 5. Nituiți suporții și șaibele pe capotă (Figura 33).

 6. Prindeți clichetul capotei pe suportul clichetului capotei (Figura 34).

  g354465
 7. Înșurubați șurubul în celălalt braț al suportului clichetului capotei pentru a bloca clichetul în poziție (Figura 35).

  Note: Strângeți piulița și șurubul până când șurubul nu se mai mișcă înainte și înapoi în suportul de blocare CE.

  g350021

Montarea protecției pentru evacuare

Mașini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Protecție pentru evacuare1
Șurub cu autofiletare4
 1. Poziționați protecția pentru evacuare în jurul tobei de eșapament în timp ce aliniați orificiile de montare cu orificiile din cadru (Figura 36).

  g008875
 2. Fixați protecția pentru evacuare pe cadru cu 4 șuruburi cu autofiletare (Figura 36).

Montarea autocolantelor cu CE

Mașini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant cu anul de fabricație1
Autocolant CE1
Autocolant de avertisment cu privire la pericolul de înclinare (121-3598)1

Aplicarea autocolantelor cu anul de fabricație și CE

 1. Curățați cu alcool cadrul din stânga, lângă plăcuța cu modelul/numărul de serie și lăsați cadrul să se usuce (Figura 37).

  g352028
 2. Îndepărtați suportul și aplicați autocolantul cu anul de fabricație pe cadru, lângă plăcuța cu numărul de serie, așa cum se arată în Figura 37.

 3. Curățați cu alcool cadrul din stânga, lângă mecanismul de blocare a capotei și lăsați cadrul să se usuce (Figura 38).

  g352025
 4. Îndepărtați suportul și aplicați autocolantul CE pe cadru, așa cum se arată în Figura 38.

Aplicarea autocolantului CE de avertisment cu privire la pericolul de înclinare

 1. Curățați cu alcool autocolantul cu privire la înclinare de pe indicatorul de pantă și lăsați-l să se usuce (Figura 39).

  g353161
 2. Îndepărtați suportul și aplicați autocolantul CE de avertisment cu privire la pericolul de înclinare pe autocolantul cu privire la înclinare de pe indicatorul de pantă (Figura 39).

Montarea setului rolă de basculare (opțional)

Piese solicitate pentru această procedură:

Set rolă de basculare (nu este inclus)1

Când lucrați la înălțimi de tăiere mai mari, montați setul rolă de basculare.

 1. Ridicați complet unitățile de tăiere.

 2. Localizați suportul cadrului deasupra unității centrale de tăiere (Figura 40).

 3. În timp ce apăsați rola frontală a unității de tăiere centrală, determinați care orificii de pe suportul de basculare se aliniază cu orificiile suportului cadrului pentru a obține același contact cu rola atunci când suportul de basculare este montat(Figura 40).

  g016925
 4. Coborâți unitățile de tăiere și montați suportul de basculare pe cadru cu cele 2 șuruburi de fixare și 2 piulițe furnizate cu setul (Figura 40).

Rezumat al produsului

g365312
g353291

Pedale de tracțiune

Apăsați pedala de tracțiune pentru deplasare în față (Figura 42) pentru a vă deplasa în față. Apăsați pedala de tracțiune pentru deplasare în marșarier (Figura 42) pentru a vă deplasa în marșarier sau pentru a ajuta la oprire atunci când vă deplasați în față. De asemenea, lăsați pedala să se deplaseze sau deplasați-o în poziția NEUTRU pentru a opri mașina.

Glisor pentru cosire/transport

Deplasați glisorul pentru cosire/transport cu călcâiul (Figura 42) în stânga, în poziția pentru TRANSPORT sau în dreapta, în poziția pentru COSIRE.

 • Unitățile de tăiere nu pot fi utilizate dacă glisorul pentru cosire/transport se află în poziția COSIRE.

 • Unitățile de tăiere nu pot fi coborâte dacă glisorul pentru cosire/transport se află în poziția TRANSPORT.

Manetă pentru înclinarea volanului

Trageți maneta pentru înclinarea volanului (Figura 42) în spate pentru a înclina volanul în poziția dorită. Apoi împingeți maneta în față pentru a asigura poziția.

Fantă pentru indicator

Fanta de pe platforma operatorului (Figura 42) indică când sunt în poziția centrală unitățile de tăiere.

Indicator de pantă

Indicatorul de pantă (Figura 42) indică unghiul de înclinare lateral al mașinii, în grade.

Consolă de comandă

g353346

Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre

 • Pentru a coborî unitățile de tăiere pe sol, împingeți în față joystick-ul pentru unitatea de tăiere, în poziția COBORâRE (Figura 43).

  Note: Unitățile de tăiere nu coboară decât dacă motorul este pornit. Nu este necesar să țineți joystick-ul în poziția în față în timp ce sunt coborâte unitățile de tăiere.

 • Pentru a ridica unitățile de tăiere, trageți joystick-ul în spate, în poziție RIDICARE.

  Note: Cilindrii nu funcționează în timp ce unitățile de tăiere sunt ridicate.

Joystick pentru unitatea de tăiere - deplasare laterală

Model 03171

Deplasați joystick-ul la dreapta sau la stânga pentru a deplasa unitățile de tăiere în direcția respectivă. Deplasați lateral unitățile de tăiere doar atunci când sunt ridicate sau dacă sunt pe sol și mașina este în mișcare.

Pericol

Deplasarea unităților de tăiere pe direcție descendentă scade stabilitatea mașinii. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mașinii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

Deplasați unitățile de tăiere în sus în timp ce vă aflați pe un teren înclinat.

Comutator de acționare pentru unitatea de tăiere

Comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere (Figura 43) are 2 poziții: CUPLARE și DECUPLARE. Comutatorul basculant acţionează o electrovalvă din blocul de valve pentru a antrena unităţile de tăiere.

Lampă de avertizare presiune ulei

Lampa de avertizare presiune ulei (Figura 43) se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur.

Lampă de avertizare temperatură lichid de răcire pentru motor

Lampa de avertizare temperatură lichid de răcire pentru motor (Figura 43) e aprinde dacă temperatura lichidului de răcire pentru motor este ridicată. La această temperatură, unitățile de tăiere se opresc. Dacă temperatura lichidului de răcire crește cu încă 5,5 °C, motorul se oprește pentru a preveni deteriorări ulterioare.

Contor orar

Contorul orar (Figura 43) indică numărul total de ore de funcționare a mașinii. Contorul orar începe să funcționeze ori de câte ori rotiți cheia de contact în poziția de pornire.

Indicator bujie incandescentă

Indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (Figura 43) se aprinde atunci când sunt activate bujiile incandescente.

Manetă de acceleraţie

Deplasați maneta de accelerație (Figura 43) spre față pentru a mări turația motorului și spre spate pentru a reduce turația motorului.

Indicator luminos alternator

Indicatorul luminos pentru alternator (Figura 43) se stinge atunci când motorul este în funcțiune. Dacă se aprinde indicatorul luminos pentru alternator în timp ce motorul funcționează, verificați sistemul de încărcare și reparați-l dacă este necesar.

Cheie de contact

Utilizați cheia de contact (Figura 43) pentru a porni motorul și aprinde luminile. Cheia de contact are 3 poziții:

 • Poziția SHUT OFF (OPRIRE) oprește motorul.

 • Poziția RUN/PREHEAT (FUNCțIONARE/PREîNCăLZIRE) asigură funcționarea motorului sau preîncălzește chiulasa motorului.

 • Poziția START pornește demarorul.

Note: Atunci când cheia este în poziția RUN/PREHEAT, este activată bujia incandescentă și indicatorul luminos se aprinde pentru aproximativ 7 secunde.

Element de blocare manetă de ridicare

Deplasați elementul de blocare manetă de ridicare (Figura 43) în spate pentru a preveni căderea unităților de tăiere.

Frână de parcare

Oricând opriți motorul, cuplați frâna de parcare (Figura 43) pentru a preveni deplasarea accidentală a mașinii. Pentru a cupla frâna de parcare, trageți în sus maneta; pentru a decupla frâna, împingeți în jos maneta.

Note: Motorul se oprește dacă apăsați pedala de tracțiune cu frâna de parcare cuplată.

Colector mașină de tuns iarba

Colectorul de tuns iarba este situat sub capacul consolei de comandă (Figura 44).

g353378

Buton pentru viteza cilindrului

Folosiți butonul pentru viteza cilindrului de la colectorul mașinii de tuns iarba pentru a regla rata de tăiere (viteza cilindrului) a unităților de tăiere (Figura 44).

 • Rotiți butonul pentru viteza cilindrului în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări viteza cilindrului.

 • Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce viteza cilindrului.

Consultați Rată de tăiere (viteză cilindru) și Reglarea vitezei cilindrului pentru informații despre cum să reglați comanda pentru viteza cilindrului.

Manetă pentru ascuțire

Maneta pentru ascuțire este utilizată pentru a controla sensul în care se rotesc unitățile de tăiere atunci când cosiți sau când ascuțiți cilindrii și contracuțitele (Figura 44).

 • Rotiți maneta pentru ascuțire în poziția F atunci când cosiți.

 • Rotiți maneta în poziția R atunci când ascuțiți unitățile de tăiere.

Important: Nu schimbați poziția manetei pentru ascuțire în timp ce se rotesc cilindrii.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil (Figura 45) înregistrează cantitatea de combustibil din rezervor.

g353382

Manetă pentru reglarea scaunului

Deplasați spre exterior maneta (Figura 45) din partea laterală a scaunului, glisați scaunul în poziția dorită și eliberați maneta pentru a bloca scaunul în poziție.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lățime de transport203 cm cu lăţime de tăiere 183 cm234 cm cu lăţime de tăiere 216 cm
Lăţime de tăiere183 cm sau 216 cm
Lungime248 cm
Înălțime193 cm cu ROPS
Greutate netă*844 kg
Capacitate rezervor de combustibil28 l
Viteză de deplasareCosire: 0 - 10 km/h; Transport: 0 - 14 km/h. Deplasare în marșarier: 0 - 6 km/h
* Cu unități de tăiere și lichide

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

  • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

  • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriți motorul și scoateți cheia.

  • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina și motorul.

 • Nu utilizați mașina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mașină și funcționând corespunzător.

 • Înainte de cosire, verificați întotdeauna mașina pentru a vă asigura că unitățile de tăiere sunt în stare bună de funcționare.

 • Inspectați zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele pe care mașina le-ar putea proiecta.

 • Acest produs generează un câmp electromagnetic. Dacă purtați un dispozitiv medical electronic implantabil, consultați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

Specificațiile combustibilului

Utilizați doar motorină curată și proaspătă, cu conținut de sulf foarte scăzut (<15 ppm) sau scăzut (<1000 ppm). Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

Important: Dacă utilizați motorină cu conținut ridicat de sulf (conținut de sulf de 0,50% (5000 ppm) - 1,0% (10000 ppm), schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei la fiecare 75 de ore.

Utilizați motorină pentru vară (nr. 2-D) la temperaturi de peste –7 °C și pentru iarnă (nr. 1-D sau amestec nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece, ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste -7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

Biodiesel

Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

 • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

 • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

 • Amestecurile de biodiesel pot deteriora suprafețele vopsite.

 • Utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.

 • Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

 • Filtrul de combustibil se poate colmata după o perioadă de timp de la trecerea la amestecuri de biodiesel.

 • Contactați distribuitorul pentru mai multe informații cu privire la amestecul de combustibil biodiesel.

Umplerea rezervorului de combustibil

Capacitatea rezervorului de combustibil: aproximativ 28 l

 1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

 2. Curăţaţi zona din jurul capacului rezervorului de combustibil (Figura 46).

  g191214
 3. Îndepărtați capacul de la rezervorul de combustibil.

 4. Umpleți rezervorul până la partea inferioară a bușonului.

  Note: Nu umpleţi excesiv rezervorul de combustibil.

 5. Montați capacul.

 6. Ștergeți orice urmă de combustibil vărsat.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

  Verificarea sistemului de blocare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați sistemul de blocare.
 • Avertisment

  În cazul în care comutatoarele de blocare de siguranță sunt deconectate sau deteriorate, mașina poate porni neașteptat și poate cauza vătămări corporale.

  • Nu modificați comutatoarele de blocare.

  • Verificați comutatoarele de blocare în fiecare zi și înlocuiți comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza mașina.

  Important: Dacă mașina dumneavoastră nu trece nicio verificare a comutatoarelor de blocare, contactați distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro.

  Pregătirea maşinii

  1. Deplasați-vă încet cu mașina într-o zonă deschisă.

  2. Coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

  Verificarea sistemului de blocare a pornirii pedalei de tracțiune

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  4. Apăsați pedala de tracțiune.

  5. Rotiți cheia de contact în poziția PORNIRE.

   Note: Demarorul nu trebuie să pornească motorul dacă este apăsată pedala de tracțiune.

  Verificarea sistemului de blocare a pornirii pentru comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția CUPLARE.

  4. Nu apăsați pedala de tracțiune.

  5. Rotiți cheia de contact în poziția PORNIRE.

   Note: Demarorul nu trebuie să pornească motorul dacă comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere se află în poziția CUPLARE.

  Verificarea sistemului de blocare a funcționării al frânei de parcare și scaunului

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  4. Nu apăsați pedala de tracțiune.

  5. Porniți motorul.

  6. Decuplați frâna de parcare.

  7. Ridicați-vă de pe scaunul operatorului.

   Note: Motorul trebuie să se oprească dacă nu sunteți așezat pe scaunul operatorului și frâna de parcare este eliberată.

  Verificarea sistemului de blocare a funcționării al frânei de parcare și pedalei de tracțiune

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  4. Nu apăsați pedala de tracțiune.

  5. Porniți motorul.

  6. Apăsați pedala de tracțiune.

   Note: Motorul trebuie să se oprească atunci când frâna de parcare este CUPLATă și este apăsată pedala de tracțiune.

  Verificarea sistemului de blocare a funcționării al scaunului și pedalei de tracțiune

  1. Așezați-vă pe scaunul operatorului.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  4. Nu apăsați pedala de tracțiune.

  5. Porniți motorul.

  6. Decuplați frâna de parcare.

  7. Ridicați-vă de pe scaunul operatorului.

  8. Apăsați pedala de tracțiune.

   Note: Motorul trebuie să se oprească într-o secundă dacă nu sunteți așezat pe scaunul operatorului și este apăsată pedala de tracțiune.

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.

  • Nu transportați persoane cu mașina și țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

  • Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

  • Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea mașinii.

  • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de unitățile de tăiere.

  • Priviți în spate și în jos înainte de a conduce mașina în marșarier, pentru a vă asigura că este liberă calea.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Opriți unitățile de tăiere când nu tundeți iarba.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți motorul și scoateți cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Operați mașina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Utilizați regulatorul de viteză (dacă există în dotare) doar atunci când puteți opera mașina într-o zonă deschisă, plană, fără obstacole, în care mașina se poate deplasa cu o viteză constantă fără întrerupere.

  Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

  • Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe mașină.

  • Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.

  • Purtați întotdeauna centura de siguranță.

  • Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.

  • Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.

  • Înlocuiți toate componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

  Siguranța în pantă

  • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mașinii pe o pantă necesită atenție suplimentară.

  • Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mașinii, inclusiv întregul spațiu. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

  • Consultați instrucțiunile enumerate mai jos cu privire la operarea mașinii pe pante. Înainte de a utiliza mașina, verificați condițiile locului respectiv pentru a stabili dacă puteți opera mașina în condițiile din ziua respectivă și în locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mașinii.

   • Evitați pornirea, oprirea sau virarea mașinii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virați ușor și treptat.

   • Nu utilizați mașina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.

   • Îndepărtați sau marcați obstacole precum șanțurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mașinii.

   • Rețineți faptul că utilizarea mașinii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii.

   • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

   • Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, cosiți panta cu o mașină controlată pietonal.

   • Dacă este posibil, mențineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării pe pante. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mașinii.

  Această mașină de tuns iarba triplex are un sistem de propulsie unic, pentru tracțiune superioară pe teren înclinat. Roata din amonte nu se rotește și nu limitează tracțiunea ca în cazul mașinilor de tuns iarba triplex convenționale. Dacă utilizați mașina pe un teren înclinat prea abrupt, va avea loc răsturnarea înainte de a pierde tracțiunea.

  • Când este posibil, tundeți iarba în sus și în jos un teren înclinat, mai degrabă decât în lateral.

  • Pe teren înclinat, deplasați în sus unitățile de tăiere (dacă este disponibil sistemul).

  • Dacă roțile pierd din tracțiune, continuați cu viteză mică și coborâți panta în linie dreaptă.

  • Dacă trebuie să virați, efectuați acțiunea încet și treptat în jos, dacă este posibil.

  Pornirea motorului

  Note: Dacă este necesar să purjați sistemul de combustibil în oricare din următoarele situații; consultați Purjarea sistemului de combustibil:

  • În cazul pornirii inițiale a unui motor nou.

  • Dacă motorul s-a oprit deoarece mașina a rămas fără combustibil.

  • Dacă ați efectuat lucrări de întreținere pentru componentele sistemului de combustibil, cum ar fi înlocuirea filtrului de combustibil.

  1. Asigurați-vă că frâna de parcare este acționată și comutatorul pentru acționarea cilindrului este în poziția DECUPLARE.

  2. Eliberați pedala de tracțiune și asigurați-vă că este în poziția NEUTRă.

  3. Deplasați maneta de accelerație în poziția ½.

  4. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în poziția PORNIRE/PREîNCăLZIRE până când se stinge indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (aproximativ 7 secunde); apoi rotiți cheia în poziția START pentru a cupla demarorul. Eliberați cheia atunci când pornește motorul.

   Note: Cheia de contact se deplasează automat în poziția PORNIRE/RULARE.

   Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 15 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

  5. Când este pornit motorul pentru prima dată sau după o revizie a motorului, acționați mașina înainte și în marșarier timp de 1 până la 2 minute. De asemenea, acționați maneta de ridicare și comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor pieselor.

   Note: Rotiți volanul la stânga și la dreapta pentru a verifica răspunsul direcției, apoi opriți motorul și verificați dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite și orice altă uzură sau deteriorare.

   Avertisment

   Verificarea scurgerilor de ulei, a pieselor slăbite și a altor defecțiuni ar putea cauza vătămări.

   Opriți motorul și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a verifica dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite și alte defecțiuni.

  Oprirea motorului

  1. Deplasați maneta de accelerație în poziția de RALANTI.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  4. Coborâți unitățile de tăiere.

  5. Opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până ce piesele mobile se opresc.

  Tăierea ierbii cu mașina

  1. Deplasați mașina pe suprafața de operare și aliniați mașina în afara zonei de tăiere, pentru prima trecere de tăiere.

  2. Asigurați-vă că comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere este tras în sus (poziția DECUPLARE); Comutator de acționare pentru unitatea de tăiere.

  3. Deplasați maneta de acceleraţie în poziția de deplasare RAPIDă; consultați Manetă de acceleraţie.

  4. Folosiți joystick-ul pentru a coborî unitățile de tăiere la sol; consultați Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre.

  5. Apăsați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere pentru a pregăti unitățile de tăiere pentru funcționare (poziția CUPLARE).

  6. Folosiți joystick-ul pentru a ridica unitățile de tăiere de pe sol.

  7. Începeți să deplasați mașina spre zona de tăiere și să coborâți unitățile de tăiere.

   Note: Unitățile de tăiere funcționează.

  8. Înainte de a ajunge la locul de întoarcere, trageți în spate joystick-ul pentru unitatea de tăiere doar cât este necesar pentru a ridica unitățile de tăiere și eliberați maneta de comandă.

   Important: Nu țineți în poziția în spate joystick-ul pentru unitatea de tăiere în timp ce virați.

  9. Efectuați un viraj în formă de lacrimă pentru a vă alinia rapid pentru următoarea trecere.

  Deplasarea laterală a unităților de tăiere

  Model 03171
  1. Utilizați joystick-ul pentru unitatea de tăiere pentru a ridica unitățile de tăiere; consultați Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre.

  2. Deplasați joystick-ul pentru unitatea de tăiere în stânga sau în dreapta pentru a deplasa unitățile de tăiere în stânga sau în dreapta (Figura 47).

   g373825
  3. Folosiți joystick-ul pentru a coborî unitățile de tăiere la sol; consultați Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre.

  Conducerea mașinii în modul transport

  1. Deplasaţi comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziţia DECUPLARE.

  2. Ridicați unitățile de tăiere în poziția de transport.

  3. Deplasați glisorul pentru cosire/transport stânga în poziția TRANSPORT.

   g352480

  Important: Aveți grijă când conduceți între obiecte, astfel încât să nu deteriorați accidental mașina sau unitățile de tăiere. Acordați o atenție deosebită când operați mașina pe pante. Conduceți încet și evitați virajele strânse în pante, pentru a preveni răsturnarea.

  Note: Nu puteți coborî unitățile de tăiere în timpul utilizării mașinii în modul de transport.

  Rată de tăiere (viteză cilindru)

  Pentru a obține o tăiere constantă, de înaltă calitate și un aspect uniform după tăiere, este important ca viteza cilindrului să fie reglată în funcție de înălțimea de tăiere.

  Important: Dacă viteza cilindrului este prea mică, este posibil să rămână urme vizibile de tăiere. Dacă viteza cilindrului este prea mare, tăietura poate avea un aspect neglijent.

  Tabel pentru selectarea vitezei cilindrului

   Cilindru cu 5 lameCilindru cu 8 lameCilindru cu 11 lame
  Înălțime de tăiere8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
  63,5 mm  333*3*
  60,3 mm  343*3*
  57,2 mm  343*3*
  54,0 mm  343*3*
  50,8 mm  343*3*
  47,6 mm  453*3*
  44,5 mm  453*3*
  41,3 mm  563*3*
  38,1 mm  5734
  34,9 mm  5834
  31,8 mm  6944
  28,8 mm  89*45
  25 mm  99*56
  22,2 mm  9*9*57
  19,1 mm  9*9*7967
  15,9 mm  9*9*99*77
  12,7 mm  9*9*99*88
  9,5 mm  9*9*99*99

  * Toro nu recomandă această înălțime de tăiere și/sau viteză de cosire.

  Note: Cu cât numărul este mai mare, cu atât viteza este mai mare.

  Reglarea vitezei cilindrului

  1. Verificați setarea înălţimii de tăiere pe unitățile de tăiere. Folosiți coloanele din Tabelul pentru selectarea vitezei cilindrului care se referă la cilindri cu 5 lame, 8 lame sau 11 lame și determinați înălțimea de tăiere cea mai apropiată de setarea reală a înălțimii de tăiere. Căutați în tabel valoarea vitezei cilindrului care corespunde înălțimii de tăiere respective.

  2. Ridicați capacul de pe brațul de control (Figura 49).

   g336520
  3. Rotiți butonul de control al vitezei cilindrului (Figura 50) la valoarea vitezei cilindrului determinată la pasul 1.

   g011168
  4. Montați capacul la brațul de control.

  5. Operați mașina timp de câteva zile, apoi examinați tăierea efectuată pentru a vă asigura de calitatea tăierii. Butonul pentru viteza cilindrului poate fi setat în toate pozițiile corespunzătoare valorii vitezei cilindrului indicată în tabel, pentru a ține seama de stările diferite în care se află iarba, de lungimea ierbii îndepărtate și de preferințele personale.

  Purjarea sistemului de combustibil

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin cel puțin pe jumătate.

  3. Desfaceți și ridicați capota.

  4. Deșurubați șurubul pentru purjarea aerului de pe pompa de injecție de combustibil (Figura 51).

   g008891
  5. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT.

   Este pornită pompa electrică pentru combustibil, forțând aerul să iasă în jurul șurubului pentru purjarea aerului.

   Note: Lăsați cheia în poziția PORNIT până când din jurul șurubului curge un flux consistent de combustibil.

  6. Strângeți șurubul și rotiți cheia în poziția OPRIT.

  Note: Motorul trebuie să pornească după ce urmați procedura de mai sus. Cu toate acestea, dacă motorul nu pornește, aerul poate fi prins între pompa de injecție și injectoare; consultați Purjarea aerului din injectoare.

  Indicaţii de exploatare

  Tehnici de tundere a ierbii

  • Pentru a începe tunderea, cuplați unitățile de tăiere, apoi apropiați-vă încet de zona de tundere. În momentul în care partea din față a unităților de tăiere intră în contact cu zona de tundere, coborâți unitățile de tăiere.

  • Pentru a obține o tundere profesionistă în linie dreaptă și dungi care sunt dorite pentru anumite aplicații, găsiți un copac sau alt obiect în depărtare și conduceți direct spre acesta.

  • În momentul în care unitățile de tăiere din față ajung la marginea zonei de tundere, ridicați unitățile de tăiere și efectuați o întoarcere în formă de lacrimă pentru a vă alinia rapid pentru următoarea trecere.

  • Pentru a tunde iarba cu ușurință în jurul obstacolelor de nisip, al corpurilor de apă sau al altor contururi, utilizați cilindrul Sidewinder și deplasați maneta de comandă la stânga sau la dreapta, în funcție de lucrarea efectuată. De asemenea, puteți deplasa unitățile de tăiere pentru a varia echilibrarea roților.

  • Unitățile de tăiere au tendința de a arunca iarbă în fața sau în spatele mașinii. Asigurați aruncarea ierbii tăiate în față atunci când tundeți cantități mai mici de iarbă, ceea ce produce un aspect mai bun după tăiere. Pentru aruncarea în față a ierbii tăiate, închideți pur și simplu scutul din spate de pe unitățile de tăiere.

  Avertisment

  Pentru a preveni rănirile sau deteriorarea mașinii, nu deschideți și nu închideți scuturile unităților de tăiere în timp ce funcționează motorul.

  Opriți motorul și așteptați ca toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a deschide sau închide scuturile unităților de tăiere.

  • Când tundeți cantități mai mari de iarbă, poziționați scuturile chiar sub linia orizontală. Nu deschideți scuturile prea mult, deoarece este posibil să se acumuleze o cantitate excesivă de iarbă tăiată pe cadru, pe ecranul radiatorului spate și în zona motorului.

  • Unitățile de tăiere sunt, de asemenea, echipate cu greutăți de echilibrare în partea fără motor, pentru a asigura o tăiere uniformă. Puteți adăuga sau elimina greutăți dacă apare o neconcordanță pe gazon.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  Siguranța generală

  • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

  • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriți motorul și scoateți cheia.

  • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

  • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Pentru a ajuta la prevenirea incendiilor, asigurați-vă că unitățile de tăiere, transmisiile, tobele de eșapament, ecranele de răcire și compartimentul motorului nu prezintă depuneri de iarbă și reziduuri. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

  • Decuplați dispozitivele de acționare ale dispozitivelor de atașare oricând transportați sau nu utilizați mașina.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  După cosire

  Spălați și lubrifiați mașina; consultați Spălarea mașinii și Lubrifierea rulmenților și a bucșelor.

  Tractarea mașinii

  În caz de urgență, puteți tracta mașina pe o distanță scurtă; totuși, Toro nu recomandă această acțiune ca pe o procedură standard.

  Important: Nu tractați mașina cu o viteză mai mare de 3 - 4 km/h deoarece poate fi deteriorat sistemul de propulsie. Dacă trebuie să transportați mașina pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă.

  1. Deblocați și deschideți capota.

  2. Rotiți mânerul pentru supapa de bypass de pe pompă, de lângă clichetul capotei dreapta (Figura 52), rotind supapa cu 90°.

   g352601
  3. Închideți și blocați capota.

  4. Conectați vehiculul tractor la mașină în punctele de legare; consultați Identificarea punctelor de legare.

  5. Așezați-vă pe scaunul operatorului și, dacă este necesar, utilizați frâna de parcare pentru a controla mașina în timp ce este tractată.

   Important: Nu porniți motorul în timp ce este deschisă supapa de bypass.

  6. Înainte de a porni motorul, închideți supapa de bypass rotind-o la 90° (¼ de tură).

  Identificarea punctelor de legare

  g336541

  Transportul mașinii

  • Utilizați rampe de lățime completă pentru a încărca mașina pe o remorcă sau un camion.

  • Fixați mașina în siguranță.

  Întreţinere

  Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

  Note: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina principală.

  Important: Consultaţi manualul utilizatorului motorului și Manualul operatorului unității de tăiere, pentru proceduri de întreţinere suplimentare.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți motorul și scoateți cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi și încălțăminte solidă, antiderapantă. Țineți mâinile, picioarele, hainele, bijuteriile și părul lung la distanță de piesele în mișcare.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanța față de componentele în mișcare.

  • Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.

  • Sprijiniți mașina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

  • Pentru a asigura performanța optimă și sigură a mașinii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect.
 • Verificați sistemul de blocare.
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Goliți separatorul de apă.
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Curățați radiatorul și răcitorul de ulei.
 • Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit(dacă mașina este depozitată, verificați la fiecare 30 de zile).
 • La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați toți rulmenții și bucșele(lubrifiați zilnic toți rulmenții și bucșele în condiții cu mult praf și murdărie).
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • La intervale de 150 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei.
 • La intervale de 200 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
 • Strângeți prezoanele.
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
 • Înlocuiți recipientul filtrului de combustibil.
 • La intervale de 500 de ore
 • Lubrifiați rulmenții de pe puntea spate.
 • La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați filtrul hidraulic.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La fiecare 2 ani
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Goliți și spălați sistemul de răcire (duceți mașina la un centru de service sau un distribuitor autorizat sau consultați Manualul de service).
 • Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea sistemului de blocare de siguranță.       
  Verificați funcționarea frânei.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificați nivelul uleiului de motor.       
  Verificați nivelul de lichid din sistemul de răcire.       
  Goliți separatorul de apă/combustibil.       
  Verificați filtrul de aer, cupa anti-praf și supapa de aerisire.       
  Verificați zgomotele neobișnuite ale motorului.1       
  Verificați dacă există resturi pe radiator și ecran       
  Verificați zgomotele neobișnuite de funcționare.       
  Verificați nivelul de ulei hidraulic din sistem.       
  Verificați dacă furtunurile hidraulice sunt deteriorate.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificați presiunea din anvelope.       
  Verificați funcționarea instrumentului.       
  Verificați reglarea contactului dintre cilindru și contracuţit.       
  Verificați reglarea înălțimii de tăiere.       
  Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.2       
  Retușați orice zone cu vopsea deteriorată.       
  Spălați mașina.       

  1Verificați bujiile incandescente și duzele injectoarelor dacă se observă o pornire grea, exces de fum sau rulare dificilă.

  2Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.

  Notare pentru zonele de interes

  Verificare efectuată de către:
  ElementDatăInformații
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Proceduri permanente

  Pregătirea pentru întreţinere

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

  2. Coborâți unitățile de tăiere.

  3. Cuplați frâna de parcare.

  4. Opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  5. Așteptați până când se opresc toate piesele mobile.

  Ridicarea părții din față a mașinii

  1. Blocați roțile.

  2. Montați cricul la partea din față a mașinii sub tubul pătrat al cadrului inferior, cât mai aproape de placa laterală.

   g363502
  3. Sprijiniți mașina pe cricuri testate pentru greutatea mașinii sub tubul pătrat sau motoarele roților; consultați Specificaţii.

  Ridicarea părții din spate a mașinii

  Utilizarea unui echipament de ridicare
  1. Blocați roțile.

  2. Fixați echipamentul de ridicare la inelul de legare al furcii roții din spate (Figura 55).

   g363503
  3. Ridicați cu grijă mașina.

  4. Sprijiniți mașina pe cricuri testate pentru greutatea mașinii sub cadru; consultați Specificaţii.

  Ridicarea părții din spate a mașinii

  Utilizarea unui cric
  1. Blocați roțile.

  2. Montați cricul în partea din spate a mașinii, sub motorul roții spate. (Figura 67).

   g363503
  3. Sprijiniți mașina pe cricuri testate pentru greutatea mașinii sub cadru; consultați Specificaţii.

  Demontarea capacului bateriei

  Îndepărtați cele 2 butoane care fixează capacul bateriei pe mașină și îndepărtați capacul (Figura 53).

  g336164

  Deschiderea capotei

  1. Eliberați clichetele din partea stângă și dreaptă a capotei (Figura 57).

   g336542
  2. Rotiți capota în sus și în spate (Figura 58).

   g336543

  Lubrifiere

  Lubrifierea rulmenților și a bucșelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați toți rulmenții și bucșele(lubrifiați zilnic toți rulmenții și bucșele în condiții cu mult praf și murdărie).
 • La intervale de 500 de ore
 • Lubrifiați rulmenții de pe puntea spate.
 • Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  Mașina are fitinguri de lubrifiere care trebuie lubrifiate în mod regulat. Funcționarea în condiții cu mult praf și murdărie poate cauza pătrunderea murdăriei în rulmenți și bucșe, ceea ce duce la o uzură accelerată. Lubrifiați fitingurile de lubrifiere imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. În continuare vă prezentăm locurile în care se găsesc fitingurile de lubrifiere și numărul acestora:

   • Pivot unitate de tăiere spate (Figura 60)

    g008894
   • Pivot unitate de tăiere față (Figura 61)

    g008895
   • Capete cilindru Sidewinder (2 fitinguri; doar modelul 03171 - Figura 62)

    g008896
   • Pivot de direcție (Figura 63)

    g190873
   • Pivot braț de ridicare spate și cilindru de ridicare (2 fitinguri - Figura 64)

    g008898
   • Pivot braț de ridicare stânga față și cilindru de ridicare (2 fitinguri - Figura 65)

    g008899
   • Pivot braț de ridicare dreapta față și cilindru de ridicare (2 fitinguri - Figura 66)

    g008900
   • Mecanism de reglare neutru (Figura 67)

    g008901
   • Glisor pentru cosit/transport (Figura 68)

    g008902
   • Pivot tensionare curea (Figura 69)

    g008903
   • Cilindru de direcție (Figura 70).

    g008904

    Note: Dacă doriți, montați un fiting de lubrifiere suplimentar la celălalt capăt al cilindrului de direcție. Îndepărtați anvelopa, montați fitingul, lubrifiați fitingul, îndepărtați fitingul și montați dopul (Figura 71).

    g190872

  Verificarea rulmenților etanși

  Rulmenții se defectează rar din cauza defectelor de materiale sau de fabricație. Cel mai uzual motiv de defectare este umiditatea și contaminarea care trec prin garniturile de protecție. Pentru rulmenții care sunt gresați este necesară întreținerea regulată pentru a curăța reziduurile dăunătoare din zona acestora. Rulmenții etanși sunt umpluți inițial cu un lubrifiant special și au o garnitură solidă, integrală, pentru a menține contaminanții și umezeala departe de elementele de rulare.

  Rulmenții etanși nu necesită lubrifiere sau întreținere pe termen scurt. Acest lucru minimizează necesitatea întreținerii de rutină și reduce potențialul de deteriorare a gazonului din cauza contaminării cu lubrifianți. Acești rulmenți etanși oferă performanțe bune și durată de viață mare în condiții normale de utilizare, dar trebuie efectuate verificări periodice ale stării rulmentului și integrității garniturii pentru a evita timpii de nefuncționare. Verificați rulmenții sezonier și înlocuiți-i dacă sunt deteriorați sau uzați. Rulmenții trebuie să funcționeze fără probleme, fără caracteristici dăunătoare, cum ar fi temperatură ridicată, zgomot, slăbire sau coroziune (rugină).

  Având în vedere condițiile de funcționare la care sunt supuși acești rulmenți/garnituri (adică nisip, substanțe chimice pentru gazon, apă, lovituri etc.) sunt considerați componente de uzură normală. Rulmenții care se defectează din alte cauze decât defectele de materiale sau de fabricație nu sunt de obicei acoperiți de garanție.

  Note: Durata de viață a rulmentului poate fi afectată negativ de procedurile de spălare necorespunzătoare. Nu spălați mașina când este încă fierbinte și evitați direcționarea pulverizării de înaltă presiune sau de volum mare către rulmenți.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță cu privire la motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați viteza regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  Specificație ulei de motor

  Utilizați ulei de motor de înaltă calitate, cu conținut scăzut de cenușă, care îndeplinește sau depășește următoarele specificații:

  Categorie de service

  ACEA - E6

  API - CH-4 sau superioară

  JASO - DH-2

  Vâscozitate a uleiului preferată: SAE 15W-40 [-17 ºC]

  Vâscozitate ulei alternativă: SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

  Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de furnizorii autorizați Toro, cu diferite clase de vâscozitate: 15W-40 sau 10W-30.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Motorul este livrat cu ulei în carter; totuși, verificați nivelul uleiului înainte și după prima pornire a motorului.

  Note: Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziție de distribuitori cu clasele de vâscozitate 15W-40 sau 10W-30. Consultați Catalogul de piese de schimb pentru numerele de piesă.

  Note: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit la începutul zilei. Dacă a fost deja pornit, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în carter timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul Add (adaugă) de pe jojă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul Full (plin). Nu umpleţi excesiv. Dacă nivelul uleiului este între marcajul Full (Plin) și Add (Adaugă), nu trebuie să mai adăugați ulei.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota.

  3. Scoateți joja (Figura 72) și ștergeți-o cu o lavetă curată.

   g008881
  4. Introduceți cât mai mult joja în tubul jojei și asigurați-vă că este introdusă complet, apoi îndepărtați-o joja și verificați nivelul uleiului.

  5. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți bușonul rezervorului (Figura 73) și adăugați treptat cantități mici de ulei, verificând frecvent nivelul, până când nivelul atinge marcajul Full (Plin) de pe jojă.

   Important: Aveți grijă ca nivelul uleiului să se încadreze între limita superioară și cea inferioară de pe jojă. Umplerea excesivă sau insuficientă cu ulei de motor poate duce la deteriorarea gravă a motorului.

   g352241
  6. Montați bușonul rezervorului de ulei şi joja.

  7. Închideți și blocați capota.

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrul de ulei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei.
 • La intervale de 150 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei.
 • Capacitate carter: aproximativ 3,8 l, cu filtru

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota și așteptați să se răcească motorul.

  3. Îndepărtați oricare dintre bușoanele de golire (Figura 74) și lăsați uleiul să curgă într-o tavă de golire; când uleiul încetează să curgă, montați bușonul de golire.

   g008911
  4. Demontați filtrul de ulei (Figura 75).

   g352242
  5. Aplicați un strat subțire de ulei curat pe garnitura filtrului nou înainte de a monta filtrul de ulei.

   Note: Nu strângeţi excesiv filtrul.

  6. Adăugaţi ulei în carter; consultați Specificație ulei de motor și Verificarea nivelului uleiului de motor.

  7. Închideți și blocați capota.

  Întreținerea filtrului de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer(mai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
 • Demontarea filtrului de aer

  • Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți-l dacă este deteriorat. Verificați întregul sistem de admisie pentru a descoperi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme de furtun slăbite.

  • Efectuați lucrări de întreținere pentru filtrul de aer la intervalul de service recomandat sau mai devreme dacă performanța motorului scade din cauza condițiilor cu mult praf și murdare. Schimbarea filtrului de aer înainte de a fi necesar nu face decât să mărească pericolul de pătrundere a murdăriei în motor, atunci când este scos filtrul.

  • Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanșează perfect corpul filtrului de aer.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deschideți capota.

  3. Eliberați elementele care fixează capacul filtrului de aer pe corpul acestuia (Figura 76).

   g352235
  4. Îndepărtați capacul filtrului de aer de pe corpul acestuia.

  5. Înainte de a îndepărta filtrul, utilizați aer de joasă presiune (2,76 bar), curat și uscat - pentru a ajuta la îndepărtarea acumulărilor mari de reziduuri dintre exteriorul filtrului primar și recipient. Evitați utilizarea aerului de înaltă presiune, care ar putea forța murdăria să treacă prin filtru în zona de admisie. Acest proces de curățare previne pătrunderea reziduurilor în admisie atunci când îndepărtați filtrul primar.

  6. Îndepărtați elementul de filtrare (Figura 76).

   Note: Curățarea elementului folosit poate deteriora mediul de filtrare.

  7. Îndepărtați valva de evacuare din cauciuc (Figura 76) de la orificiu pentru eliminarea murdăriei de pe capacul filtrului de aer.

  8. Curățați orificiul de evacuare și valva de evacuare și montați valva de evacuare la orificiu.

  Montarea filtrului de aer

  1. Verificați noul filtru pentru a descoperi eventuale deteriorări din timpul transportului și verificați partea exterioară a etanșării filtrului și corpului acestuia.

   Important: Nu utilizați un produs deteriorat.

  2. Introduceți noul filtru, presând pe marginea exterioară a acestuia pentru a-l amplasa în recipient.

   Important: Nu presați la nivelul centrului flexibil al filtrului.

  3. Montați capacul, orientând valva de evacuare din cauciuc în jos, într-o poziție aproximativ între cea corespunzătoare orei 5 și orei 7 când este privită de la extremitate.

  4. Fixați capacul cu cei 2 elemente de fixare.

  5. Închideți și blocați capota.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Întreținerea rezervorului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La fiecare 2 ani
 • Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.
 • Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  Scurgeți și curățați rezervorul dacă sistemul de combustibil este contaminat sau dacă mașina urmează a fi depozitată pentru o perioadă îndelungată. Utilizați combustibil curat pentru a purja rezervorul.

  Verificarea conductelor de combustibil și a fitingurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota.

  3. Verificați conductele de combustibil și fitingurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

   Note: Reparați sau înlocuiți orice conducte de combustibil sau fitinguri deteriorate sau uzate.

  4. Închideți și blocați capota.

  Golirea separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Goliți separatorul de apă.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota și așteptați să se răcească motorul.

  3. Puneți un recipient curat sub filtrul de combustibil.

  4. Slăbiţi valva de golire de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil (Figura 77).

   g336554
  5. Strângeți valva după golire.

  6. Porniți motorul, verificați dacă există scurgeri și opriți motorul.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil.

  7. Închideți și blocați capota.

  Înlocuirea recipientului pentru filtrul de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți recipientul filtrului de combustibil.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota și așteptați să se răcească motorul.

  3. Curăţaţi zona de montare a recipientului filtrului (Figura 77).

  4. Scoateți recipientul filtrului și curățați suprafața de montare.

  5. Lubrifiați garnitura de pe recipientul filtrului cu ulei curat.

  6. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  7. Porniți motorul, verificați dacă există scurgeri și opriți motorul.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil.

  8. Închideți și blocați capota.

  Purjarea aerului din injectoare

  Note: Utilizați această procedură doar dacă a fost purjat aerul din cadrul sistemului de combustibil prin procedurile normale de amorsare și motorul nu pornește; consultați Purjarea sistemului de combustibil.

  1. Când este posibil, efectuați fiecare pas din Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota, iar dacă motorul este fierbinte așteptați să se răcească.

  3. Slăbiți piulița tubului pentru conducta de combustibil de la duza nr. 1 a injectorului de combustibil.

   g008913
  4. Deplasați maneta de acceleraţie în poziţia de deplasare RAPIDă.

  5. Rotiți cheia în contact în poziția START și urmăriți curgerea combustibilului în jurul conectorului. Rotiți cheia în poziția OPRIT atunci când fluxul este continuu.

   Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 15 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

  6. Strângeți bine piulița tubului.

  7. Curățați orice urme de combustibil de pe motor.

  8. Repetați pașii 3 - 7 pentru celelalte duze ale injectoarelor de combustibil.

  9. Porniți motorul, verificați dacă există scurgeri și opriți motorul.

   Note: Remediați toate scurgerile de combustibil.

  10. Închideți și blocați capota.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Întreținerea bateriei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de electrolit(dacă mașina este depozitată, verificați la fiecare 30 de zile).
 • Pericol

  Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

  • Nu beți electrolit și evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați protecție pentru ochi și mănuși din cauciuc.

  • Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora tractorul și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Îndepărtați capacul bateriei; consultați Demontarea capacului bateriei.

  3. Îndepărtaţi capacele de la orificiul de umplere a bateriei.

  4. Mențineți nivelul electrolitului din celulele bateriei cu apă distilată sau demineralizată.

   Note: Nu umpleți celulele peste partea inferioară a inelului de separare din interiorul fiecărei celule.

  5. Montați capacele bușoanelor la orificiile de ventilație îndreptate spre spate (spre rezervorul de combustibil).

  6. Curățați partea superioară a bateriei, spălând-o periodic cu o perie înmuiată în soluție de amoniac sau bicarbonat de sodiu. Clătiți suprafața superioară cu apă după curățare.

   Important: Nu îndepărtați capacele bușoanelor în timpul curățării.

  7. Verificați dacă există coroziune la nivelul clemelor cablului bateriei și bornele bateriei. În caz de coroziune, efectuați următoarele:

   1. Deconectați cablul negativ (-) al bateriei.

   2. Deconectați cablul pozitiv (+) al bateriei.

   3. Curățați separat clemele și bornele.

   4. Conectați cablul pozitiv (+) la baterie.

   5. Conectați cablul negativ (-) la baterie.

   6. Acoperiți clemele și bornele cu protecție pentru bornele bateriei.

  8. Verificați dacă clemele cablului bateriei sunt strânse la bornele bateriei.

  9. Montați capacul bateriei.

  Note: Depozitați mașina în locuri cu temperatură mai scăzută pentru a preveni descărcarea mai rapidă a bateriei.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Ridicați capacul de pe brațul de control (Figura 79).

   g336555
  3. Localizați siguranța arsă în suportul siguranței sau blocul de siguranțe (Figura 79).

  4. Înlocuiți siguranța arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.

  5. Montați capacul la brațul de control (Figura 79).

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Pericol

  Presiunea scăzută din anvelope reduce stabilitatea mașinii pe un teren înclinat. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mașinii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

  Asigurați o umflare corespunzătoare a anvelopelor.

  Note: Mențineți presiunea recomandată în toate anvelopele pentru a asigura o calitate de tăiere constantă și o performanță adecvată a mașinii.

  1. Măsurați presiunea din fiecare anvelopă. Valoarea presiunii corecte a aerului din anvelope este cuprinsă între 0,97 și 1,10 bar.

  2. Dacă este necesar, umflați sau dezumflați anvelopele până când măsurați o presiune de 0,97 - 1,10 bar.

  Strângerea prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După prima oră
 • Strângeți prezoanele.
 • După primele 10 ore
 • Strângeți prezoanele.
 • La intervale de 200 de ore
 • Strângeți prezoanele.
 • Strângeţi prezoanele conform unui model încrucișat, la un cuplu de 61 - 88 N·m.

  Atenţie

  Nerespectarea cuplului adecvat al prezoanelor poate cauza vătămări corporale.

  Asigurați-vă că prezoanele sunt strânse la un cuplu de 61 - 88 N·m.

  Reglarea unității de tracțiune pentru poziția Neutră

  Dacă mașina se mișcă atunci când pedala de control al tracțiunii este în poziția NEUTRă, reglați cama de reglare a tracțiunii.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia din contact.

  2. Ridicați o roată din față și o roată din spate de pe podea și plasați blocuri de susținere sub cadru.

   Atenţie

   Dacă mașina nu este susținută corespunzător, acesta poate cădea accidental, rănind persoana aflată dedesubt.

   Ridicați o roată din față și roata din spate de pe sol; în caz contrar, mașina se va mișca în timpul reglării.

  3. Slăbiți contrapiulița camei de reglare a tracțiunii (Figura 80).

   g352331

   Atenţie

   Motorul trebuie să funcționeze, astfel încât să puteți efectua o reglare finală a camei de reglare a tracțiunii. Contactul cu piesele fierbinți sau mobile poate duce la vătămare personală.

   Țineți mâinile, picioarele, fața și alte părți ale corpului departe de toba de eșapament, alte părți fierbinți ale motorului și piesele rotative.

  4. Porniți motorul și rotiți șurubul hexagonal al camei în ambele sensuri pentru a determina poziția intermediară a zonei neutre.

  5. Strângeți contrapiulița de fixare a reglării.

  6. Opriți motorul.

  7. Îndepărtați blocurile de susținere și coborâți mașina pe podeaua atelierului. Efectuați un test cu mașina pentru a vă asigura că nu se deplasează atunci când pedala de tracțiune este în poziția neutră.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranța sistemului de răcire

  • Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  Specificațiile lichidului de răcire

  Rezervorul de lichid de răcire este umplut din fabrică cu o soluție 50/50 de apă și lichid de răcire cu durată de viață prelungită pe bază de etilenglicol.

  Important: Utilizați doar lichide de răcire disponibile în comerț, care îndeplinesc specificațiile enumerate în Tabelul cu standardele pentru lichidul de răcire cu durată de viață extinsă.Nu utilizați pentru mașină lichid de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT). Nu amestecați lichid de răcire convențional cu lichid de răcire cu durată de viață prelungită.

  Tabel pentru tipul de lichid de răcire

  Lichid de răcire pe bază de etilenglicol

  Tip de inhibitor de coroziune

  Antigel cu durată de viață prelungită

  Tehnologia acizilor organici (OAT)

  Important: Nu vă bazați pe culoarea lichidului de răcire pentru a identifica diferența dintre lichidul de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT) și lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.Producătorii de lichid de răcire pot colora lichidul de răcire cu durată de viață prelungită într-una dintre următoarele culori: roșu, roz, portocaliu, galben, albastru, turcoaz, violet și verde. Folosiți lichid de răcire care îndeplinește specificațiile din Tabelul cu standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită.

  Standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viață prelungită

  ATSM International

  SAE International

  D3306 și D4985

  J1034, J814 și 1941

  Important: Concentrația lichidului de răcire trebuie să fie dată de un amestec 50/50 de lichid de răcire și apă.

  • De preferat: atunci când diluați lichidul de răcire concentrat, amestecați-l cu apă distilată.

  • Opțiune preferată: dacă nu este disponibilă apă distilată, utilizați un lichid de răcire preamestecat în locul unui lichid de răcire concentrat.

  • Cerință minimă: Dacă nu aveți la dispoziție apă distilată sau lichid de răcire preamestecat, amestecați lichidul de răcire concentrat cu apă potabilă, curată.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul lichidului de răcire pentru motor.
 • Capacitatea sistemului de răcire: aproximativ 5,7 l

  Avertisment

  Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune și fierbinte, care pot provoca arsuri.

  • Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.

  • Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota.

  3. Verificaţi nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune (Figura 81).

   g027618

   Note: Cu motorul rece, nivelul lichidului de răcire trebuie să se afle aproximativ la jumătatea distanței dintre marcajele din partea laterală a rezervorului.

  4. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, îndepărtați capacul rezervorului de expansiune, adăugați lichidul de răcire specificat în rezervor până când nivelul lichidului de răcire se află la jumătatea distanței dintre marcajele de pe partea laterală a rezervorului și montați capacul la rezervor.

   Important: Nu umpleţi excesiv rezervorul de expansiune.

  5. Închideți și blocați capota.

  Curățarea sistemului de răcire a motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați radiatorul și răcitorul de ulei.
 • La fiecare 2 ani
 • Goliți și spălați sistemul de răcire (duceți mașina la un centru de service sau un distribuitor autorizat sau consultați Manualul de service).
 • Îndepărtați zilnic reziduurile din răcitorul de ulei și radiator. Curățați mai frecvent aceste zone în condiții de mediu cu murdărie.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Ridicați capota.

  3. Curățați bine zona motorului de toate reziduurile.

  4. Îndepărtați grila de protecție inferioară a radiatorului (Figura 82).

   g352363
  5. Curățați bine ambele părți ale zonei radiatorului cu apă sau aer comprimat (Figura 82).

  6. Montați grila de protecție inferioară a radiatorului.

  7. Închideți și blocați capota.

  Întreţinerea frânei

  Reglarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați reglajul frânei de parcare.
  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Slăbiți șurubul care fixează butonul pe maneta frânei de parcare (Figura 83).

   g008923
  3. Rotiți butonul până când maneta va putea fi acționată cu o forță de 133 - 178 N.

  4. Strângeți șurubul.

  Întreţinerea bandei

  Întreținerea curelelor motorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 10 ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
 • Tensionarea curelei alternatorului/ventilatorului

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota.

  3. Verificați tensionarea curelei apăsând cureaua la jumătatea distanței dintre alternator și fuliile arborelui cotit.

   Note: Cureaua ar trebui să prezinte o deflexie de 11 mm sub o forță de 98 N.

   g008916
  4. Dacă deflexia este incorectă, efectuați următoarea procedură pentru a tensiona cureaua:

   1. Slăbiți șurubul care fixează suportul la motor și șurubul care fixează alternatorul la suport.

   2. Introduceți un levier între alternator și motor și deplasați alternatorul spre exterior.

   3. Când ajungeți la o tensionare adecvată a curelei, strângeți șuruburile alternatorului și ale suportului pentru a asigura reglarea.

  5. Închideți și blocați capota.

  Înlocuirea curelei de transmisie a sistemului hidrostatic

  1. Introduceți o piuliță sau o bucată mică de tub pe capătul arcului de tensionare a curelei.

   Atenţie

   Când înlocuiți cureaua de transmisie a sistemului hidrostatic, trebuie să detensionați arcul, care este sub o sarcină mare. Detensionarea arcului în mod inadecvat poate duce la vătămare corporală gravă.

   Aveți grijă când detensionați arcul.

  2. Împingeți capătul arcului de tensionare a curelei în jos și în afara canelurii din proeminența suportului pompei și deplasați capătul arcului în față (Figura 85).

   g350053
  3. Înlocuiți cureaua.

  4. Apăsați în jos și spre interior capătul arcului de tensionare a curelei și aliniați-l în canelura din proeminența suportului pompei.

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea vitezei de deplasare în modul cosit

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Slăbiți contrapiulița șurubului de limitare viteză.

  3. Reglați șurubul de limitare viteză după cum urmează:

   Note: Viteza de cosit este setată din fabrică la 9,7 km/h.

   • Pentru a reduce viteza de cosit, rotiți șurubul de limitare viteză (Figura 86) în sensul acelor de ceasornic.

   • Pentru a mări viteza de cosit, rotiți șurubul de limitare viteză în sens invers acelor de ceasornic.

   g336062
  4. Țineți șurubul de limitare și strângeți contrapiulița.

  5. Testați mașina pentru a confirma reglarea vitezei maxime de cosit.

  Reglarea manetei de accelerație

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deblocați și deschideți capota.

  3. Poziționați maneta de accelerație în spate, astfel încât să se oprească în fanta panoului de comandă.

  4. Slăbiți conectorul cablului manetei de accelerație de pe brațul manetei pompei de injecție (Figura 87).

   g008918
  5. Țineți brațul manetei pompei de injecție pe opritorul de turație scăzută de ralanti și strângeți conectorul cablului.

  6. Slăbiți șuruburile care fixează maneta de accelerație pe panoul de comandă.

  7. Deplasați maneta de control al accelerației până la capătul cursei în față.

  8. Glisați placa de oprire până când ajunge în contact cu maneta de accelerație și strângeți șuruburile care fixează maneta de control a accelerației pe panoul de comandă.

  9. Dacă maneta de accelerație nu rămâne în poziție în timpul funcționării, strângeți contrapiulița utilizată pentru a seta dispozitivul de frecare de pe maneta de accelerație la 5 - 6 N·m.

   Note: Forța maximă necesară pentru a acționa maneta de accelerație trebuie să fie de 89 N.

  10. Închideți și blocați capota.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice.
 • Verificați conductele hidraulice și furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fitinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice. Efectuați toate reparațiile necesare înainte de utilizare.

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificați nivelul uleiului hidraulic înainte de a porni motorul și zilnic după aceea; consultați Verificarea uleiului hidraulic.

  Lichid hidraulic recomandat: lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX; disponibil în recipiente de 19 l sau în bidoane de 208 l.

  Note: O mașină care utilizează lichidul de înlocuire recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente de lichid și de filtru.

  Lichide hidraulice alternative: Dacă lichidul hidraulic cu durată de viață extinsă Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt lichid hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul menționat pentru toate următoarele proprietăți ale materialelor și care îndeplinește standardele din industrie. Nu utilizaţi lichide sintetice. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 44 - 48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-37°C - -45 °C
   Specificații pentru industrie:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

  Important: Lichidul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este singurul lichid sintetic biodegradabil aprobat de Toro. Acest lichid este compatibil cu elastomerii utilizați în sistemele hidraulice Toro și este potrivit pentru un interval vast de temperaturi. Acest lichid este compatibil cu uleiurile minerale convenționale, dar pentru biodegradabilitate și performanță maximă, sistemul hidraulic trebuie spălat complet de lichidul convențional. Uleiul este disponibil la distribuitorul autorizat Toro în containere de 19 l sau butoaie de 208 l.

  Verificarea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul hidraulic este atunci când uleiul este rece. Mașina ar trebui să fie în configurația de transport.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Curățați zona din jurul gâtului de umplere și a capacului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 88) și îndepărtați capacul.

   g341294
  3. Îndepărtați joja de la bușon și ștergeți-o cu o lavetă curată.

  4. Introduceți joja în bușon; apoi scoateți-o și verificați nivelul de ulei.

   Note: Nivelul uleiului trebuie să fie într-un interval de 6 mm față de marcajul de pe jojă.

  5. Dacă nivelul este scăzut, adăugați cantitatea specificată de ulei pentru a ridica nivelul până la marcajul Full (Plin); consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

   Important: Nu umpleţi excesiv rezervorul hidraulic.

  6. Amplasați joja și capacul la bușon.

  Capacitatea uleiului hidraulic

  13,2 l; consultați Specificațiile uleiului hidraulic

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ați umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • La intervale de 2.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Atenţie

  Lichidul hidraulic fierbinte poate provoca arsuri grave.

  Lăsați uleiul hidraulic să se răcească înainte de a efectua orice lucrare de întreținere a sistemului hidraulic.

  Dacă uleiul este contaminat, contactați distribuitorul autorizat Toro, deoarece sistemul trebuie purjat. Uleiul contaminat are un aspect lăptos sau negru în comparație cu uleiul curat.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Deconectați furtunul hidraulic (Figura 89) sau îndepărtați filtrul hidraulic (Figura 90) și scurgeți uleiul hidraulic într-o tavă de golire.

   g353456
   g353457
  3. Montați furtunul hidraulic după ce nu se mai scurge uleiul hidraulic.

  4. Umpleți rezervorul (Figura 91) cu aproximativ 22,7 l de ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

   Important: Utilizați doar uleiurile hidraulice specificate. Alte uleiuri pot cauza deteriorarea sistemului.

   g341294
  5. Amplasați joja și capacul la bușon.

  6. Porniți motorul și utilizați toate comenzile hidraulice pentru a distribui uleiul hidraulic în întregul sistem.

  7. Verificați dacă există scurgeri, apoi opriți motorul.

  8. Verificați nivelul de ulei și adăugați o cantitate suficientă pentru a ridica nivelul până la marcajul Full (plin) de pe jojă.

   Important: Nu umpleți excesiv rezervorul.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ați umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați filtrul hidraulic.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul hidraulic.
 • Atenţie

  Lichidul hidraulic fierbinte poate provoca arsuri grave.

  Lăsați uleiul hidraulic să se răcească înainte de a efectua orice lucrare de întreținere a sistemului hidraulic.

  Utilizaţi un filtru de schimb original Toro (nr. piesă 86-3010).

  Important: Utilizarea oricărui alt filtru poate anula garanția pentru unele componente.

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Curățați în jurul zonei de montare a filtrului. Așezați o tavă de golire sub filtru (Figura 92) și îndepărtați filtrul.

   g353457
  3. Ungeți garnitura nouă a filtrului și umpleți filtrul cu ulei hidraulic.

  4. Asigurați-vă că zona de montare a filtrului este curată. Înșurubați filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare, apoi strângeți filtrul cu jumătate de tură.

  5. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem. Opriţi motorul şi verificați dacă există scurgeri.

  Întreținerea sistemului unității de tăiere

  Măsuri de siguranță cu privire la lamă

  O lamă sau un contracuţit uzate sau deteriorate s-ar putea rupe, iar o bucată ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau alte persoane, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

  • Verificați lamele și contracuţitele periodic pentru a determina urme de uzură sau de deteriorări.

  • Verificați lamele cu grijă. Purtați mănuși și efectuați cu grijă lucrările de service asupra acestora. Trebuie doar să înlocuiți sau să ascuțiți lamele și contracuţitele; nu le îndreptați sau sudați niciodată.

  • În cazul mașinilor cu mai multe unități de tăiere, aveți grijă când rotiți o unitate de tăiere; acest lucru poate duce la rotirea cilindrilor altor unități de tăiere.

  Verificarea contactului dintre cilindru și contracuțit.

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit.
 • Verificați contactul dintre cilindru și contracuţit, chiar dacă anterior calitatea tăierii a fost acceptabilă. Trebuie să existe un contact ușor de-a lungul întregii lungimi a cilindrului și contracuțitului; consultați Reglarea cilindrului în conformitate cu contracuțitul din manualul operatorului unității de tăiere.

  Ascuțirea unităţilor de tăiere

  Atenţie

  Contactul cu unitățile de tăiere sau alte piese mobile poate duce la vătămare personală.

  • Ţineţi degetele, mâinile şi îmbrăcămintea la distanţă faţă de unitățile de tăiere sau alte piese mobile.

  • Nu încercați niciodată să rotiți unitățile de tăiere cu mâna sau cu piciorul, atunci când motorul este în funcțiune.

  Note: Instrucțiuni și proceduri suplimentare privind ascuțirea sunt disponibile în Informațiile de bază privind maşinile de tuns iarba cu cilindru Toro (cu instrucțiuni de ascuțire), formularul 09168SL.

  Pregătirea maşinii

  1. Pregătiți mașina pentru întreținere; consultați Pregătirea pentru întreţinere.

  2. Efectuați reglajele inițiale pentru cilindru și contracuțit, aferente ascuțirii; consultați Manualul operatorului unității de tăiere.

  3. Ridicați capacul consolei montat magnetic (Figura 93) pentru a avea acces la colectorul mașinii.

   g353458
  4. Deplasați maneta pentru ascuțire în poziția R (de ascuțire) (Figura 94).

   g353378

  Suprapunerea cilindrilor și contracuțitului

  Pericol

  Modificarea turației motorului în timpul ascuțirii poate duce la blocarea unităților de tăiere.

  • Nu modificați niciodată turația motorului în timpul ascuțirii

  • Efectuați ascuțirea doar la turația de ralanti a motorului.

  Note: Atunci când comanda pentru ascuțire se află în poziția de ascuțire este efectuat un bypass pentru comutatorul scaunului. Nu trebuie să fiți așezat pe scaun, dar frâna de parcare trebuie să fie cuplată pentru ca motorul să funcționeze.

  1. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la turația scăzută de ralanti.

  2. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția CUPLARE.

  3. Aplicați pastă pentru ascuțire pe cilindri, folosind o pensulă cu mâner lung.

   Pericol

   Atingerea unităților de tăiere în timp ce acestea se mișcă poate duce la vătămări personale.

   Pentru a evita vătămările personale, asigurați-vă că vă aflați la o distanță sigură față de unitățile de tăiere, înainte de a continua.

   Important: Nu utilizați niciodată o perie cu mâner scurt.

  4. Dacă este necesar să efectuați reglaje asupra unităților de tăiere în timpul ascuțirii, respectați următorii pași:

   1. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

   2. Opriți motorul și scoateți cheia.

   3. Reglarea la unitățile de tăiere.

   4. Repetați pașii de la 1 la 3.

  5. Repetați pașii 3 pentru alte unități de tăiere pe care doriți să le ascuțiți.

  Finalizarea ascuțirii

  1. Deplasați comutatorul de comandă pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.

  2. Opriți motorul.

  3. Deplasați maneta pentru ascuțire în poziția F (de cosit) (Figura 95).

   Important: Dacă nu deplasați maneta pentru ascuțire în poziția F (de cosit) după ascuțire, unitățile de tăiere nu vor funcționa corespunzător.

   g353378
  4. Montați capacul consolei la consola de comandă.

  5. Îndepărtați prin spălare compusul de suprapunere de pe unitățile de tăiere.

  6. Pentru o margine de tăiere mai bună, piliți latura frontală a contracuțitului după finalizarea operațiunii de suprapunere.

   Note: Acest lucru va îndepărta orice bavuri sau asperități care se pot forma pe marginea de tăiere.

  Curăţare

  Spălarea mașinii

  Spălați mașina dacă este necesar, folosind doar apă sau cu un detergent delicat. Puteți folosi o lavetă pentru a spăla mașina.

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

  Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla mașina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

  Important: Nu spălați mașina cu motorul pornit. Acest lucru poate duce la deteriorări în interiorul motorului.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați mașina pe o suprafață uniformă.

   • Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriți motorul și scoateți cheia.

   • Așteptați până ce toate mișcările se opresc.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Pregătirea unităţii de tracțiune

  1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriţi motorul şi scoateţi cheia.

  2. Curățați temeinic unitatea de tracțiune, unitățile de tăiere și motorul.

  3. Verificaţi presiunea din anvelope; consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  4. Verificați dacă toate elementele de fixare sunt slăbite și strângeți-le dacă este necesar.

  5. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și punctele de articulație. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  6. Șlefuiți ușor și utilizați vopsea de retuș pe zonele vopsite care sunt zgâriate, ciobite sau ruginite. Reparați orice lovituri ale caroseriei metalice.

  7. Reparați bateria și cablurile, după cum urmează; consultați Siguranță privind sistemul electric:

   1. Deconectați bornele bateriei de la picioarele de susținere ale bateriei.

   2. Curățați bateria, bornele și picioarele de susținere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.

   3. Acoperiți bornele cablului și picioarele de susținere ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

   4. Încărcați lent bateria la fiecare 60 de zile timp de 24 de ore pentru a preveni sulfatarea plumbului bateriei.

  Pregătirea motorului

  1. Goliți uleiul de motor din baia de ulei și montați bușonul de golire.

  2. Îndepărtați și eliminați filtrul de ulei. Montați un filtru de ulei nou.

  3. Umpleţi motorul cu uleiul de motor specificat.

  4. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze la ralanti aproximativ 2 minute.

  5. Opriți motorul și scoateți cheia.

  6. Clătiți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt și curat.

  7. Fixați toate fitingurile sistemului de alimentare.

  8. Curăţaţi bine şi întreţineţi ansamblul filtrului de aer.

  9. Etanșați admisia filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.

  10. Verificați protecția împotriva înghețului și adăugați o soluție 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol, după cum este necesar pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

  Depozitarea bateriei

  Dacă depozitați mașina pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile, demontați bateria și încărcați-o complet. Depozitați bateria pe un raft sau în mașină. Lăsați cablurile deconectate dacă acestea sunt depozitate în mașină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată. Greutatea specifică a unei baterii încărcate complet este între 1.265 și 1.299.

  Înlăturarea defecţiunilor

  Utilizarea modulului de control standard (SCM)

  Modulul de control standard este un dispozitiv electronic cu carcasă turnată fabricat într-o configurație care se potrivește tuturor modelelor. Modulul utilizează semiconductori și componente mecanice pentru a monitoriza și controla caracteristicile electrice standard necesare pentru funcționarea în siguranță a produsului.

  Modulul monitorizează intrările, inclusiv neutru, frâna de parcare, priza de putere, pornirea, ascuțirea și temperatură ridicată. Modulul activează ieșirile, inclusiv priza de putere, demarorul și solenoidul ETR (energize to run).

  Modulul este împărțit în intrări și ieșiri. Intrările și ieșirile sunt identificate prin indicatoare LED verzi montate pe placa de circuit imprimat.

  Intrarea circuitului de pornire este alimentată la 12 V c.c. Toate celelalte intrări sunt alimentate atunci când circuitul este închis la masă. Fiecare intrare are un LED care se aprinde atunci când este alimentat circuitul respectiv. Utilizați LED-urile de intrare pentru depanarea comutatorului și a circuitului de intrare.

  Circuitele de ieșire sunt alimentate de un set adecvat de condiții de intrare. Cele 3 ieșiri includ PTO, ETR și START. LED-urile de ieșire monitorizează starea releului care indică prezența tensiunii la unul din cele 3 terminale de ieșire specifice.

  Circuitele de ieșire nu determină integritatea dispozitivului de ieșire, astfel încât depanarea electrică include verificarea LED-urilor de ieșire și testarea convențională a integrității dispozitivului și cablajului. Măsurați impedanța componentei deconectate, impedanța cablului (deconectat la SCM) sau prin testarea temporară a alimentării componentei specifice.

  SCM nu se conectează la un computer extern sau la un dispozitiv portabil, nu poate fi reprogramat și nu înregistrează date de depanare a erorilor intermitente.

  Autocolantul de pe SCM include doar simboluri. Simbolurile ieșirilor LED sunt prezentate în caseta pentru ieșiri. Toate celelalte LED-uri sunt pentru intrări. Schema de mai jos identifică simbolurile.

  g190826

  În continuare vă prezentăm pașii logici de depanare pentru dispozitivul SCM.

  1. Determinați eroarea de ieșire pe care încercați să o rezolvați (PTO, START sau ETR).

  2. Deplasați cheia de contact în poziția PORNIRE și asigurați-vă că se aprinde LED-ul roșu de alimentare.

  3. Acționați toate comutatoarele de intrare pentru a vă asigura că își schimbă starea toate LED-urile.

  4. Poziționați dispozitivele de intrare în poziția corespunzătoare pentru a obține ieșirea corespunzătoare. Utilizați următoarea diagramă logică pentru a determina starea de intrare adecvată.

  5. Dacă LED-ul de ieșire specific se aprinde fără o funcție de ieșire adecvată, verificați cablul de ieșire, conexiunile și componenta. Reparați după cum este necesar.

  6. Dacă LED-ul de ieșire specific nu se aprinde, verificați ambele siguranțe.

  7. Dacă LED-ul de ieșire specific nu se aprinde și intrările sunt în starea corespunzătoare, montați un SCM nou și determinați dacă dispare defectul.

  Fiecare rând (în transversală) din diagrama logică care urmează identifică cerințele de intrare și de ieșire pentru fiecare funcție specifică a produsului. Funcțiile produsului sunt prezentate în coloana din stânga. Simbolurile identifică starea specifică a circuitului, inclusiv cea de alimentare, închis la masă și deschis la masă.

  Diagramă logică

   INTRĂRIIEȘIRI
  FuncțieAlimentare pornităIntrare neutruStart activatFrână cuplatăPriză de putere activatăScaun ocupatTemperatură ridicată AscuțireStartETRPriză de putere
  Start+OOOO++O
  Funcționare (unitate oprită)OOOOOOO+O
  Funcționare (unitate pornită)OOOOOO+O
  CosireOOOOO++
  AscuțireOOOOO++
  Temperatură ridicată  O    OOO
  • (–) Indică un circuit închis la masă - LED APRINS.

  • (O) Indică un circuit deschis la masă sau lipsa alimentării - LED STINS.

  • (+) Indică un circuit alimentat (intrare bobină ambreiaj, solenoid sau start) - LED APRINS.

  • Un spațiu gol indică un circuit care nu este implicat cu logica.

  Pentru depanare, rotiți cheia în contact fără a porni motorul. Identificați funcția specifică care nu este activă și este activă în diagrama logică. Verificați starea fiecărui LED de intrare pentru a vă asigura că se potrivește cu diagrama logică.

  Dacă LED-urile de intrare sunt adecvate, verificați LED-ul de ieșire. Dacă LED-ul de ieșire este aprins, dar dispozitivul nu este alimentat, măsurați tensiunea disponibilă la dispozitivul de ieșire, continuitatea dispozitivului deconectat și tensiunea potențială la nivelul circuitului de legare la masă (neconectare la masă). Reparațiile diferă în funcție de constatările dumneavoastră.