Увод

Ova mašina je kosilica sa cilindričnim sečivom sa sedištem za operatera, namenjena za upotrebu od strane stručnog, unajmljenog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za više informacija, uključujući savete u vezi sa bezbednošću, materijale za obuku, informacije o dodatnoj opremi, pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete da mobilnim uređajem skenirate QR kôd na pločici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g259773

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive. Za detalje pogledajte posebnu Deklaraciju o usaglašenosti specifičnu za proizvod (DOC).

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili koji je konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i savezne države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte približavati šake ili stopala pokretnim komponentama mašine.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Simbol za bezbednosno upozorenje

Simbol za bezbednosno upozorenje (Слика 2) prikazan u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode.

g000502

Ovaj simbol za bezbednosno upozorenje se pojavljuje iznad informacija koje vas upozoravaju na radnje ili situacije koje nisu bezbedne i pratiće ga reč OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ.

OPASNOST označava neminovnu opasnu situaciju koja će, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

UPOZORENJE označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.

OPREZ označava potencijalno opasnu situaciju koja može, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.

Ovaj priručnik koristi druge dve reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal136-3702
decal117-3270

Mašine sa CE oznakom

decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal121-3628
decal136-3717
decal106-9290

Model 03170

decal136-3678

Model 03171

decal136-3679
decal121-3623
decal136-3716

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Montaža točkova

Делови потребни за овај поступак:

Sklop prednjeg točka2
Sklop zadnjeg točka1

Important: Naplatak i pneumatik zadnjeg točka je uži od 2 prednja naplatka i pneumatika.

 1. Montirajte sklop točka na glavčinu točka sa ventilom poravnatim na spoljnoj strani.

 2. Pričvrstite točak za glavčinu pomoću navrtki točkova i dotegnite navrtke prema unakrsnom obrascu na 61 do 88 N∙m.

 3. Ponovite korake 1 i 2 za ostale sklopove točka.

Montiranje volana

Делови потребни за овај поступак:

Volan1
Poklopac volana1
Velika podloška1
Protivnavrtka1
Zavrtanj1
 1. Navucite volan na osovinu volana (Слика 3).

  g010834
 2. Navucite podlošku na osovinu volana (Слика 3).

 3. Pričvrstite volan za osovinu (Слика 3) protivnavrtkom i dotegnite je momentom pritezanja od 27 do 35 N∙m.

 4. Montirajte poklopac na volan i pričvrstite ga pomoću zavrtnja (Слика 3).

Punjenje i povezivanje akumulatora

Опасност

Elektroliti u akumulatoru sadrže sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se konzumira i izaziva teške opekotine.

 • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitne naočare i gumene rukavice.

 • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

 1. Uklonite 2 zavrtnja koji pričvršćuju poklopac akumulatora na mašinu i uklonite poklopac (Слика 4).

  g336164
 2. Izmerite napon akumulatora.

  Note: Ako izmerite 12,4 V ili viši, akumulator je pun.

 3. Ako izmerite 12,3 V ili manji, punite akumulator 4 do 8 sati u rasponu jačine od 3 A do 4 A.

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  • Akumulator držite podalje od varnica i otvorenog plamena.

  • Nikada nemojte pušiti u blizini akumulatora.

 4. Kada se bateriji napuni, odvojite punjač od električne utičnice i polova akumulatora.

 5. Montirajte pozitivan kabl (crveni) na pozitivni (+) terminal akumulatora, i pričvrstite ga pomoću T-zavrtnja i navrtke (Слика 5).

  Note: Pobrinite se da pozitivni (+) terminal bude do kraja na polu i da kabl bude dobro postavljen na akumulator.

  Important: Kabl ne sme da dodiruje poklopac akumulatora.

 6. Montirajte negativni kabl (crni) na negativni (–) terminal akumulatora, i pričvrstite ga pomoću T-zavrtnja i navrtke (Слика 5).

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja traktora i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  g011213

  Important: Ako ikada uklonite akumulator, proverite da li su zavrtnjevi stezaljke akumulatora postavljeni tako da su glave zavrtnjeva postavljene na donjoj strani, a navrtke na gornjoj strani. Ako su zavrtnjevi stezaljke obrnuti, mogu da ometaju hidraulične cevi kada pomerate jedinice za sečenje.

 7. Premažite oba priključka akumulatora mašću Grafo 112X skin-over (Toro br. dela 505-47) ili tankim slojem sredstva za podmazivanje kako biste sprečili koroziju.

 8. Gurnite gumeni poklopac preko pozitivnog terminala da biste sprečili mogući kratak spoj.

 9. Postavite poklopac akumulatora.

Provera indikatora nagiba

Делови потребни за овај поступак:

Indikator ugla (ručni)1
 1. Parkirajte mašinu na ravnoj, horizontalnoj površini.

 2. Proverite da li je mašina vodoravna tako što ćete postaviti ručni indikator ugla (isporučen sa mašinom) na poprečnu šinu okvira, pored rezervoara za gorivo (Слика 6).

  g353081
 3. Ako indikator ugla ne očita 0°, pomerite mašinu na lokaciju gde možete postići očitavanje 0° na ručnom indikatoru ugla.

 4. Proverite indikator nagiba montiran na cev volana mašine (Слика 7).

  Note: Indikator nagiba treba da očita 0° kada se gleda iz položaja operatera.

  g008873
 5. Ako indikator ugla ne očita 0°, otpustite 2 zavrtnja i 2 kontranavrtke koji pričvršćuju indikator ugla na montažni nosač, podesite indikator da postignete očitavanje 0° i dotegnite zavrtnje i navrtke.

Montiranje zaštitnog rama

Делови потребни за овај поступак:

Sklop zaštitnog rama1
Vijak sa prirubnicom4
Kontranavrtka4
Stezaljka za crevo1

Упозорење

Rad sa mašinom koja ima izmenjeni ili oštećeni zaštitni ram možda vas neće adekvatno zaštititi, dovodeći do moguće povrede ili smrtnog ishoda u slučaju prevrtanja.

 • Nemojte stavljati oštećen ili izmenjen zaštitni ram na mašinu.

 • Zamenite zaštitni ram; nemojte vršiti popravke ili prepravke.

 1. Spustite zaštitni ram na montažne nosače vučne jedinice, uz poravnanje otvora za montažu. Proverite da li se cev za ventilaciju na zaštitnom ramu nalazi na levoj strani mašine (Слика 8).

  g011160
 2. Pričvrstite svaku stranu zaštitnog rama na montažne nosače pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom i 2 kontranavrtke (Слика 8). Pritegnite pričvršćivače momentom od 81 N∙m.

 3. Pričvrstite crevo za ventilaciju voda za gorivo na cev za ventilaciju na zaštitni ram pomoću stezaljke za crevo.

  Пажња

  Pokretanje motora sa crevom za ventilaciju voda za gorivo odvojenim od cevi za ventilaciju će dovesti do curenja goriva iz creva, povećavajući rizik od požara ili eksplozije. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i mogu da izazovu materijalnu štetu.

  Pre pokretanja motora povežite crevo za ventilaciju voda za gorivo na cev za ventilaciju.

Montiranje prednjih podiznih ručica

Делови потребни за овај поступак:

Komplet podiznih ručica (opcioni komplet – poručuje se zasebno)1

Priprema za montažu podiznih ručica

 1. Umetnite okretnu šipku u svaku podiznu ručicu i poravnajte otvore za montažu (Слика 9).

  g011162
 2. Pričvrstite okretne šipke na podizne ručice pomoću 2 zavrtnja (5/16 x ⅞").

 3. Zategnite zavrtnje na 37 do 45 N·m.

 4. Na prednjoj strani mašine uklonite 2 zavrtnja sa prirubnicom (½ x 2") koji pričvršćuju sponu vratila obrtnog oslonca i uklonite sponu (Слика 10).

  Note: Sačuvajte sponu vratila obrtnog oslonca i zavrtnje.

  g011161

Montiranje podiznih ručica na mašinu

 1. Postavite podizne ručice na vratilo obrtnog oslonca podizne ručice kao što je prikazano na Слика 11).

  g346437
 2. Postavite sponu vratila obrtnog oslonca na vratilo obrtnog oslonca podizne ručice (Слика 11) pomoću 2 zavrtnja sa prirubnicom (½ x 2") koje ste uklonili u Priprema za montažu podiznih ručica.

 3. Pritegnite zavrtnje momentom od 95 N∙m.

Montiranje cilindra za podizanje na levu podiznu ručicu

Tip maziva: litijumova mast br. 2

 1. Poravnajte kraj poklopca cilindra za podizanje sa otvorima na prirubnicama levog kraka za podizanje (Слика 12).

  g346438
 2. Postavite cilindar na prirubnice pomoću montažnog klina i 2 prstenasta osigurača (Слика 12).

 3. Nanesite litijumovu mast br. 2 na mazalice podizne ručice i hidrauličnog cilindra (Слика 12).

Montiranje cilindra za podizanje na desnu podiznu ručicu

Tip maziva: litijumova mast br. 2

 1. Postavite posudu za pražnjenje ispod hidrauličkih priključaka cilindra za podizanje (Слика 13).

  g346441
 2. Na cilindru podizača olabavite pravi okretni priključak povratnog creva i okretni priključak od 90° podiznog creva (Слика 14).

  g346440
 3. Umotajte krpu oko priključaka creva.

 4. Polako pomerajte šipku cilindra za podizanje dok ne bude poravnata sa otvorima na prirubnicama desnog kraka za podizanje (Слика 15).

  Important: Nešto hidraulične tečnosti se izbacuje na priključcima creva kada pomerate šipku cilindra za podizanje.

  g346439
 5. Postavite šipku na prirubnice pomoću montažnog klina, 2 odstojnika i 2 prstenasta osigurača (Слика 15).

 6. Nanesite litijumovu mast br. 2 na mazalice podizne ručice i hidrauličnog cilindra (Слика 15).

 7. Pritegnite okretne priključke na povratnom i podiznom crevu momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

  g346476
 8. Očistite hidrauličnu tečnost iz mašine.

Montaža nosećih ramova na jedinice za sečenje

Делови потребни за овај поступак:

Jedinica za sečenje (opcioni deo – poručuje se zasebno)3

Priprema jedinica za sečenje

 1. Uklonite jedinice za sečenje iz kartonskog pakovanja.

 2. Podesite jedinice za sečenje prema uputstvu u priručniku za operatera jedinicama za sečenje.

Montiranje nosećih ramova za prednje jedinice za sečenje

Jedinica za sečenje sa sponama

Note: Prednji noseći ramovi su deo opcionog kompleta podiznih ručica.

 1. Poravnajte rupe na pločama prednjeg nosećeg rama sa rupama na montažnim pločama jedinice za sečenje (Слика 17).

  g353162
 2. Poravnajte podlošku između noseće ploče i spone (Слика 17), i labavo montirajte ploče i odstojnik pomoću nosećeg zavrtnja (⅜ x 2¼"), podloške i , kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

  Note: Ako počinjete montažu na zadnjoj strani jedinice za sečenje, koristite srednju rupu na ploči.

 3. Ponovite korak 2 na drugim rupama ploče i sponama.

 4. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za drugu prednju jedinicu za sečenje i noseći ram.

Montiranje jedinice za sečenje i zadnjeg nosećeg rama

Jedinica za sečenje sa sponama

Note: Zadnji noseći ram je deo opcionog kompleta podiznih ručica.

 1. Poravnajte rupe na pločama zadnjeg nosećeg rama sa rupama na montažnim pločama jedinice za sečenje

  g353110
 2. Poravnajte podlošku između noseće ploče i spone (Слика 18), i labavo montirajte ploče i odstojnik pomoću nosećeg zavrtnja (⅜ x 2¼"), podloške i , kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

  Note: Ako počinjete montažu na zadnjoj strani jedinice za sečenje, koristite srednju rupu na ploči.

 3. Ponovite korak 2 na drugim rupama ploče i sponama.

 4. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

Montiranje nosećih ramova za prednje jedinice za sečenje

Jedinica za sečenje sa montažnim pločama

Note: Prednji noseći ramovi su deo opcionog kompleta podiznih ručica.

 1. Poravnajte rupe na pločama prednjeg nosećeg rama sa rupama na montažnim pločama jedinice za sečenje (Слика 19).

  g353163
 2. Poravnajte odstojnik između noseće ploče i montažne ploče (Слика 19), i labavo montirajte ploče i odstojnik pomoću nosećeg zavrtnja (⅜ x 1¼") i kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

  Note: Ako počinjete montažu na zadnjoj strani jedinice za sečenje, koristite srednje rupe na svakoj ploči.

 3. Ponovite korak 2 na drugim rupama ploče.

 4. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 za drugu prednju jedinicu za sečenje i noseći ram.

Montiranje jedinice za sečenje i zadnjeg nosećeg rama

Jedinica za sečenje sa montažnim pločama

Note: Zadnji noseći ram je deo opcionog kompleta podiznih ručica.

 1. Poravnajte rupe na pločama zadnjeg nosećeg rama sa rupama na montažnim pločama jedinice za sečenje (Слика 15).

  g353096
 2. Poravnajte odstojnik između noseće ploče i montažne ploče (Слика 16), i labavo montirajte ploče i odstojnik pomoću nosećeg zavrtnja (⅜ x 1¼") i kontranavrtke sa prirubnicom (⅜").

  Note: Ako počinjete montažu na zadnjoj strani jedinice za sečenje, koristite srednje rupe na svakoj ploči.

 3. Ponovite korak 2 na drugim rupama ploče.

 4. Pritegnite kontranavrtke sa prirubnicom momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

Montiranje jedinica za sečenje

 1. Gurnite noseću podlošku na svaku okretnu šipku prednje podizne ručice.

 2. Navucite noseći ram jedinice za sečenje na okretnu šipku i pričvrstite ga čivijom osovine (Слика 21).

  Note: Na zadnjoj jedinici za sečenje, postavite noseću podlošku između zadnje strane nosećeg rama i čivije osovine.

  g012016
 3. Podmažite sve tačke obrtanja podizne ručice i nosećeg rama.

  Important: Osigurajte da se creva ne uvrću ili oštro savijaju i da se creva zadnje jedinice za sečenje provlače kao što je pokazano na (Слика 22). Podignite jedinice za sečenje i pomerite ih ulevo (model 03171). Creva zadnje jedinice za sečenje ne smeju da dodiruju nosač vučne sajle. Po potrebi promenite položaj priključaka i/ili creva.

  g011965
 4. Provucite nagibni lanac nagore kroz prorez na kraju svakog nosećeg rama. Pričvrstite nagibni lanac na vrh nosećeg rama pomoću zavrtnja, podloške i kontranavrtke (Слика 23).

  g011218

Montiranje pogonskih motora jedinice za sečenje

 1. Postavite jedinice za sečenje ispred okretnih šipki podizne ručice.

 2. Uklonite teg i O-prsten (Слика 24) sa unutrašnjeg kraja desne jedinice za sečenje.

  g011964
 3. Uklonite čep iz kućišta ležaja na spoljašnjem kraju desne jedinice za sečenje i postavite tegove i zaptivku.

 4. Uklonite čep za transport iz kućišta ležaja na preostalim jedinicama za sečenje.

 5. Umetnite O-prsten (isporučen sa jedinicom za sečenje) na prirubnicu pogonskog motora (Слика 25).

  g012025
 6. Montirajte motor na pogonski kraj jedinice za sečenje i pričvrstite ga pomoću 2 zavrtnja koje ste dobili sa jedinicom za sečenje (Слика 25).

Podešavanje podiznih ručica

Provera zazora podizne ručice i zadnje jedinice za sečenje

 1. Pokrenite motor.

 2. Podignite jedinice za sečenje.

 3. Na prednjim jedinicama za sečenje, izmerite rastojanje između leve podizne ručice i nosača podne pločice i desne podizne ručice i nosača podne pločice (Слика 26).

  Note: Pravilno rastojanje iznosi 5 do 8 mm. Ako rastojanje nije u ovom opsegu, podesite cilindar za podizanje jedinice za sečenje; pogledajte Podešavanje zazora podizne ručice i Podešavanje zaustavnih vijaka podizne ručice.

  Important: Nedostatak zazora na nosaču prednje pločice može oštetiti podizne ručice.

  g353279
 4. Na zadnjoj jedinici za sečenje, izmerite rastojanje između habajućeg držača na vrhu habajuće šipke zadnje jedinice za sečenje i graničnika branika (Слика 27).

  Note: Pravilno rastojanje iznosi 0,51 do 2,54 mm. Ako rastojanje nije u ovom opsegu, podesite cilindar za podizanje jedinice za sečenje; pogledajte Podešavanje zazora zadnje jedinice za sečenje.

  Important: Nedostatak zazora na zadnjoj habajućoj šipki može oštetiti jedinicu za sečenje.

  g353278
 5. Pokrenite motor, spustite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

Podešavanje zazora podizne ručice

 1. Na svakoj strani mašine, otpustite protivnavrtke i olabavite zaustavne vijke podizne ručice (Слика 28).

  g353221
 2. Otpustite protivnavrtku na šipki cilindra za podizanje (Слика 29).

  g008878
 3. Izvadite klin iz kraja šipke i okrenite svornjak.

 4. Postavite klin i proverite zazor.

 5. Po potrebi ponovite korake od 1 do 4.

 6. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 7. Izmerite rastojanje između leve i desne podizne ručice i nosača podne pločice.

  Note: Pravilno rastojanje iznosi 0,51 do 2,54 mm.

 8. Po potrebi ponovite korake od 3 do 7.

 9. Pritegnite protivnavrtku svornjaka.

 10. Ponovite korake od 2 do 9 za drugu stranu mašine, a zatim obavite Podešavanje zaustavnih vijaka podizne ručice postupak.

Podešavanje zaustavnih vijaka podizne ručice

Important: Nedostatak zazora na zaustavnim vijcima može oštetiti podizne ručice.

Note: Ako zadnja podizna ručica klopoće tokom transporta, smanjite zazor.

 1. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 2. Podesite zaustavni vijak dok ne izmerite 0,13 do 1,02 mm između zaustavnog vijka i ploče kraka za podizanje.

  g353280
 3. Ponovite korak 2 na zaustavnom vijku za drugi krak za podizanje.

 4. Pokrenite motor, spustite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

Podešavanje zazora zadnje jedinice za sečenje

 1. Otpustite protivnavrtku cilindra za podizanje (Слика 31).

  g008880
 2. Pomoću klešta i krpe uhvatite šipku cilindra do navrtke i okrenite šipku.

  Note: Skraćivanje šipke smanjuje zazor habajućeg držača i graničnika branika.

 3. Pokrenite motor.

 4. Podignite jedinice za sečenje i izmerite rastojanje između habajućeg držača na vrhu habajuće šipke zadnje jedinice za sečenje i graničnika branika.

  Pravilno rastojanje iznosi 0,51 do 2,54 mm.

 5. Po potrebi ponovite korake od 1 do 4.

 6. Spustite jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

 7. Zategnite protivnavrtku.

Podešavanje vazdušnog pritiska u pneumaticima

Podesite vazdušni pritisak u svim pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

Note: Pneumatici su previše naduvani za potrebe transporta.

Montaža sigurnosne brave poklopca motora

Mašine sa CE oznakom

Делови потребни за овај поступак:

Sigurnosni nosač1
Zakivka2
Podloška1
Zavrtanj (¼ x 2")1
Kontranavrtka (¼")1
 1. Otkačite sigurnosnu bravu poklopca motora sa nosača sigurnosne brave poklopca motora.

 2. Uklonite zakivke (2) koje pričvršćuju nosač sigurnosne brave poklopca motora za poklopac motora (Слика 32). Uklonite nosač sigurnosne brave poklopca motora sa poklopca motora.

  g012628
 3. Dok poravnavate rupe za montažu, postavite CE sigurnosni nosač i sigurnosnu bravu poklopca motora na poklopcu motora. Sigurnosni nosač mora da bude na poklopcu motora (Слика 33). Ne uklanjajte sklop zavrtnja i navrtke sa poluge sigurnosnog nosača.

  g012629
 4. Poravnajte podloške sa rupama na unutrašnjoj strani poklopca motora.

 5. Zakivkama pričvrstite nosače i podloške za poklopac motora (Слика 33).

 6. Zakačite sigurnosnu bravu za nosač sigurnosne brave poklopca motora (Слика 34).

  g354465
 7. Uvrnite zavrtanj u drugu polugu nosača brave poklopca motora da bi se brava zabravila (Слика 35).

  Note: Zatežite navrtku i zavrtanj dok se zavrtanj više ne pomera napred-nazad u CE sigurnosnom nosaču.

  g350021

Montaža štitnika izduva

Mašine sa CE oznakom

Делови потребни за овај поступак:

Štitnik izduva1
Samourezni vijak4
 1. Postavite štitnik izduva oko izduvnog lonca dok poravnavate rupe za montažu sa rupama u ramu (Слика 36).

  g008875
 2. Pričvrstite štitnik izduva na ram pomoću 4 samourezna vijka (Слика 36).

Montiranje CE nalepnica

Mašine sa CE oznakom

Делови потребни за овај поступак:

Nalepnica sa godinom proizvodnje1
CE nalepnica1
Nalepnica opasnosti od naginjanja (121-3598)1

Lepljenje nalepnice sa godinom proizvodnje i CE nalepnice

 1. Alkoholom obrišite levi ram u blizini pločice sa modelom/serijskim brojem i ostavite ram da se osuši (Слика 37).

  g352028
 2. Uklonite poleđinu i zalepite nalepnicu sa godinom proizvodnje na ram u blizini pločice sa serijskim brojem kao što je prikazano na Слика 37.

 3. Alkoholom obrišite levi ram u blizini sigurnosne brave poklopca motora i ostavite ram da se osuši (Слика 38).

  g352025
 4. Uklonite poleđinu i zalepite CE nalepnicu na ram kao što je prikazano na Слика 38.

Lepljenje CE nalepnice opasnosti od naginjanja

 1. Alkoholom obrišite nalepnicu naginjanja na indikatoru nagiba i ostavite nalepnicu da se osuši (Слика 39).

  g353161
 2. Uklonite poleđinu i zalepite CE nalepnicu opasnosti od naginjanja na indikator nagiba (Слика 39).

Montaža seta nagibnih valjaka (opciono)

Делови потребни за овај поступак:

Set nagibnih valjaka (nije uključen)1

Kada kosite sa većim visinama košenja, montirajte set nagibnih valjaka.

 1. Podignite jedinice za sečenje do kraja nagore.

 2. Pronađite nosač okvira iznad centralne jedinice za sečenje (Слика 40).

 3. Dok pritiskate prednji valjak centralne jedinice za sečenje, odredite koje su rupe na nagibnom nosaču poravnate sa rupama na nosaču okvira kako biste postigli isti kontakt valjka kada je nagibni nosač postavljen (Слика 40).

  g016925
 4. Spustite jedinice za sečenje i montirajte nagibni nosač na nosač pomoću 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom i 2 navrtke isporučenih sa setom (Слика 40).

Преглед производа

g365312
g353291

Papučice gasa

Nagazite papučicu glasa za kretanje unapred (Слика 42) da biste se kretali unapred. Nagazite papučicu glasa za kretanje unazad (Слика 42) da biste se kretali unazad ili da biste potpomogli zaustavljanje prilikom kretanja unapred. Takođe, pustite pedalu da se pomeri ili je pomerite u NEUTRALNI položaj da biste zaustavili mašinu.

Klizač za promenu režima košenja/transporta

Petom pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta (Слика 42) ulevo u položaj za TRANSPORT ili udesno u položaj za KOšENJE.

 • Jedinice za sečenje rade samo kada je klizač za promenu režima košenja/transporta u položaju za KOšENJE.

 • Jedinice za sečenje se ne spuštaju kada je klizač za promenu režima košenja/transporta u položaju za TRANSPORT.

Poluga za naginjanje volana

Povucite polugu za naginjanje volana (Слика 42) unazad da biste nagnuli volan u željeni položaj. Zatim gurnite polugu napred da biste pričvrstili položaj.

Prorez za indikator

Prorez na platformi operatera (Слика 42) označava kada su jedinice za sečenje u centralnom položaju.

Indikator nagiba

Indikator nagiba (Слика 42) označava ugao mašine na kosini u stepenima.

Upravljačka konzola

g353346

Ručica menjača jedinice za sečenje – podizanje/spuštanje

 • Da biste spustili jedinice za sečenje na zemlju, gurnite napred ručicu menjača jedinice za sečenje u položaj SPUšTANJA (Слика 43).

  Note: Jedinice za sečenje se ne spuštaju sem kada motor radi. Nije potrebno da držite ručicu u položaju napred dok se jedinice za sečenje spuštaju.

 • Da biste podigli jedinice za sečenje, ponovo povucite ručicu menjača unazad u položaj PODIZANJA.

  Note: Cilindri ne rade dok se jedinice za sečenje podižu.

Ručica menjača jedinice za sečenje – bočno pomeranje

Model 03171

Pomerite ručicu udesno ili ulevo za pomeranje jedinica za sečenje u istom smeru. Bočno pomerajte jedinice za sečenje samo kada su podignute ili ako su na zemlji a mašina se kreće.

Опасност

Pomeranje jedinica za sečenje nizbrdo smanjuje stabilnost mašine. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

Pomerite jedinice za sečenje uzbrdo dok ste na kosini.

Prekidač za pogon jedinice za sečenje

Prekidač za pogon jedinice za sečenje (Слика 43) ima 2 položaja: za AKTIVIRANJE i DEAKTIVIRANJE. Preklopni prekidač pokreće elektromagnetni ventil na grupi ventila za pogon jedinica za sečenje.

Lampica upozorenja za pritisak ulja

Lampica upozorenja za pritisak ulja (Слика 43) će svetleti ako pritisak motornog ulja opadne ispod bezbednog nivoa.

Lampica upozorenja za temperaturu rashladne tečnosti za motor

Lampica upozorenja za temperaturu (Слика 43) svetli ako je temperatura rashladne tečnosti za motor visoka. Na toj temperaturi, jedinice za sečenje se isključuju. Ako temperatura rashladne tečnosti poraste za još 5,5 °C, motor se gasi da bi se sprečila daljnja oštećenja.

Brojač radnih sati

Brojač radnih sati (Слика 43) pokazuje ukupan broj radnih sati mašine. Brojač radnih sati počinje da radi uvek kada je prekidač kontakta uključen.

Indikator grejača

Lampica za grejač nafte (Слика 43) svetli kada se grejači uključe.

Ručica gasa

Pomerite ručicu gasa (Слика 43) unapred za povećanje brzine motora i nazad za smanjenje brzine motora.

Lampica za alternator

Lampica za alternator (Слика 43) se gasi kada motor radi. Ako lampica za alternator svetli dok motor radi, proverite sistem punjenja i popravite ga ako je potrebno.

Prekidač za paljenje

Koristite prekidač za paljenje (Слика 43) za rad motora i svetla. Prekidač za paljenje ima 3 položaja:

 • Položaj za ISKLJUčIVANJE isključuje motor.

 • Položaj za RAD/ZAGREVANJE omogućava rad motora ili zagreva glave cilindra motora.

 • Položaj za POKRETANJE uključuje starter.

Note: Kada je ključ u položaju za RAD/ZAGREVANJE, grejač se uključuje i lampica indikatora svetli oko 7 sekundi.

Blokada poluge za podizanje

Pomerite blokadu poluge za podizanje (Слика 43) unazad da biste sprečili ispuštanje jedinica za sečenje.

Parkirna kočnica

Kad god je motor zaustavljen, aktivirajte parkirnu kočnicu (Слика 43) da biste sprečili slučajno pomeranje mašine. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite polugu nagore; da biste deaktivirali kočnicu, pritisnite polugu nadole.

Note: Motor se isključuje ako pritisnete papučicu gasa dok je parkirna kočnica aktivirana.

Razvodnik kosilice

Razvodnik kosilice se nalazi ispod poklopca upravljačke konzole (Слика 44).

g353378

Dugme za brzinu cilindra

Koristite dugme za brzinu cilindra na razvodniku kosilice za podešavanje brzine otkosa (brzine cilindra) jedinica za sečenje (Слика 44).

 • Okrenite dugme za brzinu cilindra u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste povećali brzinu cilindra.

 • Okrenite dugme u smeru kretanja kazaljke na satu da biste smanjili brzinu cilindra.

Pogledajte Brzina otkosa (brzina cilindra) i Podešavanje brzine cilindra za informacije o tome kako podesiti upravljač brzinom cilindara.

Poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

Poluga za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije za kontrolu smera rotacije jedinica za sečenje kada kosite ili kada oštrite cilindre i donje noževe glačanjem u obrnutom smeru rotacije (Слика 44).

 • Okrenite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj F (unapred) prilikom košenja.

 • Okrenite polugu u položaj R (unazad) prilikom glačanja jedinica za sečenje.

Important: Nemojte menjati položaj poluge za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije dok se cilindri okreću.

Uređaj za merenje nivoa goriva

Uređaj za merenje nivoa goriva (Слика 45) registruje količinu goriva u rezervoaru.

g353382

Poluga za podešavanje sedišta

Pomerite polugu (Слика 45) na strani sedišta spolja, gurnite sedište u željeni položaj, zatim otpustite polugu da biste fiksirali sedište u položaju.

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina u transportu203 cm u 183 cm širine košenja234 cm u 216 cm širine košenja
Širina košenja183 cm ili 216 cm
Dužina248 cm
Visina193 cm sa ROPS
Neto težina*844 kg
Kapacitet rezervoara za gorivo28 l.
Brzina kretanjaKošenje: 0 do 10 km/h; Transport: 0 do 14 km/h. Unazad: 0 do 6 km/h
* Sa jedinicama za sečenje i tečnostima

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su jedinice za sečenje u dobrom radnom stanju.

 • Pregledajte područje gde ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla razbacivati.

 • Ovaj proizvod stvara elektromagnetno polje. Ako imate ugrađeni elektronski medicinski uređaj, obratite se zdravstvenom radniku pre korišćenja ovog proizvoda.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Specifikacije goriva

Koristite samo čist, svež dizel sa ultraniskim (<15 ppm) ili niskim (<1000 ppm) sadržajem sumpora. Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Important: Ako koristite dizel gorivo sa visokim sadržajem sumpora (sadržaj sumpora 0,50 % (5000 ppm) do 1,0 % (10 000 ppm)), zamenite motorno ulje i filter za ulje svakih 75 sati.

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva iznad –7 °C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

Biodizel

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Poštujte sledeće mere opreza:

 • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

 • Mešavine sa biodizelom mogu da oštete ofarbane površine.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

 • Proveravajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer vremenom mogu degradirati.

 • Određeni period nakon prelaska na mešavine sa biodizelom može se javiti začepljenje filtera za gorivo.

 • Obratite se distributeru za više informacija o gorivu koje je mešavina sa biodizelom.

Punjenje rezervoara za gorivo

Kapacitet rezervoara za gorivo: oko 28 l

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

 2. Očistite područje oko poklopca rezervoara (Слика 46).

  g191214
 3. Uklonite poklopac rezervoara.

 4. Napunite rezervoar do dna otvora za punjenje.

  Note: Nemojte da prepunite rezervoar za gorivo.

 5. Postavite poklopac.

 6. Obrišite prosuto gorivo.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

  Provera sistema za blokadu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem za blokadu.
 • Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Important: Ako mašina ne prođe bilo koju proveru prekidača blokade, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  Priprema mašine

  1. Polako odvezite mašinu do otvorenog prostora.

  2. Spustite jedinice za sečenje, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  Provera blokade pokretanja papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Pritisnite papučicu gasa.

  5. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE.

   Note: Anlaser ne bi trebalo da pokrene motor dok je papučica gasa pritisnuta.

  Provera blokade pokretanja prekidača za pogon jedinice za sečenje

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za AKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE.

   Note: Starter ne bi trebalo da pokrene motor pomoću prekidača za pogon jedinice za sečenje u položaj za AKTIVIRANJE.

  Provera parkirne kočnice i blokade rada sedišta

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  7. Ustanite sa sedišta za operatera.

   Note: Motor bi trebalo da se isključi ako niste na sedištu za operatera, a parkirna kočnica je deaktivirana.

  Provera parkirne kočnice i blokade rada papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Pokrenite motor.

  6. Pritisnite papučicu gasa.

   Note: Motor bi trebalo da se isključi ako je parkirna kočnica AKTIVIRANA i papučica gasa pritisnuta.

  Provera sedišta i blokade rada papučice gasa

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Držite stopalo van papučice gasa.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  7. Ustanite sa sedišta za operatera.

  8. Pritisnite papučicu gasa.

   Note: Motor bi trebalo da se isključi za 1 sekundu ako niste na sedištu za operatera, a papučica gasa je pritisnuta.

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od jedinica za sečenje.

  • Pogledajte pozadi i dole pre nego što se uverite da imate čist put.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite jedinice za sečenje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

  • Tempomat (ako je deo opreme) koristite samo kada mašinu koristite na otvorenom, ravnom terenu bez prepreka i gde mašina može da se kreće konstantnom brzinom bez prekida.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas prikačen i da ga možete brzo otpustiti u hitnom slučaju.

  • Uvek vezujte sigurnosni pojas.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite sve oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pogledajte uputstva za upravljanje mašinom na nagibima koja su navedena u nastavku. Pre korišćenja mašine, pregledajte uslove na terenu da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom pod uslovima koji u tom trenutku vladaju na lokaciji. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

   • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

   • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

   • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

   • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine.

   • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

   • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

   • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  Ova tripleks kosilica ima jedinstven pogonski sistem za vrhunsku vuču na brdovitom terenu. Uzbrdo se točak ne okreće i ne ograničava vuču kao kod konvencionalnih tripleks kosilica. Ako koristite mašinu na kosini koja je previše strma, prevrtanje se može javiti pre gubitka vuče.

  • Kada je moguće, kosite uzbrdo i nizbrdo, a ne popreko.

  • Na kosini pomerite jedinice za sečenje uzbrdo (ako su deo opreme).

  • Ako pneumatici izgube vuču, deaktivirajte sečivo(a) i nastavite polako i pravo niz nagib.

  • Ako morate da skrenete, skrećite polako i postepeno nizbrdo, ako je to moguće.

  Pokretanje motora

  Note: Možda ćete morati da odzračite sistem za gorivo ako se javi bilo koja od sledećih situacija; pogledajte Odzračivanje sistema za gorivo:

  • To je početno pokretanje novog motora.

  • Motor se isključio zbog nedostatka goriva.

  • Izvršili ste održavanje komponenti sistema za gorivo, kao što je zamena filtera za gorivo.

  1. Proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da je prekidač za pogon cilindra u položaju za DEAKTIVIRANJE.

  2. Sklonite stopalo sa papučice gasa i uverite se da je papučica u NEUTRALNOM položaju.

  3. Pomerite ručicu gasa u položaj ½ gasa.

  4. Umetnite ključ u prekidač i okrenite ga u položaj za UKLJUčIVANJE/ZAGREVANJE dok se lampica indikatora grejača nafte ne ugasi (približno 7 sekundi); zatim okrenite ključ u položaj START da biste aktivirali anlaser. Otpustite ključ kada se motor upali.

   Note: Ključ se automatski pomera u položaj za UKLJUčIVANJE/RAD.

   Important: Da biste sprečili pregrevanje anlasera, nemojte ga pokretati duže od 15 sekundi. Nakon 10 sekundi neprekidnog verglanja sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo pokrenete anlaser.

  5. Kada se motor prvi put pokreće ili nakon generalnog sređivanja, pustite mašinu da radi unapred i unazad od 1 do 2 minuta. Takođe radite sa polugom za podizanje i prekidačem za pogon jedinice za sečenje kako biste obezbedili pravilan rad svih delova.

   Note: Okrenite volan ulevo i udesno da bi ste proverili odziv upravljača, zatim ugasite motor i proverite da li ima curenja ulja, labavih delova i bilo kakvog znaka istrošenosti ili oštećenja.

   Пажња

   Provera curenja ulja, labavih delova i drugih kvarova može dovesti do povreda.

   Ugasite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što proverite da li ima curenja ulja, labavih delova i drugih kvarova.

  Isključivanje motora

  1. Pomerite komandu gasa u položaj PRAZNOG HODA.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pomerite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  4. Spustite jedinice za sečenje.

  5. Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  Košenje trave uz pomoć mašine

  1. Premestite mašinu na mesto koje treba da se kosi i poravnajte mašinu van oblasti košenja za prvi prolaz košenja.

  2. Uverite se da je prekidač za pogon jedinice za sečenje povučen nagore (položaj za DEAKTIVIRANJE); Prekidač za pogon jedinice za sečenje.

  3. Pomerite ručicu gasa u položaj FAST (BRZO); pogledajte Ručica gasa.

  4. Pomoću ručice menjača jedinice za sečenje spustite jedinice za sečenje na zemlju; pogledajte Ručica menjača jedinice za sečenje – podizanje/spuštanje.

  5. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje da biste pripremili jedinice za sečenje za rad (položaj za AKTIVIRANJE).

  6. Pomoću ručice menjača jedinice za sečenje podignite jedinice za sečenje na zemlju.

  7. Počnite da pomerate mašinu napred prema oblasti košenja i spustite jedinice za sečenje.

   Note: Jedinice za sečenje rade.

  8. Pre nego što dođete do mesta okretanja, povucite ručicu menjača jedinice za sečenje unazad tek toliko da podignete jedinice za sečenje, a zatim otpustite ručicu za kontrolu.

   Important: Nemojte zadržavati ručicu menjača jedinice za sečenje unazad prilikom okretanja.

  9. Izvršite okret u obliku suze kako biste se poravnali za sledeći prolaz.

  Bočno pomeranje jedinica za sečenje

  Model 03171
  1. Pomoću ručice menjača jedinice za sečenje podignite jedinice za sečenje; pogledajte Ručica menjača jedinice za sečenje – podizanje/spuštanje.

  2. Pomerite ručicu menjača jedinice za sečenje udesno ili ulevo za pomeranje jedinica za sečenje levo ili desno (Слика 47).

   g373825
  3. Pomoću ručice menjača jedinice za sečenje spustite jedinice za sečenje na zemlju; pogledajte Ručica menjača jedinice za sečenje – podizanje/spuštanje.

  Vožnja mašine u transportnom režimu

  1. Pomerite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  2. Podižite jedinice za sečenje do položaja za transport.

  3. Pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta u položaj za TRANSPORT.

   g352480

  Important: Budite pažljivi kada vozite između predmeta da ne biste slučajno oštetili mašinu ili jedinice za sečenje. Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na nagibima. Vozite polako i izbegavajte nagla skretanja na nagibima da biste izbegli prevrtanje.

  Note: Jedinice za sečenje ne možete da spustite dok koriste mašinu u transportnom režimu.

  Brzina otkosa (brzina cilindra)

  Da biste postigli konzistentno, visokokvalitetno košenje i ujednačen izgled nakon košenja, važno je da brzina cilindra bude usklađena sa visinom košenja.

  Important: Ako je brzina cilindra premala, možete primetiti vidljive tragove otkosa. Ako je brzina cilindra prevelika, košenje može imati nejasan izgled.

  Tabela za izbor brzine cilindra

   Cilindar sa 5 sečivaCilindar sa 8 sečivaCilindar sa 11 sečiva
  Visina košenja8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
  63,5 mm  333*3*
  60,3 mm  343*3*
  57,2 mm 343*3*
  54,0 mm  343*3*
  50,8 mm   343*3*
  47,6 mm  453*3*
  44,5 mm  453*3*
  41,3 mm  563*3*
  38,1 mm  5734
  34,9 mm  5834
  31,8 mm  6944
  28,8 mm  89*45
  25 mm  99*56
  22,2 mm  9*9*57
  19,1 mm  9*9*7967
  15,9 mm  9*9*99*77
  12,7 mm  9*9*99*88
  9,5 mm  9*9*99*99

  * Kompanija Toro ne preporučuje ovu visinu košenja i/ili brzinu košenja.

  Note: Što je broj veći, veća je i brzina.

  Podešavanje brzine cilindra

  1. Proverite postavku visine košenja na jedinicama za sečenje. Koristite kolonu tabele za izbor brzine cilindra u kojoj se navode cilindri sa 5 sečiva, 8 sečiva ili 11 sečiva i pronađite visinu košenja koja je najpribližnija stvarnoj postavci visine košenja. Pogledajte popreko tabelu kako biste pronašli broj za brzinu cilindra koji odgovara toj visini košenja.

  2. Podignite poklopac sa komandne poluge (Слика 49).

   g336520
  3. Okrenite upravljačko dugme za kontrolu brzine cilindra (Слика 50) na broj za brzinu cilindra koji ste odredili u koraku 1.

   g011168
  4. Postavite poklopac na komandnu polugu.

  5. Koristite mašinu nekoliko dana, a zatim pregledajte košnju da biste se uverili u kvalitet košenja. Dugme za brzinu cilindra može da se postavi na poziciju 1 na obe strane broja za brzinu cilindra naznačenog u tabeli kako bi se uzele u obzir razlike u stanju trave, dužini uklonjene trave i ličnim preferencijama.

  Odzračivanje sistema za gorivo

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Uverite se da je rezervoar za gorivo najmanje do pola pun.

  3. Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite poklopac.

  4. Otvorite zavrtanj za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Слика 51).

   g008891
  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj ON (uključeno).

   Električna pumpa za gorivo radi, izbacujući vazduh oko zavrtnja za odzračivanje.

   Note: Ostavite ključ u položaju ON (uključeno) dok solidan mlaz goriva ne poteče oko zavrtnja.

  6. Zategnite zavrtanj i okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (isključeno).

  Note: Motor bi se trebalo da se pokrene nakon što ispratite gore navedeni postupak. Međutim, ako se motor ne pokrene, vazduh je možda zarobljen između pumpe za ubrizgavanje i mlaznica; pogledajte Ispuštanje vazduha iz mlaznica.

  Оперативне напомене

  Tehnike košenja

  • Da biste započeli košenje, aktivirajte jedinice za sečenje, a zatim polako priđite prostoru za košenje. Kada prednje jedinice za sečenje budu iznad površine za košenje, spustite jedinice za sečenje.

  • Da biste postigli profesionalno ravno košenje i pruge koje su poželjne za neke primene, pronađite stablo ili drugi predmet u daljini i vozite pravo prema njemu.

  • Čim prednje jedinice za sečenje dođu do ivice prostora za košenje, podignite jedinice za sečenje i izvršite okret u obliku suze kako biste se poravnali za sledeći prolaz.

  • Za jednostavno košenje oko bankera, ribnjaka ili drugih kontura koristite Sidewinder jedinicu i pomerite ručicu za kontrolu levo ili desno, u zavisnosti od vaše primene košenja. Takođe, možete da pomerate jedinice za sečenje da biste varirali tragove guma.

  • Jedinice za sečenje obično izbacuju travu na prednji ili zadnji deo mašine. Pokošena trava se izbacuje napred kada kosite manje količine trave, što daje bolji izgled nakon košenja. Za izbacivanje pokošene trave na prednjoj strani, jednostavno zatvorite zadnji zaštitni element na jedinicama za sečenje.

  Пажња

  Da biste sprečili telesne povrede ili oštećenje mašine, nemojte da otvarate ili zatvarate zaštitne elemente jedinice za sečenje dok motor radi.

  Pre otvaranja ili zatvaranja zaštitnih elemenata jedinice za sečenje, isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  • Prilikom košenja većih količina trave, postavite zaštitne elemente malo ispod horizontale. Ne otvarajte previše štitnike jer može doći do prekomernog nakupljanja pokošene trave na okviru, zadnjoj rešetki hladnjaka i u predelu motora.

  • Jedinice za sečenje su opremljene i tegovima za uravnoteženje na kraju gde se ne nalazi motor kako bi se dobilo ravnomerno košenje. Tegove možete dodati ili ukloniti ako na travnjaku dođe do nesklada.

  Након рада

  Bezbednost nakon korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

  • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Da biste pomogli u sprečavanju požara, pobrinite se da se u jedinicama za sečenje, pogonima, izduvnim loncima, rashladnim rešetkama i odeljku motora ne nakupljaju trava i nečistoće. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Deaktivirajte pogon na priključku kad god šlepate ili ne koristite mašinu.

  • Održavajte i čistite pojas(eve) prema potrebi.

  • Mašinu ili kanister sa gorivom nemojte skladištiti na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

  Nakon košenja

  Operite mašinu i podmažite je; pogledajte Pranje mašine i Podmazivanje ležajeva i čaura.

  Vučenje mašine

  U hitnom slučaju, možete vući mašinu na kratkom rastojanju; međutim, kompanija Toro to ne preporučuje kao standardnu proceduru.

  Important: Nemojte vući mašinu brže od 3 km/h do 4 km/h jer to može da ošteti pogonski sistem. Ako morate da pomerite mašinu na neko dosta veće rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici.

  1. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  2. U blizini desne sigurnosne brave, okrenite ručicu bajpas ventila na pumpi (Слика 52) i okrenite ventil za 90°.

   g352601
  3. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  4. Povežite vučno vozilo sa mašinom na mestima za privezivanje; pogledajte Identifikovanje mesta za privezivanje.

  5. Sedite u sedište za operatera, i ako je potrebno, koristite parkirnu kočnicu da upravljate mašinom tokom vuče.

   Important: Ne pokrećite motor dok je bajpas ventil otvoren.

  6. Pre pokretanja motora, zatvorite bajpas ventil okretanjem za 90° (¼ kruga).

  Identifikovanje mesta za privezivanje

  g336541

  Tegljenje mašine

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na kamion ili prikolicu.

  • Zavežite i osigurajte mašinu.

  Одржавање

  Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

  Note: Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti www.Toro.com i potražiti vašu mašinu na vezi Manuals (priručnici) na početnoj strani.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora i Priručniku za operatera jedinice za sečenje.

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone i izdržljivu neklizajuću obuću. Držite šake, stopala, odeću, nakit i dugu kosu dalje od pokretnih delova.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se podalje od pokretnih delova.

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da zavrtnji budu dobro pritegnuti.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje i filter za ulje.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li su pojasevi pohabani, isečeni ili imaju neko drugo oštećenje. Zamenite pojaseve ako bilo koja komponenta nije ispravna.
 • Proverite sistem za blokadu.
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Ispraznite separator za vodu.
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Očistite hladnjak i uljni hladnjak.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita(ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana).
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite sve ležajeve i čaure(kada su uslovi prašnjavi i prljavi podmažite sve ležajeve i čaure svakog dana).
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Сваких 150 сати
 • Zamenite ulje i filter za ulje.
 • Сваких 200 сати
 • Servisirajte čistač vazduha(češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite cevovode i spojeve za gorivo.
 • Zamenite kanister filtera za gorivo.
 • Сваких 500 сати
 • Podmažite ležajeve u zadnjoj osovini.
 • Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваке 2 године
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Ispraznite i isperite sistem za hlađenje (odvezite mašinu do ovlašćenog servisera ili distributera ili pogledajte Priručnik za servisiranje).
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Stavka održavanja koju treba proveritiZa nedelju:
  Pon.Ut.Sre.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo ulja u motoru.       
  Proverite nivo rashladnog sredstva u sistemu.       
  Ispraznite separator za vodu i gorivo.       
  Proverite filter za vazduh, čašicu za prašinu i ventil za ispuštanje vazduha.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.1       
  Proverite da li na hladnjaku i rešetki ima otpadaka.       
  Proverite da li se čuju neobični zvuci tokom rada.       
  Proverite nivo ulja u hidrauličnom sistemu.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite rad instrumenata.       
  Proverite podešavanje kontakta između cilindra i donjeg noža.       
  Proverite podešavanje za visinu košenja.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite svaku oštećenu farbu.       
  Operite mašinu.       

  1Proverite grejače i mlaznice brizgaljke ako je pokretanje otežano, javlja se dim ili se primeti neravnomeran rad.

  2Odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Поступци предодржавања

  Priprema za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Spustite jedinice za sečenje.

  3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Sačekajte da se svi delovi zaustave.

  Podizanje prednjeg dela mašine

  1. Blokirajte točkove.

  2. Poduprite prednji deo mašine ispod četvrtaste cevi donjeg rama što bliže bočnoj ploči.

   g363502
  3. Poduprite mašinu podupiračima procenjenim za težinu mašine ispod četvrtaste cevi ili motora točkova; pogledajte Спецификације.

  Podizanje zadnjeg dela mašine

  Upotreba dizalice
  1. Blokirajte točkove.

  2. Pričvrstite dizalicu na alku za privezivanje na viljušci zadnjeg trapa (Слика 55).

   g363503
  3. Pažljivo podignite mašinu.

  4. Poduprite mašinu podupiračima procenjenim za težinu mašine ispod rama; pogledajte Спецификације.

  Podizanje zadnjeg dela mašine

  Upotreba dizalice
  1. Blokirajte točkove.

  2. Poduprite zadnji deo mašine ispod motora zadnjih točkova. (Слика 67).

   g363503
  3. Poduprite mašinu podupiračima procenjenim za težinu mašine ispod rama; pogledajte Спецификације.

  Uklanjanje poklopca akumulatora

  Uklonite 2 zavrtnja koji pričvršćuju poklopac akumulatora na mašinu i uklonite poklopac (Слика 53).

  g336164

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite sigurnosne brave na levoj i desnoj strani poklopca motora (Слика 57).

   g336542
  2. Okrenite poklopac motora nagore i nazad (Слика 58).

   g336543

  Подмазивање

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite sve ležajeve i čaure(kada su uslovi prašnjavi i prljavi podmažite sve ležajeve i čaure svakog dana).
 • Сваких 500 сати
 • Podmažite ležajeve u zadnjoj osovini.
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  Mašina ima mazalice koje morate redovno da podmazujete. Rad u prašnjavim i prljavim uslovima može da dovede do ulaska prljavštine u ležajeve i čaure, što će ubrzati habanje. Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Lokacije mazalica i količine su sledeće:

   • Tačka obrtanja zadnje jedinice za sečenje (Слика 60)

    g008894
   • Tačka obrtanja prednje jedinice za sečenje (Слика 61)

    g008895
   • Krajevi cilindra Sidewinder jedinice (2 mazalice; samo za model 03171—Слика 62)

    g008896
   • Okretni držač (Слика 63)

    g190873
   • Tačka obrtanja zadnje podizne ručice i cilindar za podizanje (2 mazalice—Слика 64)

    g008898
   • Tačka obrtanja prednje leve podizne ručice i cilindar za podizanje (2 mazalice—Слика 65)

    g008899
   • Tačka obrtanja prednje desne podizne ručice i cilindar za podizanje (2 mazalice—Слика 66)

    g008900
   • Mehanizam za podešavanje neutralnog položaja (Слика 67)

    g008901
   • Klizač za promenu režima košenja/transporta (Слика 68)

    g008902
   • Tačka obrtanja za zatezanje kaiša (Слика 69)

    g008903
   • Cilindar upravljača (Слика 70).

    g008904

    Note: Ako želite, montirajte dodatnu mazalicu na drugom kraju cilindra upravljača. Uklonite pneumatik, montirajte mazalicu, podmažite mazalicu, uklonite mazalicu i stavite čep (Слика 71).

    g190872

  Provera zaptivenih ležajeva

  Ležajevi se retko kvare usled nedostataka u pogledu materijala ili izrade. Najčešći razlog kvara je prodiranje vlage i prljavštine kroz zaštitne zaptivke. Ležajevi koji se podmazuju se oslanjaju na redovno održavanje radi izbacivanja štetnih otpadaka iz područja ležaja. Zaptiveni ležajevi se oslanjaju na inicijalno punjenje specijalnim mazivom i robusnu integralnu zaptivku koja sprečava prodor prljavštine i vlage u kotrljajuće elemente.

  Zaptivenim ležajevima nije potrebno podmazivanje ni kratkoročno održavanje. Time se smanjuje potrebno rutinsko servisiranje i mogućnost oštećenja travnjaka zbog zagađenja mazivom. Ova zaptivena pakovanja ležajeva će dati dobre performanse i životni vek pod normalnim uslovima korišćenja, ali treba da periodično proverite stanje ležajeva i integritet zaptivki kako bi se izbegla neupotrebljivost usled kvara. Pregledajte ležajeve svake sezone i zamenite ih ako su oštećeni ili dotrajali. Ležajevi treba da rade glatko bez štetnih karakteristika kao što su velika toplota, buka, labavost ili pojava korozije (rđe).

  Zbog radnih uslova ova pakovanja ležajeva/zaptivki su podložna (npr. pesku, hemikalijama za travnjak, vodi, udarcima itd.) smatraju se stavkama podložnim redovnim habanju. Ležajevi koji se pokvare iz drugih razloga osim nedostataka u pogledu materijala ili izrade obično nisu pokriveni garancijom.

  Note: Na vek trajanja ležaja mogu negativno da utiču nepravilni postupci pranja. Nemojte prati mašinu dok je još vruća i izbegavajte usmeravanje mlaza pod visokim pritiskom ili velike zapremine u ležajeve.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora ili držati preveliku brzinu motora.

  Specifikacije motornog ulja

  Koristite kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

  Servisna kategorija

  ACEA-E6

  API-CH-4 ili viša

  JASO-DH-2

  Poželjan viskozitet ulja: SAE 15W-40 [iznad -17 ºC]

  Viskozitet alternativnog ulja: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Motorno ulje Toro Premium Engine Oil gradacije viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.
 • Motor se isporučuje sa uljem u kućištu radilice; svejedno proverite nivo ulja pre i nakon što prvi put pokrenete motor.

  Note: Motorno ulje Toro Premium Engine viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod distributera. Pogledajte katalog delova za brojeve delova.

  Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako je već bio pokrenut, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake Add (Dosuti) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake Full (Puno). Nemojte ga prepuniti. Ako je nivo ulja između oznaka punog rezervoara i nivoa za dodavanje, ne morate da dodajete ulje.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  3. Uklonite šipku za merenje ulja (Слика 72) i obrišite je čistom krpom.

   g008881
  4. Gurnite mernu šipku u cev za mernu šipku i uverite se da je potpuno ulegla, zatim je izvucite i proverite nivo ulja.

  5. Ako je nivo ulja nizak, skinite poklopac otvora za punjenje ulja (Слика 73) i postepeno dodajte male količine ulja, redovno proveravajući nivo, dok on ne dođe do oznake za puno (Full“) na meraču.

   Important: Držite nivo motornog ulja između gornje i donje oznake na mernoj šipci. Prepunjavanje ili nedovoljna količina motornog ulja može da izazove teže oštećenje motora.

   g352241
  6. Vratite poklopac otvora za sipanje ulja i mernu šipku.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje i filter za ulje.
 • Сваких 150 сати
 • Zamenite ulje i filter za ulje.
 • Kapacitet kućišta motora: oko 3,8 l sa filterom

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora i sačekajte da se ohladi.

  3. Skinite bilo koji čep za ispuštanje (Слика 74) i pustite ulje da isteče u posudu za ispuštanje; kada ulje prestane da izlazi, vratite čep.

   g008911
  4. Skinite filter za ulje (Слика 75).

   g352242
  5. Nanesite tanak sloj čistog ulja na zaptivku novog filtera i postavite filter za ulje.

   Note: Nemojte previše zategnuti filter.

  6. Dodajte ulje u kućište motora; pogledajte Specifikacije motornog ulja i Provera nivoa motornog ulja.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Servisirajte čistač vazduha(češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Uklanjanje filtera za vazduh

  • Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite ga ako je oštećen. Proverite ceo ulazni sistem da utvrdite da li ima curenja, oštećenja ili labavih stezaljki za crevo.

  • Servisirajte čistač vazduha u preporučenom servisnom intervalu ili ranije ako opadaju performanse motora zbog ekstremno prašnjavih, prljavih uslova. Menjanje filtera za vazduh pre nego što je to potrebno samo povećava mogućnost da prljavština uđe u motor kada se filter skine.

  • Pobrinite se da poklopac ulegne pravilno i da zaptiva sa telom čistača vazduha.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite haubu.

  3. Otpustite reze koje učvršćuju poklopac čistača vazduha na telu čistača vazduha (Слика 76).

   g352235
  4. Skinite poklopac sa tela čistača vazduha.

  5. Pre nego što uklonite filter, koristite vazduh pod niskim pritiskom – 2,76 bara, čist i suv – da biste uklonili velike nakupine ostataka koji su zbijeni između spoljašnjosti primarnog filtera i kanistera. Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može navući prljavštinu kroz filter u usisni vod. Ovim postupkom čišćenja sprečavate da ostaci dopru do usisnog voda kada uklonite primarni filter.

  6. Uklonite element filtera (Слика 76).

   Note: Čišćenje korišćenog elementa može da ošteti filterski medijum.

  7. Uklonite gumeni izlazni ventil (Слика 76) iz otvora za izbacivanje prljavštine na poklopcu čistača vazduha.

  8. Očistite otvor za izbacivanje i izlazni ventil i postavite izlazni ventil u otvor.

  Montaža filtera za vazduh

  1. Pregledajte da li novi filter ima oštećenje od transporta i proverite kraj zaptivke filtera i telo.

   Important: Nemojte koristiti oštećeni filter.

  2. Umetnite novi filter pritiskanjem spoljašnje ivice filtera da bi ulegao u kanister.

   Important: Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  3. Umetnite poklopac usmeravajući gumeni izlazni ventil u položaj prema dole – pod približnim uglom između 5 i 7 sati posmatrano od kraja.

  4. Pričvrstite poklopac pomoću 2 sigurnosne brave.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Одржавање система за гориво

  Servisiranje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваке 2 године
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  Ispraznite i očistite rezervoar ako sistem za gorivo postane zaprljan ili ako ćete skladištiti mašinu na duži vremenski period. Upotrebite čisto gorivo da biste isprali rezervoar.

  Pregled vodova i priključaka za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite cevovode i spojeve za gorivo.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  3. Pregledajte da li su vodovi i priključci za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

   Note: Popravite ili zamenite sve pohabane ili oštećene vodove i priključke za gorivo.

  4. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Pražnjenje separatora za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Ispraznite separator za vodu.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora i sačekajte da se ohladi.

  3. Stavite čistu posudu ispod filtera za gorivo.

  4. Otpustite drenažni ventil na dnu kanister filtera (Слика 77).

   g336554
  5. Pritegnite ventil nakon ispuštanja.

  6. Pokrenite motor, proverite da li ima curenja i isključite motor.

   Note: Otklonite sva curenja goriva.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Zamena kanister filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Zamenite kanister filtera za gorivo.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora i sačekajte da se ohladi.

  3. Očistite prostor gde se vrši montaža kanistera filtera (Слика 77).

  4. Skinite kanister filtera i očistite površinu za montažu.

  5. Podmažite zaptivku na kanister filteru čistim uljem.

  6. Montirajte kanister filtera rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu; zatim okrenite još za ½ kruga.

  7. Pokrenite motor, proverite da li ima curenja i isključite motor.

   Note: Otklonite sva curenja goriva.

  8. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Ispuštanje vazduha iz mlaznica

  Note: Koristite ovaj postupak samo ako je iz sistema za gorivo izbačen vazduh normalnim postupkom punjenja, a motor se ne pokreće; pogledajte Odzračivanje sistema za gorivo.

  1. Kada je moguće, obavite svaki korak u Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora, a ako je motor vreo sačekajte da se ohladi.

  3. Otpustite navrtku cevi za vod za gorivo do mlaznice za gorivo br. 1.

   g008913
  4. Pomerite ručicu gasa u položaj FAST (BRZO).

  5. Okrenite ključ u prekidaču kontakta u položaj za POKRETANJE i gledajte protok goriva oko konektora. Okrenite ključ u položaj za ISKLJUčIVANJE kada postoji kontinuirani protok.

   Important: Da biste sprečili pregrevanje anlasera, nemojte ga pokretati duže od 15 sekundi. Nakon 10 sekundi neprekidnog verglanja sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo pokrenete anlaser.

  6. Čvrsto pritegnite navrtku cevi.

  7. Očistite gorivo sa motora.

  8. Ponovite korake od 3 do 7 za ostale mlaznice za gorivo.

  9. Pokrenite motor, proverite da li ima curenja i isključite motor.

   Note: Otklonite sva curenja goriva.

  10. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita(ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana).
 • Опасност

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i izaziva teške opekotine.

  • Nemojte da progutate elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite zaštitu za oči i gumene rukavice.

  • Punite akumulator na mestu gde je uvek dostupna čista voda za ispiranje kože.

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja traktora i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite poklopac akumulatora; pogledajte Uklanjanje poklopca akumulatora.

  3. Uklonite čepove sa otvora za punjenje akumulatora.

  4. Održavajte nivo elektrolita u ćelijama akumulatora pomoću destilovane ili demineralizovane vode.

   Note: Nemojte puniti ćelije iznad donjeg dela razdvojnog prstena unutar svake ćelije.

  5. Postavite čepove otvora za punjenje tako da ventilacioni otvori budu usmereni ka zadnjoj strani (prema rezervoaru za gorivo).

  6. Očistite gornji deo akumulatora tako što ćete ga periodično prati sa četkom potopljenom u rastvor amonijaka ili sode bikarbone. Posle čišćenja isperite gornju površinu vodom.

   Important: Nemojte skidati čep otvora za punjenje za vreme čišćenja.

  7. Proverite da li na klemama kablova akumulatora i polovima akumulatora ima korozije. Ako nastane korozija, uradite sledeće:

   1. Odvojite negativni (–) kabl akumulatora.

   2. Odvojite pozitivni (+) kabl akumulatora.

   3. Očistite kleme i polove odvojeno.

   4. Povežite pozitivni (+) kabl akumulatora.

   5. Povežite negativni (–) kabl akumulatora.

   6. Obložite kleme i terminale sredstvom za zaštitu terminala akumulatora.

  8. Proverite da li su kleme kablova akumulatora pričvršćene na polove akumulatora.

  9. Postavite poklopac akumulatora.

  Note: Skladištite mašinu na mestu gde je temperatura niža, a ne viša da biste sprečili brže pražnjenje akumulatora.

  Servisiranje osigurača

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite poklopac sa komandne poluge (Слика 79).

   g336555
  3. Pronađite otvoren osigurač u nosaču osigurača ili kućištu osigurača (Слика 79).

  4. Zamenite osigurač osiguračem iste vrste i vrednosti amperaže.

  5. Postavite poklopac na komandnu polugu (Слика 79).

  Одржавање погонског система

  Provera pritiska u pneumaticima

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite pritisak u pneumaticima.
 • Опасност

  Nizak pritisak u pneumaticima smanjuje stabilnost mašine na kosini. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

  Nemojte premalo naduvati pneumatike.

  Note: Održavajte preporučeni pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine.

  1. Izmerite vazdušni pritisak u svakom pneumatiku. Pravilan pritisak u pneumaticima iznosi od 0,97 bara do 1,1 bara.

  2. Ako je neophodno, dodajte ili uklonite vazduh iz pneumatika dok ne izmerite 0,97 bara do 1,1 bara.

  Pritezanje navrtki točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Након првих 10 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Сваких 200 сати
 • Pritegnite navrtke točkova.
 • Pritegnite navrtke točkova prema unakrsnom obrascu na 61 do 88 N∙m.

  Упозорење

  Nepoštovanje odgovarajućeg priteznog momenta navrtki točka može da dovede do telesne povrede.

  Proverite da li su navrtke točkova pritegnute na 61 do 88 N∙m.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Ako se mašina pomera dok je papučica gasa u NEUTRALNOM položaju, podesite breg vuče.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkiranu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.

  2. Podignite prednji i zadnji točak sa tla i postavite potporne blokove ispod rama.

   Упозорење

   Ako mašina nije adekvatno poduprta, može slučajno pasti i povrediti svakoga ispod mašine.

   Podignite prednji i zadnji točak sa tla; u suprotnom, mašina će se pomerati tokom podešavanja.

  3. Olabavite kontra navrtku na bregu za podešavanje vuče (Слика 80).

   g352331

   Упозорење

   Motor mora da radi da biste mogli da izvršite finalna podešavanja brega za podešavanje vuče. Kontakt sa vrućim ili pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

   Držite šake, stopala, lice i druge delove tela dalje od izduvnog lonca, drugih vrelih delova motora i rotirajućih delova.

  4. Pokrenite motor i okrećite heksagon brega u oba smera da biste odredili srednji položaj neutralnog rastojanja.

  5. Zategnite kontra navrtku da biste pričvrstili podešeno.

  6. Isključite motor.

  7. Uklonite potporne blokove i spustite mašinu na pod radionice. Probnom vožnjom proverite da se mašina više ne pomera kada je papučica gasa u neutralnom položaju.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  Specifikacija rashladnog sredstva

  Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

  Important: Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Tabela tipova rashladnih sredstava

  Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola

  Tip inhibitora korozije

  Antifriz sa produženim rokom trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zelenog) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

  Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.

  • Poželjno: kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.

  • Poželjna opcija: ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.

  • Minimalni zahtevi: ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešajte koncentrovano rashladno sredstvo sa čistom pijaćom vodom.

  Provera nivoa rashladnog sredstva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.
 • Kapacitet rashladnog sistema: oko 5,7 l

  Пажња

  Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekotine.

  • Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.

  • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  3. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi (Слика 81).

   g027618

   Note: Dok je motor hladan, nivo rashladne tečnosti treba da bude približno na sredini između oznaka na stranici posude.

  4. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite čep ekspanzione posude, dodajte navedenu rashladnu tečnost u posudu dok nivo rashladne tečnosti ne bude na sredini između oznaka na stranici posude i stavite čep na posudu.

   Important: Nemojte da prepunite ekspanzionu posudu.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Čišćenje rashladnog sistema motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite hladnjak i uljni hladnjak.
 • Сваке 2 године
 • Ispraznite i isperite sistem za hlađenje (odvezite mašinu do ovlašćenog servisera ili distributera ili pogledajte Priručnik za servisiranje).
 • Skinite otpatke sa uljnog hladnjaka i hladnjaka svaki dan. Čistite ih češće u nečistim uslovima.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite haubu.

  3. Očistite temeljno zonu motora od svih nečistoća.

  4. Uklonite donji zaštitni element hladnjaka (Слика 82).

   g352363
  5. Temeljno očistite obe strane hladnjaka vodom ili komprimovanim vazduhom (Слика 82).

  6. Postavite donji zaštitni element hladnjaka.

  7. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Одржавање кочница

  Podešavanje parkirne kočnice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite podešenje parkirne kočnice.
  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Odvrnite pritezni vijak koji osigurava dugme ručice parkirne kočnice (Слика 83).

   g008923
  3. Okrećite dugme dok sila od 133 to 178 N ne bude potrebna da se aktivira ručica.

  4. Zategnite pritezni vijak.

  Одржавање појаса

  Servisiranje motornih kaiševa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Сваких 100 сати
 • Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.
 • Zatezanje kaiša alternatora/ventilatora

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  3. Proverite zategnutost kaiša tako što ćete kaiš pritisnuti na pola puta između alternatora i remenice radilice.

   Note: Silom od 98 N, kaiš bi trebalo da se savije 11 mm.

   g008916
  4. Ako vrednost defleksije nije dobra, obavite sledeći postupak za zatezanje kaiša:

   1. Otpustite zavrtanj koji pričvršćuje nosač za motor i zavrtanj koji pričvršćuje alternator uz nosač.

   2. Umetnite polugu za odvajanje između alternatora i motora i polugom pomerite alternator prema spolja.

   3. Kada postignete odgovarajuću zategnutost kaiša, zategnite zavrtnje alternatora i nosača da biste fiksirali podešavanje.

  5. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Zamena pogonskog kaiša hidrostata

  1. Umetnite odvijač navrtke ili mali komad cevi na kraj opruge za zatezanje kaiša.

   Упозорење

   Kada zamenite pogonski kaiš hidrostata, morate da smanjite naprezanje opruge koja je pod velikim opterećenjem. Nepravilno smanjenje naprezanja opruge može dovesti do teške telesne povrede.

   Budite pažljivi kada smanujete naprezanje opruge.

  2. Pritisnite kraj opruge za zatezanje kaiša nadole i spolja iz ureza na jezičku nosača pumpe i pomerite kraj opruge unapred (Слика 85).

   g350053
  3. Zamenite kaiš.

  4. Pritisnite kraj opruge za zatezanje kaiša nadole i ka unutra i poravnajte ga u urezu na jezičku nosača pumpe.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje brzine kretanja/košenja

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Odvrnite protivnavrtku za zavrtanj limitatora brzine.

  3. Podesite zavrtanj limitatora brzine na sledeći način:

   Note: Brzina košenja je fabrički podešena na 9,7 km/h.

   • Za smanjenje brzine košenja, okrenite zavrtanj limitatora brzine (Слика 86) u smeru kretanja kazaljke na satu.

   • Za povećanje brzine košenja, okrenite zavrtanj limitatora brzine u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

   g336062
  4. Držite zavrtanj limitatora i zategnite kontranavrtku.

  5. Probnom vožnjom mašine potvrdite podešavanje maksimalne brzine košenja.

  Podešavanje gasa

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite i otvorite poklopac motora.

  3. Postavite ručicu gasa unazad tako da se zaustavi uz prorez kontrolne table.

  4. Olabavite konektor kabla za gas na ručici pumpe za ubrizgavanje (Слика 87).

   g008918
  5. Držite ručicu pumpe za ubrizgavanje uz graničnik praznog hoda i zategnite konektor kabla.

  6. Otpustite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.

  7. Gurnite ručicu komande gasa do kraja napred.

  8. Gurnite zaustavnu ploču dok ne dođe u kontakt sa ručicom gasa i zategnite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.

  9. Ako ručica gasa ne ostane u položaju tokom rada, pritegnite kontranavrtku koja se koristi za postavljanje frikcionog uređaja na ručici gasa na 5 do 6 N∙m.

   Note: Maksimalna sila potrebna za rad ručice gasa treba da bude 89 N.

  10. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost.
 • Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost da otkrijete ima li curenja, zapetljanih ili presavijenih vodova, labavih nosača, labavih priključaka i propadanja uzrokovanog vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte Provera hidraulične tečnosti.

  Preporučena hidraulična tečnost: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

  Note: Mašini koja koristi preporučenu tečnost za zamenu je ređe potrebna zamena tečnosti i filtera.

  Alternativne hidraulične tečnosti: Ako tečnost Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, možete koristiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tečnost na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog opsega za sva sledeća bitna svojstva i koja ispunjava industrijske standarde. Nemojte koristiti sintetičku tečnost. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu načinjenu neodgovarajućim zamenama, prema tome koristite proizvode samo od uglednih proizvođača koji stoje iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Bitna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u bočicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je dostupno u kantama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Najbolje vreme za proveru hidrauličnog ulja jeste kada je tečnost hladna. Mašina bi trebalo da bude u svojoj konfiguraciji za transport.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite prostor oko otvora za punjenje i poklopca rezervoara za hidrauličnu tečnost i uklonite poklopac (Слика 88).

   g341294
  3. Izvucite šipku za merenje iz grla za punjenje i očistite je čistom krpom.

  4. Ubacite merač u otvor za punjenje; zatim ga izvadite i proverite nivo tečnosti.

   Note: Nivo tečnosti treba da bude do 6 mm od oznake na meraču.

  5. Ako je nivo nizak, dodajte navedenu tečnost kako biste podigli nivo do oznake za pun rezervoar; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

   Important: Nemojte da prepunite rezervoar sa hidrauličnom tečnošću.

  6. Vratite šipku za merenje i poklopac na grlo otvora za punjenje.

  Kapacitet hidraulične tečnosti

  Zamena hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 2.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Упозорење

  Vruća hidraulična tečnost može da izazove teške opekotine.

  Pustite da se hidraulična tečnost ohladi pre izvođenja radova na održavanju hidrauličnog sistema.

  Ako tečnost postane zaprljana, obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro zbog toga što sistem mora da se ispere. Zaprljana tečnost izgleda mlečno ili crno u poređenju sa čistim uljem.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otkačite hidraulično crevo (Слика 89) ili skinite hidraulični filter (Слика 90) i ispustite hidrauličnu tečnost u posudu za istakanje.

   g353456
   g353457
  3. Pričvrstite hidraulično crevo kada hidraulična tečnost prestane da ističe.

  4. Napunite rezervoar (Слика 91) sa oko 22,7 l hidraulične tečnosti; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

   Important: Koristite samo specificirane hidraulične tečnosti. Druge tečnosti mogu da izazovu oštećenja sistema.

   g341294
  5. Vratite šipku za merenje i poklopac na grlo otvora za punjenje.

  6. Pokrenite motor i koristite sve hidraulične komande da biste rasporedili hidrauličnu tečnost kroz sistem.

  7. Proverite da li ima curenja; zatim isključite motor.

  8. Proverite nivo tečnosti i dolijte dovoljno da biste podigli nivo do oznake Full (Puno) na mernoj šipki.

   Important: Nemojte da prepunite rezervoar.

  Zamena hidrauličnog filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ako ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidraulični filter.
 • Сваких 1.000 сати
 • Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidraulični filter.
 • Упозорење

  Vruća hidraulična tečnost može da izazove teške opekotine.

  Pustite da se hidraulična tečnost ohladi pre izvođenja radova na održavanju hidrauličnog sistema.

  Koristite originalni Toro filter za zamenu (br. dela 86-3010).

  Important: Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite oko područja za pričvršćivanje filtera. Postavite posudu za istakanje ispod filtera (Слика 92) i skinite filter.

   g353457
  3. Podmažite novu zaptivku napunite filter hidrauličnom tečnošću.

  4. Proverite da li je površina za montažu filtera čista. Navrćite filter dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu; i dotegnite filter sa ½ okreta.

  5. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema. Zaustavite motor i proverite da li ima curenja.

  Održavanje sistema jedinice za sečenje

  Bezbednost sečiva

  Istrošeno ili oštećeno sočivo ili donji nož može da se polomi, i komad može da bude odbačen ka vama ili posmatračima i da dovede do teške telesne povrede ili smrtnog ishoda.

  • Periodično proveravajte da li su sečiva i donji noževi previše istrošeni ili oštećeni.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite glačanjem u obrnutom smeru rotacije; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više jedinica za sečenje, vodite računa kad rotirate jedinicu za sečenje; to bi moglo da dovede do rotiranja cilindara u ostalim jedinicama za sečenje.

  Provera kontakta između cilindra i donjeg noža

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža.
 • Proverite kontakt između cilindra i donjeg noža čak i kada je kvalitet prethodnog puta bio zadovoljavajući. Kontakt mora da postoji celom dužinom cilindra i donjeg noža; pogledajte odeljak Podešavanje cilindra i donjeg noža u priručniku za operatera jedinice za sečenje.

  Oštrenje jedinice za sečenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  Упозорење

  Kontakt sa jedinicama za sečenje ili drugim pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

  • Držite prste, šake i odeću podalje od jedinica za sečenje ili drugih pokretnih delova.

  • Nikad nemojte da pokušavate da šakom ili stopalom okrećete jedinice za sečenje dok je motor uključen.

  Note: Dodatna uputstva i postupci o oštrenju glačanjem u obrnutom smeru rotacije dostupno je u dokumentu Osnove Toro kosilica sa cilindričnim sečivom (sa smernicama za oštrenje), Obrazac 09168SL.

  Priprema mašine

  1. Pripremite mašinu za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Napravite početna podešavanja cilindra i donjeg noža za oštrenje glačanjem sa obrnutim smerom rotacije; pogledajte Priručnik za operatera jedinice za sečenje.

  3. Podignite magnetno montiran poklopac konzole (Слика 93) da biste otkrili razvodnik kosilice.

   g353458
  4. Pomerite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj R (položaj za oštrenje) (Слика 94).

   g353378

  Oštrenje cilindara i donjeg noža

  Опасност

  Promena brzine motora u toku oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije može da dovede do zastoja jedinica za sečenje.

  • Nikad nemojte da menjate brzinu tokom oštrenja glačanjem sa obrnutim smerom rotacije.

  • Oštrite glačanjem sa obrnutim smerom rotacije samo u praznom hodu niske brzine motora.

  Note: Prekidač sedišta je premošćen kada je upravljač oštrenja u položaju za oštrenje. Nije potrebno da budete u sedištu, ali parkirna kočnica mora biti aktivirana da bi motor radio.

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu niske brzine.

  2. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za AKTIVIRANJE.

  3. Nanesite sredstvo za glačanje na cilindar pomoću četke sa dugom drškom.

   Опасност

   Dodirivanje jedinica za sečenje dok se pomeraju može da izazove telesnu povredu.

   Da biste izbegli telesne povrede, udaljite se od jedinica za sečenje pre početka rada.

   Important: Nikad nemojte koristiti četku sa kratkom drškom.

  4. Ako vam je potrebno da podesite jedinice za sečenje dok se oštre glačanjem, obavite sledeće korake:

   1. Pritisnite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

   2. Isključite motor i uklonite ključ.

   3. Podesite jedinice za sečenje.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  5. Ponovite korake 3 za druge jedinice za sečenje koje želite da naoštrite glačanjem.

  Završavanje oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije

  1. Pritisnite prekidač za kontrolu jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.

  2. Isključite motor.

  3. Pomerite polugu za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj F (košenje) (Слика 95).

   Important: Ako ne promenite položaj poluge za oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije u položaj F (košenje) nakon završetka oštrenja glačanjem u obrnutom smeru rotacije, jedinice za sečenje neće ispravno raditi.

   g353378
  4. Postavite poklopac konzole na upravljačku konzolu.

  5. Sperite sredstvo za glačanje sa svih jedinica za sečenje.

  6. Za bolju oštricu, nakon oštrenja pređite turpijom preko prednje strane donjeg noža nakon glačanja.

   Note: Time ćete ukloniti sve neravnine ili grube ivice koje se mogu stvoriti na oštrici.

  Чишћење

  Pranje mašine

  Operite mašinu prema potrebi koristeći samo vodu ili blagi deterdžent. Možete koristiti krpu kada perete mašinu.

  Important: Nemojte koristiti praktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  Important: Nemojte koristiti opremu za pranje pod pritiskom za pranje mašine. Oprema za pranje pod pritiskom može oštetiti elektrosistem, odlepiti važne nalepnice ili oprati neophodne masnoće na lokacijama sa trenjem. Izbegavajte preteranu upotrebu vode u blizini upravljačke table, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati mašinu dok motor radi. Time možete uzrokovati unutrašnja oštećenja motora.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za sečenje.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

   • Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Priprema vučne jedinice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  2. Temeljno očistite vučnu jedinicu, jedinice za sečenje i motor.

  3. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera pritiska u pneumaticima.

  4. Proverite sve pričvršćivače i zategnite one koji su labavi.

  5. Podmažite ili nauljite sve mazalice i tačke obrtanja. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano išmirglajte i popravite farbu na ofarbanim mestima koja su ogrebana, ispucala ili zarđala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

  7. Servisirajte akumulator i kablove na sledeći način; pogledajte Bezbednost električnog sistema:

   1. Skinite terminale akumulatora sa polova akumulatora.

   2. Očistite akumulator, terminale i polove žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.

   3. Premažite terminale kablova i polove akumulatora mašću Grafo 112X skin-over (Toro deo br. 505- 47) ili petrolejskim gelom kako biste sprečili koroziju.

   4. Polako punite akumulator na svakih 60 dana po 24 sata kako biste sprečili sulfaciju olova u bateriji.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz kartera i postavite čep.

  2. Skinite i bacite filter za ulje. Postavite novi filter za ulje.

  3. Napunite motor navedenim motornim uljem.

  4. Upalite motor i pustite ga da radi u praznom hodu približno 2 minuta.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim gorivom.

  7. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  8. Temeljno očistite i servisirajte sklop čistača vazduha.

  9. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izlaz izduva trakom otpornom na vremenske uslove.

  10. Proverite antifriz zaštitu i dodajte rastvor vode i etilen glikol antifriza u razmeri 50/50 prema potrebi za očekivanu minimalnu temperaturu u vašoj regiji.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite mašinu na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti. Čuvajte ga ili na polici ili na mašini. Ostavite kablove nepovezane, ako ih skladištite na mašini. Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora. Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, pobrinite se da bude potpuno napunjen. Specifična gravitacija potpuno napunjenog akumulatora iznosi od 1,265 do 1,299.

  Решавање проблема

  Korišćenje standardnog upravljačkog modula (SCM)

  Standardni upravljački modul je zaliveni elektronski uređaj koji se proizvodi u univerzalnoj konfiguraciji. Ovaj modul koristi poluprovodničke i mehaničke komponente za praćenje i upravljanje standardnim električnim funkcijama potrebnim za bezbedan rad proizvoda.

  Ovaj modul nadgleda ulaz, među kojima su neutralni stepen prenosa, parkirna kočnica, PTO, pokretanje, oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije i visoka temperatura. Modul daje napon izlazima, među kojima su PTO, starter i ETR solenoid (energize to run, dovod napona za rad).

  Modul je podeljen na ulaze i izlaze. Ulazi i izlazi se identifikuju pomoću zelenih LED indikatora na štampanoj ploči.

  Startno kolo dobija napon od 12 VDC. Svi ostali ulazi su pod naponom kada je kolo zatvoreno prema masi. Svaki ulaz ima LED lampicu koja svetli kada je konkretno kolo pod naponom. Koristite LED lampice ulaza za rešavanje problema sa prekidačima i ulaznim kolima.

  Izlazna kola su pod naponom pod odgovarajućim skupom ulaznih uslova. 3 izlaza su PTO, ETR i START. Izlazne LED lampice prate stanje releja koje ukazuje na prisustvo napona na 1 od 3 konkretna izlazna terminala.

  Izlazna kola ne utvrđuju integritet izlaznog uređaja, pa rešavanje problema sa električnim komponentama uključuje pregled izlaznih LED lampica i konvencionalno ispitivanje integriteta uređaja i snopa kablova. Izmerite impedansu odspojene komponente, impedansu kroz snop kablova (odspojenih na SCM), ili privremeno probno dovedite napon“ na konkretnu komponentu.

  SCM se ne povezuje sa eksternim računarom ni ručnim uređajem, ne može se reprogramirati i ne beleži podatke za rešavanje problema kod povremenih grešaka.

  Nalepnica na SCM sadrži samo simbole. Simboli za tri LED lampice izlaza prikazani su u okviru za izlaze. Sve ostale LED lampice su za ulaze. Prikaz u nastavku sadrži objašnjenje simbola.

  g190826

  Ovde su dati koraci za logičko rešavanje problema za SCM uređaj.

  1. Utvrdite izlaznu grešku koju pokušavate da rešite (PTO, START ili ETR).

  2. Postavite prekidač kontakta u UKLJUčEN položaj i uverite se da se crvena LED lampica za struju pali.

  3. Promenite položaj svih ulaznih prekidača da se uverite da sve LED lampice menjaju stanje.

  4. Postavite ulazne uređaje u odgovarajući položaj da dobijete odgovarajući izlaz. Koristite sledeću logičku tabelu da odredite odgovarajuće stanje ulaza.

  5. Ako određena izlazna LED lampica svetli bez odgovarajuće izlazne funkcije, proverite izlazni snop, spojeve i komponentu. Popravite ako je potrebno.

  6. Ako određena izlazna LED lampica ne svetli, proverite oba osigurača.

  7. Ako određena izlazna LED lampica ne svetli a ulazi su u odgovarajućem stanju, ugradite novi SCM i proverite da je greška eliminisana.

  Svaki red (popreko) u logičkoj tabeli koji sledi označava ulazne i izlazne zahteve za svaku određenu funkciju proizvoda. Funkcije proizvoda su navedene u levoj koloni. Simboli označavaju stanje konkretnog kola, među kojima su dovedeno na napon, zatvoreno prema masi i otvoreno prema masi.

  Logička tabela

   ULAZIIZLAZI
  FunkcijaNapajanje UKLJ.U neutralnom položajuStart UKLJ.Kočnica UKLJ.PTO UKLJ.U sedištuVisoka temp. Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)PokretanjeETRPTO
  Pokretanje+OOOO++O
  Rad (Isključena jedinica)OOOOOOO+O
  Rad (Uključena jedinica)OOOOOO+O
  KošenjeOOOOO++
  Backlap (oštrenje glačanjem u obrnutom smeru rotacije)OOOOO++
  Visoka temp.  O    OOO
  • (–) Označava kolo zatvoreno prema masi – LED lampica UKLJ.

  • (O) Označava kolo otvoreno prema masi ili bez napona – LED lampica ISKLJ.

  • (+) Označava kolo pod naponom (ulaz za kalem kvačila, solenoid ili pokretanje) – LED lampica UKLJ.

  • Prazan prostor označava kolo koje nije uključeno u logiku.

  Da biste rešili problem, okrenite ključ bez pokretanja motora. Označite konkretnu funkciju koja ne radi i radi u logičkoj tabeli. Proverite stanje svake LED lampice ulaza biste bili sigurni da odgovara logičkoj tabeli.

  Ako su LED lampice ulaza ispravne, proverite LED lampicu izlaza. Ako LED lampica izlaza svetli, ali uređaj nije pod naponom, izmerite raspoloživi napon na izlaznom uređaju, neprekinutost isključenog uređaja i potencijalni napon u kolu prema masi (plutajuće uzemljenje). Popravke će varirati u zavisnosti od vaših nalaza.