Uvod

Ovaj je uređaj traktorska cilindrična kosilica namijenjena profesionalnim korisnicima za komercijalnu primjenu. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima. Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasna za vas i prolaznike.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici www.Toro.com možete dobiti više informacija, uključujući sigurnosne savjete, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: Pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na pločici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g259773

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Prema točki 4442. ili točki 4443. Zakona o očuvanju javnih resursa savezne države Kalifornije zabranjeno je upotrebljavati uređaj na šumskim, grmovitim ili travnatim površinama ako njegov motor nije opremljen hvatačem iskri na način opisan u točki 4442, ako nije održavan u ispravnom stanju ili ako motor nije izrađen, opremljen i održavan na način da sprječava požare.

Priložene upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava, održavanjem i jamstvom. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Savezna država Kalifornija utvrdila je da ispušni plinovi dizelskog motora i neke njihove sastavnice uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Opće informacije o sigurnosti

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge te odbacivati predmete.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Osigurajte da prolaznici i djeca budu izvan područja rada uređaja. Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave. Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

Simbol sigurnosnog upozorenja

U ovom priručniku i na uređaju nalazi se simbol sigurnosnog upozorenja (Slika 2) radi prepoznavanja važnih sigurnosnih poruka kojih se morate pridržavati kako biste spriječili nesreće.

g000502

Simbol sigurnosnog upozorenja pojavljuje se iznad informacija koje vas upozoravaju na opasne radnje ili situacije te nakon njega slijedi riječ OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ.

OPASNOST označava neposredno opasnu situaciju koja će, ako se ne spriječi, sigurno dovesti do teških ozljeda ili smrti.

UPOZORENJE označava potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne spriječi, mogla dovesti do teških ozljeda ili smrti.

OPREZ označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spriječi, može dovesti do lakših ili umjerenih ozljeda.

U priručniku se informacije ističu još dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7276
decal94-3353
decal99-3444
decal136-3702
decal117-3270

Uređaji s oznakom CE

decal121-3598
decal125-6688
decal133-8062
decal121-3628
decal136-3717
decal106-9290

Model 03170

decal136-3678

Model 03171

decal136-3679
decal121-3623
decal136-3716

Postavljanje

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Postavljanje kotača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Sklop prednjeg kotača2
Sklop stražnjeg kotača1

Important: Naplatak i guma stražnjeg kotača uži su od prednjih dvaju naplataka i guma.

 1. Postavite sklop kotača na glavčinu kotača tako da je stablo ventila poravnato prema van.

 2. Kotač priteznim maticama učvrstite na glavčinu i pritegnite matice križnim redoslijedom na 61 do 88 N∙m.

 3. Ponovite korake 1 i 2 za druge sklopove kotača.

Postavljanje upravljača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Upravljač1
Poklopac za upravljač1
Velika podložna pločica1
Plosnata matica1
Vijak1
 1. Postavite upravljač na osovinu upravljača (Slika 3).

  g010834
 2. Postavite podložnu pločicu na osovinu upravljača (Slika 3).

 3. Učvrstite upravljač na osovinu (Slika 3) pomoću plosnate matice i pritegnite je na 27 do 35 N∙m.

 4. Postavite poklopac na upravljač i učvrstite ga vijkom (Slika 3).

Punjenje i spajanje akumulatora

Opasnost

Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu, koja je smrtonosna ako se proguta i uzrokuje teške opekline.

 • Nemojte piti elektrolit i spriječite dodir s kožom, očima ili odjećom. Nosite zaštitne naočale i gumene rukavice.

 • Akumulator punite na mjestu na kojem je uvijek dostupna čista voda kako biste mogli isprati kožu.

 1. Uklonite dva gumba koji pričvršćuju poklopac akumulatora na uređaj i uklonite poklopac (Slika 4).

  g336164
 2. Izmjerite napon akumulatora.

  Note: Ako izmjerite 12,4 V ili više, akumulator je napunjen.

 3. Ako izmjerite 12,3 V ili manje, punite akumulator 4 do 8 sati jačinom od 3 do 4 A.

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  • Držite iskre i plamen podalje od akumulatora.

  • Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora.

 4. Kad se akumulator napuni, odspojite punjač s utičnice i klema.

 5. Pozitivni kabel (crveni) postavite na pozitivni (+) priključak akumulatora i učvrstite ga T-vijkom i maticom (Slika 5).

  Note: Pozitivni (+) priključak mora u potpunosti biti u klemi i kabel mora biti priljubljen uz akumulator.

  Important: Kabel ne smije dodirivati poklopac akumulatora.

 6. Negativni kabel (crni) postavite na negativni (–) priključak akumulatora i učvrstite ga T-vijkom i maticom (Slika 5).

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela može uzrokovati oštećenja uređaja i kabela te iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  g011213

  Important: Ako ikad uklonite akumulator, pazite da su vijci stezaljke akumulatora postavljeni tako da su im glave na donjoj strani, a matice na gornjoj strani. Ako su vijci stezaljke postavljeni obrnuto, mogu ometati hidraulične cijevi pri pomicanju jedinica za rezanje.

 7. Kako biste spriječili koroziju, premažite spojeve akumulatora mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili laganom mašću za podmazivanje.

 8. Stavite gumenu kapicu preko pozitivnog priključka kako biste spriječili mogući kratki spoj.

 9. Postavite poklopac akumulatora.

Provjeravanje indikatora nagiba

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Indikator nagiba (ručni)1
 1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

 2. Provjerite je li uređaj na ravnom tako da postavite ručni indikator nagiba (koji ste dobili uz uređaj) na poprečnu šipku okvira uz spremnik za gorivo (Slika 6).

  g353081
 3. Ako indikator ne pokazuje 0°, pomaknite uređaj na lokaciju na kojoj možete očitati 0° na ručnom indikatoru nagiba.

 4. Provjerite indikator nagiba koji se nalazi na upravljačkoj cijevi uređaja (Slika 7).

  Note: Indikator nagiba trebao bi pokazivati 0° kad ga se očitava s položaja rukovatelja.

  g008873
 5. Ako indikator nagiba ne pokazuje 0°, otpustite 2 vijka i 2 sigurnosne matice koji pričvršćuju indikator nagiba na nosač za montažu, podesite indikator tako da pokazuje 0° i pritegnite vijke i matice.

Postavljanje zaštitnog luka

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Sklop zaštitnog luka1
Prirubni vijak4
Sigurnosna matica4
Obujmica za crijevo1

Upozorenje

Upravljanje uređajem čiji je zaštitni luk oštećen ili izmijenjen možda neće pružati dovoljnu zaštitu i moglo bi uzrokovati ozljedu ili smrt zbog prevrtanja.

 • Nemojte postavljati oštećeni ili izmijenjeni zaštitni luk na uređaj.

 • Oštećeni zaštitni luk zamijenite; nemojte ga popravljati ili izmjenjivati.

 1. Zaštitni luk spustite na nosače za montažu uređaja i poravnajte otvore za postavljanje. Cijev za odzračivanje zaštitnog luka mora biti s lijeve strane uređaja (Slika 8).

  g011160
 2. Pričvrstite obje strane zaštitnog luka na nosače za montažu pomoću 2 prirubna vijka i 2 sigurnosne matice (Slika 8). Pritegnite pričvrsne vijke na 81 N∙m.

 3. Pričvrstite crijevo za odzračivanje dovoda goriva na cijev za odzračivanje na sigurnosnom luku pomoću obujmice za crijevo.

  Oprez

  Pokretanje motora čije crijevo za odzračivanje dovoda goriva nije spojeno s cijevi za odzračivanje uzrokuje curenje goriva iz crijeva i tako povećava rizik od požara ili eksplozije. Požari ili eksplozije uzrokovani gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  Prije pokretanja motora spojite crijevo za odzračivanje dovoda goriva na cijev za odzračivanje.

Postavljanje prednjih poluga za podizanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Komplet poluga za podizanje (nije obvezan – naručuje se odvojeno)1

Priprema za postavljanje poluga za podizanje

 1. Umetnite okretnu šipku u svaku polugu za podizanje i poravnajte otvore za postavljanje (Slika 9).

  g011162
 2. Pričvrstite okretne šipke na poluge za podizanje pomoću 2 vijka (5/16 × ⅞").

 3. Pritegnite vijke na 37 do 45 Nm.

 4. Na prednjoj strani uređaja uklonite 2 glavata vijka s prirubnicom (½ × 2") koji pričvršćuju spojnicu okretne osovine na zakretne osovine i uklonite spojnicu (Slika 10).

  Note: Zadržite spojnicu okretne osovine i glavate vijke s prirubnicom.

  g011161

Postavljanje poluga za podizanje na uređaj

 1. Poluge za podizanje postavite na okretne osovine poluga za podizanje kako je prikazano na Slika 11.

  g346437
 2. Spojnicu okretne osovine postavite na okretnu osovinu poluge za podizanje (Slika 11) pomoću 2 glavata vijka s prirubnicom (½ × 2") koje ste uklonili u koraku Priprema za postavljanje poluga za podizanje.

 3. Pritegnite glavate vijke s prirubnicom na 95 N∙m.

Postavljanje cilindra za podizanje na lijevu polugu za podizanje

Vrsta maziva: litijska mast br. 2

 1. Poravnajte glavu cilindra za podizanje s otvorima u prirubnicama lijevih poluga za podizanje (Slika 12).

  g346438
 2. Postavite cilindar na prirubnice pomoću montažnog klina i 2 prstenasta uskočnika (Slika 12).

 3. Nanesite litijsku mast br. 2 na mazalice poluge za podizanje i hidrauličnog cilindra (Slika 12).

Postavljanje cilindra za podizanje na desnu polugu za podizanje

Vrsta maziva: litijska mast br. 2

 1. Postavite posudu za ispuštanje ispod hidrauličnih spojnica cilindra za podizanje (Slika 13).

  g346441
 2. Na cilindru za podizanje otpustite ravnu okretnu spojnicu povratnog crijeva i pravokutnu okretnu spojnicu crijeva za podizanje (Slika 14).

  g346440
 3. Krpom omotajte spojnice crijeva.

 4. Polako pomičite šipku cilindra za podizanje dok se ne poravna s otvorima na prirubnicama desne poluge za podizanje (Slika 15).

  Important: Na spojnicama crijeva iscuri mala količina hidraulične tekućine kad se pomiče šipka cilindra za podizanje.

  g346439
 5. Postavite šipku na prirubnice pomoću montažnog klina, 2 odstojnika i 2 prstenasta uskočnika (Slika 15).

 6. Nanesite litijsku mast br. 2 na mazalice poluge za podizanje i hidrauličnog cilindra (Slika 15).

 7. Pritegnite okretne spojnice povratnog crijeva i crijeva za podizanje na 37 do 45 N∙m.

  g346476
 8. Očistite hidrauličnu tekućinu s uređaja.

Postavljanje nosivih okvira na jedinice za rezanje

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Jedinice za rezanje (opcionalni dio – naručiti zasebno)3

Priprema jedinica za rezanje

 1. Izvadite jedinice za rezanje iz pakiranja.

 2. Podesite jedinice za rezanje u skladu s Uputama za upotrebu jedinica za rezanje.

Postavljanje nosivih okvira na prednje jedinice za rezanje

Jedinica za rezanje sa spojnicama

Note: Prednji nosivi okviri dio su opcionalnog kompleta poluga za podizanje.

 1. Poravnajte otvore ploča prednjeg nosivog okvira s otvorima montažnih ploča jedinice za rezanje (Slika 17).

  g353162
 2. Poravnajte podložnu pločicu između nosive ploče i spojnice (Slika 17) te labavo pričvrstite ploče i odstojnik pomoću nosećeg vijka (⅜ × 2¼"), podložne pločice i prirubne matice (⅜").

  Note: Ako sastavljanje započinjete sa stražnje strane jedinice za rezanje, upotrijebite srednji otvor ploče.

 3. Ponovite korak 2 na drugim otvorima ploče i spojnicama.

 4. Pritegnite prirubne matice na 37 do 45 N∙m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 na drugoj prednjoj jedinici za rezanje i nosivom okviru.

Sastavljanje jedinice za rezanje i stražnjeg nosivog okvira

Jedinica za rezanje sa spojnicama

Note: Stražnji nosivi okvir dio je opcionalnog kompleta poluga za podizanje.

 1. Poravnajte otvor ploča stražnjeg nosivog okvira i otvor montažnih ploča jedinice za rezanje.

  g353110
 2. Poravnajte podložnu pločicu između nosive ploče i spojnice (Slika 18) te labavo pričvrstite ploče i odstojnik pomoću nosećeg vijka (⅜ × 2¼"), podložne pločice i prirubne matice (⅜").

  Note: Ako sastavljanje započinjete sa stražnje strane jedinice za rezanje, upotrijebite srednji otvor ploče.

 3. Ponovite korak 2 na drugim otvorima ploče i spojnicama.

 4. Pritegnite prirubne matice na 37 do 45 Nm.

Postavljanje nosivih okvira na prednje jedinice za rezanje

Jedinica za rezanje s montažnim pločama

Note: Prednji nosivi okviri dio su opcionalnog kompleta poluga za podizanje.

 1. Poravnajte otvore ploča prednjeg nosivog okvira s otvorima montažnih ploča jedinice za rezanje (Slika 19).

  g353163
 2. Poravnajte odstojnik između nosive ploče i montažne ploče (Slika 19) te labavo pričvrstite ploče i odstojnik pomoću nosećeg vijka (⅜ × 1¼") i prirubne matice (⅜").

  Note: Ako sastavljanje započinjete sa stražnje strane jedinice za rezanje, upotrijebite srednji otvor svake ploče.

 3. Ponovite korak 2 na drugim otvorima ploče.

 4. Pritegnite prirubne matice na 37 do 45 N∙m.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 na drugoj prednjoj jedinici za rezanje i nosivom okviru.

Sastavljanje jedinice za rezanje i stražnjeg nosivog okvira

Jedinica za rezanje s montažnim pločama

Note: Stražnji nosivi okvir dio je opcionalnog kompleta poluga za podizanje.

 1. Poravnajte otvore ploča stražnjeg nosivog okvira s otvorima montažnih ploča jedinice za rezanje (Slika 15).

  g353096
 2. Poravnajte odstojnik između nosive ploče i montažne ploče (Slika 16) te labavo pričvrstite ploče i odstojnik pomoću nosećeg vijka (⅜ × 1¼") i prirubne matice (⅜").

  Note: Ako sastavljanje započinjete sa stražnje strane jedinice za rezanje, upotrijebite srednji otvor svake ploče.

 3. Ponovite korak 2 na drugim otvorima ploče.

 4. Pritegnite prirubne matice na 37 do 45 N∙m.

Postavljanje jedinica za rezanje

 1. Stavite aksijalni podložak na svaku okretnu šipku prednjih poluga za podizanje.

 2. Postavite nosivi okvir jedinice za rezanje na okretnu šipku i učvrstite ga rascjepkom (Slika 21).

  Note: Na stražnjoj jedinici za rezanje postavite aksijalni podložak između stražnje strane nosivog okvira i rascjepke.

  g012016
 3. Podmažite sve okretne točke poluga za podizanje i nosivog okvira.

  Important: Pobrinite se da crijeva nisu zapetljana ili presavinuta te da su crijeva stražnje jedinice za rezanje postavljena kao što je prikazano na (Slika 22). Podignite jedinice za rezanje i pomaknite ih ulijevo (Model 03171). Crijeva stražnje jedinice za rezanje ne smiju doticati nosač vučnog kabela. Promijenite položaj spojnica i/ili crijeva ako je to potrebno.

  g011965
 4. Provucite lanac kroz otvor na kraju svakog nosivog okvira. Učvrstite lanac na vrh nosivog okvira pomoću vijka, podložne pločice i sigurnosne matice (Slika 23).

  g011218

Postavljanje motora jedinica za rezanje

 1. Postavite jedinice za rezanje ispred okretnih šipki poluga za podizanje.

 2. Uklonite uteg i O-prsten (Slika 24) s unutarnjeg kraja desne jedinice za rezanje.

  g011964
 3. Uklonite čep s kućišta ležaja s vanjske strane desne jedinice za rezanje te postavite utege i brtvu.

 4. Uklonite čepove s kućišta ležaja ostalih jedinica za rezanje.

 5. O-prsten (koji ste dobili uz jedinicu za rezanje) umetnite u prirubnicu pogonskog motora (Slika 25).

  g012025
 6. Postavite motor na pogonski dio jedinice za rezanje i učvrstite ga pomoću 2 glavata vijka s prirubnicom koja ste dobili s jedinicom za rezanje (Slika 25).

Podešavanje poluga za podizanje

Provjeravanje razmaka između poluge za podizanje i stražnje jedinice za rezanje

 1. Pokrenite motor.

 2. Podignite jedinice za rezanje.

 3. Kod prednjih jedinica za rezanje izmjerite razmak između lijeve poluge za dizanje i nosača podne ploče te između desne poluge za podizanje i nosača podne ploče (Slika 26).

  Note: Ispravan razmak iznosi od 5 do 8 mm. Ako razmak nije u tom rasponu, podesite cilindar za podizanje jedinice za rezanje; pogledajte Podešavanje razmaka između poluga za podizanje i Podešavanje zapornih vijaka poluga za podizanje.

  Important: Nedovoljan razmak kod nosača prednje ploče mogao bi uzrokovati oštećenja poluge za podizanje.

  g353279
 4. Kod stražnje jedinice za rezanje izmjerite razmak između potrošne trake na vrhu indikatora istrošenosti stražnje jedinice za rezanje i branika (Slika 27).

  Note: Ispravan razmak iznosi od 0,51 do 2,54 mm. Ako razmak nije u tom rasponu, podesite cilindar za podizanje jedinice za rezanje; pogledajte Podešavanje razmaka na stražnjoj jedinici za rezanje.

  Important: Nedovoljan razmak kod stražnjeg indikatora istrošenosti mogao bi dovesti do oštećenja jedinice za rezanje.

  g353278
 5. Upalite motor, spustite jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Podešavanje razmaka između poluga za podizanje

 1. Na svakoj strani uređaja otpustite plosnate matice i odvijte zaporne vijke poluge za podizanje (Slika 28).

  g353221
 2. Otpustite plosnatu maticu na šipku cilindra za podizanje (Slika 29).

  g008878
 3. Uklonite rascjepku s kraja šipke i okrenite svornjak.

 4. Vratite rascjepku i provjerite razmak.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 ako je to potrebno.

 6. Upalite motor, podignite jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 7. Izmjerite udaljenost između lijeve i desne poluge za podizanje i nosača podne ploče.

  Note: Ispravan razmak iznosi od 0,51 do 2,54 mm.

 8. Ponovite korake od 3 do 7 ako je to potrebno.

 9. Zategnite plosnatu maticu svornjaka.

 10. Ponovite korake od 2 do 9 na drugoj strani uređaja, a zatim izvršite postupak Podešavanje zapornih vijaka poluga za podizanje.

Podešavanje zapornih vijaka poluga za podizanje

Important: Nedovoljan razmak kod zapornih vijaka mogao bi dovesti do oštećenja poluge za podizanje.

Note: Ako stražnja poluga za podizanje klopoće za vrijeme prijevoza, smanjite razmak.

 1. Upalite motor, podignite jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 2. Podesite zaporni vijak dok između zapornog vijka i ploče poluge za podizanje ne izmjerite 0,13 do 1,02 mm.

  g353280
 3. Ponovite korak 2 na zapornom vijku druge poluge za podizanje.

 4. Upalite motor, spustite jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Podešavanje razmaka na stražnjoj jedinici za rezanje

 1. Otpustite plosnatu maticu cilindra za podizanje (Slika 31).

  g008880
 2. Obuhvatite šipku cilindra u blizini matice pomoću kliješta i krpe te okrenite šipku.

  Note: Skraćivanjem šipke smanjuje se razmak između potrošne trake i branika.

 3. Pokrenite motor.

 4. Podignite jedinice za rezanje i izmjerite razmak između potrošne trake na vrhu indikatora istrošenosti stražnje jedinice za rezanje i branika.

  Ispravan razmak iznosi od 0,51 do 2,54 mm.

 5. Ponovite korake od 1 do 4 ako je to potrebno.

 6. Spustite jedinice za rezanje, isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 7. Pritegnite plosnatu maticu.

Podešavanje tlaka zraka u gumama

Na svakoj gumi podesite tlak zraka; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

Note: Gume su prenapuhane radi transporta.

Postavljanje sigurnosne brave poklopca motora

Uređaji s oznakom CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Nosač za učvršćivanje1
Zakovica2
Podložna pločica1
Vijak (¼ × 2")1
Sigurnosna matica (¼")1
 1. Otkvačite sigurnosnu bravu poklopca motora od nosača sigurnosne brave poklopca motora.

 2. Uklonite zakovice (2) koje učvršćuju nosač sigurnosne brave poklopca motora na poklopac motora (Slika 32). Uklonite nosač sigurnosne brave poklopca motora s poklopca motora.

  g012628
 3. Dok poravnavate otvore za postavljanje, na poklopac motora postavite nosač za učvršćivanje s oznakom CE i nosač sigurnosne brave poklopca motora. Nosač za učvršćivanje mora biti uz poklopac motora (Slika 33). Nemojte uklanjati sklop vijka i matice s krila nosača za učvršćivanje.

  g012629
 4. Poravnajte podložne pločice s otvorima na unutarnjoj strani poklopca motora.

 5. Zakovicama pričvrstite nosače i podložne pločice na poklopac motora (Slika 33).

 6. Zakvačite sigurnosnu bravu na nosač sigurnosne brave poklopca motora(Slika 34).

  g354465
 7. Pritegnite vijak u drugo krilo nosača za učvršćivanje kako biste učvrstili sigurnosnu bravu (Slika 35).

  Note: Pritegnite maticu i vijak dok se vijak više ne može pomaknuti prema naprijed ili natrag u nosaču za učvršćivanje s oznakom CE.

  g350021

Postavljanje štitnika ispušnog sustava

Uređaji s oznakom CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Štitnik ispušnog sustava1
Samourezni vijak4
 1. Postavite štitnik ispušnog sustava oko prigušivača i poravnajte otvore za postavljanje s otvorima u okviru (Slika 36).

  g008875
 2. Učvrstite štitnik ispušnog sustava na okvir pomoću 4 samourezna vijka (Slika 36).

Postavljanje naljepnica s oznakom CE

Uređaji s oznakom CE

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Naljepnica s godinom proizvodnje1
Naljepnica s oznakom CE1
Naljepnica s oznakom opasnosti od nagibanja (121-3598)1

Lijepljenje naljepnice s godinom proizvodnje i naljepnice s oznakom CE

 1. Alkoholom obrišite lijevi okvir u blizini pločice s nazivom modela/serijskim brojem i ostavite da se osuši (Slika 37).

  g352028
 2. Uklonite podlogu i nalijepite naljepnicu s godinom proizvodnje na okvir u blizini pločice sa serijskim brojem kako je prikazano na Slika 37.

 3. Alkoholom obrišite lijevi okvir u blizini sigurnosne brave poklopca motora i ostavite da se osuši (Slika 38).

  g352025
 4. Odvojite naljepnicu s oznakom CE od podloge i nalijepite je na okvir kako je prikazano na Slika 38.

Lijepljenje naljepnice s oznakom CE i oznakom opasnosti od nagibanja

 1. Alkoholom obrišite naljepnicu s oznakom nagibanja na indikatoru nagiba i ostavite da se osuši (Slika 39).

  g353161
 2. Uklonite podlogu i nalijepite naljepnicu s oznakom CE i oznakom opasnosti nagibanja na naljepnicu s oznakom nagibanja na indikatoru nagiba (Slika 39).

Postavljanje kompleta valjaka za kiper (opcionalni dio)

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Komplet valjaka za kiper (ne isporučuje se s uređajem)1

Kad kosite na višim visinama košnje, postavite komplet valjaka za kiper.

 1. Podignite jedinice za rezanje u najviši mogući položaj.

 2. Pronađite nosač okvira iznad središnje jedinice za rezanje (Slika 40).

 3. Dok pritišćete prednji valjak središnje jedinice za rezanje, odredite koji su otvori na okviru kipera poravnati s otvorima na nosaču okvira kako biste na isti način mogli postaviti valjak nakon što postavite nosač kipera (Slika 40).

  g016925
 4. Spustite jedinice za rezanje i postavite nosač kipera na okvir pomoću 2 noseća vijka i 2 matice koje ste dobili uz komplet (Slika 40).

Pregled proizvoda

g365312
g353291

Papučice snage

Pritisnite papučicu snage za vožnju prema naprijed (Slika 42) kako biste krenuli prema naprijed. Pritisnite papučicu snage za vožnju unatrag (Slika 42) kako biste krenuli unatrag ili kako biste se zaustavili dok vozite prema naprijed. Pustite papučicu da se pomakne ili je vi pomaknite u NEUTRAL (neutralni) položaj kako biste zaustavili uređaj.

Klizač za košnju/transport

Petom pomaknite klizač za košnju/transport (Slika 42) ulijevo u položaj TRANSPORT ili udesno u položaj MOW (Košnja).

 • Jedinice za rezanje uključene su kad je klizač za košnju/transport u položaju MOW (Košnja).

 • Jedinice za rezanje ne spuštaju se kad je klizač za košnju/transport u položaju TRANSPORT.

Poluga za podešavanje nagiba upravljača

Povucite polugu za podešavanje nagiba upravljača (Slika 42) unatrag kako biste upravljač postavili u željeni položaj. Zatim gurnite pologu prema naprijed kako biste učvrstili položaj.

Indikatorski prorez

Prorez u platformi rukovatelja (Slika 42) pokazuje jesu li jedinice za rezanje u središnjem položaju.

Indikator nagiba

Indikator nagiba (Slika 42) u stupnjevima pokazuje nagib uređaja na padini.

Upravljačka konzola

g353346

Poluga za pomicanje jedinice za rezanje – Podizanje/spuštanje

 • Kako biste spustili jedinice za rezanje do tla, polugu za pomicanje jedinice za rezanje gurnite prema naprijed u LOWER (spušteni) položaj (Slika 43).

  Note: Jedinice za rezanje ne spuštaju se ako motor nije upaljen. Ne morate držati polugu u prednjem položaju dok se jedinice za rezanje spuštaju.

 • Kako biste podigli jedinice za rezanje, povucite polugu za pomicanje prema natrag u RAISE (podignuti) položaj.

  Note: Valjci se ne okreću ako su jedinice za rezanje podignute.

Poluga za pomicanje jedinice za rezanje – Pomicanje u stranu

Model 03171

Polugu pomaknite udesno ili ulijevo kako biste u istom smjeru pomaknuli jedinice za rezanje. Jedinice za rezanje pomičite u stranu samo kad su podignute ili kad su na tlu i uređaj se kreće.

Opasnost

Pomicanje jedinica za rezanje u stranu tijekom kretanja nizbrdo smanjuje stabilnost uređaja. To može uzrokovati prevrtanje, koje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Na padinama jedinice za rezanje pomaknite prema gore.

Prekidač za pokretanje jedinice za rezanje

Prekidač za pokretanje jedinice za rezanje (Slika 43) ima dva položaja: ENGAGE (Aktivirano) i DISENGAGE (Deaktivirano). Preklopni prekidač upravlja elektromagnetskim ventilom na skupu ventila i pokreće jedinice za rezanje.

Kontrolna lampica za tlak ulja

Kontrolna lampica za tlak ulja (Slika 43) svijetli ako tlak motornog ulja padne ispod sigurne razine.

Kontrolna lampica za temperaturu rashladne tekućine

Kontrolna lampica za temperaturu (Slika 43) svijetli ako je temperatura rashladne tekućine visoka. Na toj se temperaturi jedinice za rezanje gase. Ako se temperatura rashladne tekućine poveća za dodatnih 5,5 °C, motor se gasi kako bi se spriječila dodatna oštećenja.

Brojač sati rada

Brojač sati rada (Slika 43) pokazuje ukupni broj sati rada uređaja. Brojač sati rada započinje s radom svaki put kad se uključi prekidač za paljenje.

Indikator žarnice

Lampica za indikator žarnice (Slika 43) svijetli kad su žarnice upaljene.

Gas

Pomaknite polugu za gas (Slika 43) prema naprijed kako biste povećali brzinu motora ili prema natrag kako biste je smanjili.

Lampica za alternator

Lampica za alternator (Slika 43) gasi se kad je motor upaljen. Ako je lampica za alternator upaljena dok je motor upaljen, provjerite sustav punjenja i popravite ga ako je to potrebno.

Prekidač za paljenje

Upotrijebite prekidač za paljenje (Slika 43) kako biste upalili motor i svijetla. Prekidač za paljenje ima tri položaja:

 • Položaj SHUT OFF (Isključeno) gasi motor.

 • Položaj RUN/PREHEAT (Uključeno/Predgrijavanje) omogućuje da motor radi ili predgrijava glavu cilindra motora.

 • Položaj START napaja pokretač motora.

Note: Kad je prekidač u položaju RUN/PREHEAT (Uključeno/Predgrijavanje) napaja se žarnica i lampica indikatora se upali na otprilike 7 sekundi.

Osigurač poluge za podizanje

Pomaknite osigurač poluge za podizanje (Slika 43) prema natrag kako biste spriječili padanje jedinica za rezanje.

Ručna kočnica

Kad god je motor ugašen aktivirajte ručnu kočnicu (Slika 43) kako biste spriječili slučajno kretanje uređaja. Kako biste aktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu prema gore; kako biste deaktivirali ručnu kočnicu, gurnite polugu prema dolje.

Note: Motor se isključuje ako pritisnite papučicu snage dok je aktivirana ručna kočnica.

Razdjelnik kosilice

Razdjelnik kosilice nalazi se ispod poklopca upravljačke konzole (Slika 44).

g353378

Gumb za regulaciju brzine valjaka

Upotrijebite gumb za regulaciju brzine valjaka na razdjelniku kosilice kako biste podesili brzinu rezanja (brzinu valjaka) jedinica za rezanje (Slika 44).

 • Okrenite gumb za regulaciju brzine valjaka u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste povećali brzinu valjaka.

 • Okrenite gumb u smjeru kazaljki na satu kako biste smanjili brzinu valjaka.

Pogledajte Brzina rezanja (brzina valjaka) i Podešavanje brzine valjka za upute o podešavanju regulatora brzine valjaka.

Ručica za upravljanje oštrenjem

Upotrijebite ručicu za upravljanje oštrenjem kako biste upravljali smjerom rotacije jedinica za rezanje za vrijeme košenja ili za vrijeme oštrenja valjaka i noževa ležišta (Slika 44).

 • Okrenite ručicu za upravljanje oštrenjem u položaj F za vrijeme košenja.

 • Okrenite ručicu u položaj R za vrijeme oštrenja jedinica za rezanje.

Important: Nemojte mijenjati položaj ručice za upravljanje oštrenjem dok se valjci okreću.

Mjerač goriva

Mjerač goriva (Slika 45) pokazuje količinu goriva u spremniku.

g353382

Poluga za podešavanje sjedala

Pomaknite polugu (Slika 45) za podešavanje sjedala prema naprijed, sjedalo pomaknite u željeni položaj i otpustite polugu kako biste učvrstili položaj sjedala.

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Širina u transportu203 cm, od kojih 183 cm širina košnje234 cm, od kojih 216 cm širina košnje
Širina košnje183 cm ili 216 cm
Dužina248 cm
Visina193 cm uključujući ROPS
Neto težina*844 kg
Kapacitet spremnika za gorivo28 l
BrzinaKošnja: 0 do 10 km/h; Transport: 0 do 14 km/h. Vožnja unatrag: 0 do 6 km/h
* Uključujući jedinice za rezanje i tekućine

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

  • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

  • Aktivirajte ručnu kočnicu.

  • Ugasite motor i izvadite ključ.

  • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi zaštitni uređaji koji ispravno rade.

 • Prije košenja uvijek pregledajte uređaj kako biste osigurali da su jedinice za rezanje u ispravnom radnom stanju.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.

 • Ovaj uređaj proizvodi elektromagnetsko polje. Ako vam je ugrađen elektronički medicinski implantat, savjetujte se s liječnikom prije uporabe ovog uređaja.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Specifikacije goriva

Upotrebljavajte samo čisto i svježe dizelsko gorivo s izrazito niskim (<15 ppm) ili niskim (<1000 ppm) sadržajem sumpora. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste osigurali da je gorivo svježe.

Important: Ako upotrebljavate dizelsko gorivo s visokim sadržajem sumpora (sadržaj sumpora od 0,50 % (5000 ppm) do 1,0 % (10000 ppm)), promijenite motorno ulje i uljni filtar svakih 75 sati.

Upotrebljavajte ljetno dizelsko gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad –7 °C i zimsko (br. 1-D ili mješavinu br. 1-D/2-D) ispod te temperature. Upotreba zimskog goriva na nižim temperaturama osigurava niže plamište i svojstva hladnog toka, koji olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtra goriva.

Upotreba ljetnog goriva na temperaturama iznad –7 °C pridonosi dužem trajanju pumpe za gorivo i većoj snazi u usporedbi sa zimskim gorivom.

Biodizel

Za ovaj se uređaj može upotrebljavati i mješavina biodizela do B20 (20 % biodizel i 80 % fosilni dizel). Fosilni dizel u mješavini treba imati nizak ili ultra nizak sadržaj sumpora. Pridržavajte se sljedećih upozorenja:

 • Biodizel u mješavini mora zadovoljavati specifikacije ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mješavine goriva treba zadovoljavati specifikacije ASTM D975 ili EN590.

 • Mješavine biodizela mogu oštetiti obojene površine.

 • Upotrebljavajte B5 (udio biodizela 5 %) ili slabije mješavine kad je hladnije.

 • Kontrolirajte dinamičke brtve, crijeva i statičke brtve koje dolaze u dodir s gorivom jer se mogu s vremenom oštetiti.

 • Moguće je začepljenje filtra goriva neko vrijeme nakon prelaska na mješavinu biodizela.

 • Kontaktirajte distributera za više informacija o mješavinama biodizela.

Punjenje spremnika za gorivo

Kapacitet spremnika za gorivo: otprilike 28 l

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

 2. Očistite područje oko čepa spremnika za gorivo (Slika 46).

  g191214
 3. Uklonite čep spremnika za gorivo.

 4. Napunite spremnik do dna otvora za ulijevanje.

  Note: Nemojte prepuniti spremnik za gorivo.

 5. Vratite čep.

 6. Obrišite proliveno gorivo.

Svakodnevno održavanje

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite jesu li sigurnosni pojasevi istrošeni te imaju li rezove ili druga oštećenja. Promijenite sigurnosne pojaseve ako bilo koja komponenta ne radi kako treba.
 • Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

  Provjera sustava blokiranja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sustav blokiranja.
 • Oprez

  Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

  • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

  Important: Ako za vrijeme provjere prekidača sigurnosnog sustava utvrdite da neki prekidač ne radi, obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

  Priprema uređaja

  1. Uređaj polako odvezite na otvoreno.

  2. Spustite jedinice za rezanje, ugasite motor i aktivirajte ručnu kočnicu.

  Provjera sustava blokiranja papučice snage

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  4. Pritisnite papučicu snage.

  5. Okrenite ključ u položaj START (Pokretanje).

   Note: Pokretač ne bi trebao pokrenuti motor ako je papučica snage pritisnuta.

  Provjera sustava blokiranja prekidača za pokretanje jedinice za rezanje

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj ENGAGE (Uključeno).

  4. Nemojte pritiskati papučicu snage.

  5. Okrenite ključ u položaj START (Pokretanje).

   Note: Pokretač ne bi trebao pokrenuti motor ako je prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaju ENGAGE (Uključeno).

  Provjera ručne kočnice i sustava blokiranja u sjedalu

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  4. Nemojte pritiskati papučicu snage.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  7. Ustanite s vozačeva sjedala.

   Note: Motor bi se trebao ugasiti ako niste na vozačevu sjedalu i ako je deaktivirana ručna kočnica.

  Provjera ručne kočnice i sustava blokiranja papučice snage

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  4. Nemojte pritiskati papučicu snage.

  5. Pokrenite motor.

  6. Pritisnite papučicu snage.

   Note: Motor bi se trebao ugasiti ako je ručna kočnica u položaju AKTIVIRANO i ako je papučica snage pritisnuta.

  Provjera sjedala i sustava blokiranja papučice snage

  1. Sjednite na vozačevo mjesto.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  4. Nemojte pritiskati papučicu snage.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  7. Ustanite s vozačeva sjedala.

  8. Pritisnite papučicu snage.

   Note: Motor bi se trebao ugasiti nakon jedne sekunde ako niste na vozačevu sjedalu i ako pritisnite papučicu snage.

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

  • Ne upravljajte kosilicom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Prije pokretanja motora osigurajte da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je ručna kočnica aktivirana i da ste na vozačevom položaju.

  • Nemojte prevoziti putnike na uređaju i osigurajte da su prolaznici i djeca izvan područja rada uređaja.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra kako biste izbjegli rupe ili skrivene opasnosti.

  • Izbjegavajte košenje mokre trave. Smanjeno trenje može dovesti do proklizavanja uređaja.

  • Držite ruke i noge podalje od jedinica za rezanje.

  • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili da je put slobodan.

  • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Zaustavite jedinice za rezanje kad god ne kosite.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Motor smije raditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljični monoksid, koji u slučaju udisanja može uzrokovati smrt.

  • Nemojte ostavljati uključen uređaj bez nadzora.

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra i u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  • Koristite tempomat (ako postoji) samo kad se uređaj nalazi na otvorenoj, ravnoj površini bez prepreka na kojoj se može bez prekida kretati stalnom brzinom.

  Sigurnost konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  • Nemojte uklanjati komponente ROPS-a s uređaja.

  • Provjerite je li sigurnosni pojas učvršćen i može li se brzo otpustiti u slučaju nesreće.

  • Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom.

  • Pažljivo provjerite ima li prepreka iznad glave i ne dodirujte ih.

  • Održavajte ROPS u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i održavate sve pričvrsnice dobro zategnutima.

  • Zamijenite sve oštećene komponente ROPS-a. Nemojte ih popravljati ili izmjenjivati.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost.

  • Ocijenite uvjete na lokaciji i pregledajte lokaciju kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri pregledavanju terena uvijek razumno prosuđujte.

  • Pročitajte upute za upravljanje uređajem na padinama navedene u nastavku kako biste mogli upravljati uređajem na padinama. Prije upravljanja uređajem na padinama provjerite uvjete na lokaciji kako biste utvrdili možete li upravljati uređajem u tim uvjetima tog dana i na toj lokaciji. Promjene terena mogu uzrokovati promjenu u radu uređaja na padinama.

   • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Skrećite polako i postupno.

   • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni.

   • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

   • Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja.

   • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Ako kotači prijeđu preko rubova ili se rub uruši, može doći do naglog prevrtanja uređaja. Uspostavite sigurnu udaljenost između uređaja i opasnosti.

   • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ako postoje opasnosti, pokosite padinu uređajem kojim se upravlja pješke.

   • Ako je moguće, neka jedinice za rezanje budu spuštene do tla tijekom rada na padinama. Podizanje jedinica za rezanje na padinama može destabilizirati uređaj.

  Ova trostruka kosilica ima jedinstveni pogonski sustav za vrhunsko trenje na padinama. Kotač za uzbrdicu ne kliže se i ne ograničava trenje kao uobičajene trostruke kosilice. Ako upravljate uređajem na prestrmoj padini, uređaj će se prije prevrnuti nego izgubiti trenje.

  • Kad je to moguće, kosite uz i niz padinu, a ne poprečno.

  • Na padinama okrenite jedinice za rezanje uzbrdo (ako postoje).

  • Ako se izgubi trenje na kotačima, isključite nož(eve) i polako krenite ravno niz padinu.

  • Ako morate skrenuti, skrenite polako i postepeno niz padinu, ako je to moguće.

  Pokretanje motora

  Note: Možda ćete morati odzračiti sustav goriva ako se dogodi bilo koja od sljedećih situacija; pogledajte Odzračivanje sustava goriva:

  • Novi se motor prvi put pali.

  • Motor se ugasio zbog manjka goriva.

  • Obavili ste održavanje komponenti sustava goriva, na primjer promijenili ste filtar goriva.

  1. Provjerite je li ručna kočnica aktivirana i je li prekidač pogona valjaka u položaju DISENGAGE (Isključeno).

  2. Maknite stopalo s papučice snage i provjerite je li papučica u NEUTRAL (neutralnom) položaju.

  3. Pomaknite polugu za gas u položaj za pola gasa.

  4. Umetnite ključ u prekidač i okrenite ga u položaj ON/PREHEAT (Uključeno/Predgrijavanje) dok se lampica za indikator žarnice ne ugasi (otprilike sedam sekundi); zatim okrenite ključ u položaj START (Pokretanje) kako biste aktivirali pokretač motora. Otpustite ključ kad se motor upali.

   Note: Ključ se automatski okrene u položaj ON/RUN (Uključeno/Pokretanje).

   Important: Kako biste spriječili pregrijavanje pokretača motora, nemojte aktivirati pokretač dulje od 15 sekundi. Nakon deset sekundi neprekidnog pokretanja pričekajte 60 sekundi prije ponovnog aktiviranja pokretača motora.

  5. Kad prvi put pokrećete motor ili nakon remonta motora, uređaj vozite prema naprijed i natrag jednu do dvije minute. Također upotrijebite polugu za podizanje i prekidač za pokretanje jedinice za rezanje kako biste osigurali ispravan rad svih dijelova.

   Note: Upravljač okrenite ulijevo i udesno kako biste provjerili radi li, a zatim ugasite motor i provjerite curi li ulje te ima li nepričvršćenih dijelova ili bilo kakvih drugih znakova istrošenosti ili oštećenja.

   Oprez

   Pri provjeravanju curenja ulja, nepričvršćenih dijelova i drugih kvarova može doći do ozljeda.

   Ugasite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što provjerite curi li ulje te ima li neučvršćenih dijelova i drugih kvarova.

  Gašenje motora

  1. Pomaknite polugu za gas u NEUTRALNI položaj.

  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Pomaknite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  4. Spustite jedinice za rezanje.

  5. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  Košenje trave

  1. Uređaj pomaknite na mjesto koje želite kositi i poravnajte ga s vanjske strane tog mjesta za početak košnje.

  2. Provjerite je li prekidač za pokretanje jedinice za rezanje podignut (položaj DISENGAGE (Isključeno)); Prekidač za pokretanje jedinice za rezanje.

  3. Pomaknite polugu za gas u položaj FAST (Brzo); pogledajte Gas.

  4. Polugom za pomicanje jedinice za rezanje spustite jedinice za rezanje na tlo; pogledajte Poluga za pomicanje jedinice za rezanje – Podizanje/spuštanje.

  5. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje kako biste pripremili jedinice za rezanje za upotrebu (položaj ENGAGE (Uključeno)).

  6. Polugom za pomicanje jedinice za rezanje podignite jedinice s tla.

  7. Počnite pomicati uređaj prema mjestu košnje i spustite jedinice za rezanje.

   Note: Jedinice za rezanje rade.

  8. Prije mjesta okretanja povucite polugu za pomicanje jedinice za rezanje samo onoliko dugo koliko je potrebno da se jedinice za rezanje podignu i otpustite upravljačku polugu.

   Important: Nemojte povlačiti polugu za pomicanje jedinice za rezanje dok se okrećete.

  9. Okrenite se u obliku suze kako biste se brzo poravnali za sljedeći prelazak.

  Pomicanje jedinica za rezanje u stranu

  Model 03171
  1. Polugom za pomicanje podignite jedinice za rezanje; pogledajte Poluga za pomicanje jedinice za rezanje – Podizanje/spuštanje.

  2. Polugu za pomicanje jedinice za rezanje pomaknite ulijevo ili udesno kako biste pomaknuli jedinice za rezanje ulijevo ili udesno (Slika 47).

   g373825
  3. Polugom za pomicanje jedinice za rezanje spustite jedinice za rezanje na tlo; pogledajte Poluga za pomicanje jedinice za rezanje – Podizanje/spuštanje.

  Vožnja uređaja u načinu rada za transport

  1. Pomaknite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  2. Podignite jedinice za rezanje u položaj za transport.

  3. Pomaknite klizač za košnju/transport ulijevo u položaj TRANSPORT.

   g352480

  Important: Pažljivo vozite između predmeta kako ne biste slučajno oštetili uređaj ili jedinice za košnju. Budite posebno pažljivi kad upravljate uređajem na padini. Vozite polako i izbjegavajte oštre zavoje na padinama kako biste izbjegli prevrtanje.

  Note: Ne možete spustiti jedinice za rezanje dok upravljate uređajem u načinu rada za transport.

  Brzina rezanja (brzina valjaka)

  Kako biste postigli kontinuiranu visoku kvalitetu rezanja i jednolik izgled nakon košnje, važno je da brzina valjaka odgovara visini košnje.

  Important: Ako je brzina valjaka prespora, možda ćete primijetiti vidljive tragove rezanja. Ako je brzina valjaka prebrza, travnjak će možda izgledati čupavo.

  Tablica za odabir brzine valjaka

   Valjak s pet noževaValjak s osam noževaValjak s jedanaest noževa
  Visina košnje8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h8 km/h9,6 km/h
  63,5 mm 333*3*
  60,3 mm 343*3*
  57,2 mm 343*3*
  54,0 mm 343*3*
  50,8 mm 343*3*
  47,6 mm 453*3*
  44,5 mm 453*3*
  41,3 mm 563*3*
  38,1 mm 5734
  34,9 mm 5834
  31,8 mm 6944
  28,8 mm 89*45
  25,0 mm 99*56
  22,2 mm 9*9*57
  19,1 mm 9*9*7967
  15,9 mm 9*9*99*77
  12,7 mm 9*9*99*88
  9,5 mm 9*9*99*99

  * Tvrtka Toro ne preporučuje ovu visinu košnje i/ili brzinu košnje.

  Note: Što je broj veći, to je veća brzina.

  Podešavanje brzine valjka

  1. Provjerite visinu košnje na jedinicama za rezanje. Na tablici za odabir brzine valjaka pronađite stupac u kojem su označeni valjci s pet, osam ili jedanaest noževa i visinu košnje koja je najbliža visini košnje na uređaju. U tablici pronađite brzinu valjaka koja odgovara toj visini košnje.

  2. Maknite poklopac s upravljačke poluge (Slika 49).

   g336520
  3. Okrenite gumb za regulaciju brzine valjaka (Slika 50) na brzinu iz koraka 1.

   g011168
  4. Vratite poklopac na upravljačku polugu.

  5. Upotrebljavajte uređaj nekoliko dana, a zatim provjerite rezultat kako biste osigurali kvalitetu košnje. Gumb za regulaciju brzine valjaka može se postaviti za jedan broj ispod ili iznad broja navedenog u tablici kako bi se uzele u obzir razlike u stanju trave, duljini uklonjene trave i osobnim željama.

  Odzračivanje sustava goriva

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Osigurajte da spremnik za gorivo bude barem napola pun.

  3. Otvorite i podignite poklopac motora.

  4. Otvorite vijak za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Slika 51).

   g008891
  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj UKLJUčENO.

   Uključuje se električna pumpa za gorivo i ispuhuje zrak iz sustava goriva oko vijka za odzračivanje.

   Note: Ostavite ključ u položaju ON (Uključeno) dok oko vijka ne iscuri mlaz goriva.

  6. Pritegnite vijak i okrenite ključ za paljenje u položaj OFF (Isključeno).

  Note: Motor bi se trebao pokrenuti nakon tog postupka. Međutim, ako se motor ne pokrene, moguće je da je između pumpe za ubrizgavanje i ubrizgača zapeo zrak; pogledajte Odzračivanje kroz ubrizgače.

  Savjeti za rad

  Tehnike košnje

  • Kako biste počeli kositi, upalite jedinice za rezanje, a zatim se polako približite području košnje. Kad se jedinice za rezanje nalaze iznad područja za košnju, spustite ih.

  • Kako biste postigli profesionalnu košnju u ravnoj crti i trake koje su poželjne za neke primjene pronađite drvo ili neki drugi predmet u daljini i vozite ravno prema njemu.

  • Čim prednje jedinice za rezanje dostignu rub područja košnje podignite ih i okrenite se u obliku suze kako biste se brzo poravnali za sljedeći prelazak.

  • Za lakšu košnju oko skladišta, jezera ili drugih objekata, upotrijebite sustav Sidewinder i pomaknite upravljačku polugu ulijevo ili udesno, ovisno o načinu košenja. Jedinice za rezanje možete pomaknuti i kako biste promijenili tragove.

  • Jedinice za rezanje obično izbacuju travu ispred ili iza uređaja. Odrezanu travu izbacujte ispred uređaja kad kosite manje količine trave jer travnjak nakon košnje izgleda bolje. Za izbacivanje odrezane trave ispred uređaja jednostavno zatvorite stražnji štitnik jedinica za rezanje.

  Oprez

  Kako biste spriječili tjelesne ozljede ili oštećenje uređaja, nemojte otvarati ili zatvarati štitnike jedinica za rezanje dok je motor upaljen.

  Isključite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što otvorite ili zatvorite štitnike jedinica za rezanje.

  • Kad kosite veće količine trave, štitnike postavite tako da su malo ispod vodoravne linije. Nemojte prekomjerno otvarati štitnike jer bi se prevelika količina odrezane trave mogla nakupiti na okviru, stražnjem filtru hladnjaka i području oko motora.

  • Jedinice za rezanje opremljene su i protuutezima na dijelu suprotnom od motora radi ravne košnje. Možete dodavati ili uklanjati utege ako jedinice za rezanje nisu uravnotežene na vašem travnjaku.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

  • Aktivirajte ručnu kočnicu.

  • Ugasite motor i izvadite ključ.

  • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Kako biste spriječili požar, osigurajte da na jedinicama za rezanje, pogonima, prigušivačima, rešetkama za hlađenje i motornom prostoru nema naslaga trave i krhotina. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Prilikom tegljenja ili kada ne koristite uređaj deaktivirajte pogon priključnog dijela.

  • Održavajte i čistite sigurnosne pojaseve kad je to potrebno.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Nakon košnje

  Operite uređaj i podmažite ga; pogledajte Pranje uređaja i Podmazivanje ležaja i čahura.

  Vuča uređaja

  U hitnim slučajevima možete vući uređaj na vrlo kratku udaljenost; međutim, tvrtka Toro to ne preporučuje kao standardni postupak.

  Important: Nemojte vući uređaj brže od 3 do 4 km/h jer to može oštetiti pogonski sustav. Ako morate uređaj premjestiti na veliku udaljenost, prevezite ga na kamionu ili prikolici.

  1. Otvorite i podignite poklopac motora.

  2. U blizini desne sigurnosne brave poklopca motora okrenite ručicu optočnog ventila na pumpi (Slika 52) i okrenite ventil za 90°.

   g352601
  3. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  4. Spojite vozilo za vuču s uređajem na točkama vezanja; pogledajte Prepoznavanje točaka vezanja.

  5. Sjednite na vozačevo sjedalo i, ako je to potrebno, ručnom kočnicom upravljajte uređajem za vrijeme vuče.

   Important: Nemojte paliti motor dok je optočni ventil otvoren.

  6. Prije pokretanja motora zatvorite optočni ventil tako da ga okrenete za 90° (četvrtina okreta).

  Prepoznavanje točaka vezanja

  g336541

  Tegljenje uređaja

  • Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

  • Uređaj čvrsto zavežite.

  Održavanje

  Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

  Note: Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete preuzeti besplatan primjerak električne ili hidrauličke sheme i potražiti svoj uređaj na poveznici Upute na početnoj stranici.

  Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora i upute za upotrebu jedinica za rezanje za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Sigurnost pri održavanju

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči, duge hlače i čvrstu obuću otpornu na proklizavanje. Držite ruke, noge, odjeću, nakit ili dugu kosu podalje od pomičnih dijelova.

  • Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.

  • Ako je moguće, ne obavljajte održavanje dok je motor u pogonu. Držite se podalje od pomičnih dijelova.

  • Motor smije raditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ispušni plinovi sadržavaju ugljični monoksid, koji u slučaju udisanja može uzrokovati smrt.

  • Upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja dok radite ispod uređaja.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Održavajte sve dijelove uređaja u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu.

  • Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

  • Da biste osigurali siguran i optimalan rad uređaja, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove Toro. Zamjenski dijelovi drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Pritegnite matice kotača.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Pritegnite matice kotača.
 • Provjerite stanje i napetost svih remena.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite ulje i uljni filtar.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite jesu li sigurnosni pojasevi istrošeni te imaju li rezove ili druga oštećenja. Promijenite sigurnosne pojaseve ako bilo koja komponenta ne radi kako treba.
 • Provjerite sustav blokiranja.
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Ispraznite separator vode.
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Provjerite razinu rashladne tekućine u motoru.
 • Očistite hladnjak i hladnjak ulja.
 • Provjerite hidraulične vodove i crijeva.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Provjerite dodirnu točku valjaka i noževa ležišta.
 • Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita(ako je uređaj uskladišten, razinu provjeravajte svakih 30 dana).
 • Svakih 50 sati
 • Podmažite sve ležajeve i čahure(svakodnevno podmazujte sve ležajeve i čahure ako su uvjeti prašnjavi i prljavi).
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite stanje i napetost svih remena.
 • Svakih 150 sati
 • Zamijenite ulje i uljni filtar.
 • Svakih 200 sati
 • Servisirajte pročistač zraka(češće u iznimno prašnjavim ili prljavim uvjetima rada).
 • Pritegnite matice kotača.
 • Provjerite je li ručna kočnica podešena.
 • Svakih 400 sati
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
 • Zamijenite kućište filtra goriva.
 • Svakih 500 sati
 • Podmažite ležajeve na stražnjoj osovini.
 • Svakih 800 sati
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Ako ne upotrebljavate hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidraulični filtar.
 • Svakih 1000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidraulični filtar.
 • Svakih 2000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svake 2 godine
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Ispraznite i isperite rashladni sustav (odnesite uređaj ovlaštenom serviseru ili distributeru ili pročitajte Priručnik za održavanje).
 • Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  Pon.Uto.Sri.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Provjerite rad sigurnosnog sustava blokiranja.       
  Provjerite rad kočnice.       
  Provjerite razinu goriva.       
  Provjerite razinu motornog ulja.       
  Provjerite razinu tekućine u rashladnom sustavu.       
  Ispraznite separator vode i goriva.       
  Provjerite filtar zraka, spremnik za prašinu i odušni ventil.       
  Provjerite neobične zvukove motora.1       
  Provjerite ima li prljavštine u hladnjaku ili rešetki.       
  Provjerite neobične zvukove tijekom rada.       
  Provjerite razinu ulja u hidrauličkom sustavu.       
  Provjerite oštećenja na hidrauličnim cijevima.       
  Provjerite propuštanje tekućine.       
  Provjerite razinu goriva.       
  Provjerite tlak u gumama.       
  Provjerite rad instrumenta.       
  Provjerite je li podešena dodirna točka valjaka i noževa ležišta.       
  Provjerite je li podešena visina košnje.       
  Podmažite sve mazalice.2       
  Popravite oštećenu boju.       
  Operite uređaj.       

  1Provjerite žarnice i ubrizgače ako zamijetite teško pokretanje motora, pretjeranu količinu ispušnog plina ili težak rad motora.

  2Odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  Bilješke o uočenim problemima

  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Postupci prije održavanja

  Priprema za održavanje

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  2. Spustite jedinice za rezanje.

  3. Aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Ugasite motor i izvadite ključ.

  5. Pričekajte da se zaustave svi pomični dijelovi.

  Podizanje prednje strane uređaja

  1. Poduprite kotače.

  2. Poduprite prednji dio uređaja ispod četvrtaste cijevi donjeg okvira što bliže bočnoj ploči.

   g363502
  3. Poduprite uređaj ispod pravokutne cijevi ili motora kotača podmetačima koji odgovaraju težini uređaja; pogledajte Specifikacije.

  Podizanje stražnje strane uređaja

  S pomoću dizalice
  1. Poduprite kotače.

  2. Učvrstite dizalicu za petlju za vezanje na vilici stražnjeg kotača (Slika 55).

   g363503
  3. Pažljivo podignite uređaj.

  4. Poduprite uređaj ispod okvira podmetačima koji odgovaraju težini uređaja; pogledajte Specifikacije.

  Podizanje stražnje strane uređaja

  S pomoću podmetača
  1. Poduprite kotače.

  2. Poduprite stražnji dio uređaja ispod motora stražnjeg kotača. (Slika 67).

   g363503
  3. Poduprite uređaj ispod okvira podmetačima koji odgovaraju težini uređaja; pogledajte Specifikacije.

  Uklanjanje poklopca akumulatora

  Uklonite dva gumba koji pričvršćuju poklopac akumulatora na uređaj i uklonite poklopac (Slika 53).

  g336164

  Otvaranje poklopca motora

  1. Otpustite sigurnosne brave na lijevoj i desnoj strani poklopca (Slika 57).

   g336542
  2. Okrenite poklopac prema gore i natrag (Slika 58).

   g336543

  Podmazivanje

  Podmazivanje ležaja i čahura

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite sve ležajeve i čahure(svakodnevno podmazujte sve ležajeve i čahure ako su uvjeti prašnjavi i prljavi).
 • Svakih 500 sati
 • Podmažite ležajeve na stražnjoj osovini.
 • Specifikacija maziva: litijska mast br. 2

  Uređaj ima mazalice koje se moraju redovito podmazivati. U prašnjavim i prljavim uvjetima rada moguće je da prljavština uđe u ležajeve i čahure, što uzrokuje brže trošenje. Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. U nastavku su navedene lokacije i broj mazalica:

   • Okretna točka stražnje jedinice za rezanje(Slika 60)

    g008894
   • Okretna točka prednje jedinice za rezanje(Slika 61)

    g008895
   • Glave cilindara sustava Sidewinder (2 mazalice; samo Model 03171 – Slika 62)

    g008896
   • Okretna točka upravljača (Slika 63)

    g190873
   • Okretna točka stražnje poluge za podizanje i cilindar za podizanje (2 mazalice – Slika 64)

    g008898
   • Okretna točka lijeve prednje poluge za podizanje i cilindar za podizanje (2 mazalice – Slika 65)

    g008899
   • Okretna točka desne prednje poluge za podizanje i cilindar za podizanje (2 mazalice – Slika 66)

    g008900
   • Mehanizam za podešavanje u neutralnom položaju (Slika 67)

    g008901
   • Klizač za košnju/transport(Slika 68)

    g008902
   • Okretna točka za napetost remena (Slika 69)

    g008903
   • Upravljački cilindar (Slika 70).

    g008904

    Note: Ako želite, postavite dodatnu mazalicu na drugi kraj upravljačkog cilindra. Skinite gumu, postavite mazalicu, podmažite je i skinite te zatim postavite čep (Slika 71).

    g190872

  Provjeravanje zabrtvljenih ležajeva

  Ležajevi se rijetko pokvare zbog nedostataka u materijalu ili izradi. Najčešći su razlozi kvarova vlaga i onečišćenje koji prodiru kroz zaštitne slojeve. Podmazani ležajevi moraju se redovito održavati kako bi se uklonila štetna prljavština s područja ležaja. Početno punjenje posebnom masti i čvrsta integralna brtva osiguravaju da prljavština i vlaga ne ulaze u okretne elemente zabrtvljenih ležajeva.

  Zabrtvljene ležajeve nije potrebno podmazivati ili kratkoročno održavati. To smanjuje potrebno rutinsko servisiranje i potencijal oštećenja travnjaka zbog onečišćenja mašću. Ti paketi zabrtvljenih ležajeva omogućavaju dobar rad i dug život uz normalnu upotrebu, ali trebali biste redovito provjeravati stanje ležajeva i integritet brtve kako biste izbjegli razdoblje prekida rada. Sezonski provjeravajte ležajeve i zamijenite ih ako su oštećeni ili istrošeni. Ležajevi bi trebali raditi glatko bez negativnih svojstava kao što su velika toplina, buka, labavost ili znakovi korozije (hrđa).

  Zbog uvjeta rada ti paketi ležajeva/brtvi podložni su npr. pijesku, kemikalijama za travnjak, vodi, udarcima itd. Oni se smatraju normalnim potrošnim dijelovima. Ležajevi koji se pokvare zbog uzroka koji nisu materijalni nedostaci ili nedostaci u izradi obično nisu obuhvaćeni jamstvom.

  Note: Neispravni postupci pranja mogu negativno utjecati na vijek trajanja ležajeva. Nemojte prati uređaj dok je još vruć i ne usmjeravajte mlazove velikog obujma i visokog pritiska na ležajeve.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Ugasite motor prije provjeravanja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  Specifikacije motornog ulja

  Upotrebljavajte visokokvalitetno motorno ulje s niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili nadilazi sljedeće specifikacije:

  Kategorija servisiranja

  ACEA–E6

  API–CH-4 ili veća

  JASO–DH-2

  Poželjna viskoznost ulja: SAE 15W-40 [–17 °C]

  Viskoznost zamjenskog ulja: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Motorno ulje tvrtke Toro viskozne gradacije 15W-40 ili 10W-30 dostupno je kod vašeg ovlaštenog distributera.

  Provjeravanje razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Motor se isporučuje s uljem u kućištu; no provjerite razinu ulja prije i nakon prvog pokretanja motora.

  Note: Motorno ulje tvrtke Toro viskozne gradacije 15W-40 ili 10W-30 dostupno je kod distributera. Pogledajte katalog dijelova za brojeve dijelova.

  Note: Najbolje je provjeriti motorno ulje kad je motor hladan prije prvog pokretanja u danu. Ako ste već pokretali motor, prije provjeravanja pustite da se ulje najmanje 10 minuta cijedi natrag u uljno korito. Ako je razina ulja na šipci za mjerenje jednaka oznaci Add ili ispod nje, dodajte još ulja kako bi se razina podigla do oznake Full. Nemojte prepuniti spremnik. Ako je razina ulja između oznaka Full i Add, ne trebate dodavati ulje.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja (Slika 72) i obrišite je čistom krpom.

   g008881
  4. Šipku za mjerenje razine ulja uronite duboko u cijev spremnika za ulje, provjerite je li u potpunosti sjela, a zatim je izvadite i provjerite razinu ulja.

  5. Ako je razina ulja niska, uklonite poklopac spremnika za ulje (Slika 73) i postepeno dodavajte male količine ulja i pritom redovito provjeravajte razinu dok se razina ne podigne do oznake Full na šipci za mjerenje razine ulja.

   Important: Razinu ulja održavajte između najviše i najniže granice na šipci za mjerenje razine ulja. Ako kućište motora prepunite ili ga nedovoljno napunite uljem, možete ozbiljno oštetiti motor.

   g352241
  6. Postavite poklopac spremnika za ulje i šipku za mjerenje razine ulja.

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Mijenjanje motornog ulja i uljnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite ulje i uljni filtar.
 • Svakih 150 sati
 • Zamijenite ulje i uljni filtar.
 • Kapacitet kućišta motora: otprilike 3,8 l s filtrom

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora te pričekajte da se motor ohladi.

  3. Uklonite bilo koji čep za odvod (Slika 74) i pustite da ulje iscuri u posudu za ispuštanje ulja; kad ulje prestane curiti, vratite čep za odvod.

   g008911
  4. Uklonite uljni filtar (Slika 75).

   g352242
  5. Nanesite tanki sloj čistog ulja na novu brtvu filtra i postavite uljni filtar.

   Note: Nemojte prekomjerno zategnuti filtar.

  6. Dodajte ulja u kućište motora; pogledajte Specifikacije motornog ulja i Provjeravanje razine motornog ulja.

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Servisirajte pročistač zraka(češće u iznimno prašnjavim ili prljavim uvjetima rada).
 • Uklanjanje filtra zraka

  • Provjerite ima li kućište pročistača zraka oštećenja koja bi mogla uzrokovati ispuštanje zraka. Ako je oštećen, zamijenite ga. Pregledajte cijeli usisni sustav i provjerite ima li curenja, oštećenja ili neučvršćenih obujmica za crijeva.

  • Servisirajte pročistač zraka u preporučenim vremenskim razmacima ili ranije ako performanse motora budu slabije zbog iznimno prašnjavih i prljavih uvjeta. Zamjena zračnog filtra prije nego što je to potrebno samo povećava mogućnost da prljavština uđe u motor kad je filtar uklonjen.

  • Osigurajte da je poklopac ispravno postavljen i da je zabrtvljen na kućište pročistača zraka.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite poklopac motora.

  3. Otpustite zapore koji pričvršćuju poklopac pročistača zraka na kućište pročistača zraka (Slika 76).

   g352235
  4. Uklonite poklopac s kućišta pročistača.

  5. Prije uklanjanja filtra pomoću niskotlačnog zraka (2,76 bara, čist i suh) uklonite velike nakupine prljavštine između vanjske strane primarnog filtra i kanistra. Izbjegavajte upotrebu visokotlačnog zraka zbog kojeg bi prljavština mogla kroz filtar prodrijeti u usisni trakt. Taj postupak čišćenja sprječava ulaz prljavštine u usis zraka kad je primarni filtar uklonjen.

  6. Uklonite uložak filtra (Slika 76).

   Note: Čišćenje iskorištenog uloška može dovesti do oštećenja filtarskog sredstva.

  7. Uklonite gumeni izlazni ventil (Slika 76) s otvora za ispuštanje prljavštine na poklopcu pročistača zraka.

  8. Očistite otvor za ispuštanje prljavštine i izlazni ventil te postavite izlazni ventil na otvor.

  Postavljanje filtra zraka

  1. Provjerite je li novi filtar oštećen pri transportu te provjerite zabrtvljeni kraj filtra i kućište.

   Important: Nemojte koristiti uložak filtra ako je oštećen.

  2. Umetnite novi filtar tako da pritisnete vanjski okvir filtra kako bi sjeo u kanistar.

   Important: Nemojte pritiskati savitljivu sredinu filtra.

  3. Postavite poklopac tako da je gumeni izlazni ventil okrenut prema dolje – otprilike između položaja 5 i 7 sati kad se gleda s kraja.

  4. Učvrstite poklopac s 2 zapora.

  5. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Održavanje sustava goriva

  Servisiranje spremnika za gorivo

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svake 2 godine
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  Ispraznite i očistite spremnik ako sustav goriva postane onečišćen ili ako namjeravate skladištiti uređaj na duže vrijeme. Isperite spremnik čistim gorivom.

  Provjeravanje cijevi za dovod goriva i cijevnih priključaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Provjerite jesu li cijevi za dovod goriva i cijevni priključci istrošeni, oštećeni ili labavi.

   Note: Popravite ili zamijenite sve oštećene ili istrošene cijevi za dovod goriva ili cijevne priključke.

  4. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Pražnjenje separatora vode

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Ispraznite separator vode.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora te pričekajte da se motor ohladi.

  3. Postavite čist spremnik ispod filtra goriva.

  4. Otpustite ventil za pražnjenje na dnu kućišta filtra (Slika 77).

   g336554
  5. Pritegnite ventil nakon pražnjenja.

  6. Pokrenite motor, provjerite propušta li i ugasite ga.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva.

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Mijenjanje kućišta filtra goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Zamijenite kućište filtra goriva.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora te pričekajte da se motor ohladi.

  3. Očistite područje gdje je postavljeno kućište filtra (Slika 77).

  4. Uklonite kućište filtra i očistite pričvrsnu površinu.

  5. Podmažite brtvu na kućištu filtra čistim uljem.

  6. Ručno postavite kućište filtra tako da brtva dodirne pričvrsnu površinu i zatim je okrenite za još pola okreta.

  7. Pokrenite motor, provjerite propušta li i ugasite ga.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva.

  8. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Odzračivanje kroz ubrizgače

  Note: Slijedite ovaj postupak samo ako je sustav već odzračen uobičajenim metodama, a motor se neće pokrenuti; pogledajte Odzračivanje sustava goriva.

  1. Ako je to moguće, slijedite svaki korak iz odjeljka Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora, a ako je motor vruć, pričekajte da se ohladi.

  3. Otpustite maticu crijeva za dovod goriva prve mlaznice ubrizgača goriva.

   g008913
  4. Pomaknite polugu za gas u položaj BRZO.

  5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj START i gledajte tok goriva oko cijevnog priključka. Okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO kad se postigne kontinuirani tok.

   Important: Kako biste spriječili pregrijavanje pokretača motora, nemojte aktivirati pokretač na dulje od 15 sekundi. Nakon deset sekundi neprekidnog pokretanja pričekajte 60 sekundi prije ponovnog aktiviranja pokretača motora.

  6. Čvrsto pritegnite maticu crijeva.

  7. Očistite svo gorivo iz motora.

  8. Ponovite korake od 3 do 7 za ostale mlaznice ubrizgača goriva.

  9. Pokrenite motor, provjerite propušta li i ugasite ga.

   Note: Popravite sve uzroke curenja goriva.

  10. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Održavanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita(ako je uređaj uskladišten, razinu provjeravajte svakih 30 dana).
 • Opasnost

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i uzrokuje teške opekline.

  • Nemojte piti elektrolit i spriječite dodir s kožom, očima ili odjećom. Nosite zaštitne naočale i gumene rukavice.

  • Akumulator punite na mjestu na kojem je uvijek dostupna čista voda kako biste mogli isprati kožu.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela može uzrokovati oštećenja uređaja i kabela te iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Uklonite poklopac akumulatora; pogledajte Uklanjanje poklopca akumulatora.

  3. Uklonite čep otvora za ulijevanje na akumulatoru.

  4. Održavajte razinu elektrolita akumulatora u ćelijama pomoću destilirane i demineralizirane vode.

   Note: Nemojte puniti ćelije iznad razine dna dvodijelnog prstena u svakoj ćeliji.

  5. Postavite čepove otvora za ulijevanje tako da su ventilacijski otvori okrenuti prema stražnjoj strani uređaja (prema spremniku za gorivo).

  6. Čistite gornju stranu akumulatora tako da je povremeno operete četkom umočenom u otopinu amonijaka ili sode bikarbone. Nakon čišćenja isperite gornju površinu vodom.

   Important: Pri čišćenju ne uklanjajte čepove otvora za ulijevanje.

  7. Provjerite ima li korozije na stezaljkama kabela akumulatora i klemama. Ako ima korozije, učinite sljedeće:

   1. Odspojite negativni (–) kabel akumulatora.

   2. Odspojite pozitivni (+) kabel akumulatora.

   3. Zasebno očistite stezaljke i kleme.

   4. Spojite pozitivni (+) kabel akumulatora.

   5. Spojite negativni (–) kabel akumulatora.

   6. Stezaljke i terminale premažite sredstvom za zaštitu terminala akumulatora.

  8. Provjerite jesu li stezaljke kabela akumulatora čvrsto pričvršćene za kleme.

  9. Postavite poklopac akumulatora.

  Note: Uređaj skladištite na hladnom, a ne toplom mjestu kako biste spriječili brže pražnjenje akumulatora.

  Održavanje osigurača

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Maknite poklopac s upravljačke poluge (Slika 79).

   g336555
  3. Pronađite otvoreni osigurač u držaču ili kutiji osigurača (Slika 79).

  4. Osigurač zamijenite istom vrstom osigurača koji ima jednaku amperažu.

  5. Vratite poklopac na upravljačku polugu (Slika 79).

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Opasnost

  Nizak tlak u gumama smanjuje stabilnost uređaja na padinama. To može uzrokovati prevrtanje, koje može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

  Osigurajte da su gume dovoljno napuhane.

  Note: Održavajte preporučeni tlak u svim gumama kako biste osigurali dobru kvalitetu košnje i ispravan rad uređaja.

  1. Izmjerite tlak zraka u svakoj gumi. Ispravan tlak zraka iznosi od 0,97 bara (97 kPa) do 1,1 bar.

  2. Ako je to potrebno, dodajte ili ispustite zrak iz guma dok ne izmjerite od 0,97 bara (97 kPa) do 1,1 bar.

  Pritezanje matica kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvog sata
 • Pritegnite matice kotača.
 • Nakon prvih 10 sati
 • Pritegnite matice kotača.
 • Svakih 200 sati
 • Pritegnite matice kotača.
 • Pritegnite matice kotača križnim redoslijedom na 61 do 88 N∙m.

  Upozorenje

  Nemogućnost pravilnog pritezanja matica kotača može uzrokovati tjelesne ozljede.

  Pazite da su matice kotača pritegnute na 61 do 88 N∙m.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Ako se uređaj pomakne kad je papučica snage u NEUTRAL (neutralnom) položaju, podesite brijeg za podešavanje trenja.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ iz prekidača za paljenje.

  2. Podignite prednji i stražnji kotač s tla i podmetnite blokove za podupiranje ispod okvira.

   Upozorenje

   Ako uređaj nije prikladno poduprt, može slučajno pasti i ozlijediti osobu ispod uređaja.

   Podignite prednji i stražnji kotač s tla, u suprotnom će se uređaj micati za vrijeme podešavanja.

  3. Otpustite sigurnosnu maticu s brijega za podešavanje trenja (Slika 80).

   g352331

   Upozorenje

   Motor mora biti upaljen kako biste mogli konačno podesiti brijeg za podešavanje trenja. Dodirivanje vrućih dijelova ili dijelova u pokretu može dovesti do tjelesnih ozljeda.

   Ruke, noge, lice i druge dijelove tijela držite podalje od prigušivača, drugih vrućih dijelova motora i rotirajućih dijelova.

  4. Pokrenite motor i okrenite šesterokutni brijeg u oba smjera kako biste odredili središnji položaj neutralnog raspona.

  5. Pritegnite sigurnosnu maticu kako biste ga učvrstili u odabranom položaju.

  6. Ugasite motor.

  7. Uklonite blokove za podupiranje i spustite uređaj na tlo. Izvršite probnu vožnju kako biste osigurali da se vučni pogon ne miče kad je papučica snage u neutralnom položaju.

  Održavanje sustava hlađenja

  Sigurnost rashladnog sustava

  • Gutanje rashladne tekućine može uzrokovati trovanje; držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

  • Izbacivanje vruće rashladne tekućine pod tlakom ili diranje vrućeg hladnjaka ili okolnih dijelova može uzrokovati teške opekline.

   • Uvijek pustite da se motor hladi barem 15 minuta prije uklanjanja čepa hladnjaka.

   • Pri otvaranju čepa hladnjaka upotrijebite krpu i polako otvorite čep kako bi para mogla izaći.

  Specifikacija rashladne tekućine

  Spremnik rashladne tekućine u tvornici se puni otopinom vode i rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja na osnovi etilen-glikola u omjeru 50:50.

  Important: Upotrebljavajte samo rashladne tekućine dostupne na tržištu koje zadovoljavaju specifikacije iz tablice standarda rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.Nemojte upotrebljavati tradicionalnu (zelenu) anorgansku rashladnu tekućinu (IAT). Nemojte miješati tradicionalnu rashladnu tekućinu i rashladnu tekućinu produljenog vijeka trajanja.

  Tablica vrsta rashladnih tekućina

  Rashladna tekućina na osnovi etilen-glikola

  Inhibitor korozije

  Rashladna tekućina produljenog vijeka trajanja

  Tehnologija organske kiseline (OAT)

  Important: Nemojte se oslanjati na boju rashladne tekućine za određivanje razlike između tradicionalne (zelene) anorganske rashladne tekućine (IAT) i rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.Proizvođači rashladnih tekućina mogu obojati rashladnu tekućinu produljenog vijeka trajanja u sljedeće boje: crvena, ružičasta, narančasta, žuta, plava, plavozelena, ljubičasta i zelena. Upotrebljavajte rashladnu tekućinu koja zadovoljava specifikacije iz tablice standarda rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja.

  Standardi rashladne tekućine produljenog vijeka trajanja

  ATSM International

  SAE International

  D3306 i D4985

  J1034, J814 i 1941

  Important: Omjer rashladne tekućine i vode trebao bi iznositi 50:50.

  • Poželjno: Kad miješate rashladnu tekućinu iz koncentrata, miješajte je s destiliranom vodom.

  • Poželjni izbor: Ako destilirana voda nije dostupna, upotrijebite prethodno izmiješanu rashladnu tekućinu, a ne koncentrat.

  • Minimalni zahtjev: Ako destilirana voda i prethodno izmiješana rashladna tekućina nisu dostupni, pomiješajte koncentriranu rashladnu tekućinu s čistom vodom za piće.

  Provjeravanje razine rashladne tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu rashladne tekućine u motoru.
 • Kapacitet rashladnog sustava: otprilike 5,7 l

  Oprez

  Ako je motor bio upaljen, može doći do izbacivanja vruće rashladne tekućine pod tlakom, što može uzrokovati opekline.

  • Ne uklanjajte čep hladnjaka dok motor radi.

  • Pri otvaranju čepa hladnjaka upotrijebite krpu i polako otvorite čep kako bi para mogla izaći.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Provjerite razinu rashladne tekućine u ekspanzijskoj posudi (Slika 81).

   g027618

   Note: Dok je motor hladan, razina rashladne tekućine trebala bi biti otprilike na pola puta između oznaka na bočnoj strani posude.

  4. Ako je razina rashladne tekućine niska, uklonite čep ekspanzijske posude, dodajte navedenu rashladnu tekućinu u posudu dok razina rashladne tekućine ne bude između oznaka na bočnoj strani posude te vratite čep na posudu.

   Important: Nemojte prepuniti ekspanzijsku posudu.

  5. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Čišćenje rashladnog sustava motora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite hladnjak i hladnjak ulja.
 • Svake 2 godine
 • Ispraznite i isperite rashladni sustav (odnesite uređaj ovlaštenom serviseru ili distributeru ili pročitajte Priručnik za održavanje).
 • Svakodnevno čistite prljavštinu iz hladnjaka ulja i hladnjaka. Čistite ih češće u prljavim uvjetima.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Podignite poklopac motora.

  3. Temeljito očistite svu prljavštinu s područja motora.

  4. Uklonite donji štitnik hladnjaka (Slika 82).

   g352363
  5. Temeljito očistite obje strane hladnjaka vodom ili komprimiranim zrakom (Slika 82).

  6. Postavite donji štitnik hladnjaka.

  7. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Održavanje kočnica

  Podešavanje ručne kočnice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Provjerite je li ručna kočnica podešena.
  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite stezni vijak koji učvršćuje gumb na polugu ručne kočnice (Slika 83).

   g008923
  3. Okrećite gumb dok se ne postigne sila od 133 do 178 N za aktiviranje poluge.

  4. Pritegnite stezni vijak.

  Održavanje remena

  Servisiranje remena motora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 10 sati
 • Provjerite stanje i napetost svih remena.
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite stanje i napetost svih remena.
 • Napinjanje remena alternatora/ventilatora

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Provjerite napetost remena pritiskanjem remena u sredini između alternatora i remenice radilice.

   Note: Uz silu od 98 N remen bi trebao imati otklon od 11 mm.

   g008916
  4. Ako otklon nije ispravan, učinite slijedeće kako biste napeli remen:

   1. Otpustite vijak koji pričvršćuje ojačanje na motor i vijak koji pričvršćuje alternator na ojačanje.

   2. Umetnite polugu za izdizanje između alternatora i motora te povucite alternator prema van.

   3. Kad postignete pravilnu napetost remena, pritegnite alternator i vijke ojačanja kako biste ga učvrstili.

  5. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Zamjena hidrostatskog pogonskog remena

  1. Umetnite nasadni odvijač ili mali dio cijevi na kraj zatezne opruge remena.

   Upozorenje

   Kad zamjenjujete hidrostatski pogonski remen, morate otpustiti napetost na zateznoj opruzi, koja je pod velikim opterećenjem. Nepravilno otpuštanje napetosti opruge može uzrokovati teške tjelesne ozljede.

   Pažljivo otpuštajte napetost opruge.

  2. Pritisnite kraj zatezne opruge remena prema dolje, izvadite ga iz utora u jezičcu nosača pumpe i pomaknite ga prema naprijed (Slika 85).

   g350053
  3. Zamijenite remen.

  4. Pritisnite kraj zatezne opruge remena prema dolje i prema unutra te ga umetnite u utor jezičca nosača pumpe.

  Održavanje sustava upravljanja

  Podešavanje brzine košnje

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otpustite plosnatu maticu vijka za usporavanje brzine.

  3. Podesite vijak za usporavanje brzine na sljedeći način:

   Note: Brzina košnje postavljena je u tvornici na 9,7 km/h.

   • Kako biste smanjili brzinu košnje, okrenite vijak za usporavanje brzine (Slika 86) u smjeru kazaljki na satu.

   • Kako biste povećali brzinu košnje, okrenite vijak za usporavanje brzine u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.

   g336062
  4. Držite vijak za usporavanje brzine i pritegnite plosnatu maticu.

  5. Izvršite probnu vožnju uređaja kako biste potvrdili podešenje najveće brzine košnje.

  Podešavanje poluge za gas

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Polugu za gas povucite prema natrag tako da se zaustavlja na otvoru upravljačke ploče.

  4. Otpustite spojnicu kabela poluge za gas koja se nalazi na poluzi pumpe za ubrizgavanje goriva (Slika 87).

   g008918
  5. Polugu pumpe za ubrizgavanje goriva držite uz graničnik u niskom neutralnom položaju i učvrstite spojnicu kabela.

  6. Otpustite vijke koji učvršćuju polugu za gas na upravljačku ploču.

  7. Gurnite polugu za gas skroz prema naprijed.

  8. Umetnite ploču za zaustavljanje tako da dodiruje polugu za gas i pritegnite vijke koji učvršćuju polugu za gas na upravljačku ploču.

  9. Ako poluga za gas ne ostaje u položaju za vrijeme rada, sigurnosnu maticu kojom je tarna naprava pričvršćena za polugu za gas pritegnite na 5 do 6 Nm.

   Note: Najveća snaga koja je potrebna za upravljanje polugom za gas trebala bi iznositi 89 N.

  10. Zatvorite i zaključajte poklopac motora.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Provjeravanje hidrauličnih vodova i crijeva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite hidraulične vodove i crijeva.
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima i crijevima curenja, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, labavih pričvrsnih elemenata, oštećenja zbog vremenskih prilika ili kemijskih oštećenja. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavka s radom.

  Specifikacije hidraulične tekućine

  Spremnik se u tvornici puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom. Provjerite razinu hidraulične tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga; pogledajte Provjeravanje hidraulične tekućine.

  Preporučena hidraulična tekućina: Hidraulična tekućina produljenog vijeka trajanja Toro PX; dostupna u kantama od 19 l i bačvama od 208 l.

  Note: Uređaj u kojem se upotrebljava preporučena zamjenska tekućina zahtijeva rjeđe zamjene tekućine i filtara.

  Zamjenske hidraulične tekućine: Ako hidraulična tekućina produljenog vijeka trajanja Toro PX nije dostupna, možete upotrijebiti drugu konvencionalnu hidrauličnu tekućinu na bazi nafte čije su specifikacije unutar navedenog raspona za sva sljedeća materijalna svojstva i koja zadovoljava industrijske standarde. Nemojte upotrebljavati sintetičku tekućinu. Nađite zadovoljavajuć proizvod u dogovoru sa svojim distributerom maziva.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Hidraulična tekućina protiv trošenja s visokim indeksom viskoznosti i niskim stiništem, ISO VG 46

  Materijalna svojstva: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt @ 40 °C 44 do 48
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 ili više
   Stinište, ASTM D97-37 °C do -45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)

  Note: Većina hidrauličnih tekućina je gotovo bezbojna, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidraulično tekućinu u bočicama od 20 ml. Jedna je bočica dovoljna za količinu od 15 do 22 l hidraulične tekućine. Naručite dio br. 44-2500 od svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Important: Sintetička biorazgradiva hidraulična tekućina Toro Premium jedina je sintetička biorazgradiva tekućina koju je odobrila tvrtka Toro. Ta je tekućina kompatibilna s elastomerima koji se upotrebljavaju u hidrauličkim sustavima tvrtke Toro i primjerena je za širok raspon temperatura. Kompatibilna je i s konvencionalnim mineralnim uljima, ali kako bi biorazgradivost i učinkovitost bile na najvišoj mogućoj razini, trebalo bi temeljito isprati konvencionalnu tekućinu iz hidrauličkog sustava. Ulje je dostupno u kantama od 19 l ili bačvama od 208 l kod vašeg ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Provjeravanje hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Spremnik se u tvornici puni visokokvalitetnom hidrauličnom tekućinom. Najbolje je provjeriti hidraulično ulje kad je tekućina hladna. Uređaj bi trebao biti u konfiguraciji za transport.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite područje oko otvora za ulijevanje i čepa spremnika hidrauličnog ulja (Slika 88) i uklonite čep.

   g341294
  3. Uklonite šipku za mjerenje razine tekućine iz otvora za ulijevanje i obrišite je čistom krpom.

  4. Umetnite šipku u otvor za ulijevanje; zatim je uklonite i provjerite razinu tekućine.

   Note: Razina tekućine trebala bi biti 6 mm od oznake na šipci za mjerenje razine ulja.

  5. Ako je razina niska, dodajte predviđenu tekućinu kako biste podigli razinu do oznake Full; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

   Important: Nemojte prepuniti spremnik hidraulične tekućine.

  6. Postavite šipku za mjerenje i čep na otvor za ulijevanje.

  Kapacitet hidrauličnog sustava

  Zamjena hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Ako ne upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 2000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Upozorenje

  Vruća hidraulična tekućina može izazvati teške opekline.

  Ostavite hidrauličnu tekućinu da se ohladi prije bilo kakvog održavanja hidrauličkog sustava.

  Ako tekućina postane onečišćena, obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro jer se sustav mora isprati. Onečišćena tekućina mliječne je ili crne boje u usporedbi s čistim uljem.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Odspojite hidraulično crijevo (Slika 89) ili uklonite hidraulični filtar (Slika 90) i ispustite hidrauličnu tekućinu u posudu za ispuštanje.

   g353456
   g353457
  3. Vratite hidraulično crijevo kad se hidraulična tekućina prestane cijediti.

  4. Napunite spremnik (Slika 91) s otprilike 22,7 l hidraulične tekućine; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

   Important: Upotrebljavajte samo navedene hidraulične tekućine. Druge tekućine mogu uzrokovati oštećenja sustava.

   g341294
  5. Postavite šipku za mjerenje i čep na otvor za ulijevanje.

  6. Upalite motor i pomoću komandi za hidraulični sustav rasporedite hidrauličnu tekućinu u sustav.

  7. Provjerite curi li tekućina, a zatim ugasite motor.

  8. Provjerite razinu tekućine i dodajte dovoljno tekućine kako biste podigli njezinu razinu do oznake Full na šipci za mjerenje tekućine.

   Important: Nemojte prepuniti spremnik.

  Mijenjanje hidrauličnog filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 800 sati
 • Ako ne upotrebljavate hidrauličnu tekućinu ili ako ste ikad napunili spremnik zamjenskom tekućinom, zamijenite hidraulični filtar.
 • Svakih 1000 sati
 • Ako upotrebljavate preporučenu hidrauličnu tekućinu, zamijenite hidraulični filtar.
 • Upozorenje

  Vruća hidraulična tekućina može izazvati teške opekline.

  Ostavite hidrauličnu tekućinu da se ohladi prije bilo kakvog održavanja hidrauličkog sustava.

  Upotrijebite originalni zamjenski filtar tvrtke Toro (dio br. 86-3010).

  Important: Upotreba bilo kojeg drugog filtra može poništiti jamstvo nekih dijelova.

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Očistite područje oko pričvrsnog dijela filtra. Postavite posudu za ispuštanje ispod filtra (Slika 92) i uklonite filtar.

   g353457
  3. Podmažite novu brtvu filtra i napunite filtar hidrauličnom tekućinom.

  4. Pazite da je pričvrsni dio filtra čist. Okrećite filtar dok brtva ne dodirne montažnu ploču; zatim pritegnite filtar za još pola okretaja.

  5. Pokrenite motor i pustite ga da radi oko 2 minute da pročisti zrak iz sustava. Isključite motor i provjerite je li došlo do curenja.

  Održavanje sustava jedinica za rezanje

  Sigurnost noževa

  Istrošeni ili oštećeni noževi ili noževi ležišta mogu se slomiti i komadići bi mogli biti odbačeni prema vama ili prolaznicima te tako uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.

  • Povremeno provjerite jesu li noževi ili noževi ležišta prekomjerno istrošeni ili oštećeni.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri servisiranju noževa budite oprezni i nosite rukavice. Uvijek zamijenite ili naoštrite noževe ili noževe ležišta; nikad ih nemojte ravnati ili variti.

  • Ako uređaj ima više jedinica za rezanje, pazite kako okrećete pojedinačne jedinice; okretanje jedne jedinice za rezanje može uzrokovati okretanje cilindara u drugim jedinicama.

  Provjera dodirne točke valjaka i noževa ležišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite dodirnu točku valjaka i noževa ležišta.
 • Provjerite dodirnu točku valjaka i noževa ležišta čak i ako je kvaliteta košnje prije bila prihvatljiva. Valjak i noževi ležišta moraju se lagano dodirivati po njihovoj cijeloj dužini; pogledajte odjeljak o podešavanju valjka i noževa ležišta u uputama za upotrebu jedinica za rezanje.

  Oštrenje jedinica za rezanje

  Upozorenje

  Dodirivanje jedinica za rezanje ili drugih dijelova u pokretu može dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Držite prste, ruke i odjeću podalje od jedinica za rezanje i drugih pomičnih dijelova.

  • Nikad nemojte pokušavati rukama ili nogama okretati jedinice za rezanje dok je motor upaljen.

  Note: Dodatne upute i postupci o oštrenju dostupni su u Osnovama cilindričnih kosilica tvrtke Toro (sa smjernicama za oštrenje), Obrazac 09168SL.

  Priprema uređaja

  1. Pripremite uređaj za održavanje; pogledajte Priprema za održavanje.

  2. Obavite početna podešavanja valjaka i noževa ležišta koja su primjerena za oštrenje; pogledajte Upute za upotrebu jedinica za rezanje.

  3. Podignite magnetski postavljen poklopac konzole (Slika 93) kako biste otkrili razdjelnik kosilice.

   g353458
  4. Pomaknite ručicu za upravljanje oštrenjem u položaj R (oštrenje) (Slika 94).

   g353378

  Oštrenje valjaka i noževa ležišta

  Opasnost

  Promjena brzine motora za vrijeme oštrenja može uzrokovati zatajenje jedinica za rezanje.

  • Nikad nemojte mijenjati brzinu motora dok oštrite.

  • Oštrite samo kad motor radi u praznom hodu.

  Note: Prekidač u sjedalu ne aktivira se kad je ručica za upravljanje oštrenjem u položaju za oštrenje. Ne morate biti na sjedalu, ali ručna kočnica mora biti aktivirana kako bi motor mogao raditi.

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu.

  2. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj ENGAGE (Uključeno).

  3. Kistom s dugačkom ručkom nanesite brusnu pastu na valjak.

   Opasnost

   Dodirivanje jedinica za rezanje u pokretu može dovesti do tjelesnih ozljeda.

   Kako biste izbjegli tjelesne ozljede, prije nastavka provjerite jeste li dovoljno udaljeni od jedinica za rezanje.

   Important: Nikad nemojte koristiti kist s kratkom ručkom.

  4. Ako morate podesiti jedinice za rezanje za vrijeme oštrenja, pratite sljedeće korake:

   1. Pritisnite prekidač za pokretanje jedinice za rezanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

   2. Ugasite motor i izvadite ključ.

   3. Podesite jedinice za rezanje.

   4. Ponovite korake od 1 do 3.

  5. Ponovite korake 3 za ostale jedinice za rezanje koje želite oštriti.

  Završavanje oštrenja

  1. Pritisnite prekidač za upravljanje u položaj DISENGAGE (Isključeno).

  2. Ugasite motor.

  3. Pomaknite ručicu za upravljanje oštrenjem u položaj F (košnja) (Slika 95).

   Important: Ako nakon oštrenja ne pomaknete ručicu za upravljanje oštrenjem u položaj F (košnja), jedinice za rezanje neće pravilno raditi.

   g353378
  4. Vratite poklopac na upravljačku konzolu.

  5. Isperite svu brusnu pastu s jedinica za košnju.

  6. Kako biste bolje naoštrili oštrice, nakon oštrenja prođite turpijom preko prednje strane noževa ležišta.

   Note: Tako se uklanjaju sve izbočine ili grubi rubovi koji su se možda stvorili na oštrici.

  Čišćenje

  Pranje uređaja

  Po potrebi operite uređaj vodom ili blagim deterdžentom. Možete upotrijebiti krpu pri pranju uređaja.

  Important: Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati slanu ili tehnološku vodu.

  Important: Nemojte prati uređaj visokotlačnim čistačima. Visokotlačni čistači mogu oštetiti električni sustav, olabaviti važne naljepnice ili isprati potrebnu mast na mjestima trenja. Nemojte upotrebljavati prekomjerne količine vode u blizini upravljačke ploče, motora i akumulatora.

  Important: Nemojte prati uređaj dok motor radi. To može dovesti do unutarnjeg oštećenja motora.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Prije nego što napustite položaj rukovatelja, učinite sljedeće:

   • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte i spustite jedinice za rezanje.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

   • Pustite da se uređaj ohladi prije podešavanja, održavanja, čišćenja ili skladištenja.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Priprema kosilice

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite jedinice za rezanje, aktivirajte ručnu kočnicu, ugasite motor i izvadite ključ.

  2. Temeljito očistite kosilicu, jedinice za rezanje i motor.

  3. Provjerite tlak u gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  4. Provjerite čvrstoću svih pričvrsnica; učvrstite ih po potrebi.

  5. Podmažite ili nauljite sve mazalice i okretne točke. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano obrusite i upotrijebite boju za popravak na obojenim površinama koje su izgrebane, oguljene ili zahrđale. Popravite udubljenja na karoseriji ako ih ima.

  7. Održavajte akumulator i kabele na sljedeći način; pogledajte Sigurnost električnog sustava:

   1. Uklonite priključke akumulatora iz klema.

   2. Očistite akumulator, priključke i kleme pomoću žičane četke i otopine – sode bikarbone.

   3. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

   4. Polako punite akumulator svakih 60 dana na 24 sata kako biste spriječili sulfataciju.

  Priprema motora

  1. Ispraznite motorno ulje iz posude za ulje i vratite čep za pražnjenje na mjesto.

  2. Uklonite i bacite uljni filtar. Postavite novi uljni filtar.

  3. Napunite motor navedenim motornim uljem.

  4. Pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu otprilike dvije minute.

  5. Ugasite motor i izvadite ključ.

  6. Isperite spremnik za gorivo svježim, čistim gorivom.

  7. Učvrstite sve priključke za gorivo.

  8. Temeljito očistite i servisirajte sklop pročistača zraka.

  9. Zabrtvite ulaz pročistača zraka i ispušni otvor pomoću trake otporne na vremenske uvjete.

  10. Provjerite razinu antifriza i dodajte otopinu vode i rashladne tekućine na osnovi etilen-glikola u omjeru 50:50 u količini koja je potrebna za očekivanu najmanju temperaturu u vašem području.

  Skladištenje akumulatora

  Ako skladištite uređaj duže od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga do kraja. Skladištite ga na polici ili u uređaju. Ako ga skladištite u uređaju, odspojite kabele. Skladištite akumulator u hladnom okruženju kako biste spriječili njegovo brzo pražnjenje. Osigurajte da je akumulator potpuno napunjen kako biste spriječili smrzavanje akumulatora. Specifična težina potpuno napunjenog akumulatora je između 1,265 i 1,299.

  Otklanjanje pogrešaka

  Upotreba standardnog kontrolnog modula (SCM)

  Standardni kontrolni modul elektronički je uređaj obloženi epoksidnom smolom koji se proizvodi u jedinstvenoj konfiguraciji. Modul upotrebljava čvrste i mehaničke komponente za nadzor standardnih električnih svojstava potrebnih za siguran rad proizvoda i upravljanje njima.

  Modul nadzire ulaze, uključujući ulaze za neutralni položaj, ručnu kočnicu, PTO, pokretanje, oštrenje i visoku temperaturu. Modul napaja izlaze, uključujući izlaze za PTO, pokretač i ETR svitak.

  Modul je podijeljen na ulaze i izlaze. Ulazi i izlazi označeni su zelenim LED indikatorima na tiskanoj pločici.

  Ulaz za pokretanje pločice napaja se s 12 V istosmjerne struje. Svi drugi ulazi napajaju se kad je strujni krug zatvoren s tlom. Svaki ulaz ima LED indikator koji se upali kad se određeni strujni krug napaja. Upotrijebite LED indikatore za ulaze za utvrđivanje kvarova na prekidaču i strujnom krugu za ulaze.

  Strujni krugovi za izlaze napajaju se odgovarajućim skupom ulaznih uvjeta. Tri izlaza uključuju PTO, ETR i START. LED indikatori za izlaze nadziru stanje releja tako što pokazuju prisutnost napona na jednom od triju posebnih terminala za izlazne vrijednosti.

  Izlazni strujni krugovi ne određuju cjelovitost izlaznih vrijednosti uređaja pa utvrđivanje kvara na električnim dijelovima uključuje provjeru LED indikatora izlaza te konvencionalnu provjeru cjelovitosti uređaja i kabelskog svežnja. Izmjerite impedanciju odspojene komponente kroz kabelski svežanj (odspojite kod standardnog kontrolnog modula) ili privremenom aktivacijom dotične komponente radi provjere.

  Standardni kontrolni modul ne može se spajati na vanjsko računalo ili ručni uređaj, ne može se reprogramirati i ne bilježi podatke o periodičnom utvrđivanju grešaka.

  Naljepnica na standardnom kontrolnom modulu sadržava samo simbole. Tri simbola za LED indikator izlaza nalaze se na kutiji izlaza. Svi drugi LED indikatori pokazuju ulaze. Tablica u nastavku prikazuje simbole.

  g190826

  U nastavku se navode logični koraci za utvrđivanje kvara u standardnom kontrolnom modulu.

  1. Odredite kvar na izlazu koji želite popraviti (PTO, START ili ETR).

  2. Okrenite prekidač za paljenje u položaj ON i provjerite je li crveni LED indikator za napajanje osvijetljen.

  3. Okrenite sve prekidače za ulaze kako biste osigurali da svi LED indikatori promijene stanje.

  4. Sve ulazne uređaje postavite u odgovarajući položaj kako biste postigli odgovarajuće izlazne vrijednosti. Upotrijebite logičku tablicu u nastavku kako biste odredili odgovarajuće ulazno stanje.

  5. Ako je određeni LED indikator osvijetljen, a izlazi ne funkcioniraju na odgovarajući način, provjerite izlazni snop, priključke i komponentu. Popravite prema potrebi.

  6. Ako određeni LED indikator za izlaz nije osvijetljen, provjerite oba osigurača.

  7. Ako određeni LED indikator za izlaz nije osvijetljen, a izlazi su u odgovarajućim uvjetima, postavite novi standardni kontrolni modul i utvrdite je li kvar nestao.

  Svaki red u tablici u nastavku sadržava uvjete za ulaze ili izlaze za svaku određenu funkciju proizvoda. Funkcije proizvoda navedene su u lijevom stupcu. Simboli prikazuju određeno stanje strujnog kruga, uključujući napajanje pod naponom (uzemljeno i neuzemljeno).

  Logička tablica

   ULAZIIZLAZI
  FunkcijaNapajanje UKLJUČENOPrazan hodStart UKLJUČENKočnica UKLJUČENAPTO UKLJUČENSjedalo zauzetoVisoka temperatura OštrenjeStartETRPTO
  Start+OOOO++O
  Rad (bez jedinice)OOOOOOO+O
  Rad (s jedinicom)OOOOOO+O
  KošenjeOOOOO++
  OštrenjeOOOOO++
  Visoka temperatura  O    OOO
  • (–) Označava uzemljeni strujni krug – LED indikator UPALJEN.

  • (O) Označava neuzemljeni strujni krug – LED indikator UPALJEN.

  • (+) Označava strujni krug koji se napaja (zavojnica kvačila, svitak ili ulazne vrijednosti za pokretanje) – LED indikator UPALJEN.

  • Praznina označava strujni krug koji nije dio logičkog sklopa.

  Kako biste utvrdili kvar, okrenite ključ bez pokretanja motora. Utvrdite funkciju koja ne radi i pogledajte logičku tablicu. Provjerite stanje svakog LED indikatora ulaza kako biste bili sigurni da je u skladu s logičkom tablicom.

  Ako su LED indikatori ulaza ispravni, provjerite LED indikatore izlaza. Ako je LED indikator izlaza osvijetljen, ali uređaj ne radi, izmjerite dostupan napon na izlaznom uređaju, kontinuitet odspojenog uređaja i mogući napon na uzemljenom strujnom krugu (neuzemljena masa). Popravci će se razlikovati ovisno o kvaru koji identificirate.