Introducere

Această mașină este un echipament port-scule compact utilizat în diverse lucrări de terasamente și mutare a materialelor pentru amenajări peisagistice și construcții. Echipamentul este conceput pentru funcționarea cu o mare varietate de dispozitive de atașare, fiecare îndeplinind o anumită funcție. Utilizați această mașină la temperaturi de la -18 la 38 °C. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa despre modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea personală şi deteriorarea produsului. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locaţia numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g311261

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Utilizarea este supusă următoarelor condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către Toro ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

În plus, în timp ce se afla în modul de încărcare, acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau mutați antena de recepție.

 • Măriți distanța dintre echipament și receptor.

 • Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

 • Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Cablul de alimentare al acestui produs conţine plumb, o substanţă chimică cunoscută în Statul California ca substanţă care cauzează defecte de naştere sau alte daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Pericol

În zona de lucru pot exista linii subterane pentru utilități. În cazul în care se intră în contact cu acestea, pot rezulta şocuri sau explozii.

Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane şi nu săpaţi în zonele respective. Contactaţi serviciul local de marcare sau furnizorul de utilităţi pentru marcarea proprietăţii (de exemplu, apelaţi 811 în Statele Unite ale Americii sau 1100 în Australia pentru serviciul naţional de marcare).

Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

 • Nu depășiți capacitatea operațională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați o încărcătură cu brațele ridicate; transportați întotdeauna încărcăturile aproape de sol.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Lucrați pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus și încărcătura aproape de sol. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Partea grea a mașinii este partea din spate în cazul unei cupe goale și partea frontală în cazul unei cupe pline. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze maşina.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile și dispozitivele de atașare.

 • Nu utilizaţi maşina fără apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

 • Opriți mașina și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service sau desfundarea mașinii.

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a acestei maşini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectaţi aceste instrucţiuni de siguranţă şi acordaţi întotdeauna atenţie simbolului de alertă privind siguranţa Graphic, care înseamnă Atenţie, Avertisment sau Pericol – instrucţiune privind siguranţa personală. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Reglare

Verificarea nivelului de ulei hidraulic

Înainte de prima pornire a mașinii, verificați nivelul de ulei hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

Încărcarea bateriilor

Încărcați bateriile; consultați Încărcarea bateriilor.

Rezumat al produsului

g281979

Panou de comandă

g281978

Comutatorul de contact

Comutatorul de contact are 2 poziții: PORNIT și OPRIT (Figura 4).

Utilizați comutatorul de contact pentru a porni sau a opri mașina; consultați Pornirea mașinii și Oprirea mașinii.

Manetele de tracțiune

 • Pentru deplasarea înainte, deplasați în față manetele de tracțiune.

 • Pentru deplasarea înapoi, trageți înapoi manetele de tracțiune.

 • Pentru a vira, deplasați maneta de pe partea spre care doriți să virați înapoi înspre poziția NEUTRă, menținând cealaltă manetă cuplată.

  Note: Cu cât deplasați mai mult manetele de tracțiune într-o direcție sau alta, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă.

 • Pentru a încetini sau opri, deplasați manetele de tracțiune în poziția NEUTRă.

Manetă de înclinare a dispozitivului de atașare

 • Pentru a înclina în față dispozitivul de atașare, împingeți ușor în față maneta de înclinare a dispozitivului de atașare.î.

 • Pentru a înclina în spate dispozitivul de atașare, trageți ușor în spate maneta de înclinare a dispozitivului de atașare.

Maneta pentru brațele încărcătorului

 • Pentru a coborî brațele încărcătorului, împingeți ușor în față maneta pentru brațele încărcătorului.

 • Pentru a ridica brațele încărcătorului, trageți ușor în spate maneta pentru brațele încărcătorului.

Maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar

 • Pentru a opera un dispozitiv de atașare hidraulic în direcția înainte, trageți ușor în exterior și apoi în jos maneta pentru circuitul hidraulic secundar.

 • Pentru a opera un dispozitiv de atașare hidraulic în direcția înapoi, trageți ușor în exterior și apoi în sus maneta pentru circuitul hidraulic secundar. Aceasta mai este denumită și poziția LIMITATOR DE CURSă deoarece nu necesită prezența operatorului.

Manetă frână de parcare

 • Pentru a cupla frâna de parcare, rotiți maneta în jos (Figura 5).

 • Pentru a elibera frâna de parcare, rotiți maneta în sus (Figura 5).

g303557

Comutatorul modului ECO

Apăsați comutatorul în poziția PORNIRE pentru a activa modul ECO. Utilizați modul ECO pentru a reduce turația motorului și consumul de energie al bateriei.

Comutatorul modului Mișcare lentă

Apăsați comutatorul în poziția PORNIRE pentru a activa modul Mișcare lentă. Utilizați modul Mișcare lentă pentru a reduce viteza mașinii la instalarea sau demontarea dispozitivelor de atașare, realizarea unor mici reglaje la mașină și virare.

Note: Modul Mișcare lentă are prioritate asupra oricăror setări curente (de exemplu, modul ECO, modurile dispozitivelor de atașare). Mașina va reveni la setările respective după dezactivarea modului Mișcare lentă.

Ecranul InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină, cum ar fi starea de funcționare, diferite date de diagnosticare și alte informații despre mașină (Figura 6). InfoCenter include un ecran splash și un ecran principal cu informații. Puteți comuta oricând între ecranul splash și ecranul principal cu informații apăsând pe oricare dintre butoanele InfoCenter și selectând apoi săgeata direcțională adecvată.

g264015
 • Buton stânga, Buton de accesare meniuri/Înapoi – apăsați acest buton pentru a accesa meniurile InfoCenter. Îl puteți utiliza pentru a ieși din meniul în care vă aflați.

 • Buton mijloc – utilizați acest buton pentru a derula în jos meniurile.

 • Buton dreapta – utilizați acest buton pentru a deschide un meniu unde o săgeată dreapta indică un conținut suplimentar.

Note: Fiecare buton poate fi utilizat pentru alte scopuri, în funcție de opțiunile din momentul respectiv. Fiecare buton are o pictogramă ce afișează funcția pe care o îndeplinește în momentul respectiv.

Figura 7 ilustrează ceea ce puteți vedea pe ecranul InfoCenter în timpul utilizării mașinii. Ecranul splash este afișat câteva secunde după ce rotiți cheia în poziția de PORNIRE, după care este afișat ecranul de funcționare.

g315353

Descrierea pictogramelor de pe InfoCenter

GraphicAccesare meniuri
GraphicÎnainte
GraphicÎnapoi
GraphicDerulare în jos
GraphicEnter (Introducere)
GraphicModul Schimbare dispozitiv de atașare.
GraphicCreștere
GraphicScădere
GraphicIeșire din meniu
GraphicVerificare PIN introdus
GraphicFrâna de parcare este cuplată.
GraphicContor ore de funcționare
GraphicTensiune baterie
GraphicÎncărcare baterie – fiecare bară plină reprezintă nivelul de încărcare în incrementuri de 10%.
GraphicModul ECO este activat.
GraphicModul Mișcare lentă este activat.
GraphicPornire la rece
GraphicModul Cupă este activat.
GraphicModul Ciocan este activat.

Meniuri InfoCenter

Pentru a accesa sistemul de meniuri InfoCenter, apăsați butonul de accesare meniuri Graphic în timp ce vă aflați în ecranul principal. Veți fi direcționat către meniul principal. Consultați următoarele tabele pentru un rezumat al opțiunilor disponibile în meniuri:

Main Menu (Meniu principal)

Opțiune de meniuDescriere
Faults (Defecte)Meniul FAULTS (DEFECTE) conține o listă cu defectele recente ale mașinii. Consultați Manualul de service sau adresați-vă centrului de service autorizat pentru informații cu privire la meniul FAULTS (DEFECTE).
Service (Service)Meniul Service (Service) conține informații despre mașină, cum ar fi orele de utilizare și alte date similare.
Diagnostics (Diagnosticare)Meniul Diagnostics (Diagnosticare) afișează starea fiecărui comutator, senzor și a fiecărei comenzi a mașinii. Puteți utiliza acest meniu pentru a remedia unele probleme, deoarece indică ce comenzi ale mașinii sunt cuplate și care sunt decuplate.
Settings (Setări)Meniul Settings (Setări) vă permite să personalizați și să modificați diferiți parametri pe ecranul InfoCenter.
About (Despre)Meniul About (Despre) afișează numărul de model, numărul de serie și versiunea de software a mașinii.

Faults (Defecte)

Opțiune de meniuDescriere
Current (Curent)Indică numărul total de ore cu cheia în poziția de pornire (adică numărul de ore cu cheia în poziția de PORNIRE).
Last (Ultima)Indică ultima oră cu cheia în poziția de pornire când a apărut defectul.
First (Prima)Indică prima oră cu cheia în poziția de pornire când a apărut defectul.
Occurrences (Apariții)Indică numărul de apariții ale defectului.

Service (Service)

Opțiune de meniuDescriere
Hours (Ore)Indică numărul total de ore când cheia, motorul și modul ECO au fost pornite și manetele de tracțiune au fost cuplate.
Counts (Contorizări)Indică de câte ori a fost pornit motorul și capacitatea de stocare a energiei de către baterie (în Ah).

Diagnostics (Diagnosticare)

Opțiune de meniuDescriere
Battery (Baterie)Indică intrările și ieșirile pentru baterie. Intrările includ tensiunea curentă a bateriei; ieșirile includ intensitatea și nivelul de încărcare a bateriei în procente.
Motor control (Control motor)Indică intrările și ieșirile pentru controlul motorului. Intrările includ acționare cheie, poziția neutră, frână de parcare, mod Auxiliar, Mișcare lentă, ECO și ridicare/coborâre; utilizați-le pentru a verifica semnalele primite pe mașină. Ieșirile includ turația motorului (în rpm), curentul de fază, curentul continuu, temperatura controlerului și temperatura motorului.

Settings (Setări)

Opțiune de meniuDescriere
Language (Limbă)Setează limba utilizată pe ecranul InfoCenter.
Backlight (Iluminare de fundal)Reglează luminozitatea ecranului LCD
Contrast (Contrast)Reglează contrastul ecranului LCD.
Protected Menus (Meniuri protejate)Vă permite să accesați meniurile protejate introducând o parolă.

About (Despre)

Opțiune de meniuDescriere
Model (Model)Indică numărul de model al mașinii
Serial (Număr de serie)Indică numărul de serie al mașinii
S/W Rev (Versiune software)Indică versiunea de software a controlerului principal.
Motor Ctrl SW (Software control motor)Indică versiunea de software a unității de control al motorului.
Battery SW (Software baterie)Indică versiunea de software a bateriei.

Note: Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăţime89 cm
Lungime152 cm
Înălţime125 cm
Greutate (fără dispozitiv de atașare)938 kg
Capacitate operaţională nominală – cu operator de 74,8 kg și cupă standard234 kg
Capacitate de basculare – cu operator de 74,8 kg și cupă standard590 kg
Ampatament71 cm
Înălțime de basculare (cu cupă standard)120 cm
Rază de acțiune – poziție complet ridicată (cu cupă standard)71 cm
Înălţime până la axul de basculare (cupă îngustă în poziția standard)168 cm

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizarea mașinii sau certificarea operatorului în urma unei instruiri. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și autocolantele de siguranță.

 • Cuplați întotdeauna frâna de parcare, opriți mașina, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

 • Trebuie să ştiţi cum să opriţi rapid maşina.

 • Asigurați-vă că întrerupătoarele și protecțiile de siguranță sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Localizați punctele de strângere marcate pe mașină și dispozitivele de atașare; țineţi mâinile și picioarele la distanţă de aceste zone.

 • Înainte de utilizarea mașinii cu un dispozitiv de atașare, asigurați-vă că acesta din urmă este instalat corect și că este un dispozitiv de atașare original Toro. Citiți toate manualele dispozitivelor de atașare.

 • Evaluați terenul pentru a stabili de ce accesorii și dispozitive de atașare aveți nevoie pentru a realiza sarcina respectivă în mod corespunzător și în condiții de siguranță.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective; notați locația obiectelor și structurilor nemarcate, cum ar fi rezervoare de stocare subterane, puțuri și sisteme septice.

 • Inspectați zona în care veți folosi echipamentul pentru a detecta eventualele suprafețe denivelate sau pericole ascunse.

 • Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că în zonă nu sunt trecători. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde o persoană.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în .

Ajustarea suportului pentru coapsă

Pentru a ajusta suportul pentru coapsă (Figura 8), slăbiți butoanele și ridicați sau coborâți plăcuța suportului la înălțimea dorită. Pentru o ajustare suplimentară, puteți slăbi piulița care fixează plăcuța suportului de placa de ajustare și deplasa placa în sus sau în jos, după cum este necesar. La final, strângeți ferm toate elementele de fixare.

g006054

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Nu depășiți capacitatea operațională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați o încărcătură cu brațele ridicate. Transportați întotdeauna încărcăturile aproape de sol.

 • Utilizați numai dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii.

 • Pentru mașinile cu o platformă:

  • Coborâţi brațele încărcătorului înainte de a coborî de pe platformă.

  • Nu încercați să stabilizați mașina punând piciorul pe sol. Dacă pierdeți controlul mașinii, coborâți de pe platformă și depărtați-vă de mașină.

  • Nu așezați picioarele sub platformă.

  • Nu deplasați mașina decât atunci când stați cu ambele picioare pe platformă și vă țineți cu mâinile pe barele de referință.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

 • Nu bruscați niciodată comenzile; mișcați-le ușor.

 • Proprietarul/utilizatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv mănuși, ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • Nu transportați persoane și țineți animalele de companie și trecătorii la distanță de mașină.

 • Utilizați mașina doar în condiții bune de luminozitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

 • Asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră înainte de a porni mașina. Porniți mașina doar din poziția de operare.

 • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care pot afecta vizibilitatea.

 • Încetiniți și virați, traversați drumurile și aleile de pietoni cu mare atenție. Aveți grijă la trafic.

 • Opriți dispozitivul de atașare când nu lucrați.

 • Opriți mașina, scoateți cheia și verificați mașina dacă ați lovit un obiect. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 • Nu lăsați mașina nesupravegheată atunci când este pornită.

 • Înainte de a părăsi poziţia de operare, efectuați următoarele:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Coborâţi brațele încărcătorului și decuplați circuitul hidraulic auxiliar.

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

 • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

 • Utilizați mașina doar în zone unde există spațiu suficient pentru efectuarea unor manevre sigure. Aveți grijă la obstacolele din imediata apropiere. Nerespectarea unei distanțe adecvate față de copaci, pereți și alte obstacole poate cauza răniri atunci când deplasați mașina cu spatele dacă nu sunteți atent la obiectele din jur.

 • Verificați dacă aveți spațiu suficient deasupra (atenție la cabluri electrice, ramuri, tavane și cadre de uși) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

 • Nu supraîncărcați dispozitivul de atașare și mențineți dreaptă încărcătura atunci când ridicați brațele încărcătorului. Încărcătura din dispozitivul de atașare poate cădea și cauza accidentări.

Siguranța în pantă

 • Utilizați mașina pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Partea grea a mașinii este partea din spate în cazul unei cupe goale și partea frontală în cazul unei cupe pline. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Ridicarea brațelor încărcătorului pe o pantă afectează stabilitatea mașinii. Mențineți brațele încărcătorului coborâte la deplasarea pe pante.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru lucrul pe pante. Aceste proceduri trebuie să includă evaluarea locului pentru a stabili ce suprafețe înclinate sunt sigure pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

 • Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri deluroase. Condițiile de sol pot afecta stabilitatea mașinii.

 • Nu porniți și nu opriți pe o pantă. Dacă mașina pierde din tracțiune, continuați cu viteză mică și coborâți panta în linie dreaptă.

 • Nu virați pe pante. Dacă trebuie să virați, virați ușor și mențineți partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus.

 • La deplasarea pe pante, realizați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția.

 • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri sau denivelări deoarece terenurile denivelate pot cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole.

 • Aveți grijă la deplasarea pe suprafețe umede. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea.

 • Verificați zona pentru a vă asigura că solul este suficient de stabil pentru a suporta greutatea mașinii.

 • Utilizați cu atenție mașina în apropiere de:

  • Stații

  • Șanțuri

  • Terasamente

  • Corpuri de apă

  Mașina se poate răsturna brusc dacă o șenilă trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

 • Nu îndepărtați sau adăugați dispozitive de atașare pe o pantă.

 • Nu parcați maşina pe un teren deluros sau o pantă.

Siguranța liniilor de utilități

 • În cazul în care loviți o linie de utilitate, procedați după cum urmează:

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  • Îndepărtați toate persoanele din zona de lucru.

  • Contactați imediat serviciile de urgență și serviciile de utilități adecvate pentru a securiza zona.

  • Dacă deteriorați un cablu din fibre optice, nu priviți în lumina expusă.

 • Nu părăsiți platforma operatorului dacă mașina este încărcată cu electricitate. Veți fi în siguranță atât timp cât nu părăsiți platforma.

  • Atingerea oricărei părți a mașinii vă poate conecta la masă.

  • Nu permiteți altei persoane să atingă mașina sau să se apropie de aceasta atunci când este încărcată.

  • Considerați întotdeauna că mașina este încărcată dacă ați lovit o linie electrică sau de comunicație. Nu încercați să părăsiți mașina.

 • Scurgerile de gaz sunt atât inflamabile, cât și explozive și pot provoca vătămări grave sau decesul. Nu fumați în timp ce utilizați mașina.

Pornirea mașinii

 1. Stați în picioare pe platformă.

 2. Asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată și că toate cele 4 manete sunt în poziția NEUTRă.

 3. Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o în poziţia de PORNIRE.

Note: Mașina poate avea dificultăți la pornire în condiții severe de vreme rece. Pentru a porni o mașină la rece, mențineți mașina la o temperatură de peste –18 °C.

Note: Când temperatura mașinii este sub –1 °C, simbolul pentru pornirea la rece (Figura 9) va apărea pe ecranul InfoCenter, în timp ce motorul își mărește viteza timp de 2 minute. În acest timp, nu deplasați manetele de tracţiune când frâna de parcare este cuplată; altfel, motorul se închide și cele 2 minute se resetează. Simbolul pentru pornirea la rece dispare când motorul atinge viteza maximă.

g304012

Operarea mașinii

Utilizați manetele de tracțiune pentru deplasarea mașinii. Cu cât deplasați mai mult manetele de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă. Eliberaţi manetele de tracţiune pentru a opri mașina.

Mod economisire energie

Când mașina este inactivă, aceasta va intra în modul de economisire energie după un timp.

Economisire energie 1

Viteza motorului scade după ce acesta este inactiv timp de 5–7 secunde. Pentru a relua viteza normală de operare, mișcați o manetă de tracțiune, maneta de înclinare a dispozitivului de atașare sau maneta pentru brațul încărcătorului.

Economisire energie 2

Motorul se oprește după ce este inactiv timp de 30 de secunde. Pentru a relua utilizarea, mișcați rapid o manetă de tracțiune de două ori.

Economisire energie 3

Mașina se oprește după ce este inactivă timp de 5 minute. Pentru a relua utilizarea, răsuciți cheia până la poziția OPRIRE, cuplați frâna de parcare și răsuciți cheia până la poziția PORNIRE.

Oprirea mașinii

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

 2. Asiguraţi-vă că maneta circuitul hidraulic auxiliar este în poziţia NEUTRă.

 3. Deplasați cheia în poziția OPRIRE și scoateți-o.

Avertisment

Copii sau trecătorii se pot răni dacă deplasează sau încearcă să utilizeze mașina lăsată nesupravegheată.

Scoateți întotdeauna cheia și cuplați frâna de parcare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.

Utilizarea dispozitivelor de atașare

Instalarea unui dispozitiv de atașare

Important: Utilizați numai dispozitive de atașare aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii. Puteți pierde garanția mașinii dacă o utilizați împreună cu dispozitive de atașare neaprobate.

Important: Înainte de instalarea dispozitivului de atașare, asigurați-vă că nu există murdărie sau reziduuri pe plăcile de montare și că știfturile se rotesc liber. Dacă știfturile nu se rotesc liber, lubrifiaţi-le.

 1. Poziționați dispozitivul de atașare pe o suprafață uniformă cu suficient spațiu în spate pentru mașină.

 2. Porniți mașina.

 3. Înclinați în față placa de montare a dispozitivului de atașare.

 4. Poziționați placa de montare în buza superioară a plăcii de fixare a dispozitivului de atașare.

  g003710
 5. Ridicați brațele încărcătorului în timp ce înclinați în spate placa de montare.

  Important: Ridicați dispozitivul de atașare suficient deasupra solului și înclinați complet în spate placa de montare.

 6. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

 7. Cuplați știfturile de atașare rapidă, asigurându-vă că se fixează complet în placa de montare.

  Important: Dacă știfturile nu se rotesc în poziția cuplată, placa de montare nu este perfect aliniată cu orificiile din placa de fixare a dispozitivului de atașare. Verificaţi placa de fixare şi curățați-o, dacă este necesar.

  Atenţie

  Dacă nu fixați complet știfturile de atașare rapidă în placa de montare a dispozitivului de atașare, acesta din urmă poate cădea de pe mașină și vă poate strivi pe dumneavoastră sau pe trecători.

  Asigurați-vă că știfturile de atașare rapidă sunt fixate complet în placa de montare a dispozitivului de atașare.

  g003711

Conectarea furtunurilor hidraulice

Atenţie

Uleiul hidraulic scurs sub presiune poate pătrunde în piele și cauza răniri. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic specializat în acest tip de accidente; în caz contrar, se poate ajunge la cangrenă.

 • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

 • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

 • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic; nu folosiți niciodată mâinile.

Avertisment

Cuplajele hidraulice, conductele/supapele hidraulice și uleiul hidraulic pot fi fierbinți. Contactul cu componente fierbinți poate provoca arsuri.

 • Purtați mănuși la manipularea cuplajelor hidraulice.

 • Lăsați mașina să se răcească înainte de a atinge componentele hidraulice.

 • Nu atingeți uleiul hidraulic scurs.

Dacă dispozitivul hidraulic este acționat hidraulic, conectați furtunurile hidraulice după cum urmează:

 1. Rotiți și țineți apăsată cheia în poziția de ELIBERARE A PRESIUNII HIDRAULICE AUXILIARE și apăsați comutatorul de comandă hidraulică auxiliară înainte și înapoi pentru a elibera presiunea la cuplele hidraulice.

 2. Rotiți cheia în poziția OPRIT și scoateți cheia.

 3. Îndepărtați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 4. Îndepărtați eventualele materii străine de pe cuplajele hidraulice.

 5. Împingeți conectorul tată al dispozitivului de atașare în conectorul mamă de pe mașină.

  Note: În cazul în care cuplați mai întâi conectorul tată al dispozitivului de atașare, eliberați presiunea acumulată în acesta din urmă.

 6. Împingeți conectorul mamă al dispozitivului de atașare pe conectorul tată de pe mașină.

 7. Verificați conectarea sigură trăgând de furtunuri.

Demontarea unui dispozitiv de atașare

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Coborâți pe sol dispozitivul de atașare.

 3. Dacă dispozitivul de atașare folosește sistemul hidraulic, rotiți și mențineți apăsată cheia în poziția de ELIBERARE A PRESIUNII HIDRAULICE AUXILIARE și apăsați comutatorul de comandă hidraulică auxiliară înainte și înapoi pentru a elibera presiunea la cuplele hidraulice.

 4. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

 5. Decuplați știfturile de atașare rapidă rotindu-le în exterior.

 6. Dacă dispozitivul de atașare este acționat hidraulic, glisați colierele înapoi pe cuplajele hidraulice și decuplați-le.

  Important: Conectați furtunurile dispozitivului de atașare unul de celălalt pentru a preveni contaminarea sistemului hidraulic în timpul depozitării.

 7. Instalați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 8. Porniți mașina, înclinați placa de montare în față și deplasați mașina cu spatele pentru a desprinde dispozitivul de atașare.

Utilizarea InfoCenter

Modul Schimbare dispozitiv de atașare

 1. Din ecranul de funcționare, apăsați butonul din mijloc pentru a accesa ecranul de schimbare a dispozitivului de atașare.

 2. Apăsați butonul din mijloc sau din dreapta pentru a comuta între modul Ciocan sau Cupă.

  Note: Activați modul ECO atunci când utilizați modul Ciocan. Modul Ciocan Graphic, utilizat împreună cu modul ECO, reduce turația motorului (în rpm) pentru a scădea consumul de energie atunci când utilizați dispozitive de atașare. Modul Cupă Graphic menține turația motorului.

 3. Apăsați butonul din stânga pentru a reveni la ecranul de funcționare.

g304809

Accesarea meniurilor protejate

Note: Codul PIN al mașinii setat din fabrică este 0000 sau 1234.Dacă ați schimbat codul PIN și l-ați uitat, contactați un centru de service autorizat pentru asistență.

 1. Din MENIUL PRINCIPAL, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la MENIUL SETăRI și apăsați butonul din dreapta (Figura 13).

  g264775
 2. Din MENIUL SETăRI, utilizați butonul din mijloc pentru a derula în jos la MENIU PROTEJAT și apăsați butonul din dreapta (Figura 14A).

  g264249
 3. Pentru a introduce codul PIN, apăsați butonul din mijloc până este afișată prima cifră corectă, apoi apăsați butonul din dreapta pentru a trece la cifra următoare (Figura 14B și Figura 14C). Repetați acest pas până ce introduceți și ultima cifră, apoi apăsați încă o dată butonul din dreapta.

 4. Apăsați butonul din mijloc pentru a introduce codul PIN (Figura 14D).

  Note: Dacă InfoCenter acceptă codul PIN și meniul protejat este deblocat, cuvântul PIN” este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.

Puteți vizualiza și modifica setările în PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT). După ce accesați PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT), derulați în jos la opțiunea PROTECT SETTING (SETăRI PROTECțIE). Utilizați butonul din dreapta pentru a modifica setarea. Setarea opțiunii Protect Settings (Setări Protecție) la OFF (OPRIRE) vă permite să vizualizați și să modificați setările în PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT) fără a introduce codul PIN. Setarea opțiunii Setări Protecție la ON ascunde opțiunile protejate și necesită introducerea codului PIN pentru a putea modifica setarea în MENIUL PROTEJAT.

După utilizare

Siguranța după utilizare

Siguranța generală

 • Cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzută), coborâți brațele încărcătorului, opriți mașina, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau efectuarea service-ului acesteia.

 • Curățați reziduurile de pe dispozitivele de atașare și sistemele de acționare pentru a preveni incendiile.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate.

 • Nu atingeți piesele care pot deveni fierbinți în urma funcționării. Lăsați-le să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere, reglare sau service asupra mașinii.

 • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

Siguranța la utilizarea bateriei și a încărcătorului

Informații generale

 • Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a încărcătorului bateriei poate cauza accidentări. Pentru a reduce acest risc, respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă.

 • Pentru încărcarea bateriei utilizați doar încărcătorul furnizat.

 • Confirmați tensiunea utilizată în țara dumneavoastră înainte de a folosi încărcătorul.

 • Pentru conectarea la o sursă de alimentare din afara SUA, utilizați un adaptor cu configurația potrivită pentru priza electrică, dacă este necesar.

 • Nu expuneți încărcătorul la umezeală; feriți-l de ploaie sau zăpadă.

 • Utilizarea unui accesoriu nerecomandat sau necomercializat de Toro poate da naștere unui risc de incendiu, electrocutare sau accidentare.

 • Pentru a reduce riscul de explozie a bateriei, respectați aceste instrucțiuni și instrucțiunile oricăror echipamente pe care intenționați să le utilizați în apropierea încărcătorului.

 • Nu deschideți bateriile.

 • În cazul scurgerii lichidului din baterie, evitați contactul cu acesta. Dacă intrați în contact cu lichidul bateriei, spălați cu apă zona afectată și apelați la un medic. Lichidul scurs din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

 • Pentru operațiuni de service sau înlocuirea bateriei, consultați un centru de service autorizat.

Instruire

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra încărcătorului. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Citiţi, înţelegeţi şi urmaţi toate instrucţiunile de pe încărcător şi din manual înainte de utilizarea încărcătorului. Familiarizați-vă cu utilizarea corectă a încărcătorului.

Pregătirea

 • Țineți trecătorii și copiii la distanță în timpul încărcării bateriei.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată în timpul încărcării, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi și încălțăminte solidă, antiderapantă.

 • Opriți mașina și așteptați 5 secunde pentru eliminarea completă a tensiunii înainte de încărcarea bateriei. În caz contrar, se pot forma arcuri electrice.

 • Asigurați-vă că zona este bine ventilată în timpul încărcării.

 • Citiți și respectați toate măsurile de precauție pentru încărcare.

 • Încărcătorul trebuie utilizat doar pentru circuite cu o tensiune nominală de 120 și 240 V c.a. Și este prevăzut cu o fișă cu împământare pentru funcționarea la 120 V c.a. Pentru circuitele de 240 V c.a., contactați centrul de service autorizat pentru informații privind cablul de alimentare corect.

Operare

 • Nu bruscați cablul. Nu transportați încărcătorul de cablu și nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate încărcătorul din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei și margini ascuțite.

 • Conectați încărcătorul direct la o priză cu împământare (3 pini). Nu conectați încărcătorul la o priză fără împământare, chiar și cu un adaptor.

 • Nu modificați cablul de alimentare sau fișa electrică furnizate.

 • Evitați căderea unui obiect din metal aproape de sau pe baterie, acest lucru putând cauza o scânteie sau un scurtcircuit al unei componente electrice și provoca astfel o explozie.

 • Scoateți obiectele metalice precum inele, brățări, coliere și ceasuri înainte de a lucra cu o baterie litiu-ion. O baterie litiu-ion poate produce un curent suficient pentru a cauza arsuri severe.

 • Nu utilizaţi niciodată încărcătorul fără o bună vizibilitate sau lumină.

 • Utilizați un cablu prelungitor adecvat.

 • În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează în timpul conectării la priză, scoateți-l din priza de perete și contactați un centru de service autorizat pentru înlocuirea acestuia.

 • Scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este utilizat, înainte de a-i schimba locația sau înainte de a efectua lucrări de service.

Întreţinerea şi depozitarea

 • Depozitați încărcătorul la interior, într-un loc uscat, sigur, la distanță de utilizatori neautorizați.

 • Nu dezasamblați încărcătorul. Dacă sunt necesare lucrări de service sau reparații, apelați la un centru de service autorizat.

 • Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de întreținere sau curățare pentru a reduce riscul de electrocutare.

 • Menţineţi sau înlocuiţi etichetele de siguranţă şi instrucţiuni, dacă este necesar.

 • Nu utilizați încărcătorul cu un cablu sau o fișă electrică deteriorat(ă). Înlocuiţi imediat cablul sau fișa electrică deteriorat(ă).

 • Dacă încărcătorul a fost supus unui impact, a fost scăpat sau deteriorat în alt mod, nu îl utilizați; duceți-l la un centru de service autorizat.

Deplasarea unei mașini nefuncționale

Important: Nu remorcați sau împingeți mașina înainte de a deschide supapele de remorcare; în caz contrar, puteți deteriora sistemul hidraulic.

 1. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

 2. Scoateți dopul ce acoperă fiecare supapă de remorcare (Figura 15).

  g304099
 3. Slăbiți piulița de blocare de pe fiecare supapă de remorcare.

  g304100
 4. Pentru a le deschide, rotiți cu 1 tură fiecare supapă în sens invers acelor de ceasornic utilizând o cheie hexagonală.

 5. Remorcați mașina după cum este necesar.

  Important: Nu depășiți viteza de 4,8 km/h în timpul remorcării.

 6. După repararea mașinii, închideți supapele de remorcare și strângeți piulițele de blocare.

  Important: Nu strângeți excesiv supapele de remorcare.

 7. Montați la loc dopurile.

Transportul mașinii

Pentru transportul mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

Atenţie

Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

Alegerea unei remorci

Atenţie

Încărcarea sau descărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 17).

 • Utilizați doar rampe cu lățime maximă.

 • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

g229507

Încărcarea mașinii

Atenţie

Încărcarea sau descărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

 • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

 • Încărcați și descărcați mașina cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus.

 • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

 1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

 2. Dacă este cazul, conectați frânele remorcii.

 3. Coborâți rampa (rampele).

 4. Coborâți brațele încărcătorului.

 5. Încărcați mașina pe remorcă cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus și încărcătura în poziție joasă, așa cum este indicat.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), urcați mașina pe rampă cu fața.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, urcați mașina pe rampă cu spatele.

  g237904
 6. Coborâți complet brațele încărcătorului.

 7. Cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzută), opriți mașina și scoateți cheia.

 8. Utilizați buclele metalice de legare de pe mașină pentru a fixa ferm mașina pe remorcă sau camion cu curele, lanțuri, cablu sau frânghii. Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

  g304319

Descărcarea mașinii

 1. Coborâți rampa (rampele).

 2. Descărcați mașina de pe remorcă cu partea mai grea orientată spre rampă (în sus) și încărcătura în poziție coborâtă.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), coborâți mașina de pe rampă cu spatele.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  g237905

Ridicarea mașinii

Ridicați mașina utilizând punctele de ridicare (Figura 19).

g305397

Întreținerea bateriilor

Atenţie

Bateriile conțin tensiune înaltă, care poate provoca arsuri sau electrocutări.

 • Nu încercați să deschideți bateriile.

 • Fiți extrem de precaut când manipulați o baterie cu o carcasă fisurată.

 • Utilizați exclusiv încărcătorul prevăzut pentru baterii.

Bateriile litiu-ion sunt încărcate suficient pentru a putea efectua lucrări pe întreaga durată de viață a acestora. Odată cu trecerea timpului, volumul total de lucru realizat cu o singură încărcare a bateriei scade treptat.

Note: Rezultatele variază în funcție de distanța pe care transportați mașina, denivelările peste care treceți și alți factori discutați în această secțiune.

Pentru o durată de viață și o utilizare maximă a bateriilor, urmați aceste instrucțiuni:

 • Nu deschideți bateria. Utilizatorul nu poate efectua operațiuni de service asupra componentelor sale interne. Deschiderea bateriei va duce la anularea garanției. Bateriile sunt protejate de dispozitive de avertizare privind manipularea neautorizată.

 • Depozitați/parcați mașina într-un garaj sau o zonă de depozitare curat(ă), uscat(ă), ferită de lumina directă a soarelui și surse de căldură. Nu o depozitați într-un loc unde temperatura scade sub –30 °C sau crește peste 60 °C. Temperaturile în afara acestui interval vor deteriora bateriile. Stocarea la temperaturi ridicate, în special cu un nivel ridicat de încărcare, reduce durata de viață a bateriilor.

 • La depozitarea mașinii timp de peste 10 zile, depozitați-o într-un loc răcoros, departe de lumina solară și cu un nivel de încărcare de cel puțin 50%.

 • La utilizarea mașinii la temperaturi ridicate sau în lumina directă a soarelui, bateria se poate supraîncălzi. În acest caz, pe ecranul InfoCenter va fi afișată o avertizare de temperatură ridicată. În aceste condiții, mașina încetinește.

  Transportați imediat mașina într-un loc răcoros, departe de lumina solară, opriți-o și lăsați bateriile să se răcească complet înainte de a o utiliza din nou.

 • Dacă mașina este echipată cu un set de lumini, stingeți luminile atunci când nu sunt utilizate.

Transportul bateriilor

Ministerul Transporturilor din SUA și autoritățile de transport internaționale impun transportarea bateriilor litiu-ion în ambalaje speciale și doar de către transportatori certificați. În SUA este permis transportul unei baterii montate pe mașină ca echipament alimentat de la baterie, respectând anumite prevederi legale. Contactați Ministerul Transporturilor din SUA sau autoritatea guvernamentală competentă din țara dumneavoastră pentru informații detaliate privind reglementările de transport al bateriilor sau al mașinii cu baterii incluse.

Contactați centrul de service autorizat pentru informații privind modalitățile de transport sau de eliminare a bateriilor.

Utilizarea încărcătorului de baterie

Consultați Figura 22 pentru o prezentare de ansamblu a afișajelor și cablurilor încărcătorului de baterie.

g251620g251632

Conectarea la o sursă de alimentare

Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest încărcător are o fișă cu împământare cu 3 pini (tip B). Dacă aceasta nu încape în priza de perete, sunt disponibile și alte tipuri de fișe cu împământare; contactați un centru de service autorizat.

Nu modificați în niciun fel încărcătorul sau fișa cablului de alimentare.

Pericol

Contactul cu apa în timpul încărcării mașinii poate provoca șocuri electrice ce pot cauza răniri grave sau moartea.

Nu manipulați fișa electrică sau încărcătorul cu mâinile ude sau stând în apă.

Important: Verificați regulat cablul de alimentare pentru a detecta eventualele găuri sau fisuri ale izolației. Nu utilizați un cablu deteriorat. Nu întindeți cablul prin surse de apă stătătoare sau iarbă umedă.

 1. Introduceți fișa cablului de alimentare în priza aferentă de pe încărcător.

  Atenţie

  Un cablu deteriorat al încărcătorului poate genera un pericol de electrocutare sau incendiu.

  Inspectaţi atent cablul de alimentare înainte de a utiliza încărcătorul. În cazul în care cablul este deteriorat, nu utilizați încărcătorul până la înlocuirea acestuia.

 2. Introduceți capătul fișei de perete a cablului de alimentare într-o priză electrică cu împământare.

Încărcarea bateriilor

Important: Încărcați bateriile doar la temperaturi cuprinse în intervalul recomandat menționat în tabelul următor:

Interval de temperatură recomandat pentru încărcare

Interval de încărcareÎntre 0 °C şi 45 °C
Interval de încărcare la temperaturi scăzute (curent redus)Între –5 °C şi 0 °C
Interval de încărcare la temperaturi ridicate (curent redus)Între 45 şi 60 °C

Bateriile nu se vor încărca la temperaturi sub –5 °C. Dacă temperatura crește peste –5 °C, scoateți încărcătorul și conectați-l din nou pentru a încărca bateriile.

 1. Parcați mașina în locul desemnat pentru încărcare.

 2. Cuplați frâna de parcare.

 3. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

 4. Asigurați-vă că nu există praf sau reziduuri pe conectori.

 5. Conectați cablul de alimentare al încărcătorului la o sursă de energie electrică; consultați Conectarea la o sursă de alimentare.

 6. Glisați în sus capacul încărcătorului și pivotați-l în afară (Figura 23).

  g304908
 7. Introduceți conectorul de ieșire al încărcătorului în conectorul pentru încărcător de pe mașină.

  g306958
 8. Urmăriți încărcătorul pentru a vă asigura că bateriile se încarcă.

  Note: Indicatorul luminos de încărcare a bateriei ar trebui să lumineze intermitent, iar cel de ieșire încărcare să se aprindă continuu.Amperajul mașinii, afișat pe ecranul InfoCenter, crește în timpul încărcării bateriilor. Dacă amperajul rămâne la 0, bateriile nu se încarcă.

 9. Deconectați încărcătorul când mașina este încărcată suficient; consultați Finalizarea procesului de încărcare.

 10. Pivotați la loc capacul încărcătorului și glisați-l în jos peste șurubul inferior (Figura 23).

Monitorizarea procesului de încărcare și depanare

Note: Pe ecranul de stare LCD sunt afișate mesaje în timpul încărcării. Majoritatea sunt de rutină.

În cazul unui defect, indicatorul luminos de eroare se aprinde intermitent în portocaliu sau roșu deschis mat. Un mesaj de eroare este afișat pe ecranul InfoCenter, începând cu litera E sau F urmată de câte o cifră pe rând (de exemplu, E-0-1-1).

Pentru a remedia o eroare, consultați . Dacă niciuna dintre aceste soluții nu remediază problema, contactați un centru de service autorizat.

Finalizarea procesului de încărcare

La încheierea procesului de încărcare, indicatorul luminos de încărcare a bateriei (Figura 22) se aprinde în culoarea verde mat, iar pe ecranul InfoCenter sunt afișate 10 bare pline. Scoateți conectorul încărcătorului din conectorul aferent de pe mașină.

Întreţinere

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Siguranță în timpul întreținerii

Avertisment

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental mașina și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

 • Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați circuitul hidraulic auxiliar, coborâți dispozitivul de atașare, asigurați-vă că frâna de parcare este cuplată, opriţi maşina şi scoateţi cheia. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau repararea mașinii.

 • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

 • Utilizați cricuri pentru susținerea componentelor, dacă este cazul.

 • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată; consultați Depresurizarea sistemului hidraulic.

 • Deconectați bateria înainte de orice reparație; consultați Întreruperea alimentării electrice.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu mașina în funcțiune.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

 • Nu modificați dispozitivele de siguranță.

 • Utilizați numai dispozitive de atașare aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii. Utilizarea mașinii cu dispozitive de atașare neaprobate poate duce la anularea garanției.

 • Utilizați doar piese de schimb originale Toro.

 • Dacă brațele încărcătorului trebuie să fie ridicate pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau reparații, blocați brațele în această poziție cu elementul (elementele) de blocare cilindru hidraulic.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 8 ore
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Verificați cureaua statică; dacă este uzată sau lipsește, înlocuiți-o.
 • Verificaţi benzile de rulare ale anvelopelor.
 • Testați frâna de parcare.
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Verificați dacă elementele de fixare sunt slăbite.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • La intervale de 100 de ore
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Anual
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Retușați vopseaua sărită.
 • Proceduri permanente

  Utilizarea elementelor de blocare cilindru

  Atenţie

  Brațele încărcătorului pot coborî în timp ce sunt ridicate și strivi persoanele aflate dedesubt.

  Instalați elementul (elementele) de blocare cilindru înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere cu brațele încărcătorului ridicate.

  Instalarea elementelor de blocare cilindru

  1. Demontați dispozitivul de atașare.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  4. Poziționați un element de blocare peste fiecare tijă de cilindru de ridicare (Figura 25).

   g005162
  5. Fixați fiecare element de blocare cilindru cu un știft cu cap şi gaură pentru cui spintecat și un cui spintecat (Figura 25).

  6. Coborâți ușor brațele încărcătorului până ce elementele de blocare cilindru intră în contact cu corpul cilindrului și capetele tijelor.

  Îndepărtarea și depozitarea elementelor de blocare cilindru

  Important: Îndepărtați elementele de blocare cilindru de pe tije și fixați-le complet în poziția de depozitare înainte de a utiliza mașina.

  1. Porniți mașina.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  4. Îndepărtați știftul cu cap şi gaură pentru cui spintecat și cuiul spintecat ce fixează fiecare element de blocare cilindru.

  5. Îndepărtați elementele de blocare cilindru.

  6. Coborâți brațele încărcătorului.

  7. Instalați elementele de blocare cilindru peste furtunurile hidraulice și fixați-le cu știfturile cu cap şi gaură pentru cui spintecat și cuiele spintecate (Figura 26).

   g319295

  Accesarea componentelor interne

  Atenţie

  Prin deschiderea sau îndepărtarea capacelor, capotelor și ecranelor de protecție în timp ce mașina se află în funcțiune puteți intra în contact cu piesele mobile și vă puteți accidenta grav.

  Înainte de a deschide orice capace, capote și ecrane de protecție, opriți mașina, scoateți cheia din contact și lăsați mașina să se răcească.

  Atenţie

  Ventilatorul rotativ poate provoca vătămări corporale.

  • Nu utilizați mașina fără protecții montate.

  • Țineți degetele, mâinile și hainele la distanță de ventilatorul rotativ.

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.

  Îndepărtarea capotei

  Note: Dacă trebuie să ajungeți la conectorii sau siguranța de alimentare electrică, dar nu puteți ridica în siguranță brațele încărcătorului pentru a îndepărta capota, consultați Îndepărtarea capacului frontal.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

   Note: Dacă nu puteți ridica brațele încărcătorului utilizând puterea mașinii, trageți în spate maneta pentru brațele încărcătorului și utilizați un troliu pentru a le ridica.

  3. Opriți mașina, scoateți cheia și așteptați până ce piesele mobile se opresc.

  4. Slăbiți cele 4 piulițe care fixează capota.

   g304438
  5. Ridicați capota și deconectați ventilatorul.

  6. Trageți capota de pe mașină.

  Îndepărtarea capacului frontal

  Important: Scoateți capacul frontal pentru a avea acces la conectorii și siguranța de alimentare electrică doar când nu este posibilă ridicarea în siguranță a brațelor încărcătorului pentru a îndepărta capota.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriți mașina, scoateți cheia și așteptați până ce piesele mobile se opresc.

  3. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează capacul frontal, scoateți capacul și deconectați ventilatorul.

   g356986

  Întreruperea alimentării electrice

  Înainte de a efectua lucrări de service asupra mașinii, întrerupeți alimentarea cu energie electrică separând conectorii de alimentare electrică (Figura 29).

  Avertisment

  Dacă nu întrerupeți alimentarea electrică a mașinii, cineva o poate porni în mod accidental și cauza răniri grave.

  Separați întotdeauna conectorii înainte de orice intervenție asupra mașinii.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  3. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  4. Scoateți capota; consultați Îndepărtarea capotei.

  5. Separați cei doi conectori de alimentare (Figura 29).

  6. Efectuați reparațiile necesare.

  7. Cuplați din nou conectorii înainte de a utiliza mașina.

  g304040

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Tip lubrifiant: Lubrifiant universal

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting (Figura 30 și Figura 31).

   g304444
   g004209
  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți (aproximativ 3 pompări).

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Separați conectorii de alimentare electrică înainte de repararea mașinii.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Deconectarea sau conectarea mașinii la sursa de alimentare electrică

  Conectorii de alimentare electrică alimentează mașina cu curent de la baterie. Întrerupeți alimentarea separând conectorii; reluați alimentarea cuplând conectorii. Consultați Întreruperea alimentării electrice.

  Înlocuiți Cureaua statică

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați cureaua statică; dacă este uzată sau lipsește, înlocuiți-o.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Sub platformă, înlocuiți cureaua statică, în modul prezentat în Figura 32.

   g315429

  Service pentru baterii

  Note: Mașina este echipată cu 7 baterii litiu-ion.

  Nu deschideți bateriile. Dacă o baterie are nevoie de service, contactați un centru de service autorizat pentru asistență.

  Eliminați sau reciclați bateriile litiu-ion conform prevederilor locale și federale.

  Întreținerea încărcătorului de baterie

  Important: Toate componentele electrice trebuie să fie reparate doar de către un centru de service autorizat.

  Operatorul nu poate realiza lucrări de întreținere asupra încărcătorului, ci îl poate proteja doar împotriva deteriorării și a condițiilor meteo nefavorabile.

  Întreținerea cablurilor încărcătorului de baterie

  • Curățați cablurile cu o lavetă ușor umedă după fiecare utilizare.

  • Înfășurați cablurile atunci când nu sunt utilizate.

  • Verificați periodic cablurile pentru a detecta eventuale deteriorări și înlocuiți-le, dacă este necesar, cu piese de schimb aprobate de Toro.

  Curățarea carcasei încărcătorului de baterie

  Curățați carcasa cu o lavetă ușor umedă după fiecare utilizare.

  Service pentru siguranța fuzibilă

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  3. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  4. Scoateți capota; consultați Îndepărtarea capotei.

  5. Întrerupeți alimentarea electrică a mașinii; consultați Întreruperea alimentării electrice.

  6. Localizați siguranța fuzibilă și înlocuiți-o (Figura 33).

   g304512
  7. Strângeţi piulițele la un cuplu de 12–18 N∙m.

  8. Cuplați conectorii de alimentare electrică.

  9. Instalați capacul frontal.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Verificarea benzilor de rulare a anvelopelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi benzile de rulare ale anvelopelor.
 • Verificaţi dacă benzile de rulare ale anvelopelor prezintă urme de uzură. Înlocuiți anvelopele dacă benzile de rulare sunt uzate și subțiri.

  Verificarea prezoanelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
 • La intervale de 100 de ore
 • Strângeți prezoanele la cuplul indicat.
 • Verificați și strângeți prezoanele la un cuplu de 68 N∙m.

  Întreţinerea frânei

  Testarea frânei de parcare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Testați frâna de parcare.
  1. Cuplați frâna de parcare; consultați Manetă frână de parcare.

  2. Porniți mașina.

  3. Încercați să deplasați ușor mașina înainte sau înapoi.

   Note: Mașina se poate deplasa puțin înainte de cuplarea completă a frânei de parcare.

  4. Dacă mașina se deplasează fără ca frâna de parcare să se cupleze complet, contactați un centru de service autorizat.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Depresurizarea sistemului hidraulic

  Pentru a depresuriza sistemul hidraulic în timp ce mașina este pornită, decuplați circuitul hidraulic auxiliar și coborâți complet brațele încărcătorului.

  Pentru a depresuriza sistemul hidraulic în timp ce mașina este oprită, deplasați maneta pentru circuitul hidraulic auxiliar între poziția pentru mers înainte și cea pentru mers înapoi pentru a depresuriza circuitul hidraulic auxiliar, deplasați maneta de înclinare a dispozitivului de atașare în față și în spate și deplasați în față maneta pentru brațele încărcătorului pentru a le coborî (Figura 34).

  g281214

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • Capacitate rezervor de ulei hidraulic: 56 litri

  Lichid hidraulic recomandat: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: O mașină care utilizează uleiul de schimb recomandat necesită schimbări mai puțin frecvente ale uleiului și filtrului.

  Uleiuri hidraulice alternative: Dacă uleiul hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX nu este disponibil, puteți utiliza un alt ulei hidraulic convențional, pe bază de petrol, cu specificații care se încadrează în intervalul prezentat pentru toate următoarele proprietăți ale produselor și care respectă standardele din industrie. Nu utilizaţi ulei sintetic. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

  Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

  Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

  Proprietăți produs: 
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 44-48
   Indice de vâscozitate ASTM D2270140 sau superior
   Punct de curgere, ASTM D97-37 °C - -45 °C
   Specificații pentru industrie:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

  Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un centru de service autorizat.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic înainte de prima pornire a mașinii și după fiecare 25 de ore de funcționare.

  Consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  Important: Utilizați întotdeauna uleiul hidraulic corect. Uleiurile nerecomandate vor deteriora sistemul hidraulic.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, îndepărtați orice dispozitiv de atașare, cuplați frâna de parcare, ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  2. Opriți mașina, scoateți cheia și lăsați mașina să se răcească.

  3. Îndepărtați capota/capacul frontal.

  4. Curățați zona din jurul bușonului rezervorului de ulei hidraulic (Figura 35).

  5. Îndepărtați capacul bușonului rezervorului de ulei hidraulic și verificați nivelul uleiului pe jojă (Figura 35).

   Nivelul uleiului trebuie să se situeze între marcajele de pe jojă.

   g005158
  6. Dacă nivelul este scăzut, completați-l până la nivelul adecvat.

  7. Puneți la loc capacul bușonului.

  8. Instalați capota/capacul frontal.

  9. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Înlocuirea filtrului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul hidraulic.
 • Important: Nu înlocuiți un filtru de ulei auto; în caz contrar, sistemul hidraulic poate fi grav avariat.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, îndepărtați orice dispozitiv de atașare, cuplați frâna de parcare, ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați capota.

  4. Așezați o tavă de golire sub filtru,

  5. Îndepărtați filtrul vechi (Figura 36) și curățați suprafața adaptorului filtrului.

   g003721
  6. Aplicați un strat subțire de ulei hidraulic pe garnitura din cauciuc a filtrului nou (Figura 36).

  7. Instalați filtrul hidraulic nou pe adaptor (Figura 36). Strângeți-l în sensul acelor de ceasornic până ce garnitura din cauciuc intră în contact cu adaptorul filtrului, apoi strângeți filtrul cu încă jumătate (½) de tură.

  8. Curățați uleiul scurs, dacă este cazul.

  9. Porniți mașina și lăsați-o să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

  10. Opriţi maşina şi verificați dacă există scurgeri.

  11. Verificați nivelul de ulei hidraulic din rezervor; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic. Completați până la marcajul de pe jojă. Nu umpleţi excesiv rezervorul.

  12. Instalați capota.

  13. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Înlocuiți uleiul hidraulic.
  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, îndepărtați orice dispozitiv de atașare, cuplați frâna de parcare, ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați capota.

  4. Așezați o tavă mare de golire sub mașină, cu o capacitate de cel puțin 61 litri.

  5. Scoateți bușonul de golire din partea inferioară a rezervorului hidraulic și lăsați uleiul să se scurgă complet (Figura 37).

   g305431
  6. Montați buşonul de golire.

  7. Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

   Note: Eliminaţi uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

  8. Instalați capota.

  9. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Curăţare

  Îndepărtarea reziduurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Atenţie

  Folosirea necorespunzătoare a aerului comprimat pentru a curăța mașina poate duce la vătămări grave.

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi protecție pentru ochi, protecție pentru auz și o mască de praf.

  • Nu îndreptați aerul comprimat către nicio parte a corpului dumneavoastră sau către o altă persoană.

  • Consultați instrucțiunile producătorului pentru compresorul de aer pentru informații despre funcționare și siguranță.

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Curățați reziduurile de pe mașină.

   Important: Îndepărtați murdăria mai degrabă prin aspirare decât prin spălare. Dacă utilizați apă, nu permiteți pătrunderea acesteia în componentele electrice și supapele hidraulice. Curățați conectorii electrici cu aer comprimat; nu folosiți un agent pentru curățarea contactelor.

  4. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Spălarea mașinii

  Pentru spălarea mașinii utilizând un aparat cu presiune:

  • Purtați echipament personal de protecție adecvat pentru aparatul de spălat cu presiune.

  • Lăsați toate protecțiile montate pe mașină.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre componentele electronice.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre marginile autocolantelor.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre exteriorul mașinii. Nu îndreptați jetul de apă direct înspre orificiile mașinii.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre părțile murdare ale mașinii.

  • Utilizați o duză cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sau mai mare. Duzele cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sunt de obicei albe.

  • Țineți vârful aparatului de spălat cu presiune la cel puțin 61 cm distanță de suprafața spălată.

  • Utilizați doar aparate de spălat cu o presiune sub 137,9 bar și un debit sub 7,6 litri pe minut.

  • Înlocuiţi autocolantele deteriorate sau exfoliate.

  • Lubrifiați toate punctele de lubrifiere după spălare; consultați Lubrifierea mașinii.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți mașina, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de depozitarea acesteia.

  • Nu depozitaţi maşina în apropierea unor flăcări.

  Depozitarea maşinii

  1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă, coborâți brațele încărcătorului și cuplați frâna de parcare.

  2. Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  3. Îndepărtați murdăria și stratul depus la exteriorul întregii mașini.

   Important: Spălați mașina utilizând detergent slab concentrat și apă. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a pompelor hidraulice și a motoarelor.

  4. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  5. Strângeți prezoanele la cuplul indicat; consultați Verificarea prezoanelor.

  6. Verificați nivelul de ulei hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  7. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piese uzate, deteriorate sau lipsă.

  8. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol cu vopsea furnizată de un centru de service autorizat.

  9. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat. Scoateți cheia din contact și păstrați-o într-un loc sigur.

  10. Pentru depozitarea pe termen lung, respectați cerințele privind depozitarea bateriei; consultați Cerințe privind depozitarea bateriei.

  11. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Cerințe privind depozitarea bateriei

  Note: Nu este obligatoriu să îndepărtați bateriile de pe utilaj în vederea depozitării.

  Pentru condițiile de temperatură pentru depozitare, consultați următorul tabel:

  Condiții de temperatură pentru depozitare

  Condiții de depozitareCondiții de temperatură
  Condiții de depozitare normaleÎntre –20 şi 45 °C
  Căldură extremă – maximum 1 lunăÎntre 45 şi 60 °C
  Frig extrem – maximum 3 luniÎntre –30 şi –20 °C

  Important: Temperaturile în afara acestui interval vor deteriora bateriile.Temperatura la care se depozitează bateriile afectează durata de viață a acestora. Depozitarea pe perioade lungi de timp la temperaturi extreme va reduce durata de viață a bateriei. Depozitați utilajul în condiții de depozitare normale, conform celor indicate în tabelul de mai sus.

  • Înainte de a depozita utilajul, încărcați sau descărcați bateriile până la un nivel aflat între 40% și 60% (între 50,7 V și 52,1 V).

   Note: Un nivel de încărcare de 50% este optim pentru asigurarea unei durate de viață maxime a bateriei. Dacă bateriile sunt încărcate până la 100% înainte de depozitare, durata de viață a acestora se va reduce.Dacă preconizați că utilajul va fi depozitat pentru o perioadă mai îndelungată de timp, încărcați bateriile până la un nivel de aproximativ 60%.

  • Verificați nivelul de încărcare a bateriilor la fiecare 6 luni și asigurați-vă că se află în 40% și 60%. Dacă nivelul se află sub 40%, încărcați bateriile până când ajung la un nivel între 40% și 60%.

  • După încărcarea bateriilor, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.

  • Dacă lăsați încărcătorul conectat la utilaj, acesta se va opri după încărcarea completă a bateriilor și nu va mai porni decât după ce va fi deconectat și reconectat.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Frâna de parcare este cuplată.
  2. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  3. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  1. Eliberați frâna de parcare.
  2. Adăugați ulei hidraulic în rezervor.
  3. Contactaţi centrul de service autorizat.
  În repaus, brațele încărcătorului coboară cu mai mult de 7,6 cm pe oră (normal este sub 7,6 cm pe oră).
  1. Scurgere la nivelul bobinei supapei.
  1. Contactaţi centrul de service autorizat.
  În repaus, brațele încărcătorului coboară rapid 5 cm, apoi se opresc.
  1. Scurgeri la nivelul garniturilor cilindrilor.
  1. Înlocuiți garniturile.
  Mașina nu se încarcă.
  1. Temperatura este mai mare de 60 °C sau mai mică de –5 °C.
  1. Încărcați mașina la temperaturi între –5 °C și 60 °C.
  Mașina nu pornește imediat după oprire.
  1. Mașina nu a eliminat tensiunea complet.
  1. Permiteți eliminarea completă a tensiunii din mașină înainte de a o reporni.
  Mașina nu poate fi utilizată din nou după o perioadă de inactivitate.
  1. Mașina este în Modul economisire energie.
  1. Mișcați rapid o manetă de tracțiune de două ori sau opriți și porniți din nou mașina.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Codul E-0-0-1 sau E-0-4-7
  1. Tensiune înaltă baterie
  1. Asigurați-vă că tensiunea bateriei este corectă și cablurile sunt bine conectate; asigurați-vă că bateria este în stare bună de funcționare.
  Codul E-0-0-4
  1. A fost detectat un defect al sistemului de gestionare a bateriei sau al bateriei
  1. Contactaţi un centru de service autorizat.
  Codul E-0-0-7
  1. A fost depășită limita de Ah a bateriei
  1. Cauzele posibile includ starea precară a bateriei, baterie profund descărcată, conexiune incorectă a bateriei și/sau sarcină parazită ridicată în timpul încărcării. Soluții posibile: înlocuiți bateriile. Deconectați sarcinile parazite. Această eroare va dispărea imediat ce încărcătorul este resetat printr-un ciclu de curent continuu.
  Codul E-0-1-2
  1. Eroare polaritate inversă
  1. Conexiune incorectă între baterie și încărcător. Asigurați-vă că bateria este conectată corect.
  Codul E-0-2-3
  1. Eroare tensiune ridicată c.a. (>270 V c.a.)
  1. Conectați încărcătorul la o sursă c.a. care furnizează curent alternativ între 85–270 V c.a./45–65 Hz.
  Codul E-0-2-4
  1. Inițializare încărcător eșuată
  1. Încărcătorul nu a putut fi pornit corect. Deconectați sursa c.a. și bateria timp de 30 de secunde și încercați din nou.
  Codul E-0-2-5
  1. Eroare oscilație tensiune c.a. scăzută
  1. Sursa c.a. este instabilă. Cauza ar putea fi un generator subdimensionat sau cabluri de intrare cu dimensiuni foarte mici. Conectați încărcătorul la o sursă c.a. care furnizează curent alternativ între 85–270 V c.a./45–65 Hz.
  Codul E-0-3-7
  1. Reprogramare eșuată
  1. Eroare de upgrade software sau de script. Asigurați-vă că noul software este corect.
  Codul E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 sau E-0-6-0
  1. Eroare de comunicare cu bateria
  1. Verificați dacă bateria este conectată corect la cablurile de semnal.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 sau F-0-0-7
  1. Defect intern încărcător
  1. Deconectați sursa c.a. și bateria timp de cel puțin 30 de secunde și încercați din nou. Dacă defectul persistă, contactaţi un centru de service autorizat.