Pengenalan

Mesin ini ialah pembawa alatan padat yang bertujuan untuk digunakan dalam pelbagai aktiviti tanah dan pemindahan bahan untuk kerja pelandskapan dan pembinaan. Mesin ini direka bentuk untuk dikendalikan dengan pelbagai alat tambahan, setiapnya akan melaksanakan fungsi tertentu. Gunakan mesin ini pada suhu 0 hingga 100 °F (-18 hingga 38°C). Penggunaan produk ini untuk tujuan selain daripada penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berada di tempat penggunaan mesin.

Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara untuk mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan betul dan untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk secara wajar dan selamat.

Lawati www.Toro.com untuk mendapatkan bahan tentang keselamatan produk dan latihan pengendalian, maklumat aksesori, bantuan mencari penjual atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi Penjual Servis atau Khidmat Pelanggan Toro Yang Dibenarkan dan sediakan butiran model dan nombor siri produk anda. Rajah 1 menunjukkan lokasi model dan nombor siri pada produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

Important: Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengimbas kod QR pada pelekat (jika tersedia) nombor siri untuk mengakses maklumat waranti, alat ganti dan maklumat produk yang lain.

g311261

Manual ini mengenal pasti potensi bahaya dan mempunyai mesej keselamatan yang dikenal pasti dengan simbol amaran keselamatan (Rajah 2), yang memberi amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan parah atau kematian jika anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. Penting memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan Perhatian menegaskan maklumat umum yang memerlukan perhatian khas.

Produk ini mematuhi semua arahan Eropah yang relevan; untuk mendapatkan butiran, sila lihat helaian Pengisytiharan Pematuhan (DOC) khusus bagi produk berasingan.

Peranti ini mematuhi Bahagian 15 dalam Peraturan FCC. Pengendalian tertakluk pada keadaan yang berikut: (1) peranti ini tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) peranti ini mestilah menerima apa-apa gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan pengendalian yang tidak diingini. Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan secara nyata oleh Toro boleh membatalkan kuasa yang diberikan kepada pengguna untuk mengendalikan kelengkapan.

Selain itu, ketika dalam mod mengecas, kelengkapan ini telah diuji dan disahkan mematuhi had untuk peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 peraturan FCC. Had ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan yang sewajarnya terhadap gangguan yang berbahaya bagi pemasangan di kediaman. Kelengkapan ini menjana, menggunakan, dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan menurut arahan, boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku pada pemasangan tertentu. Jika kelengkapan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan kelengkapan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan melalui satu atau lebih langkah yang berikut:

 • Laraskan kedudukan atau tempatkan semula antena penerimaan.

 • Jauhkan lagi jarak di antara kelengkapan dengan penerima.

 • Sambungkan kelengkapan ke dalam salur keluar pada litar selain yang disambungkan dengan penerima.

 • Rujuk penjual atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Amaran

CALIFORNIA

Amaran Peringatan 65

Kord kuasa pada produk ini mengandungi plumbum, bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kecacatan kelahiran atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California. Basuh tangan selepas pengendalian.

Palam, kepala bateri dan aksesori bateri yang berkaitan mengandungi plumbum dan sebatian plumbum, bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser dan bahaya pembiakan di Negeri California. Basuh tangan selepas pengendalian.

Penggunaan produk ini boleh menyebabkan pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Keselamatan

Keselamatan Am

Bahaya

Mungkin terdapat talian utiliti yang tertanam di kawasan kerja. Menggalinya boleh menyebabkan kejutan atau letupan.

Buat tanda pada talian tertanam di tempat atau kawasan kerja berkenaan dan jangan gali kawasan yang bertanda. Hubungi syarikat khidmat penandaan atau syarikat utiliti setempat anda untuk membuat tanda pada harta (sebagai contoh, hubungi 811 di AS atau hubungi 1100 di Australia untuk khidmat penandaan seluruh negara).

Sentiasa ikuti semua arahan keselamatan untuk mengelakkan kecederaan parah atau kematian. Penggunaan produk ini untuk tujuan selain daripada penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berada di tempat penggunaan mesin.

 • Jangan melebihi kapasiti pengendalian berkadar kerana mesin mungkin menjadi tidak stabil lalu mengakibatkan kehilangan kawalan.

 • Jangan angkut muatan dengan lengan diangkat; sentiasa angkut muatan dengan lengan mendekati tanah.

 • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan teruk atau kematian. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di mana-mana cerun atau permukaan bumi yang tidak rata.

 • Kendalikan mesin naik dan turun cerun dengan hujung mesin yang berat pada kedudukan mendaki dan muatan mendekati tanah. Pengagihan berat berubah-ubah mengikut alat tambahan. Timba yang kosong akan membuatkan bahagian belakang mesin menjadi hujung yang berat manakala timba yang penuh akan membuatkan bahagian depan mesin menjadi hujung yang berat. Kebanyakan alat tambahan lain akan membuatkan bahagian depan mesin menjadi hujung yang berat.

 • Buat tanda pada talian tertanam dan objek lain di tempat atau kawasan kerja berkenaan dan jangan gali kawasan yang bertanda.

 • Baca dan fahami kandungan Manual Pengendali ini sebelum memulakan mesin.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang menyebabkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan mesin.

 • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada komponen dan alat tambahan yang bergerak.

 • Jangan kendalikan mesin tanpa pengadang dan peranti perlindungan keselamatan yang lain di tempatnya dan berfungsi pada mesin.

 • Pastikan orang yang berhampiran dan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian.

 • Hentikan mesin, matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci sebelum menservis atau buang barang menyumbat dari mesin.

Penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar pada mesin ini boleh menyebabkan kecederaan. Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan, patuhi arahan keselamatan ini dan sentiasa berikan perhatian kepada simbol amaran keselamatan Graphic, yang bermaksud Awas, Amaran atau Bahaya – arahan keselamatan diri. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini boleh menyebabkan kecederaan diri atau kematian.

Pelekat Keselamatan dan Arahan

Graphic

Pelekat dan arahan keselamatan mudah dilihat oleh pengendali dan terletak berhampiran mana-mana kawasan yang mendatangkan bahaya. Gantikan mana-mana pelekat yang rosak atau hilang.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Persediaan

Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik

Sebelum menghidupkan mesin untuk kali pertama, semak paras bendalir hidraulik; rujuk kepada Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

Mengecas Bateri

Cas bateri; rujuk kepada Mengecas Bateri.

Gambaran Keseluruhan Produk

g281979

Panel Kawalan

g281978

Suis Kunci

Suis kunci mempunyai 2 kedudukan: HIDUP dan MATI (Rajah 4).

Gunakan suis kunci untuk menghidupkan atau mematikan kuasa mesin; rujuk Menghidupkan Mesin dan Mematikan Kuasa Mesin.

Tuil Kawalan Cengkaman

 • Untuk bergerak ke hadapan, alihkan tuil kawalan cengkaman ke hadapan.

 • Untuk bergerak ke belakang, alihkan tuil kawalan cengkaman ke belakang.

 • Untuk membelok, alihkan tuil yang terletak di sisi arah yang ingin anda belok kembali kepada kedudukan NEUTRAL sementara kekal gunakan tuil yang satu lagi.

  Note: Lebih jauh tuil kawalan cengkaman dialihkan ke salah satu arah, maka lebih laju mesin akan bergerak ke arah tersebut.

 • Untuk perlahankan atau berhenti, alihkan tuil kawalan cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL .

Tuil Condong Alat Tambahan

 • Untuk mencondongkan alat tambahan ke hadapan, tolak tuil condong alat tambahan secara perlahan ke hadapan.

 • Untuk mencondongkan alat tambahan ke belakang, tarik tuil condong alat tambahan secara perlahan ke belakang.

Tuil Lengan Pemuat

 • Untuk menurunkan lengan pemuat, tolak tuil lengan pemuat secara perlahan ke hadapan.

 • Untuk mengangkat lengan pemuat, tarik tuil lengan pemuat secara perlahan ke belakang.

Tuil Hidraulik Tambahan

 • Untuk mengendalikan alat tambahan hidraulik dalam arah ke hadapan, tarik keluar tuil hidraulik tambahan secara perlahan kemudian tarik ke bawah.

 • Untuk mengendalikan alat tambahan hidraulik dalam arah undur, tarik keluar tuil hidraulik tambahan secara perlahan kemudian tolak ke atas. Ini juga dipanggil kedudukan TAHAN kerana tidak memerlukan kehadiran pengendali.

Tuil Brek Tangan

 • Untuk menggunakan brek tangan, putarkan tuil ke bawah (Rajah 5).

 • Untuk melepaskan brek tangan, putarkan tuil ke atas (Rajah 5).

g303557

Suis Mod Eko

Tekan suis kepada kedudukan HIDUP untuk mengaktifkan Mod Eko. Gunakan Mod Eko untuk mengurangkan kelajuan motor dan mengurangkan penggunaan bateri.

Suis Mod Perlahan

Tekan suis kepada kedudukan HIDUP untuk mengaktifkan Mod Perlahan. Gunakan Mod Perlahan untuk mengurangkan kelajuan mesin sewaktu memasangkan atau menanggalkan alat tambahan, membuat pelarasan kecil pada mesin dan membuat belokan.

Note: Mod Perlahan akan mengatasi semua tetapan semasa (contohnya, mod Eko, mod alat tambahan). Mesin akan kembali kepada tetapan tersebut apabila Mod Perlahan dimatikan.

Paparan Pusat Maklumat

Paparan LCD Pusat Maklumat menunjukkan maklumat tentang mesin anda seperti status pengendalian, pelbagai maklumat diagnostik dan maklumat lain tentang mesin (Rajah 6). Terdapat skrin permulaan dan skrin maklumat utama pada Pusat Maklumat. Anda boleh bertukar antara skrin permulaan dengan skrin maklumat utama pada bila-bila masa dengan menekan mana-mana butang Pusat Maklumat kemudian memilih anak panah arah yang bersesuaian.

g264015
 • Butang Kiri, Butang Akses Menu/Kembali—tekan butang ini untuk mengakses menu Pusat Maklumat. Anda boleh menggunakan butang ini untuk keluar dari mana-mana menu yang sedang anda gunakan.

 • Butang Tengah—gunakan butang ini untuk menatal ke bawah menu.

 • Butang Kanan—gunakan butang ini untuk membuka menu dan anak panah kanan menunjukkan kandungan tambahan.

Note: Tujuan setiap butang mungkin berubah bergantung pada apa yang diperlukan sewaktu digunakan. Setiap butang dilabelkan dengan ikon yang memaparkan fungsi semasa.

Rajah 7 menunjukkan apa yang akan anda boleh lihat pada Pusat Maklumat apabila anda mengendalikan mesin. Skrin permulaan dipaparkan untuk beberapa saat selepas anda memutarkan kunci kepada kedudukan HIDUP kemudian skrin fungsi akan dipaparkan.

g315353

Penerangan Ikon Pusat Maklumat

GraphicAkses menu
GraphicSeterusnya
GraphicSebelumnya
GraphicTatal ke bawah
GraphicMasuk
GraphicTukar mod alat tambahan.
GraphicTambah
GraphicKurangkan
GraphicMenu keluar
GraphicSemak entri PIN
GraphicBrek tangan digunakan.
GraphicMeter jam
GraphicVoltan bateri
GraphicCas bateri—setiap bar padu mewakili cas pada tokokan 10%.
GraphicMod Eko dihidupkan.
GraphicMod Perlahan dihidupkan.
GraphicPermulaan sejuk
GraphicMod Timba dihidupkan.
GraphicMod Tukul dihidupkan.

Menu Pusat Maklumat

Untuk mengakses sistem menu Pusat Maklumat, tekan butang akses menu Graphic pada skrin utama. Ini akan membawa anda ke menu utama. Rujuk jadual berikut untuk sinopsis tentang pilihan yang tersedia daripada menu:

Menu Utama

Item MenuPenerangan
Faults (Kerosakan)Menu KEROSAKAN mengandungi senarai kerosakan mesin yang terkini. Rujuk Manual Servis atau Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang menu KEROSAKAN.
Service (Servis)Menu Servis mengandungi maklumat tentang mesin seperti jam penggunaan dan angka serupa yang lain.
Diagnostics (Diagnostik)Menu Diagnostik memaparkan keadaan setiap suis, penderia dan output kawalan mesin. Anda boleh menggunakan menu ini untuk menyelesaikan isu tertentu kerana ini akan memberitahu anda dengan segera kawalan mana mesin yang dihidupkan dan kawalan mana yang dimatikan.
Settings (Tetapan)Menu Tetapan membolehkan anda menyesuaikan dan mengubah suai pemboleh ubah konfigurasi pada paparan Pusat Maklumat.
AboutMenu Perihal menyenaraikan nombor model, nombor siri dan versi perisian mesin anda.

Faults

Item MenuPenerangan
CurrentMenyenaraikan jumlah jam dihidupkan (iaitu jam kunci berada pada kedudukan HIDUP ).
LastMenunjukkan jam terakhir mesin dihidupkan apabila kerosakan berlaku.
FirstMenunjukkan jam pertama mesin dihidupkan apabila kerosakan berlaku.
OccurrencesMenunjukkan bilangan kejadian kerosakan.

Service

Item MenuPenerangan
HoursMenyenaraikan jumlah jam kunci, motor dan Mod Eko dihidupkan dan kawalan cengkaman telah digunakan.
CountsMenyenaraikan bilangan kali motor dimulakan dan jam keamperan bagi bateri.

Diagnostics

Item MenuPenerangan
BatteryMenunjukkan input dan output bateri. Input merangkumi voltan bateri semasa; output merangkumi arus bateri dan peratusan keadaan cas.
Motor controlMenunjukkan input dan output kawalan motor. Input merangkumi kedudukan kunci, neutral, brek tangan, tambahan, mod Perlahan, mod Eko dan naikkan/turunkan; gunakan ini untuk menyemak maklum balas input pada mesin. Output merangkumi kelajuan motor (dalam rpm), arus fasa, arus DC, suhu pengawal dan suhu motor.

Settings

Item MenuPenerangan
Language (Bahasa)Mengawal bahasa yang digunakan pada Pusat Maklumat.
Backlight (Lampu Belakang)Mengawal kecerahan paparan LCD
Contrast (Kontras)Mengawal kontras paparan LCD.
Protected Menus (Menu Terlindung)Membolehkan anda mengakses menu terlindung dengan memasukkan kod laluan.

About

Item MenuPenerangan
ModelMenyenaraikan nombor model bagi mesin
SiriMenyenaraikan nombor siri mesin
S/W RevMenyenaraikan semakan perisian pengawal induk.
Motor Ctrl SWMenyenaraikan semakan perisian kawalan motor.
Battery SWMenyenaraikan semakan perisian bateri.

Note: Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

Lebar89 cm
Panjang152 cm
Tinggi125 cm
Berat (tanpa alat tambahan)938 kg
Kapasiti pengendalian berkadar—dengan pengendali seberat 74.8 kg dan timba standard234 kg
Kapasiti menjongket—dengan pengendali seberat 74.8 kg dan timba standard590 kg
Jarak roda71 cm
Ketinggian tuang (dengan timba standard)120 cm
Jangkauan—diangkat sepenuhnya (dengan timba standard)71 cm
Ketinggian ke pin engsel (timba sempit dalam kedudukan standard)168 cm

Alat Tambahan/Aksesori

Pemilihan alat tambahan dan aksesori yang diluluskan Toro tersedia untuk digunakan dengan mesin untuk meningkatkan dan mengembangkan keupayaannya. Hubungi Peniaga Perkhidmatan yang Dibenarkan atau pengedar Toro yang dibenarkan atau pergi ke www.Toro.com untuk senarai semua alat tambahan dan aksesori yang diluluskan.

Untuk memastikan prestasi optimum dan pensijilan keselamatan berterusan mesin, hanya gunakan alat ganti dan aksesori Toro yang asli. Alat ganti dan aksesori yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian boleh membatalkan waranti produk.

Pengendalian

Sebelum Pengendalian

Keselamatan Sebelum Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis mesin. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur atau mewajibkan latihan diperakui pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Biasakan diri dengan pengendalian yang selamat kelengkapan, kawalan pengendali dan pelekat keselamatan.

 • Sentiasa gunakan brek tangan, matikan kuasa mesin, keluarkan kunci, tunggu semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

 • Ketahui cara menghentikan mesin dan mematikan mesin dengan segera.

 • Periksa suis dan pelindung keselamatan dipasangkan dan berfungsi dengan betul. Jangan kendalikan mesin melainkan jika mesin berfungsi dengan betul.

 • Tentukan bahagian titik jepitan yang ditandakan pada mesin dan alat tambahan; jauhkan tangan dan kaki anda dari bahagian ini.

 • Sebelum mengendalikan mesin dengan alat tambahan, pastikan alat tambahan dipasangkan dengan betul dan alat tambahan yang digunakan ialah alat tambahan Toro yang asli. Baca semua manual alat tambahan.

 • Nilaikan rupa bumi untuk menentukan aksesori dan alat tambahan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kerja dengan betul dan selamat.

 • Buat tanda pada talian tertanam dan objek lain di tempat atau kawasan kerja berkenaan dan jangan gali di kawasan yang bertanda. Berikan perhatian kepada lokasi objek dan struktur yang tidak bertanda seperti tangki penyimpanan bawah tanah, perigi dan sistem septik.

 • Periksa kawasan di mana anda akan menggunakan kelengkapan untuk permukaan yang tidak rata atau bahaya tersembunyi.

 • Pastikan tiada orang yang berhampiran di kawasan tersebut sebelum mengendalikan mesin. Hentikan mesin jika terdapat orang yang berhampiran memasuki kawasan tersebut.

Melaksanakan Penyelenggaraan Harian

Setiap hari, sebelum memulakan mesin, laksanakan prosedur Setiap Penggunaan/Harian yang disenaraikan dalam .

Melaraskan Sokongan Paha

Untuk melaraskan sokongan paha (Rajah 8), longgarkan tombol dan angkat atau turunkan pad sokongan kepada ketinggian yang diingini. Anda juga boleh mendapatkan pelarasan tambahan dengan melonggarkan nat yang memasangkan pad pada plat pelarasan dan mengalihkan plat ke atas atau ke bawah sebagaimana diperlukan. Ketatkan semua kancing dengan rapi apabila selesai.

g006054

Semasa Pengendalian

Keselamatan Sewaktu Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan melebihi kapasiti pengendalian berkadar kerana mesin mungkin menjadi tidak stabil lalu mengakibatkan kehilangan kawalan.

 • Jangan angkut muatan dengan lengan diangkat. Sentiasa angkut muatan dekat dengan tanah.

 • Hanya gunakan alat tambahan dan aksesori yang diluluskan Toro. Alat tambahan boleh mengubah kestabilan dan ciri pengendalian mesin.

 • Bagi mesin dengan pelantar:

  • Turunkan lengan pemuat sebelum keluar dari pelantar.

  • Jangan cuba menstabilkan mesin dengan meletakkan kaki anda di atas tanah. Jika anda hilang kawalan mesin, keluar dari pelantar dan jauhi daripada mesin.

  • Jangan letakkan kaki anda di bawah pelantar.

  • Jangan gerakkan mesin melainkan anda berdiri dengan kedua-dua kaki di pelantar dan kedua-dua tangan anda memegang bar panduan.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang menyebabkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Lihat belakang dan bawah sebelum undur untuk memastikan laluan tiada halangan.

 • Jangan sentak kawalan; gunakan gerakan yang stabil.

 • Pemilik/pengguna boleh mengelakkan kemalangan dan bertanggungjawab terhadap kemalangan yang mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta.

 • Pakai pakaian bersesuaian yang termasuk sarung tangan, perlindungan mata, seluar panjang, kasut rintang gelincir yang sesuai dan perlindungan pendengaran. Ikat rambut yang panjang dan jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas yang longgar.

 • Jangan kendalikan mesin apabila anda letih, sakit atau di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan.

 • Jangan angkut penumpang dan jauhkan haiwan peliharaan dan orang yang berhampiran dari mesin.

 • Hanya kendalikan mesin dalam suasana yang cukup cerah, jauhi daripada lubang dan bahaya tersembunyi.

 • Pastikan semua pemacu ditetapkan kepada neutral sebelum menghidupkan mesin. Hidupkan mesin dari kedudukan pengendali sahaja.

 • Berhati-hati ketika mendekati sudut buta, semak samun, pokok atau objek lain yang mungkin menghalang penglihatan.

 • Perlahan dan berhati-hati ketika membelok dan menyeberangi jalan dan pejalan kaki. Awasi trafik.

 • Hentikan alat tambahan apabila anda berhenti bekerja.

 • Hentikan mesin, matikan kuasa mesin, keluarkan kunci dan periksa mesin jika anda terlanggar objek. Buat pembaikan yang sewajarnya sebelum menyambung semula pengendalian.

 • Jangan biarkan mesin dihidupkan apabila tidak diawasi.

 • Sebelum meninggalkan kedudukan pengendalian, lakukan perkara berikut:

  • Letakkan mesin pada permukaan yang rata.

  • Turunkan lengan pemuat dan lepaskan hidraulik tambahan.

  • Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 • Jangan kendalikan mesin jika terdapat risiko kilat.

 • Hanya kendalikan mesin di kawasan yang anda mempunyai ruang yang secukupnya untuk anda mengendalikan dengan selamat. Berikan perhatian kepada halangan yang berhampiran dengan anda. Kegagalan untuk mengekalkan jarak yang munasabah dari pokok, dinding dan halangan yang lain mungkin mengakibatkan kecederaan apabila mesin undur jika anda tidak memberi perhatian kepada persekitaran.

 • Periksa untuk memastikan tiada halangan di atas kepala (seperti wayar elektrik, cabang, bumbung dan ambang pintu) sebelum memandu di bawah mana-mana objek tersebut dan jangan sentuh objek berkenaan.

 • Jangan lebih isi alat tambahan dan sentiasa pastikan muatan rata sewaktu mengangkat lengan pemuat. Item di dalam alat tambahan mungkin jatuh dan menyebabkan kecederaan.

Keselamatan Cerun

 • Kendalikan mesin naik dan turun cerun dengan hujung mesin yang berat pada kedudukan mendaki. Pengagihan berat berubah-ubah mengikut alat tambahan. Timba yang kosong akan membuatkan bahagian belakang mesin menjadi hujung yang berat manakala timba yang penuh akan membuatkan bahagian depan mesin menjadi hujung yang berat. Kebanyakan alat tambahan lain akan membuatkan bahagian depan mesin menjadi hujung yang berat.

 • Tindakan mengangkat lengan pemuat di cerun akan menjejaskan kestabilan mesin. Kekalkan lengan pemuat di kedudukan rendah apabila di cerun.

 • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan parah atau kematian. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di mana-mana cerun atau permukaan bumi yang tidak rata.

 • Tetapkan prosedur dan peraturan anda sendiri bagi pengendalian di cerun. Prosedur ini mestilah merangkumi penilaian di tapak untuk menentukan cerun yang selamat untuk pengendalian mesin. Sentiasa gunakan akal budi dan pertimbangan yang wajar sewaktu melakukan penilaian ini.

 • Perlahankan mesin dan berhati-hati di lereng bukit. Keadaan tanah boleh menjejaskan kestabilan mesin.

 • Elakkan menghidupkan atau menghentikan di cerun. Jika mesin kehilangan cengkaman, teruskan dengan perlahan, turun dari cerun terus.

 • Elakkan belokan di cerun. Jika anda harus membuat belokan, belok dengan perlahan dan pastikan hujung mesin yang berat pada kedudukan mendaki.

 • Pastikan semua pergerakan di cerun adalah perlahan dan beransur-ansur. Jangan ubah kelajuan atau arahan secara mendadak.

 • Jika anda tidak berkeyakinan untuk mengendalikan mesin di cerun, maka jangan lakukannya.

 • Berikan perhatian kepada lubang, bekas roda atau bonggol kerana permukaan bumi yang tidak rata mungkin menyebabkan mesin terbalik. Rumput yang tinggi mungkin menyembunyikan halangan.

 • Berhati-hati ketika mengendalikan mesin pada permukaan yang basah. Cengkaman yang berkurangan mungkin menyebabkan peluncuran.

 • Nilaikan kawasan untuk memastikan permukaan cukup stabil untuk menyokong mesin.

 • Berhati-hati ketika mengendalikan mesin berhampiran yang berikut:

  • Cerun curam

  • Parit

  • Benteng

  • Badan air

  Mesin mungkin tergolek jika jejak melalui sisi atau sisi roboh. Kekalkan jarak yang selamat di antara mesin dengan mana-mana bahaya.

 • Jangan tanggalkan atau pasangkan alat tambahan di cerun.

 • Jangan letakkan mesin di lereng bukit atau cerun.

Keselamatan Talian Utiliti

 • Jika anda terlanggar talian utiliti, lakukan yang berikut:

  • Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  • Minta semua individu keluar dari kawasan kerja.

  • Hubungi pihak berkuasa kecemasan dan utiliti yang berkenaan dengan segera untuk melindungi kawasan tersebut.

  • Jika anda merosakkan kabel optik gentian, jangan pandang cahaya yang terdedah.

 • Jangan tinggalkan pelantar pengendali jika mesin dicas dengan kuasa elektrik. Anda adalah selamat selagi anda tidak meninggalkan pelantar.

  • Tindakan menyentuh mana-mana bahagian mesin mungkin menyebabkan kejutan elektrik.

  • Jangan benarkan individu lain menyentuh atau mendekati mesin apabila mesin dicas.

  • Sentiasa anggap bahawa mesin dicas jika anda terlanggar talian elektrik atau talian komunikasi. Jangan cuba tinggalkan mesin.

 • Gas bocor boleh terbakar dan meletup, dan boleh menyebabkan kecederaan parah atau kematian. Jangan merokok ketika mengendalikan mesin.

Menghidupkan Mesin

 1. Berdiri di pelantar.

 2. Pastikan brek tangan digunakan dan kesemua 4 tuil ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL.

 3. Masukkan kunci ke dalam suis kunci dan putarkan kepada kedudukan HIDUP.

Note: Mesin mungkin sukar dihidupkan dalam persekitaran yang sangat sejuk. Bila menghidupkan mesin yang sejuk, pastikan suhu mesin melebihi -18°C.

Note: Apabila suhu mesin adalah di bawah -1°C, simbol permulaan sejuk (Rajah 9) akan dipaparkan pada Pusat Maklumat sementara kelajuan motor meningkat untuk 2 minit. Dalam tempoh ini, jangan alihkan kawalan cengkaman ketika brek tangan digunakan; jika tidak, motor akan dimatikan kuasa dan 2 minit akan ditetapkan semula. Simbol permulaan sejuk akan hilang apabila motor mencapai kelajuan penuh.

g304012

Memandu Mesin

Gunakan kawalan cengkaman untuk menggerakkan mesin. Lebih jauh kawalan cengkaman dialihkan ke salah satu arah, maka lebih laju mesin akan bergerak ke arah tersebut. Lepaskan kawalan cengkaman untuk menghentikan mesin.

Mod Jimat Kuasa

Apabila mesin melahu, mesin akan bertukar kepada mod penjimat kuasa selepas beberapa waktu.

Jimat Kuasa 1

Selepas melahu 5 hingga 7 saat, kelajuan motor akan berkurangan. Untuk menyambung semula kelajuan pengendalian biasa, alihkan tuil cengkaman, tuil condong alat tambahan atau tuil lengan pemuat.

Jimat Kuasa 2

Selepas melahu selama 30 saat, motor akan dimatikan kuasa. Untuk menyambung semula pengendalian, alihkan tuil cengkaman dengan cepat sebanyak dua kali.

Jimat Kuasa 3

Selepas melahu selama 5 minit, mesin akan dimatikan kuasa. Untuk menyambung semula pengendalian, putarkan kunci kepada kedudukan MATI, gunakan brek tangan dan putarkan kunci kepada kedudukan HIDUP.

Mematikan Kuasa Mesin

 1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

 2. Pastikan tuil hidraulik tambahan di kedudukan NEUTRAL .

 3. Putarkan suis kunci kepada kedudukan MATI dan keluarkan kunci.

Awas

Kanak-kanak atau orang yang berhampiran mungkin tercedera jika mereka mengalihkan atau cuba mengendalikan mesin apabila mesin tidak diawasi.

Sentiasa keluarkan kunci dan gunakan brek tangan apabila mesin tidak diawasi.

Menggunakan Alat Tambahan

Memasangkan Alat Tambahan

Important: Hanya gunakan alat tambahan yang diluluskan oleh Toro. Alat tambahan boleh mengubah kestabilan dan ciri pengendalian mesin. Waranti mesin mungkin dibatalkan jika anda menggunakan mesin dengan alat tambahan yang tidak diluluskan.

Important: Sebelum memasangkan alat tambahan, pastikan tiada debu dan serpihan pada plat lekapan dan pin dapat diputarkan dengan bebas. Jika pin tidak dapat diputarkan dengan bebas, maka letakkan gris.

 1. Letakkan alat tambahan pada permukaan yang rata dengan ruang yang mencukupi di belakang untuk menempatkan mesin.

 2. Hidupkan mesin.

 3. Condongkan plat lekapan alat tambahan ke hadapan.

 4. Letakkan plat lekapan ke bahagian atas plat penerima alat tambahan.

  g003710
 5. Angkat lengan pemuat sambil mencondongkan kembali plat lekapan pada masa yang sama.

  Important: Angkat alat tambahan dengan secukupnya untuk mengosongkan tanah dan condongkan plat lekapan kembali.

 6. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 7. Gunakan pin pemasangan pantas, pastikan pin dipasangkan sepenuhnya pada plat lekapan.

  Important: Jika pin tidak berputar ke kedudukan yang dipasangkan, maka plat lekapan tidak sejajar sepenuhnya dengan lubang pada plat penerima alat tambahan. Periksa plat penerima dan bersihkannya jika perlu.

  Amaran

  Jika pin pemasangan pantas tidak dipasangkan sepenuhnya melalui plat lekapan alat tambahan, mungkin alat tambahan akan terjatuh dari mesin dan menghempap anda atau orang berhampiran.

  Pastikan pin pemasangan pantas dimasukkan sepenuhnya pada plat lekapan alat tambahan.

  g003711

Menyambungkan Hos Hidraulik

Amaran

Bendalir hidraulik yang terkeluar di bawah tekanan boleh menembusi kulit dan menyebabkan kecederaan. Bendalir yang tersuntik ke dalam kulit mestilah disingkirkan melalui pembedahan dalam tempoh beberapa jam oleh doktor yang mahir untuk merawat kecederaan sedemikian; jika tidak, mungkin mengakibatkan gangren.

 • Pastikan semua hos dan talian hos hidraulik dalam keadaan yang baik dan semua sambungan dan kelengkapan hidraulik adalah ketat sebelum mengenakan tekanan pada sistem hidraulik.

 • Jauhkan badan dan tangan anda dari kebocoran lubang jarum atau muncung yang mengeluarkan bendalir hidraulik bertekanan tinggi.

 • Gunakan kadbod atau kertas untuk mengesan kebocoran hidraulik; jangan gunakan tangan anda.

Awas

Pengganding hidraulik, talian/injap hidraulik dan bendalir hidraulik mungkin panas. Jika anda tersentuh komponen yang panas, anda boleh terlecur.

 • Pakai sarung tangan sewaktu mengendalikan pengganding hidraulik.

 • Biarkan mesin menyejuk sebelum menyentuh komponen hidraulik.

 • Jangan sentuh tumpahan bendalir hidraulik.

Jika alat tambahan memerlukan hidraulik untuk pengendalian, sambungkan hos hidraulik seperti berikut:

 1. Putar dan tahan kunci dalam kedudukan HIDRAULIK TAMBAHAN DILEPASKAN dan tekan suis kawalan hidraulik tambahan ke belakang dan ke hadapan untuk melepaskan tekanan pada pengganding hidraulik.

 2. Putarkan kunci kepada kedudukan MATI dan keluarkan kunci.

 3. Tanggalkan penutup perlindungan daripada penyambung hidraulik pada mesin.

 4. Pastikan semua bahan asing dibersihkan daripada penyambung hidraulik.

 5. Tolak penyambung jantan alat tambahan ke dalam penyambung betina pada mesin.

  Note: Apabila anda menyambungkan penyambung jantan alat tambahan dahulu, anda akan melepaskan apa-apa tekanan yang terbentuk di dalam alat tambahan.

 6. Tolak penyambung betina alat tambahan ke dalam penyambung jantan pada mesin.

 7. Sahkan bahawa sambungan adalah ketat dengan menarik hos.

Menanggalkan Alat Tambahan

 1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata.

 2. Turunkan alat tambahan ke atas tanah.

 3. Jika alat tambahan menggunakan hidraulik, putar dan tahan kunci dalam kedudukan HIDRAULIK TAMBAHAN DILEPASKAN dan tekan suis kawalan hidraulik tambahan ke belakang dan ke hadapan untuk melepaskan tekanan pada pengganding hidraulik.

 4. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 5. Lepaskan pin pemasangan pantas dengan memutar ke arah luar.

 6. Jika alat tambahan menggunakan hidraulik, masukkan relang kembali ke pengganding hidraulik dan tanggalkannya.

  Important: Sambungkan hos alat tambahan bersama untuk mengelakkan pencemaran sistem hidraulik sewaktu penyimpanan.

 7. Pasangkan penutup perlindungan pada pengganding hidraulik pada mesin.

 8. Hidupkan mesin, condongkan plat lekapan ke hadapan dan jauhkan mesin dari alat tambahan.

Menggunakan Pusat Maklumat

Menukar Mod Alat Tambahan

 1. Daripada Skrin fungsi, tekan butang tengah untuk mengakses skrin Penukaran Alat Tambahan.

 2. Tekan butang tengah atau kanan untuk bertukar antara mod Tukul atau Timba.

  Note: Hidupkan mod Eko ketika menggunakan mod Tukul. Mod Tukul Graphic , ketika digunakan bersama-sama mod Eko, memperlahankan kelajuan motor (dalam rpm) untuk mengurangkan penggunaan tenaga sewaktu menggunakan alat tambahan. Mod Timba Graphic mengekalkan kelajuan motor.

 3. Tekan butang kiri untuk kembali ke Skrin fungsi.

g304809

Mengakses Menu Terlindung

Note: Kod PIN lalai kilang mesin anda ialah 0000 atau 1234.Jika anda menukar kod PIN dan terlupa kod tersebut, hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mendapatkan bantuan.

 1. Dari MENU UTAMA, gunakan butang tengah untuk menatal ke bawah MENU TETAPAN dan tekan butang kanan (Rajah 13).

  g264775
 2. Pada MENU TETAPAN, gunakan butang tengah untuk menatal ke bawah MENU TERLINDUNG dan tekan butang kanan (Rajah 14A).

  g264249
 3. Untuk memasukkan kod PIN, tekan butang tengah sehingga digit pertama yang betul dipaparkan, kemudian tekan butang kanan untuk mengalih ke digit seterusnya (Rajah 14B dan Rajah 14C). Ulangi langkah ini sehingga digit terakhir dimasukkan dan tekan butang kanan sekali lagi.

 4. Tekan butang tengah untuk memasukkan kod PIN (Rajah 14D).

  Note: Jika Pusat Maklumat menerima kod PIN dan menu terlindung dibuka kunci, perkataan “PIN” akan dipaparkan di sudut atas kanan skrin.

Anda boleh melihat dan menukar tetapan pada MENU TERLINDUNG. Setelah anda mengakses MENU TERLINDUNG, tatal ke bawah ke pilihan LINDUNGI TETAPAN . Gunakan butang kanan untuk menukar tetapan. Menetapkan Lindungi Tetapan kepada MATI membolehkan anda melihat dan menukar tetapan pada MENU TERLINDUNG tanpa memasukkan kod PIN. Menetapkan Lindungi Tetapan kepada HIDUP akan menyembunyikan pilihan terlindung dan memerlukan anda untuk memasukkan kod PIN untuk menukar tetapan pada MENU TERLINDUNG.

Selepas Pengendalian

Keselamatan Selepas Pengendalian

Keselamatan Am

 • Gunakan brek tangan (jika dilengkapi), turunkan lengan pemuat, matikan kuasa mesin, keluarkan kunci, tunggu sehingga semua pergerakan berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, membersihkan, menyimpan atau menservis mesin.

 • Bersihkan serpihan daripada alat tambahan dan pemacu untuk bantu mengelakkan kebakaran.

 • Pastikan semua bahagian dalam keadaan berfungsi yang baik dan semua perkakasan diketatkan.

 • Jangan sentuh bahagian yang mungkin panas daripada pengendalian. Biarkan mesin menyejuk sebelum cuba menyelenggara, melaraskan atau menservis mesin.

 • Berhati-hati ketika memuatkan atau mengeluarkan mesin dari treler atau trak.

Keselamatan Bateri dan Pengecas

Am

 • Penggunaan atau penyelenggaraan pengecas bateri yang tidak wajar boleh mengakibatkan kecederaan. Untuk mengurangkan potensi ini, patuhi semua arahan keselamatan.

 • Hanya gunakan pengecas yang dibekalkan untuk pengecasan bateri.

 • Sahkan voltan yang boleh didapati di negara anda sebelum menggunakan pengecas.

 • Untuk sambungan ke bekalan bukan di AS, gunakan penyesuai plag alat tambahan untuk konfigurasi yang bersesuaian bagi salur keluar kuasa, jika diperlukan.

 • Pastikan pengecas tidak basah; jauhkan pengecas daripada air hujan dan salji.

 • Risiko kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan mungkin terhasil daripada penggunaan aksesori yang tidak disyorkan atau dijual oleh Toro.

 • Untuk mengurangkan risiko letupan bateri, ikuti arahan ini dan arahan bagi mana-mana kelengkapan yang ingin anda gunakan berhampiran pengecas.

 • Jangan buka bateri.

 • Sekiranya berlaku kebocoran bateri, jangan sentuh cecairnya. Jika anda bersentuh cecair dengan tidak sengaja, cuci dengan air dan dapatkan rawatan perubatan. Cecair yang terkeluar dari bateri mungkin menyebabkan kerengsaan atau lecuran.

 • Rujuk Penjual Servis Yang Dibenarkan untuk menservis atau menggantikan bateri.

Latihan

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis pengecas. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Baca, fahami dan ikuti semua arahan pada pengecas dan dalam manual sebelum mengendalikan pengecas. Biasakan diri dengan penggunaan pengecas yang wajar.

Persediaan

 • Pastikan tiada orang yang berhampiran dan kanak-kanak ketika mengecas.

 • Pakai pakaian yang bersesuaian ketika mengecas, termasuklah perlindungan mata; seluar panjang dan kasut rintang tergelincir yang sesuai.

 • Matikan kuasa mesin dan tunggu 5 saat sehingga kuasa mesin dimatikan sepenuhnya sebelum mula mengecas. Kegagalan untuk berbuat demikian mungkin menyebabkan pengarkaan.

 • Pastikan kawasan sekitar mempunyai pengalihan udara yang baik ketika mengecas.

 • Baca dan ikuti semua langkah berjaga-jaga untuk pengecasan.

 • Pengecas hanya untuk kegunaan pada litar nominal 120 dan 240 VAC, dan dilengkapi plag pembumian bagi pengendalian 120 VAC. Untuk kegunaan dengan litar 240 V, hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mendapatkan kord kuasa yang bersesuaian.

Pengendalian

 • Jangan salah guna kord. Jangan bawa pengecas melalui kord atau tarik kord bekalan kuasa untuk memutuskan sambungan pengecas daripada bekalan. Jauhkan kord daripada haba, minyak dan mata yang tajam.

 • Sambungkan pengecas terus kepada bekalan pembumian (3 gigi). Jangan gunakan pengecas pada salur kuasa yang tidak dibumikan, walaupun dengan penyesuai.

 • Jangan ubah suai kord kuasa atau plag yang dibekalkan.

 • Elakkan alatan logam terjatuh berhampiran atau pada bateri; percikan mungkin tercetus atau litar pintas mungkin berlaku pada bahagian elektrik yang boleh menyebabkan letupan.

 • Tanggalkan item logam seperti cincin, gelang tangan, rantai leher dan jam tangan semasa mengendalikan bateri litium ion. Bateri litium ion boleh menghasilkan arus yang secukupnya untuk mengakibatkan lecuran yang serius.

 • Jangan kendalikan pengecas tanpa penglihatan atau cahaya yang baik.

 • Gunakan kord pemanjangan yang bersesuaian.

 • Jika kord bekalan kuasa rosak ketika dipasangkan, putuskan sambungan kord daripada bekalan dinding dan hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan untuk penggantian.

 • Tanggalkan pengecas daripada salur keluar elektrik ketika tidak digunakan, sebelum mengalihnya ke lokasi lain atau sebelum menservisnya.

Penyelenggaraan dan Penyimpanan

 • Simpan pengecas dalam bangunan yang kering dan selamat yang tidak dapat capai oleh pengguna yang tidak dibenarkan.

 • Jangan nyahpasang pengecas. Bawa pengecas kepada Penjual Servis Yang Dibenarkan apabila servis atau pembaikan diperlukan.

 • Tanggalkan kord kuasa daripada salur keluar sebelum memulakan apa-apa penyelenggaraan atau pembersihan untuk mengurangkan risiko kejutan elektrik.

 • Selenggarakan atau gantikan label keselamatan dan arahan sebagaimana diperlukan.

 • Jangan kendalikan pengecas dengan kord atau plag yang rosak. Gantikan kord atau plag yang rosak dengan serta-merta.

 • Jika pengecas terkena impak, terjatuh atau rosak, jangan gunakannya, bawa pengecas kepada Penjual Servis Yang Dibenarkan.

Mengalihkan Mesin Yang Tidak Berfungsi

Important: Jangan tunda atau tarik mesin tanpa membuka injap tunda dahulu, jika tidak anda akan merosakkan sistem hidraulik.

 1. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 2. Tanggalkan penyumbat yang menutupi setiap injap tunda (Rajah 15).

  g304099
 3. Longgarkan nat penjepit pada setiap injap tunda.

  g304100
 4. Putarkan setiap injap melawan arah jam sebanyak 1 pusingan menggunakan perengkuh heks untuk membukanya.

 5. Tundakan mesin seperti yang diperlukan.

  Important: Jangan melebihi 4.8 ksj semasa menunda.

 6. Selepas membaiki mesin, tutup injap tunda dan ketatkan nat penjepit.

  Important: Pastikan injap tunda tidak terlampau ketat.

 7. Gantikan penyumbat.

Mengangkut Mesin

Gunakan treler atau trak tugas berat untuk mengangkut mesin. Gunakan tanjakan lebar lengkap. Pastikan treler atau trak dilengkapi semua brek, lampu dan tanda yang diperlukan oleh undang-undang. Sila baca semua arahan keselamatan dengan teliti. Pengetahuan tentang maklumat ini boleh membantu anda atau orang yang berhampiran mengelakkan kecederaan. Rujuk ordinan setempat anda untuk keperluan treler dan pengikatan.

Amaran

Pemanduan di jalan atau jalan raya tanpa isyarat belokan, lampu, tanda memantul atau kenderaan bergerak perlahan adalah bahaya dan boleh menyebabkan kemalangan yang menyebabkan kecederaan diri.

Jangan pandu mesin di atas jalan atau jalan raya awam.

Memilih Treler

Amaran

Memuatkan atau mengeluarkan mesin ke atas treler atau trak akan meningkatkan kemungkinan terbalik dan boleh menyebabkan kecederaan parah atau kematian (Rajah 17).

 • Gunakan tanjakan lebar lengkap sahaja.

 • Pastikan panjang tanjakan adalah sekurang-kurangnya 4 kali sepanjang tinggi dasar treler atau trak dari tanah. Ini akan memastikan sudut tanjakan tidak melebihi 15 darjah di atas tanah yang rata.

g229507

Memuatkan mesin

Amaran

Memuatkan atau mengeluarkan mesin ke atas treler atau trak akan meningkatkan kemungkinan terbalik dan boleh menyebabkan kecederaan parah atau kematian.

 • Berikan perhatian sepenuhnya ketikan mengendalikan mesin di atas tanjakan.

 • Muatkan atau keluarkan mesin dengan hujung yang berat pada kedudukan mendaki tanjakan.

 • Elakkan pecutan atau nyahpecutan mendadak sewaktu memandu mesin di atas tanjakan kerana ini boleh menyebabkan kehilangan kawalan atau situasi terbalik.

 1. Jika menggunakan treler, sambungkannya pada kenderaan tunda dan sambungkan rantai keselamatan.

 2. Jika berkenaan, sambungkan brek treler.

 3. Turunkan tanjakan.

 4. Turunkan lengan pemuat.

 5. Muatkan mesin ke atas treler dengan hujung yang berat berada pada kedudukan mendaki tanjakan, muatan diangkut pada kedudukan rendah, seperti yang ditunjukkan.

  • Jika mesin mempunyai alat tambahan galas beban yang penuh (seperti timba) atau alat tambahan tanpa galas beban (seperti ekskavator), pandu mesin naik tanjakan secara ke hadapan.

  • Jika mesin mempunyai alat tambahan galas beban yang kosong atau tiada alat tambahan, pandu mesin naik tanjakan secara undur.

  g237904
 6. Turunkan lengan pemuat sampai ke bawah.

 7. Gunakan brek tangan (jika dilengkapi), matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 8. Gunakan gelung ikatan logam pada mesin untuk mengikat mesin pada treler atau trak dengan rapi menggunakan jalur, rantai, kabel atau tali. Rujuk peraturan setempat untuk keperluan ikatan.

  g304319

Mengeluarkan Mesin

 1. Turunkan tanjakan.

 2. Keluarkan mesin dari treler dengan hujung yang berat berada pada kedudukan mendaki tanjakan, muatan diangkut pada kedudukan rendah.

  • Jika mesin mempunyai alat tambahan galas beban yang penuh (seperti timba) atau alat tambahan tanpa galas beban (seperti ekskavator), pandu mesin turun tanjakan secara undur.

  • Jika mesin mempunyai alat tambahan galas beban yang kosong atau tiada alat tambahan, pandu mesin turun tanjakan secara ke hadapan.

  g237905

Mengangkat Mesin

Angkat mesin menggunakan titik angkat (Rajah 19).

g305397

Menyelenggarakan Bateri

Amaran

Bateri mengandungi voltan tinggi yang boleh menyebabkan anda terlecur atau terkena kejutan elektrik.

 • Jangan cuba buka bateri.

 • Berhati-hati ketikan mengendalikan bateri dengan bekas yang retak.

 • Hanya gunakan pengecas yang direka bentuk untuk bateri.

Bateri litium ion ini menyimpan cas yang secukupnya untuk melakukan kerja yang dimaksudkan sepanjang tempoh hayatnya. Apabila masa berlalu, jumlah kerja yang dapat diselesaikan oleh bateri dalam satu cas akan berkurangan secara beransur-ansur.

Note: Hasil anda mungkin berbeza-beza bergantung pada jarak yang anda perlukan untuk mengangkut mesin, pengalunan yang anda lalui dan faktor lain yang dibincangkan dalam bahagian ini.

Untuk mencapai hayat dan penggunaan maksimum daripada bateri anda, ikuti garis panduan berikut:

 • Jangan buka bateri. Tiada bahagian yang boleh diservis oleh pengguna di dalamnya. Jika anda membuka pek, anda akan membatalkan waranti anda. Bateri dilindungi dengan peranti yang mengisyaratkan gangguan.

 • Simpan/letak mesin di dalam garaj atau tempat penyimpanan yang bersih dan kering, jauh daripada cahaya matahari terus dan sumber haba. Jangan simpan di tempat yang suhu akan menurun di bawah -30°C atau meningkat sehingga melebihi 60°C. Suhu di luar julat ini akan merosakkan bateri anda. Suhu tinggi sewaktu penyimpanan, khususnya pada keadaan cas yang tinggi, akan mengurangkan hayat bateri.

 • Apabila menyimpan mesin untuk lebih 10 hari, pastikan mesin berada di tempat yang dingin, terlindung daripada cahaya matahari dan dicas sekurang-kurangnya 50%.

 • Jika anda mengendalikan mesin di persekitaran yang panas atau di bawah cahaya matahari, bateri mungkin terlampau panas. Jika perkara ini berlaku, isyarat suhu tinggi akan dipaparkan pada Pusat Maklumat. Dalam keadaan ini, mesin akan menjadi perlahan.

  Pandu mesin ke tempat dingin yang terlindung daripada cahaya matahari dengan segera, matikan kuasa mesin dan biarkan bateri menyejuk sepenuhnya sebelum menyambung semula pengendalian.

 • Jika mesin anda dilengkapi Kit Lampu, matikan lampu apabila lampu tidak digunakan.

Mengangkut Bateri

Jabatan Pengangkutan AS dan pihak berkuasa pengangkutan antarabangsa mewajibkan bateri litium ion diangkut menggunakan bungkusan khas dan hanya diangkut oleh pembawa yang diperakui untuk mengangkut bateri ini. Di AS, anda dibenarkan untuk mengangkut bateri apabila bateri dipasangkan pada mesin sebagai kelengkapan dengan bekalan kuasa bateri, dengan beberapa keperluan pengawalseliaan. Hubungi Jabatan Pengangkutan AS atau badan kerajaan yang berkenaan di negara anda untuk mengetahui peraturan yang terperinci tentang pengangkutan bateri anda atau mesin yang dilengkapi bateri.

Hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mengetahui cara penghantaran atau pembuangan bateri.

Menggunakan Pengecas Bateri

Rujuk Rajah 22 untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang paparan dan kord pengecas bateri.

g251620g251632

Menyambung kepada Sumber Kuasa

Untuk mengurangkan risiko kejutan elektrik, pengecas ini mempunyai plag 3 gigi yang dibumikan (jenis B). Jika plag tidak padan dengan bekalan dinding, jenis plag dibumikan yang lain boleh didapatk; hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan.

Jangan tukar pengecas atau plag kord bekalan kuasa walau melalui apa-apa cara.

Bahaya

Semasa mengecas mesin, kejutan elektrik boleh berlaku jika terkena air, menyebabkan kecederaan atau kematian.

Jangan kendalikan plag atau pengecas dengan tangan yang basah atau semasa berdiri di air.

Important: Periksa kord bekalan kuasa dari masa ke masa untuk lubang atau rekah pada penebat. Jangan gunakan kord yang rosak. Pastikan kord tidak melalui takungan air atau rumput yang basah.

 1. Masukkan plag pengecas pada kord bekalan kuasa ke dalam soket kuasa input yang sepadan dengan pengecas.

  Amaran

  Kod pengecas yang rosak boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

  Periksa kord bekalan kuasa dengan teliti sebelum menggunakan pengecas. Jika kord rosak, jangan kendalikan pengecas sehingga anda dapat penggantian.

 2. Masukkan hujung plag dinding kord bekalan kuasa ke dalam salur keluar elektrik yang dibumikan.

Mengecas Bateri

Important: Hanya cas bateri hanya pada suhu yang beraa dalam julat suhu yang disyorkan; rujuk jadual berikut untuk julat yang disyorkan:

Julat Suhu yang Disyorkan untuk Pengecasan

Julat pengecasan0 hingga 45°C
Julat pengecasan suhu rendah (Arus Terkurang)-5 hingga 0°C
Julat pengecasan suhu tinggi (Arus Terkurang)45 hingga 60°C

Jika suhu di bawah -5°C, bateri tidak akan dicas. Jika suhu meningkat melebihi -5°C, tanggalkan plag pengecas dan pasangkannya semula untuk mengecas bateri.

 1. Letakkan mesin di tempat yang ditentukan untuk pengecasan.

 2. Gunakan brek tangan.

 3. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

 4. Pastikan tiada debu dan serpihan pada penyambung.

 5. Sambungkan kord kuasa pengecas kepada sumber kuasa; rujuk Menyambung kepada Sumber Kuasa.

 6. Gelangsar penutup pengecas ke atas dan putar ke tepi (Rajah 23).

  g304908
 7. Palam penyambung output pengecas ke penyambung pengecas pada mesin.

  g306958
 8. Perhatikan pengecas untuk memastikan bateri sedang dicas.

  Note: Lampu penunjuk pengecasan bateri seharusnya berkelip dan lampu petunjuk output pengecasan seharusnya menerang.Keamperan mesin, dipaparkan pada Pusat Maklumat akan meningkat apabila bateri sedang dicas. Jika keamperan kekal pada 0, maksudnya bateri tidak dicas.

 9. Putuskan sambungan pengecas apabila mesin mencapai paras yang mencukupi; rujuk Menyelesaikan Proses Pengecasan.

 10. Putarkan penutup pengecas ke tempat asal dan gelangsar ke bawah atas bolt bawah (Rajah 23).

Memantau Proses Pengecasan dan Menyelesaikan Masalah

Note: Paparan status LCD memaparkan mesej sewaktu pengecasan. Kebanyakannya ialah mesej rutin.

Jika terdapat kerosakan, lampu petunjuk ralat akan berkelip warna kuning jingga atau lampu merah yang padu. Mesej ralat akan dipaparkan pada Pusat Maklumat, 1 digit pada satu-satu masa, bermula dengan huruf E atau F (contohnya, E-0-1-1).

Untuk membetulkan ralat, rujuk kepada . Jika tiada penyelesaian ini dapat membetulkan isu, hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan.

Menyelesaikan Proses Pengecasan

Apabila pengecasan selesai, lampu petunjuk pengecasan bateri (Rajah 22) akan menunjukkan warna hijau yang padu dan Pusat Maklumat mesin akan memaparkan 10 bar padu. Putus sambungan an penyambung pengecas daripada penyambung mesin.

Penyelenggaraan

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Keselamatan Penyelenggaraan

Awas

Jika anda membiarkan kunci pada suis, orang lain mungkin menghidupkan mesin secara tidak sengaja dan mendatangkan kecederaan parah kepada anda atau orang lain yang berhampiran.

Keluarkan kunci daripada suis sebelum anda melaksanakan penyelenggaraan.

 • Letakkan mesin pada permukaan yang rata, lepaskan hidraulik tambahan, turunkan alat tambahan, pastikan brek tangan digunakan, matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci. Tunggu semua pergerakan berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, membersihkan, menyimpan atau membaiki mesin.

 • Jangan benarkan kakitangan yang tidak terlatih untuk menservis mesin.

 • Gunakan dirian bicu untuk menyokong komponen apabila diperlukan.

 • Lepaskan tekanan dengan berhati-hati daripada komponen dengan simpanan tenaga; rujuk kepada Melepaskan Tekanan Hidraulik.

 • Putuskan sambungan bateri sebelum membuat apa-apa pembaikan, rujuk Memutuskan Sambungan Kuasa Utama.

 • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada bahagian yang bergerak. Jika boleh, jangan buat pelarasan apabila mesin sedang berjalan.

 • Pastikan semua bahagian dalam keadaan berfungsi yang baik dan semua perkakasan diketatkan. Gantikan semua pelekat yang haus atau rosak.

 • Jangan usik peranti keselamatan.

 • Hanya gunakan alat tambahan yang diluluskan oleh Toro. Alat tambahan boleh mengubah kestabilan dan ciri pengendalian mesin. Anda boleh membatalkan waranti jika anda menggunakan mesin dengan alat tambahan yang tidak diluluskan.

 • Hanya gunakan alat ganti Toro yang asli.

 • Jika penyelenggaraan atau pembaikan perlu dilakukan dengan lengan pemuat dalam kedudukan diangkat, tetapkan lengan dalam kedudukan diangkat menggunakan kunci silinder hidraulik.

Jadual Penyelenggaraan yang Disyorkan

Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
Selepas 8 jam pertama
 • Tork nat cuping roda.
 • Gantikan penuras hidraulik.
 • Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Gris mesin.(Gris dengan serta-merta selepas setiap cucian .)
 • Periksa jalur statik dan gantikannya jika haus atau hilang.
 • Periksa bunga tayar.
 • Uji brek tangan.
 • Bersihkan serpihan daripada mesin.
 • Periksa untuk kakancing yang longgar.
 • Setiap 25 jam
 • Periksa talian hidraulik untuk kebocoran, kelengkapan yang longgar, talian berpintal, sokongan lekapan yang longgar, kehausan, cuaca dan kemerosotan kimia.(Buat pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian).(Buat pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian.)
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
 • Setiap 100 jam
 • Tork nat cuping roda.
 • Setiap 400 jam
 • Gantikan penuras hidraulik.
 • Tahunan
 • Tukar bendalir hidraulik.
 • Tahunan atau sebelum penyimpanan
 • Perkemas cat yang ertanggal.
 • Prosedur Pra Penyelenggaraan

  Menggunakan Kunci Silinder

  Amaran

  Lengan pemuat mungkin menurun apabila dalam kedudukan diangkat, menghempap orang di bawahnya.

  Pasangkan kunci silinder sebelum melaksanakan penyelenggaraan yang memerlu lengan pemuat diangkat.

  Memasangkan Kunci Silinder

  1. Tanggalkan alat tambahan.

  2. Angkat lengan pemuat kepada kedudukan diangkat sepenuhnya.

  3. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  4. Letakkan kunci silinder pada setiap rod silinder angkat (Rajah 25).

   g005162
  5. Kuncikan setiap kunci silinder menggunakan cemat pangsi dan cemat baji (Rajah 25).

  6. Turunkan lengan pemuat denganperlahan sehingga kunci silinder menyentuh badan silinder dan hujung rod.

  Menanggalkan dan Menyimpan Kunci Silinder

  Important: Tanggalkan kunci silinder daripada rod dan letakkan dalam kedudukan penyimpanan sepenuhnya sebelum mengendalikan mesin.

  1. Hidupkan mesin.

  2. Angkat lengan pemuat kepada kedudukan diangkat sepenuhnya.

  3. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  4. Tanggalkan cemat pangsi dan cemat baji yang mengukuhkan setiap kunci silinder.

  5. Tanggalkan kunci silinder.

  6. Turunkan lengan pemuat.

  7. Pasangkan kunci silinder pada hos hidraulik dan kukuhkannya menggunakan cemat pangsi dan cemat baji (Rajah 26).

   g319295

  Mengakses Komponen Dalaman

  Amaran

  Membuka atau menanggalkan penutup, tukup dan pengadang semasa mesin berjalan boleh menyebabkan anda tersentuh bahagian yang bergerak lalu mengakibatkan kecederaan parah pada anda.

  Sebelum membuka mana-mana penutup, tukup dan pengadang, matikan kuasa mesin, keluarkan kunci daripada suis kunci dan biarkan mesin menyejuk.

  Amaran

  Kipas yang sedang berputar boleh menyebabkan kecederaan diri.

  • Jangan kendalikan mesin tanpa pengadang di tempatnya.

  • Jauhkan jari, tangan dan pakaian anda daripada kipas yang sedang berputar.

  • Matikan mesin dan keluarkan kunci sebelum melaksanakan penyelenggaraan.

  Menanggalkan Tukup

  Note: Jika anda perlu mengakses penyambung kuasa utama atau fius tetapi tidak dapat mengangkat lengan pemuat dengan selamat untuk menanggalkan tukup, rujuk kepada Menanggalkan Penutup Hadapan untuk mendapatkan akses.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata.

  2. Angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

   Note: Jika anda tidak dapat mengangkat lengan pemuat menggunakan kuasa mesin, tarik tuil lengan pemuat ke belakang dan gunakan pengangkat untuk mengangkat lengan pemuat.

  3. Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga bahagian yang bergerak berhenti.

  4. Longgarkan 4 nat yang mengukuhkan tukup.

   g304438
  5. Angkat tukup dan tanggalkan plag kipas.

  6. Tarik tukup keluar dari mesin.

  Menanggalkan Penutup Hadapan

  Important: Tanggalkan penutup hadapan untuk mengakses penyambung kuasa utama dan fius hanya apabila anda tidak dapat mengangkat lengan pemuat dengan selamat untuk menanggalkan tukup.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

  2. Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga bahagian yang bergerak berhenti.

  3. Tanggalkan 4 bolt yang mengukuhkan penutup hadapan, tanggalkan penutup dan tanggalkan plag kipas.

   g356986

  Memutuskan Sambungan Kuasa Utama

  Sebelum anda menservis mesin, putuskan sambungan bekalan kuasa kepada mesin dengan memisahkan penyambung kuasa utama (Rajah 29).

  Awas

  Jika anda tidak memutuskan sambungan kuasa kepada mesin, orang lain mungkin menghidupkan mesin secara tidak sengaja, menyebabkan kecederaan yang parah.

  Sentiasa pisahkan penyambung sebelum mengendalikan mesin.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata.

  2. Angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

  3. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  4. Tanggalkan tukup; rujuk kepada Menanggalkan Tukup.

  5. Pisahkan 2 penyambung kuasa (Rajah 29).

  6. Buat apa-apa pembaikan.

  7. Palamkan penyambung bersama sebelum mengendalikan mesin.

  g304040

  Pelinciran

  Menggris Mesin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Gris mesin.(Gris dengan serta-merta selepas setiap cucian .)
 • Jenis Gris: Gris serba guna

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Bersihkan kelengkapan gris dengan kain buruk.

  4. Sambungkan senapang gris pada setiap kelengkapan (Rajah 30 dan Rajah 31).

   g304444
   g004209
  5. Pamkan gris ke dalam kelengkapan sehingga gris mula mengalir keluar dari galas (kira-kira 3 pam).

  6. Lapkan gris yang berlebihan.

  Penyelenggaraan Sistem Elektrik

  Keselamatan Sistem Elektrik

  • Putuskan sambungan penyambung kuasa utama sebelum membaiki mesin.

  • Cas bateri di tempat terbuka dengan pengalihan udara yang baik, jauh daripada percikan dan nyala api. Tanggalkan pengecas sebelum menyambungkan atau memutuskan sambungan bateri. Pakai pakaian perlindungan dan gunakan alatan tertebat.

  Memutuskan Sambungan atau Menyambungkan Kuasa kepada Mesin

  Penyambung kuasa utama membekalkan kuasa daripada bateri kepada mesin. Putuskan sambungan kuasa dengan memisahkan penyambung; sambungkan kuasa dengan memasangkan penyambung bersama. Rujuk kepada Memutuskan Sambungan Kuasa Utama.

  Menggantikan Jalur Statik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa jalur statik dan gantikannya jika haus atau hilang.
  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Di bawah pelantar, gantikan jalur statik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 32.

   g315429

  Menservis Bateri

  Note: Mesin dilengkapi 7 bateri litium ion.

  Jangan buka bateri. Jika bateri perlu diservis, hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mendapatkan bantuan.

  Lupus atau kitar semula bateri litium ion mengikut peraturan setempat dan persekutuan.

  Menyelenggarakan Pengecas Bateri

  Important: Semua pembaikan elektrik harus dilaksanakan oleh Penjual Servis Yang Dibenarkan sahaja.

  Pengendali hanya boleh melaksanakan penyelenggaraan sedikit selain melindungi pengecas daripada kerosakan dan cuaca.

  Menyelenggarakan Kord Pengecas Bateri

  • Bersihkan kord menggunakan kain lembap selepas setiap penggunaan.

  • Gelungkan kord apabila tidak digunakan.

  • Periksa kord secara berkala kerosakan dan gantikan dengan alat ganti yang diluluskan oleh Toro apabila diperlukan.

  Membersihkan Bekas Pengecas Bateri

  Bersihkan bekas menggunakan kain lemba selepas setiap penggunaan.

  Menservis Fius

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata.

  2. Angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

  3. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  4. Tanggalkan tukup; rujuk kepada Menanggalkan Tukup.

  5. Putuskan sambungan kuasa utama kepada mesin; rujuk Memutuskan Sambungan Kuasa Utama.

  6. Cari fius dan gantikannya (Rajah 33).

   g304512
  7. Laraskan tork nat kepada 12 hingga 18 N∙m.

  8. Sambungkan penyambung kuasa utama.

  9. Pasangkan penutup hadapan.

  Penyelenggaraan Sistem Pemacu

  Memeriksa Bunga Tayar

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa bunga tayar.
 • Periksa bunga tayar untuk kehausan. Gantikan tayar apabila bunga menjadi haus dan tipis.

  Memeriksa Nat Cuping Roda

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 8 jam pertama
 • Tork nat cuping roda.
 • Setiap 100 jam
 • Tork nat cuping roda.
 • Periksa dan tork nat cuping roda kepada 68 N∙m.

  Penyelenggaraan Brek

  Menguji Brek Tangan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Uji brek tangan.
  1. Gunakan brek tangan; rujuk Tuil Brek Tangan.

  2. Hidupkan mesin.

  3. Cuba pandu mesin ke hadapan atau ke belakang dengan perlahan.

   Note: Mesin mungkin bergerak sedikit sebelum brek tangan dikenakan.

  4. Jika mesin bergerak tanpa brek tangan dikenakan, hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda untuk mendapatkan servis.

  Penyelenggaraan Sistem Hidraulik

  Keselamatan Sistem Hidraulik

  • Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika bendalir disuntik ke kulit. Bendalir yang tersuntik perlu disingkirkan melalui pembedahan dalam tempoh beberapa jam oleh doktor.

  • Pastikan semua hos dan talian hos hidraulik dalam keadaan yang baik dan semua sambungan dan kelengkapan hidraulik adalah ketat sebelum mengenakan tekanan pada sistem hidraulik.

  • Jauhkan badan dan tangan anda dari kebocoran lubang jarum atau muncung yang mengeluarkan bendalir hidraulik bertekanan tinggi.

  • Gunakan kadbod atau kertas untuk mengesan kebocoran hidraulik.

  • Lepaskan semua tekanan di dalam sistem hidraulik dengan selamat sebelum melaksanakan sebarang kerja pada sistem hidraulik.

  Melepaskan Tekanan Hidraulik

  Untuk melepaskan tekanan hidraulik apabila mesin dihidupkan, lepaskan hidraulik tambahan dan turunkan lengan pemuat sepenuhnya.

  Untuk melepaskan tekanan apabila mesin dimatikan, alihkan tuil hidraulik tambahan di antara kedudukan mara dan undur untuk melepaskan tekanan hidraulik tambahan, alihkan tuil condong alat tambahan ke hadapan dan ke belakang, dan alihkan tuil lengan pemuat ke hadapan untuk menurunkan lengan pemuat (Rajah 34).

  g281214

  Spesifikasi Bendalir Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 25 jam
 • Periksa talian hidraulik untuk kebocoran, kelengkapan yang longgar, talian berpintal, sokongan lekapan yang longgar, kehausan, cuaca dan kemerosotan kimia.(Buat pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian).(Buat pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian.)
 • Kapasiti Tangki Hidraulik: 56 L

  Bendalir hidraulik yang disyorkan: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: Mesin menggunakan bendalir penggantian yang disyorkan memerlukan pertukaran bendalir dan penapis kurang kerap.

  Bendalir hidraulik alternatif: Jika Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid tidak tersedia, anda boleh menggunakan bendalir hidraulik konvensional asas petroleum lain yang mengandungi spesifikasi dalam julat disenaraikan bagi semua sifat bahan berikut dan memenuhi standard industri. Jangan gunakan bendalir sintetik. Rujuk dengan pengedar pelincir anda untuk mengenal pasti produk yang memuaskan.

  Note: Toro tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang disebabkan oleh penggantian yang tidak wajar, oleh itu gunakan hanya produk dari pengeluar bereputasi yang akan menyokong cadangan mereka.

  Indeks Kelikatan Tinggi/Takat Tuang Rendah Bendalir Hidraulik Antihaus, ISO VG 46

  Sifat Bahan: 
   Kelikatan, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 hingga 48
   Indeks kelikatan ASTM D2270140 atau lebih tinggi
   Takat Tuang, ASTM D97-37°C hingga -45°C (-34°F hingga -49°F)
   Spesifikasi Industri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 atau M-2952-S)

  Note: Kebanyakan bendalir hidraulik adalah hampir tanpa warna, oleh itu sukar untuk mengesan kebocoran. Bahan tambah pewarna merah untuk bendalir hidraulik boleh didapati dalam botol 20ml (0.67 fl oz). Sebotol cukup untuk 15 hingga 22L (4 hingga 6 gelen AS) bendalir hidraulik. No. Alat Ganti Pesanan 44-2500 daripada Penjual Servis Yang Dibenarkan anda.

  Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 25 jam
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
 • Periksa paras bendalir hidraulik sebelum mesin dimulakan pada kali pertama dan selepas setiap 25 jam pengendalian.

  Rujuk kepada Spesifikasi Bendalir Hidraulik.

  Important: Sentiasa gunakan bendalir hidraulik yang betul. Bendalir yang tidak ditetapkan akan merosakkan sistem hidraulik.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, tanggalkan mana-mana alat tambahan, gunakan brek tangan, angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

  2. Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci dan biarkan mesin menyejuk.

  3. Tanggalkan tukup/penutup akses hadapan.

  4. Bersihkan bahagian di sekeliling isian tangki hidraulik (Rajah 35).

  5. Tanggalkan penutup isian dan periksa paras bendalir pada batang celup (Rajah 35).

   Paras bendalir seharusnya di antara tanda pada batang celup.

   g005158
  6. Jika paras adalah rendah, tambahkan bendalir yang secukupnya untuk meningkatkan paras minyak kepada paras yang sewajarnya.

  7. Pasangkan penutup leher pengisi.

  8. Pasangkan tukup/penutup akses hadapan.

  9. Tanggalkan dan simpan kunci silinder dan turunkan lengan pemuat.

  Menggantikan Penuras Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 8 jam pertama
 • Gantikan penuras hidraulik.
 • Setiap 400 jam
 • Gantikan penuras hidraulik.
 • Important: Jangan gantikan penuras minyak automotif; jika tidak kerosakan sistem hidraulik yang serius boleh berlaku.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, tanggalkan mana-mana alat tambahan, gunakan brek tangan, angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Tanggalkan tukup.

  4. Letakkan takung buang di bawah penuras.

  5. Tanggalkan penuras lama (Rajah 36) dan lap permukaan penyesuai penuras sehingga bersih.

   g003721
  6. Sapukan lapisan bendalir hidraulik yang tipis pada gasket getah pada penuras ganti (Rajah 36).

  7. Pasangkan penuras hidraulik ganti pada penyesuai penuras (Rajah 36). Ketatkan mengikut arah jam sehingga gasket getah menyentuh penyesuai penuras, kemudian ketatkan penuras dengan tambahan ½ putaran.

  8. Bersihkan bendalir yang tertumpah.

  9. Hidupkan mesin dan biarkan mesin berjalan untuk kira-kira 2 minit untuk menyingkirkan udara daripada sistem.

  10. Matikan kuasa mesin dan periksa kebocoran.

  11. Periksa paras bendalir dalam tangki hidraulik; rujuk kepada Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik. Tambahkan bendalir untuk meningkatkan paras sehingga tanda pada batang celup. Jangan terlebih isi tangki.

  12. Pasangkan tukup.

  13. Tanggalkan dan simpan kunci silinder dan turunkan lengan pemuat.

  Menukar Bendalir Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Tahunan
 • Tukar bendalir hidraulik.
  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, tanggalkan mana-mana alat tambahan, gunakan brek tangan, angkat lengan pemuat dan pasangkan kunci silinder.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Tanggalkan tukup.

  4. Letakkan takung buang besar di bawah mesin yang boleh mengisi sekurang-kurangnya 61 L di bawah mesin.

  5. Tanggalkan penyumbat takung dari bahagian bawah tangki hidraulik dan biarkan bendalir mengalir keluar dengan sepenuhnya (Rajah 37).

   g305431
  6. Pasangkan penyumbat takung.

  7. Isi tangki hidraulik dengan bendalir hidraulik; rujuk kepada Spesifikasi Bendalir Hidraulik.

   Note: Buang bendalir yang terpakai di pusat kitar semula yang diperakui.

  8. Pasangkan tukup.

  9. Tanggalkan dan simpan kunci silinder dan turunkan lengan pemuat.

  Pembersihan

  Membersihkan Serpihan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Bersihkan serpihan daripada mesin.
 • Amaran

  Penggunaan udara termampat yang tidak betul untuk membersihkan mesin boleh menyebabkan kecederaan parah.

  • Pakai kelengkapan perlindungan diri yang bersesuaian, seperti pelindung mata, pelindung pendengaran dan pelitup debu.

  • Jangan sasarkan udara termampat pada mana-mana bahagian badan anda atau orang lain.

  • Rujuk arahan bagi pemampat udara daripada pengilang untuk mendapatkan maklumat pengendalian dan keselamatan.

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Bersihkan semua serpihan daripada mesin.

   Important: Hembuskan kotoran daripada mengeluarkannya setelah dicuci. Jika anda menggunakan air, jauhkan mesin daripada item elektrik dan injap hidraulik. Bersihkan penyambung elektrik menggunakan udara termampat; jangan gunakan pembersih sentuhan.

  4. Tanggalkan dan simpan kunci silinder dan turunkan lengan pemuat.

  Mencuci Mesin

  Apabila mencuci mesin menggunakan tekanan, lakukan perkara berikut:

  • Pakai kelengkapan perlindungan diri yang sesuai untuk pencuci tekanan.

  • Pasangkan semua pengadang di tempatnya pada mesin.

  • Elakkan sembur pada komponen elektrik.

  • Elakkan sembur pada sisi pelekat.

  • Sembur pada bahagian luar mesin sahaja. Jangan sembur terus pada bukaan di dalam mesin.

  • Hanya sembur pada bahagian kotoran mesin.

  • Gunakan muncung sembur 40 darjah atau lebih besar. Muncung 40 darjah biasanya berwarna putih.

  • Pastikan jarak sekurang-kurangnya 61 cm di antara hujung pencuci tekanan dengan permukaan yang sedang dicuci.

  • Hanya gunakan pencuci tekanan pada tekanan di bawah 137.89 bar dan aliran di bawah 7.6 L setiap minit.

  • Gantikan pelekat yang rosak atau mengelupas.

  • Gris semua titik gris selepas mencuci; rujuk kepada Menggris Mesin.

  Penyimpanan

  Keselamatan Penyimpanan

  • Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci, tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum menyimpannya.

  • Jangan simpan mesin berhampiran nyala api.

  Menyimpan Mesin

  1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata, turunkan lengan pemuat dan gunakan brek tangan.

  2. Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci.

  3. Bersihkan debu dan kotoran daripada bahagian luar seluruh mesin.

   Important: Cuci mesin menggunakan detergen sederhana dan air. Elakkan penggunaan air yang berlebihan, khususnya berhampiran panel kawalan, pam hidraulik dan motor.

  4. Gris mesin; rujuk kepada Menggris Mesin.

  5. Tork nat cuping roda; rujuk kepada Memeriksa Nat Cuping Roda.

  6. Periksa paras bendalir hidraulik; rujuk kepada Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

  7. Periksa dan ketatkan semua kancing. Baiki atau gantikan bahagian yang haus, rosak atau hilang.

  8. Cat semua bahagian yang calar dan permukaan logam yang terdedah menggunakan cat yang tersedia daripada Penjual Servis Yang Dibenarkan anda.

  9. Simpan mesin di dalam garaj atau tempat penyimpanan yang bersih dan kering. Keluarkan kunci daripada suis kunci dan simpan di tempat yang dapat diingati.

  10. Untuk penyimpanan berpanjangan, ikuti keperluan penyimpanan bateri; rujuk kepada Keperluan Penyimpanan Bateri.

  11. Tutup mesin untuk melindungi mesin dan memastikan mesin bersih.

  Keperluan Penyimpanan Bateri

  Note: Anda tidak perlu mengeluarkan bateri dari mesin untuk penyimpanan.

  Untuk keperluan suhu untuk penyimpanan, rujuk jadual berikut:

  Keperluan Suhu untuk Penyimpanan

  Keadaan PenyimpananKeperluan Suhu
  Keadaan penyimpanan biasa-20 hingga 45°C
  Sangat panas—1 bulan atau kurang45 hingga 60°C
  Sangat sejuk—3 bulan atau kurang-30 hingga -20°C

  Important: Suhu di luar julat ini akan merosakkan bateri anda.Suhu di tempat penyimpanan bateri mempengaruhi hayat jangka masa panjang bateri. Penyimpanan untuk tempoh masa yang panjang pada suhu melampau akan mengurangkan hayat bateri. Simpan bateri dalam keadaan penyimpanan biasa yang dinyatakan dalam jadual di atas.

  • Sebelum anda menyimpan mesin, cas atau nyahcas bateri antara 40% hingga 60% (50.7V hingga 52.1V).

   Note: Cas pada 50% adalah optimum untuk memastikan hayat bateri yang maksimum. Apabila bateri dicas sehingga 100% sebelum penyimpanan, ini akan memendekkan hayat bateri.Jika anda meramalkan bahawa mesin akan disimpan untuk tempoh masa yang lebih panjang, maka cas bateri sehingga sekitar 60%.

  • Untuk setiap 6 bulan penyimpanan, periksa paras cas bateri dan pastikan paras adalah antara 40% hingga 60%. Jika cas adalah kurang daripada 40%, maka cas bateri antara 40% hingga 60%.

  • Selepas mengecas bateri, putuskan sambungan pengecas bateri.

  • Jika anda membiarkan pengecas pada mesin, mesin akan dimatikan kuasa selepas bateri dicas sepenuhnya dan tidak akan dihidupkan semula melainkan pengecas diputuskan sambungan dan disambungkan semula.

  Pencarisilapan

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Mesin tidak bergerak.
  1. Brek tangan digunakan.
  2. Paras bendalir hidraulik adalah rendah.
  3. Sistem hidraulik rosak.
  1. Lepaskan brek tangan.
  2. Tambahkan bendalir hidraulik ke dalam takungan.
  3. Hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda.
  Apabila berhenti, lengan pemuat menurun lebih daripada 7.6 cm setiap jam (kurang daripada 7.6 cm adalah normal bagi mesin).
  1. Gelendong injap bocor.
  1. Hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan anda.
  Apabila berhenti, lengan pemuat menurun 5 cm dengan pantas, kemudian berhenti.
  1. Pengedap silinder bocor.
  1. Gantikan pengedap.
  Mesin tidak dicas.
  1. Suhu melebihi 60°C atau di bawah -5°C.
  1. Cas mesin dalam keadaan antara -5°C dan 60°C.
  Mesin tidak dihidupkan serta-merta selepas dimatikan kuasa.
  1. Mesin tidak dimatikan sepenuhnya.
  1. Biarkan mesin dimatikan sepenuhnya sebelum dihidupkan semula.
  Mesin tidak menyambung semula pengendalian selepas melahu.
  1. Mesin berada dalam Mod Jimat Kuasa.
  1. Alihkan tuil cengkaman dengan cepat sebanyak dua kali atau matikan dan mulakan mesin semula.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Kod E-0-0-1 atau E-0-4-7
  1. Voltan bateri tinggi
  1. Pastikan voltan bateri adalah tepat dan sambungan kabel adalah kukuh; pastikan bateri dalam keadaan baik.
  Kod E-0-0-4
  1. BMS atau kerosakan bateri dikesan
  1. Hubungi Penjual Servis yang Dibenarkan.
  Kod E-0-0-7
  1. Melebihi had jam ampere bateri
  1. Sebab yang mungkin termasuklah kesihatan bateri yang lemah, bateri yang sangat dinyahcas, bateri tidak disambungkan dengan baik dan/atau beban parasit yang tinggi ketika dicas. Penyelesaian yang boleh: Gantikan bateri. Putuskan sambungan beban parasit. Ralat ini akan hilang apabila pengecas ditetapkan semula dengan mengitarkan DC.
  Kod E-0-1-2
  1. Ralat kekutuban balikan
  1. Bateri tidak disambungkan ke pengecas dengan betul. Pastikan sambungan bateri adalah kukuh.
  Kod E-0-2-3
  1. Ralat voltan AC tinggi (>270VAC)
  1. Sambungkan pengecas kepada sumber AC yang membekalkan AC stabil antara 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Kod E-0-2-4
  1. Pengecas gagal dimulakan
  1. Pengecas gagal dihidupkan dengan betul. Putuskan sambungan input AC dan bateri untuk 30 saat sebelum mencuba semula.
  Kod E-0-2-5
  1. Ralat ayunan voltan AC rendah
  1. Sumber AC tidak stabil. Mungkin disebabkan oleh penjana bersaiz kecil atau kabel input yang sangat kecil. Sambungkan pengecas kepada sumber AC yang membekalkan AC stabil antara 85-270 VAC / 45-65 Hz.
  Kod E-0-3-7
  1. Pemprograman semula gagal
  1. Kegagalan naik taraf perisian atau kegagalan pengendalian skrip. Pastikan perisian baharu adalah betul.
  Kod E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 atau E-0-6-0
  1. Ralat komunikasi dengan bateri
  1. Pastikan sambungan wayar isyarat kepada bateri adalah kukuh.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 atau F-0-0-7
  1. Kerosakan pengecas dalaman
  1. Putuskan sambungan AC dan sambungan bateri untuk sekurang-kurangnya 30 saat dan cuba semula. Jika masih gagal, sila hubungi Penjual Servis Yang Dibenarkan.