Uvod

Ta stroj je kompaktni delovni stroj, zasnovan za različne delovne aktivnosti premikanja zemlje in materialov pri krajinskem oblikovanju ter gradbenih delih. Stroj je zasnovan za upravljanje raznovrstnih priključkov, od katerih je vsak zasnovan za posebno delo. Ta stroj uporabljajte pri temperaturah od -18 do 38 °C. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe izdelka. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g311261

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Ta stroj je skladen s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) Ta stroj ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta stroj mora sprejeti vse motnje, ki jih bo morda prejel, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Toro izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje s strojem.

Poleg tega je bil ta stroj v načinu polnjenja testiran in ugotovljeno je bilo, da je okviru omejitev za digitalne naprave razreda B in v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta stroj ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščen in uporabljen v skladu z navodili. Vseeno pa ne moremo zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta stroj povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom stroja, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

 • Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.

 • Povečajte razdaljo med strojem in sprejemnikom.

 • Priključite stroj v vtičnico na drugem tokokrogu kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

 • Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-tehnikom.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Napajalni kabel tega izdelka vsebuje svinec, kemično snov, ki je s strani države Kalifornija prepoznana kot škodljiva za reprodukcijo in povzročiteljica napak pri rojstvu. Po končanih delih si umijte roke.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Splošna varnost

Nevarnost

Na delovnem območju so lahko podzemna vodovodna, električna ali komunalna napeljava. Če to napeljavo poškodujete, lahko pride do električnega udara ali eksplozije.

Na delovnem objektu oziroma območju označite podzemne napeljave in na teh mestih ne kopljite. Za pravilno označevanje se obrnite na ustrezni organ ali javno komunalno podjetje (v ZDA na primer pokličete številko 811, v Avstraliji pa številko 1100 nacionalne službe za označevanje podzemnih vodov).

Za preprečevanje hudih telesnih poškodb ali smrti vedno upoštevajte varnostna navodila. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.

 • Ne premikajte tovora z rokami v dvignjenem položaju, vedno ga premikajte blizu tal.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Med upravljanjem stroja navzgor ali navzdol po pobočju mora biti težji del stroja usmerjen proti pobočju navzgor, obremenitev pa mora biti blizu tal. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je žlica prazna, je zadnji del stroja težji del. Če pa je žlica polna, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite.

 • Pred zagonom stroja morate prebrati ta uporabniški priročnik in se seznaniti z njegovo vsebino.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Upravljanja stroja ne smete nikoli dovoliti otrokom ali neusposobljenim osebam.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje gibljivih komponent in priključkov.

 • Stroja ne smete upravljati, če varovala ter druge varnostne in zaščitne naprave niso nameščene in ne delujejo.

 • Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja.

 • Pred servisiranjem ali odmaševanjem stroja ustavite stroj, izklopite motor in odstranite ključ.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decal93-6686
decal93-9084
decal98-4387
decal108-4723
decal130-2836
decal130-2837
decal132-9051
decal133-8061
decal137-9712
decal139-7707
decal139-7708
decal139-7709
decal139-7717
decal139-7718
decal139-7721
decal139-7738
decal139-8343
decal137-9713
decal139-7660

Nastavitve

Preverjanje ravni hidravlične tekočine

Pred prvim zagonom stroja preverite raven hidravlične tekočine. Glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

Polnjenje akumulatorjev

Napolnite akumulatorje. Glejte Polnjenje akumulatorjev.

Pregled izdelka

g281979

Nadzorna plošča

g281978

Stikalo za vžig na ključ

Stikalo za vžig na ključ ima dva položaja: VKLOPLJENO in IZKLOPLJENO (Diagram 4).

S stikalom za vžig na ključ lahko stroj zaženete in ustavite. Glejte Zagon stroja in Zaustavitev stroja.

Ročici sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih koles

 • Za premik naprej premaknite ročici sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih zdrsa naprej.

 • Za premik nazaj premaknite ročici sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih zdrsa nazaj.

 • Za obračanje premaknite ročico na strani, v katero se želite obrniti, nazaj proti NEVTRALNEMU položaju, druga ročica pa naj ostane aktivirana.

  Note: Bolj ko premaknete ročici sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih koles v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer.

 • Za počasno premikanje ali zaustavitev premaknite ročici sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih v NEVTRALNI položaj.

Ročica za nagib priključka

 • Če želite priključek nagniti naprej, ročico za nagib priključka počasi potisnite naprej.

 • Če želite priključek nagniti nazaj, ročico za nagib priključka počasi povlecite nazaj.

Ročica roke nakladalnika

 • Če želite spustiti roki nakladalnika, ročico roke nakladalnika počasi potisnite naprej.

 • Če želite dvigniti roki nakladalnika, ročico roke nakladalnika počasi povlecite nazaj.

Ročica za pomožno hidravlično opremo

 • Če želite hidravlično opremo premakniti naprej, ročico za pomožno hidravlično opremo počasi povlecite ven in nato navzdol.

 • Če želite hidravlično opremo premakniti nazaj, ročico za dodatno hidravlično opremo počasi povlecite ven in nato navzgor. To se imenuje tudi ZATAKNJEN položaj, ker upravljavcu ni treba biti prisoten.

Ročica parkirne zavore

 • Če želite aktivirati parkirno zavoro, zavrtite ročico navzdol (Diagram 5).

 • Če želite deaktivirati parkirno zavoro, zavrtite ročico navzgor (Diagram 5).

g303557

Stikalo za eko način

Če želite aktivirati eko način, premaknite stikalo v položaj za VKLOP. Eko način uporabite, če želite zmanjšati število vrtljajev motorja zniža in zmanjšati porabo energije akumulatorja.

Stikalo za način palcev

Če želite aktivirati način palcev, premaknite stikalo v položaj za VKLOP. Način palcev uporabite, če želite upočasniti hitrost delovanja stroja med nameščanjem ali odstranjevanjem priključkov, majhnimi prilagoditvami stroja in vožnjo skozi ovinke.

Note: Način palcev preglasi trenutne nastavitve (kot so eko način in načini delovanja s priključki). Stroj znova preklopi na te nastavitve, ko izklopite način palcev.

Zaslon InfoCenter

Na LCD-zaslonu InfoCenter so prikazani podatki o vašem stroju, na primer stanje delovanja, ter različne diagnostične in druge informacije o stroju (Diagram 6). InfoCenter sestavljata pozdravni zaslon in zaslon z glavnimi informacijami. Med pozdravnim zaslonom in zaslonom z glavnimi informacijami lahko kadar koli preklopite tako, da pritisnete poljuben gumb zaslona InfoCenter, nato pa izberete ustrezno smerno puščico.

g264015
 • Levi gumb, gumb za dostop do menija/nazaj – pritisnite ta gumb, če želite odpreti menije na zaslonu InfoCenter. Z njim lahko zaprete kateri koli meni, ki ga trenutno uporabljate.

 • Sredinski gumb – s tem gumbom se premikate navzdol po menijih.

 • Desni gumb – s tem menijem odprete meni, kjer desna puščica označuje, da je na voljo dodatna vsebina.

Note: Funkcija posameznega gumba se lahko spremeni glede na to, kaj trenutno potrebujete. Vsak gumb je označen z ikono, ki prikazuje trenutno funkcijo gumba.

Diagram 7 prikazuje, kaj je prikazano na zaslonu InfoCenter ob zagonu stroja. Ko premaknete ključ v položaj za VKLOP, se za nekaj sekund prikaže pozdravni zaslon, nato pa se prikaže zaslon s prikazom delovanja.

g315353

Opisi ikon na zaslonu InfoCenter

GraphicDostop do menija
GraphicNaprej
GraphicNazaj
GraphicPremakni se navzdol
GraphicVnos
GraphicSpremenite način priključka.
GraphicPovečaj
GraphicPomanjšaj
GraphicZapri meni
GraphicPreveri vnos kode PIN
GraphicParkirna zavora je aktivirana.
GraphicMerilnik delovnih ur
GraphicNapetost akumulatorja
GraphicNapolnjenost akumulatorja – vsaka polna črtica predstavlja napolnjenost v korakih po 10 %.
GraphicVklopljen je eko način.
GraphicVklopljen je način palcev.
GraphicHladni zagon
GraphicVklopljen je način žlice.
GraphicVklopljen je način kladiva.

Meniji na zaslonu InfoCenter

Če želite odpreti sistem menijev na zaslonu InfoCenter, na glavnem zaslonu pritisnite gumb za odpiranje menija Graphic. S tem odprete glavni meni. V spodnjih tabelah je prikazan povzetek možnosti, ki so na voljo v menijih:

Main Menu (Glavni meni)

Menijski elementOpis
Faults (Napake)V meniju NAPAKE je seznam nedavnih napak stroja. Za več informacij o meniju NAPAKE si oglejte servisni priročnik ali pa se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Service (Delovanje)V meniju »Delovanje« so informacije o stroju, na primer število ur uporabe in podobni podatki.
Diagnostics (Diagnostika)V meniju »Diagnostika« je prikazano stanje stikal stroja, senzorjev in izhoda krmilnika. Informacije v tem meniju lahko uporabite za odpravljanje določenih težav, saj lahko hitro vidite, kateri krmilniki stroja so vklopljeni in kateri izklopljeni.
Settings (Nastavitve)V meniju »Nastavitve« lahko prilagodite in spremenite spremenljivke konfiguracije na zaslonu InfoCenter.
About (Vizitka)V meniju »Vizitka« so navedene številka modela, serijska številka in različica programske opreme stroja.

Faults (Napake)

Menijski elementOpis
Current (Trenutno)V tem meniju je prikazano skupno število delovnih ur pri vklopljenem zagonu (to je število ur, ko je bil ključ v položaju za VKLOP).
Last (Zadnje)Označuje zadnjo uro pri vklopljenem zagonu, ko je prišlo do napake.
First (Prvo)Označuje prvo uro pri vklopljenem zagonu, ko je prišlo do napake.
Occurrences (Primerki)Označuje število primerkov napake.

Service (Delovanje)

Menijski elementOpis
Hours (Ure)Prikazuje skupno število ur, ko so bili vklopljeni ključ, motor, eko način in sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles.
Counts (Število)Prikazuje število zagonov motorja in jakost toka akumulatorja.

Diagnostics (Diagnostika)

Menijski elementOpis
Battery (Akumulator)Označuje vhode in izhode akumulatorja. Med vhode spada trenutna napetost akumulatorja, med izhode pa tok akumulatorja in odstotek napolnjenosti akumulatorja.
Motor control (Krmilnik motorja)Označuje vhode in izhode krmilnika motorja. Med vhode spadajo zagon s ključem, delovanje v nevtralnem položaju, parkirna zavora, dodatna oprema, način palcev, eko način in dviganje/spuščanje opreme. Z njimi preverite povratne informacije vnosa stroja. Med izhode spadajo hitrost motorja (v vrt/min), fazni tok, enosmerni tok, temperatura krmilnika in temperatura motorja.

Settings (Nastavitve)

Menijski elementOpis
Language (Jezik)Nadzoruje jezik, uporabljen na zaslonu InfoCenter.
Backlight (Osvetlitev ozadja)Nadzoruje svetlost LCD-zaslona.
Contrast (Kontrast)Nadzoruje kontrast LCD-zaslona.
Protected Menus (Zaščiteni meniji)Omogoča dostop do zaščitenih menijev z vnosom gesla.

About (Vizitka)

Menijski elementOpis
Model (Model)Prikaže številko modela stroja.
Serial (Serijska številka)Prikazuje serijsko številko stroja.
S/W Rev (Različica prog. opreme)Prikazuje različico programske opreme glavnega krmilnika.
Motor Ctrl SW (Različica prog. opreme krmilnika motorja)Prikazuje različico programske opreme krmilnika motorja.
Battery SW (Različica prog. opreme akumulatorja)Prikazuje različico programske opreme akumulatorja.

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Širina89 cm
Dolžina152 cm
Višina125 cm
Teža (brez priključka)938 kg
Nazivna zmogljivost delovanja – z upravljavcem, težkim 74,8 kg, in standardno žlico234 kg
Zmogljivost nagiba – z upravljavcem, težkim 74,8 kg, in standardno žlico590 kg
Medosna razdalja71 cm
Višina odlaganja (s standardno žlico)120 cm
Doseg – popolnoma dvignjeno (s standardno žlico)71 cm
Višina do zatiča tečaja (ozka žlica v standardnem položaju)168 cm

Delovni priključki/dodatna oprema

Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme, s katerimi lahko povečate in razširite zmogljivosti stroja. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca ali pa zahtevajo certificirano usposabljanje. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Pred nastavitvijo, servisiranjem, čiščenjem ali skladiščenjem stroja vedno aktivirajte parkirno zavoro, izklopite motor, odstranite ključe ter počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Seznaniti se morate z načinom hitre zaustavitve in izklopa stroja.

 • Preverite, ali so varnostna stikala in ščitniki nameščeni ter delujejo pravilno. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Poiščite označene dele na stroju in priključkih, kjer obstaja nevarnost stiska, ter v te dele ne segajte z rokami in nogami.

 • Pred upravljanjem stroja s priključkom poskrbite, da je priključek ustrezno nameščen in da je originalni priključek Toro. Preberite vse priročnike za priključek.

 • Ocenite podlago, da določite, katere dodatke in priključke potrebujete za varno izvedbo opravila.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite. Zabeležite mesto neoznačenih predmetov in struktur, kot so podzemni rezervoarji za shranjevanje, vodnjaki in kanalizacijski sistem.

 • Preverite, ali so na območju, kjer boste uporabljali opremo, neravna podlaga ali skrite nevarnosti.

 • Pred začetkom upravljanja stroja poskrbite, da na območju ni drugih navzočih oseb. Če na območje vstopi druga oseba, zaustavite stroj.

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v .

Nastavitev opore za stegna

Če želite nastaviti oporo za stegna (Diagram 8), odvijte gumbe in dvignite ali spustite oporno ploščo na želeno višino. Komponento lahko še dodatno prilagodite tako, da sprostite vijak, s katerim je plošča pritrjena na nastavno ploščo, nato pa ploščo po potrebi premaknete gor ali dol. Po končanem postopku varno pritrdite vsa pritrdila.

g006054

Med uporabo

Varnost med upravljanjem

Splošna varnost

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.

 • Ne premikajte tovora z rokami v dvignjenem položaju. Tovor vedno premikajte blizu tal.

 • Uporabljajte le priključke in dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja.

 • Za stroje s ploščadjo:

  • Spustite roki nakladalnika, preden sestopite s ploščadi.

  • Stroja ne poskusite stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Če izgubite nadzor nad strojem, stopite s ploščadi in se odmaknite od stroja.

  • Ne stopajte pod ploščad.

  • Stroj premikajte le, če stojite z obema nogama na ploščadi, z rokama pa se držite referenčnih drogov.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Pred vzvratno vožnjo poglejte za seboj in navzdol in se prepričajte, da na poti ni ovir.

 • Krmilnikov nikoli ne premikajte sunkovito, ampak počasi.

 • Lastnik/uporabnik je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

 • Nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z rokavicami, opremo za zaščito za oči, dolge hlače, zaščitno in protizdrsno obutev ter opremo za zaščito sluha. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

 • Stroja ne upravljajte, če ste utrujeni, bolni oziroma pod vplivom alkohola ali drog.

 • Nikoli ne prevažajte potnikov in poskrbite, da se druge navzoče osebe ne bodo približevale stroju.

 • Stroj upravljajte le pri dobri osvetlitvi, da se izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

 • Pred zagonom poskrbite, da so vsi pogoni v nevtralnem položaju. Stroj zaženite le z upravljavčevega položaja.

 • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled.

 • Pri zavijanju ter prečkanju cest in pločnikov upočasnite in bodite previdni. Bodite pozorni na promet.

 • Ko ne delate, ustavite delovanje priključka.

 • Če trčite ob predmet, zaustavite stroj, izklopite motor, odstranite ključ in preglejte stroj. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

 • Stroja nikoli ne pustite vklopljenega brez nadzora.

 • Preden zapustite delovni položaj:

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Spustite roki nakladalnika in odklopite pomožno hidravlično opremo.

  • Zaustavite stroj in odstranite ključ.

 • Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

 • Stroj uporabljajte le na območju brez ovir, ki bi omejevale varno manevriranje. Bodite pozorni na predmete v neposredni bližini. Če ne poskrbite za ustrezno oddaljenost od dreves, zidov in drugih ovir, lahko pri vzvratni vožnji s strojem med delovanjem pride do poškodb zaradi nepazljivosti na okolico.

 • Preden stroj premaknete pod predmete, preverite, ali je nad vami dovolj prostora (bodite pozorni na električne žice, veje, strope in podboje). Bodite previdni, da ne pride do stika.

 • Priključka ne napolnite preveč in vedno poskrbite, da bo tovor med dviganjem rok nakladalnika vedno v vodoravnem položaju. Predmeti lahko padejo iz priključka in povzročijo poškodbo.

Varna uporaba na pobočjih

 • Stroj med vožnjo navzgor in navzdol po pobočju vozite tako, da je težji del stroja obrnjen navkreber. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je žlica prazna, je zadnji del stroja težji del. Če pa je žlica polna, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Če roki nakladalnika dvignete na strmini, vplivate na stabilnost stroja. Med vožnjo po pobočju morata biti roki nakladalnika v spuščenem položaju.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Vzpostavite svoje postopke in pravila za upravljanje stroja na strminah. Postopki morajo zajemati pregled mesta, da ugotovite, na katerih strminah je uporaba stroja varna. Med pregledom vedno uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

 • Na pobočjih upočasnite ter bodite še posebej previdni. Pogoji tal lahko vplivajo na stabilnost stroja.

 • Stroja ne zaganjajte in zaustavljajte na pobočju. Če stroj izgubi oprijem, se počasi premikajte naravnost po pobočju navzdol.

 • Izogibajte se zavojem na pobočju. Če morate zaviti, naredite to počasi in obdržite težji konec stroja obrnjen navkreber.

 • Na pobočjih morajo biti vsi premiki počasni in postopni. Hitrosti ali smeri premikanja ne spreminjajte nenadoma.

 • Ne upravljajte stroja na strminah, če niste prepričani, da ga boste lahko varno upravljali.

 • Bodite pozorni na luknje, kolesnice ali izbokline, saj se lahko stroj na neravni podlagi prevrne. Visoka trava lahko zakrije ovire.

 • Bodite pozorni, ko uporabljate stroj na mokri podlagi. Zaradi zmanjšanega oprijema lahko pride do zdrsa.

 • Ocenite, ali je območje dovolj stabilno za podporo stroja.

 • Bodite pozorni med upravljanjem stroja v bližini:

  • prepadov,

  • jarkov,

  • nasipov,

  • vodnih teles,

  Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre gosenica prek roba ali če se rob vdre. Vzdržujte varno razdaljo med strojem in morebitno nevarnostjo.

 • Na pobočju ne odstranjujte priključkov in jih ne dodajajte.

 • Ne parkirajte stroja na pobočju ali strmini.

Varnost ob električnih, plinskih in drugih napeljavah

 • Če zadenete kakršno koli napeljavo, storite naslednje:

  • Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  • Vse navzoče umaknite iz delovnega območja.

  • Takoj stopite v stik z ustreznimi organi za ukrepanje ob nesrečah in komunalnimi službami ter zavarujte območje.

  • Če poškodujete optični kabel, ne glejte v izpostavljeno svetlobo.

 • Če je stroj pod električnim nabojem, ne zapuščajte upravljavčeve ploščadi. Dokler ne zapustite ploščadi, ste na varnem.

  • Če se držite katerega koli dela stroja, ste ozemljeni.

  • Ne dovolite drugim osebam, da se približajo ali dotaknejo stroja, ki je pod električnim nabojem.

  • Če zadenete ob električno ali telekomunikacijsko napeljavo, vedno domnevajte, da je stroj pod električnim nabojem. Ne poskušajte zapustiti stroja.

 • Uhajajoči plin je vnetljiv in eksploziven ter lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Med upravljanjem stroja ne kadite.

Zagon stroja

 1. Stojte na ploščadi.

 2. Preverite, ali je aktivirana parkirna zavora in ali so vse štiri ročice v NEVTRALNEM položaju.

 3. Vstavite ključ v stikalo za vžig na ključ in ga obrnite v položaj za VKLOP.

Note: V izjemno hladnih razmerah lahko stroj težje zaženete. Pri zagonu hladnega stroja mora biti temperatura stroja nad –18 °C.

Note: Če je temperatura stroja pod -1 °C, se bo na zaslonu InfoCenter prikazal simbol hladnega zagona Diagram 9, medtem ko se bo hitrost motorja povečevala 2 minuti. V tem času, ko je parkirna zavora aktivirana, ne premikajte ročic sistema za preprečevanje zdrsa pogonskih koles; v nasprotnem primeru se bo motor ugasnil in se čez 2 minuti ponastavil. Simbol hladnega zagona bo izginil z zaslona, ko bo motor dosegel polno hitrost.

g304012

Vožnja stroja

Za premikanje stroja uporabljajte ročico za nadzor vlečnega pogona. Bolj ko premaknete ročico za nadzor vlečnega pogona v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer. Če želite zaustaviti stroj, izpustite ročico za nadzor vlečnega pogona.

Način varčevanja z energijo

Ko stroj miruje, bo po nekaj časa preklopil v način varčevanja z energijo.

Varčevanje z energijo 1

Po 5 do 7 sekundah mirovanja se hitrost motorja zmanjša. Za nadaljevanje z normalno hitrostjo delovanja premaknite pogonsko ročico, ročico za nagib priključka ali ročico roke nakladalnika.

Varčevanje z energijo 2

Po 30 sekundah mirovanja se motor izklopi. Za nadaljevanje hitro dvakrat premaknite pogonsko ročico.

Varčevanje z energijo 3

Po 5 minutah mirovanja se stroj izklopi. Za nadaljevanje obrnite ključ v položaj IZKLOP, vklopite parkirno zavoro, nato pa ključ obrnite v položaj VKLOP.

Zaustavitev stroja

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

 2. Poskrbite, da je ročica za pomožno hidravlično opremo v NEVTRALNEM položaju.

 3. Obrnite stikalo za vžig na ključ v položaj za IZKLOP in izvlecite ključ.

Pozor

Ko je traktor nenadzorovan, se lahko otroci ali navzoče osebe poškodujejo, če poskusijo premakniti ali upravljati traktor.

Preden stroj pustite nenadzorovan, vedno odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro.

Uporaba priključkov

Namestitev priključka

Important: Uporabljajte samo priključke, ki jih je odobrilo podjetje Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja. Če uporabljate stroj z neodobrenimi priključki, lahko razveljavite garancijo.

Important: Pred namestitvijo priključka poskrbite, da na pritrdilnih ploščah ni umazanije ali smeti in da se lahko zatiči neovirano vrtijo. Če se zatiči ne vrtijo neovirano, jih namažite.

 1. Postavite priključek na ravno podlago, za njim pa naj bo dovolj prostora za stroj.

 2. Zaženite stroj.

 3. Ploščo za pritrditev priključkov nagnite naprej.

 4. Postavite ploščo za pritrditev na zgornji rob plošče za priklop priključka.

  g003710
 5. Dvignite roki nakladalnika, hkrati pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj.

  Important: Priključek dvignite toliko, da nastane prostor med priključkom in tlemi, nato pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj do skrajnega položaja.

 6. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

 7. Aktivirajte zatiče za hitro pritrditev in poskrbite, da se dobro prilegajo plošči za pritrditev priključka.

  Important: Če zatičev ni mogoče zavrteti do položaja za pritrditev, plošča za pritrditev priključka ni popolnoma poravnana z odprtinami na plošči za pritrditev priključka. Preverite ploščo za sprejem priključka in jo po potrebi očistite.

  Opozorilo

  Če zatiči za hitro pritrditev ne segajo popolnoma skozi ploščo za pritrditev priključkov, lahko priključek pade s stroja in poškoduje vas ali druge osebe.

  Poskrbite, da se zatiči za hitro pritrditev popolnoma prilegajo plošči za pritrditev priključkov.

  g003711

Priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave

Opozorilo

Hidravlična tekočina, ki pod tlakom brizga iz sistema, lahko predre kožo in povzroči poškodbe. Tekočino, ki je prodrla v kožo, mora v nekaj urah kirurško odstraniti zdravnik, ki ima izkušnje s tovrstnimi poškodbami. V nasprotnem primeru lahko pride do gangrene.

 • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

 • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

 • Za iskanje mest, kjer uhaja hidravlična tekočina, uporabite karton ali papir. Nikoli ne uporabljajte svojih rok.

Pozor

Hidravlične spojke, hidravlični vodi/ventili in hidravlična tekočina so lahko vroči. Ob stiku z vročimi komponentami lahko pride do opeklin.

 • Med delom s hidravličnimi spojkami uporabljajte rokavice.

 • Preden se dotaknete komponent hidravličnega sistema, počakajte, da se stroj ohladi.

 • Ne dotikajte se hidravlične tekočine, ki je iztekla iz sistema.

Če priključek za delovanje potrebuje hidravlični sistem, upoštevajte spodnja navodila za priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave:

 1. Obrnite in držite ključ v položaju za RAZBREMENITEV POMOžNE HIDRAVLIčNE OPREME ter pritisnite stikalo za krmiljenje pomožne hidravlike naprej in nazaj, da sprostite pritisk na hidravličnih spojkah.

 2. Obrnite kontaktni ključ v položaj za IZKLOP in ga izvlecite.

 3. Odstranite zaščitne pokrove s hidravličnih priključkov na stroju.

 4. Poskrbite, da v hidravličnih priključkih ni nobenih tujkov.

 5. Potisnite moški konektor priključka v ženski konektor na stroju.

  Note: Če naprej priklopite moški konektor priključka, sprostite morebiten tlak, ki se je nakopičil v priključku.

 6. Potisnite ženski konektor priključka na moški konektor na stroju.

 7. Povlecite gibke cevi, da preverite, ali je povezava dobra.

Odstranjevanje priključka

 1. Parkirajte stroj na ravni površini.

 2. Spustite priključek do tal.

 3. Če priključek za delovanje potrebuje hidravlični sistem, obrnite in držite ključ v položaju za RAZBREMENITEV POMOžNE HIDRAVLIčNE OPREME ter pritisnite stikalo za krmiljenje pomožne hidravlike naprej in nazaj, da sprostite pritisk na hidravličnih spojkah.

 4. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

 5. Iztaknite zatiče za hitro pritrditev tako, da jih zavrtite navzven.

 6. Če priključek uporablja hidravlični sistem, potisnite obroče nazaj na hidravlične spojke in jih ločite.

  Important: Povežite cevi priključka skupaj, da preprečite onesnaženje hidravličnega sistema med shranjevanjem.

 7. Znova pritrdite zaščitne pokrove na hidravlične spojke na stroju.

 8. Zaženite stroj, ploščo za pritrditev priključka nagnite naprej, stroj pa vzvratno odmaknite od priključka.

Uporaba zaslona InfoCenter

Spreminjanje načina priključka

 1. Na zaslonu »Prikaz delovanja« pritisnite sredinski gumb, da odprete zaslon »Zamenjava priključka«.

 2. Če želite preklopiti med načinom kladiva ali žlice, pritisnite sredinski ali desni gumb.

  Note: Med uporabo načina kladiva vklopite eko način. Način kladiva Graphic, ko ga uporabljate z eko načinom, upočasni število vrtljajev motorja (v vrt/min) in tako zmanjša porabo energije med uporabo priključkov. Število vrtljajev motorja se med delovanjem v načinu žlice Graphic ne spremenit.

 3. Če se želite premakniti nazaj na zaslon »Prikaz delovanja«, pritisnite levi gumb.

g304809

Odpiranje zaščitenih menijev

Note: Tovarniško nastavljena privzeta koda PIN za vaš stroj je 0000 ali 1234.Če ste kodo PIN spremenili in jo pozabili, se za pomoč obrnite na pooblaščenega serviserja.

 1. V meniju GLAVNI MENI se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija NASTAVITVE in pritisnite desni gumb (Diagram 13).

  g264775
 2. V meniju NASTAVITVE se s sredinskim gumbom premaknite navzdol do menija ZAščITENI MENI in pritisnite desni gumb (Diagram 14A).

  g264249
 3. Če želite vnesti kodo PIN, pritisnite sredinski gumb in ga držite toliko časa, da se prikaže ustrezna prva števka. Nato pritisnite desni gumb, da se premaknete na naslednjo števko (Diagram 14B in Diagram 14C). Ta korak ponavljajte, dokler ne vnesete zadnje števke, nato pa še enkrat pritisnite desni gumb.

 4. Pritisnite sredinski gumb, da vnesete kodo PIN (Diagram 14D).

  Note: Če zaslon InfoCenter sprejme kodo PIN, zaščiteni meni pa se odklene, se v desnem zgornjem kotu zaslona prikaže beseda »PIN«.

Nastavitve si lahko ogledate in jih spremenite v meniju PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI). Ko odprete meni PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI), se premaknite navzdol do možnosti PROTECT SETTINGS (ZAščITI NASTAVITVE). Nastavitev spremenite z desnim gumbom. Če možnost Protect Settings (Zaščiti nastavitve) nastavite na OFF (IZKLOP), si lahko ogledate in spremenite nastavitve v meniju PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI) brez vnosa kode PIN. Če možnost »Zaščiti nastavitve« nastavite na VKLOP, skrijete zaščitene možnosti. V tem primeru morate vnesti kodo PIN, če želite spremeniti nastavitev v meniju ZAščITENI MENI.

Po uporabi

Varnostni postopki po uporabi

Splošna varnost

 • Pred nastavitvijo, čiščenjem, servisiranjem ali skladiščenjem stroja aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite stroj, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Očistite ostanke s priključkov in pogonov, da preprečite požar.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti.

 • Ne dotikajte se delov opreme, ki so lahko vroči po zaključku dela. Pred vzdrževanjem, nastavljanjem ali servisiranjem stroja počakajte, da se ohladijo.

 • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

Varna uporaba akumulatorja in polnilnika

Splošno

 • Zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja polnilnika akumulatorja lahko pride do poškodb. Nevarnost lahko zmanjšate z upoštevanjem vseh varnostnih navodil.

 • Za polnjenje akumulatorja uporabljajte le priložen polnilnik.

 • Pred uporabo polnilnika preverite, kakšna napetost je na voljo v vaši državi.

 • Za priključitev na vir napajanja zunaj ZDA po potrebi uporabite adapter vtiča ustrezne konfiguracije za električno vtičnico.

 • Poskrbite, da se polnilnik ne zmoči, ter ga zaščitite pred dežjem in snegom.

 • Če uporabljate dodatno opremo, ki je ni izdelalo ali priporočilo podjetje Toro, lahko pride do požara, električnega udara ali poškodbe.

 • Če želite zmanjšati nevarnost eksplozije akumulatorja, upoštevajte ta navodila in navodila za opremo, ki jo nameravate uporabljati v bližini polnilnika.

 • Ne odpirajte akumulatorjev.

 • Če začne akumulator puščati, se ne dotikajte tekočine. V primeru nenamernega stika s tekočino sperite tekočino z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteče iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.

 • Za servisiranje ali zamenjavo akumulatorja se obrnite na pooblaščeni servis.

Usposabljanje

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo polnilnik. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Pred prvo uporabo polnilnika morate prebrati vsa navodila na polnilniku in v priročniku, se seznaniti z njimi ter jih upoštevati. Seznanite se z ustrezno uporabo polnilnika.

Priprava

 • Poskrbite, da se polnilniku med polnjenjem ne bodo približevale druge osebe ali otroci.

 • Med polnjenjem nosite ustrezna oblačila, vključno z zaščito oči, dolgimi hlačami ter zaščitno in protizdrsno obutvijo.

 • Izklopite stroj in pred začetkom polnjenja počakajte 5 sekund, da se stroj popolnoma ustavi. V nasprotnem primeru se lahko pride do električnega obloka.

 • Poskrbite za ustrezno prezračevanje območja med polnjenjem.

 • Preberite vse predpise za polnjenje in jih upoštevajte.

 • Polnilnik lahko uporabljate le z električnimi omrežji z izmeničnim tokom nazivne vrednosti 120 in 240 V. Polnilnik je opremljen z ozemljitvenim vtičem za uporabo z omrežjem z izmeničnim tokom 120 V. Če želite polnilnik uporabljati z omrežji 240 V, se obrnite na pooblaščenega serviserja izdelkov Toro, pri katerem boste dobili ustrezen napajalni kabel.

Upravljanje

 • S kablom ravnajte previdno. Ne prenašajte polnilnika tako, da ga držite za kabel. Ne vlecite sunkovito napajalnega kabla polnilnika, ko ga želite izvleči iz vtičnice. Kabel zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

 • Polnilnik priključite neposredno na ozemljeno vtičnico (3 odprtine). Ne uporabljajte polnilnika z neozemljeno vtičnico, niti z adapterjem.

 • Ne spreminjajte priloženega napajalnega kabla ali vtiča.

 • Pazite, da vam na polnilnik ali v njegovo bližino ne pade kovinsko orodje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do iskrenja ali kratkega stika električne komponente, kar lahko povzroči eksplozijo.

 • Pred začetkom dela z litij-ionskim akumulatorjem odstranite kovinske predmete, kot so prstani, zapestnice, ogrlice in ure. Litij-ionski akumulator lahko ustvari dovolj močan tok, da povzroči hudo opeklino.

 • Polnilnika nikoli ne uporabljajte pri slabi vidljivosti ali svetlobi.

 • Uporabite ustrezen podaljšek.

 • Če se napajalni kabel poškoduje, ko je priključen na vtičnico, ga izvlecite iz stenske vtičnice in se obrnite na pooblaščenega serviserja za nadomestni kabel.

 • Ko polnilnika ne uporabljate, izvlecite njegov kabel iz električne vtičnice, preden ga premaknete na drugo mesto ali pred servisiranjem.

Vzdrževanje in shranjevanje

 • Polnilnik hranite v zaprtem prostoru na suhem in varnem mestu ter zunaj dosega nepooblaščenih uporabnikov.

 • Polnilnika ne razstavljajte. Če morate polnilnik servisirati ali popraviti, ga odnesite pooblaščenemu serviserju.

 • Pred vzdrževanjem ali čiščenjem izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, da zmanjšate nevarnost električnega udara.

 • Ustrezno vzdržujte nalepke z varnostnimi opozorili in navodili in jih po potrebi zamenjajte.

 • Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim kablom ali vtičem. Poškodovani kabel ali vtič takoj zamenjajte.

 • Če je bil polnilnik izpostavljen udarcu, je padel na tla ali je bil drugače poškodovan, ga ne uporabljajte in ga odnesite pooblaščenemu serviserju.

Premikanje nedelujočega stroja

Important: Če želite stroj vleči, morate najprej odpreti vlečne ventile, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete hidravlični sistem.

 1. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

 2. Odstranite čep, s katerim je pokrit posamezen vlečni ventil (Diagram 15).

  g304099
 3. Odvijte varovalno matico na vsakem vlečnem ventilu.

  g304100
 4. Z inbus ključem zavrtite vsak vlečni ventil v nasprotni smeri urinega kazalca za en obrat, da jih odprete.

 5. Odvlecite stroj na želeno mesto.

  Important: Med vlečenjem ne prekoračite hitrosti 4,8 km/h.

 6. Ko stroj popravite, zaprite vlečne ventile in privijte varovalne matice.

  Important: Vlečnih ventilov ne privijte premočno.

 7. Znova namestite čepe.

Prevoz stroja

Za prevoz stroja uporabite težke tovornjake ali prikolice. Uporabljajte rampo polne širine. Prepričajte se, da ima prikolica ali tovornjak vse obvezne zavore, luči in oznake, ki jih zahteva zakonodaja. Pazljivo preberite vsa varnostna navodila. Poznavanje teh informacij lahko pomaga, da sebe in navzoče osebe zavarujete pred poškodbami. Upoštevajte krajevne predpise glede prevoza in privezovanja na prikolici.

Opozorilo

Vožnja po ulici ali cestišču brez smernikov, luči, odsevnih oznak ali table za označevanje počasnih vozil je nevarna in lahko povzroči nesreče, pri katerih lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Stroja ne vozite po javnih ulicah in cestah.

Izbira prikolice

Opozorilo

Natovarjanje ali raztovarjanje stroja na prikolico ali tovornjak poveča nevarnost prevrnitve, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti (Diagram 17).

 • Uporabljajte le rampe polne širine.

 • Rampa mora biti vsaj 4-krat daljša od višine prikolice oziroma kesona tovornjaka. Tako zagotovite, da kot rampe na ravnih tleh ne bo presegel 15 stopinj.

g229507

Natovarjanje stroja

Opozorilo

Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak oziroma raztovarjanju obstaja večja nevarnost prevrnitve, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

 • Pri vožnji stroja po rampi morate biti zelo previdni.

 • Med natovarjanjem in raztovarjanjem stroja naj bo težji del stroja usmerjen po rampi navzgor.

 • Pri vožnji po rampi ne zavirajte ali pospešujte preveč sunkovito, saj to lahko povzroči izgubo nadzora ali prevrnitev.

 1. Če uporabljate prikolico, jo priključite na vlečno vozilo in namestite varnostne verige.

 2. Po potrebi povežite zavore prikolice.

 3. Spustite rampe.

 4. Spustite roki nakladalnika.

 5. Stroj natovorite na prikolico tako, da bo težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal, kot je prikazano.

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj na rampo z vožnjo naprej.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj na rampo z vzvratno vožnjo.

  g237904
 6. Spustite roki nakladalnika povsem na tla.

 7. Aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite stroj in odstranite ključ.

 8. Uporabite kovinske zanke za privezovanje na stroju, da stroj varno pritrdite na prikolico ali tovornjak s trakovi, verigami, kabli ali vrvmi. Upoštevajte krajevne predpise glede privezovanja na prikolici.

  g304319

Raztovarjanje stroja

 1. Spustite rampe.

 2. Stroj raztovorite s prikolice tako, da je težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal.

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj z rampe z vzvratno vožnjo.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj z rampe z vožnjo v smeri naprej.

  g237905

Dviganje stroja

Stroj dvignite tako, da uporabite dvižne točke (Diagram 19).

g305397

Vzdrževanje akumulatorjev

Opozorilo

V akumulatorjih je visoka napetost, ki lahko povzroči opekline ali električni udar.

 • Ne poskušajte odpreti akumulatorjev.

 • Pri ravnanju z akumulatorjem s počenim ohišjem bodite zelo previdni.

 • Uporabite le polnilnik, ki je zasnovan za polnjenje akumulatorjev.

V litij-ionskih akumulatorjih je tako velik naboj, da zadošča za izvajanje namenskih opravil v celotni svoji življenjski dobi. Sčasoma pa se skupna količina dela, ki ga je mogoče opraviti z enkratnim polnjenjem akumulatorjev, postopno zmanjša.

Note: Vaši rezultati se lahko razlikujejo glede na razdaljo, ki jo morate prevoziti s strojem, razgibanosti terena, po katerem vozite, in glede na druge dejavnike, opisane v tem poglavju.

Če želite zagotoviti kar najdaljšo življenjsko dobo in najvišjo raven uporabe akumulatorjev, upoštevajte te smernice:

 • ne odpirajte akumulatorja. V akumulatorju ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če paket odprete, razveljavite garancijo. Akumulatorji so zaščiteni z napravami, ki opozarjajo na nepooblaščeno poseganje.

 • Shranite/parkirajte stroj v čisto in suho garažo ali prostor za shranjevanje, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in virom toplote. Stroja ne shranjujte na mestu, kjer je temperatura nižja od –30 °C ali višja od 60 °C. Akumulatorji se pri temperaturi zunaj tega razpona poškodujejo. Visoke temperature med shranjevanjem, zlasti pri popolnoma napolnjenih akumulatorjih, skrajšajo življenjsko dobo akumulatorjev.

 • Če stroj shranite za več kot 10 dni, poskrbite, da je shranjen na hladnem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, akumulatorji pa morajo biti napolnjeni najmanj 50 %.

 • Če stroj uporabljate v vročih pogojih ali na sončni svetlobi, se lahko akumulator pregreje. Če pride do tega, se na zaslonu InfoCenter prikaže opozorilo o visoki temperaturi. V teh pogojih se delovanje stroja upočasni.

  Stroj takoj odpeljite na hladno mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, izklopite stroj in pred ponovno uporabo počakajte, da se akumulatorji ohladijo.

 • Če je vaš stroj opremljen s kompletom svetil, izklopite luči, kadar jih ne uporabljate.

Transport akumulatorjev

Ministrstvo za promet ZDA in mednarodni organi za promet zahtevajo, da je za transport litij-ionskih akumulatorjev uporabljena posebna embalaža, prevažajo pa jih lahko le prevozniki z ustreznim dovoljenjem. V ZDA je akumulator dovoljeno prevažati, ko je v stroju nameščena kot oprema z akumulatorskim napajanjem, poleg tega pa veljajo še nekateri predpisi. Če želite podrobna navodila za prevoz akumulatorjev ali stroja z nameščenimi akumulatorji, se obrnite na Ministrstvo za promet ZDA ali na ustrezen organ v vaši državi.

Za več informacij o načinu prevažanja ali odlaganja akumulatorjev se obrnite na pooblaščenega serviserja izdelkov Toro.

Uporaba polnilnika akumulatorja

Za pregled zaslona in kablov polnilnika akumulatorja si oglejte Diagram 22.

g251620g251632

Priključitev na vir energije

Polnilnik je zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara opremljen z ozemljenim vtičem za vtičnico s tremi odprtinami (tip B). Če se vtič ne prilega stenski vtičnici, lahko izberete drugo vrsto vtiča. Obrnite se na pooblaščenega serviserja izdelkov Toro.

Ne spreminjajte vtiča polnilnika ali vtiča napajalnega kabla.

Nevarnost

V primeru stika z vodo med polnjenjem lahko pride do električnega udara, ki lahko povzroči poškodbe ali smrti.

Vtiča ali polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami ali ko stojite v vodi.

Important: Redno pregledujte napajalni kabel in se prepričajte, da na njem ni lukenj ali razpok v izolaciji. Če je kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Kabla ne napeljite prek stoječe vode ali mokre trave.

 1. Vstavite vtič polnilnika na napajalnem kablu v primerno vtičnico na polnilniku.

  Opozorilo

  Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.

  Pred uporabo polnilnika temeljito preglejte napajalni kabel. Če je kabel poškodovan, ne uporabljajte polnilnika, dokler ne dobite zamenjave.

 2. Vstavite konec napajalnega kabla s stenskim vtičem v ozemljeno električno vtičnico.

Polnjenje akumulatorjev

Important: Akumulatorje polnite le pri temperaturi znotraj priporočenega razpona. Priporočen razpon najdete v tej tabeli:

Priporočen temperaturni razpon za polnjenje

Razpon za polnjenjeOd 0 do 45 °C
Temperaturni razpon za polnjenje – spodnja omejitev (znižan tok)Od –5 do 0 °C
Temperaturni razpon za polnjenje – zgornja omejitev (znižan tok)Od 45 do 60 °C

Če je temperatura nižja od –5 °C, se akumulatorji ne polnijo. Če je temperatura višja od –5 °C, izvlecite vtič polnilnika in ga znova vstavite, da napolnite akumulatorje.

 1. Parkirajte stroj na dodeljenem mestu za polnjenje.

 2. Vklopite parkirno zavoro.

 3. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

 4. Poskrbite, da na priključkih ni prahu in smeti.

 5. Napajalni kabel polnilnika priključite na vir napajanja. Glejte Priključitev na vir energije.

 6. Potisnite pokrov polnilnika navzgor in ga zavrtite vstran (Diagram 23).

  g304908
 7. Izhodni priključek polnilnika vstavite v priključek polnilnika na stroju.

  g306958
 8. Oglejte si polnilnik in preverite, ali se akumulatorji polnijo.

  Note: Indikatorska lučka polnjenja akumulatorja bi morala utripati, indikatorska lučka izhoda polnjenja pa bi morala svetiti.Jakost toka stroja, prikazana na zaslonu InfoCenter, se med polnjenjem akumulatorjev poveča. Če jakost toka ostane na vrednosti 0, se akumulatorji ne polnijo.

 9. Ko se vrednost dovolj poveča, izključite polnilnik. Glejte Dokončanje polnjenja.

 10. Zavrtite pokrov polnilnika na njegovo mesto in ga potisnite prek spodnjega vijaka (Diagram 23).

Nadzor polnjenja in odpravljanje težav

Note: Med polnjenjem se na LCD-zaslonu s stanjem prikažejo sporočila. Večinoma gre za rutinska sporočila.

Če pride do napake, indikatorska lučka napake začne utripati oranžno ali neprekinjeno svetiti rdeče. Na zaslonu InfoCenter se prikaže sporočilo o napaki tako, da se ena za drugo prikažejo posamezne števke. Najprej se prikaže črka E ali F (na primer E-0-1-1).

Če želite odpraviti napako, glejte . Če težave ne morete odpraviti z nobeno od teh rešitev, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Dokončanje polnjenja

Indikatorska lučka polnjenja akumulatorja (Diagram 22) po končanem polnjenju neprekinjeno sveti zeleno, na zaslonu InfoCenter stroja pa je prikazanih 10 polnih črtic. Izključite priključek polnilnika iz priključka na stroju.

Vzdrževanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Varnost pri vzdrževanju

Pozor

Če ne izvlečete ključa iz stikala za vžig na ključ, bi lahko kdo nenamerno zagnal stroj in vas ali druge navzoče osebe hudo poškodoval.

Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

 • Parkirajte stroj na ravni površini, izklopite pomožno hidravlično opremo, spustite priključek, poskrbite, da je parkirna zavora aktivirana, izklopite stroj in izvlecite ključ. Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali popravilom stroja počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Servisiranje stroja sme izvajati samo ustrezno usposobljeno osebje.

 • Sestavne dele po potrebi podprite s podpornimi stojali.

 • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni. Glejte Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi.

 • Pred kakršnimi koli popravili izključite akumulator. Glejte Izklop glavnega napajanja.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje gibljivih komponent. Če je mogoče, ne izvajajte prilagoditev med delovanjem stroja.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

 • Ne spreminjajte varnostnih naprav.

 • Uporabljajte samo priključke, ki jih je odobrilo podjetje Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja. Če stroj uporabljate z neodobrenimi priključki, lahko razveljavite garancijo.

 • Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro.

 • Če morata biti roki nakladalnika med vzdrževanjem ali popravilom v dvignjenem položaju, zavarujte roki v dvignjenem položaju z zaklepom hidravličnih valjev.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 8 urah
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Preglejte antistatični trak in ga zamenjajte, če je obrabljen ali manjka.
 • Preverite profil pnevmatik.
 • Preizkusite parkirno zavoro.
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Preverite morebitna nepritrjena pritrdila.
 • Vsakih 25 ur
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Vsakih 100 ur
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Letno
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Popravite poškodovane lakirane površine.
 • Predvzdrževalni postopki

  Uporaba zaklepov valjev

  Opozorilo

  Roki nakladalnika se lahko v dvignjenem položaju spustita in stisneta osebe pod seboj.

  Pred izvajanjem vzdrževanja z rokama nakladalnika v dvignjenem položaju namestite zaklepe valjev.

  Namestitev zaklepov valjev

  1. Odstranite priključek.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  4. Namestite zaklep valja na vsak drog valja za dvig (Diagram 25).

   g005162
  5. Pritrdite vsak zaklep valja z varovalnimi sorniki in razcepkami (Diagram 25).

  6. Počasi spuščajte roki nakladalnika toliko časa, da pride zaklep valja v stik z ohišjem valja in koncem droga.

  Odstranjevanje in shranjevanje zaklepov valja

  Important: Odstranite zaklepe valja z drogov in jih pred uporabo stroja shranite v položaj za shranjevanje.

  1. Zaženite stroj.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  4. Odstranite vezni varovalni sornik in razcepko, s katerima je pritrjen zaklep valja.

  5. Odstranite zaklep valja.

  6. Spustite roki nakladalnika.

  7. Namestite zaklepe valja prek hidravličnih cevi ter jih pritrdite z varovalnimi sorniki in razcepkami (Diagram 26).

   g319295

  Dostop do notranjih sestavnih delov

  Opozorilo

  Če plošče, pokrove in mreže odprete ali odstranite med delovanjem stroja, se lahko dotaknete gibljivih delov, ki vas lahko hudo poškodujejo.

  Pred odpiranjem katerih koli plošč, pokrovov in mrež izklopite stroj, izvlecite ključ iz stikala za vžig na ključ in počakajte, da se stroj ohladi.

  Opozorilo

  Vrteči ventilator lahko povzroči hude telesne poškodbe.

  • Stroja ne uporabljajte brez nameščenih varoval.

  • Prsti, roke in oblačila ne smejo biti blizu vrtečega se ventilatorja.

  • Pred vzdrževanjem ugasnite stroj in odstranite kontaktni ključ.

  Odstranjevanje pokrova

  Note: Če potrebujete dostop do konektorjev glavnega napajanja ali varovalke, vendar ne morete varno dvigniti rok nakladalnika, da bi lahko odstranili pokrov, glejte navodila za dostop v poglavju Odstranjevanje sprednjega pokrova.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

   Note: Če ne morete dvigniti rok nakladalnika z energijo stroja, povlecite ročico roke nakladalnika nazaj in dvignite roki nakladalnika z dvigalom.

  3. Ugasnite stroj, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  4. Odvijte štiri matice, s katerimi je pritrjen pokrov.

   g304438
  5. Dvignite pokrov motorja in odklopite ventilator.

  6. Odstranite pokrov s stroja.

  Odstranjevanje sprednjega pokrova

  Important: Sprednji pokrov za dostop do konektorjev glavnega napajanja in varovalke odstranite le, ko ne morete varno dvigniti rok nakladalnika in varno odstraniti pokrova.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Ugasnite stroj, izvlecite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  3. Odstranite štiri vijake, s katerimi je pritrjena sprednja plošča, odstranite ploščo in odklopite ventilator.

   g356986

  Izklop glavnega napajanja

  Pred servisiranjem stroja prekinite povezavo stroja z virom napajanja tako, da ločite konektorje glavnega napajanja (Diagram 29).

  Pozor

  Če ne prekinete napajanja stroja, lahko nekdo nehote vklopi stroj, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.

  Pred vsakim posegom na stroju ločite konektorje.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  3. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  4. Odstranite pokrov. Glejte Odstranjevanje pokrova.

  5. Ločite dva konektorja napajanja (Diagram 29).

  6. Dokončajte zahtevana popravila.

  7. Pred ponovno uporabo stroja znova povežite konektorje.

  g304040

  Mazanje

  Mazanje stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Vrsta masti: mast za splošno uporabo

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Mazalke očistite s krpo.

  4. Mazalno pištolo pritrdite na vsako od mazalk (Diagram 30 in Diagram 31).

   g304444
   g004209
  5. Načrpajte mast v mazalki do točke, ko začne staro mast iztiskati iz ležajev (približno tri črpanja).

  6. Obrišite odvečno mast.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja ločite konektorje glavnega napajanja.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Prekinitev oskrbe z energijo stroja in povezava stroja z virom energije

  Konektorji glavnega napajanja omogočajo prenos energije iz akumulatorjev do stroja. Prekinite dovod energije tako, da ločite konektorje. Vzpostavite oskrbo z energijo tako, da konektorje znova povežete. Glejte Izklop glavnega napajanja.

  Zamenjava antistatičnega traku

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte antistatični trak in ga zamenjajte, če je obrabljen ali manjka.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Pod ploščadjo zamenjajte antistatični trak, kot je prikazano Diagram 32.

   g315429

  Servisiranje akumulatorjev

  Note: Stroj je opremljen s sedmimi litij-ionskimi akumulatorji.

  Ne odpirajte akumulatorjev. Če je treba akumulator servisirati, se za pomoč obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Litij-ionske akumulatorje reciklirajte ali pa jih zavrzite v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi.

  Vzdrževanje polnilnika akumulatorja

  Important: Vsa električna popravila mora izvesti pooblaščeni serviser.

  Upravljavec lahko izvaja le redka vzdrževalna opravila, na primer zaščiti polnilnik pred poškodbami in vremenskimi vplivi.

  Vzdrževanje kablov polnilnika akumulatorja

  • Po vsaki uporabi očistite kable z vlažno krpo.

  • Ko kablov ne uporabljate, jih zvijte.

  • Redno pregledujte kable in se prepričajte, da niso poškodovani, ter jih po potrebi zamenjajte z nadomestnimi deli, ki jih je odobrilo podjetje Toro.

  Čiščenje ohišja polnilnika akumulatorja

  Po vsaki uporabi očistite ohišje z vlažno krpo.

  Servisiranje varovalke

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  3. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  4. Odstranite pokrov. Glejte Odstranjevanje pokrova.

  5. Izklopite glavno napajanje stroja. Glejte Izklop glavnega napajanja.

  6. Poiščite varovalko in jo zamenjajte (Diagram 33).

   g304512
  7. Privijte vijake z zateznim momentom od 12 do 18 N∙m.

  8. Povežite konektorje glavnega napajanja.

  9. Namestite sprednji pokrov.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje profila pnevmatik

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite profil pnevmatik.
 • Preverite, ali je profil obrabljen. Pnevmatike z obrabljenim profilom zamenjajte.

  Preverjanje kolesnih matic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Vsakih 100 ur
 • Zategnite kolesne matice z ustreznim zateznim momentom.
 • Preverite in privijte kolesne matice s predpisanim zateznim momentom 68 N∙m.

  Vzdrževanje zavor

  Preizkušanje parkirne zavore

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preizkusite parkirno zavoro.
  1. Aktivirajte parkirno zavoro. Glejte Ročica parkirne zavore.

  2. Zaženite stroj.

  3. S strojem poskusite počasi zapeljati naprej ali vzvratno.

   Note: Stroj se lahko pred aktiviranjem parkirne zavore nekoliko premakne.

  4. Če se stroj premika brez aktivirane parkirne zavore, se za servisiranje obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi

  Če želite sprostiti tlak v hidravlični napeljavi pri delujočem stroju, odklopite pomožno hidravlično opremo in popolnoma spustite roki nakladalnika.

  Če želite tlak sprostiti pri izklopljenem stroju, premaknite ročico za pomožno hidravlično opremo med položaja za pretok naprej in pretok nazaj, da sprostite tlak v pomožni hidravlični opremi, premaknite ročico za nagib priključka naprej in nazaj, nato pa premaknite ročico roke nakladalnika naprej, da spustite roki nakladalnika (Diagram 34).

  g281214

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Prostornina rezervoarja za hidravlično tekočino: 56 l

  Priporočena hidravlična tekočina: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid

  Note: Stroj, ki uporablja priporočeno nadomestno tekočino, potrebuje manj pogoste menjave tekočine in filtrov.

  Alternativne hidravlične tekočine: Če ni na voljo tekočine Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, lahko uporabite drugo običajno hidravlično tekočino na osnovi nafte, katere specifikacije so znotraj navedenega razpona za vse naslednje lastnosti materiala in ki ustreza industrijskim standardom. Ne uporabljajte sintetične tekočine. Za ugotavljanje, kateri izdelek bo ustrezal tem zahtevam, se posvetujte s svojim distributerjem za maziva.

  Note: Družba Toro ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite izdelke uglednih proizvajalcev, ki nudijo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

  Hidravlična tekočina za preprečevanje obrabe z nizko točko tečenja/visokim indeksom viskoznosti, ISO VG 46

  Lastnosti: 
   Viskoznost, ASTM D445cSt pri 40 °C od 44 do 48
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ali višji
   Točka tečenja, ASTM D97Od –37 °C do –45 °C
   Industrijske specifikacije:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ali M-2952-S)

  Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za hidravlično tekočino v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri pooblaščenem serviserju s št. dela 44-2500.

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Preverite ravni tekočine hidravličnega sistema pred prvim zagonom stroja in po vsakih 25 urah delovanja.

  Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

  Important: Vedno uporabljajte ustrezno hidravlično tekočino. Druge tekočine, ki niso navedene, lahko poškodujejo hidravlični sistem.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, odstranite morebiten priključek, aktivirajte parkirno zavoro, dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  2. Izklopite stroj, odstranite ključe in počakajte, da se stroj ohladi.

  3. Odstranite pokrov/sprednjo ploščo za dostop.

  4. Očistite predel okoli nastavka za dolivanje rezervoarja hidravlične tekočine (Diagram 35).

  5. Odstranite pokrov nastavka za dolivanje in preverite raven tekočine na merilni palici (Diagram 35).

   Raven olja bi morala biti med oznakama na merilni palici.

   g005158
  6. Če je raven olja prenizka, dolijte toliko tekočine, da se poviša na ustrezno raven.

  7. Pritrdite pokrov nastavka za dolivanje.

  8. Namestite pokrov/sprednjo ploščo za dostop.

  9. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Zamenjava filtra za hidravlično tekočino

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte filter za hidravlično tekočino.
 • Important: Ne uporabljajte filtra za avtomobilsko olje, saj lahko pride do poškodbe hidravličnega sistema.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, odstranite morebiten priključek, aktivirajte parkirno zavoro, dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Odstranite pokrov.

  4. Postavite odtočno posodo pod filter.

  5. Odstranite stari filter (Diagram 36) in očistite površino adapterja za filter.

   g003721
  6. Nanesite tanek sloj hidravlične tekočine na gumijasto tesnilo nadomestnega filtra (Diagram 36).

  7. Namestite nadomestni filter za hidravlično tekočino v adapter za filter (Diagram 36). Privijte ga v smeri urinega kazalca, dokler se ne dotakne adapterja za filter, in privijte filter za dodatnih ½ obrata.

  8. Pobrišite razlito tekočino.

  9. Zaženite stroj in ga pustite, da deluje približno 2 minuti, da odzračite sistem.

  10. Zaustavite stroj in preverite za puščanje.

  11. Preverite raven tekočine v rezervoarju hidravlične tekočine. Glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine. Dolijte tekočino, da dvignete raven do oznake na merilni palici. Rezervoar ne sme biti prenapolnjen.

  12. Namestite pokrov.

  13. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Menjava hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Letno
 • Zamenjajte hidravlično tekočino.
  1. Parkirajte stroj na ravni površini, odstranite morebiten priključek, aktivirajte parkirno zavoro, dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Odstranite pokrov.

  4. Pod stroj postavite veliko odtočno posodo, v kateri je prostora za najmanj 61 l.

  5. Odstranite izpustni čep s spodnjega dela rezervoarja hidravlične tekočine in počakajte, da izteče celotna tekočina (Diagram 37).

   g305431
  6. Namestite izpustni čep.

  7. Napolnite rezervoar za hidravlično tekočino s hidravlično tekočino. Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

   Note: Uporabljeno tekočino dostavite pooblaščenemu centru za recikliranje.

  8. Namestite pokrov.

  9. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Čiščenje

  Odstranjevanje smeti

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Opozorilo

  Neustrezna uporaba stisnjenega zraka za čiščenje stroja lahko povzroči resne poškodbe.

  • Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo, kot so zaščita za oči, zaščita za ušesa in maska za zaščito pred prahom.

  • Stisnjenega zraka ne usmerjajte v noben del svojega telesa ali v kogar koli drugega.

  • Za informacije o delovanju in varnosti glejte navodila proizvajalca za zračni kompresor.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Očistite morebitne smeti s stroja.

   Important: Umazanije ne spirajte, temveč jo spihajte s stroja. Če uporabite vodo, bodite previdni, da ne pride v stik z električnimi komponentami in hidravličnimi ventili. Električne priključke očistite s stisnjenim zrakom, ne uporabljajte kontaktnih čistil.

  4. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Pranje stroja

  Pri pranju stroja z visokotlačnim čistilnim strojem:

  • Uporabljajte osebno zaščitno opremo, primerno za delo z visokotlačnim čistilnim strojem.

  • Poskrbite, da so na stroju nameščene vse varnostne zaščitne naprave.

  • Vode ne pršite po elektronskih komponentah.

  • Vode ne pršite po robovih nalepk.

  • Vodo pršite le po zunanjosti stroja. Ne pršite je neposredno v odprtine stroja.

  • Vodo pršite le na umazane dele stroja.

  • Uporabljajte le 40-stopinjsko ali večjo pršilno šobo. 40-stopinjske šobe so običajno bele barve.

  • Konica šobe visokotlačnega čistilnega stroja naj bo najmanj 61 cm oddaljena od površine, ki jo čistite.

  • Uporabljajte le visokotlačne čistilne stroje z zmogljivostjo, nižjo od 137,9 bara, in tokom, nižjim od 7,6 l na minuto.

  • Zamenjajte poškodovane nalepke in nalepke, ki odstopajo s površine.

  • Po pranju namažite vse mazalne točke. Glejte Mazanje stroja.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden stroj shranite, ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo in da se stroj ohladi.

  • Stroja ne shranjujte v bližini ognja.

  Skladiščenje stroja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, spustite roki nakladalnika in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  3. Odstranite umazanijo z vseh zunanjih delov stroja.

   Important: Stroj umijte z blagim detergentom in vodo. Ne uporabljajte prekomerne količine vode, zlasti v bližini nadzorne plošče, hidravličnih črpalk in motorjev.

  4. Namažite stroj, glejte Mazanje stroja.

  5. Kolesne matice privijte s predpisanim zateznim momentom. Glejte Preverjanje kolesnih matic.

  6. Preverite raven tekočine hidravličnega sistema. Glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

  7. Preverite vsa pritrdila in jih po potrebi pritrdite. Popravite ali zamenjajte morebitne obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele.

  8. Prebarvajte vse opraskane in oguljene kovinske površine z barvo, ki jo dobite pri pooblaščenem serviserju.

  9. Stroj uskladiščite v čistem in suhem skladiščnem prostoru. Odstranite ključ iz stikala za vžig na ključ in ga shranite na mesto, kjer ga boste lahko znova našli.

  10. Za daljše skladiščenje upoštevajte zahteve za skladiščenje akumulatorja; glejte Zahteve za skladiščenje akumulatorja.

  11. Stroj prekrijte, da ga zaščitite in ohranite čistega.

  Zahteve za skladiščenje akumulatorja

  Note: Za skladiščenje vam ni treba odstraniti akumulatorja s stroja.

  Glede temperature za skladiščenje glejte spodnjo preglednico:

  Temperatura za skladiščenje

  Pogoji skladiščenjaTemperaturne zahteve
  Normalni pogoji skladiščenjaOd –20 do 45 °C
  Ekstremna vročina – 1 mesec ali manjOd 45 do 60 °C
  Ekstremni mraz – 3 meseci ali manjOd –30 do –20 °C

  Important: Akumulatorji se pri temperaturi zunaj tega razpona poškodujejo.Na dolgoročno delovanje akumulatorja vplivajo temperature, pri katerih je akumulator shranjen. Daljše shranjevanje pri ekstremnih temperaturah skrajša življenjsko dobo akumulatorja. Stroj skladiščite pri normalnih pogojih skladiščenja, kot so prikazani v zgornji preglednici.

  • Pred skladiščenjem stroja akumulator napolnite oz. izpraznite na nivo 40 % do 60 % (50,7 V do 52,1 V).

   Note: 50 % napolnjenost je optimalna za najdaljšo življenjsko dobo akumulatorja. Če so akumulatorji pred skladiščenjem napolnjeni 100 %, se doba akumulatorja skrajša.Če načrtujete, da bo stroj skladiščen daljši čas, napolnite akumulatorje na 60 %.

  • Vsakih šest mesecev skladiščenja preverite napolnjenost akumulatorja, ki naj bo med 40 in 60 %. Če je napolnjenost pod 40 %, akumulatorje napolnite med 40 in 60 %.

  • Po polnjenju polnilnik izklopite iz elektrike.

  • Če polnilnik pustite na stroju, se bo samodejno izklopil, ko se bo akumulator povsem napolnil, in se ne bo vklopil, razen če polnilnik izklopite in ga ponovno vklopite nazaj.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroja ni mogoče voziti.
  1. Parkirna zavora je vklopljena.
  2. Raven hidravlične tekočine je nizka.
  3. Hidravlični sistem je poškodovan.
  1. Izklopite parkirno zavoro.
  2. Dolijte hidravlično tekočino v rezervoar.
  3. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Če stroja ne uporabljate, se roki nakladalnika spustita za več kot 7,6 cm na uro (manj kot 7,6 cm na uro je za stroj običajno).
  1. Tuljava ventila pušča.
  1. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Če stroja ne uporabljate, se roki nakladalnika hitro spustita za 5 cm, nato pa se ustavita.
  1. Tesnila valja puščajo.
  1. Zamenjajte tesnila.
  Akumulatorja stroja ni mogoče polniti.
  1. Temperatura je višja od 60 °C ali nižja od –5 °C.
  1. Akumulator polnite pri temperaturah med –5 °C in 60 °C.
  Stroja ni mogoče zagnati takoj po zaustavitvi.
  1. Stroj se ni popolnoma zaustavil.
  1. Počakajte, da se stroj popolnoma zaustavi, šele nato ga poskusite znova zagnati.
  Stroj ne deluje po mirovanju.
  1. Stroj je v načinu varčevanja z energijo.
  1. Hitro dvakrat premaknite pogonsko ročico ali izklopite in znova zaženite stroj.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Koda E-0-0-1 ali E-0-4-7
  1. Visoka napetost akumulatorja
  1. Poskrbite, da bo napetost akumulatorja ustrezna, kabelske povezave pa dobro pritrjene. Poskrbite, da bo akumulator v dobrem stanju.
  Koda E-0-0-4
  1. Zaznana napaka BMS ali napaka akumulatorja
  1. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Koda E-0-0-7
  1. Presežena je omejitev amperskih ur akumulatorja
  1. Možni vzroki so slabo stanje akumulatorja, skoraj popolnoma izpraznjen akumulator, slabo priključen akumulator in/ali veliko parazitnih obremenitev med polnjenjem akumulatorja. Možne rešitve: zamenjajte akumulatorje. Odklopite parazitske obremenitve. Ta napaka bo odpravljena, ko bo polnilnik ponastavljen s cikličnim delovanjem pri enosmernem toku.
  Koda E-0-1-2
  1. Napaka zamenjanih polov napajanja
  1. Akumulator ni pravilno priključen na polnilnik. Poskrbite, da bodo povezave akumulatorja dobro pritrjene.
  Koda E-0-2-3
  1. Napaka visoke napetosti izmeničnega toka (> 270 V izmeničnega toka)
  1. Priključite polnilnik na vir izmeničnega toka, ki zagotavlja stabilen izmenični tok med 85 in 270 V/45–65 Hz.
  Koda E-0-2-4
  1. Polnilnika ni bilo mogoče inicializirati
  1. Polnilnika ni bilo mogoče pravilno vklopiti. Pred ponovnim poskusom ločite vhod izmeničnega toka in konektor akumulatorja ter počakajte 30 sekund.
  Koda E-0-2-5
  1. Napaka zaradi nizke oscilacije napetosti izmeničnega toka
  1. Vir izmeničnega toka ni stabilen. Vzrok za to je lahko prešibek generator ali vhodni kabli prenizke zmogljivosti. Priključite polnilnik na vir izmeničnega toka, ki zagotavlja stabilen izmenični tok med 85 in 270 V/45–65 Hz.
  Koda E-0-3-7
  1. Ponovno programiranje ni uspelo
  1. Napaka nadgradnje programske opreme ali napaka delovanja skripta. Poskrbite, da bo nova programska oprema pravilna.
  Koda E-0-2-9, E-0-3-0, E-0-3-2, E-0-4-6 ali E-0-6-0
  1. Napaka komunikacije z akumulatorjem
  1. Poskrbite za dobro povezavo žic za prenos komunikacije.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  F-0-0-1, F-0-0-2, F-0-0-3, F-0-0-4, F-0-0-5, F-0-0-6 ali F-0-0-7
  1. Notranja napaka polnilnika
  1. Ločite povezavo izmeničnega toka in povezavo z akumulatorjem za najmanj 30 sekund, nato pa poskusite znova. Če znova pride do napake, se obrnite na pooblaščenega serviserja izdelkov Toro.