Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään laitteen tietokeskuksen ohjaustaulua. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Johdanto

Groundsmaster 5900- tai 5910 -vaakatasoleikkurin ohjelmisto-oppaassa on ohjeita järjestelmätietojen ja -toimintojen käyttöön.

Laitteen yleiskatsaus

Tietokeskuksen aloitusnäyttö

Kun käynnistät koneen, aloitusnäyttö ilmestyy näyttöön. Aloitusnäytössä näkyvät kaikki käytössä olevien toimintojen kuvakkeet (esim. seisontajarru on kytkettynä, voimanulosotto on PääLLä-asennossa, vakionopeussäädin on PääLLä-asennossa).

Note: Seuraava kuva on esimerkki: tässä näytössä näkyvät kaikki mahdolliset kuvakkeet, jotka voivat näkyä näytössä käytön aikana.

Katso kuvakkeiden merkitykset seuraavasta kuvasta (Kuva 1).

g033320

Käyttö

Tietokeskuksen ohjaustaulu

Näyttötoiminnot

Paina vastaavaa painiketta, kun haluat tarkastella näyttöä 1 tai 2, pysäyttää hälytysäänimerkin, katsella vikanäyttöä tai poistua (Kuva 2).

g033145

Painamalla painikkeita 1–4 pääset käyttämään näytön alaosassa olevaa ponnahdusvalikkoa (Kuva 2).

Kun näet aloitusnäytön, voit valita, mitä haluat nähdä näytön vasemmassa ja oikeassa yläkulmassa, painamalla painiketta 1 tai 2 tietokeskuksen ohjaustaulussa (Kuva 2).

Note: Kun kone sammutetaan, molempien yläruutujen asetukset jäävät siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kuin kone sammutettiin.

Voit vaihtaa seuraavien ruutujen välillä painamalla painikkeita 1 ja 2:

 • Käyntinopeusmittari: vasen yläruutu (Kuva 3)

 • Polttoainemäärän ilmaisin: oikea yläruutu (Kuva 3)

  g033146
 • 12 V:n akun jännitteen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 4)

 • 24 V:n akun jännitteen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 4)

  g033161
 • Hydraulinesteen lämpötilan ja puhaltimen ilmaisin: oikea yläruutu (Kuva 5)

  Note: Seuraavassa esimerkissä hydraulinesteen jäähdytyspuhaltimet toimivat 25 %:n nopeudella ja eteenpäin.

 • Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ja puhaltimen ilmaisin: vasen yläruutu (Kuva 5)

  Note: Esimerkissä (Kuva 5) moottorin jäähdytysnesteen puhaltimet toimivat 50 %:n nopeudella ja taaksepäin.

  Tämä näyttö (Kuva 1) ilmoittaa puhaltimen nopeuden ja suunnan. Puhaltimen nopeus riippuu hydraulinesteen lämpötilasta tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötilasta. Puhallin vaihtaa suuntaa automaattisesti tarpeen mukaan. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti ja auttaa poistamaan roskat suojuksen säleiköstä, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydraulineste saavuttaa tietyn lämpötilan. Jäähdyttimen puhaltimet tekevät lisäksi taaksepäinpuhallusjakson 21 minuutin välein jäähdytysnesteen lämpötilasta riippumatta.

  Puhaltimen suunta näkyy myös moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan näytössä ja hydraulinesteen lämpötilan näytössä. Jos viiva on keskikohdan oikealla puolella, puhaltimet puhaltavat eteenpäin. Jos viiva on keskikohdan vasemmalla puolella, puhaltimet puhaltavat taaksepäin (Kuva 5).

  g033162

Jos näytössä ilmoitetaan viasta, voit tarkastella aktiivista vikailmoitusta painamalla mitä tahansa painiketta (Kuva 2).

Note: Tiedota vikailmoituksesta esimiehellesi tai mekaanikolle ja päätä oikeasta menettelytavasta.

Vikanäytössä voidaan siirtyä käyttämällä nuolinäppäimiä.

Tietonäppäimet tulevat näyttöön, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.

Hiukkassuodattimen huoltoilmaisin

Jos hiukkassuodattimen huoltoilmaisin (Kuva 1) ilmestyy näyttöön, ota välittömästi yhteys Toro-jälleenmyyjään huoltoa varten.

Polttoainemäärän ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän (Kuva 3).

Voimanulosoton ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa (Kuva 1), kun voimanulosotto on kytkettynä.

Seisontajarrun ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa, että seisontajarru on kytkettynä (Kuva 1).

Vakionopeussäätimen ilmaisin

Tämä näyttö (Kuva 1) ilmoittaa, kun vakionopeussäädin on käytössä.

Ylemmän/alemman nopeusalueen (H/L) ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa valitun nopeusalueen (Kuva 1).

Hehkutulppien merkkivalo

Tämä näyttö ilmoittaa, kun moottorin esilämmitys on käytössä (Kuva 1).

Moottorin käyttötunti-ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin kokonaiskäyttötunnit (Kuva 1).

Käyntinopeusmittari

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin käyntinopeuden kierroksina minuutissa (kierr./min) (Kuva 3).

Hydraulinesteen lämpötilan ilmaisin ja jäähdytyspuhaltimen tilan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa hydraulinesteen lämpötilan ja jäähdytyspuhaltimen tilan (Kuva 5).

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ilmaisin ja jäähdytyspuhaltimen tilan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan ja jäähdytyspuhaltimen tilan (Kuva 5).

Akun jännite

Tämä näyttö ilmoittaa 12 V:n ja 24 V:n akkujen jännitteen (Kuva 4).

Huollon määräajan ilmaisin

Tämä näyttö ilmoittaa ajan seuraavaan säännönmukaiseen huoltoon.

Note: Nollaa ilmaisin, kun huolto on tehty.

 1. Pidä tietokeskuksen oikeanpuolimmaista painiketta painettuna.

  Note: Päävalikko ilmestyy näytölle.

 2. Valitse Huolto (Service) käyttämällä kahta vasemmanpuoleista painiketta. Jatka painamalla oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

 3. Valitse Tunnit (Hours) ja paina oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

 4. Paina Reset Hours -kohdan alla olevaa painiketta.

 5. Valitse, kuinka monen tunnin kuluttua seuraava huolto on, ja paina oikealle osoittavan nuolen alla olevaa painiketta.

  Note: Kun ilmaisin on nollattu, näyttöön tulee valintamerkki.

 6. Kun olet valmis, palaa päävalikkoon painamalla poistumiskuvakkeen (avoimen oven kuva) alla olevaa painiketta tai lopeta painamalla peruutuspainiketta.

Hälytysäänimerkki (tietokeskus)

Äänimerkki kuuluu seuraavissa tilanteissa:

Leikkuupöydän lasku

 • Moottori ei ole käynnissä

 • Leikkuupöytää lasketaan

Leikkuupöytä ei ole kellunta-asennossa

 • Voimanulosotto on valittu ja asetettu

 • Jokin leikkuupöytä on alle rajan, mutta ei kellu

Kone lähettää pyynnön tietokeskukseen

 • Kone lähettää punaisen pysäytysvaloviestin

  Note: Jos käyttäjä painaa mitä tahansa tietokeskuksen painiketta, äänimerkin pitäisi lakata kuulumasta.

 • Moottori pyytää regeneraatiota

 • Moottorivika

 • Ilmoitus, katso kohta Tietokeskuksen ilmoitukset

 • Moottori lähettää keltaisen varoitusviestin

 • Polttoaineen määrä on alle 2,2 %

Päävalikko

Avaa päävalikko pitämällä tietokeskuksen viidettä painiketta (oikealla) painettuna.

Päävalikosta pääset Huolto-, Diagnostiikka-, Asetukset- ja Tietoja-näyttöihin (Kuva 6).

g033167

Huoltonäyttö

Jos tarvitset ongelman ratkaisuun huoltonäyttöä (esim. ajopolkimen säätö), ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 • 5900

 • 1234

 1. Painamalla ALKUNäYTöSSä painikkeita 1, 2, 3 tai 4 pääset käyttämään näytön alaosassa olevaa ponnahdusvalikkoa (Kuva 7).

  g214880
 2. Avaa PääVALIKKO painamalla painiketta 5 ja pitämällä se painettuna (Kuva 8).

  g214879

  Jos valikot on suojattu, ANNA PIN-KOODI -näyttö tulee esiin.

 3. Anna PIN-koodi painikkeilla 1–4 (Kuva 9).

  g214881
 4. Kun olet antanut PIN-koodin, paina painiketta 5 (Kuva 10).

  Tietokeskuksessa näkyy PääVALIKKO.

  g214883g214882

  Note: Kun moottori sammutetaan ja virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon, PIN-koodisuojaus otetaan käyttöön PääVALIKOSSA.

Tietokeskuksen PIN-koodin vaihtaminen

 1. Pidä aloitusnäytössä painiketta 5 painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin (Kuva 11).

  g033167
 2. Paina painiketta 2, kunnes pääset päävalikon kohtaan Settings (Asetukset). Valitse sitten kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 11).

 3. Valitse Display (Näyttö) painamalla Settings (Asetukset) -näytössä painiketta 4 (Kuva 12).

  g033168
 4. Paina painiketta 2, kunnes pääset Display (Näyttö) -valikon kohtaan PIN Settings (PIN-asetukset). Valitse kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 13).

  g033169
 5. Paina painiketta 2, kunnes pääset PIN Settings (PIN-asetukset) -valikon kohtaan PIN Change (PIN-koodin muuttaminen). Valitse kohta painamalla painiketta 4 (Kuva 14).

  g033170
 6. Anna vanha PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 15).

  Note: Oletus-PIN-koodi on aluksi 5900.

  g033172
 7. Anna uusi PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 16).

  g033173
 8. Anna uusi PIN-koodi valitsemalla numerot painikkeilla 1–4 ja vahvista PIN-koodi painamalla painiketta 5 (Kuva 17).

  g033174

Huollon määräajan ajastimen asetus

 1. Kun olet antanut suojattujen valikoiden PIN-koodinumeron, paina painiketta 5.

 2. Vieritä ylös tai alas päävalikon kohtaan SERVICE (Huolto) (Kuva 18).

  g033167
 3. Paina sivunuolipainiketta.

 4. Vieritä ylös tai alas kohtaan HOURS (Tunnit).

 5. Valitse HOURS (Tunnit) -valikossa keskipainike ja valitse RESET HOURS (Nollaa tunnit).

 6. Valitse oikeat tunnit vierittämällä ylös tai alas.

 7. Paina sivunuolipainiketta.

 8. Poistu valikosta valitsemalla EXIT (ovi) -painike (Kuva 18 tai Kuva 19).

Tietokeskuksen näytön kirkkauden/kontrastin muuttaminen

 1. Valitse kirkkaus/kontrasti-ponnahdusvalikko painamalla aloitusnäytössä painiketta 5 (Kuva 19).

  g033178
 2. Vähennä kirkkautta painamalla painiketta 1, lisää kirkkautta painikkeella 2, vähennä kontrastia painikkeella 3 ja lisää kontrastia painikkeella 4 (Kuva 19).

 3. Kun olet valinnut sopivan kirkkauden ja kontrastin, poistu painamalla painiketta 5 (Kuva 19).

Vakionopeuden säätö

Vakionopeussäätimen kytkimellä säädetään koneen nopeus.

 1. Siirrä vakionopeussäädin PääLLä-asentoon siirtämällä vakionopeussäätimen kytkin keskimmäiseen asentoon.

 2. Valitse nopeus painamalla kytkintä eteenpäin.

 3. Vähennä vakionopeutta Cruise Control (Vakionopeussäädin) -näytössä painikkeella 1 ja lisää nopeutta painikkeella 2 (Kuva 20).

 4. Kun olet valinnut sopivan vakionopeuden, poistu painamalla painiketta 5 (Kuva 20).

 5. Poista vakionopeussäädin käytöstä painamalla sen kytkintä taaksepäin.

  Note: Vakionopeussäätimen voi poistaa käytöstä myös painamalla poljinta.

  g033180

Tietokeskuksen ilmoitukset

Kun koneen toiminto vaatii toimenpiteitä, käyttäjän ilmoitukset näkyvät automaattisesti tietokeskuksen näytössä. Jos esimerkiksi yrität käynnistää moottorin painaen samalla ajopoljinta, näytölle ilmestyy ilmoitus, joka kertoo, että ajopolkimen on oltava VAPAA-asennossa.

Jokaista ilmoitusta kohden on ongelma (esim. käynnistys ei sallittu, voimanulosotto ei sallittu, vakionopeuden säätö ei sallittu), ilmoituksen koodi (numero), määrite (ilmoituksen syy) ja näkyvä teksti (ilmoituksen näytössä näkyvä teksti) kuvan mukaisesti (Kuva 21).

g031999

Note: Ilmoitukset eivät tallennu vikalokiin.

Note: Ilmoituksen voi poistaa näytöstä painamalla mitä tahansa tietokeskuksen painiketta.

Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki tietokeskuksen ilmoitukset:

OngelmaKoodiMääriteNäkyvä teksti
Käynnistys ei sallittu4Opetustila käytössä
Käynnistys ei sallittu5Voimanulosotto käytössäTo start, disengage PTO (Käynnistä vapauttamalla PTO)
Käynnistys ei sallittu6Ei VAPAALLATo start, move traction pedal to NEUTRAL (käynnistä siirtämällä ajopoljin vapaa-asentoon)
Käynnistys ei sallittu7Ei istuimessa ja seisontajarru ei ole kytkettynäTo start, must be seated or set parking brake (käynnistys edellyttää istumista istuimella tai seisontajarrun kytkemistä)
Käynnistys ei sallittu8Leikkuupöytäkytkin kytkettynäTo start, disengage deck switch (käynnistä vapauttamalla leikkuupöydän kytkin)
Käynnistys ei sallittu9Virran kierrätysTo start, turn key switch off, then on (käynnistä kääntämällä virta-avain pysäytys- ja käynnissä-asentoon)
Voimanulosotto ei sallittu102Korkea nopeusalue; leikkaa vain alemmalla nopeusalueellaTo engage PTO, must be in low range (kytke PTO valitsemalla alempi nopeusalue)
Voimanulosotto ei sallittu106Ei istuimessaTo engage PTO, operator must be seated (PTO:n kytkeminen edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Voimanulosotto ei sallittu107Ei kelluvia leikkuupöytiä (paina alaspäin-painiketta)To engage PTO, lower decks (kytke PTO laskemalla leikkuupöydät)
Voimanulosotto ei sallittu108Moottori on kuumaTo engage PTO, let engine cool (kytke voimanulosotto moottorin jäähdyttyä)
Voimanulosotto ei sallittu109CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To engage PTO, requires service (voimanulosottoa ei voida kytkeä ennen huoltoa)
Voimanulosotto ei sallittu110Hydraulineste on liian kylmääTo engage PTO, let hydraulic fluid warm up (anna hydraulinesteen lämmetä ennen voimanulosoton kytkemistä)
Vakionopeussäädin ei sallittu202Nopeus ei riitä vakionopeussäätimen käyttöönIncrease ground speed (lisää ajonopeutta)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu302Ei voida laskea kuljetustilassaTo lower deck, return traction pedal to NEUTRAL (laske leikkuupöytä siirtämällä ajopoljin vapaalle)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu303Ei istuimessaTo lower deck, operator must be seated (leikkuupöydän laskeminen edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Leikkuupöydän lasku ei sallittu304HuollettavaTo lower deck, requires service (huollettava ennen kuin leikkuupöytä voidaan laskea)
Leikkuupöytä ei kellu (moottoria käynnistettäessä)402Käyttäjän on painettava kytkimet alasTo float, lower decks (aseta kelluntaan laskemalla leikkuupöydät)
Ylempi nopeusalue ei sallittu502Vasen leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift left deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta vasen leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu503Keskimmäinen leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift center deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta keskimmäinen leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu504Oikea leikkuupöytä ei ole ylhäälläTo set high range, lift right deck (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta oikea leikkuupöytä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu505Vasen leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift left deck fully (valitse korkea nopeusalue nostamalla leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu506Keskimmäinen leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift center deck fully (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta keskimmäinen leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu507Oikea leikkuupöytä kelluuTo set high range, lift right deck fully (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, nosta oikea leikkuupöytä kokonaan)
Ylempi nopeusalue ei sallittu508Voimanulosoton kytkin kytkettyTo set high range, disengage PTO (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, vapauta PTO)
Ylempi nopeusalue ei sallittu509Vakionopeussäädin kytkettyTo set high range, disengage cruise (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, ota vakionopeus pois käytöstä)
Ylempi nopeusalue ei sallittu510Nopeus on liian korkeaTo set high range, reduce ground speed (jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen, laske ajonopeutta)
Ylempi nopeusalue ei sallittu511CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To set high range, requires service (huollettava, jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen)
Ylempi nopeusalue ei sallittu512Hydraulineste on liian kylmääTo set high range, let hydraulic fluid warm up (anna hydraulinesteen lämmetä, jos haluat asettaa ylemmän nopeusalueen)
Alempi nopeusalue ei sallittu602Vakionopeussäädin kytkettyTo set low range, disengage cruise (jos haluat asettaa alemman nopeusalueen, ota vakionopeus pois käytöstä)
Alempi nopeusalue ei sallittu603Nopeus on liian korkeaTo set low range, reduce ground speed (jos haluat asettaa alemman nopeusalueen, laske ajonopeutta)
Alempi nopeusalue ei sallittu604CAN-väylä ei toiminnassa (huollettava)To set low range, requires service (huollettava, jos haluat asettaa alemman nopeusalueen)
Veto ei käytössä804Seisontajarru KYTKETTYFor traction, release parking brake (veto edellyttää seisontajarrun vapauttamista)
Veto ei käytössä805Ei VAPAALLAFor traction, move traction pedal to NEUTRAL (veto edellyttää ajopolkimen siirtämistä vapaalle)
Veto ei käytössä806Ei istuimessaFor traction, operator must be seated (veto edellyttää, että käyttäjä istuu istuimella)
Moottori-ilmoitus1205Käynnistintä on käytetty 30 sekuntiaEngine 30 second starter time out (moottorin käynnistimen 30 sekunnin aikakatkaisu)
Moottori-ilmoitus1206Vaihda moottorin ilmansuodatinCheck the air filter (tarkista ilmansuodatin)
Moottori-ilmoitus1207Huollon määräaikaEngine service due approaching (moottorin huollon määräaika lähestyy)
Moottori-ilmoitus1208Huollon määräaika ohitettuEngine service past due (moottorin huollon määräaika ohitettu)
Moottori-ilmoitus1209Hiukkassuodatin huollettavaRegeneration required within 30 minutes (regeneraatio tehtävä 30 minuutin kuluessa)
Moottori-ilmoitus1210Moottorin teho laskenut korkean lämpötilan vuoksiLet engine cool (anna moottorin jäähtyä)
Moottori-ilmoitus1211Moottorin kierrosnopeus rajallinen: hydraulineste on liian kylmääHydraulic fluid is less than 4°C (40°F), so derate the engine speed to 1,650 rpm (Hydraulinesteen lämpötila on alle 4 °C, joten laske moottorin kierrosnopeus 1 650 kierrokseen/min)
Polttoainemäärä1302Polttoaineen määrä on alhainenAdd fuel (lisää polttoainetta)
Ajopoljin ei säädetty1402Ajopoljinta ei ole säädettyCalibrate the traction pedal (säädä ajopoljin)
Opetustila1500Opetustila käytössäEntered traction pedal teach—please wait (ajopolkimen opetustoiminto käynnissä: odota hetki)
Opetustila1502Ajopoljin ei ole VAPAA-asennossaReturn traction pedal to NEUTRAL (siirrä ajopoljin vapaalle)
Opetustila1503Paina ajopoljinta hitaasti eteenpäinSlowly move the traction pedal forward (paina ajopoljinta hitaasti eteenpäin)
Opetustila1504Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus onnistuiNeutral forward capture passed (vapaan ja eteenpäin ajon tallennus onnistui)
Opetustila1505Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus ei onnistunut, liian nopeaNeutral forward capture failed—movement too fast; try again (vapaan ja eteenpäin ajon tallennus ei onnistunut, yritä uudelleen hitaammin)
Opetustila1506Vapaan ja eteenpäin ajon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1507Paina ajopoljin ETUASENTOON ja pidä sitä paikallaanMove traction pedal to MAX FORWARD and hold (paina ajopoljin etuasentoon ja pidä sitä paikallaan)
Opetustila1508Etuasennon tallennus onnistuiMax forward capture passed (etuasennon tallennus onnistui)
Opetustila1509Etuasennon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1510Paina ajopoljin hitaasti PERUUTUS-asentoonSlowly move the traction pedal in REVERSE (paina ajopoljin hitaasti Peruutus-asentoon)
Opetustila1511Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus onnistuiNeutral rev capture passed (vapaan ja taaksepäin ajon tallennus onnistui)
Opetustila1512Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui, liian nopeaNeutral rev capture failed—movement too fast; try again (vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui, yritä uudelleen hitaammin)
Opetustila1513Vapaan ja taaksepäin ajon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1514Paina ajopoljin TAKA-asentoon ja pidä sitä paikallaanMove traction pedal to MAX REVERSE and hold (paina ajopoljin taka-asentoon ja pidä sitä paikallaan)
Opetustila1515Taka-asennon tallennus onnistuiMax reverse capture passed (taka-asennon tallennus onnistui)
Opetustila1516Taka-asennon tallennus epäonnistui: jännite alueen ulkopuolellaRestart teach mode (käynnistä opetustila uudelleen)
Opetustila1517Ajopolkimen opetus onnistui / arvot on tallennettuExit teach (poistu opetustilasta)
Opetustila1518Ajopolkimen opetus epäonnistuiExit teach and try again (poistu opetustilasta ja yritä uudelleen)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1602Ei istuimessaOperator must be seated (käyttäjän on istuttava istuimella)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1603Seisontajarru ei kytkettySet parking brake (kytke seisontajarru)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1604Ei VAPAALLAReturn traction pedal to NEUTRAL (siirrä ajopoljin vapaalle)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1605HuollettavaContract your Toro distributor (ota yhteyttä Toro-jälleenmyyjään)
Leikkuupöydän nosto ei sallittu1606Kaikki leikkuupöydät eivät nouse yhtä aikaaIncrease the engine speed to 2,000 rpm, and the decks will raise one at a time when all 3 switches are held down simultaneously (nosta moottorin kierrosnopeus 2 000 kierrokseen/min: leikkuupöydät nousevat yksi kerrallaan, kun kaikkia kolmea kytkintä pidetään ala-asennossa)