Les denne informasjonen nøye for å lære hvordan du bruker InfoCenter-kontrollen på produktet ditt. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Innledning

Programvareveiledningen for Groundsmaster 5900- eller 5910-gressklipper med roterende kniver gir informasjon om bruk av systeminformasjonen og kontroll av systemfunksjonene.

Oversikt over produktet

InfoCenter-startskjerm

Når du starter maskinen, åpnes startskjermen, som viser de tilsvarende ikonene som gjelder (dvs., parkeringsbremsen er aktivert, PTO (kraftuttaket) er i På-stilling, og fartskontroll er i På-stilling).

Note: Figuren nedenfor er en eksempelskjerm som er ment å vise alle de potensielle ikonene som kan vises på skjermen under drift.

Se følgende bilde for alle ikonbetydninger (Figur 1).

g033320

Bruk

InfoCenter-kontroll

Skjermfunksjoner

Trykk på den tilhørende knappen for å vise skjerm 1 eller skjerm 2, for å stanse den hørbare alarmen, se feilskjermen eller for å avslutte (Figur 2).

g033145

Trykk på knappene 1 til 4 for å få tilgang til popup-menylinjen nederst på skjermen (Figur 2).

Etter at startskjermen vises, kan du velge hva du vil vise i både øvre, venstre hjørne og øvre, høyre hjørne på skjermen ved å trykke på knapp 1 eller knapp 2 på InfoCenter-kontrollen (Figur 2).

Note: Når du slår av maskinen, forblir de to øvre skjermene i forrige innstilling før maskinen ble slått av.

Du kan veksle mellom de følgende skjermene ved å trykke på knapp 1 og knapp 2:

 • Turteller – øvre, venstre skjerm (Figur 3)

 • Indikator for drivstoffnivå – øvre, høyre skjerm (Figur 3)

  g033146
 • Indikator for 12 V batterispenning – øvre, venstre skjerm (Figur 4)

 • Indikator for 24 V batterispenning – øvre, venstre skjerm (Figur 4)

  g033161
 • Indikator for hydraulikkvæsketemperatur og vifte – øvre, høyre skjerm (Figur 5)

  Note: I følgende eksempel kjører kjøleviftene for hydraulikkvæsken i 25 % hastighet forover.

 • Indikator for motorkjølevæskens temperatur og vifte – øvre, venstre skjerm (Figur 5)

  Note: I eksemplet Figur 5, går motorkjølevæskens vifter i 50 % hastighet i revers.

  Denne skjermen (Figur 1) viser viftenes hastighet og retning. Viftehastigheten kontrolleres av hydraulikkvæsken eller temperaturen på motorkjølevæsken og reverseres automatisk etter behov. En reverssyklus startes automatisk for å blåse rusk av den respektive panserskjermen, når enten temperaturen på motorkjølevæsken eller hydraulikkvæsken når et visst punkt. I tillegg utfører radiatorviftene en reverssyklus hvert 21. minutt uavhengig av kjølevæsketemperaturen.

  Vifteretningen er også angitt på skjermen for motorkjølevæskens temperatur og skjermen for hydraulikkvæsketemperaturen. Viftene går forover hvis linjen er til høyre for nummertegnet i midten. Viftene går i revers hvis linjen er til venstre for nummertegnet i midten (Figur 5).

  g033162

Hvis en feil vises på skjermen, trykk på en tast for å vise det aktive feilvarslet (Figur 2).

Note: Kontakt den overordnede eller mekanikerne for å formidle feilvarslet og avgjør handlingstiltak.

Trykk piltastene for å navigere i feilskjermen.

Trykk på en tast for å avsløre informasjonstastene på skjermen.

Indikator for vedlikehold av dieselpartikkelfilter (DPF)

Kontakt umiddelbart Toro-forhandleren for service hvis indikatoren for vedlikehold av dieselpartikkelfilteret (DPF) (Figur 1) vises på skjermen.

Indikator for drivstoffnivå

Drivstoffmåleren viser hvor mye drivstoff det er på tanken (Figur 3).

Kraftuttaksindikator

Denne skjermen viser (Figur 1) når kraftuttaket er aktivert.

Indikator for parkeringsbrems

Denne skjermen viser at parkeringsbremsen er aktivert (Figur 1).

Indikator for fartskontroll

Denne skjermen (Figur 1) angir når fartskontroll er angitt.

H/L (høy/lav hastighet) indikator for hastighet

Denne skjermen viser valgt drivverkshastighet (Figur 1).

Glødepluggindikator

Denne skjermen viser når motoren forvarmes (Figur 1).

Indikator for motortimer

Denne skjermen viser totalt antall timer motoren har blitt brukt (Figur 1).

Turteller

Denne skjermen viser motorens driftshastighet i o/min (Figur 3).

Indikator for hydraulikkvæsketemperatur og kjøleviftestatus

Denne skjermen viser hydraulikkvæsketemperaturen og kjøleviftestatusen (Figur 5).

Indikator for motorkjølevæskens temperatur og kjøleviftestatus

Denne skjermen viser motorkjølevæskens temperatur og kjøleviftestatusen (Figur 5).

Batterispenning

Denne skjermen viser både 12 V og 24 V batterispenning (Figur 4).

Indikator for serviceforfall

Denne skjermen viser tiden til det neste serviceintervallet.

Note: Tilbakestill indikatoren etter vedlikehold av maskinen.

 1. Trykk på og hold inne knappen helt til høyre i InfoCenter.

  Note: Hovedmenyskjermen vises.

 2. Velg Tjeneste ved hjelp av de to knappene til venstre; trykk på knappen under høyrepilen for å fortsette.

 3. Velg Timer og trykk på knappen under høyrepilen.

 4. Trykk på knappen under Tilbakestill timer.

 5. Velg timene for neste passende servicetid og trykk på knappen under høyrepilen.

  Note: Et hakemerke vises når indikatoren er tilbakestilt.

 6. Når du er ferdig, trykk på knappen under avslutningsikonet (bilde av en åpen dør) for å gå tilbake til hovedskjermen, eller trykk avbryte å avslutte.

Hørbar alarm (InfoCenter)

Alarmen lyder under følgende scenarier:

Senke klippeenheten

 • Motoren går ikke

 • En klippeenhet senkes

Klippeenhet er ikke i svevestilling

 • Kraftuttaket er anmodet og kvalifisert

 • En klippeenhet er under grensen, men ikke i svevestilling

Maskinen sender en forespørsel til InfoCenter

 • Motoren sender en rød stopplampemelding

  Note: Alarmen stopper hvis operatøren bekrefter alarmen ved å trykke på en knapp på InfoCenter.

 • Regenerering anmodet av motoren

 • Enhver motorfeil

 • For ethvert varsel se InfoCenter-varsler

 • Motoren sender en gul varselmelding

 • Drivstoffnivået er under 2,2 %

Hovedmeny

Trykk på og hold den femte knappen (helt til høyre) på InfoCenter for å åpne hovedmenyen.

Fra hovedmenyskjermen kan du få tilgang til skjermen Tjeneste, Diagnostikk, Innstillinger eller Om (Figur 6).

g033167

Tjenesteskjermen

Kontakt Toro-forhandleren for hjelp hvis du har et problem som krever bruk av tjenesteskjermen (dvs. kalibrering av trekkpedalen).

Åpne de beskyttede menyene

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt den, kontakt en autorisert Toro-forhandler.

 • 5900

 • 1234

 1. Fra HJEM-SKJERMEN trykker du på knapp 1, 2, 3 eller 4 for å få tilgang til popup-menylinjen nederst på skjermen (Figur 7).

  g214880
 2. Trykk og hold inne knapp 5 for å åpne HOVEDMENY-skjermen (Figur 8).

  g214879

  Hvis menyene er beskyttet, vises ANGI PIN-skjermen.

 3. Trykk på knappene 1 til 4 for å angi PIN-koden (Figur 9).

  g214881
 4. Når du har angitt PIN-koden, trykker du på knapp 5 (Figur 10).

  InfoCenter viser HOVEDMENYEN.

  g214883g214882

  Note: Når du slår av motoren og deretter flytter tenningsbryteren til KJøR-stillingen, aktiveres PIN-kodebeskyttelse på HOVEDMENYEN.

Endre PIN for InfoCenter

 1. Fra startskjermen trykker du på og holder inne knapp 5 til hovedmenyen vises (Figur 11).

  g033167
 2. Trykk på knapp 2 til du når Innstillinger på hovedmenyen og trykk på knapp 4 for å velge Innstillinger (Figur 11).

 3. I Innstillinger-skjermen trykker du på knapp 4 for å velge Skjerm (Figur 12).

  g033168
 4. Trykk på knapp 2 til du når PIN-innstillinger på skjermen, og trykk på knapp 4 for å velge PIN-innstillinger (Figur 13).

  g033169
 5. Trykk på knapp 2 til du når Endre PIN på PIN-innstillinger-skjermen, og trykk på knapp 4 for å velge Endre PIN (Figur 14).

  g033170
 6. Angi den gamle PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4 og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 15).

  Note: Standard PIN når du først setter opp PIN-koden er 5900.

  g033172
 7. Angi den nye PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført den nye PIN-koden (Figur 16).

  g033173
 8. Bekreft den nye PIN-koden ved hjelp av knappene 1 til 4, og trykk på knapp 5 når du har fullført PIN-koden (Figur 17).

  g033174

Stille inn Service Due (Vedlikehold om)-timer

 1. Når du har tastet inn PIN-nummeret for de beskyttede menyene, trykker du på knapp 5.

 2. Bla opp eller ned til SERVICE (Tjeneste) i hovedmenyen (Figur 18).

  g033167
 3. Trykk på pil mot side-knappen.

 4. Bla opp eller ned til HOURS (Timer).

 5. I menyen HOURS (Timer) velger du den midterste knappen for å velge RESET HOURS (Tilbakestill timer).

 6. Bla opp eller ned for å velge riktige timer.

 7. Trykk på pil mot side-knappen.

 8. Gå ut av menyen ved å velgeGå UT (dør)-knappen (Figur 18 eller Figur 19).

Endre lysstyrke/kontrast på InfoCenter-skjermen

 1. Fra startskjermen trykker du på knapp 5 for å få tilgang til popup-menylinjen for lysstyrke/kontrast (Figur 19).

  g033178
 2. Trykk på knapp 1 for å redusere lysstyrken, knapp 2 for å øke lysstyrken, knapp 3 for å redusere kontrasten og knapp 4 for å øke kontrasten (Figur 19).

 3. Når du har angitt en lysstyrke/kontrast, trykk på knapp 5 for å avslutte (Figur 19).

Stille inn fartskontrollhastigheten

Fartskontrollbryteren angir ønsket hastighet på maskinen.

 1. Flytt fartskontrollbryteren til midtre posisjon for å sette fartskontrollen i På-stillingen.

 2. Trykk bryteren fremover for å angi hastigheten.

 3. I fartskontrollskjermen trykker du på knapp 1 for å redusere fartskontrollhastigheten, eller på knapp 2 for å øke fartskontrollhastigheten (Figur 20).

 4. Når du har angitt ønsket fartskontrollhastighet, trykk på knapp 5 for å avslutte (Figur 20).

 5. Trykk fartskontrollbryteren bakover for å koble fra fartskontrollen.

  Note: Fotpedalbevegelse kobler også ut fartskontrollen.

  g033180

InfoCenter-varsler

Operatørvarsler vises automatisk på InfoCenter-skjermen når en maskinfunksjon krever ekstra handling. For eksempel, hvis du forsøker å starte motoren mens du trykker inn trekkpedalen, vises et varsel, som indikerer at trekkpedalen må være i NøYTRAL-stilling.

For hvert varsel som inntreffer, er det en tilstand (f.eks., start avvist, kraftuttak avvist, fartskontroll avvist), en varselskode (nummer), en kvalifikator (årsaken til varslet vises) og en skjermtekst (hva varslet viser som tekst på skjermen) som vist i Figur 21.

g031999

Note: Varsler logges ikke i feilloggen.

Note: Du kan rydde et varsel fra skjermen ved å trykke på en av InfoCenter-tastene.

Se følgende tabell for alle InfoCenter-varslene:

ForholdKodeKvalifikatorSkjermtekst
Start avvist4Leksjon aktivertN/A ()
Start avvist5Kraftuttak koblet innTo start, disengage PTO (Koble ut kraftuttak for å starte)
Start avvist6Ikke i NøYTRALTo start, move traction pedal to NEUTRAL (Sett trekkpedal i nøytral for å starte)
Start avvist7Hverken i setet eller parkeringsbremsen aktivertTo start, must be seated or set parking brake (Sitt i setet eller koble inn parkeringsbrems for å starte)
Start avvist8Klippeenhetsbryter aktivertTo start, disengage deck switch (Koble ut klippeenhetsbryter for å starte)
Start avvist9Slå strømmen av og påTo start, turn key switch off, then on (Vri nøkkelbryter til av og deretter på for å starte)
Kraftuttak avvist102I høy hastighet (klipper kun i lav)To engage PTO, must be in low range (Må være i lav hastighet for å koble inn kraftuttak)
Kraftuttak avvist106Tomt seteTo engage PTO, operator must be seated (Operatør må sitte for å koble inn kraftuttak)
Kraftuttak avvist107Ingen klippeenhet i svevestilling (trykk en nedtast)To engage PTO, lower decks (Senk klippeenheter for å koble inn kraftuttak
Kraftuttak avvist108Motor varmTo engage PTO, let engine cool (La motor avkjøles for å koble inn kraftuttak)
Kraftuttak avvist109Tap av CAN-buss (service kreves)To engage PTO, requires service (Service kreves for å koble inn kraftuttak)
Kraftuttak avvist110Hydraulikkvæske for kaldTo engage PTO, let hydraulic fluid warm up (La hydraulikkvæske varmes opp for å koble inn kraftuttak)
Fartskontroll avvist202For sakte til å registrere fartskontrollIncrease ground speed (Øk kjørehastighet)
Senk klippeenhet avvist302Kan ikke senke i transportTo lower deck, return traction pedal to NEUTRAL (Sett trekkpedalen tilbake i nøytral for å senke klippeenheten)
Senk klippeenhet avvist303Tomt seteTo lower deck, operator must be seated (Operatør må sitte for å senke klippeenhet)
Senk klippeenhet avvist304Service krevesTo lower deck, requires service (Service kreves for å senke klippeenhet)
Klippeenhet ikke i svevestilling (ved motorstart)402Be operatøren å trykke ned bryterneTo float, lower decks (Senk klippeenheter for å oppnå svevestilling)
Hastighet Hi (høy) avvist502Venstre klippeenhet ikke oppeTo set high range, lift left deck (Hev venstre klippeenhet for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist503Midtre klippeenhet ikke oppeTo set high range, lift center deck (Hev midtre klippeenhet for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist504Høyre klippeenhet ikke oppeTo set high range, lift right deck (Hev høyre klippeenhet for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist505Venstre klippeenhet i svevestillingTo set high range, lift left deck fully (Hev venstre klippeenhet helt opp for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist506Midtre klippeenhet i svevestillingTo set high range, lift center deck fully (Hev midtre klippeenhet helt opp for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist507Høyre klippeenhet i svevestillingTo set high range, lift right deck fully (Hev høyre klippeenhet helt opp for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist508Kraftuttaksbryter aktivertTo set high range, disengage PTO (Koble ut kraftuttak for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist509Fartskontroll aktivertTo set high range, disengage cruise (Koble ut fartskontroll for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist510Hastighet for høyTo set high range, reduce ground speed (Reduser bakkehastighet for å angi høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist511Tap av CAN-buss (service kreves)To set high range, requires service (Service kreves for å stille inn høy hastighet)
Hastighet Hi (høy) avvist512Hydraulikkvæske for kaldTo set high range, let hydraulic fluid warm up (La hydraulikkvæske varmes opp for å angi høy hastighet)
Hastighet Lo (lav) avvist602Fartskontroll aktivertTo set low range, disengage cruise (Koble ut fartskontoll for å angi lav hastighet)
Hastighet Lo (lav) avvist603Hastighet for høyTo set low range, reduce ground speed (Reduser bakkehastighet for å angi lav hastighet)
Hastighet Lo (lav) avvist604Tap av CAN-buss (service kreves)To set low range, requires service (Service kreves for å angi lav hastighet)
Trekkraft deaktivert804Parkeringsbrems PåFor traction, release parking brake (Frigjør parkeringsbrems for trekkraft)
Trekkraft deaktivert805Ikke i NøYTRALFor traction, move traction pedal to NEUTRAL (Sett trekkpedalen i nøytral for trekkraft)
Trekkraft deaktivert806Tomt seteFor traction, operator must be seated (Operatør må sitte for trekkraft)
Motorvarsel1205Starteren har vært aktiv i 30 sekunderEngine 30 second starter time out (30 sek tidsavbrudd for motorstarter)
Motorvarsel1206Skift motorens luftfilterCheck the air filter (Kontroller luftfilteret)
Motorvarsel1207Vedlikehold må utføresEngine service due approaching (Motorserviceforfall nærmer seg)
Motorvarsel1208Service forfaltEngine service past due (Motorservice forfalt)
Motorvarsel1209DPF-vedlikehold påkrevdRegeneration required within 30 minutes (Gjenoppbygging påkrevd innen 30 minutter)
Motorvarsel1210Motorreduksjon pga. høy temperaturLet engine cool (La motoren kjøle seg ned)
Motorvarsel1211Motorhastighet begrenset: hydraulikkvæske for kaldHydraulic fluid is less than 4°C (40°F), so derate the engine speed to 1,650 rpm (Hydraulikkvæsken er mindre enn 4 °C. Reduser motorhastigheten til 1650 o/min)
Drivstoffnivå1302Drivstoffnivået er lavtAdd fuel (Fyll på drivstoff)
TP ikke kalibrert1402Trekkpedalen er utenfor kalibreringCalibrate the traction pedal (Kalibrer trekkpedalen)
Leksjon1500Gått inn i leksjonsmodusEntered traction pedal teach—please wait (Gått inn i trekkpedalleksjon – vent litt)
Leksjon1502Trekkpedalen er ikke i NøYTRALReturn traction pedal to NEUTRAL (Sett trekkpedalen i nøytral igjen)
Leksjon1503Beveg trekkpedalen sakte fremoverBeveg trekkpedalen sakte fremover
Leksjon1504Neutral forward capture passed (Nøytral fremover-registrering passert)Neutral forward capture passed (Nøytral fremover-registrering passert)
Leksjon1505Nøytral fremover-registrering mislyktes – for raskNeutral forward capture failed—movement too fast; try again (Nøytral fremover-registrering mislyktes – bevegelse for rask, prøv igjen)
Leksjon1506Nøytral fremover-registrering mislyktes (utenfor område) – voltspenningen var utenfor spesifikasjonenRestart teach mode (Start leksjonsmodus på nytt)
Leksjon1507Flytt trekkpedal til MAKS. FREMOVER og hold inneMove traction pedal to MAX FORWARD and hold (Flytt trekkpedal til maks. fremover og hold inne)
Leksjon1508Maks. fremover-registrering passertMax forward capture passed (Maks. fremover-registrering passert)
Leksjon1509Maks. fremover-registrering mislyktes (utenfor område) – registrert spenning var utenfor spesifikasjonenStart leksjonsmodus på nytt
Leksjon1510Beveg trekkpedalen sakte til REVERSSlowly move the traction pedal in REVERSE (Beveg trekkpedalen sakte til revers)
Leksjon1511Nøytral revers-registrering passertNeutral rev capture passed (Nøytral revers-registrering passert)
Leksjon1512Nøytral revers-registrering mislyktes – for raskNeutral rev capture failed—movement too fast; try again (Nøytral revers-registrering mislyktes – bevegelse for rask, prøv igjen)
Leksjon1513Nøytral revers-registrering mislyktes (utenfor område) – registrert spenning var utenfor spesifikasjonenRestart teach mode (Start leksjonsmodus på nytt)
Leksjon1514Flytt trekkpedal til MAKS. REVERS og hold inneMove traction pedal to MAX REVERSE and hold (Flytt trekkpedal til maks. revers og hold inne) Leksjon
Leksjon1515Maks. revers-registrering passertMaks. revers-registrering passert
Leksjon1516Maks. revers-registrering mislyktes (utenfor område) – registrert spenning var utenfor spesifikasjonenStart leksjonsmodus på nytt
Leksjon1517TP-leksjon utført / verdier lagresExit Teach (Avslutt leksjon)
Leksjon1518TP-leksjon mislyktesExit teach and try again (Avslutt leksjon og prøv igjen)
Hev klippeenhet avvist1602Tomt seteOperator must be seated (Operatøren må sitte)
Hev klippeenhet avvist1603Parkeringsbrems ikke innstiltSet parking brake (Sett på parkeringsbremsen)
Hev klippeenhet avvist1604Ikke i NøYTRALReturn traction pedal to NEUTRAL (Sett trekkpedalen i nøytral igjen)
Hev klippeenhet avvist1605Service krevesContact your Toro distributor (Kontakt Toro-forhandleren)
Hev klippeenhet avvist1606Ikke alle klippeenhetene heves sammenIncrease the engine speed to 2,000 rpm, and the decks will raise one at a time when all 3 switches are held down simultaneously (Øk motorhastigheten til 2000 o/min og klippeenhetene heves én om gangen når alle tre bryterne holdes nede samtidig)