Lees deze informatie zorgvuldig, zodat u weet hoe u de InfoCenter-bediening op uw product moet gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Inleiding

De softwaregids voor de Groundsmaster 5900 en 5910 cirkelmaaier bevat informatie over het gebruik van de systeeminformatie en de bediening van de systeemfuncties.

Algemeen overzicht van de machine

Startscherm InfoCenter

Wanneer u de machine start, verschijnt het startscherm met de pictogrammen die overeenstemmen met de ingeschakelde functies (d.w.z. de parkeerrem is ingeschakeld, de aftakas staat AAN en de cruisecontrol staat AAN).

Note: De volgende afbeelding is een voorbeeld; het toont alle pictogrammen die tijdens het gebruik van de machine kunnen verschijnen op het scherm.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van de pictogrammen (Figuur 1).

g033320

Gebruiksaanwijzing

InfoCenter bediening

Schermfuncties

Druk op de betreffende knop om scherm 1 of scherm 2 te bekijken, om het akoestisch waarschuwingssignaal te stoppen, om het foutenscherm te bekijken of om het scherm te verlaten (Figuur 2).

g033145

Druk op knop 1 tot 4 om naar de pop-up menubalk onderaan het scherm te gaan (Figuur 2).

Wanneer het startscherm verschijnt, kunt u kiezen wat moet worden weergegeven in de linker- en rechterbovenhoek van het weergavescherm; druk hiervoor knop 1 of knop 2 van de InfoCenter-bedieningseenheid in (Figuur 2).

Note: Wanneer u de machine uitschakelt, blijven de 2 bovenste schermen de vorige instelling behouden die van toepassing was voordat de machine werd uitgeschakeld.

U kunt heen en weer gaan tussen de volgende schermen door knop 1 en knop 2 te gebruiken:

 • Tachometer – scherm linksboven (Figuur 3)

 • Brandstofpeilindicator – scherm rechtsboven (Figuur 3)

  g033146
 • 12V-accuspanningsindicator – scherm linksboven (Figuur 4)

 • 24V-accuspanningsindicator – scherm linksboven (Figuur 4)

  g033161
 • Indicator hydraulische vloeistoftemperatuur en ventilator – scherm rechtsboven (Figuur 5)

  Note: In het volgende voorbeeld draaien de koelventilators van de hydraulische vloeistof met een snelheid van 25% voorwaarts.

 • Indicator temperatuur motorkoelvloeistof en ventilator – scherm linksboven (Figuur 5)

  Note: In voorbeeld Figuur 5 draaien de koelventilators van de motor met een snelheid van 50% achterwaarts.

  Deze weergave (Figuur 1) geeft het toerental en de richting van de ventilator aan. Het ventilatortoerental is afhankelijk van de temperatuur van de hydraulische vloeistof of de temperatuur van de motorkoelvloeistof; de ventilator draait automatisch in de omgekeerde richting wanneer dat nodig is. Een achteruitcyclus wordt automatisch gestart om te helpen bij het wegblazen van vuil van het rooster van de motorkap, als de temperatuur van de motorkoelvloeistof of de hydraulische vloeistof een bepaald peil bereikt. De ventilator voert om de 21 minuten een bijkomende achteruitcyclus uit, ongeacht de koelvloeistoftemperatuur.

  De ventilatorrichting wordt ook weergegeven op het scherm van de motorkoelvloeistoftemperatuur en het temperatuurscherm van de hydraulische vloeistof. Als de balk zich rechts van de middenstreep bevindt, draaien de ventilatoren voorwaarts. Als de balk zich links van de middenstreep bevindt, draaien de ventilatoren achteruit (Figuur 5).

  g033162

Als een fout op het scherm verschijnt, druk dan een willekeurige toets in om het advies over die storing te bekijken (Figuur 2).

Note: Neem contact op met uw supervisor of een monteur om de storingsinformatie te bespreken en te bepalen wat er moet worden gedaan.

Druk op de pijltjestoetsen om door het storingenscherm te navigeren.

Druk op een willekeurige toets om de informatietoetsen op het scherm weer te geven.

Onderhoudsindicator van het dieselroetfilter (DPF)

Als het onderhoudsindicator van het dieselroetfilter (DPF) (Figuur 1) op het scherm verschijnt, neem dan onmiddellijk contact op met uw Toro-distributeur voor onderhoud.

Indicator brandstofpeil

Dit scherm geeft het niveau van de brandstof in de tank aan (Figuur 3).

Aftakas-indicator

Dit scherm geeft aan (Figuur 1) wanneer de aftakas is geactiveerd.

Indicator parkeerrem

Dit scherm geeft aan dat de parkeerrem ingeschakeld is (Figuur 1).

Indicator cruisecontrol

Dit scherm (Figuur 1) geeft aan wanneer de cruisecontrol ingeschakeld is.

Indicator voor hoog/laag toerenbereik

Dit scherm geeft het geselecteerde snelheidsbereik van de transmissie aan (Figuur 1).

Indicatielampje gloeibougie

Dit scherm geeft aan wanneer de motor aan het voorverwarmen is (Figuur 1).

Indicator urenteller van motor

Dit scherm toont het totale aantal uren dat de motor is gebruikt (Figuur 1).

Tachometer

Dit scherm toont het motortoerental in tpm (Figuur 3).

Indicator hydraulische vloeistoftemperatuur en statusindicator koelventilator

Dit scherm geeft de temperatuur van de hydraulische vloeistof en de status van de koelventilator aan (Figuur 5).

Indicator temperatuur motorkoelvloeistof en statusindicator koelventilator

Dit scherm geeft de temperatuur van de motorkoelvloeistof en de status van de koelventilator aan (Figuur 5).

Accu-voltage

Dit scherm toont de 12V- en 24V-accuspanning (Figuur 4).

Indicator onderhoud vereist

Dit scherm geeft de tijd aan tot het volgende reguliere onderhoud.

Note: Reset de indicator nadat u onderhoud hebt uitgevoerd aan de machine.

 1. Hou de knop uiterst rechts op het InfoCenter ingedrukt.

  Note: Het scherm hoofdmenu wordt weergegeven.

 2. Selecteer Onderhoud met de 2 knoppen links; druk op de knop onder de pijl naar rechts om verder te gaan.

 3. Selecteer Uur en druk op de knop onder de pijl naar rechts.

 4. Druk op de knop onder Reset Hours.

 5. Selecteer het aantal Uur tot het volgende onderhoudstijdstip en druk op de knop onder de pijl naar rechts.

  Note: Er verschijnt een vinkje als de indicator is gereset.

 6. Als u klaar bent, drukt u op de knop onder het icoontje voor afsluiten (afbeelding van een open deur) om naar het hoofdscherm terug te gaan, of druk op ongedaan maken om af te sluiten.

Akoestisch waarschuwingssignaal (InfoCenter)

Het alarm gaat af in de volgende gevallen:

Het maaidek wordt omlaaggebracht

 • De motor draait niet

 • Een maaidek wordt omlaaggebracht

Het maaidek staat niet in de zweefstand

 • De aftakas krijgt een verzoek en veroorzaakt een melding

 • Een maaidek bevindt zich onder de limiet, maar niet in zweefstand

De machine stuurt een verzoek naar het InfoCenter

 • De motor verstuurt een boodschap met rode stoplamp

  Note: Als de bestuurder het alarm erkent door een knop van het InfoCenter in te drukken, zou het alarm moeten stoppen.

 • Motor verzoekt om herstel

 • Een motorstoring

 • Een melding; zie Meldingen InfoCenter

 • De motor verstuurt een oranje waarschuwingsboodschap

 • Het brandstofpeil is lager dan 2,2%

Hoofdmenu

Hou de vijfde knop (uiterst rechts) van het InfoCenter ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.

In het hoofdmenu kunt u naar de schermen Onderhoud, Diagnostiek, Instellingen en Informatie gaan (Figuur 6).

g033167

Scherm Onderhoud

Als u een probleem hebt dat gebruik van het scherm Onderhoud vereist (bv. kalibratie van het tractiepedaal), neem dan contact op met uw Toro-dealer voor hulp.

De beveiligde menu's gebruiken

Note: De standaard pincode van de machine is 0000 of 1234.Als u de pincode heeft gewijzigd en vergeten bent, neem dan contact op met uw erkende Toro distributeur voor hulp.

 • 5900

 • 1234

 1. In het HOME-SCHERM, druk op knop 1, 2, 3, of 4 voor toegang tot de pop-up menubalk onderaan het scherm(Figuur 7).

  g214880
 2. Hou knop 5 ingedrukt voor het HOOFDMENU (Figuur 8).

  g214879

  Als de menu's beveiligd zijn dan verschijnt het ENTER PIN/PIN INVOEREN scherm.

 3. Voer uw PIN-code in met knoppen 1-4 (Figuur 9).

  g214881
 4. Druk op knop 5 als u de PIN-code heeft ingevoerd (Figuur 10).

  Het InfoCenter toont het HOOFDMENU.

  g214883g214882

  Note: Als u de motor uitschakelt en de contactschakelaar LOPEN zet wordt de PIN-code beveiliging toegepast op het HOOFDMENU.

De code van het InfoCenter wijzigen

 1. Hou in het startscherm knop 5 ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt (Figuur 11).

  g033167
 2. Druk op knop 2 tot u in het hoofdmenu Instellingen bereikt en druk op knop 4 om Instellingen te selecteren (Figuur 11).

 3. Druk in het scherm Instellingen op knop 4 om Weergave te selecteren (Figuur 12).

  g033168
 4. Druk op knop 2 tot u in het scherm Weergave Code-instellingen bereikt en druk op knop 4 om Code-instellingen te selecteren (Figuur 13).

  g033169
 5. Druk op knop 2 tot u in het scherm Code-instellingen Code Wijzigen bereikt en druk op knop 4 om Code Wijzigen te selecteren (Figuur 14).

  g033170
 6. Voer de oude code in door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de code ingevoerd hebt (Figuur 15).

  Note: Wanneer u de code voor het eerst instelt, is deze standaard 5900.

  g033172
 7. Voer de nieuwe code in door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de nieuwe code ingevoerd hebt (Figuur 16).

  g033173
 8. Bevestig de nieuwe code door middel van knoppen 1 tot 4 en druk op knop 5 wanneer u de code ingevoerd hebt (Figuur 17).

  g033174

De timer ‘Onderhoud vereist’ instellen

 1. Nadat u klaar bent met het invoeren van de pincode voor de beveiligde menu's, drukt u op knop 5.

 2. Scroll omhoog of omlaag naar ONDERHOUD in het hoofdmenu (Figuur 18).

  g033167
 3. Druk op de knop met de zijdelingse pijl.

 4. Scroll omhoog of omlaag naar UREN.

 5. Selecteer de middelste knop in het menu UREN om UREN RESETTEN te selecteren.

 6. Scroll omhoog of omlaag om de correcte uren te selecteren.

 7. Druk op de knop met de zijdelingse pijl.

 8. Verlaat het menu door de knop EXIT (AFSLUITEN) (deur) te selecteren (Figuur 18 of Figuur 19).

De helderheid en het contrast van het InfoCenter-scherm wijzigen

 1. Druk in het startscherm op knop 5 om naar de pop-up menubalk helderheid/contrast te gaan (Figuur 19).

  g033178
 2. Druk op knop 1 om de helderheid te verlagen, knop 2 om de helderheid te verhogen, knop 3 om het contrast te verkleinen, en knop 4 om het contrast te vergroten (Figuur 19).

 3. Wanneer u klaar bent met het instellen van de helderheid en het contrast, druk dan op knop 5 om af te sluiten (Figuur 19).

De snelheid van de cruisecontrol instellen

Met de schakelaar van de cruise control regelt u de snelheid van de machine.

 1. Zet de schakelaar van de cruise control in de middelste stand om de cruise control in de stand AAN te zetten.

 2. Druk de schakelaar vooruit om de snelheid in te stellen.

 3. Druk in het scherm Cruisecontrol op knop 1 om de snelheid van de cruisecontrol te verlagen of op knop 2 om de snelheid van de cruisecontrol te verhogen (Figuur 20).

 4. Wanneer u klaar bent met het instellen van de snelheid van de cruisecontrol, druk dan op knop 5 om af te sluiten (Figuur 20).

 5. Duw de schakelaar van de cruise control naar achteren om de cruise control uit te schakelen.

  Note: Ook door het pedaal te bewegen, kunt u de cruise control uitschakelen.

  g033180

Meldingen InfoCenter

Meldingen voor de bestuurder verschijnen automatisch op het InfoCenter-scherm wanneer een machinefunctie bijkomende handelingen vereist. Bijvoorbeeld, als u probeert de motor te starten terwijl u het tractiepedaal indrukt, wordt de melding weergegeven dat het tractiepedaal in NEUTRAAL moet staan.

Elke melding die zich voordoet, heeft een toestand (bv. start geweigerd, aftakas geweigerd, cruisecontrol geweigerd), een meldingscode (nummer), een oorzaak (de oorzaak van de weergegeven melding) en een weergavetekst (de schermtekst van de melding); zie Figuur 21.

g031999

Note: Meldingen worden niet bewaard in het storingslog.

Note: U kunt een melding van het weergavescherm verwijderen door een van de toetsen van het InfoCenter in te drukken.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle InfoCenter-meldingen:

ToestandCodeOorzaakWeergavetekst
Start geweigerd4Kalibratie ingeschakeldN.v.t.
Start geweigerd5Aftakas ingeschakeldSchakel aftakas uit om te starten
Start geweigerd6Niet in NEUTRAALSTANDZet tractiepedaal in NEUTRAAL om te starten
Start geweigerd7Bestuurder niet in stoel en parkeerrem niet ingeschakeldGa zitten of stel parkeerrem in werking om te starten
Start geweigerd8Schakelaar dek ingeschakeldSchakel maaidek uit om te starten
Start geweigerd9Opnieuw startenDraai contactsleuteltje uit en aan om te starten
Aftakas geweigerd102In hoog bereik (maaien alleen in laag bereik)Aftakas moet in laag bereik staan om in te schakelen
Aftakas geweigerd106Niet op stoelBestuurder moet zitten om aftakas te kunnen inschakelen
Aftakas geweigerd107Geen maaidekken in zweefstand (druk op een omlaag-toets)Laat maaidekken zakken om aftakas in te schakelen
Aftakas geweigerd108Motor oververhitLaat motor afkoelen om aftakas in te schakelen
Aftakas geweigerd109Verlies van CAN-bus (onderhoud vereist)Onderhoud vereist om aftakas in te schakelen
Aftakas geweigerd110Hydraulische vloeistof te koudLaat hydraulische vloeistof opwarmen om aftakas in te schakelen
Cruisecontrol geweigerd202Te traag om cruisecontrol vast te leggenVerhogen van de motorsnelheid
Maaidek omlaag geweigerd302Laten zakken niet mogelijk in transportLaat tractiepedaal naar NEUTRAAL komen om maaidek te laten zakken
Maaidek omlaag geweigerd303Niet op stoelBestuurder moet zitten om maaidek te kunnen laten zakken
Maaidek omlaag geweigerd304Onderhoud vereistOnderhoud vereist om maaidek te laten zakken
Maaidek niet in zweefstand (bij starten van motor)402Aanbeveling bestuurder om omlaag-schakelaars in te drukkenLaat maaidekken zakken voor zweefmodus
Hoog bereik geweigerd502Linkermaaidek niet omhoogTil linkermaaidek op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd503Middelste maaidek niet omhoogTil middelste maaidek op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd504Rechtermaaidek niet omhoogTil rechtermaaidek op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd505Linkermaaidek in zweefstandTil linkermaaidek volledig op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd506Middelste maaidek in zweefstandTil middelste maaidek volledig op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd507Rechtermaaidek in zweefstandTil rechtermaaidek volledig op om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd508Aftakasschakelaar ingeschakeldSchakel aftakas uit om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd509Cruisecontrol ingeschakeldSchakel cruisecontrol uit om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd510Snelheid te hoogVerlaag rijsnelheid om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd511Verlies van CAN-bus (onderhoud vereist)Onderhoud vereist om hoog bereik in te stellen
Hoog bereik geweigerd512Hydraulische vloeistof te koudLaat hydraulische vloeistof opwarmen om hoog bereik in te stellen
Laag bereik geweigerd602Cruisecontrol ingeschakeldSchakel cruisecontrol uit om laag bereik in te stellen
Laag bereik geweigerd603Snelheid te hoogVerlaag rijsnelheid om laag bereik in te stellen
Laag bereik geweigerd604Verlies van CAN-bus (onderhoud vereist)Onderhoud vereist om laag bereik in te stellen
Tractie uitgeschakeld804Parkeerrem AANSchakel parkeerrem uit voor tractie
Tractie uitgeschakeld805Niet in NEUTRAALSTANDZet tractiepedaal in NEUTRAAL voor tractie
Tractie uitgeschakeld806Niet op stoelBestuurder moet zitten voor tractie
Melding motor1205De startmotor is 30 seconden ingeschakeld geweestTime-out startmotor na 30 seconden
Melding motor1206Vervang het luchtfilter van de motorHet luchtfilter controleren
Melding motor1207Onderhoud noodzakelijkBinnenkort motoronderhoud vereist
Melding motor1208Onderhoudsinterval overschredenOnderhoudsinterval motor overschreden
Melding motor1209DPF-onderhoud vereistHerstel vereist binnen 30 minuten
Melding motor1210Motortoerental verlaagd vanwege hoge temperatuurLaat motor afkoelen
Melding motor1211Motortoerental beperkt: hydraulische vloeistof te koudHydraulische vloeistof is kouder dan 4 °C; verlaag het motortoerental dus tot 1650 tpm.
Brandstofniveau1302Brandstofpeil te laagTank brandstof bij
Tractiepedaal niet gekalibreerd1402Fractiepedaal buiten kalibratieHet tractiepedaal kalibreren
Kalibratie1500Kalibratiemodus ingeschakeldKalibratie tractiepedaal ingeschakeld – even geduld
Kalibratie1502Tractiepedaal niet in NEUTRAALZet tractiepedaal opnieuw in NEUTRAAL
Kalibratie1503Zet het tractiepedaal langzaam vooruitZet het tractiepedaal langzaam vooruit
Kalibratie1504Detectie neutraal voorwaarts voorbijDetectie neutraal voorwaarts voorbij
Kalibratie1505Detectie neutraal voorwaarts mislukt – te snelDetectie neutraal voorwaarts mislukt – te snel; probeer het nogmaals
Kalibratie1506Detectie neutraal voorwaarts mislukt (buiten bereik) – vastgelegde spanning buiten specificatiesKalibratiemodus opnieuw starten
Kalibratie1507Hou het tractiepedaal ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN ingedruktHou het tractiepedaal ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN ingedrukt
Kalibratie1508Detectie maximale voorwaartse stand voorbijDetectie maximale voorwaartse stand voorbij
Kalibratie1509Detectie maximale voorwaartse stand mislukt (buiten bereik) – vastgelegde spanning buiten specificatiesKalibratiemodus opnieuw starten
Kalibratie1510Zet het tractiepedaal langzaam in ACHTERUITZet het tractiepedaal langzaam in ACHTERUIT
Kalibratie1511Detectie neutraal achteruit voorbijDetectie neutraal achteruit voorbij
Kalibratie1512Detectie neutraal achteruit mislukt – te snelDetectie neutraal achteruit mislukt – te snel; probeer het nogmaals
Kalibratie1513Detectie neutraal achteruit mislukt (buiten bereik) – vastgelegde spanning buiten specificatiesKalibratiemodus opnieuw starten
Kalibratie1514Hou het tractiepedaal ZO VER MOGELIJK NAAR ACHTEREN ingedruktHou het tractiepedaal ZO VER MOGELIJK NAAR ACHTEREN ingedrukt
Kalibratie1515Detectie maximale achteruitstand voorbijDetectie maximale achteruitstand voorbij
Kalibratie1516Detectie maximale achteruitstand mislukt (buiten bereik) – vastgelegde spanning buiten specificatiesKalibratiemodus opnieuw starten
Kalibratie1517Kalibratie tractiepedaal voltooid/waarden opgeslagenKalibratie verlaten
Kalibratie1518Kalibratie tractiepedaal misluktVerlaat kalibratie en probeer het nogmaals
Maaidek omhoog geweigerd1602Niet op stoelBestuurder moet zitten
Maaidek omhoog geweigerd1603Parkeerrem niet ingeschakeldStel parkeerrem in
Maaidek omhoog geweigerd1604Niet in NEUTRAALSTANDZet tractiepedaal opnieuw in NEUTRAAL
Maaidek omhoog geweigerd1605Onderhoud vereistNeem contact op met uw Toro-verdeler
Maaidek omhoog geweigerd1606Alle maaidekken komen niet tegelijk omhoogVerhoog het motortoerental tot 2000 tpm; de maaidekken zullen een voor een omhoogkomen wanneer de 3 schakelaars tegelijk ingedrukt worden