Important: Om uppsamlarsatsen är monterad på maskinen kan du inte montera satsen för universalfäste.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal136-1672
decal136-1680

Montering

Förbereda maskinen

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. För rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET.

 3. Koppla in parkeringsbromsen.

 4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 5. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Montera satsen

Delar som behövs till detta steg:

Huvudfäste1
Översta fäste1
Undre fästplåt1
Översta fästeplåt1
Vagnskruv (5/16 x ⅞ tum)4
Mutter (5/16 tum)3
Vred1
Gångjärnsfäste1
Mutter (¼ tum)1
Skruv (¼ x 4¼ tum)1

Montera satsen i enlighet med Figur 1. Dra inte åt skruven (¼ x 4 ¼ tum) och muttern (¼ tum) för hårt – gångjärnsfästet måste kunna svänga fritt.

Important: Fäst den undre fästplåten på maskinen innan du monterar gångjärnsfästet.

g439098

Montera satsen på maskinen

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (5/16 x 3 tum)2
Mutter (5/16 tum)2
Vagnsskruv (¼ × 1 tum)1
Mutter (¼ tum)1

Monteringsplatser

Du kan montera den här satsen på två platser på maskinen (Figur 2). Använd följande metoder för att montera satsen på avsedd plats.

g437410

Montera satsen på sidan av motorskyddet

Varning

Motorn kan bli mycket varm. Du kan få allvarliga brännskador om du rör vid en varm motor.

Låt motorn svalna helt innan du utför något service- eller reparationsarbete i motorområdet.

 1. Fäst monteringen vid det bakre skyddet på sidan med en vagnsskruv (¼ x 1 tum) och en mutter (¼ tum) enligt Figur 3 eller Figur 4.

 2. Fäst huvudfästets undersida på motorskyddet med två skruvar (5/16 x 3 tum) och två muttrar (5/16 tum) enligt Figur 3 eller Figur 4.

  Note: Ta bort de två skruvarna som fäster det bakre skyddet på nedre sidan för att ge plats åt monteringsfästet.

g437354

Important: Om du monterar på höger sida på en Z Master 4000 ska du ta bort den befintliga skruven som fäster expansionstanken på ramen. Kassera den här skruven och använd satsens fästelement för att fästa fästet på ramen.

g437355

Montera en framviktssats

För maskiner med två monteringssatser för tillbehör

Delar som behövs till detta steg:

Framviktssats (säljs separat)1

Om två monteringssatser för tillbehör (dvs. hinksatsen eller universalmonteringssatsen) läggs till på båda monteringsplatserna som visas i Figur 5 ska du lägga till en framviktssats. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för anvisningar om framviktssatsen.

g437356

Körning

Montering av redskap

Använd endast redskap och tillbehör som godkänts av Toro. Högsta tillåtna vikt är 11,3 kg.

Använd det översta fästet och gångjärnsfästet för montering av redskap eller tillbehör och fäst dem med hålen i monteringsfästena.

Fäst gångjärnsfästet när det inte används. Se Fästa gångjärnsfästet.

Montera en hink

Note: Om du vill kan du ta bort gångjärnsfästet och montera hinken med hjälp av det svetsade stödfästet.

 1. Lossa vredet och höj upp det översta fästet. Dra åt vredet för att hålla det på plats (Figur 6).

 2. Om du tog bort gångjärnsfästet ska du placera hinkens nederkant över det svetsade stödfästets nederkant (Figur 6).

 3. Lossa vredet och sänk det översta fästet så långt som möjligt över kanten på hinken. Dra åt vredet (Figur 6).

g037421

Fästa gångjärnsfästet

 1. Höj gångjärnsfästet.

 2. Lossa vredet och sänk det översta fästet genom att föra in fliken i skåran i gångjärnsfästet (Figur 7).

 3. Dra åt vredet.

g037423