Important: Hvis oppsamlersett er installert på maskinen, kan du ikke installere universalmonteringssettet.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal136-1672
decal136-1680

Installatie

Klargjøre maskinen

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN.

 3. Aktiver parkeringsbremsen.

 4. Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen.

 5. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

Montere settet

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Hovedbrakett1
Øvre brakett1
Nedre brakettplate1
Øvre brakett-plate1
Låsebolt (5/16 x ⅞ tomme)4
Mutter (5/16 tomme)3
Knott1
Hengselbrakett1
Mutter (¼ tomme)1
Bolt (¼ x 4¼ tomme)1

Monter settet som vist i Figuur 1. Ikke stram bolten (¼ x 4¼ tomme) og mutteren (¼ tomme) for hardt. Hengselbraketten må kunne dreie fritt.

Important: Fest den nedre brakettplaten til maskinen før du monterer hengselbraketten.

g439098

Montere settet på maskinen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Bolt (5/16 x 3 tommer)2
Mutter (5/16 tomme)2
Låsebolt (¼ x 1 tomme)1
Mutter (¼ tomme)1

Monteringsplasseringer

Du kan montere dette settet to steder på maskinen (Figuur 2). Se følgende prosedyrer for å montere settet på ønsket sted.

g437410

Montere settet på siden av motorvernet

Waarschuwing

Motoren kan bli veldig varm. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor.

La motoren kjøle seg helt ned før service eller reparasjoner rundt motorområdet.

 1. Monter festeenheten på det bakre sidevernet med én låsebolt (¼ x 1 tomme) og én mutter (¼ tomme) som vist i Figuur 3 eller Figuur 4.

 2. Fest bunnen av hovedbraketten til motorvernet med to bolter (5/16 x 3 tommer) og to mutre (5/16 tomme) som vist i Figuur 3 eller Figuur 4.

  Note: Fjern de to boltene som fester den nedre siden av det bakre vernet, for å gi plass til monteringsbraketten.

g437354

Important: Hvis du monterer på høyre side på en Z-master 4000, må du fjerne den eksisterende bolten som fester ekspansjonstanken til rammen. Kast denne bolten og bruk settets monteringsdel til å feste braketten til rammen.

g437355

Montere et frontvektssett

For maskiner med to eller flere tilbehørsmonteringssett

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Frontvektssett (selges separat)1

Hvis to tilbehørsmonteringssett (f.eks. bøttesett eller universalmonteringssett) monteres på én av de fire plasseringene vist i Figuur 5, må du også montere et frontvektssett. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler for et frontvektssett.

g437356

Gebruiksaanwijzing

Montere tilbehør

Bruk bare utstyr og tilbehør som er godkjent av Toro. Maksimumskapasiteten er 11,3 kg.

Bruk den øvre braketten og hengselbraketten til å montere tilbehør. Fest dem ved hjelp av hullene i monteringsbrakettene.

Fest hengselbraketten når den ikke er i bruk. Se Feste hengselbraketten.

Montere en bøtte

Note: Hvis du vil, kan du fjerne hengselbraketten og montere bøtten med den sveisede støttebraketten.

 1. Løsne knotten og hev den øvre braketten. Stram til knotten for å holde den på plass (Figuur 6).

 2. Hvis du fjernet hengselbraketten, plasserer du den nedre kanten på bøtten over den nedre listen på den sveisede støttebraketten (Figuur 6).

 3. Løsne knotten og senk den øvre braketten så langt som mulig over kanten på bøtten. Skru knotten godt fast (Figuur 6).

g037421

Feste hengselbraketten

 1. Hev hengselbraketten.

 2. Løsne knotten, senk den øvre braketten og sett tappen inn i hakket i hengselbraketten (Figuur 7).

 3. Skru knotten godt fast.

g037423