Important: Als de grasvanger op de machine is gemonteerd, kunt u de universele montageset niet monteren.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decal136-1672
decal136-1680

Montering

De machine voorbereiden

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Zet de rijhendels in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.

 3. Haal de parkeerrem aan.

 4. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

 5. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

De set monteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Hoofdbeugel1
Bovenste beugel1
Onderste beugelplaat1
Bovenste beugelplaatje1
Slotbout (5/16" x ⅞")4
Moer (5/16")3
Knop1
Scharnierbeugel1
Moer (¼")1
Bout (¼" x 4¼")1

Monteer de set zoals in Figur 1. Draai de bout (¼" x 4¼") en moer (¼") niet te hard aan; de scharnierbeugel moet vrij kunnen scharnieren.

Important: Bevestig de onderste beugelplaat aan de machine voordat u de scharnierbeugel monteert.

g439098

De set op de machine monteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bout (5/16" x 3")2
Moer (5/16")2
Slotbout (¼" x 1")1
Moer (¼")1

Montageposities

U kunt deze set op 2 posities op de machine monteren (Figur 2). Volg de onderstaande procedures om de set op de gewenste plaats te monteren.

g437410

Monteren van de set op de zijkant van de motorafscherming

Advarsel

De motor kan bijzonder heet worden. Het aanraken van een hete motor kan leiden tot ernstige brandwonden.

Laat de motor geheel afkoelen voordat u service of onderhoud uitvoert in de buurt van de motor.

 1. Monteer de bevestigingsplaat aan de zijdelingse beschermkap achteraan met 1 slotbout (¼" x 1") en 1 moer (¼") zoals in Figur 3 of Figur 4.

 2. Monteer de onderkant van de hoofdbeugel op de motorafscherming met 2 bouten (5/16" x 3") en 2 moeren (5/16") zoals in Figur 3 of Figur 4.

  Note: Verwijder de 2 bouten waarmee de onderste zijdelingse beschermkap achteraan is bevestigd om plaats te maken voor de montagebeugel.

g437354

Important: Bij montage aan de rechterkant van een Z-Master 4000, moet u de bestaande bout verwijderen waarmee de expansietank aan het frame is bevestigd. Gooi deze bout weg en gebruik het bevestingsmateriaal van de set om de beugel aan het frame te bevestigen.

g437355

Een voorgewichtset monteren

Voor machines met 2 montagesets voor accessoires

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Voorgewichtset (afzonderlijk verkrijgbaar)1

Indien er 2 montagesets voor accessoires (emmerset of universele montageset) worden gemonteerd op beide montageposities afgebeeld in Figur 5, moet u voorgewichtset monteren. Neem contact op met uw servicedealer over de voorgewichtset.

g437356

Bruk

Monteren van hulpstukken

Gebruik uitsluitend door Toro goedgekeurde hulpstukken en accessoires. De maximale belasting is 11,3 kg.

Gebruik de bovenste beugel en scharnierbeugel voor het monteren van hulpstukken of accessoires; zet ze vast met de gaten in de beugels.

Zet de scharnierbeugel vast indien deze niet wordt gebruikt, zie Vastzetten van de scharnierbeugel.

Monteren van een emmer

Note: Indien gewenst, kunt u de scharnierbeugel verwijderen en een emmer bevestigen met de gelaste bevestigingsbeugel.

 1. Maak de knop los en beweeg de bovenste beugel naar boven. Draai de knop aan om deze vast te zetten (Figur 6).

 2. Als u de scharnierbeugel heeft verwijderd, plaats de onderste flens van de emmer dan over de onderste rand van de bevestigingsbeugel (Figur 6).

 3. Draai de knop los, beweeg de bovenste beugel zo ver mogelijk naar beneden over de rand van de emmer. Draai de knop aan (Figur 6).

g037421

Vastzetten van de scharnierbeugel

 1. Til de scharnierbeugel op.

 2. Maak de knop los, beweeg de bovenste beugel naar beneden, plaats de lip in de uitsparing in de scharnierbeugel (Figur 7).

 3. Draai de knop aan.

g037423