Important: Jeżeli na maszynie zamontowany jest zestaw do workowania, nie można zamontować uniwersalnego zestawu montażowego.

Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal136-1672
decal136-1680

Instalacja

Przygotowanie maszyny

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

 2. Przesuń dźwignie sterowania w położenie NEUTRALNE ZABLOKOWANE.

 3. Załącz hamulec postojowy.

 4. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 5. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Montaż zestawu

Części potrzebne do tej procedury:

Wspornik główny1
Wspornik górny1
Płyta wspornika dolnego1
Płyta wspornika górnego1
Śruba podsadzana (5/16 x ⅞ cala)4
Nakrętka (5/16 cala)3
Pokrętło1
Wspornik zawiasowy1
Nakrętka (¼ cala)1
Śruba (1/4 x 4-1/4”)1

Zmontuj zestaw w sposób przedstawiony na Rysunek 1. Nie dokręcaj zbyt mocno śruby (1/4 x 4¼ cala) i nakrętki (1/4 cala); wspornik zawiasowy musi swobodnie poruszać się na sworzniu.

Important: Zamocuj płytkę wspornika dolnego do maszyny przed zamontowaniem wspornika zawiasowego.

g439098

Montowanie zestawu na maszynie

Części potrzebne do tej procedury:

Śruba (5/16 x 3 cala)2
Nakrętka (5/16 cala)2
Śruba podsadzana (1/4 × 1 cal)1
Nakrętka (¼ cala)1

Miejsca montażu

Zestaw można zamontować w 2 miejscach na maszynie (Rysunek 2). W celu zamontowania zestawu w pożądanej lokalizacji postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

g437410

Montaż zestawu z boku osłony silnika

Ostrzeżenie

Silnik może nagrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Dotknięcie gorącego silnika może spowodować poważne poparzenia.

Przed przystąpieniem do prac serwisowych lub napraw związanych z silnikiem zaczekaj, aż silnik całkowicie ostygnie.

 1. Zamocuj zespół montażowy z boku tylnej osłony za pomocą 1 śruby podsadzanej (1/4 x 1 cal) i 1 nakrętki (1/4 cala) w sposób pokazany na Rysunek 3 lub Rysunek 4.

 2. Zamocuj dół wspornika głównego do osłony silnika za pomocą 2 śrub (5/16 x 3 cale) i 2 nakrętek (5/16 cala) w sposób pokazany na Rysunek 3 lub Rysunek 4.

  Note: Wykręć 2 śruby mocujące dolną stronę tylnej osłony, aby zrobić miejsce na wspornik montażowy.

g437354

Important: Jeżeli montujesz zestaw po prawej stronie kosiarki Z Master 4000, wykręć śrubę mocującą zbiornik wyrównawczy do ramy. Wyrzuć tę śrubę i użyj śruby dostarczonej w zestawie do zamontowania wspornika do ramy.

g437355

Montaż zestawu przedniego obciążnika

Maszyny z 2 zestawami do montażu akcesoriów

Części potrzebne do tej procedury:

Zestaw przedniego obciążnika (sprzedawany oddzielnie)1

Jeżeli w obu miejscach montażu pokazanych na Rysunek 5 zamontowano 2 zestawy do montażu akcesoriów (np. zestaw kosza lub uniwersalny zestaw montażowy), należy dodać zestaw przedniego obciążnika. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu uzyskania zestawu przedniego obciążnika.

g437356

Działanie

Montaż osprzętu

Używaj wyłącznie osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez Toro. Maksymalna nośność wynosi 11,3 kg.

Użyj wspornika górnego i wspornika zawiasowego do montażu osprzętu lub akcesoriów; zamocuj, używając otworów we wspornikach montażowych.

Zamocuj wspornik zawiasowy, gdy nie jest on używany; patrz Mocowanie wspornika zawiasowego.

Montaż kosza

Note: W razie potrzeby możesz usunąć wspornik zawiasowy i zamontować kosz z użyciem spawanego wspornika.

 1. Poluzuj pokrętło i unieś górny wspornik. Dokręć pokrętło, aby go zamocować (Rysunek 6).

 2. Jeżeli usunięto wspornik zawiasowy, umieść dolną krawędź kosza nad dolnym zaczepem spawanego wspornika (Rysunek 6).

 3. Poluzuj pokrętło i obniż górny wspornik tak, by maksymalnie objął górną krawędź kosza. Dokręć pokrętło (Rysunek 6).

g037421

Mocowanie wspornika zawiasowego

 1. Unieś wspornik zawiasowy

 2. Poluzuj pokrętło i obniż wspornik górny, wsuwając wypustkę we wcięcie we wsporniku zawiasowym (Rysunek 7).

 3. Dokręć pokrętło.

g037423