Important: Jos koneeseen on asennettu kerääjäsarja, yleiskiinnityssarjaa ei voi asentaa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal136-1672
decal136-1680

Asennus

Koneen valmistelu

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon.

 3. Kytke seisontajarru.

 4. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 5. Anna koneen jäähtyä ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

Sarjan kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pääkannatin1
Yläkannatin1
Alakannattimen levy1
Yläkannattimen levy1
Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)4
Mutteri (5/16 tuumaa)3
Nuppi1
Saranakannatin1
Mutteri (1/4 tuumaa)1
Pultti (¼ × 4-¼ tuumaa)1

Kokoa sarja kuvan mukaisesti (Kuva 1). Älä kiristä pulttia (¼ × 4-¼ tuumaa) ja mutteria (¼ tuumaa) liikaa. Saranakannattimen on käännyttävä vapaasti.

Important: Kiinnitä alakannattimen levy koneeseen ennen saranakannattimen asennusta.

g439098

Sarjan asennus koneeseen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (5/16 × 3 tuumaa)2
Mutteri (5/16 tuumaa)2
Lukkopultti (¼ × 1 tuumaa)1
Mutteri (1/4 tuumaa)1

Asennuskohdat

Voit asentaa tämän sarjan kahteen kohtaan koneessa (Kuva 2). Asenna sarja haluttuun kohtaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

g437410

Sarjan asennus moottorinsuojuksen sivulle

Vaara

Moottorista saattaa tulla erittäin kuuma. Kuuman moottorin koskettaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Anna moottorin jäähtyä kokonaan ennen huoltoa tai moottoritilassa tehtäviä korjaustöitä.

 1. Kiinnitä kiinnityskokoonpano sivutakasuojukseen yhdellä lukkopultilla (¼ × 1 tuumaa) ja yhdellä mutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3 tai Kuva 4).

 2. Kiinnitä pääkannattimen alaosa moottorinsuojukseen kahdella pultilla (5/16 × 3 tuumaa) ja kahdella mutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3 tai Kuva 4).

  Note: Irrota kaksi pulttia, joilla alempi sivutakasuojus on kiinnitetty, jotta asennuskannattimelle on tilaa.

g437354

Important: Jos asennat Z Master 4000:n oikealle puolelle, irrota nykyinen pultti, jolla paisuntasäiliö on kiinnitetty runkoon. Hävitä tämä pultti ja kiinnitä kannatin runkoon sarjan kiinnitystarvikkeilla.

g437355

Etupainosarjan asennus

Koneet, joissa on kaksi lisävarusteen kiinnityssarjaa

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etupainosarja (myydään erikseen)1

Jos molempiin kuvassa (Kuva 5) näkyviin asennuskohtiin asennetaan kaksi lisävarusteen kiinnityssarjaa (esim. sankosarja tai yleiskiinnityssarja), on asennettava etupainosarja. Lisätietoja etupainosarjasta saa valtuutetusta huollosta.

g437356

Käyttö

Lisälaitteiden asennus

Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita. Enimmäiskapasiteetti on 11,3 kg.

Käytä yläkannatinta ja saranakannatinta lisälaitteiden tai -varusteiden kiinnitystä varten. Kiinnitä ne asennuskannattimissa olevien reikien avulla.

Kiinnitä saranakannatin, kun sitä ei käytetä. Katso Saranakannattimen kiinnitys.

Sangon asennus

Note: Voit halutessasi irrottaa saranakannattimen ja asentaa sangon hitsatun tukikannattimen avulla.

 1. Löysää nuppia ja nosta yläkannatinta. Kiinnitä kannatin paikoilleen kiristämällä nuppia (Kuva 6).

 2. Jos irrotit saranakannattimen, aseta sangon alareuna hitsatun tukikannattimen alakielekkeen päälle (Kuva 6).

 3. Löysää nuppia ja laske yläkannatin mahdollisimman alas sangon reunan päälle. Kiristä nuppi (Kuva 6).

g037421

Saranakannattimen kiinnitys

 1. Nosta saranakannatin.

 2. Löysää nuppia, laske yläkannatin ja aseta kieleke saranakannattimen loveen (Kuva 7).

 3. Kiristä nuppi.

g037423