Important: Hvis opsamlersættet er monteret på maskinen, kan du ikke montere universalmonteringssættet.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal136-1672
decal136-1680

Montering

Klargøring af maskinen

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

 3. Aktiver parkeringsbremsen.

 4. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er standset, før du forlader førersædet.

 5. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Montering af sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hovedbeslag1
Øverste beslag1
Nederste beslagsplade1
Øverste beslagsplade1
Bræddebolt (5/16" x ⅞")4
Møtrik (5/16")3
Knap1
Hængselbeslag1
Møtrik (¼")1
Bolt (¼" x 4-¼")1

Monter sættet som vist i Figur 1. Overspænd ikke bolten (¼" x 4¼") og møtrikken (¼"). Hængselbeslaget skal kunne dreje frit.

Important: Fastgør den nederste beslagsplade til maskinen, før du monterer hængselbeslaget.

g439098

Montering af sættet på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (5/16" x 3")2
Møtrik (5/16")2
Bræddebolt (¼" x 1")1
Møtrik (¼")1

Monteringssteder

Du kan montere dette sæt 2 steder på maskinen (Figur 2). Der henvises til følgende procedurer for montering af sættet på det ønskede sted.

g437410

Montering af sættet på motorafskærmningens side

Advarsel

Motoren kan blive meget varm. Berøring af en varm motor kan medføre alvorlige forbrændinger.

Lad motoren køle helt af, inden der udføres service eller reparationer i motorområdet.

 1. Fastgør monteringsenheden på bagafskærmningens side med 1 bræddebolt (¼" x 1") og 1 møtrik (¼") som vist i Figur 3 eller Figur 4.

 2. Fastgør bunden af hovedbeslaget til motorafskærmningen med 2 bolte (5/16" x 3") og 2 møtrikker (5/16") som vist i Figur 3 eller Figur 4.

  Note: Fjern de 2 bolte, der fastgør den nederste bagafskærmning, for at gøre plads til monteringsbeslaget.

g437354

Important: Hvis du monterer på højre side af en Z Master 4000, skal du fjerne den eksisterende bolt, der fastgør ekspansionsbeholderen til stellet. Kasser denne bolt, og brug sættets fastgørelsesanordning til at fastgøre beslaget til stellet.

g437355

Montering af et frontvægtsæt

Til maskiner med 2 tilbehørsmonteringssæt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Frontvægtsæt (sælges separat)1

Hvis der anvendes 2 tilbehørsmonteringssæt (dvs. spandsættet eller universalmonteringssættet) på begge de monteringssteder, der er vist i Figur 5, skal der påsættes et frontvægtsæt. Køb frontvægtsættet hos din autoriserede serviceforhandler.

g437356

Betjening

Montering af redskaber

Brug kun Toro-godkendte redskaber og tilbehør. Den maksimale kapacitet er 11,3 kg.

Brug det øverste beslag og hængselbeslaget til montering af redskaber eller tilbehør. Fastgør dem ved hjælp af hullerne i monteringsbeslagene.

Fastgør hængselbeslaget, når det ikke er i brug. Se Fastgørelse af hængselbeslaget.

Montering af spand

Note: Hvis du ønsker det, kan du fjerne hængselbeslaget og montere spanden ved hjælp af det svejsede støttebeslag.

 1. Løsn grebet, og hæv det øverste beslag. Stram grebet for at holde den på plads (Figur 6).

 2. Hvis du fjernede hængselbeslaget, skal du placere den nederste kant på spanden over den nederste kant på det svejsede støttebeslag (Figur 6).

 3. Løsn grebet, og sænk det øverste beslag så langt som muligt over spandens kant. Stram grebet (Figur 6).

g037421

Fastgørelse af hængselbeslaget

 1. Hæv hængselbeslaget.

 2. Løsn grebet, og sænk det øverste beslag, så tappen sættes ned i hakket i hængselbeslaget (Figur 7).

 3. Stram grebet.

g037423