ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือรถฉีดพ่นสารในสนาม และมีเจตนาให้ใช้งานโดยผู้รับจ้างมืออาชีพในการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยออกแบบมาสำหรับการฉีดพ่นบนสนามที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สนามกีฬา และพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นหลัก

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานนอกถนนเป็นหลัก และไม่มีเจตนาสำหรับการขับขี่บนถนนสาธารณะบ่อยๆ การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย เอกสารการฝึกอบรม ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 หาตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g238884

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมรถอเนกประสงค์บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่รถอเนกประสงค์ดังกล่าวติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตามมาตรฐาน EN-ISO 4254-1 และ 4254-6 และมาตรฐาน SAE J2258

ความปลอดภัยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คนบาดเจ็บได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องจากการสัมผัสสารเคมี สารเคมีที่ใช้ในระบบเครื่องฉีดพ่นอาจเป็นอันตรายและเป็นพิษ

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดบนอุปกรณ์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์

 • อยู่ห่างจากบริเวณช่องฉีดพ่นของหัวฉีดและละอองฝอยที่ปลิวมา กันคนโดยรอบและเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน

 • ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบไว้) และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

คู่มือฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์นี้ได้ โปรดดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละรายการ

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

ป้ายและคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนป้ายที่เสียหายหรือหายไป

decal93-6686
decal106-5517
decal107-8667
decal107-8724
decal107-8731
decal107-8732
decal117-3276
decal117-4955
decal133-2758
decal120-0616
decal120-0622
decal120-0623
decal120-0624
decal120-0627
decal120-0625
decal120-0617
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal132-7689
decal132-7708
decal136-2351
decal133-8062
decal132-7783
decal120-0619
decal132-7786
decal132-7695
decal139-3065

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมอุปกรณ์

Note: หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมการฉีดพ่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับระบบ

Important: เครื่องฉีดพ่นนี้จำหน่ายโดยไม่มีหัวฉีดพ่นการใช้เครื่องฉีดพ่น คุณต้องซื้อและติดตั้งหัวฉีด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับชุดแขนบูมและอุปกรณ์เสริม หลังจากติดตั้งหัวฉีดและก่อนใช้งานเครื่องฉีดพ่นเป็นครั้งแรก ให้ปรับวาล์วบายพาสของแขนบูม เพื่อให้แรงดันและอัตราการฉีดพ่นของทุกแขนบูมเท่ากันเมื่อคุณปิดแขนบูม 1 ส่วนขึ้นไป โปรดดู การปรับวาล์วบายพาสแขนบูม

การประกอบข้อต่อเติมถังฉีดพ่นของเครื่องฉีดพ่น

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ข้อต่อถอดเร็ว1

Note: ในการดำเนินการนี้ คุณต้องติดตั้งข้อต่อเกลียวหุน (NPT) ตัวผู้ความยาว 2.5 ซม. เข้ากับท่ออ่อนและใช้นํ้ายาทาเกลียว PTFE

 1. ยืนด้านหน้าอุปกรณ์ทางฝั่งขวาของฝาครอบถัง จากนั้นถอดปิ๊นตัวอาร์ 2 ตัวที่ทำหน้าที่ยึดสลักของคัปปลิงถอดเร็วของหัวเติมป้องกันกาลักน้ำ (รูป 3)

  g242085
 2. หมุนสลักเปิดออก เพื่อปลดล็อกข้อต่อถอดเร็วออกจากคัปปลิงถอดเร็ว (รูป 3)

 3. ถอดข้อต่อถอดเร็วออกจากคัปปลิงถอดเร็ว (รูป 3)

 4. ปิดสลักและสอดปิ๊นตัวอาร์ลงบนหน้าแปลนของคัปปลิงถอดเร็ว (รูป 3)

 5. ทาน้ำยาทาเกลียว PTFE (รูป 4) ลงบนเกลียวของข้อต่อท่อเติม (2.5 ซม.—เกลียวหุน)

  g191615
 6. ขันคัปปลิงถอดเร็วเข้ากับท่อเติมและใช้มือขันให้แน่น (รูป 4)

การตรวจสอบแคร่แขนบูมด้านนอก

 1. เหยียบเบรกจอด สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วปรับคันเร่งไปที่ความเร็วเดินรอบเบา

 2. ค่อยๆ ยกแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขึ้น จนกระทั่งแขนบูมสัมผัสกับท่อแคร่ท่อนบนเป็นอันดับแรก

 3. ค่อยๆ แขนบูมอีกฝั่งขึ้นจนกระทั่งแขนบูมสัมผัสกับท่อแคร่ท่อนบนเป็นอันดับแรก

 4. ตรวจสอบท่อแคร่ท่อนบนบริเวณที่ตัวหยุดการเลื่อนบนท่อท่อนบนของแขนบูมด้านนอกสัมผัสกับแคร่

  Note: หากตัวหยุดสัมผัสกับแคร่ตรงมุมโค้งงอของท่อแคร่ท่อนบนพอดี แสดงว่าปรับแคร่ได้ถูกต้องแล้ว (รูป 5)

  g354255
 5. หากท่อแคร่ท่อนบนไม่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับตัวหยุดการเลื่อนดังแสดงใน รูป 6, รูป 7, หรือ รูป 8 ให้ปรับตำแหน่งแคร่ โปรดดู การจัดวางแคร่ให้ตรงกับแขนบูมด้านนอก

  g354256
  g354257
  g354258
 6. ลดระดับแขนบูมลง ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

การถอดแผงกันชนสำหรับขนส่ง

 1. ถอดสลักเกลียว แหวน และน็อตที่ใช้ยึดแผงกันชนสำหรับขนส่งออกจากแผ่นเพลทของแชสซีด้านหน้า (รูป 9)

  g028179
 2. ถอดแผงกันชนออกจากอุปกรณ์ (รูป 9)

  Note: นำสลักเกลียว แหวน น็อต และแผงกันชนไปทิ้ง

การติดตั้งชุด CE

อุปกรณ์ใช้งานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ติดตั้งชุด CE เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือการติดตั้งชุด Multi Pro 5800 CE

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g190621
g190600
g216445

ส่วนควบคุมยานพาหนะ

แป้นขับเคลื่อน

แป้นขับเคลื่อน (รูป 13) ควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเดินหน้าและเดินหลัง หากต้องการเดินหน้า ให้ใช้นิ้วเท้าหรือส้นเท้าขวากดส่วนบนของแป้น หรือหากต้องการถอยหลัง ให้เหยียบส่วนล่างของเป้น ปล่อยแป้นเหยียบเพื่อชะลอและหยุดอุปกรณ์

Important: เผื่อเวลาให้เครื่องฉีดพ่นหยุดเคลื่อนที่ก่อนจะสลับตำแหน่งเดินหน้าและถอยหลัง

Note: ยิ่งคุณเหยียบแป้นมากเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง เครื่องฉีดพ่นจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่านั้น หากต้องการเดินหน้าด้วยความเร็วสูงสุด ให้ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว และเหยียบแป้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าจนสุด

Note: หากต้องการขับเคลื่อนด้วยกำลังสูงสุดขณะบรรทุกน้ำหนักมากหรือไต่ขึ้นเนิน ให้ดันคันเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว พร้อมกับเหยียบแป้นขับเคลื่อนเบาๆ เพื่อเดินเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบสูง เมื่อความเร็วเครื่องยนต์เริ่มจะลดลง ให้ปล่อยแป้นขับเคลื่อนเล็กน้อย เพื่อให้ความเร็วเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

g032468

แป้นเบรก

ใช้แป้นเบรกเพื่อหยุดหรือชะลอความเร็วรถ (รูป 13)

ข้อควรระวัง

หากคุณใช้งานเครื่องฉีดพ่นที่ปรับเบรกได้ไม่ดีหรือเบรกเสียหาย คุณจะควบคุมเครื่องฉีดพ่นไม่ได้ และอาจส่งผลให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

ตรวจสอบเบรกก่อนใช้งานเครื่องฉีดพ่นเสมอ รวมทั้งปรับและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม

เบรกจอด

เบรกจอดคือแป้นด้านซ้ายของแป้นเบรก (รูป 13) เข้าเบรกจอดเสมอเมื่อลุกออกจากที่นั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องฉีดพ่นขยับโดยไม่ได้ตั้งใจ หากต้องการเหยียบเบรกจอด ให้เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ แล้วเหยียบแป้นเบรกจอด หากต้องการปลดเบรกจอด ให้เหยียบและปล่อยแป้นเบรก หากเครื่องฉีดพ่นจอดอยู่บนทางลาดชัน ให้เหยียบเบรกจอดและวางบล็อกไม้ที่ด้านลาดลงของล้อ

สวิตช์สตาร์ท

สวิตช์สตาร์ท (รูป 12) ใช้เพื่อสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ สวิตช์มี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ปิด, เปิด/อุ่นเครื่อง และสตาร์ท

สวิตช์ล็อกความเร็ว

เมื่อใช้สวิตช์ สวิตช์ล็อกความเร็วจะล็อกตำแหน่งของแป้นขับเคลื่อนเอาไว้ (รูป 14) เพื่อให้เครื่องฉีดพ่นขับเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ระหว่างขับเคลื่อนอุปกรณ์บนพื้นราบ

g032469

คันโยกลิ้นเร่ง

คันโยกลิ้นเร่งอยู่บนแผงควบคุมระหว่างเบาะที่นั่ง (รูป 14) และใช้ควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ ดันคันโยกไปด้านหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์และดึงมาด้านหลังเพื่อลดความเร็วเครื่องยนต์ลง

สวิตช์ไฟส่องทำงาน

สับสวิตช์เพื่อควบคุมไฟส่องทำงาน (รูป 12) กดไปข้างหน้าเพื่อเปิดไฟและกดไปข้างหลังเพื่อปิดไฟ

เกจเชื้อเพลิง

เกจเชื้อเพลิงอยู่บนแผงหน้าปัดของอุปกรณ์และแสดงระดับเชื้อเพลิงในถัง (รูป 12)

พอร์ตชาร์จ USB

พอร์ตชาร์จ USB แบบ 2 เต้ารับ อยู่ที่ด้านหลังของที่พักแขน (รูป 15)

g194424

แผงควบคุมเครื่องฉีดพ่น

g195515

เกจแรงดัน

เกจแรงดัน (รูป 16) อยู่บนแผงหน้าปัด เกจแสดงแรงดันของของเหลวในระบบฉีดพ่นเป็นหน่วยปอนด์ต่อตร.นิ้วและกิโลปาสกาล

สวิตช์โหมดฉีดพ่น

ใช้สวิตช์โหมดฉีดพ่นเพื่อสลับระหว่างโหมดอัตราการฉีดพ่น (ลูปปิด) กับโหมดแมนวล (ลูปเปิด)

สวิตช์อัตราการฉีดพ่น

สวิตช์อัตราการฉีดพ่นอยู่บนแผงหน้าปัดที่ด้านขวาของพวงมาลัย (รูป 16) ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นเพื่อควบคุมความเร็วของปั๊มฉีดพ่นขณะใช้งานเครื่องฉีดพ่นในโหมดแมนวล กดสวิตช์ไปข้างหน้าค้างไว้เพื่อเพิ่มอัตราการฉีดพ่น (แรงดัน) หรือกดค้างไปข้างหลังเพื่อลดอัตราการฉีดพ่น (แรงดัน)

สวิตช์ปั๊มฉีดพ่น

สวิตช์ปั๊มฉีดพ่นอยู่บนคอนโซลกลางที่ด้านขวาของที่นั่ง (รูป 16) กดสวิตช์นี้ไปข้างหน้าเพื่อเปิดปั๊มฉีดพ่น หรือถอยหลังเพื่อปิดปั๊ม เมื่อสวิตช์เปิด ไฟบนสวิตช์จะสว่างขึ้นมา

Important: ใช้งานสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นเมื่อเครื่องยนต์เดินรอบเบาเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวขับปั๊มชำรุด

สวิตช์ยกแขนบูม

สวิตช์ยกแขนบูมอยู่บนคอนโซลกลางที่ด้านขวาของที่นั่ง ใช้สำหรับยกหรือลดระดับแขนบูมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา (รูป 16)

สวิตช์แขนบูมหลัก

สวิตช์แขนบูมหลักอยู่บนโซลกลางของอุปกรณ์ และช่วยให้คุณสตาร์ทหรือหยุดการฉีดพ่นได้ กดสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดระบบฉีดพ่น (รูป 16)

สวิตช์แขนบูมฝั่งซ้าย ตรงกลาง และฝั่งขวา

สวิตช์ 3 ส่วนอยู่บนคอนโซลกลาง ด้านหน้าที่พักแขน (รูป 16) กดแต่ละสวิตช์ไปข้างหน้าเพื่อเปิดแขนบูมส่วนนั้น และกดไปข้างหลังเพื่อปิด เมื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่งเปิด ไอคอนจะปรากฏที่ด้านบนของ InfoCenter

Note: สวิตช์เหล่านี้จะส่งผลต่อระบบฉีดพ่นก็ต่อเมื่อสวิตช์แขนบูมหลักอยู่ในตำแหน่งเปิดเท่านั้น

สวิตช์ผสม

สวิตช์ผสมอยู่บนคอนโซลกลางที่ด้านขวาของที่นั่ง (รูป 16) สับสวิตช์ไปข้างหน้าเพื่อเปิดการผสมในถังหรือสับสวิตช์ไปข้างหลังเพื่อหยุดการผสม เมื่อสวิตช์เปิด ไฟบนสวิตช์จะสว่างขึ้นมา หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันผสม คุณต้องเปิดระบบปั๊มของเครื่องฉีดพ่นและเดินเครื่องยนต์เร็วกว่าการเดินรอบเบา

วาล์วบายพาสการผสม

วาล์วบายพาสการผสมจะเปลี่ยนเส้นทางของเหลวคืนกลับไปยังปั๊มของระบบฉีดพ่นเมื่อคุณปิดฟังก์ชันการผสม (รูป 17) วาล์วบายพาสการผสมอยู่เหนือวาล์วผสม คุณสามารถปรับวาล์วบายพาสได้เพื่อคงแรงดันให้เสถียรตลอดเวลาขณะเปิดหรือปิดรอบการผสม โปรดดู การปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม

g194246

มิเตอร์วัดการไหล

มิเตอร์วัดการไหลจะวัดอัตราการไหลของของเหลวเพื่อให้ระบบ InfoCenter นำข้อมูลไปใช้ และขณะฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น รูป 17

วาล์วลิ้นเร่ง-ผสม

วาล์วลิ้นเร่ง-ผสมคือวาล์วกลมที่ทำงานแบบแมนวล โดยทำหน้าที่ควบคุมการไหลไปยังหัวฉีดผสมในถังหลัก และช่วยให้คุณควบคุมแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นที่หัวฉีดผสมของถังหลักได้เมื่อต้องใช้อัตราการฉีดพ่นสูงขึ้น วาล์วลิ้นเร่ง-ผสมอยู่ด้านบนปั๊ม (รูป 18)

g032528

วาล์วบายพาสของแขนบูม

วาล์วบายพาสของแขนบูมใช้ปรับแรงดันระบบเครื่องฉีดพ่นที่ส่งไปยังวาล์วแขนบูมส่วนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันเครื่องฉีดพ่นที่ส่งไปยังแขนบูมฉีดพ่นนั้นมีความเสถียรตลอดเวลา ไม่ว่าจะฉีดพ่นสารโดยใช้แขนบูมกี่ส่วนก็ตาม (รูป 19)

Note: ใช้วาล์วบายพาสนี้เมื่อฉีดพ่นสารในโหมดแมนวล (ลูปเปิด) เท่านั้น

g190774

วาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูม

ใช้วาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวจากวาล์วบายพาสของแขนบูมไปยังถังเมื่อฉีดพ่นสารในโหมดแมนวล (ลูปเปิด) โปรดดู รูป 19

Note: ปิดวาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมเมื่อต้องฉีดพ่นสารในโหมดอัตราการฉีดพ่น (ลูปปิด)

หัวเติมป้องกันกาลักน้ำ

บริเวณด้านหน้าของฝาถังมีหัวเติมป้องกันกาลักน้ำ พร้อมข้อต่อแบบเกลียว ข้อต่องอ 90 องศา และท่ออ่อนสั้นอยู่ ซึ่งคุณสามารถหันไปทางปากถังได้ หัวเติมนี้ใช้ต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำและเติมน้ำในถัง โดยไม่ทำให้ท่อสัมผัสกับสารเคมีที่อยู่ในถัง

Important: อย่ายืดท่ออ่อนจนสัมผัสกับของเหลวในถัง ระยะห่างจากปลายท่อถึงระดับน้ำด้านบนสุดควรอยู่ภายในขีดจำกัดที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด

g013787

ฝาถัง

ฝาถังอยู่ที่ด้านบนสุดบริเวณกลางถัง หากต้องการเปิดฝาถัง ให้ดับเครื่องยนต์ หมุนฝาครึ่งหน้าไปทางซ้าย แล้วเปิดฝาออก คุณสามารถถอดตะแกรงกรองด้านในมาทำความสะอาดได้ เมื่อต้องการปิดผนึกถัง ให้ปิดฝาและหมุนครึ่งหน้าของฝาถังไปด้านขวา

แผงควบคุม InfoCenter

แผงควบคุม InfoCenter ใช้ปุ่ม 5 ปุ่มด้านล่างหน้าจอ LED ในการไปยังเมนูต่างๆ ป้อนข้อมูล และเปลี่ยนฟังก์ชัน

g034277

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

คำอธิบายค่าที่ได้จากการวัด
น้ำหนักฐาน1,307 กก.
น้ำหนักพร้อมระบบฉีดพ่นมาตรฐาน ไม่มีของเหลว ไม่รวมผู้ปฏิบัติงาน1,307 กก.
น้ำหนักพร้อมระบบฉีดพ่นมาตรฐาน บรรจุของเหลวเต็ม ไม่รวมผู้ปฏิบัติงาน2,499 กก.
น้ำหนักยานยนต์รวบยอด (GVW) (บนพื้นราบ)3,023 กก.
ความจุถัง1,135.6 ลิตร
ความกว้างโดยรวม รวมระบบฉีดพ่นมาตรฐานที่จัดเก็บแขนบูมในตำแหน่ง ‘X’226 ซม. (89 นิ้ว)

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องฉีดพ่น

คำอธิบายค่าที่ได้จากการวัด
ความยาวโดยรวมพร้อมระบบฉีดพ่นมาตรฐาน391 ซม. (154 นิ้ว)
ความยาวโดยรวม รวมระบบฉีดพ่นมาตรฐานจนถึงจุดสูงสุดของแขนบูมที่จัดเก็บในตำแหน่ง X442 ซม. (174 นิ้ว)
ความสูงโดยรวมพร้อมระบบฉีดพ่นมาตรฐาน146 ซม. (57.5 นิ้ว)
ความสูงโดยรวมพร้อมระบบฉีดพ่นมาตรฐานจนถึงจุดสูงสุดของแขนบูมที่จัดเก็บในตำแหน่ง X231 ซม. (91 นิ้ว)
ความสูงจากพื้น18.4 ซม. (7.25 นิ้ว)
ฐานล้อ198 ซม. (78 นิ้ว)

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับอุปกรณ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมอุปกรณ์

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ความปลอดภัยทั่วไป

  • ห้ามมิให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมใช้งานหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

  • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่งก่อนจะออกจากที่นั่งคนขับ จากนั้นรอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

  • ตรวจสอบว่าส่วนควบคุมตรวจจับผู้ปฏิบัติงาน สวิตช์ความปลอดภัย และแผงกั้นทั้งหมดมีติดตั้งไว้และทำงานถูกต้อง ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องเท่านั้น

  • หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้องหรือมีความเสียหายในรูปแบบใดก็ตาม ห้ามใช้อุปกรณ์ แก้ไขปัญหาก่อนจะใช้งานอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่นั่งคนขับและผู้โดยสารสะอาด ไม่มีสารเคมีตกค้างและสิ่งสกปรกสะสม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อของเหลวทั้งหมดแน่นหนา และท่ออ่อนทั้งหมดอยู่ในสภาพดีก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบ

  ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

  • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

  • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

  • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

  • อย่าเปิดฝาถังเชื้อเพลิงหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

  • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

  ความปลอดภัยของสารเคมี

  สารเคมีที่ใช้ในเครื่องฉีดพ่นอาจเป็นอันตรายและเป็นพิษต่อตัวคุณ คนรอบตัว และสัตว์ และยังอาจสร้างความเสียหายต่อพืช ดิน และทรัพย์สินอื่นๆ

  • อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด ปฏิเสธการใช้งานหรือทำงานกับเครื่องฉีดพ่นสารเคมี หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้

  • ก่อนทำงานกับเครื่องฉีดพ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบผ่านการล้างมาแล้วสามรอบและทำให้เป็นกลางตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี และวาล์วทั้งหมดผ่านการล้างแล้วสามรอบ

  • ตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและมีสบู่อยู่ใกล้ๆ และล้างสารเคมีออกทันทีเมื่อคุณสัมผัสสารเคมี

  • อ่านและปฏิบัติตามฉลากคำเตือนของสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด และปกป้องตัวคุณเองตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

  • ปกป้องตัวเองเสมอขณะใช้สารเคมี ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องจากการสัมผัสสารเคมี เช่น อุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

   • แว่นนิรภัย แว่นครอบดวงตา หรือ/หรือกระบังป้องกันใบหน้า

   • ชุดกันสารเคมี

   • เครื่องช่วยหายใจหรือหน้ากากกรอง

   • ถุงมือทนสารเคมี

   • รองเท้าบูทยางหรือรองเท้าที่ให้การปกป้องอย่างเพียงพอ

   • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนที่สะอาด สบู่ และผ้าเช็ดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการทำความสะอาด

  • เข้ารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนใช้หรือจัดการสารเคมี

  • ใช้สารเคมีที่ถูกต้องกับงาน

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมีเพื่อให้ใช้งานสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย อย่าใช้แรงดันเกินคำแนะนำของระบบ

  • อย่าเติม ปรับเทียบ หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ในขณะที่มีผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่

  • จัดการสารเคมีในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

  • ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะทำงานใกล้สารเคมี

  • อย่าทำความสะอาดหัวฉีดโดยการเป่าหรือวางไว้ในปาก

  • ล้างมือและบริเวณอื่นๆ ที่สัมผัสสารเคมีทันทีหลังจากทำงานกับสารเคมี

  • เก็บสารเคมีไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม และจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

  • ทิ้งสารเคมีที่ไม่ได้ใช้และภาชนะใส่สารเคมีให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตและกฎหมายท้องถิ่นแนะนำ

  • สารเคมีและละอองเป็นอันตราย ห้ามเข้าไปในถังหรือยื่นศีรษะเข้าไปด้านในหรือเหนือปากถัง

  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับการฉีดพ่นหรือโรยสารเคมี

  การตรวจสอบก่อนสตาร์ทอุปกรณ์

  ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องฉีดพ่นสารในแต่ละวัน

  • ตรวจสอบแรงดันลมในล้อ

   Note: ล้อของอุปกรณ์นี้ไม่เหมือนกับล้อรถยนต์ เพราะต้องใช้แรงดันลมน้อยกว่าเพื่อลดแรงอัดบนสนามและสร้างความเสียหายให้สนามน้อยที่สุด

  • ตรวจสอบระดับของเหลวทั้งหมด หากพบว่าของเหลวชนิดใดเหลือน้อย เติมของเหลวที่กำหนดในปริมาณที่เหมาะสม

  • ตรวจสอบการทำงานของแป้นเบรก

  • ตรวจสอบว่าไฟทุกดวงทำงานปกติ

  • หักพวงมาลัยไปทางซ้ายและขวาเพื่อเช็คการตอบสนองการบังคับเลี้ยว

  • ขณะที่เครื่องยนต์ดับอยู่ ให้ตรวจสอบหาการรั่วไหล ชิ้นส่วนหลวม และการทำงานผิดปกติอื่นๆ ที่สังเกตได้

  หากพบว่าชิ้นส่วนใดผิดปกติ ควรแจ้งช่างหรือตรวจสอบกับหัวหน้างานก่อนจะนำเครื่องฉีดพ่นออกไปใช้ในวันนั้น หัวหน้างานอาจสั่งให้คุณตรวจเช็ครายการอื่นๆ ด้วยในแต่ละวัน ดังนั้นควรสอบถามว่าคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสิ่งใดบ้าง

  การเตรียมอุปกรณ์

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

  การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบหล่อเย็น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น

  การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยางให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับเหมาะสม อัดลมในล้อจนได้แรงดัน 1,38 กิโลปาสกาล (20 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  Note: นอกจากนี้ ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายบนล้อยาง

  การตรวจสอบเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบเบรก
 • ก่อนสตาร์ทเครื่องฉีดพ่น ให้เหยียบแป้นเบรกเบาๆ ควรปรับเบรก หากแป้นเบรกกดลงมากกว่า 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงแรงต้าน โปรดการปรับเบรก

  คำเตือน

  หากคุณใช้งานเครื่องฉีดพ่นที่ปรับเบรกได้ไม่ดีหรือเบรกเสียหาย คุณจะควบคุมเครื่องฉีดพ่นไม่ได้ และอาจส่งผลให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

  ตรวจสอบเบรกก่อนใช้งานเครื่องฉีดพ่นเสมอ รวมทั้งปรับและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม

  การเติมน้ำมัน

  ข้อกำหนดของเชื้อเพลิง

  น้ำมันปิโตรเลียมใช้น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกัวที่มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคำนวณ (R+M)/2)
  น้ำมันผสมเอทานอลสามารถใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% (แก๊สโซฮอล) หรือ MTBE (เมทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเธอร์) 15% โดยปริมาตร เอทานอลและ MTBE ไม่เหมือนกัน
  อุปกรณ์นี้รุ่นนี้ไม่รับรองให้ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล 15% (E15) โดยปริมาตร ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่า 10% โดยปริมาตร เช่น E15 (มีเอทานอล 15%), E20 (มีเอทานอล 20%) หรือ E85 (มีเอทานอล 85%) การใช้น้ำมันเบนซินที่ไม่ได้รับการรับรองอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และ/หรือทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งการรับประกันอาจจะไม่คุ้มครอง

  Important: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้น้ำมันที่สะอาดและใหม่เท่านั้น (อายุไม่เกิน 30 วัน)

  • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

  • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพ

  • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

  การเติมน้ำมัน

  ความจุถังเชื้อเพลิง: ประมาณ 45 ลิตร

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก แล้วปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลง

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมัน (รูป 22)

   g354647
  3. เปิดฝาถังน้ำมัน

  4. เติมน้ำมันลงในถังให้ต่ำกว่าด้านบนสุดของถัง (ด้านล่างสุดของคอช่องเติม) ประมาณ 2.5 มม. (1 นิ้ว)

   Note: พื้นที่ว่างในถังนี้เผื่อไว้ให้น้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัว อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

  5. ติดตั้งฝาถังเชื้อเพลิงเข้ากับถังให้แน่นหนา

  6. เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  การเบรกรถใหม่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • เพื่อให้เครื่องฉีดพ่นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้หลังจากใช้งานครบ 100 ชั่วโมงแรก:
  • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและน้ำยาเป็นประจำ และคอยสังเกตสัญลักษณ์ความร้อนสูงเกินในส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องฉีดพ่น

  • หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เย็น ให้อุ่นเครื่องประมาณ 15 นาทีก่อนเหยียบแป้นคันเร่ง

  • ระวังไม่ให้เครื่องยนต์เร็วเกินไป

  • คอยเปลี่ยนความเร็วเครื่องฉีดพ่นขณะใช้งาน หลีกเลี่ยงการสตาร์ทเร็วและการหยุดฉับพลัน

  • โปรดดู สำหรับการตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบเมื่อไม่ใช้งาน

  การเตรียมเครื่องฉีดพ่น

  การเลือกหัวฉีด

  Note: โปรดดูแนวทางการเลือกหัวฉีด ซึ่งขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

  ตัวแท่นหมุนรองรับหัวฉีดได้ 3 ขนาด เลือกหัวฉีดที่ต้องการตามวิธีต่อไปนี้:

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และเหยียบเบรกจอด

  2. ตั้งค่าสวิตช์แขนบูมหลักมายังตำแหน่ง ปิด และตั้งค่าสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นมายังตำแหน่ง ปิด

  3. หมุนแท่นหมุนหัวฉีดไปทางใดทางหนึ่งเพื่อเลือกหัวฉีดที่ถูกต้อง

  4. หากใช้งานอุปกรณ์ในโหมดอัตราการฉีดพ่น ควรปรับเทียบการไหล โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  การเลือกตัวกรองดูด

  อุปกรณ์มาตรฐาน: ตัวกรองดูดตะแกรงขนาด 50 (น้ำเงิน)

  ใช้ตารางตัวกรองดูดเพื่อเลือกตะแกรงให้เหมาะกับหัวฉีดที่คุณใช้งาน ซึ่งอิงตามผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  ตารางตัวกรองดูด

  รหัสสีของหัวฉีดพ่น (อัตราการไหล)ขนาดตะแกรง*รหัสสีตัวกรอง
  เหลือง (0.2 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  แดง (0.4 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  น้ำตาล (0.5 แกลลอนต่อนาที)50 (หรือ 30)น้ำเงิน (หรือเขียว)
  เทา (0.6 แกลลอนต่อนาที)30เขียว
  ขาว (0.8 แกลลอนต่อนาที)30เขียว
  น้ำเงิน (1.0 แกลลอนต่อนาที)30เขียว
  เขียว (1.5 แกลลอนต่อนาที)30เขียว
  *ขนาดตะแกรงของตัวกรองดูดในตารางนี้อิงตามสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  Important: เมื่อฉีดพ่นผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดมากกว่าน้ำ (ข้นกว่า) ที่เป็นสารเคมีละลายน้ำชนิดผง คุณอาจต้องใช้ตะแกรงตากว้างขึ้นสำหรับตัวกรองดูด โปรดดู รูป 23

  g214212

  เมื่อฉีดพ่นในอัตราสูง พิจารณาใช้ตะแกรงตัวกรองดูดที่มีช่องตะแกรงใหญ่ขึ้น โปรดดู รูป 24

  g214214

  การเลือกตัวกรองแรงดัน

  ขนาดตะแกรงที่มี ได้แก่:

  อุปกรณ์มาตรฐาน: ตัวกรองดูดตะแกรงขนาด 50 (น้ำเงิน)

  ใช้ตารางตัวกรองแรงดันเพื่อเลือกตะแกรงให้เหมาะกับหัวฉีดที่คุณใช้งาน ซึ่งอิงตามผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  ตารางตัวกรองแรงดัน

  รหัสสีของหัวฉีดพ่น (อัตราการไหล)ขนาดตะแกรง*รหัสสีตัวกรอง
  ตามที่จำเป็นสำหรับสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดต่ำหรืออัตราการฉีดพ่นต่ำ100เขียว
  เหลือง (0.2 แกลลอนต่อนาที)80เหลือง
  แดง (0.4 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  น้ำตาล (0.5 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  เทา (0.6 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  ขาว (0.8 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  น้ำเงิน (1.0 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  เขียว (1.5 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  ตามที่จำเป็นสำหรับสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดสูงหรืออัตราการฉีดพ่นสูง30แดง
  ตามที่จำเป็นสำหรับสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดสูงหรืออัตราการฉีดพ่นสูง16น้ำตาล
  *ขนาดตะแกรงของตัวกรองแรงดันในตารางนี้อิงตามสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  Important: เมื่อฉีดพ่นผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดมากกว่าน้ำ (ข้นกว่า) ที่เป็นสารเคมีละลายน้ำชนิดผง คุณอาจต้องใช้ตะแกรงตากว้างขึ้นสำหรับตัวกรองแรงดัน โปรดดู รูป 25

  g214211

  เมื่อฉีดพ่นในอัตราสูง พิจารณาใช้ตะแกรงตัวกรองแรงดันที่มีช่องตะแกรงใหญ่ขึ้น โปรดดู รูป 26

  g214240

  การเลือกตัวกรองปลายหัวฉีด

  Note: ใช้ตัวกรองปลายหัวฉีดเสริมเพื่อปกป้องปลายหัวฉีดพ่นและเพิ่มอายุการใช้งาน

  ใช้ตารางตัวกรองปลายหัวฉีดเพื่อเลือกตะแกรงให้เหมาะกับหัวฉีดที่คุณใช้งาน ซึ่งอิงตามผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  ตารางตัวกรองปลายหัวฉีด

  รหัสสีของหัวฉีดพ่น (อัตราการไหล)ขนาดตะแกรงกรอง*รหัสสีตัวกรอง
  เหลือง (0.2 แกลลอนต่อนาที)100เขียว
  แดง (0.4 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  น้ำตาล (0.5 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  เทา (0.6 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  ขาว (0.8 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  น้ำเงิน (1.0 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  เขียว (1.5 แกลลอนต่อนาที)50น้ำเงิน
  *ขนาดตะแกรงของตัวกรองหัวฉีดในตารางนี้อิงตามสารเคมีหรือน้ำยาที่มีความหนืดเทียบเท่ากับน้ำ

  Important: เมื่อฉีดพ่นผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาเคมีที่มีความหนืดมากกว่าน้ำ (ข้นกว่า) ที่เป็นสารเคมีละลายน้ำชนิดผง คุณอาจต้องใช้ตะแกรงตากว้างขึ้นสำหรับตัวกรองปลายหัวฉีด โปรดดู รูป 27

  g214245

  เมื่อฉีดพ่นในอัตราสูง พิจารณาใช้ตะแกรงตัวกรองปลายหัวฉีดที่มีช่องตะแกรงใหญ่ขึ้น โปรดดู รูป 28

  g214245

  การเติมน้ำลงในถัง

  การเติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำสะอาด

  Important: อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังน้ำสะอาด

  Note: ถังน้ำสะอาดใช้เพื่อจ่ายน้ำสะอาดสำหรับล้างสารเคมีออกจากผิว ดวงตา หรือพื้นผิวอื่นๆ ในกรณีที่สัมผัสสารเคมีโดยอุบัติเหตุ

  เติมถังน้ำสะอาดด้วยน้ำสะอาดไว้เสมอก่อนจัดการหรือผสมสารเคมี

  • เติมน้ำลงในถังโดยการหมุนฝาที่ด้านบนถังออก เติมน้ำสะอาดลงในถัง และปิดฝา (รูป 29)

  • เปิดหัวก๊อกน้ำสะอาดโดยการบิดหัวก๊อก (รูป 29)

  g032530

  การเติมถังฉีดพ่น

  ติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดผสมสารเคมี เพื่อการผสมที่มีประสิทธิภาพและความสะอาดของภายนอกถัง

  Important: ถ้าเป็นไปได้ อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังฉีดพ่น

  Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สารเคมีที่คุณใช้เข้ากันได้กับ Viton™ (ดูฉลากของผู้ผลิต ฉลากควรระบุไว้หากใช้ด้วยกันไม่ได้) การใช้สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้กับ Viton จะทำให้โอริงในเครื่องฉีดพ่นเสื่อมสภาพ และทำให้เกิดการรั่วไหล

  Important: เครื่องหมายแสดงปริมาณของถังใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือว่าถูกต้องในการปรับเทียบ

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และเหยียบเบรกจอด

  2. ประเมินปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการผสมสารเคมีที่ต้องการตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

  3. เปิดฝาครอบถังบนถังฉีดพ่น

   Note: ฝาถังอยู่ที่ด้านบนสุดบริเวณกลางถัง เปิดฝาครอบโดยการหมุนครึ่งหน้าของฝาครอบทวนเข็มนาฬิกาและเปิดออก คุณสามารถถอดตะแกรงใต้ฝาถังออกมาทำความสะอาดได้

  4. ประกอบท่อเติมเข้ากับข้อต่อถอดเร็วของหัวเติมป้องกันกาลักน้ำ

  5. เติมน้ำ ¾ ส่วนของน้ำทั้งหมดที่ต้องใช้ลงในถังฉีดพ่น (รูป 30)

   Important: ใช้น้ำสะอาดเสมอในถังฉีดพ่น อย่าเทสารเคมีเข้มข้นลงในถังเปล่า

   g191616
  6. สตาร์ทเครื่องยนต์ เหยียบเบรกจอด ตั้งค่าสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่งเปิด และดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งเดินรอบสูง

  7. ตั้งค่าสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง เปิด

   Important: ในการเติมผงสารเคมีที่เปียกน้ำได้ลงในระบบฉีดพ่นของ Toro นั้น ควรผสมผงสารเคมีกับน้ำสะอาดในปริมาณพอเหมาะในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อให้กลายเป็นของเหลวข้นหนืดก่อน หากไม่ทำตามคำแนะนำนี้ สารเคมีอาจตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง ผสมได้ไม่เข้ากัน อุดตันตัวกรอง และอัตราฉีดพ่นไม่ถูกต้องToro แนะนำให้ใช้ชุดหัวฉีดกวนที่ผ่านการรับรองสำหรับอุปกรณ์นี้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  8. เติมสารเคมีเข้มข้นในปริมาณที่ถูกต้องลงในถังตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

  9. เติมน้ำส่วนที่เหลือลงในถัง ถอดท่อเติมออก แล้วปิดฝาถัง

   Note: ปิดผนึกถัง โดยการปิดฝาครอบและหมุนครึ่งหน้าตามเข็มนาฬิกา

   Important: หลังจากเติมถังเป็นครั้งแรก ตรวจดูแถบรัดถังว่าหลวมหรือไม่ ปรับให้แน่นตามที่จำเป็น

  การตรวจสอบแถบรัดถัง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแถบรัดถัง
 • Important: การขันตัวยึดแถบรัดถังแน่นเกินไปอาจทำให้ถังและแถบรัดผิดรูปและเสียหายได้

  Important: ถ้าเป็นไปได้ อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังฉีดพ่น

  1. เติมน้ำลงในถังหลัก

  2. ตรวจดูว่ามีการขยับระหว่างแถบรัดถังกับถังหรือไม่ (รูป 31)

   g028263
  3. หากแถบรัดถังหลวม ขันน็อตล็อกมีบ่าและสลักเกลียวที่ด้านบนของแถบรัดจนกว่าแถบรัดจะราบกับพื้นผิวของถัง (รูป 31)

   Note: อย่าขันฮาร์ดแวร์แถบรัดถังแน่นเกินไป

  การปรับเทียบวาล์วบายพาสแขนบูม

  โหมดแมนวลเท่านั้น

  Important: เมื่อใช้งานโหมดอัตราการฉีดพ่น คุณต้องหมุนวาล์วบายพาสแขนบูมไปที่ตำแหน่งปิด

  Important: ถ้าเป็นไปได้ อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังฉีดพ่น

  ปรับเทียบการไหลของเครื่องฉีดพ่น ความเร็ว และหมุนวาล์วบายพาสแขนบูมก่อนใช้งานเครื่องฉีดพ่นเป็นครั้งแรก ทุกครั้งที่เปลี่ยนหัวฉีด หรือตามที่จำเป็น

  Important: เลือกบริเวณเปิดโล่งและราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนี้

  การเตรียมอุปกรณ์

  1. เติมน้ำสะอาดลงในถังให้ได้ครึ่งถัง

  2. ลดระดับแขนบูมฉีดพ่นลงมา

  3. เหยียบเบรกจอด

  4. สับสวิตช์ควบคุมการฉีดพ่นไปที่ตำแหน่งแมนวล

  5. สับสวิตช์แขนบูม 3 ส่วนไปยังตำแหน่ง เปิด และปล่อยให้สวิตช์แขนบูมหลักอยู่ในตำแหน่ง ปิด

  6. สับสวิตช์ปั๊มไปที่ตำแหน่ง เปิด และเปิดการผสม

  7. บน InfoCenter ให้ไปยังหน้าจอการปรับเทียบ แล้วเลือกความเร็วทดสอบ โปรดดูการจำลองความเร็วการทดสอบในคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสารในสนาม Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

   1. กดปุ่ม 3 หรือ 4 เพื่อยกหรือลดระดับความเร็วจำลองลงมาเป็น 5.6 กม./ชม. (3.5 ไมล์ต่อชั่วโมง)

   2. กดปุ่ม 4 เพื่อเปิดการจำลองความเร็วทดสอบ

   3. กดปุ่ม 5 เพื่อบันทึกและออกจากหน้าจอความเร็วทดสอบ

  การปรับวาล์วบายพาสแขนบูม

  1. ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นปรับอัตราการฉีดพ่นตามตารางด้านล่าง

   ตารางอัตราการฉีดพ่นของหัวฉีด

   สีหัวฉีดSI (เมตริก)อังกฤษสนาม
   เหลือง159 ลิตร/เฮกตาร์17 แกลลอนต่อเอเคอร์0.39 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   แดง319 ลิตร/เฮกตาร์34 แกลลอนต่อเอเคอร์0.78 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   น้ำตาล394 ลิตร/เฮกตาร์42 แกลลอนต่อเอเคอร์0.96 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   เทา478 ลิตร/เฮกตาร์51 แกลลอนต่อเอเคอร์1.17 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   ขาว637 ลิตร/เฮกตาร์68 แกลลอนต่อเอเคอร์1.56 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   น้ำเงิน796 ลิตร/เฮกตาร์85 แกลลอนต่อเอเคอร์1.95 แกลลอนต่อกิโลเมตร
   เขียว1,190 ลิตร/เฮกตาร์127 แกลลอนต่อเอเคอร์2.91 แกลลอนต่อกิโลเมตร
  2. ปิดสวิตช์แขนบูมฝั่งซ้ายและปรับปุ่มบายพาสแขนบูม (รูป 32) จนกว่าอัตราที่แสดงจะเท่ากับระดับก่อนหน้าตามที่ระบุในตาราง

   Note: ตัวเลขชี้วัดบนลูกบิดบายพาสและเข็มมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

   g191413
  3. เปิดสวิตช์แขนบูมฝั่งซ้ายและปิดสวิตช์แขนบูมฝั่งขวา

  4. บิดปุ่มบายพาสแขนบูมฝั่งขวา (รูป 32) จนกว่าอัตราที่แสดงจะเท่ากับระดับก่อนหน้าตามที่ระบุในตาราง

  5. เปิดสวิตช์แขนบูมฝั่งขวาและปิดสวิตช์แขนบูมตรงกลาง

  6. บิดปุ่มบายพาสแขนบูมตรงกลาง (รูป 32) จนกว่าอัตราที่แสดงจะเท่ากับระดับก่อนหน้าตามที่ระบุในตาราง

  7. ปิดสวิตช์แขนบูมหลัก

  8. ปิดปั๊มฉีดพ่น

  ตำแหน่งลูกบิดวาล์วบายพาสการผสม

  • ลูกบิดวาล์วบายพาสการผสมอยู่ในตำแหน่งเปิดสุดตามที่แสดงใน รูป 33A

  • ลูกบิดวาล์วบายพาสการผสมอยู่ในตำแหน่งปิด (0) ตามที่แสดงใน รูป 33B

  • ลูกบิดวาล์วบายพาสการผสมอยู่ในตำแหน่งปานกลาง (ปรับให้สัมพันธ์กับเกจแรงดันสำหรับระบบเครื่องฉีดพ่น) ตามที่แสดงใน รูป 33C

  g214029

  การปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม
 • Important: ถ้าเป็นไปได้ อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังฉีดพ่น

  1. เลือกบริเวณเปิดโล่งและราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนี้

  2. เติมน้ำสะอาดลงในถังให้ได้ครึ่งถัง

  3. ตรวจสอบว่าวาล์วควบคุมการผสมเปิดอยู่

   Note: หากมีการปรับแล้ว ให้เปิดจนสุดตอนนี้

  4. เหยียบเบรกจอดและสตาร์ทเครื่องยนต์

  5. สับสวิตช์โหมดเครื่องฉีดพ่นเป็นโหมดแมนวล โปรดดู การฉีดพ่นโหมดแมนวล

  6. สับสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นและสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง เปิด

  7. บิดสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด

  8. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว

  9. ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นปรับแรงดันของระบบเครื่องฉีดพ่นเป็น 6.89 บาร์ (100 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  10. สับสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง ปิด และอ่านค่าเกจแรงดัน

   • หากเกจแรงดันอ่านค่าได้ 689 กิโลปาสคาล แสดงว่าวาล์วบายพาสการผสมปรับเทียบถูกต้องแล้ว

   • หากเกจแรงดันอ่านค่าได้ต่างออกไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

  11. ปรับวาล์วบายพายการผสม (รูป 34) ที่ด้านหลังของวาล์วผสมจนกว่าแรงดันของระบบเครื่องฉีดพ่นบนเกจจะอ่านค่าได้ 6.89 บาร์ (100 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

   g191362
  12. สับสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง เปิด

  13. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่ง เดินเบา/ช้า และบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ปิด

  การหาปั๊มฉีดพ่น

  ปั๊มฉีดพ่นอยู่ใกล้กับด้านหลังของถังทางซ้ายมือ (รูป 35)

  g194233

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมี

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • ห้ามให้อุปกรณ์บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 1 คน และผู้โดยสารควรนั่งอยู่ในตำแหน่งที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น

  • ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ที่มองเห็นทัศนวิสัยดีเท่านั้น หลีกเลี่ยงหลุมหรืออันตรายที่ซ่อนอยู่

  • ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งควบคุม แป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง และเบรกจอดทำงานอยู่

  • นั่งประจำที่ตอนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ มือทั้งสองข้างจับบนพวงมาลัยทุกเมื่อที่ทำได้ และเก็บแขนและขาไว้ในห้องขับเสมอ

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • ก่อนถอยหลัง มองไปข้างหลังและตรวจสอบว่าไม่มีใครอยู่หลังคุณ ถอยหลังช้าๆ

  • ห้ามฉีดพ่นในขณะที่มีคนอื่น โดยเฉพาะเด็กๆ หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้เคียง

  • อย่าขับอุปกรณ์เข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ เพราะอุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลัน หากล้อข้ามขอบหรือขอบลาดลงไป

  • ลดความเร็วขณะใช้งานบนเส้นทางขรุขระ ไม่สม่ำเสมอ และอยู่ใกล้ขอบทางเดิน หลุมบ่อ และเมื่อทางเปลี่ยนแปลงฉับพลัน น้ำหนักอาจถ่ายเท ทำให้อุปกรณ์ไม่มั่นคงได้

  • หยุดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก เหยียบเบรกจอด และตรวจสอบความเสียหายหลังจากชนวัตถุ หรือหากอุปกรณ์สั่นผิดปกติ จากนั้นซ่อมแซมทั้งหมดที่จำเป็นก่อนทำงานต่อไปซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางรถคันอื่นเสมอตามสิทธิ์ทุกครั้ง

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้งานอุปกรณ์บนพื้นเปียก เมื่อสภาพอากาศไม่เป็นใจ เมื่อใช้ความเร็วสูง หรือเมื่อบรรทุกเต็มพิกัด เวลาหยุดและระยะทางในการหยุดจะเพิ่มขึ้นในสภาวะเหล่านี้

  • อย่าจับเครื่องยนต์หรือท่อไอเสียขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือทันทีหลังจากดับเครื่องยนต์ บริเวณเหล่านี้อาจร้อนจนลวกผิวหนังได้

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • เลื่อนแป้นขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ปิดปั๊มฉีดพ่น

   • เหยียบเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานในบริเวณที่ไม่มีที่ระบายไอเสีย

  • อย่าขับอุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ Toro รับรองเท่านั้น

  ความปลอดภัยของระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

  Note: สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ ห้องขับที่ติดตั้งโดย Toro คือ ROPS

  • อย่าถอด ROPS ออกจากอุปกรณ์

  • คาดเข็มขัดนิรภัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปลดออกได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ

  • คอยระมัดระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ชน

  • ดูแลรักษา ROPS ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมการทำงาน โดยตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งคราวเพื่อหาความเสียหาย และตัวยึดให้ยึดแน่นหนา

  • บำรุงรักษาและเช็ดทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  • เปลี่ยนส่วนประกอบ ROPS ที่ชำรุดเสียหาย ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลง

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

  • ตรวจสอบคำแนะนำสำหรับการ ใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดด้านล่างและพิจารณาว่ าคุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณดั งกล่าวในสภาวะการทำงานข องวันนั้นได้หรือไม่ สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงา นของอุปกรณ์บนพื้นลาดได้

  • พิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด การขับขึ้นและลงจากทางลาด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางกะทันหัน หากคุณต้องเลี้ยวอุปกรณ์ ให้เลี้ยวช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไปบนเนิน ถ้าเป็นไปได้ ใช้ความระมัดระวังขณะถอยอุปกรณ์

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์เมื่อคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับแรงลาก การบังคับทิศทาง หรือความมั่นคง

  • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์สิ่งกีดขวาง เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ เพราะหญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

  • การใช้งานบนพื้นเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงลาก อาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันได้ หากล้อเกยข้ามขอบทางหรือขอบทางพังทลาย ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์กับอันตรายใด ๆ เตรียมไว้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะควบคุมอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นส่งผลต่อความมั่นคงของอุปกรณ์

  • หากอุปกรณ์ดับกลางคัน หรือคุณเริ่มสูญเสียแรงขณะขึ้นเนิน ให้ค่อยๆ เหยียบเบรก และถอยหลังลงจากเนินตรงๆ

  • เข้าเกียร์ (ถ้ามี) อยู่เสมอขณะที่ขับอุปกรณ์ลงจากเนิน

  • อย่าจอดอุปกรณ์บนทางลาดชัน

  • น้ำหนักของวัสดุในถังอาจเปลี่ยนแปลงการควบคุมอุปกรณ์ได้ ทำตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการควบคุมและการบาดเจ็บ:

   • ขณะทำงานโดยบรรทุกของหนัก ลดความเร็วและเผื่อระยะให้เพียงพอกับการเบรก อย่าเหยียบเบรกฉับพลัน ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษบนทางลาด

   • การถ่ายเทน้ำหนักอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะขณะเลี้ยว ขึ้นหรือลงเนิน การเปลี่ยนความเร็วฉับพลัน หรือขณะขับขี่บนพื้นขรุขระ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

  การควบคุมอุปกรณ์

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  1. นั่งบนที่นั่งคนขับและยกเท้าออกจากแป้นขับเคลื่อน

  2. ตรวจสอบว่าส่วนควบคุมอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

   • เบรกจอดทำงานอยู่

   • แป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง

   • ปั๊มฉีดพ่นปิดอยู่

   • คันโยกลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่ง ช้า

  3. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง สตาร์ท

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์เป็นเวลาไม่เกิน 15 วินาที

  5. ปล่อยกุญแจเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท

  6. เดินเครื่องยนต์ด้วยความเร็วเดินรอบเบาหรือใช้คันเร่งเพียงบางส่วน แล้วเดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องยนต์อุ่นขึ้น

  การขับอุปกรณ์

  1. ปล่อยเบรกจอด แล้วเหยียบแป้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อขับอุปกรณ์เดินหน้า หรือเหยียบแป้นมาด้านหลังเพื่อขับอุปกรณ์ถอยหลัง

   Important: เผื่อเวลาให้เครื่องฉีดพ่นหยุดเคลื่อนที่ก่อนจะสลับตำแหน่งเดินหน้าและถอยหลัง

  2. หากต้องการให้อุปกรณ์ค่อยๆ จอด ให้ปล่อยแป้นขับเคลื่อน

   Note: แป้นขับเคลื่อนจะกลับมาอยู่ในตำแหน่ง เกียร์ว่าง

  3. หากต้องการให้อุปกรณ์จอดอย่างรวดเร็ว ให้เหยียบแป้นเบรก

   Note: ระยะจอดของอุปกรณ์จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกในถังฉีดพ่นและความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นของอุปกรณ์

  การตั้งค่าสวิตช์ล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น

  ข้อควรระวัง

  หากคุณกดสวิตช์ล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นและไม่ได้วางเท้าบนแป้นขับเคลื่อน อุปกรณ์อาจจะหยุดกะทันหันและทำให้คุณสูญเสียการควบคุม จนอาจส่งผลให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

  ดังนั้น ต้องวางเท้าไว้บนแป้นขับเคลื่อนเสมอตอนปลดสวิตช์ล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น

  1. เปิดปั๊มฉีดพ่นโดยการกดสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปยังตำแหน่ง เปิด โปรดดู สวิตช์ปั๊มฉีดพ่น

  2. ขับอุปกรณ์เดินหน้าจนได้ความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นตามต้องการ โปรดดู การขับอุปกรณ์

   Note: คุณต้องขับอุปกรณ์ด้วยความเร็วน้อยกว่า 11 กม./ชม. (7 ไมล์ต่อชั่วโมง) จึงจะล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นได้

  3. กดด้านบนของสวิตช์ล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น

   Note: ไฟบนสวิตช์จะสว่างขึ้น

  4. ไม่ต้องเหยียบแป้นขับเคลื่อน

   Note: เครื่องฉีดพ่นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คุณตั้งไว้

  5. หากต้องการปลดสวิตช์ล็อกความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น ให้วางเท้าบนแป้นขับเคลื่อนแล้วเหยียบส่วนล่างของสวิตช์ หรือยกเท้าออกจากแป้นขับเคลื่อนแล้วเหยียบแป้นเบรก

   Note: ไฟบนสวิตช์จะดับลงและการควบคุมการขับเคลื่อนจะกลับไปอยู่ที่แป้นขับเคลื่อน

  การดับเครื่องยนต์

  1. ปรับส่วนควบคุมทั้งหมดไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

  2. เหยียบเบรกเพื่อจอดเครื่องฉีดพ่น

  3. เหยียบเบรกจอด

  4. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่ง เดินเบา/ช้า

  5. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิด

  6. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นสตาร์ทอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ

  ข้อความของเครื่องยนต์

  ข้อความของเครื่องยนต์ที่จะปรากฏบน InfoCenter เมื่อเครื่องยนต์ทำงานนอกขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่:

  • ข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์

  • ข้อความเตือนการดับเครื่องยนต์

  Note: คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการปิดเสียงใน InfoCenter เป็น เปิด เพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงเตือนเมื่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์และข้อความเตือนให้ดับเครื่องยนต์ โปรดดูไอคอนปิดเสียงในคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  Note: สัญลักษณ์ Graphic ที่มุมบนขวาของหน้าจอหลัก ข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และข้อความเตือนให้ดับเครื่องยนต์ แสดงว่าเกิดความขัดข้องขึ้นกับเครื่องยนต์

  ข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์

  หากมีข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปรากฏบน InfoCenter คุณควรหยุดการฉีดพ่นและขับอุปกรณ์ไปจอดในโรงซ่อมบำรุง ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าจอที่แสดงข้อความแนะนำ:

  1. เมื่อส่วนควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ตรวจพบความขัดข้องระดับให้คำแนะนำ ไอคอนคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์จะแสดงขึ้นมา (รูป 36)

   g194664
  2. ให้หยุดการฉีดพ่นและขับอุปกรณ์ไปจอดในโรงซ่อมบำรุง

   Note: ข้อความ Active Fault แสดงขึ้นมา (รูป 37)

   g194663
  3. กดปุ่ม 1 ถึง 5 เพื่อดูรายการความขัดข้องที่ดำเนินอยู่ (รูป 38)

   • กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ

   • กดปุ่ม 3 เพื่อปิดเสียงเตือน

   g194666
  4. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากรายการขัดข้องที่ดำเนินอยู่ และกลับไปยังหน้าจอหลัก (รูป 39)

   g194665

  ข้อความเตือนให้ดับเครื่องยนต์

  เมื่อข้อความเตือนให้ดับเครื่องยนต์ปรากฏบน InfoCenter ผู้ใช้อุปกรณ์ควรจอดอุปกรณ์ทันทีและดับเครื่องยนต์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าจอที่แสดงข้อความแนะนำ:

  Important: การใช้อุปกรณ์ต่อหลังจากระบบแสดงข้อความเตือนให้ดับเครื่องยนต์ จะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย

  1. เมื่อส่วนควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ตรวจพบความขัดข้องระดับร้ายแรง ไอคอนเตือนให้ดับเครื่องยนต์จะแสดงขึ้นมา (รูป 40)

   g194667
  2. จอดอุปกรณ์ทันทีและดับเครื่องยนต์

  3. หลังจากนั้น ข้อความ Active Fault แสดงขึ้นมา (รูป 41)

   g194663
  4. กดปุ่ม 1 ถึง 5 เพื่อดูรายการความขัดข้องที่ดำเนินอยู่ โปรดดู รูป 38 ใน ข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์

   • กดปุ่ม 1 หรือ 2 เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการ

   • กดปุ่ม 3 เพื่อปิดเสียงเตือน

  5. กดปุ่ม 5 เพื่อออกจากรายการความขัดข้องที่ดำเนินอยู่ และกลับไปยังหน้าจอหลัก โปรดดู รูป 39 ใน ข้อความแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์

  การใช้งานเครื่องฉีดพ่น

  การใช้งานเครื่องฉีดพ่น: เติมน้ำในถังฉีดพ่น ฉีดพ่นสารในพื้นที่ทำงาน จากนั้นทำความสะอาดถังและระบบฉีดพ่น คุณต้องทำทั้ง 3 ขั้นตอนให้ครบตามลำดับเพื่อไม่ให้เครื่องฉีดพ่นเสียหาย เช่น อย่าผสมหรือเติมสารเคมีในถังทิ้งไว้ตอนกลางคืน แล้วค่อยมาฉีดพ่นในตอนเช้า เพราะการทำเช่นนี้จะทำให้สารเคมีแยกชั้นและอาจสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดพ่นได้

  ข้อควรระวัง

  สารเคมีเป็นอันตรายและอาจทำให้บาดเจ็บ

  • อ่านคำแนะนำบนฉลากสารเคมีก่อนจัดการสารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังของผู้ผลิต

  • อย่าให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังของคุณ หากสัมผัสโดนสารเคมี ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาด

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

  เครื่องฉีดพ่น Multi Pro® ออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความทนทานสูง จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน และเราได้เลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานในตำแหน่งต่างๆ บนเครื่องฉีดพ่นโดยเฉพาะ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายนี้ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีวัสดุใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด

  สารเคมีบางชนิดรุนแรงกว่าชนิดอื่นๆ และสารเคมีแต่ละชนิดทำปฏิกิริยากับวัสดุต่างๆ แตกต่างกันไป สารข้นบางอย่าง (เช่น สารผสมชนิดผงละลายน้ำ ผงถ่าน) มีคุณสมบัติขัดสีสูงและทำให้ระบบสึกหรอเร็วกว่าปกติ หากสารเคมีมีสูตรที่ช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องฉีดพ่น โปรดเลือกสูตรดังกล่าว

  เช่นเคย โปรดล้างเครื่องฉีดพ่นและระบบฉีดพ่นให้สะอาดหลังจากการใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้เครื่องฉีดพ่นใช้งานได้ยาวนานและไม่เกิดปัญหากวนใจ

  Note: หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมการฉีดพ่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มากับระบบ

  ฟังก์ชันของเครื่องฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่นและโหมดแมนวล

  โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ในคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  ก่อนใช้งาน

  • หน้าจอหลักของ InfoCenter

  • หน้าจอเมนูหลัก

  • หน้าจอย่อยของเมนูหลัก

  • หน้าจอซ่อมบำรุง

  • หน้าจอวินิจฉัย

  • หน้าจอเกี่ยวกับ

  ระหว่างใช้งาน

  • การป้อนข้อมูลงาน

  • หน้าจอพื้นที่ฉีดพ่นใน InfoCenter

  • คำแนะนำ InfoCenter

  การฉีดพ่นด้วยระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้ในคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  Important: เพื่อให้แน่ใจว่า สารเคมีผสมเข้ากันดี ให้ใช้คุณสมบัติการผสมทุกครั้งที่คุณมีสารละลายอยู่ในถัง

  การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

  1. ตรวจสอบว่าระบบฉีดพ่นได้รับการปรับเทียบให้เหมาะกับหัวฉีดที่คุณเลือกใช้งาน โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  2. บิดปุ่มววาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมไปที่ตำแหน่งปิด (รูป 42)

   g192607
  3. สับสวิตช์โหมดเครื่องฉีดพ่นเป็นโหมดอัตราการฉีดพ่น (รูป 43)

   g193437
  4. ขับเครื่องฉีดพ่นไปยังบริเวณสนามที่จะฉีดพ่นสาร

  5. หากคุณกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่บริเวณที่ฉีดพ่นและปริมาณสารเคมีที่ฉีดพ่นสำหรับแต่ละบริเวณ ให้เลือกหน้าจอพื้นที่ย่อย (พื้นที่ย่อย 1 ถึง 20) เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นที่และปริมาณสารเคมีของแต่ละบริเวณ โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

   Note: เมื่อคุณขับอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ทำงานอีกบริเวณหนึ่ง คุณต้องเลือกหน้าจอย่อยใหม่ เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลพื้นที่และปริมาณสารเคมีสำหรับพื้นที่นั้นๆ

  6. หากคุณต้องการสลับอัตราการฉีดพ่นที่กำลังใช้งานระหว่างค่าอัตรา 1 กับค่าอัตรา 2 ให้กดปุ่ม 1 และ 2 บนหน้าจอหลักของ InfoCenter พร้อมๆ กัน เพื่อเลือกอัตรา 1 หรือกดปุ่ม 4 และ 5 พร้อมกันเพื่อเลือกอัตรา 2 โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

  7. สับสวิตช์แขนบูมฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง เปิด (รูป 44)

   g192944
  8. สับสวิตช์ผสมและสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง เปิด (รูป 45)

   g192636
  9. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่ง เร็ว (รูป 45)

  10. ขับอุปกรณ์ด้วยความเร็วที่ต้องการ จากนั้นสับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง เปิด เพื่อเริ่มการฉีดพ่น (รูป 44)

   Note: ใช้สวิตช์แขนบูมหลักเพื่อเริ่มและหยุดจ่ายสารเคมีไปยังแขนบูมฉีดพ่นที่เลือก

  11. เมื่อฉีดพ่นเสร็จแล้ว สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด เพื่อปิดแขนบูมฉีดพ่นทั้งหมด จากนั้นสับสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง ปิด

   Note: ยกแขนบูมฉีดพ่นด้านนอกขึ้นไปยังตำแหน่งขนส่ง แล้วขับเครื่องฉีดพ่นไปยังบริเวณทำความสะอาด

   Important: ยกแขนบูมขึ้นจนกว่าแขนบูมจะเลื่อนเข้าไปอยู่ในแคร่ขนส่งในตำแหน่ง "X” สำหรับขนส่งเสมอ กระบอกสูบยกจะหดเข้าจนสุดทุกครั้งที่คุณขับเครื่องฉีดพ่นจากตำแหน่งฉีดพ่นหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรือเมื่อขับเครื่องฉีดพ่นไปยังพื้นที่จัดเก็บหรือทำความสะอาด

  การฉีดพ่นโหมดแมนวล

  Note: ขั้นตอนนี้จะสันนิษฐานว่าปั๊มฉีดพ่นเปิดอยู่ โปรดดู รูป 45 ใน การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับระบบเครื่องฉีดพ่นให้เหมาะกับหัวฉีดพ่นที่คุณเลือกใช้งานแล้ว โปรดดู การเตรียมอุปกรณ์

  2. สับสวิตช์โหมดเครื่องฉีดพ่นเป็นโหมดแมนวล (รูป 46)

   g195516
  3. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด โปรดดู รูป 44 ใน การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

  4. ดันคันโยกลิ้นเร่งเลือกความเร็วเครื่องยนต์ที่ต้องการสำหรับการฉีดพ่น โปรดดู รูป 45 ใน การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

  5. ขับอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่จะฉีดพ่นสารเคมี

  6. ลดระดับแขนบูมลงมาในตำแหน่ง

  7. สับสวิตช์แขนบูมแต่ละส่วนที่ต้องการใช้งานไปที่ตำแหน่ง เปิด โปรดดู รูป 44 ใน การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

  8. ใช้สวิตช์อัตราฉีดพ่นตั้งค่าแรงดันการฉีดพ่นที่ต้องการตามข้อมูลในคู่มือการเลือกหัวฉีดที่ให้มาพร้อมกับเครื่องฉีดพ่น (รูป 47)

   g195528
  9. ขับอุปกรณ์ด้วยความเร็วที่ต้องการ จากนั้นสับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง เปิด เพื่อเริ่มการฉีดพ่น โปรดดู รูป 44 ใน การฉีดพ่นในโหมดอัตราการฉีดพ่น

   Note: เมื่อสารเคมีในถังใกล้หมด การผสมอาจก่อให้เกิดโฟมขึ้นในถัง ในกรณีนี้ ให้สับสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง ปิด หรือจะเติมสารป้องกันการเกิดโฟมลงในถังก็ได้เช่นกัน

  10. หลังจากฉีดพ่นเสร็จแล้ว สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด เพื่อปิดแขนบูมฉีดพ่นทั้งหมด จากนั้นสับสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง ปิด

   Note: เลื่อนแขนบูมฉีดพ่นกลับเข้าตำแหน่งขนส่ง แล้วขับเครื่องฉีดพ่นไปยังบริเวณทำความสะอาด

   Important: ยกแขนบูมขึ้นจนกว่าแขนบูมจะเลื่อนเข้าไปอยู่ในแคร่ขนส่งในตำแหน่ง "X” สำหรับขนส่งเสมอ กระบอกสูบแขนบูมจะหดเข้าจนสุดทุกครั้งที่คุณขับเครื่องฉีดพ่นจากตำแหน่งฉีดพ่นหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรือเมื่อขับเครื่องฉีดพ่นไปยังพื้นที่จัดเก็บหรือทำความสะอาด

  การทดสอบการรับน้ำ

  Important: ในการทดสอบนี้ คุณต้องใช้ภาชนะรับน้ำที่มีขีดบอกปริมาตร (แนะนำให้ใช้ภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรละเอียด 0.01 มล. [1/2 ออนซ์ของเหลว]) และนาฬิกาจับเวลา

  การเตรียมตัวทดสอบการรับน้ำ

  Important: ถ้าเป็นไปได้ อย่าใช้น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ (น้ำทิ้ง) ในถังฉีดพ่น

  1. ตรวจสอบว่าถังของเครื่องฉีดพ่นสะอาด โปรดดู การทำความสะอาดระบบเครื่องฉีดพ่น

  2. เติมน้ำสะอาดอย่างน้อย 568 ลิตรลงในถัง โปรดดู การเติมถังฉีดพ่น

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวฉีดที่คุณจะทดสอบอยู่ในตำแหน่งฉีดพ่น (ลดต่ำลง)

  4. หากใช้งานอุปกรณ์ในโหมดอัตราการฉีดพ่น ปุ่มวาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมต้องอยู่ในตำแหน่งปิด (รูป 48)

   g192607
  5. หากใช้งานอุปกรณ์ในโหมดอัตราการฉีดพ่น วาล์วตัดการจ่ายบายพาสแขนบูมต้องอยู่ในตำแหน่งปิด (รูป 48)

  6. เหยียบเบรกจอดและสตาร์ทเครื่องยนต์

   Note: อุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 10 นาที

  7. หากใช้งานอุปกรณ์ในโหมดอัตราการฉีดพ่น ควรทำตามขั้นตอนในการใช้ความเร็วทดสอบ โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

   Note: ตั้งค่าความเร็วฉีดพ่นจำลองตั้งแต่ 4 กม./ชม. (ไมล์ต่อชั่วโมง) ถึง 14 กม./ชม. (9 ไมล์ต่อชั่วโมง)

  การทดสอบการรับน้ำ

  1. สับสวิตช์แขนบูมฉีดพ่นของแขนบูมส่วนที่คุณจะทดสอบไปที่ตำแหน่ง เปิด

  2. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่ง เร็ว

  3. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง เปิด

  4. ทำการทดสอบการรับน้ำเป็นเวลา 15 นาทีกับหนึ่งในหัวฉีดพ่นที่เปิดใช้งานอยู่

   g193177
  5. ปิดสวิตช์แขนบูมหลัก ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งช้า ปิดปั๊มฉีดพ่น และดับเครื่องยนต์

  6. วางภาชนะรับน้ำบนพื้นเรียบ แล้วจดปริมาตรของเหลวในภาชนะ (รูป 50)

   Important: เมื่ออ่านปริมาณของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตร คุณต้องวางภาชนะบนพื้นราบ

   Important: เมื่ออ่านปริมาณของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตร ให้อ่านปริมาณของเหลวที่จุดต่ำสุดของแนวโค้งผิวน้ำ

   Important: ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการอ่านปริมาตรของเหลวในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตร จะส่งผลต่อความแม่นยำในการปรับเทียบเครื่องฉีดพ่นอย่างมีนัยสำคัญ

   g193829
  7. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในภาชนะที่มีขีดบอกปริมาตรกับปริมาณน้ำในหัวฉีดโดยใช้ตารางทดสอบการรับน้ำ 15 วินาที

   ตารางทดสอบการรับน้ำ 15 วินาที

   สีหัวฉีดปริมาตรเป็นมิลลิเมตรที่รวบรวมได้ใน 15 วินาทีปริมาตรเป็นออนซ์ที่รวบรวมได้ใน 15 วินาที
   เหลือง1896.4
   แดง37812.8
   น้ำตาล47316.0
   เทา56719.2
   ขาว75725.6
   น้ำเงิน94632.0
   เขียว1,41948.0
  8. หากระดับของเหลวในภาชนะรับน้ำที่มีขีดบอกปริมาตรเท่ากับ 7.4 มล. ขึ้นไป หรือน้อยกว่าปริมาณน้ำหัวฉีดในตารางทดสอบการรับน้ำ 15 วินาที ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

   • ปรับเทียบการไหล หรือเปลี่ยนหัวฉีดที่สึกหรอแล้วค่อยปรับเทียบการไหล โปรดดูขั้นตอนการปรับเทียบการไหลในคู่มือซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องฉีดพ่นสาร Multi Pro 5800-D และ 5800-G พร้อมระบบฉีดพ่น ExcelaRate

   • ปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม หรือเปลี่ยนหัวฉีดที่สึกหรอแล้วค่อยปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม โปรดดู การปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม

  การเปลี่ยนตำแหน่งแขนบูมฉีดพ่น

  สวิตช์ยกแขนบูมบนแผงควบคุมเครื่องฉีดพ่นช่วยให้คุณขยับส่วนฉีดพ่นด้านนอกระหว่างตำแหน่งขนส่งกับตำแหน่งฉีดพ่นได้ โดยไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งคนขับ ถ้าเป็นไปได้ ควรหยุดอุปกรณ์ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งแขนบูมฉีดพ่น

  การเปลี่ยนตำแหน่งแขนบูมฉีดพ่น

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลื่อนแขนบูมฉีดพ่นด้านนอกไปยังตำแหน่งฉีดพ่น

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ใช้สวิตช์ยกแขนบูมเพื่อลดระดับส่วนด้านนอกลง

   Note: รอจนกว่าส่วนฉีดพ่นด้านนอกจะเคลื่อนมาถึงตำแหน่งฉีดพ่นที่ขยายออกจนสุด

  ฉีดพ่นสารจนเสร็จ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลื่อนแขนบูมฉีดพ่นกลับมายังตำแหน่งขนส่ง

  Important: หากอุปกรณ์ของคุณติดตั้งชุดปลอกครอบแขนบูมสำหรับลดการปลิวของละอองสาร ชุดปรับระดับแขนบูมอัลตราโซนิก หรือทั้งคู่ ให้ทะยอยเลื่อนแขนบูมด้านนอกกลับเข้าสู่ตำแหน่งแขนส่งทีละส่วนการเลื่อนแขนบูมที่ติดตั้งชุดปลอกครอบหรือชุดปรับระดับกลับเข้าตำแหน่งขนส่งพร้อมกันทั้งสองฝั่ง อาจทำให้ปลอก เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ทั้งคู่เสียหาย

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ใช้สวิตช์ยกแขนบูมเพื่อยกแขนบูมฉีดพ่นด้านนอกขึ้น จนกว่าจะเลื่อนเข้าสู่แคร่ขนส่งของแขนบูมอย่างเต็มที่จนเป็นรูป "X” สำหรับขนส่ง และกระบอกสูบยกหดเข้าจนสุด

   Important: ปล่อยสวิตช์ยกแขนบูมเมื่อส่วนฉีดพ่นด้านนอกเคลื่อนถึงตำแหน่งที่ต้องการ หากแอกทูเอเตอร์ชนกับที่หยุดกลไก อาจทำให้กระบอกสูบยกและ/หรือส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่นๆ เสียหายได้

   g239336

  Important: เพื่อป้องกันไม่ให้กระบอกสูบยกเสียหาย แอกทูเอเตอร์จะต้องหดกลับจนสุดก่อนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  การใช้แคร่ขนส่งแขนบูม

  เครื่องฉีดพ่นมีแคร่ขนส่งแขนบูมที่มีคุณสมบัติความเฉพาะ ในกรณีที่แขนบูมฉีดพ่นสัมผัสกับวัตถุเหนือศีรษะที่อยู่ต่ำในขณะอยู่ในตำแหน่งขนส่ง คุณสามารถดันส่วนฉีดพ่นออกจากแคร่ขนส่งได้ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ส่วนฉีดพ่นจะวางอยู่ในตำแหน่งเกือบเป็นแนวนอนที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์ แม้ว่าการขับเคลื่อนเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ส่วนฉีดพ่นเสียหาย แต่ต้องนำส่วนฉีดพ่นกลับขึ้นไปบนแคร่ขนส่งทันที

  Important: ส่วนฉีดพ่นอาจชำรุดจากการขนส่ง หากอยู่ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง "X” สำหรับขนส่ง ซึ่งใช้แคร่ขนแขนบูม

  วางส่วนฉีดพ่นด้านนอกกลับไปบนแคร่ขนส่ง โดยลดระดับส่วนฉีดพ่นมาที่ตำแหน่งฉีดพ่น จากนั้นยกระดับส่วนฉีดพ่นกลับขึ้นไปที่ตำแหน่งขนส่ง ตรวจดูให้แน่ใจว่ากระบอกสูบยกหดกลับเต็มที่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคันส่งแอกทูเอเตอร์

  ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการดูแลสนามอย่างเหมาะสมขณะใช้งานเครื่องฉีดพ่นในโหมดอยู่กับที่

  Important: ในบางสถานการณ์ ความร้อนจากเครื่องยนต์ หม้อน้ำ และหม้อพักอาจทำร้ายหญ้าได้ เมื่อใช้งานเครื่องฉีดพ่นในโหมดอยู่กับที่ โหมดอยู่กับที่ ได้แก่ การผสมในถัง การฉีดพ่นด้วยมือโดยใช้ปืนฉีดพ่น หรือการใช้รถเข็นรถน้ำ

  ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

  • หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นอยู่กับที่เมื่อสภาพแวดล้อมร้อนจัดและ/หรือแห้งจัด เนื่องจากสนามจะมีความเครียดสูงในระหว่างช่วงนี้

  • หลีกเลี่ยงการจอดอุปกรณ์บนสนามขณะฉีดพ่นด้วยโหมดอยู่กับที่ จอดอุปกรณ์บนทางรถ ถ้าเป็นไปได้

  • ลดเวลาในการจอดอุปกรณ์ที่กำลังทำงานทิ้งไว้บนจุดใดจุดหนึ่งของสนาม ทั้งเวลาและอุณหภูมิต่างก็ส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่มีต่อหญ้า

  • ตั้งรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำที่สุดจนได้แรงดันและการไหลที่ต้องการ วิธีนี้ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นและความเร็วลมจากพัดลมระบายความร้อน

  • ปล่อยให้ความร้อนระบายขึ้นไปจากส่วนเครื่องยนต์ โดยการยกชุดเบาะที่นั่งขึ้นในขณะใช้งานอยู่กับที่ แทนที่จะระบายความร้อนจากใต้อุปกรณ์เพียงทางเดียว

  เคล็ดลับในการฉีดพ่น

  • อย่าฉีดพ่นเหลื่อมซ้อนกับบริเวณที่ฉีดพ่นไปก่อนหน้านี้แล้ว

  • ระวังหัวฉีดอุดตัน เปลี่ยนหัวฉีดทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • ใช้สวิตช์แขนบูมหลักเพื่อหยุดการไหลของการฉีดพ่นก่อนปิดเครื่องฉีดพ่น เมื่อหยุดแล้ว ใช้การควบคุมลิ้นเร่งเครื่องยนต์เพื่อรักษารอบเครื่องยนต์ไว้ในระดับที่การผสมทำงานได้

  • คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หากเครื่องฉีดพ่นเคลื่อนที่ขณะที่คุณเปิดส่วนฉีดพ่น

  การแก้หัวฉีดอุดตัน

  หากหัวฉีดอุดตันขณะฉีดพ่น ให้ทำความสะอาดหัวฉีดดังนี้:

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ และเหยียบเบรกจอด

  2. ตั้งค่าสวิตช์แขนบูมหลักไปยังตำแหน่ง ปิด จากนั้นตั้งค่าสวิตช์ปั๊มเครื่องฉีดพ่นไปยังตำแหน่ง ปิด

  3. ถอดหัวฉีดที่อุดตันออกมาทำความสะอาดโดยใช้ขวดฉีดน้ำและแปรงสีฟัน

  4. ติดตั้งหัวฉีด

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • เลื่อนแป้นขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • ปิดปั๊มฉีดพ่น

   • เหยียบเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

   • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • หลังจากที่ใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้วในวันนั้น ให้ล้างคราบสารเคมีที่หลงเหลือจากด้านนอกของอุปกรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับสภาพในระบบและล้างสามครั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี และล้างวาล์วทั้งหมด 3 รอบแล้ว โปรดดูความปลอดภัยของสารเคมี

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ปิด

  • ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยเด็ดขาด

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์มีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

  • เปลี่ยนป้ายที่สึกหรอ ชำรุด หรือหายไป

  การทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่น

  ล้างรถตามที่จำเป็นโดยใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ คุณอาจใช้ผ้าขี้ริ้วล้างรถได้

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  Note: อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างรถ เครื่องฉีดน้ำแรงดันอาจสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้า ทำให้สติกเกอร์ที่สำคัญหลุดหาย หรือล้างจาระบีที่จำเป็นที่จุดเสียดสี หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้กับแผงควบคุม เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  Important: อย่าล้างรถขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน การสร้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในเสียหาย

  การทำความสะอาดระบบเครื่องฉีดพ่น

  การระบายถัง

  1. หยุดเครื่องฉีดพ่น เหยียบเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. มองหาตำแหน่งของวาล์วระบายที่บังโคลนหลังทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ (รูป 52)

   Note: วาล์วระบายจะอยู่บนโครงยึดวาล์วระบาย ซึ่งติดตั้งเข้ากับบังโคลนท้ายของด้านซ้ายของอุปกรณ์

   g191084
  3. ยกวาล์วขึ้นจนกว่าหมุดของวาล์วพ้นช่องในโครงยึดวาล์วระบาย และดันวาล์วไปด้านหลัง (รูป 53A)

   g191083
  4. จัดตำแหน่งปลายวาล์วให้ตรงกับภาชนะระบาย แล้วหมุนมือจับวาล์วไปยังตำแหน่งเปิด (รูป 53B)

  5. เมื่อระบายถังจนหมดแล้ว หมุนมือจับวาล์วไปยังตำแหน่งปิด และประกอบวาล์วกลับเข้าโครงยึดวาล์วระบาย (รูป 53B และ รูป 53A)

   Important: ทิ้งสารเคมีที่ระบายออกจากถังเครื่องฉีดพ่นตามกฎหมายท้องถิ่นและคำแนะนำของผู้ผลิต

  การทำความสะอาดส่วนประกอบภายในของเครื่องฉีดพ่น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่น ในระหว่างการล้าง เพิ่มความเร็วปั๊มเพื่อเปิดวาล์วปล่อย เพื่อไล่ล้างของเหลวตกค้างออกจากวาล์วและท่ออ่อนต่างๆ
 • Important: ใช้เฉพาะน้ำสะอาดขณะล้างเครื่องฉีดพ่น

  Important: คุณต้องระบายและไล่ล้างระบบเครื่องฉีดพ่น รวมถึงอุปกรณ์เสริมระบบฉีดพ่นที่ติดตั้งไว้ทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้งเสมอ การไม่ไล่ล้างและทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่นอาจทำให้สารเคมีแห้งและอุดตันทางเดิน ตัวกรอง วาล์ว ตัวหัวฉีด ปั๊ม และส่วนประกอบอื่นๆ

  Toro แนะนำให้ใช้ชุดล้างทำความสะอาดที่ผ่านการรับรองสำหรับอุปกรณ์นี้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Note: คำแนะนำและขั้นตอนต่อไปนี้จัดทำขึ้นโดยสันนิษฐานว่าคุณไม่ได้ติดตั้งชุดล้าง Toro ไว้

  ล้างระบบฉีดพ่นและอุปกรณ์เสริมฉีดพ่นที่ติดตั้งไว้หลังจากจบการฉีดพ่นแต่ละครั้ง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดระบบฉีดพ่นอย่างเหมาะสม:

  • ล้างระบบฉีดพ่นให้ครบ 3 รอบ

  • ใช้สารทำความสะอาดและสารทำให้เป็นกลางตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

  • ในการล้างครั้งสุดท้าย ให้ใช้น้ำสะอาด (ไม่ผสมสารทำความสะอาดหรือสารทำให้เป็นกลาง)

  1. เติมน้ำสะอาดอย่างน้อย 190 ลิตร (50 แกลลอนสหรัฐ) ลงในถังและปิดฝาครอบ

   Note: คุณสามารถเติมสารทำความสะอาด/สารทำให้เป็นกลางในน้ำได้ตามต้องการ ในการล้างรอบสุดท้าย ใช้เฉพาะน้ำที่ใสสะอาดเท่านั้น

  2. ลดระดับส่วนฉีดพ่นด้านนอกไปยังตำแหน่งฉีดพ่น

  3. สตาร์ทเครื่องยนต์ สับสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง เปิด และดันคันโยกลิ้นเร่งเพื่อเดินเครื่องยนต์ด้วยรอบสูง

  4. ตั้งค่าสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง เปิด

  5. ใช้สวิตช์อัตราการฉีดพ่นเพิ่มแรงดันเป็นระดับสูง

  6. ตั้งค่าสวิตช์แขนบูมแต่ละตัวและสวิตช์แขนบูมหลักไปยังตำแหน่ง เปิด

  7. ตรวจสอบหัวฉีดให้แน่ใจว่าทั้งหมดฉีดพ่นได้อย่างถูกต้อง

  8. ปล่อยให้น้ำในถังฉีดออกจากหัวฉีดจนหมด

  9. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด สับสวิตช์ผสมและสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง ปิด และดับเครื่องยนต์

  10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 อย่างน้อยอีก 2 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฉีดพ่นสะอาดดีแล้ว

   Important: คุณต้องล้างให้ครบ 3 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบฉีดพ่นและอุปกรณ์เสริมฉีดพ่นสะอาดดีแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเสียหาย

  การทำความสะอาดส่วนประกอบภายนอกของเครื่องฉีดพ่น

  1. ทำความสะอาดตัวกรองแขนบูมและตัวกรองแรงดัน โปรดดู การทำความสะอาดตัวกรองดูด และ การทำความสะอาดตัวกรองแรงดัน

   Important: หากคุณใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง ให้ล้างตะแกรงหลังจากล้างแต่ละถัง

  2. ใช้สายยางล้างด้านนอกของเครื่องฉีดพ่นด้วยน้ำสะอาด

  3. ถอดหัวฉีดออกมาทำความสะอาดด้วยมือ

   Note: เปลี่ยนหัวฉีดที่ชำรุดหรือสึกหรอ

   Note: หากอุปกรณ์มีตัวกรองหัวฉีดเสริม ให้ทำความสะอาดตัวกรองก่อนจะติดตั้งหัวฉีด โปรดดู การทำความสะอาดตัวกรองหัวฉีด

  การทำความสะอาดตัวกรองดูด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดตัวกรองดูดทำความสะอาดตัวกรองดูด (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊ม ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ที่ด้านบนของถังเครื่องฉีดพ่น ถอดแหวนล็อกที่ยึดข้อต่อท่ออ่อนที่ติดกับท่ออ่อนขนาดใหญ่จากตัวเรือนไส้กรอง (รูป 54)

   g033577
  3. ถอดท่ออ่อนและข้อต่อท่ออ่อนออกจากตัวเรือนไส้กรอง (รูป 54)

  4. ดึงตะแกรงดูดออกจากตัวเรือนไส้กรองในถัง (รูป 55)

   g033578
  5. ทำความสะอาดตัวกรองดูดด้วยน้ำสะอาด

   Important: เปลี่ยนตัวกรองหากชำรุดหรือทำความสะอาดไม่ได้

  6. สอดตัวกรองดูดเข้าในตัวเรือนไส้กรองจนกว่าจะสุด

  7. จัดเรียงท่ออ่อนและข้อต่อท่ออ่อนให้ตรงกับตัวเรือนไส้กรองที่ด้านบนสุดของถัง และรัดข้อต่อและตัวเรือนให้แน่นด้วยแหวนล็อกที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2

  การทำความสะอาดตัวกรองแรงดัน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดตัวกรองแรงดันทำความสะอาดตัวกรองแรงดัน (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มเครื่องฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองแรงดัน (รูป 56)

   g028235
  3. หมุนฝาระบายทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกจากถ้วยของตัวกรองแรงดัน (รูป 56)

   Note: ปล่อยให้ถ้วยระบายออกจนหมด

  4. หมุนถ้วยทวนเข็มนาฬิกาและถอดหัวตัวกรองออก (รูป 56)

  5. ถอดไส้กรองแรงดันออก (รูป 56)

  6. ทำความสะอาดไส้กรองแรงดันด้วยน้ำสะอาด

   Important: เปลี่ยนตัวกรองหากชำรุดหรือทำความสะอาดไม่ได้

  7. ตรวจสอบปะเก็นของจุกระบาย (อยู่ด้านในถ้วย) และปะเก็นของถ้วย (อยู่ด้านในหัวตัวกรอง) เพื่อหาความเสียหายและการสึกหรอ (รูป 56)

   Important: เปลี่ยนปะเก็นที่ชำรุดหรือสึกหรอสำหรับจุก ถ้วย หรือทั้งคู่

  8. ติดตั้งไส้กรองแรงดันเข้าในหัวตัวกรอง (รูป 56)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองวางอยู่ในหัวตัวกรองอย่างแน่นหนา

  9. ติดตั้งถ้วยลงในหัวตัวกรอง และขันให้แน่นด้วยมือ (รูป 56)

  10. ประกอบฝาระบายลงบนข้อต่อที่ด้านล่างของถ้วย และปิดฝาให้แน่นด้วยมือ (รูป 56)

  การทำความสะอาดตัวกรองหัวฉีด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มเครื่องฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ถอดหัวฉีดออกจากแท่นหมุนฉีดพ่น (รูป 57)

   g209504
  3. ถอดตัวกรองหัวฉีด (รูป 57)

  4. ทำความสะอาดตัวกรองหัวฉีดด้วยน้ำสะอาด

   Important: เปลี่ยนตัวกรองหากชำรุดหรือทำความสะอาดไม่ได้

  5. ติดตั้งตัวกรองหัวฉีด (รูป 57)

   Note: ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกรองวางจนสุดทาง

  6. ติดตั้งหัวฉีดเข้ากับแท่นหมุนฉีดพ่น (รูป 57)

  การปรับสภาพระบบฉีดพ่น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ปรับสภาพระบบฉีดพ่นหลังจากใช้งานเสร็จในแต่ละวัน
 • ข้อกำหนดสารปรับสภาพ

  ข้อกำหนดสารปรับสภาพ: โพรพิลีนไกลคอล “สารป้องกันการแข็งตัว RV ชนิดไม่เป็นพิษ” พร้อมสารยับยั้งการเกิดสนิม

  Important: ใช้เฉพาะโพรพิลีนไกลคอลที่ผสมสารยับยั้งการเกิดสนิม ห้ามใช้โพรพิลีนไกลคอลรีไซเคิล ห้ามใช้สารป้องกันการแข็งตัวชนิดเอทิลีนไกลคอลห้ามใช้โพรพิลีนไกลคอลผสมแอลกอฮอล์ละลายน้ำ (เมทานอล เอทานอล หรือไอโซโพรพานอล) หรือผสมน้ำเกลือ

  การเตรียมสารปรับสภาพ

  1. ย้ายอุปกรณ์ไปบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. เติมสารปรับสภาพลงในถัง ดังนี้:

   • สำหรับสารป้องกันการแข็งตัว RV โพรพิลีนไกลคอล (ผสมสำเร็จ) พร้อมใช้ ให้เติมสารป้องกันการแข็งตัว RV โพรพิลีนไกลคอล 10 แกลลอนลงในถัง

   • สำหรับสารป้องกันการแข็งตัว RV โพรพิลีนไกลคอลชนิดเข้มข้น ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

    1. เติมส่วนผสมสารป้องกันการแข็งตัว RV โพรพิลีนไกลคอลกับน้ำ 10 แกลลอนลงในถังเครื่องฉีดพ่น เตรียมส่วนผสมสารป้องกันการแข็งตัวตามที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับความเข้มข้นที่กำหนดไว้สำหรับอุณหภูมิ -45°C (-50°F) เป็นขั้นต่ำ

     Important: ใช้เฉพาะน้ำสะอาดขณะล้างเครื่องฉีดพ่น

    2. สตาร์ทเครื่องยนต์และตั้งค่าสวิตช์ปั๊มฉีดพ่นไปที่ตำแหน่ง เปิด

    3. เหยียบแป้นคันเร่งเพื่อเพิ่มรอบเครื่องยนต์

    4. ตั้งค่าสวิตช์ผสมไปที่ตำแหน่ง เปิด

     ปล่อยให้สารปรับสภาพและน้ำหมุนเวียน 3 นาทีขึ้นไป

  การฉีดพ่นสารปรับสภาพ

  เครื่องมือที่แนะนำ: ภาชนะรองรับสีใส

  1. ย้ายอุปกรณ์ไปยังบริเวณสำหรับระบายและเหยียบเบรกจอด

  2. ลดระดับแขนบูมด้านนอกลง

  3. ตั้งค่าสวิตช์แขนบูมส่วนซ้าย ตรงกลาง และขวาและสวิตช์แขนบูมหลักไปยังตำแหน่ง เปิด

  4. ปล่อยให้ระบบฉีดพ่นทำงานฉีดพ่นจนกว่าหัวฉีดจะฉีดสารปรับสภาพออกมา

   Note: สารป้องกันการแข็งตัว RV โพรพิลีนไกลคอลส่วนใหญ่มีสีชมพู ใช้ภาชนะรองรับเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำยาที่ฉีดพ่นออกมาจากหลายๆ หัวฉีด

  5. ปิดสวิตช์แขนบูมหลัก สวิตช์แขนบูมทั้ง 3 ส่วน สวิตช์ผสม สวิตช์ปั๊มฉีดพ่น และดับเครื่องยนต์

  การบรรทุกอุปกรณ์

  ใช้รถพ่วงหรือรถบรรทุกเมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในระยะไกล

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเพื่อย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ผูกแขนบูมฉีดพ่นส่วนนอกเข้ากับแคร่ขนส่งสำหรับส่วนแขนบูม

  • ผูกยึดอุปกรณ์เข้ากับรถขนย้ายให้แน่นหนา รูป 58 และ รูป 59 แสดงตำแหน่งผูกยึดของอุปกรณ์

   g239411
   g239412

  การลากเครื่องฉีดพ่น

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถเปิดวาล์วลากจูง แล้วลากเครื่องฉีดพ่นเป็นระยะทางสั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐาน

  คำเตือน

  การลากรถด้วยความเร็วสูงเกินไปอาจทำให้สูญเสียการควบคุมทิศทางส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  ห้ามลากเครื่องฉีดพ่นด้วยความเร็วเกิน 4.8 กม./ชม. (3 ไมล์ต่อชั่วโมง) โดยเด็ดขาด

  การลากเครื่องฉีดพ่นเป็นงานที่ต้องใช้แรงของ 2 คน หากคุณต้องเคลื่อนย้ายเครื่องฉีดพ่นเป็นระยะทางไกล ให้ขนส่งบนรถบรรทุกหรือรถพ่วง โปรดดู การบรรทุกอุปกรณ์

  1. รอให้ระบบไอเสียเย็นสนิท

  2. ถอดฝาครอบช่วงล่างออก โปรดดู การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  3. บิดาวาล์วลากจูง (รูป 60) ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 90° เพื่อเปิดวาล์วลากจูง

   g187500

   Important: หากไม่เปิดวาล์วลากจูงก่อนลากเครื่องฉีดพ่น จะทำให้ระบบส่งกำลังเสียหาย

  4. ยึดสายลากจูงเข้ากับโครงรถ โปรดดูจุดลากจูงด้านหน้าและด้านหลัง (รูป 61 และ รูป 62)

   g002213
   g002214
  5. ปลดเบรกจอด

  6. ลากเครื่องฉีดพ่นด้วยความเร็วน้อยกว่า 4.8 กม./ชม. (3 ไมล์ต่อชั่วโมง)

  7. หลังจากลากจูงเสร็จแล้ว ปิดวาล์วลากจูงและขันจนได้แรงบิด 7 ถึง 11 นิวตันเมตร (5 ถึง 8 ฟุต-ปอนด์)

   Important: ติดตั้งฝาครอบช่วงล่างกลับเข้าที่ก่อนนำอุปกรณ์กลับไปใช้ โปรดดู การติดตั้งฝาครอบช่วงล่าง

  การบำรุงรักษา

  Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือสำหรับเจ้าของเครื่องยนต์

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมอุปกรณ์

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • เลื่อนแป้นขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • เหยียบเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  • เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับ หรือตรวจสอบอุปกรณ์ได้

  • ก่อนการบำรุงรักษา ให้ทำความสะอาดและล้างเครื่องฉีดพ่นเสมอ โปรดดูความปลอดภัยของสารเคมี

  • สารเคมีที่ใช้ในระบบเครื่องฉีดพ่นอาจเป็นอันตรายและเป็นพิษต่อตัวคุณ คนรอบตัว สัตว์ พืช ดิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ

   • อ่านและปฏิบัติตามฉลากคำเตือนของสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด และปกป้องตัวคุณเองตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี

   • ปกป้องผิวหนังของคุณเสมอขณะที่อยู่ใกล้สารเคมี ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องจากการสัมผัสสารเคมี เช่น อุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

    • แว่นนิรภัย แว่นครอบดวงตา หรือ/หรือกระบังป้องกันใบหน้า

    • ชุดกันสารเคมี

    • เครื่องช่วยหายใจหรือหน้ากากกรอง

    • ถุงมือทนสารเคมี

    • รองเท้าบูทยางหรือรองเท้าที่ให้การปกป้องอย่างเพียงพอ

    • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนที่สะอาด สบู่ และผ้าเช็ดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับการทำความสะอาด

   • ปฏิเสธการใช้งานหรือทำงานกับเครื่องฉีดพ่นสารเคมี หากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

   • อย่าเติม ปรับเทียบ หรือทำความสะอาดอุปกรณ์ในขณะที่มีผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่

   • จัดการสารเคมีในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

   • เตรียมน้ำสะอาดไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะเมื่อเติมถังพ่นสเปรย์

   • ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะทำงานใกล้สารเคมี

   • อย่าทำความสะอาดหัวฉีดโดยการเป่าหรือวางไว้ในปาก

   • ล้างมือและบริเวณอื่นๆ ที่สัมผัสสารเคมีทันทีหลังจากทำงานกับสารเคมี

   • สารเคมีและละอองเป็นอันตราย ห้ามเข้าไปในถังหรือยื่นศีรษะเข้าไปด้านในหรือเหนือปากถัง

  • ขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนาเพื่อให้รถทั้งคันอยู่ในสภาพดี

  • ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ โดยดูแลไม่ให้บริเวณเครื่องยนต์มีน้ำมัน สารเคมี หญ้า ใบไม้ หรือดินสะสมมากเกินไป

  • หากคุณต้องปรับแต่งบำรุงรักษาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ให้เก็บมือ เท้า เสื้อผ้า และส่วนต่างๆ ของร่างกายออกห่างจากเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเคลื่อนไหว กันคนโดยรอบออกไป

  • อย่าปรับความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นของอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและความเที่ยงตรง โปรดให้ตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบความเร็วขับเคลื่อนบนพื้น

  • หากอุปกรณ์ต้องได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ หรือคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

  • การดัดแปลงอุปกรณ์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน สมรรถนะ ความทนทาน หรือการใช้อุปกรณ์ และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การดำเนินการดังกล่าวมีผลให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับน้ำหนักรถเมื่อต้องทำงานใต้ท้องรถ

  • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบสายพานพัดลม/อัลเทอร์เนเตอร์
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (รวมทั้งน้ำมันสังเคราะห์)
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี
 • หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • เพื่อให้เครื่องฉีดพ่นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้หลังจากใช้งานครบ 100 ชั่วโมงแรก:
 • หลังจาก 200 ชั่วโมงแรก
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบเบรก
 • ตรวจสอบแถบรัดถัง
 • ทำความสะอาดตัวกรองดูดทำความสะอาดตัวกรองดูด (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
 • ทำความสะอาดตัวกรองแรงดันทำความสะอาดตัวกรองแรงดัน (ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น หากใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
 • ตรวจสอบระบบกรองอากาศซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศให้บ่อยขึ้น หากใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก
 • ตรวจสอบน้ำมันเครื่องตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก
 • ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นตรวจสอบระดับน้ำยาในหม้อน้ำและถังพักน้ำตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเครื่องฉีดพ่น ในระหว่างการล้าง เพิ่มความเร็วปั๊มเพื่อเปิดวาล์วปล่อย เพื่อไล่ล้างของเหลวตกค้างออกจากวาล์วและท่ออ่อนต่างๆ
 • ปรับสภาพระบบฉีดพ่นหลังจากใช้งานเสร็จในแต่ละวัน
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นปั๊ม
 • หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด
 • หล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน
 • หล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นบานพับของแขนบูม
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองกระดาษบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบสภาพการสึกหรอของยางล้อ
 • ตรวจสอบสายพานพัดลม/อัลเทอร์เนเตอร์
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตัวกรองให้บ่อยขึ้นหากอุปกรณ์บรรทุกน้ำหนักมากหรือใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิสูง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (รวมทั้งน้ำมันสังเคราะห์)เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยขึ้นหากอุปกรณ์บรรทุกน้ำหนักมากหรือใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิสูง
 • ตรวจสอบมุมโทอินล้อหน้า
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อดูว่าการเชื่อมต่อเหมาะสมและไม่ชำรุดเสียหาย
 • ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำ
 • ทำความสะอาดมิเตอร์วัดการไหล(ล้างให้บ่อยขึ้นเมื่อใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นแบริ่งคันส่งแอกทูเอเตอร์
 • บำรุงรักษาเครื่องยนต์รายปี
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี
 • ตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็น (ตามคำแนะนำของผู้ผลิต) และเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
 • ตรวจสภาพโอริงภายในชุดวาล์วและเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
 • เปลี่ยนตัวกรองดูด
 • เปลี่ยนตัวกรองแรงดัน
 • ตรวจสอบบุชชิ่งหมุนไนลอน
 • ตรวจสอบไดอะแฟรมปั๊มและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น(ดูตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)
 • ตรวจสอบเช็กวาล์วของปั๊มและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น(ดูตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีหรือรายปี แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบวาล์ว PCV
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุกปี
 • ปรับเทียบวาล์วบายพาสการผสม
 • รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษา

  สำหรับสัปดาห์:

  จันทร์

  อังคาร

  พุธ

  พฤหัส

  ศุกร์

  เสาร์

  อาทิตย์

  ตรวจสอบการทำงานของเบรกและเบรกจอด

         

  ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ป้องกันการสตาร์ท

         

  ตรวจสอบระดับน้ำมัน

         

  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

         

  ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

         

  ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น

         

  ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

         

  ตรวจสอบหม้อน้ำและหม้อพักน้ำมันเครื่องเพื่อดูสิ่งสกปรก

         

  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ

         

  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ

         

  ตรวจสอบแรงดันลมยาง

         

  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล

         

  ตรวจสอบท่อไฮดรอลิกและท่อของเหลวทั้งหมดเพื่อหาความเสียหาย การบิดงอ หรือการสึกหรอ

         

  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด

         

  ตรวจสอบการทำงานของคันเร่ง

         

  ทำความสะอาดตะแกรงดูด

         

  หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด1

         

  ล้างรถ

         

  ทำสีที่ชำรุด

         

  1ทันทีหลังจากการล้างทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

  บันทึกจุดที่ต้องระวัง

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  ข้อควรระวัง

  หากคุณเสียบกุญแจทิ้งไว้ อาจมีคนสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ตั้งใจและทำให้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างบาดเจ็บได้

  ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทก่อนการบำรุงรักษา

  การยกเครื่องฉีดพ่น

  เมื่อคุณเดินเครื่องยนต์เพื่อบำรุงรักษาประจำและ/หรือวินิจฉัยเครื่องยนต์ ล้อหลังของเครื่องฉีดพ่นจะต้องยกขึ้นจากพื้น 25 มม. (1 นิ้ว) โดยหนุนเพลาท้ายบนขาตั้งแม่แรง

  อันตราย

  เครื่องฉีดพ่นที่อยู่บนแม่แรงอาจไม่มั่นคงและเลื่อนหลุดจากแม่แรง และทำให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างบาดเจ็บได้

  • ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทก่อนลงจากเครื่องฉีดพ่นเสมอ

  • ขัดล้อเมื่อเครื่องฉีดพ่นอยู่บนแม่แรง

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงหนุนอุปกรณ์

  จุดวางแม่แรงที่ด้านหน้าของเครื่องฉีดพ่นจะอยู่ใต้เพลาหน้า ข้างใต้แหนบ (รูป 63)

  g203110

  จุดวางแม่แรงที่ด้านหลังของเครื่องฉีดพ่นจะอยู่ด้านหลังอุปกรณ์ บริเวณส่วนรองรับแขนบูม (รูป 64)

  g203111

  การเข้าถึงเครื่องยนต์

  การถอดแผงกันความร้อนด้านหน้า

  1. เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ยกด้านหน้าและด้านท้ายของอุปกรณ์ขึ้น แล้วหนุนด้วยขาตั้งแม่แรง โปรดดู การยกเครื่องฉีดพ่น

  3. ถอดสลักเกลียวหกเหลี่ยมและแหวนทั้ง 6 ชุดที่ยึดแผงกันความร้อนด้านหน้าเข้ากับแชสซีออก จากนั้นดึงแผงกันความร้อนออกมา (รูป 65)

   Note: เก็บสลักเกลียว แหวน และแผงกันความร้อนเอาไว้ก่อน เพื่อติดตั้งกลับเข้าที่ใน การติดตั้งแผงกันความร้อนด้านหน้า

   g028168

  การติดตั้งแผงกันความร้อนด้านหน้า

  1. วางปีกหลังของแผงกันความร้อนด้านหน้าไว้เหนือปีกหน้าของแผงกันความร้อนด้านหลัง (รูป 66)

   g028177
  2. จัดตำแหน่งให้รูบนแผงกันความร้อนด้านหน้าตรงกับรูเกลียวบนแชสซี (รูป 66)

  3. ประกอบแผงกันความร้อนด้านหน้าเข้ากับอุปกรณ์โดยใช้สลักเกลียวหกเหลี่ยมและแหวน 6 ชุด (รูป 66) ที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ 3 ของ การถอดแผงกันความร้อนด้านหน้า

  4. ขันสลักจนได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  5. นำขาตั้งแม่แรงออกมาและลดระดับอุปกรณ์ลง

  การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  1. ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน (5/16 x 7/8 นิ้ว) และแหวน (5/16 นิ้ว) 5 ชุดที่ยึดด้านหลังของฝาครอบช่วงล่างเข้าแชสซีของอุปกรณ์ออก (รูป 67)

   Note: เก็บสลักเกลียวหน้าแปลนและแหวนเอาไว้ใช้ติดตั้งฝาครอบช่วงล่างกลับเข้าที่ในขั้นตอนที่ 5 ของ การติดตั้งฝาครอบช่วงล่าง

   g189584g189585
  2. ถอดน็อตมีบ่า (5/16 นิ้ว) 4 ตัวออกจากสลักเกลียวและสลักเกลียวหัวกลมคอเหลี่ยมที่ยึดหูยึดของฝาครอบช่วงล่างเข้ากับโครงยึดเครื่องยนต์ของอุปกรณ์ (รูป 68)

   Note: อย่าถอดสลักเกลียวออกจากอุปกรณ์ เก็บน็อตมีบ่าเอาไว้ติดตั้งกลับเข้าที่ในขั้นตอนที่ 3 ของ การติดตั้งฝาครอบช่วงล่าง

   g189583
  3. เลื่อนหูยึดออกจากสลักเกลียวที่ยึดฝาครอบช่วงล่างเข้ากับโครงยึดเครื่องยนต์

  4. ถอดฝาครอบช่วงล่างออกจากอุปกรณ์ (รูป 67 และ รูป 68)

  การติดตั้งฝาครอบช่วงล่าง

  1. วางฝาครอบช่วงล่างลงบนแชสซีล่างของอุปกรณ์ โปรดดู รูป 68 ใน การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  2. วางหูยึดของฝาครอบช่วงล่างเหนือสลักเกลียวและสลักเกลียวหัวกลมคอเหลี่ยมบนโครงยึดเครื่องยนต์ โปรดดู รูป 68 ใน การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  3. ประกอบฝาครอบช่วงล่างเข้ากับโครงยึดเครื่อยนต์และสลักเกลียว (รูป 68) โดยใช้น็อตมีบ่า (5/16 นิ้ว) 4 ตัวที่ถอดออกมาขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ใน การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  4. จัดตำแหน่งให้รูบนส่วนหลังของฝาครอบช่วงล่างตรงกับรูบนแชสซี โปรดดู รูป 67 ใน การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  5. ประกอบส่วนหลังของฝาครอบช่วงล่างเข้ากับแชสซี (รูป 67) โดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน (5/16 x 7/8 นิ้ว) และแหวน (5/16 นิ้ว) ทั้ง 5 ชุดที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1 ใน การถอดฝาครอบช่วงล่าง

  6. ขันน็อตและสลักเกลียวจนได้แรงบิด 1,129 ถึง 1,582 นิวตันเซนติเมตร (100 ถึง 140 นิ้วปอนด์)

  การถอดแผงเข้าถึงฐานที่นั่ง

  1. ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัวที่ยึดแผงเข้าถึงฐานที่นั่งเข้ากับฐานที่นั่งรูป 69

   g032998
  2. ถอดแผงเข้าถึงฐานที่นั่งออกจากอุปกรณ์ (รูป 69)

  การติดตั้งแผงเข้าถึงฐานที่นั่ง

  1. จัดตำแหน่งให้รูของแผงเข้าถึงฐานที่นั่งตรงกับรูบนฐานที่นั่งรูป 69

  2. ประกอบแผงเข้าถึงฐานที่นั่งเข้ากับฐานที่นั่งโดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน 2 ตัว (รูป 69) ที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1 ใน การถอดแผงเข้าถึงฐานที่นั่ง

  3. ขันสลักจนได้แรงบิด 1,975 ถึง 2,542 เซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  การหล่อลื่น

  การหล่อลื่นปั๊มฉีดพ่น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นปั๊ม
 • หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทั้งหมด
 • ประเภทจาระบี: Mobil XHP 461

  1. เช็ดรูอัดจาระบีทั้ง 2 รูให้สะอาด (รูป 70)

   g204693
  2. อัดจาระบีเข้าไปในรูอัดจาระบี (รูป 70)

  3. เช็ดจาระบีส่วนเกินออก

  การหล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน
 • หล่อลื่นระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน
 • ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมหมายเลข 2 จาระบีอเนกประสงค์แบบพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  • กระบอกสูบบังคับเลี้ยว—มีรูอัดจาระบี 2 รูอยู่ที่ปลายก้านสูบแต่ละด้าน

  • ก้านต่อบังคับเลี้ยว—มีรูอัดจาระบี 2 รูอยู่ที่ปลายก้านแต่ละด้าน

  • แกนหมุน—มีรูอัดจาระบี 2 รูอยู่ที่แต่ละด้านของอุปกรณ์

  1. เช็ดรูอัดจาระบีให้สะอาด (รูป 71 และ รูป 72)

  2. อัดจาระบีเข้าไปในรูอัดจาระบี (รูป 71 และ รูป 72)

  3. เช็ดจาระบีส่วนเกินออก

   Note: ตำแหน่งรูอัดจาระบีดูได้จาก รูป 71

  g187456
  g187457

  การอัดจาระบีบานพับของแขนบูม

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นบานพับของแขนบูม
 • Important: หลังจากล้างบานพับแขนบูมด้วยน้ำ ให้เช็ดน้ำและสิ่งสกปรกออกจากชุดบานพับและอัดจาระบีใหม่

  ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมหมายเลข 2

  1. เช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมถูกดันเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิง

  2. อัดจาระบีเข้าในแบริ่งหรือบุชชิ่งที่แต่ละรู (รูป 73)

   g002014
  3. เช็ดจาระบีส่วนเกินออก

  4. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมสำหรับจุดหมุนของแขนบูมแต่ละจุด

  การหล่อลื่นแบริ่งคันส่งแอกทูเอเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นแบริ่งคันส่งแอกทูเอเตอร์
 • ประเภทจาระบี: จาระบีลิเธียมหมายเลข 2

  1. ลดระดับแขนบูมฉีดพ่นด้านนอกไปยังตำแหน่งฉีดพ่น

  2. ถอดปิ๊นตัวอาร์ออกจากหมุดเคลวิส (รูป 74)

  3. ยกแขนบูมขึ้นมา ถอดหมุดเคลวิส และค่อยๆ ลดระดับแขนบูมลงกับพื้น (รูป 74)

  4. ตรวจสอบความเสียหายบนหมุดเคลวิส และเปลี่ยน ถ้าจำเป็น

   g013780
  5. หมุนลูกปืนตาเหลือกและหยอดจาระบีเข้าไปในลูกปืน (รูป 75)

   Note: เช็ดจาระบีส่วนเกินออก

   g002015
  6. ยกแขนบูมฉีดพ่นเพื่อเรียงหมุดให้ตรงกับคันส่งแอกทูเอเตอร์

  7. ขณะพยุงแขนบูมค้างไว้ สอดหมุดเคลวิสผ่านทั้งข้อหมุนแขนบูมและคันส่งแอกทูเอเตอร์ (รูป 74)

  8. ยึดหมุดให้อยู่กับที่ จากนั้นปล่อยแขนบูมฉีดพ่นและยึดหมุดเคลวิสด้วยปิ๊นตัวอาร์ที่ถอดออกมาก่อนหน้า

  9. ทำซ้ำขั้นตอน 2 ถึง 8 ที่แบริ่งคันส่งแอกทูเอเตอร์อีกฝั่งของอุปกรณ์

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  ดับเครื่องยนต์ก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  การตรวจสอบระบบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบกรองอากาศซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศให้บ่อยขึ้น หากใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือทรายมาก
  1. เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. เอียงที่นั่งผู้โดยสารไปด้านหน้า และวางเหล็กค้ำเข้าไปในตัวล็อกภายในร่องเหล็กค้ำ

  3. ทำความสะอาดฝาครอบกันฝุ่นและตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 76)

   g028188
  4. ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ (รูป 76)

   Note: เปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นและตัวเรือนระบบกรองอากาศ หากเสียหาย

  5. บีบวาล์วกันฝุ่นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น และดินออกไป (รูป 76)

  6. คลายสลัก 2 ตัวที่ใช้ยึดฝาครอบกันฝุ่นเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศ

  7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศเพื่อดูการสะสมของฝุ่น ดิน และสิ่งสกปรก (รูป 76)

   Note: ห้ามทำความสะอาดไส้กรองอากาศ หากสกปรก แต่ให้เปลี่ยนมาใช้ไส้กรองอากาศอันใหม่แทน

  8. ปิดฝากันฝุ่นบนตัวเรือนระบบกรองอากาศและยึดไว้ด้วยสลัก 2 ตัว (รูป 76)

   Note: ตรวจสอบให้วาล์วกันฝุ่นอยู่ในตำแหน่งระหว่าง 5 ถึง 7 นาฬิกาเมื่อมองจากด้านปลาย

  9. ลดระดับที่นั่งผู้โดยสารลงมา

  การเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองกระดาษบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นหรือสกปรก
  1. หากติดตั้งไส้กรองอันใหม่ ให้ตรวจสภาพของไส้กรองอันใหม่เพื่อหาความเสียหายจากการขนส่ง รวมทั้งความเสียหายของผนึกที่ปลายไส้กรองด้วย

   Important: อย่าติดตั้งไส้กรองที่ชำรุด

  2. ทำความสะอาดฝาครอบกันฝุ่นและตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 76)

  3. ยกถังพักน้ำยาหล่อเย็นขึ้นและนำออกจากโครงยึดถัง (รูป 77)

   g032541
  4. คลายสลัก 2 ตัวที่ใช้ยึดฝาครอบกันฝุ่นเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 77)

  5. ค่อยๆ เลื่อนไส้กรองอันเก่าออกจากตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจาย

   Note: ระวังไม่ให้ไส้กรองชนกับตัวเรือนระบบกรองอากาศ

  6. ทำความสะอาดด้านในของฝากันฝุ่น ตัวเรือนระบบกรองอากาศ และวาล์วกันฝุ่นด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ (รูป 76 และ รูป 77)

  7. สอดไส้กรองอากาศเข้าไปในตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 77)

   Note: ติดตั้งไส้กรองเข้ากับด้านในของตัวกรองระบบอากาศอย่างเหมาะสมโดยออกแรงกดที่ขอบด้านนอกของไส้กรองขณะติดตั้ง ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของไส้กรอง

  8. ปิดฝาบนตัวเรือนระบบกรองอากาศและยึดไว้ด้วยสลัก 2 ตัว (รูป 77)

   Note: ตรวจสอบให้วาล์วกันฝุ่นอยู่ในตำแหน่งระหว่าง 5 ถึง 7 นาฬิกาเมื่อมองจากด้านปลาย (รูป 77)

  9. วางถังพักน้ำยาหล่อเย็นลงในโครงยึดถัง โดยวางถังให้มั่นคง (รูป 77)

   Important: ตรวจสอบว่ามีการเดินท่อระบายแรงดันไปด้านหน้าและด้านล่าง และเดินท่อระบายของถังไปด้านหลัง ดังแสดงใน รูป 77

  10. ลดระดับที่นั่งผู้โดยสารลงมา

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  • ประเภทน้ำมัน: ระดับ API Service Classification SL ขึ้นไป

  • ความหนืดน้ำมัน: โปรดดูตารางความหนืดน้ำมันเครื่องด้านล่าง

   ตารางความหนืดน้ำมันเครื่อง

   ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมความหนืดน้ำมัน
   สูงกว่า 25°C (77°F)SAE30, SAE10W-30 หรือ SAE15W-40
   0°C ถึง 25°C (32°F ถึง 77°F)SAE20 หรือ SAE10W-30
   0°C ถึง 20°C (-32°F ถึง -4°F)SAE10W หรือ SAE10W-30

  น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย ทั้งชนิดความหนืด 15W40 หรือ 10W30 โปรดดูหมายเลขอะไหล่จากแค็ตตาล็อกอะไหล่

  การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบน้ำมันเครื่องตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก
 • Note: เวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันเครื่องคือเมื่อเครื่องยนต์เย็น ก่อนที่จะสตาร์ทอุปกรณ์เป็นครั้งแรกของวัน หากเดินเครื่องยนต์ไปแล้ว ควรปล่อยให้น้ำมันไหลกลับไปยังอ่างอย่างน้อย 10 นาทีก่อนตรวจสอบ

  เครื่องยนต์จัดส่งมาโดยมีน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยง อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรก และหลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานแล้ว

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

  2. ดึงก้านวัดที่อยู่ใต้ที่นั่งผู้โดยสารออกมา แล้วเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วสะอาด (รูป 78)

   Note: สอดก้านวัดลงในท่อและดูว่าก้านวัดเข้าไปจนสุด ดึงก้านวัดออกและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

   g195363g195189
  3. หากน้ำมันเหลือน้อย เปิดฝาเติมจากฝาครอบวาล์ว (รูป 78) และเติมน้ำมันลงในช่องเติมจนกว่าระดับน้ำมันจะถึงขีดเต็มบนก้านวัด

   Note: เติมน้ำมันช้าๆ และตรวจเช็คระดับน้ำมันบ่อยๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้ อย่าเติมจนล้น

  4. ปิดฝาเติม (รูป 78)

  5. ใส่ก้านวัดกลับเข้าที่ให้แน่นหนา (รูป 78)

  การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตัวกรองให้บ่อยขึ้นหากอุปกรณ์บรรทุกน้ำหนักมากหรือใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิสูง
  1. ถอดแผงกันความร้อนด้านหน้า โปรดดู การถอดแผงกันความร้อนด้านหน้า

  2. ยกเบาะที่นั่งขึ้น

   ข้อควรระวัง

   ส่วนประกอบใต้ที่นั่งจะร้อนขึ้น หากเครื่องฉีดพ่นทำงานอยู่ การสัมผัสส่วนประกอบที่ร้อนอาจให้เกิดแผลความร้อนลวกได้

   ปล่อยให้เครื่องฉีดพ่นเย็นลงก่อนทำการบำรุงรักษาหรือสัมผัสส่วนประกอบใต้กระโปรงรถ

  3. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองน้ำมันเครื่อง (รูป 79)

   g028169
  4. ถอดตัวกรองน้ำมันอันเก่าออก (รูป 79)

   Note: ทิ้งน้ำมันใช้แล้ว ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  5. ใช้ผ้าเช็ดอะแดปเตอร์ตัวกรองน้ำมันของเครื่องยนต์ให้สะอาด

  6. เติมน้ำมันที่กำหนดลงในตัวกรองน้ำมัน

   Note: แช่ตัวกรองน้ำมันแช่อยู่ในน้ำมัน

  7. ทาน้ำมันที่กำหนดเป็นชั้นบางๆ ที่ปะเก็นยางบนตัวกรองน้ำมันที่จะเปลี่ยน

  8. ติดตั้งตัวกรองน้ำมันเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวกรอง และหมุนตัวกรองน้ำมันจนกว่าปะเก็นยางจะสัมผัสกับอะแดปเตอร์ตัวกรอง จากนั้นขันตัวกรองเพิ่มอีก 1/2 รอบ (รูป 79)

   Note: อย่าขันตัวกรองน้ำมันเครื่องแน่นเกินไป

  9. เช็ดน้ำมันตกค้างออกให้หมดจด

  ปริมาณน้ำมันเครื่อง

  ประมาณ 5.1 ลิตร (5.4 ควอร์ตสหรัฐฯ) พร้อมตัวกรอง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (รวมทั้งน้ำมันสังเคราะห์)
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (รวมทั้งน้ำมันสังเคราะห์)เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยขึ้นหากอุปกรณ์บรรทุกน้ำหนักมากหรือใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิสูง
  1. วางอ่างระบายใต้จุกระบาย (รูป 79)

  2. เปิดจุกระบาย (รูป 79) และปล่อยให้น้ำมันระบายลงในอ่างจนหมด

   Note: ตรวจสอบซีลจุกระบายเพื่อดูว่ามีการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่ หากพบว่าสึกหรอหรือเสียหาย ให้เปลี่ยนอันใหม่

   Note: ทิ้งน้ำมันใช้แล้วที่ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  3. ปิดจุกระบายเข้ากับช่องระบายบนอ่างน้ำมันเครื่อง และขันจุกจนได้แรงบิด 33 ถึง 37 นิวตันเมตร (24 ถึง 27 ฟุต-ปอนด์)

  4. เอียงที่นั่งผู้โดยสารไปด้านหน้า และวางเหล็กค้ำเข้าไปในตัวล็อกภายในร่องเหล็กค้ำ

  5. ถอดฝาเติมออกจากช่องเติมบนฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ (รูป 80) แล้วค่อยๆ เทน้ำมันลงในช่องเติมประมาณ 80% ของปริมาณที่ระบุไว้

   g195189
  6. ดึงก้านวัดออกและตรวจสอบระดับน้ำมันในเครื่องยนต์ (รูป 80)

  7. ค่อยๆ เติมน้ำมันเพิ่มจนถึงขีดเต็มบนก้านวัด (รูป 80)

   Important: การเติมน้ำมันเครื่องจนล้นอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  8. ปิดฝาช่องเติมและสอดก้านวัดกลับเข้าไปในช่องใส่ก้านวัด (รูป 80)

  9. สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบน้ำมันรั่วไหล

  10. ดับเครื่องยนต์และรอ 2 ถึง 3 นาที ดึงก้านวัดออกและตรวจสอบระดับน้ำมันในเครื่องยนต์

   Note: หากจำเป็น ให้เปิดฝาเติม แล้วเติมน้ำมันที่กำหนดจนกว่าระดับน้ำมันบนก้านวัดจะเพิ่มขึ้นมาถึงขีดเต็ม จากนั้นปิดฝาเติม

  11. ใส่ก้านวัด แผงกันความร้อนของเครื่องยนต์กลับเข้าที่ และเอนเบาะที่นั่งลง

  การตรวจสอบวาล์ว PCV

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบวาล์ว PCV
  1. เอนที่นั่งคนขับไปด้านหน้า และวางเหล็กค้ำเข้าไปในตัวล็อกภายในร่องเหล็กค้ำ

  2. ถอดวาล์ว PCV ออกจากข้อต่อบนฝาครอบวาล์ว (รูป 81)

   Note: อย่าถอดท่ออ่อนออกจากวาล์ว PCV

   g028345
  3. เขย่าวาล์ว PCV

   Note: หากตัวควบคุมการไหลภายในวาล์วเขย่าแล้วมีเสียง แสดงว่าวาล์ว PCV ยังซ่อมบำรุงได้ แต่หากเขย่าแล้วไม่มีเสียง ให้เปลี่ยนวาล์ว PCV อันใหม่ (รูป 81)

  4. สอดวาล์ว PCV เข้าไปจนกระทั่งลงล็อกภายในซีลของข้อต่อฝาครอบวาล์ว (รูป 81)

  5. ลดเบาะที่นั่งคนขับลง

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์รายปี

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • บำรุงรักษาเครื่องยนต์รายปี
 • ทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาประจำปีทั้งหมดตามที่กำหนดในคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  อันตราย

  น้ำมันเชื้อเพลิงและไอน้ำมันจะติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ง่ายในบางสภาวะ เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • ใช้กรวยเติมเชื้อเพลิงภายนอกอาคารในพื้นที่โล่ง และควรเติมในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นและไม่ได้ติดเครื่องอยู่ เช็ดน้ำมันที่หก

  • อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป เติมน้ำมันลงในถังเชื้อเพลิงจนกระทั่งระดับน้ำมันอยู่ใต้ช่องเติมเชื้อเพลิง 25 มม. (1 นิ้ว) พื้นที่ว่างในถังนี้เผื่อไว้ให้น้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัว

  • ห้ามสูบบุหรี่ขณะจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และอยู่ให้ห่างจากประกายไฟหรือบริเวณที่ไอน้ำมันอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้

  • จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในภาชนะสะอาดที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และปิดฝาเข้าที่

  การตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม

  Note: หากพบเห็นน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหล ให้ซ่อมส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงก่อนใช้งานอุปกรณ์

  การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  ทำตามขั้นตอนนี้หลังจากที่คุณซ่อมบำรุงตัวกรองเชื้อเพลิงหรือเดินเครื่องยนต์จนกระทั่งน้ำมันหมด แล้วเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเชื้อเพลิงมีน้ำมันอยู่ 1/2 ถัง

  2. เสียบกุญแจในสวิตช์สตาร์ทและบิดไปที่ตำแหน่ง เปิด

  3. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิด

  4. พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์

  5. หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 หลายๆ ครั้ง จากนั้นพยายามสตาร์ทอีกครั้ง

   Note: ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 จนกว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ท

  การซ่อมบำรุงตัวกรองเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงตัวกรองเชื้อเพลิง
 • การถอดฝาครอบปั๊มเชื้อเพลิง

  1. เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ที่ถังเชื้อเพลิง ถอดสกรู (#10 x 3/4 นิ้ว) 4 ตัว ที่ยึดฝาครอบเข้ากับด้านบนของถังเชื้อเพลิงออก จากนั้นถอดฝาครอบ (รูป 82)

   g323402

  การถอดกล่องดักไอน้ำมัน

  เครื่องยนต์รุ่น 41394
  1. เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ที่ถังเชื้อเพลิง ถอดสกรู (#10 x 3/4 นิ้ว) 4 ตัว ที่ยึดโครงยึดกล่องดักไอน้ำมันเข้ากับด้านบนของถังเชื้อเพลิงออก (รูป 83)

   g323397
  3. คลายข้อรัดท่ออ่อน 2 ตัวที่ยึดท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อของกล่องดักไอน้ำมันออก (รูป 84)

   g323399
  4. แยกท่ออ่อนออกจากข้อต่อ (รูป 85)

   g323398
  5. ถอดข้อรัดออกจากท่ออ่อน (รูป 85)

  6. ถอดกล่องดักไอน้ำมันออกจากถังเชื้อเพลิง (รูป 85)

  การถอดปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง

  1. ถอดขั้วต่อตัวเมีย 2 รูของชุดสายไฟอุปกรณ์ออกจากขั้วต่อตัวผู้ 2 หมุดของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง ถอดขั้วต่อตัวผู้ 2 หมุดของชุดสายไฟอุปกรณ์ออกจากขั้วต่อตัวเมีย 2 รูของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง (รูป 86)

   g323401
  2. เลื่อนปลอกล็อกของคัปปลิงท่อเชื้อเพลิงออกจากข้อต่อของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง จากนั้นถอดคัปปลิงและท่อออกจากข้อต่อ (รูป 86)

   Note: ทำความสะอาดเชื้อเพลิงที่ไหลออกมาจากคัปปลิงหรือข้อต่อปั๊มเชื้อเพลิง

  3. ขันน็อตของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่งทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดน็อตและซีลออกมา (รูป 86)

  4. ค่อยๆ ยกและหมุนปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่งออกมาจากคอถังเชื้อเพลิง (รูป 87)

   Important: ใช้ความระมัดระวังชณะจัดการกับปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง เพื่อป้องกันไม่ให้แขนลูกลอยของหน่วยส่งเสียหาย

   g032543

  การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง

  1. ถอดท่อรับของตัวกรองเชื้อเพลิงออกจากข้อต่อของปั๊มเชื้อเพลิง (รูป 88)

   Note: ทิ้งตัวกรองเชื้อเพลิงไป

   g028351
  2. วางท่อรับของตัวกรองเชื้อเพลิงอันใหม่ให้ตรงกับข้อต่อของปั๊มเชื้อเพลิง (รูป 88)

  3. วางขาด้านยาวของตัวกรองเชื้อเพลิงให้ตรงกับลูกลอยขณะที่แขนลูกลอยอยู่ในตำแหน่งถังเปล่า (รูป 88)

  4. สอดข้อต่อปั๊มเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อรับจนกระทั่งข้อต่อเข้าที่ (รูป 88)

  การติดตั้งปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง

  1. จับแขนลูกลอยและท่อรับรวบเข้าด้วยกัน และสอดลูกลอยและตัวกรองเชื้อเพลิงเข้าไปในปากถังเชื้อเพลิง (รูป 87)

   Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกลอยและขาด้านยาวของตัวกรองหันไปด้านหน้าภายในถัง และข้อต่อด้านบนถังเชื้อเพลิงหันทำมุม 90° กับเส้นกึ่งกลางของอุปกรณ์

  2. วางปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่งลงไปในปากถัง (รูป 87 และ รูป 88)

  3. ติดตั้งซีลและน็อตบนปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง และบนคอถังเชื้อเพลิง แล้วขันน็อตด้วยมือให้แน่น (รูป 87)

  4. ต่อคัปปลิงบนท่อเชื้อเพลิงเข้ากับข้อต่อของปั๊มเชื้อเพลิง (รูป 87)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอกล็อกของคัปปลิงท่อเชื้อเพลิงยึดคัปปลิงเข้ากับข้อต่อปั๊มแน่นหนาดีแล้ว

  5. ต่อขั้วต่อตัวเมีย 2 รูของชุดสายไฟอุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อตัวผู้ 2 หมุดของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง ต่อขั้วต่อตัวผู้ 2 หมุดของชุดสายไฟอุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อตัวเมีย 2 รูของปั๊มเชื้อเพลิง/หน่วยส่ง (รูป 87)

  6. บิดสวิตช์สตาร์ทไปที่ตำแหน่ง เปิด และตรวจสอบคัปปลิงท่อเชื้อเพลิงเพื่อหาน้ำมันรั่วไหล

   Note: หากพบน้ำมันรั่วไหล ให้บิดสวิตช์สตาร์ทไปที่ตำแหน่ง ปิด ดึงกุญแจออก ถอดคัปปลิงออกมา ตรวจสอบคัปปลิงและข้อต่อเพื่อดูว่ามีฝุ่นหรือความเสียหายหรือไม่ จากนั้นต่อท่อและคัปปลิงเข้ากับข้อต่อ

   Note: ซ่อมแซมน้ำมันรั่วไหลก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป

  การติดตั้งฝาครอบปั๊มเชื้อเพลิง

  1. ประกอบฝาครอบเข้ากับปั๊ม (รูป 89) ด้วยสกรู (#10 x 3/4 นิ้ว) 4 ตัว ที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2 ของ การถอดฝาครอบปั๊มเชื้อเพลิง

   g323402
  2. ขันสกรูจนได้แรงบิด 113 นิวตันเซนติเมตร (10 นิ้วปอนด์)

  การติดตั้งกล่องดักไอน้ำมัน

  เครื่องยนต์รุ่น 41394
  1. สอดท่อถังเชื้อเพลิงผ่านช่องบนโครงยึดกล่องดักไอน้ำมัน (รูป 90)

   g323414
  2. ประกอบข้อรัดเข้ากับท่ออ่อน (รูป 90)

  3. ประกอบท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อของกล่องดักไอน้ำมัน (รูป 90)

  4. ยึดท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อด้วยข้อรัด (รูป 91)

   g323413
  5. จัดตำแหน่งให้รูบนโครงยึดกล่องดักไอน้ำมันตรงกับรูบนถังเชื้อเพลิง (รูป 92)

   g323397
  6. ประกอบโครงยึดเข้ากับถังเชื้อเพลิง (รูป 92) โดยใช้สกรู (#10 x 3/4 นิ้ว)

  7. ขันสกรูจนได้แรงบิด 113 นิวตันเซนติเมตร (10 นิ้วปอนด์)

  การระบายถังเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง
 • ระบายและทำความสะอาดถังเชื้อเพลิง หากระบบเชื้อเพลิงมีสิ่งปนเปื้อนหรือหากคุณวางแผนที่จะจัดเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นเวลานาน ทำความสะอาดถังเชื้อเพลิงโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ที่สะอาดมาชำระล้างถัง

  1. ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังลงในภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่ผ่านการรับรองโดยใช้ปั๊มแบบมือบีบ ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากอุปกรณ์ก่อนจะเทน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือภายในถังลงในภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงผ่านหัวเติม

   Note: หากคุณตัดสินใจว่าจะถอดถังเชื้อเพลิงออก คุณต้องถอดท่อเชื้อเพลิงและขั้วต่อไฟฟ้าออกจากปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง โปรดดู การถอดปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง

  2. ล้างถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหม่และสะอาด ถ้าจำเป็น

  3. เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง โปรดดู การเปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง

  4. ติดตั้งถังเข้าที่ ถ้าถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1

   Note: หากถอดถังเชื้อเพลิงออกมา คุณจะต้องต่อท่อเชื้อเพลิงและขั้วต่อไฟฟ้าเข้ากับปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง โปรดดู การติดตั้งปั๊มเชื้อเพลิงและหน่วยส่ง

  5. เติมน้ำมันใหม่และสะอาดลงในถังเชื้อเพลิง

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

  • สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การเปลี่ยนฟิวส์

  กล่องฟิวส์ของระบบไฟฟ้าอยู่ใต้ที่นั่งคนขับ (รูป 93)

  g034159

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่
 • รักษาความสะอาดแบตเตอรี่และชาร์จให้เต็มอยู่เสมอ ใช้กระดาษทำครัวเช็ดแบตเตอรี่และกล่องแบตเตอรี่ หากขั้วแบตเตอรี่สึกหรอ ทำความสะอาดโดยใช้น้ำ 4 ส่วน ผสมกับผงฟู 1 ส่วน ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้วแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

  แรงดันไฟฟ้า: 12 โวลต์ พร้อมกับการสตาร์ทเย็น 690 แอมป์ที่ -18°C (0°F)

  การถอดแบตเตอรี่

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและปลดสายไฟกราวด์ขั้วลบ (สีดำ) ออกจากเสาแบตเตอรี่ (รูป 94)

   g014029

   คำเตือน

   การเดินสายไฟแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องฉีดพ่นและสายไฟเสียหาย โดยทำให้เกิดประกายไฟ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

   • ถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ก่อนถอดสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) เสมอ

   • ต่อสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ก่อนต่อสายไฟขั้วลบ (สีดำ) เสมอ

   คำเตือน

   ขั้วแบตเตอรี่หรือเครื่องมือโลหะอาจลัดวงจรกับส่วนประกอบเครื่องฉีดพ่นที่เป็นโลหะ และทำให้เกิดประกายไฟได้ ประกายไฟอาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อยก๊าซที่ทำให้ระเบิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

   • เมื่อถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับส่วนโลหะของเครื่องฉีดพ่น

   • อย่าให้เครื่องมือโลหะลัดวงจรระหว่างขั้วแบตเตอรี่กับส่วนโลหะของเครื่องฉีดพ่น

   • ใช้สายรัดแบตเตอรี่เสมอเพื่อปกป้องและยึดแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา

  3. ถอดสายขั้วบวก (สีแดง) ออกจากเสาแบตเตอรี่

  4. ถอดแบตเตอรี่ออก

  การติดตั้งแบตเตอรี่

  1. วางแบตเตอรี่บนกล่องแบตเตอรี่ โดยให้เสาแบตเตอรี่หันออกจากเครื่องฉีดพ่น

  2. ต่อสายขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับเสาแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และสายขั้วลบ (สีดำ) เข้ากับเสาแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) โดยใช้สลักเกลียวและน็อต

  3. เลื่อนบูทฉนวนครอบเสาแบตเตอรี่ขั้วบวก

  4. ติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่และยึดให้แน่นด้วยสายรัดที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ (รูป 94)

   Important: ติดตั้งแถบรัดแบตเตอรี่เข้าที่เสมอเพื่อปกป้องและยึดแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา

  การชาร์จแบตเตอรี่

  Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จไฟให้เต็มอยู่เสมอ ข้อนี้สำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0°C (32°F)

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากแชสซี โปรดดู การถอดแบตเตอรี่

  2. ต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3 ถึง 4 แอมป์เข้ากับเสาแบตเตอรี่ และชาร์จแบตเตอรี่ที่อัตรา 3 ถึง 4 แอมป์ เป็นเวลา 4 ถึง 8 ชั่วโมง (12 โวลต์)

   Important: อย่าชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป

  3. ติดตั้งแบตเตอรี่ลงในแชสซี โปรดดู การติดตั้งแบตเตอรี่

  การจัดเก็บแบตเตอรี่

  หากคุณจัดเก็บรถไว้นานกว่า 30 วัน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็ม เก็บแบตเตอรี่บนชั้นหรือในรถ ถอดสายแบตเตอรี่ออก หากเก็บแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ จัดเก็บแบตเตอรี่ในสถานที่เย็น เพื่อไม่ให้ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่คลายเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เย็นจัด ควรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบล้อ/ยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • หลังจาก 200 ชั่วโมงแรก
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ขันน็อตล็อกล้อ
 • ตรวจสอบสภาพการสึกหรอของยางล้อ
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งล้อหน้า
 • ขันน็อตล้อหน้าจนได้แรงบิด 75 ถึง 102 นิวตันเมตร (55 ถึง 75 ฟุต-ปอนด์) และขันน็อตล้อหลังจนได้แรงบิด 95 ถึง 122 นิวตันเมตร (75 ถึง 90 ฟุต-ปอนด์)

  อุบัติเหตุ เช่น การชนขอบทาง อาจสร้างความเสียหายต่อยางหรือขอบล้อได้ และยังทำให้ล้อไม่ตรง ดังนั้นให้ตรวจสอบสภาพยางหลังเกิดอุบัติเหตุ

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ SAE 85W-140

  การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี
 • g238953
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ และจัดตำแหน่งของล้อหนึ่งให้จุกเติมอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด (ตำแหน่ง 12 นาฬิกา) และจุกระบายอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (ตำแหน่ง 6 นาฬิกา) (รูป 96)

   g238952
  2. ถอดจุกตรวจสอบระดับน้ำมัน (รูป 53)

   คุณจะมองเห็นระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ด้านล่างของเกลียวในช่องตรวจสอบระดับน้ำมัน

   g238949
  3. ตรวจสอบโอริงของจุกตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อดูความเสียหาย

   หากโอริงเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่

  4. หากระดับน้ำมันหล่อลื่นเหลือน้อย ให้ถอดจุกเติมและเติมน้ำมันหล่อลื่นที่กำหนดจนกว่าน้ำมันจะไหลออกจากช่องตรวจสอบระดับน้ำมัน (รูป 98) โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

   g238948
  5. ตรวจสอบโอริงของจุกเติมเพื่อดูความเสียหาย

   หากโอริงเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่

  6. ปิดจุกเติมและจุกตรวจสอบระดับน้ำมัน (รูป 98)

  7. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 6 สำหรับชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีที่อีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์

  การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีหรือรายปี แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน
 • การระบายน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ และจัดตำแหน่งของล้อหนึ่งให้จุกเติมอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด (ตำแหน่ง 12 นาฬิกา) และจุกระบายอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (ตำแหน่ง 6 นาฬิกา) โปรดดู รูป 96 ใน การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  2. วางอ่างน้ำมันใต้ดุมของชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี จากนั้นถอดจุกระบาย จุกเติม และจุกตรวจสอบระดับน้ำมันออก แล้วปล่อยให้น้ำมันระบายออกจนหมด (รูป 99)

   g238951
  3. ตรวจสอบจุกระบายและจุกเติมเพื่อดูเศษโลหะ

   หากจุกระบายและจุกเติมมีเศษโลหะติดอยู่ ให้ซ่อมแซมชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  4. ตรวจสอบโอริงของจุกระบาย จุกเติม และจุกตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อดูความเสียหาย

   หากโอริงเสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่

  5. ปิดจุกระบาย

  6. วางอ่างระบายใต้ตัวเรือนเบรก ถอดจุกระบายออก แล้วปล่อยให้น้ำมันหล่อลื่นระบายออกจนหมด (รูป 100)

   g238950
  7. ปิดจุกระบายกลับเข้าที่บนตัวเรือนเบรก

  ชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีกับปริมาณน้ำมันหล่อลื่น

  การเติมน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  1. ค่อยๆ เติมน้ำมันหล่อลื่นที่กำหนดผ่านรูเติมน้ำมัน โปรดดู รูป 98 ใน การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

   คุณจะมองเห็นระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ด้านล่างของเกลียวในช่องตรวจสอบระดับน้ำมัน

   Important: หากชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีเต็มก่อนจะเติมน้ำมันหล่อลื่นครบปริมาณที่กำหนด ให้รอหนึ่งชั่วโมง หรือปิดจุกเติมและเคลื่อนอุปกรณ์ประมาณ 3 เมตร เพื่อกระจายน้ำมันหล่อลื่นไปทั่วระบบเบรก จากนั้น เปิดจุกเติมออก แล้วเติมน้ำมันหล่อลื่นส่วนที่เหลือ

  2. รอให้น้ำมันหล่อลื่นกระจายทั่วระบบประมาณ 10 นาที ตรวจสอบระดับน้ำมัน แล้วเติมน้ำมันหล่อลื่นตามจำเป็นจนระดับน้ำมันขึ้นมาถึงด้านล่างของเกลียวในช่องตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น

  3. ปิดจุกเติมและจุกตรวจสอบระดับน้ำมัน โปรดดู รูป 98 ใน การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี

  4. ทำซ้ำขั้นตอน การระบายน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี และ การเติมน้ำมันหล่อลื่นชุดขับเฟืองแพลนเนตตารี สำหรับชุดขับเฟืองแพลนเนตตารีที่อีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์

  การตั้งมุมโทอินล้อหน้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบมุมโทอินล้อหน้า
 • ส่วนต่างระหว่างแนวศูนย์ล้อด้านหน้ากับแนวศูนย์ล้อด้านหลังควรวัดได้ 0 ถึง 3 มม. (0 ถึง 1/8 นิ้ว)

  1. ตรวจสอบและอัดลมล้อทั้งหมด โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  2. วัดระยะห่างระหว่างล้อหน้าทั้งสองล้อที่ความสูงเพลา ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อหน้า (รูป 101)

   Note: ระยะห่างระหว่างด้านหน้าของล้อหน้าควรน้อยกว่าระยะห่างระหว่างด้านหลังของล้อหน้า 0 ถึง 3 มม. (0 ถึง 1/8 นิ้ว)

   g002247
  3. หากค่าที่วัดได้ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ให้คลายน็อตสวมทับที่ปลายทั้งสองด้านของคันส่ง (รูป 102)

   g002248
  4. หมุนคันส่งทั้งสองเพื่อให้ด้านหน้ายางหันเข้าหรือหันออก

  5. ขันน็อตสวมทับของคันส่งเมื่อการปรับถูกต้องแล้ว

  6. ตรวจสอบว่าพวงมาลัยหมุนได้เท่ากันทั้งทางซ้ายและทางขวา

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำยาหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  • อย่าขับรถโดยที่ฝาครอบไม่เข้าที่

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าให้ห่างจากพัดลมหมุนและสายพานขับ

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำยาหล่อเย็น

  ถังน้ำยาหล่อเย็นมีการเติมสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำและน้ำยาหล่อเย็นเอธิลีนไกลคอลแบบยืดอายุการใช้งานในสัดส่วน 50/50 มาจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น

  น้ำยาหล่อเย็นที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดดังต่อไปนี้ หรือน้ำยาหล่อเย็นที่ผู้ผลิตระบุว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับข้อมูลจำเพาะของน้ำยาหล่อเย็นแบบอายุการใช้งานยาวนาน:

  ผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน

  Ford (Motorcraft™)

  WSS-M97B44-D

  FCA—Chrysler (Mopar™)

  MS-12106

  General Motors (AC Delco™)

  GM6277M (Dex-Cool™)

  GMW 3420

  Volkswagen

  G12

  G12+

  G12++

  น้ำยาหล่อเย็นที่ได้มาตรฐานทางเทคนิค ASTM D3306 or D4985, or SAE J1034, J814 หรือ 1941

  Important: น้ำยาหล่อเย็นแบบดั้งเดิม (IAT) กับน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน (OAT) ไม่สามารถจำแนกได้โดยการสังเกตจากสีผู้ผลิตน้ำยาหล่อเย็นอาจจะย้อมสีน้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งาน (OAT) เป็นสีใดสีหนึ่งดังต่อไปนี้: แดง, ชมพู ส้ม เหลือง ฟ้า เขียวนกเป็ดน้ำ ม่วง และเขียว

  ประเภทน้ำยาหล่อเย็น

  น้ำยาหล่อเย็นเอธิลีนไกลคอล

  น้ำยาหล่อเย็นผสมสารป้องกันการกัดกร่อน

  ระยะเวลาการซ่อมบำรุง

  สารป้องกันการแข็งตัวแบบยืดอายุการใช้งาน

  เทคโนโลยีกรดอินทรีย์ (OAT)

  5 ปี

  สารป้องกันการแข็งตัวแบบดั้งเดิม

  เทคโนโลยีกรดอนินทรีย์ (IAT)

  2 ปี

  Note: ในการเติมน้ำยาหล่อเย็น การผสมสารป้องกันการแข็งตัวแบบดั้งเดิม (IAT) เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวแบบยืดอายุการใช้งาน (OAT) จะไม่ทำให้ระบบหล่อเย็นเสียหาย แต่ว่าการผสมสารป้องกันการแข็งตัวหลายชนิดเข้าด้วยกันจะลดทอนคุณสมบัติในการยืดอายุการใช้งาน/อายุการใช้งานยาวนานของสารป้องกันการแข็งตัวสูตร OAT ลง

  Important: น้ำยาหล่อเย็นที่ผสมทั้งสารป้องกันการแข็งตัวแบบดั้งเดิม (IAT) และแบบยืดอายุการใช้งาน (OAT) ไม่ว่าจะผสมกันในสัดส่วนเท่าใด จะมีระยะเวลาซ่อมบำรุงเท่ากับน้ำยาหล่อเย็นชนิดที่มีระยะการซ่อมบำรุงสั้นที่สุดหรือก็คือ 2 ปี

  การตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นตรวจสอบระดับน้ำยาในหม้อน้ำและถังพักน้ำตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์
 • ข้อควรระวัง

  หากเดินเครื่องยนต์ไปแล้ว น้ำยาหล่อเย็นอาจจะร้อนและมีแรงดัน หากคุณเปิดฝาหม้อน้ำตอนที่น้ำยาหล่อเย็นยังร้อนอยู่ น้ำยาหล่อเย็นอาจจะกระเซ็นขึ้นมาและทำให้คุณหรือคนรอบข้างเป็นแผลจากน้ำร้อนลวกอย่างรุนแรง

  ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเปิดฝาหม้อน้ำ

  Important: อย่าเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในเครื่องยนต์ที่ร้อนเกินไป ควรรอจนกว่าเครื่องยนต์จะเย็นสนิท การเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในเครื่องยนต์ที่ร้อนเกินไป อาจทำให้เสื้อสูบของเครื่องยนต์เสียหาย

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ

  2. เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  3. เปิดฝาหม้อน้ำและฝาถังพักน้ำด้วยความระมัดระวัง (รูป 103)

   g028232
  4. ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำและถังพักน้ำ

   Note: ระดับน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำควรขึ้นมาถึงส่วนบนของช่องเติม ส่วนในถังพักน้ำ ระดับน้ำยาควรเท่ากับขีดเต็มภายในถัง (รูป 103)

  5. หากระดับน้ำยาหล่อเย็นเหลือน้อย ให้เปิดฝาถังพักน้ำและฝาหม้อน้ำออก จากนั้นเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในถังพักน้ำจนถึงขีดเต็ม ส่วนในหม้อน้ำ ควรเติมน้ำยาจนขึ้นมาถึงส่วนบนของช่องเติม (รูป 103)

   Important: อย่าเติมน้ำยาในถังพักน้ำมากเกินไป

   Important: อย่าเติมน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือน้ำยาหล่อเย็นชนิดแอลกอฮอล์/เมทานอล

  6. ปิดฝาหม้อน้ำและฝาถังพักน้ำ (รูป 103)

  ปริมาณน้ำยาหล่อเย็น

  5.5 ลิตร (5.8 ควอร์ตสหรัฐฯ) โปรดดู ข้อมูลจำเพาะของน้ำยาหล่อเย็น

  การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็น (ตามคำแนะนำของผู้ผลิต) และเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
 • อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม: เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นแบบมือถือ

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. รอให้เครื่องยนต์เย็นสนิท แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ (รูป 103)

  3. วางอ่างระบายขนาดใหญ่ไว้ใต้หม้อน้ำ

  4. เปิดวาล์วระบายและระบายน้ำยาหล่อเย็นลงในอ่าง (รูป 104)

   g002252
  5. ปิดวาล์วระบาย (รูป 104)

  6. เปิดฝาหม้อน้ำ (รูป 103)

  7. ค่อยๆ เติมน้ำยาหล่อเย็นลงในหม้อน้ำจนระดับน้ำยาอยู่ใต้ซีลของฝาปิดประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว)

   Note: เติมน้ำยาหล่อเย็นให้พอดีกับเครื่องยนต์และท่อในระบบ เพื่อให้น้ำยาหล่อเย็นขยายตัวได้โดยไม่ล้นออกมาตอนที่เครื่องยนต์ค่อยๆ ร้อนขึ้น

  8. ปิดฝาหม้อน้ำไว้หลวมๆ แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ (รูป 103)

  9. อุ่นเครื่องยนต์จนกระทั่งเทอร์โมสตัททำงาน

   Note: เทอร์โมสตัทของเครื่องยนต์จะทำงานเมื่อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถืออ่านอุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นได้ระหว่าง 79° ถึง 88°C (175° ถึง 190°F)

  10. หลังจากน้ำยาหล่อเย็นอุ่นขึ้นแล้ว ให้เติมน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มจนกระทั่งขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับซีลฝาปิด จากนั้นปิดฝา (รูป 103)

  11. เปิดฝาถังพักน้ำและเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในถังจนถึงระดับเย็น (รูป 103)

  12. ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นอีกครั้งหลังจากสตาร์ทและดับเครื่องยนต์หลายๆ รอบ

   Note: เติมน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มในหม้อน้ำและถังพักน้ำ ตามความจำเป็น

  การบำรุงรักษาเบรก

  การปรับเบรก

  หากแป้นเบรกกดลงมากกว่า 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ก่อนที่คุณจะรู้สึกถึงแรงต้าน ควรปรับเบรกตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ย้ายอุปกรณ์ไปบนพื้นราบ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. เหยียบเบรกจอด

  3. ขัดล้อไว้เพื่อป้องกันอุปกรณ์เคลื่อนที่

  4. ปลดเบรกจอด

  5. คลายน็อตสวมทับด้านหน้าบนสายเบรกที่อยู่ใต้ส่วนหน้าของเครื่องฉีดพ่น รูป 105

   g002253
  6. ขันน็อตสวมทับด้านหลังให้เท่าๆ กัน จนกระทั่งแป้นเบรกกดลง 1 ถึง 2 ซม. (1/2 ถึง 1 นิ้ว) ก่อนที่คุณจะรู้สึกแรงต้าน (รูป 105)

   Important: คุณต้องขันน็อตด้านหลังทั้งสองตัวเท่าๆ กัน เพื่อให้ปลายสายเบรกที่อยู่ด้านหน้าน็อตด้านหน้ามีความยาวเท่ากัน

  7. ขันน็อตสวมทับด้านหน้า

  การบำรุงรักษาสายพาน

  การซ่อมบำรุงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสายพานพัดลม/อัลเทอร์เนเตอร์
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสายพานพัดลม/อัลเทอร์เนเตอร์
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์/พัดลมระบายอากาศ เปลี่ยนสายพาน ตามความจำเป็น

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ตรวจสอบความตึงของสายพานอัลเ ทอร์เนเตอร์โดยการกดบริเวณ กึ่งกลางของสายพานระหว่างอั ลเทอร์เนเตอร์กับลูกรอกเพลาข้อเห วี่ยงด้วยแรง 10 กก.

   Note: สายพานควรเบน 10 ถึง 12 มม. (0.39 ถึง 0.47 นิ้ว) หากสายพานเบนมากเกินไป ไปยังขั้นตอนที่ 3 หากความตึงสายพานถูกต้อง คุณสามารถข้ามขั้นตอนที่เหลือได้ และใช้งานเครื่องฉีดพ่นได้ตามปกติ

  3. คลายสลักเกลียวที่จุดหมุนบนอัลเทอร์เนเตอร์ และคลายสลักเกลียวที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับเหล็กค้ำแบบมีร่อง (รูป 106)

   g002249
  4. สอดชะแลงเข้าไปในช่องระหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับเครื่องยนต์ แล้วค่อยๆ งัดอัลเทอร์เนเตอร์ออกมา

  5. เมื่อได้ความตึงที่เหมาะสมแล้ว ติดตั้งอัลเทอร์เนเตอร์และขันสลักเกลียวให้แน่นหนาเพื่อตรึงค่าที่ปรับไว้

  6. ขันน็อตล็อคเพื่อตรึงค่าที่ปรับเอาไว้

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ระบายแรงดันทั้งหมดในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนจะทำงานใดๆ กับระบบ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • ดูแลให้มือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐฯ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐฯ)

  Note: รถที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและตัวกรองบ่อยๆ เหมือนกับการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนแบบอื่น

  น้ำมันไฮดรอลิกทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกชนิดปิโตรเลียมทั่วไปที่มีข้อมูลจำเพาะตรงกับช่วงที่ระบุไว้สำหรับคุณสมบัติวัสดุต่อไปนี้ทั้งหมดและได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

  น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอชนิดดัชนีความหนืดสูง/จุดไหลเทต่ำ ISO VG 46

  คุณสมบัติวัสดุ: 
   ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40°C (104°F) 44 ถึง 48
   ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ขึ้นไป
   จุดไหลเท, ASTM D97-37°C ถึง -45°C (-34°F ถึง -49°F)
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 หรือ M-2952-S)

  Note: น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

  Important: น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์แบบพรีเมียมชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ Toro คือน้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพตัวเดียวที่ Toro ให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากันได้กับอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกของ Toro และเหมาะกับสภาวะอุณหภูมิหลากหลาย นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับน้ำมันแร่แบบดั้งเดิม แต่เพื่อสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงสุดในการย่อยสลายทางชีวภาพ ควรล้างระบบไฮดรอลิกให้สะอาดหมดจดด้วยน้ำมันไฮดรอลิกแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐฯ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐฯ) โดยหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

  การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น
 • Important: หากน้ำมันไฮดรอลิกในระบบปนเปื้อน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับบริการล้างระบบน้ำมันไฮดรอลิกที่ปนเปื้อนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นหรือสีดำคล้ำ เมื่อเทียบกับน้ำมันที่สะอาด

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ฝาก้านวัดถังน้ำมันไฮดรอลิก แล้วเปิดฝาออก (รูป 107)

   g014217

   Important: ระวังอย่าให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เข้าไปในปากถังขณะตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  3. ใช้ผ้าเช็ดก้านวัดให้สะอาด จากนั้นสอดเข้าไปในถังจนสนิท

  4. ดึงก้านวัดออกมาจากช่องเติม และตรวจสอบระดับน้ำมัน (รูป 108)

   Note: ระดับน้ำมันควรอยู่ตรงขีดล่างบนก้านวัดตอนที่น้ำมันเย็นอยู่

   g014218
  5. หากน้ำมันเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดในถังจนระดับน้ำมันขึ้นมาถึงขีดล่าง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  6. ปิดฝาก้านวัดลงบนถังและขันให้แน่นหนา

  การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก
 • คำเตือน

  น้ำมันไฮดรอลิกที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้ผิวหนังลวกอย่างรุนแรง

  รอให้น้ำมันไฮดรอลิกเย็นลงก่อนทำงานบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  Important: หากคุณใช้ตัวกรองอื่น อาจทำให้การรับประกันส่วนประกอบบางชิ้นเป็นโมฆะได้

  ใช้ตัวกรองอะไหล่ของ Toro (ดูหมายเลขอะไหล่ที่ถูกต้องได้ในคู่มืออะไหล่)

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. หาตำแหน่งตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิกทั้ง 2 ชิ้นบนอุปกรณ์ (รูป 109 และ รูป 110)

   Note: ตัวกรองชิ้นแรกอยู่ใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิก ส่วนตัวกรองอีกชิ้นอยู่บนโครงด้านท้ายอุปกรณ์

   • ตัวกรองด้านหน้า—ใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิก

    g013791
   • ตัวกรองด้านหลัง—บนโครงอุปกรณ์

    g013790
  3. ทำความสะอาดบริเวณที่ยึดตัวกรอง

  4. วางอ่างระบายใต้ตัวกรอง

  5. ถอดตัวกรองออก

   ทิ้งตัวกรองใช้แล้วที่ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  6. หล่อลื่นปะเก็นของตัวกรองอันใหม่ด้วยน้ำมันไฮดรอลิกที่สะอาด โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  7. ใช้ผ้าเช็ดบริเวณติดตั้งตัวกรองให้สะอาด

  8. ขันเกลียวตัวกรองจนกว่าปะเก็นจะสัมผัสกับโครงยึด จากนั้นขันเกลียวตัวกรองอีก 1/2 รอบ

  9. สตาร์ทเครื่องยนต์ ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว แล้วเดินเครื่องยนต์ 3 ถึง 5 นาที เพื่อไล่อากาศออกจากระบบไฮดรอลิก

  10. ดับเครื่องยนต์ จากนั้นตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกและหาการรั่วไหล โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  ปริมาณน้ำมันไฮดรอลิก

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • คำเตือน

  น้ำมันไฮดรอลิกที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้ผิวหนังลวกอย่างรุนแรง

  รอให้น้ำมันไฮดรอลิกเย็นลงก่อนทำงานบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  Important: หากคุณใช้น้ำมันอื่นๆ อาจทำให้การรับประกันส่วนประกอบบางชิ้นเป็นโมฆะได้

  1. เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก โปรดดู การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ข้อต่อท่อไฮดรอลิกที่ก้นถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 111)

   g014219
  3. วางอ่างระบายขนาดใหญ่ไว้ใต้ข้อต่อถังไฮดรอลิก

  4. ถอดข้อต่อท่อออกจากถัง เพื่อระบายน้ำมันลงมาในอ่างด้านล่าง (รูป 111)

   ทิ้งน้ำมันเกียร์ใช้แล้ว ณ ศูนย์รีไซเคิลที่มีการรับรอง

  5. ต่อท่อและข้อต่อเข้ากับถัง และขันให้แน่นหนา

  6. เติมน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดหรือน้ำมันไฮดรอลิกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าลงในถังประมาณ 53 ลิตร โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  7. สตาร์ทเครื่องยนต์ ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว แล้วเดินเครื่องยนต์ 3 ถึง 5 นาที เพื่อไล่อากาศออกจากระบบไฮดรอลิก

  8. ดับเครื่องยนต์ จากนั้นตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกและหาการรั่วไหล โปรดดู การตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิก

  การบำรุงรักษาระบบเครื่องฉีดพ่น

  การตรวจสอบท่ออ่อน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่ออ่อนและการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อดูว่าการเชื่อมต่อเหมาะสมและไม่ชำรุดเสียหาย
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพโอริงภายในชุดวาล์วและเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
 • ตรวจสอบท่ออ่อนแต่ละเส้นในระบบฉีดพ่นเพื่อหารอยแตก การรั่วไหล หรือความเสียหายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อและข้อต่อเพื่อหาความเสียหายที่คล้ายกัน เปลี่ยนท่ออ่อนและข้อต่อ หากเสียหาย

  การเปลี่ยนตัวกรองดูด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองดูด
 • Note: กำหนดขนาดตะแกรงตัวกรองดูดที่เหมาะสมกับงานของคุณ โปรดดู การเลือกตัวกรองดูด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊ม ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ที่ด้านบนของถังเครื่องฉีดพ่น ถอดแหวนล็อกที่ยึดข้อต่อท่ออ่อนที่ติดกับท่ออ่อนขนาดใหญ่จากตัวเรือนไส้กรอง (รูป 112)

   g033577
  3. ถอดท่ออ่อนและข้อต่อท่ออ่อนออกจากตัวเรือนไส้กรอง (รูป 112)

  4. ถอดตัวกรองดูดอันเก่าจากตัวเรือนไส้กรองในถัง (รูป 113)

   Note: ทิ้งตัวกรองเก่าไป

   g033578
  5. ติดตั้งตัวกรองดูดอันใหม่เข้าในตัวเรือนไส้กรอง

   Note: ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกรองวางจนสุดทาง

  6. จัดเรียงท่ออ่อนและข้อต่อท่ออ่อนให้ตรงกับตัวเรือนไส้กรองที่ด้านบนสุดของถัง และรัดข้อต่อและตัวเรือนให้แน่นด้วยแหวนล็อกที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2

  การเปลี่ยนตัวกรองแรงดัน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนตัวกรองแรงดัน
  1. ย้ายอุปกรณ์ไปบนพื้นราบ ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. วางอ่างระบายใต้ตัวกรองแรงดัน (รูป 114)

   g028235
  3. หมุนจุกระบายทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกจากถ้วยของตัวกรองแรงดัน (รูป 114)

   Note: ปล่อยให้ถ้วยระบายออกจนหมด

  4. หมุนถ้วยทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกจากหัวตัวกรอง (รูป 114)

  5. ถอดตัวกรองแรงดันอันเก่าออก (รูป 114)

   Note: ทิ้งตัวกรองเก่าไป

  6. ตรวจสอบโอริงของจุกระบาย (อยู่ด้านในถ้วย) และโอริงของถ้วย (อยู่ด้านในหัวตัวกรอง) เพื่อหาความเสียหายและการสึกหรอ (รูป 114)

   Note: เปลี่ยนโอริงที่ชำรุดหรือสึกหรอสำหรับจุก ถ้วย หรือทั้งคู่

  7. ติดตั้งตัวกรองแรงดันใหม่เข้าในหัวตัวกรอง (รูป 114)

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองวางอยู่ในหัวตัวกรองอย่างแน่นหนา

  8. ติดตั้งถ้วยลงในหัวตัวกรอง และขันให้แน่นด้วยมือ (รูป 114)

  9. ติดตั้งจุกเข้ากับถ้วย และขันให้แน่นด้วยมือ (รูป 114)

  การเปลี่ยนตัวกรองหัวฉีด

  Note: กำหนดขนาดตะแกรงตัวกรองหัวฉีดที่เหมาะสมกับงานของคุณ โปรดดู การเลือกตัวกรองปลายหัวฉีด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มเครื่องฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ถอดหัวฉีดออกจากแท่นหมุนฉีดพ่น (รูป 115)

   g209504
  3. ถอดตัวกรองหัวฉีดอันเก่าออก (รูป 115)

   Note: ทิ้งตัวกรองเก่าไป

  4. ติดตั้งตัวกรองหัวฉีดใหม่ (รูป 115)

   Note: ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวกรองวางจนสุดทาง

  5. ติดตั้งหัวฉีดเข้ากับแท่นหมุนฉีดพ่น (รูป 115)

  การจัดวางแคร่ให้ตรงกับแขนบูมด้านนอก

  1. เหยียบเบรกจอดและสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วปรับคันเร่งไปที่ความเร็วเดินรอบเบา

  2. ค่อยๆ ยกแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาขึ้น จนกระทั่งแขนบูมเข้าใกล้ท่อแคร่ท่อนบน

  3. คลายสกรูตัวหนอน 2 ตัวที่ทำหน้าที่ยึดท่อแคร่ส่วนล่าง (รูป 116)

   g354260
  4. หมุนชุดแคร่จนกระทั่งข้องอบนท่อแคร่อยู่ในแนวเดียวกับตัวหยุดการเลื่อนบนท่อส่วนบนของแขนบูมด้านนอก (รูป 117)

   g354259
  5. ขันสกรูตัวหนอน 2 ตัวจนได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  6. ลดระดับแขนบูมด้านนอกลง

  7. ค่อยๆ แขนบูมอีกฝั่งขึ้นจนกระทั่งแขนบูมสัมผัสกับท่อแคร่ท่อนบนเป็นอันดับแรก

  8. หากท่อแคร่ท่อนบนไม่อยู่ในแนวเดียวกับตัวหยุดการเลื่อน ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 7

   Note: ตัวหยุดจะต้องสัมผัสกับแคร่ตรงข้องอบนท่อแคร่ท่อนบน (รูป 117)

  9. ยกแขนบูมด้านนอกขึ้นจนสุด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  การปรับแขนบูมให้ได้ระดับ

  คุณสามารถปรับแอกทูเอเตอร์บนแขนบูมตรงกลางได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แขนบูมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่ในระนายเดียวกัน

  1. ยืดแขนบูมให้อยู่ในตำแหน่งฉีดพ่น

  2. ถอดสลักปลายแยกออกจากหมุดหมุน (รูป 118)

   g013780
  3. ยกแขนบูมขึ้นและถอดหมุดออก (รูป 118) จากนั้นค่อยๆ ลดระดับแขนบูมลงบนพื้น

  4. ตรวจสอบความเสียหายบนหมุดและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น

  5. ใช้ประแจจับคันส่งแอกทูเอเตอร์ตรงร่องแบนบนคันส่ง แล้วค่อยคลายน็อตสวมทับ (รูป 119)

   g014220
  6. หมุนปลายก้านในคันส่งแอกทูเอเตอร์เพื่อปรับความสั้นหรือยาวของแอกทูเอเตอร์ให้ยืดตามตำแหน่งที่ต้องการ (รูป 119)

   Note: คุณต้องหมุนปลายก้านครึ่งรอบหรือหนึ่งรอบเพื่อให้สามารถประกอบก้านเข้ากับแขนบูมได้

  7. ขันน็อตสวมทับให้แน่นเพื่อยึดแอกทูเอเตอร์เข้ากับปลายคันส่ง

  8. ยกแขนบูมเพื่อเรียงหมุดให้ตรงกับคันส่งแอกทูเอเตอร์

  9. ขณะถือแขนบูมค้างไว้ สอดหมุดผ่านทั้งข้อหมุนแขนบูมและปลายคันส่ง (รูป 118)

  10. ขณะที่หมุดอยู่กับที่ ปล่อยแขนบูมและยึดหมุนให้แน่นด้วยสลักปลายแยกที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้

  11. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับคันส่งแอกทูเอเตอร์อีกอันหนึ่ง ถ้าจำเป็น

  การตรวจสอบบุชชิ่งหมุนไนลอน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบบุชชิ่งหมุนไนลอน
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊ม ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ยืดแขนบูมด้านนอกออกไปยังตำแหน่งฉีดพ่น และรองรับแขนบูมโดยใช้ขาตั้งหรือสายรัดกับอุปกรณ์ยก

  3. ถอดสลักเกลียวและน็อตที่ยึดหมุดหมุน และถอดหมุดออก (รูป 120)

   g242083
  4. ถอดแขนบูมและชุดโครงยึดหมุดออกจากแผ่นกั้นของโครงตรงกลางเพื่อเข้าถึงบุชชิ่งไนลอน

  5. ถอดและตรวจสอบบุชชิ่งไนลอนจากด้านหน้าและด้านหลังของโครงยึดหมุด (รูป 120)

   Note: เปลี่ยนบุชชิ่งที่สึกหรอหรือชำรุด

  6. หล่อลื่นบุชชิ่งไนลอนด้วยน้ำมันปริมาณเล็กน้อย และติดตั้งบุชชิ่งเข้ากับโครงยึดหมุด (รูป 120)

  7. จัดตำแหน่งให้รูบนโครงยึดหมุดตรงกับรูบนแผ่นกั้น (รูป 120)

  8. ติดตั้งหมุดหมุนและยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวหน้าแปลนและน็อตมีบ่าที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 3

  9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 กับแขนบูมด้านนอกส่วนอื่นๆ

  การบำรุงรักษาปั๊ม

  การตรวจสอบปั๊ม

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบไดอะแฟรมปั๊มและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น(ดูตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)
 • ตรวจสอบเช็กวาล์วของปั๊มและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น(ดูตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต)
 • Note: ส่วนประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นพบข้อบกพร่อง และไม่มีการคุ้มครองโดยการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้

  ให้ตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบส่วนประกอบปั๊มภายในต่อไปเพื่อหาความเสียหาย:

  • ไดอะแฟรมปั๊ม

  • ชุดเช็กวาล์วของปั๊ม

  เปลี่ยนส่วนประกอบ ถ้าจำเป็น

  การทำความสะอาด

  ล้างรถตามที่จำเป็นโดยใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ คุณอาจใช้ผ้าขี้ริ้วล้างรถได้

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  Note: อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันในการล้างรถ เครื่องฉีดน้ำแรงดันอาจสร้างความเสียหายให้ระบบไฟฟ้า ทำให้สติกเกอร์ที่สำคัญหลุดหาย หรือล้างจาระบีที่จำเป็นที่จุดเสียดสี หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไปใกล้กับแผงควบคุม เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  Important: อย่าล้างรถขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน การสร้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ภายในเสียหาย

  การทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำ
 • Important: อย่าฉีดน้ำเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. เอนที่นั่งคนขับและที่นั่งคนขับไปด้านหน้า และวางเหล็กค้ำเข้าไปในตัวล็อกภายในร่องเหล็กค้ำ

  3. รอให้ระบบหล่อเย็นเย็นสนิท

  4. ถอดแผงเข้าถึงฐานที่นั่งออก โปรดดู การถอดแผงเข้าถึงฐานที่นั่ง

  5. ใช้แปรงขนนุ่มและลมอัดแรงดันต่ำทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำ

   Note: ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำให้บ่อยขึ้น ถ้าจำเป็น ตรวจสอบท่อน้ำยาหล่อเย็นทั้งหมด แล้วเปลี่ยนท่อที่สึกหรอ รั่ว หรือเสียหาย

  6. ลดระดับที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารลง

  7. ครอบแผงเข้าถึงฐานที่นั่งกลับเข้าที่ โปรดดู การติดตั้งแผงเข้าถึงฐานที่นั่ง

  การทำความสะอาดมิเตอร์วัดการไหล

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 200 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดมิเตอร์วัดการไหล(ล้างให้บ่อยขึ้นเมื่อใช้สารเคมีละลายน้ำชนิดผง)
  1. ล้างและระบายระบบฉีดพ่นทั้งหมดให้สะอาด

  2. ถอดมิเตอร์วัดการไหลออกจากเครื่องฉีดพ่นและไล่ล้างด้วยน้ำสะอาด

  3. ถอดแหวนล็อกบนด้านต้นน้ำออก (รูป 121)

   g214630
  4. ทำความสะอาดเทอร์ไบน์และฮับเทอร์ไบน์เพื่อขจัดผงตะไบโลหะและสารเคมีละลายน้ำชนิดผง

  5. ตรวจสอบใบพัดเทอร์ไบน์เพื่อหาการสึกหรอ

   Note: จับเทอร์ไบน์ไว้ในมือและหมุน เทอร์ไบน์ควรหมุนได้อิสระโดยมีแรงลากเล็กน้อย หากไม่เป็นไปตามนี้ ต้องเปลี่ยน

  6. ประกอบมิเตอร์วัดการไหล

  7. ใช้การเป่าลมแรงดันต่ำ (50 กิโลปาสกาลหรือ 5 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) เพื่อให้แน่ใจว่าเทอร์ไบน์หมุนอย่างอิสระ

   Note: หากเทอร์ไบน์ไม่หมุนอย่างอิสระ ให้คลายสลักหกเหลี่ยมที่ด้านใต้ของฮับเทอร์ไบน์ ทีละ 1/16 รอบจนกว่าจะหมุนได้อย่างอิสระ

  การทำความสะอาดวาล์วผสมและวาล์วแขนบูม

  การถอดแอกทูเอเตอร์วาล์ว

  1. จอดเครื่องฉีดพ่นบนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่น ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ถอดแหวนล็อกที่ยึดแอกทูเอเตอร์เข้ากับฐานตั้งวาล์วสำหรับวาล์วแขนบูมหรือวาล์วผสม (รูป 122)

   Note: บีบ 2 ขาของแหวนล็อกเข้าด้วยกันพร้อมกับดันลงไปด้วย

   Note: เก็บแอกทูเอเตอร์และแหวนล็อกไว้ติดตั้งใน การติดตั้งแอกทูเอเตอร์วาล์ว

   g032545
  3. ถอดแอกทูเอเตอร์ออกจากฐานตั้งวาล์ว

  การถอดฐานตั้งวาล์วผสม

  1. ถอดหมุดต่อเร็วที่ทำหน้าที่ยึดหัวต่อแบบต่อเร็วของท่อผสมเข้ากับฐานตั้งวาล์วผสม (รูป 123)

   g191301
  2. ถอดข้อรัดหน้าแปลน 3 ตัวที่ยึดฐานตั้งวาล์วผสมเข้ากับหน้าแปลนของหัวตัวกรองแรงดันและอะแดปเตอร์คัปปลิง (รูป 123)

  3. ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน (1/4 x 3/4 นิ้ว) 2 ตัว และน็อตล็อกมีบ่า (1/4 นิ้ว) 2 ตัว ที่ยึดฐานตั้งวาล์วผสมเข้ากับส่วนรองรับวาล์ว (รูป 124)

   g191302
  4. ถอดฐานตั้งวาล์วผสมและปะเก็นออกจากอุปกรณ์ (รูป 124)

   Note: ถ้าจำเป็น ให้คลายฮาร์ดแวร์ยึดของหัวกรองแรงดันตามที่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่

   Note: เก็บข้อรัดหน้าแปลน ปะเก็น และหมุดต่อเร็วเอาไว้ติดตั้งกลับเข้าไปในขั้นตอนที่ การติดตั้งวาล์วท่อรวมผสม

  การถอดฐานตั้งวาล์วของแขนบูม

  1. ถอดหมุดต่อเร็วที่ทำหน้าที่ยึดหัวต่อแบบต่อเร็วของวาล์วบายพาสแขนบูมเข้ากับฐานตั้งวาล์วแขนบูม (รูป 125)

   g191303
  2. ถอดหมุดต่อเร็วที่ทำหน้าที่ยึดหัวต่อแบบต่อเร็วของท่อจ่ายแขนบูมเข้ากับท่อรวมของข้อต่อแบบต่อเร็วของฐานตั้งวาล์วแขนบูม (รูป 125)

  3. ถอดข้อรัดหน้าแปลน 2 ตัวที่ยึดฐานตั้งวาล์วแขนบูมเข้ากับหน้าแปลนของส่วนประกอบที่อยู่ใกล้กัน (รูป 126)

   g191300
  4. สำหรับฐานตั้งวาล์วแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ให้ถอดสลักเกลียวหน้าแปลน (1/4 x 3/4 นิ้ว) 2 ตัว และน็อตล็อกมีบ่า (1/4 นิ้ว) 2 ตัว ที่ยึดฐานตั้งวาล์วแขนบูมเข้ากับส่วนรองรับวาล์ว (รูป 127)

   g191304
  5. เลื่อนฐานตั้งวาล์วแขนบูมและปะเก็นลงมาเพื่อเข้าถึงวาล์วบายพาสแขนบูม และถอดออกจากอุปกรณ์ (รูป 127)

   Note: ถ้าจำเป็น ให้คลายฮาร์ดแวร์ยึดของฐานตั้งวาล์วแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตามที่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่

   Note: เก็บข้อรัดหน้าแปลน ปะเก็น และหมุดต่อเร็วเอาไว้ติดตั้งกลับเข้าไปในขั้นตอนที่ การติดตั้งฐานตั้งวาล์วแขนบูม

  การทำความสะอาดวาล์วท่อรวม

  1. วางตำแหน่งก้านวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งปิด (รูป 128B)

   g027562
  2. ถอดชุดข้อต่อฝาปิดปลาย 2 อันออกจากปลายแต่ละด้านของตัวเรือนท่อรวม (รูป 129 และ รูป 130)

   g028243
   g028240
  3. หมุนตำแหน่งก้านวาล์วเพื่อให้บอลกลมอยู่ในตำแหน่งเปิด (รูป 128A)

   Note: เมื่อก้านวาล์วขนานกับการไหลของวาล์วแล้ว บอลกลมจะเลื่อนออกมา

  4. ถอดแหวนล็อกก้านออกจากช่องในพอร์ตเสียบก้านในท่อรวม (รูป 129 และ รูป 130)

  5. ถอดแหวนล็อกก้านและก้านวาล์วออกจากท่อรวม (รูป 129 และ รูป 130)

  6. เอื้อมเข้าไปถึงตัวเรือนท่อรวมและถอดชุดก้านวาล์ว (รูป 129 และ รูป 130)

  7. ทำความสะอาดด้านในท่อรวมและภายนอกของวาล์วกลม ชุดก้านวาล์ว ตัวจับก้าน และข้อต่อส่วนปลาย

  การประกอบวาล์วท่อรวม

  วัสดุที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียม: จาระบีซิลิโคนใส

  Important: ใช้เฉพาะจาระบีซิลิโคนเท่านั้นในการประกอบวาล์ว

  1. ตรวจสอบสภาพของโอริงข้อต่อทางออก (เฉพาะท่อรวมวาล์วแขนบูมเท่านั้น), โอริงฝาปิด, โอริงบ่าด้านหลัง และเบ้ากลม เพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอ (รูป 129 และ รูป 130)

   Note: เปลี่ยนโอริงหรือบ่าที่ชำรุดหรือสึกหรอ

  2. ทาจาระบีซิลิโคนที่ก้านวาล์วและสอดเข้าในบ่าก้านวาล์ว (รูป 129 และ รูป 130)

  3. ติดตั้งก้านวาล์วและบ่าเข้ากับท่อรวมและยึดก้านและบ่าให้แน่นด้วยแหวนล็อกก้าน (รูป 129 และ รูป 130)

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโอริงบ่าด้านหลังและเบ้ากลมตรงกัน และวางอยู่ในข้อต่อฝาปิด (รูป 129 และ รูป 130)

  5. ติดตั้งชุดข้อต่อฝาปิดลงบนตัวเรือนท่อรวมจนกว่าหน้าแปลนของข้อต่อฝาปิดจะแตะกับตัวเรือนท่อรวม (รูป 129 และ รูป 130) จากนั้นหมุนข้อต่อฝาปิดเพิ่มอีก 1/8 ถึง 1/4 รอบ

   Note: ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ปลายข้อต่อเสียหาย

  6. สอดบอลกลมเข้าไปในตัวเรือนวาล์ว (รูป 131)

   Note: ก้านวาล์วควรเข้าไปข้างในช่องขับบอลกลมได้พอดี หากก้านวาล์วเข้าไปไม่ได้ ให้ปรับตำแหน่งของบอลกลม (รูป 131)

   g027565
  7. หมุนชุดก้านวาล์วให้วาล์วปิด (รูป 128B)

  8. ทำซ้ำขั้นตอน 4 และ 5 สำหรับชุดข้อต่อฝาปิดชุดอื่นๆ

  การติดตั้งฐานตั้งวาล์วแขนบูม

  1. ประกอบปะเก็น 2 ชิ้นที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ การถอดฐานตั้งวาล์วของแขนบูม เข้ากับหน้าแปลนของฐานตั้งวาล์วแขนบูม (รูป 132)

   Note: ถ้าจำเป็น ให้คลายฮาร์ดแวร์ยึดของฐานตั้งวาล์วแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตามที่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่

   g191304
  2. วางหน้าแปลนของฐานตั้งวาล์วแขนบูมระหว่างหน้าแปลนของวาล์วแขนบูมตัวอื่นๆ และ/หรืออะแดปเตอร์คัปปลิง (รูป 132)

  3. ประกอบข้อต่อแบบต่อเร็วของฐานตั้งวาล์วแขนบูมเข้ากับข้อต่อตัวเมียแบบต่อเร็วของวาล์วบายพาสแขนบูมโดยใช้หมุดต่อเร็ว (รูป 132 และ รูป 133)

   g191303
  4. ประกอบข้อรัดหน้าแปลนที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ การถอดฐานตั้งวาล์วของแขนบูม เข้ากับหน้าแปลนของฐานตั้งวาล์วแขนบูมและหน้าแปลนของวาล์วแขนบูมอันอื่นๆ และ/หรืออะแดปเตอร์คัปปลิงไว้อย่างหลวมๆ (รูป 134)

   g191300
  5. สำหรับฐานตั้งวาล์วแขนบูมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ให้ประกอบฐานตั้งวาล์วแขนบูมเข้ากับส่วนรองรับวาล์ว (รูป 132) โดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน (1/4 x 3/4 นิ้ว) 2 ตัว และน็อตล็อกมีบ่า (1/4 นิ้ว) 2 ตัว ที่ถอดออกมาขั้นตอนที่ การถอดฐานตั้งวาล์วของแขนบูม

  6. ขันสลักเกลียวหน้าแปลนและน็อตมีบ่าจนได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  7. ขันข้อรัดหน้าแปลนทั้ง 2 ตัวให้แน่นด้วยมือ (รูป 134)

  8. ประกอบหัวต่อแบบต่อเร็วของท่อแขนบูมเข้ากับข้อต่อแบบต่อเร็วของฐานตั้งวาล์วแขนบูมโดยใช้หมุดต่อเร็ว (รูป 133)

  9. หากคุณคลายฮาร์ดแวร์ยึดของวาล์วแขนบูมหลักไว้ ให้ขันน็อตและสลักเกลียวให้ได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  การติดตั้งวาล์วท่อรวมผสม

  1. วางหน้าแปลนของฐานตั้งวาล์วผสมและปะเก็น 3 ชิ้นให้อยู่ในแนวเดียวกับหน้าแปลนของวาล์วบายพาสการผสม หัวตัวกรองแรงดัน และอะแดปเตอร์คัปปลิง (รูป 135 และ รูป 136)

   Note: ถ้าจำเป็น ให้คลายฮาร์ดแวร์ยึดของหัวกรองแรงดันตามที่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่

   g191302
   g191301
  2. ยึดฐานตั้งวาล์วผสมเข้ากับวาล์วบายพาสการผสม หัวตัวกรอง และอะแดปเตอร์คัปปลิงไว้อย่างหลวมๆ (รูป 136) โดยใช้ข้อรัดหน้าแปลน 3 ตัวที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ การถอดฐานตั้งวาล์วผสม

  3. ประกอบฐานตั้งวาล์วผสมเข้ากับส่วนรองรับวาล์วโดยใช้สลักเกลียวหน้าแปลน (1/4 x 3/4 นิ้ว) 2 ตัว และน็อตล็อกมีบ่า (1/4 นิ้ว) 2 ตัว ที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ การถอดฐานตั้งวาล์วผสม

  4. ขันสลักเกลียวหน้าแปลนและน็อตมีบ่าจนได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  5. ขันข้อรัดหน้าแปลนทั้ง 3 ตัวให้แน่นด้วยมือ (รูป 136)

  6. ประกอบหัวต่อแบบต่อเร็วของท่อผสมเข้ากับข้อต่อแบบต่อเร็วของฐานตั้งวาล์วผสมโดยใช้หมุดต่อเร็ว (รูป 136)

  7. หากคุณคลายฮาร์ดแวร์ยึดของหัวกรองแรงดันไว้ ให้ขันน็อตและสลักเกลียวให้ได้แรงบิด 1,978 ถึง 2,542 นิวตันเซนติเมตร (175 ถึง 225 นิ้วปอนด์)

  การติดตั้งแอกทูเอเตอร์วาล์ว

  1. ประกอบแอกทูเอเตอร์เข้ากับฐานตั้งวาล์ว (รูป 122)

  2. ยึดแอกทูเอเตอร์และวาล์วด้วยแหวนยึดที่คุณถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2 ของ การถอดแอกทูเอเตอร์วาล์ว

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ก่อนลุกจากตำแหน่งคนขับ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปิดปั๊มฉีดพ่น

   • เหยียบเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบอยู่)

   • รอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

   • รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บรถ

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บ

  การเก็บรักษาระยะสั้น

  (ไม่ถึง 30 วัน)

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์

  2. การเตรียมเครื่องฉีดพ่นก่อนเก็บรักษา

  3. การเตรียมเครื่องฉีดพ่น

  การทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์

  Important: อย่าใช้น้ำกร่อยหรือน้ำหมุนเวียนล้างรถ

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่นและดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากอุปกรณ์

  2. ทำความสะอาดฝุ่นและคราบออกจากรถทั้งคัน รวมถึงด้านนอกครีบหัวกระบอกสูบและตัวเรือนโบลเวอร์ของเครื่องยนต์ด้วย

   Important: คุณสามารถล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ และน้ำ ห้ามใช้น้ำแรงดันสูงในการล้างอุปกรณ์ การล้างด้วยแรงดันอาจทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหรือชะล้างจาระบีที่จำเป็นบริเวณจุดเสียดทานออกไป หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมากเกินไป โดยเฉพาะใกล้แผงควบคุม หลอดไฟ เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่

  การเตรียมเครื่องฉีดพ่นก่อนเก็บรักษา

  1. ขับอุปกรณ์ไปยังพื้นที่ระบายของเหลว เหยียบเบรกจอด ปิดปั๊มฉีดพ่นและดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ

  2. ระบายถังน้ำสะอาด แล้วเปิดหัวก๊อกของถังทิ้งไว้

  3. ระบายของเหลวในถังฉีดพ่นจนหมด

  4. เตรียมสารป้องกันการแข็งตัว RV ผสมสารกันสนิมชนิดไม่ใช่แอลกอฮอล์ โปรดดู การเตรียมสารปรับสภาพ

  5. ถอดท่อออกจากด้านหลังของเกจแรงดัน และวางปลายท่อไว้ในภาชนะรองรับ (รูป 137)

   g276304
  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และลดระดับแขนบูมด้านนอกลง

  การเตรียมเครื่องฉีดพ่น

  1. เปิดใช้งานปั๊มฉีดพ่นเป็นเวลาสองสามนาทีเพื่อให้สารป้องกันการแข็งตัว RV หมุนเวียนในระบบฉีดพ่นและอุปกรณ์เสริมฉีดพ่นที่ติดตั้งไว้จนทั่ว

  2. สับสวิตช์แขนบูมฝั่งซ้าย ตรงกลาง และฝั่งขวาไปยังตำแหน่ง เปิด

  3. สับสวิตช์แขนบูมหลักไปยังตำแหน่ง เปิด และดำเนินการดังต่อไปนี้:

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารป้องกันการแข็งตัว RV ไหลออกจากปลายท่อเกจแรงดันที่ถอดออกมา

   • ฉีดสารจากหัวฉีดจนกระทั่งมองเห็นสารป้องกันการแข็งตัว RV

  4. บิดสวิตช์แขนบูมหลักไปที่ตำแหน่ง ปิด

  5. สับสวิตช์ปั๊มไปที่ตำแหน่ง ปิด

  6. ใช้สวิตช์ยกแขนบูมเพื่อยกส่วนแขนบูมด้านนอกขึ้น

   ยกแขนบูมจนเข้าสู่แคร่ขนส่งแขนบูมจนสุดและอยู่ในตำแหน่ง "X” สำหรับขนส่ง และกระบอกสูบยกหดเข้าจนสุด

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบอกสูบยกหดเข้าจนสุดเพื่อป้องกันไม่ให้คันส่งแอกทูเอเตอร์เสียหาย

  7. ดับเครื่องยนต์

  8. ระบายของเหลวในถังฉีดพ่นจนหมด

  การเก็บรักษาระยะสั้น

  (นานกว่า 30 วัน)

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน การเก็บรักษาระยะสั้น:

  1. การทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์

  2. การเตรียมเครื่องฉีดพ่นก่อนเก็บรักษา

  3. การเตรียมเครื่องฉีดพ่น

  นอกจากนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การซ่อมบำรุงแซสซี

  2. ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพ่น

  3. การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

  4. การซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิง

  5. การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  6. การปกป้องอุปกรณ์

  การซ่อมบำรุงแซสซี

  1. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  2. ตรวจสอบเบรก โปรดดู การปรับเบรก

  3. ตรวจสอบและขันสลัก น็อต และสกรูทั้งหมด

   Note: ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย

  4. ซ่อมสีรอยขีดข่วนและพื้นผิวที่เปิดถึงโลหะทั้งหมด (สีหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต)

  ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพ่น

  1. ทำความสะอาดวาล์วผสมและวาล์วแขนบูมทั้ง 3 ตัว โปรดดู การทำความสะอาดวาล์วผสมและวาล์วแขนบูม

  2. อัดจาระบีเครื่องฉีดพ่น โปรดดู การหล่อลื่นปั๊มฉีดพ่น

  3. ตรวจเช็คสภาพของท่อฉีดพ่นทั้งหมด

   Note: เปลี่ยนท่อที่ชำรุดหรือเสียหาย

  4. ต่อท่ออ่อนและข้อต่อทั้งหมดให้ครบ

  การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

  1. ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ โปรดดู การตรวจสอบระบบกรองอากาศ

  2. เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องและน้ำมัน โปรดดู การเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่อง และ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  การซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิง

  1. ระบายถังเชื้อเพลิง โปรดดู การระบายถังเชื้อเพลิง

  2. เตรียมเชื้อเพลิงพร้อมสารคงสภาพตามคำแนะนำของผู้ผลิต และเติมลงในถังเชื้อเพลิง

  3. สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เดินรอบเบาเป็นเวลา 5 นาที

  4. ดับเครื่องยนต์

  5. ยึดข้อต่อระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดให้แน่น

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  1. ขับอุปกรณ์มาจอดในพื้นที่จัดเก็บที่แห้งและสะอาด

  2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากแชสซี โปรดดู การถอดแบตเตอรี่

   Note: อย่าต่อสายไฟแบตเตอรี่เข้ากับเสาขั้วแบตเตอรี่ในระหว่างจัดเก็บ

  3. ตรวจสอบระดับน้ำอิเล็กโทรไลต์

  4. ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม โปรดดู การชาร์จแบตเตอรี่

   Important: แบตเตอรี่ต้องชาร์จจนเต็มเพื่อป้องกันการแช่แข็ง และความเสียหายเมื่ออุณหภูมิต่ำกกว่า 0°C (32°F) แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะรักษาประจุได้ประมาณ 50 วันในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 4°C (40°F) หากอุณหภูมิจะสูงกว่า 4°C (40°F) ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่ทุกๆ 30 วัน

  การปกป้องอุปกรณ์

  1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์สตาร์ทและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็ก

  2. คลุมอุปกรณ์เพื่อป้องกันและรักษาความสะอาด

  การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุง

  1. ต่อท่อเกจแรงดันเข้ากับหัวต่อท่อที่ด้านหลังของเกจแรงดัน (รูป 138)

   g276304
  2. ปิดก๊อกถังน้ำสะอาด

  3. เติมเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิง

  4. ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม โปรดดู การชาร์จแบตเตอรี่

  5. ติดตั้งแบตเตอรี่ลงในแชสซี โปรดดู การติดตั้งแบตเตอรี่

  การแก้ไขปัญหา

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  สตาร์ทเตอร์ไม่หมุนเครื่องยนต์
  1. ขั้วต่อทางไฟฟ้าเป็นสนิมหรือหลวม
  2. ฟิวส์ขาดหรือหลวม
  3. แบตเตอรี่หมด
  4. สตาร์ทเตอร์หรือโซเลนอยด์ของสตาร์ทเตอร์เสีย
  5. ส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์ติดขัด
  1. ตรวจสอบขั้วต่อทางไฟฟ้าว่าหน้าสัมผัสมีสภาพดี
  2. แก้ไขหรือเปลี่ยนฟิวส์
  3. ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
  4. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  5. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  เครื่องยนต์กระตุกแต่ไม่สตาร์ท
  1. ถังเชื้อเพลิงว่างเปล่า
  2. ฝุ่น น้ำ หรือเชื้อเพลิงเก่าอยู่ในระบบเชื้อเพลิง
  3. ท่อเชื้อเพลิงอุดตัน
  4. รีเลย์ทำงานไม่มีไฟ
  5. สวิตช์สตาร์ทเสีย
  1. เติมเชื้อเพลิงใหม่ลงในถัง
  2. ระบายและไล่ล้างระบบเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงใหม่
  3. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน
  4. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  5. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  เครื่องยนต์สตาร์ทแต่ไม่ทำงานต่อ
  1. ท่อระบายถังเชื้อเพลิงอุดตัน
  2. มีฝุ่นหรือน้ำอยู่ในระบบเชื้อเพลิง
  3. ตัวกรองเชื้อเพลิงอุดตัน
  4. ฟิวส์ขาดหรือหลวม
  5. ปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด
  6. มีสายไฟหลวมหรือจุดต่อไม่ดี
  7. ปะเก็นหัวกระบอกสูบขาด
  1. เปลี่ยนฝาเชื้อเพลิง
  2. ระบายและไล่ล้างระบบเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงใหม่
  3. เปลี่ยนตัวกรองเชื้อเพลิง
  4. แก้ไขหรือเปลี่ยนฟิวส์
  5. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  6. ตรวจสอบและขันจุดต่อสายไฟให้แน่นหนา
  7. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  เครื่องยนต์ทำงานแต่น็อกหรือดับ
  1. ฝุ่น น้ำ หรือเชื้อเพลิงเก่าอยู่ในระบบเชื้อเพลิง
  2. มีสายไฟหลวมหรือจุดต่อไม่ดี
  3. เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน
  1. ระบายและไล่ล้างระบบเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงใหม่
  2. ตรวจสอบและขันจุดต่อสายไฟให้แน่นหนา
  3. ดู "เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน” ด้านล่าง
  เครื่องยนต์ไม่เดินรอบเบา
  1. ท่อระบายถังเชื้อเพลิงอุดตัน
  2. ฝุ่น น้ำ หรือเชื้อเพลิงเก่าอยู่ในระบบเชื้อเพลิง
  3. ปั๊มเชื้อเพลิงชำรุด
  4. เครื่องยนต์มีกำลังอัดต่ำ
  5. ตัวกรองอากาศสกปรก
  1. เปลี่ยนฝาเชื้อเพลิง
  2. ระบายและไล่ล้างระบบเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงใหม่
  3. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  4. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  5. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
  เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน
  1. ระดับน้ำมันห้องข้อเหวี่ยงไม่ถูกต้อง
  2. ระดับน้ำยาหล่อเย็นเหลือน้อย
  3. เครื่องยนต์ทำงานโดยมีภาระงานสูงเกินไป
  4. ตะแกรงไอดีสกปรก
  5. ครีบระบายความร้อนและท่อลมใต้ตัวเรือนเป่าเครื่องยนต์และ/หรือตะแกรงไอดีหมุนได้อุดตัน
  1. เติมหรือระบายจนถึงขีดเต็ม
  2. ตรวจสอบระดับน้ำมันและเติม ถ้าจำเป็น
  3. ลดภาระงาน ใช้ความเร็วเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่ำลง
  4. ทำความสะอาดตะแกรงไอดีทุกครั้งที่ใช้งาน
  5. ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนและท่อลมทุกครั้งที่ใช้งาน
  เครื่องยนต์สูญเสียกำลัง
  1. ระดับน้ำมันห้องข้อเหวี่ยงไม่ถูกต้อง
  2. ไส้กรองอากาศสกปรก
  3. ฝุ่น น้ำ หรือเชื้อเพลิงเก่าอยู่ในระบบเชื้อเพลิง
  4. เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน
  5. รูระบายในข้อต่อช่องระบายของถังเชื้อเพลิงอุดตัน
  6. เครื่องยนต์มีกำลังอัดต่ำ
  1. เติมหรือระบายจนถึงขีดเต็ม
  2. เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
  3. ระบายและไล่ล้างระบบเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงใหม่
  4. ดู "เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกิน” ด้านบน
  5. เปลี่ยนฝาเชื้อเพลิง
  6. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนผิดปกติ
  1. สลักเกลียวยึดเครื่องยนต์หลวม
  2. มีปัญหากับเครื่องยนต์
  1. ขันสลักเกลียวยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
  2. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  อุปกรณ์ไม่ทำงานหรืออืดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพราะเครื่องยนต์สะดุดดับหรือกระตุก
  1. เบรกจอดทำงานอยู่
  1. ปลดเบรกจอด
  เครื่องยนต์ไม่ทำงานไม่ว่าในทิศทางใด
  1. เบรกจอดทำงานอยู่หรือไม่ได้ปลดเบรกจอด
  2. ระบบส่งกำลังชำรุด
  3. ส่วนโยงควบคุมต้องปรับหรือเปลี่ยน
  4. เพลาขับหรือคีย์ดุมล้อเสียหาย
  1. ปลดเบรกจอดหรือตรวจสอบส่วนโยง
  2. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  3. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  4. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  แขนบูมไม่ฉีดพ่น
  1. ขั้วต่อไฟฟ้าบนวาล์วแขนบูมสกปรกหรือขาดจากกัน
  2. มีฟิวส์ขาด
  3. มีท่ออ่อนถูกหนีบ
  4. ท่อบายพาสของแขนบูมได้รับการปรับไม่ถูกต้อง
  5. วาล์วแขนบูมชำรุด
  6. ระบบไฟฟ้าชำรุด
  1. หมุนวาล์วออกด้วยมือ ถอดขั้วต่อไฟฟ้าบนวาล์วออกมาทำความสะอาดหน้าสัมผัสทั้งหมด จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง
  2. ตรวจสอบฟิวส์และเปลี่ยนตามที่จำเป็น
  3. ซ่อมหรือเปลี่ยนท่ออ่อน
  4. ปรับท่อบายพาสแขนบูม
  5. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  6. ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  แขนบูมฉีดพ่นไม่ปิด
  1. วาล์วชำรุด
  1. แยกส่วนวาล์วฉีดพ่น โปรดดูหัวข้อ การทำความสะอาดวาล์วแขนบูม ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดและเปลี่ยน หากพบว่าชำรุด
  วาล์วฉีดพ่นรั่ว
  1. โอริงเสื่อมสภาพ
  2. บ่าวาล์วสึกหรอหรือชำรุด
  1. แยกส่วนวาล์วและเปลี่ยนซีลโดยใช้ชุดซ่อมวาล์ว ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  2. ถอดแอกทูเอเตอร์วาล์วและเปลี่ยนซีลโดยใช้ชุดซ่อมวาล์ว ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต
  แรงดันลดลงเมื่อเปิดแขนบูมฉีดพ่น
  1. วาล์วบายพาสแขนบูมได้รับการปรับไม่ถูกต้อง
  2. มีการอุดตันในตัวเรือนวาล์วแขนบูม
  3. ตัวกรองหัวฉีดชำรุดหรืออุดตัน
  1. ปรับวาล์วบายพาสแขนบูม
  2. ถอดทางเข้าและทางออกที่ต่อกับวาล์วแขนบูมออก และแก้ไขการอุดตัน
  3. ถอดและตรวจสอบหัวฉีดทั้งหมด
  หัวฉีดพ่นหยดเมื่อปิดสวิตช์แขนบูมแล้ว
  1. มีสิ่งสกปรกสะสมระหว่างตัวเรือนหัวฉีดกับไดอะแฟรมเช็กวาล์ว
  1. ทำความสะอาดตัวเรือนหัวฉีดและไดอะแฟรม โปรดดู การทำความสะอาดตัวหัวฉีดและไดอะแฟรมเช็กวาล์ว
  แรงดันเครื่องฉีดพ่นลดลงขณะฉีดพ่น
  1. ตะแกรงตัวกรองดูดอุดตัน
  1. ถอดตัวกรองดูดออกมาล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่

  แผนผัง

  แผนผังระบบเครื่องฉีดพ่นสารเคมี

  g034336