Uvod

Ovaj uređaj namijenjen je za usitnjavanje i uklanjanje panjeva drveća i površinskog korijenja. Nije namijenjen za obradu kamenja ili bilo kojeg drugog materijala osim drva i tla oko panja.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o sigurnosti uređaja, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: S pomoću mobilnog uređaja možete skenirati QR kod na naljepnici sa serijskim brojem (ako postoji) kako biste pristupili podacima o jamstvu i dijelovima te ostalim informacijama o proizvodu.

g242084

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je proizvod u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj proizvod.

Prema točki 4442. ili točki 4443. zakona o očuvanju javnih resursa savezne države Kalifornije zabranjeno je upotrebljavati vozilo na šumskim, grmovitim ili travnatim površinama ako njegov motor nije opremljen hvatačem iskri na način opisan u točki 4442., ako nije održavan u ispravnom stanju ili ako motor nije izrađen, opremljen i održavan na način da sprječava požare.

Priložene Upute za upotrebu motora isporučuju se radi pružanja informacija povezanih s Američkom agencijom za zaštitu okoliša (EPA) i kalifornijskom uredbom o kontroli emisijskih sustava, održavanju i jamstvu. Zamjenski dijelovi mogu se naručiti od proizvođača motora.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadržavaju kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Ako rukovatelj ili vlasnik neispravno upotrebljavaju ili održavaju uređaj, može doći do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Opasnost

Na radnom području mogu postojati ukopani električni, plinski ili telefonski vodovi. Ako ih tijekom kopanja zahvatite, možete izazvati strujni udar ili eksploziju.

Na zemljištu ili radnom području označite ukopane vodove i nemojte kopati na označenim mjestima. Obratite se lokalnoj službi za označavanje ili komunalnom poduzeću radi označavanja zemljišta (primjerice, u SAD-u nazovite 811 ili u Australiji nazovite 1100 za nacionalnu službu za označavanje).

Siguran rad

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške ozljede ili smrt.

Upozorenje

Ispušni plinovi sadrže ugljični monoksid, otrov bez mirisa koji je smrtonosan ako se udahne.

Nemojte držati uključen motor u zatvorenom prostoru.

Obuka

 • Pročitajte Upute za upotrebu i druge materijale za obuku. Ako rukovatelji ili mehaničari ne mogu pročitati ove informacije, vlasnik im mora objasniti materijale.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Obuku bi trebali proći svi rukovatelji i mehaničari. Vlasnik je odgovoran za obuku korisnika.

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima.

 • Vlasnik/korisnik može spriječiti i odgovoran je za nesreće ili ozljede na sebi ili drugim osobama ili oštećenja imovine.

Priprema

 • Prije korištenja uređaja treba označiti mjesta s podzemnim komunalnim vodovima i na njima se uređaj ne smije koristiti.

 • Procijenite teren kako biste odredili koju dodatnu opremu i priključke trebate da biste pravilno i sigurno obavljali posao. Koristite samo dodatnu opremu i priključke koje je odobrio proizvođač.

 • Nosite prikladnu odjeću, uključujući rukavice, zaštitu za oči, duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi labavu odjeću ili viseći nakit.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati opremu i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti, kao što su kamenje, igračke i žice.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitnici za rukovatelja postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, nemojte upravljati uređajem.

Sigurnost goriva

 • Budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Ne dolijevajte i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti vozilo ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Ako prolijete gorivo, nemojte pokretati motor i nemojte pokretati druge izvore paljenja dok pare goriva ne ispare.

Rad

 • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

 • Očistite prljavštinu s poluge za hidraulično podizanje, pogona, prigušivača i motora nakon svake upotrebe kako biste spriječili požar.

 • Prije svakog napuštanja položaja rukovatelja parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite polugu za hidraulično podizanje, deaktivirajte hidrauliku, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji), isključite motor i izvadite ključ.

 • Nemojte dirati dijelove koji mogu biti vrući od rada. Ostavite ih da se ohlade prije nego što pokušate provesti održavanje, podešavanje ili servisiranje uređaja.

 • Motor ne smije raditi u zatvorenom prostoru.

 • Upravljajte uređajem samo pod odgovarajućim osvjetljenjem te izbjegavajte rupe ili skrivene opasnosti.

 • Prije pokretanja motora provjerite jesu li svi pogoni u neutralnom položaju i je li ručna kočnica aktivirana (ako postoji). Motor pokrenite samo s položaja rukovatelja.

 • Usporite i budite osobito pažljivi na padinama. Vozite u preporučenom smjeru na padinama. Uvjeti travnjaka mogu utjecati na stabilnost uređaja.

 • Usporite i budite oprezni pri skretanju, prelaženju cesta i pločnika te mijenjanju smjera na padinama.

 • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

 • Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova.

 • Prije vožnje unatrag pogledajte prema unatrag i dolje kako biste provjerili je li put slobodan.

 • Nikad nemojte prevoziti putnike i držite kućne ljubimce i prolaznike podalje od uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

 • Budite oprezni pri utovaru ili istovaru uređaja na prikolicu ili kamion.

 • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima.

 • Prije rukovanja uređajem osigurajte da u području rada nema ljudi. Zaustavite uređaj ako bilo koja osoba uđe na područje rada.

 • Nikad nemojte naglo povlačiti komande; pomaknite ih odmjerenim pokretom.

 • Upravljajte uređajem na području bez prepreka u blizini. Ako ne držite odgovarajući razmak od drveća, zidova i drugih prepreka, može doći do ozljeda dok vozite unatrag tijekom rada ako ne obraćate pozornost na okolinu. Upravljajte uređajem samo na područjima gdje postoji dovoljno slobodnog prostora za sigurno upravljanje.

 • Pronađite mjesta prignječenja označena na uređaju i držite ruke i noge podalje od tih područja.

 • Munje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt. Ako u okolici vidite munje ili čujete grmljavinu, nemojte upravljati uređajem, nego potražite sklonište.

Upravljanje na padinama

 • Padine su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad vozilom i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vozač je odgovoran za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatnu pozornost. Prije upravljanja uređajem na padini morate učiniti sljedeće:

  • S razumijevanjem pročitajte upute za upravljanje na padini navedene u priručniku i na uređaju.

  • Procijenite uvjete na lokaciji na relevantni dan kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri procjenjivanju terena uvijek razumno prosuđujte. Promjene na terenu, kao što je vlaga, mogu brzo utjecati na rad uređaja na padini.

 • Upravljajte uz i niz padine tako da je prednja strana uređaja okrenuta uzbrdo.

 • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač ili gusjenica prijeđe preko ruba ili ako rub propadne. Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti (dvaput većoj od širine uređaja) od opasnosti.

 • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer; okrećite se polako i postupno.

 • Svi pokreti na padinama trebaju biti spori i postupni. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.

 • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima u kojima su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni. Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja kotača ili gusjenice može dovesti do proklizavanja i smanjenja učinkovitosti kočenja i upravljanja. Uređaj može proklizavati čak i kad su kotači ili gusjenice zaustavljeni.

 • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač ili gusjenica prijeđe preko ruba ili ako rub propadne. Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti (dvaput većoj od širine uređaja) od opasnosti.

 • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, brazde, izbočine, kamenje ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

 • Ako parkirate uređaj na obronku ili padini, morate spustiti polugu za hidraulično podizanje.

Održavanje i skladištenje

 • Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite polugu za hidraulično podizanje, deaktivirajte hidrauliku, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji), isključite motor i izvadite ključ. Prije podešavanja, čišćenja ili popravljanja uređaja pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

 • Očistite prljavštinu s poluge za hidraulično podizanje, pogona, prigušivača i motora kako biste spriječili požar. Obrišite proliveno ulje ili gorivo.

 • Pričekajte da se motor ohladi prije skladištenja i nemojte skladištiti uređaj blizu plamena.

 • Uređaj nikad ne smije servisirati nestručno osoblje.

 • Po potrebi upotrijebite podmetače za pridržavanje komponenti.

 • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

 • Držite ruke i noge podalje od pomičnih dijelova. Ako je to moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

 • Prije bilo kakvih popravaka odspojite akumulator ili uklonite žice svjećica. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni; prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

 • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

 • Akumulatorska kiselina je otrovna i može uzrokovati opekline. Izbjegavajte dodir s kožom, očima i odjećom. Zaštitite lice, oči i odjeću pri radu s akumulatorom.

 • Plinovi iz akumulatora mogu eksplodirati. Držite cigarete, iskre i plamen podalje od akumulatora.

 • Držite sve dijelove u dobrom radnom stanju i svu opremu zategnutu. Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

 • Svi vijci i matice moraju biti pritegnuti. Održavajte opremu u dobrom stanju.

 • Nikad nemojte raditi izmjene na sigurnosnim uređajima.

 • Osigurajte da u uređaju nema nakupina prljavštine. Obrišite proliveno ulje ili gorivo.

 • Ako udarite predmet, isključite motor, izvadite ključ i pregledajte uređaj. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavka s radom.

 • Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove tvrtke Toro.

 • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom. Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira; nikada nemojte to činiti rukama. Hidraulična tekućina koja izlazi pod pritiskom može prodrijeti kroz kožu i uzrokovati ozljede koje u roku od nekoliko sati mora operirati kvalificirani kirurg; u suprotnom bi moglo doći do gangrene.

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7321
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-9366
decal119-4560
decal119-4561
decal133-8062
decal137-3875
decal115-4020
decal119-4606

Postavljanje

Postavljanje poluge za kontrolu glodalice

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Poluga za kontrolu glodalice1
Protumatica1
 1. Navijte protumaticu na polugu za kontrolu glodalice (Slika 3).

  g013175
 2. Navijte polugu za kontrolu glodalice u otvor na upravljačkoj ploči (Slika 3).

 3. Dok je prekidač okrenut prema naprijed, pritegnite protumaticu uz otvor kako biste učvrstili polugu (Slika 3).

 4. Spojite žicu poluge na 4-pinski konektor ispod upravljačke ploče (Slika 3).

Provjera razina tekućina

Prije prvog pokretanja motora provjerite razinu motornog ulja i hidraulične tekućine. Više informacija potražite u sljedećim odjeljcima:

Punjenje akumulatora

Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora za više informacija.

Pregled proizvoda

g013171

Upoznajte se sa svim komandama (Slika 5) prije pokretanja motora i upravljanja uređajem.

Upravljačka ploča

g025098

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje, koji se upotrebljava za uključivanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: OFF (Isključeno), RUN (Uključeno) i START (Pokretanje). Pogledajte Pokretanje motora.

Poluga za gas

Pomaknite polugu prema naprijed kako biste povećali brzinu motora ili prema natrag kako biste je smanjili.

Poluga čoka

Prije pokretanja hladnog motora pomaknite polugu čoka prema naprijed. Nakon što se motor pokrene, prilagodite čok kako bi motor nastavio pravilno raditi. Što prije pomaknite polugu čoka do kraja prema natrag.

Note: Zagrijani motor zahtijeva malo ili uopće ne zahtijeva upotrebu čoka.

Brojač sati rada

Dok je motor ugašen, brojač sati rada prikazuje broj sati rada zabilježenih na uređaju.

Oslonac za ruku

Tijekom vožnje koristite oslonac za ruku kao ručku i uporišnu točku pri upravljanju uređajem. Kako biste osigurali ravnomjerno i kontrolirano upravljanje, cijelo vrijeme držite barem jednu ruku na osloncu.

Ručica za kontrolu snage

g008128
 • Da biste krenuli prema naprijed, pomaknite ručicu za kontrolu snage prema naprijed (Slika 7).

  g008129
 • Da biste krenuli prema natrag, pomaknite ručicu za kontrolu snage prema natrag (Slika 8).

  Important: Kad vozite unatrag gledajte iza sebe i provjerite ima li prepreka te držite ruke na osloncu za ruke.

  g008130
 • Da biste skrenuli desno, okrenite ručicu za kontrolu snage u smjeru kazaljki na satu (Slika 9).

  g008131
 • Da biste skrenuli lijevo, okrenite ručicu za kontrolu snage u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (Slika 10).

  g008132
 • Da biste zaustavili uređaj, otpustite ručicu za kontrolu snage (Slika 6).

Note: Što dalje pomaknete ručicu za kontrolu snage u bilo kojem smjeru, uređaj će se brže pomicati u tom smjeru.

Poluga za kontrolu glodalice/ Poluga za hidraulično podizanje

Upravljajte glodalicom s pomoću poluge za kontrolu glodalice na sljedeći način:

 • Da biste pokrenuli glodalicu (Slika 11), pritisnite prekidač, a zatim pritisnite crveni gumb na vrhu poluge. Nakon što glodalica započne s radom, možete otpustiti crveni gumb.

 • Da biste zaustavili glodalicu (Slika 11), otpustite prekidač na dulje od pola sekunde.

  Note: Ako pri upravljanju glodalicom nakratko otpustite prekidač (npr. kraće od pola sekunde), glodalica nastavlja s radom.

  g013174
 • Da biste podigli glodalicu, povucite polugu prema natrag (Slika 12).

  g013623
 • Da biste spustili glodalicu, gurnite polugu prema naprijed (Slika 13).

  g013624
 • Da biste okrenuli glodalicu udesno ili ulijevo, pomaknite polugu u željenom smjeru (Slika 14).

  g243266g013626

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Širina84 cm
Dužina198,5 cm
Visina113 cm
Težina544 kg

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti vozila koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti vozila, upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove i dodatnu opremu tvrtke Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova upotreba može poništiti jamstvo.

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog položaja rukovatelja.

Important: Prije upravljanja uređajem provjerite razine goriva i ulja i očistite uređaj. Na području rada ne smije biti ljudi ni otpada. Morate znati gdje se nalaze svi komunalni vodovi i označiti ih.Prije nego što napustite položaj rukovatelja ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

Dolijevanje goriva

Opasnost

U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

 • Punite spremnike za gorivo na otvorenom kad je motor hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

 • Nikad nemojte puniti spremnike za gorivo u zatvorenoj prikolici.

 • Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

 • Skladištite gorivo u odobrenom spremniku i držite ga izvan dohvata djece. Nikad nemojte kupovati zalihe goriva za više od 30 dana.

 • Ne upravljajte uređajem koji nema cjelovit ispušni sustav u ispravnom radnom stanju.

Opasnost

U određenim uvjetima tijekom punjenja gorivom može doći do otpuštanja statičkog elektriciteta, što može uzrokovati iskru koja može zapaliti pare goriva. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

 • Spremnike za gorivo prije punjenja uvijek postavite na tlo podalje od vozila.

 • Nemojte puniti spremnike za gorivo unutar vozila ili teretnog prostora kamiona ili prikolica jer unutarnji tepisi ili plastične obloge mogu izolirati spremnik i usporiti gubitak statičkog naboja.

 • Kad je moguće, uklonite uređaj s kamiona ili prikolice i napunite ga gorivom dok su kotači na tlu.

 • Ako to nije moguće, nadopunite gorivo na kamionu ili prikolici koristeći prijenosni spremnik umjesto ubrizgača goriva.

 • Ako morate upotrijebiti ubrizgač goriva, držite ubrizgač u dodiru s rubom otvora spremnika za gorivo ili prijenosnog spremnika dok ga ne napunite do kraja.

Upozorenje

Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje parama može uzrokovati teške ozljede i bolesti.

 • Izbjegavajte dugotrajno udisanje para.

 • Držite lice podalje od ubrizgača i otvora spremnika za gorivo.

 • Pazite da gorivo ne dođe u dodir s očima i kožom.

Preporučeno gorivo

 • Za najbolje rezultate upotrebljavajte samo čisti, svježi (ne stariji od 30 dana) bezolovni benzin s oktanskim brojem 87 ili višim ((R+M)/2 metoda ocjenjivanja).

 • Etanol: Prihvatljiv je benzin s udjelom etanola od najviše 10 % (gasohol) ili 15 % MTBE-a (metil-tercijarni-butil-eter) po volumenu. Etanol i MTBE nisu isto. Nije dopuštena upotreba benzina s udjelom etanola od 15 % (E15) po volumenu. Nemojte upotrebljavati benzin koji sadrži više od 10 % etanola po volumenu, kao što su E15 (sadrži 15 % etanola), E20 (sadrži 20 % etanola) ili E85 (sadrži do 85 % etanola). Upotreba neodobrenog benzina može uzrokovati poteškoće u radu i/ili oštećenje motora koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.

 • Nemojte upotrebljavati benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo u spremniku za gorivo ili kanistrima za gorivo tijekom zime ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

Upotreba stabilizatora/konzervansa goriva

Kako biste gorivo duže održali svježim, u uređaju uvijek upotrebljavajte stabilizator/konzervans goriva u skladu s uputama proizvođača stabilizatora.

Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

Svježem gorivu dodajte ispravnu količinu stabilizatora/konzervansa goriva prema uputama proizvođača stabilizatora.

Punjenje spremnika za gorivo

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

 2. Isključite motor, izvadite ključ i pustite da se motor ohladi.

 3. Očistite područje oko čepa spremnika za gorivo i uklonite ga (Slika 15).

  g013176
 4. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne bude između 6 i 13 mm ispod dna otvora za ulijevanje.

  Important: Taj prostor u spremniku omogućuje širenje goriva. Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo.

 5. Čvrsto postavite čep spremnika za gorivo.

 6. Obrišite proliveno gorivo.

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

Pokretanje motora

 1. Stavite polugu za gas na pola puta između položaja SPORO i položaja BRZO (Slika 16).

  g013178
 2. Pomaknite polugu čoka u UKLJUčENI položaj (Slika 16).

  Note: Vruć ili topao motor možda neće zahtijevati upotrebu čoka.

 3. Okrenite ključ u položaj UKLJUčENO (Slika 16). Kad se motor pokrene, pustite ključ.

  Important: Nemojte aktivirati starter više od 10 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, pričekajte 30 sekundi radi hlađenja između pokušaja. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do pregaranja startera motora.

 4. Postupno pomaknite polugu čoka u ISKLJUčENI položaj (Slika 16). Ako motor zapinje ili zastajkuje, ponovno aktivirajte čok dok se motor ne zagrije.

 5. Pomaknite polugu za gas na željenu postavku (Slika 16).

  Important: Rad motora pri visokim brzinama dok je hidraulični sustav hladan (tj. kad je temperatura zraka 0 °C ili niža) može dovesti do oštećenja hidrauličnog sustava. Pri pokretanju motora u hladnim uvjetima ostavite motor da radi na srednjem položaju poluge za gas od 2 do 5 minuta prije nego što polugu stavite u položaj BRZO.

  Note: Ako je vanjska temperatura niža od 0 °C, skladištite uređaj u garaži kako bi bio topliji i lakše se pokretao.

Vožnja

Upotrijebite ručice za kontrolu snage da biste pomaknuli uređaj. Što dalje pomaknete ručice za kontrolu snage u bilo kojem smjeru, uređaj će se brže pomicati u tom smjeru. Otpustite ručice za kontrolu snage da biste zaustavili uređaj.

Oprez

Pri vožnji unatrag možete naići na nepomične predmete ili prolaznike i izazvati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt.

Pogledajte iza sebe i provjerite ima li prepreka ili prolaznika te držite ruke na osloncu za ruke.

Poluga za gas regulira brzinu motora, mjerenu u broju okretaja u minuti (o/min). Pomaknite polugu za gas u položaj BRZO za najučinkovitiji rad. Možete upotrebljavati i položaj poluge za gas za rad pri manjoj brzini.

Isključivanje motora

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

 2. Pomaknite polugu za gas u položaj SLOW (Sporo) (Slika 16).

 3. Ako je motor intenzivno radio ili je vruć, pustite ga da radi u praznom hodu 1 minutu prije nego što okrenete ključ u položaj ISKLJUčENO.

  Note: Na taj se način motor lakše ohladi prije isključivanja. U hitnim slučajevima možete odmah ugasiti motor.

 4. Okrenite ključ za paljenje u položaj ISKLJUčENO i izvadite ključ.

  Oprez

  Djeca ili nestručni prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju upravljati uređajem.

  Izvadite ključ iz prekidača svaki put kad napuštate uređaj, čak i ako je to samo na nekoliko sekundi.

Usitnjavanje panja

Opasnost

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge.

 • Uvijek nosite čvrstu obuću otpornu na proklizavanje.

 • Ostanite u položaju rukovatelja rok uređaj radi i držite se podalje od pomičnih dijelova.

 • Držite sve prolaznike na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

 • Odmah zaustavite uređaj ako se na radnom području pojave ljudi ili životinje.

Upozorenje

Pri usitnjavanju panja u zrak se odbacuju drvna sječika, zemlja i drugi otpad koji bi mogli ozlijediti vas ili prolaznike.

 • Uvijek nosite zaštitu za oči i duge hlače kad koristite glodalicu.

 • Držite sve prolaznike na sigurnoj udaljenosti od glodalice.

Upozorenje

Glodalica je vrlo glasna dok usitnjava panjeve, što može dovesti do oštećenja sluha.

Uvijek nosite zaštitu za sluh kad koristite glodalicu.

 1. Pokrenite motor, podignite glodalicu, postavite polugu za gas u položaj BRZO i pomaknite uređaj do panja koji ćete usitnjavati.

 2. S pomoću poluge za kontrolu glodalice i ručice za kontrolu snage postavite glodalicu na vanjski dio prednjeg dijela panja, oko 2 cm ispod površine (Slika 17).

 3. Pokrenite glodalicu i pričekajte dok ne postigne punu brzinu.

 4. S pomoću poluge za kontrolu glodalice pomičite glodalicu po prednjem dijelu panja i usitnite sloj drva (Slika 17).

  Important: Automatski se smanjuje brzina kojom glodalica obrađuje panj kako bi se održala optimalna brzina zamašnjaka i kako ne bi došlo do zapinjanja u drvu.

  g013420
 5. Pomaknite uređaj nekoliko centimetara prema naprijed i ponovite korak 4 (Slika 17).

 6. Ponavljajte korake od 4 do 5 dok ne usitnite cijeli prednji dio panja (Slika 17).

 7. Pomaknite uređaj prema natrag, postavite glodalicu na vanjski dio prednjeg dijela panja i spustite je oko 2 cm ispod površine.

 8. Ponavljajte korake od 4 do 7 dok ne usitnite cijeli panj.

 9. Ako je potrebno usitniti veliko korijenje, postavite glodalicu iznad svakog korijena te s pomoću ručice za kontrolu snage i poluge za kontrolu glodalice pomičite glodalicu uz korijen kako biste ga usitnili.

 10. Očistite prljavštinu s poluge za hidraulično podizanje, pogona, prigušivača i motora nakon svake upotrebe; pogledajte Uklanjanje prljavštine s uređaja.

Pomicanje neispravnog uređaja

Important: Nemojte vući ili povlačiti uređaj, a da prethodno ne otvorite ventil za vuču jer ćete oštetiti hidraulični sustav.

 1. Aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

 2. Ugasite motor i izvadite ključ.

 3. Uklonite donji štitnik.

 4. S pomoću ključa okrenite ventile za vuču na hidrauličnim pumpama dvaput u smjeru suprotnom od kazaljki na satu (Slika 18).

  g013179
 5. Postavite donji štitnik i vucite uređaj prema potrebi.

 6. Nakon popravka uređaja zatvorite ventile za vuču prije upotrebe.

Pričvršćivanje uređaja radi transporta

Important: Uređaj nemojte upotrebljavati ili voziti na cesti. Budite oprezni pri utovaru ili istovaru uređaja na prikolicu ili kamion.

 1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

 2. Ugasite motor i izvadite ključ.

 3. Provucite lance ili trake kroz točke za vezanje/podizanje na prednjoj i stražnjoj strani uređaja kako biste pričvrstili uređaj za prikolicu (Slika 19 i Slika 20). Proučite lokalne pravilnike za informacije o zahtjevima za prikolice i vezanje.

  g013180
  g013181

Podizanje uređaja

Vozilo možete podići tako da koristite točke za vezanje/podizanje kao točke podizanja (Slika 19 i Slika 20).

Savjeti za rad

 • Očistite smeće, grane i kamenje s područja rada prije upotrebe kako biste spriječili oštećenje opreme.

 • Pri usitnjavanju uvijek upotrebljavajte punu brzinu (maksimalna brzina motora).

 • Odrežite rubove panja radi učinkovitijeg usitnjavanja. Kad se područje rezanja približi ¼ promjera kruga, spustite glodalicu i ponovno započnite rezanje od ruba.

  g013671
 • Slušajte motor i pazite na brzinu diska za rezanje da biste zadržali brzinu kruga. Usporite pokrete glave laganim pomicanjem upravljačke ručice kad rezanje postanje teže.

 • Kad glodalica usitnjava slijeva nadesno, većina ostataka nakuplja se lijevo od diska za rezanje. Kad glodalica usitnjava zdesna nalijevo, ostaci se nakupljaju na desnoj strani.

 • Panj se može usitnjavati sa strane kako bi se smanjilo oštećenje terena.

Održavanje

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog položaja rukovatelja.

Preporučeni raspored održavanja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Nakon prvih 8 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite i podesite napetost gusjenica.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Podmažite uređaj.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Provjerite stanje gusjenica i očistite ih.
 • Provjerite stanje zubaca; okrenite ili zamijenite istrošene ili oštećene zupce te zategnite matice svih zubaca.
 • Provjerite ima li labavih pričvrsnih elemenata.
 • Nakon svake uporabe
 • Uklonite prljavštinu s uređaja.
 • Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita akumulatora.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Zamijenite ili očistite svjećice i podesite razmak među njima.
 • Provjerite i podesite napetost gusjenica.
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima curenja, labavih pričvrsnih elemenata, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja te ih prema potrebi popravite.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite filtar motornog ulja.
 • Zamijenite filtar goriva.
 • Svakih 250 sati
 • Zamijenite primarni zračni filtar i provjerite stanje sigurnosnog filtra(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Provjerite i podmažite kotače.
 • Svakih 400 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite sigurnosni zračni filtar(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Svakih 1500 sati
 • Zamijenite sva pomična hidraulična crijeva.
 • Godišnje ili prije skladištenja
 • Provjerite i podesite napetost gusjenica.
 • Popravite oštećenu boju.
 • Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

  Izvadite ključ iz prekidača za paljenje i odspojite žice svjećica prije bilo kakvog održavanja. Ostavite žice po strani kako ne bi slučajno dodirnule svjećice.

  Postupci prije održavanja

  Important: Pričvrsni elementi na poklopcima ovog uređaja trebaju ostati na poklopcu nakon uklanjanja. Otpustite sve pričvrsne elemente na svakom poklopcu za nekoliko okreta tako da je poklopac otpušten, ali još uvijek pričvršćen, a zatim ih sve otpustite dok se poklopac ne odvoji. Time se sprječava slučajno uklanjanje vijaka s pričvrsnih elemenata.

  Uklanjanje zaštitne ploče

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

   Upozorenje

   Ispod zaštitne ploče nalazi se remen koji se okreće dok uređaj radi i u njemu mogu zapeti prsti, ruke, kosa i odjeća, što može uzrokovati teške ozljede, sakaćenje ili smrt.

   Uvijek prije uklanjanja zaštitne ploče isključite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  3. Otpustite vijak na stražnjoj strani zaštitne ploče.

  4. Redom otpuštajte 3 vijka s pomoću kojih je zaštitna ploča pričvršćena na okvir sve dok se ploča ne odvoji (Slika 22).

   g013182
  5. Podignite stražnju stranu zaštitne ploče dok se ne odvoji od motora i zatim je povucite preko glava vijaka i uklonite s uređaja.

  6. Prije pokretanja uređaja postavite zaštitnu ploču tako da je stavite na odgovarajuće mjesto i pričvrstite je s pomoću 3 vijka koja ste prethodno otpustili (Slika 22).

  Uklanjanje donjeg štitnika

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Postupno otpuštajte 2 vijka s pomoću kojih je pričvršćen donji štitnik sve dok se štitnik ne odvoji (Slika 23).

   g011472
  4. Povucite štitnik prema natrag i uklonite ga s uređaja.

  5. Da biste postavili štitnik prije upravljanja uređajem, gurnite donji štitnik na uređaj tako da se nalazi na sva 4 jezička i pričvrstite ga s 2 vijka koje ste prethodno otpustili (Slika 23).

   Note: Možda ćete morati podići donji štitnik kako biste ga postavili na prednje jezičke.

  Podmazivanje

  Podmazivanje uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Podmažite uređaj.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Vrsta maziva: mazivo opće namjene

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Krpom očistite elemente za podmazivanje.

  4. Prislonite pištolj za mazivo svakom elementu (Slika 24 i Slika 25).

  5. Uštrcajte mazivo u elemente za podmazivanje dok mazivo ne počne curiti iz ležajeva (oko 3 uštrcavanja).

  6. Obrišite višak masti.

  g013183
  g013184

  Održavanje motora

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 250 sati
 • Zamijenite primarni zračni filtar i provjerite stanje sigurnosnog filtra(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite sigurnosni zračni filtar(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Uklanjanje filtara

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Otpustite zasune na pročistaču zraka i skinite poklopac pročistača zraka s kućišta pročistača zraka (Slika 26).

   g001883
  4. Očistite unutrašnjost pročistača zraka komprimiranim zrakom.

  5. Nježno izvucite primarni filtar iz kućišta pročistača zraka (Slika 26).

   Note: Izbjegavajte sudaranje filtra sa stranom kućišta.

  6. Uklonite sigurnosni filtar samo ako ga namjeravate zamijeniti.

   Important: Ne pokušavajte očistiti sigurnosni filtar. Ako je sigurnosni filtar prljav, to znači da je primarni filtar oštećen. Zamijenite oba filtra.

  Servisiranje primarnog filtra

  Provjerite ima li na primarnom filtru oštećenja tako da ga dobro osvijetlite s vanjske strane i iznutra pregledate.

  Note: Rupe u filtru izgledat će kao svijetle točke. Ako je filtar prljav, savijen ili oštećen, zamijenite ga. Nemojte čistiti primarni filtar.

  Servisiranje sigurnosnog filtra

  Zamijenite sigurnosni filtar; nikad ga nemojte čistiti.

  Important: Ne pokušavajte očistiti sigurnosni filtar. Ako je sigurnosni filtar prljav, to znači da je primarni filtar oštećen. Zamijenite oba filtra.

  Postavljanje filtara

  Important: Da biste spriječili oštećenja motora, uvijek radite s postavljenim zračnim filtrima i poklopcem.

  1. Ako postavljate nove filtre, provjerite jesu li oštećeni pri transportu.

   Note: Nemojte upotrebljavati oštećeni filtar.

  2. Ako mijenjate sigurnosni filtar, pažljivo ga ugurajte u kućište filtra (Slika 26).

  3. Pažljivo stavite primarni filtar preko sigurnosnog filtra (Slika 26).

   Note: Provjerite je li primarni filtar u potpunosti sjeo na mjesto tako da pri postavljanju pritisnete njegov vanjski rub.

   Important: Ne pritišćite meki unutarnji dio filtra.

  4. Postavite poklopac pročistača zraka tako da je njegova označena gornja strana okrenuta prema gore i učvrstite zasune (Slika 26).

  Održavanje motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Svakih 100 sati
 • Zamijenite motorno ulje.
 • Svakih 200 sati
 • Zamijenite filtar motornog ulja.
 • Specifikacije motornog ulja

  Note: Ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi ili pjeskoviti, češće mijenjajte ulje.

  Vrsta ulja: Deterdžentno ulje (API servis SF, SG, SH ili SJ)

  Kapacitet radilice: 2,1 L bez filtra; 1,8 L s filtrom

  Viskoznost: Pogledajte tablicu u nastavku.

  g004216

  Provjera razine motornog ulja

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  g242254g194611

  Zamjena motornog ulja

  Note: Odložite iskorišteno ulje u reciklažni centar.

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta.

   Note: Time se zagrijava ulje, što će olakšati njegovo istjecanje.

  2. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  3. Ugasite motor i izvadite ključ.

  4. Zamijenite motorno ulje kako prikazuje Slika 29.

   g242255g027734
  5. Polako ulijte približno 80 % navedenog ulja u otvor za ulijevanje i polako dodajte još ulja kako biste napunili spremnik do oznake Full (Puno) (Slika 30).

   g194610
  6. Pokrenite motor i odvezite uređaj na ravnu površinu.

  7. Ponovno provjerite razinu ulja.

  Zamjena filtra motornog ulja

  1. Iscijedite ulje iz motora; pogledajte Zamjena motornog ulja.

  2. Zamijenite filtar motornog ulja (Slika 31).

   g242255g027477

   Note: Uvjerite se da brtva uljnog filtra dodiruje motor, a potom zakrenite uljni filtar za još ¾ okreta.

  3. Napunite kućište motora novim uljem odgovarajuće vrste; pogledajte Specifikacije motornog ulja.

  Servisiranje svjećica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite ili očistite svjećice i podesite razmak među njima.
 • Prije ugradnje svjećica provjerite je li zračni razmak između središnje i bočnih elektroda ispravan. Za uklanjanje i postavljanje svjećica koristite ključ za svjećicu i alat za podešavanje zazora / mjerni listić kako biste provjerili i prilagodili zračni razmak. Ako je potrebno, postavite nove svjećice.

  Vrsta svjećice: NGK® BPR4ES ili ekvivalentna

  Zračni razmak: 0,75 mm

  Uklanjanje svjećica

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Pronađite i uklonite svjećice kako prikazuje Slika 32.

   g249482g027478

  Provjera svjećica

  Important: Nemojte čistiti svjećice. Uvijek zamijenite svjećicu ako je obložena crnim slojem ili ima istrošene elektrode te ako je pokrivena uljem ili napuknuta.

  Ako vidite svijetlosmeđu ili sivu boju na izolatoru, motor ispravno radi. Crni sloj na izolatoru najčešće znači da je pročistač zraka prljav.

  Postavite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svjećica

  g027661

  Održavanje sustava goriva

  Ispuštanje goriva iz spremnika

  Opasnost

  U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

  Za cjelovit popis mjera opreza povezanih s gorivom pogledajte Sigurnost goriva.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Postavite zaporni ventil za gorivo u zatvoreni položaj (Slika 35).

   g007830
  4. Stisnite krajeve obujmice za crijevo na strani ventila uz motor i povucite je uz cijev za dovod goriva dalje od ventila (Slika 35).

  5. Povucite cijev za dovod goriva s ventila (Slika 35).

  6. Otvorite zaporni ventil za gorivo i pustite da gorivo iscuri u kanistar za gorivo ili posudu za pražnjenje.

   Note: Ako želite, u ovom trenutku možete zamijeniti filtar goriva; pogledajte Zamjena filtra goriva.

  7. Postavite cijev za dovod goriva na zaporni ventil za gorivo. Povucite obujmicu za crijevo do ventila kako biste učvrstili cijev za dovod goriva.

  8. Obrišite proliveno gorivo.

  Zamjena filtra goriva

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Zamijenite filtar goriva.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

   g242257g033082

  Održavanje električnog sustava

  Servisiranje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu elektrolita akumulatora.
 • Akumulator uvijek mora biti čist i potpuno napunjen. Upotrijebite papirnati ručnik kako biste očistili kućište akumulatora. Ako su terminali akumulatora zahrđali, očistite ih otopinom vode i sode bikarbone u omjeru 4:1. Nanesite tanak sloj maziva na terminale akumulatora kako biste smanjili koroziju.

  Napon: 12 V s 300 A (hladno pokretanje) pri -18 °C.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela akumulatora može uzrokovati oštećenja vozila i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora nemojte dopustiti da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom vozila.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova vozila.

  Uklanjanje akumulatora

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Podignite crnu gumenu kapicu s negativnog kabela. Odspojite negativni kabel akumulatora s negativnog (-) priključka akumulatora (Slika 37).

   g008335
  4. Skinite crvenu kapicu s pozitivnog (crvenog) priključka akumulatora i zatim uklonite pozitivni (crveni) kabel akumulatora (Slika 37).

  5. Uklonite ploču držača, vijke s kukastom glavom i sigurnosne matice koje pričvršćuju akumulator (Slika 37) te ga uklonite.

  Punjenje akumulatora

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora, a iskre i plamen držite podalje od akumulatora.

  Important: Uvijek držite akumulator napunjen do kraja (specifična težina 1,265). To je posebno važno kako bi se spriječila oštećenja akumulatora na temperaturama ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz vozila; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator brzinom od 3 do 4 A tijekom 4 do 8 sati (Slika 38). Nemojte prepuniti akumulator.

   g003792
  3. Kad se akumulator napuni do kraja, odspojite punjač s utičnice i zatim odspojite kabele punjača s klema (Slika 38).

  Provjera razine elektrolita akumulatora

  Opasnost

  Elektrolit akumulatora sadrži sumpornu kiselinu koja je smrtonosna ako se proguta i uzrokuje teške opekline.

  • Nemojte piti elektrolit i spriječite dodir s kožom, očima ili odjećom. Nosite zaštitne naočale kako biste zaštitili oči i gumene rukavice za zaštitu ruku.

  • Punite akumulator na mjestima na kojima uvijek ima čiste vode za ispiranje kože.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Pogledajte bočnu stranu akumulatora. Elektrolit mora biti napunjen do gornje crte (Slika 39). Razina elektrolita ne smije se spustiti ispod donje crte (Slika 39).

   g000537
  4. Ako je razina elektrolita niska, dodajte potrebnu količinu destilirane vode; pogledajte Dodavanje vode u akumulator.

  Dodavanje vode u akumulator

  Najbolje je dodati vodu u akumulator neposredno prije pokretanja uređaja. To omogućuje temeljito miješanje vode s otopinom elektrolita.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Uklonite akumulator iz vozila; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

   Important: Nikad nemojte puniti akumulator destiliranom vodom dok je akumulator u uređaju. Elektrolit bi se mogao izliti na druge dijelove i uzrokovati koroziju.

  4. Očistite gornji dio akumulatora papirnatim ručnikom.

  5. Uklonite čepove otvora za odzračivanje s akumulatora (Slika 39).

  6. Polako ulijevajte destiliranu vodu u svaku ćeliju akumulatora dok razina elektrolita ne dosegne gornju crtu (Slika 39) na kućištu akumulatora.

   Important: Nemojte prepuniti akumulator; elektrolit (sumporna kiselina) može uzrokovati snažnu koroziju i oštetiti šasiju.

  7. Pričekajte 5 do 10 minuta nakon punjenja ćelija akumulatora. Ako je potrebno, ulijevajte destiliranu vodu dok razina elektrolita ne dosegne gornju crtu (Slika 39) na kućištu akumulatora.

  8. Postavite čepove otvora za odzračivanje akumulatora.

  Čišćenje akumulatora

  Note: Priključci akumulatora i cijelo kućište akumulatora moraju biti čisti jer se prljav akumulator polako prazni.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Izvadite akumulator iz uređaja; Uklanjanje akumulatora.

  4. Operite kućište otopinom sode bikarbone i vode.

  5. Isperite akumulator čistom vodom.

  6. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske konektore i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

  7. Postavite akumulator; pogledajte Postavljanje akumulatora.

  Postavljanje akumulatora

  1. S pomoću prethodno uklonjenih pričvrsnih elemenata postavite pozitivni (crveni) kabel akumulatora na pozitivni (+) priključak akumulatora (Slika 37).

  2. Navucite crvenu kapicu na pozitivnu klemu akumulatora.

  3. S pomoću prethodno uklonjenih pričvrsnih elemenata postavite negativni (crni) kabel akumulatora na negativni (-) priključak akumulatora (Slika 37).

  4. Pričvrstite akumulator s pomoću poluge i krilnih matica (Slika 37).

  Important: Pazite da kabeli akumulatora ne dodiruju oštre rubove ili jedan drugoga.

  Zamjena osigurača

  U električnom sustavu nalaze se 4 osigurača. Nalaze se ispod upravljačke ploče na lijevoj strani (Slika 40).

  Krug za pokretanje30 A
  Krug punjenja25 A
  Krug ventilatora hladnjaka20 A
  Prednje svjetlo (opcionalno)15 A
  g013185

  Održavanje pogonskog sustava

  Servisiranje gusjenica

  Čišćenje gusjenica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite stanje gusjenica i očistite ih.
 • Redovito provjeravajte postoje li na gusjenicama tragovi prekomjernog trošenja i čistite ih. Ako su gusjenice istrošene, zamijenite ih.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Očistite prljavštinu s gusjenica s pomoću crijeva za vodu ili visokotlačnog mlaza.

  Important: Visokotlačni mlaz vode upotrijebite samo za čišćenje gusjenica. Nemojte ga upotrebljavati za čišćenje ostalih dijelova uređaja. Pranje pod tlakom može oštetiti električni sustav i hidraulične ventile ili smanjiti količinu maziva.

  Important: U potpunosti očistite kotačiće i pogonski kotač (Slika 41). Kotači bi se trebali slobodno okretati kad su čisti.

  g013412

  Provjera i podešavanje napetosti gusjenica

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Provjerite i podesite napetost gusjenica.
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite i podesite napetost gusjenica.
 • Da biste provjerili napetost pojedine gusjenice, stavite 20,4 kg tereta na gusjenicu na pola puta između prednjeg kotača i pogonskog kotača. Gusjenica bi se trebala saviti najviše 0,6 do 1 cm. U suprotnom podesite napetost gusjenica na sljedeći način:

  g013413
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Otpustite protumaticu na vijku za zatezanje gusjenice i stezaljke na ručici za zatezanje (Slika 43).

   g013414
  4. Pritegnite vijak za zatezanje na 32,5 do 40 Nm da biste zategnuli gusjenicu (Slika 43).

  5. Pazite da se gusjenica savija manje od 0,6 do 1 cm kad se na dužinu gusjenice postavi teret od 20,6 kg. Prema potrebi podesite moment na vijku za zatezanje.

  6. Pritegnite protumaticu.

  7. Pritegnite vijke za pritezanje na 102 Nm.

  Zamjena gusjenica

  Kad se gusjenice jako istroše, zamijenite ih.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Podignite i poduprite stranu na kojoj ćete raditi tako da je gusjenica 7,6 do 10 cm iznad tla.

  4. Izvucite vijak za zatezanje i protumaticu (Slika 43).

  5. Otpustite vijke za pritezanje (Slika 43).

  6. Gurnite prednji kotač do kraja prema natrag (Slika 44).

   g007835
  7. Počnite skidati gusjenicu s vrha prednjeg kotača uz istovremeno okretanje gusjenice prema naprijed.

   Note: Možda ćete morati skinuti prednji vanjski kotač. Kako biste ga skinuli, skinite prstenasti uskočnik i poklopac sa sredine kotača (Slika 45). Zatim uklonite vijak i brtvu sa sredine kotača i skinite kotač s uređaja.

   g242269
  8. Kad odvojite gusjenicu s kotača, skinite je s uređaja (Slika 44).

  9. Počevši od pogonskog kotača, postavite novu gusjenicu oko kotača tako da zupci gusjenice sjednu između odstojnika na kotaču (Slika 44).

  10. Gurnite gusjenicu ispod i između stražnjeg kotača i srednjih kotača (Slika 44).

  11. Počevši s donje strane prednjeg kotača, postavite gusjenicu oko kotača tako da okrećete gusjenicu prema natrag i utiskujete njezine zupce u kotač.

  12. Ako ste skinuli prednji vanjski kotač, ponovno ga postavite s pomoću vijka i brtve koje ste prethodno uklonili. Pritegnite vijak na 102 Nm i zatim očistite, podmažite i postavite poklopac i prstenasti uskočnik prema uputama u odjeljku Provjera i podmazivanje kotača.

  13. Postavite vijak za zatezanje i protumaticu.

  14. Pritegnite vijak za zatezanje na 32,5 do 40 Nm da biste zategnuli gusjenicu.

  15. Pazite da se gusjenica savija manje od 0,6 do 1 cm kad se na dužinu gusjenice postavi teret od 20,6 kg. Prema potrebi podesite moment na vijku za zatezanje.

  16. Pritegnite protumaticu.

  17. Pritegnite vijke za pritezanje na 102 Nm.

  18. Spustite uređaj na tlo.

  19. Ponovite postupak da biste zamijenili drugu gusjenicu.

  Provjera i podmazivanje kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 250 sati
 • Provjerite i podmažite kotače.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Uklonite gusjenice; pogledajte Zamjena gusjenica.

  4. Uklonite prstenasti uskočnik i poklopac s kotača (Slika 46).

   g013416
  5. Provjerite mazivo ispod čepa i oko brtve (Slika 46). Ako je mazivo prljavo, kontaminirano ili nestalo, očistite sve ostatke maziva, zamijenite brtvu i dodajte novo mazivo.

  6. Provjerite okreće li se kotač pravilno na ležaju. Ako se ne okreće, obratite se ovlaštenom serviseru radi zamjene kotača.

  7. Postavite podmazani poklopac kotača na glavu vijka (Slika 46).

  8. Pričvrstite poklopac kotača s pomoću prstenastog uskočnika (Slika 46).

  9. Ponovite korake od 4 do 8 za svih 12 kotača.

  10. Postavite gusjenice; pogledajte Zamjena gusjenica.

  Održavanje remena

  Zamjena pogonskog remena pumpe

  Zamijenite pogonski remen pumpe ako počne škripati ili je napuknut, istrošen ili pohaban. Obratite se ovlaštenom serviseru radi nabave zamjenskog remena.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Podignite stražnji dio uređaja i poduprite ga s pomoću podmetača.

  4. Uklonite donji štitnik; pogledajte Uklanjanje donjeg štitnika.

  5. Otpustite 2 vijka pumpe (Slika 47).

   g007837
  6. Okrenite pumpu u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i pustite da padne dalje od remenice (Slika 47).

   Note: Zajedno s pumpom mora pasti i kandžasta spojka.

  7. S pomoću izvlakača za opruge (obratite se ovlaštenom serviseru) ili čvrste metalne kuke povucite kraj opruge slobodne remenice s vijka opruge da biste otpustili napetost remena (Slika 47).

  8. Skinite remen.

  9. Postavite novi remen oko remenica.

  10. Postavite oprugu slobodne remenice na vijak.

  11. Provjerite je li kandžasta spojka postavljena na pumpi i zatim je umetnite u remenicu; okrećite je u smjeru kazaljki na sati kako bi sjela na vijke pumpe.

  12. Pritegnite vijke pumpe na 68 Nm.

  13. Postavite donji štitnik.

  Održavanje sustava upravljanja

  Podešavanje poravnanja ručice za kontrolu snage

  Kontrola snage podešava se u tvornici prije slanja uređaja. Međutim, nakon mnogo sati korištenja možda ćete morati podesiti poravnanje ručice za kontrolu snage, neutralni položaj ručice i krajnji prednji položaj ručice.

  Important: Da biste ispravno podesili kontrole, svaki postupak izvršite prema navedenom redoslijedu.

  Podešavanje ručice za kontrolu snage u položaju prema natrag

  Ako ručica za kontrolu snage nije potpuno prislonjena uz oslonac u krajnjem položaju prema natrag, odmah izvršite sljedeći postupak:

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Povucite ručicu za kontrolu snage prema natrag tako da je prednji dio ručice u dodiru s osloncem (Slika 48).

   g004190
  4. Ako prednji dio ručice za kontrolu snage nije potpuno prislonjen uz oslonac, otpustite vijak i maticu na dnu ručice za kontrolu snage (Slika 49).

   g004191
  5. Podesite ručicu za kontrolu snage tako da je potpuno prislonjena uz oslonac kad se povuče u krajnji stražnji položaj (Slika 49 i Slika 50).

   g004192
  6. Zategnite prirubnu maticu i vijak na dnu ručice za kontrolu snage.

  7. Pokrenite motor.

  8. Vozite uređaj unatrag s ručicom za kontrolu snage čvrsto pritisnutom uz oslonac. Ako uređaj ne ide ravno prema natrag, izvršite sljedeći postupak:

   1. Ugasite motor

   2. Podignite i poduprite uređaj tako da su obje gusjenice iznad razine tla i da se slobodno okreću.

   3. Otpustite prirubnu maticu i vijak na dnu ručice za kontrolu snage (Slika 49).

   4. Otpustite protumatice na sponama upravljača ispod upravljačke ploče (Slika 51).

    g011476
   5. Pokrenite uređaj i postavite polugu za gas na ⅓ otvorenog položaja.

    Upozorenje

    Dok uređaj radi, možete zapeti u pomičnim dijelovima i ozlijediti se ili se opeći na vruće površine.

    Držite se podalje od mjesta prignječenja, pomičnih dijelova i vrućih površina pri podešavanju uređaja dok radi.

   6. Neka vam netko pomogne tako da čvrsto drži ručicu za kontrolu snage prema natrag uz oslonac.

   7. Podešavajte duljinu spona upravljača sve dok se obje gusjenice ne kreću istom brzinom.

    Note: U tom trenutku možete podesiti i maksimalnu brzinu kretanja prema natrag.

   8. Zategnite protumatice.

   9. Podesite ručicu za kontrolu snage tako da je potpuno prislonjena uz oslonac kad se povuče u krajnji stražnji položaj (Slika 49 i Slika 50).

   10. Zategnite prirubnu maticu i vijak na dnu ručice za kontrolu snage.

   11. Isključite motor i spustite uređaj na tlo.

   12. Vozite uređaj ravno prema natrag i provjerite kreću li se gusjenice uređaja ravno. Ako ne, zabilježite u kojem se smjeru uređaj kreće. Ponovno podesite gusjenice uređaja kako bi se kretale ravno prema natrag.

  Podešavanje neutralnog položaja ručice za kontrolu snage

  Ako se uređaj polagano kreće prema naprijed ili natrag kad je ručica za kontrolu snage u neutralnom položaju i uređaj je topao, možda ćete morati podesiti mehanizam za povratak u neutralni položaj na pumpama; obratite se ovlaštenom serviseru.

  Podešavanje krajnjeg prednjeg položaja ručice za kontrolu snage

  Ako uređaj ne vozi ravno kad stišćete ručicu za kontrolu snage prema naprijed uz oslonac, izvršite sljedeći postupak:

  1. Vozite uređaj s ručicom za kontrolu snage pritisnutom uz oslonac i pratite u kojem se smjeru uređaj kreće.

  2. Otpustite ručicu za kontrolu snage.

  3. Ako uređaj skreće prema lijevo, otpustite desnu protumaticu i podesite vijak za postavljanje smjera na prednjem dijelu ručice za kontrolu snage (Slika 52).

  4. Ako uređaj skreće prema desno, otpustite lijevu protumaticu i podesite vijak za postavljanje na prednjem dijelu ručice za kontrolu snage (Slika 52).

   g004194
  5. Ponavljajte postupak sve dok se uređaj ne počne kretati ravno u krajnjem prednjem položaju.

   Important: Vijci za postavljanje moraju dodirivati graničnike u krajnjem prednjem položaju kako bi se spriječilo preopterećenje hidrauličnih pumpi.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Upozorenje

  Hidraulična tekućina koja izlazi pod pritiskom može prodrijeti kroz kožu i uzrokovati ozljede. Tekućinu ubrizganu u kožu mora kirurški ukloniti liječnik upoznat s ovim oblikom ozljede u roku od nekoliko sati, u suprotnom može doći do gangrene.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira; nikada nemojte to činiti rukama.

  Specifikacije hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Provjerite ima li na hidrauličnim vodovima curenja, labavih pričvrsnih elemenata, savijenih vodova, labavih montažnih nosača, trošenja, oštećenja zbog vremenskih prilika i kemijskih oštećenja te ih prema potrebi popravite.
 • Svakih 1500 sati
 • Zamijenite sva pomična hidraulična crijeva.
 • Kapacitet hidrauličnog spremnika: 23 l

  Upotrijebite samo 1 od sljedećih tekućina u hidrauličnom sustavu:

  • Tekućina za mjenjač / hidraulična tekućina za traktor Toro Premium (obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro za više informacija)

  • Univerzalna hidraulična tekućina Toro Premium (obratite se ovlaštenom distributeru tvrtke Toro za više informacija)

  • Ako nijedna od prethodno navedenih tekućina tvrtke Toro nije dostupna, možete upotrijebiti drugu univerzalnu hidrauličnu tekućinu za traktor (UTHF), no mora se raditi samo o konvencionalnim proizvodima na bazi nafte. Specifikacije moraju biti unutar navedenog raspona za sva sljedeća svojstva materijala, a tekućina treba zadovoljiti navedene industrijske standarde. Provjerite kod svog dobavljača hidraulične tekućine da biste utvrdili ispunjava li tekućina ove specifikacije.

   Note: Toro neće preuzeti odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina, stoga upotrebljavajte samo proizvode uglednih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

   Materijalna svojstva
   Viskoznost, ASTM D445cSt na 40 °C: 55 do 62
   cSt na 100 °C: 9,1 do 9,8
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 do 152
   Stinište, ASTM D97-37 do -43 °C
   Industrijski standardi
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 i Volvo WB-101/BM

   Note: Većina hidrauličnih tekućina je gotovo bezbojna, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidraulično tekućinu u bočicama od 20 ml. Jedna bočica dovoljna je za količinu od 15 do 22 l hidraulične tekućine. Naručite dio br. 44-2500 od ovlaštenog zastupnika tvrtke Toro.

  Provjeravanje razine hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 25 sati
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Pogledajte stakleni prozorčić na desnoj strani uređaja. Ako ne vidite hidrauličnu tekućinu kroz prozorčić, nastavite s ovim postupkom da biste dodali tekućinu.

   g007808
  4. Uklonite zaštitnu ploču; pogledajte Uklanjanje zaštitne ploče.

  5. Očistite područje oko otvora za ulijevanje hidrauličnog spremnika i uklonite čep i filtar otvora za ulijevanje s pomoću nasadnog ključa (Slika 54).

   g007839
  6. Ako je razina niska, dolijevajte tekućinu sve dok ne postane vidljiva kroz prozorčić.

  7. Postavite čep i filtar na otvor za ulijevanje te pritegnite vijak na vrhu na 13 do 15,5 Nm.

  8. Postavite zaštitnu ploču; pogledajte Uklanjanje zaštitne ploče.

  Zamjena hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Zamijenite hidrauličnu tekućinu.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Ugasite motor i izvadite ključ.

  3. Pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi.

  4. Skinite gornji poklopac.

  5. Uklonite čep i filtar otvora za punjenje hidrauličnog spremnika (Slika 54).

  6. Stavite posudu za pražnjenje od najmanje 37,8 L ispod hidrauličnog spremnika.

  7. Stisnite obujmicu za crijevo i skinite obujmicu i crijevo s priključka na hidrauličnom spremniku kako bi hidraulična tekućina iscurila iz crijeva i spremnika u posudu.

   g007840
  8. Kad završite, postavite crijevo na priključak i učvrstite ga obujmicom za crijevo.

   Note: Odložite iskorišteno ulje u ovlašteni reciklažni centar.

  9. Napunite hidraulični spremnik hidrauličnom tekućinom; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine.

  10. Postavite hidraulični filtar i čep otvora za punjenje (Slika 54) te pritegnite vijak na vrhu na 13 do 15,5 Nm.

  11. Pokrenite motor i pustite ga da radi nekoliko minuta.

  12. Ugasite motor.

  13. Provjerite razinu hidraulične tekućine i dodajte tekućine ako je potrebno; pogledajte Provjeravanje razine hidraulične tekućine.

  14. Očistite prolivenu tekućinu.

  15. Postavite gornji poklopac.

  Održavanje glodalice

  Zamjena zubaca

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite stanje zubaca; okrenite ili zamijenite istrošene ili oštećene zupce te zategnite matice svih zubaca.
 • Zbog visoke razine trošenja zubaca trebate ih redovito okretati i zamjenjivati (Slika 56).

  g034325

  Svaki zubac oblikovan je na 3 položaja te ga prije zamjene možete dvaput okrenuti i tako postaviti novi oštri rub. Da biste okrenuli zubac, otpustite maticu s pomoću koje je zubac pričvršćen (Slika 57). Gurnite zubac prema naprijed i okrenite ga za trećinu okreta, tako da nekorišten rub izađe van. Pritegnite maticu koja pričvršćuje zubac na 37 do 45 Nm.

  Da biste zamijenili zubac, uklonite maticu koja ga drži i uklonite ga, a zatim postavite novi zubac, odstojnik i maticu na isto mjesto (Slika 57). Pritegnite maticu koja pričvršćuje zubac na 37 do 45 Nm.

  g019862

  Čišćenje

  Uklanjanje prljavštine s uređaja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon svake uporabe
 • Uklonite prljavštinu s uređaja.
 • Important: Upravljanje uređajem sa začepljenim filtrima, prljavim ili začepljenim rashladnim rebrima i/ili bez obloga ventilatora uzrokuje oštećenja motora uslijed pregrijavanja.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu (ako postoji) i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se motor ohladi.

  3. Obrišite prljavštinu s pročistača zraka.

  4. Četkom ili puhalom očistite nakupine prljavštine na motoru i prigušivaču.

   Important: Preporučuje se ispuhivanje prljavštine umjesto ispiranja. Ako upotrebljavate vodu, držite je podalje od električnih dijelova i hidrauličnih ventila. Nemojte upotrebljavati uređaj za visokotlačno pranje. Pranje pod tlakom može oštetiti električni sustav i hidraulične ventile ili smanjiti količinu maziva.

  5. Očistite prljavštinu s hladnjaka ulja.

  Skladištenje

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, aktivirajte ručnu kočnicu i spustite polugu za hidraulično podizanje.

  2. Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se motor ohladi.

  3. Uklonite blato i nečistoću s vanjskih dijelova čitavog uređaja, posebno s motora. Očistite blato i otpatke s vanjske strane rashladnih rebara glave cilindra motora i kućišta ventilatora.

   Important: Možete prati uređaj s pomoću blagog deterdženta i vode. Nemojte prati uređaj visokotlačnim peračem. Nemojte koristiti prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Servisirajte pročistač zraka; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  5. Podmažite uređaj; pogledajte Podmazivanje uređaja.

  6. Promijenite ulje u kućištu motora; pogledajte Zamjena motornog ulja.

  7. Uklonite svjećicu i provjerite u kakvom je stanju; pogledajte Servisiranje svjećica.

  8. Ako uređaj skladištite dulje od 30 dana, pripremite ga na sljedeći način:

   1. Dodajte stabilizator/konzervans na bazi nafte gorivu u spremniku. Slijedite upute proizvođača stabilizatora za miješanje. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/konzervans goriva najučinkovitiji je kad je pomiješan sa svježim gorivom i ako se uvijek koristi.

   2. Pokrenite motor na 5 minuta kako bi se stabilizator goriva proširio sustavom goriva.

   3. Isključite motor, pričekajte da se ohladi i ispraznite spremnik za gorivo s pomoću sifonske pumpe.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne ugasi.

   5. Aktivirajte čok.

   6. Pokrenite motor i pustite da radi sve dok ga ne možete ponovno pokrenuti.

   7. Pravilno zbrinite gorivo. Reciklirajte u skladu s lokalnim propisima.

   Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/konzervans dulje od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora goriva.

  9. Nakon što uklonite svjećicu iz motora, ulijte dvije žlice motornog ulja u otvor svjećice.

  10. Postavite krpu na otvor svjećice da biste spriječili prskanje ulja, a zatim s pomoću startera ili ručice za ručno pokretanje pokrenite motor da biste rasporedili ulje unutar cilindra.

  11. Postavite svjećicu, ali nemojte spojiti žicu na svjećicu.

  12. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  13. Provjerite i podesite napetost gusjenica; pogledajte Provjera i podešavanje napetosti gusjenica.

  14. Provjerite i pritegnite sve pričvrsne elemente. Popravite ili zamijenite sve oštećene dijelove.

  15. Ogrebane ili gole metalne površine obojite bojom od ovlaštenog servisera.

  16. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru. Izvadite ključ iz prekidača za paljenje i držite ga na mjestu koje nećete zaboraviti.

  17. Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starter se ne može pokrenuti.
  1. Akumulator je ispražnjen.
  2. Električni spojevi su zahrđali ili su otpušteni.
  3. Oštećeni su relej ili prekidač.
  1. Napunite akumulator ili ga zamijenite.
  2. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
  1. Spremnik za gorivo je prazan.
  2. Zatvoren je zaporni ventil za gorivo.
  3. Kontrole nisu u neutralnom položaju.
  4. Čok nije aktiviran.
  5. Pročistač zraka je prljav.
  6. Žica svjećice je neučvršćena ili odspojena.
  7. Svjećica je oštećena, prljava ili je razmak netočan.
  8. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Napunite spremnik svježim gorivom.
  2. Otvorite zaporni ventil za gorivo.
  3. Pomaknite kontrole u neutralni položaj.
  4. Pomaknite polugu čoka u krajnji prednji položaj.
  5. Očistite ili zamijenite elemente pročistača zraka.
  6. Spojite žicu na svjećicu.
  7. Postavite novu svjećicu s ispravnim razmakom.
  8. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Pročistač zraka je prljav.
  3. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  4. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  5. Svjećica je oštećena, prljava ili je razmak netočan.
  6. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Očistite ili zamijenite elemente pročistača zraka.
  3. Provjerite i dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite začepljenje iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  5. Postavite novu svjećicu s ispravnim razmakom.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor se pregrijava.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  3. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Provjerite i dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite začepljenje iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  Uređaj proizvodi neobične vibracije.
  1. Pričvrsni vijci motora nisu zategnuti.
  1. Pritegnite pričvrsne vijke motora.
  Uređaj ne vozi.
  1. Razina hidraulične tekućine je niska.
  2. Ventili za vuču su otvoreni.
  3. Oštećen je hidraulični sustav.
  1. Provjerite razinu hidraulične tekućine i dodajte je.
  2. Zatvorite ventile za vuču.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Glodalica se ne okreće.
  1. U glodalici je zapeo komad drveta ili kamen.
  2. Pogonski sustav glodalice je oštećen.
  3. Hidraulički sustav je začepljen, onečišćen ili oštećen.
  1. Isključite motor i uklonite prepreku s pomoću štapa.
  2. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Glodalica ne reže dovoljno brzo.
  1. Zupci su istrošeni.
  2. Hidraulički sustav je pregrijan.
  3. Hidraulički sustav je začepljen, onečišćen ili oštećen.
  1. Okrenite ili zamijenite zupce.
  2. Isključite uređaj i pustite sustav da se ohladi.
  3. Obratite se ovlaštenom serviseru.

  Shematski prikaz

  Električna shema

  g013418

  Hidraulička shema

  g025169