Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για μεταφορά, μέτρηση και διασπορά υλικών. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g234791

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Οικιακή χρήση: υτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠ (FCC), μέρος 15. Η λειτουργία της διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) υτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της.
υτός ο εξοπλισμός παράγει και χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων. Έχει υποβληθεί σε δοκιμές τύπου και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια της FCC για υπολογιστικές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υποενότητας J του μέρους 15 των κανονισμών FCC, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ο εξοπλισμός, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τις παρεμβολές, με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες:λλαγή προσανατολισμού της κεραίας λήψης, αλλαγή θέσης του δέκτη τηλεχειριστηρίου ως προς την κεραία του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, ή σύνδεση του χειριστηρίου σε διαφορετική πρίζα, έτσι ώστε το χειριστήριο και το ραδιόφωνο/η τηλεόραση να βρίσκονται σε διαφορετικούς κλάδους του κυκλώματος.ν απαιτείται, θα πρέπει ο χρήστης να συμβουλευτεί τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για περισσότερες υποδείξεις.Ο χρήστης μπορεί επίσης να ανατρέξει στο ακόλουθο φυλλάδιο που έχει εκδώσει η FCC: «How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems» (Πώς να εντοπίζετε και να επιλύετε προβλήματα ραδιοτηλεοπτικών παρεμβολών). Το φυλλάδιο διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΗΠ, Ουάσινγκτον, DC 20402. Stock No. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-Base, OA3MRF24J40MA-Hand Held
IC: 7693A-24J40MDME-Base, 7693A-24J40MA-Hand Held
Η λειτουργία της συσκευής διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) υτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όσες παρεμβολές λαμβάνει, περιλαμβανομένων παρεμβολών που ίσως να έχουν δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία της.
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Ιαπωνίας
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Μεξικού
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Κορέας (Η ετικέτα διατίθεται σε χωριστό κιτ)
Συσκευή χειρός:Graphic
RF2CAN:Graphic
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Σιγκαπούρης
Συσκευή χειρός:TWM240007_IDA_N4021–15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Μαρόκου
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14092 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. εβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το παρόν προϊόν γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται και κατανοούν τις προειδοποιήσεις.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Κρατήστε τους διερχομένους μακριά από το μηχάνημα όταν αυτό κινείται.

 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα της μονάδας έλξης, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού του μηχανήματος.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal119-6823
decal93-9899
decal119-6838
decal119-0217
decal119-6819
decal93-9852
decal119-6836
decal119-6833
decal131-6766
decal119-6806
decal119-6835
decal119-6869
decal119-6822
decal119-6832
decal119-6812
decal119-6863
decal133-8061

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Εγκατάσταση κοτσαδόρου

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Μπουλόνι, 1 x 6-1/2" 2
Παξιμάδι ασφάλισης, 1" 2
 1. Εντοπίστε και αφαιρέστε τη συσκευασία μεμονωμένων εξαρτημάτων από τον προφυλακτήρα.

 2. φαιρέστε το οπίσθιο πόδι στήριξης από τη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης και συναρμολογήστε το σε κατακόρυφη θέση· ανατρέξτε στην ενότητα Στήριξη του μηχανήματος με το οπίσθιο πόδι στήριξης.

 3. φαιρέστε τον κοτσαδόρο από την εργοστασιακή θέση, κόβοντας και τους δύο ιμάντες στερέωσής του στον προφυλακτήρα (Σχήμα 3). φαιρέστε και τις δύο βάσεις στερέωσης από τον προφυλακτήρα και απορρίψτε τις.

  g014065

  Note: Για την αφαίρεση του συγκροτήματος κοτσαρίσματος χρειάζονται 2 άτομα.

 4. Σύρετε τη γλωττίδα του σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου ώστε να μετακινηθεί στη θέση της στο εμπρός μέρος του μηχανήματος. εβαιωθείτε ότι η βάση στερέωσης του γρύλου είναι στραμμένη προς τα έξω και προς την αριστερή πλευρά.

 5. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι (1 x 6-1/2") μέσα από το πλαίσιο και τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου και ασφαλίστε το με παξιμάδι ασφάλισης (Σχήμα 4). Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης με ροπή 976 έως 1.193 N⋅m.

 6. Τοποθετήστε ένα μπουλόνι (1 x 6-1/2") περνώντας το μέσα από το επάνω μέρος του πλαισίου και μέσα από τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου και ασφαλίστε το με παξιμάδι ασφάλισης (Σχήμα 4). Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης με ροπή 976 έως 1.193 N⋅m.

  g014066
 7. φαιρέστε τον γρύλο από το οπίσθιο πόδι στήριξης και εγκαταστήστε τον γρύλο στο σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου· ανατρέξτε στην ενότητα Στήριξη του εμπρόσθιου μέρους του μηχανήματος με τον γρύλο.

  Note: Μην εισάγετε τον πείρο διαμέσου της κατακόρυφης οπής του γρύλου, καθώς έτσι δεν θα μπορείτε να αφαιρέσετε τον πείρο κατά την τοποθέτηση της θήκης των βαρών.

Εγκατάσταση της θήκης των βαρών

 1. φαιρέστε τα βάρη από τη θήκη των βαρών.

 2. φαιρέστε τα μπουλόνια (1/2 x 5-1/2") από τη βάση στερέωσης που συγκρατεί τη θήκη των βαρών. πορρίψτε τις βάσεις στερέωσης (Σχήμα 5).

  g014067
 3. Τοποθετήστε τη θήκη των βαρών στον κοτσαδόρο, όσο το δυνατόν πιο μπροστά.

 4. Στερεώστε τη θήκη των βαρών στον κοτσαδόρο με 2 μπουλόνια (1/2 x 5-1/2") και παξιμάδια ασφάλισης. Σφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης με ροπή 91 έως 112 N⋅m.

 5. Τοποθετήστε τα βάρη στη θήκη και εγκαταστήστε τη ράβδο και τον πείρο (Σχήμα 6).

  g014069

Ρύθμιση του καθρέφτη

Ο καθρέφτης ο οποίος είναι τοποθετημένος στο εμπρός μέρος της χοάνης σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε το φορτίο και την πορεία της διασποράς. Ελέγχετε συχνά τον καθρέφτη για να παρακολουθείτε τη λειτουργία του μηχανήματος.

Ρυθμίστε τον καθρέφτη (Σχήμα 7) έτσι ώστε να μπορείτε να παρατηρείτε το εσωτερικό της χοάνης από τη θέση του χειριστή.

g015149

Καλωδίωση και εγκατάσταση στη Μονάδα Έλξης

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πεντάλ ελέγχου 1
Πεντάλ φρένου 1
Σύστημα πλεξούδας1
άση υποδοχής 1
ίδα, 5/16 x 1"4
Παξιμάδι, 5/16"4
Σύνδεσμοι μάτισης σύρματος 6
Δεματικά καλωδίων 10
Μπουλόνι, #10 x 7/8"2
Παξιμάδι, #102
Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα1
σφάλεια (15 A)1

Επιλογή μονάδας έλξης

Επιλέξτε μονάδα έλξης η οποία πληροί τις προδιαγραφές και τις σχετικές συστάσεις· ανατρέξτε στις ενότητες Τεχνικά χαρακτηριστικά και Επιλογή μονάδας έλξης.

Εγκατάσταση του πεντάλ φρένου

Μονάδες έλξης Outcross
 1. Στερεώστε το πεντάλ φρένου (Σχήμα 8) κάτω αριστερά από το ταμπλό με τα 2 μπουλόνια (#10 x 7/8") και παξιμάδια (#10).

  g235379
 2. Συνδέστε την πλεξούδα καλωδίωσης Outcross στον σύνδεσμο του πεντάλ φρένου.

  νατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή της μονάδας έλξης Outcross για πρόσθετες οδηγίες στερέωσης και λειτουργίας.

Εγκατάσταση του πεντάλ φρένου

Μονάδες έλξης τύπου τρακτέρ

Στερεώστε το πεντάλ φρένου στο ταμπλό ή τον προφυλακτήρα του τρακτέρ με τα 2 μπουλόνια (#10 x 7/8") και παξιμάδια (#10).

Εγκατάσταση της πλεξούδας της καλωδίωσης και του πεντάλ φρένου

Note: πλώστε την πλεξούδα στη μονάδα έλξης ώστε να καθορίσετε τα σημεία στερέωσης των εξαρτημάτων της πλεξούδας. Χρησιμοποιήστε δεματικά καλωδίων για να «πιάσετε» τα καλώδια με μεγαλύτερο από το απαιτούμενο μήκος. Χρησιμοποιήστε επίσης τους συνδέσμους μάτισης σύρματος όταν μεταβάλλετε το μήκος της πλεξούδας (είτε το μεγαλώνετε είτε το μικραίνετε). Θερμάνετε τους θερμοσυρρικνούμενους συνδέσμους ώστε να συνδεθούν σφιχτά με τα σύρματα.

Important: ν προσθέσετε σύρμα στην πλεξούδα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σύρμα κατάλληλων διαστάσεων.

 1. Στερεώστε τη βάση υποδοχής στο πίσω μέρος της μονάδας έλξης με 2 μπουλόνια (5/16 x 1") και παξιμάδια.

 2. Οδηγήστε την πλεξούδα καλωδίωσης στην υποδοχή διαμέσου της οπής.

  ν η πλεξούδα δεν μπορεί να περάσει μέσα από την οπή, γλιστρήστε το κάλυμμα κατά μήκος της πλεξούδας.

 3. Στερεώστε την πλεξούδα, μαζί με τη βάση υποδοχής, στο πίσω μέρος του βραχίονα υποδοχής με 2 μπουλόνια (5/16 x 1") και παξιμάδια.

 4. Οδηγήστε την πλεξούδα κατά μήκος της μονάδας έλξης.

 5. Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα για να ασφαλίσετε το πεντάλ ελέγχου στο μαξιλαράκι του πεντάλ φρένου.

 6. Συνδέστε την πλεξούδα στα εξαρτήματα (Σχήμα 9) ως εξής:

  1. Εισαγάγετε το κοντύτερο καλώδιο από την πλεξούδα στον σύνδεσμο συρμάτων του πεντάλ ελέγχου.

  2. Συνδέστε το μακρύτερο καλώδιο από την πλεξούδα στον σύνδεσμο συρμάτων του πεντάλ φρένου.

  3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες για να συνδέσετε το καλώδιο με τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη (με την ασφάλεια) σε θετική ηλεκτρική πηγή:

   • Για να ρυθμίσετε το πεντάλ φρένου έτσι ώστε να ενεργοποιείται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η μονάδα έλξης, συνδέστε το καλώδιο με τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη, με την ασφάλεια, σε ανοικτή βοηθητική πηγή ισχύος με ονομαστική τιμή τουλάχιστον 15A.

    Χρησιμοποιήστε ασφάλεια 10A για σύστημα φρένων 2 τροχών και 15A για σύστημα φρένων 4 τροχών.

    Note: Ενδέχεται να χρειαστεί να αφαιρέσετε τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη και να τον αντικαταστήσετε με ακροδέκτη διαφορετικού τύπου προκειμένου να τον συνδέσετε στη βοηθητική πηγή ισχύος.

   • Για να ρυθμίσετε το πεντάλ φρένου έτσι ώστε να είναι πάντοτε ενεργοποιημένο, συνδέστε το καλώδιο με τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη, με την ασφάλεια, στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας.

    Note: ν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη μονάδα έλξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την ασφάλεια από το πεντάλ φρένου ή αποσυνδέστε την πλεξούδα καλωδίωσης από το πεντάλ φρένου. Έτσι η μπαταρία δεν εκφορτίζεται

  4. Συνδέστε το άλλο καλώδιο με τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη, χωρίς την ασφάλεια, στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.

  g021113
 7. Στερεώστε το ελαστικό κάλυμμα στον σύνδεσμο και στην πλεξούδα καλωδίωσης με δεματικό καλωδίων.

 8. σφαλίστε όλα τα χαλαρά καλώδια της πλεξούδας με δεματικά καλωδίων.

 9. ν χρησιμοποιείτε κιτ φρένων 4 τροχών, αφαιρέστε την ασφάλεια 10 amp και εισαγάγετε την ασφάλεια 15 amp.

Εγκατάσταση της βάσης στερέωσης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου EH στη μονάδα έλξης

Μοντέλο 44954 μόνο

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Σύστημα βάσης στερέωσης1
Πλάκα στερέωσης1
Μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής (5/16 x 1-1/2")4
Παξιμάδι ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής, 5/164
 1. ρείτε ένα κατάλληλο σημείο για να τοποθετήσετε τη βάση στερέωσης του τηλεχειριστηρίου χειρός στη μονάδα έλξης. Η σχετική επιφάνεια θα πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή.

 2. Χρησιμοποιώντας ως οδηγό την πλάκα στερέωσης μαρκάρετε και ανοίξτε 4 οπές (διαμέτρου 11/32") στην επιφάνεια στερέωσης που επιλέξατε στη μονάδα έλξης.

 3. Συνδέστε τη βάση στερέωσης και την πλάκα στερέωσης με 4 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής (5/16 x 1-1/2") και παξιμάδια ασφάλισης φλαντζωτής κεφαλής (Σχήμα 10 και Σχήμα 11).

  g028873
  g014103

Note: Ο μαγνήτης του ασύρματου τηλεχειριστηρίου προσκολλάται σε οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο.

Εγκατάσταση του κρεμαστού διακόπτη

Μοντέλα SH

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Κρεμαστός διακόπτης1
Πλεξούδα καλωδίωσης SH1

Τοποθετήστε τον κρεμαστό διακόπτη on/off (τεσσάρων ακροδεκτών) στην υποδοχή που βρίσκεται στην μπροστινή αριστερή γωνία του μηχανήματος (Σχήμα 12).

g014074

Important: Να βγάζετε πάντοτε το καλώδιο του κρεμαστού διακόπτη από την υποδοχή ή να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα και τη μονάδα έλξης, διαφορετικά μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας της μονάδας έλξης.

Συναρμολόγηση του τηλεχειριστηρίου χειρός

Μοντέλα EH

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Τηλεχειριστήριο χειρός1
Μπαταρίες AA4
Μαγνητική βάση1
ίδες, μικρές6
 1. φαιρέστε τις ελαστικές ταινίες με τις οποίες είναι στερεωμένα τα δυο μισά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

 2. Εγκαταστήστε κάθε μπαταρία στην κατάλληλη θήκη, προσέχοντας να είναι σωστή η πολικότητα. (Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης, η μονάδα δεν θα υποστεί κάποια ζημιά αλλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.) Στην υποδοχή υπάρχουν ανάγλυφες επισημάνσεις πολικότητας για κάθε πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 13).

  g028875
 3. εβαιωθείτε ότι η μεταλλική τσιμούχα και το ελαστικό παρέμβυσμα είναι σωστά τοποθετημένα στο αυλάκι του τηλεχειριστηρίου και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (Σχήμα 13).

 4. σφαλίστε το κάλυμμα με 6 βίδες (Σχήμα 13) χρησιμοποιώντας ροπή 1,5 έως 1,7 N⋅m.

 5. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο χειρός στη μαγνητική βάση, γλιστρήστε τα δύο μέρη ώστε να πλησιάσουν και να ασφαλίσουν το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα του μαγνήτη (Σχήμα 14).

  g028874

Προσθήκη του υδραυλικού συστήματος στη μονάδα έλξης

Προσαρτήστε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του μηχανήματος στη μονάδα έλξης

Σύνδεση του σπειροειδούς καλωδίου τροφοδοσίας 7 ακροδεκτών

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Σπειροειδές καλώδιο τροφοδοσίας 7 ακροδεκτών1

Συνδέστε το σπειροειδές καλώδιο τροφοδοσίας 7 ακροδεκτών· ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση του μηχανήματος στη μονάδα έλξης.

Ρύθμιση του ηλεκτρικού φρένου

Ρυθμίστε το πεντάλ φρένου· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του πεντάλ φρένου.

Συναρμολόγηση προαιρετικού παρελκομένου στο μηχάνημα

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Σφιγκτήρας στερέωσης ταχείας σύνδεσης2
g015127

Important: Τα προαιρετικά παρελκόμενα είναι βαριά. Χρησιμοποιήστε βοηθό κατά τη διαδικασία ανύψωσης.

Note: Το μηχάνημα συνοδεύεται από 2 σφιγκτήρες στερέωσης ταχείας σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε τους σφιγκτήρες για να στερεώσετε το προαιρετικό παρελκόμενο στο μηχάνημα.

 1. φαιρέστε τα κλιπ των μανδάλων ασφαλείας από τις λαβές των σφιγκτήρων (Σχήμα 15).

 2. νασηκώστε το μάνδαλο ασφαλείας, ανασηκώστε τις λαβές του σφιγκτήρα του προαιρετικού παρελκομένου και, στη συνέχεια, απελευθερώστε τους δακτυλίους ασφάλισης από τους πείρους ασφάλισης (Σχήμα 15).

 3. Γλιστρήστε το οπίσθιο σύστημα σφιγκτήρων του προαιρετικού παρελκομένου ώστε να βγει από τις υποδοχές ταχείας σύνδεσης (Σχήμα 15).

 4. Με βοήθεια, εισαγάγετε το εμπρός άκρο του προαιρετικού παρελκομένου πάνω και κάτω από το πίσω μέρος του μηχανήματος ώστε να εισέλθει στους εμπρός σφιγκτήρες πάνω στις βάσεις στήριξης (Σχήμα 15).

 5. Στηρίζοντας το προαιρετικό παρελκόμενο, γλιστρήστε το οπίσθιο σύστημα σφιγκτήρων του προαιρετικού παρελκομένου επαναφέροντάς το στις υποδοχές των βάσεων στήριξης και οδηγήστε το πάνω από το πίσω άκρο (Σχήμα 15).

 6. εβαιωθείτε ότι το προαιρετικό παρελκόμενο είναι κεντραρισμένο μεταξύ των βάσεων. Κατόπιν συναρμολογήστε τους δακτυλίους ασφάλισης πάνω από τους πείρους ασφάλισης και πιέστε προς τα κάτω τις λαβές των σφιγκτήρων.

  Note: ν το σύστημα των σφιγκτήρων είναι υπερβολικά χαλαρό και το προαιρετικό παρελκόμενο γλιστρά μεταξύ των σφιγκτήρων, περιστρέψτε μερικές φορές τους δακτυλίους ασφάλισης στους σφιγκτήρες έως ότου ασφαλιστεί το προαιρετικό παρελκόμενο.

  Important: Μη σφίγγετε υπερβολικά τους σφιγκτήρες. υτό μπορεί να κάνει τα άκρα του προαιρετικού παρελκομένου να κυρτώσουν.

 7. Τοποθετήστε τα κλιπ των μανδάλων ασφαλείας στις λαβές των σφιγκτήρων (Σχήμα 15).

  Important: εβαιωθείτε ότι έχετε επανατοποθετήσει τα κλιπ των μανδάλων ασφαλείας στους σφιγκτήρες. Διαφορετικά είναι δυνατόν να ανοίξουν οι σφιγκτήρες κατά τη λειτουργία.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου

Μοντέλα SH
g014117

ριστερή βαλβίδα

Η αριστερή βαλβίδα ελέγχει την κατεύθυνση του ιμάντα μεταφοράς του μηχανήματος (Σχήμα 16).

Κεντρική βαλβίδα

Η κεντρική βαλβίδα χρησιμοποιείται για ανύψωση και κατέβασμα του μηχανήματος (Σχήμα 16).

Δεξιά βαλβίδα

Η δεξιά βαλβίδα ελέγχει τα προαιρετικά παρελκόμενα (Σχήμα 16).

Ταχυσύνδεσμοι υδραυλικού συστήματος προαιρετικού παρελκομένου

Συνδέστε εδώ το υδραυλικό σύστημα του προαιρετικού παρελκομένου (Σχήμα 16).

Κουμπί E-Stop

Μοντέλα EH

Μόλις ολοκληρώνετε την εργασία σας με το μηχάνημα, θα πρέπει πάντοτε να πατάτε το κουμπί E-STOP (Σχήμα 17) ώστε να απενεργοποιείται το ηλεκτρικό σύστημα. Μόλις ξεκινάτε την εργασία σας με το μηχάνημα, θα πρέπει να τραβάτε το κουμπί E-STOP προς τα έξω πριν ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο χειρός.

g234789

Λειτουργία διαγνωστικής λυχνίας LED

Μοντέλα EH

Μόλις τραβήξετε το κουμπί E-STOP, η διαγνωστική λυχνία LED (Σχήμα 18) φωτίζεται και παραμένει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα, σβήνει για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αρχίζει να αναβοσβήνει με συχνότητα 3 Hz (3 αναλαμπές ανά δευτερόλεπτο) μέχρι να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο χειρός. ν το φως ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει με συχνότητα 10 Hz (με ή χωρίς ενδιάμεση παύση 5 δευτερολέπτων), υπάρχει πρόβλημα στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος κωδικών σφάλματος.

Note: ν είχατε ενεργοποιημένο το τηλεχειριστήριο χειρός όταν τραβήξατε το κουμπί E-STOP, δεν θα αναβοσβήνει η λυχνία με συχνότητα 3 Hz (3 αναλαμπές ανά δευτερόλεπτο) αφού απενεργοποιηθεί για 5 δευτερόλεπτα.

g234788

Τηλεχειριστήριο χειρός

Μοντέλα EH
g028671

Μηχάνημα

Μήκος4,8 m
Πλάτος1,98 m
Ύψος2,2 m
Καθαρό βάρος (χωρίς φορτίο και χωρίς προαιρετικά παρελκόμενα)1.360 kg (3.000 lb)
Όγκος χοάνης3,06 m3 (4,0 yd3)
Μέγιστο φορτίο υλικού5.353 kg (11.800 lb)
Μέγιστη ταχύτητα ρυμούλκησης(χωρίς φορτίο)24 km/h
Μέγιστη ταχύτητα ρυμούλκησης (με πλήρες φορτίο)13 km/h

παιτήσεις παρελκομένου

Ικανότητα ρυμούλκησης (μέγιστο φορτίο)7.175 kg (15.850 lb)
Ελάχιστη ισχύς34 kw (45 hp)
Υδραυλικό σύστημα οπίσθιου εξαρτήματοςΥδραυλική βαλβίδα ελέγχου ανοικτού κέντρου
Υδραυλική παροχήελάχιστη—χωρίς εγκατεστημένα προαιρετικά παρελκόμενα32 L/min (6 US gal/min)
ελάχιστη—με εγκατεστημένα προαιρετικά παρελκόμενα38 L/min (10 US gal/min)
Υδραυλική πίεση (ελάχιστη)138 bar (2.000 psi)

Ραδιοεπικοινωνία

Συχνότητα2,4 GHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου19,59 dBm

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

 • Το μηχάνημα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ισορροπίας, βάρους και χειρισμού σε σχέση με άλλους τύπους εξοπλισμού ρυμούλκησης. Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία. Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια και μάθετε πώς να σταματάτε γρήγορα το μηχάνημα.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά. Μην επιτρέπετε τον χειρισμό του μηχανήματος από ενηλίκους που δεν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. Μόνο εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα άτομα θα πρέπει να χειρίζονται αυτό το μηχάνημα.

 • εβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις προστασίας και ασφαλείας είναι στη θέση τους. ν μια διάταξη προστασίας, μια διάταξη ασφαλείας ή μια ετικέτα είναι δυσανάγνωστη ή λείπει, επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος.

 • Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση εκτός δρόμου. Η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα είναι 24 km/h (15 mph) χωρίς φορτίο και 13 km/h (8 mph) με πλήρες φορτίο.

 • Σφίξτε τυχόν χαλαρά παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες για να εξασφαλίσετε ότι το μηχάνημα είναι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια. εβαιωθείτε ότι οι πείροι στερέωσης της γλωττίδας του μηχανήματος, οι πείροι κοτσαρίσματος και ο γρύλος της γλωττίδας είναι ασφαλισμένοι στη θέση τους.

 • Μην κάνετε καμιά μετατροπή σε αυτόν τον εξοπλισμό.

 • Η γλωττίδα είναι η περιοχή του μηχανήματος όπου ο κοτσαδόρος συνδέεται με το όχημα ρυμούλκησης. Το βάρος της γλωττίδας επηρεάζει την ευστάθεια του μηχανήματος.

  • Εάν το βάρος της γλωττίδας είναι αρνητικό ή θετικό, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του μηχανήματος από το όχημα ρυμούλκησης. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των γρύλων έχουν εμπλακεί σωστά.

  • Όταν το βάρος της γλωττίδας πιέζεται προς τα επάνω για να εισέλθει στον κοτσαδόρο του οχήματος ρυμούλκησης, παράγεται αρνητικό βάρος στη γλωττίδα.

   ρνητικό βάρος στη γλωττίδα προκαλείται επίσης όταν τοποθετούνται παρελκόμενα στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

  • Όταν το βάρος της γλωττίδας πιέζεται προς τα κάτω για να εισέλθει στον κοτσαδόρο του οχήματος ρυμούλκησης, παράγεται θετικό βάρος στη γλωττίδα.

 • Μην συνδέετε ποτέ το μηχάνημα στη μονάδα έλξης και μην το αφαιρείτε ποτέ από αυτήν αν υπάρχουν υλικά στη χοάνη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω τινάγματος της γλωττίδας προς τα πάνω.

Επιλογή μονάδας έλξης

Οι δυνατότητες του μηχανήματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της μονάδας έλξης.

Λειτουργία μονάδας έλξηςπαιτήσεις και συστάσεις
Υδραυλικό σύστημαΗ μονάδα έλξης πρέπει να διαθέτει υδραυλικό σύστημα πίσω παρελκομένου με βοηθητική υδραυλική βαλβίδα ανοικτού κέντρου.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μονάδα έλξης με υδραυλική αντλία σταθερού εκτοπίσματος με ισχύ εξόδου 138 bar στα 38 L/min (2.000 psi στα 10 gal/min). Οι επιδόσεις θα είναι χαμηλότερες αν η παροχή της αντλίας είναι μικρότερη.
Ισχύς κινητήραΓια καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μονάδα έλξης ισχύος τουλάχιστον 45 hp με τετρακίνηση. Μια μονάδα έλξης με ισχύ κάτω των 45 hp μπορεί να περιορίσει τις κινήσεις σας και το ωφέλιμο φορτίο που μπορείτε να παραδώσετε. Για παράδειγμα, μια μονάδα έλξης ισχύος 20 kW μπορεί να ρυμουλκήσει ένα πλήρως φορτωμένο μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, αλλά όχι σε επικλινή εδάφη με μεγάλη κλίση.
Σύστημα έλξηςΤα οχήματα με τετρακίνηση έχουν βελτιωμένες επιδόσεις σε επικλινή εδάφη.
Ικανότητα ρυμούλκησηςΜε πλήρες φορτίο, το μηχάνημα μπορεί να ζυγίζει έως και 7.000 kg. Μην υπερβείτε τους περιορισμούς της μονάδας έλξης.
Η μονάδα έλξης πρέπει να διαθέτει επαρκή κοτσαδόρο και λειτουργικά φρένα.
εβαιωθείτε ότι η μονάδα έλξης έχει επαρκή ισχύ και έλξη ώστε να είναι σε θέση να ρυμουλκήσει ένα πλήρες φορτίο. ν όχι, μειώστε το φορτίο.
Με μικρότερη μονάδα έλξης, μπορεί να χρειαστεί να μειώσετε το ωφέλιμο φορτίο στα 2 m³ υλικού όταν πραγματοποιείτε διασπορά σε ανώμαλα εδάφη. Μια άλλη επιλογή είναι να ρυμουλκήσετε ένα πλήρως φορτωμένο μηχάνημα σε ένα σημείο κοντά στον χώρο εργασίας και, στη συνέχεια, να φορτώσετε μικρότερα μηχανήματα από το μηχάνημα προκειμένου να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

Σύνδεση του μηχανήματος στη μονάδα έλξης

 1. Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω από κάθε ελαστικό.

 2. Προσαρμόστε το ύψος του κοτσαδόρου περιστρέφοντας τη λαβή του γρύλου. Διατηρήστε το μηχάνημα επίπεδο.

  Important: Για να ισορροπήσετε το βάρος της γλωττίδας, ανυψώστε ή χαμηλώστε το πίσω μέρος του μηχανήματος κατά 10 έως 15 cm. Με την ανύψωση του μηχανήματος αυξάνεται ο κίνδυνος ανατροπής.

 3. Συνδέστε τον κοτσαδόρο του μηχανήματος στη ράβδο ζεύξης της μονάδας έλξης χρησιμοποιώντας πείρο κοτσαρίσματος 25 mm με πιστοποιητικό ασφαλείας, καθώς και κλιπ ασφαλείας (δεν περιλαμβάνονται).

 4. Υψώστε αργά τον γρύλο.

 5. Όταν το πλήρες βάρος της γλωττίδας του μηχανήματος μεταφέρει πλέον τη ράβδο ζεύξης της μονάδας έλξης, τοποθετήστε τον γρύλο στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του γρύλου στη θέση μεταφοράς.

 6. Τοποθετήστε το οπίσθιο πόδι στήριξης στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του οπίσθιου ποδιού στήριξης στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης

 7. Κατευθύνετε τους 2 εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος από το μηχάνημα προς τη μονάδα έλξης.

  Important: Μην αφήνετε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος να σέρνονται στο έδαφος όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. ποφύγετε τα σημεία όπου οι σωλήνες θα μπορούσαν να τσακίσουν ή να κοπούν.

 8. Συνδέστε τους 2 εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος στους ταχυσυνδέσμους της μονάδας έλξης (Σχήμα 20).

  Κοιτάζοντας προς το εμπρός μέρος του μηχανήματος, συνδέστε τον αριστερό εύκαμπτο σωλήνα στην πλευρά της πίεσης και τον δεξιό στην πλευρά επιστροφής.

  Important: Ο εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής διαθέτει κατά μήκος του μια βαλβίδα αντεπιστροφής μονής κατεύθυνσης. Το βέλος της βαλβίδας αντεπιστροφής θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τον σύνδεσμο επιστροφής της μονάδας έλξης.

  Note: Ίσως χρειαστεί να εκτονώσετε την πίεση των υδραυλικών σωλήνων του μηχανήματος, συνδέοντάς τους με τη μονάδα έλξης.

  g273356g272560
 9. Στα μοντέλα SH, τοποθετήστε τον κρεμαστό διακόπτη on/off σε σημείο προσβάσιμο από τη θέση οδήγησης. εβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση off.

 10. Συνδέστε το σπειροειδές καλώδιο τροφοδοσίας 7 ακροδεκτών στην υποδοχή του μηχανήματος και στη μονάδα έλξης (Σχήμα 21).

  Important: Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να σέρνεται στο έδαφος όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. ποφύγετε τα σημεία όπου θα μπορούσε να τσακίσει ή να κοπεί.

  g234790
 11. Δοκιμή υδραυλικών συνδέσεων· ανατρέξτε στην ενότητα Δοκιμή των υδραυλικών συνδέσεων.

 12. Ρυθμίστε το ηλεκτρικό φρένο· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του πεντάλ φρένου.

Δοκιμή των υδραυλικών συνδέσεων

Important: Δοκιμάστε τις υδραυλικές συνδέσεις πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος για πρώτη φορά.

 1. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού στη δεξαμενή της μονάδας έλξης και συμπληρώστε υγρό, αν απαιτείται· ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή της μονάδας έλξης.

 2. Εκκινήστε τη μονάδα έλξης και χειριστείτε τον ιμάντα μεταφοράς· ανατρέξτε στις ενότητες Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος και Χειρισμός των υδραυλικών βαλβίδων ελέγχου.

  Important: ν ακούσετε κάποιο θόρυβο από το υδραυλικό σύστημα της μονάδας έλξης και τα χειριστήρια του μηχανήματος, επαναφέρετε αμέσως τα υδραυλικά χειριστήρια στη Νεκρά θέση.

 3. ν ο ιμάντας μεταφοράς δεν λειτουργεί, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Χειριστείτε το μηχάνημα μετακινώντας τη λαβή της υδραυλικής βαλβίδας του πίσω παρελκομένου προς την αντίθετη κατεύθυνση.

  • Σβήστε τον κινητήρα, εκτονώστε την υδραυλική πίεση και αλλάξτε τις θέσεις των εύκαμπτων σωλήνων στους συνδέσμους ταχείας αποσύνδεσης.

Ρύθμιση του πεντάλ φρένου

Κατά την αρχική ρύθμιση, η ροή ηλεκτρικού ρεύματος προς τους μαγνήτες του πεντάλ φρένου κατά κανόνα δεν επαρκεί για την επίτευξη άνετης και ασφαλούς πέδησης. Η αλλαγή βάρους του φορτίου, καθώς και η μη σταθερή έξοδος του εναλλάκτη και της μπαταρίας, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ασταθή ροή ηλεκτρικού ρεύματος προς τους μαγνήτες του φρένου.

Important: Πριν από την πρώτη λειτουργία του μηχανήματος, ρυθμίστε τα ηλεκτρικά φρένα έτσι ώστε να είναι συγχρονισμένα με τα φρένα της μονάδας έλξης (να «πιάνουν» μαζί).

 1. Διαβάστε και κατανοήστε τις πληροφορίες των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας του πεντάλ φρένου.

 2. Ρυθμίστε το πεντάλ φρένου· ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του πεντάλ φρένου.

Έλεγχοι πριν από τη λειτουργία

Ολοκληρώστε αυτούς τους ελέγχους καθημερινά πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος. ναφέρατε οποιοδήποτε πρόβλημα ασφαλείας στον προϊστάμενό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου.

Κατά τη λειτουργία

σφάλεια κατά τη λειτουργία

 • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

 • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

 • Μη μεταφέρετε ποτέ επιβάτες και φροντίστε να μην υπάρχουν διερχόμενοι ή κατοικίδια κοντά στο μηχάνημα κατά τη λειτουργία.

 • Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τη χοάνη όταν λειτουργεί το μηχάνημα ή όταν λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος ρυμούλκησης.

 • Θα πρέπει να παραμένετε καθισμένοι όταν το όχημα ρυμούλκησης βρίσκεται σε κίνηση.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί προσοχή. ν ο χειρισμός του οχήματος ρυμούλκησης δεν γίνεται με τρόπο ασφαλή, μπορεί να επέλθει ατύχημα, ανατροπή του οχήματος ρυμούλκησης, καθώς και σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Οδηγείτε προσεκτικά και τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες για αποφυγή ανατροπής ή απώλειας ελέγχου:

  • Όταν κινείστε κοντά σε αμμοπαγίδες, χαντάκια, σημεία με νερό, ράμπες, άγνωστες περιοχές ή άλλα επικίνδυνα σημεία, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ελαττώνετε ταχύτητα και να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας (διπλάσια από το πλάτος του μηχανήματος).

  • Όταν κινείστε σε ανώμαλο έδαφος με το μηχάνημα φορτωμένο, ελαττώστε ταχύτητα ώστε να αποφύγετε την απώλεια ευστάθειας του μηχανήματος.

  • Έχετε το νου σας για λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν κινείστε σε επικλινή εδάφη. Η κίνηση σε επικλινή εδάφη πρέπει να γίνεται ευθεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ελαττώστε ταχύτητα σε απότομες στροφές ή σε στροφές σε επικλινή εδάφη. Όταν είναι εφικτό, αποφεύγετε να στρίβετε όταν κινείστε σε επικλινή εδάφη.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε σε υγρές επιφάνειες, με μεγάλη ταχύτητα ή με πλήρες φορτίο. Η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται όταν υπάρχει πλήρες φορτίο. Μειώστε σχέση μετάδοσης πριν ξεκινήσετε να κινείστε σε ανηφόρα ή κατηφόρα.

  • ποφεύγετε να σταματάτε και να ξεκινάτε απότομα. Μην αλλάζετε αλλάζετε ταχύτητα σε όπισθεν ή αντίστροφα αν δεν έχει ακινητοποιηθεί το μηχάνημα.

  • Μην κάνετε απότομες στροφές ή ξαφνικούς ελιγμούς ή άλλες μη ασφαλείς ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.

  • Να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου όταν εκτελείτε στροφές ή οπισθοπορεία. Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εξασφαλίστε ότι η περιοχή είναι ελεύθερη και δεν υπάρχουν διερχόμενα άτομα. Να κινείστε αργά.

  • Να ελέγχετε πάντοτε και να αποφεύγετε αντικείμενα που προεξέχουν, όπως π.χ. κλαδιά δέντρων, πλαίσια θυρών, υπερκείμενες οδούς διάβασης κλπ. εβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το μηχάνημα και το κεφάλι σας.

  • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • ν έχετε απορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία, σταματήστε την εργασία σας και συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας.

  • Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.

 • Πριν αρχίσετε να φορτώνετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης.

 • Μη μεταφέρετε φορτία τα οποία υπερβαίνουν τα όρια φόρτωσης του μηχανήματος ή του οχήματος ρυμούλκησης.

 • Η ευστάθεια των φορτίων διαφέρει—για παράδειγμα, τα υψηλά φορτία έχουν υψηλότερο κέντρο βάρους. Ελαττώστε τα μέγιστα όρια φόρτωσης για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ευστάθεια, αν χρειαστεί.

 • Για να αποφύγετε την ανατροπή του μηχανήματος, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπολογίστε προσεκτικά το ύψος και το βάρος του φορτίου. Τα φορτία μεγαλύτερου ύψους και βάρους είναι πιο εύκολο να ανατραπούν.

  • Κατανείμετε το φορτίο ομοιόμορφα, εμπρός-πίσω και δεξιά-αριστερά.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και να αποφεύγετε τους μη ασφαλείς ελιγμούς.

  • Πριν αρχίσετε να φορτώνετε το μηχάνημα, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι είναι συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης.

  • Μην τοποθετείτε μεγάλα ή βαριά αντικείμενα στη χοάνη. υτό μπορεί να προκαλέσει φθορά του ιμάντα και των κυλίνδρων. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η υφή του φορτίου είναι ομοιόμορφη. Μικρές πέτρες που περιέχονται στην άμμο μπορεί να εκτοξευθούν με τρόπο επικίνδυνο.

 • Μην στέκεστε πίσω από το μηχάνημα κατά την εκφόρτωση ή τη διασπορά. Ο προαιρετικός μηχανισμός διπλής περιστροφής, ο εγκάρσιος ιμάντας μεταφοράς και ο μηχανισμός επεξεργασίας μπορεί να εκτοξεύσουν σωματίδια και σκόνη με μεγάλη ταχύτητα.

 • Η εκφόρτωση του μηχανήματος και η αποσύνδεσή του από το όχημα ρυμούλκησης πρέπει να γίνονται μόνο σε επίπεδο έδαφος.

 • Πριν αρχίσετε να εκφορτώνετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης.

 • Μην οδηγείτε έχοντας το μηχάνημα σε πλήρως ανυψωμένη θέση. υτό αυξάνει τον κίνδυνο ανατροπής του μηχανήματος.

 • Η οδήγηση του μηχανήματος με χρήση παρελκομένων γίνεται με ασφάλεια εντός του εύρους λειτουργίας που επισημαίνεται στο πράσινο τμήμα της ετικέτας.

 • Μην οδηγείτε το μηχάνημα στο εύρος αυξημένου κινδύνου (κίτρινο/μαύρο). Όταν δεν χρησιμοποιούνται παρελκόμενα, οδηγείτε το μηχάνημα σε χαμηλωμένη θέση.

 • πενεργοποιήστε το μηχάνημα όταν πλησιάζετε σε άτομα, οχήματα, διασταυρώσεις ή διαβάσεις πεζών.

 • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα όταν η θήκη των βαρών έχει αφαιρεθεί ή μετακινηθεί.

 • Όταν μεταφέρετε τρέιλερ που διαθέτει υδραυλικά φρένα, ενδέχεται να υπερθερμανθεί το υγρό του υδραυλικού κυκλώματος αν τα φρένα παραμένουν διαρκώς ενεργοποιημένα. Κατά την οδήγηση σε μεγάλες κατηφόρες, να χρησιμοποιείτε πάντοτε χαμηλότερη σχέση μετάδοσης. Να φρενάρετε διακοπτόμενα, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος ψύξης τόσο για το όχημα όσο και για το εργαλείο επιχωμάτωσης γκαζόν.

σφάλεια σε επικλινή εδάφη

 • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

 • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη, για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

 • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε σε πλαγιές, ειδικά όταν στρίβετε.

  • Κατά την κίνηση του μηχανήματος σε πλαγιές μπορεί να προκληθεί ανατροπή ή απώλεια πρόσφυσης της μονάδας έλξης ή του μηχανήματος.

  • Σε επικλινή εδάφη θα πρέπει πάντοτε να κινείστε ευθεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω—όχι πλαγίως ή διαγωνίως. Όταν κατηφορίζετε μια πλαγιά, μην υπερβαίνετε την ταχύτητα με την οποία θα ανεβαίνατε την ίδια πλαγιά. Η απόσταση φρεναρίσματος αυξάνεται όταν κατηφορίζετε μια πλαγιά.

  • Όταν κινείστε σε εδάφη με μεγάλη κλίση, μειώστε το βάρος του φορτίου και φροντίστε το ύψος του φορτίου να μην είναι μεγάλο.

 • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, νερό ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί ξαφνικά να ανατραπεί αν ένας τροχός να βρεθεί πέρα από το χείλος ή να υποχωρήσει το χείλος. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας (διπλάσια από το πλάτος του μηχανήματος) μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

 • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μη φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

 • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης· να στρίβετε αργά και σταδιακά.

 • Μην αναλαμβάνετε τον χειρισμό του μηχανήματος όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του. Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο χορτάρι, κατά μήκος πλαγιάς, ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης. Το μηχάνημα είναι δυνατόν να γλιστρήσει ακόμα και όταν οι κινητήριοι τροχοί είναι ακινητοποιημένοι.

 • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο χορτάρι, κατά μήκος πλαγιάς, ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των κινητήριων τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

 • Όταν κατηφορίζετε σε επικλινή εδάφη, να έχετε πάντα επιλεγμένη μια ταχύτητα στο κιβώτιο της μονάδας έλξης. Μην κατεβαίνετε πλαγιές με το κιβώτιο ταχυτήτων στη νεκρά (ισχύει μόνο για μονάδες με κιβώτιο ταχυτήτων).

Χρήση του οπίσθιου ποδιού στήριξης

Χρησιμοποιήστε το οπίσθιο πόδι στήριξης για τη στήριξη του μηχανήματος μετά την αποσύνδεση της μονάδας έλξης.

Στήριξη του μηχανήματος με το οπίσθιο πόδι στήριξης

 1. Εκφορτώστε όλα τα υλικά από τη χοάνη.

 2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

 3. Τοποθετήστε τάκους στα ελαστικά.

 4. φαιρέστε τον πείρο ποδιού στήριξης από το πόδι και αφαιρέστε το πόδι από τον σωλήνα ποδιού στήριξης (Σχήμα 22).

  g272499
 5. Περιστρέψτε το οπίσθιο πόδι στήριξης προς τα κάτω και εισαγάγετέ το στον σωλήνα του (Σχήμα 23).

  g272498
 6. Ευθυγραμμίστε τις οπές του οπίσθιου ποδιού στήριξης και του σωλήνα και ασφαλίστε το οπίσθιο πόδι στήριξης με τον πείρο του (Σχήμα 23).

 7. ν το διάκενο μεταξύ του οπίσθιου ποδιού στήριξης και του εδάφους είναι 5 cm ή μεγαλύτερο, συμπληρώστε με αποστάτη ή τεμάχιο ξύλου.

Συναρμολόγηση του γρύλου στο οπίσθιο πόδι στήριξης

 1. φαιρέστε τον πείρο που ασφαλίζει τον γρύλο στον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου και αφαιρέστε τον γρύλο· ανατρέξτε στο Σχήμα 27 στην ενότητα Στήριξη του εμπρόσθιου μέρους του μηχανήματος με τον γρύλο.

 2. Συναρμολογήστε κατακόρυφα τον γρύλο στο οπίσθιο πόδι στήριξης και ασφαλίστε τον με τον πείρο (Σχήμα 24).

  g272497
 3. Χαμηλώστε τον γρύλο ώστε να στηρίζει το μηχάνημα.

Τοποθέτηση του οπίσθιου ποδιού στήριξης στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης

 1. Ευθυγραμμίστε τη ράβδο ζεύξης της μονάδας έλξης με τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου του μηχανήματος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

 2. Στερεώστε και ασφαλίστε τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου στη ράβδο ζεύξης της μονάδας έλξης χρησιμοποιώντας τον πείρο κοτσαρίσματος.

 3. ν ο γρύλος είναι συναρμολογημένος στο οπίσθιο πόδι στήριξης, ανυψώστε τον γρύλο, αφαιρέστε τον από το οπίσθιο πόδι στήριξης και τοποθετήστε τον στον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου, στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης· ανατρέξτε στις ενότητες Συναρμολόγηση του γρύλου στο οπίσθιο πόδι στήριξης και Τοποθέτηση του γρύλου στη θέση μεταφοράς.

  Note: Μην αφήνετε τον γρύλο πάνω στο οπίσθιο πόδι στήριξης κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του.

 4. φαιρέστε τον πείρο ποδιού στήριξης από το πόδι και αφαιρέστε το πόδι από τον σωλήνα ποδιού στήριξης (Σχήμα 25).

  g272503
 5. Οριζοντιώστε το οπίσθιο πόδι στήριξης και εισαγάγετέ το στον σωλήνα του (Σχήμα 26).

  g272500
 6. Ευθυγραμμίστε τις οπές του οπίσθιου ποδιού στήριξης και του σωλήνα και ασφαλίστε το οπίσθιο πόδι στήριξης με τον πείρο του (Σχήμα 26).

Στήριξη του εμπρόσθιου μέρους του μηχανήματος με τον γρύλο

 1. Εκφορτώστε όλα τα υλικά από τη χοάνη.

 2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

 3. Τοποθετήστε τάκους στα ελαστικά.

 4. φαιρέστε τον πείρο που ασφαλίζει τον γρύλο στον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου (Σχήμα 27).

  g272502
 5. Περιστρέψτε τον γρύλο ώστε να έρθει σε κατακόρυφη θέση (Σχήμα 27).

 6. Εισαγάγετε τον πείρο μέσω των οριζόντιων οπών του γρύλου και του σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου (Σχήμα 27).

 7. Χαμηλώστε τον γρύλο ώστε να στηρίζει το μηχάνημα.

Τοποθέτηση του γρύλου στη θέση μεταφοράς

 1. Ευθυγραμμίστε τη ράβδο ζεύξης της μονάδας έλξης με τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου του μηχανήματος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από τη θέση του χειριστή.

 2. σφαλίστε τον σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου στη ράβδο με τη βοήθεια του πείρου κοτσαρίσματος.

 3. νυψώστε τον γρύλο.

 4. φαιρέστε τον πείρο (Σχήμα 28).

  g272501
 5. Περιστρέψτε τον γρύλο ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση (Σχήμα 28).

 6. Εισαγάγετε τον πείρο μέσω των οριζόντιων οπών του γρύλου και του σωλήνα υποδοχής κοτσαδόρου (Σχήμα 28).

Ρυμούλκηση του μηχανήματος

Κατά τη ρυμούλκηση του μηχανήματος, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Πριν από τη λειτουργία του μηχανήματος, τοποθετήστε τον γρύλο και το οπίσθιο πόδι στήριξης στη θέση μεταφοράς/αποθήκευσης.

 • Μην αφήνετε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια του κρεμαστού διακόπτη να σέρνονται στο έδαφος όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. ποφύγετε τα σημεία όπου οι σωλήνες θα μπορούσαν να τσακίσουν ή να κοπούν.

 • Όταν στρίβετε απότομα, οι εύκαμπτοι σωλήνες του υδραυλικού συστήματος μπορεί να έλθουν σε επαφή με τους τροχούς της μονάδας έλξης. ποφύγετε τις απότομες στροφές και, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε χταπόδι (ελαστικό σχοινί με άγκιστρα και στα δύο άκρα) για να τραβήξετε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια προς το κέντρο.

Συμβουλές χειρισμού του ηλεκτρονικού φρένου

Ο έλεγχος φορτίου αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις του φορτίου του τρέιλερ μέσω περιορισμού της μέγιστης ροπής εξόδου των φρένων, προσθέτοντας μειούμενη αντίσταση στην ηλεκτρική γραμμή ελέγχου. Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας:

 • Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ φορτωμένο στο όριο της δυναμικότητας των φρένων, ρυθμίστε τον έλεγχο φρένων στη μέγιστη πέδηση.

 • Όταν ρυμουλκείτε ένα τρέιλερ χωρίς φορτίο ή με μη πλήρες φορτίο, ρυθμίστε τον έλεγχο φρένων μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης πέδησης, σε μια θέση ακριβώς πριν από το σημείο όπου τα ελαστικά του μηχανήματος «σπινάρουν» όταν ενεργοποιείται πλήρως το χειριστήριο ελέγχου.

Εάν δεν εγκατασταθεί ή δεν χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό πεντάλ φρένου, σε περίπτωση σταματήματος του μηχανήματος όταν το φορτίο του είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στη δυναμικότητα πέδησης, παράγεται υπερβολική ροπή πέδησης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος

Μοντέλα EH

Μόλις ολοκληρώνετε την εργασία σας με το μηχάνημα, θα πρέπει πάντοτε να πατάτε το κουμπί E-STOP (Σχήμα 29) ώστε να απενεργοποιείται το ηλεκτρικό σύστημα. Μόλις ξεκινάτε την εργασία σας με το μηχάνημα, θα πρέπει να τραβάτε το κουμπί E-STOP προς τα έξω πριν ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο χειρός.

g234789

Important: Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας με το μηχάνημα, πατήστε το κουμπί E-STOP ώστε να μην εκφορτίζεται η μπαταρία της μονάδας έλξης.

Important: Όταν χρησιμοποιείτε παρελκόμενο, να έχετε υπόψη ότι η απόσταση του μηχανήματος από το έδαφος είναι μόνο 15 cm. Όταν το μηχάνημα κινείται ανηφορικά, η απόσταση από το έδαφος μειώνεται.

Χειρισμός των υδραυλικών βαλβίδων ελέγχου

Μοντέλα SH

Στον αριστερό προφυλακτήρα του μηχανήματος υπάρχουν τρεις υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου (Σχήμα 30).

g014117

Note: Μετά τη χρήση, επαναφέρατε όλους τους μοχλούς ελέγχου στη μεσαία θέση για να μην τεθεί κατά λάθος το μηχάνημα σε λειτουργία.

ριστερή βαλβίδα

Η αριστερή βαλβίδα ελέγχει την κατεύθυνση του ιμάντα μεταφοράς του μηχανήματος.

 • Για εκφόρτωση του μηχανήματος, τραβήξτε τον μοχλό ελέγχου προς το μέρος σας. Έτσι το υλικό μετακινείται προς τα πίσω μέσω του ιμάντα μεταφοράς.

 • Για φόρτωση του μηχανήματος, ωθήστε τον μοχλό ελέγχου μακριά από εσάς. Έτσι το υλικό μετακινείται προς τα εμπρός μέσω του ιμάντα μεταφοράς.

 • Για να ακινητοποιήσετε τον ιμάντα μεταφοράς, μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου στη μεσαία θέση.

Κεντρική βαλβίδα

Η κεντρική βαλβίδα χρησιμοποιείται για ανύψωση και κατέβασμα του μηχανήματος.

 • Για να ανυψώσετε το μηχάνημα, τραβήξτε τον μοχλό ελέγχου μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, αφήστε τον.

 • Για να κατεβάσετε το μηχάνημα, πιέστε τον μοχλό ελέγχου μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, αφήστε τον.

  Important: Μην διατηρείτε τον μοχλό ελέγχου σε ανυψωμένη ή χαμηλωμένη θέση όταν οι κύλινδροι ανύψωσης έχουν διανύσει τη μέγιστη διαδρομή τους.

Δεξιά βαλβίδα

Η δεξιά βαλβίδα ελέγχει τα προαιρετικά παρελκόμενα.

 • Για να ενεργοποιήσετε το προαιρετικό παρελκόμενο, τραβήξτε τον μοχλό ελέγχου.

  Important: Μην τραβάτε τον μοχλό ελέγχου παρελκομένου μεταφέροντάς τον στη θέση ενεργοποίησης (ON) όταν στο μηχάνημα δεν έχει τοποθετηθεί παρελκόμενο. Μπορεί να προκληθεί φθορά στο μοτέρ του δαπέδου και σταμάτημα του μηχανήματος.

 • Για να απενεργοποιήσετε το προαιρετικό παρελκόμενο, επαναφέρετε τον μοχλό ελέγχου στη μεσαία θέση.

  Note: Πιέζοντας τον μοχλό ελέγχου δεν εκτελείται κάποια λειτουργία—στην περίπτωση των προαιρετικών παρελκομένων δεν υπάρχει δυνατότητα αναστροφής της κατεύθυνσης λειτουργίας τους.

Χειρισμός των υδραυλικών χειριστηρίων και προαιρετικών παρελκομένων

Μοντέλα EH

Σύστημα τηλεχειρισμού

Το σύστημα τηλεχειρισμού αποτελείται από τηλεχειριστήριο χειρός, μια μονάδα βάσης +12 έως +14,4 VDC, καθώς και μια πλεξούδα καλωδίωσης. Το σύστημα προορίζεται ειδικά για χρήση σε συνδυασμό με την ρυμούλκα επεξεργασίας υλικών MH-400 και, ειδικότερα για τον έλεγχό της.

Τηλεχειριστήριο χειρός

g028671

Λειτουργίες κουμπιών

ΚουμπίΟνομασίαΚύρια λειτουργία
GraphicON/OFFΕνεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου.
GraphicΕκκίνηση όλωνΈλεγχος της λειτουργίας τόσο του δαπέδου όσο και του προαιρετικού παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ένδειξης ταχύτητας.
GraphicΕκκίνηση δαπέδουΈλεγχος της λειτουργίας του ιμάντα δαπέδου της χοάνης, συμπεριλαμβανομένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ένδειξης ταχύτητας.
GraphicΣταμάτημα δαπέδουΣταματά την κίνηση του δαπέδου.
GraphicΜείωση ταχύτητας δαπέδουΜειώνει την ταχύτητα του δαπέδου.
Graphicύξηση ταχύτητας δαπέδουυξάνει την ταχύτητα του δαπέδου.
Graphicναστροφή κατεύθυνσης δαπέδουΚουμπί στιγμιαίας αναστροφής της κατεύθυνσης του δαπέδου. Η ταχύτητα ανάστροφης κίνησης του δαπέδου μπορεί να τροποποιηθεί πατώντας είτε το κουμπί ύξηση ταχύτητας δαπέδου είτε το κουμπί Μείωση ταχύτητας δαπέδου, ενώ ταυτόχρονα πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί ναστροφή κατεύθυνσης δαπέδου Μόλις σταματήσετε να πιέζετε το κουμπί ναστροφή κατεύθυνσης δαπέδου, το δάπεδο απενεργοποιείται.
GraphicΚλίση κλίνης προς τα κάτωΚουμπί στιγμιαίου χαμηλώματος της κλίνης.
GraphicΚλίση κλίνης προς τα πάνωΚουμπί στιγμιαίας ανύψωσης της κλίνης.
GraphicGraphicGraphicΠροεπιλογή 1Μπορείτε να αποθηκεύσετε τρεις διαφορετικές προεπιλεγμένες τιμές ταχύτητας δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου.
GraphicποθήκευσηΧρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κουμπί Προεπιλογή για αποθήκευση ή χρήση προεπιλεγμένης μνήμης.
GraphicΕκκίνηση προαιρετικού παρελκομένουΈλεγχος της λειτουργίας του οπίσθιου προαιρετικού παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ένδειξης ταχύτητας του προαιρετικού παρελκομένου.
GraphicΣταμάτημα προαιρετικού παρελκομένουΣταματά την κίνηση του προαιρετικού παρελκομένου.
GraphicΜείωση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένουΜειώνει την ταχύτητα του προαιρετικού παρελκομένου.
Graphicύξηση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένουυξάνει την ταχύτητα του προαιρετικού παρελκομένου.
GraphicΣταμάτημα όλωνΣταματά την κίνηση τόσο του δαπέδου όσο και του προαιρετικού παρελκομένου.

Εκκίνηση του τηλεχειριστηρίου χειρός

Πιέστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου και περιμένετε να εντοπίσει τη βάση. Μην πατάτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Επεξήγηση λειτουργίας της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης LED του τηλεχειριστηρίου

Μοντέλα EH

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει αργά σε συχνότητα 2 Hz (δύο φορές ανά δευτερόλεπτο) όταν το τηλεχειριστήριο χειρός μεταδίδει σήμα αλλά δεν πιέζονται κουμπιά, όταν είναι ενεργοποιημένα τα κουμπιά δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου. Όταν πιεστεί κάποιο κουμπί, η λυχνία αναβοσβήνει σε συχνότητα 10 Hz.

ασικά στοιχεία λειτουργικότητας

 • Όταν ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο χειρός, στην οθόνη θα πρέπει να εμφανιστεί η ένδειξη FLR OFF και OPT OFF μέσα σε 5 περίπου δευτερόλεπτα. ν εμφανίζεται η φράση «waiting for base» (αναμονή σύνδεσης με τη βάση), βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βάσης είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και ότι το κουμπί E-STOP έχει τραβηχτεί προς τα έξω.

 • Υπάρχει πάντα μια τρέχουσα μνήμη εργασίας. Η τρέχουσα μνήμη εργασίας δεν είναι προεπιλεγμένη μνήμη. Όταν ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο χειρός, χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατα αποθηκευμένες ρυθμίσεις εργασίας της τρέχουσας μνήμης εργασίας.

 • Η λειτουργική ακολουθία των κουμπιών εκκίνησης του τηλεχειριστηρίου χειρός είναι η ακόλουθη:

  1. ν πιέσετε μια φορά κάποιο από τα κουμπιά εκκίνησης (Εκκίνηση όλων, Εκκίνηση δαπέδου ή Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου), ανακαλείται η τρέχουσα ρύθμιση μνήμης εργασίας η οποία έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριο χειρός.

  2. ν πιέσετε το ίδιο κουμπί εκκίνησης δεύτερη φορά, ενεργοποιείται το στοιχείο εφόσον είναι ενεργοποιημένο το υδραυλικό σύστημα (στην οθόνη εμφανίζονται αριθμοί που βαίνουν αυξανόμενοι).

  3. ν πιέσετε το ίδιο κουμπί εκκίνησης και τρίτη φορά, οι νέες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη εργασίας του τηλεχειριστηρίου.

 • ν πιέσετε μια φορά κάποιο κουμπί εκκίνησης για να προβάλετε την τρέχουσα μνήμη εργασίας σε λειτουργία εκτός εργασίας, έχετε περιθώριο περίπου 10 δευτερόλεπτα να αλλάξετε τη ρύθμιση ή το στοιχείο, αλλιώς το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται και πάλι. Σε λειτουργία εργασίας δεν ισχύει ο περιορισμός των 10 δευτερολέπτων.

 • Για να προγραμματίσετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση, θα πρέπει να έχετε πρώτα προβεί σε ενεργοποίηση ή εμπλοκή των αντίστοιχων στοιχείων.

 • Για να προβείτε σε χειρισμό χρησιμοποιώντας προεπιλεγμένη μνήμη, εμφανίζονται τα ποσοστά ταχύτητας των στοιχείων στην οθόνη και μπορείτε να προβείτε σε ενεργοποίηση ή εμπλοκή τους. ν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OFF, θα πρέπει να ανακαλέσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Χειροκίνητη παράκαμψη των υδραυλικών χειριστηρίων

Μοντέλα EH

ν το τηλεχειριστήριο χειρός χαθεί, χαλάσει ή δεν λειτουργεί, είναι δυνατός ο χειρισμός του μηχανήματος για την εκτέλεση εργασιών ή την ολοκλήρωση μιας εργασίας διασποράς και χωρίς το τηλεχειριστήριο.

Προετοιμασία του μηχανήματος

 1. Στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος, αφαιρέστε τις 4 βίδες με ενσωματωμένη ροδέλα με τις οποίες στερεώνεται η πλάκα καλύμματος στο κάλυμμα παράκαμψης (Σχήμα 32).

  g285427
 2. εβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο, εκκινήστε τη μονάδα έλξης και τροφοδοτήστε το μηχάνημα με υδραυλική πίεση.

 3. Εντοπίστε τις 3 βαλβίδες ελέγχου (Σχήμα 33).

  g285426

  Note: νατρέξτε στην ετικέτα της πλάκας καλύμματος (Σχήμα 34).

  g285596

Ρύθμιση ταχύτητας δαπέδου

 1. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι του βραχίονα χειροκίνητης παράκαμψης (Σχήμα 35).

  g285594
 2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής που χρησιμοποιείται για παράκαμψη βαλβίδας δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα του δαπέδου (Σχήμα 35).

  Note: Όταν δεν έχετε υδραυλική ροή, χρησιμοποιήστε τη μέγιστη ταχύτητα δαπέδου του λειτουργικού συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης. Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης χρήσιμη όταν η χοάνη περιέχει άμμο.

 3. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί με την κατάλληλη ταχύτητα δαπέδου, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι.

Ρύθμισης θέσης χοάνης

 • Για κατέβασμα της χοάνης (Σχήμα 36), τραβήξτε τον δακτύλιο του στελέχους της βαλβίδας.

  g285595
 • Για ανύψωση της χοάνης (Σχήμα 36), πιέστε τον διπλό δακτύλιο του στελέχους της βαλβίδας.

Ρύθμιση ταχύτητας βοηθητικών παρελκομένων

 1. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής που χρησιμοποιείται για παράκαμψη βαλβίδας δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα του δαπέδου (Σχήμα 37).

  Note: Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα αν είναι ενεργοποιημένη η υδραυλική ροή και δεν θέλετε να γίνει διασπορά άμμου κατά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί το δάπεδο.

  g285593
 2. Μόλις επιτύχετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο υδραυλικής ροής του οχήματος ρυμούλκησης για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κατά τη λειτουργία.

Επαναφορά υδραυλικών χειριστηρίων ελέγχου μετά από χειροκίνητη παράκαμψη

Μοντέλα EH

ν βρήκατε, επισκευάσατε ή αντικαταστήσατε το τηλεχειριστήριο χειρός, πραγματοποιήστε επαναφορά της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ταχύτητας δαπέδου, της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ταχύτητας παρελκομένου, ή και των δύο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο χειρός για τον έλεγχο του μηχανήματος.

Επαναφορά της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ταχύτητας δαπέδου

Μοντέλα EH
 1. Χαλαρώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι του βραχίονα χειροκίνητης παράκαμψης (Σχήμα 38).

  g285597
 2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής που χρησιμοποιείται για παράκαμψη βαλβίδας μέχρι να εμφανιστεί ένα μικρό διάκενο μεταξύ του άκρου της βίδας και του άκρου του στελέχους της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ταχύτητας δαπέδου (Σχήμα 38).

 3. Σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι (Σχήμα 38).

Επαναφορά της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ταχύτητας παρελκομένου

Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη βίδα με επίπεδη κεφαλή μέχρι να ανοίξει πλήρως η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (Σχήμα 39).

g285593

Εγκατάσταση της πλάκας καλύμματος

σφαλίστε την πλάκα καλύμματος στο κάλυμμα παράκαμψης με τις 4 βίδες με ενσωματωμένη ροδέλα (Σχήμα 40).

g285427

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), με 2 γραμμές και 8 χαρακτήρες ανά γραμμή, εμφανίζει την κατάσταση και τη δραστηριότητα όταν πιέζετε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου χειρός. Διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης οπίσθιου φωτισμού και αντίθεσης. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στην τρέχουσα μνήμη εργασίας του τηλεχειριστηρίου. Μετά από την απενεργοποίηση της μονάδας, οι τελευταίες ρυθμίσεις αντίθεσης και οπίσθιου φωτισμού θα χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη ενεργοποίησή του.

ύξηση της αντίθεσης

Πατήστε μαζί παρατεταμένα τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και ύξηση ταχύτητας παρελκομένου ενώ παρατηρείτε την οθόνη, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίθεση.

Graphic + Graphic

Note: Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις: OFF, LOW, και HIGH.

Μείωση της αντίθεσης

Πατήστε μαζί παρατεταμένα τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και Μείωση ταχύτητας παρελκομένου ενώ παρατηρείτε την οθόνη, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίθεση.

Graphic + Graphic

Note: Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις: OFF, LOW, και HIGH.

ύξηση οπίσθιου φωτισμού

Πατήστε μαζί τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και ύξηση ταχύτητας δαπέδου ενώ παρατηρείτε την οθόνη, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός οπίσθιος φωτισμός.

Graphic + Graphic

Note: Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια από όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου χειρός. Με την αύξηση του οπίσθιου φωτισμού αυξάνεται η κατανάλωση ισχύος και μειώνεται η διάρκεια ζωής των μπαταριών· για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, μειώστε τον οπίσθιο φωτισμό του τηλεχειριστηρίου χειρός.

Μείωση οπίσθιου φωτισμού

Πατήστε μαζί τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και Μείωση ταχύτητας δαπέδου ενώ παρατηρείτε την οθόνη, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός οπίσθιος φωτισμός.

Graphic + Graphic

Έλεγχος διάρκειας ζωής μπαταρίας, συχνότητας λειτουργίας, βάσης και οθόνης τηλεχειριστηρίου

ν πιέσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και Σταμάτημα προαιρετικού παρελκομένου θα εμφανιστεί ένα σύνολο πληροφοριών.

Graphic + Graphic

Ενώ πιέζετε τα κουμπιά προς τα κάτω, στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες που εναλλάσσονται κάθε 2 δευτερόλεπτα. ρχικά εμφανίζεται η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας είτε ως ποσοστό είτε ως τρέχουσα τάση, η συχνότητα λειτουργίας (κανάλι επικοινωνίας) των μονάδων, το αναγνωριστικό (ID) του τηλεχειριστηρίου χειρός και, τέλος, το αναγνωριστικό (ID) της αντίστοιχης μονάδας βάσης.

Φροντίδα του τηλεχειριστηρίου χειρός

Το τηλεχειριστήριο χειρός είναι ανθεκτικό, ωστόσο αποφύγετε τις πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες. Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο χειρός με απαλό πανί νοτισμένο με νερό ή ήπιο διάλυμα καθαρισμού. Προσέξτε να μην γρατζουνιστεί η οθόνη LCD.

ντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου χειρός

Το τηλεχειριστήριο χειρός τροφοδοτείται από 4 μπαταρίες (αλκαλικές AA 1,5 V) και λειτουργεί σε τάση μεταξύ 2,4 και 3,2 V. Η μπαταρία διαρκεί περίπου 300 ώρες (σε συνεχή λειτουργία χωρίς χρήση οπίσθιου φωτισμού), ωστόσο η διάρκεια ζωής επηρεάζεται και από τις συνθήκες χρήσης, ειδικά από τη ρύθμιση έντασης του οπίσθιου φωτισμού—όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ισχύος και, συνεπώς, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται αντίστοιχα.

Important: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο χειρός, να έχετε πάντοτε εφεδρικές μπαταρίες διαθέσιμες.

 1. Χαλαρώστε τη βίδα του μαγνήτη που βρίσκεται στη μαγνητική βάση του τηλεχειριστηρίου (Σχήμα 41).

  g028874
 2. νοίξτε τις πλευρές της βάσης και αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο (Σχήμα 41).

 3. φαιρέστε τις 6 βίδες από την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 42).

  Note: ν είναι εφικτό, φροντίστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος και των μπαταριών να παραμείνει το ελαστικό παρέμβυσμα και η μεταλλική τσιμούχα στο αυλάκι τους.

  g028875
 4. φαιρέστε τις εκφορτισμένες μπαταρίες και απορρίψτε τις κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 5. Εγκαταστήστε τις μπαταρίες στην υποδοχή των μπαταριών, προσέχοντας να είναι σωστή η πολικότητα. Στην υποδοχή υπάρχουν ανάγλυφες επισημάνσεις πολικότητας για κάθε πόλο της μπαταρίας (Σχήμα 42).

  Note: ν δεν τοποθετήσετε τις μπαταρίες σωστά, το τηλεχειριστήριο χειρός δεν θα λειτουργεί.

 6. ν αφαιρέσετε κατά λάθος το ελαστικό παρέμβυσμα και τη μεταλλική τσιμούχα, επανατοποθετήστε τα προσεκτικά στο αυλάκι του τηλεχειριστηρίου χειρός (Σχήμα 42).

 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το με τις 6 βίδες που είχατε αφαιρέσει προηγουμένως (Σχήμα 42), χρησιμοποιώντας ροπή 1,5 έως 1,7 N⋅m.

 8. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο χειρός στη μαγνητική βάση, ωθήστε τα δύο τμήματα ώστε να αγκαλιάσουν το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα του μαγνήτη (Σχήμα 41).

Ζευγοποίηση του τηλεχειριστηρίου χειρός με τη βάση

άσει των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το τηλεχειριστήριο χειρός είναι ήδη ζευγοποιημένο με τη βάση έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία. Ωστόσο, ενδέχεται στην πράξη να χρειαστεί να κάνετε εκ νέου ζευγοποίηση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου χειρός και της μονάδας βάσης.

 1. Πιέστε το κουμπί E-Stop για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα βάσης και βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο χειρός είναι απενεργοποιημένο.

 2. Σταθείτε κοντά στη βάση, διατηρώντας άμεση οπτική επαφή με αυτήν.

 3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά ON/OFF και Σταμάτημα όλων.

  Graphic + Graphic

  Το τηλεχειριστήριο χειρός εμφανίζει διαδοχικά διάφορες οθόνες αρχικοποίησης και καταλήγει στην ένδειξη ASSOC PENDING (εκκρεμεί ζευγοποίηση).

 4. Συνεχίστε να πιέζετε και τα δύο κουμπιά, αφήνοντάς τα μόλις εμφανιστεί η ένδειξη ASSOC ACTIVE μετά από 4 περίπου δευτερόλεπτα.

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PRESS STORE.

 5. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ποθήκευση.

  Graphic

  Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη POW UP BASE.

 6. Ενώ εξακολουθείτε να πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί ποθήκευση, τραβήξτε το κουμπί E-STOP προς τα έξω για τροφοδοσία της μονάδας βάσης.

  Το τηλεχειριστήριο χειρός ζευγοποιείται (συνδέεται) με τη μονάδα βάσης. Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ASSOC PASS.

 7. φήστε το κουμπί ποθήκευση.

Important: ν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη ASSOC EXIT, αυτό σημαίνει ότι η ζευγοποίηση απέτυχε.

Note: Για να προβάλλετε πληροφορίες για τη ζευγοποίηση του τηλεχειριστηρίου χειρός και της μονάδας βάσης, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Σταμάτημα όλων και Σταμάτημα προαιρετικού παρελκομένου ταυτόχρονα. Η οθόνη εμφανίζει εναλλασσόμενες πληροφορίες με το επιλεγμένο κανάλι και το αναγνωριστικό της μονάδας βάσης.

Graphic + Graphic

Χειρισμός δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου με το τηλεχειριστήριο χειρός

Μοντέλα EH

Για ρύθμιση και χειρισμό του δαπέδου του μηχανήματος και του προαιρετικού παρελκομένου (π.χ. του μηχανισμού διπλής περιστροφής ή άλλου παρελκομένου), ακολουθήστε τα βήματα των διαδικασιών που παρατίθενται στη συνέχεια:

 • Ρύθμιση και χειρισμός μόνο του δαπέδου

 • Ρύθμιση και χειρισμός μόνο του προαιρετικού παρελκομένου

 • Ρύθμιση και χειρισμός δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου ταυτόχρονα

Ρύθμιση και χειρισμός μόνο του δαπέδου

Μόλις πατηθεί αρχικά το κουμπί Εκκίνηση δαπέδουGraphic (όταν το δάπεδο δεν κινείται), το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την αποθηκευμένη ρύθμιση και εμφανίζεται ο χαρακτήρας S μετά το FLR (δηλ. FLRS), το οποίο δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία ρύθμισης μόνο. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά το δάπεδο δεν κινείται και παραμένει απενεργοποιημένο. Έτσι, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα δαπέδου ή να χρησιμοποιήσετε την αποθηκευμένη ρύθμιση χωρίς να προκληθεί κάποια ανεπιθύμητη κίνηση. φού ρυθμίσετε την ταχύτητα, πιέστε το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου για να ενεργοποιήσετε το δάπεδο βάσει της επιλεγμένης ρύθμισης (αν ενεργοποιήσετε το υδραυλικό σύστημα, το δάπεδο θα αρχίσει να κινείται). Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου μια τρίτη φορά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τιμή στη μνήμη.

Note: Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις του δαπέδου όταν αυτό κινείται πραγματοποιούνται αμέσως, αλλά για να μην είναι απλώς παροδικές θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση πατώντας ξανά το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου αφού αλλάξετε τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια αλλαγή ενώ στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη FLRS, πατήστε Εκκίνηση δαπέδου ώστε να εκκινήσει το δάπεδο βάσει της νέας ρύθμισης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο χειρός χωρίς να ξαναπατήσετε Εκκίνηση δαπέδου ώστε να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα επανέλθει η προηγούμενη αποθηκευμένη ρύθμιση.

Note: Όταν πατήσετε Εκκίνηση δαπέδου ξεκινά ένα χρονόμετρο 10 δευτερολέπτων και εμφανίζεται η ένδειξη FLRS (λειτουργία ρύθμισης). ν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί μέσα στο διάστημα των 10 δευτερολέπτων, η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη FLR και στις προηγούμενες ενδείξεις τιμής/κατάστασης, οι οποίες εφαρμόζονται. ν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία μόνο ρύθμισης, ο χρόνος του χρονομέτρου ξαναρχίζει να μετρά από τα 10 δευτερόλεπτα.

 1. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου.

  Graphic

  Εμφανίζεται η τιμή προεπισκόπησης και η ένδειξη FLRS.

 2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ταχύτητας με το κουμπί ύξηση ταχύτητας δαπέδου ή Μείωση ταχύτητας δαπέδου.

  Graphic ή Graphic
 3. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου για εκκίνηση του δαπέδου.

  Graphic
 4. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου για αποθήκευση της τιμής δαπέδου.

  Graphic

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη FLOOR STORE. Η καθορισμένη τιμή χρησιμοποιείται σε κάθε μελλοντική εκκίνηση του δαπέδου, εκτός εάν αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Ρύθμιση και χειρισμός μόνο του προαιρετικού παρελκομένου

Μόλις πατηθεί αρχικά το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένουGraphic (όταν το προαιρετικό παρελκόμενο δεν κινείται), το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την αποθηκευμένη ρύθμιση και εμφανίζεται ο χαρακτήρας S μετά το OPT (δηλ. OPTS), το οποίο δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία ρύθμισης μόνο. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά το προαιρετικό παρελκόμενο δεν κινείται και παραμένει απενεργοποιημένο. Έτσι, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα προαιρετικού παρελκομένου ή να χρησιμοποιήσετε την αποθηκευμένη ρύθμιση χωρίς να προκληθεί κάποια ανεπιθύμητη κίνηση. φού ρυθμίσετε την ταχύτητα, πιέστε το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου για να ενεργοποιήσετε το προαιρετικό παρελκόμενο βάσει της επιλεγμένης ρύθμισης (αν ενεργοποιήσετε το υδραυλικό σύστημα, το προαιρετικό παρελκόμενο θα αρχίσει να κινείται). Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου μια τρίτη φορά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τιμή στη μνήμη.

Note: Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις του προαιρετικού παρελκομένου όταν αυτό κινείται πραγματοποιούνται αμέσως, αλλά για να μην είναι απλώς παροδικές θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση πατώντας ξανά το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου αφού αλλάξετε τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια αλλαγή ενώ στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη OPTS, πατήστε Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου ώστε να εκκινήσει το προαιρετικό παρελκόμενο βάσει της νέας ρύθμισης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο χειρός χωρίς να ξαναπατήσετε Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου ώστε να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα επανέλθει η προηγούμενη αποθηκευμένη ρύθμιση.

Note: Όταν πατήσετε Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου ξεκινά ένα χρονόμετρο 10 δευτερολέπτων και εμφανίζεται η ένδειξη FLRS (λειτουργία ρύθμισης). ν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί μέσα στο διάστημα των 10 δευτερολέπτων, η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη FLR και στις προηγούμενες ενδείξεις τιμής/κατάστασης, οι οποίες εφαρμόζονται. ν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία μόνο ρύθμισης, ο χρόνος του χρονομέτρου ξαναρχίζει να μετρά από τα 10 δευτερόλεπτα.

 1. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου.

  Graphic

  Εμφανίζεται η τιμή προεπισκόπησης και η ένδειξη FLRS.

 2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ταχύτητας με το κουμπί ύξηση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένου ή Μείωση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένου.

  Graphic ή Graphic
 3. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου για εκκίνηση του προαιρετικού παρελκομένου.

  Graphic
 4. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου για αποθήκευση της τιμής προαιρετικού παρελκομένου.

  Graphic

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη OPTION STORE. Η καθορισμένη τιμή χρησιμοποιείται σε κάθε μελλοντική εκκίνηση του προαιρετικού παρελκομένου, εκτός εάν αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Ρύθμιση και χειρισμός δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου ταυτόχρονα

Μόλις πατηθεί αρχικά το κουμπί εκκίνησης όλων (Εκκίνηση όλων) Graphic (όταν το προαιρετικό παρελκόμενο δεν κινείται), το τηλεχειριστήριο εμφανίζει την αποθηκευμένη ρύθμιση και εμφανίζεται ο χαρακτήρας S μετά το FLR και το OPT (δηλ. FLRS και OPTS), το οποίο δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία ρύθμισης μόνο. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις δύο ρυθμίσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο δεν κινούνται και παραμένουν απενεργοποιημένα. Έτσι, μπορείτε να ορίσετε τις επιθυμητές ταχύτητες ή να χρησιμοποιήσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις χωρίς να προκληθεί κάποια ανεπιθύμητη κίνηση. φού ρυθμίσετε τις ταχύτητες, πιέστε το κουμπί Εκκίνηση όλων για να ενεργοποιήσετε το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο βάσει της επιλεγμένης ρύθμισης (αν ενεργοποιήσετε το υδραυλικό σύστημα, το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο θα αρχίσουν να κινούνται). Πιέστε το κουμπί Εκκίνηση όλων μια τρίτη φορά για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τιμή στη μνήμη.

Note: Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις του δαπέδου και του προαιρετικού παρελκομένου όταν αυτά κινούνται πραγματοποιούνται αμέσως, αλλά για να μην είναι απλώς παροδικές θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση πατώντας ξανά το κουμπί Εκκίνηση όλων αφού αλλάξετε τη ρύθμιση. Για παράδειγμα, όταν κάνετε μια αλλαγή ενώ στην οθόνη υπάρχουν οι ενδείξεις FLRS και OPTS, πατήστε Εκκίνηση όλων ώστε να εκκινήσει το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο βάσει της νέας ρύθμισης και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο χειρός χωρίς να ξαναπατήσετε Εκκίνηση όλων ώστε να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα επανέλθουν οι προηγούμενες αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Note: Όταν πατήσετε Εκκίνηση όλων ξεκινά ένα χρονόμετρο 10 δευτερολέπτων και εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργία ρύθμισης. ν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί μέσα στο διάστημα των 10 δευτερολέπτων, η οθόνη επιστρέφει στις ενδείξεις FLR και OPT και στις προηγούμενες ενδείξεις τιμής/κατάστασης, οι οποίες και χρησιμοποιούνται. ν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ το τηλεχειριστήριο χειρός είναι σε λειτουργία μόνο ρύθμισης, ο χρόνος του χρονομέτρου ξαναρχίζει να μετρά από τα 10 δευτερόλεπτα.

 1. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση όλων.

  Graphic

  Εμφανίζονται οι τιμές προεπισκόπησης και οι ενδείξεις FLRS και OPTS.

 2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ταχύτητας ως εξής:

  • Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ταχύτητας δαπέδου με το κουμπί ύξηση ταχύτητας δαπέδου ή Μείωση ταχύτητας δαπέδου.

   Graphic ή Graphic
  • Προσαρμόστε τη ρύθμιση της ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένου με το κουμπί ύξηση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένου ή Μείωση ταχύτητας προαιρετικού παρελκομένου.

   Graphic ή Graphic
 3. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση όλων για να κινηθεί το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο.

  Graphic
 4. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση όλων για αποθήκευση των τιμών.

  Graphic

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ALL STORE. Η καθορισμένη τιμή χρησιμοποιείται σε κάθε μελλοντική εκκίνηση του προαιρετικού παρελκομένου, εκτός εάν αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

  Note: Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις με το κουμπί Εκκίνηση όλων θα πρέπει να κινείται και το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο. ν δεν κινείται κανένα ή κινείται μόνο το ένα από τα δύο, τότε με το πάτημα του κουμπιού Εκκίνηση όλων είτε ξεκινούν και τα δύο είτε ξεκινά αυτό που ήταν ακίνητο. Δεν αποθηκεύεται τίποτε και στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου που είχαν αποθηκευτεί νωρίτερα.Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι αποθηκευμένες εντολές δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου χρησιμοποιούνται δύο φορές, τη μία όταν δίνεται μεμονωμένη εντολή με το κουμπί Εκκίνηση δαπέδου ή Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου και την άλλη όταν γίνεται συνδυασμένη ενέργεια με το κουμπί Εκκίνηση όλων· και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για τον ίδιο αριθμό.

Προεπιλεγμένοι τρόποι λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου χειρός

Μοντέλα EH

Ρύθμιση των κουμπιών Προεπιλογής 1, 2 και 3

Το τηλεχειριστήριο χειρός διαθέτει 3 κουμπιά Προεπιλογής τα οποία μπορείτε να προγραμματίσετε θέτοντας ρυθμίσεις ταχύτητας του δαπέδου και του προαιρετικού παρελκομένου. Κάθε κουμπί Προεπιλογής λειτουργεί ως προεπισκόπηση λειτουργίας του κουμπιού Εκκίνηση όλων, μη τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί διαφορετικές τιμές για την ταχύτητα τις οποίες καθορίζει ο χρήστης και μπορεί να ανατρέχει σε αυτές πιο γρήγορα.

ν το δάπεδο ή/και το προαιρετικό παρελκόμενο κινούνται όταν πατήσετε ένα κουμπί Προεπιλογής, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των ρυθμίσεων δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου· αν, στη συνέχεια, πατήσετε το κουμπί Εκκίνηση όλων, οι τρέχουσες τιμές λειτουργίας αντικαθίστανται από τις προεπιλεγμένες τιμές. ν δεν πατήσετε το κουμπί Εκκίνηση όλων μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, το σύστημα επανέρχεται στις τιμές που είχαν αποθηκευτεί νωρίτερα.

Για να ρυθμίσετε τις τιμές ενός κουμπιού Προεπιλογής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Εκκινήστε ταυτόχρονα το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο, είτε μεμονωμένα είτε με χρήση του κουμπιού Εκκίνηση όλων.

  Graphic
 2. Επιλέξτε τις επιθυμητές ταχύτητες δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου με τη βοήθεια του κατάλληλου κουμπιού αύξησης και μείωσης της ταχύτητας για κάθε έξοδο.

 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ποθήκευση και, στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό κουμπί Προεπιλογής (1, 2, ή 3).

  Graphic και μετά Graphic, Graphic ή Graphic

  Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PRESET SAVED (αποθήκευση προεπιλογής).

Note: ν κρατήσετε πατημένο το κουμπί ποθήκευση και μετά πατήσετε ένα από τα κουμπιά Προεπιλογής όταν είτε το δάπεδο είτε το προαιρετικό παρελκόμενο είναι απενεργοποιημένα, δεν αποθηκεύεται καμία νέα τιμή για κανένα από τα δύο και στο κουμπί προεπιλογής παραμένουν οι τιμές που είχαν αποθηκευτεί νωρίτερα.

Χρήση λειτουργίας προεπιλογής

 1. Πατήστε το επιθυμητό κουμπί Προεπιλογής (1, 2 ή 3) για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις δαπέδου και προαιρετικού παρελκομένου.

 2. Πατήστε το κουμπί Εκκίνηση όλων για εκκίνηση του δαπέδου και του προαιρετικού παρελκομένου (αν έχει ενεργοποιηθεί το υδραυλικό σύστημα).

 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά START και STOP για να ελέγξετε το δάπεδο και το προαιρετικό παρελκόμενο όπως επιθυμείτε.

Φόρτωση της χοάνης

Important: Μη μεταφέρετε επιβάτες στη χοάνη.

Important: Μη μεταφέρετε φορτία τα οποία υπερβαίνουν τα όρια φόρτωσης του μηχανήματος ή του οχήματος ρυμούλκησης· ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Important: Η ευστάθεια των φορτίων διαφέρει—για παράδειγμα, τα υψηλά φορτία έχουν υψηλότερο κέντρο βάρους. Ελαττώστε τα μέγιστα όρια φόρτωσης για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ευστάθεια, αν χρειαστεί.

 1. Συνδέστε το μηχάνημα με το όχημα που θα το ρυμουλκήσει.

 2. Φορτώστε υλικό στη χοάνη.

  • Φορτώστε το μηχάνημα από την επάνω ή την πίσω πλευρά.

  • Για τα περισσότερα υλικά, όπως είναι η άμμος και το χαλίκι, μπορεί να χρησιμοποιείται εμπρόσθιος φορτωτής με κάδο. Για υλικά όπως η ξυλεία διαμόρφωσης τοπίου ή οι σάκοι λιπάσματος, η φόρτωση πρέπει να γίνεται από την πίσω πλευρά τοποθετώντας το υλικό στον ιμάντα μεταφοράς και ρυθμίζοντας το υδραυλικό σύστημα στη θέση φόρτωσης.

  • Για ευκολότερη πρόσβαση, ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί η πίσω πόρτα.

  • ν χρησιμοποιούνται σάκοι υλικού, αδειάστε τους στον κάδο του φορτωτή πριν φορτώσετε το υλικό στη χοάνη. Για να εξασφαλίσετε την ευστάθεια του μηχανήματος, κατανείμετε το φορτίο ομοιόμορφα, εμπρός-πίσω και δεξιά-αριστερά.

  Important: Μην τοποθετείτε μεγάλα ή βαριά αντικείμενα στη χοάνη. ν φορτώνετε υλικό μεγαλύτερων διαστάσεων από την πίσω πόρτα, μπορεί να καταστραφεί ο ιμάντας και το συγκρότημα της πίσω πόρτας. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η υφή του φορτίου είναι ομοιόμορφη. Το μηχάνημα ενδέχεται να εκτοξεύσει απρόβλεπτα μικρές πέτρες που περιέχονται στην άμμο.

  Για να αποφύγετε την ανατροπή του μηχανήματος (συμβουλευτείτε τις ετικέτες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο):

  • Υπολογίστε προσεκτικά το ύψος και το βάρος του φορτίου. Τα φορτία μεγαλύτερου ύψους και βάρους είναι πιο εύκολο να ανατραπούν.

  • Κατανείμετε το φορτίο ομοιόμορφα, εμπρός-πίσω και δεξιά-αριστερά.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και να αποφεύγετε τους μη ασφαλείς ελιγμούς.

Εκφόρτωση υλικών

Προειδοποίηση

Το μηχάνημα είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα.

Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον ιμάντα μεταφοράς και τα προαιρετικά παρελκόμενα κατά τη λειτουργία του μηχανήματος και της μονάδας έλξης.

Προειδοποίηση

Η εκφόρτωση του μηχανήματος όταν αυτό δεν είναι συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση του φορτίου και ανατροπή του μηχανήματος.

Πριν αρχίσετε να εκφορτώνετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στο όχημα ρυμούλκησης.

 • Μην στέκεστε πίσω από το μηχάνημα κατά την εκφόρτωση.

 • Μην πραγματοποιείτε εκφόρτωση όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε επικλινές έδαφος.

Εκφόρτωση χύδην φορτίου

 1. Οδηγήστε το μηχάνημα με την όπισθεν στη θέση που επιθυμείτε να γίνει η εκφόρτωση του υλικού.

 2. πασφαλίστε τα μάνδαλα της πίσω πόρτας και ενεργοποιήστε τον ιμάντα μεταφοράς.

 3. ν επιθυμείτε, ανυψώστε το πίσω μέρος του μηχανήματος. Με τον τρόπο αυτό το υλικό εκφορτώνεται υπό διαφορετική γωνία και η όλη διαδικασία επιταχύνεται.

Ελεγχόμενη εκφόρτωση

 1. σφαλίστε τα μάνδαλα της πίσω πόρτας.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λαβή του γρύλου για να ανοίξετε ή να κλείσετε το ρυθμιζόμενο τμήμα της πίσω πόρτας (Σχήμα 43 και Σχήμα 44). Έτσι, περιορίζεται η ροή υλικών όταν χρησιμοποιείται προαιρετικό παρελκόμενο.

  Important: Χρησιμοποιήστε το ρυθμιζόμενο τμήμα της πίσω πόρτας μόνο κατά την εκφόρτωση υλικού διαμέτρου κάτω από 25 mm, όπως π.χ. άμμου ή χαλικιού.

  Important: ν δεν είναι δυνατή η ροή υλικού μέσω του ρυθμιζόμενου τμήματος, ανοίξτε εντελώς την πίσω πόρτα. Για κάθε νέο υλικό, κάντε πρώτα μια δοκιμή.

  g014118
  g014119

Χειρισμός του προαιρετικού παρελκομένου

 1. Σβήστε τον κινητήρα της μονάδας έλξης.

 2. Στα μοντέλα SH, χρησιμοποιήστε τους μοχλούς ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το προαιρετικό παρελκόμενο και τον ιμάντα μεταφοράς (θέση εκφόρτωσης).

 3. Τόσο στα μοντέλα SH όσο και στα EH, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, το μοτίβο διασποράς και την παροχή.

  Note: Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε μέχρι να επιτύχετε επιθυμητά επίπεδα παροχής και βάθος διασποράς. Άλλες μεταβλητές είναι η ταχύτητα στο έδαφος και ο τύπος του υλικού. Τα διαφορετικά υλικά αποτελούνται από σωματίδια διαφορετικού μεγέθους, οπότε τροποποιείται το μοτίβο διασποράς.

  Πάντοτε να δοκιμάζετε κάθε νέο υλικό πραγματοποιώντας διασπορά σε ανοικτό χώρο μακριά από άλλα άτομα.

 4. Εκκινήστε τον κινητήρα της μονάδας έλξης και ενεργοποιήστε το υδραυλικό σύστημά της.

 5. Στο μοντέλο SH, ενεργοποιήστε τον κρεμαστό διακόπτη on/off για να ξεκινήσει η διασπορά. Στο μοντέλο EH, ενεργοποιήστε το προαιρετικό εξάρτημα και, στη συνέχεια, τον ιμάντα μεταφοράς μέσω του τηλεχειριστηρίου χειρός.

 6. Στο μοντέλο SH, απενεργοποιήστε τον κρεμαστό διακόπτη on/off για να ξεκινήσει η διασπορά – το προαιρετικό εξάρτημα συνεχίζει να λειτουργεί. Στο μοντέλο EH, απενεργοποιήστε τον ιμάντα μεταφοράς και, στη συνέχεια, το προαιρετικό εξάρτημα.

 7. Στα μοντέλα EH, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκκίνηση όλων αντί για τις λειτουργίες Εκκίνηση προαιρετικού παρελκομένου και Εκκίνηση ιμάντα για ενιαία εκκίνηση. Θα ξεκινήσει πρώτα το εξάρτημα και μετά ο ιμάντας.

 8. Όταν το μηχάνημα είναι άδειο, απενεργοποιήστε το υδραυλικό σύστημα πριν μετακινήσετε το μηχάνημα.

  Note: Όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος, ανυψώστε το μηχάνημα στο μέγιστο δυνατό εύρος ασφαλείας κατά την οδήγηση. Έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη απόσταση του προαιρετικού εξαρτήματος από το έδαφος.

  Προειδοποίηση

  Το προαιρετικό εξάρτημα μπορεί να εκτοξεύει υλικό σε υψηλές ταχύτητες σε απόσταση έως 12 m, με κίνδυνο να προκληθεί τραυματισμός σε παρευρισκομένους.

  Κατά τη διασπορά, να ελέγχετε αν υπάρχουν άτομα ή και αντικείμενα στον χώρο.

  Important: Όταν το μηχάνημα κινείται χωρίς να εκτελεί διασπορά, ανυψώστε το στη μέγιστη δυνατή απόσταση ασφαλείας και απενεργοποιήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα.

Μετά τη λειτουργία

σφάλεια μετά τη λειτουργία

 • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε σταθερό, επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από το μηχάνημα.

 • Να αποφεύγετε τα σαθρά εδάφη, καθώς το πόδι στήριξης μπορεί να βουλιάξει και να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος.

 • Μην αποσυνδέετε το μηχάνημα από το όχημα έλξης σε επικλινή εδάφη ή αν δεν έχετε τοποθετήσει τον γρύλο και το οπίσθιο πόδι στήριξης.

 • Όταν αποσυνδέετε το μηχάνημα, να τοποθετείτε πάντοτε τάκους στα ελαστικά ώστε να παραμένει ακινητοποιημένο.

 • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

 • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

ποσύνδεση του μηχανήματος από τη μονάδα έλξης

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε στεγνό και επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο στη μονάδα έλξης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

 2. Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω από κάθε ελαστικό του μηχανήματος.

 3. Εκτονώστε την πίεση του υδραυλικού συστήματος.

 4. ποσυνδέστε τους 2 εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος και το σπειροειδές καλώδιο τροφοδοσίας 7 ακροδεκτών από τη μονάδα έλξης· ανατρέξτε στο Σχήμα 21 στην ενότητα Σύνδεση του μηχανήματος στη μονάδα έλξης.

  Τυλίξτε και αποθηκεύστε τους εύκαμπτους σωλήνες και το καλώδιο στο εμπρός μέρος του μηχανήματος.

 5. Στα μοντέλα SH, αποσυνδέστε και αφαιρέστε το κρεμαστό χειριστήριο για αποθήκευση σε ξηρό μέρος. Στα μοντέλα ΕΗ, αποθηκεύστε το τηλεχειριστήριο χειρός σε ξηρό, ασφαλές μέρος. εβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει προς τα μέσα το κουμπί E-STOP.

 6. Περιστρέψτε το οπίσθιο πόδι στήριξης ώστε να έλθει σε κατακόρυφη θέση· ανατρέξτε στην ενότητα Στήριξη του μηχανήματος με το οπίσθιο πόδι στήριξης.

  Important: Χρησιμοποιείτε πάντα το οπίσθιο πόδι στήριξης όταν αποσυνδέετε το μηχάνημα από μια μονάδα έλξης.

 7. Συναρμολογήστε τον γρύλο ως εξής:

 8. νυψώστε το μηχάνημα με τη βοήθεια του γρύλου μέχρις ότου ο γρύλος να στηρίζει πλήρως το βάρος του μηχανήματος, και κατόπιν αφαιρέστε τον πείρο κοτσαρίσματος.

 9. εβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη σύνδεση μεταξύ του μηχανήματος και της μονάδας έλξης. Εκκινήστε τη μονάδα έλξης και οδηγήστε την μακριά από το μηχάνημα.

Συντήρηση

σφάλεια συντήρησης

 • Πριν προβείτε σε σέρβις ή ρύθμιση του μηχανήματος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Να εκτελείτε μόνο τις οδηγίες συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. ν απαιτούνται επισκευές μεγάλης έκτασης ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

 • Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης κάτω από τη χοάνη, εγκαταστήστε τα στηρίγματα των υδραυλικών κυλίνδρων.

 • εβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες έτσι ώστε το μηχάνημα να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια.

 • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

 • Μην ελέγχετε ή ρυθμίζετε την τάση της αλυσίδας όταν λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος ρυμούλκησης.

 • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

 • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τάκους ή βάσεις γρύλων.

 • Μετά από συντήρηση ή ρύθμιση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί όλες οι προστατευτικές διατάξεις.

Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Ρυθμίστε τα ηλεκτρικά φρέναή νωρίτερα, ανάλογα με τη χρήση ή την απόδοσή τους.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα ελαστικά και τους τροχούς.
 • Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα
 • Ελέγξτε τα προαιρετικά εξαρτήματα.
 • Ελέγξτε τα παρεμβύσματα του ιμάντα και της πίσω πόρτας.
 • Ελέγξτε την πίσω πόρτα.
 • Κάθε 40 ώρες
 • Ελέγξτε τον ιμάντα μεταφοράς και τους κυλίνδρους
 • Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.Όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων και σκόνης, θα πρέπει να λιπαίνετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους καθημερινά. Τα γρασαδοράκια θα πρέπει να λιπαίνονται αμέσως μετά από κάθε πλύση, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.
 • Κάθε μήνα
 • Επιθεωρήστε τις σιαγόνες και τις επενδύσεις των φρένων.
 • Εκτελέστε έναν απλό οπτικό έλεγχο των σιαγόνων και θερμουίτ των φρένων σας.
 • Ελέγξτε τους ενδιάμεσους κυλίνδρους.
 • Κάθε χρόνο
 • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τα ηλεκτρικά φρένα.
 • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τα ηλεκτρικά σας φρένα.ν γίνεται βαριά χρήση ή υπάρχουν φθορές, αυτό θα πρέπει να γίνεται συχνότερα.
 • Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Προειδοποίηση

  Πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας.

  Εγκατάσταση των στηριγμάτων των υδραυλικών κυλίνδρων

  Προειδοποίηση

  Πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης κάτω από τη χοάνη όταν αυτή είναι ανυψωμένη, τοποθετήστε τα στηρίγματα των 2 υδραυλικών κυλίνδρων (Σχήμα 46).

  1. φαιρέστε τα στηρίγματα υδραυλικού κυλίνδρου που βρίσκονται στις δύο πλευρές της χοάνης (Σχήμα 45).

   g272505g272506
  2. Γείρετε εντελώς τη χοάνη.

  3. Συναρμολογήστε τα στηρίγματα υδραυλικών κυλίνδρων στις ράβδους των υδραυλικών κυλίνδρων (Σχήμα 46).

  g014128

  Λίπανση

  Προδιαγραφή γράσου

  Γράσο λιθίου Νο. 2

  Λίπανση ρουλεμάν και δακτυλίων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.Όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε περιβάλλον ιδιαίτερα αυξημένων ρύπων και σκόνης, θα πρέπει να λιπαίνετε τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους καθημερινά. Τα γρασαδοράκια θα πρέπει να λιπαίνονται αμέσως μετά από κάθε πλύση, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.
  1. Σκουπίστε το γρασαδοράκι έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ξένων αντικειμένων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο.

  2. Διοχετεύστε γράσο στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο.

  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο, αν υπάρχει.

   Τα σημεία λίπανσης των ρουλεμάν και των δακτυλίων είναι τα ακόλουθα:

   g014131
   g014132
   g014133
   g014134

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος ελαστικών και τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα ελαστικά και τους τροχούς.
  1. εβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι 172 kPa (25 psi) για ελαστικά 84 cm (33") και 207 kPa (30 psi) για ελαστικά 81 cm (32") ή ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των ελαστικών.

  2. Ελέγξτε τα ελαστικά για υπερβολική φθορά ή ορατές ζημιές.

  3. εβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο από τα μπουλόνια των τροχών και ότι είναι όλα σφιχτά.

  λλαγή ελαστικού

  λλαγή εξωτερικού ελαστικού

  1. άλτε χειρόφρενο στη μονάδα έλξης.

  2. φαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα, αν υπάρχουν.

  3. φαιρέστε όλα τα υλικά από τη χοάνη.

  4. άλτε τάκους στα ελαστικά που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά από το ελαστικό που πρόκειται να αλλαχθεί.

  5. Χαλαρώστε τα παξιμάδια του ελαστικού προς αλλαγή, χωρίς όμως να τα αφαιρέσετε.

  6. νυψώστε το μηχάνημα με ανυψωτικό ή γρύλο μέχρι να ανασηκωθεί ο τροχός από το έδαφος και κατόπιν στηρίξτε το βάρος του μηχανήματος με βάσεις γρύλων.

   εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.

  7. φαιρέστε τα χαλαρά παξιμάδια τροχών και αφαιρέστε το ελαστικό.

  8. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το ελαστικό.

  9. Επανατοποθετήστε τον τροχό στο μηχάνημα, εκτελώντας τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

   Note: εβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει τοποθετηθεί συμμετρικά ως προς την πλήμνη και ότι έχετε σφίξει και τα έξι μπουλόνια. Εφαρμόστε ροπή 135 N⋅m διαγωνίως.

  λλαγή εσωτερικού ελαστικού

  Important: Το μηχάνημα θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο στη μονάδα έλξης.

  1. άλτε χειρόφρενο στη μονάδα έλξης.

  2. φαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα, αν υπάρχουν.

  3. φαιρέστε όλα τα υλικά από τη χοάνη.

  4. άλτε τάκους στα ελαστικά που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά από το ελαστικό που πρόκειται να αλλαχθεί.

  5. Στην πλευρά του κατεστραμμένου ελαστικού, αφαιρέστε τα 4 μπουλόνια και τα 4 παξιμάδια ασφάλισης με τα οποία τα ρουλεμάν ανάρτησης της κινούμενης δοκού στερεώνονται στο σασί.

   Χαλαρώστε τα εξωτερικά παξιμάδια του τροχού χωρίς να τα αφαιρέσετε, έτσι ώστε να δημιουργήσετε χώρο για τα μπουλόνια των ρουλεμάν.

  6. νυψώστε το μηχάνημα με ανυψωτικό ή γρύλο μέχρι να είστε σε θέση να περιστρέψετε το εσωτερικό ελαστικό και το σύστημα της κινούμενης δοκού ώστε να απομακρυνθούν από το μηχάνημα. Στηρίξτε το βάρος του μηχανήματος με γρύλους.

   εβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.

  7. φαιρέστε το κατεστραμμένο ελαστικό.

  8. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε το ελαστικό.

  9. Επανατοποθετήστε το ελαστικό στο μηχάνημα, εκτελώντας τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

   Note: εβαιωθείτε ότι ο τροχός έχει τοποθετηθεί συμμετρικά ως προς την πλήμνη και ότι έχετε σφίξει και τα έξι μπουλόνια τροχών και ρουλεμάν με ροπή 135 N⋅m.

  Συντήρηση φρένων

  Επιθεώρηση των ηλεκτρικών φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε μήνα
 • Επιθεωρήστε τις σιαγόνες και τις επενδύσεις των φρένων.
 • Κάθε χρόνο
 • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τα ηλεκτρικά φρένα.
  • Οπτικός έλεγχος των σιαγόνων και επενδύσεων των φρένων σας.

  • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τα ηλεκτρικά σας φρένα.

  Ρύθμιση των ηλεκτρικών φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 100 ώρες
 • Ρυθμίστε τα ηλεκτρικά φρέναή νωρίτερα, ανάλογα με τη χρήση ή την απόδοσή τους.
  1. νυψώστε το μηχάνημα και ασφαλίστε το με βάσεις γρύλου.

  2. εβαιωθείτε ότι ο τροχός και το τύμπανο μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

  3. φαιρέστε το κάλυμμα της οπής ρύθμισης από τη σχισμή στο πίσω μέρος της πλάκας στερέωσης του φρένου.

  4. Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι, περιστρέψτε τον αστεροειδή δίσκο του συστήματος ρύθμισης για να επεκτείνετε τις σιαγόνες των φρένων (Σχήμα 51).

   Ρυθμίστε τις σιαγόνες των φρένων προς τα έξω μέχρι το σημείο που η πίεση που ασκεί το θερμουίτ στο τύμπανο να δυσκολεύει την περιστροφή του τροχού.

   g014826
  5. Περιστρέψτε τον αστεροειδή τροχό προς την αντίθετη κατεύθυνση, έως ότου ο τροχός να μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα με μικρή αντίσταση του θερμουίτ.

  6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της οπής ρύθμισης.

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 2 για κάθε φρένο.

  Επιθεώρηση των σιαγόνων και επενδύσεων των φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε μήνα
 • Εκτελέστε έναν απλό οπτικό έλεγχο των σιαγόνων και θερμουίτ των φρένων σας.
 • Όταν φθαρεί μια σιαγόνα, αντικαταστήστε και τις δύο σιαγόνες κάθε φρένου, και στα δύο φρένα του ίδιου άξονα. υτό εξασφαλίζει τη συμμετρική λειτουργία των φρένων.

  Τα θερμουίτ των φρένων θα πρέπει να αντικαθίστανται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Έχουν φθαρεί και το πάχος που απομένει δεν υπερβαίνει τα 1,6 mm.

  • Έχουν επιμολυνθεί με γράσο ή λάδι.

  • Έχουν υπερβολικά πολλές γρατζουνιές ή εγκοπές.

   Note: Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές λόγω θερμότητας.

  Καθαρισμός και επιθεώρηση φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • Επιθεωρήστε και συντηρήστε τα ηλεκτρικά σας φρένα.ν γίνεται βαριά χρήση ή υπάρχουν φθορές, αυτό θα πρέπει να γίνεται συχνότερα.
  • λλάξτε τους μαγνήτες και τις σιαγόνες αν φθαρούν ή γρατζουνιστούν.

  • Καθαρίστε την πλάκα στερέωσης, τον βραχίονα του μαγνήτη, τον μαγνήτη και τις σιαγόνες χρησιμοποιώντας καθαριστικό φρένων αυτοκινήτου.

  • εβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε θα επανατοποθετηθούν στο ίδιο σύστημα φρένων και τυμπάνων από το οποίο αφαιρέθηκαν.

  • Επιθεωρήστε τον βραχίονα του μαγνήτη για χαλαρά ή φθαρμένα μέρη.

  • Ελέγξτε τα ελατήρια επιστροφής των σιαγόνων, τα ελατήρια συγκράτησης, καθώς και τα ελατήρια ρύθμισης για τυχόν παραμορφώσεις και αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο.

   Προσοχή

   Η σκόνη που προέρχεται από τα φρένα είναι επικίνδυνη για την υγεία σας σε περίπτωση εισπνοής· όταν πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης των φρένων, θα πρέπει να λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

   • Μη δημιουργείτε ή εισπνέετε σκόνη.

   • Μην κατεργάζεστε, λιμάρετε ή τροχίζετε τα θερμουίτ των φρένων.

   • Μην καθαρίζετε με χρήση συμπιεσμένου αέρα ή ξηρού βουρτσίσματος.

  Λίπανση φρένων

  Προτού επανασυναρμολογήσετε τα ηλεκτρικά φρένα, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα αντιμπλοκαριστικής ουσίας (anti-seize) ή λιπαντικού όπως, ενδεικτικά, Lubriplate™ στα ακόλουθα σημεία:

  • Πείρος αγκύρωσης φρένου

  • Δακτύλιος και πείρος βραχίονα ενεργοποίησης

  • Σημεία της πλάκας στερέωσης τα οποία έρχονται σε επαφή με τις σιαγόνες του φρένου και τον βραχίονα του μοχλού του μαγνήτη

  • Μπλοκ ενεργοποίησης του βραχίονα ενεργοποίησης

  Important: Προσέξτε να μην έρθει το γράσο σε επαφή με τα θερμουίτ, τα τύμπανα ή τους μαγνήτες των φρένων.

  Επιθεώρηση των μαγνητών

  Οι ηλεκτρομαγνήτες των φρένων είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν την κατάλληλη δύναμη και τριβή εισόδου.

  Επιθεωρείτε τους μαγνήτες τακτικά και αντικαταστήστε τους αν έχουν φθαρεί ανομοιόμορφα. Για να ελέγξετε για φθορές, χρησιμοποιήστε εργαλείο με λείο άκρο.

  κόμα και αν η φθορά δείχνει φυσιολογική, αντικαταστήστε τους μαγνήτες αν οποιοδήποτε τμήμα του μαγνητικού πηνίου είναι ορατό μέσα από το υλικό τριβής στο εμπρός τμήμα του μαγνήτη. ντικαταστήστε τους μαγνήτες ανά ζεύγη (και στις δύο πλευρές ενός άξονα).

  Όταν αντικαθιστάτε τους μαγνήτες, αποκαταστήστε επίσης την πάνω στρώση της επιφάνειας οπλισμού του τυμπάνου.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Προδιαγραφή υδραυλικού υγρού

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Διατίθεται σε κάδους 19 L ή τύμπανα 208 L. Για κωδικούς ανταλλακτικών, ανατρέξτε στον κατάλογο ανταλλακτικών ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Toro.)

  Εναλλακτικά υγρά: ν το υγρό Toro δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο υδραυλικό υγρό τύπου UTHF (υδραυλικό υγρό γενικής χρήσεως για τρακτέρ), αρκεί οι προδιαγραφές του να περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και να πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Δεν συνιστούμε τη χρήση συνθετικού υγρού. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

   Ιδιότητες υλικού:
    Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C: 55 έως 62
    Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 έως 152
     cSt στους 100°C: 9,1 έως 9,8
    Σημείο ροής, ASTM D97-35°F έως -46°F
   Προδιαγραφές κλάδου:
    API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 και Volvo WB-101/BM

  Έλεγχος του υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα
  1. Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα για διαρροές λαδιού.

   ν εντοπίσετε διαρροή, σφίξτε το αντίστοιχο εξάρτημα, ή αντικαταστήστε ή επισκευάστε το κατεστραμμένο ανταλλακτικό.

  2. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του υδραυλικού συστήματος για τυχόν φθορά ή ζημιές.

   ντικαταστήστε τους φθαρμένους ή κατεστραμμένους εύκαμπτους σωλήνες.

  3. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού στη μονάδα έλξης.

   ν απαιτείται, συμπληρώστε υγρό υδραυλικού συστήματος στη δεξαμενή της μονάδας έλξης· ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή της μονάδας έλξης που διαθέτετε.

  Προαιρετικά εξαρτήματα

  Έλεγχος των προαιρετικών εξαρτημάτων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα προαιρετικά εξαρτήματα.
  • εβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ταχείας σύνδεσης είναι ασφαλισμένοι και ότι έχουν εγκατασταθεί τα κλιπ ασφαλείας.

   ν λείπουν κλιπ ασφαλείας, αντικαταστήστε τα.

  • εβαιωθείτε ότι το προαιρετικό εξάρτημα είναι συνδεδεμένο γερά με σφιγκτήρα και ότι δεν μετακινείται ούτε γλιστρά.

   ν απαιτείται, ρυθμίστε τους σφιγκτήρες.

  • Ελέγξτε τα πτερύγια των δίσκων του μηχανισμού διπλής περιστροφής για τυχόν φθορές.

   ν τα πτερύγια έχουν γίνει πολύ λεπτά λόγω φθοράς, αντικαταστήστε τα.

  • Ελέγξτε το περίβλημα του μηχανισμού διπλής περιστροφής για σημάδια ρωγμών ή διάβρωσης.

  Συντήρηση του ιμάντα μεταφοράς

  Έλεγχος του ιμάντα μεταφοράς και των κυλίνδρων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 40 ώρες
 • Ελέγξτε τον ιμάντα μεταφοράς και τους κυλίνδρους
 • Κάθε μήνα
 • Ελέγξτε τους ενδιάμεσους κυλίνδρους.
  • εβαιωθείτε ότι ο ιμάντας μεταφοράς είναι σωστά ευθυγραμμισμένος στους κυλίνδρους χωρίς να γλιστρά.

   ν απαιτείται, ρυθμίστε την ευθυγράμμιση του ιμάντα μεταφοράς· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ευθυγράμμισης του ιμάντα μεταφοράς.

  • εβαιωθείτε ότι οι ενδιάμεσοι κύλινδροι μεταξύ των εμπρός και πίσω κυλίνδρων δεν είναι λυγισμένοι και δεν παρουσιάζουν εμπλοκή.

   ν απαιτείται, αντικαταστήστε ή επισκευάστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους ενδιάμεσους κυλίνδρους.

  Ρύθμιση ευθυγράμμισης του ιμάντα μεταφοράς

  ν ο ιμάντας μεταφοράς δεν είναι συμμετρικά ευθυγραμμισμένος και τείνει προς το πλάι, θα πρέπει να ρυθμιστεί (Σχήμα 52). υτό προτείνουμε να γίνεται μεταξύ φορτίων ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.

  1. Μεταβείτε στο πίσω μέρος του μηχανήματος και εντοπίστε ποια πλευρά του ιμάντα είναι σε επαφή.

  2. Μεταβείτε στο αντίστοιχο εμπρός μέρος, χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης και σφίξτε το παξιμάδι ρύθμισης περιστρέφοντάς το κατά ένα τέταρτο του κύκλου.

  3. Σφίξτε και τα δύο παξιμάδια ασφάλισης πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

  4. Φορτώστε υλικό στο μηχάνημα και αφήστε το φορτίο να περάσει μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε αρκετές φορές.

  5. Σταματήστε τον ιμάντα και μεταβείτε στο πίσω μέρος του μηχανήματος για να παρατηρήσετε τα αποτελέσματα.

   Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα πολλές φορές μέχρι να αρχίσει ο ιμάντας να κινείται και να ευθυγραμμιστεί κανονικά.

   Note: Ο ιμάντας ενδέχεται να μετακινείται ελαφρά, ανάλογα με το είδος και τη θέση του φορτίου. ν ο ιμάντας δεν ακουμπά τις πλευρικές ράγες, δεν χρειάζεται να τον ευθυγραμμίσετε.

   Important: Μην ρυθμίζετε τον πίσω κινητήριο κύλινδρο του ιμάντα μεταφοράς. Έχει ρυθμιστεί βάσει προκαθορισμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων. ν απαιτείται ρύθμιση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

   g014129

  Ρύθμιση τάσης ιμάντα μεταφοράς

  Η τάση του ιμάντα θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται συχνά (Σχήμα 52). Όλοι οι ελαστικοί ιμάντες μεταφοράς ξεχειλώνουν, ειδικά όταν είναι καινούργιοι ή έχουν μείνει αχρησιμοποίητοι για κάποιο διάστημα.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος έτσι ώστε η πίσω θύρα και η θύρα τροφοδοσίας να απέχουν τουλάχιστον 6,25 mm από το έδαφος (ανάλογα με το υλικό).

  2. Φορτώστε πλήρως το μηχάνημα με όση άμμο εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί κατά τη χρήση.

  3. φαιρέστε τα μαύρα εμπρός καλύμματα στις δύο πλευρές του μηχανήματος.

  4. Χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά, κρατήστε σταθερό το άκρο της ράβδου τάνυσης, ενώ ταυτόχρονα χαλαρώνετε το παξιμάδι ασφάλισης που βρίσκεται πιο κοντά στο άκρο της ράβδου.

  5. Μετακινήστε το παξιμάδι ασφάλισης προς τα πίσω κατά 2 έως 5 cm.

   Προειδοποίηση

   Η λειτουργία του ιμάντα μεταφοράς όταν έχουν αφαιρεθεί οι προφυλακτήρες και τα καλύμματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

   Όταν κινείστε κοντά σε κινούμενα εξαρτήματα των οποίων οι διατάξεις ασφαλείας έχουν αφαιρεθεί θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

  6. Ενεργοποιήστε τον ιμάντα μεταφοράς.

  7. ν ο ιμάντας γλιστρά, σφίξτε ομοιόμορφα τα μπουλόνια τάνυσης (με το μηχάνημα απενεργοποιημένο) κατά μισή περιστροφή και ελέγξτε ξανά αν ο ιμάντας γλιστρά. Συνεχίστε μέχρι ο ιμάντας να κινείται χωρίς να γλιστρά.

  8. Στρίψτε κατά μισή ακόμα περιστροφή και τα δύο μπουλόνια τάνυσης. Θα πρέπει πλέον να έχετε επαρκή τάση.

  9. Για να επιβεβαιώσετε την τάση του ιμάντα, κοιτάξτε κάτω από το μηχάνημα για να εντοπίσετε την εγκάρσια δοκό του σασί. Το μέσον του ιμάντα θα πρέπει οριακά να μην εφάπτεται στην εγκάρσια δοκό όταν το μηχάνημα είναι σε κατεβασμένη θέση. ν το μέσον του ιμάντα εφάπτεται στην εγκάρσια δοκό, σφίξτε και τα δύο μπουλόνια τάνυσης κατά ένα τέταρτο της περιστροφής.

   Important: Χρειάζεται υπομονή. Μη σφίγγετε υπερβολικά τον ιμάντα.

   Important: Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία αέρος στα μπουλόνια τάνυσης του ιμάντα.

  λλαγή του ιμάντα μεταφοράς

  Πριν αφαιρέσετε τον ιμάντα, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. ν ο ιμάντας έχει καταστραφεί, χρησιμοποιήστε μαχαίρι για να κόψετε τον ιμάντα σε ένα μη κατεστραμμένο σημείο. ν σκοπεύετε να εγείρετε κάποια αξίωση βάσει της εγγύησης, ο προμηθευτής του ιμάντα θα πρέπει να επιθεωρήσει τον ιμάντα για να αξιολογήσει τη ζημιά και να προτείνει αντικατάσταση.

  φαίρεση του ιμάντα

  1. φαιρέστε τα μαύρα καλύμματα ασφαλείας που βρίσκονται στις τέσσερις εξωτερικές γωνίες του μηχανήματος.

  2. φαιρέστε τους οδηγούς της ελαστικής εσωτερικής επένδυσης από την εμπρός και πίσω πλευρά της χοάνης, με τις μεταλλικές ράγες συνδεδεμένες.

  3. φαιρέστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα σιλικόνης από το πίσω μέρος των μεταλλικών ραγών (αλλά θυμηθείτε να το τοποθετήσετε ξανά όταν επαναφέρετε τις ράγες στη θέση τους).

  4. Και στις δύο μπροστινές γωνίες, χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να κρατήσετε ακίνητο το άκρο της ράβδου τάνυσης.

  5. Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης που βρίσκεται πιο κοντά στο άκρο της ράβδου τάνυσης.

  6. Μετακινήστε το εσωτερικό παξιμάδι ρύθμισης προς τα πίσω, μέχρις ότου η ράβδος τάνυσης να μην εφάπτεται στο ρουλεμάν με καλύπτρα.

   Note: Ο εμπρόσθιος ενδιάμεσος κύλινδρος στηρίζεται σε δύο ρουλεμάν με καλύπτρα τα οποία εδράζονται σε έναν άνω και κάτω οδηγό (ένα σετ σε κάθε πλευρά του μηχανήματος).

  7. Στερεώστε με κατάλληλο υποστήριγμα τον εμπρόσθιο ενδιάμεσο κύλινδρο.

  8. Στην εμπρός δεξιά γωνία, αφαιρέστε το κολάρο ασφάλισης το οποίο συγκρατεί πάνω στον άξονα το ρουλεμάν με καλύπτρα. υτό γίνεται τραβώντας προς τα πίσω τις βίδες του συστήματος και περιστρέφοντας το κολάρο ασφάλισης αριστερόστροφα. Με σφυρί και ζουμπά, χτυπήστε το κολάρο ασφάλισης αριστερόστροφα ώστε να απελευθερωθεί από τον άξονα.

  9. Επαναλάβετε στην εμπρός αριστερή γωνία.

  10. φαιρέστε τα ρουλεμάν με καλύπτρα, γλιστρώντας τον ενδιάμεσο κύλινδρο προς τα πίσω έτσι ώστε τα ρουλεμάν με καλύπτρα να βγουν από τους οδηγούς τους.

  11. φαιρέστε τους δύο βραχίονες ασφαλείας και γλιστρήστε τον κύλινδρο μέσα από την ανοικτή οπή.

  12. Στο πίσω μέρος του μηχανήματος, χαλαρώστε τον οδοντωτό τροχό τάνυσης.

  13. φαιρέστε την αλυσίδα από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.

  14. Χαλαρώστε τις βίδες του συστήματος οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης και αφαιρέστε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης και το κλειδί από τον άξονα του κινητήριου κυλίνδρου.

  15. Στερεώστε με κατάλληλο υποστήριγμα τον οπίσθιο κινητήριο κύλινδρο.

   Important: Μην επεμβαίνετε στο σύστημα βραχιόνων ρύθμισης του οπίσθιου κυλίνδρου. Είναι σχεδιασμένο να ρυθμίζει τον οπίσθιο κύλινδρο αυτόματα αν ο ιμάντας δεν κινείται με ακρίβεια.

  16. φαιρέστε τα τέσσερα μπουλόνια των ρουλεμάν με φλάντζα και στις δύο πλευρές.

  17. φαιρέστε τα κολάρα ασφάλισης δίπλα από τα ρουλεμάν με φλάντζα που είναι τοποθετημένα στον άξονα και κατόπιν αφαιρέστε συρταρωτά και τα δύο ρουλεμάν από τον άξονα.

  18. φαιρέστε τους δύο βραχίονες του προαιρετικού παρελκομένου (Σχήμα 53).

   g014104
  19. Κατεβάστε τον κινητήριο κύλινδρο διαμέσου των σχισμών.

  20. φαιρέστε την πίσω πόρτα για να έχετε καλύτερη ορατότητα.

  21. Σημειώστε τη θέση της φύσιγγας στο εσωτερικό της χοάνης, για να την επανατοποθετήσετε στην ίδια θέση και κατεύθυνση. Είναι στερεωμένη με μπουλόνια σε έξι σημεία κατά μήκος του μηχανήματος (τρεις πλάκες 4 μπουλονιών σε κάθε πλευρά).

  22. σφαλίστε τη φύσιγγα χρησιμοποιώντας ιμάντες ανυψωτικής διάταξης σε καθεμία από τις τέσσερις γωνίες.

  23. φαιρέστε τα 24 μπουλόνια ώστε να απελευθερωθεί η φύσιγγα (Σχήμα 54).

   g014105
  24. φαιρέστε τη φύσιγγα ανασηκώνοντάς την από το επάνω μέρος του μηχανήματος. φήστε τη στο έδαφος (Σχήμα 55).

   g014106

  Εγκατάσταση του ιμάντα

  Για να εγκαταστήσετε νέο ιμάντα, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά, έχοντας πάντα υπόψη τις ακόλουθες σημαντικές σημειώσεις και οδηγίες.

  Important: Ο ιμάντας μεταφοράς είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί προς μία κυρίως κατεύθυνση. εβαιωθείτε ότι το βέλος το οποίο απεικονίζεται στο μέσον του ιμάντα δείχνει προς το πίσω μέρος του μηχανήματος (όπως κοιτάτε από πάνω).

  Note: Πριν ωθήσετε συρταρωτά τον οπίσθιο κινητήριο κύλινδρο προς τα πίσω, ώστε να επανέλθει στη θέση του διαμέσου της σχισμής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη τοποθετήσει τα τέσσερα μπουλόνια (από μέσα έτσι ώστε να κοιτούν προς τα έξω) για τη σύνδεση των ρουλεμάν με καλύπτρα. Διαφορετικά θα πρέπει να αφαιρέσετε τον κινητήριο κύλινδρο ώστε να δημιουργηθεί αρκετό κενό για την τοποθέτηση των μπουλονιών.

  • Όταν τοποθετείτε τον οπίσθιο κινητήριο κύλινδρο, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας που τον συνδέει με τον κινητήρα είναι προς τα αριστερά. Διαθέτει μια κλειδαρότρυπα για να ασφαλίζετε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.

  • Πριν τεντώσετε τον ιμάντα μέσω των ράβδων τάνυσης στο εμπρός μέρος του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να κεντράρετε τον ιμάντα εμπρός και πίσω.

  • Ευθυγραμμίστε και τεντώστε τον ιμάντα σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες Ρύθμιση ευθυγράμμισης του ιμάντα μεταφοράς και Ρύθμιση τάσης ιμάντα μεταφοράς.

  • Ο εμπρός ενδιάμεσος κύλινδρος και οι οπίσθιοι κινητήριοι κύλινδροι παρέχουν άριστη πρόσφυση για έλξη του ιμάντα όταν υπάρχει φορτίο.

   Important: Μην σφίγγετε ή τεντώνετε υπερβολικά τον ιμάντα.

  • Εφαρμόστε στεγανωτικό παρέμβυσμα σιλικόνης στο πίσω μέρος των μεταλλικών ραγών και στις δύο εμπρός γωνίες του δαπέδου όπου συναντώνται οι ράγες. Το παρέμβυσμα εμποδίζει οποιοδήποτε υλικό από το να περάσει πέρα από τις ράγες.

  Ρύθμιση της τάσης αλυσίδας κίνησης του ιμάντα

  ν η αλυσίδα κίνησης του ιμάντα είναι χαλαρή, θα πρέπει να την σφίξετε (Σχήμα 56).

  1. Σβήστε τον κινητήρα της μονάδας έλξης και βάλτε χειρόφρενο.

  2. φαιρέστε τον προφυλακτήρα του οπίσθιου μηχανισμού κίνησης του ιμάντα μεταφοράς.

  3. Χαλαρώστε το μπουλόνι που περνά μέσα από τον οδοντωτό τροχό τάνυσης.

  4. Σφίξτε τη βίδα θετικής ασφάλισης με μέτρια δύναμη.

  5. Σφίξτε το μπουλόνι του οδοντωτού τροχού τάνυσης.

   Important: Μη σφίγγετε υπερβολικά την αλυσίδα. Ρυθμίστε την τάση όσο χρειάζεται ώστε να καλύψει την επιπλέον χαλάρωση.

  6. εβαιωθείτε ότι η αλυσίδα έχει λιπανθεί επαρκώς και ότι οι οδοντωτοί τροχοί είναι στερεωμένοι με ασφάλεια στους άξονες.

  7. Επανατοποθετήστε τον προφυλακτήρα του οπίσθιου μηχανισμού κίνησης του ιμάντα μεταφοράς.

   g014130

  Συντήρηση της χοάνης και της πίσω πόρτας

  Έλεγχος των παρεμβυσμάτων του ιμάντα μεταφοράς και του παρεμβύσματος της πίσω πόρτας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα παρεμβύσματα του ιμάντα και της πίσω πόρτας.
 • Ελέγξτε όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα για φθορές ή ζημιές.

  ντικαταστήστε ή επισκευάστε τα παρεμβύσματα, αν είναι κατεστραμμένα ή υπερβολικά φθαρμένα.

  Έλεγχος της πίσω πόρτας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίσω πόρτα.
  • εβαιωθείτε ότι η πίσω πόρτα κλείνει και μανδαλώνεται με ασφάλεια.

  • εβαιωθείτε ότι το ρυθμιζόμενο τμήμα της πίσω πόρτας ανοίγει και κλείνει χωρίς να μπλοκάρει.

  Καθαρισμός

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Τα άλατα, η πίσσα, το ρετσίνι των δέντρων, τα λιπάσματα, καθώς και οι χημικές ουσίες μπορούν να καταστρέψουν τη βαφή του μηχανήματος. Ξεπλύνετε αυτές τις επικαθίσεις το συντομότερο με απορρυπαντικό και νερό. ν χρειαστούν άλλες καθαριστικές ουσίες ή διαλύτες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για βαμμένες επιφάνειες.

  Προειδοποίηση

  Τα εύφλεκτα ρευστά και τα καθαριστικά με τοξικούς ατμούς είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.

  Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ρευστά ή καθαριστικά με τοξικούς ατμούς. κολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να αφαιρεθεί η βαφή, οι ετικέτες ασφαλείας και το γράσο, αλλά και να προκληθεί βλάβη σε εξαρτήματα.

  1. φαιρέστε το προαιρετικό παρελκόμενο πριν από τον καθαρισμό και πλύντε το χωριστά.

  2. φαιρέστε το τηλεχειριστήριο χειρός.

  3. Πλύντε το αμάξωμα του μηχανήματος με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

  4. Ξεπλύντε εντελώς τα υπολείμματα του απορρυπαντικού με καθαρό νερό πριν στεγνώσουν.

  5. φαιρέστε το σύστημα απόξεσης για καθαρισμό του ιμάντα από το πίσω μέρος του μηχανήματος (Σχήμα 57).

   g272507
  6. νασηκώστε το πίσω μέρος του μηχανήματος, αν απαιτείται.

  7. νοίξτε εντελώς την πίσω πόρτα και ψεκάστε νερό στο εσωτερικό του συστήματος χοάνης και του χώρου της πίσω πόρτας. Επιθεωρήστε τα πλευρικά παρεμβύσματα και αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο.

  8. Επιθεωρήστε τη χοάνη, το προστατευτικό κάλυμμα, τον ιμάντα μεταφοράς, την κλίνη και τους κυλίνδρους ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παγιδευμένα υλικά.

  9. Κατεβάστε το μηχάνημα στη συνήθη θέση λειτουργίας.

  10. ν είχατε αφαιρέσει το σύστημα απόξεσης για καθαρισμό του ιμάντα, επανατοποθετήστε το.

   εβαιωθείτε ότι ο αποξεστήρας είναι όσο το δυνατόν κατακόρυφος αλλά παράλληλα είναι σε επαφή με τον ιμάντα.

  Αποθήκευση

  Πριν αποθηκεύσετε το μηχάνημα στο τέλος της σεζόν:

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε σταθερό, επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη πριν κατεβείτε από το μηχάνημα.

  2. φαιρέστε το τηλεχειριστήριο χειρός.

  3. φαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

  4. Πλύντε σχολαστικά το μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα Πλύσιμο του μηχανήματος.

   φαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα, αν απαιτείται.

  5. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης και σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  6. Εφαρμόστε γράσο σε όλα τα εξαρτήματα και σημεία περιστροφής· ανατρέξτε στην ενότητα Λίπανση ρουλεμάν και δακτυλίων.

   ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  7. ν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης.

  8. ποθηκεύετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο, αν είναι εφικτό.

  Επίλυση προβλημάτων

  Έλεγχος κωδικών σφάλματος

  Μοντέλα EH

  ν η διαγνωστική λυχνία LED υποδεικνύει σφάλμα συστήματος (ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία διαγνωστικής λυχνίας LED), ελέγξτε τους κωδικούς σφάλματος για να προσδιορίσετε το πρόβλημα που υπάρχει στο μηχάνημα.

  Είσοδος στη διαγνωστική λειτουργία και έλεγχος κωδικών

  1. Πατήστε το κουμπί E-STOP προς τα κάτω για απενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

  2. Τραβήξτε και αφαιρέστε το αποσπώμενο καπάκι από τους δύο παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους (Σχήμα 58, A).

  3. Συνδέστε τους παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους μεταξύ τους (Σχήμα 58, B).

   g028876
  4. Τραβήξτε το κουμπί E-STOP προς τα πάνω για ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

  5. Μετρήστε τον αριθμό αναλαμπών ώστε να αναγνωρίσετε τον κωδικό σφάλματος και κατόπιν ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί:

   Note: ν υπάρχουν περισσότερα του ενός σφάλματα, η λυχνία θα αναβοσβήνει διαδοχικά και με τους δύο κωδικούς, θα ακολουθήσει μια μεγάλη παύση και κατόπιν θα επαναληφθεί η ακολουθία των κωδικών.

   ΚωδικόςΜοτίβο αναλαμπών λυχνίας LEDΣυμπεριφοράΛεπτομέρειες
   Σφάλματα μηχανήματος
   11Μονή αναλαμπή, παύση, μονή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψηπώλεια επικοινωνίας με τη ΣΗ.Σύνδεσμος εκτός υποδοχής: εντοπίστε τον χαλαρωμένο ή αποσυνδεδεμένο σύνδεσμο και συνδέστε τον.
   Σφάλμα καλωδίωσης: επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   Πρόβλημα στη ΣΗ: επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   12Μονή αναλαμπή, παύση, διπλή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψησυμβατότητα έκδοσης ΣΗΣ ή/και τηλεχειριστηρίου χειρόςΛάθος λογισμικό (εγκαταστήστε το σωστό λογισμικό μέσω TORODIAG): επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
   13Μονή αναλαμπή, παύση, τριπλή αναλαμπή, παύση διαρκείας, επανάληψηΣφάλμα τηλεχειριστηρίου χειρός—δεν έχει υλοποιηθεί στην έκδοση Λανθασμένη ζευγοποίηση προϊόντων (π.χ. απόπειρα ενημέρωσης λογισμικού σε MH-400 με τηλεχειριστήριο χειρός ProPass)

  Επαναφορά κωδικού σφάλματος

  φού επιλύσετε το πρόβλημα, επαναφέρατε τους κωδικούς σφάλματος αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας τους διαγνωστικούς συνδέσμους. Η διαγνωστική λυχνία θα αναβοσβήνει συνεχόμενα με συχνότητα 1 Hz (1 αναλαμπή ανά δευτερόλεπτο).

  Έξοδος από τη διαγνωστική λειτουργία

  1. Πατήστε το κουμπί E-STOP προς τα κάτω για απενεργοποίηση της τροφοδοσίας· ανατρέξτε στην ενότητα Κουμπί E-Stop.

  2. ποσυνδέστε τους παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους.

  3. Επανατοποθετήστε το αποσπώμενο καπάκι στους δύο παράλληλους διαγνωστικούς συνδέσμους.

  4. Τραβήξτε το κουμπί E-STOP προς τα πάνω για ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

  Μηνύματα τηλεχειριστηρίου χειρός

  Μοντέλα EH
  Εμφανιζόμενο μήνυμαΠεριγραφή
  ASSOC PENDINGΔεν έχει πραγματοποιηθεί ζευγοποίηση ακόμα.
  ASSOC ACTIVEΕπιχειρείται ζευγοποίηση.
  POWER UP BASEΕνεργοποίηση μονάδας βάσης.
  ASSOC PASSΕπιτυχία ζευγοποίησης.
  ASSOC EXITΈξοδος από τη λειτουργία ζευγοποίησης.
  ASSOC FAILποτυχία ζευγοποίησης.
  PRESS STOREΠιέστε το κουμπί ποθήκευση.
  ALL STOREποθήκευση όλων των τρεχουσών τιμών στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  OPTION STOREποθήκευση των τρεχουσών τιμών για το Προαιρετικό Παρελκόμενο στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  BELT STOREποθήκευση των τρεχουσών τιμών Δαπέδου στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  PRESET 1 STOREποθήκευση των τρεχουσών τιμών Προεπιλογής 1 στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  PRESET 2 STOREποθήκευση των τρεχουσών τιμών Προεπιλογής 2 στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  PRESET 3 STOREποθήκευση των τρεχουσών τιμών Προεπιλογής 3 στην τρέχουσα μνήμη εργασίας.
  WAITING FOR BASEΤο τηλεχειριστήριο αναμένει την απόκριση της βάσης.
  HOPPER UPΤο τηλεχειριστήριο διαβιβάζει εντολή ανύψωσης της χοάνης.
  HOPPER DOWNΤο τηλεχειριστήριο διαβιβάζει εντολή κατεβάσματος της χοάνης.
  PROPASS REV XXΤο προϊόν το οποίο ελέγχεται από το σύστημα.
  MH400 REV XXΤο προϊόν το οποίο ελέγχεται από το σύστημα.
  BAT XX%Battery X.X VΠοσοστό διάρκειας ζωής μπαταρίας που απομένει.πομένουσα διάρκεια ζωής μπαταρίας εκφρασμένη ως τάση.
  CHANNEL XΤο κανάλι που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή από το σύστημα (σε GHz).
  HH ID XXXXXXναγνωριστικό του τηλεχειριστηρίου χειρός
  BASE ID XXXXXXναγνωριστικό της μονάδας βάσης
  FLR XX% OPT XX%Τρέχουσα ταχύτητα Δαπέδου ως ποσοστό %. Η τρέχουσα ταχύτητα Προαιρετικού Παρελκομένου ως ποσοστό %.
  FLRS XX% OPTS XX%Εμφάνιση της συνήθους αποθηκευμένης ταχύτητας Δαπέδου και της ταχύτητας Προαιρετικού Παρελκομένου, όπου η εντολή 0% εξόδου επιτρέπει στον χειριστή να αποφασίσει είτε να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα ρύθμιση είτε να την αλλάξει.
  FLR OFFOPT OFFΕμφανίζει την κατάσταση του Δαπέδου και του Προαιρετικού Παρελκομένου όταν είναι απενεργοποιημένα.
  SERVICE ACTIVEΤο εργαλείο σέρβις είναι ενεργό.
  SERVICE NO APPΔεν υπάρχει κατάλληλη εφαρμογή για να λειτουργήσει το εργαλείο σέρβις.