ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้ผลิตมาเพื่อใช้งานโดยผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ และออกแบบมาสำหรับใช้ในการขนส่ง วัดปริมาณ และหว่านวัสดุเป็นหลัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 หาตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนป้ายหมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

g234791

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ภายในประเทศ: อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนใดๆ ที่อาจได้รับ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้สร้างและใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ก็อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อส่วนรับสัญญาณของวิทยุและโทรทัศน์ได้ อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบและพบว่าได้มาตรฐานตามขีดจำกัดของอุปกรณ์คำนวณ FCC คลาส B ตามข้อกำหนดเฉพาะในส่วนย่อย J ของกฎ FCC ส่วนที่ 15 ดังที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าคลื่นรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งบางแบบ หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดคลื่นรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ เราแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขคลื่นรบกวนด้วยวิธีการต่อไปนี้:ปรับองศาของจานรับสัญญาณ ย้ายตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับจานรับสัญญาณของวิทยุ/โทรทัศน์ หรือต่อส่วนควบคุมเข้ากับช่องอื่นเพื่อให้ส่วนควบคุมและวิทยุ/โทรทัศน์ใช้วงจรย่อยอื่นแทนถ้าจำเป็น ผู้ใช้สามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้คู่มือต่อไปนี้ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการการสื่อสารส่วนกลางของสหรัฐฯ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (วิธีการระบุและแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนวิทยุ-ทีวี)” และสามารถขอได้จากสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ Washington, DC 20402 หมายเลขสต็อก 004-000-00345-4
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-Base, OA3MRF24J40MA-Hand Held
IC: 7693A-24J40MDME-Base, 7693A-24J40MA-Hand Held
การทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนใดๆ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
ใบรับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของญี่ปุ่น
รีโมทมือถือ:Graphic
RF2CAN:Graphic
ใบรับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเม็กซิโก
รีโมทมือถือ:Graphic
RF2CAN:Graphic
ใบรับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเกาหลี(มีสติกเกอร์แยกต่างหาก)
รีโมทมือถือ:Graphic
RF2CAN:Graphic
ใบรับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของสิงคโปร์
รีโมทมือถือ:TWM240007_IDA_N4021–15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
ใบรับรองความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโมร็อกโก
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14092 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้คนบาดเจ็บได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะใช้งานอุปกรณ์นี้ ทุกคนที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ต้องทราบวิธีใช้งานและเข้าใจคำเตือน

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมดบนอุปกรณ์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์

 • กันคนโดยรอบออกห่างจากอุปกรณ์ขณะเคลื่อนที่

 • กันเด็กๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมรถโดยเด็ดขาด

 • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์รถลากพ่วง ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขจุดอุดตันในอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

ป้ายและคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนป้ายที่เสียหายหรือหายไป

decal119-6823
decal93-9899
decal119-6838
decal119-0217
decal119-6819
decal93-9852
decal119-6836
decal119-6833
decal131-6766
decal119-6806
decal119-6835
decal119-6869
decal119-6822
decal119-6832
decal119-6812
decal119-6863
decal133-8061

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

การติดตั้งเหล็กต่อพ่วง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สลักเกลียว, 1 x 6½ นิ้ว 2
น็อตล็อก, 1 นิ้ว 2
 1. มองหาและดึงกล่องอะไหล่แยกที่อยู่บนบังโคลน

 2. ดึงขาแม่แรงท้ายออกจากตำแหน่งจัดเก็บ และประกอบขาแม่แรงในตำแหน่งตั้งขึ้น โปรดดู การรองรับอุปกรณ์ด้วยขาแม่แรงท้าย

 3. ถอดเหล็กต่อพ่วงออกจากตำแหน่งจัดส่งโดยการตัดสายรัดทั้งสองที่ยึดเหล็กต่อพ่วงเข้ากับบังโคลน (รูป 3) ถอดโครงยึดทั้งสองอันออกจากบังโคลนและนำไปทิ้ง

  g014065

  Note: ใช้ 2 คนช่วยกันถอดชุดประกอบเหล็กต่อพ่วง

 4. เลื่อนลิ้นท่อเหล็กต่อพ่วงเข้าที่ตรงด้านหน้าของอุปกรณ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าโครงยึดแม่แรงหันออกไปทางซ้าย

 5. สอดสลักเกลียว (1 x 6½ นิ้ว) ลอดโครงและท่อเหล็กต่อพ่วง แล้วยึดด้วยน็อตล็อก (รูป 4) ขันน็อตล็อกจนได้แรงบิด 976 ถึง 1,193 นิวตันเมตร (720 ถึง 880 ฟุตปอนด์)

 6. สอดสลักเกลียว (1 x 6½ นิ้ว) จากด้านบนของโครงและลอดลงผ่านท่อเหล็กต่อพ่วง และยึดด้วยน็อตล็อก (รูป 4) ขันน็อตล็อกจนได้แรงบิด 976 ถึง 1,193 นิวตันเมตร (720 ถึง 880 ฟุตปอนด์)

  g014066
 7. ถอดแม่แรงออกจากขาแม่แรงท้าย และติดตั้งแม่แรงบนท่อเหล็กต่อพวง โปรดดู การหนุนส่วนหน้าอุปกรณ์ด้วยแม่แรง

  Note: อย่าสอดสลักผ่านรูแนวตั้งของแม่แรง เพราะคุณจะไม่สามารถถอดเดือยออกมาได้เมื่อติดตั้งกล่องน้ำหนักแล้ว

การติดตั้งกล่องน้ำหนัก

 1. เอาแท่งน้ำหนักออกจากกล่องน้ำหนัก

 2. ถอดสลักเกลียว (½ x 5½ นิ้ว) จากโครงยึดที่ยึดกล่องน้ำหนักไว้ ทิ้งโครงยึดไป (รูป 5)

  g014067
 3. วางกล่องน้ำหนักลงบนเหล็กต่อพ่วงให้ชิดไปด้านหน้าให้มากที่สุด

 4. ยึดกล่องน้ำหนักเข้ากับเหล็กต่อพ่วงโดยใช้สลักเกลียว 2 ตัว (½ x 5½ นิ้ว) และน็อตล็อก ขันน็อตล็อกจนได้แรงบิด 91 ถึง 112 นิวตันเมตร (67 ถึง 83 ฟุตปอนด์)

 5. เติมแท่งน้ำหนักลงในกล่องน้ำหนัก จากนั้นติดตั้งบาร์และสลัก (รูป 6)

  g014069

การปรับกระจก

กระจกที่ติดอยู่ที่ด้านหน้าของถังกรวยช่วยให้คุณมองเห็นวัสดุที่อยู่ในถังกรวยและการกระจายของวัสดุได้ ตรวจสอบกระจกเงาบ่อยๆ เพื่อเช็คการทำงานของอุปกรณ์

ปรับกระจก (รูป 7) ให้คุณมองเห็นด้านในของถังกรวยจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

g015149

การเดินสายไฟและการติดตั้งเข้ากับรถลากพ่วง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ส่วนควบคุมแป้นเหยียบ 1
ส่วนควบคุมเบรก 1
ชุดสายไฟ1
โครงยึดช่องร้อยสายไฟ 1
สกรู, 5/16 x 1 นิ้ว4
น็อต, 5/16 นิ้ว4
หัวสไปลซ์สายไฟ 6
สายรัด 10
สลักเกลียว, #10 x ⅞ นิ้ว2
น็อต, #102
ข้อรัดท่ออ่อน1
ฟิวส์ (15 แอมป์)1

การเลือกรถลากพ่วง

เลือกรถลากพ่วงที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะและคำแนะนำของรถลากพ่วง โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ และ การเลือกรถลากพ่วง

การติดตั้งส่วนควบคุมเบรก

รถลากพ่วง Outcross
 1. ติดตั้งส่วนควบคุมเบรก (รูป 8) เข้ากับบริเวณด้านล่างทางซ้ายของแผงหน้าปัดโดยใช้สลักเกลียว 2 ตัว (#10 x ⅞ นิ้ว) และน็อต (#10)

  g235379
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อชุดสายไฟ Outcross เข้ากับขั้วต่อส่วนควบคุมเบรก

  โปรดคำแนะนำเพิ่มเติมในการติดตั้งและการใช้งานในคู่มือผู้ใช้ของรถลากพ่วง Outcross

การติดตั้งส่วนควบคุมเบรก

รถลากพ่วงประเภทแทรกเตอร์

ติดตั้งส่วนควบคุมเบรกเข้ากับแผงหน้าปัดหรือบังโคลนของแทรกเตอร์โดยใช้สลักเกลียว 2 ตัว (#10 x ⅞ นิ้ว) และน็อต (#10)

การติดตั้งชุดสายไฟและส่วนควบคุมเบรก

Note: แผ่ชุดสายไฟบนรถลากพ่วงเพื่อหาตำแหน่งการติดตั้งของส่วนประกอบที่ต่อพ่วง ใช่สายรัดมัดสายที่ยาวเกินไป นอกจากนี้ใช้หัวสไปลซ์สายไฟเมื่อดัดแปลงความยาวชุดสายไฟ (สั้นลงหรือยาวขึ้น) ใช้ลมร้อนทำให้ขั้วต่อหดตัวจนรัดสายไฟ

Important: หากคุณเพิ่มสายไฟเข้ากับชุดสายไฟ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ใจสายไฟที่มีขนาดเกจเหมาะสม

 1. ติดตั้งโครงยึดช่องร้อยสายไฟเข้ากับส่วนท้ายของรถลากพ่วงด้วยสลักเกลียว 2 ตัว (5/16 x 1 นิ้ว) และน็อต

 2. สอดขั้วต่อชุดสายไฟผ่านรูช่องร้อยสายไฟ

  หากหัวต่อลอดไม่ผ่านรู ให้เลื่อนปลอกไปตามสายไฟ

 3. ยึดชุดสายไฟกับหัวต่อช่องร้อยสายไฟ เข้ากับส่วนท้ายของโครงยึดช่องร้อยสายไฟด้วยสลัก 2 ตัว (5/16 x 1 นิ้ว) และน็อต

 4. เดินสายไฟไปตามรถลากพ่วง

 5. ใช้ข้อรัดท่ออ่อนในการยึดส่วนควบคุมแป้นเหยียบเข้ากับแผ่นรองบนแป้นเบรก

 6. ต่อสายไฟเข้ากับส่วนประกอบ (รูป 9) ดังนี้:

  1. ต่อสายไฟสั้นจากชุดสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของส่วนควบคุมแป้นเหยียบ

  2. ต่อสายไฟยาวจากชุดสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของส่วนควบคุมเบรก

  3. เลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เมื่อต่อสายไฟหางปลากลม (ที่มีฟิวส์) เข้ากับแหล่งไฟฟ้าขั้วบวก:

   • หากต้องการให้ส่วนควบคุมเบรกได้รับการจ่ายไฟเฉพาะเมื่อรถลากพ่วงเปิดเครื่อง ให้ต่อสายไฟหางปลากลม ที่มีฟิวส์ เข้ากับแหล่งจ่ายไฟสนับสนุนที่มีอัตรา 15 แอมป์ขึ้นไป

    ใช้ฟิวส์ 10 แอมป์สำหรับระบบเบรก 2 ล้อและฟิวส์ 15 แอมป์สำหรับระบบเบรก 4 ล้อ

    Note: คุณอาจต้องตัดหางปลากลมออก และติดตั้งด้วยขั้วต่อชนิดอื่นที่เหมาะสมกับขั้วต่อของแหล่งจ่ายไฟสนับสนุน

   • หากต้องการให้ส่วนควบคุมเบรกได้รับการจ่ายไฟตลอดเวลา ให้ต่อสายไฟหางปลากลม ที่มีฟิวส์ เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่

    Note: หากคุณจัดเก็บรถลากพ่วงเป็นเวลานาน ให้ถอดฟิวส์จากชุดสายไฟส่วนควบคุมเบรก หรือตัดการเชื่อมต่อชุดสายไฟออกจากส่วนควบคุมเบรก วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุ

  4. เชื่อมต่อสายไฟหางปลากลมอีกเส้น ที่ไม่มีฟิวส์ เข้ากับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่

  g021113
 7. ยึดปลอกยางเข้ากับขั้วต่อและเข้ากับชุดสายไฟด้วยสายรัด

 8. เก็บสายไฟต่อพ่วงที่ไม่เป็นระเบียบทั้งหมดด้วยสายรัด

 9. หากคุณใช้ชุดเบรก 4 ล้อ ให้ถอดฟิวส์ 10 แอมป์ออกจากฐานฟิวส์ และใส่ฟิวส์ 15 แอมป์

การติดตั้งโครงยึดส่วนควบคุมไร้สาย EH เข้ากับรถลากพ่วง

เฉพาะรุ่น 44954

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดโครงยึด1
แผ่นประกับ1
สลักเกลียวหัวเหลี่ยมติดแหวน, 5/16 x 1½ นิ้ว4
น็อตล็อกหัวเหลี่ยมติดแหวน, 5/164
 1. การติดตั้งรถลากพ่วงนั้น ให้กำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับโครงยึดรีโมทแบบมือถือ พื้นผิวควรราบและแข็ง

 2. ใช้แผ่นประกับเป็นแม่แบบ หาตำแหน่ง ทำเครื่องหมาย แล้วเจาะรู 4 รู (เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/32 นิ้ว) บนพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งรถลากพ่วง

 3. ติดตั้งโครงยึดและแผ่นประกับด้วยสลักเกลียวหัวเหลี่ยมติดแหวน (5/16 x 1½ นิ้ว) และน็อตล็อกมีบ่า 4 ชุด(รูป 10 และ รูป 11)

  g028873
  g014103

Note: แม่เหล็กรีโมทไร้สายสามารถติดกับส่วนประกอบโลหะใดก็ได้

การติดตั้งสวิตช์แขวน

รุ่น SH

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สวิตช์แขวน1
ชุดสายไฟ SH1

เสียบสวิตช์แขวนสำหรับเปิด/ปิด (ปลาย 4 ง่าม) เข้ากับช่องเสียบที่มุมหน้าซ้ายของอุปกรณ์ (รูป 12)

g014074

Important: ถอดสายไฟสวิตช์แขวนหรือตัดการเชื่อมต่อสายจ่ายไฟเสมอ เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์และรถลากพ่วง มิฉะนั้นแบตเตอรี่ของรถลากพ่วงจะคายประจุไฟ

การประกอบรีโมทแบบมือถือ

รุ่น EH

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

รีโมทมือถือ1
ถ่าน AA4
โครงยึดแม่เหล็ก1
สกรูขนาดเล็ก6
 1. แกะหนังยางที่ยึดรีโมทสองส่วนเข้าด้วยกัน จากนั้นเปิดฝาด้านหลัง

 2. ใส่ถ่านลงในรางถ่านทีละก้อน และสังเกตว่าใส่ขั้วถ่านถูกต้อง (หากใส่ขั้วถ่านไม่ถูกต้อง เครื่องจะไม่เสียหายแต่จะใช้งานไม่ได้) บนรางถ่านมีเครื่องหมายขั้วบอกไว้สำหรับแต่ละขั้ว (รูป 13)

  g028875
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าปะเก็นเหล็กและซีลยางอยู่ภายในช่องในรีโมท จากนั้นปิดฝาหลังกลับเข้าที่ (รูป 13)

 4. ยึดฝาด้วยสกรู 6 ตัว (รูป 13) ขันให้ได้แรงบิด 1.5 ถึง 1.7 นิวตันเมตร (13 ถึง 15 นิ้วปอนด์)

 5. ติดตั้งรีโมทมือถือเข้ากับโครงยึดรีโมทแม่เหล็ก เลื่อนสองส่วนเข้าด้วยกันเพื่อยึดรีโมทเอาไว้ จากนั้นขันสลักเกลียวในแม่เหล็ก (รูป 14)

  g028874

การติดตั้งระบบไฮดรอลิกเข้ากับรถลากพ่วง

ติดตั้งท่ออ่อนไฮดรอลิก โปรดดู การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถลากพ่วง

การต่อสายไฟขด 7 ขา

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สายไฟขด 7 ขา1

ต่อสายไฟขด 7 ขา โปรดดู การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถลากพ่วง

การตั้งค่าการปรับเบรกไฟฟ้า

ปรับส่วนควบคุมเบรก โปรดดู การปรับส่วนควบคุมเบรก

การประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมเข้ากับอุปกรณ์

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

แคลมป์ยึดแบบต่อเร็ว2
g015127

Important: อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมมีน้ำหนักมาก ควรใช้ผู้ช่วยในการยก

Note: อุปกรณ์ติดตั้งมาพร้อมกับแคลมป์ยึดแบบต่อเร็ว 2 ตัว ใช้แคลมป์เหล่านี้เพื่อยึดอุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์

 1. ถอดคลิปสลักนิรภัยออกจากมือจับแคลมป์ (รูป 15)

 2. ยกสลักนิรภัยขึ้นมา จากนั้นยกมือจับแคลมป์อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม และปลดแหวนล็อกจากสลักล็อก (รูป 15)

 3. เลื่อนชุดแคลมป์อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมท้ายออกจากช่องต่อเร็ว (รูป 15)

 4. ให้คนมาช่วย สอดขอบหน้าของอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมขึ้น และใต้ด้านท้ายของอุปกรณ์เข้าสู่แคลมป์หน้าที่อยู่บนโครงยึด (รูป 15)

 5. ระหว่างที่หนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมอยู่ ให้เลื่อนชุดแคลมป์อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมส่วนท้ายกลับเข้าไปในช่องในโครงยึด ข้ามขอบส่วนท้าย (รูป 15)

 6. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมอยู่ตรงกลางระหว่างโครงยึด จากนั้นประกอบแหวนล็อกเหนือสลักล็อก และดันมือจับแคลมป์ลง

  Note: หากชุดแคลมป์หลวมเกินไป และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมเลื่อนขยับภายในแคลมป์ ให้หมุนแหวนล็อกเข้าหาแคลมป์สองสามรอบจนกว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมจะแน่นหนา

  Important: อย่าขันแคลมป์แน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ขอบของอุปกรณ์เสริมงอได้

 7. ติดตั้งคลิปสลักนิรภัยเข้ากับมือจับแคลมป์ (รูป 15)

  Important: อย่าลืมติดตั้งคลิปสลักนิรภัยกลับเข้าที่ในแคลมป์ มิฉะนั้นแคลมป์อาจเปิดขึ้นมาในขณะใช้งาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

วาล์วควบคุมไฮดรอลิก

รุ่น SH
g014117

วาล์วซ้าย

วาล์วซ้ายควบคุมทิศทางสายพานลำเลียงของอุปกรณ์ (รูป 16)

วาล์วกลาง

วาล์วกลางยกอุปกรณ์ขึ้นและลง (รูป 16)

วาล์วขวา

วาล์วขวาควบคุมอุปกรณ์เสริม (รูป 16)

ขั้วต่อเร็วสำหรับระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์เสริม

ต่อระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์เสริมที่นี่ (รูป 16)

ปุ่มหยุดไฟฟ้า

รุ่น EH

หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มหยุดไฟฟ้าเสมอ (รูป 17) เพื่อปิดใช้งานระบบไฟฟ้า ก่อนจะเริ่มใช้งานอุปกรณ์ คุณต้องดึงปุ่มหยุดไฟฟ้ากลับออกมา แล้วค่อยเปิดรีโมทมือถือ

g234789

การทำงานของไฟ LED การวินิจฉัย

รุ่น EH

หลังจากดึงปุ่มหยุดไฟฟ้าขึ้น ไฟ LED การวินิจฉัย (รูป 18) จะสว่างค้าง 5 วินาที แล้วดับ 5 วินาที จากนั้นจะกะพริบที่ความถี่ 3 เฮิร์ซ (กะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที) จนกว่าคุณจะเปิดรีโมทมือถือ หากไฟสว่าง 5 วินาที และเริ่มกะพริบที่ 10 เฮิร์ซ (มีหรือไม่มีการเว้นช่วง 5 วินาที) แสดงอุปกรณ์เกิดความขัดข้อง โปรดดู การตรวจสอบรหัสความขัดข้อง

Note: หากคุณเปิดรีโมทมือถือไว้ขณะดึงปุ่มหยุดไฟฟ้าขึ้น ไฟจะไม่กะพริบที่ 3 เฮิร์ซ (กะพริบ 3 ครั้งต่อวินาที) หลังจากดับไป 5 วินาที

g234788

รีโมทมือถือ

รุ่น EH
g028671

อุปกรณ์

ยาว4.8 ม. (190 นิ้ว)
กว้าง1.98 ม. (78 นิ้ว)
สูง2.2 ม. (86 นิ้ว)
น้ำหนักสุทธิ (ว่างเปล่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม)1,360 กก. (3,000 ปอนด์)
ปริมาตรถังกรวย3.06 ลบ.ม. (4.0 ลบ.หลา)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด5,353 กก. (11,800 ปอนด์)
ความเร็วในการลากสูงสุด(เมื่อไม่ได้บรรทุกวัสดุ)24 กม./ชม. (15 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ความเร็วในการลากสูงสุด (เมื่อไม่ได้บรรทุกเต็มพิกัด)13 กม./ชม. (8 ไมล์ต่อชั่วโมง)

ข้อกำหนดรถลากพ่วง

ขีดความสามารถในการลาก (การบรรทุกสูงสุด)7,175 กก. (15,850 ปอนด์)
กำลังขั้นต่ำ34 กิโลวัตต์ (45 แรงม้า)
ระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายวาล์วควบคุมไฮดรอลิกเปิดตรงกลาง
อัตราการไหลของระบบไฮดรอลิกขั้นต่ำ โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมติดตั้ง32 ลิตร/นาที (6 แกลลอนสหรัฐ/นาที)
ขั้นต่ำ มีอุปกรณ์เสริมติดตั้ง38 ลิตร/นาที (10 แกลลอนสหรัฐ/นาที)
แรงดันไฮดรอลิก (ขั้นต่ำ)138 บาร์ (2,000 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

ความถี่

วิทยุ2.4 กิโลเฮิร์ซ
กำลังเอาต์พุตสูงสุด19.59 เดซิเบล

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับอุปกรณ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

 • อุปกรณ์มีลักษณะความสมดุล น้ำหนัก และรูปแบบการจัดการแตกต่างจากอุปกรณ์ลากพ่วงบางประเภท ดังนั้นโปรดอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์ ทำความคุ้นเคยกับส่วนควบคุมทั้งหมดและศึกษาวิธีหยุดอย่างรวดเร็ว

 • ห้ามเด็กควบคุมอุปกรณ์โดยเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใหญ่ใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม เฉพาะบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ควรใช้อุปกรณ์นี้

 • ติดตั้งฝาครอบและอุปกรณ์นิรภัยให้เรียบร้อย หากฝาครอบ อุปกรณ์นิรภัย หรือสติกเกอร์อ่านไม่ออกหรือหายไป ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนก่อนใช้งานอุปกรณ์

 • อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้งานนอกท้องถนนเท่านั้น ความเร็วที่แนะนำสูงสุดคือ 24 กม./ชม. (15 ไมล์ต่อชั่วโมง) เมื่อไม่บรรทุกสิ่งของและ 13 กม./ชม. (8 ไมล์ต่อชั่วโมง) เมื่อบรรทุกของเต็มพิกัด

 • ขันน็อต สลักเกลียว และสกรูที่หลวมเพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบให้สลักยึดลิ้น สลักเหล็กต่อพ่วง และแม่แรงยกพ่วงอยู่กับที่และแน่นหนาดี

 • ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

 • ลิ้นคือบริเวณที่เหล็กต่อพ่วงเชื่อมต่อกับรถพ่วง น้ำหนักของลิ้นส่งผลต่อความเสถียรของอุปกรณ์

  • น้ำหนักลิ้นเป็นลบหรือบวกสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ขณะเชื่อมต่อเข้ากับหรือปลดอุปกรณ์ออกจากรถพ่วง เมื่อติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งแม่แรงเข้าที่อย่างถูกต้อง

  • น้ำหนักของลิ้นที่ส่งแรงไปยังเหล็กต่อพ่วงของรถลากจะทำให้เกิดน้ำหนักลิ้นเป็นลบ

   น้ำหนักลิ้นเป็นลบอาจเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงติดตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์อีกด้วย

  • น้ำหนักของลิ้นที่ส่งแรงลงไปยังเหล็กต่อพ่วงของรถลากจะทำให้เกิดน้ำหนักลิ้นเป็นบวก

 • ห้ามยึดอุปกรณ์เข้ากับหรือถอดอุปกรณ์ออกจากรถลากพ่วงหากมีวัสดุอยู่ในถังกรวย เพราะลิ้นอาจดีดขึ้นและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การเลือกรถลากพ่วง

ขีดความสามารถของอุปกรณ์อาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรถลากพ่วง

ฟังก์ชันรถลากพ่วงข้อกำหนดและคำแนะนำ
ระบบไฮดรอลิกรถลากพ่วงต้องมีระบบไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงท้าย ที่มีวาล์วไฮดรอลิกเสริมแบบเปิดตรงกลาง
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้รถลากพ่วงที่มีปั๊มไฮดรอลิกชนิดอัตราการไหลคงและที่มีกำลังเอาต์พุต 138 บาร์ ที่ 38 ลิตร/นาที (2,000 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว ที่ 10 แกลลอน/นาที) ประสิทธิภาพจะลดลงหากเอาต์พุตปั๊มน้อยกว่านี้
กำลังเครื่องยนต์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ใช้รถลากพ่วงที่ขับเคลื่อน 4 ล้อและมีกำลังอย่างน้อย 45 แรงม้า รถลากพ่วงที่มีกำลังน้อยกว่า 45 แรงม้าจะจำกัดกำลังการเคลื่อนที่และน้ำหนักบรรทุก ตัวอย่างเช่น รถลากพ่วง 27 แรงม้าสามารถลากอุปกรณ์ที่บรรทุกเต็มพิกัดบนทางราบได้ แต่ขึ้นเนินลาดชันไม่ได้
ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อจะเพิ่มสมรรถนะบนเนิน
ความสามารถในการลากเมื่อบรรทุกเต็มพิกัด อุปกรณ์อาจมีน้ำหนักสูงสุดถึง 7,000 กก. (15,432 ปอนด์) ห้ามบรรทุกเกินกว่าขีดจำกัดของรถลากพ่วง
รถลากพ่วงต้องมีเหล็กต่อพ่วงและเบรกทำงานที่เพียงพอ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถลากพ่วงมีกำลังและแรงลากพอที่จะดึงน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัดได้ หากไม่ได้ ให้ลดน้ำหนักบรรทุก
สำหรับรถลากพ่วงขนาดเล็ก คุณอาจต้องลดน้ำหนักบรรทุกลง 2 ลบ.ม. (2.6 ลบ.หลา) เมื่อหว่านบนทางที่ยากลำบาก อีกวิธีหนึ่งคือ ลากอุปกรณ์ที่บรรทุกเต็มพิกัดไปยังบริเวณใกล้กับหน้างาน จากนั้นถ่ายวัสดุออกจากอุปกรณ์ลงในอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อไปทำงาน

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถลากพ่วง

 1. ขัดด้านหน้าและด้านหลังล้อ

 2. ปรับความสูงเหล็กต่อพ่วงโดยการหมุนมือจับแม่แรง รักษาระดับให้อุปกรณ์ราบกับพื้น

  Important: เพื่อให้น้ำหนักลิ้นสมดุล ยกส่วนท้ายของอุปกรณ์ขึ้นหรือลงราว 10 ถึง 15 ซม. (4 ถึง 6 นิ้ว) การยกอุปกรณ์จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำ

 3. เชื่อมต่อเหล็กต่อพ่วงของอุปกรณ์เข้ากับคานลากของรถลากพ่วง โดยใช้สลักเหล็กต่อพ่วงที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1 นิ้ว) และคลิปนิรภัย (ไม่มีมาให้)

 4. ค่อยๆ ยกแม่แรงขึ้น

 5. หลังจากน้ำหนักลิ้นทั้งหมดของอุปกรณ์ถ่ายโอนไปยังคานลากของรถลากพ่วงแล้ว ให้เก็บแม่แรง โปรดดู การเก็บแม่แรง

 6. เก็บขาแม่แรงท้าย โปรดดู การจัดเก็บขาแม่แรงท้าย

 7. ลากท่ออ่อนไฮดรอลิก 2 เส้นจากอุปกรณ์ไปยังรถลากพ่วง

  Important: ระวังอย่าให้ท่ออ่อนไฮดรอลิกลากไปกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์ และหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่ท่ออ่อนจะถูกหนีบหรือตัด

 8. ต่อท่ออ่อนไฮดรอลิกสองเส้นเข้ากับข้อต่อต่อเร็วของรถลากพ่วง (รูป 20)

  หันเข้าด้านหน้าอุปกรณ์ ต่อท่ออ่อนด้านซ้ายเข้ากับฝั่งแรงดัน และต่อท่ออ่อนด้านขวาเข้ากับฝั่งกลับคืน

  Important: ท่ออ่อนกลับคืนมีเช็ควาล์วทางเดียวภายในสาย ลูกศรบนเช็ควาล์วควรหันเข้าหาขั้วต่อกลับคืนของรถลากพ่วง

  Note: คุณอาจต้องระบายแรงดันในท่ออ่อนไฮดรอลิกของอุปกรณ์ขณะเชื่อมต่อกับรถลากพ่วง

  g273356g272560
 9. สำหรับรุ่น SH วางสวิตช์แขวนสำหรับเปิด/ปิดไว้ในระยะที่คนขับเอื้อมถึงได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่

 10. ต่อสายไฟขด 7 ขาเข้ากับช่องเสียบของอุปกรณ์และรถลากพ่วง (รูป 21)

  Important: อย่าให้สายไฟลากไปกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์ และหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่สายไฟอาจถูกหนีบหรือตัด

  g234790
 11. ทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิก โปรดดู การทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิก

 12. ตั้งค่าเบรกไฟฟ้า โปรดดู การปรับส่วนควบคุมเบรก

การทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิก

Important: ทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกก่อนจะใช้ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกในถังพักของรถลากพ่วง และเติมน้ำมันตามที่จำเป็น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของรถลากพ่วง

 2. สตาร์ทรถลากพ่วงและควบคุมสายพานลำเลียง โปรดดู การเปิด/ปิดอุปกรณ์ และ การใช้งานวาล์วควบคุมไฮดรอลิก

  Important: หากคุณได้ยินเสียงจากระบบไฮดรอลิกของรถลากพ่วงและส่วนควบคุมอุปกรณ์ ให้ดันคันควบคุมไฮดรอลิกกลับไปยังตำแหน่งเกียร์ว่าง

 3. หากสายพานลำเลียงไม่ทำงาน ให้ดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้:

  • ควบคุมอุปกรณ์โดยขยับมือจับสำหรับวาล์วไฮดรอลิกของอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายไปทางอื่น

  • ดับเครื่องยนต์ ไล่แรงดันไฮดรอลิก และสลับท่ออ่อนที่ข้อต่อปลดเร็ว

การปรับส่วนควบคุมเบรก

เมื่อตั้งค่าครั้งแรก ส่วนควบคุมเบรกแทบจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลไปยังแม่เหล็กอย่างถูกต้องที่จะช่วยให้การเบรกมีความสบายและปลอดภัย นอกจากนี้ การเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุก รวมถึงอัลเทอร์เนเตอร์และเอาต์พุตแบตเตอรี่ที่ไม่สม่ำเสมอ ยังอาจส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังแม่เหล็กเบรกไม่สม่ำเสมอได้เช่นกัน

Important: ก่อนใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าเบรกไฟฟ้าของอุปกรณ์ให้เข้ากับเบรกของรถลากพ่วง (ให้ประสานงานกัน เพื่อให้เบรกทำงานพร้อมกัน)

 1. อ่านและศึกษาข้อมูลในคำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานของส่วนควบคุมเบรก

 2. ตั้งค่าส่วนควบคุมเบรก โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานของส่วนควบคุมเบรก

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ทุกวันก่อนใช้งานอุปกรณ์ รายงานปัญหาความปลอดภัยต่อหัวหน้างาน ดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำความปลอดภัยในคู่มือนี้

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

 • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

 • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องจักร อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • ห้ามนำอุปกรณ์ไปขนส่งผู้โดยสาร กันคนโดยรอบและสัตว์เลี้ยงออกห่างจากอุปกรณ์ขณะทำงาน

 • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากถังกรวยขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานหรือขณะที่เครื่องยนต์รถลากกำลังทำงาน

 • นั่งประจำที่ตอนที่รถลากเคลื่อนที่

 • การใช้อุปกรณ์ต้องอาศัยสมาธิ การควบคุมรถลากอย่างไม่ปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ รถลากพลิกคว่ำ และการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำหรือการสูญเสียการควบคุม ให้ดำเนินการดังนี้:

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ลดความเร็ว และรักษาระยะปลอดภัย (สองเท่าของความกว้างอุปกรณ์) รอบหลุมทราย คู บ่อน้ำ ทางลาด พื้นที่ไม่คุ้นเคย หรืออันตรายอื่นๆ

  • ลดความเร็วของอุปกรณ์ที่บรรทุกวัสดุขณะวิ่งไปตามเส้นทางที่เป็นลอนคลื่น เพื่อให้อุปกรณ์ไม่สูญเสียการทรงตัว

  • ระวังหลุมบ่อหรืออันตรายอื่นที่ซ่อนอยู่

  • ใช้ความระมัดระวังขณะวิ่งบนทางลาดชัน วิ่งตรงขณะขึ้นและลงทางลาด ลดความเร็วเมื่อต้องเลี้ยวหักศอกหรือเมื่อเลี้ยวบนเนิน แต่ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยวบนเนิน เมื่อเป็นไปได้

  • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษบนพื้นเปียก เมื่อใช้ความเร็วสูง หรือเมื่อบรรทุกเต็มพิกัด เมื่อบรรทุกเต็มพิกัด จะต้องใช้เวลาหยุดอุปกรณ์นานขึ้น เปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำก่อนขึ้นหรือลงเนิน

  • หลีกเลี่ยงการหยุดและสตาร์ทฉับพลัน อย่าเปลี่ยนจากถอยหลังเป็นเดินหน้าหรือเดินหน้าเป็นถอยหลังโดยไม่จอดอุปกรณ์ให้นิ่งก่อน

  • อย่าเลี้ยวหักศอกหรือเปลี่ยนทิศทางทันทีทันใด หรือขับขี่แบบอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุม

  • สังเกตบริเวณรอบข้างขณะเลี้ยวหรือถอยหลัง สำรวจว่าพื้นที่โล่งและกันคนโดยรอบออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งวิ่งช้าๆ

  • ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงส่วนยื่นต่ำ เช่น กิ่งไม้ วงกบประตู ทางเดินเหนือศีรษะ ฯลฯ เสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เหนือศีรษะเพียงพอให้รถลากและคุณผ่านไปได้โดยง่าย

  • อย่าขับรถเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  • หากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ให้หยุดทำงาน และสอบถามหัวหน้างาน

  • อย่าทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่ดูแลขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับรถลากแล้วก่อนบรรทุกของขึ้น

 • อย่าบรรทุกน้ำหนักเกินขีดจำกัดการบรรทุกของอุปกรณ์หรือรถลาก

 • ความเสถียรของน้ำหนักบรรทุกอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สิ่งของที่สูงจะมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่า ให้ลดขีดจำกัดการบรรทุกสูงสุดลงเพื่อช่วยเพิ่มความเสถียร ถ้าจำเป็น

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำ ให้ดำเนินการดังนี้:

  • สังเกตความสูงและน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกอย่างรอบคอบ ยิ่งสิ่งของที่บรรทุกสูงและหนักเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำมากเท่านั้น

  • กระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กัน ทั้งจากหน้าไปหลังและจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

  • ระมัดระวังเมื่อเลี้ยวและไม่ควบคุมการเคลื่อนที่อุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย

  • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับรถลากก่อนบรรทุกของขึ้น

  • อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่หรือหนักลงในถังกรวย เพราะอาจทำให้สายพานและลูกกลิ้งชำรุดได้ สิ่งที่บรรทุกควรมีลักษณะเหมือนกันด้วย หินขนาดเล็กในทรายอาจกระเด็นได้

 • อย่ายืนด้านหลังอุปกรณ์ขณะถ่ายสิ่งของบรรทุกลงหรือหว่าน แกนหมุนคู่ สายพานลำเลียงข้าม และเครื่องแปรรูปอาจทำให้มีวัสดุกระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูงได้

 • ถ่ายสิ่งของลงจากอุปกรณ์หรือปลดออกจากรถลากขณะจอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับรถลากก่อนถ่ายสิ่งของบรรทุกลง

 • อย่าเคลื่อนอุปกรณ์ขณะที่อุปกรณ์ยกขึ้นสูงเต็มที่ เพราะจะทำให้อุปกรณ์มีความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำมากขึ้นได้

 • อุปกรณ์มีระยะเดินทางที่ปลอดภัยขณะลากอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังแสดงในส่วนสีเขียวของสติกเกอร์

 • อย่าให้อุปกรณ์วิ่งในระยะเดินทางที่มีคำเตือน (สีเหลือง/สีดำ) เมื่อไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ ให้อุปกรณ์วิ่งในตำแหน่งลดต่ำ

 • ดับเครื่องยนต์ขณะเคลื่อนอุปกรณ์เข้าหาคน รถยนต์ ทางแยก หรือทางข้ามคนเดินเท้า

 • อย่าใช้อุปกรณ์ที่ถอดกล่องน้ำหนักออกไปหรือกล่องน้ำหนักไม่อยู่ในตำแหน่ง

 • เมื่อติดตั้ง เบรกรถพ่วงไฮดรอลิกอาจทำให้น้ำมันในวงจรไฮดรอลิกร้อนจัด หากเบรกยังคงทำงานต่อเนื่อง เลือกใช้เกียร์ต่ำเสมอขณะวิ่งลงจากเนินยาว เปิดใช้งานของเบรกทันทีเพื่อให้มีเวลาระบายความร้อนสำหรับทั้งยานยนต์และอุปกรณ์ใส่ปุ๋ย

ความปลอดภัยบนทางลาด

 • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ก่อนการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ประเมินสภาพสถานที่เพื่อพิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

 • ตรวจสอบคำ นะนำสำหรับการใช้งานอุปกรณ์บน าง ดด้านล่างและพิจารณาว่าคุณสามารถ ใช้งานอุป รณ์ในบริเวณดังกล่าวในสภาวะการทำงานของวันนั้นได้หรื อไม่ สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อกา รทำงานของอุปกร ณ์บนพื้นลาดได้

 • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะวิ่งบนเนิน โดยเฉพาะขณะเลี้ยว

  • การวิ่งข้ามเนินตามแนวขวางอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้ หรือสูญเสียแรงลากที่รถลากพ่วงหรืออุปกรณ์

  • ให้วิ่งขึ้นและลงจากเนินตรงๆ เสมอ—อย่าวิ่งไปด้านข้างหรือทแยงมุม เมื่อวิ่งลงจากเนิน อย่าใช้ความเร็วมากกว่าความเร็วที่คุณใช้วิ่งขึ้นเนินเดียวกันนั้น และต้องใช้ระยะห่างในการหยุดเพิ่มขึ้นเมื่อวิ่งลงจากเนิน

  • ลดน้ำหนักสิ่งของบรรทุกลงเมื่อต้องวิ่งบนเนินชันและอย่ากองของบรรทุกจนสูง

 • ระบุหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่อยู่ฐานทางลาด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ เครื่องอาจพลิกคว่ำ หากล้อตกขอบทางหรือขอบทางถล่ม รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย (สองเท่าของความกว้างของอุปกรณ์) ระหว่างอุปกรณ์กับอันตราย

 • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

 • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด อย่าเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางรถอย่างฉับพลัน เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความเสถียรของอุปกรณ์ไม่แน่นอน การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงลาก อาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้ อุปกรณ์อาจลื่นไถลได้แม้ว่าล้อขับเคลื่อนหยุดแล้ว

 • การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้ ล้อขับที่สูญเสียแรงลาก อาจส่งผลให้เกิดการไถล และไม่สามารถเบรกหรือเลี้ยวได้

 • เข้าเกียร์รถลากพ่วงไว้เสมอเมื่อลงทางลาด อย่าดับเครื่องแล้ววิ่งลงจากเนิน (เฉพาะชุดขับเคลื่อนแบบเกียร์)

การใช้ขาแม่แรงท้าย

ใช้ขาแม่แรงท้ายรองรับอุปกรณ์ขณะปลดอุปกรณ์ออกจากรถลากพ่วง

การรองรับอุปกรณ์ด้วยขาแม่แรงท้าย

 1. ถ่ายวัสดุทั้งหมดออกจากถังกรวย

 2. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนลุกออกจากที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน

 3. ขัดล้อ

 4. ถอดสลักขาแม่แรงออกจากขาแม่แรงท้าย และถอดขาแม่แรงออกจากท่อขา (รูป 22)

  g272499
 5. หมุนขาแม่แรงท้ายลงและสอดเข้าไปในท่อขา (รูป 23)

  g272498
 6. จัดเรียงรูในขาแม่แรงและท่อให้ตรงกัน และยึดขาแม่แรงด้วยสลักขาแม่แรง (รูป 23)

 7. หากเห็นช่องว่างขนาด 5 ซม. (2 นิ้ว) ขึ้นไประหว่างขาแม่แรงกับพื้น ให้เติมช่องว่างด้วยตัวคั่นหรือชิ้นไม้

การประกอบแม่แรงเข้ากับขาแม่แรงท้าย

 1. ถอดสลักที่ยึดแม่แรงเข้ากับท่อเหล็กต่อพ่วง แล้วถอดแม่แรงออก โปรดดู รูป 27 ใน การหนุนส่วนหน้าอุปกรณ์ด้วยแม่แรง

 2. ตั้งแม่แรงให้ตรง แล้วประกอบแม่แรงเข้าในขาแม่แรงท้าย จากนั้นยึดแม่แรงด้วยสลัก (รูป 24)

  g272497
 3. ลดระดับแม่แรงลงเพื่อรองรับอุปกรณ์

การจัดเก็บขาแม่แรงท้าย

 1. จัดตำแหน่งคานลากของรถลากพ่วงเข้ากับท่อเหล็กลากพ่วงของอุปกรณ์ให้ตรงกัน เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนลุกออกจากที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน

 2. ยึดท่อเหล็กต่อพ่วงเข้ากับคานลากของรถลากพ่วงให้แน่นด้วยสลักเหล็กต่อพ่วง

 3. หากประกอบไว้กับขาแม่แรงท้าย ให้ยกแม่แรงขึ้น ถอดออกจากขาแม่แรง และเก็บเข้าไปบนท่อเหล็กต่อพ่วง โปรดดู การประกอบแม่แรงเข้ากับขาแม่แรงท้าย และ การเก็บแม่แรง

  Note: อย่าเก็บแม่แรงไว้ที่ขาแม่แรงท้าย

 4. ถอดสลักขาแม่แรงออกจากขาแม่แรงท้าย และถอดขาแม่แรงออกจากท่อขา (รูป 25)

  g272503
 5. หมุนขาแม่แรงท้ายในแนวนอนและสอดเข้าไปในท่อขา (รูป 26)

  g272500
 6. จัดเรียงรูในขาแม่แรงและท่อให้ตรงกัน และยึดขาแม่แรงด้วยสลักขาแม่แรง (รูป 26)

การหนุนส่วนหน้าอุปกรณ์ด้วยแม่แรง

 1. ถ่ายวัสดุทั้งหมดออกจากถังกรวย

 2. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนลุกออกจากที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน

 3. ขัดล้อ

 4. ถอดสลักที่ยึดแม่แรงเข้ากับท่อเหล็กต่อพ่วง (รูป 27)

  g272502
 5. หมุนแม่แรงในแนวตั้ง (รูป 27)

 6. สอดสลักผ่านรูแนวนอนบนแม่แรงและท่อเหล็กต่อพ่วง (รูป 27)

 7. ลดระดับแม่แรงลงเพื่อรองรับอุปกรณ์

การเก็บแม่แรง

 1. จัดตำแหน่งคานลากของรถลากพ่วงเข้ากับท่อเหล็กลากพ่วงของอุปกรณ์ให้ตรงกัน เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนลุกออกจากที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน

 2. ยึดท่อเหล็กต่อพ่วงเข้ากับคานลากให้แน่นหนาด้วยสลักเหล็กต่อพ่วง

 3. ยกแม่แรงขึ้น

 4. ถอดสลัก (รูป 28)

  g272501
 5. หมุนแม่แรงในแนวนอน (รูป 28)

 6. สอดสลักผ่านรูแนวนอนบนแม่แรงและท่อเหล็กต่อพ่วง (รูป 28)

การลากรถ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขณะลากอุปกรณ์:

 • ก่อนใช้งานอุปกรณ์ เก็บแม่แรงและขาแม่แรงท้าย

 • อย่าให้ท่ออ่อนไฮดรอลิก สายฟ และสายแขวนลากไปบนพื้นในขณะทำงาน และหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่ท่ออ่อนจะถูกหนีบหรือตัด

 • ขณะเลี้ยวหักศอก ท่ออ่อนไฮดรอลิกอาจแตะกับล้อของรถลากพ่วงได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยวหักศอก ถ้าจำเป็น ให้ใช้เชือกบันจี้ (สายยางที่มีตะขออยู่ตรงปลายทั้งสองฝั่ง) ดึงท่ออ่อนและสายไฟเข้าหาตรงกลาง

เคล็ดลับในการใช้เบรกไฟฟ้า

ส่วนควบคุมน้ำหนักบรรทุกชดเชยน้ำหนักของส่วนพ่วงที่แปรผันโดยการจำกัดเอาต์พุตแรงบิดสูงสุดของเบรก โดยเพิ่มแรงต้านแรงดันไฟฟ้าตกในสายควบคุมไฟฟ้า คำนึงถึงสภาพการใช้งานดังต่อไปนี้:

 • เมื่อลากส่วนพ่วงที่บรรทุกสิ่งของเท่ากับขีดความสามารถของอัตราเบรก ให้ตั้งค่าการควบคุมเบรกสำหรับการเบรกสูงสุด

 • เมื่อลากส่วนพ่วงที่ว่างเปล่าหรือบรรทุกสิ่งของไม่เต็ม ให้ตั้งค่าการควบคุมเบรกไว้ระหว่างการเบรกสูงสุดและต่ำสุด ในตำแหน่งก่อนถึงจุดที่ยางไถลเมื่อใช้คันควบคุมมือเต็มที่

การไม่ติดตั้งและใช้การควบคุมเบรกไฟฟ้าจะส่งผลให้แรงบิดเบรกสูงเกินไปขณะหยุดอุปกรณ์ที่บรรทุกสิ่งของน้อยกว่าขีดความสามารถของเบรก

การเปิด/ปิดอุปกรณ์

รุ่น EH

หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มหยุดไฟฟ้าเสมอ (รูป 29) เพื่อปิดใช้งานระบบไฟฟ้า ก่อนจะเริ่มใช้งานอุปกรณ์ คุณต้องดึงปุ่มหยุดไฟฟ้ากลับออกมา แล้วค่อยเปิดรีโมทมือถือ

g234789

Important: หลังจากใช้งานอุปกรณ์เสร็จแล้ว กดปุ่มหยุดไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของรถลากพ่วงคายประจุ

Important: ขณะใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง ระลึกไว้เสมอว่า อุปกรณ์มีระยะห่างจากพื้นเพียง 15 ซม. (6 นิ้ว) และขณะที่อุปกรณ์เริ่มวิ่งขึ้นเนิน ระยะห่างจากพื้นจะลดลง

การใช้งานวาล์วควบคุมไฮดรอลิก

รุ่น SH

วาล์วควบคุมไฮดรอลิกอยู่ที่บังโคลนซ้ายของอุปกรณ์ (รูป 30)

g014117

Note: คืนมือจับวาล์วควบคุมทั้งหมดไปยังตำแหน่งกลางหลังจากใช้เสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

วาล์วซ้าย

วาล์วซ้ายควบคุมทิศทางสายพานลำเลียงของอุปกรณ์

 • หากต้องการขนถ่ายสิ่งของลงจากอุปกรณ์ ดึงคันควบคุมเข้าหาตัวคุณ วิธีนี้จะเลื่อนวัสดุไปที่ส่วนท้ายตามสายพานลำเลียง

 • หากต้องการบรรทุกสิ่งของขึ้นอุปกรณ์ ดันคันควบคุมออกไปจากตัวคุณ วิธีนี้จะเลื่อนวัสดุไปที่ส่วนหน้าตามสายพานลำเลียง

 • หากต้องการหยุดสายพานลำเลียง ขยับคันควบคุมไปยังตำแหน่งกลาง

วาล์วกลาง

วาล์วกลางยกอุปกรณ์ขึ้นและลง

 • หากต้องการยกอุปกรณ์ขึ้น ดึงคันควบคุมจนกว่าจะยกถึงความสูงที่ต้องการ แล้วปล่อย

 • หากต้องการยกอุปกรณ์ลง ดันคันควบคุมจนกว่าจะได้ความสูงที่ต้องการ แล้วปล่อย

  Important: อย่าจับคันควบคุมค้างไว้ในตำแหน่งยกขึ้นหรือยกลงเมื่อกระบอกสูบยกถึงตำแหน่งสูงสุดแล้ว

วาล์วขวา

วาล์วขวาควบคุมอุปกรณ์เสริม

 • หากต้องการเปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม ให้ดึงคันควบคุม

  Important: อย่าดึงคันควบคุมไปที่ตำแหน่งเปิด หากไม่มีอุปกรณ์เสริมยึดอยู่ เพราะจะทำให้มอเตอร์พื้นชำรุดและหยุดอุปกรณ์

 • หากต้องการปิดอุปกรณ์เสริม คืนคันควบคุมกลับมาที่ตำแหน่งกลาง

  Note: การดันคันควบคุมจะไม่ทำให้เกิดการทำงาน อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมไม่สามารถทำงานถอยหลังได้

การใช้งานการควบคุมระบบไฮดรอลิกและอุปกรณ์เสริม

รุ่น EH

ระบบรีโมทคอนโทรล

ระบบรีโมทคอนโทรลประกอบด้วยรีโมทมือถือ, ส่วนฐาน +12 ถึง +14.4 VDC และชุดสายไฟ ระบบออกแบบมาเป็นพิเศษให้ใช้กับและเพื่อควบคุมรถจัดการวัสดุ MH-400

รีโมทมือถือ

g028671

ฟังก์ชันปุ่ม

ปุ่มชื่อฟังก์ชันหลัก
Graphicเปิด/ปิดเปิดและปิดรีโมท
Graphicสตาร์ททั้งหมดควบคุมการทำงานของทั้งพื้นและอุปกรณ์เสริม รวมถึงการเปิด/ปิดและการแสดงความเร็ว
Graphicสตาร์ทพื้นควบคุมการทำงานของสายพานพื้นทางลำเลียงของถังกรวย รวมถึงการเปิด/ปิด และการแสดงความเร็วพื้น
Graphicหยุดพื้นหยุดพื้น
Graphicลดความเร็วพื้นลดความเร็วของพื้น
Graphicเพิ่มความเร็วพื้นเพิ่มความเร็วของพื้น
Graphicพื้นถอยกลับปุ่มกดติดปล่อยดับที่ทำให้พื้นถอยกลับ ความเร็วพื้นถอยกลับสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มเพิ่มความเร็วพื้นและลดความเร็วพื้น ขณะที่กดปุ่มพื้นถอยกลับ เมื่อปล่อยปุ่มพื้นถอยกลับ พื้นจะหยุดทำงาน
Graphicเอียงกระบะลงปุ่มกดติดปล่อยดับสำหรับลดระดับกระบะลง
Graphicเอียงกระบะขึ้นปุ่มกดติดปล่อยดับสำหรับการยกระดับกระบะขึ้น
GraphicGraphicGraphicการตั้งค่าล่วงหน้า 1สามารถบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าแยกกันไว้ได้ 3 ชุดสำหรับทั้งความเร็วพื้นและอุปกรณ์เสริม
Graphicจัดเก็บใช้ร่วมกับปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า เพื่อจัดเก็บหรือตั้งหน่วยความจำการตั้งค่าล่วงหน้า
Graphicสตาร์ทอุปกรณ์เสริมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เสริมท้าย รวมถึงการเปิด/ปิดและการแสดงความเร็วอุปกรณ์เสริม
Graphicหยุดอุปกรณ์เสริมหยุดอุปกรณ์เสริม
Graphicลดความเร็วอุปกรณ์เสริมลดความเร็วของอุปกรณ์เสริม
Graphicเพิ่มความเร็วอุปกรณ์เสริมเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เสริม
Graphicหยุดทั้งหมดหยุดทั้งพื้นและอุปกรณ์เสริม

การเปิดรีโมทมือถือ

กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมท และรอให้รีโมทค้นหาฐานจนพบ อย่ากดปุ่มใดๆ บนรีโมทมือถือจนกว่าจะสตาร์ทอัปเสร็จสิ้น

การทำความเข้าใจไฟ LED สถานะรีโมท

รุ่น EH

ไฟ LED แสดงสถานะรีโมทจะกะพริบช้าๆ ที่ 2 เฮิร์ซ (สองครั้งต่อวินาที) เมื่อรีโมทมือถือกำลังส่งสัญญาณแต่ไม่มีการกดปุ่ม เมื่อปุ่มพื้นและอุปกรณ์เสริมใช้งานได้ เมื่อคุณกดปุ่ม ไฟจะกะพริบที่ 10 เฮิร์ซ

องค์ประกอบฟังก์ชันสำคัญ

 • เมื่อเปิดรีโมทมือถือ หน้าจอควรแสดง FLR OFF และ OPT OFF ประมาณ 5 วินาที หากคำว่า “Waiting for Base (กำลังรอฐาน)” แสดงอยู่ในหน้าจอ ดูให้แน่ใจว่าส่วนฐานมีไฟเข้าและปุ่มหยุดไฟฟ้าที่ส่วนฐานถูกดึงออกมา

 • หน่วยความจำทำงานปัจจุบันจะมีอยู่หนึ่งรายการเสมอ และไม่มีการตั้งค่าล่วงหน้า เมื่อคุณเปิดรีโมทมือถือ รีโมทจะใช้การตั้งค่าการทำงานที่บันทึกไว้ล่าสุดจากหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน

 • ลำดับการทำงานของปุ่มสตาร์ทรีโมทมือถือคือดังนี้:

  1. กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง (สตาร์ททั้งหมด, สตาร์ทพื้น หรือสตาร์ทอุปกรณ์เสริม) เรียกการตั้งค่าหน่วยความจำทำงานปัจจุบันที่จัดเก็บไว้ในรีโมทมือถือ

  2. กดปุ่มสตาร์ทปุ่มเดิมเป็นครั้งที่สองเพื่อเปิดส่วนประกอบ หากระบบไฮดรอลิกทำงานอยู่ (แสดงตัวเลขเพิ่มขึ้นในจอแสดงผล)

  3. กดปุ่มสตาร์ทเป็นครั้งที่สามเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าใหม่ไว้ในหน่วยความจำทำงานของรีโมท

 • หลังจากกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งเพื่อดูการตั้งค่าหน่วยความจำทำงานปัจจุบันในโหมดไม่ทำงาน คุณจะมีเวลาประมาณ 10 วินาทีเพื่อเริ่มปรับการตั้งค่าหรือองค์ประกอบ ก่อนที่รีโมทจะปิดไป แต่ในโหมดการทำงาน ไม่ต้องใช้กฎ 10 วินาทีนี้

 • หากต้องการตั้งโปรแกรมการตั้งค่าล่วงหน้า คุณต้องเปิดหรือเปิดใช้งานองค์ประกอบก่อน

 • การใช้งานจากการตั้งค่าล่วงหน้า คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ความเร็วองค์ประกอบในจอแสดงผลเพื่อเปิดหรือเปิดใช้งานองค์ประกอบ หากคุณเห็นคำว่า OFF ในจอแสดงผล คุณต้องเรียกการตั้งค่าล่วงหน้ากลับมาอีกครั้ง

การแทรกแซงการควบคุมระบบไฮดรอลิกด้วยตนเอง

รุ่น EH

หากรีโมทมือถือหายไป ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ คุณก็ยังสามารถใช้งานอุปกรณ์เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นหรือทำงานหว่านต่อไปได้

การเตรียมอุปกรณ์

 1. ที่ด้านขวาของอุปกรณ์ ถอดสกรูหัวจมมีบ่า 4 ตัวที่ยึดแผ่นปิดเข้ากับฝาปิดส่วนแทรกแซง (รูป 32)

  g285427
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าเบรกจอดไว้ สตาร์ทรถลากพ่วง และจ่ายแรงดันไฮดรอลิกไปยังอุปกรณ์

 3. มองหาวาล์วควบคุมทั้ง 3 ตัว (รูป 33)

  g285426

  Note: โปรดดูสติกเกอร์ที่อยู่บนแผ่นปิด (รูป 34)

  g285596

การปรับความเร็วพื้น

 1. คลายน็อตสวมทับที่โครงยึดส่วนแทรกแซงด้วยตนเอง (รูป 35)

  g285594
 2. หมุนสกรูหกเหลี่ยมสำหรับการแทรกแซงวาล์วตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพื้น (รูป 35)

  Note: ใช้ความเร็วพื้นสูงสุดของระบบการทำงานแบบรหัสสีเมื่อไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกไหลเวียน การตั้งค่านี้ยังเป็นประโยชน์เมื่อถังกรวยบรรทุกทรายจนเต็มด้วย

 3. ขณะอุปกรณ์กำลังทำงานด้วยความเร็วพื้นที่ถูกต้อง ให้ขันน็อตสวมทับ

การปรับตำแหน่งของถังกรวย

 • หากต้องการลดถังกรวยลงมา (รูป 36) ให้ดึงแหวนบนก้านวาล์ว

  g285595
 • หากต้องการยกถังกรวยขึ้น (รูป 36) ให้ดันแหวนผ่าบนก้านวาล์ว

การปรับความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

 1. หมุนสกรูหกเหลี่ยมสำหรับการแทรกแซงวาล์วตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพื้น (รูป 37)

  Note: หากคุณปรับอุปกรณ์ในขณะที่น้ำมันไฮดรอลิกไหลเวียนอยู่ และไม่ต้องการให้ทรายกระจายขณะที่ปรับ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดระบบพื้นเอาไว้

  g285593
 2. เมื่อการตั้งค่าเป็นที่ยอมรับได้แล้ว ใช้ส่วนควบคุมการไหลของไฮดรอลิกบนรถลากเพื่อเปิดและปิดระบบในขณะทำงาน

การรีเซ็ตการควบคุมระบบไฮโดรลิกที่แทรกแซงด้วยตนเอง

รุ่น EH

หากคุณหาพบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนรีโมทมือถือแล้ว ให้รีเซ็ตโซลินอยด์ความเร็วพื้น, โซลินอยด์ความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือทั้งสอง ก่อนควบคุมอุปกรณ์ด้วยรีโมทมือถือ

รีเซ็ตโซลินอยด์ความเร็วพื้น

รุ่น EH
 1. คลายน็อตสวมทับที่โครงยึดส่วนแทรกแซงด้วยตนเอง (รูป 38)

  g285597
 2. หมุนสกรูหกเหลี่ยมสำหรับการแทรกแซงวาล์วทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งคุณเห็นร่องเล็กๆ ระหว่างปลายสกรูกับปลายก้านของโซลินอยด์ความเร็วพื้น (รูป 38)

 3. ขันน็อตสวมทับ (รูป 38)

รีเซ็ตโซลินอยด์ความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วง

หมุนสกรูหัวแบนทวนเข็มนาฬิกาจนวาล์วในโซลินอยด์เปิดเต็มที่ (รูป 39)

g285593

การติดตั้งแผ่นปิด

ยึดแผ่นปิดเข้ากับฝาปิดส่วนแทรกแซงด้วยสกรูหัวจมมีบ่า 4 ตัว (รูป 40)

g285427

จอแสดงผลลิควิดคริสตัล (LCD)

จอ LCD 2 บรรทัด 8 ตัวอักษรต่อบรรทัด (จอแสดงผลลิควิดคริสตัล) แสดงสถานะและกิจกรรมขณะที่คุณกดปุ่มรีโมทมือถือ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับไฟเรืองแสงและความคมชัดได้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบันของรีโมท และหลังจากปิดระบบรีโมทแล้ว จอแสดงผลจะใช้การตั้งค่าความคมชัดและไฟเรืองแสงล่าสุดเมื่อเปิดรีโมทอีกครั้ง

การเพิ่มความคมชัด

กดค้างปุ่มหยุดทั้งหมดและปุ่มเพิ่มความเร็วอุปกรณ์เสริมพร้อมกัน โดยสังเกตจอแสดงผลไปพร้อมกันด้วย และปล่อยเมื่อได้ความคมชัดที่ต้องการ

Graphic + Graphic

Note: การตั้งค่ามี 3 แบบ: ปิด, ต่ำ และสูง

การลดความคมชัด

กดค้างปุ่มหยุดทั้งหมดและปุ่มลดความเร็วอุปกรณ์เสริมพร้อมกัน โดยสังเกตจอแสดงผลไปพร้อมกันด้วย และปล่อยเมื่อได้ความคมชัดที่ต้องการ

Graphic + Graphic

Note: การตั้งค่ามี 3 แบบ: ปิด, ต่ำ และสูง

การเพิ่มไฟเรืองแสง

กดปุ่มหยุดทั้งหมดและปุ่มเพิ่มความเร็วพื้นพร้อมกัน โดยสังเกตจอแสดงผลไปพร้อมกันด้วย และปล่อยปุ่มเมื่อได้ความคมชัดที่ต้องการ

Graphic + Graphic

Note: ไฟเรืองแสงหน้าจอใช้พลังงานมากที่สุดในบรรดาฟังก์ชันของรีโมทมือถือทั้งหมด การเพิ่มไฟเรืองแสงจะเพิ่มการใช้พลังงาน และทำให้อายุการใช้งานของถ่านสั้นลง และการลดไฟเรืองแสงของรีโมทมือถือจะทำให้ใช้ถ่านได้นานขึ้น

การลดไฟเรืองแสง

กดปุ่มหยุดทั้งหมดและปุ่มลดความเร็วพื้นพร้อมกัน โดยสังเกตจอแสดงผลไปพร้อมกันด้วย และปล่อยปุ่มเมื่อได้ความคมชัดที่ต้องการ

Graphic + Graphic

ตรวจสอบอายุใช้งานของแบตเตอรี่ ความถี่ในการทำงาน การแสดง ID ส่วนฐานและรีโมท

กดค้างปุ่มหยุดทั้งหมดและหยุดอุปกรณ์เสริมพร้อมกันเพื่อแสดงข้อมูลหลายจุด

Graphic + Graphic

ขณะที่คุณกดปุ่มค้างไว้ จอแสดงผลจะหมุนเวียนแสดงข้อมูลทุก 2 วินาที โดยข้อมูลชุดแรกคืออายุใช้งานแบตเตอรี่ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์คงเหลือ หรือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ในปัจจุบัน, (ช่อง) ความถี่ในการทำงานที่เครื่องสื่อสาร จากนั้นจึงแสดงหมายเลข ID ของรีโมทมือถือ และสุดท้ายคือ ID ส่วนฐานที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรีโมทมือถือ

แม้ว่ารีโมทมือถือจะทนทาน แต่ระวังอย่าทำตกลงบนพื้นแข็ง เช็ดรีโมทมือถือให้สะอาดโดยใช้ผ้านิ่มชุบน้ำหมาดๆ หรือน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ อย่าขูดขีดหน้าจอ LCD

การเปลี่ยนถ่านในรีโมทมือถือ

รีโมทมือถือใช้ถ่าน (ขนาด AA 1.5 โวลต์) 4 ก้อน และทำงานระหว่าง 2.4 ถึง 3.2 โวลต์ โดยมีอายุใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 300 ชั่วโมง (ใช้งานต่อเนื่องโดยปิดไฟเรืองแสง) แต่อายุแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้งานหลายประการ โดยเฉพาะการตั้งค่าความเข้มไฟเรืองแสง ยิ่งตั้งค่าไฟเรืองแสงสูง ก็จะทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น ส่งผลให้แบตเตอรี่ใช้งานได้สั้นลง

Important: ขณะใช้รีโมทมือถือ ให้เตรียมถ่านสำรองเอาไว้เสมอ

 1. คลายสลักเกลียวในแม่เหล็กบนโครงยึดรีโมทแม่เหล็ก (รูป 41)

  g028874
 2. เลื่อนด้านข้างโครงยึดแยกออก แล้วดึงรีโมทออก (รูป 41)

 3. ถอดสกรู 6 ตัวออกจากด้านหลังรีโมทและถอดฝาครอบออก (รูป 42)

  Note: ถ้าเป็นไปได้ ทิ้งซีลยางและปะเก็นเหล็กเอาไว้ในช่องขณะเปิดฝาครอบและถอดแบตเตอรี่ออก

  g028875
 4. ถอดถ่านที่หมดแล้วออก และทิ้งให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของท้องถิ่น

 5. ใส่ถ่านลงในรางถ่าน สังเกตว่าใส่ขั้วถ่านถูกต้อง บนรางถ่านมีเครื่องหมายขั้วบอกไว้สำหรับแต่ละขั้ว (รูป 42)

  Note: หากคุณใส่ถ่านไม่ถูกต้อง รีโมทมือถือจะไม่ทำงาน

 6. หากซีลยางและปะเก็นหลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ใส่เข้าไปในช่องของรีโมทมือถืออย่างระมัดระวัง (รูป 42)

 7. ปิดฝาเข้าที่และยึดด้วยสกรู 6 ตัวที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ (รูป 42) จากนั้นขันให้ได้ค่าแรงบิด 1.5 ถึง 1.7 นิวตันเมตร (13 ถึง 15 นิ้วปอนด์)

 8. ติดตั้งรีโมทมือถือเข้ากับโครงยึดรีโมทแม่เหล็ก เลื่อนสองส่วนเข้าด้วยกันเพื่อยึดรีโมทมือถือเอาไว้ จากนั้นขันสลักเกลียวในแม่เหล็ก (รูป 41)

การจับคู่รีโมทมือถือกับส่วนฐาน

โรงงานได้จับคู่รีโมทมือถือเข้ากับส่วนฐานไว้แล้ว ช่วยให้อุปกรณ์สองส่วนสื่อสารกันได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีในการใช้งานที่คุณต้องจับคู่รีโมทและส่วนฐานอีกครั้ง

 1. กดปุ่มหยุดไฟฟ้าเพื่อตัดไฟจากส่วนฐาน และตรวจดูให้แน่ใจว่ารีโมทมือถือปิดเครื่องอยู่

 2. ยืนใกล้ๆ ส่วนฐานให้อยู่ในแนวสายตา โดยไม่มีอะไรขวาง

 3. กดค้างปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มหยุดทั้งหมดพร้อมกัน

  Graphic + Graphic

  รีโมทมือถือจะอยู่ในหน้าจอการเริ่มต้นและเปลี่ยนเป็น ASSOC PENDING

 4. กดค้างปุ่มทั้งสองต่อไป จากนั้นปล่อยปุ่มเร็วๆ เมื่อข้อความ ASSOC ACTIVE แสดงขึ้นมา (ประมาณ 4 วินาที)

  หน้าจอแสดงผลจะแสดง PRESS STORE

 5. ให้กดค้างปุ่มจัดเก็บ

  Graphic

  รีโมทแสดง POW UP BASE

 6. ขณะที่กดค้างปุ่ม จัดเก็บ ให้ดึงปุ่มหยุดไฟฟ้าออกมาเพื่อเปิดเครื่องส่วนฐาน

  รีโมทมือถือจะจับคู่ (เชื่อมโยง) กับส่วนฐาน เมื่อสำเร็จ จอแสดงผลจะแสดง ASSOC PASS

 7. ปล่อยปุ่มจัดเก็บ

Important: หากจอแสดงผลแสดงข้อความASSOC EXIT แสดงว่าการจับคู่ล้มเหลว

Note: ดูการเชื่อมโยงของรีโมทมือถือและส่วนฐานโดยการกดปุ่มหยุดทั้งหมดและหยุดอุปกรณ์เสริมพร้อมกัน จอแสดงผลจะหมุนเวียน และระบุช่องสัญญาณที่เลือกและ ID ของส่วนฐาน

Graphic + Graphic

การใช้งานพื้นและอุปกรณ์เสริมโดยใช้รีโมทมือถือ

รุ่น EH

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าและใช้งานพื้นอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม (เช่น แกนหมุนคู่หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ) ดังนี้:

 • การตั้งค่าและการใช้งานพื้นเพียงอย่างเดียว

 • การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์เสริมเพียงอย่างเดียว

 • การตั้งค่าและการใช้งานพื้นและอุปกรณ์เสริมด้วยกัน

การตั้งค่าและการใช้งานพื้นเพียงอย่างเดียว

เมื่อเริ่มต้นระบบ กดปุ่มสตาร์ทพื้นGraphic (เมื่อพื้นไม่ได้ทำงานอยู่) จอแสดงผลของรีโมทจะแสดงการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ และ S จะปรากฏขึ้นมาหลังจาก FLR (กล่าวคือ FLRS) ซึ่งแสดงว่ารีโมทมือถืออยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้นนี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าขึ้นหรือลงได้ แต่พื้นจะไม่ทำงานและยังคงปิดอยู่ วิธีนี้ช่วยคุณตั้งค่าความเร็วพื้นที่ต้องการและใช้การตั้งค่าที่จัดเก็บไว้โดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการได้ หลังจากตั้งค่าความเร็วเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม สตาร์ทพื้น เพื่อเปิดใช้งานพื้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ (หากคุณเปิดใช้ระบบไฮดรอลิกไว้ พื้นจะสตาร์ท) จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทพื้นเป็นครั้งที่สามเพื่อจัดเก็บค่าปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำ

Note: การเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นในขณะที่พื้นทำงานอยู่จะส่งผลทันที แต่เป็นการเปลี่ยนชั่วคราว ยกเว้นคุณจะจัดเก็บการตั้งค่าใหม่นั้นโดยการกดปุ่มสตาร์ทพื้นอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการปรับได้ขณะที่จอแสดงผลแสดง FLRS โดยกดปุ่มสตาร์ทพื้น ซึ่งจะสตาร์ทการทำงานของพื้นตามการตั้งค่าที่ปรับไว้ จากนั้นปิดรีโมทมือถือโดยไม่กดสตาร์ทพื้นอีกครั้ง เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ครั้งต่อไปที่คุณใช้รีโมท การตั้งค่าจะกลับคืนเป็นค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้า

Note: การจับเวลา 10 วินาทีจะเริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ทพื้น และ FLRS (โหมดการตั้งค่าเท่านั้น) จะแสดงขึ้นมา หากคุณไม่กดปุ่มในระหว่างช่วง 10 วินาที จอแสดงผลจะกลับคืนเป็น FLR และสถานะ/ค่าก่อนหน้าจะแสดงขึ้นมาและมีผล การจับเวลาจะรีเซ็ตเป็น 10 วินาที ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ ขณะที่รีโมทมือถืออยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น

 1. กดปุ่มสตาร์ทพื้น

  Graphic

  ค่าตัวอย่างและ FLRS แสดงขึ้นมา

 2. ปรับความเร็วโดยใช้ปุ่มเพิ่มความเร็วพื้นหรือปุ่มลดความเร็วพื้น

  Graphic หรือ Graphic
 3. กดปุ่มสตาร์ทพื้นเพื่อสตาร์ทพื้น

  Graphic
 4. กดปุ่มสตาร์ทพื้นเพื่อจัดเก็บค่าของพื้น

  Graphic

  จอแสดงผลแสดงFLOOR STORE เมื่อใดก็ตามที่สตาร์ทพื้นในอนาคต พื้นจะใช้ค่าที่ตั้งค่าไว้ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง

การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์เสริมเพียงอย่างเดียว

เมื่อเริ่มต้นระบบ กดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริมGraphic (เมื่ออุปกรณ์เสริมไม่ได้ทำงานอยู่) จอแสดงผลของรีโมทมือถือจะแสดงการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ และ S จะปรากฏขึ้นมาหลังจาก OPT (กล่าวคือ OPTS) ซึ่งแสดงว่ารีโมทอยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้นนี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าขึ้นหรือลงได้ แต่อุปกรณ์เสริมจะไม่ทำงานและยังคงปิดอยู่ วิธีนี้ช่วยคุณตั้งค่าความเร็วอุปกรณ์เสริมที่ต้องการและใช้การตั้งค่าที่จัดเก็บไว้โดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการ หลังจากตั้งค่าความเร็วเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม สตาร์ทอุปกรณ์เสริม เพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์เสริมตามการตั้งค่าที่เลือก (หากคุณเปิดใช้ระบบไฮดรอลิกไว้ อุปกรณ์เสริมจะสตาร์ท) จากนั้นกดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริมเป็นครั้งที่สามเพื่อจัดเก็บค่าปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำ

Note: การเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมในขณะที่อุปกรณ์เสริมทำงานจะส่งผลทันที แต่เป็นการเปลี่ยนชั่วคราว ยกเว้นคุณจะจัดเก็บการตั้งค่าใหม่นั้นโดยการกดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริมอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการปรับได้ขณะที่จอแสดงผลแสดง OPTS โดยกดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริม ซึ่งจะสตาร์ทการทำงานของอุปกรณ์เสริมตามการตั้งค่าที่ปรับไว้ จากนั้นปิดรีโมทมือถือโดยไม่กดสตาร์ทอุปกรณ์เสริมอีกครั้ง เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ครั้งต่อไปที่คุณใช้รีโมท การตั้งค่าจะกลับคืนเป็นค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้า

Note: การจับเวลา 10 วินาทีจะเริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริม และ FLRS (โหมดการตั้งค่าเท่านั้น) จะแสดงขึ้นมา หากคุณไม่กดปุ่มในระหว่างช่วง 10 วินาที จอแสดงผลจะกลับคืนเป็น FLR และสถานะ/ค่าก่อนหน้าจะแสดงขึ้นมาและมีผล การจับเวลาจะรีเซ็ตเป็น 10 วินาที ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ ขณะที่รีโมทมือถืออยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น

 1. กดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริม

  Graphic

  ค่าตัวอย่างและ FLRS แสดงขึ้นมา

 2. ปรับความเร็วโดยใช้ปุ่มเพิ่มความเร็วอุปกรณ์เสริมหรือปุ่มลดความเร็วอุปกรณ์เสริม

  Graphic หรือ Graphic
 3. กดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริมเพื่อสตาร์ทอุปกรณ์เสริม

  Graphic
 4. กดปุ่มสตาร์ทอุปกรณ์เสริมเพื่อจัดเก็บค่าของอุปกรณ์เสริม

  Graphic

  จอแสดงผลจะแสดงOPTION STORE เมื่อใดก็ตามที่สตาร์ทอุปกรณ์เสริมในอนาคต อุปกรณ์เสริมจะใช้ค่าที่ตั้งค่าไว้ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง

การตั้งค่าและการใช้งานพื้นและอุปกรณ์เสริมด้วยกัน

เมื่อเริ่มต้นระบบ กดปุ่มสตาร์ททั้งหมดGraphic (เมื่ออุปกรณ์เสริมไม่ได้ทำงานอยู่) จอแสดงผลของรีโมทจะแสดงการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ของพื้นและอุปกรณ์เสริม และ S จะปรากฏขึ้นมาหลังจาก FLR และ OPT (นั่นคือ FLRS และ OPTS) ซึ่งแสดงว่ารีโมทอยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้นนี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าขึ้นหรือลงได้ แต่พื้นและอุปกรณ์เสริมจะไม่ทำงานและยังคงปิดอยู่ วิธีนี้ช่วยคุณตั้งค่าความเร็วที่ต้องการ และใช้การตั้งค่าที่จัดเก็บไว้โดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการ หลังจากตั้งค่าความเร็วเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มสตาร์ททั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานพื้นตามการตั้งค่าที่เลือก (หากคุณเปิดใช้ระบบไฮดรอลิกไว้ พื้นและอุปกรณ์เสริมจะสตาร์ท)จากนั้นกดปุ่มสตาร์ททั้งหมดเป็นครั้งที่สามเพื่อจัดเก็บค่าปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำ

Note: การเปลี่ยนการตั้งค่าในขณะที่พื้นและอุปกรณ์เสริมทำงานจะส่งผลทันที แต่เป็นการเปลี่ยนชั่วคราว ยกเว้นคุณจะจัดเก็บการตั้งค่าใหม่โดยการกดปุ่มสตาร์ททั้งหมดอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการปรับได้ขณะที่จอแสดงผลแสดง FLRS และ OPTS โดยกดปุ่มสตาร์ททั้งหมด ซึ่งจะสตาร์ทการทำงานของพื้นและอุปกรณ์เสริมตามการตั้งค่าที่ปรับไว้ จากนั้นปิดรีโมทมือถือโดยไม่กดสตาร์ททั้งหมดอีกครั้ง เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ครั้งต่อไปที่คุณใช้รีโมท การตั้งค่าจะกลับคืนเป็นค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้า

Note: การจับเวลา 10 วินาทีจะเริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ททั้งหมด และโหมดการตั้งค่าเท่านั้นจะแสดงขึ้นมา หากคุณไม่กดปุ่มในระหว่างช่วง 10 วินาที จอแสดงผลจะกลับคืนเป็น FLR และ OPT และสถานะ/ค่าก่อนหน้าจะแสดงขึ้นมาและมีผล การจับเวลาจะรีเซ็ตเป็น 10 วินาที ถ้ากดปุ่มใดๆ ขณะที่รีโมทมือถืออยู่ในโหมดการตั้งค่าเท่านั้น

 1. กดปุ่มสตาร์ททั้งหมด

  Graphic

  ค่าตัวอย่างและ FLRS และ OPTS จะแสดงขึ้นมา

 2. ปรับการตั้งค่าความเร็วดังนี้:

  • ปรับความเร็วพื้นโดยใช้ปุ่มเพิ่มความเร็วพื้นหรือปุ่มลดความเร็วพื้น

   Graphic หรือ Graphic
  • ปรับการตั้งค่าความเร็วอุปกรณ์เสริมโดยใช้ปุ่มเพิ่มความเร็วอุปกรณ์เสริมหรือปุ่มลดความเร็วอุปกรณ์เสริม

   Graphic หรือ Graphic
 3. กดปุ่มสตาร์ททั้งหมดเพื่อเริ่มการทำงานของพื้นและอุปกรณ์เสริม

  Graphic
 4. กดปุ่มสตาร์ททั้งหมดเพื่อจัดเก็บค่า

  Graphic

  จอแสดงผลจะแสดงALL STORE เมื่อใดก็ตามที่สตาร์ทอุปกรณ์เสริมในอนาคต อุปกรณ์เสริมจะใช้ค่าที่ตั้งค่าไว้ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง

  Note: ทั้งพื้นและอุปกรณ์ต้องทำงานอยู่เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มสตาร์ททั้งหมด หากไม่มีระบบใดทำงานอยู่หรือมีแค่ 1 ระบบที่กำลังทำงาน การกดปุ่มสตาร์ททั้งหมด จะเป็นการสตาร์ททั้งสองระบบ หรือสตาร์ท 1 ระบบที่ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่มีการจัดเก็บค่า และจะแสดงการตั้งค่าพื้นและอุปกรณ์เสริมที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้แทนสิ่งต้องทราบก็คือ ค่าสั่งที่จัดเก็บไว้สำหรับพื้นและอุปกรณ์เสริมจะใช้งานสองครั้ง หนึ่งครั้งในกรณีที่มีการใช้คำสั่งแต่ละครั้งโดยใช้ปุ่มสตาร์ทพื้นหรือสตาร์ทอุปกรณ์เสริม และอีกหนึ่งครั้งในกรณีที่การรวมการดำเนินการเข้าด้วยกัน โดยใช้สตาร์ททั้งหมด ซึ่งไม่ว่ากรณีใดก็คือตัวเลขเดียวกัน

โหมดการตั้งค่าล่วงหน้าของรีโมทมือถือ

รุ่น EH

การตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า 1, 2 และ 3

รีโมทมือถือมีปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า 3 ปุ่มซึ่งคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าพื้นและอุปกรณ์เสริมได้ ปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้าแต่ละปุ่มทำหน้าที่เหมือนโหมดตัวอย่างสำหรับปุ่มสตาร์ททั้งหมด ยกเว้นว่าแต่ละปุ่มใช้ค่าความเร็วอ้างอิงด่วนที่ผู้ใช้กำหนดไว้ต่างกัน

หากพื้นและ/หรืออุปกรณ์เสริมกำลังทำงานอยู่ในตอนที่คุณกดปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า ค่าตัวอย่างของการตั้งค่าทั้งพื้นและอุปกรณ์เสริมจะแสดงขึ้นมา หากคุณกดปุ่ม สตาร์ททั้งหมด ค่าที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า หากคุณไม่กดปุ่มสตาร์ททั้งหมดภายใน 10 วินาที ระบบจะกลับคืนไปยังค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า:

 1. สตาร์ททั้งพื้นและอุปกรณ์เสริมแยกกันหรือโดยการใช้ปุ่มสตาร์ททั้งหมด

  Graphic
 2. ตั้งค่าความเร็วที่ต้องการของทั้งพื้นและอุปกรณ์เสริม โดยใช้ปุ่มเพิ่มและลดความเร็วของแต่ละส่วน

 3. กดค้างปุ่มจัดเก็บ จากนั้นกดปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ (1, 2 หรือ 3)

  Graphic จากนั้น Graphic, Graphic หรือ Graphic

  หน้าจอจะแสดงข้อความ บันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าแล้ว

Note: หากคุณกดค้างปุ่ม จัดเก็บ และกดปุ่ม การตั้งค่าล่วงหน้า ในขณะที่พื้นหรืออุปกรณ์เสริมปิดเครื่องอยู่ จะไม่มีการจัดเก็บค่าใหม่สำหรับพื้นหรืออุปกรณ์เสริม การตั้งค่าล่วงหน้าจะใช้ค่าที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้

การใช้โหมดการตั้งค่าล่วงหน้า

 1. กดปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า ที่ต้องการ (1, 2 หรือ 3) เพื่อแสดงการตั้งค่าของพื้นและอุปกรณ์เสริม

 2. กดปุ่มสตาร์ททั้งหมด เพื่อสตาร์ทพื้นและอุปกรณ์เสริม (หากเปิดระบบไฮดรอลิกอยู่)

 3. ใช้ปุ่ม สตาร์ท และ หยุด เพื่อควบคุมพื้นและอุปกรณ์เสริมที่ต้องการ

การถ่ายวัสดุลงในถังกรวย

Important: อย่าขนส่งผู้โดยสารในถังกรวย

Important: อย่าบรรทุกน้ำหนักเกิน ขีดจำกัดการบร รทุกของอุปกรณ์ห รือรถลา ก โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ

Important: ความเสถียรของน้ำหนักบรรทุกอาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สิ่งของที่สูงจะมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่า ให้ลดขีดจำกัดการบรรทุกสูงสุดลงเพื่อช่วยเพิ่มความเสถียร ถ้าจำเป็น

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถลาก

 2. ถ่ายวัสดุลงในถังกรวย

  • บรรทุกของขึ้นอุปกรณ์จากด้านบนหรือจากส่วนท้าย

  • สำหรับวัสดุส่วนใหญ่ เช่น ทรายหรือกรวด คุณสามารถใช้รถตักชนิดเทหน้าได้ สำหรับวัสดุ เช่น กิ่งไม้ประดับหรือถุงปุ๋ย ให้บรรทุกจากส่วนท้ายโดยการวางวัสดุบนสายพานลำเลียง และตั้งค่าไฮดรอลิกไว้ในตำแหน่งบรรทุกขึ้น

  • คุณอาจต้องถอดประตูท้ายเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

  • หากใช้วัสดุที่เป็นถุง ให้เทถุงลงในบุ้งกี๋ของรถตักก่อนถ่ายเทวัสดุลงในถังกรวย เพื่อรับรองเสถียรภาพ กระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กัน จากหน้าไปหลังและข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

  Important: อย่าวางวัตถุขนาดใหญ่หรือหนักลงในถังกรวย วัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าประตูท้ายอาจทำให้สายพานและชุดประตูท้ายเสียหายได้ สิ่งที่บรรทุกควรมีลักษณะเหมือนกันด้วย อุปกรณ์อาจเหวี่ยงหินขนาดเล็กที่อยู่ในทรายโดยไม่คาดคิด

  เพื่อไม่ให้อุปกรณ์พลิกคว่ำ (ดูสติกเกอร์ความปลอดภัยในคู่มือนี้)

  • สังเกตความสูงและน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกอย่างรอบคอบ ยิ่งสิ่งของที่บรรทุกสูงและหนักเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะพลิกคว่ำมากเท่านั้น

  • กระจายน้ำหนักให้เท่าๆ กัน จากหน้าไปหลังและข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง

  • ระมัดระวังเมื่อหักเลี้ยวและไม่ควบคุมการเคลื่อนที่อุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย

การถ่ายวัสดุออกจากอุปกรณ์

คำเตือน

อุปกรณ์นี้อาจตัดมือและเท้าได้

เก็บมือและเท้าให้ห่างจากทางลำเสียงและอุปกรณ์ต่ อพ่วงเสริมในข ณะที่อุปกรณ์กำลัง ทำงานและเมื่อ รถลากพ่วงก ำลังทำงาน

คำเตือน

การถ่ายวัสดุออกจากอุปกรณ์ขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับรถลากอาจทำให้น้ำหนักถ่ายเทและอุปกรณ์พลิกคว่ำได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับรถลากก่อนถ่ายสิ่งของบรรทุกลง

 • อย่ายืนอยู่ด้านหลังอุปกรณ์ขณะถ่ายสิ่งของบรรทุกลง

 • อย่าถ่ายวัสดุลงจากอุปกรณ์ขณะอยู่บนทางลาด

การถ่ายวัสดุจำนวนมากออกจากอุปกรณ์

 1. ถอยหลังอุปกรณ์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเทวัสดุ

 2. ปลดสลักประตูท้ายและเปิดสายพานลำเลียง

 3. ถ้าต้องการ ให้ยกส่วนท้ายของอุปกรณ์ วิธีนี้จะถ่ายเทวัสดุในองศาต่างกัน และช่วยให้ถ่ายวัสดุทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

การถ่ายวัสดุออกจากอุปกรณ์แบบมีการควบคุม

 1. ปิดสลักประตูท้าย

 2. ใช้มือจับแม่แรงเพื่อเปิดหรือปิดส่วนที่ปรับได้ของประตูท้าย (รูป 43 และ รูป 44) วิธีนี้จะจำกัดการไหลของวัสดุขณะใช้อุปกรณ์เสริม

  Important: ใช้ส่วนที่ปรับได้ของประตูท้ายเฉพาะเมื่อเทวัสดุที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1 นิ้ว (25 มม.) เท่านั้น เช่น ทรายหรือกรวด

  Important: เปิดประตูท้ายทั้งหมด หากวัสดุไม่ไหลผ่านส่วนที่ปรับได้ ทดสอบวัสดุใหม่แต่ละครั้งก่อน

  g014118
  g014119

การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

 1. ดับเครื่องยนต์ของรถลากพ่วง

 2. ในรุ่น SH ใช้คันควบคุมเปิดเครื่องอุปกรณ์เสริมและสายพานลำเลียง (ตำแหน่งถ่ายวัสดุออก)

 3. สำหรับทั้งรุ่น SH และ EH ให้ปรับการตั้งค่า รูปแบบการหว่าน และอัตราการไหล

  Note: คุณอาจต้องทดลองจนกว่าจะได้การไหลและรูปแบบการหว่านที่ต้องการ ตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความเร็วบนพื้น และประเภทของวัสดุ วัสดุต่างๆ มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันไป ซึ่งอาจทำให้รูปแบบการหว่านแตกต่างกันไปด้วย

  ทดสอบวัสดุใหม่เสมอ โดยลองหว่านในพื้นที่เปิดที่อยู่ห่างจากผู้คน

 4. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถลากพ่วงและเปิดระบบไฮดรอลิกของรถลากพ่วง

 5. ในรุ่น SH ให้เปิดสวิตช์แขวนเปิด/ปิดเพื่อเริ่มหว่าน ในรุ่น EH เปิดอุปกรณ์เสริม แล้วเปิดสายพานลำเลียงด้วยรีโมทมือถือ

 6. ในรุ่น SH ปิดสวิตช์แขวนเปิด/ปิดเพื่อหยุดการหว่าน อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมจะยังคงทำงานต่อไป ใน EH ปิดสายพานลำเลียง ตามด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

 7. สำหรับรุ่น EH คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสตาร์ททั้งหมดแทนการใช้ฟังก์ชันสตาร์ทอุปกรณ์เสริมและสตาร์ทสายพาน เป็นการสตาร์ทการทำงานในครั้งเดียวได้ อุปกรณ์ต่อพ่วงจะสตาร์ทก่อน ตามด้วยสายพาน

 8. เมื่ออุปกรณ์ว่างเปล่า ให้ปิดระบบไฮดรอลิกก่อนขนย้ายอุปกรณ์

  Note: ขณะขับขี่บนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ยกอุปกรณ์ขึ้นมาอยู่ในระยะเดินทางสูงสุดที่ปลอดภัย เพื่อให้มีระยะห่างจากพื้นมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

  คำเตือน

  อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมอาจลากวัสดุได้ด้วยความเร็วสูงสุด 12 ม. (40 ฟุต) และอาจทำให้ผู้คนโดยรอบบาดเจ็บได้

  ระวังผู้คนและวัตถุอื่นๆ ขณะหว่าน

  Important: ขณะเดินทางแต่ไม่ได้หว่าน ยกอุปกรณ์ขึ้นให้อยู่ในระยะเดินทางที่ปลอดภัย และปิดระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

หลังการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

 • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและแข็ง เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากอุปกรณ์

 • หลีกเลี่ยงพื้นนิ่ม เนื่องจากขาแม่แรงอาจจมและทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

 • อย่าปลดอุปกรณ์ออกจากรถลากบนเนิน หรือเมื่อไม่ได้ใช้แม่แรงหรือขาแม่แรงท้าย

 • ขณะปลดอุปกรณ์ ให้ขัดล้อทุกครั้งเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่

 • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของรถมีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

 • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

การปลดอุปกรณ์ออกจากรถลากพ่วง

 1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและแห้ง เข้าเบรกจอดของรถลากพ่วง ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

 2. ขัดด้านหน้าและด้านหลังล้อของอุปกรณ์

 3. ปล่อยแรงดันจากระบบไฮดรอลิก

 4. ถอดท่ออ่อนไฮดรอลิก 2 จุดและสายไฟขด 7 ขาจากรถลากพ่วง โปรดดู รูป 21 ใน การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถลากพ่วง

  ขดและจัดเก็บท่ออ่อนและสายไฟไว้ด้านหน้าของอุปกรณ์

 5. ในรุ่น SH ให้ปลดและถอดชุดแขวนควบคุมไปเก็บไว้ในที่แห้ง ในรุ่น EH จัดเก็บรีโมทมือถือไว้ในที่แห้งและปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกดปุ่มหยุดไฟฟ้าเข้าไปแล้ว

 6. หมุนขาแม่แรงท้ายเป็นตำแหน่งแนวตั้ง โปรดดู การรองรับอุปกรณ์ด้วยขาแม่แรงท้าย

  Important: ใช้ขาแม่แรงท้ายเสมอขณะปลดอุปกรณ์ออกจากรถลากพ่วง

 7. ประกอบแม่แรงดังนี้:

 8. ยกอุปกรณ์ด้วยแม่แรงจนกว่าแม่แรงรองรับน้ำหนักอุปกรณ์เต็มที่ จากนั้นถอดสลักเหล็กต่อพ่วงออก

 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับรถลากพ่วง สตาร์ทรถลากพ่วง และขับออกห่างจากอุปกรณ์

การบำรุงรักษา

ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

 • ก่อนการซ่อมบำรุงหรือปรับอุปกรณ์ ให้จอดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด ดึงกุญแจออก และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • ทำตามคำแนะนำการบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น หากรถต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro ที่ได้รับอนุญาต

 • ก่อนทำงานบำรุงรักษาใดๆ ใต้ถังกรวย ให้ติดตั้งขาตั้งกระบอกสูบไฮดรอลิกก่อน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย โดยการขันน็อต สลักเกลียว และสกรูให้แน่นหนา

 • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

 • อย่าตรวจสอบหรือปรับความตึงโซ่ในขณะที่เครื่องยนต์รถกำลังทำงาน

 • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

 • หนุนอุปกรณ์ด้วยบล็อกหรือขาตั้งแม่แรงขณะทำงานอยู่ข้างใต้

 • หลังจากบำรุงรักษาหรือปรับอุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้ติดตั้งแผงกั้นทั้งหมดให้ครบถ้วน

กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปรับเบรกไฟฟ้าหรือเร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบล้อและลมยาง
 • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม
 • ตรวจสอบซีลสายพานและซีลประตูท้าย
 • ตรวจสอบประตูท้าย
 • ทุก 40 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสายพานลำเลียงและลูกกลิ้ง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่งทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก ให้หล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่งทุกวัน หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทันทีหลังจากการล้างอุปกรณ์ทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
 • ทุกเดือน
 • ตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรก
 • ตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรกด้วยสายตาคร่าวๆ
 • ตรวจสอบลูกกลิ้งรองสายพาน
 • ทุกปี
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบรกไฟฟ้า
 • ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเบรกไฟฟ้าทำให้บ่อยขึ้นหากใช้งานหนักและสึกหรอ
 • ขั้นตอนก่อนการบำรุงรักษา

  คำเตือน

  ตัดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดของอุปกรณ์ก่อนจะเริ่มบำรุงรักษา

  การติดตั้งขาตั้งกระบอกสูบไฮดรอลิก

  คำเตือน

  ก่อนทำงานบำรุงรักษาใต้ถังกรวยขณะที่ยกสูง ให้ติดตั้งขาตั้งกระบอกสูบไฮดรอลิก 2 ขา (รูป 46)

  1. ถอดขาตั้งกระบอกสูบไฮดรอลิกที่อยู่แต่ละด้านของถังกรวยออกมา (รูป 45)

   g272505g272506
  2. ถังกรวยที่เอียงจนสุด

  3. ประกอบขาตั้งกระบอกสูบไฮดรอลิกเข้ากับก้านของกระบอกสูบไฮดรอลิก (รูป 46)

  g014128

  การหล่อลื่น

  ข้อมูลจำเพาะจาระบี

  จาระบีลิเธียมเบอร์ 2

  การหล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • หล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่งทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสกปรกมาก ให้หล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่งทุกวัน หล่อลื่นจุดอัดจาระบีทันทีหลังจากการล้างอุปกรณ์ทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้
  1. เช็ดจุดอัดจาระบีให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในแบริ่งหรือบุชชิง

  2. อัดจาระบีเข้าในแบริ่งหรือบุชชิ่ง

  3. เช็ดจาระบีส่วนเกิน

   จุดอัดจาระบีแบริ่งและบุชชิ่งมีดังนี้:

   g014131
   g014132
   g014133
   g014134

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบล้อและลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบล้อและลมยาง
  1. ตรวจสอบให้ลมยางคือ 172 กิโลปาสกาล (25 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) สำหรับยางขนาด 84 ซม. (33 นิ้ว) และ 207 กิโลปาสกาล (30 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) สำหรับยางขนาด 81 ซม. (32 นิ้ว) หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตยาง

  2. ตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายที่มองเห็นได้บนยาง

  3. ตรวจสอบว่าสลักเกลียวของล้อแน่นหนาและครบถ้วน

  การเปลี่ยนยาง

  การเปลี่ยนยางนอก

  1. เข้าเบรกจอดของรถลากพ่วง

  2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมออกจากอุปกรณ์

  3. ถ่ายวัสดุทั้งหมดออกจากถังกรวย

  4. ขัดล้อที่ฝั่งตรงข้ามของล้อที่ชำรุด

  5. คลายน็อตล้อ 6 ตัวของยางที่แบน แต่ไม่ต้องถอดออกมา

  6. ยกแขวนหรือใช้แม่แรงยกอุปกรณ์จนกระทั่งล้อยกขึ้นจากพื้น และหนุนอุปกรณ์ด้วยขาตั้งแม่แรง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มั่นคง

  7. ถอดน็อตล้อและถอดยางออก

  8. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางที่ชำรุด

  9. ติดตั้งล้อเข้ากับอุปกรณ์โดยดำเนินการย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้ออยู่ตรงกลางดุมล้อและสลักล้อทั้งหกตัวแน่นหนาดี ขันสลักเป็นรูปแบบกากบาทให้ได้แรงบิด 135 นิวตันเมตร (100 ฟุตปอนด์)

  การเปลี่ยนยางใน

  Important: ไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากรถลากพ่วง

  1. เข้าเบรกจอดของรถลากพ่วง

  2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมออกจากอุปกรณ์

  3. ถ่ายวัสดุทั้งหมดออกจากถังกรวย

  4. ขัดล้อที่ฝั่งตรงข้ามของล้อที่ชำรุด

  5. ที่ฝั่งของยางที่ชำรุด ให้ถอดสลักเกลียว 4 ตัวและน็อตล็อก 4 ตัวที่ยึดแบริ่งคานกันสะเทือนแบบวอร์กกิงเข้ากับแชสซี

   คลายน็อตล้อด้านนอกแต่ไม่ต้องถอดออก เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับสลักเกลียวแบริ่ง

  6. ยกแขวนหรือใช้แม่แรงยกอุปกรณ์จนกว่าคุณจะกลิ้งยางใน และชุดเพลาแบบวอร์กกิงออกจากอุปกรณ์ได้ และหนุนอุปกรณ์ด้วยขาตั้งแม่แรง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มั่นคง

  7. ถอดยางที่ชำรุดออก

  8. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางที่ชำรุด

  9. ติดตั้งยางเข้ากับอุปกรณ์โดยดำเนินการย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้ออยู่กลางดุมล้อ และขันสลักล้อทั้งหกตัวและสลักเกลียวแบริ่งทั้งหมดจนได้แรงบิด 135 นิวตันเมตร (100 ฟุตปอนด์)

  การบำรุงรักษาเบรก

  การตรวจสอบเบรกไฟฟ้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกเดือน
 • ตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรก
 • ทุกปี
 • ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบรกไฟฟ้า
  • ตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรกด้วยสายตา

  • ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเบรกไฟฟ้า

  การปรับเบรกไฟฟ้า

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 100 ชั่วโมงแรก
 • ปรับเบรกไฟฟ้าหรือเร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
  1. ยกอุปกรณ์ขึ้นและรองรับด้วยขาตั้งแม่แรงให้มั่นคง

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อและดรัมหมุนได้อย่างอิสระ

  3. ถอดฝาปิดรูปรับออกจากช่องที่อยู่ด้านหลังของแผ่นประกับเบรก

  4. ใช้ไขควงหมุนวงล้อดาวของชุดตัวปรับเพื่อขยายคันขาเบรก (รูป 51)

   ปรับคันขาเบรกออกจนกว่าแรงดันของผ้าเบรกที่ชนกับดรัมทำให้ล้อหมุนได้ยาก

   g014826
  5. หมุนวงล้อดาวไปทิศทางตรงกันข้ามจนกว่าหมุนล้อได้อิสระ โดยเกิดแรงฉุดลากบนผ้าเบรกเล็กน้อย

  6. ติดตั้งฝาปิดรูปรับ

  7. ทำซ้ำขั้นตอน 2 ในเบรกแต่ละชุด

  การตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกเดือน
 • ตรวจสอบคันขาเบรกและผ้าเบรกด้วยสายตาคร่าวๆ
 • เมื่อคันขาเบรกสึกหรอ ให้เปลี่ยนคันขาเบรกทั้งคู่ที่เบรกแต่ละชุด และเบรกทั้งคู่บนเพลาเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้เบรกมีความสมดุล

  เปลี่ยนผ้าเบรกที่มีสภาพดังต่อไปนี้:

  • ผ้าเบรกสึกหรอจนความหนาเหลือไม่เกิน 1/16 นิ้ว (1.6 มม.)

  • ผ้าเบรกเปื้อนจาระบีหรือน้ำมัน

  • ผ้าเบรกมีรอยแซะหรือรอยขีดผิดปกติ

   Note: รอยแตกจากความร้อนในผ้าเบรกเป็นเรื่องปกติ

  การทำความสะอาดและการตรวจสภาพเบรก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงเบรกไฟฟ้าทำให้บ่อยขึ้นหากใช้งานหนักและสึกหรอ
  • เปลี่ยนแม่เหล็กและคันขาเบรกเมื่อสึกหรอหรือมีรอยขีด

  • ทำความสะอาดแผ่นประกับ แขนแม่เหล็ก แม่เหล็ก และคันขาเบรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดเบรกรถยนต์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถอดออกมาใส่เข้าที่ในชุดเบรกและดรัมเดิมที่ถอดออกมา

  • ตรวจสอบแขนแม่เหล็กเพื่อหาชิ้นส่วนที่หลวมหรือสึกหรอ

  • ตรวจสอบสปริงคืนคันขา สปริงกดลง และสปริงตัวปรับเพื่อดูความยืดหรือผิดรูป และเปลี่ยนสปริง ถ้าจำเป็น

   ข้อควรระวัง

   ฝุ่นเบรกอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หากสูดดมเข้าไป ดังนั้นควรคำนึงถึงข้อควรระวังต่อไปนี้ด้วยขณะซ่อมบำรุงเบรก:

   • อย่าทำให้เกิดฝุ่นหรือสูดหายใจฝุ่นเข้าไป

   • อย่าเจียร ขัด หรือเกลาผ้าเบรก

   • อย่าใช้ลมอัดเป่าหรือแปรงปัดแห้งในการทำความสะอาด

  การหล่อลื่นเบรก

  ก่อนจะประกอบเบรกไฟฟ้าเข้าที่ ใช้น้ำยาทาเกลียวหรือจาระบี เช่น Lubriplate™ ทาเป็นชั้นบางๆ ในจุดต่อไปนี้:

  • สลักสมอเบรก

  • บุชชิ่งและสลักแขนแอกทูเอต

  • บริเวณต่างๆ บนแผ่นประกับที่สัมผัสกับคันขาเบรกและแขนคันแม่เหล็ก

  • บล็อกแอกทูเอตบนแขนแอกทูเอต

  Important: อย่าให้จาระบีเปื้อนผ้าเบรก ดรัมเบรก หรือแม่เหล็ก

  การตรวจสอบแม่เหล็ก

  แม่เหล็กไฟฟ้าของเบรกออกแบบมาเพื่อให้แรงกดและแรงเสียดทานที่เหมาะสม

  ตรวจสอบแม่เหล็กเป็นประจำ และเปลี่ยนเมื่อมีการสึกหรอไม่สม่ำเสมอ ใช้เครื่องมือที่มีขอบตรงในการตรวจสอบการสึกหรอ

  แม้ว่าการสึกหรอจะปกติ ก็ให้เปลี่ยนแม่เหล็ก หากเริ่มเห็นส่วนใดๆ ของขดแม่เหล็กผ่านวัสดุเสียดสีบนหน้าแม่เหล็ก เปลี่ยนแม่เหล็กเป็นคู่ (ทั้งสองฝั่งของเพลา)

  ขณะเปลี่ยนแม่เหล็ก ให้ขัดพื้นผิวหน้าอาร์มาเจอร์ของดรัมด้วย

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • ดูแลให้มือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันทั้งหมดในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนจะทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

   น้ำมันรถแทรกเตอร์สำหรับระบบส่งกำลัง/ไฮดรอลิกพรีเมียมของ Toro (มีจำหน่ายทั้งขนาดถัง 5 แกลลอนและถังเหล็ก 55 แกลลอน ดูหมายเลขอะไหล่ในแคตตาล็อกอะไหล่หรือสอบถามตัวแทนจำหน่าย Toro)

  น้ำมันทางเลือก: หากหาซื้อน้ำมันของ Toro ไม่ได้ คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ (UTHF) ชนิดปิโตรเลียมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดต่อไปนี้และตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เราไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

   คุณสมบัติวัสดุ:
    ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40°C 55 ถึง 62
    ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ถึง 152
     cSt ที่ 100°C 9.1 ถึง 9.8
    จุดไหลเท, ASTM D97-35°F ถึง -46°F
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:
    API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 และ Volvo WB-101/BM

  การตรวจสอบระบบไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก
  1. ตรวจสอบน้ำมันรั่วไหลในระบบไฮดรอลิก

   หากคุณพบจุดรั่วไหล ให้ขันข้อต่อให้แน่น หรือเปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหาย

  2. ตรวจสอบท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย

   เปลี่ยนท่ออ่อนที่สึกหรอหรือเสียหาย

  3. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกของรถลากพ่วง

   เติมน้ำมันไฮดรอลิกลงในถังพัก ถ้าจำเป็น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของรถลากพ่วง

  อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

  การตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม
  • ตรวจสอบว่าโครงยึดเร็วแน่นหนาและมีคลิปนิรภัยติดตั้งอยู่

   เปลี่ยนคลิปนิรภัยที่หายไป

  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมยึดแน่นหนาและไม่ขยับหรือเลื่อนออกมา

   ปรับข้อรัดถ้าจำเป็น

  • ตรวจสอบใบพายบนจานแกนหมุนคู่เพื่อดูการสึกหรอ

   เปลี่ยนใบพายหากพบว่าสึกหรอจนบาง

  • ตรวจสอบตัวเรือนของแกนหมุนคู่เพื่อหารอยแตกหรือสึกหรอ

  การบำรุงรักษาสายพานลำเลียง

  การตรวจสอบสายพานลำเลียงและลูกกลิ้ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 40 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสายพานลำเลียงและลูกกลิ้ง
 • ทุกเดือน
 • ตรวจสอบลูกกลิ้งรองสายพาน
  • ตรวจสอบว่าสายพานลำเลียงเดินเป็นเส้นตรงบนลูกกลิ้ง และไม่เลื่อน

   ปรับการเดินสายพานลำเลียง ถ้าจำเป็น โปรดดู การปรับการเดินสายพานลำเลียง

  • ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งรองสายพานระหว่างลูกกลิ้งหน้ากับลูกกลิ้งท้ายว่าไม่หักงอหรือติด

   เปลี่ยนหรือซ่อมแซมลูกกลิ้งรองสายพานที่สึกหรอหรือชำรุด ถ้าจำเป็น

  การปรับการเดินสายพานลำเลียง

  หากสายพานลำเลียงไม่อยู่ตรงกลาง และเบนไปด้านใดด้านหนึ่ง คุณจำเป็นต้องปรับสายพาน (รูป 52) แนะนำให้ปรับสายพานในระหว่างทำงาน กล่าวคือหลังจากบรรทุกวัสดุแต่ละชุด ก่อนจะเริ่มการบรรทุกวัสดุชุดใหม่

  1. ไปที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์ และประเมินว่าสายพานแตะด้านใด

  2. ไปที่ด้านหน้าของด้านเดียวกัน คลายน็อตล็อก และขันน็อตปรับทีละหนึ่งส่วนสี่รอบ

  3. ขันน็อตล็อกให้แน่นก่อนเริ่มการทำงานของอุปกรณ์

  4. บรรทุกวัสดุขึ้นอุปกรณ์และใช้วัสดุจนหมด ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

  5. หยุดสายพานและไปที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์เพื่อสังเกตผลลัพธ์

   คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนข้างต้นหลายครั้งจนกว่าสายพานเริ่มเลื่อนและเดินอย่างเหมาะสม

   Note: สายพานอาจเลื่อนเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งที่บรรทุกและตำแหน่ง หากสายพานไม่แตะราวด้านข้าง คุณไม่จำเป็นต้องปรับสายพาน

   Important: ไม่ต้องปรับลูกกลิ้งขับท้ายของสายพานลำเลียง ซึ่งได้รับการตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว แต่หากจำเป็นต้องปรับ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต

   g014129

  การปรับความตึงสายพานลำเลียง

  ตรวจสอบและปรับความตึงสายพานบ่อยๆ (รูป 52) สายพานลำเลียงยางจะยืด โดยเฉพาะเมื่อเป็นสายพานใหม่หรือไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่ง

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ โดยให้ประตูท้ายและประตูป้อนห่างจากพื้นอย่างน้อย 6.25 มม. (¼ นิ้ว) (ขึ้นอยู่กับวัสดุ)

  2. ขนทรายขึ้นอุปกรณ์จนเต็มตามที่คุณคาดว่าอุปกรณ์จะใช้

  3. ถอดฝาปิดด้านหน้าสีดำออกจากทั้งสองด้านของอุปกรณ์

  4. ใช้ประแจสองอัน จับปลายของก้านตัวปรับความตึง ขณะคลายน็อตล็อกที่ใกล้กับปลายก้านมากที่สุด

  5. เลื่อนน็อตล็อกกลับไป 2 ถึง 5 ซม. (1 ถึง 2 นิ้ว)

   คำเตือน

   การใช้งานสายพานลำเลียงขณะที่เปิดแผงกั้นและฝาครอบอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส

   ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรอบๆ ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวขณะที่ถอดแผงกันนิรภัยออก

  6. เปิดสายพานลำเลียง

  7. หากสายพานเลื่อน ขันสลักปรับความตึงเท่าๆ กัน (ขณะที่อุปกรณ์ดับเครื่อง) ครึ่งรอบ และตรวจสอบว่าสายพานยังเลื่อนอยู่หรือไม่ ทำต่อไปจนกระทั่งสายพานเดินโดยไม่เลื่อนแล้ว

  8. หมุนสลักปรับความตึงทั้งสองฝั่งอีกครึ่งรอบ ถึงตอนนี้ คุณควรมีความตึงที่เหมาะสมแล้ว

  9. เพื่อยืนยันความตึงสายพาน ให้ดูใต้อุปกรณ์ที่คานขวางแชสซี ตรงกลางสายพานควรพ้นจากคานขวางแชสซีเมื่ออุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งลง หากตรงกลางสายพานยังแตะกับคานขวาง ให้ขันสลักปรับความตึงทั้งคู่อีกครึ่งรอบ

   Important: ใช้ความอดทน อย่าดึงสายพานจนตึงเกินไป

   Important: อย่าใช้เครื่องมือลมกับสลักปรับความตึง

  การเปลี่ยนสายพานลำเลียง

  อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนถอดสายพาน หากสายพานเสียหาย ให้มีดตัดสายพานตรงบริเวณที่ไม่มีความเสียหาย หากคุณต้องการเคลมประกัน ผู้ผลิตสายพานต้องตรวจสอบสายพานเพื่อประเมินความเสียหาย และแนะนำสายพานสำหรับเปลี่ยน

  การถอดสายพาน

  1. ถอดฝาครอบนิรภัยสีดำที่อยู่ตรงมุมด้านนอกทั้งสี่มุมของอุปกรณ์

  2. ถอดตัวนำทางของแผ่นรองยางด้านในออกจากด้านหน้า และทั้งสองด้านของถังกรวย โดยที่รางโลหะติดอยู่

  3. ถอดซีลซิลิโคนที่ส่วนท้ายของรางโลหะ (อย่าลืมใส่ซีลซิลิโคนด้วยเมื่อติดตั้งกลับเข้าที่)

  4. ที่ทั้งสองมุมด้านหน้า ให้ประแจสองอันจับปลายก้านตัวปรับความตึงเอาไว้

  5. คลายน็อตตัวที่อยู่ใกล้กับปลายก้านปรับความตึงที่สุด

  6. ขยับน็อตปรับด้านในกลับเข้าไปจนกว่าก้านปรับความตึงพ้นจากแบริ่งบล็อกหมอน

   Note: ลูกกลิ้งรองสายพานด้านหน้ารองด้วยแบริ่งบล็อกหมอนสองชิ้นที่วางอยู่ในตัวนำบนและล่าง (หนึ่งชุดที่แต่ละฝั่งของอุปกรณ์)

  7. หนุนลูกกลิ้งรองสายพานด้านหน้า

  8. ไปยังมุมขวาหน้า และถอดปลอกล็อกที่ยึดแบริ่งบล็อกหมอนไว้บนเพลา ถอดออกโดยถอยสกรูตั้งค่า แล้วหมุนปลอกล็อกทวนเข็มนาฬิกา ใช้ค้อนและเหล็กตอก เคาะปลอกล็อกทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะหลุดออกจากเพลา

  9. ทำซ้ำขั้นตอนนี้ที่มุมซ้ายหน้า

  10. ถอดแบริ่งบล็อกหมอนโดยการเลื่อนลูกกลิ้งรองสายพานกลับไป เพื่อให้แบริ่งบล็อกหมอเลื่อนออกจากตัวนำ

  11. ถอดโครงยึดนิรภัยสองตัว และเลื่อนลูกกลิ้งลงผ่านช่องเปิด

  12. ไปที่ส่วนท้ายของอุปกรณ์ และคลายเฟืองโซ่ปรับความตึง

  13. ถอดโซ่ของจากเฟืองโซ่ขับ

  14. คลายสกรูตั้งค่าบนเฟืองโซ่ขับ และถอดเฟืองโซ่ขับและคีย์ออกจากเพลาลูกกลิ้งขับ

  15. หนุนลูกกลิ้งขับส่วนท้าย

   Important: ไม่ต้องปรับชุดโครงยึดการปรับลูกกลิ้งท้าย ซึ่งออกแบบมาให้ปรับลูกกลิ้งส่วนท้ายโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สายพานเดินไม่ถูกต้อง

  16. ถอดสลักเกลียวสี่ตัวในหน้าแปลนแบริ่งทั้งสองด้าน

  17. ถอดปลอกล็อกที่อยู่ถัดจากแปลนแบริ่งบนเพลา และเลื่อนแบริ่งทั้งสองตัวออกจากเพลา

  18. ถอดโครงยึดอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมทั้งสองชิ้น (รูป 53)

   g014104
  19. ลดระดับลูกกลิ้งขับลงมาผ่านช่อง

  20. ถอดประตูท้ายออกเพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้น

  21. จดจำตำแหน่งของกล่องสายพานภายในถังกรวย เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งเข้าที่เดิมและทิศทางเดิมได้ กล่องนี้ยึดด้วยสลักเกลียว 6 จุดตามแนวด้านข้างของอุปกรณ์ (มีแผ่นเพลทระบบ 4 สลักเกลียว 3 แผ่นที่แต่ละด้าน)

  22. ยึดกล่องสายพานโดยใช้สายรัดจากอุปกรณ์ยกของมุมทั้งสี่

  23. ถอดสลักเกลียว 24 ตัวเพื่อปลดกล่องสายพาน (รูป 54)

   g014105
  24. ถอดกล่องสายพานโดยการยกออกจากด้านบนอุปกรณ์ วางลงบนพื้น (รูป 55)

   g014106

  การติดตั้งสายพาน

  หากต้องการติดตั้งสายพานใหม่ ให้ทำย้อนกลับขั้นตอนข้างต้น โดยควรคำนึงถึงหมายเหตุและคำแนะนำที่สำคัญด้วย

  Important: สายพานลำเลียงออกแบบมาให้วิ่งในทิศทางเดียวเป็นหลัก สังเกตให้ภาพลูกศรที่อยู่กลางสายพานหันเข้าหาส่วนท้ายของอุปกรณ์ (เมื่อมองจากข้างบน)

  Note: ก่อนจะเลื่อนลูกกลิ้งขับส่วนท้ายผ่านช่องและกลับเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งสลักทั้งสี่ตัว (จากด้านในหันออก) สำหรับเชื่อมต่อแบริ่งบล็อกหมอนแล้ว มิฉะนั้น คุณต้องถอดลูกกลิ้งขับเพื่อให้มีช่องว่างเพียงพอที่จะติดตั้งสลักเกลียวเหล่านี้

  • ขณะติดตั้งลูกกลิ้งขับส่วนท้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าเพลาที่ต่อกับมอเตอร์อยู่ด้านซ้าย เพลามีรูกุญแจตัดเข้าไปเพื่อยึดเข้ากับเฟืองโซ่ขับ

  • ก่อนดึงก้านตัวปรับความตึงที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ ให้ใช้มือจับสายพานส่วนหน้าและส่วนท้ายให้อยู่ตรงกลาง

  • เปิดและปรับความตึงสายพายโดยทำตามคำแนะนำใน การปรับการเดินสายพานลำเลียง และ การปรับความตึงสายพานลำเลียง

  • ลูกกลิ้งรองสายพานส่วนหน้าและลูกกลิ้งขับส่วนท้ายจะให้แรงดึงที่เหมาะสมสำหรับการดึงสายพานที่รองรับน้ำหนัก

   Important: อย่าดึงสายพานจนยืดมากเกินไป

  • ใส่ซีลซิลิโคนที่ด้านท้ายของรางโลหะ และสองมุมที่ด้านหน้าของพื้นบริเวณที่รางสัมผัสกัน ซีลจะป้องกันวัสดุที่จะผ่านราง

  การปรับความตึงโซ่ขับทางลำเลียง

  หากโซ่ขับทางลำเลียงหลวม จะต้องดึงให้ตึง (รูป 56)

  1. ดับเครื่องยนต์ของรถลากพ่วง และเข้าเบรกจอด

  2. ถอดแผงกั้นตัวขับทางลำเลียงท้าย

  3. คลายสลักเกลียวที่ยึดผ่านเฟืองโซ่ของก้านปรับความตึง

  4. ขับสกรูล็อกบวก โดยใช้แรงปานกลาง

  5. ขันสลักเกลียวเฟืองโซ่ของตัวปรับความตึง

   Important: อย่าดึงโซ่จนตึงเกินไป ให้เหลือความตึงพอที่จะเก็บส่วนหย่อนได้

  6. ตรวจสอบว่าโซ่มีการหล่อลื่นเพียงพอ และเฟืองโซ่แน่นหนาอยู่กับเพลา

  7. เปลี่ยนแผงกั้นตัวขับทางลำเลียงท้าย

   g014130

  การบำรุงรักษาถังกรวยและประตูท้าย

  การตรวจสอบซีลทางลำเลียงและซีลประตูท้าย

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบซีลสายพานและซีลประตูท้าย
 • ตรวจสอบซีลยางทั้งหมดเพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอ

  เปลี่ยนหรือซ่อมแซมซีล หากมีความเสียหายหรือสึกหรอมากเกินไป

  การตรวจสอบประตูท้าย

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบประตูท้าย
  • ตรวจสอบว่าประตูท้ายปิดและสลักยึดแน่นหนา

  • ตรวจสอบส่วนปรับได้ของประตูท้ายว่าเปิดและปิดโดยไม่ติดขัด

  การทำความสะอาด

  การล้างอุปกรณ์

  เกลือ ยางมะตอย ยางต้นไม้ ปุ๋ย หรือสารเคมีอาจทำลายสีเคลือบอุปกรณ์ได้ ล้างคราบเหล่านี้โดยเร็วที่สุดด้วยผงซักฟอกและน้ำ อาจต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสายละลายเพิ่มเติม แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำยาเหล่านี้ปลอดภัยต่อสี

  คำเตือน

  ของเหลวติดไฟได้และน้ำยาทำความสะอาดที่มีไอพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

  อย่าใช้ของเหลวติดไฟได้และน้ำยาทำความสะอาดที่มีไอพิษ ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

  Important: อย่าให้เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูง เพราะแรงดันน้ำสูงอาจเซาะสี สติกเกอร์ความปลอดภัย และจาระบี และอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย

  1. ถอดอุปกรณ์เสริมก่อนการทำความสะอาด และล้างอุปกรณ์เสริมแยกต่างหาก

  2. ถอดรีโมทมือถือออกไป

  3. ล้างตัวอุปกรณ์ด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกอ่อน ๆ

  4. ล้างคราบผงซักฟอกที่เหลือด้วยน้ำสะอาดก่อนที่จะแห้ง

  5. ถอดชุดปาดทำความสะอาดสายพานจากส่วนท้ายของอุปกรณ์ (รูป 57)

   g272507
  6. ยกด้านหลังของอุปกรณ์ ถ้าจำเป็น

  7. เปิดประตูท้ายจนสุดและฉีดพ่นน้ำภายในชุดถังกรวย และบริเวณประตูท้าย ตรวจสอบซีลด้านข้างและเปลี่ยน ถ้าจำเป็น

  8. ตรวจสอบถังกรวย แผงกั้นล่าง สายพานลำเลียง ถังกรวย และลูกกลิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่ติดอยู่หลุดออกไปแล้ว

  9. ลดระดับอุปกรณ์ลงมายังตำแหน่งใช้งานปกติ

  10. ติดตั้งชุดปาดทำความสะอาดสายพาน ถ้าถอดออกไปก่อนหน้านี้

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวปาดอยู่ในแนวตั้งที่สุดเท่าที่ทำได้และแตะกับสายพาน

  การจัดเก็บ

  ก่อนจัดเก็บอุปกรณ์เหมือนหมดฤดูกาล:

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบและแข็ง เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก และรอให้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากอุปกรณ์

  2. ถอดรีโมทมือถือออกไป

  3. ถอดถ่านออกจากรีโมท

  4. ล้างอุปกรณ์ให้สะอาด โปรดดู การล้างอุปกรณ์

   ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม ถ้าจำเป็น

  5. ตรวจสอบตัวยึดทั้งหมดและขันให้แน่น ถ้าจำเป็น

  6. หล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนทั้งหมด โปรดดู การหล่อลื่นแบริ่งและบุชชิ่ง

   เช็ดน้ำมันหล่อลื่นที่เกินมาออก

  7. ใช้กระดาษทรายขัดบริเวณสีที่มีรอยขูด บิ่น หรือเป็นสนิม และเติมสี

  8. การจัดเก็บอุปกรณ์ในร่ม ถ้าเป็นไปได้

  การแก้ไขปัญหา

  การตรวจสอบรหัสความขัดข้อง

  รุ่น EH

  หากไฟ LED การวินิจฉัยระบุว่าระบบมีความขัดข้อง (โปรดดู การทำงานของไฟ LED การวินิจฉัย) ให้ตรวจสอบรหัสความขัดข้องเพื่อประเมินความผิดปกติของอุปกรณ์

  การเข้าสู่โหมดวินิจฉัยและการตรวจสอบรหัส

  1. กดปุ่มหยุดไฟฟ้าลงเพื่อตัดไฟ

  2. ดึงฝาฟลิบออกจากขั้วต่อชันท์สำหรับการวินิจฉัยสองขั้ว (รูป 58, A)

  3. ต่อขั้วต่อชันท์สำหรับการวินิจฉัยเข้าด้วยกัน (รูป 58, B)

   g028876
  4. ดึงปุ่มหยุดไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟ

  5. นับจำนวนการกะพริบเพื่อประเมินรหัสความขัดข้อง จากนั้นดูตารางต่อไปนี้:

   Note: หากมีความขัดข้องหลายรายการ ความขัดข้องทั้งคู่จะกะพริบ จากนั้นหยุดยาว และกะพริบตามลำดับซ้ำอีกครั้ง

   รหัสรูปแบบไฟ LED กะพริบพฤติกรรมรายละเอียด
   ความขัดข้องเฉพาะของอุปกรณ์
   11กะพริบหนึ่งครั้ง หยุด กะพริบหนึ่งครั้ง หยุดยาว จากนั้นวนซ้ำไม่มีการสื่อสารกับส่วนฐานขั้วต่อไม่ได้เชื่อมต่อ มองหาขั้วต่อชุดสายไฟที่หลวมหรือหลุด และทำการเชื่อมต่อ
   สายไฟผิดปกติ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต
   ส่วนฐานชำรุด ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต
   12กะพริบหนึ่งครั้ง หยุด กะพริบสองครั้ง หยุดยาว จากนั้นวนซ้ำส่วนฐาน และ/หรือ HH มีเวอร์ชันที่เข้ากันไม่ได้ซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง (ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องจาก TORODIAG) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro ที่ได้รับอนุญาต
   13กะพริบหนึ่งครั้ง หยุด กะพริบ 3 ครั้ง หยุดยาว จากนั้นวนซ้ำHH ไม่ถูกต้อง—ไม่ได้ปรับใช้ใน RevAการจับคู่ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง (ให้ลองอัปเดตซอฟต์แวร์ใน MH–400 ด้วยรีโมทมือถือ ProPass)

  การรีเซ็ตรหัสความขัดข้อง

  หลังจากแก้ไขปัญหา รีเซ็ตรหัสความขัดข้องโดยการถอดขั้วต่อการวินิจฉัยและต่อใหม่อีกครั้ง ไฟวินิจฉัยจะกะพริบต่อเนื่องที่ 1 เฮิรตซ์ (กะพริบ 1 ครั้งต่อวินาที)

  การออกจากโหมดวินิจฉัย

  1. ดันปุ่มหยุดไฟฟ้าลงเพื่อตัดไฟ โปรดดู ปุ่มหยุดไฟฟ้า

  2. ถอดขั้วต่อชันท์สำหรับการวินิจฉัย

  3. ดันฝาฟลิบครอบขั้วต่อชันท์สำหรับการวินิจฉัยสองขั้ว

  4. ดึงปุ่มหยุดไฟฟ้าเพื่อเปิดระบบไฟ

  ข้อความรีโมทมือถือ

  รุ่น EH
  ข้อความที่แสดงคำอธิบาย
  ASSOC PENDINGยังไม่ได้จับคู่
  ASSOC ACTIVEอยู่ระหว่างกำลังพยายามจับคู่
  POWER UP BASEเปิดเครื่องส่วนฐาน
  ASSOC PASSการจับคู่สำเร็จ
  ASSOC EXITกำลังออกจากโหมดการจับคู่
  ASSOC FAILความพยายามในการจับคู่ล้มเหลว
  PRESS STOREกดปุ่ม จัดเก็บ
  ALL STOREจัดเก็บค่าที่ตั้งค่าทั้งหมดในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  OPTION STOREจัดเก็บการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  BELT STOREจัดเก็บการตั้งค่าพื้นในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  PRESET 1 STOREจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้า 1 ในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  PRESET 2 STOREจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้า 2 ในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  PRESET 3 STOREจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้า 3 ในปัจจุบันไว้ในหน่วยความจำทำงานปัจจุบัน
  WAITING FOR BASEรีโมทกำลังรอส่วนฐานตอบสนอง
  HOPPER UPรีโมทกำลังส่งคำสั่งยกถังกรวยขึ้น
  HOPPER DOWNรีโมทกำลังส่งคำสั่งยกถังกรวยลง
  PROPASS REV XXผลิตภัณฑ์ที่ระบบถูกตั้งค่ามาให้ควบคุมการทำงาน
  MH400 REV XXผลิตภัณฑ์ที่ระบบถูกตั้งค่ามาให้ควบคุมการทำงาน
  BAT XX%Battery X.X Vแบตเตอรี่คงเหลือแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือแสดงเป็นแรงดันไฟฟ้า
  CHANNEL Xช่องสัญญาณเป็นกิกะเฮิรตซ์ที่ระบบใช้อยู่ในขณะนี้
  HH ID XXXXXXข้อมูลประจำตัวของรีโมทมือถือ
  BASE ID XXXXXXข้อมูลประจำตัวของส่วนฐาน
  FLR XX% OPT XX%ความเร็วพื้นปัจจุบัน แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ความเร็วอุปกรณ์เสริมปัจจุบัน แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
  FLRS XX% OPTS XX%แสดงความเร็วพื้นและความเร็วอุปกรณ์เสริมปกติที่จัดเก็บไว้ด้วยคำสั่ง 0% ไปยังเอาต์พุต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจว่าจะใช้การตั้งค่าปัจจุบันหรือเปลี่ยนการตั้งค่า
  FLR OFFOPT OFFแสดงสถานะของพื้นและอุปกรณ์เสริมเพื่อปิดระบบอยู่
  SERVICE ACTIVEเครื่องมือซ่อมบำรุงกำลังทำงาน
  SERVICE NO APPบริการไม่มีแอปพลิเคชันที่ถูกต้องเปิดอยู่