Giriş

Bu makine, ticari uygulamalarda profesyonel operatörler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış binmeli, döner bıçaklı bir çim biçme makinesidir. Öncelikle parklar, golf sahaları, spor sahaları, yol kenarları ve ticari alanlardaki bakımlı çim alanlardaki çimleri biçmek için tasarlanmıştır. Makine, çalı biçmek veya tarımsal amaçlarla kullanılmak için tasarlanmamıştır.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün emniyeti ve kullanımıyla ilgili eğitim materyalleri ile aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları ilgili alana yazın.

g224169

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.

g000502

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. Önemli sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, Not sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ayrı olarak verilen Ürün Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasını inceleyin.

Kaliforniya Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki motor kullanıcı kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili Kaliforniya Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motorun üreticisi kanalıyla sipariş edilebilir.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Dizel motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Genel Emniyet

Bu ürün, kişinin elleri ve ayaklarını koparabilir veya cisimler fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu’nu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.

 • Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu durdurun, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne Graphic çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

AT uyumluluğu olmayan makineler için ek

decal133-8062

AT uyumluluğu olmayan makineler için ek

decal125-6135

AT uyumluluğu olmayan makineler için Parça Nu. 134-0539 üzerine ek

decal134-1986
decal134-0539

Kurulum

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Akünün Şarj Edilmesi

 1. Bir 3-4 A akü şarj cihazını, akü kutup başlarına bağlayın. Aküyü, spesifik elektrolit yoğunluğu 1,250 veya daha yüksek olana kadar ve akü ısısı en az 16°C (60°F) olana kadar, bütün gözler serbest gaz salacak şekilde 3-4 A oranında şarj edin.

 2. Akü şarj olduğunda, önce şarj cihazını elektrik kaynağından ve ardından da şarj cihazını akü kutup başlarından çıkarın ().

  Note: Tamamlanmamış şarj, akünün gaz salmasına ve fazla akü asidine yol açabilir ve bu da makinede korozyon hasarına neden olur.

Sıvı Seviyelerinin Kontrolü

Lastik Hava Basıncının Kontrolü

Ön ve arka lastikler için gerekli hava basıncı: 140 kPa (20 psi).

Kaster lastikler için gerekli hava basıncı: 150 kPa (21 psi).

Motoru çalıştırmadan önce ön ve arka lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

Note: Lastikler, ürünün nakliyesi için fazla veya az şişirilmiş olabilir, bu yüzden lastiklerdeki hava basıncını ayarlamanız gerekebilir.

g001055

Çim Biçme Makinesi Gövde Kurulumu

 1. Çekme ünitesini ve biçici gövdesini nakliye paletinden kaldırın.

 2. Biçici gövdesini çekme ünitesine takın; bkz. Biçici Gövdesi Kurulumu.

Ürüne genel bakış

g224574
g224634

Note: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Gösterge Panosu

g213936

Direksiyon Mili İleri Geri Kolu

Direksiyon milini serbest bırakmak için direksiyon mili ileri geri kolunu (Şekil 6) saat yönünün tersine çevirin ve istediğiniz konuma getirin.

İstediğiniz konumu emniyete almak için kolu saat yönünde çevirin.

Şarj Göstergesi

Şarj göstergesi (Şekil 6), elektrik şarj sistemi normal çalışma aralığının altında çalışıyorsa yanar. Elektrik şarj sistemini kontrol edin ve/veya onarın.

Isıtma Bujisi Göstergesi

Isıtma bujisi göstergesi (Şekil 6), ısıtma bujileri aktive olduğunda kırmızı yanar.

Yağ Basıncı Uyarı Göstergesi

Yağ basıncı uyarı göstergesi (Şekil 6), motor çalışır durumdayken motor yağı basıncı güvenli bir seviyenin altına düşerse yanar. Eğer ışık yanıp sönüyor veya kesintisiz yanıyorsa makineyi durdurun, motoru kapatın ve yağ seviyesini kontrol edin. Eğer yağ seviyesi kabul edilebilir bir düzeydeyse fakat motor çalışırken ışık sönmüyorsa motoru derhal kapatın ve yardım için yetkili Toro distribütörünüzle iletişime geçin.

Uyarı ışıklarının işleyişini aşağıda gibi kontrol edin:

 1. Park frenini etkinleştirin.

 2. Anahtarlı şalteri AçıK/ÖN ISıTMA pozisyonuna getirin fakat motoru başlatmayın.

  Note: Yağ basıncı ışığı kırmızı yanmalıdır. Eğer ışık çalışmıyorsa ya ampul patlamıştır ya da sistemde tamir edilmesi gereken bir aksaklık vardır.

Hava Filtresi Kısıtlama Göstergesi

Hava filtresi kısıtlama göstergesi (Şekil 6), hava filtresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa yanar. Bkz. Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı.

Yol Işığı Göstergesi

Yol ışığı göstergesi (Şekil 6) kısa farda yeşil ve uzun farda mavi yanar.

Hazne Kaldırılmış Konumda Göstergesi

Hazne Kaldırılmış Konumda göstergesi (Şekil 6), hazne çim toplama pozisyonundan yukarı kaldırılmış ise yanar.

Göstergeyi kapatmak için hazneyi indirin.

Park Freni Göstergesi

Park freni göstergesi (Şekil 6), park freninin devrede ise yanar.

PTO Şalteri

PTO şalterinin (Şekil 6) 2 pozisyonu vardır: DışARıDA (devrede) ve İçERIDE (devre dışı). Cihazı veya biçici gövdesi bıçaklarını devreye sokmak için PTO şalterini çekin. Cihazın bağlantısını kesmek için düğmeye basın.

Note: Eğer PTO şalteri AçıK pozisyondayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine, 1 saniye bekledikten sonra motoru kapatır. Bkz. PTO Özelliğinin Sıfırlanması.

Dörtlü Flaşör Şalteri

Dörtlü flaşörü açmak için dörtlü flaşör şalterine (Şekil 6) basın.

Dörtlü flaşörü kapatmak için şalteri arkaya doğru çevirin.

Diferansiyel Kilidi Şalteri

Diferansiyel kilidini devreye sokmak için diferansiyel kilidi şalterini (Şekil 6) öne çevirin.

Diferansiyel kilidini devre dışı bırakmak için şalteri arkaya doğru itin.

Radyatör Fanı Ters Döndürme Şalteri

Radyatör fanını ters yönde döndürebilmek için fan ters döndürme şalterini (Şekil 6) öne doğru itin.

İkaz Işığı Şalteri

İkaz ışığını açmak için ikaz ışığı şalterini (Şekil 6) ileri doğru itin.

İkaz ışığını kapatmak için şalteri arkaya doğru itin.

Dönüş Sinyali ve Yol Işıkları

Park lambalarını yakmak için kolu (Şekil 6) öne doğru çevirerek birinci konuma getirin.

Kısa farları yakmak için kolu öne doğru çevirerek ikinci konuma getirin. Yeşil yol ışığı göstergesi yanacaktır.

Uzun farları açmak için kolu aşağı doğru bastırın. Mavi yol ışığı göstergesi yanacaktır.

Kısa far konumundayken uzun farları yakıp söndürmek için kolu yukarı çekin.

Işıkları kapatmak için kolu arkaya doğru çevirin.

Sağa dönüş sinyalini açmak için kolu ileri itin. Sola dönüş sinyalini açmak için kolu geriye çekin.

Korna Düğmesi

Kornayı (Şekil 6) etkinleştirmek için korna düğmesine basın.

Fren Pedalı

Makineyi durdurmak veya yavaşlatmak için fren pedalını (Şekil 7) kullanın.

g213964

Hareket Pedalı

Makineyi öne veya arkaya hareket ettirmek için hareket pedalını (Şekil 7) kullanın. Makineyi ilerletmek için pedalın üst kısmına, geriye götürmek için pedalın alt kısmına basın. İlerleme hızı, pedala ne kadar bastığınıza bağlı olarak değişir. Maksimum hız için, gaz kelebeği kolunu HıZLı pozisyonuna getirin ve hareket pedalına tam basın. Maksimum ilerleme hızı, yaklaşık olarak 14 km/h (9 mph)’dir. Ağır yük altında veya yokuş çıkarken maksimum güç almak için gaz kelebeği kolunu HıZLı pozisyonuna getirin ve hareket pedalına yavaş yavaş basarken motor devrini (rpm) yüksek tutun. Motorun devri düşmeye başladığında hareket pedalından ayağınızı yavaşça çekip motor devrinin yükselmesine izin verin.

Park Freni Kilidi

Park frenini çekili pozisyonda tutmak için, fren pedalına basarken park freni kilidini (Şekil 7) ileri doğru itin. Park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalını ileri itin. Park freni kilidi otomatik olarak devre dışı kalır.

Yakıt Göstergesi

Yakıt göstergesi (Şekil 8), yakıt deposunda kalan yakıt seviyesini gösterir.

g213963

Motor Isı Göstergesi

Motor ısı göstergesi (Şekil 8), motorun mevcut sıcaklığını gösterir.

Kesim Yüksekliği Şalteri

Dilediğiniz kesim yüksekliğini ayarlamak için kesim yüksekliği şalterini (Şekil 8) kullanın.

Kesim Yüksekliği Göstergesi

Kesim yüksekliği göstergesi (Şekil 9), biçici gövdesinin nominal kesme yüksekliğini gösterir.

g232025

Gaz Kelebeği Kolu

Motorun devir hızını kontrol etmek için gaz kelebeği kolunu (Şekil 8) kullanın. Gaz kelebeği kolunu ileri, FAST (HıZLı) konumuna getirmek motorun devrini yükseltir. Gaz kelebeği kolunu geri, SLOW (YAVAş) konumuna getirmek motorun devrini düşürür. Gaz kelebeği kolu, bıçakların hızını ve hareket pedalı ile birlikte de makinenin yer hızını kontrol eder.

Saat Ölçer/Servis Zamanı Göstergesi

Saat ölçer (Şekil 8), motorun toplam çalışma süresini kaydeder ve gösterir.

Servis zamanı göstergesi, sonraki motor yağı ve filtre değişim zamanına kadar kalan saat sayısını gösterir.

Note: Motor yağı ve filtreyi değiştirmeniz gerektiğinde göstergede otomatik olarak “OIL CHANGE” (Yağ Değişimi) yazacaktır.

Servis tarihi göstergesi aynı zamanda makineyi yağlamanız gereken zamanı da gösterir.

Note: Makineyi yağlamanız gerektiğinde göstergede otomatik olarak “LUBE” (Yağ) yazacaktır.

Fonksiyonu ekranda seçmek için saat ölçer/servis zamanı göstergesinin ÜZERINDEKI düğmeye basın.

Important: Yağ değişim modunda ilk 50 saat boyunca, yanlışlıkla saat ölçer üzerindeki düğmeye 6 saniyeden uzun basmamaya özen gösterin. Düğmeye 6 saniyeden uzun basmak, yağ servisi süresini 50 saatten 250 saate çıkaracaktır.

Motor yağını ve filtresini değiştirdikten sonra veya makineyi ve biçici gövdesini yağladıktan sonra şunları yapın:

 1. İstenilen ekrana gelene kadar düğmeye basın.

 2. Gösterge yanıp sönmeyi kesene kadar düğmeyi 6 saniye basılı tutun.

Note: Makinenin toplam çalışma saatini sıfırlayamazsınız.

Gövde Kaldırma Kolu

Biçici gövdesini kaldırmak için gövde kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Biçici gövdesini indirmek için gövde kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Important: Gövde kaldırma sistemine zarar vermemek için, makineyi gövdesi yerde sürerken gövde kaldırma kolunu ön pozisyona (FLOAT (AşAğı)) getirin.

Note: Makineyi kullanmadığınız zamanlarda gövde ve hazneyi aşağı konumda tutun.

g213965

Hazne Kaldırma Kolu

Hazneyi kaldırmak için hazne kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Hazneyi indirmek için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Hazne Boşaltma Kolu

Otları hazneden atmak için hazne boşaltma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Boşalttıktan sonra hazneyi kapatmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Anahtarlı Şalter

Anahtarlı şalterin 4 pozisyonu vardır: OFF (KAPALı), LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK), ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) ve START (BAşLA).

Note: LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK) pozisyonu çalışma ışığını kontrol eder.Anahtarlı şalteri OFF (KAPALı) pozisyonundan LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK) pozisyonuna getirdiğinizde ışık yanar.Anahtarlı şalteri ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) pozisyonundan LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK) pozisyonuna getirdiğinizde motor çalışmaya devam eder ve ışık açılır.

Note: Eğer motor durursa ve anahtarlı şalter LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK) veya ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) pozisyonundaysa ve kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız, kısa bir süre sonra bir zil sesi çalarak anahtarı OFF (KAPALı) pozisyona almanız için sizi uyaracaktır.

g214136

Note: Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

g214888
TanımŞekil 12 ReferansEbat veya Ağırlık
Denge çubuğu yukarıdayken yükseklik E207 cm
Denge çubuğu aşağıdayken yükseklikG166 cm
Toplam uzunlukD291 cm
Toplam genişlikB143 cm
Dingil aralığı uzunluğuC119 cm
Ön teker lastik sırtı genişliğiA95 cm
Arka teker lastik sırtı genişliğiF96 cm
Yerden yükseklik 15 cm
Net ağırlık (biçici gövdesi dahil) 1005 kg
Net ağırlık (biçici gövdesi dahil değil) 835 kg
Maksimum brüt ağırlık 1190 kg
Ön dingil ağırlık limiti 1000 kg
Arka dingil ağırlık limiti 500 kg

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılabilecek çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

 • Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu durdurun, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

 • Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.

 • Operatörün mevcudiyet kontrollerinin, güvenlik anahtarlarının ve koruyucuların takılı ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olun. Bunlar düzgün çalışmıyorsa makineyi çalıştırmayın.

 • Biçmeye başlamadan önce, bıçakların, bıçak cıvatalarının ve kesme tertibatının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin. Dengeyi korumak için aşınmış veya hasarlı bıçakları ve cıvataları takımlar halinde değiştirin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.

 • Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.

 • Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.

 • Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

 • Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.

 • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

 • Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Günlük Bakımın Yapılması

Makineyi başlatmadan önce Günlük Bakım Kontrol Listesi‘de listelenen kullanım başı/günlük prosedürleri uygulayın.

Lastik Hava Basıncının Kontrolü

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.
 • Ön ve arka lastikler için gerekli hava basıncı: 140 kPa (20 psi).

  Kaster lastikler için gerekli hava basıncı: 150 kPa (21 psi).

  Tehlike

  Düşük lastik basıncı makinenin tepe yamacı dengesini azaltır. Bu da yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir devrilmeye sebep olabilir.

  Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

  Ön ve arka lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin. Lastik hava basıncını gerekli pozisyona getirmek için hava ekleyin veya çıkarın.

  Important: İyi bir kesim kalitesi ve optimum makine performansı sağlamak için tüm lastikleri doğru basınç seviyesinde tutun.Makineyi çalıştırmadan önce tüm lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

  g001055

  Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Emniyet kilidi sisteminin amacı, hareket pedalı boşta, PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda, park freni devrede veya kullanıcı koltukta olmadığı sürece motorun çalışmasını engellemektir.

  Ayrıca şunlar olduğunda motor kapatılır:

  • Kullanıcı, PTO şalteri ON (AçıK) pozisyondayken araçtan inerse;

  • Kullanıcı, hareket pedalı boşta değilken araçtan inerse;

  • Park freni devredeyken hareket pedalına basılırsa.

  Dikkat

  Emniyet kilidi şalterlerinin bağlantısı kesilmişse veya şalterlerde hasar varsa makine, beklenmedik şekilde çalışabilir ve bu da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

  • Emniyet kilidi anahtarlarını kurcalamayın.

  • Her gün makineyi çalıştırmadan önce kilit şalterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı şalterleri değiştirin.

  Motor Marşı Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor marşı emniyet kilidi sistemini kontrol edin.
 • Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

  Motor Marş Kilidi Tablosu

  KoşullarSonuçlar
  Park freni devre dışıMotor çalışmamalıdır.
  Hareket pedalı boşta
  PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda
  Koltukta sürücü yok
  Park freni devre dışıMotor çalışmalıdır.
  Hareket pedalı boşta
  PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda
  Koltukta sürücü var
  Park freni devre dışıMotor çalışmamalıdır.
  Hareket pedalı basılı pozisyonda
  PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda
  Koltukta sürücü var
  Park freni devredeMotor çalışmamalıdır.
  Hareket pedalı basılı pozisyonda
  PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda
  Koltukta sürücü var
  Park freni devredeMotor çalışmalıdır.
  Hareket pedalı boşta
  PTO şalteri OFF (KAPALı) pozisyonda
  Koltukta sürücü yok

  Motor Kapatma Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Kapatma emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • Sıradaki kontrolleri uygulamadan önce aşağıdakileri uygulayın:

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. Park frenini etkinleştirin.

  3. Hareket pedalını boşa alın.

  4. PTO’yu devre dışı bırakın.

  5. Motoru çalıştırın.

  6. Park frenini devre dışı bırakın.

  Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

  Motor Kapatma Kilidi Tablosu

  KoşullarSonuçlar
  Park freni devre dışıMotor kapanmalıdır.
  Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa
  Park freni devredeMotor çalışmaya devam etmelidir.
  Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa
  Park freni devredeMotor kapanmalıdır.
  Koltukta sürücü var
  Hareket pedalı basılı pozisyonda
  Park freni devre dışıMotor çalışmaya devam etmelidir.
  Koltukta sürücü var
  Hareket pedalı basılı pozisyonda

  PTO Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • PTO emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • Sıradaki kontrolleri uygulamadan önce aşağıdakileri uygulayın:

  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.

  2. Park frenini etkinleştirin.

  3. Hareket pedalını boşa alın.

  4. PTO’yu devre dışı bırakın.

  5. Motoru çalıştırın.

  6. Park frenini devre dışı bırakın.

  Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

  PTO Kilit Tablosu

  KoşullarSonuçlar
  PTO şalteri ON (AçıK pozisyonda ve biçici gövdesi çalışıyorMotor ve biçici gövdesi kapanmalıdır.
  Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa
  PTO şalteri ON (AçıK) pozisyonda ve biçici gövdesi çalışıyorBiçici gövdesi kapanmalıdır.
  Hazneyi kaldırın

  Geri Vites Alarmı Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Geri vites alarmı emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

  Geri Vites Alarmı Tablosu

  KoşullarSonuçlar
  Anahtar RUN (ÇALışıR) pozisyondaGeri vites alarmı çalmalıdır.
  Geri viteste hareket pedalı

  Yakıt Ekleme

  Sadece temiz, taze dizel yakıt ya da düşük (<500 ppm) veya ultra düşük (<15 ppm) kükürt içeriğine sahip biyodizel yakıtlar kullanın. Minimum setan derecesi 40 olmalıdır. Yakıtın tazeliğini koruması için daima, en fazla 180 gün içinde kullanılacak miktarlarda yakıt satın alın.

  Yakıt deposu kapasitesi: 41 L

  -7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi dizel yakıt (No. 2-D), bu sıcaklığın altında ise kış tipi dizel yakıt (No. 1-D veya No. 1-D/2-D karışımı) kullanın. Düşük sıcaklıklarda kış tipi yakıt kullanılması, daha düşük bir parlama noktası ve soğuk akış özellikleri sağlar; bunlar da makinenin başlatılmasını kolaylaştırıp yakıt filtresi tıkanmalarını azaltacaktır.

  -7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi yakıt kullanılması ise kış tipi yakıta kıyasla yakıt pompasının ömrünü uzatıp daha fazla güç sağlayacaktır.

  Important: Dizel yakıt yerine gazyağı veya benzin kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması motorda arızaya neden olur.

  Biyodizel için Hazır

  Bu makine B20’ye kadar (%20 biyodizel,%80 petrodizel) biyodizel karıştırılmış yakıt da kullanabilir. Petrodizel kısmı düşük veya ultra düşük kükürt içerikli olmalıdır. Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

  • Yakıtın biyodizel kısmı ASTM D6751 veya EN14214 spesifikasyonlarını karşılamalıdır.

  • Karıştırılmış yakıtın bileşimi ASTM D975 veya EN590’a uygun olmalıdır.

  • Eğer biyodizel yakıt karışımı dökerseniz yakıt, boyalı yüzeylere zarar verebilir.

  • Soğuk havalarda B5 (%5 biyodizel içeriği) veya daha düşük oranlı bir karışım kullanın.

  • Yakıtla temas eden sızdırmazlık öğeleri, hortumlar ve contalar zamanla bozulabileceğinden bunları düzenli olarak gözden geçirin.

  • Biyodizel karışıma döndürdükten sonra yakıt filtresi takmayı düşünün.

  • Biyodizel hakkında daha fazla bilgi isterseniz, yetkili Toro distribütörünüze danışın.

  Yakıt Deposunu Doldurma

  Note: Eğer mümkünse her kullanımdan sonra yakıt tankını doldurun, bu sayede yakıt deposunda sıvılaşma azalacaktır.

  g214279

  Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistemin (ROPS) Ayarlanması

  Uyarı

  Devrilme sebebiyle yaralanma veya ölüm vakalarını önlemek için denge çubuğunu yukarı pozisyonda kilitli tutun ve emniyet kemerinizi bağlayın.

  Koltuğun, koltuk mandalı ile emniyette olduğundan emin olun.

  Uyarı

  Denge çubuğu aşağı pozisyondayken araç devrilmeye karşı korumasızdır.

  • Makineyi, denge çubuğu aşağı pozisyondayken engebeli arazide veya yamaçlarda kullanmayın.

  • Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.

  • Denge çubuğu aşağı pozisyondayken emniyet kemerini takmayın.

  • Yavaş ve dikkatli bir şekilde sürün.

  • İhtiyaç kalmadığı anda denge çubuğunu kaldırın.

  • Herhangi bir objenin altından geçmeden önce yer seviyesinden yüksekteki engelleri (çalılar, kapı aralıkları, elektrik telleri) kontrol edin ve onlara temas etmeyin.

  Denge Çubuğunun İndirilmesi

  Important: Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Koltuğu öne yatırın (Şekil 15).

  5. Denge çubuğundan düğme pimlerini çıkarın (Şekil 15).

  6. Denge çubuğunu indirin ve düğme pimleriyle yerine tutturun (Şekil 15).

  7. Koltuğu arkaya yatırıp kilitli pozisyona getirin (Şekil 15).

  g218001

  Denge Çubuğunun Kaldırılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Koltuğu öne yatırın (Şekil 16).

  5. Denge çubuğundan düğme pimlerini çıkarın (Şekil 16).

  6. Denge çubuğunu yükseltin ve düğme pimleriyle yerine tutturun (Şekil 16).

  7. Koltuğu arkaya yatırıp kilitli pozisyona getirin (Şekil 16).

  g218002

  Kırmalı Direksiyon Milinin Ayarlanması

  Kırmalı direksiyon milini, Şekil 17‘de gösterildiği şekilde istediğiniz pozisyona getirin.

  g214731

  Koltuk Pozisyonunun Ayarlanması

  Koltuk, öne ve arkaya hareket edebilir. Koltuğu, makineyi en iyi şekilde kontrol ettiğiniz ve kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyona getirin.

  Ayarlamak için kolu yukarı çekin ve koltuğu ileri veya geri çekin (Şekil 18).

  g215133

  Koltuk Süspansiyonunun Ayarlanması

  1. Koltuk süspansiyon kolunu dışarı çekin (Şekil 19).

  2. Koltukta otururken, koltuk süspansiyonunu şu şekilde ayarlayın:

   • Daha sert bir süspansiyon için koltuk süspansiyon kolunu gerektiği kadar yukarı çekin.

   • Daha yumuşak bir süspansiyon için koltuk süspansiyon kolunu gerektiği kadar aşağı itin.

  3. Ok ortaya gelince kolu içeriye geri itin.

  g215273

  Koltuk Sırtının Yatırılması

  Koltuğun sırtını yatırmak için kolu (Şekil 20) yukarı çekin.

  g215274

  Koltuk Bel Desteğinin Ayarlanması

  Bel desteğini arttırmak için koltuk bel desteğini (Şekil 21) saatin tersi yönde döndürün.

  Bel desteğini azaltmak için koltuk bel desteğini saat yönünde döndürün.

  g215272

  Koltuğun Öne Yatırılması

  Koltuk yatırma kolunu (Şekil 22) yukarı kaldırın ve koltuğu öne yatırın.

  g216164

  Çalışma Sırasında

  Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

  Genel Emniyet

  • Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.

  • Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saçı bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.

  • Hasta, yorgun veya alkol/uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

  • Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.

  • Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve çocukları çalışma alanından uzak tutun.

  • Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.

  • Islak çimleri biçmekten kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.

  • Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.

  • Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.

  • Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.

  • Çim biçmediğiniz zamanlarda bıçakları durdurun.

  • Bir nesneye çarptıktan sonra veya makinede anormal bir titreşim olursa parçaları incelemeden önce makineyi durdurun, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

  • Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.

  • Kesme yüksekliğini ayarlamadan önce (çalışma pozisyonunda ayarlayabildiğiniz durumlar haricinde) kesme ünitesine bağlı tahrik mekanizmasını devre dışı bırakın, motoru durdurun, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  • Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, solunduğunda ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.

  • Çalışan bir makineyi asla başıboş bırakmayın.

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Makineyi yalnızca iyi görüş koşullarında ve uygun hava şartları altında çalıştırın. Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.

  • Makineyi bir çekme aracı olarak kullanmayın.

  • Yalnızca Toro tarafından onaylanmış aksesuarları, eklentileri ve yedek parçaları kullanın.

  Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

  • ROPS tamamlayıcı ve etkili bir güvenlik tertibatıdır.

  • Hiçbir ROPS bileşenini makineden çıkarmayın.

  • Emniyet kemerinin makineye bağlı olduğundan emin olun.

  • Kemer kayışını çekerek gövdenizin önünden geçirin ve koltuğun diğer tarafındaki tokaya takın.

  • Emniyet kemerini çıkarmak için kemeri tutun, kemeri salmak için toka düğmesine basın ve kemeri otomatik geri çekileceği kısma kadar sürükleyin. Acil bir durumda kemeri hızlıca çıkarabileceğinizden emin olun.

  • Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.

  • ROPS’u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenle çalışır durumda tutun.

  • Hasarlı ROPS bileşenlerini değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

  Bükülebilir Denge Çubuklu Araçlar için Ek ROPS Güvenliği

  • Katlanır denge çubuğunu kaldırılmış ve kilitli pozisyonda tutun ve makineyi denge çubuğu kaldırılmış pozisyonda kullanırken mutlaka emniyet kemerinizi takın.

  • Katlanır denge çubuğunu sadece gerektiğinde, geçici olarak indirin. Denge çubuğu aşağı katlanmış haldeyken emniyet kemerini takmayın.

  • Katlanır denge çubuğu aşağı pozisyondayken aracın devrilmeye karşı korumasız olduğunu unutmayın.

  • Çim biçeceğiniz alanı kontrol edin ve yokuş, düşük banket veya su bulunan alanlarda denge çubuğunu asla aşağı katlamayın.

  Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

  • Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.

  • Eğimin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.

  • Makinenin yokuşlarda kullanımı ve makineyi o gün, o bölgedeki koşullarda kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için dikkate almanız gereken kullanım koşulları ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki yokuş talimatlarını inceleyin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

  • Makineyi eğimli arazilerde çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.

  • Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.

  • Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.

  • Islak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanırken makinenin çekiş gücünün azalabileceğini unutmayın. Çeker tekerleklerde çekiş kaybı aracın kaymasına ve fren ve direksiyonun işe yaramaz hale gelmesine neden olabilir.

  • Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

  • Eğimin dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, yokuştaki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.

  • Yokuşlarda çalışırken, mümkünse kesim ünitesini/ünitelerini toprağa indirilmiş halde tutun. Yokuşlarda çalışırken kesim ünitesinin/ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.

  • Çim toplama sistemleri veya diğer ek parçalarla çalışırken çok dikkatli olun. Bunlar makinenin dengesini değiştirebilir ve kontrol kaybına neden olabilir.

  Motoru Çalıştırma

  Important: Yeni bir makineyi başlatırken, yakıt sistemi parçalarını değiştirdiğinizde ya da servise verdiğinizde veya motor, yakıtsızlıktan dolayı artık çalışmıyorsa yakıt sistemini boşaltmanız gerekebilir.

  1. Denge çubuğunu kaldırın ve yerine kilitleyin.

  2. Koltuğa oturun ve emniyet kemerinizi bağlayın.

  3. Park freninin ayarlı ve PTO şalterinin OFF (KAPALı) pozisyonda olduğundan emin olun.

  4. Ayağınızı hareket pedalından kaldırın ve pedalın boşta olduğundan emin olun.

  5. Anahtarlı şalteri ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ıSıTMA) pozisyonuna getirin.

   Note: Otomatik bir zamanlayıcı, ön ısıtmayı birkaç saniyeliğine kontrol eder.

  6. Ön ısıtmadan sonra anahtarlı şalteri Başlangıç pozisyonuna çevirin, marşa 15 saniyeden uzun süre basmayın ve motor çalıştığında anahtarı bırakın.

   Note: İlave ön ısıtma gerekirse, anahtarı önce OFF (KAPALı) pozisyonuna, ardından ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) pozisyonuna getirin. Gerektiğinde bu işlemi tekrarlayın.

  7. Gaz kelebeğini rölanti devrine veya kısmi gaza alın ve ısınana kadar motoru çalıştırın.

   Important: Motoru ilk kez çalıştırıyorsanız veya motor yağını, hidrolik sıvısını değiştirdiyseniz, motor bakımı yaptıysanız veya hareket parçalarını değiştirdiyseniz makineyi 1-2 dakika ileri ve geri çalıştırın. Ayrıca tüm parçaların çalıştığından emin olmak için kaldırma kolunu ve PTO kolunu çalıştırın. Direksiyon tepkisini ölçmek için hidrolik direksiyonu sola ve sağa çevirin. Sonra motoru kapatıp sıvı seviyesini; yağ sızdırma veya gevşek parça olup olmadığını ve diğer arızaları kontrol edin.

  Motorun Durdurulması

  Dikkat

  Kişisel yaralanmayı önlemek için motoru kapatın ve bütün hareketli parçalar durduktan sonra yağ sızıntısı, gevşek parça veya başka bir arıza olup olmadığını kontrol edin.

  1. Gaz kelebeği kontrolünü arkaya alıp SLOW (YAVAş) pozisyonuna getirin.

  2. PTO şalterini OFF (KAPALı) pozisyona getirin.

  3. Anahtarlı şalteri OFF (KAPALı) pozisyona çevirin. Yanlışlıkla çalıştırmamak için anahtarı çıkarın.

  Note: Eğer motor durursa ve anahtarlı şalter LIGHTS ON (IşıKLAR AçıK) veya ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) pozisyonundaysa ve kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız, kısa bir süre sonra bir zil sesi çalarak anahtarı OFF (KAPALı) pozisyona almanız için sizi uyaracaktır.

  Park Freninin Etkinleştirilmesi

  1. Fren pedalına basın.

  2. Park frenini etkinleştirmek için park freni kilidini aşağı konuma getirin ve ayağınızı fren pedalından çekin.

  Park Freninin Devre Dışı Bırakılması

  Park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalına basın.

  Haznenin Kullanımı

  Hazne Kullanım Güvenliği

  • Boşaltırken kimsenin makinenin etrafında olmadığından emin olun.

  • Hazneyi kaldırırken yukarıda yeterince alan olduğundan emin olun, aksi taktirde makineye zarar verebilirsiniz.

  • Makineyi ıslak yüzeyde, eğimli yerlerde, yüksek hızda veya haznesi dolu kullanırken daha da dikkatli olun. Hazne doluyken fren mesafesi uzar.

  • Çevredeki kişileri uzak tutun. Geri gitmeden önce arkaya bakın ve makinenin arkasında kimsenin olmadığından emin olun. Yavaşça geri gidin.

  • Çok dikkatli olun ve hazne yukarı pozisyondayken makineyi hareket ettirmekten kaçının.

  • Hazneyi indirirken çevredekileri makineden uzak tutun.

  Haznenin Kaldırılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Hazneyi (Şekil 23) kaldırmak için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

  g215377

  Haznenin İndirilmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Hazneyi (Şekil 24) indirmek için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu tamamen öne doğru itin.

  g215378

  Haznenin Boşaltılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Otları hazneden (Şekil 25) atmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

   Note: Hazneyi boşaltırken hazne kapağı otomatik olarak açılır.

   Note: Hazneyi istediğiniz yükseklikten boşaltabilirsiniz.

  g215381

  Haznenin Kapatılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Boşalttıktan sonra hazneyi (Şekil 26) kapatmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

   Note: Hazneyi kapatırken hazne kapağı otomatik olarak kapanır.

  g215380

  Çim Şütünün Temizlenmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin; Bkz. Haznenin Kaldırılması ve Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi.

  4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  5. Koltuğu öne yatırın.

  6. Çim şütünü (Şekil 27) açın.

   g215863
  7. Şütün tutacağını kullanarak şütü çıkarıp biçici gövdesi kapağıyla (Şekil 27) beraber temizleyin.

  8. Şütü kurun ve mandallarla (Şekil 27) yerine tutturun.

  Hazne Sensörünün Ayarlanması

  Eğer hazne tam dolu değilken PTO otomatik olarak devreden çıkar ve hazne sensörü devreye girerse veya şüt, sensör aktive olmadan önce tıkanırsa sensör pozisyonunu ayarlamanız gerekir.

  Sensörü aşağıdaki şekilde ayarlayın:

  1. Hazne kapağını açın.

  2. Hazne sensörünü aşağıdaki şekilde ayarlayın:

   • Normal çim ve hava koşullarında sensörü, orta noktaya (Şekil 28) çevirin.

   • Islak, yoğun çim koşullarında yaprakları toplarken veya hazne, sensör etkinleşmeden önce dolarsa sensörü aşağı yönde (Şekil 28) çevirin.

   • Kuru, seyrek çim koşullarında veya biçici gövdesi, hazne dolmadan önce devre dışı kalırsa sensörü yukarı konuma (Şekil 28) çevirin.

   g224571

  Kesim Yüksekliğinin Ayarlanması

  Kesim yüksekliği şalterini kullanarak sürekli olarak kesim yüksekliğini 20-110 mm aralığında değiştirebilirsiniz.

  Kesim yüksekliğini azaltmak için kesim yüksekliği şalterini (Şekil 8) ileriye itin. Kesim yüksekliğini arttırmak için kesim yüksekliği şalterini geriye itin.

  İstenilen yüksekliğe ayarlandığından emin olmak için kesim yüksekliği göstergesi üzerindeki kesim yüksekliği ibresine bakın.

  Çim biçerken kesim yüksekliği göstergesini kontrol edin ve ihtiyaç durumunda kesim yüksekliğini ayarlayın.

  Kızakların Ayarlanması

  51 mm’nin üzerinde bir yükseklikte kesim yaparken kızakları daha aşağı bir pozisyona, 51 mm’nin altında bir yükseklikte kesim yaparken kızakları daha yukarı bir pozisyona monte edin.

  Kızakları Şekil 29‘da gösterildiği şekilde ayarlayın.

  g035646

  Ön Anti-Scalp Makarasının Ayarlanması

  51 mm’nin üzerinde bir yükseklikte kesim yaparken makarayı daha aşağı bir pozisyona, 51 mm’nin altında bir yükseklikte kesim yaparken makarayı daha yukarı bir pozisyona monte edin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Makara milini, cıvatasını ve somununu çıkarıp makarayı, gövde braketine (Şekil 30) sabitleyin.

   g215276
  5. Makarayı, uygun deliklere denk getirip mili, cıvata ve somunla (Şekil 31) monte edin.

   g215277

  Arka Anti-Scalp Makarasının Ayarlanması

  Makaraları, yerden 19 mm yükseklikte olacakları şekilde monte edin.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Makara piminden (Şekil 32) kilit pimini çıkarın.

   g215336
  5. Makara pimini istenilen pozisyonda aşağı veya yukarı hareket ettirin ve kilit pimiyle (Şekil 32) yerine tutturun.

  6. 4 ve 5 adımlarını diğer tarafta da tekrar edip diğer ayarlarla aynı olduğundan emin olun.

  PTO Özelliğinin Sıfırlanması

  Note: PTO şalteri AçıK konumundayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine motoru durduracaktır.

  PTO özelliğini sıfırlamak için aşağıdakileri uygulayın:

  1. PTO şalter topuzunu itin.

  2. Anahtarı OFF (KAPALı) pozisyonuna döndürün.

  3. Anahtarı ON/PREHEAT (AçıK/ÖN ISıTMA) pozisyonuna getirin ve motoru çalıştırın.

  4. PTO şalteri topuzunu çekin.

  Çalıştırma İpuçları

  • Hidrostatik transmisyonu olduğundan ve bazı çim bakım makinelerinden farklı olduğu için makineyi kullanmadan önce pratik yapın.

  • Çim biçerken makineye ve gövdeye yeterince güç sağlamak ve motor devrini (rpm) yüksek ve sabit tutmak için hareket pedalını ayarlayın. Kesim bıçakları üzerindeki yük arttıkça yer hızını düşürün; kesim bıçakları üzerindeki yük azaldıkça yer hızını arttırın. Bu, transmisyonla çalışan motorun, yüksek kaliteli kesim için gereken yüksek bıçak çevre hızını korurken yer hızını doğru algılamasını sağlar. Bu yüzden, motor devri düştükçe hareket pedalını yukarıya bırakın ve devir arttıkça pedala yavaşça basın. Bir iş alanından diğerine giderken (Yük olmadan ve gövde yukarı pozisyondayken) gaz kelebeğini FAST (HıZLı) pozisyonuna alın ve hareket pedalına yavaş ama tam basarak maksimum yer hızına ulaşın.

  • Motoru kapatmadan önce bütün kontrolleri NEUTRAL (BOş) pozisyonuna alın ve gaz kelebeğini SLOW (YAVAş) pozisyonuna getirin. Motoru kapatmak için anahtarlı şalteri OFF (KAPALı) konumuna çevirin.

  • Motor soğutucusu yüksek sıcaklık durumundaysa motor çalışmayacaktır. Motorun ve soğutma sisteminin soğumasına izin verin ve soğutma sistemini kontrol edin; Bkz. Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü.

  • Makineyi kullanırken 100 mm’lik uzantısı ve 17 mm’lik lokması olan bir lokma anahtarı taşımak önemlidir. Makineyi itmeniz veya çekmeniz gerekirse, baypas valfini açmak için lokma anahtarını kullanın.

  Çalışmadan Sonra

  Genel Emniyet

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu durdurun, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Yangınları önlemek için kesim üniteleri, kıvılcım tutucular ve motor bölmesindeki çimen ve kalıntıları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

  • Kesim üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi (varsa) pozitif mekanik kilit ile kilitleyin.

  • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

  • Makineyi depoya kaldırmadan veya başka bir araçla taşımadan önce anahtarı çıkarın ve yakıt akışını (varsa) kesin.

  • Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  • Emniyet kemerlerini koruyun ve gerektiğinde temizleyin

  Makinenin İtilmesi veya Çekilmesi

  Tedarik edilen gereçler: 17 mm lokmalı ve 100 mm uzantılı bir lokma anahtarı.

  Acil durumda makineyi çok kısa bir mesafe çekebilirsiniz. Fakat Toro, standart prosedür olarak bunu tavsiye etmez.

  Important: Makineyi saatte 3-5 km’den daha yüksek bir hızda çekmek veya itmek transmisyona hasar verebilir. Eğer makineyi daha uzak bir mesafeye götürmeniz gerekiyorsa, onu bir kamyon ya da römork ile taşıyın. Makineyi iteceğiniz ya da çekeceğiniz zaman baypas valfini açın.

  Makineyi İtmek veya Çekmek için Hidrolik Pompa Üzerindeki Baypas Valfinin Açılması

  1. Hidrolik pompanın (Şekil 33) sol tarafında, baypas valfi için kontrol topuzunu bulun.

   g231794g215176
  2. 17 mm lokma ile lokma anahtarı kullanarak kontrol topuzunu 3 tur saat yönünün tersine (Şekil 33) çevirin.

   Important: Kontrol topuzunu 3 turdan fazla çevirmeyin.

  Makineyi Kullanmak için Hidrolik Pompa Üzerindeki Baypas Valfinin Kapatılması

  1. Hidrolik pompanın (Şekil 33) sol tarafında, baypas valfi için kontrol topuzunu bulun.

  2. 17 mm lokma ile lokma anahtarı kullanarak kontrol topuzunu, direnç (baypas valfi kapanınca) hissedene kadar saat yönünde (Şekil 33) çevirin.

  Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken ya da römorktan veya kamyondan indirirken dikkatli olun.

  • Makineyi bir römork veya kamyona yüklerken tam genişlikte rampalar kullanın.

  • Makineyi bağlamadan önce gövdeyi tamamen indirin.

  • Makineyi, taşıma aracına kayış, zincir, kablo veya halatlarla sıkıca bağlayın. Ön ve arka kayışları, makinenin alt ve dış kısmına doğru hizalayın.

  Makinenin Önünün Bağlanması

  Taşıyıcı salıncağının köşelerindeki bağları düğümleyin veya tedarik edilen yerlerde çapa kasnağı kullanın. (Şekil 34 ve Şekil 35).

  g231805
  g231806

  Makinenin Arkasının Bağlanması

  Arka Çapa Kasnağı Olmayan Makineler

  Römorka bir cıvata ya da çeki pimi bağlayın ve onu arka bağlama noktası (Şekil 36) olarak kullanın.

  g217861

  Makinenin Arkasının Bağlanması

  Arka Çapa Kasnağı Olan Makineler

  Makinenin arka kısmını, arka çamurluktaki 2 çapa kasnağından bağlayın (Şekil 37).

  g231807

  Makinenin Ön Sağ ve Ön Sol Tarafının Kriko ile Kaldırılması

  1. Radyatör veya yakıt deposunu döndürün; Bkz. Motora Sağ Taraftan Erişim veya Motora Sol Taraftan Erişim.

  2. Krikoyu doğrudan ROPS borusunun altındaki salıncak borusunun (Şekil 38 ve Şekil 39) altına ya da olabildiğince yakına yerleştirin.

   g224454
   g224455

  Makinenin Arkasının Kriko ile Kaldırılması

  Makinenin sol veya sağ arka tarafını, Şekil 40‘de gösterilen kriko noktalarından kriko ile kaldırın.

  g224613

  Bakım

  Note: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki KıLAVUZLAR bağlantısından makinenizi arayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirin.

  Important: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Dikkat

  Eğer anahtarı kontakta unutursanız, birisi yanlışlıkla motoru başlatabilir ve sizi ve çevrenizdekileri ciddi şekilde yaralayabilir.

  Bakım yapmadan önce anahtarı kontaktan çıkarın.

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın
 • İlk 10 saatten sonra
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın.
 • Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.
 • Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin.
 • PTO kayışı gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 50 saatten sonra
 • Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
 • Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.
 • PTO kayışı gerginliğini kontrol edin.
 • Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.
 • Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 500 saatten sonra
 • Hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her kullanımdan önce veya günlük
 • Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.
 • Motor marşı emniyet kilidi sistemini kontrol edin.
 • Kapatma emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • PTO emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • Geri vites alarmı emniyet kilidi sistemini kontrol edin
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.Motor yağını, motoru ilk kez başlatmadan önce ve devamında da her gün kontrol edin.
 • Soğutma sistemini ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.Soğutma sıvısı seviyesini, motoru ilk kez başlatmadan önce ve devamında da her gün kontrol edin.
 • Radyatör ızgarasında ve radyatörde kalıntı kontrolü yapınKirli ve tozlu koşullarda radyatörü daha sık kontrol edin.
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
 • Bıçakları inceleyin.
 • Biçici gövdesi triger kayışının altını temizleyin.
 • Biçici gövdesini temizleyin.
 • Hazne süzgecini temizleyin.
 • Hazne kapağındaki arka yarıkları temizleyin.
 • Her 25 saatte
 • Elektrolit seviyesini kontrol edin.(Eğer makine depodaysa, 30 günde bir kontrol edin.)
 • Her 50 saatte
 • Biçici gövdesini yağlayın.Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız biçici gövdesini her gün yağlayın.
 • Yatak ve burçları yağlayın.Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız yatak ve burçları her gün yağlayın.
 • Hava temizleyicisi kapağını çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Filtreyi çıkarmayın.
 • Yakıt/su ayırıcısındaki suyu boşaltın.
 • Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her 100 saatte
 • Tahrik mili kayar bağlantısını yağlayın
 • Hava filtresini değiştirin.Eğer kirli veya hasarlıysa hava filtre elemanını daha erken değiştirin.
 • Hava temizleyici filtresini değiştirinTozlu ve kirli koşullarda daha sık.
 • Her 200 saatte
 • Tahrik mili U bağlantısını yağlayın.
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın
 • Arka teker ayarını kontrol edin.
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • Alternatör kayışının durumunu kontrol edin.
 • Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin.
 • PTO kayışının gerginliğini ve durumunu kontrol edin.
 • PTO kavrama boşluğunu ayarlayın.
 • Hidrolik sıvısı filtresini değiştirin.
 • Her 250 saatte
 • Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
 • Her 300 saatte
 • Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.
 • Her 400 saatte
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.
 • Yakıt hatlarını ve bağlantılarını inceleyin.
 • Her 500 saatte
 • Yakıt/su ayırıcısı filtresini değiştirin.
 • Ön, sağ taraftaki yakıt filtresi elemanını değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 1500 saatte
 • Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.
 • Günlük Bakım Kontrol Listesi

  Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

  Bakım Kontrol ÖgesiHafta:
  PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar
  Emniyet kilidinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Denge çubuğunun tamamen yukarıda ve kilitli pozisyonda olduğundan emin olun.       
  Frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Yakıt seviyesini kontrol edin.       
  Motor yağı seviyesini kontrol edin.       
  Soğutma sisteminin sıvı seviyesini kontrol edin.       
  Hava filtresi göstergesini kontrol edin.1       
  Radyatör ve elekte döküntü olup olmadığını kontrol edin.       
  Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.2.       
  Çalışırken olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.       
  Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.       
  Hidrolik hortumlarını hasara karşı kontrol edin.       
  Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.       
  Lastik hava basıncını kontrol edin.       
  Göstergenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.       
  Bıçakların durumunu kontrol edin.       
  Tüm yağlı mekanizmaları yağlayın.3       
  Hasarlı boyaya rötuş yapın.       

  1. Eğer işaret lambası yanarsa.

  2. Motorun zor başladığını, fazla egzoz dumanı saldığını veya zor çalıştığını düşünüyorsanız, kızdırma bujisini ve enjektör memesini kontrol edin.

  3. Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın.

  Important: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

  Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar
  Kontrolü yapan:
  ÖğeTarihBilgi
     
     
     

  Bakım Öncesi Prosedürler

  Bakım Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:

   • Makineyi düz bir zemine park edin.

   • Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.

   • Park frenini etkinleştirin.

   • Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

   • Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.

  • Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.

  • Kesim üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi pozitif mekanik kilitle (varsa) kilitleyin.

  • Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.

  • Makinenin altında çalışırken makineyi krikolarla destekleyin.

  • Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.

  • Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve başta bıçak ek parça donanımları olmak üzere tüm donanımların vida ve somunlarını sıkılı durumda tutun.

  • Aşınmış veya hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin.

  • Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Hazneyi en yukarı pozisyona kaldırın; Bkz. Haznenin Kaldırılması.

  3. Aşağıdakileri uygulayarak hazneyi bu konumda sabitleyin:

   1. Manyetik güvenlik kilidi üzerindeki pimi içeri itin (Şekil 41).

   2. Pimi içeride tutarken manyetik güvenlik kilidini hidrolik silindire indirin (Şekil 41).

   3. Diğer tarafta da 1 ve 2 adımlarını tekrar edin.

   g215390

  Yağlama

  Biçici Gövdesinin Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Biçici gövdesini yağlayın.Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız biçici gövdesini her gün yağlayın.
 • Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ

  Important: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

  Note: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.

  1. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması.

  2. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.

  3. Yatak veya burca yağ pompalayın.

  4. Fazla yağı silin.

  5. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Takılması.

  g224587

  Yatakların ve Burçların Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Yatak ve burçları yağlayın.Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız yatak ve burçları her gün yağlayın.
 • Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ

  Important: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

  Note: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.

  1. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.

  2. Yatak veya burca yağ pompalayın.

  3. Fazla yağı silin.

  Yatak ve burç yağlama noktaları aşağıdaki gibidir:

  • Fren ve hareket pedalı tabla burcu (Şekil 43)

   g236053g236026
  • Gövde kaldırma silindiri için çubuk mekanizması (Şekil 44).

   g236051g235949
  • Gövde kaldırma kol çubuğu noktası (Şekil 45)

   g236050g235947
  • PTO avara kasnak braketi (Şekil 46)

   g235950g235951
  • Hazne kolu—üst (Şekil 47)

   g214732
  • Hazne kolu—alt, ön(Şekil 48)

   g215132
  • Hazne kolu—alt, arka (Şekil 49)

   g215064
  • Hazne altı hazne çubuğu (Şekil 50)

   g318013
  • Aks başı saplama noktaları (Şekil 51)

   g215063

  Tahrik Mili U Bağlantısı Yağlama

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Tahrik mili U bağlantısını yağlayın.
 • Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ

  Important: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

  Note: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.

  1. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.

  2. Yatak veya burca yağ pompalayın.

  3. Fazla yağı silin.

  • Biçici şanzıman kutusunda tahrik mili ön U bağlantısı (Şekil 52).

   g236049g235948
  • PTO’da tahrik mili arka U bağlantısı (Şekil 53).

   g236052g235952

  Tahrik Mili Kayar Bağlantısının Yağlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Tahrik mili kayar bağlantısını yağlayın
 • Yağlama spesifikasyonları: yağlayıcı madde

  1. Biçici gövdesi şanzıman kutusuyla tahrik milinin bağlantısını kesmek; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması.

  2. Tahrik milinin ön yarısını (Şekil 54) yaklaşık 25 cm öne çekin.

   g235766
  3. Şanzıman kutusu ve tahrik milinin (Şekil 54) kanallarını silerek temizleyin.

  4. İleri tahrik milinin (Şekil 54) kayar yüzeyini silerek temizleyin.

  5. Kaydırıcı bileşimi şanzıman kutusu ve U bağlantı kaplini (Şekil 54) kanallarına uygulayın.

  6. İleri tahrik milinin (Şekil 54) kayar yüzeyine kaydırıcı bileşim uygulayın.

  7. Tahrik milinin ön yarısını, U bağlantı kaplini ve şanzıman miliyle uyumlu hale getirecek şekilde arkaya götürün.

  8. Tahrik milinin üzerindeki fazlalık kaydırıcı bileşimi silin.

  9. Tahrik milinin biçici gövdesi şanzıman kutusuna bağlanması; Bkz. Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması.

  Motor Bakımı

  Motor Güvenliği

  • Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemeden önce motoru kapatın ve anahtarı çıkartın.

  • Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.

  Motora Erişim

  Haznenin Elle Döndürülmesi

  Important: Motor çalışmıyorken motora erişmek için bu prosedürü kullanın.

  Note: Eğer haznede çim varsa, elle döndürdüğünüzde dökülecektir.

  1. Hazne boşaltma kolunu (Şekil 55) başka birine tutturun.

   g231808
  2. Hazneyi elle yukarıya ve arkaya (Şekil 56) döndürün.

   g231809

  Motor Erişim Kapağından Motora Erişim

  1. Hazneyi en yukarı pozisyona kaldırın ve manyetik emniyet kilitleriyle yerine sabitleyin; Bkz. Haznenin Kaldırılması ve Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi.

  2. Motora (Şekil 57) erişmek için motor erişim kapağındaki tutacağı kullanarak kapağı kaldırın.

   g214957

  Motora Sağ Taraftan Erişim

  1. Radyatördeki mandalı radyatöre doğru itin (Şekil 58).

  2. Motora (Şekil 58) erişmek için radyatörün yanındaki tutacağı kullanarak radyatörü çevirin.

   g215339

  Motora Sol Taraftan Erişim

  Motora (Şekil 59) erişmek için yakıt deposunun sol tarafındaki braketten cıvatayı çıkarın ve yakıt deposunu sağa çevirin.

  Note: Yakıt deposunu tamamen döndürmek için direksiyon simidini tamamen sağa, kilitli pozisyona döndürün.

  g216339

  Hava Temizleyicisinin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Hava filtresini değiştirin.Eğer kirli veya hasarlıysa hava filtre elemanını daha erken değiştirin.
 • Note: Çalışma ortamı aşırı tozlu veya kumluysa, hava temizleyicisini daha sık (birkaç saatte bir) değiştirin.

  Hava Temizleyicisi Kapağının Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Hava temizleyicisi kapağını çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Filtreyi çıkarmayın.
 • Note: Hava filtresini veya kapağını temizlemek için sıkıştırılmış hava kullanmayın.

  Hava temizleyici gövdesinde hava sızıntısına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı hava temizleyici gövdesini değiştirin.

  Hava temizleyici kapağını Şekil 60‘ta gösterildiği gibi değiştirin.

  g216811

  Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Hava temizleyici filtresini değiştirinTozlu ve kirli koşullarda daha sık.
  1. Primer filtreyi dikkatlice hava temizleyici gövdesinden (Şekil 61) çıkarın.

   Note: Filtreyi, gövdenin yanına çarpmamaya dikkat edin.

   Important: Primer filtreyi temizlemeye çalışmayın.

   g009742
  2. Emniyet filtresini (takılıysa) çıkarın.

   Note: Emniyet filtresini sadece değiştireceğiniz zaman çıkarın.

   Important: Asla emniyet filtresini temizlemeye çalışmayın. Eğer emniyet filtresi kirliyse, primer filtre hasarlı demektir ve iki filtreyi de değiştirmeniz gerekir.

  3. Yeni filtrelere, dışlarından parlak ışık tutarak hasar incelemesi yapın.

   Note: Filtredeki delikler, parlak nokta olarak görünecektir. Lastik contada yırtık, birikmiş yağ katmanı veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer filtre hasarlıysa kullanmayın.

  4. Eğer emniyet filtresini değiştiriyorsanız, yeni filtreyi filtre gövdesine (Şekil 61) dikkatlice geçirin.

   Important: Motorda hasarı engellemek için motoru her zaman hava filtresi ve kapağı takılı halde kullanın.

  5. Yeni primer filtreyi emniyet filtresine dikkatlice takın ve takarken filtrenin dış kenarından iterek tamamen oturduğundan emin olun.

   Important: Filtrenin yumuşak iç yüzeyine bastırmayın.

  6. Hava temizleyici kapağını, “UP” (Yukarı) yazan kısmı yukarıyı gösterecek şekilde takın ve kapağı (Şekil 61) iyice sıkın.

  Motor Yağı Bakımı

  Motor, karterde yağ mevcut olarak gelir.

  Karter kapasitesi: filtreyle beraber yaklaşık 3,4 litredir.

  Motor yağı spesifikasyonu:

  • Motor yağı tipi—Gerekli API Sınıflandırma Seviyesi: CH-4, CI-4 veya üzeri.

  • Motor yağ viskozitesi

   • Tercih edilen yağ: SAE 15W-40 ( -18°C üzeri)

   • Alternatif yağ: SAE 10W-30 veya 5W-30 (tüm sıcaklıklar)

  Note: Yetkili Toro distribütörünüzde, 15W-40 veya 10W-30 viskoziteli Toro Premium Motor Yağı bulabilirsiniz. Parça numaraları için parça kataloğuna bakın.

  Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Motor yağı seviyesini kontrol edin.Motor yağını, motoru ilk kez başlatmadan önce ve devamında da her gün kontrol edin.
 • Note: Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Eğer motoru çoktan çalıştırdıysanız, kontrol etmeden önce yağın hazneye geri dönmesi için en az 10 dakika bekleyin. Eğer yağ seviyesi, yağ çubuğundaki düşük seviye işaretinin altındaysa, yağ seviyesi yüksek seviye işaretine gelene kadar yağ ekleyin. Aşırı doldurmayın. Eğer yağ seviyesi düşük ve yüksek seviye işaretleri arasındaysa yağ eklemenize gerek yoktur.

  Şekil 62‘de gösterildiği gibi motor yağı seviyesini kontrol edin.

  g215447

  Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
 • Her 250 saatte
 • Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
 • Note: Motor yağını ve filtreyi, çalışma koşulları aşırı tozlu ve kirliyse daha sık değiştirin.

  1. Motoru çalıştırın ve yağın ısınması için 5 dakika çalışmaya bırakın.

  2. Makineyi düz bir zemine park edin.

  3. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  4. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin, motor erişim kapağını açın; Bkz. Motor Erişim Kapağından Motora Erişim.

  5. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  6. Şekil 63‘te gösterildiği gibi motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.

   Note: Filtreyi, yağ filtresi contası motora değene kadar sıkın, sonra da fazladan 3/4 tur daha döndürün.

   g216819

  Yakıt Sistemi Bakımı

  Note: Kalan yakıt talimatlarını öğrenmek için bkz. Yakıt Ekleme.

  Tehlike

  Dizel yakıt ve yakıt buharları belirli koşullar altında son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizde ve başkalarında yanıklar oluşmasına ve maddi hasara yol açabilir.

  Yakıtla çalışırken asla sigara içmeyin ve açık alevlere veya yakıt buharının kıvılcımla alev alabileceği yerlere yaklaşmayın.

  Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması

  Yakıt filtresi haznesi (Şekil 64) dolana kadar motorun sol tarafındaki yakıt pompası kolunu kullanın.

  g215557

  Yakıt Enjeksiyon Pompasındaki Havanın Boşaltılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Park frenini etkinleştirin.

  3. Yakıt deposunun en azından yarısının dolu olduğundan emin olun.

  4. Radyatörü açın; Bkz. Motora Sağ Taraftan Erişim.

  5. Hava boşaltma vidasının altına bir drenaj tavası yerleştirin.

  6. Yakıt enjeksiyon pompasındaki (Şekil 65) hava boşaltma vidasını açın.

   g215134
  7. Yakıt pompası kolunu, katı yakıt buharının vidanın etrafından aktığını görene kadar çalıştırın; Bkz. Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması içinde Şekil 64.

  8. Hava boşaltma vidasını (Şekil 65) sıkın.

   Note: Motor, siz bu prosedürü uyguladıktan sonra başlamalıdır. Fakat motor başlamazsa, enjeksiyon pompası ve enjeksiyonlar arasında hava sıkışmış olabilir. Yetkili Toro distribütörünüze başvurun.

  9. Enjeksiyon pompası etrafında biriken yakıtı silin.

  Yakıt/Su Ayırıcısındaki Suyun Boşaltılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 50 saatte
 • Yakıt/su ayırıcısındaki suyu boşaltın.
 • Yakıt Haznesinde Su Kontrolü

  1. Yakıt filtre haznesindeki su göstergesine bakarak şamandıranın, yakıt filtre haznesinde (Şekil 66) suyla yükselip yükselmediğini kontrol edin.

   g231812g231813
  2. Eğer yakıt filtre haznesinde su varsa yakıt/su ayırıcısı yakıtı kapatma valfini KAPALı pozisyona (Şekil 67) getirin ve Yakıt Haznesindeki Suyun Boşaltılması bölümündeki adımları uygulayın.

   g231811

  Yakıt Haznesindeki Suyun Boşaltılması

  1. Yakıt filtresi haznesinin altına bir drenaj tavası koyun, hazne somununu çıkarın ve filtre haznesini filtre kapağından (Şekil 68) çıkarın.

   Note: Filtre haznesini çıkardığınızda şamandıra ve yayı çıkaracaksınız.

   g231810
  2. Yakıt ve su filtre haznesini boşaltın.

  3. Filtre kapağındaki o kesitli contanın (Şekil 68) durumunu kontrol edin.

   Note: Eskimiş veya hasarlıysa o kesitli contayı değiştirin.

  4. O kesitli contayı temiz yakıtla yağlayın.

  5. Yay ve şamandırayı yakıt filtre haznesine (Şekil 68) takın.

  6. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle (Şekil 68) sıkın.

  7. Yakıt kapatma valfini açın ve gerekirse yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması.

  8. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.

   Note: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

  Yakıt/Su Ayırıcısı Filtresinin Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 500 saatte
 • Yakıt/su ayırıcısı filtresini değiştirin.
 • Filtre Elemanının Kaldırılması

  1. Yakıt filtre kapağının (Şekil 69) etrafını temizleyin.

   g231812g215504
  2. Yakıt/su ayırıcısı yakıt kapama valfini KAPALı pozisyona (Şekil 70) çevirin.

   g231811
  3. Yakıt filtresi haznesinin altına bir drenaj tavası koyun, hazne somununu çıkarın ve filtre haznesini filtre kapağından (Şekil 71) çıkarın.

   Note: Filtre haznesini çıkardığınızda şamandıra ve yayı çıkaracaksınız.

   g231824
  4. Yakıt filtre haznesini boşaltın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin.

  Filtre Elemanının Kurulumu

  1. O kesitli contayı temiz yakıtla yağlayın.

  2. Filtre elemanını filtre kapağına takın; Bkz. Filtre Elemanının Kaldırılması içindeki Şekil 71.

  3. Yay ve şamandırayı yakıt filtresi haznesine takın; Bkz. Filtre Elemanının Kaldırılması içindeki Şekil 71

  4. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle sıkın; Bkz. Filtre Elemanının Kaldırılması içindeki Şekil 71.

  5. Yakıt kapatma valfini açın ve gerekirse yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması.

  6. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.

   Note: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

  Yakıt Filtre Elemanının Değiştirilmesi

  Ön, Sağ Tarafa Doğru
  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 500 saatte
 • Ön, sağ taraftaki yakıt filtresi elemanını değiştirin.
  1. Yakıt filtresi kapağının (Şekil 72) etrafını temizleyin.

   g215503
  2. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin (Şekil 72).

  3. Filtre contasını temiz yakıtla yağlayın.

  4. Filtre elemanını filtre kapağına takın.

  5. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle sıkın.

  6. Yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması.

  7. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.

   Note: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

  Yakıt Deposunun Temizliği

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.
 • g236135
  • Eğer makineyi normalden uzun bir süre depoda bekletirseniz, yakıt deposunu (Şekil 73) boşaltmak için sifon pompası kullanın.

  • Eğer yakıt sistemi kirlenirse, yakıt deposunu (Şekil 73) boşaltmak için sifon pompası kullanın, depoyu temizleyin ve artıkları boşaltmak için de temiz dizel yakıt kullanın.

  Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının İncelenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 400 saatte
 • Yakıt hatlarını ve bağlantılarını inceleyin.
 • Yakıt hatlarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

  Elektrik Sistemi Bakımı

  Elektrik Sistemi Emniyeti

  • Makineyi tamir etmeden önce akünün bağlantısını kesin. İlk önce negatif kutbun, son olarak da pozitif kutbun bağlantısını kesin. İlk önce pozitif kutbu, son olarak da negatif kutbu bağlayın.

  • Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin. Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

  Aküye Erişim

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Sol konsoldan (Şekil 74) 3 yarım paso cıvatayı çıkarın.

  5. Gaz kelebeği kolu topuzunu (Şekil 74) çıkarın.

  6. Sol konsolu kaldırın ve kenara koyun (Şekil 74).

  g215660

  Akülerin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 25 saatte
 • Elektrolit seviyesini kontrol edin.(Eğer makine depodaysa, 30 günde bir kontrol edin.)
 • Important: Makineye kaynak yapmadan önce, elektrik sistemine zarar vermemek için negatif kabloları aküden çıkarın.

  Akünün Çıkarılması

  Uyarı

  Akü kutup başları veya metal aletler, metal makine parçaları ile kısa devre yapıp kıvılcım çıkarabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

  • Aküyü çıkarırken veya takarken akü kutup başlarının, makinenin herhangi bir metal parçasına değmesine izin vermeyin.

  • Metal aletlerin, bateri akü başları ve makinenin metal parçaları arasında kısa devre yapmasına izin vermeyin.

  Uyarı

  Akü kablolarının yanlış bağlanması, makinenin ve kablonun kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

  • Her zaman negatif (siyah) akü kablosunun bağlantısını pozitif (kırmızı) kablonun bağlantısından önce kesin.

  • Her zaman pozitif (kırmızı) akü kablosunu negatif (siyah) akü kablosunu bağlamadan önce bağlayın.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Aküye erişin; Bkz. Aküye Erişim.

  5. Şekil 75‘te gösterildiği gibi aküyü çıkarın.

   g216923

  Akünün Kurulumu

  Şekil 76‘da gösterildiği gibi aküyü kurun.

  g216922

  Akünün Şarj Edilmesi

  Uyarı

  Akü şarj edilirken patlayıcı gazlar açığa çıkar.

  Akünün yakınında sigara içmeyin ve kıvılcım ve alevlerin aküye yaklaşmasına izin vermeyin.

  Important: Akünün şarjını her zaman tamamen dolu tutun (1,265 özgül ağırlıkta) Bu, özellikle sıcaklık 0°C’nin altına düştüğünde akünün zarar görmesini önlemek açısından önemlidir.

  1. Aküyü 25-30 A’da 10-15 dakika ya da 10 A’da 30 dakika şarj edin.

  2. Akü tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını prizden çıkarın ve ardından da şarj cihazının kablolarını akü kutuplarından çıkarın (Şekil 77).

  3. Aküyü makineye yerleştirin ve akü kablolarını bağlayın; Bkz. Akünün Kurulumu.

   Note: Akü bağlı değilken makineyi çalıştırmayın, elektrik hasarı oluşabilir.

   g000960

  Sigortaların Bakımı

  Elektrik sistemi, sigortalarla korunur. Sistem bakım gerektirmez, fakat eğer sigorta atarsa arıza veya kısa devre ihtimaline karşı ilgili bileşeni/elektrik devresini kontrol edin.

  Sigorta tablası ve sigortalar operatör koltuğunun sol tarafında bulunur (Şekil 78).

  g217872

  Sigortayı değiştirirken aşağıdaki tabloyu kullanın.

  Güvenlik Sigortaları—Şekil 79

  DevreSigorta Tipi
  Emniyet3 A
  PTO15 A
  Elektronik kontrol ünitesi ve sesli uyarı aygıtı5 A
  Diferansiyel kilidi5 A
  Biçici gövdesi valfi ve kullanıcı koltuğu15 A
  Alternatör ve gösterge paneli5 A
  Çalışma ışıkları, fren lambaları, uzunlar ve ışık kontrol ünitesi15 A
  Çekme ve dörtlü flaşör şalteri, bujiler ve anahtarlı şalter30 A
  g224645

  Işık Sigortaları—Şekil 80

  DevreSigorta Tipi
  Sağ fren lambası ve plaka lambası3 A
  Sol fren lambası3 A
  Uzunlar15 A
  Ön far10 A
  İkaz cihazı10 A
  Gösterge ışıkları7,5 A
  Dönen ikaz lambası ışığı5 A
  Dörtlü flaşör şalteri15 A
  g224646

  Ana makine kablo tesisatını (Şekil 81) korumak için 2 ayrı sigorta (40 A) bulunmaktadır.

  g224476

  Kablo Tesisatı Bakımı

  Tesisatı her değiştirdiğinizde, kablo terminalinde aşınmayı önlemek için bütün tesisat bağlantılarının içine Toro Parça Nu. 505-47 Grafo 112X yağ uygulayın.

  Important: Elektrik sistemiyle çalışırken, akü kablolarını ilk önce negatif (-) kablodan başlayacak şekilde çıkararak kısa devreden oluşabilecek kablo hasarını engelleyin.

  Sürüş Sistemi Bakımı

  Tekerlek Bijon Cıvata Somunlarının Sıkılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk saatten sonra
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın
 • İlk 10 saatten sonra
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın.
 • Her 200 saatte
 • Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın
 • Tekerlek bijon cıvata somunu spesifikasyonları: 85-90 N∙m

  Ön ve arkadaki tekerlek bijon cıvata somunlarını, Şekil 82‘de gösterildiği gibi çapraz sırayla, gerekli torkla sıkın.

  g034007

  Arka Teker Ayarının Yapılması

  Arka Teker Ayarının Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Arka teker ayarını kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Direksiyon simidini arka tekerlekler düz ileri bakacak şekilde döndürün.

  5. Arka lastiklerin ön ve arka tarafında, tekerlek poryası yüksekliğinden merkezden merkeze ölçüm yapın.

   Note: Doğru hizalandığında, tekerlerde içe veya dışa dönüklük olmamalıdır.

  6. Eğer tekerlerde içe veya dışa dönüklük varsa, hizalama yapın; Bkz. Arka Teker İçe Dönüklüğünün Ayarlanması.

  Arka Teker İçe Dönüklüğünün Ayarlanması

  1. Sağ ve sol bağlantı rodlarının iki ucundaki sıkıştırma somunlarını gevşetin.

  2. Arka tekerin ön ve arkasındaki merkezden merkeze mesafe aynı olana kadar (Şekil 83) iki bağlantı çubuğunu da ayarlayın.

  3. Arka tekerler doğru şekilde ayarlandığında sıkıştırma somunlarını, bağlantı rodlarına karşı sıkın.

   g217458

  Direksiyon Dayanaklarının Ayarlanması

  Arka dingil direksiyon dayanakları, arka tekerlerde darbe durumunda direksiyon silindirinin aşırı oynamasını engeller. Dayanakları, direksiyon simidini sağa veya sola tamamen döndürdüğünüzde cıvata başı ve çatal arasında 0,23 cm boşluk olacak şekilde ayarlayın.

  Cıvataları, 0,23 cm boşluk elde edene kadar içeri girecek veya dışarı çıkacak şekilde döndürün; Bkz. Şekil 84.

  g006075

  Soğutma Sistemi Bakımı

  Soğutma Sistemi Emniyeti

  • Motor soğutma sıvısının yutulması zehirlenmeye neden olabilir; çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

  • Sıcak ve basınçlı soğutma sıvısının dışarı akması veya sıcak bir radyatöre ve çevresindeki parçalara dokunulması ciddi yanıklara neden olabilir.

   • Radyatör kapağını çıkarmadan önce mutlaka en az 15 dakika motorun soğumasını bekleyin.

   • Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.

  • Kapaklar yerinde değilken makineyi çalıştırmayın.

  • Parmaklarınızı, ellerinizi ve giysilerinizi dönen fan ve tahrik kayışından uzak tutun.

  Soğutma Sıvısı Spesifikasyonları

  Soğutucu sistem kapasitesi: 7,5 L

  Soğutma sıvısı tipi spesifikasyonları:

  Tavsiye Edilen Soğutma Sıvısı

  Note: Soğutma sıvısı, ASTM 3306 Standartları’nı karşılamalı ya da daha iyi olmalıdır.

  Glikol bazlı seyreltilmiş soğutma sıvısı (50/50 karışım)
  veya
  Glikol bazlı, damıtık suyla karıştırılmış soğutma sıvısı (50/50 karışım)
  veya
  Yüksek kalite suyla karıştırılmış glikol bazlı soğutma sıvısı (50/50 karışım)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Klorid <40 ppm (CI)
  Sülfür <100 ppm (SO4)

  Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Soğutma sistemini ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.Soğutma sıvısı seviyesini, motoru ilk kez başlatmadan önce ve devamında da her gün kontrol edin.
 • Uyarı

  Eğer motor daha önceden çalışıyorsa, radyatör basınçlı ve içerideki soğutma sıvısı sıcak olacaktır. Eğer kapağı çıkarırsanız, soğutma sıvısı sıçrayıp ciddi yanıklara sebep olabilir.

  • Soğutma sıvısı seviyesini kontrol etmek için geri kazanım deposu kapağını açmayın. Bunun yerine haznenin yanından seviyesine bakın.

  • Motor sıcakken geri kazanım deposu kapağını açmayın. Radyatör kapağına eliniz yanmadan dokunabilmek için, en az 15 dakika motorun soğumasına izin verin.

  1. Genleşme kabındaki (Şekil 85) soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.

   g215608
  2. Eğer soğutma sıvısı seviyesi düşükse, genleşme kabı kapağını kaldırın ve gerektiği gibi tavsiye edilen yedek soğutma sıvısını ekleyin.

   Sadece su veya alkol bazlı soğutma sıvıları kullanmayın.Aşırı doldurmayın.

  3. Genleşme kabının kapağını takın.

  Radyatör Izgarasında ve Radyatörde Kalıntı Kontrolünün yapılması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Radyatör ızgarasında ve radyatörde kalıntı kontrolü yapınKirli ve tozlu koşullarda radyatörü daha sık kontrol edin.
 • Motorun fazla ısınmasını engellemek için radyatör ızgarasını ve radyatörü temiz tutun. Radyatör ve radyatör ızgarasını çim, toz ve kalıntı birikmesine karşı kontrol edin ve gerekirse bu parçalardaki kalıntıları temizleyin.

  Radyatör Izgarasının ve Radyatörün Temizliği

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.
 • Her 1500 saatte
 • Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.
 • Note: Eğer PTO yüksek motor sıcaklığından dolayı kapanırsa, öncelikle radyatör ızgarası ve radyatörde aşırı kalıntı birikip birikmediğini kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce sistemi temizleyin. Motoru derhal kapatın; motoru yüksüz çalıştırıp soğumasına izin verin.

  Radyatörü, aşağıdaki şekilde temizleyin:

  1. Radyatör ızgarasını çıkartın.

  2. Radyatörün fan tarafından çalışarak düşük basınçla 172 kPa (25 psi) sıkıştırılmış hava verin (su kullanmayın). Bu adımı radyatörün önünde ve sonra da fan kısmında tekrarlayın.

  3. Radyatörü tamamen temizledikten sonra radyatör tabanındaki borularda birikmiş olabilecek kalıntıları temizlemeniz gerekebilir.

  4. Radyatör ızgarasını temizleyin ve makineye yerleştirin.

  Fren Bakımı

  Servis Frenlerinin Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 10 saatten sonra
 • Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.
 • İlk 50 saatten sonra
 • Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.
 • İlk 50 saatlik çalışmadan sonra servis frenini ayarladığınızda, belli bir kullanımdan sonra frenleri tekrar ayarlamanız gerekebilir.

  Fren pedalı tamamen basılıyken fren pedalı ile fren yuvasının ön ucu arasında 13 mm’lik bir boşluk olması gerekmektedir.

  1. Yuvanın (Şekil 86) ön kenarında yeterli miktarda boşluk olup olmadığını kontrol etmek için fren pedalına basın.

   g217076
  2. Fren pedalını serbest bırakın.

  3. Eğer ayarlamak gerekiyorsa, fren tellerinin iki yanındaki ön ve arka sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 87).

   g217075
  4. Fren pedalına basın ve fren tellerini öne veya arkaya oynatın.

  5. Tel pozisyonlarını kitlemek için sıkıştırma somunlarını sıkın.

  6. Fren pedalını istediğiniz noktaya getirene kadar bu adımları 3 baştan sona 5 tekrar edin.

  Kemer bakımı

  Alternatör Kayışının Durum Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • Alternatör kayışının durumunu kontrol edin.
 • Alternatör kayışını eskime veya hasara karşı kontrol edin.

  Note: Eskimiş ya da hasarlı olduğunu düşünürseniz alternatör kayışını değiştirin.

  Alternatör Kayışının Gerilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 10 saatten sonra
 • Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin.
 • Her 200 saatte
 • Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Motora sol taraftan erişim; Bkz. Motora Sol Taraftan Erişim.

  5. Alternatör pivot cıvatasını ve kilit sürgüsünü gevşetin (Şekil 88).

  6. Alternatör kayışını, palangaların ortasında 4,5 kg’lık bir güçle 10 mm kayış sapması oluşturana kadar gerin.

  7. Alternatör kilit sürgüsünü sıkıştırın (Şekil 88).

  8. Alternatör pivot cıvatasını sıkılaştırın (Şekil 88).

  g216341

  PTO Kayışlarının Bakımı

  PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 10 saatten sonra
 • PTO kayışı gerginliğini kontrol edin.
 • İlk 50 saatten sonra
 • PTO kayışı gerginliğini kontrol edin.
 • Her 200 saatte
 • PTO kayışının gerginliğini ve durumunu kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Avara kasnak gergi düzeneğinin gerginlik gösterge okuna bakın.

   Rondelanın dış yüzeyi, gerginlik gösterge okuyla aynı hizada olmalıdır

  5. İhtiyaç durumunda avara kasnak gergi düzeneği somununu, gerginlik gösterge oku rondelanın dış yüzeyi ile hizalanana kadar döndürün (Şekil 89).

   g232231

  PTO Kayışının Değiştirilmesi

  Important: PTO kayışlarını uyumlu takım olarak değiştirin.

  PTO Kayışının Çıkarılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Motorun sağ ve sol taraflarına erişin; Bkz. Motora Sol Taraftan Erişim ve Motora Sağ Taraftan Erişim.

  5. Radyatör tarafında yay braketinden (Şekil 90) debriyaj amortisör yayını çıkarın.

   g232324
  6. Sağ motor yatağında (Şekil 91) anti rotasyon tüpünü tutan 2 somun ve 2 cıvatayı çıkarın.

   g232322
  7. Anti rotasyon tüpünü arkaya itin ve makineden (Şekil 92) çıkarın.

   g232325
  8. Avara kasnak gergi düzeneğinin somununu gevşetin; Bkz. PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü içindeki Şekil 89.

  9. Avara kasnağı motora doğru döndürün ve makineden kayışları çıkarın (Şekil 93).

   g232232

  PTO Kayışlarının Takılması

  1. PTO kayışlarını kasnağın üzerine dizin (Şekil 94).

   g232323
  2. Anti rotasyon tüpü pimini, PTO kavrama plakasındaki deliğe geçirin; Bkz. PTO Kayışının Çıkarılması içindeki Şekil 92.

  3. PTO Kayışının Çıkarılması bölümünde, adım 6‘da çıkardığınız 2 somun ve 2 cıvatayla anti rotasyon tüpünü sağ motor yatağına yerleştirin.

  4. Kavrama amortisörünü, içerideki kavrama plakası cıvatası ile yay braketinin arasına yerleştirin; Bkz PTO Kayışının Çıkarılması içindeki Şekil 90.

  5. Avara kasnak gergi düzeneğinin somununu sıkın; Bkz. PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü.

  6. Makine radyatörünü kapatın; Bkz. Motora Sağ Taraftan Erişim.

  7. Yakıt deposunu şasiye yerleştirin ve yakıt deposunu sabitleyin; Bkz. Motora Sol Taraftan Erişim.

  Kontrol Sistemi Bakımı

  PTO Kavrama Boşluğunun Ayarlanması

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 200 saatte
 • PTO kavrama boşluğunu ayarlayın.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin; Bkz. Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi içindeki Haznenin Kaldırılması.

  4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  5. Motor erişim kapağını açın; Bkz. Motor Erişim Kapağından Motora Erişim.

  6. Hava boşluğunu, 0,4 mm’lik bir sentilin baskı balatası ile sürtünme balatası arasından kolayca geçeceği şekilde ayarlayın (Şekil 95).

   Note: Ayarlama somununu saat yönünde çevirerek boşluğu küçültebilirsiniz (Şekil 95). Maksimum servis boşluğu 0,7 mm’dir. 3 hava boşluğunu da ayarlayın.

   g001252
  7. 3 hava boşluğunu da ayarladıktan sonra bu 3 boşluğu tekrar kontrol edin.

   Note: 1 boşluğun ayarlanması diğerlerini bozabilir.

  Hareket Pedalının Ayarlanması

  Hareket Pedalı Stoperinin Ayarlanması

  Hareket pedalını, kullanıcının rahat edeceği şekilde ya da makinenin maksimum ileri gitme hızını arttırmak veya azaltmak için ayarlayabilirsiniz.

  Hareket pedalını, makinenin maksimum geri gitme hızını arttırmak veya azaltmak için ayarlayabilirsiniz.

  1. Hareket pedalını en ileri noktaya getirin (Şekil 96).

   Maksimum hız için hareket pedalı ve hareket pedalı stoperi arasında 3 mm boşluk olması gerekir.

   g216954
  2. Eğer makinenin ileri gitme hızını düşürmek istiyorsanız, aşağıdakileri uygulayın:

   1. Bir İngiliz anahtarı kullanarak hareket pedalı stoperini aşağıda tutun ve braketin arkasındaki sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 96).

   2. Hareket pedalını istenilen konuma getirin (Şekil 96).

   3. Braketin arkasındaki sıkıştırma cıvatasını, hareket pedalı stoperi hareket pedalına dokunana kadar ayarlayın (Şekil 96).

    Note: Hareket pedalı stoper pozisyonunu kısaltmak, makinenin ileri gitme hızını arttıracaktır.

   4. Hareket pedalı stoperini tutarken, braketin önündeki sıkıştırma cıvatasını 37-45 N∙m torkla sıkın.

  Hareket Rotunun Ayarlanması

  Eğer daha fazla ayarlama gerekiyorsa, hareket rotunu (Şekil 97) aşağıdaki şekilde ayarlayın:

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Hareket rotunun ucunu pedala sabitleyerek cıvata ve somunu çıkarın.

  5. Rot ucunu hareket rotuna sabitleyerek sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 97).

  6. İstediğiniz mesafeye gelene kadar rotu çevirin.

  7. Ayak pedalı açısını kilitlemek için sıkıştırma somununu (Şekil 97) ve rotun ucunu cıvata ve somun çıkarılmış şekilde hareket pedalına yerleştirin.

   g216434

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sistemi Emniyeti

  • Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.

  • Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.

  • Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.

  • Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.

  • Hidrolik sisteminde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

  Hidrolik Sıvısı Spesifikasyonları

  Hidrolik sıvısı deposu, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısı ile doldurulmuştur. Hidrolik sıvısını, motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve günlük olarak kontrol edin.

  Toro Premium All-Season Hidrolik Sıvısı kullanın (5 galonluk şişelerde veya 55 galonluk bidonlarda bulunur. Parça numaraları için Parça kataloğuna bakın veya Toro distribütörüne danışın.)

  Eğer Toro sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki malzeme özelliklerini ve endüstriyel özellikleri karşılaması şartıyla başka sıvılar da kullanabilirsiniz. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

  Note: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

  Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Eskime Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

  Malzeme Özellikleri: 
   Viskozite, ASTM D44540°C’de 42 - 50 St
   100°C’de 7,6 - 8,5 St
   Viskozite Endeksi ASTM D2270140 veya daha yüksek
   Akma Noktası, ASTM D97-40°F’dan -49°F’a
   FZG, Arıza aşaması11 veya daha iyi
   Su içeriği (yeni sıvı)500 ppm (maksimum)
  Endüstri Özellikleri:Vickers I-286-S (Kalite Seviyesi), Vickers M-2950-S (Kalite Seviyesi), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 dört mevsimlik sıvı, geniş bir sıcaklık aralığında optimal performans gösterir. Yüksek ortam sıcaklığında (18°C- 49°C) çalışırken, ISO VG 68 hidrolik sıvısı daha iyi performans gösterebilir.

  Important: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sistem yağı için kırmızı boya katkısı, 20ml’lik şişelerde bulunmaktadır. 15-22 litre hidrolik yağı için 1 şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüzden Toro Parça Nu. 44-2500’ı sipariş edin.

  Hidrolik Sistemi Bakımı

  Hidrolik Sisteminin Servise Hazırlanması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Bütün kontrolleri BOş pozisyona getirin ve motoru çalıştırın.

  4. Sistemdeki havayı çıkarmak için motoru, en düşük motor devrinde çalıştırın.

   Important: PTO’yu çalıştırmayın.

  5. Direksiyon simidini birkaç kez sağa ve sola tamamen çevirin ve direksiyon simidini düz hale getirin.

  Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Haznenin ve biçici gövdesinin en aşağı konumda olduğundan emin olun.

  3. PTO’yu devre dışı bırakın, park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Yağ çubuğunu hidrolik depodan çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin (Şekil 98).

   g215906
  5. Yağ çubuğunu doldurma tüpüne sokun ve yağ çubuğu kapağını tüpe vidalayın.

  6. Yağ çubuğunu çıkarın ve sıvı seviyesini kontrol edin (Şekil 99).

   Sıvı, yağ çubuğunun 2 işaretinin arasında ise hidrolik sıvısı seviyesi normal demektir.

   g034080
  7. Eğer sıvı seviyesi yağ çubuğundaki alt işaretin altındaysa, belirtilen hidrolik sıvısını, sıvı seviyesi yağ çubuğundaki 2 işaretin arasına gelene kadar doldurma tüpüne dökün (Şekil 100).

   Important: Hidrolik deposunu, yağ çubuğunun üst işaretinden daha fazla hidrolik sıvısıyla doldurmayın.

   g215905
  8. Yağ çubuğu doldurma kapağını doldurma tüpüne vidalayın.

   Note: Kapağı İngiliz anahtarıyla sıkmayın.

  9. Bütün hortumları ve parçaları kontrol edin.

  Hidrolik Sıvısının ve Filtresinin Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 500 saatten sonra
 • Hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Her 200 saatte
 • Hidrolik sıvısı filtresini değiştirin.
 • Her 1000 saatte
 • Hidrolik sıvısını değiştirin.
 • Hidrolik hazne kapasitesi: yaklaşık 5,0 L

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Haznenin tamamen indirildiğinden ve düz olduğundan ve biçici gövdesinin kaldırıldığından emin olun.

  3. PTO’yu devre dışı bırakın, park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Hidrolik hazneyi boşaltmak için bir sifon pompası kullanın (Şekil 101)

   g236164
  5. Filtreye erişmek için radyatörü çevirin; Bkz. Motora Sağ Taraftan Erişim

  6. Hidrolik filtresini Şekil 102‘de gösterildiği şekilde değiştirin.

   g215918
  7. Belirtilen hidrolik sıvısını, sıvı seviyesi yağ çubuğundaki 2 işaretin arasına gelene kadar doldurma tüpüne dökün (Şekil 99).

   Important: Hidrolik deposunu, yağ çubuğunun üst işaretinden daha fazla hidrolik sıvısıyla doldurmayın.

  8. Motoru başlatın, direksiyon simidini ve gövde kaldırma silindirlerini döndürün ve sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Motoru 5 dakikalığına çalıştırın, sonra da kapatın.

  9. 2 dakika sonra hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; Bkz. Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi.

  Biçici Gövdesi Bakımı

  Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Hazneyi kaldırın ve manyetik emniyet kilidini devreye sokun; Bkz. Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi.

  4. Çim şütünün mandalını açın ve şütü çıkarın; Bkz. Çim Şütünün Temizlenmesi.

  5. Biçici gövdesinin iki yanındaki arka bağlantı pimlerini çekin ve döndürün.

  6. Biçici gövdesini kaldırın.

  7. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  8. Biçici gövdesinin sol tarafında bulunan tutacağı ve ayak pimini kullanarak biçici gövdesinin ön tarafını yukarı doğru, bakım pozisyonuna çevirin.

  Biçici Gövdesinin Biçme Pozisyonuna Döndürülmesi

  Important: Bu prosedürü uygulamadan önce çim şütünü kaldırdığınızdan emin olun, aksi taktirde hasar oluşabilir.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Biçici gövdesini indirin.

  3. Arka bağlantılara geçirmek için, arka bağlantı pimlerini döndürün.

  4. Çim şütünü yerleştirin, kullanıcı koltuğunu çevirin ve hazneyi indirin.

  Bıçakların Bakımı

  Daha yüksek kalite kesim için bıçakları keskin tutun. Doğru şekilde keskinleştirmek ve değiştirmek için elinizde fazladan bıçak bulundurmanızda fayda olabilir.

  Sert bir objeye çarpmış, dengesi bozulmuş veya bükülmüş bıçakları değiştirin. Makinenin en iyi performansı göstermesi ve her zaman güvenlik standartlarına uygun kalması için orijinal Toro yedek bıçaklarını kullanın. Başka üreticiler tarafından üretilen yedek bıçaklar, güvenlik standartlarını karşılamayabilir.

  Bıçak Güvenliği

  • Bıçağı, aşınma veya hasara karşı düzenli aralıklarla kontrol edin.

  • Bıçakları kontrol ederken dikkatli olun. Bıçaklara bakım uygularken bıçakları sarın veya eldiven giyin ve dikkatli olun. Bıçakları yalnızca değiştirin veya bileyin; bıçakları asla düzleştirmeyin veya kaynak yapmayın.

  • Çok bıçaklı makinelerde, 1 bıçağın dönmesinin diğer bıçakların da dönmesine neden olabileceğini unutmayın.

  Bıçakları İncelemeden veya Bakım Yapmadan Önce

  Biçici gövdesini bakıma hazırlayın; Bkz. Güvenlik.

  Bıçakların İncelenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Bıçakları inceleyin.
  1. Kenar keskinliğini inceleyin (Şekil 103).

  2. Eğer kenarlar keskin değilse veya çentikliyse bıçağı çıkarın veya keskinleştirin; Bkz. Bıçakların Bilenmesi ve Dengelenmesi.

  3. Bıçakları inceleyin, özellikle de kanat kısmını.

  4. Eğer bu alanda çatlak, eskime veya kertik oluşumu fark ederseniz derhal yeni bir bıçak yerleştirin (Şekil 103).

   g215978

  Bıçakların Çıkarılması

  Orta Bıçağın Çıkarılması

  1. Bıçağın ucunu kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.

  2. Bıçak cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucuyu, bombeli rondelayı ve bıçağı pinyon şafttan çıkarın (Şekil 104).

   g454426

  Kanat Bıçağı Takımının Çıkarılması

  Sağ ve sol bıçak takımları ters yönlerde döner ve sadece kendi pozisyonlarına otururlar. Fan disklerini ve bıçakları doğru konuma taktığınızdan emin olun.

  1. Kanat bıçağı takımını kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.

  2. Bıçak cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucuyu ve bombeli rondelayı pinyon şafttan çıkarın (Şekil 105).

  3. Bıçak takımını çıkarın (Şekil 105).

   Important: Sağ bıçak takımı bıçak cıvatasının dişi sol yandadır. Onu gevşetmek için bıçak cıvatasını çevirin.

   g454437

  Bıçakların Bilenmesi ve Dengelenmesi

  Orta Bıçağın Bilenmesi ve Dengelenmesi

  1. Bıçağın iki ucundaki kesici kenarı keskinleştirmek için bir törpü ya da keskinleştirici alet kullanın (Şekil 106).

   Note: Orijinal açıyı koruyun–22°.

   Note: Her iki kesici kenardan da eşit miktarda materyal çıkarırsanız bıçaklar dengesini koruyacaktır.

   g216118
  2. Dengesini kontrol etmek için bıçağı bir bıçak dengeleyicisine koyun (Şekil 107).

   Note: Eğer yatay pozisyonda kalırsa, bıçak dengeli ve kullanıma hazır demektir.

   Note: Eğer bıçak dengeli değilse, bıçağı sadece kanat kısmındaki ağır ucundan biraz törpüleyin (Şekil 106).

   g216115
  3. Bıçak dengelenene kadar bu prosedürü tekrarlayın.

  Kanat Bıçaklarının Bilenmesi ve Dengelenmesi

  1. Bıçak takımının iki ucundaki kesici kenarı keskinleştirmek için bir törpü ya da keskinleştirici alet kullanın (Şekil 108).

   Note: Orijinal açıyı koruyun–22°.

   Note: Her iki kesici kenardan da eşit miktarda materyal çıkarırsanız bıçaklar dengesini koruyacaktır.

   g216119
  2. Dengesini kontrol etmek için bıçak takımını bir bıçak dengeleyicisine koyun (Şekil 109).

   Note: Eğer yatay pozisyonda kalırsa, bıçak takımı dengeli ve kullanıma hazır demektir.

   Note: Eğer bıçak takımı dengeli değilse, bıçağın sadece kanat kısmındaki ağır ucundan biraz törpüleyin (Şekil 108).

   g216116
  3. Bıçak takımı dengelenene kadar bu prosedürü tekrarlayın.

  Bıçakların Montajı

  Orta Bıçağın Montajı

  1. Bıçağın ucunu kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.

  2. Daha önce çıkarmış olduğunuz bıçak cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucusunu ve bombeli rondelayı kullanarak bıçağı takın (Şekil 110).

   Important: Düzgün bir kesme işlemi için bıçağın kanat alanı, yukarı, biçicinin içine doğru bakmalıdır.

   Note: Bombeli rondelanın çukur tarafını bıçağa doğru takın.

   g454426
  3. Bıçak cıvatasını 53 N∙m torkla sıkın.

  Bıçak Kanat Takımının Kurulumu

  Important: Sağ bıçak takımı bıçak cıvatasının dişi sol yandadır. Bıçak cıvatasını doğru yöne çevirdiğinizden emin olun, aksi taktirde hasara neden olabilirsiniz.

  1. Kanat bıçağı takımını kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.

  2. Daha önce çıkarmış olduğunuz disk cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucusunu ve bombeli rondelayı kullanarak kanat bıçağı takımını takın (Şekil 111).

   Important: Düzgün bir kesme işlemi için bıçakların kanat alanı, yukarı, biçicinin içine doğru bakmalıdır.

   Note: Kıvrımlı rondelanın çukur tarafını bıçağa doğru takın.

   g454437
  3. Disk cıvatasını 53 N∙m torkla sıkın.

  4. Bıçak cıvatalarını 50 N∙m torkla sıkın.

  Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması

  1. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanını çevirin ve kayış muhafaza kapağında üniversal mafsalı açın (Şekil 112).

   g231879
  2. Yaylı pime basıp tahrik milinin ucunu arkaya doğru çekerek tahrik milinin ön ucunu biçici gövdesi şanzıman kutusundan çıkarın (Şekil 112).

  Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması

  1. Tahrik mili üniversal mafsalının kanallarını şanzıman kutusu kaplin kanallarıyla hizalayın; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması içindeki Şekil 112.

  2. Yaylı pime basın ve sonra da tahrik milinin ucunu ileri doğru itin; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması içindeki Şekil 112.

  3. Yaylı pimi bırakın ve tahrik milinin üniversal mafsalının biçici gövdesi şanzıman kutusuna kenetlenmiş olduğundan emin olun; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması içindeki Şekil 112.

  4. Üniversal mafsalın kapağını kapatın ve çeyrek dönüşlü bağlama elemanıyla kayış muhafaza kapağına tutturun; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması içindeki Şekil 112.

  Biçici Gövdesinin Çıkarılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.

  3. Gövdeyi indirmeden önce biçici gövdesinin iki tarafındaki arka bağlantı pimlerini çekin ve döndürün (Şekil 113).

   g231878
  4. Çekme ünitesinin iki tarafındaki hidrolik hortumu çıkarın (Şekil 114).

   g231876
  5. Biçici gövdesini indirin ve hazneyi geri yatırın.

  6. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  7. Koltuğu öne yatırın.

  8. Çim şütünü çıkarın; Bkz. Çim Şütünün Temizlenmesi.

  9. Tahrik mili üniversal mafsalının biçici gövdesi şanzıman kutusundan çıkarılması; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması.

  10. Biçici gövdesinin iki tarafındaki kaldırma kollarını yerinde tutan 2 dingil pimini ve 2 çatal pimi çıkarın (Şekil 115).

   g231877
  11. Biçici gövdesini öne, çekme ünitesinden uzak tarafa yatırın.

  Biçici Gövdesi Kurulumu

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. Hazneyi arkaya yatırın.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Çim şütünü çıkarın; Bkz. Çim Şütünün Temizlenmesi.

  5. Biçici gövdesini arkaya, çekme ünitesine doğru yatırın.

  6. İki taraftaki kaldırma kolunu yerine tutturmak için dingil pimlerini ve çatal pimleri yerine takın; Bkz. Biçici Gövdesinin Çıkarılması içindeki Şekil 115.

  7. Tahrik mili üniversal mafsalının biçici gövdesi şanzıman kutusuna takılması; Bkz. Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması.

  8. Çim şütünü takın; Bkz. Çim Şütünün Temizlenmesi.

  9. Koltuğu arkaya yatırın.

  10. Motoru çalıştırın.

  11. Hazneyi indirin.

  12. Biçici gövdesini, kastor tekerler yerden biraz kalkana kadar kaldırın.

  13. Biçici gövdesini arka kaldırma bağlantılara geçirmek için arka bağlantı pimlerini çevirin; Bkz. Biçici Gövdesinin Çıkarılması içindeki Şekil 113.

  14. Hidrolik hortumları şu şekilde bağlayın:

   1. Mavi işaretli belirteci olan hidrolik hortumu, iç çabuk açılır kapline (mavi belirteçle işaretlenmiş) bağlayın; Bkz. Biçici Gövdesinin Çıkarılması içindeki Şekil 114.

   2. Kırmızı işaretli belirteci olan hidrolik hortumu, dış çabuk açılır kapline (kırmızı belirteçle işaretlenmiş) bağlayın; Bkz. Biçici Gövdesinin Çıkarılması içindeki Şekil 114.

   3. Biçici gövdesinin diğer tarafındaki hidrolik hortumlar için 1 ve 2 adımlarını tekrarlayın.

  Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması

  Note: Kayış muhafaza kapağını çıkarmadan önce tahrik milinin U bağlantısını biçici gövdesi şanzıman kutusundan ayırmalısınız; Bkz. Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması.

  1. 3 çeyrek dönüşlü bağlama elemanını da saatin tersi yönünde döndürün (Şekil 116).

   g231881
  2. Cıvatayı gevşetin (Şekil 116).

  3. Kayış muhafaza kapağını biçici gövdesinden çıkarın.

  Kayış Muhafaza Kapağının Takılması

  1. Kayış muhafaza kapağının çeyrek dönüşlü bağlama elemanlarını, biçici gövdesinin kelepçe somunlarıyla birleştirin; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması içindeki Şekil 116.

  2. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanlarını saat yönünde döndürün.

  3. Kayış muhafaza kapağındaki cıvatayı biçici gövdesindeki kelepçe somunlarına takın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması içindeki Şekil 116 .

  Kasnak Kapağının Kaldırılması

  1. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması.

  2. Kasnak kapağını biçici gövdesine tutturan rondelayı ve cıvatayı çıkarın (Şekil 117).

   g231912
  3. Kasnak kapağını makineden çıkarın.

  Kasnak Kapağının Takılması

  1. Kasnak kapağını en sağdaki kasnağın üzerinde hizalayın; Bkz. Kasnak Kapağının Kaldırılması içindeki Şekil 117.

  2. Kasnak kapağını,Kasnak Kapağının Kaldırılması içindeki 2 adımında çıkardığınız cıvata ve rondela ile gövdenin kelepçe somunlarına tutturun.

  Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundaki Yağın Değiştirilmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.
 • Her 300 saatte
 • Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.
 • Şanzıman yağı özellikleri: PG2 ve API GL4, GL5 veya MT1

  Şanzıman yağı viskozitesi: LSX 75W90

  Şanzıman yağı kapasitesi: 112 ml

  Şanzıman Yağı Değişimi Hazırlığı

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, PTO’yu kapatın ve biçici gövdesini indirin.

  2. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması

  Şanzımanın Çıkarılması

  1. Biçici gergi bilyasını gevşetin ve biçici kayışını şanzıman kasnağından çıkarın; Bkz. 4Biçici Kayışının Çıkarılması

  2. Biçici gövdesi şanzımanını şanzıman desteğine tutturan 4 cıvatayı çıkarın (Şekil 118).

   g233005

  Şanzıman Yağı Değişimi

  1. Kutu tıpasını, biçici gövdesi şanzıman kutusunun tıpa deliğinden çıkarın (Şekil 119).

   g233003
  2. Şanzımanı, drenaj tavasının üzerine yerleştirin ve şanzımandaki yağı tamamen boşaltın (Şekil 119).

  3. Şanzımanı, kutu tıpası deliğiyle hizalanacak şekilde döndürün (Şekil 120).

   g233004
  4. Kutu tıpası deliği kanalıyla, şanzıman kutusuna belirtilen şanzıman yağından 112 ml kadar ekleyin (Şekil 120).

  5. Kutu tıpasını, biçici gövdesi şanzıman kutusu tıpa deliğine takın (Şekil 120).

  Şanzıman Kurulumu

  1. Biçici gövdesi şanzımanındaki deliği, şanzıman desteğindeki deliklerle hizalayın; Bkz. Şanzımanın Çıkarılması içindeki Şekil 118.

  2. Şanzımanı, Şanzımanın Çıkarılması bölümündeki 2 adımında çıkardığınız 4 cıvatayla tutturun.

  3. Gerginlik kayışını ve biçici kayışını takın; Bkz. Biçici Kayışı Kurulumu‘deki 1 ve 2.

  4. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Takılması.

  5. Tahrik milini, biçici gövdesi şanzıman kutusuna bağlayın; Bkz. Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması.

  Biçici Gövdesinin Tesviyesi

  Gövde Tesviyesine Hazırlık

  1. Makineyi düz, eşit bir zemine park edin.

  2. Biçici gövdesini alçaltın ve gövde kaldırma kolunu şamandıra konumuna getirin.

  3. Bükülmüş veya hasarlı biçici bıçaklarını veya kanat bıçağı disklerini kontrol edin, Bkz. Bıçakların İncelenmesi.

   Note: Gövdeyi tesviye etmeden önce bükülmüş veya hasarlı bıçak ve diskleri değiştirin.

  Biçici Gövdesinin Soldan Sağa Tesviyesi

  1. Kesim yüksekliğini 75 mm pozisyonuna ayarlayın (Şekil 121).

   g231943
  2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Bir kanat bıçağını en dış pozisyona getirin (Şekil 122).

   g232023g231917
  4. Zeminle bıçağın keskin kenarının en dış noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 122).

   Ölçümünüzü buraya kaydedin:
  5. Biçici gövdesinin diğer tarafındaki kanat bıçağını en dış pozisyona hizalayın (Şekil 122).

  6. Zeminle bıçağın kesici kenarının en dış noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 122).

   Ölçümünüzü buraya kaydedin:
  7. Eğer ölçümler arasındaki fark 3,2 mm’den fazlaysa aşağıdakileri uygulayın:

   1. Tesviye bağlantısını tutan 2 cıvatayı gevşetin (Şekil 123).

    g231919
   2. Yarım paso cıvatayı tutan sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 123).

   3. Gövdenin sağ tarafı için kanat bıçağını şu şekilde ayarlayın:

    • Biçici gövdesinin sağ tarafını indirmek için yarım paso cıvatayı saat yönünde döndürün.

    • Biçici gövdesinin sağ tarafını kaldırmak için yarım paso cıvatayı saat yönünün tersine döndürün.

  8. Bıçak kesici kenarlarının en dış noktasını ölçün (Şekil 122).

  9. Ölçümler arasındaki fark 3,2 mm veya daha az olana kadar adım 7 ve 8‘i tekrar edin.

  10. Tesviye bağlantısı için 2 cıvatayı ve yarım paso cıvata için de sıkıştırma somununu sıkın (Şekil 123).

  Biçici Gövdesinin Önden Arkaya Tesviyesi

  1. Kesim yüksekliğini 75 mm pozisyonuna ayarlayın (Şekil 124).

   g231943
  2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Bir kanat bıçağını en ön pozisyona getirin (Şekil 125).

   g232024g231946
  4. Zeminle bıçağın kesici kenarının en ileri noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 126).

   Sol bıçak ölçüsünü buraya kaydedin:
   Sağ bıçak ölçüsünü buraya kaydedin:
   g231944
  5. Zeminle bıçağın kesici kenarının en geri noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 127).

   Sol bıçak ölçüsünü buraya kaydedin:
   Sağ bıçak ölçüsünü buraya kaydedin:
   g231947
  6. Eğer ölçümler arasındaki fark 4,8 mm’den azsa veya 8 mm’den fazlaysa aşağıdakileri uygulayın:

   1. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması.

   2. Gövdenin iki tarafındaki gövde yatırma aparatlarının (Şekil 128 ve Şekil 129) sıkıştırma somununu gevşetin.

    g231949
    g231950
   3. Gövde yatırma aparatlarını, bıçağın keskin en arka ucu, bıçağın keskin en ön ucundan 4,8-8 mm daha yüksekte olana kadar çevirin.

   4. Makinenin diğer tarafındaki bıçak için adım 3‘yi tekrar edin.

    Important: Sağ ve sol bıçakların keskin uçları arasında en fazla 3,2 mm fark olduğundan emin olun.

  7. Gövde yatırma aparatlarının sıkıştırma somunlarını sıkın (Şekil 123).

  8. Gövdeyi soldan sağa kontrol edin; Bkz. Biçici Gövdesinin Soldan Sağa Tesviyesi.

  9. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Takılması.

  Kesim Yüksekliği İşaretçisinin Ayarlanması

  1. Biçici bıçakları önden arkaya hizalanmışken ve bıçakların önü yerden 75 mm yükseğe ayarlanmışken, kesim yüksekliği işaretçisinin pozisyonunu kontrol edin.

  2. Kullanıcı koltuğunda oturun ve kesim yüksekliği göstergesi işaretçisine bakın (Şekil 130).

   g231943
  3. Eğer kesim yüksekliği göstergesi işaretçisi 75 mm işaretinde değilse aşağıdakileri kontrol edin:

   1. Kesim yüksekliği bağlantısını tutan 2 sıkıştırma somununu da gevşetin (Şekil 131).

    g231994
   2. Bağlantıyı, kullanıcı koltuğundan bakıldığında kesim yüksekliği işaretçisi 75 mm işaretine gelene kadar çevirin (Şekil 130 ve Şekil 131).

   3. 2 sıkıştırma somununu sıkın (Şekil 131).

  Biçici Gövdesi Kayış Gerginliği Kontrolü

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  İlk 50 saatten sonra
 • Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
 • Her 50 saatte
 • Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

  3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  4. Sıkıştırma somununu, gerilim gösterge oku rondelanın dış yüzeyiyle hizalanana kadar sıkın ya da gevşetin (Şekil 132).

   g216382

  Biçici Gövdesi Kayışının Değişimi

  Biçici Kayışının Çıkarılması

  1. Makineyi düz bir zemine park edin, PTO’yu kapatın ve biçici gövdesini indirin.

  2. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  3. Kayış muhafaza kapağını ve kasnak kapağını çıkarın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması ve Kasnak Kapağının Kaldırılması.

  4. Kayış gergi düzeneğinin sıkıştırma somununu, kayışı, kayış germe kasnağından geçirene kadar gevşetin (Şekil 133).

   g231993
  5. Kayışı biçici gövdesi kasnağından çıkarın.

  Biçici Kayışı Kurulumu

  1. Yeni kayışı, Şekil 134‘te gösterildiği gibi kasnakların etrafından geçirin.

   g231992
  2. Sıkıştırma somununu, gerilim gösterge oku rondelanın dış yüzeyiyle hizalanana kadar sıkın (Şekil 133).

  3. Kasnak kapağını takın; Bkz. Kasnak Kapağının Takılması.

  4. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. Kayış Muhafaza Kapağının Takılması.

  Kızakların Yerlerinin Değiştirilmesi

  Kızaklar eskidiğinde, daha uzun süre kullanabilmek için biçici gövdesinin diğer tarafına takabilirsiniz.

  1. Makineyi düz bir zemine park edin.

  2. PTO’yu devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.

  3. Biçici gövdesini bakım pozisyonuna getirin; Bkz. Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi.

  4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

  5. Kızakları, biçici gövdesinin yanlarından çıkarın (Şekil 135).

   g232026
  6. Kızakların yerlerini değiştirin ve daha önce çıkarılmış olan vidalarla monte edin (Şekil 135).

   Important: Kızakları monte ederken sadece üstteki 2 delik sırasını kullanın.

  Hazne Bakımı

  Haznenin Şüt Contasının Ayarlanması

  1. Hazne kaldırma desteğini pivot miline tutturan 4 cıvatayı da gevşetin (Şekil 136).

   g232010g232011
  2. Hazneyi, hazne ağzı şüt contasıyla hizalanana kadar öne veya arkaya kaydırın (Şekil 137).

   g232009
  3. 4 cıvatayı da sıkın (Şekil 136).

  Temizlik

  Note: Yanlış yıkama prosedürleri yatak ömrünü negatif yönde etkileyebilir. Makineyi halen sıcakken yıkamayın ve yataklara doğrudan yüksek basınçlı veya yüksek hacimli su püskürtmekten kaçının.

  Biçici Gövdesi Kayış Muhafaza Kapağının Altının Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Biçici gövdesi triger kayışının altını temizleyin.
  1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.

  2. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  3. Kayış muhafaza kapağı ile biçici gövdesinin üst kısmı arasındaki boşluğa bir hava nozulu ekleyin. Biçici gövdesi kayış muhafaza kapağını altında birikmiş çimi temizlemek için sıkıştırılmış hava kullanın.

  Biçici Gövdesi Altının Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Biçici gövdesini temizleyin.
  1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.

  2. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  3. Biçici gövdesini bakıma hazırlayın; Bkz. Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi.

  4. Sıkışmış çim veya kalıntıları giderin ve gerektiği şekilde temizleyin.

  Hazne Süzgecinin Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hazne süzgecini temizleyin.
  1. Hazne kapağını açın.

  2. Hazne süzgecinin en altındaki serbest bırakma kolunu çekin (Şekil 138).

   g217355
  3. Hazne süzgecini çıkarın ve temizleyin (Şekil 139).

   g215931
  4. Hazne süzgecini takın.

  Hazne Kapağındaki Arka Yarıkların Temizlenmesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Hazne kapağındaki arka yarıkları temizleyin.
  1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.

  2. Hazneyi (Şekil 140) en yüksek pozisyona kaldırın; Bkz. Haznenin Kaldırılması.

   g232364
  3. Hazneyi (Şekil 140) boşaltın ve arka kapak serbestçe asılıyken tamamen boşaltılmış pozisyonda bırakın; Bkz. Haznenin Boşaltılması.

   Note: Hazneyi boşaltırken hazne kapağı otomatik olarak açılır.

  4. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  5. Kaldırılan hazneyi emniyet kilidiyle tutturun; Bkz. Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi içindeki Şekil 41.

  6. Sıkıştırılmış hava kullanarak, hazne kapağının iç metal yüzeyinin en altındaki yarıklarda bulunan çim ve kalıntıları temizleyin. (Şekil 141).

   g232008
  7. Emniyet kilitlerini kapalı pozisyona tutturun; Bkz. Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi içindeki Şekil 41.

  8. Hazneyi düz bir pozisyona çevirin.

  9. Hazneyi indirin; Bkz. Haznenin İndirilmesi.

  Atıkların Giderilmesi

  Motor yağı, aküler, hidrolik sıvısı ve motor soğutma sıvısı çevre kirliliğine sebep olur. Bunları, yerel yönetmeliklere göre atın.

  Depolama

  Depo Emniyeti

  • Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

  • Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

  Akünün Saklanması

  • Aküye ve kablolara aşağıdaki şekilde bakım uygulayın:

   1. Akü kutup başlarını akü kutuplarından çıkarın; Bkz. Akünün Çıkarılması.

   2. Aküyü, bağlantı uçlarını ve kutupları bir tel fırça ve karbonat çözeltisi ile temizleyin.

   3. Korozyonu önlemek için Kablo uçlarına ve akü kutuplarına Grafo 112X kaplama gresi (Toro Parça Nu. 505-47) veya vazelin sürün.

   4. Eğer makineyi 30 günden fazla saklamayı düşünüyorsanız aküyü çıkarın ve tamamen şarj edin.

    Note: Aküde kurşun sülfat oluşumunu önlemek için aküyü 24 günde bir 60 saat boyunca yavaşça şarj edin.

  • Aküyü makinenin içindeki yerinde saklayın.

  • Eğer akü makinenin içinde saklanıyorsa kabloları bağlamadan bırakın.

  • Aküyü, şarjının hızlıca bitmemesi için serin bir ortamda saklayın.

  • Akünün donmasını engellemek için tamamen şarj olduğundan emin olun. Tamamen dolu bir aküdeki asit yoğunluğu 1,265-1,299 arasındadır.

  Makinenin Hazırlanması

  Important: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

  1. Makineyi, biçici gövdesini ve motoru şu alanlara özen göstererek tamamen temizleyin:

   • Radyatör ve radyatör ızgarası

   • Gövde altı

   • Gövde kayış muhafaza kapaklarının altı

   • PTO şaft montaj grubu

   • Tüm gresörlükler ve döner noktalar

   • Direksiyon simidi arka erişim panelini çıkarın ve içini temizleyin

   • Koltuk plakasının altı ve transmisyonun üstü

  2. Lastiklerdeki hava basıncını ölçün ve ayarlayın; Bkz. Lastik Hava Basıncının Kontrolü

  3. Biçici bıçaklarını çıkarın, keskinleştirin ve dengeleyin; Biçici gövdesi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

  4. Gevşek bağlantı elemanlarını kontrol edin ve gerektiği kadar sıkın.

  5. Bütün gresörlükleri, döner noktaları ve transmisyon baypas valf pimlerini yağlayın. Fazla yağı temizleyin.

  6. Çizilmiş, çatlamış veya eskimiş noktaları nazikçe zımparalayın ve rötuş boyası kullanın. Metal gövdede göçük varsa onarın.

  Motorun Hazırlanması

  1. Motor yağ filtresini değiştirin; Bkz. Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi.

  2. Motoru çalıştırın ve 2 dakika boyunca boşta çalıştırın.

  3. Motoru söndürün.

  4. Yakıt deposundan, yakıt borularından, pompalardan, filtreden ve separatörden yakıtı boşaltın.

  5. Yakıt deposunu temiz dizel yakıtla doldurun ve bütün yakıt hatlarını bağlayın.

  6. Hava filtresi tertibatını iyice temizleyin ve bakımını yapın; Bkz. Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı.

  7. Hava filtresi girişini ve egzoz çıkışını, hava koşullarına dayanıklı bir bantla kapatın.

  8. Tüm yakıt sistemi bağlantılarını sıkıca bağlayın.

  9. Soğutma sisteminin antifriz koruma seviyesini kontrol edin ve soğutma sıvısının yoğunluğunu, yaşadığınız yerdeki sıcaklığın en düşük olabileceği zamana göre ayarlayın.

  10. Emniyette olduklarından emin olmak için yağ filtresi kapağını ve yakıt deposu kapağını kontrol edin.

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Anahtarlı şalter On (Açık) pozisyonda ama gösterge panosu işaret lambası yanmıyor.
  1. Aküde akım yok.
  2. Akü asit seviyesi düşük.
  3. Akünün şarjı yok.
  4. Sigorta yanmış.
  1. Kabloların bağlantısını kontrol edin.
  2. Akü asit seviyesini kontrol edin.
  3. Aküyü şarj edin.
  4. Sigortayı değiştirin.
  Gösterge panosu işaret lambası anahtarlı şalter On (Açık) pozisyondayken yanıyor fakat marş motoru dönmüyor.
  1. Aküden yeterince akım gelmiyor.
  2. Hareket pedalı Neutral (boş) pozisyonda değil.
  3. Kullanıcı koltuğunda oturmuyorsunuz.
  4. PTO devrede.
  1. Aküyü şarj edin.
  2. Hareket pedalını Neutral (boş) pozisyona alın.
  3. Kullanıcı koltuğuna oturun.
  4. PTO’yu devre dışı bırakın.
  Motor kesik kesik çalışıyor ya da motor düzensiz çalışıyor.
  1. Hava filtresi kötü durumda.
  2. Yakıtta tortu veya kir var.
  1. Hava filtresini temizleyin veya değiştirin.
  2. Gerekirse yakıt filtresini kontrol edin ve değiştirin.
  Marş motoru dönüyor fakat motor çalışmıyor.
  1. Yakıt sisteme akmıyor.
  2. Yakıt sisteme akmıyor.
  3. Yakıt sisteme akmıyor.
  4. Motor soğukken ısıtma bujileri yeterince ısınmıyor.
  5. Motor soğukken ısıtma bujileri yeterince ısınmıyor.
  1. Yakıt deposu seviyesini kontrol edin.
  2. Gerekirse yakıt filtresini kontrol edin ve değiştirin.
  3. Yakıt deposu kapağı üzerindeki havalandırmanın tıkanmadığından emin olun.
  4. Isıtma bujisi uyarı ışığının Off (Kapalı) pozisyona gelmesini bekleyin.
  5. Motoru kapatın ve anahtarı On/Preheat (Açık/Ön Isıtma) pozisyonuna çevirip ikinci kez ısıtmayı deneyin.
  PTO halen devredeyken motor kapanıyor.
  1. PTO çalışmıyor.
  2. Kullanıcı, koltuktan inmiştir.
  3. PTO çalışmıyor.
  4. Park freni devrede ve hareket pedalı basılı.
  1. PTO şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  2. Kullanıcı koltuğuna oturun.
  3. Hazneyi kapatın ve indirin.
  4. Park frenini devre dışı bırakın.
  Kesim eşit değil ve toplama sistemi yetersiz.
  1. Biçici gövdesi yere paralel değil.
  2. Biçici gövdesi yere paralel değil.
  3. Bıçak performansı düşük.
  4. Bıçak performansı düşük.
  5. Bıçak performansı düşük.
  6. Hızınız, çimin boyu ve durumu için çok fazla.
  7. Şüt tıkalı.
  8. Şüt tıkalı.
  9. Şüt tıkalı.
  1. Tekerlerin doğru şekilde şişirildiğinden emin olun.
  2. Biçici gövdesini, zeminle paralel olduğuna emin olana kadar ayarlayın.
  3. Bıçakların doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
  4. Bıçakları bileyin veya değiştirin.
  5. PTO kayış gerginliğini ayarlayın.
  6. Hareket hızını düşürün.
  7. Şütü temizleyin.
  8. Maksimum motor devri 3000 rpm’dir.
  9. Çim haznesi ızgarasını temizleyin.
  Makine çalışırken titriyor.
  1. Bıçaklar dengesiz.
  2. Cıvatalar gevşemiştir.
  1. Bıçakları dengeleyin veya hasarlıysa değiştirin.
  2. Gevşekse bıçak cıvatalarını, motor cıvatalarını ve salıncak vidalarını sıkın.
  Motor yağı uyarı ışığı yanıyor.
  1. Motor yağ basıncı yetersiz.
  2. Motor yağ basıncı yetersiz.
  1. Gerekirse motor yağ seviyesini kontrol edin ve doldurun.
  2. Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
  PTO şalteri devreye girdiğinde biçici gövdesi çalışmıyor.
  1. Kullanıcı koltukta değildir.
  2. Hazne, tamamen aşağı konumda değildir.
  1. Kullanıcı koltuğuna oturun.
  2. Hazneyi tamamen aşağıya indirin.