Увод

Ova mašina je traktor kosilica sa rotacionim sečivom namenjena za upotrebu od strane stručnog operatera u komercijalnoj primeni. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima u parkovima, na golf terenima, sportskim terenima, duž saobraćajnica i na komercijalnim terenima. Mašina nije projektovana za košenje grmlja i poljoprivrednu upotrebu.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god su vam potrebni servis, originalni Toro delovi ili više informacija, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

g224169

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.

g000502

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.

 • Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.

 • Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

 • Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.

 • Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što napustite položaj operatera. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se mašina ohladi.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Kako biste smanjili mogućnost za povredu, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje Graphic, koje označava Pažnju, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal117-3276
decal134-0541
decal134-0542
decal134-0543
decal134-0545
decal134-0546
decal134-0547
decal134-0548
decal134-0549
decal134-0550
decal134-0552
decal134-0553
decal134-1357
decal134-1358
decal134-1359
decal134-0540

Zalepite za mašine bez CE oznake

decal133-8062

Zalepite za mašine bez CE oznake

decal125-6135

Zalepite na deo br. 134-0539 za mašine bez CE oznake

decal134-1986
decal134-0539

Подешавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Punjenje akumulatora

 1. Povežite punjač od 3 A do 4 A sa polovima akumulatora. Punite akumulator u rasponu jačine od 3 A do 4 A dok specifična težina elektrolita ne bude 1,250 ili veća i dok temperatura akumulatora ne bude najmanje 16 °C sa svim ćelijama koje slobodno ispuštaju gas.

 2. Kada je akumulator napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite punjač od polova akumulatora.

  Note: Nepotpuno punjenje može dovesti do stvaranja gasova iz akumulatora i prelivanja akumulatorske kiseline, što može dovesti do korozivnog oštećenja mašine.

Provera nivoa tečnosti

Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima

Specifikacija vazdušnog pritiska u prednjim i zadnjim pneumaticima: 1,4 bara.

Specifikacija pritiska u zakretnim pneumaticima: 1,5 bara.

Proverite vazdušni pritisak u prednjim i zadnjim pneumaticima pre prvog pokretanja motora.

Note: Pneumatici mogu biti previše naduvani ili nedovoljno naduvani za transport; stoga, možda ćete morati da podesite vazdušni pritisak u pneumaticima.

g001055

Montaža kućišta kosilice

 1. Uklonite vučnu jedinicu i kućište kosilice sa transportne palete.

 2. Postavite kućište kosilice na vučnu jedinicu; pogledajte Montaža kućišta kosilice.

Преглед производа

g224574
g224634

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Instrument tabla

g213936

Poluga za naginjanje stuba volana

Okrenite polugu za naginjanje stuba volana (Слика 6) u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste otpustili stub volana, a zatim ga pomerite u željeni položaj.

Okrenite polugu u smeru kazaljke na satu da biste fiksirali željeni položaj.

Indikator punjenja

Indikator punjenja (Слика 6) svetli ako sistem električnog punjenja radi ispod normalnog radnog opsega. Proverite i/ili popravite sistem električnog punjenja.

Indikator grejača nafte

Indikator grejača nafte (Слика 6) svetli crveno kada se grejač aktivira.

Lampica upozorenja za pritisak ulja

Lampica upozorenja za pritisak ulja (Слика 6) svetli ako pritisak ulja u motoru padne ispod bezbednog nivoa dok motor radi. Ako lampica treperi ili ostaje uključena, zaustavite mašinu, isključite motor i proverite nivo ulja. Ako je nivo ulja u granicama prihvatljivog opsega, ali se lampica ne gasi kada se motor pokrene, odmah isključite motor i kontaktirajte ovlašćenog distributera kompanije Toro za pomoć.

Proverite rad signalne lampice na sledeći način:

 1. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

 2. Okrenite prekidač kontakta na položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, ali nemojte pokretati motor.

  Note: Lampica za pritisak ulja treba da sija crveno. Ako lampica ne radi, ili je pregorela ili postoji kvar u sistemu koji mora da se popravi.

Indikator ograničenog protoka filtera za vazduh

Indikator ograničenog protoka filtera za vazduh (Слика 6) svetli ako filter za vazduh treba da se očisti ili zameni; pogledajte Servisiranje filtera čistača vazduha.

Indikator putnih svetala

Indikator putnih svetala (Слика 6) svetli zeleno za kratki snop i plavo za dugački snop.

Indikator podignutog levka

Indikator podignutog levka (Слика 6) svetli ako se levak podigne iz položaja za prikupljanje trave.

Spustite levak da isključite indikator.

Indikator parkirne kočnice

Indikator parkirne kočnice (Слика 6) svetli ako je parkirna kočnica aktivirana.

PTO prekidač

PTO prekidač (Слика 6) ima 2 položaja: IZVUčEN (aktiviran) i UVUčEN (deaktiviran). Izvucite PTO prekidač da biste uključili mašinu ili sečiva kućišta kosilice. Pritisnite dugme da biste isključili rad mašine.

Note: Ako napustite sedište operatera dok je PTO prekidač u položaju UKLJUčENO, mašina automatski isključuje motor nakon odlaganja od 1 sekunde; pogledajte Resetovanje PTO funkcije.

Prekidač za svetla u slučaju opasnosti

Pritisnite prekidač za svetla u slučaju opasnosti (Слика 6) napred da biste uključili svetla za opasnost.

Pritisnite prekidač nazad da biste isključili svetla za opasnost.

Prekidač za diferencijalnu blokadu

Pritisnite prekidač za diferencijalnu blokadu (Слика 6) napred da biste aktivirali diferencijalnu blokadu.

Pritisnite prekidač nazad da biste deaktivirali diferencijalnu blokadu.

Prekidač za obrtanje ventilatora hladnjaka

Pritisnite prekidač za obrtanje ventilatora hladnjaka (Слика 6) napred da biste uključili ciklus obrtanja ventilatora za hladnjak.

Prekidač za rotaciono svetlo

Pritisnite prekidač za rotaciono svetlo (Слика 6) napred da biste uključili rotaciono svetlo.

Pritisnite prekidač nazad da biste isključili rotaciono svetlo.

Pokazivač pravca i putna svetla

Okrenite ručicu (Слика 6) napred u prvi položaj da biste uključili bočna svetla.

Okrenite ručicu napred u drugi položaj da biste uključili kratka svetla. Uključiće se zeleni indikator putnih svetala.

Gurnite ručicu nadole da biste uključili dugačka svetla. Uključiće se plavi indikator putnih svetala.

Iz položaja za kratka svetla, povucite ručicu nagore da biste ablendovali dugačkim svetlima.

Okrenite ručicu unazad da biste isključili svetla.

Pritisnite ručicu unapred da biste uključili desni migavac. Povucite ručicu nazad da biste uključili levi migavac.

Dugme za sirenu

Pritisnite dugme za sirenu ka unutra za aktiviranje sirene (Слика 6).

Papučica kočnice

Koristite papučicu kočnice (Слика 7) da zaustavite ili usporite mašinu.

g213964

Papučica gasa

Koristite papučicu gasa (Слика 7) da biste pomerali mašinu unapred ili unazad. Pritisnite gornji deo papučice da biste pomerali mašinu unapred a donji deo da biste je pomerali unazad. Brzina kretanja zavisi od toga koliko ste pritisnuli papučicu. Za maksimalnu brzinu kretanja, pomerite ručicu gasa u položaj BRZO i do kraja pritisnite papučicu gasa. Maksimalna brzina kretanja napred je oko 14 km/h. Da bi se ostvarila maksimalna snaga pod teškim opterećenjem ili pri kretanju uzbrdo, pomerite ručicu gasa u položaj BRZO i održavajte brzinu motora visokom (o/min) dok postepeno pritiskate papučicu gasa. Kada brzina motora počne da usporava, blago otpustite papučicu gasa i omogućite motoru da poveća brzinu.

Blokada parkirne kočnice

Dok pritiskate papučicu kočnice, gurnite blokadu parkirne kočnice (Слика 7) napred da biste blokirali parkirnu kočnicu u aktiviranom položaju. Da biste deaktivirali parkirnu kočnicu, gurnite papučicu kočnice napred. Blokada parkirne kočnice se automatski deaktivira.

Uređaj za merenje nivoa goriva

Uređaj za merenje nivoa goriva (Слика 8) prikazuje nivo preostalog goriva u rezervoaru.

g213963

Uređaj za merenje temperature motora

Uređaj za merenje temperature motora (Слика 8) prikazuje trenutnu temperaturu motora.

Prekidač za visinu košenja

Koristite prekidač za visinu košenja (Слика 8) da povećate ili smanjite željenu visinu košenja.

Merač visine košenja

Merač visine košenja (Слика 9) prikazuje nominalnu visinu košenja kućišta kosilice.

g232025

Ručica gasa

Pomoću ručice gasa (Слика 8) upravljate brzinom motora. Pomeranjem ručice gasa ka napred prema položaju BRZO povećava se brzina motora. Pomeranjem ručice gasa unazad prema položaju SPORO smanjuje se brzina motora. Ručica gasa kontroliše brzinu sečiva, a uz pomoć papučice gasa kontroliše se brzina kretanja mašine.

Merač broja sati / indikator vremena do servisa

Merač broja sati (Слика 8) beleži i prikazuje ukupan broj sati rada motora.

Indikator vremena do servisa prikazuje broj sati do sledeće zamene motornog ulja i filtera.

Note: Indikator automatski treperi uz poruku OIL CHANGE“ kada treba da zamenite motorno ulje i filter.

Indikator vremena do servisa takođe prikazuje broj sati do trenutka kada ćete morati da podmažete mašinu.

Note: Indikator automatski treperi uz poruku LUBE“ kada treba da podmažete mašinu.

Pritisnite dugme ON na meraču broja sati / indikatoru vremena do servisa za izbor funkcije na ekranu.

Important: Tokom prvih 50 sati dok ste u režim zamene ulja, vodite računa da nenamerno ne držite dugme na meraču broja sati duže od 6 sekundi. Ako držite dugme duže od 6 sekundi, servisni interval za ulje će se postaviti sa 50 sati na 250 sati.

Nakon zamene motornog ulja i filtera ili podmazivanja mašine i kućišta kosilice, učinite sledeće:

 1. Pritiskajte dugme dok ne dođete do željenog ekrana.

 2. Pritisnite i držite dugme 6 sekundi dok indikator ne prestane da treperi.

Note: Ne možete resetovati ukupne radne sate mašine.

Poluga za podizanje kućišta

Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje kućišta (Слика 10) nagore i pomerite polugu unazad kako biste podigli kućište kosilice.

Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje kućišta (Слика 10) nagore i pomerite polugu napred kako biste spustili kućište kosilice i pustili da pluta.

Important: Da biste izbegli oštećenje sistema za podizanje kućišta, postavite polugu za podizanje kućišta u prednji (PLUTAJUćI) položaj svaki put kada vozite mašinu sa kućištem na zemlji.

Note: Spustite kućište i levak svaki put kada ne koristite mašinu.

g213965

Poluga za podizanje levka

Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje levka (Слика 10) nagore i pomerite polugu unazad kako biste podigli levak.

Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje levka nagore i pomerite polugu napred kako biste spustili levak.

Poluga za istovar levka

Povucite blokirajući prsten na poluzi za istovar levka (Слика 10) nagore i pomerite polugu unazad kako biste istovarili pokošenu travu iz levka.

Povucite blokirajući prsten na poluzi za istovar levka nagore i pomerite polugu napred kako biste zatvorili levak nakon istovara.

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta ima 4 položaja: ISKLJUčENO, UKLJUčENA SVETLA, UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE i POKRETANJE.

Note: Položaj UKLJUčENA SVETLA kontroliše radno svetlo.Kada okrenete prekidač kontakta iz položaja OFF (isključeno) u položaj LIGHTS ON (uključena svetla), uključiće se radno svetlo.Kada okrenite prekidač kontakta iz položaja UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE u položaj UKLJUčENA SVETLA, motor i dalje radi i svetlo svetli.

Note: Ako motor prestane da radi i prekidač kontakta je u položaju za UKLJUčENA SVETLA ili u položaju UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, a napustite sedište operatera, nakon kratkog odlaganja čućete zvučni signal koji će vas upozoriti da okrenete ključ u položaj ISKLJUčENO.

g214136

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

g214888
OpisСлика 12 OznakeDimenzija ili težina
Visina sa podignutim zaštitnim ramom E207 cm
Visina sa spuštenim zaštitnim ramomG166 cm
Ukupna dužinaD291 cm
Ukupna širinaB143 cm
Dužina osnove točkovaC119 cm
Širina gazeće površine prednjih točkovaA95 cm
Širina gazeće površine zadnjih točkovaF96 cm
Rastojanje od tla do najniže tačke vozila 15 cm
Neto težina (sa kućištem kosilice) 1005 kg
Neto težina (bez kućišta kosilice) 835 kg
Maksimalna bruto težina 1190 kg
Ograničenje težine prednje osovine 1000 kg
Ograničenje težine zadnje osovine 500 kg

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

Рад

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.

 • Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što napustite položaj operatera. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se mašina ohladi.

 • Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su sečiva, zavrtnji sečiva i sklopovi za sečenje u dobrom radnom stanju. Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.

 • Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobreni kanister za gorivo.

 • Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u Kontrolna lista za svakodnevno održavanje.

Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima.
 • Specifikacija vazdušnog pritiska u prednjim i zadnjim pneumaticima: 1,4 bara.

  Specifikacija pritiska u zakretnim pneumaticima: 1,5 bara.

  Опасност

  Nizak pritisak u pneumaticima smanjuje stabilnost mašine na kosini. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

  Nemojte premalo naduvati pneumatike.

  Proverite vazdušni pritisak u prednjim i zadnjim pneumaticima. Dodajte ili ispustite vazduh ako je potrebno da biste vazdušni pritisak u pneumaticima podesili da bude prema specifikaciji.

  Important: Održavajte pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine.Proverite pritisak u svim pneumaticima pre nego što rukujete mašinom.

  g001055

  Provera sistema bezbednosne blokade

  Svrha sistema bezbednosne blokade je da se spreči verglanje i paljenje motora osim ako papučica gasa nije u neutralnom položaju, PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO, parkirna kočnica aktivirana ili operater sedi na sedištu.

  Pored toga, motor bi trebalo da se isključi kada:

  • Operater napusti sedište dok je PTO prekidač u položaju UKLJUčENO;

  • Operater napusti sedište dok je papučica gasa izbačena iz neutralnog položaja;

  • Papučica gasa je pritisnuta dok je parkirna kočnica aktivirana.

  Пажња

  Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.

  • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na prekidačima za blokiranje.

  • Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača za blokiranje i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.

  Provera sistema bezbednosne blokade verglanja motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade verglanja motora.
 • Proverite rad prekidača bezbednosne blokade proveravanjem sledećeg:

  Tabela blokade verglanja motora

  UsloviRezultat
  Deaktivirana parkirna kočnicaMotor ne bi trebalo da vergla.
  Papučica gasa u neutralnom položaju
  PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO
  Operater nije na sedištu
  Deaktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da vergla.
  Papučica gasa u neutralnom položaju
  PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO
  Operater je na sedištu
  Deaktivirana parkirna kočnicaMotor ne bi trebalo da vergla.
  Papučica gasa pritisnuta
  PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO
  Operater je na sedištu
  Aktivirana parkirna kočnicaMotor ne bi trebalo da vergla.
  Papučica gasa pritisnuta
  PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO
  Operater je na sedištu
  Aktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da vergla.
  Papučica gasa u neutralnom položaju
  PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO
  Operater nije na sedištu

  Provera sistema bezbednosne blokade isključivanja motora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade isključivanja.
 • Pre nego što obavite sledeće provere, učinite sledeće:

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pomerite papučicu gasa u neutralni položaj.

  4. Deaktivirajte PTO.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  Proverite rad prekidača bezbednosne blokade proveravanjem sledećeg:

  Tabela blokade isključivanja motora

  UsloviRezultat
  Deaktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da se isključi.
  Operater malo ustaje sa sedišta
  Aktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da i dalje radi.
  Operater malo ustaje sa sedišta
  Aktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da se isključi.
  Operater je na sedištu
  Papučica gasa pritisnuta
  Deaktivirana parkirna kočnicaMotor bi trebalo da i dalje radi.
  Operater je na sedištu
  Papučica gasa pritisnuta

  Provera sistema bezbednosne blokade PTO-a

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade PTO-a.
 • Pre nego što obavite sledeće provere, učinite sledeće:

  1. Sedite u sedište za operatera.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pomerite papučicu gasa u neutralni položaj.

  4. Deaktivirajte PTO.

  5. Pokrenite motor.

  6. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  Proverite rad prekidača bezbednosne blokade proveravanjem sledećeg:

  Tabela blokade PTO-a

  UsloviRezultat
  PTO prekidač u položaju UKLJUčENO i kućište kosilice radiMotor i kućište kosilice bi trebalo da se isključe.
  Operater malo ustaje sa sedišta
  PTO prekidač u položaju UKLJUčENO i kućište kosilice radiKućište kosilice bi trebalo da se isključi.
  Podizanje levka

  Provera sistema bezbednosne blokade sigurnosnog alarma

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem bezbednosne blokade sigurnosnog alarma.
 • Proverite rad prekidača bezbednosne blokade proveravanjem sledećeg:

  Tabela sigurnosnog alarma

  UsloviRezultat
  Ključ u položaju za RADSigurnosni alarm bi trebalo da se oglasi.
  Papučica gasa u položaju za kretanje unazad

  Dosipanje goriva

  Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 ppm) ili ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalna vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste obezbedili da gorivo bude sveže.

  Kapacitet rezervoara za gorivo: 41 l

  Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

  Korišćenje letnjeg goriva iznad –7 °C će doprineti dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

  Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

  Biodizel spreman za upotrebu

  Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Poštujte sledeće mere opreza:

  • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

  • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

  • Ako prospete mešavine sa biodizelom, gorivo može da ošteti ofarbane površine.

  • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.

  • Posmatrajte zaptivače, creva i zaptivke u kontaktu sa gorivom jer mogu degradirati tokom vremena.

  • Očekujte nakon prelaska na mešavine sa biodizelom začepljenje filtera za gorivo.

  • Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro ako želite više informacija o biodizelu.

  Punjenje rezervoara za gorivo

  Note: Ako je moguće, napunite rezervoar nakon svake upotrebe; time se smanjuje nakupljanje kondenzacije u rezervoaru za gorivo.

  g214279

  Podešavanje sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  Упозорење

  Da biste izbegli povredu ili smrtni ishod usled prevrtanja, držite zaštitni ram u zaključanom podignutom položaju i vežite sigurnosni pojas.

  Proverite da li je sedište pričvršćeno bravom sedišta.

  Упозорење

  Zaštita u slučaju prevrtanja ne postoji ako je zaštitni ram u donjem položaju.

  • Nemojte koristiti mašinu na neravnom terenu ili na kosini sa zaštitnim ramom u donjem položaju.

  • Spustite zaštitni ram samo kada je to apsolutno neophodno.

  • Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je zaštitni ram u donjem položaju.

  • Vozite polako i pažljivo.

  • Podignite rol-bar čim rastojanje do prepreke to dozvoli.

  • Pažljivo proverite da li ima slobodnog prostora iznad glave (tj. grana, okvira za vrata ili električnih žica) pre vožnje ispod bilo kakvih predmeta i nemojte ih dodirivati.

  Spuštanje rol-bara

  Important: Spustite zaštitni ram samo kada je to apsolutno neophodno.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Nagnite sedište unapred (Слика 15).

  5. Uklonite čivije sa ručicom sa zaštitnog rama (Слика 15).

  6. Spustite zaštitni ram i pričvrstite ga čivijama sa ručicom (Слика 15).

  7. Nagnite sedište nazad u blokirajući položaj (Слика 15).

  g218001

  Podizanje zaštitnog rama

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Nagnite sedište unapred (Слика 16).

  5. Uklonite čivije sa ručicom sa zaštitnog rama (Слика 16).

  6. Podignite zaštitni ram i pričvrstite ga čivijama sa ručicom (Слика 16).

  7. Nagnite sedište nazad u blokirajući položaj (Слика 16).

  g218002

  Podešavanje nagiba stuba volana

  Podesite nagib stuba volana u željeni položaj kao što je prikazano na Слика 17.

  g214731

  Nameštanje položaja sedišta

  Sedište se pomera unapred i unazad. Namestite sedište tako da imate najbolju kontrolu nad mašinom i da vam bude najudobnije.

  Za podešavanje, povucite polugu nagore i pomerite sedište napred ili nazad (Слика 18).

  g215133

  Podešavanje amortizera za sedište

  1. Izvucite ručicu za podešavanje amortizera za sedište (Слика 19).

  2. Dok sedite u sedištu, podesite amortizer za sedište na sledeći način:

   • Za tvrđi amortizer, povucite ručicu za podešavanje amortizera za sedište nagore onoliko puta koliko je potrebno.

   • Za mekši amortizer, pritisnite ručicu za podešavanje amortizera za sedište nadole onoliko puta koliko je potrebno.

  3. Kada je strelica u sredini, uvucite ručicu nazad.

  g215273

  Naginjanje zadnjeg dela sedišta

  Povucite ručicu (Слика 20) nagore da nagnete zadnji deo sedišta.

  g215274

  Podešavanje lumbalnog oslonca sedišta

  Okrenite lumbalni oslonac sedišta (Слика 21) u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste povećali lumbalni oslonac.

  Okrenite lumbalni oslonac sedišta u smeru kazaljke na satu da biste smanjili lumbalni oslonac.

  g215272

  Naginjanje sedište unapred

  Podignite ručicu za nagib sedišta (Слика 22) nagore i nagnite sedište unapred.

  g216164

  Током рада

  Bezbednost tokom korišćenja

  Opšta bezbednost

  • Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

  • Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklizajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

  • Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

  • Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

  • Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.

  • Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.

  • Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.

  • Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.

  • Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.

  • Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.

  • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

  • Zaustavite sečiva kad god ne kosite.

  • Zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što pregledate priključak nakon udara u neki predmet ili ako u mašini postoje neuobičajene vibracija. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

  • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.

  • Deaktivirajte pogon jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego podešavate visinu sečenja (osim u slučaju da je možete podesiti iz položaja operatera).

  • Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.

  • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Mašinom rukujte samo u uslovima dobre vidljivosti i odgovarajućim vremenskim uslovima. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od udara groma.

  • Nemojte koristiti mašinu kao vozilo za vuču.

  • Koristite samo dodatnu opremu, priključke i zamenske delove koje je odobrila kompanija Toro.

  Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)

  • ROPS je delotvoran sigurnosni uređaj i sastavni deo mašine.

  • Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.

  • Proverite da je sigurnosni pojas pričvršćen za mašinu.

  • Povucite pojas preko krila i ukopčajte ga u kopču sa druge strane sedišta.

  • Da iskopčate sigurnosni pojas, držite pojas, pritisnite dugme kopče da ga otpustite, pa usmerite pojas da se vrati na mesto. Proverite da možete brzo da otpustite pojas u hitnoj situaciji.

  • Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.

  • Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.

  • Zamenite oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

  Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa sklopivim rol-barom

  • Sklopivi rol-bar držite u podignutom i zaključanom položaju i vezujte sigurnosni pojas kada rukujete mašinom sa rol-barom u podignutom položaju.

  • Privremeno spustite sklopivi rol-bar samo kad je to neophodno. Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je rol-bar sklopljen.

  • Imajte na umu da ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je sklopivi rol-bar u spuštenom položaju.

  • Proverite prostor koji ćete kositi i nikada nemojte sklapati sklopivi rol-bar na prostorima gde postoje nagibi, strmine ili voda.

  Bezbednost na nagibu

  • Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.

  • Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

  • Pregledajte dole navedena uputstva za nagibe za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na tom mestu. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.

  • Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.

  • Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.

  • Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.

  • Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.

  • Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.

  • Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.

  • Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.

  • Budite izuzetno pažljivi sa sistemima za prikupljanje trave ili drugim priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole.

  Pokretanje motora

  Important: Možda ćete morati da odzračite sistem za gorivo kada pokrećete novu mašinu, kada motor više ne radi usled nedostatka goriva ili ste zamenili ili servisirali komponente sistema za gorivo.

  1. Podignite zaštitni ram i blokirajte ga na mesto.

  2. Sednite na sedište i vežite sigurnosni pojas.

  3. Pobrinite se da je parkirna kočnica postavljena i da je PTO prekidač u položaju ISKLJUčENO.

  4. Sklonite stopalo sa papučice gasa i pobrinite se da bude u neutralnom položaju.

  5. Okrenite prekidač kontakta u položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE.

   Note: Automatski tajmer tada kontroliše predzagrevanje na nekoliko sekundi.

  6. Nakon predzagrevanja, okrenite prekidač kontakta u položaj za pokretanje, zaverglajte motor ne duže od 15 sekundi i pustite ključ kada se motor pokrene.

   Note: Ako je neophodno dodatno zagrevanje, okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO, a zatim u položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE. Ponovite ovaj postupak ako je neophodno.

  7. Pomerite polugu gasa u prazan hod ili delimičan gas i pustite motor da radi dok se ne zagreje.

   Important: Kada pokrećete motor prvi put; ili nakon što zamenite motorno ulje, hidrauličnu tečnost ili nakon generalnog sređivanja ili zamene vučnih komponenti; pustite mašinu da radi unapred i unazad od 1 do 2 minuta. Takođe radite sa polugom za podizanje i ručicom za PTO kako biste obezbedili pravilan rad svih delova. Okrenite servo volan ulevo i udesno da bi ste proverili odziv upravljača. Zatim isključite motor, proverite nivo tečnosti i proverite da li ima curenja ulja, labavih delova i bilo kakvih drugih kvarova.

  Isključivanje motora

  Пажња

  Da biste sprečili telesne povrede, ugasite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što proverite da li ima curenja ulja, labavih delova ili drugih kvarova.

  1. Pomerite komandu gasa nazad u položaj SPORO.

  2. Pomerite PTO prekidač u položaj ISKLJUčENO.

  3. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO. Izvadite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

  Note: Ako motor prestane da radi i prekidač kontakta je u položaju za UKLJUčENA SVETLA ili u položaju UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, a napustite sedište operatera, nakon kratkog odlaganja čućete zvučni signal koji će vas upozoriti da okrenete ključ u položaj ISKLJUčENO.

  Aktiviranje parkirne kočnice

  1. Pritisnite papučicu kočnice nadole.

  2. Gurnite blokadu parkirne kočnice nadole i podignite stopalo sa papučice kočnice da biste aktivirali parkirnu kočnicu.

  Deaktiviranje parkirne kočnice

  Pritisnite papučicu kočnice nadole da deaktivirate parkirnu kočnicu.

  Korišćenje levka

  Korišćenje bezbednosti levka

  • Prilikom istovara, nemojte da dozvolite da bilo ko stoji iza mašine.

  • Uverite se da imate dovoljno prostora iznad kada podižete levak; u suprotnom, možete oštetiti mašinu.

  • Budite dodatno pažljivi tokom upravljanja mašinom na vlažnim površinama, na nagibima, pri većim brzinama ili pod punim opterećenjem. Vreme zaustavljanja se produžava pri punom opterećenju.

  • Trebalo bi da se svi prolaznici drže dalje. Pre kretanja unazad pogledajte pozadi i uverite se da nema nikoga iza mašine. Polako se krećite unazad.

  • Budite veoma oprezni i izbegavajte da pomerate mašinu kada je levak u podignutom položaju.

  • Držite posmatrače podalje od mašine kada spuštate levak.

  Podizanje levka

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje levka nagore i pomerite polugu unazad kako biste podigli levak (Слика 23).

  g215377

  Spuštanje levka

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Povucite blokirajući prsten na poluzi za podizanje levka nagore i pomerite polugu do kraja napred kako biste spustili levak (Слика 24).

  g215378

  Istovar levka

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Povucite blokirajući prsten na poluzi za istovar levka nagore i pomerite polugu unazad kako biste istovarili pokošenu travu iz levka (Слика 25).

   Note: Vratanca levka se automatski otključavaju prilikom istovara levka.

   Note: Levak možete istovariti na bilo kojoj visini.

  g215381

  Zatvaranje levka

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Nakon istovara, povucite blokirajući prsten na poluzi za istovar levka nagore i pomerite polugu napred kako biste zatvorili levak (Слика 26).

   Note: Vratanca levka se automatski zabravljuju prilikom zatvaranja levka.

  g215380

  Čišćenje bacača trave

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite levak i pričvrstite ga; pogledajte Podizanje levka i Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Nagnite sedište unapred.

  6. Otkačite bacač trave (Слика 27).

   g215863
  7. Pomoću ručke na bacaču, uklonite bacač i očistite ga kao i otvor na kućištu kosilice (Слика 27).

  8. Postavite bacač i pričvrstite ga pomoću brava (Слика 27).

  Podešavanje senzora levka

  Položaj senzora treba da podesite ako se senzor levka aktivira i PTO se automatski isključuje kada levak nije pun ili ako se bacač začepi pre nego što se senzor aktivira.

  Podesite senzor na sledeći način:

  1. Otvorite vratanca levka.

  2. Podesite senzor levka na osnovu sledećeg:

   • Za normalnu travu i vremenske uslove, okrenite senzor u srednji položaj (Слика 28).

   • Za uslove vlažne, guste trave, kada kupite lišće ili ako se levak napuni pre nego što se senzor aktivira, okrenite senzor nadole (Слика 28).

   • Za uslove suve, retke trave ili ako se kućište kosilice deaktivira pre nego što se levak napuni, okrenite senzor nagore (Слика 28).

   g224571

  Podešavanje visine košenja

  Pomoću prekidača za visinu košenja možete da podesite visinu košenja neprekidno od 20 do 110 mm.

  Pritisnite prekidač za visinu košenja (Слика 8) napred da smanjite visinu košenja. Pritisnite prekidač za visinu košenja nazad da povećate visinu košenja.

  Očitajte indikator visine košenja na meraču visine košenja da biste bili sigurni da je postavljen na željenu visinu.

  Posmatrajte merač visine košenja dok kosite i po potrebi podesite visinu košenja.

  Podešavanje klizača

  Montirajte klizače u donji položaj kada radite sa visinom košenja većom od 51 mm i u viši položaj kada radite sa visinom košenja manjom od 51 mm.

  Podesite klizače kako je prikazano na Слика 29.

  g035646

  Podešavanje prednjeg valjka protiv struganja

  Montirajte valjak u donji položaj kada radite sa visinom košenja većom od 51 mm i u viši položaj kada radite sa visinom košenja manjom od 51 mm.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite osovinu valjka, zavrtanj i navrtku koji pričvršćuju valjak na nosač kućišta (Слика 30).

   g215276
  5. Uklopite valjak sa odgovarajućim rupama i postavite osovinu pomoću zavrtnja i navrtke (Слика 31).

   g215277

  Podešavanje zadnjih valjaka protiv struganja

  Montirajte valjke tako da bude 19 mm razmaka od tla.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite osigurač sa čivije valjka (Слика 32).

   g215336
  5. Pomerajte čiviju valjka gore ili dole u željeni položaj i pričvrstite je osiguračem (Слика 32).

  6. Ponovite korake 4 i 5 na drugoj strani i proverite da li odgovara drugoj postavci.

  Resetovanje PTO funkcije

  Note: Ako napustite sedište operatera dok je PTO prekidač u UKLJUčENOM položaju, mašina će automatski isključiti motor.

  Obavite sledeće radnje da biste resetovali PTO funkciju:

  1. Pritisnite dugme PTO prekidača.

  2. Okrenite ključ u položaj ISKLJUčENO.

  3. Okrenite ključ u položaj UKLJUčENO/PREDZAGREVANJE, a zatim pokrenite motor.

  4. Izvucite dugme PTO prekidača.

  Оперативне напомене

  • Vežbajte vožnju pre korišćenja mašine, zato što ima hidrostatički sistem prenosa i njene karakteristike se razlikuju od karakteristika nekih mašina za održavanje travnjaka.

  • Da biste održali snagu mašine i kućišta dok kosite, regulišite papučicu gasa da održite brzinu motora (o/min) visokom i konstantnom. Smanjite brzinu kretanja kako se opterećenje na sečiva povećava; povećajte brzinu kretanja kako se opterećenje na sečiva smanjuje. To omogućava motoru, koji radi sa prenosnim sistemom, da detektuje odgovarajuću brzinu kretanja dok održava visoku brzinu vrha sečiva potrebnu za dobar kvalitet košenja. Stoga, pustite da se papučica gasa pomeri nagore kako se brzina motora smanjuje i polako pritisnite papučicu kako se brzina povećava. Kada vozite od 1 zone radova do druge (bez tereta i podignutog kućišta), postavite ručicu gasa u položaj BRZO i polako, ali do kraja pritisnite papučicu gasa kako biste postigli maksimalnu brzinu kretanja.

  • Pre nego što isključite motor, postavite sve komande u NEUTRALNI položaj i pomerite ručicu gasa u položaj SPORO. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO za isključivanje motora.

  • Motor ne radi kada je rashladna tečnost motora u stanju previsoke temperature. Pustite da se motor i sistem za hlađenje ohlade, a zatim proverite sistem za hlađenje; pogledajte Provera sistema za hlađenje i rashladnog sredstva.

  • Važno je da nosite nasadni ključ sa nastavkom od 100 mm i naglavkom od 17 mm dok koristite mašinu. Koristite nasadni ključ da otvorite bajpas ventil ako treba da gurate ili vučete mašinu.

  Након рада

  Opšta bezbednost

  • Isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svo kretanje zaustavi pre nego što napustite položaj operatera. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se mašina ohladi.

  • Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje, izduvnih lonaca i pregratka motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

  • Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako postoji) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.

  • Neka se motor ohladi pre nego što ostavite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.

  • Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.

  • Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  • Sigurnosne pojaseve održavajte i čistite prema potrebi.

  Guranje ili vučenje mašine

  Alat koji nabavlja operater: nasadni ključ sa naglavkom od 17 mm i nastavkom od 100 mm.

  U hitnom slučaju možete vući mašinu na veoma kratkom rastojanju. Ipak, kompanija Toro ne preporučuje da to radite kao standardnu proceduru.

  Important: Ako gurate ili vučete mašinu brže od 3 km/h do 5 km/h, možete oštetiti prenosni sistem. Ako morate da pomerite mašinu na neko veće rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici. Svaki put kada gurate ili vučete mašinu, otvorite bajpas ventil.

  Otvaranje bajpas ventila na hidrauličnoj pumpi za guranje ili vučenje mašine

  1. Pronađite upravljačko dugme za bajpas ventil na levoj strani hidraulične pumpe (Слика 33).

   g231794g215176
  2. Pomoću nasadnog ključa sa naglavkom od 17 mm okrenite upravljačko dugme 3 kruga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (Слика 33).

   Important: Nemojte okretati upravljačko dugme više od 3 kruga.

  Zatvaranje bajpas ventila na hidrauličnoj pumpi za korišćenje mašine

  1. Pronađite upravljačko dugme za bajpas ventil na levoj strani hidraulične pumpe (Слика 33).

  2. Pomoću nasadnog ključa sa naglavkom od 17 mm okrećite upravljačko dugme (Слика 33) u smeru kazaljke na satu dok ne osetite otpor (bajpas ventil je zatvoren).

  Transport mašine

  • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.

  • Koristite rampe pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.

  • Pre vezivanja mašine u potpunosti spustite kućište.

  • Čvrsto vežite mašinu na transportno vozilo pomoću traka, lanaca, sajli ili užadi. Poravnajte prednje i zadnje trake nadole i od mašine.

  Vezivanje prednjeg dela mašine

  Postavite alke za privezivanje oko uglova nosećeg rama ili koristite pričvrsne obruče ako su obezbeđeni. (Слика 34 i Слика 35).

  g231805
  g231806

  Vezivanje zadnjeg dela mašine

  Mašine bez zadnjih pričvrsnih obruča

  Umetnite zavrtanj ili klin šipke za vuču u kuku i upotrebite ga kao zadnje mesto za privezivanje (Слика 36).

  g217861

  Vezivanje zadnjeg dela mašine

  Mašine sa zadnjim pričvrsnim obručima

  Pričvrstite zadnji deo mašine za 2 pričvrsna obruča na zadnjem braniku (Слика 37).

  g231807

  Podizanje prednje desne i prednje leve strane mašine

  1. Okretanjem izvucite hladnjak ili rezervoar za gorivo; pogledajte Pristup motoru sa desne strane ili Pristup motoru sa leve strane.

  2. Postavite dizalicu ispod cevi rama (Слика 38 i Слика 39), direktno ispod ROPS cevi ili što je bliže moguće.

   g224454
   g224455

  Podizanje zadnjeg dela mašine

  Podignite dizalicom zadnju levu ili zadnju desnu stranu mašine pomoću tačaka za podizanje prikazanih na Слика 40.

  g224613

  Одржавање

  Note: Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti www.Toro.com i potražiti vašu mašinu na vezi MANUALS (PRIRUčNICI) na početnoj strani.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Пажња

  Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

  Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

  Препоручени распоред(и) одржавања

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Zategnite navrtke točka.
 • Након првих 10 сати
 • Zategnite navrtke točka.
 • Proverite i podesite radne kočnice.
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Proverite zategnutost kaiša za PTO.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Proverite i podesite radne kočnice.
 • Proverite zategnutost kaiša za PTO.
 • Zamenite ulje u menjaču kućišta kosilice.
 • Proverite zategnutost kaiša na kućištu kosilice.
 • Након првих 500 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite vazdušni pritisak u pneumaticima.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade verglanja motora.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade isključivanja.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade PTO-a.
 • Proverite sistem bezbednosne blokade sigurnosnog alarma.
 • Proverite nivo ulja u motoru.Proverite nivo motornog ulja pre prvog pokretanja motora, a zatim na dnevnoj bazi.
 • Proverite sistem za hlađenje i rashladnog sredstva.Proverite nivo rashladne tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno.
 • Proverite da li na rešetki hladnjaka i hladnjaku ima otpadaka.Češće proveravajte hladnjak u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine.
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Pregledajte sečiva.
 • Očistite ispod poklopaca kaiša na kućištu kosilice.
 • Očistite kućište kosilice.
 • Očistite rešetku levka.
 • Očistite zadnje žlebove u vratancima levka.
 • Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita.(Ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana.)
 • Сваких 50 сати
 • Podmažite kućište kosilice.Kada koristite mašinu u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine, podmazujte kućište kosilice svakog dana.
 • Podmažite ležajeve i čaure.Kada koristite mašinu u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine, podmazujte ležaje i čaure svakog dana.
 • Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.
 • Ispustite vodu iz separatora za gorivo i vodu.
 • Proverite zategnutost kaiša na kućištu kosilice.
 • Сваких 100 сати
 • Podmažite klizni zglob pogonske osovine.
 • Zamenite filter za vazduh.Zamenite element filtera za vazduh ranije ako je prljav ili oštećen.
 • Zamena filtera čistača vazduhaČešće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima.
 • Сваких 200 сати
 • Podmažite kardanske zglobove pogonske osovine.
 • Zategnite navrtke točka.
 • Proverite reglažu zadnjeg trapa.
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Proverite stanje kaiša alternatora.
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša za PTO.
 • Podesite PTO zazor kvačila.
 • Zamenite filter za hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 250 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite ulje u menjaču kućišta kosilice.
 • Сваких 400 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo.
 • Сваких 500 сати
 • Zamenite filter na separatoru za gorivo i vodu.
 • Zamenite element filtera za gorivo prema prednjoj desnoj strani.
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 1.500 сати
 • Isperite i zamenite rashladnu tečnost sistema za hlađenje.
 • Kontrolna lista za svakodnevno održavanje

  Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

  Predmet provere za održavanjeZa nedelju od:
  ponedeljakutoraksredačetvrtakpetaksubotanedelja
  Proverite rad bezbednosne blokade.       
  Proverite da li je zaštitni ram potpuno podignut i zabravljen na svom položaju.       
  Proverite rad kočnice.       
  Proverite nivo goriva.       
  Proverite nivo ulja u motoru.       
  Proverite nivo tečnosti u rashladnom sistemu.       
  Proverite indikator filtera za vazduh.1       
  Proverite da li na hladnjaku i rešetki ima otpadaka.       
  Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke.2.       
  Proverite da li se čuju neobični zvuci tokom rada.       
  Proverite nivo hidraulične tečnosti.       
  Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.       
  Proverite da li ima curenja tečnosti.       
  Proverite pritisak u pneumaticima.       
  Proverite rad instrumenta za merenje.       
  Proverite stanje sečiva.       
  Podmažite sve mazalice.3       
  Popravite oštećenu farbu.       

  1. Ako lampica indikatora svetli.

  2. Proverite grejač i mlaznice brizgaljke ako primetite da se motor otežano pokreće, pravi previše izduvnog dima ili radi neravnomerno.

  3. Odmah nakon svakog ispiranja, bez obzira na navedeni interval.

  Important: Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnike motora.

  Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju
  Inspekciju izvršio:
  PredmetDatumInformacije
     
     
     

  Поступци предодржавања

  Bezbednost pri održavanju

  • Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:

   • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

   • Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

   • Isključite motor i uklonite ključ.

   • Sačekajte da se svi pokreti zaustave.

  • Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

  • Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako je deo opreme) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.

  • Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.

  • Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.

  • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.

  • Sve delove mašine održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva.

  • Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

  • Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

  Pričvršćivanje levka u podignutom položaju

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Podignite levak u potpuno podignut položaj; pogledajte Podizanje levka.

  3. Pričvrstite levak na sledeći način:

   1. Gurnite čiviju na magnetnoj sigurnosnoj bravi ka unutra (Слика 41).

   2. Dok se čivija nalazi unutra, spustite magnetnu sigurnosnu bravu na hidraulički cilindar (Слика 41).

   3. Ponovite korake 1 i 2 na drugoj strani.

   g215390

  Подмазивање

  Podmazivanje kućišta kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite kućište kosilice.Kada koristite mašinu u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine, podmazujte kućište kosilice svakog dana.
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  Important: Rad u prašnjavim i prljavim uslovima može da dovede do ulaska prljavštine u ležajeve i čaure, što će ubrzati habanje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  1. Uklonite poklopac kaiša; pogledajte Uklanjanje poklopca kaiša.

  2. Obrišite mazalicu tako da ostaci ne mogu da prodru u ležaj ili čauru.

  3. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru.

  4. Obrišite višak maziva.

  5. Postavite poklopac kaiša; pogledajte Montiranje poklopca kaiša.

  g224587

  Podmazivanje ležajeva i čaura

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Podmažite ležajeve i čaure.Kada koristite mašinu u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine, podmazujte ležaje i čaure svakog dana.
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  Important: Rad u prašnjavim i prljavim uslovima može da dovede do ulaska prljavštine u ležajeve i čaure, što će ubrzati habanje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  1. Obrišite mazalicu tako da ostaci ne mogu da prodru u ležaj ili čauru.

  2. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru.

  3. Obrišite višak maziva.

  Tačke podmazivanja ležaja i čaura su sledeće:

  • Okretne čaure papučice kočnice i gasa (Слика 43)

   g236053g236026
  • Priključci šipke za cilindre za podizanje kućišta (Слика 44).

   g236051g235949
  • Tačke obrtanja kraka za podizanje kućišta (Слика 45)

   g236050g235947
  • Nosač remenice PTO-a (Слика 46)

   g235950g235951
  • Krakovi levka – gornji (Слика 47)

   g214732
  • Krakovi levka – donji, prednji (Слика 48)

   g215132
  • Krakovi levka – donji, zadnji (Слика 49)

   g215064
  • Tačke obrtanja levka ispod levka (Слика 50)

   g318013
  • Tačke obrtanja volana (Слика 51)

   g215063

  Podmazivanje kardanskih zglobova pogonske osovine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Podmažite kardanske zglobove pogonske osovine.
 • Specifikacija maziva: litijumova mast br. 2

  Important: Rad u prašnjavim i prljavim uslovima može da dovede do ulaska prljavštine u ležajeve i čaure, što će ubrzati habanje.

  Note: Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.

  1. Obrišite mazalicu tako da ostaci ne mogu da prodru u ležaj ili čauru.

  2. Upumpajte mazivo u ležaj ili čauru.

  3. Obrišite višak maziva.

  • Prednji kardanski zglob pogonske osovine na menjaču kosilice (Слика 52).

   g236049g235948
  • Zadnji kardanski zglob pogonske osovine na PTO-u (Слика 53).

   g236052g235952

  Podmazivanje kliznih zglobova pogonske osovine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Podmažite klizni zglob pogonske osovine.
 • Specifikacija maziva: sredstvo protiv vezivanja

  1. Skinite pogonsku osovinu sa menjača kućišta kosilice; pogledajte Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  2. Povucite prednju polovinu pogonske osovine (Слика 54) napred oko 25 cm.

   g235766
  3. Obrišite vretena na vratilu menjača i vretena na pogonskoj osovini (Слика 54).

  4. Obrišite kliznu površinu prednje pogonske osovine (Слика 54).

  5. Nanesite sredstvo protiv vezivanja na vretena vratila menjača i spojnice kardanskog zgloba (Слика 54).

  6. Nanesite sredstvo protiv vezivanja na kliznu površinu prednje pogonske osovine (Слика 54).

  7. Pomerite prednju polovinu pogonske osovine unazad kako biste poravnali spojnicu kardanskog zgloba sa vratilom menjača.

  8. Obrišite višak sredstva protiv vezivanja sa pogonske osovine.

  9. Priključite pogonsku osovinu na menjač kućišta kosilice; pogledajte Priključivanje pogonske osovine na menjač kućišta kosilice.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor i uklonite ključ pre nego što proveravate ulje ili dolivate ulje u kućište motora.

  • Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

  Pristup motoru

  Ručno okretanje levka

  Important: Koristite ovaj postupak da biste pristupili motoru kada motor ne radi.

  Note: Ako u levku ima trave kada ga ručno okrećete, trava će izaći.

  1. Neka druga osoba povuče i drži polugu za istovar levka (Слика 55).

   g231808
  2. Rukom okrenite levak nagore i nazad (Слика 56).

   g231809

  Pristup motoru sa poklopca za pristup motoru

  1. Podignite levak u potpuno podignut položaj i pričvrstite ga magnetnim sigurnosnim bravama; pogledajte Podizanje levka i Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  2. Pomoću drške na poklopcu za pristup motoru, podignite poklopac da biste pristupili motoru (Слика 57).

   g214957

  Pristup motoru sa desne strane

  1. Gurnite bravu na hladnjaku ka unutra prema hladnjaku (Слика 58).

  2. Pomoću drške na strani hladnjaka, okrenite hladnjak da biste pristupili motoru (Слика 58).

   g215339

  Pristup motoru sa leve strane

  Uklonite zavrtanj sa leve strane nosača rezervoara za gorivo i okrenite rezervoar za gorivo udesno da biste pristupili motoru (Слика 59).

  Note: Da biste potpuno okrenuli rezervoar za gorivo, okrenite volan udesno do potpuno zaključanog položaja.

  g216339

  Servisiranje čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamenite filter za vazduh.Zamenite element filtera za vazduh ranije ako je prljav ili oštećen.
 • Note: Zamenite čistač vazduha češće (svakih nekoliko sati) ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  Čišćenje poklopca čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.
 • Note: Nemojte koristiti komprimovani vazduh da biste očistili poklopac ili filter(e) za vazduh.

  Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite oštećeno telo prečišćivača vazduha.

  Očistite poklopac čistača vazduha kako je prikazano na Слика 60.

  g216811

  Servisiranje filtera čistača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Zamena filtera čistača vazduhaČešće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima.
  1. Polako izvucite primarni filter iz tela čistača vazduha (Слика 61).

   Note: Izbegavajte udarce filtera u bočnu stranu tela.

   Important: Ne pokušavajte da očistite primarni filter.

   g009742
  2. Skinite zaštitni filter (ako je deo opreme).

   Note: Uklonite zaštitni filter samo ako nameravate da ga zamenite.

   Important: Nikada ne pokušavajte da očistite zaštitni filter. Ako je zaštitni filter prljav, onda je primarni filter oštećen i treba da zamenite oba filtera.

  3. Proverite ima li oštećenja na filteru(ima) tako što ćete posmatrati filter usmeravajući jako svetlo na spoljašnjost filtera.

   Note: Otvori na filteru se pojavljuju kao svetla mesta. Proverite ima li cepanja, uljnog filma ili oštećenja na gumenoj zaptivci. Ako je filter oštećen, nemojte ga koristiti.

  4. Ako menjate zaštitni filter, pažljivo gurnite novi filter u telo filtera (Слика 61).

   Important: Da biste sprečili oštećenje motora, koristite motor samo ako su postavljena oba filtera za vazduh i poklopac.

  5. Pažljivo navucite primarni filter preko zaštitnog filtera i proverite da je ubačen do kraja tako što ćete gurati spoljašnji ram filtera dok ga montirate.

   Important: Nemojte pritiskati meko, unutrašnje područje filtera.

  6. Vratite poklopac prečišćivača vazduha sa stranom označenom kao UP“ okrenutom nagore i pričvrstite bravama (Слика 61).

  Servisiranje motornog ulja

  Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora.

  Kapacitet kućišta motora: približno 3,4 l sa filterom.

  Specifikacije motornog ulja:

  • Vrsta motornog ulja – Zahtevani nivo API klasifikacije: CH-4, CI-4 ili viši.

  • Viskozitet motornog ulja

   • Prvi izbor ulja: SAE 15W-40 (iznad -18 °C)

   • Alternativno ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Note: Motorno ulje Toro Premium Engine Oil viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod ovlašćenog distributera kompanije Toro. Pogledajte katalog delova za brojeve delova.

  Provera nivoa motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo ulja u motoru.Proverite nivo motornog ulja pre prvog pokretanja motora, a zatim na dnevnoj bazi.
 • Note: Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako ste već pokrenuli motor, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake low“ (nizak nivo) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake high“ (visok nivo). Nemojte je prepuniti. Ako je nivo ulja između oznaka za visok i nizak nivo, ne morate da dodajete ulje.

  Proverite nivo motornog ulja kao što je prikazano na Слика 62.

  g215447

  Zamena motornog ulja i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Сваких 250 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
 • Note: Menjajte motorno ulje i filter češće ako su uslovi rada izrazito prašnjavi ili peskoviti.

  1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta da bi se ulje zagrejalo.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  3. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Podignite i pričvrstite levak, a zatim otvorite poklopac za pristup motoru; pogledajte Pristup motoru sa poklopca za pristup motoru.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje kao što je prikazano na Слика 63.

   Note: Zategnite filter dok zaptivka filtera za ulje ne dodirne motor, a zatim okrenite filter za dodatnih ¾ okreta.

   g216819

  Одржавање система за гориво

  Note: Pogledajte Dosipanje goriva za preporuke adekvatnog goriva.

  Опасност

  Gorivo i isparenja od goriva su pod određenim uslovima izuzetno zapaljivi i eksplozivni. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i mogu da izazovu materijalnu štetu.

  Nemojte nikad da pušite dok rukujete gorivom, ili na mestima gde isparenja može da zapali varnica i držite se podalje od otvorenog plamena.

  Pripremno punjenje sistema za gorivo

  Na levoj strani motora radite sa polugom pumpe za gorivo dok ne napunite posudu filtera goriva (Слика 64).

  g215557

  Odzračivanje pumpe za ubrizgavanje goriva

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Uverite se da je rezervoar za gorivo najmanje do pola pun.

  4. Otkačite hladnjak; pogledajte Pristup motoru sa desne strane.

  5. Postavite posudu za pražnjenje ispod zavrtnja za odzračivanje.

  6. Otvorite zavrtanj za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva (Слика 65).

   g215134
  7. Radite sa polugom pumpe za gorivo dok ne vidite solidan mlaz goriva da teče oko zavrtnja; pogledajte Слика 64 u odeljku Pripremno punjenje sistema za gorivo.

  8. Zategnite zavrtanj za odzračivanje (Слика 65).

   Note: Motor bi trebalo da se pokrene nakon što obavite ovaj postupak. Međutim, ako se motor ne pokrene, vazduh je možda zarobljen između pumpe za ubrizgavanje i mlaznica. Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

  9. Obrišite gorivo koje se nakupilo oko pumpe za ubrizgavanje.

  Ispuštanje vode iz separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Ispustite vodu iz separatora za gorivo i vodu.
 • Provera vode u posudi za gorivo

  1. Pogledajte indikator vode u posudi filtera za gorivo kako biste utvrdili da li je plovak podignut vodom u posudi filtera za gorivo (Слика 66).

   g231812g231813
  2. Ako u posudi filtera za gorivo ima vode, okrenite zaporni ventil za gorivo na separatoru za gorivo i vodu u ZATVORENI položaj (Слика 67) i izvršite korake u odeljku Ispuštanje vode iz posude za gorivo.

   g231811

  Ispuštanje vode iz posude za gorivo

  1. Postavite posudu za pražnjenje ispod posude filtera za gorivo, uklonite navrtku posude i uklonite posudu filtera iz glave filtera (Слика 68).

   Note: Uklonićete oprugu i plovak kada uklonite posudu filtera.

   g231810
  2. Ispraznite posudu filtera od goriva i vode.

  3. Na glavi filtera proverite stanje O-prstena (Слика 68).

   Note: Zamenite O-prsten ako je pohaban ili oštećen.

  4. Podmažite O-prsten čistim gorivom.

  5. Postavite oprugu i plovak u posudu filtera za gorivo (Слика 68).

  6. Postavite posudu filtera i navrtku posude na glavu filtera i rukom zategnite navrtku (Слика 68).

  7. Otvorite zaporni ventil za gorivo i po potrebi napunite sistem za gorivo; pogledajte Pripremno punjenje sistema za gorivo.

  8. Proverite da li ima curenja iz separatora za gorivo i vodu.

   Note: Otklonite sva curenja goriva pre korišćenja mašine.

  Zamena filtera na separatoru za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamenite filter na separatoru za gorivo i vodu.
 • Uklanjanje elementa filtera

  1. Očistite prostor oko glave filtera za gorivo (Слика 69).

   g231812g215504
  2. Okrenite zaporni ventil za gorivo na separatoru za gorivo i vodu u ZATVORENI položaj (Слика 70).

   g231811
  3. Postavite posudu za pražnjenje ispod posude filtera za gorivo, uklonite navrtku posude i uklonite posudu filtera iz glave filtera (Слика 71).

   Note: Uklonićete oprugu i plovak kada uklonite posudu filtera.

   g231824
  4. Ispustite gorivo iz posude filtera i očistite površinu za montažu glave filtera.

  Postavljanje elementa filtera

  1. Podmažite O-prsten čistim gorivom.

  2. Postavite element filtera na glavu filtera; pogledajte Слика 71 u odeljku Uklanjanje elementa filtera.

  3. Postavite oprugu i plovak u posudu filtera za gorivo; pogledajte Слика 71 u odeljku Uklanjanje elementa filtera

  4. Postavite posudu filtera i navrtku posude na glavu filtera i rukom zategnite navrtku; pogledajte Слика 71 u odeljku Uklanjanje elementa filtera.

  5. Otvorite zaporni ventil za gorivo i po potrebi napunite sistem za gorivo; pogledajte Pripremno punjenje sistema za gorivo.

  6. Proverite da li ima curenja iz separatora za gorivo i vodu.

   Note: Otklonite sva curenja goriva pre korišćenja mašine.

  Zamena elementa filtera za gorivo

  Prema prednjoj desnoj strani
  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamenite element filtera za gorivo prema prednjoj desnoj strani.
  1. Očistite prostor oko glave filtera za gorivo (Слика 72).

   g215503
  2. Skinite filter i očistite površinu za montažu glave filtera (Слика 72).

  3. Podmažite zaptivku filtera čistim gorivom.

  4. Postavite element filtera na glavu filtera.

  5. Postavite posudu filtera i navrtku posude na glavu filtera i rukom zategnite navrtku

  6. Napunite sistem za gorivo; pogledajte Pripremno punjenje sistema za gorivo.

  7. Proverite da li ima curenja iz separatora za gorivo i vodu.

   Note: Otklonite sva curenja goriva pre korišćenja mašine.

  Čišćenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.
 • g236135
  • Ako ćete skladištiti mašinu na duži vremenski period, upotrebite sifon pumpu da ispraznite rezervoar za gorivo (Слика 73).

  • Ako sistem za gorivo postane zaprljan, upotrebite sifon pumpu da ispraznite rezervoar za gorivo (Слика 73), očistite rezervoar i upotrebite čisto dizel gorivo da biste isprali rezervoar.

  Pregled cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo.
 • Pregledajte da li su cevovodi dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  Pristup akumulatoru

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Skinite 3 vijka sa usadnom glavom sa leve konzole (Слика 74).

  5. Uklonite glavu ručice gasa (Слика 74).

  6. Podignite levu konzolu i stavite je sa strane (Слика 74).

  g215660

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo elektrolita.(Ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana.)
 • Important: Pre zavarivanja na mašini, iskopčajte negativni kabl sa akumulatora da biste sprečili oštećenje električnog sistema.

  Uklanjanje akumulatora

  Упозорење

  Može doći do kratkog spoja terminala akumulatora ili metalnih alata sa metalnim komponentama mašine i pojave varnica. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora, vodite računa da terminali akumulatora ne dodirnu metalne delove mašine.

  • Vodite računa da ne dođe do kratkog spoja između terminala akumulatora i metalnih delova mašine.

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  • Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.

  • Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pristupite akumulatoru; pogledajte Pristup akumulatoru.

  5. Uklonite akumulator kako je prikazano na Слика 75.

   g216923

  Postavljanje akumulatora

  Instalirajte akumulator kako je prikazano na Слика 76.

  g216922

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga dalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (1,265 specifična težina). To je naročito važno da bi se sprečilo oštećenje akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Punite akumulator 10 do 15 minuta na 25 A do 30 A ili 30 minuta na 10 A.

  2. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora (Слика 77).

  3. Postavite akumulator u mašinu i spojite kablove akumulatora; pogledajte Postavljanje akumulatora.

   Note: Nemojte pokretati mašinu kada akumulator nije spojen, može doći do oštećenja elektrosistema.

   g000960

  Servisiranje osigurača

  Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ne zahteva održavanje, međutim, ako osigurač pregori, proverite ispravnost odnosno kratak spoj komponente / strujnog kola.

  Blok osigurača i osigurači se nalaze levo od sedišta operatera (Слика 78).

  g217872

  Koristite sledeću tabelu kada vršite zamenu osigurača:

  Sigurnosni osigurači – Слика 79

  Strujno koloTip osigurača
  Sigurnost3 A
  PTO15 A
  Elektronska upravljačka jedinica i sirena5 A
  Diferencijalna blokada5 A
  Ventil kućišta kosilice i sedište operatera15 A
  Alternator i instrument tabla5 A
  Radna svetla, svetla kočnice, duga svetla i upravljačka jedinica svetla15 A
  Potezni prekidač i prekidač za svetla u slučaju opasnosti, svećice i prekidač kontakta30 A
  g224645

  Osigurači svetla – Слика 80

  Strujno koloTip osigurača
  Desno stalno svetlo i svetlo ploče3 A
  Levo stalno svetlo3 A
  Dugo svetlo15 A
  Prednje svetlo10 A
  Uređaj za upozoravanje10 A
  Lampice indikatora7,5 A
  Lampica rotacionog svetla5 A
  Prekidač za svetlo u slučaju opasnosti15 A
  g224646

  Postoje i 2 osigurača (40 A) koji štite glavni snop kablova mašine (Слика 81).

  g224476

  Servisiranje snopa ožičenja

  Sprečite koroziju terminala ožičenja nanošenjem Grafo 112X (Skin-over) masti, Toro deo br. 505-47, na unutrašnju stranu svih konektora snopa kablova svaki put kada menjate snop kablova.

  Important: Kad god radite sa elektrosistemom uvek odspojite kablove akumulatora, prvo negativni (–) kabl, da biste sprečili oštećenje ožičenja usled kratkog spoja.

  Одржавање погонског система

  Pritezanje navrtki točkova

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првог сата
 • Zategnite navrtke točka.
 • Након првих 10 сати
 • Zategnite navrtke točka.
 • Сваких 200 сати
 • Zategnite navrtke točka.
 • Specifikacija momenta za dotezanje navrtke točka: 85 N∙m do 90 N∙m

  Dotegnite matice momentom na prednjem i zadnjem točku prema unakrsnom obrascu kako je prikazano na Слика 82 prema navedenom momentu.

  g034007

  Održavanje reglaže zadnjeg trapa

  Provera reglaže zadnjeg trapa

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite reglažu zadnjeg trapa.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Okrenite volan tako da su zadnji točkovi usmereni pravo napred.

  5. Izmerite rastojanje od ose do ose na visini glavčine točka, na prednjem i zadnjem delu zadnjih pneumatika.

   Note: Zadnji točkovi ne bi trebalo da se uvlače ili izvlače kada su pravilno poravnati.

  6. Ako se točkovi uvlače ili izvlače, poravnajte točkove; pogledajte Podešavanje uvlačenja zadnjih točkova.

  Podešavanje uvlačenja zadnjih točkova

  1. Olabavite kontranavrtke na oba kraja leve i desne vučne poluge.

  2. Podesite obe vučne poluge tako da rastojanje od ose do ose na prednjem i zadnjem delu zadnjih točkova bude isto (Слика 83).

  3. Kada su zadnji točkovi pravilno podešeni, zategnite kontranavrtke vučnih poluga.

   g217458

  Podesivi graničnici volana

  Graničnici za upravljanje zadnjom osovinom pomažu u sprečavanju prekomernog hoda cilindra upravljača u slučaju udarca o zadnje točkove. Podesite graničnike tako da bude 0,23 cm razmaka između glave zavrtnja i zgloba na osovini kada do kraja okrenete volan ulevo ili udesno.

  Zatežite zavrtnje unutra ili spolja dok ne postignete razmak od 0,23 cm; pogledajte Слика 84.

  g006075

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost sistema za hlađenje

  • Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.

   • Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.

  • Nemojte rukovati mašinom ako poklopci nisu na mestu.

  • Držite prste, šake i odeću dalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

  Specifikacija rashladnog sredstva

  Kapacitet rashladnog sistema: 7,5 l

  Specifikacija vrste rashladne tečnosti:

  Preporučena rashladna tečnost

  Note: Rashladna tečnost mora da ispunjava ili premašuje ASTM standard 3306

  Rashladna tečnost na bazi glikola, prethodno razblažena (mešavina 50/50)
  ili
  rashladna tečnost na bazi glikola pomešana sa destilovanom vodom (mešavina 50/50)
  ili
  rashladna tečnost na bazi glikola pomešana sa vodom dobrog kvaliteta (mešavina 50/50)
  CaCO3 + MgCO3 <170 ppm
  Hlorid <40 ppm (CI)
  Sumpor <100 ppm (SO4)

  Provera sistema za hlađenje i rashladnog sredstva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite sistem za hlađenje i rashladnog sredstva.Proverite nivo rashladne tečnosti pre prvog pokretanja motora, a posle toga svakodnevno.
 • Упозорење

  Ako je motor radio, hladnjak će biti pod pritiskom, a rashladna tečnost iznutra će biti vruća. Ako uklonite poklopac, rashladna tečnost može prskati dovodeći do teških opekotina.

  • Nemojte skidati poklopac rezervoara za prikupljanje da biste proverili nivo rashladne tečnosti. Umesto toga, pogledajte nivo sa bočne strane rezervoara.

  • Nemojte skidati poklopac rezervoara za prikupljanje kada je motor vruć. Neka se motor ohladi najmanje 15 minuta ili neka se poklopac hladnjaka ohladi dovoljno da može da se dotakne, a da ne opeče vašu ruku.

  1. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi (Слика 85).

   g215608
  2. Ako ima malo rashladne tečnosti, skinite čep ekspanzione posude i dodajte preporučenu zamensku rashladnu tečnost koliko je neophodno.

   Nemojte koristiti samo vodu ili rashladna sredstva na bazi alkohola.Nemojte je prepuniti.

  3. Postavite čep ekspanzione posude.

  Provera da li na rešetki hladnjaka i hladnjaku ima otpadaka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite da li na rešetki hladnjaka i hladnjaku ima otpadaka.Češće proveravajte hladnjak u uslovima sa mnogo prašine i prljavštine.
 • Da bi se sprečilo pregrevanje motora, rešetka hladnjaka i hladnjak moraju da budu čisti. Proverite da li na rešetki hladnjaka i hladnjaku ima naslaga trave, prašine i otpadaka i po potrebi očistite sve otpatke sa tih delova.

  Čišćenje rešetke hladnjaka i hladnjaka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Сваких 1.500 сати
 • Isperite i zamenite rashladnu tečnost sistema za hlađenje.
 • Note: Ako se PTO isključi zbog visoke temperature motora, prvo proverite da li na rešetki hladnjaka i hladnjaku ima prevelikih naslaga otpadaka. Očistite sistem pre nego što koristite mašinu. Nemojte odmah isključiti motor; ostavite motor da se ohladi tako što će raditi bez opterećenja.

  Očistite hladnjak na sledeći način:

  1. Uklonite rešetku hladnjaka.

  2. Radeći sa strane ventilatora hladnjaka, izduvajte komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom 1,72 bara (nemojte koristiti vodu). Ponovite ovaj korak sa prednje strane hladnjaka i opet sa strane na kojoj je ventilator.

  3. Nakon što ste temeljno očistili hladnjak, očistite sve otpatke koji su se možda skupili u kanalu na dnu hladnjaka.

  4. Očistite rešetku hladnjaka i postavite ga na mašinu.

  Одржавање кочница

  Podešavanje radnih kočnica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite i podesite radne kočnice.
 • Након првих 50 сати
 • Proverite i podesite radne kočnice.
 • Nakon podešavanja radnih kočnica posle prvih 50 sati rada, možda ćete morati ponovo da podesite kočnice nakon duže upotrebe.

  Trebalo bi da izmerite razmak od približno 13 mm između papučice kočnice i prednjeg kraja proreza kada je papučica kočnice pritisnuta do kraja.

  1. Pritisnite papučicu kočnice nadole kako biste proverili da li postoji dovoljan razmak na prednjem kraju proreza (Слика 86).

   g217076
  2. Otpustite papučicu kočnice.

  3. Ako je potrebno podešavanje, olabavite prednju i zadnju kontranavrtku na svakoj strani sajle kočnice (Слика 87).

   g217075
  4. Pritisnite papučicu kočnice nadole i pomerite sajle kočnice unapred ili unazad.

  5. Pritegnite kontranavrtke da biste pričvrstili položaje sajle.

  6. Ponovite korake od 3 do 5 dok ne postavite papučicu kočnice u željeni položaj.

  Одржавање појаса

  Provera stanja kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Proverite stanje kaiša alternatora.
 • Proverite da li je kaiš alternatora pohaban ili oštećen.

  Note: Zamenite kaiš alternatora ako utvrdite da je pohaban ili oštećen.

  Zatezanje kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pristup motoru sa leve strane; pogledajte Pristup motoru sa leve strane.

  5. Olabavite okretni vijak alternatora i zavrtanj za fiksiranje (Слика 88).

  6. Zatežite kaiš alternatora dok ne postignete defleksiju kaiša od 10 mm na pola puta između remenica primenom sile od 4,5 kg.

  7. Zategnite zavrtanj za fiksiranje alternatora (Слика 88).

  8. Zategnite okretni vijak alternatora (Слика 88).

  g216341

  Servisiranje kaiševa za PTO

  Provera zategnutosti kaiša za PTO

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 10 сати
 • Proverite zategnutost kaiša za PTO.
 • Након првих 50 сати
 • Proverite zategnutost kaiša za PTO.
 • Сваких 200 сати
 • Proverite stanje i zategnutost kaiša za PTO.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pogledajte strelicu indikatora zategnutosti na zatezaču remenice prenosnika.

   Spoljašnja površina podloške treba da bude poravnata sa strelicom indikatora zategnutosti

  5. Ako je potrebno, okrenite navrtku na zatezaču remenice prenosnika dok se strelica indikatora zategnutosti ne poravna sa spoljašnjom površinom podloške (Слика 89).

   g232231

  Zamena kaiševa za PTO

  Important: Zamenite kaiševe za PTO kao odgovarajući komplet.

  Uklanjanje kaiševa za PTO

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pristupite levoj i desnoj strani motora; pogledajte Pristup motoru sa leve strane i Pristup motoru sa desne strane.

  5. Na strani hladnjaka, otkačite oprugu kvačila-amortizera od nosača opruge (Слика 90).

   g232324
  6. Skinite 2 zavrtnja i 2 navrtke koji pričvršćuju cev protiv rotacije na desni nosač motora (Слика 91).

   g232322
  7. Pomerite cev protiv rotacije unazad i uklonite je iz mašine (Слика 92).

   g232325
  8. Olabavite navrtku na zatezaču remenice prenosnika; pogledajte Слика 89 u odeljku Provera zategnutosti kaiša za PTO.

  9. Okrenite remenicu prenosnika prema motoru i uklonite kaiševe iz mašine (Слика 93).

   g232232

  Montiranje kaiševa za PTO

  1. Poravnajte kaiševe za PTO preko remenica (Слика 94).

   g232323
  2. Poravnajte klin cevi protiv rotacije sa otvorom u ploči PTO-kvačila; pogledajte Слика 92 u odeljku Uklanjanje kaiševa za PTO.

  3. Pričvrstite cev protiv rotacije na desni nosač motora pomoću 2 zavrtnja i 2 navrtke koje ste skinuli u koraku 6 odeljka Uklanjanje kaiševa za PTO.

  4. Zakačite oprugu kvačila-amortizera između zavrtnja unutrašnje ploče kvačila i nosača opruge; pogledajte Слика 90 u odeljku Uklanjanje kaiševa za PTO.

  5. Zategnite navrtku na zatezaču remenice prenosnika; pogledajte Provera zategnutosti kaiša za PTO.

  6. Zatvorite hladnjak na mašinu; pogledajte Pristup motoru sa desne strane.

  7. Zakrenite rezervoar za gorivo unutra ka šasiji i pričvrstite rezervoar za gorivo; pogledajte Pristup motoru sa leve strane.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje PTO zazora kvačila

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 200 сати
 • Podesite PTO zazor kvačila.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite i pričvrstite levak; pogledajte Podizanje levka i Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Otvorite poklopac za pristup motoru; pogledajte Pristup motoru sa poklopca za pristup motoru.

  6. Podesite zazor tako da merni list od 0,4 mm prolazi između obloge kvačila i frikcione ploče uz blagi otpor (Слика 95).

   Note: Možete da smanjite zazor tako što ćete okretati navrtku za podešavanje u smeru kretanja kazaljke na satu (Слика 95). Maksimalni radni zazor iznosi 0,7 mm. Podesite sva 3 zazora.

   g001252
  7. Nakon što podesite sva 3 zazora, ponovo proverite ova 3 zazora.

   Note: Podešavanje jednog zazora može da izmeni ostale.

  Podešavanje papučice gasa

  Podešavanje graničnika papučice gasa

  Možete da podesite papučicu gasa da vam rad bude udobniji ili da smanjite ili povećate maksimalnu brzinu kretanja mašine unapred.

  Možete da podesite i papučicu gasa da biste smanjili ili povećali maksimalnu brzinu kretanja mašine unazad.

  1. Pomerite papučicu gasa potpuno napred (Слика 96).

   Za maksimalnu brzinu, trebalo bi da razmak iznosi 3 mm između papučice gasa i graničnika papučice gasa.

   g216954
  2. Ako želite da smanjite brzinu kretanja mašine napred, uradite sledeće:

   1. Pomoću ključa držite graničnik papučice gasa za kretanje napred i otpustite kontranavrtku na zadnjoj strani nosača (Слика 96).

   2. Pomerite papučicu gasa u željeni položaj (Слика 96).

   3. Podesite kontranavrtku na zadnjoj strani nosača dok graničnik papučice gasa ne dođe u dodir sa papučicom gasa (Слика 96).

    Note: Skraćivanje položaja graničnika papučice gasa povećaće brzinu kretanja mašine unapred.

   4. Dok držite graničnik papučice gasa, pritegnite kontranavrtku na prednjoj strani nosača momentom od 37 N∙m do 45 N∙m.

  Podešavanje šipke vuče

  Ako je potrebno dodatno podešavanje, podesite šipku vuče (Слика 97) na sledeći način:

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite zavrtanj i navrtku koji pričvršćuju kraj šipke vuče na papučicu.

  5. Olabavite kontranavrtku koja pričvršćuje kraj šipke na šipku vuče (Слика 97).

  6. Okrećite šipku dok ne postignete željenu dužinu.

  7. Zategnite kontranavrtku (Слика 97) i pričvrstite kraj šipke na papučicu gasa pomoću uklonjenog zavrtnja i navrtke radi zaključavanja ugla papučice.

   g216434

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.

  • Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.

  • Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.

  • Bezbedno oslobodite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Rezervoar hidraulične tečnosti se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor, a posle toga svakodnevno.

  Koristite Toro Premium All-Season hidrauličnu tečnost (dostupna u kantama od 19 litara ili buradi od 208 litara. Pogledajte katalog delova ili zatražite brojeve delova od distributera kompanije Toro.)

  Ako tečnost Toro nije dostupna, možete koristiti druge tečnosti pod uslovom da zadovoljavaju sva sledeća svojstva materijala i industrijske specifikacije. Konsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

  Note: Kompanija Toro ne preuzima odgovornost za štetu koja je posledica nepravilnih zamena, zato koristite samo proizvode renomiranih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

  Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti / niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

  Svojstva materijala: 
   Viskoznost, ASTM D445St na 40 °C 42 do 50
   St na 100 °C 7,6 do 8,5
   Indeks viskoznosti ASTM D2270140 ili više
   Tačka tečljivosti, ASTM D97–40 °F do –49 °F
   FZG, stepen propadanja11 ili bolji
   Sadržaj vode (nova tečnost)500 ppm (maksimum)
  Industrijske specifikacije:Vickers I-286-S (nivo kvaliteta), Vickers M-2950-S (nivo kvaliteta), Denison HF-0

  Important: Višegradna tečnost ISO VG 46 nudi optimalne performanse u širokom opsegu temperaturnih uslova. Za rad na konstantno visokim temperaturama okoline, od 18 °C do 49 °C, hidraulična tečnost ISO VG 68 može ponuditi poboljšane performanse.

  Important: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Aditiv crvene boje za ulje za hidraulične sisteme dostupan je u flašicama od 20ml. Jedna flašica je dovoljna za 15 do 22 l hidrauličnog ulja. Poručite Toro deo br. 44-2500 od vašeg ovlašćenog Toro distributera.

  Servisiranje hidrauličnog sistema

  Priprema za servisiranje hidrauličnog sistema

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Postavite sve komande u NEUTRALNI položaj i pokrenite motor.

  4. Neka motor radi na najmanjoj mogućoj brzini motora kako biste ispustili vazduh iz sistema.

   Important: PTO ne treba da radi.

  5. Okrenite volan nekoliko puta do kraja ulevo i udesno i poravnajte upravljače ravno napred.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pobrinite se da levak bude u potpunosti spušten i ravan i da je kućište kosilice spušteno.

  3. Deaktivirajte PTO, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite šipku za merenje iz hidrauličnog rezervoara i očistite šipku za merenje čistom krpom (Слика 98).

   g215906
  5. Umetnite šipku za merenje u cev za punjenje i zavrnite čep šipke za merenje na cev.

  6. Izvadite šipku za merenje i proverite nivo tečnosti (Слика 99).

   Nivo hidraulične tečnosti je normalan kada je tečnost prikazana između 2 oznake na šipki za merenje.

   g034080
  7. Ako je nivo tečnosti ispod donje oznake na šipki, dospite preciziranu hidrauličku tečnost u cev za punjenje (Слика 100) dok ne vidite da je nivo tečnosti između 2 oznake na šipci za merenje.

   Important: Nemojte sipati hidrauličnu tečnost u hidraulični rezervoar iznad gornje oznake na šipci za merenje.

   g215905
  8. Zavrnite čep šipke za merenje na cev za punjenje.

   Note: Ne zatežite čep ključem.

  9. Proverite sva creva i priključke da li cure.

  Zamena hidraulične tečnosti i filtera

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 500 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 200 сати
 • Zamenite filter za hidrauličnu tečnost.
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite hidrauličnu tečnost.
 • Kapacitet rezervoara za hidrauličnu tečnost: oko 5 l

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Pobrinite se da levak bude u potpunosti spušten i ravan i da je kućište kosilice podignuto.

  3. Deaktivirajte PTO, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  4. Upotrebite sifon pumpu da ispraznite rezervoar za hidrauličnu tečnost (Слика 101).

   g236164
  5. Okrenite hladnjak da biste pristupili filteru; pogledajte Pristup motoru sa desne strane

  6. Zamenite hidraulični filter kao što je prikazano na Слика 102.

   g215918
  7. Dospite preciziranu hidrauličku tečnost u cev za punjenje dok ne vidite da je nivo tečnosti između 2 oznake na šipci za merenje (Слика 99).

   Important: Nemojte sipati hidrauličnu tečnost u hidraulični rezervoar iznad gornje oznake na šipci za merenje.

  8. Pokrenite motor, okrenite volan i cilindre za podizanje kućišta i proverite da li ima curenja tečnosti. Pustite motor da radi oko 5 minuta, a zatim ga isključite.

  9. Nakon 2 minuta proverite nivo hidraulične tečnosti; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Održavanje kućišta kosilice

  Okretanje kućišta kosilice u položaj za održavanje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite levak i učvrstite magnetnim sigurnosnim bravama; pogledajte Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  4. Otkačite i uklonite bacač trave; pogledajte Čišćenje bacača trave.

  5. Povucite i okrenite zadnje spojne klinove na obe strane kućišta kosilice.

  6. Podignite kućište kosilice.

  7. Isključite motor i uklonite ključ.

  8. Koristeći ručku i nožni klin na levoj strani kućišta kosilice, okrenite prednju stranu kućišta kosilice nagore u položaj za održavanje.

  Okretanje kućišta kosilice u položaj za košenje

  Important: Proverite da li ste uklonili bacač trave pre obavljanja ovog postupka; u suprotnom, može doći do oštećenja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Spustite kućište kosilice.

  3. Okrenite zadnje spojne klinove da biste ih otpustili u zadnje spojeve.

  4. Umetnite bacač trave, okrenite sedište operatera i spustite levak.

  Servisiranje sečiva

  Da biste obezbedili odličan kvalitet košenja, održavajte sečiva oštrim. Radi praktičnog oštrenja i zamene, dobro je da pri ruci imate dodatna sečiva.

  Zamenite sečiva ako udare u tvrd predmet, ako su van ravnoteže ili su iskrivljena. Da biste obezbedili najbolje performanse i produžetak bezbednosne usklađenosti mašine, koristite originalna zamenska sečiva kompanije Toro. Zamenska sečiva drugih proizvođača možda neće zadovoljiti bezbednosne standarde.

  Bezbednost sečiva

  • Periodično proveravajte da li je sečivo istrošeno ili oštećeno.

  • Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.

  • Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

  Pre pregleda ili servisiranja sečiva

  Pripremite kućište kosilice za održavanje; pogledajte Безбедност.

  Pregled sečiva

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Pregledajte sečiva.
  1. Pregledajte oštrice (Слика 103).

  2. Ako oštrice nisu oštre ili imaju zareze, uklonite sečivo i naoštrite ga; pogledajte Oštrenje i uravnoteženje sečiva.

  3. Pregledajte sečiva, naročito u području jedra.

  4. Ako primetite bilo kakve pukotine, pohabanost ili formiranje žlebova na toj površini, odmah postavite novo sečivo (Слика 103).

   g215978

  Uklanjanje sečiva

  Uklanjanje centralnog sečiva

  1. Držite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Uklonite zavrtanj sečiva, nazubljenu podlošku, držač sečiva, zakrivljenu podlošku i sečivo sa osovine vretena (Слика 104).

   g454426

  Uklanjanje sklopa sečiva sa krilcem

  Sklopovi desnog i levog sečiva se okreću u suprotnim smerovima i jedinstveni su po svojim pozicijama. Proverite da li ste postavili diskove i lopatice ventilatora u odgovarajuće položaje.

  1. Držite sklop sečiva sa krilcem pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Uklonite zavrtanj sečiva, nazubljenu podlošku, držač sečiva i zakrivljenu podlošku sa osovine vretena (Слика 105).

  3. Uklonite sklop sečiva (Слика 105).

   Important: Zavrtanj sečiva na sklopu desnog sečiva ima levi navoj. Okrenite zavrtanj sečiva u smeru kretanja kazaljke na satu kako biste ga olabavili.

   g454437

  Oštrenje i uravnoteženje sečiva

  Oštrenje i uravnoteženje centralnog sečiva

  1. Naoštrite oštricu turpijom ili alatom za oštrenje na oba kraja sečiva (Слика 106).

   Note: Održavajte originalni ugao – 22°.

   Note: Sečivo ostaje u ravnoteži ako sa obe oštrice uklonite istu količinu metala.

   g216118
  2. Proverite ravnotežu sečiva tako što ćete ga staviti na balanser sečiva (Слика 107).

   Note: Ako sečivo ostane u horizontalnom položaju, sečivo je izbalansirano i spremno je za upotrebu.

   Note: Ako sečivo nije izbalansirano, skinite malo metala turpijanjem samo s težeg kraja sečiva u području jedra (Слика 106).

   g216115
  3. Ponovite ovaj postupak dok se sečivo ne uravnoteži.

  Oštrenje i uravnoteženje sečiva sa krilcima

  1. Naoštrite oštricu turpijom ili alatom za oštrenje na oba kraja sklopa sečiva (Слика 108).

   Note: Održavajte originalni ugao – 22°.

   Note: Sečivo ostaje u ravnoteži ako sa obe oštrice uklonite istu količinu metala.

   g216119
  2. Proverite ravnotežu sklopa sečiva tako što ćete ga staviti na balanser sečiva (Слика 109).

   Note: Ako sklop sečiva ostane u horizontalnom položaju, sklop sečiva je izbalansiran i spreman je za upotrebu.

   Note: Ako sklop sečiva nije izbalansiran, skinite malo metala turpijanjem samo s težeg kraja sečiva u području jedra (Слика 108).

   g216116
  3. Ponovite ovaj postupak dok se sklop sečiva ne uravnoteži.

  Montiranje sečiva

  Montiranje centralnog sečiva

  1. Držite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Instalirajte sečivo pomoću prethodno uklonjenog zavrtnja sečiva, nazubljene podloške, držača sečiva i zakrivljene podloške (Слика 110).

   Important: Kako bi se obezbedilo pravilno košenje, područje jedra sečiva mora da bude upereno nagore prema unutrašnjosti kosilice.

   Note: Instalirajte kupastu stranu zakrivljene podloške prema sečivu.

   g454426
  3. Zategnite zavrtanj sečiva na 53 N∙m.

  Montiranje sklopa sečiva sa krilcem

  Important: Zavrtanj sečiva na sklopu desnog sečiva ima levi navoj. Pazite da okrećete zavrtanj sečiva u ispravnom smeru; u suprotnom, možete da ga oštetite.

  1. Držite sklop sečiva sa krilcem pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.

  2. Montirajte sklop sečiva sa krilcem pomoću prethodno uklonjenog zavrtnja diska, nazubljene podloške, držača sečiva i zakrivljene podloške (Слика 111).

   Important: Kako bi se obezbedilo pravilno košenje, područje jedra sečiva mora da bude upereno nagore prema unutrašnjosti kosilice.

   Note: Instalirajte kupastu stranu zakrivljene podloške prema sečivu.

   g454437
  3. Zategnite zavrtanj diska na 53 N∙m.

  4. Zategnite zavrtnje sečiva na 50 N∙m.

  Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice

  1. Okrenite pričvršćivač za četvrtinu okreta i otvorite poklopac univerzalnog zgloba sa poklopca kaiša (Слика 112).

   g231879
  2. Skinite pogonsku osovinu sa menjača kućišta kosilice tako što ćete pritisnuti opružni osigurač, a zatim povući kraj pogonske osovine unazad (Слика 112).

  Priključivanje pogonske osovine na menjač kućišta kosilice

  1. Poravnajte vretena u univerzalnom zglobu pogonske osovine sa vretenima u spojnici menjača; pogledajte Слика 112 u odeljku Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  2. Pritisnite opružni osigurač, a zatim gurnite kraj pogonske osovine napred; pogledajte Слика 112 u odeljku Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  3. Otpustite opružni osigurač i proverite da li je univerzalni zglob pogonske osovine fiksiran u menjaču kućišta kosilice; pogledajte Слика 112 u odeljku Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  4. Zatvorite poklopac univerzalnog zgloba i pričvrstite ga na poklopac kaiša pomoću pričvršćivača za četvrtinu okreta; pogledajte Слика 112 u odeljku Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  Uklanjanje kućišta kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Pre spuštanja kućišta, povucite i okrenite zadnje spojne klinove na obe strane kućišta kosilice (Слика 113).

   g231878
  4. Odvojite hidraulična creva sa svake strane vučne jedinice (Слика 114).

   g231876
  5. Spustite kućište kosilice i nagnite levak nazad.

  6. Isključite motor i uklonite ključ.

  7. Nagnite sedište unapred.

  8. Uklonite bacač trave; pogledajte Čišćenje bacača trave.

  9. Skinite univerzalni zglob pogonske osovine sa menjača kućišta kosilice; pogledajte Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  10. Uklonite 2 sigurnosne osovinice i 2 svornjaka koji pričvršćuju podizne ručice na svakoj strani kućišta kosilice (Слика 115).

   g231877
  11. Odgurajte kućište kosilice napred i dalje od vučne jedinice.

  Montaža kućišta kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Nagnite levak nazad.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite bacač trave; pogledajte Čišćenje bacača trave.

  5. Dogurajte kućište kosilice nazad do vučne jedinice.

  6. Postavite sigurnosnu osovinicu i svornjak da pričvrstite podizne ručice na svakoj strani; pogledajte Слика 115 u odeljku Uklanjanje kućišta kosilice.

  7. Priključite univerzalni zglob pogonske osovine na menjač kućišta kosilice; pogledajte Priključivanje pogonske osovine na menjač kućišta kosilice.

  8. Postavite bacač trave; pogledajte Čišćenje bacača trave.

  9. Nagnite sedište unazad.

  10. Pokrenite motor.

  11. Spustite levak.

  12. Podignite kućište kosilice dok se transportni točkovi malo ne odignu od zemlje.

  13. Okrenite zadnje spojne klinove kako biste zahvatili zadnje spone za podizanje kućišta kosilice; pogledajte Слика 113 u odeljku Uklanjanje kućišta kosilice.

  14. Povežite hidraulična creva na sledeći način:

   1. Povežite hidraulično crevo sa oznakom plave boje na unutrašnju spojnicu za brzo odvajanje (sa oznakom plave boje); pogledajte Слика 114 u odeljku Uklanjanje kućišta kosilice.

   2. Povežite hidraulično crevo sa oznakom crvene boje na spoljašnju spojnicu za brzo odvajanje (sa oznakom crvene boje); pogledajte Слика 114 u odeljku Uklanjanje kućišta kosilice.

   3. Ponovite korake 1 i 2 za hidraulična creva na drugoj strani kućišta kosilice.

  Uklanjanje poklopca kaiša

  Note: Pre uklanjanja poklopca kaiša morate da odvojite kardanski zglob pogonske osovine od menjača kućišta kosilice; pogledajte Odvajanje pogonske osovine od menjača kućišta kosilice.

  1. Okrenite 3 pričvršćivača za četvrtinu okreta u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (Слика 116).

   g231881
  2. Otpustite zavrtanj (Слика 116).

  3. Uklonite poklopac kaiša sa kućišta kosilice.

  Montiranje poklopca kaiša

  1. Poravnajte pričvršćivače za četvrtinu okreta na poklopcu kaiša sa navrtkama za pričvršćivanje na kućištu kosilice; pogledajte Слика 116 u odeljku Uklanjanje poklopca kaiša.

  2. Okrenite pričvršćivače za četvrtinu okreta u smeru kretanja kazaljke na satu.

  3. Postavite zavrtanj u poklopcu kaiša na navrtku za pričvršćivanje kućišta kosilice; pogledajte Слика 116 u odeljku Uklanjanje poklopca kaiša.

  Uklanjanje poklopca remenice

  1. Uklonite poklopac kaiša; pogledajte Uklanjanje poklopca kaiša.

  2. Uklonite zavrtanj i podlošku koji pričvršćuju poklopac remenice na kućište kosilice (Слика 117).

   g231912
  3. Uklonite poklopac remenice iz mašine.

  Montiranje poklopca remenice

  1. Poravnajte poklopac remenice preko krajnje desne remenice; pogledajte Слика 117 u odeljku Uklanjanje poklopca remenice.

  2. Pričvrstite poklopac remenice na navrtku za pričvršćivanje kućišta pomoću zavrtnja i navrtke koje ste skinuli u koraku 2 u odeljku Uklanjanje poklopca remenice.

  Zamena ulja u menjaču kućišta kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite ulje u menjaču kućišta kosilice.
 • Сваких 300 сати
 • Zamenite ulje u menjaču kućišta kosilice.
 • Specifikacija ulja u menjaču: PG2 i API GL4, GL5 ili MT1

  Viskozitet ulja u menjaču: LSX 75W90

  Kapacitet ulja u menjaču: 112 ml

  Priprema za zamenu ulja u menjaču

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i spustite kućište kosilice.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite poklopac kaiša; pogledajte Uklanjanje poklopca kaiša

  Uklanjanje menjača

  1. Otpustite zatezač kaiša kosilice i skinite kaiš kosilice sa remenice menjača; pogledajte korak 4Uklanjanje kaiša kosilice

  2. Skinite 4 zavrtnja koji pričvršćuju menjač kućišta kosilice na nosač menjača (Слика 118).

   g233005

  Zamena ulja u menjaču

  1. Uklonite čep kućišta iz otvora za čep kućišta na menjaču kućišta kosilice (Слика 119).

   g233003
  2. Postavite menjač iznad posude za pražnjenje i potpuno ispustite ulje iz menjača (Слика 119).

  3. Okrenite menjač kako biste poravnali otvor za čep kućišta prema gore (Слика 120).

   g233004
  4. Dodajte 112 ml specifikovanog ulja za menjač u kućište menjača kroz otvor za čep kućišta (Слика 120).

  5. Stavite čep kućišta u otvor za čep kućišta na menjaču kućišta kosilice (Слика 120).

  Montiranje menjača

  1. Uparite rupe na menjaču kućišta kosilice sa rupama na nosaču menjača; pogledajte Слика 118 u odeljku Uklanjanje menjača.

  2. Pričvrstite menjač na nosač pomoću 4 zavrtnja koje ste skinuli u koraku 2 odeljka Uklanjanje menjača.

  3. Postavite i zategnite kaiš kosilice; pogledajte korake 1 i 2 u odeljku Montiranje kaiša kosilice.

  4. Postavite poklopac kaiša; pogledajte Montiranje poklopca kaiša.

  5. Priključite pogonsku osovinu na menjač kućišta kosilice; pogledajte Priključivanje pogonske osovine na menjač kućišta kosilice.

  Nivelisanje kućišta kosilice

  Priprema za nivelisanje kućišta

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj, horizontalnoj površini.

  2. Spustite kućište kosilice i postavite polugu za podizanje kućišta u plutajući položaj.

  3. Proverite savijena ili oštećena sečiva ili diskove sečiva sa krilcem kosilice, pogledajte Pregled sečiva.

   Note: Pre nivelisanja kućišta zamenite savijena ili oštećena sečiva i diskove.

  Nivelisanje kućišta kosilice sleva nadesno

  1. Podesite visinu košenja na položaj od 75 mm (Слика 121).

   g231943
  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Poravnajte sečivo sa krilcem u krajnji položaj (Слика 122).

   g232023g231917
  4. Izmerite rastojanje između tla i krajnje tačke oštrice sečiva pomoću mernog bloka (Слика 122).

   Zabeležite svoje merenje ovde:
  5. Poravnajte sečivo sa krilcem na drugoj strani kućišta kosilice u krajnji položaj (Слика 122).

  6. Izmerite rastojanje između tla i krajnje tačke oštrice sečiva pomoću mernog bloka (Слика 122).

   Zabeležite svoje merenje ovde:
  7. Ako je razlika u merenjima veća od 3,2 mm, uradite sledeće:

   1. Otpustite 2 navrtke koje pričvršćuju sponu za nivelisanje (Слика 123).

    g231919
   2. Otpustite kontranavrtku koja pričvršćuje zavrtanj sa upuštenom glavom (Слика 123).

   3. Podesite visinu sečiva sa krilcem za desnu stranu kućišta na sledeći način:

    • Okrenite zavrtanj sa upuštenom glavom u smeru kretanja kazaljke na satu da biste spustili desnu stranu kućišta kosilice.

    • Okrenite zavrtanj sa upuštenom glavom u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste podigli desnu stranu kućišta kosilice.

  8. Izmerite krajnju tačku oštrica sečiva (Слика 122).

  9. Ponavljajte korake 7 i 8 sve dok razlika u merenjima ne bude 3,2 mm ili manja.

  10. Zategnite 2 navrtke za sponu za nivelisanje i kontranavrtku za zavrtanj sa upuštenom glavom (Слика 123).

  Nivelisanje kućišta kosilice spreda prema nazad

  1. Podesite visinu košenja na položaj od 75 mm (Слика 124).

   g231943
  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Poravnajte sečivo sa krilcem u krajnji prednji položaj (Слика 125).

   g232024g231946
  4. Izmerite rastojanje između tla i krajnje prednje tačke oštrice sečiva pomoću mernog bloka (Слика 126).

   Zabeležite merenje levog sečiva ovde:
   Zabeležite merenje desnog sečiva ovde:
   g231944
  5. Izmerite rastojanje između tla i krajnje zadnje tačke oštrice sečiva pomoću mernog bloka (Слика 127).

   Zabeležite merenje levog sečiva ovde:
   Zabeležite merenje desnog sečiva ovde:
   g231947
  6. Ako je razlika u merenjima manja od 4,8 mm ili veća od 8 mm, uradite sledeće:

   1. Uklonite poklopac kaiša; pogledajte Uklanjanje poklopca kaiša.

   2. Olabavite kontranavrtke za podešivače nagiba kućišta (Слика 128 i Слика 129) na svakoj strani kućišta.

    g231949
    g231950
   3. Okrećite podešivač nagiba kućišta dok krajnja zadnja tačka oštrice sečiva ne bude 4,8 do 8 mm viša od krajnje prednje tačke oštrice sečiva.

   4. Ponovite korak 3 za sečivo na drugoj strani mašine.

    Important: Vodite računa da krajnje zadnje tačke leve i desne oštrice sečiva budu unutar 3,2 mm jedna od druge.

  7. Zategnite kontranavrtke za podešivače nagiba kućišta (Слика 123).

  8. Proverite nivo kućišta sleva nadesno; pogledajte Nivelisanje kućišta kosilice sleva nadesno.

  9. Postavite poklopac kaiša; pogledajte Montiranje poklopca kaiša.

  Podešavanje pokazivača visine košenja

  1. Dok su sečiva kosilice poravnata spreda prema nazad i prednji deo sečiva podešen na 75 mm od tla, proverite položaj indikatora visine košenja.

  2. Sedite u sedište za operatera i gledajte u pokazivač visine košenja (Слика 130).

   g231943
  3. Ako pokazivač indikatora visine košenja nije poravnat sa oznakom od 75 mm, uradite sledeće:

   1. Otpustite 2 kontranavrtke koje pričvršćuju sponu visine košenja (Слика 131).

    g231994
   2. Okrećite sponu dok se pokazivač indikatora visine košenja ne poravna sa oznakom od 75 mm kada se gleda iz sedišta operatera (Слика 130 i Слика 131).

   3. Zategnite 2 kontranavrtke (Слика 131).

  Provera zategnutosti kaiša na kućištu kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Proverite zategnutost kaiša na kućištu kosilice.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite zategnutost kaiša na kućištu kosilice.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO, spustite kućište kosilice i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Olabavite ili zategnite kontranavrtku dok se strelica indikatora zategnutosti ne poravna sa spoljašnjom površinom podloške (Слика 132).

   g216382

  Zamena kaiša na kućištu kosilice

  Uklanjanje kaiša kosilice

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i spustite kućište kosilice.

  2. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

  3. Skinite poklopac kaiša i poklopac remenice; pogledajte Uklanjanje poklopca kaiša i Uklanjanje poklopca remenice.

  4. Olabavite kontranavrtku zatezača kaiša dok ne budete mogli da skliznete kaiš sa remenice za zatezanje kaiša (Слика 133).

   g231993
  5. Skinite kaiš sa remenica kućišta kosilice.

  Montiranje kaiša kosilice

  1. Postavite novi kaiš oko remenica kako je prikazano na Слика 134.

   g231992
  2. Zategnite kontranavrtku dok se strelica indikatora zategnutosti ne poravna sa spoljašnjom površinom podloške (Слика 133).

  3. Postavite poklopac remenice; pogledajte Montiranje poklopca remenice.

  4. Postavite poklopac kaiša; pogledajte Montiranje poklopca kaiša.

  Prebacivanje klizača

  Kada se klizači pohabaju, možete ih prebaciti na drugu stranu kućišta kosilice kako biste dobili dodatnu upotrebu.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Deaktivirajte PTO i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Okrenite kućište kosilice u položaj za održavanje; pogledajte Okretanje kućišta kosilice u položaj za održavanje.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Uklonite klizače sa strana kućišta kosilice (Слика 135).

   g232026
  6. Prebacite klizače i postavite ih pomoću prethodno uklonjenih zavrtnjeva (Слика 135).

   Important: Koristite samo 2 gornja seta rupa kada postavljate klizače.

  Održavanje levka

  Poravnanje levka sa zaptivačem bacača

  1. Olabavite 4 zavrtnja koji pričvršćuju nosače za podizanje levka na okretne priključke (Слика 136).

   g232010g232011
  2. Gurnite levak napred-nazad dok se ulaz levka ne poravna sa zaptivačem bacača (Слика 137).

   g232009
  3. Pritegnite 4 zavrtnja (Слика 136).

  Чишћење

  Note: Nepravilni postupci pranja mogu negativno uticati na vek trajanja ležaja. Nemojte prati mašinu dok je još vruća i izbegavajte usmeravanje mlaza pod visokim pritiskom ili velike zapremine u ležajeve.

  Čišćenje ispod poklopca kaiša na kućištu kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite ispod poklopaca kaiša na kućištu kosilice.
  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Umetnite mlaznicu za vazduh u otvor između poklopca kaiša i vrha kućišta kosilice. Koristite komprimovani vazduh za uklanjanje nakupljene trave ispod poklopca kaiša na kućištu kosilice.

  Čišćenje ispod kućišta kosilice

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite kućište kosilice.
  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  3. Pripremite kućište kosilice za održavanje; pogledajte Okretanje kućišta kosilice u položaj za održavanje.

  4. Uklonite svu nabijenu travu ili otpatke i po potrebi očistite.

  Čišćenje rešetke levka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite rešetku levka.
  1. Otvorite vratanca levka.

  2. Povucite polugu za otpuštanje na dnu rešetke levka nadole (Слика 138).

   g217355
  3. Uklonite rešetku levka i očistite je (Слика 139).

   g215931
  4. Postavite rešetku levka.

  Čišćenje zadnjih žlebova u vratancima levka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite zadnje žlebove u vratancima levka.
  1. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva (PTO) i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Podignite levak (Слика 140) u potpuno podignut položaj; pogledajte Podizanje levka.

   g232364
  3. Istovarite levak (Слика 140) i ostavite ga u položaju za potpuni istovar sa zadnjim vratancima koja slobodno vise; pogledajte Istovar levka.

   Note: Vratanca levka se automatski otključavaju prilikom istovara levka.

  4. Pre nego što napustite položaj operatera, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.

  5. Pričvrstite podignuti levak sigurnosnim bravama; pogledajte Слика 41 u odeljku Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  6. Pomoću komprimovanog vazduha očistite travu i otpatke iz žlebova na dnu unutrašnje metalne ploče vratanca levka. (Слика 141).

   g232008
  7. Pričvrstite sigurnosne brave u njihov odloženi položaj; pogledajte Слика 41 u odeljku Pričvršćivanje levka u podignutom položaju.

  8. Okrenite levak u ravan položaj.

  9. Spustite levak; pogledajte Spuštanje levka.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tečnost i rashladno sredstvo za motor su materije koje zagađuju životnu sredinu. Odlažite ih u skladu sa državnim i lokalnim propisima.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

  • Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

  Skladištenje akumulatora

  • Servisirajte akumulator i kablove na sledeći način:

   1. Skinite terminale akumulatora sa polova akumulatora; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

   2. Očistite akumulator, terminale i polove žičanom četkom i rastvorom sode bikarbone.

   3. Premažite terminale kablova i polove akumulatora mašću Grafo 112X skin-over (Toro deo br. 505-47) ili petrolejskim gelom kako biste sprečili koroziju.

   4. Ako planirate da skladištite mašinu na period duži od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga u potpunosti.

    Note: Polako napunite akumulator 24 sata na svakih 60 dana da biste sprečili sulfaciju olova akumulatora.

  • Držite akumulator na mestu na mašini.

  • Ako akumulator držite na mašini, kablovi treba da ostanu otkačeni.

  • Skladištite akumulator u hladnoj prostoriji da biste izbegli brzo pogoršanje napunjenosti akumulatora.

  • Da biste sprečili smrzavanje akumulatora, pobrinite se da bude potpuno napunjen. Specifična težina elektrolita potpuno napunjenog akumulatora iznosi 1,265 do 1,299.

  Priprema mašine

  Important: Nemojte koristiti braktičnu niti recikliranu vodu za čišćenje mašine.

  1. Detaljno očistite mašinu, kućište kosilice i motor, a posebno obratite pažnju na ove oblasti:

   • Hladnjak i rešetka hladnjaka

   • Ispod kućišta

   • Ispod poklopaca kaiša kućišta

   • Sklop PTO vratila

   • Sve mazalice i tačke obrtanja

   • Skinite zadnju pristupnu ploču stuba volana i očistite iznutra

   • Ispod ploče sedišta i vrha prenosnog sistema

  2. Proverite i podesite vazdušni pritisak u pneumaticima; pogledajte Provera vazdušnog pritiska u pneumaticima

  3. Uklonite, naoštrite i izbalansirajte sečiva kosilice; pogledajte Priručnik za operatera za svoju kosilicu.

  4. Proverite da li ima olabavljenih pričvršćivača i pritegnite ih po potrebi.

  5. Podmažite sve mazalice i nanesite ulje na tačke obrtanja i osovinice bajpas ventila prenosnog sistema. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano išmirglajte i popravite farbu na mestima koja su ogrebana, ispucala ili zarđala. Popravite sva ulubljenja na metalnoj karoseriji.

  Priprema motora

  1. Zamenite motorno ulje i filter za ulje; pogledajte Zamena motornog ulja i filtera.

  2. Upalite motor i pustite ga da radi u praznom hodu 2 minuta.

  3. Isključite motor.

  4. Ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo, cevi za gorivo, pumpe, filtera i separatora.

  5. Isperite rezervoar za gorivo čistim dizel gorivom i spojite sve cevi za gorivo.

  6. Temeljno očistite i servisirajte sklop prečišćivača vazduha; pogledajte Servisiranje filtera čistača vazduha.

  7. Zatvorite ulaz za prečišćivač vazduha i izlaz za izduvne gasove vodootpornom trakom za pokrivanje.

  8. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.

  9. Proverite nivo antifriz zaštite sistema za hlađenje i prilagodite koncentraciju rashladne tečnosti prema potrebi za najnižu očekivanu temperaturu u vašem području.

  10. Proverite poklopac za sipanje ulja i poklopac rezervoara za gorivo da biste osigurali da su pričvršćeni.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Prekidač kontakta je u položaju uključeno, ali lampice indikatora na instrument tabli se ne pale.
  1. Nema struje iz akumulatora.
  2. Nivo elektrolita u akumulatoru je nizak.
  3. Akumulator nije napunjen.
  4. Osigurač je loš.
  1. Proverite konekcije žica.
  2. Proverite nivo elektrolita u akumulatoru.
  3. Napunite akumulator.
  4. Zamenite osigurač.
  Lampice indikatora na instrument tabli se pale sa prekidačem kontakta u položaju uključeno, ali se motor starter ne okreće.
  1. Iz akumulatora ne dolazi dovoljno struje.
  2. Papučica gasa nije u neutralnom položaju.
  3. Ne sedite u sedištu za operatera.
  4. PTO je aktiviran.
  1. Napunite akumulator.
  2. Pomerite papučicu gasa u neutralni položaj.
  3. Sedite u sedište za operatera.
  4. Deaktivirajte PTO.
  Motor se pokreće samo povremeno ili motor radi nepravilno.
  1. Filter za vazduh je loš.
  2. U gorivu je prisutan talog ili prljavština.
  1. Očistite ili zamenite filter za vazduh.
  2. Proverite i po potrebi zamenite filter za gorivo.
  Motor starter se okreće, ali motor se ne pokreće.
  1. Gorivo ne teče kroz sistem.
  2. Gorivo ne teče kroz sistem.
  3. Gorivo ne teče kroz sistem.
  4. Grejači nisu dovoljno topli kada je motor hladan.
  5. Grejači nisu dovoljno topli kada je motor hladan.
  1. Proverite nivo goriva u rezervoaru.
  2. Proverite i po potrebi zamenite filter za gorivo.
  3. Uverite se da otvor na poklopcu rezervoara za gorivo nije blokiran.
  4. Sačekajte da se lampica upozorenja za grejač prebaci u položaj isključeno.
  5. Isključite motor i okrenite ključ u položaj uključeno/predzagrevanje kako biste izvršili drugi ciklus grejanja.
  Motor se isključuje dok je PTO još uvek aktiviran.
  1. PTO je neispravan.
  2. Operater napušta sedište.
  3. PTO je neispravan.
  4. Parkirna kočnica je aktivirana i papučica gasa je pritisnuta.
  1. Proverite rad PTO prekidača.
  2. Sedite u sedište za operatera.
  3. Zatvorite i spustite levak.
  4. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  Otkos je nejednak i sistem za prikupljanje je preslab.
  1. Kućište kosilice nije paralelno sa tlom.
  2. Kućište kosilice nije paralelno sa tlom.
  3. Učinak sečiva je loš.
  4. Učinak sečiva je loš.
  5. Učinak sečiva je loš.
  6. Vaše kretanje je prebrzo za visinu i stanje trave.
  7. Bacač je blokiran.
  8. Bacač je blokiran.
  9. Bacač je blokiran.
  1. Proverite da li su pneumatici pravilno napumpani.
  2. Podesite kućište kosilice kako biste osigurali da je paralelno sa tlom.
  3. Proverite da li su sečiva pravilno postavljena.
  4. Naoštrite ili zamenite sečiva.
  5. Podesite zategnutost kaiša za PTO.
  6. Usporite kretanje.
  7. Očistite bacač.
  8. Osigurajte da je maksimalna brzina motora 3000 o/min.
  9. Očistite rešetku sakupljača trave.
  Mašina vibrira tokom rada.
  1. Sečiva su neizbalansirana.
  2. Zavrtnjevi su olabavljeni.
  1. Uravnotežite sečiva ili ih zamenite ako su oštećena.
  2. Zategnite zavrtnje sečiva, zavrtnje za motor i zavrtnje rama ako su labavi.
  Lampica upozorenja za motorno ulje svetli.
  1. Pritisak ulja u motoru je nedovoljan.
  2. Pritisak ulja u motoru je nedovoljan.
  1. Proverite nivo ulja u motoru i dopunite ako je potrebno.
  2. Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.
  Kućište kosilice ne radi kada je aktiviran PTO prekidač.
  1. Operater nije na sedištu.
  2. Levak nije u potpuno spuštenom položaju.
  1. Sedite u sedište za operatera.
  2. U potpunosti spustite levak.