Pengenalan

Mesin ini ialah mesin rumput undur dengan bilah gelendong yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pengendali profesional yang diupah untuk penggunaan komersial. Mesin ini terutamanya direka bentuk untuk memotong rumput di tanah rumput yang diselenggarakan dalam keadaan baik. Penggunaan produk ini untuk tujuan selain penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berhampiran.

Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan sewajarnya demi mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk secara wajar dan selamat.

Lawati www.Toro.com untuk mendapatkan bahan tentang keselamatan produk dan latihan pengendalian, maklumat aksesori, bantuan mencari penjual atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi Penjual Servis atau Khidmat Pelanggan Toro yang Sah dan berikan butiran model dan nombor siri produk anda. Rajah 1 menunjukkan bahagian yang terdapatnya butiran model dan nombor siri produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

Important: Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengimbas kod QR (jika dilengkapi) pada pelekat nombor siri untuk mengakses maklumat waranti, alat ganti dan maklumat produk yang lain.

g372647

Manual ini menyatakan bahaya yang mungkin berlaku dan mengandungi mesej keselamatan yang ditunjukkan melalui simbol isyarat keselamatan (Rajah 2), yang memberikan amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian akan berlaku jika anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. Penting memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan Perhatian menegaskan maklumat am yang seharusnya diberikan perhatian khas.

Produk ini mematuhi semua arahan Eropah yang relevan. Untuk mendapatkan butiran, sila rujuk helaian Pengakuan Pematuhan (DOC) khusus bagi produk yang berasingan.

Tata Sumber Awam California Seksyen 4442 atau 4443 akan dilanggar jika enjin digunakan atau dikendalikan di tanah yang dilitupi hutan, dilitupi semak atau dilitupi rumput melainkan jika mesin dilengkapi penangkap percikan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 4442, diselenggarakan dalam keadaan berfungsi yang berkesan atau enjin dibina, dilengkapi dan diselenggarakan untuk pencegahan api.

Manual pemilik enjin yang disertakan bertujuan untuk memberikan maklumat tentang sistem pengeluaran, penyelenggaraan dan waranti Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA) Amerika Syarikat dan Peraturan Kawalan Pengeluaran California. Alat ganti boleh dipesan melalui pembuat enjin.

Pengendalian mesin ini pada ketinggian 1,500 m (5,000 kaki) dari aras laut memerlukan jet altitud tinggi. Rujuk manual pemilik enjin Honda anda.

Amaran

CALIFORNIA

Amaran Peringatan 65

Ekzos enjin daripada produk ini mengandungi bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Penggunaan produk ini boleh menyebabkan pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Keselamatan

Keselamatan Am

Produk ini mampu memotong tangan dan kaki serta melemparkan objek.

 • Baca dan fahami kandungan Manual Pengendali ini sebelum memulakan mesin.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Jauhkan tangan atau kaki anda dari komponen mesin yang bergerak.

 • Jangan kendalikan mesin tanpa menyediakan semua peranti pelindung dan perlindungan keselamatan lain dan mesin berfungsi dengan betul.

 • Pastikan orang lain dan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian. Jangan membiarkan kanak-kanak mengendalikan mesin.

 • Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci (jika ada) dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

Penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar pada mesin ini boleh menyebabkan kecederaan. Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan, patuhi arahan keselamatan ini dan sentiasa berikan perhatian kepada simbol isyarat keselamatan Graphic, yang bermaksud Perhatian, Amaran atau Bahaya—arahan keselamatan peribadi. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kematian.

Pelekat Keselamatan dan Arahan

Graphic

Pelekat dan arahan keselamatan mudah didapati oleh pengendali dan akan dinyatakan berhampiran bahagian yang mungkin mendatangkan bahaya. Gantikan pelekat yang rosak atau hilang.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Persediaan

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Melaraskan dan Memasangkan Unit Pemotongan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Unit pemotongan (pesan secara berasingan; hubungi pengedar Toro dibenarkan anda)1
Pengganding1
Spring (Model 04830 dan 04840 sahaja)1
Skru kepala soket4

Melaraskan dan Memasangkan Unit Pemotongan

Model 04820
 1. Tanggalkan perkakasan yang menguncikan pemasangan pemacu gelendong pada plat sisi (Rajah 3).

  g333187
 2. Tanggalkan pemasangan pemacu gelendong, sesendal rata, sesendal spring dan peregang dari plat sisi (Rajah 3).

 3. Gunakan 4 skru kepala soket untuk memasangkan unit pemotongan pada mesin (Rajah 4).

  g333153
 4. Tentukan tetapan ketinggian pemotongan yang bersesuaian dan laraskan gelendong cengkaman kepada tetapan ini; rujuk Melaraskan Kedudukan Gelendong Cengkaman.

 5. Laraskan unit pemotongan kepada tetapan yang anda mahu; rujuk prosedur pelarasan dalam Manual Pengendali unit pemotongan anda.

 6. Pasangkan pengganding pada aci pemacu sistem gear (Rajah 5).

  g333165
 7. Gunakan perkakasan yang ditanggalkan sebelum ini untuk memasangkan pemasangan pemacu gelendong pada unit pemotongan (Rajah 5).

 8. Pastikan pengganding (Rajah 5) boleh digerakkan ke belakang dan ke hadapan dengan mudah pada aci pemacu sistem gear.

Melaraskan dan Memasangkan Unit Pemotongan

Model 04830 dan 04840
 1. Gunakan 4 skru kepala soket untuk memasangkan unit pemotongan pada mesin (Rajah 6).

  g333212
 2. Tentukan tetapan ketinggian pemotongan yang bersesuaian dan laraskan gelendong cengkaman kepada tetapan ini; rujuk Melaraskan Kedudukan Gelendong Cengkaman.

 3. Laraskan unit pemotongan kepada tetapan yang anda mahu; rujuk prosedur pelarasan dalam Manual Pengendali unit pemotongan anda.

 4. Pasangkan pengganding dan spring pada pemasangan pemacu gelendong pada unit pemotongan (Rajah 7).

  g333213
 5. Pastikan pengganding (Rajah 7) boleh digerakkan ke belakang dan ke hadapan dengan mudah pada aci pemacu sistem gear.

  Jika pengganding tidak dapat digerakkan, laraskan kedudukan pemasangan pemacu gelendong atau penjajaran enjin dengan sistem gear; rujuk Melaraskan Kedudukan Aci Pemacu Gelendong.

Memasangkan Aci Roda Angkut

Model 04840 Sahaja

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Aci roda kiri1

Note: Aci roda kanan dipasangkan di kilang.

 1. Sapukan sebatian penguncian ulir dengan kekuatan sederhana pada ulir aci roda.

 2. Masukkan aci roda kiri ke dalam pemasangan pemacu gelendong di bahagian kiri mesin.

  Note: Aci roda kiri ditandakan dengan “L” pada hujung aci dan mempunyai ulir kanan.

  g330266
 3. Tork aci kepada 54~68N∙m (40~50 kaki-lb).

Memasangkan Roda Angkut

Pilihan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Roda Angkut (pesan secara berasingan; hubungi pengedar Toro dibenarkan anda)1

Untuk memasangkan roda angkut, anda perlu memperoleh Kit Roda Angkut (Model 04123) dahulu. Hubungi pengedar Toro dibenarkan anda untuk kit ini.

 1. Pasangkan roda angkut; rujuk Memasangkan Roda Angkut.

 2. Pastikan tayar dipam sehingga 83~103kPa (12~15psi).

Memasangkan Bakul Rumput

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Bakul rumput1

Pegang bibir atas bakul dan masukkannya pada rod lekapan bakul (Rajah 9).

g278331

Melaraskan Kelajuan Enjin

Untuk Negara yang Mematuhi CE/UKCA Sahaja

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Pelekat CE/UKCA1

Jika anda menggunakan mesin anda di negara yang mematuhi standard CE atau UKCA, patuhi peraturan hingar dengan melakukan langkah yang berikut:

 • Laraskan kelajuan enjin melahu tinggi kepada spesifikasi yang berikut:

  • Mesin 1018: 3,000 rpm

  • Mesin 1021 dan 1026: 3,150 rpm

  Rujuk Melaraskan Kelajuan Enjin Melahu Tinggi.

 • Tampalkan pelekat CE/UKCA di atas plat siri (Rajah 10).

  g415593

Melaraskan Bolt Selak untuk Pelaras Ketinggian Pemegang

Jika pelaras ketinggian pemegang tidak selari dengan hasil kimpal penerima bahagian atas, lakukan langkah yang berikut untuk melaraskan bolt:

 1. Longgarkan nat pada bolt selak agar kepala bolt boleh bergerak secara bebas sehingga sedikit melebihi hentian pangsi (Rajah 11).

  Note: Anda boleh mengenakan tekanan pada spring pelaras ketinggian pemegang untuk mengurangkan ketegangan pada bolt.

  g440364
 2. Putarkan bolt mengikut arah jam atau melawan arah jam untuk melaraskan sudut pelaras ketinggian pemegang ke arah dalam atau luar. Pelaras ketinggian pemegang seharusnya selari dengan hasil kimpal penerima bahagian atas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 12.

  g439288
 3. Ketatkan nat pada bolt selak (Rajah 11) agar kedudukan bolt baharu dikunci pada hentian pangsi.

Gambaran Keseluruhan Produk

g274957
g271082

Palang Cekam

Gunakan palang cekam (Rajah 14) untuk menggunakan atau lepaskan pemacu cengkaman.

 • Gunakan pemacu cengkaman: Tarik ke atas dan tahan bar pada pemegang.

 • Lepaskan pemacu cengkaman: Lepaskan bar.

Kawalan Pendikit

Gunakan kawalan pendikit (Rajah 14) untuk melaraskan kelajuan enjin.

 • Tingkatkan kelajuan enjin: Putarkan tuil ke bawah.

 • Kurangkan kelajuan enjin: Putarkan tuil ke atas.

Suis Hidup/Mati

Suis (Rajah 14) membolehkan anda memulakan atau mematikan kuasa enjin.

 • Mulakan enjin: Tekan bahagian atas suis ke bawah.

 • Matikan enjin: Tekan bahagian bawah suis ke bawah.

Tuil Brek Servis

Gunakan brek servis (Rajah 14) untuk memperlahankan atau menghentikan mesin. Tarik tuil ke arah pemegang untuk menggunakan brek servis.

Selak Brek Henti

Gunakan selak brek henti (Rajah 14) untuk menggunakan brek henti apabila anda jauh dari mesin.

 • Gunakan brek henti: Gunakan dan tahan tuil brek servis dan putarkan selak brek henti ke arah anda.

 • Lepaskan brek henti: Tarik tuil brek servis ke arah pemegang.

Tuil Pemacu Unit Pemotongan

Gunakan tuil pemacu unit pemotongan (Rajah 14) untuk menggunakan atau melepaskan unit pemotongan semasa palang cekam digunakan.

 • Gunakan unit pemotongan: Alihkan tuil ke bawah.

 • Lepaskan unit pemotongan: Alihkan tuil ke atas.

Meter Jam

Meter jam (Rajah 14) merekodkan jumlah masa enjin berjalan. Rujuk meter untuk menjadualkan penyelenggaraan tetap.

Pemegang Bantu Angkat

Gunakan pemegang bantu angkat (Rajah 14) untuk membantu pelarasan ketinggian pemegang atau mengangkat dan menurunkan tongkat.

Pelaras Ketinggian Pemegang

Gunakan pelaras ketinggian pemegang (Rajah 15) untuk melaraskan ketinggian pemegang kepada kedudukan pengendalian yang selesa. Tarik pelaras ke atas dan gunakan pemegang bantu angkat untuk meningkatkan atau menurunkan ketinggian pemegang.

g271081

Tuil Pencekik

Tuil pencekik (Rajah 16) terletak pada bahagian kiri hadapan enjin. Gunakan tuil untuk membantu anda memulakan enjin yang sejuk; rujuk Menggunakan Tuil Pencekik.

g265059

Injap Tutup Bahan Api

Injap tutup bahan api terletak pada sisi enjin di bawah kawalan pencekik (Rajah 16).

Note: Tutup injap tutup bahan api apabila mesin tidak digunakan selama beberapa hari, sewaktu pengangkutan ke dan dari tapak kerja atau apabila mesin diletak di dalam bangunan; rujuk Membuka dan Menutup Injap Tutup Bahan Api.

Pemegang Pemula Sentakan

Tarik pemegang pemula sentakan (Rajah 16) untuk memulakan enjin.

Tongkat

Tongkat (Rajah 17) dilekapkan pada bahagian belakang mesin. Gunakan tongkat apabila anda memasangkan atau menanggalkan roda angkut atau unit pemotongan.

 • Kedudukan SERVIS RODA ANGKUT:

  Untuk menggunakan tongkat untuk memasangkan roda angkut, letakkan kaki anda pada tongkat sambil menarik pemegang bantu angkat ke atas dan ke belakang (Rajah 17).

  Awas

  Mesin adalah berat dan boleh menyebabkan bahagian belakang badan terasa tegang jika diangkat secara tidak betul.

  Kenakan tekanan kaki anda pada tongkat dan hanya gunakan pemegang bantu angkat untuk mengangkat mesin. Cubaan untuk meletakkan mesin di atas tongkat melalui cara lain boleh menyebabkan kecederaan.

 • Kedudukan SERVIS UNIT PEMOTONGAN:

  Untuk mengelakkan mesin daripada terjongket ke belakang semasa menanggalkan unit pemotongan, turunkan tongkat dan tolak keluar pin spring agar tongkat dikekalkan pada kedudukan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 18.

 • Tarik balik tongkat kepada kedudukan PENYIMPANAN:

  1. Kekalkan kaki anda pada tongkat ketika menurunkan gelendong cengkaman ke atas tanah.

  2. Alihkan kaki anda dari tongkat dan berikan ruang untuk tongkat menarik balik kepada kedudukan PENYIMPANAN.

g273507
g341757
Model 04820Model 04830Model 04840
Lebar84cm (33 inci)91cm (36 inci)104cm (41 inci)
Berat asas*95 kg (210 lb)100 kg (220 lb)107 kg (235 lb)
Lebar pemotongan46cm (18 inci)53cm (21 inci)66cm (26 inci)
Ketinggian pemotonganBergantung pada kedudukan gelendong cengkaman [rujuk Melaraskan Kedudukan Gelendong Cengkaman] dan gunakan Kit Ketinggian Pemotongan Tinggi.
PotonganBergantung pada kelajuan gelendong dan kedudukan takal pemacu gelendong; rujuk Melaraskan Kadar Potongan.
Kelajuan enjinMelahu rendah: 1,900 ± 100 rpm; Melahu tinggi: 3,450 ± 100 rpm
Kelajuan pemotongan3.2 km/j (2 bsj)~ 5.6 km/j (3.5 bsj)
Kelajuan angkut8.5 km/j (5.3 bsj)
*Unit cengkaman sahaja. Rujuk Manual Pengendali unit pemotongan bagi berat setiap unit pemotongan.

Alat Tambahan/Aksesori

Pelbagai alat tambahan dan aksesori yang diluluskan oleh Toro sedia untuk digunakan dengan mesin untuk mempertingkat dan mengembangkan keupayaan mesin. Hubungi Penjual Servis Dibenarkan atau pengedar Toro dibenarkan atau pergi ke www.Toro.com untuk mendapatkan senarai semua alat tambahan dan aksesori yang diluluskan.

Untuk memastikan prestasi optimum dan pengesahan keselamatan yang berterusan bagi mesin, hanya gunakan alat ganti dan aksesori Toro yang asli. Alat ganti dan aksesori yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

Pengendalian

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Sebelum Pengendalian

Keselamatan Sebelum Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan membiarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis mesin. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Biasakan diri dengan pengendalian yang selamat pada kelengkapan, kawalan pengendali dan tanda keselamatan.

 • Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci (jika ada) dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

 • Ketahui cara menghentikan mesin dan mematikan kuasa mesin dengan segera.

 • Periksa bahawa kawalan pengawasan pengendali, suis keselamatan, dan peranti perlindungan keselamatan dipasangkan dan berfungsi dengan sebetulnya. Jangan kendalikan mesin melainkan jika mesin berfungsi dengan betul.

 • Periksa kawasan yang anda akan menggunakan mesin dan alihkan semua objek yang mungkin terpelanting dari mesin.

Keselamatan Bahan Api

 • Berhati-hati ketika mengendalikan bahan api. Bahan api mudah terbakar dan wap bahan api mudah meletup.

 • Padamkan semua rokok, cerut, paip dan sumber nyalaan yang lain.

 • Hanya gunakan bekas bahan api yang diluluskan.

 • Jangan tanggalkan penutup bahan api atau isi bahan api ke dalam tangki ketika enjin dihidupkan atau panas.

 • Jangan menambahkan atau salirkan bahan api di tempat yang tertutup.

 • Jangan menyimpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau perkakas lain.

 • Jika anda tertumpah bahan api, jangan mencuba menghidupkan enjin; elakkan penghasilan sumber nyalaan sehingga wap bahan api lesap.

 • Jangan isi bekas di dalam kenderaan atau di atas dasar trak atau treler dengan pelapik plastik. Sentiasa letakkan bekas di atas lantai, jauh daripada kenderaan sebelum pengisian.

 • Tanggalkan kelengkapan dari trak atau treler dan isi bahan api di atas lantai. Jika tidak dapat dilakukan, isi bahan api bagi kelengkapan sedemikian menggunakan bekas mudah alih dan bukannya dari muncung dispenser bahan api.

 • Pastikan muncung menyentuh rim tangki bahan api atau pengendalian bekas sepanjang masa sehingga pengisian selesai.

Melakukan Penyelenggaraan Harian

Laksanakan prosedur penyelenggaraan harian; rujuk Senarai Semak Penyelenggaraan Harian.

Memeriksa Paras Minyak Enjin

Periksa paras minyak enjin sebelum setiap penggunaan atau setiap 8 jam pengendalian, rujuk Memeriksa Paras Minyak Enjin.

Spesifikasi Bahan Api

Kapasiti tangki bahan api: 2.0L (0.59 gelen AS)

Bahan api yang disyorkan: Gasolin tanpa plumbum dengan pengadaran oktana 87 atau lebih tinggi (kaedah pengadaran (R+M)/2)

Etanol: Gasolin yang mengandungi sehingga 10% etanol (gasohol) atau 15% MTBE (butil eter metil tertier) mengikut isi padu boleh diterima. Etanol dan MTBE adalah berbeza. Gasolin yang mengandungi 15% etanol (E15) mengikut isi padu tidak diluluskan untuk penggunaan.

 • Jangan gunakan gasolin yang mengandungi lebih daripada 10% etanol mengikut isi padu, seperti E15 (mengandungi 15% etanol), E20 (mengandungi 20% etanol) atau E85 (mengandungi sehingga 85% etanol).

 • Jangan gunakan gasolin yang mengandungi metanol.

 • Jangan simpan bahan api sama ada di dalam tangki bahan api atau bekas bahan api pada musim sejuk melainkan anda menggunakan penstabil bahan api.

 • Jangan tambah minyak ke dalam gasolin.

 • Untuk memperoleh hasil terbaik, hanya gunakan bahan api yang bersih dan segar (kurang daripada 30 hari).

 • Penggunaan gasolin yang tidak diluluskan boleh menyebabkan masalah prestasi dan/atau kerosakan enjin yang mungkin tidak diliputi oleh waranti.

Mengisi Tangki Bahan Api

 1. Bersihkan ruang di sekeliling penutup tangki bahan api dan tanggalkan penutup dari tangki (Rajah 19). Isi tangki bahan api sehingga paras bawah bukaan leher tangki; rujuk Manual Pengendali enjin anda.

  Important: Jangan terlebih isi tangki dengan bahan api.

  g265976
 2. Pasangkan penutup tangki bahan api dan lapkan bahan api yang tertumpah.

Melaraskan Kadar Potongan

Kadar potongan ditentukan oleh tetapan mesin yang berikut:

 • Kelajuan gelendong: Anda boleh melaraskan kelajuan gelendong kepada tetapan tinggi atau rendah; rujuk Melaraskan Kelajuan Gelendong.

 • Kedudukan takal pemacu gelendong: Anda boleh menetapkan takal pemacu gelendong kepada 2 kedudukan; rujuk Manual Pengendali unit pemotongan anda.

Untuk menentukan kelajuan gelendong dan kedudukan takal pemacu gelendong bagi potongan yang bersesuaian, rujuk jadual di bawah:

Kadar Potongan

Kelajuan GelendongKedudukan Tali SawatUnit Pemotongan
8 bilah11 bilah14 bilah
RendahRendah7.3mm (0.286 inci)5.3mm (0.208 inci)4.2mm (0.164 inci)
RendahTinggi6.1mm (0.241 inci)4.4mm (0.175 inci)3.5mm (0.137 inci)
TinggiRendah5.9mm (0.233 inci)4.3mm (0.169 inci)3.4mm (0.133 inci)
TinggiTinggi5.0mm (0.196 inci)3.6mm (0.142 inci)2.8mm (0.112 inci)

Melaraskan Kelajuan Gelendong

Gunakan tombol kawalan kelajuan gelendong (Rajah 20) untuk melaraskan kelajuan gelendong.

 • Kelajuan gelendong tinggi: Putarkan tombol agar “H” pada tombol menuding ke hadapan mesin.

 • Kelajuan gelendong rendah: Putarkan tombol agar “L” pada tombol menuding ke hadapan mesin.

g275053

Melaraskan Kedudukan Gelendong Cengkaman

Gelendong cengkaman boleh dilaraskan kepada 2 kedudukan:

 • Kedudukan RENDAH: Gunakan kedudukan ini untuk memotong pada ketinggian pemotongan yang lebih rendah (seperti memotong di kawasan hijau padang golf).

 • Kedudukan TINGGI: Gunakan kedudukan ini untuk memotong pada ketinggian pemotongan yang lebih tinggi (seperti memotong di kotak ti padang golf).

 1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS RODA ANGKUT; rujuk Tongkat.

 2. Tanggalkan bolt bahu (Rajah 21) pada setiap sisi mesin yang menguncikan perumah pemacu gelendong pada casis.

  g277026
 3. Jajarkan lubang di dalam casis dengan lubang di dalam perumah pemacu.

 4. Gunakan bolt bahu yang ditanggalkan sebelum ini untuk menguncikan perumah pemacu pada casis (Rajah 21).

 5. Tetapkan tongkat kepada kedudukan PENYIMPANAN; rujuk Tongkat.

Melaraskan Ketinggian Pemegang

Gunakan pelaras ketinggian pemegang untuk melaraskan ketinggian pemegang kepada kedudukan pengendalian yang selesa; rujuk Pelaras Ketinggian Pemegang.

Mengangkut Mesin ke Tapak Kerja

Mengangkut Mesin Menggunakan Roda Angkut

Gunakan roda angkut untuk mengangkut mesin dalam jarak yang lebih pendek.

 1. Pasangkan roda angkut; rujuk Memasangkan Roda Angkut.

 2. Pastikan kawalan cengkaman dan pemacu gelendong berada pada kedudukan NEUTRAL.

 3. Mulakan enjin; rujuk Memulakan Enjin.

 4. Tetapkan kawalan pendikit kepada PERLAHAN, jongketkan bahagian hadapan mesin ke atas, gunakan pemacu cengkaman dengan perlahan dan tingkatkan kelajuan enjin dengan perlahan.

 5. Laraskan pendikit untuk mengendalikan mesin rumput pada kelajuan di bumi yang diinginkan dan angkut mesin ke destinasi yang diinginkan.

Mengangkut Mesin Menggunakan Treler

Gunakan treler untuk mengangkut mesin dalam jarak yang agak panjang. Berhati-hati ketika memuatkan dan mengeluarkan mesin dari treler.

 1. Pandu mesin ke atas treler dengan berhati-hati.

 2. Matikan kuasa enjin, gunakan brek henti dan putarkan injap bahan api kepada kedudukan MATI.

 3. Gunakan tanjakan lebar lengkap ketika memuatkan mesin ke dalam treler atau trak.

 4. Pastikan mesin diikat dengan ketat pada treler.

Note: Anda boleh menggunakan treler Toro Trans Pro untuk mengangkut mesin. Untuk melihat arahan tentang memuatkan mesin ke treler, rujuk Manual Pengendali treler anda.

Important: Jangan jalankan mesin semasa mengangkut mesin di atas treler kerana mesin mungkin rosak.

Menanggalkan Roda Angkut

 1. Lepaskan palang cekam, gunakan kawalan pendikit untuk mengurangkan kelajuan enjin dan matikan kuasa enjin.

 2. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS RODA ANGKUT; rujuk Tongkat.

 3. Tanggalkan roda angkut dengan menekan klip penguncian roda keluar dari gandar (Rajah 22).

  g274946
 4. Turunkan mesin dari tongkat secara berhati-hati dengan menekan ke hadapan dengan perlahan atau dengan mengangkat sokongan pemegang di bahagian bawah, membolehkan tongkat menganjal kembali kepada kedudukan PENYIMPANAN; rujuk Tongkat.

Menggunakan Tuil Pencekik

Gunakan tuil pencekik untuk membantu anda memulakan enjin yang sejuk. Tetapkan tuil kepada kedudukan PENCEKIK semasa memulakan enjin yang sejuk. Selepas enjin dimulakan, tetapkan tuil kepada kedudukan BERJALAN.

g273508

Membuka dan Menutup Injap Tutup Bahan Api

Kawal aliran bahan api ke enjin dengan injap tutup bahan api seperti yang berikut:

 • Untuk membuka injap bahan api, putarkan tuil tutup bahan api ke arah pemegang pemula sentakan (Rajah 24).

 • Untuk menutup injap bahan api, putarkan tuil tutup bahan api menjauhi pemegang pemula sentakan (Rajah 24).

  g273576

Semasa Pengendalian

Keselamatan Sewaktu Pengendalian

Keselamatan Am

 • Pemilik/pengendali boleh mengelakkan kemalangan dan bertanggungjawab terhadap kemalangan yang mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta.

 • Pakai pakaian bersesuaian yang dilengkapi pelindung mata, seluar panjang, kasut rintang gelincir yang teguh buatannya dan pelindung pendengaran. Ikat rambut yang panjang dan jangan memakai pakaian yang longgar atau barang kemas yang longgar.

 • Jangan mengendalikan mesin apabila sakit, letih atau di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan melakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Sebelum anda memulakan mesin, pastikan semua pemacu ditetapkan kepada neutral, brek henti digunakan dan anda berada di kedudukan pengendalian.

 • Pastikan orang lain dan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian. Jika perlu diiringi rakan sekerja, berhati-hati dan pastikan bakul rumput dipasangkan pada mesin.

 • Hanya kendalikan mesin dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas untuk mengelakkan lubang dan bahaya tersembunyi.

 • Jangan mengendalikan mesin jika terdapat risiko kilat.

 • Berhati-hati ketika memotong rumput yang basah. Langkah yang kurang baik boleh menyebabkan kemalangan tergelincir dan jatuh.

 • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada unit pemotongan.

 • Lihat belakang dan bawah sebelum undur untuk memastikan laluan tiada halangan.

 • Berhati-hati ketika mendekati selekoh tersembunyi, semak samun, pokok atau objek lain yang mungkin menghalang penglihatan anda.

 • Hentikan unit pemotongan apabila anda tidak memotong.

 • Lepaskan pemacu pada unit pemotongan dan matikan kuasa mesin sebelum melaraskan ketinggian pemotongan.

 • Jangan jalankan enjin di kawasan yang akan memerangkap gas ekzos.

 • Jangan biarkan enjin berjalan tanpa diawasi.

 • Sebelum anda meninggalkan kedudukan pengendali, lakukan perkara berikut:

  • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  • Lepaskan unit pemotongan.

  • Gunakan brek henti.

  • Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci (jika ada).

  • Tunggu sehingga semua pergerakan berhenti.

 • Matikan kuasa mesin sebelum mengosongkan bakul.

 • Jangan sentuh enjin, peredam bunyi atau paip ekzos ketika enjin berjalan dan sebaik sahaja enjin dimatikan kuasa kerana bahagian ini mungkin panas dan boleh menyebabkan lecuran.

 • Matikan kuasa mesin dan lepaskan pemacu pada unit pemotongan dalam situasi yang berikut:

  • Sebelum mengisi bahan api

  • Sebelum membersihkan bahagian tersumbat

  • Sebelum menanggalkan bakul rumput

  • Sebelum memeriksa, membersihkan atau menyelenggarakan unit pemotongan

  • Selepas terlanggar objek asing atau jika getaran yang luar biasa berlaku. Periksa unit pemotongan untuk mengesan kerosakan dan melakukan pembaikan sebelum memulakan dan mengendalikan mesin

  • Sebelum meninggalkan kedudukan pengendalian

 • Hanya gunakan aksesori dan alat tambahan yang diluluskan oleh The Toro® Company.

Keselamatan Cerun

 • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian. Anda bertanggungjawab terhadap pengendalian di cerun yang selamat. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di cerun. Sebelum menggunakan mesin di cerun, lakukan yang berikut:

  • Baca dan fahami arahan cerun dalam manual dan pada mesin.

  • Tafsir keadaan hari tersebut di tapak untuk menentukan sama ada cerun adalah selamat untuk pengendalian mesin. Gunakan akal budi dan pertimbangan yang wajar sewaktu melakukan penilaian ini. Perubahan permukaan bumi seperti kelembapan boleh mempengaruhi pengendalian mesin di cerun.

 • Kendalikan mesin merentasi cerun, jangan naik dan turun. Elakkan pengendalian di cerun yang sangat curam atau basah. Langkah yang kurang baik boleh menyebabkan kemalangan tergelincir dan jatuh.

 • Kenal pasti bahaya di tapak cerun. Jangan kendalikan mesin berhampiran cerun curam, parit, benteng, air atau bahaya lain. Mesin mungkin tergolek jika roda melalui pinggir atau pinggir roboh. Kekalkan jarak yang selamat di antara mesin dengan sumber bahaya. Gunakan alat tangan untuk pengendalian di kawasan ini.

 • Jangan memulakan, hentikan atau belokkan mesin di cerun. Jangan ubah kelajuan atau arah secara mendadak; belok secara perlahan dan beransur-ansur.

 • Jangan mengendalikan mesin sekiranya cengkaman, pemanduan atau kestabilan diragu-ragukan. Ambil perhatian bahawa pengendalian mesin di atas rumput yang basah, melalui cerun atau turun dari cerun mungkin menyebabkan mesin kehilangan cengkaman. Kehilangan cengkaman pada pemacu mungkin mengakibatkan mesin meluncur dan kehilangan kawalan pada brek dan stereng. Mesin boleh meluncur walaupun anda henti memandu.

 • Alihkan atau tandakan halangan seperti parit, lubang, bekas roda, bonggol, batu atau bahaya tersembunyi yang lain. Rumput yang tinggi boleh menyembunyikan halangan. Permukaan bumi yang tidak rata mungkin menyebabkan mesin terbalik.

 • Jika anda hilang kawalan terhadap mesin, jauhkan diri dari arah perjalanan mesin.

 • Sentiasa pastikan gear mesin digunakan ketika turun dari cerun. Jangan luncur turun cerun (hanya berkenaan untuk unit pacuan gear).

Memulakan Enjin

Note: Untuk melihat ilustrasi dan penerangan kawalan yang dirujuk dalam bahagian ini, rujuk Kawalan.

Note: Pastikan wayar palam pencucuh dipasangkan pada palam pencucuh.

 1. Pastikan tuil pemacu cengkaman berada pada kedudukan NEUTRAL.

 2. Pastikan injap tutup bahan api dibuka; rujuk Membuka dan Menutup Injap Tutup Bahan Api

 3. Tetapkan suis Hidup/Mati kepada kedudukan HIDUP.

 4. Gunakan kawalan pendikit untuk meningkatkan kelajuan enjin.

 5. Tetapkan tuil pencekik di tengah-tengah di antara kedudukan PENCEKIK dengan BERJALAN apabila memulakan enjin yang sejuk; rujuk Menggunakan Tuil Pencekik

  Note: Pencekik mungkin tidak diperlukan semasa memulakan enjin yang panas.

 6. Tarik hendal pemula sentakan sehingga mencapai masukan positif, kemudian tarik hendal dengan kuat untuk memulakan enjin.

  Important: Jangan tarik tali sentakan sehingga mencapai had atau melepaskan pemegang pemula semasa tali ditarik keluar; tali mungkin terputus atau pemasangan sentakan mungkin rosak.

 7. Tetapkan tuil pencekik kepada kedudukan BERJALAN semasa enjin memanas.

Petua Pengendalian

Important: Potongan rumput berfungsi sebagai pelincir ketika memotong rumput. Pengendalian unit pemotongan secara berterusan tanpa potongan rumput boleh merosakkan unit pemotongan.

 • Potong kawasan hijau dalam arah ulang-alik yang lurus merentas kawasan hijau.

 • Elakkan pemotongan pusingan atau membelokkan mesin di kawasan hijau untuk mengelakkan kesan calar.

 • Belokkan mesin keluar dari kawasan hijau dengan mengangkat gelendong pemotongan (menolak pemegang ke bawah) dan membuat belokan berbentuk titisan pada gelendong cengkaman (Rajah 25).

  g271799
 • Potong pada kelajuan berjalan yang biasa. Kelajuan yang pantas menjimatkan sedikit masa dan memberikan hasil kerja pemotongan yang kurang baik.

 • Untuk membantu anda mengekalkan garis yang lurus merentas kawasan hijau dan untuk mengekalkan jarak yang sama di antara mesin dengan sisi potongan sebelumnya, gunakan jalur penjajaran pada bakul (Rajah 26).

  g272991

Mengendalikan Mesin dalam Keadaan Cahaya Malap

Gunakan Kit Lampu LED apabila anda mengendalikan mesin dalam keadaan cahaya malap. Hubungi pengedar Toro dibenarkan anda untuk kit ini.

Important: Jangan gunakan sistem cahaya lain dengan mesin ini kerana sistem lain tidak akan beroperasi secara betul dengan output AC enjin.

Mengendalikan Kawalan Ketika Memotong

 1. Mulakan enjin, tetapkan pendikit kepada kelajuan yang berkurangan, tolak pemegang ke bawah untuk mengangkat unit pemotongan dan gunakan pemacu cengkaman untuk mengangkut mesin ke kolar kawasan hijau.

 2. Hentikan mesin di atas kolar.

 3. Gunakan tuil pemacu unit pemotongan untuk menggunakan unit pemotongan, tingkatkan kelajuan pendikit sehingga mesin berjalan pada kelajuan di bumi yang diinginkan, gunakan pemacu cengkaman untuk menggerakkan mesin ke atas kawasan hijau, turunkan unit pemotongan ke atas tanah dan mula memotong rumput.

Mematikan Kuasa Enjin

 1. Lepaskan palang cekam.

 2. Tetapkan kawalan pendikit kepada kedudukan PERLAHAN .

 3. Tetapkan suis Hidup/Mati kepada kedudukan MATI.

 4. Tutup injap tutup bahan api sebelum anda menyimpan atau mengangkut mesin

Selepas Pengendalian

Keselamatan Selepas Pengendalian

Keselamatan Am

 • Matikan kuasa mesin, keluarkan kunci (jika ada) dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

 • Bersihkan rumput dan serpihan daripada mesin untuk mengelakkan bahaya api. Bersihkan tumpahan minyak atau bahan api.

 • Biarkan mesin menyejuk sebelum menyimpan mesin di tempat yang tertutup.

 • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau pada perkakas lain.

 • Kurangkan tetapan pendikit sebelum mematikan kuasa enjin dan tutup injap tutup bahan api (jika dilengkapi) selepas memotong rumput.

Mengendalikan Kawalan Selepas Memotong

 1. Pandu mesin keluar dari kawasan hijau, tolak pemegang ke bawah untuk mengangkat unit, lepaskan palang cekam, lepaskan unit pemotongan dan matikan kuasa enjin.

 2. Tanggalkan bakul rumput dan kosongkan potongan dari bakul.

 3. Pasangkan bakul rumput pada mesin dan angkut mesin ke tempat simpanan.

Mengangkut Mesin

Selepas memotong rumput, angkut mesin keluar dari tapak kerja; rujuk Mengangkut Mesin Menggunakan Roda Angkut atau Mengangkut Mesin Menggunakan Treler.

Memasangkan Roda Angkut

 1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS RODA ANGKUT; rujuk Tongkat

 2. Masukkan satu roda pada gandar (Rajah 27).

  g273510
 3. Putarkan klip penguncian roda (Rajah 27) menjauhi bahagian pusat roda, membolehkan roda masuk lebih dalam pada gandar.

 4. Putarkan roda ke hadapan dan ke belakang sehingga roda memasuki gandar dengan sepenuhnya dan klip penguncian dipasangkan pada alur aci gandar.

 5. Ulangi prosedur pada sisi mesin yang satu lagi.

 6. Turunkan mesin dari tongkat dengan berhati-hati.

Menggunakan atau Melepaskan Sistem Gear

Anda boleh melepaskan gelendong dari sistem gear untuk membolehkan mesin dikendalikan. Lepaskan sistem gear apabila anda perlu menggerakkan mesin tanpa memulakan enjin (seperti melakukan penyelenggaraan di kawasan tertutup).

Sebelum anda mengendalikan mesin, pastikan anda menggunakan sistem gear.

 1. Tentukan tuil penggunaan cengkaman pada kotak sistem gear (Rajah 25).

  g272196
 2. Lakukan langkah yang berikut untuk menggunakan atau melepaskan sistem gear:

  • Lepaskan sistem gear: Putarkan tuil kepada kedudukan DILEPASKAN.

  • Gunakan sistem gear: Putarkan tuil kepada kedudukan DIGUNAKAN.

Penyelenggaraan

Amaran

Kegagalan untuk menyelenggarakan mesin dengan sewajarnya boleh menyebabkan kegagalan pramasa pada sistem mesin dan ini mungkin mencederakan anda atau orang yang berhampiran.

Pastikan mesin diselenggarakan dengan baik dan dalam keadaan berfungsi yang baik seperti yang dinyatakan dalam arahan ini.

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Important: Jangan jongket mesin pada sudut yang lebih daripada 25°. Jika mesin dijongket melebihi 25°, minyak mungkin mengalir ke dalam kebuk pembakaran dan/atau bahan api mengalir keluar dari penutup tangki bahan api.

Important: Rujuk kepada manual pemilik enjin anda untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan tambahan.

Keselamatan Penyelenggaraan

 • Sebelum anda meninggalkan kedudukan pengendali, lakukan perkara berikut:

  • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  • Tetapkan pendikit kepada kedudukan melahu rendah.

  • Lepaskan unit pemotongan.

  • Pastikan cengkaman ditetapkan kepada neutral.

  • Gunakan brek henti.

  • Matikan kuasa mesin dan keluarkan kunci (jika ada).

  • Tunggu sehingga semua pergerakan berhenti.

 • Biarkan komponen mesin menyejuk sebelum melakukan penyelenggaraan.

 • Jika boleh, jangan melakukan penyelenggaraan sewaktu mesin berjalan. Jauhi bahagian yang bergerak.

 • Jika enjin perlu dijalankan untuk melakukan pelarasan penyelenggaraan, pastikan tangan, kaki, pakaian dan mana-mana anggota badan anda menjauhi unit pemotongan, alat tambahan dan mana-mana bahagian yang bergerak. Pastikan tiada orang lain yang berhampiran.

 • Bersihkan rumput dan serpihan daripada unit pemotongan, pemacu, peredam bunyi, skrin penyejukan dan enjin untuk mengelakkan bahaya api. Bersihkan tumpahan minyak atau bahan api.

 • Pastikan semua bahagian dalam keadaan berfungsi yang baik. Gantikan semua pelekat dan bahagian yang kabur, rosak atau hilang. Pastikan semua perkakasan dipasang dengan ketat untuk memastikan mesin dalam keadaan berfungsi yang selamat.

 • Periksa komponen penangkap secara kerap dan gantikan komponen apabila diperlukan.

 • Untuk memastikan prestasi mesin yang selamat dan optimum, hanya gunakan alat ganti Toro yang asli. Alat ganti yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

 • Jika pembaikan besar diperlukan atau jika bantuan diinginkan, hubungi pengedar Toro yang dibenarkan.

Jadual Penyelenggaraan yang Disyorkan

Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
Selepas 20 jam pertama
 • Tukar minyak enjin.
 • Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras minyak enjin.
 • Periksa elemen penuras udara.
 • Setiap 50 jam
 • Bersihkan elemen penuras udara.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin.
 • Periksa dan laraskan palam pencucuh; gantikan palam pencucuh jika diperlukan.
 • Setiap 300 jam
 • Gantikan elemen penuras kertas (Lebih kerap di persekitaran pengendalian yang berdebu).
 • Gantikan palam pencucuh.
 • Senarai Semak Penyelenggaraan Harian

  Important: Duplikasi halaman ini untuk penggunaan rutin.

  Item Semakan PenyelenggaraanUntuk minggu:
  Isn.Sel.Rab.Kha.Jum.Sab.Aha.
  Periksa pengendalian tuil kunci brek.       
  Periksa paras bahan api.       
  Periksa paras minyak enjin.       
  Periksa penuras udara.       
  Bersihkan sirip pendinginan enjin.       
  Periksa untuk mengesan hingar enjin yang luar biasa.       
  Periksa untuk mengesan hingar pengendalian yang luar biasa.       
  Periksa pelarasan gelendong ke bilah dasar.       
  Periksa pelarasan ketinggian pemotongan.       
  Perkemas cat yang tertanggal.       
  Bersihkan mesin.       

  Tatatanda Bahagian Yang Memerlukan Perhatian

  Pemeriksaan dilakukan oleh:
  ItemTarikhMaklumat
     
     
     
     
     
     
     
     

  Prosedur Pra Penyelenggaraan

  Menyediakan Mesin untuk Penyelenggaraan

  Amaran

  Semasa anda menyelenggara atau melaraskan mesin, orang lain mungkin memulakan enjin. Enjin yang dimulakan secara tidak sengaja boleh menyebabkan kecederaan parah pada anda atau orang yang berhampiran.

  Lepaskan palang cekam, gunakan brek henti dan tarik keluar wayar dari palam pencucuh sebelum anda melakukan penyelenggaraan. Selain itu, ketepikan wayar agar wayar tidak tersentuh palam pencucuh.

  Lakukan langkah yang berikut sebelum menservis, membersihkan atau membuat pelarasan pada mesin.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  2. Matikan kuasa enjin.

  3. Gunakan brek henti.

  4. Tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan enjin menyejuk sebelum menservis, menyimpan atau membuat kerja pembaikan.

  5. Tanggalkan wayar palam pencucuh (Rajah 29).

   g265998

  Penyelenggaraan Enjin

  Keselamatan Enjin

  • Jangan mengubah kelajuan pengawalan imbang atau gunakan kelajuan lebih pada enjin.

  • Biarkan enjin berjalan sehingga kehabisan bahan api atau keluarkan bahan api dengan pam tangan; jangan alir keluar bahan api. Jika anda perlu mengosongkan tangki bahan api, lakukannya di luar bangunan.

  Menservis Minyak Enjin

  Isi kotak engkol dengan kira-kira 0.56L (19 fl oz) minyak dengan kelikatan yang bersesuaian sebelum bermula. Enjin menggunakan minyak berkualiti tinggi dengan pengelasan servis SJ atau lebih tinggi oleh American Petroleum Institute (API). Pilih kelikatan (berat) minyak yang bersesuaian berdasarkan suhu sekitar. Rajah 30 menerangkan cadangan suhu/kelikatan.

  g013375

  Note: Minyak berbilang gred (5W-20, 10W-30 dan 10W-40) meningkatkan penggunaan minyak. Periksa paras minyak enjin dengan lebih kerap jika anda menggunakan jenis minyak ini.

  Memeriksa Paras Minyak Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras minyak enjin.
 • Masa ideal untuk memeriksa paras minyak enjin adalah apabila enjin sejuk sebelum anda memulakan enjin untuk hari itu. Jika anda telah memulakan enjin, biarkan minyak mengalir kembali ke takungan untuk sekurang-kurangnya 10 minit sebelum anda memeriksa paras minyak enjin.

  1. Matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin.

  2. Tempatkan mesin agar enjin adalah rata dan bersihkan ruang di sekeliling tiub pengisian minyak (Rajah 31).

   g266053
  3. Keluarkan batang celup dengan memutarkan batang celup melawan arah jam.

  4. Keluarkan batang celup dan lapkan bahagian hujung sehingga bersih.

  5. Masukkan batang celup dengan sepenuhnya ke dalam tiub pengisian minyak, tetapi jangan ketatkannya.

  6. Keluarkan batang celup dan periksa paras minyak enjin (Rajah 32).

   g019686
  7. Jika paras minyak enjin tidak tepat, tambah atau singkirkan minyak sehingga mencapai paras yang betul; rujuk Memeriksa Paras Minyak Enjin.

  Menukar Minyak Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 20 jam pertama
 • Tukar minyak enjin.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin.
 • Amaran

  Minyak mungkin adalah panas selepas enjin berjalan, kecederaan diri boleh berlaku jika tersentuh minyak yang panas.

  Elakkan sentuhan dengan minyak enjin yang panas ketika minyak disalirkan.

  1. Matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin.

  2. Letakkan takung di bawah penyumbat takung untuk mengumpulkan minyak.

  3. Keluarkan penyumbat takung, sesendal dan batang celup (Rajah 31).

  4. Tempatkan enjin agar minyak menyalir dari enjin.

  5. Apabila minyak disalir keluar sepenuhnya, alihkan enjin ke tempat yang rata, kemudian pasangkan penyumbat takung dan sesendal baharu.

   Note: Buang minyak terpakai di pusat kitar semula yang diperakui.

  6. Tuangkan minyak dengan perlahan ke dalam lubang pengisian minyak sehingga minyak mencapai paras yang betul.

  7. Pastikan minyak mencapai paras yang betul pada batang celup; rujuk Memeriksa Paras Minyak Enjin.

  8. Masukkan dan kuncikan batang celup ke dalam lubang pengisian minyak.

  9. Lapkan minyak yang tertumpah.

  10. Sambungkan wayar pada palam pencucuh.

  Menservis Pembersih Udara

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa elemen penuras udara.
 • Setiap 50 jam
 • Bersihkan elemen penuras udara.
 • Setiap 300 jam
 • Gantikan elemen penuras kertas (Lebih kerap di persekitaran pengendalian yang berdebu).
 • Important: Jangan kendalikan enjin tanpa pemasangan penuras udara; kerosakan enjin yang ekstrem akan berlaku.

  1. Matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin.

  2. Tanggalkan nat telinga yang menguncikan penutup pembersih udara (Rajah 33).

  3. Tanggalkan penutup pembersih udara.

   Note: Pastikan debu atau serpihan dari penutup pembersih udara tidak terjatuh ke dasar.

  4. Tanggalkan elemen busa dan kertas dari dasar.

  5. Tanggalkan elemen busa dari elemen kertas.

  6. Periksa elemen busa dan kertas; gantikan jika rosak atau sangat kotor.

   g265999
  7. Bersihkan elemen kertas dengan mengetuk secara lembut untuk menyingkirkan debu.

   Note: Jangan cuba memberus untuk menyingkirkan debu dari elemen kertas, berus akan memaksa debu memasuki serat. Gantikan elemen jika tindakan mengetuk tidak menyingkirkan debu.

  8. Bersihkan elemen busa dengan air sabun suam atau dengan pelarut tidak mudah bakar.

   Note: Jangan gunakan gasolin untuk membersihkan elemen busa kerana bahan tersebut boleh mendatangkan risiko kebakaran atau letupan.

  9. Bilas dan keringkan elemen busa dengan sepenuhnya.

  10. Lapkan debu dari dasar dan penutup menggunakan kain yang lembap.

   Note: Pastikan debu dan serpihan tidak memasuki salur udara yang menyambung ke karburetor.

  11. Pasangkan elemen pembersih udara dan pastikan elemen diletakkan di tempat yang betul. Pasangkan nat telinga bawah.

  12. Pasangkan penutup dan pasangkan nat telinga atas untuk menguncikan penutup.

  Menservis Palam Pencucuh

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 100 jam
 • Periksa dan laraskan palam pencucuh; gantikan palam pencucuh jika diperlukan.
 • Setiap 300 jam
 • Gantikan palam pencucuh.
 • Gunakan palam pencucuh NGK BPR6ES atau yang setara.

  1. Matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin.

  2. Bersihkan ruang di sekeliling palam pencucuh.

  3. Tanggalkan palam pencucuh dari kepala silinder.

   Important: Gantikan palam pencucuh yang retak, rosak atau kotor. Jangan gosok dengan bagas pasir, kikiskan atau bersihkan elektrod kerana kerosakan enjin boleh berlaku sekiranya batu halus memasuki silinder.

  4. Tetapkan sela pada palam kepada 0.7~0.8mm (0.028~0.031 inci)

   g000533
  5. Pasangkan palam pencucuh dengan berhati-hati menggunakan tangan (untuk mengelakkan ulir silang) sehingga ketat dengan tangan.

  6. Ketatkan palam pencucuh lagi sebanyak ½ putaran jika adalah baharu; jika tidak, ketatkan lagi sebanyak ⅛~¼ putaran.

   Important: Palam pencucuh yang longgar boleh menjadi sangat panas dan boleh merosakkan enjin; palam pencucuh yang dipasang dengan terlampau ketat mungkin merosakkan ulir di dalam kepala silinder.

  7. Sambungkan wayar pada palam pencucuh.

  Penyelenggaraan Sistem Kawalan

  Melaraskan Kabel Cengkaman

  Laraskan kabel cengkaman untuk mencapai sela 1.1mm (0.045 inci) di antara cakera geseran dengan plat tekanan.

  1. Akses cakera geseran dan plat tekanan dengan menanggalkan penutup cekam (Rajah 35).

   g274480
  2. Longgarkan nat penjepit dan laraskan kabel cengkaman (Rajah 36) agar terdapat sela 1.1mm (0.045 inci) di antara cakera geseran degan plat tekanan (Rajah 37).

   g274532
   g373491

  Melaraskan Brek Servis/Henti

  Laraskan brek servis/henti jika terlepas sewaktu pengendalian.

  1. Lepaskan brek henti.

  2. Ukur ruang bebas pada hujung pemegang brek henti (Rajah 38).

   Ruang bebas pemegang seharusnya di antara 12.7~25.4mm (0.50~1 inci). Jika ruang bebas bukan dalam lingkungan ini, teruskan ke langkah 3 untuk melaraskan kabel brek.

   g373542
  3. Lakukan langkah yang berikut untuk melaraskan ketegangan kabel brek:

   • Untuk meningkatkan ketegangan kabel, longgarkan nat penjepit kabel hadapan dan ketatkan nat penjepit belakang (Rajah 39). Ulangi langkah 2 dan laraskan ketegangan jika diperlukan.

   • Untuk mengurangkan ketegangan kabel, longgarkan nat penjepit belakang dan ketatkan nat penjepit kabel hadapan (Rajah 39). Ulangi langkah 2 dan laraskan ketegangan jika diperlukan.

  g345043

  Melaraskan Kabel Kawalan Gelendong

  Untuk menghilangkan bahagian yang kendur dari kabel kawalan gelendong, lakukan langkah yang berikut:

  1. Tetapkan tombol kawalan kelajuan gelendong kepada kedudukan kelajuan gelendong tinggi; rujuk Melaraskan Kelajuan Gelendong.

  2. Longgarkan nat penjepit belakang dan ketatkan nat penjepit hadapan (Rajah 40).

  g311125

  Melaraskan Kabel Pendikit

  Untuk melaraskan kelajuan enjin melahu rendah dan tinggi, laraskan konduit kabel dan penghenti kawalan pendikit; rujuk Melaraskan Kelajuan Enjin Melahu Rendah dan Melaraskan Kelajuan Enjin Melahu Tinggi.

  Melaraskan Kelajuan Enjin Melahu Rendah

  Note: Gunakan takometer untuk memerhatikan kelajuan enjin.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata dan gunakan brek henti.

   Note: Pastikan enjin berada pada suhu pengendalian yang normal sebelum anda melaraskan kabel pendikit.

  2. Mulakan enjin dan gunakan kawalan pendikit untuk mengurangkan kelajuan enjin kepada melahu rendah.

  3. Perhatikan kelajuan enjin melahu rendah pada takometer anda.

   Julat yang ideal untuk melahu rendah ialah 1,800~2,000 rpm.

  4. Longgarkan skru pada pengapit konduit kabel (Rajah 41).

   g315295
  5. Alihkan konduit kabel sehingga anda melihat 1,900 rpm pada takometer.

  6. Ketatkan skru pada pengapit konduit kabel.

  Melaraskan Kelajuan Enjin Melahu Tinggi

  Note: Gunakan takometer untuk memerhatikan kelajuan enjin.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata dan gunakan brek henti.

   Note: Pastikan enjin berada pada suhu pengendalian yang normal sebelum anda melaraskan kabel pendikit.

  2. Mulakan enjin dan gunakan kawalan pendikit untuk meningkatkan kelajuan enjin kepada melahu tinggi.

  3. Perhatikan kelajuan enjin melahu tinggi pada takometer anda.

   Julat yang ideal untuk melahu tinggi (untuk kegunaan di negara yang tidak mematuhi CE) ialah 3,350~3,550 rpm. Jika takometer menunjukkan kelajuan di bawah 3,350 atau melebihi 3,550 rpm, lakukan langkah 4 hingga 7 sehingga kelajuan antara 3,350~3,550 rpm dicapai.

   Jika anda menggunakan mesin di negara yang mematuhi standard CE, laraskan kelajuan melahu tinggi kepada spesifikasi yang berikut:

   • Mesin 1018: 3,000 rpm

   • Mesin 1021 dan 1026: 3,150 rpm

  4. Matikan kuasa enjin.

  5. Lakukan langkah yang berikut untuk menanggalkan penutup kawalan untuk mesin yang berikut:

   • Mesin 1018: nombor siri 405619513 dan ke bawah

   • Mesin 1021: nombor siri 405674843 dan ke bawah

   • Mesin 1026: nombor siri 405583584 dan ke bawah

   1. Tanggalkan penyambung abah-abah wayar dari meter jam (Rajah 42).

    g280735
   2. Tanggalkan penutup kawalan dengan menanggalkan skru yang mengunci penutup kawalan pada panel belakang (Rajah 43).

    g280734
  6. Laraskan penghenti kawalan pendikit mengikut bacaan melahu tinggi pada takometer anda.

   • Untuk meningkatkan ambang kelajuan melahu tinggi, tetapkan penghenti kawalan pendikit kepada naik.

   • Untuk mengurangkan ambang kelajuan melahu tinggi, tetapkan penghenti kawalan pendikit kepada turun.

   Note: Untuk melaraskan penghenti kawalan pendikit, anda boleh menggunakan gear sehala untuk melaraskan hentian.Jika model mesin anda lebih lama (nombor siri yang dinyatakan dalam langkah 5), gunakan perengkuh untuk menahan nat bebibir di bawah konsol. Mesin yang lebih baharu dilengkapi nat acuan; jadi perengkuh tidak diperlukan.

   g315331
  7. Mulakan enjin dan perhatikan bacaan melahu tinggi yang baharu.

   Jika takometer menunjukkan kelajuan yang bersesuaian seperti yang dinyatakan dalam langkah 3, maka pelarasan selesai.

  8. Jika anda menanggalkan penutup kawalan, lakukan langkah yang berikut:

   1. Gunakan bolt yang ditanggalkan sebelum ini untuk mengunci penutup kawalan pada panel belakang.

   2. Sambungkan penyambung abah-abah wayar pada meter jam.

  Penyelenggaraan Unit Pemotongan

  Keselamatan Bilah

  • Berhati-hati ketika memeriksa unit pemotongan gelendong. Pakai sarung tangan dan berhati-hati ketika menservis gelendong.

  • Bilah atau bilah dasar yang haus atau rosak boleh pecah dan serpihan mungkin terpelanting ke arah anda atau orang yang berhampiran dan menyebabkan kecederaan diri yang serius atau kematian.

  • Periksa bilah dan bilah dasar dari masa ke masa untuk mengesan tanda kehausan atau kerosakan berlebihan.

  • Berhati-hati ketika memeriksa bilah. Pakai sarung tangan dan berhati-hati ketika menservis bilah. Hanya gantikan atau tindih kembali bilah dan bilah dasar; jangan luruskan atau kimpalkannya.

  Memasangkan Unit Pemotongan

  Memasangkan Unit Pemotongan (Model 04820)

  1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS UNIT PEMOTONGAN; rujuk Tongkat.

  2. Tanggalkan perkakasan yang menguncikan pemasangan pemacu gelendong pada plat sisi (Rajah 45).

   g333187
  3. Tanggalkan pemasangan pemacu gelendong, sesendal rata, sesendal spring dan peregang dari plat sisi (Rajah 45).

  4. Jajarkan unit pemotongan dengan rangka.

  5. Gunakan 4 skru kepala soket untuk menguncikan unit pemotongan pada rangka (Rajah 46).

   g333153
  6. Gunakan skru kepala soket, sesendal dan peregang yang ditanggalkan sebelum ini untuk memasangkan pemasangan pemacu gelendong pada plat sisi unit pemotongan (Rajah 47).

   Pastikan aci pemacu pemasangan pemacu gelendong dipasangkan pada pengganding aci pemacu sistem gear (Rajah 47).

   g333165

  Memasangkan Unit Pemotongan (Model 04830 dan 04840)

  1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS UNIT PEMOTONGAN; rujuk Tongkat.

  2. Jajarkan unit pemotongan dengan rangka.

  3. Gunakan 4 skru kepala soket untuk menguncikan unit pemotongan pada rangka (Rajah 48).

   g333188
  4. Luncurkan pengganding pemacu unit pemotongan ke atas aci pemacu sistem gear (Rajah 48).

   Pengganding seharusnya meluncur ke atas aci pemacu sistem gear tanpa rintangan. Jika terdapat rintangan, pastikan aci pemacu gelendong dan aci pemacu sistem gear sejajar; rujuk Melaraskan Kedudukan Aci Pemacu Gelendong

  5. Pasangkan bakul rumput.

  Melaraskan Kedudukan Aci Pemacu Gelendong

  Anda boleh melaraskan kedudukan aci pemacu gelendong dengan melaraskan kedudukan pemasangan pemacu gelendong:

  1. Longgarkan bolt seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 49.

   g304660
  2. Putarkan pemasangan pemacu gelendong supaya aci pemacu gelendong sejajar dengan aci pemacu sistem gear.

  3. Ketatkan bolt yang anda longgarkan sebelum ini.

  Jika masih terdapat rintangan, laraskan penjajaran enjin dan sistem gear; rujuk Manual Servis.

  Menanggalkan Unit Pemotongan

  Menanggalkan Unit Pemotongan (Model 04820)

  1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS UNIT PEMOTONGAN; rujuk Tongkat.

  2. Tanggalkan bakul rumput (jika dilengkapi).

  3. Tanggalkan pemasangan pemacu gelendong dari unit pemotongan (Rajah 50) dan kekalkan perkakasan.

   g333165
  4. Tanggalkan skru kepala soket untuk menguncikan unit pemotongan pada rangka (Rajah 51).

   g333153
  5. Tanggalkan unit pemotongan dari rangka.

  Menanggalkan Unit Pemotongan (Model 04830 dan 04840)

  1. Tetapkan tongkat kepada kedudukan SERVIS UNIT PEMOTONGAN; rujuk Tongkat.

  2. Tanggalkan bakul rumput (jika dilengkapi).

  3. Lepaskan pengganding pemacu unit pemotongan dari aci pemacu sistem gear (Rajah 52).

   g333189
  4. Tanggalkan skru kepala soket untuk menguncikan unit pemotongan pada rangka (Rajah 52).

  5. Tanggalkan unit pemotongan dari rangka.

  Menindih Kembali Unit Pemotongan

  Rujuk jadual yang berikut untuk mengetahui kit penindihan kembali yang bersesuaian untuk unit cengkaman anda:

  Nama Kit/ModelUnit Cengkaman yang Serasi
  Kit Akses Tindih Kembali (Model 139-4342)Model 04820, 04830 dan 04840
  Kit Tindih Kembali (Model 04800)Model 04830 dan 04840

  Rujuk arahan pengendalian dalam Arahan Pemasangan kit berkenaan. Hubungi pengedar Toro anda yang sah untuk mendapatkan salah satu kit ini.

  Penyimpanan

  Keselamatan Penyimpanan

  • Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci (jika ada) dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum anda meninggalkan ruang pengendali. Biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

  • Jangan menyimpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau perkakas lain.

  Menyimpan Mesin

  1. Singkirkan potongan rumput, debu dan kotoran dari bahagian luar seluruh mesin, khususnya enjin. Bersihkan kotoran dan sekam dari bahagian luar sirip kepala silinder enjin dan perumah penghembus.

   Important: Anda boleh mencuci mesin menggunakan detergen yang tidak begitu kuat dan air. Jangan cuci mesin menggunakan tekanan. Elakkan penggunaan air yang berlebihan, khususnya di sekeliling plat tuil anjakan dan enjin.

  2. Untuk penyimpanan jangka masa panjang (melebihi 30 hari), tambahkan bahan tambah penstabil/penyesuai ke dalam bahan api di dalam tangki.

   1. Jalankan enjin untuk mengedarkan bahan api terapi melalui sistem bahan api selama 5 minit.

   2. Sama ada matikan kuasa enjin, biarkan enjin menyejuk dan salirkan tangki bahan api, atau kendalikan enjin sehingga kuasa dimatikan.

   3. Mulakan enjin dan jalankan enjin sehingga enjin dimatikan. Mulakan enjin semula, dengan pencekik ditutup, sehingga enjin tidak bermula.

   4. Tanggalkan wayar palam pencucuh dari palam pencucuh.

   5. Buang bahan api dengan betul. Kitar semula minyak mengikut tata setempat.

    Note: Jangan simpan bahan api yang mengandungi penstabil/penyesuai untuk tempoh yang lebih lama daripada tempoh yang disyorkan oleh pengilang penstabil bahan api.

  3. Periksa dan ketatkan semua bolt, nat dan skru. Baiki atau gantikan mana-mana bahagian yang haus atau rosak.

  4. Catkan semua calar atau permukaan logam yang terdedah. Cat boleh didapatkan daripada penjual Toro dibenarkan anda.

  5. Simpan mesin di dalam garaj atau tempat simpanan yang bersih dan kering. Tutup mesin untuk melindungi mesin dan memastikan mesin bersih.