Introducere

Când este corect instalat, acest accesoriu convertește un vehicul într-o mașină dedicată de pulverizare pentru gazon și este destinat utilizării de către operatori profesioniști, contractați pentru aplicații comerciale. Este conceput în principal pentru pulverizare pe peluzele bine întreținute din parcuri, terenuri de golf, terenuri de sport și din spații comerciale.

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța despre modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea personală și deteriorarea produsului. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locația numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Important: puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g238191

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenția informațiile. Important atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și Notă accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultați Declarația de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuști sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secțiunea 4442 sau 4443.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare de către operator sau proprietar poate cauza vătămări corporale. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectați aceste instrucțiuni de siguranță și acordați întotdeauna atenție simbolului de alertă privind siguranța (Figura 2), care înseamnă Atenție, Avertisment sau Pericol – instrucțiune privind siguranța personală. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale sau la deces.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca vătămări corporale. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni mașina.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice. Substanțele chimice utilizate în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.

 • Nu utilizați mașina fără toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate și funcționând pe aceasta.

 • Stați la distanță de orice zonă de descărcare a duzelor pulverizatorului și de împrăştiere a substanţei pulverizate. Țineți trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.

 • Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

 • Parcați maşina pe o suprafaţă plană, acționați frâna de parcare, opriți motorul, scoateți cheia de contact (dacă este disponibilă) și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

Utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare a acestei mașini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectați aceste instrucțiuni de siguranță și acordați întotdeauna atenție simbolului de alertă privind siguranța Graphic, care înseamnă Atenție, Avertisment sau Pericol – instrucțiune privind siguranța personală. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Nu toate dispozitivele de atașare care se adaptează acestei mașini sunt prezentate în acest manual. Consultați manualul operatorului furnizat cu fiecare dispozitiv de atașare pentru instrucțiuni de siguranță suplimentare.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsește.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Reglare

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Note: Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la sistemul de control al pulverizării, consultați Manualul operatorului furnizat împreună cu sistemul.

Important: Acest pulverizator este comercializat fără duze de pulverizare.Pentru a utiliza pulverizatorul, trebuie să procurați și să montați duzele. Contactați distribuitorul autorizat Toro pentru informații despre setul și accesoriile disponibile. După ce montați duzele și înainte de a utiliza pulverizatorul pentru prima dată, reglați supapele de bypass ale secțiunii, astfel încât presiunea și rata de aplicare să rămână aceleași pentru toate secțiunile când opriți una sau mai multe secțiuni. Consultați Calibrarea debitului pulverizatorului.

Important: Pulverizatorul pentru gazon Multi-Pro WM necesită un ROPS cu 4 locuri sau o cabină instalată în vehiculul Workman.

Demontarea platformei existente

Avertisment

Greutatea totală a platformei este de aproximativ 95 kg. Vă puteți răni dacă demontați platforma fără ajutor.

 • Nu încercați să instalați sau să demontați personal platforma.

 • Solicitați ajutorul a 2 - 3 persoane sau folosiți o macara suspendată.

 1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și porniți motorul.

 2. Deplasați înainte maneta de ridicare hidraulică și coborâți platforma până când știfturile cu cap și gaură pentru capetele de tijă ale cilindrilor de ridicare sunt libere în fantele de montaj ale plăcilor de montaj ale platformei.

 3. Eliberați maneta de ridicare hidraulică, setați maneta de blocare a ridicării hidraulice, opriți motorul și scoateți cheia; consultați manualul operatorului mașinii.

 4. Îndepărtați știfturile de prindere de la capetele exterioare ale știfturilor cu cap și gaură tijă cilindru (Figura 3).

  g002368
 5. Îndepărtați cuiele spintecate care fixează capetele tijei cilindrului pe plăcile de montaj ale platformei împingând știfturile spre centrul mașinii (Figura 3).

 6. Îndepărtați știfturile de prindere și știfturile cu cap și gaură care fixează suporturile pivot ale platformei de canalele cadrului mașinii (Figura 4).

  g002369
 7. Ridicați platforma de pe vehicul.

 8. Depozitați cilindrii de ridicare în cleme de depozitare.

Pregătire pentru montarea saniei rezervorului

Piese solicitate pentru această procedură:

Kit PTO spate, vehicul Workman pentru condiții grele (modele din seria HD cu transmisie manuală)1
Kit hidraulic pentru debite ridicate, autovehicul utilitar seria Workman HDX (non-TC - model HDX-Auto)1
Kit de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro WM, autovehicul utilitar manual seria Workman (modele din seria HD cu transmisie manuală)1
Kit de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro WM, autovehicul utilitar automat seria Workman (modele din seria HDX-Auto)1

Instalarea kitului PTO spate pentru vehicule Workman pentru condiții grele (modele din seria HD cu transmisie manuală)

Pentru modelele Workman din seriile HD și HDX cu transmisie manuală, instalați complet kitul PTO spate pentru vehicule Workman pentru condiții grele; consultați Instrucțiuni de instalare pentru kitul PTO spate pentru vehicule Workman pentru condiții grele.

Kit hidraulic pentru debite ridicate, autovehicul utilitar seria Workman HDX (non-TC - model HDX-Auto)

Instalați complet kitul hidraulic pentru debite ridicate pentru vehicule utilitare Workman-HDX Auto; consultați Instrucțiuni de instalare pentru kitul hidraulic pentru debite ridicate, vehicule utilitare Workman-HDX Auto.

Ridicarea saniei pulverizatorului

Utilizând un echipament de ridicare cu capacitate portantă de 408 kg, ridicați sania rezervorului din cutia de transport la cele 2 puncte de ridicare față, respectiv spate (Figura 5).

Note: Asigurați-vă că sania rezervorului este ridicată suficient pentru instalarea suporturilor de cric.

g023738

Kit de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro Workman (modele din seria HD cu transmisie manuală)

La modelele Workman din seriile HD și HDX cu transmisie manuală, parcurgeți pașii pentru kitul de finisare destinat pulverizatorului pentru gazon Multi Pro WM pentru vehicule utilitare Manual Workman; consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare destinat pulverizatorului pentru gazon Multi Pro WM, vehicule utilitare Manual Workman.

Kit de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro Workman (modele din seria HDX-Auto)

La modelele Workman din seria HDX, parcurgeți pașii pentru kitul de finisare destinat pulverizatorului pentru gazon Multi Pro WM pentru vehicule utilitare Automatic Workman; consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare destinat pulverizatorului pentru gazon Multi Pro WM, vehicule utilitare Automatic Workman.

Instalarea suporturilor de fixare pentru sania rezervorului

Piese solicitate pentru această procedură:

Suporturi de fixare2
 1. Demontați cele 2 șuruburi cu guler din spate și cele 2 contrapiulițe cu guler care fixează suportul tubului motorului pe cadrul mașinii (Figura 6).

  Note: Păstrați organele de asamblare pentru utilizare ulterioară.

  g028410
 2. Rotiți cilindrul de ridicare pentru a crea spațiu pentru instalarea suportului de fixare pentru sania rezervorului (Figura 6).

 3. Asamblați suporturile de fixare pentru a susține consola și cadrul, folosind cele 2 șuruburi cu guler și contrapiulițele cu guler demontate la pasul 1 (Figura 7).

  g028421
 4. Strângeți șuruburile și piulițele la 91 - 113 N∙m.

 5. Repetați pașii 1 - 4 în partea opusă a mașinii.

Instalarea saniei rezervorului

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblu rezervor - sanie1
Cuie spintecate2
Știft conic cu cap și gaură pentru cui spintecat2
Știfturi în formă de agrafă2
Știfturi de prindere4
Șurub (½ x 1 ½")2
Piulițe (½")2

Pericol

Ansamblul pulverizator - rezervor constituie un pericol din cauza energiei stocate. Dacă acesta nu este fixat corespunzător la instalarea sau demontarea ansamblului, se poate mișca sau cădea și vă poate vătăma pe dvs. sau pe alte persoane.

Utilizați chingi și o macara suspendată pentru a susține ansamblul pulverizator - rezervor pe durata instalării, a demontării sau a oricăror operații de întreținere, atunci când demontați dispozitivele de prindere.

 1. Folosind un elevator, ridicați ansamblul rezervor - supapă (Figura 8) și poziționați-l peste cadrul vehiculului, cu ansamblurile pompei și ale supapelor orientate în spate.

  Note: Cereți unei alte persoane să vă ajute să efectuați pașii următori.

  g023738
 2. Coborâți lent sania rezervorului peste cadrul mașinii.

 3. Extindeți cilindrii de ridicare la suporturile de pe sania rezervorului și aliniați fitingurile cilindrului cu orificiile din suporturile rezervorului saniei (Figura 9).

  g022353
 4. Fixați rezervorul saniei pe cilindrii de ridicare cu știfturile cu cap și gaură pentru cui spintecat și cu știfturile în formă de agrafă la ambele capete ale mașinii.

 5. Aliniați găurile din consolele pivot din partea din spate a ansamblului saniei rezervorului cu găurile din tubul pivot al platformei de la capătul cadrului vehiculului (Figura 10).

  g022354
 6. Instalați un știft conic cu cap și gaură pentru cui spintecat și 2 știfturi de prindere pe consola pivot pentru a fixa ansamblul rezervorului pe cadru (Figura 10).

 7. Extindeți cilindrii de ridicare pentru a ridica rezervorul și a-i susține greutatea.

  Note: Decuplați ansamblul rezervorului de la echipamentul de ridicare.

 8. Scoateți suportul pentru platformă din suporturile de depozitare din spatele panoului ROPS (Figura 11).

  g002397
 9. Împingeți suportul pentru platformă pe tija cilindrului, asigurându-vă că proeminențele de la capătul suportului se sprijină pe capătul tamburului cilindrului și pe capătul tijei cilindrului (Figura 12).

  g009164

Montarea robinetului de evacuare

 1. Demontați colierul de cablu care fixează robinetul de evacuare și furtunul pentru rezervorul pulverizatorului pe canalul saniei (Figura 13).

  g213728
 2. Mutați robinetul de evacuare și furtunul în afara canalului saniei (Figura 14A).

  g213726
 3. Demontați cele 2 șuruburi cu guler (5/16 x ⅝") din carcasa robinetului de evacuare (Figura 14).

 4. Asamblați robinetul de evacuare pe suportul acestuia (Figura 14B) cu cele 2 șuruburi cu guler (5/16 x ⅝") demontate la pasul 3.

 5. Strângeți manual cele 2 șuruburi cu guler (Figura 14B).

Deconectarea bateriei

Atenţie

Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora pulverizatorul și cablurile, provocând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

 • Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

 • Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

Atenţie

Bornele bateriei sau uneltele metalice pot face scurtcircuit la contactul cu piesele pulverizatorului, producând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

 • Când îndepărtați sau instalați bateria, nu permiteți contactul bornelor cu piesele metalice ale pulverizatorului.

 • Nu permiteți uneltelor metalice să producă un scurtcircuit între bornele bateriei și piesele metalice ale pulverizatorului.

 1. Strângeți părțile laterale ale capacului bateriei pentru a elibera proeminențele din fantele de la baza bateriei și scoateți capacul bateriei de la baza bateriei (Figura 15).

  g028456
 2. Glisați capacul înapoi și demontați borna negativă a bateriei de la baterie (Figura 15).

 3. Demontați borna pozitivă a bateriei de la baterie (Figura 15).

Conectarea cablajului senzorului de viteză

Conectarea cablajului senzorului de viteză (modelele din seria HD cu transmisie manuală)

 1. La cablajul pulverizatorului, localizați conectorul conector cu 3 mufe pentru circuitul senzorului de viteză și conectorul cu 3 pini pentru circuitul vehiculului.

 2. La transmisia mașinii, conectați conectorul cu 3 pini al cablajului mașinii pentru senzorul de viteză la conectorul cu 3 mufe al cablajului pulverizatorului pentru senzorul de viteză (Figura 16).

  g024088
 3. Conectați conectorul cu 3 pini pentru circuitul vehiculului al cablajului pulverizatorului în mufa cu 3 pini pentru circuitul vehiculului a cablajului mașinii.

Conectarea cablajului senzorului de viteză (modelul HDX-Auto)

 1. La cablajul pulverizatorului, localizați conectorul conector cu 3 mufe pentru circuitul senzorului de viteză (Figura 17).

  g028436
 2. Conectați conectorul cu 3 pini al cablajului mașinii pentru senzorul de viteză la conectorul cu 3 mufe al cablajului pulverizatorului pentru senzorul de viteză (Figura 17).

Cuplarea pompei de pulverizare

 • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală, cuplați arborele PTO la PTO a transmisiei; consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare pulverizator gazon Multi Pro WM, vehicul utilitar Manual Workman.

 • Pentru modelele HDX-Auto - conectați furtunurile motorului hidraulic la fitingurile de deconectare rapidă la panoul hidraulic pentru debit ridicat; consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro WM, vehicul utilitar Automatic Workman.

Montarea consolei de comandă la mașină

Piese solicitate pentru această procedură:

Suport de montare consolă1
Contrapiuliță cu guler (5/16")3
Șurub cu guler (5/16")3
Bucșă de plastic2
Consolă de comandă1
Știft cu clemă și arc1
Rozetă manuală1

Instalarea suportului de montaj al consolei

Note: La unele vehicule Workman, placa de montare a sistemului de control este fixată pe tabloul de bord în aceeași locație unde este montat suportul pentru kitul opțional pentru accelerație manuală. În cazul în care kitul pentru accelerație manuală este instalat, trebuie să demontați consola ansamblului accelerației de mână de pe tabloul de bord, să aliniați placa de montaj a sistemului de control la tabloul de bord și să instalați suportul pentru accelerația de mână pe placa de montaj a sistemului de control. Consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de accelerație manuală pentru instrucțiuni de demontare și instalare a ansamblului accelerației de mână.

 1. Demontați cele 3 șuruburi și 3 piulițe care fixează porțiunea centrală inferioară a panoului tabloului de bord pe suportul de susținere a tabloului de bord (Figura 18).

  Note: Unele mașini Workman mai vechi utilizează 4 șuruburi și piulițe cu guler.

  Note: Eliminați șuruburile și piulițele.

  g028408
 2. Aliniați orificiile din suportul de montaj pentru consola de comandă cu orificiile din tabloul de bord și suportul de susținere (Figura 18).

 3. Asamblați suportul de montaj al panoului tabloului de bord și suportul de susținere cu 3 șuruburi cu guler (5/16 x 1") și 3 contrapiulițe cu guler (5/16").

 4. Strângeți șuruburile și piulițele la (Figura 18).

 5. Introduceți cele 2 bucșe de plastic în suportul de montaj (Figura 18).

Montarea consolei de comandă la mașină

 1. Scoateți știftul în formă de agrafă care fixează fusul de basculare al consolei de comandă pe suportul de depozitare de pe rezervorul pulverizatorului.

 2. Instalați consola de comandă pe suportul de montaj al sistemului de control și fixați consola de comandă cu știftul cu clemă și arc (Figura 19).

  Note: Asigurați-vă că clema cu arc este rotită deasupra fusului de basculare, pentru o fixare sigură a știftului cu clemă și arc.

  g033521
 3. Instalați rozeta manuală și strângeți-o pentru a preveni rotirea consolei în timpul funcționării (Figura 19).

Montarea cablajelor electrice pentru pulverizator

Piese solicitate pentru această procedură:

Cleme J3
Șurub (¼ x ¾")1
Piuliță cu guler (¼")1

Pozarea cablajului electric posterior pentru pulverizator la consola de comandă

 1. Instalați 2 cleme J în consola de comandă, la punctele situate în Figura 20 sau Figura 21, folosind șuruburile existente.

  g002507
  g028443
 2. Instalați o clemă J în spatele scaunului pasagerului (Figura 22) folosind un șurub (¼ x ½") și o piuliță cu guler (¼").

  g024089
 3. Fixați cablajul consolei de comandă pe consolă și pe învelișul ROPS folosind clemele J (Figura 22).

Conectarea cablajului electric posterior la cablajul electric frontal de la consola de comandă

 1. Conectați conectorul cu 3 pini al cablajului posterior pentru pulverizator cu conectorul cu 3 mufe al cablajului frontal conectat la consola de comandă.

  g454532
 2. Împingeți împreună conectorul cu 24 de pini al cablajului posterior pentru pulverizator cu conectorul cu 24 de mufe al cablajului frontal conectat la consola de comandă.

 3. Întoarceți invers maneta de la nivelul conectorului cu 24 de pini pentru a bloca împreună cei 2 conectori.

Instalarea blocului de siguranță al pulverizatorului

Piese solicitate pentru această procedură:

Autocolant siguranțe (127–3966)1
 1. La consola de comandă a pulverizatorului, pozați ramura cablajului frontal cu blocurile de siguranță dintre baza panoului tabloului de bord și tubul transversal al șasiului mașinii și în jos spre partea frontală a blocului de siguranțe al mașinii (Figura 24).

  g033528
 2. Localizați borna neizolată de la capătul cablului de putere deschis, de culoare galbenă, al blocului de siguranțe al mașinii și borna lamă izolată de la capătul cablului de putere galben opțional al blocului de siguranțe al cablajului pulverizatorului (Figura 25).

  g033529
 3. Cuplați borna neizolată a blocului de siguranțe al mașinii la borna lamă izolată a blocului de siguranțe al pulverizatorului (Figura 25).

 4. Aliniați fitingurile în T de pe blocul de siguranțe al pulverizatorului la fantele în T ale blocului de siguranțe al mașinii și glisați blocul de siguranțe al pulverizatorului în fante până când blocul de siguranțe este complet așezat (Figura 26).

  g028445
 5. Atașați autocolantul pentru siguranțe pe o suprafață din apropierea blocului de siguranțe pentru pulverizator.

Conectarea cablajului pulverizatorului la baterie

Piese solicitate pentru această procedură:

Șurub bornă baterie2
Piuliță de strângere2
Capac - lat (bornă baterie - roșie)1

Pregătirea bornei pozitive a bateriei

Atenţie

Pozarea incorectă a cablului bateriei poate atrage deteriorarea pulverizatorului și a cablurilor, provocând apariția de scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

 1. Demontați piulițele și șuruburile în T de la clemele cablurilor de baterie pozitive și negative (Figura 27).

  Note: Nu mai aveți nevoie de piulițe și de șuruburile în T.

  g033559
 2. Îndepărtați capacul (îngust) de pe cablul pozitiv al bateriei (Figura 28).

  Note: Nu mai aveți nevoie de capacul îngust al bateriei.

  g033568
 3. Instalați capacul lat al bateriei peste cablul pozitiv al bateriei, așa cum este indicat în Figura 28.

  Note: Glisați capacul suficient de departe peste cabluri pentru a permite accesul la clema bornei.

 4. Aliniați borna inelară a siguranței fuzibile (cablajul pulverizatorului) prin capacul lat de baterie, așa cum este indicat în Figura 29.

  g033560
 5. Asamblați cu joc un șurub de bornă și o piuliță de strângere la clemele cablurilor pozitiv, respectiv negativ ale bateriei (Figura 30).

  g033558
 6. Fixați borna inelară a siguranței fuzibile (cablajul pulverizatorului) la suportul șurubului de bornă pe care l-ați asamblat la cablul pozitiv al bateriei cu o piuliță de strângere (Figura 31).

  g033561
 7. Fixați borna inelară a cablului negativ (negru - cablajul pulverizatorului) la suportul șurubului de bornă pe care l-ați asamblat la cablul negativ al bateriei cu o piuliță de strângere (Figura 31).

 8. Asamblați cablul pozitiv al bateriei la suportul pozitiv al bateriei și strângeți manual piulița de strângere (Figura 32).

  g033567
 9. Asamblați cablul negativ al bateriei la suportul negativ al bateriei și strângeți manual piulița de strângere.

 10. Strângeți părțile laterale ale capacului bateriei, aliniați proeminențele capacului cu fantele din baza bateriei și deblocați capacul bateriei (Figura 33).

  g033557

Coborârea saniei rezervorului

Piese solicitate pentru această procedură:

Șurub (½ x 1 ½")2
Contrapiuliță (½")2
 1. Porniți mașina și ridicați ușor sania rezervorului cu ajutorul cilindrilor de ridicare.

 2. Îndepărtai suportul platformei de pe cilindrul de ridicare și depozitați suportul pe consolele de depozitare din spatele panoului ROPS (Figura 34 și Figura 35).

  g033569
  g002397
 3. Utilizați cilindrii de ridicare pentru a coborî lent rezervorul pe cadru.

  Note: Solicitați unei persoane să monitorizeze sania rezervorului în timpul coborârii. Fiți atent la furtunuri și cablaje care pot fi înțepate sau îndoite.

 4. Verificați alinierea saniei rezervorului la cadrul mașinii.

 5. Îndepărtați panourile de acces de pe ambele părți ale saniei cadrului (Figura 36).

  g022355
 6. Verificați furtunurile sau cablajele pe care le puteți vedea prin deschiderea din cadrul saniei pentru a vedea dacă nu prezintă înțepături sau îndoituri.

  Important: Dacă există furtunuri sau cablaje înțepate sau îndoite, ridicați ansamblul, ajustați poziția acestuia și legați articolele.

 7. Aliniați suporturile de montaj frontale cu suporturile de fixare instalate în Instalarea suporturilor de fixare pentru sania rezervorului.

 8. Fixați suportul de fixare al ansamblului saniei rezervorului la suportul platformei de pe cadru de pe fiecare parte a mașinii cu un șurub (½ x ½") și o contrapiuliță (½") așa cum este indicat în Figura 36.

 9. Strângeți șurubul și contrapiulița la 91 - 113 Nm.

 10. Repetați pașii 7 - 9 pentru cealaltă parte a saniei rezervorului și a mașinii.

Instalarea secțiunii centrale a brațului

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblul central al brațului1
Șurub (⅜ x 1")10
Contrapiuliță cu guler (⅜")10
Suport de transport braț2
Șurub (½ x 1¼")4
Piuliță cu guler (½")4

Asamblarea suporturilor de transport ale brațului

 1. Atașați echipamentul de ridicare la secțiunea centrală a brațului și demontați-l de pe containerul de transport.

 2. Aliniați suporturile de transport ale brațului la secțiunea centrală a brațului (Figura 37).

  g028458
 3. Asamblați suporturile pe secțiunea brațului (Figura 37 și Figura 38) cu 6 șuruburi (⅜ x 1") și 6 contrapiulițe cu flanșă (⅜").

  g028459
 4. Strângeți șuruburile și piulițele la 37 - 45 N∙m.

Instalarea secțiunii centrale a brațului pe sania rezervorului

 1. Porniți mașina, scoateți suportul platformei de pe cilindrul de ridicare și depozitați suportul, coborâți sania rezervorului, opriți mașina și scoateți cheia din comutatorul de pornire.

 2. Aliniați orificiul inferior din suporturile de montaj ale secțiunii de pe ansamblul central al brațului cu al treilea orificiu de jos din suporturile de braț de pe cadrul saniei de pulverizare, așa cum se arată în Figura 39.

  Note: Dacă este necesar, slăbiți suporturile brațului și ajustați-le la secțiunea centrală a brațului pentru o aliniere mai bună a orificiilor. Strângeți șuruburile și piulițele la 67 - 83 N∙m.

  g028460
 3. Montați ansamblul central al brațului pe cadrul saniei pulverizatorului cu cele 4 șuruburi (½ x 1 ¼") și cele 4 contrapiulițe (½").

 4. Strângeți șuruburile și piulițele la 67 - 83 N∙m.

Conectarea furtunurilor și a cablajului pentru supapa de ridicare a brațului

 • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală, consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro WM, vehicul utilitar Manual Workman.

 • Pentru modelele Auto-HDX, consultați instrucțiunile de instalare pentru kitul de finisare pulverizator pentru gazon Multi Pro WM, vehicul utilitar Automatic Workman.

Instalarea secțiunii din stânga și din dreapta a brațului

Piese solicitate pentru această procedură:

Secțiunea din stânga a brațului1
Secțiunea din dreapta a brațului1
Șuruburi cu guler (⅜ x 1 ¼")8
Plăci din spate8
Contrapiulițe cu guler (⅜")8
Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat2
Știft în formă de agrafă2

Fiecare secțiune a brațului are o greutate de aproximativ 14 kg.

 1. Demontați cele 4 șuruburi cu guler (⅜ x 1 ¼"), 4 plăci din spate și 4 contrapiulițe cu guler (⅜") de la suportul cu balama al secțiunii centrale a brațului.

 2. Rotiți fiecare suport pivot la capătul secțiunii centrale a brațului, astfel încât suporturile să se alinieze vertical (Figura 40).

  g028737
 3. Ridicați secțiunea exterioară a brațului și aliniați orificiile din placa triunghiulară de montaj de la capătul secțiunii exterioare a brațului cu orificiile din suportul pivot.

  Note: Asigurați-vă că turelele duzelor pulverizatorului sunt orientate în spate.

 4. Asamblați placa cu balamale pe placa triunghiulară folosind 4 șuruburi cu guler, 4 plăci de bază și 4 piulițe cu guler (Figura 40), pe care le-ați demontat la pasul 1.

 5. Strângeți șuruburile și piulițele la 37 - 45 N∙m.

 6. Aliniați capătul tijei cilindrului de ridicare a brațului cu orificiile din cornul suportului pivot (Figura 40).

  g028738
 7. Fixați capătul tijei pe suportul pivotant cu un știft cu cap și gaură pentru cui spintecat și cu un știft în formă de agrafă (Figura 40).

 8. Repetați pașii de la 1 la 5 pe cealaltă parte a ansamblului central al brațului, cu secțiunea opusă a brațului.

  Note: Înainte de a finaliza această procedură, asigurați-vă că toate turelele duzelor de pulverizare sunt orientate către înapoi.

Montarea furtunurilor brațului

Piese solicitate pentru această procedură:

Cleme pentru furtun3
Clemă R2
Șurub cu umăr2
Șaibă2
Piuliță2

Instalarea furtunurilor din secțiunea din stânga și din dreapta a brațului

 1. Pozați furtunurile din secțiunea brațului așa cum se indică în Figura 42 și Figura 43.

  g028468
  g213727
 2. Fixați furtunurile brațului pe partea din față a secțiunii centrale a brațului (Figura 42 și Figura 43) cu o clemă R, 1 șurub cu umăr (5/16 x 1"), 1 contrapiuliță (5/16") și 1 șaibă (5/16").

 3. Instalați furtunul din secțiunea brațului peste fitingul în T inelat de la secțiunea brațului și fixați furtunul cu un colier de furtun (Figura 42 și Figura 43).

  Note: Aplicați un strat de săpun lichid pe ștuțul inelat al furtunului de la fitingul în T pentru a facilita instalarea furtunului.

 4. Repetați pașii de la 1 la 3 la furtunul de la secțiunea brațului de pe cealaltă parte a pulverizatorului.

Instalarea furtunului la secțiunea centrală a brațului

 1. Pozați furtunurile din secțiunea centrală a brațului așa cum se indică în Figura 44.

  g028471
 2. Instalați furtunul din secțiunea brațului peste fitingul în T inelat de la secțiunea centrală a brațului și fixați furtunul cu un colier de furtun ( Figura 44).

  Note: Aplicați un strat de săpun lichid pe ștuțul inelat al furtunului de la fitingul în T pentru a facilita instalarea furtunului.

Instalarea duzelor

Duzele pe care le utilizați pentru aplicarea substanțelor chimice variază în funcție de rata de aplicare necesară; în consecință, duzele nu sunt furnizate cu kitul. Pentru a obține duzele adecvate pentru necesitățile dvs., contactați distribuitorul autorizat Toro și pregătiți-vă să-i oferiți următoarele informații:

 • Rata de aplicare țintă, exprimată în litri/hectar.

 • Viteza țintă a vehiculului, în kilometri pe oră.

 1. Înfiletați sau introduceți duza în bucșa de duză, urmată de o garnitură.

 2. Glisați bucșa de duză peste fitingul duzei, pe o turelă.

 3. Rotiți duza în sens orar pentru a bloca la poziție camele de pe bucșă.

 4. Verificați porțiunea cu ventilator a duzei.

Consultați instrucțiunile de instalare care însoțesc duzele pentru mai multe informații.

Instalarea rezervorului de apă dulce

Piese solicitate pentru această procedură:

Rezervor de apă dulce1
Cot la 90° (¾" NPT)1
Robinet la 90°1
Suport de montaj pentru rezervorul de apă dulce1
Chingă de montaj4
Șurub cu guler (5/16 x ⅝")4
Contrapiuliță cu guler (5/16")10
Tub de susținere (rezervor de apă dulce)1
Contrapiuliță (5/16")1
Șurub (5/16 x 1")1
Șuruburi cu umăr (½ x 1 15/16")2
Șurub (5/16 x 2 ¼")2
Șaibă (5/16")2

Asamblarea suportului de montaj la rezervorul de apă dulce

 1. Asamblați rezervorul de apă dulce pe suportul aferent cu 2 chingi de montaj, 4 șuruburi cu guler (5/16 x ⅝") și 4 contrapiulițe cu guler (5/16") așa cum este indicat în Figura 45.

  Note: Asigurați-vă că robinetul și cotul sunt aliniate la aceeași parte a rezervorului cu autocolantul rezervorului de apă dulce.

  g033570
 2. Strângeți șuruburile și piulițele la 20 - 25 N∙m.

Montarea tubului de susținere a rezervorului

 1. Aliniați tubul de susținere pentru rezervorului de apă dulce cu canalul de susținere a rezervorului (Figura 46).

  g033572
 2. Aliniați orificiile din tubul de susținere cu orificiile din canal (Figura 46).

 3. Fixați tubul pe canal (Figura 46) cu cele 2 șuruburi cu umăr (½ x 1 15/16") și cele 2 contrapiulițe cu guler (5/16").

 4. Strângeți șuruburile și piulițele la 20 - 25 N∙m.

 5. Înfiletați contrapiulița (5/16") pe șurub (5/16 x 1") așa cum este indicat în Figura 46.

 6. Înfiletați șurubul (5/16 x 1") și contrapiulița pe piulița pentru sudură de la baza canalului de susținere al rezervorului și strângeți manual șurubul și contrapiulița (Figura 46).

Instalarea rezervorului

Note: Pulverizatorul pentru gazon Multi-Pro WM necesită un ROPS cu 4 locuri sau o cabină instalată pe vehiculul Workman.

 1. Asamblați rezervorul de apă dulce și suportul pe tubul de susținere cu cele 2 șuruburi (5/16 x 2 ¼") și cele 2 contrapiulițe cu guler (5/16") așa cum este indicat în Figura 47.

  g033573
 2. Strângeți șuruburile și piulițele la 20 - 25 N∙m.

Montarea elementului de umplere anti-sifon

Piese solicitate pentru această procedură:

Ansamblu bucșă de umplere1
Șurub cu guler (5/16 x ¾")1

Poziționați ansamblul bucșei de umplere peste orificiul filetat din rezervor (Figura 48) și fixați-l cu un șurub cu guler (5/16 x ¾").

g208978

Depozitarea suporturilor de cric

Piese solicitate pentru această procedură:

Suport de cric frontal2
Suport de cric posterior2
Cui spintecat4
Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat(4 ½")2
Știft cu cap și gaură pentru cui spintecat (7,5 cm)2
Buton2
 1. Introduceți suporturile de cric frontale cu susul în jos în cadru, lângă punctele frontale de ancorare (Figura 49).

  g023740
 2. Fixați suporturile de cric frontale cu 2 știfturi cu cap și gaură pentru cui spintecat (7,5 cm) și 2 cuie spintecate trecute prin orificiul median al suporturilor.

 3. Introduceți suporturile de cric posterioare de jos în sus în cadru, lângă punctele posterioare de ancorare (Figura 50).

  g023739
 4. Fixați suporturile de cric posterioare cu 4 știfturi cu cap și gaură pentru cui spintecat (11,4 cm) și 4 cuie spintecate trecute prin ultimul orificiu al suporturilor.

Rezumat al produsului

g028854

Afișaj LCD InfoCenter

Afișajul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină și baterie, cum ar fi nivelul curent de încărcare a bateriei, viteza, informațiile de diagnoză și multe altele (Figura 51). Pentru informații suplimentare, consultați Utilizarea InfoCenter.

Comutator secțiune principală

Comutatorul de secțiune principală (Figura 51) se află pe partea laterală a consolei și în dreapta scaunului operatorului. Vă permite să porniți sau să opriți lucrarea de pulverizare. Apăsați comutatorul pentru a activa sau dezactiva sistemul de pulverizare.

Comutatoare pentru secțiunea stânga, centru și dreapta

Comutatoarele pentru secțiunile stânga, centru și dreapta sunt situate pe panoul de comandă (Figura 51). Împingeți fiecare comutator în față pentru a activa secțiunea corespunzătoare și în spate pentru a o dezactiva. Când întrerupătorul este pornit, se aprinde o lampă pe acesta. Aceste comutatoare acționează asupra sistemului de pulverizare doar atunci când este pornit comutatorul secțiunii principale.

Comutator pentru rata de aplicare

Comutatorul pentru rata de aplicare este situat în partea stângă a panoului de control (Figura 51). Apăsați și mențineți comutatorul în sus pentru a mări rata de aplicare a sistemului de pulverizare, respectiv în jos pentru a reduce rata de aplicare.

Comutatoare de ridicare secțiune braț

Comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului sunt amplasate pe panoul de comandă și sunt folosite pentru a ridica secțiunile exterioare ale brațului.

Comutator pentru modul pulverizator (modelul HDX-Auto)

Utilizați comutatorul pentru modul pulverizator pentru a selecta dintre următoarele metode de pulverizare:

 • Utilizați modul manual atunci când doriți să controlați manual rata de aplicare a pulverizatorului.

 • Utilizați modul automat atunci când doriți ca rata de aplicare a pulverizatorului să fie controlată de computer cu setarea pe care o introduceți în InfoCenter.

g028486

Supapă de reglare (de control al ratei)

Supapa de reglare amplasată în spatele rezervorului (Figura 53) controlează cantitatea de lichid direcționată către supapele de secțiuni sau rata de retur către rezervor.

g028483

Debitmetru

Debitmetrul măsoară debitul lichidului către supapele secțiunii brațului (Figura 53).

Supape de secțiune

Utilizați supapele secțiunilor brațului pentru a activa sau dezactiva presiunea pulverizatorului la duzele pulverizatorului din secțiunile din stânga, centrală și din dreapta ale brațului (Figura 53).

Supape de bypass pentru secțiune

Supapele de bypass pentru secțiunea brațului (Figura 54) redirecționează fluxul de fluid de la un braț la rezervor atunci când dezactivați secțiunea brațului. Puteți regla aceste supape pentru a vă asigura că presiunea brațului rămâne constantă indiferent de combinația de brațe pe care o utilizați; consultați Calibrarea supapelor de bypass pentru secțiune.

g028485

Supapă de agitare-accelerație

Această supapă este situată în partea din stânga spate a rezervorului (Figura 55). Rotiți rozeta de pe supapă în poziția orei 6 pentru a activa agitarea rezervorului, respectiv în poziția orei 8 pentru a dezactiva agitarea rezervorului.

g033579

Note: Modele din seria HD cu transmisie manuală - pentru o agitare adecvată, este necesar ca PTO și ambreiajul să fie cuplate, iar motorul să fie la o turație superioară celei de ralanti. Dacă opriți pulverizatorul și doriți circularea conținutului rezervorului prin agitare, poziționați maneta de comutare în poziția NEUTRU, decuplați ambreiajul, cuplați frâna de parcare și acționați accelerația de mână (dacă este instalată).

Pompa pulverizatorului

Pompa pulverizatorului este situată în partea din spate a utilajului (Figura 56).

Controlați pompa pulverizatorului efectuând următoarele operații:

 • Pentru modele din seria HD cu transmisie manuală - la consola centrală a mașinii, mutați maneta PTO în poziția ENGAGE (cuplat) pentru a pune pompa în funcțiune; mutați maneta PTO în poziția DISENGAGE (decuplat) pentru a opri pompa. Consultați manualul operatorului pentru vehiculul utilitar seria Workman HDX-Auto.

 • Pentru modelul HDX-Auto - la panoul tabloului de bord din partea stângă a coloanei volanului, apăsați pe comutatorul basculant al sistemului hidraulic de debit ridicat în poziția ON (Pornit) pentru a pune în funcțiune pompa pulverizatorului (indicatorul comutatorului basculant luminează). Apăsați comutatorul basculant în poziția OFF (Oprit) pentru a opri pompa pulverizatorului. Consultați instrucțiunile de instalare ale kitului hidraulic de debit ridicat (indicatorul comutatorului basculant se oprește).

g028857

Note: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Greutate de bază a sistemului de pulverizare (greutatea vehiculului nu este inclusă)424 kg
Capacitatea rezervorului757 l
Lungime totală a vehiculului cu sistem de pulverizare standard422 cm
Înălțime totală a vehiculului cu sistem de pulverizare standard, la partea de sus a rezervorului147 cm
Înălțime globală a vehiculului cu sistem de pulverizare standard și brațele dispuse în formă de X234 cm
Lățime globală a vehiculului cu sistem de pulverizare standard și brațele dispuse în formă de X175 cm

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii aprobate de Toro. Contactați distribuitorul autorizat Toro.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Note: Dacă trebuie să transportați vehiculul pe o remorcă având pulverizatorul instalat, asigurați-vă că brațele sunt fixate și asigurate.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsați niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra mașinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.

 • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

  • Parcați maşina pe o suprafață plană.

  • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRAL (Neutru) (manual) sau poziția PARK (Parcare) (automat).

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

  • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

 • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

 • Asigurați-vă că toate comenzile de prezență a operatorului, întrerupătoarele de siguranță și protecțiile sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Dacă mașina nu funcționează corect sau este deteriorată în vreun fel, nu o utilizați. Remediați problema înainte de a utiliza mașina sau dispozitivul de atașare.

 • Asigurați-vă că sunt strânși toți conectorii liniilor pentru lichide și că toate furtunurile sunt în stare bună înainte de a aplica presiune asupra sistemului.

Securitate chimică

Substanțele chimice folosite în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice pentru dumneavoastră, trecători, animale și pot cauza daune plantelor, solului sau altor bunuri.

 • Citiți informațiile despre fiecare substanță chimică. Nu utilizați sau nu interveniți asupra pulverizatorului dacă aceste informații nu sunt disponibile.

 • Înainte de a interveni asupra unui sistem de pulverizare, asigurați-vă că sistemul a fost neutralizat și clătit de trei ori, conform recomandărilor producătorului (producătorilor) de substanțe chimice și că toate supapele au fost utilizate de 3 ori.

 • Asigurați-vă că există destulă apă curată și săpun în apropiere și spălați imediat orice urme ale substanțelor chimice cu care ați intrat în contact direct.

 • Citiți cu atenție și respectați informațiile de pe etichetele de avertizare privind substanțele chimice și fișele cu date de securitate (SDS) privind toate substanțele chimice și protejați-vă conform recomandărilor producătorului de substanțe chimice.

 • Protejați-vă întotdeauna corpul în timp ce utilizați substanțe chimice. Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice, cum ar fi următoarele:

  • ochelari de protecție și/sau ecran pentru față

  • un combinezon de protecție chimică

  • o mască pentru protecție respiratorie sau cu filtru

  • mănuși rezistente la substanțe chimice

  • cizme din cauciuc sau alte încălțăminte rezistentă

  • haine de schimb curate, săpun și prosoape de unică folosință pentru curățare

 • Obțineți instruire adecvată înainte de a utiliza sau manipula substanțe chimice.

 • Folosiți substanța chimică potrivită.

 • Respectați instrucțiunile producătorului de substanțe chimice pentru utilizarea acestora în siguranță. Nu depășiți presiunea recomandată de aplicare pentru sistem.

 • Nu umpleți, nu calibrați și nu curățați mașina dacă în zonă se află oameni, în special copii sau animale de companie.

 • Manipulați substanțele chimice în zone bine aerisite.

 • Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timp ce lucrați în apropierea substanțelor chimice.

 • Nu curățați duzele de pulverizare suflând prin ele sau introducându-le în gură.

 • Spălați-vă întotdeauna mâinile și alte zone expuse, cât mai curând posibil după ce ați lucrat cu substanțe chimice.

 • Păstrați substanțele chimice în ambalajele originale și depozitate într-un loc sigur.

 • Eliminați corespunzător substanțele chimice neutilizate și recipientele substanțelor chimice, conform instrucțiunilor producătorului și regulamentelor locale.

 • Substanțele chimice și vaporii reprezintă un pericol; nu intrați niciodată în rezervor și nu țineți capul deasupra deschiderii sau în aceasta.

 • Respectați toate reglementările locale, naționale și federale în materie de pulverizare a substanțelor chimice.

Utilizarea InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină, cum ar fi starea de funcționare, diferite date de diagnosticare , și alte informații despre mașină (Figura 57). InfoCenter include un ecran splash și un ecran principal cu informații. Puteți comuta oricând între ecranul splash și ecranul principal cu informații apăsând pe oricare dintre butoanele InfoCenter și selectând apoi săgeata direcțională adecvată.

g020650
 • Buton stânga, Buton de accesare meniu/Înapoi - apăsați acest buton pentru a accesa meniurile InfoCenter. Îl puteți utiliza și pentru a ieși din orice meniu v-ați afla.

 • Buton median - utilizați acest buton pentru a derula în jos meniurile.

 • Buton dreapta - utilizați acest buton pentru a deschide un meniu unde o săgeată dreapta indică un conținut suplimentar.

Note: Fiecare buton poate fi utilizat pentru alte scopuri, în funcție de opțiunea activă din momentul respectiv. Afișajul LCD prezintă o pictogramă deasupra fiecărui buton care indică funcția curentă a acestuia.

Pornire InfoCenter

 1. Introduceți cheia în comutatorul de pornire și rotiți-o în poziția ON (pornit).

  Note: InfoCenter iluminează și afișează ecranul de inițializare (Figura 58).

  g028527
 2. După aproximativ 15 secunde, apare ecranul inițial. Apăsați pe butonul central de selectare pentru a afișa contextul informațional (Figura 59).

  g028528
  • Apăsați din nou pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul principal.

  • Buton de selectare dreapta: suprafață totală pulverizată (Figura 60A)

  • Buton de selectare dreapta: rată de aplicare (Figura 60B)

  • Buton de selectare stânga: subzonă pulverizată (Figura 60C)

  • Buton de selectare stânga: volum rezervor (Figura 60D)

   g029189

Note: Rotirea comutatorului de pornire în poziția START și pornirea motorului face ca valorile indicate pe afișajul InfoCenter să fie specifice mașinii în funcțiune.

Accesarea meniului Settings (Setări)

 1. Porniți InfoCenter; consultațiPornire InfoCenter.

  Note: Se afișează ecranul de pornire.

 2. Apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa contextul Information (Informații).

  Note: Se afișează pictograma contextului Information (Informații).

 3. Apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul principal (Figura 61).

  g028416
 4. Apăsați butonul de selectare dreapta pentru a afișa submeniurile Settings (Setări).

  Note: Se afișează meniul principal cu opțiunea Settings (Setări) selectată.

  Note: Apăsarea pe butonul central de selectare (butonul de sub pictograma săgeată jos de pe afișaj) mută opțiunea selectată în jos.

Schimbarea unităților de măsură (britanice și metrice)

 1. Accesați meniul Settings (Setări); consultați Accesarea meniului Settings (Setări).

 2. Pentru a schimba unitățile de măsură, apăsați butonul de selectare dreapta pentru a schimba unitățile de măsură enumerate (Figura 62).

  • English (Unități de măsură sistem imperial): mph, galoane și acri

  • Turf (Pentru gazon): mph, galoane și 1.000 ft2

  • SI (Unități de măsură sistem metric): kph, litru, hectar

  Note: Afișajul comută între unități de măsură în sistem imperial, unități de gazon și unități de măsură în sistem metric.

  g028519

  Note: Prin apăsarea butonului de selectare stânga este salvată selecția, se iese din meniul Settings (Setări) și se revine la meniul principal.

 3. Pentru a schimba limba utilizată pe afișaj, apăsați butonul de selectare central (butonul de sub săgeata în jos de pe afișaj) pentru a muta opțiunea selectată la Language (Limbă) (Figura 62).

 4. Apăsați butonul de selectare dreapta (butonul de sub pictograma listei de pe afișaj) pentru a evidenția limba afișată utilizată pe afișaj (Figura 62).

  Note: Limbile disponibile sunt engleză, spaniolă, franceză, germană, portugheză, daneză, neerlandeză (olandeză), finlandeză, italiană, norvegiană și suedeză.

 5. Apăsați pe butonul de selectare stânga pentru a vă salva selecțiile, părăsiți meniul Settings (Setări) și reveniți la meniul principal (Figura 61).

 6. Apăsați butonul de selectare din stânga pentru a reveni la ecranul de pornire (Figura 62).

Reglarea iluminării de fundal și a nivelurilor de contrast ale afișajului

 1. Accesați meniul Settings (Setări); consultați Accesarea meniului Settings (Setări).

 2. Pentru a regla nivelul iluminării de fundal al afișajului, apăsați butonul de selectare central (butonul de sub pictograma săgeată în jos de pe afișaj) pentru a muta opțiunea selectată în jos, la setarea Backlight (Iluminare de fundal) (Figura 63).

  g028415
 3. Apăsați butonul de selectare dreapta pentru a afișa contextul de ajustare a valorii (Figura 63).

  Note: Afișajul arată o pictogramă (―) deasupra butonului de selectare centru și o pictogramă (+) deasupra butonului de selectare dreapta.

 4. Utilizați butonul de selectare central și butonul de selectare dreapta pentru a modifica nivelul de luminozitate al afișajului (Figura 63).

  Note: Pe măsură ce modificați valoarea luminozității, afișajul schimbă nivelul de luminozitate selectat.

 5. Apăsați pe butonul de selectare din stânga (butonul de sub pictograma listă de pe afișaj) pentru a vă salva selecția, închideți meniul Backlight (Iluminare de fundal) și reveniți la meniul Settings (Setări) (Figura 63).

 6. Pentru a regla nivelul de contrast al afișajului, apăsați butonul de selectare central (butonul de sub pictograma săgeată în jos de pe afișaj) pentru a muta opțiunea selectată în jos, la setarea Contrast (Contrast) (Figura 63).

 7. Apăsați butonul de selectare dreapta pentru a afișa contextul de ajustare a valorii (Figura 63).

  Note: Afișajul arată o pictogramă (―) deasupra butonului de selectare centru și o pictogramă (+) deasupra butonului de selectare dreapta.

 8. Apăsați pe butonul de selectare din stânga (butonul de sub pictograma listă de pe afișaj) pentru a vă salva selecția, închideți meniul Contrast (Contrast) și reveniți la meniul Settings (Setări) (Figura 63).

 9. Apăsați pe butonul de selectare stânga pentru a părăsi meniul Settings (Setări) și reveniți la meniul principal (Figura 61 și Figura 63).

 10. Apăsați butonul de selectare din stânga pentru a reveni la ecranul de pornire (Figura 63).

Pictograme InfoCenter

Descrierea pictogramelor

GraphicPictogramă cu privire la informații
GraphicÎnainte
GraphicÎnapoi
GraphicDerulare în jos
GraphicEnter (Introducere)
GraphicSchimbarea valorii următoare din listă
GraphicCreștere
GraphicScădere
GraphicEcran activ
GraphicEcran inactiv
GraphicAccesarea ecranului de pornire
GraphicEcran de pornire activ
GraphicSalvare valoare
GraphicIeșire din meniu
GraphicContor de timp
GraphicCodul PIN corect introdus
GraphicVerificarea introducerii codului PIN/verificarea calibrării
GraphicBraț principal activ/pulverizator braț inactiv
GraphicBraț principal activ/pulverizator braț activ
GraphicRezervor de pulverizare plin
GraphicRezervor de pulverizare plin pe jumătate
GraphicNivel scăzut rezervor
GraphicRezervor de pulverizare gol
Graphic sau GraphicUnități TURF (92,9 mp)
GraphicSuprafață pulverizată
GraphicVolum pulverizat
GraphicAjustare volum rezervor
GraphicEcran de pornire
GraphicȘtergere suprafață activă
GraphicȘtergere toate suprafețele
GraphicAjustare cifră
GraphicSelectarea următoarei suprafețe pentru acumulare
GraphicRată de aplicare 1
GraphicRată de aplicare 2
GraphicRată de boost

Utilizarea meniurilor

Accesați setările de calibrare în sistemul de meniuri InfoCenter, apăsați butonul de accesare meniuri în timp ce vă aflați în ecranul principal. Veți reveni la meniul principal. Consultați următoarele tabele pentru un sumar a opțiunilor disponibile în meniuri:

Calibrare
Opțiune de meniuDescriere
Test Speed (Viteză de testare)Acest meniu setează viteza de testare pentru calibrare.
Flow Calibration (Calibrare debit)Acest meniu calibrează debitmetrul.
Speed Calibration (Calibrare viteză)Acest meniu calibrează senzorul de viteză.

Selectarea programării pulverizatorului

Model HDX-Auto

Comutarea între modul manual și cel automat

g028518
 • La consola de comandă, apăsați pe comutatorul pentru modul pulverizatorului în poziția din stânga pentru a controla rata de aplicare a pulverizatorului prin intermediul InfoCenter în MODUL AUTOMAT.

  Note: O pictogramă a ratei de aplicare apare pe afișajul InfoCenter.

 • Apăsați pe comutatorul pentru modul pulverizatorului spre dreapta pentru a controla manual rata de aplicare a pulverizatorului în MODUL MANUAL .

  Note: La comutarea de la modul Automat la modul Manual, pictograma ratei de aplicare dispare de pe afișaj.

Comutarea între setările de programare a pulverizatorului

g028507
 • Pentru a selecta rata de aplicare 1, apăsați cele 2 din stânga de pe InfoCenter (Figura 65).

  Note: Apare pictograma Graphic.

 • Pentru a selecta rata de aplicare 2 (rată de aplicare), apăsați cele 2 butoane din dreapta (Figura 65).

  Note: Apare pictograma Graphic.

 • Pentru a aplica temporar o rată de aplicare amplificată, apăsați și mențineți cele 2 butoane exterioare (Figura 65).

  Note: Apare pictograma Graphic.

  Note: Rata de aplicare amplificată este cu câteva procente mai mare decât rata de aplicare a programului activ (1 sau 2). Apăsați și mențineți butoanele pentru a aplica rata de aplicare amplificată; eliberați butoanele pentru a anula rata amplificată.

Programarea ratei de aplicare și a ratei de aplicare amplificată

Model HDX-Auto

Programarea ratei de amplificare 1 și 2

 1. Din ecranul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul principal.

 2. Dacă este necesar, apăsați pe butonul central de selectare pentru a evidenția rata de aplicare pentru programul 1 al pulverizatorului (Figura 66).

  Note: Pictograma pentru rata 1 de aplicare a pulverizatorului are forma cifrei 1 inclusă într-un cerc amplasat în dreapta unei ținte.

  g028512
 3. Apăsați butonul de selectare dreapta pentru a selecta programul 1 al pulverizatorului (Figura 66A).

 4. Setați valoarea numerică apăsând pe următoarele butoane de selectare:

  • Apăsați butonul de selectare dreapta (Figura 66B) pentru a muta cursorul la următoarea poziție numerică spre dreapta.

  • Apăsați butonul de selectare central (Figura 66C) pentru a mări valoarea numerică (0-9)

 5. După ce este setată valoarea cea mai din dreapta, apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Pictograma Salvare apare deasupra butonului de selectare central (Figura 66D).

 6. Apăsați pe butonul de selectare central (Figura 66D) pentru a salva programarea ratei de aplicare.

 7. Apăsați pe butonul central de selectare pentru a evidenția rata de aplicare pentru programul 2 al pulverizatorului.

  Note: Pictograma pentru rata 2 de aplicare a pulverizatorului are forma cifrei 2 inclusă într-un cerc amplasat în dreapta unei ținte.

  Note: Puteți utiliza rata de aplicare pentru programul 2 al pulverizatorului pentru a aplica în mod convenabil o rată de aplicare mai mare sau mică la locația gazonului, după cum este necesar.

 8. Repetați pașii de la 4 la 6.

Programarea ratei de aplicare amplificate

Amplificarea aplicării adaugă un procent specificat la rata de aplicare a programului activ atunci când cele 2 butoane exterioare de pe InfoCenter sunt apăsate în timpul pulverizării în modul Automat.

 1. Din ecranul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul principal.

 2. Dacă este necesar, apăsați pe butonul central de selectare pentru a evidenția rata de aplicare amplificată (Figura 67).

  Note: Pictograma pentru rata de aplicare amplificată prezintă 2 semna (+) amplasate în partea dreaptă a unei ținte (Figura 67).

  g028513
 3. Apăsați pe buton de selectare din dreapta (Figura 67) pentru a mări procentul de amplificare în pași de 5% (maximum 20%).

Utilizarea meniului Settings (Setări)

Model HDX-Auto

Selectarea ratei de aplicare active din meniul Settings (Setări)

 1. Din meniul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul Settings (Setări).

 2. Apăsați pe butonul de selectare central pentru a evidenția setarea ratei de aplicare active (Figura 68).

  g028520
 3. Apăsați pe butonul de selectare din dreapta pentru a comuta între rata de aplicare 1 și 2 (Figura 68).

 4. Apăsați pe butonul de selectare din stânga pentru a salva și a reveni la meniul principal

Setarea alertei privind nivelul din rezervor

 1. Din meniul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul Settings (Setări).

 2. Apăsați butonul de selectare centru pentru a evidenția setarea Alertei (Figura 69).

  Note: Pictogramele (-) și (+) apar deasupra butoanelor de selectare central și din dreapta.

  g028521
 3. Apăsați butonul de selectare dreapta (Figura 69).

 4. Utilizați butoanele de selectare centru sau dreapta pentru a introduce cantitatea minimă din rezervor atunci când se afișează alerta în timpul funcționării pulverizatorului (Figura 69).

  Note: Apăsarea continuă a butonului mărește valoarea alertei cu privire la rezervor cu 10%.

 5. Apăsați pe butonul de selectare din stânga pentru a salva și a reveni la meniul principal

Introducerea codului PIN în InfoCenter

Note: Introducerea codului PIN vă permite să modificați setările de protecție a accesului și să păstrați parola.

Note: Codul PIN introdus din fabrică este 1234.

 1. Din meniul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul Settings (Setări).

 2. Apăsați pe butonul de selectare centru pentru a evidenția setarea Meniuri protejate.

  g028522
 3. Apăsați pe butonul de selectare din dreapta pentru a selecta Protected Menus (Meniuri protejate) (Figura 70A).

 4. Setați valoarea numerică pe ecranul de introducere a codului PIN apăsând următoarele butoane de selectare:

  • Apăsați pe butonul de selectare central (Figura 70B) pentru a mări valoarea numerică (0-9)

  • Apăsați pe butonul de selectare din dreapta (Figura 70C) pentru a muta cursorul la următoarea poziție numerică spre dreapta.

 5. După ce este setată valoarea cea mai din dreapta, apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Pictograma bifă apare deasupra butonului de selectare central (Figura 70D).

 6. Apăsați pe butonul de selectare central (Figura 70D) pentru a introduce parola.

Schimbarea codului PIN

 1. Introduceți codul PIN curent; consultați pașii 1 - 6 din Introducerea codului PIN în InfoCenter.

 2. Din meniul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul Settings (Setări).

 3. Apăsați pe butonul de selectare centru pentru a evidenția setarea Meniuri protejate.

  g028717
 4. Apăsați pe butonul de selectare din dreapta pentru a selecta Protected Menus (Meniuri protejate) (Figura 71A).

 5. Introduceți noul cod PIN în ecranul de introducere apăsând următoarele butoane de selectare:

  • Apăsați pe butonul de selectare central (Figura 71A) pentru a mări valoarea numerică (0-9)

  • Apăsați pe butonul de selectare din dreapta (Figura 71C) pentru a muta cursorul la următoarea poziție numerică spre dreapta.

 6. După ce este setată valoarea cea mai din dreapta, apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Pictograma Salvare apare deasupra butonului de selectare central (Figura 71D).

 7. Așteptați până când InfoCenter afișează mesajul de valoare salvată” și se aprinde indicatorul luminos roșu.

Setarea Setărilor protejate

Important: Utilizați această funcție pentru a bloca și debloca rata de aplicare.

Note: Trebuie să cunoașteți codul PIN din 4 cifre pentru a modifica setările pentru funcțiile din meniurile protejate.

 1. Din meniul principal, apăsați pe butonul central de selectare pentru a accesa meniul Settings (Setări).

 2. Apăsați butonul de selectare centru pentru a evidenția elementul Setări protejate.

  Note: Dacă nu există niciun X” în caseta din dreapta elementului Protect Settings (Setări protejate), submeniurile pentru L Boom (Braț stânga), C Boom (Braț centru), R Boom (Braț dreapta) și Reset Defaults (Resetare la setări implicite) nu sunt blocate cu codul PIN (Figura 73).

  g028524
 3. Apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Este afișat ecranul de introducere a codului PIN.

 4. Introduceți codul PIN; consultați pasul 4 din Introducerea codului PIN în InfoCenter.

 5. După ce este setată valoarea cea mai din dreapta, apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Pictograma bifă apare deasupra butonului de selectare central.

 6. Apăsați butonul de selectare centru.

  Note: Sunt afișate submeniurile pentru L Boom (Braț stânga), C Boom (Braț centru), R Boom (Braț dreapta) și Reset Defaults (Resetare la setări implicite).

 7. Apăsați butonul de selectare central pentru a evidenția elementul Protect Settings (Setări protejate)

 8. Apăsați butonul de selectare dreapta.

  Note: Apare un X” în caseta din dreapta elementului Protect Settings (Setări protejate) (Figura 73).

  g028523
 9. Așteptați până când InfoCenter afișează mesajul de valoare salvată” și se aprinde indicatorul luminos roșu.

  Note: Submeniurile de sub elementul Meniuri protejate sunt blocate cu codul PIN.

  Note: Pentru a accesa submeniurile, evidențiați elementul Protect Settings (Setări protejate), apăsați butonul de selectare dreapta, introduceți codul PIN și, când apare pictograma bifă, apăsați butonul de selectare central.

Resetarea dimensiunilor secțiunii brațului la valoarea implicită

 1. Apăsați butonul de selectare central pentru a accesa opțiunea Reset Default (Resetare la setări implicite) (Figura 74).

  g028526
 2. Apăsați butonul de selectare din dreapta pentru a selecta Reset Default (Resetare la setări implicite).

 3. În ecranul Default Settings (Setări implicite), apăsați pe butonul de selectare din stânga pentru NO (Nu) sau butonul de selectare din dreapta pentru YES (Da) (Figura 74).

  Note: Selectarea opțiunii YES (Da) restabilește dimensiunile secțiunii brațului la setarea din fabrică.

Avertizări în cadrul InfoCenter

Avertizările pentru operator sunt afișate automat pe ecranul InfoCenter atunci când o funcție a mașinii necesită acțiuni suplimentare. De exemplu, dacă încercați să porniți motorul în timp ce apăsați pedala de tracțiune, este afișată o avertizare care indică faptul că pedala de tracțiune trebuie să fie în poziția NEUTRU.

Pentru fiecare avertizare care are loc, indicatorul de defect se aprinde intermitent, iar pe ecran sunt afișate un cod de avertizare (număr), o descriere de avertizare și un determinant de avertizare, așa cum se arată în Figura 75.

Descrierile avertizărilor și determinanții sunt afișați sub forma unor pictograme InfoCenter. Consultați Pictograme InfoCenter pentru o descriere a fiecărei pictograme.

Note: Un determinant de avertizare explică condițiile care au declanșat avertizarea și oferă instrucțiuni privind eliminarea acesteia.

g202867

Note: Avertizările nu sunt consemnate în jurnalul de defecte.

Note: Puteți șterge o avertizare de pe ecranul de afișare apăsând oricare dintre tastele InfoCenter.

Consultați tabelul care urmează pentru avertizările InfoCenter:

Avertizări

Cod avertizareDescriere
200Pornire nepermisă - comutatorul pompei este activ
201Pornire nepermisă - nu este cuplată poziția NEUTRU
202Pornire nepermisă - nu este ocupat scaunul
203Pornire nepermisă - pedala de accelerație nu este eliberată
204Pornire nepermisă - expirare timp cuplare demaror
205Frâna de parcare este cuplată
206Pornire pompă nepermisă - braț activ
207Pornire pompă nepermisă - turație motor ridicată
208Blocare accelerație/viteză nepermisă - pompa nu este activă
209Blocare accelerație nepermisă - frâna de parcare nu este cuplată
210Blocare viteză nepermisă - operatorul nu se află pe scaun sau frâna de parcare este cuplată
211Blocare accelerație/viteză nepermisă - este cuplat ambreiajul sau frâna de serviciu
212Alertă volum scăzut rezervor
213Pompă de clătire PORNITă
220Calibrare senzor de debit
221Calibrare senzor de debit - adăugați apă în rezervor și introduceți volumul adăugat
222Calibrare senzor de debit - porniți pompa
223Calibrare senzor de debit - porniți toate brațele
224Calibrare senzor de debit - a început calibrarea
225Calibrare senzor de debit - calibrare completă
226Calibrare senzor de debit - ieșire din modul de calibrare
231Calibrare senzor de viteză
232Calibrare senzor de viteză - umpleți rezervorul de apă proaspătă, apăsați butonul înainte
233Calibrare senzor de viteză - umpleți pe jumătate rezervorul pulverizatorului cu apă, apăsați butonul înainte
234Calibrare senzor de viteză - introduceți distanța de calibrare, apăsați butonul înainte
235Calibrare senzor de viteză - marcați și conduceți pe distanța introdusă cu secțiunile pulverizatorului oprite
236Calibrare senzor de viteză - calibrarea senzorului de viteză este în curs
237Calibrare senzor de viteză - calibrarea senzorului de viteză este completă
238Calibrare senzor de viteză - opriți brațele
241Calibrare în afara limitelor, folosirea valorilor implicite

Efectuarea verificărilor înainte de pornire

Verificați următoarele elemente de fiecare dată când începeți utilizarea pulverizatorului într-o zi de lucru:

 • Verificați presiunea din anvelope.

  Note: Anvelopele aceste mașini sunt diferite de anvelopele auto; necesită o presiune mai redusă a aerului, pentru a reduce la minimum compactarea și deteriorarea gazonului.

 • Verificați toate nivelurile fluidelor și adăugați cantitatea adecvată de fluide specificate, dacă se constată că unele niveluri sunt scăzute.

 • Verificați funcționarea pedalei de frână.

 • Verificați dacă luminile sunt funcționale.

 • Rotiți volanul la stânga și la dreapta verifica răspunsul direcției.

 • Cu motorul oprit, verificați dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite sau orice alte defecțiuni vizibile.

Dacă oricare dintre elementele de mai sus nu este corect, contactați-vă mecanicul sau consultați-vă cu supervizorul înainte de a încheia ziua de lucru cu pulverizatorul. Este posibil ca supervizorul dvs. să dorească să verificați alte articole zilnic, deci întrebați ce inspecții trebuie să efectuați.

Pregătirea pulverizatorului

Selectarea unei duze

Note: Consultați ghidul de selectare a duzelor care este disponibil prin distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro.

Corpurile turelelor acceptă până la 3 duze diferite.

 1. Opriți pulverizatorul pe o suprafață plană, opriți motorul, acționați frâna de parcare și scoateți cheia.

 2. Amplasați comutatorul secțiunii principale în poziția OPRIT și comutatorul pompei de pulverizare în poziția OPRIT.

 3. Rotiți turela duzelor în oricare direcție către duza corectă.

 4. Efectuați o calibrare a debitului; consultați Calibrarea debitului pulverizatorului.

Selectarea unui filtru de aspirație

Echipament standard: filtru de aspirație cu ochiuri de 50 (albastru)

Utilizați tabelul pentru filtre de aspirație pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

Tabel pentru filtre de aspirație

Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri plasă*Cod de culoare pentru filtru
Galben (0,2 g/m)50Albastru
Roșu (0,4 g/m)50Albastru
Maro (0,5 g/m)50 (sau 30)Albastru (sau verde)
Gri (0,6 g/m)30Verde
Alb (0,8 g/m)30Verde
Albastru (1,0 g/m)30Verde
Verde (1,5 g/m)30Verde
*Dimensiunea ochiurilor de plasă pentru filtrele de aspirație din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

Important: Când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de aspirație opțional; consultați Figura 76.

g214212

Atunci când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, utilizați o plasă mai grosieră pentru filtrul de aspirație opțional; consultați Figura 77.

g214214

Selectarea unui filtru de presiune

Dimensiunile disponibile ale sitei includ:

Echipament standard: filtru de aspirație cu ochiuri de 50 (albastru)

Utilizați tabelul pentru filtre de presiune pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

Tabel pentru filtre de presiune

Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri plasă*Cod de culoare pentru filtru
Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate scăzută sau rate scăzute de aplicare100Verde
Galben (0,2 g/m)80Galben
Roșu (0,4 g/m)50Albastru
Maro (0,5 g/m)50Albastru
Gri (0,6 g/m)50Albastru
Alb (0,8 g/m)50Albastru
Albastru (1,0 g/m)50Albastru
Verde (1,5 g/m)50Albastru
Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate mare sau rate mari de aplicare30Roșu
Așa cum este necesar pentru substanțe chimice sau soluții cu vâscozitate mare sau rate mari de aplicare16Maro
*Dimensiunea ochiurilor plasei pentru filtrele de presiune din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

Important: Atunci când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de presiune opțional; consultați Figura 78.

g214211

Când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, utilizați o plasă mai grosieră de filtrare sub presiune opțională; consultați Figura 79.

g214240

Selectarea unui filtru de vârf de duză (opțional)

Note: Utilizați filtrul opțional de vârf de duză pentru a proteja vârful duzei de pulverizare și pentru a crește durata de viață a acestuia.

Utilizați tabelul pentru filtre de vârf de duză pentru a determina plasa sitei pentru duzele de pulverizare pe care le utilizați pe baza produselor chimice sau a soluțiilor cu o vâscozitate echivalentă cu cea a apei.

Tabel pentru filtre de vârf de duză

Cod de culoare pentru duza de pulverizare (debit)Dimensiune ochiuri filtru*Cod de culoare pentru filtru
Galben (0,2 g/m)100Verde
Roșu (0,4 g/m)50Albastru
Maro (0,5 g/m)50Albastru
Gri (0,6 g/m)50Albastru
Alb (0,8 g/m)50Albastru
Albastru (1,0 g/m)50Albastru
Verde (1,5 g/m)50Albastru
*Dimensiunea ochiurilor de plasă pentru filtrele de duză din acest tabel se bazează pe substanțe chimice pulverizate sau soluții cu vâscozitatea echivalentă cu cea a apei.

Important: Atunci când pulverizați produse chimice cu vâscozitate mai mare (mai vâscoase) sau soluții cu pulberi umectabile, poate fi necesar să utilizați o plasă de sită mai grosieră pentru filtrul de vârf de duză opțional; consultați Figura 80.

g214246

Atunci când pulverizați cu o rată de aplicare mai mare, utilizați o plasă mai grosieră pentru filtrul de vârf de duză; consultați Figura 81.

g214245

Umplerea rezervoarelor

Umplerea rezervorului de apă dulce

Important: Nu folosiți apă reciclată (apă gri) în rezervorul de apă dulce.

Note: Rezervorul de apă dulce este folosit pentru a furniza o sursă de apă dulce pentru a vă spăla substanțele chimice de pe piele, ochi sau alte suprafețe în cazul expunerii accidentale.Umpleți întotdeauna rezervorul de apă dulce cu apă curată înainte de a manipula sau amesteca orice substanțe chimice.

Rezervorul de apă dulce este amplasat pe ROPS, în spatele scaunului pasagerului (Figura 82). Acesta furnizează o sursă de apă dulce pentru a vă spăla substanțele chimice de pe piele, ochi sau alte suprafețe în cazul expunerii accidentale.

 • Pentru a umple rezervorul, deșurubați capacul din partea de sus a rezervorului și umpleți rezervorul cu apă dulce. Montați la loc capacul.

 • Pentru a deschide robinetul rezervorului de apă dulce, rotiți maneta de pe robinet.

g210327

Umplerea rezervorului de pulverizare

Montați kitul de premixare a substanțelor chimice pentru amestecare optimă și curățenie exterioară a rezervorului.

Important: Ori de câte ori este posibil, nu folosiți apă reciclată în rezervorul de pulverizare.

Important: Asigurați-vă că substanțele chimice pe care le utilizați sunt compatibile pentru utilizare cu VitonTM (consultați eticheta producătorului; aceasta trebuie să indice dacă nu sunt compatibile). Utilizarea unei substanțe chimice care nu este compatibilă cu VitonTM degradează inelele de etanșare din pulverizator, provocând scurgeri.

Important: După ce ați umplut rezervorul pentru prima dată, verificați dacă există joc al benzilor de fixare a rezervorului. Strângeți-le, dacă este necesar.

 1. Purjați sistemul de pulverizare a aditivului pentru sistemul de pulverizare prin pornirea secțiunilor.

 2. Parcați mașina pe o suprafață plană, deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția neutră, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

 3. Asigurați-vă că este închis robinetul de golire a rezervorului.

 4. Determinați cantitatea de apă necesară pentru a o amesteca cu cantitatea de substanță chimică de care aveți nevoie, așa cum este prescris de producătorul substanței chimice.

 5. Deschideți capacul rezervorului de pulverizare.

  Note: Capacul rezervorului este situat în centrul părții superioare a rezervorului. Pentru a-l deschide, rotiți jumătatea din față a capacului în sens invers acelor de ceasornic și deschideți-l. Puteți scoate sita din interior pentru curățare. Pentru a etanșa rezervorul, închideți capacul și rotiți jumătatea din față în sensul acelor de ceasornic.

 6. Adăugați ¾ din apa necesară în rezervorul de pulverizare folosind elementul de umplere anti-sifon.

  Important: Utilizați întotdeauna apă dulce curată în rezervorul de pulverizare. Nu turnați substanța concentrată în rezervorul gol.

  g239037
 7. Porniți motorul, cuplați PTO și setați accelerația de mână, dacă este prevăzută.

 8. Rotiți comutatorul de agitare în poziția ON (Pornit).

 9. Adăugați în rezervor cantitatea adecvată de substanță chimică concentrată, conform instrucțiunilor producătorului de substanțe chimice.

  Important: Dacă utilizați o pulbere umectabilă, amestecați pulberea cu o cantitate mică de apă pentru a forma o suspensie înainte de a o adăuga în rezervor.

 10. Adăugați în rezervor restul de apă.

  Note: Pentru o agitare mai bună, reduceți rata de aplicare setată.

Verificarea benzilor de fixare a rezervorului

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați benzile de fixare a rezervorului.
 • Important: Strângerea excesivă a elementelor de fixare a benzilor rezervorului poate duce la deformarea și deteriorarea rezervorului și a benzilor.

  1. Umpleți cu apă rezervorul principal.

  2. Verificați dacă există vreo mișcare între benzile de fixare a rezervorului și rezervor (Figura 84).

   g028263
  3. Dacă benzile de fixare a rezervorului se potrivesc liber pe rezervor, strângeți contrapiulițele cu guler și șuruburile de la partea superioară a benzilor de fixare până când acestea sunt la același nivel cu suprafața rezervorului (Figura 84).

   Note: Nu strângeți prea tare piesele metalice ale benzilor de fixare a rezervorului.

  Calibrarea pulverizatorului

  Pregătirea mașinii

  Important: Înainte de a calibra sistemul pulverizator utilizat la modelul HDX-Auto, umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă curată, după cum este necesar, și operați mașina pulverizând la 2,75 bari sau mai mult timp de minimum 30 de minute.

  Note: Înainte de a utiliza pulverizatorul pentru prima dată, dacă schimbați duzele sau dacă este necesar, calibrați debitul, viteza și bypass-ul secțiunii pulverizatorului.

  1. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă curată.

   Note: Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor pentru a finaliza fiecare dintre procedurile de calibrare.

  2. Coborâți secțiunile brațului din stânga și din dreapta.

  3. Pentru modelul HDX-Auto - operați mașina în timp ce pulverizați la 2,75 bar sau mai mult, timp de minimum 30 de minute. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă curată după ce ați terminat.

  4. Dezactivați setările protejate; consultați Setarea Setărilor protejate.

  5. Pentru modelul HDX-Auto - setați sistemul pulverizatorului la modul Manual; consultați Comutarea între modul manual și cel automat.

  Calibrarea debitului pulverizatorului

  Echipament furnizat de operator: cronometru capabil să măsoare până la ± 1/10 secunde și un recipient gradat în pași de 50 ml.

  Note: Pentru calibrarea debitului pulverizatorului pentru mașinile fără blocarea accelerației sunt necesare 2 persoane.

  Pregătirea sistemului de pulverizare

  1. Setați transmisia după cum urmează:

   • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală - deplasați transmisia în poziția NEUTRAL (Neutru).

   • Pentru modelul HDX-Auto - deplasați transmisia în poziția P (parcare).

  2. Cuplați frâna de parcare și porniți motorul.

  3. Porniți pompa pulverizatorului și porniți agitarea.

  4. Apăsați pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă.

  5. Setați turația motorului după cum urmează:

   • Pentru mașini fără blocarea opțională a accelerației - cereți unei persoane să apese pe pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă.

    Note: Solicitați celeilalte persoane să preleveze eșantioane de pe duzele pulverizatorului.

   • La mașinile cu blocarea opțională a accelerației, apăsați pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă și setați blocarea accelerației; consultați instrucțiunile de operare pentru kitul Workman de accelerație manuală.

  Efectuarea unui test de colectare

  1. Deplasați toate comutatoarele celor 3 secțiuni și comutatorul secțiunii principale în poziția ON (Pornit).

  2. Pregătiți-vă să efectuați un test de colectare folosind recipientul gradat.

  3. Începeți de la 2,75 bar și utilizați comutatorul pentru rata de aplicare pentru a regla presiunea de pulverizare, astfel încât în urma unui test de colectare să rezulte cantitățile enumerate în tabelul care urmează.

   Note: Prelevați 3 eșantioane la câte 15 secunde fiecare și faceți o medie a cantităților de apă colectate.

   Culoare duzăMililitri colectați în 15 secundeUncii colectate în 15 secunde
   Galben189 6,4 
   Roșu378 12,8 
   Maro473 16,0 
   Gri567 19,2 
   Alb757 25,6 
   Albastru946 32,0 
   Verde1.419 48,0 
  4. După ce în urma testului de colectare au fost obținute cantitățile prezentate în tabelul de mai sus, deplasați comutatorul de blocare a ratei supervizor în poziția LOCK (Blocare).

  5. Rotiți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit).

  Setarea InfoCenter

  1. În InfoCenter, navigați la meniul Calibrare și selectați FLOW CAL (CALIBRARE DEBIT) după cum urmează:

   Note: Selectarea în orice moment a pictogramei Ecran de pornire anulează calibrările.

   1. Apăsați de două ori butonul de selectare centru din InfoCenter pentru a accesa meniurile.

   2. Accesați meniul de calibrare apăsând butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

   3. Selectați FLOW CAL (CALIBRARE DEBIT) evidențiind FLOW CAL și apăsați butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

   4. În ecranul următor, introduceți cantitatea cunoscută de apă care va fi pulverizată din secțiuni pentru procedura de calibrare; consultați tabelul de mai jos.

   5. Apăsați butonul de selectare dreapta din InfoCenter.

  2. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți debitul conform tabelului de mai jos.

   Culoare duzăLitriGaloane SUA
   Galben4211
   Roșu8322
   Maro10628
   Gri12533
   Alb16744
   Albastru20855
   Verde31483
  3. Deplasați comutatorul secțiunii principale în poziția pornit timp de 5 minute.

   Note: Pe măsură ce mașina pulverizează, InfoCenter afișează cantitatea de lichid pe care o contorizează.

  4. După pulverizare timp de 5 minute, selectați bifa apăsând butonul central din InfoCenter.

   Note: Este acceptabil dacă galoanele afișate în timpul procesului de calibrare nu se potrivesc cu cantitatea cunoscută de apă introdusă în InfoCenter.

  5. Treceți comutatorul secțiunii principale în poziția oprit și selectați bifa apăsând butonul central din InfoCenter.

   Note: Calibrarea este acum finalizată.

  Calibrarea vitezei pulverizatorului

  1. Asigurați-vă că rezervorul pulverizatorului este plin cu apă.

  2. Într-o zonă deschisă, plană, marcați o distanță de 45 - 152 m.

   Note: Marcați o distanță de 152 m pentru rezultate mai precise.

  3. Porniți motorul și conduceți până la începutul distanței marcate.

   Note: Pentru o măsurătoare de precizie, aliniați centrul anvelopelor față cu linia de pornire.

  4. În InfoCenter, navigați la meniul Calibration (Calibrare) și selectați Speed Calibration (Calibrare viteză).

   Note: Selectarea în orice moment a pictogramei Ecran de pornire anulează calibrarea.

  5. Selectați săgeata Înainte (→) în InfoCenter.

  6. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți distanța marcată în InfoCenter.

  7. Efectuați una dintre următoarele operații:

   • La modelele din seria HD cu transmisie manuală - cuplați mașina în prima treaptă de viteză a mașinii și conduceți pe distanța marcată în linie dreaptă, cu accelerație maximă.

   • La modelul HDX-Auto - cuplați mașina în poziția D și conduceți pe distanța marcată în linie dreaptă, cu accelerație maximă.

  8. Opriți mașina la distanța marcată și selectați bifa din InfoCenter.

   Note: Încetiniți și rulați până la oprire pentru a alinia centrul anvelopelor față cu linia de sosire, pentru cea mai precisă măsurătoare.

   Note: Calibrarea este acum finalizată.

  Calibrarea supapelor de bypass pentru secțiune

  Înainte de a utiliza pulverizatorul pentru prima dată, când schimbați duzele sau dacă este necesar, calibrați debitul, viteza și bypass-ul secțiunii pulverizatorului.

  Important: Selectați o zonă plană, deschisă pentru a efectua această procedură.

  Note: Pentru calibrarea bypass-ul secțiunii pentru mașinile fără blocarea accelerației sunt necesare 2 persoane.

  Pregătirea mașinii

  1. Asigurați-vă că rezervorul pulverizatorului este plin cu apă.

  2. Setați transmisia după cum urmează:

   • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală - deplasați transmisia în poziția NEUTRAL (Neutru).

   • Pentru modelul HDX-Auto - deplasați transmisia în poziția P (parcare).

  3. Cuplați frâna de parcare și porniți motorul.

  4. Deplasați comutatoarele celor 3 secțiuni în poziția ON (Pornit), dar lăsați comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit).

  5. Deplasați comutatorul pentru pompă în poziția ON (Pornit) și porniți agitarea.

  6. Setați turația motorului după cum urmează:

   • Pentru mașini fără blocarea opțională a accelerației - cereți unei persoane să apese pe pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă.

    Note: Solicitați celeilalte persoane să ajusteze supapele de bypass ale secțiunii.

   • La mașinile cu blocarea opțională a accelerației, apăsați pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă și setați blocarea accelerației; consultați instrucțiunile de operare pentru kitul Workman de accelerație manuală.

  7. În InfoCenter, navigați la meniul Calibration (Calibrare) și selectați Test Speed (Viteză de testare).

   Note: Selectarea în orice moment a pictogramei ecranului de pornire anulează calibrarea.

  8. Folosind simbolurile plus (+) și minus (-), introduceți o viteză de testare de 5,6 km/h, apoi selectați pictograma Acasă.

  Reglarea supapelor de bypass secțiune

  1. Folosind comutatorul pentru rata de aplicare, reglați rata de aplicare conform tabelului următor.

   Tabelul ratei de aplicare pentru duză

   Culoare duzăSI (Unități de măsură sistem metric)English (Unități de măsură sistem imperial)Turf (Unități de măsură pentru gazon)
   Galben159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Roșu319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Maro394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Gri478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Alb637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Albastru796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Verde1.190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  2. Treceți comutatorul pentru secțiunea din stânga în poziția Oprit și reglați supapa de bypass pentru secțiunea din stânga (Figura 85) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (de regulă 2,75 bar).

   Note: Indicatoarele numerotate de pe supapa de bypass au doar caracter orientativ.

   g028047
  3. Treceți comutatorul pentru secțiunea din stânga în poziția Pornit și comutatorul pentru secțiunea din dreapta în poziția Oprit.

  4. Reglați supapa de bypass pentru secțiunea din dreapta (Figura 85) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (de regulă, 2,75 bar).

  5. Treceți comutatorul pentru secțiunea din dreapta în poziția Pornit și comutatorul pentru secțiunea centrală în poziția Oprit.

  6. Reglați supapa de bypass pentru secțiunea din centru (Figura 85) până când valoarea presiunii ajunge la nivelul reglat anterior (de regulă, 2,75 bar).

  7. Treceți toate comutatoarele de secțiune în poziția Oprit.

  8. Opriți pompa de pulverizare.

   Note: Calibrarea este acum finalizată.

  Reglarea supapelor de agitare și de bypass principal

  Pozițiile butonului pentru supapa de bypass de agitare

  • Supapa de bypass de agitare este în poziție complet deschisă, așa cum se arată în Figura 86A.

  • Supapa de bypass de agitare este în poziția închisă (0), așa cum se arată în Figura 86B.

  • Supapa de bypass de agitare este într-o poziție intermediară (reglată în raport cu manometrul pentru sistemul de pulverizare), așa cum se arată în Figura 86C.

  g214029

  Calibrarea supapei de bypass de agitare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Calibrați supapa de bypass de agitare.
 • Important: Selectați o zonă plană, deschisă pentru a efectua această procedură.

  Note: Pentru calibrarea supapei de bypass de agitare pentru mașinile fără blocarea accelerației sunt necesare 2 persoane.

  1. Asigurați-vă că rezervorul pulverizatorului este plin cu apă.

  2. Verificați dacă supapa de control agitare este deschisă. Dacă a fost reglată, deschideți-o complet în acest moment.

  3. Setați transmisia după cum urmează:

   • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală - deplasați transmisia în poziția NEUTRAL (Neutru).

   • Pentru modelul HDX-Auto - deplasați transmisia în poziția P (parcare).

  4. Cuplați frâna de parcare și porniți motorul.

  5. Porniți pompa pulverizatorului.

  6. Setați turația motorului după cum urmează:

   • Pentru mașini fără blocarea opțională a accelerației - cereți unei persoane să apese pe pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă.

    Note: Solicitați celeilalte persoane să preleveze eșantioane de pe duzele pulverizatorului.

   • La mașinile cu blocarea opțională a accelerației, apăsați pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă și setați blocarea accelerației; consultați instrucțiunile de operare pentru kitul Workman de accelerație manuală.

  7. Setați cele 3 comutatoare de supape individuale de secțiuni în poziția OFF (Oprit).

  8. Aduceţi comutatorul secțiunii principale în poziţia ON (Pornit).

  9. Setați presiunea sistemului la MAXIM.

  10. Aduceți comutatorul de agitare în poziția OFF (Oprire) și citiți valoarea indicată de manometru.

   • Dacă valoarea rămâne la 6,9 bar, supapa de bypass de agitare este calibrată corespunzător.

   • Dacă valoarea indicată de manometru este diferită, treceți la pasul următor.

  11. Reglați supapa de bypass de agitare (Figura 87) pe partea din spate a supapei de agitare până când valoarea presiunii indicată de manometru este de 6,9 bar.

   g033583
  12. Aduceți comutatorul pentru pompă în poziția OFF (Oprit), deplasați maneta de accelerație în poziția IDLE (Ralanti) și rotiți comutatorul demarorului în poziția OFF (Oprit).

  Reglarea supapei de bypass din secțiunea principală

  Note: Reglarea supapei de bypass din secțiunea principală reduce sau mărește debitul trimis către duzele de agitare din rezervor atunci când comutatorul brațului principal se află în poziția OFF (Oprit).

  1. Asigurați-vă că rezervorul pulverizatorului este plin cu apă.

  2. Cuplați frâna de parcare.

  3. Setați transmisia după cum urmează:

   • Pentru modelele din seria HD cu transmisie manuală - deplasați transmisia în poziția NEUTRAL (Neutru).

   • Pentru modelul HDX-Auto - deplasați transmisia în poziția P (parcare).

  4. Porniți pompa pulverizatorului.

  5. Aduceți comutatorul de agitare în poziția ON (Pornit).

  6. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit).

  7. Setați turația motorului după cum urmează:

   • Pentru mașini fără blocarea opțională a accelerației - cereți unei persoane să apese pe pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă.

    Note: Solicitați celeilalte persoane să preleveze eșantioane de pe duzele pulverizatorului.

   • La mașinile cu blocarea opțională a accelerației, apăsați pedala de accelerație până când motorul atinge turația maximă și setați blocarea accelerației; consultați instrucțiunile de operare pentru kitul Workman de accelerație manuală.

  8. Reglați maneta de bypass din secțiunea principală pentru a controla nivelul de agitare din rezervor (Figura 87).

  9. Reduceți turația de accelerare la ralanti.

  10. Aduceți comutatorul de agitare și comutatorul pentru pompă în poziția OFF (Oprit).

  11. Opriți motorul.

  Localizarea pompei de pulverizare

  Pompa de pulverizare este situată în partea din spate a utilajului (Figura 88).

  g239107

  În timpul utilizării

  Siguranța în timpul utilizării

  Siguranța generală

  • Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

  • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, conform instrucțiunilor din secțiunea Securitate chimică.

  • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

  • Nu operaţi maşina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

  • Nu transportați mai mult de un pasager în mașină; pasagerul trebuie să stea numai pe locul desemnat.

  • Utilizați mașina doar atunci când aveți o vizibilitate corespunzătoare. Evitați gropile sau pericolele ascunse.

  • Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că vă aflați în poziția de operare, că transmisia este în poziția NEUTRă (manuală) sau în poziția PARK (Parcare) (automată) și că este cuplată frâna de parcare.

  • Rămâneți așezat ori de câte ori mașina este în mișcare. Țineți ambele mâini pe volan ori de câte ori este posibil și țineți întotdeauna brațele și picioarele în compartimentul operatorului.

  • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.

  • Înainte de a conduce în marșarier, priviți în spate și asigurați-vă că nu este nimeni în spatele dumneavoastră. Conduceți în marșarier cu viteză scăzută.

  • Nu pulverizați niciodată atunci când se află în apropiere oameni, în special copii sau animalele de companie.

  • Nu utilizați mașina în apropierea pantelor abrupte, șanțurilor sau terasamentelor. Mașina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste o margine sau dacă marginea cedează.

  • Reduceți viteza atunci când lucrați pe teren accidentat, cu denivelări și lângă borduri, gropi și alte elemente de schimbare bruscă a configurației terenului. Încărcăturile se pot deplasa, ceea ce face ca mașina să devină instabilă.

  • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia, acționați frâna de parcare și verificați dacă există deteriorări după lovirea unui obiect sau dacă există o vibrație anormală a mașinii. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

  • Când conduceți mașina, încetiniți și virați, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordați întotdeauna dreptul de trecere.

  • Acordați o atenție sporită atunci când lucrați pe suprafețe umede, în condiții meteo nefavorabile, la viteze mai mari sau la sarcină maximă. Timpul și distanța de oprire cresc în aceste condiții.

  • Nu atingeți motorul sau toba de eșapament în timp ce motorul funcționează sau la scurt timp după ce s-a oprit. Aceste zone pot fi suficient de fierbinți pentru a provoca arsuri.

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafață plană.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRAL (Neutru) (manual) sau poziția PARK (Parcare) (automat).

   • Opriți pompa de pulverizare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Nu porniți niciodată un motor într-o zonă în care gazele de eșapament rămân într-un spațiu închis.

  • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

  • Utilizați doar accesorii și dispozitive de atașare aprobate de Toro.

  Utilizarea pulverizatorului

  Pentru a utiliza Multi Pro WM, mai întâi umpleți rezervorul de pulverizare, apoi aplicați soluția în zona de lucru și, în final, curățați rezervorul. Este important să parcurgeți toți acești 3 pași în ordine, pentru a evita deteriorarea pulverizatorului. De exemplu, nu amestecați și nu adăugați substanțe chimice în rezervorul de pulverizare noaptea pentru a pulveriza dimineața. Aceasta determină separarea substanțelor chimice și o posibilă deteriorare a componentelor pulverizatorului.

  Important: Marcajele de pe rezervor au un caracter strict orientativ și nu pot fi considerate precise pentru calibrare.

  Avertisment

  Substanțele chimice sunt periculoase și pot cauza vătămări corporale.

  • Citiți instrucțiunile de pe etichetele substanțelor chimice înainte de a le utiliza și respectați toate recomandările și măsurile de precauție indicate de producător.

  • Aveți grijă ca substanțele chimice să nu intre în contact cu pielea dumneavoastră. În cazul în care contactul a avut loc, spălați zona afectată cu săpun și apă curată din abundență.

  • Purtați ochelari protecție și orice alte echipamente de protecție recomandate de producătorul de substanțe chimice.

  Pulverizatorul Multi Pro WM a fost proiectat special pentru a avea o durabilitate ridicată, care să asigure durata mare de viață de care aveți nevoie. Pentru a îndeplini acest obiectiv, au fost alese materiale diferite din motive specifice în diferite locații ale pulverizatorului. Din păcate, nu există un singur material care să fie perfect pentru toate aplicațiile previzibile.

  Unele substanțe chimice sunt mai agresive decât altele și fiecare substanță chimică interacționează diferit cu diferite materiale. Unele consistențe (de exemplu, pulberi umectabile, cărbune) sunt mai abrazive și duc la rate de uzură mai mari. Dacă o substanță chimică este disponibilă într-o formulă care ar oferi o durată de viață crescută pulverizatorului, utilizați această formulare alternativă.

  Ca întotdeauna, nu uitați să curățați bine mașina și sistemul de pulverizare după toate utilizările. Astfel, vă asigurați că pulverizatorul dumneavoastră are o durată mare de viață și funcționează fără probleme.

  Pulverizarea

  Utilizarea pulverizatorului

  Important: Pentru a vă asigura că soluția dumneavoastră rămâne bine amestecată, utilizați funcția de agitare ori de câte ori aveți soluție în rezervor. Pentru ca agitarea să funcționeze, trebuie să cuplați PTO și motorul trebuie să funcționeze peste turația de ralanti. Dacă opriți vehiculul și este necesară agitarea, treceți maneta de comutare în poziția NEUTRAL (Neutru) cuplați frâna de parcare, cuplați PTO, cuplați ambreiajul și setați accelerația manuală, dacă este instalată.

  Note: În cadrul acestei proceduri, se presupune că PTO este cuplată (modele din seria HD cu transmisie manuală) și că s-a finalizat calibrarea supapei secțiunii.

  1. Coborâți brațele la poziție.

  2. În cazul modelului HDX-Auto, setați comutatorul modului pulverizatorului după cum urmează:

  3. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit).

  4. Aduceți comutatoarele secțiunilor individuale în poziția ON (Pornit).

  5. Conduceți până la locul în care doriți să pulverizați.

  6. Accesați ecranul Application Rate (Rată de aplicare) din InfoCenter și setați rata dorită parcurgând următorii pași:

   1. Verificați dacă poziția comutatorului pentru pompă este ON (Pornit).

   2. La modelele din seria HD cu transmisie manuală, selectați intervalul dorit de trepte de viteză.

   3. Începeți să conduceți cu viteza de deplasare țintă.

   4. La modelele din seria HD cu transmisie manuală sau cu transmisie automată utilizate în modul manual, verificați dacă monitorul afișează rata de aplicare corectă. Dacă este necesar, ajustați comutatorul ratei de aplicare până când monitorul afișează rata de aplicare dorită.

    Note: La modelele din seria HD cu transmisie automată operate în modul automat, computerul reglează automat presiunea pulverizatorului pentru a menține rata de aplicare.

   5. Reveniți la locul în care pulverizați.

  7. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția ON (Pornit) și începeți pulverizarea.

   Note: Când rezervorul este aproape gol, agitarea poate provoca formarea spumei în rezervor. Pentru a preveni acest lucru, opriți supapa de agitare. Alternativ, puteți utiliza un agent antispumant în rezervor.

  8. După finalizarea pulverizării, aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit) pentru a opri toate secțiunile de pulverizare și decuplați maneta PTO (modele din seria HD cu transmisie manuală).

  Precauții pentru îngrijirea gazonului în timpul utilizării în modurile staționare

  Important: În anumite condiții, căldura generată de motor, radiator și toba de eșapament pot deteriora iarba în timpul utilizării pulverizatorului în modul staționar. Modurile staționare includ agitarea rezervorului, pulverizarea manuală cu un pistol de pulverizare sau utilizarea unui braț manual.

  Luați următoarele măsuri de precauție:

  • Evitați pulverizarea staționară în condiții de căldură și/sau uscăciune excesivă, deoarece gazonul poate fi mai solicitat în astfel de perioade.

  • Evitați parcarea pe gazon în timpul pulverizării de pe loc. Oricând este posibil, parcați pe o potecă.

  • Reduceți la minimum perioada de timp în care lăsați mașina să funcționeze într-o anumită zonă a gazonului. Gradul de deteriorare a ierbii este dependent atât de timp, cât și de temperatură.

  • Setați viteza motorului la cea mai joasă treaptă posibilă pentru a obține presiunea și fluxul dorite. Aceasta minimizează nivelul de căldură generat și viteza aerului eliberat de ventilatorul de răcire.

  • Permiteți disiparea căldurii pe direcție ascendentă din compartimentul motorului, ridicând ansamblurile scaunelor în timpul funcționării staționare și evitând disiparea forțată pe sub vehicul.

  Poziționarea secțiunilor de pulverizare

  Comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului de pe panoul de comandă al pulverizatorului vă permit să deplasați secțiunile exterioare de pulverizare între poziția de transport și poziția de pulverizare fără a părăsi scaunul operatorului. Ori de câte ori este posibil, opriți mașina înainte de a schimba pozițiile secțiunii de pulverizare.

  Setarea blocării ridicării hidraulice

  Cuplați maneta de ridicare hidraulică și blocați-o pentru a furniza putere hidraulică pentru controlul elevatorului brațului.

  1. Împingeți înainte maneta de ridicare hidraulică (Figura 89 sau Figura 90).

   g255717
   g255830
  2. Deplasați la stânga elementul de blocare a ridicării hidraulice pentru a cupla blocarea (Figura 89 sau Figura 90).

  Modificarea poziției secțiunii de pulverizare

  Parcurgeți următorii pași pentru a muta secțiunile de pulverizare exterioare în poziția de PULVERIZARE:

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

  2. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului pentru a coborî secțiunile exterioare.

   Note: Așteptați până când secțiunile exterioare de pulverizare ating poziția de pulverizare complet extinsă.

  Efectuați operația de pulverizare, apoi parcurgeți următorii pași pentru a retrage secțiunile exterioare de pulverizare în poziția de transport:

  1. Parcați maşina pe o suprafață plană.

  2. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațului pentru a ridica secțiunile exterioare de pulverizare până când acestea sunt deplasate complet în suporturile de transport ale secțiunii brațului, în poziția de transport X”, iar cilindrii de ridicare sunt complet retrași.

   Important: Eliberați comutatorul (comutatoarele) de ridicare a secțiunii brațului după ce secțiunile exterioare de pulverizare au ajuns în poziția dorită. Acționarea dispozitivelor de acţionare spre opritoarele mecanice poate deteriora cilindrii de ridicare și/sau alte componente hidraulice.

   g239336

  Important: Pentru a preveni deteriorarea cilindrului de ridicare, asigurați-vă că dispozitivele de acționare sunt complet retrase înainte de a transporta mașina.

  Utilizarea suportului de transport pentru secțiunea brațului

  Pulverizatorul este echipat cu suporturi de transport pentru secțiunea brațului, care au o caracteristică unică de siguranță. În cazul în care secțiunea de pulverizare intră în contact accidental cu un obiect de deasupra aflat la înălțime scăzută în timp ce se află în poziția de transport, puteți împinge secțiunea (secțiunile) de pulverizare în afara suporturilor de transport. Dacă se întâmplă acest lucru, secțiunile de pulverizare se opresc într-o poziție aproape orizontală în spatele mașinii. Deși această mișcare nu va deteriora secțiunile de pulverizare, acestea trebuie poziționate imediat în suportul de transport.

  Important: Secțiunile de pulverizare pot fi deteriorate dacă sunt transportate în orice altă poziție decât poziția de transport X” folosind suportul de transport al brațului.

  Pentru a aduce secțiunile exterioare de pulverizare înapoi în suportul de transport, coborâți-le în poziția de pulverizare și apoi ridicați-le înapoi în poziția de transport. Asigurați-vă că cilindrii de ridicare sunt complet retrași pentru a preveni deteriorarea tijei dispozitivului de acționare.

  Recomandări cu privire la pulverizare

  • Nu suprapuneți zonele unde ați pulverizat anterior.

  • Atenție la duzele colmatate. Înlocuiți toate duzele uzate sau deteriorate.

  • Utilizați comutatorul secțiunii principale pentru a opri fluxul de pulverizare înainte de a opri pulverizatorul. După oprire, utilizați blocarea turației motorului în poziție neutră pentru a menține agitarea în funcțiune.

  • Obțineți rezultate mai bune dacă pulverizatorul este în mișcare atunci când porniți secțiunile de pulverizare.

  • Atenție la modificările ratei de aplicare, care pot arăta că viteza s-a modificat dincolo de aria de acoperire a duzelor sau că există o problemă la sistemul de pulverizare.

  Modele din seria HD cu transmisie automată, operate în modul automat

  Note: Consultați ghidul de selectare a duzelor disponibil prin intermediul distribuitorului dumneavoastră autorizat Toro.

  • Dacă operați pulverizatorul cu o viteză redusă de deplasare, care determină computerul să mențină o presiune prea redusă a sistemului de pulverizare pentru rata de aplicare a duzelor selectate, soluția chimică este eliberată incorect de la duză (curgere sau picurare). Selectați o duză de pulverizator cu un interval mai redus al ratei de aplicare.

  • Dacă operați pulverizatorul cu o viteză mare de deplasare, care determină computerul să utilizeze presiunea maximă a sistemului de pulverizare și presiunea pulverizatorului este inadecvată pentru a se obține rata de aplicare dorită. Pentru corectarea ratei de aplicare, reduceți viteza de deplasare pentru a obține rata de aplicare sau selectați o duză de pulverizator cu un interval mai mare al ratei de aplicare.

  Decolmatarea unei duze

  Dacă o duză se colmatează în timp ce pulverizați, curățați duza după cum urmează:

  1. Parcați pulverizatorul pe o suprafaţă plană, opriți motorul și cuplați frâna de parcare.

  2. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit) și apoi aduceți comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziţia OFF (Oprit).

  3. Îndepărtați duza colmatată și curățați-o folosind un recipient de pulverizare cu apă și o periuță de dinți.

  4. Montați duza.

  După utilizare

  Siguranța după utilizare

  • Parcați maşina pe o suprafaţă plană; acționați frâna de parcare; opriți motorul; scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi mașina.

  • După ce ați terminat ziua de lucru cu mașina, îndepărtați prin spălare reziduurile chimice de pe partea exterioară a mașinii; consultați secțiunea Securitate chimică.

  • Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

  • Întrețineți și curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

  • Mențineți toate componentele mașinii în stare bună de funcționare și bine fixate.

  • Înlocuiți toate autocolantele uzate, deteriorate sau lipsă.

  Curățarea sistemului de pulverizare

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

  Golirea rezervorului pulverizatorului

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Localizați supapa de golire a rezervorului de pe partea dreaptă a mașinii (Figura 92).

   g208238
  3. Deschideți robinetul pentru a elimina toate materialele neutilizate din rezervor (Figura 93).

   Important: Eliminați toate substanțele chimice reziduale conform codurilor locale și instrucțiunilor producătorului materialului.

   g208237
  4. Închideți robinetul de evacuare (Figura 93).

  Curățarea pulverizatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Spălați pulverizatorul cu apă curată. În timpul procedurii de clătire, măriți viteza pompei pentru a deschide supapa de siguranță; purjați supapele și furtunurile de lichide reziduale.
 • Important: Goliți și curățați întotdeauna pulverizatorul imediat după fiecare utilizare. În caz contrar, substanțele chimice se vor usca sau îngroșa în conducte înfundând pompa și alte componente.

  Utilizați kitul de clătire aprobat pentru această mașină. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul autorizat Toro.

  Curățați sistemul de pulverizare după fiecare pulverizare. Pentru curățarea adecvată a sistemului de pulverizare, procedați astfel:

  • Utilizați 3 clătiri separate.

  • Utilizați detergenți și agenți de neutralizare conform recomandărilor producătorilor de substanțe chimice.

  • Utilizați apă curată (fără detergenți sau agenți de neutralizare) pentru ultima clătire.

  1. Umpleți rezervorul cu cel puțin 190 l de apă dulce curată și închideți capacul.

   Note: Puteți utiliza un agent de curățare/neutralizare în apă, după cum este necesar. La clătirea finală, doar apă curată și limpede.

  2. Coborâți brațele în poziție de pulverizare.

  3. Porniți motorul și deplasați comutatorul pentru pompă în poziția ON (Pornit).

  4. Deplasați clapeta de accelerație la o turație de ralanti mai ridicată.

  5. Asigurați-vă că poziția comutatorului de agitare este ON (Pornit) și utilizați comutatorul pentru rata de aplicare pentru a crește presiunea la o setare înaltă.

  6. Aduceți comutatorul secțiunii principale și comutatoarele secțiunilor individuale în poziția PORNIT pentru a începe pulverizarea.

  7. Permiteți pulverizarea prin duze a întregii cantități de apă din rezervor.

  8. Verificați duzele pentru a vă asigura că toate pulverizează corect.

  9. Aduceți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit), opriți pompa pulverizatorului și opriți motorul.

  10. Repetați pașii 1 - 9 încă de cel puțin 2 ori pentru a vă asigura că sistemul de pulverizare este curățat complet.

   Important: Trebuie să efectuați întotdeauna această procedură de cel puțin 3 ori, pentru a vă asigura că sistemul de pulverizare este complet curat, prevenind deteriorarea sistemului.

  11. Curățați filtrul de aspirație și filtrul de presiune; consultați Curățarea filtrului de aspirație și Curățarea filtrului de presiune.

   Important: Dacă ați folosit substanțe chimice cu pulbere umectabilă, curățați sita după fiecare rezervor.

  12. Folosind un furtun de grădină, clătiți exteriorul pulverizatorului cu apă curată.

  13. Scoateți duzele și curățați-le manual. Înlocuiți duzele deteriorate sau uzate.

  Curățarea filtrului de aspirație

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați filtrul de aspirație.Curățați filtrul de aspirație (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. La partea de sus a rezervorului de pulverizare, îndepărtați opritorul care fixează racordul de furtun atașat la furtunul mare de la carcasa filtrului (Figura 94).

   g033577
  3. Îndepărtați furtunul și racordul pentru furtun de la carcasa filtrului (Figura 94).

  4. Scoateți sita de aspirație din carcasa filtrului din rezervor (Figura 95).

   g033578
  5. Curățați filtrul de aspirație cu apă curată.

   Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

  6. Introduceți filtrul de aspirație în carcasa filtrului până când este complet așezat.

  7. Aliniați furtunul și racordul pentru furtun cu carcasa filtrului la partea de sus a rezervorului și fixați racordul și carcasa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 2.

  Curățarea filtrului de presiune

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați filtrul de presiune.Curățați filtrul de presiune (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Amplasați o tavă de golire sub filtrul de presiune (Figura 96).

   g033582
  3. Rotiți capacul de golire în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din vasul filtrului de presiune (Figura 96).

   Note: Lăsați vasul să se golească complet.

  4. Rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capul filtrului (Figura 96).

  5. Îndepărtați elementul filtrului de presiune (Figura 96).

  6. Curățați cu apă curată elementul filtrului de presiune.

   Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

  7. Verificați dacă există deteriorare și uzură la nivelul garniturii pentru bușonul de golire (situat în interiorul vasului) și garniturii pentru vas (aflată în interiorul capului filtrului) (Figura 96).

   Important: Înlocuiți garniturile deteriorate sau uzate ale bușonului, vasului sau ambelor.

  8. Montați un nou element de filtrare de presiune la capul filtrului (Figura 96).

   Note: Asigurați-vă că elementul de filtrare este bine așezat pe capul filtrului.

  9. Montați vasul pe capul filtrului și strângeți-l manual (Figura 96).

  10. Montați capacul de golire pe fitingul din partea de jos a vasului și strângeți capacul manual (Figura 96).

  Curățarea filtrului duzei

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Îndepărtați duza din turela de pulverizare (Figura 97).

   g209504
  3. Îndepărtați filtrul duzei (Figura 97).

  4. Curățați filtrul duzei cu apă curată.

   Important: Înlocuiți filtrul dacă este deteriorat sau dacă nu poate fi curățat.

  5. Montați filtrul duzei (Figura 97).

   Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

  6. Montați duza la turela de pulverizare (Figura 97).

  Aditivarea sistemului de pulverizare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După fiecare folosinţă
 • Aditivați sistemul de pulverizare la finalul fiecărei utilizări zilnice.
 • Specificație cu privire la aditiv

  Specificație cu privire la aditiv: propilenglicol antigel RV netoxic” cu inhibitor de coroziune

  Important: Utilizați doar propilenglicol cu inhibitor de coroziune. Nu utilizați propilenglicol reciclat. Nu utilizați antigel pe bază de etilenglicol.Nu utilizați propilenglicol cu alcooli solubili (metanol, etanol sau izopropanol) sau apă sărată adăugată.

  Pregătirea aditivului

  1. Deplasați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  2. Adăugați aditiv în rezervor după cum urmează:

   • Pentru antigel propilenglicol RV gata de utilizare (preamestecat) - adăugați în rezervor 10 galoane de antigel RV propilenglicol.

   • Pentru antigel concentrat de propilenglicol RV, efectuați următorii pași:

    1. Adăugați un amestec de 10 galoane de antigel propilenglicol RV și apă în rezervorul pulverizatorului. Ați pregătit amestecul antigel conform instrucțiunilor producătorului pentru o concentrație nominală pentru minim -45°C (-50°F).

     Important: Utilizați doar apă curată pentru curățarea pulverizatorului.

    2. Porniți motorul și aduceți comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziția ON (Pornit).

    3. Utilizați pedala de accelerație pentru a mări turația motorului.

    4. Aduceți comutatorul de agitare în poziția ON (Pornit).

     Lăsați aditivul și soluția de apă să circule timp de 3 minute sau mai mult.

  Pulverizarea aditivului

  Instrument recomandat: un recipient de colectare transparent.

  1. Mutați mașina în zona plăcuțelor de scurgere și acționați frâna de parcare.

  2. Coborâți secțiunile exterioare ale brațului.

  3. Aduceți comutatoarele de secțiune, stânga, centru și dreapta și comutatorul de secțiune principală în poziția PORNIT.

  4. Lăsați sistemul de pulverizare să pulverizeze până când aditivul este golit prin duze.

   Note: Majoritatea produselor antigel pe bază de propilenglicol RV au culoarea roz. Utilizați recipientul de colectare pentru a eșantiona descărcarea pulverizatorului la câteva dintre duze.

  5. Treceți comutatorul secțiunii principale, comutatoarele celor 3 secțiuni, comutatorul de agitare și comutatorul pentru pompa de pulverizare în poziția oprit, opriți motorul și scoateți cheia.

  Transportarea sau tractarea mașinii

  Pentru informații privind transportarea sau tractarea mașinii, consultați manualul operatorului pentru vehiculul Workman.

  Important: Legați secțiunile exterioare de pulverizare de suporturile de transport ale secțiunii brațului.

  Întreţinere

  Note: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru mașina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina principală.

  Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

  Siguranță în timpul întreținerii

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafață plană.

   • Deplasați maneta schimbătorului de viteze în poziția NEUTRAL (Neutru) (manual) sau poziția PARK (Parcare) (automat).

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

  • Lăsați componentele mașinii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.

  • Doar personalul calificat și autorizat trebuie să efectueze lucrările de întreținere, de reparații, de reglare și verificare a mașinii.

  • Înainte de a efectua orice lucrare de întreținere, curățați bine și clătiți pulverizatorul; consultați secțiunea Securitate chimică.

  • Substanțele chimice folosite în sistemul de pulverizare pot fi periculoase și toxice pentru dumneavoastră, trecători, animale, plante, sol sau alte bunuri.

   • Citiți cu atenție și respectați informațiile de pe etichetele de avertizare privind substanțele chimice și fișele cu date de securitate (SDS) privind toate substanțele chimice și protejați-vă conform recomandărilor producătorului de substanțe chimice.

   • Protejați-vă întotdeauna pielea când vă aflați în apropierea substanțelor chimice. Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat pentru a vă proteja împotriva contactului cu substanțele chimice, inclusiv următoarele:

    • ochelari de protecție și/sau ecran pentru față

    • un combinezon de protecție chimică

    • o mască pentru protecție respiratorie sau cu filtru

    • mănuși rezistente la substanțe chimice

    • cizme din cauciuc sau alte încălțăminte rezistentă

    • haine de schimb curate, săpun și prosoape de unică folosință pentru curățare

   • Nu utilizați sau nu interveniți asupra pulverizatorului dacă nu sunt disponibile informații cu privire la securitatea chimică.

   • Nu umpleți, nu calibrați și nu curățați mașina dacă în zonă se află oameni, în special copii sau animale de companie.

   • Manipulați substanțele chimice în zone bine aerisite.

   • Asigurați-vă că aveți apă curată la dispoziție, în special când umpleți rezervorul pulverizatorului.

   • Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timp ce lucrați în apropierea substanțelor chimice.

   • Nu curățați duzele de pulverizare suflând prin ele sau introducându-le în gură.

   • Spălați-vă întotdeauna mâinile și alte zone expuse, cât mai curând posibil după ce ați lucrat cu substanțe chimice.

   • Substanțele chimice și vaporii reprezintă un pericol; nu intrați niciodată în rezervor și nu țineți capul deasupra deschiderii sau în aceasta.

  • Pentru a vă asigura că întreaga mașină este în stare bună, păstrați toate elementele de feronerie strânse corespunzător.

  • Pentru a reduce riscul de incendiu, îndepărtați excesul de lubrifiant, substanțele chimice, iarba, frunzele și murdăria din zona motorului.

  • Dacă trebuie să porniți motorul pentru a efectua o reglare de întreținere, țineți mâinile, picioarele, îmbrăcămintea și orice parte a corpului departe de motor și orice componente în mișcare. Țineți la distanță orice persoană.

  • Nu reglați viteza de deplasare a mașinii. Pentru a asigura siguranța și acuratețea, solicitați unui distribuitor Toro autorizat să verifice viteza de deplasare.

  • Dacă mașina necesită o reparație majoră sau aveți nevoie de asistență tehnică, contactați un distribuitor autorizat Toro.

  • Modificarea acestei mașini în orice mod poate afecta funcționarea, performanța, durabilitatea sau utilizarea acesteia și poate cauza rănirea sau decesul. O astfel de utilizare poate anula garanția produsului.

  • Sprijiniți mașina pe suporturi cric tip capră ori de câte ori lucrați sub mașină.

  • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.

  Program(e) de întreţinere recomandat(e)

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați benzile de fixare a rezervorului.
 • Curățați filtrul de aspirație.Curățați filtrul de aspirație (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
 • Curățați filtrul de presiune.Curățați filtrul de presiune (mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
 • După fiecare folosinţă
 • Aditivați sistemul de pulverizare la finalul fiecărei utilizări zilnice.
 • La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați pompa.
 • La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați balamalele brațelor.
 • La intervale de 200 de ore
 • Verificați toate furtunurile și conexiunile pentru a vedea dacă sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect.
 • Curățați debitmetrul(mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
 • La intervale de 400 de ore
 • Inspectați garniturile inelare din ansamblurile de supape și înlocuiți-le, dacă este necesar.
 • Înlocuiți filtrul de aspirație.
 • Înlocuiți filtrul de presiune.
 • Verificați diafragma pompei și înlocuiți-o, dacă este necesar.(contactați distribuitorul autorizat Toro).
 • Verificați supapele de reținere ale pompei și înlocuiți-le, dacă este necesar.(contactați distribuitorul autorizat Toro).
 • Verificați bucșele de pivotare din nailon.
 • Anual
 • Calibrați supapa de bypass de agitare.
 • Spălați pulverizatorul cu apă curată. În timpul procedurii de clătire, măriți viteza pompei pentru a deschide supapa de siguranță; purjați supapele și furtunurile de lichide reziduale.
 • Important: Consultați manualul operatorului aferent mașinii și manualul proprietarului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

  Copiați această pagină pentru utilizare de rutină.

  Verificări de întreținerePentru săptămâna:
  LuniMarțiMiercuriJoiVineriSâmbătăDuminică
  Verificați funcționarea frânei și a frânei de parcare.       
  Verificați funcționarea schimbătorului de viteze/poziției Neutru.       
  Verificați nivelul de combustibil.       
  Verificați nivelul de ulei de motor înainte de umplerea rezervorului.       
  Verificați nivelul de ulei de transmisie înainte de umplerea rezervorului.       
  Inspectați filtrul de aer înainte de umplerea rezervorului.       
  Inspectați nervurile de răcire a motorului înainte de umplerea rezervorului.       
  Verificați orice zgomote neobișnuite ale motorului.       
  Verificați orice zgomote neobișnuite de funcționare.       
  Verificaţi presiunea din anvelope.       
  Verificați dacă există scurgeri de lichide.       
  Verificați funcționarea instrumentelor.       
  Verificați funcționarea acceleratorului.       
  Curățați sita de aspirație.       
  Verificați unghiul de convergență.       
  Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere.1       
  Retușați orice zone cu vopsea deteriorată.       

  1Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat

  Notare pentru zonele de interes

  Verificare efectuată de către:
  ElementDatăInformații
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Proceduri permanente

  Avertisment

  Dacă lăsați cheia în demaror, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni grav pe dumneavoastră sau pe trecători.

  Scoateți cheia din contact și deconectați cablul negativ al bateriei de la baterie înainte de a efectua orice lucrare de întreținere. Puneți cablul bateriei deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu suportul bateriei.

  Accesarea mașinii

  Ridicarea ansamblului rezervorului

  Pericol

  Ansamblul pulverizator - rezervor constituie un pericol din cauza energiei stocate. Dacă acesta nu este fixat corespunzător la instalarea sau demontarea ansamblului, se poate mișca sau cădea și vă poate vătăma pe dvs. sau pe alte persoane.

  Utilizați chingi și o macara suspendată pentru a susține ansamblul pulverizator - rezervor pe durata instalării, a demontării sau a oricăror operații de întreținere, atunci când demontați dispozitivele de prindere.

  Puteți ridica ansamblul rezervorului pentru a avea acces la motor și la alte componente interne. Pivotați extensia brațului înainte pentru a distribui greutatea mai omogen.

  1. Goliți rezervorul de pulverizare.

  2. Parcați vehiculul pe o suprafață plană.

  3. Utilizați comutatoarele de control al brațului pentru a ridica extensia brațului la aproximativ 45°.

  4. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

  5. Demontați bolțurile de siguranță din partea frontală a saniei (Figura 98).

   g022366
  6. Pliați extensiile brațelor spre înainte, de-a lungul ansamblului rezervorului, pentru a distribui mai omogen greutatea, și preveniți răsturnarea înapoi a acestuia.

  7. Ridicați ansamblul rezervorului până când cilindrii de ridicare sunt complet extinși.

  8. Scoateți suportul pentru platformă din suporturile de depozitare aflate în spatele panoului ROPS (Figura 99).

   g002397
  9. Împingeți suportul pentru platformă pe tija cilindrului, asigurându-vă că proeminențele de la capătul suportului se sprijină pe capătul tamburului cilindrului și pe capătul tijei cilindrului de ridicare (Figura 100).

   g009164

  Coborârea ansamblului rezervorului

  1. Când sunteți pregătit pentru coborârea ansamblului rezervorului, îndepărtați suportul pentru platformă de la cilindru și introduceți-l în suporturile aflate în spatele panoului ROPS.

   Important: Nu încercați să coborâți ansamblul rezervorului cu suportul de siguranță pentru platformă de pe cilindru.

  2. Retrageți cilindrii de ridicare pentru a coborî cu atenție rezervorul pe cadru.

  3. Instalați cele 2 șuruburi de reținere și organele de asamblare pentru a fixa ansamblul rezervorului.

  4. Pliați extensiile brațului în spate, în poziție extinsă.

  5. Utilizați comutatoarele de control ale brațelor pentru a ridica extensiile brațelor în poziția de TRANSPORT.

  Lubrifiere

  Lubrifierea pompei de pulverizare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Lubrifiați pompa.
 • Tip de lubrifiant: Mobil XHP 461

  1. Localizați fitingurile de lubrifiere de pe pompa pulverizatorului.

   Note: Pompa este situată în partea din spate a mașinii.

   g208179
  2. Ștergeți cele 2 fitinguri de lubrifiere de la distanță.

  3. Pompați lubrifiant în fiecare fiting de lubrifiere de la distanță.

  4. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Lubrifierea balamalelor brațelor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Lubrifiați balamalele brațelor.
 • Important: Dacă spălați cu apă balamaua brațului, eliminați apa și reziduurile de pe ansamblul balamalei și aplicați lubrifiant proaspăt.

  Tip lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

  1. Ștergeți fitingul de lubrifiere, astfel încât corpurile străine să nu poată să pătrundă în rulment sau bucșă.

  2. Pompați lubrifiant în rulment sau bucșă la nivelul fiecărui fiting Figura 102.

   g002014
  3. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  4. Repetați procedura pentru fiecare pivot de braț.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de repararea mașinii. Deconectați întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectați întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.

  • Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  Înlocuirea siguranțelor

  Blocul de siguranțe al sistemului pulverizatorului este montat la capătul blocului de siguranțe al vehiculului. Înlocuiți o siguranță arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.

  g362157

  Întreţinerea sistemului de pulverizare

  Verificarea furtunurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Verificați toate furtunurile și conexiunile pentru a vedea dacă sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect.
 • La intervale de 400 de ore
 • Inspectați garniturile inelare din ansamblurile de supape și înlocuiți-le, dacă este necesar.
 • Examinați fiecare furtun al sistemului de pulverizare pentru a descoperi eventuale fisuri, scurgeri sau alte deteriorări. În același timp, verificați dacă există deteriorări similare le nivelul conexiunilor și fitingurilor. Înlocuiți furtunurile și fitingurile, dacă sunt deteriorate.

  Înlocuirea filtrului de aspirație

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de aspirație.
 • Note: Determinați dimensiunea corespunzătoare a ochiurilor plasei filtrului de aspirație de care aveți nevoie pentru lucrarea dumneavoastră; consultați Selectarea unui filtru de aspirație.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. La partea de sus a rezervorului de pulverizare, îndepărtați opritorul care fixează racordul de furtun atașat la furtunul mare de la carcasa filtrului (Figura 104).

   g033577
  3. Îndepărtați furtunul și racordul pentru furtun de la carcasa filtrului (Figura 104).

  4. Îndepărtați filtrul de aspirație vechi din carcasa filtrului din rezervor (Figura 105).

   Note: Eliminați filtrul vechi.

   g033578
  5. Montați noul filtrul de aspirație în carcasa filtrului.

   Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

  6. Aliniați furtunul și fitingul furtunului cu carcasa filtrului din partea de sus a rezervorului și fixați fitingul și carcasa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 2.

  Înlocuirea filtrului de presiune

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți filtrul de presiune.
 • Note: Determinați dimensiunea corespunzătoare a ochiurilor plasei filtrului de presiune de care aveți nevoie pentru lucrarea dumneavoastră; consultați Selectarea unui filtru de presiune.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Amplasați o tavă de golire sub filtrul de presiune (Figura 106).

   g033582
  3. Rotiți capacul de golire în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din vasul filtrului de presiune (Figura 106).

   Note: Lăsați vasul să se golească complet.

  4. Rotiți vasul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați capul filtrului (Figura 106).

  5. Îndepărtați elementul de filtrare al vechiului filtru de presiune (Figura 106).

   Note: Eliminați filtrul vechi.

  6. Verificați dacă există deteriorare și uzură la nivelul garniturii pentru bușonul de golire (situat în interiorul vasului) și garniturii pentru vas (aflată în interiorul capului filtrului) (Figura 106).

   Note: Înlocuiți garniturile deteriorate sau uzate ale bușonului, vasului sau ambelor.

  7. Montați un nou element de filtrare pentru filtrul de presiune pe capul filtrului (Figura 106).

   Note: Asigurați-vă că elementul de filtrare este bine așezat pe capul filtrului.

  8. Montați vasul pe capul filtrului și strângeți-l manual (Figura 106).

  9. Montați capacul de golire pe fitingul din partea de jos a vasului și strângeți capacul manual (Figura 106).

  Înlocuirea filtrului duzei

  Note: Determinați dimensiunea corespunzătoare a ochiurilor plasei filtrului duzei de care aveți nevoie pentru lucrarea dumneavoastră; consultați Selectarea unui filtru de vârf de duză (opțional).

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Îndepărtați duza din turela de pulverizare (Figura 107).

   g209504
  3. Îndepărtați vechiul filtru al duzei (Figura 107).

   Note: Eliminați filtrul vechi.

  4. Montați un filtru de duză nou (Figura 107).

   Note: Asigurați-vă că filtrul este așezat complet.

  5. Montați duza la turela de pulverizare (Figura 107).

  Inspectarea pompei de pulverizare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați diafragma pompei și înlocuiți-o, dacă este necesar.(contactați distribuitorul autorizat Toro).
 • Verificați supapele de reținere ale pompei și înlocuiți-le, dacă este necesar.(contactați distribuitorul autorizat Toro).
 • Note: Următoarele componente ale mașinii sunt considerate piese supuse consumului prin utilizare, cu excepția cazului în care se constată că sunt defecte, și nu sunt acoperite de garanția asociată cu această mașină.

  Solicitați unui distribuitor Toro autorizat să verifice următoarele componente interne ale pompei, pentru a vedea dacă sunt deteriorate:

  • Diafragma pompei

  • Ansamblurile supapelor de reținere ale pompei

  Înlocuiți orice componente, dacă este necesar.

  Verificarea bucșelor de pivotare din nailon

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați bucșele de pivotare din nailon.
  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Extindeți secțiunile exterioare ale brațelor în poziția de pulverizare și sprijiniți secțiunile brațelor folosind suporturi sau curele și echipamente de ridicare.

  3. Îndepărtați șurubul și piulița care fixează fusul de basculare și îndepărtați fusul (Figura 108).

   g242083
  4. Îndepărtați ansamblul brațului și suportului pivotant de la canalul de capăt al cadrului central pentru a avea acces la bucșele din nailon.

  5. Îndepărtați și verificați bucșele din nailon de la părțile din față și din spate ale suportului pivotant (Figura 108).

   Note: Înlocuiți orice bucșe uzate sau deteriorate.

  6. Lubrifiați bucșele din nailon cu o cantitate redusă de ulei și instalați bucșele în suportul pivotant (Figura 108).

  7. Aliniați orificiile din suportul pivotant cu orificiile din canalul de capăt (Figura 108).

  8. Montați fusul de basculare și fixați-l cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler demontate la pasul 3.

  9. Repetați pașii 2 - 8 pentru cealaltă secțiune exterioară a brațului.

  Reglarea nivelului brațelor

  Următoarea procedură poate fi utilizată pentru a regla mecanismele de acționare de pe brațul central pentru a menține brațele din stânga și din dreapta la nivel.

  1. Extindeți brațele în poziția de pulverizare.

  2. Îndepărtați cuiul spintecat de la fusul de basculare (Figura 109).

   g013780
  3. Ridicați brațul și îndepărtați știftul (Figura 109) și coborâți încet brațul la sol.

  4. Verificați dacă este deteriorat știftul și înlocuiți-l, dacă este necesar.

  5. Utilizați o cheie pe părțile plate ale tijei dispozitivului de acționare pentru a o imobiliza, apoi slăbiți contrapiulița pentru a permite reglarea tijei cu ureche (Figura 110).

   g014220
  6. Rotiți tija cu ureche în tija dispozitivului de acționare pentru a scurta sau a prelungi dispozitivul de acționare extins în poziția dorită (Figura 110).

   Note: Pentru a putea monta tija la braț, trebuie să rotiți tija cu ureche cu jumătate de rotații sau rotații complete.

  7. După ce a fost atinsă poziția dorită, strângeți contrapiulița pentru a fixa dispozitivul de acționare și tija cu ureche.

  8. Ridicați brațul pentru a alinia pivotul cu tija dispozitivului de acționare.

  9. În timp ce susțineți brațul, introduceți știftul atât prin pivotul brațului, cât și prin tija dispozitivului de acționare (Figura 109).

  10. Cu știftul în poziție, eliberați brațul și fixați știftul cu cuiul spintecat îndepărtat anterior.

  11. Repetați procedura pentru fiecare rulment de tijă a dispozitivului de acționare, dacă este necesar.

  Curăţare

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

  Curățarea debitmetrului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 200 de ore
 • Curățați debitmetrul(mai frecvent atunci când sunt utilizate pulberi umectabile).
  1. Clătiți bine și scurgeți întregul sistem de pulverizare.

  2. Îndepărtați debitmetrul de la pulverizator și clătiți-l cu apă curată.

  3. Scoateți inelul de fixare de la partea din amonte (Figura 111).

   g214630
  4. Curățați turbina și butucul turbinei pentru a îndepărta pilitura de metal și orice pulberi umectabile.

  5. Verificați lamele turbinei pentru urme de uzură.

   Note: Țineți turbina în mână și rotiți-o. Trebuie să se învârtească liber, cu rezistență redusă. În caz contrar, înlocuiți-o.

  6. Montați debitmetrul.

  7. Utilizați un jet de aer de joasă presiune (0,5 bar) pentru a vă asigura că turbina se rotește liber.

   Note: Dacă turbina nu se învârtește liber, slăbiți știftul hexagonal din partea de jos a butucului turbinei cu 1/16 de tură până când se rotește liber.

  Curățarea supapelor pulverizatorului

  Demontarea dispozitivului de acționare al supapei

  1. Poziționați pulverizatorul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți pompa, opriți motorul şi scoateţi cheia.

  2. Îndepărtați conectorul cu 3 pini al dispozitivului de acționare al supapei de la conectorul electric cu 3 mufe al cablului pulverizatorului.

  3. Îndepărtați opritorul care fixează dispozitivul de acționare la supapa colectorului pentru controlul ratei, agitării, secțiunii principale sau supapa secțiunii (Figura 112).

   Note: Strângeți cele 2 picioare ale opritorului pentru a le apropia, în timp ce îl împingeți în jos.

   Note: Păstrați dispozitivul de acționare opritorul pentru montare conform Montarea dispozitivului de acționare supapă.

   g028237
  4. Îndepărtați dispozitivul de acționare de pe vana colectorului.

  Îndepărtarea supapei colector de control al ratei

  1. Demontați 2 cleme cu guler și 2 garnituri care fixează colectorul supapei de control al ratei (Figura 113) pe filtrul de presiune și supapa de agitare.

   Note: Păstrați clemele cu guler și garniturile pentru instalarea în Montarea supapei colector de control al ratei.

   g033584
  2. Îndepărtați opritorul care fixează fitingul de ieșire la cuplajul colectorului pentru supapa de control al ratei (Figura 114).

   g033585
  3. Îndepărtați cele 2 șuruburi cu guler (¼ x ¾") și cele 2 contrapiulițe cu guler (¼") care fixează supapa de control al ratei la suportul de montare a supapei și îndepărtați colectorul supapei de la mașină (Figura 114).

   Note: Dacă este necesar, slăbiți elementele de montaj pentru capul filtrului de presiune pentru a facilita îndepărtarea supapei de control al ratei.

   Note: Păstrați șuruburile cu guler, contrapiulițele cu guler și opritorul pentru instalare în Montarea supapei colector de agitare.

  Îndepărtarea supapei colector de agitare

  1. Demontați 3 cleme cu guler și 3 garnituri care fixează colectorul pentru supapa de agitare (Figura 115) pe supapa de bypass de agitare, supapa de control al ratei și supapa brațului principal.

   Note: Păstrați clemele cu guler și garniturile pentru instalarea în Montarea supapei colector de agitare.

   g033586
  2. Demontați opritorul care fixează fișa de deconectare rapidă pe cuplajul colector cu deconectare rapidă pentru supapa de agitare (Figura 116).

   g214596
  3. Îndepărtați șurubul cu guler (¼ x ¾") și contrapiulița cu guler (¼") care fixează supapa de agitare la suportul de montare a supapei și îndepărtați colectorul supapei de la mașină (Figura 116).

   Note: Păstrați șurubul cu guler, contrapiulița cu guler și opritorul pentru instalare în Montarea supapei colector de agitare.

  Demontarea supapei colector a brațului principal

  1. Îndepărtați clemele cu guler și garniturile care fixează colectorul pentru supapa brațului principal (Figura 117) de supapa de bypass a brațului principal, supapa de agitare și cotul cu guler la 90° (la capătul furtunului pentru debitmetru).

   Note: Păstrați clemele cu guler și garniturile pentru instalarea în Instalarea supapei colector a brațului principal.

   g033590
  2. Îndepărtați opritorul care fixează fitingul de ieșire la 90° de cuplajul colector pentru supapa brațului principal (Figura 118).

   g033591
  3. Îndepărtați șurubul cu guler (¼ x ¾") și contrapiulița cu guler (¼") care fixează supapa brațului principal la suportul de montare a supapei și îndepărtați colectorul supapei de la mașină (Figura 118).

   Note: Păstrați șurubul cu guler, contrapiulița cu guler și opritorul pentru instalare în Instalarea supapei colector a brațului principal.

  Îndepărtarea supapei colector de secțiune

  1. Îndepărtați clemele și garniturile care fixează colectorul pentru supapa de secțiune (Figura 119) la supapa de secțiune adiacentă (în cazul prezenței supapei de secțiune din stânga și cuplajului reductorului).

   g028236
  2. Îndepărtați opritoarele care fixează fitingul de ieșire la colectorul supapei de secțiune și colectorul supapei la fitingul de bypass (Figura 120).

   g028238
  3. Pentru supapele de secțiune stânga sau dreapta, îndepărtați șuruburile cu guler și contrapiulițele cu guler care fixează supapa (supapele) de secțiune pe suportul de montare a supapei și îndepărtați colectorul (colectoarele) supapelor de la mașină; pentru supapa secțiunii centrale, îndepărtați colectorul supapei de secțiune de la mașină (Figura 121).

   g028239

  Curățarea supapei colector

  1. Poziționați tija supapei astfel încât să fie în poziția închis (Figura 122B).

   g027562
  2. Îndepărtați cele 2 ansambluri capac - fiting de capăt de la fiecare capăt al corpului colectorului (Figura 123 și Figura 124).

   g028243
   g028240
  3. Rotiți tija supapei astfel încât bila să fie în poziție deschisă (Figura 122A).

   Note: Atunci când tija supapei este paralelă cu fluxul supapei, bila glisează în afară.

  4. Îndepărtați opritorul tijei din fantele din portul tijei de la colector (Figura 123 și Figura 124).

  5. Îndepărtați opritorul tijei și scaunul tijei supapei de la colector (Figura 123 și Figura 124).

  6. Accesați corpul colectorului și îndepărtați ansamblul supapă-tijă (Figura 123 și Figura 124).

  7. Curățați interiorul colectorului și exteriorul supapei cu bilă, ansamblul supapă-tijă, opritorul de fixare a tijei și fitingurile de capăt.

  Montarea supapei colector

  Material furnizat pentru operator: unsoare siliconică transparentă.

  Important: Utilizați doar unsoare siliconică pentru montarea supapei.

  1. Verificați starea inelelor de etanșare ale fitingului de ieșire (doar la colectorul supapei de secțiune), a inelelor de etanșare ale capacului de capăt, a inelelor de etanșare de amplasare spate și a scaunului bilei pentru eventuale urme de deteriorare sau uzură (Figura 123 și Figura 124).

   Note: Înlocuiți orice inele de etanșare sau scaune deteriorate sau uzate.

  2. Aplicați unsoare siliconică pe tija supapei și introduceți-o în scaunul tijei supapei (Figura 123 și Figura 124).

  3. Montați tija și scaunul supapei la colector și fixați tija și scaunul cu opritorul tijei (Figura 123 și Figura 124).

  4. Asigurați-vă că inelul de etanșare de amplasare spate și scaunul bilei sunt aliniate și așezate în fitingul capacului de capăt (Figura 123 și Figura 124)

  5. Montați ansamblul fitingului capacului de capăt la corpul colectorului până când flanșa fitingului capacului de capăt atinge corpul colectorului (Figura 123 și Figura 124), apoi rotiți fitingul capacului de capăt cu încă ⅛ până la ¼ de tură.

   Note: Aveți grijă să nu deteriorați capătul fitingului.

  6. Introduceți bila în corpul supapei (Figura 125).

   Note: Tija supapei trebuie să se potrivească în interiorul fantei de acționare a bilei. Dacă tija supapei nu se potrivește, reglați poziția bilei (Figura 125).

   g027565
  7. Rotiți ansamblul tijei supapei astfel încât supapa să fie închisă (Figura 122B)

  8. Repetați pașii 4 și 5 pentru celălalt ansamblu al fitingului capacului de capăt.

  Montarea supapei colector de control al ratei

  1. Aliniați o garnitură între flanșele colectorului supapei de control al ratei și capul filtrului de presiune (Figura 126A).

   Note: Slăbiți elementele de montare pentru capul filtrului de presiune după cum este necesar, pentru a asigura spațiu liber.

   g238670
  2. Montați colectorul supapei de control al ratei, garnitura și capul filtrului de presiune cu o clemă cu flanșă și strângeți manual (Figura 126A).

  3. Aliniați o garnitură între flanșele supapei de control al ratei și colectorul supapei de agitare (Figura 126A).

  4. Montați colectorul supapei de control al ratei, garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă cu flanșă și strângeți manual (Figura 126A).

  5. Montați supapa de control al ratei pe suportul de montaj al supapei, cu cele 2 șuruburi cu guler și cele 2 contrapiulițe cu guler (Figura 126A) pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea supapei colector de control al rateiși strângeți piulița la un cuplu de 10 - 12 N·m.

  6. Montați fitingul de ieșire pe fitingul de cuplare din partea de jos a colectorului pentru supapa de control al ratei (Figura 126B).

  7. Fixați fitingul de cuplare al fitingului de ieșire introducând un opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 126B).

  8. Dacă ați slăbit elementul de montare pentru capul filtrului de presiune, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N·m.

  Montarea supapei colector de agitare

  1. Aliniați flanșa supapei colector de agitare, o garnitură și flanșa supapei de bypass de agitare (Figura 127).

   Note: Dacă este necesar, slăbiți elementele de montare pentru supapa brațului principal, pentru a asigura spațiu liber.

   g033604
  2. Montați supapa de bypass de agitare, garnitura și supapa colector de agitare cu o clemă cu guler și strângeți manual (Figura 128A).

  3. Aliniați o garnitură între flanșele supapei de control al ratei și colectorul supapei de agitare (Figura 128A).

   g033605
  4. Montați supapa de control al ratei, garnitura și colectorul supapei de agitare cu o clemă cu flanșă și strângeți manual (Figura 128A)

  5. Aliniați o garnitură între flanșele supapei colector de agitare și supapa brațului principal (Figura 128A)

  6. Montați supapa colector de agitare, garnitura și supapa brațului principal cu o clemă cu guler și strângeți manual (Figura 128A)

  7. Montați fitingul de ieșire pe fitingul de cuplare din partea de jos a colectorului pentru supapa de agitare (Figura 128B)

  8. Fixați fitingul de ieșire pe fitingul de cuplare introducând un opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 128B)

  9. Montați supapa de agitare la suportul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe (Figura 127) demontate la pasul 3 din Îndepărtarea supapei colector de agitare și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N∙m.

  10. Dacă ați slăbit suportul de montare pentru supapa brațului principal, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N∙m.

  Instalarea supapei colector a brațului principal

  1. Aliniați flanșa supapei colector a brațului principal, o garnitură și flanșa supapei de bypass a brațului principal (Figura 129).

   g033590
  2. Asamblați supapa colector a brațului principală, garnitura și supapa de bypass a brațului principal cu o clemă cu guler strânsă manual (Figura 129A).

  3. Aliniați flanșa supapei colectorului brațului principal, o garnitură și supapa colector de agitare (Figura 129).

  4. Montați supapa colector a brațului principal, garnitura și supapa colector de agitare cu o clemă cu guler și strângeți manual (Figura 129)

  5. Aliniați mufa fitingului de ieșire la 90° în fitingul de cuplare de la baza colectorului pentru supapa brațului principal (Figura 130).

   g033591
  6. Fixați fitingul de ieșire pe fitingul de cuplare introducând un opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 130).

  7. Montați supapa de agitare la suportul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe (Figura 129) demontate la pasul 3 din Demontarea supapei colector a brațului principal și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N∙m.

  Montarea supapei colector de secțiune

  1. Introduceți fitingul capacului de capăt superior al supapei colectorului în fitingul de bypass (Figura 131A).

   Note: Slăbiți elementele de montare pentru fitingul de bypass după cum este necesar, pentru a asigura spațiu liber.

   g033609
  2. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de bypass prin introducerea unui opritor în mufa fitingului de bypass (Figura 131A).

  3. Montați fitingul de ieșire pe fitingul capacului de capăt inferior al supapei colector (Figura 131A).

  4. Fixați fitingul capacului de capăt la fitingul de ieșire prin introducerea unui opritor în mufa fitingului de ieșire (Figura 131A).

  5. Aliniați o garnitură între flanșele cuplajului reductor și colectorului supapei de secțiune (Figura 131B).

  6. Montați cuplajul reductor, garnitura și colectorul supapei de secțiune cu o clemă și strângeți manual (Figura 131B).

  7. Dacă montați cele 2 supape de secțiune din capătul stânga, aliniați o garnitură între flanșele celor 2 colectoare de supape de secțiune adiacente (Figura 131B).

  8. Montați cele 2 colectoare de supape de secțiune adiacente și garnitura cu o clemă și strângeți manual (Figura 131B).

  9. Pentru supapele de secțiune braț stânga sau dreapta, montați supapele la elementul de montare a supapei cu șurubul cu guler și contrapiulița cu guler pe care le-ați îndepărtat la pasul 3 din Îndepărtarea supapei colector de secțiune și strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 Nm.

  10. Dacă ați slăbit elementul de montare pentru capul filtrului de bypass, strângeți piulița și șurubul la un cuplu de 10 - 12 N∙m.

  Montarea dispozitivului de acționare supapă

  1. Îndepărtați dispozitivul de acționare de la supapa colectorului (Figura 112).

  2. Fixați dispozitivul de acționare și supapa cu opritorul pe care l-ați îndepărtat la pasul 3 din Demontarea dispozitivului de acționare al supapei.

  3. Conectați conectorul cu 3 pini al dispozitivului de acționare supapă la conectorul cu 3 mufe al cablului pulverizatorului.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:

   • Parcați maşina pe o suprafață plană.

   • Opriți pompa de pulverizare.

   • Cuplați frâna de parcare.

   • Opriţi motorul şi scoateţi cheia (dacă este disponibilă).

   • Așteptați până când se oprește orice mișcare.

   • Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

  Pregătirea mașinii pentru depozitare

  Depozitare pe termen scurt

  (Sub 30 de zile)

  Efectuați procedurile următoare:

  1. Curățarea sistemului de pulverizare

  2. Pregătirea întreținerii pulverizatorului

  3. Întreținerea pulverizatorului

  Curățarea exteriorului mașinii

  Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța mașina.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, acționați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare și motorul, scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor mișcărilor înainte de a părăsi mașina.

   Note: La modelele Workman din seriile HD și HDX cu transmisie manuală, decuplați priza de putere.

  2. Curățați murdăria și reziduurile de pe întreaga mașină, inclusiv exteriorul aripioarelor chiulasei motorului și al carcasei suflantei.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Nu folosiți apă de mare presiune pentru a spăla mașina. Spălarea cu jet sub presiune poate deteriora sistemul electric sau poate îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a luminilor, a motorului și a bateriei.

  Pregătirea întreținerii pulverizatorului

  1. Mutați mașina în zona plăcuțelor de scurgere, acționați frâna de parcare, opriți pompa de pulverizare și motorul, scoateți cheia de contact și așteptați oprirea tuturor mișcărilor înainte de a părăsi mașina.

  2. Goliți rezervorul de apă proaspătă și lăsați robinetul rezervorului deschis.

  3. Goliți rezervorul de pulverizare cât mai complet posibil.

  4. Pregătiți o soluție antigel RV cu inhibitor de rugină, fără alcool; consultați Pregătirea aditivului.

  5. Demontați unul dintre tuburile de detectare a presiunii din fitingul de conectare prin apăsare, așa cum este indicat în Figura 132.

   g362136
  6. Porniți mașina și coborâți secțiunile brațelor exterioare.

  Întreținerea pulverizatorului

  1. Lăsați pompa de pulverizare să funcționeze timp de câteva minute pentru a circula antigelul RV în sistemul de pulverizare și în toate accesoriile de pulverizare montate.

  2. Treceți comutatoarele secțiunii din stânga, centru și dreapta în poziția ON (Pornit).

  3. Rotiți comutatorul secțiunii principale în poziția ON (Pornit) și căutați următoarele:

   • Asigurați-vă că antigelul RV curge de la capătul deconectat al tubului manometru.

   • Pulverizați prin duză până când antigelul RV este vizibil.

  4. Rotiți comutatorul secțiunii principale în poziția OFF (Oprit).

  5. Rotiți comutatorul pompei în poziția OFF (Oprit).

  6. Utilizați comutatoarele de ridicare a secțiunii brațelor pentru a ridica secțiunile exterioare ale brațelor.

   Ridicați secțiunile brațelor până la deplasarea lor completă în suportul de transport al brațului, formând poziția de transport X”, și până la retragerea completă a cilindrilor de ridicare.

   Note: Asigurați-vă de retragerea completă a cilindrilor de ridicare, pentru a preveni deteriorarea tijei dispozitivului de acționare.

  7. Opriți motorul.

  8. Goliți rezervorul de pulverizare cât mai complet posibil.

  Depozitare pe termen lung

  (Peste 30 de zile)
  1. Curățați supapele pulverizatorului; consultați Curățarea supapelor pulverizatorului.

  2. Lubrifiați pulverizatorul; consultați Lubrifiere.

  3. Verificați și strângeți toate șuruburile și piulițele.

   Note: Reparați sau înlocuiți orice piese uzate sau deteriorate.

  4. Verificați starea tuturor furtunurilor de pulverizare.

   Note: Înlocuiți orice furtunuri uzate sau deteriorate.

  5. Strângeți toate fitingurile de furtun.

  6. Vopsiți toate suprafețele zgâriate sau de metal gol cu vopsea furnizată de un distribuitor Toro autorizat.

  7. Dacă este necesar, pregătiți vehiculul pentru depozitare pe termen lung; consultați manualul operatorului vehiculului.

  8. Depozitaţi mașina într-un spaţiu de depozitare sau garaj uscat şi curat.

  9. Acoperiţi mașina pentru a o proteja şi a o menține curată.

  Pregătirea mașinii pentru service

  1. Introduceți tubul de detecție a presiunii în fitingul de conectare prin apăsare până când este complet așezat (Figura 133).

   g362136
  2. Închideți robinetul rezervorului de apă dulce.

  3. Adăugați combustibil la rezervorul de combustibil.

  4. Efectuați intervenții de service la vehicul; consultați manualul operatorului vehiculului.

  Demontarea pulverizatorului și a saniei rezervorului

  Capacitatea echipamentului de ridicare: 408 kg

  Pericol

  Ansamblul rezervorului pulverizatorului prezintă un pericol din cauza energiei stocate. Dacă nu este fixat corespunzător la instalarea sau demontarea ansamblului, se poate mișca sau cădea și vă poate vătăma pe dvs. sau alte persoane.

  Utilizați chingi și o macara suspendată pentru a susține ansamblul pulverizator - rezervor pe durata instalării, a demontării sau a oricăror operații de întreținere, atunci când demontați dispozitivele de prindere.

  Pregătirea consolei centrale

  1. Deconectați cablurile bateriei de la baterie; consultați Deconectarea bateriei.

  2. Separați blocul de siguranțe al pulverizatorului de la blocul de siguranțe al mașinii și deconectați cablajul dintre cele 2 blocuri de siguranțe; consultați Instalarea blocului de siguranță al pulverizatorului.

  3. Decuplați cablajul de la clemele J; consultați Pozarea cablajului electric posterior pentru pulverizator la consola de comandă.

  4. Slăbiți rozeta manuală amplasată sub consolă și scoateți știftul în formă de agrafă; consultați Montarea consolei de comandă la mașină.

  5. Deconectați bornele firelor care conectează blocul de siguranțe al pulverizatorului la blocul de siguranțe al mașinii; consultați Instalarea blocului de siguranță al pulverizatorului.

  6. Separați blocul de siguranțe al pulverizatorului de blocul de siguranțe al mașinii; consultați Instalarea blocului de siguranță al pulverizatorului.

  7. Demontați consola de pe suportul de montare a consolei de la bordul mașinii și aliniați fusul de basculare de la consola de comandă cu suportul de depozitare de la chinga frontală a rezervorului (Figura 134); consultați Montarea consolei de comandă la mașină.

   g033615
  8. Asamblați consola pe suport și fixați fusul de basculare pe suport cu știftul în formă de agrafă (Figura 134).

  Instalarea suporturilor de cric

  Capacitatea echipamentului de ridicare: 408 kg

  1. Aliniați suportul de cric frontal cu receptorul de suport de cric frontal situat în partea din față a rezervorului (Figura 135).

   g028422
  2. Introduceți suportul de cric în receptor până când orificiul median din tubul suportului de cric orizontal este aliniat cu orificiul din partea de sus a receptorului (Figura 135).

  3. Introduceți știftul cu cap și gaură (½ x 3") în orificiile din suportul de cric și receptor și asigurați știftul cu cap și gaură cu un știft în formă de agrafă (5/32 x 2 ⅝").

  4. Înfiletați o rozetă de blocare în receptor și strângeți manual rozeta (Figura 135).

  5. Aliniați suportul de cric posterior cu receptorul suportului de cric posterior (Figura 136).

   g028423
  6. Aliniați orificiul din partea de sus a suportului de cric cu orificiul din cadrul saniei rezervorului (Figura 136)

  7. Fixați suportul de cric pe receptor și cadru cu 2 știfturi cu cap și gaură pentru cui spintecat (½ x 4 ½") și 2 știfturi în formă de agrafă (5/32 x 2 ⅝"), așa cum este indicat în Figura 136.

  8. Repetați pașii 1 - 7 pentru suporturile de cric frontal și posterior de pe cealaltă parte a rezervorului saniei.

  Extinderea suporturilor de cric

  Utilizați cricul și extensia suportului de cric frontal pentru a extinde suporturile de cric.

  g392428

  Demontarea saniei pulverizatorului

  1. Coborâți brațele la aproximativ 45° și pivotați-le înainte (Figura 138).

   g033619
  2. Demontați cele 2 șuruburi (½ x 1 ½") și 2 contrapiulițe (½") care fixează suportul de prindere al ansamblului saniei rezervorului pe suportul platformei de pe cadru, pe fiecare parte a mașinii; consultați Coborârea saniei rezervorului.

  3. Ridicați sania rezervorului cu cilindrii de ridicare, instalați blocarea cilindrilor și efectuați următoarele:

   Note: Consultați Ridicarea ansamblului rezervorului.

  4. Demontați blocajul cilindrilor și coborâți sania rezervorului cu cilindrii de ridicare; consultați Coborârea ansamblului rezervorului.

  5. Atașați echipamentul de ridicare la tuburile orizontale ale suporturilor de cric frontale și la suportul vertical al suporturilor de cric posterioare (Figura 138).

  6. Ridicați ansamblul rezervorului cu 7,5 - 10 cm și demontați știfturile de prindere și știfturile cu cap și gaură pentru cui spintecat care fixează cilindrii de ridicare pe ansamblul rezervorului.

  7. Ridicați sania rezervorului de pe mașină suficient de sus pentru a desprinde sania de mașină (Figura 138).

  8. Deplasați cu atenție vehiculul înainte și la distanță de sania rezervorului.

  9. Coborâți lent rezervorul saniei la sol.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  O secțiune nu pulverizează.
  1. Conexiunea electrică a supapei de secțiune este murdară sau deconectată.
  2. Este arsă o siguranță.
  3. Există un furtun îndoit.
  4. Un bypass de secțiune este reglat incorect.
  5. Există o supapă de secțiune deteriorată.
  6. Sistemul electric este deteriorat.
  1. Opriți supapa manual. Deconectați conectorul electric de la supapă și curățați toate cablurile, apoi conectați-l.
  2. Verificați siguranțele și înlocuiți-le dacă este necesar.
  3. Reparați sau înlocuiți furtunul.
  4. Reglați bypass-ul secțiunii.
  5. Contactați distribuitorul autorizat Toro.
  6. Contactați distribuitorul autorizat Toro.
  O secțiune nu se oprește.
  1. Supapa de secțiune este deteriorată.
  1. Demontați supapa de secțiune; consultaţi secţiunea Curăţarea supapelor pulverizatorului. Inspectați toate piesele și înlocuiți-le pe cele deteriorate.
  Scurgere la nivelul unei supape de secțiune.
  1. O garnitură sau un scaun de supapă este uzat sau deteriorat.
  1. Demontați supapa și înlocuiți garniturile folosind setul de reparare a supapelor; contactați distribuitorul autorizat Toro.
  Duza (duzele) de pulverizare picură atunci când comutatorul (comutatoarele) de secțiune este (sunt) oprit/e
  1. S-au acumulat reziduuri între corpul duzei și diafragma supapei de reținere.
  1. Curățați corpul duzei și diafragma; consultaţi Curăţarea corpului duzei şi a diafragmei supapei de reţinere.
  Se produce o cădere la presiune la pornirea unui braț.
  1. Supapa de bypass a brațului este incorect reglată.
  2. Există o obstrucție în corpul supapei brațului.
  3. Un filtru de duză este deteriorat sau colmatat.
  1. Reglați supapa de bypass a brațului.
  2. Îndepărtați conexiunile de intrare și de ieșire la supapa brațului și îndepărtați orice obstrucții.
  3. Îndepărtați și verificați toate duzele.

  Scheme

  Diagramă de debit, sistem pulverizator

  g209531