Bevezetés

Ez a gép föld és különféle egyéb anyagok tereprendezési és építési munkák során történő mozgatására szolgáló kompakt kisgép. Speciális funkciót végző munkaeszközök széles körével használható. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodó emberek biztonságát. Ne végezzen módosítást a gépen vagy a tartozékokon.

A gép üzemeltetését, szervizelését és javítását kizárólag olyan szakember végezheti, aki ismeri a gép jellemzőit és tisztában van a vonatkozó biztonsági eljárásokkal.

A gép –18 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten üzemeltethető. A szélsőséges hőmérsékleten való üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket illetően vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és készítse elő terméke típus- és gyári számát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és gyári szám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g362307

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeres karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezetékek haladhatnak át. Ha ezeket megsérti, áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy a közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölésének ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát.

 • Ne szállítson rakományt megemelt vagy kitolt helyzetben lévő karokkal; a rakományokat mindig a talajhoz közel, visszahúzott helyzetben lévő rakodókarokkal szállítsa.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Emelkedőn vagy lejtőn haladva a gép nehezebb vége forduljon az emelkedő irányába, a rakomány legyen a talaj közelében, a rakodókarok pedig legyenek visszahúzva. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és a háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt megkezdené a gép szervizelését, tankolását, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra (Graphic), amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal122-1925
decal125-4967
decal125-6694
decal125-8483
decal131-8026
decal133-8062
decal137-5409
decal139-1158
decal139-1159
decal139-1162
decal139-1164
decal139-1173
decal145-4273
decal145-4274
decal131-0708
decal144-4253
decal145-0637

Termékáttekintés

g318043

Kezelőpanel

Ismerje meg az összes kezelőszervet, mielőtt beindítja a motort és működtetni kezdi a vontatóegységet.

g318044

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS.

Rögzítőfék-kapcsoló

Nyomja le a rögzítőfék-kapcsolót a rögzítőfék behúzásához és kikapcsolásához. A rendszer emellett a gép leállításakor is automatikusan behúzza a rögzítőféket.

Gázkar

Tolja előre a kart legalább 2 másodpercig a gázkar MAGAS ALAPJÁRAT helyzetbe állításához; húzza hátra a kart legalább 2 másodpercig a gázkar ALACSONY ALAPJÁRAT helyzetbe állításához; vagy tolja a kart egy pillanatra bármelyik irányba a motorfordulatszám kisebb léptékben történő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Referenciarúd

A vontatóegység vezetésekor használja a referenciarudat kapaszkodónak, valamint viszonyítási pontnak a haladásvezérlő kar és a botkormány mozgatásához. A zökkenőmentes, szabályozott mozgás és haladás érdekében ne vegye le a kezét a referenciarúdról a gép működtetése közben.

Haladást vezérlő kar

g029289
 • Előremenethez tolja előre a haladásvezérlő kart.

  g264830
 • Hátramenethez húzza hátra a haladásvezérlő kart.

  Important: Hátramenetben nézzen hátra, nincs-e az útban akadály, és tartsa a kezét a referenciarúdon.

  g264831
 • Jobbra forduláshoz fordítsa el jobbra a haladásvezérlő kart.

  g264833
 • Balra forduláshoz fordítsa el balra a haladásvezérlő kart.

  g264832
 • A gép megállításához engedje el a haladásvezérlő kart.

Note: Minél jobban kitéríti a haladásvezérlő kart, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

Rakodókart/munkaeszközt billentő kar

Lassan mozgassa a kart a rakodókarok működtetéséhez és a munkaeszköz billentéséhez.

Note: Az akadék (lebegési) helyzet lehetővé teszi, hogy az olyan munkaeszközök, mint például a planírozó és a hidraulikus tolólap, követni tudják a talaj kontúrját (lebegés) a talajegyengetés során.

g358629

A kar köztes helyzetében (azaz előre és balra tolva) egyidejűleg mozgathatja a rakodókarokat és billentheti a munkaeszközt.

Rakodószelep-retesz

A rakodószelep-retesz a rakodókart/munkaeszközt billentő kart biztosítja, hogy azt ne lehessen előretolni. Ez a rakodókarok véletlen leengedését segít elkerülni karbantartás során. A rakodószelepek a munkahengerreteszek mellett a retesszel bármikor biztosíthatók, ha a gépet felemelt rakodókarokkal kell leállítania. Lásd: A munkahengerreteszek használata.

A reteszeléshez emelje fel a reteszt, hogy a vége kiemelkedjen a kezelőpanelen kialakított furatból, majd fordítsa el a rakodókar-fogantyú elé. Nyomja le reteszelt helyzetbe.

g358630

A botkormány kezelőszervei

g318281

Note: Előfordulhat, hogy a beszorult nyomás miatt a rakodókarok nem tolódnak ki, amikor teljesen meg vannak emelve; kissé engedje le a karokat a nyomás csökkentéséhez, majd tolja ki őket.

Figyelmeztetés

Ha a géppel kitolt rakodókarokkal közlekedik, az hatással lehet a gép stabilitására.

Kitolt rakodókarok esetén minimalizálja a gép mozgását.

Segédhidraulika-reteszelő kapcsoló

Kapcsolja be az előre- vagy hátrameneti hidraulikát, majd a jobb lábával lépjen a reteszelőkapcsolóra a működtetés folytatásához, és hogy a kezét szabaddá téve más kezelőszerveket használhasson.

g358628

Üzemanyag-szintjelző

A műszer az üzemanyagtartály(ok)ban levő üzemanyag mennyiségét jelzi.

g371278

InfoCenter kijelző

Az InfoCenter LCD-kijelzőjén a géppel kapcsolatos információk, például az üzemállapot, valamint különféle diagnosztikai és egyéb információk jelennek meg. Az InfoCenter indítási (splash) képernyőt és fő információs képernyőket jelenít meg. Bármikor átválthat a splash képernyő és a fő információs képernyők között úgy, hogy megnyomja az InfoCenter bármelyik gombját, majd a megfelelő nyílgombot.

g264015
 • Bal gomb, menü gomb/vissza gomb – ezt a gombot megnyomva érheti el az InfoCenter menüit. Ezzel léphet ki a menüből is, amelyben tartózkodik.

 • Középső gomb – ezzel a gombbal görgetheti lefelé a menüket.

 • Jobb gomb – ezzel a gombbal nyithatja meg a menüt, ahol a jobbra nyíl további tartalmat jelez.

Note: Az egyes gombok funkciója az adott szituációtól függően változhat. A gombok mindig az adott funkciójuknak megfelelő címkét kapnak.

Az InfoCenter ikonjainak ismertetése

GraphicMenü megnyitása
GraphicKövetkező
GraphicElőző
GraphicGörgetés lefelé
GraphicBevitel
GraphicA lista következő értékének módosítása
GraphicNövelés
GraphicCsökkentés
GraphicÉrték elmentése
GraphicKilépés a menüből
GraphicElfogadás
GraphicA lehetőség zárolva van.
GraphicÜzemóra-számláló
GraphicSzámjegy beállítása
GraphicFigyelmeztetés
GraphicHozzáférés a szállítási sebesség képernyőhöz
GraphicGyors
GraphicLassú
GraphicSemleges helyzet
GraphicSegédretesz
GraphicHidegindítás
GraphicRögzítőfék
GraphicMotor
GraphicIzzítógyertyák
GraphicA hűtőfolyadék hőmérséklete
GraphicMotorfordulatszám
GraphicAkkumulátorfeszültség
GraphicA Smart Load aktív.
GraphicAzt jelzi, hogy mikor kell elvégezni az ütemezett szervizt.
GraphicA DPF regenerálása szükséges.
 
GraphicÁlló helyzeti vagy helyreállító regenerálás van folyamatban.
GraphicMagas kipufogógáz-hőmérséklet
GraphicA NOx ellenőrző diagnózis hibája; menjen vissza a géppel az üzletbe, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

A menük használata

Az InfoCenter menürendszerébe való belépéshez a főképernyőn nyomja meg a menü megnyitása gombot Graphic. Ekkor megnyílik a főmenü. Az alábbi táblázatok a menükben elérhető beállítások áttekintését mutatják be:

Main Menu (Főmenü)

MenüelemMegnevezés
Faults (Hibák)A Hibák menü a gép és a motor mostanában előfordult hibáinak listáját tartalmazza. A Hibák menüvel és az abban foglalt információkkal kapcsolatban olvassa el a Szervizkézikönyvet, illetve forduljon tájékoztatásért a hivatalos márkakereskedőhöz.
Service (Szerviz)A Service (Szerviz) menü a géppel kapcsolatos olyan információkat közöl, mint például az üzemóraszám és hasonló számértékek.
Diagnostics (Diagnosztika)A Diagnostics (Diagnosztika) menü a gép egyes kapcsolóinak, érzékelőinek és vezérlési kimeneteinek állapotát jeleníti meg. A funkciót hibakeresésre használhatja adott problémáknál, mivel hamar megmutatja, hogy melyik gépvezérlés aktív és melyik nem.
Settings (Beállítások)A Settings (Beállítások) menü az InfoCenter kijelző testreszabására és a konfigurációs változók módosítására szolgál.
About (Névjegy)Az About (Névjegy) menü a gép típusjelét, sorozatszámát és szoftververzióját jeleníti meg.

Service (Szerviz)

MenüelemMegnevezés
Hours (Üzemóraszám)Az üzemóraszámok listája, amíg a gép, a motor és a segédhidraulika be volt kapcsolva, valamint a motorszervizeléssel és hidraulikaszervizeléssel töltött órák száma.
CountsA gépindítások száma, a gép által a motorhőmérséklet magas értékére vonatkozóan adott figyelmeztetések száma, valamint a motor magas hőmérséklet miatti leállásainak száma.
DPF RegenerationA DPF-regenerálás lehetőség és a DPF almenük.
Inhibit RegenA visszaállító regenerálás szabályozására szolgál.
Parked RegenÁlló helyzeti regenerálás megkezdésére szolgál.
Last RegenAz utolsó visszaállító, álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás óta eltelt órák száma.
Recover RegenEgy helyreállító regenerálás megkezdésére szolgál.

Diagnostics (Diagnosztika)

MenüelemLeírás
TractionA gép vezetésére vonatkozó bemeneteket és kimeneteket mutatja.
AuxiliaryA segédhidraulika bekapcsolására szolgáló bemeneteket és kimeneteket mutatja.
EngineA motor beindítására szolgáló bemeneteket és kimeneteket mutatja.
BoomA teleszkópos karok kitolására és visszahúzására szolgáló bemeneteket és kimeneteket mutatja.

Settings (Beállítások)

MenüelemLeírás
UnitsAz InfoCenterben használt mértékegységek beállítása; a választható beállítások az Imperial (Angolszász) és Metric (Metrikus).
LanguageAz InfoCenter által használt nyelv beállítása
BrightnessAz LCD-kijelző fényerejének beállítása.
ContrastAz LCD-kijelző kontrasztjának beállítása
Protected MenusHozzáférést biztosít a védett menükhöz.
Protect SettingsAnnak módosítása, hogy a Protected Menus (Védett menük) menüpontnál szükség van-e PIN-kódra.

About (Névjegy)

MenüelemMegnevezés
Model (Típus)A gép típusjelét jeleníti meg.
Serial (Sorozatszám)A gép sorozatszámát jeleníti meg.
SoftwareA gép rendszerszoftverének verziószámát jeleníti meg.
DisplayAz InfoCenter kijelzőszoftverének verziószámát jeleníti meg.

Védett menük elérése

Note: A gép gyári alapértelmezett PIN-kódja 0000 vagy 1234.Ha megváltoztatta a PIN-kódot és elfelejtette, forduljon segítségért a hivatalos márkaszervizhez.

 1. A MAIN MENU (Főmenü) lehetőségnél a középső gombbal görgessen le a SETTINGS (Beállítások) menühöz, majd nyomja meg a jobb gombot.

  g364600
 2. A SETTINGS (Beállítások) menüben görgessen le a PROTECTED MENU (Védett menü) lehetőséghez, és nyomja meg a jobb gombot.

  g364601
 3. A PIN-kód megadásához nyomkodja addig a középső gombot, amíg meg nem jelenik a megfelelő első számjegy, majd a jobb gombot megnyomva lépjen a következő számjegyre. Ismételje ezt a lépést, amíg az utolsó számjegyet is meg nem adta, majd nyomja meg még egyszer a jobb gombot.

  g364599
 4. A középső gombot megnyomva erősítse meg a PIN-kódot.

  Note: Ha az InfoCenter elfogadta a PIN-kódot, és a védett menü feloldása sikeres, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a PIN” felirat.

Ekkor megtekintheti a VéDETT MENüK beállításait, és módosíthatja is azokat. A VéDETT MENüBEN görgessen le a PROTECT SETTINGS (BEáLLíTáSOK VéDELME) lehetőséghez. A beállítást a jobb gombbal módosíthatja. A Beállítások védelme pontban a OFF (KI) beállítást kiválasztva PIN-kód megadása nélkül is megtekintheti a VéDETT MENü beállításait, és módosíthatja is azokat. A Beállítások védelme pontban a ON (BE) beállítást kiválasztva a védett beállítások eltűnnek, és a VéDETT MENü beállításainak módosításához meg kell adnia a PIN-kódot.

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség116,8 cm
Hosszúság215,6 cm
Magasság143,5 cm
Tömeg1750 kg
Üzemi teherbírás (35%-os billentési teherbírás1) 
 • Visszahúzott karok

 • Kitolt karok

589,7 kg
280 kg
Billentési teherbírás1 
 • Visszahúzott karok

 • Kitolt karok

1685 kg
792 kg
Tengelytáv99,1 cm
Ürítési magasság (standard kanállal) 
 • Visszahúzott karok

 • Kitolt karok

180,1 cm
230,3 cm
Kinyúlás – teljesen megemelve (standard kanállal) 
 • Visszahúzott karok

 • Kitolt karok

33,5 cm
67,8 cm
Forgópántcsap magassága (standard kanál felső helyzetben) 
 • Visszahúzott karok

 • Kitolt karok

227,1 cm
277,3 cm

1. Az üzemi teherbírás kiszámítása az ISO 14397-1 szabványnak megfelelően a következőképpen történt: a billentési teherbírás 35%-a standard kanállal és 75 kg tömegű kezelővel. A további munkaeszközök eltérő üzemi teherbírással rendelkeznek; lásd az adott munkaeszköz Kezelői kézikönyvét vagy teherbírást jelző címkéjét.

Tartozékok/adapterek

A géphez a Toro által gyártott munkaeszközök és tartozékok széles választéka kapható, amelyek javítják és bővítik a gép képességeit. A Toro által gyártott munkaeszközök és tartozékok listájáért forduljon hivatalos márkakereskedőhöz, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény érdekében eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A Toro nem vállal felelősséget a gépet ért azon károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek más gyártók munkaeszközeinek használata miatt következnek be. Az ezen kockázatokkal járó terhet a felhasználó viseli.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál haladási irány szerint határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát, vagy minősített képzést írhat elő a számára. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Mindig húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja a gépet lehűlni, mielőtt a beállításába, javításába vagy tisztításába kezd, illetve mielőtt elteszi.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kapcsolókat és védőelemeket felszerelték, és azok megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Keresse meg a gépen és a munkaeszközökön a becsípődési pontként jelölt területeket; tartsa távol kezét és lábát ezektől a területektől.

 • A gép munkaeszközzel való működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a munkaeszköz megfelelően van-e felszerelve. Olvassa el a munkaeszköz minden kézikönyvét.

 • Értékelje ki a területet annak meghatározására, hogy milyen tartozékok és adapterek szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken; ügyeljen a jelöletlen tárgyak és építmények, például föld alatti tárolótartályok, kutak és szennyvízrendszerek elhelyezkedésére.

 • Vizsgálja meg a gép munkaterületét, annak esetleges egyenetlenségeit és rejtett veszélyeit.

 • A géppel való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a területen nincsenek nézelődők. Ha illetéktelen személy lép a területre, kapcsolja ki a gépet.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

 • Annak megakadályozása érdekében, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, vegye le a gépet a teherautóról vagy az utánfutóról, és mindenféle járműtől távol, a földön tankolja meg. Ha ez nem valósítható meg, helyezzen egy hordozható üzemanyagtartályt mindenféle járműtől távol a földre, töltse fel azt üzemanyaggal, majd abból tankolja meg a gépet a töltőpisztoly használata helyett.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztolyzáró-nyitó eszközt.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

Kizárólag tiszta, friss, ultraalacsony (<15 ppm) kéntartalmú dízelüzemanyagot vagy biodízel-üzemanyagot tankoljon. A minimális cetánszám 45 legyen. 50 feletti cetánszám javasolt, különösen -20 °C alatti hőmérséklet vagy 1500 m feletti magasság esetén. A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

A nem ultraalacsony kéntartalmú üzemanyag károsítja a motor kibocsátást szabályozó rendszerét.

–10 °C hőmérséklet felett nyári (No. 2-D vagy No. 2-D S15), ez alatt pedig téli (No. 1-D vagy No. 1-D S15) üzemanyagot használjon. Alacsonyabb hőmérsékleteken a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.

–10 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

Important: Ne használjon kerozint vagy benzint dízelolaj helyett. Ennek a figyelmeztetésnek a be nem tartása károsítja a motort.

Biodízel-üzemanyag alkalmazhatósága

A gép legfeljebb B5 (5% biodízel-üzemanyag, 95% gázolaj) biodízelüzemanyag-keverékkel is üzemeltethető. A keverékben a gázolaj legyen alacsony vagy ultraalacsony kéntartalmú. Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

 • Az üzemanyag biodízel része feleljen meg az ASTM D6751 vagy EN14214 szabvány előírásainak.

 • A keverék üzemanyag feleljen meg az ASTM D975 vagy az EN590 szabvány előírásainak.

 • A biodízel-keverékek károsíthatják a festett felületeket.

 • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel-tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

 • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, idővel ezek állaga romolhat.

 • Biodízel-keverékekre való átállást követően egy idő után előfordulhat az üzemanyagszűrő eldugulása.

 • A biodízel-üzemanyaggal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a forgalmazóhoz.

Az üzemanyagtartály feltöltése

Az üzemanyagtartály befogadóképessége: 43,5 l

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Emelje fel a konzolt.

  g362590
 4. Távolítsa el a tanksapkát.

 5. Töltse fel a tartályt üzemanyaggal a töltőnyílásig.

 6. Tegye vissza a tanksapkát.

 7. Engedje le a konzolt.

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, amelyek felsorolásáért lásd: .

Important: Ellenőrizze a hidraulikafolyadék-szintet és légtelenítse az üzemanyagrendszert a motor első beindítása előtt; lásd A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése és Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Ne lépje túl a névleges teherbírást, mert a gép instabillá válhat, és elveszítheti felette az uralmát. Az üzemi teherbírás csökken abban az esetben, ha a rakodókarok egészen addig ki vannak tolva, hogy láthatóvá válik a karok belső részén lévő csíkos címke.

 • Ne szállítson munkaeszközt/rakományt megemelt vagy kitolt helyzetben lévő karokkal; a munkaeszközöket/rakományokat mindig a talajhoz közel, visszahúzott helyzetben lévő rakodókarokkal szállítsa.

 • A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit.

 • Kezelőállással rendelkező gépek:

  • Engedje le a rakodókarokat, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

  • Ne próbálja meg a talajra lépve stabilizálni a gépet. Ha elveszíti uralmát a gép fölött, hagyja el a kezelőállást, és távolodjon el a géptől.

  • Ne nyújtsa a lábát a kezelőállás alá.

  • Csak akkor induljon el a géppel, ha már mindkét lábával a kezelőálláson áll, a kezeivel pedig a referenciarudakat vagy a rakodókar-fogantyúkat fogja.

 • A gép működtetését teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • Ne rángassa a kezelőszerveket; egyenletesen mozgassa azokat.

 • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásmentes lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is; poros körülmények között viseljen légzésvédőt vagy pormaszkot is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • Ne szállítson utast, és tartsa távol az állatokat és a nézelődőket a géptől.

 • A gépet csak jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

 • A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kezelőszerv semleges helyzetben van-e. Csak a platformon lévő kezelőálláson állva indítsa be a motort.

 • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek akadályozhatják a látást.

 • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor fordulókat végez és utakat vagy járdákat keresztez. Ügyeljen a forgalomra.

 • Állítsa le a munkaeszközt, ha nem dolgozik vele.

 • Ha nekiütközött valaminek, álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és vizsgálja meg a gépet. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Ne járassa a motort zárt területen.

 • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

 • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Engedje le a rakodókarokat, és kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • Csak olyan területen működtesse a gépet, ahol kellő hely van a biztonságos manőverezéshez. Ügyeljen a közeli akadályokra. Ha nem hagy kellő távolságot a fáktól, falaktól és egyéb akadályoktól, megsérülhet, amikor a géppel munkavégzés közben tolat, amennyiben nem ügyel a környezetére.

 • Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. elektromos vezetékbe, ágakba, ajtókeretbe), ha elhalad valami alatt.

 • Ne töltse túl a munkaeszközt, és mindig ügyeljen a töltési szintre, amikor megemeli a rakodókarokat. A munkaeszközből esetleg kihulló anyag sérülést okozhat.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig az emelkedő irányába nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős úton a rakodókarok megemelése vagy kitolása befolyásolhatja a gép stabilitását. Tartsa a rakodókarokat leengedett és visszahúzott helyzetben, amikor lejtős úton halad.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat a lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározása érdekében, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Mindig használja józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és különösen körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép hirtelen felborulhat, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Közüzemi vezetékekkel kapcsolatos biztonság

 • Ha közüzemi vezetéknek ütközik, tegye az alábbiakat:

  • Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki a kulcsát.

  • Távolítson el minden személyt a munkaterületről.

  • Azonnal vegye fel a kapcsolatot a megfelelő sürgősségi és közműszolgálatokkal a terület biztosítása érdekében.

  • Ha száloptikás kábelbe ütközött, ne nézzen a fényébe.

 • Ha a gép elektromos árammal töltődött, ne hagyja el a kezelőállást. Mindaddig biztonságban van, amíg nem hagyja el a kezelőállást.

  • Ha hozzáér a gép bármelyik részéhez, az földeléshez vezethet.

  • Senkinek ne engedje, hogy az elektromos áram alatt lévő géphez hozzáérjen vagy megközelítse azt.

  • Elektromos vagy távközlési vezetékbe ütközés esetén mindig feltételezze azt, hogy a gép feltöltődött elektromos árammal. Ne kísérelje meg a gép elhagyását.

 • A szivárgó gáz gyúlékony és robbanékony, valamint súlyos, akár halálos sérülést is okozhat. Ne dohányozzon a gép működtetése közben.

A motor beindítása

 1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorleválasztó kapcsoló ON (Be) helyzetben van; lásd: Az akkumulátorleválasztó kapcsoló használata.

 2. Győződjön meg arról, hogy a haladást vezérlő kar SEMLEGES helyzetben van.

 3. Helyezze be a kulcsot a kulcsos kapcsolóba, és kapcsolja BE helyzetbe.

 4. Fordítsa az indítókulcsot INDíTáS helyzetbe. Ha a motor beindult, engedje el a kulcsot.

  Important: Ne indítózzon alkalmanként 10 másodpercnél hosszabban. Ha a motor nem indulna be, az indítási kísérletek között várjon 30 másodpercet, hogy az indítómotor lehűlhessen. Ennek elmulasztása esetén az indítómotor kiéghet.

Indítás hideg időben

Fagypont alatti külső hőmérséklet esetén tárolja a gépet zárt garázsban, hogy melegen tartsa és könnyebben beindíthassa.

Ha a hűtőközeg hőmérséklete szélsőségesen hideg, akkor előfordulhat, hogy a gép szoftvere automatikusan korlátozza a motorfordulatszámot. A motor beindítása után várja meg, amíg a hópehely ikon és a hideg hidraulikafolyadékra vonatkozó figyelmeztetés eltűnik az InfoCenterből, és csak ezután adjon több gázt és kapcsolja be a segédhidraulikát.

Important: Ha úgy járatja a motort magas fordulatszámon, hogy a hidraulikarendszer még hideg (azaz fagypont körüli vagy alatti hőmérsékleten), a hidraulikarendszer károsodhat.

Közlekedés a géppel

A haladási kezelőszervek segítségével haladhat a géppel. Minél jobban kitéríti a haladási kezelőszerveket, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba. A haladási kezelőszervek elengedésekor a gép megáll.

A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében nagy gázzal járassa a motort.

A motor leállítása

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, és engedje le a rakodókarokat.

 2. Kapcsolja ki a segédhidraulikát.

 3. Állítsa a gázkart alacsony alapjárat helyzetbe.

 4. Ha a motor nagy terhelést kapott vagy forró, hagyja alapjáraton járni 5 percig, mielőtt az indítókulcsot a KI helyzetbe fordítja.

  Note: Ez segít a motornak lehűlni a leállítása előtt. Vészhelyzetben állítsa le azonnal a motort.

 5. Fordítsa a kulcsos kapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

Vigyázat

A vontatóegységet beindíthatja egy gyermek vagy hozzá nem értő személy, és megsérülhet.

Vegye ki az indítókulcsot, amikor elhagyja a vontatóegységet, még ha csak pár másodpercre teszi is.

Munkaeszközök használata

Munkaeszközök felszerelése

Important: Csak a Toro által jóváhagyott munkaeszközöket használjon. A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit. Érvénytelenítheti a garanciát, ha a gépet nem jóváhagyott munkaeszközzel használja.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

 1. Helyezze el a munkaeszközt vízszintes felületre úgy, hogy elegendő hely legyen mögötte a gép számára.

 2. Indítsa be a motort.

 3. Billentse előre a munkaeszköz szerelőlapját.

 4. Akassza be a szerelőlapot a munkaeszköz fogadólapjának felső peremébe.

  g003710
 5. Emelje fel a rakodókarokat, közben billentse hátra a szerelőlapot.

  Important: Emelje fel a munkaeszközt annyira, hogy elemelkedjen a talajról, és billentse teljesen hátra a szerelőlapot.

 6. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 7. Csatlakoztassa a gyorsrögzítő csapokat, ügyelve arra, hogy teljesen beüljenek a szerelőlapba.

  Important: Ha a csapok nem fordulnak el reteszelt helyzetbe, a szerelőlap nem illeszkedik megfelelően a munkaeszköz fogadólapjának furataihoz. Ellenőrizze a fogadólapot, szükség szerint tisztítsa meg.

  Figyelmeztetés

  Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről, és összezúzhatja Önt vagy a közelben tartózkodókat.

  Gondoskodjon arról, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

  g003711

A hidraulikus tömlők csatlakoztatása

Figyelmeztetés

A kiszökő nagynyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá bejutó folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

 • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó kis átmérőjű lyukakhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulikavezetékek/-szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

Ha a munkaeszköz hidraulikus működtetésű, kösse be a hidraulikus tömlőket az alábbi módon:

 1. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 2. Távolítsa el a védősapkákat a gépen a hidraulikacsatlakozókról.

 3. Ügyeljen arra, hogy ne jusson idegen anyag a hidraulikacsatlakozókba.

 4. Nyomja be a munkaeszköz csatlakozódugóját a gép csatlakozóaljzatába.

  Note: Ha a munkaeszköz csatlakozódugóját először csatlakoztatja, minden esetleges túlnyomást kienged a munkaeszközből.

 5. Nyomja rá a munkaeszköz csatlakozóaljzatát a gép csatlakozódugójára.

 6. A tömlőket meghúzogatva ellenőrizze a megfelelő kapcsolódást.

Munkaeszköz leszerelése

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Engedje a talajra a munkaeszközt.

 3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Oldja a gyorsrögzítő csapokat úgy, hogy kifelé fordítja azokat.

  g003711
 5. Ha a munkaeszköz hidraulikus, a hidraulikacsatlakozók csúszóhüvelyét hátrahúzva kösse le azokat.

  Important: Csatlakoztassa össze a munkaeszköz tömlőit, hogy a tárolás során ne kerüljön szennyeződés a hidraulika-rendszerbe.

 6. Szerelje fel a védősapkákat a gépen a hidraulikacsatlakozókra.

 7. Indítsa el a motort, billentse előre a szerelőlapot, majd tolasson el a munkaeszköztől.

A Smart Load rendszer értelmezése

A Smart Load rendszer a maximális kinyúlás meghatározása érdekében a rakodókarok munkahengereinek hidraulikus nyomását is méri.

Amikor a maximális karmagasságig tolja ki a rakodókarokat és rakományt helyez el, az InfoCenter megjeleníti a Smart Load ikont, a visszajelző villogni kezd, elhangzik egy sípoló hangjelzés, és a karok kitolása leáll.

A rakodókarok távolabbra történő kitolásához csökkentse a rakomány tömegét.

g270732

A dízel részecskeszűrő (DPF) regenerálása

A DPF-regenerálás értelmezése

A dízel részecskeszűrő (DPF) a kipufogórendszer részét képezi. A DPF dízeloxidációs katalizátora csökkenti a káros gázok mennyiségét, a koromszűrő pedig eltávolítja a motor kipufogógázában lévő kormot.

A DPF-regenerálási folyamat a motor kipufogógázának hője segítségével égeti el a koromszűrőben felhalmozódott kormot, amelyet hamuvá alakít, majd megtisztítja a koromszűrő csatornáit, aminek köszönhetően átszűrt motor-kipufogógáz távozik a DPF-en keresztül.

A motort vezérlő számítógép a DPF-ben lévő ellennyomás mérésével követi nyomon a korom felhalmozódását. Ha az ellennyomás túl magas, a korom nem ég el a koromszűrőben a motor normál működése során. Annak érdekében, hogy a DPF korommentes maradjon, ügyeljen a következőkre:

 • Ha a motor jár, folyamatosan passzív regenerálás történik – a DPF-regenerálás elősegítése érdekében járassa a motort maximális fordulatszámon, amikor csak lehetséges.

 • Ha a DPF-ben lévő ellennyomás túl magas, illetve 100 üzemóráig nem történt visszaállító regenerálás, a motort vezérlő számítógép jelez az InfoCenteren keresztül, ha visszaállító regenerálás van folyamatban.

 • A motor leállítása előtt várja meg a visszaállító regenerálás folyamatának befejeződését.

A gép üzemeltetésekor és karbantartásakor tartsa szem előtt a DPF funkcióját. A magas alapjárati motorfordulatszám (teljes gáz) melletti motorterhelés általában megfelelő kipufogógáz-hőmérsékletet eredményez a DPF regenerálásához.

Important: A koromszűrőben felhalmozódó korom minimálisra csökkentése érdekében a motort minél kevesebb ideig járassa alapjáraton vagy alacsony motorfordulatszámon.

Korom felhalmozódása a DPF-ben

 • Idővel a dízel részecskeszűrő kormot halmoz fel a koromszűrőben. A motort vezérlő számítógép nyomon követi a DPF-ben lévő korom szintjét.

 • Ha elegendő mennyiségű korom halmozódott fel, a számítógép tájékoztatja a kezelőt a DPF regenerálásának szükségességéről.

 • A DPF-regenerálás egy olyan folyamat, amely a korom hamuvá alakítása érdekében felmelegíti a DPF-et.

 • A számítógép a figyelmeztető üzenetek mellett a motor által a különböző koromfelhalmozódási szintek mellett előállított teljesítményt is csökkenti.

Motorral kapcsolatos figyelmeztető üzenetek – Koromfelhalmozódás

Jelzési szintHibakódNévleges motorteljesítményJavasolt intézkedés
1. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetésGraphic

Ellenőrizze a motortSPN 3719, FMI 16

A számítógép 85%-ra csökkenti a motor teljesítményét.A lehető leghamarabb végezzen el egy álló helyzeti regenerálást; lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás végzése.
2. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetésGraphic

Ellenőrizze a motortSPN 3719, FMI 0

A számítógép 50%-ra csökkenti a motor névleges teljesítményét.A lehető leghamarabb végezzen el egy helyreállító regenerálást; lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás végzése.

DPF hamufelhalmozódás

 • A könnyebb hamu a kipufogórendszeren keresztül távozik; a nehezebb hamu a koromszűrőben gyűlik össze.

 • A hamu a regenerálási folyamat maradéka. Idővel a dízel részecskeszűrőben olyan hamu halmozódik fel, amely nem ürül ki a motor kipufogógázával.

 • A motort vezérlő számítógép kiszámítja a DPF-ben felhalmozódott hamu mennyiségét.

 • Ha elegendő hamu halmozódott fel, a motort vezérlő számítógép motorhiba formájában információkat küld az InfoCenternek, ezzel jelezve a DPF-ben történt hamufelhalmozódást.

 • A hibaüzenetek jelzik a kezelőnek a DPF szervizelésének szükségességét.

 • A számítógép a figyelmeztetések mellett a motor által a különböző hamufelhalmozódási szintek mellett előállított teljesítményt is csökkenti.

InfoCenter-tájékoztatás és motorra vonatkozó figyelmeztető üzenetek – Hamufelhalmozódás

Jelzési szintHibakódMotorfordulatszám csökkentéseNévleges motorteljesítményJavasolt intézkedés
1. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetésGraphic

Ellenőrizze a motortSPN 3720, FMI 16

NincsA számítógép 85%-ra csökkenti a motor névleges teljesítményét.Végezze el a DPF szervizelését, lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás
2. szint: Motorra vonatkozó figyelmeztetésGraphic

Ellenőrizze a motortSPN 3720, FMI 0

NincsA számítógép 50%-ra csökkenti a motor névleges teljesítményét.Végezze el a DPF szervizelését, lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás

A DPF-regenerálás típusai

A gép működése közben elvégzett DPF-regenerálás típusai:

Regenerálás típusaA DPF-regenerálást előidéző körülményekA DPF művelet leírása
PasszívA gép magas motorfordulatszám vagy magas motorterhelés melletti normál üzemeltetése során történik
 • Az InfoCenter nem jelenít meg passzív regenerálást jelző ikont.

 • A passzív regenerálás során a DPF feldolgozza a magas hőmérsékletű kipufogógázokat, oxidálja a káros kibocsátásokat, és hamuvá égeti a kormot.

Lásd: Passzív DPF-regenerálás

.
 
 
RásegítésAz alacsony motorfordulatszám vagy alacsony motorterhelés miatt, illetve azután következik be, hogy a számítógép észleli, hogy a DPF kezd eltömődni a koromtól
 • Az InfoCenter nem jelenít meg rásegítő regenerálást jelző ikont.

 • A rásegítő regenerálás során a motort vezérlő számítógép a kipufogógáz hőmérsékletének növelése érdekében módosítja a motorbeállításokat.

Lásd: Rásegítő DPF-regenerálás.

 
Visszaállítás

100 üzemóránként következik be

A rásegítő regenerálás után is bekövetkezhet abban az esetben, ha a számítógép azt észleli, hogy a rásegítő regenerálás nem csökkentette kellő mértékben a koromszintet

 • Ha az InfoCenterben megjelenik a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic, regenerálás van folyamatban.

 • A visszaállító regenerálás során a motort vezérlő számítógép a kipufogógáz hőmérsékletének növelése érdekében módosítja a motorbeállításokat.

Lásd: Visszaállító regenerálás.

 
 
 

A csak leparkolt gépen végrehajtható DPF-regenerálás típusai:

Regenerálás típusaA DPF-regenerálást előidéző körülményekA DPF művelet leírása
Álló helyzetbenAkkor következik be, amikor a számítógép észleli, hogy a lerakódott korom miatt ellennyomás alakult ki a DPF-ben
 • Ha az InfoCenterben megjelenik a visszaállító-készenléti/álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás ikonja Graphic, illetve a 188. SZáMú TáJéKOZTATáS, a rendszer a gép regenerálását kéri.

 • A helyreállító regenerálás szükségességének elkerülése érdekében a lehető leghamarabb végezze el az álló helyzeti regenerálást.

 • Az álló helyzeti regenerálás elvégzése 30–60 percet vesz igénybe.

 • Az üzemanyagtartályt legalább az ¼-éig fel kell töltenie üzemanyaggal.

 • Az álló helyzeti regenerálás elvégzéséhez le kell parkolnia a géppel.

Lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás végzése.

Akkor is bekövetkezik, amikor a kezelő álló helyzeti regenerálást kezdeményez
Abban az esetben is bekövetkezhet, ha a kezelő a visszaállító regenerálás tiltására állítja be az InfoCentert, és folytatja a gép üzemeltetését. Ennek következtében további koromképződés történik, amikor a DPF már jelenleg is igényli a visszaállító regenerálást
A nem megfelelő üzemanyag vagy motorolaj használatának eredményeként is bekövetkezhet
 
 
 
HelyreállítóAbban az esetben következik be, amikor a kezelő figyelmen kívül hagyja az álló helyzeti regenerálás elvégzésére vonatkozó kéréseket, és a gép üzemeltetésének folytatása miatt további korom képződik a DPF-ben
 • Ha az InfoCenterben megjelenik a visszaállító-készenléti/álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás ikonja Graphic, illetve a 190. SZáMú TáJéKOZTATáS, a rendszer a gép helyreállító regenerálását kéri.

 • A helyreállító regenerálás elvégzése legfeljebb 3 órát vesz igénybe.

 • Az gép üzemanyagtartályát legalább az ½-éig fel kell töltenie üzemanyaggal.

 • A helyreállító regenerálás elvégzéséhez le kell parkolnia a géppel.

Lásd: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás végzése.

 
 
 
 

DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menü

A DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menü elérése

 1. Nyissa meg a Service (Szerviz) menüt, majd görgessen le a DPF REGENERATION (DPF-regenerálás) lehetőséghez.

  g362603
 2. Nyomja meg a jobb gombot a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menü megnyitásához.

Az utolsó regenerálás óta eltelt idő

Nyissa meg a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menüt, majd görgessen le a LAST REGEN (Utolsó regenerálás) mezőhöz.

A LAST REGEN (Utolsó regenerálás) mező alapján megállapíthatja, hogy hány órát járatta a motort az utolsó visszaállító, álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás óta.

g362604

Technician (Technikus) menü

Important: Az üzemeltetési kényelem érdekében dönthet úgy, hogy elvégez egy álló helyzeti regenerálást, mielőtt a koromterhelés eléri a 100%-ot, feltéve, hogy a motor több mint 50 üzemórát működött az utolsó sikeres visszaállítási, álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás óta.

A Technician (Technikus) menü használatával megtekintheti a motorregenerálási ellenőrzés aktuális állapotát, valamint a jelentett koromszintet.

Nyissa meg a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menüt, majd görgessen le, és nyissa meg a TECHNICIAN (Technikus) menüt.

g362719
 • A DPF műveleti táblázat segítségével értelmezheti a DPF művelet aktuális állapotát.

  g362718

  DPF műveleti táblázat

  ÁllapotLeírás
  NormálA DPF normál üzemmódban működik – passzív regenerálás.
  Assist Regen (Rásegítő regenerálás)A motort vezérlő számítógép rásegítő regenerálást végez.
  Reset Stby (Visszaállító regenerálás)A motort vezérlő számítógép visszaállító regenerálást próbál végezni, de az alábbi feltételek egyike megakadályozza a regenerálást:A Regen Inhibit (Regenerálás tiltása) beállítás ON (Be) értékre van állítva.
  A kipufogógáz-hőmérséklet túl alacsony a regeneráláshoz.
  Reset Regen (Visszaállító regenerálás)A motort vezérlő számítógép visszaállító regenerálást végez.
  Parked Stby (Álló helyzeti készenlét)A motort vezérlő számítógép egy álló helyzeti regenerálás elindítására kéri.
  Parked Regen (Álló helyzeti regenerálás)Álló helyheti regenerálásra vonatkozó kérést kezdeményezett, a számítógép pedig feldolgozza a regenerálási kérést.
  Recov. Stby (Helyreállító készenlét)A motort vezérlő számítógép egy helyreállító regenerálás elindítására kéri.
  Recov. Regen (Helyreállító regenerálás)Helyreállító regenerálásra vonatkozó kérést kezdeményezett, a számítógép pedig feldolgozza a regenerálási kérést.
 • A koromterhelés a DPF-ben lévő korom százalékaként kerül mérésre; lásd a Koromterhelési táblázatot.

  Note: A koromterhelési érték a gép üzemeltetésével és a DPF-regenerálás elvégzésével változik.

  g365225

  Koromterhelési táblázat

  Fontos koromterhelési értékekRegenerálás állapota
  0–5%Minimális koromterhelési tartomány
  78%A motort vezérlő számítógép rásegítő regenerálást végez.
  100%A motort vezérlő számítógép automatikusan álló helyzeti regenerálást kér.
  122%A motort vezérlő számítógép automatikusan egy helyreállító regenerálást kér.

Passzív DPF-regenerálás

 • A passzív regenerálás a motor normál működésének részeként megy végbe.

 • A gép üzemeltetése közben a DPF-regenerálás elősegítése érdekében járassa a motort maximális fordulatszámon és magas terheléssel, amikor csak lehetséges.

Rásegítő DPF-regenerálás

 • A motort vezérlő számítógép a kipufogógáz hőmérsékletének növelése érdekében módosítja a motorbeállításokat.

 • A gép üzemeltetése közben a DPF-regenerálás elősegítése érdekében járassa a motort maximális fordulatszámon és magas terheléssel, amikor csak lehetséges.

Visszaállító regenerálás

Vigyázat

A kipufogógáz hőmérséklete forró (körülbelül 600°C) a DPF regenerálása közben.° A forró kipufogógáz sérülést okozhat Önnek és más személyeknek.

 • Soha ne járassa a motort zárt területen.

 • Ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyúlékony anyagok a kipufogórendszer körül.

 • Soha ne érintse meg a kipufogórendszer forró alkatrészeit.

 • Soha ne álljon a gép kipufogócsövének közelébe vagy annak környékére.

 • Ha visszaállító regenerálás van folyamatban, megjelenik a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic az InfoCenterben.

 • A motort vezérlő számítógép a kipufogógáz hőmérsékletének növelése érdekében módosítja a motorbeállításokat.

  Important: A magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja azt jelzi, hogy a gépből távozó kipufogógáz forróbb lehet, mint a normál üzemeltetés során.

 • A gép üzemeltetése közben a DPF-regenerálás elősegítése érdekében járassa a motort maximális fordulatszámon és magas terheléssel, amikor csak lehetséges.

 • Amikor csak lehetséges, ne állítsa le a motort és ne csökkentse a motorfordulatszámot, amikor visszaállító regenerálás van folyamatban.

  Important: Amikor csak lehetséges, a motor leállítása előtt várja meg, amíg a gép befejezi a visszaállító regenerálást.

Rendszeres visszaállító regenerálás

Ha a motor az előző 100 üzemórában nem végzett el egyetlen sikeres visszaállító, álló helyzeti vagy helyreállító regenerálást sem, a motort vezérlő számítógép megkísérel elvégezni egy visszaállító regenerálást.

Az Inhibit Regen (Regenerálás tiltása) funkció beállítása

Csak visszaállító regenerálás

A visszaállító regenerálás generálja a magasabb motor-kipufogógáz hőmérsékletet. Ha fák, bokrok, magas fű, illetve egyéb hőérzékeny növények vagy anyagok közelében működteti a gépet, az Inhibit Regen (Regenerálás tiltása) beállítás használatával megakadályozhatja, hogy a motort vezérlő számítógép visszaállító regenerálást végezzen.

Important: A motor leállításakor és ismételt beindításakor az Inhibit Regen (Regenerálás tiltása) beállítás alapértelmezés szerint OFF (Ki) értékre van állítva.

Note: Ha az InfoCentert a regenerálás tiltására állítja be, az InfoCenter 15 percenként megjeleníti a 185. SZáMú TáJéKOZTATáST, amíg a motor egy visszaállító regenerálás elindítását kéri.

g224692
 1. Nyissa meg a DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menüt, majd görgessen le az INHIBIT REGEN (Regenerálás tiltása) lehetőséghez.

  g362745
 2. A jobb gomb megnyomásával módosítsa a regenerálás tiltására vonatkozó beállítást ON (Be) vagy OFF (Ki) értékre.

  g365224

A visszaállító regenerálás engedélyezése

Ha visszaállító regenerálás van folyamatban, az InfoCenter megjeleníti a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonját Graphic.

Note: Ha az Inhibit Regen (Regenerálás tiltása) beállítás ON (Be) értékre van állítva, az InfoCenter megjeleníti a 185. SZáMú TáJéKOZTATáST. A jobb gomb megnyomásával állítsa a regenerálás tiltását OFF (Ki) értékre, és folytassa a visszaállító regenerálás folyamatát.

g362746

Note: Ha az InfoCenter a 186. SZáMú TáJéKOZTATáST jeleníti meg, állítsa a motort teljes gázra (magas alapjáratra), hogy a visszaállító regenerálás folytatódhasson.

g224395

Note: A visszaállító regenerálás befejeződésekor a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic eltűnik az InfoCenter képernyőjéről.

Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás

 • Ha a motort vezérlő számítógép álló helyzeti vagy helyreállító regenerálást kér, a regenerálási kérés ikonja Graphic jelenik meg az InfoCenterben.

 • A gép nem végzi el automatikusan az álló helyzeti vagy helyreállító regenerálást – a regenerálást Önnek kell elindítania az InfoCenteren keresztül.

Álló helyzeti regenerálással kapcsolatos üzenetek

Amikor a motort vezérlő számítógép álló helyzeti regenerálást kér, az alábbi üzenetek jelennek meg az InfoCenterben:

 • Motorra vonatkozó figyelmeztetés SPN 3720, FMI 16

  g213863
 • 188. SZáMú TáJéKOZTATáS Álló helyzeti regenerálás szükséges

  Note: A 188. számú tájékoztatás 15 percenként jelenik meg.

  g224397

Helyreállító regenerálással kapcsolatos üzenetek

Amikor a motort vezérlő számítógép helyreállító regenerálást kér, az alábbi üzenetek jelennek meg az InfoCenterben:

Motorra vonatkozó figyelmeztetés SPN 3719, FMI 0

A részletekért tekintse meg a Szervizelési kézikönyvet, vagy forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz.

g213867

DPF-állapotkorlátozás

 • Ha a motort vezérlő számítógép álló helyzeti regenerálást kér vagy jelenleg is egy álló helyzeti regenerálást végez, a PARKED REGEN (Álló helyzeti regenerálás) lehetőség zárolásra kerül, és a képernyőn megjelenik egy lakat ikon.

  g224625
 • Ha a motort vezérlő számítógép helyreállító regenerálást kér vagy jelenleg is egy helyreállító regenerálást végez, a RECOVERY REGEN (Helyreállító regenerálás) lehetőség zárolásra kerül, és a képernyőn megjelenik egy lakat ikon.

  g224628

Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás végzése

Vigyázat

A kipufogógáz hőmérséklete forró (körülbelül 600°C) a DPF regenerálása közben.° A forró kipufogógáz sérülést okozhat Önnek és más személyeknek.

 • Soha ne járassa a motort zárt területen.

 • Ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyúlékony anyagok a kipufogórendszer körül.

 • Soha ne érintse meg a kipufogórendszer forró alkatrészeit.

 • Soha ne álljon a gép kipufogócsövének közelébe vagy annak környékére.

Important: Ha az alacsony alapjáratnál nagyobbra növeli a motorfordulatszámot, illetve kioldja a rögzítőféket, a gép számítógépe megszakítja a DPF regenerálást.

 1. Gondoskodjon arról, hogy a gép üzemanyagtartályában legyen legalább annyi üzemanyag, amennyi az elvégzendő regenerálási típushoz szükséges:

  • Álló helyzeti regenerálás: ¼-ig feltöltött üzemanyagtartály

  • Helyreállító regenerálás: ½ -ig feltöltött üzemanyagtartály

 2. Parkolja le a gépet sík talajon, egy kültéri, éghető anyagoktól távoli területen.

 3. Húzza be a rögzítőféket, és engedje le a rakodókarokat.

 4. Állítsa a gázkart alacsony ALAPJáRATI helyzetbe.

 5. A DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menüben görgessen a PARKED REGEN START (Álló helyzeti regenerálás indítása) vagy RECOVERY REGEN START (Helyreállító regenerálás indítása) lehetőséghez. Nyomja meg a jobb gombot a regenerálás elindításához.

  g362809
 6. Amikor a rendszer megkérdezi, erősítse meg, hogy az üzemanyagszint megfelel az 1. lépésnél jelzett mennyiségnek. A folytatáshoz nyomja meg a jobb gombot.

  g227678
 7. A DPF ellenőrző listát megjelenítő képernyőn ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva, és hogy a motorfordulatszám alacsony alapjáratra van-e állítva. A folytatáshoz nyomja meg a jobb gombot

  g227679
 8. Az INITIATE DPF REGEN (DPF regenerálás indítása) képernyőn nyomja meg a jobb gombot a folytatáshoz.

  g224630
 9. Az InfoCenter megjeleníti az INITIATING DPF REGEN (DPF regenerálás indítása) üzenetet.

  g227681
 10. Az InfoCenter megjeleníti az elvégzéshez szükséges időt jelző üzenetet.

  • Az álló helyzeti regenerálás elvégzése legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

  • A helyreállító regenerálás elvégzése legfeljebb 3 órát vesz igénybe.

  Note: Ha az elindítást követően meg kell szakítania a regenerálást, tekintse meg a következő részt: Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás megszakítása.

  g224406g224416
 11. A motort vezérlő számítógép ellenőrzi a motor állapotát és a hibainformációkat. Az InfoCenter az alábbi üzeneteket jelenítheti meg:

  ÜzenetJavítási művelet
  Graphic Lépjen ki a regenerálási menüből, majd működtesse addig a gépet, amíg az utolsó regenerálás óta eltelt idő 50 óra fölé emelkedik; lásd: Az utolsó regenerálás óta eltelt idő.
  GraphicVégezze el a motorhibához tartozó hibaelhárítást, majd próbálja ismét elindítani a DPF-regenerálást.
  GraphicIndítsa be és járassa a motort.
  GraphicJárassa a motort, hogy a hűtőfolyadék hőmérséklete 60 °C-ra melegedjen fel.
  GraphicMódosítsa a motorfordulatszámot alacsony alapjáratra.
  GraphicVégezze el a motort vezérlő számítógép állapotához tartozó hibaelhárítást, majd próbálja ismét elindítani a DPF-regenerálást.
 12. Az InfoCenter megjeleníti a főképernyőt, és a regenerálás folyamatának előrehaladtával a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a regenerálás nyugtázásának ikonja Graphic.

  Note: Amíg a DPF-regenerálás folyamatban van, az InfoCenterben a magas kipufogógáz-hőmérséklet ikonja Graphic látható.

 13. Ha a motort vezérlő számítógép elvégez egy álló helyzeti vagy helyreállító regenerálást, az InfoCenter a 183. SZáMú TáJéKOZTATáST jeleníti meg; ha a regenerálás sikertelen volt, az InfoCenter a 184. SZáMú TáJéKOZTATáST jeleníti meg. A bal gomb megnyomásával léphet vissza a főképernyőre.

  g362807

Álló helyzeti vagy helyreállító regenerálás megszakítása

 1. A DPF Regeneration (DPF-regenerálás) menüben görgessen a PARKED REGEN CANCEL (Álló helyzeti regenerálás megszakítása) vagy RECOVERY REGEN CANCEL (Helyreállító regenerálás megszakítása) lehetőséghez.

  g362918
 2. Nyomja meg a jobb gombot a regenerálás megszakításához.

Működtetés után

A használatot követően betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Húzza be a rögzítőféket (ha van), engedje le a rakodókarokat, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy szerelést végezne.

 • A tűzveszély megelőzése érdekében tisztítson le minden hulladékot a munkaeszközökről, hajtásokról, kipufogódobokról és a motorról. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Ne érjen olyan alkatrészekhez, amelyek üzem közben felforrósodhatnak. Hagyja azokat lehűlni, mielőtt a gép karbantartásába, beállításába vagy szerelésébe kezdene.

 • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor vagy levételekor.

Elakadt gép kiszabadítása

Ha a gép elakad (például sáros talajon), húzza vissza a gépet egy stabil pozícióba a két elülső emelési pont vagy a két hátsó rögzítési pont egyidejű használatával.

Important: Ne használja az elülső lekötési pontokat a gép kihúzásához.

g371330

Üzemképtelen gép mozgatása

Important: Ne vontassa vagy húzza úgy a gépet, hogy előtte nem nyitotta meg a vontatási szelepeket, különben tönkreteszi a hidraulika-rendszert.

 1. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 2. Távolítsa el az alsó lemezt, lásd: Az alsó lemez eltávolítása.

 3. Távolítsa el az egyes hajtómotorok sapkáit.

  g362932
 4. Kenje meg olajjal egy alátét (M12) mindkét oldalát.

 5. Vezessen egy anyát (M12) egy csavarra (M12), majd rögzítse a csavart az alátéten és a megkerülőeszközön át a fékdugattyún. Ne húzza meg túlságosan.

  g370287
 6. Húzza meg az anyát a fék kioldásához.

  g370392
 7. Távolítsa el az elülső fedelet; Az elülső fedél eltávolítása.

 8. Fordítsa el a hidraulikaszivattyúk alatt található vontatási szelepeket két fordulattal az óramutató járásával ellentétesen.

  g362931
 9. Végezze el a gép igény szerinti vontatását az Elakadt gép kiszabadítása című részben jelzett pontok használatával.

 10. A gép megjavítása után zárja vissza a vontatási szelepeket, mielőtt használatba veszi a gépet.

 11. Szerelje helyére az elülső fedelet.

 12. Távolítsa el a kötőelemeket és a megkerülőeszközt az egyes hajtómotorokról, majd helyezze fel a sapkát.

 13. Szerelje fel az alsó lemezt.

A gép szállítása

A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen arra, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

Figyelmeztetés

Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes, és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

Ne parkoljon a géppel közúton.

Az utánfutó kiválasztása

Figyelmeztetés

A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra 52).

 • Kizárólag teljes szélességű rámpákat használjon.

 • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató felülete és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15 fokot.

g229507

A gép felrakodása

Figyelmeztetés

A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása és onnan történő lerakodása megnöveli a felborulás kockázatát, és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

 • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

 • Fel- és lerakodáskor a gép nehezebb vége nézzen a rámpán felfelé.

 • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát, és felborulhat.

 1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre, és akassza be a biztonsági láncokat is.

 2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét is.

 3. Hajtsa le a rámpát.

 4. Engedje le a rakodókarokat.

 5. Hajtson fel a géppel az utánfutóra a gép nehezebb oldalával felfelé, a rakományt lent tartva.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze tele van (pl. kanál), vagy nem teherhordó munkaeszköz (pl. árokásó) van rajta, a géppel előre haladva hajtson fel a rámpára.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze üres, vagy nincs rajta munkaeszköz, tolatva hajtson fel a rámpára.

  g204457
 6. Engedje le teljesen a rakodókarokat.

 7. Húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 8. A gépen kialakított fém lekötőhurkok, valamint heveder, lánc, sodrony vagy kötelek segítségével kösse le biztonságosan a gépet a tehergépkocsin vagy utánfutón. A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  Important: Ne használja a lekötőhurkokat a gép megemeléséhez.

  g318338

A gép lerakodása

 1. Hajtsa le a rámpát.

 2. Hajtson le a géppel az utánfutóról a gép nehezebb oldalával felfelé, a rakományt lent tartva.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze tele van (pl. kanál), vagy nem teherhordó munkaeszköz (pl. árokásó) van rajta, a géppel tolatva hajtson le a rámpán.

  • Ha a gép teherhordó munkaeszköze üres, vagy nincs rajta munkaeszköz, előremenetben hajtson le a rámpán.

  g204458

A gép emelése

Távolítson el minden munkaeszközt, majd emelje meg a gépet a 4 emelési pont használatával.

Az emelés során a gép és a talaj által bezárt szög ne legyen nagyobb 30°-nál; használja az alább ismertetett minimális lánchosszúságokat.

g375790

Karbantartás

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

Vigyázat

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

 • Parkoljon le sík talajon, kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert, engedje le a munkaeszközt, húzza be a rögzítőféket (ha van), állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot. Várja meg, amíg minden mozgás leáll, és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy javítást végezne.

 • Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

 • Szükség esetén emelővel támassza alá az alkatrészeket.

 • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást; lásd: A hidraulika-rendszer nyomásának megszüntetése.

 • Kösse le az akkumulátort, mielőtt bármilyen javításba kezd; lásd: Az akkumulátorleválasztó kapcsoló használata.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

 • Ne bolygassa a biztonsági berendezéseket.

 • A munkaeszköz megváltoztathatja a gép stabilitását és működési jellemzőit.

 • Csak eredeti Toro-cserealkatrészt használjon.

 • Ha a karbantartáshoz vagy javításhoz a rakodókaroknak megemelt helyzetben kell lenniük, rögzítse a karokat megemelt helyzetben a munkahengerretesz(ek) segítségével.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 8 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Ellenőrizze a légszűrő-eltömődés visszajelzőjét.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Tisztítsa meg a lánctalpakat, és ellenőrizze őket jelentős kopás és megfelelő feszesség szempontjából.
 • Tisztítsa meg a hűtőrácsot, az olajszűrőt és a hűtő elejét (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Ellenőrizze és tisztítsa ki a hűtőrácsot
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban.
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Húzza meg a rakodókar-beállító csavarokat.Az alsó rakodókarok remegése esetén ellenőrizze a meghúzási nyomatékot.
 • Minden 50 órában
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
 • Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden 100 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet és tisztítsa meg a szennyeződésektől. (Piszkos vagy poros körülmények között gyakrabban tisztítsa).
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.(A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.)
 • Keressen lerakódott szennyeződéseket az alvázon.(Piszkos körülmények között gyakrabban).
 • Ellenőrizze a generátor-/ventilátorékszíj feszességét.
 • Minden 250 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Minden 400 órában
 • Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőket (amennyiben nem Toro-folyadékot használ).
 • Minden 500 órában
 • A légszűrő szervizelése.(Ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel, gyakrabban szervizelje).
 • Cserélje ki vízleválasztó szűrőjét.
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Az üzemanyagtartály(ok) leürítése és kitisztítása – Csak hivatalos márkaszerviz végezheti.
 • Cserélje ki a generátor/ventilátor hajtószíját (az utasításokért lásd a motor kezelői kézikönyvét).
 • Minden 800 órában
 • Cserélje le a hűtőfolyadékot.
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőket (amennyiben Toro-folyadékot használ).
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • Minden 3000 órában
 • Szerelje szét, tisztítsa meg és szerelje össze a DPF koromszűrőjét,illetve ha az spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 vagy spn 3720 fmi 16 motorhibák jelennek meg az InfoCenterben.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Javítsa ki a festékhibákat.
 • Minden 2 évben
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A munkahengerreteszek használata

  Figyelmeztetés

  A rakodókarok megemelt helyzetből leereszkedhetnek, zúzódást okozva az alattuk tartózkodó személynek.

  A megemelt rakodókarokat igénylő karbantartás megkezdése előtt helyezze be a munkahengerretesz(eke)t.

  A munkahengerreteszek behelyezése

  1. Szerelje le a munkaeszközt.

  2. Emelje fel a rakodókarokat teljesen felemelt helyzetbe.

  3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Lazítsa meg a munkahengerreteszt a rakodókarhoz rögzítő gombot.

   g359013
  5. Csúsztassa rá a munkahengerreteszt a munkahengerrúdra.

   g267536
  6. Ismételje meg a 4. és az 6. lépést a gép másik oldalán.

  7. Lassan engedje le a rakodókarokat, amíg a munkahengerreteszek a munkahengerházakhoz és a rúdvégekhez nem érnek.

  8. Rögzítse a rakodószelep-reteszt; lásd: Rakodószelep-retesz.

  A munkahengerreteszek eltávolítása és tárolása

  Important: A gép használatának megkezdése előtt távolítsa el a munkahengerreteszeket a rudakról, és rögzítse azokat a tárolási helyzetükben.

  1. Indítsa be a motort.

  2. Emelje fel a rakodókarokat teljesen felemelt helyzetbe.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el a munkahengerreteszeket biztosító csapokat.

  5. Távolítsa el a munkahengerreteszeket a munkahengerrudakról.

  6. Illessze a csapokat a reteszekbe.

  7. Helyezze a munkahengerreteszeket a rakodókarokra úgy, hogy a csaptartó gyűrűk a reteszek alatt legyenek, majd rögzítse az egyes reteszeket a kézzel hajtható gomb segítségével.

   g359013
  8. Engedje le a rakodókarokat.

  Hozzáférés a belső alkatrészekhez

  Figyelmeztetés

  A burkolatok, fedelek és válaszfalak kinyitása vagy eltávolítása járó motor mellett lehetővé teszi, hogy mozgó alkatrészekkel érintkezzen, ami súlyos sérülésekkel járhat.

  A burkolat, a fedél vagy a válaszfalak kinyitása vagy eltávolítása előtt állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot a kapcsolóból, és várja meg, amíg a motor lehűl.

  A motorháztető felnyitása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nyissa ki a motorháztetőt a reteszkulccsal, majd nyomja meg a gombot a retesz kioldásához.

   g362359
  4. Nyissa fel a motorháztetőt.

  A motorháztető lecsukása

  1. Csukja le a motorháztetőt.

  2. Nyomja le a reteszt a motorháztető rögzítéséhez.

  3. Reteszelje a motorháztetőt a reteszkulcs segítségével.

  A hátsó fedél eltávolítása

  1. Távolítsa el a hátsó fedél felső részét rögzítő 2 csavart.

   g359278
  2. Emelje ki a fedelet a hűtőkonzolon lévő nyílásokból.

   g359279

  Az alsó lemez eltávolítása

  1. Távolítsa el az alsó lemezt rögzítő 2 csavart.

   g359291
  2. Távolítsa el az alsó lemezt.

  Az elülső fedél eltávolítása

  1. Emelje fel a rakodókarokat és biztosítsa őket a munkahengerreteszekkel.

  2. Lazítsa meg az elülső fedelet a géphez rögzítő 2 csavart.

   g359302
  3. Csúsztassa le a fedelet a gépről.

  4. A fedél felszerelésekor húzza meg a csavarokat 41 N∙m nyomatékkal.

  Az elülső fedélegység eltávolítása

  1. Emelje fel a rakodókarokat, és biztosítsa őket a munkahengerreteszekkel.

  2. Nyissa fel a motorháztetőt.

  3. Távolítsa el a fedélegységet a géphez rögzítő 4 csavart.

   g363210
  4. Távolítsa el a fedélegységet.

  Az oldalsó védőrácsok eltávolítása

  1. Nyissa fel a motorháztetőt.

  2. Csúsztassa ki a rácsot az elülső és hátsó nyílásokból.

   g363164

  Kenés

  A gép zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a gépet.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

   g359308
  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik (kb. 3 pumpálás).

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzését és a forgattyúházba az olaj betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

  • Tartsa távol kezét, lábát, arcát, testrészeit és ruházatát a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrő-eltömődés visszajelzőjét.
 • Minden 100 órában
 • Távolítsa el a légszűrőfedelet és tisztítsa meg a szennyeződésektől. (Piszkos vagy poros körülmények között gyakrabban tisztítsa).
 • Minden 500 órában
 • A légszűrő szervizelése.(Ha nagyon poros, koszos környezetben dolgozik a géppel, gyakrabban szervizelje).
 • A légszűrő ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak.

   A sérült légszűrőházat cserélje le.

  5. Ellenőrizze a szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  6. Végezze el a légszűrő és a biztonsági betét szervizelését, ha riasztás jelenik meg.

   Important: Ne szervizelje a légszűrőbetétet a szükségesnél gyakrabban.

   g332364
  7. Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült-e a légszűrőházra, és jól tömít-e.

  A légszűrő szervizelése

  Note: Ha a fedél szivacstömítése sérült, cserélje ki.

  Important: Kerülje a nagy nyomású levegő használatát, mert az befújhatja a szennyeződést a szívórendszerbe.

  Important: A használt szűrőt ne tisztítsa, mert az anyagát ez károsítja.

  Important: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  Important: Ne fejtsen ki nyomást a szűrőbetét hajlékony középső részére.

  g031807

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 250 órában
 • A motorolaj és az olajszűrő cseréje
 • Motorolaj-előírások

  A forgattyúházat gyárilag feltöltik olajjal; ennek ellenére a motor első beindítása előtt és után ellenőrizze az olajszintet.

  Motorolaj feltöltési mennyisége: szűrővel együtt 5,2 l

  Preferált motorolaj: Toro Premium Engine Oil

  Más olaj használata esetén használjon kiváló minőségű, alacsony koromszintű, az alábbi előírásoknak megfelelő vagy azokat túlszárnyaló motorolajat:

  • CJ-4 vagy magasabb API-besorolás

  • E6 ACEA-besorolás

  • DH-2 JASO-besorolás

  Important: Ha nem API CJ-4 vagy jobb, ACEA E6 vagy JASO DH-2 motorolajat használ, a dízelrészecske-szűrő eltömődhet vagy károsodhat a motor.

  Használja az alábbi motorolaj-viszkozitási kategóriát:

  • SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  • SAE 15W-40 (0 °C fölött)

  Note: A Toro Premium Engine motorolaj a hivatalos márkakereskedőknél kapható.

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Távolítsa el a bal oldali védőrácsot.

  5. Tisztítsa meg a nívópálca és az olajbetöltőnyílás-sapka környékét.

   g361061
  6. Ellenőrizze az olajszintet, szükség szerint töltsön utána.

   Important: Ne töltse túl a forgattyúsházat olajjal; ha túl magas olajszint mellett járatja a motort, a motor károsodhat.

   g264959
  7. Csukja le a motorháztetőt.

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  1. Szerelje le a munkaeszközöket.

  2. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig.

   Note: Így az olaj felmelegszik és könnyebben leürül.

  3. Parkolja le a gépet sík talajon, és húzza be a rögzítőféket.

  4. Emelje fel a rakodókarokat, majd helyezze be a munkahengerreteszeket.

  5. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  6. Az olajat a kezelőállás alatt tudja leüríteni.

   Vigyázat

   Ha a gép működött, az alkatrészei forróak lehetnek. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

   Járjon el körültekintően, az olaj és/vagy az olajszűrő cseréje során ne érjen forró alkatrészekhez.

   g361063g360882
  7. Húzza meg a leeresztőcsavart 46–56 N∙m nyomatékkal.

  8. Nyissa fel a motorháztetőt.

  9. Távolítsa el a bal oldali védőrácsot; lásd: Az oldalsó védőrácsok eltávolítása.

  10. Helyezzen egy lapos edényt vagy egy rongyot a szűrő alá az olaj felfogásához.

  11. Cserélje le az olajszűrőt.

   g031261
  12. Vegye le az olajbetöltőnyílás-sapkát és öntse be lassan a megadott olajmennyiség nagyjából 80%-át a szelepfedélen keresztül.

  13. Ellenőrizze az olajszintet.

  14. Töltse be lassan a maradék olajat, hogy a szintje a nívópálca felső jelzéséig érjen.

  15. Szerelje vissza az olajbetöltőnyílás-sapkát.

  16. Szerelje fel a bal oldali védőrácsot.

  17. Csukja le a motorháztetőt.

  A dízeloxidációs katalizátor (DOC) és a koromszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 3000 órában
 • Szerelje szét, tisztítsa meg és szerelje össze a DPF koromszűrőjét,illetve ha az spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 vagy spn 3720 fmi 16 motorhibák jelennek meg az InfoCenterben.
 • Ha a , , vagy motorhibák jelennek meg az InfoCenterben, tisztítsa meg a koromszűrőt az alábbi lépések követésével:

  g214715g213864g213863
  1. A dízeloxidációs katalizátor és a DPF koromszűrőjének szétszerelésével és összeszerelésével kapcsolatos információkért lásd a Szervizelési kézikönyvet.

  2. A dízeloxidációs katalizátor és koromszűrő cserealkatrészeivel és szervizelésével kapcsolatban forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz.

  3. A tiszta DPF beszerelése után vissza kell állítani a motor ECU-ját – ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos márkakereskedőhöz.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  A vízleválasztó leürítése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ürítse le a vizet és más szennyeződéseket a vízleválasztóból.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Helyezzen egy edényt a vízleválasztó alá.

   g361075
  4. Nyissa meg a szűrőtartály alján található leeresztő szelepet és engedje le a vizet belőle.

  5. Húzza meg a leeresztőszelepet.

  A vízleválasztó szűrőjének cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki vízleválasztó szűrőjét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a hátsó fedelet, lásd: A hátsó fedél eltávolítása.

  4. Tisztítsa meg a vízleválasztó szűrő rögzítése körüli területet.

   g361076
  5. Távolítsa el a szűrőtartályt, és tisztítsa meg a rögzítési felületet

  6. Kenje meg az új szűrőtartály tömítését tiszta olajjal.

  7. Töltse fel a tartályt üzemanyaggal.

  8. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőházat annyira, hogy a tömítése felfeküdjön a felszerelési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  9. Szerelje a helyére a hátsó burkolatot.

  Az üzemanyag-vezetékek és csatlakozók vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából. Húzza meg a lelazult csatlakozókat, a károsodott üzemanyag-vezetékekkel kapcsolatban forduljon hivatalos márkakereskedőhöz.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő rögzítési helye körüli területet.

   g392882
  5. Távolítsa el az üzemanyagszűrő tartályt, és tisztítsa meg a rögzítési felületet.

  6. Kenje meg az új szűrőtartály tömítését tiszta olajjal.

  7. Szerelje fel és húzza meg kézzel a szűrőházat annyira, hogy a tömítése felfeküdjön a felszerelési felületre, majd húzzon még rajta további ½ fordulatot.

  8. Légtelenítse az üzemanyagrendszert; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  9. Indítsa be a motort, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szűrőfejnél.

  10. Csukja le a motorháztetőt.

  Az üzemanyagrendszer légtelenítése

  A motor beindítása előtt légtelenítenie kell az üzemanyagrendszert az alábbiak közül bármelyik esemény esetén:

  • Új gép első beindítása

  • A motor leállt, mert kifogyott az üzemanyag.

  • Karbantartás történt az üzemanyagrendszer elemein (pl. szűrőcsere).

  1. Fordítsa az indítókulcsot ÜZEM helyzetbe.

  2. A motor beindítása előtt hagyja 2 percig járni az üzemanyag-szivattyút.

  Az üzemanyagtartály(ok) leürítése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Az üzemanyagtartály(ok) leürítése és kitisztítása – Csak hivatalos márkaszerviz végezheti.
 • Üríttesse le és tisztíttassa ki az üzemanyagtartály(oka)t hivatalos márkaszervizzel.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort, mielőtt bármilyen javításba kezd; lásd: Az akkumulátorleválasztó kapcsoló használata.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jól szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  • Az akkumulátorsav mérgező és maró hatású. Ügyeljen arra, nehogy a bőrére, a szemébe vagy az öltözékére kerüljön. Védje arcát, szemét és ruházatát, amikor akkumulátorral foglalkozik.

  • Az akkumulátor gázai berobbanhatnak. Tartsa távol a cigarettákat, a szikrákat és a lángokat az akkumulátortól.

  Az akkumulátorleválasztó kapcsoló használata

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Kapcsolja az akkumulátorleválasztó kapcsolót BE vagy KI helyzetbe az alábbiak elvégzéséhez:

   • A gép áramellátásának biztosításához fordítsa el az akkumulátorleválasztó kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, ON (Be) helyzetbe.

   • A gép áramellátásának megszüntetéséhez fordítsa el az akkumulátorleválasztó kapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, OFF (Ki) helyzetbe.

   g361175

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
 • Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  1. Szerelje le a munkaeszközöket.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket.

  3. Emelje fel a rakodókarokat, majd helyezze be a munkahengerreteszeket.

  4. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Távolítsa el az elülső fedélegységet; lásd: Az elülső fedélegység eltávolítása.

  6. Kösse le a negatív (fekete) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról. Őrizze meg a kötőelemeket.

   g361207
  7. Húzza le a gumisapkát a pozitív (piros) kábel sarujáról.

  8. Kösse le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról. Őrizze meg a kötőelemeket.

  9. Távolítsa el a szárnyas anyákat, rudakat és a szíjat.

  10. Vegye ki az akkumulátort.

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 4–8 órán át 3–4 A áramerősséggel. Ne töltse túl az akkumulátort.

   g003792
  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól.

  Az akkumulátor tisztítása

  Note: Tartsa a csatlakozókat és a teljes akkumulátorházat tisztán, mert a szennyezett akkumulátor lassan sül ki.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; Az akkumulátor eltávolítása.

  4. Mossa le kívülről az akkumulátort vízben feloldott szódabikarbónával.

  5. Öblítse le az akkumulátort tiszta vízzel.

  6. Vonja be az akkumulátorpólusokat és a kábelcsatlakozókat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

  7. Szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

  Az akkumulátor beszerelése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, és csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Helyezze az akkumulátort az akkumulátortálcára, majd rögzítse a szíj, a szárnyas anyák és a rudak segítségével.

   g361207
  2. Az előzőleg eltávolított kötőelemek segítségével kösse vissza a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  3. Csúsztassa a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorpólusra.

  4. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a negatív (fekete) akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra.

  5. Szerelje a helyére az elülső fedélegységet.

  A csereakkumulátor karbantartása

  Az eredeti akkumulátor karbantartásmentes, nem igényel karbantartást. A csereakkumulátor karbantartása tekintetében olvassa el az akkumulátor gyártójának utasításait.

  A gép elindítása külső akkumulátorról

  Figyelmeztetés

  A külső akkumulátor csatlakoztatása során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében, és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  1. Távolítsa el az elülső fedelet; lásd: Az elülső fedél eltávolítása.

  2. A segédindítás előtt ellenőrizze és tisztítsa le a korróziót az akkumulátor pólusairól. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások szorosak-e.

   Vigyázat

   A korrózió vagy a meglazult csatlakozások nem kívánt feszültségnövekedést okozhatnak a segédindítási eljárás során.

   Ne kísérelje meg a gép segédindítását laza vagy korrodált akkumulátorcsatlakozók esetén, mert a motor károsodhat.

   Veszély

   Ha olyan lemerült akkumulátornál hajtja végre a segédindítást, amely megrepedt, megfagyott, alacsony az elektrolitszintje vagy szakadt/zárlatos cellával rendelkezik, robbanás következhet be, amely súlyos személyi sérüléshez vezethet.

   Ne végezzen segédindítást lemerült akkumulátornál ilyen feltételek mellett.

  3. Ügyeljen arra, hogy a segédindító akkumulátor egy jó minőségű, teljesen feltöltött, legalább 12,6 V-os ólom-sav akkumulátor legyen.

   Note: Használjon megfelelően méretezett, minél rövidebb segédindító kábeleket, hogy minimalizálja a rendszerek közti feszültségesést. Ügyeljen arra, hogy a kábeleken színkód vagy címke jelezze a megfelelő polaritást.

   Figyelmeztetés

   Az akkumulátor savat tartalmaz és robbanásveszélyes gázokat termel.

   • Szemét és arcát mindig óvja védőeszközzel az akkumulátortól.

   • Ne hajoljon az akkumulátorok fölé.

   Note: Ügyeljen arra, hogy a szellőzőkupakok szintben legyenek, szorosan meghúzva. Helyezzen egy nedves rongyot (ha van) mindkét akkumulátor szellőzőkupakjaira. Arról is gondoskodjon, hogy a gépek ne érjenek egymáshoz, valamint hogy mindkét elektromos rendszer ki legyen kapcsolva, és azonos névleges rendszerfeszültséggel rendelkezzen. Ezek az utasítások csak a negatív földelésű rendszerekre vonatkoznak.

  4. Csatlakoztassa a pozitív (+) kábelt a lemerült akkumulátor az indítómotorra vagy annak behúzó tekercsére kötött pozitív (+) pólusához a Ábra 82 szerint.

   g012785
  5. Csatlakoztassa a pozitív (+) segédindító kábel másik végét a másik gép akkumulátorának pozitív pólusához.

  6. Csatlakoztassa a negatív (–) segédindító kábel egyik végét a másik gép akkumulátorának negatív pólusához.

  7. Csatlakoztassa a negatív (–) segédindító kábel másik végét egy testelési ponthoz, például festetlen csavarhoz vagy alvázmerevítőhöz.

  8. Indítsa be a másik gép motorját. Járassa pár percig, majd indítsa be a saját gép motorját.

  9. Kösse le a kábeleket a csatlakoztatásukhoz képest fordított sorrendben.

  10. Szerelje helyére az elülső fedelet.

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiég, ellenőrizni kell az általa védett részegységet/áramkört rövidzárlat vagy egyéb hiba szempontjából.

  g362178

  A biztosítékok elrendezése

  123456789101112
  AXXBotkormányMunkaeszköz teljesítményeTartozékTEC-teljesítményKürt
     (5 A)(20 A)(10 A)(7,5 A)(10 A)
  BXXXXTDM 2002Automatikus szintTEC-teljesítményLámpák/USB
       (10 A) (10 A)(7,5 A)(15 A)
  CXXXXTelematikaXXTEC-teljesítményRendszerteljesítmény
       (10 A)  (7,5 A)(15 A)
  DXXX(Relé)(Relé)(Relé)
  EXXX

  Note: Ha a gép nem indul be, kiéghetett a főáramkör vagy a kezelőpanel/relé biztosítéka.

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A lánctalpak szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 8 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a lánctalpakat, és ellenőrizze őket jelentős kopás és megfelelő feszesség szempontjából.
 • Minden 50 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • A lánctalpak megtisztítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, és húzza be a rögzítőféket.

  2. A felszerelt kanalat fordítsa a talaj felé, majd engedje le a talajra annyira, hogy a vontatóegység eleje pár centire elemelkedjen a talajtól.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Locsolótömlő vagy nagynyomású mosó segítségével mossa ki a szennyeződéseket a lánctalprendszerből.

  Important: Ügyeljen arra, hogy a nagynyomású vízsugár csak a lánctalp környékére irányuljon. A vontatóegység többi részét ne nagynyomású vízsugárral mossa. Ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat a hajtókerék és a vontatóegység közé, mert ezzel károsíthatja a motor tömítéseit. A nagynyomású vízsugár károsíthatja az elektromos rendszert és a hidraulikarendszer szelepeit, vagy kimoshatja a zsírt.

  Important: Tisztítsa le teljesen a futógörgőket, az első kereket, a hátsó kereket és a hajtókereket. A futógörgők tiszta állapotban szabadon elforgathatók.

  g361234

  A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása

  Emelje meg/támassza alá a gép egyik oldalát, majd a lánctalp saját súlyát felhasználva ellenőrizze, hogy a futógörgő pereme és a lánctalp közti hézag 19 mm-e. Ha nem ennyi, állítson a lánctalp feszességén az alábbi eljárással.

  g361233
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje el annyira a gépnek azt az oldalát, amelyiken állít, hogy a lánctalp ne érjen a talajhoz.

  4. Lazítsa meg a hátsó fedélen lévő csavarokat, és vegye le a fedelet.

   g363402
  5. Lazítsa meg az ellenanyát és fordítsa el a feszítőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a lánctalp belógása 19 mm nem lesz.

   g363401
  6. Húzza meg az ellenanyát.

  7. Szerelje fel a fedelet és húzza meg a csavarokat.

  8. Ismételje meg az eljárást a másik lánctalpnál.

  9. Közlekedjen a géppel, majd parkolja le sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  10. Ellenőrizze, hogy a lánctalp belógása 19 mm-e. Állítson utána szükség szerint.

  A lánctalpak cseréje

  A lánctalpak leszerelése

  1. Szerelje le a munkaeszközöket.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon úgy, hogy a hajtókeréknek csak az egyik fele kapcsolódjon a lánctalphoz.

   g361326
  3. Engedje le a rakodókarokat.

  4. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  5. Emelje fel a gépet a talajról úgy, hogy a lánctalp alsó része legalább 10,2 cm-re elemelkedjen a talajtól. Támassza alá a gépet emelőállványokkal.

   Note: Használjon olyan emelőállványt, amely elbírja a gép súlyát.

   Figyelmeztetés

   A mechanikus vagy hidraulikus emelők nem feltétlenül bírják el a gépet, így súlyos sérülést okozhatnak.

   Használjon emelőállványt a gép alátámasztására.

  6. Lazítsa meg a hátsó fedélen lévő csavarokat, majd vegye le a fedelet.

   g363402
  7. Lazítsa meg az ellenanyát, és fordítsa el a feszítőcsavart a feszesség megszüntetéséhez.

   g363401
  8. Távolítsa el a hajtókerék azon szegmensét, amely nem kapcsolódik a lánctalphoz.

   Important: Ha nem távolítja el a hajtókerékszegmenst, akkor előfordulhat, hogy annak károsodása nélkül csak nehezen tud majd új lánctalpat felszerelni.

   g361327
  9. Indítsa el a gépet és engedje ki a rögzítőféket.

  10. Tolja előre a haladást vezérlő kart annyira, hogy a hajtókerék másik fele elváljon a lánctalptól

   g361325
  11. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  12. Távolítsa el a lánctalpat a lánctalpvázról, a hajtókerékagyról, majd az első görgőről.

  A lánctalpak felszerelése

  1. Fűzze az új lánctalpat az első kerékre.

   g361328
  2. Tolja rá a lánctalpat a futógörgők alá és közé, majd fűzze rá a hátsó kerékre.

  3. Indítsa be a motort és engedje ki a rögzítőféket.

  4. Tolja előre a haladást vezérlő kart annyira, hogy a hajtókerékfél a lánctalphoz kapcsolódjon.

   g361324
  5. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  6. Kenje be menetrögzítő pasztával a leszerelt hajtókerékfél csavarjait, majd szerelje vissza a másik hajtókerékfelet. Húzza meg a csavarokat 80–99 N·m nyomatékkal.

   g361327
  7. Forgassa addig a feszítőcsavart, amíg a lánctalp belógása 19 mm nem lesz.

   g363401
  8. Húzza meg az ellenanyát.

  9. Szerelje fel a fedelet, és húzza meg a csavarokat.

  10. Ismételje meg az eljárást a másik lánctalp cseréje során.

  11. Engedje a talajra a gépet.

  12. Közlekedjen a géppel, majd parkolja le sík talajon, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  13. Ellenőrizze, hogy a lánctalp belógása megfelelő-e; lásd: A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő forró kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka levételéhez használjon rongyot, a sapkát pedig lassan nyissa meg, hogy a gőz eltávozhasson.

  A hűtőrendszer szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a hűtőrácsot, az olajszűrőt és a hűtő elejét (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Minden 100 órában
 • Vizsgálja meg a hűtőrendszer tömlőit.
 • A hűtőrács tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze és tisztítsa ki a hűtőrácsot
 • Távolítson el minden felgyűlt füvet, koszt és egyéb szennyeződést a hűtőrácsról sűrített levegővel.

  A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban.
 • A hűtőrendszert víz és etilén-glikol 50/50 arányú keverékéből álló fagyálló folyadékkal töltik fel.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a rakodókarokat, húzza be a rögzítőféket és állítsa le a motort.

  2. Vegye ki az indítókulcsot és hagyja lehűlni a motort.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban.

   Note: A hűtőfolyadék szintjének a tágulási tartályoldalán található jelnél vagy fölötte kell lennie.

   g361339
  5. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, vegye le a tágulási tartály sapkáját és töltsön be víz és etilén-glikol 50/50 arányú keverékéből álló fagyállót.

   Important: Ne töltse túl a tágulási tartályt.

  6. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  A hűtőfolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Cserélje le a hűtőfolyadékot.
 • Cseréltesse le a hűtőfolyadékot hivatalos márkaszervizben évente.

  Ha hűtőfolyadékot kell utántöltenie, lásd: A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj feszességének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a generátorékszíj feszességét.
  1. Fejtsen ki 44 N erőt a generátorékszíjra a szíjtárcsák között középen.

  2. Ha az ékszíj behajlása nem 10 mm, lazítsa meg a generátort rögzítő csavarokat.

   g008932
  3. Növeljen vagy csökkentsen a generátorékszíj feszességén.

  4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

  5. Mérje meg újra az ékszíj behajlását a szíjfeszesség ellenőrzéséhez.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A kezelőszervek beállítása

  A gyár a gép kibocsátása előtt beállítja a kezelőszerveket. Ugyanakkor több üzemórányi használat után előfordulhat, hogy állítani kell a haladás vezérlésén, a haladást vezérlő kar SEMLEGES helyzetén és a teljes sebességgel előre helyzet követésén.

  Állíttassa be a kezelőszerveket a hivatalos márkakereskedővel.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ha hidraulikafolyadék került a bőre alá, azonnal kérjen orvosi segítséget. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert, győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, és az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény szorosan illeszkedik.

  • Egyetlen testrészével se kerüljön közel olyan szivárgó kis átmérőjű lyukakhoz vagy fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • Kartonlap vagy papírlap segítségével ellenőrizze, nem szivárog-e a hidraulikafolyadék.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulika-rendszer nyomásának megszüntetése

  A hidraulika-rendszer nyomásának megszüntetéséhez működő motor esetén kapcsolja ki a segédhidraulika-rendszert, majd teljesen engedje le és húzza vissza a rakodókarokat.

  Ha leállított motor mellett szeretné megszüntetni a nyomást, mozgassa a botkormányt az előremeneti helyzetek között a rakodókarok leengedéséhez.

  g362371

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikavezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából.(A használat megkezdése előtt végezze el a szükséges javításokat.)
 • Minden 400 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőket (amennyiben nem Toro-folyadékot használ).
 • Minden 1000 órában
 • Cserélje ki a hidraulikafolyadékot és a szűrőket (amennyiben Toro-folyadékot használ).
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • Minden 2 évben
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • A hidraulikatartály befogadóképessége: 44,7 l

  Az alábbi folyadékok közül csak egyet használjon a hidraulika-rendszerhez:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Ha a fentiek közül egyik Toro hidraulikafolyadék sem kapható, használhat traktorokba való más univerzális hidraulikafolyadékot (UTHF) is, de az legyen hagyományos, kőolaj alapú termék. A specifikációi feleljenek meg az összes alábbi anyagjellemzőnek és a felsorolt iparági szabványoknak. Érdeklődjön hidraulikafolyadék-beszállítójától, hogy a folyadék megfelel-e ezeknek a specifikációknak.

   Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért. Használja megbízható, neves gyártó termékét.

   Anyagjellemzők
   Viszkozitás, ASTM D445cSt 40 °C-on: 55–62
   cSt 100 °C-on: 9,1–9,8
   Viszkozitási index, ASTM D2270140–152
   Dermedéspont, ASTM D97–37 és –43 °C között
   Iparági szabványok
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 és Volvo WB-101/BM

   Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon rendelhető hivatalos Toro-márkakereskedőtől.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Important: Csak megfelelő hidraulikafolyadékot használjon. A nem megfelelő folyadékok károsíthatják a hidraulika-rendszert. Lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  1. Szerelje le a munkaeszközöket.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Emelje fel a konzolt.

   g363235
  5. Tisztítsa meg a betöltőnyílás-sapka körüli területet.

  6. Távolítsa el a töltőnyílás fedelét, és ellenőrizze a folyadékszintet a nívópálcán.

   Note: A folyadékszintnek a nívópálca jelölései között kell lennie.

   g362074
  7. Ha a szint alacsony, töltsön be annyi folyadékot, hogy megfelelő legyen a szint.

  8. Szerelje vissza a betöltőnyílás-sapkát.

  9. Engedje le a konzolt.

  A hidraulikaszűrők cseréje

  Important: Ne helyettesítse gépjármű-olajszűrővel, különben a hidraulika-rendszer súlyosan károsodhat.

  1. Szerelje le a munkaeszközöket.

  2. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket.

  3. Emelje fel a rakodókarokat, majd helyezze be a munkahengerreteszeket.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  5. Távolítsa el az elülső fedelet; lásd: Az elülső fedél eltávolítása.

  6. Helyezzen egy leeresztőedényt a szűrő alá, majd cserélje ki a szűrőt.

   g031621
  7. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  8. Indítsa be a motort és járassa nagyjából 2 percig a rendszer légtelenítéséhez.

  9. Állítsa le a motort és keressen esetleges szivárgást.

  10. Ellenőrizze a folyadékszintet a hidraulikatartályban; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése. Töltsön be annyi folyadékot, hogy a szint elérje a nívópálca jelzését.

   Important: Ne töltse túl a tartályt.

  11. Szerelje helyére az elülső fedelet.

  12. Távolítsa el és tegye el a munkahengerreteszeket, majd engedje le a rakodókarokat.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Helyezzen egy nagyobb (legalább 57 l-es) edényt a hidraulikatartályon lévő leeresztőcsavar alá.

   g363374
  4. Szerelje ki a leeresztőcsavart, és engedje le az olajat az edénybe.

  5. Ha az olaj leürült, szerelje vissza és húzza meg a leeresztőcsavart.

   Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  6. Töltse fel a hidraulikatartályt hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  7. Indítsa be a motort, és járassa pár percig.

  8. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  9. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék-szintet, szükség esetén töltsön utána; lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  A rakodó karbantartása

  A rakodókar-beállító csavarok meghúzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Húzza meg a rakodókar-beállító csavarokat.Az alsó rakodókarok remegése esetén ellenőrizze a meghúzási nyomatékot.
 • Az alsó rakodókarok remegése esetén ellenőrizze a meghúzási nyomatékot.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  3. Minden rakodókar esetében lazítsa meg a 4 beállítócsavaron lévő rögzítőcsavart.

   g362079
  4. Húzza meg a beállítócsavarokat 27 N∙m nyomatékkal.

  5. Ellenőrizze, hogy a beállítócsavarok a karokból kiálló része minden oldalon egyforma hosszú-e.

  6. Vigyen fel közepes erősségű menetrögzítő pasztát a rögzítőcsavarokra, majd húzza meg a csavarokat úgy, hogy éppen csak hozzáérjenek a beállítócsavarokhoz.

   Important: Ne húzza túl a rögzítőcsavarokat; ellenkező esetben károsodhat a beállítócsavarok menete.

  Tisztítás

  A hulladékok eltávolítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Important: Eltömődött hűtőrácsokkal és/vagy hűtőburkolatokkal üzemeltetve a motor a túlhevüléstől károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

  3. Nyissa fel a motorháztetőt.

  4. Tisztítson le minden hulladékot az első és az oldalsó rácsokról.

  5. Törölje le a szennyeződést a légszűrőről.

  6. Tisztítson le minden, a motorra és az olajhűtő bordáira rakódott hulladékot kefével vagy légárammal.

   Important: Eltömődött hűtőrácsokkal és/vagy hűtőburkolatokkal üzemeltetve a motor a túlhevüléstől károsodhat.

  7. Tisztítsa le a hulladékot a motorháztető nyílásáról, a kipufogódobról, a hőpajzsokról és a hűtőrácsról (adott esetben).

  8. Csukja le a motorháztetőt.

  A gép lemosása

  Nagynyomású mosó használata esetén az alábbi módon járjon el:

  • Viseljen a nagynyomású mosóhoz megfelelő személyi védőfelszerelést.

  • Legyen minden védőburkolat a helyén a gépen.

  • Ügyeljen arra, hogy ne érje vízpermet az elektronikus részegységeket.

  • Ne irányítsa a vízsugarat a címkék szélére.

  • Csak a gép külsejét mossa le. Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a gép nyílásaiba.

  • Csak a gép koszos részeire irányítsa a vízsugarat.

  • Használjon 40°-os vagy nagyobb szögű szórófúvókát. A 40°-os fúvóka rendszerint fehér.

  • Mosáskor tartsa a nagynyomású mosó fúvókájának csúcsát legalább 61 cm távolságra a felülettől.

  • Használjon 137,9 bar alatti nyomású és percenként 7,6 l alatti szállítású mosót.

  • A sérült vagy leváló címkéket cserélje ki.

  • A lemosás után kenje meg az összes zsírzási pontot; lásd: A gép zsírzása.

  Az alváz megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Keressen lerakódott szennyeződéseket az alvázon.(Piszkos körülmények között gyakrabban).
 • Az alvázon a motor alatt idővel kosz és hulladék gyűlhet fel, amelyet el kell távolítani. Nyissa fel a motorháztetőt, és vizsgálja meg a motor alatti területet rendszeresen zseblámpával. Ha a lerakódás már 2,5–5 cm mély, tisztítsa le az alvázat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon és engedje le a rakodókarokat.

  2. Emelje meg a gép elejét, hogy az hátrafelé lejtsen.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Távolítsa el az alsó lemezt, lásd: Az alsó lemez eltávolítása.

  5. Távolítsa el az elülső fedélegységet; lásd: Az elülső fedélegység eltávolítása.

  6. Permetezzen vizet az alvázba a kosz és a lerakódások eltávolításához.

   Note: A víz a gép hátuljánál távozik.

   Important: Ne permetezzen vizet a motorba.

  7. Zsírozza meg a gépet; lásd: A gép zsírzása.

  8. Szerelje fel az alsó lemezt.

  9. Szerelje a helyére az elülső fedélegységet.

  10. Engedje le a gépet a talajra.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és mielőtt eltenné, várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl.

  • Ne tárolja a gépet üzemanyag és nyílt láng közelében.

  Tárolás

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a szennyeződéseket és lerakódásokat a gép összes felületéről.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: A légszűrő szervizelése.

  5. Zsírozza meg a gépet; lásd: A gép zsírzása.

  6. Cserélje le a motorolajat; lásd: A motorolaj és az olajszűrő cseréje.

  7. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor szervizelése.

  8. Ellenőrizze és állítsa a lánctalpfeszességet; lásd: A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása.

  9. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg, cserélje vagy pótolja ki a kopott, sérült vagy hiányzó alkatrészeket.

  10. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet a hivatalos márkakereskedéstől beszerzett javítófestékkel.

  11. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el olyan helyre, ahol megtalálja.

  12. Kösse le az akkumulátort; lásd: Az akkumulátorleválasztó kapcsoló használata.

  13. Védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul be.
  1. Szennyeződés, víz, állott vagy nem megfelelő üzemanyag került az üzemanyagrendszerbe.
  2. Eltömődött az üzemanyagszűrő.
  3. Nem megfelelő minőségű az üzemanyag a hideg időhöz.
  4. Az akkumulátor lemerült.
  1. Ürítse le és öblítse át az üzemanyagrendszert, majd töltse fel friss üzemanyaggal.
  2. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  3. Ürítse le az üzemanyagrendszert és cserélje ki az üzemanyagszűrőt. Töltsön be megfelelő, friss téli üzemanyagot. Előfordulhat, hogy fel kell melegítenie a vontatóegységet.
  4. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
  A motor gyenge.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. Levegő került az üzemanyagrendszerbe.
  3. A motor túlmelegszik.
  4. Túl nagy a motor terhelése.
  5. Nem megfelelő az olajszint az olajteknőben.
  6. A légszűrő elszennyeződött.
  1. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  2. Légtelenítse az üzemanyagrendszert, majd ellenőrizze az üzemanyagtömlő-csatlakozókat és a szerelvényeket az üzemanyagtartály és a motor között, ahol levegő szivároghat a rendszerbe.
  3. Lásd A motor túlmelegszik.”
  4. Csökkentse a terhelést; haladjon lassabban.
  5. Töltsön utána vagy engedje le az olajat a Tele jelzésig.
  6. Végezze el a légszűrő karbantartását.
  A motor beindul, de aztán leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. Levegő került az üzemanyagrendszerbe.
  3. A motor túlmelegszik.
  4. A légszűrő elszennyeződött.
  1. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  2. Légtelenítse az üzemanyagrendszert, majd ellenőrizze az üzemanyagtömlő-csatlakozókat és a szerelvényeket az üzemanyagtartály és a motor között, ahol levegő szivároghat a rendszerbe.
  3. Lásd A motor túlmelegszik.”
  4. Végezze el a légszűrő karbantartását.
  A motor túlmelegszik.
  1. Nem megfelelő az olajszint az olajteknőben.
  2. A generátorékszíj elszakadt vagy megnyúlt.
  3. Több hűtőfolyadék szükséges.
  4. A fagyálló koncentrációja túl magas.
  5. A hűtőnél korlátozott a levegőáramlás.
  6. A hűtő belső fele korrodált.
  7. A hűtő vagy a hűtősapka megsérült.
  8. A termosztát meghibásodott.
  9. A hőmérsékletjelző műszer vagy hőmérséklet-érzékelő meghibásodott.
  10. Túl nagy a motor terhelése.
  11. A hengerfejtömítés megsérült vagy vízszivárgás észlelhető.
  1. Töltsön utána vagy engedje le az olajat a Tele jelzésig.
  2. Cserélje ki a szíjat vagy állítsa be a szíjfeszességet.
  3. Ellenőrizze a szintjét és töltsön be hűtőfolyadékot.
  4. Kizárólag vízzel hígítsa, vagy váltson olyan hűtőfolyadékra, amely a meghatározott keverési aránnyal rendelkezik.
  5. Ellenőrizze és tisztítsa ki a hűtőrácsot.
  6. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a hűtőt és az alkatrészeket.
  7. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  8. Ellenőrizze a termosztátot, és szükség szerint cserélje ki.
  9. Ellenőrizze a hőmérsékletet egy hőmérővel, és szükség esetén cserélje ki a hőmérsékletjelző műszert vagy hőmérséklet-érzékelőt.
  10. Csökkentse a terhelést; haladjon lassabban.
  11. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  A gép nem indul el sem előre-, sem hátramenetben.
  1. A rögzítőfék be van húzva.
  2. A hidraulikafolyadék szintje alacsony.
  3. A hidraulika-rendszer károsodott.
  4. A megkerülő szelepek nyitva vannak.
  5. Meglazult vagy eltörött az egyik vontatószivattyú kuplungja.
  6. Meghibásodott szivattyú és/vagy kerékmotor.
  7. A vezérlőszelep meghibásodott.
  8. A biztonsági szelep meghibásodott.
  9. A hűtőventilátorok megsérültek vagy le vannak választva.
  1. Engedje ki a rögzítőféket.
  2. Töltsön a tartályba hidraulikafolyadékot.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Zárja el a megkerülőszelepeket.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  9. Ellenőrizze a ventilátorcsatlakozásokat vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.