Увод

Ova mašina je kompaktni nosač alata namenjen za upotrebu na različitim zemljištima i aktivnostima pomeranja materijala za uređivanje zemljišta i građevinske radove. Osmišljena je da se koristi sa širokim spektrom priključaka od kojih svaki izvršava specijalizovanu funkciju. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače. Nemojte da pravite izmene na mašini ili dodacima.

Ovom mašinom bi trebalo da rukuju, servisiraju je i popravljaju isključivo profesionalci upoznati sa njenim karakteristikama i relevantnim bezbednosnim procedurama.

Ovom mašinom rukujte na ambijentalnim temperaturama od -18 °C do 38 °C. Obratite se ovlašćenom serviseru za materijal potreban za rukovanje pri ekstremnim temperaturama.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da izbegnete povrede i oštećenje proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite www.Toro.com za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

Important: Možete mobilnim uređajem da skenirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako biste pristupili informacijama o garanciji, delovima i drugim informacijama o proizvodu.

g362307

U ovom priručniku se prikazuju potencijalne opasnosti i bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji ukazuje na opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako se ne pridržavate preporučenih mera predostrožnosti.

g000502

U ovom priručniku se koriste 2 reči za isticanje informacija. Važno skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a Napomena naglašava da su opšte informacije vredne posebne pažnje.

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim evropskim direktivama; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usaglašenosti za određeni proizvod.

Korišćenje ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljištu prekrivenom šumom, žbunjem ili travom predstavlja kršenje odeljka 4442 ili 4443 Kalifornijskog kodeksa javnih resursa, osim ako je motor opremljen odvodnikom varnica, kao što je definisano u odeljku 4442, održavan u efektivnom radnom stanju ili je motor konstruisan, opremljen i održavan za sprečavanje požara.

Priloženi priručnik za vlasnika motora se isporučuje sa informacijama u vezi sa propisima Agencije za zaštitu životne sredine u SAD (EPA) i Kalifornijske regulacije za kontrolu emisija izduvnih sistema, održavanje i garanciju. Rezervni delovi se mogu poručiti preko proizvođača motora.

Упозорење

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме. Оперите руке након руковања.

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Безбедност

Opšta bezbednost

Опасност

U zoni radova mogu da postoje ukopani komunalni vodovi. Kopanje u njih može izazvati šok ili eksploziju.

Obeležite ukopane vodove na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama. Obratite se lokalnoj službi za obeležavanje ili komunalnom preduzeću za obeležavanje imanja (na primer, u SAD-u pozovite 811 ili u Australiji pozovite 1100 za državnu službu za obeležavanje).

Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku povredu ili smrt.

 • Ne premašuje nominalni radni kapacitet, jer mašina može da postane nestabilna, što može da dovede do gubitka kontrole.

 • Ne prevozite teret sa podignutim ili izvučenim krakovima; uvek transportujte teret blizu tla, sa uvučenim krakovima za utovarivanje.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Upravljajte mašinom uz i niz nagibe sa težim krajem mašine uzbrdo, teretom spuštenim blizu tla i uvučenim krakovima za utovarivanje. Raspodela težine se menja sa priključcima. Prazan potporni priključak čini da zadnji deo mašine bude teži, a pun potporni priključak čini da prednji deo mašine bude teži. Većina drugih priključaka čini da prednji deo mašine bude teži.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama.

 • Pre pokretanja motora pažljivo pročitajte sadržaj ovog priručnika za operatera.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste mašinu.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova i priključaka.

 • Nemojte da rukujete mašinom ako štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne rade na mašini.

 • Posmatrače i ljubimce držite dalje od mašine.

 • Pre servisiranja, punjenja goriva ili odčepljivanja mašine, zaustavite mašinu, isključite motor i uklonite ključ.

Nepravilno korišćenje ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Da biste smanjili mogućnost povrede, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek vodite računa o simbolu za bezbednosno upozorenje Graphic, koji označava oprez, upozorenje ili opasnost – uputstva za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама

Graphic

Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal122-1925
decal125-4967
decal125-6694
decal125-8483
decal131-8026
decal133-8062
decal137-5409
decal139-1158
decal139-1159
decal139-1162
decal139-1164
decal139-1173
decal145-4273
decal145-4274
decal131-0708
decal144-4253
decal145-0637

Преглед производа

g318043

Kontrolna tabla

Pre pokretanja motora i rukovanja vučnom jedinicom, upoznajte sve kontrole.

g318044

Prekidač kontakta

Prekidač kontakta, koji se koristi za pokretanje i isključivanje motora, ima 3 položaja: ISKLJUčENO, RAD i POKRETANJE.

Prekidač parkirne kočnice

Pritisnite prekidač parkirne kočnice da aktivirate i deaktivirate parkirnu kočnicu. Parkirna kočnica se takođe automatski aktivira kada isključite mašinu.

Prekidač gasa

Držite prekidač napred 2 ili više sekundi da biste postavili gas na PRAZAN HOD VELIKE BRZINE; držite prekidač unazad 2 ili više sekundi da biste postavili gas na PRAZAN HOD MALE BRZINE; ili na trenutak pritisnite prekidač u bilo kom smeru da povećate ili smanjite brzinu motora u manjim koracima.

Referentna šipka

Tokom vožnje vučne jedinice koristite referentnu šipku kao ručku i tačku uticaja za upravljanje i kontrolu vuče i ručicu džojstika. Da biste osigurali miran, kontrolisan rad, nemojte sklanjati svoje ruke sa referentnih šipki dok koristite mašinu.

Ručica za kontrolu vuče

g029289
 • Za kretanje unapred, pomerite kontrolu vuče unapred.

  g264830
 • Za kretanje unazad, pomerite kontrolu vuče unazad.

  Important: Prilikom kretanja unazad gledajte iza sebe da li ima prepreka i držite ruke na referentnoj šipci.

  g264831
 • Za skretanje udesno, okrenite kontrolu vuče u smeru kretanja kazaljke na satu.

  g264833
 • Za skretanje ulevo, okrenite kontrolu vuče suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

  g264832
 • Za zaustavljanje mašine, otpustite ručice za kontrolu vuče.

Note: Što dalje pomerate ručicu za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru.

Ručica krakova za utovarivanje/naginjanje priključka

Polako pomerajte ručicu da biste upravljali krakovima za utovarivanje i naginjali priključak.

Note: Zaustavljen (plutajući) položaj omogućava priključcima da kao poluga i hidraulično sečivo prate konture zemljišta (tj. plutaju nad njim) prilikom ravnanja.

g358629

Pomeranjem ručice u srednji položaj (npr. unapred i levo), možete da pomerite krakove za utovarivanje u nagnete priključak istovremeno.

Blokada ventila utovarivača

Blokada ventila utovarivača osigurava ručicu krakova za utovarivanje/naginjanje priključka tako da ne možete da je gurnete unapred. To pomaže da se osigura da niko slučajno ne spusti krakove za utovarivanje tokom održavanja. Osigurajte ventil utovarivača blokadom, pored blokade cilindara, u bilo kom trenutku kada treba da isključite mašinu sa podignutim kracima za utovarivanje. Pogledajte Korišćenje blokada cilindra.

Da biste postavili blokadu, podignite je tako da oslobodi otvor na kontrolnoj tabli i zakrenite ispred ručice za podizanje krakova za utovarivanje. Gurnite je dole u zaključani položaj.

g358630

Kontrole džojstika

g318281

Note: Krakovi za utovarivanje se možda neće izvući kada su potpuno podignuti zbog zarobljenog pritiska; lagano spustite krakove da biste ublažili pritisak i izvucite ih.

Упозорење

Pomeranje mašine dok su krakovi za utovarivanje izvučeni može uticati na stabilnost mašine.

Smanjite kretanje mašine dok su krakovi za utovarivanje izvučeni.

Prekidač za blokadu pomoćne hidraulike

Uključite hidrauliku za napred ili nazad, a zatim desnom nogom pritisnite prekidač za blokadu da biste nastavili tok i oslobodite ruku za druge kontrole.

g358628

Uređaj za merenje nivoa goriva

Ovaj uređaj za merenje meri količinu goriva u rezervoarima.

g371278

Displej sistema InfoCenter

LCD displej sistema InfoCenter prikazuje informacije o mašini, kao što su radni status, razne dijagnostike i druge informacije o mašini. InfoCenter ima uvodni ekran i glavni ekran sa informacijama. Možete prelaziti iz jednog u drugi ekran u bilo kom trenutku pritiskom na bilo koje dugme za InfoCenter a zatim odabirom odgovarajuće strelice.

g264015
 • Levo dugme, dugme za Menu Access/Back (pristup meniju/povratak) – pritisnite ovo dugme da pristupite InfoCenter menijima. Možete ga koristiti da izađete iz bilo kog menija u kom se trenutno nalazite.

 • Srednje dugme – koristite ovo dugme da skrolovanje kroz menije.

 • Desno dugme – koristite ovo dugme da otvorite meni kada strelica nadesno ukazuje na dodatni sadržaj.

Note: Namena svakog dugmeta se može promeniti u zavisnosti od toga šta je potrebno u datom trenutku. Svako dugme je obeleženo ikonicom koja prikazuje njegovu trenutnu funkciju.

Opis ikona sistema InfoCenter

GraphicPristupanje meniju
GraphicSledeće
GraphicPrethodno
GraphicListaj nadole
GraphicOtvori
GraphicPromeni sledeću vrednost na listi
GraphicPovećaj
GraphicSmanji
GraphicSačuvaj vrednost
GraphicNapusti meni
GraphicPrihvati
GraphicOva opcija je blokirana.
GraphicBrojač radnih sati
GraphicPodesi cifre
GraphicUpozorenje
GraphicPristup ekranu za brzinu transporta
GraphicBrzo
GraphicSporo
GraphicNeutralni položaj
GraphicBlokada pomoćne hidraulike
GraphicHladno pokretanje motora
GraphicParkirna kočnica
GraphicMotor
GraphicGrejači
GraphicTemperatura rashladne tečnosti za motor
GraphicBrzina motora
GraphicNapon akumulatora
GraphicPametno utovarivanje je aktivno.
GraphicPokazuje kada treba izvršiti redovni servis
GraphicPotrebna je regeneracija DPF filtera.
 
GraphicRegeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka je u toku.
GraphicVisoke temperature izduvnih gasova
GraphicNeispravnost kod dijagnostike za kontrolu azotnih oksida; odvezite mašinu nazad u prodavnicu i obratite se ovlašćenom serviseru.

Korišćenje menija

Da biste pristupili sistemu InfoCenter menija, pritisnite dugme za pristup meniju Graphic dok ste na glavnom ekranu. Ovo vas vodi do glavnog menija. Pogledajte sledeće tabele za kratak pregled opcija koje su na raspolaganju u menijima:

Main Menu (Glavni meni)

Stavka menijaOpis
Faults (Greške)Meni Faults (Greške) sadrži spisak skorašnjih grešaka kod mašine i motora. Pogledajte Priručnik za servisiranje ili se obratite ovlašćenom serviseru za više informacija o meniju Faults (Greške) i informacijama u njemu.
Service (Servis)Meni Service (Servis) sadrži informacije o mašini kao što su broj sati korišćenja i drugi slični brojevi.
Diagnostics (Dijagnostika)Meni Diagnostics (Dijagnostika) prikazuje stanje svakog prekidača, senzora i izlaza komandi. Ovo možete koristiti za rešavanje određenih problema pošto brzo dobijete informaciju koje komande mašine su uključene, a koje su isključene.
Settings (Postavke)Meni Settings (Postavke) vam omogućava da prilagodite i modifikujete konfiguracijske promenljive na displeju za InfoCenter.
About (Informacije o mašini)Meni About (Informacije o mašini) navodi broj modela, serijski broj i verziju softvera vaše mašine.

Service (Servis)

Stavka menijaOpis
HoursNavodi ukupan broj sati za koji su mašina, motor i pomoćna hidraulika bili uključeni, kao i broj sati za servis motora i servis hidraulike.
CountsNavodi broj pokretanja koje je imala mašina, koliko puta je mašina upozorila da je temperatura motora previsoka i koliko puta se motor isključio zbog visokih temperatura.
DPF RegenerationPod-meniji za opcije regeneracije DPF filtera i rad DPF.
Inhibit RegenKoristi se za kontrolu regeneracije radi resetovanja.
Parked RegenKoristi se za iniciranje regeneracije kod parkirane mašine.
Last RegenNavodi se broj sati od poslednje regeneracije radi resetovanja, regeneracije kod parkirane mašine ili regeneracije radi oporavka.
Recover RegenKoristi se za iniciranje regeneracije radi oporavka.

Diagnostics (Dijagnostika)

Stavka menijaOpis
TractionPrikazuju se ulazi i izlazi za kretanje mašine.
AuxiliaryPrikazuju se ulazi i izlazi za aktiviranje pomoćne hidraulike.
EnginePrikazuju se ulazi i izlazi za pokretanje motora.
BoomPokazuje ulaze i izlaze za izvlačenje i uvlačenje teleskopskih krakova.

Settings (Postavke)

Stavka menijaOpis
Units (Jedinice)Služi za izbor jedinica koje se koriste za InfoCenter; u meniju se mogu izabrati engleske ili metričke jedinice.
Language (Jezik)Služi za izbor jezika koji se koristi u sistemu InfoCenter.
Brightness (Osvetljenost)Služi za kontrolu osvetljenosti LCD displeja.
Contrast (Kontrast)Služi za kontrolu kontrasta LCD displeja.
Protected Menus (Zaštićeni meniji)Omogućava pristup zaštićenim menijima.
Protect Settings (Zaštita podešavanja)Menja da li je PIN potreban za Protected Menus (Zaštićeni meniji).

About (Informacije o mašini)

Stavka menijaOpis
ModelNavodi se broj modela mašine
SerialNavodi se serijski broj mašine
SoftwareNavodi se revizija softvera sistema za InfoCenter.
DisplayNavodi se revizija softvera za displej InfoCenter-a.

Pristup zaštićenim menijima

Note: Fabrički podešen PIN kôd za vašu mašinu je ili 0000 ili 1234.Ako ste promenili PIN kôd i zaboravili ga, obratite se ovlašćenom serviseru za pomoć.

 1. Iz menija MAIN MENU (GLAVNI MENI), listajte nadole do menija SETTINGS MENU (MENI PODEšAVANJA) i pritisnite desno dugme.

  g364600
 2. U meniju SETTINGS MENU (MENI PODEšAVANJA), listajte nadole do opcije PROTECTED MENU (ZAšTIćENI MENI) i pritisnite desno dugme.

  g364601
 3. Da biste uneli PIN kôd, pritisnite srednje dugme dok se ne pojavi tačna prva cifra, pa pritisnite desno dugme da pređete na sledeću cifru. Ponavljajte taj korak dok ne unesete i poslednju cifru a zatim ponovo pritisnite desno dugme.

  g364599
 4. Pritisnite srednje dugme da biste potvrdili PIN kôd.

  Note: Ako InfoCenter prihvati PIN kôd i zaštićeni meni se otključa, reč PIN“ se prikazuje u gornjem desnom uglu ekrana.

Možete pregledati i menjati podešavanja u PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM MENIJU). Kada pristupite PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM MENIJU), skrolujte dole do opcije PROTECT SETTINGS (ZAšTITA PODEšAVANJA). Pomoću desnog dugmeta možete promeniti podešavanja. Postavljanjem Protect Settings (Zaštite podešavanja) na OFF (ISKLJUčENO) možete da pregledate i menjate podešavanja u PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM MENIJU) bez unošenja PIN kôda. Postavljanjem Protect Settings (Zaštite podešavanja) na ON (UKLJUčENO) sakrivaju se zaštićene opcije i morate da unesete PIN kôd da biste menjali podešavanja u PROTECTED MENU (ZAšTIćENOM MENIJU).

Note: Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

Širina116,8 cm
Dužina215,6 cm
Visina143,5 cm
Težina1750 kg
Radni kapacitet (35% kapaciteta naginjanja1) 
 • Uvučeni krakovi

 • Izvučeni krakovi

589,7 kg
280 kg
Kapacitet naginjanja1 
 • Uvučeni krakovi

 • Izvučeni krakovi

1685 kg
792 kg
Međuosovinsko rastojanje99,1 cm
Visina istovarivanja (sa standardnom korpom) 
 • Uvučeni krakovi

 • Izvučeni krakovi

180,1 cm
230,3 cm
Domašaj – potpuno podignuto (sa standardnom korpom) 
 • Uvučeni krakovi

 • Izvučeni krakovi

33,5 cm
67,8 cm
Visina do osovinice šarke (sa standardnom korpom u najvišem položaju) 
 • Uvučeni krakovi

 • Izvučeni krakovi

227,1 cm
277,3 cm

1. Radni kapacitet se izračunava kao 35% kapaciteta naginjanja sa standardnom korpom i operaterom od 75 kg prema ISO 14397-1. Ostali priključci će imati različite radne kapacitete; pogledajte Priručnik za operatera ili nalepnicu za kapacitet priključka.

Dodatna oprema/priključci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje uz nju je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je proizvela kompanija Toro. Za listu Toro dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite www.Toro.com.

Da biste obezbedili optimalne performanse, koristite originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Toro ne prihvata nikakvu odgovornost za oštećenje mašine ili lične povrede koje su posledica upotrebe priključaka drugih proizvođača. Korisnik prihvata teret ovih rizika.

Рад

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Пре рада

Bezbednost pre korišćenja

Opšta bezbednost

 • Nemojte nikada dozvoliti deci i neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera ili da zahtevaju sertifikovanu obuku operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.

 • Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, kontrolama operatera i bezbednosnim oznakama.

 • Uvek aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme), isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i ostavite mašinu da se ohladi pre podešavanja, servisiranja. čišćenja ili skladištenja mašine.

 • Saznajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.

 • Proverite da li su bezbednosni prekidači i zaštitni elementi pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.

 • Locirajte područja priklještenja označena na mašini i priključcima; držite šake i stopala podalje od ovih područja.

 • Pre korišćenja mašine sa priključkom, pobrinite se da priključak bude pravilno montiran. Pročitajte priručnike za priključak.

 • Procenite teren kako biste utvrdili dodatnu opremu i priključke koji su vam potrebni za pravilno i bezbedno obavljanje posla.

 • Obeležite ukopane vodove i druge objekte na imanju ili u zoni radova i nemojte kopati na označenim površinama; zabeležite lokaciju neoznačenih objekata i građevina, kao što su podzemni skladišni rezervoari, bunari i septički sistemi.

 • Pregledajte zonu u kojoj ćete koristiti opremu u pogledu neravnim površina i skrivenih opasnosti.

 • Pre korišćenja mašine, uverite se da u zoni nema posmatrača. Zaustavite mašinu ako neki prolaznik uđe u prostor.

Bezbednost goriva

 • Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je i njegova isparenja su eksplozivna.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Koristite samo odobrenu posudu za gorivo.

 • Nemojte uklanjati poklopac za gorivo ili sipati gorivo u rezervoar dok motor radi ili je vruć.

 • Nemojte sipati ili ispuštati gorivo u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti mašinu ili posudu za gorivo na mestu na kom ima otvorenog plamena, varnica ili pomoćni plamenik, kao npr. na kotlu za grejanje vode ili na drugim aparatima.

 • Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da upalite motor; izbegavajte da stvarate bilo koji izvor paljenja sve dok ne nestanu isparenja goriva.

 • Da biste sprečili da statički elektricitet zapali gorivo, uklonite mašinu iz kamiona ili prikolice i napunite je na zemlji, daleko od svih vozila. Ako to nije moguće, postavite prenosni kanister za gorivo na zemlju, dalje od svih vozila, i napunite ga; zatim napunite mašinu gorivom iz kanistera sa gorivom, a ne iz mlaznice za doziranje goriva.

 • Držite mlaznicu za doziranje goriva u kontaktu sa obodom rezervoara za gorivo ili otvorom kanistra sve vreme dok se punjenje goriva ne završi. Nemojte koristiti uređaj za otvaranje-zatvaranje mlaznice.

Dodavanje goriva

Preporučeno gorivo

Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalan vrednost cetana treba da bude 45. Poželjna je vrednost cetana veća od 50, posebno na temperaturama ispod –20°C ili na nadmorskim visinama iznad 1500 m. Kupujte gorivo u količinama koje možete da se potrošite u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

Korišćenje goriva sa ne-ultraniskim sadržajem sumpora će oštetiti sistem za emisiju izduvnih gasova motora.

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D ili br. 2-D S15) na temperaturama iznad –10°C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D S15) ispod te temperature. Korišćenje zimskog dizel goriva na nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike za hladan protok, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva iznad –10°C doprinosi dužem životnom veku pumpe za gorivo i većoj snazi u odnosu na zimsko gorivo.

Important: Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu meru opreza, doći će do oštećenja motora.

Biodizel spreman za upotrebu

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B5 (5% biodizela, 95% naftnog dizela). Deo naftnog dizela treba da sadrži nizak ili ultranizak nivo sumpora. Pogledajte sledeće mere opreza:

 • Deo biodizel goriva mora zadovoljiti specifikaciju iz ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mešavine goriva mora zadovoljiti ASTM D975 ili EN590.

 • Ofarbane površine mogu biti oštećene biodizel mešavinom.

 • Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manjom količinom.

 • Posmatrajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer mogu degradirati tokom vremena.

 • Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.

 • Obratite se vašem distributeru za više informacija o biodizelu.

Točenje goriva u rezervoar

Kapacitet rezervoara za gorivo: 43,5 l

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

 2. Isključite motor i uklonite ključ.

 3. Podignite korpu.

  g362590
 4. Uklonite poklopac za gorivo.

 5. Napunite rezervoar goriva do dna otvora za punjenje.

 6. Umetnite poklopac.

 7. Spustite korpu.

Obavljanje svakodnevnog održavanja

Svakog dana pre pokretanja mašine obavite procedure pri svakom korišćenju / svakodnevne procedure navedene u .

Important: Proverite nivo hidraulične tečnosti i odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora po prvi put; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti i Odzračivanje sistema za gorivo.

Током рада

Bezbednost tokom korišćenja

Opšta bezbednost

 • Ne premašuje nominalni radni kapacitet, jer mašina može da postane nestabilna, što može da dovede do gubitka kontrole. Radni kapacitet se smanjuje ako izvučete krakove za utovarivanje do tačke gde možete videti prugastu nalepnicu unutar krakova.

 • Ne prevozite priključak/teret sa podignutim ili izvučenim krakovima; uvek transportujte priključak/teret blizu tla, sa uvučenim krakovima za utovarivanje.

 • Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine.

 • Za mašine sa platformom:

  • Spustite krakove za utovarivanje pre nego što zakoračite na platformu.

  • Ne pokušavajte da stabilizujete mašinu spuštajući nogu na zemlju. Ako izgubite kontrolu nad mašinom, siđite sasa platforme i udaljite se od mašine.

  • Ne postavljajte nogu ispod platforme.

  • Me pomerajte mašinu osim ako ne stojite sa obe noge na platformi i ne držite se rukama za referentne šipke ili kontrole utovarivača.

 • Posvetite punu pažnju dok koristite mašinu. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.

 • Gledajte iza i dole pre nego što krenete unazad kako biste bili sigurni da je put čist.

 • Nemojte nikada trzati kontrole; koristite ravnomeran pokret.

 • Vlasnik/korisnik može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.

 • Nosite odgovarajuću odeću uključujući zaštitu za oči, duge pantalone, obuću otpornu na klizanje i zaštitu za sluh; takođe nosite respirator ili masku za prašinu u prašnjavim uslovima; takođe nosite zaštitni respirator ili masku za prašinu u prašnjavim uslovima. Zavežite pozadi dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.

 • Nemojte da rukujete mašinom kada ste umorni ili pod uticajem alkohola ili lekova.

 • Nikad ne prevozite putnike i vodite računa da kućni ljubimci i posmatrači budu dalje od mašine.

 • Rukujte mašinom samo u uslovima dobrog osvetljenja, izbegavajući rupe i skrivene opasnosti.

 • Pre pokretanja motora proverite da li su svi pogoni u neutralnom položaju. Pokrenite motor samo iz položaja operatera na platformi.

 • Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.

 • Usporite i budite oprezni prilikom okretanja i prelaska puteva i trotoara. Vodite računa o saobraćaju.

 • Zaustavite priključak kada ne radite.

 • Ako udarite u neki predmet, zaustavite mašinu, isključite motor, uklonite ključ i pregledajte mašinu. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.

 • Motor nikada ne treba da radi u zatvorenom prostoru.

 • Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.

 • Pre nego što napustite radni položaj, uradite sledeće:

  • Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  • Spuštanje krakova za utovarivanje i deaktivirajte pomoćnu hidrauliku.

  • Aktivirajte parkirnu kočnicu.

  • Isključite motor i uklonite ključ.

 • Ne upravljajte mašinom ako postoji opasnost od grmljavine.

 • Mašinom rukujte samo u područjima gde postoji dovoljno slobodnog prostora za bezbedno manevrisanje. Imajte u vidu prepreke u vašoj blizini. Nepoštovanje odgovarajuće udaljenosti od drveća, zidova i drugih prepreka može dovesti do povrede jer se mašina pomera unazad tokom rada ako ne obraćate pažnju na okolni prostor.

 • Proverite da li ima slobodnog prostora iznad glave (tj. električnih žica, grana i okvira za vrata) pre vožnje ispod bilo kakvih predmeta i nemojte ih dodirivati.

 • Nemojte prepunjavati priključak i uvek pridržavajte tovar kada podižete krakove za utovarivanje. Predmeti na priključku mogu da padnu i dovedu do povrede.

Bezbednost na nagibu

 • Upravljajte mašinom uz i niz nagibe sa težim krajem mašine uzbrdo. Raspodela težine se menja sa priključcima. Prazan potporni priključak čini da zadnji deo mašine bude teži, a pun potporni priključak čini da prednji deo mašine bude teži. Većina drugih priključaka čini da prednji deo mašine bude teži.

 • Podizanje ili izvlačenje krakova za utovarivanje na nagibu utiče na stabilnost mašine. Držite krakove za utovarivanje u spuštenom ili uvučenom položaju kada ste na nagibima.

 • Nagibi su glavni faktor povezan sa nezgodama usled gubitka kontrole i prevrtanja, što može dovesti do teške povrede ili smrti. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu ili neravnom terenu zahteva dodatnu pažnju.

 • Uspostavite sopstvene procedure i pravila za rad na nagibima. Te procedure moraju da sadrže procenu lokacije da biste utvrdili koji nagibi su bezbedni za rad mašine. To merenje obavite uvek koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.

 • Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Stanje tla može da utiče na stabilnost mašine.

 • Izbegavajte pokretanje ili zaustavljanje na nagibu. Ako mašina izgubi vuču, nastavite polako i pravo niz nagib.

 • Izbegavajte skretanje na nagibima. Ako morate da skrenete, skrećite polako i držite teži kraj mašine uzbrdo.

 • Neka sva pomeranja na nagibima budu spora i postepena. Nemojte vršiti nagle promene u brzini ili smeru.

 • Ako se osećate nelagodno kada koristite mašinu na nagibu, nemojte to činiti.

 • Pazite na rupe, brazde ili izbočine jer neravan teren može da prevrne mašinu. Visoka trava može da sakriva prepreke.

 • Budite pažljivi kada radite na mokrim površinama. Smanjena vuča bi mogla da izazove klizanje.

 • Procenite prostor da biste bili sigurni da je tlo dovoljno stabilno pod težinom mašine.

 • Budite pažljivi kada koristite mašinu u blizini sledećeg:

  • Strmina

  • Rovova

  • Nasipa

  • Vodenih površina

  Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako gusenica sklizne preko ivice ili ako se ivica ulegne. Održavajte bezbedno rastojanje između mašine i bilo kakve opasnosti.

 • Nemojte skidati niti dodavati priključke na nagibu.

 • Nemojte parkirati mašinu na padini ili nagibu.

Bezbednost komunalnih vodova

 • Ako udarite komunalni vod, uradite sledeće:

  • Isključite mašinu i uklonite ključ.

  • Uklonite sve ljude iz radnog prostora.

  • Odmah se obratite odgovarajućim službama za hitne slučajeve i komunalnim službama da osiguraju područje.

  • Ako oštetite optički kabl, nemojte da gledate u izloženo svetlo.

 • Ne napuštajte platformu rukovaoca ako je mašina pod naponom. Bićete bezbedni sve dok ne napustite platformu.

  • Dodirivanje bilo kog dela mašine može da vas uzemlji.

  • Ne dozvolite da bilo koja osoba dodirne ili pristupi mašini kada je pod naponom.

  • Uvek pretpostavite da je mašina pod naponom ako udarite u električnu ili komunikacionu liniju. Nemojte pokušavati da napustite mašinu.

 • Gas koji curi je zapaljiv i eksplozivan i može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nemojte da pušite dok radite sa mašinom.

Pokretanje motora

 1. Proverite da li je prekidač za odvajanje akumulatora u položaju ON (UKLJUčENO), pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

 2. Proverite da je ručica za kontrolu vuče u položaju NEUTRAL (NEUTRALNI).

 3. Umetnite ključ u prekidač kontakta i okrenite da u položaj za ON (UKLJUčENO).

 4. Okrenite ključ u položaj za POKRETANJE. Kada se motor pokrene, otpustite ključ.

  Important: Nemojte aktivirati starter duže od 10 sekundi odjednom. Ako motor ne uspe da se pokrene, sačekajte 30 sekundi do ponovnog pokušaja da bi se starter ohladio. Nepoštovanje ovih uputstava moglo bi dovesti do pregorevanja startera.

Pokretanje po hladnom vremenu

Ako je spoljašnja temperatura ispod nule, skladištite mašinu u garaži kako bi bila toplija i od pomoći pri pokretanju.

Softver mašine može automatski da ograniči broj obrtaja motora ako je rashladna tečnost izuzetno hladna. Nakon pokretanja motora, sačekajte da ikonica pahuljice i upozorenje o hladnoj hidrauličnoj tečnosti nestanu sa Infocentra pre nego što povećate gas i uključite pomoćnu hidrauliku.

Important: Rad motora pri velikim brzinama dok je hidraulički sistem hladan (tj. kada je temperatura vazduha na ili ispod nule) može oštetiti hidraulički sistem.

Vožnja mašine

Koristite ručice za kontrolu vuče za pomeranje mašine. Što dalje pomerate ručice za kontrolu vuče u bilo kom smeru, to se mašina brže kreće u tom smeru. Otpustite ručice za kontrolu vuče za zaustavljanje mašine.

Komanda gasa reguliše brzinu motora mereno u o/min (broj obrtaja u minuti). Pokrenite motor sa visokim gasom da biste imali najbolje performanse.

Zaustavljanje motora

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i spuštenih krakova za utovarivanje.

 2. Deaktivirajte pomoćnu hidrauliku.

 3. Pomerite prigušnicu u položaj praznog hoda sa malom brzinom.

 4. Ako je motor jako radio ili je vruć, ostavite da radi u praznom hodu 5 minuta pre nego što okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO.

  Note: To pomaže da se motor ohladi pre nego što ga isključite. U hitnom slučaju možete odmah isključiti motor.

 5. Okrenite prekidač kontakta u položaj ISKLJUčENO i uklonite ključ.

Пажња

Dete ili neobučeni posmatrač može pokušati da koristi vučnu jedinicu i da se povredi.

Uklonite ključ iz prekidača kontakta kada ostavljate vučnu jedinicu, čak i na samo nekoliko sekundi.

Korišćenje priključaka

Montiranje priključka

Important: Koristite samo priključke koje je odobrila kompanija Toro. Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine. Garancija na mašinu može da se poništi ako je koristite sa neodobrenim priključcima.

Important: Pre montiranja priključka, proverite da li su ploče za montažu očišćene od prljavštine ili otpadaka i da li se klinovi slobodno okreću. Ako se klinovi ne okreću slobodno, podmažite ih.

 1. Postavite priključak na ravnu površinu sa dovoljno prostora iza da biste prilagodili mašinu.

 2. Pokrenite motor.

 3. Nagnite ploču za montažu priključka unapred.

 4. Postavite ploču za montažu na gornji rub ploče za prihvatanje priključka.

  g003710
 5. Podignite krakove za utovarivanje istovremeno naginjući ploču za montažu unazad.

  Important: Podignite priključak dovoljno da ga odvojite od zemlje i nagnite ploču za montažu skroz unazad.

 6. Isključite motor i uklonite ključ.

 7. Aktivirajte klinove za brzo pričvršćivanje, vodeći računa da u potpunosti nalegnu u ploču za montažu.

  Important: Ako klinovi nisu okrenuti u aktiviran položaj, ploča za montažu nije u potpunosti poravnata sa otvorima na ploči za prihvatanje priključka. Proverite ploču za prihvatanje i očistite je ukoliko je neophodno.

  Упозорење

  Ako klinove za brzo pričvršćivanje ne postavite do kraja kroz ploču za montažu priključka, priključak može da spadne sa mašine i da prignječi vas ili prolaznike.

  Proverite da li su klinovi za brzo pričvršćivanje postavljeni do kraja u ploči za montažu priključka.

  g003711

Povezivanje hidrauličnih creva

Упозорење

Hidraulična tečnost koja izlazi pod pritiskom može prodreti kroz kožu i dovesti do povrede. Tečnost ubrizgana u kožu mora biti hirurški uklonjena u roku od nekoliko sati od strane lekara upoznatog sa ovim vidom povrede; u suprotnom, može doći do gangrene.

 • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

 • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

 • Koristite karton ili papir za otkrivanje hidrauličkih curenja; nikada ne koristite ruke.

Пажња

Hidraulične spojnice, hidraulički vodovi/ventili i hidraulična tečnost mogu biti vrući. Ako dođete u kontakt sa vrućim komponentama, možete dobiti opekotine.

 • Nosite rukavice kada radite sa hidrauličnim spojnicama.

 • Sačekajte da se mašina ohladi pre dodirivanja hidrauličnih komponenti.

 • Ne dodirujte prosutu hidrauličnu tečnost.

Ako je priključku potrebna hidraulika za rad, povežite hidraulična creva kao što sledi:

 1. Isključite motor i uklonite ključ.

 2. Uklonite zaštitne poklopce sa hidrauličnih konektora mašine.

 3. Pobrinite se da sve strane materije budu očišćene iz hidrauličnih konektora.

 4. Gurnite muški konektor priključka u ženski konektor mašine.

  Note: Kada prvo povežete muški konektor priključka, oslobađate nagomilani pritisak u priključku.

 5. Gurnite ženski konektor priključka na muški konektor na mašini.

 6. Proverite da li su konektori sigurno spojeni povlačeći creva.

Uklanjanje priključka

 1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

 2. Spustite priključak na zemlju.

 3. Isključite motor i uklonite ključ.

 4. Deaktivirajte klinove za brzo pričvršćivanje okretanjem ka spolja.

  g003711
 5. Ako priključak koristi hidrauliku, navucite prstenje nazad na hidraulične spojnice i odvojite ih.

  Important: Povežite creva priključka zajedno da biste sprečili zagađivanje hidrauličnog sistema tokom skladištenja.

 6. Montirajte zaštitne poklopce na hidraulične spojnice na mašini.

 7. Pokrenite motor, nagnite ploču za montažu unapred i udaljite mašinu od priključka.

Razumevanje sistema Smart Load (pametno utovarivanje)

Sistem Smart Load (pametno utovarivanje) takođe meri hidraulički pritisak u cilindrima krakova za utovarivanje da bi odredio maksimalni domet.

Kada krakove za utovarivanje izvučete do maksimalnog dometa za visinu kraka i težinu tereta, InfoCenter će prikazati ikonicu Smart Load (pametno utovarivanje), lampica indikatora će treperiti, oglasiće se zvuk alarma i krakovi će prestati da se izvlače.

Da biste još više izvukli krakove za utovarivanje, olakšajte teret.

g270732

Regeneracija filtera dizel čestica (DPF)

Razumevanje regeneracije DPF filtera

Filter dizel čestica (DPF) predstavlja deo izduvnog sistema. Katalizator oksidacije dizela DPF filtera smanjuje količinu štetnih gasova, a filter čađi uklanja čađ iz izduva motora.

Proces regeneracije DPF filtera koristi toplotu iz izduva motora da spali čađ koja se nakupila na filteru čađi, pretvarajući čađ u pepeo, i čisti kanale filtera čađi tako da filtrirani izduvni gasovi protiču kroz DPF filter.

Računar motora prati nakupljanje čađi merenjem povratnog pritiska na DPF filteru. Ako je povratni pritisak previsok, čađ se ne spaljuje u filteru čađi tokom redovnog rada motora. Da bi se sprečilo nakupljanje čađi na DPF filteru, imajte sledeće na umu:

 • Pasivna regeneracija se odvija kontinuirano kada motor radi – neka motor radi pri punoj brzini motora kad god je moguće da bi se podstakla regeneracija DPF filtera.

 • Ako je povratni pritisak na DPF filteru previsok ili se regeneracija radi resetovanja 100 sati nije izvršila, računar motora vam putem InfoCenter signalizira da je regeneracija radi resetovanja u toku.

 • Pustite da se proces regeneracije završi pre nego što isključite motor.

Imajte funkciju DPF filtera na umu kada rukujete mašinom i održavate je. Opterećenje motora pri praznom hodu visoke brzine (pun gas) obično proizvodi dovoljno visoku temperaturu izduvnih gasova da bi se izvršila regeneracija DPF filtera.

Important: Što ređe držite motor u praznom hodu ili rukujte mašinom pri niskoj brzini motora kako bi se što manje čađi nakupljano na filteru čađi.

Nakupljanje čađi na DPF filteru

 • Vremenom DPF filter nakuplja čađ na filteru čađi. Računar motora prati nivo čađi na DPF filteru.

 • Kada se nakupi dovoljno čađi, računar vas obavesti da je vreme za regeneraciju DPF filtera.

 • Regeneracija DPF filtera je proces koji zagreva DPF filter da bi se čađ pretvorila u pepeo.

 • Uz davanje poruka upozorenja, računar pri različitim količinama nakupljene čađi smanjuje snagu koju motor proizvodi.

Poruke upozorenja za motor – Nakupljanje čađi

Nivo signalizacijeKôd greškeSnaga motoraPreporučena radnja
Nivo 1: Upozorenje za motorGraphic

Check Engine (proverite motor)SPN 3719, FMI 16

Računar smanjuje snagu motora na 85%.Što pre izvršite regeneraciju kod parkirane mašine; pogledajte Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.
Nivo 2: Upozorenje za motorGraphic

Check Engine (proverite motor)SPN 3719, FMI 0

Računar smanjuje snagu motora na 50%.Što pre izvršite regeneraciju radi oporavka; pogledajte Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

Nakupljanje pepela u DPF filteru

 • Lakši pepeo se izbacuje kroz izduvni sistem; teži pepeo se nakuplja u filteru čađi.

 • Pepeo predstavlja ostatak procesa regeneracije. Vremenom se u DPF filteru nakupi pepeo koji nije izbačen kroz izduvne gasove.

 • Računar motora izračunava količinu pepela nakupljenog u DPF filteru.

 • Kada se nakupi dovoljno pepela, računar motora šalje informaciju na InfoCenter u vidu greške kod motora kako bi signalizirao nakupljanje pepela u DPF filteru.

 • Poruke o grešci signaliziraju da je vreme da se servisira DPF filter.

 • Uz davanje upozorenja, računar pri različitim količinama nakupljenog pepela smanjuje snagu koju motor proizvodi.

InfoCenter obaveštenja i poruke upozorenja za motor – Nakupljanje pepela

Nivo signalizacijeKôd greškeSmanjenje brzine motoraSnaga motoraPreporučena radnja
Nivo 1: Upozorenje za motorGraphic

Check Engine (proverite motor)SPN 3720, FMI 16

NimaloRačunar smanjuje snagu motora na 85%.Servisirajte DPF filter; pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka
Nivo 2: Upozorenje za motorGraphic

Check Engine (proverite motor)SPN 3720, FMI 0

NimaloRačunar smanjuje snagu motora na 50%.Servisirajte DPF filter; pogledajte Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka

Vrste regeneracije DPF filtera

Vrste regeneracije DPF filtera koje se vrše kada mašina radi:

Vrsta regeneracijeUslovi koji dovode do regeneracije DPF filteraOpis rada DPF filtera
Pasivna regeneracijaDešava se tokom redovnog rada mašine pri visokoj brzini motora ili visokom opterećenju motora
 • InfoCenter ne prikazuje ikonicu koja signalizira pasivnu regeneraciju.

 • Tokom pasivne regeneracije, DPF filter obrađuje izduvne gasove visoke temperature, oksidira štetne emisije i spaljuje čađ pretvarajući ga u pepeo.

Pogledajte Pasivna regeneracija DPF filtera

.
 
 
Potpomognuta regeneracijaDešava se zbog niske brzine motora, niskog opterećenja motora ili kada računar otkrije da DPF filter postaje začepljen čađu
 • InfoCenter ne prikazuje ikonicu koja signalizira potpomognutu regeneraciju.

 • Tokom potpomognute regeneracije, računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

Pogledajte Potpomognuta regeneracija DPF filtera.

 
Regeneracija radi resetovanja

Dešava se na svakih 100 sati

Dešava se i posle potpomognute regeneracije samo ako računar otkrije da potpomognuta regeneracija nije dovoljno smanjila količinu čađi

 • Kada se na InfoCenter prikaže ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic, to znači da je regeneracija u toku.

 • Tokom regeneracije radi resetovanja, računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

Pogledajte Regeneracija radi resetovanja.

 
 
 

Vrste regeneracije DPF filtera kod kojih morate da parkirate mašinu:

Vrsta regeneracijeUslovi koji dovode do regeneracije DPF filteraOpis rada DPF filtera
Parked (regeneracija kod parkirane mašine)Dešava se zbog toga što je računar otkrio povratni pritisak na DPF filteru usled nagomilavanja čađi
 • Kada se na InfoCenter prikaže ikonica za regeneraciju radi resetovanja/regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka Graphic ili ADVISORY #188 (OBAVEšTENJE BR. 188), to znači da je zatražena regeneracija.

 • Što pre izvršite regeneraciju kod parkirane mašine kako biste izbegli potrebu za regeneracijom radi oporavka.

 • Za regeneraciju kod parkirane mašine je potrebno 30 do 60 minuta.

 • Morate imati najmanje ¼ rezervoara goriva u rezervoaru.

 • Morate parkirati mašinu da biste izvršili regeneraciju kod parkirane mašine.

Pogledajte Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

Dešava se i zbog toga što je operater pokrenuo regeneraciju kod parkirane mašine
Može se desiti i zbog toga što ste podesili da InfoCenter inhibira regeneraciju radi resetovanja i nastavili da koristite mašinu, dodajući još čađi kada je DPF filteru već bila potrebna regeneracija radi resetovanja
Može biti uzrokovano korišćenjem pogrešnog goriva ili motornog ulja
 
 
 
Regeneracija radi oporavkaDešava se zbog toga što je operater ignorisao zahteve za vršenje regeneracije kod parkirane mašine i nastavio da koristi mašinu, dodajući još čađi na DPF filter
 • Kada se na InfoCenter prikaže ikonica za regeneraciju radi resetovanja/regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka Graphic ili ADVISORY #190 (OBAVEšTENJE BR. 190), to znači da je zatražena regeneracija radi oporavka.

 • Za regeneraciju radi oporavka je potrebno do 3 sata.

 • Morate imati najmanje ½ rezervoara goriva u mašini.

 • Morate parkirati mašinu da biste izvršili regeneraciju radi oporavka.

Pogledajte Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

 
 
 
 

Meni DPF Regeneration (DPF regeneracija)

Pristup meniju za DPF regeneracija

 1. Pristupite meniju Service (Servis) i skrolujte nadole do menija DPF REGENERATION (DPF REGENERACIJA).

  g362603
 2. Pritisnite desno dugme da pristup meniju DPF regeneracija.

Vreme od poslednje regeneracije

Pristupite meniju DPF Regeneration (DPF regeneracija) i skrolujte nadole do polja LAST REGEN (POSLEDNJA REGENERACIJA).

Pomoću polja LAST REGEN (POSLEDNJA REGENERACIJA) utvrdite koliko sati je motor radio od prošle regeneracije radi resetovanja, kod parkiranog vozila ili radi oporavka.

g362604

Meni za tehničare

Important: Ako vam je tako pogodnije, možda ćete odlučiti da izvršite regeneraciju kod parkirane mašine pre nego što količina čađi dostigne 100%, pod uslovom da je motor radio više od 50 sati od poslednje uspešne regeneracije radi resetovanja, kod parkiranog vozila ili radi oporavka.

Koristite meni za tehničare da biste videli trenutno stanje regeneracije motora i koja je prijavljena količina čađi.

Pristupite meniju za regeneraciju DPF filtera, zatim skrolujte nadole i pristupite meniju TECHNICIAN (TEHNIčAR).

g362719
 • Koristite tabelu rada DPF filtera da biste razumeli trenutno stanje rada DPF filtera.

  g362718

  Tabela rada DPF filtera

  StanjeOpis
  NormalDPF je u režimu redovnog rada – pasivna regeneracija.
  Assist RegenRačunar motora vrši potpomognutu regeneraciju.
  Reset StbyRačunar motora pokušava da izvrši regeneraciju radi resetovanja, ali jedan od sledećih razloga sprečava regeneraciju:Podešavanje regen inhibit (inhibicija regeneracije) je podešeno na ON (UKLJUčENO).
  Temperatura izduvnih gasova je preniska za regeneraciju.
  Reset RegenRačunar motora vrši regeneraciju radi resetovanja.
  Parked StbyRačunar motora traži da izvršite regeneraciju kod parkirane mašine.
  Parked RegenInicirali ste zahtev za regeneraciju kod parkirane mašine i računar motora obrađuje regeneraciju.
  Recov. StbyRačunar motora traži da izvršite regeneraciju radi oporavka.
  Recov. RegenInicirali ste zahtev za regeneraciju radi oporavka i računar motora obrađuje regeneraciju.
 • Opterećenost čađu koja se meri kao procenat čađi u DPF filteru; pogledajte tabelu opterećenosti čađu.

  Note: Vrednost za opterećenost čađu se menja kako mašina radi i dešava se regeneracija DPF filtera.

  g365225

  Tabela opterećenosti čađu

  Važne vrednosti opterećenosti čađuStanje regeneracije
  0% do 5%Raspon minimalne opterećenosti čađu
  78%Računar motora vrši potpomognutu regeneraciju.
  100%Računar motora automatski zatraži regeneraciju kod parkirane mašine.
  122%Računar motora automatski zatraži regeneraciju radi oporavka.

Pasivna regeneracija DPF filtera

 • Pasivna regeneracija se dešava kao sastavni deo redovnog rada motora.

 • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

Potpomognuta regeneracija DPF filtera

 • Računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

 • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

Regeneracija radi resetovanja

Пажња

Izduvni gasovi su vreli (oko 600°C) tokom regeneracije DPF filtera. Vreli izduvni gasovi mogu da povrede vas ili druge.

 • Nikada nemojte puštati motor da radi u zatvorenom prostoru.

 • Pazite da nema zapaljivih materijala u blizini izduvnog sistema.

 • Nikada nemojte dodirivati delove vrelog izduvnog sistema.

 • Nikada nemojte stajati u blizini izduvne cevi mašine.

 • Ikonica visoke temperature izduvnih gasova Graphic se prikazuje na InfoCenter dok je regeneracija radi resetovanja u toku.

 • Računar motora podešava postavke motora kako bi podigao temperaturu izduvnih gasova.

  Important: Ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova signalizira da bi temperatura izduvnih gasova koji se ispuštaju iz vaše mašine mogla biti viša nego tokom redovnog rada.

 • Kada koristite mašinu, neka motor radi pri punoj brzini i visokom opterećenju kad god je to moguće kako biste podstakli regeneraciju DPF filtera.

 • Kad god je to moguće, nemojte isključivati motor niti smanjivati brzinu motora dok je regeneracija radi resetovanja u toku.

  Important: Kad god je to moguće, pustite mašinu da završi proces regeneracije radi resetovanja pre nego što isključite motor.

Periodična regeneracija radi resetovanja

Ako motor nije izvršio uspešnu regeneraciju radi resetovanja, kod parkirane mašine ili radi oporavka u poslednjih 100 sati rada motora, računar motora će pokušati da izvrši regeneraciju radi resetovanja.

Podešavanje Inhibit Regen (inhibicija regeneracije)

Samo kod regeneracije radi resetovanja

Regeneracija radi resetovanja proizvodi povišene temperature izduvnih gasova. Ako rukujete mašinom oko drveća, žbunja, visoke trave ili drugih biljaka ili materijala osetljivih na visoke temperature, možete da koristite podešavanje Inhibit Regen (inhibicija regeneracije) da sprečite računar motora da izvrši regeneraciju radi resetovanja.

Important: Kada isključite motor i ponovo ga pokrenete, podešavanje za Inhibit Regen se podrazumevano podesi na OFF (ISKLJUčENO).

Note: Ako podesite da InfoCenter inhibira regeneraciju, InfoCenter prikazuje ADVISORY #185 (OBAVEšTENJE BR. 185) na svakih 15 minuta dok motor zahteva regeneraciju radi resetovanja.

g224692
 1. Pristupite meniju DPF Regeneration (DPF regeneracija) i skrolujte nadole do polja INHIBIT REGEN (INHIBICIJA REGENERACIJE).

  g362745
 2. Pritisnite desno dugme da promenite podešavanje za inhibiciju regeneracije na ON (UKLJUčENO) ili OFF (ISKLJUčENO).

  g365224

Omogućavanje regeneracije radi resetovanja

InfoCenter prikazuje ikonicu za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic kada je regeneracija radi resetovanja u toku.

Note: Ako je Inhibit Regen (Inhibicija regeneracije) podešen na ON (UKLJUčENO), InfoCenter prikazuje ADVISORY #185 (OBAVEšTENJE BR. 185). Pritisnite desno dugme da postavite podešavanje za inhibiciju regeneracije na OFF (ISKLJUčENO) i nastavite sa regeneracijom radi resetovanja.

g362746

Note: Ako InfoCenter prikaže ADVISORY #186 (OBAVEšTENJE BR. 186), podesite motor na pun gas (prazan hod visoke brzine) da biste omogućili da se regeneracija radi resetovanja nastavi.

g224395

Note: Kada se regeneracija radi resetovanja završi, ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic nestaje sa ekrana za InfoCenter.

Regeneracija kod parkirane mašine ili radi oporavka

 • Kada računar motora zatraži regeneraciju kod parkirane mašine ili regeneraciju radi oporavka, na InfoCenter se prikazuje ikonica zahteva za regeneraciju Graphic.

 • Mašina ne vrši regeneraciju kod parkirane mašine ni regeneraciju radi oporavka automatski, morate da pokrenete tu regeneraciju kroz InfoCenter.

Poruke za regeneraciju kod parkirane mašine

Kada računar motora zatraži regeneraciju kod parkirane mašine sa sledećom porukom koja se prikazuje na InfoCenter-u:

 • Upozorenje za motor SPN 3720, FMI 16

  g213863
 • ADVISORY #188 (OBAVEšTENJE BR. 188) Potrebna regeneracija kod parkirane mašine

  Note: Advisory #188 (obaveštenje br. 188) se prikazuje na svakih 15 minuta.

  g224397

Poruke za regeneraciju radi oporavka

Kada računar motora zatraži regeneraciju radi oporavka sa sledećom porukom koja se prikazuje na InfoCenter-u:

Upozorenje za motor SPN 3719, FMI 0

Pogledajte Priručnik za servisiranje ili pitajte vaš ovlašćeni servis za detalje.

g213867

Status DPF filtera – ograničenje

 • Ako računar motora zahteva regeneraciju kod parkirane mašine ili obrađuje regeneraciju kod parkirane mašine, opcija PARKED REGEN se blokira i na ekranu se prikazuje ikona katanca.

  g224625
 • Ako računar motora zahteva regeneraciju radi oporavka ili obrađuje regeneraciju radi oporavka, opcija RECOVERY REGEN se blokira i na ekranu se prikazuje ikona katanca.

  g224628

Vršenje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka

Пажња

Izduvni gasovi su vreli (oko 600°C) tokom regeneracije DPF filtera. Vreli izduvni gasovi mogu da povrede vas ili druge.

 • Nikada nemojte puštati motor da radi u zatvorenom prostoru.

 • Pazite da nema zapaljivih materijala u blizini izduvnog sistema.

 • Nikada nemojte dodirivati delove vrelog izduvnog sistema.

 • Nikada nemojte stajati u blizini izduvne cevi mašine.

Important: Računar mašine poništava regeneraciju DPF filtera ako povećate brzinu motora sa praznog hoda niske brzine ili otpustite parkirnu kočnicu.

 1. Proverite da mašina ima najmanje specifikovanu količinu goriva u rezervoaru za vrstu regeneracije koju ćete vršiti:

  • Regeneracija kod parkirane mašine: ¼ rezervoara za gorivo

  • Regeneracija radi oporavka: ½ rezervoara za gorivo

 2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, na otvorenom, dalje od zapaljivih materijala.

 3. Pritisnite parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

 4. Podesite gas u položaj PRAZAN HOD male brzine.

 5. U meniju DPF Regeneration (DPF regeneracija), skrolujte do opcije PARKED REGEN START (POKRETANJE REGENERACIJE KOD PARKIRANE MAšINE) ili opcije RECOVERY REGEN START (POKRETANJE REGENERACIJE RADI OPORAVKA). Pritisnite desno dugme da biste pokrenuli regeneraciju.

  g362809
 6. Kada se od vas to zatraži, potvrdite da imate dovoljan nivo goriva, kao što je navedeno u koraku 1. Pritisnite desno dugme da biste nastavili.

  g227678
 7. Na ekranu sa kontrolnom listom za DPF, proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da je brzina motora podešena na prazan hod niske brzine. Pritisnite desno dugme da biste nastavili

  g227679
 8. Na ekranu INITIATE DPF REGEN (INICIRAJ DPF REGENERACIJU) pritisnite desno dugme da nastavite dalje.

  g224630
 9. InfoCenter prikazuje poruku INITIATING DPF REGEN (DPF REGENERACIJA SE INICIRA).

  g227681
 10. InfoCenter prikazuje poruku o potrebnom vremenu za regeneraciju.

  • Za regeneraciju kod parkirane mašine je potrebno do 30 minuta.

  • Za regeneraciju radi oporavka je potrebno do 3 sata.

  Note: Ako morate da otkažete regeneraciju nakon što je pokrenuta, pogledajte Poništavanje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka.

  g224406g224416
 11. Računar motora proverava stanje motora i informacije o grešci. InfoCenter može da prikaže sledeće poruke:

  PorukaKorektivna mera
  Graphic Izađite iz menija za regeneraciju i neka mašina radi dok vreme od poslednje regeneracije ne bude duže od 50 sati; pogledajte Vreme od poslednje regeneracije.
  GraphicRešite grešku kod motora i ponovo pokušajte regeneraciju DPF.
  GraphicUpalite i pokrenite motor.
  GraphicPustite motor da radi da bi se rashladna tečnost zagrejala na 60°C.
  GraphicPromenite brzinu motora na prazan hod niske brzine.
  GraphicRešite uslov računara motora i ponovo pokušajte regeneraciju DPF.
 12. InfoCenter prikazuje početni ekran i ikonica za potvrdu regeneracije Graphic se pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana dok je regeneracija u toku.

  Note: Dok se vrši regeneracija DPF, na InfoCenter ekranu se prikazuje ikonica za visoku temperaturu izduvnih gasova Graphic.

 13. Kada računar motora završi regeneraciju kod parkirane mašine ili radi oporavka, InfoCenter prikazuje ADVISORY #183 (OBAVEšTENJE BR. 183); ako to ne uspe, InfoCenter prikazuje ADVISORY #184 (OBAVEšTENJE BR. 184). Pritisnite levo dugme da izađete na početni ekran.

  g362807

Poništavanje regeneracije kod parkirane mašine ili radi oporavka

 1. U meniju DPF Regeneration (DPF regeneracija), skrolujte do opcije PARKED REGEN CANCEL (OTKAZIVANJE REGENERACIJE KOD PARKIRANE MAšINE) ili opcije RECOVERY REGEN CANCEL (OTKAZIVANJE REGENERACIJE RADI OPORAVKA).

  g362918
 2. Pritisnite desno dugme da biste otkazali regeneraciju.

Након рада

Bezbednost nakon rada

Opšta bezbednost

 • Aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme), spustite krakove za utovarivanje, isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se mašina ohladi pre podešavanja, čišćenja, skladištenja i servisiranja.

 • Očistite priključke, pogone, izduvni lonac i motor od otpadaka da biste sprečili požar. Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti.

 • Ne dodirujte delove koji bi mogli da ostanu vreli tokom rada. Ostavite ih da se ohlade pre nego što pokušate da održavate, podesite ili servisirate mašinu.

 • Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine u prikolicu ili kamion.

Oslobađanje zaglavljene mašine

Ako se mašina zaglavi (npr. u blatnjavim uslovima), povucite mašinu nazad u stabilan položaj koristeći istovremeno obe prednja mesta za podizanje ili oba zadnja mesta za privezivanje.

Important: Nemojte koristiti prednja mesta za privezivanje za povlačenje mašine.

g371330

Pomeranje mašine koja ne funkcioniše

Important: Nemojte da šlepate ili gurate mašinu ukoliko prvo niste otvorili ventile za šlepanje, jer ćete oštetiti hidraulični sistem.

 1. Isključite motor i uklonite ključ.

 2. Uklonite donju ploču; pogledajte Uklanjanje donje ploče.

 3. Za svaki pogonski motor uklonite poklopac.

  g362932
 4. Sa obe strane podmažite podlošku (M12) uljem.

 5. Postavite navrtku (M12) na zavrtanj (M12), a zatim postavite zavrtanj kroz podlošku i alat za premošćenje u klip kočnice. Nemojte previše dotegnuti.

  g370287
 6. Pritegnite navrtku da biste otpustili kočnicu.

  g370392
 7. Uklonite prednji poklopac; Uklanjanje prednjeg poklopca.

 8. Okrenite ventile za vuču ispod hidrauličnih pumpi dva puta suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

  g362931
 9. Vršite vuču mašine po potrebi koristeći tačke opisane u Oslobađanje zaglavljene mašine.

 10. Nakon popravke mašine, zatvorite ventile za šlepanje pre puštanja u rad.

 11. Postavite prednji poklopac.

 12. Uklonite pričvršćivače i alat za premošćenje sa svakog pogonskog motora i postavite poklopac.

 13. Postavite donju ploču.

Prevoženje mašine

Za prevoženje mašine koristite prikolicu ili kamion predviđene za teške primene. Koristite rampu pune širine. Proverite da li prikolica ili kamion poseduju sve neophodne kočnice, svetlosnu signalizaciju i oznake u skladu sa zakonom. Pažljivo pročitajte sva bezbednosna uputstva. Poznavanje ovih informacija može pomoći u izbegavanju povrede kod vas ili posmatrača. Pogledajte lokalne propise za prikolice i zahteve za vezivanje.

Упозорење

Vožnja ulicom ili putem bez migavaca, svetala, reflektivnih oznaka ili simbola za – sporohodno vozilo je opasna i može da izazove nezgode sa telesnim povredama.

Nemojte voziti mašinu javnim ulicama ili putevima.

Izbor prikolice

Упозорење

Utovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda (Слика 52).

 • Koristite samo rampu pune širine.

 • Postarajte se da dužina rampe bude barem 4 puta duža od visine poda prikolice ili kamiona od zemlje. To obezbeđuje da ugao rampe ne prekorači 15 stepeni na ravnom tlu.

g229507

Utovar mašine

Упозорење

Utovar ili istovar mašine na prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda.

 • Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja mašinom na rampi.

 • Utovarujte u istovarujte mašinu sa težim krajem okrenutim prema rampi.

 • Kada vozite mašinu po rampi izbegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje, jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja.

 1. Ako koristite prikolicu, povežite je sa vučnim vozilom i povežite bezbednosne lance.

 2. Ako je moguće, povežite kočnice prikolice.

 3. Spustite rampe.

 4. Spustite krakove za utovarivanje.

 5. Utovarite mašinu na prikolicu sa težim krajem okrenutim prema rampi, sa tovarom spuštenim nisko.

  • Ako mašina ima pun priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu napred uz rampu.

  • Ako mašina uma prazan priključak koji može da nosi teret ili nema priključak, vozite mašinu unazad uz rampu.

  g204457
 6. Spustite krakove za utovarivanje skroz dole.

 7. Aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i izvadite ključ.

 8. Koristite metalne ušice za privezivanje na mašini da biste bezbedno privezali mašinu za prikolicu ili kamion pomoću traka, lanaca, sajli ili užadi. Potražite zahteve za vezivanje u lokalnim propisima.

  Important: Nemojte koristiti alke za vezivanje za podizanje mašine.

  g318338

Istovar mašine

 1. Spustite rampe.

 2. Istovarite mašinu sa prikolice sa težim krajem okrenutim prema rampi, sa tovarom spuštenim nisko.

  • Ako mašina ima pun priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu unazad niz rampu.

  • Ako mašina ima prazan priključak koji nosi teret (npr. korpu) ili priključak koji ne nosi dodati teret (npr. rovokopač) vozite mašinu unapred uz rampu.

  g204458

Podizanje mašine

Uklonite sve priključke i podignite mašinu koristeći 4 mesta za podizanje.

Ne prelazite ugao od 30 stepeni prilikom podizanja mašine; koristite minimalne dužine lanaca navedene u nastavku.

g375790

Одржавање

Note: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Bezbednost pri održavanju

Пажња

Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.

 • Parkirajte mašinu na ravnoj površini, isključite pomoćnu hidrauliku, spustite priključak, aktivirajte parkirnu kočnicu(ako je deo opreme), isključite motor i uklonite ključ. Pre podešavanja, čišćenja, odlaganja ili popravke mašine, sačekajte da se svi pokreti zaustave i sačekajte da se ohladi.

 • Očistite prosuto ulje ili gorivo.

 • Ne dozvolite neobučenom osoblju da servisira mašinu.

 • Koristite podupirače za podupiranje komponenti kada je to potrebno.

 • Pažljivo oslobodite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom; pogledajte Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema.

 • Pre vršenja bilo kakvih popravki odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

 • Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Ako je moguće, nemojte vršiti podešavanja dok motor radi.

 • Sve delove održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti. Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.

 • Nemojte vršiti neovlašćene izmene na sigurnosnim uređajima.

 • Priključci mogu da promene stabilnost i radne karakteristike mašine.

 • Koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro.

 • Ako bilo kakvo održavanje ili popravka zahteva da krakovi za utovarivanje budu u podignutom položaju, pričvrstite krakove u podignuti položaj sa blokadom hidrauličnog cilindra.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
Након првих 8 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Proverite indikator servisa filtera za vazduh.
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Očistite gusenice i proverite prekomerno habanje i pravilnu zategnutost.
 • Očistite rešetku, hladnjak ulja i prednji deo hladnjaka (češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Proverite i očistite rešetku hladnjaka
 • Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Proverite da li ima labavih zavrtanja za pričvršćivanje.
 • Сваких 25 сати
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Pritegnite zavrtnje za podešavanje krakova za utovarivanje.Proverite obrtni moment kadgod se pri spuštanju krakova za utovarivanje čuje zveckanje.
 • Сваких 50 сати
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz separatora za vodu.
 • Proverite stanje akumulatora.
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Сваких 100 сати
 • Skinite poklopac prečišćivača vazduha i očistite nečistoće. (Čistite češće u prljavim i prašnjavim uslovima.)
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja.(Obavite potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.)
 • Proverite nagomilavanje prljavštine na šasiji.(Češće u prljavim uslovima.)
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora/ventilatora.
 • Сваких 250 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Сваких 400 сати
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Zamenite hidraulično ulje i filtere (ako ne koristite Toro tečnost).
 • Сваких 500 сати
 • Servisirajte čistač vazduha.(Servisirajte češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Zamena separatora za gorivo i vodu.
 • Zamenite filter za gorivo.
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo – samo ovlašćeni serviser.
 • Zamenite alternator/kaiš ventilatora (za uputstva pogledajte priručnik za vlasnika motora).
 • Сваких 800 сати
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite hidraulično ulje i filtere (ako koristite Toro tečnost).
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Сваких 3.000 сати
 • Rasklopite, očistite i sklopite filter čađi DPF filteraili ako se na InfoCenter ekranu prikažu greške kod motora spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ili spn 3720 fmi 16.
 • Годишње или пре складиштења
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Popravite oštećenu boju.
 • Сваке 2 године
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Important: Pogledajte Uputstvo za vlasnika za vaš motor radi dodatnih postupaka prilikom održavanja.

  Поступци предодржавања

  Korišćenje blokada cilindra

  Упозорење

  Kraci za utovarivanje mogu da se iz podignutog položaja spuste i priklješte svakog ispod njih.

  Montirajte blokade cilindara pre obavljanja održavanje koje zahteva da kraci budu podignuti.

  Montiranje blokada cilindara

  1. Uklonite priključak.

  2. Podignite krakove za utovarivanje u potpuno podignut položaj.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Otpustite ručicu koja pričvršćuje blokadu cilindra za krak za utovarivanje.

   g359013
  5. Pomerite blokadu cilindra preko šipke cilindra za podizanje.

   g267536
  6. Ponovite korake 4 i 6 za drugu stranu mašine.

  7. Polako spustite krakove za utovarivanje dok blokade cilindra ne dođu u kontakt sa telima cilindra i krajevima šipki.

  8. Učvrstite blokadu ventila utovarivača; pogledajte Blokada ventila utovarivača.

  Uklanjanje i skladištenje blokada cilindra

  Important: Uklonite blokade cilindra sa šipki i potpuno ih pričvrstite u položaju za skladištenje pre korišćenja mašine.

  1. Pokrenite motor.

  2. Podignite krakove za utovarivanje u potpuno podignut položaj.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite osovinice koje pričvršćuju blokade cilindra.

  5. Uklonite blokade cilindra sa šipki cilindra za podizanje.

  6. Ubacite osovinice u blokade.

  7. Postavite blokade cilindra na ruke za utovarivanje, sa prstenovima za klinove ispod blokada i pričvrstite svaku blokadu pomoću ručice.

   g359013
  8. Spustite krakove za utovarivanje.

  Pristup unutrašnjim komponentama

  Упозорење

  Otvaranje ili uklanjanje poklopaca, haube i rešetaka dok motor radi može da vam omogući kontakt sa pokretnim delovima, i ozbiljno vas opeče.

  Pre korišćenja bilo kakvog poklopca, haube i rešetki, isključite motor, uklonite ključ iz prekidača kontakta, ostavite motor da se ohladi.

  Otvaranje haube

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otključajte haubu pomoću ključa sa rezom i pritisnite dugme da biste otpustili rezu.

   g362359
  4. Podizanje haube

  Zatvaranje haube

  1. Spustite haubu.

  2. Pritisnite rezu da učvrstite haubu.

  3. Zaključajte haubu pomoću ključa sa rezom.

  Uklanjanje zadnjeg poklopca

  1. Skinite 2 zavrtnja koji učvršćuju vrh zadnjeg poklopca.

   g359278
  2. Podignite poklopac iz žlebova na nosaču hladnjaka.

   g359279

  Uklanjanje donje ploče

  1. Uklonite 2 zavrtnja koji pričvršćuju donju ploču.

   g359291
  2. Uklonite donju ploču.

  Uklanjanje prednjeg poklopca

  1. Podignite krakove za utovarivanje i učvrstite ih blokadama cilindra.

  2. Olabavite dva zavrtnja koji pričvršćuju prednji poklopac na mašinu.

   g359302
  3. Gurnite poklopac sa mašine.

  4. Kada postavljate poklopac, pritegnite zavrtnje na 41 N m.

  Uklanjanje sklopa prednjeg poklopca

  1. Podignite krakove za utovarivanje i učvrstite ih blokadama cilindra.

  2. Otvorite haubu.

  3. Uklonite 4 zavrtnja koji pričvršćuju sklop poklopca na mašinu.

   g363210
  4. Uklonite sklop poklopca.

  Uklanjanje bočne rešetke

  1. Otvorite haubu.

  2. Izvucite rešetku iz prednjeg i zadnjeg žleba.

   g363164

  Подмазивање

  Podmazivanje mašine

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Podmažite mašinu.(Podmažite odmah nakon svakog pranja.)
 • Tip maziva: mazivo opšte namene.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Mazalice obrišite krpom.

   g359308
  4. Priključite pištolj za podmazivanje na svaku mazalicu.

  5. Upumpavajte mazivo u mazalice dok mazivo ne počne da curi iz ležajeva (približno 3 pumpanja).

  6. Obrišite višak maziva.

  Одржавање мотора

  Bezbednost motora

  • Isključite motor pre provere ulja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Nemojte menjati postavku regulatora motora i ne prekoračujte brzinu motora.

  • Držite šake, stopala, lice, druge delove tela i odeću podalje od izduvnog lonca i drugih vrućih površina.

  Servisiranje prečišćivača vazduha

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite indikator servisa filtera za vazduh.
 • Сваких 100 сати
 • Skinite poklopac prečišćivača vazduha i očistite nečistoće. (Čistite češće u prljavim i prašnjavim uslovima.)
 • Сваких 500 сати
 • Servisirajte čistač vazduha.(Servisirajte češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Proveravanje prečišćivača vazduha

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu.

  4. Proverite da li telo prečišćivača vazduha ima oštećenja koja bi možda mogla da dovedu do curenja vazduha.

   Zamenite oštećeno telo prečišćivača vazduha.

  5. Proverite ceo ulazni sistem za vazduh da li ima curenja, oštećenja ili labavih obujmica za crevo.

  6. Servisirajte filter prečišćivača vazduha i sigurnosni element kada dobijete upozorenje.

   Important: Nemojte preterano da servisirate filter za vazduh.

   g332364
  7. Pobrinite se da poklopac pravilno uleže i da zaptiva sa telom čistača vazduha.

  Servisiranje prečišćivača vazduha

  Note: Ako je penasta zaptivka u poklopcu oštećena, zamenite je.

  Important: Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može navući prljavštinu kroz filter u usisni vod.

  Important: Nemojte da čistite korišćeni filter da biste izbegli oštećenje filterskog medijuma.

  Important: Nemojte koristiti oštećeni filter.

  Important: Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.

  g031807

  Servisiranje motornog ulja

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 50 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo motornog ulja.
 • Сваких 250 сати
 • Zamenite motorno ulje i filter.
 • Specifikacije motornog ulja

  Motor se isporučuje sa uljem u kućištu radilice; svejedno proverite nivo ulja pre i nakon što prvi put pokrenete motor.

  Kapacitet kućišta motora: 5,2 l sa filterom

  Poželjno motorno ulje: Toro Premium Engine Oil

  Ako se koristi alternativno ulje, koristite kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

  • API servisna kategorija CJ-4 ili viša

  • ACEA servisna kategorija E6

  • JASO servisna kategorija DH-2

  Important: Korišćenje motornog ulja koje nije API klasifikacije CJ-4 ili više, ACEA E6 ili JASO DH-2 bi moglo da izazove začepljenje DPF filtera ili oštećenje motora.

  Koristite sledeće gradacije viskoznosti motornog ulja:

  • SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  • SAE 15W-40 (iznad 0°F)

  Note: Motorno ulje Toro Premium Engine dostupno je kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

  Provera nivoa motornog ulja

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  3. Otvorite haubu.

  4. Uklonite rešetku sa leve strane.

  5. Očistite prostor oko merne šipke i poklopca za ulje.

   g361061
  6. Proverite nivo ulja i po potrebi dodajte ulje.

   Important: Nemojte da prepunjavate kućište motora uljem ako je nivo ulja u kućištu motora previsok i ako pokrenete motor, možete da oštetite motor.

   g264959
  7. Zatvorite haubu.

  Zamena motornog ulja i filtera

  1. Uklonite priključak.

  2. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta.

   Note: Time se ulje zagreva pa bolje ističe.

  3. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  4. Podignite krakove za utovarivanje i montirajte blokade cilindra.

  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Ispustite ulje ispod platforme.

   Пажња

   Komponente će biti vrele ako je mašina radila. Ako dodirnite vruće komponente, možete dobiti opekotine.

   Pazite da ne dodirnete vruće komponente dok menjate ulje i/ili filter.

   g361063g360882
  7. Pritegnite čep za ispuštanje momentom od 46 do 56 N m.

  8. Otvorite haubu.

  9. Uklonite levu rešetku; pogledajte Uklanjanje bočne rešetke.

  10. Postavite plitku posudu ili krpu ispod filtera da skuplja ulje.

  11. Zamenite filter za ulje.

   g031261
  12. Skinite poklopac otvora za sipanje ulja i polako uspite oko 80% precizirane količine ulja kroz poklopac ventila.

  13. Proverite nivo ulja.

  14. Polako dospite još ulja da nivo ulja stigne do gornje rupe na šipki za merenje.

  15. Vratite poklopac otvora za sipanje na mesto.

  16. Postavite levu rešetku.

  17. Zatvorite haubu.

  Servisiranje katalizator oksidacije dizela (DOC) i filtera čađi

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 3.000 сати
 • Rasklopite, očistite i sklopite filter čađi DPF filteraili ako se na InfoCenter ekranu prikažu greške kod motora spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ili spn 3720 fmi 16.
 • Ako se pojave sledeće greške kod motora , ili na displeju sistema InfoCenter, očistite filter čađi prateći sledeće korake:

  g214715g213864g213863
  1. Pogledajte odeljak Motor u Priričniku za servisiranje za informacije o rasklapanju i sklapanju katalizatora oksidacije dizela i filtera čađi DPF filtera.

  2. Obratite se ovlašćenom serviseru za zamenske delove ili servis za katalizator oksidacije dizela i filter čađi.

  3. Obratite se ovlašćenom serviseru da vam resetuje upravljačku jedinicu motora (ECU) kada ugradite čist DPF filter.

  Одржавање система за гориво

  Опасност

  U određenim uslovima, gorivo je lako zapaljivo i vrlo eksplozivno. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba i može oštetiti imovinu.

  Pogledajte Bezbednost goriva za kompletnu listu mera opreza u vezi sa gorivom.

  Pražnjenje separatora za vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Ispraznite vodu i druge zagađivače iz separatora za vodu.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Stavite posudu ispod separatora vode.

   g361075
  4. Otpustite ventil za ispuštanje na donjem delu kanistera za gorivo i pustite vodu da iscuri.

  5. Zategnite drenažni ventil.

  Zamena separatora za gorivo i vodu

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamena separatora za gorivo i vodu.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite zadnji poklopac; pogledajte Uklanjanje zadnjeg poklopca.

  4. Očistite prostor gde se vrši montaža separatora vode.

   g361076
  5. Skinite kanister filtera i očistite površinu za montažu

  6. Podmažite zaptivku na kanisteru novog filtera čistim uljem.

  7. Napunite rezervoar gorivom.

  8. Montirajte kanister filtera rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, a zatim ga okrenite još za ½ kruga.

  9. Montirajte zadnji poklopac.

  Provera cevovoda i spojeva za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 400 сати
 • Proverite da li su cevovodi i spojevi za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi.
 • Pregledajte da li su vodovi i priključci za gorivo dotrajali, oštećeni ili su im spojevi labavi. Pritegnite sve labave priključke i obratite se ovlašćenom serviseru za pomoć prilikom popravljanja oštećenih vodova.

  Zamena filtera za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Zamenite filter za gorivo.
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu.

  4. Očistite prostor gde se vrši montaža filtera za gorivo.

   g392882
  5. Skinite kanister filtera i očistite površinu za montažu.

  6. Podmažite zaptivku na kanisteru novog filtera čistim uljem.

  7. Montirajte kanister filtera rukom dok zaptivka ne dodirne površinu za montažu, a zatim ga okrenite još za ½ kruga.

  8. Odzračite sistem za gorivo; pogledajte Odzračivanje sistema za gorivo.

  9. Pokrenite motor i proverite da li curi gorivo oko glave filtera.

  10. Zatvorite haubu.

  Odzračivanje sistema za gorivo

  Morate da odzračite sistem za gorivo pre pokretanja motora ako dođe do bilo koje od sledećih situacija:

  • Početno pokretanje nove mašine

  • Motor je prestao sa radom usled nedostatka goriva.

  • Obavljeni su radovi održavanja na komponentama sistema za gorivo (npr. zamenjen je filter).

  1. Okrenite ključ u položaj RAD.

  2. Pustite pumpu za gorivo da radi 2 minuta pre nego što pokrenete mašinu.

  Pražnjenje rezervoara za gorivo

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 500 сати
 • Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo – samo ovlašćeni serviser.
 • Neka ovlašćeni serviser isprazni i očisti rezervoare za gorivo.

  Одржавање електричног система

  Bezbednost električnog sistema

  • Pre vršenja bilo kakvih popravki odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

  • Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnica i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

  • Akumulatorska kiselina je otrovna i može izazvati opekotine. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom. Zaštitite lice, oči i odeću kada radite sa akumulatorom.

  • Gasovi iz akumulatora mogu eksplodirati. Držite cigarete, varnice i otvorene plamene podalje od akumulatora.

  Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Otvorite haubu.

  4. Okrenite prekidač za odvajanje akumulatora u položaj UKLJUčENO ili ISKLJUčENO da biste izvršili sledeće:

   • Da biste električno uključili mašinu, okrenite prekidač za odvajanje akumulatora u smeru kretanja kazaljke na satu u položaj UKLJUČENO.

   • Da biste električno isključili mašinu, okrenite prekidač za odvajanje akumulatora suprotno od smera kretanja kazaljke na satu u položaj ISKLJUčENO.

   g361175

  Servisiranje akumulatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 50 сати
 • Proverite stanje akumulatora.
 • Uklanjanje akumulatora

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni kabl (crveni).

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite krakove za utovarivanje i montirajte blokade cilindra.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Uklonite sklop prednjeg poklopca; pogledajte Uklanjanje sklopa prednjeg poklopca.

  6. Odvojite negativni (crni) kabl za uzemljenje od stuba akumulatora. Zadržite pričvršćivače.

   g361207
  7. Skinite gumeni poklopac sa pozitivnog (crvenog) kabla.

  8. Odvojite pozitivni (crveni) kabl od stuba akumulatora. Zadržite pričvršćivače.

  9. Uklonite leptir navrtke, šipke i traku.

  10. Uklanjanje akumulatora.

  Punjenje akumulatora

  Упозорење

  Punjenje akumulatora proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte nikada pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  Important: Neka vam akumulator uvek bude u potpunosti napunjen (1,265 specifična težina). To je posebno važno za sprečavanje oštećenja akumulatora kada je temperatura ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz mašine; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite akumulator 4 do 8 sati na 3 do 4 A. Nemojte da prepunite akumulator.

   g003792
  3. Kada je akumulator potpuno napunjen, isključite punjač iz električne utičnice, a zatim odvojite vodove punjača iz stubova akumulatora.

  Čišćenje akumulatora

  Note: Održavajte terminale i celo kućište akumulatora čistim jer se prljav akumulator sporo prazni.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu (ako je deo opreme) i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite akumulator iz mašine; Uklanjanje akumulatora.

  4. Očistite celo kućište akumulatora rastvorom sode bikarbone i vode.

  5. Isperite akumulator čistom vodom.

  6. Premažite stubove akumulatora i konektore kabla Grafo 112X (skin-over) mazivom (Toro br. dela 505-47) ili vazelinom kako biste sprečili koroziju.

  7. Postavite akumulator; pogledajte Postavljanje akumulatora.

  Postavljanje akumulatora

  Упозорење

  Nepravilno sprovođenje kablova akumulatora može dovesti do oštećenja mašine i kablova i izazvati varničenje. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova iz akumulatora, a time i do telesne povrede.

  Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni kabl (crni).

  1. Postavite akumulator na nosač i pričvrstite ga trakom, leptir navrtkama i šipkama.

   g361207
  2. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtnjeva za pričvršćivanje, postavite pozitivni (crveni) kabl akumulatora na pozitivni (+) terminal akumulatora.

  3. Gurnite poklopac crvenog terminala na pozitivni (crveni) terminal akumulatora.

  4. Pomoću prethodno uklonjenih zavrtanja za pričvršćivanje, postavite negativni (crni) kabl akumulatora na negativni (–) terminal akumulatora.

  5. Postavite sklop prednjeg poklopca.

  Servisiranje zamenskog akumulatora

  Originalni akumulator ne zahteva održavanje ni servisiranje. Za servisiranje zamenskog akumulatora, pogledajte uputstvo proizvođača akumulatora.

  Pokretanje mašine spolja

  Упозорење

  Pokretanje akumulatora pomoću kabla startera proizvodi gasove koji mogu da eksplodiraju.

  Nemojte pušiti u blizini akumulatora i držite ga podalje od varnica i plamena.

  1. Uklonite prednji poklopac; pogledajte Uklanjanje prednjeg poklopca.

  2. Pre pokretanja mašine pomoću spojnog kabla proverite i očistite koroziju sa terminala akumulatora. Proverite da su priključci dobro pričvršćeni.

   Пажња

   Korozija ili labavi priključci mogu da dovedu do neželjenog skoka napona u bilo kom trenutku tokom postupka pokretanja pomoću spojnog kabla.

   Nemojte pokušavati da pokrenete mašinu pomoću spojnog kabla ako su terminali akumulatora labavi ili korodirani, jer se može oštetiti motor.

   Опасност

   Ako je slab akumulator ispucao ili zamrznut ili ima nizak nivo elektrolita ili otvorenu ćeliju akumulatora/ćeliju sa kratkim spojem, a pokrećete ga pomoću spojnog kabla, može nastati eksplozija koja može izazvati tešku telesnu povredu.

   Nemojte pokretati slab akumulator pomoću spojnog kabla ako postoje navedeni uslovi.

  3. Proverite da je akumulator koji obezbeđuje napajanje dobar i potpuno napunjen olovni akumulator sa 12,6 V ili više.

   Note: Koristite spojne kablove odgovarajuće veličine i kratkih dužina kako bi se smanjio pad napona između sistema. Proverite da su kablovi obeleženi bojama ili oznakama koje ukazuju na odgovarajući polaritet.

   Упозорење

   Akumulatori sadrže kiselinu i proizvode eksplozivne gasove.

   • U svakom trenutku štitite oči i lice od akumulatora.

   • Nemojte se naginjati nad akumulatore.

   Note: Proverite da su kapice za ventilacione otvore dobro pričvršćene i ravne. Ako je dostupna, stavite vlažnu krpu preko kapica za ventilacione otvore na oba akumulatora. Takođe pazite da se mašine ne dodiruju i da su oba električna sistema isključena i istog nazivnog napona sistema. Ova uputstva su samo za sisteme sa uzemljenjem na negativnom kablu.

  4. Spojite pozitivni (+) kabl sa pozitivnim (+) terminalom ispražnjenog akumulatora koji je žicom povezan za starter ili solenoid kako je prikazano na Слика 82.

   g012785
  5. Povežite drugi kraj pozitivnog (+) kabla startera na pozitivan priključak na akumulatoru na drugoj mašini.

  6. Povežite na kraj negativnog (–) kabla startera na negativan priključak na akumulatoru na drugoj mašini.

  7. Povežite drugi kraj negativnog (–) kabla startera na tačku uzemljenja, kao što je nelakirani zavrtanj ili član šasije.

  8. Pokrenite motor u drugoj mašini. Neka radi nekoliko minuta, a zatim pokrenite vaš motor.

  9. Uklonite kablove obrnutim redosledom u odnosu na povezivanje.

  10. Postavite prednji poklopac.

  Servisiranje osigurača

  Električni sistem je zaštićen osiguračima. Ne zahteva održavanje; međutim, ako osigurač pregori, proverite da li postoji neispravnost ili A kratak spoj komponente/kola.

  g362178

  Raspored osigurača

  123456789101112
  AXXDžojstikNapajanje priključkaDodatna opremaTehničko napajanjeSirena
     (5 A)(20 A)(10 A)(7,5 A)(10 A)
  BXXXXTDM 2002Automatsko nivelisanjeTehničko napajanjeSvetla/USB
       (10 A) (10 A)(7,5 A)(15 A)
  CXXXXTelematikaXXTehničko napajanjeNapajanje sistema
       (10 A)  (7,5 A)(15 A)
  DXXX(Relej)(Relej)(Relej)
  EXXX

  Note: Ako se mašina ne pokrene, ili glavno kolo ili kontrolna tabla/relejni osigurač može da bude pregoreo.

  Одржавање погонског система

  Servisiranje gusenica

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Након првих 8 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Након првих 50 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite gusenice i proverite prekomerno habanje i pravilnu zategnutost.
 • Сваких 50 сати
 • Proverite i podesite zategnutost gusenice.
 • Čišćenje gusenica

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  2. Sa montiranom korpom zakrenutom nadole, spustite je u zemlju tako da se prednji deo vučne jedinice podigne sa zemlje za nekoliko centimetara.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Pomoću creva za vodu ili perača pod pritiskom, uklonite prljavštinu sa svakog sistema gusenica.

  Important: Pobrinite se da vodu pod visokim pritiskom koristite samo za pranje gusenica. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom, za čišćenje ostataka sa vučne jedinice. Nemojte koristiti vodu pod visokim pritiskom između pogonskog zupčanika i vučne jedinice jer možete da oštetite zaptivke motora. Pranje pod visokim pritiskom može da ošteti električni sistem i hidraulične ventile ili ukloni mazivo.

  Important: Pobrinite se da potpuno očistite drumske točkove, prednji točak, zadnji točak i pogonski zupčanik. Drumski točkovi treba slobodno da se okreću kada su čisti.

  g361234

  Provera i podešavanje zategnutosti gusenice

  Podignite/poduprite jednu stranu mašine i koristeći težinu gusenice potvrdite da je razmak između donje strane oboda drumskog točka i gusenice 19 mm. Ako to nije tako, podesite zategnutost gusenice na sledeći način.

  g361233
  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Podignite stranu mašine koju podešavate tako da gusenica bude odignuta od tla.

  4. Otpustite zavrtnje na zadnjem poklopcu i uklonite poklopac.

   g363402
  5. Otpustite kontranavrtku i okrenite zavrtanj za zatezanje u smeru kretanja kazaljke na satu dok defleksija gusenice ne bude 19 mm.

   g363401
  6. Zategnite kontra navrtku.

  7. Postavite poklopac i zategnite zavrtnje.

  8. Ponovite postupak za drugu gusenicu.

  9. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  10. Potvrdite da je defleksija gusenice 19 mm. Podesite ako je neophodno.

  Zamena gusenica

  Uklanjanje gusenica

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini vodeći računa da samo jedna polovina pogonskog zupčanika bude u kontaktu sa gusenicom.

   g361326
  3. Spustite krakove za utovarivanje.

  4. Isključite motor i uklonite ključ.

  5. Odignite mašinu sa tla tako da donja strana gusenice bude odignuta najmanje 10,2 cm od tla. Poduprite mašinu koristeći dizalice.

   Note: Koristite dizalice pogodne za vašu mašinu.

   Упозорење

   Mehaničke ili hidraulične dizalice mogu da popuste pod težinom mašine i izazovu tešku povredu.

   Koristite podupirače za podupiranje mašine.

  6. Otpustite zavrtnje na zadnjem poklopcu i uklonite poklopac.

   g363402
  7. Otpustite kontranavrtku i okrećite zavrtanj za zatezanje da biste popustili zatezanje.

   g363401
  8. Uklonite segment pogonskog zupčanika koji nije u kontaktu sa gusenicom.

   Important: Ako ne uklonite segment pogonskog zupčanika, montiranje nove gusenice možda neće biti moguće bez oštećenja.

   g361327
  9. Pokrenite mašinu i deaktivirajte parkirnu kočnicu.

  10. Pomerajte ručicu za kontrolu vuče unapred sve dok druga polovina pogonskog zupčanika ne izađe iz gusenice

   g361325
  11. Isključite motor i uklonite ključ.

  12. Uklonite gusenicu sa okvira gusenice, pogonsku glavčinu, a zatim prednji točak.

  Montiranje gusenica

  1. Omotajte novu gusenicu oko prednjeg točka.

   g361328
  2. Gurnite gusenicu ispod i između drumskih točkova i omotajte je oko zadnjeg točka.

  3. Pokrenite motor i otpustite parkirnu kočnicu.

  4. Pomerajte ručicu za kontrolu vuče unapred sve dok polovina pogonskog zupčanika ne uđe u gusenicu.

   g361324
  5. Isključite motor i uklonite ključ.

  6. Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja na zavrtnje polovine pogonskog zupčanika koje ste uklonili i postavite drugu polovinu zupčanika. Pritegnite zavrtnje na 80 do 99 N m.

   g361327
  7. Podešavajte zavrtanj za zatezanje sve dok defleksija gusenice ne bude 19 mm.

   g363401
  8. Zategnite kontra navrtku.

  9. Postavite poklopac i zategnite zavrtnje.

  10. Ponovite postupak za zamenu druge gusenice.

  11. Spustite mašinu na zemlju.

  12. Vozite mašinu, a zatim parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ.

  13. Proverite da li je zategnutost gusenice ispravna; pogledajte Provera i podešavanje zategnutosti gusenice.

  Одржавање система за хлађење

  Bezbednost rashladnog sistema

  • Gutanje rashladne tečnosti za motor može dovesti do trovanja; držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

  • Pražnjenje vrele, rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može izazvati teške opekotine.

   • Uvek ostavite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre skidanja poklopca hladnjaka.

   • Koristite krpu kada otvarate poklopac na hladnjaku i otvarajte poklopac polako kako biste omogućili ispuštanje pare.

  Servisiranje rashladnog sistema

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Očistite rešetku, hladnjak ulja i prednji deo hladnjaka (češće u prljavim ili prašnjavim uslovima).
 • Сваких 100 сати
 • Proverite creva sistema za hlađenje.
 • Čišćenje rešetke hladnjaka

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite i očistite rešetku hladnjaka
 • Skinite sve naslage trave, prljavštine i drugih otpadaka sa rešetke hladnjaka komprimovanim vazduhom.

  Provera nivoa rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.
 • Sistem za hlađenje se puni rastvorom vode i permanentnog etilen – glikol antifriza u razmeri 50/50.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite krakove za utovarivanje, aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite motor.

  2. Uklonite ključ iz prekidača kontakta i ostavite motor da se ohladi.

  3. Otvorite haubu.

  4. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi.

   Note: Nivo rashladne tečnosti treba da bude na ili iznad oznake na strani rezervoara.

   g361339
  5. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite poklopac ekspanzione posude i dodajte 50/50 mešavinu vode i trajnog etilen-glikol antifriza.

   Important: Nemojte da prepunite ekspanzionu posudu.

  6. Postavite čep ekspanzione posude.

  Zamena rashladne tečnosti za motor

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 800 сати
 • Zamena rashladnog sredstva motora.
 • Neka ovlašćeni serviser obavi zamenu rashladne tečnosti svake godine.

  Ako treba da dodate rashladnu tečnost, pogledajte Provera nivoa rashladne tečnosti za motor.

  Одржавање појаса

  Provera zategnutosti kaiša alternatora

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite zategnutost kaiša alternatora.
  1. Primenite 44 N sile na kaiš alternatora, na sredini između remenica.

  2. Ako defleksija nije 10 mm, olabavite montažne zavrtnje alternatora.

   g008932
  3. Povećajte ili smanjite zategnutost kaiša alternatora.

  4. Pritegnite zavrtnjeve za montažu.

  5. Ponovo proverite defleksiju kaiša da biste bili sigurni da je zategnutost ispravna.

  Одржавање контролног система

  Podešavanje kontrola

  Fabrika podešava kontrole pre isporučivanja mašine. Međutim, nakon dosta sati korišćenja, možda ćete morati da podesite poravnanje kontrola vuče, NEUTRALNI položaj kontrole vuče i praćenje kontrola vuče u položaju skroz napred.

  Obratite se svom ovlašćenom serviseru da podesi kontrole vaše mašine.

  Одржавање хидрауличног система

  Bezbednost hidrauličnog sistema

  • Odmah potražite medicinsku pomoć ako tečnost prodre u kožu. Ako tečnost prodre u kožu, u roku od nekoliko sati mora je ukloniti lekar hirurškim putem.

  • Uverite se da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i svi hidraulički priključci i spojnice zategnuti pre primene pritiska na hidraulički sistem.

  • Držite telo i ruke dalje od rupica ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.

  • Potražite mesta curenja hidraulične tečnosti pomoću kartona ili papira.

  • Bezbedno otpustite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre obavljanja bilo kakvog rada na njemu.

  Otpuštanje pritiska iz hidrauličkog sistema

  Da biste otpustili pritisak hidrauličnog sistema dok je motor uključen, deaktivirajte pomoćnu hidrauliku i potpuno spustite i uvucite krakove za utovarivanje.

  Da biste otpustili pritisak dok je motor isključen, pomerajte džojstik naizmenično između položaja unapred da potpuno spustite krakove za utovarivanje.

  g362371

  Specifikacije hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite da li na hidrauličkim vodovima ima curenja, labavih spojnica, savijenih vodova, labavih nosača za montažu, habanja, oštećenja usled vremenskih uslova i hemijskog oštećenja.(Obavite potrebne popravke pre nego što počnete sa radom.)
 • Сваких 400 сати
 • Zamenite hidraulično ulje i filtere (ako ne koristite Toro tečnost).
 • Сваких 1.000 сати
 • Zamenite hidraulično ulje i filtere (ako koristite Toro tečnost).
 • Сваких 1.500 сати
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Сваке 2 године
 • Zamenite sva pokretna hidraulična creva.
 • Kapacitet hidrauličkog rezervoara: 44,7 l

  Koristite samo 1 od sledećih tečnosti u hidrauličkom sistemu:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (za više informacija obratite se ovlašćenom serviseru)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (za više informacija obratite se ovlašćenom serviseru)

  • Ako bilo koja od gore navedenih tečnosti kompanije Toro nije dostupna, možete koristiti drugu Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF), ali one moraju biti samo konvencionalni proizvodi na bazi petroleja. Specifikacije moraju biti u okviru navedenog opsega za sva sledeća svojstva materijala i tečnost treba da zadovoljava navedene industrijske standarde. Proverite kod dobavljača hidraulične tečnosti da biste utvrdili da li tečnost zadovoljava ove specifikacije.

   Note: Kompanija Toro ne preuzima odgovornost za štetu koja je posledica nepravilnih zamena, zato koristite samo proizvode renomiranih proizvođača koji će stajati iza svojih preporuka.

   Svojstva materijala
   Viskoznost, ASTM D445cSt na 40°C: 55 do 62
   cSt na 100°C: 9,1 do 9,8
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270140 do 152
   Tačka tečenja, ASTM D97–37 do –43 °C
   Industrijski standardi
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 i Volvo WB-101/BM

   Note: Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, što otežava uočavanje curenja. Aditiv crvene boje za tečnost za hidraulične sisteme dostupan je u flašicama od 20 ml. Jedna bočica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Poručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog prodavca kompanije Toro.

  Provera nivoa hidraulične tečnosti

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Proverite nivo hidraulične tečnosti.
 • Important: Uvek koristite odgovarajuću hidrauličnu tečnost. Neodređene tečnosti mogu da oštete hidraulični sistem. Pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Podignite korpu.

   g363235
  5. Očistite prostor oko poklopca otvora za punjenje.

  6. Uklonite otvora za punjenje i proverite nivo hidraulične tečnosti šipci za merenje ulja.

   Note: Nivo tečnosti treba da bude između oznaka na mernoj šipki.

   g362074
  7. Ako je nivo nizak, dodajte dovoljnu količinu navedene tečnosti kako biste podigli nivo do odgovarajućeg nivoa.

  8. Postavite poklopac otvora za punjenje na mesto.

  9. Spustite korpu.

  Zamena filtera hidraulike

  Important: Nemojte kao zamenu stavljati automobilski filter za ulje jer može doći do oštećenja hidrauličnog sistema.

  1. Uklonite priključak.

  2. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i aktivirajte parkirnu kočnicu.

  3. Podignite krakove za utovarivanje i montirajte blokade cilindra.

  4. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  5. Uklonite prednji poklopac; pogledajte Uklanjanje prednjeg poklopca.

  6. Postavite posudu za istakanje ispod filtera i zamenite filter.

   g031621
  7. Očistite prosutu tečnost.

  8. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

  9. Zaustavite motor i proverite da li ima curenja.

  10. Proverite nivoe tečnosti u hidrauličnom rezervoaru, pogledajteProvera nivoa hidraulične tečnosti i dodajte tečnost da biste podigli nivo do oznake na šipki za merenje.

   Important: Nemojte da prepunite rezervoar.

  11. Postavite prednji poklopac.

  12. Uklonite i uskladištite blokade cilindra i spustite krakove za utovarivanje.

  Promena hidraulične tečnosti

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Veliku ispusnu posudu koja može da primi 57 l postavite ispod čepa za ispuštanje na rezervoaru za hidrauličnu tečnost.

   g363374
  4. Uklonite čep za ispuštanje i pustite ulje da iscuri u posudu.

  5. Kada se završi ispuštanje ulja, postavite i pritegnite čep za ispuštanje.

   Note: Iskorišćeno ulje odložite u sertifikovani centar za reciklažu.

  6. Napunite hidraulični rezervoar hidrauličnom tečnošću; pogledajte Specifikacije hidraulične tečnosti.

  7. Pokrenite motor i pustite da radi nekoliko minuta.

  8. Isključite motor i uklonite ključ.

  9. Proverite nivo hidraulične tečnosti i po potrebi dodajte tečnost da biste napunili rezervoar; pogledajte Provera nivoa hidraulične tečnosti.

  Održavanje utovarivača

  Pritezanje zavrtanja za podešavanje krakova za utovarivanje

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 25 сати
 • Pritegnite zavrtnje za podešavanje krakova za utovarivanje.Proverite obrtni moment kadgod se pri spuštanju krakova za utovarivanje čuje zveckanje.
 • Proverite obrtni moment kadgod se pri spuštanju krakova za utovarivanje čuje zveckanje.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  3. Na svakom kraku za utovarivanje otpustite zavrtanj za podešavanje na 4 zavrtnja za podešavanje.

   g362079
  4. Pritegnite zavrtnje za podešavanje na 27 N m.

  5. Proverite da li je dužina zavrtnja za podešavanje koja viri iz krakova jednaka sa obe strane.

  6. Nanesite sredstvo za učvršćivanje navoja srednje čvrstoće na zavrtnje i zategnite ih sve dok ne dodirnu zavrtnje za podešavanje.

   Important: Nemojte preterano pritezati zavrtnje za podešavanje; u suprotnom možete da oštetite navoje zavrtnja za podešavanje.

  Чишћење

  Uklonite otpatke

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Пре сваке употребе или свакодневно
 • Uklonite otpatke iz mašine.
 • Important: Rad motora sa začepljenim mrežicama i/ili uklonjenim rashladnim kućištima dovode do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i spuštenih krakova za utovarivanje.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i pustite da se motor ohladi.

  3. Otvorite haubu.

  4. Očistite otpatke sa prednje strane rešetki.

  5. Obrišite otpatke iz čistača vazduha.

  6. Očistite sve otpatke nakupljene na motoru i rebrima hladnjaka ulja četkom ili duvaljkom.

   Important: Rad motora sa začepljenim mrežicama i/ili uklonjenim rashladnim kućištima dovode do oštećenja motora zbog pregrevanja.

  7. Očistite otpatke sa otvora haube, izduvnog lonca, toplotne zaštite i rešetke hladnjaka (ako je moguće).

  8. Zatvorite haubu.

  Pranje mašine

  Nakon čišćenja mašine pod pritiskom, uradite sledeće:

  • Nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu za uređaj za pranje pod pritiskom.

  • Sve štitnike na mašini držite na mestu.

  • Izbegavajte prskanje elektronskih komponenti.

  • Izbegavajte prskanje po ivicama nalepnica.

  • Prskajte samo spoljašnjost mašine. Ne prskajte direktno u otvore na mašini.

  • Prskajte samo prljave delove mašine.

  • Koristite mlaznicu za prskanje od 40 stepeni ili veću. Mlaznice od 40 stepeni su obično bele.

  • Držite vrh uređaja za pranje pod pritiskom najmanje 61 cm dalje od površine koju perete.

  • Koristite samo uređaje za pranje pod pritiskom sa pritiskom ispod 137,9 bari protokom manjim od 7,6 l u minuti.

  • Zamenite oštećene ili oljuštene nalepnice.

  • Podmažite sva mesta za podmazivanje nakon pranja; pogledajte Podmazivanje mašine.

  Čišćenje šasije

  Интервал сервисног одржавањаПоступак одржавања
  Сваких 100 сати
 • Proverite nagomilavanje prljavštine na šasiji.(Češće u prljavim uslovima.)
 • Šasija ispod motora skuplja prljavštinu i ostatke tokom vremena i oni se moraju ukloniti. Otvorite haubu i pomoću ručne svetiljke redovno proveravajte oblast ispod motora. Kada ostaci dostignu 2,5 do 5 cm debljine, očistite kućište.

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i spuštenih krakova za utovarivanje.

  2. Podignite prednji deo mašine tako da je mašina okrenuta unazad.

  3. Isključite motor i uklonite ključ.

  4. Uklonite donju ploču; pogledajte Uklanjanje donje ploče.

  5. Uklonite sklop prednjeg poklopca; pogledajte Uklanjanje sklopa prednjeg poklopca.

  6. Prskajte vodu na šasiju da biste očistili prljavštinu i ostatke.

   Note: Voda će iscureti sa zadnje strane mašine.

   Important: Nemojte da prskate vodu na senzore ili prema njima.

  7. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje mašine.

  8. Postavite donju ploču.

  9. Postavite sklop prednjeg poklopca.

  10. Spustite mašinu.

  Складиштење

  Bezbednost prilikom skladištenja

  • Isključite motor, uklonite ključ, sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave i sačekajte da se mašina ohladi pre skladištenja.

  • Nemojte da odlažete mašinu u blizini goriva ili otvorenog plamena.

  Skladištenje

  1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, aktivirajte parkirnu kočnicu i spustite krakove za utovarivanje.

  2. Isključite motor i uklonite ključ.

  3. Uklonite prljavštinu i nečistoće sa cele mašine.

   Important: Mašinu možete oprati blagim deterdžentom i vodom. Izbegavajte preteranu upotrebu vode, naročito u blizini kontrolne table, motora, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Servisiranje čistača vazduha; pogledajte Servisiranje prečišćivača vazduha.

  5. Podmažite mašinu; pogledajte Podmazivanje mašine.

  6. Zamenite motorno ulje; pogledajte Zamena motornog ulja i filtera.

  7. Napunite akumulator; pogledajte Servisiranje akumulatora.

  8. Proverite i podesite zategnutost gusenice; pogledajte Provera i podešavanje zategnutosti gusenice.

  9. Proverite i pritegnite sve zavrtnje za pričvršćivanje. Popravite ili zamenite sve pohabane, oštećene ili nedostajuće delove.

  10. Ofarbajte sve površine koje su izgrebane ili na kojima je metal ogoljen bojom koju možete nabaviti kod ovlašćenog servisera.

  11. Mašinu skladištite u čistoj, suvoj garaži ili skladištu. Uklonite ključ iz prekidača za paljenje i čuvajte ga na mestu koje nećete zaboraviti.

  12. Odvojite akumulator; pogledajte Korišćenje prekidača za odvajanje akumulatora.

  13. Pokrijte mašinu da biste je zaštitili i održavali čistom.

  Решавање проблема

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor se ne pokreće.
  1. Prljavština, voda ili neadekvatno gorivo je u sistemu goriva.
  2. Filter za gorivo je začepljen.
  3. Nepravilna gradacija goriva za hladno vreme je u mašini.
  4. Akumulator je ispražnjen.
  1. Ispraznite i isperite sistem za gorivo; dodajte sveže gorivo.
  2. Zamenite filter za gorivo.
  3. Ispustite gorivo iz sistema i zamenite filter za gorivo. Dodajte sveže gorivo odgovarajuće gradacije za uslove ambijentalne temperature. Možda morate da zagrejete celu vučnu jedinicu.
  4. Napunite akumulator ili ga zamenite.
  Motor gubi snagu.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. U za gorivu ima vazduha.
  3. Motor se pregreva.
  4. Opterećenje motora je prekomerno.
  5. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  6. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  1. Napunite rezervoar svežim gorivom.
  2. Odzračite sistem za gorivo i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  3. Pogledajte odeljak Motor se pregreva“.
  4. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  5. Napunite ili ispustite do oznake za napunjenost.
  6. Servisirajte filtere za vazduh.
  Motor se pokrene, ali neće da nastavi da radi.
  1. Rezervoar za gorivo je prazan.
  2. U za gorivu ima vazduha.
  3. Motor se pregreva.
  4. Filteri čistača vazduha su prljavi.
  1. Napunite rezervoar svežim gorivom.
  2. Odzračite sistem za gorivo i proverite da li curi vazduh u priključcima creva za gorivo i delovima između rezervoara i motora.
  3. Pogledajte odeljak Motor se pregreva“.
  4. Servisirajte filtere za vazduh.
  Motor se pregreva.
  1. Neodgovarajući nivo ulja u kućištu motora.
  2. Kaiš alternatora je pokidan ili izdužen.
  3. Potrebno je još rashladnog sredstva.
  4. Koncentracija antifriza je previsoka.
  5. U hladnjaku je začepljen protok vazduha.
  6. Unutrašnjost hladnjaka je korodirala.
  7. Hladnjak ili poklopac hladnjaka su oštećeni.
  8. Termostat je neispravan.
  9. Merač ili senzor temperature je neispravan.
  10. Opterećenje motora je prekomerno.
  11. Zaptivka glave je oštećena ili curi voda.
  1. Napunite ili ispustite do oznake za napunjenost.
  2. Zamenite kaiš ili podesite zategnutost kaiša.
  3. Proverite i dodajte rashladno sredstvo.
  4. Dodajte samo vodu ili promenite na rashladnu tečnost sa navedenim odnosom mešanja.
  5. Pregledajte i očistite rešetku hladnjaka.
  6. Očistite ili zamenite hladnjak i delove.
  7. Zamenite oštećene delove.
  8. Proverite termostat i po potrebi ga zamenite.
  9. Proverite temperaturu termometrom i zamenite merač ili senzor ako je potrebno.
  10. Smanjite opterećenje; koristite nižu brzinu kretanja.
  11. Zamenite oštećene delove.
  Mašina neće da se kreće.
  1. Parkirna kočnica je aktivirana.
  2. Nivo hidraulične tečnosti je nizak.
  3. Hidraulični sistem je oštećen.
  4. Ventili za premošćavanje su otvoreni.
  5. Spojnica pogona vučne pumpe je labava ili polomljena.
  6. Remenica pumpe i/ili motora je oštećena.
  7. Kontrolni ventil je oštećen.
  8. Odušni ventil je oštećen.
  9. Ventilatori za hlađenje su oštećeni ili odvojeni.
  1. Deaktivirajte parkirnu kočnicu.
  2. Dospite hidrauličnu tečnost u rezervoar.
  3. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  4. Zatvorite bajpas ventile.
  5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  6. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  7. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  8. Obratite se ovlašćenom serviseru.
  9. Proverite priključke ventilatora ili zamenite oštećene delove.