Introducere

Această mașină este un echipament port-scule compact utilizat în diverse lucrări de terasamente și mutare a materialelor pentru amenajări peisagistice și construcții. Echipamentul este conceput pentru funcționarea cu o mare varietate de dispozitive de atașare fiecare îndeplinind o anumită funcție. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane. Nu modificați mașina sau accesoriile.

Această mașină trebuie operată, întreținută și reparată doar de către profesioniști familiarizați cu caracteristicile acesteia și familiarizați cu procedurile de siguranță relevante.

Utilizați această mașină la temperaturi ambientale cuprinse între -18°C și 38°C. Contactați distribuitorul autorizat de service pentru dispozițiile necesare privind funcționarea la temperaturi extreme.

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța despre modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea personală și deteriorarea produsului. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numărul de model sau de serie al produsului. Figura 1 indică locația numărului de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g362307

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenția informațiile. Important atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și Notă accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultați Declarația de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuști sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascântei, conform definiției din Secțiunea 4442 și fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat și întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secțiunea 4442 sau 4443.

 Manualul operatorului motorului, ataşat, cuprinde informaţii cu privire la Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA (EPA) şi Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreţinere şi garanţie. Piesele de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

Atenţie

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel şi unele dintre constituentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susţinere, bornele bateriei şi accesoriile similare conţin plumb şi compuşi de plumb cunoscuţi în Statul California ca substanţe care cauzează cancer şi daune ale sistemului reproductiv. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanţe chimice cunoscute în Statul California ca substanţe care cauzează cancerul, defectele de naştere sau afecţiuni ale sistemului reproductiv.

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Pericol

În zona de lucru pot exista linii subterane pentru utilități. În cazul în care se intră în contact cu acestea, pot rezulta șocuri sau explozii.

Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locațiile cu linii subterane și nu săpați în zonele respective. Contactați serviciul local de marcare sau furnizorul de utilități pentru marcarea proprietății (de exemplu, apelați 811 în Statele Unite ale Americii sau 1100 în Australia pentru serviciul național de marcare).

Respectați întotdeauna toate instrucțiunile de siguranță pentru a preveni rănirea gravă sau moartea.

 • Nu depășiți capacitatea operaţională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului.

 • Nu transportați încărcătura cu brațele ridicate sau extinse; transportați întotdeauna încărcătura aproape de sol, cu brațele încărcătorului retrase.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Lucraţi pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus, încărcătura aproape de sol și brațele încărcătorului retrase. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Dacă dispozitivul de atașare care suportă sarcina este gol, partea din spate a mașinii este partea mai grea, iar dacă dispozitivul de atașare care suportă sarcina este plin, partea din față a mașinii devine partea mai grea. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze maşina.

 • Ţineţi mâinile și picioarele la distanţă de componentele mobile și dispozitivele de atașare.

 • Nu utilizaţi maşina fără apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Țineţi trecătorii și animalele de companie la o distanţă sigură faţă de maşină.

 • Opriți mașina, opriți motorul și scoateți cheia înainte de efectuarea lucrărilor de service, de alimentare cu combustibil sau de desfundare a mașinii.

Utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare a acestei mașini poate cauza accidentări. Pentru a reduce riscul de accidentare, respectați aceste instrucțiuni de siguranță și acordați întotdeauna atenție simbolului de alertă privind siguranța Graphic, care înseamnă Atenție, Avertisment sau Pericol – instrucțiune privind siguranța personală. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări corporale sau moartea.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsește.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal122-1925
decal125-4967
decal125-6694
decal125-8483
decal131-8026
decal133-8062
decal137-5409
decal139-1158
decal139-1159
decal139-1162
decal139-1164
decal139-1173
decal145-4273
decal145-4274
decal131-0708
decal144-4253
decal145-0637

Rezumat al produsului

g318043

Panou de comandă

Familiarizați-vă cu toate comenzile înainte de a porni motorul și de a utiliza unitatea de tracțiune.

g318044

Comutator de contact

Comutatorul de contact utilizat pentru a porni și opri motorul are 3 poziții: OPRIRE, FUNCțIONARE și PORNIRE.

Comutator frână de parcare

Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare pentru a acționa sau a elibera frâna de parcare. Frâna de parcare este acționată automat, de asemenea, când opriți mașina.

Comutator de accelerație

Apăsați comutatorul în față timp de 2 sau mai multe secunde pentru a seta accelerația la TURAȚIA DE RALANTI RIDICATĂ; apăsați comutatorul în spate timp de 2 sau mai multe secunde pentru a seta accelerația la TURAȚIA DE RALANTI SCĂZUTĂ; sau apăsați scurt comutatorul în orice direcție pentru a mări sau a reduce turația motorului în pași mai mici.

Bară de referință

Când conduceți unitatea de tracțiune, utilizați bara de referință ca manetă și punct de pârghie pentru controlul manetei de tracțiune și al joystick-ului. Pentru a asigura o funcționare uniformă și controlată, nu luați mâinile de pe barele de referință în timp ce utilizați mașina.

Manetă de tracțiune

g029289
 • Pentru deplasare înainte, deplasați maneta de tracțiune spre față.

  g264830
 • Pentru deplasare în spate, deplasați maneta de tracțiune spre spate.

  Important: Când vă deplasați cu spatele, uitați-vă în spatele dumneavoastră pentru a vedea obstacolele și țineți mâinile pe bara de referință.

  g264831
 • Pentru a vira la dreapta, rotiți maneta de tracțiune în sensul acelor de ceasornic.

  g264833
 • Pentru a vira la stânga, rotiți maneta de tracțiune în sens invers acelor de ceasornic.

  g264832
 • Pentru a opri mașina, eliberaţi manetele de tracţiune.

Note: Cu cât deplasați mai mult maneta de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă.

Braț încărcător/manetă de înclinare a dispozitivului de atașare

Deplasați încet maneta pentru a acționa brațele încărcătorului și înclinați dispozitivul de atașare.

Note: Poziția de blocare (deasupra solului) permite dispozitivelor de atașare, cum ar fi nivelatorul și lama hidraulică, să urmeze contururile solului (adică să plutească” deasupra solului) la nivelare.

g358629

Prin mutarea manetei într-o poziție intermediară (de exemplu, înainte și la stânga), puteți muta brațele încărcătorului și puteți înclina dispozitivul de atașare în același timp.

Element de blocare valvă încărcător

Elementul de blocare valvă încărcător fixează brațul încărcătorului/maneta de înclinare a dispozitivului de atașare, astfel încât să nu-l puteți împinge înainte. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că nimeni nu coboară accidental brațele încărcătorului în timpul întreținerii. Asigurați valva încărcătorului cu blocajul, în plus față de elementele de blocare a cilindrului, de fiecare dată când trebuie să opriți mașina cu brațele încărcătorului ridicate. Consultați Utilizarea elementelor de blocare cilindru.

Pentru a acționa elementul de blocare, ridicați-l astfel încât să elibereze orificiul din panoul de comandă și balansați-l în fața manetei pentru brațele încărcătorului. Apăsați-l în jos în poziția de blocare.

g358630

Comenzi de pe joystick

g318281

Note: Este posibil ca brațele încărcătorului să nu se extindă atunci când sunt complet ridicate din cauza presiunii rămase; coborâți ușor brațele pentru a elibera presiunea și extindeți-le.

Atenţie

Deplasarea mașinii în timp ce sunt extinse brațele încărcătorului poate afecta stabilitatea mașinii.

Reduceți la minim mișcarea mașinii în timp ce sunt extinse brațele încărcătorului.

Comutator de blocare circuit hidraulic auxiliar

Activați circuitul hidraulic pentru deplasare în față sau în spate, apoi apăsați comutatorul de blocare cu piciorul drept, pentru a continua fluxul și a vă elibera mâna pentru alte comenzi.

g358628

Indicator de combustibil

Acest indicator măsoară cantitatea de combustibil din rezervorul(e) de combustibil.

g371278

Ecranul InfoCenter

Ecranul LCD InfoCenter afișează informații despre mașină, cum ar fi starea de funcționare, diferite date de diagnoză și alte informații despre mașină. InfoCenter include un ecran splash și un ecran principal cu informații. Puteți comuta oricând între ecranul splash și ecranul principal cu informații apăsând pe oricare dintre butoanele InfoCenter și selectând apoi săgeata direcțională adecvată.

g264015
 • Buton stânga, Buton de accesare meniuri/Înapoi – apăsați acest buton pentru a accesa meniurile InfoCenter. Îl puteți utiliza pentru a ieși din meniul în care vă aflați.

 • Buton mijloc – utilizați acest buton pentru a derula în jos meniurile.

 • Buton dreapta – utilizați acest buton pentru a deschide un meniu unde o săgeată dreapta indică un conținut suplimentar.

Note: Fiecare buton poate fi utilizat pentru alte scopuri, în funcție de opțiunile din momentul respectiv. Fiecare buton are o pictogramă ce afișează funcția pe care o îndeplinește în momentul respectiv.

Descrierea pictogramelor de pe InfoCenter

GraphicAccesare meniuri
GraphicÎnainte
GraphicÎnapoi
GraphicDerulare în jos
GraphicEnter (Introducere)
GraphicSchimbarea valorii următoare din listă
GraphicCreștere
GraphicScădere
GraphicSalvare valoare
GraphicIeșire din meniu
GraphicAcceptare
GraphicOpțiunea este blocată.
GraphicContor orar
GraphicAjustare cifră
GraphicAvertisment
GraphicAcces la ecranul pentru viteza de transport
GraphicRapid
GraphicLent
GraphicNeutru
GraphicBlocare auxiliar
GraphicPornire la rece
GraphicFrână de parcare
GraphicMotor
GraphicBujii incandescente
GraphicTemperatură lichid de răcire pentru motor
GraphicTurație motor
GraphicTensiune baterie
GraphicSistemul de încărcare inteligentă este activ.
GraphicIndică perioada în care trebuie efectuate lucrările de service programate
GraphicEste necesară regenerarea DPF.
 
GraphicRegenerarea în stare de parcare sau recuperare este în curs de procesare.
GraphicTemperatură ridicată de evacuare
GraphicDefecțiune la diagnoza controlului NOx; conduceți mașina înapoi la magazin și contactați distribuitorul autorizat Toro.

Utilizarea meniurilor

Pentru a accesa sistemul de meniuri InfoCenter, apăsați butonul de accesare meniuri Graphic în timp ce vă aflați în ecranul principal. Veți fi direcționat către meniul principal. Consultați următoarele tabele pentru un rezumat al opțiunilor disponibile în meniuri:

Main Menu (Meniu principal)

Opțiune de meniuDescriere
Faults (Defecte)Meniul Defecte conține o listă cu defectele recente ale mașinii și motorului. Consultați Manualul de service sau adresați-vă distribuitorului autorizat Toro pentru informații suplimentare cu privire la meniul Defecte și informațiile conținute.
Service (Service)Meniul Service (Service) conține informații despre mașină, cum ar fi orele de utilizare și alte date similare.
Diagnostics (Diagnosticare)Meniul Diagnostics (Diagnosticare) afișează starea fiecărui comutator, senzor și a fiecărei comenzi a mașinii. Puteți utiliza acest meniu pentru a remedia unele probleme, deoarece indică ce comenzi ale mașinii sunt cuplate și care sunt decuplate.
Settings (Setări)Meniul Settings (Setări) vă permite să personalizați și să modificați diferiți parametri pe ecranul InfoCenter.
About (Despre)Meniul About (Despre) afișează numărul de model, numărul de serie și versiunea de software a mașinii.

Service (Service)

Opțiune de meniuDescriere
Hours (Ore)Indică numărul total de ore în care au fost în funcțiune mașina, motorul și circuitul hidraulic auxiliar, precum și numărul de ore de funcționare înainte de efectuarea lucrărilor de service pentru motor și circuitul hidraulic.
CountsIndică numărul de porniri ale mașinii, numărul de avertizări din partea mașinii cu privire la temperatura prea ridicată a motorului și numărul de opriri ale motorului din cauza temperaturilor ridicate.
DPF RegenerationOpțiunea de regenerare a filtrului DPF și submeniurile DPF.
Inhibit RegenUtilizați pentru a controla resetarea regenerării.
Parked RegenUtilizați pentru a iniția o regenerare la parcare.
Last RegenAfișează numărul de ore de la ultima resetare, regenerare la parcare sau recuperare.
Recover RegenUtilizați pentru a iniția o regenerare de recuperare.

Diagnostics (Diagnosticare)

Opțiune de meniuDescriere
TractionIndică intrările și ieșirile pentru conducerea mașinii.
AuxiliaryIndică intrările și ieșirile pentru activarea circuitului hidraulic auxiliar.
EngineIndică intrările și ieșirile pentru pornirea motorului.
BoomIndică intrările și ieșirile pentru extinderea și retragerea brațelor telescopice.

Settings (Setări)

Opțiune de meniuDescriere
Units (Unități de măsură)Controlează unitățile utilizate pe ecranul InfoCenter; opțiunile din meniu sunt sistemul imperial sau metric.
Language (Limbă)Setează limba utilizată pe ecranul InfoCenter.
Brightness (Luminozitate)Reglează luminozitatea ecranului LCD.
Contrast (Contrast)Reglează contrastul ecranului LCD.
Protected Menus (Meniuri protejate)Oferă acces la meniuri protejate.
Protect Settings (Setări protejate)Se modifică dacă este necesar un cod pin în Meniurile protejate.

About (Despre)

Opțiune de meniuDescriere
Model (Model)Indică numărul de model al mașinii
Serial (Număr de serie)Indică numărul de serie al mașinii
SoftwareIndică versiunea de software de sistem al mașinii.
DisplayIndică versiunea de software afișaj pentru InfoCenter.

Accesarea meniurilor protejate

Note: Codul PIN al mașinii setat din fabrică este 0000 sau 1234.Dacă ați schimbat codul PIN și l-ați uitat, contactați un centru de service autorizat pentru asistență.

 1. Din MAIN MENU (MENIUL PRINCIPAL), derulați în jos la SETTINGS MENU (MENIUL SETăRI) și apăsați butonul din dreapta.

  g364600
 2. Din SETTINGS MENU (MENIUL SETăRI), derulați în jos la PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT) și apăsați butonul din dreapta.

  g364601
 3. Pentru a introduce codul PIN, apăsați butonul din mijloc până este afișată prima cifră corectă, apoi apăsați butonul din dreapta pentru a trece la cifra următoare. Repetați acest pas până ce introduceți și ultima cifră, apoi apăsați încă o dată butonul din dreapta.

  g364599
 4. Apăsați butonul din mijloc pentru a confirma codul PIN.

  Note: Dacă InfoCenter acceptă codul PIN și meniul protejat este deblocat, cuvântul PIN” este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.

Puteți vizualiza și modifica setările în PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT). După ce accesați PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT), derulați în jos la opțiunea PROTECT SETTING (SETăRI PROTECțIE). Utilizați butonul din dreapta pentru a modifica setarea. Setarea opțiunii Protect Settings (Setări Protecție) la OFF (OPRIRE) vă permite să vizualizați și să modificați setările în PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT) fără a introduce codul PIN. Setarea opțiunii Setări Protecție la ON (PORNIT) ascunde opțiunile protejate și necesită introducerea codului PIN pentru a putea modifica setarea în PROTECTED MENU (MENIUL PROTEJAT).

Note: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Lățime116,8 cm
Lungime215,6 cm
Înălțime143,5 cm
Greutate1750 kg
Capacitate de operare (35% din capacitatea de basculare1) 
 • Brațele retrase

 • Brațele extinse

589,7 kg
280 kg
Capacitate de basculare1 
 • Brațele retrase

 • Brațele extinse

1685 kg
792 kg
Ampatament99,1 cm
Înălțime de basculare (cu cupă standard) 
 • Brațele retrase

 • Brațele extinse

180,1 cm
230,3 cm
Rază de acțiune – poziție complet ridicată (cu cupă standard) 
 • Brațele retrase

 • Brațele extinse

33,5 cm
67,8 cm
Înălțime până la axul de basculare (cu cupa standard în poziția cea mai ridicată) 
 • Brațele retrase

 • Brațele extinse

227,1 cm
277,3 cm

1. Capacitatea de operare este calculată ca 35% din capacitatea de basculare cu o cupă standard și un operator de 75 kg, conform ISO 14397-1. Alte dispozitive de atașare vor avea capacități de operare diferite; consultați Manualul operatorului sau eticheta cu privire la capacitatea de încărcare pentru dispozitivul de atașare.

Dispozitive de atașare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de dispozitive de atașare și accesorii produse de Toro. Pentru lista dispozitivelor de atașare și a accesoriilor produse de Toro, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime, utilizați piese de schimb și accesorii originale Toro. Toro nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările mașinii sau vătămările personale care sunt cauzate de utilizarea unor dispozitive de atașare fabricate de alt producător. Aceste riscuri vor fi suportate de către utilizator.

Operare

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Nu lăsaţi niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra maşinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizarea mașinii sau certificarea operatorului în urma unei instruiri. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.

 • Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și autocolantele de siguranță.

 • Cuplați întotdeauna frâna de parcare (dacă este prevăzută), opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mașinii.

 • Trebuie să știți cum să opriți mașina și să opriți rapid motorul.

 • Asigurați-vă că întrerupătoarele și protecțiile de siguranță sunt montate și funcționează în mod corespunzător. Nu utilizați mașina decât dacă acestea funcționează corect.

 • Localizați punctele de strângere marcate pe mașină și dispozitivele de atașare; țineți mâinile și picioarele la distanță de aceste zone.

 • Înainte de utilizarea mașinii cu un dispozitiv de atașare, asigurați-vă că acesta din urmă este montat corect. Citiți toate manualele dispozitivelor de atașare.

 • Evaluați terenul pentru a stabili de ce accesorii și dispozitive de atașare aveți nevoie pentru a realiza sarcina respectivă în mod corespunzător și în condiții de siguranță.

 • Proprietatea sau zona de lucru trebuie să aibă marcate locaţiile cu linii subterane și alte obiecte şi nu săpaţi în zonele respective; notați locația obiectelor și structurilor nemarcate, cum ar fi rezervoare de stocare subterane, puțuri și sisteme septice.

 • Inspectați zona în care veți folosi echipamentul pentru a detecta eventualele suprafețe denivelate și pericole ascunse.

 • Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că în zonă nu sunt trecători. Opriți mașina dacă în zonă pătrunde o persoană.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

 • Fiți extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.

 • Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.

 • Utilizați doar un recipient de combustibil corespunzător.

 • Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.

 • Nu adăugați sau goliți combustibil într-un spațiu închis.

 • Nu depozitați mașina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

 • Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la disiparea vaporilor de combustibil.

 • Pentru a preveni aprinderea combustibilului din cauza unei încărcături electrostatice, scoateți mașina din camion sau de pe remorcă și alimentați-o pe sol, departe de toate vehiculele. Dacă acest lucru nu este posibil, așezați un recipient portabil de combustibil pe sol, departe de toate vehiculele, și umpleți-l; apoi alimentați mașina din recipientul de combustibil, mai degrabă decât de la duza dozatorului de combustibil.

 • Mențineți în permanență duza de distribuire combustibil în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau deschiderea containerului, până la finalizarea realimentării. Nu utilizați un dispozitiv de blocare-deschidere a duzei.

Completarea nivelului de combustibil

Combustibil recomandat

Utilizați doar motorină curată și proaspătă sau combustibili biodiesel cu conținut ultrascăzut de sulf (<15 ppm). Cifra cetanică minimă trebuie să fie 45. Este preferată o cifră cetanică mai mare de 50, în special la temperaturi sub –20°C sau la altitudini peste 1500 m. Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura prospețimea combustibilului.

Utilizarea unui alt combustibil decât cel cu conținut ultrascăzut de sulf va deteriora sistemul de emisii al motorului.

Utilizați motorină pentru vară (Nr. 2-D sau Nr. 2-D S15) la temperaturi de peste –10°C și pentru iarnă (Nr. 1-D sau Nr. 1-D S15) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste –10°C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

Important: Nu folosiți kerosen sau benzină în loc de motorină. Nerespectarea acestei măsuri de precauție va cauza deteriorarea motorului.

Compatibilitate cu combustibili biodiesel

Această mașină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B5 (5% biodiesel, 95% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

 • Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.

 • Compoziția amestecului de combustibilului trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

 • Suprafețele vopsite pot fi deteriorate de amestecurile cu biodiesel.

 • Pe vreme rece utilizați B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu conținut mai mic.

 • Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.

 • După o perioadă de timp de la trecerea la amestecuri de combustibil biodiesel poate apărea colmatarea filtrului de combustibil.

 • Contactați distribuitorul pentru mai multe informații cu privire la combustibilul biodiesel.

Umplerea rezervorului de combustibil

Capacitatea rezervorului de combustibil: 43,5 l

 1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

 2. Opriți motorul și scoateți cheia.

 3. Ridicați suportul.

  g362590
 4. Scoateți capacul rezervorului de combustibil.

 5. Umpleți rezervorul cu carburant până la partea inferioară a bușonului.

 6. Montați capacul.

 7. Coborâți suportul.

Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere

Înainte de a porni mașina în fiecare zi, efectuați toate procedurile de utilizare/zilnice specificate în .

Important: Verificați nivelul lichidului hidraulic și purjați sistemul de alimentare înainte de a porni motorul pentru prima dată; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic și Purjarea sistemului de combustibil.

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Nu depășiți capacitatea operaţională nominală deoarece mașina poate deveni instabilă, existând riscul de pierdere a controlului. Capacitatea de operare este redusă dacă extindeți brațele încărcătorului până în punctul în care puteți vedea autocolantul cu dungi în interiorul brațelor.

 • Nu transportați un dispozitiv de atașare/încărcătura cu brațele ridicate sau extinse; transportați întotdeauna dispozitivul de atașare/încărcătura aproape de sol, cu brațele încărcătorului retrase.

 • Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii.

 • Pentru mașinile cu o platformă:

  • Coborâţi brațele încărcătorului înainte de a coborî de pe platformă.

  • Nu încercați să stabilizați mașina punând piciorul pe sol. Dacă pierdeți controlul mașinii, coborâți de pe platformă și depărtați-vă de mașină.

  • Nu așezați picioarele sub platformă.

  • Nu deplasați mașina decât atunci când stați cu ambele picioare pe platformă și aveți mâinile pe barele de referință sau comanda încărcătorului.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.

 • Uitați-vă în spate și în jos înainte de a deplasa mașina în marșarier pentru a vă asigura că drumul este liber.

 • Nu bruscați niciodată comenzile; mișcați-le ușor.

 • Proprietarul/utilizatorul poate preveni și este responsabil pentru accidentele care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului; de asemenea, purtați o mască împotriva prafului într-un mediu cu mult praf. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Nu utilizaţi maşina dacă sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.

 • Nu transportați persoane și țineți animalele de companie și trecătorii la distanță de mașină.

 • Utilizați mașina doar în condiții bune de luminozitate și feriți-vă de gropi și pericole ascunse.

 • Asigurați-vă că toate dispozitivele de acționare sunt în poziția neutră înainte de a porni motorul. Porniți motorul doar din poziția de operare, pe platformă.

 • Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufișuri, copaci sau alte obiecte care pot afecta vizibilitatea.

 • Încetiniți și virați, traversați drumurile și aleile de pietoni cu mare atenție. Aveți grijă la trafic.

 • Opriți dispozitivul de atașare când nu lucrați.

 • Opriți mașina, opriți motorul, scoateți cheia și verificați mașina dacă ați lovit un obiect. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.

 • Nu porniți niciodată un motor într-o zonă închisă.

 • Nu lăsați o mașină pornită nesupravegheată.

 • Înainte de a părăsi poziția de operare, efectuați următoarele:

  • Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

  • Coborâţi brațele încărcătorului și decuplați circuitul hidraulic auxiliar.

  • Cuplați frâna de parcare.

  • Opriți motorul și scoateți cheia.

 • Nu utilizaţi maşina dacă există riscul unor descărcări electrice.

 • Utilizați mașina doar în zone unde există spațiu suficient pentru efectuarea unor manevre sigure. Aveți grijă la obstacolele din imediata apropiere. Nerespectarea unei distanțe adecvate față de copaci, pereți și alte obstacole poate cauza răniri atunci când deplasați mașina cu spatele dacă nu sunteți atent la obiectele din jur.

 • Verificați dacă aveți spațiu suficient deasupra (atenție la cabluri electrice, ramuri și cadre de uși) înainte de deplasarea pe sub obiecte și nu intrați în contact cu acestea.

 • Nu supraîncărcați dispozitivul de atașare și mențineți dreaptă încărcătura atunci când ridicați brațele încărcătorului. Încărcătura din dispozitivul de atașare poate cădea și cauza accidentări.

Siguranța în pantă

 • Utilizați mașina pe pantă în sus sau în jos doar cu partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus. Distribuția greutății se schimbă în funcție de dispozitivul de atașare. Dacă dispozitivul de atașare care suportă sarcina este gol, partea din spate a mașinii este partea mai grea, iar dacă dispozitivul de atașare care suportă sarcina este plin, partea din față a mașinii devine partea mai grea. Pentru majoritatea celorlalte dispozitive de atașare, partea grea este partea frontală a mașinii.

 • Ridicarea sau extinderea brațelor încărcătorului pe o pantă afectează stabilitatea mașinii. Mențineți brațele încărcătorului coborâte și retrase la deplasarea pe pante.

 • Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza răniri grave sau moartea. Utilizarea mașinii pe o pantă sau pe un teren denivelat necesită atenție suplimentară.

 • Stabiliți-vă propriile proceduri și reguli pentru lucrul pe pante. Aceste proceduri trebuie să includă evaluarea locului pentru a stabili ce suprafețe înclinate sunt sigure pentru utilizarea mașinii. Dați dovadă de simț practic și o judecată bună atunci când realizați această evaluare.

 • Încetiniți și acordați o atenție deosebită pe terenuri deluroase. Condițiile de sol pot afecta stabilitatea mașinii.

 • Nu porniți și nu opriți pe o pantă. Dacă mașina pierde din tracțiune, continuați cu viteză mică și coborâți panta în linie dreaptă.

 • Nu virați pe pante. Dacă trebuie să virați, virați ușor și mențineți partea cu încărcătură orientată spre pantă în sus.

 • La deplasarea pe pante, realizați manevrele ușor și treptat. Nu schimbați brusc viteza sau direcția.

 • Dacă nu vă simțiți confortabil să utilizați mașina pe o pantă, nu o faceți.

 • Aveți grijă la gropi, șanțuri sau denivelări deoarece terenurile denivelate pot cauza răsturnarea mașinii. Iarba înaltă poate ascunde obstacole.

 • Aveți grijă la deplasarea pe suprafețe umede. Tracțiunea redusă poate cauza alunecarea.

 • Verificați zona pentru a vă asigura că solul este suficient de stabil pentru a suporta greutatea mașinii.

 • Utilizați cu atenție mașina în apropiere de:

  • Stații

  • Șanțuri

  • Terasamente

  • Corpuri de apă

  Mașina se poate răsturna brusc dacă o șenilă trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între mașină și orice sursă de pericol.

 • Nu îndepărtați sau adăugați dispozitive de atașare pe o pantă.

 • Nu parcați maşina pe un teren deluros sau o pantă.

Siguranța liniilor de utilități

 • În cazul în care loviți o linie de utilitate, procedați după cum urmează:

  • Opriţi maşina şi scoateţi cheia.

  • Îndepărtați toate persoanele din zona de lucru.

  • Contactați imediat serviciile de urgență și serviciile de utilități adecvate pentru a securiza zona.

  • Dacă deteriorați un cablu din fibre optice, nu priviți în lumina expusă.

 • Nu părăsiți platforma operatorului dacă mașina este încărcată cu electricitate. Veți fi în siguranță atât timp cât nu părăsiți platforma.

  • Atingerea oricărei părți a mașinii vă poate conecta la masă.

  • Nu permiteți altei persoane să atingă mașina sau să se apropie de aceasta atunci când este încărcată.

  • Considerați întotdeauna că mașina este încărcată dacă ați lovit o linie electrică sau de comunicație. Nu încercați să părăsiți mașina.

 • Scurgerile de gaz sunt atât inflamabile, cât și explozive și pot provoca vătămări grave sau decesul. Nu fumați în timp ce utilizați mașina.

Pornirea motorului

 1. Asigurați-vă că comutatorul pentru deconectarea bateriei este în poziția PORNIT; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

 2. Asiguraţi-vă că maneta de tracţiune este în poziţia NEUTRă.

 3. Introduceţi cheia în contact şi rotiţi-o în poziţia de PORNIRE.

 4. Rotiți cheia în poziția START. După pornirea motorului, eliberați cheia.

  Important: Nu activați demarorul mai mult de 10 secunde la o încercare. Dacă motorul nu pornește, așteptați 30 de secunde pentru ca demarorul să se răcească între încercări. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arderea demarorului.

Pornirea în condiții de vreme rece

Dacă temperatura exterioară este sub zero grade, depozitați mașina într-un garaj pentru a o menține mai caldă și pentru a ajuta la pornire.

Software-ul mașinii poate limita automat turația motorului dacă lichidul de răcire este extrem de rece. După pornirea motorului, așteptați până când dispar de pe ecranul Infocenter pictograma fulg de zăpadă și avertismentul cu privire la lichidul hidraulic rece înainte de a mări accelerația și de a activa circuitul hidraulic auxiliar.

Important: Utilizarea motorului la turații mari atunci când sistemul hidraulic este rece (adică atunci când temperatura aerului este de zero grade sau mai mică) ar putea deteriora sistemul hidraulic.

Operarea mașinii

Utilizați manetele de tracțiune pentru deplasarea mașinii. Cu cât deplasați mai mult manetele de tracțiune în orice direcție, cu atât mașina se va deplasa mai rapid în direcția respectivă. Eliberați manetele de tracțiune pentru a opri mașina.

Maneta de accelerație reglează turația motorului măsurată în rpm (mișcări de revoluție pe minut). Rulați motorul la accelerație mare pentru performanțe optime.

Oprirea motorului

 1. Parcați mașina pe o suprafață plană și coborâți brațele încărcătorului.

 2. Decuplați sistemul hidraulic auxiliar.

 3. Setați accelerația în poziția pentru turație scăzută de ralanti.

 4. Dacă motorul a funcționat mult timp sau este fierbinte, lăsați-l la ralanti timp de 5 minute înainte de a roti cheia în poziția OPRIRE.

  Note: Acest lucru ajută la răcirea motorului înainte de a-l opri. În caz de urgență, puteți opri motorul imediat.

 5. Deplasați cheia în poziția OPRIRE și scoateți-o.

Avertisment

Un copil sau un trecător neinstruit ar putea încerca să opereze unitatea de tracțiune și să se rănească.

Scoateți cheia din contact înainte de a părăsi unitatea de tracțiune, chiar și pentru câteva secunde.

Utilizarea dispozitivelor de atașare

Instalarea unui dispozitiv de atașare

Important: Utilizați numai dispozitive de atașare aprobate de Toro. Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii. Puteți pierde garanția mașinii dacă o utilizați împreună cu dispozitive de atașare neaprobate.

Important: Înainte de instalarea dispozitivului de atașare, asigurați-vă că nu există murdărie sau reziduuri pe plăcile de montare și că știfturile se rotesc liber. Dacă știfturile nu se rotesc liber, lubrifiaţi-le.

 1. Poziționați dispozitivul de atașare pe o suprafață uniformă cu suficient spațiu în spate pentru mașină.

 2. Porniți motorul.

 3. Înclinați în față placa de montare a dispozitivului de atașare.

 4. Poziționați placa de montare în buza superioară a plăcii de fixare a dispozitivului de atașare.

  g003710
 5. Ridicați brațele încărcătorului în timp ce înclinați în spate placa de montare.

  Important: Ridicați dispozitivul de atașare suficient deasupra solului și înclinați complet în spate placa de montare.

 6. Opriți motorul și scoateți cheia.

 7. Cuplați știfturile de atașare rapidă, asigurându-vă că se fixează complet în placa de montare.

  Important: Dacă știfturile nu se rotesc în poziția cuplată, placa de montare nu este perfect aliniată cu orificiile din placa de fixare a dispozitivului de atașare. Verificaţi placa de fixare şi curățați-o, dacă este necesar.

  Atenţie

  Dacă nu fixați complet știfturile de atașare rapidă în placa de montare a dispozitivului de atașare, acesta din urmă poate cădea de pe mașină și vă poate strivi pe dumneavoastră sau pe trecători.

  Asigurați-vă că știfturile de atașare rapidă sunt fixate complet în placa de montare a dispozitivului de atașare.

  g003711

Conectarea furtunurilor hidraulice

Atenţie

Uleiul hidraulic scurs sub presiune poate pătrunde în piele și cauza răniri. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic specializat în acest tip de accidente; în caz contrar, se poate ajunge la cangrenă.

 • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

 • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

 • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic; nu folosiți niciodată mâinile.

Avertisment

Cuplajele hidraulice, conductele/supapele hidraulice și uleiul hidraulic pot fi fierbinți. Contactul cu componente fierbinți poate provoca arsuri.

 • Purtați mănuși la manipularea cuplajelor hidraulice.

 • Lăsați mașina să se răcească înainte de a atinge componentele hidraulice.

 • Nu atingeți uleiul hidraulic scurs.

Dacă dispozitivul hidraulic este acționat hidraulic, conectați furtunurile hidraulice după cum urmează:

 1. Opriți motorul și scoateți cheia.

 2. Îndepărtați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 3. Îndepărtați eventualele materii străine de pe cuplajele hidraulice.

 4. Împingeți conectorul tată al dispozitivului de atașare în conectorul mamă de pe mașină.

  Note: În cazul în care cuplați mai întâi conectorul tată al dispozitivului de atașare, eliberați presiunea acumulată în acesta din urmă.

 5. Împingeți conectorul mamă al dispozitivului de atașare pe conectorul tată de pe mașină.

 6. Verificați conectarea sigură trăgând de furtunuri.

Demontarea unui dispozitiv de atașare

 1. Parcați maşina pe o suprafaţă uniformă.

 2. Coborâți pe sol dispozitivul de atașare.

 3. Opriți motorul și scoateți cheia.

 4. Decuplați știfturile de atașare rapidă rotindu-le în exterior.

  g003711
 5. Dacă dispozitivul de atașare este acționat hidraulic, glisați colierele înapoi pe cuplajele hidraulice și decuplați-le.

  Important: Conectați furtunurile dispozitivului de atașare unul de celălalt pentru a preveni contaminarea sistemului hidraulic în timpul depozitării.

 6. Instalați protecțiile cuplajelor hidraulice de pe mașină.

 7. Porniți motorul, înclinați placa de montare în față și deplasați mașina cu spatele pentru a desprinde dispozitivul de atașare.

Explicarea funcționării sistemului de încărcare inteligentă

Sistemul de încărcare inteligentă măsoară presiunea hidraulică din cilindrii brațului încărcătorului pentru a determina raza maximă de acțiune.

Când extindeți brațele încărcătorului la maxim pentru înălțimea brațului și greutatea încărcăturii, pe ecranul InfoCenter va fi afișată pictograma sistemului de încărcare inteligentă și indicatorul luminos se va aprinde intermitent, va fi emis un sunet tip bip, iar brațele se vor opri din extindere.

Pentru a extinde mai mult brațele încărcătorului, reduceți încărcătura.

g270732

Regenerarea filtrului de particule diesel (DPF)

Explicarea regenerării DPF

Filtrul de particule diesel (DPF) face parte din sistemul de evacuare. Catalizatorul de oxidare diesel al DPF reduce gazele nocive, iar filtrul de funingine elimină funinginea din sistemul de evacuare al motorului.

Procesul de regenerare a DPF utilizează căldura de la sistemul de evacuare al motorului pentru a incinera funinginea acumulată pe filtrul de funingine, transformând funinginea în cenușă, și curăță canalele filtrului de funingine, astfel încât gazele de evacuare filtrate ale motorului să iasă prin DPF.

Calculatorul motorului monitorizează acumularea de funingine prin măsurarea contrapresiunii din DPF. În cazul în care contrapresiunea este prea mare, funinginea nu se incinerează în filtrul de funingine prin funcționarea normală a motorului. Pentru a evita depunerea funinginii pe filtrul de particule diesel, rețineți următoarele:

 • Regenerarea pasivă are loc în mod continuu în timp ce motorul funcționează – rulați motorul la intervalul maxim de turații, atunci când este posibil, pentru a iniția regenerarea DPF.

 • În cazul în care contrapresiunea din DPF este prea mare sau dacă nu a avut loc o regenerare de resetare timp de 100 de ore, computerul motorului vă semnalează prin InfoCenter când regenerarea de resetare este în curs de desfășurare.

 • Permiteți finalizarea procesului de regenerare de resetare înainte de oprirea motorului.

Operați și întrețineți mașina luând în considerare funcția DPF. Sarcina motorului la un interval mare de turații (accelerare maximă) produce în general o temperatură adecvată de evacuare pentru regenerarea DPF.

Important: Minimizați perioada de timp în care motorul rulează la ralanti sau perioada în care îl utilizați la un interval de turații scăzute pentru a ajuta la reducerea acumulării de funingine în filtrul de funingine.

Acumularea de funingine în DPF

 • În timp, filtrul de particule diesel acumulează funingine în filtrul de funingine. Computerul pentru motor monitorizează nivelul de funingine din DPF.

 • Când se acumulează suficientă funingine, computerul vă informează că este timpul să regenerați filtrul de particule diesel.

 • Regenerarea DPF este un proces care încălzește DPF pentru a transforma funinginea în cenușă.

 • Pe lângă mesajele de avertizare, computerul reduce puterea produsă de motor la diferite niveluri de acumulare a funinginii.

Mesaje de avertizare pentru motor – Acumulare de funingine

Nivel de indicareCod defecțiunePutere nominală motorAcțiune recomandată
Nivel 1: Avertisment motorGraphic

Check Engine (Verificare motor)SPN 3719, FMI 16

Computerul reduce puterea motorului la 85%.Efectuați o regenerare în stare de parcare cât mai curând posibil; consultați Efectuarea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare.
Nivel 2: Avertisment motorGraphic

Check Engine (Verificare motor)SPN 3719, FMI 0

Computerul reduce puterea motorului la 50%.Efectuați o regenerare de recuperare cât mai curând posibil; consultați Efectuarea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare.

Acumularea de cenușă în DPF

 • Cenușa mai ușoară este evacuată prin sistemul de evacuare; cenușa mai grea se depune în filtrul de funingine.

 • Cenușa este un reziduu al procesului de regenerare. În timp, filtrul de particule diesel acumulează cenușă, care nu este eliminată odată cu evacuarea motorului.

 • Computerul pentru motor monitorizează cantitatea de funingine acumulată în DPF.

 • Când se acumulează suficientă cenușă, computerul motorului trimite informații către InfoCenter sub forma unei defecțiuni a motorului pentru a indica acumularea de cenușă în DPF.

 • Mesajele de defecțiuni indică faptul că este timpul să efectuați o lucrare de service asupra DPF.

 • Pe lângă avertismente, computerul reduce puterea produsă de motor la diferite niveluri de acumulare a cenușii.

Recomandări InfoCenter și mesaje de avertizare privind motorul – Acumularea de cenușă

Nivel de indicareCod defecțiuneReducere turație motorPutere nominală motorAcțiune recomandată
Nivel 1: Avertisment motorGraphic

Check Engine (Verificare motor)SPN 3720, FMI 16

FărăComputerul reduce puterea motorului la 85%.Efectuați o lucrare de service pentru DPF; consultați Regenerare în stare de parcare sau de recuperare
Nivel 2: Avertisment motorGraphic

Check Engine (Verificare motor)SPN 3720, FMI 0

FărăComputerul reduce puterea motorului la 50%.Efectuați o lucrare de service pentru DPF; consultați Regenerare în stare de parcare sau de recuperare

Tipuri de regenerare DPF

Tipuri de regenerare a DPF care se efectuează în timp ce funcționează mașina:

Tip de regenerareCondiții care generează regenerarea DPFDescrierea funcționării DPF
PasivăApare în timpul funcționării normale a mașinii la un interval de turații ridicat al motorului sau la sarcină mare a motorului
 • InfoCenter nu afișează o pictogramă care să indice regenerarea pasivă.

 • În timpul regenerării pasive, DPF prelucrează gazele de eșapament fierbinți, oxidând emisiile dăunătoare și transformând funinginea în cenușă.

Consultaţi Regenerarea pasivă a DPF

.
 
 
AsistatăApare din cauza intervalului de turații scăzute ale motorului, a sarcinii reduse a motorului sau după ce computerul detectează că DPF este colmatat cu funingine
 • InfoCenter nu afișează o pictogramă care să indice regenerarea asistată.

 • În timpul regenerării asistate, computerul motorului reglează setările motorului pentru a crește temperatura de evacuare.

Consultați Regenerarea asistată a DPF.

 
De resetare

Are loc la intervale de 100 de ore

De asemenea, are loc după regenerarea asistată doar în cazul în care computerul detectează că regenerarea asistată nu a redus suficient nivelul de funingine

 • Când pictograma pentru temperatură ridicată de evacuare Graphic este afișată pe ecranul InfoCenter, o regenerare este în curs de desfășurare.

 • În timpul regenerării de resetare, computerul motorului reglează setările motorului pentru a crește temperatura de evacuare.

Consultați Regenerarea de resetare.

 
 
 

Tipuri de regenerare a DPF care necesită parcarea mașinii:

Tip de regenerareCondiții care generează regenerarea DPFDescrierea funcționării DPF
În timpul parcăriiApare deoarece computerul detectează contrapresiunea în DPF din cauza acumulării de funingine
 • Când se afișează pictograma pentru regenerarea de resetare în stare de standby/parcare sau de recuperare Graphic sau ADVISORY #188 (RECOMANDAREA NR. 188) pe ecranul InfoCenter, se solicită o regenerare.

 • Efectuați regenerarea în timpul parcării cât mai curând posibil pentru a evita nevoia inițierii unei regenerări de recuperare.

 • O regenerare în timpul parcării se realizează într-un interval de 30 până la 60 de minute.

 • Trebuie să aveți cel puțin un nivel de ¼ de combustibil în rezervor.

 • Trebuie să parcați mașina pentru a iniția o regenerare în stare de parcare.

Consultați Efectuarea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare.

De asemenea, are loc dacă operatorul inițiază o regenerare în timpul parcării
Poate avea loc deoarece ați setat InfoCenter să inhibe regenerarea de resetare și ați continuat să operați mașina, adăugând mai multă funingine atunci când filtrul de particule diesel avea deja nevoie de o regenerare de resetare
Poate avea loc din cauza utilizării combustibilului sau uleiului de motor incorect
 
 
 
RecuperareAre loc deoarece operatorul a ignorat solicitările pentru o regenerare în stare de parcare și a continuat să opereze mașina, adăugând mai multă funingine în DPF
 • Când se afișează pictograma pentru regenerarea de resetare în stare de standby/parcare sau de recuperare Graphic sau ADVISORY #190 (RECOMANDAREA NR. 190) pe ecranul InfoCenter, se solicită o regenerare.

 • O regenerare în timpul parcării se realizează într-un interval de până la 3 ore.

 • Trebuie să aveți cel puțin un nivel de ½ de combustibil în rezervor.

 • Trebuie să parcați mașina pentru a iniția o regenerare de recuperare.

Consultați Efectuarea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare.

 
 
 
 

Meniul de regenerare DPF

Accesarea Meniului de regenerare DPF

 1. Accesați meniul Service și derulați în jos la opțiunea DPF REGENERATION (REGENERARE DPF).

  g362603
 2. Apăsați butonul din dreapta pentru a selecta Meniul de regenerare DPF.

Timp scurs de la ultima regenerare

Accesați Meniul de regenerare DPF și derulați în jos la câmpul LAST REGEN (ULTIMA REGENERARE).

Utilizați câmpul LAST REGEN (ULTIMA REGENERARE) pentru a determina numărul de ore de funcționare a motorului de la ultima regenerare de resetare, în stare de parcare sau de recuperare.

g362604

Meniu tehnician

Important: Pentru confort la operare, puteți decide să efectuați o regenerare în stare de parcare înainte ca sarcina de funingine să atingă 100%, cu condiția ca motorul să fi funcționat mai mult de 50 de ore de la ultima regenerare de resetare, în stare de parcare sau de recuperare efectuată cu succes.

Utilizați meniul tehnicianului pentru a vedea starea curentă a controlului regenerării motorului și pentru a vizualiza nivelul raportat de funingine.

Accesați Meniul de regenerare DPF, apoi derulați în jos și accesați meniul TECHNICIAN (TEHNICIAN).

g362719
 • Utilizați tabelul de operare DPF pentru a înțelege starea actuală a operării DPF.

  g362718

  Tabel de operare DPF

  StareDescriere
  NormalDPF este în modul normal de funcționare – regenerare pasivă.
  Assist Regen (Regenerare asistată)Computerul motorului efectuează o regenerare asistată.
  Reset Stby (Resetare în stare de repaus)Computerul motorului încearcă să realizeze o regenerare de resetare, dar una din următoarele condiții previne regenerarea:Setarea de inhibare a regenerării este setată la PORNIRE.
  Temperatura de evacuare este prea scăzută pentru regenerare.
  Regenerare de resetareComputerul motorului este în curs de efectuare a unei regenerări de resetare.
  Parked Stby (Parcare în standby)Computerul motorului solicită o rulare a unei regenerări în stare de parcare.
  Parked Regen (Regenerare la parcare)Ați inițiat o solicitare de efectuare a unei regenerări în stare de parcare și computerul motorului procesează regenerarea.
  Recov. Stby (Recuperare în standby)Computerul motorului solicită o rulare a unei regenerări de recuperare.
  Recov. Regen (Regenerări de recuperare)Ați inițiat o solicitare de efectuare a unei regenerări de recuperare și computerul motorului procesează regenerarea.
 • Cantitatea de funingine este măsurată ca procent de funingine din DPF; consultați tabelul cu cantitatea de funingine.

  Note: Valoarea cantității de funingine variază pe măsură ce mașina este operată și are loc regenerarea DPF.

  g365225

  Tabel cu cantitatea de funingine

  Valori importante privind cantitatea de funingineStarea regenerării
  0% – 5%Interval minim privind cantitatea de funingine
  78%Computerul motorului efectuează o regenerare asistată.
  100%Computerul motorului solicită automat o regenerare în stare de parcare.
  122%Computerul motorului solicită automat o regenerare de recuperare.

Regenerarea pasivă a DPF

 • Regenerarea pasivă are loc ca parte a funcționării normale a motorului.

 • În timp ce utilizați mașina, porniți motorul la intervalul maxim de turații și la sarcină ridicată, atunci când este posibil, pentru a iniția regenerarea DPF.

Regenerarea asistată a DPF

 • Computerul motorului reglează setările motorului pentru a crește temperatura de evacuare.

 • În timp ce utilizați mașina, porniți motorul la intervalul maxim de turații și la sarcină ridicată, atunci când este posibil, pentru a iniția regenerarea DPF.

Regenerarea de resetare

Avertisment

Temperatura de evacuare este prea mare (aprox. 600°C) în timpul regenerării DPF. Gazele fierbinți de eșapament pot fi dăunătoare pentru dumneavoastră sau alte persoane.

 • Nu utilizați niciodată motorul într-o zonă închisă.

 • Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în jurul sistemului de evacuare.

 • Nu atingeți niciodată o componentă fierbinte a sistemului de evacuare.

 • Nu stați niciodată lângă sau în jurul țevii de evacuare a mașinii.

 • Pictograma pentru temperatură ridicată de evacuare Graphic este afișată pe ecranul InfoCenter în timp ce este efectuată regenerarea de resetare.

 • Computerul motorului reglează setările motorului pentru a crește temperatura de evacuare.

  Important: Pictograma privind temperatura ridicată de evacuare indică faptul că temperatura de evacuare generată de mașina dumneavoastră poate fi mai mare decât în timpul funcționării obișnuite.

 • În timp ce utilizați mașina, porniți motorul la intervalul maxim de turații și la sarcină ridicată, atunci când este posibil, pentru a iniția regenerarea DPF.

 • Oricând este posibil, nu opriți motorul și nu reduceți turația acestuia în timpul procesării regenerării de resetare.

  Important: Oricând este posibil, lăsați mașina să finalizeze procesul de regenerare de resetare înainte de a opri motorul.

Regenerarea de resetare periodică

Dacă motorul nu a finalizat cu succes o regenerare de resetare, în stare de parcare sau de recuperare în ultimele 100 de ore de funcționare a motorului, computerul motorului va încerca să efectueze o regenerare de resetare.

Setarea Inhibare regenerare

Doar regenerarea de resetare

O regenerare de resetare generează temperaturi ridicate în sistemul de evacuare al motorului. Dacă utilizați mașina în jurul copacilor, tufișurilor, ierbii înalte sau a altor plante sau materiale sensibile la temperatură, puteți utiliza setarea Inhib Regen (Inhibare regenerare) pentru a împiedica computerul motorului să efectueze o regenerare de resetare.

Important: Când opriți motorul și îl porniți din nou, setarea de inhibare a regenerării este setată implicit la OFF (OPRIRE).

Note: Dacă setați InfoCenter să inhibe regenerarea, InfoCenter va afișa ADVISORY #185 (RECOMANDAREA NR. 185) la fiecare 15 minute în timp ce motorul solicită o regenerare de resetare.

g224692
 1. Accesați Meniul de regenerare DPF și derulați în jos la INHIBIT REGEN (INHIBARE REGENERARE).

  g362745
 2. Apăsați butonul din dreapta pentru a schimba setarea de inhibare a regenerării la ON (PORNIRE) sau OFF (OPRIRE).

  g365224

Permiterea efectuării unei regenerări de resetare

InfoCenter afișează pictograma privind temperatură ridicată de evacuare Graphic când regenerarea de resetare este în curs de procesare.

Note: Dacă opțiunea Inhibit Regen (Inhibare regenerare) este setată la ON (PORNIRE), InfoCenter afișează ADVISORY #185 (RECOMANDAREA NR. 185). Apăsați butonul din dreapta pentru a seta inhibarea regenerării la OPRIRE și pentru a continua cu regenerarea de resetare.

g362746

Note: Dacă InfoCenter afișează ADVISORY #186 (RECOMANDAREA NR. 186)V, setați motorul la accelerație maximă (turație de ralanti ridicată) pentru a permite continuarea regenerării de resetare.

g224395

Note: Când regenerarea de resetare ia sfârșit, pictograma privind temperatură ridicata de evacuare Graphic dispare de pe ecranul InfoCenter.

Regenerare în stare de parcare sau de recuperare

 • Când computerul motorului solicită fie o regenerare în stare de parcare, fie o regenerare de recuperare, pictograma privind solicitarea de regenerare Graphic este afișată pe ecranul InfoCenter.

 • Mașina nu efectuează automat o regenerare în stare de parcare sau o regenerare de recuperare, ci trebuie să rulați regenerarea prin InfoCenter.

Mesaje privind regenerarea în stare de parcare

Când computerul motorului solicită o regenerare în stare de parcare, pe ecranul InfoCenter este afișat mesajul următor:

 • Engine warning (Avertisment motor) SPN 3720, FMI 16

  g213863
 • ADVISORY #188 (RECOMANDAREA NR. 188) Parked regeneration required (Este solicitată regenerarea în stare de parcare)

  Note: Recomandarea nr. 188 se afișează la fiecare 15 minute.

  g224397

Mesaje privind regenerarea de recuperare

Când computerul motorului solicită o regenerare de recuperare, pe ecranul InfoCenter este afișat mesajul următor:

Engine warning (Avertisment motor) SPN 3719, FMI 0

Pentru mai multe detalii, consultați Manualul de service sau adresați-vă unui centru de service autorizat.

g213867

Limitarea stării DPF

 • În cazul în care computerul motorului solicită o regenerare în stare de parcare sau procesează o regenerare în stare de parcare, opțiunea PARKED REGEN (REGENERARE îN STARE DE PARCARE) se blochează și pe ecran este afișată pictograma de blocare.

  g224625
 • În cazul în care computerul motorului solicită o regenerare de recuperare sau procesează o regenerare de recuperare, opțiunea RECOVERY REGEN (REGENERARE DE RECUPERARE) se blochează și pe ecran este afișată pictograma de blocare.

  g224628

Efectuarea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare

Avertisment

Temperatura de evacuare este prea mare (aprox. 600°C) în timpul regenerării DPF. Gazele fierbinți de eșapament pot fi dăunătoare pentru dumneavoastră sau alte persoane.

 • Nu utilizați niciodată motorul într-o zonă închisă.

 • Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în jurul sistemului de evacuare.

 • Nu atingeți niciodată o componentă fierbinte a sistemului de evacuare.

 • Nu stați niciodată lângă sau în jurul țevii de evacuare a mașinii.

Important: Computerul mașinii anulează regenerarea DPF dacă creșteți turația motorului de la ralanti cu turații scăzute sau dacă eliberați frâna de parcare.

 1. Asigurați-vă că mașina are în rezervor cel puțin cantitatea de combustibil specificată pentru tipul de regenerare pe care îl efectuați:

  • Regenerare în stare de parcare: ¼ din rezervorul de combustibil

  • Regenerare de recuperare: ½ din rezervorul de combustibil

 2. Parcați mașina pe o suprafață plană, într-o zonă în aer liber, departe de materiale combustibile.

 3. Cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

 4. Setați accelerația în poziția de RALANTI la turații scăzute.

 5. În Meniul de regenerare DPF, derulați la opțiunea PARKED REGEN START (PORNIRE REGENERARE îN STARE DE PARCARE) sau RECOVERY REGEN START (PORNIRE REGENERARE DE RECUPERARE). Apăsați butonul din dreapta pentru a porni regenerarea.

  g362809
 6. Când vi se solicită, verificați dacă nivelul de combustibil este suficient, așa cum este indicat la pasul 1. Apăsați butonul din dreapta pentru a continua.

  g227678
 7. Pe ecranul listei de verificare DPF, verificați dacă este cuplată frâna de parcare și dacă turația motorului este setată la turație scăzută de ralanti. Apăsați butonul din dreapta pentru a continua

  g227679
 8. Pe ecranul INITIATE DPF REGEN (INIțIERE REGENERARE DPF), apăsați butonul din dreapta pentru a continua.

  g224630
 9. InfoCenter afișează mesajul INITIATING DPF REGEN (INIțIERE REGENERARE DPF).

  g227681
 10. InfoCenter afișează mesajul privind timpul necesar pentru finalizare.

  • Regenerarea în stare de parcare este efectuată într-un interval de până la 30 de minute.

  • Regenerarea de recuperare este efectuată într-un interval de până la 3 ore.

  Note: Dacă trebuie să anulați regenerarea după ce a fost inițiată, consultați Anularea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare.

  g224406g224416
 11. Computerul motorului verifică starea motorului și informațiile de defecțiune. Pe ecranul InfoCenter pot fi afișate mesajele următoare:

  MesajAcţiuni corective
  Graphic Părăsiți meniul de regenerare și rulați mașina până când timpul scurs de la ultima regenerare este mai mare de 50 de ore; consultați Timp scurs de la ultima regenerare.
  GraphicDepanați defecțiunea motorului și reîncercați o efectuare a regenerării DPF.
  GraphicPorniți motorul și lăsați-l să funcționeze.
  GraphicRulați motorul pentru a crește temperatura lichidului de răcire la 60°C.
  GraphicModificați turația motorului la turație scăzută de ralanti.
  GraphicDepanați computerul motorului și reîncercați o efectuare a regenerării DPF.
 12. InfoCenter afișează ecranul de pornire și pictograma de confirmare a regenerării Graphic este afișată în colțul din dreapta jos al ecranului în timp ce este efectuată regenerarea.

  Note: În timpul efectuării regenerării DPF, pe ecranul InfoCenter este afișată pictograma privind temperatura ridicată de evacuare Graphic.

 13. Când computerul motorului finalizează o regenerare în stare de parcare sau de recuperare, ecranul InfoCenter afișează ADVISORY #183 (RECOMANDAREA NR. 183); dacă nu este reușită, ecranul InfoCenter afișează ADVISORY #184 (RECOMANDAREA NR. 184). Apăsați butonul din stânga pentru a reveni la ecranul de pornire.

  g362807

Anularea unei regenerări în stare de parcare sau de recuperare

 1. În Meniul de regenerare DPF, derulați la opțiunea PARKED REGEN CANCEL (ANULARE REGENERARE îN STARE DE PARCARE) sau RECOVERY REGEN CANCEL (ANULARE REGENERARE DE RECUPERARE).

  g362918
 2. Apăsați butonul din dreapta pentru a anula regenerarea.

După utilizare

Siguranța după utilizare

Siguranța generală

 • Cuplați frâna de parcare (dacă este disponibilă), coborâți brațele încărcătorului, opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii.

 • Curățați reziduurile de pe dispozitivele de atașare, dispozitivele de acționare, toba de eșapament și motor a preveni incendiile. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate.

 • Nu atingeți piesele care pot deveni fierbinți în urma funcționării. Lăsați-le să se răcească înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere, reglare sau service asupra mașinii.

 • Încărcați sau descărcați cu grijă mașina pe/de pe o remorcă sau un camion.

Recuperarea unei mașini blocate

Dacă mașina se blochează (de exemplu, în condiții de noroi), trageți mașina înapoi într-o poziție stabilă folosind simultan fie ambele puncte de ridicare din față, fie ambele puncte de legare din spate.

Important: Nu folosiți punctele de legare din față pentru a trage mașina.

g371330

Deplasarea unei mașini nefuncționale

Important: Nu remorcați sau împingeți mașina înainte de a deschide supapele de remorcare; în caz contrar, puteți deteriora sistemul hidraulic.

 1. Opriți motorul și scoateți cheia.

 2. Îndepărtați placa de la partea inferioară; consultați Îndepărtarea plăcii de la partea inferioară.

 3. Îndepărtați capacul de la fiecare motor de acționare.

  g362932
 4. Lubrifiați cu ulei o șaibă (M12) pe ambele părți.

 5. Înșurubați o piuliță (M12) pe un șurub (M12), apoi montați șurubul prin șaibă și instrumentul de bypass la pistonul de frână. Nu strângeți excesiv.

  g370287
 6. Strângeți piulița pentru a elibera frâna.

  g370392
 7. Îndepărtați capacul față; Îndepărtarea capacului frontal.

 8. Rotiți supapele de remorcare de sub pompele hidraulice de două ori în sens invers acelor de ceasornic.

  g362931
 9. Tractați mașina după cum este necesar, utilizând punctele descrise în Recuperarea unei mașini blocate.

 10. După repararea mașinii, închideți supapele de remorcare înainte de a o pune în funcțiune.

 11. Instalați capacul frontal.

 12. Îndepărtați elementele de fixare și instrumentul de bypass de la fiecare motor de acționare și montați capacul.

 13. Montați placa de la partea inferioară.

Transportul mașinii

Pentru transportul mașinii, utilizați o remorcă sau un camion de mare tonaj. Utilizați o rampă cu lățime maximă. Asigurați-vă că remorca sau camionul sunt dotate cu toate frânele, luminile și marcajele prevăzute de lege. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță. Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta pe dumneavoastră și pe trecători să evitați accidentările. Consultați prevederile locale referitoare la remorcă și fixare.

Atenţie

Conducerea pe străzi sau drumuri fără semnalizatoare de direcție, lumini, marcaje reflectorizante sau o emblemă de identificare a unui vehicul ce se deplasează lent este periculoasă și poate cauza accidente soldate cu vătămări corporale.

Nu conduceți maşina pe o stradă sau un drum public.

Alegerea unei remorci

Atenţie

Încărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea (Figura 52).

 • Utilizați doar rampe cu lățime maximă.

 • Asigurați-vă că lungimea rampei este de cel puțin 4 ori mai mare decât înălțimea dintre podeaua remorcii sau a camionului și sol. Astfel, unghiul rampei nu va depăși 15 grade pe teren plan.

g229507

Încărcarea mașinii

Atenţie

Încărcarea sau descărcarea unei mașini pe o remorcă sau un camion crește riscul de răsturnare și poate cauza răniri grave sau moartea.

 • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o rampă.

 • Încărcați și descărcați mașina cu partea cu încărcătură orientată spre rampă în sus.

 • Evitați accelerările și decelerările bruște la deplasarea mașinii pe o rampă deoarece puteți pierde controlul și cauza răsturnarea mașinii.

 1. Dacă utilizați o remorcă, conectați-o la vehiculul tractor și conectați lanțurile de siguranță.

 2. Dacă este cazul, conectați frânele remorcii.

 3. Coborâți rampa (rampele).

 4. Coborâți brațele încărcătorului.

 5. Încărcați mașina pe remorcă cu partea mai grea orientată în rampă (în sus) și încărcătura în poziție coborâtă.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), urcați mașina pe rampă cu fața.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, urcați mașina pe rampă cu spatele.

  g204457
 6. Coborâți complet brațele încărcătorului.

 7. Cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.

 8. Utilizați buclele metalice de legare de pe mașină pentru a fixa ferm mașina pe remorcă sau camion cu curele, lanțuri, cablu sau frânghii. Consultați prevederile locale referitoare la fixare.

  Important: Nu folosiți buclele de legare pentru a ridica mașina.

  g318338

Descărcarea mașinii

 1. Coborâți rampa (rampele).

 2. Descărcați mașina de pe remorcă cu partea mai grea orientată spre rampă (în sus) și încărcătura în poziție coborâtă.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant plin (de exemplu, cupă) sau un dispozitiv de atașare non-portant (de exemplu, mașină de săpat șanțuri), coborâți mașina de pe rampă cu spatele.

  • Dacă mașina are un dispozitiv de atașare portant gol sau nu are un dispozitiv de atașare, coborâți mașina de pe rampă cu fața.

  g204458

Ridicarea mașinii

Îndepărtați orice dispozitive de atașare și ridicați mașina folosind cele 4 puncte de ridicare.

Nu depășiți un unghi de 30 de grade când ridicați mașina; utilizați lungimile minime ale lanțului furnizate mai jos.

g375790

Întreţinere

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Siguranță în timpul întreținerii

Avertisment

Dacă lăsați cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau alți trecători.

Scoateți cheia din contact înainte de a efectua orice lucrare de întreținere.

 • Parcați mașina pe o suprafață uniformă, decuplați circuitul hidraulic auxiliar, coborâți dispozitivul de atașare, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzută), opriți motorul și scoateți cheia. Așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, curățarea, depozitarea sau repararea mașinii.

 • Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.

 • Nu permiteți efectuarea lucrărilor de service asupra mașinii de către persoane neinstruite.

 • Utilizați cricuri pentru susținerea componentelor, dacă este cazul.

 • Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată; consultați Depresurizarea sistemului hidraulic.

 • Deconectați bateria înainte de orice reparație; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

 • Țineți mâinile și picioarele la distanță de componentele mobile. Dacă este posibil, nu efectuați reglaje cu motorul în funcțiune.

 • Mențineți toate componentele în stare bună de funcționare și bine fixate. Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.

 • Nu modificați dispozitivele de siguranță.

 • Dispozitivele de atașare pot influența stabilitatea și caracteristicile funcționale ale mașinii.

 • Utilizați doar piese de schimb originale Toro.

 • Dacă brațele încărcătorului trebuie să fie ridicate pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau reparații, blocați brațele în această poziție cu elementul (elementele) de blocare cilindru hidraulic.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 8 ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • Curățați șenilele și verificați dacă sunt uzate excesiv și tensionate corespunzător.
 • Curățați sita, răcitorul de ulei și partea din față a radiatorului (mai des în condiții murdare sau cu praf).
 • Verificați și curățați sita radiatorului
 • Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune.
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Verificați dacă elementele de fixare sunt slăbite.
 • La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Strângeți șuruburile de reglare a brațului încărcătorului.Verificați cuplul de fiecare dată când se aude un zgomot de zăngănit la nivelul brațelor inferioare ale încărcătorului.
 • La intervale de 50 de ore
 • Scurgeți apa și alți contaminanți din separatorul de apă.
 • Verificați starea bateriei.
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • La intervale de 100 de ore
 • Îndepărtați capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. (Curățați mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf.)
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • Verificați dacă există acumulări de murdărie în șasiu.(Mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie.)
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului/ventilatorului.
 • La intervale de 250 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și filtrele (dacă nu utilizați ulei Toro).
 • La intervale de 500 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer.(Efectuați întreținerea mai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
 • Înlocuirea filtrului separatorului de apă.
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
 • Goliți și curățați rezervorul (rezervoarele) de combustibil – doar distribuitorul de service autorizat.
 • Înlocuiți cureaua alternatorului/ventilatorului (consultați manualul de utilizare al motorului pentru instrucțiuni).
 • La intervale de 800 de ore
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și filtrele (dacă utilizați ulei Toro).
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • La intervale de 3.000 de ore
 • Demontați, curățați și montați la loc filtrul de funingine pe DPFsau dacă defectele de motor spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0, sau spn 3720 fmi 16 sunt afișate pe ecranul InfoCenter.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Retușați vopseaua sărită.
 • La fiecare 2 ani
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Important: Consultați manualul operatorului motorului pentru proceduri suplimentare de întreținere.

  Proceduri permanente

  Utilizarea elementelor de blocare cilindru

  Atenţie

  Brațele încărcătorului pot coborî în timp ce sunt ridicate și strivi persoanele aflate dedesubt.

  Instalați elementul (elementele) de blocare cilindru înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere cu brațele încărcătorului ridicate.

  Instalarea elementelor de blocare cilindru

  1. Demontați dispozitivul de atașare.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Slăbiți rozeta care fixează elementul de blocare cilindru la brațul încărcătorului.

   g359013
  5. Glisați elementul de blocare cilindru peste tija cilindrului de ridicare.

   g267536
  6. Repetați pașii 4 și 6 pentru cealaltă parte a mașinii.

  7. Coborâți ușor brațele încărcătorului până ce elementele de blocare cilindru intră în contact cu corpul cilindrului și capetele tijelor.

  8. Fixați elementul de blocare valvă încărcător; consultați Element de blocare valvă încărcător.

  Îndepărtarea și depozitarea elementelor de blocare cilindru

  Important: Îndepărtați elementele de blocare cilindru de pe tije și fixați-le complet în poziția de depozitare înainte de a utiliza mașina.

  1. Porniți motorul.

  2. Ridicați la maxim brațele încărcătorului.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Îndepărtați știfturile care fixează elementele de blocare cilindru.

  5. Îndepărtați elementele de blocare cilindru de la tijele cilindrului de ridicare.

  6. Introduceți știfturile în elementele de blocare.

  7. Amplasați elementele de blocare cilindru pe brațele încărcătorului, cu inelele de știft sub elementele de blocare și fixați fiecare element de blocare folosind rozeta manuală.

   g359013
  8. Coborâți brațele încărcătorului.

  Accesarea componentelor interne

  Atenţie

  Prin deschiderea sau îndepărtarea capacelor, capotelor și sitelor în timp ce motorul se află în funcțiune puteți intra în contact cu piesele mobile și vă puteți accidenta grav.

  Înainte de a deschide orice capace, capote și site, opriți motorul, scoateți cheia din contact și lăsați motorul se răcească.

  Deschiderea capotei

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deblocați capota folosind cheia de clichet și apăsați butonul pentru a elibera clichetul.

   g362359
  4. Deschideți capota

  Închiderea capotei

  1. Coborâți capota.

  2. Apăsați clichetul pentru a fixa capota.

  3. Blocați capota folosind cheia de clichet.

  Îndepărtarea capacului spate

  1. Îndepărtați cele 2 șuruburi care fixează partea superioară a capacului spate.

   g359278
  2. Ridicați capacul din fantele din suportul radiatorului.

   g359279

  Îndepărtarea plăcii de la partea inferioară

  1. Îndepărtați cele 2 șuruburi care fixează placa de la partea inferioară.

   g359291
  2. Îndepărtați placa de la partea inferioară.

  Îndepărtarea capacului frontal

  1. Ridicați brațele încărcătorului și fixați-le cu elementele de blocare cilindru.

  2. Îndepărtați cele 2 șuruburi care fixează capacul frontal la mașină.

   g359302
  3. Glisați capacul de pe mașină.

  4. La montarea capacului, strângeți șuruburile la un cuplu de 41 Nm.

  Îndepărtarea ansamblului capacului frontal

  1. Ridicați brațele încărcătorului și fixați-le cu elementele de blocare cilindru.

  2. Deschideți capota.

  3. Îndepărtați cele 4 șuruburi care fixează ansamblul capacului frontal la mașină.

   g363210
  4. Îndepărtați ansamblul capacului.

  Îndepărtarea scuturilor laterale de protecție

  1. Deschideți capota.

  2. Glisați scutul afară din fantele din față și din spate.

   g363164

  Lubrifiere

  Lubrifierea mașinii

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Lubrifiați mașina.(Lubrifiați imediat după fiecare spălare.)
 • Tip lubrifiant: lubrifiant universal.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Curățați fitingurile lubrifiate cu o lavetă.

   g359308
  4. Conectați un pistol de lubrifiere la fiecare fiting.

  5. Pompați lubrifiant în fitinguri până ce acesta începe să se scurgă din rulmenți (aproximativ 3 pompări).

  6. Ștergeți excesul de lubrifiant.

  Întreţinere motor

  Măsuri de siguranță pentru motor

  • Opriți motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.

  • Nu modificați setările regulatorului motorului și nu supraturați motorul.

  • Țineți mâinile, picioarele, fața, alte părți ale corpului și îmbrăcămintea departe de componentele rotative, toba de eșapament și de alte suprafețe fierbinți.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați indicatorul de service al filtrului de aer.
 • La intervale de 100 de ore
 • Îndepărtați capacul filtrului de aer și curățați reziduurile. (Curățați mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie sau praf.)
 • La intervale de 500 de ore
 • Întrețineți filtrul de aer.(Efectuați întreținerea mai frecvent în condiţii de mediu cu mult praf sau murdărie).
 • Verificarea filtrului de aer

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota.

  4. Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer.

   Înlocuiți corpul deteriorat al filtrului de aer.

  5. Verificați întregul sistem de admisie pentru a găsi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme pentru furtun slăbite.

  6. Efectuați întreținerea filtrului de aer și a elementul de siguranță atunci când sunteți alertat.

   Important: Nu efectuați prea multe lucrări de întreținere a filtrului de aer.

   g332364
  7. Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanșează perfect corpul filtrului de aer.

  Lucrări de service pentru filtrul de aer

  Note: Dacă garnitura din spumă a capacului este deteriorată, înlocuiți-o.

  Important: Evitați utilizarea aerului de înaltă presiune, care ar putea forța murdăria să treacă prin filtru în zona de admisie.

  Important: Nu curățați filtrul uzat pentru a evita deteriorarea mediului de filtrare.

  Important: Nu utilizați un filtru deteriorat.

  Important: Nu presați la nivelul centrului flexibil al filtrului.

  g031807

  Lucrări de service cu privire la uleiul de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 50 ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul uleiului de motor.
 • La intervale de 250 de ore
 • Înlocuiți uleiul de motor și filtrul.
 • Specificații – ulei de motor

  Motorul este livrat cu ulei în carter; cu toate acestea, verificați nivelul uleiului înainte și după prima pornire a motorului.

  Capacitatea carterului: 5,2 l, cu filtru

  Ulei de motor preferat: ulei de motor Toro Premium

  Dacă utilizați alt ulei de motor, utilizați un ulei de înaltă calitate, cu conținut scăzut de cenușă, care îndeplinește sau depășește următoarele specificații:

  • Categoria de service API CJ-4 sau superioară

  • Categoria de service ACEA E6

  • Categoria de service JASO DH-2

  Important: Utilizarea unui alt ulei de motor decât cel cu nivelul de clasificare API CJ-4 sau superior, ACEA E6 sau JASO DH-2 poate cauza colmatarea filtrului de particule diesel sau deteriorarea motorului.

  Utilizați următoarea clasă de vâscozitate a uleiului de motor:

  • SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

  • SAE 15W-40 (peste –17,7°C)

  Note: Uleiul de motor Toro Premium este disponibil la centrul de service autorizat.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Deschideți capota.

  4. Îndepărtați scutul din partea stângă.

  5. Curățați zona din jurul jojei de ulei și capacului de umplere cu ulei.

   g361061
  6. Verificați nivelul de ulei și adăugați ulei dacă este necesar.

   Important: Nu umpleți excesiv carterul cu ulei; dacă nivelul de ulei din carter este prea scăzut sau prea ridicat și rulați motorul, este posibil să-l defectați.

   g264959
  7. Închideți capota.

  Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze 5 minute.

   Note: Acest lucru încălzește uleiul, astfel încât să se scurgă mai bine.

  3. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  4. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  5. Opriți motorul și scoateți cheia.

  6. Scurgeți uleiul sub platformă.

   Avertisment

   Componentele sunt fierbinți dacă mașina a funcționat. Atingerea componentelor fierbinți poate provoca arsuri.

   Aveți grijă să evitați atingerea componentelor fierbinți în timp ce schimbați uleiul și/sau filtrul.

   g361063g360882
  7. Strângeţi bușonul de golire la un cuplu de 46 – 56 Nm.

  8. Deschideți capota.

  9. Îndepărtați scutul din stânga; consultați Îndepărtarea scuturilor laterale de protecție.

  10. Puneți o tavă de adâncime mică sau o lavetă sub filtru pentru a colecta uleiul.

  11. Înlocuiți filtrul de ulei.

   g031261
  12. Îndepărtați capacul de umplere cu ulei și turnați încet aproximativ 80% din cantitatea specificată de ulei prin capacul supapei.

  13. Verificați nivelul de ulei.

  14. Adăugați încet ulei suplimentar pentru ca nivelul să ajungă la orificiul superior de pe jojă.

  15. Remontați capacul rezervorului.

  16. Montați scutul din stânga.

  17. Închideți capota.

  Întreținerea catalizatorului de oxidare diesel (DOC) și a filtrului de funingine

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 3.000 de ore
 • Demontați, curățați și montați la loc filtrul de funingine pe DPFsau dacă defectele de motor spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0, sau spn 3720 fmi 16 sunt afișate pe ecranul InfoCenter.
 • Dacă defectele de motor , sau sunt afișate pe ecranul InfoCenter, curățați filtrul de funingine urmând pașii de mai jos:

  g214715g213864g213863
  1. Consultați secțiunea Motor din Manualul de service pentru informații despre demontarea și montarea catalizatorului de oxidare diesel și a filtrului de funingine al DPF.

  2. Consultați centrul de service autorizat pentru piesele de schimb sau service pentru catalizatorul de oxidare diesel și filtrul de funingine.

  3. Contactați centrul de service autorizat pentru a vă reseta sistemul ECU al motorului după ce instalați un DPF curat.

  Întreţinerea sistemului de carburant

  Pericol

  În anumite condiții, combustibilul este extrem de inflamabil și foarte exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate cauza arsuri dumneavoastră și celor din jur și poate provoca pagube materiale.

  Consultați Măsuri de siguranță pentru combustibil pentru o listă completă a măsurilor de precauție legate de combustibil.

  Golirea separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Scurgeți apa și alți contaminanți din separatorul de apă.
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Puneți un recipient sub separatorul de apă.

   g361075
  4. Slăbiți supapa de scurgere de pe partea inferioară a recipientului filtrului și lăsați apa să se scurgă.

  5. Strângeți robinetul de evacuare.

  Înlocuirea filtrului separatorului de apă

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuirea filtrului separatorului de apă.
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați capacul spate; consultați Îndepărtarea capacului spate.

  4. Curăţaţi zona de montare a separatorului de apă.

   g361076
  5. Scoateți recipientul filtrului și curățați suprafața de montare

  6. Ungeți garnitura de pe recipientul noului filtru cu ulei curat.

  7. Umpleți recipientul cu combustibil.

  8. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  9. Montați capacul spate.

  Verificarea conductelor de combustibil și a racordurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 400 de ore
 • Verificați conductele de combustibil și racordurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.
 • Verificați conductele de combustibil și conexiunile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite. Strângeți toate conexiunile slăbite și contactați distribuitorul de service autorizat pentru asistență în repararea conductelor de combustibil deteriorate.

  Înlocuirea filtrului de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Înlocuiți filtrul de combustibil.
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota.

  4. Curăţaţi zona de montare a filtrului de combustibil.

   g392882
  5. Scoateți recipientul filtrului și curățați suprafața de montare.

  6. Ungeți garnitura de pe recipientul noului filtru cu ulei curat.

  7. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.

  8. Purjați sistemul de combustibil; consultați Purjarea sistemului de combustibil.

  9. Porniți motorul și verificați dacă există scurgeri de combustibil în jurul capătului filtrului.

  10. Închideți capota.

  Purjarea sistemului de combustibil

  Trebuie să purjați sistemul de combustibil înainte de a porni motorul în cazul oricăreia dintre următoarele situații:

  • Pornirea inițială a unei noi mașini

  • Motorul a încetat să funcționeze din cauza lipsei de combustibil.

  • A fost efectuată întreținerea pentru componentele sistemului de alimentare cu combustibil (de exemplu, filtru înlocuit).

  1. Rotiți cheia în poziția FUNCȚIONARE.

  2. Lăsați pompa de combustibil să funcționeze timp de 2 minute înainte de a porni mașina.

  Golirea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 500 de ore
 • Goliți și curățați rezervorul (rezervoarele) de combustibil – doar distribuitorul de service autorizat.
 • Solicitați unui dealer de service autorizat golirea și curățarea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil.

  Întreţinerea sistemului electric

  Siguranță privind sistemul electric

  • Deconectați bateria înainte de orice reparație; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

  • Încărcați bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectați încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

  • Acidul bateriei este otrăvitor și poate provoca arsuri. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Protejați-vă fața, ochii și îmbrăcămintea atunci când lucrați cu o baterie.

  • Gazele din baterie pot exploda. Țineți țigările și sursele de scântei și flăcări deschise departe de baterie.

  Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Deschideți capota.

  4. Deplasați comutatorul pentru deconectarea bateriei în poziția PORNIT sau OPRIT pentru a efectua următoarele:

   • Pentru a alimenta electric mașina, rotiți comutatorul de deconectare a bateriei în sensul acelor de ceasornic în poziția PORNIT.

   • Pentru a deconecta mașina de la alimentarea electrică, rotiți comutatorul de deconectare a bateriei în sens invers acelor de ceasornic în poziția OPRIT.

   g361175

  Lucrări de service pentru baterie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 50 de ore
 • Verificați starea bateriei.
 • Demontarea bateriei

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, cauzând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (roșu).

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  3. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  4. Opriți motorul și scoateți cheia.

  5. Îndepărtați ansamblului capacului frontal; consultați Îndepărtarea ansamblului capacului frontal.

  6. Deconectați cablul negativ (negru) de legare la masă de la suportul bateriei. Păstrați elementele de fixare.

   g361207
  7. Glisați capacul din cauciuc de pe cablul pozitiv (roșu).

  8. Deconectați cablul pozitiv (roșu) de la borna bateriei. Păstrați elementele de fixare.

  9. Îndepărtați piulițele fluture, tijele și cureaua.

  10. Demontați bateria.

  Încărcarea bateriei

  Atenţie

  Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

  Nu fumați niciodată în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  Important: Păstrați întotdeauna bateria complet încărcată (greutate specifică de 1.265). Acest lucru este extrem de important pentru a preveni deteriorarea bateriei atunci când temperatura este sub 0 °C.

  1. Demontați bateria de la mașină; consultați Demontarea bateriei.

  2. Încărcați bateria timp de 4 – 8 ore la 3 – 4 A. Nu încărcați excesiv bateria.

   g003792
  3. Atunci când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică, apoi deconectați cablurile încărcătorului de la clemele bateriei.

  Curățarea bateriei

  Note: Păstrați bornele și întreaga carcasă a bateriei curate, deoarece o baterie murdară se descarcă lent.

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare (dacă este prevăzut) și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Demontați bateria de la mașină; Demontarea bateriei.

  4. Spălați întreaga carcasă cu o soluție de bicarbonat de sodiu și apă.

  5. Clătiți bateria cu apă curată.

  6. Acoperiți clemele bateriei și conectorii cablurilor cu lubrifiant Grafo 112X (nr. Piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.

  7. Montați bateria; consultați Montarea bateriei.

  Montarea bateriei

  Atenţie

  Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora mașina și cablurile, cauzând scântei. Scânteile pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

  Conectați întotdeauna cablul pozitiv (roșu) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

  1. Așezați bateria în compartimentul acesteia și fixați-o cu cureaua, piulițele fluture și tijele.

   g361207
  2. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul pozitiv (roșu) al bateriei la borna pozitivă (+) a bateriei.

  3. Glisați și montați capacul roșu al bornei pe clema pozitivă a bateriei.

  4. Folosind elementele de fixare îndepărtate anterior, instalați cablul negativ (negru) al bateriei la borna negativă (–) a bateriei.

  5. Montați ansamblul capacului frontal.

  Lucrări de service pentru o baterie de schimb

  Bateria originală nu necesită întreținere sau service. Pentru service-ul unei baterii de schimb, consultați instrucțiunile producătorului bateriei.

  Pornirea motorului de la o sursă externă

  Atenţie

  Încărcarea bateriei de la o sursă externă poate produce gaze explozibile.

  Nu fumați în apropierea bateriei și țineți sursele de scântei și foc departe de aceasta.

  1. Îndepărtați capacul frontal; consultați Îndepărtarea capacului frontal.

  2. Înainte de pornirea de la o sursă externă, verificați dacă bornele bateriei prezintă semne de coroziune și îndepărtați coroziunea. Verificați dacă toate conexiunile sunt strânse corespunzător.

   Avertisment

   Coroziunea sau conexiunile slăbite pot duce, în orice moment, la vârfuri de tensiune nedorite în timpul procedurii de pornire de la o sursă externă.

   Nu încercați pornirea motorului de la o sursă externă dacă bornele bateriei sunt slăbite sau corodate, deoarece puteți avaria motorul.

   Pericol

   Pornirea unei baterii slabe care este fisurată, înghețată sau care are un nivel scăzut de electrolit sau a unei celule de baterie deschise/scurtcircuitate poate provoca o explozie, având drept rezultat vătămări corporale grave.

   Nu porniți o baterie slabă în astfel de condiții.

  3. Asigurați-vă că bateria de pornire este o baterie plumb-acid în stare bună, complet încărcată, la o tensiune de 12,6 V sau mai mare.

   Note: Folosiți cabluri jumper dimensionate corect, de lungime redusă, pentru a reduce căderile de tensiune între sisteme. Verificați dacă există coduri de culoare pe cabluri sau dacă există etichete pe cabluri, care să indice polaritatea corectă.

   Atenţie

   Bateriile conțin acid și produc gaze explozive.

   • Protejați-vă întotdeauna ochii și fața de baterii.

   • Nu vă aplecați deasupra bateriilor.

   Note: Asigurați-vă că toate capacele de ventilație sunt etanșe și plane. Plasați o lavetă umedă, dacă aveți la dispoziție, peste oricare dintre capacele de ventilație ale ambelor baterii. De asemenea, asigurați-vă că mașinile nu se ating și că ambele sisteme electrice sunt dezactivate și au aceeași tensiune nominală a sistemului. Aceste instrucțiuni sunt valabile doar pentru sistemele cu legare la masă negativă.

  4. Conectați cablul pozitiv (+) la borna pozitivă (+) a bateriei descărcate, care este conectată la demaror sau solenoid conform Figura 82.

   g012785
  5. Conectați celălalt capăt al cablului jumper pozitiv (+) la borna pozitivă a bateriei de la cealaltă mașină.

  6. Conectați un capăt al cablului jumper negativ (–) la borna negativă a bateriei de la cealaltă mașină.

  7. Conectați celălalt capăt al cablului jumper negativ (–) la un punct de legare la masă, cum ar fi un șurub nevopsit sau o componentă a șasiului.

  8. Porniți motorul celeilalte mașini. Lăsați să funcționeze câteva minute, apoi porniți motorul mașinii dumneavoastră.

  9. Scoateți cablurile în ordinea inversă conectării.

  10. Instalați capacul frontal.

  Service pentru siguranțele fuzibile

  Sistemul electric este protejat de siguranțe. Acestea nu necesită întreținere; totuși, dacă se arde o siguranță, verificați componenta/circuitul pentru a descoperi o defecțiune sau un scurtcircuit.

  g362178

  Dispunerea siguranțelor

  123456789101112
  AXXJoystickAlimentare dispozitiv de atașareAccesoriiTec PowerClaxon
     (5 A)(20 A)(10 A)(7,5 A)(10 A)
  BXXXXTDM 2002Nivel automatTec PowerLumini/USB
       (10 A) (10 A)(7,5 A)(15 A)
  CXXXXTelematicăXXTec PowerAlimentare sistem
       (10 A)  (7,5 A)(15 A)
  DXXX(Releu)(Releu)(Releu)
  EXXX

  Note: Dacă mașina nu pornește, siguranța circuitul principal sau a panoului de control/releului ar putea fi arsă.

  Întreţinerea sistemului de angrenaj

  Lucrări de service pentru șenile

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 8 ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • După primele 50 ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați șenilele și verificați dacă sunt uzate excesiv și tensionate corespunzător.
 • La intervale de 50 de ore
 • Verificați și reglați tensionarea șenilelor.
 • Curățarea șenilelor

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  2. Cu cupa montată și îndreptată în jos, coborâți-o în pământ, astfel încât partea din față a unității de tracțiune să se ridice de pe sol cu câțiva centimetri (inci).

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Folosind un furtun de apă sau un aparat de spălat cu presiune, îndepărtați murdăria de pe fiecare sistem de șenile.

  Important: Asigurați-vă că utilizați apă de înaltă presiune pentru a spăla doar zona șenilei. Nu folosiți un aparat de spălat cu înaltă presiune pentru a curăța restul unității de tracțiune. Nu folosiți apă la presiune ridicată între pinionul de antrenare și unitatea de tracțiune, deoarece puteți deteriora garniturile motorului. Spălarea la presiune înaltă poate deteriora sistemul electric și supapele hidraulice sau poate epuiza grăsimea.

  Important: Asigurați-vă că ați curățat complet roțile de rulare, roata față, roata spate și pinionul de antrenare. Roțile de rulare trebuie să se poată roti liber atunci când sunt curate.

  g361234

  Verificarea şi reglarea tensionării șenilelor

  Ridicați/sprijiniți o latură a mașinii și, folosind greutatea șenilei, verificați dacă distanța dintre partea inferioară a buzei roții de rulare și șenilă este de 19 mm. În caz contrar, reglați tensionarea șenilei utilizând următoarea procedură.

  g361233
  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Ridicați latura mașinii pe care o reglați astfel încât șenila să fie ridicată de la sol.

  4. Slăbiți șuruburile de pe capacul spate și scoateți capacul.

   g363402
  5. Slăbiți contrapiulița și rotiți șurubul de tensionare în sensul acelor de ceasornic până când deflexia șenilei este de 19 mm.

   g363401
  6. Strângeţi contrapiuliţa.

  7. Montați capacul și strângeți șuruburile.

  8. Repetați procedura pentru cealaltă șenilă.

  9. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  10. Verificați dacă deflexia șenilei este 19 mm. Ajustați dacă este necesar.

  Înlocuirea șenilelor

  Îndepărtarea șenilelor

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană, asigurându-vă că numai o jumătate de pinion este cuplată cu șenila.

   g361326
  3. Coborâți brațele încărcătorului.

  4. Opriți motorul și scoateți cheia.

  5. Ridicați mașina de pe sol, astfel încât partea inferioară a șenilei să fie la cel puțin 10,2 cm de sol. Sprijiniți mașina utilizând cricuri.

   Note: Folosiți cricuri corespunzătoare pentru mașina dumneavoastră.

   Atenţie

   Cricurile mecanice sau hidraulice pot să nu susțină mașina și să cauzeze vătămări corporale grave.

   Folosiți suporturi tip capră pentru susținerea mașinii.

  6. Slăbiți șuruburile de pe capacul spate și scoateți capacul.

   g363402
  7. Slăbiți contrapiulița și rotiți șurubul de tensionare pentru a detensiona.

   g363401
  8. Îndepărtați segmentul pinionului de antrenare care nu este cuplat cu șenila.

   Important: Dacă nu îndepărtați segmentul pinionului, poate fi dificil să montați o șenilă nouă fără a o deteriora.

   g361327
  9. Porniți mașina și eliberați frâna de parcare.

  10. Deplasați maneta de tracțiune în față până când cealaltă jumătate a pinionului de antrenare se decuplează de șenilă

   g361325
  11. Opriți motorul și scoateți cheia.

  12. Îndepărtați șenila de pe cadru, butucul de antrenare, apoi roata din față.

  Montarea șenilelor

  1. Amplasați șenila nouă în jurul roții din față.

   g361328
  2. Împingeți șenila sub și între roțile de rulare și amplasați-o în jurul roții din spate.

  3. Porniți motorul și eliberați frâna de parcare.

  4. Deplasați maneta de tracțiune în față până când jumătatea pinionului de antrenare se cuplează la șenilă.

   g361324
  5. Opriți motorul și scoateți cheia.

  6. Aplicați un agent de blocare a filetului pe șuruburile jumătății pinionului de antrenare pe care ați îndepărtat-o și montați cealaltă jumătate a pinionului. Strângeţi şuruburile la un cuplu de 80 – 99 Nm.

   g361327
  7. Reglați șurubul de tensionare până când deflexia șenilei este de 19 mm.

   g363401
  8. Strângeţi contrapiuliţa.

  9. Montați capacul și strângeți șuruburile.

  10. Repetați procedura pentru a înlocui cealaltă șenilă.

  11. Coborâți mașina pe sol.

  12. Conduceți mașina, apoi parcați-o pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia de contact.

  13. Verificați dacă tensionarea șenilelor este corectă; consultați Verificarea şi reglarea tensionării șenilelor.

  Întreţinerea sistemului de răcire

  Siguranță privind sistemul de răcire

  • Înghițirea lichidului de răcire a motorului poate cauza otrăvirea; nu lăsați la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

  • Descărcarea lichidului de răcire fierbinte, sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte și a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.

   • Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.

   • Folosiți o lavetă când deschideți capacul radiatorului și deschideți-l încet, pentru a permite aburului să iasă.

  Service-ul sistemului de răcire

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Curățați sita, răcitorul de ulei și partea din față a radiatorului (mai des în condiții murdare sau cu praf).
 • La intervale de 100 de ore
 • Verificați furtunurile sistemului de răcire.
 • Curățarea sitei radiatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați și curățați sita radiatorului
 • Îndepărtați orice acumulare de iarbă, murdărie sau alte reziduuri din sita radiatorului folosind aer comprimat.

  Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune.
 • Sistemul de răcire este umplut cu o soluție 50/50 de apă și antigel permanent cu etilenglicol.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană, coborâți brațele încărcătorului, cuplați frâna de parcare și opriți motorul.

  2. Scoateți cheia din comutatorul cu cheie și lăsați motorul să se răcească.

  3. Deschideți capota.

  4. Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune.

   Note: Nivelul lichidului de răcire trebuie să se situeze între marcajele de pe lateralul rezervorului.

   g361339
  5. Dacă nivelul de lichid de răcire este scăzut, scoateți capacul rezervorului de expansiune și adăugați un amestec 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol.

   Important: Nu umpleţi excesiv rezervorul de expansiune.

  6. Montați capacul de la rezervorul de expansiune.

  Schimbarea lichidului de răcire pentru motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 800 de ore
 • Schimbați lichidul de răcire a motorului.
 • Solicitați unui distribuitor de service autorizat să schimbe anual lichidul de răcire a motorului.

  Dacă trebuie să adăugați lichid de răcire a motorului, consultați Verificarea nivelului lichidului de răcire pentru motor.

  Întreţinerea bandei

  Verificarea tensionării curelei alternatorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați tensionarea curelei alternatorului.
  1. Aplicați o forță de 44 N asupra curelei alternatorului, la jumătatea distanței dintre fulii.

  2. Dacă deformarea nu este de 10 mm, slăbiți șuruburile de montare a alternatorului.

   g008932
  3. Măriți sau reduceți tensionarea curelei alternatorului.

  4. Strângeți șuruburile de montare.

  5. Verificați din nou deformarea curelei pentru a vă asigura că tensionarea este corectă.

  Întreţinerea sistemului de control

  Reglarea comenzilor

  Comenzile sunt reglate în fabrică înainte de expedierea mașinii. Cu toate acestea, după multe ore de utilizare, poate fi necesar să reglați alinierea comenzii tracțiunii, poziția NEUTRă a comenzii tracțiunii și ghidarea comenzii tracțiunii în poziția complet înainte.

  Contactați centrul de service autorizat pentru a regla comenzile mașinii dumneavoastră.

  Întreţinerea sistemului hidraulic

  Siguranță privind sistemul hidraulic

  • Apelați imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.

  • Asigurați-vă că toate furtunurile și conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună și toate racordurile și fitingurile hidraulice sunt etanșe înainte de a presuriza sistemul hidraulic.

  • Țineți fața și alte părți ale corpului la distanță de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.

  • Utilizați carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.

  • Depresurizați în siguranță sistemul hidraulic înainte de orice intervenție asupra acestuia.

  Depresurizarea sistemului hidraulic

  Pentru a depresuriza sistemul hidraulic în timp ce motorul este pornit, decuplați circuitul hidraulic auxiliar și coborâți și retrageți complet brațele încărcătorului.

  Pentru depresurizare în timp ce motorul este pornit, deplasați joystick-ul între pozițiile de conducere înainte pentru a coborî brațele încărcătorului.

  g362371

  Specificațiile uleiului hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați conductele hidraulice pentru a detecta eventuale scurgeri, fitinguri slăbite, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a acțiunii substanțelor chimice.(Înainte de utilizare, efectuați reparațiile necesare.)
 • La intervale de 400 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și filtrele (dacă nu utilizați ulei Toro).
 • La intervale de 1.000 de ore
 • Înlocuiți uleiul hidraulic și filtrele (dacă utilizați ulei Toro).
 • La intervale de 1.500 de ore
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • La fiecare 2 ani
 • Înlocuiți toate furtunurile hidraulice instabile.
 • Capacitate rezervor de ulei hidraulic: 44,7 litri

  Utilizați doar 1 dintre următoarele uleiuri hidraulice:

  • Lichid de transmisie/hidraulic Toro Premium pentru tractor (pentru mai multe informații, adresați-vă unui centru de service autorizat)

  • Lichid hidraulic cu durată extinsă de viață Toro PX (pentru mai multe informații, adresați-vă unui centru de service autorizat)

  • Dacă niciunul din cele două uleiuri Toro de mai sus nu este disponibil, puteți utiliza un alt ulei hidraulic universal pentru tractor (UHUT), dar trebuie să fie doar produse convenționale, pe bază de petrol. Specificațiile trebuie să se încadreze în intervalul menționat pentru toate proprietățile produsului de mai jos, iar uleiul trebuie să respecte standarde industriale specificate. Adresați-vă furnizorului dumneavoastră de ulei hidraulic pentru a stabili dacă acesta din urmă îndeplinește aceste specificații.

   Note: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; așadar, utilizați doar produse de la producători consacrați care garantează pentru recomandările furnizate.

   Proprietăți produs
   Vâscozitate, ASTM D445cSt la 40 °C: 55 – 62
   cSt la 100 °C: 9,1 – 9,8
   Indice de vâscozitate, ASTM D2270De la 140 la 152
   Punct de curgere, ASTM D97De la –37 °C la –43 °C
   Standarde industriale
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 și Volvo WB-101/BM

   Note: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant roșu pentru sistemul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un dealer Toro autorizat.

  Verificarea nivelului de ulei hidraulic

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Verificați nivelul de ulei hidraulic.
 • Important: Utilizați întotdeauna uleiul hidraulic corect. Uleiurile nerecomandate vor deteriora sistemul hidraulic. Consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Ridicați suportul.

   g363235
  5. Curăţaţi zona din jurul capacului pentru ulei.

  6. Îndepărtați capacul bușonului rezervorului de ulei hidraulic și verificați nivelul uleiului pe jojă.

   Note: Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele de pe jojă.

   g362074
  7. Dacă nivelul este scăzut, completați-l până la nivelul adecvat.

  8. Montați capacul rezervorului.

  9. Coborâți suportul.

  Înlocuirea filtrelor hidraulice

  Important: Nu înlocuiți cu un filtru de ulei auto; în caz contrar, poate fi cauzată o deteriorare gravă a sistemului hidraulic.

  1. Îndepărtați orice dispozitive de atașare.

  2. Parcați mașina pe o suprafață plană și cuplați frâna de parcare.

  3. Ridicați brațele încărcătorului și instalați elementele de blocare cilindru.

  4. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  5. Îndepărtați capacul frontal; consultați Îndepărtarea capacului frontal.

  6. Așezați o tavă de golire sub filtru și înlocuiți filtrul.

   g031621
  7. Curățați uleiul scurs, dacă este cazul.

  8. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem.

  9. Opriţi motorul şi verificați dacă există scurgeri.

  10. Verificați nivelul lichidului din rezervorul hidraulic; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic și adăugați lichid pentru a ridica nivelul până la marcajul de pe jojă.

   Important: Nu umpleți excesiv rezervorul.

  11. Instalați capacul frontal.

  12. Îndepărtați și depozitați elementele de blocare cilindru și coborâți brațele încărcătorului.

  Înlocuirea uleiului hidraulic

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Amplasați o tavă mare de scurgere, capabilă să rețină 57 l sub bușonul de golire de pe rezervorul hidraulic.

   g363374
  4. Scoateți bușonul de golire și lăsați uleiul să se scurgă în tavă.

  5. Când uleiul nu se mai scurge, montați și strângeți bușonul de golire.

   Note: Eliminați uleiul uzat la un centru de reciclare certificat.

  6. Umpleți rezervorul cu ulei hidraulic; consultați Specificațiile uleiului hidraulic.

  7. Porniţi motorul şi lăsați-l să funcționeze câteva minute.

  8. Opriți motorul și scoateți cheia.

  9. Verificați nivelul lichidului hidraulic și adăugați lichid pentru a umple rezervorul dacă este necesar; consultați Verificarea nivelului de ulei hidraulic.

  Întreținerea încărcătorului

  Strângerea șuruburilor de reglare a brațului încărcătorului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 25 de ore
 • Strângeți șuruburile de reglare a brațului încărcătorului.Verificați cuplul de fiecare dată când se aude un zgomot de zăngănit la nivelul brațelor inferioare ale încărcătorului.
 • Verificați cuplul de fiecare dată când se aude un zgomot de zăngănit la nivelul brațelor inferioare ale încărcătorului.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Pe fiecare braț al încărcătorului, slăbiți șurubul fără cap de la nivelul celor 4 șuruburi de reglare.

   g362079
  4. Strângeţi șuruburile de reglare la un cuplu de 27 Nm.

  5. Verificați dacă partea șuruburilor de reglare care iese din brațe are aceeași lungime dintr-o parte în alta.

  6. Aplicați un agent de blocare a filetului de putere medie pe șuruburile fără cap și strângeți-le până când intră în contact cu șuruburile de reglare.

   Important: Nu strângeți excesiv șuruburile fără cap; în caz contrar, puteți deteriora filetele șuruburilor de reglare.

  Curăţare

  Îndepărtarea reziduurilor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Îndepărtați reziduurile de pe mașină.
 • Important: Operarea motorului cu sitele blocate și/sau mantalele de răcire îndepărtate va duce la defectarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul, scoateți cheia și lăsați motorul să se răcească.

  3. Deschideți capota.

  4. Îndepărtați orice reziduuri de pe sitele frontale și laterale.

  5. Ștergeți reziduurile de pe filtrul de aer.

  6. Îndepărtați orice reziduuri de pe motor și din nervurile răcitorului de ulei cu o perie sau o suflantă.

   Important: Operarea motorului cu sitele blocate și/sau mantalele de răcire îndepărtate va duce la defectarea motorului din cauza supraîncălzirii.

  7. Îndepărtați orice reziduuri din orificiul capotei, toba de eșapament, scuturile termice și sita radiatorului (dacă este cazul).

  8. Închideți capota.

  Spălarea mașinii

  Pentru spălarea mașinii utilizând un aparat cu presiune:

  • Purtați echipament personal de protecție adecvat pentru aparatul de spălat cu presiune.

  • Lăsați toate protecțiile montate pe mașină.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre componentele electronice.

  • Nu îndreptați jetul de apă înspre marginile autocolantelor.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre exteriorul mașinii. Nu îndreptați jetul de apă direct înspre orificiile mașinii.

  • Îndreptați jetul de apă doar înspre părțile murdare ale mașinii.

  • Utilizați o duză cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sau mai mare. Duzele cu un unghi de pulverizare de 40 de grade sunt de obicei albe.

  • Țineți vârful aparatului de spălat cu presiune la cel puțin 61 cm distanță de suprafața spălată.

  • Utilizați doar aparate de spălat cu o presiune sub 137,9 bar și un debit sub 7,6 litri pe minut.

  • Înlocuiţi autocolantele deteriorate sau exfoliate.

  • Lubrifiați toate punctele de lubrifiere după spălare; consultați Lubrifierea mașinii.

  Curățarea șasiului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Verificați dacă există acumulări de murdărie în șasiu.(Mai frecvent în condiţii de mediu cu murdărie.)
 • În timp, șasiul de sub motor colectează murdăria și reziduurile, fiind necesară îndepărtarea acestora. Folosind o lanternă, deschideți capota și inspectați regulat zona de sub motor. Când stratul de reziduuri are o grosime de 2,5 – 5 cm, curățați șasiul.

  1. Parcați mașina pe o suprafață plană și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Ridicați partea din față a mașinii astfel încât mașina să fie înclinată în spate.

  3. Opriți motorul și scoateți cheia.

  4. Îndepărtați placa de la partea inferioară; consultați Îndepărtarea plăcii de la partea inferioară.

  5. Îndepărtați ansamblului capacului frontal; consultați Îndepărtarea ansamblului capacului frontal.

  6. Pulverizați apă pe șasiu pentru a curăța murdăria și reziduurile.

   Note: Apa se va scurge în spatele mașinii.

   Important: Nu pulverizați apă în motor.

  7. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  8. Montați placa de la partea inferioară.

  9. Montați ansamblul capacului frontal.

  10. Coborâți mașina.

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateți cheia, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile și lăsați mașina să se răcească înainte de depozitarea acesteia.

  • Nu depozitați mașina sau combustibilul lângă flăcări.

  Depozitare

  1. Parcați utilajul pe o suprafață plană, cuplați frâna de parcare și coborâți brațele încărcătorului.

  2. Opriți motorul și scoateți cheia.

  3. Îndepărtați murdăria și straturile depuse de la nivelul întregii mașini.

   Important: Puteți spăla mașina utilizând un detergent delicat și apă. Evitați excesul de apă, în special în apropierea panoului de comandă, a motorului, a pompelor hidraulice și a motoarelor electrice.

  4. Efectuați lucrări de service pentru filtrul de aer; consultați Lucrări de service pentru filtrul de aer.

  5. Lubrifiați mașina; consultați Lubrifierea mașinii.

  6. Schimbați uleiul de motor; consultați Înlocuirea uleiul de motor și a filtrului.

  7. Încărcați bateria; consultați Lucrări de service pentru baterie.

  8. Verificați și reglați tensionarea șenilelor; consultați Verificarea şi reglarea tensionării șenilelor.

  9. Verificați și strângeți toate elementele de fixare. Reparați sau înlocuiți orice piese uzate, deteriorate sau lipsă.

  10. Vopsiţi toate suprafeţele zgâriate sau de metal gol cu vopsea furnizată de un centru de service autorizat.

  11. Depozitați mașina într-un spațiu de depozitare sau garaj uscat și curat. Scoateți cheia din contact și păstrați-o într-un loc sigur.

  12. Deconectați bateria; consultați Utilizarea comutatorului pentru deconectarea bateriei.

  13. Acoperiți mașina pentru a o proteja și a o menține curată.

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorul nu pornește.
  1. În sistemul de alimentare cu combustibil se află murdărie, apă, combustibil învechit sau combustibil incorect.
  2. Filtrul de combustibil este colmatat.
  3. O calitate de combustibil necorespunzătoare pentru vreme rece se află în mașină.
  4. Bateria este descărcată.
  1. Goliți și spălați sistemul de alimentare cu combustibil; adăugați combustibil proaspăt.
  2. Înlocuiți filtrul de combustibil.
  3. Goliți sistemul de combustibil și înlocuiți filtrul de combustibil. Adăugați combustibil proaspăt de calitate adecvată pentru condițiile de temperatură ambientală. Poate fi necesar să încălziți întreaga unitate de tracțiune.
  4. Încărcați bateria sau înlocuiți-o.
  Puterea motorului scade.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Există aer în combustibil.
  3. Motorul se supraîncălzește.
  4. Sarcina motorului este excesivă.
  5. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  6. Filtrele de aer sunt murdare.
  1. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt.
  2. Purjați sistemul de combustibil și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  3. Consultați Motorul se supraîncălzește”.
  4. Reduceți sarcina; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
  5. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
  6. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  Motorul pornește dar nu continuă să funcționeze.
  1. Rezervorul de combustibil este gol.
  2. Există aer în combustibil.
  3. Motorul se supraîncălzește.
  4. Filtrele de aer sunt murdare.
  1. Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt.
  2. Purjați sistemul de combustibil și verificați dacă există scurgeri de aer la conexiunile furtunurilor de combustibil și fitingurile dintre rezervorul de combustibil și motor.
  3. Consultați Motorul se supraîncălzește”.
  4. Efectuați service-ul filtrelor de aer.
  Motorul se supraîncălzește.
  1. Nivelul de ulei din carter este scăzut.
  2. Cureaua alternatorului este ruptă sau slăbită.
  3. Este necesar mai mult lichid de răcire.
  4. Concentrația de antigel este prea mare.
  5. Există un flux de aer limitat la radiator.
  6. Interiorul radiatorului este corodat.
  7. Radiatorul sau capacul radiatorului este deteriorat.
  8. Termostatul este defect.
  9. Indicatorul de temperatură sau senzorul este defect.
  10. Sarcina motorului este excesivă.
  11. Garnitura chiulasei este deteriorată sau există scurgeri de apă.
  1. Adăugați sau goliți până la marcajul Full (plin).
  2. Înlocuiți cureaua sau reglați tensionarea acesteia.
  3. Verificați și adăugați lichid de răcire.
  4. Adăugați numai apă sau schimbați lichidul de răcire cu raportul de amestecare specificat.
  5. Verificați și curățați ecranul radiatorului.
  6. Curățați sau înlocuiți radiatorul și piesele.
  7. Înlocuiți piesele deteriorate.
  8. Verificați termostatul și înlocuiți-l dacă este necesar.
  9. Verificați temperatura cu un termometru și înlocuiți indicatorul sau senzorul dacă este necesar.
  10. Reduceți sarcina; utilizați o viteză de deplasare mai mică.
  11. Înlocuiți piesele deteriorate.
  Mașina nu pleacă de pe loc.
  1. Frâna de parcare este cuplată.
  2. Nivel scăzut de ulei hidraulic.
  3. Sistemul hidraulic este deteriorat.
  4. Supapele de bypass sunt deschise.
  5. Un cuplor de antrenare a pompei de tracțiune este slăbit sau rupt.
  6. Pompa și/sau motorul roții sunt deteriorate.
  7. Supapa de reglare este deteriorată.
  8. Supapa de siguranță este deteriorată.
  9. Ventilatoarele de răcire sunt deteriorate sau deconectate.
  1. Eliberați frâna de parcare.
  2. Adăugați ulei hidraulic în rezervor.
  3. Contactați centrul de service autorizat.
  4. Închideți supapele de bypass.
  5. Contactați centrul de service autorizat.
  6. Contactați centrul de service autorizat.
  7. Contactați centrul de service autorizat.
  8. Contactați centrul de service autorizat.
  9. Verificați conexiunile ventilatorului sau înlocuiți piesele deteriorate.