Uvod

Ta stroj je kompaktni delovni stroj, zasnovan za različne delovne aktivnosti premikanja zemlje in materialov pri krajinskem oblikovanju ter gradbenih delih. Stroj je zasnovan za upravljanje raznovrstnih priključkov, od katerih je vsak zasnovan za posebno delo. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe. Ne spreminjajte stroja ali priključkov.

Ta stroj smejo upravljati, servisirati in popravljati le strokovnjaki, ki poznajo njegove značilnosti in so seznanjeni z ustreznimi varnostnimi postopki.

Ta stroj uporabljajte pri temperaturi okolice od –18 do 38 °C. Glede ukrepov, potrebnih za uporabo pri ekstremnih temperaturah, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe izdelka. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje za uporabo, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Important: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g362307

V tem priročniku so opredeljene morebitne nevarnosti, pri čemer varnostna opozorila označuje poseben opozorilni znak za nevarnost (Diagram 2), ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

V skladu s členoma 4442 ali 4443 Zakona o javnih virih zvezne države Kalifornija uporaba ali upravljanje motorja na katerih koli površinah, ki so prekrite z gozdom, grmičevjem (podrastjo) ali travo, ni dovoljena, če motor nima vgrajenega lovilca isker, kot je opredeljeno v členu 4442, če ni v ustreznem delujočem stanju, oziroma, če motor ni zasnovan, opremljen ali vzdrževan v skladu s priporočili za preprečevanje požarov.

Priloženi priročnik za uporabo motorja vsebuje informacije, ki jih predpisujeta ameriška okoljevarstvena agencija (EPA) in kalifornijska uredba o omejevanju izpustov za področja izpustnih sistemov, vzdrževanja in garancije. Nadomestne dele lahko naročite pri proizvajalcu motorja.

Opozorilo

KALIFORNIJA

Problem 65 Opozorilo

Izpuh dizelskega motorja in nekatere njegove sestavine so skladno z zakonodajo države Kalifornija pripoznane za povzročiteljice raka, napak pri rojstvih in ostalih škodljivih vplivov na reprodukcijo.

Deli akumulatorja, terminali in pripadajoči priključki vsebujejo svinec in svinčene dele ter kemične snovi, ki so s strani države Kalifornija prepoznane kot rakotvorne, s škodljivim vplivom na reprodukcijo. Po končanih delih si umijte roke.

Z uporabo tega izdelka boste morda izpostavljeni kemikalijam, za katere je Zvezna država Kalifornija ugotovila, da povzročajo raka, prirojene napake ali škodo reproduktivnim organom.

Varnost

Splošna varnost

Nevarnost

Na delovnem območju so lahko podzemna vodovodna, električna ali komunalna napeljava. Če to napeljavo poškodujete, lahko pride do električnega udara ali eksplozije.

Na delovnem objektu oziroma območju označite podzemne napeljave in na teh mestih ne kopljite. Za pravilno označevanje se obrnite na ustrezni organ ali javno komunalno podjetje (v ZDA na primer pokličete številko 811, v Avstraliji pa številko 1100 nacionalne službe za označevanje podzemnih vodov).

Za preprečevanje hudih telesnih poškodb ali smrti vedno upoštevajte varnostna navodila.

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora.

 • Tovora ne prevažajte z dvignjenima ali iztegnjenima rokama; tovor vedno prevažajte ob tleh, z uvlečenima rokama nakladalnika.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Med vožnjo stroja navzgor ali navzdol po pobočju mora biti težji del stroja usmerjen proti pobočju navzgor, tovor pa blizu tal. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je priključek za prevažanje tovora prazen, je zadnji del stroja težji del. Če je priključek za prevažanje tovora poln, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite.

 • Vsebino tega Priročnika za upravljanje morate prebrati in razumeti, preden prvič zaženete motor.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Upravljanja stroja ne smete nikoli dovoliti otrokom ali neusposobljenim osebam.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje gibljivih komponent in priključkov.

 • Stroja ne smete upravljati, če varovala ter druge varnostne in zaščitne naprave niso nameščene in ne delujejo.

 • Druge osebe in domače živali morajo biti na varni razdalji od stroja.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaševanjem ustavite stroj, ugasnite motor in odstranite ključ.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol Graphic, ki lahko pomeni svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodila za osebno varnost, da preprečite nevarnosti poškodb. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal122-1925
decal125-4967
decal125-6694
decal125-8483
decal131-8026
decal133-8062
decal137-5409
decal139-1158
decal139-1159
decal139-1162
decal139-1164
decal139-1173
decal145-4273
decal145-4274
decal131-0708
decal144-4253
decal145-0637

Pregled izdelka

g318043

Nadzorna plošča

Pred zagonom motorja in uporabo vlečne enote se seznanite z vsemi upravljalnimi elementi stroja.

g318044

Stikalo na ključ

Stikalo na ključ, ki omogoča zagon in ugašanje motorja, ima 3 položaje: IZKLOP, KONTAKT in ZAGON.

Stikalo parkirne zavore

Za aktiviranje in sprostitev parkirne zavore pritisnite stikalo parkirne zavore. Parkirna zavora se samodejno aktivira tudi, ko izklopite stroj.

Stikalo za plin

Če stikalo pritisnete naprej in ga držite 2 sekundi ali več, dušilno loputo nastavite na HITRI PROSTI TEK; če stikalo povlečete nazaj in ga držite 2 sekundi ali več, dušilno loputo nastavite na POČASNI PROSTI TEK; s kratkimi pritiski stikala v levo in desno pa zmanjšate oziroma povečate hitrost motorja po korakih.

Oporni drog

Pri vožnji vlečne enote lahko oporni drog uporabljate kot ročaj ali oprimek, s katerim si pomagate pri upravljanju ročice za nadzor vlečnega pogona in vzvoda krmilne palice. Da bi zagotovili kar najbolj gladko in nadzorovano delovanje, med upravljanjem stroja dlani ne umikajte z opornega droga.

Ročica za nadzor vlečnega pogona

g029289
 • Za premik naprej premaknite ročico za nadzor vlečnega pogona naprej.

  g264830
 • Za premik nazaj premaknite ročico za nadzor vlečnega pogona nazaj.

  Important: Pri vzvratni vožnji opazujte ovire za seboj in imejte dlani na opornem drogu.

  g264831
 • Če želite zaviti v desno, zavrtite ročico za nadzor vlečnega pogona v desno.

  g264833
 • Če želite zaviti v levo, zavrtite ročico za nadzor vlečnega pogona v levo.

  g264832
 • Stroj zaustavite tako, da spustite ročico za nadzor vlečnega pogona.

Note: Bolj ko premaknete ročico za nadzor vlečnega pogona v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer.

Vzvod za roko nakladalnika/nagib priključka

Počasi premaknite vzvod, da premaknete roki nakladalnika oziroma nagnete priključek.

Note: Zaskočni položaj (lebdenje) omogoča, da se priključki, kot sta ravnalnik in hidravlično strgalo, pri naklonskih površinah prilagajajo tlom (tj. lebdenje).

g358629

S premikom ročice v vmesni položaj (npr. naprej in levo) lahko premikate roki nakladalnika in hkrati nagibate priključek.

Zaklepanje ventilov nakladalnika

Z zaklepanjem ventilov nakladalnika blokirate vzvod za roko nakladalnika/nagib priključka, da ga ni mogoče pritisniti naprej. Tako zagotovite, da med vzdrževanjem nihče ne bo pomotoma spustil ročice nakladalnika. Če želite stroj zaustaviti z dvignjenima rokama nakladalnika, poleg zaklepov valjev z zaklepom blokirajte tudi ventil nakladalnika. Glejte Uporaba zaklepov valjev.

Če želite nastaviti zaklep, ga dvignite nad odprtino na nadzorni plošči, in ga zasučite pred ročico roke nakladalnika. Nato ga potisnite v položaj za zaklepanje.

g358630

Krmilna palica

g318281

Note: Roki nakladalnika se zaradi ujetega tlaka morda ne bosta iztegnili, ko bosta popolnoma dvignjeni; rahlo ju spustite, da sprostite tlak, nato ju iztegnite.

Opozorilo

Če sta roki nakladalnika med premikanjem stroja iztegnjeni, to lahko vpliva na stabilnost stroja.

Čim manj premikajte stroj, če sta roki nakladalnika iztegnjeni.

Stikalo za zaklepanje pomožne hidravlike

Aktivirajte hidravliko za vožnjo naprej ali nazaj, nato pa z desno nogo pritisnite stikalo za zaklepanje, da nastavite neprekinjen pretok in sprostite roko, boste lahko upravljali druge elemente.

g358628

Merilnik goriva

Merilnik prikazuje količino goriva v rezervoarju.

g371278

Zaslon InfoCenter

Na LCD-zaslonu sistema InfoCenter so prikazani podatki o vašem stroju, na primer stanje delovanja, ter različne diagnostične in druge informacije o stroju. InfoCenter sestavljata pozdravni zaslon in zaslon z glavnimi informacijami. Med pozdravnim zaslonom in zaslonom z glavnimi informacijami lahko kadar koli preklopite tako, da pritisnete poljuben gumb zaslona InfoCenter, nato pa izberete ustrezno smerno puščico.

g264015
 • Levi gumb, gumb za dostop do menija/nazaj – pritisnite ta gumb, če želite odpreti menije prikazovalnika InfoCenter. Z njim lahko zaprete kateri koli meni, ki ga trenutno uporabljate.

 • Sredinski gumb – s tem gumbom se premikate navzdol po menijih.

 • Desni gumb – s tem menijem odprete meni, kjer desna puščica označuje, da je na voljo dodatna vsebina.

Note: Funkcija posameznega gumba se lahko spremeni glede na to, kaj trenutno potrebujete. Vsak gumb je označen z ikono, ki prikazuje trenutno funkcijo gumba.

Opisi ikon na prikazovalniku InfoCenter

GraphicDostop do menija
GraphicNaprej
GraphicNazaj
GraphicPremakni se navzdol
GraphicVnos
GraphicSpremeni naslednjo vrednost na seznamu.
GraphicPovečaj
GraphicPomanjšaj
GraphicShrani vrednost
GraphicZapri meni
GraphicPotrditev
GraphicTa možnost je zaklenjena.
GraphicMerilnik delovnih ur
GraphicPrilagodi števko
GraphicOpozorilo
GraphicOdpiranje zaslona za prikaz hitrosti vožnje
GraphicHitro
GraphicPočasi
GraphicNevtralni položaj
GraphicPomožni zaklep
GraphicHladni zagon
GraphicParkirna zavora
GraphicMotor
GraphicŽarilne svečke
GraphicTemperatura hladilne tekočine motorja
GraphicHitrost motorja
GraphicNapetost akumulatorja
GraphicSistem Smart Load je aktiven.
GraphicOznačuje, kdaj je treba opraviti načrtovani servis.
GraphicPotrebna je regeneracija filtra DPF.
 
GraphicPoteka regeneracija pri parkiranem stroju ali stanju pripravljenosti.
GraphicVisoka temperatura izpušnih plinov
GraphicNapaka pri diagnosticiranju nadzora NOx; odpeljite stroj nazaj v trgovino in se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Uporaba menijev

Če želite odpreti sistem menijev na zaslonu InfoCenter, na glavnem zaslonu pritisnite gumb za odpiranje menija Graphic. S tem odprete glavni meni. V spodnjih tabelah je prikazan povzetek možnosti, ki so na voljo v menijih:

Main Menu (Glavni meni)

Menijski elementOpis
Faults (Napake)V meniju Faults (Napake) je seznam nedavnih napak stroja. Za dodatne informacije o meniju Faults (Napake) in tam predstavljene informacije glejte servisni priročnik ali se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Service (Delovanje)V meniju »Delovanje« so informacije o stroju, na primer število ur uporabe in podobni podatki.
Diagnostics (Diagnostika)V meniju »Diagnostika« je prikazano stanje stikal stroja, senzorjev in izhoda krmilnika. Informacije v tem meniju lahko uporabite za odpravljanje določenih težav, saj lahko hitro vidite, kateri krmilniki stroja so vklopljeni in kateri izklopljeni.
Settings (Nastavitve)V meniju »Nastavitve« lahko prilagodite in spremenite spremenljivke konfiguracije na zaslonu InfoCenter.
About (Vizitka)V meniju »Vizitka« so navedene številka modela, serijska številka in različica programske opreme stroja.

Service (Delovanje)

Menijski elementOpis
HoursPrikaže skupno število ur delovanja stroja, motorja in pomožne hidravlike, pa tudi število ur servisiranja motorja in hidravličnega sistema.
CountsPrikaže število zagonov stroja, število opozoril, da je temperatura motorja previsoka, in število zaustavitev motorja zaradi previsoke temperature.
DPF RegenerationMožnost regeneracije dizelskega filtra za delce (DPF) možnosti podmenija DPF.
Inhibit RegenUporablja se za upravljanje ponastavitvene regeneracije.
Parked Regen (Regeneracija pri parkiranem stroju)Zagon regeneracije, ko je stroj parkiran.
Last RegenNavedeno je število ur od zadnje regeneracije ob ponastavitvi, parkiranju ali obnovitvi.
Recover RegenZagon obnovitvene regeneracije.

Diagnostics (Diagnostika)

Menijski elementOpis
TractionPrikaz vhodnih in izhodnih podatkov glede vožnje stroja.
PomožnoPrikaz vhodnih in izhodnih podatkov delovanja pomožne hidravlike.
MotorPrikaz vhodnih in izhodnih podatkov glede zagona motorja.
BoomPrikaz vhodnih in izhodnih podatkov glede iztega in uvleka teleskopskih rok.

Settings (Nastavitve)

Menijski elementOpis
Units (Enote)Nastavitev enot, ki jih uporablja zaslon InfoCenter; meni omogoča izbiro med Imperial (Angleške) in Metric (Metrične).
Language (Jezik)Nadzoruje jezik, uporabljen na zaslonu InfoCenter.
Brightness (Svetlost)Nastavitev svetlosti LCD-zaslona.
Contrast (Kontrast)Nadzoruje kontrast LCD-zaslona.
Protected Menus (Zaščiteni meniji)Omogočiti dostop do zaščitenih menijev.
Protect Settings (Zaščitene nastavitve)Določa, ali je za dostop do zaščitenih menijev potreben vnos kode PIN.

About (Vizitka)

Menijski elementOpis
Model (Model)Prikaže številko modela stroja.
Serial (Serijska številka)Prikaže serijsko številko stroja.
SoftwarePrikaže različico programske opreme stroja.
DisplayPrikaže različico programske opreme zaslona InfoCenter.

Odpiranje zaščitenih menijev

Note: Tovarniško nastavljena privzeta koda PIN za vaš stroj je 0000 ali 1234.Če ste kodo PIN spremenili in jo pozabili, se za pomoč obrnite na pooblaščenega serviserja.

 1. V meniju MAIN MENU (GLAVNI MENI) se pomaknite navzdol do menija SETTINGS MENU (NASTAVITVE) in pritisnite desni gumb.

  g364600
 2. V meniju SETTINGS MENU (MENI NASTAVITEV) se pomaknite navzdol do menija PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI) in pritisnite desni gumb.

  g364601
 3. Če želite vnesti kodo PIN, pritiskajte sredinski gumb, dokler se ne prikaže ustrezna prva števka. Nato pritisnite desni gumb, da se premaknete na naslednjo števko. Ta korak ponavljajte, dokler ne vnesete zadnje števke, nato pa še enkrat pritisnite desni gumb.

  g364599
 4. Pritisnite sredinski gumb, da potrdite kodo PIN.

  Note: Če zaslon InfoCenter sprejme kodo PIN, zaščiteni meni pa se odklene, se v desnem zgornjem kotu zaslona prikaže beseda »PIN«.

Nastavitve si lahko ogledate in jih spremenite v meniju PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI). Ko odprete meni PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI), se premaknite navzdol do možnosti PROTECT SETTINGS (ZAščITI NASTAVITVE). Nastavitev spremenite z desnim gumbom. Če možnost Protect Settings (Zaščiti nastavitve) nastavite na OFF (IZKLOP), si lahko ogledate in spremenite nastavitve v meniju PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI) brez vnosa kode PIN. Če možnost Protect Settings (Zaščiti nastavitve) nastavite na ON (VKLOP), skrijete zaščitene možnosti. V tem primeru morate vnesti kodo PIN, če želite spremeniti nastavitev v meniju PROTECTED MENU (ZAščITENI MENI).

Note: Tehnični podatki in zasnova se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Širina116,8 cm
Dolžina215,6 cm
Višina143,5 cm
Teža1750 kg
Zmogljivost delovanja (35 % zmogljivosti nagiba1) 
 • Uvlečeni roki

 • Iztegnjeni roki

589,7 kg
280 kg
Zmogljivost nagiba1 
 • Uvlečeni roki

 • Iztegnjeni roki

1685 kg
792 kg
Medosna razdalja99,1 cm
Višina odlaganja (s standardno žlico) 
 • Uvlečeni roki

 • Iztegnjeni roki

180,1 cm
230,3 cm
Doseg – popolnoma dvignjeno (s standardno žlico) 
 • Uvlečeni roki

 • Iztegnjeni roki

33,5 cm
67,8 cm
Višina do zatiča tečaja (standardna žlica v najvišjem položaju) 
 • Uvlečeni roki

 • Iztegnjeni roki

227,1 cm
277,3 cm

1. Zmogljivost delovanja je v skladu s standardom ISO 14397-1 izračunana kot 35 % zmogljivosti nagiba s standardno žlico in 75 kg težkim upravljavcem. Drugi priključki imajo drugačno delovne zmogljivosti; glejte priročnik za uporabo ali oznako z nosilnostjo priključka.

Delovni priključki/dodatna oprema

Družba proizvaja raznolik program delovnih priključkov in dodatne opreme, s katerimi lahko povečate in razširite zmogljivosti stroja. Za seznam priključkov in dodatne opreme družbe Toro se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje stroja, uporabljajte originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Družba Toro ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe stroja ali telesne poškodbe, ki so posledica uporabe priključkov drugih proizvajalcev. Uporabnik sam prevzema to tveganje.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran stroja je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje.

Pred uporabo

Varnostni postopki pred uporabo

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca ali pa zahtevajo certificirano usposabljanje. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Pred nastavitvijo, servisiranjem, čiščenjem ali uskladiščenjem stroja vedno aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Preverite, ali so varnostna stikala in ščitniki nameščeni ter ali pravilno delujejo. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Poiščite označene dele na stroju in priključkih, kjer obstaja nevarnost stiska, ter v te dele ne segajte z rokami in nogami.

 • Pred uporabo stroja s priključkom poskrbite, da je priključek ustrezno nameščen. Preberite vse priročnike za priključek.

 • Ocenite podlago, da določite, katere dodatke in priključke potrebujete za varno izvedbo opravila.

 • Na delovnem objektu ali območju označite podzemne napeljave in druge predmete ter na teh mestih ne kopljite. Zabeležite mesto neoznačenih predmetov in struktur, kot so podzemni rezervoarji za shranjevanje, vodnjaki in kanalizacijski sistem.

 • Preverite, ali so na območju, kjer boste uporabljali opremo, neravna podlaga ali skrite nevarnosti.

 • Pred začetkom upravljanja stroja poskrbite, da na območju ni drugih navzočih oseb. Če na območje vstopi druga oseba, zaustavite stroj.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri rokovanju z gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je zelo vnetljivo in njegovi hlapi so eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ko motor teče ali ko je vroč, ne smete v nobenem primeru odpirati pokrovčka za gorivo ali dolivati goriva v rezervoar za gorivo.

 • Ne dolivajte ali izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprt plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Če gorivo razlijete, ne poskušajte zagnati motorja, da preprečite ustvarjanje virov vžiga, dokler se hlapi goriva ne razpršijo v zraku.

 • Da bi preprečili vžig goriva zaradi statične razelektritve, stroj odstranite s tovornjaka oziroma prikolice in gorivo dolijte, ko je na tleh, na varni razdalji od drugih vozil. Če to ni mogoče, prenosno posodo za gorivo postavite na tla, na varno razdaljo od vseh vozil, in jo napolnite; nato gorivo v stroj dolijte iz te posode za gorivo, namesto z ročko na bencinski črpalki.

 • Ročka za dolivanje goriva mora biti vedno v stiku z robom odprtine za dolivanje goriva oziroma posode, dokler dolivanje goriva ni končano. Ne uporabljate zatičnega mehanizma ročke.

Dolivanje goriva

Priporočeno gorivo

Uporabljajte le čisto, sveže dizelsko gorivo ali biodizelsko gorivo z ultra nizko (< 15 ppm) vsebnostjo žvepla. Cetansko število mora biti najmanj 45. Priporočamo cetansko število nad 50, zlasti pri temperaturah pod –20 °C ali na nadmorski višini nad 1500 m. Gorivo kupujte v količinah, ki jih lahko porabite v 180 dneh, da boste vedno uporabljali sveže gorivo.

Uporaba goriva, ki nima ultra nizke vsebnosti žvepla, povzroči poškodbe na emisijskem sistemu motorja.

Pri temperaturah nad –10 °C uporabljajte poletno dizelsko gorivo (št. 2-D ali 2-D S15), pri nižjih temperaturah pa zimsko dizelsko gorivo (št. 1-D ali 1-D S15). Zimsko gorivo ima pri nižjih temperaturah nižje plamenišče in pretočne značilnosti v hladnem vremenu, ki olajšajo zagon in preprečujejo zamašitev filtra za gorivo.

Uporaba poletnega goriva pri temperaturah nad –10 °C podaljša življenjsko dobo črpalke za gorivo in zagotavlja večjo moč v primerjavi z zimskim gorivom.

Important: Namesto dizelskega goriva ne smete uporabljati kerozina ali bencina. Če tega opozorila ne boste upoštevali, lahko poškodujete motor.

Pripravljen za uporabo biodizla

Stroj lahko uporablja biodizelske mešanice goriva do oznake B5 (5 % biodizla, 95 % naftnega dizla). Za delež naftnega dizla morate uporabiti gorivo z nizko ali ultra nizko vsebnostjo žvepla. Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Delež biodizla mora ustrezati specifikacijam v standardu ASTM D6751 ali EN 14214.

 • Sestava mešanice goriva mora izpolnjevati zahteve standarda ASTM D975 ali EN 590.

 • Biodizelske mešanice lahko poškodujejo pobarvane površine.

 • V hladnem vremenu uporabljajte mešanice, ki vsebujejo največ 5 % biodizla (B5).

 • Nadzorujte stanje tesnil, gibkih cevi in tesnilk, ki so v stiku z gorivom, saj se lahko sčasoma obrabijo.

 • Ko preidete na biodizelske mešanice, lahko za določeno obdobje pričakujete pojavljanje zamašitev filtra za gorivo.

 • Za dodatne informacije glede biodizelskega goriva se obrnite na distributerja.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

Prostornina rezervoarja za gorivo: 43,5 l

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

 2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 3. Dvignite nosilec.

  g362590
 4. Odstranite pokrovček rezervoarja za gorivo.

 5. Rezervoar napolnite do spodnjega dela nastavka za dolivanje.

 6. Namestite pokrovček.

 7. Spustite nosilec.

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela, navedena v razdelku Pred vsako uporabo/dnevno, v poglavju .

Important: Pred prvim zagonom motorja preverite raven hidravlične tekočine in odzračite sistem za gorivo; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine in Odzračevanje sistema za gorivo.

Med uporabo

Varnost med upravljanjem

Splošna varnost

 • Ne prekoračite nazivne zmogljivost delovanja, saj lahko stroj v nasprotnem primeru postane nestabilen, kar lahko povzroči izgubo nadzora. Zmogljivost delovanja se zmanjša, če roki nakladalnika podaljšate do točke, ko lahko vidite črtasto oznako na notranjem delu rok.

 • Tovora/priključka ne prevažajte z dvignjenima ali iztegnjenima rokama; tovor vedno prevažajte ob tleh, z uvlečenima rokama nakladalnika.

 • Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja.

 • Za stroje s ploščadjo:

  • Spustite roki nakladalnika, preden sestopite s ploščadi.

  • Stroja ne poskusite stabilizirati tako, da stopite z nogo na tla. Če izgubite nadzor nad strojem, stopite s ploščadi in se odmaknite od stroja.

  • Ne stopajte pod ploščad.

  • Stroj premikajte le, če stojite z obema nogama na ploščadi, z rokama pa držite oporni drog ali ročico nakladalnika.

 • Med upravljanjem stroja bodite popolnoma zbrani. Ne delajte ničesar, kar bi lahko odvrnilo vašo pozornost, saj to lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode.

 • Pred vzvratno vožnjo poglejte za seboj in navzdol in se prepričajte, da na poti ni ovir.

 • Krmilnikov nikoli ne premikajte sunkovito, ampak počasi.

 • Lastnik/uporabnik je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

 • Nosite primerna oblačila, vključno z zaščitnimi očali, dolgimi hlačami, delovnimi čevlji z nedrsečim podplatom in zaščito za sluh; v prašnih pogojih nosite tudi respirator ali masko za zaščito pred prahom. Spnite dolge lase in ne nosite ohlapnih oblek ali ohlapnega nakita.

 • Stroja ne upravljajte, če ste utrujeni, bolni oziroma pod vplivom alkohola ali drog.

 • Nikoli ne prevažajte potnikov in poskrbite, da se druge navzoče osebe ne bodo približevale stroju.

 • Stroj upravljajte le pri dobri osvetlitvi, da se izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

 • Pred zagonom se prepričajte, da so vsi pogoni v nevtralnem položaju. Stroj zaženite le, če stojite na upravljavčevem položaju na ploščadi.

 • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled.

 • Pri zavijanju ter prečkanju cest in pločnikov upočasnite in bodite previdni. Bodite pozorni na promet.

 • Ko ne delate, ustavite delovanje priključka.

 • Če trčite ob predmet, zaustavite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ in preglejte stroj. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

 • V zaprtih prostorih nikoli ne pustite teči motorja

 • Delujočega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

 • Preden zapustite delovni položaj:

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Spustite roki nakladalnika in odklopite pomožno hidravlično opremo.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

 • Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

 • Stroj uporabljajte le na območju brez ovir, ki bi omejevale varno manevriranje. Bodite pozorni na predmete v neposredni bližini. Če ne poskrbite za ustrezno oddaljenost od dreves, zidov in drugih ovir, lahko pri vzvratni vožnji s strojem med delovanjem pride do poškodb zaradi nepazljivosti na okolico.

 • Preden zapeljete na območje z omejeno višino (pod električnimi žicami, drevesi in podboji), preverite, ali je višina zadostna, in pazite, da ne pride do stika.

 • Priključka ne napolnite preveč in vedno poskrbite, da bo tovor med dviganjem rok nakladalnika vedno v vodoravnem položaju. Predmeti lahko padejo iz priključka in povzročijo poškodbo.

Varna uporaba na pobočjih

 • Stroj med vožnjo navzgor in navzdol po pobočju vozite tako, da je težji del stroja obrnjen navkreber. Porazdelitev teže se spremeni s priključki. Če je priključek za prevažanje tovora prazen, je zadnji del stroja težji del. Če je priključek za prevažanje tovora poln, je težji sprednji del stroja. Ko namestite večino drugih priključkov, postane sprednji del stroja težji del.

 • Če roki nakladalnika dvignete ali iztegnete na strmini, to vpliva na stabilnost stroja. Med vožnjo po pobočju morata biti roki nakladalnika spuščeni in uvlečeni.

 • Pobočja so glavni dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, pri katerih lahko pride do hudih telesnih ali celo smrtnih poškodb. Med uporabo stroja na kakršnih koli pobočjih ali neravnem terenu morate biti še posebej previdni.

 • Vzpostavite svoje postopke in pravila za upravljanje stroja na strminah. Postopki morajo zajemati pregled mesta, da ugotovite, na katerih strminah je uporaba stroja varna. Med pregledom vedno uporabljajte zdravo pamet in dobro presojo.

 • Na pobočjih upočasnite ter bodite še posebej previdni. Pogoji tal lahko vplivajo na stabilnost stroja.

 • Stroja ne zaganjajte in zaustavljajte na pobočju. Če stroj izgubi oprijem, se počasi premikajte naravnost po pobočju navzdol.

 • Izogibajte se zavojem na pobočju. Če morate zaviti, naredite to počasi in obdržite težji konec stroja obrnjen navkreber.

 • Na pobočjih morajo biti vsi premiki počasni in postopni. Hitrosti ali smeri premikanja ne spreminjajte nenadoma.

 • Ne upravljajte stroja na strminah, če niste prepričani, da ga boste lahko varno upravljali.

 • Bodite pozorni na luknje, kolesnice ali izbokline, saj se lahko stroj na neravni podlagi prevrne. Visoka trava lahko zakrije ovire.

 • Bodite pozorni, ko uporabljate stroj na mokri podlagi. Zaradi zmanjšanega oprijema lahko pride do zdrsa.

 • Ocenite, ali je območje dovolj stabilno za podporo stroja.

 • Bodite pozorni med upravljanjem stroja v bližini:

  • prepadov,

  • jarkov,

  • nasipov,

  • vodnih teles,

  Stroj se lahko nenadoma prevrne, če gre gosenica prek roba ali če se rob vdre. Vzdržujte varno razdaljo med strojem in morebitno nevarnostjo.

 • Na pobočju ne odstranjujte priključkov in jih ne dodajajte.

 • Ne parkirajte stroja na pobočju ali strmini.

Varnost ob električnih, plinskih in drugih napeljavah

 • Če zadenete kakršno koli napeljavo, storite naslednje:

  • Zaustavite stroj in odstranite ključ.

  • Vse navzoče umaknite iz delovnega območja.

  • Takoj stopite v stik z ustreznimi organi za ukrepanje ob nesrečah in komunalnimi službami ter zavarujte območje.

  • Če poškodujete optični kabel, ne glejte v izpostavljeno svetlobo.

 • Če je stroj pod električnim nabojem, ne zapuščajte upravljavčeve ploščadi. Dokler ne zapustite ploščadi, ste na varnem.

  • Če se držite katerega koli dela stroja, ste ozemljeni.

  • Ne dovolite drugim osebam, da se približajo ali dotaknejo stroja, ki je pod električnim nabojem.

  • Če zadenete ob električno ali telekomunikacijsko napeljavo, vedno domnevajte, da je stroj pod električnim nabojem. Ne poskušajte zapustiti stroja.

 • Uhajajoči plin je vnetljiv in eksploziven ter lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Med upravljanjem stroja ne kadite.

Zagon motorja

 1. Prepričajte se, da je odklopnik akumulatorja v položaju VKLOPLJENO; glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

 2. Prepričajte se, da je nadzor vlečnega pogona v NEVTRALNEM položaju.

 3. Vstavite ključ v stikalo za vžig na ključ in ga obrnite v položaj za VKLOP.

 4. Obrnite ključ v položaj za ZAGON. Ko se motor zažene, spustite ključ.

  Important: Zaganjalnika ne pustite delovati več kot 10 sekund. Če se motor ne zažene, počakajte 30 sekund, da se zaganjalnik ohladi, preden poskusite znova. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do okvare zaganjalnika.

Zagon v hladnem vremenu

Če je zunanja temperatura pod lediščem, stroj pospravljajte v garažo, da bo toplejši in se bo lažje zagnal.

Programska oprema stroja lahko samodejno omeji število vrtljajev motorja, če je hladilno sredstvo zelo hladno. Po zagonu motorja počakajte, da na zaslonu InfoCenter izgineta ikona snežinke in opozorilo o hladni hidravlični tekočini, preden povečate plin in vklopite pomožno hidravliko.

Important: Delovanje motorja pri visokih hitrostih, ko je hidravlični sistem hladen (tj. ko je temperatura zraka pri ledišču ali pod njim), lahko poškoduje hidravlični sistem.

Vožnja stroja

Za premikanje stroja uporabljajte ročico za nadzor vlečnega pogona. Bolj ko premaknete ročico za nadzor vlečnega pogona v katero koli smer, hitreje stroj zavije v to smer. Če želite zaustaviti stroj, izpustite ročico za nadzor vlečnega pogona.

Ročica za plin nadzoruje vrtljaje motorja, ki se merijo v vrt./min (vrtljajih na minuto). Za najboljšo zmogljivost motorja delajte pri visokih vrtljajih.

Ugašanje motorja

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi in spustite roki nakladalnika.

 2. Izklopite pomožno hidravliko.

 3. Nastavite ročico za plin na počasni prosti tek.

 4. Če je bil motor močno obremenjen ali je vroč, ga pustite delovati v prostem teku 5 minut, preden stikalo ključa obrnete v položaj za IZKLOP.

  Note: To pomaga ohladiti motor, preden ga ugasnete. V nujnih primerih lahko takoj ugasnete motor.

 5. Obrnite stikalo za vžig na ključ v položaj za IZKLOP in izvlecite ključ.

Pozor

Otrok ali neusposobljena navzoča oseba lahko poskusi upravljati vlečno enoto in se poškoduje.

Ko zapustite vlečno enoto, četudi le za nekaj sekund, odstranite ključ iz stikala na ključ.

Uporaba priključkov

Namestitev priključka

Important: Uporabljajte samo priključke, ki jih je odobrilo podjetje Toro. Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja. Če uporabljate stroj z neodobrenimi priključki, lahko razveljavite garancijo.

Important: Pred namestitvijo priključka poskrbite, da na pritrdilnih ploščah ni umazanije ali smeti in da se lahko zatiči neovirano vrtijo. Če se zatiči ne vrtijo neovirano, jih namažite.

 1. Postavite priključek na ravno podlago, za njim pa naj bo dovolj prostora za stroj.

 2. Zaženite motor.

 3. Ploščo za pritrditev priključkov nagnite naprej.

 4. Postavite ploščo za pritrditev na zgornji rob plošče za priklop priključka.

  g003710
 5. Dvignite roki nakladalnika, hkrati pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj.

  Important: Priključek dvignite toliko, da nastane prostor med priključkom in tlemi, nato pa ploščo za pritrditev priključka nagnite nazaj do skrajnega položaja.

 6. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 7. Aktivirajte zatiče za hitro pritrditev in poskrbite, da se dobro prilegajo plošči za pritrditev priključka.

  Important: Če zatičev ni mogoče zavrteti do položaja za pritrditev, plošča za pritrditev priključka ni popolnoma poravnana z odprtinami na plošči za pritrditev priključka. Preverite ploščo za sprejem priključka in jo po potrebi očistite.

  Opozorilo

  Če zatiči za hitro pritrditev ne segajo popolnoma skozi ploščo za pritrditev priključkov, lahko priključek pade s stroja in poškoduje vas ali druge osebe.

  Poskrbite, da se zatiči za hitro pritrditev popolnoma prilegajo plošči za pritrditev priključkov.

  g003711

Priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave

Opozorilo

Hidravlična tekočina, ki pod tlakom brizga iz sistema, lahko predre kožo in povzroči poškodbe. Tekočino, ki je prodrla v kožo, mora v nekaj urah kirurško odstraniti zdravnik, ki ima izkušnje s tovrstnimi poškodbami. V nasprotnem primeru lahko pride do gangrene.

 • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

 • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

 • Za iskanje mest, kjer uhaja hidravlična tekočina, uporabite karton ali papir. Nikoli ne uporabljajte svojih rok.

Pozor

Hidravlične spojke, hidravlični vodi/ventili in hidravlična tekočina so lahko vroči. Ob stiku z vročimi komponentami lahko pride do opeklin.

 • Med delom s hidravličnimi spojkami uporabljajte rokavice.

 • Preden se dotaknete komponent hidravličnega sistema, počakajte, da se stroj ohladi.

 • Ne dotikajte se hidravlične tekočine, ki je iztekla iz sistema.

Če priključek za delovanje potrebuje hidravlični sistem, upoštevajte spodnja navodila za priključitev gibkih cevi hidravlične napeljave:

 1. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Odstranite zaščitne pokrove s hidravličnih priključkov na stroju.

 3. Poskrbite, da v hidravličnih priključkih ni nobenih tujkov.

 4. Potisnite moški konektor priključka v ženski konektor na stroju.

  Note: Če naprej priklopite moški konektor priključka, sprostite morebiten tlak, ki se je nakopičil v priključku.

 5. Potisnite ženski konektor priključka na moški konektor na stroju.

 6. Povlecite gibke cevi, da preverite, ali je povezava dobra.

Odstranjevanje priključka

 1. Parkirajte stroj na ravni površini.

 2. Spustite priključek do tal.

 3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 4. Iztaknite zatiče za hitro pritrditev tako, da jih zavrtite navzven.

  g003711
 5. Če priključek uporablja hidravlični sistem, potisnite obroče nazaj na hidravlične spojke in jih ločite.

  Important: Povežite cevi priključka skupaj, da preprečite onesnaženje hidravličnega sistema med shranjevanjem.

 6. Znova pritrdite zaščitne pokrove na hidravlične spojke na stroju.

 7. Zaženite stroj, ploščo za pritrditev priključka nagnite naprej, stroj pa vzvratno odmaknite od priključka.

Opis delovanja sistema Smart Load

Sistem Smart Load meri tudi hidravlični tlak v valjih rok nakladalnika, da določi največji doseg.

Ko iztegnete roki nakladalnika do največjega dosega za določeno višino roke in težo tovora, se na zaslonu InfoCenter prikaže ikona sistema Smart Load, indikatorska lučka utripa, oglasi se alarm in iztegovanje rok se ustavi.

Če želite roki nakladalnika še bolj iztegniti, odstranite del tovora.

g270732

Regeneracija dizelskega filtra za delce (DPF)

Obrazložitev regeneracije filtra DPF

Dizelski filter za delce (DPF) je del izpušnega sistema. Dizelski oksidacijski katalizator v filtru DPF zmanjšuje količino škodljivih plinov, filter za saje pa odstrani saje iz izpušnih plinov motorja.

V postopku regeneracije filtra DPF se s toploto iz izpuha motorja sežgejo saje, ki se naberejo v filtru za saje, pri čemer se saje spremenijo v pepel, kanali filtra za saje pa se očistijo, tako da iz filtra DPF izhajajo filtrirani izpušni plini motorja.

Računalnik motorja spremlja kopičenje saj z merjenjem protitlaka v filtru DPF. Če je protitlak previsok, se pri normalnem delovanju motorja saje v filtru za saje ne sežgejo. Če želite, da v filtru DPF ne bo ostankov saj, si zapomnite naslednje:

 • Pasivna regeneracija se neprekinjeno izvaja med delovanjem motorja; če je mogoče, naj motor teče pri polni hitrosti, da pospešite regeneracijo filtra DPF.

 • Če je protitlak v filtru DPF previsok ali če ponovna regeneracija ni bila izvedena 100 ur ali več, vas računalnik motorja prek zaslona InfoCenter opozori, kdaj poteka ponovna regeneracija.

 • Preden ugasnete motor, počakajte, da se postopek ponastavitvene regeneracije konča.

Pri uporabi in vzdrževanju stroja upoštevajte delovanje filtra DPF. Obremenitev motorja pri visokih vrtljajih motorja v hitrem prostem teku (polni plin) na splošno zagotavlja ustrezno temperaturo izpušnih plinov za regeneracijo filtra DPF.

Important: Skrajšajte čas prostega teka motorja ali delovanje motorja pri nizki hitrosti, da zmanjšate kopičenje saj v filtru za saje.

Kopičenje saj v filtru DPF

 • Sčasoma se v filtru za saje dizelskega filtra za delce naberejo saje. Računalnik motorja spremlja raven saj v filtru DPF.

 • Ko se nabere dovolj saj, vas računalnik obvesti, da je čas za regeneracijo filtra DPF.

 • Regeneracija filtra DPF je postopek, pri katerem se filter DPF segreva, da se saje pretvorijo v pepel.

 • Poleg opozorilnih sporočil računalnik pri različnih stopnjah nabiranja saj ustrezno zmanjša moč motorja.

Opozorilna sporočila motorja – kopičenje saj

Raven prikazaKoda napakeNazivna moč motorjaPriporočeni ukrep
1. stopnja: opozorilo motorjaGraphic

Check Engine (Preverite motor)SPN 3719, FMI 16

Računalnik zmanjša moč motorja na 85 %.Čim prej izvedite regeneracijo pri parkiranem stroju; glejte Izvajanje regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije.
2. stopnja: opozorilo motorjaGraphic

Check Engine (Preverite motor)SPN 3719, FMI 0

Računalnik zmanjša moč motorja na 50%.Čim prej izvedite obnovitveno regeneracijo; glejte Izvajanje regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije.

Kopičenje pepela v filtru DPF

 • Lažji pepel se odvaja skozi izpušni sistem, težji pepel pa se zbira v filtru za saje.

 • Pepel je ostanek postopka regeneracije. Sčasoma se v dizelskem filtru za delce nabere pepel, ki se ne odvaja z izpušnimi plini motorja.

 • Računalnik motorja spremlja raven akumuliranega pepela v filtru DPF.

 • Ko se nabere dovolj pepela, računalnik motorja pošlje informacijo v zaslon sistema InfoCenter kot opozorilo o okvari motorja zaradi nabiranja pepela v filtru DPF.

 • Sporočila o napaki opozarjajo, da je čas za servisiranje filtra DPF.

 • Poleg opozoril računalnik pri različnih stopnjah akumulacije saj ustrezno zmanjša moč motorja.

Svetovalna in opozorilna sporočila na zaslonu InfoCenter – akumulacija pepela

Raven prikazaKoda napakeZmanjšanje hitrosti motorjaNazivna moč motorjaPriporočeni ukrep
1. stopnja: opozorilo motorjaGraphic

Check Engine (Preverite motor)SPN 3720, FMI 16

NičRačunalnik zmanjša moč motorja na 85 %.Servisirajte filter DPF; glejte Regeneracija pri parkiranem vozilu ali obnovitvena regeneracija.
2. stopnja: opozorilo motorjaGraphic

Check Engine (Preverite motor)SPN 3720, FMI 0

NičRačunalnik zmanjša moč motorja na 50%.Servisirajte filter DPF; glejte Regeneracija pri parkiranem vozilu ali obnovitvena regeneracija.

Vrste regeneracije filtra DPF

Vrste regeneracije dizelskega filtra za delce, ki se izvaja med delovanjem stroja:

Vrsta regeneracijePogoji, ki sprožijo regeneracijo filtra DPFOpis delovanja filtra DPF
PasivnaIzvede med normalnim delovanjem stroja pri visoki hitrosti ali veliki obremenitvi motorja.
 • Zaslon InfoCenter ne prikaže ikone, ki bi opozarjala na pasivno regeneracijo.

 • Med pasivno regeneracijo filter DPF obdela na visoko temperaturo ogrete izpušne pline, pri čemer oksidira škodljive emisije in s sežigom upepeli saje.

Glejte Pasivna regeneracija filtra DPF.

.
 
 
AsistiranaIzvede se zaradi nizke hitrosti motorja, nizke obremenitve motorja ali ko računalnik zazna, da je filter DPF zamašen s sajami.
 • Zaslon InfoCenter ne prikaže ikone, ki bi opozarjala na asistirano regeneracijo.

 • Med asistirano regeneracijo računalnik motorja prilagodi nastavitve motorja, da zviša temperaturo izpušnih plinov.

Glejte Asistirana regeneracija filtra DPF.

 
Ponastavitvena

Izvede se vsakih 100 ur.

Po asistirani regeneraciji se pojavi samo, če računalnik zazna, da asistirana regeneracija ni dovolj zmanjšala ravni saj.

 • Ko je na zaslonu InfoCenter prikazana ikona visoke temperature izpušnih plinov Graphic, poteka regeneracija.

 • Med ponastavitveno regeneracijo računalnik motorja prilagodi nastavitve motorja tako, da zviša temperaturo izpušnih plinov.

Glejte Ponastavitvena regeneracija.

 
 
 

Vrste regeneracije dizelskega filtra za delce, za katere je treba stroj parkirati:

Vrsta regeneracijePogoji, ki sprožijo regeneracijo filtra DPFOpis delovanja filtra DPF
Pri parkiranem strojuIzvede se, ker računalnik zazna povratni tlak v filtru DPF zaradi nakopičenih saj.
 • Če se na zaslonu InfoCenter pojavi ikona za regeneracijo v stanju pripravljenosti/parkiranju ali obnovitveno regeneracijo Graphic ali ADVISORY #188 (OBVESTILO šT. 188), je potrebna regeneracija.

 • Čim prej izvedite regeneracijo pri parkiranem stroju, da ne bo potrebna obnovitvena regeneracija.

 • Regeneracija pri parkiranem stroju se izvaja od 30 do 60 minut.

 • Rezervoar za gorivo mora biti vsaj do ¼ poln.

 • Za izvedbo regeneracije pri parkiranem stroju morate stroj parkirati.

Glejte Izvajanje regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije.

Izvede se tudi, če regeneracijo pri parkiranem stroju sproži uporabnik.
Do nje lahko pride, ker ste na zaslonu InfoCenter onemogočili ponastavitveno regeneracijo, in ste nadaljevali z uporabo stroja, s čimer ste dodali še več saj, čeprav je že bila potrebna ponastavitvena regeneracija filtra DPF.
Lahko je posledica uporabe neustreznega goriva ali motornega olja.
 
 
 
ObnovitvenaDo tega pride, ker uporabnik ni upošteval zahteve za regeneracijo pri parkiranem stroju in je nadaljeval z uporabo stroja, zaradi česar se je v filtru DPF nabralo še več saj.
 • Če se na zaslonu InfoCenter pojavi ikona za regeneracijo v stanju pripravljenosti/parkiranega stroja ali obnovitveno regeneracijo Graphic oziroma ADVISORY #190 (OBVESTILO šT. 190), je potrebna obnovitvena regeneracija.

 • Za dokončanje obnovitvene regeneracije so potrebne 3 ure.

 • Rezervoar za gorivo mora biti vsaj do ½ poln.

 • Za izvedbo obnovitvene regeneracije morate stroj parkirati.

Glejte Izvajanje regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije.

 
 
 
 

Meni DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF)

Dostop do menija DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF)

 1. Odprite meni Service (Servisiranje) in se pomaknite do možnosti DPF REGENERATION (REGENERACIJA FILTRA DPF).

  g362603
 2. Pritisnite desni gumb, da izberete DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF).

Čas od zadnje regeneracije

Odprite meni DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF) in se pomaknite na možnost LAST REGEN (ZADNJA REGENERACIJA).

Uporabite polje LAST REGEN (ZADNJA REGENERACIJA), da ugotovite, koliko ur ste uporabljali stroj od zadnje ponastavitvene regeneracije, regeneracije pri parkiranem stroju ali obnovitvene regeneracije.

g362604

Meni Technician (Serviser)

Important: Za bolj brezskrbno uporabo se lahko odločite, da boste regeneracijo pri parkiranem stroju izvedli, preden obremenitev s sajami doseže 100 %, če je motor deloval več kot 50 ur od zadnje uspešne ponastavitvene regeneracije, regeneracije pri parkiranem stroju ali obnovitvene regeneracije.

V meniju za serviserja si oglejte trenutno stanje nadzora regeneracije motorja in navedeno raven saj.

Odprite meni DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF), nato se pomaknite navzdol in odprite meni TECHNICIAN (SERVISER).

g362719
 • Za razumevanje trenutnega stanja delovanja filtra DPF uporabite preglednico delovanja filtra DPF.

  g362718

  Preglednica delovanja filtra DPF

  StanjeOpis
  Normal (Normalno)DPF je v običajnem načinu delovanja – pasivna regeneracija.
  Assist Regen (Asistirana regeneracija)Računalnik motorja izvaja asistirano regeneracijo.
  Reset Stby (Ponastavitvena regeneracija v pripravljenosti)Računalnik motorja poskuša izvesti ponastavitveno regeneracijo, ki jo preprečuje eden izmed naslednjih razlogov:Nastavitev Regen Inhibit (Prepreči regeneracijo) je nastavljena na VKLOP.
  Temperatura izpuha je prenizka za regeneracijo.
  Reset Regen (Ponastavitvena regeneracija)Računalnik motorja izvaja ponastavitveno regeneracijo.
  Parked Stby (Stanje pripravljenosti za regeneracijo pri parkiranem vozilu)Računalnik motorja zahteva, da izvedete regeneracijo pri parkiranem stroju.
  Parked Regen (Regeneracija pri parkiranem stroju)Sprožili ste zahtevo za regeneracijo pri parkiranem stroju in računalnik motorja izvaja regeneracijo.
  Recov. Stby (Stanje pripravljenosti za obnovitveno regeneracijo)Računalnik motorja zahteva, da izvedete obnovitveno regeneracijo.
  Recov. Regen (Obnovitvena regeneracija)Sprožili ste zahtevo za obnovitveno regeneracijo in računalnik motorja izvaja regeneracijo.
 • Oglejte si obremenitev s sajami, ki se meri kot odstotek saj v filtru DPF; glejte preglednico obremenitve s sajami.

  Note: Vrednost obremenitve s sajami se spreminja med delovanjem stroja in regeneracijo filtra DPF.

  g365225

  Preglednica obremenitve s sajami

  Pomembne vrednosti obremenitve s sajamiStanje regeneracije
  0 % do 5 %Minimalna obremenitev s sajami
  78 %Računalnik motorja izvede asistirano regeneracijo.
  100%Računalnik motorja samodejno zahteva regeneracijo pri parkiranem stroju.
  122%Računalnik motorja samodejno zahteva obnovitveno regeneracijo.

Pasivna regeneracija filtra DPF

 • Pasivna regeneracija se izvede kot del običajnega delovanja motorja.

 • Med uporabo stroja naj motor deluje pri polni hitrosti in visoki obremenitvi, kadar je le mogoče, da pospešite regeneracijo filtra DPF.

Asistirana regeneracija filtra DPF

 • Računalnik motorja prilagodi nastavitve tako, da zviša temperaturo izpušnih plinov.

 • Med delovanjem stroja po možnosti poganjajte motor s polno hitrostjo in visoko obremenitvijo, da pospešite regeneracijo filtra DPF.

Ponastavitvena regeneracija

Pozor

Temperatura izpuha je med regeneracijo filtra DPF visoka (približno 600 °C). Vroč izpuh lahko poškoduje vas ali druge osebe.

 • V zaprtih prostorih nikoli ne pustite teči motorja.

 • Prepričajte se, da v bližini izpušnega sistema ni vnetljivih materialov.

 • Nikoli se ne dotikajte vročih sestavnih delov izpušnega sistema.

 • Nikoli ne stojte oziroma se ne zadržujte v bližini izpušne cevi stroja.

 • Ko poteka ponastavitvena regeneracija, je na zaslonu InfoCenter prikazana ikona Graphic.

 • Računalnik motorja prilagodi nastavitve tako, da zviša temperaturo izpušnih plinov.

  Important: Ikona visoke temperature izpušnih plinov označuje, da je temperatura izpušnih plinov, ki se odvajajo iz vašega stroja, morda višja kot med običajnim delovanjem.

 • Med delovanjem stroja po možnosti poganjajte motor s polno hitrostjo in visoko obremenitvijo, da pospešite regeneracijo filtra DPF.

 • Če je le mogoče, med potekom ponastavitvene regeneracije ne izklopite motorja ali zmanjšajte njegove hitrosti.

  Important: Če je le mogoče, počakajte, da stroj pred izklopom motorja zaključi postopek ponastavitvene regeneracije.

Občasna ponastavitvena regeneracija

Če motor v zadnjih 100 urah delovanja ni uspešno izvedel ponastavitvene regeneracije, regeneracije pri parkiranem stroju ali obnovitvene regeneracije, bo računalnik motorja poskusil izvesti ponastavitveno regeneracijo.

Nastavitev preprečitve regeneracije

Velja samo za ponastavitveno regeneracijo

Ponastavitvena regeneracija povzroči povišanje temperature izpušnega plina motorja. Če stroj uporabljate v bližini dreves, grmičevja, visoke trave ali drugih temperaturno občutljivih rastlin ali materialov, lahko z nastavitvijo Inhibit Regen (Prepreči regeneracijo) preprečite, da bi računalnik motorja izvedel ponastavitveno regeneracijo.

Important: Ko motor ugasnete in ga ponovno zaženete, je nastavitev preprečevanja regeneracije privzeto nastavljena na OFF (IZKLOP).

Note: Če na zaslonu InfoCenter nastavite preprečitev regeneracije, zaslon prikaže sporočilo ADVISORY #185 (OBVESTILO šT. 185) vsakih 15 minut, ko motor zahteva ponastavitveno regeneracijo.

g224692
 1. Odprite meni DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF) in se pomaknite na možnost INHIBIT REGEN (PREPREčI REGENERACIJO).

  g362745
 2. Pritisnite desni gumb, da nastavitev preprečevanja regeneracije nastavite na ON (VKLOP) ali OFF (IZKLOP).

  g365224

Omogočitev ponastavitvene regeneracije

Kadar se izvaja ponastavitvena regeneracija, je na zaslonu InfoCenter prikazana ikona Graphic.

Note: Če je možnost Inhibit Regen (Prepreči regeneracijo) nastavljena na ON (VKLOP), zaslon InfoCenter prikaže sporočilo ADVISORY #185 (OBVESTILO šT. 185). Pritisnite desni gumb, da preprečitev regeneracije nastavite na OFF (IZKLOP) in nadaljujete izvajanje ponastavitvene regeneracije.

g362746

Note: Če je na zaslonu InfoCenter prikazano sporočilo ADVISORY #186 (OBVESTILO šT. 186), nastavite motor na poln plin (hitri prosti tek), da se bo lahko ponastavitvena regeneracija nadaljevala.

g224395

Note: Ko se ponastavitvena regeneracija zaključi, ikona visoke temperature izpušnih plinov Graphic izgine z zaslona InfoCenter.

Regeneracija pri parkiranem vozilu ali obnovitvena regeneracija

 • Ko računalnik motorja zahteva regeneracijo pri parkiranem stroju ali obnovitveno regeneracijo, se na zaslonu InfoCenter pojavi ikona zahteve za regeneracijo (Graphic).

 • Stroj regeneracije pri parkiranem stroju ali obnovitvene regeneracije ne izvede samodejno, temveč morate regeneracijo sprožiti prek zaslona InfoCenter.

Sporočila glede regeneracije pri parkiranem stroju

Ko računalnik motorja zahteva regeneracijo pri parkiranem stroju, se na zaslonu InfoCenter pojavijo naslednja sporočila:

 • Check Engine (Preverite motor) SPN 3720, FMI 16

  g213863
 • ADVISORY #188 PARKED REGENERATION REQUIRED (OBVESTILO šT. 188 – POTREBNA JE REGENERACIJA PRI PARKIRANEM STROJU)

  Note: Advisory #188 (Obvestilo št. 188) se prikaže vsakih 15 minut.

  g224397

Sporočila glede obnovitvene regeneracije

Ko računalnik motorja zahteva obnovitveno regeneracijo, se na zaslonu InfoCenter pojavijo naslednja sporočila:

Check Engine (Preverite motor)SPN 3719, FMI 0

Za podrobnosti glejte servisni priročnik ali vprašajte pooblaščenega serviserja.

g213867

Stanje/omejitve dizelskega filtra za delce

 • Če računalnik motorja zahteva regeneracijo pri parkiranem stroju oziroma trenutno obdeluje regeneracijo pri parkiranem stroju, je možnost PARKED REGEN (REGENERACIJA PRI PARKIRANEM STROJU) zaklenjena, na zaslonu pa je prikazana ikona ključavnice.

  g224625
 • Če računalnik motorja zahteva obnovitveno regeneracijo oziroma trenutno obdeluje obnovitveno regeneracijo, je možnost RECOVERY REGEN (OBNOVITVENA REGENERACIJA) zaklenjena, na zaslonu pa je prikazana ikona ključavnice.

  g224628

Izvajanje regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije

Pozor

Temperatura izpuha je med regeneracijo filtra DPF visoka (približno 600 °C). Vroč izpuh lahko poškoduje vas ali druge osebe.

 • V zaprtih prostorih nikoli ne pustite teči motorja.

 • Prepričajte se, da v bližini izpušnega sistema ni vnetljivih materialov.

 • Nikoli se ne dotikajte vročih sestavnih delov izpušnega sistema.

 • Nikoli ne stojte oziroma se ne zadržujte v bližini izpušne cevi stroja.

Important: Računalnik motorja prekliče regeneracijo filtra DPF, če povečate število vrtljajev motorja iz počasnega prostega teka ali sprostite parkirno zavoro.

 1. Prepričajte se, da količina goriva v rezervoarju stroja ustreza najmanjši količini, potrebni za vrsto regeneracije, ki jo izvajate:

  • Regeneracija pri parkiranem stroju: ¼ rezervoarja za gorivo

  • Obnovitvena regeneracija: ½ rezervoarja za gorivo

 2. Stroj parkirajte na ravni površini na prostem, stran od gorljivih materialov.

 3. Aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

 4. Nastavite ročico za plin na počasni PROSTI TEK.

 5. V meniju DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF) se pomaknite do možnosti PARKED REGEN START (ZAGON REGENERACIJE PRI PARKIRANEM STROJU) ali RECOVERY REGEN START (ZAGON OBNOVITVENE REGENERACIJE). Pritisnite desni gumb, da zaženete regeneracijo.

  g362809
 6. Po pozivu preverite, ali je raven goriva zadostna, kot je navedeno v koraku 1. Za nadaljevanje pritisnite desni gumb.

  g227678
 7. Na zaslonu kontrolnega seznama filtra DPF preverite, ali je parkirna zavora aktivirana in ali je število vrtljajev motorja nastavljeno na počasni prosti tek. Za nadaljevanje pritisnite desni gumb.

  g227679
 8. Na zaslonu INITIATE DPF REGEN (ZAčNI REGENERACIJO FILTRA DPF) pritisnite desni gumb za nadaljevanje.

  g224630
 9. Zaslon InfoCenter prikaže sporočilo INITIATING DPF REGEN (ZAGANJANJE REGENERACIJE FILTRA DPF).

  g227681
 10. Zaslon InfoCenter prikaže čas, ki je potreben za dokončanje postopka.

  • Regeneracija pri parkiranem stroju se izvaja največ 30 minut.

  • Obnovitvena regeneracija se izvaja največ 3 ure.

  Note: Če morate začeto regeneracijo preklicati, glejte Preklic regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije.

  g224406g224416
 11. Računalnik motorja preveri stanje motorja in informacije o napaki. Na zaslonu InfoCenter se lahko prikažejo naslednja sporočila:

  SporočiloPopravni ukrep
  Graphic Zaprite meni regeneracije in uporabljajte stroj, dokler čas od zadnje regeneracije ne bo daljši od 50 ur; glejte Čas od zadnje regeneracije.
  GraphicOdpravite napako motorja in ponovno poskusite izvesti regeneracijo filtra DPF.
  GraphicZaženite motor in ga pustite teči.
  GraphicZaženite motor in hladilno sredstvo ogrejte do 60°C.
  GraphicHitrost motorja nastavite na počasni prosti tek.
  GraphicOdpravite stanje napake računalnika motorja in ponovno poskusite izvesti regeneracijo filtra DPF.
 12. Zaslon InfoCenter prikaže začetni zaslon, v spodnjem desnem kotu zaslona pa se prikaže ikona Graphic za potrditev regeneracije med postopkom regeneracije.

  Note: Med izvajanjem regeneracije DPF se na zaslonu InfoCenter prikaže ikona visoke temperature izpušnih plinov. Graphic.

 13. Ko računalnik motorja zaključi regeneracijo pri parkiranem stroju ali obnovitveno regeneracijo, se na zaslonu InfoCenter prikaže ADVISORY #183 (OBVESTILO šT. 183); če ne uspe, zaslon InfoCenter prikaže ADVISORY #184 (OBVESTILO šT. 184). Pritisnite levi gumb za vrnitev na začetni zaslon.

  g362807

Preklic regeneracije pri parkiranem vozilu ali obnovitvene regeneracije

 1. V meniju DPF Regeneration (Regeneracija filtra DPF) se pomaknite do možnosti PARKED REGEN CANCEL (PREKLIC REGENERACIJE PRI PARKIRANEM STROJU) ali RECOVERY REGEN CANCEL (PREKLIC OBNOVITVENE REGENERACIJE).

  g362918
 2. Pritisnite desni gumb, da prekličete regeneracijo.

Po uporabi

Varnostni postopki po uporabi

Splošna varnost

 • Pred nastavitvijo, čiščenjem, servisiranjem ali uskladiščenjem stroja aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Očistite drobir s priključkov, pogonskih delov, glušnikov in iz motornega prostora, da zmanjšate nevarnost požara. Počistite razlito olje ali gorivo.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti.

 • Ne dotikajte se delov opreme, ki so lahko vroči po zaključku dela. Pred vzdrževanjem, nastavljanjem ali servisiranjem stroja počakajte, da se ohladijo.

 • Pri raztovarjanju ali natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak bodite zelo pazljivi.

Reševanje zagozdenega stroja

Če se stroj zagozdi (npr. v blatu), ga potegnite nazaj v stabilen položaj z vpenjanjem za obe sprednji dvižni točki ali obe zadnji privezovalni točki.

Important: Sprednjih privezovalnih točk ne uporabljajte za vleko stroja.

g371330

Premikanje nedelujočega stroja

Important: Če želite stroj vleči, morate najprej odpreti vlečne ventile, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete hidravlični sistem.

 1. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 2. Odstranite spodnjo ploščo; glejte Odstranjevanje spodnje plošče.

 3. Odstranite pokrova obeh pogonskih motorjev.

  g362932
 4. Podložko (M12) na obeh straneh namažite z oljem.

 5. Privijte matico (M12) na vijak (M12), nato vijak potisnite skozi podložko in obvodni nastavek v zavorni bat. Ne zategnite ga premočno.

  g370287
 6. Zategnite matico, da sprostite zavoro.

  g370392
 7. Odstranite sprednji pokrov; glejte Odstranjevanje sprednjega pokrova.

 8. Ventila za vleko pod hidravličnima črpalkama zavrtite za dva obrata v levo.

  g362931
 9. Stroj po potrebi povlecite z uporabo točk, opisanih v razdelku Reševanje zagozdenega stroja.

 10. Ko popravite stroj, zaprite ventila za vleko, preden ga znova uporabite.

 11. Namestite sprednji pokrov.

 12. Z vsakega pogonskega motorja odstranite pritrdilne elemente in obvodni nastavek ter znova namestite pokrova.

 13. Namestite spodnjo ploščo.

Prevoz stroja

Za prevoz stroja uporabite težke tovornjake ali prikolice. Uporabljajte rampo polne širine. Prepričajte se, da ima prikolica ali tovornjak vse obvezne zavore, luči in oznake, ki jih zahteva zakonodaja. Pazljivo preberite vsa varnostna navodila. Poznavanje teh informacij lahko pomaga, da sebe in navzoče osebe zavarujete pred poškodbami. Upoštevajte krajevne predpise glede prevoza in privezovanja na prikolici.

Opozorilo

Vožnja po ulici ali cestišču brez smernikov, luči, odsevnih oznak ali table za označevanje počasnih vozil je nevarna in lahko povzroči nesreče, pri katerih lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Stroja ne vozite po javnih ulicah in cestah.

Izbira prikolice

Opozorilo

Natovarjanje stroja na prikolico ali tovornjak poveča nevarnost prevrnitve, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti (Diagram 52).

 • Uporabljajte le rampe polne širine.

 • Rampa mora biti vsaj 4-krat daljša od višine prikolice oziroma kesona tovornjaka. Tako zagotovite, da kot rampe na ravnih tleh ne bo presegel 15 stopinj.

g229507

Natovarjanje stroja

Opozorilo

Pri natovarjanju stroja na prikolico ali tovornjak oziroma raztovarjanju obstaja večja nevarnost prevrnitve, ki lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

 • Pri vožnji stroja po rampi morate biti zelo previdni.

 • Med natovarjanjem in raztovarjanjem stroja naj bo težji del stroja usmerjen po rampi navzgor.

 • Pri vožnji po rampi ne zavirajte ali pospešujte preveč sunkovito, saj to lahko povzroči izgubo nadzora ali prevrnitev.

 1. Če uporabljate prikolico, jo priključite na vlečno vozilo in namestite varnostne verige.

 2. Po potrebi povežite zavore prikolice.

 3. Spustite rampe.

 4. Spustite roki nakladalnika.

 5. Stroj natovorite na prikolico tako, da bo težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal.

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj na rampo z vožnjo naprej.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj na rampo z vzvratno vožnjo.

  g204457
 6. Spustite roki nakladalnika povsem na tla.

 7. Zategnite parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

 8. Uporabite kovinske zanke za privezovanje na stroju, da stroj varno pritrdite na prikolico ali tovornjak s trakovi, verigami, kabli ali vrvmi. Upoštevajte krajevne predpise glede privezovanja na prikolici.

  Important: Sprednjih privezovalnih točk ne uporabljajte za dviganje stroja.

  g318338

Raztovarjanje stroja

 1. Spustite rampe.

 2. Stroj raztovorite s prikolice tako, da je težji del stroja usmerjen po rampi navzgor, tovor pa naj bo pri tem blizu tal.

  • Če je na stroj pritrjen poln priključek za prevažanje tovora (na primer žlica) ali priključek, ki ni namenjen prenašanju tovora (na primer rovka), zapeljite stroj z rampe z vzvratno vožnjo.

  • Če je na stroj pritrjen prazen priključek za prevažanje tovora ali če ni pritrjenega nobenega priključka, zapeljite stroj z rampe z vožnjo v smeri naprej.

  g204458

Dviganje stroja

Odstranite vse priključke in stroj dvignite s pomočjo 4 dvižnih točk.

Pri dvigovanju stroja ne nagibati za več kot 30 stopinj; uporabite verige najmanjše dolžine, ki je navedena spodaj.

g375790

Vzdrževanje

Note: Ugotovite, katera stran stroja je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje.

Varnost pri vzdrževanju

Pozor

Če pozabite ključ v stikalu za vžig, lahko nekdo nenamerno zažene motor ter vas ali druge prisotne osebe hudo poškoduje.

Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

 • Parkirajte stroj na ravni površini, izklopite pomožno hidravlično opremo, spustite priključek, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena), ugasnite motor in izvlecite ključ. Pred nastavljanjem, čiščenjem, shranjevanjem ali popravilom stroja počakajte, da se vsi premikajoči deli ustavijo in da se stroj ohladi.

 • Počistite razlito olje ali gorivo.

 • Servisiranje stroja sme izvajati samo ustrezno usposobljeno osebje.

 • Sestavne dele po potrebi podprite s podpornimi stojali.

 • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni. Glejte Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi.

 • Pred kakršnimi koli popravili izključite akumulator. Glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

 • Z rokami in nogami ne segajte v območje premikajočih se delov. Če je mogoče, ne izvajajte prilagoditev, medtem ko motor teče.

 • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

 • Ne spreminjajte varnostnih naprav.

 • Zaradi priključkov se lahko spremenijo stabilnost in lastnosti delovanja stroja.

 • Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro.

 • Če morata biti roki nakladalnika med vzdrževanjem ali popravilom v dvignjenem položaju, zavarujte roki v dvignjenem položaju z zaklepom hidravličnih valjev.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 8 urah
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Preverite servisni indikator zračnega filtra.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Očistite gosenici in preverite, ali sta prekomerno obrabljeni in pravilno napeti.
 • Očistite rešetko, hladilnik olja in sprednji del hladilnika (pogosteje v umazanih ali prašnih pogojih).
 • Preglejte in očistite rešetko hladilnika
 • Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi.
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Preverite morebitna nepritrjena pritrdila.
 • Vsakih 25 ur
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Privijte vijake za nastavitev rok nakladalnika.Kadar koli spodnji del roke nakladalnika ropota, preverite zatezni moment.
 • Vsakih 50 ur
 • Odtočite vodo ali druge onesnaževalce iz izločevalnika vode.
 • Preverite stanje akumulatorja.
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Vsakih 100 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite drobir. (V izjemno prašnih ali umazanih pogojih ga čistite pogosteje.)
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Preverite, ali se je v šasiji nabrala umazanija.(Pogosteje v umazanih pogojih).
 • Preverite napetost jermena ventilatorja/alternatorja.
 • Vsakih 250 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Vsakih 400 ur
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.
 • Zamenjajte hidravlično olje in filtre (če ne uporabljate olja Toro).
 • Vsakih 500 ur
 • Servisirajte zračni filter.(V izjemno prašnih ali umazanih pogojih ga servisirajte pogosteje.)
 • Zamenjava filtra izločevalnika vode.
 • Zamenjajte filter za gorivo.
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo – samo pri pooblaščenem serviserju.
 • Zamenjajte jermen alternatorja/ventilatorja (za navodila glejte priročnik za lastnike stroja).
 • Vsakih 800 ur
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Vsakih 1000 ur
 • Zamenjajte hidravlično olje in filtre (če uporabljate olje Toro).
 • Vsakih 1500 ur
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Vsakih 3000 ur
 • Razstavite, očistite in sestavite filter za saje DPFali če se na zaslonu InfoCenter prikaže napaka motorja spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ali spn 3720 fmi 16.
 • Letno ali pred shranitvijo
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Popravite poškodovane lakirane površine.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Important: Za dodatne postopke vzdrževanja glejte priročnik za uporabo motorja.

  Predvzdrževalni postopki

  Uporaba zaklepov valjev

  Opozorilo

  Roki nakladalnika se lahko v dvignjenem položaju spustita in stisneta osebe pod seboj.

  Pred izvajanjem vzdrževanja z rokama nakladalnika v dvignjenem položaju namestite zaklepe valjev.

  Namestitev zaklepov valjev

  1. Odstranite priključek.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Popustite ročni vijak za pritrditev zaklepa valja na roko nakladalnika.

   g359013
  5. Namestite zaklep valja na drog dvižnega valja.

   g267536
  6. Ponovite korake od 4 do 6 še na drugi strani stroja.

  7. Počasi spuščajte roki nakladalnika toliko časa, da pride zaklep valja v stik z ohišjem valja in koncem droga.

  8. Pritrdite zaklep ventilov nakladalnika; glejte Zaklepanje ventilov nakladalnika.

  Odstranjevanje in shranjevanje zaklepov valja

  Important: Odstranite zaklepe valja z drogov in jih pred uporabo stroja shranite v položaj za shranjevanje.

  1. Zaženite motor.

  2. Dvignite roki nakladalnika v popolnoma dvignjen položaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite zatiče, ki pritrjujejo zaklepa valjev.

  5. Odstranite zaklepa valjev z drogov dvižnih valjev.

  6. Vstavite zatiče v zaklepa.

  7. Namestite zaklepa valjev na roki nakladalnika tako, da bosta obročka pod zaklepoma, nato vsakega od zaklepov pritrdite z ročnim vijakom.

   g359013
  8. Spustite roki nakladalnika.

  Dostop do notranjih sestavnih delov

  Opozorilo

  Če plošče, pokrove in rešetke odprete ali odstranite, med tem ko motor teče, lahko pride do stika s premikajočimi se deli, ki vas lahko hudo poškodujejo.

  Pred odpiranjem katerih koli plošč, pokrovov in rešetk zaustavite motor, izvlecite ključ iz stikala za vžig na ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  Odpiranje pokrova motorja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odklenite pokrov motorja s ključem za zapah in pritisnite gumb za sprostitev zapaha.

   g362359
  4. Dvignite pokrov

  Zapiranje pokrova

  1. Zaprite pokrov.

  2. Pritisnite zapah navzdol, da pritrdite pokrov motorja.

  3. Zaklenite pokrov motorja s ključem za zapah.

  Odstranjevanje zadnjega pokrova

  1. Odstranite 2 vijaka, ki pritrjujeta zgornji del zadnjega pokrova.

   g359278
  2. Dvignite pokrov iz rež v nosilcu hladilnika.

   g359279

  Odstranjevanje spodnje plošče

  1. Odstranite 2 vijaka, ki pritrjujeta spodnjo ploščo.

   g359291
  2. Odstranite spodnjo ploščo.

  Odstranjevanje sprednjega pokrova

  1. Dvignite roki nakladalnika in ju pritrdite z zaklepoma valja.

  2. Odvijte 2 vijaka, ki pritrjujeta sprednji pokrov na stroj.

   g359302
  3. Odmaknite pokrov s stroja.

  4. Pri nameščanju pokrova privijte vijake z 41 N·m.

  Odstranjevanje sklopa sprednjega pokrova

  1. Dvignite roki nakladalnika in ju pritrdite z zaklepoma valja.

  2. Odprite pokrov.

  3. Odvijte 4 vijake, ki pritrjujejo sklop pokrova na stroj.

   g363210
  4. Odstranite sklop pokrova.

  Odstranjevanje stranskih rešetk

  1. Odprite pokrov.

  2. Potisnite rešetko iz sprednje in zadnje reže.

   g363164

  Mazanje

  Mazanje stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Namažite stroj.(Namažite takoj po pranju.)
 • Vrsta masti: mast za splošno uporabo.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Mazalke očistite s krpo.

   g359308
  4. Mazalno pištolo pritrdite na vsako od mazalk.

  5. Načrpajte mast v mazalki do točke, ko začne staro mast iztiskati iz ležajev (približno tri črpanja).

  6. Obrišite odvečno mast.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v okrov ročične gredi morate ugasniti motor.

  • Ne spreminjajte nastavitve regulatorja vrtljajev motorja oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

  • Rok, nog, oblačil, obraza, drugih delov telesa in oblačil ne približujte glušniku motorja ali drugim vročim površinam.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite servisni indikator zračnega filtra.
 • Vsakih 100 ur
 • Odstranite pokrov zračnega filtra in očistite drobir. (V izjemno prašnih ali umazanih pogojih ga čistite pogosteje.)
 • Vsakih 500 ur
 • Servisirajte zračni filter.(V izjemno prašnih ali umazanih pogojih ga servisirajte pogosteje.)
 • Preverjanje zračnega filtra

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov.

  4. Preverite ohišje zračnega filtra za poškodbe, ki lahko povzročijo puščanje zraka.

   Če je ohišje zračnega filtra poškodovano, ga zamenjajte.

  5. Preverite celotni sesalni sistem za dovajanje zraka za puščanje, poškodbe ali zrahljane cevne objemke.

  6. Po opozorilu opravite servis filtra zračnega filtra in varnostnega vložka.

   Important: Zračnega filtra ne servisirajte prepogosto.

   g332364
  7. Prepričajte se, da je pokrov pravilno nameščen in da dobro zatesni spoj z ohišjem zračnega filtra.

  Servisiranje zračnega filtra

  Note: Če je penasto tesnilo v pokrovu poškodovano, ga zamenjajte.

  Important: Ne uporabljate zraka pod visokim tlakom, ki lahko potisne umazanijo skozi filter v sesalni vod.

  Important: Ne čistite izrabljenih filtrov, da se izognete poškodbam na vložku filtra.

  Important: Če je filter poškodovan, ga ne uporabljajte.

  Important: Ne pritiskajte na upogljivi osrednji del filtra.

  g031807

  Servisiranje motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 50 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Vsakih 250 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Specifikacije za motorno olje

  Motor je dobavljen z oljem v okrovu ročične gredi, vendar priporočamo, da preverite raven olja pred prvim zagonom motorja in po njem.

  Prostornina okrova ročične gredi: 5,2 l skupaj s filtrom

  Priporočeno motorno olje: motorno olje Toro Premium

  Če uporabljate drugo olje, izberite visoko-kakovostno motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, ki izpolnjuje ali presega naslednje zahteve:

  • Servisna kategorija API CJ-4 ali višja

  • Servisna kategorija ACEA E6

  • Servisna kategorija JASO DH-2

  Important: Uporaba motornega olja, ki ni kategorije API CJ-4 ali višje, ACEA E6 ali JASO DH-2, lahko povzroči zamašitev filtra za trdne delce ali poškodbo motorja.

  Uporabite naslednji razred viskoznosti motornega olja:

  • SAE 10W-30 ali 5W-30 (za vse temperature)

  • SAE 15W-40 (nad –18 °C)

  Note: Motorno olje Toro Premium je na voljo pri pooblaščenem serviserju.

  Preverjanje ravni motornega olja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odprite pokrov.

  4. Odstranite levo stransko rešetko.

  5. Očistite območje okoli merilne palice za olje in čepa odprtine za dolivanje olja.

   g361061
  6. Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.

   Important: V okrov ročične gredi ne dolijte prevelike količine olja; če je količina olja v okrovu ročične gredi previsoka, ko zaženete motor, lahko poškodujete motor.

   g264959
  7. Zaprite pokrov motorja.

  Menjava motornega olja in filtra

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Zaženite motor in ga pustite teči 5 minut.

   Note: Tako segrejete olje, da bo lažje izteklo.

  3. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  4. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Pustite, da vse olje izteče v prestrezno posodo pod ploščadjo.

   Pozor

   Komponente bodo vroče, če je stroj deloval. Stik z vročimi komponentami lahko povzroči opekline.

   Pri menjavi olja in/ali filtra pazite, da se ne dotaknete vročih komponent.

   g361063g360882
  7. Zategnite odtočni čep z zateznim momentom od 46 do 56 N·m.

  8. Odprite pokrov.

  9. Odstranite levo rešetko; glejte Odstranjevanje stranskih rešetk.

  10. Pod filter položite plitvo posodo ali krpo za prestrezanje olja.

  11. Zamenjajte oljni filter.

   g031261
  12. Odstranite čep odprtine za dolivanje olja in skozi pokrov ventilov počasi vlijte približno 80 % predpisane količine olja.

  13. Preverite raven olja.

  14. Počasi dolivajte dodatno olje, da raven zraste do vrhnje oznake na merilni palici.

  15. Znova namestite čep odprtine za dolivanje olja.

  16. Namestite levo stransko rešetko.

  17. Zaprite pokrov motorja.

  Servisiranje dizelskega oksidacijskega katalizatorja (DOC) in filtra za saje

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 3000 ur
 • Razstavite, očistite in sestavite filter za saje DPFali če se na zaslonu InfoCenter prikaže napaka motorja spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 ali spn 3720 fmi 16.
 • Če se na zaslonu InfoCenter prikaže napaka motorja , ali , očistite filter za saje po tem postopku:

  g214715g213864g213863
  1. Informacije o razstavljanju in sestavljanju dizelskega oksidacijskega katalizatorja in filtra za saje DPF najdete v poglavju Motor v servisnem priročniku.

  2. Za nadomestne dele ali servis dizelskega oksidacijska katalizatorja in filtra za saje se obrnite na pooblaščenega serviserja družbe Toro.

  3. Po namestitvi čistega filtra DPF mora pooblaščeni serviser ponastaviti elektronsko krmilno enoto motorja (ECU).

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Nevarnost

  V določenih pogojih je gorivo zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva ima lahko hude posledice za vas in druge osebe v bližini, kot so opekline in premoženjska škoda.

  Za popoln seznam previdnostnih ukrepov v zvezi z gorivom glejte Varnost pri ravnanju z gorivom.

  Praznjenje izločevalnika vode

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Odtočite vodo ali druge onesnaževalce iz izločevalnika vode.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Pod izločevalnik vode postavite posodo.

   g361075
  4. Odvijte odtočni ventil na dnu posode filtra in pustite, da voda odteče.

  5. Privijte odtočni ventil.

  Zamenjava filtra izločevalnika vode

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 500 ur
 • Zamenjava filtra izločevalnika vode.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite zadnji pokrov; glejte Odstranjevanje zadnjega pokrova.

  4. Očistite območje pritrditve filtra izločevalnika vode.

   g361076
  5. Odstranite posodo filtra in očistite montažno površino.

  6. S čistim oljem namažite tesnilo na novi posodi filtra.

  7. Posodo napolnite z gorivom.

  8. Z roko privijte posodo filtra, dokler se tesnilo ne dotakne montažne površine in nato vijak zavrtite še za ½ obrata.

  9. Namestite zadnji pokrov.

  Preverjanje cevi in priključkov za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 400 ur
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke.
 • Preglejte cevi in priključke za gorivo za izrabljenost, poškodbe ali zrahljane priključke. Zategnite vse zrahljane priključke in se obrnite na pooblaščenega serviserja za pomoč pri popravilu poškodovanih cevi za gorivo.

  Zamenjava filtra za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 500 ur
 • Zamenjajte filter za gorivo.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov.

  4. Očistite območje, kjer je pritrjen filter za gorivo.

   g392882
  5. Odstranite posodo filtra in očistite montažno površino.

  6. S čistim oljem namažite tesnilo na novi posodi filtra.

  7. Z roko privijte posodo filtra, dokler se tesnilo ne dotakne montažne površine in nato vijak zavrtite še za ½ obrata.

  8. Odzračite sistem za gorivo; glejte Odzračevanje sistema za gorivo.

  9. Zaženite motor in ponovno preverite za puščanje goriva okrog glave filtra.

  10. Zaprite pokrov motorja.

  Odzračevanje sistema za gorivo

  Sistem za gorivo morate odzračiti pred zagonom motorja v naslednjih primerih:

  • pri prvem zagonu novega stroja;

  • če se motor ustavi zaradi pomakanja goriva;

  • po opravljenem vzdrževanju na sestavnih delih sistema za gorivo (npr. zamenjava filtra).

  1. Obrnite ključ v položaj ZAGON.

  2. Pred zagonom stroja pustite črpalko za gorivo delovati 2 minuti.

  Praznjenje rezervoarja(-ev) za gorivo

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 500 ur
 • Izpraznite in očistite rezervoar za gorivo – samo pri pooblaščenem serviserju.
 • Pooblaščeni serviser mora izprazniti in očistiti rezervoar(je) za gorivo.

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred kakršnimi koli popravili izključite akumulator. Glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  • Kislina iz akumulatorja je strupena in lahko povzroči opekline. Preprečite stik s kožo, očmi ali oblačili. Pri delu z akumulatorjem zaščitite obraz, oči in oblačila.

  • Plini iz akumulatorja lahko eksplodirajo. S prižganimi cigaretami, viri iskrenja in plamenom se ne približujte akumulatorju.

  Uporaba stikala odklopnika akumulatorja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odprite pokrov.

  4. Stikalo odklopnika akumulatorja preklopite v položaj VKLOP oziroma IZKLOP, če želite storiti naslednje:

   • Za vklop električnega napajanja stroja obrnite stikalo odklopnika akumulatorja v desno, v položaj VKLOP.

   • Za izklop električnega napajanja stroja obrnite stikalo odklopnika akumulatorja v levo, v položaj IZKLOP.

   g361175

  Servisiranje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 50 ur
 • Preverite stanje akumulatorja.
 • Odstranjevanje akumulatorja

  Opozorilo

  Napačna povezava akumulatorskih kablov lahko poškoduje stroj in kable ter privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  3. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Odstranite sklop sprednjega pokrova; glejte Odstranjevanje sklopa sprednjega pokrova.

  6. Odklopite negativni (črni) kabel iz priključne sponke akumulatorja. Shranite pritrdilne elemente.

   g361207
  7. Odmaknite gumijasti čevelj s pozitivnega (rdečega) kabla.

  8. Odklopite pozitivni (rdeči) kabel s priključnega pola akumulatorja. Shranite pritrdilne elemente.

  9. Odstranite krilate matice, drogova in prečko.

  10. Odstranite akumulator.

  Polnjenje akumulatorja

  Opozorilo

  Pri polnjenju akumulatorja lahko nastanejo eksplozivni plini.

  Nikoli ne kadite v bližini akumulatorja in ne približujte virov iskrenja in plamenov akumulatorju.

  Important: Akumulator mora biti vedno popolnoma napolnjen (specifična gostota je 1,265). To je še posebej pomembno za preprečevanje poškodb akumulatorja pri temperaturah pod 0 °C.

  1. Odstranite akumulator iz stroja; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

  2. Akumulator polnite 4 do 8 ur s tokom 3 do 4 A. Akumulatorja ne polnite čezmerno.

   g003792
  3. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, odklopite polnilnik iz električne vtičnice, nato odklopite kabel polnilnika s priključnih polov akumulatorja.

  Čiščenje akumulatorja

  Note: Pola in celotno ohišje akumulatorja morajo biti čisti, saj se umazan akumulator počasi izprazni.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro (če je vgrajena) in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite akumulator iz stroja; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

  4. Celotno ohišje operite z raztopino sode bikarbone in vode.

  5. Akumulator sperite z navadno vodo.

  6. Za preprečevanje korozije namažite priključne sponke in priključke kablov z mastjo Grafo 112X (za ustvarjanje zaščitne plasti) (št. dela Toro 505-47) ali vazelinom.

  7. Namestite akumulator; glejte Namestitev akumulatorja.

  Namestitev akumulatorja

  Opozorilo

  Napačna povezava akumulatorskih kablov lahko poškoduje stroj in kable ter privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, zaradi česar lahko pride do hudih telesnih poškodb.

  Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  1. Akumulator postavite na podstavek akumulatorja in ga pritrdite s prečko, krilatima maticama in drogovoma.

   g361207
  2. S predhodno odstranjenimi pritrdilnimi elementi priključite pozitivni (rdeči) kabel na pozitivni (+) pol akumulatorja.

  3. Čevelj rdečega priključka potisnite na pozitivni (rdeči) pol.

  4. S predhodno odstranjenimi pritrdilnimi elementi priključite negativni (črni) kabel na negativni (–) pol akumulatorja.

  5. Namestite sklop sprednjega pokrova.

  Servisiranje nadomestnega akumulatorja

  Originalno vgrajeni akumulator ne zahteva vzdrževanja in servisiranja. Za servisiranje nadomestnega akumulatorja glejte navodila proizvajalca akumulatorja.

  Prisilni zagon stroja

  Opozorilo

  Pri prisilnem zagonu stroja, lahko v akumulatorju nastanejo eksplozivni plini.

  Nikoli ne kadite v bližini akumulatorja in akumulatorju ne približujte virov iskrenja in ognja.

  1. Odstranite sprednji pokrov; glejte Odstranjevanje sprednjega pokrova.

  2. Pred prisilnim zagonom preverite in očistite korozijo s polov akumulatorja. Prepričajte se, da sta priključka akumulatorja dobro pritrjena.

   Pozor

   Korozija ali ohlapni priključki lahko kadar koli med postopkom prisilnega zagona povzročijo neželene sunke električne napetosti.

   Ne poskušajte prisilno zagnati stroja z ohlapnimi ali korodiranimi priključki akumulatorja, sicer lahko pride do poškodbe motorja.

   Nevarnost

   Prisilni zagon stroja s šibkim akumulatorjem, ki je razpokan, zamrznjen ali ima nizko raven elektrolita ali celico, ki je prekinjena ali v kratkem stiku, lahko povzroči eksplozijo, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe.

   Ne poskušajte izvesti prisilnega zagona, če je akumulator v opisanem stanju.

  3. Zunanji akumulator za prisilni zagon mora biti brezhiben in popolnoma napolnjen svinčev kislinski akumulator z napetostjo 12,6 V ali več.

   Note: Za zmanjšanje padca napetosti med sistemoma uporabite kratka, ustrezno debela povezovalna kabla. Kabla morata biti barvno ali drugače označena za pravilno polarnost.

   Opozorilo

   Akumulatorji vsebujejo kislino in proizvajajo eksplozivne pline.

   • Vedno zaščitite oči in obraz pred akumulatorji.

   • Ne sklanjajte se nad akumulator.

   Note: Prepričajte se, da sta odzračevalna pokrovčka tesno pritrjena in poravnana z zgornjo ploskvijo. Odzračevalne pokrovčke obeh akumulatorjev pokrijte vlažnima krpama, če je mogoče. Poskrbite tudi, da se stroja ne dotikata in da sta oba električna sistema izključena in imata enako nazivno sistemsko napetost. Ta navodila veljajo samo za sisteme z ozemljenim negativnim polom.

  4. Pozitivni (+) kabel priključite na pozitivni (+) priključek izpraznjenega akumulatorja, ki je priključen na zaganjalnik ali zagonski elektromagnet, kot prikazuje Diagram 82.

   g012785
  5. Drugi konec pozitivnega (+) povezovalnega kabla priključite na pozitivni pol akumulatorja na drugem stroju.

  6. En konec negativnega (–) povezovalnega kabla priključite na negativni pol akumulatorja na drugem stroju.

  7. Drugi konec negativnega (–) povezovalnega kabla priključite na ozemljitveno točko, na primer na nelakiran vijak ali del šasije.

  8. Zaženite motor drugega stroja. Pustite ga teči nekaj minut, nato pa zaženite motor svojega stroja.

  9. Odstranite kable v obratnem vrstnem redu priključitve.

  10. Namestite sprednji pokrov.

  Servisiranje varovalk

  Električni sistem je zaščiten z varovalkami. Te ne zahtevajo vzdrževanja; če varovalka pregori, preverite sestavni del/tokokrog za okvaro ali kratki stik.

  g362178

  Shema varovalk

  123456789101112
  AXXKrmilna palicaNapajanje priključkaDodatna opremaNapajanje krmilnika TECHupa
     (5 A)(20 A)(10 A)(7,5 A)(10 A)
  BXXXXTDM 2002Samodejna poravnavaNapajanje krmilnika TECLuči/USB
       (10 A) (10 A)(7,5 A)(15 A)
  CXXXXTelematikaXXNapajanje krmilnika TECSistemsko napajanje
       (10 A)  (7,5 A)(15 A)
  DXXX(Rele)(Rele)(Rele)
  EXXX

  Note: Če stroja ni mogoče zagnati, je morda pregorela varovalka ali rele glavnega tokokroga ali nadzorne plošče.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Servisiranje gosenic

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 8 urah
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Po prvih 50 urah
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite gosenici in preverite, ali sta prekomerno obrabljeni in pravilno napeti.
 • Vsakih 50 ur
 • Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.
 • Čiščenje gosenic

  1. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  2. Žlico, ki mora biti nameščena in nagnjena navzdol, spustite na tla, tako da se sprednji del vlečne enote dvigne od tal za nekaj centimetrov.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Z vodno cevjo ali tlačnim čistilcem odstranite umazanijo z obeh sistemov gosenic.

  Important: Pazite, da boste vodo pod visokim tlakom brizgali samo v predel gosenic. Za čiščenje drugih delov vlečne enote ne uporabljajte visokotlačnega brizgalnika vode. Ne uporabljajte vode pod visokim tlakom za čiščenje med pogonskim verižnikom in vlečno enoto, saj lahko poškodujete tesnila motorja. Visokotlačno pranje lahko poškoduje električni sistem in hidravlične ventile ter spere mazalno mast.

  Important: Temeljito očistite napenjalna kolesa, sprednje in zadnje kolo ter pogonski verižnik. Čista napenjalna kolesa se morajo prosto vrteti.

  g361234

  Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic

  Dvignite/podprite eno stran stroja in s pomočjo teže gosenic preverite, ali je razmik med spodnjim robom napenjalnega kolesa in gosenicami 19 mm. Če ni, nastavite napetost gosenice po spodnjem postopku.

  g361233
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Dvignite stran stroja, kjer želite izvesti prilagoditev, tako da bo gosenica nad tlemi.

  4. Popustite vijake, s katerimi je pritrjen zadnji pokrov, in odstranite pokrov.

   g363402
  5. Popustite protimatico in vrtite napenjalni vijak v desno, dokler vrzel gosenice ne bo enaka 19 mm.

   g363401
  6. Privijte protimatico.

  7. Namestite pokrov in zategnite vijake.

  8. Ponovite postopek še za drugo gosenico.

  9. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  10. Preverite, ali je vrzel gosenice enaka 19 mm. Po potrebi jo prilagodite.

  Zamenjava gosenic

  Odstranjevanje gosenic

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Stroj parkirajte na vodoravni površini in pazite, da bo le ena polovica verižnika vpeta v gosenico.

   g361326
  3. Spustite roki nakladalnika.

  4. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  5. Stroj dvignite od tal tako, da bo spodnji del gosenice vsaj 10,2 cm nad tlemi. Stroj podprite s podpornimi stojali.

   Note: Za podpiranje stroja uporabite podporna stojala.

   Opozorilo

   Mehanske in hidravlične dvigalke morda ne bodo zadostno podprle stroja, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb.

   Za podpiranje stroja uporabite podporna stojala.

  6. Popustite vijake, s katerimi je pritrjen zadnji pokrov, in odstranite pokrov.

   g363402
  7. Popustite napenjalno matico in z napenjalnim vijakom sprostite napetost.

   g363401
  8. Odstranite segment pogonskega verižnika, ki ni vpet v gosenico.

   Important: Če segmenta verižnika ne odstranite, bo morda težko namestiti novo gosenico, ne da bi ga poškodovali.

   g361327
  9. Zaženite stroj in sprostite parkirno zavoro.

  10. Ročico za nadzor vlečnega pogona premaknite naprej in jo držite, dokler druga polovica pogonskega verižnika ne bo več vpeta v gosenico.

   g361325
  11. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  12. Odstranite gosenico z ogrodja, pogonskega pesta in nato sprednjega kolesa.

  Namestitev gosenic

  1. Novo gosenico ovijte okoli sprednjega kolesa.

   g361328
  2. Gosenico napeljite pod in med napenjalnimi kolesi ter jo ovijte okoli zadnjega kolesa.

  3. Zaženite stroj in sprostite parkirno zavoro.

  4. Ročico za nadzor vlečnega pogona premaknite naprej in jo držite, dokler druga polovica pogonskega verižnika ne zagrabi gosenice.

   g361324
  5. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  6. Na vijake odstranjene polovice pogonskega verižnika nanesite sredstvo za varovanje navojev in namestite drugo polovico verižnika. Vijake zategnite z zateznim momentom od 80 do 99 N·m.

   g361327
  7. Napenjalni vijak nastavite tako, da bo vrzel gosenice 19 mm.

   g363401
  8. Privijte protimatico.

  9. Namestite pokrov in zategnite vijake.

  10. Ponovite postopek še za drugo gosenico.

  11. Stroj spustite na tla.

  12. Nekaj časa peljite stroj, nato ga parkirajte na ravni površini, aktivirajte parkirno zavoro, ugasnite motor in odstranite ključ.

  13. Preverite, ali je napetost gosenic pravilna; glejte Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.

  Vzdrževanje hladilnega sistema

  Varnost sistema hlajenja

  • Zaužitje hladilne tekočine motorja lahko povzroči zastrupitev, zato morate otrokom in ljubljenčkom preprečiti dostop do tekočine.

  • Izpust vroče hladilne tekočine pod tlakom ali dotik z vročim radiatorjem in deli v bližini lahko povzroči hude opekline.

   • Pred odstranjevanjem pokrovčka radiatorja vedno počakajte vsaj 15 minut, da se motor ohladi.

   • Pri odpiranju pokrovčka radiatorja uporabite krpo. Pokrovček odpirajte počasi, da omogočite izpust pare.

  Servisiranje hladilnega sistema

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite rešetko, hladilnik olja in sprednji del hladilnika (pogosteje v umazanih ali prašnih pogojih).
 • Vsakih 100 ur
 • Preglejte gibke cevi hladilnega sistema.
 • Čiščenje rešetke hladilnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte in očistite rešetko hladilnika
 • Odstranite nabrano travo, umazanijo ali druge ostanke z rešetke motorja s stisnjenim zrakom.

  Preverjanje ravni hladilne tekočine motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi.
 • Sistem hlajenja je napolnjen z raztopino vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite roki nakladalnika, aktivirajte parkirno zavoro in ugasnite motor.

  2. Odstranite ključ iz stikala na ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odprite pokrov.

  4. Preverite raven hladilne tekočine v ekspanzijski posodi.

   Note: Raven hladilne tekočine mora biti med oznakama na bočni strani rezervoarja.

   g361339
  5. Če je raven hladilne tekočine nizka, odstranite čep ekspanzijske posode in dodajte mešanico vode in permanentnega antifriza na osnovi etilenglikola v razmerju 50/50.

   Important: Ekspanzijske posode ne napolnite čezmerno.

  6. Namestite čep ekspanzijske posode.

  Menjava hladilne tekočine motorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 800 ur
 • Zamenjajte hladilno tekočino motorja.
 • Pri pooblaščenem serviserju vsako leto zamenjajte hladilno tekočino motorja.

  Če morate doliti hladilno tekočino motorja, glejte Preverjanje ravni hladilne tekočine motorja.

  Vzdrževanje jermena

  Preverjanje napetosti jermena alternatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite napetost jermena alternatorja.
  1. Na jermen alternatorja na sredini med jermenicama pritisnite s silo 44 N.

  2. Če odklon ni 10 mm, zrahljajte pritrdilne vijake alternatorja.

   g008932
  3. Povečajte ali zmanjšajte napetost jermena alternatorja.

  4. Zategnite pritrdilne vijake alternatorja.

  5. Ponovno preverite odklon jermena, da preverite, ali je napetost pravilna.

  Vzdrževanje krmilnih sistemov

  Nastavitev krilnih elementov

  Krmilni elementi so tovarniško nastavljeni pred odpremo stroja. Po več urah uporabe boste morda morali prilagoditi nastavitev ročice za nadzor vlečnega pogona, položaj NEVTRALNO ročice za nadzor vlečnega pogona in pogon za vožnjo, ko je ročica za nadzor vlečnega pogona v skrajnem sprednjem položaju.

  Za prilagoditev krilnih elementov svojega stroja se obrnite na pooblaščenega serviserja.

  Vzdrževanje hidravličnih sistemov

  Varnost hidravličnega sistema

  • Če tekočina brizgne na kožo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Zdravnik mora vbrizgano tekočino kirurško odstraniti v nekaj urah.

  • Zagotovite, da so vse cevi in vodi za hidravlično tekočino v dobrem stanju ter da so armature in priključki hidravličnega sistema dobro zategnjeni, preden v hidravličnem sistemu vzpostavite tlak.

  • Ne približujte se puščanjem iz luknjic ali šobam, iz katerih uhaja hidravlična tekočina pod visokim tlakom.

  • Za odkrivanje puščanja uporabite karton ali papir.

  • Pred kakršnim koli delom na hidravličnem sistemu varno sprostite ves tlak iz hidravličnega sistema.

  Sproščanje tlaka v hidravlični napeljavi

  Če želite sprostiti tlak v hidravlični napeljavi pri delujočem motorju, odklopite pomožno hidravliko in popolnoma spustite in uvlecite roki nakladalnika.

  Če želite sprostiti tlak, ko je motor ugasnjen, prestavljajte krmilno palico med položajema za vožnjo naprej in nazaj, da spustite roki nakladalnika.

  g362371

  Specifikacije za hidravlično tekočino

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite morebitne netesnosti hidravličnih vodov, nepritrjene spoje, prepognjene vode, nepritrjene podporne elemente in znake obrabe zardi vremenskih vplivov ali kemikalij.(Pred uporabo izvedite zahtevana popravila.)
 • Vsakih 400 ur
 • Zamenjajte hidravlično olje in filtre (če ne uporabljate olja Toro).
 • Vsakih 1000 ur
 • Zamenjajte hidravlično olje in filtre (če uporabljate olje Toro).
 • Vsakih 1500 ur
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Vsaki 2 leti
 • Zamenjajte vse premikajoče se hidravlične gibke cevi.
 • Prostornina rezervoarja za hidravlično tekočino: 44,7 l

  V hidravličnem sistemu uporabljajte le eno od teh tekočin:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (za več informacij se obrnite na svojega pooblaščenega serviserja)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (za več informacij se obrnite na svojega pooblaščenega serviserja)

  • Če ni na voljo nobena od zgoraj navedenih tekočin družbe Toro, lahko uporabite drugo tekočino univerzalno hidravlično tekočino za traktorje (Universal Tractor Hydraulic Fluid, UTHF), vendar le običajne izdelke na naftni osnovi. Specifikacije sredstva morajo biti znotraj navedenega razpona za vse te lastnosti materiala, tekočina pa bi morala ustrezati navedenim industrijskim standardom. Če želite preveriti, ali tekočina ustreza tem specifikacijam, se obrnite na dobavitelja tekočine.

   Note: Toro ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe neustreznih nadomestnih izdelkov, zato priporočamo, da uporabite le izdelke uglednih proizvajalcev, ki zagotavljajo ustrezna jamstva za svoje izdelke.

   Lastnosti materiala
   Viskoznost, ASTM D445cSt pri 40 °C: od 55 do 62
   cSt pri 100 °C: od 9,1 do 9,8
   Indeks viskoznosti, ASTM D2270Od 140 do 152
   Točka tečenja, ASTM D97Od –37 do –43 °C
   Industrijski standardi
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 in Volvo WB-101/BM

   Note: Veliko hidravličnih tekočin je skoraj brezbarvnih, kar otežuje zaznavanje puščanj. Za te primere je na voljo aditiv za tekočino hidravličnega sistema v obliki rdečega barvila v 20 ml stekleničkah. Ena steklenička zadostuje za 15 do 22 l hidravlične tekočine. Naročite jo lahko pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro s št. dela 44-2500.

  Preverjanje ravni hidravlične tekočine

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite raven hidravlične tekočine.
 • Important: Vedno uporabljajte ustrezno hidravlično tekočino. Druge tekočine, ki niso navedene, lahko poškodujejo hidravlični sistem. Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Dvignite nosilec.

   g363235
  5. Očistite območje okoli čepa odprtine za dolivanje olja.

  6. Odstranite čep nastavka za dolivanje olja in preverite raven tekočine na merilni palici.

   Note: Raven olja bi morala biti med oznakama na merilni palici.

   g362074
  7. Če je raven olja prenizka, dolijte toliko tekočine, da se poviša na ustrezno raven.

  8. Namestite čep odprtine za dolivanje olja.

  9. Spustite nosilec.

  Zamenjava filtrov za hidravlično tekočino

  Important: Ne uporabljajte avtomobilskih oljih filtrov, saj lahko pride do poškodbe hidravličnega sistema.

  1. Odstranite morebitne priključke.

  2. Stroj parkirajte na ravni površini in aktivirajte parkirno zavoro.

  3. Dvignite roki nakladalnika in namestite zaklepe valja.

  4. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  5. Odstranite sprednji pokrov; glejte Odstranjevanje sprednjega pokrova.

  6. Pod filter namestite prestrezno posodo in odstranite filter.

   g031621
  7. Pobrišite razlito tekočino.

  8. Zaženite motor in ga pustite teči približno 2 minuti, da odzračite sistem.

  9. Ugasnite motor in preverite ali sistem pušča.

  10. Preverite raven tekočine v rezervoarju hidravlične tekočine; glejte toPreverjanje ravni hidravlične tekočine in dolijte tekočino, da dvignete raven do ustrezne oznake na merilni palici.

   Important: Rezervoar ne sme biti prenapolnjen.

  11. Namestite sprednji pokrov.

  12. Odstranite in shranite zaklepe valja ter spustite roki nakladalnika.

  Menjava hidravlične tekočine

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Pod odtočni čep hidravličnega rezervoarja postavite veliko prestrezno posodo s prostornino najmanj 57 l.

   g363374
  4. Odstranite odtočni čep in pustite, da olje steče v prestrezno posodo.

  5. Ko olje odteče, namestite in zategnite odtočni čep.

   Note: Odpadno olje izročite najbližjemu centru za recikliranje.

  6. Napolnite rezervoar za hidravlično tekočino s hidravlično tekočino. Glejte Specifikacije za hidravlično tekočino.

  7. Zaženite motor in ga pustite teči nekaj minut.

  8. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  9. Preverite raven hidravlične tekočine in jo potrebi dolijte v rezervoar; glejte Preverjanje ravni hidravlične tekočine.

  Vzdrževanje nakladalnika

  Privijanje vijakov za nastavitev rok nakladalnika

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Privijte vijake za nastavitev rok nakladalnika.Kadar koli spodnji del roke nakladalnika ropota, preverite zatezni moment.
 • Kadar koli spodnji del roke nakladalnika ropota, preverite zatezni moment.

  1. Parkirajte stroj na ravni površini.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Na vsaki od rok nakladalnika popustite pritrdilne vijake 4 nastavitvenih vijakov.

   g362079
  4. Zategnite nastavitvene vijake z zateznim momentom 27 N·m.

  5. Preverite, ali je dolžina nastavitvenih vijakov, ki štrlijo iz rok, enaka na obeh straneh.

  6. Na pritrdilne vijake nanesite srednje močno sredstvo za varovanje navojev in jih zategnite, dokler se ne dotaknejo nastavitvenih vijakov.

   Important: Pritrdilnih vijakov ne zategnite premočno; sicer lahko poškodujete navoje nastavitvenih vijakov.

  Čiščenje

  Odstranjevanje smeti

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Odstranite smeti s stroja.
 • Important: Uporaba stroja, ki ima zamašene rešetke in/ali odstranjene hladilne okrove, lahko privede do poškodb motorja zaradi pregrevanja.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se motor ohladi.

  3. Odprite pokrov.

  4. S sprednjih in stranskih rešetk očistite drobir.

  5. Temeljito obrišite drobir z zračnih filtrov.

  6. Odstranite morebitno umazanijo z motorja in hladilnih reber s krtačo ali puhalnikom.

   Important: Uporaba stroja, ki ima zamašene rešetke in/ali odstranjene hladilne okrove, lahko privede do poškodb motorja zaradi pregrevanja.

  7. Z odprtine pokrova motorja, glušnika, toplotne zaščite in rešetke hladilnika (če je primerno) očistite ves drobir.

  8. Zaprite pokrov motorja.

  Pranje stroja

  Pri pranju stroja z visokotlačnim čistilnim strojem:

  • Uporabljajte osebno zaščitno opremo, primerno za delo z visokotlačnim čistilnim strojem.

  • Poskrbite, da so na stroju nameščene vse varnostne zaščitne naprave.

  • Vode ne pršite po elektronskih komponentah.

  • Vode ne pršite po robovih nalepk.

  • Vodo pršite le po zunanjosti stroja. Ne pršite je neposredno v odprtine stroja.

  • Vodo pršite le na umazane dele stroja.

  • Uporabljajte le 40-stopinjsko ali večjo pršilno šobo. 40-stopinjske šobe so običajno bele barve.

  • Konica šobe visokotlačnega čistilnega stroja naj bo najmanj 61 cm oddaljena od površine, ki jo čistite.

  • Uporabljajte le visokotlačne čistilne stroje z zmogljivostjo, nižjo od 137,9 bara, in tokom, nižjim od 7,6 l na minuto.

  • Zamenjajte poškodovane nalepke in nalepke, ki odstopajo s površine.

  • Po pranju namažite vse mazalne točke. Glejte Mazanje stroja.

  Čiščenje šasije

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite, ali se je v šasiji nabrala umazanija.(Pogosteje v umazanih pogojih).
 • Sčasoma se v podvozju pod motorjem nabereta drobir in umazanija, ki ju je treba odstraniti. Odprite pokrov motorja in z baterijsko svetilko redno pregledujte motorni prostor. Ko je nabrane umazanije od 25, do 5 cm, očistite šasijo.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi in spustite roki nakladalnika.

  2. Dvignite sprednji del stroja tako, da bo stroj nagnjen nazaj.

  3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  4. Odstranite spodnjo ploščo; glejte Odstranjevanje spodnje plošče.

  5. Odstranite sklop sprednjega pokrova; glejte Odstranjevanje sklopa sprednjega pokrova.

  6. Šasijo sperite z vodnim curkom, da odstranite umazanijo in drobir.

   Note: Voda bo odtekala na zadnji strani stroja.

   Important: Vode ne škropite po motorju.

  7. Namažite stroj, glejte Mazanje stroja.

  8. Namestite spodnjo ploščo.

  9. Namestite sklop sprednjega pokrova.

  10. Spustite stroj.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden pospravite stroj, ugasnite motor, odstranite ključ ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

  • Stroja ne shranjujte v bližini goriva ali ognja.

  Shranjevanje

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, aktivirajte parkirno zavoro in spustite roki nakladalnika.

  2. Ugasnite motor in odstranite ključ.

  3. Odstranite umazanijo in drobir z vseh zunanjih delov stroja.

   Important: Stroj lahko operete z blagim čistilom in vodo. Ne pretiravajte s količino vode, zlasti v bližini nadzorne plošče ter okrog motorja, hidravličnih črpalk in motorjev.

  4. Servisirajte zračni filter, glejte Servisiranje zračnega filtra.

  5. Namažite stroj, glejte Mazanje stroja.

  6. Zamenjajte motorno olje; glejte Menjava motornega olja in filtra.

  7. Napolnite akumulator, glejte Servisiranje akumulatorja.

  8. Preverite in prilagodite napetost gosenic, glejte Preverjanje in prilagajanje napetosti gosenic.

  9. Preverite vsa pritrdila in jih po potrebi pritrdite. Popravite ali zamenjajte morebitne obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele.

  10. Prebarvajte vse opraskane in oguljene kovinske površine z barvo, ki jo dobite pri pooblaščenem serviserju.

  11. Stroj uskladiščite v čistem in suhem skladiščnem prostoru. Odstranite ključ iz stikala za vžig na ključ in ga shranite na mesto, kamor spravljate ključe.

  12. Odklopite akumulator; glejte Uporaba stikala odklopnika akumulatorja.

  13. Stroj prekrijte, da ga zaščitite in ohranite čistega.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorja ni mogoče zagnati.
  1. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro oziroma neustrezno gorivo.
  2. Filter za gorivo je zamašen.
  3. V stroju je neustrezna vrsta goriva za hladno vreme.
  4. Akumulator je izpraznjen.
  1. Izpraznite sistem za gorivo in dolijte sveže gorivo.
  2. Zamenjajte filter za gorivo.
  3. Izpraznite sistem za gorivo in zamenjajte filter za gorivo. Dolijte sveže gorivo ustrezne vrste za trenutne klimatske pogoje. Morda boste morali ogreti celotno vlečno enoto.
  4. Akumulator napolnite ali ga zamenjajte.
  Motor izgubi moč.
  1. Rezervoar za gorivo je prazen.
  2. V gorivu je zrak.
  3. Motor se pregreva.
  4. Prevelika obremenitev motorja.
  5. Raven hidravličnega olja v okrovu ročične gredi ni ustrezna.
  6. Zračni filtri so umazani.
  1. Rezervoar napolnite s svežim gorivom.
  2. Odzračite sistem za gorivo in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  3. Glejte razdelek »Motor se pregreva«.
  4. Zmanjšajte obremenitev; uporabite nižjo hitrost vožnje.
  5. Dolije oziroma odtočite olje, da bo raven na oznaki za poln rezervoar.
  6. Servisirajte zračne filtre.
  Motor se zažene, vendar se nato ustavi.
  1. Rezervoar za gorivo je prazen.
  2. V gorivu je zrak.
  3. Motor se pregreva.
  4. Zračni filtri so umazani.
  1. Rezervoar napolnite s svežim gorivom.
  2. Odzračite sistem za gorivo in preverite, ali na priključkih cevi za gorivo in spojkah med rezervoarjem za gorivo in motorjem morda ne pušča zrak.
  3. Glejte razdelek »Motor se pregreva«.
  4. Servisirajte zračne filtre.
  Motor se pregreva.
  1. Raven hidravličnega olja v okrovu ročične gredi ni ustrezna.
  2. Jermen alternatorja je pretrgan ali raztegnjen.
  3. Doliti morate hladilno tekočino.
  4. Koncentracija antifriza je previsoka
  5. Pretok zraka skozi hladilnik je oviran.
  6. Notranjost hladilnika je korodirana.
  7. Hladilnik ali čep hladilnika je poškodovan.
  8. Termostat je okvarjen.
  9. Merilnik temperature ali tipalo sta okvarjena.
  10. Prevelika obremenitev motorja.
  11. Tesnilo glave je poškodovano ali pa voda uhaja.
  1. Dolije oziroma odtočite olje, da bo raven na oznaki za poln rezervoar.
  2. Zamenjajte jermen ali prilagodite njegovo napetost.
  3. Preverite raven hladilne tekočine in jo po potrebi dolijte.
  4. Dolijte vodo ali pa hladilno tekočino nadomestite z ustrezno mešanico.
  5. Preglejte in očistite rešetko hladilnika.
  6. Očistite ali zamenjajte hladilnik in njegove dele.
  7. Zamenjajte poškodovane dele.
  8. Preglejte termostat in ga po potrebi zamenjajte.
  9. Preverite temperaturo s termometrom in po potrebi zamenjajte merilnik ali tipalo.
  10. Zmanjšajte obremenitev; uporabite nižjo hitrost vožnje.
  11. Zamenjajte poškodovane dele.
  Stroja ni mogoče voziti.
  1. Parkirna zavora je vklopljena.
  2. Raven hidravlične tekočine je nizka.
  3. Hidravlični sistem je poškodovan.
  4. Ventila obtočnega voda sta odprta.
  5. Spojka črpalke vlečnega pogona je razrahljana ali počena.
  6. Črpalka in/ali pogonski motor sta poškodovana.
  7. Regulacijski ventil je poškodovan.
  8. Varnostni ventil je poškodovan.
  9. Ventilatorji za hlajenje so poškodovani ali odklopljeni.
  1. Izklopite parkirno zavoro.
  2. Dolijte hidravlično tekočino v rezervoar.
  3. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  4. Zaprite obročna ventila.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  9. Preverite priključitev ventilatorjev in zamenjajte poškodovane dele.